Mostecké Šance
budou atraktivnější
Modernizují
kontidrátovou trať
Sikorová je v Třinci na
64 polích nejúspěšnější
Zneužívá obec k opravě
Před odstávkou je důležité
Ženy jsou v šachu vzácnější,
krajských dotací? str. 2
zkontrolovat každý detail str. 5
ale u nás se jim daří str. 22
Inzerce
Třinecký
Trzyniecki
S t ř e da 2 7. s r p n a 2 0 14 | T ý d e n í k T ř i n e c k ýc h ž e l e z á r e n | R o č n í k 6 6 | č í s l o 3 5 cena 8 Kč
Na kandidátkách je
v kurzu nezávislost
Region Na stolech jsou jak volební programy stran slibující úlevy a jistoty v časech nejistých, tak i kompletní listiny se jmény kandidátů. Ti se budou opět po čtyřech letech snažit
obsadit zastupitelská křesla. A podle názvů politických seskupení frčí nezávislost.
V Třinci stranám rozdali čísla, pod kterými jsou kandidátky seřazeny.Foto: pm
Vskutku záviděníhodnou situaci mají v Řece. Tam mohou slavit již před volbami, neboť členy
obecního zastupitelstva budou
tamní občané volit pouze z jedné kandidátky – Sdružení nezávislých kandidátů pro Řeku.
„Máme to tady teď zajímavé. I
když jsme mnoho kandidátek v
obci nikdy neměli. Nejčastěji byly
dvě, maximálně tři. Letos je situace neobvyklá. Prostě se jeden ze
členů zastupitelstva, který vždy
sestavoval druhou kandidátku
za KSČM, rozhodl nekandidovat.
A nikdo další to neudělal,“ vysvětlil starosta obce Tomáš Tomeczek.
Obdobnou situaci jako v Řece
zažilo v minulých volbách Vělopolí. Tehdy byli členové obecního
zastupitelstva voleni rovněž z
jedné kandidátní listiny. Vělopolí
si i letos zaslouží přívlastek „kuriozní“, neboť přesto, že tam mají
kandidátky tři, všechny jsou nezávislé. Doslova. Sdružení nezávislých kandidátů – Živé Vělopolí,
Sdružení nezávislých kandidátů 1
a Sdružení nezávislých kandidátů
2. Jaký klíč k vybrání nejlepších
nezávislých obecních zastupitelů
Vělopolští zvolí, těžko říci.
V Třinci minulý pátek registrační úřad losoval 54 stranám 11
obcí čísla, podle kterých budou
seřazeny hlasovací lístky. Největší výběr mají voliči v hutnickém
městě, kde se bude volit z devíti
kandidátek.
Ačkoliv bylo před čtyřmi lety
ve volbách o tři uchazeče více,
letos se mezi okoukanými politickými stranami objevili i dva
nováčci – Společně pro Třinec s
lídrem Radimem Přečkem a Úsvit
přímé demokracie, který povede
Dagmar Dudková.
Pokračování na straně...3 u
Školákům se půjde bezpečněji
Třinec Nové přechody a bezpečností prvky na třineckých silnicích pomohou k poklidnější cestě
dětí do škol. Bezpečnost chodců
se zvýší díky evropským penězům na pěti frekventovaných
místech.
Přechody pro chodce vzniknou konkrétně v blízkosti křižovatky ulic Lesní a Bezručova, na
ulicích Kopernikově a Slezské a
na silnici vedoucí do Oldřichovic v blízkosti domu s pečovatelskou službou. Výstavbu nových
vyvýšených přechodů budou po
dobou dvou zářijových týdnů
Inzerce
VÝNOS 4%. Tel. 733 385 513.
71213 281005
provázet nutná opatření, která
omezí dopravu.
„Ve všech případech se frekvence aut na uvedených ulicích stále zvyšuje a chodci se
v těchto místech necítí dostatečně chráněni. K jejich větší
bezpečnosti přispějí vyvýšené
a nasvětlené přechody včetně
dalších bezpečnostních prvků.
Upraví se i stávajících chodníky
pro bezbariérový vstup. V křižovatce ulic Bezručova a Lesní navíc přibude zábradlí zabraňující
dětem vběhnutí do křižovatky.
Chceme těmito opatřeními přispět k většímu bezpečí a chránit
zdraví především dětí a seniorů,“ objasnila třinecká starostka
Věra Palkovská.
V Oldřichovicích u DPS vyroste
nová autobusová zastávka a záliv ve směru na Tyru. Na protější
straně bude zastávka upravena
pro bezbariérové užívání. Přibude i nový přístřešek. Lidem zajistí
bezpečný příchod k autobusovým
zastávkám i nové chodníky a nový
přechod pro chodce. Všechny stavební úpravy budou pamatovat
na bezbariérový přístup. Hotovo
by mělo být v průběhu září.
Současně se dělníci pustí také
do opravy Lesní ulice, na které v
úseku od Lidické po křižovatku s
Bezručovou ulicí vymění celý povrch.
Tato část silnice byla opravována v různých časových etapách a
po celém úseku jsou patrné zásahy do komunikace, které vznikly
během oprav inženýrských sítí.
Starý asfalt silničáři odfrézují
a nahradí novou souvislou vrstvou. Pro zvýšení bezpečnosti lidí
přecházejících cestu po přechodu
pro chodce budou v těchto místech umístěna speciální svítidla,
která osvětlí a zvýrazní přecházející chodce. V plánu je postupná
rekonstrukce Lesní ulice v celé
(pm)
délce. Ženich hasil hned před kostelem
Horní Lomná Žár svého srdce, jež plane už pěkně dlouho pro
jedinou dívku, čerstvý novomanžel Roman Kajzar hasit nemusel. Ba
dokonce by to ani nebylo žádoucí. Ovšem co bylo třeba uhasit, to byly
plameny šlehající hned před kostelem v Salajce. Tento úkol, který
mladý muž plnil na důkaz toho, že si svoji vyvolenou skutečně zaslouží, mu uložili jeho kolegové hasiči.
Nakonec statečný zachránce, profesionál z týmu podnikových
hasičů TŽ, zdodal vše bez potíží a prokázal své nastávající Barbaře,
že bude-li třeba, uhasí všechny požáry, které by snad mohly v manželství vyvstat. Po svatebním slibu a perfektně zvládnutém úkolu
odvezla nablýskaná hasičská stříkačka novomanžele na společnou
cestu životem. (dk)
Foto: Irena Janiczková
Inzerce
2
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Z r eg i o n u
Mostečtí opravují Šance.
Mohl by však nastat problém
Mosty u Jablunkova Ruiny středověkého opevnění, tzv. Šancí, které leží na katastrálním území Mostů u Jablunkova, už dlouhá léta chátrají.
V posledních týdnech se tam však pracuje. Na zarostlých Šancích vyrostl kamenný chodníček a dřevěný most. Za krajské peníze. Někteří zastupitelé však
tvrdí, že se jedná o zneužití dotace. Byla totiž určena pouze na neinvestiční náklady.
Dana Holubcová
„Mám hned několik připomínek,“
přihlásil se do diskuse na zasedání zastupitelstva minulý týden
Milan Procházka. „Byl jsem se na
Šancích podívat a nevěřil jsem
vlastním očím. Za prvé mě zarazilo to, jakým způsobem jsou práce
provedeny. Vypadá to, že stavbu
nikdo nekontroluje a není tam ani
Mostečtí zastupitelé diskutovali o dotaci. Je investiční, či není? Foto: dk (2)
stavební dozor. Kameny na chodníku jsou položeny tak, že o ně
každý starý člověk musí zakopnout, a o kvalitě mostku a jeho
konstrukce ani nemluvím. Navíc
je to černá stavba. Nebo snad už
je vyřízeno stavební povolení?“
ptal se Procházka starosty Josefa
Szotkowského. „Stavební povolení ještě není, bude vyřízeno dodatečně,“ odpověděla místostarostka Marie Macurová.
Zastupitele Procházku však ještě zajímalo, jak je možné, že schválili smlouvu na práce, které jsou v
rozporu s dotací. „Dotace je přece
neinvestiční a chcete mi říct, že
stavba chodníku a mostu není investice?“ kladl další otázky.
„Zástupci z kraje se byli na Šancích podívat a zhodnotili situaci
tak, že jde pouze o opravu stávajících chodníků, a proto nám schválili neinvestiční dotaci,“ zhostila
Hrčava snad půjde pod Mosty.
Rozhodne zastupitelstvo
Hrčava Ačkoliv si malé hrčavské
školáky přehazovaly jako horký
brambor, nakonec došly zúčastněné strany ke konkrétnímu výsledku. S platností od ledna 2015
by měla vzít hrčavskou malotřídku pod svá křídla základní a mateřská škola v Mostech. Požehnat
tomuto kroku však ještě musí zastupitelstvo.
Pracovní schůzka, na níž se sešli zástupci Mostů, Písku a Hrčavy
společně s řediteli a ekonomkami
všech tří škol, proběhla v pondělí 25. srpna v zasedací místnosti
mosteckého úřadu. Z úst všech
zúčastněných zněla vstřícnost,
ačkoliv také přiznávali, že snadné to nebude. Největší problém
viděli v tom, že dosud byla hrčavská základní a mateřská škola i s
kuchyní pod jednou příspěvkovou organizací, a to pod školou
v Písku. Jenže v Mostech se bude
muset rozdělit, protože tam jsou
mateřská a základní škola vedeny
jako dvě organizace.
Syn napadl otce
Třinec Úctě k otci se zřejmě
nenaučil muž z Třince, který
svého tátu fyzicky napadl.
Potyčku mezi oběma příbuznými museli řešit strážníci.
Ačkoliv policii zavolal syn,
nakonec se přiznal k tomu,
že právě on byl tím, kdo
začal. Při útoku si však sám
způsobil tržnou ránu na
hlavě. Jelikož bylo pojato
podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo
přivolána hlídka PČR, která
si celou záležitost převzala k
dořešení. (dk)
„Sice nebude problém potřebné
náležitosti tomuto faktu přizpůsobit, ale bude méně prostoru například pro dobírání potřebných
hodin do úvazků,“ konstatovala
ředitelka písecké školy Dagmar
Adamová. Čerstvě nastoupivší
ředitel základní školy v Mostech
Ondřej Polakovič byl s faktem, že
by měl od ledna příštího roku v
kompetenci i odloučené pracoviště na Hrčavě, také už smířený.
„Když je třeba pomoci, uděláme
pro to vše, co půjde,“ řekla ředitelka mateřinky Dagmar Sikorová.
Poslední slovo však bude mít
mostecké zastupitelstvo, které se
(dk)
sejde 10. září. Malotřídku na Hrčavě snad vezmou pod svá křídla Mosty.
Foto: dk
se odpovědi opět Macurová. „Tam
byly někdy nějaké chodníky?“ padla další udivená otázka. Slovní přestřelka trvala nějakou chvíli. Její
výsledek byl značně rozporuplný.
Zatímco místostarostka totiž považovala vyšlapanou stezičku v
trávě za „původní chodník“, členové zastupitelstva, kteří lokalitu
dobře znají, tvrdili, že o chodníku se vskutku mluvit nedá. Navíc
zkonstatovali, že je tam rozježděný vstup a znehodnocené travnaté hřiště, které tamní mládež čas
od času využívá jako sportoviště.
A stavební firma se údajně nemá
k tomu, aby dala vše do původního stavu. Práce na Šancích mají
být skončeny do 31. srpna. „Jsem
opravdu zvědavý na to, jak to
stihnou a v jakém stavu stavbu
odevzdají. A také, zda kraj uzná
všechny náklady,“ uzavřel diskusi
ve věci Šancí Procházka.
Na Šancích přibyl most a chodník.
Podvodníkům zatli
tipec i v Jablunkově
Jablunkov Po Třineckých a Českotěšínkých vyhlásili také Jablunkovští stopku podvodným obchodníkům. Zákazem podomního
a pouličního prodeje chtějí radní
ochránit své obyvatele před rádoby nejvýhodnějšími nabídkami.
„Rozhodli jsme se k tomu po
zkušenostech okolních měst, ale
také na základě stížností samotných Jablunkovanů,“ objasnil nařízení místostarosta Petr Gawlas.
A zákaz prodeje nekalých obchodníků již kvitují v hutnickém
městě, kde platí přes rok. „Od prodejců nabízejících všechno možné
i nemožné, máme klid. Vyhláška se
osvědčila, a to i díky lidem, kteří
sami na obchodníky upozorňují,“
popsal poklidnou situaci v Třinci
šéf strážníků Josef Kuźma. Podle
něj v současnosti vyjíždějí strážci
zákona k podvodným prodejcům
jen v jednom či dvou případech
do měsíce, a to ve velké míře k obchodníkům jiné národnosti nabízejícím většinou parfémy.
Jablunkovští se těší především
na klid od prodejců na náměstí.
„Opravdu je to nepříjemné, když
vás z jedné strany lapne jeden a o
pár metrů dál zase jiný prodejce.
Nejčastěji lanaří na prodej všeličeho, jehož výtěžek má prý přispět
na děti,“ popsala situaci místní
důchodkyně.
Zákaz prodeje má ovšem také
své výjimky, a to během velikonočních a vánočních trhů, kdy bude
pouličním trhovcům obchodování
povoleno. Stopka nekalým prodejcům platí pro celé území města.
Nevztahuje se na akce spojené s
výtěžkem na charitativní činnost,
tedy legální veřejné sbírky.
Respektování tržního řádu již
kontrolují jablunkovští strážníci.
„Zrovna v minulém týdnu jsme
vyjeli ke stížnosti, kdy se na sídlišti pohyboval prodejce nabízející
elektřinu,“ dodal šéf strážníků Pavel Kufa s tím, že na podivné obchodníky upozorňovaly všechny
(pm)
věkové kategorie. Spolupráce se společností KaPA pomáhá lidem
Petra Jurásková, tisková mluvčí TŽ
Region Pohlazení vrásčitou rukou babičky či dědečka, tichým
hlasem vyprávěné příběhy ze
starých dob. To všechno má ráda
paní Iva, jež má dlouhá léta stejný sen – pomáhat starým lidem.
Dlouho na jeho splnění čekala.
Teď se to díky projektu dotovaných míst, který připravila Kvalifikační a personální agentura
(KaPA), podařilo. Nastoupila do
oddělení sociálních lůžek v třinecké nemocnici na Sosně.
Projekt dotovaných míst je jedním z mnoha, které obecně prospěšná společnost KaPA během
roku realizuje. Jejím posláním je
pomáhat lidem bez práce znovu
najít své místo. Na její provoz přispívají také Třinecké železárny,
které ji spolu se základní organizací odborového svazu KOVO a městem Třinec založily v roce 2000.
„Největším přínosem pro naše
klienty je oblast poradenství, která zahrnuje i psaní životopisů a
pomoc při aktivním hledání práce. Další součástí je rozšiřování
znalostí a dovedností těch, kteří
se snaží na trhu práce uplatnit.
Proto pořádáme řadu vzdělávacích a motivačních kurzů,“ vysvětluje Markéta Uhrová, ředitelka společnosti KaPA.
Ročně proškolí přes tisícovku
osob, řada z nich si díky novým vědomostem a nabízeným možnostem najde práci. Stejně jako paní
Iva, která přišla pro nadbytečnost
o zaměstnání v domově pro seniory. Společnost je financována z
příspěvků Třineckých železáren
a města. Většinu prostředků na
aktivní činnosti v oblasti zaměstnanosti získává z dotačních titulů
na konkrétní projekty. „Podpora
společnosti KaPA je nedílnou součástí společenské odpovědnosti
Třineckých železáren. Jako největší zaměstnavatel se chceme
podílet na zvýšení zaměstnanosti
tam, kam naše působnost nesahá.
Tedy například v sociální oblasti,“
vysvětluje ředitel pro personalistiku a administrativu Ivo Žižka.
Za dobu fungování poskytly Třinecké železárny společnosti KaPA
příspěvek v řádu několika milionů korun. I díky nim se podařilo
části klientů najít si práci a zařadit se do společnosti.
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Z r eg i o n u
3
Třinec Muž, který v březnu přepadl s kuchyňským nožem v ruce třineckou večerku
a prodavačce vyhrožoval podřezáním, do vězení nepůjde.
Lupič dostal trest.
Ale jen podmíněný
Izabela Kraus-Żurová
„Trest byl uložen v trvání dvou let
odnětí svobody a výkon trestu byl
podmíněně odložen na zkušební
dobu v trvání dvou let a šesti měsíců. Rozsudek je pravomocný,“
sdělila Třineckému hutníku soudkyně Jiřina Jalůvkova z frýdecko-místeckého okresního soudu.
Muž z Třince přepadl v polovině března večerku. Prodavačce,
která byla v té době v obchodě
sama, vyhrožoval kuchyňským
nožem a žádal po ní tisíc korun.
Jinak že ji podřeže. 59letá žena situaci ustála a peníze mu nedala.
Delikvent byl brzy dopaden i díky
záznamu na kamerovém systému, který prostor večerky snímal.
Obviněný, který se na jednání
k okresnímu soudu dostavil až
napodruhé (poprvé mu ujel autobus), se k činu přiznal a litoval ho.
Uvedl, že neví, co ho to napadlo,
věděl, že ve večerce, do které již
dříve chodil, jsou kamery a že ho
tam znají. A že nikdy by nikomu
neublížil. Na svoji obhajobu uve-
dl, že ten den se naštval na svoji
manželku, která mu oznámila,
že si našla jiného, a proto vypil
asi čtyři a půl litru vína. Zároveň
vypověděl, že se přepadené prodavačce přišel omluvit.
„Že mi nechtěl ublížit,
to je sice hezké, ale na
tom noži to napsané
nebylo.“
„Ano. Přišel se omluvit, že to
tak nemyslel, že by mi určitě neublížil. Odpověděla jsem mu, že je
to sice hezké, ale na tom noži to
napsané nebylo,“ sdělila během
prvního líčení přepadená žena.
Za přepadení večerky hrozilo
muži až 10 let. Pravomocně byl
odsouzen na dva roky odnětí
svobody a výkon trestu mu byl
podmíněně odložen na zkušební
dobu v trvání 2 let a 6 měsíců. To
znamená, že ve zkušební době nesmí odsouzený spáchat žádný jiný
úmyslný trestný čin nebo přestupek, jinak se vystaví nebezpečí,
že trest odnětí svobody vykoná
ve věznici.
Muž byl již v minulosti soudně
trestán. Proč tedy dostal podmíněný trest? „Trest byl uložen podmíněný z důvodu všech okolností
případu, postoje obžalovaného,
jeho doznání. Ač byl v minulosti
soudem trestán, nikdy pro loupež a k předchozímu odsouzení
není možno přihlížet vzhledem
k velkému časovému odstupu od
posledního odsouzení,“ uvedla
soudkyně Jiřina Jalůvková.
Protože muž spáchal trestný
čin pod vlivem alkoholu, a jak
se podařilo redakci zjistit, inkriminovaný den to nebylo poprvé,
kdy byl pod jeho vlivem, zeptali
jsme se soudu, zda mu byla nařízena léčba. „Protialkoholní léčení
ukládáno nebylo, neboť nebylo
zjištěno z žádných zpráv, že by se
obžalovaný nadměrně opíjel nebo
užíval jiné návykové látky,“ sdělil
soud. Odsouzený muž u soudu
uvedl, že před tvrdým alkoholem
dává přednost vínu, ale alkohol
pravidelně neužíval a od března
že už nepije vůbec.
Cyklostezka údolím Lomné
se o dva kilometry prodlouží
Začaly práce na další etapě cyklostezky.
Dolní Lomná Už v letošním roce
bude cyklistům, a v zimním období běžkařům, dopřán další úsek cyklostezky vedoucí obcí. Výstavba
K r átc e
Dostanou tablety
Jablunkov V rámci dotace
zaměřené na rozvoj a
podporu škol pro vyučování
mobilní počítačové techniky
získaly obě jablunkovské
základní školy celkem 25
tabletů za téměř milion korun. „Při vyučování je budou
používat žáci pod dohledem
proškolených pedagogů,“
uvedl místostarosta Petr
Gawlas. (dk)
Foto: ikz
nového dvoukilometrového úseku, tedy druhé etapy cyklostezky,
začala minulý týden. „Tento úsek
bude samozřejmě navazovat na
ten první, který vede od Viaduktu na Zátoku. Teď pokračujeme
ve směru k lokalitě Jestřábí,“ informovala starostka obce Renata
Pavlinová.
Zároveň dodala, že tato část
výstavby bude o něco složitější.
„Museli jsme totiž zažádat o kumulovanou dotaci, neboť kromě
cyklostezky jako takové musíme zároveň odstranit havarijní
stav stávající opěrné zdi v centru obce, kde při zvýšené hladině řeky Lomné hrozí stržení již
zrekonstruované krajské silnice
III/01151, dále bude zrekonstruován stávající most přes řeku
Lomnou, vzniknou dvě opěrné
zídky a nový dřevěný mostek“,
vysvětlila.
Celkem získala obec na výstavbu druhé etapy 7,8 milionu
korun Investice by měla být
ukončena letos v listopadu (ikz)
Děti mají už jen pár dní volna
Region Bezstarostný čas školních prázdnin se nezadržitelně blíží ke
svému konci a na školáky čeká od pondělí 1. září dalších 10 měsíců
povinností. Letos nastoupí do prvních tříd základních škol v Třinci
350 chlapců a děvčátek. Celkem pak do školních lavic v Třinci usedne téměř 3 tisíce žáků, a to v 16 základních školách. (pm)
Na kandidátkách je
v kurzu nezávislost
Pokračování ze strany...1 u
Nad Českým Těšínem, druhým
největším městem v regionu, se
pomalu začíná vznášet otazník,
zda se budou podzimní volby
tentokrát konat pouze jednou. Ty
poslední se totiž kvůli kupčení s
hlasy musely opakovat. Letos se o
křeslo zastupitele v Českém Těšíně uchází celkem 267 kandidátů,
které voliči najdou na deseti kandidátkách. Těch je o dvě méně než
v roce 2010.
I když drtivá většina kandidátek v regionu má v názvu
„nezávislost“ v různé podobě,
v Hnojníku to mají jinak. Kromě tří politických stran – ČSSD,
KSČM a KDU-ČSL, má pět dalších
politických uskupení, která do
komunálních voleb v obci jdou, v
názvu Hnojník či jeho občany. A
letos je stran o dvě více než při
posledních volbách. Více kandidátních listin než posledně mají
rovněž v Komorní Lhotce (místo
čtyř šest), Stříteži a Ropici (místo
tří pět). Pouze ve Smilovicích se
počet kandidátek snížil – ze čtyř
na tři.
Jablunkovští sestavili sedm
kandidátek, stejný počet, jako
tomu bylo před čtyřmi lety. Odlišnost je pouze jedna - namísto
jedněch Nezávislých je tu ANO
2011 v čele s lídrem Petrem Sekulou.
V nejmenší obci regionu, tedy
na Hrčavě, se počet stran také nezměnil. Opět se tu o přízeň 250
voličů utkají sociální demokraté
vedení Petrem Staněm a Nezávislí
kandidáti s lídrem Milanem Mi(dk, pm, ikz)
chalikem. Pokutu už zaplatil
Hnojník Pokud si někdo dělal
zálusk na hnojnický zámek, nepochodí. Majitel této kulturní
památky, Španěl Restituo Perea
Ruiz, zaplatil čtyřsettisícovou
pokutu i s úroky, na niž již byla
vystavena exekuce. Pokutu uložil Městský úřad v Třinci za to,
že Ruiz neuposlechl nařízení k
provedení zabezpečovacích prací. To, že byla pokuta nedávno
zaplacena, potvrdila vedoucí sta-
vebního odboru třinecké radnice
Věra Pindurová.
Zda bude majitel zámku, po
jeho nutných opravách, dále do
památky investovat, či nikoliv, se
teprve ukáže. Udělení pokuty a
její exekuční vymáhání, taktéž
přístup úřadů (které jednaly v
právu) totiž Restituo Perea Ruize
rozzlobily natolik, že prohlásil, že
ho prozatím do dalšího investová(ikz)
ní do zámku přešla chuť. V Mostech se přou o slůvka: Dotace ne! Vyrovnání
Mosty u Jablunkova Mostečtí
zastupitelé se na svých zasedáních přou o ledacos. Minulý týden
přišlo na řadu i názvosloví. Opozice totiž nesouhlasila s výrazem
dotace, když šlo v podstatě o vyrovnání finanční ztráty ve vodním hospodářství. Místostarostka Marie Macurová tvrdila, že je
to terminus technicus.
„Do ceny stočného za loňský
rok se promítla neplánovaná
oprava,“ připomněl kolegům zastupitelům starosta Mostů Josef
Szotkowski. O opravu však tolik
nešlo, jako spíše o to, že byla ztráta nazvána dotací. I když zastupitel Milan Procházka připomněl,
že provozovatel Ondřej Niedoba
upozorňoval obec už nějakou
dobu na špatný stav čerpadla, a
proto se mohl havarijní stav řešit
dříve a s menšími náklady.
„Já jsem přišel a čerpadla už
byla špatná,“ argumentoval starosta. Podle ostatních se s čerpadly nedělo nic téměř sedm let.
Není proto divu, že byla oprava
nutná a přišla obec na asi 320 tisíc
korun. Proto bylo třeba vyrovnat
ztrátu v obecní pokladně.
V programu zastupitelstva byl
bod nazván dotací občanům, proti čemuž se ohradil Procházka.
„Jaká je to dotace? Když se řekne
dotace občanům, měli by občané
něco dostat. Ale nedostanou nic.
Proč to nenazvete prostě vyrovnáním ztráty?“ ptal se starosty. S
vysvětlením si pospíšila místostarostka Marie Macurová: „Katka
(mínila zřejmě úřednici Kateřinu
Wróblewskou – pozn. redakce)
mi to včera vysvětlovala. Vždycky
se to psalo jako dotace, je to asi
terminus technicus. Nevím, zda
je vůbec možné vyjádřit to jinak,“
sdělila ostatním a odběhla, aby se
s ‚Katkou poradila‘. Než se stačila
vrátit zpět do zasedací místnosti, aniž by byla o něco moudřejší,
shodli se zbývající členové zastupitelstva celkem rychle na tom,
že použijí výraz vyrovnání obecního rozpočtu v kapitole vodního
(dk)
hospodářství. 4
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Z e sk u pi n y T Ž– M S
Bohumín Podstatná část měsíce srpna byla pro pracovníky Univerzální tratě v Bohumíně,
střediska Válcovny předvalků a hrubých profilů, ve znamení významných oprav.
Univerzální trať má
po střední opravě
Roman Wygrys,
vedoucí Univerzální tratě
Opravářské práce v tomto středisku Válcovny předvalků a hrubých
profilů, které začaly 4. srpna, řídil
tým pod vedením technika oprav
Rudolfa Grabowského. Termín
jejich ukončení byl stanoven na
21. srpna a velký byl, ostatně jako
každoročně, rozsah prací. Bylo
nutné vyčistit a opravit veškeré
zařízení, nahřívací pecí počínaje
a rovnačkami konče.
Mimo jiné jen nahřívací pec
vyžadovala kompletní vyměnu
půdy, na trio stolici bylo nutné
frézovat plochy pro lišty vedení
tělesa armatury, a to mobilním
zařízením. Na hydraulických
rovnacích lisech došlo na kom-
pletní výměnu podstavců uložení desek atd.
Opravářské práce by se nedaly
zvládnout pouze kmenovými zaměstnanci, a tak se na opravách
podílely i firmy jako Strojírny a
stavby Třinec, Vako montáže, AQ
pumpy, Tribitec, Radotech,SKM
servis či Frýmel Trade. Chtěl bych
i touto cestou poděkovat všem za
vynaložené úsilí a odvedenou práci.
Zásady a definice BOZ vydané
Worldsteel association
Rada ředitelů této světové organizace, které jsou Třinecké železárny
členem, vydala příručku pro podporu a zvýšení bezpečnostní, ve
které uvádí šest zásad ke splnění závazku k bezpečným pracovištím
v našem průmyslu. Dnes se budeme věnovat blíže čtvrté z nich.
Zásada 4
Bezpečná práce je nutnou podmínkou pro zaměstnání
Důsledným vyžadováním bezpečných pracovních postupů a pracovních podmínek podporujeme význam bezpečnosti a ochrany zdraví
na pracovišti.
Je odpovědností každého zaměstnance, aby znal a dodržoval
všechny platné bezpečnostní předpisy a pracovní postupy. Každý
zaměstnanec by měl převzít osobní odpovědnost za své bezpečí a
zdraví.
Každý zaměstnanec je oprávněný zastavit výkon práce, pokud se
domnívá, že ten je pro něho nebezpečný. Je úkolem managementu,
aby zaměstnanci věděli o svém právu k tomuto kroku.
Každý si musí být vědom nebezpečí a rizik spojených se svou
prací. Podpořte každého, aby nad svými úkoly přemýšlel a podnikl
kroky k identifikaci a odstranění či zmírnění rizik.
Po příchodu do práce a při práci musí mít zaměstnanec bezpečné
prostředí.
Posuzujeme každý nebezpečí a rizika své práce? Uvědomujeme si
následky, pokud ne? (zg)
Werkovi na urlopie
Marie Pyšková
Chtěla bych se s vámi pár řádky
podělit o zážitky z mé nejlepší
dovolené. Je tomu pár let, to jsem
ještě pracovala v TŽ na Technickém odboru, později na OTK,
když se mi podařilo získat třítýdenní dovolenou na Kubě. Je to
pro mne doposud nezapomenutelný zážitek.
Po přistání v Havaně jsme
vstoupili do horkého, vlhkého
kotle. Po ubytování v hotelu „National La Habana“ jsme uháněli na
pláž. Pláže byly skvěle udržované
a koupání nádhera, přímo zázrak.
Navíc jsme si mezi účastníky
pobytu vytvořily čtyřčlenný tým
kamarádek. Byly jsme pořád spolu a k večeru po koupání jsme navštěvovaly různé památky a muzea v Havaně. Vždy to bylo něco
nového a jiného.
Po týdnu jsme se přemístili
na druhý konec ostrova, do moderního střediska Santiago de
Ukládání nových podstavců pod rovnací lisy.
Pracovníci Strojíren a staveb Třinec při výměně půdy v nahřívací peci.
Změny v ekologické soutěži
Ivo Poloček, PP ČHS
V Třineckém hutníku jsme vás
informovali o vyhlášení 22. ročníku vnitropodnikové ekologické
soutěže a jubilejního 10. ročníku
mezinárodní ekologické soutěže.
S ohledem na organizační potíže vzniklé na straně zahraničních partnerů bylo na jednání
komise mezinárodní ekologické
soutěže dohodnuto, že uzávěrka
obou soutěží bude posunuta na
rok 2015.
Z tohoto důvodu se závazné
termíny obou soutěží mění.
Do soutěží je možno přihlásit ekologické přínosy dosažené
opravami, modernizacemi výrobních zařízení či investičními ak-
cemi ukončenými do 31. 8. 2015
a prezentovat je formou přihlášek
do vnitropodnikové ekologické
soutěže nejpozději do 1. 10. 2015.
Přihlášky do vnitropodnikové
soutěže adresované na PP ČHS
nebo na adresu Ing. Ivo Poloček,
Energetika Třinec, a.s., budou v
průběhu října 2015 vyhodnoceny
a vítězná přihláška postupuje do
mezinárodní ekologické soutěže.
Vyhodnocení této soutěže je plánováno na listopad 2015 na Slovensku.
Pro úplnost připomínáme, že
zpracované realizační projekty
na stavbu či výrobu proekologických zařízení je možné do soutěže přihlásit pouze ve spolupráci s
odbornou skupinou (OS), která se
podílela na realizaci projektu či
stavby. Přihlášky do soutěže, které nebudou potvrzeny členem výboru OS ČHS a současně i členem
hospodářského vedení, nebudou
zařazeny do soutěže.
Podmínkou účasti v ekologické
soutěži je včasné podání přihlášky, která bude zaměřena na řešení problematiky v oblastech:
► Ochrana čistoty vod
► Ochrana čistoty ovzduší
► Hospodaření s odpady
► Používání chemických látek
a přípravků (CHLP)
► Prevence závažných havárií
Přihláška do soutěže musí
stručně představit akci, její ekologické přínosy (dle možnosti vyjádřené v měřitelných veličinách) a
je-li to možné, tak i finanční vyčíslení úspor na poplatcích.
Cuba, opět s krásnými plážemi.
Tuto část pobytu nám však zkazila nepříjemná událost. Jednou, po
návratu do chatky, jsme zjistily,
že nám někdo ukradl ty nejlepší
svršky. Policie incident mnoho dní
vyšetřovala, ale nic nenašla.
Nekazili jsme si tím ale další
pobyt a po návratu do Havany
jsme si užívali další pláže, například i v jednom z největších
kubánských letovisek Varadera.
Zhlédli jsme i úžasné vystoupení
souboru Tropicana.
Největším zážitkem pak byla
návštěva vily Ernesta Hemingwaye. Viděli jsme jeho knihovnu, obrazy, ale i rybářské náčiní tohoto
velkého spisovatele a zaníceného
rybáře, osobní věci, v tom i jeho
sportovní obuv č. 54. Rovněž procházka v nádherné zahradě patřící k vile byla nezapomenutelná.
Ostatně jako vše, co jsme na Kubě
viděli a zažili. Lidé tam žijí v klidu, i
když skromně. „Nic je nerozčílí,“ říkal náš průvodce, „i kdyby ztratili
motor z jediného jedoucího auta“.
Sraz absolventů VŠB
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava zve všechny
své absolventy na historicky první velký Sraz absolventů, který se
uskuteční v pátek 12. září 2014 v
kampusu univerzity v Ostravě–
Porubě.
Pro návštěvníky je připraven
bohatý program od zlaté promoce, přes hudební i divadelní vystoupení, sportovní turnaje až po
absolventskou party do ranních
hodin.
Odpoledne bude před hlavní
univerzitní budovou slavnostně
odhalen chodník slávy. „Požádali
jsme významné absolventy naší
univerzity, aby nám na chodník
otiskli svou stopu,“ prozrazuje
rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.
Na dvou pódiích vystoupí známí interpreti jako UDG, Věra Špi-
narová, Hradišťan, improvizační
soubor Odvaz a mnoho dalších.
Největší atrakcí programu bude
bezesporu stavba repliky věže
ostravské radnice, která bude postavena na parkovišti mezi aulou
univerzity a Fakultou elektrotechniky a informatiky. Replika
věže bude postavena z fošen a
krabic a stane se dominantou historicky prvního Srazu absolventů
VŠB-TUO.
Největší vysoká škola na severní Moravě VŠB–Technická univerzita Ostrava letos slaví 165 let od
svého založení. Jen za posledních
100 let její brány opustilo téměř
100 tisíc úspěšných absolventů.
Ti, kteří chtějí být u toho, ať se
na první sraz absolventů přihlásí,
a to na internetových stránkách
www.srazabsolventu.vsb.cz (th)
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Z e sk u pi n y T Ž– M S
5
Jan Czudek k modernizaci KDT:
Musíme klást důraz na každý detail
TŽ Druhý kontrolní den generálního ředitele TŽ k rekonstrukci a modernizaci kontidrátové tratě měl za cíl ověřit stav připravenosti na odstávku tratě
a zdůraznit klíčové požadavky na soulad prací v průběhu zásadní etapy prací na této nejvýznamnější současné modernizační investici hutě
Jiří Wawrzacz
Už jen na dny a hodiny se počítá čas do odstavení kontidrátové tratě (KDT) Válcovny drátů a
jemných profilů do hlavní etapy
její modernizace. Termín zahájení odstávky tratě je stanoven na
8. září a dle harmonogramu má
trvat do 3. října. Na zvládnutí
všech prací, které mohou být prováděny při plném provozu tratě,
závisí zdárné zvládnutí celé modernizace při měsíční odstávce.
Ověření stavu příprav i získání
závazku od dodavatelů, že vše
půjde podle harmonogramu, bylo
proto cílem kontrolního dne, který svolal generální ředitel TŽ Jan
Czudek na minulou středu. Není
snad ani nutné připomínat, že
jde o současnou nejvýznamnější modernizační investici v TŽ, a
tak byli na kontrolní den pozváni
čelní představitelé všech hlavních
dodavatelských organizací podílejících se na této akci.
Jednání řídil ředitel pro investice a strategii Radek Olszar, který
na úvod vyzval vedoucího projektového týmu Jaroslava Miczka,
aby přítomné stručně informoval
o dosavadním průběhu celé akce.
Podle jeho informací všechny práce, které ve válcovně probíhají
již několik měsíců, pokračují dle
plánu, na místě jsou již praktic-
Jednání druhého kontrolního dne generálního ředitele k rekonstrukci a modernizaci KDT se zúčastnili členové vrcholového vedení Třineckých železáren,
projektového týmu a představitelé hlavních zúčastněných firem.
Zástupce technického dozoru investora Marek Schwarz seznamuje Jana
Czudka se situací na stavbě.
Přípravné práce na odstávku do hlavní fáze rekonstrukce a modernizace KDT probíhají za plného provozu tratě.
ky všechny dodávky technologie,
poslední je na cestě, je zhotovena
veškerá realizační dokumentace,
uzavřena jsou i výběrová řízení a
nasmlouvány jednotlivé firmy atd.
Do 30. srpna by měly být dokončeny všechny přípravné stavební
práce, aby bylo možno na základech pokračovat s dalšími přípravnými pracemi. Montážní práce (strojní, media, elektro, ASŘ),
nutné před samotnou odstávkou
tratě, mají být ukončeny 7. září.
“Můžeme v tomto směru vyjádřit mírný optimismus, jelikož
nedošlo k žádnému ohrožení termínů. Jsme si však vědomi, že nás
čeká nejdůležitější a nejsložitěj-
ší etapa, tedy odstávka tratě a v
jejím rámci montáž té nejdůležitější technologie. Tady bude skutečně záležet na pečlivém technickém dozoru investora směrem
k dodržování všech jednotlivých,
opravdu hodinových harmonogramů. Hlavními požadavky v
rámci realizace budou důsledné
plnění hodinových ukazatelů realizace, přesnost, pečlivost a prvotřídní kvalita všech realizačních
činností, důsledné dodržování
všech montážních parametrů a
postupů zkoušení a zprovozňování, tak i striktní dodržování všech
pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,“ zdůraznil Jaro-
slav Miczek. Radek Olszar k tomu
ještě akcentoval požadavek na
dodržování pořádku na pracovištích, což je dle jeho slov také
základem pro bezpečný a hladký
průběh celé akce.
Prakticky hodinový harmonogram prací v průběhu chystané
samotné odstávky tratě následně
představil zástupce technického
dozoru investora Marek Schwarz.
Podle jeho slov se doposud již podařilo udělat mnohé práce, se kterými se počítalo až v době odstávky, a připravenost je tak větší, než
se očekávala. Připomněl, že trať
bude do hlavní fáze modernizace
odstavena 8. září s tím, že 27. září
Viceprezident firmy Siemens – VAI Rakousko Norbert Petermaier za asistence
Mika Eldredge podepisuje harmonogram prací na dobu odstávky tratě.
mají být ukončeny všechny montážní práce, od 28. září začnou
individuální studené zkoušky a
3. října mají začít teplé zkoušky.
V další části kontrolního dne,
na výzvu investičního ředitele
Radka Olszara, informovali přítomni zástupci zúčastněných
organizací o stavu rozpracovanosti prací z pohledu jejich firmy. Všichni prohlásili, že práce
probíhají plynule, dokonce s jistým předstihem, ale především
jen takovým, jaký jim umožňuje
provoz tratě. (To ostatně kvitoval
ve svém vstupu vedoucí Válcovny drátů a jemných profilů Milan
Kotas, když mimo jiné informoval, že se válcovně podařilo vyrobit o 15 kilotun materiálu nad
plán.) Následně svými podpisy na
harmonogram prací stvrdili, že
svým závazkům co do termínů,
kvality i bezpečnosti při práci bezezbytku dostojí.
Jako první harmonogram podepsal viceprezident hlavního
dodavatele akce Siemens – VAI
Rakousko Norbert Petermaier.
Vedle Siemensu se na tento dokument podepsali ředitelé či jejich
zástupci zúčastněných firem: Třinecké projekce, Strojíren a staveb
Třinec, Třineckého inženýringu,
ŽĎAS, Autelu montáže, Energetiky Třinec, Kovopolu, Mrózek, Magátu, Revimontu, Mostostalu Zabrze, Koma – Industry a na závěr
za Třinecké železárny generální
ředitel Jan Czudek.
Ten se také ujal závěrečného
slova. V první řadě poděkoval
provozu i realizátorům stavby za
vše, co za posledního přibližně
půl roku na stavbě dokázali, za
jejich intenzivní spolupráci, která se v tomto období prohloubila.
Poděkování patřilo jak provozu za
výrobní výsledky, kterých dosáhl
přes problémy, které s sebou nese
stavební ruch, a současně všem
dodavatelským firmám za to, co
už udělaly, i když válcovna jela v
plném provozu. „Pro mne je velkým potěšením, že se tady nehledá výmluva, proč něco nejde, ale
hledá se řešení, jak to udělat. Je
však třeba si uvědomit, že i nadále
musíme klást důraz na každý detail. Ať chceme, nebo ne, tvoříme
řetěz, a když nebude jeden článek
fungovat, nepojede nám válcovna,
a to si nemůžeme dovolit. Proto je
také nutné, abychom se vzájemně
informovali o případných problémech a okamžitě je odstraňovali.
Žádná ze zde přítomných firem
neavizovala, že by nějaké práce
nestíhala, všechny jsou si jisté, že
termíny, ke kterým se zavázaly,
splní. Z toho vyvozuji, že každý
ještě nějaké rezervy má. V souvislosti s tím bych prosil, abychom
celé řízení přesunuli do dynamického režimu a nepostupovali jen
podle termínu, jaký má kdo ve
smlouvě. Když někdo skončí svoji
práci byť jen o půl hodiny dříve,
aby o tom informoval navazující
firmu, a ta mohla na svoji práci
dříve nastoupit. Nedržme si, prosím, rezervy pro sebe, ale pracujme s jednou společnou na konci,“
zdůraznil na závěr kontrolního
dne generální ředitel Třineckých
železáren Jan Czudek.
6
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
I n f o Z ao lzi e
Teatralnie i filmowo
Koszarzyska Pięciominutowy
film o historii miłosnej ludożerców ukazujący obojętność w nas
samych, wokół nas i w świecie.
To efekt końcowy kolejnych Warsztatów
Teatralno-Filmowych,
które odbyły się w ubiegłym
tygodniu, oczywiście tradycyjnie
w ośrodku Na Pasieczkach.
W tym roku w warsztatach
organizowanych przez Kongres
Polaków wzięło udział 12 kursantów, z tym, że nie wszyscy z nich
na warsztatach spędzili cały ty-
dzień. „Ilość uczestników waha
się, bowiem część musiała już
wrócić do pracy a niektóre osoby
dopiero dojadą. Po prostu wiek
uczestników staje się coraz wyższy”, stwierdził w środku tygodnia
Janusz Gibiec, kierownik warsztatów.
Pomimo nieciekawej pogody w
ciągu dnia i chłodu w nocy zajęcia
odbywały się zgodnie z planem.
Podzielone były na część teatralną, które prowadziła związana z
teatrem już 15 lat Anna Kocábko-
vá i część filmową. „Jestem tutaj
nie tylko od tego, żeby pokazać
uczestnikom, do czego służy kamera, jak się z nią obchodzić. Ale
głównie po to, żeby uzmysłowić
im, że kręcenie filmów jest głównie o myśleniu, o koncepcji. Film
jest częścią naszego życia i po prostu trzeba się nauczyć myślenia o
otaczającym nas świecie i o nas
samych przez film, przez jego kręcenie”, podsumował cel zajęć profesjonalnalnie związany z kamerą
Luděk Ondruška.
O polityce 3 x 3
Natomiast w ramach zajęć teatralnych uczestnicy sporo czasu
poświęcali ruchom ciała, bowiem
zdaniem Anny Kocábkovej „jego
pozycja, ustawienie wpływa znacząco na odtwarzanie konkretnej
roli”. A także, co oczywiste, improwizacji. Na przykład co może
spotkać babcię idącą przez beskidzki las w stronę huty. Okazało
się, że wilki poszły w odstawkę
a na babcię zaczaił się członek
Greenpeace, którego kariera zakończyła się na Sztalwerku. (ikz)
Czeski Cieszyn Właśnie
dziś, w środę 27 sierpnia
o godz. 16 w sali konferencyjnej „Bajka“ Zarządu
Głównego PZKO odbędzie
się spotkanie w ramach
inicjatywy „3 x 3“, która
skupia po trzech przedstawicieli Kongresu Polaków, Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego
i Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego
Coexistentia-Wspólnota..
Tematem spotkania będą
październikowe wybory
komunalne.
(ikz)
MUR we wrześniu
Czeski Cieszyn Inauguracja roku akademickiego
Międzygeneracyjnego
Uniwersytetu Regionalnego
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC
odbędzie się 4 września
o godz. 17 w Domu PZKO
przy ul. Bożka.
Tematem pierwszego
w tym roku akademickim
wykładu będą gry. Konkretnie „W co grają ludzie?
Teoria gier w życiu społecznym, polityce i ekonomii“.
Wykład poprowadzi Piotr
Kulas z Katedry Socjologii
Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej. (ikz)
Aktywista Greenpeace czai się za drzewem
Foto: ikz (2)
Film zaczęto kręcić po dwóch dniach ślęczenia nad scenariuszem
Na Dożynkach Śląskich w Gutach latoś loło
Gospodarzami byli Nadzia i Josef Siedlaczkowie
Bystrzyca zatańcowała pieknie
Foto: ikz (6)
Korowód dożynkowy w Gutach pod parazolami - rzecz niebywało
Grunt, aby parazol pasowoł
Kucharki wyśmiote, bo ty sznycle, co sóm przikryte, były przedobre
Ku kawie jyny dómowe ciastko Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Ob r a z e m
7
Ve Vendryni měli Letní karneval
Starosta obce Rudolf Bilko (vpravo) je soutěživý muž.
Děti měly o zabávu velmi dobře postaráno.
Vendrynští měli plné ruce práce, ... proto začali využívat i zuby.
Kulturní program byl zčásti exotický ...
Ty jo, do Vendryně dorazila skoro Tina Turner ...
Že bych zavolal tátu, ať se projde?
... i půvabný.
... a skoro Smokie.
Foto: Marcel Kunz (9)
8
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
K u lt u r a
Dolní Lomná v knize
Dolní Lomná Netypický formát
a tak trochu i obsah. Tak se dá
popsat první samostatná kniha
představující malebnou horskou
obec Dolní Lomnou. Nese název
„Dolní Lomná – místo, kde se
snoubí klid a romantika hor“ a je
turistickým průvodcem.
Turistický průvodce po Dolní Lomné.
„Jedním z důvodů, proč jsme
se rozhodli knihu vydat, bylo to,
že doposud žádná kniha o obci
nevyšla. Vždy jsme byli součástí
nějaké publikace. Ale obec jako
taková žádnou publikaci neměla,
i když si ji podle mého názoru již
dávno zasloužila,“ uvedla důvody
Foto: ikz
starostka obce Renata Pavlínová.
Kromě fotografií ukazujících krásy obce a údolí Lomné najdeme v
knize i texty informující čtenáře
o kulturním a společenském dění
v obci, včetně služeb, které nabízí.
Vše doplněno odkazy na webové
stránky či telefonními čísly.
Publikace samozřejmě přibližuje i historii obce, avšak velmi
stručně. Proč? „Protože připravujeme další, tentokrát historickou
knihu. Materiály v zásadě všechny máme, včetně úctyhodného
množství dobových fotografií.
Pevně doufám, že se nám na její
vydání podaří získat nezbytné finance a příští rok se tato kniha na
knižních pultech objeví,“ vysvětlila starostka.
Pokud se jedná o turistického
průvodce po Dolní Lomné, publikaci vydala obec v nákladu tisíce
kusů. Ke koupi ho nabízí jak informační centra, tak knihkupectví
(ikz)
v regionu S podzimem začnou pohádky
Třinec Divadelní sezona v hutnickém městě je už přede dveřmi
a společnost Trisia v ní nezapomněla ani na dospělé, ani na ty
nejmenší milovníky pohádkových
představení. Letos jich děti uvidí
celkem šest, pokaždé v neděli odpoledne od 15 hodin.
Tu první Kašpárkovu pohádku
s názvem Sindibád mořeplavec
uvidí kluci a děvčátka v neděli
26. října a přiveze ji do Třince an-
sámbl herců ze známého divadla
ve Zlíně. Budou jim vyprávět o
statečném mořeplavci Sindibádovi, který musí odolat nástrahám lesní divoženky Jamamby,
porazit obřího ptáka Rucha, přemoci krále Diamantového údolí
a přelstít zrádné kamarády. A to
všechno proto, aby získal dívku
svého srdce. Cesta za dobrodružstvím brzy začne. Všichni na pa(dk)
lubu, vyplouváme. Slezské dny oslaví své půlkulatiny
Dolní Lomná Pětačtyřicátý ročník tradičního folklorního festivalu Slezské dny proběhne letos
o víkendu 6. a 7. září pod záštitou
hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka.
Velkou přehlídku folkloru organizuje Matice slezská v národopisném areálu v Dolní Lomné. „Jako
každoročně zde vystoupí folklorní
soubory v koncipovaných pořadech,“ připomíná za organizátory Jarmila Kantorová a doplňuje:
„Hlavní pořad autorky Kateřiny
Macečkové s názvem Poklady z
malované truhly bude věnován
Slezsku.“
Kromě regionálních souborů a
kapel z regionu uvidí návštěvníci
také vystoupení zahraničních hostů. Jedním z nich je profesionální
soubor Urpin ze Slovenska a exotičtí tanečníci z Velikonočního ostrova RAPA NUI, kteří vystoupí se
svou královnou ostrova. Novinkou
je nedělní polní mše na pódiu Křínov, která začíná o půl jedenácté
dopoledne.
Slezské dny jsou bohaté i na
doprovodné programy. Mezi ty
tradiční patří dálkový pochod
Mánesovou stezkou organizovaný Klubem českých turistů, řemeslný jarmark, kde předvedou
lidová řemesla umělci od nás,
ze Slovenska a Polska, a výstavy
v prostorách staré pily.
Ve stylových dřevěnicích proběhne tzv. Slezský krmáš s množstvím tradičních jídel a nápojů.
Chybět nebudou třeba bramboro(dk)
vé placky nebo bachora. p oz vá n k y
Zahrádka v galerii
Třinec Práve dnes, ve středu 27. srpna, se v Galerii města Třince
v 17 hod. bude konat vernisáž výstavy Pavly Krkoškové Byrtusové pojmenované Projekt zahrádka. Tentokrát autorka představí
zejména velkoformátovou kresbu. Tématem bude, jak již samotný
název výstavy napovídá, zahrádka a zahradničení a s ním spojené
pocity. (ikz)
Nádražní zpívání s Albertem Černým
Třinec Albert Černý, muzikant a zpěvák kapely Lake Malawi, zve
všechny své příznivce na setkání s fanoušky a společné zpívání.
Malé hudební rande se uskuteční ve středu 27. srpna od 18 hodin v
budově hlavního třineckého nádraží.
Připomínáme, že se nejedná o klasický koncert celé kapely, ale
pouze o Alberta Černého a jednoho člena kapely, tentokrát nejspíše
Pavla Pilcha. (dk)
V sobotu na dožínky do Oldřichovic
Oldřichovice Tanec a zpěv, jídlo a pití, a vše spjato s naším regionem. Na tradiční regionální dožínky zve folklorní soubor Oldrzychowice a Místní skupina PZKO.
Dožínky se budou, tak jako vždy, konat na oldřichovickém Fojtství
tuto sobotu 30. srpna. I když dožínkový průvod, tudíž oficiální začátek, je naplánován na 15 hodinu, domácí speciality budou k mání již
hodinku dvě dříve. (ikz)
Obce mají své dny
Bystřice, Bukovec Konec prázdnin již tradičně patří oslavám dnů
obcí. Tuto sobotu 30. srpna v 15.00 hodin ožije oslavami Bystřice.
Podium před bystřickým bazénem bude patřit skupině Inekafe, Adamu Mišíkovi s kapelou či ďábelskému houslistovi Erlebachovi. Akci
zahájí mladé bystřické talenty.
V Bukovci začne tradiční plackový festival v tentýž den od 14.00
hodin. Návštěvníky potěší například cimbálovka Friš nebo slovenská
zpěvačka Kristina.
(pm)
Opět přijede podařená Partička
Třinec Na diváky z Třinecka a Jablunkovska čeká oblíbená improvizační show známého televizního pořadu Partička, kde je zábava
tak hustá, že by se dala krájet. Jak scénky této povedené „partičky“
dopadnou, nikdo dopředu neví, je vždy velkou neznámou nejen pro
samotné aktéry, ale i pro publikum.
A jak takové trápení bavičů vypadá? Nevěříte, že se jedná o
opravdovou improvizaci? Chcete se i vy stát součástí některé z her?
Tak máte jedinečnou možnost se o tom přesvědčit na vlastní oči.
Nespoutanou legraci v podání pánů Suchánka, Genzera, Sokola,
Chmely, Dangla a Čurka uvidíte v třineckém kulturním domě 20.
října, vstupenky jsou již v prodeji. (dk)
Soutěžte o vstupenky
na Slezské dny
Dolní Lomná Užít si folklorní
nadílku zdarma? Proč ne. Matice
slezská připravila pro čtenáře Třineckého hutníku soutěž o vstupenky na Slezské dny.
Stačí správně odpovědět na
soutěžní otázku a originál kuponu s odpovědí zaslat do redakce,
a to do pondělí 1. září na adresu
Třinecký hutník, TŽ a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec nebo
doručit do inzertní kanceláře na
ulici 1. máje v Třinci.
Ze správných odpovědí vylosujeme 5 z vás, kteří získají po dvou
vstupenkách.
Ku pon Sle zsk é d n y v doln í lom n é
Otázka: Který český prezident stál u zrodu projektu Rapa Nui?
Odpověď: a) Václav Havel, b) Václav Klaus, c) Miloš Zeman
Jméno a příjmení:..............................................................................................
Adresa:..............................................................................................................
Telefon, příp. e-mail:.........................................................................................
Na Slezských dnech vystoupí i exotiční tanečníci z Velikonočního ostrova.
Foto: promo
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Z našich GruNí
Z a j í m avo sti
9
Recept
Návštěva Kubalonky
do okolní přírody a hyzdil okolí.
„Beczka“ nakonec nebyla odstraněna a spor byl vyřešen tím, že
byl sud obestavěn budovou. Bufet
byl později několikrát rekonstruován, a tak tu stojí dodnes a stále
se těší velké návštěvnosti.
Jednou z atrakcí Kubalonky je
také agroturistika. Místní horalé
dopravují návštěvníky a turisty
koňskými povozy i na blízkou Stecovku (v zimě na saních).
Pohled na horský průsmyk Kubalonka. Irena Cichá
Zalesněná hora se dvěma ploššími
vrcholky Kubalonka (830 m n. m.)
leží severovýchodním směrem od
stejnojmenného horského sedla
Kubalonka.
Horské sedlo Kubalonka
Výrazné horské sedlo (761 m n.
m.) odděluje pásmo Stožku a Čantoryje od pásma Baraní Góry. Název hory i horského sedla pochází
zřejmě od příjmení Kubala.
Zdejším průsmykem vede komunikace z města Visly do obcí
Istebné, Jaworzynky a Koniakova. Silnice byla postavena v letech
1928–1932 a je jedinou spojnicí údolí řeky Wisly s údolím řeky Olzy. Až
do té doby měly okolní obce spojení pouze s městem Jablunkovem,
které bylo od roku 1920 ještě ztíženo vznikem státní hranice.
Sedlo Kubalonka je dnes významným centrem turistického ruchu, neboť je mimo jiné
dobrým počátkem vycházek na
okolní vrcholy Slezských Beskyd.
Poblíž bylo vytyčeno také několik
lyžařských běžeckých tras a jsou
zde organizovány závody v rámci celého Polska. Běžecké trasy
o délce 5 a 7, 5 km mají homologaci a licenci FIS a v areálu je také
střelnice pro biathlon a objekt
sloužící k přípravě závodníků.
Foto: J. Tesarczyk (2)
Bar Beczka
Jedním z několika restauračních
zařízení na Kubalonce je také
známý bufet Beczka (sud), který
má velmi zajímavou historii. V
roce 1930 tu nechal těšínský pivovar postavit velký sud, ve kterém se čepovalo těšínské pivo.
Následně byl sud zastřešen a střechu zdobila ozubená věžička jako
symbol těšínského hradu a tím
i Zámeckého pivovaru v Těšíně.
Proti vzhledu objektu protestovalo PTT (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) a brzy došlo mezi ním
a těšínským pivovarem ke sporům. Nakonec byla Slezskému vojvodovi dr. Michału Grażynskému
zaslaná žádost o odstranění objektu, který podle PTT nezapadal
Sanatorium Kubalonka
Pod horským sedlem Kubalonka
směrem k obci Istebna vznikl v
roce 1937 poměrně rozlehlý komplex Plicního sanatoria pro děti a
mládež (Ośrodek chorób płuc dla
Dzieci i Młodzieży). Objekt pro
léčbu tuberkulózních nemocí byl
postaven podle projektu Jadwigi
Dobrzyńskiej a Zygmunta Łobody. V roce 1961 bylo sanatorium
zrekonstruováno a značně rozšířeno. Léčí se zde děti ve věku od 7
do 18 let. Komplex má vlastní základní i střední školy, ale také zájmové kluby a sportovní zařízení.
Kostel Svatého Kříže
Pod sanatoriem, u silnice do obce
Istebná stojí dřevěný kostel Svatého kříže z roku 1779. Byl sem
přestěhován v roce 1957 z obce
Przyszowice (v okolí Glivic). Zpočátku sloužil jako muzeum lidového umění a v současnosti plní
funkci farního kostela.
V bufetu Beczka se čepovalo těšínské pivo.
Polévka z řapíkatého celeru
Suroviny
1 řapíkatý celer, 4 mrkve, malý kousek zázvoru (asi 1 cm), 1 cibule,
1 lžíce másla, 250 ml smetany, 50 g anglické slaniny, 5 žampionů,
petrželová nať, sůl, pepř, muškátový oříšek.
Postup
Na másle osmahneme cibuli, přidáme oloupaný a na kousky nakrájenou zeleninu - řapíkatý celer, mrkev a zázvor. Zalijeme vývarem
a vaříme do změknutí. Pak vše rozmixujeme, dochutíme kořením a
zalijeme smetanou. Zvlášť opečeme na kousky nakrájenou slaninu a
žampiony a spolu s petrželkou přidáme do polévky.
Recept připravila
Markéta Kohutová
Diakonie podporuje
vzdělávání dětí
Třinec Strádající rodiny. Problém, který se nevyhýbá ani
Třinci. I proto Slezská diakonie
již léta pomáhá zdejším rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci.
Nyní se diakonie rozhodla
podpořit také vzdělání dětí, na
které často ve skromných rodinných rozpočtech chybí peníze.
Nový projekt s názvem Adopce
pro budoucnost má zajistit finance nutné k dlouhodobému
vzdělávání dětí. „Cílem je formou sponzoringu pomoci dětem
dosáhnout vzdělání s následnou
možností uplatnit se v budoucím zaměstnání. Podmínkou je
pak aktivní spolupráce podporované rodiny a také snaha dítě-
te. To totiž musí chtít dosáhnout
určitého vzdělání s cílem uplatnit se na trhu práce a úspěšně se
zařadit do společnosti,“ popsala projekt Pavla Golasowská ze
Slezské diakonie.
Finančním
obnosem,
hotově nebo na č. účtu: 195750560237/0100 přispějí dárci
na zaplacení obědů, jízdného,
školních pomůcek a dalších potřeb dětí.
Slezská diakonie pořádá také
další vlnu potravinových sbírek.
Trvanlivé výrobky , které jsou
předávány rodinám, jimž hrozí
chudoba a hlad, je možné nosit
na bývalou evangelickou faru v
Třinci vždy ve všední den od 9.00
(pm)
do 15.00 hodin.
D z i e ń d o b r y, l u d k o w i e z ł o c i
Pamiynto gdo wspólnote dobrych serc? Mało kiery...
Kiela razy by było dobre, aby my
se niechali kapke zimnej wody za
karki naloć. Aby nikierzi wykrzyźwieli z tego, że sie jim fórt cosi nie
podobo, bo roz majóm cosi słóne,
po drugi roz zaś płóne; gor teraz,
jak widzimy, co sie niedaleko nas
we świecie robi.
Kiejsi, jak my jeszcze byli młodzi, myślym ty wojynne roczniki,
jak w chałpie nie były radija ani
telewizory, na dyć elektryki nie
było, to tyn świat był taki jakisi
inakszi. Wolniejszy. Było po wojnie i wszecy my sie radowali, że
skóńczyła. Że już nie bedymy musieć do piwnic uciekać i siedzieć w
corkach na ziymiokach. A że była
biyda, to ludzie brali z pokoróm i
nadziejóm, że zaś beje lepi i coroz
lepi. Że słóneczko spoza Bukowca
wylezie ni jyny na niebie, ale na
twarzach ustaranych ludzi. Że już
nie bedóm tragedie, i że sie nie
bedóm ze strachym na pocztorza
dziwać, jaki wieści ze skurzannej
torby wycióngnie i czy zaś kogo w
rodzinie nie ubyło. Bo kiela takich
zbłóndzónych kulek za wojny na
tamtyn świat młodych ludzi i żywicieli rodzin wyprawiło.
Gospodarka sie dźwigała pomału z kolan, chocioż sie nieroz trza
było porzóndnie natropić, aby sie
na łobie nogi postawiła. Na tóm
wspólnote ludzi i dobre serca sie
zapómnieć nie do. Ludzie sie dzielili
aji tym małym, co mieli. Bo kónsek
chleba podanego chned je wiyncyj,
niż koryto jelit jutro. Ło robote biydy nie było. Każdo zdrowo rynka
była potrzebno.
Nieroz my jako dziecka siedzieli na przilepku i z łodewrzitymi
gymbami my posłóchali przigody,
kiere tatowie aji ujcowie łopowia-
dali. Potym sie przidały aji mamy,
ciotki, sómsiedzi, jako na jejich
plecach zostały gospodarki aji z
kyrdelym dziecek. Siedzieli my cicho, jako myszy pod pryncianóm
mietłóm. W naszej bujnej dzieciyncej fantazji my se puszczali
ty przigody na płótna naszych
wyobraźni. A kajsi w zakamarkach szarej kory muzgowej nóm
to tam po dzisio zostało. Pamiyntóm se jako by to było wczora,
jak my szli z mamóm do Łabaja,
do kina. To był sie mi zdo piyrszy
film. Nazywoł sie „Pad Berlina”.
Mama prawiła, że trzeba siednyć
do piyrszej raje, aby my dobrze
widzieli. W Piosku to był hónor.
Gdo mioł rynce nogi, tóż sie szeł
na tyn cud świata dziwać. Jak jechoł tank, tak mie mama łapła za
rynke i zaczyna uciekać. A ni jyny
mama. Uciykło jich z kina kupa.
Byli to przeważnie starsi ludzie.
Mieli strach, że tyn tank wjedzie
prosto do zola i wszeckich pozabijo. Że wojna jeszcze najisto nie
skóńczyła, a wszecy prawili, że je
kóniec.
Je czas przeskoczyć wspómniynia, kiere sie nóm dzieckóm wryły
do pamięci, jako dłótko do granitowego pómnika. Teraz biydy nima.
I jako często piszym, je upadek i
biyda moralno. Nikierzi, choćby
co mieli, se tego nie wożóm. Myślóm se, że to tak było aji kiejsi, i
nie chcóm przipuścić, że nie było.
Bo gdo biyde nie zażył, nigdy nie
uwierzi. Kaj to aż musiało u nikierych dónść, aby se nie wożyli
tego, co mómy. Bo z rynkóm na
sercu se mogymy powiedzieć, że
aji przez tyn polityczny maras i
złodziejstwo, kiere ty nasze sławne garnitury polityczne narobiły
i do kierych dopuściły, sie mómy
dobrze. Jo wiym, że ni wszecy do
jednego. Starczy sie podziwać, co
sie niedaleko od nas, na Ukrainie,
robi. Do minuty przidziecie ło
wszecko. Przez skrómny przibytek
wóm przejedzie tank, rozwali chałpe, rozryje zogrode. W du... majóm
waszóm robote łod wiosny do jesiynie. Zapolóm łany pszynice, z kierej
by mógły być tysiónce bochynków
chleba. Zostaniecie jyny w tym, co
mocie na sebie. Nie zbywo wóm nic
inszego, jak uciekać i rzykać, aby
was nie naszła jako zbłóndzóno
patróna.
Witejmy każde rano z radościóm słóneczko, kiere spoza chmurek wylazuje, i miyjmy nadzieje, że
nas nic złego nie spotko. Co Wóm
wszeckim, Szanowni Czytelnicy, z
głębi serca życzym.
Waszo Jewka Trzyńczanka
10
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
S v ě t m l a dýc h
Svět mladých
Povídky, úvahy, poezii a další literární příspěvky či zprávy z akcí, také fotografie doplněné krátkým textem o obsahu snímku posílejte do této rubriky
e-mailem na adresu [email protected] Děti se na této stránce mohou pochlubit i svými obrázky, které mohou poslat v obálce na adresu Třinecký hutník,
Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec nebo naskenované e-mailem. Nezapomeňte napsat své jméno, adresu, děti rovněž věk. Studenti
mohou své texty posílat i na e-mail redakce studentského časopisu Prostor: [email protected] Těšíme se na vaše příspěvky.
Malí detektivové řešili zločin
Třinec Jak pracují policisté v akci? Stopa po stopě a máme pachatele. Práci strážců zákona si vyzkoušely děti v třineckém
muzeu, a to přímo po boku profesionálů.
Před třineckým muzeem bylo rušno. Stala se tady vražda.
„Děti si například zkusily snímání daktyloskopických stop
nebo vytvářely grafiky na témata prezentovaných problematik.
Ty nejlepší jsme společně se za-
Foto: PČR (2)
městnanci muzea ocenili,“ popsal mluvčí frýdecko-místeckých
policistů Vlastimil Starzyk.
Ukázat práci policistů a upozornit na rizika spojená s užívá-
ním drog a alkoholu, internetem
a sociálními sítěmi je cílem preventivních akcí strážců zákona,
kteří varují před nástrahami
dnešního světa mládež.
Součástí akcí je i unikátní
interaktivní výstava „Stopa-vyřeš zločin“, kterou připravilo
třinecké muzeum ve spolupráci
s Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity Brno. Ta se
věnuje vědeckým metodám v
kriminalistice. Úkolem návštěvníků je vyřešit předestřenou
vraždu a usvědčit jednoho ze tří
podezřelých, a to pomocí daktyloskopického komparátoru nebo
trasologické analýzy odlitku
stop s botami podezřelých. Kromě možnosti vyzkoušet si tyto
vyšetřovací postupy návštěvníci
ocenili praktické informace, které jim byly předány přímo na besedách s policií.
Zapátrat po vrahovi je možné
v Muzeu Třineckých železáren a
města Třince až do 26. září ve vel(pm)
ké výstavní síni.
Došlo i na snímání otisků prstů.
klub debrujářů
Proč jablko mění barvu?
Všimli jste si, že když ukrojíte
kousek jablka a necháte jej volně
ležet na vzduchu, změní se barva
jeho dužiny na hnědou? Pojďte si
tuto vlastnost ověřit a v průběhu
pozorování objevit, proč tomu
tak je. Trocha chemie přece nemůže uškodit nikomu…
Co budete k dnešnímu pozorování potřebovat? Několik jablíček,
citron (nebo citronovou šťávu),
misku, nůž (a šikovného dospěláka, který na vás bude dávat pozor) a vodu.
Hned na začátku máme tedy
jasno. Ukrojené jablíčko na řezu
zhnědne. Ale nejen ukrojené. I
jablko, které je potlučené, pomačkané nebo má jakkoliv jinak poškozenou slupku. Takové
jablíčko v místě poškození začne
měnit barvu. Asi nebudete dlouho přemýšlet, proč se tak stalo.
Řez jablka je vystavený působení
vzduchu, takže za nahnědlou barvu může vzduch. Zabránit zhnědnutí tedy znamená zabránit řezné
ploše setkat se se vzduchem. Na
první pohled těžké až nemožné,
ale stačí trochu zapřemýšlet – co
třeba odkrojenou část dát do igelitového sáčku a sáček zavázat.
Oba kousky jablíčka umístěte někam, kam nesvítí sluníčko. Proč
ne na sluníčko? Máte ještě jedno
jablko? Proveďte s ním to co s prvním jablkem. Odřízněte jeho část,
vložte ji do igelitového sáčku, který dobře zavažte, a oba kousky jablka dejte do lednice. Jak se bude
cítit jablko v lednici v porovnání
s jablkem, které v lednici není?
Bude mu zima. Zkoumáme tedy
nejen vliv vzduchu, ale i jeho teplotu. Výsledek pozorování vám
neodhalím. Nejedná se o nic složitého. Nic, co byste neznali. Výsledek vás tedy určitě nepřekvapí.
Budeme v pokoušení jablíček pokračovat. Tentokrát pozveme k našemu zkoumání skutečnou vědu.
Vezměte další jablíčko a rozřízněte
je na tři části. Jeden kousek vložte
do misky s vodou (vody stačí právě tolik, aby zakrylo onen kousek
jablíčka). Druhý kousek pokapejte
citronovou šťávou. A třetí kousek
nechejte volně položený v blízkosti prvních dvou. Které jablíčko
zhnědne nejdříve? Určitě to, které
jste jen tak nechali ležet na stole.
Trochu méně hnědý bude kousek
ponořený do vody (voda brání v
přístupu vzduchu k jablíčku). Nej-
lépe bude vypadat jablíčko, které
bylo pokapané citronovou šťávou.
Kyselina citronová, obsažená ve
šťávě, reaguje se vzdušným kyslíkem, a tím mu zabrání změnit
barvu jablíčka.
Chemické látky v jablíčku reagují se vzdušným kyslíkem a
doprovodným jevem této reakce
je změna barvy jablíčka na ploše
řezu. Proč ale zhnědne jablíčko
ponořené do vody? To přece do
styku s kyslíkem ve vzduchu nepřijde. No to je sice pravda, ale i
pod vodní hladinou je k nalezení
kyslík, a nejen ten v molekulách
vody. Takže i pod hladinou dochází k podobné chemické reakci, jen
v poněkud slabší míře. Přece jen
kyslík vázaný v molekulách vody
má trochu jiné starosti než barvit
jablíčka na hnědo.
Experimentujte s namáčením
kousků jablíčka do jiných kapalin
– osolená voda, olej, ocet, mléko…
Jablíčka, která byla použita při
pokusech, nejezte!
d o p l ň ovač k a
Pozorujte, kreslete, zapisujte,
ale hlavně se u pokusů dobře
bavte!
Žádný pokus nedělejte bez přítomnosti dospělé osoby. I zdánlivě velmi jednoduchý pokus může nadělat
spoustu neplechy.
Řešení: Ostrov pokladů
Rostislav Petr
K r e s b a : Ellen Roman, 6 let, Vělopolí
Aréna se
loučí s létem
Třinec Konec prázdnin
se blíží mílovými kroky.
Ovšem dříve, než školákům
odstartují starosti, je pro ně
připravena rozlučková akce
Prázdnin v 3nci. Odpoledne
plné soutěží, hudby a zábavy vypukne v sobotu 30.
srpna v nové Werk Areně.
Zakončení prázdnin začne
ve 13.30 hodin. Na malé
i velké návštěvníky čeká
spousta atrakcí, vystoupení
kapely Jumping Drums a
všichni si také mohou prohlednout novou halu.
Jubilejní 10. ročník zve také
prázdninové dobrodruhy z
předchozích let, aby se přišli
v tričcích s logem Prázdnin
v 3nci rozloučit s letošními
letními radovánkami. Vstup
na akci je zdarma. Pořadateli
jsou Město Třinec, Trisia a HC
Oceláři Třinec. (pm)
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
St ř e da 27. SRPN A
ČT1
ČT2
5.59Studio 6
5.59Dobré ráno
8.45Třetí sudička 8.30Vše o vaření
pohádka
8.50Elba stopami císaře
9.30Vinnetou 9.30Krásy evropského
Poslední výstřel - film
pobřeží - Capri
11.05Profesionálové 9.40Století létání - dokum.
Na útěku
10.30Konec přehlídky - seriál
12.00Zprávy ve 12
11.30Deníky 1. světové války dokum.
12.20Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.25Objevování pravdy Ztracený kmen Izraele,
12.30Případy podporučíka
Lembové
Haniky - Fantóm podniku
13.05Záchranáři 13.10Amazonský kód Ženské spiknutí
dokum.
14.00Okouzlení - sága
14.05CIA proti teroristům Hon na strůjce 11. září
14.55Bydlení je hra
15.20Svět rekordů a kuriozit - 14.50Cíl cesty. potápění speciál
Indický oceán
16.10Vše o vaření
15.40Sloni a lidé - dokum.
16.30Cestománie:
16.10Bratrstvo tajemných
Malta. Včera a dnes
mangust - dokum.
17.10Všechnopárty
16.35Souboj vojevůdců Halsey proti Kuritovi
17.55Události v regionech
za okamžik a počasí
17.25Moje rodina Malovat či nemalovat?
18.00Události v regionech
18.25AZ-kvíz
17.55Nezkrocená Amerika Hory
18.55Události za okamžik
a počasí
18.45Pohádky z mechu
a kapradí
19.00Události
19.50Branky, body, vteřiny
18.55Pán času Jednorožec a vosa
19.59Losování Sportky a Šance
20.00Policajti z centra 19.40Postřehy odjinud - KorsiNež řekneš švec
ka očima Jana Šmída
20.55Eden - Most do Orientu 19.50Zprávy v českém
znakovém jazyce
21.53Losování Šťastných 10
a Šance milion
20.00Divoká Čína Za Dlouhou zdí
21.55Neřízená střela Stella
22.45Zpívá Karel Gott
20.55Na cestě po západní
Krétě
23.45Komisař Montalbano Doba pochybností
21.20Kouzlo Afriky Spoutaná divočina
1.30AZ-kvíz
1.55Postřehy odjinud 21.50Experti - film
Sicílie očima Jana Šmída 23.15Taxikářem v New Yorku dokum.
2.00Hodinový manžel
2.25Slavkov
0.10Přírodní krásy
Tchaj-wanu - film
2.45Dobré ráno
1.10Skryté zločiny osmašedesátého - dokum.
2.05Vodácká putování
2.20Zjizvená tvář měst Uherské Hradiště
2.40Z očí do očí
3.10Inventura písniček pod
rentgenem
3.55Za dveřmi je A.G.
4.20Domov ztracený
5.20Postřehy odjinud - Korsika očima Jana Šmída
5.25Moje rodina - Malovat či
nemalovat?
č tv rt e k 2 8 . SRPN A
ČT1
ČT2
5.15Etiketa - Dezerty
5.59Dobré ráno
5.25Události v regionech
8.30Vše o vaření
5.59Studio 6
8.50Sloni a lidé - dokum.
8.45Strach má velké oči
9.15Muž a jeho pes
10.00Hobby naší doby 10.50Letecké katastrofy letní speciál
Tajemná srážka
10.25Zpátky se Sobotou 11.45Ženy ve spitfirech Šíp a Uhlíř
dokum.
11.30Objektiv
12.45Galerie umění - dokum.
12.00Zprávy ve 12
13.15Dějiny světa - dokum.
12.20Události v regionech plus 14.10Kouzlo Afriky Spoutaná divočina
12.30Případy podporučíka
Haniky - Ukradený
14.35Vzhůru dolů! - Po
ženich
stopách člověka
13.15Záchranáři - Bílá tma
14.55Nejvýznamnější továrny
americké armády 14.10Okouzlení - sága
dokum.
15.00Bydlení je hra
15.25Svět rekordů a kuriozit - 15.40Germáni - dokum.
speciál
16.35Planeta oceán - dokum.
16.20Vše o vaření
17.25Moje rodina Lásky čas
16.40Cestománie: Curacao Ostrůvek radosti
17.55Život na Zemi Lovci a kořist
17.10Všechnopárty
17.55Události v regionech
18.45Pohádky z mechu
za okamžik a počasí
a kapradí
18.00Události v regionech
18.55Pán času Ticho v knihovně
18.25AZ-kvíz
18.55Události za okamžik
19.40Postřehy odjinud - Korsia počasí
ka očima Jana Šmída
19.00Události
19.50Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.50Branky, body, vteřiny
20.00Hříšní lidé Města
20.00Divoká Čína - Krajina
pražského - Svědomí
velkých proměn
20.50Vlak dětství a naděje - 20.55Cestománie:
Moje druhá první láska
Vanuatu - Děti ráje
21.50Vlak dětství a naděje - 21.25Mezi životem a smrtí Návrat domů
Nic není tak jasné, jak se
na první pohled zdá
22.54Losování Šťastných 10
a Šance milion
22.05Matrjoški - krimiseriál
22.55Ohnivé ženy mezi námi 22.55Matrjoški - krimiseriál
0.00MI5 V - seriál
23.45V pasti
0.55AZ-kvíz
1.25Město žen Můj život/tvůj svět 1.20Bydlení je hra
2. část
1.45Chalupa je hra
2.05Hodinový manžel
1.45Královské paláce Skotský Holyroodhouse
2.30Designtrend
2.45Dobré ráno
2.40Zjizvená tvář měst Hodonín
3.00Z očí do očí
3.30Cimbálová muzika
Jury Petrů
3.50Za dveřmi je A.G.
4.15Stoletá dělená dvěma
5.20Postřehy odjinud Korsika očima
Jana Šmída
5.25Moje rodina Lásky čas
Nova
Prima
5.59Snídaně s Novou
6.25Walker, Texas Ranger americký akční seriál
8.55Novashopping
9.15Ulice - český seriál
7.40Alf - komediální seriál
10.10Ordinace v růžové
8.10M*A*S*H - amer. seriál
zahradě: Svatba jako
9.05To je vražda, napsala
řemen - český seriál
10.05Walker, Texas Ranger americký akční seriál
11.25Dva a půl chlapa americký seriál
11.10Julie Lescautová seriál
11.50Tescoma s chutí
11.55Mike a Molly 13.10Wolffův revír amer. komediální seriál
německý krimi seriál
12.20Vražedná čísla: Špión - 14.20Doktor z hor: Nové
americký krimi seriál
příběhy - německý seriál
13.20Beze stopy:
15.25Rizzoli & Isles: Vraždy na
Pod hladinou - americký
pitevně - krimi seriál
krimi seriál
16.25Návrat komisaře Rexe krimi seriál
14.20Dr. House: Správná věc americký seriál
17.30Odpolední zprávy
15.20Ordinace v růžové
18.00Prostřeno!
zahradě: Kvůli tobě 18.55Zprávy FTV Prima
český seriál
19.25Krimi zprávy
16.30Dva a půl chlapa 19.40Divácké zprávy
americký seriál
19.55VIP zprávy
17.00Odpolední Televizní
20.15Cesty domů - rod. seriál
noviny, Sportovní noviny, 21.35Show Jana Krause
Počasí
22.30Telebazar
17.25Kriminálka Las Vegas: 23.50Hawaii 5-0 - krimi seriál
Návrat domů - americký 0.45Sběratelé kostí - seriál
krimi seriál
1.45Vraždy v Kitzbühelu rakouský krimi seriál
18.25Ulice - český seriál
19.30Televizní noviny,
PRIMA
ZOOM
Sportovní noviny, Počasí
20.20Doktoři z Počátků:
6.15Pobřeží Irska
Vylučovací metoda
7.00Smrtící pochoutky
sblížení - český seriál
7.45Po stopách barbarů
21.30Námořní vyšetřovací
8.40Peníze: Od mušlí
služba - americký
po kreditky
krimi seriál
9.50Dlouhý let Fénixe
22.35Robocroc - americký
10.45Nespoutaná tvář And
sci-fi film
11.55Zapomenuté námořní
0.15Kriminálka Las Vegas:
katastrofy
Návrat domů 12.55Katastrofální dovolené
americký krimi seriál
13.55Úžasná letadla
1.05Dr. House: Správná věc - 14.55Bordelopolis:
americký seriál
Města v odpadcích
1.45Novashopping
15.50Rodokmen člověka
2.15Mike a Molly 16.55Skutečný Ztracený svět
amer. komediální seriál 17.50Ross Kemp: Gangy světa
2.35Áčko: Byl jsem rukojmí 18.55Zločinecká impéria
teroristů
20.00Neobyčejný levhart
3.45Kolotoč
21.05Říše velbloudů
4.10Ordinace v růžové
22.10Neviditelný vesmír
zahradě: Kvůli tobě 23.15Radioaktivní město
český seriál
0.20Vize války: Svět
5.10Novashopping
v plamenech
1.20Nejpodivnější zbraně
druhé světové války
2.10Vetřelci dávnověku
2.50Je to možné?
Nova
5.59Snídaně s Novou
8.55Novashopping
9.15Ulice - český seriál
10.10Doktoři z Počátků:
Vylučovací metoda
sblížení - český seriál
11.25Dva a půl chlapa americký seriál
11.50Tescoma s chutí
11.55Mike a Molly amer. komediální seriál
12.20Vražedná čísla: Provoz americký krimi seriál
13.15Odložené případy:
Když hradba povolí americký krimi seriál
14.15Dr. House: 97 sekund americký seriál
15.15Ordinace v růžové
zahradě: To se nedá
odmítnout - český seriál
16.30Dva a půl chlapa americký seriál
17.00Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17.25Mentalista: Rudá noční
obloha - americký krimi
seriál
18.25Ulice - český seriál
19.30Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20Ordinace v růžové
zahradě: Dveře do ráje český seriál
21.35Prásk!
22.20Hrozba smrti americký akční film
0.35Mentalista: Rudá noční
obloha americký krimi seriál
1.20Dr. House: 97 sekund americký seriál
2.05Novashopping
2.35Mike a Molly amer. komediální seriál
2.55Áčko: Chce podepsat
smlouvu, než si mě
vezme
4.10Ordinace v růžové
zahradě: To se nedá
odmítnout - český seriál
5.10Novashopping
T V p ro g r a m
Nova Cinema
ČT Sport
TVP 1
TVP 2
11
Joj
6.00Svět Nova Cinema
8.40Vuelta 2014
5.20Telezakupy
6.00Lokatorzy - serial
6.30Dobré ráno
6.25Teleshopping
9.10IAAF Diamond League 5.55Info Poranek
6.35Polacy w Rzymie i
6.45Dobré ráno
2014 Birmingham;
Watykanie - cykl dok.
6.45Superpes Krypto
8.15Polityka przy kawie
8.45Simpsonovci
záznam
7.10Pes Filipes - anim. seriál
8.30SpongeBob Kanciasto- 7.00M jak miłość - serial
9.10Panelák
porty: Świeżo malowane 8.00Pytanie na śniadanie
7.15Méďa Béďa - anim. seriál 11.10Svět motorů
10.10Súdna sieň
- serial animowany
7.25Nová cestománie:
12.05Panorama
11.00Barwy szczęścia - serial 11.10Súdna sieň
Španělsko: Galície 12.25Sportovní zprávy
9.00Mama - nic:
11.35Na dobre i na złe - serial 12.00Noviny o 12:00
konečná Evropy
Fotomodelka - serial
12.50Česko-Slovenská Tipsport
12.35Familiada
13.00Baywatch - Pobrežná
Miss Aerobic
hliadka
8.00Franklin a Bash
9.35Mama - nic: Ucieczka - 13.05Ja to mam szczęście! serial
serial
8.50Nemocnice Chicago Hope 13.05Téma pro hosty ČT sport
14.00Profesionáli
9.40Vražedná čísla
13.30Fotbal ve světě
10.10Zdumiewająca Ameryka 13.40Boso przez świat: Połud- 14.55Nákupné maniačky
Południowa: Patagonia.
niowy Tyrol - reportaż
10.30Zákon a pořádek:
13.50Paralympijský magazín
16.00Geissenovci - Ťažký život
Na krańcach świata Zločinné úmysly
milionárov
14.15Turf
14.15Szkoła życia - telenowela
serial dokumentalny
11.25Beze stopy - krimi seriál 14.50Olympijský magazín
15.00Rodzinka.pl - serial
17.00Noviny o 17:00
12.10Teleshopping
15.20Olympijské hry mládeže 11.05Przystań: Plecaczek 16.10M jak miłość - serial
17.55Súdna sieň - premiéra
2014 Čína
serial
12.25Nemocnice Chicago Hope
17.05Historia świata według 19.00Krimi
Kabaretu Moralnego
13.20Tajemství kruhu
16.25Sportovní zprávy
12.00Wiadomości
19.30Veľké noviny TV Joj
Niepokoju (1)
14.1590210: Nová generace 16.45Světové jezdecké hry
12.10Agrobiznes
20.15Šport
2014 Francie
15.10Teleshopping
12.30Magazyn Rolniczy
18.00Panorama,
20.25Najlepšie počasie
sport telegram, pogoda 20.30Panelák - premiéra
15.35Instinkt lovce - hong17.40Maďarsko - Česko; přímý 12.55Zdumiewająca Ameryka
kongsko-čínský film
přenos, basketbal
Południowa: Wenezuela 18.50Jeden z dziesięciu
21.40Show Jana Krausa czyli droga do Eldorado - 19.30Ja to mam szczęście! premiéra
17.20Tajemství kruhu
19.45S ČT sport na vrchol
serial dokumentalny
serial
18.15Franklin a Bash 19.55MM ČR automobilů do
22.40Kosti
amer. komed. seriál
vrchu 2014 Bratrušov; 13.55Dylematu 5: Eksplozja - 20.1027 sukienek 23.40Lovci väzňov
záznam
serial
komedia USA
19.0590210: Nová generace
0.40Californication - Orgie v
Kalifornii
20.00Ztraceni v moři - film
20.15Andrej Kvašňák
15.00Wiadomości
22.15Życie - komedia USA
22.10Poslední panic.cz 20.30Arsenal FC - Besiktas
15.05Pogoda
0.05Dr House - serial
2.00Kriminálka San Francisco
americká komedie
Istanbul; přímý přenos 15.15Polskie Wakacje 0.55Zwycięstwo czy odwrót? 2.40Kosti
reportaż
Tajemnice Afganistanu - 3.20Krimi
0.00Zákon a pořádek:
23.25Olympijské hry mládeže
cykl dok.
Zločinné úmysly
2014 Čína
15.30Klan - telenowela
3.55Lovci väzňov
15.55MacGyver: Wcześniejsza
Barrandov
Fanda
POLSAT
Markíza
emerytura - serial
17.00Teleexpress
5.55Hurikán na povel 8.00Invaze - seriál
5.00Wstawaj! Gramy!
6.00Teleráno
dokument
8.45Osudná hodina - dokum. 17.20Pogoda
6.00Nowy dzień z Polsat News 8.45Búrlivé víno - rod. seriál
17.30Nad
rozlewiskiem...
7.00Animáček
9.35World of Freesports 8.1513. posterunek - serial 9.45Druhý dych - slov. seriál
serial obyczajowy
dok.
8.35Televizní hrátky 9.00Malanowski i partnerzy 10.40Upírske denníky - seriál
18.30Ranczo:
Słowa
senatora
americká komedie
10.00Chelsea T - záznam
10.00Dzień, który zmienił
12.25LAPD: Oddelenie vrážd serial
obyczajowy
moje życie - serial
americký krimi seriál
10.45Údolí Divokých růží - ně- 11.45Teleshopping
19.30Wiadomości
mecký romantický seriál 11.55THW Kiel-SG Flensburg
11.00Dlaczego ja? - serial
13.20NCIS - Námorný vyšetro20.00Sport
Handewitt - záznam
vací úrad - krimi seriál
12.50Červené růže - seriál
12.00Nasz nowy dom
13.55Vražedné pobřeží 13.40Mstětice Cup Czech PGA 20.05PZU Festiwal Biegowy - 13.00Trudne sprawy - serial 14.15Mentalista - krimi seriál
Krynica-Zdrój
kanadský krimi seriál
Tour 2014
14.00Miodowe lata - serial
15.10Teória veľkého tresku 20.15Pogoda
americký sitcom
15.00Capri - italský seriál
14.40Reklamožrouti - seriál
14.45Dzień, który zmienił
20.25Liga
Mistrzów
UEFA:
moje życie - serial
16.10Jake a Tlusťoch 15.05Teleshopping
15.35Dva a pol chlapa - sitcom
Arsenal
Londyn
-Besiktas
americký krimi seriál
15.15Kobra 11 - seriál
15.50Wydarzenia,
16.00Myšlienky vraha - seriál
Stambuł
prognoza pogody
17.15Sejdeme se na Cibulce 16.05Hvězdná brána - seriál
17.00Prvé televízne noviny
22.50Liga
Mistrzów
skróty
18.30Naše zprávy
16.50Teleshopping
16.15Interwencja - magazyn 17.25Reflex
23.35Lot
93
dramat
USA
19.00Velkolepé století 17.00Osudná hodina - dokum.
16.40Dlaczego ja? - serial
18.00Rodinné prípady
1.35MacGyver: Wcześniejsza 17.40Trudne sprawy - serial 19.00Televízne noviny
turecký historický seriál 18.00Invaze - seriál
emerytura
serial
20.10Vtip za stovku!
18.45Kobra 11 - seriál
18.50Wydarzenia, sport,
20.00Športové noviny
prognoza pogody
21.10112
19.30Hvězdná brána - seriál 2.35Mroczny handel
20.15Počasie
częściami
ciała
film
21.40Zákon a pořádek:
20.20Kriminálka New York 19.30Świat według Kiepskich 20.30Búrlivé víno - rod. seriál
dokumentalny
Los Angeles - krimi seriál
americký krimi seriál
20.35Wykiwać klawisza 21.40Traja mušketieri - film
3.30Barbara Wrzesińska:
komedia USA
22.35Anděl spravedlnosti 21.05Kriminálka New York
23.45Dva a pol chlapa - sitcom
Reinkarnacja
za
życia
americký western
22.00Zachraň mě - seriál
22.55Nocna randka 0.10Teória veľkého tresku cykl
dokumentalny
komedia USA
americký sitcom
0.15Andělská tvář 22.45Milénium - krimi seriál
3.50W
garniturach
serial
italský krimi seriál
23.35Městečko South Park
0.50Rodzina Savage 0.35Myšlienky vraha - seriál
komediodramat USA
3.20Tajemnice losu
2.20Zákon a pořádek:
0.05K.O.Night
Los Angeles - krimi seriál 0.55Zachraň mě - seriál
Prima
Nova Cinema
6.00Svět Nova Cinema
8.00Panorama
6.30Teleshopping
8.30S ČT sport na vrchol
7.00Superpes Krypto
8.40Vuelta 2014
7.25Méďa Béďa - anim. seriál 9.05Arsenal FC - Besiktas
Istanbul; záznam
7.45Franklin a Bash - amer.
komed. seriál
10.55Olympijské hry mládeže
2014 Čína
8.35Nemocnice Chicago Hope
9.25Vražedná čísla
11.55Cyklotoulky
10.20Zákon a pořádek:
12.05Panorama
Zločinné úmysly
12.25Sportovní zprávy
11.10Beze stopy - krimi seriál 12.50ATP týden tenisu
11.55Teleshopping
13.25Olympijský magazín
12.15Nemocnice Chicago Hope 13.55S ČT sport na vrchol
13.10Tajemství kruhu
14.10MS 2014 Nizozemsko;
přímý přenos
14.0090210: Nová generace
14.55Teleshopping
16.55Světové jezdecké hry
2014 Francie
15.15Ztraceni v moři - film
17.20Tajemství kruhu
17.55Sport v regionech
18.15Franklin a Bash - amer. 18.25Golf Minute Magazine
komed. seriál
18.55Ironman 2014 Kanada;
záznam
19.0590210: Nová generace
20.00Námořní vyšetřovací
19.25Olympijské hry mládeže
služba
2014 Čína
20.55Námořní vyšetřovací
19.55Studio fotbal - Extra
služba
20.15Gól týdne
21.55Štvanec - akční film
20.20AC Sparta Praha - PEC
Zwolle; přímý přenos
23.45Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly
22.30IAAF Diamond League
2014 Curych; záznam
0.30Teleshopping
0.50Štvanec - akční film
0.30Vuelta 2014
TVP 1
TVP 2
Joj
5.20Telezakupy
5.55Lokatorzy - serial
6.45Dobré ráno
5.55Info Poranek
7.00M jak miłość - serial
8.45Simpsonovci
8.10Polityka przy kawie
8.00Pytanie na śniadanie
9.10Panelák
8.25SpongeBob Kanciasto- 11.00Barwy szczęścia - serial 10.10Súdna sieň
porty: Przyjaciel czy wróg 11.35Na dobre i na złe - serial 11.10Súdna sieň
- serial animowany
12.40Familiada
12.00Noviny o 12:00
8.55Mama - nic:
13.10Ja to mam szczęście! - 13.00Baywatch - Pobrežná
U cioci Miry - serial
serial
hliadka
9.25Mama - nic: Negatyw - 13.40Boso przez świat:
13.55Profesionáli
serial
Areszt - reportaż
14.55Nákupné maniačky
10.05Zdumiewająca Ameryka 14.10Szkoła życia - telenowela 17.00Noviny o 17:00
Południowa: Wenezuela 15.00Rodzinka.pl - serial
17.55Súdna sieň - premiéra
czyli droga do Eldorado - 16.10M jak miłość - serial
19.00Krimi
serial dokumentalny
17.00Historia świata według 19.30Veľké noviny TV Joj
Kabaretu Moralnego
11.05Przystań: Egzamin 20.15Šport
Niepokoju (2)
serial
20.25Najlepšie počasie
12.00Wiadomości
18.00Panorama,
20.30Neserte nám pestúnku
sport telegram, pogoda 23.00Kosti
12.05Agrobiznes
12.30Smaki polskie:
18.50Jeden z dziesięciu
0.00Dotyk - premiéra
Karkówka z grilla
19.30Ja to mam szczęście! - 2.05C.S.I.: Kriminálka
serial
Las Vegas
12.50Zdumiewająca Ameryka
Południowa: Pantanal. 20.05Hity kabaretu
2.45C.S.I.: Kriminálka
Bijące serce Brazylii Neo-Nówka
New York
serial dokumentalny
20.40Eliminacje Ligi Europy 3.30Hawaii 5.0
w piłce nożnej: Legia
13.55Dylematu 5: Spóła 4.15Smer smrť
Warszawa - FK Aktobe 5.45Súdna sieň
serial
15.00Wiadomości
23.15Doom film amer.-bryt.-czeski
15.10Pogoda
15.15Polskie Wakacje 1.10Ogród rozkoszy ziemreportaż
skich - film bryt.-wł.-pol.
15.30Klan - telenowela
15.55MacGyver: Cienki lód PRIMA ZOOM
Barrandov
Fanda
POLSAT
Markíza
serial
6.15Ross Kemp: Gangy světa 5.55Hurikán na povel 8.00Invaze - seriál
5.00Wstawaj! Gramy!
6.00Teleráno
6.00Nowy dzień z Polsat News 8.45Búrlivé víno - rod. seriál
dokument
7.05Zločinecká impéria
8.45Osudná hodina - dokum. 17.00Teleexpress
8.1513. posterunek - serial 9.45Druhý dych - slov. seriál
7.50Universum: Hyeny
7.00Animáček
9.35Reklamožrouti - seriál 17.20Pogoda
17.30Nad
rozlewiskiem...
9.00Malanowski i partnerzy 10.40Upírske denníky - seriál
z Masai Mara
8.30Tajuplný ostrov 10.10Chelsea T - záznam
serial
obyczajowy
10.00Dzień, który zmienił
dobrodružný seriál
8.50Hutan: Krásy
12.15Teleshopping
12.20LAPD: Oddelenie vrážd 18.30Ranczo:
Pojedynek
moje życie - serial
malajského pralesa
americký krimi seriál
11.05Údolí Divokých růží - ně- 12.30ATP 250 Series - Winczarownic
serial
11.00Dlaczego
ja?
serial
mecký romantický seriál
ston-Salem - záznam
9.55Po stopách Marka Pola
13.15NCIS - Námorný vyšetro19.30Wiadomości
12.00Nasz
nowy
dom
vací úrad - krimi seriál
10.55Smrtící pochoutky
13.00Červené růže - seriál
14.30World of Freesports
20.00Sport
13.00Trudne sprawy - serial 14.15Mentalista - krimi seriál
11.50Středověcí mrtví
14.05Vražedné pobřeží 15.00Teleshopping
20.05PZU
Festiwal
Biegowy
14.00Miodowe
lata
serial
kanadský krimi seriál
12.45Zakázané město
15.15Kobra 11 - seriál
15.10Dva a pol chlapa - sitcom
Krynica-Zdrój
14.45Dzień, który zmienił
13.50Moksgm´ol: Pátraní po 15.10Capri - italský seriál
15.55Hvězdná brána - seriál
15.35Dva a pol chlapa - sitcom
20.10Pogoda
moje
życie
serial
medvědím přízraku
16.20Jake a Tlusťoch 16.45Teleshopping
16.00Myšlienky vraha - seriál
20.25Ojciec
Mateusz:
Wybory
15.50Wydarzenia,
americký krimi seriál
14.50V lese černých čápů
16.55Osudná hodina - dokum.
17.00Prvé televízne noviny
serca
serial
kryminalny
prognoza
pogody
15.55Katastrofy zblízka
17.25Barrandovský videostop - 17.50Invaze - seriál
17.25Reflex
21.10Wrzuć
na
luuuz:
Moda
16.15Interwencja
magazyn
zábavná soutěž
16.50Katastrofální dovolené
18.40Kobra 11 - seriál
18.00Rodinné prípady
na
Pawła
serial
16.40Dlaczego
ja?
serial
17.45Neviditelný vesmír
18.30Naše zprávy
19.30Hvězdná brána - seriál
19.00Televízne noviny
21.25Sprawa
dla
reportera
17.40Trudne
sprawy
serial
18.50Jak těžba stvořila Austrálii 19.00Velkolepé století
20.20Ničitel Conan 20.00Športové noviny
18.50Wydarzenia,
sport,
22.25Szpiedzy
w
Warszawie
americký fantasy film
20.00Vize války: Svět
20.10Sexy Pistols 20.15Počasie
prognoza pogody
serial
v plamenech
westernová komedie
22.05Zachraň mě - seriál
20.30Búrlivé víno - rod. seriál
19.30Świat według Kiepskich
23.25Szpiedzy
w
Warszawie
21.10Pearl Harbor: Záhada
21.55Co mi nedá spát
22.55Milénium - krimi seriál
21.40FARMA - ZAČÍNAME
20.05Hitch: Najlepszy doradca
serial
prvního výstřelu
s Veronikou Žilkovou
23.45Městečko South Park
22.25Dva a pol chlapa - sitcom
przeciętnego faceta 0.15Lato
z
Polskim
Doku22.10Vetřelci dávnověku
22.30Zákon a pořádek:
0.15K.O.Night
23.15Myšlienky vraha - seriál
komedia USA
mentem:
Salon
sióstr
W.
Útvar pro zvláštní oběti 1.15Zachraň mě - seriál
23.10Odhalení:
22.35CSI: Kryminalne zagadki 0.20NCIS - Námorný vyšetro
0.55MacGyver:
Cienki
lód
Mimozemské spisy
vací úrad - krimi seriál
23.30Okrsek 13 - francouzský 1.55Městečko South Park
Nowego Jorku - serial
serial
akční film
0.05Velká podmořská
2.15Milénium - krimi seriál
1.15LAPD: Oddelenie vrážd 0.35Bez skrupułów 1.55Lot
93
dramat
USA
dobrodružství
americký krimi seriál
1.10Anděl spravedlnosti 3.00Ničitel Conan dramat USA
3.50Ida Haendel: Wierzę w
americký western
americký fantasy film
0.55Zapomenutý atol
2.00Mentalista - krimi seriál
reinkarnację - cykl dok. 3.10Tajemnice losu
6.25Walker, Texas Ranger americký akční seriál
7.40Alf - komediální seriál
8.10M*A*S*H - amer. seriál
9.05To je vražda, napsala
10.05Walker, Texas Ranger americký akční seriál
11.10Julie Lescautová - seriál
13.15Wolffův revír německý krimi seriál
14.20Doktor z hor: Nové
příběhy - německý seriál
15.25Rizzoli & Isles: Vraždy na
pitevně - krimi seriál
16.25Návrat komisaře Rexe krimi seriál
17.30Odpolední zprávy
18.00Prostřeno!
18.55Zprávy FTV Prima
19.25Krimi zprávy
19.40Divácké zprávy
19.55VIP zprávy
20.15Svatby v Benátkách seriál televize Prima
21.30Kdo je kdo? - show
22.30Ano, šéfe!
23.50Slunečno, místy vraždy americký krimi seriál
0.45Sběratelé kostí - seriál
1.45Procitnutí - myster. seriál
ČT Sport
1.25NCIS - Námorný vyšetrovací úrad - krimi seriál
12
pát e k 2 9. SRPN A
ČT1
ČT2
5.15Etiketa - Exotika u stolu 5.59Dobré ráno
5.25Události v regionech
8.30Vše o vaření
5.59Studio 6
8.50Vesmír - Hledání
mimozemského života
8.45Jak Vojtěch pro princeznu do ohně skočil
9.30Germáni - dokum.
9.25Vlak dětství a naděje - 10.25Bratrstvo tajemných
Moje druhá první láska
mangust - dokum.
10.25Vlak dětství a naděje - 10.55Nezkrocená Amerika Návrat domů
Hory
11.30Toulavá kamera
11.45Léčba dějin
12.00Zprávy ve 12
12.40Souboj vojevůdců Halsey proti Kuritovi
12.20Předpověď počasí,
sportovní zprávy
13.25Století létání - dokum.
12.30Případy podporučíka
14.20Svatý Grál v Americe Haniky - Muž, který
dokum.
nesměl domů
15.00Postřehy odjinud - Sicílie
očima Jana Šmída
13.15Záchranáři - Síla k životu
14.10Okouzlení - sága
15.05Dva muži na Sibiři
15.00Bydlení je hra
15.35Válka 1812 - dokum.
15.25Svět rekordů a kuriozit - 16.30Zbabělec - film
speciál
18.10Minuty dvacátého století - Slovenské národní
16.20Vše o vaření
povstání
16.35Besipky - Škola začíná
16.40Cestománie: Holandsko - 18.15Neznámí hrdinové Ve znamení vody
Pohnuté osudy
17.10Všechnopárty
18.45Pohádky z mechu
a kapradí
17.55Události v regionech
za okamžik a počasí
18.55Pán času Les mrtvých
18.00Události v regionech
18.25AZ-kvíz
19.40Postřehy odjinud Korsika očima
18.55Události za okamžik
Jana Šmída
a počasí
19.00Události
19.50Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.50Branky, body, vteřiny
20.00Sněžný drak - film
20.00Život na Zemi Obyvatelé hlubin
21.35Všechnopárty
22.20Zpátky se Sobotou 20.55Vesmír - Cizí planety
Slavní zpěváci ve
21.40Smradi - film
scénkách
23.15Hra o trůny Oheň a krev
23.14Losování Šťastných 10
a Šance milion
0.05Černá smrt - film
23.15Profesionálové 1.45Zapomenuté oběti Podezření
dokum.
0.10Recept na rozloučenou 2.30Zjizvená tvář měst - Zlín
1.15AZ-kvíz
2.50Z očí do očí
1.35Sváteční slovo jezuity
3.20Muzikanti, hrejte Miroslava Herolda
Cimbálová muzika
Michala Miltáka
1.45Hodinový manžel
2.05Chalupa je hra
3.40Za dveřmi je A.G.
2.30Designtrend
4.05Kněží v podzemí dokum.
2.45Dobré ráno
5.05Vodní tvrz Horní
Dunajovice
5.20Postřehy odjinud Korsika očima
Jana Šmída
5.25Moje rodina Klenot od Cartiera
sobo ta 3 0. SRPN A
ČT1
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
T V p ro g r a m
5.15Etiketa - Prostírání stolu
5.25Události v regionech
6.00Banánové rybičky
6.20Bláznivé lásky Co zůstane (z těch
80. let)
7.20Na cestě po západní
Krétě
7.50Eliška a její rod Utopenec
8.50O Ptáku Ohniváku pohádka
9.35Všechnopárty
10.20Hercule Poirot Rodinné sídlo
12.00Z metropole
12.25Hobby naší doby letní speciál
12.50Postřehy odjinud Wales očima Petra
Voldána
13.00Zprávy
13.05Klaním se, měsíci pohádka
14.15MAHARAL - Tajemství
talismanu - film
16.05Švadlenka
17.30Dynastie Nováků Tajná svatba
18.20Kluci v akci letní speciál
18.55Události za okamžik
a počasí
19.00Události
19.45Branky, body, vteřiny
19.57Losování loterie
Euromiliony
20.00Zázraky přírody
21.10Zpátky se Sobotou Král zábavy
Vladimír Menšík
22.08Losování Šťastných 10
a Šance milion
22.10Sedmá rota za úplňku
1.50Manéž Bolka Polívky
3.05Hodinový manžel
3.30Kaleidoskop
3.55Móda - Extravagance Manýry
4.20Designtrend
4.35Dance Life Tour 2012
ČT2
6.00O cvrčkovi
6.05Děti z Bullerbynu - seriál
6.35Autíčka - seriál
7.00Malý princ
7.30Studio Kamarád
9.00Náš venkov - Když se
zlaté lány sklidí...
9.20Ta naše dechovka
9.45Divnopis - Dzbel
9.50Listy z Provence
10.20Žíznivý svět - film
11.50Zapomenuté oběti dokum.
12.40Století létání - dokum.
13.35Konec přehlídky - seriál
14.35Panství Downton III
15.20Panství Downton - seriál
16.10Vezeme vám oběd! dokum.
17.00Divoká Čína Za Dlouhou zdí
17.55Život na Zemi Obyvatelé hlubin
18.45Berta a Ufo
18.55Pán času Planeta Midnight
19.40Deset století architektury
- Belveder. Letohrádek
královny Anny
20.00Monte Walsh
21.35MASH - film
23.30Mezi životem a smrtí Rodinná pouta
0.15Californication - Všichni
jenom kritizujou
0.40Souboj vojevůdců Halsey proti Kuritovi
1.30Kouzlo Afriky Spoutaná divočina
1.55Amazonský kód dokum.
2.45Náš venkov - Když se
zlaté lány sklidí...
3.05Padající květináč
3.30Muzikanti, hrejte Olšava
3.50Za dveřmi je A.G.
4.15Pellico na Špilberku dokum.
4.35Vesnická slavnost na
Valašsku
5.20Prosím, nakresli mi
beránka
Nova
5.59Snídaně s Novou
8.55Novashopping
9.15Ulice - český seriál
10.10Ordinace v růžové
zahradě: Dveře do ráje český seriál
11.25Dva a půl chlapa americký seriál
11.50Tescoma s chutí
11.55Mike a Molly amer. komediální seriál
12.20Vražedná čísla: Outsider
- americký krimi seriál
13.15Odložené případy americký krimi seriál
14.15Dr. House: Housovi
andílci - americký seriál
15.15Ordinace v růžové
zahradě: Všichni tu
na tebe čekáme český seriál
16.30Dva a půl chlapa americký seriál
17.00Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17.25Mentalista: Trik s krví americký krimi seriál
18.25Ulice - český seriál
19.30Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20Bláznovo zlato americký akční film
22.30Expozitura: Loupež
století - krimi seriál
0.10Mentalista: Trik s krví americký krimi seriál
0.55Dr. House: Housovi
andílci - americký seriál
1.40Novashopping
2.10Expozitura: Loupež
století - krimi seriál
3.30Mike a Molly amer. komediální seriál
4.00Ordinace v růžové
zahradě: Všichni tu
na tebe čekáme český seriál
5.05Novashopping
Nova
5.55Želvy Ninja - animovaný
seriál
6.20Návrat do budoucnosti animovaný seriál
6.45Tom a Jerry animovaný seriál
7.10Looney Tunes: Úžasná
Show - animovaný seriál
7.35Tučňáci z Madagaskaru animovaný seriál
8.05Ďábel se třemi zlatými
vlasy - německá
pohádka
9.35Dva a půl chlapa americký seriál
10.00Waylonova výchova americko-novozélandská
komedie
11.55Bílá spona český krimi film
13.15Výměna manželek
14.45Čtyřicítka na krku americký romantický film
16.35Fantomas kontra
Scotland Yard francouzská komedie
18.45Volejte Novu
19.30Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.20Signál - česká komedie
22.45Poslední mise americko-polský
akční film
0.25Underworld:
Vzpoura Lycanů americký akční film
2.00Novashopping
2.30Výměna manželek
3.45Waylonova výchova americko-novozélandská
komedie
5.10Novashopping
Prima
6.25Walker, Texas Ranger americký akční seriál
7.40Alf - komediální seriál
8.10M*A*S*H - amer. seriál
9.05To je vražda, napsala
10.05Walker, Texas Ranger americký akční seriál
11.10Julie Lescautová - seriál
13.15Wolffův revír německý krimi seriál
14.20Doktor z hor: Nové
příběhy - německý seriál
15.25Rizzoli & Isles: Vraždy na
pitevně - krimi seriál
16.25Návrat komisaře Rexe krimi seriál
17.30Odpolední zprávy
18.00Prostřeno!
18.55Zprávy FTV Prima
19.25Krimi zprávy
19.40Divácké zprávy
19.55VIP zprávy
20.15Vesničko má středisková
- česká komedie
22.05Dostaň ho tam americká komedie
0.35Ohnivá bouře americký thriller
2.30Doktor z hor: Nové
příběhy - německý seriál
Nova Cinema
ČT Sport
5.15Telezakupy
5.50Info Poranek
8.15Polityka przy kawie
8.35SpongeBob Kanciastoporty: Pierwszy kucharz
- serial animowany
9.10Magiczne drzewo polski film przygodowy
10.45Zdumiewająca Ameryka
Południowa: Pantanal.
Bijące serce Brazylii serial dokumentalny
12.00Wiadomości
12.10Agrobiznes
12.35Smaki polskie :
Kaczka z grilla
12.55Zdumiewająca Ameryka
Południowa: Andy. Świat
w chmurach - serial
dokumentalny
14.00Dylematu 5: Biznes serial
15.00Wiadomości
15.05Pogoda
15.10Polskie Wakacje:
Nad Zatoką - reportaż
15.30Klan - telenowela
15.55MacGyver: Królewskie
klejnoty - serial
17.00Teleexpress
17.20Pogoda
PRIMA ZOOM
Barrandov
Fanda
17.30Nad rozlewiskiem... serial obyczajowy
6.15Neviditelný vesmír
5.55Zázračná planeta:
8.00Invaze - seriál
Mocné síly Země
7.10Bojovníci s radiací
8.45Osudná hodina - dokum. 18.30Ranczo: Droga na szczyt
- serial obyczajowy
8.05Vize války: Příběh
7.00Animáček
9.35Italian Open - záznam
19.30Wiadomości
Adolfa Hitlera
8.40Sexy Pistols 11.30 Bayern TV - záznam
20.00Sport
westernová komedie
9.05Nejpodivnější zbraně
13.20Teleshopping
druhé světové války
10.50Údolí Divokých růží - ně- 13.35Talhotblond - dokument 20.05PZU Festiwal Biegowy Krynica-Zdrój
mecký romantický seriál 14.55Teleshopping
10.00Ross Kemp: Gangy světa
20.10Samochodowe ME:
10.50Zločinecká impéria
12.55Červené růže - seriál
15.05Kobra 11 - seriál
Rajd Barum
11.40Divoké pandí stěhování 13.55Vražedné pobřeží 15.55Hvězdná brána - seriál
20.15Pogoda
kanadský krimi seriál
12.35Hutan: Krásy
16.45Teleshopping
malajského pralesa
15.00Capri - italský seriál
16.55Osudná hodina - dokum. 20.30Lato z Bardotką: Bulwar
Rumu - fr.-hiszp.-włoski
13.45Po stopách Marka Pola 16.10Jake a Tlusťoch 17.50Invaze - seriál
film sensacyjny
americký krimi seriál
14.50Smrtící pochoutky
18.35Kobra 11 - seriál
15.45Středověcí mrtví
17.15Vtip za stovku!
19.30Hvězdná brána - seriál 22.45Szpiedzy w Warszawie serial
16.50Zakázané město
18.30Naše zprávy
20.20Kriminálka Las Vegas 23.40Szpiedzy w Warszawie seriál
17.55Vetřelci dávnověku
19.00Velkolepé století serial
turecký historický seriál 21.05Kriminálka Las Vegas 18.55Odhalení:
0.40MacGyver: Królewskie
Mimozemské spisy
seriál
20.10Láska u Fjordu: Cesta
klejnoty - serial
naděje - německý
20.00Velká podmořská
22.00Zachraň mě - seriál
romantický film
dobrodružství
22.50Milénium - krimi seriál 1.40Westerplatte - polski
dramat wojenny
21.05Azory: Ráj
22.00Tajemství Jiřiny Jiráskové 23.40Městečko South Park
3.20Edward Lutczyn: Samouk
v nekonečné modři
22.50Intim s Heidi Janků
0.10Fight Club News
- cykl dokumentalny
22.10Dědictví civilizací
23.25Osudová hra 1.05Kriminálka Las Vegas 3.35Ale mądrale! jihoafrický film
seriál
23.15Starověký Egypt: Život
talk show
a smrt v Údolí králů
1.30Zákon a pořádek:
2.35Zachraň mě - seriál
4.25Zagadkowa Jedynka
Útvar pro zvláštní oběti - 3.15Městečko South Park
0.25Přírodní vesmír
americký krimi seriál
1.15Přírodní mikrosvěty
3.35Milénium - krimi seriál
Prima
6.00Zpravodajství FTV Prima
6.45Avengers: Sjednocení
7.15Malá mořská víla americký anim. seriál
7.45Tron: Povstání americký anim. seriál
8.15Autosalon
9.35Top Gear 2011
10.45G-Force: Jednotka
chlupatého nasazení americká komedie
12.40Afrika: Návrat ztracené
lásky - německý
romantický film
14.45Past na kachnu český krimi film
16.45Vraždy v Midsomeru britský krimi seriál
18.55Zprávy FTV Prima
19.25Krimi zprávy
19.40Divácké zprávy
19.55VIP zprávy
20.15Třetí princ - česká
filmová pohádka
21.55Čistá práce - britsko-americký akční film
0.20Tajemství rodného domu
- kanadský thriller
2.25Vraždy v Midsomeru britský krimi seriál
6.00Teleshopping
12.05Panorama
6.30Superpes Krypto
12.25Sportovní zprávy
6.55Méďa Béďa - anim. seriál 12.50Los základních skupin
Ligy mistrů UEFA;
7.10Franklin a Bash - seriál
záznam
8.00Nemocnice Chicago Hope
8.50Vražedná čísla
13.00Los základních skupin
Evropské ligy UEFA;
9.40Zákon a pořádek:
přímý přenos
Zločinné úmysly
10.30Odložené případy
13.35Olympijské hry mládeže
2014 Čína
11.20Nemocnice Chicago Hope
12.15Teleshopping
14.10MS 2014 Nizozemsko;
přímý přenos
12.35Tajemství kruhu
13.3090210: Nová generace 16.00MM ČR automobilů do
vrchu 2014 Bratrušov;
14.20Teleshopping
záznam
14.40Námořní vyšetřovací
služba
16.25Sportovní zprávy
16.35Plavba snů: Bermudy - 16.45S ČT sport na vrchol
německý romantický film 17.00Požární sport
18.15Franklin a Bash - seriál 17.25Gól týdne
19.0590210: Nová generace 17.30Finále MS 1962
20.00Scooby-Doo: Prokletí
17.35Stříbrný tým z Chile
nestvůry z jezera - film 17.50FC Zbrojovka Brno - FK
Teplice; přímý přenos
21.40Rozchod francouzský film
20.00Světové jezdecké hry
2014 Francie
23.20To - americký horor
1.05Teleshopping
21.00Rally Německo
1.20Rozchod 21.50Vuelta 2014
francouzský film
22.20Sportovní zprávy
2.45To - americký horor
22.35PGA Tour 2014; přímý
přenos
TVP 1
Nova Cinema
ČT Sport
5.30Svět Nova Cinema
8.00Panorama
5.45Teleshopping
8.30S ČT sport na vrchol
6.10Mistři řemesel - britský 8.45Vuelta 2014
dokument
9.15Cyklotoulky
7.05Franklin a Bash - seriál 9.25IAAF Diamond League
2014 Curych; záznam
7.50Nemocnice Chicago Hope
8.45Vražedná čísla
11.25IAAF Athletix Magazine
2014
9.35Odložené případy
10.25Teleshopping
11.50Panorama
10.4590210: Nová generace 12.10Čtyřka Sport
11.35Bláznovo zlato 12.25Světové jezdecké hry
americký akční film
2014 Francie
13.35Scooby-Doo: Prokletí
13.25MS 2014 Nizozemsko;
nestvůry z jezera - film
přímý přenos
15.15Tom a Jerry: Setkání se 15.15GAC Group ITTF World
Sherlockem Holmesem Tour Czech Open 2014;
americký animovaný film
přímý přenos
16.15Eastonská soukromá - 16.30inCycle
americké drama
17.00Zlaté utkání; přímý
přenos
18.05Pokrevní bratři východoněmecký
19.45FK Mladá Boleslav - SK
dobrodružný film
Slavia Praha; přímý
přenos
20.00Hancock - americký film
21.45Exploze - americký film 22.30USA - Finsko; přímý
přenos, basketbal
23.25To - americký horor
1.10Teleshopping
23.00PGA Tour 2014; přímý
přenos
1.25Poslední mise americko-polský
0.00Vuelta 2014
akční film
1.25Světové jezdecké hry
2014 Francie
2.45Exploze - americký film
TVP 1
TVP 2
6.00Lokatorzy - serial
7.00M jak miłość - serial
8.00Pytanie na śniadanie
10.55Barwy szczęścia - serial
11.30Na dobre i na złe - serial
12.35Familiada
13.05The Voice of Poland: Live
14.55Rodzinka.pl - serial
16.05M jak miłość - serial
17.00Jak się rozstać? widowisko
18.00Panorama,
sport telegram, pogoda
18.45Jeden z dziesięciu
19.30Ja to mam szczęście! serial
20.05Rodzinka.pl - serial
21.45The Look of The Year
2014 - widowisko
23.30Kryminalne zagadki
Las Vegas - serial
1.20Król Skorpion - film
amer.-niem.-belg.
3.00Oficer: Dowódca - serial
4.10Kryminalne zagadki
Las Vegas - serial
POLSAT
Joj
6.30Krimi
7.00Veľké noviny TV Joj
7.55Pasca na žraloka
9.35Zbohom, Prada
11.50Neserte nám pestúnku
14.15Noc v múzeu
16.45Premiéra: Zakliata Ella
19.00Krimi
19.30Veľké noviny TV Joj
20.15Šport
20.25Najlepšie počasie
20.30Do hlbiny
23.05Bankový kuriér
1.40Obeť kanibala
3.10Zákon ulice
4.55Nové bývanie
5.25Krimi
5.50Veľké noviny TV Joj
Markíza
5.00Wstawaj! Gramy!
6.00SpongeBob v šortkách animovaný seriál
6.00Nowy dzień z Polsat News
8.2013. posterunek - serial 6.20Tom a Jerry
9.00Malanowski i partnerzy 6.55Hrátky s čertem rozprávková komédia
10.00Dzień, który zmienił
moje życie - serial
8.30Búrlivé víno - rod. seriál
11.00Dlaczego ja? - serial
9.35Druhý dych - slov. seriál
12.00Nasz nowy dom
10.35Upírske denníky IV. Finále SÉRIE
13.00Trudne sprawy - serial
14.00Miodowe lata - serial
11.25LAPD: Oddelenie vrážd americký krimi seriál
14.45Dzień, który zmienił
moje życie - serial
12.20NCIS - Námorný vyšetrovací úrad - krimi seriál
15.50Wydarzenia,
prognoza pogody
14.15Mentalista - krimi seriál
16.15Interwencja - magazyn 15.15Mačky a psy rodinná komédia
16.40Dlaczego ja? - serial
17.40Trudne sprawy - serial 16.55Megamozog rodinná komédia
18.50Wydarzenia, sport,
prognoza pogody
19.00Televízne noviny
19.30Świat według Kiepskich 20.00Športové noviny
20.10Garfield - komedia USA 20.15Počasie
21.45Ultraviolet - film USA
20.30Slunce, seno, erotika komédia
0.00Most na rzece Kwai dramat bryt.-amer.
22.40Akčný piatok:
Bleskový muž - film
3.00Tajemnice losu
0.30Ratko: Diktátorov syn komédia
TVP 2
Joj
5.15Kung Fu Panda: Młoda 5.55Rodzina słoni - film dok. 6.30Materove neuveriteľné
krew - serial animowany 7.00M jak miłość - serial
príbehy
5.40Król i królik - film
8.00Pytanie na śniadanie
6.45Transformers Prime
animowany
10.35Sztuka życia - telenowela 7.10Rozprávková jazda
6.15Wielkie Sanktuaria
11.05Barwy szczęścia - serial 8.00Noc v múzeu
Polski: Warszawa 12.15Ogniem i mieczem
10.30Dom snov - Premiéra
cykl dokumentalny
13.15Bliskie i groźne spotka- 12.25Nové bývanie
nia Steve‘a - serial dok. 13.15Do hlbiny
6.45Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych 14.00Familiada
15.45Moje bláznivé dievča
7.05Las bliżej nas: Odnawia- 14.40Rodzinka.pl - serial
17.55Súdna sieň
nie się lasu - magazyn 15.40Słowo na niedzielę
19.00Krimi
7.20Rok w ogrodzie 15.50Alternatywy 4 - serial
19.30Veľké noviny TV Joj
magazyn
17.00Pojedynek gigantów
20.15Šport
czyli Ani Mru Mru kontra 20.25Najlepšie počasie
7.45Dzień dobry w sobotę Kabaret Moralnego
program poradnikowy
20.30Gulliverove cesty
Niepokoju
8.20Naszaarmia.pl 22.30Tsunami
magazyn
18.00Panorama,
0.35Moje bláznivé dievča
sport telegram, pogoda 2.35Win Win
8.50Hannah Montana komedia USA
18.55Kulisy teleturnieju
4.15Súdna sieň
„Postaw na milion“
10.35Wiadomości naukowe 5.00Krimi
magazyn
19.05Postaw na milion 5.25Veľké noviny TV Joj
teleturniej
10.50Zdumiewająca Ameryka
Południowa: Andy. Świat 20.05XV Mazurska Noc
w chmurach - serial
Kabaretowa 2013
dokumentalny
22.15Król Skorpion - film
amer.-niem.-belg.
11.55Okrasa łamie przepisy:
Zdrowa, polska
23.55Maleo Reggae Rockers wieprzowina
koncert
12.25Naturalnie zakręceni - 1.35Tolerancyjni partnerzy magazyn
thriller USA
13.00Jaka to melodia?
13.40Chichot losu:
PRIMA ZOOM
Barrandov
Fanda
POLSAT
Markíza
Spadkobiercy - serial
6.15Vetřelci dávnověku
5.55Pravidla zasnoubení 8.05World of Freesports
5.00Wstawaj! Gramy!
6.00Mentalista - krimi seriál
americký sitcom
7.00Je to možné?
8.30Beach Volleyball Grand 14.40Lato z Bardotką: Bulwar 6.00Nowy dzień z Polsat News 6.40SpongeBob v šortkách
Rumu - fr.-hiszp.-włoski 7.35Jeźdźcy smoków Slam Stare Jablonki 7.50Velká podmořská
6.20Animáček
7.05Zajac Bugs a káčer Duffy
film sensacyjny
záznam
dobrodružství
serial anim.
8.10Drtivá porážka 7.30Scooby-Doo, ako sa
17.00Teleexpress
game show
máš? - animovaný seriál
8.45Tajemství mizejících
11.45HSV Handball-TSV
8.35Scooby-Doo i Brygada
17.20Pogoda
ostrovů
Hannover-Burgdorf Detektywów 2 - serial 7.50Tom a Jerry
9.30Mladý Indiana Jones:
17.35Komisarz
Alex:
záznam
anim.
Pouštní anabáze - ame 9.45Neviditelný vesmír
8.10Megamozog - komédia
Ostatnia sprawa Lucyny - 10.05Ewa gotuje - magazyn 9.552 baby na mizine - sitcom
rický dobrodružný seriál 13.25Teleshopping
10.45Radioaktivní město
serial
kryminalny
11.50Vize války: Svět
11.20Kašpárku, vař!
13.40Element
10.40Scooby-Doo i śnieżny
10.20Mačky a psy - komédia
18.35Ojciec Mateusz: Bieg v plamenech
stwór - film anim. USA 12.05Bláznivá škôlka 11.40Jeptiška a komisař 13.55Kobra 11 - seriál
serial
kryminalny
něm. krimi film
12.50Nejpodivnější zbraně
14.45Teleshopping
12.20Garfield - komedia USA 13.55Už sme doma? - komédia
druhé světové války
13.40Ona a on 14.55Hvězdná brána - seriál 19.30Wiadomości
13.55Twoja twarz brzmi znajo- 15.45Mačky a psy 2: Pomsta
20.00Sport
komediální seriál
mo - pr. rozrywkowy
Kitty Galore - komédia
13.50Ross Kemp: Gangy světa
15.45Mercedes - Benz Jachting
20.05Gol:
T
Mobile
14.40Zločinecká impéria
14.15Pod bílými plachtami:
16.10Teleshopping
15.5513. posterunek - serial 17.20Dva a pol chlapa - sitcom
Ekstraklasa
Koncert na rozloučenou - 16.15Cobb - americký film
15.35Neobyčejný levhart
17.15Piekielna Kuchnia 17.50Sekerovci - sitcom
německý romantický film 18.35Tuningové války - seriál 20.10Samochodowe ME:
reality show
16.40Říše velbloudů
18.20Smotánka - Špeciál z DOD
Rajd
Barum
17.45Dědictví civilizací
16.15Columbo - krimi seriál 19.30Hvězdná brána - seriál
18.00Mistrzostwa Świata w 19.00Televízne noviny
20.15Pogoda
siatkówce mężczyzn 18.50Starověký Egypt: Život 18.30Naše zprávy
20.20Kriminálka Las Vegas 20.00Športové noviny
20.25King Kong - film amer.Polska 2014
a smrt v Údolí králů
seriál
19.00Velkolepé století
20.15Počasie
-nowozel.-niemiecki
20.00Přírodní vesmír
20.10Vše nejlepší
22.05Šílený Max a Dóm hromů
19.20Wydarzenia, sport,
20.30Rukojemníci - triler
23.40Ostatnia
jazda
- australsko-americký
prognoza pogody
21.05Přírodní mikrosvěty
21.35Exkluziv Kateřiny Brožové
22.10Veľká americká lúpež dramat
USA
sci-fi film
krimi film
21.40Přírodní mikrosvěty
22.20Sejdeme se na Cibulce
20.00MŚ w siatkówce mężczy
1.15Solidarność,
Solidarzn: Polska - Serbia
22.15Úžasná letadla
23.25Zátah - český krimi film 23.55K.O.Night
0.10Bleskový muž - akčný film
ność...
film
polski
23.15Bordelopolis:
1.10Zákon a pořádek:
0.45Kriminálka Las Vegas 22.15Replikant - thriller USA 1.50Rukojemníci - triler
3.20Gracze - polski film
Města v odpadcích
Útvar pro zvláštní oběti
seriál
0.15Koszmar kolejnego lata - 3.10Ratko: Diktátorov syn sensacyjny
horror USA
komédia
0.15Rodokmen člověka
2.05Karamboly 2.10European Poker Tour
francouzská komedie
2014 - záznam
1.10Skutečný Ztracený svět
2.20Tajemnice losu
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
n e dě l e 31. SRPN A
ČT1
ČT2
5.15Etiketa - Obsluha
6.00O cvrčkovi
5.30Z metropole
6.05Děti z Bullerbynu - seriál
6.00Zajímavosti z regionů
6.35Autíčka - seriál
6.25Hobby naší doby 7.00Malý princ
letní speciál
7.30Studio Kamarád
6.50Bláznivé lásky - Gloria 9.00Československý filmový
týdeník 1964
7.50Švadlenka
9.15Po stopách hvězd
9.15Hledání ztraceného času
- Vltava v obrazech (73)
9.45Kalendárium
10.00Toulavá kamera
9.35Deníky 1. světové války dokum.
10.30Objektiv
10.55Případy detektivní kance- 10.30Dějiny světa - dokum.
láře Ostrozrak - seriál
11.25Tajemný bazilišek - dok.
12.00Otázky Václava Moravce 11.55Srí Lanka - země slonů
13.00Zprávy
12.20Sicílie - dokum.
13.05O zrzavé Andule 13.15Vodácká putování pohádka
Sázava
14.10O velkém nosu
13.30Vodácká putování Vavřinecký potok
14.50Volání rodu - film
15.55Tři Alberti a slečna
13.45Sváteční slovo kněze
Matylda
a biologa Marka Orko
Váchy
17.15Holky z porcelánu
18.55Události za okamžik
13.50Kasina francouzské
a počasí
Riviéry - dokum.
19.00Události
14.45Divoká Čína - Krajina
velkých proměn
19.45Branky, body, vteřiny
19.57Losování Sportky a Šance 15.35Na cestě
po západní Krétě
20.00Ach, ty vraždy! - Proces
doktorky Kalendové
16.05U455 - Zapomenutá
ponorka - dokum.
21.40168 hodin
22.13Losování Šťastných 10 17.00Vodopády z nebe a Šance milion
dokum.
22.15Kožené slunce - film
17.50Predátoři jako filmové
hvězdy - Medvěd lední
23.40Komisař Moulin - Přechod pro chodce
18.45Berta a Ufo
1.10Manéž Bolka Polívky
18.55Pán času Odboč vlevo
2.25Sváteční slovo kněze
a biologa Marka Orko 19.45Automobilové muzeum
Váchy
v Mulhouse
2.30Móda - Extravagance - 20.00Poslední adresa
Manýry
21.45Markýza
2.55Hodinový manžel
23.40Americké století očima
Olivera Stonea
3.15Postřehy odjinud - Wales
očima Petra Voldána
0.40Válka 1812 - dokum.
3.25Zahrada je hra
1.30Mezi životem a smrtí Nic není tak jasné, jak se
3.50Kaleidoskop
na první pohled zdá
4.15Jihlavské pověsti
4.35Etiketa - Nápoje
2.15Mezi životem a smrtí Rodinná pouta
4.45Všechnopárty
2.55Padající květináč
3.25Z očí do očí
3.55Muzikanti, hrejte cimbálovou muziku Slovácko
z Mikulčic
4.15Za dveřmi je A.G.
4.40Komenský ve výtvarném
umění
5.05Posledních 24 hodin dokum.
5.30Ta naše dechovka
p ondě l í 1. ZÁŘÍ
ČT1
5.30Zajímavosti z regionů
5.59Studio 6
8.45Vše o vaření
9.00Zpívá celá rodina
10.25168 hodin
10.55Kdo hledá, najde
12.00Zprávy ve 12
12.20Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30Sama doma
14.00Vše o vaření
14.15Okouzlení - sága
15.10Profesionálové Podezření
16.00Televizní legendy
17.10Cestománie: Řecko,
Oblázky z Dodekanesos
17.40Černé ovce
17.55Události v regionech
za okamžik a počasí
18.00Události v regionech
18.25AZ-kvíz
18.55Události za okamžik
a počasí
19.00Události
19.50Branky, body, vteřiny
19.59Losování SAZKAmobil
šance
20.00Život a doba soudce A.K.
- Osamělost
21.00Pečený sněhulák
21.30Reportéři ČT
22.09Losování Šťastných 10
a Šance milion
22.10Profesionálové Cowley v úzkých
23.05Hercule Poirot Rodinné sídlo
0.40Kalendárium
0.55Sváteční slovo kněze
a biologa Marka Orko
Váchy
1.00AZ-kvíz
1.25Týden v regionech
1.55Dobré ráno
4.30Hodinový manžel
4.50Postřehy odjinud Wales očima Petra
Voldána
5.00Padající květináč
5.30Události v regionech
ČT2
Nova
Prima
T V p ro g r a m
Nova Cinema
ČT Sport
TVP 1
TVP 2
13
Joj
6.00Oggy a Škodíci 6.00Zpravodajství FTV Prima 5.15Svět Nova Cinema
6.00GAC Group ITTF World 5.40SpongeBob Kanciasto- 5.15Słowo na niedzielę
6.05Cililing
animovaný seriál
Tour Czech Open 2014;
porty: Kto jest lepszy
6.40Avengers: Sjednocení
5.30Teleshopping
5.25Bliskie i groźne spotka- 7.40Rozprávková jazda
záznam
- serial animowany
nia Steve‘a - serial dok. 8.35Šéf v utajení - Premiéra
6.10Želvy Ninja 7.10Malá mořská víla 5.50Ďábel se třemi zlatými
animovaný seriál
americký anim. seriál
vlasy - pohádka
9.00Vuelta 2014
6.05Kung Fu Panda: Małpie 6.05Ostoja - magazyn
9.40Varí vám to
sztuczki - serial
6.40Návrat do budoucnosti - 7.40Tron: Povstání 7.10Pokrevní bratři 9.25Světové jezdecké hry
6.35M jak miłość - serial
10.20Cena je správna - premianimowany
animovaný seriál
americký anim. seriál
dobrodružný film
2014 Francie
éra
7.35W pustyni i w puszczy:
Ucieczka - serial
7.05Tom a Jerry 8.10Hitlerovy děti 8.55Čtyřicítka na krku 10.30GAC Group ITTF World 6.35My Wy Oni - magazyn
11.05Gulliverove cesty
animovaný seriál
německý dokument
americký romantický film
Tour Czech Open 2014; 7.00Transmisja Mszy Świętej 8.40W pustyni i w puszczy: 12.55Zakliata Ella
přímý přenos
z Sanktuarium
Smain - serial
7.30Looney Tunes: Úžasná 9.20Prima ZOOM SVĚT
10.35Bílá spona - krimi film
15.15Nebezpečná rýchlosť 2 Bożego Miłosierdzia
Show - animovaný seriál 9.55Vraždy mezi muškáty - 11.50Teleshopping
Zásah
12.55MS 2014 Nizozemsko;
9.45Rodzinne oglądanie:
w Łagiewnikach
německý krimi seriál
přímý přenos
Australia - podróż w
7.55Kung Fu Panda:
12.10Fantomas kontra Scot18.00Nové bývanie
czasie
Legendy o mazáctví land Yard - francouzská 14.50Finále Zlaté podkovy
11.00Partie
8.00Tydzień
19.00Krimi
animovaný seriál
komedie
2014; záznam
11.55Film o filmu: Století
8.25Kung Fu Panda: Bohater 10.50Boso przez świat:
19.30Veľké noviny TV Joj
Miroslava Zikmunda
z dawnych lat - serial
Bananera - reportaż
8.25Pojišťovna štěstí: Paříž 14.10Signál - česká komedie 15.25AC Sparta Praha - FK
20.15Šport
animowany
televizní seriál
Baumit Jablonec; přímý
12.20Receptář prima nápadů 16.35Hancock - americký film
11.30Makłowicz w podróży: 20.25Najlepšie počasie
přenos
Malezja
9.40Živelná pohroma 13.40Big Ben - německý seriál 18.10Beze stopy - krimi seriál
8.55Ziarno - magazyn
20.3012 kôl
americká komedie
15.50Vraždy v Midsomeru - 19.05Beze stopy - krimi seriál 17.50St.Leger; záznam
9.30Janosik: Zdrada - serial 12.10Doborowa jednostka - 23.00Prci, prci, prcičky: Kozy,
britský krimi seriál
komedia USA
bobry a iné zvery
11.45Třetí patro: Civil 20.00Enigma - koprodukční 19.00GAC Group ITTF World 10.25Nie ma jak Polska:
český seriál
válečný thriller
Tour Czech Open 2014;
Podkarpacie - magazyn 14.00Familiada
18.05Šéf na grilu
0.55Nebezpečná rýchlosť 2 záznam
Zásah
13.15Kam, pánové, kam
18.55Zprávy FTV Prima
22.20Michael Jackson: This Is
10.50Biegajmy razem 14.40Cirque du Soleil:
jdete? - český film
It - dokumentární film 21.15Studio fotbal - Dohráno
magazyn
„Alegria“
19.25Krimi zprávy
3.15Prci, prci, prcičky:
Kozy, bobry a iné zvery
14.45Hon za svobodou 19.40Divácké zprávy
0.30Patty Hewes:
22.00Turecko - USA; přímý
11.10Latoteka - magazyn
16.25Na dobre i na złe - serial
americko-britská
Nebezpečná advokátka
přenos, basketbal
19.55VIP zprávy
11.55Między ziemią a niebem 17.25Na sygnale - serial
4.40Krimi
romantická komedie
20.15Vinaři - komediální seriál 1.25Teleshopping
23.30PGA Tour 2014; přímý 12.00Anioł Pański
18.00Panorama,
4.40Krimi
přenos
sport telegram, pogoda 5.05Veľké noviny TV Joj
16.55Byl jednou jeden polda - 21.30TGM: Talkshow
1.40Poslání - americký
12.10Między ziemią a niebem
americký seriál
Geni a Míši
akční film
1.30Vuelta 2014
12.50Chichot losu: Przyszywa- 18.55Dzięki Bogu już weekend
ni - serial
18.50Hospoda: Oslavenec - 22.40Ruka na kolébce 3.05Michael Jackson: This Is 1.55Světové jezdecké hry
20.10Świętokrzyska Gala
český seriál
americký thriller
It - dokumentární film
2014 Francie
Kabaretowa 2014
13.55Wisła od źródła do ujścia
- film dokumentalny
19.30Televizní noviny,
1.10Takoví normální Američa- 4.55Patty Hewes:
2.55Branky, body, vteřiny
23.35Czas honoru - serial
Sportovní noviny, Počasí
né - špionážní seriál
Nebezpečná advokátka 3.05Studio fotbal - Dohráno 14.30Muły siostry Sary 0.40Esperanza Spalding + (3)
western USA
20.20Kriminálka Anděl:
PRIMA
ZOOM
Barrandov
Fanda
POLSAT
Markíza
Únos - český krimi seriál
16.30Teleexpress
21.30Comeback - český sitcom 6.15Druhé Pompeje: Život
16.45Pogoda
5.55Pravidla zasnoubení 8.05Mercedes - Benz Jachting
5.00Wstawaj! Gramy!
6.00NCIS - Námorný vyšetro22.05Střepiny
a smrt v Herculaneu
americký sitcom
vací úrad - krimi seriál
8.40Sportovní spoty - seriál 17.20Mecz towarzyski w piłce 6.00Nowy dzień z Polsat News
nożnej:
Gwiazdy
TVP
vs
22.45Poslání 7.35Přírodní vesmír
6.20Animáček
9.10Tuningové války - seriál
7.45Jeźdźcy smoków 6.45SpongeBob v šortkách
Gwiazdy
TVN
americký akční film
serial anim.
8.25Přírodní mikrosvěty
7.50Drtivá porážka
10.00Cobb - americký film
7.10Zajac Bugs a káčer Duffy
0.30Kriminálka Las Vegas: 9.00Přírodní mikrosvěty
19.05Eska Music Awards 2014 8.45Scooby-Doo i Król Gob- 7.35Scooby-Doo, ako sa máš?
9.05Mladý Indiana Jones:
12.10Moto GP - VC Velké
Konflikt pravomocí skrót
Příběhy nevinnosti
Británie - přímý přenos
linów - film anim. USA 7.55Tom a Jerry
9.35Vetřelci dávnověku
americký seriál
19.20Wiadomości naukowe - 10.25Rodzinne rozgrywki 10.30Odhalení:
11.20Kašpárku, vař!
13.30Teleshopping
8.05Mačky a psy 2: Pomsta
magazyn
1.15Novashopping
Mimozemské spisy
komedia USA
Kitty Galore - komédia
11.40Jeptiška a komisař:
13.45Moto GP - VC Velké
1.45Živelná pohroma 19.30Wiadomości
Ukradený anděl Británie - přímý přenos
11.20Velká podmořská
12.20Hot Shots 2 9.40Už sme doma? - komédia
americká komedie
20.00Sport
něm. krimi film
dobrodružství
komedia USA
15.05Teleshopping
11.25Fantomas - komédia
3.25Volejte Novu
20.05PZU Festiwal Biegowy - 14.10Zgadnij, kim jestem? - 13.35Prísne tajná misia 12.15Zapomenutý atol
13.30Zpěvníček Daniely
15.20Moto GP - VC Velké
Krynica-Zdrój
4.10Pojišťovna štěstí: Paříž - 13.15Neviditelný vesmír
Magálové
Británie - přímý přenos
komedia hongkong.
akčný film
televizní seriál
20.07Samochodowe ME:
14.20Jak těžba stvořila Austrálii 13.35Exkluziv Kateřiny Brožové 16.45Teleshopping
16.30Miodowe lata - serial
15.55Križovatka smrti - koméd.
Rajd
Barum
5.05Novashopping
15.40Vize války: Svět
14.20Pod bílými plachtami:
16.55Tajemný střelec - western
17.45Nasz nowy dom
18.05FARMA - ZAČÍNAME
v plamenech
Druhé jaro - německý
18.35Tuningové války - seriál 20.10Energa Sailing Cup 18.50Wydarzenia, sport,
19.00Televízne noviny
finał
romantický film
prognoza pogody
16.50Pearl Harbor: Záhada
19.30Hvězdná brána - seriál
20.00Športové noviny
20.10Pogoda
prvního výstřelu
16.20Columbo - krimi seriál 20.20Lovci zločinců - seriál
19.30Świat według Kiepskich 20.15Počasie
20.25Złoty
środek
17.50Úžasná letadla
18.30Naše zprávy
21.05Lovci zločinců - seriál
20.05Step Up 4: Revolution - 20.30Hnev Titanov - akčný
komedia polska
film USA
dobrodružný film
18.55Bordelopolis:
19.00Velkolepé století 22.00Zachraň mě - seriál
22.20Westerplatte
polski
Města v odpadcích
turecký historický seriál 22.45Milénium - krimi seriál
22.15CSI: Kryminalne zagadki 22.30Nebezpečný pomstiteľ dramat
wojenny
Miami - serial
akčný triler
20.00Mamut:
20.10Rodinná záležitost 23.35Městečko South Park
0.05King Kong - film
Vzkříšení z mrtvých
kanadský krimi film
0.10K.O.Night
0.15Dla niej wszystko 0.30Krvavý šport - akčný film
amer.-nowozel.-niedramat fr.
21.05Skutečný Ztracený svět 22.05Zákon a pořádek:
0.55Lovci zločinců - seriál
2.05Hnev Titanov miecki
Útvar pro zvláštní oběti - 1.40Lovci zločinců - seriál
dobrodr. film
22.10Moksgm´ol: Pátraní
2.15Magazyn sportowy
3.20Muły
siostry
Sary
americký krimi seriál
po medvědím přízraku
2.20Zachraň mě - seriál
4.15Tajemnice losu
3.30NCIS - Námorný vyšetrowestern
USA
vací úrad - krimi seriál
23.10V lese černých čápů
23.00Vražedná přehlídka 3.00Městečko South Park
0.15Katastrofy zblízka
Nova
5.59Dobré ráno
PONDĚLÍ 01.09.2014
8.30Listy z Provence
5.55Snídaně s Novou
9.00Vezeme vám oběd!
8.50Novashopping
9.55Vesmír - Cizí planety
9.10Ulice - český seriál
10.40Zázračný ostrov 10.05Kriminálka Anděl - krimiSlzy ducha Kal
seriál
11.35Na cestě
11.20Střepiny
po západní Krétě
11.50Tescoma s chutí
12.00Po stopách
12.00Polední televizní noviny
Emila Holuba
Sportovní noviny, Počasí
12.50Československý
12.25Vražedná čísla filmový týdeník 1964
krimiseriál
13.05Vesnicopis - Kouty
13.25Odložené případy krimiseriál
13.30U455 - Zapomenutá
ponorka
14.20Dr. House amer. seriál
14.25Ženy ve spitfirech
15.25Muž, který přecenil
15.20Ordinace v růžové
českou duši aneb
zahradě 2 Útěky Josefa Brykse
český seriál
16.20Voják Jon Hendricks
16.35Dva a půl chlapa amer. seriál
17.10Objevování pravdy Čáry v Nazce
17.00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
18.00Bojovníci s klimatem Počasí
Ani pecka nazmar
18.10Moje rodina - Škoda, že 17.25Mentalista byla děvka - sitcom
krimiseriál
18.45Berta a Ufo
18.25Ulice - český seriál
18.55Pán času - Ukradená
19.30Televizní noviny,
Země - seriál
Sportovní noviny, Počasí
19.40Postřehy odjinud 20.20Doktoři z Počátků Benelux očima Milana
český seriál
Fridricha
21.40Mentalista - krimiseriál
19.50Zprávy v českém
22.30Kriminálka Miami znakovém jazyce
amer. seriál
20.00Druhá světová válka
23.20Zákon a pořádek: Útvar
v barvě - Přicházející
pro zvláštní oběti bouře
krimiseriál
20.55Nejextrémnější železniční 0.15Mentalista trať světa
krimiseriál
21.50Šílení
1.00Dr. House amer. seriál
23.50Tři barvy: Bílá
1.20Dobytí Měsíce
1.45Novashopping
2.50Dva muži na Sibiři
3.20Osmičkoví emigranti
3.45Hranice dokořán Rozmówki polsko-czeskie
4.10Tajemství železnic Osoblažkou po slezské
Hané
4.40Podkovář Fredy
4.55Zapomenuté výpravy Prskolety
5.20Postřehy odjinud Benelux očima
Milana Fridricha
5.25Moje rodina - Škoda, že
byla děvka - sitcom
Prima
italsko-kanadský thriller 3.25Milénium - krimi seriál
Nova Cinema
8.40M*A*S*H - seriál
5.45Svět Nova Cinema
9.35To je vražda, napsala - 6.00Teleshopping
krimiseriál
6.25Superpes Krypto - seriál
10.35Walker, Texas Ranger - 6.50Něco za něco - komedie
akční seriál
8.45Beze stopy VII
11.35Julie Lescautová - krimi- 9.35Beze stopy VII
seriál
10.30Třetí patro - seriál
13.25Wolffův revír - krimiseriál 11.50Teleshopping
14.30Doktor z hor:
12.05Nemocnice Chicago
Nové příběhy
Hope - seriál
15.30Rizzoli & Isles: Vraždy na 13.10Enigma - válečný thriller
pitevně - krimiseriál
15.15Teleshopping
16.25Návrat komisaře Rexe - 15.40Byl jednou jeden polda krimiseriál
film
17.30Odpolední zprávy
17.15Tajemství kruhu - seriál
18.00Prostřeno!
18.10Martial Law - Stav
ohrožení - krimiseriál
18.55Zprávy FTV Prima
19.25Krimi zprávy
19.0590210: Nová generace seriál
19.40Divácké zprávy
19.55VIP zprávy
20.00Pouto mlčení - drama
20.15Cesty domů
21.45Temný anděl - film
21.30TOP STAR magazín
23.35Zákon a pořádek: Zločinné úmysly - krimiseriál
22.40Partička
23.15Cesty k úspěchu
0.25Teleshopping
23.25Hledáme Ydol - komedie 5.45Svět Nova Cinema
1.40Vraždy v Kitzbühelu krimiseriál
2.35Doktor z hor:
Nové příběhy
PRIMA ZOOM
7:45Mapinguari: Amazonská
příšera
8:45Past na dinosaury
9:45Dědictví civilizací
10:45Starověký Egypt: Život a
smrt v Údolí králů
11:55Přírodní vesmír
12:50Přírodní mikrosvěty
13:20Přírodní mikrosvěty
13:55Vetřelci dávnověku IV
14:55Odhalení: Mimozemské
spisy I
15:20Odhalení: Mimozemské
spisy I
15:45Velká podmořská
dobrodružství
16:45Azory: Ráj v nekonečné
modři
17:50Po proudu Amazonky s
Brucem Parrym
18:55Nejdivočejší Latinská
Amerika
20:00Katastrofy zblízka
21:05Hirošima: Den poté
22:10Po stopách Marka Pola
23:15Smrtící pochoutky II
0:10Středověcí mrtví
Barrandov
5.55Zázračná planeta:
Mocné síly Země
6.55Animáček
8.50Červené růže - seriál
9.50Vražedné pobřeží krimiseriál
11.20Capri - romant. seriál
12.25Jake a Tlusťoch krimiseriál
13.30Columbo - krimiseriál
15.45Láska z Fjordu: Cesta
naděje - romant. film
17.40Tajemství Jiřiny Jiráskové
18.30Naše zprávy
19.00Velkolepé století
20.10Kurňa, co to je? záb. pořad
21.15Sejdeme se na Cibulce
22.20Ona a on komed. seriál
22.50Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti krimiseriál
23.50Sex 100+1 romant. komedie
2.10Rodinná záležitost krimi film
5.10Televízne noviny
ČT Sport
7.00Bojové sporty
7.30Sport v regionech
8.00Panorama
8.30Vuelta 2014
8.55AC Sparta Praha - FK
Baumit Jablonec;
záznam
10.45Studio fotbal - Dohráno
11.30Golf Minute Magazine
11.55Cyklotoulky
12.05Panorama
12.25Sportovní zprávy
12.50Olympijský magazín
13.25Brno Open 2014
13.40Finále ČP v hokejbalu
14.05S ČT sport na vrchol
14.20Světové jezdecké hry
2014 Francie
15.25Írán - Srbsko; přímý
přenos, basketbal
17.30PGA Tour 2014; přímý
přenos
19.55Portoriko - Řecko; přímý
přenos, basketbal
22.00PGA Tour 2014; přímý
přenos
0.00Světové jezdecké hry
2014 Francie
1.00S ČT sport na vrchol
1.15Branky, body, vteřiny
Fanda
8.00Invaze
8.45Osudná hodina
9.35Moto GP VC Velké Británie
10.45Moto GP VC Velké Británie
11.50Moto GP VC Velké Británie
13.00Teleshopping
13.10Tuningové války
14.05Tajemný střelec
15.45Teleshopping
15.55Hvězdná brána:
Hluboký vesmír
16.45Teleshopping
16.55Osudná hodina
17.50Invaze
18.40Kobra 11
19.30Hvězdná brána:
Hluboký vesmír
20.20Kobra 11
21.10Kobra 11
22.05Zachraň mě
22.55Milénium
23.45Městečko South Park
0.15K.O.Night
1.10Zachraň mě
TVP 1
TVP 2
Joj
5.20Telezakupy
5.40M jak miłość - serial
6.05Premiéra: Mamy na Mars
5.55Info Poranek
6.35Coś dla Ciebie
7.45Dobré ráno
8.00Wiadomości, pogoda
7.05M jak miłość - serial
9.15Muž so železnou maskou
8.15Polityka przy kawie
8.00Pytanie na śniadanie
12.10Krásky od kráv
8.35Uciekinier - film
11.20Barwy szczęścia - serial 14.05Zakázané kráľovstvo
dokumentalny
11.50Na dobre i na złe - serial 16.3012 kôl
9.40Andrzej Żupański: Zac- 12.50Sztuka życia - telenowela 19.00Krimi
zęło się 1 Września 1939 13.20Boso przez świat: Polacy 19.30Veľké noviny TV Joj
- cykl dokumentalny
na Madagaskar
20.15Šport
10.05Ojciec Mateusz: Obcy 13.50Ja to mam szczęście! - 20.25Najlepšie počasie
serial kryminalny
serial
20.30Vikingovia - Premiéra
11.00Świat się kręci - wi14.30Wokół Słońca - dok.
22.40Premiéra: Sezóna
dowisko publicystyczne 15.25Rodzinka.pl - serial
zabíjania
12.00Wiadomości
16.00Panorama Kraj, pogoda 0.45Muž so železnou maskou
12.10Agrobiznes
16.25Rodzinka.pl - serial
3.25Sezóna zabíjania
12.35Wisła od źródła do ujścia 17.25Reporter Polski 4.55Krimi
Dunajca - film dokumenmagazyn
5.20Veľké noviny TV Joj
talny
18.00Panorama,
6.00Dobré ráno
sport telegram, pogoda
14.40Kabaret Neo-Nówka i
goście
18.50Jeden z dziesięciu
15.00Wiadomości
19.30Barwy szczęścia - serial
15.15Pogoda
20.40M jak miłość - serial
15.25Okrasa łamie przepisy: 21.40Kulisy serialu
Zdrowa, polska
„M jak miłość“
wieprzowina
21.50Tomasz Lis na żywo talk show
15.55Nad rozlewiskiem... serial obyczajowy
22.50Inny świat - film dok.
17.00Teleexpress
0.45Instynkt: Klątwa - serial
17.15Pogoda
1.40Na dwa fronty komedia bryt.
17.25Jaka to melodia?
17.55Klan - telenowela
18.30Świat się kręci - wiPOLSAT
Markíza
dowisko publicystyczne 5.00Wstawaj! Gramy!
6.00SpongeBob v šortkách 19.15Przepis dnia - magazyn 6.00Nowy dzień z Polsat News
anim. seriál
19.30Wiadomości
8.00Pielęgniarki - serial
6.40Tom a Jerry
20.15Sport
9.00Malanowski i partnerzy 7.00Scooby-Doo a strašidelní
20.20Gol: T - Mobile
bratia - anim. film
10.00 Dzień, który zmienił
Ekstraklasa
moje życie - serial
8.45Frajeri na vlnách 20.30Pogoda
rod. komédia
11.00Dlaczego ja? - serial
20.40Wielki Test z Historii: II 12.00Pielęgniarki - serial
10.25Lovecká sezóna Wojna Światowa
rod. komédia
13.00Trudne sprawy - serial
22.25Kulisy II Wojny Światowej 14.00Pierwsza miłość - serial 12.05Za plotom - komédia
(1) - film dok.
14.45Dzień, który zmienił
13.45Pán Včielka 23.30Mściciel - film USA
moje życie - serial
rod. komédia
1.25Polana pośród brzeziny - 15.50Wydarzenia,
15.35Madagaskar 2: Útek do
dramat fr.-niem.-polski
prognoza pogody
Afriky - rod. komédia
3.05Andrzej Żupański:
16.15Interwencja - magazyn 17.20Dívka na koštěti Zaczęło się 1 Września 16.30Malanowski i partnerzy
komédia
1939 - cykl
17.00Dlaczego ja? - serial
19.00Televízne noviny
dokumentalny
18.00Pierwsza miłość - serial 20.00Športové noviny
3.20Świat się kręci 18.50Wydarzenia, sport,
20.15Počasie
widowisko publicystyprognoza pogody
20.30Búrlivé víno - rod. seriál
czne
19.30Świat według Kiepskich 21.40Farma - deň prvý
20.10Niesamowity Spider-Man 23.00Sekerovci - sitkom
- film USA
23.35Naši ma zabijú!
22.55Potęga strachu - dramat 0.30Veľká americká lúpež niem.-amer.
film
1.25Bez pamięci - film USA 2.15Križovatka smrti akčná komédia
3.30Tajemnice losu
14
ú t e rý 2 . ZÁŘÍ
ČT1
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
T V p ro g r a m , k ř ížovk a
ČT2
Nova
5.59Studio 6
5.59Dobré ráno
5.08Novashopping
8.45Vše o vaření
8.30Kouzelná školka
5.55Snídaně s Novou
9.00Herci Jiřího Hubače
9.00Vodopády z nebe
8.50Novashopping
9.30Reportéři ČT
9.55Sicílie
9.10Ulice - český seriál
10.10Možná přijde i kouzelník 10.50Predátoři jako filmové 10.05Doktoři z Počátků hvězdy - Medvěd lední
český seriál
12.00Zprávy ve 12
12.20Události v regionech plus 11.40Žíznivý svět
11.25Dva a půl chlapa amer. seriál
12.30Sama doma
13.10Elba stopami císaře
14.00Vše o vaření
13.50Divnopis - Jalubí
11.50Tescoma s chutí
14.15Okouzlení - sága
14.00Letecké katastrofy 12.00Polední televizní noviny
Tajemná srážka
Sportovní noviny, Počasí
15.05Michal Tučný
po 25 letech aneb
14.50Souboj vojevůdců 12.25Vražedná čísla Už nikdo neví
Buckner proti Ušidžimovi
krimiseriál
15.55Televizní legendy
15.40Generál Patton 13.25Odložené případy Krev a kuráž
krimiseriál
17.10Cestománie: Spojené
arabské emiráty 16.25Vesmír - Kosmické díry 14.20Dr. House Svět mužů
amer. seriál
17.10Pán času - Konec cesty seriál
17.40Černé ovce
15.20Ordinace v růžové
zahradě 2 - český seriál
17.55Události v regionech
18.15Moje rodina za okamžik a počasí
Poslední večeře - sitcom 16.35Dva a půl chlapa amer. seriál
18.00Události v regionech
18.45Berta a Ufo
18.25AZ-kvíz
18.55Nejextrémnější železniční 17.00 Odpolední Televizní
trať světa
noviny, Sportovní noviny,
18.55Události za okamžik
Počasí
a počasí
19.45Postřehy odjinud Benelux očima
19.00Události
17.25Mentalista Milana Fridricha
krimiseriál
19.50Branky, body, vteřiny
19.59Losování loterie
19.50Zprávy v českém
18.25Ulice - český seriál
Euromiliony
znakovém jazyce
19.30Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.00Vyprávěj - Taneční
20.00Poslední tajemství Třetí
říše - Hitlerova pravá
20.55Neobyčejné životy 20.20Ordinace v růžové
ruka
Jana Štěpánková
zahradě 2
21.49Losování Šťastných 10 20.55Letecké katastrofy 21.40Víkend
a Šance milion
Ničivá bouře
22.30Kriminálka Miami amer. seriál
21.50Černí andělé - Azyl
21.50Romeo, Julie a tma
22.45Kingová - Lori Gilbertová 23.25Sestřička Jackie - Znáte 23.25Zákon a pořádek: Útvar
slečnu Jonesovou?
pro zvláštní oběti 23.30MI5 V - seriál
krimiseriál
0.25AZ-kvíz
23.55Kasina francouzské
Riviéry
0.55Banánové rybičky
0.20Mentalista krimiseriál
1.20Zajímavosti z regionů
0.45Americké století očima
Olivera Stonea
1.45Dobré ráno
1.10Dr. House - amer. seriál
4.15Designtrend
1.45Bojovníci s klimatem - 1.55Novashopping
Ani pecka nazmar
4.30Bydlení je hra
3.05Ordinace v růžové
zahradě 2 - český seriál
4.55Hobby naší doby 1.55Osudové osmičky
letní speciál
2.25Ostrovy zapomenutého 4.05Ordinace v růžové
klidu - Litovelské
zahradě 2 - český seriál
5.20Sváteční slovo kněze
Pomoraví
a biologa Marka Orko
5.05Novashopping
Váchy
2.55Hranice dokořán - Rozmówki polsko-czeskie
5.30Události v regionech
3.20Tajemství železnic - S Cimrmanem do Kaprounu
3.45Schindlerova stodola
4.05Velmi blízká setkání
4.30Sabotáž
4.55Zapomenuté výpravy Let do Tokia
5.20Postřehy odjinud Benelux očima Milana
Fridricha
5.25Moje rodina - Poslední
večeře - sitcom
Prima
Nova Cinema
7.50Alf - komed. seriál
6.15Teleshopping
8.35M*A*S*H - seriál
6.35Superpes Krypto - seriál
9.30To je vražda, napsala - 7.00Méďa Béďa - seriál
krimiseriál
7.15Martial Law - Stav
ohrožení - krimiseriál
10.30Walker, Texas Ranger akční seriál
8.05Nemocnice Chicago
Hope - seriál
11.35Julie Lescautová - krimiseriál
9.00Mentalista - krimiseriál
13.30Wolffův revír - krimiseriál 9.50Vražedná čísla - seriál
14.30Doktor z hor:
10.40Zákon a pořádek: ZločinNové příběhy
né úmysly - krimiseriál
15.30Rizzoli & Isles: Vraždy na 11.25Odložené případy
pitevně - krimiseriál
12.15Teleshopping
16.25Návrat komisaře Rexe - 12.30Nemocnice Chicago
krimiseriál
Hope - seriál
17.30Odpolední zprávy
13.30Tajemství kruhu - seriál
18.00Prostřeno!
14.2590210: Nová generace seriál
18.55Zprávy FTV Prima
19.25Krimi zprávy
15.15Teleshopping
19.40Divácké zprávy
15.35Pouto mlčení - drama
19.55VIP zprávy
17.15Tajemství kruhu - seriál
20.15Svatby v Benátkách
18.10Martial Law - Stav
ohrožení - krimiseriál
21.30Očima Josefa Klímy
22.20Ano, šéfe!
19.0590210: Nová generace seriál
23.35Myšlenky zločince krimiseriál
20.00Katastrofa letu č. 19 film
0.35Spravedlnost v krvi
1.30Vraždy v Kitzbühelu 21.50Babel - film
2.25Doktor z hor:
0.35Zákon a pořádek: ZločinNové příběhy
né úmysly - krimiseriál
ČT Sport
8.45Světové jezdecké hry
2014 Francie
9.50MS 2014 Rusko
10.15MS 2014 Nizozemsko;
záznam
12.05Panorama
12.25Sportovní zprávy
12.50Finále ČP v hokejbalu
13.15Stříbrný tým z Chile
13.25inCycle
13.50Brno Open 2014
14.05Český skokový pohár
2014; záznam
14.50MS 2014 Nizozemsko
15.30S ČT sport na vrchol
15.45Světové jezdecké hry
2014 Francie
15.55Téma pro hosty ČT sport
16.25Red Bull Air Race 2014
Velká Británie
17.20Austrálie - Litva; přímý
přenos, basketbal
19.30ME U20 2014 Česko
20.00Archiv Z: ČSSR - Švédsko; záznam
21.55Vuelta 2014
22.25Sportovní zprávy
22.40Svět motorů
23.30MS 2014 Norsko;
záznam
TVP 1
5.20Telezakupy
5.55Info Poranek
8.00Wiadomości, pogoda
8.15Polityka przy kawie
9.05Nad rozlewiskiem... serial obyczajowy
10.05Ojciec Mateusz: Eksperyment - serial kryminalny
11.00Świat się kręci - widowisko publicystyczne
12.00Wiadomości
12.10Agrobiznes
12.35Przepis dnia - magazyn
12.45Wisła od ujścia Dunajca
do ujścia Narwi film dokumentalny
13.50Jaka to melodia?
14.25Moda na sukces - serial
15.00Wiadomości
15.15Pogoda
15.25Klan - telenowela
15.50Nad rozlewiskiem... serial obyczajowy
17.00Teleexpress
17.15Pogoda
17.25Jaka to melodia?
17.55Klan - telenowela
18.30Świat się kręci - widowisko publicystyczne
19.15Przepis dnia - magazyn
19.30Wiadomości
PRIMA ZOOM
Barrandov
Fanda
20.00Sport
20.05PZU Festiwal Biegowy 7:00Nespoutaná tvář And
5.55Zázračná planeta:
8.00Invaze
Krynica-Zdrój
Mocné síly Země
7:55Zapomenuté námořní
8.45Osudná hodina
20.10Pogoda
katastrofy
6.55Animáček
9.35Chelsea TV
8:55Katastrofální dovolené 8.30Červené růže - seriál
11.25HSV Handball-THW Kiel 20.20Druga wojna światowa.
Pierwszy dzień
9:55Úžasná letadla
9.35Vražedné pobřeží 13.10Teleshopping
21.25Raj dla par krimiseriál
10:50Bordelopolis: Města v
13.25Kobra 11
komedia USA
odpadcích
11.00Capri - romant. seriál
14.15Kobra 11
23.25Mistrz kierownicy ucieka
11:40Rodokmen člověka
12.05Jake a Tlusťoch 15.00Teleshopping
- film USA
krimiseriál
12:40Skutečný Ztracený svět
15.15Kobra 11
1.10Raj dla par 13:35Dědictví civilizací
13.10Columbo - krimiseriál
16.00Hvězdná brána:
komedia USA
Hluboký vesmír
14:35Starověký Egypt: Život a 15.15Pod bílými plachtami:
3.10Zdzisław Skwara:
smrt v Údolí králů
Koncert na rozloučenou - 16.50Teleshopping
Walczyłem na Starym
romant. film
15:45Přírodní vesmír
17.00Osudná hodina
Mieście - cykl doku16:45Přírodní mikrosvěty
17.15Kurňa, co to je? 17.55Invaze
mentalny
záb. pořad
17:20Přírodní mikrosvěty
18.40Kobra 11
3.20Świat się kręci 17:55Po stopách Marka Pola 18.30Naše zprávy
19.35Hvězdná brána:
widowisko publicystyHluboký vesmír
18:55Smrtící pochoutky
19.00Velkolepé století
czne
20:00Středověcí mrtví
20.10Presumpce viny 20.20Kriminálka New York
krimi film
21:05Léky: Od bylinek po
21.10Kriminálka New York
genovou terapii
22.20Bastardi
22.00Zachraň mě
22:10Ross Kemp: Gangy světa 23.00Týden v Ringu
22.45Milénium
23:10Zločinecká impéria
23.35Zákon a pořádek:
23.35Městečko South Park
Útvar pro zvláštní oběti - 0.05Fight Club News
0:05Neobyčejný levhart
krimiseriál
1:00Říše velbloudů
1.05Kriminálka New York
1:55Neviditelný vesmír
0.30Žoldáci - akční film
1.45Kriminálka New York
2:50Radioaktivní město
2.30Steven Seagal 2.25Zachraň mě
Muž zákona
3.05Městečko South Park
TVP 2
5.40M jak miłość - serial
6.35Służyli Bogu i Ojczyźnie
7.05M jak miłość - serial
8.00Pytanie na śniadanie
11.05Barwy szczęścia - serial
11.35Na dobre i na złe - serial
12.40Makłowicz w podróży:
Edynburg
13.15Boso przez świat:
Recykling - reportaż
13.45Ja to mam szczęście! - 14.25Marzenia Marcina
Dańca - pr. rozrywkowy
15.25Rodzinka.pl - serial
16.00Panorama Kraj, pogoda
16.30M jak miłość - serial
17.25Reporter Polski
18.00Panorama,
sport telegram, pogoda
18.50Jeden z dziesięciu
19.30Barwy szczęścia - serial
20.40M jak miłość - serial
21.35Kulisy serialu „M jak
miłość“
21.50Magazyn Ekspresu
Reporterów
22.50Portrety Wojenne:
Hellwig - cykl dok.
23.30Na dwa fronty komedia bryt.
POLSAT
Joj
6.00Dobré ráno
8.00Súdna sieň
9.00Súdna sieň
9.50Panelák
11.0018 kolies spravodlivosti I.
12.00Noviny o 12:00
13.30Kosti
14.30Life: Najbohatší policajt I.
15.25Nákupné maniačky Premiéra
16.25TOP STAR - Premiéra
17.00Noviny o 17:00
17.55Súdna sieň - premiéra
19.00Krimi
19.30Veľké noviny TV Joj
20.15Šport
20.30Najlepšie počasie
20.30Panelák - premiéra
21.40Vtierka Castle - Premiéra
22.40Finder: Šiesty zmysel Premiéra
23.40Life: Najbohatší policajt I.
0.40Ochrana svedkov Premiéra
1.35C.S.I.: Kriminálka Miami
3.10Krimi
3.30Finder: Šiesty zmysel
4.10Vtierka Castle
4.55Krimi
5.20Veľké noviny TV Joj
Markíza
5.00Wstawaj! Gramy!
6.00Teleráno
6.00Nowy dzień z Polsat News 8.30Búrlivé víno - rod. seriál
8.00Pielęgniarki - serial
9.40Druhý dych - seriál
9.00Malanowski i partnerzy 10.50Bez stopy - krimiseriál
10.00Dzień, który zmienił
12.50Farma - začíname
moje życie - serial
13.50Farma - deň prvý
11.00Dlaczego ja? - serial
15.05Kurz sebaovládania Sitkom
12.00Pielęgniarki - serial
13.00Trudne sprawy - serial 15.35Dva a pol chlapa sitkom
14.00Pierwsza miłość - serial
14.45Dzień, który zmienił
16.00Myšlienky vraha moje życie - serial
krimiseriál
15.50Wydarzenia,
17.00Prvé Televízne noviny
prognoza pogody
17.25Reflex
16.15Interwencja - magazyn 17.50Chlapi neplačú - seriál
16.30Malanowski i partnerzy 19.00Televízne noviny
17.00Dlaczego ja? - serial
20.00Športové noviny
18.00Pierwsza miłość - serial 20.15Počasie
18.50Wydarzenia, sport,
20.30Búrlivé víno - rod. seriál
prognoza pogody
21.40Farma - deň druhý
19.30Świat według Kiepskich 23.00Dva a pol chlapa sitkom
20.10Transporter - film fr.-amer.
22.00W dolinie Elah 23.25Kurz sebaovládania dramat USA
Sitkom
0.35Doktor T. i kobiety - ko- 24.00Myšlienky vraha - krimimediodramat niem.-amer.
seriál
3.00Tajemnice losu
0.55Bez stopy - krimiseriál
Tajenka minulé křížovky: (Konfucius) Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno ve druhém. 
Výhercem je Jiří Kukučka, Květinová ul., Třinec. Výhru je nutno vyzvednout do 2 týdnů od zveřejnění. Rozluštění zasílejte do pondělí do 8.00 hod. na adresu redakce, nebo e-mailem: [email protected]
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
S b l a h o př á n í m – Z ż yc z e n i a m i
STŘEDA 27. 8.
SOBOTA 30. 8.
PONDĚLÍ 1. 9.
Otakar, Angel, Cezary,
Monika, Gerhard,
Józef, Małgorzata,
Teodor
Vladěna, Alexandr,
Blažislav, Felix,
Małgorzata, Tekla, Róża,
Szczęsny, Benon,
Gaudencja, Miron,
Rebeka
Linda, Samuel, Bolek,
Jiljí, Idík, Idzi, Bronisław,
Augustyn, Bronisz,
Wiktor, Anna
NEDĚLE 31. 8.
Adéla, Adléta, Justus,
Absolon, Axel,
Jachým, Štěpán,
Julian, Stefan, Bohdan,
Iza, Czesław, Eliza,
Henryk, Tobiasz,
Wilhelm
ČTVRTEK 28. 8.
Augustýn, Alena,
Vyšebor, Adelajda,
Adelina, Patrycja,
Jadwiga, Aleksander,
Aleksy, Sobiesław,
Wiwiana
Pavlína, Miloň,
Rajmund, Tuhan,
Paulina, Bohdan,
Izabela, Ramona,
Świętosława
ÚTERÝ 2. 9.
S p o l eč e n sk á r u b r ik a , služb a č t e n á řů m
Na Písečné
se slavilo
Horoskop
Panna 24. 8. – 23. 9.
Zřejmě vám bude někdo
chtít vzít ovace za vámi vykonanou práci. Pamatujte, je třeba mluvit k lidem, ne
jen na lidi. Najděte si čas na kontrolu dokumentů a dejte si je do pořádku.
Váhy 24. 9. – 23. 10.
Nenakládejte si toho příliš.
Zaměřte se na záležitosti, které měly být
hotové už včera. Nedopusťte, aby vám
děti bránily v dělání toho, co máte rádi.
Pozor si dávejte na to, co jíte.
Štír 24. 10. – 22. 11.
Budete mít dostatek energie, abyste zvládli hektický týden. Někdo vám zřejmě bude chtít dokázat, že
se mýlíte. Váš intelektuální šarm okouzlí
ostatní. Pozor na přílišné utrácení.
PÁTEK 29. 8.
Evelína, Jan,
Spytimír, Sabina,
Beata, Flora, Kandyd,
Racibór
Blahopřání
Blahopřejeme – Gratulujemy
Adéla, Adléta (2. září): Jméno je germánského
původu a vzniklo zkrácením z Adelheid, což znamená
„bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a mravů“.
Dne 28. srpna 2013
poprvé prozářila náš svět svým úsměvem
slečna
Dny obce Písečná pobavily malé návštěvníky.
Foto: Obec Písečná (3)
G r at u l a c j e
Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Investice nejspíš nebudou
tak výnosné, jak jste si mysleli. Jděte za
svými cíli a nebojte se požádat o pomoc.
Při pomáhání jiným buďte obezřetní. Pochybná setkání raději zrušte.
Dne 31. srpna
oslaví významné životní jubileum 75 let paní
Herta Sztefková,
bývalá pracovnice Třineckých železáren.
Vše nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví,
štěstí a spokojenost do dalších let
ze srdce přejí
dcery Lenka a Jarmila s rodinou.
Placků se ujali chlapi. Foto: ikz
Já na bráchu, brácha na mě.
Ryby 21. 2. – 20. 3.
Nedělejte ukvapené závěry
týkající se vašeho milostného partnera.
Nenechte se ostatními zastrašit k souhlasu. Dopředu si vše dobře promyslete. Zavolejte někomu, koho jste dlouho
neviděli.
Dnia 31 sierpnia
obchodzi zacny jubileusz życiowy –
95. rocznicę urodzin, pan
Beran 21. 3. – 20. 4.
Dobře si zorganizujte den,
abyste vše stihli. Nebojte se udělat něco
ve vlastním zájmu. Nepřetěžujte se zbytečným stresem. Neváhejte a naplánujte
něco zvláštního jen pro dva.
inż. Tadeusz Gojniczek
z Czeskiego Cieszyna,
były pracownik działu rozwoju technicznego
Huty Trzynieckiej.
Z tej okazji dużo zdrowia, energii,
optymizmu i pogody ducha
życzą żona, syn i córka z rodzinami.
Býk 21. 4. – 20. 5.
Své pocity mějte pod kontrolou. Doma zřejmě nebudete tak
oblíbení jako ve společnosti, tam totiž
můžete zazářit. Nevyhýbejte se řešení
problémů a postavte se jim bez odkladu
čelem.
A přijeli i poníci. Na Písečné to prostě o víkendu žilo.
Osm i sm ě r k a
Střelec 23. 11. – 21. 12.
Změna, která vás čeká v
rámci bydlení, bude pro vás zřejmě zpočátku obtížná. Snadno se vám ale bude
komunikovat s institucemi. Snažte se vyhnout pracím, při kterých hrozí zranění.
Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Pokuste se dozvědět něco
o situaci ostatních. Vůči kolegům a nadřízenému se zřejmě nebudete cítit jistě.
Je třeba si sednout a prodiskutovat budoucí plány. Snadno se vám bude učit a
vyniknete.
Luisa Hasáková
z Prahy-Záběhlic.
K prvním narozeninám přejeme naší Luisince
zdravíčko, samé šťastné krůčky a kroky,
spojené se spoustou radostí při objevování světa,
a aby její úsměv uměl vždycky rozhánět
všechny mráčky.
Praujec Eda, babuška Aluška a děda Mirek
Blahopřání
15
Šachy
Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Pokuste se stihnout udělat maximum. Pozor si dejte na to, co
vypadá až moc dobře. Investice zřejmě
nebudou až tak výhodné, jak jste si mysleli. Děti k vám zřejmě nebudou zcela
upřímné.
sudoku
Rak 22. 6. – 22. 7.
Dařit by se vám mělo na
pracovní cestě. Vyhněte se roznášení
pomluv. Do úprav domácnosti zapojte
celou rodinu. Pozor na přehánění, dostanete se tak jen do konfliktu s milovanými.
Tajenka: vyhynulý evropský lichokopytník (Equus
caballus). Legenda: beseda, Evka, heroin, Irma, kapie, kril, kuka, kypřič, lýka, piloty, pometla, rema, sloh,
(pw)
šero, šlehač, teplo, tisy.
Černý vyhraje. Opět příběh na téma: „Nepřátel se
(jsl)
nelekejte, na množství nehleďte!“.
Dnešní sudoku patří ke snadným. Ř e š e n í v š e c h z a d á n í n a s t r a n ě 17.
(JT)
Lev 23. 7. – 23. 8.
Ostatní můžete okouzlit
svým šarmem a přirozeností. Pokud
chcete v práci oslnit ostatní, nezahálejte. Jestliže chcete něco zjistit, měli byste
více pátrat. Dopřejte si den pořádného
(DaR)
odpočinku.
16
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Rodinná kronika / Kronika rodzinna

poděkování

Děkujeme všem příbuzným,
sousedům, přátelům a známým
za účast při posledním rozloučení
s naší drahou manželkou
a maminkou, paní
Bronislavou Sikorovou
z Třince,
která zemřela 11. srpna 2014
ve věku 76 let. Manžel Stanislav
a dcery Vlasta a Katka.

vzpomínk a
Dne 26. srpna jsme si připomněli
7. výročí, kdy nás navždy opustila
naše drahá
Nikola Latioková
z Třince.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Dne 19. srpna jsme si připomněli
11. smutné výročí úmrtí pana
Karla Bojka
z Milíkova.
Vzpomínají manželka, synové Petr
a Jan, maminka a celá rodina.
wspomnienie
wspomnienie

Dnia 23 sierpnia minęła
pierwsza smutna rocznica śmierci
naszego Drogiego
śp. Tadeusza Kincla
z Ropicy. O chwilę wspomnień
proszą żona oraz syn z rodziną.
vzpomínk a

Dzisiaj, 27 sierpnia,
obchodziłby 85 lat
śp. Paweł Turoń
z Trzyńca. Zaś 16 czerwca
minęło 12 lat od Jego śmierci.
Z szacunkiem i miłością wspominają
żona i córki z rodzinami.

wspomnienie

„W tej ziemi wyrosłem, ta ziemia
mnie karmiła, tej ziemi służyłem,
w tej ziemi odpoczywam“.
Dziś, 27 sierpnia, mija
20. rocznica śmierci
śp. Józefa Ćmiela
z Piosku. Z szacunkiem i miłością
wspominają żona Bronisława,
córki i synowie z rodzinami.

wspomnienie

vzpomínk a

Dne 26. srpna jsme si připomněli
10 let od úmrtí paní
Herminy Žufajové
z Třince.
S úctou a láskou vzpomínají
syn a dcera s rodinami.
Dziś, 27 sierpnia, mija
10. rocznica, kiedy odeszła na zawsze
śp. Helena Kowalczykowa
z Trzyńca. Z szacunkiem i miłością
wspominają synowie Wiesław
i Czesław z rodzinami.

vzpomínk a
vzpomínk a

Dne 28. srpna
si připomeneme 17. výročí úmrtí
Roberta Pindura
z Návsí.
S láskou a úctou
vzpomínají rodiče
a bratr s rodinou.
vzpomínk a
vzpomínk a

Dne 30. srpna
uplyne již 5 let,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka
Alenka Mikulíková
z Třince.
S láskou vzpomíná
syn Petr s rodinou.

wspomnienie
vzpomínk a

Dne 31. srpna si připomeneme
20. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan
Jiří Gomola
z Návsí.
S láskou vzpomínají manželka Anna,
dcery Jiřina, Věra a syn Jaroslav
s rodinami.
vzpomínk a


„Czas szybko mija, lecz pamięć
w naszych sercach pozostaje...“
Dnia 30 sierpnia minie
2. rocznica zgonu
naszego Kochanego
śp. Jana Kasztury
z Trzyńca. Dnia 4 września
obchodziłby 77 lat. Z miłością
i szacunkiem wspominają
żona, córka i syn z rodzinami.

vzpomínk a
Dne 1. září
by se dožil 100 let
náš milovaný tatínek, tchán,
dědeček a pradědeček, pan
Matúš Grochal.
S láskou a úctou
vzpomíná syn Karel s rodinou.

vzpomínk a


Kdo lásku a dobro rozdával,
nezemřel, žije v našich srdcích dál.
Měla jsi ráda život a chtěla jsi žít.
Přišla zlá nemoc
a Ty jsi musela odejít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
Dne 29. srpna si připomeneme
5. smutné výročí, kdy nás
navždy opustila paní
Jarmila Leličová
z Oldřichovic. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Jaroslav, dcery Simona
a Šárka s rodinami, syn Lukáš,
maminka a celá rodina.

vzpomínk a
wspomnienie
Dne 1. září si připomeneme
15. smutné výročí,
kdy navždy utichlo dobré srdce
našeho drahého
Fredka Turka
z Mostů u Jablunkova.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče,
sestra Ivanka s rodinou, bratr Patrik
a další příbuzní.
Všem, kteří tichou vzpomínkou
uctí jeho památku, děkujeme.


vzpomínk a

vzpomínk a


Dne 29. srpna uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil náš drahý, pan
Jan Bocek
z Třince-Sosny.
S láskou vzpomínají manželka
a synové Tomáš a Luboš
s rodinami.

Dne 30. srpna uplynou 4 roky,
kdy nás náhle opustila naše drahá
a milovaná maminka a babička, paní
Marie Majtnerová.
S láskou a úctou
vzpomínají synové Miloš a Marcel
s rodinami.

Dne 30. srpna si připomeneme
20 let, kdy nás opustil manžel,
tatínek, tchán, dědeček
a pradědeček, pan
Josef Lipowski
z Radvanova.
Vzpomínají manželka, dcera Hana
s manželem, vnučka Monika
a vnuk Roman s rodinami.

vzpomínk a
Dnia 29 sierpnia
minie 41. rocznica zgonu
naszego Kochanego
śp. Władysława Haratyka
z Nawsia.
Z szacunkiem i miłością
wspominają synowie z rodzinami.
I když nejsi mezi námi,
v srdcích žiješ stále s námi.
Dne 2. září si připomeneme 10 let,
kdy nás navždy opustil pan
Jan Chodura.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

wspomnienie



Dnes, 27. srpna, si připomínáme
11. výročí úmrtí paní
Evy Sikorové
z Vendryně.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.



A vzpomínky zůstávají...
Dne 24. srpna uplynulo 100 let
od narození našeho drahého, pana
Leopolda Morcinka,
bývalého vedoucího
zubního laboranta ZÚNZ Třinec.
Dne 19. listopadu
si připomeneme 33. výročí
jeho úmrtí. S láskou v srdci
vzpomínají dcera a syn s rodinami.





wspomnienie

Dne 28. srpna si připomeneme
nedožitých 75 let pana
Miroslava Gavendy.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za všechny příbuzné
přítelkyně Helena.

Dne 26. srpna uplynul 1 rok,
kdy nás navždy opustil pan
Milan Kantor
z Třince. S láskou a úctou vzpomínají
manželka, synové s rodinami
a bratři s rodinami.

vzpomínk a


Dnia 20 sierpnia minęła 20. rocznica
śmierci naszej Drogiej Mamy,
Teściowej, Babci i Prababci
śp. Heleny Kojeckiej
z Trzyńca.
Z miłością i szacunkiem
wspomina najbliższa rodzina.

vzpomínk a

Jen ten, kdo s Tebou žil,
ví, co nenávratně ztratil.

I když nejsi mezi námi,
v srdcích žiješ stále s námi.


Osud nikdy nevrátí, co vzal,
odešla jsi tehdy,
kdy to nikdo nečekal.


vzpomínk a
Dne 31. srpna si připomeneme
5. výročí úmrtí pana
Jana Rašky
z Vendryně.
S úctou a láskou
vzpomínají manželka Jiřina,
syn Vít a dcera Iva s rodinami.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Dnia 4 września przypomnimy sobie
1. bolesną rocznicę śmierci
naszej Mamy
śp. Elżbiety Gielowej
z Lesznej Dolnej, byłej pracownicy
działu obróbki mechanicznej HT.
Dnia 21 sierpnia obchodziłby
86. urodziny nasz Ojciec
śp. Karol Giel,
były pracownik
warsztatów mechanicznych HT.
Zmarł przed 11 laty.
Z szacunkiem wspominają
córka Lidia i syn Karol z rodzinami.
Oznámení do rodinné kroniky přijímáme vždy do pondělí 10 hodin.
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Oblíbené programy
pro maminky i děti
Region Preventivní programy
pro těhotné ženy a maminky, jejich miminka a příspěvek umožňující přítomnost otce u porodu
patří mezi nejoblíbenější benefity pojištěnců České průmyslové
zdravotní pojišťovny. Za prvních
sedm měsíců letošního roku si
příspěvek z jednoho nebo více
těchto programů vybralo 15 169
lidí pojištěných u ČPZP. Celková
částka, kterou ČPZP zatím letos
na programy zpříjemňující období spojené s narozením dítěte, vynaložila, přesáhla šest a tři čtvrtě
milionu korun.
Nastávající maminky, pojištěné
u třetí největší zdravotní pojišťovny v ČR, čerpají program Manažerka mateřství. Budoucí matky
jej využívají na nadstandardní vyšetření nebo péči u poskytovatelů
zdravotnických služeb spojenou s
těhotenstvím, nehrazenou nebo
částečně hrazenou z všeobecného
zdravotního pojištění. Jde například o prvotrimestrální screening
(možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening
Downova syndromu, kombinovaný test), dále na úhradu epidurální analgezie (v případech, kdy
není aplikován z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)
či na kurzy pro těhotné, plavání
pro těhotné, masáže těhotných
n í, , ,o. sm i sm ě r k y
, , , , ,Ř
, , ,e, ,š
, ,e
sloh,
17
Služba čtenářům, inzerce
Pr áv n í k r a d í
Omezení svéprávnosti
a psychoprofylaktickou přípravu
těhotných k porodu.
„Program Manažerka mateřství patří dlouhodobě k nejoblíbenějším preventivním programům
v naší pojišťovně. Za prvních sedm
letošních měsíců se manažerkami
mateřství stalo téměř 4200 našich
pojištěnek. ČPZP mezi ně rozdělila již téměř čtyři miliony korun,“
upřesnil vedoucí programů Radim
Krčmář.
K Manažerce mateřství má blízko preventivní program Miminko,
který myslí na děti narozené v
průběhu roku 2013 a 2014. Nabízí
příspěvek na pohybové aktivity
dětí, nákup vitaminů, potravinových doplňků a kosmetiky pro
děti. Letos jej využilo 3200 rodičů.
Balíček pro novorozence, který
ČPZP poskytuje svým nově narozeným pojištěncům v rámci preventivních programů zdarma, si
ve stejném období vyzvedlo 7553
rodičů. Celková hodnota těchto
balíčků přesáhla 1,3 milionu korun.
Pro muže, kteří si nechtějí nechat ujít příchod svého potomka
na svět, připravila ČPZP v letošním roce speciální program Otec
u porodu. Od ledna do konce července ho využilo 219 tatínků a
ČPZP na něj vynaložila bezmála
97 tisíc korun. (th)
Mgr. Nikol Byrtus, Mgr. Lenka Lyžbicka
Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři
Jak bylo řečeno minule, dnes již nelze člověka svéprávnosti zbavit
úplně, jak tomu bylo doposud, ale je možné ji pouze omezit.
K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se
omezení týká. Při omezení musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah a
stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. Omezit
svéprávnost člověka lze jen tehdy, pokud by mu jinak hrozila závažná
újma a vzhledem k jeho zájmům nestačí mírnější a méně omezující
opatření (jako např. využití institutu nápomoci při rozhodování či institutu zastoupení členem domácnosti – o kterých bude řeč příště).
O omezení svéprávnosti může rozhodnout pouze soud, a to buď na
základě návrhu člověka, kterého se omezení bude týkat, nebo podnětu jiné osoby, přičemž se musí pokusit zjistit názor člověka, kterému
má být svéprávnost omezena. Omezení lze provést v rozsahu, v jakém
není člověk, pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen
právně jednat, kdy tento rozsah musí být soudem přesně specifikován.
Soud určí, ve kterých věcech člověk nemůže jednat sám, ale pouze
v zastoupení opatrovníka (např. podepisování kupních smluv, kdy
kupní cena přesahuje částku 10.000, – Kč, apod.), a to buď na dobu
nutnou pro jejich vyřízení (v případě konkrétních jednání – např. podpis konkrétní smlouvy) nebo jinak určenou dobu, nejdéle však lze svéprávnost omezit na 3 roky. Po uplynutí této doby se člověku vrátí plná
svéprávnost. V případě, že podmínky pro omezení trvají i po uplynutí
3 let, lze podat nový návrh či podnět k soudu, který o omezení bude
opět rozhodovat. Není již tedy možné ani osoby se silným postižením
zcela zbavit svéprávnosti bez časového omezení, což může být velký
problém a příbuzní by na to měli myslet a včas podat k soudu podnět
k novému projednání omezení svéprávnosti osoby.
V rozhodnutí o omezení svéprávnosti soud jmenuje dotčenému člověku opatrovníka, kdy při jeho výběru přihlédne k přáním a potřebě
tohoto člověka (nejčastěji se opatrovníkem ustanoví někdo z blízké rodiny člověka). Každodenní běžné věci si však může člověk omezený ve
svéprávnosti obstarat sám.
Pokud jedná člověk samostatně, ačkoli v této věci měl jednat opatrovník, bude toto jednání prohlášeno za neplatné pouze v případě,
pokud by mu mohlo způsobit újmu. Takovéto jednání může opatrovník dodatečně schválit, např. tím, že dodatečně připojí svůj podpis ke
smlouvě.
Lidé, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům do 31. 12.
2013, jsou automaticky od 1. 1. 2014 pouze omezeni ve svéprávnosti.
Je potřeba si dát pozor, že i u těchto osob, u kterých byla omezena způsobilost k právním úkonům před 1. 1. 2014, plyne od 1. 1. 2014 lhůta tří
let, po jejichž uplynutí opět nabydou plnou svéprávnost.
Řešení sudoku
Numery loterii dożynkowej w Gutach 24. 8. 2014
1308, 2253, 2318, 1735, 1435, 1235, 454, 2092, 348, 2506, 430, 18,
185, 406, 1780, 339, 1385, 1383, 1890, 2324, 526, 1281, 1907, 607,
1360, 1530, 2355, 112, 766, 665, 1637, 165, 726, 667, 577, 2381,
2073, 1002, 1010, 1354, 2469, 506, 2266, 528, 516, 2279, 1445.
Nagrody można podjąć do 19. 9. 2014 u: p. J. Kalety, tel. 737 479
880, p. F. Kaletowej, tel. 739 182 180.
Ř e š e n í ŠACHO V É ÚLOHY
1 ... Sg1+! (nebo 1 ... Jg4+! 2. hxg4 Sg1+!) 2. Dxg1 Jg4+ 3. hxg4 Dh6+
4. Sh4 Dxh4#
Do b ré r a dy
Jakou půjčku zvolit?
Kvalifikační a personální
agentura (KaPA), Moraviatel a.s.
Naše seriálové rodiny jsme opustili ve chvíli, kdy se rozhodly svou
svízelnou finanční situaci řešit
pomocí úvěru. Znalí si půjčili peníze u banky, zvolili úvěr u tzv.
bankovní instituce. To Netušilovi
se obrátili na tzv. nebankovní instituce. Jaký je v tom rozdíl?
Než od bankovní instituce dostaneme úvěr, banka si nás náležitě „proklepne“. Chce znát naše
pravidelné příjmy, prověří si nás v
různých registrech, zda náhodou
někde nedlužíme či třeba někomu
neručíme. Banka posuzuje tzv.
bonitu žadatele o úvěr. Je-li žadatel bonitní, úvěr mu je schválen
a peníze putují na jeho účet. Ale
není to tak rychle. Pokud banka
uzná, že bonita žadatele je nízká,
peníze nepůjčí a navíc informace
o tom, že dotyčnému nebyl poskytnut úvěr, se bude šířit do dalších bank.
U nebankovních institucí je
to jinak. Je to rychlejší, je to bez
zbytečných průtahů, je to prostě hned. Posuzováním toho, zda
bude mít dotyčný na splátku, se
tyto instituce zpravidla nezdržují. Peníze půjčí a je to.
POZOR! Existují nebankovní
instituce, které se zaměřují na
půjčování peněz lidem, u kterých
vědí (tuší), že nebudou mít na
splátky. Proč? Protože náš právní
systém umožňuje exekuci některých sociálních dávek! Na druhou
stranu nutno dodat, že existují
také solidní a seriózní nebankovní instituce (ne všude z nás chtějí
sedřít kůži).
A co všechno je nám nabízeno
a jaký finanční produkt vybrat?
Můžeme si pořídit například spotřebitelský úvěr. Ten je účelový a
neúčelový. Účelový úvěr znamená,
že bance sdělíme, jak s penězi naložíme neboli co si za ně chceme
koupit. Výhodou spotřebitelských
úvěrů je nižší úrok. U neúčelového úvěru můžeme peníze použít
na cokoliv. Úrok je ale vyšší, jelikož i riziko banky je větší. Úroky
spotřebních úvěrů se pohybují od
9 do 25 %, se splatností od 1 roku
do 8 let.
Chceme-li si pořídit bydlení
(nový dům, byt či se vrhnout na
rekonstrukci), můžeme využít
speciálního finančního produktu,
a tím je hypotéka. Úroky se pohybují od 3 do 8 % se splatností od 5
do 30 let. Doba splatnosti se může
zkracovat či prodlužovat, zpravidla ale banka požaduje, aby se
nesplácelo déle než do 65 let věku
toho, kdo si hypotéku pořídil.
Dalším možným finančním
produktem je kreditní karta. Ale
tady pozor! „Kreditka“ je dobrým
sluhou, ale špatným pánem. Každá kreditní karta má tzv. bezúročné období. Co to znamená?
Pokud splatíme to, co jsme si půjčili právě v bezúročném období,
půjčujeme si v podstatě zadarmo.
Ale běda, když toto období „prošvihneme“! To jsme si pak půjčili, promiňte ten výraz, zatraceně
draho! A ještě jedno upozornění –
na kreditku nevybírejte hotovost.
To se pak budete divit, jaký poplatek za to zaplatíte – klidně i 250
korun. Drahý výběr, nemyslíte?
Kreditka nechť slouží na drobné
nákupy, platby na čerpacích stanicích, v restauracích. Prostě plaťte
kartou malé částky a v bezúročném období je pak nezapomeňte
hned vrátit! K tomu je totiž tento
produkt určen. Rezerva na drobné výdaje.
Pojďme se podívat ještě na jeden produkt. Je jím kontokorent.
Je to něco jako kreditní karta, ale
tady není žádné bezúročné období, žádné půjčování peněz zadarmo. Kontokorent se pojí s běžným
účtem a je to lidově řečeno možnost „jít do mínusu“. To, jak moc,
většinou záleží na výši našeho příjmu, který nám každý měsíc putuje na účet. Pokud se ocitneme
v „mínusu“, peníze jsou úročeny
hned, vždy ta aktuální vyčerpaná
výše. Když nám pak na účet dorazí naše výplata, tak nejdříve se
vyrovná náš dluh a teprve co zbyde, je naše. Problém je, když jdeme do „mínusu“ příliš, to pak ta
naše výplata stačí jen na pokrytí
kontokorentu a my stojíme před
otázkou, z čeho budeme tento
měsíc žít? Zase do „mínusu“? To
ale není dobré řešení.
Kontokorent ano, ale stejně
jako u kreditní karty na drobné
nákupy pro případ „nouze“. A na
co si dát u obojího nejvíc pozor?
Inu, sami na sebe, přátelé.
18
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Inzerce
CENÍK
inzerce v Třineckém hutníku a závodním rozhlase TŽ
Auto – moto
Koupím auto Lada-Škoda a jiné do r. 1990 v
pův. stavu od 1. majitele. Tel. 776 812 521.
Koupím starý motocykl, moped, pionýr,
mustang, babettu. Tel. 776 812 521.
Koupím pionýr, moped Stadion nebo Jawu
250, 350, kývačku, ČZ 175 apod. Tel. 605
482 445.
MOTO-MIRO – motocyklový pneuservis,
motoshop, skladem široký sortiment dílů,
doplňků a příslušenství pro motocykly, oblečení, přilby a vybavení pro motorkáře. Tel.
558 746 704, 558 746 831, 602 746 909. kpt.
Jaroše 27, Č. Těšín, www.motomiro.cz
Výkup aut a přívěsných vozíků, autovraků, i
na LPG platba hotově. T. 777 333 973 T. 608
877 026, WWW.VYKUPAUT.EU
Koupě
Starož., nábytek, hud. nástr., hodiny atd.
608 854 807.
Koupím stroj na vyorávání brambor. Tel. 605
802 449.
Prodej
Prodám velmi zachovalou koženou sedací
soupr. z masivu (gauč + 2 křesla). Č. T., tel.
731 779 683.
Prodám kombinovanou chladničku Fagor
FC-48 XLAM (nefunkční elektronika), skla
na skleník 45x141 cm, postel s úl. prostorem
140x200 cm. Tel. 604 813 140, sikope@
seznam.cz
Prodám betonové pražce, 37 ks. Cena za kus
40 Kč. Kontakt: 777 11 40 81.
Prodám fošny 50 mm, 3 roky sušené, cca
2,20 dlouhé. Cena 12 000 Kč/m³. Tel. 605
55 89 33.
Prodám přes půl kubíku kvalitně vysušeného jasanového dřeva, cena dohodou a cca
5 m² dřevěných parket. Tel. 608 460 972.
Prodám domácí sadbový český česnek paličák, ručně sázený, čištěný. Odrůda Dukát 180
Kč/kg, Havran 200 Kč/kg. Tel. 739 232 867.
Prodám pšenici a oves. Tel. 776 575 211.
PLETIVO – TŘINEC
český výrobce
Prodejní sklad – Oldřichovice
www.pletivo-trinec.cz
T. 725 944 049. Dovoz zajištěn.
PLETIVO – Ploty
dovoz zdarma
www.pletivo.3nec.eu
Tel. 724 062 293
728 844 109
Prodám štípací rotační klín – kužel – trn na
palivové dříví k výrobě štípačky. 604 644
740.
Pletivo PVC+ZN, prodej celého
sortimentu sloupky, vzpěry,
příslušenství.Česká výroba.
DOPRAVA ZDARMA,
www.saro.cz, tel. 603 783 554.
Prodám sekeru Fiskars, větší, p. c. 1600,
nyní 1100 Kč. Tel. 604 315 918.
Nejlevnější palubky, plotovky atd. Tel. 739
423 343.
Prodám nápravy z Robura 4x4, převodovku
z V3S, vlečku 1x2,3 m, 3 ks brány, koňský
pluh obracák, vložené válce na Zetor 50
Super. Tel. 723 890 165.
Prodám 4 ks motorové zástrčky na kabel
25 amp. černé, oválné, kývačku pumpu na
studnu K5, čerpadlo s motorem k Darlingu,
20 m kabelu na cirkulárku. 602 930 151.
Prodám vykrmená prasata. Tel. 0048 606
761 453, 0048 338 529 566.
Objedn.+prodej jat. prasat, prasat na
dokrm. a selat, drůbež+pečivo. 739 760
753.
Prodám 4měs. beránka Suffolk, 1500 Kč.
606 775 012.
Prodám – pronajmu pěkný dr. byt 4+1 v
Č. Těšíně. Plovoucí podlahy, zaskl. lodžie,
kuchyně na míru, vestavěné skříně... Cena
dohodou. Tel. 731 779 683.
Domy – byty – chaty
Koupím rodinný dům nebo pozemek v okolí
Jablunkova. Tel. 731 931 419.
Koupím rodinný dům nebo pozemek, popř.
chatu. Stav nerozhoduje. Peníze mám v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel. 702 679 695.
Prodám dr. byt v Třinci u Slovanu 2+1, cena
550 000 Kč. Nutno vidět. Tel. 602 588 456.
Pronajmu byt 2+1 v Jablunkově, ul. Bezručova, nezařízený, plocha 58 m². Tel. 605
159 200.
Pronajmeme byt 4+1, 90 m² v Třinci-Lyžbicích (Slovan), po rekonstrukci, nájemné 7900
Kč. Info na tel. 558 339 900.
Hledám spolubydlící do 4+1 v rodinném
domku. Maminka s 10letou dcerou, nebo
pronajmu 2+1, 3+1 nebo 4+1 v Konské. Tel.
608 430 350.
Pronájem bytu 3+1 v Českém Těšíně, nájem
7500 Kč. Kauce 10 000 Kč. Tel. 739 684 285.
Pronajmu byt 3+1 v Třinci na Terase. Tel.
604 315 918.
Pronajmu byty na ul. 1. máje v Třinci: 2+kk
55 a 56 m². Tel. 604 813 140, sikope@
seznam.cz
Vyměním městský byt 1+1 za větší 2+1. 732
901 275.
Prodám pěknou podsklepenou chatku v
Dolním Žukově. Cena 240 tis. Kč. Tel. 737
532 083.
Garáže – pozemky
Prodám 2 parcely po 19,3 arů v Třinci-Podlesí. Tel. 777 865 785.
Prodám zahradu v osadě pod Sosnou. Cena
dle dohody. Tel. 558 988 103.
Prodám RD v Dolní Líštné. RK nevolat. 737
11 35 30.
Různé
Prodám letošní seno – malé balíky, suché,
kvalitní. Cena 25 Kč/kus. Tel. 725 257 105.
Prodám rodinný dům 4+1 v Návsí. Tel. 606
731 005.
Přenechám hrobové místo v Oldřichovicích.
Tel. 737 308 592 po 19. hod.
Prodám domácí brambory k běžné spotřebě,
od září i k zimnímu uskladnění. Tel. 604 192
023.
Prodám byt 2+1 v osob. vlastnictví v Třinci-Terase, nízké měsíční náklady. Tel. 736 161
791.
Email: [email protected]
Prodám letošní kamerunské beránky, vhodné k chovu i na maso. 604 658 188.
Plošná NZERCE ................................................................................................... Ceny bez DPH
1 milimetr sloupce (šířka 49 mm) . ..................................................................................... 13,- Kč
Inzerát Ucho (70 mm x 36 mm) na str. 1 vedle hlavičky ............................................... 2 000,- Kč
Zvýhodněná cena inzerátu na celou stranu (265 mm x 376 mm) . ............................. 22 000,- Kč
Zvýhodněná cena inzerátu na polovinu strany (265 mm x 186 mm) . ........................ 11 000,- Kč
Základní členění stránek TH je do pěti sloupců (každý o šířce 49 mm). Šířka inzerátu je omezena
počtem novinových sloupců, mezery mezi sloupci (5 mm) nejsou do ceny započítávány. (Pro
upřesnění: šířka: 1 sloupec = 49 mm, 2 sloupce = 103 mm, 3 sloupce = 157 mm, 4 sloupce =
211 mm, 5 sloupců = 265 mm.)
Speciální a neměnný rozměr má inzerát Ucho na 1. straně u titulu Hutník.
Ceny plošné inzerce se vztahují i na komerční články a rovněž na podnikatelskou řádkovou
inzerci v rastru, negativu nebo orámovanou na žádost zadavatele.
Konečnou cenou plošné a podnikatelské řádkové inzerce zveřejněné v Třineckém hutníku je
cena se započtením přirážek a slev, ke které bude připočtena DPH v souladu s platným právním
předpisem.
VKLÁDANÁ REKLAMA .......................................................................................... Ceny bez DPH
Strojové vkládání – formát A5, A 4, minimální hmotnost 10 g ..................................... 0,90 Kč/ks
Ruční vkládání ............................................................................................................... 1,90 Kč/ks
KREATIVNÍ NÁLEPKA – CoverSticker ............................................................... Ceny bez DPH
Jednostranně potištěná etiketa ..................................................................................... 1,70 Kč/ks
Oboustranně potištěná etiketa . .................................................................................... 1,80 Kč/ks
INZERCE ŘÁDKOVÁ – základní cena
Podnikatelská: kuponový řádek (30 znaků, vč. mezer) i započatý
.............................................................................................................................. 23,- Kč bez DPH
Občanská: kuponový řádek (30 znaků, vč. mezer) i započatý
............................................................................................................................... 16,- Kč vč. DPH
RODINNÁ KRONIKA + BLAHOPŘÁNÍ
Kuponový řádek (30 znaků, včetně mezer) ........................................................... 16,- Kč vč. DPH
Fotografie jedné osoby .......................................................................................... 50,- Kč vč. DPH
REKLAMA V ZÁVODNÍM ROZHLASE ..................................................................... Ceny bez DPH
do 6 strojových řádků textu (l řádek 50 úhozů) ..................................................... 300,- Kč/1 den
za každý další řádek ........................................................................................................... 50,- Kč
předtočený slovní a hudební šot ............................................................... 500,- Kč/ 30 sec./1 den
předtočený slovní a hudební šot s redakční úpravou ................................ 600,- Kč/ 30 sec./1 den
pozvánky na společenské akce . ................................................................................ 40,- Kč/l den
Jeden den vysílání zahrnuje tři stabilní relace po směnách.
SLEVY:
Za opakování dle předchozí objednávky:
3 inzeráty . .......................................................................................................................... – 10 %
4 až 8 inzerátů . .................................................................................................................. – 15 %
9 až 15 inzerátů . ................................................................................................................ – 25 %
16 až 25 inzerátů . .............................................................................................................. – 35 %
26 a více inzerátů ............................................................................................................... – 45 %
Za dodání kompletní vlastní předlohy plošného inzerátu (ve formátech EPS, TIF, JPG, PDF, CDR
max. verze 12, AI, u bitmapových předloh s rozlišením min. 200 DPI u černobílé nebo min. 300
DPI u barevné verze a u vektorových předloh s písmy, převedenými do obrysů) . ............. – 15 %
PŘIRÁŽKY:
Příplatek za požadované umístění
– na titulní straně ............................................................................................................ + 250 %
– na poslední straně . ...................................................................................................... + 200 %
– na stranách 4 a 5 (TŽ) .................................................................................................. + 300 %
– na ostatních redakčních stranách .................................................................................. + 50 %
– plošný nebo řádkový podnikatelský inzerát v rámečku, rastru
či negativu uvnitř řádkové inzerce ................................................................................. + 30 %
Orámování řádkové občanské inzerce . ............................................................................. + 50 %
Naformátování textu řádkového inzerátu
(vycentrování, odřádkování, tučné písmo, verzálky) ......................................................... + 30 %
Barevná reklama – mimo titulní a poslední stranu jednotný příplatek
....................................................................................................................................... 1 500,- Kč
Storno poplatek:
v den uzávěrky novin (pondělí) ........................................................ 30 % z ceny inzerce vč. DPH
u vlepu CoverSticker 21 a méně dní před zveřejněním 90 % z ceny inzerce vč. DPH
Slevy se nevztahují na etikety CoverSticker.
Ostatní ustanovení
K reklamnímu inzerátu je společně s fakturou dodáván jeden výtisk TH zdarma.
Zprostředkovatelskou provizi neposkytujeme.
Uzávěrka inzerce pro každé číslo je v pátek před novým vydáním TH ve 12.00 hodin. V pondělí
do 10.00 hodin jsou přijímány pouze objednávky do Rodinné kroniky a Blahopřání.
O přípustné velikosti a umístění inzerátu na redakčních stranách rozhoduje šéfredaktor, v jeho
nepřítomnosti zástupce šéfredaktora. Přednost mají dříve dohodnuté inzeráty.
U krátkodobých objednávek na inzerci si v případě nedostatku místa redakce vyhrazuje právo na
čtrnáctidenní lhůtu ke zveřejnění.
Za technickou kvalitu fotografií v rubrikách Blahopřání a Rodinná kronika redakce nezodpovídá.
Za obsah inzerátu, právní přípustnost a technickou kvalitu předlohy odpovídá zadavatel.
Je–li zadavatel inzerce v prodlení s placením ceny inzerce přesahujícím 30 dní, redakce si vyhrazuje právo na pozastavení inzerce, což ovlivní i poskytování slev.
V případě předčasného ukončení objednaného opakování inzerce nebo nedodržení počtu opakování bude zpětně doúčtovaná neoprávněně přiznaná sleva formou vrubopisu.
Za inzerci není považováno sdělení humanitního charakteru, poděkování za účast na pohřbu
bývalého pracovníka TŽ, oznámení o nalezení věci a podobně. Ve sporných případech má rozhodující pravomoc šéfredaktor, v jeho nepřítomnosti zástupce šéfredaktora.
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Podnikatelská inzerce
Taverna Ranč v Třinci na Podlesí Vám nabízí
možnost pořádání firemních večírků, oslav
narozenin a svatebních hostin v klidném
prostředí s prostornou zahradou a dětským
koutkem. K dispozici je klimatizovaný sál s
kapacitou až 40 míst a salonek s kapacitou
15 míst. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel. 775
090 503.
Lázně Vyšné Ružbachy – autobusem
14. 9.-20. 9. 2014 – 5980 Kč
6x ubytování s polopenzí,
10 léčebných procedur, doprava,
vstup do termálních bazénů
CK BENFICA, tel. 558 331 959
SPECIÁLNÍ NABÍDKA SRPEN-ZÁŘÍ
Kosmetické studio MAGENTA nabízí neinvazivní liposukci v AKCI. Získejte nyní
10 vstupů za cenu 5-ti ošetření. Stehna,
boky, hýžde – 45 min. – 2800 Kč. Břicho,
pas – 30 min. – 2500 Kč. Hotel Steel,
tel. 775 098 003,
www.studiomagenta.cz
Nabízíme 1hod. terapii odvykání kouření
pomocí biorezonance ve Vendryni. Tel. 605
287 553, www.kourenistop.cz
Investovat do vzdělání
se vždy vyplatí.
Jazykové kurzy, výuka angličtiny.
www.goenglish.cz
Doučím matematiku (i VŠ)
a informatiku. 733 617 349.
ZP group detekt. kancelář Třinec nabízí
vymáhání dluhů, ostrahu, detekt. činnost.
Konzultace zdarma. 724 708 058.
Z pohodlí vašeho domova
Dovozem do 15 km ZDARMA!
www.LEVNE-CISTICI-PROSTREDKY.cz
AKČNÍ ceny po celý rok!
776 634 240
Prodej uhlí, koksu, briket v Bystřici. Po
dohodě doprava zdarma.
Tel. 773 651 136.
Prodám kámen žlutý pískovec vhodný do
zídek, zahrad a gabionů. Tel. 604 284 268,
www.stonawski.cz
GARÁŽOVÁ VRATA NA MÍRU,
plechové garáže.
606 132 291, vratanamiru.eu
Autoškola Soňa Bogdanovičová.
Zahájení kurzu: 4. 9. v 15.00. Tel. 737 839
584.
AUTOŠKOLA SZYMCZYKOVÁ
Poštovní 244, Třinec 1
(za úřadem práce)
provádí výcvik říz. motor. vozidel
sk. B a kondiční jízdy.
Zahájení 5. 9. 2014 v 15.30.
LETNÍ SLEVA:
7300 Kč.
!!! NOVÉ AUTO !!! VW POLO
Tel. 603 931 148.
Opravy babet. 774 194 197.
Přeprava osob mikrobusy, vnitrostátní i
mezinárodní. Tel. 777 210 043.
Komplexní stavební služby – střechy – krovy
a střešní krytiny.
Grzegorz Kawulok, Jaworzynka 780, tel.
0048 506 101 024.
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ
– shozy na suť
– zemní motorový vrták
– bourací kladivo
– vibrační desky a pěch
– vysokotlaká myčka
– míchačka a míchadlo
– úhlová bruska
www.stavebnistroje-trinec.cz
telefon: 737 504 161
Fasády Labaj
Zateplení, opravy
a renovace fasád
Tel. 734 455 006
BLACH-STAL – výrobce
plechové střešní krytiny.
LETNÍ AKCE:
145 Kč/m² vč. DPH,
43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 40,
tel. +48 509 004 021,
www.blachstal.pl,
e-mail: [email protected]
Zednické práce, rekonstrukce koupelen,
obklady, dlažby, sádrokarton, instalace,
dlouholetá praxe, kvalitní provedení. 607
815 201.
Výkopové práce pásovým minibagrem 2,8 t.
Tel. 732 717 352.
STROJNÍ OMÍTKY
CEMENTOVÉ, SÁDROVÉ.
TEL. 605 786 074,
WWW.STAVEBNI-PRACE-TRINEC.CZ
Kompletní realizace střech. Základy, schody,
stropy, věnce. Pergoly, zahradní domky.
Montáž sádrokartonu. Hrubé stavby, stavby
na klíč. www.faszkandera.cz, tel. 605 720
517.
Zateplování, zámkové dlažby.
Tel. 602 600 321.
Provedu veškeré zednické práce – rekonstrukce RD, bytových jader, koupelen, obklady, dlažby, sádrokartony, malby interiéru,
instalatérské práce. Dlouholetá praxe. 731
222 075.
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD polystyrenem vč.
lešení a materiálu. T. 0048 668 133 556.
KOUPELNY GRYČ
– REKONSTRUKCE BYTŮ –
BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN.
TEL. 605 786 074, WWW.BYTOVAJADRA.
NET
J.F.J. BIZOŃ
STAVBY A OPRAVY
KACHLOVÉ PECE
KRBY
Tel. 0048 697 604 049
Provádíme
POKRÝVAČSKÉ a KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE.
Stavby a rekonstrukce střech. Střešní
krytiny za super ceny. Střechy na klíč.
Tel. 0048 668 133 556.
KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ
Montáž střešních krytin, střešních oken
Montáž okapových systémů
Zateplení střešních konstrukcí
[email protected]
tel. 733 556 207
ETERNITOVÉ STŘECHY
Hloubkové čištění, profi barvy, profi
přístup, široký výběr barevných odstínů.
Záruka 60 měsíců. Tel. 775 524 815,
[email protected]
Klempířství, pokrývačství a tesařství.
[email protected],
[email protected]
Tel. 605 439 515, 604 426 813
WWW.DACHMANI.CZ
• www.tesarstvi-klus.cz •
777 695 439
Provádím malířské a natěračské práce:
RD, byty, kanceláře, stěrkování omítek.
Tel. 604 438 081.
PROVÁDÍM VEŠKERÉ
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ PRÁCE.
Tel. 776 388 710.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
– STĚRKOVÁNÍ, GOTELE.
604 720 102.
NÁTĚRY STŘECH A FASÁD
Eternit, pálená taška, lepenkové střechy, hliník atd. Profi barvy, profi přístup,
horolezecká technika. Ceny od 130 Kč.
Tel. 775 524 815, [email protected]
Nátěry střech
Provádíme nátěr střech všech druhů a sklonů
kvalitními nátěrovými hmotami: plech.
pozink., hliník, ipa.
Záruka – slušné a čestné jednání. Tel. 604
831 751.
Levně vymaluji. 773 169 172.
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
v RD, bytech, dílnách.
Montáž a opravy hromosvodů.
Rekonstrukce elektroinstalací.
Tel. 728 306 838,
[email protected]
PŘEVÍJENÍ ELEKTROMOTORŮ.
Tel. 731 610 804.
Žaluzie – sleva 21%, síta pr. hmyzu a opravy.
Roletky den-noc. Čalounictví. Starý – 558
357 232, 603 355 496.
OKNA, DVEŘE, ŽALUZIE a SÍTĚ
PLOVOUCÍ PODLAHY,
MALOVÁNÍ, NÁSTŘIKY
Tel. 602 750 111
Žaluzie + montáž. 604 192 092.
Okna, dveře do 14 dnů + mont.
Žaluzie, síta do 2 dnů+mont. Rychle, levně.
702 037 018.
KUCHYNĚ NA MÍRU !!!
Zaměření, projekt 3D, montáž,
vestavné spotřebiče. Třinec,
1. máje, v prodejně M FASHION
vedle autoškoly. Tel. 558 341 169.
Provedu těžbu a přibližení dřeva, vykoupím
kulatinu na stojato. 776 642 550.
Farma Milíkov nabízí roční nosnice, kuřice,
husokachny, jatečné krůty, krmné směsi, vitaminové a minerální doplňky. Prodejní doba
Po – Pá 8 – 11 a 15 – 17, So 8 – 11. Informace
na tel. 558 362 829, 558 362 387, 602 769
404, 739 324 338.
Ubytování psů v kotci i v bytě.
Tel. 727 892 402.
Individuální výcvik psů.
Tel. 724 130 346.
ČIŠTĚNÍ STUDNÍ. 605 929 616.
Kosení trávy, upravyzelene.cz, 608 055 473.
Zahrada – krása bydlení.
Projekt + realizace (úprava terénu,
osázení stromky, keříky, kamínky atd).
558 341 169, 0048 695 102 269.
www.wamar.cz
Provádíme odvodňování pozemku (meliorací), mulčování, třídění zeminy, zemní a
výkopové práce. Tel. 732 536 081.
Provádím hydroizolace. Tel. 775 351 601.
Vývoz žump. 774 348 300.
Opravy zahradních sekaček. Tel. 605 522
659.
Čistíme koberce a čalouněný nábytek. Tel.
604 123 592.
PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
nabízíme Vám již tři druhy čištění!
WWW.PROFIUKLID.COM
Bližší informace na tel. 774 897 140.
Půjčovna čisticích strojů Kärcher
na koberce,
Rovná 357, tel. 739 003 832.
Inzerce
19
20
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Inzerce
RENO VACE VAN .
Tel. 0048 501 707 632,
+420 776 192 113.
PŮJČOVNA PÁRTY STANŮ
a párty vybavení.
www.adali.cz
734 838 906, 732 989 593
M FASHION
dámské spol. oděvy, pánské obleky a bohatý
výběr letního oblečení.
Prodejna: ul. 1. máje 230, Třinec (naproti
Policie ČR).
Prodám kompletní zařízení prodejny ( i
jednotlivě) – regály, vitríny, pulty, kancelářský nábytek. Tel. 604 813 140, sikope@
seznam.cz
Pronájem nebytových prostor na ul. 1. máje
v Třinci: 12 m², 19 m², 22 m², 27 m² a 63 m².
Tel. 604 813 140, [email protected]
Firma Remer, s.r.o. pronajme nebytové
(kancelářské) prostory v Třinci, ul. Kaštanová
182. Zn. nejnižší cena nájmu v Třinci. Bližší
informace tel. 558 332 902.
Prodejny/kanceláře 14, 16, 18, 26 m² k
pronájmu, renovované, 1. posch., 1. máje 16,
Třinec. Tel. 608 624 005.
Pronajmeme nebytové prostory ve Slovanu
(Třinec), info na tel. 558 339 900.
Int. služby. Tel. 704 050 221.
Sexy kočky z Českého Těšína Tě zvou na
erot. zážitky. Tel. 604 669 109.
Č. Těšín – štíhlá 30letá tmavovláska nabízí
erot. sl. denně od 9.00 ráno. Tel. 774 992
443. Hledám kamarádku.
Půjčím 50 tis. – 1 mil. bez popl. předem,
nejsme linka 900, reg. neřešíme! Volejte 608
374 741.
AKCE PŮJČKA DO VÝPLATY
Půjčíte si 2000 Kč, vrátíte 2000 Kč
Možnost půjčky 1000 Kč až 10 000 Kč
Stačí jen OP, nezkoumáme registry
Zavolej, prozvoň, pošli SMS
E-mail: [email protected]
Telefon: 725 70 90 67
Nejlevnější nebankovní úvěry v ČR
Firma STARTMONEY ČR
10 000 Kč – 36 splátek po 376 Kč
30 000 Kč – 36 splátek po 1 134 Kč
50 000 Kč – 36 splátek po 1 889 Kč
RPSN: již od 22,72%
Nebankovní hypotéky až na 20 let
E-mail:[email protected]
Telefon: 725 70 90 67
pořádá
Peníze hotově, OSVČ, MD, důchod. Tel. 728
037 643.
Půjčka až k vám domů.
Tel. 733 672 683.
12. - 13. 9. 2014
Poradenství zdarma. Zastavíme exekutory,
vymahače, dražby. Oddlužení formou osobního bankrotu NOVĚ i pro podnikatele! Monika
Mrózková. Tel. 606 790 696.
Rok 2014
rokem rodinných farem v EU
OPEN FINANCE
– půjčky, hypotéky, i nebankovní.
Tel. 777 773 715.
Zaměstnání nabízí
Přivýdělek. Třinec. 732 905 307.
Firma CASEL CZ Co. s.r.o. Třinec přijme do
trvalého pracovního poměru montéra elektro
nn a vn. Praxe vítána. Tel. 558 341 445,
[email protected]
Přijmu zaměstnance na hl. prac. poměr. Řidičský pr. sk. C nutný, pouze Bystřice a okolí.
Tel. 773 651 136.
Emos alumatic, s.r.o. přijme zaměstnance na pozici VEDOUCÍ REALIZACE
AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ a hliníkových
konstrukcí. Požadavky: min. SOŠ nebo
VŠ v oboru elektro, ochota cestovat,
časová flexibilita, technické myšlení, loajalita, schopnost samostatné práce, ŘP
sk. B, autocad. Tel. 558 338 260, e-mail:
[email protected]
Hledám zručného strojníka traktobagru na
výpomoc. Tel. 737 11 35 30.
DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM
PROGRAM AKCE
PÁTEK 12.9.2014 park A. Sikory od 10.00 do 20.00
PÁTEK
10:00 – 13:00
10.00 - 13.00
14.00 – 15:00
Dechová kapela TŘANOVICE
15.00 – 15:10
slavnostní zahájení TĚŠÍNSKÉHO KRMÁŠE
15.10 – 18.00
Mažoretky SRDÍČKO
EXTERNO
skupina BLAF
regionální soubor ISTEBNA
18.00 – 20:00
skupina BLAF
Markéta KONVIČKOVÁ
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 20.00
15.00 - 15.10
SOBOTA 13.9.2014 park A. Sikory od 10:00 do 20.00
SOBOTA
10:00 – 14:00
pěvecké sdružení SLEZAN
folklorní a taneční soubor SLEZAN
folklórní soubor SLEZANEK
10.00 - 20.00
14.00 – 16:30
folklórní sdružení OLZA
učitelé ZUŠ Pavla Kalety
16:30 – 20:00
kapela COUNTRY BAZAR
kapela ODNAHA
Jiří SCHELINGER revival Ostrava
Přijmu řidiče sk. C s profesním průkazem. Tel.
604 284 268, www.stonawski.cz
Uzávěrka pro příjem inzerce
je vždy v pátek ve 12.00 hodin.
Vystoupení žáků:
Základní školy a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonek
- PTÁČATA, SVIBICKÁ PÍSKLATA, ZPÍVATA
Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín – Když kovboj spí
Gymnázia s polským jazykem vyučovacím Český Těšín – ZORÓMBEK
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Český Těšín - TRALLALA
Gymnázia Český Těšín - Petra FÚRIKOVÁ a Izabela ŠKUTOVÁ
KaSS „Střelnice“ - odborný program pro studenty středních
a žáky základních škol
prostor u supermarketu Billa - soutěže pro studenty středních škol
zemědělských a technických (přetahování s traktorem, jízdy zručnosti,
výměna defektu na vlečce, poznávání součástek…)
KaSS „Střelnice“ - soutěžní přehlídka středních gastronomických škol
(ochutnávky)
stálá expozice zemědělské techniky,
potřeby pro chovatele,
výstava zvířat,
biojarmark,
pravý farmářský trh,
široká nabídka občerstvení - „Jak šmakuje Moravskoslezsko“,
bohatý kulturní program,
program pro žáky ZŠ a rodiny s dětmi - Farmářská stezka, poznáváme
přírodu a její bohatství, zábavní atrakce nejen pro děti!!!
koňská show včetně projížděk na koňském hřbetě
slavnostní zahájení Těšínského krmáše v parku A. Sikory
- ministr zemědělství a další významní činitelé politického
a společenského života
stálá expozice zemědělské techniky,
potřeby pro chovatele,
výstava zvířat,
biojarmark,
pravý farmářský trh,
široká nabídka občerstvení - „Jak šmakuje Moravskoslezsko“,
bohatý kulturní program,
program pro žáky ZŠ a rodiny s dětmi - Farmářská stezka, poznáváme
přírodu a její bohatství, zábavní atrakce nejen pro děti!!!
koňská show včetně projížděk na koňském hřbetě
Akce je pořádána pod záštitou ministra zemědělství, ministra školství a ministra životního prostředí.
Partneøi:
®
Těšínský krmáš
V měsíci září ve dnech 12. a 13. 09.
2014 se bude konat v městě Český
Těšín akce „Těšínský krmáš“, kterou organizuje farma Koňákov ve
spolupráci s Albrechtovou střední
školou Český Těšín a za podpory
města Český Těšín.
Navazuje na podobnou akci
menšího rozsahu – Farmářské
slavnosti, kterou uspořádala farma Koňákov poprvé v srpnu r.
2012. Tehdy se těšila velké účasti
a příznivému ohlasu mezi širokou
veřejností.
Rok 2014 je v Evropské unii vyhlášen rokem rodinných farem. Z
toho důvodu a pro mimořádný zájem veřejnosti, především rodin s
dětmi, se v letošním roce bude
tato akce konat znovu. Místo konání bude tentokrát město Český
Těšín, a to podél řeky Olše na komunikaci nábřeží Míru v úseku
od Kulturního a společenského
střediska „Střelnice“ směrem k
parku A. Sikory včetně venkovního areálu KaSS „Střelnice“ a parku A. Sikory, po oba dny od 10.00
hod. do 20.00 hod.
„Těšínský krmáš“ bude konán
pod záštitou ministra zemědělství,
ministra školství, ministra životního prostředí, Moravskoslezského
kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Podpořila jej
spousta firem a Rádio Čas.
Návštěvníci se mohou těšit na
výstavu hospodářských, domácích zvířat a zemědělské techniky na nábřeží Míru a areálu KaSS
„Střelnice“. v parku A. Sikory.
Stánky s občerstvením – skutečné farmářské speciality: gulášky, jelítka, masíčko, mléčné
výrobky, sýry, medové výrobky,
ovoce, zelenina, ovocné nápoje a
dobré beskydské pivo, ochutnávka dobových a současných jídel,
BIO jarmark a kulturní vystoupení folklorních a uměleckých souborů se uskuteční v areálu parku
A. Sikory. Součástí akce bude program pro děti Farmářská stezka
a další atrakce, koňská show a
ukázka kovářského a řezbářského
umění. V pátek dopoledne mezi
10.00-13.00 je připraven odborný
program pro studenty středních
technických škol a učilišť, gastronomická soutěž žáků středních
hotelových škol v KaSS Střelnice
a soutěže pro studenty v areálu u
supermarketu Billa.
Parkování zajištěno!
Srdečně zveme obyvatele Moravskoslezského kraje na ochutnávku toho nejlepšího, co náš
rázovitý kraj nabízí! Přijďte a nebudete litovat!
KDE NÁS NAJDETE KAŽDOU STŘEDU A ČTVRTEK
Zájemci o inzerci na stránkách Třineckého hutníku mohou
každou středu a čtvrtek využít služeb naší inzertní kanceláře
ve městě Třinci. Inzeráty přijímáme v pobočce na ulici 1. máje 276
(naproti vodárně a optice Alfa) – Třinec Staré Město:
TŘINECKÝ
TRZYNIECKI
– ve středy od 14.00 do 18.00 hodin,
– ve čtvrtky od 8.00 do 12.00
a od 12.30 do 16.00 hodin.
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Ob r a z e m , I n z e rc e
21
V Návsí měli v sobotu dožínky
Do Návsí na dožínky dorazil i slovenský Drevár.
Vonícímu domácímu chlebu je těžké odolat.
Foto: ikz (4)
Dožínkové věnce byly docela úhledné.
I přes nejisté počasí lidí přišlo dost.
Poznejme příhraničí všemi smysly
Je název projektu, který má za cíl přilákat do regionu co nejvíce českých
a slovenských turistů. Po čichu již druhým smyslem budeme poznávat
krásy Těšínského Slezska. Tentokrát se bude jednat o hmat. Konkrétně
se bude jednat o cyklovýlet po nejzajímavějších místech a cyklostezkách našeho regionu. V sobotu 30. srpna 2014 bude od 10:00 na parkovišti před hotelem Stará Ameryka v Jablunkově otevřen informační
stánek, který vás seznámí s cyklostezkami v okolí. Jsou připraveny tři
trasy, ale je možno si nechat doporučit také nějakou trasu na míru.
V informačním stánku obdržíte zároveň mapy, cenné informace a tipy,
k dispozici bude opravna a servis kol, zdarma Těšínské Slezsko region
card a po dojezdu do cíle také drobné občerstvení a pamětní list. Pokud
po trase nafotíte zajímavé snímky, můžete se zúčastnit fotosoutěže,
kterou v rámci projektu také pořádáme. Do této soutěže se může zapojit každý, kdo během prázdnin nafotil jakékoliv fotky z regionu Těšínského Slezska. Soutěž je rozdělena do tří kategorií, a to Lidé, Příroda a
Nové atraktivity cestovního ruchu. Každý může zaslat max. 3 snímky
do každé kategorie. Své fotografické úlovky posílejte až do 20. 9. 2014
na e-mail: [email protected] Po uzávěrce bude v každé
kategorii vyhlášena vítězná fotografie a její majitel si odnese finanční
odměnu. Projekt je financován z EU, z operačního programu Slovensko-Česko z fondu mikroprojektů. Více informací o celém projektu najdete
na webových stránkách poznejmeprihranici.cz nebo na FB projektu.
fond mikroprojektů
22
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Sport
ŠACHY Olga Sikorová je nejúspěšnější šachistkou historie třineckého oddílu, v jehož
barvách se stala dvanáctkrát přebornicí ČR žen. V anketě o nejlepší šachistku ČR století
pak obsadila páté místo a loni byla vyhlášena šachistkou ČR roku 2013.
Uplatňuje zkušenosti
Milan Babula, luboš černek
„Chce to do začátku nějaký talent a
pak spoustu dřiny, v tom se šachy
nijak neliší od ostatních sportů.
Výhodou ale je, že se dají hrát po
celý život,“ uvedla Sikorová, která
loni taky získala titul mezinárodní velmistryně (nejvyšší možný).
Povedlo se jí to v 38 letech a ve
svém věku považuje zmiňovaný
úspěch spíše za neobvyklý.
„Šachisté, kterým se to podaří, to většinou stihnou v mladším věku (v ČR se za celou, více
než stoletou historii podařilo
dosáhnout stejného ocenění jen
8 ženám). U mě tedy hrály roli i
zkušenosti. Je ale pravdou, že za
posledních 10 let mi k zisku titulu několikrát chyběl jen pověstný
vlásek,“ dodala Sikorová s tím, že
by to nepochybně nešlo taky bez
velké podpory rodiny. A tu má.
Po zisku mezinárodní velmistryně se letos stala i přebornicí ČR
v klasickém šachu a v rapid šachu.
Ale poslední úspěchy nepřičítá intenzivnějšímu tréninku. „Netrénuji
nijak zásadně více než dříve. A času
mám určitě méně. Nejspíše se ve
správném poměru spojily šachové
a životní zkušenosti, jsem trochu
trpělivější a můj herní styl univerzálnější,“ podotkla Sikorová.
Šachům se věnuje od tří let a
vyzdvihuje jejich přínos, který
pro ni mají i v životě. „Naučily mě
mnohému a stále učí. Celou dobu
se hraním šachů cvičí a zlepšuje
schopnost koncentrace. Hraní šachů také podporuje nalézání systémových řešení – musíte přijít
na řešení, které je v dané pozici
opravdu dobré, pokud možno nejlepší. Jsem zvyklá stále přemýšlet,
co udělá ten druhý. A jak poskládat jednotlivé prvky, aby celek
fungoval co nejlépe,“ vysvětlovala.
Ve většině sportů je u mužů a
žen rozdíl ve fyzických předpokladech, u šachů se ale tento rozdíl
maže a nastupují proti sobě. Přesto jsou v něm dle jejích slov úspěšnější muži.
„U šachů je zase rozdíl v odlišnostech ve fungování mužského
a ženského mozku. Zjednodušeně řečeno: muži do šachů vkládají
více logiky, ženy více intuice. Proto jsou muži obecně v šachu úspěšnější.“ dodala Sikorová.
V Třinci nastupuje převážně za
ligové béčko, protože i přes své
poslední úspěchy si uvědomuje,
že mužská extraliga je na ni přeci
jen trochu těžká.
„Hrají v ní i šachoví profesionálové, kromě české špičky i řada
velmistrů světové extratřídy. Výkonnostně opravdu patřím mezi
náhradníky, kteří mohou občas
výpomoci při výpadku silnějších,“
uzavřela Olga Sikorová, která je
od roku 1999 členkou ženské reprezentace
Zúčastnila se s ní šesti šachových olympiád družstev (dvakrát
vybojovala s týmem velmi cenné
10. místo na světě), čtyřikrát byla
na ME družstev (dvakrát si odnesla
bronzovou medaili za individuální
výkon na šachovnici) a jednou startovala na MS družstev (9. místo).
Přiležitostně zaskočí Olga Sikorová i v extralize. Foto: Archiv Olgy Sikorové
Ženy jsou v šachu vzácnější,
v Třinci se jim ale daří
ŠACHY Třinecký šachový oddíl se
v českých podmínkách pyšní vzácným jevem. V soutěži družstev se
jeho soupisky každoročně hemží
ženami, což je dnes už ojedinělé.
„Zejména v ligovém béčku, případně i céčku, máme běžně na
soupisce čtyři, někdy i pět žen.
Často nastupují na čelních šachovnicích (proti nejlepším hráčům
soupeře) a hlavně běžně hrají,“
podotkl Milan Babula, dlouholetý
člen výboru třineckého šachového
oddílu, který svá slova následně
převedl do řeči čísel.
„V uplynulém ročníku soutěží
družstev bylo na soupiskách 108
týmů extraligy, 1. a 2. ligy 66 žen z
celkového počtu 1867 hráčů. Jen 50
z nich ale zasáhlo do bojů včetně 5
hráček z třineckého A (hraje extraligu) a B družstva. Navíc za celou
sezonu pouze 29 hráček sehrálo
více jak 3 partie včetně tří našich.
Takže četnost hry žen v nejvyšších
českých soutěžích družstev je mizivá, v nižších soutěžích tomu není
jinak,“ pokračoval Babula.
Přitom ženy v třineckém týmu
rozhodně nejsou do počtu. Například v ligovém béčku patří mezi
tahouny družstva. „Často v utkání nastupují tři, někdy i čtyři ženy
(z osmičlenného týmu), což nikde
jinde není. Navíc často uhrály 3
body, zatímco muži měli v pěti
zbývajících partiích problém získat 1,5 b pro zápasovou výhru.
Někdy se jim to ani nepovedlo,“
uvedla Olga Sikorová, členka třineckého béčka, která má pro současný stav pochopení.
„Dnes je pro ženy, zvlášť dospělého věku, obtížné se dlouhodobě
aktivně věnovat šachům. Kromě
světové špičky se hraním solidně
stabilně uživit nedá, takže je třeba
řešit práci, skloubit ji s rodinou a
domácností a teprve pak do toho
nějak zkusit přidat šachy. Proto
většina volí buď úplné ukončení
kariéry, nebo jen občasné hraní
spíše pro zábavu,“ pokračovala.
Do roku 1970 byla v družstvech povinná ženská šachovnice, proto byly hráčky oddíly
vyhledávány, kvalitně trénovány
a mužskými spoluhráči ceněny. V
následujících letech již však toto
často neplatilo.
„Rozhodně je práce se ženami a jejich trénink odlišný a myslím, že i náročnější než s muži.
Ženy hrají šachy intuitivnějším
způsobem, tedy i trénink musí
být veden jinak. Výběr zahájení,
vhodné strategie boje, styl hodnocení pozic – to vše je u žen jiné
než u mužů. Dále je třeba se více
věnovat psychice, která hraje při
zápasech velkou roli a u žen má v
porovnání s muži důležitější vliv
na výsledek každé jednotlivé partie,“ vysvětlovala Sikorová.
To vše se v Třinci zjevně daří
sladit. „Podle mne je to i dáno
přístupem hráčů mužů ke kolegyním šachistkám. Není zde nějaké
přezírání a panuje pocit plné rovnosti a dobrého kolektivu. Třeba
při zápasech venku spolu stráví
spoluhráči většinu dne, včetně
cestování, oběda atd. Většina oddílů dává pragmaticky přednost
ryze mužským sestavám, protože je to i jednodušší třeba při komunikaci. Prostě si to ulehčují a
nemusí brát ohledy i na specifika
žen,“ myslí si Milan Babula.
„A základ je určitě v dlouholeté tradici, v dostatečné podpoře a
ve výhodách smíšeného kolektivu.
Svůj vliv má i blízkost Polska, kde je
podpora hraní šachu na úplně jiné
úrovni a řada hráčů a hráček hledá
angažmá v ligových soutěžích i za
hranicemi,“ vysvětlovala Olga Sikorová, proč se v Třinci šachu daří. (lc)
Nejlepší šachistky v téměř devadesátileté historii třineckého oddílu
Anna Mrózková
Působila v oddíle od počátku utvoření ženské šachovnice v družstvech, tj. celá 50. a 60. léta. Podílela se na největším úspěchu Třince
v tomto období – zisku bronzu v
roce 1969. V r. 1956 hrála ve finále
přeboru ČSSR žen (P ČSSR).
Mariola KukuczkováBabulová
Rovněž měla výrazný podíl na 3.
místu v roce 1969, v kvalifikacích i
finále v Harrachově.
V přeboru ČR je jejím nejlepším výsledkem 6. místo v 1977.
V silném Openu v Bad Merghentaimu byla v roce 1989 (1. Zsofie
Polgárová) čtvrtá, což bylo i její
zatím poslední turnajové vystoupení v praktickém šachu.
Od 80. let se věnuje korespondenčnímu šachu. Získala v něm
třikrát bronz v P ČSSR žen. Na
ME žen byla čtvrtá. Šestkrát reprezentovala v šachové olympiádě družstev žen, kde navázala na
výkony Aleny Sikorové. Ve čtvrté
olympiádě získala ČR zlaté medaile, což je doposud největší
úspěch českého ženského šachu.
V dalších dvou olympiádách byla
ČR čtvrtá.
Alena Sikorová
Do Třince přišla z Prahy v roce
1969, získala bronz v P ČSSR.
Největší úspěchy získala v korespondenčním šachu, kde reprezentovala v prvních třech olympiádách družstev žen. Výrazně
zde přispěla k zisku 2 stříbrných
a jedné bronzové medaile. Po
zavedení titulu velmistryně KŠ
v roce 1997 jí byl za předchozí
úspěchy udělen. Je přebornicí
žen ČSSR 1974 a o dva roky později byla stříbrná.
Již 30 let se věnuje výchově nejmladších šachistů v DDM, skoro
stejně dlouho aktivně pracuje v
čelních funkcích výboru ŠO.
Renata Záhorovská
Pod vedením svého otce dosáhla již ve velmi mladém věku řady
úspěchů – přebornice ČR žákyň,
v dorostenkách dvojnásobná přebornice, k tomu přidala stříbro a
dvakrát bronz.
Na MS juniorek 1980 v Jugoslávii získala bronz. V P ČR žen
získala jedno prvenství, dvě stříbra, dvakrát bronz. V P ČSSR hrála šestkrát v letech 1975 – 1980,
nejlépe obsadila 5. místo. Ve druhé polovině 80. let se provdala a
žije v Rakousku, které několik
let reprezentovala pod jménem
Koscová na olympiádě, ME i v pásmovém turnaji MS. Pak dostala
přednost práce a rodina.
Hana Pomyjová-Chmielová
Nejintenzivněji se šachu věnovala na střední a vysoké škole. V P
ČSSR dorostenek 1983 byla stříbrná, stejně o rok později v juniorkách v Rumunsku. V přeborech
Československa žen 1985 v Olomouci se dělila o prvenství, stejně
jako o rok později. Mezi prvními
v P ČSSR byla i v dalších dvou letech. Vrcholem její šachové kariéry byla reprezentace na ženské
olympiádě družstev 1988 v řecké
Soluni. Náročná práce u zahraniční firmy v Praze a rodina pak šachovou kariéru ukončily.
Jana Jacková
Odchovankyně nejkvalitnější české žákovské šachové líhně ve FM,
kde kromě řady českých přebornických titulů ve všech žákovských a juniorských kategoriích
reprezentovala ČR pětkrát na ME
a sedmkrát na MS. Zlaté i další medaile má i z P ČR žen, kde
rovněž reprezentovala v řadě ME,
MS a šachových olympiádách. Za
Třinec hrála v letech 2005-2007,
kdy odehrála všechna extraligová
utkání s kvalitními výsledky. Na
MS žen v Elistě získala svůj asi
největší úspěch, když se ve vyřazovacích bojích probojovala až do
osmifinále. V anketě o nejlepší šachistku ČR století obsadila 3. místo. Škoda, že v necelých 30 letech
svou kariéru ukončila. Ve své sbírce má i skalp bývalého šachového
mistra světa Anatolije Karpova,
dokonce ve 22 tazích!
Martina Valičková
Odchovanec třineckého oddílu od
žákovských let. Kvalitní výsledky
v žákovských družstvech vrcholí
reprezentací ČR na ME v Řecku
a Španělsku (D16), Č. Hoře (D18)
a MS v Azerbajdžánu (D20). Po
studiích působí pracovně v Praze,
za Třinec stále hraje v soutěžích
družstev.
Soňa Pertlová
Vnučka Josefa Záhorovského, neteř jeho dcery Renaty, takže kvalitní šachy měla v rodině. Bohužel
v pouhých 23 letech nelítostný
osud její životní dráhu ukončil.
Byla přebornicí ČR v katego-
riích D12, D16 i D20, v D18 byla
stříbrná. Titul mezinárodní mistryně jí byl udělen ve 20 letech
v roce 2008. Reprezentovala na
ženské olympiádě v Drážďanech i v
ME družstev žen, kde se v roce 2009
podílela na krásné 6. příčce ČR,
a získala i normu VM.
Petra Valičková
O rok mladší sestra obdobně dobře hrála v třineckých mládežnických družstvech, v 2003 vyhrála
P ČR D16, ve stejné kategorii reprezentovala na MS v Řecku. V
posledních letech kvůli zahraničním studijním a pracovním pobytům šachy nehraje.
Jitka Bartoszová
Do Třince přišla počátkem
90. let za manželem třineckým
šachistou Bogdanem Bartoszem.
Většina jejich úspěchů i medailí v mládežnických i ženských
kategoriích pochází z působení v severních Čechách a Praze
pod dívčím jménem Švarcová.
V Třinci před šachem dostala
přednost práce a rodina. Teprve
v posledních letech se postupně
k šachu vrací, zatím v soutěžích
(mb)
družstev.
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Sport
FOTBAL Speciální bezpečnostní opatření, která byla zavedena na fotbalové utkání mezi Třincem a Opavou, se vyplatila.
Derby, jež bylo vyhodnoceno jako rizikové, proběhlo bez problémů a fotbalový svaz je navíc pochválil za perfektní organizaci.
Dostali pochvalu od svazu
luboš černek
„Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Karel Kula,
manažer třineckých fotbalistů.
„Byli jsme dokonce pochváleni i
ze strany Fotbalové asociace ČR,
neboť delegát utkání konstatoval,
že bylo vše perfektně zorganizované, nic se nepodcenilo, a tak že
by to mělo vypadat,“ dodal.
Podle slov Kuly proběhl zápas
bez jakýchkoli komplikací a excesů díky velice dobré organizaci
všech složek. „To zahrnovalo spolupráci a koordinaci pořadatelské
služby, Policie ČR, městské policie, vedení města a taky komunikaci mezi oběma fotbalovými
kluby. Moc mě těší, že přiložili
pomocnou ruku zástupci města
Třinec a že se naše paní starostka
Věra Palkovská vydatně angažovala v otázce zajištění bezpečnosti. Všichni si zaslouží velké poděkování,“ dodal.
Na zápas mělo podle odhadu
dorazit tři sta fanoušků z Opavy,
proto byla provedena některá důležitá speciální opatření, která si
na svá bedra vzalo město Třinec.
„Na své náklady město zajistilo
odvoz fanoušků Opavy z třineckého nádraží až na stadion a zpátky. V tom jsem viděl velké plus, že
fanoušci nemuseli putovat městem a i oni byli určitě rádi, že se
dostali rychle na spoj. Navíc vedení města rozšířilo sektor hostů o
sto míst na tři sta, protože tolik
jich podle posledních zpráv mělo
dorazit. Bylo to potřebné, neboť
sektor měl kapacitu jen dvě stě,
desetinu stadionu, jak nařizuje
svaz. Fanoušci Opavy tak nemuseli být rozeseti v hledišti mezi
23
Třinec – Opava
2:1 (0:1)
BRANKY: 60. Motyčka, 68.
Joukl – 5. Schaffartzik. Rozhodčí: Pechanec, ŽK: Hupka,
Kubáň, Vomáčka, Málek,
Matoušek – Mikula. ČK: 62.
Mrázek. Diváci: 1502.
TŘINEC: Paleček – Lisický,
Vomáčka, Čelůstka, Kubáň
– Malíř (79. Málek), Hupka,
Motyčka (89. Matoušek),
Ceplák – Joukl, Smetana (83.
Dedič). Trenér: Kalivoda.
CYKLISTICKÝ
ZÁVOD
Starostka Třince Věra Palkovská probírá otázky bezpečnosti s vedením FK Fotbal Třinec.
třineckými fandy. A ještě se zpevňovaly ploty. To vše bylo klíčové,
aby byly splněny veškeré bezpečnostní předpisy,“ podotkl manažer fotbalistů.
Kula taky oceňoval, že si starostka Třince Věra Palkovská byla
bezpečnostních opatření i osobně
prohlédnout během utkání.
„Tohle bylo pro mě něco nového. U hokeje jsme řešili hlavně logistiku, aby se neucpala Frýdecká
a všichni se dostali včas na hokej.
Tady byly podstatné jiné oblasti –
zvětšit sektor hostí, zpevnit ploty
a bariéry mezi oběma fanouškovskými tábory a zajistit dopravu příznivců Opavy na stadion
i zpátky na nádraží, aby se nám
netoulali městem a nevybíjeli si
na něm své mindráky. Ne všichni totiž jezdí na fotbalové zápasy
ven kvůli samotné hře,“ reagovala
Palkovská.
Vzhledem k hladkému průběhu se může zpětně některým
lidem zdát, že bezpečnostní přípravy byly až přehnané, ale třinecká starostka si to nemyslí.
Prevence je důležitá.
„Možná někdo řekne, proč jsme
takhle plašili a dělali tolik opatření, které nás stály peníze. Ale na
druhou stranu, kdyby nebyla opatření, tak by to mohlo dopadnout
úplně jinak. Měli jsme obavy. I proto jsme se s Policií ČR kvůli tomu
několikrát sešli. A smekám, jak
Foto: Vojtěch Vladár
to měli zorganizované a jak jsme
všichni společnými silami ochránili město i stadion, aby nedošlo k
žádné újmě,“ podotkla Palkovská.
„A ještě jsme vyhráli, dopadlo
to celé skvěle. Odnesla jsem si i
fotbalový zážitek, byť jsem byla na
utkání především pracovně,“ pousmála se starostka, která byla v
Třinci na fotbale po třech, čtyřech
letech. „Přiznám se, že pravidelně
chodím na hokej, k němu mám
blíže. Je to dáno i tím, že můj syn
ho od pěti let hrál. Ale určitě zase
někdy přijdu. Zajímá nás, co se
tady děje. Jako město mládežnický
fotbal významně podporujeme a
bavíme se i o dalších projektech,“
uzavřela Věra Palkovská.
TŘINEC Společnost AUTEL
– montáže, s.r.o., si vás
dovoluje pozvat na 17. ročník cyklistického závodu na
OSTRÝ, který se bude konat,
v sobotu 6. září 2014.
Trasa o celkové délce 13
km povede z parkoviště od
Autelu (bývalá Tesla) přes
Tyru na Ostrý.
Závodit se bude o hodnotné ceny v 7 kategoriích:
junioři – muži do 35 let
– muži do 50 let – veteráni –
ženy do 35 let – ženy nad 35
let – rodiny s dětmi (alespoň
jeden rodič s dítětem do 15
let včetně, každý na vlastním kole)
Prezentace účastníků proběhne od 8.00 do 9.30 hodin
na parkovišti areálu AUTEL
Oldřichovice.
Start závodu bude v 9:45
hodin – rodiny a v 10:00
hodin – jednotlivci. Startovné, v ceně občerstvení
na Ostrém, činí 100 korun a
bude hrazeno u prezentace.
Rozhovor
„Nabádal jsem fanoušky k dobrým vztahům s Třinečany.“
FOTBAL Dobré vztahy mezi třineckým a opavským fotbalovým
klubem nepřekvapí, když si člověk uvědomí, že na druhé straně
působí v roli generálního manažera Alois Grussmann. Člověk,
který ještě loni na podzim působil v Třinci jako trenér u mládežnického mužstva (U19) a byl asistentem v áčku.
Po nabídce Opavy mu vedení
třineckého klubu nedělalo potíže, a přestože měl u nás platnou
smlouvu, uvolnilo ho. A toho si
Grussmann váží.
„Strávil jsem v Třinci krásné
roky, mám tu plno známých. Moc
jsem se proto na zápas těšil a že
zase všechny lidi kolem uvidím,“
reagoval po utkání Třince s Opavou.
? Třinec velmi dobře znáš, v
áčku jsi byl ještě loni na podzim asistentem trenéra. Přispěl
jsi trenéru Baránkovi nějakou
radou?
Bavili jsme se o tom, hlavně o hráčích, a upozorňoval jsem trenéry
jenom na některé detaily. Jinak
si to řídili celé sami, protože byli
sledovat i nějaké zápasy Třince.
Bylo to v jejich režii.
? Chápu, máš v týmu jinou
funkci. A zřejmě ji plníš dobře,
když jsi získal do kádru Pospěcha (bývalý reprezentační
obránce). Jak jsi to dokázal?
(úsměv) Zdena Pospěcha jsem ani
nemusel příliš přemlouvat. Byli
jsme domluveni, že když se vrátí ze
zahraničí do Česka, půjde k nám.
Měl jen jednu velkou podmínku, a
to abychom hráli alespoň druhou
ligu a postoupili do ní z MSFL. To se
nám na jaře povedlo. A Zdena dodržel, co slíbil. Byť měl jiné nabídky,
chtěl se vrátit domů, o to bylo pro
nás jednodušší ho získat. Byli jsme
spolu taky pořád v kontaktu, když
byl v zahraničí (německý Mainz) a
věděl jsem, že už má toho dojíždění
dost. Navíc jsme se znali i ze společného působení v Opavě. To všem k
jeho příchodu přispělo.
? Z trenéra je z tebe manažer.
Je to velká změna?
Je to úplně jiná funkce. Jako trenér jsem se staral jen o jedno
mužstvo, teď o všechny týmy.
Mám za ně zodpovědnost. Je to
pro mě dost velká změna.
? Zápas jsi sledoval z hlediště,
jak se ti líbil?
Vyvíjel se pro nás dobře, mrzí mě,
že jsme vedení nepotvrdili druhým gólem. Šance jsme na to v
prvním poločase měli. Pak přišla
dost nešťastná vyrovnávací branka na 1:1, kdy Franta Metelka hlavičkoval do vlastního spoluhráče
(Schaffartzik), od něhož se míč
odvracel ke skórujícímu Motyčkovi. Pak mě mrzí zkrat Tomáše
Mrázka, ale nechci to ještě hodnotit. Musím si prohlédnout na
záznamu, co všechno tomu předcházelo. Každopádně tohle se nesmí stávat, byl to hloupý zkrat. V
oslabení jsme dostali pěkný gól a
závěrečný nápor nám už nevyšel.
Je to škoda, zápasu by více sluše-
la remíza. I když se Třinec snažil,
herně jsme nezaostávali. Ale takový je sport.
? Přijeli jste do Třince jako lídr
(po třech kolech měli plný počet
bodů). Jaké máte ambice? Chtěli
byste i postoupit, anebo je to
jen nováčkovský elán?
Časem bychom chtěli zase
vstoupit na ligovou scénu. Zázemím a hlavně fanouškovskou
základnou tam patříme. Ale neznamená to, že o postup budeme usilovat už letos. Teď chceme hlavně stabilizovat mužstvo,
hrát v druhé lize důstojnou roli
a hlavně nemít problémy se záchranou.
Takže naším úkolem je mít
po podzimu co nejvíce bodů, ať
máme v zimě klid na přípravu.
Ono může na tým padnout deka,
přijde mizérie tří čtyř zápasů,
tak ať máme rezervu a není pak
na kluky zbytečně velký psychický tlak. Loni si tím prošel i
nováček z FM, taky byl po pár
kolech v čele a pak následoval
velký propad. Ale samozřejmě
jsem rád, že jsme nahoře, a věřím, že budeme podávat dobré
výkony jako dosud.
? Do Třince se podle odhadu
chystalo 300 fanoušků Opavy,
zápas byl označený jako rizikový. Nabádal jsi je nějak, aby
nedělali problémy?
Jo. Komunikoval jsem nejen s vedením Třince, panem Kožusznikem
a Karlem Kulou, ale volal jsem i
lídrům našich fanoušků, že bych
chtěl, aby utkání proběhlo ve fair
play duchu na hřišti i v hledišti. Třinec mi vyšel vstříc, že mě uvolnil
do Opavy o půl roku dříve, než mi
končila smlouva. Máme spolu velmi dobré vztahy. I to jsem fanouškům zdůrazňoval. A jsem rád, že to
proběhlo všechno v pořádku. Musím poděkovat našim i třineckým
fanouškům, jak se k tomu postavili.
Je to paráda, když kluby komunikují a spolupracují mezi sebou.
? Uvažujete ještě i o další formě spolupráce?
Například jsme se bavili o možných hráčských výměnách. Někteří jsou v klubech už dlouho,
potřebují třeba změnu a nový impulz, aby jim to pomohlo v jejich
vývoji. A přitom by bylo škoda,
aby odcházeli z kraje, ke kterému
mají vztah a odkud pocházejí anebo se zde s rodinou usadili. (lc)
24
Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 27. srpna – 2. září 2014
Sport
Hokej Mistrovský kousek Marka Trončinského ideálně zapadl do show, kterou Oceláři
předvedli proti Bernu. Zakončením s hokejkou mezi nohama pokořil brankáře Bührera.
Liga mistrů baví
Hokej Excelentním způsobem se uvedli Oceláři ve svém premiérovém utkání Ligy mistrů. Švýcarský Bern rozdrtili 7:0 a svého soka
předčili nejen herně, ale i v pěstním souboji, v němž Klesla zápasnicky složil Kruegera.
O dva dny později ale podlehli Stavangeru 4:5, který se podle
slov norského novináře Kristiana Kvendsetha postaral o jeden z
nejlepších výsledků norského hokeje na klubové scéně v Evropě.
„Zvítězili v konfrontaci se silným českým týmem, který předtím
rozstřílel Bern 7:0. Myslím si, že po té demolici u nás málokdo čekal,
že tady Stavanger uspěje. Spíše se lidé báli, jak vysoká prohra
bude,“ řekl nám Kristian po utkání v tiskovém středisku.
Hráči norského týmu si ale věřili. Už ve finském Tampere zaskočili
domácí rychlým nástupem a vedením 3:0. „A pak jsme si mysleli, že
to půjde samo. Začali jsme být vylučováni a tu jsme ztratili zápas
(inkasovali pět branek v oslabení). Věděli jsme, že pokud chceme
v Třinci uspět, musíme hrát co nejvíce ve hře pět na pět a bojovat
celý zápas,“ reagoval Christian Dahl-Andersen, jeden z hlavních
strůjců výhry Stavangeru. A právě přesilové hry byly v utkání klíčové
– hosté proměnili tři. I přesto Oceláři vedou skupinu E, protože při
rovnosti bodů všech čtyř týmů mají nejlepší skóre.
luboš černek
Napodobil tím Tomáše Hertla,
kterého v NHL následně obviňovali ze zesměšnění gólmana. Podobných reakcí se ale třinecký
bek neobával. „On to snad dával
za jiného stavu, já zvyšoval na 3:0,
ne?“ ptal se nás po zápase Trončinský, který ve 37. minutě zvyšloval na 4:0.
„Každopádně to ještě nebyl
rozhodnutý zápas. Možná bychom se o tom mohli bavit, kdyby to bylo ke konci zápasu, když
jsme vedli 7:0. Myslím si ale, že je
úplně jedno, jak ten puk do branky dostanete,“ podotkl.
Zároveň dodal, že průběžný
stav a vysoké sebevědomí nemělo vliv na jeho volbu zakončení.
„Udělal bych to i za stavu 0:0. Nemyslel jsem na skóre a že když to
nedám, tak je to jedno. Chtěl jsem
to proměnit a vstřelit gól,“ vysvětloval po utkání autor parádní trefy, která navíc padla v oslabení.
„Venca (asistent Varaďa) mi říkal, ať hraji hlavně zodpovědně.
Ale přečetl jsem jejich rozehrávku
u střídačky a hned jsem věděl, jak
zakončím,“ přiznal třinecký bek.
Podle svých slov fintu speciálně netrénuje. „Občas jsem to zkusil, ale že bych to piloval celou sezonu jako Kyslík (Robert Kysela),
když stejným způsobem překonal
Břízu, to ne,“ odvětil Trončinský s
tím, že provedení není až tak těž-
Oceláři vedou v Lize mistrů
zamotanou skupinu E
Třinec – Bern 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Na zakončení Marka Trončinského byl Bührer krátký.
ké a že by ho zvládl každý hokejista. Zkoušel ho už loni proti Slavii,
ale tehdy mu to nevyšlo.
„Teď jsem měl více štěstí. Gólman většinou úplně ujede, reaguje
na jiný pohyb, ale v tomto případě
to prošlo brankáři Bernu velmi
těsně,“ řekl obránce, podle něhož
třináctinásobný mistr švýcarské
ligy utkání v Třinci podcenil.
Foto: Lukáš Filipec
„A pak už do utkání nemohl
zpět naskočit. Byli nervózní, chtěli se prát, ale my jsme už zápas nepustili. Ještě nás podržel i Šimon
(brankář Hrubec), zatímco jejich
gólman asi úplně neměl svůj den.
Dostal nějaké laciné góly. Šimon
byl o 100 procent lepší,“ reagoval
po výsoké výhře 7:0 Marek Trončinský.
Branky a nahrávky: 8. Polanský (Irgl, Adamský), 11. D. Nosek
(Polanský, Irgl), 21. Polanský (Irgl, Žejdl), 37. Trončinský, 39. Linhart
(Dravecký), 57. Orsava (Klesla), 58. Orsava (Polanský). Rozhodčí:
Hradil, Smetana – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:8 + Chmielewski
(Tři) 5 + do konce utkání za zasáh do oblasti hlavy a krku, Klesla
(Tři) a Krueger, Reichert (Bern) 10 minut za shození rukavic. Využití:
2:0, v oslabení: 1:0. Diváci: 3723.
Třinec – Stavanger 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 15. Polanský (Linhart), 31. Matuš (Roth),
34. Zíb (Trončinský), 43. Matuš (Tročinský) – 6. Plastino (Dahl-Andersen), 25. Kissel (Daoust, Dahl-Andersen), 28. Soares (Veideman), 35. Dahl-Andersen, 56. Plastino (Kissel, Hallem). Rozhodčí:
Konc (SR), Šír – Brejcha, Suchánek (všichni ČR). Vyloučení: 9:7.
Využití: 0:3. Diváci: 2875.
Polanský potvrdil, že mu dres Top Scorer patří oprávněně
Hokej Speciální dres, mimořádný výkon. Rovnice, která platí pro
útočníka Jiřího Polanského. Loni
zazářil v dresu Jokera (gól a 2 asistence při výhře 3:0 s Plzní), minulý
týden nastupoval v Lize mistrů se
jmenovkou Top scorer na zádech.
A dres, který měli na sobě nejproduktivnější hráči týmu minulé sezony, mu patřil oprávněně.
Pod jednoznačné vítězství Ocelářů nad Bernem v poměru 7:0
se podepsal dvěma góly a dvěma
přihrávkami. Proti Stavangeru
vystřihl nádhernou individuální
akci zakončenou gólem.
„Ne že by mě dresy přímo motivovaly, ale je příjemné v nich hrát.
Kluci si už taky ze mě dělají srandu,
že vždy, když je nějaká taková akce,
jsem v tom oblečený já. Ale mně
to nevadí. Je to správná legrace a
oživení,“ uvedl Polanský, jenž je se
třemi góly a dvěma asistencemi na
děleném čtvrtém místě v produktivitě soutěže. Po úvodním dni byl
dokonce nejlepší.
„Nedíval jsem se na to. Není
umění nasbírat v prvním zápase
čtyři body, ale udržet celou sezonu vysokou výkonnost jako například loni v české extralize Ton.
Zavazuje mě to ale do ostatních
kol, nemůžu se uspokojit jedním
zápasem. To by byla hloupost,“
podotkl Polanský a přiznal, že je
překvapen, jak probíhá spolupráce s jeho křídly Martinem Adamským a Zbynkém Irglem.
„Svým pohybem mi hru velmi
usnadňují. Čekal jsem, že budu
pro ně pracovat, vytvářet šance a
najednou je to naopak. Nechci to
zlehčovat, ale mně stačí jim jen
nahrávat a sledovat jejich hru. Oni
jsou tím hnacím motorem, já se s
nimi vezu,“ pokračoval Polanský.
Zatímco v úvodním utkání
Oceláři předvedli galapředstavení a silný Bern roznesli 7:0, proti
norskému Stavangeru to byla jiná
písnička. Soupeři podlehli 4:5.
„Podle mě byl ve druhém zápase
rozhodující první gól. Kdybychom
ho dali my, Stavanger by musel
více útočit a otevřít hru. Takhle
celý zápas vedl, a když jsme ho
dotáhli, tak vždy znovu odskočil
a mohl hrát hru, s níž přijel do
Třince. To znamená úporně bránit. Kdybychom vedli, obraz hry
by byl jiný,“ vysvětloval Polanský,
který si pochvaluje přínos, který
pro něho plyne z konfrontace s
evropskými týmy. „Pro mě je to
hodně důležité. Já se setkávám s
týmy z české extraligy, maximálně přijdu ještě do kontaktu v rámci přípravy se slovenskými mančafty. Proto je pro mě účast v Lize
mistrů poučná,“ uvedl Polanský,
kterého například překvapilo, že
Stavanger hrál v obraně jeden na
jednoho.
„Pořád si nás rozděloval a vždy
si každý hlídal jednoho hráče. A
přiznám se, že jsem za celý zápas
nenašel recept, jak se s tím vypo-
řádat. Nevěděl jsem, zda sjet ke
spoluhráči, pomoci mu, nebo naopak ho nechat hrát a věřit, že se
prosadí. Bylo to pro mě překvapení a těším se na druhý zápas proti
nim. Věřím, že si s tím teď poradí(lc)
me,“ uzavřel Jiří Polanský.
Jiří Polanský v dresu Top Scorer překonává norského brankáře. Foto: Petr Rubal
Týdeník Třineckých železáren. Vydavatel: Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 18 05 06 46. ● Redakce: Třinecký hutník, Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec,
telefon 558 532 103, fax 558 532 500. ● Šéfredaktorka: PhDr. Anna Bortlíčková, tel. 5585/32 101, e-mail: [email protected]; zástupce šéfredaktora: Mgr. Dana Holubcová, tel. 5585/33 012, e-mail: [email protected];
redaktoři: Mgr. Izabela Kraus-Żurová, tel. 5585/35 872, e-mail: [email protected]; Bc. Petra Martynková, tel. 5585/36 012, e-mail: petra.martynkova @trz.cz; Lubomír Černek, tel. 5585/34 833, e-mail: [email protected] ●
Sekretariát a inzerce: tel. 558 532 103, 5585/34 834, 602 514 250, 724 105 845, e-mail: [email protected] Příjem inzerce v redakci: pondělí až čtvrtek od 6.15 do 14 hodin, pátek od 6.15 do 12 hodin. Příjem inzerce v
inzertní kanceláři v Třinci, 1. máje 276: středa od 14 do 18 hodin a čtvrtek od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. ● ISSN 1213 - 2810 ● Registrační číslo MK ČR E-12312. ● Vychází ve středu. ● Tiskne Czech Print Center a.s. ● Distribuce na území TŽ: závodní pošta. Mimo TŽ rozšiřují:
PNS, a. s., a Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r.o. ● Předplatné doručuje Česká pošta, s. p. Příjem objednávek a reklamace: bezplatná tel. linka 800 300 302, písemně na adrese: Česká pošta, s. p., oddělení periodického tisku Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, nebo e-mail:
[email protected] ● Za technickou kvalitu fotografií v rubrikách Blahopřání a Rodinná kronika redakce nezodpovídá. ● Materiály označené zkratkou (in) jsou placenou inzercí. ● Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby redakce nevrací.
Download

Na kandidátkách je v kurzu nezávislost