international animation festival
Stanica Žilina-Záriečie, Mestské divadlo,
Multikino City Cinemas
OC Mirage, Slovakia
2
OBSAH / contents
3
4
5
6
8
9
10
12
24
36
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
68
72
74
79
ANČA IDE NA LOV / anča goes hunting
ANČA AWARD POROTA / jury
Ivan Maximov
Eva Michalková
Veljko Popović
ANČA MUSIC VIDEO AWARD POROTA / jury
Pip Chodorov
Braňo Špaček
Tamás Liszka
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV
/ international competition of short films
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV /
international competition of music videos
SVETOVÝ VÝBER / world selection
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Chico & Rita
Iluzionista / The Illusionist
Divoká planéta / Fantastic Planet
Frajeri / Lascars / Round da way
Zbohom, pán Christie / Goodbye Mr. Christie
Queer Duck
Metropia
Smetiar / The Trashmaster
Prežiť svoj život / Surviving Life
Na povale alebo Kto má dnes narodeniny? /
In the Attic or Who Has a Birthday Today?
Kedysi bola príťažlivosť všade /
Gravity was Everywhere Back Then
Z vnútra / From Inside
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Ivan Maximov
Veljko Popović
SK_SEKCIA / sk_section
História slovenskej animácie /
History of slovak animation: Viktor Kubal
História slovenskej animácie 2 /
History of slovak animation 2: Viktor Kubal
ANČA IDE NA LOV / anča goes hunting
81
86
90
98
102
108
116
118
120
126
132
136
138
142
147
147
148
148
148
Nový slovenský animovaný film / New Slovak
animation
MEDZINÁRODNÉ ŠKOLY /
international schools
Royal College of Art
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY /
international festivals
GI JOE fest
PAF Jiné vize / Different visions
Pictoplasma
Tricky Tricity Animation Now
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special release
Cartoon d’Or 2010
Cartoon East
FOCUS
Animate Projects
ANIMAZIONI Súčasná talianska animácia /
Italian contemporary animation
CALF Japonská nezávislá animácia /
CALF Japanese independent animation
DOKUMENT / document
Pip Chodorov – Voľní radikáli / Free Radicals
ANIMOVANÝ KOMIKS / animated comics
Stripburger & spol. / Stripburger & co.
DETSKÉ PREMIETANIE /
projections for kids
Detské premietanie – Rozprávky zo sveta /
Projections for kids – Fairytales from World
Gruffalo
Večerníčky zo šestnástky /
Fairytales from 16mm
WORKSHOPY
Filmové sekvencie a animácie vo videohrách /
Film sequences and animation in videogames
Lomography
Slobodu maľbe! / Freedom to Painting!
149 Stop motion animácia a hudba v obraze /
Stop motion animation and visual music
149 Kto povedal, že s jedlom sa nemá hrať? /
Who said you can’t play with food?
PREDNÁŠKY / lectures
150 Úžasné titulkové sekvencie – ako si získať
diváka? / Amazing Subtitles or How to Win
Viewer’s Affection?
150 Ové Pictures alebo Ako sa stať nindžou /
Ové Pictures or How to Become a Ninja Girl
150 3bot — The Brain Twister Game (making of )
151 Začiatky filmovej animácie na Slovensku /
Origins of Animated Film in Slovakia
SPRIEVODNÉ PODUJATIA /
accompanying events
152 The Autumnist
152 Kazety
153 Ormoš – street art painting
153 PECHA KUCHA ANCHA
153 ANIMATION KARAOKE BATTLE
154 Nové spôsoby distribúcie krátkych filmov /
New Ways of Short Film Distribution
154 Batcha de Mental
154 Disjockejové
155 DJ Emilee
155 Nosferatu – Divadlo Toy Machine
156 INDEX FILMOV / index of films
162 INDEX AUTOROV FILMOV /
index of filmmakers
178 VEĽKÁ ĎAKOVAČKA PATRÍ / big thanks to
Anča ide na lov...
Anča Goes Hunting...
Anča si opäť brúsi zuby na animované filmy. Bude sa nimi kŕmiť po
celé tri dni na Stanici Žilina-Záriečie i v Mestskom divadle a svoj hlad
zažehná aj v Multikine City Cinemas. Nemá zľutovanie nad žiadnym
filmom a tak zjedení návštevníci budú môcť v jej útrobách stretnúť
rôzne filmy zamerané najmä na tých starších, no určite si prídu na
svoje aj deti.
Divák, ktorý príde do styku s Ančou, okúsi ojedinelú atmosféru, počas ktorej uvidí tie najlepšie animované filmy posledných rokov. Budú
krátke aj celovečerné, horory aj komédie, filmy, ktoré sa doteraz ešte
na Slovensku nepremietali, skrátka všetko, čo si fanúšik animácie
môže priať. Netreba si nechať ujsť stretnutie so samotnými tvorcami
filmov, tento rok doslova zo všetkých kútov sveta, ktorí tu budú voľne korzovať. Okrem pasívneho pozerania sa každý bude môcť zapojiť
do workshopov, naladiť sa na kvalitnú hudbu a hlavne zažiť ojedinelú
atmosféru, o ktorú sa Anička a barman aj tento rok postará.
Stačí sa len uvoľniť a nechať sa uniesť hypnotickou Ančou z reality do
snového sveta animovaného filmu plného farieb a fantázie. Na konci
tejto cesty si určite budeme môcť povedať, že tento výlet stál za to.
Anča is hungry again and she would like to taste some fresh films. For three
days she will feed on animated pictures at the Stanica Žilina-Záriečie Cultural Centre, in the theatre Mestské divadlo and she will try to satiate her
hunger also at the Multiplex of City Cinemas. When she feasts, she has no
mercy, and so the visitors devoured by her will have an opportunity to come
across all kinds of films in her innards. The films will be aimed mainly for
grownup audience, but there will also be a lot of things to see for children.
Once you meet Anča, you will experience a unique atmosphere in which you
will see the best animated films of the past few years. There will be shorts,
features, horrors, comedies, many of them screened in Slovakia for the first
time. In other words, Anča offers everything a fan of animation can wish
for. You will have an opportunity to meet the creators of many of the films
in person, as this year, they will come from all the corners of the world to
present their work. Apart from the passive participation in the screenings,
you can take part in various creative workshops, float on the waves of qua
lity music, but above all, enjoy the amazing atmosphere provided by Anča
and the bartender.
Just relax and let Anča carry you away from reality into the dream world of
animated film full of colours and fantasies. I am sure that at the end of the
journey we all will say that the trip was worth joining.
Váš Budík alias Alarm Clock
Yours Budík a.k.a. Alarm Clock
3
4
ANČA AWARD POROTA / jury
Ivan Maximov (1958) sa narodil v Moskve. Študoval fotografiu na
moskovskom Biofyzikálnom inštitúte do roku 1976, a v rokoch
1976 – 1982 na Fyzikálno-technickom inštitúte v Moskve. Pracoval ako
ilustrátor pre rôzne časopisy a od roku 1982 do 1986 bol inžinierom
v Ruskom inštitúte pre výskum vesmíru. V rokoch 1986 – 1989 Maximov pokračoval v štúdiách filmovej réžie a scenáristiky. Od 1995 tvoril vo „virtuálnom štúdiu IVAN MAXIMOV“, čo bolo štúdio, ktoré si
založil vo vlastnej domácnosti, aby sa mohol venovať filmovej, video
a počítačovej animácii. Pracoval ako karikaturista pre „VREMYA mn“
a v 2000 a 2001 pre „VREMYA NOVOSTEY“. V roku 2003 Maximov vytvoril počítačovú hru Full Pipe v PIPE-STUDIO. V tom istom roku začal
učiť filmovú réžiu a scenáristiku v školskom štúdiu SHAR a na VGIKu.
Ivan Maximov je členom Únie filmárov Ruskej federácie a Medzinárodnej federácie umelcov (IFA) UNESCO.
ANČA AWARD POROTA / jury
Ivan Maximov (1958) was born in Moscow. He studied photography at
the Biophysical Institute in Moscow till 1976. From 1976 – 1982 Maximov
studied at the Physical-Technical Institute in Moscow. He worked as an
illustrator for various magazines and from 1982 to 1986 he was an engineer
at the Russian Space Research Institute. Between 1986 and 1989 Maximov
took advanced studies in Film Directing and Script writing. Starting 1995
he worked at the “virtual studio IVAN MAXIMOV” when he set up his studio
at home to work on film, video and computer animation. He also worked as
a caricaturist for VREMYA mn and in 2000 and 2001 he worked as a caricaturist for VREMYA NOVOSTEY. In 2003, Maximov created the computer
game Full Pipe at PIPE-STUDIO. The same year, he also began teaching film
directing and script writing at school-studio SHAR and VGIK. Ivan Maximov
is a member of The Union of Cinematographists of Russian Federation and
The International Federation of Artists (IFA) UNESCO.
Eva Michalková sa narodila v roku 1982 v Bratislave. Absolvovala
magisterské a doktorandské štúdium filmovej vedy na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Pracuje v Slovenskom filmovom ústave v redakcii mesačníka Film.sk. Je umeleckou
riaditeľkou Medzinárodného festivalu študentských filmov Early
Melons v Bratislave.
Eva Michalková was born in 1982 in Bratislava. She graduated from Film
and TV Faculty of Academy of Music and Performing Arts in Bratislava at
the Department of Art Criticism and Audiovisual Studies. She works in the
editorial office of the monthly magazine Film.sk. She is the artistic director
of the International Student Film Festival Early Melons.
5
6
ANČA AWARD POROTA / jury
Veljko Popović (1979) je úspešným absolventom Katedry maľby
Akadémie umení v Záhrebe. V roku 1998 sa začal profesionálne
venovať počítačovej grafike a od roku 2003 spolupracuje s Lemonade
Productions na výrobe počítačových hier. Je jedným zo zakladateľov
Lemonade3D, štúdia, ktoré sa venuje 2D a 3D grafike a animácii;
okrem toho vyučuje na Akadémii umení v Splite. Je autorom filmov
Dove sei, amor mio / Láska, kde si? (2011); Moj put / Moja cesta (2010,
spolu so Svjetlanom Junakovićom); Ona koja mjeri / Tá, čo určuje
mieru (2008).
Veljko Popović (1979) graduated in 2003 from the Academy of Fine Arts
in Zagreb, Department of Painting. In 1998 starts working professionally
with computer graphics, since 2003 works with Lemonade Productions on
development of computer games. Co-founder of Lemonade3D, studio for
2D and 3D graphics and animation; teacher at the Arts Academy in Split.
Filmography: Dove sei, amor mio (2011); Moj put / My Way (2010, with
Svjetlan Junaković); Ona koja mjeri / She Who Measures (2008).
Alica Gurinová / www.alicagurinova.sk
8
ANČA MUSIC VIDEO AWARD POROTA / jury
Pip Chodorov sa narodil v 13. apríla 1965 v New Yorku. Filmovej tvorbe a kompozícii hudby sa venuje od roku 1972. Na newyorskej University of Rochester študoval kognitívnu vedu a na Parížskej univerzite
filmovú semiotiku. Roky pracuje vo filmovej distribúcii, v minulosti
to bolo pre spoločnosti Orion Classics, NYC; a parížske UGC a Light
Cone, v súčasnosti pre Re:Voir Video, Paríž, ktorú založil v roku 1994,
a pre The Film Gallery, prvú galériu, ktorá sa zameriava výhradne na
experimentálny film. Je i spoluzakladateľom L‘Abominable, filmového
laboratória v Paríži, ktoré funguje na princípe svojpomocnej vzájomnej spolupráce. Pip je tiež moderátor internetového fóra
o experimentálnom filme s názvom FrameWorks.
ANČA MUSIC VIDEO AWARD POROTA / jury
Pip Chodorov, born on April 13, 1965 in New York has dedicated himself to
filmmaking and music composition since 1972. He studied cognitive science
at the University of Rochester, NY and film semiotics at the University of
Paris, France. He has worked in film distribution - previously Orion Classics,
NYC; UGC, Paris; Light Cone, Paris; and, currently, Re:Voir Video, Paris,
which he founded in 1994 and The Film Gallery, the first art gallery devoted
exclusively to experimental film. He is also co-founder of L‘Abominable,
a cooperative do-it-yourself film lab in Paris, and the moderator of the
internet-based forum on experimental film, FrameWorks.
Braňo Špaček (1968) sa narodil v Bratislave. Ako hudobník je známy
najmä svojím účinkovaním v kapele Kosa z nosa. Filmovej tvorbe sa
začal venovať už v dvanástich rokoch natáčaním krátkych hraných,
ale aj animovaných filmov na 16mm kameru. Od roku 1988 robil
grafické titulky, optické efekty či colour timing vo filmových laboratóriách STV a na Kolibe. Následne pracoval už na vlastných filmových
projektoch alebo spolupracoval s televíziami, agentúrami, či malými
produkčnými firmami. Od roku 1990 natočil 200 videoklipov, medzi
inými pre Slobodnú Európu, Med, Zónu A, Janu Kirschner, Andreja
Šebana. Za videoklip „Miles“ pre skupinu Lavagance dostal Aurela
v roku 2007. Popri práci na televíznych spotoch a programoch sa
venuje dokumentárnym a krátkym filmom. Krátky film „Kúpele Centrál“ získal cenu Viper 2006 Switzerland a bol zaradený do celosvetovej distribúcie.
Braňo Špaček (1968) was born in Bratislava. As a musician, he is known
for his performances with the band Kosa z nosa. As a filmmaker, he began
shooting short fiction and animated films on a 16mm camera when he was
just twelve years old. In 1988, he started to work on graphic subtitles,
visual effects and colour timing in film laboratories of the Slovak Television
and in the film studio “Koliba”. Subsequently, he began to focus on his own
film projects and cooperated with broadcasters, agencies and small production companies. Since 1990, he has created 200 music videos for various
bands and musicians as Slobodná Európa, Med, Zóna A, Jana Kirschner,
Andrej Šeban. The video “Miles” for the group Lavagance was awarded the
Aurel 2007. In addition to working on television spots and programmes, he
devotes himself to documentaries and short films. In 2006, his short Kúpele
Centrál / The Central Spa won the Viper Award in Switzerland and was
included in global distribution.
9
10
ANČA MUSIC VIDEO AWARD POROTA / jury
Tamás Liszka (36) študoval filozofiu, filmovú vedu a umelecké médiá.
Je zakladateľom festivalu animácie Anilogue, ktorý sa koná v Budapešti a vo Viedni, a nezávislej distribučnej spoločnosti SzimplaFilm.
Tamás mal na starosti medzinárodnú produkciu celovečerného filmu
District, ktorý vyhral ocenenie v Annecy i v Ottawe, a krátkeho filmu
Maestro, nominovaného na Oscara . V súčasnosti produkuje nový
maďarsko-islandský animovaný film s názvom Egill.
Tamás Liszka (36) studied philosophy, film theory and media art. He is the
founding director of Anilogue animation festival of Budapest and Vienna,
and SzimplaFilm, an independent film distribution company. Tamás managed the international campaigns for District, an Annecy and Ottawa
winning animated feature, and Maestro, an Oscar nominated short film.
He currently works as the producer of Egill, a new Hungarian-Icelandic
animated movie.
Admirál Kolenčík / www.vimeo.com/kolencik, www.kolencik.org
12
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Anča Award
Anča Award je medzinárodná súťaž animovaných filmov do 30 minút, ktoré vznikli
za posledné dva roky. Tento rok prišlo do
súťaže 421 filmov z celého sveta a do súťažných blokov bolo nakoniec zaradených 28
snímkov zo 17 krajín.
/
Anča Award is an international competition
of animated films up to 30 minutes that were
created in the last two years. This year, 421 films
from around the world entered the competition.
From these we chose 28 pictures from 17 countries, which were divided into several competition blocks.
Porota / Jury
* Eva Michalková / SK /
* Ivan Maximov / RU /
* Veljko Popović / HR /
Kamene / Stones
Katarína Kerekesová
© Katarína Kerekesová – Od plotny
Slovensko / Slovakia
2010, 26‘00‘‘
www.foolmoonfilm.com
V kameňolome pracuje desať mužov. Sú podobní kameňom, ktoré každodenne presúvajú v mechanickom rytme práce. Jedného
večera sa tento rytmus naruší. Do kameňolomu príde žena predáka. Vnesie do tohto
priestoru cit a ľudskosť. Čoskoro pochopí, že
to nie je miesto pre jej život...
/
Stones is a story about a quarry where ten men
are working. They resemble the rocks which
they move everyday in the mechanical rhythm
of their work. One evening, this rhythm is
disrupted. The quarry is visited by the foreman’s
wife, bringing emotion and humanity into this
rough environment. But soon she understands
this is no place for her to live.
Krokodíl / Krokodill / Crocodile
Kaspar Jancis © Eesti Joonisfilm Studio
Estónsko / Estonia
2009, 17‘00‘‘
[email protected]
Príbeh bývalej opernej hviezdy, ktorá je odkázaná na zabávanie detí v kostýme krokodíla v herni obchodného centra. Takýto život
niekdajšieho popredného tenora nenapĺňa,
priam sa mu protiví, a preto si frustráciu
vybíja hrubým správaním. Až pokým mu
jedného dňa do života nevstúpi osudová
žena a... krokodíl.
/
The story of a former opera star who must by
the will of Fate work as a Crocodile in a styrofoam costume entertaining children in the children’s playroom of a shopping centre. This kind
of life seems joyless and even disgusting to the
former leading tenor, and he vents his frustration by behaving rudely. Until one day, into his
life enters a fateful woman and…a crocodile.
Stanley Pickle
Victoria Mather © NFTS
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 11‘20‘‘
www.stanleypicklemovie.com
Stanley nikdy nechodí von. Rád sa hrá s naťahovacími hračkami a každý večer ho mama
pobozká na dobrú noc. Má pritom dvadsať
rokov. Problém je, že si myslí, že všetko je
v úplnom poriadku, až kým sa nestretne
s tajuplnou dievčinou, ktorá mu prevráti
život naruby...
/
Stanley never goes outside. He likes to play with
his clockwork toys and every night his mother
kisses him goodnight. Stanley is twenty. The
trouble is that Stanley thinks this is all quite
normal, until an encounter with a mysterious girl
turns his world upside down...
Žabožrúti / Norit Krupi /
To swallow a Toad
Spánok / Schlaf / Sleep
Kde bolo, tam bolo, v malom meste žila
hŕstka „bacuľatých“ intelektuálov. Boli bystrí, dobrí, predvídaví a úspešní. Dôvod ich
úspechu spočíval v tom, že jedli žaby. V tom
istom meste však žilo aj zopár „hranatých“
intelektuálov. Nažívali spolu v mieri, až kým
jedného dňa jeden „hranatý“ nezistil, že
„bacuľatí“ jedia žaby...
/
Once some “round” intellectuals lived in a small
town. They were smart, kind, farsighted and successful. The reason for their success – they could
swallow toads. But some that were “square” also
lived in the small town. They lived in peace until
one day a “square” discovered that the “rounds”
swallow toads…
Poriadne sa nadýchni predtým, než naveky
zaspíš. Uspávanka pre pokojný odchod do
sveta snov.
/
Full breath ahead into the final sleep. A lullaby
for a silent decline.
Jurgis Krasons © Rija Films
Lotyšsko / Latvia
2010, 10‘00‘‘
www.rijafilms.lv
Claudius Gentinetta, Frank Braun
© gentinettafilm
Švajčiarsko / Switzerland
2010, 4‘09‘‘
www.gentinettafilm.ch
13
14
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Zázračná nemocnica /
The Wonder Hospital
Medzi medveďmi / Between Bears
Beomsik Shimbe Shim © CalArts
Južná Kórea / South Korea
2010, 11‘20‘‘
www.shimbe.com
Eran Hilleli © Bezalel Academy of Art and
Design Jerusalem
Izrael / Israel
2010, 5‘22‘‘
www.eranhilleli.com
Bizarná cesta po záhadnej nemocnici, ktorá
mení vnímanie fyzickej krásy.
/
A surreal journey though a mysterious hospital
that alters the perception of physical beauties.
Príbeh skupiny ľudí, ktorá sa vybrala po
stopách čierneho medveďa.
/
A tale of a pack who set out on a journey in the
trails of a black bear.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
1923 alias nebo / 1923 aka Heaven
Max Hattler
Dánsko / Denmark
2010, 1‘50‘‘
www.maxhattler.com
Film je založený na motíve Lesageovej maľby
„Symbolická kompozícia duchovného sveta“
z roku 1923. Druhý film, 1925 (alias peklo), je
natočený podľa motívu Lesageovej maľby
„Symbolická kompozícia duchovného sveta“
z roku 1925. Oba filmy vznikli počas piatich
dní za pomoci študentov animácie a počítačových grafikov, ktorí sa zúčastnili dielne
animovanej tvorby vo Viborgu, v Dánsku.
/
The film is based on Lesage’s painting “A symbolic Composition of the Spiritual World” from
1923. The second film, 1925 (aka Hell) is based
on Lesage’s painting ‚“A symbolic Composition of
the Spiritual World” from 1925. Both films were
created with student animators and CG artists
at The Animation Workshop in Viborg, Denmark.
Ticho, ktoré sa skrýva za štekotom
/ Le silence sous l‘écorce /
The silence beneath the bark
Joanna Lurie © Lardux Films
Francúzsko / France
2010, 11‘08‘‘
www.joannalurie.com
Ukrytí v hlbinách nádherného lesa v úžasnej
bielej prikrývke, malé zvedavé stvorenia objavia, aký krásny, príťažlivý a biely je sneh...
keď ich na ceste zaveje k podivuhodným
stretnutiam s niečím zvláštnym a úžasným.
Tento nočný príbeh prekypuje nehou.
/
In the depths of a great forest clad in a great
white mantle, curious little creatures discover
how beautiful and fascinating and white snow
is… as it whirls them giddily on their way to
extraordinary encounters with the strange
and wonderful. A nocturnal tale brimming with
tenderness.
Jazýček / Kielitiettyni /
The Tongueling
Menšia izba / Der Kleinere Raum /
The Smaller Room
Uprostred zamrznutej krajiny sa ozýva
klopanie na drevo. Osamelý muž hľadá niečo,
čo by sa dalo oblízať.
/
Wooden knocks are echoing in a frozen landscape when a lonesome man is searching for
a tongueling of his own.
V izbe je škatuľa. V tej škatuli je les a v tom
lese stratené dieťa. Živé bytosti vyrobené
z papiera sa v „Menšej izbe“ objavujú
a strácajú.
/
In a room there is a box. In the box there is a
forest. In the forest there is a lost child. Living
beings made of paper appear and vanish in “Der
kleinere Raum”.
Elli Vuorinen © Turku Arts Academy
Fínsko / Finland
2010, 4‘15‘‘
www.ellivuorinen.com
Cristobal Leon & Nina Wehrle
Nemecko / Germany
2009, 2‘20‘‘
www.itsrainingelephants.ch
15
16
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Vonkajší svet / The External World
David O‘Reilly © DETAiLFILM
Nemecko / Germany
2010, 15‘00‘‘
www.theexternalworld.com
Chlapec sa učí hrať na klavíri.
/
A boy learns to play the piano.
Cesty nenávisti / Paths of hate
Damian Nenow © Platige Image
Poľsko / Poland
2010, 10‘00‘‘
www.pathsofhate.com
Krátky príbeh o démonoch, ktorí driemu
v hĺbke ľudskej duše a majú schopnosť
priviesť ľudí až na pokraj slepej nenávisti,
zúrivosti a hnevu.
/
A short tale about the demons that slumber
deep in the human soul and have the power to
push the people into the abyss of blind hate, fury
and rage.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Dvojičky zo Sunset Street / Les
Bessones del carrer de Ponent /
The twin girls of Sunset Street
Marc Riba & Anna Solanas
© I+G Stop Motion
Španielsko / Spain
2010, 13‘00‘‘
www.stopmotion.cat
Mastičky, elixíry a obklady. Enriqueta
a Ramoneta sa o vás postarajú so všetkou
diskrétnosťou, obozretnosťou a prívetivo.
Nájdete ich na Sunset Street 17 A v Barcelone. Nič z toho, čo ponúkajú, sa nepredáva
v drogériách, ani lekárňach.
/
Ointments, elixirs and poultices. Enriqueta and
Ramoneta will attend your needs with discretion, reserve and pleasant manners at Sunset
Street No. 17A, Barcelona. Not sold in drugstores
or chemist‘s shops.
Esterhazy
Izabela Plucinska © Donten & Lacroix,
Clay Traces, TVP S.A.
Poľsko / Poland
2009, 25‘00‘‘
[email protected]
Hrdinom príbehu je slabozraký zajačik Esterházy z viedenskej dynastie Esterházyovcov.
Do Berlína ho poslal starý gróf Esterházy,
aby si tam našiel veľkú, zdravú a silnú zajačicu niekde pri tajomnom Berlínskom múre.
Esterházy sa tam presťahuje so svojou
osudovou láskou Mimi, no s príchodom roku
1989 Berlínsky múr padá...
/
The hero is a young, purblind and sawn-off
bunny Esterhazy from the Esterhazy-Dynasty
in Vienna. He is sent to Berlin by the Patriarch
Count Esterhazy, to find a huge, healthy and
beefy bunny woman near by some mysterious
Berlin Wall. Esterhazy will move there with the
love of his life: Mimi, but as it is 1989… the Berlin
Wall comes down…
Pixely / Pixels
Patrick Jean © ONE MORE PRODUCTION
Francúzsko / France
2010, 2‘34‘‘
[email protected]
Invázia 8-bitových stvorení v New Yorku!
/
New York invasion by 8-bits creatures!
Príšera z Alfy-9! / The Terrible
Thing of Alpha-9!
Jake Armstrong © School of Visual Arts
USA
2009, 6‘00‘‘
jakedraws.blogspot.com
Vesmírny lovec príšer putuje na pustú planétu, aby tam zabil hrôzostrašného netvora.
/
A space bounty hunter travels to a lonely planet
to kill a terrible monster.
17
18
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Videogioco, obrázkový experiment
/ Videogioco a loop experiment
Veľký tresk, veľký rast / Big Bang
Big Boom
Donato Milkyeyes Sansone © Milkyeyes
Taliansko / Italy
2009, 1‘30‘‘
[email protected]
Blu © artsh.it
Taliansko / Italy
2010, 9‘55‘‘
www.blublu.org
Videogioco je nezmyselný groteskný príbeh,
ktorý začína päsťou a odseknutou hlavou...
/
Videogioco is a non-sense and grottesque story ,
it begins with a fist and a cut head...
Krátky nevedecký príbeh o evolúcii a jej
možných následkoch.
/
A short unscientific story about evolution and its
possible consequences.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
8bitov / 8bits
Valere Amirault, Jean Delaunay, Benjamin
Mattern, Sarah Laufer © SUPINFOCOM
Valenciennes
Francúzsko / France
2010, 6‘57‘‘
www.8bitsmovie.com
Svet videohier je nemilosrdný a krutý... Nič
sa za desaťročia nezmenilo: keď vyhráš, prežiješ. Napriek tomu, že technológie sú stále
lepšie, cieľ je ten istý. Teraz však prichádza
nová revolúcia, ktorá chce pôvodné herné
princípy úplne zrušiť. John má poslanie tomu
zabrániť.
/
The world of video games is cruel and pitiless...
Nothing has changed in decades: you win, you
live. Even if the technologies are always more
powerful, the goal remains the same. But now,
a revolution is coming and the retro-gaming’s
essence is about to be lost forever. John is chosen
to be the one to prevent this to happen..
Nešťastný koniec / Chroniques de
la poisse / Sticky Ends
Osman Cerfon © Je Suis Bien Content
Francúzsko / France
2010, 6‘17‘‘
[email protected]
Jinx je muž s rybou hlavou. Z úst mu unikajú
osudové bubliny. Vždy, keď sa jedna z nich za
niekým vyberie, postihne ho veľké nešťastie
a zle skončí...
/
Jinx is a man with the head of a fish. Misfortune
bubbles escape from his mouth. When one of
them follows somebody, he becomes dogged by
bad luck, and comes to a sticky end…
Lovec hmoty / Matter Fisher
David Prosser © Royal College of Art
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 07‘25‘‘
www.daveprosser.co.uk
Náhodná cesta, ktorá osamelého rybára
privedie k zvláštnej hmote.
/
A serendipitous journey in which a lone fisher is
united with a form of estranged matter.
Potápači v daždi / Tuukrid vihmas /
Divers in the Rain
Priit Pärn & Olga Pärn © Eesti Joonisfilm
Studio
Estónsko / Estonia
2010, 24‘00‘‘
[email protected]
Príbeh každodenného potápača a nočnej
zubárky. Bozkávajú sa vždy len na rozlúčku.
On je potápač a musí sa potápať. Ona je
unavená a musí spať. Jej spánok však nie je
pokojný. Veľká loď sa v daždi pomaly potápa
a nikto nevie, kedy nadíde čas na poslednú
cigaretu.
/
This is a story about an everyday diver and
a night dentist. Their kisses are always good-bye
kisses. He is a diver and he has to dive. She is
tired and has to sleep. But there are no silent
places in her dreams. And a big ship is slowly
sinking in the rain. Nobody knows when it is
time for the last cigarette.
19
20
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Zimný slnovrat /
The Winter Solstice
Podvedomý život / Underlife
Krátko predtým než zomrel, sa posledný raz
stretol so starou láskou.
/
Shortly before he died, he had dated his old lover
once again.
Podvedomý život je intertextuálna cesta
rôznymi zložkami pamäte, pohľadmi na
minulosť a predstavami cez sféru nie úplne
vedomých vnemov, ktoré v nás vyvoláva
okolitý svet. Podobá sa na sen, ktorý sa
miestami prelína s realitou a nevyhnutne
kladie otázku, či rozklad a smrť predstavujú
skutočný základ našej existencie.
/
Underlife is an intertextual journey through
different areas of memory, views of the past and
pictures of imagination, through the sphere of
not fully conscious sensations triggered in us by
reality. It resembles a dream which sometimes
blends with reality and inevitably raises the
question of whether disintegration and passing
are the true essence of existence.
Chen Xi © CONGRONG FILM
Čína / China
2009, 11‘20‘‘
[email protected]
Jaroslaw Konopka
© Studio Munka / Se-ma-for
Poľsko / Poland
2010, 08‘32‘‘
www.jaroslawkonopka.pl
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Príbeh jednej noci /
Übernachtung / Overnight Stay
Daniela Sherer © University of Southern
California
USA
2009, 8‘26‘‘
www.danielasherer.com
V tomto animovanom dokumentárnom filme si 83-ročná žena spomína na jednu konkrétnu noc v Poľsku v roku 1941. Mala vtedy
17 rokov a počas strašných dní holokaustu
a druhej svetovej vojny sa stretla s cudzincami, ktorí stelesňovali to najhoršie i to
najlepšie, čo sa v ľuďoch môže skrývať.
/
In this animated documentary, an 83 years old
woman recalls one particular night in 1941, in
Poland, when she was 17. In this night, amidst
the terrible days of the Holocaust and the
Second World War, she experienced interactions
with strangers that manifest both the worst and
best in people.
Chlapec s krídlami / Birdboy
Pedro Rivero, Alberto Vazquez © Abrakam
Estudio S.L.
Španielsko / Spain
2010, 12‘40‘‘
www.birdboy.net
Hrozná priemyselná havária navždy zmení
život malej Dinki. Teraz jej osud spočíva na
krídlach excentrického kamaráta Birdboya,
outsidera, ktorý sa ukrýva v Mŕtvom lese
a pred svetom uniká do fantázie...
/
A terrible industrial accident changes Little
Dinki‘s life forever. Now, Dinki‘s fate may ride
on the wings of her eccentric friend Birdboy,
a misfit who hides in the Dead Forest lost
in his fantasies...
Rozhnevaný muž /
Sinna Mann / Angry Man
Stratené mesto Świteź / Świteź /
The Lost Town of Świteź
„Rozhnevaný muž“ je film o tajomstvách,
ktoré by nemali byť tajomstvami. Keď umrie
matka ryba, Bojovi stačilo. Vďaka sile svojej
vlastnej fantázie ide ďalej.
/
“Angry Man” is a film about secrets that
shouldn’t be secret. When the mommy-fish dies,
Boj has had enough, and gets power from his
own fantasy to go further.
19. storočie - obdobie romantizmu. Náhodný
cestovateľ objaví tajomstvo strašidelného
mesta na dne zabudnutého jazera.
/
19th Century - The Romantic Period. A traveller
accidentally discovers a secret of a ghostly town
at the bottom of a forgotten lake.
Anita Killi © Trollfilm
Nórsko / Norway
2009, 20‘
[email protected]
Kamil Polak © Human Ark
Poľsko / Poland
2010, 21‘00‘‘
www.switez.com
21
Peter Budinský / www.peterbudinsky.com
emilee / www.pekpek.sk
24
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Anča Music
Video Award
Anča Music Video Award je medzinárodná
súťaž animovaných videoklipov, ktoré vznikli
za posledné dva roky. V roku 2011 bude
udelená po prvýkrát. Do tejto špeciálnej
kategórie bolo vybraných 36 videoklipov
z 13 krajín.
/
Anča Music Video Award is an international competition of animated videos created in the last
two years. This year, the award will be given for
the first time. 36 videos from 13 countries were
chosen to compete in this special category.
Porota / Jury
* Pip Chodorov / USA /
* Braňo Špaček / SK /
* Géza M. Toth / HU /
Som na rade / My Turn
Vassili
Medvede kývaním hlavy potvrdzujú smutnú
pravdu o zlomenom srdci.
/
Swinging bears demonstrate that the heart is
broken to pieces.
Projekt vznikol na základe piesne francúzskej kapely Logo „La Vie Moderne“ (Moderný život). Hlavným cieľom bolo vymyslieť
príbeh, ktorého jediným oporným bodom je
hudba, keďže pieseň nemá žiaden text. Keď
už video vzniklo, napadlo nám skomponovať
skladbu, ktorá by ešte lepšie zodpovedala
videu.
/
This project was originally based on the song by
a French band Logo, “La Vie Moderne“ (Modern
Life). The main goal was to create a story with
the music as the only support, as the song had
no lyrics. Once the video was created, it occurred
to us that we could compose a song that would
correspond even better with the video.
Basement Jaxx ft Lightspeed Champion
Tomek Ducki © XL Recordings
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 3’32’’
[email protected]
Kadavre Exquis
Francúzsko / France
2010, 3’05’’
http://cargocollective.com/Kadavrexquis
[email protected]
Auto na elektrinu / Electric Car
They Might Be Giants
Max Porter & Ru Kuwahata
© Tiny Inventions
USA
2009, 3’30’’
www.tinyinventions.com
[email protected]
„Auto na elektrinu“ je videoklip k pesničke
kapely They Might Be Giants, ktorý vznikol
kombináciou viacerých druhov animácie.
Zvieratká vykukujú z úkrytu, aby videli elektromobil, ktorý sa potichu ženie krajinou.
Pasažieri vozidla, dievča a pes, pozývajú
celý svet, aby sa k nim pripojil na ceste do
nového dňa.
/
“Electric Car” is a music video to a song by They
Might Be Giants that uses mixed media animation. Animals come out of their shelters as an
electric car rolls silently across the landscape.
The drivers, a girl and her dog, invite the world
to join them as they journey into a new day.
Nabiť, páľ! / Reloaded
Baskerville
Marieke Verbiesen © Marieke Motion Design
Nórsko / Norway
2010, 03’42’’
http://marieke.nu/reloaded_musicvideo/
[email protected]
Animovaný videoklip pre holandské elektronické duo Baskerville. V hravej pixelovanej
animácii sa príšerky hýbu podľa rytmu a melódie hudby. Nevydarený pokus v laboratóriu
mal za následok vznik nezvyčajných stvorení. Tie utečú do veľkomesta a zanechajú po
sebe riadnu spúšť.
/
Animated music video for Dutch electronic music
duo Baskerville. In this playful stop-motion animation monsters move to the beats and melody
of the music. The characters come into existence
after a failure in a laboratory, from which they
manage to escape and find their way into the
city, leaving a path of destruction behind.
Hlupáci / Stupid People
Didier Tovel – Dirty Deeds
Flying V © WIZZdesign°
Francúzsko / France
2010, 1’50’’
[email protected]
Flying V režíroval videoklip k pesničke Hlupáci kapely Dirty Deeds.
/
A music video for the song „Stupid People“ by
Dirty Deeds directed by Flying V.
25
26
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Todor & Petru
The Thunderclaps
CRCR © WIZZdesign°
Francúzsko / France
2010, 2’40’’
[email protected]
Videoklip k piesni „Súdny deň“, ktorú nahrali
The Thunderclaps ft. Orifice Vulgatron,
Ghetto, Shameless a Deadly Hunta, režíroval
CRCR.
/
Music video of the song “Judgement Day“ by
The Thunderclaps ft. Orifice Vulgatron, Ghetto,
Shameless and Deadly Hunta, directed by CRCR.
Baby I‘m yours
Breakbot
Irina Dakeva © WIZZdesign°
Francúzsko / France
2010, 2’30’’
[email protected]
Pieseň „Baby I‘m yours“ nahral Breakbot
v spolupráci s Irfanom. Videoklip režírovala
Irina Dakeva.
/
Music video of the song “Baby I‘m yours“ by
Breakbot ft. Irfane and directed by Irina Dakeva.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Za vozíkom / Carrinho por trás /
Behind the trolley
Edgard Scandurra
Bruno Galan & Cesar Trinca
Brazília / Brazil
2010, 02’57’’
[email protected]
Známi brazílski hudobníci nahrali album
pre deti s názvom „Malý občan“. Neskôr sa
rozhodli, že by ho chceli vydať i vo forme
DVD, a tak oslovili výtvarníkov a animátorov.
Videoklip k pesničke „Za vozíkom“ vytvorili
Bruno Galan a Cesar Trinca.
/
Brazilian famous musicians have recorded a CD
for children – “Pequeno cidadao“. Later on, they
decided to put together a DVD, so they called
many artists for all the songs. This is an animation for the song “Carrinho por trás“, made by
Bruno Galan and Cesar Trinca.
Je to láska / This is Love
Li Xingyu
Lei Lei © Tsinghua University Academy of
Fine Arts
Čína / China
2010, 2’38’’
www.raydesign.cn
[email protected]
Keď sa dvaja majú radi, zaľúbene sa
objímajú. Zrazu chlapec zistí, že dievča má
v ponožke dieru.
/
A love story. When the lovers affectionately hug,
the boy finds there is a hole in his girl’s socks.
Androidie porno / Android Porn
Kraddy, Mochipet
T. Knipf & A. Kronbeck © MUSCLEBEAVER
Nemecko / Germany
2010, 4’39’’
[email protected]
Oficiálny videoklip ku Kraddyho pesničke „Androidie porno“, ktorú zremixoval
Mochipet´s Godzillaporn.
/
Official music video for Mochipet‘s Godzillaporn
Remix for “Android Porn“ by Kraddy.
Nesmrteľná milenka /
Immortal Beloved
Neil Anderson-Himmelspach
Dax Norman
USA
2010, 5’03’’
www.daxnorman.com
[email protected]
Cestovanie v čase a príbehy viacerých
generácií. Pirátsku loď naháňajú neviditeľní
kyklopovia. Edgara Allana Poea sledujú
dvaja Indiáni s lukmi a šípmi. Autorova babička sa skrýva medzi dvomi významovými
rovinami animácie v dvoch rôznych chvíľach
jej života...
/
Different moments in time, the story of many
generations. A pirate on the ship is chased by
an invisible Cyclops. Edgar Allan Poe is watched
by 2 Native Americans with Bows and Arrows.
The artist‘s Grandmother is hidden within the
animation on 2 circumstances, at different
points in her life...
27
28
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Baltimorský tlesk / Baltimore Clap
Benga
Kristofer Ström
© Ljudbilden & Piloten AB / Blinkink
Švédsko / Sweden
2010, 03’40’’
[email protected]
Osudy úbohých príšeriek z továrne na
tlieskanie.
/
Follow some poor little creatures in a “Clap
factory“.
Zvieratá / Animals
Minilogue
Kristofer Ström
© Ljudbilden & Piloten AB / Blinkink
Švédsko / Sweden
2009, 03’40’’
[email protected]
Mesto ovládnu smiešne tancujúce tvory.
/
Funny dancing creatures takes over the city.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Moje predstavy / My Imagination
Spirit Kid
Avi Paul Weinstein
USA
2010, 3’14’’
[email protected]
Oficiálny videoklip pre kapelu Spirit Kid.
/
Official music video for the band Spirit Kid.
Och, Bože / Oh My God
Cocoon
Matteo Crinelli & Roger Haus
Španielsko / Spain
2010, 3’30’’
[email protected]
Videoklip, ktorý je zároveň krátky animovaný film. Jeho posolstvom je nádej.
/
Animated short as a music video. A message of
hope.
Hľadieť do slnka /
Stare Into The Sun
Graffiti 6
Ian Stevenson & Luke Seomore
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 04’01’’
[email protected]
Čudácky mužíček trávi celé dni odtrhnutý od
sveta. Počas toho, ako sa oddáva zvláštnemu potešeniu, sa zrazu ocitne na čarovnej
ceste.
/
Revealing the world of a strange small man,
who spends his days away from the world. While
divulging in strange pleasures he is suddenly
thrown into a fantastical journey.
NASA A Volta
Alexei Tylevich © Logan Media
USA
2009, 4’23’’
[email protected]
Ďalší deň a ďalší nevydarený kšeft s drogami
odhalí tento mládeži neprístupný ultranásilný klip, ktorý sa odohráva v 8-bitovej
izometrickej metropole. Premietal sa na
Sundance 2010 a je laureátom Grand Prix
Holandského festivalu animácie z roku 2009.
/
Another day, another drug deal gone wrong in
this NC-17 bit of ultraviolence set in an 8-bit
isometric metropolis. Direct from Sundance
2010 and winner of the Grand Prix at the 2009
Holland Animation Film Festival.
29
30
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Kamaráti ošľahaní od dažďa /
Far Weathered Friends
Deň, keď som sa stal duchom /
The day I turned into a ghost
Oficiálny videoklip k piesni „Kamaráti ošľahaní od dažďa“ od The Dead Set.
/
Official music video for: The Death Set “Far
Weathered Friends“.
Poetický videoklip o tom, čo nevie byť sám
a o tej, čo sa konečne rozhodne.
/
A poetic music video about “him“, who can‘t let
go and “her“, who‘s finally taking a decision.
The Death Set
Lazlo © Wealthy Pictures / Project Fathom
USA
2010, 2’30’’
http://wealthypictures.com/deathset.html
[email protected]
Chris Buseck
Ines Christine Geisser, Kirsten Carina Geisser © School of Art and Design Kassel
Nemecko / Germany
2011, 03’44’’
[email protected]
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Stratené dieťa / Lose This Child
Eatliz
Yuval & Merav Nathan
Izrael / Israel
2010, 03’43’’
www.onewingfly.com
[email protected]
Každá pláž nemusí byť len obyčajná pláž.
Väčšina klipu sa natáčala v noci na pláži za
pomoci piesku, vody a všetkých dostupných
prírodných efektov, ktoré vytvorili vlny a vietor. Účinkujú pohyblivé postavičky z piesku.
Akoby samotná pláž chcela vyrozprávať svoj
príbeh.
/
Sometimes a beach isn’t just a beach. Most of
the clip was shot at night on beach, using the
available sand and water and incorporating the
natural effects of the waves and the wind. All of
the characters are moving sculptures created
directly out of sand. It is as though the beach
itself is telling you its tale.
Žuvačka / Bubblegum
Clinic
Alasdair Brotherston & Jock Mooney
© Trunk
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 3’00’’
[email protected]
Mačacia hrdinka sa vznáša bizarnou,
krásnou a upokojujúcou krajinou. Letí
ponad polia veselo tancujúcich kukuričných
pukancov, pochodujúcich konfiet a obrovských zmrzlinových pohárov. Zastaví sa len
na chvíľku, aby si oddýchol predtým, než
zamieri do vesmíru.
/
Floating away through bizarre, beautiful and
balmy environments our feline explorer passes
fields of exuberantly dancing popcorn, marching
party poppers and giant knickerbocker glories,
only pausing for a bit of retail therapy before
reaching her ultimate climax in space.
Lev v kóme / Lion in a Coma
Animal Collective
Ori Toor © The Shenkar School of Engineering and Design
Izrael / Israel
2010, 4’44’’
[email protected]
Videoklip k piesni „Lev v kóme“ od skupiny
Animal Collective vznikol ako nekontrolovaný prúd myšlienok. Bez scenára a plánovania.
/
A stream of consciousness video for the song
“Lion in a Coma“ by Animal Collective. No scripting or planing ahead.
Najbohatšia kráľovná /
The Wealthiest Queen
Luluc
Lucy Dyson
Austrália / Australia
2009, 2’56’’
[email protected]
Videoklip inšpirovaný hollywoodskymi
muzikálmi Busbyho Berkelyho z tridsiatych
rokov.
/
Inspired by Busby Berkely‘s 1930s Hollywood
musicals.
31
32
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Von / Out
Longital
Eva Delinčáková © Volda University College
Nórsko / Norway
2011, 3’48’’
[email protected]
Animovaný hudobný klip o mužovi a jeho
ceste. Muž zistí, že cesta von nie je tá správna a tak hľadá cestu dovnútra, kde nájde
farebnú krajinu a objaví nový svet.
/
An animated music video about a man and his
journey. The man realizes that the way out
is a wrong way, so he is trying to find a way
that goes inside his fantasy where he discovers
another world.
Slečna Daisy Cutterová /
Miss Daisy Cutter
The Veils: „Nux Vomica“
Laen Sanches
Francúzsko / France
2010, 5’40’’
www.laensanches.com
[email protected]
„Slečna Daisy Cutterová“ je krátky animovaný film Laena Sanchesa na skladbu „Nux
Vomica“ od The Veils. Ak by Walt Disney
požil nejaké zlé svinstvo, takto nejako by
vyzeral jeho trip. Tak potom nevravte, že vás
nikto nevaroval.
/
“Miss Daisy Cutter“ is an animated short film
by Laen Sanches featuring “Nux Vomica“ by
The Veils. If Walt Disney took some bad acid this
is what his trip would look like. Don’t say you
weren’t warned.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Shaolin Vs Wu-Tang
Scram Jones
Konee Rok © Konee Rok Productions, Inc
USA
2011, 2’30’’
www.KoneeRok.com
[email protected]
Do nahrávacieho štúdia preniknú nindžovia.
/
Real life recording studio is infiltrated by ninjas.
Máme všetko /
We Have Everything
Young Galaxy
Sinbad Richardson © Vienna Pitts Creative
Kanada / Canada
2011, 3’57’’
www.viennapitts.com
[email protected]
Mladá hrdinka Jennifer nemá bohvieaký
príjem. Predáva tričká v obchoďáku, čím si
zarobí na živobytie, no nemôže si dovoliť
žiadny prepych. Nedávno sa s ňou začali diať
čudné veci. Takmer prišla o život, no stvoriteľ ju znova oživil a poslal späť do práce, aby
mal kto platiť účty.
/
The main character, Jennifer, works a menial job
selling t-shirts at the mall, she makes enough
money to get by but not enough to enjoy
luxuries. Ultimately, Jennifer stars to show
symptoms of sudden accidental death. When she
faces her maker she is put back to work for just
cause of unpaid bills.
Hanba / Shame
Inward Eye
Rémy M. Larochelle © Aviva Communications
Kanada / Canada
2009, 3’07’’
[email protected]
Animovaný videoklip pre kapelu Inward Eye.
Zvieratá sa spamätali a už to nemôžeme
zmeniť. Povstali proti nám. Hanbime sa
za všetky omyly, ktorých sme sa dopustili.
Subkultúrne ilustrácie ožijú na plátne.
/
An animated music video for the band Inward
Eye. The animals have awoken, there‘s nothing
we can do. It‘s rising and it‘s coming for us.
Shame on us for our past mistakes. Imagine
counter culture illustrations taking life on the
screen.
Medzi dvoma bodmi /
Between Two Points
The Glitch Mob ft. Swan
motiphe
Rakúsko / Austria
2011, 2’15’’
www.motiphe.org
[email protected]
Príbeh o závažnosti závislosti.
/
A tale about the weight of dependency.
33
34
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Čakanie / Waiting
My Robot Friend
Liam Stevens © MakeMake Studio
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 2’41’’
www.makemakestudio.com
[email protected]
Videoklip sa odohráva v Japonsku v období
Edo. Zobrazuje dlhý a pokojný návrat
k úzkostlivo čakajúcej partnerke.
/
Music video set in Edo period Japan depicting
a man‘s long and serene journey back to his
anxiously waiting partner.
Ariel
Stateless
FIELD © FIELD.io LTD
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 03’30’’
[email protected]
Digitálne tanečné predstavenie, ktoré
zobrazuje večný boj dobra a zla, je zároveň
videoklipom k najnovšiemu singlu skupiny
Stateless s názvom Ariel, ktorý vydal label
Ninja Tune. Animátori zo štúdia FIELD zobrazili dvoch protivníkov z piesne ako surrealistické postavy, ktoré sa pohybujú v priestore.
/
A digital dance performance exploring the
eternal struggle of good and evil, for Stateless‘
latest single Ariel released on Ninja Tune. FIELD
animated the two opponent characters of the
song as surreal human figures, drawing dynamic
sculptures into space.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Orfeov poník / Orpheus Pony
Lisa Tuyala, Marc Fragstein
Michael Fragstein © Büro Achter April
Nemecko / Germany
2011, 4’00’’
www.8apr.de
[email protected]
Orfeova cesta plná premien po stratenom
a znovunájdenom území.
/
Orpheus’ metamorphic walk through
the lost-and-found land.
Kofeín / Caffeine
Brandt Brauer Frick
Patricia Luna, Danae Diaz
Nemecko / Germany
2011, 5’02’’
[email protected]
Videoklip „Kofeín“ je vizuálnou metaforou
piesne od kapely Brandt Brauer Frick.
Akustické zvuky upravené v počítači dotvára
ručne kreslená i počítačová animácia. Analógová kresba sa spája s analógovými nástrojmi, mechanická s mechanickým rytmom
a minimalistické zvuky s minimalistickým
vizuálnym vyjadrením.
/
Caffeine represents a visual metaphor for Brandt
Brauer Frick‘s music: As acoustic sounds are put
together electronically, hand-drawn images are
animated by traditional and computer media.
Analogue drawing + analogue instruments /
mechanical aesthetics + mechanical rhythms /
minimal sounds + minimum visual language.
Na povrázku / On a String
Byť sama sebou / Free To Be Me
Videoklip na singel Zdenky Prednej „Na
povrázku“ z albumu Srdce z bubliny. Spojenie kreslenej a počítačovej animácie je
zavŕšené postavičkami z plastelíny.
/
Music video for the song “On a String” by Zdenka
Predná from the album “Heart of Bubble”.
A combination of hand-drawn and computer
animation is completed by the use of characters
made of plasticine.
Videoklip na pieseň „Free To Be Me“ od
Harouly Rose z debutového LP „These Open
Roads“ (2011). Počúvaj stromy a nasleduj
medvedíka čistotného!
/
Music video for the song “Free To Be Me“
by Haroula Rose from the debut LP “These
Open Roads“ (2011). Listen to the trees
and follow the raccoon!
Zdenka Predná
Veronika Obertová © Vertexcreation
Slovensko / Slovakia
2010, 3’57’’
www.vertexcreation.sk
[email protected]
Haroula Rose
Veronika Obertová, Michaela Čopíková
© Ové Pictures
Slovensko / Slovakia
2011, 3’59’’
www.ovepictures.com
[email protected]
35
36
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Svetový výber /
World Selection
Výber filmov a videoklipov, ktoré sa iba
o chlp nedostali do súťaže, budú odpremietané v samostatnej sekcii Svetový výber.
/
Selection of films and music videos, which were
not selected for the competition just by the
width of hair, will be screned in a special section
World Selection.
Amsterdam
White Hinterland
Michaela Čopíková
Slovensko / Slovakia
2010, 03’05’’
[email protected]
Videoklip pre White Hinterland, pieseň
Amsterdam z albumu Kairos. Slzy používaj
múdro.
/
Music video for White Hinterland and their song
Amsterdam from the album named Kairos. Use
your tears wisely.
Zé Dos Frangos
Bezzdroj / No-Source
Cestujúci / Passager / Passenger
Automatológia / Automatology
Videoklip hudobnej skupiny Zé Dos Frangos
k ich skladbe MySoul.com.
/
Music video of the song „MySoul.com“ by Zé Dos
Frangos.
Vizuálne dielo, v ktorom chýbajú dáta
a objavujú sa chyby v programe. Softvér nie
je len prostriedkom vyjadrenia umelca či
pomôckou pri tvorbe. Umelec i softvér sú
rovnocennými tvorcami diela.
/
Visual work with missing data and program
mistakes. There is no artist using software in this
process. Both are authors. Artist and software.
Vševediaci divák pozoruje malé spoločenstvo jedincov, ktorí sa rozhodli opustiť rodisko a usadiť sa na neznámom mieste.
/
An omniscient viewer watches a little society of
individuals leaving their native world to settle
somewhere else in the unknown space.
Každodenné ľudské trápenie.
/
The anguish of everyday life of a human being.
Adam Šišulák
Slovensko / Slovakia
2010, 3‘04‘‘
Martin Búřil
Czech Republic / Česká republika
2010, 6’00”
Alexandre Cormier © EMCA
Francúzsko / France
2010, 8’00”
Thomas Jaulin-Berge © EMCA
Francúzsko / France
2010, 6’00”
37
38
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Niečo zmizlo, niečo ostalo /
Something Left, Something Taken
Max Porter & Ru Kuwahata
© Tiny Inventions
USA
2010, 10’15”
www.tinyinventions.com
Z miesta činu si zväčša páchateľ všeličo
odnesie, no niečo po sebe aj zanechá. „Niečo
zmizlo, niečo ostalo“ je animovaná čierna
komédia o tom, ako si párik na dovolenke
myslí, že odhalil úkladného vraha.
/
Everyone who enters a crime scene leaves
something behind and takes something away.
“Something Left, Something Taken” is an
animated dark comedy about a vacationing
couple’s encounter with a man they believe to be
the Zodiac Killer.
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Lavomatic
Raphaelle Tinland & Quentin Baillieux
© WIZZdesign°
Francúzsko / France
2010, 2’53”
www.wizz.fr
Chlapec bez otca. Popoludnie strávené pozorovaním bubna práčky. Snívanie s otvorenými očami sa stane bránou do dobrodružstva.
/
A young boy with an absent father. A spent
afternoon watching the washing machine.
A daydreaming becomes an initiatory trip.
Vnemoveda / Sensology
Michel Gagne
USA
2010, 6’00”
www.gagneint.com
Vnemoveda je nádherne naaranžovaná,
hravo intuitívna vizualizácia inšpirovaná
avantgardnou jazzovou improvizáciou.
/
Sensology is a beautifully choreographed and
playfully intuitive animated visualization of an
inspired and masterful avant-garde improvisational jazz performance.
Včela v utajení / Secret Bee
Blue Red
Gina Kamentsky
USA
2010, 2’30”
www.ginakamentsky.com
Daniela Krajčová © VŠMU
Slovensko / Slovakia
2010, 6’27”
[email protected]
Včela medonosná putuje za sladkým nektárom, ktorého znázornenie a povrch sa neustále menia. Film vznikal frame za framom
kreslením a maľovaním priamo na starý
filmový materiál, čím vznikla pozoruhodná
séria farieb a obrázkov. To všetko dotvára
šialená hudba pozoruhodného hudobného
„rozkladateľa” Davea Phillipsa.
/
Secret Bee ventures toward the sweet honeyspot where representation and surface push
and pull each other like a two-headed lama. Film
footage was produced frame by frame, painting
and drawing directly on found film stock resulting in a cavalcade of colour and image. Secret
Bee features a super twisted piece of music
by Sonic de/constructor extraordinaire Dave
Phillips.
Dospelá dcéra sa stará o otca v miestnosti
rozdelenej na červenú a modrú časť. Dcéra
sa pohybuje v modrom priestore, otec
v červenom. Vo chvíli, keď dcéra vkročí do
otcovho červeného priestoru, začnú sa jej
vynárať útržky spomienok na detstvo.
/
An adult daugher takes care of her father in
a room divided into a blue and a red part. The
daughter moves in the blue space and the father
in the red one. As the daughter passes the border into the red space, it evokes fragments of her
childhood memories.
Zázračná kocka a pingpong /
Magic Cube and Ping-Pong
Lei Lei Tsinghua
© University Academy of Fine Arts
Čína / China
2009, 4’38”
www.raydesign.cn
Príbeh sa odohráva v meste Zázračná
kocka. Všetci obyvatelia tohto mesta majú
namiesto hláv kocky. Na pingpongovom turnaji vypadne jedna loptička z okna a hlavný
hrdina sa ju vyberie hľadať. Stretne pritom
najkrajšiu kockáčku, akú kedy videl.
/
The story takes place in the city of Magic Cube,
where people’s head are made of magic cubes.
In a Ping Pong tournament, the ping pong ball
accidentally fell down the window, and the
protagonist starts his journey of finding the ping
pong ball. Eventually, he meets the most beautiful magic cube girl.
39
40
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Klávesopolis / Teclópolis
Javier Mrad © CanCanClub
Argentína / Argentina
2009, 12’10”
www.teclopolis.com.ar
Kde bolo, tam bolo, tancovali vo vetre staré
časopisy, keď tu sa zrazu myš a za ňou celá
civilizácia pustili v ústrety neodvratnému
osudu. Super 8-milimetrová kamera v tom
zhone hľadá stratenú lásku. Plastový odpad
sa nahromadil v takom množstve, že ani
najvzdialenejšie pláže pred ním nie sú
v bezpečí.
/
Once upon a time old magazines were dancing
in the wind. Suddenly, a mouse; and then
a whole civilization started running towards its
inevitable destiny, while a super-8 camera was
searching for a lost Love. The amount of plastic
waste reached a point where not even the most
distant beaches are safe.
SVETOVÝ VÝBER / world Selection
Fľaša / Bottle
Kirsten Lepore © CalArts
USA
2010, 5’25”
Krátky film animovaný technikou pixilácie sa
odohráva na pláži, na snehu i pod morskou
hladinou a vyrozpráva príbeh zaoceánskej
korešpondencie medzi dvoma postavičkami
prostredníctvom predmetov vo fľaši.
/
Animated on location at a beach, in the snow,
and underwater, this stop-motion short details
a transoceanic conversation between two
characters via objects in a bottle.
Ako si poradiť s nezmyslami /
How to Deal With Nonsense
Zuby múdrosti / Wisdom Teeth
Zdá sa vám, že je svet usporiadaný a zrozumiteľný? Prečo by sme sa však mali trápiť
a snažiť sa ho pochopiť, keď je také ľahké
a zábavné plaviť sa nánosmi nezmyslov…
Guľatá Pramatka mieša vývar, para stúpa
a chýry o ňom sa dostanú až k Veľkému
škrečkovi do oblakov… A čo ďalej? Nebojte
sa, všetko sa dobre skončí.
/
Does the world seem to you coherent and comprehensible? ... But why struggle to understand
when we can joyfully slide through so many layers of nonsense... The Spheric Mother Superior
keeps the broth boiling and the steam rising,
and all the rumours will be taken to the Great
Hamster in the sky. And then...? Don’t worry,
there’s a happy end.
Nigel podľahne nevinným kamarátovým
prosbám.
/
Nigel gives in to his friend‘s innocent request.
Veronica Solomon
Rumunsko / Romania
2010, 4’49”
Don Hertzfeldt
USA
2010, 5’30”
www.bitterfilms.com
VHS
Mucha vo vzduchu / Fly in the sky
VHS zobrazuje nezvyčajný stret digitálneho
a analógového sveta. Tento konflikt je zároveň metaforickým pohľadom na zápasenie
starých animačných techník s novými.
/
VHS shows a peculiar collision between the
digital and the analogue world. The conflict is
at the same time a metaphorical vision of a duel
between old techniques of animation and the
new ones.
„Povedzme, že mucha uviazne v pavučine
a pavúk ju vycicia. Vo vesmíre sa takéto
veci dejú, no nesmie sa na ne zabúdať.
Ak by upadli do zabudnutia, poškvrnilo by
to vesmír. Rozumiete, čo tým myslím?“
(I. B. Singer) Posledných 800 rokov mnoho
mníchov, mníšok a väzňov snívalo o úniku
z kláštora Abbey de Fontevraud.
/
“Let us say that a fly has fallen into a spider
web and the spider has sucked her dry. This
is a fact of the universe and such a fact
cannot be forgotten. If such a fact should be
forgotten, it would create a blemish in the
universe. Do you understand me or not?”
(I. B. Singer) For the last 800 years many
monks, nuns and prisoners dreamed of
escaping the Abbey de Fontevraud.
Przemek Liput
Poľsko / Poland
2010, 3’36”
Vera Neubauer
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 4’45”
41
42
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Cornfake
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Vlci / Wolves
Peter Skala © VŠMU
Slovensko / Slovakia
2010, 6’55”
Rafael Sommerhalder © Royal College of Art
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 5’56”
Príbeh o konci sveta z pohľadu unudeného
nenažranca.
/
Story about the end of the world through bored
glutton’s eyes.
Vytie vlkov, trápna nehoda a premárnená
príležitosť. Na lásku treba odvahu.
/
A howling wolf, an embarrassing incident and
a missed opportunity. Love is made of courage.
Mechanický kohút /
A Clockwork Cock
Galéria / Galeria / Gallery
Mamin kabát / My Mother‘s Coat
Lovci medúz / Jelly Fishers
Neposlušný žiak musí ostať po škole
v zborovni mladej učiteľky, ktorá ho má doučovať. Nakoniec sa rozhodne, že by sa mal
začať chovať ako veľký chlapec a poslušne
študovať.
/
A naughty boy had to stay in a young female
teacher‘s office, receiving her separate and
silent education. Finally, he decided to grow up
as an obedient good student.
Groteskný príbeh o tom, ako sa z dovolenky
môže stať pracovný deň.
/
Grotesque picture about how the day off can
become working one.
Film rozpráva príbeh mojej matky, pôvodom
Talianky, a jej skúsenosti so životom v Grécku. Vznikol na základe nášho rozhovoru o
materstve, počas ktorého mi prezradila, ako
v sedemdesiatych rokoch pricestovala do
Atén, práve oslobodených od diktatúry, ako
sa snažila prispôsobiť gréckej mentalite, no
tiež o dlhoročnej túžbe vrátiť sa do rodného
mestečka v Taliansku.
/
This film is about my Italian mother and her confessions about life in Greece. Based on an interview that I did with her about motherhood, she
talks to me about her arrival in post-dictatorship
Athens in the 70’s, her struggle to adjust to the
Greek mentality, but also her long lasting desire
to move back to her small hometown in Italy.
Surealistická animovaná uspávanka inšpirovaná ľudovou piesňou z ostrova Guernsey.
Rodina krtkovitých tvorov sa ocitla na pokraji smrti hladom, keď im zrazu na pomoc
priletí jedna otravná mucha. Film sa zaoberá
témou hladu, spánku a smrti.
/
A surreal animated lullaby inspired by a traditional song from the island of Guernsey. A family
of mole-like creatures hovers on the edge of
starvation until an irritating fly comes to their
rescue. This film is an exploration of the themes
of hunger, sleep, and death.
Chen Xi, Xu An © Congrong Film
Čína / China
2009, 12’25”
Robert Proch
© Artistic University in Poznań
Poľsko / Poland
2010, 4’44”
Marie-Margaux Tsakiri-Scanatovits
© Royal College of Art
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 6’06”
Steven Subotnick
USA
2009, 6’45”
www.stevensubotnick.com
43
44
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Pávie oko / L‘oeil du paon /
The peacock eye
Gerlando Infuso
© Atelier de production de la Cambre
Belgicko / Belgium
2010, 13’00”
www.gerlandoinfuso.com
Sibylle je lovkyňa, zberateľka a vlastne istým
spôsobom umelkyňa, ktorá hľadá chýbajúci
exemplár do zbierky.
/
Sibylle is a huntress, a collector, and an artist in
the end, seeking the last piece.
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Neesemeskuj za volantom /
Don‘t Text and Drive
Adrian J. Garcia T.
© Massachusetts College of Art and Design
USA
2010, 1’15”
Film prostredníctvom valčíka zobrazí následky nezodpovedného šoférovania.
/
A choreographed waltz depicts the consequences of irresponsible driving.
Laokoongruppe: Kráľ valčíka /
Laokoongruppe: Walzerkönig /
Laokoongruppe: King of the Waltz
Adnan Popović
Rakúsko / Austria
2009, 5’00”
Spevák Karl Schwamberger (Laokoongruppe) vystupuje ako animovaná postavička na
zväzku lepivých papierikov a popri ňom sa
odvíja text pesničky Kráľ valčíka na pokladničnej páske. Zároveň sa vedľa odohráva
video vovnútri videa, cesta vlaku nakreslená
zvýrazňovačom, a čas od času sa v klipe
objaví i samotný režisér.
/
The singer Karl Schwamberger (Laokoongruppe)
performs as an animated figure on a stack of
post-its, as the lyrics to Walzerkönig roll past
on a till roll. Alongside there is a video within
a video, a train journey drawn with a highlighter,
and from time to time the director reveals
himself.
Prenajímateľka / The Renter
Jason Carpenter
© California Institute of the Arts
USA
2010, 9’52”
www.therenter.net
Príbeh filmu Prenajímateľka rozpovie
chlapec, ktorého cez deň opatruje staršia
pani. Tá býva v starom, schátranom dome,
kde sa navyše usadil zvláštny podnájomník.
Chlapec sa stane svedkom potýčok, ktorým
celkom nerozumie, ale pochopí, že starostlivosť sa môže prejaviť v rôznych podobách.
/
“The Renter” follows the journey of a young boy
who is cared for by an elderly woman during the
day. Her house is an aging, impoverished world
where a strange man has taken up residency.
Through a struggle he cannot fully understand,
the boy finds caring can be shown in confusing
ways.
Mechový sprievod /
The Bellows March
Eric Dyer © Ride Pictures
USA
2009, 5’30”
www.ericdyer.com
Život ťahacích harmoník sa obmedzuje
na cyklus, v ktorom niečo vznikne, potom
zanikne a opäť sa na jeho mieste vytvorí
niečo nové. Dyerove trojdimenzionálne,
ručne maľované, točiace sa „cinetrópy” sú
predmety, ktoré ožijú v momente, keď sa na
ne pozrieme cez objektív kamery.
/
Crowds of concertinas live out a cycle of destroycreate-destroy. Dyer‘s 3-D printed, hand-painted, spinning “cinetropes” are sculptures that
come to vibrant life when seen through a video
camera shutter.
Ego
Leevi Lehtinen © NIAF
Holandsko / Netherlands
2011, 10’13”
www.puppet.tk
EGO je obrazová báseň o hriechoch a podvedomí. Je to príbeh muža, ktorý stratil dušu
a teraz sa snaží získať ju späť.
/
EGO is a visual poem about sins and subconscious mind. It tells a story of a man losing his
soul, and of his attempts to get it back.
45
46
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Zmizík / Tintenkiller / Ink Eraser
Veronika Schubert
Rakúsko / Austria
2009, 4’30”
www.veronika-schubert.at
Agenti z filmových thrillerov sú témou animácie „Tintenkiller”. Výrazne obmedzenú
komunikáciu podčiarkujú surreálne sekvencie slovných zvratov a prázdnych viet. Fragmenty zo známych televíznych kriminálnych
seriálov sú vizuálne transformované špeciálnou technikou kreslenia s tušom a zmizíkom.
/
Thriller agents are the focus of the cartoon Ink
Eraser. The strong reduction of communication is expressed through surreal sequences of
platitudes and empty phrases. The essential
features of TV investigation work were extracted
and visually transformed into a special drawing
technique with ink and a removal pen.
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Hra ticha / Il Gioco del Silenzio /
The Play of Silence
Bez hlavy / Senza Testa /
Without Head
Maur / O‘Moro / The Moor
Dievča hrá hru samo so sebou, prehrá, znovu
niečo schová v ruke a hra pokračuje.
/
A girl plays a game on her own, she loses, she
hides a new object in her hand and starts again.
Film o excentrickom zberateľovi hláv.
Štyridsať rokov zbiera hlavy osamelých
i rozmaznaných detí, roztržitých úradníkov,
zábudlivých manželov, vyčerpaných manželiek, kňazov i kacírov. Triedi ich podľa toho,
v akom rozpoložení ich našiel. Nikto si od
neho hlavu nepýta späť.
/
The film is about an eccentric heads collector. Forty years collecting heads of lonely or
spoiled children, absent minded clerks, forgetful
husbands and weary wives, priests and heretics.
All of them filed for their state of mind in which
they were left. No one claimed its head back.
Neapol, koniec päťdesiatych rokov. Mlčanlivý karabiniér, ktorý si od šéfa vyslúžil prezývku Maur, má za úlohu dostať za mreže
zlodejov, čo šarapatia v meste. Jedného rána
stretne v prístave Cigánku a jeho život sa
zásadne zmení.
/
Napoli, Italy, end of the fifties. A taciturn
„carabiniere“ called „O‘Moro“ by his boss, has
the mission to arrest the thieves of the city.
One morning, at the harbour, he meets a Gypsy
woman who will change his destiny.
Virginia Mori © Studio Alice
Taliansko / Italy
2009, 5’00”
Michele Bernardi
Taliansko / Italy
2009, 4’51”
Christophe Calissoni, Eva Offredo
© Je Suis Bien Content
Francúzsko / France
2009, 11’50”
Sezóna mutantov /
Saison mutante / Mutant Season
Jimmy Audoin, Delphine Chauvet © Les Trois
Francúzsko / France
2009, 4’30”
Podivuhodný tvor sa sám potuluje vesmírom. Prekoná nezvyčajnú metamorfózu
a spôsobí zrod novej planéty.
/
A weird beast wanders alone in the universe. It
will undergo odd metamorphosis and will cause
the creation of a strange planet.
Ru
Florentine Grelier © Les Trois Ours
Francúzsko / France
2009, 9’00”
Telesné splynutie Celine nestačí. Chce sa
o Matthewovi všetko dozvedieť. Hľadanie
odpovedí je pre ňu niekedy hrou, niekedy
ozajstným trápením. No čo ak neexistuje iná
odpoveď ako „Ru“?
/
Sexual fusion is not enough for Celine. She wants
to know all about Matthew. Somewhere between
a game and real uneasiness, the young woman
seeks THE answer to her questions. And if it was
simply Ru?
47
48
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Agónia / Agonie / Agony
Benedikt Rugar © KHB
Nemecko / Germany
2009, 5’32”
www.benediktrugar.de
[email protected]
Čierne a biele kruhy nabádajú Grace Jonesovú, aby jedla párky a ulovila muža v škatuli,
ktorý sa hrá s vlastnými exkrementmi.
Uprostred večného zápasu dobra a zla aj tak
každý musí prejsť očistcom. I dom, v ktorom
bývame, nakoniec zhorí. Film Agónia je vtipom bez pointy a zároveň pokusom vzoprieť
sa strachu.
/
Black and white spheres stimulate Grace Jones
to eat sausages and catch the man in the box
playing with his excrements. An endless struggle
of good versus evil. In the end everyone has to
go into purgatory. Even the house we‘re living in
will burn.“ The film Agony shows the joke without punchline in it‘s attempt to defy the fear.
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Kruh 1 / Zyklus 1 / Circle 1
Benedikt Rugar, Sebastian Lörscher, Xaver
Xylophon © KHB
Nemecko / Germany
2010, 1’40”
www.benediktrugar.de
[email protected]
Pozbierajte silu, vyzbrojte sa a odpáľte
nálož. Pustite sa do boja so samým sebou
a začnite rásť. Film „Kruh“ je stručný
a svižný, vyburcuje ako mrazivý štekot
psa či dotyk ostrých konárov.
/
Gather your strength, protect yourself in armour
and ignite the bomb. Move into combat with
yourself and grow from it. “Zyklus“, a short and
brisk arousal of icy bark and sharp branches.
Autogénny tréning / Training
autogeno / Training autogenic
Keď ľudia vládli svetu /
When Humans Ruled the Earth
Prvé rande Carly a Sandra veľmi nevyšlo.
Plánovali klasický večer: reštauráciu, kino
a parkovisko pri nákupnom centre. No
dopadlo to inak...
/
The first date between Carla and Sandro didn’t
go very well. It should have been the classical
evening: restaurant, cinema and the parking lot
of the supermarket. But instead...
Animovaná sonda do ľudského myslenia
a jeho posadnutosti konzumáciou. Vyberte
sa na fascinujúcu cestu hrozivou mašinériou
ľudského konzumu a zistite, ako bezohľadne
si prisvojuje prírodné zdroje.
/
An animated insight into the human machine
and its obsession with consumption. Take an
intriguing journey through this mechanical
monster, observing it’s ruthless attitude towards
our planet’s resources.
Astutillo Smeriglia © Antonio Zucconi,
Comafilm
Taliansko / Italy
2011, 7’10”
Stephen Ong
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 3’16”
Josette a jej otec / Josette und Ihr
Pappa / Josette and her father
Stratený kozmonaut / Kosmonaut
lutalica / A stray cosmonaut
Stop-motion animácia, v ktorej si zahrajú
hlinené postavičky, sa inšpirovala knižkou
pre deti od Eugena Ionesca. Zobrazí vzťah
dcéry a otca plný lásky a hravosti.
/
This clay animation is based on a children’s book
by Eugene Ionesco and tells the story of a loving
and playful father daughter relationship.
Pseudodokumentárne rozprávanie o prvej
živej bytosti v kozme: o sučke Laike. Takmer
každý o nej počul, no len zopár jedincov vie,
čo sa s ňou naozaj stalo. Je to príbeh kozmonauta, ktorý sa doposiaľ nevrátil.
/
A pseudo-documentary narrative about the first
living creature in the cosmos: the dog Laika.
Almost everyone has heard of Laika, but only
a few know what actually happened to her.
A tale about a cosmonaut who hasn’t
returned yet.
Izabela Plucinska © ClayTraces GbR
Nemecko / Germany
2010, 8’20”
www.izaplucinska.com
Marija Milanović Lazarevski
© Media Global Agency
Srbsko a Čierna hora / Serbia and Montenegro
2009, 7’24”
49
50
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Ako schudnúť za 60 sekúnd /
How to Lose Weight in 60 Seconds
Dave Carter © The Dave Carter Show
Austrália / Australia
2010, 1’30”
www.thedavecartershow.com
Od sezónnych diét k drastickým zákrokom,
bleskový prieskum dvanástich metód chudnutia v praxi.
/
From fad diets to extreme measures, it’s a whirlwind minute roadtesting 12 approaches to
weight loss.
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Jöns a pavúk / Jöns and the Spider
Marie-Margaux Tsakiri-Scanatovits, Soyoung
Hyun © Royal College of Art
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 6’29”
Majster zamkne chlapca v dome uprostred
lesa a núti ho vyrábať husle. Chlapec sa
trápi skladaním huslí, túži po slobode
a sníva o sladkých tónoch. Zrazu sa odniekiaľ objaví pavúk a do života mu prinesie
záblesk nádeje.
/
A little boy gets locked in a house in the forest
by his master, who has ordered him to make
violins. The boy painstakingly builds violins,
longing for his freedom and the sweet sound of
their music, when a spider appears in his life to
give his dreams a sprinkle of hope.
Opičí kráľ / Opičí král /
Monkey King
Zdeněk Durdil Studio © pixl-e
Česká republika / Czech Republic
2009, 11’00”
www.monkeyking.cz
Veci, ktoré nejdú dokopy /
Things You‘d Better Not Mix Up
Joost Lieuwma © The Drawing Room
Holandsko / Netherlands
2010, 2’10”
www.drawingroom.nl
Skutočný príbeh gréckej krízy /
The Greek crisis explained
Inteligentný dizajn /
Intelligent design
Projekcia vznikla pri príležitosti svetovej
výstavy Expo v Šanghaji 2010. Je to vizuálna
báseň o zrode a putovaní opičieho kráľa,
ktorá vychádza z ilustrácií Zdeňka Sklenářa.
/
Projection for Expo Shanghai 2010. Visual
poem about birth and wandering of the monkey
king based on the artwork and illustrations by
Zdeněk Sklenář.
Zopár vecí, ktoré by sa navzájom nemali
miešať.
/
A series of things you‘d better not mix up.
Trilógia Skutočný príbeh gréckej krízy
predstaví režisérkinu interpretáciu gréckej
finančnej krízy. Bolo to takto: rozmaznané
dievčatko menom Grécko prehltol Dlh,
obrovský netvor. EÚ nedokáže Grécko vyslobodiť, no keď to už vyzerá, že niet nádeje na
záchranu, na scénu prichádza MMF.
/
“The Greek Crisis Explained” Trilogy is Nomint’s
interpretation of Greek Financial Crisis. And the
story goes like this; Greece, a young spoiled girl
gets devoured by Debt, a humongous monster.
EU cannot help Greece out on its own. And when
all hope is lost, IMF is brought into play…
Dostali sme zákazku vytvoriť spot pre EGBE
2009 – grécke ocenenie za grafický dizajn
a ilustráciu. Tohtoročnou témou bolo náboženstvo. A tak sme zhmotnili našu predstavu o Bohu tvorivosti, znudenom, starom
čudákovi, ktorý odjakživa tróni vo svojom
pohodlnom kresle obklopený záľahou vecí,
čo vytvoril.
/
We were commissioned to design and produce
the intro video for the 2009 Greek Graphic
Design and Illustration Awards – EBGE. This
year’s theme was religion. We came up with our
very own version of the God of Design, a bored,
old geezer, sitting on a comfy chair for ages,
surrounded by myriads of objects – of his own
design.
Marianna Nomint
Grécko / Greece
2010, 2’44”
www.nomint.gr
Marianna Nomint
Grécko / Greece
2009, 00’48”
www.nomint.gr
51
52
SVETOVÝ VÝBER / world selection
Stalo sa to naozaj /
I speak true things
Marko Tadić © Zagreb Film
Chorvátsko / Croatia
2011, 5’45”
V roku 1450 plne naložená loď vyplávala
z prístavu Tsalal smerom na západ. Vybrala
sa hľadať ostrov, čo mal ležať niekde uprostred oceánu. Pátranie však skončilo neúspešne. Legendy, čo kolovali Európou po stáročia, hovorili, že ostrov je zasľúbenou zemou svätcov, rajom na zemi. Údajne sa však
pred očami smrteľníkov ukrýva v hustej hmle.
/
In 1450 a fully-laden ship left the port of Tsalal
to sail west in search of the island, which was
believed to be somewhere off the coast. It met
with no success. Stories about the island had
circulated around Europe for centuries, telling
that it was the Promised Land of the Saints, an
earthly paradise. But supposedly the island was
surrounded by thick fog, hidden from the eyes
of mortals.
Cleove boogie / Cleo‘s Boogie
Collective Camera-etc © Camera-etc
Belgicko / Belgium
2010, 6’21”
Dvaja starí kamaráti bývajú v ošumelom
byte s mačkou. Jedného dňa si chcú oživiť
spomienky z mladosti na údernú a nespútanú atmosféru boogie-woogie. Kedysi
doprevádzali zmyselnú speváčku, po ktorej
im zostal len starý plagát... Jedine, že by sa
reinkarnovala do ich čiernej mačky...
/
Two old friends, living with their cat in a faded
apartment, relive the percussive and furious
atmosphere of the boogie-woogie of their youth.
At that time, they accompanied a sensual singer
of whom there is no more than an image on an
old poster… Unless the black cat is her reincarnation?
Baby blue
Jan Šrámek (VJ Kolouch), Filip Nerad
© FaVU VUT Brno
Česká republika / Czech Republic
2011, 2’46”
Krátky videoklip k piesni britského producenta Milanese.
/
Short animated music video for British producer
Milanese.
Deana Kolenčíková / www.kelvek.sk, [email protected]
54
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Chico a Rita / Chico & Rita
Iluzionista / L‘illusionniste / The Illusionist
Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando
© Fernando Trueba P.C.S.A Estudio Mariscal S.A
Magic Light Pictures (Chico & Rita) IOM Limited
Španielsko, Veľká Británia / Spain, United Kingdom
2010, 93‘18‘‘
Sylvian Chomet © Django Film, Ciné B
Francúzsko, Veľká Británia / France, UK
2010, 80’00’’
predaj / sales: CONTINENTAL FILM, s. r. o.,
[email protected]
www.theillusionistmovie.co.uk
predaj / sales: HanWay Films, [email protected]
www.chicoandrita.com
Kuba, 1948. Chico je mladý pianista s veľkými snami. Rita je krásna
speváčka s úžasným hlasom. Hudba a túžba po romantike ich spája,
ale ich cesta – v tradícii latinskej balady bolero – prináša zármutok
a utrpenie. Z Havany cez New York, Paríž, Hollywood a Las Vegas,
bojujú dve vášnivé individuality o spojenie hudby a lásky.
Cuba, 1948. Chico is a young piano player with big dreams. Rita is a beautiful singer with an extraordinary voice. Music and romantic desire unites
them, but their journey – in the tradition of the Latin ballad, the bolero –
brings heartache and torment. From Havana to New York, Paris, Hollywood
and Las Vegas, two passionate individuals battle impossible odds to unite in
music and love.
Britsko-francúzsky animovaný film vznikol na základe nerealizovaného scenára francúzskeho herca a režiséra Jacquesa Tatiho z roku
1956. Tati ho v tom čase venoval svojej najstaršej dcére a rozpráva
v ňom príbeh zostarnutého iluzionistu, ktorý putuje so svojim umením od mesta k mestu. Jedného dňa v malej zapadnutej krčme stretne mladú obdivovateľku, ktorá skutočne verí tomu, že dokáže robiť
zázraky. Toto stretnutie obom zmení život... Hlavnou postavou filmu
je animovaná postavička Tatiho v podobe Pána Hulota, ktorý herca
preslávil po celom svete. Režisérom Iluzionistu je Sylvian Chomet,
autor kritikmi oceňovaného Tria z Belleville (2003).
This British-French animated film was created according to a Jaques
Tati´s never produced screenplay from 1956 which he dedicated to
his oldest daughter. It is a story of an aging magician who wanders
from town to town to perform his tricks, until one day, in a small
village pub, he meets a young girl that really believes he can make
miracles. This encounter will change their lives… The protagonist is
an animated character made according to Tati‘s world famous Monsieur Hulot. The film was directed by Sylvian Chomet, the critically
acclaimed creator of The Triplets of Belleville (2003).
55
56
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Divoká planéta / La Planète Sauvage / Fantastic Planet
Frajeri / Lascars / Round da way
René Laloux © Argos Films, Les Films Armorial,
Institut National de l‘Audiovisuel, Československý
Filmexport, Krátký Film Praha
Francúzsko, Československo /
France, Czechoslovakia
1973, 72’00’‘
Futuristicky vyzerajúci animovaný film na motívy románu Stefana
Wula. Kúzelným svetom nás sprevádza malý chlapec – človek, ktorý
slúži ako hračka pre deti kultúrne a technicky vyspelejších bytostí.
Tento chlapec prejaví neočakávanú schopnosť učiť sa a tvoriť. Medzitým sa vládcovia spoločnosti rozhodnú vyhladiť zvyšky ľudí voľne
žijúcich v prírode, aby predišli možným budúcim problémom.
A futuristic animated film based on the novel by Stefan Wul. A little human
boy used as a toy by children of culturally and technologically more evolved
beings is our guide to a wonderful world. The boy displays an unusual ability
to learn and create. However, the rulers of the society decide to exterminate all the remaining humans living freely in the nature in order to prevent
any possible future problems.
Albert Pereira-Lazaro, Emmanuel Klotz
© Millimages France
Francúzsko, Nemecko / France, Germany
2009, 96’00’’
predaj / sales: Bac Films, [email protected]
www.les-lascars.com
Do mestskej štvrte prišlo leto. Tak ako každý rok v nej niektorí zostávajú, niektorí z nej odchádzajú a… niektorí by mali odísť. Napríklad
Joe Piswater, čo si privyrába načierno v zbohatlíckej susednej štvrti,
sa zarachne do peknej cice. Tony Pepperoni sa zasa hrá na biznismena a trávi leto zdrhaním pred šéfom miestneho gangu a svojou
psychopatickou frajerkou. A potom sú tu Sammy a Harvey, ktorí
predstierajú, že odišli. Trópy sú pre domácich ďaleko, no vyzerá to
tak, že leto bude riadne horúce!
It’s summer in the hood. As every year, there are those who stay,
those who leave, and... those who should have left. Some, like Joe
Piswater, work “under the table” in the rich neighborhoods and fall
head over heels for a pretty girl. Some, like Tony Pepperoni, play
businessman and spend the summer fleeing a local gang leader and
a psychopathic girlfriend. Some, like Sammy and Harvey, pretend to
have left. Tropics are far for the homies... and summer promises to
be very hot!
57
58
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Zbohom, pán Christie / Goodbye Mr. Christie
Nový film plný šokujúcich odhalení od provokatívneho britského
režiséra Phila Mulloya nadväzuje na jeho seriál The Christies (Rodina
Christieovcov). V tejto epizóde sa problémový pán Christie zapletie
do sexuálneho škandálu. Videonahrávka zachytí, ako sa zmieta
v záchvate vášne s istým francúzskym námorníkom. Postavy si medzi
sebou vymieňajú briskné a obsažné repliky, ich hlasy pritom generuje
počítač. Divák má preto z protagonistov zmiešané pocity. Zabáva sa
na nich, no zároveň ho znepokojujú. Prostredníctvom minimalistickej
estetiky a detinskej farebnej škály Mulloy vytvoril bizarný náznak
sexuálnej melodrámy, ktorá publikum popletie i uchváti. Film získal
ocenenie za najlepší celovečerný film na Medzinárodnom festivale
animácie v Ottave.
Queer Duck
Phil Mulloy © Spectre Films
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 77’00’’
Xeth Feinberg © Paramount Pictures,
Icebox 2.0, Disgrace Films
USA
2006, 72’00’’
predaj / sales: Spectre Films
www.philmulloy.com
predaj / sales: [email protected]
www.sho.com/site/queerduck/home.do
This new outing from provocative British filmmaker Phil Mulloy is a followup to The Christies. In this installment, the troubled Mr. Christie becomes
embroiled in a sex scandal when he is caught on tape in the throes of
passion with a French sailor. Sharp, intense dialogue is played out entirely
through computerized text-to-speech synthesis, producing a shockingly
visceral experience of characters that are at once disturbing and hilarious.
With a minimalist aesthetic and child-like colour palette, Mulloy produces a
bizarre silhouette of sexual melodrama that will leave audiences enthralled
and puzzled. Winner of Best Feature Film at the Ottawa International
Animation Festival.
*Vďaka podpore British Council / Thanks to support of the British Council
Tento film je nesmierne vtipná, celovečerná verzia animovaného
seriálu o homosexuálnom káčerovi menom Queer Duck od scenáristu
Mikea Reissa, ktorý pravidelne píše scenáre k seriálu Simpsonovci.
Tento sexuálne poburujúci a pritom milý film je plný popkultúnych
stereotypov o homosexuáloch v Amerike, ktoré sú prerušované
(rovnako ako v seriáli Simpsonovci) množstvom odkazov, ktoré sa
vzťahujú v podstate na všetko. Haló, film má aj príbeh: Queer Duck a
jeho partner, s ktorým chodí 18 mesiacov („To je celá večnosť
v živote homosexuála“), Harvey Fierstein pripomínajúci Stephena
Arlo „Otvoreného“ Gatora, prechádzajú krízou vzťahu, pretože Queer
Duck je jednoducho čudácka hydina, ktorú zlákal zhýralý a liberálny
Broadway. Queer Duck uvažuje o tom, či by bol šťastnejší, keby nebol
homosexuál. Zatiaľ čo sa čašník Gator vylieva zo svojho utrpenia
v spoločnosti súcitiaceho Conana O’Briena (ďakujeme za portrét),
Queer Duck si ide po svojom...
The Movie is the relentlessly funny, feature-length extension of the animated series Queer Duck, created by frequent The Simpsons scripter Mike
Reiss. Sexually scandalous yet sweet, the movie is a cascade of pop-culture
stereotypes of gays in America, punctuated by rapid-fire references (as
with The Simpsons) to, well, just about everything. Hey, there‘s even
a storyline: Queer Duck and his partner of 18 months (“That‘s a lifetime
in gay years“), Harvey Fierstein sound-alike Stephen Arlo „Openly“ Gator,
hit a relationship crisis when the fey fowl is wooed by a brassy Broadway
broad. Queer Duck wonders if he‘d be happier being straight. While Gator
the waiter spills his problems to a compassionate Conan O’Brien (thanks
for the cameo), Queer Duck goes on a personal...
59
60
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Metropia
Smetiar / The Trashmaster
Tarik Saleh © Atmo
Švédsko / Sweden
2009, 80’00’’
Mathieu Weschler
Francúzsko / France
2010, 88’00’’
predaj / sales: Trust Nordisk, www.trust-nordisk.com
www.metropiathemovie.com
Metropia sa odohráva v nie takej vzdialenej budúcnosti. Svet už
spotreboval všetku ropu a podzemné vlakové systémy sú zapojené
do gigantickej siete podzemnej dráhy pod Európou. Vždy keď Roger
zo Štokholmu do tejto siete vstúpi, počuje v hlave neznámy hlas.
Spolieha sa na záhadnú Ninu, že mu pomôže uniknúť zo znepokojujúcej siete Metra, ale čím ďalej putujú, tým hlbšie sú zatiahnutí do
temného sprisahania.
Metropia takes place in a not-so-distant future. The world is running out of
oil and the underground train systems have been connected into a gigantic
subway network beneath Europe. Whenever Roger from Stockholm enters
this system he hears a stranger’s voice in his head. He looks to the mysterious Nina to help him escape the disturbing web of the Metro, but the
further they travel, the deeper he’s involved in a dark conspiracy.
Francúzsky filmár Mathieu Weschler obetoval dva roky života výrobe
diela, ktoré je pravdepodobne prvým celovečerným filmom vytvoreným technikou machinima vo svete Grand Theft Auto IV.
„Smetiar“ si zarába zbieraním odpadkov a vo voľnom čase čistí ulice
New Yorku od ľudského odpadu: dealerov, zlodejíčkov... Keď v jeho
obľúbenom striptízovom bare dôjde k záhadným vraždám tanečníc,
smetiar začne stopovať zvráteného sériového vraha.
French filmmaker Mathieu Weschler has invested two years creating what
we believe to be the first feature-length machinima movie made in the
world of Grand Theft Auto IV.
The „trashmaster“ divides his time between collecting garbage and cleaning up other forms of trash fouling up New York City‘s streets: dealers,
small-time criminals... When the dancers in his favourite strip club are
mysteriously killed, the trashmaster finds himself hot on the trail of
a particularly twisted serial killer.
61
62
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Prežiť svoj život (teória a prax) / Přežít svůj život (teorie a prax) /
Surviving Life (Theory and Practice)
Evžen žije dvojaký život. Jeden reálny a jeden vo svojich snoch. V reálnom živote má manželku Miladu, v snovom mladú milenku Evženiu.
Cíti, že sny, ktoré ho od istého času sprevádzajú, majú hlbší význam,
a preto sa obráti na psychoanalytičku, ktorá mu jeho sny vykladá.
V priebehu deja sa dozvedáme, že Evžen stratil rodičov už v útlom
detstve a vyrastal v ústave... Básnik Gérard de Nerval napísal: „Sen je
druhý život.“ Tento film sa to snaží dokázať.
Na povale alebo Kto má dnes narodeniny / Na půdě aneb Kdo má
dneska narozeniny? / In the Attic or Who Has a Birthday Today?
Jan Švankmajer
© Athanor, C – GA Film Juraj Galvánek
Česká republika, Slovensko / Czech Republic,
Slovakia
2010, 105’00‘‘
Jiří Barta © Bio Illusion
Česká republika, Slovensko, Japonsko /
Czech Republic, Slovakia, Japan
73’00’’/ 2009
predaj / sales: ASFK, [email protected]
predaj / sales: Continental Film, [email protected]
Evžen has two lives. One of them is real and the other one is a life in his
dreams. In real life he has a wife, Milada, in his dreams, he has a young lover,
Evženie. He feels that the dreams that started in one particular moment
have a deeper significance. Therefore he looks for professional help and
finds a therapist who interprets his dreams. In the course of the film we get
to know that Evžen lost both his parents in his early childhood and he grew
up in a children´s home... The French poet Gérard de Nerval once said that
“Dream is a second life.” This film is trying to prove it.
Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde majú domov odložené hračky,
ktoré sa tu zabývali v starom kufri. Tešia sa na svoje každodenné
rituály, hry a radosti, chodia do práce, oslavujú narodeniny... skrátka
si užívajú pohodu a harmóniu domova. Až do chvíle, keď vládca temnej Ríše Zla zatúži po ich kamarátke – láskavej bábike Pomněnke...
Dobrodružná výprava na jej záchranu plná napínavých situácií a nebezpečných okamihov, ale i komických prvkov a humorných zápletiek
práve začína...
This is a story from a dusty old attic, a home of abandoned toys that reside
in an old trunk. They look forward to their daily rituals, games and joy; they
go to work, celebrate birthdays...They just enjoy the peace and comfort of
home. Until the dark ruler of the Land of Evil kidnaps their dear friend – the
sweet doll, Buttercup... The adventurous rescue mission, rife with suspenseful situations, dangerous moments, as well as comic elements and humorous
twists, has just begun...
63
64
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Kedysi bola príťažlivosť všade / Gravity was Everywhere Back Then
Z vnútra / From Inside
John Bergin
USA
2008, 71’00’’
Brent Green
USA
2010, 75‘00‘‘
predaj / sales: Brian McNelis,
[email protected]
www.frominsidemovie.com
predaj / sales: Nervous Films, [email protected]
Leonard a Mary sa zoznámili pri dopravnej nehode. Bola to láska na
prvý pohľad a oni žili šťastne až... kým Mary neochorela. Leonard sa
ju zúfalo snaží zachrániť. Postaví pre ňu dom v nádeji, že vďaka tomu
sa Mary uzdraví. Film je inšpirovaný skutočným Leonardom Woodom
a jeho výstredným správaním, ktoré režisér Brent Green jedinečným
spôsobom preniesol na plátno v podobe svojho prvého celovečerného filmu. Green túto snímku natočil na svojej záhrade, kde postavil
model mesta, v ktorom sa dej odohráva. V tomto éterickom opuse
pre milencov a bláznov Green kombinuje animáciu, stop-motion
a hraný film.
Leonard and Mary meet in a car crash. They fall instantly in love, and live
happily ever after… until Mary gets sick. Desperate to save her, Leonard
decides that if he builds a house for Mary, it will heal her. Inspired by the
real actions of the eccentric Leonard Wood, filmmaker Brent Green brings
to life this love story like no other in his first feature-length film. Shot
entirely on the full-scale town he built in his backyard, Green combines
animation, stop-motion and live-action in an ethereal opus to lovers and
tinkers everywhere.
Cee sa s touto situáciou snaží vyrovnať pomocou spomienok na strateného muža a myšlienok na dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Temný
surrealizmus zdevastovaného sveta a ťarcha ťažkého rozhodovania
nútia Cee odkryť dôležité skutočnosti vlastného života i života
nenarodeného dieťaťa. Temný surrealizmus zdevastovaného sveta
a ťarcha ťažkého rozhodovania nútia Cee odkryť dôležité skutočnosti
svojho života i života jej nenarodeného dieťaťa. Príbeh je adaptáciou
románu režiséra filmu Johna Bergina, ktorý pomocou ojedinelej metódy animácie tento príbeh transformoval do originálnej umeleckej
podoby „pohyblivých obrázkov“.
Cee, a young pregnant woman, finds herself on a damaged train which
is slowly moving across a bleak post-apocalyptic landscape. Flood, war,
starvation and a plague of death threaten passengers of the train. Cee
struggles against these dangers while coping with memories of her lost
husband and the imminent birth of her child. The dark surrealism of a ruined
world and the complexities of her deep personal dilemma force Cee to
make significant discoveries about her life and the life of her unborn child.
Adapting the story from his graphic novel, John Bergin developed a unique
animation technique to bring the original artwork to life – transforming it
into „paintings that move“.
65
Ivana Šáteková / [email protected]
Dalibor Kristek / [email protected]
68
RETROSPEKTÍVA / retrospective
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Ivan Maximov
Retrospektíva filmov ruskej animátorskej
legendy Ivana Maximova, ktorý zasadne
v medzinárodnej porote krátkych filmov
Anča Award. Zažite magickú atmosféru
dnes už kultových filmov.
/
A retrospective of Ivan Maximov, the legend of
Russian animation, who will be one of the members of the international jury of short animated
films Anča Award. Enjoy the magic
atmosphere of his cult films.
Bolero
Ivan Maximov © Ivan Maximov & filmstudio
‘KLASSIKA’
Rusko / Russia
1992, 7’00’’
réžia, scenár, animácia, produkcia /
director, scriptwriter, animation,
production manager: Ivan Maximov
kamera / camera: Oleg Kuzovkov
strih / editor: Natasha Stepanceva
hudba / music: Maurice Ravel
zvuk / sound: Vladimir Orel
Ten, čo nasleduje vlastný príklad, sa pohybuje v kruhu.
/
He who is his own lodestar only turns in circles.
Zľava do prava /
From Left To Right
Ivan Maximov © Ivan Maximov & Soyuzmultfilm
Rusko / Russia
1989, 4’11’’
réžia / director: Ivan Maximov
scenár, animácia / script, animation:
Ivan Maximov, Kuat Kanirkuljaev,
Bakir Jusupbekov, Dzamshed Mansurov
kamera / camera: Alexandr Chehovsky
strih / editor: Nadya Snesareva
hudba / music: Marek Bilinsky
zvuk / sound: Boris Filchikov
Skeč hrajúci sa s myšlienkou transformácie
a márnivosti.
/
Sketch using an idea of general transformation
and general vanity.
Full Pipe
Ivan Maximov © Pipe Studio
Rusko / Russia
2003, 5’09’’
Ukážky počítačovej hry Full Pipe.
/
The trailers of the computer game Full Pipe.
Vidiecka škola / Provincial School
Ivan Maximov
© Virtual Studio Ivan Maximov
Rusko / Russia
1992, 5’09’’
réžia, scenár, výtvarné návrhy / director,
script, artist: Ivan Maximov
kamera / camera: Nadya Mikhaylova
hudba / music: Alexander Alexandrov
animácia / animation: Oleg Khruzhkov,
Sergey Antonov, Alla Urkovskaya, Vladimir
Odinokov, Natasha Harina, Elena Blinova,
Vladimir Nikitin
[email protected]
Jeden deň v malej dedinskej škole. Učiteľ sa
pýta, koľko je 2 x 2, ale pre malé potvorky je
príklad príliš komplikovaný.
/
One day in a small school in a village. Teacher
asks what is 2X2=? but it apears to be too complicated for young monsters.
Dážď zhora dolu / Dozhd sverkhu
vniz / Rain Down From Above
Ivan Maximov © Gubernia foundation
Rusko / Russia
2007, 7’45’’
scenár, réžia, výtvarné návrhy, strih / script,
art, director, editor: Ivan Maximov
animácia / animation: Natalya Malgina, Tanya
Yatsyna, Roman Efremov
zvuk / sound: Vadim Kruglov
Prichádzajúca búrka prináša sloníčatám
a ďalším obyvateľom útulnej rokliny problémy...
/
Storm comes to cosy glen in the mountains and
makes trouble to local small elephants and other
mountaineers...
69
70
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Pomalé bistro / Slow Bistro
Ivan Maximov © Gubernia foundation
Rusko / Russia
2003, 8’00’’
scenár, výtvarné návrhy, réžia, strih / script,
art, director, editing: Ivan Maximov
animácia / animation: Natalya Malgina, Tanya
Yatsyna, Valera Olkovich
hudba / music: Felix Lahuti, Johan
Sebastian Bach
zvuk / sound: Vladimir Pryamov
Netrpezliví hostia bistra čakajú na čašníka
pridlho.
/
A long wait for the waiter in cafe.
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Ďalšie schopnosti rypáka / The
additional capabilities of the snout
Ivan Maximov
Rusko / Russia
2008, 5’14’’
scenár, výtvarné návrhy, réžia / script, artist,
director: Ivan Maximov
výtvarné návrhy pozadia / backgrounds:
Svetlana Zueva
hudba / music: Nik Phelps
Jeden deň malého prasiatka a jeho hlúpych
susedov.
/
One day of a small piggy and his stupid obliging
neighbours.
Take Five
Ivan Maximov © Pilot animation studio
Rusko / Russia
1990, 6’40’’
scenár, výtvarné návrhy, réžia / script, artist,
director: Ivan Maximov
asistent / assistant: Sofia Fedorova
kamera / camera: Nick Markellov
strih / editor: Natasha Stepanceva
hudba / music: Paul Desmond, Dave Brubeck
zvuk / sound: Sergey Karpov
animácia / animation: Ivan Maximov, Ksenia
Stasevich
produkcia / production manager: Josef
Boyarsky
Čiernobiely film prezentujúci čierno-biely
humor v sprievode skladby „Take Five“.
/
A black-and-white film in the genre of absurd
and black-and-white humor under an impression
of ‘Take Five‘.
Prílivy sem-tam / Prilivy
tuda-suyda / Tides To and From
Ivan Maximov © Gubernia foundation
Rusko / Russia
2010, 9’50’’
scenár, réžia / script, director: Ivan Maximov
výtvarné návrhy pozadia / backgrounds:
Roman Efremov
animácia / animation: Tanya Yatsyna, Roman
Efremov
hudba / music: Jefety Magic
Ranný príliv a večerný odliv mení život malého prímorského mestečka.
/
The morning outflow and evening inflow of the
sea changes the tide of life of the coastal small
town.
Tunelovanie / Tonnellage
Ivan Maximov © Gubernia foundation
Rusko / Russia
2006, 6’00’’
scenár, výtvarné návrhy, strih, réžia / script,
art, editor, director: Ivan Maximov
animácia / animation: Natalya Malgina, Tanya
Yatsyna
hudba / music: Tanya Sirosh
zvuk / sound: Ilya Kocherzhuk
Príbeh o dvoch mužoch vo väzení, v ktorom
sa jeden cíti pohodlne, no druhý chce ujsť.
Túžba po slobode je silná a začína sa plniť.
Možno pomôže láska...
/
Two men are in a prison. One has reconciled and
simply relaxed. Another one wants to escape. His
wish is so strong, it finally happens. Maybe the
LOVE helps him to do it…
Vietor na pobreží /
Wind Along the Coast
Ivan Maximov © Gubernia foundation
Rusko / Russia
2003, 6’50’’
scenár, výtvarné návrhy, strih, réžia / script,
art, editor, director: Ivan Maximov
hudba / music: Daniel Kramer, Alex
Kuznetsov, Chick Corea
zvuk / sound: Vadim Kruglov
animácia / animation: Natasha Malgina,
Tanya Yatsyna, Valera Olkovich
Vtipný lyrický príbeh o ťažkom živote v dedine na pobreží, ktorú sužuje silný vietor.
/
A lyrical and funny story about the hard life of
a village on the coast suffering from the high
winds.
71
72
RETROSPEKTÍVA / retrospective
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Veljko Popović
Štúdio Lemonade3D zamerané na 2D a 3D počítačovú grafiku má na svedomí viacero ocenených krátkych animovaných filmov. Nahliadnite do zákulisia ich tvorby počnúc vznikom príbehu až po záverečné úpravy. Všetci, čo sa zaujímajú o to, ako vyčarovať moderný animovaný
film, strávia veľmi príjemnú hodinu a preniknú do tajov výroby krátkeho animovaného filmu.
/
Lemonade3d studio for 2d/3d computer graphics has a history of award winning short animated
films. Take a look behind the scenes of their short film production from the first stages of story building to the final stages of production. For all those interested in how the magic of modern animated
film happens, this will be a well spent hour that will provide an insight into short animated film
production.
Láska, kde si / Dove sei, amor mio
Veljko Popović, Lemonade3d
© Bonobostudio
Chorvátsko / Croatia
2011, 10‘20“
Film zobrazuje každodennú rutinu starej panej. Jej manželský život nám naháňa hrôzu,
so zvyškom sveta si vôbec nerozumie a navyše skrýva strašné tajomstvo. Odmietanie
pravdy a strach zo zmeny starenku väznia
v pasci najmrazivejších nočných môr, až kým
sa jej tajomstvo neodhalí...
/
The film follows everyday routine in an old lady’s
life. Her creepy relationship with her husband,
odd disharmony with the rest of the world and
a horrible secret. The power of denial and fear
of change keep the old lady trapped in her worst
nightmares until her secret is revealed…
Tá, čo určuje mieru / Ona koja
mjeri / She Who Measures
Veljko Popović, Lemonade3d © Kenges
Bonobostudio
Chorvátsko / Croatia
2008, 6‘40“
MAYA: zo slovesného základu ma – „merať,
ohraničovať, dávať tvar“; Maya („tá, čo
určuje mieru“) označuje klamlivú či iluzórnu
silu vo svete.
Film si kladie otázku, či sme otrokmi spoločnosti a kultúry, do ktorej sme sa narodili,
alebo máme šancu sa od nej oslobodiť.
/
MAYA: From the verb root ma, “to measure, to
limit, give form“; Maya (“she who measures”) the
deluding or illusive power of the world.
The question this film is asking is this: are we
slaves to the culture and society we were born in
or is there a way to escape after all?
Moja cesta / Moj put / My Way
Veljko Popović, Svjetlan Junaković
© Bold Studio Zagreb
Chorvátsko / Croatia
2010, 6’40’’
Chlapček dostane prvé detské topánočky.
Počas života ešte vymení množstvo párov
topánok, no vždy ho bude omínať neviditeľný kamienok… Je to príbeh o raste a dospievaní, o túžbach a obavách, o neznámej sile,
čo nás neustále postrkuje – neviditeľnom
kamienku v topánke, ktorý nás prostredníctvom bolesti a trápenia upozorňuje na
zmysel nášho bytia.
/
A baby boy gets his first pair of shoes. During his
long life he changes a lot of shoes, but in each
pair there will be an invisible pebble... It is a story of growing up and maturing, of anxiety and
ambition. It is about the unknown that nudges
us through life – an invisible pebble lodged in the
shoe that through pain and discomfort brings
awareness and meaning to our existences.
Animafest 2010
Veljko Popović, Lemonade3d © Zagreb Film
Chorvátsko / Croatia
2010, 1’00’’
Upútavka pre medzinárodný festival animovaných filmov ANIMAFEST ZÁHREB 2010.
/
Opening trailer for the international festival of
animated films ANIMAFEST ZAGREB 2010.
73
74
SK_SEKCIA / sk_section
SK_SEKCIA / sk_section
História slovenskej animácie / The History of Slovak Animation
Viktor Kubal
režisér, scenárista, animátor, výtvarník a karikaturista,
zakladateľ slovenského animovaného filmu
/
director, screenwriter, animator, art designer, cartoonist,
founder of Slovak animated cinema
Narodil sa 20. marca 1923 v Jure pri Bratislave. Už ako dvanásťročný
sa pokúšal na filmovom páse po zoškrabaní emulzie tušom oživiť
obrázky. V roku 1942 nakrúcal, no nedokončil film Únos a tak prvým
slovenským animovaným filmom sa stala až o rok neskôr jeho Studňa
lásky. Od roku 1943 pracoval Kubal v Ústave pre školský a osvetový
film (Školfilm). V rokoch 1952 – 1964 sa podieľal na výtvarnom profilovaní satirického týždenníka Roháč. Roku 1965 pracoval ako umelecký šéf a režisér v Štúdiu animovaného filmu. V roku 1976 nakrútil
prvý slovenský celovečerný animovaný film Zbojník Jurko a o štyri
roky neskôr ďalší celovečerný animovaný film Krvavá pani. Na oboch
pracoval nielen ako režisér, ale bol i autorom námetu, výtvarníkom
a animátorom. Podobne to bolo i u väčšiny z vyše dvesto filmových
titulov, ktoré počas svojho života vytvoril. Jeho filmy získali celý rad
významných ocenení na domácich a zahraničných filmových festivaloch. Viktor Kubal zomrel 24. 4. 1997 v Bratislave.
Viktor Kubal was born on March 20, 1923, in Svätý Jur. As early as twelve
years old he tried to bring pictures to life drawing on a celluloid tape with
ink after having scratched off the emulsion. In 1942 he worked on the movie
Únos (A Kidnap), but he failed to finish it, and so the first Slovak animated
movie is Studňa lásky (The Well of Love), which he finished a year later.
Since 1943, he worked for the Institute for School and Adult Education Film
(Školfilm). Between 1952 and 1964 he was in charge of the graphic design
of the satirical magazine Roháč. In 1965 Kubal worked as an art director
and a film director in the Studio of Animated Movie (Štúdio animovaného
filmu). In 1976, he finished the first Slovak animated feature film Zbojník
Jurko (The Brigand Jurko) and four years later, another full-length feature
Krvavá pani (The Bloody Lady). On both movies, he worked not only as the
director, but also as the author of the idea and animator, similarly to 200
other films that he made throughout his life. His movies were awarded in
many prominent national and international film festivals. Viktor Kubal died
on April 24, 1997, in Bratislava.
Homo Sapiens
Studňa lásky / The Well of Love
Nevera / Infidelity
Tri kreslené satirické etudy.
/
Three animated satirical studies.
Kreslená groteska podľa románu J. Nižňánskeho o stavbe studne na Trenčianskom
hrade.
/
An animated cartoon about digging a well in the
courtyard of the Trenčín Castle, based on a novel
by J. Nižňánsky.
Parafráza na manželské nevery.
/
A paraphrase of matrimonial infidelity.
Slovensko / Slovakia
1982, 6’00’’
Slovensko / Slovakia
1944, 15’00’’
Slovensko / Slovakia
1966, 4’7’’
75
76
SK_SEKCIA / sk_section
SK_SEKCIA / sk_section
Idol
Meteorológ / Meteorologist
Šach / Chess
Mikroskop / Microscope
Rebrík / Ladder
Makovice / Poppyheads
O dvoch alternatívach boja proti pseudoautoritám, kultom a kultíkom.
/
On two alternatives of how to fight against
pseudo-authorities and cults.
O svojráznom spôsobe, ako predpovedať
počasie.
/
A peculiar way to forecast the weather.
Groteska na šachovnici.
/
A grotesque on a chess-board.
O tom, že prílišná zvedavosť je ľuďom obyčajne na škodu.
/
How too much curiosity can kill a cat.
Satira na kariéristu.
/
A satire on a careerist.
Agitka pre zber makovíc.
/
Propaganda in favour of gathering poppy-heads.
Slovensko / Slovakia
1989, 5’21’’
Slovensko / Slovakia
1983, 9’00’’
Slovensko / Slovakia
1974, 5’00’’
Slovensko / Slovakia
1981, 6’00’’
Slovensko / Slovakia
1978, 6’00’’
Slovensko / Slovakia
1965, 5’32’’
77
78
SK_SEKCIA / sk_section
SK_SEKCIA / sk_section
História slovenskej
animácie 2 /
The History of
Slovak Animation 2
Viktor Kubal:
Puf a Muf / Puf and Muf
Kino / Cinema
Slovensko / Slovakia
1977, 7’00’’
Paródia o filmových fanúšikoch.
/
A parody on film fans.
Postup / Procedure
Slovensko / Slovakia
1968, 6’5’’
O kariére vrany na križovatke.
/
A film on the career a crow made on a crossroad.
Jedináčik / Only Child
Slovensko / Slovakia
1979, 7’00’’
O otcovskej výchove jediného syna.
/
On father‘s upbringing of his only son.
Animovaný krátkometrážny seriál Puf a Muf
vznikol podľa populárnej detskej knihy
Nataše Tanskej a Viktor Kubal ho nakreslil
v rokoch 1969 – 1973.
/
The short-length animated series Puf and Muf
was based on a popular book for kids by Nataša
Tanská. Viktor Kubal animated it between 1969
and 1973.
Puf a Muf doma /
Puf and Muf at home
Puf a Muf v nemocnici /
Puf and Muf in the hospital
U kocúrov Pufa a Mufa na návšteve doma.
Puf je ten biely, Muf ten čierny.
/
A visit at Puf and Muf’s. They are two cats,
Puf is the white one, Muf the black one.
Biely kocúr Puf a čierny Muf na návšteve
v nemocnici.
/
The two tom-cats, Puf and Muf, on a visit to
a hospital.
Slovensko / Slovakia
1969, 18’23’’
Slovensko / Slovakia
1973, 16’22’’
79
80
SK_SEKCIA / sk_section
SK_SEKCIA / sk_section
Nový slovenský
animovaný film /
New Slovak
animation
Puf a Muf maľujú /
Puf and Muf paints
Slovensko / Slovakia
1971, 19’00’’
Talentovaní Puf a Muf maľujú. Čiernobielo.
/
The gifted Puf and Muf try to paint. In black
and white.
Pásmo najčerstvejších slovenských animovaných filmov a videoklipov.
/
A selection of the freshest contemporary
Slovak animated films and music videos.
Rob si pi.u z plastelíny / Don‘t f*ck
with me, f*ck with plasticine
Historky zo Stanice /
Tales from Stanica
Slovné spojenie rob si pi*u z plastelíny je
prevedené do doslovného príkladu...
/
This is a phrase you use in Slovak when somebody is kidding you and you don`t swallow the
bait. The short spot is the literal picture of the
phrase.
Dokumentárny film o histórii Stanice animovaný deťmi. Príbeh začína rodinou M., ktorá
ako prvá a jediná žila na Stanici, a koniec
príbehu je otvorený...
/
A documentary film on the history of Stanica
animated by children. The story begins with
the family M. who lived in Stanica for several
decades. It is a story with an open ending.
Zuzana Gálová
© Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovensko / Slovakia
2010, 00’08’’
[email protected]
Hana Hudcovičová Lukšů
© Stanica Žilina-Záriečie
Slovensko / Slovakia
2010, 23’21’’
[email protected]
81
82
SK_SEKCIA / sk_section
Harom Kerom
DVA
Simona Čechová
© University of Bedfordshire
Slovensko / Slovakia
2010, 2’38’’
[email protected]
Harom Kerom je skladba elektro-akustického dua DVA, ktorí definujú svoju hudbu
ako folklór neexistujúcich národov, čoho
dôkazom je aj vymyslený jazyk textov ich
piesní. Animácia zachytáva každodenný
život podivuhodných obyvateľov malého
nezvyčajného sveta.
/
Harom Kerom is a song by the electro-acoustic
duo DVA who describe their music as folklore
of non existing nations as they sing in made up
languages. This animation pictures strange creatures in their little world doing their everyday
nonsense.
SK_SEKCIA / sk_section
Vokawardoai
Zden Hlinka © Satori, s. r. o.
Slovensko / Slovakia
2010, 5’51’’
http://satori.sk/voka.html
[email protected]
Dielo vzniklo pomocou softvéru vytvárajúceho vizualizáciu v reálnom čase. Presne
štylizované vizuály dosiahnuté programátorskou technikou v kombinácii so pseudonáhodnou generatívnou grafikou sa na záver
kombinovali so skutočnými fotografiami.
Autor sa podieľal na všetkých zložkách
vizuálneho diela.
/
This work is created as a real-time software
visualisation. It is a combination of strictly predefined programmed visuals with semi-random
generative approach and real images collage.
The author of the video covers all fields.
Drum and Bass
Mária Oľhová © VŠMU
Slovensko / Slovakia
2010, 05’18’’
[email protected]
Krátky film o dvoch nástrojoch.
/
A short film about two instruments.
Goro biely pes /
Goro the white dog
Róbert Szegény
Slovensko / Slovakia
2009, 2’53’’
http://www.vimeo.com/19231570
Zimný videoklip o psovi, ktorý beží nevedno
kam.
/
It is a winter music video about a dog that runs
to a place unknown.
New blood
In the Room
Film o zvláštnych vraždách a krvavej komárenskej fabrike.
/
A film about strange murders and a bloody
mosquito factory.
Animácia sa odohráva v izbe, z ktorej sa
stane liaheň iracionality.
/
The story is set in a room that turns into
a hatchery of the irrational.
Mária Oľhová © VŠMU
Slovensko / Slovakia
2011, 03’33’’
[email protected]
Marián Vredík © VŠVU
Slovensko / Slovakia
2010, 3’26’’
[email protected]
83
SK_SEKCIA / sk_section
Kamene / Stones
Katarína Kerekesová
© Katarína Kerekesová – Od plotny
Slovensko / Slovakia
2010, 26‘00‘‘
www.foolmoonfilm.com
V kameňolome pracuje desať mužov. Sú podobní kameňom, ktoré každodenne presúvajú v mechanickom rytme práce. Jedného
večera sa tento rytmus naruší. Do kameňolomu príde žena predáka. Vnesie do tohto
priestoru cit a ľudskosť. Čoskoro pochopí, že
to nie je miesto pre jej život...
/
Stones is a story about a quarry where ten men
are working. They resemble the rocks which
they move everyday in the mechanical rhythm
of their work. One evening, this rhythm is
disrupted. The quarry is visited by the foreman’s
wife, bringing emotion and humanity into this
rough environment. But soon she understands
this is no place for her to live.
SK_SEKCIA / sk_section
tWINs
Luníček & Perešníček
Peter Budinský © VŠMU
Slovensko / Slovakia
2011, 6‘00‘‘
www.peterbudinsky.com
Andrej Kolenčík © Expanzia
Slovensko / Slovakia
2010, 7‘21‘‘
www.lunicekaperesnicek.sk
Siamské dvojčatá zápasia nielen v ringu, ale
aj mimo neho. Pre svoje postihnutie sa musia spolu pretĺkať súkromným aj spoločenským životom, no každý z inej perspektívy.
Twins je animovaný film aj o tom, ako môže
vyzerať bratská láska a kam až môže zájsť.
/
The story is about Siamese twins who fight each
other inside but also outside the boxer ring.
Because of their handicap, they have to share
both professional and private lives, but each one
sees things from a different perspective. Twins
is an animated film about brotherly love and its
limits.
Seriál odohrávajúci sa na najdivnejšom
mieste našej slnečnej sústavy – na Slovensku. Luníček z Luníku IX a Perešníček z Pereša zažívajú dobrodružstvá plné irónie, často
na hranici zdravého rozumu. Spolu sa pretĺkajú nefungujúcim školským systémom,
svetom dospelých v zajatí malomeštiactva,
alebo sledujú stále nelogickejšie konanie
osobností kultúrneho a politického života.
/
The series is set in the weirdest place of our solar
system – in Slovakia. Luníček from Lunik IX (the
poorest housing estate in Košice) and Perešníček
from Pereš (the wealthiest district in Košice)
experience adventures full of irony, often on the
edge of sanity. Together they pass through the
rotten school system, the provincial world of
adults and follow the still less logical actions of
personalities from cultural and political life.
Betono et Panel:
1. Betono et Panel,
2. Idiocy Generator,
3. Droney the Pet
hLukáš
Slovensko / Slovakia
2011, 00‘33‘‘, 00‘52‘‘, 00‘35‘‘
Dva kusy betónu žijú v postapokalyptickom
šedivom prostredí, potrpia si na kvalitný industrial noise a neznášajú všetko, čo je milé.
/
Two pieces of concrete live in a post-apocalyptic
grey area, they are keen on quality industrial
noise and hate everything nice.
Divné Semená: Moog In Mood
Andrej Kolenčík
Slovensko / Slovakia
2011, 2‘26‘‘
Videoklip pre kapelu Divné semená.
/
Music video for the band Divné semená.
Posledný autobus / The Last Bus
Martin Snopek, Ivana Laučíková
Slovensko / Slovakia
2011, 15‘00‘‘
www.poslednyautobus.sk
Začala lovecká sezóna. Lesné zvieratá
nastupujú do malého autobusu a utekajú
do bezpečia. Keď vozidlo uprostred noci
zastavia poľovníci, pasažieri v existenčnom
strachu odhaľujú svoj pravý charakter.
/
It’s the start of the hunting season. The animals
of the forest board a small bus and flee to safety.
When hunters stop the bus in the middle of the
night, its passengers reveal their true natures in
fear for their lives.
84
SK_SEKCIA / sk_section
Human Nature
Apotheosis Now
O skurvenej ľudskej náture.
/
On human f*cking nature.
O zbožňovaní, láske a apoteóze v súčasnosti.
/
On adoration, love and apotheosis now.
Mišo Ormoš Ormandik
Slovensko / Slovakia
2011, 2’15’’
[email protected]
Mišo Ormoš Ormandik
Slovensko / Slovakia
2009, 2’26’’
[email protected]
PLANE tale
Ľubomír Štec © Fakulta umení Technickej
univerzity v Košiciach
Slovensko / Slovakia
2010, 03’21’’
[email protected]
Krátky príbeh o planéte GD 720.
/
A short tale about planet GD 720.
OSEM / www.pekpek.sk
86
MEDZINÁRODNÉ ŠKOLY / international schools
MEDZINÁRODNÉ ŠKOLY / international schools
Royal College of Art
25 rokov animácie /
25 years of animation
predaj a distribúcia / sales and distribution:
Jane Colling
http://www.rca.ac.uk/animation
[email protected]
Royal College of Art v Londýne patrí medzi
najvýznamnejšie umelecké školy na celom
svete. Prierezom tými najúspešnejšími
filmami nás prevedie jej absolventka MarieMargaux Tsakiri-Skanatovits.
/
The Royal College of Art in London belongs to
the most important art schools in the world. Its
graduate Marie-Margaux Tsakiri-Skanatovits
will present us a selection of the most successful
films.
*Vďaka podpore British Council /
Thanks to support of the British Council
Nočný klub / Nightclub
Pes / Dog
Úbohý Boh / Poor God
Kolízia / Collision
Vlci / Wolves
Nezvyčajný a pútavý pohľad na bizarné
rituály a čudácke postavičky v liverpoolskom
nočnom klube Casablanca.
/
A striking and engaging view of the bizarre
rituals and disturbing characters found in Liverpool’s Casablanca Nightclub.
Chlapec túži zistiť, za akých okolností zomrela jeho mama.
/
A young boy longs for reassurance about how his
mother died.
Kňaz ide navštíviť Boha na kus reči.
/
A priest goes to see God for a little chat.
Moslimské vzory na amerických látkach,
farby a geometrické tvary zo zástav vytvárajú abstraktný obraz, ktorý nám má byť
podnetom na zamyslenie.
/
Islamic patterns and American quilts and the
colours and geometry of flags as an abstract
field of reflection.
Vytie vlkov, trápna nehoda a premárnená
príležitosť. Na lásku treba odvahu.
/
A howling wolf, an embarrassing incident and
a missed opportunity. Love is made of courage.
Jonathan Hodgson
Veľká Británia / United Kingdom
1986, 6’02’’
Suzie Templeton
Veľká Británia / United Kingdom
2001, 5’00’’
Matt Abbiss
Veľká Británia / United Kingdom
2004, 2’30’’
Max Hattler
Veľká Británia / United Kingdom
2005, 2’30’’
Rafael Sommerhalder © Royal College of Art
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 5’56”
87
88
MEDZINÁRODNÉ ŠKOLY / international schools
Štvrtok / Thursday
Matthias Hoegg
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 07’14’’
Bežný príbeh lásky sa odohráva v nie veľmi
vzdialenej budúcnosti, kde drozdy stoja proti strojom, výpadkom prúdu a automatom,
čo veštia z dlane.
/
An everyday love story set in the not so distant
future sees blackbirds battling with technology,
automatic palm readers and power cuts.
Boris Šima / www.chytteho.sk
90
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
GI JOE Fest
Festival pixilovaných filmov /
Stop Motion Film Festival
www.gijoefest.com
Podľa portálu Movie Insider je festival
pixilovaných filmov GI JOE Fest „najoriginálnejší americký filmový festival“. Založil
ho v roku 2005 Gio Toninelo, aby vzdal hold
pixilácii, postupne sa vytrácajúcej animačnej
technike, a zároveň obľúbenej americkej
akčnej postavičke GI JOEovi (jeho britským
ekvivalentom je Action Man). Festival pozostáva z premietaní, súťaží a tvorivých dielní,
ktoré majú predviesť to najlepšie, čo v rámci
tohto žánru vzniklo. GI JOE Fest má základňu v Denveri, no počas roka sa presúva po
celom svete.
/
Selected by Movie Insider as America’s “most
original film festival,” the GI Joe Stop Motion Film Festival was created in 2005 by Gio
Toninelo to celebrate the dying art form of stopmotion, while paying tribute to America‘s favorite movable fighting man, the GI JOE Action
Figure (or Action Man in UK). The Film Festival
hosts screenings, competitions and workshops to
showcase the best work within the genre. GI JOE
Fest kicks off in Denver before traveling to cities
around the world.
Mŕtvy front Dead (Trailer) /
Cong of the Dead (Trailer)
GI Joe dostáva výprask (časť 1) /
GI Joe Takes a Beating (part 1)
Vietnamský vojnový film... so zombíkmi.
/
A Vietnam war movie... with zombies.
GI Joe zoči-voči mladému chlapcovi.
/
GI Joe goes head to head with young boy.
Paul Hanley & Kieran Healy
USA
2008, 1’56’’
David Stebbenne
USA
2007, 0’43’’
GI Joe Tubby Tommy
Lee Hardcastle
Veľká Británia / United Kingdom
2008, 3’10’’
GI Joe v deň svojich narodenín zažije niečo
strašné. Vo filme si zahrá špeciálny hosť: GI
George.
/
A tale of horrific circumstances told on GI Joe’s
Birthday. Special appearance by GI George.
Aloha znamená zbohom /
Aloha Means Goodbye
Tajní agenti (časť 1) /
Covert Operatives (part 1)
GI Joe opäť zachráni situáciu v archívnom
filme, ktorý sa odohráva na súostroví
uprostred Pacifiku.
/
GI Joe saves the day in this vintage film set in an
archipelago in the central Pacific Ocean.
Pixilovaný akčný animovaný film s postavičkami GI Joe v hlavnej úlohe uprostred
krvavého boja, zbraní, výbušnín a mečov.
/
A stop-motion-animated action film with GI
Joe action figures killing each other with guns,
bombs and swords.
Carl Piermarini & Jack Celli
USA
1973, 5’19’’
Jeff Gurwood & Anthony Carbone
USA
2006, 5’00’’
91
92
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Kobrina tajná zbraň /
Cobra‘s Secret Weapon
Lyle Whitsett
USA
2008, 1’21’’
Mŕtvu hviezdu obsadila Kobra. Úžasná krvavá komédia z Texasu.
/
The Death Star is now occupied by Cobra. Amazing gory comedy from Texas.
Óda na GI Joea / Ode to GI Joe
Greg Grant
USA
1990, 4’47’’
GI Joe ožije počas hry v detskej izbe malého
chlapca.
/
GI Joe comes to life to play in a young boy‘s
bedroom.
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Údená krkovička na ražnom
chlebe / Pastrami on Rye
Tajní agenti (časť 2) /
Covert Operatives (part 2)
GI Joe dostáva výprask (časť 2) /
GI Joe Takes a Beating (part 2)
Dvaja vojaci sa celý deň rozprávajú o bojovom poriadku a o návrate domov.
/
Two soldiers have a day long conversation about
the field manual and going back home.
Pixilovaný akčný animovaný film s postavičkami GI Joe v hlavnej úlohe uprostred
krvavého boja, zbraní, výbušnín a mečov.
/
A stop-motion-animated action film with GI
Joe action figures killing each other with guns,
bombs and swords.
Bitka medzi GI Joeom a mladým chlapcom
pokračuje. Kto bude mať posledné slovo?
/
The battle continues between GI Joe and young
boy. Who‘ll get the last word?
Gio Toninelo & Anthony Ilaqua
USA
2009, 6’48’’
Jeff Gurwood & Anthony Carbone
USA
2006, 5’00’’
David Stebbenne
USA
2007, 0’55’’
Kto ťa potrebuje? / Who Needs Ya?
Charles Doran
USA
2003, 9’00’’
Je rok 1970 a GI Joe sa vymkol spod kontroly.
/
It‘s 1970 and GI Joe is out of control.
93
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Sklad / The Store
Javier Ferra & Ferran Adzara
Španielsko / Spain
2008, 8’08’’
Rýchly vpád do podozrivého skladu. Z temných praktík španielskej mafie tuhne krv
v žilách.
/
A frenzied rush into a suspicious store front
where the prevailing darkness of the Spanish
Mafia is far more horrific than anything from
the 80’s.
Matúš Vizár / [email protected]
Do toho / Let‘s Do It
Hutt Wigley
USA
2008, 3’46’’
Hrdinovia GI Joe v nie práve najjemnejšom
pokuse o paródiu Indianu Jonesa.
/
GI Joe heroes in a not-so-subtle attempt at an
Indiana Jones Parody.
Tajní agenti (časť 3) /
Covert Operatives (part 3)
Jeff Gurwood & Anthony Carbone
USA
2006, 4’00’’
Pixilovaný akčný animovaný film s postavičkami GI Joe v hlavnej úlohe uprostred
krvavého boja, zbraní, výbušnín a mečov.
/
A stop-motion-animated action film with GI
Joe action figures killing each other with guns,
bombs and swords.
95
96
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Utrpenie akčného Werthera /
Die Leiden des Action Werther /
The sorrows of Action Werther
Bernt Popp
Nemecko / Germany
2006, 6’00’’
Tento film vychádza z Goetheho knihy,
tragického príbehu o samovražde mladého
Werthera.
/
Based on a Goethe book, this is the story of
young Werther at the heart of his tragic tale of
suicide.
Krvavá pomsta 2 /
Bloody Revenge 2
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Rickov vojnový syndróm /
Rick‘s Battle Shock
Tom Walker
Veľká Británia / United Kingdom
2008, 3’20’’
Lee Hardcastle
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 9’00’’
Epizóda, v ktorej si zahrali pôvodné modely
GI Joea, je chodníkom premáčaným krvou
a prederaveným od guliek.
/
Featuring custom head sculpts, this sequel is
a blood bath punctuated by gun shots.
Príbeh o oslobodení Vietnamu a ceste za
hranice predstavivosti.
/
A Vietnam deliverance tale and a journey beyond the imagination.
Choď touto cestou, až kým ťa smrť
neoslobodí / Driving This Road
Until Death Sets You Free
Simon Gesrel & Xavier Ehretsmann
Francúzsko / France
2008, 6’26’’
Videoklip pre francúzsku kapelu „Zombie
Zombie“ podľa predlohy filmu Johna Carpentera „Vec“.
/
Music video for the French band “Zombie Zombie” based on John Carpenter’s film “The Thing”.
97
98
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
PAF
Jiné vize 2010 /
Different Visions 2010
Jiné vize je názov jednej z festivalových
sekcií Přehlídky animovaného filmu (PAF).
Ide o sekciu súťažnú a jej obsahom sú audiovizuálne diela českých alebo na českej scéne
pôsobiacich autorov a autoriek, ktorých
záber siaha od klasickej animácie cez animáciu digitálnu až po využívanie postupov typických pre experimentálny film a videoart.
Výber Jiné vize 2010 predstavuje kompletnú
vlaňajšiu súťaž, tematicky rozdelenú do
troch pododdielov: Urban Mediation, Transformácia a Príbeh.
/
Jiné vize / Different Visions is one of the sections
of the Festival of film animation (PAF). This
section is competitive and includes audiovisual
works of Czech artists or those who are artistically active in Czech Republic and whose production embraces works from classic animation
through digital animation to the use of methods,
typical for experimental film and videoart. The
Different Visions 2010 selection presents all
works of last year’s contest according to the
topic divided into three sub-sections: Urban
Meditation, Transformation and The Story.
XYZ
Pavla Gajdošíková
Česká republika / Czech Republic
2009, 4’25’’
V čiernobielom animovanom krátkom filme
XYZ naväzuje Pavla Gajdošíková na svoje
predchádzajúce práce, v ktorých sa venovala
obhliadaniu intímneho priestoru. Tentokrát
však prekračuje vlastný prah a nazerá do
anonymných buniek panelákových bytov.
Zostavuje, borí a znovu zoskupuje papierové
krabičky, ktoré predstavujú unifikované
bunky pre unifikovaný život.
/
The short black and white cartoon XYZ by Pavla
Gajdošíková is a follow-up of her previous works
in which she explored intimate space. However,
this time she runs over her own brim and watches anonymous units of prefabs. She composes,
destroys and re-composes little paper boxes,
which represent consolidated units designed for
the consolidated life.
Constant Light
Christoph Srb
Česká republika / Czech Republic
2010, 2’20’’
Constant Light natočil rakúsky umelec
Christoph Srb počas študijnej stáže v ateliéri
Jiřího Davida na pražskej VŠUP. Modelom
prázdneho bytu so zašlými tapetami prepláva kamera, ktorej pohyby sú navzdory zvolenému „subjektívnemu“ kameramanskému
uhlu úplne odosobnené.
/
Constant Light was filmed by Austrian artist
Christoph Srb during his academic internship at
art studios of Jiří David at VŠUP (Academy of
Arts, Architecture and Design in Prague). Ca
mera is slowly moving through empty apartment
where the walls are covered with old wallpaper.
In spite of the „subjective“ angle of cameraman
the camera moves are absolutely objective.
Rahova
David Možný
Česká republika / Czech Republic
2010, 5’59’’
David Možný zhromaždil množstvo fotografií zachycujúcich obrovské a schátralé sídlisko Rahova na okraji bukureštského centra.
Pomocou 3D programu z nich vytvoril animáciu, na ktorej pracuje od roku 2008 a vystavuje ju v rôznych inštalačných kontextoch. Jednotlivé panely levitujú a formujú sa
na hudbu Michala Mariánka v posttotalitnú
urbánnu krajinu.
/
David Možný collected a big set of photographs
that capture enormous and dilapidated neighborhood of Rahova located on Bucharest centre
periphery. Using 3D program, the artist created
animation on which he has worked since 2008.
It has been on show in different installation contexts. Accompanied by Michal Mariánek’s music,
particular consoles levitate and form a posttotalitarian urban scene.
Priestorové vízie /
Prostorové vize / Spatial visions
Teleportácia / Teleportace /
Teleportation
Film sa blíži k utopickým predstavám mesta
ako obrazu spoločnosti, ktoré neustále
vyjednáva medzi poriadkom celku a slobodou jedinca. Jemná kresba znázorňuje dve
poňatia urbanistického plánovania. Prvý je
strohým pôdorysom mesta, ktoré vzniklo na
racionálnej mriežke, druhé organickou štruktúrou vychádzajúcou zo sociálnej interakcie.
/
The picture is similar to utopian concepts of
a city representing an image of a society constantly typing to find a balance between social
order and individual freedom. Delicate drawing
presents two approaches of urban planning. The
first is rigorous ground plan of a city that was
created on a rational grid and the second is an
organic structure based on social interaction.
Tvorbu tejto autorskej dvojice charakterizuje irónia a nadsázka, štúdium vlastného
mediálneho obrazu a tiež filmové konotácie.
V Teleportácii, ktorá bola ako viackanálová
inštalácia vystavená v roku 2010 v pražskom
Fotograf studiu, sa pohrávajú s odkazom ku
Cronenbergovmu hororu Mucha, ale tiež s
témou obsesie pre domácich miláčikov.
/
The production of this duo is characterized by
irony and hyperbole and also by the study of
their own media image and film connotation.
In Teleportation, which was on show in 2010
at Fotograf studio in Prague as a multichannel installation, they toy with a reference to
Cronenberg’s horror The Fly but also with a topic
of obsession for pets.
Jan Pfeiffer
Česká republika / Czech Republic
2010, 2’52’’
Tereza Janečková, Pavlína Míčová
Česká republika / Czech Republic
2010, 2’33’’ (loop)
99
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
008 (feat. Islaja)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
DizajnDesign / www.dizajndesign.sk
badminton (Martin Kohout,
Jaakko Pallasvuo)
Česká republika / Czech Republic
2010, 3’20’’
Číselné označenie snímky zodpovedá poradiu v sérii formálnych experimentov, ktoré
česko-fínska autorská dvojica podniká so
zrkadlovými odrazmi, prelínaním a ďalšími
efektmi pomocou digitálnych i manuálnych
postupov. Pokus č. 008 doprevádzali Martin
Kohout a fínsky umelec Jaakko
Pallasvuo piesňou helsinskej speváčky Islaja,
ktorá býva radená k acid folku.
/
The film 008 is the eighth part of a sequence
of formal experiments with mirror reflections,
fade-overs and other effects of digital or manual
methods created by a Czech-Finnish artistic duo.
In the experiment number 008 Martin Kohout
and Finnish artist Jaakko Pallasvuo used a song
by a singer from Helsinki – Islaja – a member of
acid folk culture.
Vo svetle sú všetky / Ve světle jsou
všechny / They are all in the light
Lenka Žampachová
Česká republika / Czech Republic
2010, 6’00’’
Čiernobiele zábery z detskej výukovej snímky zo sedemdesiatych rokov využila Lenka
Žampachová ako materiál pre vlastný film.
Nostalgickosť starých obrazov podčiarkuje
naviac filmárske cnenie po dobe, kedy bol
film ešte špecifickou matériou. Vyškrabávaním textov a „aur“ do suroviny získava
Žampachová ďalšiu úroveň významov.
/
Lenka Žampachová used black and white
pictures of educational film from 70‘s to create
her own movie. The nostalgic atmosphere of
old images emphasizes filmmaker’s languish for
the era during which film had a special status.
By means of engraving texts and “auras” to the
material, Žampachová adds another level of
meanings to the film.
Parfois il pleut, parfois pas
Petra Hermanová
Česká republika / Czech Republic
2010, 5’17’’
Spomienky na detstvo majú v prácach Petry
Hermanovej zastrenú melancholickú náladu.
Fotografie z raného detstva, ktoré možno
patria samotnej autorke, ale mohli by tiež
patriť komukoľvek z jej generácie, dotvára
animácia dažďa. Šumiaci dážď pokrýva celú
zvukovú stopu, hoci sa v obraze objavuje
fragmentárne.
/
In the work of Petra Hermanová, childhood reminiscence has bleary and pensive atmosphere.
Photographs from early childhood, which pro
bably belong to the author but they also might
belong to anybody from her generation, are
molded with an animation of rain. The sound of
fizzy rain fills whole audio track which is present
only fragmentary in the images.
101
102
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Pictoplasma
Rozhýbané postavičky 2011 /
Characters in Motion 2011
www.pictoplasma.com
Napoly neviditeľný, napoly hnedý
/ Napůl neviditelný, napůl hnědý /
Half invisible, half brown
Veronika Vlková
Česká republika / Czech Republic
2010, 22’15’’
Film kombinujúci kreslenú animáciu s hranými sekvenciami a čítaným komentárom
v nemčine, pripomína chvíľami rozprávky
bratov Grimmovcov, islandské báje i ľahké
japonské akvarely. Matne vysledovateľná naratívna linka siaha do podvedomia autorky
i divákov.
/
The movie combines cartoon with film sequences
and a commentary in German. Now and then,
the movie reminds us of the fairytales of
Brothers Grimm, Iceland myths or Japanese
aquarelles. The hardly noticable narrative line
goes down to the inner space of the author and
spectators.
Bez názvu / Without title
Tereza Sochorová, Jan Horák
Česká republika / Czech Republic
2010, 1’50’’
V animácii je použitý text básne Charlesa
Baudelaira Ryšavej žobráčke. Záznam
mužského hlasu, ktorý báseň predčítal, však
pustili obrátene. A ani text odvíjajúci sa v
titulkoch najprv na čiernom pozadí, ktoré sa
postupne zosvetľuje až do bielej, takže sa
titulky stávajú nečitateľnými, nemožno dočítať. Témou filmu sa stáva nezrozumiteľnosť,
prchavosť a neúplnosť.
/
The authors created an animation where they
used the poem To a Begging Redhead by Charles
Baudelaire. However, the voice of a man who
read the poem was played backwards. Nor yet
the text is possible to follow because of white
subtitles which are shown on black background
which gradually deinks and ends up white so the
subtitles are unreadable. Opacity, elusiveness and
incompleteness become the theme of the film.
Pictoplasma prináša najnovšiu generáciu
rozhýbaných postavičiek na veľké plátno.
Pictoplasma neustále vyhľadáva najlepšie
krátke filmy, videoklipy, motion grafiky a experimentálne diela so zaujímavými postavičkami v hlavných úlohách. Výsledok predstaví
zhustená 75-minútová projekcia, v ktorej
uvidíte nestarnúcu klasiku i najnovšie,
najčerstvejšie výtvory najtalentovanejších
ateliérov, animátorov a výtvarníkov sveta.
/
Pictoplasma brings the newest generation of
Characters in Motion to the big screen. In an
ongoing process, Pictoplasma hunts for the very
best Character-driven contemporary short films,
music videos, motion graphics and experimental work. The result is presented in a dense, 75
minute screening session, including style defying
all-time classics and the fresh and recent work
by the world’s most talented studios, animators
and designers.
Chýbajúci článok /
The Missing Link
Marcel, lastúra v čižmách /
Marcel the Shell With Shoes On
kamera / camera: Kalle Klein
asistenti kamery / camera assistants: Phillip
Hennig, Babara Uliarczyk
svetelný dizajn / DIT and Light: Sebastian
Schaal, Kasper Senn, Juhani Zebra
hudba / music: Leyland Kirby „Don‘t Sleep
I am Not What I Seem, I‘m a Very Quiet
Storm“
www.pictoplasma.com
www.deanfleischercamp.com
Pictoplasma
Nemecko / Germany
2011, 1‘20‘‘
Dean Fleischer Camp
USA
2010, 3‘20‘‘
Wanderland
Kristof Luyckx & Michèle Vanparys
Belgicko / Belgium
2010, 3‘30‘‘
dizajn / design: Kristof Luyckx
animácia / animation: Michèle Vanparys,
Michélé De Feudis, Dries Bastiaensen,
Kristof Luyckx
hudba / music: Hermanos Inglesos
www.kristofluyckx.be
103
104
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Medzi medveďmi / Between Bears
Eran Hilleli © Bezalel Academy of Art and
Design Jerusalem
Izrael / Israel
2010, 5‘22‘‘
hudba / music: Ori Avni, Daniela Spector
www.eranhilleli.com
Príbeh skupiny ľudí, ktorá sa vybrala po
stopách čierneho medveďa.
/
A tale of a pack who set out on a journey in the
trails of a black bear.
Omame – Spojené farby fazuľovské / Omame – United Colors of
Beans
Yasushi Asai
Japonsko / Japan
2010, 2‘40‘‘
hudba / music: Linear Motor
www.linear-motor.net
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Obor / Giant
Céline Desrumaux & Yann Benedi
Veľká Británia / United Kingdom
2010/2011, 3‘50‘‘
hudba / music: David Kamp
www.celineyann.blogspot.com
Ockova bábika /
Daddy‘s Little Doll
Paulo Muppet & Luciana Eguti © Birdo
Brazília / Brazil
2010, 4‘30‘‘
hudba / music: Pequeno Cidadão
www.birdo.com.br
Baltimorský tlesk / Baltimore Clap
Benga
Kristofer Ström
© Ljudbilden & Piloten AB / Blinkink
Švédsko / Sweden
2010, 03’40’’
[email protected]
Osudy úbohých príšeriek z továrne na
tlieskanie.
/
Follow some poor little creatures in a “Clap
factory“.
Siluety / The Silhouettes
Jordan Kim
USA
2010, 5‘11‘‘
animácia / animation: Cris Shapan, Mike Wingare, Patrick Armitage, Jordan Kim
hudba / music: Sam Prekop
klient / client: Thrill Jockey Records
www.enchanted-fern.com
105
106
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Hanabeam
Shane Lester, Fantasista Utamaro © W+K
Tokyo Lab
Japonsko / Japan
2010, 4‘00‘‘
hudba / music: Hifana
www.wktokyolab.com
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Umbra / Umber
Crossover
Let Go
Vonkajší svet / The External World
hudba / music: Allison Melville
www.animalcom.com
animácia / animation: Fabian Grodde, Alexander Schuman
hudba / music: Johann Niegl, Alexander
Schuman
dizajn / design: Keaton Henson
hudba / music: Japanese Postars
klient / client: Virgin Records
www.blinkink.co.uk
spolupráca na scenári / co-written by:
Vernon Chatman
animácia / animation: Max Stöhr, Tobias Von
Burkersroda & Jim Levasseur
zvuk, hudba / sound, music: Bram
Meindersma
www.davidoreilly.com
Malcom Sutherland
Kanada / Canada
2010, 5‘35‘‘
Fabian Grodde
Nemecko / Germany
2010, 5‘47‘‘
David Wilson © Colonel Blimp
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 3‘34‘‘
David O‘Reilly
Nemecko / Germany
2010, 17‘00‘‘
Chlapec sa učí hrať na klavíri.
/
A boy learns to play the piano.
Zuby múdrosti / Wisdom Teeth
Don Hertzfeldt
USA
2010, 5‘00‘‘
www.bitterfilms.com
Nigel podľahne nevinným kamarátovým
prosbám.
/
Nigel gives in to his friend‘s innocent request.
107
108
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Tricky Tricity
Nová poľská animácia /
Young Polish Animation
Animation Now!
Festival, Tricity, PL
Od roku 2009 festival Animation Now!
prezentuje širokému publiku Trojmesta
(súmestie miest Gdańsk, Gdyňa a Sopot)
v Poľsku to najlepšie z modernej animácie.
Festival tiež poskytuje široké spektrum podujatí: tematické premietania, audiovizuálne
predstavenia, panelové diskusie a dielne.
TRICKY TRICITY predstavuje mladých umelcov, ktorí sú prepojení s Trojmestom, a ktorí
sa venujú animácii v podobe videoklipov, autorských filmov, reklám a experimentálnych
snímok. Programovou kurátorkou je Justyna
Wicenty (riaditeľka festivalu Animation
Now!).
/
Animation Now! Festival since the first 2009
edition shows the very best in contemporary
world animation to a broad audience in Tricity
in Poland (Gdansk, Gdynia, Sopot). The festival
offers a broad scope of events: thematic screenings, audiovisual performances, panel discussions and workshops. TRICKY TRICITY presents
young artists connected to Tricity who use
animation in many interesting ways for music
videos, author‘s films, commercials and experimental shorts. Programme curated by Justyna
Wicenty (director of Animation Now!).
Oni / Them
Robert Turlo
Poľsko / Poland
2001, 1‘35‘‘
predaj / sales: [email protected]
Jednoduchá vizualizácia zvukov piesne
„Them“ od poľskej skupiny Von Zeit.
/
Simple visualisation of sounds of the song
“Them” by the Polish band Von Zeit.
KosMos / CosMos
Robert Turlo © C+P NOFF RECORDS
Poľsko / Poland
2002, 3‘57‘‘
predaj / sales: [email protected]
Animovaná interpretácia textu a hudby piesne poľského speváka a rockového hudobníka
Macieja Malenczuka.
/
Animated interpretation of the lyrics and the
music by the Polish vocalist and rock musician
Maciej Malenczuk.
Štyria vlci / Cztery wilki /
Four wolves
Ewa Pyzik
Poľsko / Poland
2003, 2‘40‘‘
predaj / sales: [email protected]
Animovaný videoklip piesne „Cztery wilki”
od Garsoniera. Vlci hrajú poker a všetci sa
dychtivo snažia o výhru v podobe zdanlivo
nevinnej ovečky...
/
Animated video clip for “Four wolves” by Garsoniera. The wolves play poker each of them eager
to win a seemingly innocent lamb...
Úder / Udar / Stroke
Aport / Retrieve
Videoklip k piesni od Paralaksa. Filmom sa
nesie atmosféra pokoja na pláži. Tento pokoj
však naberá extrémne a zvláštne podoby.
Horúce slnečné pobrežie a pravidelný pohyb
vĺn určujú rytmus života na pobreží. Krajina
plynie ako v tranze... až po hranice normálnosti.
/
A music video to the piece of music by Paralaksa.
The film has an atmosphere of a beach at
a standstill. The peace is driven to extremes and
takes on strange shapes. Hot sunshine coast and
rhythm of the waves set the pace of the seaside
life. The landscape flows like in a trance... to the
limits of normality.
Krátky film o vzťahoch medzi rôznymi druhmi zvierat a ľuďmi. Animácia je vytvorená
pomocou jediného jednoduchého záberu
pohybujúcej sa ceruzkovej línie s využitím
iba čiernej a bielej farby.
/
A short film about the broader relationships
between different species as well as human beings. Animation by a lively drawn pencil line, in
a simple single shot, using only black and white.
Maja Kuta
Poľsko / Poland
2006, 2‘42‘‘
predaj / sales: [email protected]
Maja Kuta
Poľsko / Poland
2008, 1‘05‘‘
predaj / sales: [email protected]
109
110
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Rytmy odporu / Rytmy oporu /
Rhythms of resistance
Nohy Nohy / Nogi Nogi /
Legs Legs
Krátky film inšpirovaný výrokom moderného umelca Kurta Schwittersa: „Čo je umenie,
viete rovnako dobre ako ja: nie je to nič iné
ako rytmus.“ Hudba: Marcin Dymiter.
/
A short film inspired by the statement made
by the famous modern artist Kurt Schwitters: “What art is you know as well as I do: it is
nothing more than rhythm.” Music by Marcin
Dymiter.
Podivné štvornohé stvorenie sa snaží nájsť
úkryt pred smiešne nakreslenými príšerami,
ktoré ho prenasledujú v meste a na pláži.
/
A strange four-legged creature is seeking something or trying to hide from some funny drawn
monsters chasing after it in the city and on the
beach.
Honorata Martin
Poľsko / Poland
2010, 3‘13‘‘
predaj / sales: [email protected]
Honorata Martin
Poľsko / Poland
2008, 1‘33‘‘
predaj / sales: [email protected]
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Obed / Obiad / Dinner
Honorata Martin
Poľsko / Poland
2009, 3‘09‘‘
predaj / sales: [email protected]
Zvyšky z obeda požierajú samé seba a transformujú sa na podivné stvorenia, ktoré
naháňajú vystrašené dievča.
/
Dinner leftovers keep transforming into weird
monsters eating themselves. They chase after
a scared girl.
Massive Attack Paradise Circus
vs Mickey Mouse
Maciej Szupica
Poľsko / Poland
2010, 8‘09‘‘
predaj / sales: [email protected]
Snímka Macieja Szupicu založená na náhodnej kombinácii dvoch diel: animácie Mickey
Mouse „The Chain Gang“ a piesne „Paradise
Circus“ od Massive Attack. Obraz a zvuk sa
vzájomne dopĺňajú a tak vytvárajú nové črty
umeleckého obrazu.
/
1:1 found footage by Maciej Szupica. Random
combination of two tracks: the Mickey Mouse
animation “The Chain Gang” and the song
“Paradise Circus” by Massive Attack. A new quality is created where the image and the sound
complement one another.
Tá krajina je zvláštna / Dziwny jest
ten kraj / Strange is this country
Maciej Szupica & Przemyslaw Adamski
Poľsko / Poland
2007, 3‘22‘‘
predaj / sales: [email protected]
[email protected]
Animovaný klip pre poľskú jazzovú formáciu Pink Freud. Rozrušujúci obraz opustenej
krajiny a muža hodeného do tohto priestoru, ktorý zápasí so svojou vierou. Postupne sa stáva viac a viac uzavretým a agresívnym. Ocenenie za najlepší poľský videoklip
roku 2007.
/
An animation music video for the Polish jazz
band Pink Freud. A disturbing vision of a desolate landscape and a man thrown into strange
space struggling with his fate. Gradually he
becomes more and more hemmed in and violent.
Awarded Best Polish Music Video of 2007.
Čierna je noc / Black is the night
Maciej Szupica & Przemyslaw Adamski
Poľsko / Poland
2007, 4‘05‘‘
predaj / sales: [email protected]
[email protected]
Videoklip k piesni „Black is the night” od
DJ-a Vadima. Osamotená loď s dvoma ľuďmi
na palube sa plaví pustým morom. Námorník a jeho priateľka bránia loď pred nebezpečnými morskými príšerami. Zdá sa, že čím
ďalej tým viac ich ovládajú halucinácie.
/
A music video to the song “Black is the night”
by DJ Vadim. A solitary boat with a couple of
people on the board is drifting through a desert
sea. The sailor and his girlfriend defend the boat
against dangerous sea creatures. They gradually
seem to hallucinate.
111
112
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Jazva / Scar
Maciej Szupica & Maciej Salamon
Poľsko / Poland
2009, 3’00’’
predaj / sales: [email protected]
[email protected]
Videoklip piesne „Scar“ od Kings Of Caramel
inšpirovaný hororovými klasikami a filmom
„The City of Lost Children“ (Mesto stratených
detí) od Jean-Pierra Jeuneta. Ide o temný,
hrozivý príbeh o prchavosti a smrti a o pokuse zvíťaziť nad nimi. Hlavnou postavou je
trpaslík – šialený vedec, ktorý vo svojom
laboratóriu vykonáva záhadné pokusy.
/
A music video to the song “Scar” by Kings Of
Caramel inspired by classic horror films and
“The City of Lost Children” by Jeunet. It‘s a dark,
sinister tale about transience and death and an
attempt to overcome them. The main character
is a dwarf - a mad scientist who leads some
mysterious experiments in his laboratory.
Sloboda kultúry, kultúra slobode /
Wolność Kultury, Kultura
Wolności / Freedom of Culture,
Culture of Freedom
Maciej Szupica & Maciej Salamon & Maciej
Chodzinski
Poľsko / Poland
2009, 3’00’’
predaj / sales: [email protected]
[email protected]
Krátke animované videá propagujúce základnú filozofiu mesta Gdańsk v rámci projektu
Európske mesto kultúry 2016: „Freedom
of Culture, Culture of Freedom“ (Sloboda
kultúry, kultúra slobody).
/
Short animated videos promoting the principal
philosophy of Gdansk candidature for the title of
the European Capital of Culture 2016: “Freedom
of Culture, Culture of Freedom”.
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
The Svadba / The Slub /
The Wedding
Maciej Salamon
Poľsko / Poland
2009, 3’00’’
predaj / sales: [email protected]
Hlavnou postavou je Honorata, čerstvá
nevesta, ktorá sa zobúdza po svadobnej
noci a uvedomí si, že manžel ju opustil.
V záchvate zúrivosti najprv začne ničiť svoj
dom a neskôr sa rozhodne zamestnať domáceho pomocníka v podobe robota. Ten jej
tak veľmi pomáha, že sa rozhodne zamestnať viac robotov...
/
The main character Honorata is recently married bride, who wakes up in the morning after
her wedding night and realises that her husband
has left her. She is furious and starts to wreck
her house. Honorata decides to hire a homehelping robot. The robot is soon helping her so
much that she decides to hire more robots...
Agronaut / Agronauta /
The Agronaut
Marcin Wasilewski
© Grupa Smacznego [GS Animation]
Poľsko / Poland
2009, 4‘50‘‘
predaj / sales: [email protected]
Na vzdialenej, nehostinnej planéte sa nachádza osamelý Agronaut, ktorý je posadnutý
snahou vypestovať zeleninu. Nanešťastie
jeho pokusy stále zlyhávajú...
/
In the distant hostile planet a lonely Agronaut
tries obsessively to grow vegetables. Unfortunately, his attempts still fail…
eFTe radí. Neriskuj. Recykluj /
eFTe radzi. Nie ryzykuj. Segreguj /
eFTe advises. Don‘t risk. Recycle
Katarzyna Kijek & Przemyslaw Adamski
Poľsko / Poland
2008, 1‘32‘‘
predaj / sales: [email protected]
Jedna zo šiestich animovaných snímok
o etike konzumu vytvorených pre eFTe
Group. Uvedená na festivale Shortwaves
2009.
/
1 of 6 short animations concerning ethical consumption made for the eFTe Group. Screened at
“Shortwaves Festival 2009”.
Everytime
Katarzyna Kijek & Przemyslaw Adamski
Poľsko / Poland
2009, 3‘18‘‘
predaj / sales: [email protected]
Oficiálny videoklip piesne „Everytime“ od Oi
Va Voi. Video vytvorené pomocou skartovacieho prístroja. Každý tretí obraz záznamu
bol vytlačený, skartovaný a z neho bol
vytvorený obraz zmiešaný s nasledujúcim
obrazom pomocou konfigurácie odlišných
prúžkov. V roku 2009 videoklip získal cenu
v kategórii Najlepší videoklip na filmovom
festivale „Yach“.
/
Official music video for „Everytime“ by Oi Va Voi.
Video made with a shredding machine. Every
third frame of the footage was printed, shredded
and shot three times blended with adjacent
frames by different stripes configuration.
Awarded Best Animated Music Video at „Yach“
Film Festival 2009.
113
114
MEDZINÁRODNÉ FESTIVALY / international festivals
Grand Central
Body deconstruction
Oficiálny videoklip piesne „Grand Central“
od Tomasz Stanko Quintet. Animácia bola
vytvorená pomocou 1 km dlhého vlákna
a štyroch rôznych batériových lámp a jednej
klasickej lampy (Living Colours). Vlákno sa
roztriaslo, osvietilo zo štyroch rôznych smerov a následne sa vytvoril pohyblivý obraz
pomocou stop-motion.
/
Official music video for “Grand Central” by Tomasz Stanko Quintet. The animation was made
with 1 km of yarn and four different flashlights
and one lamp (Living Colours). Yarn was shaken
and illuminated in different ways and shot in
stop motion.
Animovaná cesta imaginárnou anatómiou
ľudského tela do tlkotu elektronického
srdca.
/
Animated travel through an imaginary anatomy
of human body to the beats of an electronic
heart.
Katarzyna Kijek & Przemyslaw Adamski
Poľsko / Poland
2010, 2‘00‘‘
predaj / sales: [email protected]
Michal Andrysiak
Poľsko / Poland
2010, 1‘12‘‘
predaj / sales: [email protected]
OvéPictures = Michaela Čopíková, Veronika Obertová / www.ovepictures.com
116
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special presentation
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special presentation
Cartoon d’Or 2010
www.cartoon-media.eu
Cartoon d’Or je paneurópska cena za najlepší krátky animovaný film. V roku 2010 ju
získal Kaspar Jancis za krátky film Krokodíl.
Cena sa odovzdávala počas ceremoniálu
17. 9. 2010 v Šoproni na Magyar Cartoon
Forum. V porote zasadli Joanna Quinn (UK),
Valérie Schermann (FR) a Géza M. Tóth (HU),
aby vybrali 5 finalistov spomedzi 29 krátkych filmov, ktoré vyhrali na jednom z partnerských festivalov Cartoon d’Or. CARTOON
vytvoril s podporou Programu Európskej
únie MEDIA ocenenie Cartoon d’Or ako
odrazový mostík pre tvorcov. Víťaz okrem
ceny získa i finančnú prémiu, ktorú môže
investovať do tvorby ďalšieho projektu.
/
Cartoon d’Or is a pan-European prize for the
best animated short film. The winner of the
2010 award is Kaspar Jancis, for his short
film “Crocodile”. The ceremony took place on
September 17th in Sopron during the Magyar
Cartoon Forum. The jury composed of Joanna
Quinn (UK), Valérie Schermann (France) and
Géza M. Tóth (Hungary) selected 5 finalists
among 29 short films that received an award at
one of Cartoon d’Or partner festivals. CARTOON,
with the support of the MEDIA Programme of
the European Union, conceived the Cartoon d’Or
as a springboard for artists. This prestigious
trophy is awarded together with a financial aid,
to be used by the winning director to start a new
project.
Rodinný portrét / A Family Portrait
Joseph Pierce © Fifty Nine Productions
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 4’40’’
[email protected]
Zdá sa, že nie je až také jednoduché vytvoriť
rodinnú fotografiu. Keď sa schôdzka s fotografom chýli ku koncu, je nám jasné, že na
tento deň nikto z rodiny nezabudne.
/
A family portrait goes horribly wrong. As the
session reaches a disturbing conclusion, it‘s clear
that this truly will be a day to remember.
Krokodíl / Krokodill / Crocodile
Kaspar Jancis © Eesti Joonisfilm
Estónsko / Estonia
2009, 17’00’’
[email protected]
Príbeh bývalej opernej hviezdy, ktorá skončila v polystyrénovom kostýme a zabáva
deti v detskej herni v obchodnom centre.
Bývalý tenor, ktorý pokladá svoj život za
bezradostný až nechutný, si svoju frustráciu
ventiluje hrubosťou k ľuďom. Až do jedného
dňa, keď do jeho života vstúpi osudová žena
a... krokodíl.
/
The story of a former opera star who must by
the will of Fate work as a crocodile in a styrofoam costume entertaining children in the children’s playroom of a shopping centre. This kind
of life seems joyless and even disgusting to the
former leading tenor, and he vents his frustration by behaving rudely. Until one day, into his
life enters a fateful woman and… a crocodile.
Logorama
H5 (François Alaux, Hervé de Crécy
& Ludovic Houplain)
© Autour de Minuit Productions
Francúzsko / France
2009, 16’ 5’’
[email protected]
Veľkolepé naháňačky áut, rukojemnícka
dráma, a divé zvery, čo sa voľne pohybujú
po meste... To všetko a ešte viac uvidíte
v „Logorame“!
/
Spectacular car chases, an intense hostage
crisis, wild animals rampaging through the city,
and even more in “Logorama”!
Rozhnevaný muž /
Sinna Mann / Angry Man
Príbeh malého Puppetboya /
The Tale of Little Puppetboy
„Rozhnevaný muž“ je film o tajomstvách,
ktoré by nemali byť tajomstvami. Keď umrie
matka ryba, Boj má už všetkého po krk. Vďaka sile svojej vlastnej fantázie ide ďalej.
/
“Angry Man” is a film about secrets that
shouldn’t be secret. When the mommy-fish dies,
Boj has had enough, and gets power from his
own fantasy to go further.
Puppetboy je malá hlinená figúrka, vystresovaná z dámskej návštevy. Keď návšteva
dorazí, ešte viac znervóznie.
/
Puppetboy is sweating floods of clay, preparing for a lady´s visit. He gets even more nervous
when she arrives.
Anita Killi © Trollfilm
Nórsko / Norway
2009, 20’00’’
[email protected]
Johannes Nyholm
Švédsko / Sweden
2008, 18’00’’
[email protected]
117
118
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special release
Cartoon East
Eastern European Animation Award 2011
Spoločná iniciatíva festivalov Animafest Záhreb (Chorvátsko), Animateka Ľubľana (Slovinsko),
anim’est Bukurešť (Rumunsko), Balkanima Belehrad (Srbsko), Banja Luka International Animation Film Festival (Bosna a Hercegovina) a Fest Anča Žilina (Slovensko), nazvaná Cartoon
East, viedla v roku 2009 k vyhláseniu ceny Eastern European Animation Award. Filmy ocenené na jednom z týchto festivalov, sú ďalej nominované na Cartoon d’Or.
/
A collective initiative of the festivals Animafest Zagreb (Croatia), Animateka Ljubljana (Slovenia),
anim’est Bucarest (Romania), Balkanima Belgrade (Serbia), Banja Luka International Animation Film
Festival (Bosnia and Herzegovina) and Fest Anča Žilina (Slovakia), named Cartoon East, led to the
introduction of the Eastern European Animation Award in 2009. The films awarded at some of these
festivals are further nominated for the Cartoon d’Or Award.
V roku 2011 sú to za Cartoon East tieto filmy:
/
These are the 2011 Cartoon East films:
Miramare
Michaella Müller
Chorvátsko – Švajčiarsko /
Croatia – Switzerland
2010, 8’08’’
Esterhazy
Izabela Plucinska
Poľsko – Nemecko / Poland – Germany
2010, 25’00’’
Staré tesáky / Old Fangs
Adrien Merigeau
Írsko / Ireland
2010, 11’32’’
Daniela Krajčová / daniela.krajcova@gmail.com, http://vimeo.com/user2552346
120
FOCUS
FOCUS
Animate Projects
www.animateprojects.org
Animate Projects sa zameriava na umeleckú
animáciu, podporuje jej výrobu, prezentáciu
a rozvoj. Motivujeme umelcov, aby mohli
tvoriť a rozvíjať svoje aktivity. Experimentálnu animáciu prezentujeme na internetových
stránkach i na digitálnych platformách.
Spolupracujeme s partnermi z mnohých
krajín sveta, ktorí nám umožňujú predstaviť tvorbu našich umelcov v masmédiách,
v kinách i v galériách. Okrem toho poskytujeme poradenstvo súvisiace s animovanou
tvorbou, možnosť vystavovať v galériách
a na webe a organizujeme premietania.
Animate Projects funguje vďaka podpore
National Lottery through Arts Council
England. Portál APEngine je financovaný
z fondu UK Film Council’s Publications Fund.
/
Animate Projects explores and champions
artists’ animation, supporting the production,
exhibition and development of this artistic field.
We support artists to make new work and to
develop their practice. We present experimental animation online and on digital platforms.
We commission cross-platform projects with
international partners to present work in other
media, including broadcast, cinema and gallery.
We also offer consultancy advise on animation
production, online and gallery exhibition, and
screening events. Animate Projects is supported
by the National Lottery through Arts Council
England. APEngine is supported by the UK Film
Council’s Publications Fund.
Kovboji: Slim Pickin’s /
Cowboys: Slim Pickin’s
3 spôsoby odchodu /
3 Ways to Go
Chudáčisko Josh zistí, že sa stal obeťou
prázdnych sľubov.
/
Poor ole’ Josh finds he’s the victim of false
promises.
Ručne vyvolané snímky, kresba, živé zábery
a pixilácia zobrazujú tri rôzne spôsoby smrti
a skúmajú tajomstvo posledných okamihov
života. Film je veľmi pôsobivý a znepokojujúci zároveň, pretože hľadá odpovede na
zásadné otázky ľudskej existencie.
/
A trinity of dying, as hand exposure of film,
drawing, live action and stop motion conspire to
probe the mystery of the final moments. Potent
and disquieting as it seeks answers to the great
question.
Phil Mulloy
Veľká Británia / United Kingdom
1991, 3’00’’
*Vďaka podpore British Council /
Thanks to support of the British Council
Sarah Cox
Veľká Británia / United Kingdom
1997, 04’16’’
Láska je všetko / Love Is All
Hnijúci umelec / Rotting Artist
Králik / Rabbit
Prechádzka zimnou krajinou zázrakov s Deannou Durbinovou a snehovou kráľovnou.
Táto futuristická čiernobiela rozprávka si
vás omotá okolo prsta a naplní vás túžbou
po čistote.
/
In a winter wonderland with Deanna Durbin and
the queen of the snow. A fairytale for the future,
this perfectly pitched monochrome affection will
have you yearning with immaculate desire.
Keď hlava rodiny pchá ohybnú kominársku
štetku hore komínom, mali by sme rýchlo
prebehnúť na druhú stranu cesty a sledovať,
ako sa vynára nad strechou.
/
When the head of the household shoves his
bendy cane brush right up the chimney we would
do well to run to the other side of the road and
watch it appear out the top for the lucky sight
of it.
Snový, ale pochmúrny príbeh o strate
nevinnosti a náhodnosti prírodných zákonov
vyrozprávajú nezvyčajné obrázky z dávneho
detstva. Deti nájdu v bruchu králika malú
modlu a tá im prinesie veľké bohatstvo. No
na ako dlho?
/
A dreamlike but dark story of lost innocence and
the random justice of nature, told with curious
images from a distant childhood. When an idol
is found in the stomach of a rabbit, great riches
follow. But for how long?
Oliver Harrison
Veľká Británia / United Kingdom
2000, 03’15’’
Ann Course & Paul Clark
Veľká Británia / United Kingdom
2002, 03’10’’
Run Wrake
Veľká Británia / United Kingdom
2005, 08’30’’
121
122
FOCUS
FOCUS
Navždy Tvoja / Yours Truly
Magnetický film / Magnetic Movie
Tadovo hniezdo / Tad’s Nest
Západ slnka / Sunset Strip
V mojej koži / Feeling My Way
Kvas / Ferment
Postavy sa ženú daždivým mestom a v pozadí sa odvíja dramatický príbeh. Frank
a Charlie obetovali svoje zásady pre lásku.
Ich osudy sú však nezlučiteľné.
/
Character‘s burst through yesterday‘s emulsion
to tell the conflicting story of Frank and Charlie
who sacrifice their morals to find love as two
worlds collide.
Vedci z laboratórií NASA, ktorí skúmajú
vesmír, vzrušene opisujú svoje objavy.
/
Scientists from NASA‘s Space Sciences Laboratory excitedly describe their discoveries.
Tadovo hniezdo je názov miesta, kde
dospievajú sťahovavé úhory. Počas života
preplávajú obrovské vzdialenosti, no zmysly
a inštinkt ich vždy zavedie naspäť k miestu,
kde vyrastali.
/
Tad’s Nest – the place where eels mature before
being compelled to return to a location using
only memories of sensations to guide them.
Rok snímania západov slnka. Animátorka sa
inšpirovala Stanleyom Brakhageom a snímky, na ktorých sa prelína svetlo s oblakmi,
upravovala rôznymi spôsobmi, napríklad
lakom na nechty, lupienkami či rozstrihanými pančucháčmi. Plynutie času prekračuje
hranice ľudského vnímania.
/
A year of sunsets. Brakhage-style interventions
directly onto film stock in this record of light and
cloud. Time-lapse goes transcendent with a little
help from nail varnish, petals and stockings.
Ako si ustelieš, tak si ľahneš. Každodenný
začarovaný kruh domov-práca-domov zobrazený prostredníctvom koláže, Hi-8 a farieb.
/
What goes around comes around: the daily cycle
of home-work-home illuminated in collage, Hi-8
and paint.
Spomalenie pohybu Macmillanovi slúži na to,
aby vytvoril akési prierezy v čase a priestore
pri zobrazení všedného dňa vo veľkomeste.
Film odhaľuje malé zjavenia a stopy, ktoré
za sebou necháva človek, nech už si pod tým
predstavíte čokoľvek.
/
A momentary lapse of motion as Macmillan cuts
a cross-section through the city’s day. Mobile
photography or freeze film? Small epiphanies
and the human trace, whatever the terms.
Osbert Parker
Veľká Británia / United Kingdom
2006, 08’00’’
Semiconductor: Ruth Jarman & Joe Gerhardt
Veľká Británia / United Kingdom
2007, 04’56’’
Petra Freeman
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 04’48’’
Kayla Parker
Veľká Británia / United Kingdom
1996, 03’30’’
Jonathan Hodgson
Veľká Británia / United Kingdom
1997, 05’32’’
Tim Macmillan
Veľká Británia / United Kingdom
1999, 05’00’’
123
124
FOCUS
Poézia nábytku / Furniture Poetry
Paul Bush
Veľká Británia / United Kingdom
1999, 05’15’’
V Bushovom dome sa všetko mení. Film
nám má slúžiť ako lekcia o premenlivosti
predmetov. Nestálosť je hlavná ingrediencia
Wittgensteinových náhľadov na jednoznačnosť vecí, ktorá môže i nemusí existovať.
/
All change at Bush’s place. An object lesson in
the fecundity of things. Variety is the spice as
Wittgenstein pitches us into musical chairs,
tables, apples and shoes with his thoughts on
certainty, or its lack.
FOCUS
13
Simon Faithfull
Veľká Británia / United Kingdom
2004, 05’25’’
Melancholický výlet po hlavnej ceste A 13.
Animácia vznikla v PalmPilote a zobrazuje
eliptickú a zároveň fantastickú výpravu do
paralelného vesmíru.
/
A melancholy journey along the A13 trunk road.
Created from pixelated PalmPilot drawings, the
film conveys an elliptic and fantastical journey
through a parallel universe.
Vzdušnou čiarou /
As the Crow Flies
Carolina Melis & Susanne Flender
Veľká Británia / United Kingdom
2005, 05’20’’
Vtáčik lieta medzi kresbami 500 oslovených
ľudí. V obrázkovej verzii detskej hry na telefón sa podoba vtáka neustále mení a príbeh
ho začne unášať nepredvídateľným smerom.
/
A bird migrates across drawings from 500 members of the public. In a visual version of Chinese
whispers the image transforms producing an
unpredictable narrative flight.
Fialovo-sivá / Purple Grey
Sebastian Buerkner
Veľká Británia / United Kingdom
2006, 07’50’’
Živá predstavivosť môže byť lákavým útočiskom pred každodennými povinnosťami.
Záblesky zvrátených predstáv, asociácií
a flashbackov sa však v tomto prípade stanú
necitlivou a pochmúrnou nepríjemnosťou.
/
A vivid imagination can offer a seductive distraction from life’s duties. Showers of twisted fantasies, associations and flashbacks turn in this
instance into an insensitive, dreary obstruction.
Blízkosť / Proximity
Inger Lise Hansen
Veľká Británia / United Kingdom
2006, 03’53’’
Časozberný fotoaparát sa pohybuje po pláži
obrátený hore nohami, a tak zamieňa zem
s oblohou. Výsledkom je mätúca a záhadná
snímka.
/
An upside-down time-lapse camera moves along
a beach, inverting the ground and the sky. The
result is a disorienting and mysterious space on
the screen.
Príbeh čierneho psa /
The Black Dog‘s Progress
Stephen Irwin
Veľká Británia / United Kingdom
2008, 03’14’’
Smutný príbeh čierneho psa vyrozpráva
séria flipbookov – animácií rozkreslených
na niekoľko papierov za sebou, v ktorých
sa listuje. Príbeh sa zamotá, keď sa slučky
začnú hromadiť a dej zhusťovať.
/
The sad story of the Black Dog is told with
a series of flipbooks. The scene grows denser
as looped scenes accumulate and the
narrative develops.
125
126
FOCUS
FOCUS
Animazioni
Súčasné talianske krátke filmy /
Italian contemporary short films
Bez hlavy / Senza Testa /
Without Head
Michele Bernardi
Taliansko / Italy
2009, 4’51”
Film o excentrickom zberateľovi hláv.
Štyridsať rokov zbiera hlavy osamelých
i rozmaznaných detí, roztržitých úradníkov,
zábudlivých manželov, vyčerpaných manželiek, kňazov i kacírov. Triedi ich podľa toho,
v akom rozpoložení ich našiel. Nikto si od
neho hlavu nepýta späť.
/
The film is about an eccentric heads collector. Forty years collecting heads of lonely or
spoiled children, absent minded clerks, forgetful
husbands and weary wives, priests and heretics.
All of them filed for their state of mind in which
they were left. No one claimed its head back.
Fino
Blu
Taliansko / Italy
2006, 2’30’’
réžia, animácia / direction, animation: Blu
hudba / music: Andrea Martignoni
Fino, jedna z prvých Bluových animácií,
vychádza z hudby Andreu Martignoniho.
Ústredným motívom je konfrontácia prírody
a strojov, prelínanie sa prírodných zákonitostí s technológiou a prístrojmi.
/
Fino, one of the first animations by Blu, is based
on Andrea Martignoni’s soundtrack. The topic is
Machine vs Nature, with gears and machineries
overlapping natural laws.
Muto
Blu
Taliansko / Italy
2008, 7’00’’
réžia, animácia / direction, animation: Blu
hudba / music: Andrea Martignoni
Svieža Bluova animácia s výraznou dejovou
líniou, ktorú nám vyrozprávajú grafity, čo
sa neustále menia a vyvíjajú. Muto je sled
snímok obrovských malieb na múroch a stenách, na ktorých Blu vystaval toto vizionárske dielo. Experiment obrovských rozmerov
vznikal sčasti v mestských štvrtiach Buenos
Aires a sčasti v interiéri v Badene.
/
Blu shows a strong narrative, vividly conveying
a consistent development in his graffiti as well
as in his animations. As a result, Muto displays
massive wall paintings that build frame by frame
this visionary work. Originated part in urban
Buenos Aires and part in a Baden room.
Koráb / Il Galeone / The Argosy
ericailcane
Taliansko / Italy
2005, 4’25’’
réžia, animácia / direction, animation: ericailcane
hudba / music: Ronin
Ericailcane spája svoju animovanú tvorbu
s umeleckou. Film vznikol najzákladnejšou
stop motion technikou. Koráb je inšpirovaný
slovami anarchistickej balady.
/
Ericailcane combines his video animations with
his artistic action. Il Galeone, made in rudimentary stop motion, is based on an anarchist ballad
lyrics.
Počty zvierat / Il numero delle
bestie / The Number of the Beasts
ericailcane
Taliansko / Italy
2009, 4’55’’
Zvieracie počty rozvíjajú jednu z autorových
obľúbených tém: fantastické, pseudoľudské,
nie však antropomorfné zvieratá. Jeho
dielo zásadne ovplyvnili klasici animovanej
tvorby, ako napríklad Ladislav Starewicz,
a predovšetkým pražská škola bábkovej
animácie.
/
Il numero delle bestie covers one of the artist
favourite topic: fantastic, pseudohuman, but not
anthropomorphic, animals. He is influenced by
several animation classics, Ladislav Starewicz
and the puppet animation school of Prague in
particular.
127
128
FOCUS
Cesta #0008-0209 /
Percorso #0008-0209 /
Route #0008-0209
Igor Imhoff
Taliansko / Italy
2009, 5’35’’
Keď sa spomienky ponoria do hmly a zatmenia pamäte, tieňohra postáv je uprostred
temných obrázkov a znamení zrazu celkom
iná. Až kým záblesk svetla nedodá dieťaťu
odvahu vybrať sa na nepredvídateľnú cestu.
Za prepracovanou technikou sa skrýva
jednoduchý základ, kresba, ktorá odráža
autorove výtvarné vzdelanie.
/
When all is veiled by the fog and by the obscurity
of the memory, the game of the figures alters in
a world where signs and images are darkened.
Only a little spark allows a child to undertake an
unpredictable journey. Elaborated techniques
uncover a ‘primitive’ base, drawing, a reference
to the artistic education of the author.
FOCUS
Tu je teraz / Ecco, è ora /
Here isnow
Magda Guidi © ISA Urbino
Taliansko / Italy
2004, 3’35’’
V tvorbe Magdy Guidi sa pretínajú mnohé úrovne a viaceré iluzórne perspektívy.
Maliarsku techniku si vycibrila štúdiom u Roberta Cataniho v Urbine a jej štýl ovplyvnila
tvorba Georgea Schwitzgebela.
/
Magda Guidi intersects many levels with deceptive perspectives in her work. Her pictorial technique reveals a stylistic background built while
she attended Roberto Catani classes in Urbino,
as well as the influence of Georges Schwitzgebel
artwork.
Marco
Ignazio Morello, aka GNZ
Taliansko / Italy
2005, 5’35’’
Film Marco vznikol papierikovou technikou
animácie. Spomienky na detstvo hlavného
hrdinu dômyselne rekonštruuje rozprávač
a dotvára ho koláž obrázkov.
/
Marco is a cut-out animation film. The story is
narrated by an off-screen voice and illustrated
with collage pictures; it deliberately recalls the
hero’s childhood.
Hra ticha / Il gioco del silenzio /
The Play of Silence
Virginia Mori
Taliansko / Italy
2009, 5’00’’
„Hra ticha“ je posledným zo série animovaných filmov Virginie Mori na tému ženstvo. Pomalé tempo filmu diváka odrádza
a zámerne nenaplní jeho očakávania. Ako je
v jej filmoch zvykom, tváre s natiahnutými
líniami očí a zvodné vlnenie hustých, dlhých,
tmavých vlasov nápadne pripomína ženské
postavy Eduarda Muncha.
/
Virginia Mori’s “Il gioco del silenzio” is the last in
a sequence of animations all covering the same
topic: womanhood. The film’s rhythm is discouragingly slow and intentionally disappointing.
As usual, the faces, the stretched out eyes, and
the long wavy dark hair, lusciously thick, easily
evoke Eduard Munch’s feminine characters.
Contrappassouno
Transit-city #02, Roma Astratta
Stop-motion video s názvom Contrappassouno vykreslí príbeh Frankensteina post-moderným spôsobom, zahrajú si v ňom robotické bytosti, ktoré sa zrodili v imaginárnych
laboratóriách. Matteo Giacchella a Massimo
,Niba‘ Barbini v ňom naplno zužitkovali svoje
animátorské i herecké schopnosti. Výsledný
film spája výrazne inovatívne vizuály s vynikajúcim soundtrackom.
/
Contrappassouno, a stop-motion video, depicts
the Frankenstein myth in a post-modern fashion,
staging robotic creatures generated in imaginary labs. Matteo Giacchella and Massimo ‘Niba’
Barbini fully exploit their animation and acting
skills. The result combines strongly innovating
visuals with an outstanding soundtrack.
Projekt Transit City vznikol z tvorivých dielní, video inštalácií, „fantastických dokumentov“ a animácií Saula Saguattiho a Audrey
Coïaniz. Samotní autori ho považujú za akúsi
„fotoramu“, celok vyskladaný z fotografických záberov. Touto fantazijnou live show
pretvárajú mesto podľa svojich predstáv.
V soundtracku sa spája ambientný noise
s vokálmi a folkom.
/
The project Transit City consists in workshops,
video installations, ‘fantastic documentaries’,
and animations made by Saul Saguatti and
Audrey Coïaniz. They describe it as ‘fotorama’,
a photography-based technique. They reinvent
the city, performing some kind of fantasy live
show. The soundtrack mixes ambient noise with
human voices and folk music.
Matteo Giacchella
Taliansko / Italy
2006, 7’05’’
Saul Saguatti, Audrey Coïaniz © Basmati
Taliansko / Italy
2008, 7’42’’
129
130
FOCUS
Láska v kocke / Love Cube
Donato Sansone © Centro Sperimentale di
Cinematografia Dipartimento di Animazione
Taliansko / Italy
2004, 1’52’’
Láska v kocke je romantická tragikomédia,
v ktorej si zahrá súbor kociek. Každý frame
odhalí inú stenu kocky. Film je rozdelený na
tri časti: Stretnutie, Zrada a Tragédia. Vznikol pomocou 3D grafiky a Photoshopu.
/
Love Cube is a romantic tragicomedy introducing a troupe of cubes. Here, each different
cube face displays a single animated picture
frame. This short film consists of three sections:
L’incontro, Il tradimento and La tragedia. It
features 3D animation graphics and Photoshop
generated textures.
FOCUS
Videogioco: obrázkový
experiment /
Videogioco: a loop experiment
Donato Sansone © Milkyeyes
Taliansko / Italy
2009, 1’20’’
Videogioco je založený na jednoduchom
animačnom leporelo triku. Donato Sansone
vymyslel postup otáčania obrázkov ako
stránok leporela a vznikol tak akýsi „domino
efekt“, ktorým sa rýchlo odhaľuje sled nových kresieb. Vo filme divák uvidí i autorove
ruky, a tak nahliadne do jeho dielne a pochopí, v čom spočíva celé kúzlo.
/
In Videogioco, the concept is a simple animation trick, flip-flop. Donato Sansone thus invented a flip-book-film, a “domino effect”, with
images moving as hundreds of pages turn rapidly. The presence of the author’s hands seems
to expose (uncover) the magic of animation.
Diablov šalát / L’insalata del
diavolo / The Salad of the devil
Stefano & Alice Tambellini © ProLoco di
Borgo a Mozzano – SenZaTeStA
Taliansko / Italy
2010, 1’00’’
V oblasti Borgo a Mozzano sa odohrávajú
jednotlivé mikropríbehy, z ktorých sa film
skladá. Inšpiroval sa legendou o Čertovom
moste, symbole tohto mestečka, i rôznymi
miestnymi ľudovými povesťami o obchodovaní s diablom. Každé želanie sa dá ľahko
splniť, no nikdy to nie je celkom zadarmo...
/
The micro-stories of the film take place in Borgo
a Mozzano. The inspiration came from the legend of the Devil‘s Bridge, the symbol of the village itself, and from all the folktales about deals
with the Devil in the area. For every wish there‘s
a shortcut, but also a small price to pay...
Malé Rusko / La Piccola Russia /
Little Russia
Gianluigi Toccafondo © Arte France, Fandango, Studio Nino
Taliansko / Italy
2004, 16’00’’
Ponurý príbeh o detstve a dospievaní, láske
a túžbach mladistvého zločinca, ktorý vyrastá v nezvyčajnej rodine. V regiónoch Romagna a Marche, kde sa odohráva tento film, si
Rusko idealizovali ako zrealizovanú utópiu.
Preto si táto oblasť Talianska vyslúžila meno
„La piccola Russia“ (Malé Rusko).
/
A dark tale on childhood and youth, love and
passions of a juvenile criminal growing up in an
unconventional family. The area located within
Romagna and Marche traditionally regarded
Russia as existing utopia, and was therefore
called ‘La piccola Russia’ (little Russia).
J
Virgilio Villoresi
Taliansko / Italy
2009, 4’10’’
Spomedzi všetkých filmov Virgilia Villoresiho J najviac pripomína tvorbu jeho obľúbenej režisérky, Maye Deren. Čistota čiernej
a bielej, duálna hra a neutíchajúca túžba
po odlišnosti sú hlavnými motívmi jej filmu
Siete popoludnia (Meshes of the Afternoon).
Ťahy na šachovnici a vzťahy medzi predmetmi vytvárajú ironickú hru, ktorá nám
skôr pripomenie Carollovu Alicu než hlavnú
postavu Sietí.
/
Among Virgilio Villoresi films, J is the one that
recalls his favourite director, Maya Deren,the
most. A neat black and white, the game of
duality, a constant hunt for a distinct identity,
are the topics in Meshes of the Afternoon. The
chessboard moves and the relationships with
objects create an ironic game, closer to Carroll’s
Alice than Meshes’ main character.
131
132
FOCUS
FOCUS
CALF
Japonská nezávislá animácia /
Japanese independent animation
www.calf.jp
V poslednom čase sa mnohí japonskí
nezávislí filmári veľmi aktívne zúčastňujú
na festivaloch po celom svete, ale väčšina
ich filmov sa nedá zohnať na DVD. Novozaložený nezávislý label CALF je pokusom
o prelomenie tejto situácie a sprístupnenie
ich majstrovských kúskov nielen v Japonsku,
ale všade vo svete.
/
Recently there are many Japanese independent
filmmakers who have been playing a very active
part in festivals all around the world, but most
of their films are not easy to get as a DVD. CALF,
a newly established indie label, is an attempt to
resist this situation by making their masterpieces available not only in Japan but also all
around the world.
Funebrák a pes /
The undertaker and the dog
Shin Hashimoto
Japonsko / Japan
2010, 3‘54‘‘
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden funebrák,
ktorý stretol zúboženého psa a podaroval
mu kostičku...
/
Once upon a time, the undertaker met a poor
dog so he handed him a bone...
Beluga
Shin Hashimoto
Japonsko / Japan
2011, 5‘45‘‘
Bolo raz jedno dievčatko s veľkou hlavou.
Pozeralo na plameň, ktorý poznal rôzne
príbehy, a tie dievčatku vyrozprával.
/
The girl with a big head is watching the flame.
The fire talks about various stories.
PiKA PiKA 2007
Tochka
Japonsko / Japan
2007, 5‘00‘‘
Tento film pomaly vznikal na cestách v
priebehu rokov 2006 a 2007. Niekoľko Američanov, Kanaďanov a Japoncov dalo hlavy
dokopy a spolu vytvorili túto snímku.
/
The result of travelling from 2006 to 2007. Several Americans, Canadians, and Japanese came
together to make this film.
Schody / Steps
Tochka
Japonsko / Japan
2010, 2‘00‘‘
Na šachovnici sa objavia schody. Mladík
v snahe vysporiadať sa so situáciou naráža
na výsmech malého kresleného mužíčka.
/
Steps appear in a checkerboard room. A young
man tries to fit in the situation while a stickman
ridicules him.
Ani za zlaté prasa / Wakaranai
buta / In A Pig’s Eye
Astushi Wada
Japonsko / Japan
2010, 10‘00‘‘
Pred domom je prasa a v tom dome sú ľudia.
Všetci vedia o prasati ležiacom pred prahom
a i prasa vie o ľuďoch v dome. Nikto z nich
však netuší, čo alebo do akej miery vedia
jeden o druhom.
/
There is a pig in front of the house. In the house
people live. Everyone knows about the pig, and
the pig is aware of everyone, but none of them
knows how and to what extent everyone else or
the pig knows about each other.
133
134
FOCUS
Mechanizmus jari /
Haru no shikumi /
The Mechanism of Spring
Astushi Wada
Japonsko / Japan
2010, 4‘20‘‘
Všetci sú nadšení príchodom jari. Film sa
snaží zachytiť radostnú atmosféru, ktorú
toto ročné obdobie prináša.
/
Everybody is excited about onset of spring. This
film tries to depict the excitement that spring
brings.
FOCUS
Moderna / Modern
Mirai Mizue
Japonsko / Japan
2010, 6‘40‘‘
Vo filme sa neudeje nič okrem meniaceho sa
tvaru hranolov.
/
Nothing happens but hexahedrons keep changing their shape.
And and
Mirai Mizue
hudba / music: Toru Matsumoto
Japonsko / Japan
2011, 6‘50‘‘
Zhromaždite sa! Vytvoríme svet!
/
Gather! Let‘s form the world!
Poradňa / Shinsatsu-Shitsu /
Consultation Room
Kei Oyama
Japonsko / Japan
2005, 9‘00‘‘
Často, keď sme zranení alebo chorí, uvedomujeme si našu fyzickú stránku tak trochu
inak. Opuchnuté uzliny, tupá bolesť, infekcia,
horúčka alebo krvácanie nás nútia prehodnotiť naše stanovisko. Pomocou koláže
zväčšených fotografií detailov ľudskej kože
a nepatrne kolísavým pohybom stop-motion
nás táto práca núti uvedomiť si, že v podstate sme len kusy mäsa.
/
It is often when we are injured or ill, that we become aware of our own body‘s physical existence
in a new way. Swollen lumps, dull pain, infection,
fever or bleeding shake us into awareness. Using a collage of blown up shots of skin and a subtly wavering stop-motion, this work makes us
conscious of the fact that we are simply bags of
“flesh”.
Yuki-Chan
Kei Oyama
Japonsko / Japan
2006, 5‘00‘‘
Malý chlapec pozoruje dážďovku na chodníku, zatiaľ čo jeho sestra leží v posteli. Tento
krátky film je súčasťou antológie animácií
„TOKYO LOOP“.
/
The boy watches an earthworm moving on
a pavement while his pale-faced sister is lying
in a bed. This short film is a part of animation
anthology “TOKYO LOOP”.
135
136
DOKUMENT / documentary
Voľní radikáli / Free Radicals
Pip Chodorov
Film Voľní radikáli Pipa Chodorova ponúka veľmi osobný pohľad na dejiny experimentálneho filmu. Vďaka tomu, že režisérova rodina sa priatelila s viacerými významnými filmovými
experimentátormi, dá sa povedať, že medzi tvorcami tohto žánru vyrastal. Film má ďaleko od
uceleného pohľadu na danú tematiku, preto možno niektorých divákov popudia vynechané
informácie alebo prekvapia netradičné rozprávačské postupy.
Nadšenci pre film si však vychutnajú množstvo vložených úryvkov a klipov a rozprávanie
v prvej osobe sa im bude zdať divácky prijateľnejšie než obvyklý nezaujatý postoj. Vo filme
uvidíte v celej dĺžke farebnú experimentálnu animáciu Lena Lyea z roku 1936 s názvom
Rainbow Dance. Je to jeden z mála filmov svojho druhu, ktoré sa dostali do veľkej distribúcie.
Zafinancoval ho Lyeov vtedajší zamestnávateľ – Britská pošta. Voľní radikáli hovoria aj o tom,
aké ťažké bolo pre popredných experimentálnych filmárov zarobiť si umením na živobytie.
/
Pip Chodorov‘s Free Radicals offers a particularly personal take on the history of experimental cinema
– the director grew up knowing several of the genre’s leading lights as family friends. Admittedly
far from a definitive survey, this account may irk some with its major omissions and the narration‘s
gee-whiz feel. But film buffs will enjoy the copious clips included, while some educational outlets and
artscasters may find its first-person approach more viewer-friendly than a conventional neutral one
would have been.
Shown entirely is Lye’s 1936 animation Rainbow Dance, a color experiment and one of the rare films
here to have gotten mainstream theatrical distribution – fully funded by his then-employer the British Postal Service. An interesting emphasis is on how impossible it was for most leading experimental
filmmakers to make any money from their art.
Ján Šicko / www.devkid.com, www.signall.sk
138
ANIMOVANÝ KOMIKS / animated comics
ANIMOVANÝ KOMIKS / animated comics
Stripburger & spol.
/ Stripburger & co.
Stripburger v pohybe / Stripburger v gibanju / Stripburger in motion
Boris Dolenc © Forum Ljubljana
Slovinsko / Slovenia
2010, 30’00”
www.eyecube.org
Stripburger je pôvodne komiksový časopis. Film vznikol na základe ôsmich publikovaných
komiksov zo Stripburgeru: Vlak lásky (Sascha Hommer, Nemecko), Mesiáš (Vladan Nikolić,
Srbsko), Judáš, katolícka veverička (Alberto Vazquez, Španielsko), Hmla (Damijan Sovec,
Slovinsko), Ôsmy smrteľný hriech (Kaja Avberšek, Slovinsko), Náboženstvá (Matej De Cecco,
Slovinsko), Letný vánok (Dunja Janković, Chorvátsko), Muž pre Malin (Malin Biller, Švédsko).
Najlepší spôsob, ako si uctiť pokročilý vek Stripburgeru a osláviť 18. výročie jeho vzniku, je
všetky tieto komiksy rozpohybovať.
/
Stripburger is an original comic magazine. The film is based on eight comics published in Stripburger:
Love Train (Sascha Hommer, Germany), Messiah (Vladan Nikolić, Serbia), Judas the Catholic Squirrel
(Alberto Vazquez, Spain), Fog (Damijan Sovec, Slovenia), 8th Deadly Sin (Kaja Avberšek, Slovenia),
Religions (Matej De Cecco, Slovenia), Summer Breeze (Dunja Janković, Croatia), A Man for Malin
(Malin Biller, Sweden). The perfect occasion to put the comics in motion is right now, as Stripburger
celebrates its coming of age – the 18th anniversary of its existence.
Návšteva / House Guest
Ben Mitchell © PhatBoy Media/UWE
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 14’45”
www.houseguestfilm.co.uk
Keď sa nedávno zostrelený káčer opäť
pozviecha, rozhodne sa odplatiť svojmu
poľovníkovi netradičným spôsobom.
/
When a recently-deceased duck is brought back
to life, he sets out to enact an unconventional
revenge on the hunter who shot him.
Podsvetie – Nádherný mesiac /
Underworld – Beautiful Moon
Podsvetie – Problémový medvedík /
Underworld – Teddy Trouble
Policajt zastaví muža, aby sa pozrel na nádherný mesiac.
/
A cop pulls a guy over to look at the beautiful
moon.
Creeprat pristihne svojho spolubývajúceho
Snuffa, ako spí s jeho plyšovým medvedíkom
a veľmi sa nahnevá. Keď sa mu Snuff ospravedlní a ako odškodné mu ponúkne peniaze,
Creeprat je šťastný a svojho plyšového
medvedíka si doberá so slovami: „ty malá
štetka“.
/
Creeprat catches his room mate Snuff sleeping
with his teddy bear and is very upset. When
Snuff apologises and offers to give him some
money to compensate – Creeprat is happy and
teases his Teddy Bear: „you little slut“.
Matt + Kaz © Areyouexcited.com
Nový Zéland / New Zealand
2010, 0’40”
www.mylittlefunny.com
Matt + Kaz © Areyouexcited.com
Nový Zéland / New Zealand
2010, 0’40”
www.mylittlefunny.com
139
140
ANIMOVANÝ KOMIKS / animated comics
Podsvetie – Prekliate deti /
Underworld – Damn Kids
Podsvetie – Šťastný domov /
Underworld – Happy Home
Matt + Kaz © Areyouexcited.com
Nový Zéland / New Zealand
2009, 0’40”
www.mylittlefunny.com
Matt + Kaz © Areyouexcited.com
Nový Zéland / New Zealand
2009, 0’30”
www.mylittlefunny.com
Dve deti sa poflakujú a pozerajú televíziu,
keď sa začnú diať zvláštne veci – presne
také, aké predtým videli v telke. Vtipkovanie
o tom, že televízna zábava nabáda deti na
zlé.
/
Two kids goofing around watching television
when things get pretty strange – as seen on TV.
It‘s a joke on TV makes kids learn bad things.
Dve deti nás prevedú svojím šťastným
domovom a zistíme, že nie všetko je tak, ako
sa zdá.
/
Two kids walk through their happy home – we
reveal that everything is not quite as it seems.
Atrakcia zvaná vysávač /
Vacuum Attraction
Morgan Miller
USA
2010, 4’01”
Jeff Twiller sa nadchne pre mamin vysávač.
/
Jeff Twiller develops a passionate interest in his
mother’s vacuum cleaner.
Martin Tomori / martin.tomori@gmail.com, www.zgrnd.daportfolio.com
142
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
Detské
premietanie /
Projections
for Kids
Rozprávky zo sveta /
Fairytales from World
Hu Lulu Hong Longlong Hua Lala
Lei Lei © Tsinghua University Academy of
Fine Arts
Čína / China
2010, 5‘38‘‘
www.raydesign.cn
Príbeh sa odohráva v malej dedinke. Jedného dňa silný dážď naruší pokojný život
jej obyvateľov a odvážne dieťa sa rozhodne
plávať do vesmíru, aby zachránilo svet.
/
The story is about a small village. One day,
heavy rain breaks the people‘s peaceful life, and
a brave child swims to the Universe, to save the
world.
Jašterica / Lizard
John Skibinski © Creative Animation
Austrália / Australia
2009, 2‘36‘‘
Agama golierová a jej pokusy získať potravu.
/
A frilled neck lizard’s simple attempts to get
a meal.
Prechádzka po zasneženej tráve /
Walkin‘ on Snow Grass
Makiko Sukikara © Sukimaki Animation
Japonsko / Japan
2010, 6‘15‘‘
www.sukimaki.com
Zimná noc, tráva je jemne pokrytá snehom.
Plch po prvýkrát v živote vidí sneh a nájde
v ňom stopy väčšie ako jeho. Príbeh o malom zázraku, čo sa prihodí plchovi, ktorý
sa náhodou prebudí zo zimného spánku.
/
At winter night, the grass is gently covered by
snow. A dormouse sees snow for the first time,
and finds someone‘s footprints larger than his.
This story is about a small miracle that happens
to a dormouse that accidentally wakes up in
winter.
Tranzit / Transito / Transit
Miera / V masshtabe / In scale
Film o konečníku, hovne, prdení a cikaní...
alebo aj nie... o cikaní nie.
/
A movie of anus, shit, fart and wee … or not …
wee not.
Vtáčik si stavia hniezdo a zhromažďuje jedlo
pre svoje mláďatká. Jeho úsilie má však
nečakané následky.
/
A little bird is building a nest and collects
food for its newborn. This leads to unexpected
consequences.
María Medel, Laura Medina, Carlos Molina,
Bibiana Varela, Jorge Vicaro
© ESDIP Escuela de Arte
Španielsko / Spain
2010, 3‘00‘‘
Marina Moshkova © AD ASTRA FILMS
Rusko / Russia
2009, 7‘14‘‘
143
144
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
Konzument / Der Konsument /
The Consumer
Max Mörtl © HAW Hamburg, Department
Design
Nemecko / Germany
2009, 04‘34‘‘
www.maxmoertl.de
Dnes privítame výnimočného hosťa. Je ním
vášnivý konzument, ktorý požiera všetko, čo
vidí. Nanešťastie s tým nedokáže prestať...
/
Today we welcome a very special guest. He‘s
a passionate consumer and devours anything
that comes into reach. Unfortunately he can’t
stop...
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
Murphyho kraťasy /
Murphy’s Shorts
Todd Hemker © Yellowshed
USA
2009, 2‘17‘‘
Spomienka malého chlapca, ktorý prekvapil
sám seba.
/
A childhood memory of a boy who is very impressed with himself.
Kto je tam? / Who’s There?
Vanda Raýmanová
Slovensko / Slovakia
2010, 9‘30‘‘
www.whoistherefilm.com
Dvaja chlapci sa ocitnú na neznámom mieste a tak sa rozhodnú postaviť si dom, aby sa
nemuseli báť, že príde vlk. Strach z neznámeho ich vtiahne do hry, v ktorej najprv
nemajú žiadne problémy, potom súperia
medzi sebou, aby ich napokon spoločný, tak
trochu vymyslený nepriateľ, zjednotil.
/
Two boys end up in an unknown place, and
they decide to build a house in order to protect
themselves from a wolf. The fear of the unknown
will draw them into the game which begins
smoothly, but later on they start to compete
only to be reunited in the end against their common, although a little imaginary, enemy.
Laika
OVCE.sk / Sheeplive
Avgousta Zourelidi
© National Film and Television School
Veľká Británia / United Kingdom
2010, 8‘39‘‘
Jaroslav Baran © eSlovensko
Slovensko / Slovakia
2010, 15‘00‘‘
www.ovce.sk
Film je vytvorený na motívy skutočného príbehu prvého psa vo vesmíre. Hovorí o tom,
čo sa Laike na jej významnej ceste mohlo
prihodiť.
/
Laika is a re-imaging of the true story about the
first dog in space and what may have happened
to her on her momentous journey.
Projekt OVCE.sk vznikol z iniciatívy OZ eSlovensko a je súčasťou projektov Zodpovedne.
sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Kreslený detský
seriál nadväzuje na tradíciu pôvodnej animovanej tvorby pre deti a mládež v bývalom
Československu.
/
The Sheeplive project (OVCE.sk in Slovak) was
initiated by the civic association eSlovensko as
an integral part of the Zodpovedne.sk, Pomoc.sk
and Stopline.sk projects. The cartoon series for
children goes back to the traditions of original
cartoons for children and youth created in the
former Czechoslovakia.
Už zase, Mungge? / Mungge – Nid
scho widr! / Mungge – Not again!
Adrian Flückiger, Claudia Röthlin,
Irmgard Walthert
Švajčiarsko / Switzerland
2010, 6‘20‘‘
Námesačnosť môže byť veľmi nebezpečná, hlavne ak sa dva svište a ježko snažia
zachrániť svojho spiaceho kamaráta vo
švajčiarskych veľhorách.
/
Sleepwalking can be very dangerous, especially
when two marmots and a hedgehog are trying
to rescue their sleeping friend in the high Swiss
mountains.
145
146
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
Putovanie dejinami / History Trek
Michal Struss, Vanda Raýmanová
© VŠMU Bratislava
Slovensko / Slovakia
2010, 5‘45‘‘
Tri deti si zostrojili časostroj. Namiesto do
budúcnosti sa však dostali do praveku. Keď
sa chcú vrátiť domov, musia prejsť celou
históriou Slovenska. Film bol realizovaný na
objednávku Slovenského národného múzea.
/
Three children built a time machine. But instead
of being transported to the future, they found
themselves in prehistory. To get back home, they
must trek through the entire history of Slovakia.
The film was made on the commission of the
Slovak National Museum.
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
Ako som šiel s dedkom na návštevu k predkom / How I Went With
Grandpa to Visit the Ancestors
Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová
© VŠMU
Slovensko / Slovakia
2010, 6‘00‘‘
Paľko je so svojím starým otcom na rybách.
Spadne mu do vody mobil a on aj dedko skočia za ním pod hladinu jazera. Na dne nájdu
zatopenú dedinu z čias dedkovho detstva,
ktorá pred ich zrakom ožíva a odhaľuje im
tajomstvá ľudových zvykov.
/
Paľko went fishing with his grandfather. His mobile phone falls in the water and they both jump
into the lake. At the bottom they find a flooded
village, which dates back to grandfather’s childhood. In front of their eyes the village starts to
come back to life and reveal the secrets of folk
traditions.
Predavač Pete a ohromný kameň
z vesmíru / Salesman Pete and the
Amazing Stone From Outer Space
Marc Bouyer, Max Loubaresse,
Anthony Vivien
Francúzsko / France
2010, 6‘45‘‘
www.salesmanbuck.com
Pete je milý, nešikovný predavač. Zároveň je
však supertajný agent, ktorému šialení vedci
poverení vládou implantovali do mozgu
mikroprocesor. Pete musí nepozorovane
zastaviť skupinu lotrov, čo ukradli čarovný
kameň, ktorý dokáže všetko premeniť na
morské potvory.
/
Pete is a nice and clumsy salesman. But he‘s also
a deadly super secret agent with a microprocessor implanted into his brain by mad scientists
from the government! He has to secretly stop
a bunch of bad guys who have stolen a magic
stone that can change anything into seafood!
Gruffalo / The Gruffalo
Jakob Schuh & Max Lang
© Magic Light Pictures
Veľká Británia / United Kingdom
2009, 26‘54‘‘
Naživo dabuje / Live dabbing: Stroon
Polhodinový animovaný film na motívy klasickej obrázkovej knihy
Julie Donaldsonovej, s ilustráciami Alexa Schefflera. Rozprávka
o myši, ktorá sa vyberie na prechádzku do lesa. Po ceste stretne
troch predátorov – líšku, sovu a hada – ktorí ju chcú zjesť,
a myš musí použiť všetok dôvtip, aby si zachránila život.
/
A half hour long animated film based on the classic picture book written by
Julia Donaldson and illustrated by Axel Scheffler. A magical tale of a mouse
who takes a stroll though the woods. Encountering three predators who all
wish to eat him – a fox, an owl and a snake – the plucky mouse has to use his
wits to survive.
Večerníčky zo šestnástky /
Fairytales from 16mm
Premieta a prekvapuje / By the Master of
Surprise: Róbert Pányi
Pre odrastené, aj pre všetky ďalšie neposlušné deti sú v špeciálnych plechových
krabiciach uskladnené chuťovky na dobrú
noc. Dobre vyzreté, barikované večerníčky
premietnuté zo 16mm filmového pásu vám
pripomenú, čo je to nostalgia. Spomeniete
si, aký buket, farbu aj vôňu mali filmy vášho
detstva.
/
For all those who once were naughty children,
delicious lullabies will be taken out of special tin
boxes. Well mature, oak aged bed time stories
screened from 16 mm film strip will remind you
what nostalgia tastes like. You will recall the
bouquet, colour and smell of the films of your
childhood.
147
148
WORKSHOPY / workshops
Filmové sekvencie a animácie vo
videohrách / Film sequences and
animation in videogames
Lektori / Led by:
Martin Pospíšil, Martin Dvořák (CZ)
Typy a využitie animácií vo videohrách. Postup pri natáčaní za pomoci „motion capture“ technológie. Tvorba filmových sekvencií
vo videohrách, od scenára cez storyboard až
po konečný film. Práca s hercom, dramaturgia, strih a postprodukcia. Ilustrované na
príkladoch z hry Mafia II.
/
Types of animation and their use in videogames.
Methods of shooting with the “motion capture”
technology. Creation of film sequences in
videogames from a screenplay to a finished film.
Work with an actor, art direction, film editing
and post production illustrated by the examples
from the videogame Mafia II.
WORKSHOPY / workshops
Lomography
Lektor / Led by: Matej „Jolo“ Žoldoš (SK)
Lomography.sk ide na turné a jednou zo
zastávok je samozrejme aj Fest Anča.
Lomography mobil, ktorý bude toto leto
pojazdnou ambasádou lomografie, má pre
vás pripravený plný kufor noviniek. Okrem
prednášky, kde sa predstavia nové modely,
budete mať možnosť zapojiť sa do unikátneho projektu. Lomography pripravuje knižku
City Guide, ktorá bude mapovať krásy Slovenska a vy budete mať na Fest Anči možnosť do nej prispieť. Možno sa tam dostane
práve vaše fotka, nafotená na zapožičaný
lomography aparát.
/
Lomography.sk goes on tour and Fest Anča
is one of the locations it will not miss. The
Lomography mobile embassy has its trunk full
of brand new items. Apart from the lecture
that will present these novelties, there will be
an opportunity for you to join a unique project.
Lomography is preparing a City Guide, a book
promoting the beauties of Slovakia, and you can
contribute during the festival. It is possible that
one of your photos taken with a lomography
camera borrowed in the course of Fest Anča will
be included in the book.
Slobodu maľbe! /
Freedom to Painting!
Lektorka / Led by: Ivana Šáteková (SK)
Workshop spája maľbu s animáciou a je inšpirovaný výtvarníkom Williamom Kentridgom.
Prostredníctvom projekcie predstaví tvorbu tohto známeho juhoafrického maliara,
animátora a scénografa. Následne, využitím
jeho techniky tvorby bude pokračovať praktická časť workshopu. Maľovaním na plátno
a jeho následným fotením vznikne stop motion animácia, ktorá na svoje odpremietanie nedá dlho čakať. Ivana Šáteková študuje
maľbu v ateliéri profesora D. Fischera.
V prácach sa zaoberá témou pamäte, komixom alebo ľudovou tvorbou. Jej posledná séria malieb a kresieb je ovplyvnená slovenským folklórom a japonským komixom.
/
The workshop combines painting with animation
and it is inspired by the artist William Kentridge.
The artwork of this renowned South African
painter, animator and scenographer will be
presented by means of a projection and the
workshop will continue applying his creative
techniques in practice. While creating a painting
on canvas, pictures will be taken of the artwork
and a stop motion animation will be made of
the pictures taken. The resulting film will be
screened afterwards. Ivana Šáteková studies
painting under the professional guidance of Prof.
D. Fischer. She draws inspiration from the idea of
memory, from traditional artwork and comics.
Her recent series of paintings and drawings
are influenced by Slovak folklore and Japanese
comics.
Stop motion animácia a hudba
v obraze / Stop motion animation
and visual music
Lektor / Led by: Adnan Popović (AT/BIH)
Dozviete sa, ako sa dá zvuk a hudba pretvoriť na pohyb vo filme. Uvidíte ukážky
prác založených na krížení zvukových a
vizuálnych vnemov pomocou techniky stop
motion a naučíte sa pracovať s hotovým
hudobným a zvukovým materiálom.
Adnan Popović sa narodil v roku 1979 v Bosne a Hercegovine. Študuje konceptuálne
umenie na Akadémii výtvarného umenia vo
Viedni a od roku 2003 sa venuje animovanému filmu. Jeho práce sa premietali
na viacerých festivaloch. Patria medzi ne
filmy: Občianska spoločnosť (Civil Society),
Susedova tráva je vždy zelenšia (The Grass is
Always Greener on the Other Side) a trailer
pre Vienna Independent Shorts Festival.
/
The topic of the workshop is how music and
sound can be transformed into movement in
film. Based on work presentation and explanation of how to work with already existing music
and sounds, you will learn how to create an artificial synesthesia using stop motion technique
in animated film. Adnan Popović was born in
1979 in Bosnia and Herzegovina. He studies at
Academy of Fine Art in the class of Conceptual
Art in Vienna and since he has been creating
animated films. His works have been shown at
various festivals. He is the author of the films:
Civil Society, The Grass is Always Greener on
the Other Side and Vienna Independent Shorts
Festival Trailer.
Kto povedal, že s jedlom sa nemá
hrať? / Who said you can’t play
with food?
Lektor / Led by:
Michael Fragstein (GER), Marc Guntow (GER)
www.waflicky.sk
Pixilácia je jednou z najstarších animačných techník a počas tohto workshopu skoncujeme
s jedným z najstarších pravidiel, ktoré sme sa ako deti naučili: „nehraj sa s jedlom!“
Workshop sa bude zaoberať filmovým portrétom objektov v príbehu. Všetko, čo potrebujete, je kamera a veľa nápadov „mimo taniera“. Michael Fragstein je jedným z kreatívnych
riaditeľov a šéf motion grafiky v Buero Achter April. Jeho krátke experimentálne filmy a videoklipy sa tešia medzinárodnému úspechu a s filmom „Hat“ (Klobúk) vyhral na Fest Anči 2010
divácku cenu TAKMER.
/
Stop motion is one of the oldest techniques in animation. And in this workshop we will break one of the
first rules we learned as children: “food is not for playing!” The workshop will deal with the cinematic
portrayal of objects within a given storyline. All you need is a digital camera and a lot of ideas “off the
plate”. Michael Fragstein is one of the creative directors and the head of motion graphics at Buero
Achter April. His experimental shorts and music videos have enjoyed international success and his film
“Hat” won the Audience Award TAKMER at Fest Anča 2010.
149
150
PREDNÁŠKY / lectures
PREDNÁŠKY / lectures
Úžasné titulkové sekvencie – ako si
získať diváka? / Amazing Subtitles
or How to Win Viewer´s Affection?
Ové Pictures alebo Ako sa stať
nindžou / Ové Pictures or
How to Become a Ninja Girl
Lektor / Led by: Peter Konečný
Lektorky / Led by:
Veronika Obertová, Michaela Čopíková
www.ovepictures.com
Filmové titulky sú súčasťou kinematografie prakticky od jej úplných počiatkov
a to nielen v rovine informatívnej, ale aj
umeleckej. Neprinášajú len strohé fakty, ale
aj významové, emotívne a charakteristické
vlastnosti. Počas filmového večera sa šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Konečný pozrie na filmové titulky od ich počiatkov, cez
ich postupné zvyšovanie dôležitosti, až po
vytváranie predfilmových titulkových scén
určených výhradne im samotným. Pozornosť
venuje medzititulkom charakterizujúcim
nemý film, logotypom filmových spoločností, titulkom vstupujúcim do expozičnej
časti filmu a ich vizuálnemu a grafickému
prevedeniu.
/
Movie subtitles have represented an essential
part of cinematography since its very beginning not only for their informative, but also
for their artistic value. They don’t just carry
factual information, they also have important
semantic, emotional and distinctive value. In the
lecture, the managing editor of the web portal
kinema.sk, Peter Konečný, will look into the
history of movie subtitles from their birth and
their increasing importance to the creation of
independent subtitle scenes, so called content
subtitles. He will also focus on intertitles characteristic for silent film, film company logotypes
and introductory subtitles and on their visual
and graphic aspect.
Autorky Veronika Obertová a Michaela
Čopíková spojili minulý rok svoje sily do
značky Ové Pictures. Na krátkej prezentácii sa s vami podelia o úspechy a prehry
v tradičnom bojovom umení bez zbrane
zvanom animovaná tvorba, ale prezradia aj
čosi o nesprávnej životospráve a meditačnej
technike – render.
/
The female artists Veronika Obertová and
Michaela Čopíková joined their creative forces
and founded the brand Ové Pictures. In a short
presentation they will share with you the
triumphs and the losses they have experienced
in the kind of martial art that doesn‘t employ
weapons, in animated creation. But they will
also reveal secrets about unhealthy lifestyle and
a meditation technique called render.
3bot — The Brain Twister Game
(making of)
Začiatky filmovej animácie na Slovensku / Origins of Animated Film in Slovakia
Lektor / Led by: Rudolf Urc
Lektor / Led by: Ján Šicko
www.devkid.com, www.signall.sk
O tom, ako sa z nočnej mory môže stať príjemný sen a naopak. Prednáška je venovaná
tvorbe logickej hry 3bot pre iPhone – od
prvotnej idey cez produkciu až k distribúcii.
Nosnou témou prednášky je grafická štylizácia spojená s optimalizáciou pre špecifické
danosti hardvéru, akým je iPhone.
/
How to turn a nightmare into a pleasant dream
and vice versa. The lecture will explain the creation of the logic game 3bot for iPhone – from the
first idea to its production and distribution. The
main subject of the lecture is how to optimise
graphic stylisation for such a specific hardware
as the iPhone.
Začiatky filmovej animácie na Slovensku sú spojené s menom Viktora
Kubala, ktorý navštevoval filmové kurzy u profesora Karola Plicku na
prvej filmovej škole u nás (1938). Pokračoval ako zamestnanec Školfilmu, kde nakrúcal kreslené filmy, aj historicky prvý, zakladateľský
film Studňa lásky, 1944. Zmienku si zaslúži aj pôsobenie priekopníkov
trikového filmu bratov Siakeľovcov v USA a podiel Daniela Siakeľa
pri zrode hraného filmu Stratený svet, 1925. Po skončení vojny Kubal
spoločne s Vladimírom Kubenkom nakrúcajú agitku proti čiernemu
obchodu Hurá na nich, 1946, no nezdar tohto diela zastavil na mnoho
rokov všetky aktivity v tejto oblasti. V amatérskom prostredí vzniká
v roku 1950 film Konzerva – ide o prvý pokus o kresbu na filmový pás.
Na oficiálnej pôde však nastáva oživenie až Kubalovými kresbami v
periodiku Týždeň vo filme. Súčasne sa hlási o slovo skupina mladých
výtvarníkov ako Popovič, Havettová a ďalší, čo urýchlilo proces vytvorenia Skupiny kresleného filmu pri Štúdiu krátkeho filmu v Bratislave (1965). Uplatňuje sa najmä papieriková technológia, pretože má
o ňu najväčší záujem televízny objednávateľ, zameraný na detského
diváka (večerníčky). Niekoľko diel z toho obdobia Zem, Šach, Oko má
kľúčový význam v dejinnom kontexte slovenskej kinematografickej
produkcie. K prvým pokusom o bábkový film (Narodeniny, 2001,
Strážca sen), dochádza až na konci 70. rokov, čím sa dovršuje kompletizácia dovtedy dostupných technológií a uzatvára prvé, priekopnícke obdobie vo vývoji filmovej animácie na Slovensku.
The beginnings of film animation in Slovakia are associated with the name
of Viktor Kubal, once a student of Karol Plicka at the first film school in Slovakia (1938). Later, he was employed by Školfilm, where he created various
animated films, including the first animated film in the history of Slovakia,
The Well of Love, 1944. In our historical overview, we cannot forget to mention the activities of the pioneers of trick film, the Siakeľ brothers, in the
USA and Daniel Siakeľ’s contribution to the birth of the motion picture The
Lost World, 1925. After World War II, Viktor Kubal cooperated with Vladimír
Kubenka on the production of an agitka (propagandistic movie) denouncing
the black market called Hurrah at Them, 1946. As the film was a failure, it
discouraged the creators for a couple of years from cultivating their activities. In 1950, in amateur environment, the movie Can came into existence.
It was the first attempt of filmstrip animation. The official animated creation was resurrected by means of Kubal’s animations included in the weekly
news screened in Czechoslovak cinemas called A Week in Film. At the time
of Kubal’s comeback, the work of a group of young graphic artists around
Popovič and Havettová became visible, which encouraged the founding of
the Animated Film Circle within the framework of the Short Film Studio
in Bratislava (1965). In those days, the paper-cut technique was the most
frequently used one, because the animators were mostly commissioned by
the television to animate bed-time stories for children. Some of the films
originated at that time as The Earth, Chess or Eye are of major importance
in the historical context of Slovak cinematography. The first attempts to
create a puppet film appear at the end of the 70´s (Birthday, Dream the
Guard). This way, all the then accessible technologies were applied and the
first, pioneer epoch of animated film creation concluded.
151
152
SPRIEVODNÉ PODUJATIA / accompanying events
The Autumnist (SK)
Electronic Trip-hop Psychedelic
The Autumnist je pôvodne jednočlenný elektronický projekt Vlada
Ďurajku. Neskôr sa rozrástol do súčasnej päťčlennej koncertnej
kapely: Vlado Ďurajka / laptop, klávesy, efekty, Mates Homola / bicie,
trúbka, Juraj Plánovský / elektrická gitara, Martin Turzík / bass,
DJ Hlavolam / turntablism. Na svojom konte má niekoľko EP a dva
radové, kritikou oceňované albumy The Great Outdoors a The
Autumnist (oba Deadred / Starcastic Records), posledný z nich získal
ocenenie kritikov na Radio_Head Awards 2009. Pamätníci vedia, že
The Autumnist sa predtým volal Abuse.
/
The Autumnist was originally a one-man electronic music project of Vlado
Ďurajka. Later it expanded and it became a five-member concert band
consisting of: Vlado Ďurajka / laptop, keyboard, effects, Mates Homola /
drums, trumpet, Juraj Plánovský / electric guitar, Martin Turzík / bass,
DJ Hlavolam / turntablism.
The band has released several EPs and two albums appreciated by the critics: The Great Outdoors and The Autumnist (both on Deadred / Starcastic
Records), the last mentioned received the award of the critics at the
Radio_Head Awards 2009. Those who follow the Slovak music scene
remember that the band was originally called Abuse.
SPRIEVODNÉ PODUJATIA / accompanying events
Kazety (CZ)
www.kazety.net
Kazety sú spoločným projektom producenta Davida Doubka alias
Ventolina, herečky a speváčky Johany Švarcovej a výtvarníka Jiřího
Havlíčka. Sformovali sa na konci roka 2007. V roku 2009 spoznali
berlínskeho producenta Jayropea a nahrali s ním rovnomenný album
pre české vydavateľstvo X Production, ktorý kritika i publikum prijala
s nadšením. Kazety patria medzi súčasnú vlnu kapiel, ktoré sa vracajú k jednoduchému zvuku syntetizátorov z 80-tych rokov, keď bol
v kurze punkový postoj, že hudbu môže robiť každý. V júni 2010 vydali
projekt s názvom Kazety Social Remix Happening (X Production).
/
The band Kazety is a joint project of the singer and actress Johana Švarcová,
the producer David Doubek (a.k.a. Ventolin) and the visual artist Jiří
Havlíček. They were formed at the end of 2007. In 2009, the band met the
Berlin producer Jayrope and recorded with him the eponymous album for
Czech label X Production. The album received good reviews and very warm
responses. Kazety somehow fall into the current wave of bands that return
to the primitive 80’s synth sound which drew aesthetically upon the punk
attitude that everyone can rock not just the rock stars. In June 2010 they
released a project called Kazety Social Remix Happening (X Production).
Ormoš
Street art painting
Jeden z posledných žijúcich polyhistorov. Ako
doma sa cíti v Bratislave a v rôznych kreatívnych činnostiach. Veľa maľuje, kreslí, animuje,
hudbuje. Málo píše a číta. Bavia ho
pohyblivé obrázky. Zatiaľ sa mu podarilo
úspešne založiť crew Pliaga, ktorá šíri dobré
meno už nejeden rôčik. S Ormošovou tvorbou
sa dalo konfrontovať na sólo i spoločných výstavách v Bratislave a Košiciach, v rozpadnutých budovách kade-tade, na Pecha Kucha v
Žiline, ale aj na rôznych flajeroch, hendmejdpeňaženkách a internetoch. Bude sa s ním
dať stretnúť v Prahe, kam sa chystá na štúdiá
na AVU. Okrem vizuálna sa venuje DJ-ingu
a hudbe vo formáciách Jesus Stickers, Pasienky a sám pod pseudonymom Ujko.
/
Ormoš is one of the last living polymaths. He
is at home in Bratislava and in a number of
creative activities. He paints a lot, draws a
lot, animates and makes music. He also writes
and reads but much less. He enjoys pictures in
motion. So far, he has managed to found the
“Pliaga” crew that has been earning its good
reputation for several years now. Ormoš’ work
can be seen at diverse individual and collective
exhibitions in Bratislava or in Košice, but also
in shabby abandoned buildings, at Pecha Kucha
in Žilina or on various flyers, handmade wallets
or on the internet. You can meet him in Prague,
where he will soon begin his studies at the AVU.
Apart from his visual creation, he dedicates
himself to DJ-ing and music within the projects
Jesus Stickers and Pasienky, but also on his own
under the stage name of Ujko.
Pecha Kucha Ancha
Animation Karaoke Battle
Špeciálne vydanie Pecha Kuche bude, ako
inak, venované prezentáciám zo sveta
animácie. V 20 obrázkoch, z ktorých každý
sa na plátne zjaví presne na 20 sekúnd (teda
celkovo 6 minút a 40 sekúnd), vám budú
predstavené príbehy, ktoré žijú v pozadí
animovaných filmov. Prehovoria naživo
autori, ktorí zvyčajne na svojich výpovediach
(rozumej animovaných filmoch) pracujú
niekoľko mesiacov až rokov. Zmysel pre
skratku i pointu by im teda mal byť vlastný.
Prehovoria aj ďalší ľudia a tvorcovia, ktorí
majú s animovaným filmom do činenia.
UWAGA: Pecha Kucha Ancha bude prebiehať
v angličtine.
/
It is logical, that this special edition of Pecha
Kucha will be dedicated to presentations from
the world of animation. In 20 images, of which
each will appear on the screen for 20 seconds
(that is 6 minutes and 40 seconds) you will be
presented the stories behind the making of
animated films. The authors, who usually work
on their animated films for months, or even
years, will talk about their creations. From all of
the artists, it is them, who should not lack the
sense of brevity and of getting quickly to the
point. Many others that contribute to the making of animated films will also get an opportunity talk about their experience.
ATTENTION : Pecha Kucha Ancha will be conducted in English.
Podstatou súťaže je akýmkoľvek tvorivým
spôsobom sprevádzať náhodne vybraný animovaný film. Súťaž je otvorená komukoľvek,
víťazov vyberie náhodne zostavená porota
z publika. Vyhrá najkreatívnejší, najpútavejší, či najvtipnejší živý komentár k vybranej
sekvencii z animovaného filmu. Východné
pobrežie venuje výhercovi 100 eur. Ďalší
úspešní účastníci dostanú vecné ceny od Východného pobrežia a spoločností Microsoft,
Lomography, Puojd a od Lenky Sršňovej.
Navyše si pod pazuchou budú môcť odniesť
všetky vydané čísla časopisu Kinečko.
/
The essence of the competition is to accompany
randomly selected films in any creative way.
The competition is open to anyone, the winner
will be chosen by a jury composed at random
from the members of the audience. The winner
will get a prize money of 100 euro from “The
East Coast.” The rest of successful participants
will receive special prizes from “The East Coast”
and the companies of Microsoft, Lomography,
Puojd and the fashion designer Lenka Sršňová.
Furthermore, each of them will get a printed
issue of the film magazine Kinečko.
153
154
SPRIEVODNÉ PODUJATIA / accompanying events
Nové spôsoby distribúcie
krátkych filmov / New Ways
of Short Film Distribution
Batcha de Mental
www.myspace.com/batchademental
SPRIEVODNÉ PODUJATIA / accompanying events
Disjockejové
DJ Ventolín, DJ Johana, VJ Černý Eso
http://www.myspace.com/disjockejove
DJ Emilee
Nosferatu
Bábkové divadlo Toy Machine /
Toy Machine Puppet Theatre
Konferencia / Conference
Nových spôsobov distribúcie je viac, ako
sa vám zdá. Ako dostať skvelé filmy zo
začarovanej krajiny trpiacej nedostatkom
distribučného zázemia sa príďte dozvedieť
alebo poradiť na toto medzinárodné fórum.
O svoje skúsenosti sa tu s vami vzájomne
podelia profesionáli zo sféry animovaného
filmu z celej Európy. Konferencia je určená
najmä animovaným tvorcom, ale otvorená
širokej verejnosti.
/
There are more new ways of distribution than
you can imagine. How to export great films from
an enchanted country afflicted by the lack of
distribution background – this will be the topic
of the international forum where you can get
more information concerning this issue. Professionals in the field of animation from various
European countries will share their experience.
The conference is dedicated mainly to animators, but it is open to general public.
Mystický mystifikátor, mentálny nomád,
večný prieskumník ľudského podvedomia
a jedného dňa (až nasporí) snáď i kolotočiar,
ponúkne čerstvý materiál siahajúci od citlivých kawaiišansónov o ružových ponožkách
cez psychotické dubstepy o Kukových zreniciach po elektrohousové remixy kriminálnych vízií Nogu a Skrúcaného. Či už ste
sériový vrah, pedofil, alebo sexy študentka
biológie túžiaca viesť fanklub Batchu de
Mentala a neskôr zájsť na špagety – určite si
prídete na svoje! Dary vítané.
/
A mystical mystifier, mental nomad, eternal
explorer of human subconscious and one day
hopefully (if he manages to save enough money)
a carnie, will offer you some fresh material
ranging from delicate kawaii chansons on pink
socks and psychotic dub steps on Kuko´s pupils
to electro house remixes of criminal visions of
Noga and Skrúcaný. Whether you are a serial
murderer, a paedophile or a sexy biology female
student wishing to found Batcha de Mental´s fan
club and invite him for spaghetti, you will surely
enjoy the performance! The performer accepts
all kinds of donations!
Podeľ sa, s čím chceš?
Tancuj tancuj tancuj, čo je hamburger?
To je brajgel!
Milionár a jeho šofér. Pár otázok na telo.
Oko za oko.
/
Share what ever you want?
Dance dance dance. What is a Hamburger?
What a Mess!
The Milionaire and His Chauffeur. Some Personal
Questions.
Tit for Tat.
koncepcia, hrajú / concept, acting:
Tomáš Běhal, Mariana Večeríková
hudba / music: Markéta Dvořáková
výprava / scenography: Karolína Ráčková
Slovensko, Česká republika /
Slovakia, Czech Republic
45’00’’ / 2011
Asi pred šiestimi rokmi sa pri streetovej
maľovačke stretol so Sinom, ktorý ho
priviedol k DJ-ingu. Spolu vytvorili DJ-ské
duo Emonoiz Boyz. Ich párty bývajú plné
tanečného housu, breakov aj hip-hopu a inak
to nie je ani pri hraní samostatne. Emil teda
spraví žúr, pri ktorom bude možné počuť
zvukové stopy z jeho vlastnej produkcie, ako
aj z produkcie Emonoiz Boyz.
/
Some six years ago, at a street art event, he
met Sin, who initiated him into DJing. Together,
they founded a DJ project Emonoiz Boyz. Their
parties are filled with house music, breaks and
hip hop and they keep their standards also
when playing individually. This means that we
can expect Emil to juice up the festival with his
own tracks as well as with the tracks made by
Emonoiz Boyz.
Prvý československý medzinárodne zrozumiteľný hororovo, vizuálno-poetický,
psycho-kabaretný, bábkový thriller pre nenáročného DOSPELÉHO DIVÁKA!
Legenda o Nosferatu ožíva a krv bude tiecť prúdom! Žiadna bábka nebude ušetrená! Nikto
neodíde bez mrazenia na chrbte a husej kože na krku! Ani jedna bránica sa neprestane otriasať smiechom! Pravda, predstavy a tenká hranica medzi nimi. Je reálne to, čoho sa môžeme
dotknúť alebo to, v čo veríme? Má naša viera silu premeniť výmysel na skutočnosť?
Je možné, že sa nám naša fantázia vymkne z rúk natoľko, že by nás mohla i zabiť?
/
The first Czechoslovak internationally comprehensible horrific, visually-poetic puppet thriller
with psycho-cabaret features for unpretentious ADULT SPECTATORS!
The legend of Nosferatu is coming back to life and the blood will be literally pouring out of everywhere! Not a single puppet will be reprieved! Nobody will leave without having felt a chill down their
spine or goose bumps! All funny bones will be trembling with laughter. There is a thin line between the
truth and the fantasy. What is real? The things that can be touched or those in which we believe? Does
our faith have a power to change fiction into something real? Is it possible that a fantasy
out of control may kill us?
*Predstavenie vzniklo za finančnej podpory NADACE ŽIVOT UMĚLCE /
The performance is sponsored by the NADACE ŽIVOT UMĚLCE foundation.
155
156
SLOVENSKÝ INDEX FILMOV / slovak index of films
Slovenský index
filmov / Slovak
Index of Films
Čísla
3 spôsoby odchodu 120
8bitov 18
008 (feat. Islaja) 101
13 124
1923 alias nebo 14
A
Agónia 48
Agronaut 113
Ako schudnúť za 60
sekúnd 50
Ako si poradiť s nezmyslami 40
Ako som šiel s dedkom na
návštevu k predkom 146
Aloha znamená zbohom 91
Amsterdam 36
And and 134
Androidie porno 27
Animafest 2010 73
Ani za zlaté prasa 133
Aport 109
Apotheosis Now 84
Ariel 34
Atrakcia zvaná vysávač 140
Autogénny tréning 48
Automatológia 37
Auto na elektrinu 25
B
Baby blue 52
Baby I‘m yours 26
Baltimorský tlesk 28, 105
Beluga 132
Bez hlavy 46, 126
Bez názvu 102
Bezzdroj 37
Blízkosť 125
Blue Red 39
Body deconstruction 114
Bolero 68
Byť sama sebou 35
C
Cesta #0008-0209 128
Cestujúci 37
Cesty nenávisti 16
Cleove boogi 52
Constant Light 98
Contrappassouno 129
CosMos 108
Crossover 106
Čakanie 34
Čierna je noc 111
Chico a Rita 54
Chlapec s krídlami 21
Choď touto cestou, až kým ťa
smrť neoslobodí 97
Chýbajúci článok 103
Cornfake 42
D
Ďalšie schopnosti rypáka 70
Dážď zhora dolu 69
Deň, keď som sa stal
duchom 30
Diablov šalát 130
Divoká planéta 56
Do toho 95
Drum and Bass 82
SLOVENSKÝ INDEX FILMOV / slovak index of films
Dvojičky zo Sunset Street 16
E
eFTe radí. Neriskuj.
Recykluj 113
Ego 45
Esterhazy 17, 118
Everytime 113
F
Fialovo-sivá 125
Fino 126
Fľaša 40
Frajeri 57
Full Pipe 69
Funebrák a pes 132
G
Galéria 43
GI Joe dostáva výprask
(časť 1) 90
GI Joe dostáva výprask
(časť 2) 93
GI Joe Tubby Tommy 91
Goro biely pes 83
Grand Central 114
Gruffalo 147
H
Hanabeam 106
Hanba 33
Harom Kerom 82
Historky zo Stanice 81
Hľadieť do slnka 29
Hlupáci 25
Hnijúci umelec 121
Homo Sapiens 75
Hra ticha 46, 129
Hu Lulu Hong Longlong Hua
Lala 142
Human Nature 84
I
Idol 76
Iluzionista 55
Inteligentný dizajn 51
In the Room 83
J
J 131
Jašterica 142
Jazva 112
Jazýček 15
Jedináčik 78
Je to láska 27
Jöns a pavúk 50
Josette a jej otec 49
K
Kamaráti ošľahaní od
dažďa 30
Kamene 12
Keď ľudia vládli svetu 49
Kedysi bola príťažlivosť
všade 64
Kino 78
Klávesopolis 40
Kobrina tajná zbraň 92
Kofeín 35
Kolízia 87
Konzument 143
Koráb 127
Kovboji: Slim Pickin’s 120
Králik / Rabbit 121
Krokodíl 12, 116
Kruh 1 48
Krvavá pomsta 2 96
Kto je tam? 144
Kto ťa potrebuje? 93
Kvas 123
L
Laika 144
Laokoongruppe: Kráľ valčíka
44
Láska je všetko 121
Láska, kde si 72
Láska v kocke 130
Lavomatic 38
Let Go 107
Lev v kóme 31
Logorama 117
Lovci medúz 43
Lovec hmoty 19
M
Magnetický film 122
Makovice 77
Malé Rusko 131
Máme všetko 33
Mamin kabát 43
Marcel, lastúra v čižmách 103
Marco 128
Massive Attack Paradise Circus
vs Mickey Mouse 111
Maur 47
Medzi dvoma bodmi 33
Medzi medveďmi 14, 104
Mechanický kohút 42
Mechanizmus jari 134
Mechový sprievod 45
Menšia izba 15
Meteorológ 76
Metropia 60
Miera 143
Mikroskop 77
Miramare 118
Moderna 134
Moja cesta 73
Moje predstavy 28
Mŕtvy front Dead (Trailer) 90
Mucha vo vzduchu 41
Murphyho kraťasy 144
Muto 127
N
Nabiť, páľ! 25
Najbohatšia kráľovná 31
Napoly neviditeľný, napoly
hnedý 102
Na povale alebo Kto má dnes
narodeniny 63
Na povrázku 35
NASA A Volta 29
Návšteva 139
Navždy Tvoja 122
Neesemeskuj za volantom 44
Nesmrteľná milenka 27
Nešťastný koniec 19
Nevera 75
New blood 83
Niečo zmizlo, niečo ostalo 38
Nočný klub 86
Nohy Nohy / Nogi Nogi 110
O
Obed 110
Obor 104
Ockova bábika 105
Óda na GI Joea 92
Och, Bože 29
Omame – Spojené farby fazuľovské 104
Oni 108
Opičí kráľ 50
Orfeov poník 34
OVCE.sk 145
P
Parfois il pleut, parfois
pas 101
Pávie oko 44
Pes 86
PiKA PiKA 2007 133
Pixely 17
PLANE tale 84
Počty zvierat 127
Podsvetie – Nádherný
mesiac 139
Podsvetie – Prekliate deti 140
Podsvetie – Problémový medvedík 139
Podsvetie – Šťastný
domov 140
Podvedomý život 20
Poézia nábytku 124
Pomalé bistro 70
Poradňa 135
Postup 78
Potápači v daždi
z vesmíru 146
Prechádzka po zasneženej
tráve 142
Prenajímateľka 45
Prežiť svoj život (teória
a prax) 62
Príbeh čierneho psa 125
Príbeh jednej noci 20
Príbeh malého
Puppetboya 117
Priestorové vízie 99
Prílivy sem-tam 71
Príšera z Alfy-9! 17
Puf a Muf doma 79
Puf a Muf maľujú 80
Puf a Muf v nemocnici 79
Putovanie dejinami 145
Q
Queer Duck 59
R
Rahova 99
Rebrík 77
Rickov vojnový syndróm 96
Rob si pi.u z plastelíny 81
Rodinný portrét 116
Rozhnevaný muž 21, 117
Ru 47
Rytmy odporu 110
S
Sezóna mutantov 47
Shaolin Vs Wu-Tang 32
Schody 133
Siluety 105
Sklad 95
Skutočný príbeh gréckej
krízy 51
Slečna Daisy Cutterová 32
Sloboda kultúry, kultúra
slobode 112
Smetiar 61
Som na rade 24
Spánok 13
Stalo sa to naozaj 52
Stanley Pickle 13
Staré tesáky 118
Stratené dieťa 30
Stratené mesto Świteź 21
Stratený kozmonaut 49
Stripburger v pohybe 138
Studňa lásky 75
Šach 76
Štvrtok 88
Štyria vlci 109
T
Tá, čo určuje mieru 73
Tadovo hniezdo 122
Tajní agenti (časť 1) 91
Tajní agenti (časť 2) 93
Tajní agenti (časť 3) 95
Take Five 70
Tá krajina je zvláštna 111
Teleportácia 99
The Svadba 112
Ticho, ktoré sa skrýva za
štekotom 15
Todor & Petru 26
Transit-city #02, Roma
Astratta 129
Tranzit 143
Tu je teraz 128
Tunelovanie
U
Úbohý Boh 87
Údená krkovička na ražnom
chlebe 92
Úder 109
Umbra 106
Utrpenie akčného
Werthera 96
Už zase, Mungge? 145
V
Vassili 24
Včela v utajení 39
Veci, ktoré nejdú dokopy 51
Večerníčky zo Šestnástky 147
Veľký tresk, veľký rast 18
VHS 41
Videogioco: obrázkový
experiment 18, 130
Vidiecka škola 69
Vietor na pobreží 71
Vlci / Wolves 42, 87
V mojej koži 123
Vnemoveda 38
Vokawardoai 82
Voľní radikáli 136
Vonkajší svet 16, 107
Von 32
Vo svetle sú všetky 101
Vzdušnou čiarou 124
W
Wanderland 103
X
XYZ 98
Y
Yuki-Chan 135
Z
Západ slnka 123
Za vozíkom 26
Zázračná kocka
a pingpong 39
Zázračná nemocnica 14
Zbohom, pán Christie 58
Zimný slnovrat 20
Zľava do prava 68
Zmizík 46
Zuby múdrosti 41, 107
Zvieratá 28
Z vnútra 65
Žabožrúti 13
Žuvačka 31
157
158
INDEX FILMOV – ORIGINÁLNE NÁZVY / index of films – original titles
Index filmov – originálne názvy / Index
of Films – Original
Titles
Numbers
008 (feat. Islaja) 101
3 Ways to Go 120
8bits 18
13 124
1923 aka Heaven 14
A
The additional capabilities of
the snout 70
Agony 48
Agronaut 113
Ako som šiel s dedkom na
návštevu k predkom 146
Aloha Means Goodbye 91
Amazing Stone From Outer
Space 146
Amsterdam 36
And and 134
Android Porn 27
Animafest 2010 73
Animals 28
Apotheosis Now 84
Ariel 34
As the Crow Flies 124
Automatology 37
B
Baby blue 52
Baby I‘m yours 26
Baltimore Clap 28, 105
The Bellows March 45
Beluga 132
Les Bessones del carrer de
Ponent 16
Between Bears 14, 104
Between Two Points 33
Bez názvu 102
Bezzdroj 37
Big Bang Big Boom 18
Birdboy 21
The Black Dog‘s Progress 125
Black is the night 111
Bloody Revenge 2 96
Blue Red 39
Body deconstruction 114
Bolero 68
Bottle 40
Bubblegum 31
C
Caffeine 35
Carrinho por trás 26
Chico & Rita 54
Chroniques de la poisse 19
Cleo‘s Boogie 52
A Clockwork Cock 42
Cobra‘s Secret Weapon 92
Collision 87
Cong of the Dead (Trailer) 90
Constant Light 98
Contrappassouno 129
Covert Operatives (part 1) 91
Covert Operatives (part 2) 93
Covert Operatives (part 3) 95
Crossover 106
Cornfake 42
Cowboys: Slim Pickin‘s 120
Cztery wilki 109
D
Daddy‘s Little Doll 105
The day I turned into
a ghost 30
Dog 86
Don‘t Text and Drive 44
Dove sei, amor mio 72
Dozhd sverkhu vniz 69
Driving This Road Until Death
Sets You Free 97
Drum and Bass 82
Dziwny jest ten kraj 111
E
Ecco, è ora 128
eFTe radzi. Nie ryzykuj.
Segreguj 113
Ego 45
Electric Car 25
Esterhazy 17, 118
Everytime 113
The External World 16, 107
F
A Family Portrait 116
Far Weathered Friends 30
Feeling My Way 123
Ferment 123
Fino 126
Fly in the sky 41
Free Radicals 136
Free To Be Me 35
From Inside 65
From Left To Right 68
Full Pipe 69
Furniture Poetry 124
G
Il Galeone 127
Galeria 43
Giant 104
GI Joe Takes a Beating
(part 1) 90
GI Joe Takes a Beating
INDEX FILMOV – ORIGINÁLNE NÁZVY / index of films – original titles
(part 2) 93
GI Joe Tubby Tommy 91
Il gioco del silenzio 46, 129
Goodbye Mr. Christie 58
Goro the white dog 83
Grand Central 114
Gravity was Everywhere Back
Then 64
The Greek crisis explained 51
The Gruffalo 147
H
Hanabeam 106
Harom Kerom 82
Haru no shikumi 134
Historky zo Stanice 81
House Guest 139
How to Lose Weight in 60
Seconds 50
How to Deal With Nonsense 40
Homo Sapiens 75
Hu Lulu Hong Longlong Hua
Lala 142
Human Nature 84
I
Idol 76
L‘illusionniste 55
Immortal Beloved 27
L’insalata del diavolo 130
Intelligent design 51
In the Room 83
I speak true things 52
J
J 131
Jedináčik 78
Jelly Fishers 43
Josette und Ihr Pappa 49
Jöns and the Spider 50
K
Kamene 12
Kielitiettyni 15
Kino 78
Der Kleinere Raum 15
Der Konsument 143
Kosmonaut lutalica 49
KosMos 108
Krokodill 12, 116
Kto je tam? 144
L
Laika 144
Laokoongruppe:
Walzerkönig 44
Lascars 57
Lavomatic 38
Die Leiden des Action
Werther 96
Let Go 107
Let‘s Do It 95
Lion in a Coma 31
Lizard 142
Lose This Child 30
Love Cube 130
Love Is All 121
Logorama 117
M
Magic Cube and Ping-Pong 39
Magnetic Movie 122
Makovice 77
Marcel the Shell With
Shoes On 103
Marco 128
Massive Attack Paradise Circus
vs Mickey Mouse 111
Matter Fisher 19
Meteorológ 76
Metropia 60
Mikroskop 77
Miramare 118
Miss Daisy Cutter 32
The Missing Link 103
Modern 134
Moj put 73
O‘Moro 47
My Mother‘s Coat 43
Mungge – Nid scho widr! 145
Murphy‘s Shorts 144
Muto 127
My Imagination 28
My Turn 24
N
Na povrázku 35
Na půdě aneb Kdo má dneska
narozeniny? 63
Napůl neviditelný, napůl
hnědý 102
NASA A Volta 29
Nevera 75
New blood 83
Nightclub 86
Nogi Nogi 110
Norit Krupi 13
Il numero delle bestie 127
O
Obiad 110
Ode to GI Joe 92
Oh My God 29
Old Fangs 118
L‘oeil du paon 44
Omame – United Colors of
Beans 104
Ona koja mjeri 73
Opičí král 50
Orpheus Pony 34
OVCE.sk 145
P
Parfois il pleut, parfois
pas 101
Passager 37
Pastrami on Rye 92
Paths of hate 16
Percorso #0008-0209 128
La Piccola Russia 131
PiKA PiKA 2007 133
Pixels 17
PLANE tale 84
La Planète Sauvage 56
Poor God 87
Postup 78
Prilivy tuda-suyda 71
Prostorové vize 99
Provincial School 69
Proximity 125
Přežít svůj život
(teorie a prax) 62
Puf a Muf doma 79
Puf a Muf maľujú 80
Puf a Muf v nemocnici 79
Purple Grey 125
Putovanie dejinami 145
Q
Queer Duck 59
R
Rabbit 121
Rahova 99
Rebrík 77
Reloaded 25
The Renter 45
Retrieve 109
Rick‘s Battle Shock 96
Rob si pi.u z plastelíny 81
Rotting Artist 121
Ru 47
Rytmy oporu 110
S
Saison mutante 47
Salesman Pete and the
Amazing Stone From Outer
Space 146
Šach 76
Scar 112
Secret Bee 39
Sensology 38
Senza Testa 46, 126
Shame 33
Shaolin Vs Wu-Tang 32
Shinsatsu-Shitsu 135
Le silence sous l‘écorce 15
The Silhouettes 105
Slow Bistro 70
Something Left, Something
Taken 38
Stare Into The Sun 29
Steps 133
The Store 95
Stupid People 25
Schlaf 13
Sinna Mann 21, 117
The Slub 112
Stanley Pickle 13
Stripburger v gibanju 138
Studňa lásky 75
Sunset Strip 123
Świteź 21
T
Tad’s Nest 122
Take Five 70
The Tale of Little
Puppetboy 117
Teclópolis 40
Teleportace 99
The Terrible Thing of
Alpha-9! 17
Them 108
Things You‘d Better Not
Mix Up 51
This is Love 27
Thursday 88
Tintenkiller 46
Todor & Petru 26
Tonnellage 71
Training autogeno 48
Transit-city #02, Roma
Astratta 129
Transito 143
The Trashmaster 61
Tuukrid vihmas 19
U
Übernachtung 20
Udar 109
Umber 106
Underlife 20
The undertaker and
the dog 132
Underworld – Beautiful
Moon 139
Underworld – Damn Kids 140
Underworld – Teddy
Trouble 139
Underworld – Happy
Home 140
V
Vacuum Attraction 140
Vassili 24
Večerníčky zo šestnástky 147
Ve světle jsou všechny 101
VHS 41
Videogioco: a loop
experiment 18, 130
V masshtabe 143
Vokawardoai 82
Von 32
W
Waiting 34
Wakaranai buta 133
Walkin‘ on Snow Grass 142
Wanderland 103
The Wealthiest Queen 31
We Have Everything 33
Wind Along the Coast 71
The Winter Solstice 20
Wisdom Teeth 41, 107
When Humans Ruled the
Earth 49
Who Needs Ya? 93
Wolność Kultury, Kultura
Wolności 112
Wolves 42, 87
The Wonder Hospital 14
X
XYZ 98
Y
Yours Truly 122
Yuki-Chan 135
Z
Zyklus 1 48
159
160
ANGLICKÝ INDEX FILMOV / english index of films
Anglický index
filmov / English
Index of Films
Numbers
008 (feat. Islaja) 101
3 Ways to Go 120
8bits 18
13 124
1923 aka Heaven 14
A
The additional capabilities of
the snout 70
Agony 48
The Agronaut 113
Aloha Means Goodbye 91
Amsterdam 36
And and 134
Android Porn 27
Angry Man 21, 117
Animafest 2010 73
Animals 28
Apotheosis Now 84
The Argosy 127
Ariel 34
As the Crow Flies 124
Automatology 37
B
Baby blue 52
Baby I‘m yours 26
Baltimore Clap 28, 105
Behind the trolley 26
The Bellows March 45
Beluga 132
Between Bears 14, 104
Between Two Points 33
Big Bang Big Boom 18
Birdboy 21
The Black Dog‘s Progress 125
Black is the night 111
Bloody Revenge 2 96
Blue Red 39
Body deconstruction 114
Bottle 40
Bolero 68
Bubblegum 31
C
Caffeine 35
Chess 76
Chico & Rita 54
Cinema 78
Circle 1 48
Cleo‘s Boogie 52
A Clockwork Cock 42
Cobra‘s Secret Weapon 92
Collision 87
Constant Light 98
Consultation Room 135
The Consumer 143
Contrappassouno 129
Cornfake 42
CosMos 108
Covert Operatives (part 1) 91
Covert Operatives (part 2) 93
Covert Operatives (part 3) 95
Cowboys: Slim Pickin‘s 120
Crocodile 12, 116
Crossover 106
D
Daddy‘s Little Doll 105
The day I turned into
a ghost 30
Dinner 110
ANGLICKÝ INDEX FILMOV / english index of films
Divers in the Rain 19
Dog 86
Don‘t f*ck with me, f*ck with
plasticine 81
Don‘t Text and Drive 44
Dove sei, amor mio 72
Driving This Road Until Death
Sets You Free 97
Drum and Bass 82
E
eFTe advises. Don‘t risk.
Recycle 113
Ego 45
Electric Car 25
Esterhazy 17, 118
Everytime 113
The External World 16, 107
F
Fairytales from 16mm 147
A Family Portrait 116
Fantastic Planet 56
Far Weathered Friends 30
Feeling My Way 123
Ferment 123
Fino 126
Fly in the sky 41
Four wolves 109
Freedom of Culture, Culture of
Freedom 112
Free Radicals 136
Free To Be Me 35
From Inside 65
From Left To Right 68
Full Pipe 69
Furniture Poetry 124
G
Gallery 43
Giant 104
GI Joe Takes a Beating
(part 1) 90
GI Joe Takes a Beating
(part 2) 93
GI Joe Tubby Tommy 91
Goodbye Mr. Christie 58
Goro the white dog 83
Grand Central 114
Gravity was Everywhere
Back Then 64
The Greek crisis explained 51
The Gruffalo 147
H
Half invisible, half brown 102
Hanabeam 106
Harom Kerom 82
Here is now 128
History Trek 145
Homo Sapiens 75
House Guest 139
How I Went With Grandpa
to Visit the Ancestors 146
How to Deal With
Nonsense 40
How to Lose Weight
in 60 Seconds 50
Hu Lulu Hong Longlong Hua
Lala 142
Human Nature 84
I
Idol 76
The Illusionist 55
Immortal Beloved 27
In A Pig‘s Eye 133
Infidelity 75
Ink Eraser 46
In scale 143
Intelligent design 51
In the Attic or Who Has
a Birthday Today? 63
In the Room 83
I speak true things 52
J
J 131
Jelly Fishers 43
Josette and her father 49
Jöns and the Spider 50
L
Ladder 77
Laika 144
Laokoongruppe: King of the
Waltz 44
Lavomatic 38
Legs Legs 110
Let Go 107
Let‘s Do It 95
Lion in a Coma 31
Little Russia 131
Lizard 142
Logorama 117
Love Cube 130
Love Is All 121
Lose This Child 30
The Lost Town of Świteź 21
M
Magic Cube and Ping-Pong 39
Magnetic Movie 122
Marcel the Shell With Shoes
On 103
Marco 128
Massive Attack Paradise Circus
vs Mickey Mouse 111
Matter Fisher 19
The Mechanism of Spring 134
Meteorologist 76
Metropia 60
Microscope 77
Miramare 118
Miss Daisy Cutter 32
The Missing Link 103
Modern 134
Monkey King 50
The Moor 47
Mungge – Not again! 145
Murphy‘s Shorts 144
Mutant Season 47
Muto 127
My Imagination 28
My Mother‘s Coat 43
My Way 73
N
NASA A Volta 29
New blood 83
Nightclub 86
No-Source 37
The Number of the Beasts 127
O
Ode to GI Joe 92
Oh My God 29
Old Fangs 118
Omame – United Colors of
Beans 104
On a String 35
Only Child 78
Orpheus Pony 34
Out 32
Overnight Stay 20
P
Parfois il pleut, parfois
pas 101
Passenger 37
Pastrami on Rye 92
Paths of hate 16
The peacock eye 44
PiKA PiKA 2007 133
Pixels 17
PLANE tale 84
The Play of Silence 46, 129
Poor God 87
Procedure 78
Provincial School 69
Proximity 125
Poppyheads 77
Puf and Muf at home 79
Puf and Muf paints 80
Puf and Muf in the hospital 79
Purple Grey 125
Q
Queer Duck 59
R
Rabbit 121
Rahova 99
Rain Down From Above 69
Reloaded 25
The Renter 45
Retrieve 109
Rhythms of resistance 110
Rick‘s Battle Shock 96
Rotting Artist 121
Round da way 57
Route #0008-0209 128
Ru 47
S
The Salad of the devil 130
Salesman Pete and the
Amazing Stone From Outer
Space 146
Scar 112
Secret Bee 39
Sensology 38
Shame 33
Shaolin Vs Wu-Tang 32
Sheeplive 145
She Who Measures 73
The silence beneath the
bark 15
The Silhouettes 105
Sleep 13
Slow Bistro 70
The Smaller Room 15
Something Left, Something
Taken 38
The sorrows of Action
Werther 96
Spatial visions 99
Stanley Pickle 13
Stare Into The Sun 29
Steps 133
Sticky Ends 19
Stones 12
The Store 95
Strange is this country 111
A stray cosmonaut 49
Stripburger in motion 138
Stroke 109
Stupid People 25
Sunset Strip 123
Surviving Life (Theory
and Practice) 62
T
Tad‘s Nest 122
The Tale of Little
Puppetboy 117
Tales from Stanica 81
Take Five 70
Teclópolis 40
Teleportation 99
The Terrible Thing of
Alpha-9! 17
Them 108
They are all in the light 101
Things You‘d Better
Not Mix Up 51
This is Love 27
Thursday 88
Tides To and From 71
Todor & Petru 26
The Tongueling 15
Tonnellage 71
To swallow a Toad 13
Training autogenic 48
Transit-city #02, Roma
Astratta 129
Transit 143
The Trashmaster 61
The twin girls of Sunset
Street 16
U
Umber 106
Underlife 20
The undertaker and the
dog 132
Underworld – Beautiful
Moon 139
Underworld – Damn Kids 140
Underworld – Happy
Home 140
Underworld – Teddy
Trouble 139
V
Vacuum Attraction 140
Vassili 24
VHS 41
Videogioco: a loop
experiment 18, 130
Vokawardoai 82
W
Waiting 34
Walkin‘ on Snow Grass 142
Wanderland 103
The Wealthiest Queen 31
The Wedding 112
We Have Everything 33
The Well of Love 75
When Humans Ruled the
Earth 49
Who Needs Ya? 93
Who‘s There? 144
Wind Along the Coast 71
The Winter Solstice 20
Wisdom Teeth 41, 107
Without Head 46, 126
Without title 102
Wolves 42, 87
The Wonder Hospital 14
X
XYZ 98
Y
Yours Truly 122
Yuki-Chan 135
161
162
INDEX AUTOROV FILMOV / index of filmmakers
Index autorov
filmov / Index of
Filmmakers
A
Abbiss, Matt 87
Adamski, Przemyslaw 113, 114
Alaux, François 117
Amirault, Valere 18
Andrysiak, Michal 114
Armstrong, Jake 17
Asai, Yasushi 104
Audoin, Jimmy 47
B
badminton 101
Baran, Jaroslav 145
Barta, Jiří 63
Benedi, Yann 104
Benga 105
Bergin, John 65
Bernardi, Michele 46, 126
Blu 18, 126, 127
Bouyer, Marc 146
Braun, Frank 13
Brotherston, Alasdair 31
Buerkner, Sebastian 125
Búřil, Martin 37
Bush, Paul 124
C
Calissoni, Christophe 47
Carbone, Anthony 91, 93, 95
Carpenter, Jason 45
Carter, Dave 50
Celli, Jack 91
Cerfon, Osman 19
Chauvet, Delphine 47
Chodorov, Pip 8, 136
Chodzinski, Maciej 112
Chomet, Sylvian 55
Clark, Paul 121
Coïaniz, Audrey 129
Collective Camera-etc 52
Cormier, Alexandre 37
Course, Ann 121
Cox, Sarah 120
CRCR 26
de Crécy, Hervé 117
Crinelli, Matteo 29
Č
Čechová, Simona 82
Čopíková, Michaela 35, 36, 150
D
Dakeva, Irina 26
Dean Fleischer Camp 103
Delaunay, Jean 18
Delinčáková, Eva 32
Desrumaux, Céline 104
Diaz, Danae 35
Dolenc, Boris 138
Doran, Charles 93
Ducki, Tomek 24
Durdil, Zdeněk 50
Dyer, Eric 45
Dyson, Lucy 31
E
Eguti, Luciana 105
Ehretsmann, Xavier 97
ericailcane 127
Errando, Tono 54
Exquis, Kadavre 24
F
Faithfull, Simon 124
Feinberg, Xeth 59
INDEX AUTOROV FILMOV / index of filmmakers
Ferra, Javier 95
FIELD 34
Flender, Susanne 124
Flying V 25
Fragstein, Michael 34
Freeman, Petra 122
G
Gagne, Michel 38
Gajdošíková, Pavla 98
Galan, Bruno 26
Gálová, Zuzana 81
Garcia T., Adrian J. 44
Geisser, Ines Christine 30
Geisser, Kirsten Carina 30
Gentinetta, Claudius 13
Gerhardt, Joe 122
Gesrel, Simon 97
Giacchella, Matteo 129
GNZ 128
Grant, Greg 92
Green, Brent 64
Grelier, Florentine 47
Grodde, Fabian 106
Guidi, Magda 128
Gurwood, Jeff 91, 93, 95
H
H5 117
Hanley, Paul 90
Hansen, Inger Lise 125
Hardcastle, Lee 91, 96
Harrison, Oliver 121
Hashimoto, Shin 132
Hattler, Max 14, 87
Haus, Roger 29
Healy, Kieran 90
Hemker, Todd 144
Hermanová, Petra 101
Hertzfeldt, Don 41, 107
Hilleli, Eran 14, 104
Hlinka, Zden 82
Hodgson, Jonathan 86, 123
Hoegg, Matthias 88
Horák, Jan 102
Houplain, Ludovic 117
Hudcovičová-Lukšů, Hana 81
Hyun, Soyoung 50
I
Ilaqua, Anthony 92
Imhoff, Igor 128
Infuso, Gerlando 44
Irwin, Stephen 125
J
Jancis, Kaspar 12, 116
Janečková, Tereza 99
Jarman, Ruth 122
Jaulin-Berge, Thomas 37
Jean, Patrick 17
K
Kamentsky, Gina 39
Kaz 139, 140
Kerekesová, Katarína 12, 146
Kijek, Katarzyna 113, 114
Killi, Anita 21, 117
Kim, Jordan 105
Klotz, Emmanuel 57
Knipf, T. 27
Kohout, Martin 101
Konopka, Jaroslaw 20
Krajčová, Daniela 39
Krasons, Jurgis 13
Kronbeck, A. 27
Kubal, Viktor 74 – 80, 151
Kuta, Maja 109
Kuwahata, Ru 25, 38
L
Laloux, René 56
Lang, Max 147
Larochelle, Rémy M. 33
Laufer, Sarah 18
Lazarevski, Marija Milanović 49
Lazlo 30
Lehtinen, Leevi 45
Lei, Lei 27, 39, 142
Leon, Cristobal 15
Lepore, Kirsten 40
Lester, Shane 106
Lieuwma, Joost 51
Liput, Przemek 41
Lörscher, Sebastian 48
Loubaresse, Max 146
Luna, Patricia 35
Lurie, Joanna 15
Luyckx, Kristof 103
M
Macmillan, Tim 123
Mariscal, Javier 54
Martin, Honorata 110
Mather, Victoria 13
Matt + Kaz 139, 140
Matt 139, 140
Mattern, Benjamin 18
Maximov, Ivan 4, 68 – 71
Medel, María 143
Medina, Laura 143
Melis, Carolina 124
Merigeau, Adrien 118
Míčová, Pavlína 99
Miller, Morgan 140
Mitchell, Ben 139
Mizue, Mirai 134
Molina, Carlos 143
Morello, Ignazio, aka GNZ 128
Mori, Virginia 46, 129
Mörtl, Max 143
Moshkova, Marina 143
motiphe 33
Možný, David 99
Mrad, Javier 40
Müller, Michaella 118
Mulloy, Phil 58, 120
Muppet, Paulo 105
N
Nathan, Merav 30
Nenow, Damian 16
Nerad, Filip 52
Neubauer, Vera 41
Nomint, Marianna 51
Norman, Dax 27
Nyholm, Johannes 117
O
O‘Reilly, David 16, 107
Obertová, Veronika 35, 150
Offredo, Eva 47
Oľhová, Mária 82, 83
Ong, Stephen 49
Ormandik, Mišo
Ormoš 84, 153
Oyama, Kei 135
P
Pallasvuo, Jaakko 101
Pányi, Róbert 147
Parker, Kayla 123
Parker, Osbert 122
Pärn, Olga 19
Pärn, Priit 19
Pereira-Lazaro, Albert 57
Pfeiffer, Jan 99
Pictoplasma 103
Pierce, Joseph 116
Piermarini, Carl 91
Plucinska, Izabela 17, 49, 118
Polak, Kamil 21
Popović, Adnan 44
Popović, Veljko 6, 72, 73
Popp, Bernt 96
Porter, Max 25, 38
Proch, Robert 43
Prosser, David 19
Pyzik, Ewa 109
R
Raýmanová, Vanda 144, 145
Riba, Marc 16
Richardson, Sinbad 33
Rivero, Pedro 21
Rok, Konee 32
Rugar, Benedikt 48
S
Saguatti, Saul 129
Salamon, Maciej 112
Saleh, Tarik 60
Sanches, Laen 32
Sansone, Donato 18, 130
Schubert, Veronika 46
Schuh, Jakob 147
Semiconductor 122
Seomore, Luke 29
Sherer, Daniela 20
Shimbe Shim, Beomsik 14
Skala, Peter 42
Skibinski, John 142
Smeriglia, Astutillo 48
Sochorová, Tereza 102
Solomon, Veronica 40
Sommerhalder, Rafael 42, 87
Srb, Christoph 98
Stebbenne, David 90, 93
Stefano 130
Stevens, Liam 34
Stevenson, Ian 29
Ström, Kristofer 28
Struss, Michal 145
Subotnick, Steven 43
Sukikara, Makiko 142
Sutherland, Malcom 106
Szegény, Róbert 83
Szupica, Maciej 111, 112
Š
Šebestová, Ivana 146
Šrámek, Jan 52
Štec, Ľubomír 84
Švankmajer, Jan 62
T
Tadić, Marko 52
Tambellini, Alice 130
Templeton, Suzie 86
Tinland, Raphaelle 38
Toccafondo, Gianluigi 131
Tochka 133
Toninelo, Gio 92
Toor, Ori 31
Trinca, Cesar 26
Trueba, Fernando 54
Tsakiri-Scanatovits, Marie-Margaux 43, 50, 86
Turlo, Robert 108
Tylevich, Alexei 29
U
Utamaro, Fantasista 106
V
Vanparys, Michèle 103
Varela, Bibiana 143
Vazquez, Alberto 21
Verbiesen, Marieke 25
Vicaro, Jorge 143
Villoresi, Virgilio 131
Vivien, Anthony 146
Vlková, Veronika 102
Vredík, Marián 83
Vuorinen, Elli 15
W
Wada, Astushi 133, 134
Walker, Tom 96
Wasilewski, Marcin 113
Wehrle, Nina 15
Weinstein, Avi Paul 28
Weschler, Mathieu 61
Whitsett, Lyle 92
Wigley, Hutt 95
Wilson, David 107
Wrake, Run 121
X
Xi, Chen 20, 42
Xu, An 42
Xylophon, Xaver 48
Y
Yuval 30
Z
Zourelidi, Avgousta 144
Ž
Žampachová, Lenka 101
163
ANIFILM
INTERNATIONAL
FESTIVAL
OF ANIMATED
FILMS
TŘEBOŇ
May 1 – 6, 2012
MEÐUNARODNI FESTIVAL ANIMIRANOG FILMA
INTERNATIONAL ANIMATED FILM FESTIVAL
Call for Entry
Festival Dates
23 - 28 October
2011
Banja L uka,
Bosnia and Herzegovina
Deadline 10 August
w w w.b a n j a l u k a n i m a.o r g
International
nte
tion
Studentt
Film
ilm Festival
tiva
Early
arly Melons
Bratislav
va
www.earlymelons.com
ww.early
The European Forum for TV Series Co-productions
CArtoOn FoRum Polska
Sopot
POLAND 13-16 September 2o11
me
toonwww.car
u
dia.e
AHOJ, SOM
FAKT PRUDKO
NÁVYKOVÁ!
www.waÁicky.sk
178
VEĽKÁ ĎAKOVAČKA PATRÍ / big thanks to
Marek Adamov * Stanica / Gunnar Almér * Swedish Film Institute / Vera Angstenberger / Erik Bartoš /
Peter Begányi * Piknik Pictures / Zuzana Beniačová * Goetheho inštitút / John Bergin / Andy Bezák /
Tibor Bodiš * BB print / Jana Buriánová * České centrum / Miška Čopíková * Ové Pictures / Petra Darovcová * České centrum /
Dušan Dobiaš * Stanica / Nobuaki Doi *CALF / Ingrid Dolníková * Mestský úrad v Žiline / Peter Dubecký * SFÚ /
Martin Dvořák / Baška Ďurčová / Katka Ďuricová * Stanica / Anča Fifiková * Cinetype / Mariusz Frukacz * OFAFA /
Martina Filinová * Stanica / Ján Filípek * DizajnDesign / Michael Fragstein / Wolfgang Franz * Goetheho inštitút /
Robo Godál / Tomek Grabiński * Poľský inštitút / Eva Gruber * Rakúske kultúrne fórum / Valérie De Halleux * Cartoon d´Or /
Peter Hapčo * Stanica / Martin Hasák / Wilhelm Hess * Poľský inštitút / Michal Hladký * Východné pobrežie /
Lucia Hoffmanová-Hardt / Věra Hoffmannová * FAMU / Alica Horvátová / Vojtech Hron * Maya / Katarína Hronová /
Mižo Hudák * Východné pobrežie / Pip Chodorov / Janka Imrichová * Rádio_FM / Andrzej Jagodziński * Poľský inštitút /
Marián Jakubócy * Ministerstvo zahraničných vecí / Alexandr Jančík * PAF / Petra Jankovičová * Neopublic /
Majka Kondelová / Dalibor Kocián / Peter Konečný * kinema.sk / Deana Kolenčíková /
Marek Kliman * Pod kamenným stromom / Zuzka Knezlová / Daniela Krajčová / Katka Králiková / Dalibor Kristek / Martin
Krištof * Stanica / Eva Križková * Kinečko / Filip Křížek * Pacientárium / Vava Laučíková * feelmefilm /
Tamás Liszka * Anilogue / Hanka Hudcovičová-Lukšů * Stanica / Andrea Martignoni /
Katarína Martinková * British Council / Vjera Matkovic * Animafest / Ivan Maximov / Fero Milec / Jana Mičeková /
Uwe Michalková * Early melons / Martin Mistrík * Wafličky / Marcelka Mokráňová * Rakúske kultúrne fórum /
Katka Mrázková * sme.sk / Veronika Obertová * Ové Pictures / Illah van Oijen * FRL / Fero Orth * Mimo architekti /
Kreet Paljas * Anilogue / Jonatán Pastirčák / Mike Plante / Ints Plavnieks * Stanica / Rasťo Polenkovič / Veljko Popović /
Martin Pospíšil / Igor Prassel * Animateka / PUOJD / Mike Reiss / RETART / Marie-Margaux Tsakiri-Scanatovits / Jakub
Sigmund / Lukáš Sigmund * Pacientárium / Peter Skala / Ivan Sládeček * Alexis / Eva Slezáková / Ivan Sollár * Tatrafilm /
Michał Słomka * Centrala / Alexandra Strelková * SFÚ / Ivana Šáteková / Ján Šicko / Braňo Špaček /
Adriana Šulíková * Taliansky kultúrny inštitút / Veronika Tabačková * Mestský úrad v Žiline / Katarína Tomková * SFÚ /
Gio Toninelo * GI JOE Fest / Natália Tóthová / Soňa Tóthová * Mimo architekti / Simonka Nôtová-Tušerová * Film.sk /
Rudolf Urc / Petra Vavrová / Mariana Večeríková / Matúš Vizár / Petřa Vladyková * Pacientárium /
Justa Wicenty * Animation Now / Tomáš Záruba / Matej Žoldoš * Lomography /
A všetkým dobrovoľníkom aj tým, na ktorých sme zabudli. / And all volunteers and everybody who we forget.
Matúš Kucharovič / www.retart.sk
Katalóg k medzinárodnému festivalu animovaných filmov Fest Anča 2011 /
Catalogue of International Animation Festival Fest Anča 2011
Vydalo občianske združenie / published by NGO: ANČA
Spracovali a zostavili / research:
Jana Ondiková, Jana Slezáková, Andrej Kolenčík,
Peter Budinský, Alica Gurinová
Preklad / translation:
Barbara Ďurčová, Tamara Danková, Silvia Vaňová,
Monika Slobodová, Lucia Hoffmanová-Hardt
Vizuál / visual: Rasťo Polenkovič
Layout, sadzba / layout, typesetting: Ján Filípek
Použité písma / typefaces: Anca, Preto Sans, www.dizajndesign.sk
Tlač / press: BB print s. r. o.
www.festanca.sk
www.festanca.sk
Download

pdf version