číslo 2, ročník 3, únor 2013
Příště s TV přílohou!
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
ZDARMA
Pražský zpravodaj dostanete již od března 2013 na 3 000 novinových stáncích
v Praze a okolí. V ulicích
Prahy si můžete PZ
zakoupit prostřednictvím
našich kamelotů.
Prodejní cena včetně
TV přílohy činí pouhých deset korun.
Pozemky na Měsíci
Rádi byste vlastnili kus vesmírného tělesa? Kupte si pozemek na Měsíci.
(strana 2)
Kam na Valentýna?
Zkuste třeba Vinárnu u Zlatého hada,
kde na vás čeká úžasné Valentýnské
menu společně s výstavou českého
umělce Michala Singera. (na obrázku)
Putování s Dinosaury
Chcete se bát? Dinosauři povstali. Od
čtvrtka do neděle je můžete vidět na
vlastní oči v O2Aréně. Nenechte si tento úžasný zážitek ujít.
(strana 15)
Abtová k svému úspěchu jméno strýčka
- zakladatele McDonalds - nepotřebuje
I když by se dalo říct, že je svou genetickou predispozicí svým způsobem předurčena pro úspěch. Její prastrýc Rey Krobc je totiž zakladatel veleúspěšné sítě restaurací McDonalds. Renatu to ovšem
vždy nechávalo chladnou. Měla své ambice, touhy a cíle. Hned
po studiu na vysoké škole nastartovala svou manažerskou kariéru
v proslulém plzeňském pivovaru, kde se stala autorkou známého
a úspěšného projektu Pilsner Urquell Original Restaurant.
Život ovšem někdy dává a někdy zase
bere. Lékaři ji při rutinní prohlídce
oznámili, že pravděpodobně nikdy
nebude mít děti. O to víc se „zakousla“ do svého profesního života, ale
jak už to tak v životě bývá, přihodil
se Renatě nečekaný zázrak. Zcela
neplánovaně a nečekaně otěhotněla.
Renata Abtová by se
mohla stát živoucím
symbolem všech svobodných a úspěšných
matek.
S otcem dítěte od počátku nemohla
a nechtěla počítat, věděla, že ji čeká
osud svobodné matky, matky samoživitelky. Věděla, že to svým způsobem musí změnit její plány. Rozhodla
se, že své zkušenosti zúročí ve svém
vlastním podnikání, kde bude moci
být svým vlastním pánem a přede-
Renata
Abtová
vším pánem svého času. A tak, tři
měsíce před plánovaným porodem
založila vlastní firmu. Ve chvíli, kdy
se pro tento krok rozhodla, zbývalo
jediné, vymyslet jméno firmy. Možná
i pod vlivem těhotenských hormonů
vymyslela narychlo jméno „GAAN“
Pokračování na straně 3
www.prazsky-zpravodaj.cz
Strana 2 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
§ Právní poradna
Koupil jsem od známého
starší auto a rád bych věděl,
na co mám nárok v případě,
že se objeví nějaké problémy
s technickým stavem auta?
V dané situaci je třeba zdůraznit,
že jde vzhledem k formulaci otázky zřejmě o vztah mezi dvěma
nepodnikateli, čili že nejde o obchodní vztah ani o tzv. spotřebitelskou smlouvu, kde by byl na jedné
straně podnikatel a na druhé straně
nepodnikatel-fyzická osoba.
Kupní smlouva se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku (§ 588 a násl.) a pokud jde
o případné vady a práva z odpovědnosti za vady, přicházejí v daném případě úvahu pouze vady,
na které prodávající kupujícího
předem neupozornil, a které mělo
auto v době při převzetí kupujícím.
Kupujícímu tedy nesvědčí žádná
práva ze záruky (není zde žádná
zákonná záruční doba) a jeho práva se netýkají vad, která se vyskytnou až následně. To však neznamená, že vady, které auto mělo při
převzetí, nemůže kupující zjistit
a u prodávajícího namítat až dodatečně nějakou dobu po převzetí
auta. Konkrétně musí vady vytknout prodávajícímu bezodkladně, nejpozději však do šesti měsíců,
jinak by ztratil možnost domáhat
se svého práva u soudu.
U staršího auta (a tedy věci použité) je navíc třeba zdůraznit, že za
vadu nelze považovat to, co odpovídá stáří věci a tedy příslušnému
obvyklému opotřebení.
Pokud jde o konkrétní možné nároky kupujícího, má v případě vady
věci nárok na přiměřenou slevu
z ceny odpovídající povaze a rozsahu vady. Jde-li o vadu, která činí
věc neupotřebitelnou, má také právo od smlouvy odstoupit.
Právo odstoupit od smlouvy má
kupující i v případě, že byl prodávajícím ujištěn, že věc má určité
vlastnosti, anebo že nemá žádné
vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
Poskytování služeb v oblasti občanského práva, obchodního práva, práva k nehmotných statkům.
JUDr. Petr Holý, advokát
Na Kozačce 7, 120 00 Praha 2
tel.: 222 511 745
AKTUÁLNĚ
Nejspokojenější odběratele plynu má
Pražská plynárenská
Už podruhé zjišťovala nezávislá benchmarkingová organizace EPSI Research míru spokojenosti a loajality odběratelů energií v Česku. Navázala tak na obdobná měření, která dlouhodobě realizuje v řadě dalších
evropských zemí.
Nejlepšího výsledku z tuzemských
dodavatelů zemního plynu dosáhla
společnost Pražská plynárenská, která
tak obhájila prvenství z předcházejícího měření, jehož výsledky byly zveřejněny letos v dubnu.
Nejlépe byla Pražská plynárenská
hodnocena v oblasti kvality poskytovaných služeb, výborných výsledků
dosáhla také v oblasti image, kvality
produktů nebo loajality zákazníků.
Celkově dosáhl její index spokoje-
nosti EPSI hodnoty 66,6, přičemž
průměrná hodnota za odvětví plynárenství činí 65,1.
„Potvrzení našeho prvenství nás samozřejmě velmi těší a vážíme si jej.
Cítíme to však zejména jako závazek
do budoucna, a i proto připravujeme
pro své zákazníky celou řadu nových
produktů a služeb, které jim budeme
v příštím roce postupně představovat,“ uvedl mluvčí společnosti Miroslav Vránek.
Keltové míří do Prahy
Irská hudba míří opět do Čech. Po slavných U2 s frontmenem Bono
Voxem zde bude koncertovat další irská kapela, tentokrát s jiným hudebním žánrem - keltskou hudbou. Bude se jednat nepochybně o jedinečný zážitek.
Pražský zpravodaj
KRIMI
Polomrtvá na Petříně
V neděli krátce před čtvrtou hodinou
odpoledne prováděla hlídka strážníků
Městské policie Praha 1 kontrolní
činnost v prostoru Petřínských sadů.
Zde si strážníci všimli ženy ležící na
lavičce. Vzhledem k chladnému počasí se strážníci šli přesvědčit, zda je
žena v pořádku. Žena však na podněty strážníků nereagovala, k hlídce
vzápětí přistoupil kolemjdoucí muž
s tím, že je lékař a může pomoci. Muž
při poskytování první pomoci zahlédl
v kabelce dopis na rozloučenou a velké množství léků. Strážníci na místo přivolali záchrannou službu, která
ženu převezla k ošetření do jedné
z pražských nemocnic.
Pracoval i mimo službu
Strážník mimo pracovní dobu zadržel
muže podezřelého z krádeže V neděli
v půl sedmé v podvečer šel strážník
městské policie v době svého volna
Ďáblickou ulicí, kde si u místní stavby
všiml muže, jak prolézá plotem. Muž
si také u plotu odložil plastovou tašku, ze které koukaly kabely. Strážník
se muži prokázal jako strážník městské policie a pro podezření ze spáchání trestného činu ho omezil na osobní
svobodě. Muž se následně přiznal, že
na stavbě kabely odcizil. Celou věc
si na místě převzala přivolaná hlídka
Policie ČR k dalšímu šetření.
Řídil pod zákazem a ještě
pod vlivem alkoholu
Hudební skupina Clannad navštíví
metropoli 12. února letošního roku.
Kapela jejíž počátek se datuje k roku
1970 slaví mnoho úspěchů po celém
světě. Jejím hudební žánr je neobvyklý. Podmanivé tóny a magické
písně keltské kultury rozezní v únoru pražskou Lucernu. Pokud se vám
zdá, že jsou si členové skupiny podobní, tak máte pravdu. Tvoří ji totiž
tři sourozenci a jejich dva strýčkové,
kteří se nechali inspirovat dávnou
hudbou severního Irska. Jejich dosavadní úspěchy zdobí cena časopisu
Billboard, cena Grammy a dále dvě
ohodnocení za Celoživotní přínos
pro Irsko.
Prvním velkým zlomem v jejich hudební kariéře se stala skladba „The-
me from Harry’s Game“, která si
skvěle vedla v celé řadě evropských
žebříčků a byla použita i v americké
reklamní kampani pro Volkswagen.
Clannad dále vytvořili hudbu pro
populární televizní seriál „Robin ze
Sherwoodu“ nebo pro filmy „Poslední Mohykán“ a „Vysoká hra
patriotů“. Natočili také duet „In
A Lifetime“ se zpěvákem Bono Voxem ze skupiny U2.
Hudba skupiny Clannad je pozoruhodná nejenom svým obrovským
komerčním úspěchem, ale také svým
historickým přínosem irské kultuře.
Fascinujícím faktem je, že co je dnes
tak široce považováno za keltskou
hudbu, bylo ve svých počátcích nazýváno „hudbou Clannad“.
Hlídka dopadla opilého řidiče, kterému byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Včera ve čtvrt na
sedm večer přijala autohlídka strážníků Městské policie Praha 6 oznámení, že v Jednořadé ulici se u místní
benzínové stanice nachází skupinka
opilých osob, které přijely automobilem. Strážníci si po příjezdu všimli osobního vozidla, do něhož rychle
nastoupily tři osoby a vozidlo urychleně odjíždělo z čerpací stanice k přilehlé křižovatce, kde jeho řidič projel
na červenou. Hlídka vozidlo zastavila
a vyzvala řidiče k předložení dokladů.
Ten strážníkům sdělil, že nemá řidičský průkaz, protože mu byl zadržen
a že mu byl vysloven zákaz řízení. Na
dotaz strážníků, jestli pil před jízdou
alkohol, odpověděl, že ano. Strážníci
u muže provedli orientační dechovou
zkoušku s pozitivním výsledkem 1,53
promile. Hlídka muže pro podezření
ze spáchání trestných činů omezila na
osobní svobodě.
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
AKTUÁLNĚ
Valentýnské
Abtová k svému úspěchu jméno strýčka nepotřebuje
Pokračování ze strany 1
– Geniální Agentura Abtové Natálky – což mělo být původně jméno
její nenarozené dcery. Vyzbrojena
bonboniérou a květinou vydala se na
Živnostenský úřad, kde pomocí naturálního úplatku získala Živnostenský
list ještě téhož dne.
Renata Abtová ukázala a především
dokázala, že lze být úspěšnou podnikatelkou a zároveň milující matkou,
věnující se svému dítěti. Tři měsíce
od založení společnosti se jí narodila
dcera, která nakonec dostala jméno
Madlenka. Souběžně se z GAAN CZ
s. r. o. stala slibně se rozvíjející marketingová a fullservisová společnost pořádající sportovní a společenské akce,
společností pomáhajícím zákazníkům
a partnerům v prezentaci jejich firem,
produktů či služeb. Za velký úspěch
cítí v roce 1997 uspořádání mistrovství
Vlevo - úspěšná podnikatelka
Renata Abtová
Pozemky na Měsíci
vám exekutoři nezabaví
Kupte si pozemek na Měsíci, získejte osvědčení a certifikát o nabytí nemovitosti a udělejte krásné gesto pro děti trpící hladomorem. Prostřednictvím Pražského zpravodaje můžete zakoupit za pouhých 299 korun
pozemek o rozloze 400m2.
Buďte našimi sousedy
Staňte se sousedy Pražského zpravodaje. Zvolte si velikost pozemku.
Za pouhých 299 korun získáte pozemek o velikosti 400 m2. Svůj pozemek můžete zvětšovat a za 598
korun zakoupíte pozemek o rozloze
800 m2. Částku můžete odeslat na
účet 2000136337/2010 pod VS
20132013. Do poznámky uveďte
jméno a telefon.
Nakrmte hladové
Koupí pozemku na Měsíci navíc přispějete hladovějícím dětem v Africe,
prostřednictvím Pražského zpravodaje, který odesílá 50 korun z každého prodaného pozemku na projekt
KRMTE HLADOVÉ. Tento nadační fond se stará o postižené příjemce,
např. po nedávném zemětřesení na
Haiti, povodních v Barmě tím, že po-
TIP na prima dárek
Každý kupující obdrží Dekret se svým
jménem a doklad o zaplacení. V případě zájmu je možno zakoupit pozemek větší, vždy však násobek zvolené
velikosti. V případě právnické osoby
žádáme uvést název a IČ společnosti
pro vystavení daňového dokladu.
moc dopraví na místo určení. Dále
se stará o podporu vzdělávání v mikroregionech postižených extrémní
chudobou. Denně zajišťuje obědy pro
40 269 dětí v Africe, Asii a Latinské
Americe. Přispějte i vy, děkujeme.
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 3
menu pro čtenáře
Pražského
zpravodaje
Posádka čtyřkajaku zleva doprava – J. Štěrba, D.
Havel, J. Dostál, Renata Abtová, L. Trefil
Evropy MID Amatérů mužů v golfu
v Karlových Varech, nebo uspořádání
Světového poháru v klasickém lyžování v roce 2008 v Liberci.
Díky vlastní firmě si mohla organizovat čas s Madlenkou a zároveň
ji mohla dopřávat jen to nejlepší.
Dnes téměř patnáctiletá Madlenka
má spoustu koníčků a zájmů. Lyžuje,
běžkuje, bruslí, plave, jezdí na kole,
hraje golf, či tenis, zpívá, hraje na piano a housle. O prázdninách či víkendech nechybí na mámou pořádaných
akcích, kde sama zábavnou formou
sbírá zkušenosti při pomáhání mamince.
GAAN CZ se neustále rozvíjí a sama
její majitelka má stále ještě nenaplněné sny. V současné době je její společnost nejvíce proslulá pořádáním
golfových tour, eventů a sportovním
managementem. GAAN CZ zastupuje například bronzovou posádku
čtyřkajaku z letních Her v Londýně
2012 Daniela Havla, Lukáše Trefila,
Josefa Dostála a Jana Štěrbu nebo
vítěze Světového poháru v Sapporu 2013 skokana Jana Maturu. Přesto, že se z Renaty stala neústupná
manažerka a uznávaná podnikatelka, nepřestala být chápající matkou
a především citlivou ženou myslící
i na ostatní. Při pořádání svých akcí
již dlouhodobě spolupracuje s charitativním občanským sdružením Dobrý skutek, který pomáhá konkrétním
hendikepovaným či spolupracuje
s Nadačním fondem Andrey Hlaváčkové, který pomáhá hendikepovaným
dětem a jejich rodičům zapojit se do
běžného života.
Letos slaví společnost GAAN CZ
i její dcera Madlenka 15. narozeniny
a slavit bude bezesporu i Renata Abtová. Potvrdila, že skloubení kariéry
spolu s mateřstvím vyžaduje velkou
míru disciplíny a sebezapření, ale také
umí ženu vyburcovat k větším výkonům. Mateřství nutně neznamená
konec kariéry ani smrt ambicí. Naopak. Mateřství je neuvěřitelná šance
na změnu, což by se mohlo stát inspirací i pro další ženy - matky.
Autor: Pavla Sýkorová
Vážení přátelé dobrého jídla a pití,
zveme vás k nahlédnutí do techniky a tajů malování obrazů profesionálního a uznávaného umělce, známého českého malíře a výtvarníka
Michala Singera. K tomu vás ještě
pozveme na:
PRAVIDELNÉ OCHUTNÁVKY, KAŽDÉ ÚTERÝ A SOBOTU V RESTAURACI ZLATÝ
HAD od 19hod.
Tentokrát v úterý 12. 2. a v sobotu
16. 2. 2012
• Salát s pečeným candátem
• Domácí kachní paštika s 30
% podílu bílých francouzských
jater
• Zvěřinové ragú na víně s rýží
• Horké maliny s mascarpone
K těmto vynikajícím jídlům se můžete těšit na ochutnávku pěti na míru
připravených vín v celkové ceně
(víno a jídlo) 490 Kč na osobu.
Jídla, vína a ostatní zboží si za zajímavé ceny můžete objednat domů.
Na viděnou s Vámi se těší
Vlastimil Svatý.
Vinárna a restaurace Zlatý had
Plaská 4, Praha 5, Malá Strana,
150 00
tel.: 251 512 063
mob.: 605 555 050
www.zlatyhad.cz
[email protected]
Partneři Pražského
zpravodaje
Městská policie
hlavního města
Prahy
Dopravní podnik
hlavního města
Prahy
český svaz
obchodníků
a živnostníků
Strana 4 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
SOUTĚŽ
ž
ě
v
u
o
k
s
ší praž
j
ě
n
s
á
r
k
j
o ne
V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o hodnotné ceny. Soutěžícími jsou pražské věže. V dnešním díle vám představíme dvě soutěžící. Starobylou Jindřišskou věž a štíhlou Petřínskou rozhlednu.
Postavení Jindřišské věže
se váže na kult vysvěcených
osobností svatého Jindřicha
a jeho ženy Kunigundy. Jindřich II. syn bavorského vévody byl roku 1002 korunován na
německého krále. Roku 1004
přijal italskou korunu a o deset let
později byl papežem Benediktem
VIII korunován na císaře. Společně se svou manželkou Kunigundou (Kunhutou) věnovali nemalé
prostředky klášterům a kostelům.
Oba byli později kanonizováni.
Jindřišská věž je úzce spjata s kostelem sv. Jindřicha a Kunhuty. Postavena byla v letech 1472-1476.
Stavebním kamenem byl pískovec
a věž zářila dodaleka. Ovšem byla
nízká, a bylo nutné ji dostavět, aby
mohla nést těžké zvony, které pro
ni byly ulity. V roce 1599 dostala přibližnou podobu, jak ji známe dnes. Nejstarší zvon Maria,
byl odlit Mistrem Bartolomějem
v roce 1518. V roce 1681 nechala jindřišská osada ulít u bratří
Pricquetových zvon Jindřich, který vážil úctyhodných 94 centýřů
Pražský zpravodaj
SOUTĚŽ
S o u těžící čís
lo 1
ěž
J i n dřišs ká v
S o u těžící č
Petřín s ká r
Proč se věže
stavěly?
ís lo 2
oz h led n a
Věže obecně sloužily jako hlásná
zařízení např. proti požárům,
nebo proti útokům nájezdníků.
Kupř. Jindřišská věž splnila svůj
úkol až 50 let po svém dostavění
při útoků Švédů r. 1648.
(5264 kilo). Jako poslední do sbírky
přišel 18ticentový zvon Dominik
koupený u M. Löwa. Tím se poslání
věže naplnilo. Po opravě po požáru
byla původní střecha doplněna o báň
a makovici s lucernou. Taktéž přibyly věžní hodiny.
Malá Eiffelovka, tak se přezdívá Petřínské rozhledně. A vskutku svojí
inspiraci našla právě v nejznámější
věži světa v Paříži. Klub českých turistů roku 1889 při návštěvě Paříže
zatoužil mít obdobný skvost v Praze.
Proto na podnět pánů Dr.Viléma
Kurze a Vratislava Pasovského udělal potřebné kroky k tomu, aby si od
magistrátu opatřil pozemek a na něm
mohla být volná kopie Eiffelovy věže
postavena. Petřínská rozhledna je 5x
menší kopií své slavné sestry, ovšem
svoji výšku dohání postavením na
Petříně, odkud ji krásně můžeme
vidět, a i ona sama nabízí nádherné
rozhledy po srdci Evropy - Praze.
Základy Petřínské rozhledny mají
11 metrů, nad nimi je ocelová kon-
Jak se Žid rozhodne
převychovat Adolfa Hitlera
Švandovo divadlo Vás zve na frašku „Mein Kampf“ G. Tabo-
riho, v režii jedné z nejvýraznějších osobností nastupující režisérské generace Anny Petrželkové, která Vás zavede do zapadlé
vídeňské ubytovny počátkem 20. století. Zde v poklidu a každodenních hrách přežívají Lobkowitz (možná Bůh, možná
zkrachovalý kuchař) a Žid Šlomo Herzl, který se živí prodejem
Biblí i jiných knih. Ale už má her po krk a chce napsat svoji
knihu. Navíc na ubytovnu přichází mladík z Braunau na Innu,
který se chce hlásit na Akademii krásných umění a brzy se světu představit jako geniální malíř. Herzl o něho pečuje, o to víc,
když je mladík od přijímacích zkoušek vyhozen. Herzl snáší jeho
záchvaty vzteku, rozmary i rozvleklé řečnění a postupně ztrácí
vlastní svobodu, svoji lásku Markétku i pud sebezáchovy; neslyší
varování Lobkowitze a možná z neschopnosti vzdorovat, možná z přílišné lásky k bližnímu, mladíkovi dovoluje prakticky vše.
Když pochopí, že je na čase se mu postavit, je už pozdě. Mladík
dávno nechce být malířem. Chce svět. Jeho jméno je Adolf Hitler. V hlavních rolích uvidíte F. Čapka a T. Pavelku. Nejbližší
reprízy 26.2. a 25.3. Více na www. svandovodivadlo.cz
Nic není náhoda
Podle Eiffelovy věže
(vlevo) byla postavena
Petřínská rozhledna
(nahoře). Eiffelovka
měří celkem 324m, což
je kóta paty Petřínské
rozhledny (324m n. m.)
která měří 63,5m.
strukce o hmotnosti 175 tun. Uvnitř
se nachází v tzv. tubusu výtah, a pro
sportovně zdatné se okolo tubusu
vinou 2 schodiště. Rozhledna nabízí 2 vyhlídkové plošiny. V roce 1936
se Adolf Hitler vyjádřil, že by měla
být tato dominanta zbourána. Naštěstí k tomu nikdy nedošlo.
Jak soutěžit
Vaše TIPY posílejte na adresu
redakce: Malešická 1936/39,
Praha 3, nebo mailem:
[email protected]ý-zpravodaj.cz
do konce srpna 2013.
Hlasovat můžete i pro věže,
které zde nebudou uváděny.
Při hlasování vždy uveďte vaši
adresu a telefonní kontakt.
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
Reduta
Milostivého roku 1906 byla velká reduta karnevalová v Nizze v rubínových
a azurových barvách. Večer toho fantastického dne, když odbila jedenáctá
a zářící sál byl přeplněn oslňující modrou a růžovou vřavou, odvážila se blankytná pastýřka u schodiště, vedoucího
k hernám, osloviti rubínového pastýře.
„Znám tě,“ pravila. Zřejmá lež: kdyby
jej znala, nedoznala by nikdy, že jej poznává. Pozoroval ji mlčky. Škrabošky
obou, vroubené dlouhými krajkami,
zakrývaly úplně obličeje. Viděl pouze
její oči, zelené oči a ona jen jeho hnědavé. Pokračovala osmělena: „Jsi zcela
sám? Nezdá se, že se bavíš? Opustili
tě přátelé? Snad ani nemáš přátele?
Proč si přišel na redutu?“ Pohlížel na
ni upřeně. Konečně odpověděl: „Přišel jsem, abych vás potkal.“ Ucouvla
o krok. – „Abyste mne potkal? Mne?
Vždyť ty – vy neznáte ani mého jména!“ Pokrčil lehce rameny. „Nepotřebuji
je znáti. Jste tou, jak jsem očekával –
neznámou dobrodružkou, po níž jsem
toužil. Je mi lhostejno, jmenujete-li se
Jana či Zuzanka.“ Pozorovala jej trochu znepokojena. „Od toho okamžiku
nejste již pro mne bezejmennou maskou. Poznal jsem vás a vím, že jste tou,
kterou jsem očekával: moje snoubenka.
Nesluší se tykati snoubence. Budu vám
tykati, až budete mou ženou.“ Zasmála
se. „Jsem již čísi ženou. Podívejte se!“
Vztáhla levou ruku, na níž prosvítal
modrou, hedvábnou rukavičkou zlatý
snubní prsten. Uchopil ruku, stáhl rukavičku, políbil a sňal kroužek. „Nyní
se podívejte vy! Již tam není! Ručka
je bez prstenu a žena volná.“ Nejevila
chuti k hněvu. Přijala rámě, které jí nabízel a vmísili se v dav.
Farandola se rozvinula a vířila sálem,
velkým jako park. Letěli, unášeni vírem
drželi se za ruce a jejich sevřené dlaně
vyměňovaly prudký žár.
Farandola se zlomila, odhodila oba
udýchané a zemdlené do dvou křesel
na pokraji palmové skupiny. „Nemohu
již!“ řekla. „Je to bláznivé!“ Pozdvihla škrabošku, aby mohla vdechnouti.
Ach! Okamžik pro jediný pohled –
mohl právě tak zahlédnouti smyslná
ústa a rebelantský nosík. „Napijte se
trochu, chcete? Opravdu, farandola
byla poněkud rychlá. Ale proč bychom tu byli, kdybychom se nechtěli
omámiti?“ Nalil jí šampaňského. Pila
dychtivě sladkými doušky. Držela číši
oběma rukama jako malá, žíznivá holčička, byla hned lehýnce zpita. Povstala,
chtěla ještě tančit. Když ji bral kolem
pasu, pohladil její ňadra. Zasmála se
Povídka z roku
1933 Pražský zpravodaj
a pohrozila mu prstíkem. „Pro jednou
vám to projde, ale nezačínejte znova!“
„Již nemáte snubní prstýnek!“ Narážel
na ně rozradovaný zástup, tísnil a proplétal jejich těla. „Nemáte již snubní
prsten!“ řekl znova. „Poslední pouto
života je zlomeno. Náležíte celičká
snu, růžovému snu! Nejste již tou, jejíž
jméno neznám, Zuzankou nebo Janou,
jste dokonale mou snoubenkou a brzy
budete mojí ženou. Brzy! Jakmile vás
unesu!“ „Unesete? V poštovním voze
nebo na svém oři?“ „Nejprve koňmo
a pak vozem, jak náleží. Mám čtyřicet
čarodějných koní, čtyřicet bronzových
a ocelových koní. Čekají u brány paláce.
A pošlu okřídleného génia, rychlejšího
než vichr a blesk, aby pro nás zamluvil na nejbližší stanici spací oddělení
v ohnivém voze, jenž o půlnoci odjíždí.“ „A kam jede?“ „Což na tom záleží?
Do zámku víly, vaší kmotřičky – či na
šťastný ostrov, jejž chtěl Matho dáti
Hannibalově sestře...nebo jinam. Co
na tom? Do Paříže, chcete-li...ke mně.“
„K vám?“ „I tam je kraj snů. Představte
si maličký dům pod velkými stromy. Při
vašem příjezdu budou stupně schodiště
posety lístečky růží. A žlutý otrok, kterého jsem přivezl z hedvábného království, poklekne, aby políbil lem vašeho
šatu...“ „Škoda, že je to vše jen snem!
“ „Snem, zajisté... Ale vzpomeňte, že
dnešního večera je život neskutečným
a naše sny skutečností.“
Náhoda je zavedla ke vchodu. Opuštěný vestibul je zvábil svěžestí. Zastavili
na chvíli, aby vydechli a nyní on sejmul
na vteřinu škrabošku. Pouhou vteřinu,
ale pozorný sluha jej poznal a pospíšil
ven, volaje z plna hrdla: „Vůz pana hraběte z - -“ Jméno zaniklo v pouličním
ruchu. Zasvištělo auto. A vůz o čtyřiceti
HP, podobný legendární sani, prorážeje
reflektory noc, stanul u okraje chodní-
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 5
POVÍDKA
ku. Ochotný sluha otvíral dvířka. Blankytná pastýřka a rubínový pastýř stáli
na prahu a hleděli na sebe. „Vidíte!“
řekl pojednou. „Měl jsem pravdu! Sen
se uskutečňuje téměř proti naší vůli.
Pojďte!“ Sebrala síly, aby mohla couvnouti, aby se vzpamatovala. Ale víno,
které vypila, rozvířilo v její hlavě sarabandu pošetilých myšlenek. Chtěla?
Nechtěla? Nevěděla již. Světla ji oslňovala jako zrcadlo skřivánka. Otočila
se dvakrát na místě, jako by jí pojímala
závrať a rozběhla se prudce k otevřenému autu. Vrhl se za ní. V běhu rozkázal
sluhovi: „Telefonujte na nádraží! Spací
vagon v rychlíku…“
Auto zahučelo noční ulicí. Pozdvihli
masky, aby okusili svých rtů. Protože
však noc zhustila svůj stín kolem jejich
objetí, neuzřeli se ještě. A neviděli se
ani potom, v úplné temnotě spacího
vagonu, ubíhajícího závratně rovinami
a pohořími. Tož se milovali a pak usnuli. V temném voze tvořila propletená
těla hedvábnou skvrnu barvy nebes
a zory. Zbytek snu se ještě vznášel nad
spánkem.
Ale okno vagonu pomalu bělelo. Nastával úsvit, chladný a sinavý, jako rubáš. Nízké mraky visely nad smutným
venkovem, blátivými poli a kostrami
stromů. Bezbarvý, truchlivý zimní den
zahnal noc. Blankytný samet a rubínový satin byly již jen uvadlými, pošpiněnými a groteskními cetkami.
Milenec a milenka se probudili současně. Vlak ujížděl nad řekou. Kolem něho
pluly vlny mlhy. Dole se objevilo město.
Vynořily se komíny, mísící kouř a mraky. Vlak stanul. Podél vozů spěchali
zřízenci. „Lyon! Patnáctiminutová zastávka…“ Maskovaná pastýřka přejela
dvakrát rukou tvář. Nechápala…Těžce
se rozpomínala…Tento vagon? Karnevalový kostým? Ten neznámý muž,
sedící blízko ní…tak příliš blízko?...
Pojednou se rozpomněla. Pochopila
a vzkřikla: „Bože! Jsem ztracena!“
Neodporoval. K čemu zbytečná slova?
Bylo na bílé dni, že je dle mravního
zákona světa ztracena. Mlčel tudíž,
smuten až do hloubi duše. Nyní se rozplakala. „Celý můj život zlomen! – Můj
muž! - Domov! Moje ubohá dceruška!“ – Mocné pohnutí otřáslo jim od
hlavy až k patě. Jediným skokem byl
na nohou. Strhl svou škrabošku, roztrhl kabátec. Bezděčně jej napodobila. Svlékla sukni a roušku. Objevila se
před ním v bezvadném šedém úboru.
„Milostivá,“ – řekl, „račte mne vyslechnout! Zapřísahám vás, neplačte tak! To
vše, těch osm hodin, které jste prožila…domníváte se, že jste je prožila…
jest pouhým snem, přízrakem, ničím
víc! Nic se nestalo, nic, naprosto nic. Jediná skutečnost je tato: včera vás zpili,
byla jste opojena.
Dnes…dnes použijete vlaku, jejž
zde vidíte na levé koleji…nebo onoho…a ten vás doveze do Nizzy.
Váš manžel bude shovívavý, dceruška se
nikdy nedozví. A já…já neexistuji. Jděte! S Bohem, milostivá!“ „Jaký ohavný
konec!“ Zahořela a zvolala rozhodně:
„Zůstanu u vás - -!“ „Probůh, pamatujte na muže, na své dítě!“ Klesla mu do
náruče, chvěla se na celém těle a znova
jí roztřásl štkavý pláč.
Políbil jí něžně do vlasů. „Vše na světě
končí!“ Vzdychl zhluboka. „Ale srdce?“
řekla vzlykavě na jeho prsou. „Bude
rádo vzpomínat na dnešní sen!“ „Sen
– krásný sen!“ šeptaly její hořící rty.
„Pospěšte si – zbývá pouhá minuta!“
A tu ona vzkřikla tatáž slova, kterými
jej zastavila: „Znám tě, teprve nyní tě
znám.“ Celá se roztřásla, neboť, to už
nebyla lež, nýbrž drtivá pravda.
Otevřel dvířka. Nevystoupila ihned:
hleděla zvláště upřeným pohledem
na kupy růžového satinu a azurového sametu u svých nohou. Konečně
však, jako by napjala úsilí, seskočila,
prchala, běžela k druhému vlaku, vrhla se do něj… Obé písknutí zazněla
současně. Samoten ve voze, který jej
unášel daleko od ní, poklekl a zbožně políbil pestré cáry hedvábí, rubáš
mrtvému snu.
NONSTOP PARKOVIŠTĚ
SKLADY a PROSTORY
24 hod.
FYZICKÁ
OSTRAHA
KAMEROVÝ
SYSTÉM
ONLINE
STÁNÍ PRO: OSOBNÍ VOZIDLA
KAMIONY
AUTOBUSY
MOTOCYKLY
HODINOVÉ DENNÍ A DLOUHODOBÉ STÁNÍ 24hod. parkování na Praze 3
Jana Želivského vedle Basilejského náměstí tel.: 731 066 666
www.parkovaninapraze3.cz
Strana 6 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
INZERCE
Pražský zpravodaj
Zimní relaxace v Lázních Mšené
Venku je stále chladno, počasí je nevlídné a na Vás padá již zimní
únava? Cítíte se unavení a potřebujete načerpat novou energii do
dalších dní? Máme pro Vás skvělý tip jak si odpočinout a nabýt nových sil. Navštivte Oázu klidu a pohody nedaleko Prahy, malebné
Lázně Mšené, ve kterých si dobijete baterky.
Nechte se hýÒkat
)<G5;<;;<G
<;=HB=
C<
J
=
5:=:;F=B<
9
&2C6B6;:IF<CB<5<HB:
:B;<;<
=CJ:<FB<4=<;
5<9K;
E65BJ
I6
6<H9M<
2B
;GE6HB
5<;GE6HB9%
*A
5<%?6
15<=B% 9IF
=A5=IF
=A
9;02
/<==B% ;BG=JH
;BG57<=A<=JH=E5G:
*K
=A;F5%
@
=B=HA:
=C<
@I9JBD;6=A
@I9JBB.63
8
@=F<B<;=A
<
@88>;;G
@I9JB=5=B<8
Kouzlo rodinných lázní na Vás dýchne na každém kroku v lázeňském
parku. Komplex sedmi lázeňských
domů se rozkládá na 25 hektarech
lázeňského parku s rybníkem.
Z široké nabídky lázeňských týdenních a víkendových pobytů si jistě
vybere každý. Letošní novinkou je
pobyt „Víkend splněných přání“ za
cenu již od 1 372 Kč za ubytování
a stravu v lázních. K této nabídce pak
máte zdarma parkování na uzavřeném parkovišti, půjčovnu či úschovné kol a zapůjčení vybavení pro volný čas (pétanque, ping-pong, ruské
kuželky) nebo si můžete jít zahrát
tenis na nedaleký tenisový kurt. Ale
jaký by to byl lázeňský program bez
lázeňských procedur? K uvedenému
ubytování a stravě si můžete zvolit
jeden z šesti lázeňských balíčků pro-
(GF65<+J;5
2<A5BJ
K;
E66%
+J
@/B5% !+J @-%
@L
% +J @+B% "+J
$#+J
@-H%
!+J @5%
2B6K;
E65<I
!!! "
cedur. Vyzkoušet můžete sílu bylin,
konopí, med, moře či čokoládu a kdo
má pohyb skutečně rád, připraven
je i balíček pohyb během kterého se
o víkendu nezastavíte.
Nemáte tolik volného času?
Rádi byste vyzkoušeli lázeňskou péči,
ale pracovní a rodinné povinnosti
"!!
,G-CA;@,K;
!@$-CAG
<%!#!!"$@:%':;6
>>>:;6
Bez názvu-4 1
7.2.2013 23:35:24
Vám nedovolí odjet na týden nebo na
víkend. Ani na Vás v Lázních Mšené
nezapomínáme. Právě pro Vás jsou
připraveny balíčky lázeňských procedur, které můžete absolvovat i během
jediného dne. Balíčků je nepřeberné
množství, každý z nich obsahuje 3 – 4
ideálně sestavené lázeňské procedury,
které navozují pocit relaxace a odpočinku. Pro ženy doporučujeme balíček
medový, čokoládový nebo aroma balíček, během kterého budou pečovat
nejen o svou mysl, ale i krásu. Muži
pak využívají balíčky jejichž složení
je jim bližší. A co je mužům bližší
než bylinka, ze které se vyrábí jejích
oblíbený mok? Volí proto především
balíček s názvem Chmelovo-pivní.
Máme pro Vás ideální tip!
Darujte radost, odpočinek a relaxaci a vyberte si jeden z našich pobytů nebo darujte lázeňský pobyt
ušitý na míru. A pokud si nevíte
rady, rádi Vám poradíme s volbou
vhodných procedur, ubytováním ale
i s volným časem a dopravou. Nemusíte se o nic starat, nechte to na
nás a zavolejte!
Více naleznete na www.msene.cz
nebo volejte volejte tel.: 416 866 007,
009.
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
Žena, která opravuje mobily
Olga Bounce
Olga Bounce na civilní fotografii
Získání OCP je první osobní ocenění
mého mnohaletého podnikání v České republice. Od mládí žiji a podnikám v Anglii, kde jsem vystudovala
Londýnskou univerzitu v oboru chemie se zaměřením na kosmetiku. Po
narození dcery jsem měla dost velké
potíže se opět začlenit do mého oboru na pozici, ve které jsem pracovala
před porodem. Po krátkém přemýšlení jsem pochopila, že musím zkusit
něco nového. Napojila jsem se jako
distributor na jednu z největších světových výrobců bankovních systémů
a bankovních papírů na britskou firmu De La Rue. Nejprve jsem pracovala v Anglii a severním Irsku a po
otevření hranic jsem dostala příležitost využít můj český původ. Byla
jsem požádána firmou De La Rue
zjistit, jak se vyvíjí situace v bankovním sektoru ve střední Evropě, obzvláště v Česku. A tímto začal vlastně
moje cesta do Prahy.
Nejdříve jsem dovezla zboží poté
ptodala, navštívila vedení bank
a předvedla co počítačumí a jak ulehčí práci nejen na přepážkách, alei
v zázemí banky. Později už zde byla
moje přítomnost nutností a proto
jsem zůstala, abych přímo dohlížela
na instalace velkokapacitních strojů
v Národní bance.
Z tehdejších odborných operátorských překladů software je mi dnes
do smíchu. Tehdy jsem je musela dodávat s každým strojem. Tehdy jsem
vůbec netušila, jak moc je limitována
moje čeština.
O Britexu
Společnost Britex vznikla na popud
mého přítele Martina, který se nemohl smířit s dlouhodobou opravou
svého mobilního telefonu. V té době
neměl nikdo z rodiny mobil v šuplíku
a mnoho z nás nemělo ani ten jeden.
A tak jsme začali jednat.
Britex zkvétal díky celorepublikovému rozložení poboček a tak se automaticky nabízelo rozšíření aktivit i za
hranice Česka, např. na Slovensko.
V roce 2006 jsme se již nevešli do našeho kladenského sídla a proto jsme
vybudovali novou halu se specifickým
zaměřením a to na velkokapacitní
opravy mobilních telefonů. Díky naší
rozvětvené servisní síti a zkušenostem
v elektronickém oboru jsme celkem
rychle získali autorizaci na opravu
značky Nokia a poté se začaly přidávat další a další značky.
V současné době většina telefonů
v České republice a i některé na Slovensku si najdou cestu k nám do našeo servisního střediska.
Tento obor je nesmírně náročný, neboť každým rokem přibývá mnoho
ZAJÍMAVOSTI
nových a nových modelů a technologií, které chrlí výrobci na náš trh. Celý
tým musí neustále doplňovat znalosti
jak o hardware, tak i o software telefonů tak, abychom mohli odborně
reagovat na tisíce dotazlů, které přijdou jak do mé korespondence, jako
majitelce firmy, ale i přímo donašeho
zákaznického centra.
Jsem velice pyšná na to. že i když
v této době mnoho firem propouští
své zaměstnance, britex je před ukončením výstavby nového odborného
školicího střediska a stále hledá nové
spolupracovníky.V Britexu je vše
postaveno na týmové práci, na pravidelných poradách a hlavně loajalitě. Nesmírně si cením mých kolegů,
kteří se mnou spolupracují od založení společnosti a vložili do práce své
know how, tak kde já osobně měla
handicap, který se projevoval mým
dlouholetým pobytem v Anglii.
Ocenění, které jsem dostala je pro
mě velkou poctou a je to opravdová
odměna za dlouholetou práci a mnoho probdělých nocí, tisíce nalétaných
a naježděných hodin, kdy mnohdy
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 7
business převládal nad mými osobními zájmy. Udržet se na předním
místě dlohodobě a zajistit stabilitu společnosti se zárukami je těžké.
Více než 150 zaměstnanců potřebuje dobře sehraný tým, porozumnění
a flexibilitu. Snažím se jim ve všem
jít příkladem, nebojím se zapojit do
nových projektů a ráda naslouchám
svým kolegům.
Ocenění je pro všechny, kteří se
mnou v Britexu pracují. Přála bych si,
aby paní Helena Kohutová, ředitelka
agentury Helas a paní Jana Švenková
dostaly také nějaké uznání za jejich
práci, podporu a zájemn šířit osvětu
o podnikání českých žen.
ZAVÍRÁME
26.2. KONČÍME
POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST NAKOUPIT
ZA NEUVĚŘITELNÉ CENY!!
VŠE
-50 %
minus
Ano! Šokující! Absolutní bomba!
Na veškeré zboží platí sleva 50%!
Obleky, kabáty, kalhoty atd.! Vykupte nás!
Neváhejte! Nebude se opakovat!
Těšíme se na Vás!!
PRAHA, Vinohradská 123
5 minut chůze od zastávky metra “FLÓRA” směrem k centru, zastávka tramvaje “Radhošťská”, vedle
Všeobecné zdravotní pojišťovny, naproti restaurace Apetit. Parkování doporučujeme v PALÁCI FLÓRA.
Strana 8 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
ZIG - ZAG
Dnešní povídání bude s vedou- profesionalizoval. Já jsem původně stacím Tanečního studia ZIG- vební inženýr, a také jsem se tou profesí
ZAG, Ing. Zdeňkem Pileckým. pět let živil. Divadlo ale vše změnilo,
převládající technika v tanečních souMohl byste přiblížit našim čtenářům, borech byla balet a já musel dost dohájakým směrem se Vaše taneční studio nět. Vystudoval jsem sice scénický tanec
na Lidové konzervatoři, ale začal jsem
zaměřuje?
Zaměřujeme se na step, swing a starší pozdě a balet jsem samozřejmě už nikdy
taneční styly. Původně jsem stepař, učil
jsem se u našich učitelů Silvie Randové, Petra Zámostného, jeho strýce
Zdeňka Dostála a také u Franka Towena – Novotného. To je ale doba dávno
minulá. Dnes jsou moji učitelé převážně z Ameriky, protože tam Tap Dance
vzniklo. Patří mezi ně Sam Weber, Jason Samuels Smith, Heather Cornell,
Tamango, Lane Alexander, Barbara
Duffy, Terry Brock, Katherine Kramer,
Rod Ferrone a další. A také Acia Gray,
presidentka Mezinárodní stepařské
asociace ITA, jejíž příručku pro stepaře
jsem přeložil.
Se swingem to bylo trochu složitější.
Dnes je populární hlavně Lindy Hop,
na který se také zaměřujeme. V Praze se
v roce 1991 natáčel kultovní film Swing
Kids. Americká produkce najala polovinu tanečníků tady v Čechách a já byl
jedním z nich. Na film se zkoušelo denně
čtyři hodiny po dva měsíce. Od té doby
jsem Lindy zařadil do svého repertoáru
a později jsem začal jezdit na taneční semináře po Evropě a hlavně do švédského
Herrängu, kde je největší swingový camp
na světě s třicetiletou tradicí.
Děláme ale také další starší tance, nejstarší je kankán a nejmladší twist, to je
taneční novinka z roku 1961, a tam zatím končíme. Máme v repertoáru také
některé muzikálové výstupy, jako třeba
charleston ze Zpívání v dešti nebo Hot
Honey Rag z Chicaga.
Ovlivnila Vás nějakým způsobem, zcela nedohnal. Snažil jsem se ale být
jako bývalého tanečníka a choreografa univerzální a na jevišti jsem režisérům
Bez názvu-1 1
a choreografům nabízel i další techniky.
baletu Státní Opery Praha a Hudebního Divadla v Karlíně, tato zkušenost? Uměl jsem stepovat, společenský tanec,
Samozřejmě, jednak jsem poznal diva- akrobacii a šerm, trochu pantomimy
delní provoz zevnitř a za druhé jsem se a jazzu. Začal jsem sice pozdě, ale zase
touto etapou svého života jako tanečník mi to déle vydrželo.
KULTURA
Pražský zpravodaj
Pro úplnost, těch choreografií nebylo
za mého aktivního divadelního života
mnoho, hlavně step a další pohybová
spolupráce. Práci choreografa jsem si
trochu užil až později pro jiná divadla.
V Plzni Zpívání v dešti, Funny Girl
a Crazy for you, naposledy Zpívání
v dešti v Jihlavě. Také něco málo pro
film, naposledy swingujeme v americkém Red Tails.
Součástí Taneční školy je i Taneční
skupina ZIG-ZAG. Jaké vystoupení
nabízí a co byste nám o ní mohl říci?
Když se ale rozhlédnu, ze zakládajících
členů jsem zbyl už jen já. Pochopitelně,
slečny se povdávaly a ženatí kluci už
nemohou běhat po večerech, ale musí
živit rodinu. Prostě kdo si tanec nevybere jako profesi, musí časem skončit.
Se skupinou sám vystupuji, dřív jsem
měl trochu pocit jisté nepatřičnosti,
všichni ostatní byli tak o 20 let mladší a já měl pocit, že úplně nezapadám.
Dnes je ten rozdíl už přes 30 let, já si
zvykl, a také to už nepůsobí nepatřičně, nýbrž extravagantně. Mezi diváky
často převažují moji vrstevníci, kterým
ukazuji, že by také vlastně mohli, kdyby ovšem chtěli. Po pravdě mi ale často nic jiného nezbývá, mám ve skupině
dva kluky a jeden jsem já.
Pro práci ve skupině je ale nejdůležitější nadšení pro tanec, hudbu a módu
kolem čtyřicátých let. Všichni máme
půl šatníku „vintage“. Nové členy většinou kooptujeme z řad tanečníků,
kteří začnou v našich kurzech, nebo
které učím na uměleckých školách
a oni propadnou kouzlu stepu nebo
swingu. Ideálně obojího.
Jaké akce plánujete v nejbližší době?
Musím s trochou únavy v hlase přiznat,
že v nejbližší době plánuji všechny
akce, které pořádám každým rokem,
některé už přes deset let. Já si je sice
báječně užívám a chci je pořádat i další
roky, ale je toho tolik, že nové projekty se do našeho běžícího programu
vtěsnávají velmi těžko. V každém případě to budou Prague Spring Swing
Festival v dubnu, oslavy Mezinárodního dne stepu v květnu, letní taneční
škola pro stepaře a swingaře v červenci
a Pražské swingové Vánoce v prosinci.
K tomu jednou měsíčně swingovou
tančírnu s programem a živou muzikou a příležitostné semináře zahraničních lektorů – stepařů i učitelů swingu,
kteří jsou zrovna v Evropě. Teď v únoru jsme zrovna měli stepařský seminář
s úžasnými sourozenci Josette a Joseph
Skupina vystupuje s komerčním pro- Wiggan, kteří byli v Praze se světovou
gramem, který nabízíme umělec- show „Michael Jackson Immortal“
10.2.2013 14:44:18
Cirque Du Soleil.
kým agenturám a firemním akcím.
Hodně ale vystupujeme také na
vlastních akcích, pořádáme pravi- Děkuji za rozhovor a budu se těšit
delné swingové tančírny a několik zase na další setkání
festivalů.
Tomáš Procházka
NEJLEVNĚJŠÍ INTERNETOVÝ PRODEJ LAST MINUTE ZÁJEZDŮ
www.eu-travel.cz
Tel.: 775 583 654 • skype:eu-travel.cz • e-mail:[email protected]
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
PRO ŽENY
Středově
k
é vaření
Vaříme kreativně
Mlsání z dob králů a královen
Jáhlová kaše s rozinkami, sušenými švestkami a kousky mandlí. Sladká tečka po nedělním obědě. Naši
předci měli velmi mlsný jazýček, jak jsme se v redakci mohli přesvědčit na návštěvě středověké krčmy
Anno Domini, kde se nám pro vás recept podařilo získat. Vyzkoušejte, my vám doporučujeme.
Ingredience:
Těsto:
500 g jáhel
200g hrušek
100g rozinek
100 g sušených švestek
100g medu
100g měkkého másla
100g vanilkového cukru
100g oloupaných mandlí
cukrem. Postačí i moučkový cukr
s trochou vanilkového aroma. Toto
celé opatrně promícháme a dáme
do vymazaného pekáčku zapéct ale-
spoň 10 minut na 180°C. TIP pro
náročnější: do směsi můžeme přidat
oloupané a nasekané mandle.
Přejeme dobrou chuť.
Jáhly vsypeme do vařící vody a vaříme 10 minut. Poté jáhly scedíme.
Mezitím si nakrájíme hrušky na
kostičky o hraně 10mm. Do jáhelnaté kaše přidáme rozinky, hrušky
a sušené švestky rozkrojené napůl.
Přidáme med, měkké máslo) ne
náhražku) a zasypeme vanilkovým
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 9
Co dělat když?
Tato rubrika Vám poradí, co
dělat, když si nevíme rady,
například:
JAK NA
polité textilie
Skvrny od kávy
Navlhčeným hadříkem v mléce lehce
potíráme skvrnu od kávy. Jakmile
skvrna zacne světlat, textilii přepereme
v obyčejném jaru.
Skvrny od čaje
Zkuste nejdříve teplou vodu a obyčejné
mýdlo. Pokud tato varianta nezabere
potřete místo čirým alkoholem do
kterého předem nakapete citron nebo
ocet. Poté už stačí jen přeprat v ruce či
pračce za pomoci obyčejného prášku
na praní.
Skvrny od piva
Použijte opět čirý alkohol ovšem tentokrát smíchaný s vodou. Opět hadříkem
otírejte, až skvrna začne mizet. Poté
vyperte opět v ruce nebo v pračce
běžným práškem na praní.
Kvalitní nábytek
y
n
e
c
é
l
ě
Židle, stoly,
v
k
s
křesla, pohovky,
a
z
z Německa
bytové doplňky a další
AKCE NA SET
1 590 Kč
(stůl+2 židle)
rozkládací
akce křeslo
999 Kč
AKCE 1 590 Kč
židle 3+1 ZDARMA
11:00 - 18.00 (po-pá) sobota od 12:00 - 16.00, neděle zavřeno
(popř. možnost domluvy jiné, lépe vyhovující otevírací doby
dle požadavku zákazníka).
Kontaktní telefon: 608 626 467
Olšanská 6, Praha 3 (zastávka tramvaje Olšanská - tram č. 9)
Bez názvu-3 1
7.2.2013 23:07:32
Strana 10 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
PRO ŽENY
„Všem čtenářům Pražského zpravodaje přeji v měsíci
únoru spokojenost a zálibu nejenom v zástěře ve Vaší
voňavé kuchyni, ale také si užívejte sportu pro Vaše
zdraví“. Vaše Věra Patt
foto: www.klarisa.cz
www.proficook.cz
www.hodinky-4pm.cz
VIPty
o
r
b
o
d
S Věrou Patt
a Petrem Novotným
Krůtí stehna piri piri
Krůtí stehna bez kosti
Máslo
Citron
Worchester
Červená cibule
Vinný ocet / 2 lžíce
Olivový olej /3 lžíce
Sladká paprika
Čili papričky
Čerstvá bazalka
Sladké brambory (batáty)
Obyčejné brambory
Žlutá paprika
Rozmarýn, Tymián
Koriandr, Feta sýr
Pepř a sůl
Postup:
Osolená a opepřená krůtí stehna bez kosti osmahneme na
másle do zlatova. Připravíme marinádu piri piri - do mixéru dáme čili papričku, cibuli, štávu z půlky citrónu,mletou
papriku, bazalku, ocet, olej, pár kapek worchesteru a trošku vody. Vše krátce rozmixujeme. Marinádu přelijeme do
pekáče, vložíme do ní stehna kůží nahoru, přidáme snítku
tymiánu a rozmarýnu a dáme do trouby zapéct na 200°C
(asi na 10 minut). Mezitím na pánvi od krůtích stehen zlehka osmahneme žlutou papriku nakrájenou na kostičky. Po
vyjmutí stehen z trouby přidáme do pekáče osmahnuté
papriky a vložíme je do marinády.
Šťouchané brambory: Batáty i obyčejné brambory (v poměru 3/4 sladkých, 1/4 obyčejných) oloupeme a pokrájené uvaříme do měkka. Poté je spolu s nakrájenou částí čili papričky,
pokrájeným koriandrem a nakrájeným sýrem feta a solí,
pepřem rozšťoucháme. Na závěr přidáme kousek másla.
Pražský zpravodaj
Meruňky v rohlíku
Ingredience
Rohlíky
Meruňky (kompotové)
Vajíčka
Olej
Cukr
Tvaroh
Použijeme hladké rohlíky
(bez máku či soli). Podélně je rozpůlíme a částečně vydlabeme. Namažeme vždy jednu půlku
tvarohem (smíchaným se
žloutkem a cukrem). Vložíme tři půlky meruněk,
rohlík uzavřeme a namočíme do rozšlehaného
vajíčka a na oleji ze všech
stran krátce osmažíme.
Hotový rohlík obalíme
v cukru jako koblihu.
Tento recept je pro všední den, ale můžete si ho
klidně udělat i o Velikonocích nebo na Den dělostřelectva. Je to taková
podivnost, že mi to prostě
nedalo a musel jsem se
s receptem pochlubit.
Petr Novotný
Kvalitní rakouské kuchyně
Vynikající poměr kvalita/cena
www.kuchyne-dankuchen.cz
Moderátor a pětinásobný bavič roku
Petr Novotný
www.agentura.firma6p.cz
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
PRO ŽENY
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 11
Alchymie stará už 7000 let - SÝRY
Deset deka „sejra“ bežně slýcháváme u pultu s lahůdkami. Přitom
málokdo tuší, kolik druhů, vůní a chutí se za touto potravinou skrývá.
A protože jich je skutečně nepřeberné množství, tak jsme tento příspěvek udělali na pokračování, abychom vám přinesli co nejvíce informací
o této dobrotě. Sýr se zatím nepřejedl, a to jej lidé konzumují již sedm
tisíc let.
Historie sahá do Sumeru
Klínovým písmem si rolník ze Sumeru poznamenával své roční sýrové výnosy. Jedná se pravděpodobně o nejstarší dochovaný důkaz o tom, kdy
a kde se sýr začal vyrábět. Ve starém
Egyptě sice písemnou zmínku nenajdeme, ale archeologové ze zbytků
úlomků
střepin
z nádob dokáží určit, co nádoby obsahovaly a dokáží stanovit i stáří prvních
sýrů z dob faraónů.
Výroba sýra
V zásadě je princip
výroby sýra po tisíciletí zachován. Postupem
doby a nástupem nových moderních technik se postup výroby zjednodušoval a automatizoval. Obecně
vzato definovat co je to sýr můžete
takto: sýr je výrobek z mléka, může
být čerstvý nebo na různém stupni
zralosti.
Sýry se vyrábí dvěma způsoby, sražením mléčné bílkoviny za pomocí buď
bakterie kyseliny mléčné nebo pomocí syřidla.
Syřidlo - kde se vlastně získává?
První syřidlo dle dochovaných infor-
mací se získávalo ze žaludku zajíců či
koz. Zajímavostí je, že i z větví fíkovníků se dokázalo vytěžit syřidlo. Dnes
se získává ze žaludku ještě neodstavených telat.
Sýr, německy Käse vychází z galštiny
Casseus nebo také fromaggio z latinského slova Formaticus, což
značilo zformovaný sýr
Druhy sýra
V Evropě je samozřejmě nejznámější sýr vyráběný z kravského mléka.
V nabídce obchodů můžeme najít
oblíbené ovčí nebo kozí sýry. Každá
destinace má své zdroje, takže můžeme také v jiných částech světa objevit a ochutnat např. velbloudí sýr,
sýr z jaků, kobylí sýr a další pro nás
neznámé a exotické druhy. V příštích číslech vás seznámíme s výrobou
a druhy u nás dostupných sýrů.
www.spooon.cz
NEJSOU DVEŘE JAKO
DVEŘE!
Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc) | 777 335 878 | www.next.cz
Bez názvu-2 1
11.2.2013 11:57:32
Strana 12 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
INZERCE
Pražský zpravodaj
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 13
INZERCE
Lázně Jupiter luxus pro každého!
myslí i na vaše peněženky. Program
přesně nastaví na obnos, který hodláte pro své zdraví využít.
V Lázních Jupiter najdete mnoho zajímavých procedur. Vyberou si dividuálnímu přístupu jednotlivých
ženy i muži, bez ohledu na věk. Heslo, zdraví krása-relaxace-kondi- pracovníků, kteří dohlíží na správně
aplikované procedury.
ce – a to vše pod jednou střechou.
Důležitý je vstupní pohovor
Je to jako u lékaře. Na veškeré procedury je dobré určit přesně předem
zdravotní stav. V Jupiteru to znamená, že na první návštěvě klient absolvuje diagnostické kolečko a poté
se dle jeho aktuálního zdravotního
stavu určí lázeňské terapie. Přístroj
InBody 230 diagnostikuje zdravotní
stav a odhalí skrytá nebezpečí, jako
jsou nadměrné tuky nebo množství
zadržované vody v těle. Poté se vyhotoví účinné a nejšetrnější ošetření.
Pozor na lymfatický systém
Je potřeba u každého klienta správně
nastartovat lymfatický systém, který
odvádí toxiny z těla. Napaření celého
těla zbavuje tkáň celulitidy, vstřebává
křečové žíly a odstraní vyčerpanost,
psychickou a chronickou únavu.
klient svou kondici, odstraní bolesti
zad a kloubů. Bude se cítit o mnoho
lépe a vitálněji.
Trápení s obezitou
Odstranit nadbytečná kila není snadné. Ovšem nadbytečná kila způsobují zdravotní problém a ten je potřeba
Unikátní procedury
Jedny z těchto procedur se zaměřují
přímo na lymfatický systém. Lázně
Jupiter jsou možná v Česku jediné,
které věnují tolik pozornosti právě na
lymfatický systém. Těšit se můžete na
relaxaci v parní bylinné lázni BAOBAB, která uvolňuje dýchací cesty.
Nechte si omladit a zkrášlit u profesionálů
✂
Lázně Jupiter vás dokáží pomocí různých procedur omladitt
BAOBAB - účinná relaxace a prevence
před různými chorobami
Pomoc při bolestech zad
Jupiter nabízí fitness a rehabilitace
nejen pro mladé, ale také pro seniory.
Na přístrojích zaměřených na aktivaci
lymfatického systému si zlepší každý
řešit. Pomocí přístrojů jakými jsou
Vacavite - ultrazvuk, COCON - lipolýza, SPA RF, liposukce s liftingem
nebo CRYO DERM kryolipolýza
můžete bezpečně sundat nějaké to
přebytečné kilo navíc. Společně pod
odborným personálem, který ochotně poradí půjdou kila dolů rychleji.
Každý je zde osobností
V Lázních Jupiter si každý klient
bude připadat vítán. Je to díky in-
Nebudete chtít odejít
Od prvního vstupu do areálu se
o vás postarají školení odborníci.
Pohodlí Lázní Jupiter ocení všechny věkové kategorie. Pro nejmenší
zde mají prolézačky a dětský koutek. Pořádají se zde různé druhy
akcí nejen pro dospělé, ale také pro
děti. Dětské oslavy a párty, dále je
zde koutek pro maminky. Odpočinek si zaslouží každý. V Jupiteru



 
 
 














✂
Bez názvu-4 1
5.2.2013 15:29:23
Bez názvu-2 1
7.2.2013 21:41:44
Strana 14 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
,,,(%)*%#
INZERCE
Pražský zpravodaj
.0..0-.
.55../0.
..47.
/:/$ !/$/"!&.5'1//$ !/ $%&/$/!%&/ ! 4,5/
'57'!&/ /$'4%4/ )/ &%/!* / / !/5$%!
..7
)&% %/$/#(/'/ 1# 3/"!&/5)/% !!/
$"#/"%75/'57'1/1*6/!%&/*/ %,,5/ /$'4%4/
..
.67.
.1.
.1.
&%!%1/& /!*! 1%!#&/!%&/!$%#1'1/ % *' 5/2,%4 5/
*3 !'3/'!)/:$//./$/.!&/!&"/&.%/'/7,-1!'4/
2$%3/'!4/%3/ ",5/'%)
..3.
.:/%'#/*3 &/!%&// '#. /$/(1 5/"7*"8$!'!$%5/"#!/
$ !&/*4 &/"!!)// ! 2 3/ !.$%'5/"!*/'$4//'.
!%&//5#/ /%#&/% !!5/')&.%5/!" 5!/%"/5)/
*2 4 5/2#"/!%!#&//%" 3!/$)$%3&/!/ !!/#1%&/
)#!%/$/"7)%/%"/*/!%!#&/')&.5'1/"7/!7'&/%#!' 3/
'!)//$ .&/%/$"!%7&/ #/ / &
..7
..7..23.
5.
..7
/"!2$5/ *1.5/-/$'5%5/$& /"#,5/#* / !/$ 4.5/' 4,5/
$' 5/!"1,%4 5/%#(/1/!&!&/.'!% !$%//*1#!'6/
"8$!'3/#' 3/"#!' 5/!! 3/"#!%/!"!%7 5
Bez názvu-3 1
*/8./' 4,5/!!. 5/!# 5/#' !$%/(%#3#&/
/"#%3/$%)!'3/!"6)/!%&/"7$'425/$'!&/ '),,5/'%!&/
/ % 5/$ 9"' $8. #()'#*)%'.
.&'%.1
/.('%
!&%+1.$#.
.'*.- .&*"!
"..
..
..
.
.
+++(%!)*,
/ "7! % :/"!&/$/ 1/!/!!#%//"!!5/41/
/*1#!'6/$% 5/9"#'/!)! /' %7&/*3 &/"!$)%&/
"!!5/'/',/"!!1/+//$% 4/"!! :/!/',/!. 1/
"!!'
10.2.2013 23:06:52
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
PRO MUŽE
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 15
Jak i bez peněz dosáhnout na vysněný vůz
Od tetičky nebo banky?
Pokud nemáte bohatou tetičku, kterou je třeba přemluvit, aby vám
půjčila peníze, pak jediný, kdo obrazně řečeno bez dlouhého ptaní
„sáhne do kapsy“ a nabídne motoristům možnost koupit si vysněný
nový automobil na splátky, jsou finanční instituce. Ať jde o leasingové společnosti nebo jiné finanční instituce nabízející například
úvěr.
V praxi to znamená, že ve většině
prodejen automobilů máte možnost
na místě uzavřít leasingovou nebo
úvěrovou smlouvu na koupi nového
nebo v dobrých a velkých autobazarech na ojetý automobil.
Slevy na samotný vůz (běžně v rozmezí desítek tisíc) nulová akontace,
zaplacené povinné ručení, dálniční
známka nebo zimní pneu zdarma…
Tyto a další benefity mohou získat
právě ti, kdo sáhnou po financování
svého automobilu právě přes leasing nebo
úvěr. Přičemž významní hráči na trhu
s novými i ojetými
automobily mají často
svoji vlastní nabídku –
třeba svůj leasing. Tak
je tomu u značky Škoda (ŠkoFin), ale třeba
automobilek jako je
Ford, Mazda… Stejně tak to platí pro
velké autobazary: AAA Auto nebo
Auto Esa a podobně. Takže leckde
dokážete na jednom místě vybavit vše
tak kolem půl hodiny.
Co si vybrat? Leasing nebo úvěr?
Základní rozdíl je v tom, že v případě
leasingu je majitelem vozu po dobu
splácení samotná finanční instituce.
Z druhé strany se právě ona stará
o některé stránky věci jako majitel.
Leasingů je několik typů. Tři základní jsou: finanční leasing (klasický produkt), který obvykle využívají
soukromé osoby. Operativní leasing
(velmi se podobá klasickému proná-
jmu vozidla), ten volí spíše firmy, aby
se po dobu splácení nemusely starat
o vozidlo. Třetí možností je také zpětný leasing. To je naopak případ, kdy
svůj vlastní vůz „prodáte“ leasingové
společnosti a zpětně ho splácíte. Tak
můžete získat finanční prostředky až
do výše 90 % hodnoty vozu.
Druhou nejběžnější formou je finanční úvěr. V tomto případě jste okamžitě majitelem daného vozu, tedy už během jeho splácení. Obvyklá je určitá
vlastní částka, kterou do
transakce vkládáte a obvyklá je doba splatnosti
60 měsíců.
V nabídce různých firem jsou i možnosti
splácení od 12 do 96
měsíců. Obvyklé je,
že součástí smlouvy je
i zajištění povinného
či havarijního pojištění
a další služby.
Nicméně je na místě vždy si pamatovat, že nejde o hodnou tetičku, kterou
je třeba jen pěkně poprosit, aby vám
půjčila peníze, ale jak v případě leasingu nebo úvěru, o finanční operaci, kterou ten druhý nedělá pro vaše
modré oči. Navíc podpisem na sebe
berete jasné podmínky, které je třeba
si dobře prostudovat a nechat vysvětlit, aby se cesta k vašemu vytouženému vozu nestala zbytečně trnitou. Pak
může být naopak cesta hladkou a dovést vás ke spokojenosti. Je to zkrátka
na vás a na finančním partnerovi, kterého si vyberete.
PUTOVÁNÍ
S DINOSAURY
Vekolepá show pro děti i dospělé.
Podle úspěšného britského seriálu
putování s dinosaury se vám v pražské O2Aréně představí zástupci této
tajmné říše. V němém úžasu zůstanete před takovými giganty, kteří
chodili po této planetě jakými byli
např Tyranosaurus Rex. Představí se
vám evoluce dinosaurů, jejich bitky
o přežití, narození mláďat a smrt.
Podle dokonalého provedení a pohybu očí budete mít realistický pocit, že jste součástí dějin.
Chytré rady při nákupu nemovitosti
Uvažujete o hypotéce? Jaké jsou výhody a nevýhody při nákupu
nemovitosti bez zprostředkovatele? Nevíte? Dokážeme vám poradit.
Na co si dát pozor!
Každá banka při poskytování hypotéky poskytuje určité výhody, které
většina ostatních bank nemají? Co
je to za výhody? U které banky a za
jakých podmínek lze získat nejnižší
úrokovou sazbu?
Víte, že když neprojde vaše žádost
o hypotéku u jedné banky, tak může
projít u jiné banky?
Víte, jak se vyhnout poplatkům
v bankách?
Znáte to, máte uzavřené pojistné
smlouvy a najednou vás navštíví cizí
finanční poradce a začne tvrdit, že
vaše POJISTNÉ SMLOUVY jsou
špatné? Že je nutné je zrušit a nahradit jinými smlouvami. Má pravdu nebo si chce udělat u Vás další
obchod? Pokud ho poslechnete, o co
všechno můžete přijít?
14.-17. 2. 2013
v O2Aréně
14. 2. 2013
15. 2. 2013
16. 2. 2013
16. 2. 2013
16. 2. 2013
17. 2. 2013
17. 2. 2013
19:00 hod.
19:00 hod.
11:00 hod.
15:00 hod.
19:00 hod.
11:00 hod.
15:00 hod
Na tyto a další dotazy vám
bezplatně
po telefonu
odpoví náš
finanční poradce
Ing. Jiří Staněk
tel.: 607 125 032
Novákových 18, Praha 8
Strana 16 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
Pražský zpravodaj
CESTOVÁNÍ
Albánie
Dobrodružná romantika
Albánská republika se v minulosti potýkala s obrovskými finančními a občanskými potížemi. V současnosti je klidná a turisticky určitě zajímavá. Nechte se
zlákat krásou této země. Na její návštěvu potřebujete romantické srdce, dobrodružného ducha a cestovní pas.
Pokud se rozhodnete navštívit tuto
zemi, je dobré si o ní něco nastudovat.
Albánie je středomořský stát na jihovýchodě Evropy. Leží na Balkánském
poloostrově, kde sousedí s Černou
Horou, Kosovem, Makedonií a Řeckem. V Albánii narazíte na antiku
i na moderní stavby. Z antické doby
si nese nynější název - Albánia - bílá
země. Měla být kontrastem ke svému
sousedovi Černé Hoře.
Turistika
Na svůj boom Albánie teprve čeká, ale
již dnes se může pochlubit kompletním servisem a sítí hotelů na albánské riviéře. Nádherné pláže, starobylá
města, netradiční kuchyně mohou
skrz naskrz, je čas navšítit památky
zde v Albánii. Klima je zde velmi příznivé, což ocení každý, kdo se vydá od
vody do vnitrozemí. Nezapomeňte
na památky v Apollonii kde r. 44 př.
n. l. obdržel Oktavius zprávu o nástupnictví na trůn po Caesarovi.
nadchnout cestovatele s dobrodružnou povahou.
Vydejte se ochutnat místní speciality
jakými jsou např. rostbeef s kysanou
smetanou, nebo masové kuličky s cibulí. Albánská kuchyně sází na skopové maso. Jí se zde zdravě a chutně.
Něco málo z antiky
Pokud máte vedlejší Řecko projeté
,'í6',+0#/0'Ŀ-#Ŀ&°
AGL travel
#.$0+'5#4#0&#
OHWHFN\NPRĜLþHUYHQ]iĜt
3R]QHMWHQRYRX]HPL]DMtPDYiSĜtURGDURGLQQpKRWHO\
LOX[XVY\QLNDMtFtNXFK\QČQHSĜHSOQČQpSOiåH
VQtGDQČ
GHQQtSRE\W\
KRWHO0DHVWUDO
13 870
Apollonia, to je již historie, zajímavostí je
byzantský klášter s kostelem ve východní
části města
Chudá, přesto krásná země, kamenné stavby poskytnou trochu stínu v letním horku
Albánie
Koupání a slunění
I když je Albánie stále velmi chudou
zemí, její obyvatelé se snaží turistům
zpříjemnit pobyt. Rozmanité pláže
Jaderského moře se začínají kultivovat a na pobřeží se staví nové ubytovací kapacity.
hlavní město: Tirana
počet obyvatel: 3 640 000
jazyk: albánština
měna: albánský LEK
minarety a kostelíky značí na
náboženskou rozmanitost
50% islám, 15% řím.-katol.,
35 ortodoxní albánské
Průzračná azurová modř Jadranu, nádherné panenské pláže, plné písku, oblázků či
skalnatých desek
KRWHO6HMNR
16 820
Vytrvalci můžou do hor
Místní počasí bývá celkem stabilní.
Proto nemusíte mít strach vydat se na
horské túry, nebo poznávat vodní plochy průzračných jezer. Většinu plochy
Albánie tvoří hory porostlé hustými
lesy, až na úplných vrcholcích můžeme najít louky a pastviny. Nížiny
s plážemi jsou pouze u pobřeží, a tam
také roste subtropická vegetace. Albánské Alpy s rozeklanými vrcholky
nabízí adrenalinové sportovní vyžití. Pokud vás hory omrzí je možné
zakotvit u některých jezer, např. největšího jezera na Balkáně, kterým je
Skadarské jezero.
Markéta Vernerová
KRWHO$QGRQ/DSD
18 430
KRWHO*UDQG
16 970
9ãHFKQ\XYHGHQpKRWHO\
MVRXQDEĜHKXPRĜH
PDMtYODVWQt~VHNSOiåH
VSOQêPVHUYLVHP
=GDOãtQDEtGN\
Foto: AGL Travel
0DGHLUD7KDMVNRěHFNR
7XUHFNR6ORYLQVNR
.U\P3HWURKUDG6LELĜ
www.AGLtravel.cz
Jungmannova 6, Praha 1, 222 231 210, 602 330 913
Bez názvu-1 1
8.2.2013 8:51:57
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
CESTOVÁNÍ
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 17
Z Čech až na konec světa – Svatojakubskou cestou na mys Finisterre“
aneb Po stopách poselstva krále Jiřího z Poděbrad
Celý svůj život mne provází láska
ke kolu, k aktivnímu sportování
i k poznávání. Touha po poznávání
v mém případě gradovala v seniorském věku od r. 1990, po pádu
železné opony. O železné oponě už
mladá generace mnoho neví a někteří starší zapomínají, nebo jsou raději, když se o ní nemluví. To, co se
zdá dnes samozřejmé, bylo pro nás,
dříve narozené, velké tabu. Šumava,
kterou mám na dohled, byla tehdy před Kvildou, Modravou, nebo
u Hartmanic také jeden, ale velmi
smutný, zadrátovaný konec světa.
Na cestu a ke splnění mého životního cestovatelského snu – poznání svatojakubské
cesty do Santiaga de Compostela, mne při
o uvažování o variantách a při plánování
trasy, jednoznačně inspirovala kniha Aloise
Jiráska „Z Čech až na konec světa“. Dostala se mi znovu od školních let do rukou
jednoho dlouhého zimního večera. Tím
jsem si potvrdil, jak je dobré, např. místo
sledování rozličných deprimujících televizních pořadů, sednout ke knize. Rázem
František
Šesták
jsem poznal, že kniha, mistrně sepsaná
podle zápisků přímého účastníka, Václava
Šaška z Bířkova, splňovala všechny moje
představy o zamýšlené trase.
K rozhodnutí mne přivedly další souvislosti. Bydlím v Blatné a právě odtud, od našeho krásného vodního zámku, se v r. 1465
vydalo poselstvo krále Jiřího z Poděbrad,
které vedl jeho švagr, bratr jeho manželky
královny Johanky, pan Jaroslav Lev z Rožmitálu, pán na Blatné. No a Rožmitál pod
Třemšínem, ten je součástí našeho kraje.
Zaujala mne prvotní myšlenka a cíl cesty
– po husitských válkách přesvědčit země
západní Evropy o tom, že jsme národ mírumilovný, vzdělaný a snášenlivý. Motivací
k naplnění mého snu byla také skutečnost,
že po dvouleté, strastiplné pouti, se poselstvo dostalo právě až ke hrobu sv. Jakuba
Většího v Santiagu de Compostela, ve
španělské Galícii. Tam končí svatojakubská poutní cesta, jedna z nejstarších a nejdelších poutních cest. Scházejí se na ní
poutníci od 9. století nejen z celé Evropy,
v současné době už z celého světa. Právě
setkávání s nimi i s dalšími lidmi z navštívených zemí, patřilo k největším zážitkům.
Potěšitelné je, že na poutní cestu do Santiaga de Compostela se od nás, z Čech,
v posledních létech začíná vydávat stále
více poutníků a že jsou značeny trasy přes
naše území. Jedna z nich např. vede z Polska přes Prahu až k německým hranicím
do Všerub.
Poslové krále Jiřího se na své další cestě do
Portugalska zastavili na dalším významném místě, na mysu Finisterre. Tento skalnatý výběžek na břehu Atlantického oceánu ve Španělsku byl považován za konec
světa. Kryštof Kolumbus objevil Ameriku
až o 30 let později. Dnes už také víme, že
z geografického hlediska je nejzápadnějším
místem Evropy Cabo da Roca v Portugalsku. Trasu našich předchůdců jsme použili
(jel jsem ve dvojici s kamarádem) jen v základní, pro cyklisty vhodné a časově přijatelné podobě. Na cestu zpět jsme se vydali
od přístavu Porto v Portugalsku. Odtud
potom přes Španělsko, Francii, Švýcarsko,
Rakousko, Německo domů, do Čech.
Za 68 dnů jsme přes osm západoevropských zemí najeli 6.087 km, naplněných
jedinečnými historickými, kulturními
a přírodními zážitky, ale znovu zdůrazňuji, hlubokými dojmy ze setkávání s lidmi,
s jejich vstřícnou a nezištnou vůlí pomoci kdykoliv a s čímkoliv. To všechno dál
předávám posluchačům na přednáškách
a čtenářům v knize, kterou jsem v 65 letech
ve vlastním nákladu vydal a jehož první vydání jsem ke svému překvapení nečekaně
rychle vyprodal.
Abych alespoň zčásti zhodnotil veškerou
pomoc lidí, rozhodl jsem se použít část
výtěžku z prodeje knih na podporu nemocných dětí a na vzdělávání dětí z rozvojových zemí v rámci „Adopce na dálku“
Takže, kdo si knihu koupil, nebo ještě koupí, je součástí tohoto mého projektu.
Jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost
ke zveřejnění tohoto článku, jelikož jak
známo, venkov je v tomto směru poněkud
vzdálen hlavnímu mediálnímu dění (pokud se zrovna nejedná o nějakou tragedii či
senzaci). František Šesták, Blatná
Hory jako u babičky?
Tak to je náš PENZION.
Kde hostů si váží
a skvěle se vaří.
Pokoje mají WC, sprchu, wifi.
Stylová hospůdka, zabíjačky, hodování.
Cena za ubytování s polopenzí 350 Kč os/noc.
Školička lyžování pro děti 200 Kč/ 3 hodiny !!!
Kontakt:
Penzion Světlá, Vítězná 157, 468 41 Tanvald
728 784 781, chata [email protected]
Strana 18 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
Nebojte se exkluzivity!
1. leden bývá většinou spojen s novoročním předsevzetím či nějakou
významnější událostí, jednoduše řečeno změnou. Já bych se zaměřila
na velký krok vpřed v realitní branži, a tím je EXKLUZIVITA!
Od 1. 1. 2013 jsou nemovitosti k prodeji
v síti RE/MAX ČR nabízeny na základě
exkluzivních (výhradních) zprostředkovatelských smluv. Celý uplynulý rok jsme
porovnávali výsledky prodejů nemovitostí při výhradním/nevýhradním zastoupení a výsledky jsou jasně vidět – ze 100
prodaných nemovitostí bylo 90 prodáno
na základě exkluzivního zastoupení. Jako
realitní makléřka pracuji déle než 5 let.
Za tuto dobu jsem uskutečnila pouze jeden neexkluzivní prodej, všechny ostatní
přes výhradní zastoupení.
V lednovém čísle jsme psali o chybách
při prodeji nemovitostí (špatné fotografie, neodpovídající cena, špatná prezentace nemovitosti, atd.). Ze zkušenosti vím,
Pražský zpravodaj
ZAJÍMAVOSTI
že nejen díky těmto chybám se nemovitost stává pro kupujícího nezajímavá. Ve
chvíli, kdy jde o neexkluzivní nabídku,
může kupující najít stejnou nemovitost
na jednom realitním vyhledávači někdy
i 10x, pokaždé s jinou cenou, někdy bez
fotek, s chybným nebo neúplným popiskem. Nabídka tím pádem vypadá velmi
nedůvěryhodně. Neznalí kupující zareagují na nabídku s nejnižší inzerovanou
cenou. Až na prohlídce se doví, že cena
není finální, je k ní třeba přidat provizi
RK, daň z převodu apod. Při volbě nemovitosti ze sítě RE/MAX si můžete
být jisti, že se s těmito „nekalými“ praktikami nesetkáte. Znalý kupec vyhledává
pouze exkluzivní nabídky, aby se těchto
zklamání vyvaroval. A zároveň měl jistotu, že ho jiný klient nepředběhne a on
bude mít dostatek času vyřídit si financování kupované nemovitosti. Důležité
je i emocionální hledisko, kdy se kupující
rozloučí se svým bývalým domovem a již
se vidí v novém. Vyřízení hypotéky ho
stojí nejen peníze ale i čas. A najednou se
dozví, že nemovitost prodala jiná RK někomu jinému! Jaké zklamání! To jsou vše
faktory, které již zkušení zákazníci znají,
a přednostně se zajímají o exkluzivní nabídky. Stává se mi, že zájemce, kterému
předložím několik nabídek nemovitostí
k výběru, nemá o prohlídku nemovitosti
bez exkluzivní smlouvy vůbec zájem.
Pohled prodejce na exkluzivní smlouvu: makléř investuje větší čas a finanční prostředky do prodeje nemovitosti daného
klienta, protože má větší jistotu vrácení
investice, tím pádem rychleji prodává prodávající ví, s kým komunikuje, co vše
pro něj makléř udělá, a kolik ho to bude
stát. To vše je zahrnuto ve zprostředko-
vatelské smlouvě.
- makléř nemá potřebu podbízet se kupcům nižší cenou oproti konkurenční realitní kanceláři
- prodávající má jistotu kupní ceny, na
které se s makléřem písemně domluvili
- smlouva je uzavřena na dobu určitou,
většinou na 3 měsíce
- s exkluzivní smlouvou může majitel
nabízet nemovitost svým zájemcům (ne
jiným RK)
Nebojte se exkluzivní smlouvy. Jenom si
musíte vybrat tu správnou realitní kancelář. V naší kanceláři jsou daná pravidla,
která zaručují kupujícímu i prodávajícímu jasný proces prodeje. Neváhejte se
předem na celý průběh zeptat, rádi Vám
vše objasníme a s prodejem pomůžeme.
Hodně štěstí!
Ing. Markéta Pávková
RE/MAX Harmony
Tel.: 739 486 533
[email protected]
www.remaxharmony.cz
kloubů, nespavosti a nervozitě. Využití levandule je hojně v kosmetickém
průmyslu při výrobě masážních nebo
vonných olejů, parfémů, krémů a dalších produktů.
Suzanne Dekor dováží především
kosmetiku a dekorace s levandulí.
Vonné polštářky z jejich nabídky provoní místnost a uklidní jejich obyvatele. Ovšem v nabídce najdete mýdla
z Provence, ale také z Marseille. Vonné mýdlové vločky na jemné praní
mohou být zajímavým dárkem.
Arganový olej
Přípravky s obsahem arganového
oleje jsou v posledních letech hodně
vyhledávaným artiklem. Roste pouze
v Maroku na arganových stromech
(Argania spinosa). Blahodárně působí
na pleť a vlasy.
Kamenec
Starší generace jej budou pamatovat.
Zastavovalo se jím krvácení po holení, používal se jak antiperspirant
nebo po štípnutí hmyzem. Kamenec
nechyběl v žádné domácnosti. Veškeré tyto produkty, které vám zútulní bydlení můžete objednat přímo
u společnosti Suzanne Dekor a z jejich internetového shopu nerušeně
vybírat. MV
Dekorace a dárky, pro potešení a radost
Výzdoba interiérů patří ke každé ženě. A nejen ženě. Bydlet v prostředí, které je nám milé, které je útulné a pohodlné je snem každého z nás. A co teprve, když si domov vyzdobíme podle svých
představ a nápadů?
omamné vůně francouzské Provence.
Snítka levandule
Časopisů pro inspiraci nalezneme na
stáncích nepřeberné množství. A pokud by nám nestačily časopisy tuzemské, můžeme sáhnout po specializovaných katalozích ze zahraniční
produkce. A pokud by to stále bylo
málo, na internetu si určitě každý
vybere. Dekorační látky dělají mnoho, pravidelně nařasené závěsy nebo
záclony udělají z obyčejného okna
obraz. Ozdobné spony neuveřitelných tvarů a barev je možné zakoupit
v různých hobbymarketech.
Co ale udělá domov domovem, je
vůně. Každý prostor má svoji charakteristickou vůni. Provonět náš prostor
můžeme pomocí sprejů nebo různých
osvěžovačů, ale není nad vůni spojenou s krásnou dekorací. Naštěstí je
u nás mnoho firem, které dekoratérské pomůcky a dekorační předměty
dodávají.
Specialista na dekorace a voňavé pozornosti je například Brněnská firma
Suzanne Dekor. Specializuje se na
Je přímým dovozcem hned od čtyř
francouzských společností.
Levandulová
Slunná Provence je typická pro pěstování levandule. Fialová políčka jsou
kam jen oko dohlédne. Tento stálezelený keř kvete fialově, růžově i bíle.
Levandule má mnoho příznivých
účinků. Například působí antisepticky a antirevmaticky. Její pronikavá
vůně odpuzuje šatní moly a současně provoní celý šatník. Zklidňující
účinky pocítíme při bolestech hlavy,
Kamenec - krystal
SuzanneDekor
www.suzannedekor.cz
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
ZAJÍMAVOSTI
Pražská školka hrou
Vojenská encyklopedie
Publikace je výsledkem dlouholetého bádání, shromažďování a zpracovávání archivních dokumentů. Prezentuje
biografické medailóny 1 059
vojenských a civilních osob,
které nosili v činné službě
v období let 1918 - 1992 vojenskou hodnost čs. generála.
Rodin s malými dětmi přibýva a kvalitních školiček pro nejmenší
není mnoho. Každý rodič má jiné nároky a jiné představy o školní
výchově svých potomků. Rodinný přístup k dětem a rodičům jsme
našli ve sportovním zařízení pro děti - Augmentum.
Vaše zařízení je zcela netypické. psycholog, čtyři lektoři plavání a poV čem je jeho originalita?
hybové výchovy dětí a mládeže, tři
Originalita našeasistentky. Jsme
ho centra osobsoučástí evropního růstu Augského projektu
mentum spočívá
safe school jako
v tom, že se pod
metodické cenjednou střechou
trum. Veškeré
v úžasném proaktivity probístředí čisté Prahají pod odborhy 6 potkávají 3
nou supervizí.
programy, které se
Bazén je neobv určitých bodech
vyklým doplňvzájemně protína- Vyhřívaný bazén přináší dětem mnoho radosti kem školek.
jí a doplňují. A to
Jak často mají
je sportovní mateřská školka, dětský Vaši svěřenci sportovní výuku v baplavecký klub a psychoterapie. To vše zénu?
se nachází v objektu zrekonstruova- Plavecký klub funguje celý týden od
ném pro tyto účely s vlastním vnitř- 9 hod. do 18.hod. Děti z naší školky
ním bazénem a výtvarným ateliérem. plavou dvakrát týdně.
Originální je i složení týmu. Dvě Lze říci, že je to možná průprava pro
vysokoškolsky vzdělané pedagožky, budoucí plavce-šampiony?
speciální pedagog, psychiatr, dětský Výuka plavání v našem klubu a školce
Upravená zahrada s bezpečnými prolézačkami je příjemnou oázou na hraní
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 19
V tomto domku se skrývá malý ráj pro děti
je pojata hlavně jako součást zdravého psychomotorického vývoje dětí,
prevence utonutí, společná aktivita
rodičů s dětmi, radosti z pohybu ve
vodním prostředí a v neposlední řadě
i jako výuka plaveckých dovedností
a způsobů.
Jaké další aktivity mohou rodiče pro
své děti u Vás očekávat?
V rámci školky probíhají veškeré činnosti dle osnov MŠMT pro předškolní
výchovu a vzdělávání. Nadstandardní
jsou však pohybové aktivity včetně
plavání, rytmika s nástrojem, angličtina hrou s konverzací, divadelní představení, jízda na ponících, noční spaní
ve školce, sportovní školky na horách
a u vody, zdravá biostrava a další.
Jsme na prahu roku 2013, jaké cíle
jste si pro letošní rok stanovili?
Cílem pro letošní rok je další zdokonalování koncepce sportovních aktivit v rámci sportovní mateřské školky,
dobudování dětského lanového parku,
technická příprava vybudování centra
dětského kondičního a rehabilitačního cvičení spolu s dětským relaxačním centrem.
Děkuji za rozhovor
Markéta Vernerová
Autorem
je vojenský historik pan
Alex Maskalík.
Kniha je doplněná
o rekonstrukci výstavby čs. armádní elity,
analyzovanou v historických etapách čs. státnosti
s maximálním přihlédnutím na její
základní determinanty, průvodní
jevy a souvislosti. Její součástí jsou
schematismy, seznamy, grafy a skeny vybraných archiválií, nápomocné
při celkové orientaci a dokreslující
mnohé z uváděných skutečností.
Biografický slovník představuje
těžisko encyklopedie a jednotlivé
biogramy mají standardní podobu: vedle základních životopisných
údajů generála informují o absolvovaném vzdělání a o jeho hodnostním, resp. funkčním postupu
ve vyšší důstojnické hodnosti. V 95
procent provází každé heslo portrétová fotografie. Rozsahem i obsahem
je publikace kvalitním informačním
pramenem, ale i unikátním edičním
počinem dávající podnět k zamyšlení.
Strana 20 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
Quíz
Komiksy
Shlížení nepřeberného množství komiksů dá zabrat. Předveďte, jak moc
jste sledovali komiksové seriály.
1. Kdo je autorem postaviček Toma
a Jerryho?
a) Walt Disney
b) Hanna a Barbera
c) John Kricfalusi
2. Ren a Stimpy jsou kamarádi
a) hroch a slon
b) dva malí dinosauři
c) pes a kocour
3. Autorem legendárního Čtyřlístku je:
a) Jaroslav Němeček
b) Ondřej Sekora
c) Zdeněk Miler
4. Ládínek Smolík měl za nejlepšího přítele
a) papouška Aladára
b) psa Zorro
c) kocoura Mafii
5. Známý seriál „Jen
počkej zajíci!“ režíroval:
a) Svetozar Rusakov
b) Arkadij Chajt
c) Vjačeslav Kotěnočkin
6. Sova Kukula žila
a) v sovinci na Hradě Hruška
b) ve věži hradu Kulíkova
c) na kraji lesa Černý Bor
7. Kvůli komu se stal Rumcajs loupežníkem?
a) starostovi Humpálovi
b) knížepánovi
c) Mance
Pražský zpravodaj
ZÁBAVA
HOROSKOP
18. 2. – 25. 2. 2013
2
Býk - Buďte aktivní a ostrražití.
Kolem vás semmohou dít intriky,
nedejte jim prostor.
1
6
4
Lev - Úspěšné období, vsaďte si
v loterii, řekněte si o zvýšení platů
a nebojte se prosadit se.
Panna - Užívejte si života, relaxujte a věnujtense sobě. Budete
obklopeni láskou a porozuměním.
Váhy - Očekávejtedobré zprávy,
možná vás čeká radostná událost
v rodině, nezanedbávejte své přátele.
Štír - Plánujte a uskutečňujte vaše
přání. Jste pod šťastnou hvězdou.
Vhodné období pro upevnění vaší
pozice v zaměstnání. Buďte akční!
Střelec - Buďte opatrní. Ve finančních záležitostech nenechte se svést lákavými nabídkami.
Mohli byste na to doplatit.
8. Waylon Smithers je postava z:
a) Familly Guy
b) The Simpsons
c) South Park
Kozoroh - Čeká vás nějaké důležité rozhodnutí. Možnost seznámení se se ženou, která pro vás do
budoucna bude nápomocná.
9. Seriál Šmoulové jsou původem
a) z belgické produkce
b) z americké produkce
c) z francouzské produkcez
Vodnář - Náhlé vyřešení konfliktů a uklidnění ve vztahu, úspěch
při obchodních jednáních, využijte svého šarmu a sexappealu.
Ryby - Udělejte si čas na své zdraví, důležitá rozhodnutí nechte na
jindy. Zbytečně neriskujte.
9
2
5
8
9
Blíženci - V tomto období se Vám
povede vše na co sáhnete. Nevyhýbejte se konfliktům, Štěstěna je
na vaší straně.
Rak - Čeká vás láskyplné období
plné harmonie a pohody. Buďte
vstřícní a vnímaví k okolí.
5
7
Horoskop pro vás vypracovala
profesionální kartářka
Simona Timingeriu Biggs,
využijte její slevový kupón.
Beran - Nenechte se svazovat
obavami z neúspěchu. Překážky
překonáte s klidem a nadhledem.
4
1
7
3
4
3
8
5
6
Kupon na slevu 100 Kč
Výklad karet - 777 591 907
Simona Timingeriu Biggs
vztahy • finance • životní krize
Máte prokazatelné výborné výsledky na obchodní pozici?
Hledáme činorodého člověka pro měsíčník Pražský zpravodaj
OBCHODNÍK pro Prahu
Máte výsledky v aktivním prodeji?
Jsou pro Vás odborné články hodnotnější než bulvár?
Chcete se setkávat se zajímavými lidmi?
Jste ochotni na sobě pracovat a profesionálně růst?
Pokud ano, tak hledáme právě Vás!
Vaším denním „chlebem“ bude nejen prodej obchodní inzerce, vyhledávání
nových klientů a péče o klienty, které dostanete do vínku, ale také Vaše osobní
účast na společenských a propagačních akcích. Výsledkem Vaší práce bude
prodané místo ve zpravodaji a dlouhodobě inzerující klienti.
Pro tuto pozici potřebujete:
Praxi na pozici obchodníka
Uživatelskou znalost PC (Microsoft Office)
ŘP sk.B
Znalosti na úrovni min. SŠ
Prokazatelné výsledky ve Vašich předchozích
aktivitách (práce, brigáda, praxe)
Pokud si Vás vybereme, dostanete příležitost ukázat, co ve Vás je.
Budete se podílet na distribuci kvalitních informací a pomůžete zastavit
příliv bulváru. Dostanete se mezi zajímavé a velmi úspěšné lidi. Budete mít
možnost se i nadále vzdělávat a zlepšovat.
Za špičkovou práci Vás špičkový plat rozhodně nemine.
Pokud Vás tato pozice láká, odešlete svůj životopis na e-mail
[email protected], tel.: 773 693 460
1.b, 2. c, 3.a, 4. b, 5. c, 6. b, 7.b, 8. b, 9. a
Správné odpovědi:
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
ZÁBAVA
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 21
Křížovka o ceny: Na světě je málo zábav, které přitahují člověka od dětství do stáří a které okouzlují lidi bez ohledu na povolání, vzdělání nebo osobní zaměření. Jedním z takových je (viz tajenka).
Řešení zašlete na adresu: [email protected], 1. - 3. cena - Rodinné vstupné do Království železnic
Výherci minulé křížovky: 1. 1. Iva Sykáčková, Praha 10, 2. Amalia Poláková, Praha 9, 3. Pavel Hortek, Praha 4
Výhru si luštitelé mohou vyzvednout v redakci vydavatelství Pražského zpravodaje na adrese: Malešická 1936/39, Praha 3
breakfast / lunch / dinner
brunch
cheap / expensive / fancy / posh restaurant
pub
café / coffee shop
cafeteria
fast – food restaurant
pizza restaurant / pizzeria / pizza parlor(Am)
diner (Am)
brasserie
wine bar
tea room / tea shop / tea house
confectioner (Br) / candy store (Am) /
candy bar (Am)
takeaway (Br) / take out (Am) / carry out
(Am)
Italian / French / Greek /Japanese / Chinese / Thai / Czech cuisine
Could / Can you recommend a nice restaurant near here?
I´d like to reserve / book a table for two for
(Br) / at (Am) 8 pm tomorrow.
Angličtina od Lindy
snídaně / oběd / večeře
pozdní snídaně spojená s obědem
levná / drahá / elegantní / nóbl restaurace
hospoda
kavárna / levnější restaurace bez alkoholických nápojů v Británii a USA
samoobslužná jídelna
rychlé občerstvení
pizzerie
menší levná restaurace v USA
levnější restaurace ve francouzském stylu
vinárna
čajovna
cukrárna
restaurace prodávající jídlo domů / jídlo
domů
italská / francouzská / řecká / japonská /
čínská / thajská / česká kuchyně
Mohl byste doporučit pěknou restauraci
poblíž?
Chtěl bych rezervovat stůl pro dva na
osmou večer zítra.
Could / Can we have a table for two,
please?
Waiter / Waitress, could / can I have an
English menu, please?
Can I take your order?
Would you like something to drink / something to eat?
What do you recommend?
What will you have / What would you like
for a starter (Br) / for an appetizer(Am)?
For the main course / for dessert?
I´m a vegetarian.
I don´t eat meat.
I ´ll have / I´d like
Can / Could I have…..?
the set menu
the speciality of the house
still mineral water
sparkling / fizzy / gassed mineral water
a bottle of / a pint of beer
beer on tap
ale (Br)
cider (Br)
lager (Br)
shandy (Br)
Lekce 4: V restauraci I.
Mohli bychom dostat stůl pro dva?
Pane vrchní / Slečno, mohl bych dostat
jídelní lístek v angličtině?
Máte vybráno?
Chtěli byste něco k pití / k jídlu?
Co mi doporučíte?
Co byste chtěli jako předkrm?
Jako hlavní chod / jako dezert?
Jsem vegetarián.
Nejím maso.
Dám si / Chtěl bych
Mohu dostat…?
menu (za zvýhodněnou cenu)
specialita podniku
neperlivá minerálka
perlivá minerálka
láhev / půl litru piva
točené pivo
anglické pivo
mírně alkoholický nápoj na bázi moštu
ležák (pivo českého typu)
nápoj z ½ ležáku a ½ limonády (Br)
Slovníček pro vás připravila jazyková škola Linda, www.skolalinda.cz
Lesson 4: At the restaurant I.
Vydavatelství: AUDIRE s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5, IČ: 28440501, e-mail: [email protected], Tisk: Tiskárna Libertas, a.s., Redakce: Malešická
1936/39, 130 24 Praha 3, Šéfredaktorka: Markéta Vernerová, [email protected]ý-zpravodaj.cz, Inzerce a obchod: Ing. Aleš Fritscher, tel.: 773 693 460, e-mail: [email protected]
cz, Sazba: 2V Group s.r.o., Poděbradská 220/658, Praha 9. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Distribuce prostřednictvím vlastní sítě kamelotů. Za inzerci vydavatel nezodpovídá.
Strana 22 | číslo 2, ročník 3, únor 2013
PRÁCE - BRIGÁDY
OSOBNÍ VZKAZY
hledám
Inzerát z r. 1933
HLEDÁM práci v administrativě. Praxe 18 let. Nástup možný
ihned. Tel.: 733 793 101, e-mail:
[email protected] Prosím, nenabízejte místo finančního poradce a práci dealera.
PRODÁM pozemek v obci Veliká
Ves u Prahy, o velikosti 964 m², Cena
1 100 000 Kč. Tel.: 605 256 198.
PRODÁM RD 2+1+veranda, 60
m², zahrada 350 m², obec Ratenice. Cena 800.000 Kč. Tel.: 724
078 446
SLUŽBY
BYTY
GRATULACE pro
JUDr. Šárku Toulovou. Vše nej
k Tvým 49 narozeninám! Ať jsi
pořád tak svěží
a vitální, alespoň
do sta. Přeje Jana
a spol.
PRÁCE - BRIGÁDY
nabízím
PŘIJMEME obchodní zástupce
pro kancelář Praha 8 – Křižíkova.
Zašlete životopis. Kontakt pouze
mailem: [email protected]
Pražský zpravodaj
INZERCE
PRODÁM byt 3+1, 76m². Dobrá
dostupnost MHD. Dům po celkové
rekonstrukci. Cena 2.300.000,- Kč.
Praha 8 – Troja. Tel.: 739 006 179.
PRODÁM byt Praha 6-Dejvice,
Banskobystrická ul., 3+1 s balkonem, osobní vlastnictví, 69m2,
možnost garážového stání, po
kompletní rekonstrukci byt i dům
(cihla). Bližší informace na tel.:
724 078 446.
PRODÁM byt Praha 13-Luka, Trávníčkova ul., 2+kk, osobní vlastnictví, 43m2, částečná rekonstrukce,
panel, nízké poplatky. Bližší
informace na tel.: 724 078 446.
PRODÁM byt Praha 13-Velká
Ohrada, Kurzova ul., 3+1 s lodžií,
osobní vlastnictví, 78m2, částečná rekonstrukce, panel, u Prokopského údolí. Bližší informace na
tel.: 724 078 446.
NEMOVITOSTI
PRONAJMU 2 + kk v RD v Černošicích, společné soc.zař., k dispozici
prádelna, zahrada, bazén, parkování v objektu, 12 min. vlakem na
metro „B“ - Smích. nádraží. Cena
7 000 Kč vč. poplatků. Tel.: 731
702 405 vždy po 17. hod.
nabízím
Doučování ruštiny pro začátečníky a pokročilé, individuální přístup. Rodilá mluvčí. Cena 150 Kč /
45 minut. Tel.: 602 482 956.
Výuka němčiny Jsem německá
občanka a s výukou mám dlouholeté zkušenosti. Učím privátně
i v jazykových školách a firmách.
Připravuji na maturity, práci v zahraničí a v německy mluvících
firmách. Můžete být začátečník
i hodně pokročilý, přizpůsobuji se
Vačim požadavkům. Mé pracovní
zkušenosti z Německa Vám ráda
předám podle Vašich představ.
Tel.: 72 39 49 174
PROČ byste museli PLATIT více ?
Nabízíme finanční poradenství –
pojištění, stavební a penzijní spoření. Tel.: 606 084 506
PRODÁM značkové oblečení na
holčičku 6 -12 měsíců. Celkem 21
kusů. Cena 700 Kč. Tel.: 723 329 998
PRODÁM značkové oblečení na
holčičku, velikost 74 – 86. Celkem
16 kusů. Cena 1000 Kč. Tel.: 723
329 998
PRODÁM dámské bílé manžestrové kalhoty, vel. 42, délka od
pasu 108 cm. Cena 350 Kč. Volejte
736 532 908 nebo pište na email
[email protected]
V případě zájmu pošlu podrobnější míry i foto.
PRODÁM dětskou postýlku včetně peřinek. Cena 1 000 Kč. Tel.:
773 693 460.
AUTO-MOTO
Prodám OPEL VECTRA, 1,8i, stříbrná met., maximální výbava, najeto 30 000km, super stav i vzhled
nového vozu. Cena 139.000 Kč.
E-mail: [email protected], tel.
602 748 956.
Nabízím motocykl JAWA PIONÝR
555, rok.výr.1959, v dobrém stavu,
s technickým průkazem a povinným ručením. Tel.: 605 340 519
PRODEJ
Hotovost ihned za Váš byt
v Praze, nebo prodej
Zdarma a bez provize RK!!!
Poprvé v ČR.
Nejsme RK!
Právní a odhadní servis
ZDARMA.
Volejte zdarma na tel.:
800 500 005. Děkujeme
PRODÁM profi Expozimetr spektra Profesional S500 USA Photo
Research Hollywood. Funkční
a kompletní. Cena dohodou – nabídněte. Praha. Tel: 604 582 808.
Volat po 18 hodině.
PRODÁM oblečení pro dívky 0-10
let, cena 10-50,- Kč/kus, celý objem za 5 000 Kč. Tel.: 605 752 041
Usilovně hledáme pro své
zaměstnance z akciových
společností byty k pronájmu v Praze, právní servis
zajistíme zdarma.
Garance a pojištění
nájemníka!
Prosím nabídněte na tel.:
776 178 877. Děkujeme
KOUPÍM
Kdo poradí, kde se dá koupit cibule Valota nebo květuschopnou
prodá pro babičku. Děkuji. Tel.:
604 118 494.
SEZNÁMENÍ
45/165/70 se dvěma dětmi hledá
parťáka pro další život. Mám ráda
psi a koně. Další na vzájemném
poznávání. Praha a okolí. Písemné nabídky zasílejte do redakce.
Šifra 130101
Pomůžeme náhodě a zkusíme
to? 35/178/80 hledá přítele do 40
let, který ví co chce. Kladno-Praha. Písemné nabídky zasílejte do
redakce. Šifra 130102
FINANČNÍ SLUŽBY
PROČ byste museli PLATIT více
? Nabízíme finanční poradenství
– pojištění, penzijní a stavební
spoření. Obraťte se na nás. Tel.:
606 084 506.
KUPON NA SOUKROMOU I KOMERČNÍ ŘÁDKOVOU INZERCI
Vzor textu pro podání inzerátu
P R O D ÁM
C HA T U
EB O NĚ .
ZA
4 5 0
V
J I ŽN Í CH
00 0
Č E C HÁ C H
T EL . :
7 3 1
U
5 3 3
TŘ
4 9 2
Podání
soukromých
inzerátů je
ZDARMA!
Váš text
Zakřížkujte rubriku, kterou jste si vybrali, barevně označené rubriky jsou placené! U nich je potřeba vypočítat cenu.
Osobní vzkazy
Byty
Služby nabízím
Koupě
Seznámení
Práce, brigády - hledám
Podnájmy/pronájmy
Služby hledám
Auto-moto
Daruji
Práce, brigády - nabízím
Práce, brigády - nabízím
Prodej
Zvířata
Vyplňte jméno a příjmení, adresu bydliště a telefon (vyplnění je povinné avšak informace nebudou zveřejněny)
Finanční služby
Podmínky podání řádkového inzerátu. Platba pouze předem bankovním převodem nebo složenkou typu A, C. Číslo účtu: 2100069987/2010. Pod variabilním symbolem uveďte IČO
nebo vaše telefonní číslo. Po připsání finančního obnosu na účet vydavatelství bude inzerát zveřejněn. V případě nečitelného nebo chybného textu neodpovídáme za vzniklé chyby. Za
každým slovem je nutné udělat mezeru. Doklad o zaplacení (výpis z účtu nebo ústřižek poukázky) nám prosímzašlete s vaší objednávkou na adresu redakce Pražského zpravodaje.
Redakce: Malešická 1936/39, 130 24 Praha 3, [email protected], tel.: 606 084 506
Datum
Podpis
.
. 2013
35 Kč/řádek
70 Kč/řádek
105 Kč/řádek
140 Kč/řádek
175 Kč/řádek
Cena za uveřejnění
Kč
Využijte nabídku podání plošného inzerátu.
Velikost inzerátu
40x18mm á 300 Kč
velikost inzerátu
40x32mm á 500 Kč
Cena za uveřejnění
plošného inzerátu
Kč
Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy
INZERCE
číslo 2, ročník 3, únor 2013 | Strana 23
$1*/,¼7,1$
-$51‹.85=<2'125$
0“P]DM™PDYRXSU“FL
YS֙MHPQ—PNROHNWLYXD
6WXGXML
MD]\N\
Y/LQGÐ
m)5$1&28=£7,1$
)5$1&28=£7,1$
m£3$1¾/£7,1$
£3$1¾/£7,1$
m,7$/£7,1$
m1¾0¼,1$
HÁJE
8ÎHEQ\
-D]\NRY“$NDGHPLH
WWW.SKOLALINDA.CZ
.XSHFN—KR3UDKD+“MH
XVWDQLFHPHWUD&+“MH
PRELO
WHO
Bez názvu-2 1
5.2.2013 10:52:19
Kde nás v Praze najdete?
Praha Avion Shopping Park, Praha Hlavní nádraží, Praha OC Šestka, Praha Novodvorská Plaza, Praha Galerie Butovice, Praha OC Europark, Praha OC DBK, Praha Palladium, Praha Galerie Harfa, Praha Albert Hypermarket Průhonice, aktuální kolekci naleznete i na www.ccc.eu a také na wwww.facebook.com/cccboty
Download

Abtová k svému úspěchu jméno strýčka nepotřebuje