VYHRAJTE AUTO
viac
na
str.
15
dvojtýždenník zdarma
PI - 35
12. február 2013 / číslo 3 / ročník II.
www.facebook.com/novinyzilinec
Zimné
chodníky
sláva
žiadna
9
O údržbe zasnežených žilinských chodníkov sa toho popísalo už takmer toľko ako o hollywoodskom chodníku
slávy. Žiaľ, ani jedno vedenie radnice nemôžeme za aktivitu v tejto oblasti oceniť pomyselnou hviezdičkou.
originál Žilinec:
Namiesto
remeňa
horúca
čokoláda
Snažíme sa byť
originálni, a tak
sme za vysvedčenie
oceňovali štvorkárov
a päťkárov.
5
galéria osobností:
„Mám
smrteľnú
alergiu na
kiwi,“ 12-13
prezradila
okrem iného
známa „jojkárska“ redaktorka Iveta Marešová.
Editoriál
Milí Žilinci,
či si užívate sväto-valentínsku atmosféru, alebo beriete 14. február iba ako jeden z ďalších komerčných
sviatok, my vás máme radi
a preto sme pre vás pripravili malú pozornosť. Je ňou
32-stranové vydanie našich
novín, ktoré od dnes dostanete v novinových stánkoch
iba za 30 centov. A takto
to bude aj naďalej – každé
dva týždne si budete môcť
vybrať, či sa uspokojíte
s 24-stranovým číslom zadarmo, alebo investujete do
rozšíreného 32-stranového
vydania. Vďaka ôsmim bonusovým stranám si budete môcť prečítať viac pub-
—ˆ
w’—•ˆ…˜ˆˆ–
‘
–Œë‡
“’WŒ:„P¹
Róbert Kašša, editor
licistiky, športu, či kultúry
a môžete sa zúčastniť aj
viacerých súťaží. Úplnou
novinkou bude napríklad
celá strana pre našich najmenších...
Je na vás, akého Žilinca si
vyberiete, my budeme veľmi radi, ak naďalej zostaneme vašim obľúbeným
spoločníkom. Nezabúdajte,
spolu tvoríme toto mesto,
spolu tvoríme tieto noviny!
09
910 193 976
u5•’
’‡‘5ê¢
¢§±ê%
%ŒŒ‘
‘„
¥ªª ˆ˜•
’ ¤¥ª
’‡ë¡¡ªª ‡’
PI - 49
2 inzercia
6,
99
49,-
10,90
/23$7$+/,1ª.29ž
[email protected]@
34 cm
'(0,n°1/
[email protected]@KD
3/1,á.$-$7(51ª&
MDQDYNUđROQDUNCNLNAIDLK
3,90
62ú326<329ž
[email protected]@KDMHD
10 kg
ĥDURPDUNHWn,/,1$
Kamenná 4
041 / 777 77 77
26,90
0/<1á(.1$0¡62
á(53$'/2.$/29¦SH750
1,59
[email protected]@[email protected]
[email protected]
[email protected]@W
OQHDSNJKGNC
22,90
5$k(/,1$
10 litrov
2,20
+51,(&
[email protected]@MşRONJQHDUJNTADY
CDJłQTNAIDLKHSQNU
2,20
.$57žá
.20ª129º
CQŃSDMşQŕQJNUşOQHDLDQ
180 mm
.20,1ªá(.
[email protected]@ě
sadzí 70g
SUBSTRÁT
na výsev, 20 litrov
VALENTÍN, 17,5 x 23 cm
55,-
WWW.KINEKUS.SK
2,
'$5á(.29ž7$k.$
[email protected]
[email protected]@ě
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú
JDUDQWRYDQÆSRùDVDNFLHYWUYDQÊYPHVLDFLIHEUX¾U
DOHERGRY\SUHGDQLDVNODGRYÚFK]¾VRE
3RX{LWÆREU¾]N\PÑ{XPDňLOXVWUDùQÚFKDUDNWHU=D
WODùRYÆFK\E\SUHGDMFDQH]RGSRYHG¾
49
0,39
1,
10
758+/ª.
hnedý, terakota, 50 cm
5,50
.$57žá.20ª129º
RHKłMNUşQŕQJNUşOQHDLDQLL
na nerezový komín
48,9<6ž9$á3232/$
(/(.75,&.º
s hadicou, výkon 1200W,
[email protected]@[email protected]
[email protected]@UA@
LNţMNRőCNJŕODMH@
[email protected]@ěMġGNUQDBJ@
@jKSQ@
PI - 50
Dosť bolo bezprávia!
Potrebujete sa poradiť? Máte hrôzu z paragrafov? Nemusíte sa ich báť, naša právna
poradňa Vám pomôže zorientovať sa vo svete právnych predpisov. Napíšte nám vaše
otázky na [email protected] a my vám radi poradíme.
Pripravili sme novú rubriku:
PRÁVNA RADA OD ŽILINCA
spravdajstvo 3
Noviny Žilinec
regionálny dvojtýždenník
ročník II., február 2013,
číslo 3, počet strán 24,
cena 0,00 EUR
Registrácia:
MK SR, EV 4684/12
Vydavateľ:
belvica, s. r. o.
Pivovarská 1, 010 01 Žilina
IČO: 445 445 29
Adresa redakcie:
Noviny Žilinec
Pivovarská 1, 010 01 Žilina
HOTLINE: +421 949 888 129
E-mail:
[email protected]
Web: www.novinyzilinec.sk
Redakcia:
General editor:
Mgr. Róbert Kašša
+421 905 649 442
[email protected]
Sekretariát redakcie:
Mgr. Elena Polkorábová
+421 911 546 564
[email protected]
Inzercia/marketing:
Ing. Miroslav Remšík
marketingový manažér
+421 907 177 495
[email protected]
Spolupracovníci:
Daniela Martinčeková, Petronela Petrušová, Nina Szabová, Juraj Kušnír, Ján Polák,
Rudo Vitos, Adrián Danaj,
Lucia Pytelová, Maroš Sokolík a všetci Žilinčania.
Grafická úprava:
Viktor Rek
Tlač:
B&K – SK, Považská Bystrica
Distribúcia:
Kaufland Slovenská
republika v. o. s.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie častí alebo celku textov,
fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom alebo aj inom jazyku bez predchádzajúceho
písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Autori článkov zverejnených
v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na
verejný prenos článkov,
ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto
článkov v zmysle § 33 odst. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Za obsah a jazykovú úpravu dodaných reklamných
predlôh zodpovedajú výhradne inzerenti.
Toto číslo vyšlo:
12. 2. 2013
Nasledujúce číslo vyjde:
26. 2. 2013
Uzávierka inzercie
najbližšieho čísla:
v stredu 20. 2. 2013
Inzertné miesto je v sídle
redakcie
Mŕtvolu našli až 12 dní po požiari bleskovky
T
elo 31-ročného bezdomovca našli jeho kamaráti po dvoch týždňoch v budove na Bajzovej
ulici, v ktorej predtým horelo. Napriek tomu, že hasiči
spolu s políciou pri požiari
zasahovali, všetci svorne tvrdia, že žiadne telo vtedy nenašli. „Policajti sa po prijatí
oznámenia o uvedenej udalosti na mieste skontaktova-
li so zasahujúcimi hasičmi,
ktorí likvidovali požiar. Po
uhasení požiaru a vyhlásení
hasičov, že sa v objekte nenachádzajú žiadne osoby, policajti vykonali prvotné úkony na mieste, pričom objekt
bol zaplavený vodou a penou
na hasenie. Počas ich výkonu
sa nenašli žiadne osoby,“ povedal hovorca KR PZ Žilina
Radko Moravčík. V budove
horelo už 17. januára, odvtedy bezdomovca nikto nevidel. Jeho kamarát Pavol tvrdí,
že odo dňa požiaru ho nemohol nájsť. Mŕtve telo bezdomovca našli až dvanásť dní
po požiari v obhorenej budove na Hlinách V. Bezvládne telo bolo podľa svedka
„miestami čierne a scvrknuté.“ Príčinu smrti má podľa
polície určiť súdna pitva. DK
Slovenskí otužilci si Valentín
dajú rande v Žiline! na hrade
U
ž po šiestykrát sa
v Žiline stretnú priaznivci ľadovej vody
z otužileckých klubov celého Slovenska. Vítať ich bude februárový Váh pod priehradným múrom. A snáď
aj zvedaví pozorovatelia. Celoslovenské stretnutie otužilcov sa bude konať v nedeľu 17. februára
2013 o 14.00 h pod priehradným múrom Vodného
diela Žilina. Okúsiť takmer
nulovú teplotu Váhu prídu
členovia klubov z Bratislavy, Banskej Bystrice, Nitry,
Košíc a ďalších slovenských
miest. Samozrejme, nebude
chýbať ani zastúpenie našich žilinských Tučniakov,
ktorí v meste pôsobia už deviaty rok. Plavci budú zdolávať úseky od 100 až po
1000 metrov. Celé podujatie bude moderované a vo
vstupoch sa môžete dozvedieť základné informácie
o otužovaní a jeho zmysle. Neváhajte a spríjemnite
si nedeľu, nielen príjemnou
prechádzkou, ale aj pohľadom na plavcov z mosta či
PP
brehov Váhu.
Ďalšia sekera
Mesto Žilina má zaťatú ďalšiu sekeru. A to nie hoci akú,
pretože 4,5 milióna eur je
už riadne „sekerisko“. Že
vraj ju zaťalo na ministerstve hospodárstva už v roku
2005 zmenou z nenávratnej
pôžičky na návratnú. Super
obchod. Ale to čo nasleduje
ďalej je ako zo zlého sci-�i.
Po šiestich rokoch začali peniaze ministerstvu chýbať
a vytiahlo na „nič netušiaceho“ žilinského primátora zmluvu o niekoľko miliónovom záväzku. Vraj ani on
sám by o pôžičke nevedel,
keby
y ho v auguste
g
2011,, na
ňu ministerstvo neupo-
Dá sa
to aj
lepšie
...
zornilo. Miliónová zmluva o pôžičke totiž nebola
v mestskej evidencii! Máme sa na čo tešiť! Nasledovali „siahodlhé“ a určite
„náročné“ sedemnásťmesačné rokovania primátora so straníckymi kolegami
na ministerstve hospodárstva. Výsledok? Dlh treba
zaplatiť... Príbeh o sekere ale pokračuje a dostávame sa do bodu, kedy do zlej
sci-�i režisér vkladá niekoľkominútovú tragikomickú
zápletku. V pondelok 28. 1.
sa koná mestské zastupiteľstvo. Primátor navrhuje vložiť do programu zasadnutia
bod, v ktorom sa má rozhodnúť o splatení pôžičky
za takmer 4,5 mil. eur. Napriek tomu, že poslanci nevedia o akú pôžičku ide, zahlasujú za zaradenie bodu
do programu zastupiteľstva.
Po krátkom oboznámení sa
so situáciou samotným primátorom, sa hlasuje. A sekera je na svete! „Vyrokovaný“ splátkový kalendár,
ktorý bude stáť mestskú
V
sobotu, 16. 2. od
11.00 h vás členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu
pozývajú na 5. ročník akcie
Valentín na Lietavskom
hrade nielen pre zamilovaných. Pripravené sú klobásky, čaj, rum, varené vínko,
prehliadka hradu, či tombola. Občerstvenie je za dobrovoľný príspevok na činnosť
združenia.
PP
kasu 300 tis. eur ročne na
ďalších pätnásť rokov, bol
prijatý. A to aj bez toho, aby
poslanci vôbec vedeli, za čo
dlh mestu vznikol. Tak tu
už nepomôže ani racionalizácia škôl a všetci sa budeme musieť pätnásť rokov
skladať na pôžičku, o ktorej nikto nič poriadne nevie
a ktorá bola pravdepodobne investovaná do majetku, ktorý ani nepatrí mestu. Čo dodať? Myslel som si,
že obdobie, kedy sme dvíhali ruky lebo sme museli je už
dávno minulosťou. Taktiež
som si myslel, že byť pravdivo a včas informovaný o dôležitých skutočnostiach je
bežnou agendou každého
primátora a poslanca pred
tým ako o niečom rozhodne alebo zahlasuje. Mňa Žilinčana zaujíma, prečo má
mesto pätnásť rokov splácať 4,5 mil. sekeru a či sa naozaj za sedemnásť mesiacov
nedali vyrokovať výhodnejšie podmienky skoro zabudnutého dlhu. Nespoliehajme
sa na to, že toto sci-�i s tragikomickou zápletkou vyrieši
deus ex machina.
B O R IS SC H UB E RT
spod
dubňa
Poslanci
nevedeli, že ide
o milióny. Aj tak
hlasovali!
V úvode ostatného
mestského zastupiteľstva navrhol primátor Igor Choma vložiť do programu aj
bod „Uzavretie dohody o splátkach“, ku ktorému dostali poslanci
podklady až tesne pred
zasadnutím. Nestalo by
sa nič vážne, keby sa
v ňom nerozhodovalo
o splatení záhadnej pôžičky za takmer 4,5 milióna eur. Za splácanie
hlasovalo 24 poslancov, iba sedem radných
pánov sa zdržalo, pretože nemali dostatočné podklady k tomuto
bodu hlasovania. V praxi to znamená, že Žilina
začne od roku 2014 ministerstvu hospodárstva
SR splácať 4,486 milióna eur. Na ročné splátky
približne 300-tisíc eur
sa budeme všetci skladať v priebehu najbližších pätnástich rokov.
O „platobných“ hrozbách, ktoré môžu vybieliť mestskú kasu vás
budeme bližšie informovať v budúcom čísle.
Pôrodnica
nebodovala
V hodnotení pôrodníc na území Žilinského
kraja sa tá naša umiestnila na 5. mieste zo
siedmich zúčastnených. Víťazom sa podľa očakávania stala
Čadca, za ňou nasledoval Martin, Liptovský
Mikuláš, Ružomberok
a piata Žilina. Za nami
sa ocitol už len Dolný
Kubín a Trstená.
Celkovým slovenským víťazom druhého ročníka projektu
Sprievodca pôrodnicami sa stala Fakultná nemocnica v Trenčíne pred
Kysuckou nemocnicou
s poliklinikou v Čadci.
FNsP v Žiline sa v celkovom hodnotení neušlo
umiestnenie v 13 – člennom rebríčku, no podržali ju experti. V ich
hodnotení si odniesla
čestné 12. miesto.
Pôrodnice „bodovali“ mamičky aj experti. Boli hodnotené z hľadiska kvality zdravotnej
starostlivosti aj služieb
a do úvahy sa bralo aj
to, či môžu mať ženy pri
pôrode blízku osobu, či
zdravotníci prikladajú
dieťa na telo matky bezprostredne po pôrode
a či je v nemocnici mož–PP–
nosť ubytovania.
PI - 36
originál žilinec 5
Namiesto
remeňa horúca
čokoláda
S príchodom polročného vysvedčenia sme si
u nás v redakcii povedali, že by sme mohli pre
našich školopovinných čitateľov pripraviť nejakú
akciu. A keďže sa snažíme byť originálni, tak sme
v spolupráci s jojcafe v OC Mirage zorganizovali
marketingový úlet – „Namiesto remeňa horúca
čokoláda“.
„D
oteraz všetci oceňovali iba samých jednotkárov, tak sme sa
rozhodli trošku osladiť život aj
žiakom, ktorí nemajú práve vzorové vysvedčenia. Išlo o to, že
každý študent základnej alebo
strednej školy, ktorý sa v jojcafe
od 31. januára do 5. februára
2013 preukázal vysvedčením
s minimálne tromi 4-kami alebo
jednou 5-kou, dostal zadarmo
šálku horúcej čokolády,“ pribli-
žuje �ilozo�iu akcie náš marketingový šéf Miroslav Remšík.
Prvými návštevníkmi, ktorí splnili kritéria boli stredoškoláci Nicolas a Matej zo Žiliny. Jednému svietil
„nedostatočný“ v kolónke projektová činnosť, druhý „prepadol“ zo
slovenčiny. „Robil som projekt
o futbalových kluboch v okolí
Birminghamu, ktorý nebol až taký zlý, ale za aktivitu na hodinách
som nedostal do celkového hodnotenia ani bod, tak z toho vyš-
1400 €
Stretnutie dvoch päťkárskych generácii – Martin „Jožo“ Stojka (vľavo) a Nicolas.
la päťka. Bol som však chorý, tak
som veľa hodín vynechal,“ vysvetľuje Nicolas. Jeho spolužiak Matej
dopĺňa: „Keby sme si poctivo robili domáce úlohy, tak tu dnes
nesedíme. Ale aj tak si myslím, že
má na tom svoj veľký podiel slovenčinárka, s ktorou sa nemáme
práve v láske. No nič, chodím na
doučovanie, takže dúfam, že na
konci roka to bude lepšie.“
Medzi návštevníkmi kaviarne sa
objavila aj známa žilinská postavič-
v hotovosti
a na ruku!
ka Martin „Jožo“ Stojka, ktorý dral
lavice naposledy pred štyridsiatimi
rokmi: „Ja som síce strednú školu
nedokončil, ale päťku som mal
v živote iba jednu. Ešte na základke, z matiky, a aj to iba na pol
roka,“ rehotal sa pri kávičke.
Väčšina „čokoládujúcich“ štvorkárov a päťkárov sa zhodla, že „všetko je lepšie ako sa učiť.“ My v redakcii veríme, že po výbornej
horúcej čokoláde dostanú aj zdraRK
vý rozum...
DARČEK
4 zimné p
neumatik
y
Platí pri kúpe auta na úver.
Financovanie vozidiel od AAA AUTO
z Akontácia od 0 % – nepotrebujete hotovosť.
z Jednoduché a rýchle schválenie na jednom mieste.
Stačia len 2 doklady.
Znížili sme pre vás ceny o 10–30 %!
VW Golf v ponuke 50x
mesačne od
Hyundai Santa Fe v ponuke 10x
mesačne od
71 €
mesačne od
67 €
DIESEL
93 €
DIESEL
5 999 €
r.v. 2007
ŠKODA OCTAVIA, 68 312 km, 1.9TDi, 77 kW, nové v SR,
1. majiteľ, servisná knižka, automatická klimatizácia a viac.
Zavolajte si pre svoju zľavu!
0800 100 100
7 dní v týždni 7:00–22:00
5 499 €
r.v.
r.v. 2008
2006
VW GOLF V, 56 062 km, 1.4i 16V, 59 kW, nové v SR,
1. majiteľ, servisná knižka, klimatizácia a viac.
ŽILINA, Pri celulózke
PO–NE 9:00–21:00
8 499 €
Uvedené ceny platia pri kúpe auta na úver.
Škoda Octavia v ponuke 220x
r.v. 2006
HYUNDAI SANTA FE 4x4, 2.2CRDi, 110 kW, servisná
knižka, automatická klimatizácia a viac.
10 pobočiek v SR
PI - 37
6 kultúra
kultúrne
ú
pozvánky
DOM ODBOROV
TURNÉ 4 MOSTÍKOV –
Zdeněk Izer
Utorok 19. 2.2013
19.00 h, Veľká scéna DO
Zdeněk Izer svojím nezameniteľným humorom predvádza zábavné scénky, paródie na
najrôznejšie televízne programy a imitácie
populárnych spevákov
a speváčok.
Peter STAŠÁK
Piatok 22. 2. 2013
18.00 h, Veľká scéna DO
Hosťom programu bude
Marta Križanová.
ŠTÁTNY KOMORNÝ
ORCHESTER
ŠKO, M. KATZ,
V. Papian – klavír
Štvrtok a piatok
14. a 15. 2. 2013
19.00 h, Dom umenie
Fatra
Miláčik žilinského publika – dirigent Misha
Katz prináša aj tento
raz atraktívny program,
z ktorého určite všetkých osloví Schumanov
Karneval. Jeho orchestrálnu verziu uvedie
ŠKO Žilina v slovenskej
premiére. ŠKO, S. CHALK, anglické hudobné inšpirácie
Štvrtok 22. 2. 2013
19.00 h, Dom umenie
Fatra
Môžete sa tešiť nielen
na Haydnovu Symfóniu
č. 104 „Londýnsku“, či
Brittenovu neoklasickú
Simple Symphony, ktorá patrí medzi autorove
najúspešnejšie skladby, ale aj na diela autorov, ktoré ešte v Žiline
neodzneli.
STANICA ŽILINA –
ZÁRIEČIE
Peter Konečný:
Geniálne filmové
scény
Utorok 12. 2. 2013
19.00 h, Stanička
Nový spôsob rozprávania dejín filmu sa
upriamuje na konkrétne filmové scény. Na fenomén výnimočných
filmových scén sa pozrieme spolu so šéfredaktorom portálu
kinema.sk Petrom Konečným.
SeEun Lee / Petr Vrba
/ Michal Zbořil
Streda 13. 2. 2013
20.00 h, Stanička
Audiovizuálne, elektroakustické a mechanické objavovanie improvizačných vzťahov. SeEun
Lee používa magnety, nerasty a rôzne malé
častice hmotných
pokračovanie na s. 10
Ako sa máte
Vitosovci?
Ďakujeme,
dobre...
B
ratskú dvojicu žilinských
hercov Ruda a Jara Vitosovcov ste mohli vidieť účinkovať v niekoľkých
�ilmoch či televíznych seriáloch. Najnovšie sa tieto dve
populárne postavy spolu s Rudovou dcérou Miškou objavili vo �ilme „Ďakujem, dobre,“
ktorý mal žilinskú premiéru
31. januára v Ster Century Cinemas.
Rodinný klan Vitosovcov bol
„nominovaný“ do záverečnej štvrtej časti �ilmu, ktorá
sa odohráva na svadbe. „Táto svadba je vyvrcholením
predchádzajúcich troch príbehov, ktoré dovtedy zdanlivo nemajú nič spoločné.
Hráme tam príbuzných ženícha a hoci nejde o veľké
úlohy, pri nakrúcaní sme sa
dobre zabavili,“ hovorí Rudo, ktorý si nevie vynachváliť
naozajstnú svadobnú hostinu.
Brat Jaro súhlasne pritakáva:
„Páčilo sa mi, že všetky nápoje a jedlá boli skutočné,
žiadne „kašírky“, takže ľudia s pribúdajúcim časom
prichádzali do stále lepšej
nálady. Napokon sme nič
nemuseli hrať a režisér mal
nefalšovanú svadobnú veselicu, presne ako chcel.“
„Obaja sme mali tak trochu obavy z tancovania,“ začal pri spomienke na nakrúcanie Rudo a Jaro dodal: „Ja som
vedel, že ak prežijem tanec
s nevestou, tak mám vyhrané. Našťastie, ten prišiel až
okolo polnoci a dovtedy sa
mi podarilo nazbierať dostatok odvahy.“ Rudo zaujal svojim tanečným umením
hneď na začiatku nakrúcania:
„Ja všetky tance zvládam
jednokročkou,
maximálne dvojkročkou, ktorú som
sa naučili ešte na „základke“ na hodine telocviku. Do
toho teraz pridávam aj nejaký ten obrat. A práve keď
som mal tancovať s Jankou
Oľhovou, začali hrať tango.
Ja si myslím, že to bolo jedno z najkrajších táng, aké
som kedy tancoval. Aj Janka povedala čosi v tom duchu, že také tango ešte netancovala.“
Záhadou vitosovskej účasti
na nakrúcaní v Bratislave zostáva iba fakt, ako sa tam objavila Rudova dcéra Miška.
Táto vyštudovaná biomedička totiž nemá s herectvom nič
spoločné. „Jednou z požiadaviek režiséra bolo, aby si
herci priviedli svoje manželky. A keďže moja zákonitá je učiteľkou a mala frmol
pri vysvedčeniach, tak som
prehovoril dcéru. Jaro to
mal jednoduchšie, lebo hral
vdovca,“ dodal na záver so širokým úsmevom Rudo.
P
nie svetla“ v Art gallery Minion žilinského hotela Majovey na ulici Jána Milca.
Petra vždy sklo považovala za živú, pulzujúcu a dynamickú hmotu, ktorá mení
tvary a má v sebe isté duchovno. Jej sklenené formácie ožívajú najmä prostredníctvom farieb, ktorými ich
autorka vkusne oživuje. Dlhodobo pre ňu zostáva hlavnou témou neustále napätie dvoch protikladov - jing
a jang, ktoré ženú ľudstvo
DENISA FULMEKOVÁ
Materská
Denisa Fulmeková má
na konte ďalšiu publikáciu, ktorú nedávno predstavila aj v žilinskom kníhkupectve
Martinus. Svoje najnovšie „literárne dieťa“ oficiálne do života neuviedla. Knihu
k čitateľom vyslala tým, že ju prezentuje po Slovensku. Tému
si vybrala neľahkú.
Materská je totiž o popôrodnej depresii.
Hlavná hrdinka Eva sa
na príchod ďalšieho
člena rodiny veľmi tešila. Ako matka v pokročilom veku si druhé
dieťa doslova vymodlila, preto by jej radosť
mala byť o to väčšia.
Ale nie je. Namiesto
úsmevu prichádza
plač, stres a obavy, či
sa vie o dcérku dobre postarať. Popôrodnú
depresiu mala aj pri
prvom dieťati Simone
a po 16 rokoch sa vrátila späť. Eva je nešťastná a nevie si poradiť. Lekársku pomoc
najprv odmieta, no nakoniec sa jej nevyhne.
Hoci svoje dieťa nadovšetko miluje, sú chvíle, kedy... Autorka
otvorene priznala, že
pri písaní vychádzala
z vlastných skúseností, čo čitateľky zrejme
ocenia.
–SM–
RÓBERT K AŠŠA FOTO JÁN DOBRÍK
Zrodenie
svetla Petry
Jureňovej
Vlhovej
etra Jureňová Vlhová
sa už takmer dvadsať
rokov
profesionálne
venuje tvorbe umeleckého
a úžitkového skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe zo
skla, maľbe na sklo, tvorbe
sklenených šperkov a voľnej
maľbe. Za ten čas vytvorila
rodáčka z Považskej Bystrice zaujímavé a neobyčajné
dizajnérske kúsky a úžitkové originály, ktoré si v týchto dňoch môžete pozrieť na
jej autorskej výstave „Zrode-
má dobrý
čitateľský vkus
Súťaž o knihu
vpred a sú zdrojom energie.
Aj napriek mladému veku
autorky môžete v každom
z jej diel vidieť pevne vytýčené kontúry a predstavy.
Petra sa tak radí k pozoruhodným autorom najmladšej generácie sklárskeho
umenia na Slovensku.
MIROSL AVA BEREŠOVÁ
Ak vás knižka zaujala,
môžete sa zapojiť do
našej súťaže a možno
sa šťastie usmeje práve na vás.
Súťažná otázka: Denisa
Fulmeková je tiež autorkou knihy s názvom
„Tak čo teda?“, ktorú
napísala pod pseudonymom. Viete akým?
Správna odpoveď
z minulého čísla je:
Anjeli nespia, Sladko
v ústach. Výhercom
knihy Medium Love sa
stáva Simona Pešková.
Gratulujeme, výherkyňu čaká kniha v našej
redakcii 
kultúra/inzercia 7
kin
čo na to
maroš
tip
Tento raz jedna
háklivá otázka –
Bol si niekedy vo
verejnom dome?
V živote nie, aj keď
ma s tým ľudia
spájajú. Netajím
sa tým, že som
tam volal a zisťoval ceny, ale to
bolo ešte za starej koruny. Potom
som túto myšlienku zavrhol.
STER CENTURY CINEMAS
Sniežik: Biely
kožúšok
V hlbokej džungli sa
narodil malý gorilí
samček Sniežik. So svojím snehovo bielym kožúškom je však trochu
iný. Aj keď je ďaleko od
svojho domova, v ZOO,
pre návštevníkov tou
najväčšou atrakciou,
rozhodne sa splniť si
svoj najväčší sen a zrealizuje veľký plán ...
Aj dnes súťažíme
o vstupenku do kina STER CENTURY
CINEMAS, tu je otázka:
„Napíšte krajinu pôvodu tejto milej rozprávky.“ Odpovede označené heslom KINOTIP
posielajte na adresu
[email protected] do 20. 2. 2013.
Meno výhercu sa dozviete v ďalšom vydaní. Odpoveď na otázku z minulého vydania
je: „Silver Linings
Playbook“ Výhercom
sa stáva Veronika
Svobodová zo Žiliny.
VIP vstupenku pre dve
osoby do Ster Century
Cinemas si môžete vyzdvihnúť v sídle redakcie.
Viac informácií nájdete na
www.stercentury.sk
Rozsutec hľadá
speváčky
Folklórny súbor
Rozsutec - spevácka zložka, príjme medzi seba speváčky.
Vek od 16 rokov, nácviky sú pondelky a
štvrtky od 19.00 do
21.00 v priestoroch
Mestského divadla v
Žiline. Tel. kontakt na
vedúcu speváckej zložky: 0918/711 372.
Konkurz sa uskutoční 18. a 25. februára
o 18.30 h v Mestskom
divadle v Žiline.
PI - 38
Vybrať okná
s dvojsklom,
alebo trojsklom?
Aké je najvhodnejšie sklo
do okien?
– „Odpoveď nie je jednoznačná. Vždy je to otázka očakávaní klienta. Pravdepodobne však
na štandardný byt s ústredným
vykurovaním a napríklad aj meračmi tepla bude postačujúcou
voľbou základné izolačné dvojsklo. Toto má beztak výborné
izolačné vlastnosti. Úspora na
vykurovaní, by nepriniesla vykompenzovanie nákladov (predovšetkým z dôvodu systému
výpočtu výšky platby za teplo
– väčšia časť podľa rozlohy bytu a menšia časť podľa spotreby nameranej meračmi). Naopak na novostavby rodinných
domov a aj pri rekonštrukciách
starších domov nachádza práve
trojsklo svoje uplatnenie. Tu sa
únik tepla priamo prejavuje na
účte za plyn, či iné palivo. Keď
zoberieme do úvahy fakt, že určujúci vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti okna má práve
sklo, ktoré tvorí zväčša najväčšiu plochu v okne, je nevyhnutné pristúpiť k výberu skla s maximálnou vážnosťou.
Majú všetky 3-sklá rovnaké
vlastnosti?
– „Nie, to rozhodne nemajú.
Izolačné vlastnosti trojskiel
sú pri zjednodušenom pohľade závislé od množstva plynu Argón medzi jednotlivými
tabuľami skla a tiež od povrchovej úpravy skla. Izolačná
vlastnosť skla sa vyjadruje
hodnotou Ug a čím je táto hodnota nižšia, tým lepšie to dané
sklo izoluje. V nedávnom období, ale nezriedka aj v súčasnosti sa vyrábali a do okien montovali trojsklá s prestupom tepla
Ug = 0,8 W/m2K. Tu sa prínos
tretej tabule skla trochu strácal. Aktuálne sa na trhu najväčšej obľube tešia trojsklá s prestupom tepla 0,7 prípadne 0,6.
Tým najlepším trojsklom na tr-
hu, ktoré sa dokáže „samo zaplatiť“ je však trojsklo s prestupom tepla iba 0,5 a aktuálne ho
dodávame do našich okien celkom bez príplatku oproti sklám
s prestupom tepla 0,6. Je to trochu o číslach, no rozdiely v izolačných vlastnostiach sú obrovské. Prečo si teda nevybrať sklo
s parametrami ešte o 20% lepšími a to za rovnakú cenu?“
Unesie váhu 3-skla každé
okno?
– „Nie! Avšak každá značka okna z nášho sortimentu je certi�ikovaná na určitý typ zasklenia.
Nakoľko je ponuka pro�ilových
systémov �kopro�ilu reálne
najširšia v rámci Slovenského
trhu, dokážeme klientovi vybrať okno podľa jeho potreby,
očakávaní a možností. Nečakane veľký ohlas sme zaznamenali na novinku v našom sortimente, okno SCHÜCO Corona
SI 82. Nemecký okenný systém
SCHÜCO je etalónom kvality
a poctivosti, preto je to dokonalá voľba do dnešných moderných a úsporných novostavieb.
Uvádzacie ceny na túto novinku platia až do konca februára.“
S JOZEFOM DANIŠKOM, ODBORNÝM
PREDAJCOM STREDISKA EKOPROFIL ŽILINA
SA ZHOVÁRAL MIROSLAV REMŠÍK
pátračka
Pokračujeme
v pátraní po niektorom z obyvateľov nášho mesta.
Sme zvedaví, koľkí
z vás hľadanú osobu spoznajú a ozvú
sa nám. V tomto
čísle pátrame po
sympatickej mamičke dvoch detí.
Ak viete, o koho
ide, okamžite konntaktujte našu redakakciu. Spomedzi správrávnych tipov vyžrebujeme
bujeme
päť Žilincov, ktorých
ých
odmeníme poukážážkou v hodnote 5 eur
do kaviarne jojcafe
v OC Mirage. Neváhajte
a bonzujte na e-mail: [email protected] prípadne na FB:
www.facebook.com/
novinyzilinec.
Výhercami z čísla
2/2013 sa stávajú:
– Petra Poliaková,
– Alena Čavojcová,
– Matúš Mažgut,
– Bibiána Poliačková,
– Ivana Ružbarská.
Tí všetci spoznali talentovanú krasokorčuliarku Janku Ružbarskú.
PI - 39
8 inzercia
Prvé dve predajne PEPCO
otvorené v Žiline
Prvé predajne boli otvorené 1.2 v Žiline v obchodných centrách OC Mirage a OC MAX. V marci
nasleduje Bratislava (predajne sa budú nachádzať v OC Retro (Ružinov) a OD Saratov (Dúbravka), Dunajská Streda a Košice. V priebehu roka
2013 máme v pláne otvoriť 20 až 25 predajní po
celom Slovensku. Celkovo by sme chceli mať na
Slovensku okolo 80 predajní.
N
aša sieť diskontných predajní sa primárne zameriava na nižšiu a strednú príjmovú triedu zákazníkov. Naším
typickým zákazníkom je vydatá
žena vo veku 25 – 45 rokov, ktorá pre svoju rodinu a domácnosť
rada nakupuje všetko potrebné
pod jednou strechou. Našim zámerom je poskytnúť zákazníkovi
najväčšie nákupy za čo najnižšie
ceny. Na základe priamych vzťahov s dodávateľmi dokážeme našimi naozaj atraktívnymi cenami a individuálnym prístupom ku
každému zákazníkovi zaujať širokú verejnosť.
Zákazníkov oslovujeme samozrejme veľmi priaznivými cenami, kto-
ré u nás nájdu každý deň. V porovnaní s konkurenciou dokážeme
zákazníkom ponúknuť neporovnateľne vyššiu úroveň nakupovania a tiež širší sortiment výrobkov. Tým sa stávame zaujímavou
alternatívou pre skupinu zákazníkov, ktorí doteraz využívali ponuku čínskych obchodov.
TriÌko pre
malé dieĈa
dievÌenské
TriÌko pre
malé dieĈa
chlapÌenské
DievÌenské
triÌko
Pánska košeía
Dámsky
sveter
DievÌenské
S\ĜDPo
alebo chlapÌenVNÓ
PI - 51
Zimné chodníky
– žiadna sláva!
zaujalo nás 9
N
aši čitatelia sa nám pravidelne sťažujú na neudržiavané chodníky v centre, na sídliskách, či v prímestských častiach.
Radoslava Holzera zo Soliniek dokonca vyšiel zľadovatelý chodník poriadne draho – zlomil si ruku. „Rok, čo rok je to stále o tom
istom. Rozbitá hlava, vytknutý
členok, zlomená ruka. Áno, hovorím o zime v Žiline, neupravených cestách a chodníkoch
a skúsenostiach z môjho okolia. Tento rok som sa stal obeťou
neupravených chodníkov na Solinkách aj ja,“ hovorí mladí Žilinčan a pokračuje: „Pri prechádzke so psom som sa pošmykol na
neupravenom chodníku a zlomil
si ruku. Najprv som si myslel, že
to nič nebude, no prišli silné bolesti a už som mesiac doma. Chodím po doktoroch, rontgenoch
a lekárňach. Samozrejme, keďže
som živnostník, musím si popritom platiť odvody a nehovorím
o ušlom zisku. Situácia, aká je na
sídliskách je hrozná. Videl som
to aj predtým, keď ľudia museli
chodiť po krajoch cesty, lebo neboli odhrnuté chodníky a ohrozovali tým cestnú premávku a,
samozrejme, najmä seba.“
Nebezpečné chodníky však nie sú
iba problémom Soliniek. Rovnaké odozvy prichádzajú z Vlčiniec,
Hájika, Hlín, či centra mesta. Uplynulý týždeň sme si na vlastnej koži vyskúšali nástrahy zľadovatelých
Farských schodov, ktoré sa stali neriešiteľnou rovnicou pre mamičku s kočíkom. Krátko na to nás
„Odvtedy neverím kaskadérskym
kúskom z lmov, pretože ja som
na rozdiel od hollywoodskych
hrdinov letel iba tri metre
a zostal som ležať.“
Nový
skanzen
priamo
v meste
Správa, že UNESCO v rámci
programu zaradilo žilinskú nemocnicu do svetového historického a kultúrneho dedičstva ľudstva
poteší. Nás ale zaujímalo, čo ich
k tomu viedlo a na základe čoho
k tomu dospeli. Prvá bola analýza budov. Architektonicky spájajú
štýly neostalinizmu a husákomodernizmu. Na úrovni výstavby cítiť
tzv. Akcie Z, snahu o plnenie päťročníc a �ilozo�iu socialistických
stavbárov: Kto nekradne – okráda
rodinu. Zachovalý systém špárového vetrania je najviac citeľný na
v redakcii navštívil František
Nemčák, ktorý sa sťažoval
najmä na neupravený
chodník lemujúci lesopark medzi sídliskom Vlčince a Rosinou. V spomínanom
úseku sa každodenne prediera snehovým
závejom.
„Chodník, nielenže neodhŕňajú, ale
ešte sa na ňom hromadí aj sneh nahrnutý cestárskymi autami.
Počas zimy je teda jediným riešením, ako sa dostať pešo z Vlčiniec do Rosiny,
chôdza po ceste. O tom vám však
tiež viem povedať svoje, keďže
ma tam pred niekoľkými rokmi
zachytilo auto. Odvtedy neverím
kaskadérskym kúskom z �ilmov,
pretože ja som na rozdiel od hollywoodských hrdinov letel iba
tri metre a zostal som ležať,“ srdí sa.
Boli sme sa presvedčiť osobne a naozaj... počas našej návštevy sa v snehovom záveji na chodníku brodil
hlúčik mladých študentiek. „Zimná údržba v meste Žilina sa riadi
schváleným Operačným plánom.
Mesto Žilina vykonáva správu
miestnych komunikácií o celkovej dĺžke 260 km. Žilinské komunikácie, a. s. zabezpečujú zimnú
údržbu na chodníkoch v celkovej
dĺžke cca 62 km (z celkovej dĺžky chodníkov 155,9 km). Operačný plán zimnej údržby vychádza
z reálnych �inančných a technických možností Mesta. Nie všetky
chodníky, ktoré nepatria priľahlej nehnuteľnosti, sú zahrnuté do
Operačného plánu, napr. aj úsek
od Vlčiniec smerom na Rosinu,“
reagoval na náš podnet hovorca
mesta Pavol Čorba. – RK–, FOTO AUTOR
Fejtón
pôvodných sklo-hliníkových konštrukciách a popod parapety na
zle osadených plastových oknách.
Snahou všetkých doterajších vedúcich pracovníkov bolo v maximálne možnej miere zachovať
všetky pôvodné prvky, či už stavebné, alebo interiérové a samo-
zrejme aj lekárske pomôcky a nástroje. Na väčšine oddelení bolo
a je zakázané používať počítače
a stále sa používajú výkonné písacie stroje. Nič nie je krajšie ako
keď sa vás dieťa spýta: Mami, kde
má ten doktor monitor? Ten počítač rovno tlačí, keď ujo doktor pí-
še? A to sa aj niekde ukladá? Áno
dieťa moje, do šuplíka ... Modernizácia postelí prebieha len formou nových náterov. Pochádzajú
z rokov, keď ešte väčšina lekárov
nebola na svete. Určite vydržia aj
ďalších 40 rokov. Na úrazovke síce
prebehla v minulých rokoch modernizácia – v čakárni pribudol
automat na kávu, ale ostatné historické náležitosti ostali zachované. Podarilo sa zachovať aj nebeský systém delenia moci: Riaditeľ =
Boh bohov, Doktor = Boh, sestrička = poloboh. Prihovárať sa treba s úctou a bázňou, najlepšie po
kľačiačky a so sklopenými očami.
Neoponovať! Nevypláca sa! Tak
vážení, vitajte v socialistickom
skanzene. Vstupné je na 20 minút
zdarma, každá začatá polhodina
(iba) jedno euro.
P O K ERFACE
10 kultúrne pozvánky/inzercia
predmetov na to, aby
previedla zvuky do obrazov. Zbořil a Vrba premieňajú elektronické
a akustické vlnenie na
ozvučenie magického
tanca magnetov.
Workshop plstenia
Sobota 16. 2. 2013
13.00 h, Stanička
Vyskúšajte si, ako premeniť obyčajnú vlnu na
pekné a užitočné predmety. Začíname nový
kurz plstenia – techniky výroby z nespradenej vlny..
Februárové Fúzy 2013
Sobota 16. 2. 2013
19.00 h, Stanička
Nezadržateľný fúzatý
vlak sa dá v tento deň
do pohybu. Neváhajte
a zapúšťajte! Fúzatým
cestujúcim bude cestu
po preukázaní sa platnými cestovnými fúzmi
spríjemňovať duo Pavel
Pláteník a Karel Krautgartner. K súprave bude pripojený jedálenský
vozeň a medzi zastávkami sa predstaví množstvo zaujímavých umelcov. Tradične sa budú
medzi tretím a štvrtým
vozňom odovzdávať Ceny poroty a divákov.
Cícerová Vegánska
nedeľa
Nedeľa 17. 2.2013
17.00 h, Stanička
Témou vegánskej nedele bude cícer. Táto, u nás
nie veľmi používaná,
strukovina je základom
mnohých vynikajúcich
jedál typických napríklad pre Indiu a arabské
krajiny.
Láska (r. Michael Haneke)
Sobota 19. 2. 2013
19.00 h, Stanička
Najnovší film neúprosnej a radikálnej legendy
filmu Michaela Hanekeho je jedným z divácky
najúspešnejších európskych filmov minulého
roka. Elegantná, pozitívna snímka o láske na
sklonku života.
Jordana Palovičová –
klavír
Streda 20. 2. 2013
19.00 h, Stanička
Mladá klavírna umelkyňa Jordana Palovičová
si za biele krídlo na Stanici nesadá po prvýkrát.
Dramaturgiu svojho recitálu zostavila prevažne z diel slovenských
autorov (o. i. minuloročných jubilantov Ladislava Burlasa a Petra Martinčeka).
Petra Tejnorová a kol.:
Edge
Štvrtok 21. 2. 2013
19.00 h, Stanička
Medzinárodná autorská
inscenácia je sondou do
života ľudí nad 60, ktorí v rôznych roliach pôsobili v divadelnom
a tanečnom prostredí. Predstavenie otvá-
riadková inzercia
Hľadám do prenájmu zariadený jednoizbový byt v Žiline.
T. 0907 843 767
Riadkovú inzerciu zadarmo posielajte na adresu
[email protected] alebo osobne prineste do sídla
redakcie. Akcia platí len pre nekomerčné subjekty.
V novostavbe Karpatská / Rosinská ul. E-mail: [email protected]
T. 0903 310 247.
Predám železné skladové regály.
Nosnosť až do 200 kg/regál. Cena
dohodou. T. 0907 478 748.
Predám chlapčenské korčule
č. 33, jeden rok staré, cena 15 €.
T. 0901 704 419.
Predám novú nepoužívanú web
kameru Creative Live! Cam Video IM. Rozlíšenie photo 1,3 MP,
video 800 x 600 P. Cena 6 €.
T. 0907 254 568.
Prenájom skladových priestorov
o výmere 101 m2, 68m2, sklady 5 km
od centra, budova zateplená, okná
plastové, elektrika, parkovacie miesta, objekt strážený, cena dohodou.
T. 041/51 662 10, 0907 539 770,
0911 539 770.
Predám CD tašku na 400 ks
YD-131, koženka čiernej farby,
rozmery 30 x 30 cm. Cena 7 €.
Možnosť zakúpenia aj s �ilmami (cca 100 �ilmov). Cena 15 €.
T. 0907 254 568.
Predám topánky na snowboard, spodok gumený + izolačná vložka. Veľkosť 43,5. Cena 25 €.
T. 0907 254 568.
Lacno predám len 2x použitý podsedák-autosedačku do auta od 15 do
36 kg a taktiež dva takmer nové chrániče na popruhy pre deti do auta.
T. 0903 965 664.
Za symbolické ceny predám viacero balíkov detského oblečenia a topánočiek pre rôzne vekové kategórie od
0 do 8 rokov a tiež krabicu hračiek.
T. 0903 965 664.
Lacno predám exkluzívny, značkový, málo používaný kočík, kombinácia hlboká vanička, športová časť
aj autosedačka a výbava ku kočíku.
T. 0903 965 664.
Lacno predám výbavičku pre bábätko, vaničku, nočník a všetko potrebné pre novorodenca, tehotenské
oblečenie, univerzálny slnečník na
kočík a univerzálne pláštenky do dažďa a podobne. T. 0903 965 664.
Lacno predám kvalitnú, peknú rustikálnu komodu, strednej
až tmavšej hnedej farby. Vhodná do domu, bytu alebo chaty.
T. 0903 965 664.
Auto v suchu a bezpečí? Zaručené parkovanie každý deň, či
noc? Naštartovať a hneď odísť?
Sklá bez zoškrabovania námrazy? Garáž na prenájom! Kde?
Prijmem ekonómku, účtovníčku na TPP, alebo so živnostenským
listom (kancelária je vybavená).
T. 041/51 662 10, 0907 539 770,
0911 539 770.
Hľadám brigádu (pomoc v domácnosti, dokladanie tovaru a pod.) popri
zamestnaní na popoludnie (cca od
15.30 – do 21.00), alebo víkendy. Len
seriózne ponuky zasielať na e-mail:
[email protected]
Prenajmeme nebytové priestory – 124 m2 a 27 m2, na ul. Hollého, parkovisko, veľmi výhodné podmienky. T. 0911 910 426,
0918 904 954.
Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt na Štefánikovom námestí.
250 €/mes. + 50 € zálohovo energie.
T. 0908 931 659.
Prenajmem 2-izbový byt v centre ZA – Hollého ul., zateplený
panelák, po kompletnej rekonštrukcii – kúrenia, pláv. podlahy,
plastové okná, nová kúpeľňa. Voľný ihneď. Cena vrátane energií:
350 €/mesiac. T.0910 911 016,
e-mail: [email protected]
Predám veľký 2+1 izbový byt na
sídlisku Vlčince I v Žiline. Byt je
vnútorný a nachádza sa na 2. nadzemnom podlaží. Celková výmera bytu je 67 m2, kompletné mesačné náklady + energie na 2 osoby
sú 120 €. Čiastočná rekonštrukcia
– vymenené plastové okná, obývačka kompletne prerobená, veľká vstavaná skriňa v spálni, v chodbe a kuchyni plávajúca podlaha.
Jadro je pôvodné, ale vymenená sanita, dlažba vo WC a kúpeľ-
ni. Výborná lokalita, veľmi pekný
udržiavaný vchod. Cena dohodou.
T. 0905 200 364.
Predám lyžiarky NORDICA, jednoklipsňové č. 13 – 30,5 cm. Zachovalé, funkčné, cena 20 €,
T. 0902 083 713.
Predám dvojlôžkový rozťahovací gauč na nožičkách, farba škoricovohnedá, cena 25 €, 2 kreslá na nožičkách farba škoricovohnedá, cena
15 €. Perinák mahagónový, cena 3 €.
T 0910 209 465.
Slam je jednoduchý –
pódium, mikrofón, tri
minúty a vy so svojím
textom. Piate pokračovanie je otvorené rovnako ako všetky predošlé.
Je síce krásne zúčastniť
sa, ale vy príďte radšej
vyhrať – peniaze alebo
nomináciu na ďalšie vystúpenia
Predám časopis PYRAMIDA – encyklopedický, z roku 1987, komplet je
neviazaný od č. 1(A) po č. 198 (Ž), cena 35 €. T. 0910 209 465.
Nedeľa 17. 2.2 013
10.00 h, Mestské divadlo
Žilina
Predám háčkované dečky biele a béžové, rôzne tvary, niektoré
sú celo háčkované, iné majú háčkovanú čipku aplikovanú na tesilane. Vhodné aj do zahraničia.
T. 0910 209 465.
Lacno predám zánovnú váľandu
s úložným priestorom. Rozmer: 85
x 200. T. 0910 434 884.
Predám lampu stojatú drevenú, cena 3 €, kreslo hojdacie drevené, cena 20 €, ovčie rúno – perina – 5 €, vankúš – 5 €, ventilátor,
cena 20 €, rôzne svietidlá, plachty biele, nové, cena – 2 € za 1 kus.
T. 0904 484 771.
Predám pozinkovaný vlnitý plech
4 ks – 80 cm x 200 cm, predám maliarsky rebrík dvojitý, drevený, výška
184 cm. T. 0907 559 455.
Predám použitú zárubňu, 1 ks,
66 cm x 200 cm, predám doma robený naviják s 50 m dlhým lanom
(práca na roli aj v hore, orba, sťahovanie dreva). T. 0907 559 455.
Ponúkam v rozbehnutom kaderníckom salóne v centre Žiliny
priestor pre kozmetičku, pedikúrku
a nechtovú dizajnérku za symbolický
nájom T. 0903 555 900
Rozprávkovú postavičku Petra Pana poznajú
snáď všetky deti na celom svete. Tohto strapatého chlapca, ktorý žil
vo fantastickej Krajine –
Nekrajine a tvrdohlavo
odmietal vyrásť.
Sobota s rozprávkou
Sobota 23. 2. 2013
10.00 h, Labyrint –
centrum pohybu a tanca
Scénické čítanie rozprávok, po skončení ktorého si deti budú môcť
svoje dojmy aj nakresliť.
HVEZDÁREŇ
ŽILINA
Večerné pozorovanie
pre verejnosť
Piatok 15. 2. 2013
17.45 h, pozorovateľňa
Malý diel
Verejné pozorovanie
oblohy
Pondelok 18. 2. 2013
o 18.00 h
Utorok 19. 2. 2013
o 18.00 h
Piatok 22. 2. 2013
o 18.00 h
pozorovateľňa Malý diel
Nočné pozorovanie meteorického roja Perzeíd.
MAKOVICKÉHO
DOM V ŽILINE
Už viem, prečo si taký
– I. časť
Prednáška. Lektor Daniel Komora, lektor OZ
ŽaZ. Organizátori OZ Život a zdravie Klub zdravia, KrKS v Žiline.
Prijímame aj komerčnú
riadkovú inzerciu
1 € za 30 znakov
v sídle redakcie na
Pivovarskej ulici č. 1.
PETER PAN
Streda 20. 2. 2013
19.00 h, Makovického
dom
PI - 52
www.ruefa.sk
Sobota 23. 2. 2013
19.00 h, Stanička
BÁBKOVE
DIVADLO ŽILINA
Predmet dražby si môžete obhliadnuť 19.02.2013 od 9:00 do 10:30 hod. na parkovisku pred budovou
exekútorského úradu JUDr. Martin Píry, Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina
Mariánske námestie 27, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 5624 721, +421 903 733 141,
Fax: +421 41 5624 722
e-mail: [email protected]
Slam Poetry #5
Predám zachovalú cestovnú skladaciu postieľku v modrom prevedení, cena 20 €. T. 0910 209 465.
Dňa 19.02.2013 sa uskutoční 2. kolo dražby motorového vozidla – Fiat Ducato 244/APMPA/06B,
ročník 2006, počet najazdených km: 176.879 km
– Miesto konania dražby: Exekútorský úrad, JUDr. Martin Píry, Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina
– Čas konania dražby: 11:00 hod.
– Najnižšie podanie: 4.950,- €
CK RUEFA REISEN
NA NOVEJ ADRESE
ra okruh tabuizovaných
tém spojených so starnutím, premenou sexuality a vnímania vlastného tela, či samoty.
MESTSKÉ
DIVADLO ŽILINA
SEČ (stredoeurópsky čas)
Utorok 12. 2. 2013
19.00 h, Štúdio
Zrazu je všetko úplne
iné ako minulú zimu.
Nikto nestojí pod oknom a neodpíska stredoeurópsky čas. Nikto
nevojde dnu, ako obvykle.
pokračovanie na s. 14
PI - 48
horoskopy
12. – 26. 2.
sudoku
3 4
2012
6
2 6 1
Baran
8
21. 3. – 20. 4.
Budete sa viac stýkať
s ľuďmi a tým pádom sa
toho viac dozviete.
Býk
21. 4. – 21. 5.
5
Ak rozmýšľate nad zmenou svojho životného
štýlu, je čas urobiť ďalší krok.
4
22. 5. – 21. 6.
6 9 4
8
Rak
9
22. 6. – 22. 7.
Lev
23. 7. – 22. 8.
Namiesto nechcených
a zbytočných výdavkov
sa radšej snažte vhodne
investovať.
5 1
Váhy
4
1
5
24. 10. – 22. 11.
Váš rodinný a spoločenský život sa v najbližších dňoch výrazne zlepší.
5 1
7
2
6
7
8
3
23. 11. – 21. 12.
Kozorožec
22. 12. – 20. 1.
Prichádza pre vás obdobie lásky, romantiky
a splnených snov. Je čas
ich uskutočniť.
Vodnár
21. 1. – 20. 2.
V práci budete stredobodom pozornosti
a vzťahy s nadriadenými budú viac ako dobré.
Ryby
6
2
3 5 7 6 9 1 2
1 4 2 8 5 3 9
6 3 8 9 2 5 4
5
8
2
9
1
8
8
5
2
4
9
5
2
6
7
9
3
6
2
1 8 4 6 7 2 9
6 5 2 8 3 9 1
9 3 7 4 1 5 6
1
7
9
8
3
4
2
9
1
5
7
8
1
7 5 9 8 6 1 3
2
4
4 9 3 5 2 7 6
6 8 7 4 1 9 5
4
7
5
9
1
3
vydani
6
6
8
dievčaa
3
8 2 4 3 7 5 9
2 1 5 6 3 8 4
1
1
Aďka
4
7 9 5 3 4 1 8
3 4 1 7 8 6 2
7
7
4
5 6 2 1 9 4 8
7
8
5
5
8 4 3 5 2 6 7
1 3 6 9 4 2 7
3
3
1
2 6 1 9 8 7 3
5 2 9 1 6 8 4
1
3
6
4
M
ilovníci domácich
destilátov
dobre vedia, že „kalvados“ je označenie pre
jablkovicu. Málokto však
vie, že tento názov pochádza z departementu Calvados vo francúzskej Normandii, kde tento jablčný
destilát dozrieva v sudoch
5
6
3
9
7
8
2
Riešenie, ktoré sa nachádza v žltých políčkach posielajte e-mailom na: [email protected]
sk. Správne riešenie spolu s menom výhercu 10-eurovej darčekovej poukážky do kníhkupectva
Martinus uverejníme v budúcom
čísle. Víťazom z minulého čísla sa
stáva Juraj Kušnír zo Žiliny. Výhercovi blahoželáme, cenu si môže osobne prevziať v našej redakcii na Pivovarskej ulici č. 1 v Žiline.
A
PA R
I
ZZ
Z PIV
O
z dubového dreva a vzťahuje
sa naň tzv. zemepisné označenie výrobku.
Žilinskí
paliči
však vynechali dlhodobý proces zrenia pálenky v dubových
sudoch a prišli s prevratným
riešením – destilát zreje priamo
v „materskom“
jablku. Absentujúca (nie abstinujúca) kvantita je
vynahradená maximálnou kvalitou. A obal v tom-
RU
30. 2. – 31. 2.
Nezabudnite, že ako sa
do hory volá, taký vám
príde telefónny účet.
2
5 9 4 1 8 7 6
8
VA
Tuleň
9
4
Dvadsaťdvaročná Aďka pochádza z neďalekej Konskej a je študentkou tretieho ročníka na vysokej škole. Jej zimným koníčkom je
snowboarding, v lete sa rada preháňa na kolieskových korčuliach. Jej celoročným hobby je
nakupovanie a, samozrejme, párty s priateľmi.
„Milujem zvieratá a keďže pracujem v kaviarni v centre mesta, tak aj dobrú kávičku,“ usmieva sa sympatická Aďka a dodáva:
„Ešte vám prezradím, že zbožňujem večerné rozprávky s kakavkom v ruke .“ JRG
Chcete sa stať
dievčaťom vydania?
Stačí, ak nás budete kontaktovaťna t. č. 0949 888 129 alebo na
[email protected]
Kameňák
:))
Nový pán prezident ČR plánuje prvú zahraničnú cestu na Slovensko. Občania ČR
dúfajú, že ho pán prezident SR zoberie na
poľovačku...
Špeciálny „kalvados“ MADE IN ŽILINA
21. 2. – 20. 3.
Nikdy neváhajte v ničom, o čom si myslíte,
že je správne. Šťastie sa
prikloní na vašu stranu.
4 1 3 5 6 8 7
2 7 1 4 3 6 8
3
Strelec
Šťastena vám bude
priať viac ako inokedy. Možno vyhráte aj
jackpot.
8
9 7 8 2 5 3 1
5
6 3
Škorpión
6
8 6 5 2 7 9 3
9 8 6 7 4 2 1
7
9
7 2 9 3 1 4 5
4 7 6 2 9 3 5
7 9
7 9
23. 9. – 23. 10.
Čo sa týka lásky a peňazí, najbližšie dni odhalia
veľa dôležitých faktov.
7
3 2
8 9
23. 8. – 22. 9.
Neponáhľajte sa, máte
čas rozhodnúť sa. Ak ide
o kariéru, budete veci
vidieť pozitívne.
7
1 8 4 2
Panna
1
Správne riešenie z minulého čísla:
3 1 8 7 5 4 2
Môžete dostať nové zamestnanie a rozbehnúť
vysnenú kariéru.
Tí z vás, ktorí chcú začať
podnikať, máte najvyšší
a najlepší čas.
2 6 9
7
Blíženci
8
6
relax 11
to prípade spĺňa
najmodernejšie požiadavky na dizajn
a praktickosť produktu.
J G
Ak máte vo svojej zbierke podobné unikáty zo
Žiliny, neváhajte a pošlite nám ich! Ak k tomu pridáte vtipný text,
o to lepšie. Autorov
najlepších príspevkov odmeníme pártysúdkom piva Černá
hora. Fotky alebo texty označené heslom
„Paparazzi“ posielajte na [email protected] Paparazzim
tohto vydania sa stáva
Pavol Ďurčo zo Žiliny.
12 galéria osobností
Mojou najobľúbenejšou
reportážou sú už desať rokov
RAVKY
z desaťkorunáčky...
Nezameniteľná tvár, ktorá sa vám takmer denno-denne prihovára
v spravodajstve TV JOJ. Rozoberá kauzy, odhaľuje kriminálne živly,
naháňa kuriozity. O jednu z nich sa v istom žilinskom dvore pravidelne
stará aj ona sama. Zatiaľ, čo jej susedia venčia psíkov, pani redaktorka
pobehuje na vôdzke s kocúrom čiernym ako sadza... Dámy a páni,
Iveta Marešová!
K
de si „splašila“ toho kocúra? Prečo nie psík?
– Vždy som mala radšej psov.
Náš syn Filip však miluje mačky.
Dlho mi pílil uši, aby sme si nejakú
zobrali domov. Zariekla som sa, že
do nášho dvojizbového bytu žiadne zviera nepáchne. Potom sa však
začal za synátora prihovárať aj
otec a zobrali sme si kocúra z útulku. Priznám sa, že mi chvíľu trvalo, kým som si na neho zvykla. Ale
teraz je to miláčik celej rodiny, aj
keď je neskutočne rozmaznaný. Je
úžasný, silne komunikatívny. Dokonca povie ahoj, aj keď nie úplne čisto, ale vie toto slovo celkom
slušne napodobniť.
Ako si sa vlastne dostala k novinárčine?
– Po strednej škole som začala robiť v stavebnej �irme, ktorá mala svoje podnikové noviny. Po pol
roku ma preložili do redakcie za
sekretárku. Hneď som začala dopisovať a keď sa uvoľnilo miesto
redaktora, automaticky ma naň
preradili. Keď zanikli noviny, prišla
som o miesto. Trochu neskôr som
začala robiť v istom rádiu. Raz som
išla riešiť jednu reportáž do lokálnej televízie a novinárska mama
žilinských redaktorov Hanka Laššová ma vtedy oslovila, že sa uvoľnilo miesto športového redaktora. Zobrala som ho, ale začala som
prispievať aj do spravodajstva.
Vtedajšia šéfredaktorka Reňa Jaloviarová ma stiahla k sebe do redakcie. Potom prišla tv Global a už
tam bol mojím šéfom Rolo Kubina
a vedúcou vydania Marika Murgáčová. S týmito ľuďmi, chvála Bohu,
spolupracujem dodnes. Myslím, že
najmä vďaka nim som v TV JOJ.
V brandži si už štvrťstoročie,
spomínaš si ešte na svojho prvého „sólo kapra“?
– Si mi polichotil (smiech)... je to
30 rokov! Áno, spomínam si na svojho prvého „sólo kapra“ a bolo to ešte v lokálnej televízii. Bola to téma
z prostredia súdnictva, ktorá dnes
už nikomu nič nepovie. Zato viem,
ktorý televízny „sólo kapor“ bol pre
mňa najťažší. Naša TV prvá odvysielala šot o vražde mamy a jej dcéry.
Týždeň polícia k tomu nepotvrdila ani jednu informáciu, ani to, že sú
tieto ženy mŕtve. Bola som v totálnom strese. Navyše som si asi miliónkrát kládla otázku, prečo museli
zomrieť. Veľmi som to prežívala.
Čo ti je bližšie... reportáže písať
alebo nakrúcať?
– Ak to myslíš v tom zmysle, že hovoríme o spracovaní jednej televíznej reportáže, takmer vždy je
to tak, že keď je nakrúcanie s príjemnými ľuďmi o dobrej téme je
rovnako fajn aj písanie komentára.
A, samozrejme, platí to aj naopak.
Ak sa pýtaš na to, že občas niečo
napíšem do novín, vždy to závisí
od témy. Aj keď sú určité rozdiely
medzi prácou televízneho redaktora a píšuceho novinára, jedno aj
druhé mám rovnako rada.
13
Ty redaktorka, muž kameraman. Stále spolu doma aj v robote. Neleziete si už na nervy?
– No, sme spolu vyše 26 rokov, robíme spolu asi štyri roky, tak skús
hádať... (Úsmev).
Čo nakrúcaš najradšej a čo sa ti
najviac protiví?
– Najradšej mám kuriozity, to je
radosť písať. Vyhrať sa s vetami
a vystihnúť prívlastky, ktoré presne sedia k veci. Protiví sa mi, a to
silne, politika. Neznášam tragédie,
pri ktorých zomrú mladí ľudia.
A nemám rada, keď mi niekto začne lichotiť a vzápätí zo seba dostane, že chce niečo riešiť cez televíziu. To na mňa určite nefunguje!
Ktorá reportáž v tebe zanechala
najsilnejšie spomienky?
– Oravčanky z desaťkorunáčky.
Nakrútili sme ju pred desiatimi
rokmi, ale zostáva mojou obľúbenou a neviem, či sa to niekedy zmení. Ide o starú česko-slovenskú papierovú desaťkorunáčku, na ktorej
boli vyobrazené dve dievčatá. Zistili sme, že to nie sú �iktívne postavy.
Keď sme ich vyhľadali po rokoch,
fantasticky rozprávali – o tom, ako
akademickej maliarke Medveckej
vyvádzali v ateliéri a že na ňu spomínajú ako na výbornú ženu. Keď
som robila komentár, mala som
pocit, že pani Medvecká stojí pri
mne a našepkáva mi každé slovo.
Na ten pocit nikdy nezabudnem!
Iveta Marešová:
„Na kiwi mám
smrteľnú
alergiu.“
Keby si mala nejaký svoj príspevok prihlásiť na prestížnu novinársku súťaž, s čím by si vyrukovala?
– Vyzerá to tak, že v najbližších
dňoch sa budeme venovať téme, ktorá by mohla ísť do súťaže. Nechcem
o tom hovoriť, lebo to bude pre mňa
náročné, najmä z citového hľadiska.
Čo zo svojej tvorby by si naopak
navždy vymazala?
– Za tým, čo som napísala a povedala si stojím. Avšak, v inom slova zmysle, ak by sa dali vymazať
všetky tragédie, pri ktorých zbytočne zomreli ľudia a pri ktorých
som bola... Ale, žiaľ, na to nikto
z nás moc nemá!
Prezradíš nám nejaký supertrapas z nakrúcania?
– Tak dajme niečo podobné ako trapas a mimo nakrúcania... Jedna pani
z istého úradu roznášala poštu v našom činžiaku. Stretli sme sa na schodoch, keď ma oslovila: – Vy ste pani Marešová, však? Tak som si hneď
pomyslela, – jasné pozná ma z televízie. Ale vyviedla ma z omylu. Vraví
mi – minule som bola u vás s poštou
a otvoril mi váš manžel. Bože – on
má taký krásny hlas, mal by ísť robiť do nejakého rádia, alebo televízie nejakého moderátora. Na chvíľu
som zaváhala, či si zo mňa uťahuje
a musela som sa pritom zatváriť divne. Pozrela sa na mňa, ako keby mi
dohovárala . – Verte mi, ja tomu rozumiem. Mal by pracovať s hlasom
a prezentovať ho v médiu. V ten moment mi to nedalo a povedala som
jej – ale on už v médiu pracuje, konkrétne v TV JOJ. A ona – hej a čo tam
robí. A ja – no kameramana. Vtedy sa na mňa pozrela ako učiteľka
na žiaka – Vy si vôbec uvedomujete,
akého máte doma kabrňáka? Vážte
si ho a riadne sa o neho starajte.
Novinárčina je veľmi stresujúca.
Ako si dobíjaš energiu?
– Pri mojom synovi, aj pri tom
kocúrikovi. Ale aj rozhovormi
s ľuďmi, ktorých mám rada. Alebo
si pustím nejakú pieseň od ABBY
či Evy Kostolányiovej – speváčky,
ktorá zomrela už veľmi dávno, ale
stále má dosť fanúšikov. Niekedy
sa idem prejsť do mesta...
Žilinská autogramiáda tvárí TV JOJ sa nemohla zaobísť bez Ivetinej účasti.
S televíznou sudkyňou Elou Melchovou, ktorú stvárňuje Janka Buršáková. Priateľstvo
s ňou si Iveta veľmi váži.
Keby si nebola novinárkou, čím
by si chcela byť? Aký bol tvoj
detský sen?
– Keď som bola stredoškoláčka, túžila som robiť niečo, čo by sa spájalo s angličtinou. Navyše som mala to šťastie, že som mala skvelú
angličtinárku – Natašu Schinovú.
No po maturite som nemala odvahu prihlásiť sa na vysokú školu
s týmto zameraním. Moja maminka bola z polovice Nemka, mala
kopu príbuzných na Západe. Teraz
môj sen napĺňa môj syn. On nemá
rád, keď o tom hovorím, Ale, pravdou je, že každý jeho učiteľ angličtiny povedal, že je výnimočný talent. Zväčša sa tento jazyk naučil
sám. Perfektne rozpráva anglicky
od svojich jedenástich rokov.
A čo aktuálny sen. Čo by si chcela v živote dosiahnuť?
– Koľkokrát sa ráno prebudím
a normálne premýšľam, či fakt robím v televízii, či sa mi to len nesnívalo. Ja si myslím, že som dosiahla niečo, nad čím som pred
niekoľkými rokmi ani nemala odvahu snívať. Ale, chcela by som
napísať knihu a už som na nej aj
trochu začala robiť. Viacerí moji známi sa ma pýtali, či sú témou
príbehy z novinárskeho života. To
nie, je to o niečom úplne inom...
Si akčná baba. Čo ty a šport?
– Keď som mala sto kíl, zbytočnú
nadváhu som zhadzovala prísnou
diétou a prísnym cvičením. Teraz,
priznám sa, sa mi už tak cvičiť nechce. Môže to byť aj preto, že si myslím,
že ledva by som prišla do posilňovne, zazvonil by telefón a musela by
som sa pratať na „pľac“. Mám však
jeden veľký sen – keby som mala
peniaze, kúpila by som si bazén, aby
sme si v ňom mohli zaplávať, kedy
chceme. Plávanie zbožňujem.
Iveta Marešová v kuchyni. Si
dobrá kuchárka?
– No, nie je to žiadna sláva! U nás
doma sa točí len niekoľko druhov
jedál – vlastne je to aj preto, že máme problémy s trávením. A potom –
varenie – opäť je tu moje povolanie
– pár krát sa mi stalo, že som začala variť a zazvonil mobil... Aktualita
nepočká, kým sa dovarí jedlo.
Čo najradšej varíš a čo najradšej ješ?
– Veľmi rada varím segedínsky
guľáš – môj Filip hovorí, že nikto taký nevie pripraviť. Veľmi rada mám
cestoviny. Zbožňujem sviečkovú na
smotane. Mojou slabosťou je pochúťková smotana, ktorú si pridávam takmer do každého jedla.
Akú najexotickejšiu vec si dala
do úst?
– Môžem ti povedať, čo exotické nemôžem dať do úst vôbec. Je
to chutné ovocie kiwi – mám naň
smrteľnú alergiu.
RÓBERT K AŠŠA, FOTO AUTOR,
D. KIANIČK A, M. MURÍN A ARCHÍV
14 inzercia/servis
Vyskočiť z kože
0904 520 080
Štvrtok 14. 2. 2013
10.00 a 19.00 h, Štúdio
Krehká hra o deťoch,
ktoré majú veľký problém a dospelých, ktorí
majú namiesto očí sklené guľky.
Jánošík 007
Žilina, Hálkova ul. č. 3, blok B, 6. poschodie
www.studiozdraviabioptron.sk
Novootvorené Štúdio zdravia BIOPTRON v Žiline
Piatok 15. 2. 2013
10.00 a 19.00 h, Veľká
sála
Streda 13. 02. 2013
– lekáreň AVENA,
Štefánikova 7/820
Sobota 16. 2. 2013
19.00 h, Veľká sála
Štvrtok 21. 2. 2013
19.00 h, Veľká sála
Kontroverzná, provokatívna a štipľavo-vtipná
čierna komédia o (ne)
hľadaní lásky, medziľudských vzťahoch
a prázdnote, ktorá je
v nás a okolo nás.
Vitajte doma s Emíliou
Vášáryovou a Milanom
Čorbom
Piatok 22. 2. 2013
19.00 h, Veľká sála
Do premiérového soaré,
ktoré bude moderovať
šarmantná Soňa Müllerová, prijali pozvanie
herečka Emília Vášáryová a jej manžel, výtvarník Milan Čorba.
Stallin v Žiline
Štvrtok 14. 02. 2013
– lekáreň MELISA,
J. Milca 741/27
ZĽAVA
Poľovačka na losy
Sexuálna perverzita
v Chicagu
Štúdio zdravia sa špecializuje na terapiu svetlom, oxygenoterapiu
a doplnky výživy na prírodnej báze od firmy JUST.
Terapia svetlom regeneruje
a lieči:
• REUMATOLOGICKÉ OCHORENIA
• KOŽNÉ OCHORENIA • RANY A OBNOVUJE TKANIVÁ • POHYBOVÝ APARÁT • ZUBNÉ PROBLÉMY
• BOLESTI HLAVY
• NÁDCHU, DUTINY
• PSYCHICKÉ PORUCHY „zimná
depresia“
• STIMULUJE IMUNITNÝ SYSTÉM
0%
5
PRE PRVÚ
Piatok 15. 02. 2013
– lekáreň SALVE,
A. Rudnaya, Zdrav.
stredisko Hliny VI.
N ÁV ŠT E V U
Sobota 16. 02. 2013
– lekáreň FERULA,
Dolný Val č. 39
Pozývame vás do novootvoreného Štúdia zdravia kde
sú pre vás pripravené 50%-tné otváracie zľavy cena po
zľave je 12,50 € na oxygenoterapiu tváre a dekoltu hydratačnými sérami, kyselinou hyalúronovou a oligominerálmi aplikované 95%-tným kyslíkom zo špeciálnou
kyslíkovou pištoľou novinkou v kozmetike, zbavenie
vrások a omladenie pleti viditeľné výsledky po prvej
procedúre!!! Tešíme sa na vašu návštevu!
Nedeľa 17. 02. 2013
– lekáreň PRI STAREJ
POLIKLINIKE,
Bratislavská č. 6 Zo všetkých návštevníkov vylosujeme raz
mesačne jedného, ktorý získa poukaz na
procedúry v hodnote 60 € zdarma!
Aktuálny cenník nájdete na www.studiozdraviabioptron.sk
PI - 41
Plastové okná a dvere
Sobota 23. 2. 2013
19.00 h, Veľká sála
Utorok 26. 2. 2013
19.00 h, Veľká sála
Spoločný koncert, na
ktorom odznejú aj
skladby Pražského výběru.
SMERR PUB
Majk Spirit... live
Piatok 22. 2. 2013
o 21.00 h
Kiss forever band
Sobota 23. 2. 2013
o 21.00 h
ej
každ e
a ku
m
RMA Vás má ja!
A
D
á Z R pre ého kra
U
k
a okn
da n d 800,- E z mozavs
ca sa
a
IE
Čistiadnávke nKVAPEN
E
je
ob mné PR
príje
Streda 20. 02. 2013
– lekáreň Dr. MAX,
V. Spanyola 41/A
Štvrtok 21. 02. 2013
– lekáreň SCHNEIDER,
A. Hlinku 7/B, OC
MIRAGE
Nedeľa 24. 02. 2013
– lekáreň VLČINCE,
Dobšinského č. 8 Výborné ceny
najlepšia kvalita
18 rokov skúseností
Pondelok 25. 02. 2013
– lekáreň RONDEL,
Hálkova č. 26
Utorok 26. 02. 2013
– lekáreň CLAUDIUS
GALENUS,
V. Spanyola 43P
NEW YEAR BATTLE
2013
V atraktívnej tanečnej
súťaži NEW YEAR BATTLE sa zídu tí najlepší tanečníci Slovenska. O víťazovi rozhodne porota
v zložení Braňo Samfopaa (The Pastels), Eti
Enne (United Minds)
a Johnny Mečoch (Hip
Hop Fakulta).
Utorok 19. 02. 2013
– lekáreň KOLEČKO,
Hálkova 3
Sobota 23. 02. 2013
– lekáreň ŽILPO s. r. o.,
Vysokoškolákov č. 31
OC MIRAGE
Sobota 16. 2. 2013, – 1.
Podlažie
Pondelok 18. 02. 2013
– lekáreň Dr. MAX,
Spanyola 43
Piatok 22. 02. 2013
– lekáreň U DOBRÉHO
PASTIERA,
Smreková 39, Solinky
Prvé lásky a chalanské
priateľstvá v kulisách
krutých politických paradoxov.
Michael Kocáb a Karpatské chrbáty
lekární
v čase od 17.00 do 22.00 h
Prvé lásky a chalanské
priateľstvá v kulisách
krutých politických paradoxov.
Zosmiešňuje všetko a na všetky spôsoby – spoločenské rituály, vojnové a eštebácke
praktiky, psychoterapiu
či falošnú mytológiu.
pohotovosť
PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY
ORTOVITA, s. r. o.
oznamuje svojim klientom,
že od 1. 2. 2013 otvára
novú ambulanciu
ŽILINA
Za plavárňou 3937/1
(budova Tennis point)
telefon: 041 - 500 71 67
e-mail: [email protected]
0915 826 181
Bližšie informácie
o RI oknách nájdete
na adrese:
www.ri-okna.com
VŠEOBECNÉHO LEKÁRA MUDr. Anton Kuric
v priestoroch budovy LKA,
investu s. r. o. na ulici
www.riplast.sk
PI - 42
V. Spanyola č. 8633/43 P
T. 041/ 5622433
auto-moto 15
GALIMEX
& nový salón
značky Volkswagen
v Žiline
Mnohí, predovšetkým žilinčania, si všimli, že
popri ceste na Rosinu vyrástla nová budova. Áno,
už máme pár dní skolaudované a nová prevádzka
pre značku Volkswagen je už otvorená.
V
Českej republike je autorizovaných predajcov značky VW 19, na Slovensku sme
napočítali 18. Spoločnosť Galimex je na trhu už viac ako 20 rokov a radí sa medzi najväčších
predajcov. Táto moderná doba si
už žiadala vytvoriť pre zákazníkov
stánok, showroom, autosalón... už
ako si to nazvete... na vyššej úrovni.
Nehovoriac o tom, že to bolo vhodné urobiť práve v regióne Žilina, ktorý je tretím najväčším regiónom Slovenska, regiónom kde
je po Bratislave najviac áut značky VW, ak spočítame nové aj dovezené autá. Značka Volkswagen
je v trhovom podiely na Slovensku
už dlhodobo na druhej priečke.
Koncern Volkswagen vyrába podľa
potrieb a požiadaviek kupujúcich
výrobky vysokej kvality, o čom
svedčia aj výborné pozície v rôznych anketách, čo sa týka najnižšej
poruchovosti, či reklamácií vôbec.
Celé modelové portfólio značky
Volkswagen siaha od cenovo malých prístupných cestovných áut
až po drahé luxusné koncepcie.
VW plánuje do roku 2018 zvýšiť
predaj na viac ako desať miliónov
vozidiel a stať sa najväčšou automobilkou sveta. Nesmieme zabúdať, že do skupiny VW patria ešte
ďalší silní trhoví lídri ako je značka
Škoda a Audi, a tiež Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat a výrobcovia
motoriek značky Ducatti. Automobilka vstúpila aj do nových segmentov výroby nákladných automobilov Scania a výroby lodných
motorov.
Mnohí sa aj čudovali, že v dnešnej,
ekonomicky ťažkej dobe sa rozhodol Galimex stavať nové, reprezentatívnejšie priestory pre
predaj značky Volkswagen a to aj
napriek tomu, že predaj vozov už
nie je taký ako pred pár rokmi. Čo
je síce pravda, ale vzhľadom na to,
že značka Volkswagen je pojmom
na našom trhu, to bolo racionálne
rozhodnutie .
S rekonštrukciou autosalónu VW
v Žiline sme začali v januári roku 2011. Hoci projekty na rekonštrukciu boli hotové omnoho skôr.
Dúfali sme, že prestavbu ukončíme do konca kalendárneho roka,
najneskôr však do roka a do dňa...
Za projektom a architektúrou
nového autosalónu značky Volkswagen stojí Ing. arch. Alexander Koban z Martina. Stavbu realizovala žilinská �irma BauM
SK, s. r. o.. Jej šéf Ing. Jaroslav Marek odviedol kus práce a keďže sa
pri rekonštrukciách vyskytnú aj
nečakané udalosti, tak to boli určite nielen strávené dni na stavbe,
ale aj noci. Väčšina subdodávok bola realizovaná spoločnosťami zo žilinského, kysuckého, turčianskeho
a oravského regiónu. Touto cestou
by sme sa chceli všetkým �irmám,
aj tým, ktorých sme v horných riadkoch nemenovali, poďakovať za
dobrú spoluprácu a aktivitu, ktorej výsledkom je už spomínaný
showroom v Žiline, ktorý je momentálne najväčším na Slovensku.
Autosalón má rozlohu cez
600 m², výška je vyše 6 metrov
a do samotného salónu sa zmestí naraz až 14 vozidiel. V interiéri
máme teraz samostatné pracoviská pre predajcov nových osobných
aj úžitkových vozidiel VW, pracoviská pre servisných predajcov, predajňu dielcov a príslušenstva, aktívny príjem vozidiel do
servisu, samostatnú odovzdávaciu miestnosť pri predaji nových
vozidiel, oddychovú zónu pre zákazníkov, kaviareň. Zaujímavosťou, ktorú určite ocenia všetci
naši zákazníci, sú podzemné garáže, kde zákazník aj v zlom počasí môže „suchou nohou“ vojsť
a odísť zo servisu, nakoľko z garáží je vstup priamo na servisný príjem. Vstup do podzemných
garáži určených pre našich zákazníkov je z komunikácie smerujúcej
do neďalekej STK. Ďalšie parkovacie plochy sú z oboch strán salónu,
a z pravej strany (k smeru STK) je
tiež parkovisko pre telesne postihnutých, aby mali bezbariérový prístup do salónu.
Veríme, že novo vybudované predajno – servisné priestory ocenia všetci
priaznivci značky Volkswagen a touto cestou ich všetkých pozývame
do nového autosalónu značky Volkswagen spoločnosti Galimex s. r. o.
na Rosinskej ceste v Žiline.
Pri príležitosti otvorenia nového Galimex salónu značky
Volkswagen sme pre vás pripravili SÚŤAŽ!
AK CHCETE VYHRAŤ VW GOLF NA
VÍKEND, NIE JE NIČ JEDNODUCHŠIE.
Stačí "like" a zdieľať facebook
www.facebook/galimex a www.facebook/
novinyzilinec a do správy napísať meno a priezvisko, alebo vyplniť
kupón a doniesť osobne na recepciu nového salónu Volkswagen (Rosinská
cesta 17, Žilina). Zo všetkých, ktorí sa zapoja do súťaže, buď cez facebook
alebo kupónovo, bude vyžrebovaný výherca. Súťaž potrvá do 28. 2. 2013
ING. ZUZANA UHRÍKOVÁ,
MARKETINGOV Ý MANA ŽÉR
meno:
____________________
priezvisko:
____________________
kontakt:
____________________
____________________
Galimex, s. r. o.
Rosinská cesta 17
010 08 Žilina
tel.: 041/5061 115, 116
16 kam na strednú školu
Gymnázium Varšavská
– ideálna voľba
pre žiakov
aj rodičov
Prol absolventa
Gymnázia Varšavská cesta 1, Žilina:
• je človek so všeobecným vzdelaním, má
jasne vyprofilovaný hlbší záujem o konkrétny obor, ktorému sa po štúdiu na gymnáziu bude venovať,
• zodpovedne sa rozhoduje o svojej ďalšej
profesnej orientácii a uchádza sa o ďalšie
štúdium na zodpovedajúcej vysokej škole
v SR alebo v zahraničí,
• má vytvorené dobré študijné návyky a je
pripravený na celoživotné vzdelávanie,
• dokáže primerane a kultivovane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch písomne i ústne,
• akceptuje hodnoty občianskej spoločnosti, prijateľným spôsobom presadzuje svoje
práva a plní svoje povinnosti,
• má primeraný prehľad o histórii a kultúre
nášho regiónu, o jeho dnešku, problémoch
a aktivitách, dotýkajúcich sa spoločenského, kultúrneho a politického života a aktívne sa zapája do nich,
• uvedomuje si svoju národnú identitu, ale
aj prínos multikultúrnej spoločnosti,
Gymnázium s osemročnou dĺžkou štúdia je všeobecno-vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca úplné sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina bolo založené v roku 1995 ako jediné
štátne gymnázium s osemročnou formou štúdia v regióne okresu Žilina.
Š
kola sa nachádza na sídlis- byty pre žiakov, napr. USA, Kanaku Vlčince v tichom prostre- da, Brazília, Mexiko, Tajwan. Zadí a je ľahko dostupná pre ujímavosťou sú aj medzinárodné
všetkých žiakov MHD, automobi- výmenné pobyty v rámci projeklovou dopravou, či na bicykli. Sú- tov Socrates a Comenius.
časťou školy je Školské stredisko Dlhoročne spolupracujeme so
záujmovej činnosti a Školská je- Žilinskou univerzitou v Žiline,
dáleň. Žiaci majú k dispozícii s Centrami voľného času s hukmeňové triedy a odborné učeb- manitnými a sociálnymi partnerne v priestrannej dvojposchodo- mi (občianske združenie Stanica
vej budove s vnútorným átriom, Záriečie, Nadácia Krajina Hardve telocvične, úschovňu
bicyklov a rozsiahly športový areál s rozlohou cca Motto školy:
13 000 m2.
Gymnázium ponúka v ročníkoch 5. – 8. dve zamerania – prírodné vedy a cudzie jazyky. Žiak si volí
svoju vzdelávaciu cestu výberom mónie, Nadácia 21. storočia, Čerzamerania na základe svojich zá- vený kríž – účasť na organizácii
ujmov a ďalšieho smerovania vo humanitných akcií – napr. Jašivysokoškoskom štúdiu. V 7. a 8. dielne, darcovstvo krvi). Výborná
ročníku má možnosť ďalšieho je spolupráca s Centrom pedagovýberu voliteľných predmetov. gicko-psychologického poradenCieľom vzdelávacieho progra- stva a prevencie v Žiline, s Pomu je žiak, ktorému sa škola venuje, podporuje jeho schopnosti
a motivuje ho k lepším výsledkom. S mimoriadne nadanými
žiakmi pracujú vyučujúci najmä
individuálne, formou konzultácií,
krúžkov, prípravou na rôzne súťaže a projekty.
Výsledky našich žiakov sú pozoruhodné. V certi�ikovaných
meraniach je škola vždy medzi
najlepšími na Slovensku. Žiaci sa umiestňujú na popredných
miestach v krajských, národných
a medzinárodných súťažiach.
V rámci programov Rotary klubu
škola zabezpečuje výmenné po-
„Prichádza talent,
odchádza osobnosť“
važskou galériou, so Slobodou
zvierat, so športovými klubmi –
napr. ŠK Juventa Žilina.
Škola je nositeľom ocenenia za
zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012, ktorú
udeľuje Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR.
V roku 2011 nám udelil TREND
holding Ocenenie za spoluprácu
škôl a �iriem.
Prijímacie konanie vychádza z platnej legislatívy, kde
sú do prvého ročníka nižšieho stupňa osemročného
gymnázia prijímaní žiaci
z 5. ročníka ZŠ. Podmienkou je ukončené primárne vzdelanie – ISCED 1 a úspešné vykonanie prijímacích skúšok
z matematiky a slovenského jazyka. Prihlášky na štúdium treba
podať u výchovného poradcu na
príslušnej základnej škole do 10.
apríla 2013.
• je tolerantný a empatický k iným kultúram,
vie vystupovať proti rasovej neznášanlivosti, diskriminácii, nespravodlivosti a porušovaniu ľudských práv,
• je environmentálne gramotný, pozná základy integrácie človeka a prírody, prírodné zákonitosti,
• je tvorivý, vnímavý, otvorený, humánny,
schopný vytvoriť pevné pracovné a medziľudské vzťahy,
• nepodlieha predsudkom v prístupe k iným,
• je vytrvalý, vie, čo je sebakontrola, zodpovednosť za svoje výsledky, vie organizovať
svoju prácu,
• vie prezentovať sám seba, zdôvodniť svoj
názor, formulovať a analyzovať problémy,
hľadať ich riešenia, má kritické a flexibilné myslenie, uvedomuje si svoje prednosti, kvality, ale i rezervy a hranice,
• pracuje systematicky a logicky,
• je adaptabilný, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení osobných
i pracovných problémov, ku ktorým pristupuje racionálne,
• dokáže zvládať emócie, kontroluje a reguluje svoje správanie, je schopný zvládnuť
stres a frustráciu
• ovláda základné zručnosti – čítanie s porozumením, orientáciu v texte a jeho rozbor,
matematické a pravopisné zručnosti, je počítačovo zdatný,
• vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov
i cudzojazyčných a spracovať ich,
• vie pracovať v tíme a podieľať sa na realizácii spoločných úloh, prác, projektov,
• pozná a uplatňuje pravidlá etiky a etikety, dokáže sa vhodne správať vo všetkých
spoločenských situáciách,
• má na primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti a zručnosti, pozná a uvedomuje si význam pohybu pre svoje zdravie,
• uvedomuje si hodnoty zdravého spôsobu
života s dôrazom na správnu výživu, hygienu, bezpečnosť a ochranu vlastného zdravia v každodennom živote,
• chápe vzdelanie ako majetok, ktorý mu nemôže byť odobratý alebo inak znehodnotený.
Deň otvorených dverí
20. 3. 2013
*
inzercia 17
Čo na vás čaká
v reštaurácii
Sushihanil
A
.2.
jeme V
al
e
11
k sa po tomto zážitku zami- svojich priateľov, zamestnancov
lujete do sushi podobne ako či blízkych.
milióny ľudí na celom svete, Sushi je najznámejším pokrmom
istotne oceníte celú bohatú ponu- japonskej kuchyne. Obľúbené je
ku reštaurácie Sushihanil, v ktorej pre svoju ra�inovanosť, výraznájdete desiatky druhov sushi nie- nú chuť a nekonečnú variabilitu.
len z lososa, ale aj tuniaka,
S nástupom moderného
k y t ý ž d e ň o zdravého štýlu života
úhora, kaviáru, kres
n
d
viet, krabieho mäje sushi aj u nás čotí
n
sa ale aj zeleniny.
raz populárnejReštaurácia
šie. Ryby samé
SUSHIHANIL
o sebe sú zdroposkytuje
jom kvalitných
diskrétne zábielkovín
zemie a štýloa nenasýtevé prostredie
ných kyselín,
kozmopolitno surová rynej reštaurácie
ba si zachovhodné nielen
vá najviac vitana dopoludňajšie
mínov a zdraviu
pracovné stretnuprospešných
látok.
tia a obedy, ale aj pokoj a rela- V sushi však nejde len o jemnú
xačnú atmosféru pre rodinné či chuť čerstvej ryby, ale aj o vyvápriateľské posedenia popoludní ženú kombináciu sladkej, slanej,
a večer. Preto by sme vás chceli kyslej a pikantnej chuti, ktoré sa
upozorniť aj na možnosť zakú- v lahodných jednohubkách skrýpiť si darčekové poukážky pre vajú. Sushi ryža – základ každé-
3
r
vložíte do úst, treba ho zľahka namočiť v miske so sójovou omáčkou s troškou zelenej chrenovej
pasty wasabi. Chute sa spoja do
výnimočného celku.
01
r
ip
avu
do 1 7.2.2
ho sushi, je po uvarení dochutená ryžovým octom a cukrom.
Jemná sladkokyslá chuť je základom, ktorý neskôr rozbieha celú
symfóniu chutí. Skôr, ako si sushi
PI - 53
PI - 54
P
18 buďte t s mozolani tness
EASY BODY
(IHNWÆYQ\DNRQWURORYDQÕSURFHVFKXGQXWLD
V
yskúšali ste už všemožné diéty, cviky, „zázračné“ prípravky a ručička na
váhe vásešte stále nepotešila? Častou
príčinou neúspešného chudnutia je nesprávny životný štýl, slabá motivácia a nedostatočná informovanosť. Taktiež je potrebné
si uvedomiť, že mnohoročné priberanie sa
nedá odstrániť krátkodobou diétou. Aby bol
proces chudnutia efektívny a neuškodil vám,
musí byť postupný, primeraný a kontrolovaný. Je potrebné stanoviť si reálne ciele, zvoliť
vhodný jedálny režim, pripraviť správny cvičebný plán a upraviť životný štýl. Za odbornej pomoci Mozolani Fitness Clubu Solinky
to zvládli už mnohí - ženy, muži, tínedžeri a
dokonca i seniori. Špeciálne programy ušité
na mieru každému klientovi pomôžu nielen
stratiť prebytočné kilogramy, ale i získať lepšiu kondíciu a vyformovať telo.
Ȓ diagnostiku, konzultácie, základné vstupné
miery (váha, výška, percento tuku a obvody), na základe ktorých sa individuálne
upraví váš EASY BODY program
Ȓ tréningový plán, ktorý bude zohľadňovať
vaše problémové partie
Adéll decor
stav, resp. špeciálne požiadavky, alergie na
potraviny, nechutenstvo k potravinám
Ȓ 8 hodín s osobnou trénerkou, ktorá sa vám
bude venovať počas celej doby vášho tréningu
Ȓ 8-krát vlastný vstup do posilňovne, odporúčame využiť na cardio cvičenie
(bežiaci pás, eliptický trenažér, stepper, rotoped) v dni, keď nemáte objednaný tréning
s trénerom.
Ȓ jedálny lístok zohľadňujúci váš zdravotný
Rezané a črepníkové kvety
Darčeky a dekorácie
Svadobná floristika a výzdoba
Otvorené: Po - Pia od: 9:00 do 18:00
Národná ulica 7 (vo dvore pri predajni langošov)
Nezabudniteu
na svoju lásk lentín)
v. Va
14. 2. 2013si(sky
ticu už
(objednajte
šu zľavu
teraz a využite na
bu)
a donáškovú služ4
0944 163 16
NAJLACNEJŠIE
RUŽE V MESTE!
- ja -
(pre uplatnenie zľavy predložte prosím leták)
EASY BODY je redukčný a formovací kurz pre
ženy. Špeciálne zostavené cvičenie na celé
telo je zamerané predovšetkým na typicky
problémové ženské partie akými sú stehná,
boky a pás. Cvičenie prebieha pod dohľadom
vlastnej osobnej trénerky a je určené pre
ženy bez ohľadu na vek, výkonnosť a váhu.
Cvičenie pod odborným dohľadom trvá 60
minút vrátane rozcvičenia a strečingu. Vaša
osobná trénerka alebo tréner sa prispôsobí
vášmu voľnému času a každý tréning upraví
podľa vašej aktuálnej výkonnosti a zdravotného stavu. Kompletný program zahŕňa:
20%
po Easy Body
Zľava pri nákupe
pred Easy Body
PI - 45
19
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú
JDUDQWRYDQÆSRùDVDNFLHYWUYDQÊYPHVLDFLIHEUX¾U
DOHERGRY\SUHGDQLDVNODGRYÚFK]¾VRE
3RX{LWÆREU¾]N\PÑ{XPDňLOXVWUDùQÚFKDUDNWHU=D
WODùRYÆFK\E\SUHGDMFDQH]RGSRYHG¾
90
ĥDURPDUNHWn,/,1$
Kamenná 4
041 / 777 77 77
0,6.$=$3(.$&,$
hranatá, porcelánová, objem 3l
90
WWW.KINEKUS.SK
3267$9,á.$$1-(/
24 cm, stojaca, cena za 1 kus
€
€
RG
35
0,6.$=$3(.$&,$
oválna, porcelánová
1,2 litra za 7,35 EUR
2,2 litra za 13,90 EUR
usy
k
é
n
d
e
l
s
po
ny!
e
c
o
t
e
i
t
za
PI - 50
20 buďte t s mozolani tness
Zmenáreň FIT BODY
0ºPHīQDOLVWN\WÕ{GÊRYHMSUHPHQ\
Od januára sa mali možnosť ľudia z celého Slovenska prihlásiť do celoslovenskej
chudnúcej súťaže Zmenáreň FIT BODY, ktorej súčasťou je aj 3. ročník projektu Zmeň
svoje telo – Zmeníš svoj život. Celkovo
sa do súťaže prihlásilo 253 ľudí, z toho do
tohtoročnej zmenárne sa prihlásilo 68 žien.
Z nich 20 postúpilo do semifinálového kola,
ktoré sa konalo v sobotu 2. 2. 2013. Medzi
dvadsiatkou najúspešnejších boli maminy,
staršie dámy, ale aj zástupkyňa násťročných. Vyberalo sa spomedzi žien s menšou
ale aj veľkou nadváhou či obezitou.
Po úvodných pokynoch sa odborná porota
zložená z kaderníka Juraja Pavlíka, módnej
štylistky Katky Fuchsbergerovej, vizážistky
Janky Haššovej, novej moderátorky projektu
Adriany Špronglovej, projektovej manažérky
Janky Hanajíkovej a zástupcu trénerov
Martina Chachulu pustili do prvých krátkych
rozhovorov, kde sa všetky ženy postupne
predstavili.
Každá z prihlásených bola niečím výnimočná,
každá mala problém s nadváhou, niektoré aj
s obezitou a všetky túžili po zmene. Niektoré
boli bývalé športovkyne, iné modelky, či len
jednoducho maminy po pôrode, alebo večne
zamestnané ženy. Nakoniec sme vybrali, ako
sa hovorí, z každého rožku trošku. Na rozdiel
od minulého ročníka, keď do záverečného
výberu postúpila aj štyridsiatnička aj päťdesiatnička, v tomto roku dostali šancu o niečo
mladšie dámy, a to najmä preto, že najviac
zastúpená bola kategória od 20 do 40 rokov.
Porota to naozaj nemala ľahké a v záverečnom vyraďovaní dokonca padali aj slzy. Po
dvojhodinovom maratóne sa všetky ženy
rozdelili. Jedna skupinka bola nepostupujúca,
druhá bola tá šťastnejšia, z ktorej sa o postup
rozhodovalo už len krátkymi odpoveďami na
otázku: Prečo práve vás by mala porota vybrať do zmenárne?
Atmosféra bola skutočne napätá, po poslednej krátkej porade sa porota rozhodla vybrať
do zmenárne až 6 žien. Z desaťtýždňovej
premeny sa nakoniec tešili: Bývalá basketbalistka a mamina 7-mesačného dieťatka
31-ročná Martina Pasnišinová, ktorá (pri výške 158 cm ) váži 72,3 kg, najzhovorčivejšia zo
všetkých bola červenovláska 31-ročná Danka
Dubovcová, ktorá nastúpila na svoju preme-
nu s váhou 91,6 kg, ďalšou zo šťastných, ako
sme ju familiárne nazvali, je Slniečko Kvetka Mišiaková, ktorá vážila na prvom vážení
78,4 kg, do poslednej šestice sa prebojovala
aj najťažšia a zároveň najstaršia zo semifinalistiek 46-ročná Vierka Radolská, ktorá sa
na záver neubránila slzám šťastia. Medzi vybratými je aj bývalá modelka 27-ročná Mária
Šviedová z Turian, ktorej váha pri úvodnom
meraní ukázala 103,9 kg. Poslednou a zároveň najmladšou z prihlásených do tohtoročnej zmenárne, ktorá dostala šancu dokázať
študentkám, že krása dievčat nie je len o tom
ako pekne sa dokážu namaľovať, je 17-ročná
Dominika Krížová, vážiaca 76,9 kg.
Všetky z vybratých žien a dievčat čaká 10- týždňový maratón cvičenia a nového stravovania.
Oficiálne otvorenie projektu sa uskutoční 9. 2.
2013, kde každá z nich odhalí svoje telo na
úvodnom fotení v plavkách. Ako však samé
tvrdia, sú presvedčené, že po prvom stresujúcom fotení ich čakajú už len krajšie a krajšie
fotky, na ktoré budú právom pyšné.
- ja -
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2, Žilina
oznamuje verejnosti, že v školskom roku 2013/2014 prijíma žiakov na denné štúdium v študijných/učebných odboroch:
študijné odbory:
učebné odbory:
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
(oblasť zasielateľstva a logistiky) ___________ 56 žiakov
3765 M technika a prevádzka dopravy
(oblasť údržba cestných motorových vozidiel) __ 28 žiakov
3767 M dopravná akadémia
(oblasť cestovný ruch) ____________________ 28 žiakov
2697 K mechanik elektrotechnik
(oblasť autoelektroniky) __________________ 24 žiakov
2487 H 01 autoopravár – mechanik _________ 48 žiakov
2487 H 02 autoopravár – elektrikár _________ 12 žiakov
2487 H 03 autoopravár – karosár ___________ 12 žiakov
2487 H 04 autoopravár – lakovník __________ 12 žiakov
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby________
________________________________________ 12 žiakov
Bližšie informácie na:
t e l . : 0 4 1 / 5 2 5 3 6 1 4 , 0 9 0 5 753 323
2-ročné denné
nadstavbové štúdium:
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava
prístrojov, strojov a zariadení _______________ 24 žiakov
3757 L dopravná prevádzka _______________ 30 žiakov
e-ma i l : sekr et a r i a t @do a za .edu.sk
www.do a za . e d u . s k
PI - 47
21
Profesionálna masáž
V novootvorenom pohybovom štúdiu BODY MOTION
Prídite si zregenerovať telo
a dušu, predchádzať zdravotným problémom, prípadne
si "len" oddýchnuť. Zverte sa
do rúk certifikovaného maséra, bývalého vrcholového
športovca v plávaní.
– KLASICKÁ MASÁŽ
– ŠPORTOVÁ MASÁŽ
– BANKOVANIE
– REFLEXNÁ MASÁŽ CHODIDIEL
– MEDOVÁ MASÁŽ
– LÁVOVÉ KAMENE
VALENTÍNSKA E
IC
AKCIA PRE DVOJ
0907 835 630
630
[email protected]
ox.sk
BODY MOTION, Na sihoti 562/4,
Žilina (pri hoteli Holiday
iday Inn)
www.bodymotion.sk
sk
1+1
Za masáž platí
len jedna
osoba.
PI - 46
ŠPORT
V SKRATKE
Z kuchyne MŠK
„eMeŠKá“
Žilina...
...na Slovensku
najlepšia!
Vyhlásenie
topšportovcov
sa blíži
Vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov za rok 2012 sa
uskutoční v pondelok 18. februára 2013
o 17.00 h v Mestskom
divadle Žilina. Ocenení
budú najúspešnejší
športovci za predchádzajúci kalendárny rok,
a to v kategóriách mládež, dospelý, športové podujatie a športový tréner, funkcionár.
Vstup na podujatie je
voľný.
Veľká cena
Žiliny
V sobotu 16. 2. 2013 sa
v telocvični vo vojenských kasárňach uskutoční Veľká cena Žiliny
v džude dorastencov,
dorasteniek a mladších
žiakov. Od 11.00 h sa
na tatami predstavia
mladší žiaci, ktorých
o 12.30 h vystriedajú dorastenky a dorastenci.
Poliak druhý,
Mladosť štvrtá
Matej Poliak z Mladosti
Žilina obsadil v rebríčku najlepších TOP 10
džudistov Slovenska
pre rok 2012 druhú
priečku v kategórii
mužov, keď za víťazným Milanom Randlom
z VSC Dukla Banská
Bystrica zaostal iba
o jediný bod. (Je to zatiaľ najlepšie umiestnenie žilinského džudistu v histórii). Na
6. mieste skončil
Martin Slabý zo Slávie
ŽU Žilina a na deviatom jeho oddielový kolega Branislav Balvan.
V hodnotení oddielov
obsadila Mladosť Žilina
štvrtú priečku medzi
seniormi a piatu medzi
mládežou.
Krasokorčuliarky úspešné na
Liptove
Na Veľkej cene
Liptovského Mikuláša
v krasokorčuľovaní sa darilo pretekárkam Figure Skating
Club Žilina, ktoré si
z Liptova doviezli jednu zlatú a tri strieborné medaile. O zlato sa
v 36-člennej konkurencii kategórie mladšie nádeje postarala
Magdalénka Mušková,
jej oddielová kolegyňa Rebecca Kavecká
obsadila druhú priečku. So striebrom cestovali domov aj Alenka
Čavojcová v kategórii
Začiatočníci B a Grétka
Mušková v kategórii
Hviezdičiek.
STR ANU PRIPR AVIL – ALMEL–
Pečovský
najlepším futbalistom
Corgoň ligy
Janec mieri
do Liberca
Víťazom tretieho ročníka ankety o najlepšieho futbalistu hrajúceho v najvyššej
slovenskej súťaži sa stal stredopoliar
MŠK Žilina Viktor Pečovský (na snímke),
ktorý za sebou nechal legionára Depetrisa
z AS Trenčín a Karhana zo Spartaku Trnava.
M
edzi najlepšími hráčmi Corgoň ligy v roku
2012 sa objavili aj Pečovského spoluhráči Róbert
Pich (8.), Miroslav Barčík (9.)
a Jozef Piaček, ktorý skončil na
delenom 17. mieste.
„Rok 2012 bol pre mňa najúspešnejší. Vyhral som
majstrovský titul s klubom a dostal som sa do reprezentácie. Ďakujem teda
svojmu klubu, trénerom reprezentácie za príležitosť
a aj manželke, ktorá mi pomohla v niektorých fázach,
keď sa človeku nedarí, tak,
ako by chcel,“ povedal Viktor Pečovský, ktorého môže
tešiť aj druhé miesto v internetovom hlasovaní o Cenu fanúšika 2012. V tejto kategórii
získal 269 hlasov za víťazným
Martinom Škrtelom z anglického FC Liverpool.
Najlepším futbalistom SR (Cena Jána Popluhára) sa stal práve Škrtel (356 bodov) pred
Marekom Hamšíkom (340)
a Marekom Saparom (214).
Žilinský odchovanec, obranca
Zenitu Petrohrad, Tomáš Hubočan skončil so 174 bodmi
piaty, Viktor Pečovský desiaty
„Vlci“ uzavreli káder
K
abínu MsHK DOXXbet Žilina opustil do skončenia
prestupového termínu iba
jeden obranca, na druhej strane
prišlo niekoľko nových tvárí.
Z kádra sa pobral skúsený Dušan Devečka, ktorý napokon dohrá sezónu v Poprade. Novými
prírastkami v „áčku“ sú obran-
covia Peter Gula zo Skalice (v tejto sezóne hral aj v poľskom KS
Toruň) a nitriansky odchovanec
Dávid Árvay. „Okrem nich sme
sa dohodli aj na spolupráci so
Senicou a Prešovom, odkiaľ
ku nám môžu prísť na striedavý štart štyria, resp. dvaja
hráči. Súčasťou dohody sú aj
V rebríčku klubov podľa Medzinárodnej federácie futbalových
historikov a štatistikov je najvyššie zo slovenských tímov MŠK
Žilina, ktorý si oproti
predošlej edícii polepšil o šesť miest a patrí
mu 263. priečka. Z ďalších slovenských tímov
je v rebríčku Trnava
(281.), pred Senicou
(302.) a Slovanom
(327.). Na čele ratingu
je stále FC Barcelona
pred Atléticom Madrid
a tretím FC Chelsea.
(54 bodov), Dušan Kuciak 11ty (34), Martin Kuciak 23-tí (3)
a Miroslav Barčík 25-ty (2).
Iba pripomeňme, že z titulu „Najlepší futbalista Slovenskej republiky“ sa v roku
1999 tešil žilinský odchovanec
Vladimír Labant a v rokoch
2004 a 2005 ho získal ďalší
slávny „šošon“ Marek Mintál.
Bývalý holandský kormidelník „šošonov“ Frans Adelaar obsadil 8. priečku v ankete
Tréner roka 2012 v SR, ktorú vyhral budúci lodivod MŠK
Žilina Adrián Guľa pôsobiaci
v AS Trenčín.
striedavé štarty niektorých
„vlkov“ v záverečných bojoch
prvej ligy, kde posilnia Senicu
a Prešov. Okrem toho boli do
kádra zapojení aj odchovanci – Kubiš, Jarab, Slota, Zicho
a Lipovský,“ povedal športový
manažér klubu Dušan Kapusta.
Aktuálne informácie sa dozviete na www.mshkzilina.sk.
Program MsHK Žilina do konca
základnej časti
• 47. kolo – streda 13. 2. 2013 o 18.00 h: Hkm Zvolen – MsHK DOXXbet Žilina
• 48. kolo – piatok 15. 2. 2013 o 17.00 h: MsHK DOXXbet Žilina – HK Nitra
• 49. kolo – nedeľa 17. 2. 2013 o 17.00 h: HK Poprad – MsHK DOXXbet Žilina
• 50. kolo – utorok 19. 2. 2013 o 17.00 h: MsHK DOXXbet Žilina – MHC Martin
• 51. kolo – piatok 22. 2. 2013 o 18.00 h: ŠHK Piešťany – MsHK DOXXbet Žilina
• 52. kolo – nedeľa 24. 2. 2013 o 17.00 h: MsHK DOXXbet Žilina – HK 36 Skalica
• 53. kolo – piatok 1. 3. 2013 o 17.30 h: Dukla Trenčín – MsHK DOXXbet Žilina
• 54. kolo – nedeľa 3. 3. 2013 o 17.00 h: MsHK DOXXbet Žilina – HC Košice
Žilinský futbalový odchovanec Michal Janec
sa dohodol na spolupráci s účastníkom najvyššej českej súťaže FC Slovan Liberec.
Dvadsaťročný ľavý obranca bol od februára
minulého roku na hosťovaní v druholigovom
MFK Tatran Liptovský
Mikuláš, s českým úradujúcim majstrom podpísal dvojročnú zmluvu.
Mravec sa
vracia
MŠK Žilina podpísal
zmluvu na dva a pol
roka s vlastným odchovancom Michalom
Mravcom, ktorý naposledy pôsobil v druholigovom holandskom klube FC Emmen.
Dvadsaťpäťročný záložník má skúsenosti aj so
zámorským futbalom,
keď strávil univerzitné roky v Birminghame
v Alabame a neskôr
skúšal šťastie v tíme Atlanta Redwings.
Následne si ho v drafte
vybral účastník profesionálnej Major League
Soccer – Sporting
Kansas City, v ktorom
však napokon absolvoval iba prípravu. Vlani
ho skúšal aj AS Trenčín,
od 5. februára už zarezával so „šošonmi“ na
sústredení v Turecku.
Ceesay pod Dubňom skončil
Momodou Ceesay sa
po dva a pol roku rozlúčil s MŠK Žilina a jeho ďalším pôsobiskom
sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane kazašský klub FC Kajrat
Almaty, ktorý trénuje Vladimír Weiss st.
Gambijský futbalový
útočník prišiel do MŠK
v lete 2010, v tomto súťažnom ročníku strelil za Žilinu iba
dva góly.
Aktuálne informácie
sa dozviete na
www.mskzilina.sk.
šport 23
Slovensko, alebo
radšej Papua
Nová Guinea?
Sáloví futbalisti, ktorých domicilom je Žilina,
dosahujú skvelé výsledky na medzinárodnom
fóre, kde však v porovnaní s konkurenciou
pôsobia ako žobráci.
S
lovenská futsalová asociácia a jej reprezentanti majú na svojom konte viaceré
prenikavé úspechy, no o podpore štátu, resp. samosprávnych orgánov sa im môže iba snívať. Uvažovali už aj o tom, že by namiesto
Slovenska išli reprezentovať krajinu, akou je napríklad Papua-Nová
Guinea. S prezidentom klubu Milanom Pinzíkom a trénerom Karolom Smatanom sme sa porozprávali o tom, prečo je to tak.
„Celé sa to začalo niekedy v roku 2003, keď sme sa ako partia športových nadšencov začali stretávať a hrať futbal.
Hlásili sme sa na rôzne turnaje
v rámci Slovenska a ČR a zrazu sme si uvedomili, že naši
chalani sú veľmi šikovní. Preto
sme sa spolu s Karolom Smatanom rozhodli založiť Futsalovú
asociáciu Slovenska, ktorá je zaregistrovaná v medzinárodných
organizáciach UEFS a AMF. Začali sme sa sálovému futbalu intenzívnejšie venovať a už to nebola len zábava. Videli sme, že
sa máme šancu porovnávať sa
s Čechmi, Holanďanmi či Nórmi,
preto sme si povedali, že sa pokúsime pozdvihnúť tento šport
na čo najvyššiu úroveň v rámci
našich možností,“ opísal začiatky Milan Pinzík a pokračoval: „Jediný problém bol v tom, že nikto
z nás nie je veľké podnikateľské
zviera a nikto z nás nie je napojený na politické špičky v rámci mesta, kraja, či štátu, takže
dostať sa ku peniazom z týchto zdrojov je pre nás doslova zakliate. Prečo otváram otázku peňazí? Minulý rok sme sa dostali
do takej situácie, že si náš tím
vybojoval účasť na majstrovstvách Európy v bieloruskom
Breste, kde sme pri premiérovej účasti obsadili šieste miesto.
Ziskom šiestej priečky sme však
získali miestenku na majstrovstvá sveta v Španielsku. Tam sa
nám podarilo skončiť na fantastickom treťom mieste, keď sme
prehrali len s neskorším víťazom z Ruska o dva góly, zatiaľ čo
ostatní odchádzali s poriadny-
„Tak ako
sa politici
správajú ku
športu, tak
sa správajú aj
k ľuďom.“
Milan
Pinzík
„My sme takí
reprezentanti,
čo im zo športovej tašky
trčí obložený
rožok...“
mi nákladmi. Naše naivné predstavy, že nám tento skvelý výsledok bude stačiť na to, aby si nás
médiá a ľudia na Slovensku všimli, sa absolútne nenaplnili. Jediné médiá, ktoré o nás píšu, sú
tie zahraničné. Oslovil som všetky významnejšie médiá na Slovensku, no nikto o nás nemal
záujem... Aj naši chalani strácajú ilúzie o tom, aké je fungovanie a podpora športu u nás. Tak
ako sa politici správajú ku športu, tak sa správajú aj k ľuďom.“
Zlá situácia v slovenskom športe
je všeobecne známa, najmä v tzv.
okrajových športoch, teda tých,
ktoré nie sú najviac na očiach. Peniaze na podporu týchto športových odvetví sa dajú zohnať iba
veľmi ťažko, alebo vôbec. Inak
to nie je ani v sálovom futbale. „Dá sa povedať, že náš tím
tvoria predovšetkým chalani zo sídliska, ktorí reprezentujú Slovensko po celom svete
a hrajú za vlastné alebo požičané peniaze. Nadnesene poviem, že už sme uvažovali aj
nad tým, že oslovíme nejakú
exotickú krajinu, ako je napríklad Papua-Nová Guinea, ktorá by nás zobrala pod svoje
krídla. Že odídeme zo Slovensko, ktoré na nás kašle a nájdeme si niekoho, kto dokáže naše
úspechy oceniť. Vy ste prvé slovenské médium, ktoré s nami
o tom hovorí. Je to trochu zábavné, keď sa pred odchodom
na majstrovstvá sveta musíme
stretnúť a dohodnúť sa, koho
žena, alebo mama má čo uvariť
a upiecť, aby sme mali čo jesť.
My sme takí reprezentanti, čo
im zo športovej tašky trčí obložený rožok (úsmev).“
Slovenskí sáloví futbalisti však dosahujú pozoruhodné výsledky aj
na klubovej úrovni. V drese klubu
Lipino sa vlani postarali o skutočnú bombu. ��rali sme �inálový turnaj Ligy majstrov a hneď do skupiny sme dostali ruský klub Spartak
Moskva, ktorý neprehral nikde na
svete celé štyri roky. Rusov bolo
asi štyridsať, my sme prišli siedmi na jednom aute. Pred zápasom
nám Česi ešte hovorili, aby sme čo
najdlhšie udržali tempo a my sme
ich porazili 4:3. Za posledných päť
rokov to bol najväčší šok vo svete sálového futbalu. České noviny sa o tom vyjadrovali v duchu,
že vybuchla atómová bomba. Rusi
nám po zápase ani nechceli podať
ruky,“ spomína tréner klubu i reprezentácie Karol Smatana.
Sáloví futbalisti by radi v skvelých
výkonoch pokračovali, no vzhľadom na �inančnú situáciu to nemajú vôbec jednoduché. „Samozrejme, že máme vízie, no nie
je to jednoduché. Chalani si už
nemajú odkiaľ požičiavať peniaze.Futbalovú či hokejovú ligu môže hrať pár vyvolených
chlapcov a na tieto športy sa míňajú prakticky všetky peniaze,
ktoré u nás do športu idú. Pritom nechceme nič viac, iba aby
sme mali na cestovné a štartovné, ostatné by sme si platili, tak
ako doteraz, zo svojho. Pre lepšiu ilustráciu spomeniem jednu
príhodu z MS v Španielsku, kde
sme cestovali 2400 kilometrov po vedľajších cestách, aby
sme ušetrili na diaľniciach. Ziskom tretieho miesta sme dostali ako bonus možnosť prehliadky štadióna FC Barcelona. Bola
to pre nás obrovská radosť, no
dosť nám to zasiahlo do rozpočtu, keďže sme tam museli cestovať po diaľnici. Rozhodli sme
sa teda, že sa odhlásime z hotela a prespíme radšej v aute, aby
sme sa mohli dostať do Barcelony na prehliadku štadióna,“
dodal na záver s úsmevom Milan
Pinzík. Slovenskí sáloví futbalisti majú na programe účasť na turnaji Ligy majstrov v Gomeli, Pohára víťazov pohárov na Korzike
a o rok na majstrovstvách Európy
– LR–
v Prahe.
dvojtýždenník
SEX
v meste
É
M
A
V
Y
D
A
N
I
A
:
NAŠOM
PLATENÝ
T
– V stánkoch už od Valentína! –
PRE VÁS
ÁS DARáEKY
ED VIANOCAMI!
UŽ}PRED
D V O J T Ý Ž D E N NDVOJTÝŽDENNÍK
ÍK ZDARMA
18. DECEMBER 2012
ENNÍK
DVOJTÝŽD
,ÍSLO 5
RO,NÍK I.
BRUSEL
NÁM
ZÁVIDÍ
SMREK
™™™Ǥˆƒ…‡„‘‘Ǥ…‘Ȁ‘˜‹›œ‹Ž‹‡…
VYHRAL „TALENT“
VYHRAL
„„TA
TALENT“
A NEBOJÍ
NEBOJÍ SA
SA LOPATY
LOPATY
15. JANU
Mnoho šťastia v čase Vianoc,
svetiel
v žiari
ži i sveti
iell stromčeka,
čk
abyy zdravie,
z
, láska,, pokoj
poko
p j
zavítali aj do Vášho domčeka.
Krásne Vianoce a úspešný rok 2013.
DVOJT
ÝŽDEN
N
DVÍ OJ
K TÝ
Z DŽDAEN
RO,NÍK
R NÍK
II.
MA
,ÍSLO 1
™™™
™Ǥˆ
ǤǤˆƒ…‡„‘‘Ǥ…
‘Ȁ‘˜‹›
PI – 15
œ‹Ž‹‡…
Milí «itatelia,
dovoÍte, aby som vás
v tejto uvoÍnenej predviano«nej atmosfére
fére
hne® na úvod trochu
ochu pobavil. Lepšie povedané,
edané,
nechám to na nedávny
dávny
titulok z nemenovaného
vaného
internetového portálu,
rtálu,
ktorý znel: Biele peklo
v Bratislave. Päëë centimetrov snehu paralyzovalo dopravu!
vu! ,o
,
vy na to, príde vám
m to
smiešne, alebo, naopak,
aopak,
neveriacky krútite
te hlavou ako vä«šina mojich
kolegov? Hovorí sa, že
„iný kraj, iný mrav“,
v“, ale
toto brnkne na emócie
mócie
sná® každému Slovákoovákovi žijúcemu mimoo nášho hlavného mesta.
ta. ,o
,
vás prvé napadne?
e? Milí
Blaváci, prí®te si zajazdië do Žiliny, ke® nám
tu „nakydá“ tridsaë
aëë centimetrov podÍa vás
ás „romantickej bielej periny.“ To by bol pre vás asi
strana
3
文‡†ž˜‘
文‡†ž˜‘”‘„‹Ž
æ–
†ž
”‘„‹Ž
„‹Ž
˜ā‹Ž‹•‡Œƒ—–‘—›Ǧ
˜ā‹Ž‹•‡ŒŒ ƒ—–‘—›Ǧ
›
˜ž”‹ǡ†‡•Œ‡…‡Ž‡„”‹Ǧ
–‘—«À•Ž‘Œ‡†ƒǤÀ냜
–‘—
–‘—«À•Ž‘Œ‡†ƒ
«À•Ž‘ ŒŒ‡†ƒǤÀ냜
À냜
–‡Ž‡˜Àœ‡Œæ‘—,‡•‘
Ž‘˜‡•‘ž–ƒŽ‡–
Ž‘˜‡•‘ ž –ƒŽ‡–
Ž‘˜‡•‘ž
–ƒŽ‡–
Jozef Pavlusíkœƒ˜À–ƒŽ
Pavlusík
k œƒ˜À–ƒŽ
†‘ƒæ‡Œ”‡†ƒ…‹‡ǤǤǤ
†
†‘ƒæ‡Œ”‡†
æ
†ƒ…‹‡ǤǤǤ

Róbertt Kašša, editor
e
Goog
nám le
avizovanýý koniec sveta
v priamom
m prenose. ŽiaÍ,
takto to medzi
„Krásam
vicou na Dunaji“
a nami
D
„dedin«anmi“
chodí nie„dedin«a
«a
len v otázkach
po«asia.
otá
á
Po®me
® však
v k inej nádielke, aako tej snehovej.
V menee celého redak«ného kolektívu
vám želám
kole
le
príjemné
príjem
m prežitie Viano«ných
no«ný
« ý sviatkov v kruhu vašich
najbližších.
va
a
A pod
od strom«ek poriadnu porciu
smiechu a lásp
po
ky, tta
tak aby vám oboje
vydržali
minimálne do
vyddr
najbližšieho
Štedrého
najjb
ve«era.
Nech krásne Viave««
noce
noo zletia do príbytkov
všetkým,
ktorí o krásne
všš
Vianoce
stoja...
V
Vi
Predaj
Preda
aj vianočných normandských
d ký h jedlí
jjedlí,
edlí,
borovíc a smrekov až do
23. 12.
2012!
29. janu
ár 201
Vtáci si
rozrastrované
hlavy urËite
nezaslúžia.
pred Kau
KauĹ
Ĺand
andom
doo
DubeŘ
pred OC Dube
Ř
2 / ročn
dvo
ík II.
Žili ké
safans
ri:
n nDVí
k TÝ
OJ
z dŽD
aEN
rm
NÍ
Ka
LED P
anely
www
Pivovar.reklamal
ed
ská 1,
010 01 .sk
Žilina
strana
st
3
EDITORIIÁ
Á
ÁL
www.face
boo
Milí ««itate
itatellia,
it
ia,
som veÍmi
Í
sa môž
ôžet
ete virtuá
sa vvám
môžem prostr
môž
álne
állne pren
noló
y. Pri zbie e virtu
ológ
gia
tváre a ŠPZ
ia na ochr iny.
edníctv
iesŮ
iesŮ na rôzn
raní doku
tvom Žianu
nu súkromia
ôznee linca prihovori
áut tak,
men
vo
vorië
tak aby
entá
riëë ajj
tácie
omi , ktorá kum
va záha
ab
aby ich
ci bola
á dou,
b
i nebolo
použitá to roku. Mimochodov ttomautomati
preĥo p
možnéé iden
m,
m tiež
prog
patrít
p trítee k tým,
cky rozm
ogra
identiĸ
ram
m sce
Centru
tým «o si
tiĸ
tiĸ
sscen
ĸk
cenzzuro
azáv
a á a
zvykn
zv ú
urovval
dávaëë novor «o
al vtákov kovaŮŮ. Doteraz však záva
o«né
o««né pre
a najú m vo
oún
naa žilin
re avzazostá- tia? Neboj
žilinsskýc
né
éh
é
N b te sa, é preds
kých
ho
spKašša,
GALÉRIA
o asssu
h bilbo
b
ešne
nie sste sami.
editor
ardoch.
celéRóbert
Tento trend
u Žir
jšie ÊÊa
Ž af
nd llen
ho
en tak
strany
12 – 13
pred OC MAX
zilinec_01_2013
hypermarketom
pred hyperma
arketom
tom TESCO
TESC
C.indd
O
SÚččA
AŽ
o 20 snou
kompletovbordových
na elú
zimu zdar
zda ma! celú
ˆ—ˆ
˜ˆ—
w’’—••ˆ……˜
w
– ‡‘ˆ–
–Œ
“’WŒ:„P¹
ˆ˜•
ª ˆ˜•
ªë
ªªªëˆ
ªª
¤¥ªª
¡ ª ‡’’ ¤¥
¡ªª
’‡‡ë¡ªª
strany
12 – 13
09
0
910 19
3 976
u5•’
’‡‘5ê¢
¢§±ê%
%ŒŒŒ‘
ŒŒ‘
‘„
‘„
rád,
ád, že
5
orga
Slov
Íahko
Í
a pa
ohroz
h í žiadn
ne- af
Žir
a špi«ko
fy
«ková tech-ira
y by v enska. Be nizácie sv trí me
nológia. Vä«šin
ed
dzzii
d
Vä««
Vä
šp
oj
po
or
n si dártty
va
v za cieÍÍ šinaa z nás
vä
äÊÊšie
y ako Žiline už zoz preháĄan ho druhunajjv
schudnúë,
šie
e
núë zdravNeznšom meste
sa
s stravovaë,
futs
, troch
stra
st
tr našie5 aleám
u pou«i
vaë
vaë,>
al,ë,ho pár roko ia sa dá po v rámci
presta
najmä
eho
taë faj«ië
« ë alebo pië
«i
poria
ujímvië.
v
„ldne
pië alkohho
ovpobaajúTakže
hol,
o menej
ġ, že
ca“ vškejbal, Ƣorneexistovvedaġ,
saa streso
ako tretie
stre vaë,
a Žir
ë viac športo
vzatie si
a i„
afe preds
šp
dajte viac
zbavi
zbbaviëë sa
„úudovbez
vaë,
ideru,a-už ak tieto ar bal, Êi že al
humo
dlhov «i nau«i
smiechu a
n
nský fu
é“
zopár
nie«o
niee««o nové. v,, «i
gume
nadhÍadu.
ë sa
toho
Nechc
Ja
do
nt
mesia
idem!
ceem
tb
e vám do
toho
tohho „kafra
fraëë“,
cov po y zjav
ë“, ale rád
V mene celého
vne ne al.
r by som
sa priho
p
redak«nékr
voril, abyy
za
ho
ku
kolek
- Milí ««itaate
ste
s medzi
tívu
.
svoje
svojje
j predsavzat
teli
lia,
av ia
vás chrán vám želám, aby
a,
dov
d
ovooÍte
ia prifarili
ÍÍte,, aby a
ešte tri body zatia
ili anjeli
som vám
oznámi
– budem
bud
ud e trávië ne«né lú«e, o«aril , hriali slmil,
viac «asu
ám
«asu s rodin
a hviezdna
t je
obloha,
néé «íslo ll, že toto
d ou
o a priate
mi a viac
pos
Í- napÌÒ po«úvali priatelia,
sa budem
javíte Žilinca,
bude
a, ktor ledude
e
ala
pomááh
láska, neopú
ib
iba
é b
áhaë
haëë druhý e snažië
lo zdravie,
vých schr vo vašich obšëam.
m My v Žilinci sa
poštostretávalo
s váss budem
ánkkac
budeeme snažië
14 2.
14.
ach
a
a
šëasti
novin
ch.
h. Stre
2 201
e
St
y Žilinec, aby
20
poinfoormo
rmova
vaëë o živote
tórie náš 3 sa totiž da
vám robili radosë
ž
do hisminimálne
v nahisRóbe
dvo
ka zap ho d
ert
vojt
bližších 365
rt Kašš
najjtýž
K a,
ýžd
den
íše
enn
dní.
editor
níŽilinské
ísa zara ako dátum,
škol
m,
adím
kolsstvo
zažíva
Niekto
tvo
vo
v búrl st
regioná díme medzi kedy
t vidí
ivé časy
„veÍ
nedávn
v brušn
vinovýchlne periodiká Íké“
učiteľovych štrajkoc. Po
ci iba om tanerot
xi to bud stánkov. V z norad peti prišli na h
ku, niek ipračné akci
dvakrá e vyzeraëë tak,
ume- to
vých pub
nespok e
me do t do mesiaca že
lecké
riálov licistických
ojných
žilin
bud
«i
rodičov
ností na® ských dom ediehov z nášvtipných posmatemalých
trelo...
30 000 ®alej distribu ácho mes
aj
rôzn
kus
ta,
ovaë
školáko
ov bez
e súëa
ho 24-s
ë že. Necako
te sa prek
plat
v.
hajŽilinca tranového vyd névapië...
me, že
ë Sam
sa
siaca saa dvakrát do ania
šej prá k výsledkom ozrejce
nových na pultoch mena ww môžete dos nanov
w’—••ˆ…
w’
w.novin
ˆ…˜ˆ—
taë
ˆ—ˆ
ˆ—ˆ
Žilina, stánkov v okr ialebo
yzilinec ë aj
Byt«a
esoch
byëë
– ‡‘ˆ–
–Œ
vé Mes t«a
a
.sk,
09
910 1
to obja Kysucké No- ciálno-sieëoaktuálnym „soko tisíc
ví aj niek
93 97
na face ë vým“ Žilin
u5•’
oÍÍ
6 32-strankusov platené
’‡‘5ê¢
’‡‡ë¡ªª
¡ ª ‡’’ ¤¥
¤¥ªª
ªªªëˆˆ˜•
ªªë
ša kom booku, kde sa com
¢§±ê%
%ŒŒ‘
‘„
šich nov ového vydaniaho
rastá. unita utešene naPoveda
nabývalýc ín za 30 cen
kto
né po roztov.
lopate
ponúkn h desaë korún Za spô chce «ítaë Žilin
sob
eme viac
vám
ca, ten –
si
zaujíma
Toto je nájde.
PI - 28
sú naš naše mesto,
e noviny!
toto
galéria
osobno
stí:
S b
brru
u nou
tanečššn
ta
nic
ico
Monočn
u u
Abir
ir
spravo
dajstvo
:
My vše
šetc
t
školo
šk
lou pcoi
vin
inní
www.facebook.com/novinyzilinec
www.novinyzilinec.sk
vedŎa
ved
ŎŎa stanicee Zárieĥie
jtýž
de
PO KR
KU IDÚ
Stree
t View
GALIMEX, s. r. o.
Vīak
V
Vī
īakaa116,
Sučianska 5470/49
9, 038 61 Martin,
Martt tel.: 043/4005
5470/49,
216
Stre
et View
ew na Map
www.galimex.sk
miesta
ách
ách Goog
116celého svet
Rosinská cesta 23, 010 08 Žilina,
Žilinaa tel.: 041/5061 115, z
le
špec
a vrátane
peciiálna
www.autosortiment
t.sk
www.autosortiment.sk
álna tech
techn
Žilin
Žil
Žili
TÉMA íÍSLA:
íÍSLA
A
3 / číslo
scenzuro
alIRA
vtákov vŽ
FE
„POLIICA
„POLICAJNÝ
A OSOBNO
AJ
STÍ:
PUNá
PUNá““
S „TU
TUá
áN
N
KOM“ IA> strany 12 – 13
> strana 5
JOZEFO
FOM
REPá
PáÍKO
ÍKOM
V
Vianočný
Viano
čný stromč
sstromček
tromček
ekk od Žilinca
Žilinca pre
pre Petru
Peetru Solárovú!
Sol
So
ol
Vianočnú normandskú jedľu v hodnote 50 eur získav
získava
va
Petra Solárová, ktorá všetkým Žilincom praje:
ÁR 2013
EDITORIÁL
IÁL
Dlhé roky patrí medzi symboly Žiliny. Svoju chvíŎku slávu si
však
však na rozdiel od murovaných susedov užíva iba niekoŎko
decembrových
správne.
decembrových dní.
dní Áno,
Áno tušíte správne
spr
ávne. Reĥ
Reĥ je o}smreku
o smreku
pichŎavom
„vianoĥnom
pichŎŎavom alias „viano
pich
vianoĥnom strome“
strome na Hlinkovom
Hlinkovom námestí.
námestí
GALÉRIA O
OSOBNOSTÍ:
OSOBNOSTÍ
SOBNOSTÍ:
/ƒ—Œ‡‡ ˜æ‡–ýǡ
–ýǡ –‘”À •–‡ ž ’‘•ŽƒŽ‹ ƒŽ‡„‘
ƒŽ‡‡„
Ž‹†‘•À†Žƒ”‡†ƒ…‹‡˜›’Ž‡±•ïëë
‘•‘„‡†‘‹‡•Ž‹†‘•À†Žƒ”‡†ƒ…‹‡˜›’Ž‡±•ïëƒāǦ
„‘˜ƒ‹‡‘’”‡†˜‹ƒ‘«±†ƒ”«‡›
›
±—’א›Ǥ~”‡„‘˜ƒ‹‡‘’”‡†˜‹ƒ‘«±†ƒ”«‡›•ƒ
”‡†—ͳͻǤ†‡…‡„”ƒʹͲͳʹ‘ͳͷǤͲ
Ͳ
—•—–‘«À˜•–”‡†—ͳͻǤ†‡…‡„”ƒʹͲͳʹ‘ͳͷǤͲͲŠ
”ÀŒ‡

˜ ’”‹‡•–‘”‘…Š ˜ ‹”ƒ‰‡Ǥ ”ÀŒ‡ý
„—†‡—”«‹–‡ƒŒƒ—–‘‰”ƒ‹ž†ƒœž
Œ
‰
ž
’”‡˜ƒ’‡À„—†‡—”«‹–‡ƒŒƒ—–‘‰”ƒ‹ž†ƒœž‡Œ
‘˜ƒ–‡Í›ǡ”‘†ž«›œ‘~‹Ž‹›ǡ˜˜›
•Ž‘˜‡•‡Œ•’‹•‘˜ƒ–‡Í›ǡ”‘†ž«›œ‘~‹Ž‹›ǡ˜›”Ǧ
˜‹–›Ǥ
a Vás.
„ƒÀ‘˜‡ŒƒŽ‹ƒ•˜‹–›Ǥ
Tešíme sa na
1
PI – 14
3
12 --1
13
3
“’WŒ:„P¹
Editori
ál
k.com/n
!
ovinyzili
PI - 35
nec
iba
0,30€
Download

žiadna - Noviny Žilinec