spravodajstvo
téma
šport
str. 2
str. 6
str. 35 - 37
Na cintorín
útočia
diviaky
Naplno
odštartovala
futbalová jar
Primár
Spišák
reaguje
V nedeľu
bude zmena
času
z 2.00
na
3.00 h
TÝŽ D E N N Í K S E V E R N É H O S LO V E N S K A
SPRAVODAJSTVO S. 2
REGIÓNY S. 8
KULTÚRA S. 10
AUTOMOTO S. 16
ZÁBAVA S. 19
Utorok 24. 3. 2015
Číslo 13 / Ročník XXV
Cena 0,50 €
Predplatitelia 0,40 €
TV PROGRAM S. 23
Volák skončil,
lekári výpovede
nestiahli
spravodajstvo
Chystajú
dopravný
generel
Vyrieši parkovanie
a dopravu v Žiline?
str. 3
Riaditeľ žilinskej nemocnice Štefan Volák odstúpil
z funkcie. Urobil tak v reakcii na výzvu ministra
zdravotníctva Viliama Čisláka, aby vyvodil
osobnú zodpovednosť za situáciu v nemocnici. Vo
výpovednej lehote je totiž 13 lekárov interného
oddelenia a v piatok sa k rovnakému kroku
odhodlalo 24 sestier z oddelenia centrálnej JIS
a v pondelok ďalších 39 z iných oddelení.
Michal Filek
ŽILINA. Zároveň Regionálny úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň potvrdil
skutočnosti, ktoré uvádzajú lekári interného oddelenia a kvôli ktorým podali výpovede. Konkrétne ide o nedostatok spŕch
na oddelení, nedostatok toaliet,
nedostatočnú technickú izoláciu pacientov s infekčným ochorením, nedodržanie minimálneho priestoru pre lôžko pacienta,
nefunkčné umývadlá na WC.
Už pred dvomi týždňami sme
vás informovali, že výpovede
zvažujú aj sestry na centrálnej
JIS. Predsedníčka sesterských
odborov Monika Kavecká avizovala, že niektoré z nich majú odslúžených aj viac ako 200 hodín
nadčasov a situácia na oddelení
je už neúnosná. Medzi riadkami naznačila aj možnosť výpovedí. V piatok k takémuto kroku
pristúpili. Zároveň vedeniu nemocnice adresovali päť požiadaviek a ministra vyzvali, aby
odvolal riaditeľa Štefana Voláka.
Ďalej požadujú, aby mali najviac
desať hodín nadčasov a za ne
chcú mať náhradné voľno. Odvolať chcú aj námestníčku pre
ošetrovateľstvo Margitu Porubčanskú. Z centrálnej JIS-ky chcú
mať samostatné pracovisko pod
vedením zodpovedného lekára.
Monika Kavecká v nedeľu avizovala, že ani po odstúpení riaditeľa svoje výpovede nestiahnu
a trvajú na splnení svojich požiadaviek. Ba dokonca sa k nim
vraj plánujú pridať ďalšie sestry.
Pod týmto tlakom začal konať aj minister. „Po napätej situácii v Žiline, ktorá vyvrcholila
výpoveďami sestier z centrálnej
JIS, sa minister zdravotníctva Viliam Čislák osobne zaujímal o situáciu v žilinskej nemocnici. Vyzval riaditeľa Štefana Voláka, aby
prijal osobnú zodpovednosť za
vzniknutú situáciu. Riaditeľ túto
výzvu prijal a odstúpil,“ povedala riaditeľka komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva
Zuzana Čižmáriková. Jeho nástupca zatiaľ nie je známy.
Trinásti lekári však zatiaľ výpovede nestiahli. Tento krok totiž nepovažujú za dostatočný.
str. 2
súťaž
Deti, vyhrajte
letný tábor!
Predstavujú sa
šiestaci z Trnového.
str. 13
kultúra
City bokom!
Je tu knižná novinka
Márie Ďuranovej.
str. 10
komentár
Kostol v Rajci má netopierích
nájomníkov
K 24. výročiu Žilinského večerníka
Uzávierka súťaže už tento piatok. Využite poslednú šancu
vyhrať Kia Sportage na dva týždne
s plnou nádržou.
Viac na strane 4
str. 8 Snímka OZ Tilia
Narodeninová súťaž!
POZOR!
ŠPORT S. 33
INZERCIA Treba nám
areál športu
za 75 miliónov?
Nebolo by lepšie
opraviť existujúce?
str. 2
P-0005
2 / spravodajstvo
KOMENTÁR
Michal
Filek,
šéfredaktor
75 miliónov
Postaviť nové či zrekonštruovať staré? To je v Žiline otázka
hodná 75 miliónov eur. Samozrejme sa tým myslia športoviská – plánovaný areál na druhej
strane Váhu so športovou halou,
atletickým štadiónom, klziskom
a bazénmi. Proti nemu stoja
chátrajúce športoviská a rozostavaný Športpark na Karpatskej ulici, na výstavbu ktorého
má podpísanú nevypovedateľnú zmluvu podnikateľ George
Trabelssie. Ten sa hotuje dostavať ho a dať do užívania mestu.
Je aj majiteľom športovej haly
na Bôriku. Podnikateľ tvrdí, že
nemá problém vrátiť ju mestu
spolu s parkoviskami a Domom
techniky. Ako odplatu žiada rovnakú sumu, akú za ne zaplatil
– 8 miliónov eur. Ďalšie 4 milióny vraj bude stáť rekonštrukcia. Nech by to aj hneď bolo
14 miliónov (pán hovorca Čorba, je toto dostatočne horibilná
suma?). Náklady na výstavbu
Športcentra, bez prevádzkových
nákladov, odhaduje na 6,7 milióna. Dohromady sme pri sume
28,7 milióna eur. Samozrejme,
ešte vždy nám chýba atletický štadión (apropó, má ho vraj
v pláne rekonštruovať Žilinská
univerzita) a nový plavecký bazén. Ten súčasný už nestačí pokrývať záujem a je to už starček
medzi bazénmi. Ak by ho mesto
opravilo a inde (napríklad na
pozemku na Solinkách, tzv. venčovisku za 2,5 milióna eur) postavilo nový, náklady by nemuseli presiahnuť 15 miliónov eur.
Keď to prirátame k pôvodným
28,7 milióna eur, dostávame
sa na sumu 43,7 milióna. Dobre, aby sme boli veľkorysí, prirátajme ešte 6,3 milióna ako príspevok ŽU na atletický štadión,
a sme na rovných 50 miliónoch.
Teda o 25 miliónov eur menej
ako pri pláne I. Chomu vystavať areál na zelenej lúke. Ešte
by boli aj opravené existujúce športoviská. Prečo primátor
trvá na svojom megalomanskom projekte? Pomlčme taktne o možnosti, ktorú spomínajú
poslanci Siete, že je za tým biznis pre architektov. Je dôvodom
osoba kontroverzného podnikateľa Trabelssieho? Na odmietaní akejkoľvek súčinnosti
s ním si kandidát Choma založil svoju predvolebnú kampaň.
Ďalšie voľby budú o štyri roky.
Dovtedy by mal hľadať najlepšie riešenia pre občanov. Nie
viesť permanentnú predvolebnú kampaň. <
Pozri aj str. 5
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Diviaky hodujú
medzi hrobmi
Na Novom cintoríne to v súčasnosti vyzerá
tak, akoby sa cezeň prehnal traktor s pluhom.
Činili sa tu však diviaky, po ktorých zostala
obrovská spúšť – rozrytá zemina okolo
hrobov, pováľané kahance, zhodené kytice...
Podľa poľovníka ich tu prilákala potrava. Do
karát im prihral aj zvalený plot.
Michala Stehlíková
Snímka autorka
ŽILINA. Pozostalí zosnulých
pochovaných na Novom cintoríne v Žiline majú hlavu
v smútku. Okolo hrobov, v ktorých odpočívajú ich príbuzní,
to v týchto dňoch vyzerá ako
na čerstvo preoranom poli. Zemina je prekyprená, niekde sa
povaľujú veľké hrudy zeme...
Nehovoriac o zhodených ka-
Nový cintorín čelí „nájazdom“ diviačej zveri.
hancoch či ikebanách. Takúto
pohromu tu za sebou zanechali diviaky. „Takto to tu vyzerá už niekoľko dní. Okolo nášho hrobu je to ešte v poriadku,
ale susedkin... No, je to na zaplakanie,“ hovorí pán, ktorého
sme v ten deň stretli na Novom
cintoríne.
Návštevy lesnej zveri tu nie
sú ničím neobvyklým, to, čo tam
ale napáchali v týchto dňoch diviaky, je už priveľa. „Prídu tu občas srnky, ktoré obžierajú živé
kvety na hroboch, ale na takúto
spúšť, aká je tu teraz, si nepamätám,“ rozpráva ďalej.
Aj diviaky tu prilákal práve hlad. „Nachádzajú tam
potravu, ktorá v týchto lokalitách spočíva hlavne v rôznych chrobákoch žijúcich
v zemi, ktoré v tomto čase vyliezajú zo zimovísk a držia sa
v kyprej pôde, aká je na hroboch a okolo nich,“ vysvetľuje
Peter Marčulinec z Obvodnej
poľovníckej komory v Žiline.
Volák skončil, lekári výpovede
nestiahli
Dokončenie z 1. strany
„Výzvu ministra Čisláka na odstúpenie Štefana Voláka z postu riaditeľa vnímam ako definitívne potvrdenie vinníka
neúnosnej situácie v nemocnici. Avšak samotný odchod
nekompetentného
riaditeľa
súčasnú zlú situáciu pacientov
na internom oddelení žilinskej
nemocnice stále nerieši,“ informoval predseda LOZ Peter
Visolajský.
Lekári deklarujú, že svoje výpovede stiahnu, iba ak sa
začne riešiť situácia ich pacientov, na ktorú upozorňujú
už 4 roky. „LOZ naďalej plne
podporuje zápas týchto lekárov za svojich pacientov a naďalej trváme na zabezpečení dostatočného množstva
lôžok na internom oddelení,
na adekvátnom personálno-technickom zabezpečení pacientov oddelenia a na pre-
Groma a Kapitulík sa
sporia o právne stanovisko
„D
Monika Kavecká prehlásila, že ani po odstúpení riaditeľa sestry neodvolajú výpovede.
hodnotení potreby pľúcneho,
prípadne infekčného oddelenia v nemocnici. Vyzývame
ministerstvo, aby čo najskôr
oslovilo odborníkov v danej
oblasti, aby sa profesionálne
vyjadrili k potrebám zabezpečenia pacientov Žilinského
kraja. Koľko a aké lôžka potrebuje FNsP Žilina, by mali povedať odborníci na danú problematiku po dôslednej analýze
a za svoje rozhodnutie by mali
prebrať i zodpovednosť,“ uzavrel Peter Visolajský.
Snímka autor
formácií, skončili aj ambulancie zubného a všeobecného lekára“. Správne malo byť
uvedené: „MUDr. Jana Potúčková, ambulancia všeobecné-
ho lekára na adrese ELV, a. s.,
Bytčická 4, Žilina ešte stále na danom mieste funguje
a bude tak do 30. 6. 2015.“
-r-
rok nový plot dlhý 680 metrov a opravilo aj starý. Prístup medzi hroby však divej
zveri uľahčujú aj vandali, ktorí oplotenie pravidelne ničia. Mesto už situáciu rieši.
„Problém je hlavne spadnuté
oplotenie, ktorého oprava už
je objednaná a začne sa vtedy, keď to umožní počasie.
Pracovníci správcu zarovnávajú a upravujú vyryté plochy a hroby,“ dodáva hovorca
mesta Pavol Čorba. <
Odpoveď JUDr. Mateja Kačaljaka na tvrdenia
uverejnené v článku:
ňa 17. 2. 2015 bol
v Žilinskom večerníku č. 8 na s. 2 uverejnený článok „Groma a Kapitulík sa sporia o právne
stanovisko“, v ktorom boli
uverejnené nasledovné nepravdivé a pravdu skresľujúce tvrdenia:
Upresnenie
V čísle 11 sme v článku:
Elektrovod
opúšťajú
ľudia, ktorí vraj nechcú pracovať, priniesli informáciu, že
„V závode, podľa našich in-
Diviak má totiž fantastický
čuch, s ktorým zavonia potravu aj pol metra pod zemou. „Samozrejme, veľmi často sa stáva,
že bioodpad z hrobov, ako tráva
alebo zvädnuté kvety, vyhadzujú ľudia na kopy, čo je ideálne
prostredie pre chrobáky a myši.
Ten diviak tam pôjde, pokiaľ mu
v tom fyzicky nezabránime, napríklad oplotením,“ konštatuje
poľovník.
Okolo Nového cintorína postavilo mesto minulý
1) Tvrdenie, že
pôsobím ako „asistent na katedre Obchodného, finančného a hospodárskeho práva“
na PFUK je nepravdivé. Pôsobím vo funkcii odborného asistenta. V akademickom
prostredí ide o rozdiel ekvivalentný rozdielu medzi titulom Bc. a Mgr.
2) Tvrdenie, že moje právne závery v predmetnom vyjadrení som až „následne
označil iba ako svoj názor“ je
nepravdivé. Vo vyjadrení som
jediný autor, je písané v prvej
osobe a sú v ňom moje kontaktné údaje. Tento fakt som
následne len potvrdil.
3) Tvrdenie, že „prezentácia súkromného názoru ako
názoru vedeckého pracovníka PFUK je zavádzajúca“ je
nepravdivé. Nemám dva názory (súkromný a vedecký).
Vo vyjadrení bol môj jediný
právny názor.
4) Tvrdenie, že katedra, kde pôsobím „nemá s oblasťou obecného zriadenia
a správneho práva nič spoločné“ je nepravdivé. Napríklad,
dve z významných rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej
republiky týkajúce sa územnej
samosprávy sa bezprostredne
dotýkajú obchodného, resp.
finančného práva, konkrétne III. ÚS 389/08 (nakladanie s majetkom obce, citované
vo vyjadrení) a PL. ÚS 5/2012
(miestne dane). Pochopenie
postavenia územnej samosprávy a jej orgánov je nevyhnutná pre hlbšie skúmanie
finančnoprávnych aspektov
územnej samosprávy.
Na záver si dovolím podotknúť, že moja akademická
funkcia a špecializácia či rodinné väzby sú v skutočnosti
úplne nepodstatné a dôležitá je
len konzistentnosť mojej právnej argumentácie. O tej som,
samozrejme, pripravený viesť
otvorenú a vecnú diskusiu.“ <
Žilinský večerník – týždenník severného Slovenska
ADRESA REDAKCIE: J. Milca 6, 010 01 Žilina, INTERNET: www.zilinskyvecernik.sk, E-MAIL: [email protected]
Príjem inzercie
Pondelok 8.00 – 16.00 h
Utorok 8.00 – 16.00 h
Streda 8.00 – 18.00 h
Štvrtok 8.00 – 16.00 h
Piatok 8.00 – 14.00 h
Inzertné miesto
Inzerovať môžete v sídle
Žilinského večerníka na Ul.
Jána Milca č. 6.
Vzor e-mailu na členov redakcie: [email protected]
ŠÉFREDAKTOR: Michal Filek, tel. 0905 504 624. ZÁSTUPKYŇA ŠÉFREDAKTORA: Mgr. Veronika Cvinčeková, tel. 0907 836 699. ŠPORTOVÍ REDAKTORI: Mgr. Juraj Vnuk, tel. 0905 277 907, Ladislav Németh, Ladislav Hulín.
REDAKTORI: Mgr. Michala Stehlíková, Silvia Kajánková, Petra Vörösová, Lucia Kubalová, Ľubomíra Goljerová, Dana Kadnárová.
INZERCIA: [email protected], 041/5166 379, REDAKCIA: 041/5166 359, fax: 041/5166 379, RIADITEĽ MARKETINGU A PREDAJA: Ing. Milan Kaľavský, tel. 0905 504 622. PREDAJ A OBCHOD: Mgr. Peter Hlačik, tel. 0917 716 099,
Kristína Červencová, tel. 0915 396 725. SEKRETARIÁT A FAKTURÁCIE: Jana Kubičková. MANAŽÉRKA INZERCIE: Ľudmila Palečková. Inzertné miesto v sídle redakcie: pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 do 16.00 h,
streda od 8.00 do 18.00 h, piatok od 8.00 do 14.00 h. Uzávierka inzercie v stredu. Všetky inzeráty neprešli jazykovou korektúrou. PREDPLATNÉ: 041/5166 379, [email protected]
WEBOVÝ ADMINISTRÁTOR A SPRÁVCA SIETE: NODE 98, s. r. o., Roman Tomko, Ing. Jaromír Falát. DESIGN A LAYOUT: PART agency, a. s., Praha, Jana Friedrichová, Miro Salaj.
VEDÚCI GRAFIK: Michal Chochuľ. GRAFICI: Ing. Ján Jančo, Ing. Lucia Mikulovská.
SPRACOVANIE DÁT A TEXTOVÁ KOREKTÚRA: Ing. Lucia Mikulovská, Marta Hurková. KREATÍVNY RIADITEĽ: Miro Salaj. VYDAVATEĽ: PUBLISHING HOUSE, a. s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 46495959.
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI: Ing. Pavel Poledňák.
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: KÚ 02/98. MIČ 49936. EV 3002/09. ISSN 1338-1822. Podávanie novinových zásielok povolené OZ SsRP Banská Bystrica, č. j. 276-93-PTP zo dňa 29. 1. 1993. Redakcia za obsah a právnu stránku inzerátov nezodpovedá. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky. PRODUKCIA: PART agency, a. s., Praha. ROZŠIRUJÚ: TOPAS, s. r. o., Slovenská pošta a súkromní distribútori. TLAČ: Petit Press, a. s., Bratislava.
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty.
Ročník XXV. © Copyright PUBLISHING HOUSE, a. s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým či
elektronickým spôsobom aj v inom než v slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané.
spravodajstvo / 3
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Príprava generelu dopravy
sa naplno rozbehla
Dopravný generel, ktorý má riešiť parkovanie, dopravné napojenia i pešiu infraštruktúru na celom
území Žiliny, sa má dokončiť už tento rok. Jeho súčasťou by mali byť i pripomienky Žilinčanov.
Bôričania vidia ako kritické ulice Poľnú (na snímke), A. Rudnaya, Bôrickú či Tajovského.
Veronika Cvinčeková
Snímky autorka
ŽILINA. Mesto je v procese realizácie dopravného generelu, o ktorom sa hovorí už roky. Konkrétny návrh,
ktorý by prešiel do zastupiteľstva, by mala vypracovať
ešte tento rok Žilinská univerzita. „Touto témou sa zaoberáme už nejaký čas, tri
roky sme sa snažili len rozbehnúť tento proces a nakoniec vyšlo najavo, že musíme
urobiť verejné obstarávanie.
Predtým sme sa snažili zháňať prostriedky a sponzorov,
ktorí platili univerzite. Som
rád, že obstarávanie vyhrala Žilinská univerzita a môže
tak plynule pokračovať v tom,
čo dovtedy urobila. Musíme
sa postarať o to, aby bol tento rok dopravný generel dopracovaný a odovzdaný mestu,“ vyjadril sa primátor Igor
Choma minulý týždeň. Podľa
neho je tento dokument zásadný. „Je nevyhnutný a mimoriadne potrebný, aby sa
vedeli urobiť opatrenia nielen
z pohľadu dynamickej dopravy, ale hlavne statickej – teda
z pohľadu parkovania a všetkého, čo s tým súvisí,“ dodal.
Okrem toho sa má zaoberať
problematikou MHD a budovaním peších chodníkov, ale
aj doteraz nevyriešeným novým dopravným vstupom do
areálu nemocnice. Primátor
spomenul aj možnosť presunutia autobusového nástupišťa.
V súvislosti s generelom
bude vyhlásená aj anketa,
ktorá bude analyzovať dopravné správanie obyvateľov
mesta. Pripravuje ju univerzita cez svoje štruktúry a ľudí,
ktorí budú priamo oslovovať
ľudí vo vybraných domácnostiach a zbierať konkrétne informácie.
Obyvatelia môžu podávať
konštruktívne pripomienky aj
na Mestskom úrade v Žiline.
Zhotoviteľ dopravného generelu ich podľa vhodnosti zváži
a zapracuje do územno‑plánovacieho podkladu.
Dopravný generel má poskytnúť zreteľnú víziu, ako
koordinovať, regulovať a budovať dopravu v Žiline najbližších 20 rokov. Stretnutie
zainteresovaných sa už uskutočnilo a počas jeho spracovania sa uskutočnia aj výkonné výbory na pôde mesta,
s poslancami, zamestnanca-
„Obyvatelia Bôrika
spísali petíciu.“
mi odboru dopravy, prímestskej dopravy či zástupcami
ŽSK.
Bôričania riešia dopravu už
roky
Dopravný generel by mohol
konečne vyriešiť i situáciu na
Bôriku. Obyvatelia, ktorí už
roky riešia problém s hlučnou a prehustenou dopravou,
spísali petíciu za upokojenie
a reorganizáciu automobilovej dopravy v tejto časti mesta. Ako uviedol hovorca mesta
Pavol Čorba, mesto sa týmto
problémom zaoberá. Petícia bola prejednávaná komisiou dopravy a 26. februára
sa konalo stretnutie zástupcov petičného výboru, mesta, dopravného projektanta
a okresného dopravného inšpektora. „Na stretnutí sa diskutovalo o Bôriku ako o dlhodobom probléme. Ja však
vnímam, že problém s prehustenou automobilovou dopravou majú aj v iných častiach mesta, prakticky všade
tam, kde sú rodinné domy.
Historicky bola doprava dimenzovaná na menší počet
áut, a teraz to, pochopiteľne,
musíme riešiť. Mám ambíciu v spolupráci so Žilinskou
univerzitou tento problém
do budúcna riešiť,“ vyjadril
sa predseda komisie dopravy
a komunálnych služieb Branislav Delinčák.
Ako dodal prorektor pre
vedu a výskum Žilinskej univerzity a člen dopravnej komisie Ján Čelko, riešením Bôrika
sa na univerzite zaoberali už
pred pár rokmi a v súčasnosti
sa opäť rieši jedna diplomová
práca venovaná riešeniu celej
zóny Bôrik. <
Obyvatelia Bôrika riešia problém s dopravou už roky.
Koncom marca semafory pri viadukte opäť preprogramujú, aby nemeškali autobusy MHD.
Semafory pri
viadukte majú svoje
opodstatnenie
Križovatka so semaformi či radšej bez? Čo
by zabezpečilo plynulejšiu premávku pri
viadukte? Podľa nášho čitateľa by bolo možno
lepšie, keby boli vypnuté. Čo na to mesto?
ŽILINA. S križovatkou ulíc
Hviezdoslavova, Kysucká, Kálov a Sasinkova sme sa za posledné týždne na podnet našich
čitateľov zaoberali viackrát.
Najprv sme sa zaujímali o novinku s blikajúcou zelenou, potom zas o dvojdňový výpadok
semaforov pre pokazenú súčiastku. Ďalšiu otázku ohľadom
križovatky nám do redakcie adresoval čitateľ Jaroslav Martinček. „Zaujímalo by ma, na základe akej analýzy namontovali
a spustili nové semafory, pričom predtým, keď tam boli ešte
staré a ráno boli vypnuté, nikomu nevadili. To znamená, že
predtým síce bola hustejšia doprava, ale teraz sa zase stojí na
vstupe do Žiliny. Z môjho pohľadu je to krok späť,“ myslí si.
Ako vysvetlil hovorca mesta
Pavol Čorba, križovatka je riadená svetelnou signalizáciou
z niekoľkých dôvodov. A to, aby
sa zabezpečil striedavý a bezpečný prejazd vozidiel z každej
cesty a v čo najkratšom čase.
Nemenej dôležitý je aj fakt, že
dopravní policajti vyhodnotili
podľa štatistík túto križovatku
ako vysoko nehodovú. „Podľa
názoru čitateľa je potrebné na
uvedenej svetelnej križovatke
vypnúť všetky svetlá, prípadne
ponechať len blikajúcu oranžovú, avšak názory dopravných odborníkov sú iné. Táto
križovatka bola vyhodnotená
ako neprehľadná s vysokou nehodovosťou a je potrebné, aby
bola riadená svetelnou signalizáciou. Zhodli sa na tom dopravný projektant – špecialista
na svetelnú signalizáciu, dopravný inšpektorát i odborníci
zo Žilinskej univerzity v Žiline,“ hovorí Pavol Čorba.
„Táto križovatka
bola vyhodnotená
ako neprehľadná
s vysokou
nehodovosťou.“
Posledný
dopravný
prieskum robila na križovatke Žilinská univerzita v Žiline v októbri 2013. Podľa jeho
výsledkov boli semafory aj
následne
naprogramované.
„V súčasnosti sa aj na podnet
Dopravného podniku mesta
Žiliny pracuje na zmene signálneho plánu v čase špičiek
a križovatka bude opäť preprogramovaná, keďže začalo
vznikať zdržanie MHD v rannej a popoludňajšej špičke.
Táto zmena bude zrealizovaná
do konca marca 2015, prinesie menšie zdržanie pre účastníkov dopravy a zvýši sa tiež
plynulosť premávky,“ dodáva
k téme hovorca mesta.
-ms-, snímka autorka
Tak to vidím ja: Veľa kriku pre nič
P
ozorne sledujem komunikáciu týkajúcu sa
Radničných novín, ktoré začalo vo februári vydávať
mesto Žilina.
Noviny vychádzajú v náklade 35 700 kusov. Takýto
náklad nemajú v Žiline žiadne lokálne noviny. Mesto
podľa jeho hovorcu Pavla
Čorbu oproti minulosti tak
ušetrí viac ako 70 000 eur
ročne a osloví všetkých svojich občanov. Som presvedčený, že mestu sa prvýkrát
v histórii podarilo osloviť
všetkých svojich obyvateľov
a sprostredkovať im užitočné informácie o dianí v meste. Už v prvom čísle zverejnili oznam, že v Detských
jasliach na Puškinovej uli-
ci je voľných 10 miest. Miesta sa doplnili a mesto ušetrilo asi 12 000 eur na režijných
nákladoch.
Mestské noviny v rôznej
forme vydávajú takmer všetky krajské mestá, desiatky
okresných miest, v okolí Žiliny napríklad Krásno nad
Kysucou, Čadca, Turzovka.
Sú ich desiatky, ak nie stovky. Nikto sa nepozastavuje
nad tým, že tieto noviny píšu
o dianí v ich meste, o aktivitách mestského úradu, nikoho nevzrušuje, ak sa čitateľom prihovára v každom čísle
primátor alebo starosta, prípadne zamestnanci mesta.
Primátor či starosta je totiž
štatutárom a zodpovedá za
jeho chod politicky, morál-
ne i trestnoprávne. Vziať mu
právo komunikovať s občanmi a skladať im účty považujem za neférové. Podaktorí primátorovi vytýkajú, že
Radničné noviny využíva na
vlastnú propagáciu a chcú
ich zrušiť. Iní navrhujú zaviesť cenzúru cez poslancov
MZ a redakčnú radu, ale sú
aj takí, ktorí navrhujú zvýšiť
rozpočet mesta a opätovne
začať využívať komerčné médiá na komunikáciu mesta.
Mestu treba za tento počin zatlieskať. Oproti minulým rokom, kedy sumy
za propagáciu dosahovali niekoľko stotisíc eur, si
na tento rok mesto vyčlenilo rozpočet 40 000 eur. Tlač
Radničných novín stojí pri-
bližne 1 250 eur + DPH/mesiac. Je to historicky najnižšia suma vzhľadom na rozsah
informácií, ktoré mesto poskytuje a tieto informácie sa
dostávajú do každej rodiny.
Ušetrené peniaze môžeme
investovať do nových chodníkov (práve teraz prebieha veľká pasportizácia stavu
chodníkov v Žiline), na opravy ciest, parkov, do školstva
a mnohých ďalších oblastí,
ktoré si zaslúžia viac zdrojov.
Ja som svojím voličom sľúbil, že budem dodržiavať zákon, v mestskom parlamente budem férovým spôsobom
hájiť ich záujmy a práva, medzi ktoré nepochybne patrí aj
právo na informácie. Radničné noviny vydáva mesto pre
ľudí a ľudia majú právo vedieť, čo sa v meste a na radnici deje. Nezaujímajú ich šarvátky politikov, majú svoje,
chlebové problémy. Úmysel
mesta je správny a zaslúži si
pochvalu. Mnoho ľudí vyjadrilo spokojnosť s Radničnými
novinami a ja sám som dostal veľa podnetov na ďalšie
okruhy, ktoré ľudí zaujímajú a radi by sa o nich v Radničných novinách dozvedeli viac. Keďže ide o noviny
pre ľudí, nech ľudia, ktorým
sú určené, rozhodnú, nie my,
politici. Svojim voličom sľubujem, že urobím všetko, čo
je v mojich silách, aby mali
po ruke vždy kvalitné a objektívne informácie. Terajšiu
zvadu kvôli Radničným novi-
nám hodnotím ako veľa kriku
pre nič.
Mgr. Branislav Delinčák,
poslanec MZ Žilina
P-0223
4 / spravodajstvo
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Pomalšie autá
by situáciu za Žilinou
ešte zhoršili
Dostať sa od Vodného diela či z Rosiniek smerom na Martin chce občas
obrovskú dávku trpezlivosti a niekedy aj veľký risk. Vodiči prichádzajúci
z toho smeru majú totiž problém zaradiť sa do vyťaženého hlavného
ťahu Žilina – Martin. Pomohlo by na tomto úseku zníženie rýchlosti?
ŽILINA. Niektorí šoféri sa tejto križovatke pri Parku 17. novembra radšej vyhnú, iným iné
nezostáva, len dúfať, že sa na
hlavnú cestu smerom na Martin zaradia pri veľkom šťastí
ihneď. Táto patália by sa podľa vodiča Mariána dala vyriešiť
nasledovne. Svoj názor vyjadril
na portáli odkazprestarostu.sk:
„Navrhujem znížiť obojsmerne rýchlosť. Autá z Rosiniek
a iných častí mesta a okolia
majú problém pripojiť sa na výpadovku. Tak isto je o niekoľko
desiatok metrov výjazd z benzínovej pumpy a STK.“
Jeho návrh nás zaujal, preto sme ho posunuli ďalej, a to
na Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR v Žiline a na cestný správny orgán,
a to Okresný úrad Žilina. Ako
nám uviedli na dopravnom inšpektoráte, postrehy vodičov
sú vždy vítanou iniciatívou
a spolu s ďalšími kompetentnými orgánmi sa snažia hľadať optimálne riešenia. „V tomto konkrétnom prípade by však
znížená rýchlosť mala pravdepodobne za následok vytváranie kolón na hlavnom ťahu Žilina – Martin, čo by ešte mohlo
Na križovatke treba mať veľkú trpezlivosť.
viac skomplikovať výjazd vozidiel z vedľajšej cesty. Preto je
nutné tento problém posudzovať zo širšieho aspektu, zvážiť
možnosti, prípadne i dôsledky
zníženia rýchlosti v predmetnom úseku,“ uviedol Krajský
dopravný inšpektorát v Žiline.
Miestny cestný správny orgán má na situáciu obdobný názor. „Okresný úrad Žilina
a Krajský dopravný inšpektorát Policajného zboru SR sa dohodli, že uvedený podnet budeme riešiť na spoločnom
rokovaní po predložení nehodovosti v tomto úseku, preverení pôvodného umiestenia
dopravného značenia IS 36b
(koniec obce, pozn. redakcie),
resp. IS 36d (koniec miestnej
časti obce) a v zmysle intenzity dopravy na ceste I/18. Znížením rýchlosti je predpoklad, že
sa kolóny a priepustnosť ešte
zhoršia. O výsledku rokovania
vás budeme informovať,“ oznámil Marián Vranka z Okresného úradu Žilina.
-ms-, snímka autorka
Od Slovenska cez Patagóniu
až po Himaláje
V sobotu 12. marca sa vo Veľkej sále Mestského úradu Žilina konal už
21. ročník festivalu Vysoké hory. Od jeho vzniku ho pripravuje Žilinský
vysokohorský klub (ŽIVYK) Slovenského vysokohorského klubu (SVTS)
a vstup na premietania je bezplatný.
Festival otvoril viceprimátor Žiliny Patrik Groma (vpravo) a v jeho úvode
prezident SVTS Jozef Zábojník (vľavo) priblížil svoj sólový prechod Slovenskom od Duklianskeho priesmyku po Devín, keď v septembri 2014 za
24 dní prešiel 751 km s prevýšením viac ako 30 km.
Najhorúcejšiu novinku predstavil Žilinčan Ján Krchnavý (na snímke vľavo), ktorý sa len pred dvoma týždňami vrátil z trekingu po národných
parkoch Patagónie v najjužnejšom cípe Južnej Ameriky. Diváci mohli za
deň vidieť 15 filmov a autorských projekcií.
D
o programu opäť patrila aj
bohatá tombola. Hlavným
partnerom festivalu bol
tradične Alpha Sport Mammut,
partnermi Mesto Žilina, Stredoslovenská energetika, Počítače a Programovanie, CK Ro-
košport, Slosmat, Topas, SEVIS
a Econohotel Žilina, mediálnymi partnermi Žilinský večerník
a Rádio FRONTINUS. Festival
ďalej podporili BENETIP Services, Žilmont, DUBNÁ SKALA
hotel, Mondelez Slovakia, CK
Na festivale vystúpila aj legenda
slovenského horského humoru,
publicista a bývalý horolezec Ivan
Bajo, ktorý v tomto roku oslávi 80
rokov. Ešte predtým sa však vo
vestibule MÚ konala vernisáž jednodňovej výstavy jeho kresieb.
Zoltán Demján, ktorý má na konte
tri prvovýstupy na osemtisícovky,
predstavil jednotlivé etapy svojho
života od horolezectva až po jeho
súčasné povolanie kouča vrcholných manažérov.
Sancho Tour, McNett Europe,
ITField, IPECON, lanový park
Preles Žilina, Krásy Slovenska,
Horolezec, Vinotéka VANKO,
WALMARK, Štátne lesy TANAPu a kníhkupectvo Artforum.
Peter Dodek, snímky Peter Kalenský
Oslavujeme narodeniny!
Žilinský večerník oslavuje 24. narodeniny, a preto sme sa rozhodli, že vám urobíme radosť.
Nielen kvalitnejšími novinami, ale aj atraktívnymi cenami.
N
aše - vaše noviny chceme robiť ešte lepšie. Radi by
sme preto poznali váš názor, čo vám v novinách
chýba, čím by ste ich chceli obohatiť, čo by ste chceli zmeniť či doplniť. Preto vám v priebehu nasledujúcich týždňov postupne predstavíme šport, spravodajstvo
a publicistiku, kultúru a ostatné servisné rubriky. A vy budete
mať možnosť na priloženom kupóne napísať nám svoje námety na zlepšenie a zaslať ich do redakcie. Na konci 24 z vás
vyžrebujeme. Víťazi získajú atraktívne ceny. No a, samozrej-
Predstavujeme
čitateľský servis
VYHRAJTE!
1. CENA: auto s plnou nádržou
od spoločnosti KIA na 2 týždne
2. CENA: víkendový pobyt pre dve osoby
v hoteli Minerál Dudince
3. CENA: víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Bystrá
4. CENA: darčekové predmety od spoločnosti KIA v hodnote 50 €
5. CENA: darčekové predmety od spoločnosti KIA v hodnote 40 €
6. CENA: darčekové predmety od spoločnosti KIA v hodnote 30 €
me, my si vaše odporúčania zosumarizujeme a budeme sa
snažiť ich zapracovať do novín tak, aby sme boli ešte lepší.
Súťažné kupóny posielajte alebo prineste do 27. 3. Mená výhercov narodeninovej súťaže uverejníme v utorok 7. 4. v Žilinskom večerníku. Každý týždeň jedného z vás žrebujeme a víťaz
získa špeciálnu týždennú cenu. Výhercom týždennej ceny sa stala
Bibiána Ostrochovská zo Súľova. Získava od nás ročné predplatné Žilinského večerníka a 10-bodovú permanentku na Mestskú
krytú plaváreň v Žiline. Výhru si môžete prevziať na inzercii.
KIA SPORTAGE
Na stránkach čitateľského servisu/poradenstva vám každý týždeň poskytujeme informácie, ktoré sa týkajú otváracích časov lekární, pohotovostí, dôležitých telefónnych
čísel. Prinášame tiež oznamy a pozvánky, informácie o narodených deťoch či
o zvieratkách, ktoré hľadajú nový domov. Spolu s nami spoznávate Žilinu a dostávate právne rady z rôznych oblastí.
Aký je váš názor na rubriku čitateľský servis/poradenstvo v Žilinskom večerníku? Čo by sme mali robiť inak?
7. CENA: darčekové predmety od spoločnosti KIA v hodnote 20 €
8. CENA: darčekové predmety od spoločnosti KIA v hodnote 10 €
9. – 13. CENA: vstup do saunového sveta na tri hodiny
pre dve osoby do APHRODITE, Rajecké Teplice
14. – 18. CENA: vstup do vodného sveta na dve hodiny
pre dve osoby do APHRODITE, Rajecké Teplice
19. – 20. CENA: vstup do wellnes na dve hodiny pre dve osoby
do Penziónu Central Park, Žilina
21. – 24. CENA: ročné predplatné Žilinského večerníka
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
spravodajstvo / 5
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Športový areál má stáť 75 miliónov
ODKRÝVAME SÚVISLOSTI
Mesto Žilina podľa hovorcu Pavla Čorbu neustále pracuje na výstavbe viacúčelového športového areálu na druhej strane Váhu pod
Dubňom s nákladmi 75 miliónov eur. Jeho súčasťou má byť športová hala, atletický štadión, plavecké centrum, tenisová hala, hokejová
a krasokorčuliarska aréna, areál vodákov a iné. Podľa niektorých poslancov, ale aj športovcov, je to zbytočne megalomanský projekt.
Michal Filek
Snímka Jozef Feiler
ŽILINA. Odborníci hovoria, že
zámervytvorenia športovísk sa
dá urobiť oveľa lacnejšie, a navyše tak, že sa opravia a zmodernizujú existujúce športoviská, vrátane športovej haly
na Bôriku, ktorá je unikátnym
priestorom, zaradeným medzi
pamätihodnosti mesta.
Mesto Žilina má podpísanú zmluvu na výstavbu športovísk na Karpatskej ulici so
spoločnosťou Športpark podnikateľa Georgea Trabelssieho.
Ten v roku 2011, na základe požiadavky primátora Igora Chomu, práce zastavil. Teraz však
ohlásil, že bude pokračovať. Iná
spoločnosť toho istého podnikateľa vlastní aj športovú halu
na Bôriku, ktorej sa zbavil ešte
Ján Slota.
Podľa Georgea Trabelssieho
budú stavebné náklady na dokončenie Športcentra 6,7 milióna eur. Športovú halu na Bôriku,
spolu s parkoviskami a Domom
techniky, vraj kúpil cca za 8 miliónov eur. Za túto sumu je
ochotný ich odpredať mestu
nazad. „Nie za menej, veď to
by ma rovno mohli zavrieť do
Práce na stavbe športovej haly na Karpatskej ulici sú zastavené od roku 2011.
blázinca, keby som to predával lacnejšie, ako som to kúpil,“
povedal v reakcii na otázky Žilinského večerníka. Sám pritom tvrdí, že hala má už urobené statické aj požiarne posudky
a spĺňa podmienky na prevádzku. Dôkazom toho má byť skutočnosť, že CVČ Žirafa v nej už
nejakú dobu opäť organizuje
športové akcie. „Myslím si, že
ešte treba do nej investovať asi
4 milióny eur,“ dodal podnikateľ, ktorý sa vie, podľa vlastných
slov, na takýchto podmienkach
s mestom dohodnúť. Dohromady by teda náklady na tieto
športoviská predstavovali cca
19 miliónov eur.
Ak by malo mesto k dispozícii Športcentrum aj športovú halu na Bôriku, ešte vždy by
podľa poslanca Petra Fiabáne
potrebovalo atletický ovál a jeden 25‑metrový bazén a navyše rekonštrukciu súčasného
bazéna. „Myslím si, že je potrebný triezvy pohľad na vec.
Určite nie megalomansky postaviť dva nové 50‑metrové
bazény. Preto sme dali vypracovať štúdiu na posúdenie potrieb a finančných možností
mesta,“ hovorí poslanec.
Podľa odborníkov by však
v takomto prípade bola celková investícia oveľa nižšia ako
75 miliónov eur, možno ani
nie polovica. A navyše by v tejto sume boli zrekonštruované
aj súčasné športoviská – športová hala a mestská krytá plaváreň. Viacerí sa pýtajú, prečo
teda primátor Igor Choma trvá
na projekte výstavby nového
areálu.
„Máme pocit, že ide iba
o to, aby zarobili projektanti.
Primátor Igor Choma nás doposiaľ nepresvedčil o opaku,“
uviedol predseda poslaneckého klubu Sieť, Nova Martin
Kapitulík, a dodal: „Dnes sa
mesto nevie poriadne postarať napríklad o štadión či plaváreň. Ihriská pri školách sú
v katastrofálnom stave. Deti
nemajú kde športovať a rozvíjať svoj talent. Ak nás primátor presvedčí, že mesto nemá
problém podobný projekt financovať a prevádzkovať, radi
ho podporíme. Zatiaľ to však
vidíme tak, že Žiline hrozí ďalší strašidelný hrad za niekoľko
miliónov eur, ktoré sa vyhodia
do vzduchu.“
Hovorca mesta Pavol Čorba
uviedol, že na projekte sa pracuje a realizovať by sa mal začať na budúci rok. Počítajú vraj
s nákladmi do 75 miliónov eur,
vrátane mosta cez rieku Váh.
Použiť chcú peniaze z rozpoč-
AD: Zle pripravené zlúčenie CVČ a ZŠ
poslanci z uznesenia vypustili
Reagujem na viaceré nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia hovorcu mesta Pavla Čorbu, ktoré
uviedol v uvedenom článku uverejnenom v Žilinskom večerníku v čísle 12 na strane 5.
Ľudmila Chodelková
Riaditeľka CVČ Žirafa, poslankyňa
MZ v Žiline
Snímka Michal Filek
1. Vyjadrenie P. Čorbu:
„Pochopiteľne, očakávame
ďalšie ataky zo strany
vedenia súkromných
konkurenčných centier...“
Mestom Žilina nedostatočne pripravený materiál spojenia CVČ Kuzmányho 105 so
ZŠ V. Javorku do Mestského
zastupiteľstva bol podrobený konštruktívnej kritike nielen počas zasadnutia mestského zastupiteľstva, ale aj
na zasadnutí príslušných komisií. Výsledkom odborného
pohľadu viacerých poslancov,
členov komisií, ako aj ďalšej
verejnosti, bolo úplné prepracovanie mestom Žilina predloženého zámeru, ktorý mal
mnoho vážnych nedostatkov,
neurčitostí a chýb, pričom poslanci schválili nový postup,
ktorý spĺňa kritériá racionality a zodpovednosti voči tým,
ktorých sa to bytostne dotýka.
2. Vyjadrenie P. Čorbu:
„... zlúčením sa odbúrali
nefunkčné krúžky,
duplicitné zoznamy detí
(napr. pri šestnástich
neohlásených kontrolách
činnosti krúžkov Žirafy sa
šestnásťkrát krúžok vôbec
nekonal), a tým sa šetria
peniaze mesta a daňových
poplatníkov.“
Je príznačné, že počas procesu likvidácie Žirafy ten istý hovorca Čorba vyzýval zamestnancov Žirafy, aby prešli aj
so svojimi krúžkami pod CVČ
Kuzmányho 105 (Spektrum).
Zrejme z jeho tlačových výstupov toľkokrát kriminalizovaná
a dehonestovaná činnosť Žirafy mala predsa len hodnotenejší rozmer, ako sa snažil a snaží
verejnosti nepravdivo podsúvať. Rovnakým klamstvom je
aj informácia „pri šestnástich
neohlásených kontrolách činnosti krúžkov Žirafy sa šestnásťkrát krúžok vôbec nekonal.“ Z jedinej relevantnej
Správy o výkone kontroly záujmových útvarov v období
od 27. 3. 2012 do 27. 4. 2012 je
uvedené, že kontrola bola vykonaná v 81 prípadoch, teda
nie v 16, ako tvrdí hovorca. Zo
strany kontroly boli pochybenia popísané v 19 prípadoch.
CVČ Žirafa všetkých 19 prípadov pripomienkovala a s relevantnými dôkazmi argumentačne spochybnila. Dodnes,
už takmer tri roky, nie sú tieto námietky z výkonu kontroly
uzavreté, nakoľko nebol spracovaný mestom Žilina a odborom školstva dodatok k správe,
s ktorým mal byť kontrolovaný subjekt oboznámený a záverečná zápisnica z celkového
prerokovania vykonania kon-
tu mesta, eurofondy a nevylučujú ani žiadosť o finančnú dotáciu od štátu a súkromných
investorov.
„Mesto nemá prostriedky na
to, aby halu na Bôriku odkúpilo
za ponúkanú sumu, navyše treba pripočítať ďalšie náklady na
jej sprevádzkovanie. Tie budú
doslova horibilné,“ uviedol.
Nami oslovený odborník na
eurofondy uviedol, že v súčasnosti nevidí nádej na získanie
európskych peňazí na výstavbu športového areálu. „To by
musel vzniknúť nejaký nový
operačný program. Teraz taká
možnosť nie je,“ uviedol.
Aj pre poslanca Petra Ničíka je oprava športovej haly na
Bôriku najlepšou možnosťou,
ako zabezpečiť pre Žilinu športoviská. Je totiž v centre mesta, dostupná, s parkoviskami
a v blízkosti je aj plaváreň. Na
jeho návrh preto poslanci prijali uznesenie, ktorým zaviazali mesto rokovaním s Georgeom Trabelssiem. Vyrokovať
s ním majú termín dostavby Športcentra na Karpatskej,
lepšie prevádzkové podmienky pre Žilinu a výhodné odkúpenie športovej haly na Bôriku.
Tomu sa nebráni ani George Trabelssie. „Tvrdia, že je to
troly. Neudialo sa tak aj napriek viacerým upozorneniam
z úrovne Útvaru hlavného kontrolóra mesta Žilina. Z uvedeného sa možno domnievať, že
pri kontrole 81 záujmových
útvarov bolo 81 v poriadku. Ak
by to nebolo tak, mesto by vypracovalo dodatok a kontrolu
by zákonným spôsobom ukončilo, čo sa do dnešného dňa neudialo.
3. Vyjadrenie P. Čorbu:
„Pravda je taká, že na ulici
skončili tzv. čierne duše
a nie deti zo Žiliny.“
Ani 100-krát opakovaná lož
sa nestane pravdou. Žira-
fa bola podrobená mnohým
a mnohým kontrolám, pričom ani jedna z nich si nedovolila konštatovať existenciu „čiernych duší“. Rovnako
viaceré „anonymné“ podania boli vyšetrovateľom kriminálnej polície uložené ako
neopodstatnené. Všetky tieto závery ale neprekážajú hovorcovi mesta Žilina vytrvalo
tvrdiť opak, napriek tomu, že
závery sú jasné: „Ani jediná
preukázaná čierna duša“. Daňoví poplatníci by si konečne zaslúžili pravdivé a reálne
informácie od osoby, ktorá
navonok mediálne prezentuje mesto Žilina. <
Komentár k téme na str. 2
Aj Tomáš Bezdeda venuje
2 % na boj proti rakovine
Neinvestičný fond Chirurgia združuje finančné
prostriedky, ktoré pomáhajú pacientom najmä
v žilinskej nemocnici. Svojimi dvomi percentami
z daní sa rozhodol jeho činnosť podporiť aj známy
žilinský spevák a hudobník Tomáš Bezdeda.
„S
Poslankyňa za stranu Sieť Ľudmila Chodelková nesúhlasí so zlúčením.
nevýhodné pre mesto. Ja sa
pýtam, v čom. To mi nikto nevysvetlil. Filozofia je taká, že
mesto bude po dobu 20 rokov,
kým neprejde do jeho majetku, šprotoviská využívať pre
svoje účely od 6. h do 19. h.
Za to bude platiť dotáciu, ktorá zahŕňa náklady na výstavbu a prevádzkové náklady. Môj
benefit bude taký, že po 19. h
budem môcť využívať priestor
ja na komerčné účely a ešte aj
z toho dostane mesto 40 %. To
je jediný zisk, ktorý by mal byť
môj. Hala už mohla štyri roky
stáť, deti mohli športovať, keby
ma primátor nevyzval, aby som
práce zastavil, že ju chce získať do majetku. Ja som ho, bohužiaľ, poslúchol,“ uviedol Trabelssie o projekte Karpatská.
Teraz však oznámil mestu,
že práce opäť začal a najneskôr
vo februári ju dokončí a spustí do prevádzky. Zmluva, ktorú
uzavrel ešte s primátorom Ivanom Harmanom, je totiž platná a nevypovedateľná. A znalecké posudky, ktoré si dalo
urobiť mesto, mali potvrdiť, že
práce, ktoré už vykonali, boli
presne v takej hodnote, ako
boli vyfakturované. <
voje dve percentá darujem neinvestičnému
fondu Chirurgia. Mám
osobnú skúsenosť, keď môj starký zomrel na rakovinu hrubého
čreva. Viem, že sa to môže týkať
každého z nás. Ak darujete aj vy
svoje dve percentá neinvestičnému fondu Chirurgia, môžeme spoločne nad touto chorobu
zvíťaziť. Je to naozaj dobrá vec,“
vyzýva Žilinčanov známy hudobník, ktorý pred rokom vydal
svoj tretí sériový album a tento
rok plánuje pridať ďalší. „Momentálne intenzívne cvičím
a komponujem muziku. V lete
budem robiť texty a chystám sa
aj na festivaly,“ prezradil Tomáš
Bezdeda. Viac informácií o ňom
si môžete prečítať na www.tomas-bezdeda.com.
Celkovo za celú históriu
fondu od roku 2004 odovzdali
FNsP Žilina vybavenie v hodnote takmer 350 000 eur. Fond
bol aktívny aj v organizácii rôznych kongresov, najmä v oblasti chirurgie. Ako najvýznamnejšie podujatia môžeme
spomenúť VIII. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, Sympózium endoskopickej chirurgie
či XXIX. Stredoslovenské chirurgické dni, ktoré boli zároveň
Česko-Slovenským chirurgickým kongresom.
„Ani neviete, ako a kedy sa
môžete sa ocitnúť „pod skal-
pelom“. Veľa ľudí vtedy kompletne prehodnotí svoje hodnoty. Je všeobecne známy
názor, že to, čo občan za svoj
život odovzdá štátu vo forme
daní a zdravotných odvodov,
mu málokedy zaručí zdravotnú starostlivosť na úrovni.
I podporou z 2 % daní občanov a firiem sme dokázali ich
financie v prospech ich zdravia využiť efektívnejšie. Rozvinula sa najmä onkologická
chirurgia, vďaka nakúpenej
technike sa v regióne operuje
na svetovej úrovni laparoskopicky a operačným rektoskopom cez konečník, a oživila
sa operatíva s hypertermickým preplachom chemoterapeutikom – táto metóda je
jediná na Slovensku. Tieto
výsledky boli potvrdené aktívnymi účasťami na zahraničných podujatiach (MUDr.
Karel Kroupa, PhD. a MUDr.
Rastislav Johanes, PhD.),“ hovorí Ing. Milan Vašanič, PhD.
zo správnej rady neinvestičného fondu Chirurgia.
Chirurgia, n. f. je registrovaný pre prijímanie podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb v roku 2015. Viac
informácií a aj podrobný postup poukázania 2 % z dane
nájdu čitatelia na stránke www.
chirurgianf.sk. Číslo účtu Chirurgia, n. f.: 6624061028/1111.
-mif-
6 / téma
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Kauza „interné
oddelenie“
v žilinskej
nemocnici
Opakovane sa v Žilinskom večerníku objavujú
skreslené údaje o zlom manažmente
pacientov na internom oddelení.
O
brovský nápor pacientov na lôžka som riešil zvyšovaním počtu postelí, a to len v záujme
pacientov, aby mali na čom
ležať, aby sme ich mali kde
vyšetrovať a liečiť, a to všetko v priestoroch, ktoré boli
stavané na 96 pacientov a nie
125. Zvyšovanie počtu postelí sa ukázalo ako nevyhnutnosť v záujme nepoškodenia
pacienta, keďže k mnou navrhovanému priestorovému
rozšíreniu oddelenia nedošlo. Znižovanie priemernej
ošetrovacej doby, to jest doby
pobytu pacienta na nemocničnom lôžku, má v rámci interného oddelenia tiež svoje hranice, a tou hranicou je
nepoškodiť zdravie pacienta predčasným prepustením
z hospitalizácie. Neobyčajný
tlak na všetok ošetrujúci personál vytváral nielen vysoký
počet pacientov, ale aj nevyhovujúce priestorové a hygienické pomery na oddelení. Avšak ich zmena nebola
v rukách primára oddelenia.
Údržbu a opravy má na starosti vedúca sestra oddelenia
a je tu k dispozícii celý technicko‑údržbársky úsek.
Pracujem na internom oddelení žilinskej nemocnice už viac ako 31 rokov a vo
funkcii primára oddelenia temer 25 rokov. Absolvoval som
úspešne 4 výberové konania
na tento post. Interné oddelenie v žilinskej nemocnici
patrí k najväčším na Slovensku a počet zamestnancov sa
pohyboval od 125 v časoch,
keď k oddeleniu patrila dialýza, až po dnešných 114, samozrejme, vrátane personálu
na odborných ambulanciách.
Ak si pripočítate k tomu priemerný denný stav 100 pacientov, zvládnuť bezchybné
zabezpečenie chodu oddelenia s prvotným zreteľom
na poskytnutie bezchybnej
zdravotnej starostlivosti ležiacim pacientom určite nie
je jednoduché a vyžadovalo si všetko moje úsilie. Ale
všetka moja práca a úsilie
sledovali len jeden cieľ, zlepšiť kvalitu odbornej starostlivosti o pacientov a liečiť ich
podľa najnovších odborných
postupov.
Pacienti, podporme
lekárov!
Rád by som opísal aj ja svoj zážitok so žilinskou
nemocnicou a súčasne vyjadril svoje obavy
o pacientov po odchode trinástich lekárov.
Peter Lehuta
V
Vladimír Spišák vpravo.
Preto ma mrzí a je mi ľúto,
že sestry pod vedením novej vedúcej sestry oddelenia dali prednosť paragrafom pred dobrom pacienta.
Ďakujem tým sestrám, ktoré
nepodľahli konfrontačnej línii a umelému udržiavaniu
napätia medzi sestrami a lekármi, ale udržali si objektívnosť a súdnosť a postupovali
tak, aby za každých okolností
malo zdravie pacientov prednosť pred paragrafmi.
Dovolím si vyjadriť úctu
a obdiv tým lekárom, ktorí
pre zlepšenie podmienok pre
diagnostiku a liečbu pacientov a zlepšenie prostredia,
v ktorom im túto starostlivosť chceme poskytovať,
niesli a nesú svoju kožu na
trh, a to v plnom význame
tohto prirovnania.
Počas môjho pôsobenia
vo funkcii primára interného oddelenia som vychoval
desiatky lekárov – odborníkov, ktorí teraz pracujú na
ambulanciách aj praktických
lekárov, ale najmä na ambulanciách špecializovanej
starostlivosti a mnohokrát
tvoria odbornú kostru aj na
ambulanciách súkromných
polikliník v Žiline, ale úspešne pracujú aj v iných fakultných nemocniciach na Slovensku aj v zahraničí.
Počas svojej profesionálnej kariéry som publikoval
25 odborných originálnych
prác v českých aj slovenských odborných časopisoch.
Odprednášal som 33 odborných prednášok na celoštátnych lekárskych kongresoch
na Slovensku aj v Česku. Som
dlhoročným členom výboru
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, 5 rokov som
bol krajským odborníkom pre
vnútorné lekárstvo. Za svoju
„Ale všetka moja
práca a úsilie
sledovali len
jeden cieľ, zlepšiť
kvalitu odbornej
starostlivosti
o pacientov a liečiť
ich podľa najnovších
odborných
postupov.“
odbornú činnosť som dostal
Bronzovú plaketu Slovenskej
lekárskej spoločnosti a čestné členstvo Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.
Aj napriek neetickému
a moju osobu očierňujúcemu
správaniu manažmentu žilinskej nemocnice, ktoré verejne
na svojej internetovej stránke
odsúdila aj Rada Slovenskej
lekárskej komory, v priebehu
krátkej doby som dostal 6 ponúk na vedenie interných oddelení v iných nemocniciach
Slovenska, čo svedčí o mojom dobrom profesionálnom
mene v rámci internistickej
lekárskej obce.
Ale ja chcem ostať verný svojim pacientom v Žiline
a tu naďalej odborne pracovať
v ich prospech.
Som hrdý na to, že moje
meno vždy bolo zárukou kvality a výbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bolo známe pre
odborníkov na celom Slovensku, ale aj v internistickej a kardiologickej odbornej
obci v Prahe a v Brne.
MUDr. Vladimír Spišák,
bývalý primár interného
oddelenia FNsP Žilina
Snímka archív
roku 2012 sa mi zle dýchalo. Poslali ma do
nemocnice a hneď na
JIS‑ku. Po dvoch dňoch ma
operovali, dali mi kardiostimulátor. Už som bol na operačnom stole a vtom prišla sestrička a lekára zavolala
k riaditeľovi. O desať minút
prišiel a povedal, že mám
šťastie, lebo podpísal, čo od
neho riaditeľ chcel, inak by už
nebol zamestnancom a nemohol by ma operovať. Bolo
to práve v čase, keď nastupoval riaditeľ Volák. A zdá sa,
že hneď začal jednať z pozície sily. Chcel robiť poriadok s lekármi, s ktorými ale
nebolo treba robiť nič. Nemocnica je v strašidelnom
stave, prečo pán riaditeľ za
dva roky s tým neurobil nič?
Vraj jednal s primárom o manažmente pacienta. Nerozumiem, o čo tam išlo. Každá
budova má mať svoju správu. Neviem si predstaviť, že
by sa mal primár zaoberať
zapchatými záchodmi. Lekári sa majú zaoberať lekárskou
starostlivosťou. A situácia na
oddelení naozaj nie je dobrá.
Sú tam natiahnuté plachty,
nie je tam žiadne súkromie.
Toto nemôže riešiť primár,
ten sa má starať o medicínsku stránku.
Lekári dali výpovede, ale
nikto od nich nepočul, že chcú
peniaze. Prišli s tým, že podmienky pre pacientov na oddelení sú neúnosné. Ja sa divím, že tam doteraz vydržali.
My pacienti, čo máme kardiostimulátor, chodíme na
kontrolu pravidelne každé
3 – 4 mesiace a s lekármi sme
veľmi spokojní. Pán riaditeľ
povedal, že ich vie nahradiť
inými lekármi. Pre mňa však
lekári interného oddelenia
urobili a robia strašne veľa.
Mňa sa nikto nepýta, kam budem chodiť k lekárovi, keď
títo lekári odídu. Je nás viac
ako tisíc. Čo s nami bude?
Vyzývam ďalších pacientov, ktorí majú podobné skúsenosti s interným oddelením, nebuďte ticho, ozvite
sa a aj takto podporme spolu trinástich lekárov, ktorí sa
snažia zlepšiť situáciu nás
pacientov. Zaslúžia si to oni
a zaslúžime si to aj my pacienti. <
Vyhlásenie lekárov
interného oddelenia
FNsP Žilina
V
minulom vydaní Žilinského večerníka sme
uverejnili list zamestnancov interného oddelenia,
ktorý podpísalo viac ako 70
z nich a ktorý adresovali ministrovi zdravotníctva. V reakcii sa na nás obrátili trinásti lekári, ktorí na oddelení
podali výpovede a ktorí list
nepodpísali. Uverejňujeme
ich stanovisko:
„My dolu podpísaní lekári
interného oddelenia vás týmto žiadame o nápravu chybnej informácie uverejnenej
v Žilinskom večerníku zo dňa
17. 3. 2015, číslo 12. Na stra-
ne štyri bol uverejnený príspevok s nadpisom „List lekárov“, v ktorom sú uvádzané
údaje, s ktorými sa nestotožňujeme a nesúhlasíme s obsahom daného príspevku.
S pozdravom
MUDr. Monika Kulinová,
MUDr. František Golas, MUDr. Ján
Lehotský, MUDr. Erika Zelníková,
MUDr. Alžbeta Gondžúrová,
MUDr. Andrea Gajdošová,
MUDr. Martin Zamykal, MUDr.
Andrea Murínová, MUDr. Jarmila
Psotová, MUDr. Ľubica Gašparová,
MUDr. Lenka Marčeková,
MUDr. Michaela Mravcová,
MUDr. Zuzana Knapcová
CESTUJTE ZADARMO!
S KARTOU SAD ŽILINA VYUŽITE
ZĽAVU NA NÁKUP 10-20 %
VO VYBRANÝCH
OBCHODOCH
INFORMUJTE SA V KLIENTSKOM CENTRE SAD ŽILINA
V OC MIRAGE ALEBO NA
WWW.CESTUJTEZADARMO.SK
* Za každých 10 jázd zľava v OC Mirage 10 - 20 %
CESTUJTE KVALITNE, CESTUJTE S NAMI!
P-0019
Žilinský samosprávny kraj / 7
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
P-0194
Budatínsky hrad poodhalí
ďalší kus svojej histórie
Ž
upa
získala
zdroje na opravu hradnej
kaplnky a dvoch poschodí v paláci hradu. Po ich obnove bude mať Budatínsky
hrad za sebou viac ako polovicu opráv.
„Bez kaplnky nie je hrad“
Po revitalizácii hradného parku a rozsiahlej obnove hradnej veže s úchvatnou vyhliadkou, ktorá je pre verejnosť
po siedmich rokoch od júla
minulého roka opäť sprístupnená, sa fanúšikovia histórie môžu tešiť i na vynovené
priestory kaplnky. S opravami
kaplnky, ktorá je kvôli havarijnému stavu pre verejnosť 11
rokov zatvorená, začnú na jar.
Špecifikom projektu je skutočnosť, že práve táto etapa
rekonštrukcie má zabezpečiť,
aby pôžitok z návštevy hradu
mali aj imobilní návštevníci.
Pre tento účel bude do kaplnky možný aj bezbariérový prístup. V hradnej kaplnke bude
k dispozícii výpočtová technika, umožňujúca absolvovať
virtuálnu prehliadku hradných expozícií a tiež virtuálnu návštevu hradnej veže
s panoramatickým pohľadom
do okolia. Múzeum kaplnku využije i ako miesto konania kultúrnych a vzdelávacích podujatí a výstav. Pre
nou spoluúčasťou župy bude
stáť 522-tisíc eur.
Hradný palác. Vynovené priestory budú pre
návštevníkov sprístupnené v septembri.
ešte intenzívnejšie prepojenie rekonštruovanej kultúrnej
pamiatky s okolitými turistickými atrakciami je súčasťou projektu tiež vybudovanie
poznávacej cyklotrasy, kto-
rú župa etapovite buduje už
niekoľko rokov medzi hradmi Budatín a Strečno. Rekonštrukcia kaplnky je financovaná z Nórskeho finančného
mechanizmu a s päť percent-
Župa podporí aktivity
aj v našom regióne
K
raj podporil i v tomto roku významné činnosti a podujatia vo
svojich regiónoch. Žilinská
župa koncom februára rozhodla o pridelení dotácií
z vlastných príjmov vo výške 80 300 eur. Podporila tak
projekty zamerané na aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych
aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity či verejnoprospešných
aktivít.
„Financie z vlastných príjmov krajskej samosprávy
udeľujeme už od roku 2004
v rámci Všeobecne záväzného nariadenia. Žiadatelia
musia mať sídlo alebo trvalý
pobyt na území ŽSK a súčasne na tomto území rozvíjať svoju činnosť. Teší ma,
že počas tohto obdobia sme
mohli výrazne pomôcť k realizácii rôznorodých projektov miest, obcí, škôl, folklórnych a tanečných skupín
či neziskových organizácií
v piatich regiónoch nášho
kraja,“ uviedol predseda ŽSK
Juraj Blanár.
Medzi úspešných žiadateľov z Horného Považia patrí
obec Lysica, ktorá si vďaka
príspevku 1 000 eur zrekonštruuje autobusovú zastáv-
Návrat múzea
do Budatínskeho hradu
Stavebný
ruch
zavládne
i v hradnom paláci. Ten je pre
verejnosť zatvorený osem rokov. Už tento mesiac sa začnú
rekonštrukčné práce spojené
s obnovou tretieho nadzemného podlažia a vstupnej
miestnosti na druhom podlaží.
„Zrekonštruované priestory umožnia prehliadky hradu a sprístupnenie exponátov múzea, ako aj realizáciu
tvorivých dielní pre mládež
a v neposlednom rade aj realizáciu seminárov či menších konferencií vo vzniknutej prezentačnej miestnosti,“
uviedla riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK
Zuzana Kmeťová. Na druhom
a treťom poschodí pre verejnosť otvoria výstavu drotárstva, ktorá je fenoménom
Považského múzea. V súčasnosti je z unikátnej zbierky
slovenského drotárstva vystavené iba torzo v provizórnych priestoroch. Projekt rekonštrukcie spolufinancuje
Žilinská župa a spolu s príspevkom z Regionálneho
operačného programu predstavuje sumu 1 176 000 eur. <
Medzi najlepšími lyžiarmi
sú aj Žilinčania
M
inulý pondelok patril v lyžiarskom stredisku Snowparadise
Veľká Rača Oščadnica (Dedovka) štvrtému ročníku lyžiarskej súťaže Majstrovstvá
žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu, ktorý zorganizoval Žilinský samosprávny
kraj spolu so Sport Academy
Vrátna. Pretekov sa zúčastnilo spolu 130 žiakov z 31
stredných škôl. Okrem škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy boli prvýkrát pozvané aj štyri školy
iných zriaďovateľov. Mladí
športovci súťažili v troch kategóriách. V zjazdovom lyžovaní si zmeral sily mladší a starší dorast. Osobitnou
kategóriou boli snoubordisti. „Takéto podujatia majú
význam, pretože všetkých,
ktorí sú zdatní v lyžovaní,
vedú k tomu, aby sa mu viac
venovali a rozvíjali športového ducha. Verím, že tento
záujem zo strany študentov
neoslabne ani v budúcnosti,“ uviedla riaditeľka odboru
školstva a športu ŽSK Dana
Mažgútová. <
Mladšie dorastenky. Alžbeta Šobichová (v strede) z Gymnázia Veľká Okružná si vysúťažila v zjazdovom lyžovaní prvé miesto.
Župa hľadá výnimočné
osobnosti kraja
Pošlite nám TIP aj vy!
Peter
Sagan
Augustín
Maťovčík
Kto bude
ďalší?
Mestská basketbalová liga získala 900 eur na ďalší
ročník podujatia Streetball proti rakovine 2015.
ku. Rovnakú sumu poskytne župa i Moto baby klubu
Žilina na usporiadanie pretekov minikár – Kubíková 2015. Do Žiliny poputujú
i ďalšie dotácie. Župný príspevok 300 eur pomôže podporiť výchovu talentovanej
mládeže MŠK Žilina. Združeniu priateľov Hričovského
hradu, ktorého cieľom je záchrana a rekonštrukcia tejto
kultúrnej pamiatky, poskytla krajská samospráva maximálnu výšku dotácie 1 300
eur na materiálové zabezpečenie obnovy hradu. Najvyš-
šiu možnú sumu schválil ŽSK
i Slovenskému cykloklubu
Cyklo Tour Súľov–Hradná.
Soroptimist klub Žilina môže
počítať s podporou 500 eur,
vďaka ktorej si deti zo sociálne znevýhodneného prostredia spríjemnia chvíle prostredníctvom týždenného letného tábora. Medzi
ďalšie podporené obce patrí
i Terchová, kde si 26. ročník
Cyrilometodských dní prilepší o rovnú tisícku. Do obce
Ďurčiná župa schválila príspevok 800 eur na hodové
slávnosti. <
Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.
2012
2014
Poznáte nejakého mimoriadneho človeka
a myslíte, že by si zaslúžil i on ocenenie od
kraja? Pošlite nám do konca augusta svoje návrhy. Nominácie je potrebné doručiť
v písomnej podobe poštou, osobne alebo
e-mailom na Úrad Žilinskej župy. Návrh
musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovaných osôb, ich súhlas s nomináciou
a odôvodnenie podloženého návrhu. Župan môže na návrhy občanov, poslancov
2015
zastupiteľstva ŽSK, občianskych združení,
umeleckých a vedeckých inštitúcií odovzdať
jedno z troch druhov ocenení – Cenu ŽSK,
Pamätnú plaketu alebo Litteras Memoriales. Ocenenia sa udeľujú osobnostiam, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli
k rozvoju a prezentácii kraja, obohatili ľudské poznanie a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena Žilinského samosprávneho kraja
doma i v zahraničí.
8 / regionálne spravodajstvo
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Kostol v Rajci má netopierích
nájomníkov
Vedeli ste, že v kostole v Rajci kedysi žila najväčšia kolónia netopierov? Dnes už síce toto prvenstvo
patrí obci Ratková, ale týmto nočným živočíchom sa naďalej dobre darí aj u nás. A to i vďaka práci
dobrovoľníkov, ktorí sa starajú nielen o netopiere z Rajca, ale aj o ďalšie v rámci regiónu.
Michala Stehlíková
Snímka OZ Tilia
RAJEC. Podľa záznamov zoológov žilo v podkroví kostola v Rajci pred tridsiatimi rokmi až do rekonštrukcie strechy
okolo 10‑tisíc netopierov obyčajných. Dnes sa za najväčšiu
kolóniu považuje tá z kostola
v Ratkovej v Banskobystrickom
kraji, kde žije okolo 5‑tisíc jedincov. Do roku 2013 sa v podkroví božieho chrámu v Rajci
ukrývalo približne 1100 samíc
a stovky ich mláďat, záhadný
úhyn však znížil tento počet na
polovicu.
Stovky mláďat uhynuli od
hladu
„Príčinou boli pravdepodobne chemické látky používané proti hmyzu v lesnom hospodárstve. Netopiere sa živia
hmyzom a pravdepodobne
takto sa otrávili. Dospelé samice sa z lovu nevrátili do
podkrovia a stovky mláďat
uhynuli od hladu, keďže sú
to cicavce a bez materského
mlieka nedokážu prežiť,“ spo-
mína na smutný rok Eva Stanková z občianskeho združenia
Tilia, ktoré sa už desať rokov
stará o netopiere z Rajca.
Zachovať kolóniu z podkrovia kostola má v Rajci tradíciu už od 90. rokov. Cieľom
dobrovoľníkov je pravidelný
monitoring v letnom období,
aby poznali početnosť kolónie. „Okrem letného počítania počas každej zimy, kedy
netopiere hibernujú v jaskyniach, vyčistíme podkrovie
od netopierieho trusu. V Rajci
sme s našimi dobrovoľníkmi
v podkroví kostola vybudovali
plošiny a urobili ďalšie opat-
renia, aby guáno (trus netopierov, pozn. redakcie) nepadalo na klenbu kostola a dalo
sa ľahko odstraňovať,“ vysvetľuje Eva Stanková.
Okrem rajeckej kolónie sa
dobrovoľníci starajú aj o ďalšie netopiere v rámci Žilinského a Trenčianskeho kraja. Vďaka ochote biskupského úradu
a kňazov zmapovali už takmer
celú žilinskú diecézu. Najvýznamnejšie lokality sú napríklad kostoly vo Višňovom,
Kamennej Porube či Fačkove
a ďalšie z Kysúc, Turca a Považia. Najradšej členovia OZ Tilia
navštevujú svätostánok v Dolnej Marikovej, kde v podkroví žijú až 4 druhy netopierov.
„Netopiere potrebujú zatemnený veľký priestor s vysokými
teplotami v lete, najmä v čase
po narodení mláďat. Zároveň
pri veľmi horúcom počasí potrebujú mať miesto, napríklad
múr veže, kde sa môžu ochladiť. Okrem stavby a ochoty ľudí
ponechať tam netopiere je dôležitá blízkosť lesov, vodných
plôch, dostupnosť potravy,
ktorou je hmyz,“ rozpráva dobrovoľníčka.
Stretávajú sa s názorom, že sú
ekoteroristi
Keďže netopier je u nás zákonom chránený, pomáhať pri
údržbe stavieb, kde žije, by
malo byť povinnosťou štátnych
inštitúcií. „Keďže však štát túto
svoju povinnosť dlhodobo ignoruje, pomôcť sa snažíme viaceré mimovládne organizácie.
Prácu robíme dobrovoľnícky
a neustále riešime nedostatok
financií na základný materiál
ako vrecia, metly či respirátory.
Avšak z pohľadu snahy zachovať kolóniu je čistenie podkroví dôležitým krokom, ako uľahčiť správcom kostolov a budov
existenciu s chránenými živočíchmi pod jednou strechou.“
Netopier je spotrebou hmyzu pre ľudí veľmi užitočný. Za
jednu noc dokáže uloviť tisícky komárov. „Niekedy sa stretávame s názorom, že sme ekoteroristi a že chránime netopiere
a nie ľudí. Ja si však myslím, že
netopiere chránime aj pre ľudí.
Preto by som chcela touto cestou poďakovať tým, ktorí nám
akokoľvek pomáhajú chrániť
a zachovať netopiere,“ ďakuje
Eva Stanková z OZ Tilia. <
V strede pilot Martin Gargulák a po bokoch výhercovia – Bohuš Stranianek (vľavo) a jeho vnuk Michal Cuper (vpravo).
Výhercovia si užili
vyhliadkový let
ponad Žilinu
V našej narodeninovej súťaži sa šťastie
usmialo na 70-ročného Bohuša Stranianka
z Konskej, ktorý si spoločne so svojím
vnukom Michalom v piatok 6. marca prezrel
Žilinu a okolie z vtáčej perspektívy.
ŽILINA. Vyhliadkový let vrtuľníkom bol pre oboch veľkým
zážitkom. „To, čo som pochodil s autom za tie roky, som
teraz videl za pár minút z výšky. Dobré to bolo, kiežby som
mal šťastie i na ďalšie výhry,“
sršal optimizmom pán Bohuš. Azda ešte väčšiu radosť
mal jeho vnuk Michal: „Doteraz som vôbec neletel, bola
to moja prvá skúsenosť. Musím dedovi poďakovať, fakt to
bolo super.“ Martin Gargulák
zo spoločnosti Helico, ktorý je
naším partnerom v narodeninovej súťaži, hodnotí podobné lety pre verejnosť vždy pozitívne: „Ľudia sa radujú, keď
vidia svoj dom zhora. Rovnako, keď vidia aj susedom do
dvora. Tieto vyhliadkové lety
robím dlhodobo, ak by mal
niekto záujem, tak viac info
na www.helico.sk.“
Juraj Vnuk, snímka autor
25 MAREC 15 HOD
OC MIRAGE | ŽILINA
P-0212
P-0006
Schwarzkopf Elite Model Look 2015
25. 3.
hceš si splniť svoj sen, stáť
na prehliadkovom móle
C
alebo pred objektívom zná-
MÓDA A ŠTÝL
ZÁBAVA SLUŽBY
GASTRONÓMIA
www.mirageshopping.sk
OC MIRAGE, Nám. A. Hlinku 7B, 010 01 Žilina
meho fotografa? Chceš sa
stať modelkou alebo modelom? Neváhaj a využi jedinečnú šancu!
Ak si dievča vo veku od
13 do 22 rokov s výškou nad
170 cm alebo mladý muž
od 16 do 26 rokov s výškou
nad 180 cm, vystúp z davu
a ukáž sa.
Už túto stredu sa v OC
MIRAGE
uskutoční
casting do modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model
Look SR 2015. Ambasádorkou súťaže bude aj tento rok
topmodelka Michaela Kocianová, ktorá sa bude spolu
s porotou podieľať na výbe-
re semifinalistov a sprevádzať castingom.
Začiatok: o 15. h na -1. podlaží.
Ochutnajte najlepšie
sushi v Žiline
Reštaurácia Sushi Noodles v OC MIRAGE vám ponúka gastronomický
zážitok v podobe špecialít ázijskej kuchyne.
S
ieť KOBE RESTAURANTS je vlastníkom
značiek Kobe a Sushi Noodles. Tieto
reštaurácie nie sú u našich českých susedov žiadnym nováčikom, naopak, tešia sa mimoriadnej obľube, pretože sú overenou značkou kvality a čerstvosti. Reštaurácia Sushi
Noodles v OC MIRAGE je zatiaľ jedinou na
Slovensku, ktorá funguje v rámci tejto siete.
Sushi Noodles sa zameriava na prípravu
kvalitného sushi a pestrých ázijských jedál
z rezancov. Stačí si vybrať:
• v ponuke jedál sú štyri chute pripravované z udon alebo ryžových rezancov, vždy
z čerstvých ingrediencií,
• sushi pripravujú v tradičnom alebo modernom poňatí úpravy, a tak zákazníci môžu
ochutnať klasické sashimi, nigiri či maki.
Navyše sú k dispozícii špeciálne maki a roll
variácie, ktoré vychádzajú z umenia našich
sushi šéfkuchárov,
• súčasťou ponuky sú ďalej ázijské teplé jedlá,
napríklad kuracie špízy v obľúbenej teriyaki
omáčke, steak alebo losos a marinovaný
úhor s japonskou ryžou,
• v ponuke je široký výber kvalitných japonských a čínskych originálnych čajov,
• jedálny lístok dopĺňajú domáce dezerty.
Reštaurácia sa nachádza v atraktívnom
otvorenom priestore na 3. podlaží, kde
máte výhľad na celé centrum, no zároveň
súkromie. Otvorená je denne od 9.00 do
21.00 h.
Aby váš autobus
nikdy nemeškal...
Presnosť autobusovej dopravy patrí medzi najvýznamnejšie kritériá z hľadiska riadenia dopravnej prevádzky, a pre cestujúceho je presnosť jeden z najdôležitejších kritérií posudzovania kvality.
V
poslednom desaťročí spoločnosti všetkých druhov a veľkostí začali chápať dôležitosť požiadaviek zákazníka. Hlavne
pri súčasnom raste individuálnej dopravy je
nutné hľadať možnosti zlepšenia kvality hromadnej osobnej dopravy a spoločnosť SAD Žilina je toho príkladom.
Zákazník porovnáva svoje vlastné skúsenosti po použití poskytnutej služby s očakávaniami, individuálnymi normami alebo iným
porovnávacím štandardom. Dôležité je preto
poznať, čo očakáva cestujúci, pretože práve on
je ten, kto neustále hodnotí kvalitu poskytovaných služieb a požaduje neustále zlepšovanie.
Celkovú kvalitu verejnej osobnej dopravy ovplyvňuje mnoho kritérií. „Jedným z najdôležitejších je presnosť, a tá sa u nás hodno-
tí prostredníctvom satelitného
snímania vozidiel s porovnaním s údajmi z cestovných poriadkov (systém TDDS). Zber
informácií o presnosti spojov zabezpečujeme pomocou
aplikácie systému pre on-line
GPS monitoring vozidiel verejnej osobnej dopravy. Lokalizačný informačný systém
TDDS nám poskytuje dohľad
nad prevádzkou vozidiel a jej
zefektívňovanie.
Informácie
z GPS monitoringu využívame
ako podklad pre úpravu cestovného poriadku. Je však dôležité podotknúť, že v doprav-
Žilina
Martin
Čadca
priemer rok 2011
nom procese verejnej osobnej
dopravy sa vyskytujú aj skutočnosti, ktoré ako dopravca nevieme ovplyvniť - napr. dopravné kongescie (ľudovo nazývané
zápchy), nehody, rekonštrukcie
ciest, nezjazdnosť cestných komunikácii v dôsledku prírodných katastrof atď.,“ uviedla
Ing. Zvolenská zo SAD Žilina.
rok 2012
rok 2013
rok 2014
Spoločnosť SAD Žilina, a. s. už od roku
2010, vo väzbe na prijatú Európsku legislatívu EN 13 816 a následne Slovenskú technickú normu STN EN 15140:2006, meria kvalitu
poskytovaných služieb v stanovených štandardoch kvality. Na základe týchto požiadaviek a odporúčaní vyplýva interval presnosti
dopravy, ktorý je stanovený na 0 až +3 min.,
čo znamená, že spoj, ktorý je uskutočnený
v tomto intervale, 0 minút nadbieha a maxi-
málne 3 minúty mešká, a je
teda presný.
Od nasadenia systému
monitorovania sa darí spoločnosti neustále zvyšovať
presnosť dopravy, pričom
sa hodnotí každý jeden odchod každého spoja z každej zastávky (to sú tisícky
dát denne). Dnes sa dosahuje už viac ako 70 % presnosť a aj preto patrí spoločnosť SAD Žilina, a. s.
z pohľadu kvality poskytovaných služieb k TOP dopravným spoločnostiam na
Slovensku.
10 / kultúra
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Mária Ďuranová:
Svoj život chcem žiť
a nielen prežívať
Pozvánky
Práve tento týždeň prichádza na pulty kníhkupectiev novinka z pera
obľúbenej spisovateľky Márie Ďuranovej. Nesie názov City bokom!
Katarína Kvašňovská
Snímky z archívu spisovateľky
V týchto dňoch vám vychádza
kniha City bokom! Predstavte
nám ju.
Názvom knihy City bokom! nenarážam len na dnešné často
povrchné vzťahy medzi mužom
a ženou, ale aj na medziľudské, ekonomické či spoločenské
vzťahy všeobecne. V príbehu
spomínam napríklad aj tému
potravinárskeho
odvetvia,
v ktorom sa prostredníctvom
dobre premyslenej reklamy
a marketingu vo veľkom zneužíva ľudská naivita a dôver-
čivosť. Všetci vieme, že nielen
v potravinárstve, ale aj v mnohých iných odvetviach idú veľké korporácie bezhlavo za svojimi ziskami, neraz aj na úkor
ľudského zdravia a určite mi
teda mnohí dajú za pravdu, že
dnešný svet je mašinéria, v ktorej city idú celkom bokom.
Už názov knihy napovedá, že
by mala byť o citoch. Aká ste
v tomto vy? Prejavujete navonok svoje emócie alebo ich skôr
držíte v sebe?
Viac-menej som pokojnej povahy, ale svoj život chcem žiť
a nielen prežívať a k tomu nevyhnutne patrí neraz aj pat-
City bokom!
Redaktorka lifestylového časopisu Betka má zaujímavú prácu,
no napriek tomu je osamelá
a trápi sa pre svoju silnejšiu
postavu. Prelom v jej živote
nastane po módnej prehliadke
v Londýne. Betka začne na sebe
pracovať a pomaly sa mení na
ženu, ktorej sa plným priehrštím
dostáva mužskej pozornosti
a obdivu. Vtedy jej cestu skríži
príťažlivý muž, ktorý chce od nej
viac ako len patriť do okruhu
jej obdivovateľov a povrchných
známostí. Podarí sa mu získať si
Betku?
ričný prejav emócií. Potrebujem ich zo seba dostávať von
a aj ich vnímať od druhých, veď
o tom je komunikácia. Kedysi
som bola dosť prchká a často aj
výbušná, dúfam, že vekom táto
moja povahová črta odchádza
celkom do zabudnutia. Myslím,
že teraz už mám väčší nadhľad
na život a už viem, že je zbytočné mrhať energiou na nepodstatné veci. Dôležité je podľa
mňa to, aby sa človek stále spoznával, uznal si svoje chyby či
mylné názory a poučil sa z nich.
Omnoho horšie sú na tom tí,
ktorí si nepripustia cudzí názor
či pohľad na vec a sú presvedčení, že len ten ich názor je správny a často v tejto zaslepenosti
prežijú celý svoj život.
A čo si myslíte o ľuďoch – sú
v dnešnej dobe citovo „chladní“?
Ja si myslím, že väčšina ľudí
u nás je hlavne deprimovaná a to bez ohľadu na vek. Či
už starší alebo tí mladší, všetci
riešia svoju existenciu a hľadajú spôsoby, ako prežiť, veď štát
nám nedáva na výber. Každý
z nás chce svojim deťom dopriať pekné detstvo a sebe dôstojný život, no nízke mzdy väčšinu z nás príliš obmedzujú
a je len veľmi ťažké zachovať
si optimizmus a pozitívny pohľad, keď nie sú vyhliadky na
zlepšenie. A s tým prichádza aj
vzájomné odcudzenie. Málo sa
zaujímame o životy druhých,
každý rieši svoje vlastné starosti a vzťahy mimo vlastnej rodiny sú akési povrchnejšie ako
kedysi. A často aj priamo v nej.
Na základe koho vznikla hlavná
hrdinka Betka vašej novej knihy?
Betka je celkom vymyslená. Má
zaujímavú prácu, ale je zakomplexovaná pre svoju obéznu
postavu a cíti sa veľmi osamelá.
K tejto postave ma inšpirovalo
najmä poznanie, že dnes, či už
vo filmoch, knihách, seriáloch,
alebo v časopisoch nám servírujú samé krásne ženy a mužov,
ale všetci vieme, že stačí prejsť
po ulici, aby sme si uvedomili,
že skutočný život je väčšinou
o iných ľuďoch, obyčajných,
pravdivých, často aj nie príliš pekných a sebavedomých,
ktorí však tiež riešia svoj život,
chcú zažiť lásku a prežiť svoj život s úsmevom. Betka je jednou
z nich, zisťuje však, že mnohé
veci sa dajú zmeniť, ak má človek snahu a úprimný záujem.
Ako dlho ste písali túto knihu?
Ako šla práca na nej?
Knihu som písala asi osem mesiacov a celkovo ma bavilo študovať si popri písaní rôzne
potravinové škandály vo svete, ktorými som sa inšpirovala. Dozvedela som sa kadejaké
zaujímavosti, napríklad aj to,
že nekvalitný tovar, o ktorý by
iné krajiny ani nezakopli, často
putuje do našej krajiny, ktorá je
v tomto ohľade vraj mimoriadne benevolentná. Takže buďme
opatrní a dávajme si pozor, čo
kupujeme do našich chladničiek.
A pravdaže, nedá mi sa neopýtať – máte už rozpísané niečo
nové? Prezradíte viac?
Momentálne som v štádiu, že
sa teším z jubilejnej desiatej
knihy a od písania som si dala
na chvíľu pohov. Písaniu sa venujem od roku 2006 a každý rok
mi vydali knihu, tak si to chcem
trochu užiť. Ale určite mi to
dlho nevydrží a zasa ma začne pokúšať nejaká nová téma
a nový príbeh. <
Súťaž o knihu
Hrajte s nami o 3 knihy City bokom!, ktoré nám do súťaže venovalo vydavateľstvo Slovenský
spisovateľ. Napíšte nám do štvrtka
26. 3. na [email protected]
sk odpoveď na otázku: Ako sa volal
prvý román Márie Ďuranovej?
Popoludnie plné kúziel
S
obota 7. marca nebola obyčajná. Práve tento deň si
Mažoretky Diana z Centra
voľného času Žilina vybrali pre
svoj kúzelný GALAPROGRAM,
ktorý sa celý niesol v duchu
Disney rozprávok. Samozrejme,
že nemohli chýbať hlavné postavičky ako Minnie a Mickey
v podaní moderátoriek Kataríny
Jendruchovej a Andrey Funtikovej a taktiež zlej kráľovnej v po-
dobe vedúcej súboru Ľudmily
Štefkovej. Na pomoc si prizvali
bývalé členky mažoretiek, ktoré obsadili do úlohy 7 trpaslíkov, tigra a káčera Donalda. Celé
predstavenie malo u obecenstva veľký úspech. Na pódiu sa
predstavilo 150 účinkujúcich,
ktorí predviedli svoje nielen tanečné, ale aj divadelné umenie.
Veľké poďakovanie patrí
všetkým účinkujúcim mažore-
tkám, ktoré predviedli krásne
výkony, vedúcej a hlavnej režisérke súboru Ľudmile Štefkovej, trénerkám Lucii Ľuptákovej, snehulienke – Ivane
Matejíkovej, Andrei Funtikovej, všetkým rodičom, starým
rodičom a priaznivcom žilinských mažoretiek Diana. Pozvanie prijali aj zástupcovia
mesta Žilina ako viceprimátor
Patrik Groma a vedúca odboru
KNIŽNÉ TIPY OD IKARU
školstva Nora Zapletajová. Veľká vďaka patrí riaditeľke centra
voľného času Mariane Bohačiakovej, ktorá svojím pozitívnym
prístupom k práci motivuje
svojich zamestnancov, aby mali
v tomto neľahkom období chuť
tvoriť a organizovať ďalšie krásne kultúrne podujatia s deťmi
v Žiline.
CVČ Žilina
Snímka archív CVČ
Jennifer Probstová: Hľadanie
vytúženého dňa
Cora Carmacková:
Zbohom, nevinnosť
Dotykom odhalí, či je to láska
To bude jazda...
Štartuje nová séria od Jennifer Probstovej, ktorá za-
„Prvý diel
novej série
rozpráva o Kate
Seymourovej, ktorá
je stelesnením
romantickej
komediálnej
hrdinky.“
bodovala u slovenských
čitateliek manželskou milionárskou sériou. Autorka je
jednou z najlepších súčasných autoriek šteklivých romancí. Dokazuje to aj novinka Hľadanie vytúženého dňa,
pri ktorej vás čaká absolútny
relax, pohoda, veľa smiechu
a romantiky. Prvý diel novej
série rozpráva o Kate Seymourovej, ktorá je stelesnením
romantickej komediálnej hrdinky. Všetko sa krúti okolo zoznamovacej agentúry,
jej zamestnankýň a klientov,
ktorých spája túžba po porozumení, láske a vášni.
Toto je náš tip pre všetkých tínedžerov a young adult. Túto
knihu musíte mať doma a uvidíte, že nebudete ľutovať. Novinka Zbohom, nevinnosť je
neuveriteľne vtipná, čítavá
a na jedno prečítanie. Vďaka
nej sa autorka Cora Carmacková zaradila do rebríčka najpredávanejších autorov New York
Times a USA Today. Je známa
tým, že s obľubou dostáva svoje hrdinky do trápnych situácií
a potom ich z nich vysekáva,
aby napokon našli toho pravého. Koniec koncov aj zmätkári
potrebujú lásku.
-ml-, -kk-
Veľkonočný koncert
Requiem tvoril Wolfgang Amadeus
Mozart v poslednom polroku svojho života. Nestihol ho dokončiť
a dokomponoval ho Franz Xaver
Süssmayr. Napriek tomu je Mozartovo Requiem plné vrúcnych a emotívnych melódií. Vo Veľkonočnom
koncerte pre husle a klavír francúzskeho skladateľa 19. storočia Ernesta Chaussona v Dome umenia Fatra
vo štvrtok 26. a v piatok 27. marca
vždy o 19. h sa predstaví vynikajúci
medzinárodný manželský pár – japonská klavirista Junko Kinoshita
a slovenský huslista Henri Tatár.
Veľkonočné koncerty bude dirigovať
šéfdirigent ŠKO, renomovaný Oliver
Dohnányi.
-škoGrafické apozície
Výstava Milana Sokola Grafické
apozície v Považskej galérii umenia
v Žiline predstaví grafickú tvorbu
autora, jeho diela z rokov 1997 2015 v oblasti pečiatkovej tlače,
digitálnej grafiky a kolážových obrazov z dekomponovaných obalovín
- plechoviek. Vernisáž výstavy bude
vo štvrtok 26. marca o 17. h. -pguGuatemala
Stredoamerická krajina s dramatickou históriou, obrovskými
mayskými pamiatkami a výbornou
kávou. Farebné indiánske trhoviská,
starobylé mesto Antigua obohnané
sopkami, riečni ľudia a zašlá sláva
bývalého hlavného španielskeho
prístavu Livingstone. Práve o Guatemale bude rozprávať Michal
Chmeliar na cestovateľskej besede
v Krajskej knižnici v Žiline v stredu
25. marca o 16.30 h.
-kkČas veľkonočný
Pozývame vás na výstavu prác ľudovoumeleckých tvorcov žilinského
regiónu s tematikou Veľkej noci.
Výstavu Čas veľkonočný otvorili
v Makovického dome a bude sprístupnená verejnosti do 2. apríla.
-krksKuneradský zámok
Priaznivci Kuneradského zámku
si pripomínajú 5 rokov od ničivého požiaru, ktorý už po druhýkrát
v 100-ročnej histórii pohltil múry
tohto kaštieľa. V Kultúrnom dome
obce Kunerad otvorili pri tejto príležitosti výstavu fotografií aktivistov
Miroslava a Michala Bellana – otca
a syna pod názvom Kuneradský
zámok v mojom srdci aj tak nikdy
nezhorí. Výstava je sprístupnená do
31. 3. počas otváracích hodín úradu.
-mbKnižničné hliadky
V rámci Týždňa slovenských knižníc
môžete v stredu 25. marca v uliciach
mesta Žilina stretnúť knihovníkov,
ktorí odmenia každého, koho pristihnú pri čítaní knihy alebo časopisu poukazom na celoročné bezplatné zápisné do Krajskej knižnice
v Žiline.
-kkLiterárny klub
Pozývame vás na stretnutie členov
klubu Silans pri KrKS v Žiline, ktoré
sa uskutoční v piatok 27. marca o 16.
h v Makovického dome v Žiline.-krsPriestor pre myšlienky
Diela z tvorby študentov Súkromnej
strednej umeleckej školy v Žiline
si môžete prísť pozrieť do Krajskej
knižnice v Žiline počas otváracích
hodín knižnice. -kkNoc s Andersenom
Obľúbené nocovanie v knižnici
s celovečerným programom pripravili knihovníčky Krajskej knižnice
v Žiline v rámci Týždňa slovenských
knižníc. Uskutoční sa tradične v piatok (27. 3.).
-kk-
kultúra / 11
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Kultúrna jar
v Dome odborov
28. marca
THE PARANOID – ANJELI SPIA
TOUR 2015
Stále populárnejšia mladá kapela THE PARANOID sa po úspešnej
SEDEM TOUR 2014 vracia na slovenské a české pódiá a predstavuje ANJELI SPIA TOUR 2015. Fanúšikovia si môžu vypočuť skladby,
ktoré kapela naživo ešte neodohrala, chalani pripravili kompletne
novú šou!
Začiatok: 19.00 h, Estrádna sála
4. apríla
VEĽKONOČNÉ TURNÉ JIŘÍHO
ZMOŽKA
Jiří Zmožek, autor mnohých českých hitov, pripravil tentokrát
ČESKOSLOVENSKÉ VEĽKONOČNÉ TURNÉ 2015. Bude to viac než
hodina spoločného spevu pesničiek, ktoré si mnohí spolu s Jiřím
Zmožkom, jeho manželkou Marcelou a dcérou Kristou s potešením
zaspievajú.
Začiatok: 18.00 h, Veľká scéna
10. apríla
KYSUCKÝ PRAMEŇ
Ako už tradične, Kysucký prameň otvára koncertné obdobie po
pôste v Žiline. Predstaví sa s novým
programom a zaznejú po prvýkrát
piesne z albumu, ktorý pre verejnosť vyjde v máji. Hosť programu
bude Oľga Baričičová, ktorá zaspieva svoje najväčšie hity.
Začiatok: 18.00 h, Veľká scéna
Lipa s Lasicom
sú muži činu
M
áme dobrú správu pre
všetkých, ktorí už nekúpili vstupenky na
koncert Petra Lipu a Milana Lasicu. Lipa s Lasicom sú
naozaj MUŽI ČINU. Keďže sa
ich koncert 25. marca o 19. h
v Mestskom divadle Žilina rýchlo a beznádejne vy-
„Peter Lipa a Milan
Lasica si aj o 16. h
zaspomínajú na
časy, kedy tajne po
nociach počúvali
Music USA.“
Zbohom jazyku a Zlokot
N
predal, súhlasili s pridaným
koncertom aj o 16. h. Spolu
s hudobníkmi si Peter Lipa
a Milan Lasica aj o 16. h zaspomínajú na časy, kedy tajne po nociach počúvali Music USA a vysvetlia divákom,
čo to vlastne je tá naša Prosperita. Na spoločnom koncerte týchto dvoch „šoubiznisových“ vytrvalcov zaznejú
nielen tieto tri piesne, ale aj
mnohé ďalšie z albumov Lipa
spieva Lasicu a Návšteva po
rokoch. Hudobná a textová
dokonalosť a jedinečný humor Milana Lasicu – to je
koncert, ktorý sa určite stane
zážitkom.
-zp-
MAREC 2015
UT
ST
24
25
26
PIA 27
UT 31
ŠT
19:00 / ŠTÚDIO
19:00 / VEĽKÁ SÁLA
19:00 / ŠTÚDIO
19:00 / ŠTÚDIO
19:00 / VEĽKÁ SÁLA
MELANCHÓLIA
PETER LIPA A MILAN
LASICA SÚ MUŽI ČINU
TÓLKŠOU!
VYSKOČIŤ Z KOŽE
OPITÍ
MIROSLAV DJABLIK TÓLKŠOU!
Pozvánky
-knm-
Black Band
Mesto Bytča vás pozýva na koncert
skupiny Black Band známej z televízie Šláger. Uskutoční sa v Dome kultúry v Bytči 31. marca o 18. h. -mbDo knižnice vstup voľný
Dvere špeciálnej odbornej knižnice
v Považskom múzeu v Žiline opäť
otvoria verejnosti v rámci podujatia
Týždeň slovenských knižníc od 23.
do 27. marca.
-mkNocovanie v knižnici
Mestská knižnica v Rajci vás pozýva
na rozprávkový večer pre deti a rodičov Noc s Andersenom v piatok
27. marca o 19. h.
-mrSpoločenské tance
Mestské kultúrne stredisko Rajec
a Bossa Dance Group organizujú
Kurz spoločenských tancov pre deti
aj dospelých. Prvé stretnutie bude
v stredu 25. marca o 17. h vo veľkej
zasadačke MsÚ v Rajci.
-mr-
GROTESKNÝ POHĽAD DO TELEVÍZNEHO ŠTÚDIA,
V KTOROM NIE SÚDY ALE DIVÁCI ROZHODUJÚ
O TOM, KTO JE VINNÝ.
www.divadlozilina.eu
P-0004
SÚŤAŽ
Napíšte nám, ktorá inscenácia žilinského divadla bola vybratá na festival Nová dráma 2015 a vyhrajte
dva lístky na vybrané predstavenie
MD Žilina. Výherca: Dva lístky za
správnu odpoveď z minulého čísla
(Michaela Zakuťanská) získava Pavol
Krkoška zo Žiliny. Gratulujeme! Lístky si môžete vyzdvihnúť v pokladnici
Mestského divadla Žilina.
-r-
VSTUPENKY na divadelné predstavenia
nielen Mestského divadla v Žiline si môžete
zakúpiť na inzercii Žilinského večerníka
Žilinský večerník
J. Milca 6, 010 01 Žilina
bezplatná projekcia oscarovej
snímky Veľká nádhera. V piatok
sa na Stanici predstaví slovenská superskupina Zlokot a čerstvý objav domácej scény, pesničkár Archívny chlapec. No
a v sobotu pozývame na originálne nákupy z ponuky populárneho Malého trhu. Veľkonočný jarmok sa začne o 10. h
a potrvá do 17. h.
-ph-
Filmový tip
žáner: akčný, romantický,
sci-fi
krajina pôvodu: USA
dĺžka: 119 min.
réžia: Robert Schwentke
P
Hrajú v Cinemaxe
a Ster Century Cinemase
okračovanie filmovej série Divergencia s názvom Rezistencia je
po úspechu prvého dielu očividne veľkolepejšia a výpravnejšia. Hlavná hrdinka Tris v podaní Shailene Woodley pokračuje v boji s neľútostným
systémom a tiež so svojimi vlastnými
démonmi. Idylická spoločnosť žijúca
v symbióze rôznych frakcií je teraz na
pokraji vojny, osudy všetkých naberajú
rýchly spád a každá voľba má svoje
následky. Tris nie je výnimkou.
Po úvodnej časti Divergencia sa
v jasne vytýčenom a zaujímavo nastolenom svete rozohráva veľkolepé akčné divadlo. Rezistencia bude uvedená
v 2D aj v 3D verzii.
www.cine-max.sk
PROGRAM KÍN ŽILINA
STER CENTURY CINEMAS
REZISTENCIA 3D (18.00, 20.00),
119 min., MN do 12
REZISTENCIA 2D (16.00, 20.20),
119 min., MN do 12
NOČNÝ BEŽEC (15.45), 114
min., MN do 15
VYBÍJANÁ (18.15, 20.30), 90
min., MN do 12
ASTERIX A SÍDLO BOHOV
(16.10), 85 min., MP
DIVOČINA (15.50), 115 min.,
MN do 15
CHAPPIE (20.10), 121 min., MN
do 12
TEÓRIA VŠETKÉHO (18.05),
123 min., MN do 12
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ
(17.50), 124 min., MN do 18
Sčista jasna
Radošinské naivné divadlo uvádza
hru Stanislava Štepku Sčista Jasna:
Druhá správa o mojom dvadsiatom
storočí (1950 – 2000). Ide o pokračovanie prvej správy Polooblačno.
Hru uvedú v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste v stredu
25. marca o 19. h.
-knm-
tou necestou ponúkne prednášky z Islandu, ostrovného
štátu Svätý Vincent a Grenadíny, ale tiež sondu do podstaty islamu a bežného života
ľudí Iránu a Pakistanu. O duši
Európy budú vo štvrtok 26. 3.
o 18. h hovoriť hostia Juraja
Kušnierika – divadelník Viliam
Klimáček a kníhkupec Vladimír Michal. Rozhovor doplní
Rezistencia
Utorok 24. marca
Tri tvorivé tvory
Mestské kultúrne stredisko Rajec
vás pozýva na improvizačné podujatie TRI TVORIVÉ TVORY – TTT,
ktoré sa uskutoční v Kultúrnom
dome Rajec v sobotu 28. marca
o 19. h.
-mr-
Vokálna jar
Pozývame vás do Koncertnej sály
ZUŠ v Kysuckom Novom Meste na
20. ročník speváckej súťaže v sólovom a komornom speve pre žiakov
ZUŠ I. a II. stupňa a ŠPD. Konať sa
bude vo štvrtok 26. marca od 8.45 h.
ajnovší film legendárneho francúzskeho režiséra
Jean-Luc Godarda Zbohom jazyku premietne kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie 24. 3. o 17. a 20. h. „Je
o mužovi a jeho žene, ktorí si
navzájom nerozumejú, pretože
nehovoria rovnakým jazykom,“
vyjadril sa o filme Godard. Stredajší cestovateľský festival Ces-
CINEMAX
REZISTENCIA 3D (15.00, 17.30),
119 min., MN do 12
REZISTENCIA 2D (20.00), 119
min., MN do 12
5.PLUK – MISIA AFGANISTAN
(16.40), 62 min., MN do 12
AMERICKÝ
OSTREĽOVAČ
(20.10), 141 min., MN do 15
ASTERIX: SÍDLO BOHOV 2D
(16.10), 85 min., MP
CILILING A ZVER-NEZVER
(16.00), 77 min., MP
NOČNÝ BEŽEC (18.10, 20.40),
114 min., MN do 15
VYBÍJANÁ (18.00, 20.50), 90
min., MN do 12
ASTERIX: SÍDLO BOHOV 3D
(16.20), 85 min., MP
FOCUS (20.30), 105 min., MN
do 15
CHAPPIE (15.20), 121 min., MN
do 12
TEÓRIA VŠETKÉHO (17.50), 123
min., MN do 12
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ
(18.20), 124 min., MN do 18
Streda 25. marca
STER CENTURY CINEMAS
Platí ten istý program ako
v utorok.
CINEMAX
REZISTENCIA 3D (15.00, 17.30),
119 min., MN do 12
REZISTENCIA 2D (20.00), 119
min., MN do 12
5.PLUK – MISIA AFGANISTAN
(16.40), 62 min., MN do 12
AMERICKÝ OSTREĽOVAČ (20.10),
141 min., MN do 15
ASTERIX: SÍDLO BOHOV 2D
(16.10), 85 min., MP
CILILING A ZVER-NEZVER (16.00),
77 min., MP
NOČNÝ BEŽEC (18.10, 20.40),
114 min., MN do 15
VYBÍJANÁ (18.00, 20.50), 90 min.,
MN do 12
ASTERIX: SÍDLO BOHOV 3D
(16.20), 85 min., MP
FOCUS (20.30), 105 min., MN do
15
CHAPPIE (15.20), 121 min., MN
do 12
TEÓRIA VŠETKÉHO (17.50), 123
min., MN do 12
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ
(18.20), 124 min., MN do 18
ARTMAX FILMY – BIG EYES
(20.10), 105 min., MN do 12
STER CENTURY CINEMAS
Program do pondelka 30. marca
nájdete na www.stercentury.sk.
CINEMAX
Program do pondelka 30. marca
nájdete na www.cine-max.sk.
VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ PREDSTAVUJE
Martin Vladik: Obludárium
Z
bierka mikropríbehov,
sentencií a briskných reflexií na pomedzí básne
a aforizmu, doplnená kreslenými anekdotami Andreja Mišanka, vrhá prenikavý,
mrazivý pohľad na slovenskú
spoločnosť. Prezrádza autorovu dôvernú znalosť spoločenských a politických pomerov a frustráciu zo stavu
spoločenskej morálky. Odhaľuje farizejstvá mocných
i bezmocnosť obetí ľudskej
arogancie,
nevšímavosti,
egoizmu.
-r-
SÚŤAŽ
Hrajte s nami o knihu Obludárium, ktorú nám do súťaže venovalo vydavateľstvo Matice slovenskej. Napíšte nám do štvrtka 26. 3.
na [email protected]
odpoveď na otázku: Koľko kníh
má na konte Martin Vladik?
Knihu Pod orechom tma získava
za správnu odpoveď (7 próz) Anna
Krchová z Dlhého Poľa. Gratulujeme! Knižku si môžete vyzdvihnúť na
inzercii Žilinského večerníka.
-r-
12 / inzercia
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
ANABELA
rumunská veštica z TV8 a TV DOMA
výklad kariet, poradenstvo
očista rodokmeňa - rodiny, rodinných domov
očista podnikateľských priestorov
liečenie s energiou božia pečať aj na diaľku
poriadam Lady Days - dámske stretnutia
- firemné večierky
pravidelné stretnutia
v hoteli Slovakia v Žiline
2015
0908 513 263
www.vesticaanabel.eu
P-0214
NOC
27. června 2015 od 12.00
Cena 500 000 €.
P-0007
T. 0907 680 303.
PALIVOVÉ DREVO
UKLADANÉ
· Thajský box · K-1 · ruský bojový styl Combat Sambo ·
· Japonští samurajové a Šaolin Kung Fu ·
www.slezskanoc.cz VSTUPNÉ 200,- Kč (na místě 300,- Kč)
Panthone 202C
C-0,
M-100,Pantone
Y-65, K-47
Barevnost
202C
C-0, M-100, Y-65, K-47
Sídlo:
Ul. Pod Hradiskom 10 • Závodie 394
010 04 Žilina • Slovensko
Kontaktné telefóny: +421 918 402 059
+421 908 937 958
e-mail:
[email protected]
Stránkové hodiny:
pondelok: 8.00–11.00 / 12.00–16.00 h.
utorok:
nestránkový deň
streda:
8.00–11.00 / 12.00–16.00 h.
štvrtok:
nestránkový deň
piatok:
8.00–11.00 h.
tvrdá metrovica ... 39 €/mp
klátiky štiepané ... 46 €/mp
mäkká metrovica ... 29 €/mp
klátiky štiepané ... 36 €/mp
tel.: 0911 090 185
0905 193 790
DOVOZ ZDARMAP-0026
P-0210
Optický
vysokorýchlostný
INTERNET
už od:
9,90 €
Analógová televízia ZS už od: 2,80 € | Analógová televízia RS už od: 7,99 € | Digitálna televízia už od: 5,99 €
V ponuke máme viac ako 150 TV programov – z toho viac ako 30 v HD kvalite !
Možnosť sledovania TV programov na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle.
Ku každému internetu TV programy
ZADARMO !
ANALÓG (základná ponuka)
STV1 • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • ČT1 • ČT2 • Noe • LUX • Šlágr •
TV Fénix • Slovak Sport 3
DVB-T
STV1 • STV1 (HD) • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • TV Fénix •
TV Severka • Slovak Sport 3 • Noe • TV Šlágr • ČT1 • ČT2 • ČT24 • ČT Sport* • Nova* • Nova Cinema* •
Barrandov* • Prima Family* • Prima Cool*
DVB-C
STV1 • STV1 (HD) • STV2 • Markíza • Doma • Dajto • Dajto (HD) • JOJ • JOJ Plus • WAU • Senzi • TA3 • TA3
(HD) • TV Severka • Slovak Sport 3 • Noe • TV Šlágr • ČT1 • ČT1 (HD) • ČT2 • ČT24 • ČTD/Art • ČTD/Art (HD)
• Nova* • Nova (HD)* • Nova Cinema* • Barrandov* • Prima Family* • Prima Family (HD)* • Prima Cool* •
Prima Love* • Smíchov* • Telka* • Duck • France 24 • TV5 • Óčko • Óčko Gold • Rebel • Relax • TV8 • RTL •
RTL2 • PRO7 • SAT1 • CNN
* Označené TV programy sú poskytované treťou stranou.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky a kanálového rastra.
NOVÁ ONLINE SLUŽBA HBO GO PRE VAŠE POHODLIE
Spoločnosť HBO uvádza na slovenský trh úplne novú a pre slovenského diváka veľmi zaujímavú službu - HBO GO. Ide o jedinečnú
online ponuku programov HBO, ktorú budete mať kedykoľvek po ruke vo Vašom počítači, mobile alebo tablete. Služba HBO GO je dostupná
kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom WiFi, internetového, alebo mobilného pripojenia a umožňuje Vám prístup k bohatej ponuke filmov,
seriálov, dokumentov a relácií z originálnej produkcie HBO. Viac informácií na: http://www.hbogo.sk
S mobilnou aplikáciou TV2Go môžete sledovať televíziu vo vašom
mobile alebo tablete kdekoľvek a kedykoľvek. Pozrite sa na živé vysielanie vybraných TV staníc, listujte v programovom sprievodcovi alebo si
v TV archíve vyhľadajte váš obľúbený program.
Android
iOS
VŠETKY SLUŽBY BEZ VIAZANOSTI ! • INTERNET BEZ OBMEDZENIA !
info / SMS: 0908 937 958 • 0918 402 059
web: www.tesatel.sk
e-mail: [email protected]
čerpaciu
nej zóne v Žiline.
ARAKAIN
16.30 - 17.30 · PIPES and PINTS
18.00 - 19.00 · LEGENDY SE VRACÍ
19.30 - 20.30 · TÖRR
SPORT
21.00 - 22.00 · DOGA
A MUZI
22.30 - 23.30 · ALKEHOL
KA
24.00 - 01.00 · HARLEJ
15.00 - 16.00 ·
I N T E R N E T A Barevnost
TELEVÍZIA
Predáme
stanicu v priemysel-
VENDRYNĚ - SPORTOVNÍ AREÁL
T ÝŽDENNÍK SEVERNÉHO SLOVENSKA
Predáme areál v Strečne
pri hlavnej ceste
Žilina – Martin,
18 000 m2 (adm. budova,
dielne, sklady)
za 350 000 eur.
Č. t. 0905 850 423.
P-0215
Á
Petarda Production a.s. a Angelus Aureus o.p.s. uvádí
P-0003
P-0020
Predáme v Žiline na
Kamennej ul. murovaný sklad, 550 m².
Cena 190 000 €.
T. 0907 680 303.
P-0183
P-0185
Žilinská univerzita
Stravovacie
zariadenie
prijme kuchára/-ku
na dve zmeny.
Volať 6.00 - 14.00
hod. v pracovné dni.
Kontakt: šéfkuchárka
Martina Mešková
0908 949 454
P-0174
inzercia
súťaž // 13
13
Utorok
Utorok,24.
8. 10.
3. 2015
2013
www.zilinskyvecernik.sk
SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ
V YHR A JTE LETNÝ TÁBOR OD JUR A JA BL ANÁR A
P
o prihlasovacej fáze sa nám súťaž
konečne rozbehla. Nominovali sme
do nej sedem školských kolektívov
z nášho regiónu. Dnes sa vám prostredníctvom vlastného textu predstavia žiaci
zo ZŠ na Dolnej Trnovskej v Žiline. Súťaž
trvá 7 týždňov. V utorok 28. apríla bude
uverejnený posledný hlasovací kupón.
Konečné výsledky sa potom dozviete v utorok 5. mája.
Víťazná trieda získa od žilinského župana
Juraja Blanára denný letný tábor zameraný na
šport, prírodu a trávenie voľných chvíľ športovaním v prírode. Program zabezpečí TJ Sokol
Žilina. Tábor je pre 20 detí. O tom, ktoré deti ho
absolvujú, rozhodnú samotné kolektívy.
Počas priebehu súťaže vám budeme
postupne každý týždeň predstavovať jednu triedu prostredníctvom vlastného textu, ktorý nám pošlú do redakcie. Víťaznou
sa stane trieda, ktorá získa najviac hlasov.
Vyplnené lístky nám posielajte na adresu
Žilinský večerník, Jána Milca 6, 010 01 Žilina
alebo prineste do redakcie.
To sme my, šiestaci
z Trnového!
Ahojte! Sme žiaci VI.A triedy zo ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská 36 v Žiline.
V našej triede, ktorej velí p. uč. Mgr. Marta Ďurkovská, je 24 žiakov. Jej
patrí vďaka, pretože nás prihlásila do tejto súťaže.
N
a škole sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre
šport. Máme k dispozícii
peknú, aj keď malú, ale účelnú telocvičňu a multifunkčné
ihrisko s umelým povrchom.
Nie sme športová trieda, ale
náš kolektív je všestranne
športovo založený. Dievčatá
(Andrejka, Maťka, Veronika
a Kristínka) sú aktívne dobrovoľné hasičky. Chodia na rôzne súťaže pre mladých hasičov – to znamená, že musia
mať výbornú kondíciu – vedieť behať cez prekážky, dobre zapojiť prúdnicu, namieriť ňou na terč a striekať. Je
to veľmi náročný, no i užitočný šport. Vlastnia už nejednu
zlatú, striebornú i bronzovú
medailu.
Chlapci (Dominik, Sebastián, Michal, Braňo) sú zas futbalisti. Chceli by preraziť postup z III. triedy do II. triedy
futbalovej ligy (FK TJ – Trnové – žiaci).
Naša spolužiačka Paula je
talentovaná hračka squashu,
Simonka tancuje v mažoretkách Diana. Je šikovná, pohyblivá a dokáže svojím pohybom pritiahnuť pozornosť
publika. Spolužiak Lukáš je
už šesť rokov aktívnym hoke-
1
jistom MsHK. Celý kolektív sa
rád zapája do loptových hier.
V okolí Trnového je prekrásna príroda, ktorá nás láka
na blízke i vzdialenejšie prechádzky, turistiku. Tu si najlepšie oddýchneme a získavame veľa nádherných zážitkov,
nadväzujeme nové priateľstvá
a prežívame nádherné detstvo. Myslíme si, že toto je
najlepšia prevencia pred rôznymi závislosťami, ktoré prináša dnešná doba.
Budeme vďační za vaše hlasy, ktorými by ste nám umožnili prežiť spolu krásny týždenný
tábor plný športu a hier. <
2
Vyplnené hlasovacie
kupóny posielajte alebo
prineste na adresu
Žilinský večerník,
Jána Milca 6, Žilina.
3
ZŠ L. Lúčka – tretiaci
ZŠ Martinská – 5.A
ZŠ Lysica
ZŠ K. Poruba – piataci
KUPÓN
hlasujem za školu č.
4
meno a priezvisko
5
ZŠ Trnové – 6. A
bydlisko
TJ SOKOL
ŽILINA
7
6
ZŠ K. Poruba – šiestaci
ZŠ Trnové – 7. A
telefón
VYHRAJTE
LETNÝ TÁBOR
od Juraja Blanára
14 / inzercia
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Študujte na našej
VYSOKEJ ŠKOLE
bez prijímacích skúšok,
lepšie sa uplatníte v praxi!
Súkromná Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave, ktorej vláda SR udelila štátny súhlas
na pôsobenie, uskutočnuje vzdelávanie v akreditovaných
študijných programoch. V akademickom roku 2014/2015
2015/2016
ponúka VŠEMvs akreditované bakalárske a magisterské
študijné programy v dennej a externej forme štúdia.
Akreditované BAKALÁRSKE študijné programy (1. st.):
 Verejná správa
 Manažment malého a stredného podnikania
v regiónoch
Akreditované MAGISTERSKÉ študijné programy (2. st.):
Verejná správa
Manažment malého a stredného podnikania


Absolventi VŠEMvs sa uplatnia v oblastiach:
štátnej správy a samosprávy  verejného sektora
štruktúrach Európskej únie  regionálneho rozvoja
 manažmentu podniku
krízového manažmentu
v podnikateľskom prostredí
na úseku krízového riadenia
bezpečnosti štátu a obyvateľstva






Konzultácie k vybraným predmetom prebiehajú
v Informačno-konzultačnom stredisku Čadca
Ul. J. A. Komenského 752, Čadca 022 04
0917 298 123 | 0911 822 443 | [email protected]
[email protected]
www.vsemvs.sk
P-0146
OBEC ZBYŇOV VYHLASUJE
výberové konanie na obsadenie funkcie
SVL, s. r. o.
Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina
Komplet ekonomické služby
pre fyzické a právnické osoby
riaditeľa Materskej školy
v Zbyňove
- spracovanie JÚ, PÚ
- mzdy, výkazníctvo
Kontakt:
041/5655 209
0905 312 524
e-mail: [email protected]
Bližšie informácie získate
na Obecnom úrade v Zbyňove
Počúvajte rádio Sever a zapojte sa
do súťaže o kôš veľkonočných
P-0084
alebo na tel. č. 041/5493769
P-0221
Predplatné
Žilinský večerník
 041/5166 379
SERVIS -BAZAR -AUTOKELLY
TŘINEC- VENDRYNĚ 999,739 94 CZ
-VÝKUP
-OCENĚNÍ
-POJIŠTĚNÍ
-FINANCOVÁNÍ
-KOMISNÍ PRODEJ
-ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
- PROVĚŘENÍ CEBIA
-AUTORIZOVANÝ SERVIS
FORD A SUZUKI
-SERVIS VŠECH ZNAČEK
-MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘ.
-MONTÁŽ LPG + REVIZE
-PNEUSERVIS
-LAKOVNA
tel. + 420 558 350 475
[email protected]
tel. +420 558 350 741
[email protected]
www.autokantor.cz
údenín v hodnote 40€.
{ od 23.3. do 30.3.2015 }
v našich predajniach: Národná 6, Hviezdoslavova 24, J. Milca 442
Bravčová krkovička bkk
5,99 4,99€
Morčacie soté
3,99 3,69€
Teľacia sviečková z pliecka 14,99
12,95€
Údená šunka zavinutá
5,85 4,59€
Kurča HYZA
3,19 2,59€
P-0172
od 01. 09. 2015.
P-0022
https://sk-sk.facebook.com/zilinskyvecernik.sk
DP pracujúcim v zahraničí.
s predpokladaným nástupom
mail. [email protected]
P-0213
školstvo / 15
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Success story: Pavol Černek,
mechatronik
Dr. Peter Lazar/Beáta Hodasová
Prečo ste sa prihlásili na odbornú prax?
Na odbornú prax som sa prihlásil, lebo ma zaujímala
technika, veda a ich pokroky a chcel som sa vzdelávať.
Ovládať techniku, spoznať
výhody a nevýhody zariadení,
ako fungujú po mechanickej,
ale aj elektrickej stránke.
Mohli by ste priblížiť, ako
odborná prax funguje z pohľadu študenta?
Týždeň sme trávili v škole, týždeň na praxi. V škole sa preberali teoretické časti: vždy sa
začína postupne, napríklad čítaním výrobných výkresov –
učili sme sa rozoznávať kóty,
rozmery, vodiče či určité sú-
čiastky. No a počas praxe sme to
všetko videli naživo. Nenadarmo sa predsa hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.
Keď človek s daným zariadením
priamo pracuje a nevidí ho len
ako schému, vie pochopiť výhody či nevýhody použitia, alebo aké problémy pri ňom môžu
nastať. To je neskôr v praxi obrovskou výhodou.
Bol teda viditeľný rozdiel
medzi študentmi, ktorí niekde vykonávali odbornú prax
a tými, ktorí túto možnosť
nemali alebo ju nevyužili?
Podľa mňa bol rozdiel dosť veľký. Keď postavíte k stroju študenta, ktorý mal odbornú prax,
on si ho otvorí, prezrie, urobí
merania, ak sa jedná o elektrické zariadenie alebo vidí, že sa
jedná napríklad o mechanickú
poruchu. Jednoducho vie vyhodnotiť, čo sa deje. Ale ten,
ktorý pozná len teóriu, vám
z hlavy síce „vysype“ poznatky,
ale nevie, čo s tým zariadením
reálne urobiť, ako prísť na chybu a ako ju opraviť.
Ako prebiehali samotné odborné záverečné skúšky,
najmä praktická časť? Skladali sa z viacerých častí?
Skúška sa konala priamo v podniku Scheidt & Bachmann Slovensko a jej súčasťou bolo prevedenie viacerých úkonov.
Skladali sme nové diely – jednalo sa o nejaké základné mechanické časti a zapájanie kabeláže elektrických zariadení
plošných spojov. Ďalšia časť pozostávala zo skladania samotného plošného spoja, diagnostika chýb a ich opravy, výmena
pamäťových článkov... Všetky
úseky skúšky po nás kontrolovali a na základe toho sme dostávali body – nielen na základe
toho, ako rýchlo sme to spravili, ale aj ako kvalitne. Samotná skúška trvala štyri hodiny
a výsledný produkt hodnotilo
oddelenie kvality spoločnosti. Musel byť spravený tak, aby
sa mohol priamo stať súčasťou
zariadenia alebo odovzdať zákazníkovi.
Po úspešnom ukončení skúšky
ste získali certifikát o odbornej praxi. Čo pre vás znamenalo stať sa jeho držiteľom?
Keď niekomu certifikát ukážem, povie si: „Keď tento človek
študoval, priamo sa stýkal so
zariadeniami a má skúsenosti, ktoré teoretik nemá.“ Také,
ktoré toho teoretika musí firma od základov naučiť – nielen
ako pracovať so strojom a dodržiavať bezpečnosť práce, ale aj
osvojiť si pracovné návyky, ktoré dnes zamestnávatelia veľmi
často vyžadujú. Veľakrát sa totiž stane, že mladí ľudia prídu
do prevádzky a o pracovných
návykoch nevedia vôbec nič.
Predstavili študijné programy
V
sobotu 14. 3. sa na Inštitúte sv. Jána Bosca
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Žiline konal deň
otvorených dverí. Záujemcom o štúdium študijných
programov Sociálna práca
s deťmi a mládežou, Sociálna
práca a Ošetrovateľstvo bola
prezentovaná denná a externá forma v týchto študijných
programoch, profil a uplatnenie absolventa, možnosť
doplnkového pedagogického štúdia, ako aj reprezentatívne aktivity pracoviska. Návštevníci absolvovali
prehliadku školy, rozhovory
s pedagógmi a personálom
a oboznámili sa s poslaním
školy a pracoviska.
Pre záujemcov o štúdium
Viac informácií získate na
www.vssvalzbety.sk/pracovis-
ka/instituty/ijb alebo na tel.
čísle 041/763 52 83.
P-0216
Po
absolvovaní
skúšky
a ukončení štúdia ste dostali
možnosť zamestnať sa priamo v spoločnosti Scheidt &
Bachmann Slovensko. Ako
ste vnímali túto ponuku?
Veľmi pozitívne, hlavne kvôli tomu, že som mal isté zamestnanie už po ukončení
školy. Nemusel som chodiť po
úradoch, hneď som mal prácu, príjem a mohol si plánovať budúcnosť.
Myslíte, že by vám certifikát
uľahčil situáciu, aj keby ste sa
v spoločnosti nezamestnali?
Určite. Mám bývalých spolužiakov, ktorí sú tiež držiteľmi
tohto certifikátu a po skončení školy hneď nastúpili do zamestnania v iných firmách. Takže určite je veľkým prínosom.
Aké sú vaše ambície do budúcnosti?
Chcel by som sa ďalej vzdelávať vo svojom odbore, získavať ďalšie skúsenosti a napredovať. Využiť školenia,
spoznávanie nových technológií... Nevylučujem však ani
možnosť ďalšieho štúdia na
vysokej škole.
Žilinský podnik Scheidt &
Bachmann Slovensko so
Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom
Novom Meste spolupracuje už siedmy rok. Študentom
tak ponúka možnosť absolvovať odbornú prax a záverečnú odbornú skúšku
v odbore mechanik/elektrotechnik a mechatronik priamo v priestoroch podniku.
V prípade úspešného zavŕšenia skúšky sa študenti
stávajú držiteľmi certifikátu o absolvovaní odbornej
praxe a tým, ktorí dosiahnu
najlepšie výsledky, spoločnosť ponúkne aj pracovnú
zmluvu.
P-0217
Absolútni víťazi zo Žiliny.
Výnimočný
úspech žiakov SOŠ
elektrotechnickej
v Žiline
M
imoriadne úspešne si
počínali žiaci našej
SOŠ elektrotechnickej zo Žiliny na jubilejnom
XX. ročníku medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v elektrotechnike, ktorá sa
konala 9. – 11. marca na SPŠ
a SOŠ Hradec Králové v Českej republike. V tomto ročníku zviedlo súboje o najlepšie
umiestnenie v súťaži jednot-
„Naši žiaci
príkladne
zabojovali,
svoje vedomosti
a zručnosti získané
počas štúdia na
našej škole zúročili
na maximálne
možnú mieru. “
livcov a v súťaži družstiev
osem českých a tri slovenské
elektrotechnické školy. Do
súťaže sme išli s cieľom obhájiť druhé miesta jednotlivcov v každej kategórii z minulého ročníka a popasovať
sa o čo najlepšie umiestenie
aj v súťaži družstiev.
Naši žiaci príkladne zabojovali, svoje vedomosti a zručnosti získané počas
štúdia na našej škole zúročili na maximálne možnú mieru. V obidvoch kategóriách
presvedčivo zvíťazili a nedali svojim súperom žiadnu
šancu. V súťažnej kategórii
silnoprúd, súťaž jednotlivcov, obsadil Gabriel Olbert
1. miesto a v súťaži družstiev
obsadili Gabriel Olbert a Jozef Pastorek 1. miesto.
V súťažnej kategórii slaboprúd, súťaž jednotlivcov,
obsadil Ján Andel 1. miesto
a v súťaži družstiev obsadili
Ján Andel a Matej Sadlačko
1. miesto.
V histórii súťaže ide o výnimočný výsledok, kedy žiaci jednej školy odsadili absolútne všetky prvé miesta.
Ľuboš Šušlík,
zástupca riaditeľa pre PV
Snímka archív školy
Združenie pre
mladých umelcov
NOVÉ
KURZY
TERAZ
Aj, Nj, Tj, Šj, Fj
DOSPELÍ
progresné kurzy
konverzačné s native
MEDZINÁR.
CERTIFIKÁTY
TOEFL, FCE, WiDaF
DETI a MLÁDEŽ
16 ročníkov Aj, Nj
P-0169
Pavol Černek ukončil v roku 2013 odbornú prax v podniku spoločnosti Sheidt & Bachmann Slovensko
ako študent odboru mechanik/mechatronik na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom
Meste. Po úspešnej záverečnej skúške, ktorú absolvoval s vyznamenaním, dostal hneď v júni 2013
možnosť zamestnať sa v spoločnosti ako výrobný robotník pre výrobu a montáž elektromechanických
súčastí a celkov. Na základe veľmi pozitívneho vývoja čoskoro postúpi do oddelenia prípravy výroby.
tel.: 041/5005484
0907 319167, 0903 427075
R. Zaymusa 8683/2, Žilina
(nová budova pri Auparku)
www.viveus.sk
Združenie pre mladých
umelcov Žilina vás prosí o zaslanie finančného príspevku z dvoch
percent vašich daní,
ktoré by sme využili na nákupy učebných
pomôcok pre hudobný,
výtvarný, tanečný a literárnodramatický odbor a vybavenie učební.
Združenie pre mladých umelcov pôsobí
pri Základnej umeleckej škole Ferka Špániho Žilina.
Bližšie
informácie
môžete nájsť na www.
spanihozus.sk.
P-0201
16 / automoto
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
FIAT 500X – do mesta i do terénu
TEST
Módne kompaktné crossovery sú momentálne v kurze a veľkej obľube a popularite sa tešia nielen u nás. Bokom nechcel zostať ani taliansky
FIAT a práve preto sme sa dočkali modelu FIAT 500X. Najnovší člen rodiny 500 sa u nás oficiálne začal predávať len pred pár dňami a my sme
ho vďaka žilinskému zastúpeniu značky FIAT podrobili tradičnému testu medzi vôbec prvými na Slovensku! Novinka ponúka podľa očakávania
vzhľadný retro dizajn v duchu ikonického modelu FIAT 500. Okrem toho pridáva prepracovaný moderný interiér či dostupnosť najnovších
technológií, vrátane jazdných asistentov. Samozrejme, ako sa na túto triedu vozidiel patrí, v ponuke je i pestrá paleta jednotlivých verzií.
Nový FIAT 500X v tzv. mestskej verzii City look, s vynikajúcim turbodieselom 1,6 Multijet a vo výbavovom stupni Plus nám na test zapožičala
spoločnosť Auto Becchi, s. r. o., autorizovaný predajca vozidiel FIAT v našom regióne.
tívnejším vozidlám zo stajne
tejto talianskej značky. Príslušnosť ku kompaktným crossoverom podčiarkujú aj celkové rozmery vozidla. Tie sme
pre zaujímavosť porovnali s rodinne orientovaným modelom
FIAT 500L. Nový FIAT 500X
meria 4248 mm (+101 mm),
jeho šírka dosahuje 1796 mm
(+12 mm), výška atakuje
1600 mm (-65 mm) a rázvor
náprav má hodnotu 2570 mm.
Batožinový priestor ponúka
v základnom usporiadaní pravidelný tvar a dostatočný objem 350 litrov. Z praktickej
stránky chválime polohovateľné dno kufra. To umožňuje vytvoriť celkom rovnú podlahu
s objemom rovných 1000 litrov pri konfigurácii so sklopenými zadnými sedadlami. Posledný údaj, ktorý pri novinke
rozhodne stojí za zmienku, je
hodnota svetlej výšky podvozka. Nami testovaná verzia 4x2
ponúka 162 mm. Pri verzii 4x4
táto hodnota dosahuje slušných 179 mm.
Vozidlá FIAT v našom regióne predáva spoločnosť Auto Becchi, s. r. o.
Peter Hlačik
Snímky autor
D
lhoočakávaný FIAT 500X
patrí medzi najvýznamnejšie tohtoročné novinky talianskej značky. Štýlový
crossover 500X zdieľa technický základ na čele s podvozkovou platformou s modelom
Jeep Renegate. Značka Jeep
totiž taktiež patrí pod krídla
aliancie Fiat Chrysler (FCA).
Platforma,
ktorú
využíva
„off‑road“ špecialista, akým je
bezpochyby značka Jeep, je zárukou, že i FIAT 500X bude patriť k tomu najlepšiemu v danej
triede vozidiel. Podľa očakávania FIAT k tomuto všetkému pridáva aj značnú dávku
emócií, resp. osobitného štýlu. Novinka sa ponúka v dvoch
základných
vyhotoveniach
alebo optických verziách:
City look a Off-road look. Verzia s prívlastkom City s pohonom 4x2 je určená prevažne do
mestskej premávky. Vyznačuje
sa mnohými chrómovými dekoráciami, ako aj nárazníkmi
lakovanými vo farbe karosérie.
Druhá, tzv. off-road verzia, ponúka, samozrejme, pohon 4x4,
vyššiu svetlú výšku a napríklad
aj robustne pôsobiace plastové ochranné nárazníky, resp.
zvýšenú ochranu podvozka.
FIAT má v ponuke aj zaujímavý
medzistupeň v podobe verzie
s prívlastkom cross. Tá ponúka pohon 4x2, ktorý ale kombinuje s tzv. elektronicky ovládanou trakciou (Traction+),
ktorá by mala byť postačujúca
na zdolávanie nástrah ľahkého
terénu. Na našom trhu sa momentálne nový FIAT 500X ponúka v piatich samostatných
výbavách, ktoré ešte dopĺňa
výhodná úvodná edícia Opening Edition. Pestrá je aj motorová paleta. Benzínový základ predstavuje atmosférický
štvorvalec 1,6 E‑Torq s výko-
nom 110 koní. Výkonnejšiu alternatívu ponúka prepĺňaná
motorizácia 1,4 Multiair s výkonom 140 , resp. až 170 koní.
Pre slabšiu verziu tohto motora
je okrem manuálnej prevodovky k dispozícii aj dvojspojková
prevodovka DDCT. Pre priaznivcov nafty zaradil FIAT do
ponuky hneď tri motorizácie.
Základom je motor 1,3 Multijet (85 koní). Výkonnejšiu alternatívu predstavujú motorizácie 1,6 Multijet (120 koní),
resp. 2,0 Multijet s výkonom
140 koní. Pohon všetkých štyroch kolies sa kombinuje len
s najvýkonnejšími motorizáciami z oboch táborov. Zaujímavou novinkou dostupnou
v tejto triede vozidiel vôbec po
prvýkrát je aj možnosť zvoliť si
9‑stupňovú automatickú prevodovku pri najvýkonnejšej
naftovej verzii. My sme si na
test zvolili mestskú verziu 4x2
s úsporným motorom 1,6 Multijet v prostrednej výbave Plus,
ktorá by mohla byť veľmi častou zákazníckou voľbou. Naša
úvodná otázka preto znie: Čo
všetko ponúka nový FIAT 500X
v bežnej praxi?
Vzhľad a rozmery
Taliani odjakživa prikladali dizajnu značnú dôležitosť, čo platí dodnes, a to nielen vo svete
automobilov. Väčšina nových
modelov značky FIAT nesie
odkaz legendárneho modelu
FIAT 500 a inak to nie je ani pri
FIAT 500X. Predná časť vozidla
preto ponúka tradičné vertikálne usporiadanie okrúhlych
svetlometov. Typická je i veľmi úzka mriežka chladiča. Nad
ňou je umiestnená pochromovaná lišta, ktorá nesie fabrické
logo. Pri pohľade zboku padne
do oka ochranný plastový lem
blatníkov, resp. prahov, ktorý
efektne dotvára líniu crossovera. Palec hore dávame aj veľkým kolesám (18 palcov), ktoré
novinke veľmi pristanú. Konštruktérom a dizajnérom sa
celkovo podarilo zachovať veľmi vyvážené proporcie celého
vozidla. Z nášho pohľadu neváhame zaradiť FIAT 500X k momentálne absolútne najatrak-
Vo vydarenom interiéri FIAT 500X nechýbaju štýlové retro prvky.
Interiér a výbava Príjemným
prekvapením
je aj nová kabína modelu
FIAT 500X. Samozrejmosťou je,
že aj tu sú v hodnej miere zastúpené retro prvky s odkazom
na legendárne cinquecento. Za
všetko spomeňme veľmi originálne kľučky otvárania dverí.
Motív 500 nesú aj nové, veľmi
pohodlné a zároveň štýlové sedadlá. Príjemný posed za volantom dotvára okrem pohodlných sedadiel aj dostatočný
výhľad a veľmi dobre zvládnutá ergonómia. Ideálne do
rúk padne optimálne tvarovaný multifunkčný volant, ako aj
hlavica radiacej páky. Retro nádych nesie podľa očakávania aj
samotná palubná doska s veľmi dobrým dielenským opracovaním. Úplnou novinkou je
prehľadný prístrojový panel
s 3,5‑palcovým TFT displejom,
ktorý si našiel svoje miesto
v kruhovom tubuse medzi
rýchlomerom a otáčkomerom.
Palubný počítač prostredníctvom neho dokáže zobrazovať
veľké množstvo rozmanitých
údajov v atraktívnom grafickom zobrazení. Okrem toho sa
v strede palubnej dosky nachádza dotykový displej s priemerom 5 palcov multimediálneho
systému UConnect. Ten okrem
rádia, resp. multimédií zobrazuje rovnako údaje palubného
počítača, môže obsahovať navigáciu a pridáva i zaujímavé
aplikácie, ktoré napríklad vyhodnocujú štýl jazdy. Na stredovom tuneli s karbónovým
vzhľadom sa nachádza volič jazdných režimov, a to i pri
verziách 4x2. Okrem východiskovej polohy (Auto) disponuje
aj režimom All Weather určeným do nepriaznivých poveternostných podmienok, resp.
režimom Sport. Pri jeho aktivovaní sa citeľne mení charakteristika odozvy posilňovača
riadenia, ako aj citlivosť stlá-
čania akcelerátora. Z priestorového hľadiska sa na nedostatok miesta nebudú sťažovať ani
zadní pasažieri. Nami testovaný FIAT 500X už vo výbavovom stupni Plus s niektorými
prvkami v opcii ponúkol napr.
aj prvky výbavy ako: predné
hmlovky s funkciou osvetlenia
zákrut, el. ovládanie všetkých
okien, elektrickú parkovaciu
brzdu, systém štart/stop, automatickú dvojzónovú klimatizáciu, zadné parkovacie senzory,
bezkľúčový prístup a štartovanie, spomínaný multimediálny
systém UConnect a podobne.
Jazda
Nový FIAT 500X nás o kvalitách presvedčil aj svojím
jazdným prejavom. Ako prvé
chceme vyzdvihnúť vynikajúci podvozok s viacprvkovým
zavesením kolies. Aj napriek
tomu, že na testovanom vozidle boli obuté nízkoprofilové
pneumatiky a efektné 18‑palcové kolesá, nijako zvlášť v tejto konfigurácii neutrpel ani
jazdný komfort. FIAT 500X
s prehľadom filtruje nerovnosti našich ciest a zároveň mu
nerobí problém ani dynamickejšia jazda, kde vozidlo veľmi dobre drží zvolenú stopu
i v zákrutách a aj napriek vyššej stavbe sa nakláňa len minimálne. V tomto kontexte nám
preto plne dáva zmysel i voliteľný jazdný režim Sport. Testovaná motorizácia 1,6 Multijet (120 koní) spriahnutá
s veľmi presnou 6‑stupňovou
prevodovkou je pre FIAT 500X
v kombinácii s pohonom 4x2
optimálna voľba. Ponúka dostatočný výkon, solídnu jazdnú dynamiku a pritom si za
svoje služby nepýta vôbec veľa
paliva. Je vhodná do mestskej
premávky, ako aj na dlhšie
presuny po diaľnici.
Technické parametre
>M
odel: F IAT 500X 1,6
Multijet II Plus
>M
otor: diesel
> P ohon: predný
> P očet valcov: 4
>V
ýkon kW/koní: 88/120
>K
rútiaci moment Nm: 320
>M
aximálna rýchlosť km/h: 186
> Z rýchlenie z 0 na 100 km/h: 10,5 s
> P revodovka: manuálna
> P očet stupňov: 6
>K
ombinovaná spotreba:
4,1 l na 100 km
>V
ýbava: 1 ,6 Multijet Plus
(testovaný model)
> C ena: od 17 390 €
>V
ýbava: 1 ,6 E-Torq Pop
> C ena: od 12 990 €
z ktorého je stále cítiť originálny retro štýl. Bonusom sú
aj suverénne jazdné vlastnosti. Ďalšou silnou stránkou modelu 500X je aj výber
mestskej, resp. off-road verzie, ktoré sa od seba dostatočne líšia a každá z nich dokáže
osloviť iný okruh zákazníkov.
V Žiline si FIAT 500X môžete prísť pozrieť či vyskúšať
a otestovať k autorizovanému
predajcovi vozidiel FIAT v našom regióne, spoločnosti Auto
Becchi, s. r. o. na Saleziánskej
ulici, kde na vás čakajú aj ďalšie modely značky FIAT. <
A náš celkový dojem?
Nový
štýlový
crossover
FIAT 500X posúva variácie značky FIAT na tému 500
o hodný kus ďalej, ako to
bolo doposiaľ. Novinka boduje atraktívnym dizajnom,
prepracovaným interiérom,
Volič jazdných režimov.
Novinka patrí z nášho pohľadu k dizajnovo najkrajším modelom FIAT.
automoto / 17
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Fiat s
5
ročná
záruka
5
ročná
záruka
5
ročná
záruka
5
ročná
záruka
Kombinovaná spotreba 4,1 – 6,4 l/100 km, emisie CO2 109 – 147 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje dvojročná zákonná
záruka a navyše 3 roky rozšírenej záruky s limitom do 100 000 km. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.
500X je
500X
tu! 500X
je tu!
500X
je tu!
je tu!
Väčší, Výkonnejší,
Väčší, Výkonnejší,
Väčší,Väčší,
Výkonnejší,
Výkonnejší,
ideálny pre
ideálny
rodinu
ideálny
pre ideálny
rodinu
pre rodinu
pre rodinu
Väčší, Výkonnejší a Vždy
Väčší,
pripraVený
Výkonnejší
Väčší,
a Vždy
Výkonnejší
pripraVený
Väčší,a Výkonnejší
Vždy pripraVený
a Vždy pr
do akcie! za úžasnú do
cenu
akcie!
14 000
za €.
úžasnú
do akcie!
cenu za
14 úžasnú
000
do akcie!
€. cenu
za úžasnú
14 000 €.cenu 14
Taký priesTranný, že sa
Taký
s ním
priesTranný,
zVezie celá
Taký
žerodina.
sa
priesTranný,
s ním zVezie
Taký že
priesTranný,
celá
sa srodina.
ním zVezie
že sacelá
s ním
r
VYSKÚŠAJTE
LOVÚ
NOVINKU
Una
NÁS
Vyskúšajte SI
si ŠTÝ
štýloVú
Vyskúšajte
noVinkusi
Vyskúšajte
štýloVú
dňoch noVinku
Vyskúšajte
si štýloVú
na dňoch
noVinku
si štýloVú
na dň
no
2.510
EUR
AotVorených
ZÍSKAJTE ZĽAVU
AŽ
dVerí Fiat
otVorených
od 20. dodVerí
24.
otVorených
marca.
Fiat od 20.
otVorených
dVerí
do 24.
Fiatmarca.
oddVerí
20. do
Fiat
24.
od
m
500x.fiat500.com
500x.f
PRI OBJEDNÁVKE FIATU 500X DO KONCA MARCA
Auto Becchi
Saleziánska 10, 010 01 Žilina, tel.: 041/723 43 23
e-mail: [email protected], www.autobecchi.sk
LBFI_150232_500X_Print_Dealer_A_SK_210x297.indd
LBFI_150232_500X_Print_Dealer_A_SK_210x297.indd
1
LBFI_150232_500X_Print_Dealer_A_SK_210x297.indd
1
LBFI_150232_500X_Print_Dealer_A_SK_210x297.indd
1
1
P-0220
04.03.15 15:33
18 / inzercia
INZERUJTE
U NÁS
riadková inzercia
plošná inzercia
spomienky
Vyžiadajte si
našu cenovú
ponuku.
041/5166 379
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
N EKO
s.r.o.
ÚČTOVNÍCTVO
Spracujeme so
zárukou:
- účtovníctvo
- daňové
priznania
- mzdy
Zabezpečíme:
- účtovný
a daňový dozor
Prielohy 1012/1C
budova Living centra
010 07 Žilina
041/7631 658
0905 867 704
www.anteko.sk
P-0010
Publishing
House
PUBLISHING HOUSE, a.s
Dolný val 16, 010 01 Žilina
IČO: 46 495 959
PublishingHouse
P-0154
PublishingHouse
AGBA MOTOR, spol. s r. o., Predmestská 90, Žilina, kontakt: 041/724 79 44, 0911 745 111, 0911 803 362
P-0177
www.zilinskyvecernik.sk
www.kysuckyvecernik.sk
zábava / 19
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Horoskopy
Riešte sudoku a vyhrajte knihu
Baran (21. 3. - 20. 4.)
Na slnko neplatia ružové
okuliare, preto si chráňte
zrak, svoje srdce, ale hlavne
osobnú rovnováhu. Nedovoľte druhým, aby ovládali
váš život a váš čas.
A
*
Býk (21. 4. - 21. 5)
Koľko dobra rozdáte, toľko
sa vám vráti. Možno v inej
forme, ale i tak verte, že sa
to oplatí. Keď už pre nič iné,
len pre pocit, že ste tu neboli zbytočný.
Blíženci (22. 5. - 21. 6.)
Práve teraz si budete myslieť, že vaše starosti sú tie
najhoršie na svete. No stačí,
ak ostanete trošku objektívny a hneď pochopíte, že
to tak nie je.
Rak (22. 6. - 22. 7.)
S horúcou hlavou možno
prerazíte múr, no zároveň
si urobíte poriadnu bolesť.
Nechajte veci pomaly plynúť, postupne sa upokojte a všetko sa vám obráti
k lepšiemu.
Lev (23. 7. – 23. 8.)
Potrebujete zmenu a váš
partner ju teraz určite ocení. Nezabudnite sa však
s ním o tom porozprávať,
aby ste spolu ťahali rovnakým smerom a nie každý inde.
Panna (24. 8. – 23. 9.)
Prestaňte sa už konečne ľutovať, lebo naozaj nemáte
na to nejaký vážny dôvod.
Šťastie je vždy uhlom pohľadu a preto sa pozerajte
len tým správnym smerom.
Váhy (24. 9. – 23. 10.)
2 4
8
3 7
9
7
5
9
7
4
3
5
3
5 9
9 1
D
Strelec (23. 11. - 21. 12.)
Pokiaľ neviete ako ďalej
a stále vám niečo chýba,
ani ten najlepší astrológ
vám nepovie, čo bude nasledovať. Dajte si pohovor
so svojím srdcom.
8
Kozorožec
(22. 12. – 20. 1.)
Ak ste prekvapený z vecí,
ktoré sa dejú okolo vás,
hľadajte príčinu, prečo je
to tak. Možno ste si nestihli
všimnúť, čo váš partner naozaj potrebuje.
Vodnár (21. 1. – 19. 2.)
Vaše veci sa urovnali pod
ťarchou kompromisov a vy
môžete ostať spokojný.
Nebuďte si však príliš istý
a svoje záležitosti majte
stále pod kontrolou.
Ryby (20. 2. - 20. 3.)
Venujte kúsok svojho času
ľuďom, ktorí na to už dlho
čakajú. Popritom však nezabúdajte na svoje povinnosti
a na tých, ktorí verne stoja
po vašom boku. -ig-
*
2
3 7
8
1
E
4
7
**
*
8
9
1
9
2
8
5
3
4
6
7
7
4
8
1
2
6
5
9
3
2
6
1
5
3
4
8
7
9
9
8
3
7
6
1
2
4
5
Rímska
štvorka
„Pozri na tú ženskú, to je kus!“
Grécke
písmeno
(Záver je v tajničke.)
7
6 8
3
2
9
6
1
8
7
5
4
2. časť
tajničky
5
1
4
3
7
2
9
8
6
B
9
7
3
5
1
2
8
4
6
5
6
1
4
8
9
2
3
7
Ženské
meno
4
5
8
7
2
6
3
1
9
3
2
7
1
9
8
4
6
5
6
1
9
3
5
4
7
8
2
7
8
5
9
6
3
1
2
4
2
9
6
8
4
1
5
7
3
Ž V
1
3
4
2
7
5
6
9
8
C
3
F
Zn. decilitra
Mäkký,
ťažký kov
6
4
5 2 9
9
8
3
5
2
7
1
8
9
3
6
4
5
2
5
6
4
7
2
8
3
9
1
Škriepka
(zastar.)
9
2
3
4
1
5
8
6
7
6
4
1 6 8
3
9
7
1
4
7
9
3
8
1
5
2
6
2
3
1
5
6
4
9
7
8
6
8
5
2
7
9
1
4
3
8
9
7
6
4
3
2
1
5
Umelý
jazyk
3
4
2
1
5
7
6
8
9
1
5
6
8
9
2
7
3
4
D
2 7 8 9 3 4 5 1 6
E
3 4 1 6 8 5 7 2 9
9 6 5 7 2 1 4 8 3
5 1 6 2 9 7 3 4 8
4 8 9 1 6 3 2 7 5
7 3 2 5 4 8 9 6 1
6 9 4 3 1 2 8 5 7
1 2 7 8 5 9 6 3 4
8 5 3 4 7 6 1 9 2
Ľahostajnosť
5. časť
tajničky
7
8
3
2
4
9
5
1
6
5
4
1
8
7
6
9
3
2
6
2
9
5
1
3
7
8
4
3
7
5
4
9
8
2
6
1
2
6
4
1
3
5
8
9
7
9
1
8
7
6
2
4
5
3
1
3
2
9
5
4
6
7
8
8
5
7
6
2
1
3
4
9
4
9
6
3
8
7
1
2
5
Pomôcky:
Ozn.
Cit. porozu- lietadiel
Ra, Oenomenia
Nórska
ne, Mi, ro
6
3
F
3
7
4
5
8
6
2
9
1
8
2
6
4
1
9
5
3
7
9
5
1
2
3
7
8
4
6
2
4
3
6
9
1
7
8
5
7
1
8
3
5
4
6
2
9
5
6
9
7
2
8
3
1
4
4
3
5
9
7
2
1
6
8
6
8
2
1
4
5
9
7
3
1
9
7
8
6
3
4
5
2
Planétka
Bol
vďačný
Snorí
(hovor.)
Citoslovce
radosti
Ruský
režisér
Kanadský
spevák
Tu máš
Orientálne
knieža
Rieka
na Sibíri
Sicílska
sopka
Kočiar
Zmenkový
ručiteľ
Strážne
zviera
Titul ženy
Veľký silák,
milenec
Dalily
Okolíkatá
rastlina
Dreň (lek.)
Cestovné
doklady
Staroegyptský
boh slnka
Sľub, po
česky
Posielal
(bás.)
Alkoholický
nápoj
6. časť
tajničky
Rozrývaj
Produkt
včiel
Zn. ampérzávitu
Španiel.
mesto
Žil istým
spôsobom
Predložka
Jestvuj,
existuj
3. časť
tajničky
4
8
Druh
Fatimy
Mongolský
pastier
1
1. časť
tajničky
Športovec
zo záľuby
3
3
Zn. kiloampéra
Ruský
súhlas
Zn. nákladných áut
Natiahol do
vyrovnania
**
*
Lano, po
anglicky
Bahniakovec (zool.)
3
9
Ukazovacie
zámeno
Popevok
7 2
7
Hádzal
Jazero
v Mali
4 1
5 7 8
2
8
4
2
6
3
7
9
5
1
5
1
9 1
Mužské
meno
Trafika
(zastar.)
6
7
8
7
6
9
4
5
3
1
2
9 4
3
6
4
Japonský
ostrov
Jeden hovorí:
Stĺpová
Čiernomor- Umelec.
sloh
sála v apa- Naničhodský prístav 17. a 18.
ník
st.
dane
4
5
7
2
8
9
6
3
1
3 2
5
4
Pomôcky:
Kazym, új,
et, pulpa
„Daj si okuliare, to je socha!“
7
4
2
6
v parku na lavičke.
9
3
1
8
5 2
6
3
5
4
9
7
1
2
8
3
1 6
4
7
2
1
6 9 2
6
8
2 5
8
**
6
5 6
Dvaja dôchodcovia sedia
C
5
3
7
Označené riadky vyriešeného hlavo- Správne riešenie A
lamu pošlite do piatka daného týždňa
z č. 12
na adresu redakcie, prípadne na e-mail:
[email protected] a budete za- Sponzor:
radení do žrebovania.
Výherca z č. 11: Mgr. Katarína
Dzurillová, Turie
P-0008
Autor:
Jozef
Blaho
3
7 2
4
8 1
5
4 5
6
9
9
6
1
5
7
6 4
6
8
3
6 5
8 9 6
1 5
7
Škorpión
(24. 10. – 22. 11.)
Hviezdy vám teraz pomôžu vo všetkom, do čoho sa
pustíte a urovnajú cestu, po
ktorej sa začnete uberať, no
predsa sa vyvarujte zbytočných omylov.
4
4 5
9 2 7
2 9
1
4
Je čas, aby ste si konečne začali plniť aj svoje sny a nežili iba pre tých
druhých. Najlepší okamih,
kedy treba začať naozaj žiť,
je práve tu a teraz.
4
4
1
9
3 1
**
B
6 5
9
4
3
Nový, po
maďarsky
Filmový
mimozemšťan
4. časť
tajničky
Zlúčenina bóru
s kovom
Akváriová
rybka
Sponzor
krížovky:
P-0008
Znenie tajničky z č. 12:
Pes je priateľ, no nie každého človeka.
Výherca z č. 11: Mária Pohůnková,
Žilina
Typ
ruských
lietadiel
Tajomstvo
Vyžrebovaný úspešný riešiteľ získava knihu od spoločnosti Ikar, ktorú si môže prevziať na inzertnom oddelení Žilinského večerníka. Vylúštenie krížovky posielajte do 7 dní od uverejnenia
na adresu redakcie (v tiráži), e-mailom: [email protected] alebo formou SMS na číslo
6663 v tvare: ZV (medzera) znenie tajničky (medzera) kontaktné údaje. Cena spätnej SMS je max.
0,50 eura s DPH. Službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r. o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava.
20 / čitateľský servis / poradenstvo
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
§ PR ÁVNA POR ADŇA
Trestné oznámenie
Ak máte podozrenie, že došlo ku spáchaniu trestného činu, môžete podať trestné
oznámenie. Otázky kedy, ako a komu podať trestné oznámenie, si zodpovieme práve v tomto
článku našej pravidelnej právnej rubriky.
T
restným činom je každé protiprávne konanie
páchateľa, ktoré naplní znaky tej‑ktorej skutkovej podstaty taxatívne uvedenej v Trestnom zákone.
Je nevyhnutné si uvedomiť,
že podanie trestného oznámenia predstavuje závažný
krok, na základe ktorého orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor, ďalej aj len „OČTK“) začínajú
vo veci konať.
Nie každá susedská hádka
alebo drobná vyhrážka napĺňa znaky trestného činu.
Pred podaním trestného
oznámenia si dobre premyslite, či skutok, pre ktorý chcete podať trestné oznámenie,
je do takej miery protiprávny, že odôvodňuje trestné
stíhanie. Oháňať sa na všetky
strany trestným oznámením
je niekedy len prázdne gesto,
nakoľko ak konanie páchateľa nenapĺňa skutkovú podstatu niektorého trestného
činu, ale ide len o priestupok,
správny alebo disciplinárny
delikt, OČTK vec postúpia orgánom, ktoré sú príslušné na
jej prejednanie. Najmä v prípade susedských roztržiek
pôjde vo väčšine prípadov
o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
Trestné oznámenie môžete
podať písomne, ústne do zápisnice, faxom alebo elektronicky. Netreba však zabudnúť,
že ak podávate trestné oznámenie faxom, musíte toto podanie do 3 pracovných dní písomne potvrdiť. Rovnako to
platí aj v prípade, že podáte
trestné oznámenie e‑mailom
s tým, že podanie sa považuje za písomne potvrdené, ak
je podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
Povinnosť prijať trestné
oznámenie má polícia, ako aj
prokuratúra. Ako policajt je
trestné oznámenie povinný
prijať vyšetrovateľ Policajného zboru SR, poverený príslušník Policajného zboru SR,
Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako
aj poverené colné orgány.
„Trestné
oznámenie nie je
liekom na každý
právny problém.“
Trestné oznámenie má
dokonca povinnosť prijať aj
súd. Na rozdiel od OČTK však
súd nemá povinnosť trest-
né oznámenie vybavovať, ale
zápisnicu o podanom oznámení bez odkladu zašle prokurátorovi alebo policajtovi.
Po prijatí trestného oznámenia je OČTK povinný do
30 dní rozhodnúť o ďalšom
postupe v konaní. Ak z dovtedy zistených skutočností
vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu, policajt
vydá rozhodnutie o začatí
trestného stíhania a v prípade, že je zrejmé, ktorá konkrétna osoba trestný čin spáchala, môže policajt súčasne
voči tomuto páchateľovi
vzniesť obvinenie. O tomto je
povinný OČTK oznamovateľa/poškodeného upovedomiť.
Trestné oznámenie je
oprávnený podať každý, kto
sa hodnoverným spôsobom
dozvedel alebo má dôvodné
podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. OČTK sú povinné oznámenie prešetriť
aj v prípade, že bolo podané
anonymne, pokiaľ je z takého podania zrejmé a hodnovernými skutočnosťami podložené, že trestný čin mohol
byť spáchaný.
Keď sa rozhodnete podať
trestné oznámenie pre spáchanie trestného činu určitou
osobou, je nevyhnutné, aby
ste vo svojom podaní uviedli
všetko, čo je vám o veci známe. Nestačí, aby ste len konštatovali, že si myslíte, že
niekto spáchal trestný čin.
V trestnom oznámení je potrebné uviesť čo najpresnejšie
všetky okolnosti spáchania
skutku, ktoré sú vám známe.
Všetky skutočnosti, okolnosti a detaily konkrétneho
prípadu uvedené v trestnom
oznámení sú pre OČTK nevyhnutné na vyšetrenie a objasnenie trestnej činnosti.
Treba mať preto na pamäti,
že trestné oznámenie je dôležitým podkladom, na základe
ktorého sa ďalej zaisťujú dôkazy potrebné pre objasnenie
veci a následné rozhodnutie.
Pokiaľ trestné oznámenie
podávate ako poškodený, je
vhodné súčasne v ňom uviesť,
či si uplatňujete v trestnom
konaní náhradu škody. Ak na
túto skutočnosť zabudnete
pri podaní trestného oznámenia, náhradu škody musíte
uplatniť najneskôr do konca
vyšetrovania. Pod uplatnením sa rozumie kvalifikované
vyčíslenie s predložením dôkazov o výške škody, ak táto
nie je predmetom znaleckého posúdenia alebo nevyplýva z iných skutočností.
Ak nie ste spokojní s postupom polície pri vybavení
Spoznávame Žilinu (151. časť)
Ž
ilinu charakterizujú vtedajšie štátne úrady ako
jedno z centier bulharských záhradníkov, druhé najväčšie po Bratislave. V roku
1924 pôsobila v meste na
Frambore pri už spomínanej továrni na zápalky skupina 11 záhradníkov vo veku od
14 do 41 rokov, pochádzajúcich z oblasti Gorna Orjachovica a Draganova. Postupne
však počet bulharských záhradníkov narastal najmä na
jar a v lete, v zimných mesiacoch bol menší. Napríklad od
septembra 1927 do konca roka
boli v meste len traja záhradníci, ale v prvej polovici roka
ich bolo až 16. V roku 1929 pri-
šli do Žiliny aj ďalší záhradníci z okolia bulharského mesta
Gorna Orjachovica, avšak celkovo ich tu pôsobilo v tomto roku len šesť. Mohlo to byť
spôsobené hospodárskou krízou vo vtedajšom Československu. Podobne aj v roku
1930 bolo v meste len deväť
bulharských záhradníkov.
V roku 1931 pracovalo
v meste 5 skupín záhradníkov
pod vedením gazdov: Jordan
Zanev Karanešev z Draganova s 11 pomocníkmi, George
Jordanov z Vlachtitze s 9 pomocníkmi, na Frambore pôsobil Todor Georgev Bramborov (Bramboroff) z Vlachtitze
s jedným pomocníkom a dru-
há skupina pod vedením Dymo
Caneva Karaneševa z Draganova s 12 pomocníkmi.
V Bánovej pôsobil Parušev Atanasov Karamirinov
z Draganova so 6 pomocníkmi. Celkovo činnosť týchto
44 záhradníkov z Bulharska
vnímali Žilinčania ako veľký prínos, pretože boli nie-
Snímka archív
Náš servis
ŽILINA
Bulhari v Žiline, 2. časť
Patrik Groma, Milan Novák, Peter
Štanský
Snímka Štátny archív Žilina
vášho trestného oznámenia,
máte právo podať žiadosť
o preskúmanie postupu policajta prokurátorom, ktorý
musí o žiadosti rozhodnúť do
30 dní. O výsledku preskúmania je prokurátor povinný
vás oboznámiť.
V prípade, ak policajt rozhodol uznesením o odovzdaní veci príslušnému orgánu
na prejednanie priestupku
a iného správneho deliktu,
alebo na disciplinárne konanie, prípadne rozhodne
o odložení alebo odmietnutí trestného oznámenia, môžete proti takému uzneseniu
v lehote do 3 dní odo dňa,
kedy vám rozhodnutie bolo
doručené, podať sťažnosť.
V posledných rokoch sa
podanie trestného oznámenia stalo akýmsi prostriedkom zadosťučinenia pri každom závažnejšom konflikte
v medziľudskom nažívaní.
Trestné oznámenie však nie je
liekom na každý právny problém. Rozhodne nechceme verejnosť odrádzať od oznamovania trestnej činnosti, avšak
podávanie zbytočných a nedôvodných trestných oznámení váš problém nevyrieši
a nepomôže už beztak vyťaženému policajnému aparátu.
len kvalitní, ale oproti domácim záhradníkom aj lacnejší.
V roku 1934 pracovalo v meste 21 bulharských záhradníkov z Vlachtitze a Draganova. Väčšina bývala v Žiline na
Ceste na Bôrik pri tehelni Budúcnosť.
Zdroj: spracované z archívnych
dokumentov
Tiesňové volania: Integrovaný záchranný systém: 112, hasiči: 150,
rýchla zdravotnícka pomoc: 155,
polícia: 158, mestská polícia: 159
Poruchy verejného osvetlenia:
041/5055 699 – nepretržite,
041/7234 290
Núdzové otváranie dverí – autá,
byty: kľúčovou službou FAB SERVIS:
041/5640 707, 0905 615 326
MÚ Žilina, klientske centrum: matrika: 041/7063 502, miestne dane,
komunálny odpad: 041/7063 509,
041/7063 514, 041/7063 515, stavebný úrad, životné prostredie, doprava: 041/7063 516
Okresné riaditeľstvo PZ Žilina: občianske preukazy: 0961 403 421,
0961 403 422, cestovné pasy: 0961
403 411, vodičské preukazy: 0961
403 441, 0961 403 442, vydávanie
hotových dokladov: 0961 403 424
DPMŽ: cestovné lístky: 041/7632 654
„Napríklad od
septembra 1927
do konca roka boli
v meste len traja
záhradníci, ale
v prvej polovici
roka ich bolo
až 16.“
Upozornenie: Stránkové hodiny
pracovísk OR PZ Žilina a DPMŽ nie
sú totožné so stránkovými hodinami
MÚ v Žiline.
Žilinský samosprávny kraj
informácie: 041/5032 111
podateľňa: 041/5032 455
Daňový úrad Žilina: J. Kráľa 2, spojovateľ: 041/5067 211, odborné
informácie: 048/4317 222
Bulharské záhradníctvo (BOLGÁR KERTÉSZ) na Frambore vyznačené na mape z roku 1913.
Informácie o tel. číslach
1181, 1180
čitateľský servis / poradenstvo / 21
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
VITA JTE
Náš servis
Michal Vnenčák, Jessi Bíleková, Barbora Pohanková, Ján Hriník, Igor Nesselmann, Viliam Komačka, Teo Haranta, Filip Sobola, Dávid Hudec
ŽILINA, BYTČA
LEK Á R SK A SLUŽ BA
PRV E J POMOCI
(medzi interným odd. a pôrodnicou FNsP Žilina)
Pondelok – piatok: 15.30 – 7.00 h.
Soboty, nedele, sviatky:
7.00 – 7.00 h.
Tel. + hlásenie lekárskej návštevnej služby: 041/7233 383,
041/5110 348.
DE T SK Á
POHOTOVOS TN Á
SLUŽ BA, ŽILIN A
Tel.: 041/5110 522
Katarína s dcérkou
Karin Melišovou
Rajec
Dátum narodenia:
26. 2. 2015
3160 g, 49 cm
ZUBN Á POHOTOVOS Ť
Europalace, budova SSIM na
Vlčincoch, Ul. vysokoškolákov
33 B, 3. poschodie.
Pondelok - piatok: 15.30 - 19.00 h.
Sobota - nedeľa - sviatok:
8.00 - 14.00 h.
Tel.: 041/5300 094.
Filip Sobola
Žilina
Dátum narodenia:
13. 3. 2015
2700 g, 44 cm
POVEDALI SI ÁNO
Miroslava Bollová, Terchová
Marian Mihalik, Žilina
14. 3. 2015
V. Spanyola 43, Žilina
Tel.: 041/5110 281.
Ľudmila Hanuliaková, Žilina
Samuel Šutara, Žilina
14. 3. 2015
Edit Grenčíková
Varín
POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
LEKÁRNÍ
Žilina - pohotovostnú lekárenskú
službu zabezpečuje lekáreň podľa rozpisu od 17. do 22. h:
Dňa 24. 3.: Lekáreň MEDEA,
V. Spanyola 43, Žilina; dňa 25. 3.:
Lekáreň SAMARITÁN, J. Milca 10;
dňa 26. 3.: Lekáreň EKOLEKÁREŇ ZL, Košická č. 3, HM TESCO;
dňa 27. 3.: Lekáreň AUPARK, Veľká okružná 59A, OC AUPARK; dňa
28. 3.: Lekáreň Dr. MAX, R. Zaymusa 12; dňa 29. 3.: Lekáreň PRI
NEMOCNICI, V. Spanyola č. 39;
dňa 30. 3.: Lekáreň Dr. MAX,
Vysokoškolákov 37, OC Kaufland;
dňa 31. 3.: Lekáreň FARMÁCIA,
V. Spanyola č. 43.
Dátum narodenia:
18. 3. 2015
3700 g, 52 cm
Martina Latošová, Žilina
Martin Piala, Žilina
14. 3. 2015
POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme pohrebnej službe FUNERAL za
ľudský prístup a dôstojnú
rozlúčku s naším drahým Ladislavom Liškom.
Ďakujeme kolektívu neurochirurgického oddelenia FN
v Žiline pod vedením p. primára Mačugu za príkladnú
starostlivosť počas hospitalizácie nášho tatka.
Smútiaca rodina
Rod. Fabšáková
P-0219
Jakubko Šurlák
Veľké Rovné
Dávidko Hudec
Žilina
Zuzana Majková
Štiavnik
Dátum narodenia:
14. 3. 2015
3300 g, 48 cm
Dátum narodenia:
16. 3. 2015
3000 g, 49 cm
Dátum narodenia:
17. 3. 2015
3220 g, 48 cm
OZNAMY A POZ VÁNKY
Oznam pre filatelistov
Klub filatelistov Žilina pozýva zberateľov známok, mincí a bankoviek,
pohľadníc, medailí a vyznamenaní
a rôznych iných zberateľských odborov na nedeľné stretnutia v budove Matice slovenskej na Hollého
ulici v Žiline. Stretnutie je v dobe od
9. h do 12. h. Dňa 19. 4. – stretnutie
v budove INGEO Žilina, Bytčická 16,
kedy sa koná medzinárodné hobby
stretnutie.
-mfPozorovanie nočnej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pozýva širokú verejnosť na večerné pozorovanie zaujímavých objektov na oblohe,
ktoré sa uskutoční v stredu 25. marca
a v piatok 27. marca o 18.45 h na Pozorovateľni Malý Diel Žilina.
-khVeľká noc s Jozefom Práznovským
Pozývame vás na vernisáž k výstave
Jozefa Práznovského Veľká noc s Jozefom Práznovským, ktorá sa bude
konať v utorok 24. marca o 16. h
v priestoroch výstavnej miestnosti
Domu Matice slovenskej v Žiline,
Hollého ul. 11 (areál mestskej polície). Výstava bude inštalovaná od
24. marca do 2. apríla od 10. do 16. h.
Kontakt: 0918 904 954.
-dmsPozvánka na tradičnú predajnú výstavu Živeny
Miestny odbor Živena – spolok slovenských žien Žilina pozýva na tradičnú predajnú výstavu Veselá Veľká
noc v Živene v dobe od 25. 3. do 1. 4.
Otvorená bude v pracovných dňoch
od 8. do 17. h vo vestibule Mestského
úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu č. 1.
Výbor MO Živena
Verejná prednáška s americkým
psychológom
ZUŠ Ľ. Árvaya, OZ Stopy, SNI ELF a FF
UKF v Nitre vás srdečne pozývajú na
verejnú prednášku s názvom Vychovávame deti preto, aby zarábali alebo
aby menili svet? Ako rečník vystúpi
americký psychológ Tim Kimmel
s manželkou Darcy, zakladateľ a výkonný riaditeľ organizácie Family
Matters, kresťanský rečník, autor
populárnych kníh na tému rodičovstva a otec štyroch dospelých detí.
Prednáška sa koná v stredu 25. 3.
v koncertnej sále ZUŠ Ľ. Árvaya v Žiline o 17. h. Tlmočí Ján Máhrik. Vstup
voľný.
-ebKrížová cesta v Budatínskom parku
Tento rok sa Považské múzeum v Žiline v spolupráci so Žilinskou diecézou
rozhodlo po prvý raz uskutočniť krížovú cestu v Budatínskom parku. „V tomto prípade sme siahli po duchovnej
symbolike. Drevený kríž sme prepojili
s prírodným prostredím parku,“ uviedla kultúrna manažérka PMZA Andrea
Lukácsová. Uskutoční sa na Kvetnú
nedeľu 29. 3. o 15. h v parku. Viac nájdete na: http://pmza.sk/krizova-cesta-v-budatinskom-parku/.
-mk-
Žilinský útulok Mojšova
Lúčka
V sobotu sú otvorené lekárne:
od 8.00 do 12.00 h: Dr. MAX, Národná 11; NA BULVÁRI, A. Bernoláka 54; MANDRAGORA, Hlinská
16; od 8.00 do 18.00 h: Lekáreň
OD Tesco Žilina, Sad SNP 3, OD
TESCO; od 8.00 do 20.00 h:
EKOLEKÁREŇ ZL, Košická 3 (OC
TESCO); SUN PHARMA, Vysokoškolákov 52 (OC DUBEŇ); Dr.
MAX, Vysokoškolákov (OC KAUFLAND); AUPARK, Veľká okružná 59A (OC AUPARK); Lekáreň
TESCO Žilina, Hliny, Obvodová
ul.; APOTHEKA, Vysokoškolákov 52, OC DUBEŇ; od 9.00 do
19.00 h: Dr. MAX, Nám. A. Hlinku 7B, OC MIRAGE; od 9.00 do
21.00 h: Dr. MAX, Prielohy 907/9
(OC MAX Solinky); SCHNEIDER, A.
Hlinku 7/B (OC MIRAGE).
www.UtulokZilina.sk, Facebook Žilinského útulku
Vysvieťme to namodro!
31.3.–2.4. 2015
mu
Spoločne otvorme
31.3.
dvere do sveta autiz
BUDATÍNSKA VEŽA
18.30-20.00 Výnimočné nočné prehliadky Budatínskej veže
19.00 Rozsvietenie Budatínskej veže
ARTFORUM
výstava autistických diel
V nedeľu a vo sviatok sú otvorené
lekárne: od 8.00 do 13.00 h: Dr.
MAX, Nám. A. Hlinku 7B, OC MIRAGE; od 8.00 do 20.00 h: EKOLEKÁREŇ ZL, Košická 3 (OC TESCO);
SUN PHARMA, Vysokoškolákov 52
(OC DUBEŇ); DR. MAX, Vysokoškolákov (OC KAUFLAND); AUPARK,
Veľká okružná 59A (OC AUPARK);
Lekáreň TESCO Žilina, Hliny, Obvodová ul.; APOTHEKA, Vysokoškolákov 52, OC DUBEŇ; od 9.00
do 21.00 h: MAX ZA, Prielohy
907/9 (OC MAX Solinky); SCHNEIDER, A. Hlinku 7/B (OC MIRAGE).
1.4.
MARIÁNSKE NÁMESTIE
16.00 Divadlo zo šuflíka - bábkové predstavenie pre deti Pinokio,
Barbora Švidraňová a Šimon Švidraň (Basie Frank Band)
17.00 Juraj „Šoko“ Tabaček - Stand Up comedy o autizme,
MŠK Žilina, FS Rovňan
18.00 Bystrík a Robo Papp, All Stars Band, další hostia ...
Súťaže o darčekové balíčky, tvorivý detský kútik
RADNICA A BURIANOVA VEŽA
19.00 Rozsvietenie Radnice a Burianovej veže
Bytča
Pohotovostná lekárenská služba
je v dňoch pracovného pokoja a v štátne sviatky od 8.00
do 12.00 h: dňa 28. 3.: ZLATÝ
OROL, Sidónie Sakalovej 151, NA
NÁMESTÍ SR 11, Nám. Slovenskej
republiky 11, dňa 29. 3.: Vitae
plus, Sidónie Sakalovej 190.
STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE
18.00 Moderovaná diskusia „Život s autizmom“
19.00 Dokumentárny film „Tak ďaleko, tak blízko“ réžia: Jaro Vojtek
Partneri
Mediálni
partneri
BOBI – k nám sa dostal
13. 3. 2015, pani mu odišla
do domova dôchodcov.
Nar. 09/2011, váži 11 kg,
je v dobrej kondícii. Manipulácia s ním je bezproblémová, žiadne náznaky
vrčania či hryzenia. Už sa
tešil aj na prechádzku. Veterinárne ošetrený, bude
kastrovaný. T. 0903 555
445, 0905 670 180.
SATY – nar. cca 01/2015,
4 kg, odchyt Vural.
Odobratý z nevhodných
podmienok. Maličký by
veľmi potreboval nový
domov, pretože v útulku
mu je smutno. T. 0903
555 445, 0905 670 180.
KORA – u nás od 20. 5.
2013, odchytená v Brodne,
veľmi milá, nekonfliktná mladá sučka, nar. cca
08/2012, 15 kg. Živá, rada
aportuje, potrebuje cvičiť. Je
zlatá, poslušná. Na výletoch
je vzorná, pekne počúva na
privolanie. Čipovaná, vakcinovaná, kastrovaná. Hľadáme jej nový domov. T. 0903
555 445, 0905 670 180.
OZ Zvierací domov - útulok
Zvierací park Budatín
Zvierací domov SOS ponúka v rámci svojej činnosti: kastračný program ZVIERACÍ PARK
pre psíkov a mačičky s 50 % zľavami, inzerciu nájdených zvierat na našej z v i e r a c i p a r k . s k
stránke + FB - [email protected], rady, ako postupovať, ak sa
vám stratil miláčik a ak ste nejaké zvieratko našli.Info: kastračný program 0905 964 091,
záujem o psíkov 0903 554 454,záujem o mačičky 0904 333 979.Zvierací park Budatín
ešte stále funguje iba v provizóriu a nedisponuje priestormi pre ubytovanie mačičiek.
Žilina
Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí si adoptovali, alebo nám pomohli s adopciou psíkov zo Zvieracieho
parku v Budatíne. Na svoj nový domov
ešte stále čaká 5 psíkov a 1 krásna biela
angorská mačička. Bližšie informácie o
nich nájdete na našej FB stránke.
Zároveň oznamujeme, že naše združenie naďalej pokračuje vo svojej čin-
nosti, aj keď už nebudeme môcť pomáhať
s umiestnením zvieratiek v zvieracom
parku.
Aj naďalej pokračujeme v kastračnom
programe. Preto, ak nám chcete aj naďalej
pomáhať a poskytnúť nám 2 % zo zaplatených daní, všetky potrebné informácie
nájdete na našej FB stránke.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!
22 / inzercia
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
BOLESŤOU CHRBTA TRPÍ STÁLE VIAC ĽUDÍ
MASTER V3
fyzioterapeutický
prístroj odstráni
príčinu vášho
trápenia
Nápaditá premena, jedinečná masáž šitá na mieru.
Zážitok, ktorý vám ako prvý prináša CERAGEM MASTER V3
1. Skenovanie chrbtice & AMPS
B
olesti chrbta sa vyskytujú v rôznom
veku a z rôzneho dôvodu. Prevažuje
však stredný až vyšší vek ľudí. Bolesť
chrbtice patrí medzi časté príčiny práceneschopnosti. Príčin je hneď niekoľko, a to
od starnutia až po obezitu. Pre stredný vek
je typické napríklad ochorenie platničiek
alebo reumatické ochorenia. Tých starších
väčšinou trápia zmeny stavcov a kĺbov.
Niekedy bolesťami chrbta trpeli ťažko pracujúci ľudia, no dnes už bolesťami
CERAGEM MASTER V3
sa stará o vaše zdravie a zároveň trpia ľudia so sedavým zamestnaním
vám poskytne skvelý zážitok. a veľká skupina manažérov, ktorí sú pod
Uvoľní telo aj myseľ. Inteligent- neustálym psychickým tlakom. Chrbtica
ná hudba, starostlivo vybratá pre je spojená so všetkými orgánmi tela, a tak
vaše mentálne uvoľnenie.
problémy s chrbticou následne ovplyvňujú celý organizmus. Spôsobujú ochorenia
vnútorných orgánov, choroby pľúc, srdca,
obličiek, tráviacich orgánov. Zablokovaná
krčná chrbtica je zodpovedná za migrény, hučanie v ušiach, tŕpnutie rúk... Blokáda bedrovej chrbtice zase spôsobuje
menštruačné bolesti, poruchy potencie u
mužov, neplodnosť... Zablokované rebrá
ANALÝZA CHRBTICE
a hrudná chrbtica môžu imitovať srdcoCeragem master V3 odmeria dĺžku vý infarkt či žlčníkový záchvat... Preto je
a naskenuje tvar vašej chrbtice, aby nanajvýš dôležité dať svoju chrbticu do
vykonal dokonalú terapiu, šitú na poriadku. Venovať jej pozornosť, lebo bez
mieru. Automatická funkcia posunu
zdravej chrbtice nie je zdravý organizmus.
POČÚVAJTE HLAS SVOJHO SRDCA
hore/dole, ktorú umožňuje pokrokový systém pohyblivých masážnych jednotiek AMPS, zabezpečí
terapiu podľa vašich potrieb.
Estetický vzhľad. Funkčnosť.
Pokrokový dizajn. Dokonalé využitie priestoru. Ukáže vám nový
smer starostlivosti o zdravie celej rodiny. Spokojnosť a zdravie,
po akom ste vždy túžili.
www.ceragemzilina.sk
KDE NÁS NAJDETE?
Dom odborov
(blok B, 1. poschodie)
A. Bernoláka 51, 010 01 Žilina
(AMPS - pokročilý systém pohyblivých masážnych
jednotiek)
2. Nastaviteľná intenzita
3. Pokrokové masážne programy
4. Hudobná terapia
5. Nápaditý, moderný dizajn
CERAGEM MASTER V3
Riaditeľka centra CERAGEM Žilina
Ing. Helena Letková
E-mail: [email protected]
Tel. 0905 324 966
Ul. Jána Milca 6, Žilina
 041/5166 379
e-mail:
P-0002
Každý organizmus má veľkú schopnosť
samoliečby. Prístroj CERAGEM Master V3
vám pomocou interného projektora postupne odstraňuje funkčné blokády chrbtice tým, že narovnáva a koriguje chrbticu
a uvoľňuje bolestivý tlak stavcov a stuhnutých axiálnych svalov a šliach na miechové nervové zakončenia, ktoré bývajú často
poškodené a nefunkčné. Miechové nervy
sa uvoľnia, zregenerujú a začnú plniť opäť
svoje funkcie.
Doprajte si preto každodennú relaxáciu
a zlepšite zdravie svojej chrbtice a celého
organizmu. Stav našej chrbtice určuje, akí
sme starí, bez ohľadu na vek. Zlepšite stav
svojej chrbtice a omladnite.
Navštívte naše centrum CERAGEM Žilina a vyskúšajte fyzioterapeutický prístroj
CERAGEM Master V3.
Tešíme sa na vás!
[email protected]
OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - piatok
9.00 h - 18.00 h
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Publishing
Piatok
House
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 18.00
8.00 - 16.00
8.00 - 14.00
P-0224
h
h
h
h
h
AUTOSERVIS PÚČEK radí: údržba auta po zime je dôležitá
A
j keď tohtoročná zima bola oveľa miernejšia ako tá minulá, dôkladnú starostlivosť o automobil
netreba podceniť. Jar sa nezadržateľne blíži, a preto by mali slovenskí motoristi začať myslieť na jarnú údržbu
auta už teraz. Jej zanedbanie môže neskôr stáť oveľa viac peňazí, preto je investícia do kvalitného servisu po zime
tou správnou voľbou. Odborníci zo spoločnosti AUTOSERVIS PÚČEK prinášajú niekoľko užitočných rád, ako vozidlu dopriať jednoduchý a účinný servis
a vyhnúť sa problémom v budúcnosti.
Pre veľa slovenských motoristov sa jarná údržba automobilu začína a končí
výmenou zimných pneumatík za letné,
bežným umytím karosérie a maximálne
ešte povysávaním nečistôt na viditeľných miestach. „Dôkladná jarná údržba
by nemala pozostávať len z prezutia
automobilu a štandardného vyčistenia. Jarný servis zahŕňa ďalšie potrebné
úkony, ktoré nie vždy dokážeme urobiť
doma v garáži. Ideálnym riešením je
zveriť starostlivosť o vozidlo odborníkom. V autoservise Púček máte záruku,
že na nič nezabudnete, vaše auto dostane starostlivosť podľa predpisov výrobcu a vyhnete sa problémom v budúc-
nosti. AUTOSERVIS PÚČEK pripravuje
pre zákazníkov Jarnú servisnú kampaň,
ktorá ponúkne za výhodnú cenu špecifický servis klimatizácie, náprav, manžiet, stieračov, diskov a pneumatík a geometrie.
Dôležité servisné úkony
Vyčistenie a prezutie automobilu je určite dôležité, avšak jarná údržba tým
zďaleka nekončí. Odborníci zo spoločnosti AUTOSERVIS PÚČEK pripravili
odporúčania, na čo nezabudnúť pri príprave auta na jarnú prevádzku.
Brzdy. Vždy treba skontrolovať funkčnosť brzdovej sústavy. Brzdová skúšobňa v servise vám zmeria účinnosť bŕzd
na zodpovedajúcom zariadení.
Motor. Ďalším nemenej dôležitým úkonom je kontrola tesnosti olejovej vane
motora a prevodovky.
Manžety. Zanedbaná kontrola stavu ochranných manžiet podvozkových
častí, ako napríklad kĺbových hriadeľov
a čapov, môže mať za následok poškodenie a netesnosť ochranných manžiet
a následné poškodenie krytých častí.
Podvozok. Pri kontrole podvozku odporúčame skontrolovať aj ochrannú vrstvu
spodnej časti karosérie proti chemic-
kým a mechanickým vplyvom, pretože
počas prevádzky vozidla sa nedá úplne vylúčiť poškodenie tejto ochrannej
vrstvy.
Karoséria. Poškodenie antikoróznej
ochrany karosérie ošetria v autorizovanom servise vhodnou opravárenskou
technológiou.
Žiarovky. Ak ste počas zimy vymieňali
žiarovky vo svetlometoch, odporúčame
aj kontrolu ostatných žiaroviek a nastavenie stretávacích, diaľkových a prípadne
aj hmlových svetiel. Zároveň odporúčame
kontrolu náhradných žiaroviek a poistiek.
Nápravy. Počas zimných mesiacov trpí
náprava zvýšenou záťažou. Často dochádza k zmene geometrie náprav, ktorá má vplyv na jazdné vlastnosti vozidla, ako aj na životnosť podvozkových
častí vrátane pneumatík.
Stierače. Tuhými mrazmi trpia aj gumičky stieračov, ktoré strácajú pružnosť
a stávajú sa prakticky nefunkčnými. Ich
výmena je rýchla a finančne nenáročná.
Ostrekovače. Nemrznúcu zmes v ostrekovačoch treba vymeniť za kvapalinu
určenú na letné obdobie, ktorá ľahšie
odstraňuje organické nečistoty. Rovnako tak treba ošetriť trysky ostrekovačov
od prípadných nečistôt.
Pánty. Skontrolujte a namažte všetky
pánty na dverách, kapote a veku batožinového priestoru, aby ste sa vyhli nepríjemným zvukom pri ich používaní.
Klimatizácia. Už o pár týždňov bude klimatizácia v plnom zaťažení. Znečistený
systém klimatizácie môže mať neblahé
účinky na zdravie, preto je dôležité ve-
PUBLISHING HOUSE, a.s
Dolný val 16, 010 01 Žilina
IČO: 46 495 959
PublishingHouse
novať aj klimatizácii patričnú pozornosť.
Výmenu filtrov a prečistenie klimatizácie však odporúčame ponechať na odP-0218
borníkov v servise.
tv program
Utorok 24. 3. 2015 – Pondelok 30. 3. 2015
23
Rozhovor
TV DVOJKA / Piatok 27. 3. 2015 / 21:55
Stalingrad
TV JOJ / Sobota 28. 3. 2015 / 20:30
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Mongol –
Džingischán
Mafiánova
dcéra
Muž na mieru
TV JEDNOTKA
Streda 25. 3. 2015
20:20
TV JOJ PLUS
Piatok 27. 3. 2015
20:30
TV NOVA CINEMA
Nedeľa 29. 3. 2015
20:00
Keď mladý Darrell, DJ z newyorského nočného klubu, zachráni život šéfovi mafie, ten
sa mu odmení tým, že mu ponúkne prácu bodyguarda jeho
pôvabnej dcéry Dolly. Medzi
dvojicou z úplne odlišných
svetov to čoskoro zaiskrí. Mafiánsky don však má i ďalšie
starosti - čaká ho stretnutie
s protivníkom. Musí sa postarať o nemilosrdného súpera...
Mladý spisovateľ Sam žije
v Brooklyne a živí sa tým, že
prepisuje scenáre už natočených filmov do knižnej podoby.
Každý deň chodí do kaviarne
cez ulicu, kde pracuje pôvabná baristka Birdie. Jedného
dňa ale Birdie do práce nepríde a Sam sa od jej nevrlého nástupcu dozvedá, že ju vyhodili. Neváha, nájde si jej profil na
Facebooku a rozhodne sa...
ný vychovávať plod ich spoločnej lásky, syna Todda, sám.
Donny sa snažil o to, aby
bol dobrým otcom, ale na rodičovstvo nebol ani trochu pripravený. Teraz, o tridsať rokov
neskôr, je Todd dospelý a je
z neho úspešný podnikateľ na
Wall Street. Donnyho opustil hneď, ako k tomu mal príležitosť, a so svojím otcom sa už
roky nevidel. Donny sa ale ocitá
v problémoch – dlží na daniach
desiatky tisíc dolárov, a napadne ho, že jedinou možnosťou,
ako sa vyhnúť väzeniu a zohnať
potrebné peniaze, je nadviazať
znovu kontakt so synom...
Bol zrodený, aby víťazil.
Ovládal polovicu vtedy známeho sveta, zjednotil Mongolsko, dobyl tisíce rokov trvajúce ríše, podmanil si Čínu
a jeho vojská sa zastavili až
v Európe. Džingischán bol
jedným z najúspešnejších
vládcov sveta, ale jeho životný príbeh začal prosto - svetový stratég pochádzal z neusporiadaných pomerov...
Žáner: komédia
Rok: 2012
Réžia: Sean Anders
Hrajú: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester, James
Caan, Vanilla Ice, Milo Ventimiglia,
Susan Sarandon, Will Forte
Žáner: d
ráma/historický/vojnový/životopisný
Rok: 2007
Réžia: Sergej Bodrov
Hrajú: Tadanobu Asano, Amadu Mamadakov, Honglei Sun,
Ying Bai
Žáner: k omédia/krimi/hudobný/
romantický
Rok: 2005
Réžia: Ron Underwood
Hrajú: Usher Raymond, Chazz
Palminteri, Emmanuelle Chriqui,
Robert Davi, Robert Costanzo
Žáner: komédia/romantický
Rok: 2013
Réžia: Kat Coiro
Hrajú: Justin Long, Evan Rachel Wood, Peter Dinklage,
Brendan Fraser, Sam Rockwell,
Vince Vaughn, Sienna Miller
JEDNOTKA
05:10 Správy RTVS „N“ 05:55 Góly - body
- sekundy 06:10 5 proti 5 06:55 Správy RTVS „N“ 07:40 Podvodníci v akcii I
6/8 08:10 McLeodove dcéry IV.B 6/26
08:55 Policajné oddelenie: Hodiny
beznádeje 31 10:00 Slovensko v obrazoch 10:25 Svet v obrazoch 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom,
zasaď strom 14:30 Pravdivé príbehy
s Katkou Brychtovou: Záväzok 15:05 Križovatky medicíny 13 16:00 Správy RTVS
16:25 Podvodníci v akcii I 7/8 17:00 Lekári: Druhá strana 45/65 17:45 Duel
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Nikto nie je dokonalý
21:30 Slovensko chutí
22:05 Súboj s časom: Osamelí 11/24
22:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka X.: Prijateľná strata 4/24
23:35 Policajné oddelenie: Hodiny beznádeje 31
00:30 Súboj s časom: Osamelí 11/24
01:15 Inšpektor Rocca: Bez pardónu
02:55 Dámsky klub
04:25 Správy RTVS „N“
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské
školy: Trpaslíci 09:00 Pesničky z Hviezdičky: Marek maliar 09:05 Výnimočné ženy:
Audrey Hepburnová 09:55 Trezor: Listy
a odkazy farára Hodžu 10:25 80 rokov
národnostného rozhlasu v Košiciach
10:50 Fokus práca „N“ 11:35 Športové
ozveny 12:10 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:50 Folklórne slávnosti pod
Poľanou v Detve 2005: Jubilanti 13:45 Família: Família - Na dno a potom naspäť
14:15 Orientácie 14:45 Encyklopédia
slovenských obcí: Raslavice 15:05 Fokus zdravie „N“ 16:00 Rusínsky magazín
16:25 Správy - Hírek 16:35 Správy RTVS
z regiónov 16:50 Parížski mohykáni 1/6
17:45 Na ceste po Česku: Na ceste po
Třeboňsku 18:10 Strata domova - Tretia
svetová vojna 18:45 Večerníček: Mláďatá
18:55 Trpaslíci: SMAJLIHIT - čo je dobré,
čo je zlé 19:00 Rozprávky Bolka a Lolka
19:10 Dračie poviedky 19:35 Ja a moja
rodina 19:50 100 názorov 2014: Jozef
Kozák 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Žiarovková
konšpirácia 21:00 Správy a komentáre
21:25 Góly - body - sekundy 21:35 Ambulancia: Záchrana končatiny pomocou kmeňových buniek 22:05 Večera s Havranom
23:15 Zamatoví teroristi 00:45 Separé
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno
09:40 Ordinácia v ružovej záhrade
10:55 Chlapi neplačú
12:00 Dr. House II. 4/24
13:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
III. 5/24
14:00 Kobra 11 XIX. - NOVÁ SÉRIA 2/16
15:00 Dva a pol chlapa III.
16:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 8/25
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex
17:50 Chlapi neplačú
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:20 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:45 Rodinné prípady
22:50 Zámena manželiek
00:05 Myšlienky vraha VII. 2/24
01:00 Agent bez minulosti I. 4/13
01:50 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 8/25
02:30 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
III. 5/24
03:20 Dr. House II. 4/24
04:00 Kobra 11 XIX. 2/16
JOJ
05:50 KRIMI
06:15 NOVINY TV JOJ
06:55 KRIMI
07:30 SÚDNA SIEŇ: Smrť v sedle
08:35 DIVOKÉ KONE
09:50 Pod povrchom 26
11:05 SÚDNA SIEŇ: Ako štvaná zver
12:00 NOVINY O 12:00
12:45 TV ŠANCA
13:20 SLADKÝ ŽIVOT
14:20 PANELÁK XV.: Dobrá ponuka 29
15:20 NÁKUPNÉ MANIAČKY
16:40 TOP STAR
16:55 NOVINY O 17:00
17:20 SÚDNA SIEŇ
18:05 SÚDNA SIEŇ: Buď ja alebo on!
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:15 ŠPORT
20:25 NAJLEPŠIE POČASIE
20:30 DIVOKÉ KONE
21:45 PANELÁK XV.: Na koberčeku 30
22:50 Kosti VI. 7
23:50 Slnečno, sem-tam vraždy II. 9
00:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 8
01:45 Kosti VI. 7
02:25 PANELÁK XV.: Na koberčeku 30
03:10 Pod povrchom 26
04:10 DIVOKÉ KONE
ČT1
05:30 Události v regionech 05:59 Studio 6 09:00 Kouzelník ještě nepřišel 09:50 Na cestě po Transylvánii
10:15 Postřehy odjinud 10:25 Reportéři
ČT 11:05 Neobyčejné životy 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy (Praha), Události v regionech
plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma
14:00 Doktorka Quinnová III 14:45 Na
vrcholky hor s Vladimírem 15:05 Kojak
II 15:55 Hubert a Staller III 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech 18:25 Míň
je víc 18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Vyprávěj
20:55 Hříšní lidé města brněnského
22:09 Výsledky losování Šťastných 10 a
22:10 Hercule Poirot
23:05 Případy detektiva Murdocha VII
23:50 AZ-kvíz
00:15 Kalendárium
00:30 Objektiv
01:00 13. komnata Svatopluka Matyáše
01:25 Zajímavosti z regionů
01:55 Hobby naší doby 02:20 Sváteční
slovo arcibiskupa Simeona 02:25 Dobré
ráno 04:55 Postřehy odjinud
ČT2
05:05 Horňácké mládí 05:30 Valery na
1/2 cesty do Evropy 05:50 Postřehy odjinud 05:59 Dobré ráno 08:30 Kouzelná
školka 09:00 Kolem světa po obratníku
Raka 5/6 10:05 Kanárské ostrovy bez
kanárů? 10:30 Podivuhodné lidské tělo
11:25 Dobrodruh 3/12 11:55 Nedej se
12:50 Vesnicopis 13:10 Magické hory
13:30 Vzestup a pád NSDAP: Cesta
k uznání 2/10 14:20 Dobrodružství vědy
a techniky 15:05 Souboj vojevůdců: Giap
proti 15:50 Tajemství 2. sv. války: Nepřítel pod námi 16:45 Vesmír VI.: Naše
místo v Galaxii 17:30 Lodě duchů - přízraky války 18:15 Cestománie 18:45 Večerníček 18:55 Královny savany - krásné
a nezkrotné: Vrah za dveřmi
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Vzestup a pád NSDAP: Nástup
k moci 3/10
20:55 Samoživy
21:50 M
oje soukromá válka: Requiem
za nádraží
22:15 Starci na chmelu
23:45 Město žen IV
00:10 Luther 1/6
01:00 Babylon 01:30 Čaj pro třetího
02:00 Klub přátel dechovky 02:35 Konfrontace 03:20 Dvakrát ano
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 08:55 Novashopping 09:15 Ulice 2786 10:05 Doktoři
z Počátků: Lama, ta se má 107 11:25 Dva
a půl chlapa VII 14 11:50 Tescoma
s chutí 12:00 Polední Televizní noviny
12:30 Odložené případy VII: Čínská čtvrť
8 13:30 Beze stopy II 13 14:25 Námořní vyšetřovací služba II: Tajemné jezero
15:20 Ordinace v růžové zahradě 2: Byla
to šlapka 239 16:30 Dva a půl chlapa
VII 15 17:00 Odpolední Televizní noviny
17:30 Kriminálka Miami IX: Všechno nejlepší 8 18:30 Ulice 2787 19:30 Televizní
noviny 20:20 Ordinace v růžové zahradě
2: Proti všem 561 21:30 Víkend: Druhá
tvář 22:35 Černá listina: Berlin č. 8 Dokončení 22 23:25 Stoupenci zla II: Odlet
6 00:15 Kriminálka Miami IX: Všechno
nejlepší 8 01:00 Námořní vyšetřovací
služba II: Tajemné jezero 01:40 Novashopping 02:15 Mentalista VI: Rudý
pták s černými křídly 2
NOVA CINEMA
05:00 Svět Nova Cinema 05:05 Teleshopping 05:35 Looney Tunes:
Úžasná Show II 07:00 Méďa Béďa
24, 25 07:20 Gilmorova děvčata V 9
08:10 Beze stopy VII 09:00 Beze stopy II 12 09:50 Odložené případy VII 7
10:40 Odložené případy VI 6 11:30 Teleshopping 11:50 Nové trable staré
Christine V 2, 3 12:35 Upíří deníky III 15
13:30 Gilmorova děvčata V 10 14:20 Teleshopping 14:40 A.I. Umělá inteligence
17:20 Upíří deníky III 16
18:10 Odložené případy VI 7
19:05 Gilmorova děvčata V 11
20:00 Záhada Severního moře
22:50 Noční můra v Elm Street
00:30 Zachraň mě II 3
01:20 Teleshopping
01:40 Pánská jízda
02:50 Noční můra v Elm Street
04:20 Beze stopy VII
DOMA
05:20 Extrémne premeny: Druhá
šanca na život 06:00 Rodinná kliatba 33-34/110 07:45 Bez servítky
09:10 Veštiareň 10:10 V náručí diabla
17/182 11:30 Zakázaná láska 5556/158 13:40 Ordinácia v ružovej
záhrade 15:00 Víťazstvo lásky 7374/172 17:05 Doktorka Zoe II. 10/22
18:05 Priatelia 18:30 Extrémne premeny: Druhá šanca na život
19:25 Bez servítky
20:30 Mentalista IV. 2/24
21:30 Zakázaná láska 57-58/158
23:20 Hriešnici 6/12
00:25 Nezvestní III. 6/19
01:15 Priatelia
01:35 Bez servítky
02:25 Smotánka
03:10 Na streche
03:40 Nezvestní III. 6/19
04:20 Ordinácia v ružovej záhrade
JOJ PLUS
05:10 18 kolies spravodlivosti II. 13
05:50 Faktor strachu V. 3 06:35 Fórky, vtipky XXII. 07:00 EUROMINÚTY
08:05 Prvé oddelenie 08:45 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas 8 09:55 Biele
goliere III. 14 10:55 Ničitelia mýtov
IV. 12:15 C.S.I.: Kriminálka Miami 5
13:15 Kosti V. 7 14:10 Faktor strachu V. 4 15:10 Simpsonovci VII. 10,11
16:10 Fórky, vtipky XXII. 16:45 Ničitelia
mýtov IV. 17:55 18 kolies spravodlivosti
II. 14 18:55 Simpsonovci VII. 12,13
19:50 Hoď svišťom II.: Ďurova žena 1/10
20:30 Fantóm z Louvru
22:30 Jedinečné letisko v Dubaji 4
23:45 Letecké katastrofy VII. 6
00:50 Ničitelia mýtov: Hollywoodský špeciál 01:50 Ničitelia mýtov 5
02:40 Matlock 12 03:30 Magnum III. 2
04:15 V službách KGB 10 04:55 100 rokov svedectiev
PRIMA
06:30 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu I: Co je to? Hůlka z drahokamů?
24 07:00 Winx Club IV: Zlá kouzla 15
07:30 M*A*S*H 69 08:20 M*A*S*H 70
09:15 Prostřeno! 10:05 Walker, Texas
Ranger VIII: Zúčtování v Casa Diablo 1/2
11:05 Julie Lescautová V: Piráti silnic
2 13:20 Wolffův revír II: Rukojmí 15
14:25 Rosamunde Pilcher: Léto u moře
16:25 Návrat komisaře Rexe IX: Krkavčí matka 6 17:30 Odpolední zprávy
18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké
zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Svatby
v Benátkách: Něco jako bratranec 52
21:35 Očima Josefa Klímy 22:20 Ano,
šéfe! 23:40 Kriminálka Stuttgart IV:
Nepřestávej tančit 12 00:40 Spravedlnost v krvi IV: Královny z Manhattanu
14 01:35 Vraždy v Kitzbühelu XI: Láska,
pokoj, smrt 4 02:35 Walker, Texas Ranger
VIII: Zúčtování v Casa Diablo 1/2
NOVA SPORT
09:00 Sport Expres 09:05 Carolina Hurricanes-Chicago Blackhawks
11:00 Sport Expres 11:05 Teleshop
11:25 Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks
12:50 Teleshop 13:00 Polední Sportovní noviny 13:05 Hull City-FC Chelsea 15:00 Sport Expres 15:05 UFC185
- Pettis vs. Dos Anjos 17:00 Sport Expres 17:05 Teleshop 17:15 Bílý svět
10/2015 17:45 UFC Ultimate Insider 1
18:15 World of Freesports 18:50 NHL
News 19:00 Odpolední Sportovní
noviny 20:05 ATP World Tour Masters 1000-Indian Wells 21:00 Večerní
Sportovní noviny 21:05 FC Bayern
Mnichov-Borussia MönchengladbachZáznam vybraného utkání (Bayern
TV) 23:00 Večerní Sportovní noviny
23:05 NHL News 23:15 K.O. Night
Show 562/2015 00:05 New York Rangers-Los Angeles Kings 03:05 Vancouver Canucks-Winnipeg Jets
Môj otec je šialenec
TV MARKÍZA / Sobota 28. 3. 2015 / 20:30
Dospievajúci Donny Berger
stretne dievča svojich snov.
Problém je ale v tom, že ide
o učiteľku Mary. Snáď všetci
sme sa v škole do nejakej učiteľky zamilovali, ale Donnyho láska zájde ďalej, pretože ona mu
ochotne poskytne pár súkromných hodín, aby mu vysvetlila,
ako to s tými včielkami a kvietkami vlastne je. Samozrejme,
všetko skončí zle a učiteľka sa
ocitá vo väzení. Donny je núte-
Utorok 24. 3. 2015
24 / TV program
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Streda 25. 3. 2015
JEDNOTKA
05:10 Góly - body - sekundy 05:25 Križovatky medicíny 13 06:10 5 proti 5
06:55 Správy RTVS „N“ 07:45 Podvodníci v akcii I 7/8 08:15 McLeodove dcéry
IV.B 7/26 09:00 Policajné oddelenie:
Vinný, alebo nevinný? 32 10:05 Lekári: Druhá strana 45/65 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub
13:50 Taxík
14:20 Tajomstvo mojej kuchyne
15:05 Križovatky medicíny 14
16:00 Správy RTVS
16:25 Podvodníci v akcii I 8/8
17:00 L ekári: Dávam ti to najlepšie
46/65
17:45 Duel
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Mongol - Džingischán
22:20 Anatómia zla
23:50 P olicajné oddelenie: Vinný, alebo
nevinný? 32
00:40 Reportéri
01:05 Inšpektor Rocca: Veľká láska
02:45 Dámsky klub
04:15 Správy RTVS „N“
DVOJKA
07:30 Správy a komentáre 08:00 Živá
panoráma 08:30 Fidlibum 08:55 Trpaslíci: SMAJLINKA - úsmevná poradňa 09:05 Žiarovková konšpirácia
10:00 Rusínsky magazín 10:25 Fokus
zdravie „N“ 11:10 Ambulancia: Záchrana
končatiny pomocou kmeňových buniek
11:45 Živá panoráma 12:20 ArtSpektrum 12:25 Klenotnica ľudovej hudby:
Jar 12:55 Večera s Havranom 14:20 Kvarteto 14:50 Test magazín: Zelené čaje
15:05 Fokus spotrebiteľ „N“ 16:00 Maďarský magazín 16:25 Správy - Hírek
16:35 Správy RTVS z regiónov 16:50 Parížski mohykáni 2/6 17:40 Osudy umeleckých diel: Amedeo Modigliani 18:10 Stratený domov 1. 18:45 Večerníček: Mláďatá
18:55 Trpaslíci: SMAJLINKA - úsmevná
poradňa 19:00 Rozprávky Bolka a Lolka
19:10 Dračie poviedky 19:35 Ja a moja
rodina 19:50 100 názorov 2014: Michaela Zakuťanská 19:55 Správy v slovenskom
posunkovom jazyku „N“ 20:00 Pánovi učiteľovi 20:45 Necelebrity: Robert Hakala
21:00 Správy a komentáre 21:25 Góly
- body - sekundy 21:35 Súrodenci: Bratia
Pančíkovci 22:05 Fiodor Michajlovič Dostojevskij 4/8 23:00 Polícia 23:15 Profesionál 23:30 Tempo: Tempo 23:45 Autosalón 00:10 Správy RTVS „N“
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno
08:30 Búrlivé víno
09:40 Ordinácia v ružovej záhrade
10:55 Chlapi neplačú
12:00 Dr. House II. 5/24
13:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
III. 6/24
14:00 Kobra 11 XIX. - NOVÁ SÉRIA 3/16
15:00 Dva a pol chlapa IV.
16:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 9/25
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex
17:50 Chlapi neplačú
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:20 POČASIE
20:30 CHART SHOW
22:35 Arrow II. 7-8/23
00:30 Agent bez minulosti I. 5/13
01:20 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 9/25
02:10 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
III. 6/24
02:55 Dr. House II. 5/24
03:40 Dva a pol chlapa IV.
04:00 Kobra 11 XIX. 3/16
JOJ
05:05 KRIMI 05:25 NOVINY TV JOJ
06:05 KRIMI
06:30 NOVINY TV JOJ
07:20 SÚDNA SIEŇ: Liečiteľ
08:30 DIVOKÉ KONE
09:40 Pod povrchom 27
10:50 SÚDNA SIEŇ: Psychiater
12:00 NOVINY O 12:00
12:45 TV ŠANCA
13:20 SLADKÝ ŽIVOT
14:20 PANELÁK XV.: Na koberčeku 30
15:20 NÁKUPNÉ MANIAČKY
16:40 TOP STAR
16:55 NOVINY O 17:00
17:20 SÚDNA SIEŇ: Tráva
18:05 SÚDNA SIEŇ: Nevlastní súrodenci
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:15 ŠPORT
20:25 NAJLEPŠIE POČASIE
20:30 DIVOKÉ KONE
21:45 PANELÁK XV.: Super biznis 31
22:50 Kosti VI. 8
23:45 Slnečno, sem-tam vraždy II. 10
00:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 9
01:45 Kosti VI. 8
02:25 PANELÁK XV.: Super biznis 31
03:10 Pod povrchom 27
04:05 DIVOKÉ KONE
ČT1
05:05 Zahrada je hra 05:30 Události
v regionech 05:59 Studio 6 09:00 Hubert a Staller III 09:50 Na cestě po Goa
10:35 13. komnata Svatopluka Matyáše 11:05 Vyprávěj 12:00 Zprávy ve
12 12:20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy (Praha), Události v regionech
plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma
14:00 Doktorka Quinnová III 14:45 Na
vrcholky hor s Vladimírem 15:05 Kojak II
15:55 Hubert a Staller III
16:45 Cestománie
17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Míň je víc
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
19:59 Losování Sportky a Šance
20:00 Kousek nebe
21:05 DoktorKA
21:59 Výsledky losování Šťastných 10
22:00 Místo činu - Schimanski
23:35 MI5 IX 8/8
00:30 AZ-kvíz
00:55 Máte slovo s M. Jílkovou
02:00 Na stopě
02:25 Dobré ráno
ČT2
05:30 Uchem jehly 05:59 Dobré ráno
08:30 Kouzelná školka 09:00 Století
létání 11/26 09:55 Hitler a Mussolini
2/2 10:50 Deset století architektury:
Vítkov 11:05 Krásy evropského pobřeží:
Sundská úžina 11:10 Náš venkov: Lesáci
církve 11:40 Ta naša kapela 12:10 Folklorika 12:35 Jeden rok s Fulbrightem:
Jitka 13:05 Evropa dnes 13:30 Kanadská policejní škola: Chtějí být Poirotem, Columbem či 1/8 14:25 Bitva na
Harzhornu 15:20 Vinitorium Moravicum
15:45 Chcete je? 15:50 Televizní klub
neslyšících 16:20 S kuchařem kolem
světa: Bali 17:15 Kolem světa po obratníku Raka 5/6 18:15 Království divočiny:
Žirafí ráj 18:45 Večerníček
18:55 Létající nosorožci
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Kamera na cestách: Norské
21:00 Na cestě po Mustangu
21:30 D
obrodruh: Tajuplný ponor do
podsvětí! 4/12
22:00 Kmeny: Cosplay
22:25 Divoké včely 00:00 Na místě
zločinu: Rodinná tajemství 00:55 Moje
soukromá válka: Requiem za nádraží
01:20 Křesťanský magazín 01:45 Chcete mě? 02:15 Náš venkov: Lesáci církve
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 08:55 Novashopping 09:15 Ulice 2787 10:05 Ordinace v růžové zahradě 2: Proti všem
561 11:25 Dva a půl chlapa VII 15
11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední
Televizní noviny 12:35 Odložené případy
VII: Debatní kroužek 9 13:30 Beze stopy
II 14 14:25 Námořní vyšetřovací služba
II: Dvojník 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2: Lidský faktor 240 16:30 Dva
a půl chlapa VII 16 17:00 Odpolední Televizní noviny 17:30 Kriminálka Miami
IX: Krvavý cukr 9 18:30 Ulice 2788
19:30 Televizní noviny
20:20 Výměna manželek
ámořní vyšetřovací služba XI:
21:30 N
Najdi letadlo 3
22:30 Norco: Pod palbou
00:05 Kriminálka Miami IX: Krvavý
cukr 9 00:50 Námořní vyšetřovací
služba II: Dvojník 01:35 Novashopping
02:05 Áčko: Tvrdím, že mi pomohly drogy! 03:00 Kolotoč 03:25 DO-RE-MI
NOVA CINEMA
05:15 Svět Nova Cinema 05:25 Teleshopping 05:55 Looney Tunes: Úžasná Show 9 06:20 Méďa Béďa 26, 27
06:35 Nové trable staré Christine V 2, 3
07:20 Upíří deníky III 15 08:10 Gilmorova děvčata V 10 09:00 Beze stopy II 13
09:50 Odložené případy VII 8 10:40 Odložené případy VI 7 11:30 Teleshopping
11:55 Nové trable staré Christine V 4, 5
12:40 Upíří deníky III 16 13:30 Gilmorova děvčata V 11 14:20 Teleshopping
14:40 Záhada Severního moře
17:20 Upíří deníky III 17
18:10 Odložené případy VI 8
19:05 Gilmorova děvčata V 12
20:00 Láska a jiné kratochvíle
22:05 Scary Movie 2
23:35 Zachraň mě II 4
00:25 Teleshopping
00:40 Norco: Pod palbou
02:05 Scary Movie 2
03:25 Zachraň mě II 4
DOMA
05:25 Extrémne premeny: Druhá šanca
na život 06:00 Rodinná kliatba 3536/110 07:45 Bez servítky 09:10 Veštiareň 10:10 V náručí diabla 18/182
11:30 Zakázaná láska 57-58/158
13:35 Ordinácia v ružovej záhrade
15:00 Víťazstvo lásky 75-76/172
17:00 Doktorka Zoe II. 11/22
17:55 Priatelia
18:25 E xtrémne premeny: Druhá šanca
na život
19:30 Bez servítky
20:30 Mentalista IV. 3/24
21:30 Zakázaná láska 59-60/158
23:25 Hriešnici 7/12
00:20 Nezvestní III. 7/19
01:15 Priatelia
01:35 Bez servítky
02:25 Smotánka
03:05 Na streche
03:35 Nezvestní III. 7/19
04:20 Ordinácia v ružovej záhrade
JOJ PLUS
05:10 18 kolies spravodlivosti II. 14
05:55 Faktor strachu V. 4 06:35 Fórky, vtipky XXII. 07:00 EUROMINÚTY
08:05 Prvé oddelenie 08:45 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas 9 09:55 Slnečno,
sem-tam vraždy II. 9 10:55 Ničitelia mýtov IV. 12:15 C.S.I.: Kriminálka Miami 6
13:10 Kosti V. 8 14:10 Faktor strachu V. 5
15:10 Simpsonovci VII. 12,13
16:10 Fórky, vtipky XXII.
16:45 Ničitelia mýtov IV.
17:55 18 kolies spravodlivosti II. 15
18:50 Simpsonovci VII. 14,15
19:50 Hoď svišťom II.: Salón krásy 2
20:30 Superpolicajt
22:40 Fantóm z Louvru
00:40 M
afstory II.: Dovolenka, Susedka
17,18
01:45 Ničitelia mýtov 6
02:35 Matlock 13
03:25 Magnum III. 3
04:10 Mafstory II.: Susedka 18
PRIMA
06:30 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
I: Ne, ne! Sledovaný deník Drahokamu
25 07:00 Winx Club IV: Virtuální svět
16 07:25 Divácké zprávy 07:40 M*A*S*H
70 08:30 M*A*S*H 71 09:20 Prostřeno!
10:15 Walker, Texas Ranger VIII: Zúčtování v Casa Diablo 2/2 11:15 Julie Lescautová V: Smrt klenotníka 3 13:20 Wolffův
revír II: Případ šestnáctileté Silke 16
14:25 Rosamunde Pilcher: Bouřlivé setkání 16:25 Návrat komisaře Rexe IX: Ve
víně je pravda 7 17:30 Odpolední zprávy
18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy
19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů III:
Teď, nebo nikdy 329 21:35 Show Jana
Krause 22:35 Telebazar 23:50 Hawaii
5-0 IV: Padlý hrdina 5 00:45 Myšlenky
zločince VII 12 01:45 Vraždy v Kitzbühelu
XI: Smrt lékárníka 5 02:45 Walker, Texas
Ranger VIII: Zúčtování v Casa Diablo 2/2
03:30 Wolffův revír II: Případ šestnáctileté Silke 16 04:20 Nikdo není dokonalý
NOVA SPORT
05:30 Videotext 09:00 Sport Expres
09:05 FC Bayern Mnichov-Borussia
Mönchengladbach 11:00 Sport Expres
11:05 Teleshop 11:25 ATP World Tour
Masters 1000-Indian Wells 12:50 Teleshop 13:00 Polední Sportovní noviny
13:05 Vancouver Canucks-Winnipeg
Jets 15:00 Sport Expres 15:05 World
of Freesports 15:30 World of Freesports 16:05 ATP World Tour Masters
1000-Miami 17:50 Teleshop 18:00 Odpolední Sportovní noviny 18:05 ATP
World Tour Masters 1000-Miami
19:50 NHL News
20:00 Sport Expres
20:05 ATP World Tour Masters
1000-Miami
21:50 NHL News
22:00 Sport Expres 22:05 ATP World
Tour Masters 1000-Miami 01:00 Sport
Expres 01:05 Philadelphia Flyers-Chicago Blackhawks 03:30 Videotext
JEDNOTKA
05:05 Góly - body - sekundy 05:20 Počasie 05:25 Križovatky medicíny 14
06:10 5 proti 5 06:55 Správy RTVS
“N” 07:40 Podvodníci v akcii I 8/8
08:15 McLeodove dcéry IV.B 8/26
09:00 Policajné oddelenie: Nevera
33 10:00 Lekári: Dávam ti to najlepšie 46/65 10:50 Duel 11:20 5 proti 5
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:50 Nečakané stretnutia
14:40 Slovensko v obrazoch
15:05 Križovatky medicíny 15
16:00 Správy RTVS
16:25 Podvodníci v akcii II 1/10
16:55 Lekári: Skryté motívy 47/65
17:45 Duel
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Krajina tichých dažďov
22:00 Reportéri
22:30 Peklo na kolesách I. 5/10
23:10 Peklo na kolesách I. 6/10
23:55 Policajné oddelenie: Nevera 33
00:45 Občan za dverami
01:10 Krajina tichých dažďov
02:50 Dámsky klub
04:15 Správy RTVS “N”
DVOJKA
07:05 Správy - Hírek 07:15 Správy RTVS z regiónov 07:30 Správy
a komentáre 08:00 Živá panoráma
08:30 Zázračný ateliér 08:55 Trpaslíci: SMAJLIKVÍZ - žartovná súťaž
09:00 Osudy umeleckých diel: Amedeo
Modigliani 09:30 VAT 09:55 Maďarský
magazín 10:25 Fokus spotrebiteľ “N”
11:10 Pred rokmi... 11:40 Živá panoráma 12:10 ArtSpektrum 12:20 Šláger
na šláger 12:50 Fiodor Michajlovič Dostojevskij 4/8 13:45 Súrodenci: Bratia
Pančíkovci 14:15 GENERÁCIA - zlaté roky
života 14:45 Halali 15:05 Fokus právo
16:00 Rómsky magazín 16:25 Správy
- Hírek 16:35 Správy RTVS z regiónov
16:50 Parížski mohykáni 3/6 17:40 Svet
zvierat II.: Norimberská lagúna
18:15 Stratený domov 2 18:45 Večerníček: Mláďatá 18:55 Trpaslíci: SMAJLIKVÍZ
- žartovná súťaž 19:00 Rozprávky Bolka
a Lolka 19:10 Dračie poviedky 19:35 Ja
a moja rodina 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku “N” 20:05 Super-život 21:00 Správy a komentáre
21:25 Góly - body - sekundy 21:35 Família: Família 22:05 Odcházení 23:35 Ambulancia: Záchrana končatiny pomocou
kmeňových buniek 00:00 Správy RTVS
“N” 00:50 ArtSpektrum
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno
09:40 Ordinácia v ružovej záhrade
10:55 Chlapi neplačú
12:00 Dr. House II. 6/24
13:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
III. 7/24
14:00 Kobra 11 XIX. - NOVÁ SÉRIA 4/16
15:00 Dva a pol chlapa IV.
16:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 10/25
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex
17:50 Chlapi neplačú
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:20 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:45 Rodinné prípady
22:50 Zámena manželiek
00:00 Myšlienky vraha VII. 3/24
01:00 Agent bez minulosti I. 6/13
01:45 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 10/25
02:30 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
III. 7/24
03:20 Dr. House II. 6/24
04:00 Kobra 11 XIX. 4/16
JOJ
05:00 KRIMI 05:25 NOVINY TV JOJ
06:05 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ
07:20 SÚDNA SIEŇ: Si na rade 08:30 DIVOKÉ KONE 09:45 Pod povrchom 28
10:50 SÚDNA SIEŇ: Ukradnutý hrob
12:00 NOVINY O 12:00
12:45 TV ŠANCA
13:20 SLADKÝ ŽIVOT
14:20 PANELÁK XV.: Super biznis 31
15:20 NÁKUPNÉ MANIAČKY
16:40 TOP STAR
16:55 NOVINY O 17:00
17:15 SÚDNA SIEŇ: Po otcovi dedím aj ja!
18:05 SÚDNA SIEŇ: Internetová nevera
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:15 ŠPORT
20:25 NAJLEPŠIE POČASIE
20:30 DIVOKÉ KONE
21:45 NOVÝ SERIÁL NA JOJKE: „KOLABS“
22:25 Kosti VI. 9
23:25 Slnečno, sem-tam vraždy II. 11
00:25 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 10
01:25 Kosti VI. 9
02:15 „KOLABS“
02:45 Pod povrchom 28
03:35 DIVOKÉ KONE
04:30 TOP STAR
04:50 KRIMI
ČT1
05:00 Banánové rybičky 05:30 Události
v regionech 05:59 Studio 6 09:00 Hubert a Staller III 09:50 Na cestě po severu Makedonie 10:20 Postřehy odjinud
10:25 Hobby naší doby 10:55 Kousek
nebe 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy (Praha),
Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma 14:00 Doktorka
Quinnová III 14:45 Chorvatské národní
parky 15:00 Kojak II 15:55 Hubert
a Staller III 16:45 Cestománie 17:10 Besipky: Zničený život 17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Míň je víc
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Vyprávěj
20:55 Gejzír
21:24 Výsledky losování Šťastných 10
21:25 Máte slovo s M. Jílkovou
22:25 Motiv
23:05 Kriminálka Paříž
00:00 AZ-kvíz
00:45 Kriminalista
01:45 Všechnopárty
02:35 Dobré ráno
ČT2
05:30 Křížové cesty: Sebezapření
05:59 Dobré ráno 08:30 Kouzelná školka 09:00 Vesmír VI.: Naše místo v Galaxii 09:45 Příběhy mrtvých bojovníků 1/3
10:35 Samoživy 11:30 Moje soukromá
válka: Requiem za nádraží 11:55 Jura
Petrů 12:20 Magické hory 12:40 Štíty
království českého 13:10 Souboj vojevůdců: Giap proti Westmorelandovi
13:55 Rýn - cesta od pramene k ústí:
Mladý a nespoutaný 14:40 Chcete je?
14:45 Technické divy světa: Japonský
rychlovlak 15:40 Židé 2/5 16:35 Největší přírodní katastrofy: Smrtící cunami 17:20 Zázračná planeta: Medvědi
grizzly na Aljašce 1/2 18:15 Dobrodruh:
Tajuplný ponor do podsvětí! 4/12
18:45 Večerníček 18:55 Lodě duchů přízraky války 19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 S kuchařem kolem světa: Turecko
21:00 Cestománie 21:30 Národní klenoty 21:55 Brána smrti 22:25 Ve jménu
vlasti III: Čas se krátí 7/12 23:10 Za mříže v San Quentinu 00:10 Q 00:40 Evropa dnes 01:05 Křížové cesty: Sebezapření 01:30 Babylon 02:00 Ta naša kapela
02:25 Z očí do očí 03:10 Uherské Hradiště 03:25 Klub přátel dechovky
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 08:55 Novashopping 09:15 Ulice 2788 10:10 Výměna manželek 11:25 Dva a půl chlapa
VII 16 11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední Televizní noviny 12:30 Odložené případy VII: Vražda na ledě 10
13:25 Beze stopy II 15 14:25 Námořní
vyšetřovací služba II: Svědek 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2: Obchodník
s nerezem 241 16:30 Dva a půl chlapa
VII 17 17:00 Odpolední Televizní noviny 17:30 Kriminálka Miami IX: Pekelná seznamka 10 18:30 Ulice 2789
19:30 Televizní noviny 20:20 Ordinace
v růžové zahradě 2: Režim jako řemen
562 21:30 Prásk 22:15 Soudce Dredd
00:05 Kriminálka Miami IX: Pekelná
seznamka 10 00:50 Námořní vyšetřovací služba II: Svědek 01:35 Novashopping 02:05 Áčko: Žila jsem s největším
lakomcem 03:00 Kolotoč
NOVA CINEMA
05:15 Svět Nova Cinema 05:20 Teleshopping 05:55 Looney Tunes: Úžasná Show 10 06:15 Méďa Béďa 28, 29
06:30 Nové trable staré Christine V 4, 5
07:15 Upíří deníky III 16 08:05 Gilmorova děvčata V 11 08:55 Beze stopy VII
09:45 Beze stopy II 14 10:35 Odložené
případy VII 9 11:25 Odložené případy
VI 8 12:15 Teleshopping 12:35 Nové
trable staré Christine V 6, 7 13:20 Upíří
deníky III 17 14:10 Gilmorova děvčata
V 12 15:05 Teleshopping 15:25 Láska a jiné kratochvíle 17:20 Upíří deníky III 18 18:10 Odložené případy
VI 9 19:05 Gilmorova děvčata V 13
20:00 Námořní vyšetřovací služba IX
5 20:50 Námořní vyšetřovací služba IX
6 21:50 O rodičích a dětech 00:00 Zachraň mě II 5 00:50 Teleshopping
01:05 O rodičích a dětech 02:55 Samantha Darko 04:35 Beze stopy VII
DOMA
05:25 Extrémne premeny: Druhá
šanca na život 06:05 Rodinná kliatba 37-38/110 07:45 Bez servítky
09:10 Veštiareň 10:10 V náručí diabla
19/182 11:30 Zakázaná láska 5960/158 13:35 Ordinácia v ružovej
záhrade 15:00 Víťazstvo lásky 7778/172 17:05 Doktorka Zoe II. 12/22
18:00 Priatelia 18:30 Extrémne premeny: Druhá šanca na život
19:25 Bez servítky
20:30 Mentalista IV. 4/24
21:30 Zakázaná láska 61-62/158
23:30 Hriešnici 8/12
00:30 Nezvestní III. 8/19
01:25 Priatelia
01:45 Bez servítky
02:35 Smotánka
03:05 Na streche
03:40 Nezvestní III. 8/19
04:20 Ordinácia v ružovej záhrade
JOJ PLUS
05:15 18 kolies spravodlivosti II. 15
05:50 Faktor strachu V. 5 06:35 Fórky, vtipky XXII. 07:00 EUROMINÚTY
08:05 Prvé oddelenie 08:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 10 09:55 Slnečno,
sem-tam vraždy II. 10 10:55 Ničitelia
mýtov IV. 12:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
7 13:10 Kosti V. 9 14:10 Faktor strachu V. 6 15:10 Simpsonovci VII. 14,15
16:05 Fórky, vtipky XXII. 16:45 Ničitelia
mýtov IV. 17:45 18 kolies spravodlivosti
II. 16 18:50 Simpsonovci VII. 16,17
19:45 Hoď svišťom II.: Dôkaz lásky 3
20:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 14,15
22:20 Hawaii 5.0 V. 5
23:20 Tajomstvá histórie III. 2
00:20 2. svetová vojna v 3
01:20 Ničitelia mýtov 7
02:10 Matlock 14
02:55 Magnum III. 4 03:45 Hawaii 5.0 V.
5 04:30 V službách KGB 12
PRIMA
06:30 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
I: Kami, kami! Kouzelná moc Rinko 26
07:00 Winx Club IV: Kouzelný ostrov 17
07:25 Divácké zprávy 07:40 M*A*S*H
71 08:30 M*A*S*H 72 09:20 Prostřeno!
10:15 Walker, Texas Ranger VIII: Rozloučení se svobodou 23 11:15 Julie Lescautová V: Smrt v parku 4 13:20 Wolffův
revír II: Třetí oko 17 14:25 Rosamunde
Pilcher: Konec jednoho léta 16:25 Návrat komisaře Rexe IX: Daleko odtud 8
17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi
zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP
zprávy 20:15 Svatby v Benátkách: Svatba nad hrobem 53 21:35 Kdo je kdo?
22:35 Ano, šéfe! 23:55 Právo a pořádek
XVI: Temná mysl 13 00:55 Myšlenky zločince VII 13 01:50 Spravedlnost v krvi II:
Práskač 8 02:45 Walker, Texas Ranger
VIII: Rozloučení se svobodou 23
NOVA SPORT
09:00 Sport Expres 09:05 Philadelphia Flyers-Chicago Blackhawks
11:00 Sport Expres 11:05 Teleshop
11:25 TBV Lemgo-Rhein-Neckar Löwen
12:50 Teleshop 13:00 Polední Sportovní noviny 13:05 ATP World Tour Masters 1000-Miami 15:00 Sport Expres
15:05 Bílý svět 10/2015 15:35 World
of Freesports 16:05 ATP World Tour
Masters 1000-Miami 17:50 Teleshop
18:00 Odpolední Sportovní noviny 18:05 ATP World Tour Masters
1000-Miami 19:50 NHL News
20:00 P remier League Darts 2015 Dublin
23:30 ATP World Tour Masters
1000-Miami
01:00 Sport Expres 01:05 ATP World
Tour Masters 1000-Miami 03:00 Sport
Expres 03:05 Vancouver Canucks-Colorado Avalanche
Štvrtok 26. 3. 2015
TV program / 25
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Piatok 27. 3. 2015
JEDNOTKA
05:05 Góly - body - sekundy 05:20 Počasie 05:25 Križovatky medicíny 15
06:10 5 proti 5 06:55 Správy RTVS
“N” 07:40 Podvodníci v akcii II 1/10
08:10 McLeodove dcéry IV.B 9/26
09:00 Policajné oddelenie: Záhadná
vražda 34 10:00 Lekári: Skryté motívy 47/65 10:50 Duel 11:20 5 proti
5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 14:00 Tajné životy 15:00 Križovatky medicíny 16 16:00 Správy
RTVS 16:25 Podvodníci v akcii II 2/10
17:00 Lekári: Za každú cenu 48/65
17:45 Duel 18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 K valifikácia ME 2016 vo futbale:
Slovensko - Luxembursko
23:00 Zostrihy kvalifikácie ME 2016 vo
futbale
23:45 Nikto nie je dokonalý
00:55 N
eskoro večer: Talkshow Petra
Marcina
01:45 P olicajné oddelenie: Záhadná
vražda 34
02:35 Inšpektor Rocca: Z osobných dôvodov
04:20 Dámsky klub
DVOJKA
06:40 Profesionál 07:00 Správy v slovenskom posunkovom jazyku “N”
07:05 Správy - Hírek 07:15 Správy RTVS
z regiónov 07:30 Správy a komentáre
08:00 Živá panoráma 08:30 Ako sa husár učiteľom stal 09:05 Trpaslíci: SMAJLICEDA - kratochvíľne čítanie - Čin -čin
09:10 Super-život 10:00 Svet zvierat II.:
Norimberská lagúna 10:30 Rómsky magazín 11:00 Fokus právo 11:45 Televízny
klub nepočujúcich 12:15 Živá panoráma
12:45 ArtSpektrum 12:55 Na ľudovú
nôtu: Piesne z Raslavíc 13:25 Rodina
Tjaeldovcov 14:50 Zákulisie slovenčiny
15:05 Fokus rodina “N” 16:00 Tvárou
v tvár 16:25 Správy - Hírek 16:35 Správy
RTVS z regiónov 16:50 Parížski mohykáni
4/6 17:50 Extrémne v horách 18:15 Stratený domov 3. 18:45 Večerníček: Mláďatá
18:55 Trpaslíci: SMAJLICEDA - kratochvíľne čítanie - Čin -čin 19:00 Rozprávky
Bolka a Lolka 19:10 Dračie poviedky
19:35 Ja a moja rodina 19:50 100 názorov 2014: Peter Harbulák 19:55 Správy
v slovenskom posunkovom jazyku “N”
20:05 Orbita - pozoruhodná cesta Zeme
2/3 20:55 Umenie 21:25 Kinorama
21:55 Rozhovor 23:50 Cassovia jazz
1998 00:45 Správy RTVS “N” 01:30 ArtSpektrum
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno
08:30 Búrlivé víno
09:40 Ordinácia v ružovej záhrade
10:55 Chlapi neplačú
12:00 Dr. House II. 7/24
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
13:00 N
III. 8/24
14:00 Kobra 11 XIX. - NOVÁ SÉRIA 5/16
15:00 Dva a pol chlapa IV.
16:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 11/25
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:30 Reflex
18:00 Rodinné prípady
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:20 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:45 Rodinné prípady
22:45 Smrtiaca zbraň
00:50 Šiesty zmysel I. 8/22
01:35 Bostonské vraždy II. 1/15
02:25 Pán a pani Smithovci 11/13
03:10 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 11/25
04:00 Žalobca a obhajca 11/13
JOJ
05:15 NOVINY TV JOJ
05:55 KRIMI
06:25 NOVINY TV JOJ
07:10 SÚDNA SIEŇ: Prekliaty dom
08:25 DIVOKÉ KONE
09:35 Pod povrchom 29
10:50 SÚDNA SIEŇ: Zločinec
12:00 NOVINY O 12:00
13:10 TV ŠANCA
13:20 SLADKÝ ŽIVOT
14:40 “KOLABS”
15:20 NÁKUPNÉ MANIAČKY
16:40 TOP STAR
16:55 NOVINY O 17:00
17:20 SÚDNA SIEŇ: Zmizni z môjho bytu
18:05 S ÚDNA SIEŇ: Stará chcela mladou byť
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:15 ŠPORT
20:25 NAJLEPŠIE POČASIE
20:30 Nikdy to nevzdávaj
23:05 Cesta bojovníka
01:20 Predátori
03:05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 11
03:50 Pod povrchom 29
04:45 SÚDNA SIEŇ: Zmizni z môjho bytu
ČT1
05:10 Designtrend 05:20 Sváteční slovo arcibiskupa Simeona 05:30 Události
v regionech 05:59 Studio 6 09:00 Hubert a Staller III 09:50 Na cestě po
Gibraltaru 10:35 Kluci v akci 11:05 Vyprávěj 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy (Praha),
Události v regionech plus (Brno, Ostrava)
12:30 Sama doma 14:00 Doktorka
Quinnová III 15:00 Místo činu - Schimanski 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz
18:00 Události v regionech18:25 Míň je
víc 18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Znamení koně II: Odkryté karty
11/13
20:55 13. komnata Andrey Sedláčkové
21:24 Výsledky losování Šťastných 10
21:25 Všechnopárty
22:15 Kolo plné hvězd
23:15 Profesionálové
00:05 AZ-kvíz
00:30 Motiv
01:15 Bydlení je hra
01:35 Vyzkoušejte si...
02:00 Dobré ráno
04:35 Chalupa je hra
04:55 Zahrada je hra
ČT2
05:25 Postřehy odjinud 05:30 Vinitorium Moravicum 05:59 Dobré ráno
08:30 Kouzelná školka 09:00 Království divočiny: Žirafí ráj 09:30 Bonbónky světa 09:45 Kamčatka - místo,
kde se otřásá země 10:40 Cestománie
11:10 Postřehy odjinud 11:15 Židé 2/5
12:10 S kuchařem kolem světa: Turecko
13:05 Létající nosorožci 13:55 Chcete
mě? 14:25 Příběhy mrtvých bojovníků
1/3 15:15 Dobrodružství vědy a techniky 16:00 Balónem přes kanál La Manche
16:55 Gongfu v srdci Evropy 17:25 Mužské tělo 18:15 Na cestě po Mustangu
18:45 Večerníček
18:55 Fenomén Underground
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Zázračná planeta: Medvědi grizzly na Aljašce 2/2
20:55 Pan Selfridge III 2/10
21:40 Řád
23:20 Na místě zločinu: Tanec smrti
00:10 Samoživy
01:05 K anadská policejní škola: Chtějí
být Poirotem, Columbem či 1/8
01:55 První muži ve vesmíru
02:50 Klub Netopýr
03:50 Klub přátel dechovky
04:30 Veselá je dědina
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 08:55 Novashopping 09:10 Ulice 2789 10:05 Ordinace v růžové zahradě 2: Režim jako
řemen 562 11:25 Dva a půl chlapa VII
17 11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední
Televizní noviny 12:35 Odložené případy VII: Voják, jak se patří 11 13:30 Beze
stopy II 16 14:25 Námořní vyšetřovací
služba II: Vražda v přímém přenosu
15:20 Ordinace v růžové zahradě 2:
Chyťte zloděje! 242 16:35 Dva a půl
chlapa VII 18 17:00 Odpolední Televizní
noviny 17:30 Kriminálka Miami IX: Tváří
v tvář 11 18:30 Ulice 2790
19:30 Televizní noviny
20:20 Účastníci zájezdu
22:45 Vítejte v džungli
00:45 Kriminálka Miami IX: Tváří v tvář 11
01:25 N
ámořní vyšetřovací služba II:
Vražda v přímém přenosu
02:10 Novashopping 02:40 Prásk
03:10 Áčko: Nevypadám na to, ale jsem
kněz 04:00 Kolotoč
NOVA CINEMA
05:20 Svět Nova Cinema 05:25 Teleshopping 06:00 Looney Tunes: Úžasná Show 11 06:20 Méďa Béďa 30, 31
06:35 Nové trable staré Christine V 6, 7
07:20 Upíří deníky III 17 08:10 Gilmorova děvčata V 12 09:00 Beze stopy VII
09:50 Beze stopy II 15 10:35 Odložené
případy VII 10 11:25 Odložené případy
VI 9 12:15 Teleshopping
12:30 Upíří deníky III 18
13:20 Gilmorova děvčata V 13
14:15 Teleshopping
14:35 Mars útočí!
16:30 Štěstí jménem Lucky
18:10 Odložené případy VI 10
19:05 Gilmorova děvčata V 14
20:00 Starsky & Hutch
21:50 V řetězech
00:00 Zachraň mě II 6
00:50 Teleshopping
01:05 Vítejte v džungli
02:40 V řetězech
DOMA
05:25 E xtrémne premeny: Druhá šanca
na život
06:05 Rodinná kliatba 39-40/110
07:40 Bez servítky
09:10 Veštiareň
10:10 V náručí diabla 20/182
11:30 Zakázaná láska 61-62/158
13:40 Ordinácia v ružovej záhrade
15:00 Víťazstvo lásky 79-80/172
17:05 Doktorka Zoe II. 13/22
18:00 Priatelia
18:25 E xtrémne premeny: Druhá šanca
na život
19:30 Bez servítky
20:30 Smotánka
21:00 Uragán
22:05 Láska na druhý pohľad
00:15 Teror v škole
01:50 Priatelia
02:10 Bez servítky
03:30 Mentalista IV. 4/24
04:10 Ordinácia v ružovej záhrade
JOJ PLUS
05:10 18 kolies spravodlivosti II. 16
05:50 Faktor strachu V. 6 06:35 Fórky, vtipky XXII. 07:00 EUROMINÚTY
08:05 Prvé oddelenie 08:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 11 09:55 Slnečno,
sem-tam vraždy II. 11 10:50 Ničitelia
mýtov IV. 12:10 C.S.I.: Kriminálka Miami
8 13:05 Kosti V. 10 14:05 Faktor strachu V. 7 15:05 Simpsonovci VII. 16,17
16:05 Fórky, vtipky XXII. 16:45 Ničitelia
mýtov IV. 17:50 18 kolies spravodlivosti
II. 17 18:45 Simpsonovci VII. 18,19
19:45 Hoď svišťom II.: Čierna perla 4
20:30 Mafiánova dcéra
22:30 Mama, ožeň ma! 6
00:05 Dexter VI. 8
01:10 Walking Dead IV. 12
01:50 American Horror Story 12/12
02:40 Magnum III. 5
03:30 Dexter VI. 8
04:20 Walking Dead IV. 12
04:20 18 kolies spravodlivosti II. 17
PRIMA
06:30 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II: Super! Studium v zemi drahokamů 1
07:00 Winx Club IV: Příroda se hněvá 18
07:25 Divácké zprávy 07:40 M*A*S*H
72 08:30 M*A*S*H 73 09:20 Prostřeno! 10:15 Walker, Texas Ranger VIII:
Svatební zvony 1/2 11:15 Julie Lescautová V: Zmizelý 5 13:20 Wolffův revír II:
Chladný jako noční dech 18 14:25 Rosamunde Pilcher: Hra světel 16:25 Návrat
komisaře Rexe X: Životy v ohrožení 1
17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divácké zprávy
19:55 VIP zprávy
20:15 Mistrovský plán
22:35 Zabít tiše
00:35 25. hodina
03:25 Walker, Texas Ranger VIII: Svatební zvony 1/2 04:10 Wolffův revír II:
Chladný jako noční dech 18
NOVA SPORT
05:30 Videotext 09:00 Sport Expres
09:05 Premier League Darts 2015
- Dublin 11:30 Sport Expres 11:35 Teleshop 11:55 Borec měsíce 3/2015
12:00 World of Freesports 12:30 World
of Freesports 13:00 Polední Sportovní
noviny 13:05 Vancouver Canucks-Colorado Avalanche 15:00 Sport Expres
15:05 World of Freesports 15:30 World
of Freesports 15:55 MotoGP - VC Kataru (trénink MotoGP) 16:45 MotoGP
- VC Kataru (trénink Moto3) 17:50 MotoGP - VC Kataru (trénink Moto2)
18:40 NHL News 18:50 MotoGP - VC
Kataru (trénink MotoGP) 19:40 Golfing
World 10/2014 20:10 Magazín NBA
Action 22/2014 20:35 Volvo Ocean
Race 25/2014 21:00 Večerní Sportovní noviny 21:05 European Poker
Tour - Season 10 13 22:05 ATP World
Tour Masters 1000-Miami 00:00 Sport
Expres 00:05 ATP World Tour Masters
1000-Miami 02:00 Sport Expres
JEDNOTKA
05:55 Slovak Fashion Night 06:10 Správy RTVS „N“ 06:55 Góly - body - sekundy 07:10 Počasie 07:20 Levík Raa Raa
7/52 07:30 Poštár Pat: Špeciálna zásielková služba: Poštár Pat a rozbité taniere
5/26 07:45 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Sila prášku 08:00 Garfield
III.: Špinaví utečenci 33/52 08:15 Ako
si vycvičiť drakov: Dvojčatá 13/20
08:35 Fidlibumove rozprávky 09:05 Trpaslíci 09:45 Robin Hood II: Detstvo
3/13 10:25 Robin Hood II: Anjel smrti
4/13 11:15 On air 11:40 Moje dcéry
II. 4/6 13:20 Veliteľ vzbúrencov 1/2
15:00 Veliteľ vzbúrencov 2/2 16:50 Víkend 17:20 Postav dom, zasaď strom
18:00 Slovensko chutí 18:30 Taxík
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Nečakané stretnutia
21:15 P ravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Odvrhnutý
21:45 N
eskoro večer: Talkshow Petra
Marcina
22:35 Veliteľ vzbúrencov 1/2
00:15 Veliteľ vzbúrencov 2/2
02:00 Moje dcéry II. 4/6
04:30 Taxikárka 4/4
DVOJKA
06:50 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 06:55 Správy - Hírek 07:05 Správy RTVS z regiónov
07:20 Kvarteto 07:50 Národnostné
správy 08:00 Živá panoráma 08:30 Extrémne v horách 08:55 Orbita - pozoruhodná cesta Zeme 2/3 09:50 Cesta
10:15 Halali 10:30 Piloti 11:00 Drogová pasca: Môže sa to stať aj tebe
11:25 5 minút po dvanástej: MÁM 16
A ČAKÁM DIEŤA 12:30 Zákulisie slovenčiny 12:55 Žiarlivosť 14:00 Magazín
Ligy majstrov 14:30 Kapura 15:15 Farmárska revue 15:35 Test magazín: Zelené čaje 15:50 GENERÁCIA - zlaté roky
života 16:20 Pred rokmi... 16:50 Parížski mohykáni 5/6 17:55 Chválenkári 18:40 100 názorov 2014: Zuzana
Labudová 18:45 Večerníček: Mláďatá
18:55 Malý medvedík 19:05 Trpaslíci:
SMAJLIŠOU - poštár 19:10 Rozprávky
Bolka a Lolka 19:15 Tao Tao 19:40 Ja
a moja rodina 19:55 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 20:00 Futbalista roka 21:25 Anjeli strážni: Anjeli
strážni Miroslava Zikmunda 21:55 Derviš a smrť 23:40 Kinorama 00:10 Československý filmový týždenník 00:25 Správy RTVS „N“ 01:10 ArtSpektrum
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Kobra
11 XIX. 5/16 06:50 Zajac Bugs a káčer
Duffy 07:15 Tučniaky z Madagaskaru II.
07:40 Tom a Jerry
08:10 Alfa a Omega: Volanie divočiny
09:50 Krok za krokom V. 19/24
10:20 2 baby na mizine III. 22/24
10:45 Arrow II. 7-8/23
12:40 Trhák pána Bowfingera
14:45 50x a stále po prvý raz
16:45 Susedia
17:40 Hra o Niké
18:20 Smotánka
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:20 POČASIE
20:30 Môj otec je šialenec (HD)
JOJ
05:20 NOVINY TV JOJ
06:00 KRIMI
06:30 NOVINY TV JOJ
07:15 Garfieldov festival humoru
08:55 Rýchla rota Chipa a Dala
10:10 Dr. Dolittle
12:00 Agenti S.H.I.E.L.D. 14,15
14:05 Mafiánova dcéra
16:15 Princezná a netvor
18:20 FAJNŠMEKER
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:15 ŠPORT
20:25 NAJLEPŠIE POČASIE
20:30 Stalingrad
ČT1
05:20 Postřehy odjinud 05:30 Události
v regionech 06:00 Banánové rybičky
06:30 Kouzelné bylinky
06:55 Okouzlení IV 5/52
07:50 Polopatě
08:40 Třetí patro: Civil 1/6
09:45 Gejzír
10:20 Všechnopárty
11:15 Případy detektiva Murdocha VII
12:00 Z metropole (Praha), Týden v regionech (Brno, Ostrava)
12:25 Hobby naší doby
12:50 Postřehy odjinud
13:00 Zprávy
13:05 Dilino a čert
14:05 Hádanice
14:55 Dědečkem proti své vůli
16:40 Neobyčejné životy
17:30 Hercule Poirot
18:25 Kluci v akci
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:45 Branky, body, vteřiny
20:00 Ceny Thálie 2014
21:40 Klauni
23:39 Výsledky losování Šťastných 10 a
23:40 Klec bláznů II
01:20 Kriminálka Paříž
02:40 Sama doma
ČT2
05:20 Chcete je? 05:30 Jeden rok
s Fulbrightem: Jitka 06:00 Raníček
06:05 Atlas zvířat 06:35 3-2-1 tučňáci
07:00 Mikulášovy patálie 07:15 Garfieldova show 07:30 Studio Kamarád
09:00 Náš venkov: Vesnický orchestr symfonický 09:30 Ta naša kapela
09:55 Folklorika 10:25 Dobrodruh:
Tajuplný ponor do podsvětí! 4/12
10:50 Století létání 12/26 11:45 Hitler a Mussolini 2/2 12:35 Babylon
13:05 Rio Conchos 14:50 Magické hory
15:10 Kamera na cestách: Norské Laponsko 16:05 Krabi útočí
17:00 Zázračná planeta: Medvědi grizzly
na Aljašce 2/2
17:45 Zapomenuté děti
18:45 Večerníček
18:55 Technické divy světa: Japonský
rychlovlak
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Vojna a mír
21:25 Čas zabíjet
23:50 Batesův motel II
00:30 Ex
02:30 Kmeny: Cosplay
03:55 Brána smrti
04:20 Počesku
04:30 Klášterní říše
NOVA
06:15 Batman: Odvážný hrdina II 22
06:40 Král džungle II 10 07:05 Looney
Tunes: Úžasná Show II 14, 15 08:00 Tučňáci z Madagaskaru II 08:20 Dva a půl
chlapa VII 18 08:50 První krok: Rajské
ovace 12 10:00 Koření: Všechny vůně
světa 10:55 Volejte Novu 11:35 Snila
jsem o Africe 13:50 Výměna manželek
15:15 Italské prázdniny
17:05 Tipy ptáka Loskutáka
17:25 Rady ptáka Loskutáka
18:10 U Haliny v kuchyni: Den učitelů
18:50 Helena: Strašný a kyselý 20
19:30 Televizní noviny
20:20 Hněv Titánů
22:10 Unesená
00:00 Země zombií
01:35 Novashopping
03:05 U Haliny v kuchyni: Den učitelů
03:45 Kolotoč
04:10 První krok: Rajské ovace 12
NOVA CINEMA
05:00 Svět Nova Cinema
05:10 Teleshopping
05:40 Upíří deníky III 18
06:20 Gilmorova děvčata V 13
07:00 Štěstí jménem Lucky
08:30 Beze stopy II 16
09:20 Odložené případy VII 11
10:10 Odložené případy VI 10
11:00 Teleshopping
11:20 Gilmorova děvčata V 14
12:10 Starsky & Hutch
14:00 Potkal jsem ho v zoo
15:25 Účastníci zájezdu
17:50 Čokoláda
20:00 Těžká rozhodnutí
22:05 Diktátor
23:40 Poslední zůstává
01:25 Teleshopping
01:40 Unesená
03:10 Diktátor
DOMA
06:00 V údolí divých ruží: Cesta ku šťastiu
07:50 Frasier II. 15/24 08:20 Taká obyčajná rodinka III. 23/24 09:10 Veštiareň
10:10 Sultán 23-24/126 13:15 Šiesty
zmysel I. 8/22 14:40 Bostonské vraždy II.
1/15 15:40 Svadba za každú cenu
17:45 Láska na druhý pohľad
20:00 R osamunde Pilcherová: Pečať
lásky
PRIMA
06:20 Zpravodajství FTV Prima
07:35 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu II: Láska, láska. Rinko má prince 2
08:05 Jake a piráti ze Země Nezemě II:
Jake a Beatrice Zobatá 21 08:40 Autosalon 09:50 Autosalon Extra
10:15 Africká romance
12:15 Brácha za všechny peníze
14:10 Vraždy v Midsomeru III: Záhadná
úmrtí
16:25 Gondíci s. r. o.
17:35 Jak se staví sen
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divácké zprávy
19:55 VIP zprávy
20:15 Česká MISS 2015
22:35 Dědictví strachu
00:30 Telefonní budka
02:10 Vraždy v Midsomeru III: Záhadná
úmrtí
NOVA SPORT
09:00 Sport Expres 09:05 Minnesota
Wild-Calgary Flames 11:00 Sport Expres
11:05 Magazín NBA Action 22/2014
11:30 Volvo Ocean Race 25/2014
12:00 European Poker Tour - Season 10
13 13:00 Sport Expres 13:05 Premier
League Darts 2015 - Dublin 15:30 Golfing World 10/2014 15:55 MotoGP - VC
Kataru (kvalifikace Moto3) 16:50 MotoGP - VC Kataru (kvalifikace Moto2)
17:55 M
otoGP - VC Kataru (kvalifikace
MotoGP)
19:10 Boston Bruins-New York Rangers
20:30 Večerní Sportovní noviny
20:35 ATP World Tour Masters
1000-Miami
22:00 Večerní Sportovní noviny
22:05 ATP World Tour Masters
1000-Miami 00:00 Sport Expres
00:05 Montreal Canadiens-Florida
Panthers 02:30 Videotext
Sobota 28. 3. 2015
23:00 Next
00:50 Môj otec je šialenec (HD)
03:45 Nájomný zabijak
22:00 Inga Lindströmová: Ľadové srdce
00:00 Zločiny z vášne 01:35 Láska na
druhý pohľad 04:15 Uragán
22:40 V pätici po opici
01:00 Nikdy to nevzdávaj
04:00 Vyklepaný Gary
JOJ PLUS
05:40 Hoď svišťom II.: Jubileum 7
06:15 Faktor strachu V. 7
07:00 MacGyver 31
08:00 EUROMINÚTY
09:15 Simpsonovci VII. 18,19
10:15 Ničitelia mýtov IV.
11:20 Ničitelia mýtov: Nákupny špeciál
12:45 Dokonalý manžel
14:50 Skoč na to!
16:35 Megapresuny II. 7,8
17:55 Áno, šéfe Veľká Británia II. 8,9
20:00 H
oď svišťom II.: Svadba, Tehotná!
5,6
21:40 NOVÝ SERIÁL NA JOJKE: „KOLABS“
22:10 Záhada Hory mŕtvych
00:20 Poliš a bandita 2
02:10 Dokonalý manžel
03:40 Ničitelia mýtov: Nákupny špeciál
04:30 Ben a Kate 1,2/16
26 / TV program
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Nedeľa 29. 3. 2015
JEDNOTKA
06:05 Správy RTVS „N“ 06:50 Góly body - sekundy 07:10 Levík Raa Raa
8/52 07:20 Poštár Pat: Špeciálna zásielková služba: Poštár Pat a včielky na úteku
6/26 07:40 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Kráľovský výlet 07:50 Garfield III.: Kde je Odie? 34/52 08:05 Ako
si vycvičiť drakov: Keď udrie blesk 14/20
08:30 Zázračný ateliér 09:05 Autosalón 09:30 Nedeľa Utrpenie Pána
11:55 O 5 minút 12 13:05 Občan za
dverami 13:40 Agatha Christie: Poirot:
Dobrodružstvo egyptskej hrobky
14:35 Zlatá klasika: „Tajemství hradu
v Karpatech“
16:20 Nikto nie je dokonalý
17:45 Hurá do záhrady
18:15 Tajomstvo mojej kuchyne
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Zátoka nádejí II. 11
21:05 Zátoka nádejí II. 12
21:55 Pravidlá muštárne
00:00 Agatha Christie: Poirot: Dobrodružstvo egyptskej hrobky
00:50 Rieka nádeje 13/18
01:40 Zlatá klasika: „Tajemství hradu
v Karpatech“
DVOJKA
07:10 Správy v slovenskom posunkovom jazyku „N“ 07:20 Test magazín:
Zelené čaje 07:30 Extrémne v horách
08:00 Živá panoráma 08:20 Kapura
09:10 Farmárska revue 09:30 Família:
Família 10:00 Bratislavský maratón
12:40 Šport Festival Trenčín 13:10 On
air 13:35 Orientácie 14:00 Slovo
14:10 Chlieb aj hry 14:55 Anjeli strážni: Anjeli strážni Miroslava Zikmunda
15:25 Herecké legendy: Jozef Kroner 15:40 Jubileum 16:50 Parížski
mohykáni 6/6 17:45 Chválenkári
18:25 Encyklopédia slovenských obcí:
Chyžné 18:45 Večerníček: Mláďatá
18:55 Malý medvedík 19:05 Trpaslíci:
SMAJLIFITKO - radostný pohyb - čo je
dobré, čo je zlé 19:10 Rozprávky Bolka
a Lolka 19:15 Tao Tao 19:40 Zázračný ateliér 19:45 Narodení v divočine
19:50 100 názorov 2014: Katarína
Nádaská 19:55 Správy v slovenskom
posunkovom jazyku „N“
20:00 Dielo z depozitára
20:10 Divadlo nás baví
20:20 LENI
21:45 Odpískané 22:25 Umenie
22:55 Dielo z depozitára 23:05 Správy
RTVS „N“ 23:50 Slovo
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad VI. 11/25
06:45 Zajac Bugs a káčer Duffy
07:10 Tučniaky z Madagaskaru II.
07:30 Tom a Jerry
08:05 Nový karate kid (HD)
10:20 Krok za krokom V.
11:20 50x a stále po prvý raz
13:20 CHART SHOW
16:00 Hancock (HD)
17:50 Domov na kľúč
18:25 Kredenc
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:20 POČASIE
20:30 Útek z väzenia (HD)
NOVA
06:00 Oggy a Škodíci 06:20 Batman:
Odvážný hrdina II 23 06:45 Král džungle
II 11 07:10 Looney Tunes: Úžasná Show
II 16, 17 08:00 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví II 10 08:30 Rampelník
09:45 Víkend: Druhá tvář 10:35 Návrat do divočiny 11:20 Výlet do Paříže
13:00 Holky z porcelánu 15:00 Jantarová komnata 17:15 Discopříběh 2
18:50 Helena: Dobrej policajt 21
19:30 Televizní noviny
20:20 Policie Modrava: Mrtvý v řece
21:25 Okresní přebor: Forbes 5
22:05 Střepiny
22:40 L ara Croft Tomb Raider: Kolébka
života
00:50 Kriminálka New York II
01:35 Novashopping
02:05 Volejte Novu
02:35 Áčko: Žiju za hranicí únosnosti
03:30 Kolotoč
04:00 Výměna manželek
NOVA CINEMA
05:30 Svět Nova Cinema 05:40 Teleshopping 06:10 Potkal jsem ho v zoo
07:20 Čokoláda 09:30 Snila jsem o Africe 11:35 Teleshopping 11:55 Koření:
Všechny vůně světa 12:45 Těžká rozhodnutí 14:40 Policajtem proti své vůli
16:10 Hněv Titánů
DOMA
06:00 Inga Lindströmová: Ľadové srdce
07:50 Frasier II. 16/24 08:20 Taká obyčajná rodinka III. 24/24 09:10 Veštiareň
10:10 Môj nový tučný život V. 7-8/13
12:20 Gossip Girl V. 19/24 13:40 V Údolí
divých ruží: Triumf lásky 15:55 Rosamunde Pilcherová: Pečať lásky
18:05 Teror v škole
20:00 Zámena manželiek
22:25 S kutočný príbeh: Môj manžel je
vrah
18:00 Sue Thomas: Agentka FBI 15, 16
20:00 Muž na míru
21:50 Anděl smrti
00:10 Hex II 2 01:00 Teleshopping
01:20 Lara Croft Tomb Raider: Kolébka
života 03:05 Anděl smrti
23:00 Kráčajúca skala
00:35 Útek z väzenia (HD)
02:35 Smrtiaca zbraň
04:15 Kredenc 04:40 Smotánka
00:15 Horúca krv I. 23-24/36 02:35 Skutočný príbeh: Môj manžel je vrah
JOJ
05:30 NOVINY TV JOJ
06:10 KRIMI
06:40 NOVINY TV JOJ
07:30 D
obré ráno s RIKom: Kúzelný svet
elfov a víl
07:55 Rýchla rota Chipa a Dala
09:20 Simpsonovci XXIV. 18
09:50 Princezná a netvor
12:05 Dr. Dolittle
13:50 Kráľovstvo nebeské
17:55 NOVÉ BÝVANIE
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:10 ŠPORT
20:20 NAJLEPŠIE POČASIE
20:30 TANEC SNOV
ČT1
05:10 Designtrend 05:30 Z metropole
06:00 Zajímavosti z regionů 06:30 Banánové rybičky 07:10 Dědečkem proti
své vůli 08:50 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera
10:30 Objektiv
11:05 Náves: Policejní symfonie 3/10
12:00 Otázky Václava Moravce
13:00 Zprávy
13:05 Vodník a Karolínka
14:05 Potrhlá Andula
15:00 Zdivočelá země 24/45
15:50 Zdivočelá země 25/45
16:45 Děti na tahu
17:40 Fotbalista roku
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:45 Branky, body, vteřiny
19:57 Losování Sportky a Šance
20:00 Na samotě u lesa
21:35 168 hodin
22:04 Výsledky losování Šťastných 10
22:05 Ženy, které nenávidí muže
23:25 Případy inspektora Lynleyho I - II
00:55 Profesionálové
01:50 Ceny Thálie 2014
03:55 13. komnata Andrey Sedláčkové
04:25 Bydlení je hra
04:50 Pod pokličkou
ČT2
05:30 Národní klenoty 06:00 Raníček
06:05 Atlas zvířat 06:35 3-2-1 tučňáci
07:00 Mikulášovy patálie 07:15 Garfieldova show 07:30 Studio Kamarád
09:00 Československý filmový týdeník
1965 1035/2379 09:15 Hledání ztraceného času: V Británii za vlasť 09:35 Krajinou příběhů českých hradů známých
i neznámých 1/10 09:55 Vzestup a pád
NSDAP: Nástup k moci 3/10 10:45 Nedej
se 11:40 Chcete mě? 12:10 Království
divočiny: Orlovec říční 12:35 Deset
století architektury: K. I. 12:50 Sváteční
slovo synodního seniora Joela Rumla
12:55 Křesťanský magazín 13:25 Uchem
jehly 13:50 Křížové cesty: Setkání
14:20 Na cestě po Mustangu 14:50 Kolem světa po obratníku Raka: Neobyčejná
pouť z Laosu přes 6/6 15:50 Příběhy mrtvých bojovníků 2/3 16:35 Na plovárně
s Ondřejem Soukupem 17:05 Nezkrocená Amerika: Pobřeží 17:55 Cesta ze
dna 1/8 18:45 Večerníček 18:55 Souboj
vojevůdců: Giap proti Westmorelandovi
19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy
v českém znakovém jazyce 20:00 Jen pro
tvé oči 22:10 Kawasakiho růže 23:45 Fenomén Underground 00:40 Sestřička Jackie II 01:05 Sestřička Jackie II
01:35 Za mříže v San Quentinu
JOJ PLUS
05:10 MacGyver 31
06:00 Pekelná výzva 12
06:45 MacGyver 32
08:00 EUROMINÚTY
09:00 Fórky, vtipky XXII.
10:00 Megapresuny II. 7,8
11:30 100 rokov svedectiev
12:00 Mama, ožeň ma! 6
13:30 H
oď svišťom II.: Svadba, Tehotná!
5,6
15:15 NOVÝ SERIÁL NA JOJKE: „KOLABS“
15:55 Poliš a bandita 2
17:55 Skoč na to!
19:45 Hoď svišťom II.: Jubileum 7
20:30 Cesta bojovníka
22:35 Stalingrad
00:35 Pekelná výzva 12
01:30 Zákon gangu V. 9,10
03:15 O
dvykávačka s doktorom
Drewom 4
04:15 Liga snov IV. 9,10
04:55 MacGyver 32
PRIMA
06:00 Zpravodajství FTV Prima
07:10 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II: Špatné zprávy? Diana se probouzí 3
07:40 Jake a piráti ze Země Nezemě II:
Pirátský džin z lahve 22 08:15 Tajemství
války: Vietnam: Skryto pohledům 22
09:20 Prima ZOOM SVĚT 09:55 Dva
muži zákona: Moře slz 7 11:00 Partie 11:55 Receptář prima nápadů
13:00 Nedělní receptář extra 13:25 Big
Ben IV: Volný pád 5 15:40 Vraždy
v Midsomeru III: Soudný den 18:00 Teď
vaří šéf! 18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy
20:15 Všechny moje lásky: První rande 11
21:30 Dům naruby
23:50 Hawaii 5-0 II: Zúčtování 16
00:50 Tajemství války: Vietnam: Skryto
pohledům 22
01:50 Vraždy v Midsomeru III: Soudný
den 03:35 Dům naruby
NOVA SPORT
09:00 Sport Expres 09:05 Boston
Bruins-New York Rangers 11:00 Sport
Expres 11:05 Teleshop 11:25 Golfing
World 10/2015 12:00 Volvo Ocean Race
25/2014 12:30 World of Freesports
13:00 Sport Expres
13:05 M
otoGP - VC Kataru (kvalifikace
MotoGP)
14:00 Sale Sharks-Gloucester Rugby
16:00 E uropean Poker Tour - Season
10 13
16:50 MotoGP - VC Kataru (závod Moto3)
18:10 MotoGP - VC Kataru (závod Moto2)
19:45 M
otoGP - VC Kataru (závod MotoGP)
21:25 Večerní Sportovní noviny
21:30 Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers
00:00 ATP World Tour Masters
1000-Miami
01:35 P ittsburgh Penguins-San Jose
Sharks
04:00 Videotext
23:40 Kráľovstvo nebeské
03:15 Čierna labuť
Pondelok 30. 3. 2015
JEDNOTKA
05:10 Góly - body - sekundy 05:30 Križovatky medicíny 16 06:10 5 proti 5
06:55 Správy RTVS “N” 07:40 Podvodníci v akcii II 2/10 08:10 McLeodove
dcéry IV.B 10/26 09:00 Policajné oddelenie: Cena za úspech 35 10:00 Lekári: Za každú cenu 48/65 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub 13:50 Zátoka nádejí
II. 11 14:35 Zátoka nádejí II. 12 15:30 TV
Šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Podvodníci v akcii II 3/10 16:55 Neskoro
večer: Talkshow Petra Marcina
17:45 Duel
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Moliére
22:10 Sanitka II. 6/13
23:10 H
lavný podozrivý - newyorské prípady: Hanba 6/13
23:55 P olicajné oddelenie: Cena za
úspech 35
00:45 Autosalón
01:10 Moliére
03:00 H
lavný podozrivý - newyorské prípady: Hanba 6/13
03:40 Dámsky klub
DVOJKA
07:50 Národnostné správy 08:00 Živá
panoráma 08:30 Pre materské školy: Zlatá guľôčka 09:00 Trpaslíci: SMAJLÍKOVCI
- smiešny seriál - minúta 09:05 Táraninky: Veľká noc 09:10 Spomíname na herca
Petra Bzdúcha: O hlúpej žene 10:05 Tvárou v tvár 10:30 Fokus rodina “N”
11:15 Ver’sa mi ohláša... 12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:40 Magazín Ligy majstrov 13:05 Odpískané
13:50 Športové ozveny 14:15 Autosalón
14:40 Profesionál 15:05 Fokus práca
“N” 16:00 Národnostný magazín: Židovský 16:25 Správy - Hírek 16:35 Správy
RTVS z regiónov 16:50 Bé rímska trojka
lomeno šesť 18:05 Žena na konci sveta
IV 18:30 GEN.sk: Daniel Hevier 18:45 Večerníček: O kohútikovi 18:50 Malý medvedík 19:00 Trpaslíci: SMAJLÍKOVCI smiešny seriál - minúta 19:05 Rozprávky
Bolka a Lolka 19:10 Tao Tao 19:35 Zázračný ateliér 19:45 Narodení v divočine 19:50 100 názorov 2014: Ľudmila
Horňáková 19:55 Správy v slovenskom
posunkovom jazyku “N” 20:00 Výnimočné ženy: Grace Kelly 21:00 Správy
a komentáre 21:25 Góly - body - sekundy
21:35 VAT 22:05 Hlboko 23:35 A predsa
sa točí 00:20 Správy RTVS “N” 01:05 ArtSpektrum
MARKÍZA
05:05 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno
08:30 Zámena manželiek
09:50 Ordinácia v ružovej záhrade
11:10 Dr. House II. 8-9/24
13:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
III. 9/24
14:00 Kobra 11 XIX. 6/16
15:00 Dva a pol chlapa IV.
16:00 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 12/25
16:56 Hra o Niké
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex
17:50 Chlapi neplačú
19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:20 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:45 Kredenc
22:20 Mardi Gras: Jarná divočina
00:05 Dva a pol chlapa IV.
01:00 Agent bez minulosti I. 7/13
01:45 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
VI. 12/25
02:30 N
CIS - Námorný vyšetrovací úrad
III. 9/24
03:15 Dr. House II. 9/24
04:00 Kobra 11 XIX. 6/16
JOJ
05:00 NOVÉ BÝVANIE
05:25 NOVINY TV JOJ
06:00 KRIMI
06:30 NOVINY TV JOJ
07:15 S ÚDNA SIEŇ: Rozvod dva dni po
svadbe
08:25 R odinné záležitosti: Tajomná láska, Voyeur
09:50 Pod povrchom 30
10:55 SÚDNA SIEŇ: Láska a nenávisť
12:00 NOVINY O 12:00
13:30 SLADKÝ ŽIVOT
15:25 NÁKUPNÉ MANIAČKY
16:40 TOP STAR
17:00 NOVINY O 17:00
17:55 SÚDNA SIEŇ: Potíš sa ako sviňa
19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ
20:15 ŠPORT
20:25 NAJLEPŠIE POČASIE
20:30 DIVOKÉ KONE
21:45 PANELÁK XV.: Prvé rande 32
22:50 Zviera 2
01:00 Kravaťáci II. 1,2/16
02:35 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 12
03:15 PANELÁK XV.: Prvé rande 32
04:00 DIVOKÉ KONE
ČT1
05:15 Designtrend 05:30 Zajímavosti
z regionů 05:59 Studio 6 09:00 Kolo
plné hvězd 09:55 Na cestě po Litvě
10:25 Postřehy odjinud 10:30 168 hodin 11:00 Znamení koně II: Odkryté karty
11/13 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy (Praha),
Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma 14:00 Doktorka Quinnová III 14:45 Chorvatské
národní parky 15:05 Na samotě u lesa
16:40 Postřehy odjinud 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech 18:25 Míň
je víc 18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
20:00 Domina
21:45 Reportéři ČT
22:24 Výsledky losování Šťastných 10
22:25 Kriminalista
23:25 Na stopě
23:50 MI5 X 1/6
00:45 AZ-kvíz
01:10 Designtrend
01:25 Z metropole (Praha), Týden v regionech (Brno, Ostrava)
01:55 DoktorKA
02:50 Dobré ráno
ČT2
05:00 Alfons Mucha z Ivančic 05:30 Postřehy odjinud 05:35 Město žen IV
05:59 Dobré ráno 08:30 Kouzelná
školka 09:00 Kamera na cestách: Norské 09:55 Národní klenoty 10:25 Děti
na tahu 11:15 Babylon 11:45 Křížové
cesty: Setkání 12:15 Televizní klub neslyšících 12:40 Československý filmový
týdeník 1965 1035/2379 12:55 Krásy
evropského pobřeží: Sundská úžina
13:05 Největší přírodní katastrofy: Smrtící cunami 13:50 Tajemství 2. sv. války:
Nepřítel pod námi 14:45 Balónem přes
kanál La Manche 15:40 Krabi útočí
16:35 Italský fašismus v barvě: Nástup
k moci 17:30 Archeologická senzace
v centru 18:20 Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých 1/10
18:45 Večerníček 19:00 Vesmír VI.: Naše
místo v Galaxii 19:40 Postřehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00 Konec nacistického korzára
20:55 Airbus A380 - Obr ve vzduchu
21:50 Krajina s nábytkem
23:25 Single Man
01:05 Q
01:30 Uchem jehly
01:55 Zapomenuté děti 02:50 Dlužím,
dlužíš, dlužíme 03:20 Babylon
NOVA
05:55 Snídaně s Novou 08:55 Novashopping 09:15 Ulice 2790 10:10 Policie
Modrava: Mrtvý v řece 6 11:20 Střepiny
11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední
Televizní noviny 12:30 Odložené případy
VII: Bunny na útěku 12 13:25 Beze stopy
II: Návrat domů 14:25 Námořní vyšetřovací služba II: Noční život 15:20 Ordinace
v růžové zahradě 2: Sex nebude? 243
16:30 Dva a půl chlapa VII 19 17:00 Odpolední Televizní noviny 17:30 Kriminálka Miami IX: Pro derby všechno 12
18:30 Ulice 2791 19:30 Televizní noviny
20:20 Doktoři z Počátků: Pomoz si sám,
nebo ti bude pomoženo 108 21:30 Mentalista VI: Svatba v rudém 3 22:30 Kriminálka Las Vegas IV: Nic není samozřejmé 1
23:20 Stoupenci zla II: Oběť 7 00:10 Kriminálka Miami IX: Pro derby všechno 12
00:55 Námořní vyšetřovací služba II: Noční život 01:40 Novashopping 02:10 Áčko:
Řekli mi: Pomůže ti čínská medicína!
NOVA CINEMA
05:30 Svět Nova Cinema
05:50 Teleshopping
06:20 K ung Fu Panda: Legendy o mazáctví II 10
06:50 Výlet do Paříže
08:20 Sue Thomas: Agentka FBI 15, 16
10:05 Policajtem proti své vůli
11:35 Teleshopping
11:55 Muž na míru
13:40 Holky z porcelánu
15:25 Teleshopping
15:45 Discopříběh 2
17:20 Upíří deníky III 19
18:10 Odložené případy VI 11
19:05 Gilmorova děvčata V 15
20:00 Čistá duše
22:35 Návrat do Cold Mountain
01:20 Zachraň mě II 7
02:10 Teleshopping
02:25 Návrat do Cold Mountain
DOMA
05:20 Extrémne premeny: Druhá
šanca na život 06:00 Rodinná kliatba 41-42/110 07:45 Bez servítky
09:10 Veštiareň 10:10 V náručí diabla
21/182 11:30 Rosamunde Pilcherová:
Pečať lásky 13:40 Ordinácia v ružovej
záhrade 15:00 Víťazstvo lásky 8182/172 17:05 Doktorka Zoe II. 14/22
18:05 Priatelia 18:30 Extrémne premeny: Druhá šanca na život
19:30 Bez servítky
20:30 Mentalista IV. 5/24
21:30 Zakázaná láska 63-64/158
23:40 Hriešnici 9/12
00:40 Nezvestní III. 9/19
01:35 Priatelia
01:55 Bez servítky
02:40 Smotánka
03:20 Na streche
03:50 Nezvestní III. 9/19
04:30 Ordinácia v ružovej záhrade
JOJ PLUS
05:45 Rýchla rota Chipa a Dala
07:00 EUROMINÚTY 08:05 Prvé oddelenie 08:45 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas 12 09:55 SHOW JANA KRAUSA 11:15 Agentka bez minulosti III.
2 12:30 Hoď svišťom II.: Jubileum 7
13:20 Faktor strachu V. 8,9 15:25 Fórky, vtipky XXII. 16:45 Ničitelia mýtov
IV. 17:55 18 kolies spravodlivosti
II. 18 18:50 Simpsonovci VII. 20,21
19:50 Hoď svišťom II.: Benátska noc 8
20:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XV. 2
21:30 C.S.I.: Kriminálka New York V. 2
22:25 Biele goliere III. 15
23:20 Agentka bez minulosti III. 2
00:20 M
afstory II.: Námesačný, Veľká
Pardubická 19,20
01:30 Ničitelia mýtov 8
02:20 Matlock 15 03:05 Magnum III. 6
03:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XV. 2
04:35 C.S.I.: Kriminálka New York 2
PRIMA
06:30 Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu II 4 07:05 Winx Club IV: V Dianině
království 19 07:30 Divácké zprávy
07:45 M*A*S*H 73 08:30 M*A*S*H
74 09:25 Prostřeno! 10:15 Walker,
Texas Ranger VIII: Svatební zvony 2/2
11:15 Julie Lescautová V: Zrádné pátrání v minulosti 6 13:20 Wolffův revír
II: Přátelé 19 14:25 Rosamunde Pilcher: Hodina rozhodnutí 16:25 Návrat
komisaře Rexe X: Mrtvá mezi delfíny 2
17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi
zprávy 19:40 Divácké zprávy
19:55 VIP zprávy
20:15 Cesty domů III: Teď, nebo nikdy 329
21:35 TOP STAR magazín
22:45 Prázdniny v ráji
01:15 Vraždy v Kitzbühelu XI: Černý
kníže 6 02:15 Walker, Texas Ranger VIII:
Svatební zvony 2/2 03:00 Wolffův revír
II: Přátelé 19 03:50 Autosalon
NOVA SPORT
09:05 Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers
10:30 Magazín NBA Action 22/2014
11:00 Sport Expres 11:05 Teleshop
11:25 Pittsburgh Penguins-San Jose
Sharks 12:50 Teleshop 13:00 Polední
Sportovní noviny 13:05 MotoGP - VC
Kataru (závod Moto3) 14:00 MotoGP - VC
Kataru (závod Moto2) 15:00 Sport Expres
15:05 World of Freesports 15:25 World
of Freesports 16:00 MotoGP - VC Kataru (závod MotoGP) 16:55 Teleshop
17:05 ATP World Tour Masters 1000-Miami 18:50 Odpolední Sportovní noviny
18:55 NHL News 19:05 ATP World Tour
Masters 1000-Miami 20:30 UFC Ultimate Insider 2 21:00 Večerní Sportovní
noviny 21:05 ATP World Tour Masters
1000-Miami 22:05 Fight Club News
1/2015 23:00 Večerní Sportovní noviny
23:05 ATP World Tour Masters 1000-Miami 01:00 Sport Expres 01:05 ATP World
Tour Masters 1000-Miami
Realitná burza
27
Žilinského večerníka
www.zilinskyvecernik.sk
Utorok 24. 3. 2015
VÝVOJ NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI
Predaj nehnuteľnosti
248/464 * Pekný, kompletne zrekonštruovaný 3-izb. byt v tehlovom bytovom
dome, vyvýšené prízemie - 9 schodov,
centrum. K bytu patrí pivnica s výmerou
3 m2. Výhľad do parku a do dvora. Pekný
vchod - úplná renovácia domu. Rezidenčné parkovanie, vo dvore zadarmo, možnosť prenájmu garáže. VÝBORNÁ LOKALITA! Cena 89 990 €, www.red.sk. T. 0915
808 515.
230/045 * Garsónka s balkónom v meste Rajec. Plocha bytu je 26 m2. Nachádza
sa na 3./5 podlaží. Podlahu v byte tvoria
drevené parkety a PVC. Okná sú drevené
(pôvodné). Vybavenie kúpeľne je vaňa,
umývadlo, WC. Objekt je v pôvodnom
stave. Konštrukcia objektu: panelová.
Kúrenie ako aj teplá voda je zabezpečené diaľkovými rozvodmi z neďalekej
teplárne. Výhody bytu sú: slnečný, tiché
prostredie, dobrá občianska vybavenosť
v okolí (obchody, škola, škôlka, poliklinika, zastávka autobusu), nízke mesačné
náklady na réžiu bytu. Možnosť rekonštrukcie podľa svojich predstáv. Cena
17 000 €, www.red.sk. T. 0915 808 515.
238/076 * 2-izb. byt po rekonštrukcii,
v zateplenom bytovom dome, Vlčince
II, 5./8 posch., výťah. Bezpečnostné dvere, murované jadro, oddelené WC s umývadlom, kúpeľňa s vaňou, priestranná
kuchyňa so zníženým stropom a bodovými svetlami, laminátové podlahy, plastové okná. Súčasťou nehnuteľnosti je
murovaná pivnica v suteréne bytového domu. V blízkosti detské ihriská, park
so zeleňou, škôlka, ZŠ, nákupné zóny,
poliklinika, vet. klinika. Cena 57 890 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
239/500 * 2-izb. byt na Hájiku s rozlohou 50 m2 s balkónom (+ 3 m2) sa
nachádza na zvýšenom prízemí 7-poschodového bytového domu. Byt je
kompletne zrekonštruovaný, vrátane všetkých rozvodov, nových stierok,
okien, podláh, zárubní s dverami, rohovou kuchynskou linkou so vstavanými elektrospotrebičmi a predáva
sa aj vrátane zariadenia (okrem elektroniky v obývačke). Voľný po dohode.
Cena 60 000 €, www.red.sk. T. 0915
808 515.
221/142 * 3-izb. mezonetový byt s výmerou 109,5 m2, nachádza sa na 4./4 posch.
s výťahom. Pozostáva z kuchyne, obývačky, pracovného kútika, toalety a šatníka, na poschodí je spálňa so šatníkom,
veľká detská izba a kúpeľňa. Byt sa nachádza v nadstavbe, s dvoma balkónmi,
s vlastným plynovým kúrením. Ihneď voľný. Parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste, výborná poloha, dostupnosť
do centra cca 3 minúty. Cena 91 990 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
229/192 * 3-izb. byt v starom meste
s možnosťou dokúpenia parkovacieho miesta. V byte zostáva kuchynská
linka so spotrebičmi, vstavané skrine
a časť zariadenia. Voľný od 1. 6. 2015.
Vďaka výnimočnej polohe tohto bytu
je vhodný aj na investíciu na prenájom.
Cena 119 000 €, www.red.sk. T. 0915
808 515.
251/386 * 2-izb. byt s balkónom na Solinkách sa nachádza na 7./7 posch. a má
49 m2. Je v pôvodnom stave, vymenené
má plastové okná so žalúziami. Nachádza
sa vo veľmi peknom - slušnom vchode. Aktuálne sa bude zatepľovať, nová strecha.
Výborná lokalita, dobrá dostupnosť. Kúpou voľný. Cena 50 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
222/007 * Nadštandardný 5-izb. mezonetový byt (240 m2) v širšom centre
mesta. V byte je 5 izieb, 2 veľké kúpeľne, krb, priestranná kuchyňa, šatník, terasa, balkóny, vlastné kúrenie. Parkovanie je zabezpečené pri dome. K bytu
patrí priestranná pivnica v suteréne
domu. Poschodie 3./4. Byt bol posta-
RED 100/50 = 78/102
vený v roku 2005. Cena 162 990 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
224/232 * 2-izb. slnečný byt v širšom centre mesta, ktorý sa nachádza na 2. podlaží
bytového domu bez výťahu. Byt je v pôvodnom stave, vhodný na rekonštrukciu.
Dispozičné riešenie bytu je veľmi dobré, izby sú nepriechodné a byt má lodžiu.
Výhľad do zelene. Celková rozloha predstavuje 52 m2. Bytový dom spravuje OSBD. Cena 55 990 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
248/458 * Príjemný - pekne kompletne
zrekonštruovaný byt s lodžiou v zateplenom panelovom bytovom dome, Vlčince III. V byte sú: nové rozvody elektriny, murované bytové jadro (kúpeľňa
- podlahové kúrenie), nová kuchynská
linka so spotrebičmi, plastové okná, plávajúce podlahy, stierky, drevené dvere
a zárubne, vstavané skrine (v predsieni, detskej izbe a spálni), bezpečnostné vstupné dvere. Veľká pivnica. Dobré
parkovanie. Tichá lokalita, zeleň. Kompletná občianska vybavenosť. Cena
74 000 €, www.red.sk. T. 0915 808 515.
239/454 * Novostavba, 3-izb. byt s rozlohou 79 m2 sa nachádza v tichej lokalite,
v stráženom bytovom komplexe s kamerami v Žiline-Závodí pod sídliskom Hájik. Byt má bezpečnostné dvere, vstupnú
chodbu, 2x izba, obývačka, kuchyňa s kuchynskou linkou zn. Decodom s kvalitnými vstavanými spotrebičmi zn. Whirlpool (keramická varná doska, teplovzdušná rúra, digestor, umývačka riadu, mikrovlnka, kombinovaná chladnička s mrazničkou), kúpeľňa s vaňou a samostatné
WC. Je plne zariadený nábytkom a vybavený elektrospotrebičmi (práčka, vysávač,
LCD TV, domáce kino). K bytu je k dispozícii vlastné garážové státie v suteréne
domu (+ 7000 €), parkovacie miesto pred
bytom a za domom aj detské ihrisko. Cena
88 000 €, www.red.sk. T. 0915 808 515.
239/052 * Slnečný 2-izb. nadštandardný byt sa nachádza na 1. poschodí (nie
prízemí), v 9-ročnej novostavbe na Hájiku s výhľadom na prírodu. Výmera bytu
je 63 m2 + balkón 4 m2. V byte s vlastným kúrením je kuch. linka so vstavanými spotrebičmi, drevené interiérové zárubne, vstavaná skriňa, drevené
podlahy a kúpeľňa s vaňou. K bytu je
možné dokúpiť garáž pri dome. Uvoľnenie bytu podľa dohody. Cena 69 000 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
248/465 * Slnečný, pekný, veľký 1-izb. byt,
Vlčince III. Je kompletne zrekonštruovaný
- rekonštrukcia z roku 2014. V byte je rohová kuchynská linka so spotrebičmi (vyrobená na mieru) a veľká vstavaná skriňa
(v izbe). Pekný výhľad. Dobré parkovanie. Cena 46 500 €, www.red.sk. T. 0915
808 515.
239/502 * 2-izb. byt na Hájiku s pekným výhľadom na mesto a Malú
Fatru s rozlohou 50 m2 s lodžiou
(+ 3 m2) sa nachádza na 6./7 p. Byt
je v pôvodnom, ale zachovalom stave s pôvodným murovaným jadrom
s keramickým obkladom. V byte
ostávajú všetky elektrospotrebiče
a nábytok. Možnosť rekonštrukcie
podľa svojich predstáv. V blízkosti
lekárka, lekáreň, škola, škôlka, pošta, obchody (Tesco, Jednota, večierka), zastávka MHD 1 min. od vchodu, detské ihrisko. Cena 46 500 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
248/418 * 2-izb. byt s balkónom v zateplenom panelovom bytovom dome,
Hliny VII. Byt je v pôvodnom stave. Sluš-
RED 100 = 943
ný vchod. Zeleň. Dobré parkovanie. Kompletná občianska vybavenosť. Byt je kúpou voľný. VÝBORNÁ LOKALITA! Cena
50 000 €, www.red.sk. T. 0915 808 515.
233/403 * Nadštandardný, podkrovný 3-izb. byt v zrekonštruovanej tehlovej bytovke v blízkosti centra s terasou.
Kuchyňa spojená s jedálňou a obývačkou s východom na terasu, 2 samostatné izby, priestranná kúpeľňa s rohovou
vaňou aj sprchovacím kútom, pivnica.
K bytu možno dokúpiť murovanú garáž,
ktorá sa nachádza pri bytovke. Výhodou
je individuálne kúrenie. Byt sa predáva
zariadený. Cena 130 000 €, www.red.sk.
T. 0915 808 515.
221/415 * Veľkometrážny tehlový byt
v centre mesta, 50 m od Mariánskeho
námestia na 1. poschodí s rozlohou
74,4 m2. Byt je v pôvodnom, obývateľnom stave, vykurovanie - gamatky.
Cena 75 000 €, www.red.sk. T. 0915
808 515.
233/399 * Priestranný 3-izb. byt
s terasou v novostavbe v lukratívnej
lokalite v blízkosti centra, drevené
euroookná, drevené podlahy, murovaná pivnica, kuchynská linka so
vstavanými spotrebičmi, priestranná kúpeľňa s vaňou aj sprchovacím
kútom, individuálne kúrenie (plynový kotol Viessmann). Byt má modernú dispozíciu - kuchyňa je spojená
s jedálňou a obývačkou, z ktorej sa
vychádza na terasu, 2 nepriechodné izby (z 1 je východ na terasu).
K bytu je možné dokúpiť kryté garážové státie v cene 10 000 eur. Cena
129 000 €, www.red.sk. T. 0915
808 515.
230/017 * Dvojpodlažný rodinný dom
v širšom centre mesta Rajec. Dom pozostáva z troch bytových jednotiek
(1. bytovú jednotku tvoria dve izby
a kuchyňa so špajzou, vlastné sociálne zariadenia), (2. bytovú jednotku tvoria taktiež dve izby a kuchyňa
so špajzou, vlastné sociálne zariadenia), (3. bytovú jednotku tvoria tri izby
a kuchyňa so špajzou, samostatné sociálne zariadenia). Plocha pozemku
je 531 m2. Po menších rekonštrukciách ihneď obývateľný. Nehnuteľnosť
vhodná i na polyfunkčné účely (prízemie na podnikateľské účely a 2 podlažia na bývanie). Cena 35 000 €,
www.red.sk. T. 0915 808 515.
35/34 * Stavebný pozemok v Bitarovej.
T. 0908 942 765.
37/12 * Výhodne predám garáž na Saleziánskej ul. pri veľkogarážach. T. 0944
361 693.
RED HYPO = 2,999
4/9 * V obci Babkov pri Lietavskej Svinnej, okr. Žilina predám 8 á stav. pozemky,
IS v dosahu, cena dohodou a 3 ha lesa.
T. 0944 977 744.
12/10 * Predám podkrovné priestory
s rozlohou 193 m² na 4. podlaží tehlového bytového domu aj s garážou. T. 0911
427 685.
196/10 * Rod. dom so záhradou v Rajci,
blízko centra. T. 0910 173 605.
12/11 * Chata v Rajeckej Lesnej, pekné
miesto. T. 0903 533 753.
70/11 * 4-izb. byt, Vlčince III, 73 000 €.
T. 0903 866 040.
37/11 *** Predáme do osobného
vlastníctva Reštauráciu – KOLIBA Strečno na hlavnom ťahu I-18. Vlastný pozemok 796 m², možnosť dokúpiť až 3900 m². Stavba cca 23 x 10 m.
RK nevolať. T. 0903 549 439.
78/11 * Rod. dom vo Svederníku s veľkou záhradou. RK nevolať. T. 0908
527 027.
87/11 * Nový zariadený 2-izb. byt v Rajeckých Tepliciach, cena 59 000 €. T. 0907
680 303.
88/11 * Nový RD na začiatku Raj. Teplíc,
cena 150 000 €. T. 0907 680 303.
89/11 * V Rajeckých Tepliciach plne
funkčný a zabehnutý penzión, 20-lôžkový,
cena 300 000 €. T. 0907 680 303.
90/11 * V Žiline na Kamennej ul. murovaný sklad, 550 m², cena 190 000 €.
T. 0907 680 303.
91/11 * Veľmi pekná polyfunkčná budova
v centre Rajeckých Teplíc, plne prenajatá,
cena 1 200 000 €. T. 0907 680 303.
92/11 * Čerpacia stanica v priemyselnej
zóne v Žiline. Cena 500 000 €. T. 0907
680 303.
93/11 * Polyfunkčná budova na Národnej ul., plne prenajatá, cena 1 200 000 €.
T. 0907 680 303.
94/11 * Polyfunkčná budova na Kamennej ul. v Žiline. Cena 850 000 €. T. 0907
680 303.
19/12 * Exkluzívne vám ponúkam na predaj tehlový byt, zrekonštruovaný v roku
2015, 3 + 1, v tichej lokalite, Považský Chlmec, mesačné náklady sú cca 100 €/mes.
Kúpou voľný, cena 69 900 €. RK nevolať.
T. 0903 166 888.
M/3/10 * www.realitymrazik.sk 2-izb.
byt, Bulvár, záh. chatka, Liet. Lúčka 0903
779 617, RD Bytča, chata Veľké Rovné,
2-izb. byt, Bytča. T. 0918 539 179.
61/12 * 1-izb. byt na Vlčincoch II, Berlínska, s rozlohou 41 m². T. 0908 362 782.
71/34 * Záhradná chatka s pozemkom
v Kunerade za výh. podmienok. T. 0908
926 473.
11/13 * 1-izb. byt v Bytči, v pôvodnom stave, 34 m². T. 0905 211 343.
15/13 * Záhradná chata v Povine.
T. 0918 440 836.
19/13 * Garáž na Hájiku vedľa BD. T. 0948
209 089.
20/13 * Murovaná garáž na Ul. Šoltésovej. T. 0949 191 606.
28/13 * 1-izb. byt na prízemí, kompletne
prerobený, po rekonštrukcii neobývaný –
Bulvár za knižnicou. T. 0905 355 685 od
10. do 18. h (nie realitné kancelárie).
48/13 * 4-izbový byt, 82 m², na Vlčincoch II, v blízkosti obch. centier. T. 0948
410 021.
78/13 * Pozemok na Rosinskej ceste, s výmerou 3683 m², cena 85 €/m². T. 0903
014 166.
80/13 * Tehlový byt v Žiline pri centre,
2 + 1, 80 m². T. 0903 702 704.
100/2 * Novopostavené 3-, 4-izb. RD
v R. Tepliciach, 116-t., 133-t. €. T. 0905
850 423.
101/2 * Admin. budova na frekventovanom mieste v Žiline a časť adm. budovy
v centre. T. 0905 850 423.
55/3 * 2-generačný rod. dom, 8 izieb + garáž v Trnovom, podpivničený, 900 m² pozemok, cena 98 000 €. T. 0905 850 423.
RED NB = 321
viac info: www.red.sk
95/38 * Pozemok v Žiline 2992 m²,
schválený ÚHA na podnikanie (servis,
sklad, autobazár), cena 55 €/m². T. 0905
850 423.
Prenájom nehnuteľnosti
71/13 * Prerobený 1-izb. byt s vlastným kúrením v centre na prízemí, 43 m², vhodný aj na kanceláriu.
T. 0905 351 308.
83/13 * Pozemok v Terchovej, 54 €/m².
T. 0948 135 577, www.wfg.sk.
84/13 * Pozemok v Dlhom Poli, 11 €/m².
T. 0948 626 623, www.wfg.sk.
85/13 * 1-izbový byt, Vlčince, cena
42 000 €. T. 0948 626 623, www.wfg.sk.
86/13 * Polyfunkčný objekt v KNM, cena
95 000 €. T. 0948 626 623, www.wfg.sk.
87/13 * Stavebný pozemok. Cena
30 000 €/1000 m². T. 0948 626 623,
www.wfg.sk.
94/13 * Nový RD – Rosina. T. 0903
706 059.
95/13 * Prízemný 1-izb. zrekonštruovaný byt, vhodný na podnikanie – centrum.
T. 041/5640 269.
97/13 * 2-izb. byt v Nesluši, pôvodný stav,
cena 37 990 €. T. 0918 678 697.
98/13 * 2-izb. byt v Rajci, cena 42 000 €.
T. 0907 855 694.
103/13 * 2-ročný RD v Brezanoch. T. 0908
474 518.
109/13 * Chalupa po rekonštrukcii v Klokočove, 35 000 €. T. 0918
733 005.
110/13 * Byt 2 + 1 v Povine, novostavba,
45 900 €. T 0918 733 521.
111/13 * Chalupa po čiastočnej rekonštrukcii s výhľadom v Oščadnici. T 0918
733 002.
120/13 * 3-izb. vnútorný byt s lodžiou,
Solinky, čiastočne zrekonštruovaný, cena
64 900 eur. T. 0911 442 142.
121/13 * 3-izb. byt so samostatnou garážou, širšie centrum, cena 143 000 eur.
T. 0911 442 142.
122/13 * 3-izb. byt v novostavbe s veľkou
terasou, širšie centrum, cena 129 000 eur.
T. 0911 442 142.
123/13 * 2-izb. tehlové byty, 48 m2
až 80 m2, pôvodný stav aj rekonštruované, širšie centrum. T. 0903
442 164.
124/13 * Stavebný pozemok Brezany, výmera 1106 m2, cena 38 000 eur. T. 0903
442 185.
125/13 * Slnečný 2-izb. byt v novostavbe s balkónom, Vlčince, kompletne, moderne a vkusne vybavený,
cena 63 000 eur. T. 0903 442 185.
136/13 * Predám SP v okolí ZA. T. 0917
222 919.
137/13 * Predám RD, CENTRUM, Krásno
n. Kysucou. T. 0917 222 919.
138/13 * Predám záhr. chatku, chatu
v okolí ZA. T. 0917 222 919.
139/13 * Predám RD vo Višňovom.
T. 0917 222 919.
140/13 * Predám RD v okolí v ZA. T. 0917
222 919.
129/13 * Rod. dom. Malá Praha. T. 0905
312 480.
130/13 * Menší dom na rekonštrukciu –
Budatín. T. 0915 797 502.
INZERCIA
4/10 * Predám/odstúpim zabehnutý bar
v centre mesta Žiliny, Mariánske nám., letná terasa, kompletne zariadený, prízemie
+ pivnica 189 m². T. 0902 668 366.
5/11 * Dám do prenájmu 50 m², Rajec,
námestie. T. 0948 034 204.
6/11 * Dám do prenájmu zrekonštruovaný, kompletne zariadený 3-izb. byt v centre, cena 450 €. T. 0903 528 833.
51/11 * Dám do prenájmu 1-izb. byt v Žiline, cena 280 €. T. 0915 314 999.
52/11 * Dám do prenájmu garáž v garážovom dome na Javorovej ulici na Solinkách. T. 0911 911 298.
15/12 * Dám do prenájmu 2-izb. byt na
Vlčincoch. Byt je prerobený a zariadený.
T. 0902 169 314.
30/12 *** Dáme do prenájmu v Čadci priestory vhodné na detské jasle,
materskú školu alebo iné detské aktivity. Rozloha 250 m². Ihneď – lacno.
T. 041/4334 646.
33/12 * Dám do prenájmu v Rajci 2-izb.
byt. T. 0905 478 267.
34/12 * Menší 2-izb. byt na Rondli. T. 0944
220 768.
39/12 * Hľadáme nebytové obchodné
priestory pre maloobchodnú predajňu
so záhradnou technikou v lokalite Žiliny a okolia. Požadované parametre
objektu: frekventované miesto alebo
miesto v nákupnej zóne, celková plocha cca 1200 – 1400 m², umiestnenie
výhradne v prízemí, 20 - 30 parkovacích
miest, 3 vstupy – hlavný pre zákazníkov,
vedľajší pre zriadenie servisu a zásobovací do skladu (možnosť zásobovania
kamiónmi umožňujúci skladanie z rampy alebo vysokozdvižným vozíkom).
Vaše ponuky zasielajte na e-adresu:
[email protected]
54/12 * Sklad./výrobné priestory, širšie centrum, 180 m², uzatvorený strážený areál. Cena 650 €/mes. + E. T. 0905
585 021.
63/12 * Odstúpim prevádzku (fast food)
v centre mesta Žiliny, kompletne zariadenú. T. 0944 223 167.
74/12 * Súrne dám do prenájmu prízemie
rod. domu 10 km od Žiliny, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, 325 €/mes. vr. energií +
inter. T. 0915 800 118.
93/12 * Dám do prenájmu 2-izb. byt, cca
70 m², v Rajci. T. 0905 862 469.
130/12 * Prenájom lešenia na RD. T. 0903
832 655.
133/12 * Prenajmem čiastočne zariadený 2-izb. byt na Vlčincoch, cena vr. energií 325 €. T. 0918 616 226.
132/12 * Dáme do prenájmu skladové
priestory 77 m² v stráženom areáli FY
PNEUCENTRUM MRÁZIK Žilina, Kragujevská 1 za 250 € s DPH/mesiac. T. 0902
356 432.
65/1 * Dám do prenájmu kanc. priest.,
16, 21 m², aj na služby. T. 0908 511 380.
66/1 * Dám do prenájmu priestory pre lekára, výhodne. T. 0908 511 380.
8/13 * Dám do prenájmu obchodné
priestory na prízemí na Mariánskom
P-0005
28 / inzercia
nám. v centre Žiliny, možnosť baru s letnou terasou. T. 0902 668 366.
9/13 * Dám do prenájmu izbu v byte,
130 €/mes./1 os. T. 0903 640 775.
33/13 * Dám do prenájmu 2-izb. byt
v Rajci pri VÚB. T. 0903 630 545.
38/13 * Dám do dlhodobého nájmu 4-izb.
byt – 112 m² v Kysuckom Lieskovci – bytový dom Liesky, holobyt, na 1. posch.,
cena dohodou. T. 0948 900 137.
39/13 * V centrálnej časti mesta (pri
parku – Studničky) dám do prenájmu prevádzkové priestory s výmerou
52 m2 (22 + 30). Dve miestnosti vzájomne prepojené a k tomu patriace pomocné priestory (predsieň, WC, s výmerou 10 m2), aj jednotlivo. Cena dohodou.
T. 0903 711 403.
44/13 * Prenajmeme skladový pozemok
v ZA. T. 0904 388 399.
50/11 * DÁM DO PRENÁJMU 1-IZB.
B. V KNM. T. 0948 107 044.
49/13 * Dám dlhodobo do prenájmu
1-izb. byt vo Varíne. T. 0914 291 115.
50/13 * Na prenájom kancelária 18 m²,
Kamenná ul. T. 0905 308 251.
103/2 * Najnižšie nájmy v širšom centre: celé ubytovne (30 a 50 lôžok,
33 €/os./mes.), kancelárske priestory, výrobné, skladové priestory, krajčírska dielňa. T. 0905 850 423.
104/2 * Dám do prenájmu parkovaciu
plochu 1000 m². T. 0905 850 423.
105/2 * Dám do prenájmu vybetónovanú plochu 70 m² vedľa frekventovanej
cesty (Predmestská) na predvádzanie alebo parkovanie, cena 150 €/mes. T. 0905
850 423.
73/7 * Dám do prenájmu priestory vhodné pre autoservis. T. 0905 850 423.
126/44 * Prenajmem plechový sklad na
Predmestskej ul., 70 m², cena 200 €/mes.
T. 0907 651 610.
68/13 * Dám do prenájmu 2-izb. byt na
Bulvári. T. 0919 173 136.
70/13 * Odstúpim, predám zabehnutú prevádzku občerstvenia v centre mesta Žiliny (Dolný val), 90 m².
T. 0911 711 964.
75/13 * Dám do prenájmu 2-izb. byt na
Bulvári. T. 0949 206 745.
77/13 * Dám do prenájmu 2-izb. byt na
Hlinách VII. Voľný od 1. 4. 2015. T. 0905
968 981.
13/9 * Dáme do prenájmu obchodné
priestory na prízemí s výkladom, 70 m²
- Galéria Bulvár (oproti Tescu). T. 0903
719 884.
81/13 * Dáme do prenájmu kanceláriu
18 m², Horný val, vedľa Auparku. T. 0903
719 884.
88/13 * Hľadám podnájom v Rajeckej
doline. T. 0948 687 818, www.wfg.sk.
92/13 * Prenajmem zar. 3-izb. byt – Vlčince. T. 0908 926 689.
93/13 * Prenajmem zar. 1-izb. byt – Hájik. T. 0908 926 689.
93/13 * Prenajmem 3-izb. veľmi pekný
byt s balkónmi, 75 m2, v KNM. Cena 350 €.
T. 0908 833 290.
102/13 * Prenajmem garáž na Rajeckej.
T. 0905 204 379.
104/13 * Dám do prenájmu 2-izb. mezonetový byt, ZA–Strážov, 300 €/mes. vrátane energií, RK nevolať. T. 0948 394 160.
105/13 * Hľadám spolubývajúcu, ZA–
Vlčince, 3-izb. byt. T. 0948 525 974.
106/13 * Dám do prenájmu zariadený
1-izb. byt v centre. T. 0905 232 489.
128/13 * Prenajmem 2-izb. byt, CENTRUM ZA. T. 0917 222 919.
129/13 * Hľadám prenájom garsónky,
1-izb., 2-izb., 3-izb., 4-izb. b. v ZA. T. 0917
222 919.
130/13 * Prenajmem kancelárske
priestory, ZA. T. 0917 222 919.
131/13 * Prenajmem výrobnú halu, ZA.
T. 0917 222 919.
131/13 * Dám VÝHODNE do prenájmu
kancelárske priestory (20 - 550 m2) na
Národnej ul. T. 0915 797 502.
132/13 * Dám do prenájmu kancelárie
na Rázusovej ulici, 100 - 130 m2. T. 0905
312 480.
133/13 * Dám do prenájmu vykurovaný
sklad 394 m2. T. 0915 797 502.
Kúpa nehnuteľnosti
89/13 * Hľadám 3-izb. byt (Vlčince, Solinky, Hliny) do 65 000 €. T. 0948 687 818,
www.wfg.sk.
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
31/7 * Kúpim byt, dom alebo pozemok
v hotovosti. T. 0904 247 597.
12/10 * Kúpim STAVEBNÝ POZEMOK v Žiline alebo okolí. Seriózne jednanie. RK nevolať! T. 0907 226 971.
14/12 * Kúpim chalupu v peknom prostredí. Podmienkou je väčší pozemok, najlepšie s potokom. RK nevolať!
T. 0944 380 493.
51/13 * 2-izb. byt, Hliny III, IV, VI. T. 0919
196 144.
38/5 * Kúpim pozemky v okresoch ZA
a KNM. Hotovosť. T. 0903 014 166.
60/9 * 0,5 – 2 ha ornej pôdy v okolí Žiliny.
T. 0903 014 166.
112/13 * Vykúpime a oddĺžime Vašu
nehnuteľnosť do 48 hod., aj v exekúcii,
pred dražbou. T 0918 733 005.
113/13 * Kúpim byt v Čadci alebo v Turzovke. T. 0918 733 002.
114/13 * Kúpim rod. dom, chalupu na
Kysuciach. T. 0918 733 002.
126/13 * 2-izb. byt, Vlčince II, III alebo
Hliny V, VI, väčšia výmera + balkón, čiastočná rekonštrukcia, ponúknite. T. 0903
442 185.
127/13 * Kúpim 2-izb. - 3-izb. byt s balkónom, Vlčince a centrum mesta, najlepšie pôvodný stav, ponúknite. T. 0911
392 525.
132/13 * Kúpim byt, dom aj pôvodný stav,
ponúknite! T. 0917 222 919.
133/13 * Kúpim 1-izb., 2-izb., 3-izb.
b. v ZA. T. 0917 222 919.
134/13 * Kúpim SP al. RD v ZA, príp. okolí.
T. 0917 222 919.
135/13 * Kúpim záh. chatku, chatu
v okolí ZA. T. 0917 222 919.
Predaj autá
10/13 * Citroën CX11, TK do r. 2014, motor a nápr. vhodné na traktor, komplet na
súčiastky. T. 0911 942 200.
24/13 * Ford Escort 1,8 D na súčiastky, motor dobrý aj pneumatiky. T. 0908
932 543.
30/13 * Š Felicia, r. v. 1998 – 1,6 B, nová
STK, EK, zachovalá. T. 0905 355 685 od
10. do 18. h.
53/13 * VW Golf 1.4, 44 kW, r. v. 92, STK
do 2016 + emisia alebo na náhradné
diely vcelku. Bližšie informácie: 0908
927 711, cena 550 € - dohoda. Len vážne. Volať od 8. do 20. h.
55/13 * Opel Corsa 1,2i, r. v. 99, 2x airbag,
2x el. okná, centrál Z, 167 000 km, tmavomodrá, nové zimné obutie, letné al. disky,
800 €. T. 0905 860 168.
56/13 * Toyota Auris, r. v. 2008, 1,4i,
šedá met., kúpená Žilina + Toyota servis,
ako nová, cena 6200 €. T. 0905 860 168.
84/13 * Peugeot 206 SW, 1,4 HDI,
r. v. 2005, Zetor 7745, r. v. 2003, bielorus,
multikára 25, mulčovač KUN 210. T. 0903
386 469.
Kúpa autá
83/4 * Odkúpim staré autá. T. 0911
962 732.
47/40 * Vykúpime os. autá v hotovosti, Kamenná 16, ZA. T. 0918
566 224.
135/11 * Odkúpim vaše aj poškodené
auto od r. v. 98. T. 0902 395 404.
19/8 * Vykupujem autá, poškodené, nepojazdné, autovraky, odvoz zabezpečený. T. 0903 943 009.
21/13 * Kúpim roletu do kufra na Passat
combi, r. v. 2005. T. 0904 228 871.
Predaj rôzne
49/5 * LACNÉ STAVEBNINY! Doprava
ZDARMA! www.eurostavmat.sk, 0915
625 048.
52/14 * Lacný tatranský profil – perodrážky I. tr. 3,80 €, II. tr. 3 €, zrubový obklad, lišty. T. 0905 450 267.
116/11 * Stánok Essex, v centre Žiliny, lacno. T. 0903 358 376.
8/11 * Pánsky oblek sivý s jemným pásikom č. 48, obvod pásu 80 cm, 1x oblečený, min. cena 40 €. T. 0944 113 750.
1/13 * Používaný kotol na tuhé palivo Dakon. Cena dohodou. T. 0907 196 572.
13/13 * Predám hľuzy KANY INDICKEJ
ČERVENEJ FARBY. T. 0948 286 065.
29/13 * 20 ks použité váľandy, cena za
ks 30 €. Zľava pri väčšom odbere. T. 0905
355 685 od 10. do 18. h.
47/13 * Predám tatranský profil – perodrážku v Kys. Lieskovci. T. 0903
555 364.
29/8 * Ponúkam výbornú propolisovo-smrekovú masť na kríže, chrbát,
kĺby, kŕčové žily, preležaniny, rany, vredy, zápaly, hemoroidy,... za 4 € + poštovné. Posielam min. 2 balenia. Ing.
Anna Jančová, A. Stodolu 28/19, 036
01 Martin, tel.: 043/4276 546.
23/13 * Rôzny nábytok, koberec 4 m.
T. 0944 147 017.
52/13 * Predám TOPI NAMBUR. T. 0915
813 759.
60/13 * Unimobunka vhodná ako záhr.
chatka. Zachovaný stav. Cena 1500 €.
T. 0910 991 666.
M/5/12 * Predám zachovalú zelenú kuch.
linku za 1/2 cenu a sporák 1/2 cenu.
T. 0910 175 266.
Kúpa rôzne
13/12 * Kúpim HELIGÓNKU v dobrom
stave. Nie plastovú! T. 0944 380 493.
106/49 * Jelenie, srnčie trofeje a zhody.
T. 0901 704 690.
131/12 * Mlynček na jablká. T. 0903
832 655.
3/13 * Kúpim továrenský malotraktor, cirkulár, zverák a nákovu. T. 0918
783 442.
98/2 * Poľovnícke trofeje anomálie - rarity.
T. 0905 850 423.
66/13 * Tabuľové sklo na skleník.
T. 0902 604 422.
99/13 * Kúpim staré medené – KÁBLE,
platba v hotovosti. T. 0902 916 093.
Práca
219/3 * KURZY SBS. Len u nás stále za
bezkonkurenčne najvýhodnejšie ceny. Ak
ste prišli o zamestnanie, my vám ponúkame riešenie. Už pri začatí školenia možnosť okamžitého zamestnania za výh.
podmienok. Kontakt: ALL SECURITY, s. r. o.,
Ul. Tajovského 33 (vedľa aut. zastávky Tulipánová). T. 0910 149 797.
15/8 * Do novootvorenej Reštaurácie
Kazačok prijmeme: kuchár/-ky, čašník/-čky, rozvozca, pizzerista. T. 0910 952
100, www.gastrofun.sk.
10/10 * Jasličky MACKOVO v Žiline prijímajú deti vo veku 0 - 6 rokov. Zápis detí
a bližšie informácie na tel. čísle: 0940
833 369 alebo [email protected]
73/11 * Prijmem pizzeristu do pizzerie v Žiline na Vlčincoch, aj absolvent.
T. 0905 992 995.
122/46 * NAJLACNEJŠIE KURZY SBS V ŽA,
MARIÁN. NÁM., Burianova medz. (V BUDOVE AUTOŠKOLA Ľ. LIŠKA). T. 0917 736
056, 0908 527 027.
123/11 * Hľadáme skúseného pizzeristu, ktorý už piekol v peci na drevo.
T. 041/5688 075 od 11. do 20.30 h.
20/12 * Prijmeme do hotela v Žiline vyučenú čašníčku s praxou. Základná znalosť
cudzieho jazyka vítaná. T. 0915 842 064.
24/12 * Zamestnáme elektrotechnika
(slaboprúd). Požiadavky: ukončená SŠ,
znalosť ovládania PC, osvedčenie podľa vyhlášky 718/2002, VP sk. B. Žiadosť
so životopisom zasielajte na e-mail:
[email protected] T. 041/5623 516.
29/12 * Prijmeme do TPP vodiča, vod.
pr. C, E, [email protected], t. 0903
527 791.
26/8 * Ponúkam brigádu na víkend
pre študentky SŠ, VŠ. T. 0940 249 221,
0940 727 041.
47N/12 * Hľadám si prácu v kuchyni,
pom. sila do kuchyne, upratovanie a pod.
T. 0949 470 235.
50/12 * Hľadáme šikovného obchodného zástupcu na predaj zubno-lekárskych
materiálov. T. 0905 624 726 (možnosť
absolvent. praxe).
55/12 * Prijmeme autožeriavnika na autožeriav. T. 0903 639 063.
62/12 * Hľadám šoféra na MKD - prax
nutná. T. 0948 293 551.
75/12 * Prijmem murárov, tesárov na práce do ČR. T. 0903 244 191.
18/12 * Ponúkame prácu vo fast foode
Čibabs na TPP, príp. polovičný, brigádne.
T. 0902 214 207.
149/12 * Reštaurácia pri Žiline prijme
ihneď do TPP alebo na dohodu 2 čašníkov s praxou, upratovačku na 2 h denne a 2 pomocných kuchárov aj bez pra-
xe. Volajte po 18. h na t. 0940 248 250
alebo svoje CV pošlite mailom na:
[email protected]
94/12 * Prijmem do prac. pomeru kuriča, strážnika, stolára do Konskej. T. 0905
862 469.
95/12 *** Prijmeme pomocnú kuchárku. T. 0902 837 253.
124/12 * Prijmeme upratovačky a pracovníkov na stavbu. T. 0900 611 458,
1 min. hov. 1,60 € s DPH.
128/12 *** Prijmeme väčší počet pracovníkov pre strážnu službu v Žiline.
Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti typu S. T. 0905 339 766.
2/13 * Prijmeme zamestnancov do pizzerie na trvalý pracovný pomer na pozíciu predaj pizze, alkoholických a nealkoholických nápojov, pizzerista, pomocná
sila do pizzerie. T. 0904 199 777.
5/13 * Hľadám si prácu vo výrobe,
resp. operátor linky alebo ľahšiu manuálnu prácu, dlhoročné dobré pracovné návyky, zodpovednosť, stabilita. T. 0903 859 459.
7/13 * Prijmem do zamestnania čašníka/-čku do štýlového baru v centre Žiliny. T. 0902 668 366.
12/13 * Ponúkam súkromné hodiny NJ
pre prax budúcich opatrovateľov. Možnosť výučby aj prostredníctvom skypu.
T. 0948 286 065.
14/13 * Slovenčina, NJ, doučovanie.
T. 0905 511 315.
16/13 * Hľadáme skúseného strojára so
znalosťou obsluhy a programovania obrábacieho CNC centra, Haas VF-2SS, výborné platové ohodnotenie, najlepšie na
ŽL. T. 0901 741 188.
18/13 * Kto pomôže na dome a záhrade, neskôr môže byť majiteľ. T. +420 720
405 769.
22/13 * Kvalitne pripravím deviatakov
z matematiky na monitor 2015 aj pomocou vyriešených príkladov z monitoru za
posledných 10 rokov. T. 0904 409 182.
26/13 * Hľadám živnostníka – odborníka na zateplenie podkrovia v rodinnom
dome v Žiline. T. 041/5667 217 po 18. h.
27/13 * Zatepľujeme rod. domy na komplet, cena 22,99 €/m² vr. materiálu a práce. T. 0948 371 996.
31/13 * Zabehnutá prevádzka v Žiline hľadá masérku na zástup počas materskej dovolenky. Info. na tel. č.: 0919
294 160.
32/13 * Prijmem za výhodných podmienok čašníčku do pohostinstva. Zn. Žilina
a okolie. T. 0904 087 440.
34/13 * Prijmeme mladého pracovníka
i absolventa do pneuservisu, môže byť
bez praxe, zaučíme. T. 0949 281 973.
35/13 * Hľadám prácu, upratovanie bytov,
domov, kancelárií. T. 0904 391 506.
36/13 * Prijmeme strojníka na JCB
4CX, zemný stroj aj živnostníka alebo
dáme stroj do prenájmu, cena dohodou.
T. 0948 900 137.
37/13 * Prijmeme šoféra na nákladné vozidlo Mercedes Atego 1218 alebo dáme
vozidlo do prenájmu, cena dohodou.
T. 0948 900 137.
40/13 * Opatrím vášho domáceho miláčika v čase vašej neprítomnosti. T. 0903
060 575.
41/13 * Hľadám si prácu ako fakturantka,
nákupca, pomocná účtovníčka... T. 0903
060 575.
42/13 * Stavebno-maliarska firma hľadá živnostníkov na stavby v okolí ZA.
T. 0904 388 399.
45/13 * Hľadáme vodiča vnútroštátnej
kamiónovej dopravy. Platové podmienky
dohodou. T. 0917 697 783.
54/13 * Prijmeme skúsené čašníčky
s praxou. T. 0903 515 120.
61/13 * Dopravná spoločnosť hľadá
skúseného vodiča na nákladné vozidlá (osemkoly). Životopis e-mailom:
[email protected] T. 0948
410 175.
62/13 * Dopravná spoločnosť hľadá skúseného vodiča na dodávku. Životopis e-mailom: [email protected]
T. 0948 410 175.
65/13 * Firma v ZA prijme projektového manažéra pre stavby ČOV. Kontakt:
[email protected]
64/13 * Hľadáte prácu alebo brigádu?
Zn. obchod. T. 0905 415 021.
20/3 * Hľadám prácu ako upratovačka.
T. 0904 665 681.
67/13 * Reštaurácia 7 hriechov prijíma
kuchára/-ku. Info: 0948 107 639.
135/3 * VYKONÁVAME ŠKOLENIA NA
MOTOR. VOZÍKY, ELEKTROTECHNIKOV,
ŽERIAVNIKOV, VIAZAČOV, PILČÍKOV, LEŠENÁROV, KURIČOV, STROJNÍKOV, ŽA-Štefánikova 42. T. 0911 333 235, 041/7242
942, [email protected]
68/13 * Reštaurácia 7 hriechov prijíma
čašníčku/-ka. Info: 0948 107 639.
72/13 * Lagusko reštaurácia hľadá čašníka/-čku, treba vedieť NJ. T. 0948 667 668.
73/13 * Vypracujem stavebné rozpočty
pre stavebné firmy, stavebníkov a projektantov. Hľadám vzájomnú spoluprácu rozpočtárov profesií elektro, ZTI, UK,
VZT. T. 0908 438 956. [email protected]
com, www.dof.sk.
74/13 * Prijmem brigádnika, mechanika do skladu k autosúčiastkam. T. 0915
730 300.
76/13 * Allianz Slovenská poisťovňa ponúka prácu pre obchodných zástupcov.
Ponúkame nadpriemerné platové ohodnotenie. T. 0907 137 847.
79/13 * Prijmem staršiu pani do stánku
s textilom pri stanici Žilina, na pracovnú
zmluvu, aj dôchodkyňu. T. 0904 633 749.
85/13 * Hostinec pod brezou (Čapkovička) hľadá čašníčku/-ka.T. 0905 658 541.
87/13 * Prijmeme vyučeného kuchára/-ku s praxou do hotela Kriváň v KNM.
T. 0904 936 040.
88/13 * Prijmeme kuchára/-ku v čase
od 11. do 18. h, čašníčku v čase od 11.
do 15. h do reštaurácie v Žiline. T. 0903
513 086.
104/13 * Práca na doma, aj ženy na MD.
T. 0948 887 736.
117/13 * Prijmeme kuchára/-ku a pizzeristu do prevádzky v OC. T. 0904
692 633.
118/13 * Prijmeme čašníka/-čku do
kaviarne v OC. T. 0904 692 633.
119/13 * Prijmem kuchára/-ku do
prevádzky v Lietavskej Lúčke. T. 0910
929 713.
56/11 * Stavebná firma NN STAV, s. r. o.
prijme murárov, stav. robotníkov, zatepľovačov, stav. pomocníkov. Práca na Slovensku. T. 0917 477 327.
55/11 * Stavebná firma Urbánek, s. r. o.
prijme do prac. pomeru železiarov, murárov, tesárov. Práca v ČR aj SR. Nástup
ihneď. T. 0907 830 747.
130/13 * Prijmeme elektrotechnika, činnosť podľa § 23 vyhlášky 508/2009 Z. z.
Bližšie informácie na t. 0917 686 839.
Chovateľstvo
27/4 * Predám domáce prasiatka na chov,
pripravím na gril, mäsový typ. Doveziem.
T. 0907 558 024.
41/5 * Predám 10-kilové balíčky hovädzieho mäsa, cena 5 €/kg. T. 0915
334 341.
42/5 * Predám 10-kilové balíčky teľacieho mäsa, cena 6 €/kg. T. 0918 271 141.
142/11 * Predám jačmeň a pšenicu,
19 €/m s dovozom. T. 0915 387 077.
126/12 * Predám čistokrvného labradora
5-ročného aj s kotercom. Z rodinných dôvodov. T. 0944 115 857.
134/12 * Predaj obilia a kukurice od
18 €/100 kg. Dovoz domov. T. 0940
562 678.
6/13 * Kúpim kravu alebo jalovicu.
T. 0944 630 657.
2/12 * Predám pečivo vhodné na kŕmenie zvierat. Po dohode aj doveziem.
T. 0910 910 723.
59/13 * Predám granuly ROYAL CANIN
pre perzskú mačku + kočkolit, lacno.
T. 0902 262 636.
107/13 * Kúpim kravu. T. 0917 676 614.
108/13 * Predám domáce prasa a odstavčatá. T. 0917 676 614.
116/7 * Postarám sa o malého psíka
alebo mačičku. Spoľahlivo. T. 0949
438 122.
116/13 * Predám nosnice, rôzne farby,
dvanásťtýždňové. T. 0903 847 767.
30/7 * Numerológia – chceš vedieť, ako
sa bude ďalej uberať tvoj život? T. 0918
089 425.
40/4 * Vybavujeme stavebné povolenia,
zabezpečíme projekt. T. 0948 106 993,
0905 804 323.
53/8 * DESTINO – výklad kariet.
T. 0908 240 551.
267/4 * KRTKOVANIE - čistenie upchatých
kanalizácií el. krtom. T. 0905 731 971.
2/11 * Voda, kúrenie, plyn. montáž a dodávka materiálu. T. 0907 877 299, 0944
515 299.
10/12 * Spracujem účtovníctvo a daňové
priznania. T. 0903 759 924.
145/11 * Bezúčelové pôžičky na čokoľvek. T. 0917 092 235.
156/12 * SPRACUJEM ÚČTOVNÍCTVO - JÚ,
PÚ, DPH, MZDY, DAŇ. PRIZNANIA PRE FIRMY A FO. T. 0907 521 018, 0917 921 668.
46/13 * Doučím opatrovateľky, študentov nemecký jazyk z Bytče a okolia.
T. 0910 347 326.
63/13 * BABOR nemecká pleťová kozmetika, vlasová profesionálna kozmetika
CHI, MATRIX... www.han-za.sk.
89/13 * Nestíhate splácať pôžičky? Poradíme ako na to. T. 0919 204 405.
90/13 * FENG ŠUEJ – NUMEROLÓGIA –
VÝKLAD KARIET. T. 0918 599 522.
98/6 * Pôžičky bez penále. T. 0949
438 122.
100/13 * Máte na sklade nevyužité stroje, výrobky, zásoby alebo materiál? Volajte. T. 0910 471 909.
Služby
81/3 * Potrebujete dobrého obkladača?
T. 0903 641 857.
82/3 * Kompletné rekonštr. byt. jadier, kúpeľní, bytov, domov. So zárukou.
T. 0903 641 857.
73/14 * RENOVÁCIA dverí, zárubní, kuch.
liniek a vstav. skríň. Akcia -20 %. T. 0907
422 113.
82/4 * Fa-MS robí výstavby rekon. rod.
domov, obklady, dlažby, sadrokartóny,
bytové jadrá. T. 0904 679 830.
31/6 * Čist. sedačiek aj kožených. T. 0908
830 960.
96/16 * MAĽBY INTERIÉROV, NÁTERY, STIERKY, FASÁDY, SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE. T. 0903 546 646.
21/51 * Podlahy – montáž - predaj.
T. 0903 503 522.
22/51 * Brúsenie parkiet – požičovňa.
T. 0903 503 522.
26/3 * Renovácia starých dverí. Najnižšie
ceny. T. 0907 380 477.
22/11 * Obkladám, dlaždím. T. 0949
828 444.
49/12 * Prerábam bytové jadrá, robím sadrokartón, maľujem, tapetujem, obkladám krby, kúpeľne, kuchyne. T. 0948 299 849.
PÔŽIČKY
REFINANČNÁ PÔŽIČKA
DO 20 000 EUR
RÝCHLE PÔŽIČKY DO 20 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR
( 0918 70 90 73
( 0948 70 90 73
ŽILINA, Národná ul. 11 (nad lekárňou)
P-0014
Rôzne
41/12 * Veštím, karty neklamú. T. 0902
212 109.
P-0009
inzercia / 29
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
43/13 * Zateplenie a maľovanie fasád
a iné stavebné práce. T. 0904 388 399.
69/13 * Pojazdná výkupňa odpadov kovov,
výrez drevín za drevo. T. 0907 884 051.
91/13 * TEPOVANIE A ČISTENIE SEDACÍCH SÚPRAV A KOBERCOV. T. 0903
853 516.
101/13 * VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
– Zberňa Teplička nad Váhom, 8. – 17. h.
T. 0902 916 093.
Zoznámenie
58/13 * 56-ročný, sympatický nefajčiar, športový typ, má rád prírodu, hľadá partnerku. Ak máš spoločné záujmy, ozvi sa. Zn. Žilina. T. 0904
053 098.
86/13 * 48-ročný, 185/95, samostatný sa rád zoznámi so štíhlou,
sympatickou a milou ženou, deti neprekážajú. T. 0940 708 639.
Darujem
* Darujem psa, kríženec s vlčiakom,
starší, do dobrých rúk. Vhodný ku
domu, najlepšie na dedinu, z rod. dôvodov. T. 0907 844 115.
INZERCIA
Žilinský večerník
 041/5166 379
byty
centrum
tiché prostredie
a blízkosť centra
mesta
PRED A J NOV Ý C H BY T OV
A K A NC E L Á R SK YC H
P R I E S T O ROV
Predáme veľmi peknú polyfunkčnú budovu
v centre Rajeckých Teplíc, plne prenajatú.
Cena 1 200 000 €.
T. 0907 680 303. P-0184
Predáme polyfunkčnú
budovu na Kamennej
ul. v Žiline.
Cena 850 000 €.
T. 0907 680 303.
Predáme v Rajeckých
Tepliciach plne funkčný
a zabehnutý penzión,
20-lôžkový.
Cena 300 000 €.
T. 0907 680 303. P-0182
Predáme polyfunkčnú
budovu na Národnej
ul., plne prenajatú.
Cena 1 200 000 €.
T. 0907 680 303.
0903 800 063
P-0187
KAVIAREŇ
FITNESS
SAUNA
P-0186
TA L ER
CA F É
Pracovná agentúra JK Management
ponúka dlhodobú brigádu na pozíciach:
SKLADNÍK 2,75€/hod./brutto
VODIČ VZV 3,20€/hod./brutto
dajte si našu kávu
a budete plný
sviežosti
Reagujte zaslaním životopisu na e-mail:
[email protected]
alebo vyplnením formulára na stránke
P-0181
realitné služby
w w w. b u by. s k
www.eurohomestar.sk
Management
• štyri2izb.byty62m2
• štyrigarsónky40m2
• štyri2izb.byty67m2
• štyri3izb.byty102m2
• dvekancelárie100m2
• štyrigaráže
• šesťparkovacíchmiest
cenabezDPHod:
• holobyt-1020€m2
• dokončenýbyt-1026€m2

198 bytov
230 park. miest
2 - 5 izbové byty
s terasou, alebo
balkónom
P-0157
4/13 * Masážny salón, Národná 3,
1. poschodie. Objednávky: 0949 124
860. Klas. masáž - chrbát a šija 10 €.
115/13 * Oddlžíme byt/dom bez
nutnosti predaja Vašej nehnuteľnosti, vyplatíme exekúcie, nedoplatky. T. 0918 733 002.
www.jkmanagement.eu
... naj hypotéku vybavíme za Vás
v časti HR služby
MIESTO PRÁCE: AREÁL KMS, Teplička nad Váhom
3-zmenná prevádzka
P-0011
Vyhrajte všetky splátky
naspäť v lotérii Anjelik
to najlepšie, čo možete
spraviť pre svoje zdravie,
je cvičiť
Žreb
grátis
ku každému
úveru
0904 123 238
0948 281 095
Farská ulička 1, Žilina (bývalý T-Com)
Palárikova 93, Čadca
P-0016
inz_Pozickaren_AnjelskaP_Dubovicka+Skulec_80x38_ZAvecernik_3.indd 1
P-0070
59/12 * Kvalitne so zárukou robím
všetky murárske a obkladačské práce.
T. 0911 268 830.
112/14 * Zimný rez ovocných stromov
a výrub stromov, záhradnícke práce.
T. 0907 733 254.
129/12 * Maľovanie, stierky, radiátory,
tapety. T. 0903 832 655.
sauna, tá správna
telesná obroda
4.3.2015 16:38:49
TALER CAFÉ
OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
08:00 - 19:00
19:00 - 21:00
zatvorené
12:00 - 15:00
WiFi pripojenie na internet zadarmo.
Na zapožičanie PlayStation.
Voľný vstup na pinpongový stôl.
Rakety a loptičky na zapožičanie na bare.
Parkovanie pri kaviarni.
EURO HOME STAR (amfiteáter)
Tajovského 3, 010 01 Žilina
tel. 0911 151 905 e-mail: [email protected] web: www.taler.sk
P-0018
P-0017
30 / spomienky
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na teba
zostávajú.
Dňa 20. marca 2015 sme si
pripomenuli 5. výročie úmrtia
našej mamy, starej a prastarej
mamy
Dňa 27. 3. 2015 si pripomenieme
15. výročie úmrtia nášho brata,
manžela, otca
Len krásne spomienky ostali
na teba a tiché modlitby
posielame do neba.
V srdci ťa stále radi máme
a s láskou na teba
spomíname.
Dni plynú ako rieky prúd,
len bolesť v srdci trvá a nedá
zabudnúť.
Veľakrát už slnko zapadlo,
tisíce sĺz nám z očí vypadlo.
Tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško horí.
Desiaty rok uplynul, čo nie
si medzi nami, no v srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 19. 3. 2015 sme si
pripomenuli 10. výročie, čo nás
opustila naša mama, svokra,
starká a prastarká
Dňa 23. marca 2015 uplynulo
17 rokov, čo nás predišiel do
večnosti milovaný manžel, otec,
starý otec a svokor
Anny Jiroušovej,
rod. Chabadovej.
Anna Hodásová
S láskou spomína celá rodina
S láskou spomínajú dcéra, zať,
vnučky a pravnuci
SPOMIENKA
z Kamennej Poruby.
SPOMIENKA
Dňa 23. júla 2015 si
pripomenieme 29. výročie úmrtia
nášho otca, starého a prastarého
otca
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na teba
zostávajú.
z Lietavskej Lúčky.
S úctou a láskou spomínajú bratia
Peter a Ladislav, manželka Anna
s rodinami
Jánom Šimčekom
Ivan Hurka
SPOMIENKA
Dňa 22. 3. 2015 sme si
pripomenuli 2. výročie smrti
nášho drahého manžela, otca,
starého otca
z Nezbudskej Lúčky.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
a dňa 22. marca 2015 uplynul rok
od rozlúčky s naším milovaným
synom, manželom, otcom
a krstným otcom
Ing. Jána Uškerta.
S láskou naňho spomínajú
manželka, dcéry s rodinami
SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti,
čo vzal, zostanú len
spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 26. 3. 2015 si pripomenieme
12. výročie úmrtia
SPOMIENKA
Uplynulo už 7 rokov, čo odišla
naša mama, stará mama
S úctou a láskou spomína
manželka a deti s rodinami
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na teba v nás
zostávajú.
SPOMIENKA
I keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále
s nami.
Dňa 23. 3. 2015 sme si
pripomenuli 2. výročie, čo nás
opustil náš strýko
Zamĺkli ústa, srdiečko
prestalo biť, nebolo lieku,
aby si mohol ďalej žiť.
Bolesťou unavený tíško si
zaspal. Zanechal všetkých,
čo si mal rád. Ťažko je
bez teba, smutno je všetkým,
už nič je také, aké bolo
predtým. Už niet návratu
ani nádeje, len cestička
k hrobu nás k tebe zavedie.
Už spíš večným snom,
cintorín je tvojím domovom.
Ostáva nám iba na tvoj hrob
kytičku kvetov dať, vrúcne sa
modliť a so žiaľom na teba
spomínať.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
príbuzným a známym, bývalým
spolupracovníkom za prejavy
sústrasti a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke s naším
drahým manželom, otcom, starým
otcom, bratom a švagrom
Ľubomírom
Šimčekom.
Anna Belancová.
Kto ste ju poznali a mali
radi, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou spomíname...
Smútiaca rodina
Milan Frnčo.
Smútiaca rodina
POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme príbuzným
a známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a všetkým,
čo sa zúčastnili na poslednej
rozlúčke s našou drahou mamou,
starkou, prastarkou, sestrou,
švagrinou a tetou
Navždy nás opustili
Eva Mačeková,
rod. Šeligová
1950 † 9. 3. 2015
Teplička nad Váhom
Mária Janíková,
rod. Kubalová
1929 † 12. 3. 2015
Žilina
Margita Jancová,
rod. Karpišová
1915 † 13. 3. 2015
Žilina
Josef Kocian
1969 † 5. 3. 2015
Bytča
Mária Králová,
rod. Glovanová
1921 † 12. 3. 2015
Žilina
Veronika Ciesaríková,
rod. Harvancová
1937 † 14. 3. 2015
Štiavnik
Jozef Majtán
1949 † 12. 3. 2015
Bytča-Veľká Bytča
Peter Jančula
1979 † 14. 3. 2015
Žilina-Zástranie
Štefan Szabó
1932 † 10. 3. 2015
Žilina
Božena Čunderlíková
1925 † 11. 3. 2015
Žilina
Mária Martinická,
rod. Stráňovská
1929 † 12. 3. 2015
Bytča-Veľká Bytča
Ján Oravík
1945 † 12. 3. 2015
Žilina
Ján Čička
1923 † 13. 3. 2015
Jablonové
Štefánia Masná,
rod. Hubocká
1925 † 11. 3. 2015
Bytča-Veľká Bytča
Jozef Hubka
1943 † 13. 3. 2015
Veľké Rovné
Oľga Štalmachová
1938 † 11. 3. 2015
Žilina-Závodie
Anton Olejník
1916 † 13. 3. 2015
Žilina
Kamilom Beháňom
ktorá nás navždy opustila
17. 3. 2015 vo veku 75 rokov.
ktorý nás opustil dňa 9. 3. 2015
vo veku 66 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina
Deti s rodinami a ostatná
smútiaca rodina
POĎAKOVANIE
SPOMIENKA
Smutný je deň bez slniečka,
smutná je noc bez hviezdičky,
najsmutnejší je však život
bez drahej manželky,
bez mamičky.
Je ťažké podať ruku osudu,
pri kríži položiť kvet.
Nad hrobom bezmocne
stáť a už len s vetrom sa
rozprávať. Zapaľujeme
sviečku deň čo deň,
so spomienkou na teba, otec,
len. Aj keď sa pretrhla tvoja
života niť, v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 3. 3. 2015 vo veku 71 rokov
nás navždy opustila milovaná
manželka, maminka, babka,
sestra, krstná mama, švagriná
Anna Janurová,
rod. Ďurišová
1952 † 14. 3. 2015
Rajec
z Rosiny.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra s rodinou
SPOMIENKA
zo Žiliny-Závodia,
zo Strečna,
Rozália Holešová
Aj keď čas beží ako voda,
zabudnúť na teba sa nedá!
S tichou spomienkou na
teba myslíme, pri plamienku
sviečky sa za teba modlíme.
Máriou Michalákovou
S láskou a úctou spomína
celá rodina
Dňa 19. 3. 2015 sme si
pripomenieme 3. výročie, čo nás
navždy opustila naša mama
Ďakujeme všetkým, ktorí si s nami
spomenuli.
Janky Repkovej.
Vladimír Kyčerka
1936 † 10. 3. 2015
Kotešová-Oblazov
z Bánovej.
S láskou a úctou na teba spomína
celá rodina
POĎAKOVANIE
S láskou spomína celá rodina
Ľudmila Barčíková,
rod. Vaščíková
1927 † 10. 3. 2015
Žilina
Jozefa Maslančíka
SPOMIENKA
Ivana Jirouša.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami
Dňa 23. 3. 2015 sme si
pripomenuli 10. výročie úmrtia
manžela, otca, starého otca,
krstného otca, švagra
Stanislava Hulína
Dňa 20. 3. 2015 sme si
pripomenuli už 35. výročie, čo nás
opustil náš dobrý otec
Milan Singer.
Dňa 25. februára 2015 uplynulo
12 rokov, kedy sme sa rozlúčili
s manželom, otcom, dedom
a pradedom
Dňa 19. 3. 2015 uplynuli 3 roky,
čo nás predišiel do večnosti skvelý
manžel, otec a starý otec
Dňa 21. 3. 2015 sme si
pripomenuli smutné 1. výročie
úmrtia našej drahej manželky,
mamy, babky a prababky
Veroniky
Minárikovej,
rod. Kuricovej
z Konskej.
S láskou spomína manžel, dcéry
a syn s rodinami
SPOMIENKA
Dňa 24. 3. 2015 si pripomíname
5. výročie úmrtia
Patrik Kuba
1968 † 14. 3. 2015
Žilina-Trnové
Mária Lazarová,
rod. Kocurová
1947 † 14. 3. 2015
Žilina
Terézia Gjablová,
rod. Opálková
1953 † 15. 3. 2015
Žilina-Trnové
Helena Kupková,
rod. Chobotová
z Kľačí.
Úprimne ďakujeme všetkým
za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej
rozlúčke.
S úctou a vďakou smútiaca rodina
Jana Dudáša.
František Poljak
z Tepličky nad Váhom.
V tichej modlitbe, s láskou a úctou
spomína celá rodina
Ďakujeme priateľom,
ktorí si spomínajú na spoločne
strávené chvíle.
Spomíname s láskou.
Rodina
spomienky / 31
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
POĎAKOVANIE
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Kto miluje – nezabúda.
Kto nezabúda – spomína.
Kto spomína – miloval.
Kytičku kvetov ti na hrob
dnes môžeme dať, pokojný
spánok priať, modlitbu tichú
odriekať a stále na teba
spomínať.
Mama, to slovo je cennejšie
ako hocijaké iné na svete.
Keď ťa už niet, rúti sa nám
svet. Spi sladko, snívaj svoj
večný sen, v spomienkach
sme pri tebe každý deň.
Bolesťou unavená si zaspala
zanechajúc tých, čo si rada
mala. Za všetky trápenia
a bolesti, nech ti dá Pán Boh
milosti.
Dňa 20. marca 2015 sme si
pripomenuli 8. výročie úmrtia
našej mamy, babky a prababky
Bolesťou unavená si zaspala
zanechajúc tých, čo si rada
mala. Za všetky trápenia
a bolesti, nech ti dá
Pán Boh milosti.
Dňa 23. 2. 2015 sme si
pripomenuli 27. výročie úmrtia
otca, starého a prastarého otca
Štefana Zemku
Dňa 22. marca 2015 sme si
pripomenuli 11. výročie,
čo nás opustil
z Konskej.
Dňa 20. marca 2015 sme si
pripomenuli 7. výročie úmrtia
našej drahej mamy
Dňa 25. 3. 2015 si pripomenieme
5. výročie, keď nás opustila
naša mama
Dňa 7. 3. 2015 nás navždy
opustila naša mama, stará mama,
prastará mama
Dňa 27. 3. 2015 si pripomenieme
17. výročie úmrtia mamy, starej
a prastarej mamy
Anny Ponechalovej.
S láskou spomínajú najbližší
Márie Zemkovej
z Konskej.
S úctou a láskou spomínajú syn
s manželkou a vnučka s rodinou
Ladislav Tavač
zo Strečna.
S úctou a láskou spomínajú
synovia a dcéry s rodinami
Ľudmily Hodasovej.
S láskou spomínajú deti
s rodinami
SPOMIENKA
S obrazom tvojím je tu čas
bolesti, v našich srdciach
tesknota, také obyčaje
pozemské a naveky svetlo
Božej milosti.
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 1. februára 2015 sme
si pripomenuli nedožité
61. narodeniny nášho brata
Srdce láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo
žiť. Čas plynie, život ide
v diaľ, nám po tebe zostala
len bolesť a žiaľ. Nič iné
ti už nemôžeme dať, len
sviečku, kytičku na tvoj hrob
a spomínať.
Dňa 25. marca 2015 uplynie deväť
rokov odvtedy, čo nás do večnosti
predišla naša drahá
Anastázia Ďurošková.
Z úprimného srdca ďakujeme celej
rodine, susedom a známym za
prejavenú sústrasť, za kvetinové
dary a účasť na poslednej
rozlúčke.
SPOMIENKA
rod. Kartáriková
z Dlhého Poľa.
Dňa 19. marca 2015 sme si
pripomenuli 7. výročie, čo nás
navždy opustil manžel, otec
a starý otec
S láskou a úctou spomína
celá rodina
S úctou smútiaca rodina
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 25. 3. 2015 si pripomenieme
1. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Dňa 26. 3. 2015 si pripomenieme
15. smutné výročie, čo nás opustil
Miroslav Kovalčík
z Rosiny
a zároveň si 6. apríla 2015
pripomenieme jeho nedožité
70. narodeniny.
Vladimíra Tavača
zo Strečna.
rod. Sináková.
S úctou a láskou spomínajú bratia
a sestry s rodinami
Za spomienku vďaka všetkým,
ktorí nezabúdajú s nami.
POĎAKOVANIE
Boženka Ovčíková,
S úctou a vďakou za spoločný
život spomínajú manžel, dcéra,
zať, vnúčatá a ostatná rodina
SPOMIENKA
Odišiel si potichučky,
bez slova a bez rozlúčky.
Dňa 23. 3. 2015 sme si
pripomenuli smutné štvrté
výročie úmrtia môjho
milovaného brata
Stíchol dom, osirel dvor.
Zmĺkli ústa, srdiečko prestalo
biť, ale živé spomienky
na teba budú v našich
srdciach neustále žiť.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
priateľom, susedom, známym
a vdp. Gurovi za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s našou
drahou mamou a starou mamou
Stanislava
Sňahničana
Valér Barčiak
z Podhoria.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli.
S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina
SPOMIENKA
Odišiel si tíško, niet ťa medzi
nami, ale v našich srdciach
žiješ stále s nami.
Dňa 28. 3. 2015 si pripomenieme
13. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý
z Tepličky n. Váh.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka, syn a dcéry s rodinami
Maria Kartáriková,
Kto ťa mal rád, nezabudne,
kto ťa poznal, spomenie si.
S láskou spomínajú manželka
a syn s rodinou
„Sme tu len chvíľu, potom
ako dážď vsiakneme do zeme.
Vrátime jej požičanú krásu,
hlboké basy bazám a životu
zvonenie. Sme tu len chvíľu,
krátky výdych boží.
Všetko sme mali – lásku
i zášť. Nežaluj vetru, nepovie
ti, kam svoje prázdne mechy
zloží. Jazero nepožičia mokrý
plášť. Sme tu len chvíľu,
potom steblá trávy dokončia
za nás tichý otčenáš.“
Dňa 20. marca 2015 sme si
pripomenuli 4. smutné výročia
úmrtia našej milovanej mamy,
starej mamy
POĎAKOVANIE
Odišiel si tíško z nášho
života, ale krásne spomienky
a láska v nás stále ostávajú.
Dňa 10. 3. 2015 nás vo veku
nedožitých 60 rokov navždy
opustil brat, švagor, otec, ujec
SPOMIENKA
„Čas nelieči bolesť a rany,
iba nás učí žiť bez toho,
koho sme mali veľmi radi.“
Želmíry Pečalkovej.
Dňa 10. marca 2015 sme
si pripomenuli nedožité
85. narodeniny nášho otca,
starého otca
Dňa 20. 3. 2015 sme si
pripomenuli 5. smutné výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
Štefan Zadubanec
z Tepličky n. Váhom.
Štefániou Tavačovou
zo Strečna,
Rudolfa Mikloša.
S láskou spomína sestra Viktória
s Rastislavom, syn Mário
z Lietavskej Lúčky,
neter Andrea s Jakubom
POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme celej rodine,
priateľom, susedom, známym
za prejav sústrasti a účasť
na poslednej rozlúčke s mojím
manželom, otcom, starým
otcom, prastarým otcom, bratom,
švagrom, svokrom
ktorá nás opustila 15. 3. 2015
vo veku 81 rokov.
S úctou a láskou synovia a dcéry
s rodinami
Ignác Janík
z Nededze.
S láskou a úctou spomína
manželka a dcéry s rodinami
SPOMIENKA
Na okraji cesty anjel stál,
tento anjel v očiach slzy mal,
vedel, že berie toho, koho
každý miloval. Drahého
človeka si navždy vzal
a v srdci zanechal hlboký žiaľ.
SPOMIENKA
Dňa 25. 3. 2015 si pripomenieme
prvé výročie úmrtia našej
mamy, dcéry
rod. Matejčíkovej.
ktorý nás opustil dňa 7. 3. 2015
vo veku 83 rokov.
S úctou a láskou smútiaca rodina
S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti, vnúčatá
a ostatná rodina
S úctou sestra Ľudmila
POĎAKOVANIE
SPOMIENKA
Dňa 22. 3. 2015 sme si
pripomenuli 14. výročie, kedy nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec
Dňa 3. 2. 2015 nás vo veku
65 rokov po dlhej a ťažkej
chorobe navždy opustila
manželka, mama, sestra, teta,
švagriná a svatka
Dalibora Pečalku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry
Eva a Dana s rodinami
POĎAKOVANIE
Kto žije v srdciach druhých,
nikdy nezomiera.
Dňa 22. 2. 2015 vo veku 87 rokov
dotĺklo veľké a láskavé srdce
našej milovanej mamy
Dňa 22. 3. 2015 sme si
pripomenuli 17. výročie úmrtia
nášho drahého
Moniky Cifríkovej,
Jozefom Krajčovičom,
Karol Fukan.
Úprimne ďakujeme p. farárovi
Pavlovi Špitovi, spevákom, celej
rodine, p. Ladislavovi Pučekovi
s kolektívom, známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary, ako aj
za účasť na poslednej rozlúčke.
Emila Meliša
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli na ňu.
S úctou a láskou spomína
celá rodina
Dcéry, rodičia, krstní rodičia,
sestra Janka – Natálka a Milan
a ostatná rodina
z Mojšovej Lúčky.
Oľga Belancová,
Antónie Polákovej
zo Žiliny.
z Kolárovíc.
rod. Kuricová
zo Žiliny.
Osud mu nedoprial s nami
dlhšie byť, ale v našich
srdciach bude stále žiť.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
susedom, priateľom, kolegom
a známym za prejavenú sústrasť
a účasť na poslednej rozlúčke.
Zo srdca úprimne ďakujeme
celej rodine, priateľom, susedom
a známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke.
S láskou a úctou spomína celá
rodina a blízki priatelia
S láskou, úctou a vďakou
smútiaca rodina
S láskou a úctou syn Miroslav
a dcéra Katka s rodinami
Ján Hanulík
32 / spomienky
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
SPOMIENKA
SPOMIENKA
SPOMIENKA
POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE
SPOMIENKA
Dňa 19. 3. 2015 sme si
pripomenuli 2. výročie úmrtia
našej drahej mamy, starkej, babky
Bol skromný v živote, no veľký
vo svojej láske a dobrote.
Len krásne spomienky ostali
na teba a tiché modlitby
posielame do neba.
Bol si skromný v živote, veľký
v láske a dobrote. Hoci osud
ti nedoprial s nami byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
So žiaľom a bolesťou v srdci
oznamujeme, že dňa 10. 3. 2015
vo veku 82 rokov nás opustil
manžel, otec, starý otec, prastarý
otec, strýko
Ťažko je nespomínať,
keď v očiach slza stojí,
ťažko by bolo zabudnúť,
keď srdce stále bolí.
Dňa 27. 3. 2015 si pripomenieme
2. výročie, čo nás opustil
drahý manžel
Dňa 21. 3. 2015 sme si
pripomenuli 18. výročie úmrtia
nášho drahého otca, starkého,
prastarkého, nestora žilinskej
futbalovej mládeže
Úprimne ďakujeme celej rodine,
príbuzným, priateľom, susedom,
bývalým spolupracovníkom
za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke
s naším drahým manželom,
otcom, dedkom, krstným otcom,
bratom, švagrom
Dňa 21. 3. 2015 sme si
pripomenuli 2. smutné výročie,
keď nás opustil manžel, otec,
dedko, pradedko, brat, svokor,
švagor a krstný
Márie Sulovcovej,
rod. Švecovej
z Podhoria
a vo februári sme si pripomenuli
35. výročie úmrtia nášho otca,
starkého a deda
Štefan Szabó.
z Horného Hričova.
Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Adama Sulovca
z Podhoria.
Jozefom
Grambličkom,
Anton Puchoň
Karola Jankoviča.
S úctou, láskou a vďakou spomína
celá rodina, spolu s futbalovou
rodinou a klubom MŠK Žilina
SPOMIENKA
POĎAKOVANIE
SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť, ale v našich
srdciach budeš stále žiť.
Mal som vás všetkých rád
a chcel som s vami žiť,
ale prišla chvíľa,
keď do večnosti musel som
ísť. Neplačte, nechajte ma
tíško spať, čo mi bolo súdené,
muselo sa stať.
Kto ste ich poznali a mali
radi, venujte im s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou syn Rudolf s rodinou
Dňa 27. 3. 2015 si pripomenieme
2. veľmi smutné výročie úmrtia
Dňa 21. 3. 2015 uplynulo päť
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mama a babka
z Bytče.
S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 24. 3. 2015 uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil vo veku nedožitých
92 rokov náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko
Srdce láskavé prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo
žiť. Čas plynie, život ide
v diaľ, nám po tebe zostala
len bolesť a žiaľ. Nič iné
ti už nemôžeme dať, len
sviečku, kytičku na tvoj hrob
a spomínať.
So žiaľom a bolesťou v srdci
oznamujeme, že dňa 14. 3. 2015
vo veku 65 rokov si Pán povolal
nášho drahého manžela, otca,
starého otca, zaťa, švagra
a krstného otca
POĎAKOVANIE
S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že dňa 12. 3. 2015 nás navždy
opustil vo veku 62 rokov náš
milovaný manžel, otec, svokor,
starký, brat, strýko, ujo a švagor
S láskou a úctou spomína
manželka a syn s rodinou
Andrej Michál
Smútiaca rodina
S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn Peter, dcéry
s rodinami a brat s rodinou
Odišiel si potichučky,
bez slov, bez rozlúčky.
No čas plynie
ako rieky prúd, kto ťa mal
rád, nevie zabudnúť.
V marcové ráno dotĺklo
srdce, ktoré sme milovali,
klesli ruky, ktoré statočne
pracovali. Odišiel si
potichučky, bez slova a bez
rozlúčky. Tá rana nás
všetkých bolí, no zabudnúť
nám na teba nedovolí.
ktorý nás navždy opustil
8. 3. 2015 vo veku
nedožitých 66 rokov.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
priateľom, susedom a známym
za prejavy sústrasti a za účasť na
poslednej rozlúčke.
Dňa 24. 3. 2015 si pripomíname
4. výročie úmrtia
Alojz Kališík
zo Žiliny.
Za jeho lásku, dobrotu
a obetavosť mu vyprosujeme
Božie milosrdenstvo vo večnosti.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Augustína Kaveckého
Karola Brodeka
Manželka Božena, dcéra Katarína
a vnučky Janka, Zuzka a Katka
s rodinami
S láskou spomína manželka,
synovia a dcéra s rodinami
Touto cestou vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať
vdp. farárovi Petrovi Škorovi
za dôstojné vyslúženie svätej
omše a pohrebných obradov.
Poďakovanie patrí aj všetkým
príbuzným, známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť. Zároveň ďakujeme
za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Lásku a úsmev si rozdávala,
bolesť a trápenie si tíško
znášala. Odišla si, niet ťa
medzi nami, no v srdciach
zostaneš navždy s nami.
Padá slza na mokrý
chodník, pozeráme sa na
temný pomník. Oči k nebu
dvíhame a s láskou na teba
spomíname. Chýbaš nám.
Dňa 29. 3. 2015 si pripomenieme
3. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša mama, starká,
sestra, švagriná
Dňa 24. 3. 2015 uplynulo 8 rokov,
čo si od nás navždy odišiel
Jozefa Bašková
zo Závodia.
Petra Sedliačka
S tichou spomienkou a láskou
manžel a deti s rodinami
zo Závodia.
S láskou spomína mama, bratia
s rodinou a deti
Dňa 22. 7. 2015 si pripomenieme
18. výročie úmrtia môjho
manžela, otca a starého otca
POĎAKOVANIE
Odišiel si tíško z nášho
života, ale krásne spomienky
a láska v nás navždy zostanú.
Dňa 19. 2. 2015 nás vo veku
87 rokov navždy opustil náš drahý
z Dlhého Poľa.
Smútiaca celá rodina
Alexander Masný
z Kamennej Poruby.
z Podhoria.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
susedom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke. Ďakujeme
aj pánovi kaplánovi Danielovi
Šedíkovi za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, synovia, nevesta
a vnuci Filipko, Jakubko a ostatná
rodina
SPOMIENKA
Hoci je čas akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále
bolí. Aj keď už nie si medzi
nami, v našich srdciach žiješ
s nami.
Jozefa Sedliačka.
Ladislav Líška.
S láskou spomína manželka,
synovia a ostatná rodina
Úprimne ďakujeme celej rodine,
známym a susedom za prejavy
sústrasti, kvetinové dary, ako aj
za účasť na poslednej rozlúčke.
POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme príbuzným,
priateľom, susedom, známym
za prejavenú sústrasť, modlitby,
kvetinové dary a účasť na
poslednej rozlúčke s naším
milovaným manželom, otcom,
starkým
Dňa 28. 3. 2015 si pripomenieme
20. výročie, čo nás opustil náš
otec, starký a dedko
S úctou smútiaca rodina
SPOMIENKA
ktorý nás navždy opustil
4. 3. 2015 vo veku 80 rokov.
S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami a ostatná rodina
Vladimír Hudec
Boženka Grámerová,
S úctou a láskou spomínajú
synovia s rodinami a ostatná
rodina
Budeš nám chýbať.
Poďakovanie patrí aj za
dôstojnú rozlúčku vdp. dekanovi
Stanislavovi Belákovi.
Maria Múdra.
Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu so smútiacou rodinou tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
zo Zbyňova.
rod. Móricová
z Poluvsia.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku s nami.
S láskou a úctou spomínajú syn
Ľuboš, dcéra Blanka, zať Imro,
sestra Vierka, švagriná Renka
s rodinami
Spomínajú na teba s úctou
a láskou mama, bratia Jozef
s rodinou, Dušan s rodinou
a ostatná blízka rodina
CENNÍK
Alojz Mičuda.
z Lietavy,
z Hrabového.
Dňa 19. 3. 2015 sme si
pripomenuli smutné 10. výročie,
kedy nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a prastarý otec
Dňa 27. 3. 2015 uplynie 7 rokov,
ako nás opustila milovaná
manželka, matka, stará mama,
svokra, švagriná, dlhoročná
pracovníčka OTEXU, členka
klubov vojenských dôchodcov
a vojenských výsadkárov
Jozefom Časnochom
Ján Rosina
SPOMIENKA
Len pekné spomienky zostali
na teba a tiché modlitby
posielame do neba.
Nič iné ti už nemôžeme dať,
len sviečku s kytičkou na tvoj
hrob a spomínať.
Spomienky,
poďakovania
Príplatok
za veršík
- bez foto: 3,50 €
- s foto: 5,00 €
- 1 riadok: 0,40 €
(40 znakov)
Uzávierka inzercie v stredu.
šport
FORTUNA LIGA
Ostatné výsledky 23. kola: Slovan
– Podbrezová 2:1 (Milinković z 11 m,
Meszáros – Migaľa), Trenčín – D. Streda 3:0 (van Kessel, Rabiu, Edmond),
Košice – B. Bystrica 2:1 (O. Diaby, Viazanko – Vajda), Trnava – Z. Moravce
3:0 (Cleber 2, Sabo), Senica – Myjava
1:1 (Kosorín – Kuzma).
1. Trenčín
2314 5 4
2. MŠK Žilina 2312 9 2
3. Trnava
2310 7 6
4. Slovan
2311 210
5. Senica
23 810 5
6. Myjava
23 9 311
7. Košice
23 8 510
8. D. Streda
23 610 7
9. Podbrezová 23 6 710
10. Ružomberok 23 5 9 9
11. Z. Moravce 23 5 612
12. B. Bystrica 23 3 911
46:23
46:17
37:21
29:32
30:30
25:32
30:36
25:30
23:27
28:34
16:38
23:38
Rosina príjemne
šokovala
Bánová sa dotiahla
na Staškov
Varín nie a nie
prehrať
str. 35
str. 36
str. 37
Máte pre nás zaujímavú informáciu? Volajte: 5166 359, 0905 277 907, 0917 716 100, mailujte: [email protected]
Utorok 24. 3. 2015
Tabuľka po 23. kole
33
47
45
37
35
34
30
29
28
25
24
21
18
Tabuľka strelcov: 1. Matej Jelić, Jan
Kalabiška (Senica) – 10 gólov, 3. Jaroslav Mihalík, Štefan Pekár (Myjava)
– 9 gólov, 5. Lukáš Čmelík – 7 gólov.
Program 24. kola (po reprezentačnej prestávke): 3. apríla (piatok) o 19.00 h: D. Streda – Trnava, 4. apríla (sobota) o 14.30 h:
B. Bystrica – Senica, Podbrezová
– Myjava, o 17.30 h: MŠK Žilina –
Košice, Z. Moravce – Ružomberok,
5. apríla (nedeľa) o 19.00 h: Slovan – Trenčín.
Nábor nových
futbalistov
Výber do 5. športovej triedy MŠK Žilina v ZŠ Závodie sa uskutoční 14. 5.
v areáli akadémie v Strážove. Určený
je pre chlapcov narodených v rokoch
2005 a 2004. Na výber potrebujú
športové oblečenie. Kontakt: Jaroslav Bačík – 0915 124 064, e‑mail:
[email protected]
Tretíkrát v rade
bez výhry
Radoslav Zabavník:
Najlepší variant?
Ostať na Slovensku
Posledný duel sezóny s Liptákmi dopadol prvý raz nerozhodne.
Najtesnejšie vedenie Šošoni neustrážili, tretíkrát v rade nevyhrali a po
dlhom čase prepustili líderskú pozíciu Trenčínu. To sa môže zmeniť
už po reprezentačnej prestávke. Žlto-zelení hostia Košice (sobota
4. apríla o 17.30 h), Trenčín cestuje na pôdu Slovana.
Juraj Vnuk
Snímka Ľudovít Košálko
Juraj Vnuk
Snímka Ľubomír Rendár
23. kolo FORTUNA ligy
MFK Ružomberok – MŠK Žilina 1:1 (0:0), góly: 74. Rosa
– 56. Čmelík. ŽK: 49. Zošák –
49. Jelić, 70. Káčer.
Zostava: Volešák – Hučko, Škriniar, Piaček, Mabouka – Pečovský – Káčer, Klec
(81. Škvarka) – Čmelík (72. Špalek), Mihalík, Jelić (62. William).
Bez
zraneného
Letića
a v poslednej dobe ofenzívne malátneho Williama nastúpili v základe Hučko a premiérovo na jar Jelić. Najväčšiu
pozornosť však pútal sezónny
debut Michala Kleca v stredovej zóne, ktorý od úvodného hvizdu nastúpil vôbec po
prvýkrát v sezóne. „Ďakujem
trénerovi za možnosť nastúpiť od začiatku zápasu. Bol to
silový zápas, škoda, že sme sa
viac nedostávali do vyložených šancí,“ zareagoval Michal
Klec. Do polčasu mali najväčšiu šancu domáci, Volešáko-
Naposledy ste hrali v Nemecku
druhú najvyššiu súťaž, no dlhší
čas o vás niet počuť.
Hral som za Sandhausen, s ktorým som v septembri minulého
roka rozviazal zmluvu, absolvoval som operáciu. Zavadzali mi
výrastky v členku a dochádzalo
stále k zápalom.
Do polčasu mohli žlto-zelení udrieť, Mihalíkov pokus zmaril brankár Nikolič.
vi pomohla tyčka. Po obrátke
udrel siedmym gólom v sezóne Čmelík po efektnej prihrávke Jelića. „Škoda pre nás,
mali sme dnes vyhrať a získať tri body,“ predznamenal
ďalší priebeh zápasu chorvátsky ostrostrelec v službách
MŠK Žilina. Domáci sa spoliehali na štandardky v podaní
Mareka Saparu. Gól strelili po
strele z 25 metrov, ktorú Vole-
šák len vyrazil na brvno a odrazenú loptu pozorne sledoval
Rosa. V závere ratoval aspoň
bod Tomáš Hučko, keď v poslednej chvíli vypichol loptu
zblízka strieľajúcemu protivníkovi. „Ťažký zápas, najmä
terén. Dostali sme sa do vedenia, škoda, že sme to neudržali
a dostali sme nepríjemný gól,“
ponúkol svoj pohľad na zápas
ľavý bek Hučko. <
Béčko so Slovanom nehralo
DOXXbet liga – skupina
ZÁPAD
Š
tvrtkový duel medzi rezervami bratislavského
Slovana a MŠK Žilina sa
neuskutočnil. „Tesne pred odchodom do Bratislavy prišla
z ŠTK správa na klub, že zápas
sa ruší a je odložený na neurčito,“ ozrejmil tréner mužstva
34-ročný slovenský reprezentant sa postupne
zotavuje z operácie členka a reálne uvažuje,
že by zakotvil na slovenských ligových
trávnikoch. „Ideálne by to bolo v MŠK Žilina,“
zamyslel sa už občan Rosiny, kde len minulý
mesiac dostal trvalý pobyt.
Miroslav Nemec. Najbližší zápas je na programe v sobotu
o 15.00 h v Strážove proti trnavskému béčku.
Tabuľka po 21. kole
1. Skalica
2. Nitra
3. Šaľa
4. MŠK Žilina B
5. Sereď
21 14
21 12
21 10
2012
21 10
4
3
7
1
6
3
6
4
7
5
38:15
39:22
33:21
38:2
36:22
46
39
37
37
36
6. Senec
21 9
7. D. Ždaňa
21 10
8. Slovan B
20 7
9. Šamorín
21 4
10. Trnava B
21 5
11. Dubnica n. V. 21 2
12. Nové Mesto n. V.21 2
6 6
3 8
5 8
7 10
4 12
6 13
4 15
28:21
30:31
17:25
20:32
18:33
23:41
11:37
33
33
26
19
19
12
10
Program 22. kola
Sobota 28. 3. o 15.00 h v Strážove: MŠK Žilina B – Trnava B. <
Ako trávite voľný čas?
Celý čas trávim so svojou dcérou Šarlotkou a manželkou
Dankou a snažím sa doliečiť na
sto percent. Nechcem nič siliť,
aby som sa neunáhlil. Niekedy
zájdem aj na futbal do Žiliny.
Uvidíme vás v lete v drese nejakého zahraničného klubu?
Momentálne je dôležité zdravie, hádam to bude také dobré,
aby som si zahral futbal. Skôr
to zahraničie pre mňa nebude,
mám už svoje roky. A najlepší variant? Myslím, že ostať na
Slovensku.
Prebehla už nejaká komunikácia s konkrétnym klubom zo Slovenska? Vedeli by ste si predstaviť pôsobenie v MŠK Žilina?
Som v kontakte s pánom Antošíkom a uvidíme, ako sa celá situácia vyvinie. Ideálne by bolo
pôsobiť v MŠK Žilina, no najprv
musím byť ozaj zdravý. To stále
prízvukujem.
Potom by ste boli najstarším
hráčom v kabíne. Mladí by sa
Lukáš Čmelík: Na jar nedávame veľa gólov
Pod Čebraťom otvoril strelecký účet stretnutia, pri svojom striedaní
veril, že gól jeho mužstvo už neinkasuje. Tesne po stretnutí cestoval
na reprezentačný zraz slovenskej reprezentácie do 19 rokov, do reči
mu napriek siedmemu zásahu v sezóne nebolo.
Juraj Vnuk
Snímka Ľudovít Košálko
P
očas jesennej časti sa stal
dvorným nahrávačom Mateja Jelića, teraz si úlohy
vymenili a žilinský útočný expres napol sieť: „Bola to obrovská tutovka, ktorú som musel premeniť. Aj keď si myslím,
že som to netrafil dosť dobre,
padlo to tam, ale čo z toho?“
Položil si otázku, ktorá ho mátala ihneď po záverečnom
hvizde. Sklamanie v jeho hlase
bolo viac než značné: „Je to pre
nás veľké sklamanie, pretože
sme znovu vyhrávali a opäť sme
stratili dva body. Trenčín je už
pred nami, ale zostáva ešte veľa
zápasov. Verím, že do konca súťaže sa pred nich dostaneme.“
Miernu minikrízu odštartoval
práve duel s Trenčínom a inkasovaný gól v závere zápasu,
potom prišli ďalšie dve zakopnutia, ktorým rovnako môžeme
prirátať kúsok smoly či menej
športového šťastia: „V posled-
ných troch zápasoch sme dali
len dva góly, čo je asi najväčší
zlom. V jarnej časti nedávame
veľa gólov a aj preto možno posledné zápasy dopadli tak, ako
dopadli.“ Avšak úvahy o menšom výpadku či poklese formy
Čmelík odmieta, silu kolektívu vidí v napredujúcej mentálnej odolnosti: „Psychicky sme
veľmi dobre pripravení, takže
to nebudeme veľmi analyzovať.
Ako som už povedal, pred nami
je veľa zápasov a na konci sa budeme radovať my.“ <
Lukáš Čmelík v súboji s exžilinským stredopoliarom Štefanom Zošákom.
mali mať na pozore?
Keď som ja začínal, hrala väčšina starších hráčov a mladíci sa
museli doslova prebíjať do zostavy. Teraz je to ináč. Pre mladých hráčov je to skvelé, pretože sa môžu dostať do zahraničia
a v našej lige nabrať skúsenosti. Nech len svedomito na sebe
pracujú, čakajú na šancu a keď
príde, ju využijú na sto percent.
Taktiež môžu ostať v klube a zažiť napríklad atmosféru Ligy
Majstrov. Neľutujete, že ste si ju
v Žiline nezahrali?
Človek nemôže všetko zažiť,
potom by som sa napríklad nedostal do zahraničia. Určite nič
neľutujem, veď hrať v Nemecku, čo bola moja top futbalová
destinácia, je silný zážitok.
Váš najsilnejší futbalový zážitok
sa spája s reprezentáciou?
Hrať na svetovom šampionáte je veľká vec, to sú neskutočne nádherné pocity. Veľmi rád
spomínam na všetky moje tituly v ligových súťažiach. V Žiline
mali znamenité čaro. <
34 / hokej
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Extraliga zachránená
Hokejová mládež v akcii
Mládežnícke tímy MsMHK Žilina odohrali
predposledné majstrovské zápasy sezóny
2014/2015.
Hokejisti MsHK DOXXbet Žilina si minulý štvrtok zaistili účasť i v budúcoročnej extraligovej
sezóne 2015/2016. Podobne ako minulý ročník, vyhrali nad víťazom prvej ligy v pomere 4:1.
Juraj Vnuk
Snímka Martin Hodoň
5. barážový zápas
MsHK DOXXbet Žilina – HC 07
Orin Detva 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
– konečný výsledok série: 4:1.
Góly Žiliny: 29. Krajči (Jabrocký,
M. Drevenák), 36. Demel (Milan
Procházka, Nádašdi), 45. M. Drevenák (Nádašdi, Demel).
Zostava: Cibuľa – Grman, Krčula, Nádašdi, S. Hudec, Ďurkech, Bobček, Mravec – Milan Procházka, Demel, Kanko
– Krajči, Jabrocký, Drevenák – Staněk,
Drábek, Valášek – Šimko, Paleček,
Bezák – Lipovský.
Peter Mikula, tréner: „Samotný zápas bol z našej strany nervózny, chýbala ľahkosť,
sústredenie. Stretnutie bolo
dramatické, vytvorili sme si
veľa šancí, ale málo sme ich
premenili. Nakoniec sa to podarilo a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali.“
4. barážový zápas
HC 07 Orin Detva – MsHK DOXXbet Žilina 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) –
stav série: 1:3.
Góly Žiliny: 12. Kanko (Milan Procházka), 16. Nádašdi,
10. kolo – sobota 28. 3. o 11.30 h:
Slovan Bratislava – Žilina.
Ladislav Hulin
STARŠÍ ŽIACI A – 9. ŠHT
(I. liga – nadstavbová časť)
4. kolo: Trenčín – Žilina 6:3
(3:0, 2:1, 1:2), 27. Dúcky, 42. Pjaták (Nahálka, Dlugoš), 59. Pjaták (Straka).
Žilina: Vyletelka – D. Surán, Gaňa,
Dlugoš, Nahálka, Krištofík, Holečka –
Drahno, Dúcky, Oravec – Pjaták, S. Kokavec, Kolek – Straka, Hryzák, Šulek.
Tréneri: J. Kocúr – M. Meluš.
1. Trenčín
2. Slovan
3. Topoľčany
4. Žilina
5. Ružinov
6. Zvolen
9
9
9
9
9
9
9
6
4
3
1
0
0
1
1
2
2
2
0 62:21
2 40:22
4 31:42
4 32:34
6 23:47
7 21:43
18
13
9
8
4
2
10. kolo – sobota 11. 4. o 9.00 h:
Slovan Bratislava – Žilina.
Najkrajšie gólové oslavy predvádza Tomáš Demel. Prečo? „Teším sa z každého gólu, nikdy neviete, kedy je to váš
posledný,“ reagoval šťastný strelec.
22. Kanko (Milan Procházka,
M. Grman), 955 divákov.
Zostava: Cibuľa – M. Grman, Krčula, Nádašdi, S. Hudec, Ďurkech, Bobček, Mravec – Milan Procházka, Demel,
Kanko – Krajči, Jabrocký, M. Drevenák –
Staněk, Drábek, Velecký – Šimko, Valášek, A. Bezák – Rogoň.
3. barážový zápas
HC 07 Orin Detva – MsHK
DOXXbet Žilina 1:6 (0:4, 1:0,
0:2) – stav série: 1:2, góly Žiliny: 6. Krčula (I. Cibuľa, Grman),
8. Milan Procházka, 11. Kanko (Demel), 11. Drevenák (Nádašdi), 44. Krajči (Jabroc-
ký), 49. Drevenák (Jabrocký),
1600 divákov.
Zostava: Cibuľa – Grman, Krčula, Nádašdi, S. Hudec, Ďurkech, Bobček, Mravec – Procházka, Demel, Kanko – Krajči, Jabrocký, Drevenák – Staněk, Drábek,
Velecký – Šimko, Valášek, A. Bezák – Lipovský. <
STARŠÍ ŽIACI B – 8. ŠHT
(I. liga – nadstavbová časť)
4. kolo: Trenčín – Žilina 3:3
(1:0, 1:3, 1:0), 27. Olbert (Kováčik), 29. Vydra, 38. Safko.
Žilina: Sandanus – Kráľ, Kúdelka, Domanický, Stranianek, Lingeš, Slanička
– Olbert, M. Korbáš, Brath – Smolka,
Kováčik, Safko – Vydra, Ilovský, Lipták.
Tréneri: J. Kocúr – M. Meluš.
1. Slovan
2. Žilina
3. Trenčín
4. Topoľčany
5. Zvolen
6. Ružinov
9
9
9
9
9
9
8
4
5
4
3
0
1
3
1
0
1
0
0 81:9
2 56:35
3 51:30
5 30:63
5 33:41
9 18:91
17
11
11
8
7
0
MLADŠÍ ŽIACI A – 7. ŠHT
(I. liga – nadstavbová časť)
4. kolo: Žilina – Trenčín 6:1
(2:0, 3:1, 1:0), 7. Michnáč (S. Rehák, Holeša), 9. Lopušan (Mrázik, Michnáč), 21. S. Zicho (Holeša), 26. S. Rehák (Holeša),
32. Michnič (Mrázik), 41. S. Rehák (S. Zicho).
Žilina: Cyprich – Šmárik, Kozub, D. Korbáš, Smetana – Majerík, Lopušan, Holeša, S. Rehák, Mrázik, Michnáč, Kozub,
S. Zicho.
Tréneri: S. Horanský – Ľ. Štefúň.
1. Slovan
2. Žilina
3. Trenčín
4. Zvolen
5. Ružinov
6. Topoľčany
9
9
9
9
9
9
8
7
5
4
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
3
4
8
9
61:13
86:27
43:32
48:48
18:76
24:84
17
15
11
9
2
0
10. kolo – streda 25. 3. o 14.00 h:
Žilina – Slovan Bratislava.
MLADŠÍ ŽIACI B – 6. ŠHT
(I. liga – nadstavbová časť)
4. kolo: Žilina – Trenčín 0:3
(0:1, 0:0, 0:2).
Žilina: Tabačková – Slaninka, Pleva,
Myšiak, Kocúr, M. Franc – Mlynár, Nemčeková, Lodňanová, Kubík, Gašpierik,
Jurčo, Miklo, Dudáš, Šteiniger.
Tréneri: S. Horanský – Ľ. Štefúň.
10. kolo – streda 25. 3. o 16.30 h:
Žilina – Slovan Bratislava. <
Milan Drevenák: Snáď už posledná výstraha
Kapitán žilinských Vlkov odohral už svoju štvrtú baráž za svoj rodný klub. Všetky boli úspešné a pevne verí, že práve táto s Detvou bola
poslednou v jeho kariére. Práve najlepší strelec Vlkov vsietil symbolicky posledný gól celej sezóny v podaní žilinských hokejistov.
Juraj Vnuk
Snímka Martin Hodoň
Pokojne vás môžeme označiť
ako špecialistu na baráže, asi
každá bola o tom istom…
Ja som veľmi rád, že sa to podarilo. Veľakrát som sa už
zmienil, že je to výstraha pre
celý klub, aby sme sa ďalšej baráži vyhli. Snáď už je toto posledná. Vôbec to nie je jednoduché hrať akúkoľvek baráž.
V tejto odohrala Detva veľmi
dobré zápasy a je len dobré, že
sme to ukončili na domácom
ľade a máme už pokoj.
Bol citeľný rozdiel medzi extraligou a prvou ligou?
Nechcem nikoho podceňovať,
ale extraliga má väčšiu kvalitu
ako prvá liga. Detva bojovala,
ukázala svoju tvár, ale my sme
skúsenejšie mužstvo a potvrdili sme predpoklady. Tešíme
sa z toho všetci do jedného, že
je koniec.
Radosť je však minimálna, kde
sa zlomila celá sezóna vo váš
neprospech?
My sme si pokazili play-off
posledný mesiac. Vymenilo
sa príliš veľa hráčov a vôbec
sme nemali zocelenú partiu.
Až posledné dva mesiace sa
tu stretla dobrá partia, ak by
sme hrali v takomto zložení
od začiatku, určite by to bolo
lepšie. Uvidíme, aký káder sa
poskladá na budúcu sezónu.
Počíta sa aj s Milanom Drevenákom v kádri?
Nejaké prvé diskusie o novej
sezóne prebehli, ale je na to
dlhý čas a skutočne uvidíme,
čo sa udeje.
Strelili ste posledný gól mužstva v sezóne, celkovo ste najlepším strelcom so 16 gólmi.
V tomto smere mierna spokojnosť?
Nevnímam to vôbec, že som
posledný strelec sezóny. Keby
ten gól dal ktokoľvek, je to
jedno. Hlavne, že sme vyhrali. Hokej je kolektívny šport,
skončili sme poslední, museli
sme zachraňovať. Spokojnosť
vyzerá úplne ináč. <
Manželka Milana Drevenáka Silvia bola jednou z prvých gratulantiek
tesne po poslednom stretnutí sezóny.
Vo štvrtej baráži štvrté víťazstvo Žiliny
V posledných šiestich sezónach hokejisti Žiliny štyrikrát hrali baráž o udržanie sa v najvyššej hokejovej súťaži. Štyrikrát – dvakrát s Piešťanmi,
jedenkrát s Bardejovom a naposledy s Detvou boli úspešní, keď v sérii zvíťazili na zápasy vždy 4:1.
Ladislav Hulin
Snímka Martin Hodoň
Výsledky barážových sérií
Žiliny
Sezóna 2009/2010: Žilina –
Piešťany – 4:1 (4:0, 3:1, 2:3, 3:2,
3:1).
Sezóna 2010/2011: Žilina –
Piešťany – 4:0 (4:2, 4:2, 3:1, 3:1).
Sezóna 2013/2014: Žilina –
Bardejov – 4:1 (3:1, 4:3, 3:4, 2:1,
6:2).
Sezóna 2014/2015: Žilina –
Detva – 4:1 (7:2, 5:6, 6:1, 3:1, 3:2).
V zápasoch o extraligovú
príslušnosť dosiahli žilinskí
Hráči si víťazstvo v baráži užili s fanúšikmi dosýtosti – v popredí trio
odchovancov – Martin Krčula, Milan Drevenák a Jakub Drábek.
hokejisti aktívnu streleckú bilanciu 71:34, v poslednej baráži proti Detve 24:10. Poradie strelcov: Kanko 5, Krajči,
Drevenák po 4, Procházka 3,
Demel 2, Drábek, Bobček, Hudec, Ďurkech, Krčula, Nádašdi po 1.
Štyri barážové série viedli
štyria hlavní tréneri – Anton
Tomko (Žilina – Piešťany),
Július Pénzeš (Žilina – Piešťany), Martin Groma (Žilina
– Bardejov), Peter Mikula (Žilina – Detva).
Útočník Milan Drevenák,
ktorý vsietil posledný gól Žiliny v barážových zápoleniach,
je jediným hráčom Žiliny, ktorý nastúpil vo všetkých štyroch sériách. Tri účasti majú
Martin Hajnik a Martin Krčula, každý z nich jednu za súpera Žiliny Detvu, resp. Bardejov. Dvakrát hájili farby Žiliny
obrancovia Bobček, Nádašdi a útočníci Krajči, Lipovský,
Valášek.
Kameň zo srdca spadol
všetkým hráčom, najmä tí
priamo zo Žiliny a okolia prežívali i túto baráž veľmi emotívne. „Bohu vďaka, je to za
nami, boli sme lepším mužstvom, no Detva ukázala kvalitu a nebolo to vôbec ľahké.
Prišiel som z Kazachstanu,
aby som hral play-off. Nepodarilo sa, ale veľké poďakovanie patrí našim fanúšikom,
boli skvelí, fakt ďakujeme,“
vyjadril sa Róbert Krajči.
V rovnakom duchu pokračoval aj Matej Valášek, tomu sa
v deň posledného zápasu sezóny narodil prvorodený syn
Leo a pochopiteľne mal dvojnásobný dôvod na oslavu:
„Vydýchli sme si všetci do jedného. Samozrejme, som veľmi
šťastný, zachránili sme sa, narodil sa mi syn. Verím, že budúcu sezónu to už bude oveľa
lepšie.“ <
regionálny futbal / 35
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Vedúca Teplička v úvode jari nehrala
Pozorné
trénerské oko
Miloš Manda,
Bytča (1:1)
III. LIGA - skupina STRED. Líder z Tepličky mal v prvom jarnom zápase nastúpiť proti Brusnu. Zápas sa však
neuskutočnil, Brusno sa odhlásilo zo súťaže, jeho zápasy jesennej časti boli anulované a je prvým vypadávajúcim
z najvyššej stredoslovenskej súťaže. Ostatným mužstvám z regiónu sa v prvom jarnom kole nedarilo, keď jediný bod si
pripísali futbalisti Bytče.
Vo vyrovnanom zápase si mužstvá podelili body.
V 15. min. Martin Šimoník
išiel sám na bránku hostí,
gólman Kalinova ho na hranici šestnástky fauloval, ale
hlavný rozhodca Libiak ukázal len červenú kartu. Gólový
účet zápasu otvoril striedajúci Střalka, ktorý po rohovom
kope prekonal strelou brankára Kalinova. Nádej na zisk
troch bodov Bytče schladil
skúsený Radič, ktorý strelou
k tyči zo skrumáže spoza šestnástky prekonal Porubčana.
Ladislav Hulin
Snímka Ľudovít Košálko
RAKYTOVCE – MAKOV 3:1 (0:1)
Góly: 56. Kohút (11 m), 88. Hejčík
(11 m), 90. Greško – 11. L. Putorík. ŽK: Záhradník, Murín, Kaľavský, Rafanides, Turčan – J. Pavlica,
Drabina. ČK: J. Pavlica (Makov).
Makov: Šteiniger – M. Pavlica, Číž, Bezák, J. Pavlica, Stankovič, L. Putorík, Polka,
Janita, Bobek (67. Drabina), Ljubenovič.
Vo vyrovnanom zápase Makov stratil tri body. Hostia išli
do vedenia hneď v úvode, keď
Lukáš Putorík využil nedorozumenie domácej obrany. Makov pokračoval v nápore, v závere polčasu však pri dvoch
príležitostiach podržal Šteiniger. Hosťom herne patril úvod
zápasu, ale gól vsietili domáci. Obranca Ján Pavlica fauloval a Kohút nariadený pokutový kop premenil. O 34 minút
hlavný rozhodca Nemček, na
počudovanie všetkých na ihrisku, ukázal opäť na značku
pokutového kopu, Hejčík sa
nemýlil. V závere Makov hral
vabank na vyrovnanie a z protiútoku v nadstavenom čase
Greško pečatil víťazstvo domácich.
NOVÁ BAŇA - KRÁSNO NAD KYSUCOU 4:1 (2:0)
Góly: 18., 87. Kminiak (druhý
Bytčania (v modrom) stratili víťazstvo proti Kalinovu v poslednej
desaťminútovke.
z 11 m), 30. Jenes (11 m),
71. Horniak – 59. M. Kubala. ŽK:
Rudzan, Gočala – Šidlo, Timek.
ČK: Vaštík, Timek (Krásno nad
Kysucou).
Krásno: Lastovica – Timek, Štrba (77. R. Sýkora), Vaštík, K. Koleno, Pagáč, M. Kubala, Šidlo
(46. Borovička), Rusák, Macura
(46. Harman), Rajnoha.
Dve žlté, dve červené karty nadelil rozhodca Jekkel na
horúcej pôde v Novej Bani
Krásnu nad Kysucou. Zverenci Mária Pečalku od 30. min.
hrali bez vylúčeného Vaštíka,
na konci zápasu i bez Timeka.
Karty bola jedna strana zápasu, druhou boli pokutové kopy
– brankár Lastovica čelil až
trom. Prvý pokus Jenesa znamenal gól, druhý v 47. min.
kryl, ale tretí, tri minúty pred
koncom skončil v jeho sieti, a tak si Kysučania odvážali
prehru rozdielom troch gólov.
BYTČA – KALINOVO 1:1 (0:0)
Góly: 73. Střalka – 83. Radič.
ŽK: Pauer, Možucha – Kolka,
Radič. ČK: Možucha – Lauko.
Bytča: Porubčan – Pauer, Možucha,
Škorík, Hedera, Šimček, Malík, Špánik
(70. Střalka), Kmecík, Šamaj, M. Šimoník.
ČADCA – LIPTOVSKÝ HRÁDOK
1:2 (0:0)
Góly: 90. T. Tlelka (11 m) –
53. Šupej (11 m), 72. Blaščík.
ŽK: Kormanec – Kovalčík.
Čadca: M. Hlava – Novotný, Kormanec,
J. Tlelka, T. Tlelka, P. Jarabica, A. Kulla,
Coma (82. Ľuptovec), Michalina, Zubka,
Bacula (68. D. Kulla).
Prvý a posledný gól zápasu
padol zo značky pokutového
kopu. Po vyrovnanom prvom
polčase domáci v 53. min.
faulovali v šestnástke a Šupej dostal domácich do vedenia. Netrvalo dlho a skúsený
Blaščík zvýšil vedenie hostí. Domáci pridali, vytvorili si tlak, ale Zubka nastrelil
len žrď. V poslednej minúte
T. Tlelka zaznamenal aspoň
čestný úspech Čadce.
Ostatné výsledky 16. kola: Námestovo – Kremnička 1:1 (1:0),
góly: 13. Kapičák – 79. Kočan. Dolná Ždaňa B – Lučenec 1:1 (0:1), góly: 88. Macejko
– 39. Rutkaj. Žarnovica – Martin 0:2 (0:2), góly: 11. Švikruha,
20. Romančík.
1. Teplička
2. Martin
3. Makov
4. Námestovo
5. N. Baňa
6. Lučenec
7. Kremnička
8. Kalinovo
9. L. Hrádok
10. Žarnovica
11. Rakytovce
12. Krásno n. K.
13. Bytča
14. Čadca
15. D. Ždaňa B
1412
15 10
15 9
14 8
15 8
15 7
15 7
15 5
15 7
15 5
15 4
15 4
15 3
15 3
15 2
1 1 33:9
2 3 40:12
2 4 41:14
5 2 25:14
1 6 32:21
4 4 26:22
3 5 29:30
6 4 21:17
0 8 25:32
2 8 18:39
2 9 17:32
1 10 14:34
3 9 18:26
2 10 17:25
2 11 11:36
37
32
29
29
25
25
24
21
21
17
14
13
12
11
8
* Brusno sa odhlásilo zo súťaže.
Program 17. kola
Sobota 28. 3. o 15.00 h: Dolná
Ždaňa B – Rakytovce, Lučenec –
Žarnovica, Martin – Bytča, Liptovský Hrádok – Makov.
Nedeľa 29. 3. o 10.30 h: Kremnička – Teplička nad Váhom,
o 15.00 h: Kalinovo – Nová
Baňa, Krásno nad Kysucou –
Námestovo. Čadca má voľno. <
Rosina zaskočila favorita
KYSUCKÝ LIESKOVEC – STRÁŽA
2:4 (1:1)
Góly: 32., 58. (z 11 m) Ľ. Horecký – 53., 63., 71. Stanovský,
14. Večeřa. ŽK: P. Povinec – Knapec, Kincl, Večeřa.
K. Lieskovec: Lobodass – P. Horecký,
Mihalda, Šebík, Kresáň, Mrenka, Vozár,
Ľ. Horecký, P. Povinec, Hollý, Macejko
(71. Borák).
Stráža: Tavač – Pomp, Bielik, Radočani, Kincl (74. Králik), Kúděla, Willinger,
Večeřa, Stanovský (81. Hodoň), Knapec
(46. Miček), Ofori.
Do polčasu sa hral svižný
futbal, divákov potešil exportný gól domáceho Ľubomíra
Horeckého z 20 m. Po obrátke
išli do vedenia, Horecký však
z penalty vyrovnal. Skúsenejší
hostia potom pridali ďalšie dva
góly, hetrikom na seba upozornil Stanovský. V zostave
hostí pútal pozornosť niekdajší obranca MŠK Žilina Prince
Ofori. „Keďže si roztrhol v Karvinej achilovku, nemal zmluvu
a my sme ho oslovili, dali prácu a je v našom tíme,“ uviedol
tréner Peter Bugáň.
STRÁŇAVY – TRSTENÁ 1:1 (0:0)
Góly: 55. R. Lončík – 71. Šurina.
ŽK: Zaťko (Trstená).
Stráňavy: Kollár – Ozimý, Martin Belaník, P. Lončík, Syrovatka, Marek Belaník,
L. Janči, Rolček (79. Chasník), Jamečný,
Remek (61. Cetera), R. Lončík.
Mužstvo z dolnej časti tabuľky, Trstená prišla do Stráňav
s defenzívnou taktikou. Hralo
sa prakticky na jednu bránku.
Baníci mohli do polčasu viesť
rozdielom troch gólov, ale príležitosti Jamečného, R. Lončíka a Remeka zostali nevyužité.
V úvode R. Lončík strelou spoza
šestnástky dostal domácich do
vedenia, Rolček a Remek však
ďalší gól nepridali. Hostia z minima vyťažili maximum, keď po
chybe domácej obrany a brankára Kollára Šurina stanovil na
konečný výsledok.
BELÁ/DULICE – BYTČICA 3:1
(2:1)
Góly: 34., 44. Vajagič, 85. Brzák
– 14. Holák. ŽK: Šulan - Podhradský, Koštialik, Zuziak. ČK:
Podhradský (Bytčica).
Bytčica: Malich – Mihalík, Holák
(75. Matejka), Kočiš, Wtorek, P. Drahno,
Klimašovský, Zuziak, Ťažký, Koštialik
(46. Lazar), Podhradský.
Hneď v úvode zápasu Holák pekne obhodil domáceho
gólmana a strelou do šibenice
dostal Bytčicu do vedenia. Potom sa dostal k slovu Vajagič,
ktorý dvoma presnými zásahmi otočil výsledok v prospech
nejší domáci, ujala sa však len
strela Vavreka z priameho kopu
z hranice šestnástky. Zisk bodu
štyri minúty pred koncom zaistil Kumor, ktorý po rohovom
kope hlavou prekonal Poništa.
Ostatné výsledky 14. kola
Vrútky – Závažná Poruba 0:2
(0:1), góly: 16., 76. M. Droppa. Ružomberok/Černová –
Liptovská Štiavnica 1:2 (0:1),
góly: 52. Lovasovič – 26. Latiak,
87. Labaška.
Stráža (v zelenom) pokorila K. Lieskovec, jej obrane velil Afričan Prince Ofori.
domácich. To už Bytčica hrala
bez vylúčeného Podhradského, ktorý po druhej žltej videl
v 35. min. aj červenú. Hostia sa
nevzdávali, ale gól Brzáka päť
minút pred koncom definitívne spečatil víťazstvo domácich.
sennej časti, Tvrdošínom. Kolektívny výkon domácich bol
korunovaný dvoma presnými
zásahmi novej tváre v drese
Rosiny – Petra Bistiaka, ktorý
je na hosťovaní do konca jarnej časti z Horného Hričova.
ROSINA – TVRDOŠÍN 3:1 (2:1)
Góly: 7., 51. Bistiak, 37. Mrázik
– 42. Hradský (11 m). ŽK: Riška, B. Labant, Bistiak – Dreveňák, Kasan.
Rosina: Tatranský – Kudelka, M. Mičenec, Riška, D. Mičenec (78. Drexler),
Porubčanský, Adamec, Mrázik, Kubík
(70. Jaroš), B. Labant, Bistiak.
Pred zápasom tretie mužstvo tabuľky od konca, Rosina,
si v úvodnom zápase jari poradilo s tretím mužstvom po je-
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO –
ORAVSKÉ VESELÉ 1:1 (0:0)
Góly: 80. Vavrek – 86. Kumor.
ŽK: Urban, Martin Kopas, Tolnaj
– Pisarčík, Ferenec.
K. N. Mesto: Poništ – Marčan, Tolnaj,
Marko Kopas, Baranec, Čelko, Vavrek
(89. Minárik), Martin Kopas, Rudinec,
Harvančík, Urban.
V prvom polčase sa hral vyrovnaný futbal, obe mužstvá
vytvorené príležitosti zahodili. V druhom dejstve boli aktív-
1. L. Štiavnica
2. Z. Poruba
3. Tvrdošín
4. Stráža
5. Or. Veselé
6. Belá/Dulice
7. Černová
8. Stráňavy
9. Vrútky
10. Bytčica
11. Rosina
12. Trstená
13. K. N. Mesto
14. K. Lieskovec
14 11
14 8
14 9
14 8
14 7
14 6
14 6
14 5
14 5
14 5
14 4
14 4
14 3
14 1
2
5
2
1
4
3
1
2
1
0
2
2
2
5
1 47:11
1 26:12
3 28:17
5 34:23
3 22:17
5 23:20
7 20:31
7 17:19
8 19:33
9 27:32
8 21:23
8 22:38
9 13:28
8 23:39
Ladislav
Baranec,
KNM (1:1)
Vyrovnaný zápas, súper bol silný a nemohli sme hrať otvorene.
Pred zápasom by sme remízu brali, po zápase určite nie. V zime nám
odišli dvaja hráči zo základnej zostavy, spolu od leta nám kvázi odišla kompletná jedenástka. Ideme
s našimi mladými chlapcami.
Ivan Janči,
Stráňavy (1:1)
Myslím si, že sme v tomto zápase
dva body stratili. Počas celého zápasu sme mali prevahu, viac z hry.
Žiaľ, doplatili sme na nepremieňanie šancí, ktorých sme mali dosť.
Neboli sme však efektívni v koncovke a namiesto víťazstva zostal
doma len bod.
Jozef Beleš,
Bytčica (1:3)
Vstup do zápasu sme mali dobrý.
Pod výsledok sa podpísalo prísne
vylúčenie Podhradského, aj ďalšie
verdikty hlavného rozhodcu proti nám boli sporné. Hráči podali
dobrý výkon, škoda zranenia Holáka, ktorého som musel v poslednej
štvrťhodinke striedať.
IV. LIGA – skupina SEVER. Najväčšie prekvapenie prvého jarného kola sa zrodilo v Rosine. Mužstvo, ktoré v príprave
príliš neoslnilo, v úvodnom kole zdolalo tretí Tvrdošín. Stráňavy a Kysucké Nové Mesto využili domáce prostredie
len na zisk jedného bodu, šesť gólov videli diváci na ihrisku posledného Kysuckého Lieskovca v súboji s najlepším
regionálnym mužstvom – Strážou.
Ladislav Hulin
Snímka Ľubomír Rendár
Bol to typický prvý zápas jari. Hostia mali výhodu, pretože dlhšie
trénovali na trávnatých terénoch.
Hráčom nemôžem uprieť snahu,
sedemdesiat percent zápasu sme
mali viac z hry, nepremenili sme
šance. Hostia boli lepší v závere,
čo využili na vyrovnanie výsledku.
Škoda zranenia jedného z našich
kľúčových hráčov – Špánika.
32
29
29
25
25
21
19
17
16
15
14
14
11
8
Program 15. kola
Sobota 28. 3. o 15.00 h: Vrútky – Černová, nedeľa 29. 3.
o 15.00 h: Z. Poruba – Stráňavy,
Trstená – K. Lieskovec, Stráža –
Rosina, Tvrdošín – Belá/Dulice,
Bytčica – K. N. Mesto, Or. Veselé
– L. Štiavnica. <
Branislav
Labant,
Rosina (3:1)
Hoci optickú prevahu mal náš súper, my sme strieľali góly, a to bolo
rozhodujúce. Som rád, že sa presadili noví hráči Bistiak a Mrázik, ktorý prišiel z Tepličky.
Štefan Mrenka,
K. Lieskovec
(2:4)
Na začiatku sme akoby mali strach,
trému. Potom sme boli do polčasu
lepší a mohli by sme vyhrávať.
Nechcem sa vyhovárať na rozhodcov, ale postranný rozhodca mal
prsty v druhom a treťom góle hostí.
Tieto momenty nás zlomili a zápas
sme dohrávali v hernom kŕči.
Peter Bugáň,
Stráža (4:2)
Hrali sme proti ťažkému súperovi.
Prvýkrát sme hrali na prírodnej tráve, k tomu nám chýbali zo základu Perexta a Trhančík. Druhý polčas
sme už však dominovali a vyhrali.
36 / futbal
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Rajec víťazstvom nad Staškovom
pomohol Bánovej
Pozorné
trénerské oko
Michal Molnár,
Bánová (4:2)
V. LIGA – skupina A. Magnetom prvého jarného kola bolo stretnutie medzi tretím Rajcom a lídrom zo Staškova.
Zverenci Michala Drahna zvíťazili o gól a Bánová sa po víťazstve v Belej zásluhou lepšieho skóre dostala na čelo
tabuľky. Cementári z Lietavskej Lúčky potvrdili kvalitnejšiu prípravu a bez inkasovaného gólu zdolali Čierne.
(72. Moják), Krenželák (46. Privarčák),
Unzeiting, Jurčík.
Tabuľkovo vyššie postavený
hostia z Kysúc pod kaštieľom
ťahali za kratší koniec. V oboch
góloch Cementárov mal prsty
Baranovič, ktorý najskôr hlavou
prvý gól dal a po faule na neho
hlavný rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý Ivan bezpečne
premenil.
Ladislav Hulin
Snímka Slavomír Kalma
RAJEC – STAŠKOV 2:1 (1:0)
Góly: 40. Kordiš, 83. Kiš – 63. Červenec. ŽK: Dubovan, M. Drahno
– Slúka, Paleník, Sýkora, Martiník, Michalík, M. Gottwald.
Rajec: Fraštia – Paulini, Miko, Očko,
M. Drahno, M. Mazák, Rybár, Dubovan
(75. Panák), Kordiš, Kiš, Židek (89. Osika).
Staškov: Gavlák – Sýkora, M. Gottwald,
Badura, Paleník, Slúka (58. Polka), P. Gottwald, Kaličák (71. Badžgoň), Michalík,
Martiník (86. M. Čambora), Červenec.
Vo veternom počasí pred
peknou diváckou kulisou videli
diváci vyrovnaný futbal. Prvý gól
vsietil Kordiš, keď sa ocitol sám
pred prázdnou bránkou. Hostia
odpovedali gólom najlepšieho
strelca Ľuboša Červenca, ale Kiš
sedem minút pred koncom zabezpečil plný bodový zisk Rajca.
Na ťažkom teréne mal plné ruky
aj hlavný rozhodca Jančo, ktorý
ukázal celkom osem žltých kariet – dve domácim a šesť hosťujúcemu mužstvu.
Remek, J. Sloviak, Korenčík.
Bánová: Juhás – Zimányi, T. Ďuratný, Krajíček, Štalmach, Tkáčik, Halama
(77. Frko), Mráz, Súlovský, D. Ďuratný,
Sedliaček (90. Michna).
Stretnutie, ktoré sa hralo na pomerne ťažkom teréne,
prinieslo úrodu gólov. Vynikli strelci, Šipčiak na domácej
strane, Štalmach na strane hostí. Najkrajší však bol gól z kopačky Sedliačka, ktorý po pase
Súlovského spoza šestnástky
prehodil Koberu a zvýšil na 3:2.
BELÁ – BÁNOVÁ 2:4 (1:1)
Góly: 38., 83. Ševčík – 12., 49.,
88. Štalmach, 85. Sedliaček. ŽK:
Kobera, J. Sloviak – D. Ďuratný.
Belá: Kobera – M. Sloviak (84. Franek),
Vrábel, Čepela, Ševčík, Macho (69. Šipčiak), P. Mintách (75. Ponechal), Laščiak,
RAKOVÁ – TERCHOVÁ 0:3 (0:2)
Góly: 8., 40. Poleť, 73. Ján Vantúch. ŽK: Guži, Šuška (Raková).
Raková: T. Kajánek – Gulčík, Guži, Štetiar (73. Turiak), Petrák, Tatarčiak, A. Kajánek, Maľovaník, Krištofík, Hajduch
(57. Roman), Šuška (46. Križek).
Rajčania (v bielom) získali cenný skalp nad Staškovom.
Terchová: Opálka – J. Jánošík, Poleť,
V. Melišík, Papala, V. Labant, Ján Vantúch, Kačáni (60. Hanuliak), Gallo, Juraj
Vantúch, Grülling (75. Baláž).
Terchová na ihrisku predposledného mužstva súťaže nenechala nič na náhodu a zvíťazila rozdielom triedy. Ziskom
troch bodov je v závese za tretím Rajcom.
LIETAVSKÁ LÚČKA – ČIERNE
2:0 (1:0)
Góly: 17. Baranovič, 54. Ivan
(11 m). ŽK: Kotrík – Jurčík, Krišica, M. Kopásek.
L. Lúčka: Tvardek – Kotrík, Hájek, Čupka, Baranovič, Papajčík, Sventek, Závodník (87. Kysacký), Ivan (67. J. Mazák),
Tomaščík (73. Valent), Jamečný.
Čierne: Krišica – Benko, M. Kopásek, Jaroš, Birtus, Strapáč, Staňo, Válek
ŠTIAVNIK – PREDMIER 0:0
ŽK: Kostelný, Lulák – J. Bačík,
A. Pobijak, M. Pobijak.
Štiavnik: Krajči – Šutara, J. Pobiak, Mračník, Krajčo, P. Fujaček (59. Kahát), Kostelný, Chlebina, P. Pobiják (81. M. Fujaček),
Lulák, Mišutka (46. Hajko).
Predmier: Uríček – Chvalník (53. Husár), Bednár, M. Bačík, M. Pobijak,
M. Klus, T. Klus, J. Bačík, P. Pobijak,
B. Sluka, A. Pobijak (73. Š. Sluka).
V bytčianskom derby sa
strelci nevyznamenali, bezgólová remíza na ihrisku posledného mužstva tabuľky je pre
Predmier skôr prehrou.
SKALITÉ – STREČNO 3:2 (3:0)
Góly: 20., 28. F. Mudrík (prvý
z 11 m), 6. Piňo - 46. Kašjak,
61. P. Beháň. ŽK: Kotschy, Piňo –
V. Oberta, M. Beháň, B. Kopásek.
Skalité: Tatarka – Čanecký (79. Ľ. Špilák), Petrák, Kotschy, Krčmárik, Piňo,
Lušňák, Mikula, Čanecký, Gavenčiak
(72. Šurhaňák), F. Mudrík (90. Stav).
Strečno: Bukovinský – Trpiš, M. Beháň,
Bičan (84. Cigánik), V. Oberta, Baročinec
(87. J. Beháň), P. Kopásek, P. Beháň, Dovičák (84. Tučník), Kašjak, Ďuriš.
Zápas dvoch rozdielnych
polčasov. V prvom naštartoval Skalité Piňo a dvoma gólmi strelecky disponovaný František Mudrík zvýšil vedenie
domácich. Strečno v druhom
polčase zvýšilo obrátky, ale napokon si pripísalo ôsmu prehru
v súťaži.
Zápas Rudina – Kotešová bol
preložený na piatok 8. mája.
1. Bánová
2. Staškov
3. Rajec
4. Terchová
5. Belá
6. Skalité
7. Čierne
8. Rudina
9. Predmier
10. L. Lúčka
11. Strečno
12. Kotešová
13. Raková
14. Štiavnik
14 11
14 11
14 8
14 8
14 6
14 6
14 6
13 5
14 5
14 5
14 5
13 3
14 1
14 1
1 2
1 2
1 5
1 5
3 5
3 5
2 6
4 4
4 5
2 7
1 8
2 8
4 9
3 10
39:10
35:16
27:19
32:27
26:30
26:30
34:22
25:18
21:18
14:27
26:40
12:24
12:41
13:30
34
34
25
25
21
21
20
19
19
17
16
11
7
6
Program 15. kola
Nedeľa 29. 3. o 15.00 h: Rajec –
Raková, Staškov – L. Lúčka, Čierne – Rudina, Kotešová – Skalité,
Strečno – Belá, Bánová – Štiavnik, Predmier – Terchová. <
Futbalová mládež v akcii
Súťažné stretnutia na jar začali i mládežníci. V regióne odštartovali dorastenci, žiaci začínajú prvý aprílový víkend.
V oblastnom zväze bol naplánovaný štart prvých tried dorastu aj žiakov.
Ladislav Hulin, Marek Rybárik
Snímka Ľubomír Rendár
Koniec Openligy
FUTSAL. Druhá najvyššia futsalová súťaž ukončila súťažný ročník 2014/2015. Žilinské
celky obsadili 5. a 6. miesto
v konečnej tabuľke.
16. kolo
Forever Púchov – Žirafa Žilina 9:7
(4:2), góly Žiliny: 3., 19., 38. Mičuda,
24., 17., 34. Valášek, 29. Kotuláč.
Zostava: Brezničan, Mičuda, Valašek,
Grznár, Kotuláč.
FSC Prievidza – Doxx Žilina 2:6 (1:2),
góly Žiliny: 4., 4., 22. Ostrák, 27. Holák, 39. Kudelka, 40. Volek.
Zostava: Juhás - Ostrák, M. Volek, Holák, Halama, Lazar, O. Volek, Kudelka,
Hlucháň, Kabašta.
Tabuľka sezóny 2014/2015
1. Podolie
16 13
2. Forever Púchov 16 11
3. FK Poprad
16 9
4. B. Bystrica
16 8
5. Žirafa Žilina 16 6
6. Doxx Žilina 16 5
7. Bulls Trnava 16 6
8. Malacky
16 4
9. FSC Prievidza 16 3
0 3 97:57 39
1 4 107:87 34
2 5 95:63 29
3 5 77:70 27
3 7 95:96 21
3 8 68:58 18
0 10 59:118 18
1 11 73:85 13
1 12 60:97 10
-mr-
DORAST
II. LIGA STARŠÍ U 19
14. kolo: Martin – Námestovo
3:3. Čadca – Rimavská Sobota
3:0 (2:0), góly: Polanský 2 (prvý
z 11 m), Kulla. Podlavice – Bytča 3:3 (0:1), góly Bytče: Kabašta, Vároš, vlastný (Donoval). Bánová – Nová Baňa 0:0. Pohronie
– Zvolen 0:2. Liptovský Mikuláš
– Kysucké Nové Mesto 4:0 (0:0).
Lučenec – Rakytovce 2:1. Veľký
Krtíš – Vrútky 7:0.
Bol to typicky prvý jarný zápas. Obe mužstvá sa snažili o zisk troch bodov, viac
gólov sme však vsietili my
a odviezli si tri body, ktoré
v boji o postup určite budeme potrebovať.
Ján Holúbek,
Belá (2:4)
Odohrali sme veľmi nešťastný zápas, kde nám totálne
vybuchol brankár. Celých
90 minút sa hralo vo vysokom tempe. Výsledok je pre
nás krutý, čo tesne po zápase priznal i hosťujúci tréner.
Michal Drahno,
Rajec (2:1)
Proti vedúcemu mužstvu súťaže hráči podali pred peknou diváckou kulisou dobrý výkon, korunovaný dvoma
gólmi. Výhra nad lídrom súťaže teší.
Rastislav
Michalík,
Staškov (1:2)
Remízový zápas, ale hrali
sme proti kvalitnému súperovi. Škoda, že sme v závere dostali rozdielový gól. Do
polčasu sme nehrali dobre,
potom sa to zlepšilo. Výstraha, že futbal sa hrá 90 minút.
Pavol Šugár,
Lietavská Lúčka
(2:0)
Víťazstvo proti kvalitnému
súperovi bez inkasovaného
gólu si ceníme. Spoliehali
sme sa na brejkové situácie,
po ktorých sme mohli vsietiť
aj viac gólov.
Pavol Šuhaj,
Terchová (3:0)
II. LIGA MLADŠÍ U 17
14. kolo: Martin – Námestovo
1:2. Čadca – Rimavská Sobota
5:2 (4:0), góly Čadce: Práznovský, Vakula po 2, Fonš. Podlavice – Bytča 2:0 (0:0). Pohronie
– Zvolen 4:0. Bánová – Nová
Baňa 1:1 (1:1), gól Bánovej:
Kollárik. Liptovský Mikuláš –
Kysucké Nové Mesto 1:0 (1:0).
Lučenec – Rakytovce 0:4. Veľký
Krtíš – Vrútky 5:1.
zovka – Staškov 1:1 (0:0), góly:
Ciesarik – Krištiak.
III. LIGA – skupina SEVER
14. kolo: Teplička nad Váhom –
Liptovský Hrádok 2:2 (1:1), góly
Tepličky nad Váhom: Stančík
2. Čierne – Predmier 1:0 (1:0),
gól: Budoš. Krásno nad Kysucou – Sučany 16:0 (8:0), góly:
Ševčík 6, Gábor 4, Sýkora 3, Rajnoha 2, Paulus. Rosina – Tvrdošín 1:4 (1:2), gól Rosiny: Gajdoš. Istebné – Oravská Jasenica
3:1. Stráňavy – Zákamenné 1:1
(1:0), gól Stráňav: Ondák. Tur-
IV. LIGA - skupina A
14. kolo: Krasňany – Terchová
0:3 (0:1), góly: Kvočka 3. Radoľa – Zborov nad Bystricou 1:3
(1:1), góly: Podmanický 2, Kocifaj. Belá – Varín 0:0. Oščadnica
– Strečno 3:2 (3:1), góly Strečna: Samec, Taraba. Kysucký
Lieskovec – Štiavnik 0:1 (0:1),
gól: Bambúch. Stará Bystrica –
Skalité 1:1. Rajec – Podvysoká
2:1 (0:1), góly: Bucha – Nekoranec, Kratoš.
Žiaci Rosiny (v žlto-červenom) porazili Hliník štyrmi gólmi Michala Gavuliaka.
I. TRIEDA
14. kolo: Turie – Stránske 10:0
(4:0). V. Rovné – Nededza 0:2
(0:1), góly: Brezovský, Farský.
H. Hričov – Divina 2:2 (0:1), góly:
Hlucháň, Chovanec – Michalec, Žeriava. N. Lúčka – Lietava
4:0 (1:0), góly: Lonc 2, Rosival,
Tichý. Teplička/D. Tižina – K. Poruba 2:1 (2:0), góly: Šušoliak 2
– Miškovský. Bitarová – Višňové
2:3 (1:2), góly: Zelník, Špánik – A.
Štefanica 2, O. Štefanica.
ŽIACI
I. TRIEDA
16. kolo:
Štiavnik – Predmier 1:0 (1:0),
gól: Hujo. Krasňany – Zbyňov 4:2 (2:1), góly: Ripel 2,
Novák, Vrábel – Mužík, Cúg.
V. Rovné – Bytčica 1:3 (0:0),
góly: Kadura – Hemčík 2,
Bon Gilaj. H. Hričov – Strečno 3:1 (1:0), góly: Trizuliak,
Paprčiak, Višňovský – Peťko.
Rosina – Hliník 4:0 (1:0), góly:
Gavuliak 4. Nededza - K. Poruba 2:0. Stráňavy - L. Lúčka
0:3 (0:1), góly: Kún 2, Haluška.
Terchová – Višňové 3:0 (2:0),
góly: Zicho, Sekerka, Hrnko. <
Od prvej minúty sme na
zlom ihrisku chceli kombinovať. Boli sme aktívni
a dali prvé dva góly po štandardkách. Domáci sa prakticky do našej šestnástky
nedostali, naše víťazstvo je
zaslúžené.
Jozef Privarčák,
Čierne (0:2)
Nepodali sme dobrý a zodpovedný výkon. Čo sme
si povedali v kabíne pred
stretnutím, ostalo tam. Nezostáva mi nič iné, len pogratulovať súperovi k zaslúženej výhre.
oblastný futbal / 37
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Rašov a Chlmec zachraňovali česť
domácich
Pozorné
trénerské oko
Róbert Holboj,
P. Chlmec (2:1)
Dostali sme gól po zaspatej
štandardke, keď zaspala obrana. Strelili sme gól podľa
mňa zo správne nariadenej
penalty, do konca zápasu to
bolo trápenie z našej strany. Chvalabohu, so šťastným
koncom pre nás.
I. DOXXbet TRIEDA. V úvodnom kole jarnej časti súťaže sa darilo odvážne hrajúcim mužstvám hostí, ktorí vyhrali až
štyri zápasy. Varín potvrdil svoju suverenitu z jesene a o jeho postupe do regiónu azda nik nepochybuje. Kolárovice
vyhrali u poslednej Divinky a prekvapilo Zástranie víťazstvom vo Veľkom Rovnom. Šok pre všetkých prišiel
z Višňového, kde domáci prehrali prekvapujúco s Rajeckými Teplicami 1:3. Jediná remíza sa zrodila v Kotrčinej Lúčke,
kde hostili Kamennú Porubu, a tak česť domácich zachraňovali tesnými víťazstvami Rašov a Považský Chlmec.
Ladislav Németh
Snímka Ľubomír Rendár
Výsledky 14. kola
VIŠŇOVÉ – R TEPLICE/KONSKÁ
1:3 (0:0)
Góly: 66. Cetera – 6., 10. Maňák,
78. Šimkulič. ŽK: R. Maňak (RT).
Višňové: Beszédes – M. Laš (83. J. Laš),
Hubočan, Gaško (46. Hreus), Ondruš, Pápež, Cetera, Németh, Nimoháj
(68. Franček), Sokol, Horký.
R. T./Konská: Šustek – Hodas, Baránek,
R. Maňak (79. Židek), M. Maňak, Šimkulič (87. Martinka), Prieložný, Stranianek
(74. Baránek), Baraník, Wieczorek, Knapec.
VEĽKÉ ROVNÉ – ZÁSTRANIE
0:2 (0:0)
Góly: 55. Neslušan, 86. Škorvánek. ŽK: Ďurajka, Pat. Hruška.
V. Rovné: Korman – Suchomel, A. Tarabík, Škrkoň, Jandzik, Rehák, Glamoš,
Mičlo, Frolo (35. Jur. Čvapek), J. Tarabík,
Paúr (29. Malík).
Zástranie: Kubík – M. Volek, V. Gašpierik, Mičica (75. Pat. Hruška), O. Volek (89. Jančula), Neslušan, L. Gašpie-
Kanonier Varína Miroslav Nemec (modré dresy) strieľa prvý zo svojich
troch gólov do siete Horného Hričova. Efektnému lobu zatlieskali všetci
diváci.
rik (63. Škorvánek), Peter Hruška, Janči,
Ďurajka (31. Kopas), Vajčovec.
RAŠOV – FAČKOV 4:3 (1:0)
Góly: 29. Minárik, 49. Mar. Kresáň, 67. S. Lacko, 83. I. Kresáň
– 48., 73. Kašjak, 60. B. Bielik.
ŽK: I. Kresáň, Feranc – M. Ligas,
J. Galia, J. Bielik, T. Hollý.
Rašov: Čupec – M. Lacko (85. Bela),
M. Kresáň, I. Kresáň, Klapčík (60. Blaško),
Minárik, Mich. Patyka, Feranc (80. Ka-
mas), Mar. Patyka, S. Lacko, Bučo.
Fačkov: Kmeť – M. Ligas, J. Galia, J. Bielik, Mar. Čerňanec, Pekný (63. Mich. Čerňanec), T. Hollý, B. Bielik, D. Hollý, Kašjak, T. Ligas.
HORNÝ HRIČOV – VARÍN 0:5
(0:3)
Góly: 27., 44., 70. Nemec, 23.,
52. Hruška.
H. Hričov: Blaško – Koštek, B. Vydra,
Panák, J. Vydra (46. F. Valko), Hlucháň
(46. J. Valko), R. Králik, Zelník, Makovický (64. Mruk), M. Králik, Novisedlák.
Varín: Turčan – Kubovich, A. Sabo
(77. Fábel), Koňušiak, Nemec, Repáň,
Lopušan, Williger, Kadrliak (66. Adr. Dávidík), And. Dávidík, Hruška.
(53. Kolesár), Gallik, B. Jašurek.
K. Poruba: Majerčík – Sandanus, Ondrejka, R. Vereš, F. Kasman, P. Vereš,
I. Štrba (78. Hodás), Kavecký, Kazimír,
Sudor, Capko.
P. CHLMEC – BÁNOVÁ B 2:1
(1:1)
Góly: 32., 77. Ambra – 16. Hujo.
ŽK: Kodaj, Holboj – Martonik,
Papuča, Mičica. ČK: Kozlík – Comorek.
P. Chlmec: Orvan – Adamov, Kozlík, Veselý (89. Bielik), M. Čejka (56. Polóni),
Ambra, P. Čejka, Kodaj (90. Blaščík), Jaroš, Stenchlák, Holboj.
Bánová B: Kováč – Trnovec, Chodelka,
Vršanský, Martonik, Moravčík (89. Mičica), Štefánik, Sikora, Papuča, Comorek,
Hujo (60. Špánik).
1. Varín
2. Kam. Poruba
3. Kolárovice
4. H. Hričov
5. Višňové
6. Zástranie
7. Rašov
8. Bánová B
9. V. Rovné
10. Fačkov
11. P. Chlmec
12. K. Lúčka
13. R. Teplice
14. Divinka
KOTRČINÁ LÚČKA – KAMENNÁ
POUBA 1:1 (0:0)
Góly: 78. Kolesár – 66. I. Štrba.
ŽK: Pecko – Sandanus, Ondrejka. ČK: Sandanus (2 ŽK).
K. Lúčka: Tichák – Labant (66. Bielik), M. Jašurek, Pecko, Káčerík, Pytel,
Mára (74. Šmárik), Slúčik, Dlhopolček
Tabuľka po 14. kole
14 14
14 9
14 9
14 7
14 6
14 6
14 6
14 4
14 5
14 4
14 4
14 3
14 4
14 3
0 0
3 2
1 4
2 5
4 4
3 5
2 6
5 5
1 8
3 7
1 9
3 8
0 10
0 11
50:11
50:27
41:24
22:17
29:18
25:22
23:21
23:20
21:35
26:35
18:35
21:36
19:39
19:47
42
30
28
23
22
21
20
17
16
15
13
12
12
9
Program 15. kola
Sobota 28. 3. o 15.00 h: Bánová B - Divinka, nedeľa 29. 3.
o 15.00 h: Varín – V. Rovné, Zástranie – Fačkov, Višňové – Rašov, R. T./Konská – K. Lúčka,
K. Poruba – P. Chlmec, Kolárovice – H. Hričov. <
V šlágri kola Hôrky jasne vyhrali v Nezbude
Z. Gaňa, Tvrdý, Šramo, Veselý,
Cenkner (59. Š. Kubica), F. Gaňa
(81. Tomaščík), Srpoň, Gašperec
(84. V. Drdák).
Zádubnie: Belanec – Gašpierik,
Harvánek, Mäkký, Svitek, Holeš, Pechočiak, Kubjatko, Heiser,
Fejfár, Komanec.
Výsledky 14. kola
GBEĽANY – NEDEDZA 1:0 (0:0)
Gól: 70. Melo. ŽK: Hanuliak –
Krajiček.
Gbeľany: Noga – Hazda, Cingel,
Adamčík, Melo, Martini, Janoška,
Zicho, Šesták, Hanuliak, Verčík.
Nededza: Múčka (46. Kordek),
Lutišan (74. V. Mravec), Milo,
Budiač, Hreus, Ďuríček, Drábik
(46. Lokšík), Mar. Mravec, Konek
(68. Mir. Mravec), Pavel, Krajíček.
JABLONOVÉ – TEPLIČKA B 1:3
(1:1)
Góly: 6. F. Čička – 22. Mintál,
66. Hruboš, 72. Tabak. ŽK: Sedlák, Ľ. Galo, P. Čička – Mintál.
ČK: Kochan – J. Šeliga.
Ostrý štart
futbalistiek
Už tento týždeň začnú žilinské futbalistky svoje jarné boje. Po značne improvizovanej zimnej príprave ich pri
vstupe do jari čaká náročný program.
Už v stredu 25. marca nastúpia na
prvý zápas štvrťfinále Slovenského
pohára na pôde Hornej Nitry a v sobotu ich čaká ostrý štart v zápase jari
na pôde vedúceho družstva tabuľky
v Nových Zámkoch. Hrať budú, samozrejme, ako dvojzápas aj juniorky
oboch tímov. Žiačky ŠKF VIX začínajú
v nedeľu prvým jarným turnajom,
ktorý sa hrá v Selciach.
-ln-
Najviac gólov na úvod jari videli diváci v Bitarovej. Domáci (v zelenom) nasúkali Zádubniu až päť gólov.
Jablonové: Kochan – Sedlák,
Ľ. Galo, Bučo (39. Hrabovský),
J. Čička, F. Čička (85. L. Čička),
B. Galo, Hanzel, Bulo, L. Čička
(66. Baláž), P. Čička.
Teplička: Jurčenko – Poliak, Machyna, Sotolár, F. Šeliga, Mintál, Tabak, Hriňa (46. J. Šeliga),
Stančík, Hruboš, Kosa.
NEZBUDSKÁ LÚČKA – HÔRKY
1:4 (1:2)
Góly: 42. Lutišan – 22. Valášek,
45. vlastný (Sedúch), 49. Kincl,
85. R. Mužík. ŽK: Niník, Samec,
Vacek – Valášek, Špánik. ČK: Niník, Melo.
N. Lúčka: Niník – Melo, Samec
(70. Š. Ondráš), Lutišan, Honko
(46. Čerňan), Vacek, Repkovský
(76. Ilovský), Sedúch (86. Šmida), Belko, Horecký, Jadroň.
Hôrky: Frátrik – Grznár, Valášek (88. L. Mužík), Gašper, Šupej, Klandúch, Kincl, Špánik
(76. R. Mužík), Martiník, Hazda
(22. Červený), Stískal.
PODHORIE – HLINÍK 1:1 (1:0)
Góly: 35. Šoška – 80. Čikota. ŽK:
Holovič, A. Danech – Weber.
Podhorie: Zbytek – I. Gelatka
(35. Kurota), Holovič, And. Riboň, V. Koša, M. Koša, B. Gelatka, Šoška, Ad. Riboň, R. Danech
(65. Masný), A. Danech.
Hliník: Vojtek – Rástočný,
Chrenko, S. Gabaj, Weber, Podkrivacký, Šimek, Čikota, L. Gabaj,
Gajdošík, Čakanek (75. Stejskal).
HLBOKÉ – D. POLE 3:1 (2:1)
Góly: 12. Ciesarik, 26. Papánek,
65. L. Blaško – 38. Brodek. ŽK:
Pavlík, Blaško, Púchoň – Ďuriš,
Š. Vaculík, Bohdan. ČK: Š. Vaculík (2 ŽK).
Hlboké: Zaduban – Ciesarik, Vaškovič, Hladký, Pavlík,
L. Blaško (81. Kamas), Papánek,
Púchoň, M. Blaško, Adamov, Kysel (46. Maráček).
D. Pole: M. Bohdan – Dančík,
Ďuriš, Š. Vaculík, Dzirbik, Feranec (71. M. Vaculík), Štens,
P. Bohdan, Rybárik, Tornary, Brodek (80. M. Ďuriš).
BITAROVÁ – ZÁDUBNIE 5:1
(3:0)
Góly: 13., 81. Gašperec, 19. Veselý, 26. Kubica, 63. F. Gaňa –
67. Kubjatko. ŽK: Pechočiak za
hostí.
Bitarová: T. Gaňa – Adamčík, M. Kubica (86. M. Drdák),
KRASŇANY – SÚĽOV 0:1 (0:1)
Gól: 15. M. Šefara. ŽK: D. Kocian.
Krasňany: A. Mahút – Krajčík,
Boďa, Ripel, Maťko, Cingel, Tavač, Boka, M. Milec, Gamboš,
Zázrivec.
Súľov: M. Smatana – Hrehor,
Gajdošík, Lingeš, Blaško, Ďurajka, D. Smatana, D. Kocian, Šefara, M. Kocian, M. Kocian.
Tabuľka po 14. kole
1. Hôrky
2. Gbeľany
3. N. Lúčka
4. Teplička B
5. Bitarová
6. Zádubnie
7. Hlboké
8. Jablonové
9. Nededza
10. Súľov
11.Dlhé Pole
12. Hliník
13. Krasňany
14. Podhorie
Zodpovedne sme sa pripravili počas zimy. Udávali sme tempo hry počas celého zápasu a podarilo sa
nám uspieť. Je to len prvý
krok k nášmu cieľu. Verím, že
nám to vyjde.
Pavol Midula,
H. Hričov (0:5)
Absolútne sme prepadli na
celej čiare a niektoré výkony
mojich hráčov som nespoznával. Tu neobstojí žiadna
výhovorka. Boli sme slabí na
lopte, nehrali sme kompaktne. Treba rýchlo na tento zápas zabudnúť.
Pavol Kubovich,
Varín (5:0)
II. DOXXbet TRIEDA. Hôrky nepripustili dramatizáciu postupovej tajničky a na pôde najväčšieho konkurenta vyhrali
rozdielom triedy. Navyše po vylúčeniach domáci prišli o dvoch hráčov a naháňať rozbehnutého súpera sa dostalo do
nemožnej polohy. Na dne tabuľky je Podhorie, ale možno povedať, že stále žije, veď v hre je ešte mnoho bodov.
Ladislav Németh
Snímka Jakub Žabka
Ján Strhár,
R. T./Konská
(3:1)
14 12
14 8
14 7
14 7
14 6
14 7
14 6
14 6
14 5
14 5
14 5
14 3
14 3
14 1
1 1
3 3
5 2
3 4
3 5
0 7
2 6
1 7
4 5
3 6
1 8
3 8
2 9
3 10
48:23
30:15
34:22
35:25
25:22
20:25
22:20
28:33
17:15
26:29
25:30
26:41
17:35
16:34
37
27
26
24
21
21
20
19
19
18
16
12
11
6
Program 15. kola
Nedeľa 29. 3. o 15.00 h: Bitarová – Krasňany, Zádubnie – Hlboké, D. Pole – Podhorie, Hliník
– N. Lúčka, Hôrky – Jablonové,
Teplička – Gbeľany, Nededza –
Súľov. <
Jednoznačná záležitosť. Hrali sme kombinačne, rýchlo
a aktívne. Boli sme lepším
mužstvom a súperovi sme
mohli streliť oveľa viac gólov, nielen päť.
Juraj Ihnatišin,
K. Poruba (1:1)
Prvý polčas boli lepší domáci, v druhom my. Myslím,
že spravodlivá remíza. I keď
v druhom polčase sme mali
šance, aby sme zápas vyhrali.
Ivan Dolinajec,
Hôrky (4:1)
Spokojnosť s výsledkom.
Bolo to trošku divoké, ale
zvládli sme to s prehľadom.
Domáci hrali nekoncepčne,
my sme hrali s rozumom.
Chalanom ďakujem, že podali dobrý taktický výkon.
Ladislav Blaško,
Hlboké (3:1)
Bol to typický prvý zápas
jari, chalani zahrali kolektívne. Vyšli nám aj štandardky.
Z výhry sa, pochopiteľne, tešíme.
38 / šport
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
PREDSTAVUJEME NEREUS, KLUB PLAVECKÝCH ŠPORTOV
P L ÁVA N I E • T R I AT LO N • V O D N É P Ó LO
Mestská krytá plaváreň
Skupina Veroniky Pollákovej: Každého tešia osobné rekordy
UT 24. 3.: 6.00 – 16.00. Sauna:
I. pásmo 12.00 – 15.30 spoločná,
II. pásmo 16.00 – 20.00 ženy.
ST 25. 3.: 6.00 – 15.00, 18.00 –
20.30 večerné plávanie. Sauna:
I. pásmo 12.00 – 15.30 ženy,
II. pásmo 16.00 – 20.00 muži.
ŠT 26. 3.: 6.00 – 15.30. Sauna:
I. pásmo 12.00 – 15.30 muži,
II. pásmo 16.00 – 20.00 ženy.
PI 27. 3.: 6.00 – 15.30, 18.00 –
20.30 večerné plávanie. Sauna:
I. pásmo 12.00 – 15.30 spoločná,
II. pásmo 16.00 – 20.00 muži.
SO 28. 3.: 6.00 – 19.00. Sauna:
I. pásmo 11.00 – 14.30 spoločná,
II. pásmo 15.00 – 20.00 spoločná.
NE 29. 3.: 6.00 – 20.00. Sauna:
II. pásmo 9.00 – 20.00 spoločná.
PO 30. 3.: 6.00 – 15.30, 18.00 –
20.30 večerné plávanie. Sauna:
SANITÁRNY DEŇ.
UT 31. 3.: 6.00 – 16.00. Sauna:
I. pásmo 12.00 – 15.30 spoločná,
II. pásmo 16.00 – 20.00 ženy.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
KPŠ NEREUS ŽILINA. V tejto plaveckej skupine trénerky Veroniky
Pollákovej je 17 zverencov, ktorí patria do mladšej vekovej kategórie.
Prevažná väčšina je narodených v rokoch 2002 až 2003, ale sú tu aj
žiaci o rok starší, respektíve mladší. Táto mladá ambiciózna skupina sa
skladá zo štrnástich chlapcov a troch dievčat.
Kristína Drábiková
Snímka Romana Pavlíková
V
iac ako polovica členov tejto skupiny sa už
kvalifikovala na majstrovstvá Slovenska žiakov, čo
svedčí o ich kvalitách a snahe presadiť sa v konfrontácii
s najlepšími plavcami Slovenska v danej vekovej kategórii.
Mladí plavci trénujú 4-krát
do týždňa a tréningy vo vode,
ale aj na suchu im dávajú pocit šťastia, zábavy a rados-
ti. „Tréningy sú zamerané na
výkonnostný rast a precízne zvládnutie plaveckej zručnosti a techniky jednotlivých
plaveckých štýlov. Každého
z nich veľmi teší, keď sa pri
pretekoch na výsledkovej tabuli objaví lepší zaplávaný
čas, ako mali predtým a posúvajú tak svoje osobné rekordy
vpred,“ rozhovorila sa trénerka Polláková. Pochopiteľne,
najväčšia radosť nesporne je,
ak mladí plavci získajú medailový triumf. Každodenný
rytmus tejto skupiny ohod-
notila trénerka nasledovne: „Deti si navzájom rozumejú a bezproblémovo spolu
komunikujú. Sú priateľské
a snaživé. Niekedy však ťažšie berú kritiku na danú úlohu v tréningovom procese,
ale vždy, keď úlohu zvládnu,
tak ich teší následná pochvala. Samozrejme, každé z nich
je iné, ale tvoria jeden pevný
kolektív, čo je pri individuálnom športe veľmi pozitívne.“
Z mladých talentov KPŠ Nereus Žilina ponúkla svoj pohľad
na plávanie v tejto skupine
Tesná výhra nad Lučencom
B
ývalý mládežnícky reprezentant,
ktorý prešiel mládežníckou liahňou
v Žiline, takpovediac zavesil korčule na klinec a vydal sa cestou štúdia, kde
hrával univerzitný hokej. Pred dvomi rokmi navštívil známeho žilinského volejbalové trénera Rastislava Chudíka v Dubaji
a toto veľkomesto si obľúbil, našiel tam
5. dvojkolo
Necelé 3 minúty pred záverom zápasu bola Žilina v 14-bodovom ve-
Žilinčania (v bielom) favoritovi z Košíc nedokázali vôbec vzdorovať.
dení. Namiesto vystupňovania záverečného úsilia, MBK ŽU povolila
v obrane a pripustila tak veľkú drámu v koncovke zápasu.
Peter Bullo, asistent trénera: „Chceli sme sa pokúsiť o plný bodový zisk s favoritmi súťaže, ale nakoniec nás
musí tešiť aj jedno víťazstvo.
Košice boli nad naše sily. Vo
víťaznom zápase s Lučencom
naši hráči zabojovali, za čo si
zaslúžia pochvalu, i keď sme
takmer stratili jasné vedenie
v závere zápasu. Opäť sme sa
presvedčili, že zápas končí až
záverečným klaksónom.“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Košice
Lučenec
Petržalka
P. Bystrica
MBK ŽU Žilina
Trnava
Štart BA
Baník Prievidza
10
10
9
10
9
10
10
10
9
6
6
5
5
4
4
0
1
4
3
5
4
6
6
10
19
16
15
15
14
14
14
0
Stanislav Janísek s majstrovskou
trofejou v spoločnosti hokejových
priateľov zo Žiliny – Martinom
Kuricom (vpravo) a Branislavom
Brunom.
Jarná tipovačka
V
ážení čitatelia, už tradične je neodmysliteľnou súčasťou futbalovej jesene a jari v regióne či
okrese jedinečná tipovacia
súťaž o skvelé ceny. K dispozícii bude 7 zápasov z futbalových súťaží a vašou úlohou
je trafiť čo najviac tipov. Pri
každom zápase treba vyplniť
váš tip, 1 znamená výhra domácich, X je remíza a 2 výhra hostí. Nezabudnite vypísať svoje kontaktné údaje
(celé meno, adresu, telefón či
e-mail).
Bodovanie
Za výhru domácich či hostí 1 bod, za remízu 2 body. Pri nesprávnom tipe sa vám
body neodpočítajú. Vyplnené tikety posielajte na adresu: Žilinský večerník, Jána Milca 6, 010 01 Žilina alebo prineste osobne
na inzertné oddelenie (na prízemí) alebo
do zberne stávok Tipos – Pavlína Kostelná
v Bytči (oproti mestskej polícii). Uzávierka tipov je každý piatok do 16.00 h. Tikety,
ktoré budú vhodené do poštovej schránky
pri vchode do budovy Žilinského večerníka po uzávierke tipov, nebudú započítané do celkového poradia. Jarná tipovačka
sa končí posledným kolom regionálnych
a oblastných futbalových súťaží.
Na tréningoch mám rada trénerku a náš malý „babinec“.
Musíme všetko porozoberať
a popritom sa zdokonaľujeme
v plávaní. Lebo my, ženy, dokážeme viacero vecí naraz.“ <
Emirates hockey league, tak znie názov hokejovej súťaže v Spojených
arabských emirátoch. Čoskoro 30-ročný bývalý žilinský hokejista
Stanislav Janísek získal s tímom Dubaj Oilers majstrovský titul.
Juraj Vnuk
Snímka archív Stanislava Janíska
Milan Rožánek
Snímka Ľudovít Košálko
MBK ŽU Žilina – MBK Lučenec 95:93 (25:27, 44:44, 71:63),
body Žiliny: Podhorský a Rožánek po 19, Merešš 17, Futo 16,
Bíňovský 8, Piták a Slávik po 6,
Moravčík 3, Beňadik 1.
Soňa Radvaniaková: „Ako dieťa som chcela byť tanečnicou,
až pokiaľ som nezačala plávať.
Neviem, či bude zo mňa druhá
Moravcová, ale veľmi by som
to o pár rokov chcela skúsiť.
Stanislav Janísek v hokejovej exotike s titulom
BASKETBAL. Muži MBK ŽU Žilina hostili dvoch favoritov nadstavbovej
časti súťaže o 1. – 8. miesto. Košice ako najvážnejší ašpirant na postup
nezaváhali, Lučenec sa podarilo Žilinčanom v zaujímavej zápletke zdolať.
MBK ŽU Žilina – Slávia TU Košice 71:93 (14:26, 28:46, 46:70),
body Žiliny: Rožánek 20, Merešš 18, Moravčík a Podhorský
po 10, Bíňovský a Piták po 4,
Slávik 3, Futo 2.
Žilinčania nepreukázali, žiaľ, na palubovke v tomto zápase očakávaný basketbalový kumšt a ani adekvátne bojovné srdce. Diváci očakávali zrejme
omnoho kvalitnejšiu konfrontáciu Žilinčanov s družstvom z čela tabuľky.
Výsledok i herný prejav bol pre nich
sklamaním.
Dolný rad zľava: Veronika Plevíková, Michaela Vlčková, Dárius Majerík,
Matúš Knapec, Adrian Ondrúš, Daniel Bielik, Soňa Radvaniaková. Horný
rad zľava: Jakub Oršula, Jakub Branda, Andrej Kotman, Július Hlavčo,
Ondrej Kočuta, Alexander Béreš, Sebastián Mešár, Matúš Ondreáš,
Veronika Polláková – trénerka, chýbajú: Róbert Gaššo, Miroslav Blažek.
prácu a začal hrávať hokej: „Pracuje v tom
najväčšom obchodnom centre na svete
Dubaj Mall, na prvom poschodí chodí do
práce, na druhom hrá hokej,“ opísal hrdý
otec syna Stanislava a hokejové pomery v Emirátoch opísal nasledovne: „Súťaž
je len v plienkach, počas piatich rokov ju
teraz hrá 6 mužstiev. Syn hráva za Dubaj
Oilers vo finále play-off zdolali Al-Ain 2:0
na zápasy a stali sa majstrami krajiny.“ V
tíme okrem Slováka sú desiati Kanaďania, piati Fíni či traja Švajčiari. Janísek sa
stal v play-off najproduktívnejším obrancom a okrem neho v tejto súťaži pôsobí
ďalší ešte jeden Slovák – Daniel Pendrák
z Prešova. <
Poradie jarnej tipovačky po 1. kole
Najviac – 8 b - získal Ján Benč zo
Žiliny – získava kartón piva Popper.
Spomedzi tipujúcich, ktorí získali 7 b,
sa žrebovaním usmialo šťastie na
Vl. Drdáka z Bitarovej, ktorý získava 5-eurovú poukážku od DOXX plus.
Obaja si môžu ceny vyzdvihnúť na inzertnom oddelení Žilinského večerníka. Gratulujeme!
Celkové poradie: 8 b: Ján Benč, 7 b:
V. Drdák, P. Kurjak, 6 b: P. Blažek, P. Fedor, 5 b: K. Beháňová, Š. Borovička,
J. Cíba, M. Hesko, J. Janura, A. Maťko,
V. Ruman ml., L. Šnauko, 4 b: D. Barčík, P. Beháň, Š. Gondáš, Z. Jankovský,
J. Kobera, R. Kohút, P. Kolarčík, S. Šu-
bert, 3 b: P. Fejfar, P. Hesko, V. Holeša,
J. Holúbek, M. Hubík, E. Janišík, P. Lipka, V. Mahút, M. Martinčo, J. Mihulec,
V. Michna, R. Palarec, M. Pivarči, A. Romančíková, J. Skukálek, J. Štefanec,
A. Zemiak, 2 b: J. Cigánik st., Z. Hubíková, V. Jendrisek, M. Krcho, M. Kúdelčík,
M. Macek, A. Martincová, P. Martinkovič, F. Moravec, P. Novotný, S. Repkovský, V. Ruman st., M. Štadáni, D. Tavač, P. Žarnay, 1 b: P. Bereš, Š. Fano,
M. Gáper, M. Hesko, J. Janíček, J. Klučiar, J. Kmecík, J. Mahút, J. Rumanová,
M. Šoška, V. Vričan, J. Zavada. O prekvapení v 1. kole svedčí aj fakt, že až 15 tipujúci nezískali ani jeden bod.
Jarná tipovačka Žilinského večerníka
Ceny
Najlepší tipér týždňa vyhráva kartón
piva Popper, druhý najlepší v týždni získa 5-eurovú poukážku od DOXX
plus. Pri rovnosti bodov rozhodne žrebovanie. Týždenné ceny si výhercovia
prevezmú na inzertnom oddelení Žilinského večerníka. V celkovom poradí odmeníme až 7 výhercov. 7. miesto
– 10-eurová poukážka od DOXX plus,
6. miesto – dvojhodinový vstup do
Bowling Mirage, 5. miesto – dvojhodinový vstup do Romantického relaxu v hoteli Dubná Skala, 4. miesto –
darčekový balíček od Diamond Gymu
Žilina, 3. miesto – darčekový balíček
od MŠK Žilina, 2. miesto – podpísaný dres Petra Sagana od Velosprintu,
1. miesto – víkendový pobyt pre dve
osoby v apartmáne na Donovaloch od
spoločnosti M.S. Group. Jarná tipovačka
končí po poslednom kole regionálnych
a oblastných futbalových súťaží.
7 zápasov
Martin – Bytča (III. liga)
Kremnička – Teplička (III. liga)
Bytčica – K. N. Mesto (IV. liga)
Stráža – Rosina (IV. liga)
Predmier – Terchová (V. liga)
Strečno – Belá (V. liga)
Kotešová – Skalité (V. liga)
1. Martin – Bytča
2. Kremnička – Teplička
3. Bytčica – K. N. Mesto
4. Stráža – Rosina
5. Predmier – Terchová
6. Strečno – Belá
7. Kotešová – Skalité
Meno: .................................. Priezvisko: .................................
Adresa: .....................................................................................
Tel. č.: .................................. E-mail: .......................................
šport / 39
Utorok 24. 3. 2015
www.zilinskyvecernik.sk
Skate Žilina i túto sezónu
s majstrami Slovenska
KRASOKORČUĽOVANIE. Mladí krasokorčuliari pod vedením manželov
Vrlákovcov sa v uplynulých dňoch zúčastnili majstrovstiev SR
v krasokorčuľovaní, ktoré sa konali v Púchove. Na tieto MSR sa mohli
nominovať iba pretekári na základe umiestnenia v redukovanom rebríčku
Slovenského pohára a zároveň museli mať splnený príslušný výkonnostný
test. Skvelú formu potvrdili viacerí pretekári zo Skate Žilina.
Zuzana Knapcová
Snímka archív klubu
O
liver Kubačák sa stal už
po štvrtýkrát majstrom
Slovenska a v tejto sezóne vedie aj rebríček Slovenského pohára. Ema Doboszová obhájila svoj minuloročný
titul z majstrovstiev a dokázala si vybojovať zlatú medailu aj v kategórii s o rok staršími pretekárkami. Sestrám
Muškovým sa obhajoba minuloročných titulov nepodarila, no napriek tomu obsadili výborné 2. (Magdaléna)
či 3. (Margaréta) miesto. Na
MSR sa prvýkrát vo svojej kariére nominovali aj sestry Pekarové – Simona a Svetlana
a vo svojej premiére obsadili
pekné 8. a 11. miesto.
Pred MSR sa pretekári Skate Žilina ešte zúčastnili dvoch medzinárodných
pretekov v Prahe a vo Viedni,
odkiaľ si priviezli až 5 medailí. V Prahe sa konal 2. ročník
Ringhoffer Cup-u, ktorý patrí
do série Európskeho kritéria.
Majstri Slovenska zo Skate
Žilina – Oliver Kubačák a Ema
Doboszová.
Oliver Kubačák vyhral svoju
kategóriu Cubs Boys a podarilo sa mu tak zopakovať triumf z minulého ročníka. Magdaléna Mušková dominovala
v kategórii Cubs Girls a zaslúžene si tak aj ona priviezla zlatú medailu. Jej mladšia
sestra Margaréta si po bojovnom výkone odniesla cennú
bronzovú medailu v najmladšej kategórii Chicks Girls. Ema
Doboszová súťažila v kategórii Basic Novice a obsadila takisto výborné 4. miesto.
Ďalším
medzinárodným
meradlom pre žilinských kra-
sokorčuliarov bol Hellmut
Seibt Memorial vo Viedni.
Tieto preteky patria k jedným
z najväčších európskych súťaží, kde si zmeralo sily viac ako
350 krasokorčuliarov z 35 krajín. Oliver Kubačák v náročnej
medzinárodnej konkurencii
podal výborný výkon a zvíťazil aj na rakúskom ľade. Magdaléna Mušková predviedla takisto výbornú jazdu a aj
napriek pádu obsadila krásne
3. miesto. Margaréta Mušková
si v konkurencii 35 pretekárok
vybojovala pekné 7. miesto.
Ema Doboszová si zmerala
sily v Basic Novices so 40 pretekárkami a obsadila takisto
pekné 8. miesto.
Výsledky z domácich i medzinárodných súťaží, 8 titulov majstra SR za posledné
4 sezóny sú vizitkou práce
mladého manželského páru
trénerov Vrlákovcov, ktorí zároveň spolupracujú na niekoľkých trénerských projektoch
aj s klubmi a trénermi na Slovensku, ale i v zahraničí. Viac
info o klube na www.skatezilina.com. <
Jubilejný 20. Rajecký Borošovec
U
ž dvadsiaty ročník atraktívnych krosových pretekov – Rajeckého Borošovca, ktorý sa koná pod záštitou
Maratón klubu Rajec, sa uplynulý víkend niesol v znamení
pekného počasia, ešte krajšej
okolitej prírody a atraktívnych
bežeckých súbojov. Neľahká,
14,2 km dlhá trať s prevýšením
200 m ukázala svoju prívetivejšiu tvár, a tak bežci nemuseli zápasiť so snehom a ľadom ako po
minulé roky. Celú trasu sa najrýchlejšie spomedzi 119 pretekárov podarilo zdolať Tomášovi Michalcovi (Tesco Running
Team), ktorý dobehol do cieľa
s časom 0:53:57. Viac ako minútovú stratu na víťaza mal v cieli druhý Ladislav Sventek (Goral
Maratho team), ktorý sa však
stal neohrozeným víťazom svojej seniorskej kategórie. Tretie
miesto obsadil s časom 0:55:23
Milan Plevák (BK Lysá pod Makytou). Na štarte nechýbali, sa-
Pätica najrýchlejších pretekárov: sprava prvý Tomáš Michalec, druhý
Ladislav Sventek, tretí Milan Plevák.
mozrejme, ani ženy. K ôsmim
doterajším víťazstvám pripojila v sobotu ďalšie vynikajúca
Anka Balošáková (Stará Bystrica), ktorá s prehľadom porazila
aj oveľa mladšiu konkurenciu.
Čas v cieli 1:10:15. Na druhom
mieste skončila Alžbeta Úradníková (1:12:25) a treticu najúspešnejších bežkýň uzatvorila
Evelína Franclová z MK Rajec
(1:18:46).
Všetci pretekári si opäť užili skvelú atmosféru tohto podujatia, v cieli výborný guláš
a už teraz majú jasno v tom, že
o rok znova vyštartujú na obľúbený Rajecký Borošovec.
Jozef Rybár – Maratón klub Rajec
Snímka autor
Čelkova premiéra na Eiffelovke
V
piatok 20. marca sa
uskutočnil dlhoočakávaný beh do schodov na
monumentálnu Eiffel Tower.
Paríž hostil najlepších z najlepších a Slovensko reprezentoval Žilinčan Tomáš Čelko. Zo 60 pretekárov obsadil
konečné siedme miesto s časom 8 minút a 29 sekúnd. Trať
pozostávala z 281 výškových
metrov a 1661 schodov, čo je
dlhá a komplikovaná trasa.
Čelko dlho v závode viedol,
len v poslednej tretine stratil náskok a z víťazstva sa tešil
Poliak Piotr Lodzinsky. Význam tohto podujatia podčiarkol aj priamy prenos na stanici Eurosport 2.
-mcSnímka archív Tomáša Čelka
P-0198
šport
40
Radoslav Zabavník
nedáva futbalu
zbohom
Vlci zvládli
i štvrtú baráž
Tomáš Čelko
siedmy v Paríži
str. 33
str. 34
str. 39
Máte pre nás zaujímavú informáciu? Volajte: 5166 359, 0905 277 907, 0917 716 100, mailujte: [email protected]
Utorok 24. 3. 2015
Vladimír Moravčík: Bude to
mega, nemôžete tam chýbať
Na slovenskej bojovej scéne je „Dracula“ veľký pojem. Thajský box zviditeľnil cez množstvo
úspechov a málokto vie, že Banskobystričan sa dostal k tomuto športu práve v Žiline. Na GALA
NIGHT THAIBOXING 2015 ho čaká silný súper z Francúzska. Počas týchto dní trénuje v Thajsku
a na ďiaľku nám poskytol zaujímavý rozhovor.
a Daniela Popluhára. Veľmi pozitívne vnímam vstup takej silnej organizácie, akou je ENFUSION, na slovenskú scénu. Máte
tu veľa vynikajúcich thajboxerov, ktorí sa môžu takto zviditeľniť vo svete.
Juraj Vnuk
Snímka archív Vladimíra Moravčíka
Kde siahajú vaše prvé začiatky
s thajským boxom?
Celkovo k bojovým športom
som sa dostal práve v Žiline
na základnej vojenskej službe.
Mali sme akoby základy sebaobrany a v tom období v kasárňach trénovali aj žilinskí thaiboxeri. Občas som sa k nim primotal na tréning. Veľmi ma to
chytilo a bolo rozhodnuté.
Vaše meno je na Slovensku pomerne známe v športovom svete. Môžete uviesť vaše najväčšie
úspechy?
Prvé prišli, keď som už trénoval
za banskobystrický Fire Gym
pod vedením Martina Belaka
a začínal som ako amatér. Moje
prvé víťazstvá boli Slovak Open
a medzinárodné majstrovstvá Poľska. Tie som získal ako
amatér a ťahalo ma to do profi ringu. Bolo načase vyraziť do
Thajska, kde som sa zdokonalil
a vydal sa do profi ringu. Dostal
som šancu zápasiť o viaceré tituly a podarilo sa mi získať svetový šampión WMC I-1 2007,
európsky šampión S1 2007, európsky šampión WKN 2008,
interkontinentálny šampión
WPMF 2009, víťaz dodghe trophy 2009, svetový šampión W5
2010, svetový šampión WMC
I-1 2010, európsky šampión
WMC 2013. Každý jeden triumf
ma posúval a bude posúvať stále dopredu.
V roku 2014 ste sa rozišli s trénerom a vydali ste sa vlastnou
cestou. Ako vnímate v súčasnosti tento krok?
Vôbec nešlo o ľahké rozhodnutie, ešte po takej dlhej dobe.
Nie je to futbal, kde hráči menia kluby… Je to veľmi o vzťahoch, kde vás tréner vychová
a buduje cestu šampióna. Nastal čas sa pohnúť ďalej a skúsiť
niečo nové. Určite to neľutujem
ako ani žiadne iné rozhodnutie, ktoré som v živote spravil či
už dobré, ale aj zlé. S odstupom
času tento krok vnímam celkovo pozitívne.
Na poslednom GALA NIGHT
THAIBOXING ste jasne prevýšili Milesa Simsona. Žilinské prostredie vám vyhovuje?
Je to v Žiline fakt super a všetkým patrí veľká poklona. Každý zápas mám v pamäti, i tento
mi ostane. Vyšlo mi asi všetko, pretože tréningy boli dobre
načasované a súper mi sedel aj
po technickej stránke. Vyhovujú mi pravidlá organizácie ENFUSION, kde sú povolené strhy
a dlhé klince.
Vynikajúco
spolupracujete
s Diamond Gymom Žilina. Ako
vnímate ich celkovú koncepciu
a spojenie sa so silným partnerom, ako je holandská organizácia ENFUSION?
Chlapcov z Diamondu poznám
už od čias, keď sme začínali
a sú to super ľudia a ešte lepší kamaráti. Chodím tam občas potrénovať, lebo majú veľmi dobrú základňu a výborných
trénerov Ivana Šumichrasta
Čoskoro, o mesiac, vás čaká v Žiline zápas proti Yohanovi Lidonovi, ktorý je jeden z top francúzskych borcov a dokonca
podľa pravidiel thajského boxu.
Je to veľká výzva pre rok 2015?
Súpera poznám, pretože som
s ním už mal zápas v Holandsku. Vyhral som na body, ale
bolo to veľmi vyrovnané, aspoň
si to ja myslím. On je určite natešený a bude mi to chcieť v Žiline vrátiť. Dohodli sme sa na
plných thajských pravidlách,
čo mi vyhovuje, keďže som ortodoxný thaiboxer. Dlho som
nemal zápas pod plnými pravidlami thajského boxu, tak sa
nesmierne teším a na prípravu
som si zvolil kolísku tohto športu Thajsko, kde sa momentálne
nachádzam.
Po zápase bude čas i na poriadny relax?
Nikdy neviete, čo sa počas zápasu stane. Radšej sa o tomto
bavme po víťazstve, ktoré, verím, že získam. Boli časy, keď
som bol do rána na after party,
lenže roky pribúdajú a niekedy
je človek rád, že si ľahne do postele.
Čo by ste odkázali fanúšikom?
Jedinú vec, a to, že sa chystá
opäť mega akcia na Slovensku,
na ktorej by ste nemali chýbať.
Slovákov čakajú kvalitní súperi, ako to vždy bolo a vždy bude.
Máte sa už teraz na čo tešiť. <
Semifinále s Prešovom
vyzerá na poriadny boj
FLORBAL. Žilinské Kobylky cez víkend
odohrali prvé dve semifinálové stretnutia
play-off. Doma hostili prekvapenie súťaže
Prešov a po úvodných dvoch zápasoch je
stav série 1:1. V oboch zápasoch sa zrodili
najtesnejšie výsledky.
Grasshoppers Žilina
Snímky Jakub Žabka
1. zápas semifinále play-off
Salming extraligy
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – FBC Mikuláš Prešov 8:9 po predĺžení
(1:2, 4:3, 3:3, 0:1), góly Žiliny: 3. Ondrejmiška, 23. Galovič, 26. Baránek, 38. Trúnek,
42. Paulikovič, 56., 60. Lelák.
Zostava: Turiak, Kružel - Kvasnica, Lelák, Veneny, Pazderka,
Baránek, A. Hrín - Galovič, Paulikovič, M. Hrín, Trúnek, Hruška, Dorčík, Grlický, Ondrejmiška,
Mišenda, Jurčík, tréner: Hrnčiar.
2. zápas semifinále play-off
Salming extraligy
FBC Grasshoppers AC UNIZA
Žilina – FBC Mikuláš Prešov
12:11 (3:2, 5:7, 4:2), góly Žiliny: 11. Grlický, 11., 27. Vavrica, 15., 58. Ondrejmiška, 21. M.
Hrín, 25., 30., 45., 58. Galovič,
36. Dorčík, 41. Paulikovič.
Zostava: Turiak, Kružel - Kvasnica, Lelák, Veneny, Baránek, A. Hrín - Galovič,
Paulikovič, M. Hrín, Trúnek, Hruška, Dorčík, Grlický, Ondrejmiška, Vavrica, Jurčík,
tréner: Hrnčiar.
V dvoch zápasoch padlo až
neuveriteľných 40 gólov, diváci sa teda mali na čo pozerať. Budúci víkend sa séria
sťahuje do Prešova. <
V druhom stretnutí Žilinčania (v bielom) vyhrali gólmi dve minúty pred
koncom zápasu. Ich radosť bola obrovská.
Vyhrajte zájazd na NHL Žilina zažije svetovú bojovú show
Súťaž s Diamond Gymom
Pre fanúšikov sme pripravili súťaž o zaujímavú cenu, a to 3-dňový pobyt do New
Yorku pre dve osoby aj s letenkami a vstupom na zápas NEW YORK RANGERS. Stačí
si kúpiť lístok v predpredaji v sieti TICKETPORTAL a na predpredajných miestach.
VSTUPENKY na GALA NIGHT THAIBOXING si môžete zakúpiť na inzercii Žilinského večerníka.
Žilinský večerník
J. Milca 6, 010 01 Žilina
Viac na
www.diamondgym.sk
Download

Žilinský večerník, rok 2015, číslo 13