Dvojtýždenník zdarma
16. NOVEMBER 2012
•
Číslo 3
•
ROČNÍK I.
www.facebook.com/novinyzilinec
Vyletel sokol,
zaplatil daň... zdochol!
Telovýchovná jednota Sokol Žilina má svoj hlavný stan
už takmer sedemdesiatpäť rokov v budove na dnešnej
Orolskej ulici. Táto zaujímavá stavba, v ktorej dlhé
roky sídlilo kino Úsvit, prežila 2. svetovú vojnu,
komunistický režim, nástup ranného kapitalizmu
i súdne ťahanice o určenie vlastníka. Teraz nad ňou
visí Damoklov meč zániku!
strana
5
Galéria osobností:
Nápady NA
CIgaretke
za rohom
Exkluzívny rozhovor s čerstvým
exriaditeľom Považského
múzea v Žiline Borisom
Schubertom
> strana 12-13
Šport:
Dva
splnené
sny
Žilinská atlétka Lenka Gajarská pred
Vianocami porodila dcérku a už o osem
mesiacov štartovala na paralympiáde
v Londýne
> strana 23
MILUJEME
NAŠICH
ČITATEĽOV
viac na strane
18 a 19
EDITORIÁL
Milí čitatelia,
neviem ako vy, ale ja som
pred 23 rokmi mrzol spolu s
otcom na námestí V. I. Lenina, kde tisícky Žilinčanov
štrngajúcimi kľúčmi privolávali demokraciu. Aj sa
nám to podarilo, teda aspoň
sme si to mysleli . Kričali
sme: „Na Vianoce slobodu!“
a komunisti zakrátko naozaj odovzdali moc ľudu.
Teda naozaj, ako naozaj.
Z rúk do rúk „ich“ ľudí sa
vrátila k „ich“ nástupcom.
Systém KSČ sa jednoducho
iba „presmeroval“...
Chceli sme žiť slušnejší a
lepší život. V politikoch
sme oporu nenašli, práve
naopak. Tí nás od novembra ´89 svojim konaním
systematicky presviedčajú
o opaku. A my sme ohli
chrbát ešte viac a pristúpili
na ich hru. Rozkrádanie
štátnej pokladnice, prebujnená byrokracia a všadeprítomná korupcia, monopolný vplyv finančných
skupín, rodinkárstvo, resp.
straníckosť, arogancia politikov a štátne „výpalníctvo“
sú pre nás samozrejmosťou,
ktorej nevieme vystaviť stopku! A najhoršie na tom je, že
sme sami zabudli žiť život,
po ktorom sme pred 23
rokmi túžili. Lepší a slušnejší
život zapadol pod nánosom
bahna ranného kapitalizmu.
Voľakedy som napísal, že
politické strany sú arogant-
Róbert Kašša, editor
ným manipulátorom, ktorý
medzi občanov rozosieva
apatiu k veciam verejným a
ľudia sú znechutení z diania na domácej politickej
scéne, ktorá v priamom
prenose devalvuje hodnoty
ako čestnosť, či morálka.
Čas plynie a v našej gubernii
sa nič nezmenilo. Ako však
chceme dopriať tejto krajine
a našim potomkom lepší
život, keď sa sami k sebe
správame ako naši politici.
Minulý týždeň som na vlastné oči zažil ako plné námestie odignorovalo muža zakliesneného medzi lavičkami.
Možno bol „iba“ opitý, no
nepomohol nikto. Dokonca,
dve mníšky prešli okolo bez
mihnutia oka. Toto už nie
je ani s „kostolným“, ani
s iným poriadkom...
Už jedenásť rokov slávime
na Slovensku 17. november
ako štátny sviatok - Deň boja
za slobodu a demokraciu.
Som za... jeden deň oslavujme a ďalšie ostatné za ne
naozaj bojujme. A každý
začnime od seba!
LED Panely
www.reklamaled.sk
Pivovarská 1, 010 01 Žilina
PI - 74
PI - 71
www.dermapoint.sk
ScarLet
absolútna novinka na slovensku
Viditeľné výsledky už po prvom ošetrení.
ambulantné ošetrenie bez anestézie a jaziev.
ošetrenie je možné robiť aj v letných mesiacoch.
Bez nežiaducich vedľajších účinkov.
ošetrenie je vhodné pre všetky typy pleti.
PI - 55
SPRÁVY
Noviny Žilinec
regionálny dvojtýždenník
ročník I., november 2012, číslo 3
počet strán 24, cena 0,00 €
Registrácia:
MK SR, EV 4684/12
Vydavateľ:
belvica, s. r. o.
Pivovarská 1
010 01 Žilina
IČO: 44544529
Adresa redakcie:
Noviny Žilinec
Pivovarská 1
010 01 Žilina
HOTLINE: +421 949 888 129
E-mail: [email protected]
Web: www.novinyzilinec.sk
Redakcia:
General editor:
Mgr. Róbert Kašša
+421 905 649 442
[email protected]
Sekretariát redakcie:
Mgr. Elena Polkorábová
+421 911 546 564
[email protected]
Inzercia / marketing:
Ing. Miroslav Remšík
marketingový manažér
+421 907 177 495
[email protected]
Spolupracovníci:
Daniela Martinčeková, Petronela
Petrušová, Juraj Kušnír, Ján
Polák, Rudo Vitos, Adrián Danaj,
a všetci Žilinci a Žilinčania.
Grafická úprava:
Rastislav Tupý
Tlač:
B&K - SK, Považská Bystrica
Distribúcia:
DISPRO s. r. o.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
Autorské práva sú vyhradené
a vykonáva ich vydavateľ.
Akékoľvek rozmnožovanie častí
alebo celku textov, fotografií,
grafov akýmkoľvek spôsobom,
v slovenskom alebo aj inom
jazyku bez predchádzajúceho
písomného súhlasu vydavateľa
je zakázané. Autori článkov
zverejnených v tomto vydaní si
v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na
rozmnožovanie a na verejný
prenos článkov, ako aj na verejné
rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 odst. 1
písm. a) a d) autorského zákona.
Za obsah a jazykovú úpravu
dodaných reklamných predlôh
zodpovedajú výhradne inzerenti.
Toto číslo vyšlo:
Nasledujúce číslo vyjde:
1. 12. 2012
16. 11. 2012
Uzávierka inzercie najbližšieho
čísla: v pondelok 26. 11. 2012
Inzertné miesto je v sídle
redakcie.
Leninov
návrat
Naše pátranie po najväčšej buste revolucionára V. I.
Lenina na svete vyvolalo v Žiline poriadny ohlas. (Tejto
téme sa dokonca v hlavných správach venovala aj TV
JOJ). S tipmi na miesto jej „posledného odpočinku“ sa
doslova roztrhlo vrece, pričom najhorúcejšia stopa nás
zaviedla do areálu istej stavebnej firmy v Belej. Jej vedenie s nami na túto tému odmietlo komunikovať, a tak sme
sa tešili, že vaše „svedecké výpovede“ nie sú ľahostajné
aspoň vedeniu mesta. Podľa e-mailovej komunikácie to
však zatiaľ vyzerá tak, akoby ani radnica nemala záujem
o okamžité vypátranie tejto potencionálnej turistickej
atrakcie. Posúďte sami...
Lenin – e-mailový pokus číslo 2
Vážený pán hovorca, na našu otázku: „Noviny Žilinec
vypátrali, že busta V. I. Lenina z bývalého námestia V. I.
Lenina v Žiline sa nachádza v areáli stavebnej firmy XY
(pozn. autorky: samozrejme, e-mail obsahuje celý názov
firmy) v Belej. Nemá mesto Žilina záujem získať späť túto
sochu, ktorá by mohla byť zaujímavou turistickou atrakciou Žiliny, nehovoriac už o tom, že len hodnota materiálu
z tejto sochy predstavuje približne 6000 eur?“ ste uviedli,
že „Mesto Žilina má záujem o to, aby sa busta V. I. Lenina našla. Obdobne ako Vy, tak aj my pátrame, kde by sa
stratená busta mohla nachádzať. V konečnom dôsledku je
to majetok Mesta, ktorý by sa mal vrátiť. Nedisponujeme
zatiaľ pravdivou informáciou, kde sa nachádza stratená
busta V. I. Lenina. Za každú vierohodnú informáciu
budeme vďační.“
Na druhý pokus vám teda adresujeme otázku: „Noviny
Žilinec vypátrali, že busta V. I. Lenina z bývalého námes-
3
stále
otázny
tia V. I. Lenina v Žiline sa nachádza v areáli stavebnej
firmy XY v Belej. Nemá mesto Žilina záujem získať späť
túto sochu, ktorá by mohla byť zaujímavou turistickou
atrakciou Žiliny, nehovoriac už o tom, že len hodnota
materiálu z tejto sochy predstavuje približne 6000 eur?“
Z odpovede mestského hovorcu sme pre našich čitateľov
veľa nezistili: „Áno, mesto Žilina má záujem o bustu V.
I. Lenina. Všetky informácie, ktoré sme dostali, preverujeme, či sa zakladajú na pravde.“
Lenin – e-mailový pokus číslo 3
A tak smeroval na tlačový odbor mesta ďalší e-mail:
„Vážený pán hovorca, môžete nám povedať, akým
spôsobom preverujete, či je Lenin v areáli firmy XY a
dokedy to budete preverovať? Nebojíte sa, že dovtedy môže
byť busta presunutá na iné miesto? Za rýchlu odpoveď
vopred ďakujeme. Prepáčte, ale naši čitatelia (a nie je ich
málo) sú veľmi netrpezliví, takže nás bombardujú rovnako
ako my vás.“ Hovorca sa nenechal vyviesť z rovnováhy
a našu doterajšiu komunikáciu opäť zahral do stratena :
„Opätovne zdôrazňujem, že preverujeme informácie, či sa
zakladajú na pravde. Nie je podstatné, ako postupujeme,
ale v tomto prípade je podstatný výsledok, o ktorom Vás
budeme informovať.“
Zostáva dúfať, že mesto overí pravdivosť nami poskytnutých informácií skôr, ako busta Lenina opäť zmizne
a Žilina tak navždy príde o „znovuobajevnú“ súčasť svojich dejín.
-elpoSnímka Slavo Chmela
Žilinčania, aký je váš názor? Má podľa vás mesto záujem vrátiť Lenina
do Žiliny? Podarí sa ho dostať späť pod Dubeň? Ak áno, kde by ste ho radi
videli? Neváhajte a píšte na adresu: [email protected]
Fejtón
Diskriminácia troch sídlisk
pokračuje...
Zúfalí obyvatelia Vlčiniec, Hlín a Soliniek už dlhé
roky slepo závidia rezidentom Hájika bezprostredný
kontakt s chodiacou prírodou. Možnosť, pohladiť
si živého diviaka je z nepochopiteľných dôvodov
umožnená len “hájičanom” a to spôsobuje aj enormný záujem o nehnuteľnosti v tejto mestskej časti.
Veď, kto by sa čudoval, náklady na život na Hájiku
sú neporovnateľne nižšie ako inde. Nemusia platiť
za bežecký pás v posilňovni, horúci dych nežného
prasiatka za pätami ich každodenne vyburcuje na
úroveň Boltovho rekordu. Adrenalín zadarmo každý
večer - ako inak - bezplatne. Takisto odpadá časté
pranie detského oblečenia. Jednoducho, deti radšej
nepúšťajú von. A vo večerných hodinách ostávajú
doma aj dospelí. Z pohodlia balkóna si vychutnávajú
pohľad na statnú prasnicu oddychujúcu pri dverách
ich auta. Nakoľko čas beží a mesto nekoná, skupina
aktivistov z „bezdiviakových“ sídlisk založila hnutie:
Aj my chceme svine! Petičný výbor už zbiera podpisy za spravodlivé rozdelenie diviakov do všetkých
mestských častí. Odhodlanie ľudí bojovať za svoje
práva dostalo pekelné obrátky. Len na Solinkách
sa vyzbieralo v priebehu troch dní viac ako 100
000 podpisov, čo je skoro o 20 000 viac ako má celá
Žilina obyvateľov. Čaká sa ešte na výsledky z Hlín a
Vlčiniec. Nebudú menšie - nálada je výborná, ženy sa
na protest prestali depilovať a muži sa zdravia hlasným chrochtaním. V najbližších dňoch bude petícia
Aj my chceme svine! odovzdaná zástupcom mesta.
Na každom petičnom hárku sa nachádza aj vyobrazenie diviaka, aby bolo mestu jasné, že občania majú
na mysli zvieratá a nie volených zástupcov. Dúfajme,
že mesto príjme náležité opatrenia a deti všetkých
mestských častí si budú môcť na Vianoce popravde
povedať: Ja nemusím, ja už ho vidím...
Pokerface
BLESKOVKY
SPOD DUBŇA
Bezdomovci opúšťajú
bunkre na Vlčincoch
Ako sme vás už informovali, na jar sa začne
v susedstve veľkogaráží
na Vlčincoch II stavať
Billa. Keďže investor sa
pustil do úprav lokality
už v týchto dňoch, musel
riešiť aj situáciu okolo
bezdomovcov „okupujúcich“ miestne CO kryty.
Na pokojný priebeh
„deložovacej“ akcie dohliadali v úvode týždňa aj
mestskí policajti.
Konateľ investorskej spoločnosti Michal Krkoška
tvrdí: „Z charity nám
zabezpečili aktívnych ľudí,
ktorí to tu čistia a zároveň
si aj čosi privyrobia. Na
budúci týždeň vysadíme na
mieste budúcej oddychovej
zóny prvých 43 stromov.
Na zimu to tu zakonzervujeme a na jar budeme v revitalizácii pokračovať.“
O osud miestnych bezdomovcov sa prišiel
zaujímať aj Rastislav Kolman z Domu charity sv.
Vincenta, ktorý potvrdil,
že niektorí z tunajších ľudí
sú ich klientami. Charita
vraj každému ponúkne
program ako prežiť zimu a
navrátiť sa do spoločnosti.
Zvýšia sa poplatky za
hrobové miesta
Mestský úrad v Žiline
vyzýva všetkých občanov,
ktorí majú v prenájme
hrobové miesta v správe
mesta Žilina, aby si do
konca roka 2012 vyplatili všetky nedoplatky
voči Mestu. Keďže Žilina
má doteraz najnižší poplatok za hrobové miesta spomedzi krajských
miest v SR, obyvatelia
môžu očakávať, že dôjde
k zvýšeniu tohto poplatku na všetkých mestských cintorínoch. Podľa
žilinskej radnice budú
uvedené financie slúžiť
výlučne na revitalizáciu a
celkový vzhľad cintorínov.
-ep-
INZERCIA
4
ZĽAVA 20FA%
MOZA
,
avy
ové sedacie súpr
na štyri system
vyskladajte si vlastnú súpravu a k získajte zľavu 20%
ZY, GENEZA
:
EGO, FANTA
nčných stolíkov
BONUS (pjedrienzakúpení niektorej z týchto súprav
z dvoch konfere
FANTAZY systémová sedacia súprava - v ponuke 26 elementov
Ka
FANTAZY
moderná sedacia súprava s rozsiahlou variabilitou zostáv, sedáky
a opierky s odnímateľným poťahom,vysokoelastické sendvičové
molitany v sedákoch uložených na gumotextilných popruhoch.
Všetky elementy ľavé alebo pravé.
súprava B-DF-2SRV-ROS-DM
FAMOZA LUX
2180
900
Súprava:
Súprava:
B-2RV-ROS-DM, +1
DU-2SRM-ROS-1-B
B-3R-DRM
DU-2SRM-DF-B
2010
1470
2050
1290
1470
Súprava:
Súprava:
2730
3470
3420
91
0
tov
in. 10 elemen
ať z ponuky m
sa dá vysklad
ždá sedačka
3740
)
systemová sedacia súprava s atraktívnymi prvkami a so zmyslom pre pohodlie.
FAMOZA LUX
sedacia súprava s atraktívnym dizajnom a so zmyslom
pre pohodlie. Možno zostaviť viacero súprav. Opierkové
vankúše so snímateľným poťahom.
Bar a police v boku BH sú z lamina v odtieňoch:
orech, tmavý orech, buk, čerešňa.
súprava BAR-1S-ROS-2SRV-BH
BAR-1S-ROS-2SRV-BH
314
B-1S-B
B-3R-BH
B-3R-BAR
310
401
B-2SRM-ROH-2S-BAR
255
3
274
255
310
256
274
260
1
255
255
1-kreslo
B-2S-ROS-3SR-BAR
B-2S-ROH-2SRM-B
BAR-2SRM-ROH-2S-BH
Ponuka za super cenu :
PAŤA 2
178,-€
1500
smreková
poschodová
posteľ
s roštami bez
matracov
890
1500
CEZAR set
210,-€ kuchynský set- lavice s dvomi stoličkami
50,-€ stôl 80x80xvýška 78cm
VIVA 160cm 132,-€
VIVA 180cm 132,-€
smreková
manželská posteľ
s roštami bez matracov
JAJA 2
240,-€
smreková
poschodová posteľ
s roštami bez
matracov a bez kontajnerov
www.fines.sk
PI - 56
TÉMA ČÍSLA
5
Vyletel Sokol,
zaplatil daň...
zdochol!
Celá pointa spočíva v tom, že telovýchovná
jednota nemá prostriedky na zaplatenie dane
z nehnuteľnosti, ktorá sa na základe Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Žilina 22/2011
zvýšila o neuveriteľných 400 percent! Starosta
TJ Sokol ŽIlina Jaroslav Slučik vysvetľuje:
„Táto daň je pre nás likvidačná, pretože všetky
prostriedky z nájmu budovy len tak-tak stačia
na prevádzku sokolovne a základnú činnosť
našich siedmich oddielov. Z týchto prostriedkov nám neostáva ani na drobné rekonštrukčné
práce. Nehovoriac už o tom, že celá budova
potrebuje komplexnú rekonštrukciu vrátane
novej fasády so zateplením, či výmeny okien.“
Za rok 2011 (aj roky predtým) TJ Sokol
odviedla mestu daň z nehnuteľnosti vo výške
1200 eur, preto boli členovia oddielu veľmi
prekvapení, že sa táto suma za rok 2012
zvýšila na 5425 eur! Pritom je paradoxné, že
mesto v roku 2012 podporilo TJ Sokol prostredníctvom grantov a dotácie na vodácky
oddiel sumou približne 2000 eur. Legenda
vodáckeho športu J. Slučik hovorí: „To nám
nemuseli dať žiadne peniaze, ale radšej nám
mohli odpustiť daň. Keď si to spočítame sedliackym rozumom, tak sme v klubovej kase mínus
3425 eur. Nech sa na to pozerám ako chcem,
s deklarovanou podporou športu to nemá nič
spoločné. Dokonca je to jeho jasná likvidácia!“
TJ Sokol patrí už niekoľko desaťročí medzi
popredné športové oddiely nielen v Žiline,
ale aj v rámci Slovenska. Vo svojich oddieloch
vodáctva, karate, kickboxu, ZRTV, turistiky,
horolezectva a hokejbalu združuje takmer
300 členov od detí a mládeže až po seniorov.
Mnohí z nich sú dlhoroční reprezentanti Slovenska a mnohonásobní medailisti z majstrovstiev sveta a Európy. Títo všetci využívajú najmä
telocvičňu TJ Sokol, ktorá je okrem iného aj
miestom výučby telesnej výchovy pre
žiakov neďalekej Obchodnej
akadémie. Telocvičňa je pritom škole poskytovaná
len za prevádzkové náklady.
Všetky spomínané argumenty má k dispozícii
aj mesto, ktoré si však tvrdošijne stojí za
„likvidačnou“ výškou dane. Vedeniu mesta
sme adresovali nasledovnú otázku: „Telovýchovnej jednote TJ Sokol bola vyrubená
daň z nehnuteľnosti za rok 2012 vo výške 5425
eur, čo je 400-percentné navýšenie oproti roku
2011. Pre jednu z najstarších TJ v Žiline i na
Slovensku, ktorá vychovala a chce vychovávať
reprezentantov Slovenska a mnohonásobných
medailistov z majstrovstiev sveta a Európy je
táto daň doslova likvidačná. Predstavitelia
TJ Sokol dokonca hovoria o zániku jednoty
a predaji budovy. Nemieni sa mesto Žilina
Rovnako ako zákon, tak i VZN platí pre
každého z nás a bolo by nekorektné voči
ostatným daňovým poplatníkom žiadať
úľavu. Legálne možnosti odkladu platenia
dane a povolenie splátok definuje Zákon č.
563/2009, §57 ods.1 až 5. V záujme Mesta
je, aby sa šport v Žiline rozvíjal. V rámci
možností Mesto poskytuje športovým klubom
rôzne športové dotácie. Radi by sme podporili športové aktivity aj viac, ale žiaľ finančné
možnosti Mesta sú obmedzené. V tomto roku
poskytlo Mesto Žilina klubu TJ Sokol dotáciu
vo výške 790 €.“
Vox populi
Čo si myslíte o tom, že
Mesto Žilina podporilo TJ Sokol sumou
približne 2000 eur na rok
2012, no pritom od nej
žiada zaplatenie dane
z nehnuteľnosti Sokolovne
vo výške 5425 eur?
Lukáš Sidor,
IT-ečkár
Žilina - Solinky:
V Žiline sú šport a
športoviská už dlho niekde
na poslednom mieste záujmu. A pokiaľ nie je súkromný investor alebo banda bláznov, čo hrá srdcom
a zadarmo ako napríklad
žilinskí volejbalisti, tak sa
u nás vrcholový šport nedá
robiť. Viď tento príspevok
Sokolu, ktorý je fakt „vrcholový“...
Jaroslav Slučik:
“S podporou športu to nemá nič spoločné,
skôr je to jeho likvidácia!”
dohodnúť s TJ na nejakom kompromise, tak
aby nedošlo k likvidácii tejto telovýchovnej jednoty?“
Hovorca mesta Pavol Čorba reagoval
promptne, no bez, čo i len najmenšieho,
náznaku riešenia vzniknutej situácie: „Mesto Žilina postupovalo v zmysle platného
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN),
preto je daň potrebné uhradiť. Úľava na dani
z nehnuteľností môže byť Mestom Žilina udelená iba občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím a žiadne iné kompromisy nie sú
možné.
Sokolom teda zatiaľ zostávajú iba oči pre
plač. Zámerne sme použili slovíčko „zatiaľ“,
pretože veríme, že sa niekto z kompetentných
preberie a začne sa zložitou situáciou TJ naozaj seriózne zaoberať.
„Keby nám zostali peniaze naviac, určite by
sme ich radšej investovali do rekonštrukcie budovy a podpory mládeže. Pri tejto výške dane
však hrozí, že o budovu prídeme a tým zanikne
aj jedna z najstarších telovýchovných jednôt v
meste. Neviem, o čo komu ide a či v tom nemá
prsty nejaký záujemca o našu budovu. V tomto
štáte je už totiž všetko možné...,“ zamýšľa sa
so smútkom v hlase jedenásťnásobný majster
sveta v zjazde na divokej vode a dodáva: „Dúfam, že pán primátor i poslanci nájdu pochopenie pre náš nelichotivý stav a podajú nám
pomocnú ruku.“
Róbert Kašša
Snímky autor a archív
Eva
Maršová, predavačka
Žilina:
Za mladi som do tej budovy
chodila do kina Úsvit a mojim známym tam chodili
deti na rôzne športové
krúžky. Je smutné, že sa
na šport v Žiline kašle
a miesto pomoci sa mu ešte
hádžu polená pod nohy.
Potom sa netreba čudovať,
že nám vyrastá generácia
počítačovej a krčmovej
mládeže.
Martin Hons,
živnostník
Žilina - Vlčince:
V tejto budove som ako
člen Slovana Malá Fatra
a neskôr Sokola prežil
33 rokov, takže mi je ľúto
v akej situácii sa Slučikovci
ocitli. Verím, že si pán
primátor spomenie, že aj
on bol dakedy športovec
a pokúsi sa nájsť nejaké
riešenie. Bol by som
rád, keby som sa mohol
s priateľmi športovcami
stretávať na Sokole ešte
ďalších 33 rokov.
-rk-
KULTÚRA
IMAO TOUR Desmod
a Cigánski Diabli
Utorok 20.11.2012
o 19.00 h, Veľká sála
Dramaturgické a hudobné spojenie dvoch
bravúrnych hudobných
lídrov.
Rytmus z Oslian
a skupina Bonita
Piatok 23.11.2012
o 18.00 h, Veľká sála
Niečo pre milovníkov
starých dobrých šlágrov.
ŠTÁTNY KOMORNÝ
ORCHESTER
Barbier zo Sevilly
Štvrtok 22. 11. 2012
o 19.00 h, Dom umenia
Fatra
Piatok 23. 11. 2012
o 19.00 h, Dom umenia
Fatra
Operu G. Rossiniho
uvedie známy viedenský
dirigent Christian Pollac. Koncertné prevedenie budú sprevádzať
svetoznámi sólisti vynikajúcich kvalít.
MARTINUS
Karikov krst
Streda 21. 11. 2012
o 17.00 h, Martinus v OC
Mirage
Po slovenskom bestselleri
V tieni mafie si pripijeme
Na smrť na autogramiáde
Jozefa Kariku.
CAFÉ KUPÉ ŽILINA
Že ťa huba nebolí
Piatok 30. 11. 2012
o 19.00 h, kaviareň Café
Kupé
Stále obľúbenejšia forma komédie stand-up
comedy sa dostáva aj
k nám do klubov. Príďte
si vychutnať jedinečnú
atmosféru živého hovoreného prejavu.
STANICA ŽILINA –
ZÁRIEČIE
O programe v rámci Noci
divadiel píšeme na s. 8.
Žilinský miešaný zbor &
PaCoRa trio
Pondelok 19. 11. 2012
o 19.00 h, Stanička
Zborové
umenie
sa
skĺbi s folklórom, jazzom a vážnou hudbou
na jednej scéne. Zažijete
neopakovateľný hudobný
zážitok v spojení dvoch
hudobných telies.
Andrea Coddington
Predohra
O autogramy do knižky bol po skončení besedy veľký záujem.
Dlho očakávané sa premenilo na skutočnosť. Moderátor Martin Pyco Rausch zavítal do Martinusu v Žiline, kde prezentoval svoju kuchárku s názvom „Moje jedlo“. O tom, že sa stretla s úspechom svedčali dlhé rady ľudí, čakajúcich po skončení besedy na autogram a venovanie do knižky.
Kniha zaujme hneď na prvý pohľad. Na obálke je vysmiaty Pyco, s plnou náručou paradajok oblečený ako
potápač. Toto všetko vraj pre neho symbolizuje čerstvosť.
„Povedal som si, že kombinácia plavky, voda, paradajky
a potápač by mohla ľudí upútať. Niekto sa rád na titulky
vyzlieka, no a ja som obliekol do neoprénu,“ usmial sa
moderátor. Svoju knihu sám vydal, prezentované jedlá
sám nafotil a, samozrejme, pripravil. Úprimne priznal,
že hoci nie všetky vyšli hneď na prvýkrát, ani jedno
neskončilo v koši. „Pre mňa boli všetky jedlé,“ dodal s úsmevom. Okrem jeho vlastných receptov v knižke nájdete
aj pochúťky inšpirované medzinárodnou kuchyňou.
Hoci ide o vegetariánsku stravu, moderátor priznal,
že nie je „zarytý“ vegetarián. „Jem ryby a morské plody.
Mäso mi pred rokmi prestalo chutiť. Netvrdím, že je to
najlepší spôsob stravovania, ale mne vyhovuje,“ vysvetlil.
Pyco počas besedy prezradil, že pre svojich priateľov rád
vymýšľa vlastné darčeky. Vlani chcel napísať a nafotiť
zopár receptov, ktoré by im rozdal pod vianočný
stromček. Napriek tomu, že darček nestihol dokončiť,
nápad sa mu natoľko zapáčil, až ho neskôr premenil na
knihu Moje jedlo. Po čom, okrem kuchárok, z literatúry
siahne? „Čítal som krimi romány, neskôr ma upútal
Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque a ďalší známi
autori.“ Neobišiel ani filozofiu, v súčasnosti fandí bedekrom a knihám od Harukiho Murakamiho. Nedávno
sa dokonca stali, spolu s herečkou Táňou Pauhofovou,
krstnými rodičmi detskej knižky od Tamary Heribanovej.
„Volá sa Misia Eva, prísne tajné a odporúčam ju všetkým
ako vianočný darček. Okrem tej mojej, samozrejme,“
zasmial sa moderátor. Stretnutie s ním bolo príjemným
zážitkom.
Ak ste ho zmeškali, máme pre vás ďalšie dva dobré tipy.
V stredu 21. novembra príde do Martinusu v OC Mirage
Jozef Karika, ktorému nedávno vyšla nová kniha Na
smrť. O dva dni neskôr, 23. novembra, sa zase môžete
tešiť na Denisu Ogino. Autorke známej knihy Sushi v dushi vychádza novinka Navarme si Japonsko. Všetci ste
srdečne pozvaní.
Simona Mapajová
Snímka archív Martinusu
ne
Andrej Šeban band
Nedeľa 18.11.2012
o 20.00 h, Veľká sála
Hudobný mág oslávi
svoje okrúhle narodeniny
celkom netradične. Po
osemročnej sólovej dráhe
vystúpi s bandou mladých
muzikantov a s úplne
novým projektom.
má dobrý
čitateľský vkus
N
aj ov
ňa á
v
Ži
li
DOM ODBOROV
Niekto sa na titulky vyzlieka,
Pyco sa obliekol
do neoprénu
pr
ed
KultúrnE
pozvánkY
6
Cesta poznania a harmónie
Liečivé kryštály a minerály
Ezoterická a motivačná literatúra
Dekoračné a darčekové predmety
Ručne vyrábané šperky
Po románoch Mal to byť pekný
život, Židovka a Cudzia krv sa
k čitateľom dostala nová kniha
z pera Andrey Coddington.
Pokojne jej môžeme dať prívlastok „šteklivá“, keďže v nej
nechýbajú vášnivé milostné
scény.
Príbeh sa odohráva prevažne
v New Yorku, kde žije hlavná
hrdinka spolu s manželom
Samom a dcérou Alexou
navonok usporiadaný, závideniahodný rodinný život.
Bývajú v luxusnej štvrti, dcéra
chodí do prestížnej školy, Sam
je úspešný manažér a Arianna
taktiež nezaostáva v budovaní
skvelej kariéry. Pracuje priamo
pre starostu, miliardára Mika
Bloomberga.
Nič však nie je také dokonalé,
akoby sa mohlo na prvý pohľad
zdať. Za dverami manželskej
spálne chýba Adrianne vášeň.
Má problém milovať sa so
Samom a v hlave jej víri otázka,
či ho ešte stále ľúbi. Všetko sa
zmení v deň, keď sa jej otcovi
zhorší zdravotný stav a ona
musí opustiť New York. Cestou
v lietadle smerom do Miami
spoznáva príťažlivého Gavina,
pri ktorom stráca hlavu. Spolu
s ním prežije dobrodružstvo,
v aké už ani nedúfala. No je
to skutočne láska, alebo len
túžba? Hoci rozum jej radí,
aby sa s Gavinom nestretávala,
nedokáže mu povedať nie.
Ak sa do príbehu „pustíte“,
zrazu zistíte, že ste na jeho konci. Autorka prináša príjemné
oddychové čítanie plné túžby
po zakázanom ovocí...
-sm-
SÚŤAŽ O KNIHU
Dnešná súťažná znie:
„V ktorom roku vyšla
kniha Mal to byť pekný
život?“ Svoje odpovede
označené heslom „Martinus“ zasielajte na našu
e-mailovú adresu [email protected]
do 23. novembra 2012.
Meno výhercu sa dozviete
v ďalšom vydaní.
Darčeky,
ktoré potešia
srdce aj dušu...
Správna odpoveď z minulého čísla znie: tri.
Výhercom knihy, ktorú si
treba vyzdvihnúť v našej
redakcii na Pivovarskej
ulici 1 v Žiline, sa stáva
Iveta Kanisová zo Žiliny.
Gratulujeme!
-r-
Od 3.12. do 23.12. otvorené aj cez víkend!
www.krystalia.sk Na Veľký Diel 10, 010 01 Žilina
PI - 57
KULTÚRA
RUBRIKA
/ INZERCIA
KINOTIP
STER CENTURY
CINEMAS
Legendárna partia
Igor Cvacho v objatí tónov
Minulý týždeň sa v priestoroch Galérie M konala vernisáž jedného z najlepších súčasných autorov,
Žilinčana Igora Cvacha. Výtvarník využil túto príležitosť a pokrstil svoju knižnú monografiu.
Igor Cvacho je členom skupiny ConArt. Venuje sa
maľbám aj grafike, je to hudobník, skladateľ aj cestovateľ.
Rovnako ako jeho tvorba, i on má mnoho tvári, je plný
entuziazmu a odvahy... Vo svojom prejave okrem iného
prezradil, že sa len nedávno vrátil z New Yorku, ktorý len
tesne po jeho odchode zachvátil hurikán Sandy: „Som
rád, že sa mi podarilo dostať domov a dúfam, že sa aj tam
dá všetko do poriadku.“
Skupinka odvážnych superhrdinov - postavičiek
z kníh pre deti, spoločne
ochráni svet detských
srdiečok pred strachom.
Aj teraz sa môžete zapojiť
do súťaže o vstupenku do
kina STER CENTURY
CINEMAS. Otázka znie:
„Vymenujte aspoň dve
postavičky superhrdinov
tohto filmu.“ Odpovede
označené heslom KINOTIP posielajte na adresu
[email protected] do 26.11.2012.
Meno výhercu sa dozviete v ďalšom vydaní.
Odpoveď na otázku
z minulého vydania je:
„Druhé pokračovanie.“
Výhercom z minulého vydania sa stáva Miro Kret
zo Žiliny. Vstupenku pre
dve osoby do Ster Century Cinemas si môžete
vyzdvihnúť v sídle redakcie.
Viac informácií nájdete
na www.stercentury.sk
CINEMAX
Twilight Saga: Breaking
Down – Part 2
7
Na úvod večera majiteľka galérie Marika Dudášová vyzvala prítomných hostí, aby si symbolickou minútou ticha
uctili pamiatku priateľa Dušana Palugu. Po nej sa k slovu
dostala kurátorka výstavy Darina Arce, ktorá prvýkrát
otvárala Igorovu výstavu už pred pätnástimi rokmi.
„Igor je veľmi plodný, tvorivý, svoju tvorbu neustále posúva
dopredu, no napriek tomu sa drží svojej línie. Je to jeden
z najlepších autorov dnešnej doby,“ nešetrila chválou.
Opýtali sme sa jej, ako by charakterizovala autorovu
tvorbu: „Najviac ju vystihuje názov výstavy V objatí tónov,
či už sa to týka hudby alebo farby. Jeho tvorba je založená
hlavne na grafickom prejave, na plošných a lineárnych
kompozíciách. Využíva geometriu, má svojskú farebnosť
a všetko je úzko spojené s hudbou.“ Po slovách uznania
sa plynulo prešlo ku krstu knižnej monografie plnej Igorových diel. Krstnou mamou sa stala akademická maliarka Dana Krajčová. Knihu pokrstila tónmi a farbami
a tiež povedala niečo málo o umelcovi: „Igora poznám
už 20 rokov. Zo začiatku to bol nenápadný výtvarník,
ktorého sme nebrali na vedomie. Svojou húževnatosťou
a pracovitosťou sa zviditeľnil a dostal tam, kde je. Vážim
si na ňom, že je podnikavý, že cestuje, zúčastňuje sa workshopov, vystavuje v New Yorku, skladá pesničky, vydáva
CD, maľuje obrazy, robí grafiky, vydáva knihy...“ Podľa
jej slov je zriedkavé, že umelcovi vyjde monografia ešte
počas života a preto je výborne, že sa to Igorovi podarilo.
Kniha vyšla v lete a už vtedy sa uskutočnil prvý krst
v Bratislave. „Myslím si, že na domácej pôde si to zaslúži
akýsi re-krst,“ pousmial sa umelec. Zaujímalo nás, čo je
jeho hlavnou motiváciou: „Tou sú pre mňa ženy. Hlavne
tie, čo mám doma. Tie ma motivujú, nech stále produkujem niečo nové a, samozrejme, aj zarábam pre rodinu.
Taktiež sú to aj kamarátky a priateľky, ktoré obdarúvam. Toto je moja silná a pekná motivácia.“ A čo najviac
ovplyvnilo jeho tvorbu? „Opäť sú to tie ženy. Ale aj celý
svet, všetko, čo vidím. Mestá, prostredie, ľudia... všetko
to cezo mňa prechádza a potom to v ateliéry pretvorím do
obrazu.“
V závere umelec prezentoval zopár svojich piesní a z jeho
úst zaznelo poďakovanie všetkým, bez ktorých by to
nezvládol: „Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi
poskytli pomoc. Ďakujem všetkým aktérkam, ktoré mi pomohli uviesť dnešný večer a prezentovať knižku, ďakujem
svojim priateľom a predovšetkým svojej rodine.“
Všetkých, ktorých diela Igora Cvacha zaujímajú, pozývame do Galérie M na Mariánskom námestí v Žiline, kde
výstava potrvá do 30. novembra.
Petronela Petrušová
ČO NA TO
MAROŠ?
Maroš, do Vianoc je
ešte ďaleko, no už teraz
nás média začínajú
zasypávať vianočnými
reklamami. Nie je to
podľa teba skoro?
Môj názor je taký,
že vianočné reklamy tak skoro
pred sviatkami sú
prehnané a celý
ten
komerčný
humbuk okolo Vianoc by mal byť
pokojnejší. Vianoce
sú predsa sviatky
pokoja a mieru,
preto by sme
ich mali prežívať
s priateľmi a rodinou a pokúšať sa
o zmierenie.
VYMENIŤ OKNÁ EŠTE PRED TOUTO ZIMOU?
Rozhovor s Jurajom Mravcom, vedúcim strediska EKOPROFIL Žilina
Maroš Sokolík
Fenomén Twilight Saga
pokračuje a naposledy nás
zavedie tam, kde vlkolaci
a upíri bojujú o svoju
lásku aj o vlastné životy.
Zapojte sa do našej súťaže
o vstupenku do kina CINEMAX. Súťažná otázka
znie: „Aké je civilné
meno hlavného hrdinu
tejto ságy?“ Odpovede
označené heslom KINOTIP posielajte na adresu:
[email protected] do 26.11.2012.
Meno výhercu sa dozviete v ďalšom vydaní.
Odpoveď na otázku z minulého vydania: „V roku 1962.“ Výhercom
z minulého vydania sa
stáva Peter Maštalír zo
Žiliny. VIP vstupenku do
CINEMAX-u si môžete
vyzdvihnúť v sídle redakcie.
Viac informácií nájdete
na www.cine-max.sk/
mesto/zilina
Nie je už na výmenu okien príliš zima?
„Pre človeka je žiaľ prirodzené, nie príliš príjemné
veci odkladať. Proces výmeny okien na dome, či byte
je sprevádzaný prašnosťou, miernym hlukom a vo
všeobecnosti to nie je nič, na čo by bolo možné tešiť
sa. No zo skúseností našich klientov viem, že po
samotnej výmene, je bývanie oveľa útulnejšie, čistenie
okien ľahučké a tepelná pohoda neporovnateľne lepšia.
O šetrení na vykurovaní, ktoré nás stojí najviac počas
prichádzajúcich 4 mesiacov ani nehovorím.”
skeho vyspravenia špaliet. Celý byt teda nikdy netrvá
viac, ako deň. Je potrebné uvedomiť si, že čas, kedy je
už staré okno zdemontované a nové okno ešte nie je namontované je minimálny (nedochádza teda k výraznému
ochladeniu celého bytu). Výmena okien na rodinnom
dome je mierne prácnejšia. Na celom dome zaberie 2,
nanajvýš 3 dni.
Čo musím urobiť osobne ja, ako zákazník, ktorý si necháva meniť okná?
„Povedal ste správne, vy ste zákazník a teda nemáte
robiť nič. Stačí si vybrať serióznu firmu, ktorá plní sľuby,
nenaťahuje termíny a robí poctivú robotu. Viac informácií
o príprave na montáž a samotnom priebehu montáže nájdete na www.ekoprofil.sk/prakticke-rady.html“
Má chladné počasie vplyv na kvalitu montáže?
„Čo sa týka vplyvu poveternostných podmienok na
prácu montážnych skupín, ten je zväčša minimálny.
Dnešné moderné materiály, používané konkrétne našou
spoločnosťou pri montáži okien, sú vhodné už od -10º C
a teda aj v situácii, že by nastali silné celodenné mrazy,
sme schopní plnohodnotne namontovať okná aj počas
zimy. Za kvalitu práce našich majstrov ručím. Svedčia
o nej aj vyjadrenia klientov na našej web stránke. Vždy
však vychádzame v ústrety klientom, ak si prajú oddialiť
montáž. Okná bezplatne preskladníme.“
Koľko vieme ušetriť výmenou okien?
„Je to veľmi individuálne. Záleží na type stavby, spôsobe
vykurovania, parametroch nových okien. Najväčšie
úspory sú na rodinných domoch a podľa prepočtov,
potvrdených skúsenosťami našich klientov, sa úspora
pohybuje až do hodnoty 760€ za vykurovaciu sezónu.“
Ako dlho trvá výmena okien?
„Výmena okna na byte trvá cca 2 hodiny, vrátane murár-
S Jurajom Mravcom, vedúcim strediska
EKOPROFIL Žilina sa zhováral Miroslav Remšík
PI - 58
PÁTRAčka
Na základe vašich námetov
prinášame novú rubriku,
v ktorej pátrame po niektorom z obyvateľov nášho
mesta. Sme zvedaví, koľkí
z vás hľadaného spoznajú
a ozvú sa nám.
Dnes pátrame po tejto
sympatickej slečne:
Ak ste spoznali osobu na
snímke, okamžite kontaktujte našu redakciu.
Spomedzi
správnych
tipov vyžrebujeme päť
Žilincov, ktorí dostanú
5-eurový poukaz do kaviarne jojcafe v OC Mirage.
Bonzujte na hociktorý
redakčný e-mail alebo na
Facebook.
KULTÚRA / INZERCIA
POVAŽSKÁ GALÉRIA
UMENIA
Pocta Vladimírovi
Kompánkovi – výstava
8.11. - 2.12.20 12, galéria
Poctu rajeckému rodákovi
V. Kompánkovi.
HVEZDÁREŇ ŽILINA
Týždeň otvorených dverí
19.11.2012 – 23.11.2012
o 16.45 h, pozorovateľňa
Malý diel
MESTSKÉ DIVADLO
ŽILINA
O programe v rámci Noci
divadiel píšeme na inom
mieste tejto strany.
Som doma a čakám,
že príde dážď
Nedeľa 18.11.2012
o 19.00 h, Štúdio
(Viac informácií na inom
mieste tejto strany).
Poľovačka na losy
Streda 21.11. 2012
o 19.00 h, Veľká sála, 15+
Komédia o láske premieľanej zo všetkých strán.
Maľované na skle
Piatok 23.11.2012
o 19.00 h, Veľká sála
Muzikál o Jánošíkovi v žilinskom bigbítovom šate.
Mačacie schody
Sobota 24.11. 2012
o 19.00 h, Štúdio, 15+
Detektívny psychotriler.
Sledujte hodnoty doby,
ktorá praje podivným
vzťahom.
Som doma a čakám,
že príde dážď
Nedeľa 25.11.2012
o 19.00 h, Štúdio
Ako v sistrách lístia svist
Streda 28.11.2012
o 19.00 h, Štúdio, 15+
Tajomstvo a mágia súrodeneckej lásky a alter ega.
Žena z minulosti
Štvrtok 29.11.2012
o 19.00 h, Veľká sála, 18+
Čo sa stane, keď niekto
nedodrží sľub?... Hra si
vyžaduje pozorné oko
diváka.
Hotovo, Schlusss...
Piatok 30.11.2012
o 19.00 h, Veľká sála
Hosťuje štúdio Ľ+S
s monodrámou, v ktorej
Miro Noga chce prísť
o život.
BÁBKOVÉ DIVADLO
O programe v rámci Noci
divadiel píšeme na inom
mieste tejto strany.
„Sobota s rozprávkou“
Sobota, 24.11.2012
o 10.00 h, Labyrinte
(druhý vchod od BDŽ)
Scénické čítanie rozprávok, po skončení ktorého
si deti budú môcť svoje
dojmy aj nakresliť. Akcia
je určená pre deti od 3
rokov a trvá cca 2 hodiny.
-ns-
8
Tohtoročná noc divadiel bude:
Bláznivá, dramatická,
odhalená, nabitá, vyšťavená...
A to nie je všetko. Môže byť impulzívna,
závistlivá, éterická, šialená, návyková... Záleží
to len od vás. Spojme sa s divadlom, zažime
atmosféru javísk a spoločne zatlieskajme.
Otvorené divadlá, predstavenia a výnimočné
zážitky. Bude sa hrať a bude sa žiť. To bude
3. ročník celoslovenského podujatia Noc divadiel, do ktorého sa 17. novembra zapojí aj
Žilina.
„Noc“ sa koná každý rok, vždy tretiu novembrovú sobotu. Tak, ako v desiatich ďalších
mestách, aj v Žiline divadlá otvoria svoje
brány, aby demonštrovali otvorenosť novým
podnetom, divákom, inšpiráciám. Program
pre Žilinčanov si pripravili Bábkové divadlo,
Stanica Záriečie aj Mestské divadlo.
Mestské divadlo je v projekte zapojené
prvýkrát, tak aj preto je pre nich tento ročník
výnimočný. „Konečne sme súčasťou tohto európskeho projektu, ktorého hlavným poslaním
je divadlo otvoriť, priblížiť divákom a zapojiť ich
do divadelného života v netradičnom časovom
rozpätí počas celej noci. V Žiline program Noci
divadiel 2012 koordinujeme spolu so Stanicou Žilina-Záriečie a Bábkovým divadlom, a
tak žilinskí diváci môžu zažiť túto výnimočnú
atmosféru všade bez toho, aby im bolo ľúto, že
niečo nestihnú, lebo sa koná paralelne s inými,“
hovorí Zuzana Palenčíková, dramaturgička
divadla. Hana Hudcovičová Lukšů a Barbora
Uríková zo Stanice Záriečie si tiež myslia,
že tento ročník bude neobyčajný hlavne
„autentickými zážitkami pre niektorých
účastníkov. Zopár návštevníkov workshopu detí, si bude môcť zahrať v predstavení Zlatá
hus a následne na Stanici strávia doslovne celú
divadelnú noc.“
Na Stanici Žilina-Záriečie sa od 13.00 h
uskutoční malé divadelné sympózium spojené
s prenocovaním v divadelnej sále. O 16.00 h
odohrá divadlo Buchty a Loutky predstavenie
Zlatá husa, ktoré sa zopakuje o 17.30 h, ale v
podaní malých účastníkov workshopu. Bábkové divadlo uvedie o 18.30 h premiéru inscenácie Kata dcéra kata a o 20.00 h sa bude s
divákmi lúčiť so starými doskami. Mestské divadlo Žilina odohrá o 20.00 h hru V. Klimáčka
BEAT a o 22.00 h pripravilo koncert Dana
Heribana s kapelou.
Prečo si teda máme nájsť na Noc divadiel
čas? Podľa Zuzany Palenčiakovej preto, lebo:
„Zbližujeme divadlá so svojimi divákmi, divadlá otvárajú svoje priestory aj v zákulisí,
herci diskutujú s divákmi, diváci sa zúčastňujú
skúšok – jednoducho majú príležitosť zažiť
divadlo aj z druhej strany, dokonca v ňom aj
prenocovať.“ A podľa dievčat zo Stanice je to
preto, lebo: „Noc divadiel je ako deň otvorených
dverí, kedy je možné nazrieť aj do procesov v
zákulisí. Zároveň je to sviatočný deň – divák od
nás dostane darček v podobe naozaj kvalitného
divadelného programu.“
Bola by teda večná škoda nechať si toto všetko
ujsť a preto vás všetkých pozývame skúmať,
objavovať, zapájať sa do diania alebo sa len
príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať,
rozhodovať či vstúpime do divadelného
priestoru, prípadne do samotného „deja“.
Stačí sa rozhodnúť pre spôsob a čas, kedy
vstúpiť.
Petronela Petrušová
Som doma a čakám,
že príde dážď
,,...nedesí ma ani tak fakt, že mám málo
času, ale to, čo so zostávajúcim časom
urobím.“
Týmto textom sa chcel zmieriť nielen s vlastným, nezvratným, osudom, no predovšetkým chcel porozprávať
príbeh o tom, že život treba žiť a nie prežiť.
V tejto hre sa vracia ku svojej matke, ktorá ho ako homosexuála odmietla. Jean Luc Lagarce a jeho kultová hra
Som doma a čakám, že príde dážď, ktorú v nedeľu 18.
novembra uvedie Mestské divadlo Žilina v spolupráci s
Divadlom Kaplnka Bratislava.
Do rodného domu sa po dlhých rokoch vracia mladší
brat. Celý ten čas ho doma čakalo päť žien: babička,
matka a tri sestry. Každá z nich dúfala, že jeho návrat
navráti domovu život, ktorý sa z neho za toľký čas stratil. Mladší brat mal však iné plány. Ženy sa zrazu ocitnú
zoči-voči starým ranám a jedna pred druhou vyjadrujú
svoje skryté bolesti a túžby, no predovšetkým sú nútené
sa konfrontovať s otázkou, kam sa uberú ich životy ďalej.
Jean Luc Lagarc je francúzsky autor, ktorý zomrel na
AIDS rok po tom, ako vydal hru Som doma a čakám, kedy
príde dážď. Je to silný ľudský príbeh, ktorý je zároveň autorovou autobiografiou. Lyrická inscenácia s výrazným,
poetickým jazykom nesúca v sebe znaky tragikomédie, je
príležitosťou pre päť špičkových slovenských herečiek na
rozohratie nezabudnuteľného hereckého koncertu.
V hlavných úlohách v réžii Tomáša Procházku sa predstavia Zuzana Kronerová, Jana Oľhová, Rebeka Poláková, Zuzana Konečná a Erika Havasiová.
-pp-
INZERCIA
9
PI - 59
á
n
e
š
u
r
z
a
i
c
Ak
in
ch príč
ý
k
c
i
n
tech
anih sa z dujatia. Org o
0
3
.
4
od 1
y po
všetk
1. 2012 äčšie hviezd budú robiť
1
.
9
1
lok
že
ajv
ponde ekli účasť n a prisľúbili, m termíne.
v
ť
i
n
i
č
o
i
skuto
íľu odr tori podujat y v náhradn
u
v
h
a
l
c
a
ú
ilin
izá
edn
sa m
ktorá ovi na posl rušiť. Organ u prišli do Ž
,
a
i
c
k
aná a
biznis
izátor
jatie z
Avizov kému organ i toto podu portu a šou
dl
oš
es
ruší. Č preto rozho ezdy českéh
vi
sa
zátori y sľúbené h
b
a
preto,
INZERCIA / HĽADÁME DOMOV
Riadková
Inzercia
10
Riadkovú inzerciu Zadarmo posielajte na adresu
[email protected] alebo osobne prineste do sídla
redakcie. akcia platí len pre nekomerčné subjekty.
Predám 25 prvkovú anténu, novú,
nepoužívanú. Cena dohodou. T. 0940 806 207.
Predám dvojlôžkový pletací stroj Dopleta
380, vôbec sa nepoužíval. Cena 60 €, dohoda
možná. T. 0940 806 207.
Predám dva skoro nové vianočné stromčeky,
jeden má 2 metre a druhý 1,5 metra. Cena dohodou. T. 0940 893 753.
Predám detský kočík Jane Nomad, hnedo
tyrkysový, 3-kombinácia, praktický, stabilný, zateplený, veľká vanička. Cena 500 €.
T. 0910 298 518.
Predám nové dámske sandále čierne, lakované, elegantné, spoločenské, č. 35 – 36, podpätok 4 cm, cena 3 €. T. 041 72 349 35.
Predám zánovný dámsky kožený kabát
škoricovej farby, č. 36 – 38, cena 20 €.
T. 041 72 349 35.
Predám velúrový dámsky kožuch, svetlohnedý,
kožušinový golier, č. 36 – 38. Nenosený, ako
nový, cena 25 €. T. 041 72 349 35.
Predám trojštvrťový kožuch, krásna
kožušina nakrátko strihaná, zlato béžovej
farby, rukávy pravá koža hnedá, č. 36 –
38. Nenosený, ako nový, cena 20 €. T. 041
72 349 35.
Predám dámske čierne čižmy 2 x obuté, moderné, pravá koža, kačací podpätok, č. 35 – 36,
cena 6 €. T. 041 72 349 35.
Lacno predám masívne dvere, tmavo hnedé,
viac kusov. T. 0905 286 274.
Autodoprava do 1,5 tony. T. 0905 442 397.
Kúpim Renault Avantime alebo Vel Satis –
motory 3.5 V6, alebo 2.0 turbo benzin / 2.0
diesel v dobrom stave. T. 0903 433 345.
Predám Škoda Fabia Combi, 1,4 mpi, r. v.
2002, 120 000 km – garantované, strieborná
metalíza. Prvý majiteľ, servisná knižka komplet, celý čas garážované, nebúrané. Rádio
originál Symphony, doplnené park. senzory vzadu. V cene pneumatiky 185/65/R14
Michelin letné + Al disky. Zimné pneu na
plech. diskoch. Cena 2650 €. T. 0905 195 850.
Hľadáme domov
Predám dvojizbový byt v centre mesta. Čiastočne zrekonštruovaný, samostatné kúrenie od 3/2012. Bez balkóna.
Cena 55 000 €. T. 0903 375 467.
Predám: zaváracie fľaše, dve veľké monstery
v kvetináčoch, robot s mixérom Orava, pre
čalúnnika dve kreslá a sedačka - pôvodne
kožené, nutná oprava, gombíky, nite
a štopkačky, dámske kabelky, práčka Philips
Whirlpool na súčiastky, motor a čerpadlo
funkčné, tri rádiá do zbierky, ventilátor,
porcelánová misa na polievku, dva košíky,
kuchárske knihy, staršie knihy SPKK, samovar, francúzska barla, drevená palička, číre
sklo - rôzne nádoby, náboženská literatúra.
T. 0902 147 004, 041 745833.
Predám nový Skype USB telefón /i.Metal
1327-BK/, cena dohodou. T. 0907 406 868.
Predám bežiaci pás insportline SHEENIN 2031,ešte pol roka v záruke, málo
používaný, v dokonalom stave, cena 300eur.
T 0910 548 569.
Predám na skleník, či zateplenie včelnica a
pod., veľké kasňové okná. T. 0904 933 230.
Predám na náhradné diely zachovalé práčky
TATRAMAT. T. 0904 933 230.
Predám nestriekané jablká jonatánky
a iné, aj na samozber, zo stromu v Žiline.
T. 0904 933 230.
Predám 2-gen.rod. dom. 5 km od Žiliny. Dom
má 2 bytové jednotky so samostatnými vchodmi, ústredné kúrenie, čiastočne zateplený. Rozloha 721m2, zastavanej plochy 150m2 plus
samostatná podpivničená garáž - 24m2. Prístup z dvoch strán. Vhodné aj na podnikanie.
Super cena. RK nevolať. T. 0910 472 377.
Predám Ford Escort 1.6v, r.v.1997, benzín, STK a
emisná do januára 2014, 165 000 km, v dobrom
stave, cena 700 €, dôvod: žijem v zahraničí. T.
0903 527 632, 0044 77 594 151 01.
Predám detský kočík pre dvojičky, šedobežovo-oranžová farba, klasický hlboký aj
s taškami, plus športová verzia. K tomu aj
sedačky-vajíčka do auta v tej istej farebnej
kombinácii. Zachovalé, používané 1,5 roka,
cena 200 €. T. 0904 247 752.
Hľadáme zamestnanca na TPP na CNC
(ohraňovací lis) v Olomouci. Dôležitou
požiadavkou je znalosť čítania technickej
dokumentácie, vítaná prax v odbore. Pružná
prac. doba, ubytovanie zabezpečené v areáli
firmy. Profesný životopis posielajte na:
[email protected]
Predám zimné pneumatiky MICHELIN
ALPINE 185/60 R14 4 ks na oceľ. diskoch 5 x 100, Škoda Fábia atď, dezén 90%
po jednej necelej zime, cena dohodou.
T. 0903 950 208.
ELTON - nar. 1/2012,
25,5 kg, väčšieho vzrastu. Je to nádherný
psík, zrejme kríženec
bernského salašníckeho
psa. Má super povahu,
je ešte hravý, no zároveň
vnímavý. K ľuďom
je priateľský, miluje
spoločnosť a hladkanie.
So psíkmi je znášanlivý.
V útulku dostal čip, bol
odblšený aj odčervený,
je kompletne vakcinovaný. Ak vás zaujal, volajte 0905 670 180 alebo
0903 555 445.
Predám 5 ks zimné pneumatiky Vredestein Wintrac 215/55 R16 97H M+S, 0809,
hĺbka dezénu cca 4-5 mm. Cena 60 €.
T. 0907 254 568.
Predám športový kočík zn. Chicco oranžovosivej farby, vhodný pre dievča aj chlapca, detskú postieľku drevenú 1ks a kovovú 1ks s matracmi, vysokú drevenú stoličku na kŕmenie,
oblečenie a obuv na 0-5 rokov. T 0910 220 294.
Predám detský
T. 0910 220 294.
bicykel
ružovej
farby.
Predám
masážne
lehátko
skladacie, nové nepoužívané. Cena dohodou.
T. 0948 220326 po 18 hod.
Predám originál SK zeleninárske PE-prepravky do 15kg. Super cena. T. 0944 218 061.
Darujem staršiu pálenú škridlu za odvoz,
Žilinská lehota. T. 0944 218 061.
Predám 3-izbový byt Solinky, Jasenová ulica
3/7, 72 m2, čiastočne prerobený (okná, podlahy). Cena 60 000 €. T. 0911 534 435.
Výnimočná prírodná čínska kozmetika
Kozmeceutika, obsahujúca hodnotné minerály a vysoko koncentrované bylinné výťažky.
Skúste a presvedčte sa sami. T. 0948 166 328.
Postrádam okuliare (čierne), strata na Bulvári okolo 30.10. Ak si našiel, prosím volaj
0905 483 993 - odmena ťa čaká!
CHARLIE – 10 kg,
5 rokov. Charlie bol
nájdený v hroznom
stave, pretože mal za sebou zrážku s autom. Po
rekonvalescencii začal
zranenú nôžku používať
a používa ju stále viac.
Momentálne sa učí
životu v byte. Má zvládnuté hygienické návyky
a učí sa základné povely.
Je to veľmi spoločenský
psík, s fenkami aj kastrovanými psíkmi nemá
problém.
Nedávno
podstúpil kastráciu, je
kompletne vakcinovaný
a čipovaný. Ak máte o
Charlieho záujem, volajte 0905 573 766, 0903
555 445.
Dobrovoľníci,
ktorí
chcete pomáhať v
Žilinskom útulku v
Mojšovej Lúčke, zatalefonujte Soni na
0903 555 445 alebo
Anke na 0905 670 180.
Alebo napíšte na Facebook. Info poskytneme
aj
na
[email protected] alebo na
[email protected]
Žilinský útulok, o. z.
Mojšová Lúčka, 011 76
Žilina
www.utulokzilina.sk
Facebook: utulokzilina
PI - 73
RELAX
HOROSKOPY
od 16.11. do 1.12.2012
Baran
21. 3. - 20. 4.
Najbližšie
dni
budú
náročné na vašu psychiku.
Pripravte sa na to, že budete čeliť mnohým problémom v práci aj vo vzťahu.
SUDOKU
5
4
Rak
22. 6. - 22. 7.
Dôležité je zmieriť sa s
tým, že všetci ľudia spolu
vychádzať nemusia a občas
sa môžu objaviť nezhody.
Váhy
23. 9. - 23. 10.
Hlavne v práci potrebujete
viac sebadisciplíny. Dbajte na predpísaný postup,
na vlastné metódy radšej
zabudnite.
Škorpión
24. 10. - 22. 11.
Budete
si
pripadať
zraniteľní a nariekať nad
vlastným neľahkým osudom. Neskôr budete mať
na veci triezvejší pohľad.
Strelec
23. 11. - 21. 12.
Môžete si dovoliť skladať
náročné skúšky.
Kozorožec
22. 12. - 20. 1
Vaša správna chvíľa sa
pomaly blíži, a to sa týka
milostného aj pracovného
života.
Vodnár
21. 1. - 20. 2.
V poslednej dobe ste si
zvykli hovoriť každému, čo
si myslíte, ale teraz radšej
mlčte a len pozorujte reakcie svojho okolia.
Ryby
21. 2. - 20. 3.
Musíte viac komunikovať.
Potom sa vám bude dariť v
obchodoch aj v láske.
9
2
1
5
2
8
1
3
6
7
5
3
4
8
1
2
8
7
6
6
5
3
5
5
8
7
9
2
8
8
9
4
1
3
2
1
7
4
6
6
4
3
5
9
9
5
2
5
7
5
1
9
5
2
6
7
6
6
9
5
7
8
6
8
8
8
5
9
8
7
1
5
2
4
6
3
3
1
2
9
6
4
8
5
7
6
4
5
7
3
8
1
2
9
2
3
8
6
7
9
5
1
4
5
9
1
4
8
3
2
7
6
7
6
4
5
2
1
3
9
8
8
2
9
3
1
6
7
4
5
1
7
6
8
4
5
9
3
2
4
5
3
2
9
7
6
8
1
8
2
4
1
7
6
5
3
9
9
1
7
2
3
5
8
6
4
3
6
5
9
8
4
2
1
7
6
8
2
3
5
9
7
4
1
4
9
1
8
6
7
3
2
5
7
5
3
4
1
2
6
9
8
2
7
9
6
4
8
1
5
3
5
3
6
7
9
1
4
8
2
1
4
8
5
2
3
9
7
6
5
4
2
3
7
1
6
8
9
9
3
8
6
5
2
4
7
1
4
5
3
Správne riešenie z minulého čísla:
dievča vydania
2
9
Lev
23. 7. - 22. 8.
V rodine počítajte s riešením
nepríjemných záležitostí.
Voči druhým ľuďom by ste
sa mali správať viac empaticky a neodsudzovať ich
na prvý pohľad.
Panna
23. 8. - 22. 9.
Máte potrebnú razanciu
presadzovať svoju víziu.
Potrebujete si urobiť jasno
v partnerskom vzťahu.
Možno ucítite napätie aj v
pracovnej oblasti.
7
3
Býk
21. 4. - 21. 5.
Pozor na zbytočný stres v
práci. Môžu ho spôsobiť
kolegovia, ktorí budú mať
tendenciu vás využívať.
Blíženci
22. 5. - 21. 6.
Dosiahnete
prakticky
čokoľvek, čo si zaumienite
a na nezadaných Blížencov
čaká ako bonus partia
príjemných ľudí.
4
11
4
2
4
3
1
1
7
6
8
9
4
5
2
3
4
1
5
5
2
8
7
9
6
6
2
7
7
4
3
8
1
5
8
5
9
9
1
6
2
3
4
2
6
1
1
8
9
3
4
7
7
8
4
4
3
5
9
6
2
3
9
2
2
6
7
1
5
8
Riešenie, ktoré sa nachádza v žltých
políčkach posielajte e-mailom na:
[email protected]
Správne riešenie spolu s menom
výhercu 10-eurovej darčekovej
poukážky do kníhkupectva Martinus uverejníme v budúcom čísle.
Víťazom z minulého čísla sa stáva
Ľudomír
Benovič. Výhercovi
blahoželáme, cenu si môže prevziať
v našej redakcii na Pivovarskej ulici
č. 1 v Žiline.
Paparazzi z pivovaru
Majda
Majda zo Závodia má dvadsaťjeden rokov a študuje na
Žilinskej univerzite. Táto „ukecaná“ sympaťáčka vďačí za
svoju super postavu tancu, ktorému sa venuje od základnej školy. Najskôr to bol balet, potom moderné tance
v skupine Skippy a momentálne pôsobí v novovzniknutom tíme žilinských roztlieskávačiek. Od šestnástich
sa pohybuje aj vo svete modelingu, fotomodelingu
a hostesingu. Ak sa vám zdá, že ste ju už niekde videli,
potom sa nemýlite. Je tvárou istého aquaparku a môže sa
pochváliť aj titulom Miss MŠK. Miluje zábavu a aj preto
je čitateľkou a spolupracovníčkou novín Žilinec.
-jrg-
Chcete sa stať dievčaťom vydania? Stačí, ak nás
budete kontaktovať na t. č. 0949 888 129 alebo na
[email protected]
KAMEŇÁK
Na svadbe:
- To je ale škaredá nevesta.
- No dovoľte, to je moja dcéra!
- Prepáčte, nevedel som, že ste jej otec.
- No dovoľte, ja som jej matka!
Pastiersky syr a la Žilina
Neodmysliteľnou súčasťou programovej štruktúry
každej televíznej stanice je nejaká kuchárska šou,
v ktorej sa majstri svojho odboru i zanietení amatéri
predháňajú v gastronomických kúzlach od výmyslu sveta.
Taký unikát na tanieri, aký pripravili známemu nášho čitateľa
v istej žilinskej reštaurácii však len tak nenájdete. Profesionálne
zohraný tandem čašník - kuchár dokázal, že aj obyčajný pokrm
z klasického jedálneho lístku sa dá pripraviť nezabudnuteľným
spôsobom.
Pri návšteve istej pivnice na Mariánskom námestí si hosť podrobne preštudoval ponuku, v ktorej mu chýbal pastiersky syr.
A tak sa spýtal čašníka, či mu ho dokážu pripraviť? Trochu ho
zaskočilo, keď sa ho obsluhujúci muž opýtal, čo presne má na
mysli... „To je ako vyprážaný syr, len je tam aj šunka,“ ochotne
poradil „pinglovi“, ktorý sa s novou skúsenosťou bežal podeliť
do kuchyne. O niekoľko minút sa vrátil s víťazoslávnym úsmevom i objednaným pokrmom. Kamery síce chýbali, ale gurmánov so zmyslom pre humor isto poteší aj obyčajná fotografia...
Poslal nám ju Richard Hlavienka zo Stráňav a získava za to
od nás pártysúdok piva Černá hora.
GALÉRIA OSOBNOSTÍ
12
Exkluzívne s čerstvým exriaditeľom
Považského múzea Borisom Schubertom
Najlepšie nápady
vznikali
na cigaretke
za rohom
Môj názor
Paríž má „eiffelovku“, New York Sochu slobody.
Čím by podľa teba mohla turistov prilákať Žilina?
“Z mojej bývalej pracovnej pozície by mala logicky
vyplývať odpoveď - Budatínsky hrad. Ak by som sa mal
riadiť srdcom, odporučil by som, dúfam, že už čoskoro,
zrekonštruovaný Rosenfeldov palác alebo synagógu.
Pre milovníkov prírody a hlavne divokej fauny je
veľkým lákadlom výhľad z balkóna na
sídlisku Hájik.”
Boris Schubert sa podľa viacerých Žilinčanov podobá na talianskeho speváka Erosa Ramazzottiho.
Boris Schubert – v žilinskom regióne donedávna známy ako riaditeľ Považského múzea v Žiline a hudobný pedagóg. Je zakladateľom Fakultného miešaného zboru OMNIA, hráva v kapele V8 Band,
je členom žilinského Rotary klubu. Nemá rád hlúposť a nekompetentnosť ľudí. Naopak, najviac mu vie ulahodiť dobrá whisky
s cigarou doma na terase. Napriek tomu, že v Žiline žije necelých
dvadsať rokov, dokázal sa tu významne etablovať. Je rodákom z
obce, kde sa narodil Dubček, Štúr, ale aj Elena Litvajová, známa ako
predsedníčka Ústredného výboru zväzu žien z čias normalizácie.
Pochádzaš z Uhrovca, z hľadiska slovenských dejín
zaujímavej obce. Okrem spomínaných osobností, čo
o nej ešte prezradíš?
Okrem toho, že sa tu narodili Alexander Dubček a
Ľudovít Štúr, Uhrovec je známy aj tým, že tu boli sklárne,
ktoré sa neskôr presídlili do Lednických Rovní. Priamo
v obci sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorého posledným vlastníkom bol gróf Zay. Za mlada tam slúžila moja
babka.
Tvoje priezvisko má nemecký pôvod?
Áno, môj starý otec z otcovej strany bol nemec. Bol to odborník na vodovody. Vodovod robil aj pre grófa Zaya, kde
sa zoznámil s mojou babkou.
GALÉRIA OSOBNOSTÍ
Ako si sa dostal do Žiliny?
Priženil som sa do Rosiny a už tu žijem sedemnásť rokov.
Pomaly sa končí ďalší kalendárny rok. Ako hodnotíš
ten svoj?
Bol to veľmi zaujímavý rok. V pracovnej oblasti azda
najväčším zlomom bolo, že od novembra nepôsobím
v Považskom múzeu v Žiline. To sa určitým spôsobom
prejavilo aj v mojom súkromnom živote. Každopádne to
vnímam ako ďalšiu skúsenosť.
Spomínaš múzeum, ktoré počas tvojho štvorročného
riadenia doslova povstalo z popola. Keď sa povie
Považské múzeum v Žiline, čo sa ti vynorí ako prvé?
Štyri roky intenzívneho života a práce.
Na čo si obzvlášť pyšný?
Na čo som pyšný? Myslím si, že som pyšný na múzeum
ako také, kam to dotiahlo za posledné štyri roky. Taktiež
som pyšný na mojich spolupracovníkov. Čo sa týka
konkrétnych výstupov, je toho veľmi veľa. Som rád, že
sa mi podarilo múzeum „upratať“ po jeho organizačnej
a personálnej stránke, čo v nasledujúcich obdobiach
prinieslo svoje ovocie. Teší ma, že sa zrealizovalo mnoho
investičných zámerov, ako napríklad revitalizácia Budatínskeho parku, rekonštrukcia Sobášneho paláca v
Bytči, čiastočné revitalizácie v Čičmanoch či na hrade
Strečno. V odbornej oblasti je to vydanie zaujímavých
publikácií, posilnenie špecializácií múzea a každoročný
audit odborných pracovníkov. V marketingovej oblasti
sme zrealizovali veľa nových a atraktívnych podujatí,
čo sa prejavilo na zvýšení návštevnosti. Teší ma, že aj
mediálny obraz múzea sa dostal na vysokú pozitívnu
úroveň. Keby som to mal všetko zhrnúť, najviac som
hrdý na to, že sa Považské múzeum v Žiline dostalo do
podvedomia ľudí ako živá, mladá, schopná organizácia,
ktorá dokáže verejnosti stále čo povedať a priniesť.
Naopak, čoho ti je najviac ľúto, čo už nestihneš zažiť?
Nestihol som veľa vecí. Ale čo ma najviac mrzí, že ako
riaditeľ nebudem pri sprístupnení čerstvých investičných
aktivít – podhradie hradu Strečno a Budatínsky hrad.
Mojim cieľom bolo dostať múzeum do takej ekonomickej situácie, kedy by nepociťovalo deficit financií. A
práve vo vzťahu k investíciám na Strečne a v Budatíne
je perspektíva, že opätovne stúpne návštevnosť a tým
pádom aj príjmy. Taktiež mi budú chýbať každodenné
maličkosti, na ktoré som si v múzeu zvykol. Napríklad
pohľad na budatínsku vežu a na 13.45 h na vežových
hodinách. Bude mi chýbať drevený šindeľ z mojej kancelárie s vyrezávanými Čičmanmi. Ten som nechal svojmu
ďalšiemu nástupcovi. Bude mi chýbať káva z môjho pra-
covného kávovaru, ktorú mi každé ráno pripravovala
asistentka Alenka. Budú mi chýbať chvíle na fajčiarskych
pauzách za rohom administratívnej budovy múzea, kde
sa často rodili skvelé nápady.
Múzeum je jeden veľký kolos. Pracuje v ňom okolo
šesťdesiat ľudí, spravuje takmer desiatku expozícií.
Ktorá ti najviac prirástla k srdcu?
Jednoznačne Sobášny palác v Bytči. V pozícii riaditeľa
rekonštrukcia paláca bola mojim prvým veľkým projektom. Rád som tam chodil pracovať, bol tam neuveriteľný
pokoj a dobrá energia.
V tvojej pracovnej kariére je aj obdobie, kedy si pôsobil ako hudobný pedagóg. Aká to bola skúsenosť?
Moje trinásťročné pôsobenie v pozícii pedagóga, či už
na konzervatóriu alebo na univerzite, je mojou pôvodnou profesiou, ktorú som vyštudoval na Univerzite
Konštantína filozofa v Nitre. Bola to práca, ktorá ma
taktiež bavila a svojim spôsobom obohatila.
13
patrí. Bolo to zaujímavé obdobie nielen v hudbe, ale aj
v životnom štýle, pre ktorý boli typické vlastnosti ako
nezávislosť, provokácia.
To znamená, že rád provokuješ?
Prácou!
Ako si sa dostal do formácie V8 Band?
Vďaka mojej svokre. Predtým ako som sa priženil do Rosiny, hrával som v rôznych kapelách. Keďže som chcel hrať
naďalej, hľadal som nejakú kapelu, kde by som sa mohol
uplatniť. Svokra ma zoznámila s kapelníkom V8, podali
sme si ruky a už tam hrávam takmer pätnásť rokov.
Hudba ti ide. Aký si otec?
Posledné štyri roky som nebol až taký príkladný otec,
pretože som doma viac nebol ako bol. Ale myslím, že asi
dobrý, keď mi dcérka sama od seba povie, že ma ľúbi. A
niekedy aj sedemnásťročný syn.
„Budú mi chýbať každodenné
maličkosti, napríklad pohľad
na hodiny budatínskej veže
s časom 13.45 h“
Akí sú dnešní študenti?
Myslíš si, že sú vaše deti po tebe?
Myslím, že je to diametrálne odlišná generácia, ale ťažko
povedať či lepšia alebo horšia. Čo sa týka vedomostí,
zručností a zodpovednosti, tieto oblasti vnímam skôr
negatívnejšie. Čo sa týka životaschopnosti alebo jazykových zdatností, je omnoho lepšie vybavená do života ako
predchádzajúce mladé generácie.
Syn kráča v mojich šľapajach, bavia ho humanitné vedy a
takisto ako ja hrá na trúbke. Dcéra má iba tri roky, takže
jej osobnosť sa práve formuje. Momentálne prežíva svoju
detskú pubertu, je vzdorovitá. Veľmi rada hrá na všetky
hudobné nástroje a rada spieva. Najradšej slovenskú
hymnu.
Porovnávali sme generácie, ale vráťme sa k hudbe. Si
známy aj ako hudobník. Zaujíma ma, či vnímaš hudbu rovnako ako napríklad pred dvadsiatimi rokmi?
Nechcem byť dotieravý, ale čo plánuješ ďalej?
Určite nie. Ale to je úplne normálne, človek musí na
určitú hudbu dozrieť. Životná skúsenosť s hudbou formuje aj ďalšie vnímanie hudby.
Tvojou srdcovkou je jazz. Prezraď nám svoju srdcovku v srdcovke...
Mojou srdcovkou je naozaj jazz. A srdcovkou v srdcovke
jeho historické obdobie bebop a všetko, čo k nemu
Ťažká otázka. Každopádne zostávam v Žiline. Mám tu
rodinné zázemie a priateľov.
Tým chceš povedať, že ešte o tebe budeme počuť?
Určite. Zatiaľ však nechcem nič predbiehať, nechajte sa
prekvapiť...
Ďakujeme za rozhovor a držíme palce!
Róber Kašša
Snímky autor, archív
SPRÁVY / SERVIS
Dôležité
čísla
Jednotné európske číslo
tiesňového volania: 112
Požiarna záchranná
služba: 150, 112
Polícia: 158, 112
Záchranná zdravotná
služba: 155, 112
Mestská polícia Žilina:
tiesňová linka: 159
stála služba: + 421 41
5621166
Lekárska služba prvej
pomoci
Po – Pi: 15.30 – 7.00 h
So, Ne, sviatky: 7.00 –
7.00 h
Tel. + hlásenie lekárskej
návštevnej služby:
041/723 33 83, 041/511
03 48
Detská pohotovostná
služba
041/511 05 22
Zubná pohotovosť
v Europalace, budova
SSIM na Vlčincoch, Ul.
Vysokoškolákov 33 B
Po – Pi: 15.30 – 19.00 h
So, Ne, sviatky: 8.00 –
14.00 h
Tel.: 041/530 00 94
Horská záchranná
služba: 18 300
14
E
L
Y
T
S
M
ov
t
a
á
c
b
b
ýro ych Ka
V
ý
sk
nsk
n
á
e
p
v
Slo kych a
s
Dám
Pohotovosť
lekární
Pohotovostnú lekárenskú
službu zabezpečujú
lekárne podľa rozpisu od
17.00 do 22.00 h
Piatok 16. 11. 2012
SCHNEIDER
A. Hlinku 7/B, OC
MIRAGE
Sobota 17. 11. 2012
U DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39, Solinky
úpiť
Neviete kde k
t?
kvalitný kabá
Tak neváhajte
.
a príďte k nám
Nedeľa 18. 11. 2012
ŽILPO s.r.o.
Vysokoškolákov č. 31
Pondelok 19. 11. 2012
VLČINCE
Dobšinského č. 8
0
veľkosti 34-6
Utorok 20. 11. 2012
RONDEL
Hálkova č. 26
Dopravný servis
(Stella centrum):
bezplatné volanie *75
www.stellacentrum.sk
Mestský úrad Žilina:
041/70 63 111
www.zilina.sk
Daňový úrad I, Ul. Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina:
041/ 5047 331, 041/50
67 211
www.drsr.sk
Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny Žilina
041/2440999
www.upsvarza.sk
Info odchody autobusov:
INFO ASISTENT 12 111
SAD Žilina - otvorené Po
- Pi 7.00 - 15.00 h
tel. 041/562 09 50
Info odchody vlakov:
INFO ASISTENT 12 111
Železničná stanica Žilina
041/5615 154
Dopravný podnik mesta
Žilina:
041/566 01 11, 041/564
37 34, www.dpmz.sk
Žilinský útulok:
Odchyt psíkov v Žiline
zabezpečuje mestská
polícia na tel. č. 159
alebo na služobnom čísle
0918 801 294.
www.utulokzilina.sk
Poruchy verejného
osvetlenia
041/505 56 99 (nonstop)
041/723 42 90
Noviny Žilinec
HOTLINE
0949 888 129
Streda 21. 11. 2012
CLAUDIUS GALENUS
V. Spanyola 43P
26
a
v
o
lav
Kon Hviezdos 8:00–15:00
a,
ia
Žilin é : PO-P
en
Otor 7 881
80
le.sk
y
t
0907
s
.mswww
:
takt
Štvrtok 22. 11. 2012
JUSTA
Na priekope 174/13
Piatok 23. 11. 2012
SV. JOACHIMA
A SV. ANNY
Bernolákova 2135
Sobota 24. 11. 2012
POD ARKÁDOU
Hodžova č.4
Nedeľa 25. 11. 2012
PARACELSUS
Bratislavská č.1
ta
i
l
a
KV
ciA
n
a
Eleg alita
in
Orig
Pondelok 26. 11. 2012
MANDRAGORA
Hlinská č. 16
Utorok 27. 11. 2012
MEDCENTRUM
MEDIKA
J.Milca č. 33
Streda 28. 11. 2012
RAFAEL
A. Rudnaya 106
vá
Zľavo ka
áž
pouk
€
na 10
Štvrtok 29. 11. 2012
AVENA
Štefánika č. 7
Piatok 30. 11. 2012
SUN PHARMA
Vysokoškolákov,
OC DUBEŇ
PI - 60
MOTORŠOU
15
Pozor, MOTOZIMA“ je tu!
Vážení motoristi, prvý tohtosezónny sneh už máme za sebou, takže dúfame, že máte svojho štvorkolesového miláčika na zimu už dávno dôkladne
pripraveného. V prvom rade prezuté zimné pneumatiky, spravené servisné prehliadky pred zimnou sezónou , skontrolovaný stav batérie a, samozrejme, kvalitne ošetrený podvozok a karosériu. Ak nie, prinášame vám
zoznam našich partnerov, kde môžete svoje autá kvalitne pripraviť na zimu.
Redakcia Žilinca vám želá
šťastné zimné kilometre bez nehody.
AUTOBATÉRIE
VARTA
s.r.o.
Pit Stop
car wash
Hviezdoslavova ul. (za hypertescom)
Ručná autoumyváreň
Tepovanie a čistenie interiéru
Leštenie a voskovanie laku
Najväčší sortiment
autobatérií Varta
v Žiline
Kamenná 11,
Žilina (za Flórou)
041/7232806
www.autobateriezilina.sk
ZĽAVA 10%
Super ceny !
Objednávky 0910 918 882
www.pitstop.sk
kupón platí do 31.12.2012
PI - 65
PI - 63
PI - 64
Žilina, Kragujevská 1
tel.: 041/56 432 50
čistenie interiérov
plnenie klimatizácie a
a exteriérov automobilov čistenie systému klimatizácie automobilov
oprava liatinových diskov
pneuservis
nákladných a osobných
automobilov
PI - 61
PI - 62
Nová ŠKODA Rapid
… a budú vás milovať
O
my
tak
val
lej
tré
8t
ko
vša
Ga
na
Bo
11
Do
vať
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 3,9 – 5,9 l/100 km, 104 – 137 g/km. Ilustračné foto.
Najlepší tatkovia jazdia na novom modeli ŠKODA Rapid! Spoznajte moderné rodinné auto už od
11 111 €! Čisté, elegantné krivky, nadčasový, odvážne pôsobiaci dizajn a veľkorysý priestor oceníte
v každej situácii. Presvedčte sa sami o kvalitách nového modelu ŠKODA Rapid počas týždňa
testovacích jázd od 19. 11. do 24. 11. u vášho autorizovaného predajcu ŠKODA a automaticky
získate darček. www.skoda-auto.sk
Vaši autorizovaní predajcovia vozidiel ŠKODA:
GALIMEX, s.r.o.
Sučianska 5470/49, Martin
Tel.: 043/4005 116, 216
www.galimex.sk
Rosinská 23, Žilina
Tel.: 041/5061 115, 116
www.autosortiment.sk
PI - 66
dealer_210x297_RAPID_safety_jazdy_60fd58de69574b56baf2e94f075c8dca_indd 1
11/13/2012 11:34:38 AM
4:38 AM
BUĎTE
BUĎTE FIT
FIT SS MOZOLANI
MOZOLANI FITNESS
FITNESS
17
Vp
zap
Je
zo
mi,
pos
mi
Sam
S NAMI TO DOKÁZALI
Gabika Štrbová
„
k
„Dostala som druhú šancu“
O
dkedy sme začali v Mozolani
Fitness clube na Solinkách
ponúkať redukčné programy Easy Body prešlo našimi rukami
takmer 3000 žien. Niektoré absolvovali program, schudli a pokračujú ďalej samé, iné pokračujú s trénerom či
trénerkou a sú aj také, ktoré schudli za
8 týždňov tak, aby boli so sebou spokojné a do tness clubu nechodia. To
však o sebe nemôže povedať 26-ročná
Gabika Štrbová, ktorá patrí už medzi
naše stále zákazníčky. Kedysi s Easy
Body programom schudla v priebehu
11 mesiacov takmer 50 kg!
„Za 11 mesiacov
schudla 45,7 kg“
Dokázala neuveriteľne na sebe pracovať a výsledky sa dostavili. Po roku však
prestala. Opäť sa vrátila k starým stravovacím návykom či zlozvykom a dokonca
svoju pôvodnú váhu ešte prekročila. Keď sme vyhlásili druhý ročník
projektu Zmeň svoje telo-Zmeň
svoj život a zbadali sme jej fotograu pri prihlasovacom formulári, neverili
sme vlastným očiam.
Usmievalo sa na nás
opäť to guľaté, viac
ako 120-kilové dievča.
Za otázkou - Prečo ste sa
prihlásili do projektu stálo:
Chcela by som dostať druhú
šancu. Jej miery na začiatku boli: váha 122,2 kg, výška
168 cm obvod hrudníka 125,5
cm, obvod pásu 120 cm, obvod
bokov 137, stehná 84 cm
a zmeniť zo všetkých prihlásených žien
najviac. Schudla až 22,3 kg. Následne sa
niekoľko mesiacov po skončení projektu opäť prihlásila do chudnúcej
súťaže, aby sa ešte viac naštartovala
a pri záverečnom fotení a meraní
dosiahla neuveriteľných 76,9 kg.
A jej obvod pásu bol šokujúco
menší o 32 cm, boky o 34 cm
a stehná má o 21 cm menšie.
Za takmer rok sa jej podarilo
zhodiť 45,76 kg. Takže skúsme
rozobrať jej premenu na drobné. Opýtali sme sa priamo Gabiky, čo by ona poradila všetkým,
ktorí ešte nenašli tú odvahu, čo
treba urobiť, aby boli tak ako
ona so sebou spokojné? »
Podkožný tuk v %: 44,4, podkožný tuk v kg: 54,3 kg. Po 10. Týždňoch sa jej podarilo schudnúť
Gabika pred
rokom vážila
122,6 kg
ALTHEA
Navštívte nás
a presvedčte sa, že
Vám ponúkame viac,
ako ostatné lekárne.
Kontakt: Hodžova 13, 010 01 Žilina
- smer z Mariánskeho námestia k Františkánskemu
kostolu, neďaleko PRIMA banky
Generečná lekáreň
OTVORENÁ
7%
na voľnopredajné
lieky
do 12.12.12
PI - 67
mi
vc
má
Ma
ale
tem
telo
ord
lep
Tvo
ako
stra
kde
vaj
ti to
Sam
je
stra
ako
že t
net
a n
zist
neh
že b
mie
ien
sa
rocej
ala
aní
kg.
úco
cm
šie.
rilo
me
obbiým,
čo
ako
BUĎTE FIT
FIT SS MOZOLANI
MOZOLANI FITNESS
BUĎTE
FITNESS
V prvom rade to chce obrovský kus sebazaprenia, odhodlania najmä na začiatku.
Je veľmi ťažké rozhýbať 120-kilové telo,
zo začiatku treba rátať aj so svalovicami, ale netreba sa tomu poddať. Telo si
postupne zvyká na vyššiu záťaž. Veľmi
mi pomohlo, že som cvičila s trénerom.
Sama dobre viem, že dodnes sa len veľ-
„Obklopte sa ľuďmi,
ktorí vás podporujú“
mi ťažko prinútim robiť drepy či výkroky
v chôdzi. Ale viem, že tie mi najviac pomáhajú na tvarovanie stehien a bokov.
Mala som veľmi slabé nielen nohy,
ale aj ruky. Postupným zvyšovaním
tempa, ale aj záťaží sa mi podarilo
telo spevnieť a zlepšiť aj celkovú koordináciu tela a cviky sa stali oveľa
lepšie zvládnuteľnými.
Tvoj zásadný problém, tak
ako u mnohých bola práve
strava. Pracuješ v pekárni,
kde ti každý deň rozvoniavajú čerstvé dobroty, ako sa
ti to podarilo ignorovať?
Samozrejme 80 % úspechu
je dodržiavanie pravidelnej
stravy. Všetko je to o hlave,
ako sa nastavíte. Ak si poviete,
že to nezvládnete, tak to nezvládnete. Ale ak budete pravidelne jesť
a nevynechávať ani jedno jedlo,
zistíte, že aj keď jete zdravú stravu,
nehladujete a telo si zvykne aj na to,
že bude prijímať zeleninu či ovocie namiesto čokolády a zákuskov.
18
E
Ako vnímalo okolie tvoje odhodlanie
znovu začať chudnúť?
Pozitívne, všetci ma podporovali a podporujú dodnes. Ak chcete niečo dosiahnuť,
musíte sa obklopiť ľuďmi, ktorí vám budú
veriť a budú vám chcieť pomôcť. Ak máte
aj najmenšiu pochybnosť, že na stretnutí
s kamarátmi či rodinou nedokážete odolať vyprážanému jedlu či tanieru plnému
zákuskov, tak na stretnutie radšej nechoďte. Mne sa napriek práci v pekárni,
kde každodenne rozvoniavajú teplé rožky
a chutné sladké pečivo podarilo nastaviť
myseľ na jediný cieľ – schudnúť. Musela
som si povedať, že týmto lákadlám odolám a vydržím. Našťastie ma aj kolegyne
podporujú a mnohé začali chudnúť
spolu so mnou.
Trénuješ s Tomášom Haferom, ako vnímal to, že sa
k nemu po dlhom čase opäť
vraciaš s nabratými kilogramami. Nemala si obavu
z výčitiek?
Jasné, že keď som sa
hlásila do projektu
Zmeň svoje telo Zmeníš svoj život,
ani som neverila, že
ma vyberiete. Mala
som ale veľké ciele
a povedala som si, že
to musím zvládnuť. Som
nesmierne šťastná, že sa
mi podarilo to, po čom som
túžila. Musíte si uvedomiť,
že nikto to za vás neurobí.
No v konečnom dôsledku, nič
vás tak nepoteší ako fakt, že za
každým podobným víťazstvom
je len a len vaše úsilie. Ale musím
E
priznať, že bez skúsených odborníkov,
akých som našla v Mozolani Fitness
Solinky by to bolo oveľa ťažšie. Chcem
preto poďakovať celému tímu, ale najmä
môjmu osobnému trénerovi Tomášovi,
že mi dodávajú energiu, že ma naučili,
ako zmeniť svoj život. Verím že mi
pomohli naskočiť na vlak, z ktorého už
nikdy nevystúpim. .
- ja -
KONTAKT
MOZOLANI FITNESS SOLINKY
Prielohy 8430/1B, 010 07 Žilina
Otváracie hodiny:
PO - PI od 6.00 - 22.00 hod.
SO - NE od 7.00 - 20.00 hod.
Tel.: 0911 511 880
e-mail: of[email protected]
www.mozolani.com
Vy
„zá
vás
neú
vot
ná
uve
ned
bo
dil
ak
reá
pri
živ
lan
mn
i s
mi
str
lep
EA
cí
cvi
vše
pa
čen
oso
bez
Cv
60
gu
pri
tré
ko
ný
BUĎTE FIT S MOZOLANI FITNESS
BUĎTE FIT S MOZOLANI FITNESS
19
EASY BODY
Efektívny a kontrolovaný proces chudnutia
Vyskúšali ste už všemožné diéty, cviky,
„zázračné“ prípravky a ručička na váhe
vásešte stále nepotešila? Častou príčinou
neúspešného chudnutia je nesprávny životný štýl, slabá motivácia a nedostatočná informovanosť. Taktiež je potrebné si
uvedomiť, že mnohoročné priberanie sa
nedá odstrániť krátkodobou diétou. Aby
bol proces chudnutia efektívny a neuškodil vám, musí byť postupný, primeraný
a kontrolovaný. Je potrebné stanoviť si
reálne ciele, zvoliť vhodný jedálny režim,
pripraviť správny cvičebný plán a upraviť
životný štýl. Za odbornej pomoci Mozolani Fitness Clubu Solinky to zvládli už
mnohí - ženy, muži, tínedžeri a dokonca
i seniori. Špeciálne programy ušité na
mieru každému klientovi pomôžu nielen
stratiť prebytočné kilogramy, ale i získať
lepšiu kondíciu a vyformovať telo.
EASY BODY je redukčný a formovací kurz pre ženy. Špeciálne zostavené
cvičenie na celé telo je zamerané predovšetkým na typicky problémové ženské
partie akými sú stehná, boky a pás. Cvičenie prebieha pod dohľadom vlastnej
osobnej trénerky a je určené pre ženy
bez ohľadu na vek, výkonnosť a váhu.
Cvičenie pod odborným dohľadom trvá
60 minút vrátane rozcvičenia a strečingu. Vaša osobná trénerka alebo tréner sa
prispôsobí vášmu voľnému času a každý
tréning upraví podľa vašej aktuálnej výkonnosti a zdravotného stavu. Kompletný program zahŕňa:
• diagnostiku, konzultácie, základné
vstupné miery (váha, výška, percento tuku
a obvody), na základe ktorých sa individuálne upraví váš EASY BODY program
• tréningový plán zohľadňujúci vaše problémové partie
• jedálny lístok zohľadňujúci váš zdravotný stav, resp. špeciálne požiadavky, alergie
na potraviny, nechutenstvo k potravinám
V rámci našej predvianočnej súťaže sme
pre našich čitateľov pripravili príjemné
prekvapenie v podobe darčekov v hodnote
1000 € . Do žrebovania o ne sa dostane
každý, kto vyplní kupón
a zašle ho alebo osobne
doručí na adresu redakcie:
Pivovarská 1, 010 01 Žilina
Uzávierka hlasovania
je 18.12 2012
• 8 hodín s osobnou trénerkou, ktorá sa
vám bude venovať počas celej doby vášho
tréningu
• 8-krát vlastný vstup do posilňovne,
odporúčame využiť na cardio cvičenie
(bežiaci pás, eliptický trenažér, stepper,
rotoped) v dni, keď nemáte objednaný tréning s trénerom.
- ja -
MENO:
PRIEZVISKO:
BYDLISKO:
M
S
n
p

šp
vý
p
al
sl
A
v
sm
n
m
m
sc
6
lia
te
B
p
od
A
n
šp
V
ak
vy
C
V
n
–
V
sr
sa
ho
ne,
nie
er,
ré-
ja -
BUĎTE
BUĎTE FIT
FIT SS MOZOLANI
MOZOLANI FITNESS
FITNESS
20
Najlacnejšie ceny v Žiline
Rodinné tness pre
všetky generácie.
MOZOLANI TRAININGS FITNESS CLUB
Solinky je prvý tness club v Žiline, ktorý ponúka trénerské a poradenské služby podľa západoeurópskych štandardov a princípov. Náš
tness club nie je určený len pre výkonnostných
športovcov, ale práve naopak. Pri príležitosti 4.
výročia vzniku Mozolani Fitness Solinky sme
pripravili v tomto roku výrazné zníženie cien,
ale zároveň sa snažíme zvyšovať kvalitu našich
služieb.
Aby sme zvýšili komfort pre našich zákazníkov,
v tomto roku sme renovovali sprchy, a nedávno
sme doplnili a vynovili kardiozónu. Ako jediné tnescentrum máme k dispozícii najväčšie
množstvo kardio strojov v Žiline. Návštevníci
môžu využívať na aeróbne aktivity dva trenažéry
schodov, 4 stepre, 8 ks eliptických trenažérov,
6 ks bicyklov, 8 ks bežiacich pásov, dva korčuliarske trénažéry a 3 vibračné plošiny. Od septembra sme začali so skupinovými cvičeniami:
Body Interval Training, Fit Ball, Zumba, Jumping a všeobecnou športovou prípravou pre deti
od 3 rokov.
Ako jediné tnescentrum máme bezplatný trénerský dozor, ktorý je pre všetkých začínajúcich
športovcov a klientský poradenský servis, kde
Vám nastavíme tie najvýhodnejšie členstvá na
akékoľvek obdobie. Preto neváhajte, staňte sa aj
vy členom MOZOLANI TRAININGS FITNESS
CLUBU a my zmeníme Vaše telo, naučíme
Vás množstvo tréningových techník,
naučíme Vás ako sa správne stravovať a hlavne
– naučíme Vás milovať šport, dostaneme ho do
Vašej mysle, do Vášho tela a najmä do Vášho
srdca.
- ja ✶
Organizujete
NÁŠ
vianočný firemný večierok
alebo koncoročné posedenie
pre obchodných partnerov?
Rozhodnite sa
pre adventure golf.
Ide o netradičný a nenáročný šport
pre všetkých bez rozdielu veku,
pretože skôr ako svaly a fyzickú
kondíciu, hráč potrebuje pevné
nervy a istú ruku.
TIP
úspešných
firiem je viac, ako dní má
predvianočný
čas.
Zabezpečíme Vám
v príjemnom prostredí s nádherným výhľadom na centrum
Žiliny priestor vyhradený len pre Vás a Vašich priateľov,
kompletné občerstvenie podľa vlastného výberu i
organizáciu turnaja s cenami, wi-fi zadarmo
a bezplatné parkovanie v OC MIRAGE.
s občerstvením
už od 10 €/ na osobu aj mobil: 0940 851 027, www.mini-golf.sk
PI - 72
zilinec0312.indd 1
13.11.2012 15:52:58
Novým “vlkom” lotyšský
reprezentant Jass
Vedenie MsHK DOXXbet Žilina sa tento týždeň dohodlo na spolupráci
s 22-ročným lotyšským reprezentantom Koba Jassom.
Novou posilou je mladší brat Marisa Jassa, ktorý je
slovenskému publiku dobre známy z pôsobenia v Nitre,
Skalici, či v bratislavskom Slovane. Rodák z Rigy sa po
krátkom tréningu na Slovensku dostal prostredníctvom
hráčskeho agenta až do Žiliny, kde s ním podpísali zmluvu do konca roka.
„Zatiaľ ide o akúsi limitovanú zmluvu na dva mesiace,
potom sa na základe jeho výkonov rozhodneme, či ju
predĺžime a na koľko,“ vysvetlil športový manažér MsHK
DOXXbet Dušan Kapusta a dodal: „Hráč má určitý potenciál, výborne korčuľuje, má dobrú palicovú techniku
a do tréningového procesu priniesol oživenie zásluhou
nekompromisnej a tvrdej hry. Veríme, že bude jedným
z príkladných bojovníkov aj v zápasovom extraligovom
kolotoči.“
Koba Jass reprezentoval svoju krajinu aj na poslednom svetovom šampionáte vo Fínsku a Švédsku, kde
Lotyšsko obsadilo 10. priečku. V siedmich zápasoch
si Koba na svoje konto pripísal 27 trestných minút. Na
spomínaných MS sa však zviditeľnil predovšetkým pästnou výmenou so švédskym obrancom Ottawy Senators
Erikom Karlssonom. Do žilinskej hry by mal priniesť
potrebnú dávku zdravej agresivity, ktorou v minulej
sezóne strašil súperov v drese Torpedo Kazzinc v ruskej
VHL.
-almel-
Video z bitky Koba Jassa na MS si môžete pozrieť na:
http://www.youtube.com/watch?v=lhY1rNJLtw0
Krajčiho pripravila
o vlasy stávka
Útočníka žilinských „vlkov“ Róberta Krajčiho môžete momentálne stretnúť s veľmi radikálnym účesom. „Radšej bez vlasov, ale
s víťazstvom,“ reagoval líder kanadského bodovania MsHK na naše
uštipačné poznámky.
Príčinou jeho milimetrového strihu je
stávka so spoluhráčom Tiborom Vargom,
ktorý sa automaticky stal aj jeho súkromným holičom. Obaja si podali pravice
ešte pred zápasom s tým, že keď „vlci“
vyhrajú, tak pôjde Krajči dohola. Nepodarilo sa, a tak starší z dvojice ponúkol
svoje vlasy do hry aj v domácom súboji
proti Košiciam. „Vlci“ proti vicemajstrovi
bodovali naplno, a tak sa žilinská kabína
nakrátko zmenila na kadernícky salón
s jediným zákazníkom. „Som rád, že sme
zvíťazili a reprezentačnú prestávku prežili
v lepšej nálade. Keď ide o dobro mužstva,
moje vlasy sú to najmenej, čo môžem
obetovať. Veď mi opäť dorastú,“ smeje sa
odchovanec dubnického hokeja.
-almel-
Najbližší program “VLKOV”
21. kolo - nedeľa 18. 11. o 17.00 h:
HK Nitra - MsHK DOXXbet Žilina
22. kolo - utorok 20. 11. o 17.00 h:
MsHK DOXXbet Žilina - HK Poprad
23. kolo - piatok 23. 11. o 17.00 h:
MHC Mountfield - MsHK DOXXbet Žilina
24. kolo - nedeľa 25. 11. o 17.00 h:
MsHK DOXXbet Žilina - ŠHK 37 Piešťany
25. kolo - utorok 27. 11. o 17.00 h:
HK 36 Skalica - MsHK DOXXbet Žilina
26. kolo - piatok 30. 11. o 17.00 h:
MsHK DOXXbet Žilina - Dukla Trenčín
27. kolo - nedeľa 2. 12. o 17.00 h:
HC Košice - MsHK DOXXbet Žilina
Važan
skončil...
...nad ďalšími visí otáznik
Aktuálne postavenie v tabuľke a nespokojnosť vedenia s výkonmi
„vlkov“ má svoju prvú obeť. Zatiaľ si to odskákal iba martinský
odchovanec Michal Važan, no funkcionári dvíhajú varovný prst aj nad
ďalšími hráčmi...
Športový manažér MsHK DOXXbet
Dušan Kapusta bol stručný: „Michal
Važan nenaplnil naše
predsezónne
očakávania, preto sme sa dohodli na rozviazaní kontraktu.“ Predseda predstavenstva MsHK Žilina Rastislav Johanes
ho vzápätí doplnil: „Važan pochádza z
neďalekého Martina a podľa všetkého
by sa mohol vrátiť práve do materského
klubu. Nerozchádzame sa s ním v zlom a
nebudeme mu brániť v odchode do nového
prostredia.“ Pravý krídelník zaznamenal
v 19 zápasoch v žilinskom drese 8 kanadských bodov za 4 góly a rovnaký počet
prihrávok.
Podľa našich informácií sa zaťahujú
mračná aj nad pôsobením ďalších hráčov,
ktorí nespĺňajú úlohu lídrov alebo im
„srdiečko nebije dostatočne silno pre
žilinský hokej“. „Uplynulý týždeň sme
absolvovali ďalšie vážne pohovory s niektorými hráčmi nášho seniorského tímu
a musím skonštatovať, že nad niektorými
visia veľké otázniky. Vedenie klubu bude
o to pozornejšie sledovať zápasy, ktoré
nás čakajú po reprezentačnej prestávke.
Uvidíme, ako sa k tomu hráči postavia a či
dokážu pritiahnuť do hľadiska viac divákov i naštartovať posun tímu v extraligovej
tabuľke smerom hore,” dodal Rastislav
Johanes.
-almel-
RUBRIKA
ŠPORT
22
QUO VADIS žilinský
ženský volejbal?
Libor
Andrisík
Minulá sezóna bola pre žilinský ženský volejbal historická. Žiaľ, v tom
negatívnom slova zmysle. Volejbalistky Žiliny hrali najvyššiu súťaž od vzniku
samostatnosti SR plných dvadsať sezón. V tej minulej skončili po základnej
časti na poslednom mieste, z extraligy vypadli a od tejto sezóny hrajú 1.
ligu v skupine Stred. Nedarilo sa ani juniorkám, ktoré v minulej sezóne
skončili v skupine Východ na 7. mieste a tento rok sa do súťaže ani neprihlásili. Ďalšia rana pre ženský volejbal v Žiline!
Jaroslav
Koválik
Ferdinand
Ertelt
V súčasnosti máme v Žiline iba jeden klub, o ktorom
môžeme povedať, že sa venuje ženskému volejbalu a tým
je ŠK ŽU Žilina, člen AC UNIZA Žilina. Je to klub s bohatou tradíciou, ktorý vznikol v roku 1961. Žilinčanky
boli dvakrát majsterkami SR, štvornásobnými vicemajsterkami SR, a ako prvý slovenský tým hrali Ligu majstrov a Ligu víťazov pohárov.
Prezidentom ŠK ŽU Žilina je Jaroslav Koválik: „Tento
rok hráme po prvý krát od vzniku SR iba 1. ligu žien.
Na tomto stave ženského družstva sa podpísali najmä
financie a odchod mladých hráčok (kadetiek a junioriek)
do iných klubov. Aj napriek tomu, že finančná situácia
v klube nie je lichotivá, dokázali sme vytvoriť v systéme
výchovy kompletnú pyramídu. To znamená, že sa naši tréneri venujú volejbalistkám od prípravky, cez mládežnícke
družstvá až po ženy. Volejbalistky ročne odtrénujú vyše
3600 hodín a odohrajú takmer 600 zápasov. Dôkazom
toho, že to robíme dobre je fakt, že o hranie volejbalu za
náš klub AC UNIZA prejavuje záujem čoraz viac dievčat.
Oproti minulému roku je nárast volejbalistiek o viac ako
40 percent. Toto číslo nás nielen teší, ale i zaväzuje. V
terajších podmienkach vysokých nájmov je záťaž hlavne
na rodičoch a nebyť podpory zo strany CVČ Žirafa,
mesta Žiliny (granty), Žilinskej univerzity, Základných
škôl Martinská, Oravská, Limbová, Hájik, SV. Gorazda,
Kráľovnej pokoja a ŠG Rosinská, nemohli by sme si dovoliť
adekvátny počet tréningových hodín.“
O volejbalovú výchovu mládeže sa v Žiline starajú aj
ďalšie dva kluby. Volleybal academy Žilina je na volejbalovej scéne nášho mesta druhú sezónu. Klub vznikol
s podporou CVČ Žirafa, ZŠ Martinská a ZŠ V. Javorku.
Ženský volejbal pod Dubňom riadia traja muži.
Zakladateľom je bývalý aktívny volejbalista Libor
Andrisík: „Máme okolo 100 dievčat, ktoré pravidelne
navštevujú naše tréningy a hrajú najvyššie súťaže v kategóriách mladších žiačok, starších žiačok a kadetiek. Do
štyroch rokov chceme vybudovať kompletnú štruktúru od
prípravky až po ženy. Netajíme sa najvyššími ambíciami
vo všetkých kategóriách, ale našou hlavnou prioritou
zostáva stále výchova mládeže. Chceme, aby v našom
klube vyrastali hráčky, ktoré budú v budúcnosti obliekať,
tak extraligové, ako aj reprezentačné dresy.“ O výchovu
volejbalistiek sa vo Volleybal academy Žilina starajú tréneri Libor Andrisík, Eva Nadányiová, Juraj Závodský
a Dušan Lapoš.
pôsobení môže byť nesmierne užitočné. Ak sa nám to podarí, mali by mať dievčatá zjednodušenú cestu na vysokú
školu a predovšetkým by na nej mali byť samostatné a
nezávislé na rodičoch. Všetko ďalšie už bude potom na
nich, ale základné vlastnosti pre kvalitné zaradenie sa
do života, by mali mať vybudované na oveľa vyššej úrovni
ako ich rovesníčky. Dúfame tiež, že pokiaľ sa rozhodnú
pri športe zostať a nebodaj sa raz objavia v štruktúrach
športových organizácii, bude ich členstvo prínosom a
nie iba bohapustým vyčerpávaním klubových pokladníc, ako to u mnohých presluhujúcich športovcov často
býva. Samozrejme, bez podpory a iniciatívy rodičov, by
sme nedosiahli nič a preto im patrí naša veľká vďaka.
Rovnako chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorým je naše
zmýšľanie blízke a pomáhajú nám.“
Veríme, že žilinský
ženský volejbal
zvíťazí!
V súčasnosti má klub jeden dievčenský oddiel mladších
žiačok, kde pôsobí 13 dievčat. Sedem z nich trénuje štvrtý
rok, tri druhý a dve začali ešte len túto jeseň. Trénermi,
ktorí sa starajú o výchovu týchto mladučkých volejbalových nádejí sú Ferdinand Ertelt a Milota Balážová.
Čo sa veľkosti členskej základne týka, najmenším
klubom z trojice „ženských“ je Klub Ivana Kolárika
Žilina. KUVIK Žilina vznikol v roku 2011 pretransformovaním sa z Beach Voleyball Clubu Martin. Jeho
zakladateľom je Ferdinad Ertelt: „Základným cieľom
celého nášho snaženia je vypestovať v dievčatách pevnú
vôľu a nepoddajnosť. Chceme aby boli schopné vyvinúť
maximálnu snahu v ceste za úspechom, čo im v ďalšom
ER
SUP IA
AKC
KRYOLIPOLÝZA
ZO 190€ IBA
29€
Najväčší a najmodernejší novootvorený
kozmeticko-zoštíhľujúco-solárny salón HĹBKOVÉ
ČISTENIE
na Slovensku so sídlom v Žiline
Geromettu 3 ŹILINA oproti tržnici
otvorené denne
Tel. 041 381 21 86
od 9:00 do 21:00.
www.kozmetikacko.sk
Facebook: salon acko
PLETI
Z 29€ LEN
14,90€
Tri žilinské „ženské“ volejbalové kluby. Každý z nich má
svoje špecifické podmienky, svoju kvalitu a svoje ciele.
Pred všetkými, bez rozdielu klubovej príslušnosti, by
však mala stáť úloha, aby vrátili žilinský ženský volejbal
na slovenské výslnie. Akú cestu si k tomu zodpovední
zvolia je na nich. Majúc na pamäti tri Svätoplukove
prúty a čerstvý príklad žilinských volejbalistov, verím, že
zvíťazí žilinský ženský volejbal. Rudo Vitos Snímky archív
Opálená pokožka je ideálom krásy a zdravia
každej modernej ženy a muža. Salón Ačko je to
najlepšie riešenie. Len u nás nájdete ležaté
solárium Diavolo XL 1000 najsilnejší prístroj na
trhu. Najmodernejší Mega Sun 7900, vlajková
loď Ergoline Excelence IQ 900 Turbopover
Cloimatronic, či zážitkové solárium Megasun
Cadillac, alebo stojaté Mega Sun T200, či
špičkový Avanti.
Naše solária nie len
optimálne opália, ale
riešia i problémy s
akné s psoriázou a
metabolickými
procesmi, pri tvorbe
vitamínu B.
PI - 68
RUBRIKA
ŠPORT
23
Lenka Gajarská
si vďaka malému
zázraku splnila
paralympijský sen
Lenka s Emkou a špeciálnou medailou od maminy.
Žilinská atlétka Lenka Gajarská sa na konci minulého roka stala po prvý krát mamičkou, keď tesne pred Vianocami porodila dcérku Emku. Ubehlo iba osem mesiacov a Lenka cestovala na paralympiádu do Londýna, kde obsadila v skoku do diaľky piate miesto. Jej cesta za londýnskym paralympijským snom však bola poriadne tŕnistá, v jednej
chvíli sa dokonca zdalo, že všetko úsilie bude márne. Nechajme však rozprávať samotnú Lenku a jej otca Júliusa, ktorý je zároveň
jej trénerom...
„Forma v Londýne nebola ideálna, určite by som bola
radšej, keby som sa dostala do lepšej, no pre krátkosť času
sa asi za daných podmienok viac nedalo urobiť. Predsa
len, začala som sa pripravovať iba šesť mesiacov pred
paralympiádou, keďže koncom decembra sa mi narodila
dcérka Emka a súťaž bola v septembri. Ďalšie dva mesiace mi trvalo, kým som sa dostala do akej-takej formy,
aby som zvládala náročnejšiu tréningovú záťaž. Prípravu
mi trochu narušilo aj oznámenie, že napokon nedostanem
divokú kartu, o ktorú som žiadala. Na deväť divokých
kariet bolo totiž až 189 žiadostí. V príprave som tak trochu poľavila, keďže zrazu nebolo kvôli čomu intenzívne
trénovať. Napokon som sa však tri týždne pred paralympiádou dozvedela, že predsa len budem štartovať,“ rozhovorila sa Lenka.
Bolo to ako na hojdačke – najprv nádej na účasť, potom
sklamanie z toho, že nedostala divokú kartu. To však
čoskoro vystriedala radosť z toho, že napokon do Londýna pocestuje. Pritom ani splnenie paralympíjskeho
limitu nemusí automaticky znamenať postup a účasť
na paralympiáde. „Keď u zdravých športovcov niekto
splní limit, dostane sa na olympiádu automaticky. U telesne postihnutých je však ešte výber – každá krajina má
právo vybrať najlepších, ktorí splnia limit, aby sa mohli
pobiť o medailu. Je to teda trochu komplikovanejšie a o to
viac sme si vážili, že Lenka bola zo Slovenska jedinou
účastníčkou spomedzi žien v atletických súťažiach telesne
postihnutých,“ vysvetľuje Lenkin
otec Július.
“Keď som vkročila
na štadión, z atmosféry
sa mi podlomili kolená
a vyhŕkli mi slzy.”
Náročná príprava
Lekári hovoria, že ženskému telu trvá približne dva
roky, kým sa spamätá z tehotenstva a pôrodu a dostane
sa do „pôvodného“ stavu. Tréningy iba dva mesiace po
narodení dcérky tak museli byť pre Lenku mimoriadne
náročné – fyzicky aj psychicky. „Náročnosť tréningov mi
robila problém najmä na začiatku, potom ma však ubíjalo
to, že som nedosahovala takú výkonnosť na akú som bola
zvyknutá. Zrazu som skákala o meter menej, takže to bolo
pre mňa trochu nepríjemné. Počas celej prípravy som si
navyše musela dávať veľký pozor na svoj zdravotný stav.
Všetko, čo sme šli trénovať, sme konzultovali s lekárom.
Takisto som sa musela popasovať s 27 kilogramami, ktoré
som počas tehotenstva pribrala (úsmev). Limit sa mi však
podarilo splniť už v máji a nakoniec som sa tak mohla
predstaviť aj v Londýne,“ pokračuje atlétka.
Zaujímalo nás však, ako sa cítila vtedy, keď sa dozvedela,
že divokú kartu nedostala a že všetko vynaložené tréningové úsilie bolo zdanlivo zbytočné. „V danej chvíli bol
sklamaný možno viac ocino ako ja (smiech). Určite som
bola sklamaná, pre to, aby som mohla ísť do Londýna som
robila maximum, no povedala som si, že svet sa nezrúti
a život ide ďalej. Sú predsa ďalšie preteky a brala som to
tak, že asi to tak má byť. Po toľkých rokoch atletiky som
obrnená voči podobným situáciám. A navyše som doma
mala veľkú radosť v podobe dcérky,“ zhodnotila Lenka.
Londýn plný emotívnych zážitkov
Napokon však všetko vyšlo a žilinská atlétka sa mohla
predstaviť na londýnskej paralympiáde. Boli sme zvedaví, ako jej chutila atmosféra, veď z metropoly Veľkej
Británie chodili chýry, že Londýnčania olympiádou aj
paralympiádou žijú doslova na každom kroku. „Paralympíjska atmosféra v meste a aj priamo na štadióne bola
jedným slovom neopísateľná. Bolo to pre mňa aj pre ocina
obrovské prekvapenie. Štadión bol natrieskaný do posledného miesta. Dobre, že sme sa tam išli pozrieť ešte deň
pred súťažou, lebo v momente keď som vkročila na štadión
sa mi z atmosféry podlomili kolená a vyhŕkli mi slzy. Keby
som tam prišla až priamo na súťaž, zrejme by som to neustála. Bolo neuveriteľné, aká atmosféra tam panovala,“
opisuje Lenka, ktorej sa vystúpením na Olympíjskom
štadióne v Londýne splnil dlhoročný sen: „Pre mňa bolo
vždy veľkým snom súťažiť pod umelým osvetlením a pred
plným hľadiskom. Veľmi som si to preto vychutnávala a po
súťaži som ani nechcela odísť zo štadióna, taký to bol silný
zážitok. Dokonca pri jednom mojom pokuse som si všimla,
že som v zábere kamier na veľkoplošnej obrazovke, tak som
si povedala, že skúsim roztlieskať divákov. Podarilo sa mi
to a zrazu celý štadión tlieskal iba mne. Bola som však
v takej eufórii, že som ten pokus iba prebehla (smiech).“
Ďalší emotívny zážitok pridal aj Lenkin otec Július: „S
Lenkou sme boli dohodnutí, že po pretekoch ma vyzdvihne
v sektore pre trénerov, aby sme sa v tom 80-tisícovom „kotli“ nehľadali. Keď pre mňa prišla, tak všetci ľudia, ktorí
boli okolo, 400 – 500 divákov vstalo a tlieskalo. Videli,
že počas pretekov chodila ku mne pre konzultácie a tak
vedeli, že bola jednou zo súťažiacich. Každý chcel od nej
podpis, pritom nevyhrala, bol to pre mňa veľmi emotívny
zážitok a pozitívnom zmysle slova aj šok. Všetko to úsilie
stálo za to.“
Nakoniec bolo z Lenkinho vystúpenia v Londýne
konečné piate miesto, za normálnych okolností by
však zrejme útočila minimálne na medailu. „Jediné čo
ma mrzí, bolo, že som nebola vo svojej vrcholnej forme,
pretože víťazný výkon Rusky Rodomakinovej mal nižšiu
hodnotu ako moje osobné maximum. Za normálnych
okolností by som tak zrejme bojovala o zlato. Keď som
však prišla domov, dostala som medailu od maminy s fotografiou dcérky Emky a textom „Najzlatejšia zo zlatých“
(úsmev).“
Ďalšie plány? Lyon a potom Rio
Lenka si už po Londýne oddýchla a začala s prípravou
na ďalšiu sezónu. V nej sa netají vysokými ambíciami:
„Pred štyrmi týždňami som odštartovala zimnú prípravu
a momentálne tréningové úsilie smerujem k majstrovstvám sveta, ktoré sa konajú v júni 2013 v Lyone. Čo sa
týka dlhodobej prípravy, určite sa chcem sústrediť najmä
na paralympiádu v Rio de Janeiro v roku 2016.“ Kvalitnú prípravu s dobrými výsledkami očakáva aj Lenkin otec a tréner v jednej osobe Július: „Existuje prísľub
od vlády a premiéra, že zlepší podporu a podmienky pre
paralympionikov, aby sa stali profesionálmi tak, ako je to
bežné kdekoľvek inde vo svete. Pokiaľ by toto všetko vyšlo,
chceli by sme začať s každodenným tréningom s víziou na
paralympiádu do Ria, kde by zrejme Lenka ukončila svoju
kariéru. Určite bude veľa záležať aj od zdravia a od výsledkov, no verím, že keď sa dostane do ideálnej formy, môže
bojovať o najvyššie méty.“
Lenke budeme držať palce, aby popri starostlivosti o dcérku zvládala aj tréningy a mohli sme už čoskoro napísať
o jej ďalších úspechoch. Žilinská atlétka ešte na záver
pridala poďakovanie všetkým, ktorí ju počas náročnej
prípravy podporili: „Určite patrí veľké poďakovanie
obom rodičom a manželovi za obrovskú podporu, bez
ktorej by som to nezvládla. Takisto patrí poďakovanie
všetkým, ktorí nám pomohli v príprave – MŠK Žilina
za poskytnu-tie trávnatých plôch na trénovanie odrazu,
wellness centru Perfect Body na Hájiku, fitnescentru KT Fit, za zdravotnú starostlivosť MUDr. Mekyňovi,
za poskytnutie tréningových dráh atletickým klubom
v Dubnici a Třinci, keďže v Žiline stále chýba. Výnimkou je krátka dráha v areáli Športového gymnázia, kde
som taktiež mohla trénovať, za čo im ďakujem. V neposlednom rade ďakujem taktiež spoločnosti Fines, ktorá je
mojim dlhodobým hlavným sponzorom.“
Ján Polák
Snímky autor a Roman Benický
INZERCIA
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA V HODNOTE
Poukážku v hodnote 50 € môžete použiť pri zakúpení
akéhokoľvek telového ošetrenia v našom centre
24
50€
PI - 69
PI - 70
Download

Vyletel sokol, - Noviny Žilinec