DVOJTÝŽDENNÍK ZDARMA
4. DECEMBER 2012
•
ČÍSLO 4
•
ROČNÍK I.
www.facebook.com/novinyzilinec
PI - 85
KONIEC
sveta
nemocnice
???
?
?
?
EDITORIÁL
Milí čitatelia,
milí čakatelia na mikulášske balíčky, milí (terajší aj
budúci) pacienti polomŕtvej žilinskej „fakultnej“, Róbert Kašša, editor
milí učitelia v štrajkovej
pohotovosti i rodičia školopovinných ratolestí, milí spoluobčania čakajúci
na koniec sveta, milí pešiaci stále sa zväčšujúcej armády nezamestnaných... Keď sa tak na to pozerám, zdá sa
mi, že v našej gubernii už koniec nastal a nemyslím tým
avizovaný decembrový koniec sveta, ale koniec zdravého rozumu. Zo žilinského špitálu, ktorý len nedávno získal honor „fakultný“ sa nové vedenie snaží intenzívne
spraviť vidiecke zdravotné stredisko x-tej kategórie, vláda ponúka Komenského pokračovateľom pridať na platoch iba výmenou za ich prepúšťanie, čím by si iba zvýšila už aj tak rekordná nezamestnanosť v krajinách,
ktoré používajú euro a ešte nás strašia zánikom civilizácie. V týchto neľahkých časoch vám v prvom rade želám, aby ste v „mikulášskych“ čižmiciach našli dosť sily
na prekonanie všetkých nástrah modernej doby, veľa pozitívnej energie a toľko dobrých ľudí, koľko sa len zmestí do vášho srdca. My sa vám budeme snažiť pomáhať...
Nová Škoda
Rapid
test na strane 16
PI - 76
Svetom sa šíria poplašné správy o konci sveta,
no oveľa reálnejší katastrofický scenár sa začína
napĺňať v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou.
strany
3+ 5
PI - 82
GALÉRIA OSOBNOSTÍ:
KNIŽKY SA NEPÍŠU
ZA POČÍTAČOM...
> strana 12
S najlepšou slovenskou spisovateľkou
súčasnosti, žilinskou rodáčkou,
Evou „Evitou“
Urbaníkovou
NEZAMESTNANÝM
ŠTEDRÉ VIANOCE
OD ŽILINCA !!!
> strana 8
Vyhrajte vianočný stromček so Žilincom!
Vianočná normandská jedľa v hodnote 50 eur môže byť
vaša, ak sa zapojíte do našej súťaže. Do žrebovania budú zaradení všetci čitatelia, ktorí nám do 11. 12. 2012 na
adresu [email protected] pošlú vianočný vinš.
š.
Predaj vianočných normandských jedlí, borovíc
a smrekov na tradičných miestach:
zilinec_04_2012.indd 1
pred Kauflandom
pred OC Dubeň
pred OC MAX
pred hypermarketom TESCO
vedľa stanice Záriečie
1. 12.
23. 12.
2012!
OD
DO
29. 11. 2012 15:52:29
CESTOVANIE
2
AK CHCETE ÍSŤ V LETE DO USA,
NEČAKAJTE!
V uplynulých dňoch sa začali v médiách objavovať ponuky na letnú
prácu v USA pre vysokoškolákov.
Prečo už teraz na jeseň, keď leto je
ešte ďaleko? Čo vlastne je program Work and
Travel? Je to bezpečné? Stojí to za to? Nielen na
to sme sa opýtali Žilinčana Juraja Kušníra,
ktorý je majiteľom agentúry Alaska Travel a zrejme najväčším slovenským odborníkom na letnú prácu vysokoškolákov v zámorí. Ako študent
v USA roky pracoval, neskôr reprezentoval amerického zamestnávateľa a teraz prácu sprostredkuje.
Juraj, čo je vlastne Work and Travel?
posielate študentov až tam?
Je to program americkej vlády, ktorý umožňuje študentom vysokých škôl z celého sveta štyri mesiace legálne
pracovať v USA. Ide o rôzne sezónne práce, ale žiadne
oberanie jahôd či robotu v továrni. Robí sa najmä v službách. Hlavnou myšlienkou programu je totiž kultúrna
výmena. To znamená, že popri práci majú študenti možnosť spoznať tamojšiu kultúru, precestovať krajinu a získať neoceniteľné skúsenosti a kontakty.
Áno, aj. Vznikli sme so zameraním na Aljašku, ale ako
sme rástli my, rástla aj naša ponuka. Vieme študentov
zamestnať prakticky v ktoromkoľvek štáte. Robíme to
tak, že najskôr necháme študenta, aby nám opísal svoje
túžby, predstavy a možnosti a potom mu podľa toho ponúkneme prácu. Je to na slovenské pomery unikátne, ale
zároveň veľmi jednoduché a funguje to skvele.
Prečo vidíme program v ponukách už teraz, keď do leta je ešte ďaleko?
V programe je totiž zapojený doslova celý svet. Veľa zamestnávateľov pritom ide podľa myšlienky, kto skôr príde, ten skôr berie. A tak čím skôr sa študenti prihlásia,
tým majú lepšie šance dostať čo najlepšiu prácu. Aj u nás
v Alaska Travel sme už začali prijímať prihlášky, dokonca
sa snažíme študentov teraz motivovať nižšou cenou, aby
sme im mohli zaistiť to najlepšie.
Čo má vaša Alaska Travel spoločného s Aljaškou? To
Vy ste špecifický aj tým, že pracujete len online, ako
to funguje?
Prvým krokom je bezplatná registrácia. Študent si z našej stránky stiahne formulár, ktorý vyplní a pošle. My ho
spracujeme a odpovieme mu ponukou konkrétnych prác.
Ak sa mu ponuka zapáči, podpíšeme zmluvu a začneme
vybavovať program. Najskôr pracovnú zmluvu s vybraným zamestnávateľom, potom všetky potrebné dokumenty a nakoniec víza a letenku. Vďaka tomu, že u nás je
všetko online a študenti nemusia nikam chodiť, sme s nimi v úzkom kontakte. Skúsenosti ukázali, že práve takáto
komunikácia je najlepšia, aby sa predišlo chybám.
O sprostredkovateľských agentúrach často kolujú
rôzne nepekné historky. Je program Work and Travel bezpečný?
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je to najbezpečnejšia cesta, ako na dlhšie vycestovať za oceán. Študentovi najskôr asistujeme pri hľadaní práce, potom pri
vybavovaní víz a nespustíme ho z nášho radaru ani po
odlete. V USA sa ho ujme naša partnerská organizácia,
ktorá sleduje, či sa má v „štátoch“ dobre. Pri akomkoľvek
probléme začne komunikácia americkej agentúry s nami
a so zamestnávateľom, aby sme študentovi pomohli. Navyše, počas celého procesu vybavovania programu študent všetko sleduje v našom online systéme, čo zvyšuje
informovanosť a ešte pridáva na bezpečnosti.
Ľudia sa však boja aj o svoje peniaze. Predsa len, prvotná investícia nie je najmenšia...
Áno, na prvý pohľad sa to môže zdať pomerne dosť peňazí, poplatky agentúre a ambasáde, k tomu letenka... Lenže, aj keď Work and Travel nie je primárne o zarábaní peňazí, na náklady a letné útraty to študentom vyjde vždy.
A ešte k tým poplatkom – odráža sa v nich to, čo všetko
sa pre študentov v pozadí spravilo. Hľadanie a následné
audity zamestnávateľov, tvorba a údržba online systému,
rýchla personalizovaná komunikácia, to všetko niečo
stojí. Najlacnejšie nebýva najlepšie a tu to platí dvojnásobne. Radšej investovať pár desiatok eur do kvalitnejšieho programu, ako sa potom celé leto trápiť.
Za rozhovor ďakuje Róbert Kašša
VÁŠ NÁZOR
Dominika Polanská, Žilina: „Vlani som bola s Alaska Travel na Work
and Travel v Chicagu a bolo to skvelé, žiadna chyba. Úžasní ľudia, veľmi
veľa zážitkov, aj zarobené peniaze,
jednoducho, odporúčam každému!"
✶
zilinec_04_2012.indd 2
29. 11. 2012 15:53:01
SPRÁVY
Noviny Žilinec
regionálny dvojtýždenník
ročník I., december 2012,
číslo 4, počet strán 24,
cena 0,00 EUR
Registrácia:
MK SR, EV 4684/12
Vydavateľ:
belvica, s. r. o.
Pivovarská 1
010 01 Žilina
IČO: 445 445 29
ŠPITÁL JE V KÓME!
„Toto
nie je iba o mne, aj keď
moje meno tu padlo niekoľkokrát.
Je to o kolegoch z ortopédie, detskej
ortopédie, liečebne dlhodobochorých, a tiež
o sestrách, pôrodných asistentkách, o pacientoch Žiliny a jej širokého okolia,
o nás všetkých,“ uviedol
Blaško.
Adresa redakcie:
Noviny Žilinec
Pivovarská 1
010 01 Žilina
HOTLINE: +421 949 888 129
E-mail: [email protected]
Web: www.novinyzilinec.sk
Redakcia:
General editor:
Mgr. Róbert Kašša
+421 905 649 442
[email protected]
Sekretariát redakcie:
Mgr. Elena Polkorábová
+421 911 546 564
[email protected]
Inzercia/marketing:
Ing. Miroslav Remšík
marketingový manažér
+421 907 177 495
[email protected]
Spolupracovníci:
Daniela Martinčeková, Petronela Petrušová, Nina Szabová,
Juraj Kušnír, Ján Polák, Rudo
Vitos, Adrián Danaj, Maroš Sokolík a všetci Žilinčania.
Grafická úprava:
Viktor Rek
Tlač:
B&K – SK, Považská Bystrica
Distribúcia:
Kaufland Slovenská
republika v. o. s.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Akékoľvek rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií,
grafov akýmkoľvek spôsobom,
v slovenskom alebo aj inom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Autori článkov
zverejnených v tomto vydaní si
v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas
na rozmnožovanie a na verejný
prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny
týchto článkov v zmysle § 33
odst. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Za obsah a jazykovú úpravu
dodaných reklamných predlôh
zodpovedajú výhradne inzerenti.
Toto číslo vyšlo:
4. 12. 2012
Nasledujúce číslo vyjde:
18. 12. 2012
Uzávierka inzercie
najbližšieho čísla:
v pondelok 10. 12. 2012
Inzertné miesto je v sídle
redakcie
zilinec_04_2012.indd 3
3
Žilinská nemocnica leží v umelom spánku.
Súčasný riaditeľ Volák a jeho komplic Tvarůžek
intenzívne pracujú. Nie však na jej záchrane,
ale skôr na jej exituse. A štvrť milióna pacientov
z celej spádovej oblasti možno ani netuší, že
„špitál“, ktorý im má v prípade potreby pomôcť, sám bojuje s klinickou smrťou.
Mediálnu i protestnú ofenzívu spus- môže fungovať akurát tak ortopetila iniciatíva vedenia nemocnica vo- dické oddelenie poľnej nemocnice
či lekárom Ortopedického oddelenia niekde v africkej džungli,“ sťažuje
a Oddelenia pediatrickej ortopédie, sa jeden z lekárov a na margo kritiky
ktorí dostali ultimátum – buď pod- lekárskeho stavu dodáva: „Mesačpíšu nové dodatky k pracovným zmluvám alebo
dostanú výpoveď. Tucet
z 15 lekárov (pričom jed- Odznelo na porade s riaditeľom:
na lekárka je na materskej
dovolenke) sa rozhodlo
nové zmluvy nepodpísať,
pretože sú podľa nich jednostranné a pre akéhokoľvek lekára neakcepto- Nemenovaný lekár po preradení na
vateľné. Po pár hodinách oddelenie anesteziológie
nasledovala pripravená
reakcia – dvanásti „rebeli“ okamžite dostali výpovede z pracovného pomeru z dô- ne strávime v práci spolu s kolegavodov organizačných zmien. „Pán mi aj 90 hodín navyše, takže nám
riaditeľ všade v médiách prezentu- kritici naozaj nemajú čo závidieť.“
je, že ortopedické oddelenie neza- V prípade, že oddelenie ortopédie
nikne, no pravda je taká, že s dvo- zanikne, najbližšie pracovisko je
mi lekármi, najmä po odchode v Martine, kde sa už dnes čaká na orsiedmich atestovaných ortopédov, topedickú operáciu okolo poldruha
roka. Pre ilustráciu, babička zo Skalitého na to, že bude musieť cestovať
dvakrát ďalej iba vtipne poznamenala: „Keď mi tam u nás sneh napadne, môžem prísť až v máji a keď to
bude mimo Žiliny, tak sa toho
možno ani nedožijem.“
Ortopedické oddelenie v Žiline poskytuje zdravotnú starostlivosť pre
takmer 250 000 ľudí v spádovej oblasti. Oddelenie pediatrickej ortopédie poskytuje nadregionálnu zdravotnú starostlivosť pre deti z celého
Slovenska a druhé centrum na diagnostiku a liečbu detského ortopedického pacienta je už len v Bratislave.
Rovnaký osud ako ortopédov postihol aj ich kolegov z Liečebne dlhodobo chorých a úplným výsmechom
je snaha súčasného riaditeľa o prepustenie žilinského urológa a zároveň predsedu lekárskych odborov vo
FNsP Petra Blaška. Mnohí jeho iniciatívu označujú doslova za „totalitnú praktiku.“ „Vedenie nemocnice vníma tento priestor,
2 prípadne 3 mesiace výpovednej lehoty, ako čas
na hľadanie spoločného
dialógu,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré médiám
poslala pracovníčka sekretariátu riaditeľa Štefana
Voláka.
Po pondelkovom proteste pred bránou nemocnice, na ktorom sa zúčastnilo okolo 400 Žilinčanov,
naplánovali aktivisti protestný pochod na podporu lekárov
ulicami Žiliny. (Ten sa mal uskutočniť v pondelok 3. 12. , teda po našej uzávierke). Aktuálne informácie
však nájdete na našej facebookovej
stránke.
Róbert Kašša, foto Pavol Ďurčo
„Viete, ako ja viem uspávať,
pán riaditeľ? Gumeným
kladivom!“
BLESKOVKY
SPOD DUBŇA
LENIN večne živý
Naše pátranie po buste
pokračuje. Horúca stopa stratenej busty končí v nemenovanej firme
v obci Belá. Zisťujeme
a preverujeme ďalšie nové informácie, ktoré sa
nám podarilo zistiť. Ak
nám viete akýmkoľvek
spôsobom pomôcť, prípadne máte informácie,
fotografie stratenej hlavy
Lenina, určite nám pomôžete v pátraní a objasnení záhady. Stratenú bustu chceme za každú cenu
vrátiť Žiline.
Za sedem eur im hrozia
dva roky
Priamo na roli v Brodne zadržali muži zákona
dvoch dlhoprstých Kysučanov vo veku 55 a 56 rokov, ktorí sa rozhodli osláviť štátny sviatok – Deň
boja za slobodu a demokraciu, dosť netradičným spôsobom – okradnutím majiteľa miestneho
kapustového poľa. Zatiaľ, čo jeden z občanov
KNM „ládoval“ hlávky do
igelitiek a ruksaku, druhý
zabezpečoval nakladanie
lupu do vozidla odstaveného blízko poľa. Podľa
nášho informátora spôsobili dvaja „agrogangstri“
okradnutému poľnohospodárovi škodu vo výške približne 7 eur, za čo
im však hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. (!?)
-ep-
VÁŠ NÁZOR
Vážení Žilinčania, už nám zrušili cievne, kožné, krčné, infekčné a pľúcne oddelenie v takej veľkej krajskej nemocnici ako je tá naša. Za odbornými vyšetreniami alebo k hospitalizáciami budete asi musieť
cestovať už teraz do iných miest. Teraz bude zrušená aj ortopédia len preto, lebo sme odmietli vyrovnávať veľký dlh nemocnice znížením našich platov. Dlh nemocnice, ktorý je zapríčinený zlým financovaním a zlým systémom zdravotníctva tu bol aj pred našim minuloročným zvyšovaním platov. Po minuloročnom podaní výpovedí, ktoré sa dotkli predovšetkým vás, pacientov, opäť hrubým spôsobom tlačia
na nás lekárov, aby sme si dobrovoľne znižovali platy a podpísaním nevýhodných zmlúv sa stali rukojemníkmi nemocnice. Pod tlakom sa pracuje ťažko. Otázkou aj pre pacienta ostáva, čo nám zrušia ďalej? A ako zohnať nových atestovaných ortopédov, keď nás je na Slovensku stále málo a aj nám chýba
minimálne jeden lekár?
Kolektív lekárov ortopedických oddelení.
29. 11. 2012 15:53:02
INZERCIA
4
NAJLACNEJŠIE VÝROBKY NA TRHU
PLATÍ DO 22.12.2012
1865
VITARIA
21
30
950
185,0 €
960,0 €
Posteľ z bukového masívu
VITARIA - s prípravou pre rošt, bez matracov
VITARIA 2 - s roštami výklopnými, s úložným
priestorom, bez matracov
314,0 €
1890 (1690)
smrekový masív
900
0
2040
950
250,0 €
2050
41
386
540
1530
1940
VITARIA 2
50,0 €
217
0
KURTIZANA 2
PAŤA 2
0
194
Nočný stolík
manželská posteľ KURTIZANA
s roštami a úložným priestorom,
masív - dýha, odtieň tmavý orech
980
178,2 €
poschodová posteľ bez matracov
zo smrekového masívu
132,0 €
VIVA
cena s roštami, bez matracov dve šírky
postele 180 a 160cm, smrekový masív
NAJŽIADANEJŠIE VÝROBKY
196cm
95cm
301cm
68cm
110cm
230cm
195
cm
Posteľ s lamelovými roštami
a s úložným priestorom
sedacia súprava s veľkou plochou sedenia,
rozkladacia s úložným priestorom,
univerzálne ĽAVO - PRAVÉ prevedenie.
od 599 €
52cm
45cm
211cm
PAX
od 313 €
bez matracov
viacero
prevedení dezénu
podľa vzorkovnika
MONZA 2
RICO
od 59 €
PI - 75
MÓDNE OBLEČENIE
ZANNON
NÉ !
E
R
O
V
OT
PI - 87
zilinec_04_2012.indd 4
29. 11. 2012 15:53:07
TÉMA ČÍSLA
5
the
VOX POPULI
Ľudí po celom svete vystrašila správa
o prechode Zeme cez
galaktické „nulové
pásmo“, čo má v piatok 21. 12. 2012 spôsobiť úplnú temnotu a absolútne ticho.
Ako vnímajú tento
údajný katastrofický scenár obyvatelia
nášho mesta?
END?
Po internete aj v médiách sa
rýchlosťou blesku šíri správa o prechode Zeme spolu
s celou slnečnou sústavou cez galaktické „nulové
pásmo“, čo v piatok 21. 12.
2012 spôsobí úplnú temnotu
a absolútne ticho. V priebehu
niekoľkých minút prestane
na Zemi fungovať elektrina,
či komunikačné spojenia
a tento stav vraj bude trvať
tri až štyri dni. Táto správa
neobišla ani redakciu Žilinca
a mnohých jeho čitateľov.
Hneď v úvode tohto reťazového e-mailu šíriaceho sa doslova rýchlosťou svetla je upozornenie,
že s jeho obsahom máte „oboznámiť svojich rodinných príslušníkov, priateľov a ľudí, ktorí sú ho
schopní prijať.“ A hoci väčšina z nás avizovanému koncu sveta neverí, v mnohých vyvoláva táto
informácia minimálne ľahkú nervozitu. V e-maily sa okrem iného píše: „Prakticky na celej Zemi nastane 21. 12. 2012 okolo 10.00 h ráno
Moskovského času v priebehu niekoľkých minút úplná temnota a absolútne ticho. Nebude
vidno žiadne svetlo, počuť žiadne zvuky a prestane fungovať elektrina, aj komunikačné
spojenia. Zvieratá intuitívne zistia, že prichádza „Kozmické temno“ a ukryjú sa v norách,
zatiaľ čo ľudia v mestách nič nepocítia, preto
budú medzi nimi obete na životoch a šialenstvo.“ Autori správy ďalej radia, aby si ľudia pripravili zásoby jedla a pitnej vody približne na dva
mesiace a nezabudli ani na sviečky či drevo na
Daniela
Krakovská,
MAJITEĽKA FIT KLUBU,
ŽILINA – VLČINCE:
kúrenie. Počas „dní temna“ vraj majú okná zastrieť tmavými závesmi a nevychádzať von. „Definitívne vyjdenie Zeme z „nulového pásma“
sa očakáva približne 7. 2. 2013. Vzniknutá situácia zmení ľudí tak, že sa stanú viac duchovnými a začnú uvažovať v rámci novej hierarchie hodnôt. V rozvinutých a rozvíjajúcich
sa krajinách vzniknú a budú prekvitať nové
duchovné hnutia, nové systémy zachovania
zdravia a dôstojnosti osobnosti . Toto bude na
dlhú dobu novým progresívnym trendom vývoja ľudstva,“ uvádza správa.
Zaujímalo nás, či sa týmto veciam medzi nebom a zemou zaoberalo aj vedenie mesta. Jeho
hovorca Pavol Čorba reagoval: „Mesto Žilina
venuje pozornosť všetkým relevantným informáciám, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť
Mestského úradu alebo ďalších súvisiacich
inštitúcií v meste. Musia sa však zakladať na
pravde. Predmetnou informáciou sa budeme zaoberať až vtedy, ak nás budú o tom informovať kompetentné úrady.“
V tejto súvislosti však treba popremýšľať minimálne nad dvomi vecami. Určite by nebolo na
škodu, keby sa ľudia viac venovali duchovnu
a vrátili sa späť k hodnotám. A taktiež nie je od
veci spraviť si v domácnosti menšie zásoby trvanlivých potravín, zápaliek, pitnej vody a pod, keby
sa fakt stalo niečo nečakané. V prvom rade však
netreba zabúdať na pozitívne myslenie a humor,
tak ako jeden z našich čitateľov: „Koniec sveta
sa tento rok Slovákov netýka, pretože my sme
tridsať rokov za ostatným štátmi.“ 
Róbert Kašša
VÁŠ NÁZOR
Dp. Peter Holbička, hovorca Žilinskej diecézy: Vraj sa čosi stane
21. 12. 2012. Určite sa stane, veď
to bude jedinečný, neopakovateľný deň v dejinách ľudstva. Tak, ako
každý iný. Boh ho pre nás vo svojej láske pripravil a my ho máme napĺňať dobrom. Každý deň sme v rukách milujúceho Otca, ktorý má aj
všetky vlasy na našich hlavách spočítané a bez jeho vôle nám nespadne ani jeden z nich. Tak prečo sa
báť? Kresťania začínajú od nedele prežívať obdobie adventu. Je to
čas očakávania na druhý Ježišov
príchod, keď príde ako kráľ súdiť živých i mŕtvych. Je to úžasný čas, kedy sa máme zastaviť, stíšiť a viac komunikovať s Bohom a s ľuďmi, na
ktorých nám záleží. A kedy bude koniec sveta? To z ľudí nevie nik, iba
Boh – Stvoriteľ a Pán. Ako jasne povedal Ježiš: „Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani
Syn, iba Otec.“ (Mk 13, 32)
V knihe Sirachovcovej 7, 40 sa píše:
„Pri všetkých svojich činoch maj na
mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš.“
ŽILINA KONIEC SVETA PREŽIJE!
F E J T Ó N
Avizovaný koniec sveta sa neúprosne blíži. Starí Mayovia na čele s Karlom Mayom st.
zaštrikovali do svojho tajného písma qiupu
(pozn. hľadaj v slovníku cudzích slov) jednu
dôležitú šifru. „Zem bude zrovnaná so zemou,
rieky sa začnú sypať a kamene liať. Bude počuť kvílenie a neúprosný nárek všetkého živého.
Jediným miestom planéty, ktoré zostane neporušené a uchránené od všetkých hrôz sa stane,
v tomto čase ešte bezvýznamný fliačik, nachádzajúci sa niekde medzi terra Kysuciensis a
terra Laugaricio.“ (pozn. originálny preklad
hladko-obratko, králičia slučka a pod. nájdeš
v Štátnom archíve hlavného mesta Peru, kontaktná osoba Frederico Antonio de Solna).
teľní a pravdovravní. Dôkazom je výsledok
súťaže, ktorá sa nedávno konala vo všetkých mestských častiach pod heslom „Kto
je bez viny, nech prvý hodí kameňom.“ Súťaž sa zapísala do Guinessovej knihy, pretože takú kameňovačku svet ešte nezažil.
Aké zámery má vyššia moc so Žilinčanmi
po 21. decembri 2012, netuší nik.
Každopádne už v týchto chvíľach obyvatelia Žiliny pociťujú napĺňanie avizovanej hrozby. Cudzinci s krycím kódom CA,
KM a BY sa začali nenápadne infiltrovať
a spontánne osídľovať Žilinu, najviac spomínané epicentrum.
Fénix
zilinec_04_2012.indd 5
Až v 18. storočí sa podarilo miesto presne
lokalizovať významnému košickému dejateľovi z Pereša, s prechodným pobytom na
Prednej hore. V jeho notoricky známom
memorande zanechal hlboký odkaz „Ta
v žimny slnovrat roku pána 2012 treba migať do Žiliny.“ Doteraz sa však nepodarilo exaktne vypátrať prečo práve čarovné
mesto pod Dubňom bude vyvolené. Údajne je to silným magnetickým poľom, ktoré vyžaruje z Komenského ulice 48, a ktoré
priaznivo pôsobí na ľudskú morálku. Povedzme si pravdu, obyvatelia Žiliny, na rozdiel od iných intravilánov, sú láskaví, milí,
priateľskí, antirasistickí, neskorumpova-
Katastrofa je už len to, že
veľa ľudí na celom svete tomu verí. Ja som za
svoj život prežila už nejeden koniec sveta, ale veľa
sa píše a hovorí, že tento
je zaručený. Takže, ľudia,
ak ste presvedčení, že to
tu končí, tak urobte dobrý
skutok a prepíšte svoj majetok na mňa, ja si ho užijem aj po tme a v tichu. 
Zuzana
Súkeniková
ŽENA NA MATERSKEJ
DOVOLENKE, ŽILINA –
BRODNO:
Ja to za katastrofické nepovažujem. Som na materskej dovolenke a keď
nastane absolútne ticho,
tak sa aspoň konečne vyspím.   
Emil Pochyba
ZAMESTNANEC STÁVKOVEJ
KANCELÁRIE, ŽILINA –
SOLINKY:
Myslím si, že celá táto „teória“ o záhube ľudstva a planéty Zem 21. 12.
2012 je blbosť. Nedokážeme predurčiť náš osud.
Tibor Hanus
ŠPECIALISTA, ŽILINA HAJIK:
Myslím si, že je na to jednoduché riešenie. Na tento
čas stačí buď úplne minimalizovať odber energie na
nevyhnutnú úroveň, a tým
odľahčiť energetickú sieť a
trafostanice, alebo ju úplne
vypnúť. Pretože pokiaľ je
hrozba naozaj reálna, potom by následky boli pre
populáciu fatálne a znovuobnovenie sietí do prevádzky by si vyžiadali rádovo desiatky rokov. Je na
ľuďoch ako sa zachovajú.
-rk-
29. 11. 2012 15:53:19
KULTÚRA / INZERCIA
6
KULTÚRNE MARTIN BABJAK:
POZVÁNKY ŽILINSKÉ PUBLIKUM
Beatles Vianoce
Nedeľa 9.12 o 19.00 h,
Veľká scéna
Úžasnú atmosféru 60. rokov
prináša skupina THE
BACKWARDS. V ich podaní
si budete myslieť, že naozaj
sedíte na koncerte Beatles.
Elán v Divadle
Pondelok 10.12. o 19.00 h,
Kinosála
Legenda a jej 22 najväčších
hitov. Akustické prevedenie,
láska, spomienky, zábava
a komorná atmosféra,
to sú ingrediencie pre
neopakovateľný zážitok.
Ryba v trojke
Streda 12.12. o 19.00 h,
Veľká scéna
Kriminálna komédia, známe
tváre a príbeh o sluhovi,
ktorý chce za svoje služby
konečne odmenu.
Ander z Košíc
Piatok 14.12. o 18.00 h,
Kinosála
Kto by sa nechcel zastaviť
v predvianočnom zhone
a schuti sa zasmiať spolu so
„šaľeným vychodňarom“?
Krylonoce
Sobota 15.12. o 14.00 h,
Veľká scéna
Prvýkrát na Slovensku.
Folkoví umelci oživia odkaz
Karla Kryla. Môžeme sa tešiť
aj na takých borcov, akými je
napríklad J. Nohavica.
Bílé Vánoce Lucie Bílé
Nedeľa 16.12. o 15.30 h,
Veľká scéna
Spolu s P. Maláskom nás
so svojimi piesňami príde
pohladiť populárna Lucka.
ŠTÁTNY KOMORNÝ
ORCHESTER
Hudba je len jedna
ŠKO, M. VAŇOUČEK,
Pacora trio, M. Herák
Štvrtok 6.12. o 19.00 h,
Dom umenia Fatra Diela
s prepojením žánrov jazzovej,
vážnej a world music.
Vianočný koncert
12. – 15.12 o 19.00 h,
Dom umenia Fatra
Kúzlo Vianoc v podaní
orchestra a zboru bude
naozaj čarovné.
MARTINUS
IN Vivo
Štvrtok 6.12. o 17.00 h,
Martinus v OC Mirage
Kapela vydáva svoj debutový
album a vy si ho môžete
vypočuť naživo.
MIRAGE
Interaktívna výstava hry
a klamy
Nedeľa 2.12., podzemné
podlažie -3
Exponáty z oblasti prírodných
vied a technických odborov
aktivizujú hravosť a logické
myslenie.
KATHY REICHS
Osudná cesta
Veľká scéna Domu odborov privíta 4. decembra o 19.00 h skvelého operného
speváka Martina Babjaka. V rámci koncertu spolu s ním vystúpia aj sympatická sopranistka Andrea Čajová – Vizvári, ako jeho hosť a sprevádzať ho už
tradične budú Andrea Stankovská – Hallon a Dušan Stankovský.
Pripravovaný koncert sa stal v Žiline už tradíciou. Pravidelne sa na ňom zúčastňuje Martin Babjak, Andrea Hallon a jej otec Dušan Stankovský. Práve pre neho je Žilina srdcovou záležitosťou, keďže tu prežil svoju mladosť,
študoval tu a ostalo mu tu veľa priateľov hudobníkov. Naše mesto sa však páči aj Martinovi: „Ja mám Žilinu ako
mesto veľmi rád a páči sa mi. Rád tu koncertujem, lebo žilinské publikum je vynikajúce a má vycibrený
sluch na klasickú muziku, ktorú interpretujeme.“
Na tohtoročnom koncerte ako hosť vystúpi speváčka Andrea Čajová – Vizvári. „Až tak dobre ju umelecky nepoznám, lebo sme spolu veľakrát neúčinkovali, ale
viem o nej, že je veľmi sympatická a milá a vyrastá
z nej operná speváčka, ktorá určite dokáže zabojovať
o prvé priečky na poli operného spevu. To jej zo srdca
prajem,“ nešetrí slovami chvály spevák na svojho hosťa.
Martin Babjak nebude v Žiline po prvýkrát, preto si už
k nášmu mestu vytvoril pozitívny vzťah: „Do Žiliny sa
veľmi teším. Môj vzťah k mestu určite ovplyvňuje aj to,
že som tu získal prvú cenu na súťaži slovenských konzervatórií v opernom speve a spolu s pánom profesorom Danielom Buranovským som tu dostal prestížnu
cenu na medzinárodnom festivale mladých interpretov vážnej hudby.“ A čo sa mu u nás najviac páči? „V Žiline je čo pozerať. Má bohatú históriu a nádherné námestie a budovy. Je to veľmi pekné mesto obklopené
prírodnými krásami. Ale čo mňa najviac priťahuje na
tomto meste, je obrovská hudobná tradícia a som rád,
že aj ja patrím k umelcom, ktorí sa zapísal do sŕdc žilinského obecenstva.“
Hoci tento koncert v predvianočnom období už pre Žilinu nie je výnimočný, aj tak by si ho milovníci nemali nechať ujsť. „Jeho atmosféra totiž v Žilinčanoch určite
prebudí nádherný zážitok, ktorý v dnešnej dobe dokáže vážna a klasická hudba dať. Mali by prísť na koncert všetci, ktorým sú tieto hodnoty blízke,“ uzatvoril
Martin Babjak.
Petronela Petrušová
ne
Vianočný koncert bratov
Nedvědovcov
Streda 5.12. o 17.00 h a 19.30 h, Veľká scéna
Príďte si zaspievať známe
hity a vychutnať si príjemnú
náladu.
JE VYNIKAJÚCE A MÁ
VYCIBRENÝ SLUCH...
N
aj ov
ňa á
v
Ži
li
Vianočný koncert
s Martinom Babjakom
Utorok 4. 12. o 19.00 h,
Veľká scéna
(O tomto podujatí píšeme na
inom mieste tejto strany).
pr
ed
DOM ODBOROV
má dobrý
čitateľský vkus
Cesta poznania a harmónie
Liečivé kryštály a minerály
Ezoterická a motivačná literatúra
Dekoračné a darčekové predmety
Ručne vyrábané šperky
Ak fandíte televíznym
„Kostiam“, kniha Osudná
cesta vás pravdepodobne zaujme. Napísala ju
totiž samotná producentka tohto úspešného seriálu – Kathy Reichs.
V príbehu sa čitatelia
stretnú s populárnou foreznou antropologičkou Temperance Brennanovou, na obrazovkách
prezývanou Kosť. Tentokrát prichádza do Severnej Karolíny ako členka
špeciálneho operačného tímu vyšetrovať haváriu lietadla. Pri prechádzke lesom nájde časť tela,
ktoré však nepatrí nikomu z cestujúcich. Analýza vzorky odhalí, že ide
o staršieho neznámeho
muža, ktorý nemal s leteckou katastrofou nič
spoločné! Zakrátko hory
opäť vydajú príšerné tajomstvo, keď Brennanová objaví prázdny zrub,
o ktorom oficiálne záznamy mlčia.
Udalosti naberajú nebezpečný spád, Tempe zdanlivo nevysvetliteľne vylúčia z vyšetrovania
a chcú ju verejne zdiskreditovať. Nájdená vzorka
záhadne zmizne a v meste začína vyčíňať tajomný
vrah. Doktorka Brennanová sa rozhodne pátrať
na vlastnú päsť, no túžba
odhaliť pravdu sa jej môže stať osudnou...
Kniha vás vtiahne do deja hneď od začiatku. Ak
v nej však budete čakať
na seriálového Seeleyho
Bootha, nedočkáte sa.
Temperance Brennanová
je v tomto príbehu rozvedená, nezadaná, má
dospelú dcéru a v celej knihe jej nikto nehovorí Kosť! V jej živote sa
však objaví iný muž, ktorý by stál za zváženie –
Andrew Ryan.
Knihu odporúčame prečítať všetkým, ktorých poteší dobrá detektívka.
-sm-
SÚŤAŽ O KNIHU
Ak sa chcete stať majiteľom knihy Osudná cesta,
zapojte sa do našej súťaže.
Otázka znie: „Ako sa volá herečka, ktorá v seriáli Kosti stvárnila Temperance Brennanovú?“
Svoje odpovede označené
heslom „Martinus“ zasielajte na našu e-mailovú adresu [email protected]
sk do 10. 12. 2012. Meno
výhercu sa dozviete v ďalšom vydaní.
Správna odpoveď z minulého čísla: V roku 2009. Výhercom knihy, ktorú si treba
vyzdvihnúť v našej redakcii
na Pivovarskej ulici 1 v Žiline, sa stáva Anna Sýkorová zo Žiliny. Gratulujeme!
-r-
Darčeky,
ktoré potešia
srdce aj dušu...
Od 3.12. do 23.12. otvorené aj cez víkend!
www.krystalia.sk Na Veľký Diel 10, 010 01 Žilina
Pokračovanie na strane 8.
PI - 82
zilinec_04_2012.indd 6
29. 11. 2012 15:53:22
KULTÚRA
RUBRIKA
/ INZERCIA
7
KINOTIP VIANOČNÁ
STER CENTURY
CINEMAS
KORTINA INAK
Anna Karenina
Hoci je skupina Kortina známa svojim
Vianočným koncertom, tentokrát
bude iný ako po minulé roky.
Viac informácií nájdete na
www.stercentury.sk
CINEMAX
Hobit:
Neočakávaná
cesta
Maroš, podľa niektorých
správ má 21. 12. prejsť
Zem cez galaktické
„nulové pásmo“, čo
spôsobí úplnú temnotu
a absolútne ticho. Tento
„reset“ Zeme by mal vraj
trvať tri až štyri dni. Čo
ty na to?
Program, ktorý spolu s hosťami predstaví 18. 12. o 18.00
h v Dome odborov totiž nebude len o hudbe, ale ľudia
sa dozvedia aj niečo z osobného či profesijného života
účinkujúcich, o ich začiatkoch, plánoch do budúcnosti a pod. Silvia a Peter Klimentovci prezradia čo-to o ich
turné v Kanade a zahrajú piesne z albumu Môj najvzácnejší dar. Martinka Bobáňová so svojou kapelou predstaví pekné ľudové piesne z Terchovej, a to najmä krásne Vianočné koledy. No, a skupina Kortina staví na osvedčené
hity ako Vyznanie mame, Bzum bzum breke-keke, či Aleluja . Samozrejme, že nebudú chýbať ani vianočné piesne,
ale veľkou a netradičnou novinkou tohtoročného koncertu, ktorým bude sprevádzať Pavol Kubica, bude Vianočná
tombola. Všetkých srdečne pozývame, predpredaj lístkov
je na recepcii Domu odborov (t. 041 /72 320 64).
SÚ VAŠE OKNÁ
PRIPRAVENÉ
NA ZIMU?
ROZHOVOR
S IGOROM
ZLECHOVCOM,
TECHNOLÓGOM
SPOLOČNOSTI
EKOPROFIL
Je potrebné vykonávať na dnešných moderných oknách nejakú pravidelnú údžbu?
Hlavný hrdina, skromný Bilbo sa vydá na dobrodružnú výpravu, ktorej cieľom je
zachrániť stratené trpasličie
kráľovstvo Erebor.
Aj dnes môžete vyhrať vstupenku do kina CINEMAX.
Súťažná otázka znie: „Aké
je meno autora literárnej predlohy tohto filmu?“ Odpovede označené
heslom KINOTIP posielajte
na adresu: [email protected] do 7. 12. 2012.
Meno výhercu sa dozviete
v ďalšom vydaní. Odpoveď
na otázku z minulého vydania: „Robert Pattinson.“
Výherkyňou z minulého čísla sa stáva Júlia Vrabčeková. VIP vstupenku do CINEMAX-u si môžete vyzdvihnúť
v našej redakcii.
MAROŠ?
„Súčasné moderné okná sú u väčšiny serióznych výrobcov tak kvalitné, že s nimi klient má niekoľko rokov úplný kľud a nemusel by s nimi nič robiť (azda s výnimkou
príležitostného doštelovania). No ako to už chodí, veci o ktoré sa nestaráme majú väčšinou kratšiu životnosť.
Je jedno, či to porovnáme s autom, zubami, či manželstvom. Pokiaľ niečomu nevenujeme pozornosť, tak sa to
väčšinou začne kaziť a nakoniec o to prídeme.
Rovnako je to aj s oknami a dverami.
Ani tie najkvalitnejšie okná nie sú bez údržbové (a je jedno, či hovoríme o oknách plastových, drevených, alebo
hliníkových). Minimálne 1x do roka je potrebné premazať
pohyblivé časti kovaní okien a ošetriť tesnenia. Premaza-
nie kovania zníži opotrebenie a ochráni ho pred koróziou,
ošetrenie tesnenia zas zachová jeho elasticitu a pružnosť.“
Keďže máme zimu predo dvermi, je vhodné vykonať
práve teraz nejaký „predsezónny“ zákrok?
„Nároky klienta na okná a dvere sa cez zimu logicky zvyšujú, priamoúmerne so znižujúcou sa teplotou okolitého prostredia. Všetky už spomenuté úkony majú pred
zimou najväčšie opodstatnenie. Majitelia okien, ktorí túto systematickú údržbu nevykonávajú môžu po cca
5 až 7 rokoch po montáži okien pocítiť zhoršené tesniace schopnosti a sťažené ovládanie kovania kľučkou. Naša spoločnosť EKOPROFIL sa ako prvá v SR, a stále
ako jedna z mála na trhu, pravidelne stará o okná našich
klientov aj po montáži. V rámci programu „Celoživotnej
starostlivosti o okná“ vykonávajú naši servisní technici
pravidelné záručné prehliadky a prevádzajú servisné zásahy, potrebné k zabezpečeniu správnej funkčnosti všetkých častí okien a dverí.
Klientom ostatných firiem vieme tiež vykonať potrebný
zásah, smerujúci k zabezpečeniu čo najväčšej životnosti
okna a dverí, prípadne si títo môžu v našich predajniach
EKOPROFIL zakúpiť sadu prostriedkov na aktívnu starostlivosť o okná a dvere. „
Tohto dátumu sa
nebojím. Nič sa
nestane, akurát
bude možno ľudstvu naznačené,
aby viac verilo Pánu Bohu a neverilo bludom. Ja pôjdem v ten deň do
kostola a potom
budem doma pomáhať s vianočnými prípravami.
Maroš Sokolík
Novodobé spracovanie románu podľa literárnej predlohy L. N. Tolstého. Tešíme
sa na Vás v Ladies Clube,
kde sa 6. 12. 2012 uskutoční premiéra tohto filmu spojená s módnou prehliadkou
a zaujímavou tombolou.
Ak sa chcete zapojiť do súťaže o vstupenku do kina
STER CENTURY CINEMAS,
tu je naša súťažná otázka:
„Vymenujte ešte aspoň
jedno sfilmované dielo
L. N. Tolstého.“ Odpovede
označené heslom KINOTIP
posielajte na adresu [email protected] do
7. 12. 2012. Meno výhercu
sa dozviete v ďalšom vydaní. Odpoveď na otázku z minulého vydania je: „Santa,
Sandman, Zajo“ Výherkyňou z minulého vydania sa
stáva Margita Galovičová.
VIP vstupenku pre dve osoby do Ster Century Cinemas
si môžete vyzdvihnúť v sídle
redakcie.
ČO NA TO
PÁTRAČKA
Aj v tomto čísle pokračujeme
v rubrike, v ktorej pátrame
po niektorom z obyvateľov
nášho mesta. Sme zvedaví, koľkí z vás hľadanú osobu spoznajú a ozvú sa nám.
Dnes pátrame po tejto sympatickej osôbke:
Čo zahŕňa táto sada na aktívnu starostlivosť?
„Táto originálna sada je zložená z maziva k údržbe a ošetreniu kovania okien a dverí. Taktiež z prostriedku na
údržbu tesnení, ktorý vytvára elastický film a odpudzuje
vlhkosť, čo zabraňuje primrznutiu k profilu. Sada zahŕňa aj špeciálny prostriedok na ošetrovanie povrchu profilu okna, vytvárajúci antistatickú vrstvu s UV ochranou.
Cena tejto originálnej sady je v našich predajniach necelých 8€.“
S Igorom Zlechovcom, technológom spoločnosti
EKOPROFIL sa zhováral Miroslav Remšík
Ak ste spoznali túto osobu,
okamžite kontaktujte redakciu našich novín. Spomedzi
správnych tipov vyžrebujeme päť Žilincov, ktorých odmeníme poukážkou v hodnote 5 eur do kaviarne
jojcafe v OC Mirage. Neváhajte a bonzujte na e-mail: [email protected]
prípadne na FB: www.facebook.com/novinyzilinec.
Výhercami z čísla 3 sa stávajú: Silvia Kolibíková zo
Žiliny, Barbora Hollá zo Žiliny, Iveta Kulinová z Rosiniek, Richard Janešík z Hliníka nad Váhom, Michaela
Šamajová z Bánovej.
Tí všetci spoznali v Pátračke
usmievavú Petronelu Gašpierikovú zo Soliniek, ktorá
pracuje v jojcafe.
Poukážky si môžete prevziať
u nás v redakcii na Pivovarskej ulici 1 v Žiline.
Viac informácií nájdete na
www.cine-max.sk/mesto/
zilina
PI - 86
zilinec_04_2012.indd 7
29. 11. 2012 15:53:53
KULTÚRA / INZERCIA
POVAŽSKÁ GALÉRIA
UMENIA
PRE VÁS DARČEKY UŽ PRED VIANOCAMI!
Pocta Vladimírovi
Kompánkovi – výstava
8. 11. – 2. 12. 2012, galéria
Spolok výtvarníkov Slovenska
vzdáva poctu rajeckému
rodákovi V. Kompánkovi.
V rámci našej predvianočnej súťaže sme pre našich čitateľov pripravili príjemné prekvapenie v podobe
darčekov v hodnote 1000 €. Do žrebovania o ne sa dostane každý, kto vyplní kupón a zašle alebo
osobne doručí na adresu redakcie. UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 18.12.2012
HVEZDÁREŇ ŽILINA
1. darček – manželská posteľ ESCADA 4
Večerné pozorovanie pre
verejnosť
5.12., 7.12., 12.12., 14.12.
o 16. 30 h pozorovateľňa
Malý diel, Žilina
Ďalekohľadom sa dá
pozorovať aj niečo iné, ako
diviaci a susedia...
HRAD STREČNO
Vianočný výstup na hrad
Strečno
Nedeľa 16. 12. o 10.00 h,
Hrad Strečno
Vianočný punč a koledy –
idyla Vianoc.
Dan Bárta &
Illustratosphere a Epoque
quartet,
Utorok 11.12. o 19.00 h
Veľká sála
Spojenie dvoch telies prináša
hravú a inteligentnú hudbu.
Mobil
Streda 12.12. o 19.00 h,
Veľká sála, 18+
Bez mobilu ani na krok.
5. darček – poukážka v hodnote 100€
Slovensko Advent 2012
Štvrtok 13.12. o 19.00 h Charitatívny koncert Pacora
trio, Veľká sála
MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA
MENO A PRIEZVISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taká fajn baba ako ty
Utorok 4.12. o 19.00 h,
Štúdio, 15+
Ako si prostitútka poradí
s realitou...
BYDLISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŽILINEC NEZAMESTNANÝM
Sexuálna perverzita
v Chicagu
Štvrtok 6.12. o 19.00 h,
Veľká sála, 18+
Čierna komédia o hľadaní
lásky.
Hastrošovci
Nedeľa 9.12. o 10.00 h,
Veľká sála
Hosťuje Bábkové divadlo
Žilina
2 – 4. darček – poukážky v hodnote 150€, 120€, 100€
„poukážku na voľný nákup okien, dverí, garážových brán a doplnkov ku oknám“
Babyboom
Streda 5. 12. o 19.00 h,
Veľká sála, 15+
Rôznorodosť pocitov, ktoré
prináša pôrod.
8
Vyskočiť z kože
Piatok 14.12. o 17.00 h,
15.12. o 19.00 h, Štúdio
Má šestnásť a je tehotná...
Čaro Vianoc v Terchovej
Pondelok 17.12. o 18.30 h,
Veľká sála
Folklórny súbor Rozsutec.
STATIC COFFEE
Piatok 21. 12. o 20.00 h Narodeninová párty tohto
podniku a DJ MICHALa
ADAMIKa.
-ns-
PLESOVÁ POZVÁNKA
Redakcia Žilinca pripravila pre prvých 50 nezamestnaných rodičov, prípadne rodičov samoživiteľov štedrý vianočný balíček. Stačí ak nám do redakcie (Pivovarská 1, Žilina) doručíte akýkoľvek doklad o tom, že ste obaja manželia, prípadne rodič samoživiteľ dlhodobo nezamestnaní (znamená viac ako pol
roka) spolu s kontaktnými údajmi. Žiadosti o balíček budeme akceptovať do
17. decembra 2012 a každú žiadosť si budeme overovať cez Úrad práce.
BEAT (každý má svoj
rytmus)
Sobota 8.12. o 19.00 h,
Veľká sála, 15+
Emigrácia v príbehoch jednej
rodiny.
Srdečne vás pozývame
na IX. reprezentačný ples
Domu odborov, ktorý sa
uskutoční 18. 1. 2013.
Predaj vstupeniek:
2. poschodie, č. d. 31.
Viac info: 041/72 320 64,
041/72 320 65,
0918 616 920.
ZÁBAVNÉ
NOČNÉ
E
I
N
A
V
O
P
NAKU
R
E
B
M
E
C
E
D
.
14
od 21.00 h
do 01.30 h
E
MIMORIADN
ZĽAVY
SPRIEVODNÝ
HUDOBNÝ
PROGRAM
Informácie
o súťaži:
VYHRAJ
1000 €
6¼ēDĤRbHXUVbQ£]YRP=£EDYQ«QRÍQ«QDNXSRYDQLHP£]£NODGQ«SUDYLGOR]¯VNDēÍRQDMYLDFSRNODGQLÍQ¿FKEORNRY]bSUHY£G]RN
RNODGQLÍQ¿FKEORNRY]bSUHY£G]RN
2&0,5$*(=bMHGQHMSUHY£G]N\P¶ĤXE\ēGRV¼ēDĤH]DUDGHQ«PD[LP£OQHSRNODGQLÍQ«EORN\3ULURYQRVWLSRÍWXEORNRYUR]KRGXMHFHOWL
NRY£ˋQDQÍQ£Y¿ďNDQ£NXSRY3UL¼SOQHMURYQRVWLSRÍWXEORNRYDbDMˋQDQÍQHMY¿ďN\Q£NXSRYEXGHVXPDHXUUR]GHOHQ£PHG]LˋQDOLVWRYNWRU¯GRVLDKOLURYQDN¼VXPXDbSRÍHWEORNRY6¼ēDĤ]DͯQDQRYHPEUDRbDbY\KRGQRWHQLHMHRbQDSµGLX2&0,5$*(
PI - 93
zilinec_04_2012.indd 8
29. 11. 2012 15:53:57
ZAUJALO NÁS
9
urobili menšie, avšak neúspešné pokusy o podobný druh
predaja. Ich počiatočná skepsa spočívala skôr v samotnom zabezpečení prevádzky, o budúcnosti takejto služby takmer nepochybovali.
Náš biznis model je postavený na provízii za sprostredkovanie obchodu. Výška provízie sa progresívne znižuje
podľa výšku obratu zo skutočne zrealizovaného predaja.
Ani horná hranica tohto percenta však nedosahuje výšky provízie, ktorú sú mäsiari zvyknutí platiť stravovacím
spoločnostiam za odovzdané stravné lístky. Tieto im však
okrem nemalej administratívnej práce a viazania finančných prostriedkov neprinášajú na rozdiel od nás žiadnych nových zákazníkov.
Aký je zatiaľ ohlas na túto službu? Nie je slovenský
spotrebiteľ nedôverčivý k nákupu cez internet a hlavne pri takom špecifickom produkte ako mäso a mäsové výrobky?
ĎALŠIE CELOSLOVENSKÉ
PRVENSTVO ŽILINY
Keďže sme službu spúšťali už vo viacerých mestách, vieme celkom dobre odhadnúť ohlas zákazníkov na takúto
službu. Prvými zákazníkmi sú zväčša internetovo zdatní
ľudia, ostrieľaní v e-nakupovaní. S určitým časovým odstupom nastupujú prvé objednávky od budúcich kmeňových zákazníkov, ktorých by sme mohli rozdeliť do
niekoľkých skupín, pričom žiadna z nich výraznejšie nedominuje. Jednou skupinou sú pracovne vyťažení ľudia,
ktorí nechcú nakupovať mäso v hypermarkete, ale na nákup u miestneho mäsiara nemajú čas. Ďalšou skupinou
sú ženy na materskej dovolenke. Medzi našimi zákazník-
Žilina sa môže pochváliť hneď niekoľkými prvenstvami a slovenskými „NAJ“, a to od prírodných krás a zaujímavostí až po vzácne
Privilegium pro Slavis. Vedeli ste však, že Žilina drží jedno minimálne celoslovenské prvenstvo, ktoré ju radí medzi najmodernejšie
a najrozvinutejšie mestá na Slovensku?
Mestá, kde sa rodia zdravé a originálne nápady. Práve
v Žiline totiž koncom minulého roka uzrel svetlo sveta
unikátny a ambiciózny projekt s názvom masodomov.sk.
Spustenie tohto nepochybne zaujímavého projektu neušlo pozornosti viacerým celoštátnym médiám a vyslúžilo si aj nomináciu za Inováciu roka v Žilinskom kraji.
My sme sa pri príležitosti ukončenia prvého roku fungovania tohto projektu porozprávali s jedným z dvojice
spoluzakladateľov portálu masodomov.sk, Ing.Borisom
Halajom.
Predávať mäso cez internet. To ešte pred rokom znelo ako dobrý vtip. Ako sa vlastne zrodil tento nápad?
Nápad internetového predaja mäsa vznikol z prozaických úvah na tému budúcnosti kamenných predajní,
v tomto prípade mäsiarstiev. Uvedomili sme si, že zákazníci tradičné, lokálne mäsiarstvá na jednej strane
znovu objavujú po zlých skúsenostiach s nákupmi mäsa
v hypermarketoch, ale na strane druhej im tieto miestne
obchody a obchodíky nedokážu poskytnúť náležitý kom-
zilinec_04_2012.indd 9
fort v podobe širokých otváracích hodín či parkovania
zdarma. Takže sa nám zdalo ako dobrý nápad ponúknuť
zákazníkom službu donášky čerstvého mäsa a mäsových
výrobkov priamo domov alebo do práce. Kamenné predajne sú nevyhnutnou podmienkou pre fungovanie takejto služby. Zákazník chce vedieť, odkiaľ mu mäso dovezú, uvíta, že predajňu pozná a radi s nami komunikujú
o detailoch svojej objednávky, pýtajú sa nás na najrôznejšie informácie o mäse, rady, tipy či dokonca recepty.
Projekt má za sebou prvý rok. Aké sú Vaše ďalšie plány ?
Projekt masodomov.sk bol spustený v septembri minulého roku (2011) najskôr v Žiline, postupne pribudli Poprad, Trenčín, Bratislava, Košice, Martin, Banská
Bystrica, Zvolen. Naším cieľom je v čo najkratšom čase
pokryť sieťou lokálnych partnerov všetky väčšie mestá
v SR, resp. všetky mestá a miesta, kde táto služba bude
mať ekonomické opodstatnenie. Pre budúcnosť však nevylučujeme ani nadregionálne ambície.
mi sú však aj dôchodcovia (najstaršia registrovaná zákazníčka má 70 rokov) a nezanedbateľnou skupinou sú
telesne hendikepovaní ľudia.
Ľudia sú prirodzene nedôverčiví k takejto forme nakupovania a ich najčastejším argumentom je: "Keď nakupujem mäso, musím ho predsa vidieť." S týmto predsudkom bojujeme prostredníctvom marketingových aktivít,
avšak úplne kľúčové je vybaviť objednávku tak, aby si zákazník objednal znova. Dôležitá je pre nás spätná väzba
– zákazník dostáva po každej objednávke krátky dotazník, kde sa môže vyjadriť ku kvalite tovaru a služby. Ďalším aktívne využívaným komunikačným kanálom s našími zákazníkmi sú sociálne siete. Na našej FB stránke
pomerne aktívne prezentujeme novo zaradené výrobky
a druhy mäsa, tipy na úpravy mäsa, recepty, informácie
o partneroch. Obrovskou výhodou je okamžitá spätná
väzba a otvorenosť, s ktorou sa na nás cez sociálne siete
zákazníci obracajú. Veľmi nás tešia kladné ohlasy a prípadná kritika nás núti okamžite konať a zariadiť nápravu
tak, aby zákazník bol spokojný. Predaj mäsa je založený
na dôvere. Bez spokojného zákazníka, to nikdy nebude
fungovať.
Máte teda viacero partnerov po celom Slovensku, ako
ste ich vyberali, a ako vlastne funguje Váš biznis model ?
Akú mate priamu konkurenciu? Obávate sa z rozšírenia donáškovej služby siete Tesco?
Pri výbere partnerov sme si stanovili pomerne prísne kritériá, hlavne na kvalitu predávaného mäsa a kvalitu poskytovaných služieb. Prví partneri nás kontaktovali sami, ďalších sme oslovovali aktívne. Naším partnerom sa
môže stať miestny mäsiar s viacročnou tradíciou, najlepšie s vlastnou výrobou domácich mäsových výrobkov, ale
hlavne s dobrým menom vo svojom okolí. Zaujímavým
zistením pre nás bolo, že viacerí z potenciálnych partnerov už o podobnom projekte uvažovali, niektorí dokonca
Priama konkurencia, ktorá by prinášala takúto službu
v porovnateľnom rozsahu a kvalite, na Slovensku neexistuje. Spustenie donáškovej služby i-Tesco a Carefour vítame, nakoľko sme presvedčení, že nám generujú nových
potenciálnych zákazníkov tým, že učia ľudí, že aj potraviny
je možné nakupovať cez internet a zároveň nás poznanie
absencie osobného prístupu a erudovaného personálu vo
veľkých sieťach napĺňa istotou, že špeciálne v tejto komodite budú mať lokálni mäsiari vždy takpovediac navrch.
✶
29. 11. 2012 15:54:03
INZERCIA
RIADKOVÁ
INZERCIA
Predám 4 ks zachovalé, málo jazdené zimné pneu
DUNLOP 195/65R15, cena 30 €/ks alebo dohodou.
T. 0902 362 717.
Predám biele dievčenské kožené topánky na spoločenské tance č. 3, cena 10 €. T. 0904 366 762.
Predám dom v centre Žiliny, vhodný aj na podnikanie. T. 0905 669 219.
Predám elektrický vankúš za 8 €, LP platne po
1 €, malé platne 1 ks po 0,20 €, klasické žiarovky po 0,20 €. Predám detské boby 8 €, skateboard
8 €. Predám mobil Nokia 25 €. T. 0949 219 819.
Ponúkam prácu na Vianočných trhoch na 1 mesiac
od 5.12., brigádne alebo na dohodu. Predošlé skúsenosti vítane. Viac info na: 0905 136 545.
Dám do podnájmu 1 izbu v 3-izbovom byte na
Solinkách. Cena 140 €, vrátane energií. Volať večer. T. 0911 812 558, 041 530 05 02.
Predám zachovalý čičmanský kroj na štíhlu postavu. Volať večer. T. 0911 812 558, 041 530 05 02.
Svadobné šaty 1x použité, farba slonová kosť,
veľ. 38 – 42, 280 €, T. 0910 271 611.
Predám detský prebaľovací pult značky Bébé Confort Amplitude, BB Doux, úplne nový, nepoužívaný, farba krémová, rozmery v zloženom stave sú
121 cm na výšku a 20 cm do hĺbky. V rozloženom stave je š 68 × h 79 × v 92 cm. Váha: 8,5 kg. Cena 120 €.
T. 0940 860 686.
Predám LP platne 1 € za kus a stredne veľký kožený kufor /veľmi zachovaný/. T. 0910 586 977.
Výnimočné prírodné čínske kozmeceutiká, obsahujúce hodnotné minerály a vysoko koncentrované bylinné výťažky. Skúste a presvedčte sa sami.
T. 0948 166 328.
Ponúkam na predaj 2-izbový byt, prerobený na 3-izbový na Hlinách VIII. Rozloha 66m2 za
53 000 €. Rekonštruovaný v roku 2002, brúsená
podlaha, murované jadro, balkón do parku. Orientácia V-Z, 4. poschodie, zateplený, plastové okná,
upratovacia služba. Kompletná obč. vybavenosť,
škôlka, škola. Byt je kúpou voľný, podľa požiadavky môžeme odstrániť deliacu priečku medzi izbami, poprípade vymaľujeme. Všetky informácie a galéria na: www.nasbyt.webnode.sk. T. 0903 542 011.
Predám chemicky neošetrené jablká rôzneho druhu, konzumné alebo na zimné uskladnenie. Cena
0,50-0,60 € za kg. T. 0904 013 178.
Hľadám touto cestou slečnu, ktorú som stretol v
roku 2011 pár dní pred vianočnými sviatkami na
aut. zástavke linka 24 ul. Furdekova Žiline-Strážov. Rád by som nadviazal priateľský kontakt.
T. 0903 922 504.
10
RIADKOVÚ INZERCIU ZADARMO POSIELAJTE NA ADRESU
[email protected] ALEBO OSOBNE PRINESTE DO SÍDLA
REDAKCIE. AKCIA PLATÍ LEN PRE NEKOMERČNÉ SUBJEKTY.
Predám sklenený demižón 10 l. Cena dohodou cca
3 €. T. 0907 406 868.
Predám manželskú posteľ s úložným priestorom + 4 ks plachty. Cena 80 €. T. 0904 303 903.
Predám farebný televízor PANASONIC QUINTRIX vo veľmi dobrom stave, uhlopriečka 70 cm,
bledosivý, skrinka š. 73 cm x v. 58 cm x hl. 50 cm,
za 30 €. T. 0903 310 256.
Predám drevené starožitnosti, výrobky našich pradedov: vyrezávaná forma na maslo, na oštiepky, lyžičník s lyžicami, koreničky, lopár, na skle maľovaný
Jánošík od ľudového umelca z Oravy, starobylý luster elektrický, obrazy od Zollaka, reprodukcie Božieho srdca, Ježiša a Márie, ľudový kroj zo Zliechova.
T. 041 53 005 02, 0911 812 558.
Predám 2,30 m2 obkladačiek béžovej farby, rozmer 10 x 10 cm. Cena predtým 15 €, teraz 10 €.
T. 0904 473 425.
Predám neskorodované bezošvé trubky DN
76.1 mm x 4 mm dĺžka 2.37 m, s pätkou -nevareným plechom 250 x 250 mm hrúbky 8 mm na
spodu, 28 kusov, vhodné na plot, prístrešok, aj
jednotlivo. Cena dohodou. T. 0944 136 838.
Predám 4 ks diskov s pneumatikami, na dojazd, na
Škodu Favorit, Cena 20 €. T. 0944 136 838.
Predám televízor Orava OTF 462 stereo s diaľkovým ovládaním, za 40 €. T. 0944 136 838.
Tapetujem. T. 0948 453 308.
Hľadám prácu, som vyučený stolár, nábytkár, ale
môžem byť aj vodič. T. 0911 710 720.
V osobnom vlastníctve 3- izbový byt, 64 m2,
sídlisko Solinky, ul. Jaseňová, 49 800 €;
T. 0915 717 171
3 izbový byt, priestranný s veľkou terasou Rezidencia Lesopark, 97 800 €; RK T. 0904 639 257
1 izbový priestranný byt Hliny, Vlčince; RK
T. 0904 639 257
Predám veľký rodinný dom, vhodný aj ako penzión v Pribyline. Obytná plocha 400 m2, pozemok
2500 m2, cena 120 000 €. T. 0911 776 611.
3 izbový byt na Hlinskej ulici, 47 500 €;
T. 0915 717 171
Predám zachovalú 6-policovú mrazničku
ARDO za 70 €. T. 0903 213 249.
Obchodné priestory na prenájom, centrum Žiliny, 80 €/m2/rok, s výkladom na pešej zóne; RK
T. 0918 900 100
Hľadám prácu - upratovanie v domácnosti (v dome, v byte) jednorázovo, alebo pravidelne počas roka. Odmena za prácu dohodou. T. 0914 186 581.
Stavebný pozemok Považský Chlmec so všetkými
IS, rovinatý, slnečný; RK T. 0918 900 100
Rodinný dom po rekonštrukcii na začiatku obce
Predám nové nepoužité akvárium. Rozmery Nesluša, 85 000 €; RK T. 0904 639 257
95 cm x 50 cm x 68 cm. Pôvodná cena 500 €. Ponúkam ho za 300 €. Odvoz osobne. T. 0903 553 288.
Predám ALFA ROMEO 146 1,4 TS 16V, r. v.
11/2000, 140 tis. km, benzín, 76 kW (103 PS), strieborná metalíza, ABS, centrálne zamykanie, airbag
vodiča, hmlovky, rádio s prehrávačom, tónované
sklá, imobilizér, elektrické okná 2x, hliníkové disky
s letnými pneu, ťažné zariadenie. STK do 07/2013.
V prípade rýchleho jednania pridám zimné pneu na
plechových diskoch. T. 0903 543 007.
Predám garážový box (vnútorný na 3. poschodí) v hromadných garážach na Hlinách VII. Cena
dohodou. T. 0903 736 300.
Odstúpim zariadenú kaviareň (99,5 m2) s pivnicami v centre mesta na ul. Hodžova. Výhodné podmienky. T. 0948 481 618.
Súťaž!
o dve permamentky v hodnote
30€ do Salónu Áčko.
Môžete sa stať ich majiteľom, ak
správne odpoviete na súťažnú
otázku. Do akej farby je ladený
Salon Ačko?
Správne odpovede posielajte na:
[email protected],
alebo volajte na
t. č. 0948 888 129.
Dám do prenájmu 2-izbový komplet zariadený
byt na Solinkách, Smreková ulica. Cena 333 € /
mesiac. T. 0908 113 259.
HĽADÁME DOMOV
Teo a Timi
Sú dvojmesačné šteniatka, ktorým hľadáme nové
domovy. V budúcnosti by
mali byť stredného vzrastu, tak okolo kolien. Sú
to typické šteniatka, hravé,
zvedavé, priateľské a veľmi radi sa
maznajú.
Mo-
Teo
mentálne
sú obaja
v dočasTimi
ných opaterách vo
vnútri a sú
vraj veľmi poslušní a učenliví. Už sú 1x očkovaní,
odčervení aj čipovaní. Veríme, že sa nájdu milí ľudia ochotní poskytnúť im
novy domov: Viac info:
0949 575 965 alebo [email protected]
Malý Bubo čaká na
nový domov
Má približne 4 mesiace. Je to typické šteniatko priateľské, hravé
a zvedavé. V budúcnosti bude stredného vzrastu, ale na nízkych nožičkách. Hneď po víkende
bude očkovaný a čipovaný. Hľadáme mu ten naj
domov. Viac info: 0905
716 517 (v prac. týždeň
prosím po 16.00 h alebo
[email protected]
Bubo
Aktuálne info o všetkých
šteniatkach:
www.facebook.com/
dozbynov
Predám garáž bez pozemku, v centre Žiliny, Na
Studničkách. Garáž má výmeru 20 m2, je v nej zavedená elektrina. Cena dohodou. T. 0904 473 313.
KLASICKÁ MASÁŽ
ZOŠTÍHĽOVACIA MASÁŽ
KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA
DORNOVA METÓDA
BREUSS
BREUSSOVA MASÁŽ
SHIATSU
Zuzana
Adamíková
0918 714 857
liečba plazmovým generátorom- antinikotínová odvykacia kúra
PI - 80
zilinec_04_2012.indd 10
NÁRODNÁ 7,
(V PASÁŽI)
zlava
z
20%
na darčekové
poukážky
PI - 91
PI - 92
29. 11. 2012 15:54:05
RELAX
HOROSKOPY
od 2. 12. do 16. 12. 2012
Baran
21. 3. – 20. 4.
SUDOKU
7 1
Nenaučili ste sa žartovať citlivo, ale váš takt by
vám aj v humore mal napovedať viac, inak budete chodiť z dažďa pod odkvap stále.
5 2 6
9
3
7 4
3
2
6
4 7
Blíženci
22. 5. – 21. 6.
1 7 4
Cvengot peňazí vám síce
znie ako najkrajšia hudba,
ale všetkého priveľa môže škodiť. Nemyslite si, že
lásku a pozornosť môžu
nahradiť darčeky.
3
Rak
22. 6. – 22. 7.
23. 7. – 22. 8.
7
6 5
7 9
5
8 6
9
2
1
6 1
7
4 2
6 7
Panna
23. 9. – 23. 10.
5
8
9 3
4
1
24. 10. – 22. 11.
7
9
1
2 4 3
9
3
Váhy
Zamyslíte sa nad sebou
a prestanete obviňovať
druhých z vlastných chýb
a nedostatkov. Sebakritika
vám pomôže nájsť správnu cestu.
8
9 6
5 8
4
23. 8. – 22. 9.
Môžete očakávať starosti a menšie spory. V láske
nastane mierne zlepšenie,
zvýšte však svoje úsilie.
Škorpión
6
8
9
6
1
4 9
1
Len s ťažkosťami sa vyhnete konfliktom s kolegami. Príliš sa tým nezdržiavajte a ponáhľajte sa
k priateľom a rodine.
Nevystupujte arogantne,
znepriatelíte si tým ľudí.
Napätie bude len dôsledkom vašej neumiernenosti.
8 2
2
2
Dilemu za vás nevyrieši
nikto iný. O svojej budúcnosti rozhodujte sami, len
potom budete spokojní.
Nie je to také ťažké, ako
to vyzerá.
Lev
8 4
3
2
9
6
2 1
8 6
5
23. 11. – 21. 12.
Kozorožec
22. 12. – 20. 1.
Jedna správa vám umožní
vidieť veci v novom svetle. Využite túto príležitosť
a pokúste sa starý problém zniesť zo sveta.
Vodnár
21. 1. – 20. 2.
Ak máte nejaké resty,
pustite sa do nich. Partner
vás milo prekvapí. Ak máte schôdzku, príďte včas.
Ryby
21. 2. – 20. 3.
Nijako sa nebudete môcť
vyhnúť odpovedi na opakované otázky. Odpovedajte zrozumiteľne a budete mať pokoj aj pre
budúcnosť.
zilinec_04_2012.indd 11
DIEVČA VYDANIA
5 1 9 2 3 4 8 6 7
4 8 6 7 5 1 3 9 2
6 9 4 1 8 5 2 7 3
7 1 6 3 5 4 8 2 9
2 9 3 6 1 8 5 7 4
5 8 4 9 7 2 1 3 6
1 2 8 4 3 7 9 6 5
4 5 9 1 2 6 3
3 6 7 5 8 9 4
8 4 5 7 6 3 2
6 3 1 2 9 5 7
9 7 2 8 46 1 6
8 7
1 2
9 1
5 7 1 3 6 9 4 8 2
4 8 2 5 1 7 6 3 9
3 9 6 2 8 4 1 5 7
7 1 4
8 3 5
2 6 9
9 2 7
8 9 3 2 6 5
6
4
1
6 4 8 7
1 5 3 9
Mirka
4 8
5 3
2 1 9 7
7 5 3 1
5 6 8 4
3 2 5 9
4
8
3
1
46 8 7 2 6
Riešenie, ktoré sa nachádza v žltých
políčkach posielajte e-mailom na:
[email protected]
Správne riešenie spolu s menom výhercu
10-eurovej darčekovej poukážky do
kníhkupectva Martinus uverejníme
v budúcom čísle. Víťazom z minulého čísla sa stáva Ján Blaško. Výhercovi blahoželáme, cenu si môže
osobne prevziať v našej redakcii na
Pivovarskej ulici č. 1 v Žiline.
viac foto na
facebook.com/novinyzilinec
Dnešné dievča vydania sa volá Mirka, ale priatelia ju
prezývajú Beruška. Po „strednej“ sa venovala najmä práci za barom, a to nielen doma v Žiline, ale aj v Tatrách,
Bratislave, i na Cypre. Medzi jej najväčšie záľuby patrí
práca s ľuďmi, ktorá podľa nej vôbec nie je jednoduchá,
ale napĺňa ju. Momentálne najradšej trávi voľný čas s rodinou a priateľmi, keďže je časovo veľmi vyťažená. Okrem
práce externe študuje na vysokej škole žurnalistiku, takže
možno raz bude našou kolegyňou. Modelingu sa aktívne
nevenuje a fotenie berie iba ako zábavu. „Snažím sa byť
samostatná a nazvala by som sa adrenalínové dievča,“
usmieva sa a dodáva: „Minule som skákala padákom
a určite si to chcem zopakovať.“
-jrgCHCETE SA STAŤ DIEVČAŤOM VYDANIA?
Stačí, ak nás budete kontaktovať na t. č. 0949 888 129
alebo na [email protected]
KAMEŇÁK
Idú dva hady po lese a jeden sa pýta druhého:
„Kamoš, sme jedovatí?”
„Prečo sa pýtaš?,“ hovorí druhý.
„Pretože som si práve zahryzol do jazyka.“
PAPARAZZI Z PIVOVARU
Strelec
Budúci týždeň sa začne
istým telefonátom, ktorý vám zlepší náladu. To,
o čom ste doteraz len
snívali, sa stane skutočnosťou.
1 3 5 8 4 6 7 2 9
9 4 8 5 7 2 6 3 1
7 6 2 3 1 9 4 5 8
3 5 1 4 2 7 9 8 6
8 2 7 9 6 3 5 1 4
21. 4. – 21. 5.
6
8
Správne riešenie z minulého čísla:
2 7 3 6 9 8 1 4 5
Býk
Viete, čo chcete a chcete
za tým ísť. Možno sa pustíte do niečoho celkom
nového, kde budete môcť
konečne prejaviť svoje
schopnosti.
11
ZA VEĽA
PEŇAZÍ, MÁLO
MUZIKY
Idete si vyraziť s kamarátmi, len tak,
zopakovať staré dobré časy, keď sa ešte
dalo výrobkom veriť a sviečkami svietiť.
Sedíte v garáži, popíjate vínko, máte štyri
kahance, lebo viete, že štyri sú akurát. Gitara pripravená, keďže nie ste hudobný mág,
máte pripravené aj texty s akordami, keď
tu zrazu...TMA! Trochu vás to prekvapí,
no vezmete druhý kahanec, zapálite ho
a zábava pokračuje. Keď však po niekoľkých
minútach vyhasne aj druhý plameň, chytá
?!?
vás panika. Už viete, že z klasického trojhodinového besnenia nebude nič. Hovorí
sa, že niekedy je menej viac. Nuž veru, zostalo nám viac nevypovedaných zážitkov,
viac neodohraných odrhovačiek, ale aj viac
vína. Čo z toho vyplýva? Za menej svetla,
menej muziky, ale viac zdravého rozumu...
Ak máte vo svojej zbierke podobné unikáty
zo Žiliny, neváhajte a pošlite nám ich! Ak k
tomu pridáte vtipný text, o to lepšie. Autorov najlepších príspevkov odmeníme pártysúdkom piva Černá hora. Fotky alebo texty
označené heslom „Paparazzi“ posielajte na
[email protected] Paparazzim tohto
vydania sa stáva Jozef Petruš zo Žiliny.
29. 11. 2012 15:54:16
GALÉRIA OSOBNOSTÍ
12
EVITA
URBANÍKOVÁ:
zilinec_04_2012.indd 12
29. 11. 2012 15:54:18
GALÉRIA OSOBNOSTÍ
13
Mnohé ženy doma i v susedných Čechách ju považujú za najlepšiu slovenskú spisovateľku súčasnosti. A nie je to len ich subjektívny pocit. V ankete internetového kníhkupectva Martinus.sk sa stala najobľúbenejšou
slovenskou autorkou kníh za rok 2009, v rámci siete kníhkupectiev Panta
Rhei bola v roku 2010 najpredávanejšou slovenskou spisovateľkou a jej
kniha Svet mi je dlžný najpredávanejším slovenským titulom roka 2010.
Reč je o žilinskej rodáčke Eve Urbaníkovej, ktorú nik nevolá inak ako Evita.
Od osemnástich rokov žiješ v Bratislave. Aký
je po tak dlhej dobe tvoj vzťah k rodnej Žiline?
– Ako každý k svojmu rodnému mestu. Tisíce spomienok, rodina, pár starých kamarátov. Už osemnásť rokov tam nežijem, ale keď
sa prechádzam jej ulicami, je to iné, ako keď
som, povedzme, v Banskej Bystrici.
Máš pod Dubňom obľúbené miesto, kam sa
stále rada vraciaš?
– V lete som deti vzala na výlet trolejbusom,
ukazovala som im „základku“ aj gymnázium,
kde som chodila, dcére Linde som ukazovala,
kde som randievala s prvými frajermi, kde som
dostala prvý bozk, ktoré krčmy sme vymetali,
keď sme už boli vysokoškoláci a na víkend sme
chodili k rodičom... Tých miest nie je málo.
Už je to nejaký rok, čo si sa odsťahovala. Ako vnímaš zmeny , ktoré sa medzitým
udiali v Žiline?
– Pravdu povediac, vnímam ich minimálne... a keď, tak cez rozprávania rodičov a rodiny. Ale keď som deťom rozprávala, že kedysi
tam, kde je teraz Aupark, bol park s lavičkami
a tam, kde je teraz Mirage, bolo parkovisko,
kde sme nechávali auto, keď sme šli do kostola, tak sa tvárili, že si to nevedia predstaviť. 
Čo rada čítaš? Máš obľúbenú knihu alebo
autora, ktorý ťa inšpiruje?
– Rada čítam to, čo ma zaujme. Nemám špecifickú orientáciu, možno viac siaham po životopisoch ako po inom žánri, ale to len vtedy,
keď mám náladu. Inšpirujú ma viac životy ľudí, ktorí niečo dosiahli ako beletria.
V súčasnosti si jedna z najúspešnejších spisovateliek na Slovensku. Aký je tvoj recept
na úspech?
– Tvrdo pracovať, dať do toho srdce , nezabúdať na tých, čo mi pomohli a nebrať úspech
ako samozrejmosť.
Čo myslíš, aký je dôvod, že tvoje knihy (či už
tebou písané alebo vydané v tvojom vydava-
teľstve Evitapress) sú u nás úspešné?
– Myslím, že je to kombinácia toho, čo som
vymenovala v predchádzajúcej odpovedi. 
Ku ktorej z tvojich kníh máš najbližšie?
– Vždy k tej poslednej. To je ako s deťmi, to
najmladšie ti dá na chvíľu zabrať najviac, tak
ho máš plnú hlavu.
Z kníh z Evitapressu je nejaká, ktorá ťa
zvlášť oslovila?
– Určite sú tituly, ktoré sa mi páčia viac ako
ostatné, ale nezdá sa mi fér, aby som ich vypichovala.
Čo pre teba znamená písanie?
– Prácu.  Ale takú, ktorú milujem a nemenila by som.
Odkiaľ čerpáš inšpiráciu?
– Zo života. Moja mama mi stále hovorí, že neobsedím a stále ma to niekam ťahá, ale ja jej oponujem, že doma na zadku nič nezažijem. Nikoho nestretnem. A knižky sa nepíšu za
počítačom. Tam sa len prepisujú. Knižky sa píšu všade okolo mňa, len tam musím byť, aby som to zachytila.
RÝCHLOVÝSLUCH
Káva alebo čaj?
– Čaj.
More alebo hory?
– More.
Pes alebo mačka?
– Pes.
Sprcha alebo vaňa?
– Sprcha.
Pivo alebo víno?
-Víno.
Sladké alebo slané?
– Slané.
Noc alebo deň?
– Deň.
Vin Diesel alebo
Johnny Depp?
– Ten druhý.
Kniha alebo film?
– Kniha.
Kino alebo divadlo?
– Divadlo.
Tráva alebo
posteľ?
– Podľa toho,
na čo.
Poriadok
alebo
chaos?
– Poriadok.
EVITIN RECEPT
NA ÚSPECH:
Kto je Evita?
Eva Urbaníková alias Evita sa narodila
3. 3. 1976 v Žiline. V osemnástich rokoch odišla na vysokú školu do Bratislavy, kde vyštudovala žurnalistiku.
V tejto brandži začala pracovať ako
moderátorka v Rock FM rádiu, potom
spolu s Julom Viršíkom tri roky vysielala rannú šou v rádiu Koliba, neskôr
OKEY. Sedem rokov pôsobila v mesačníku EVA, kde posledné tri roky zastávala funkciu vedúcej publicistiky. V televízii moderovala programy Chilli a Ľudia
na jednotku, neskôr účinkovala v relácii
7edem, s. r. o. a od roku 2010 je glosátorkou v Adela show. Momentálne sa
venuje vydavateľstvu Evitapress, ktoré
založila v roku 2007. Žije v Bratislave,
má dcérku Lindu a syna Filipa.
Viete, že Evita sa k vydávaniu kníh
dostala úplnou náhodou?
Keď som dopísala svoju prvú knižku,
ponúkla som ju niekoľkým vydavateľstvám, ktoré ma odmietli... Ale ja som
tomu veľmi verila – možno preto, že som
bola novinárka a aj šéfredaktorka. Pozerala som na ten text z nadhľadu, objektívne a páčilo sa mi to. Tak som sedela
v redakcii, keď za mnou prišiel môj grafik a povedal mi: „Tak si to vydaj sama!“.
Ja na to: „Ale ja to neviem!“. A on: „Na
to treba len peniaze!“. Prišla som teda
do banky so slovami: „Dobrý deň, prosím si 250 tisíc korún“. V banke mi odpovedali: „Nech sa páči!“ a ja som knihu
vydala v náklade 7000 výtlačkov. Všetci si klopkali na čelo, že som sa zbláznila. Za dva týždne bol však celý náklad
preč. Dodnes sa celkovo predalo viac
ako 100 tisíc kusov a stále to stúpa...
Pripravuješ teraz niečo nové?
– Áno, už som skoro na konci. Knižka sa volá Za facku.
„Tvrdo pracovať,
dať do toho
srdce, nezabúdať
na tých, čo mi
pomohli a nebrať
úspech ako
samozrejmosť.“
Nemala si ešte blízko k syndrómu vyhorenia?
– Ja si svoje pracovné tempo strážim, netlačím na pílu.
Písanie máš pod kontrolou, si spokojná aj
s vývojom svojho života?
– Niekedy viac, niekedy menej. Ale v princípe áno.
Petronela Petrušová
Snímky z archívu Evity Urbaníkovej
značkový nábytok pre Vaše pohodlie
od slovenského výrobcu FINES,a.s.
www.fines.sk
FANTAZY
PI - 75
zilinec_04_2012.indd 13
29. 11. 2012 15:54:21
ROZHOVOR / SERVIS
Jednotné európske
číslo tiesňového
volania: 112
Požiarna záchranná
služba: 150, 112
Polícia: 158, 112
Záchranná zdravotná
služba: 155, 112
Mestská polícia Žilina:
tiesňová linka: 159
stála služba:
+ 421 41 5621166
Lekárska služba prvej
pomoci
Po – Pi: 15.30 – 7.00 h
So, Ne, sviatky:
7.00 – 7.00 h
Tel. + hlásenie lekárskej
návštevnej služby:
041/723 33 83,
041/511 03 48
Detská pohotovostná
služba
041/511 05 22
Zubná pohotovosť
v Europalace, budova
SSIM na Vlčincoch,
Ul. Vysokoškolákov 33 B
Po – Pi: 15.30 – 19.00 h
So, Ne, sviatky:
8.00 – 14.00 h
Tel.: 041/530 00 94
Horská záchranná
služba: 18 300
Dopravný servis
(Stella centrum):
bezplatné volanie *75
www.stellacentrum.sk
Mestský úrad Žilina:
041/70 63 111
www.zilina.sk
Daňový úrad I, Ul.
Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina:
041/ 5047 331,
041/50 67 211
www.drsr.sk
Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny Žilina
041/244 09 99
www.upsvarza.sk
Info odchody
autobusov:
INFO ASISTENT 12 111
SAD Žilina - otvorené
Po - Pi 7.00 - 15.00 h
tel. 041/562 09 50
Info odchody vlakov:
INFO ASISTENT 12 111
Železničná stanica Žilina
041/5615 154
Dopravný podnik
mesta Žilina:
041/566 01 11,
041/564 37 34,
www.dpmz.sk
Žilinský útulok:
Odchyt psíkov v Žiline
zabezpečuje mestská
polícia na tel. č. 159
alebo na služobnom čísle
0918 801 294.
www.utulokzilina.sk
Poruchy verejného
osvetlenia
041/505 56 99 (nonstop)
041/723 42 90
Noviny Žilinec, HOTLINE
0949 888 129
CHCETE KVALITNÝ KABÁT
ZA PRÍJEMNÚ CENU?
Rozprávali sme sa s konateľom úspešnej žilinskej firmy M-Š, s. r. o. –
Ing. Štefanom Šenkárom aj o tom, prečo si kúpiť ich kabát.
POHOTOVOSŤ
LEKÁRNÍ
Aké boli vaše začiatky podnikania a prečo práve
važne, zákazníčkam ponúkame dámsku nadčasovú klamóda?
siku. Pre odvážnejšie je určená exkluzívna modelová
Podnikať sme s manželkou začali v rok 1993, v obore,
rada Stefano Katty, ktorá sa šije len v malom množstve.
ktorý sme vyštudovali popri zamestnaní. Najväčší problém bolo zohnať peniaze na rozbeh. Začínalo sa z ničoČo všetko ponúkate zákazníkom?
ho. Jediné čo sme mali sme boli my dvaja. Dôležitá bola vzájomná podpora. Umelecké sklony sme mali obaja
Máme podnikovú predajňu v areáli firmy na Hviezdouž od detstva. Na základnej som vo výtvarnej dokonca
slavovej ulici v Žiline. Na výber je bohatý sortiment
patril medzi najlepších. Pôvodne som však chcel ísť za
dámskych kabátov, plášťov a pre pánov obleky a kabáumeleckého rezbára. Rozhodnutie ovplyvnilo viacero
ty. U nás kúpené kabáty upravujeme na mieru, hlavne
faktorov. V tých časoch to boli potreby priemyslu, náboúprava dĺžky rukávov alebo dĺžky kabátu. Hlavný dôraz
ry do profesii a myšlienka, že maľovanie využijem v nákladieme na kvalitu materiálov a kvalitu
vrhárstve. Ďalším faktorom bol aj zdravotný stav
našej práce. Našimi cenami patría tiež, pre 15 – ročného chalana, krásna predme medzi stred, ale materiálmi
stava toľkých dievčat pohromade. V ročnía technologicČo vám
ku nás bolo päť a mali sme 135 spolužiakým spranajviac prekáža
čok. Paradoxom bolo, že na hodnotení
covaním
v podnikaní na
na učňovke som bol vedený ako najpatríme
lepšia UČNICA.  Nepredpoklak špičke.
slovenskom trhu?
dali, že v takmer čisto dámskej
profesii bude úspešne študovať
Čo nám prekáža? Benefity od vlády dostáaj chlapec.
vajú prevažne zahraniční podnikatelia, ktorí
ak ich vyčerpajú, aj tak odídu o krajinu ďalej.
Koľko ročne vyprodukujete
Vidíme to každú chvíľu. Štátnu kasu plníme aj
my, malí domáci podnikatelia a živnostníci. Začali
odevov a kam všade
sme podnikať, aby sme mohli v tejto krajine žiť
smerujú?
a vychovávať svoje deti a byť pri výchove svojich
vnúčeniec. Ak podporíte slovenského výrobcu,
Ročne vyprodukujeme 18 až
ten peniaze vráti späť do obehu. To platí vo všet25 tisíc kusov výrobkov. Zákých odvetviach. Môže zamestnávať, expandoleží na náročnosti. Vyrábame
vať, zlepšovať svoje postupy, vzdelávať seba aj
pre celosvetové značky ako
svojich zamestnancov a flexibilne reagovať na
napríklad rakúsky Schneipožiadavky zákazníka. Alebo len dlhodobo
ders, švédsky Hettemarks,
udržovať stabilnú pozíciu na regionálnom
slovenskú Makytu, Fend, Vertrhu a ponúkať istoty. Aj keď v našom
sace, Viviene Westwood, Orsay,
odvetví je permanentná neistota a tento
Per-Una.... Našu prácu je vidno
rok ešte viac, ako po minulé roky.
takmer po celom svete.
Z toho budúceho máme obavy, preto
si vážime každého zákazníka, ktorý
Vaše zameranie je skôr športové
svojou kúpou podporuje nielen
nás, ale tým pádom celú
alebo elegantné?
ekonomiku.
ZĽAVOVÁ
POUKÁŽKA
NA
10 €
Pondelok 3. 12. 2012
lekáreň EKOLEKAREN ZL,
Košická č. 3, HM TESCO
Utorok 4. 12. 2012
lekáreň NA BRÁNE,
Crystal Palace,
ul. Na bráne
Streda 5. 12. 2012
lekáreň PRI NEMOCNICI,
V. Spanyola č.39
Nedeľa 9. 12. 2012
lekáreň NA BULVÁRI,
A. Bernoláka č. 54
Pondelok 10. 12. 2012
lekáreň MEDISALUS,
V. Spanyola 8187,
areál NsP
Utorok 11. 12. 2012
lekáreň PRI NÁMESTÍ,
Štúrova 2
Streda 12. 12. 2012
lekáreň MELISA,
J. Milca 741/27
Štvrtok 13. 12. 2012
lekáreň SALVE,
A. Rudnaya, Zdrav.
stredisko Hliny VI.
veľkosti
34 – 60
Piatok 14. 12. 2012
lekáreň FERULA,
Dolný Val č. 39
POŠTA
HVIEZDOSLAVOVA 26
AUTOUSOVÁ STANICA
Nedeľa 2. 12. 2012
lekáreň SAMARITÁN,
J. Milca 10
Sobota 8. 12. 2012
lekáreň Dr. MAX,
Národná č. 11
NEVIETE
KDE KÚPIŤ ?
ABÁT
KVALITNÝ K
AJTE
H
Á
EV
N
K
TA
N Á M.
K
TE
ÍĎ
A PR
ŽEL.
STA.
Sobota 1. 12. 2012
lekáreň MEDEA,
V. Spanyola 43, Žilina
Piatok 7. 12. 2012
lekáreň FARMÁCIA,
V. Spanyola č. 43
M-STYLE
Kontakt:
Žilina, Hviezdoslavova 26
otvorené: po – pia, 8:00 – 15:00
0907 807 881
www.ms-style.sk
Pohotovostnú lekárenskú službu zabezpečujú lekárne podľa rozpisu od 17.00 do 22.00 h
Štvrtok 6. 12. 2012
lekáreň Dr. MAX,
Vysokoškolákov 37,
OC Kaufland
Skôr elegantné, ale nájde sa aj športová elegancia. Teda vo vlnenom prevedení. Našim, pre-
UL. 1. MÁJA
DÔLEŽITÉ
ČÍSLA
14
Sobota 15. 12. 2012
lekáreň PRI STAREJ
POLIKLINIKE,
Bratislavská č. 6
M–Š
s.r.o.
✶
zilinec_04_2012.indd 14
29. 11. 2012 15:54:24
Zuzana Tompošová
Problémy, ktorými sa bežne zaoberá plastická chirurgia,
je možné riešiť aj neinvazívnou metódou bez drastického
zásahu do organizmu, takže klient sa môže okamžite
vrátiť do bežného života. Medicínske centrum formovania
postavy sa ako prvé v Žiline začalo profesionálne zaoberať
neinvazívnymi metódami odbúravania nežiadaného tuku
a liečbou celulitídy v decembri 2009.
P
ersonál strediska PROSLIM úzko spolupracuje a vymieňa si skúsenosti a poznatky so špičkovými
pracoviskami v Taliansku a Nemecku. Každý klient absolvuje pred samotným
zákrokom pohovor, cieľom ktorého je zistiť anamnestický súhrn o jeho zdravotnom
stave. V prípade potreby má k dispozícii aj
komplexné lekárske vyšetrenie pred samotným zákrokom.
Služby takmer pre každého
Centrum môže navštíviť každý, kto chce
vylepšiť svoje proporcie. Zákrok nie je
vhodný pre deti, pretože nemajú zastavený telesný rast. Ďalej sa nesmie robiť tehotným ženám, epileptikom, ľuďom s poruchou zrážanlivosti krvi, s kovovým implantátom (kardiostimulátor alebo protéza) a pacientom s rakovinou. Zo zdravotného hľadiska, je preto veľmi dôležité posúdenie zdravotného stavu klienta. Efekt
je trvalý a viditeľný už po 1. – 2. ošetrení. Celkový počet ošetrení závisí od zvolenej metódy a ich výsledkom je odstránenie celulitídy, obvodový úbytok na stehne až 8,7 cm a až do 20,5 cm na bruchu
(údaje pochádzajú z klinických medicínskych štúdií). Klient vníma ošetrenie ako
príjemné prehriatie kože a má pocit podobný ako pri masáži.
Typy liposukcie
Ultrazvuková liposukcia je kombinovaná s vákuovou terapiou, ktorá výrazne zlepšuje
efekt samotného zákroku. Metóda je bezbolestná, bez vedľajších účinkov na organizmus, pretože využíva fyziologické odbúravanie tukov. Medicínske centrum formovania postavy v Žiline pracuje na profesionálnej úrovni s neinvazívnymi metódami odbúravania nežiadúceho tuku a liečbou celulitídy. Vysoko kvalifikovaný zdravotnícky tím na čele s MUDr. Martinom
Tompošom patrí v rámci Slovenska k špičke v oblasti formovania postavy. Vykonáva sa bez narkózy a bez zásahu do organizmu. Po zákroku je možné žiť bez obmedzenia (vrátiť sa do práce, cestovať na dovolenku, slniť sa). Možno ju považovať za
plnohodnotnú náhradu chirurgickej liposukcie, pretože výsledky sú rovnaké.
Rádiofrekvenčná liposukcia prináša do praxe
najnovšie poznatky vedy pri ošetrovaní celulitídy, formovaní postavy, odstraňovaní
nadbytočného tuku a spevňovaní pokožky. Metóda je veľmi podobná ultrazvukovej liposukcii, rozdiel je len v spôsobe rozbitia tukových buniek. Podstatou multipolárnej rádiofrekvencie je, že medzi viacerými elektródami (pólmi) prúdi energia. Lokálne sa vytvára teplo aj v hlbších štruktúrach kože, vďaka čomu sa rozpúšťajú tukové bunky. Rozprúdi sa krvný a lymfatický obeh a zrýchli sa metabolizmus. Tka-
nivá sa pritom okysličujú, v dôsledku čoho
dochádza k obnove kolagénových a elastínových vláken. Výsledkom je viditeľné
spevnenie ochabnutej kože, ako aj redukcia tukových vankúšikov. Používaný rádiofrekvenčný prístroj RF 4 patrí medzi
špičkové technológie.
Laserová liposukcia. Medicínske centrum
PROSLIM s. r. o. ako prvé na Slovensku prináša celosvetovú novinku roku 2010
v boji s celulitídou. Na formovanie tela využíva prístroj SmoothShapes XV s certifikátom od americkej spoločnosti FDA (najvačšia globálna certifikačná autorita). Je to
laserová liposukcia druhej generácie, ktorá ponúka nový a pokrokový spôsob odstraňovania celulitídy a nadbytočného tuku z problematických partií. Samotný zákrok je pohodlný, bez špeciálnej prípravy
a trvá 30 až 60 minút v závislosti od veľkosti ošetrovanej partie.
NOVINKA
A: ULTHERA – LIFTIN
NG
Nei
einva
nvazív
ívny
ny fac
f eliftiing Ult
Ul her
hera
Predst
Pr
Pre
dstavu
dst
avujem
avu
av
jem
eme Vám
m re
rev
evolu
o čnú
ol
č
n vin
no
nku
u v omla
om
mla
adzo
dzzovan
d
zova
zo
van
aní ULTH
aní
LT E
ERA
RA
A. Ino
A.
nov
n
ovačov
a
ačný sp
ný
sspô
p
pô
ôsob
b, ako d
do
dos
osiiah
ia
ahn
nu
nuť
uť lil ft
uť
fting
fti
ng
g tvá
t áre
e
bez
bez
be
ez ch
chir
irru
iru
urg
rrgi
giccké
gi
kého
ho zá
zák
ák
á
krrok
oku a zacho
zacho
za
ch
hovať
v
va
si p
si
pri
riitom
om
o
m pr
priiro
irrodze
rro
od
dze
dz
zen
ze
nú
ú mim
miim
miik
iku
ku
k
u.
Čo je Ult
Ul her
h a a Ulthe
Ultthe
herap
ra
ap
a
pia
ia ?
V naš
aše
a
šej ttv
še
vá
vár
vá
árri sa odz
d kad
dzr
ka
adľu
adľu
uje veľa
uj
eľa
a ty
typov
p
ov
o
v pr
príbe
íb
beho
hov
hov
hov.
v. Zati
atiiaľ
aľ čo v
vrrá
vrá
ássky
sk
ky
ky mô
ôžu
žu
hov
h
ho
ov
o
vori
oriiť o sk
skúse
ússe
sen
no
nos
ostia
t ch,
h,, oc
och
ch
hab
ha
a
ab
bnut
nuté
nu
ko
kon
ontúr
tú
túry
úry tv
vá
vár
árre väč
á
äčš
ä
ččššino
in
nou vy
yp
po
p
ov
ved
e a
ed
ajjjú
ajú
ú
o ú
ún
nav
na
av
ve
e.. JJed
ed
e
diin
ino
nou mož
no
nou
ožn
o
žnosť
o ou
u, ak
u,
ko riie
ieeešiť
iťť te
tento
en
nttto
nto
o pr
prob
obl
o
blé
ém
ém,
m, bo
m,
bola
l dot
otter
era
raz p
plas
la
llas
assa
ttiiicck
tic
ká
á ch
cchi
hi
hiru
rur
urrgia
u
gia
a.
Ult
Ul
U
lth
her
erra je no
ová am
ová
mer
eri
e
riick
ccká
á te
echn
hnoló
hn
ológia
ológia
oló
ga
p ve
prá
e pri
pr chá
c d
dzzajúc
dza
jú
úcca n
na
a euró
euró
róp
pssk
psk
ky
y trh,
trh,
rh,
pom
pomoco
moco
o ou ktor
t ej
to
e ssa
a vyk
vy
ykoná
y
o va zzák
on
ákrok
ok
k–
tzv
tz
zv.. ullth
zv
lttth
hera
apia
pia.. Ulth
l hera
e um
umožňuje
ožň
ož
žňuje
žň
u effek
ekkkttív
ív
vne
e boj
bojov
ovať so znám
ov
ova
zn
nám
ámkam
ka i star
arnut
rnut
utia
tiia
a
a prejjavm
a p
av
vm
mi ze
ems
m
mssk
kej
ejj grravi
av ttáccie
cie
e na
na n
naš
na
aše
aš
ejj
pok
o ožk
ožk
ož
ke,
e, a t
to
to po
omo
ocou
co
ou
u ne
nechi
ech
cchi
hirru
hi
rur
urrgic
u
g ké
kého
h
o oše
ošetre
tre
renia
re
enia
nia
ni
a vy
yso
so
sok
ok
ko fo
oku
ok
ku
k
ussov
so
ov
o aný
a ým
an
m ull-tra
azvu
z k
kom
o
om.
om
m. Vý
ýho
ýh
ho
h
od
dou
do
ou prrib
o
ibl
bližn
bl
žne hodi
od no
ovej
ej ul
ulthe
he
errap
ra
apiie
ap
e tváre
ttv
tvá
vá
áre
re a k
krrku
rk
ku je
ku
je,, že pôso
ob
bíí
v rro
ovn
ov
vna
vn
ake
ak
ke
k
ej pod
odk
d ožn
ožž ej
ej vrs
rstve
tve ak
tve
ako
ko klas
la iciccc-ký
k
ýp
pla
lla
asti
stticko
cko-ch
k -ch
-chiru
irrurgi
ru
urgi
rg
g ccký
ký zá
ký
z kro
krok
k.. Ult
U he
Ul
eera
rap
apia
ia vy
ia
vyu
y žív
žív
va prirrod
odz
o
dzenú
enú
nú re
rege
eg
gen
en
nera
eračnú
era
er
ččnú
ú
ssch
ch
hopn
o nosťť o
orrrgan
gan
g
a izm
an
izmu
u jemn
m eap
po
ost
stu
stu
uppne
e obn
bn
novi
oviť pam
oviť
ov
amä
mäť poko
m
kožžky
y a a pod
po por
po
orrnéh
ého tkan
é
tkan
kan
ka
niv
iva
va
v
a. Bližš
ližžšie
šie
e sa
s do
d zviet
zviete
zvi
e na
a:
www
w
w.Li
Lipos
ipos
possukc
ukciaB
kciaBezS
iaB
aBe
ezS
zSka
kallp
pe
pel
e a.s
.ssk
Darčeková poukážka v hodnote
Poukážku v hodnote 50€ môžete použiť pri zakúpení akéhokoľvek telového ošetrenia v našom centre
50€
✶
zilinec_04_2012.indd 15
29. 11. 2012 15:54:28
INZERCIA
16
PI - 76
Kamenná
lekáreň dvoch
generácií...
Začínala som s lekárňou v novembri
pred 20 rokmi. Lekáreň Althea patrila
k prvým lekárňam otvoreným v centre
Žiliny a rýchlo sa stala známou a navštevovanou.
Pacienti si rýchlo zvykli a chodili k nám
nielen pre lieky, ale aj sa porozprávať
a poradiť.Za tie roky sa mnohí z nich
stali našimi priateľmi, vedela som o ich
starostiach , radostiach a o ich rodine.
Ich tváre sa počas tých rokov ku mne
vždy vracali späť. Toto priateľstvo a dôvera stále trvá a verím, že bude pretrvávať aj naďalej. Svoju lekárenskú
prax som ukončila z vekových dôvodov a rozhodla som sa ju zveriť dcére
Michaele. Už ako malé dievča rada pomáhala v lekárni a stalo sa to jej životným povolaním, tak ako pre mňa. Verím, že svojimi skúsenosťami, praxou
a vďaka trpezlivosti a novým nápadom
druhej generácie lekárnikov bude lekáreň ďalej existovať pre pacientov starých aj nových. Pripravili sme nové nápady, ako možnosť prebalenia a nakojenia bábätka v čistých priestoroch lekárne, telefonické predobjednanie liekov, overenie ich ceny a dostupnosti
na trhu, či množstvo akcií pre verných
klientov.
Verím, že sa ľudia do novootvorenej lekárne nielen vrátia, ale získa si dôveru nových a mladších ľudí, ako pre svoju nápaditosť a rýchle služby, tak aj
pre ochotu kolektívu pomôcť a poradiť
v každej situácii.
PharmDr. Frajková Alena
PI - 84
zilinec_04_2012.indd 16
PI - 90
29. 11. 2012 15:54:41
TEST
17
RODINNÉ VOZIDLO,
AJ KEĎ TAK NEVYZERÁ!
TESTOVALI SME ŠKODU RAPID 1,2 TSI – 77 KW/105 K Každý sa snaží pre svoju rodinu urobiť to najlepšie. Niekedy sa nám však zíde trochu viac pomoci.
A auto je určite v každej rodine vynikajúcim pomocníkom. Takým je dozaista aj novinka, ktorá sa volá
ŠKODA Rapid.
Je to rodinné vozidlo, hoci tak nevyzerá. Jeho čisté, elegantné
krivky a moderný dizajn pôsobia odvážne. Ponúka veľkorysý vnútorný priestor s množstvom chytrých riešení, vysokou
hospodárnosťou a vynikajúcim pomerom ceny a úžitkovej
hodnoty stanovuje nové štandardy vo svojom segmente.
Škoda Rapid je prvým vozidlom automobilky, ktoré bolo kompletne navrhnuté v duchu nového dizajnového
jazyka značky Škoda. Ten je svieži, precízny, moderný
a pritom nadčasovo elegantný. Rapid sa môže pochváliť celkovo 19-timi riešeniami v duchu firemnej filozofie
„Simply Clever“. Medzi nimi napríklad aj praktickou
škrabkou na ľad, integrovanou vo veku palivovej nádrže...
Vozidlo poháňa štvorica výkonných benzínových motorov: 12 MPI - 55kw/75k, 1,2 TSI – 63 kW/86 k, 1,2 TSI –
77 kW/105 k, 1,4 TSI – 90 kW/122 k a jeden naftový motor 1,6
TDI – 77 kW/105 k. Uvádzacie ceny začínajú už od 11.111 €.
Už v základnej výbave disponuje automobil vysokým
bezpečnostným štandardom ako napr. šiestimi airbagmi, deaktiváciou airgabu spolujazdca, signalizáciou nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca,
ako aj ESC (electronic stability control – čo je bezpečnostná technológia vo výbave vozidla, ktorá môže zabrániť dopravnej nehode tým, že znižuje riziko šmyku).
Zároveň je v novej Škode Rapid elektrické ovládanie okien
vpredu, či príprava na uchytenie dvoch detských autosedačiek.
Mnohí z vás určite privítajú predĺženú záruku na 4 roky alebo 60.000 km, predĺžený servisný interval, či doživotnú garanciu Mobility Premium.
Môžete si vybrať aj z obľúbených paketov Greentec za
priaznivú cenu. Súčasťou tohto paketu pri výbave Active
sú pneumatiky s nižším valivým odporom, systém ŠtartStop a rekuperácia brzdnej energie.
Štvorčlenná rodina nebude mať Rapidu z priestorového hľadiska čo vyčítať. Ten totiž ponúka dostatok priestoru nielen na
zadných sedadlách, ale výhodou je určite aj 550-litrový kufor.
Značka Škoda počúva hlas zákazníkov, preto sú pri
RAPID S DOBRÝM RODOKMEŇOM
Automobilka Škoda vyrábala model Rapid už v roku
1934. Od tohto roku začala automobilka označovať
svoje vozidlá menami. Takže Popular nahradil jeho
väčší brat, rýchlejší a komfortnejší Rapid.
Škoda RAPID je
jednoduchá, rodinná,
nenápadná, úprimná
a napriek tomu atraktívna.
„škodováckej“ novinke v kurze jednoduché a praktické
riešenia. Škoda RAPID je jednoduchá, rodinná, nenápadná, úprimná a napriek tomu atraktívna. Bežný človek sa nehrá na nejakého hrdinu. A taká chce byť aj nová Škoda Rapid.
Náš kolega Miroslav Remšík si testované vozidlo nevedel vynachváliť: „Toto auto splnilo všetky moje očakávania. V prvom rade ma zaujalo svojim moderným dizajnom a je treba podotknúť, že modernú prednú masku,
ktorú Škoda Rapid dostala do vienka dostanú aj ostatné typy Škodoviek. Počas jazdy sa auto na vozovkách
s rôznymi povrchmi správalo stabilne, a to aj v zákrutách pri vyšších rýchlostiach. Treba vyzdvihnúť, že Rapid má už v tejto kategórií šesť prevodových stupňov.
Na záver by som povedal, že auto spĺňa všetky požiadavky rodinného moderného auta za rozumnú cenu.“
Stranu pripravil Róbert Kašša
prevádzka Žilina:
Rosinská cesta 23
tel.: 041/5061 115, 116, m.: 0915 988 204, 0915 988 211
e-mail: [email protected]
Galimex už aj na facebooku.
www.galimex.sk, www.autosortiment.sk
zilinec_04_2012.indd 17
✶
29. 11. 2012 15:54:49
BUrTE FIT S MOZOLANI FITNESS
S NAMI TO DOKÁZALI
Margita Fatáková
„KeÈ nastúpila pani Fatáková na Easy Body
program vážila neuverite˜ných 159 kg.“
K
eÈ prišla 45-roÁná Margita Fatáková aj s dcérou prvý raz do Mozolani
Trainings Fitness Clubu na Solinkách, patrila medzi najväÁšie a najzažšie
ženy, aké sme v posilÊovni mali. V úvodnej
diagnostike má záznam – Váha: 159 kg,
percento podkožného tuku: neudané, podkožný tuk v kg: neudané, pretože prístroj
sníma len do hmotnosti 150 kg. Okrem
cukrovky trpela boleszami k¾bov a mala
zníženú pohyblivosz kolien. V tabu˜ke s nápisom Cie˜, ktorý chcete cviÁením dosiahnuz bolo napísané: schudnúz 50 kg!
To bola skutoÂne výzva nielen pre Ëu, ale aj
pre Andreja Mozolániho, ktorého rukami
už prešlo stovky ˜udí trpiacich nadváhou
ZA¢NITE CHCIEl!
a obezitou. Bolo 1. septembra 2010, keÉ
pod doh˜adom osobnej trénerky Katky Boltvan zaÂala Margita potiz prvé kvapky potu.
JedálniÂek bol jednoznaÂný – najskôr detoxikaÂná diéta. Tú si sama dobrovo˜ne posu-
nula z 10. dní na 15. Už po takomto krátkom
Âase sme sa všetci tešili z jej prvého ve˜kého
úbytku kilogramov. Vrázme sa ale o nieko˜ko rokov naspäz, keÉ sa pani Margita pýšila
pekným vzh˜adom a štíhlou postavou. O tom
už hovorí ona sama: „Bolo to skutoÁne ve˜mi
dávno. Nebola som ako mnohé dnešné deti
tuÁná odmaliÁka. Naopak, keÈ som sa vydávala, vážila som 48 kg. Po nieko˜kých rokoch
a 4 tehotenstvách som bola síce moletnejšia,
ale vážila som 82 kg. Nebolo to ako kedysi,
ale ani žiadna katastrofa to nebola. Ale prišli
prvé starosti – stres a okrem toho, že jej umreli v priebehu jedného mesiaca traja blízki
˜udia - brat, otec aj sestra, prišla rozvodom
aj o manžela.“ To nepridá na psychike žiadnemu Âloveku a s tým boli spojené aj každodenné stavy úzkosti doplnené prejedaním sa
a niÂnerobením. Jej denný režim tvoril len
spánok, jedlo, spánok a zas len jedlo. „Áno,
bolo to strašné. Nemala som žiadny pohyb.
Jedla som ve˜mi ve˜a sladkostí, mala som vysoký tlak, cukrovku, zlú peÁeÊ a ve˜ké bolesti
k¾bov. Moja sestra umrela na obezitu, otec
mal zas rakovinu dýchacích ciest. Ten vždy
hovorieval, že nás raz jedlo zabije. Bohužia˜,
jeho zabilo fajÁenie. Prestala som preto fajÁiz
a vtedy som opäz ve˜mi pribrala. Po všetkých
zlých udalostiach, keÈ som skutoÁne len jedla
a spala, mi moje deti hovorili, aby som koneÁne zaÁala nieÁo robiz, lebo skonÁím ako sestra.
Syn, ktorý žije v zahraniÁí mi odporuÁil, aby
som navštívila Mozolani Trainings Fitness
club, vraj oni takým ˜uÈom ako som ja pomáhajú. Tak som sa na to dala. Neverila som, že
schudnem, išla som tu len kvôli dezom. ZaÁala som cviÁiz s trénerkou Katkou Boltvan. Zo
Váha 1. 9. 2010 - 159 kg
PI - 96
zilinec_04_2012.indd 18
29. 11. 2012 15:54:54
BUrTE FIT S MOZOLANI FITNESS
zaÁiatku som nevládala vydržaz ani 5 minút
na bicykli. Nedokázala som ani nohy od zeme
odlepiz, keÈ som robila prvé brušáky. Bolo to
utrpenie. Hanbila som sa vždy už pri príchode
do posilÊovne. Našzastie boli vždy okolo mÊa
aj také ženy a muži, ktorí tiež mali problém s
nadváhou. . .“ Margitu napriek všetkým, ktorí
neverili sme vo ětness clube vídali každý deË.
Postupne bola na bežiacom páse dlhšie a dlh-
„Kým som si neverila
sama, kým som sama
nezaÁala chciez, konÁila
som vždy neúspechom“
šie, aj s bicyklom sa skamarátila. SkutoÂné
nakopnutie a obrovská dávka odhodlania prišla už po 15 dËoch, keÉ sme do diagnostickej
karty v prieÂinku s oznaÂením - Váha dopísali
Âíslo 145 kg! Schudla 14 kg! „To bolo ako strela z neba. . .“ – spomína Margita. „KeÈ som
uvidela prvé výsledky, bola som strašne šzastná. Nakoplo ma to a myslím si, že aj na tých
strojoch som zaÁala viac vládaz. Postupne mi
kondícia rástla. Dnes som na bežiacom páse
2 hodiny, na bicykli dokážem odjazdiz hodinu.
Najskôr som si neverila, ale keÈ som zhodila
prvých 20 kg, potom som prekroÁila hranicu
30 a nakoniec 50 kg, tak som pochopila, že
to ide.“ Ako nám Éalej rozprávala, najhoršie
bolo, že vÉaka svojej nadmernej obezite musela braz množstvo liekov, hrozilo jej, že si
bude doživotne pichaz inzulín, navyše neviedla žiadny spoloÂenský život. Niet divu, kto
by nadväzoval známosti s takmer 160-kilogramovou ženou? Prišla aj nútená operácia a
pani Margita tri a pol mesiaca vo ětness clube
chýbala. No hneÉ, ako jej to zdravotný stav
dovolil, zaÂala pokraÂovaz s cviÂením a dodnes je takmer každodenným zákazníkom
ětness clubu. „Dnes je to iné, pred dvoma rokmi som kupovala obleÁenie jedine v Rakúsku.
Dnes je moja ve˜kosz 40 a tú pokojne kúpim
v každom obchode. Dokonca sa rada idem
s kamarátkami zabaviz, dáme si v meste kávu,
chodíme po nákupoch, koneÁne sa nehanbím
vyjsz von. Mám množstvo energie.“ ©alšia,
ve˜ká zmena po pol roku cviÂenia prišla aj
v nastavení psychiky. Ako hovorí pani Margita, prestala sa musiez ovládaz aby nezjedla
nieÂo nezdravé. Jednoducho to nepotrebovala. Telo si zvyklo a už nemala problém chodiz
okolo stánku s girosom Âi peÂenou klobásou.
Nemusela sa im vyhýbaz. „Myslím si, že som si
nastavila na zdravý životný štýl nielen telo, ale
aj hlavu. Dnes v pohode dokážem jesz tuniaka,
keÈ ostatní jedia grilovanú klobásu. Zatia˜ Áo
iní jedia slaniny, ja jem lúpané mandle. Spoznávam jedlá, vždy si na internete preÁítam,
Áo ktoré jedlo obsahuje, ko˜ko tuku, sacharidov... a snažím sa nepreháÊaz urÁené dávky.
Pijem ve˜a vody, niekedy vypijem aj 5 l denne.
Vynechala som úplne cukor. V mojom jedálniÁku už nenájdete žiadne Áokolády ani dobošky.
Jedávam ve˜a rýb Ái už vo vlastnej šzave, alebo
v paradajkovej omáÁke, ale hlavne grilované.“
Z rozprávania Margity sme si jednoznaÂne
potvrdili, že neexistuje žiadna zázraÂná diéta, ani žiadny zázraÂný tréningový plán. Je to
„Za jeden rok
schudla 90 kg“
o ˜uÉoch samých, o tom, v Âo veria, ale hlavne
o tom, že najskôr musia uveriz v samého seba.
Potom to jednoducho ide samé. Jedinou zázraÂnou vecou, ktorá nás aj prinútila napísaz
tieto riadky sú Âísla, ktoré po takmer 11 mesiacoch cviÂenia a rozumného stravovania
pani Margita dosiahla doslova krvopotne.
Váha 1.9.2011 – 159 kg „Áno, je to tak, kým
som si neverila sama, kým som sama nezaÁala
chciez, konÁila som vždy neúspechom. Dnes ma
teší, že som úplne prestala užívaz diabetické
lieky, že ma k¾by bolia nie pri pohybe, ale naopak, keÈ sa prestanem hýbaz, že ma priatelia
na ulici nespoznávajú a pýtajú sa, Ái som to ja.
19
Váha 10.1.2012 – 69 kg
Niektorí si ma mýlia s dcérou. Ženy v posilÊovni sa ma pýtajú, Ái tam chodím tajne trénovaz
aj v noci, keÈ som tak krásne schudla – toto sú
veci, ktoré skutoÁne potešia a ktoré ma stále
ženú dopredu. Váha 10.1.2012 – 69 kg Chcem povzbudiz všetkých, ktorí majú problém
a sú obézni, prestaÊte sa napchávaz, nevyhovárajte sa že je nieÁo dediÁné, zaÁnite makaz a
hlavne - vydržte!!! A mojej trénerke Katke sa
chcem poÈakovaz za to, že bola trpezlivá, aj
napriek tomu, že sa tých prvých 40 kg so mnou
ve˜mi potrápila.“
KONTAKT
MOZOLANI FITNESS SOLINKY
Prielohy 8430/1B, 010 07 Žilina
Otváracie hodiny:
PO - PI od 6.00 - 22.00 hod.
SO - NE od 7.00 - 20.00 hod.
Tel.: 0911 511 880
e-mail: [email protected]
www.mozolani.com
PI - 96
zilinec_04_2012.indd 19
29. 11. 2012 15:54:59
BUrTE FIT S MOZOLANI FITNESS
EASY BODY
Efektívny a kontrolovaný proces chudnutia
Vyskúšali ste už všemožné diéty, cviky,
„zázraÂné“ prípravky a ruÂiÂka na váhe
vásešte stále nepotešila? ¢astou príÂinou
neúspešného chudnutia je nesprávny životný štýl, slabá motivácia a nedostatoÂná informovanosz. Taktiež je potrebné si
uvedomiz, že mnohoroÂné priberanie sa
nedá odstrániz krátkodobou diétou. Aby
bol proces chudnutia efektívny a neuškodil vám, musí byz postupný, primeraný
a kontrolovaný. Je potrebné stanoviz si
reálne ciele, zvoliz vhodný jedálny režim,
pripraviz správny cviÂebný plán a upraviz
životný štýl. Za odbornej pomoci Mozolani Fitness Clubu Solinky to zvládli už
mnohí - ženy, muži, tínedžeri a dokonca
i seniori. Špeciálne programy ušité na
mieru každému klientovi pomôžu nielen
stratiz prebytoÂné kilogramy, ale i získaz
lepšiu kondíciu a vyformovaz telo.
EASY BODY je redukÂný a formovací kurz pre ženy. Špeciálne zostavené
cviÂenie na celé telo je zamerané predovšetkým na typicky problémové ženské
partie akými sú stehná, boky a pás. CviÂenie prebieha pod doh˜adom vlastnej
osobnej trénerky a je urÂené pre ženy
bez oh˜adu na vek, výkonnosz a váhu.
CviÂenie pod odborným doh˜adom trvá
60 minút vrátane rozcviÂenia a streÂingu. Vaša osobná trénerka alebo tréner sa
prispôsobí vášmu vo˜nému Âasu a každý
tréning upraví pod˜a vašej aktuálnej výkonnosti a zdravotného stavu. Kompletný program zahºËa:
• diagnostiku, konzultácie, základné
vstupné miery (váha, výška, percento tuku
a obvody), na základe ktorých sa individuálne upraví váš EASY BODY program
• tréningový plán zoh˜adËujúci vaše problémové partie
• jedálny lístok zoh˜adËujúci váš zdravotný stav, resp. špeciálne požiadavky, alergie
na potraviny, nechutenstvo k potravinám
• 8 hodín s osobnou trénerkou, ktorá sa
vám bude venovaz poÂas celej doby vášho
tréningu
• 8-krát vlastný vstup do posilËovne,
odporúÂame využiz na cardio cviÂenie
(bežiaci pás, eliptický trenažér, stepper,
rotoped) v dni, keÉ nemáte objednaný tréning s trénerom.
- ja -
PI - 96
zilinec_04_2012.indd 20
29. 11. 2012 15:55:00
BUrTE FIT S MOZOLANI FITNESS
PI - 96
zilinec_04_2012.indd 21
29. 11. 2012 15:55:01
INZERCIA
22
NOVÉ ŠTÚDIO
OTVORENÉ!
Pilates
a rehabilitácie
Kondičná
príprava
Funkčný
tréning
Diagnostika
a masáže
Výživové
poradenstvo
Potešte svojich najbližších limitovanou darčekovou poukážkou.
Na Sihoti 562/4,
010 01 Žilina
(pri Holiday Inn)
tel.: 0907 811 334
0903 607 607
www.bodymotion.sk
PI - 94
PI - 89
PI - 88
zilinec_04_2012.indd 22
29. 11. 2012 15:55:02
JOJ-KÁRSKY „ŠPORŤÁK“
ROMAN GADUŠ STRATIL SLOBODU
17. NOVEMBRA
Už zopár rokov oslavujeme 17. novembra ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Pre reportéra žilinského štábu Televízie JOJ Romana Gaduša však už
tento dátum odteraz nebude len štátnym sviatkom. Redaktor, ktorý sa venuje
predovšetkým žilinskému športu, sa v tento deň podelil o svoju slobodu s dnes
už svojou manželkou Ľubkou. Svoje „áno“ si povedali v kostole na Vlčincoch.
Niekoľkomesačné prípravy ako svadobné náuky, skúšky
tých najkrajších šiat a účesu, kúpa obleku, výber výzdoby a koláčov, zoznam hostí a rozposlanie oznámení, aby
sa na nikoho nezabudlo, zabrali tomuto páru veľa času
a spôsobili príjemné i stresové starosti na dlhšiu dobu.
Nás však v prvom rade zaujímalo, ako sa Roman a Ľubica zoznámili. „Ja som svoju, dnes už, manželku
spoznal, ako inak, v práci. Nakrúcali sme vo Vrátnej doline športové reportáže z Európskeho pohára v snowboardingu, a keďže to bola dvojdňová záležitosť, využili sme s kameramanom organizátormi
ponúkanú možnosť ubytovania v hoteli Boboty, kde
Ľubka pracovala na recepcii. Tam sme si pred štyrmi
rokmi padli do oka,“ prezradil reportér Roman Gaduš.
Keď Roman preniesol po prvý krát cez prach svoju ženičku a vyskúšali si jedenie z jedného taniera, prišiel na
rad prvý svadobný tanec na ich obľúbenú skladbu „Every
thing I do...“ od Bryana Adamsa. Zábava sa na svadbe po
celý večer stupňovala. Veď bodaj by nie, keď si mladomanželia na svojich takmer sto hostí pripravili skutočne veľkú
hostinu a milý program. Najskôr dostali novomanželia
malú skúšku, ako dobre sa navzájom poznajú a splnili ju
na výbornú. Ďalším zaujímavým programom bola tombola s vtipnými cenami ako napríklad, dvojdňový výlet na
Dubeň s možnosťou ubytovania sa na chate v záhradkárskej osade u Romanovho brata a kameramana Petra alebo puzzle pre náročných, keď si výherca zo strúhanky mohol do rána poskladať celý rožok. Nechýbal, samozrejme,
ani únos nevesty do žilinských nočných podnikov a sladká odmena pre ženícha, keď svoju vyvolenú princeznú konečne našiel. Svadobčania si zaspievali aj ľudové piesne
z belskými muzikantmi. Hostia vytancovali mladomanželov a zábava trvala až do skorých ranných hodín.
Nevesta Ľubica nám porozprávala, ako si manželský pár
užíval svadobný deň: „Tie prípravy v poslednom týždni boli tak stresujúce, že sme počas svadobného dňa
už žiadnu trému nemali. Najdôležitejšie bolo, aby sa
hostia spolu s nami poriadne zabavili a to sa podarilo, tanečný parket bol plný celú noc, takže ráno sme
išli spať síce unavení, ale spokojní. Akoby povedal môj
manžel, bol to slušný športový výkon.“
-zg-
OSEMNÁSŤ STEHOV DARČEKOM
K OSEMNÁSTKE!
Pred pár dňami dosiahol Andrej
Rovner z juniorského tímu MsHK
vek plnoletosti, a tak sa rozhodol
zhodiť dorastenecký košík a vyskúšať si ako chutí hokej bez mriežky.
To však ešte netušil, že už dva dni po
narodeninách si táto zmena vyberie
svoju daň. „V nedeľu som oslávil
18. narodeniny a rozhodol som sa
prejsť na polovičné plexisklo. Na
utorkovom tréningu som sa zra-
zilinec_04_2012.indd 23
zil so spoluhráčom Pekným a jeho košík mi roztrhal líca a obočia. Aspoň sa cítim ako hokejista,”
usmieval sa Rovner, ktorého do svojej opatery zobral klubový šéf, známy chirurg, Rastislav Johanes. Ten
mu musel tvár zošiť osemnástimi
stehmi, a tak sa natíska otázka, či si
mladý Rovner nezmení po posledných udalostiach číslo dresu na 18!
-almel-
Futbalisti úradujúceho majstra už s určitosťou nebudú zimovať na prvom mieste tabuľky. Záverečná fáza
jesennej časti totiž nebo- Ján Polák
la úplne podľa predstáv
vedenia, hráčov ani diváJán Polák, „šporťák“
kov. Pozitívami sú určite postup v pohári (aj keď
napokon musel rozhodovať jedenástkový rozstrel)
a presvedčivé víťazstvo nad
priamym konkurentom zo
Zlatých Moraviec v záverečnom domácom zápase jesene. „Šošoni“ však,
žiaľ, v posledných zápasoch body skôr strácali ako získavali, veď okrem
ViOn-u naposledy vyhrali ešte v októbri na pôde
trápiacej sa Trnavy. Vedúci Slovan, s titulom jesenného majstra vo vrecku, odskočil našim na šesť bodov
a jarná stíhačka tak bude poriadne zaujímavá. Netreba však zabúdať ani na to, že medzi mužstvami v hornej
polovici tabuľky sú minimálne rozdiely. A ako sme už videli aj v tejto sezóne – každý môže poraziť každého. Čo
však oceňujeme na momentálnom žilinskom futbale je,
že šancu dostáva veľa mladíkov z vlastnej liahne. Mená
ako Paur, Škriniar, Káčer či Mihalík sa postupne dostávajú do povedomia žilinského i slovenského publika. Je
chvályhodné, že tréner Adelaar sa nebojí postaviť mladíkov ani do ťažkých zápasov a veríme, že tí sa mu v budúcnosti za dôveru odvďačia ďalšími dobrými výkonmi.
Zatiaľ, čo futbalisti sa chystajú „zimovať“, ich susedov
z DOXXbet arény čaká aj v decembri slušná porcia zápasov. A to ešte bude polovica decembra v slovenskom hokejovom svete opäť v znamení reprezentačného asociačného
termínu. Seniorská reprezentácia sa predstaví vo Švajčiarsku na turnaji Arosa Challange 2012 a nabitý medzinárodný program čaká aj mládežnícke výbery. Najvyššia
súťaž tak opäť na chvíľu zavrie brány svojich štadiónov,
keďže reprezentačná prestávka potrvá od 9. do 19. decembra 2012. Ešte pred prestávkou však „vlci“ odohrajú tri stretnutia, v ktorých ich súpermi budú najskôr mladíci z reprezentačnej dvadsiatky a dva tímy zo stredného
Slovenska. Ako prví preveria schopnosti „vlkov“ mladí reprezentanti, ktorých budú môcť vidieť v akcii už aj žilinskí diváci. V prvom vzájomnom meraní síl mali navrch Žilinčania, ktorí v Bratislave zvíťazili poľahky 2:9. V ďalšom
kole mali žlto-zelení na domácom ľade privítať partiu okolo Michala Handzuša a tímu Banskej Bystrice, no napokon sa po dohode klubov bude hrať pod Urpínom a „barani“ pricestujú do Žiliny až v januári. Či vonku, či doma,
určite im naši budú mať čo vracať. V doterajších troch
stretnutiach totiž „vlci“ dvakrát ťahali za kratší koniec
a raz získali bod za prehru po samostatných nájazdoch.
Aj keď treba podotknúť, že všetky doterajšie zápasy skončili najtesnejším možným výsledkom. Stretnutie na ľade
momentálneho lídra extraligovej tabuľky zo Zvolena bude posledným pred 10-dňovou reprezentačnou prestávkou. Podobne ako s Banskou Bystricou, ani so Zvolenom
nemajú hokejisti MsHK priaznivú bilanciu. Tiež získali
iba jeden bod za prehru po nájazdoch a pod Pustým hradom sa budú snažiť o zvrátenie tejto nepriaznivej bilancie.
Určite im budeme držať palce pred aj po „reprepauze“, po
ktorej budú doma hostiť dobre rozbehnutú Nitru na čele
s Jozefom Stumpelom. Pekným vianočným darčekom pre
hokejistov by bola väčšia divácka kulisa, ktorej by oni na
oplátku mohli dať pod stromček dobré výkony a víťazstvá.
„Futbalisti
sa chystajú
‚zimovať‘,
hokejistov
čaká slušná
porcia
zápasov.“
29. 11. 2012 15:55:06
INZERCIA
24
PI - 81
PI - 85
zilinec_04_2012.indd 24
29. 11. 2012 15:55:07
Download

nemocnice sveta - Noviny Žilinec