14. července 2011 l číslo 27 l ročník 41
Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
Havíři chystají oslavy
Bezpečnostní heslo na červenec:
S bezpečností musíme začít každý u sebe!
COLOURS.CZ
HLAKCÞB:9>ÛACÞE6GIC:ø>/
[email protected]ÞE6GIC:ø>/
D;>8>ÛACÞ9D96K6I:Aw/
ZA PODPORY:
Barvy Ostravy pro všechny
Nemáte lístek
na Coloursy?
Nezoufejte!
Asi by bylo fajn, kdyby byl Horník vždycky stejně tak tlustý, jako je ten dnešní.
Důvod rozšířeného vydání je nabíledni.
Jednak začíná doba prázdnin a Horník
jako už tradičně vychází pouze každých
14 dnů, jednak v Ostravě startuje
megafestival Colours of Ostrava, jehož
je OKD tradičním partnerem. O tom,
co uvidíte, či lépe uslyšíte, se dočtete
na stránkách dnešní coloursovské
přílohy. Že to bude opět „bomba“, není
pochyb. Stovky umělců a hudebníků
z různých kontinentů, kteří se představí
na třinácti scénách, mezi nimiž nechybí
ani OKD Czech stage, určitě vytvoří tu
nejbáječnější atmosféru a připraví pro
všechny hudbymilovné lidičky nezapomenutelné zážitky.
Rádi bychom ale vypíchli, že
v jednom budou letošní Coloursy
zásadně jiné. Od pátku do neděle je
bude tentokrát doprovázet první ročník
Festivalu v ulicích, který oživí centrum
Ostravy koncerty, divadly, akrobacií,
stánky, workshopy i filmy. I tady bude
program bohatý a veskrze mezinárodní. Na dvou hudebních pódiích
zahrají například Charlie Straight,
Xavier Baumaxa, Úspěch, Tomáš Klus,
Unifiction, Stanley Dixie Street Band
a někteří exotičtí umělci vystupující
na Colours of Ostrava, kteří tu představí ukázky své tvorby. Cirkusové umění
a akrobacii předvede Kawa Musical
Circus z Indie, o zábavu se postarají
populární komici z pořadu Na stojáka.
Nebudou chybět „sessiony“, semináře
či třeba improvizovaná vystoupení
pouličních umělců.
Co je ale na tom všem nejlepší, je
to, že všechna vystoupení Festivalu
v ulicích budou zdarma! Takže – nemáte lístek na Coloursy? Nevadí!
Krajské město vás uvítá i tak. Přejeme
všem tu nejlepší zábavu.
Bohuslav Krzyžanek
OSTRAVA – Práce pod zemí při těžbě
černého uhlí se v uplynulých letech
výrazně změnila. Společnost OKD
prošla dynamickou proměnou, která z ní udělala moderní a perspektivní firmu s doly vybavenými špičkovými technologiemi. Ačkoliv si
spousta lidí v dalších regionech
republiky stále myslí, že uhlí se těží
pod Ostravou, horníci ho rubou
sbíječkami a lopatami nakládají
do vozíků, které pak tlačí k těžní
věži, realita je diametrálně odlišná.
Doly s nejmodernějšími
technologiemi
Společnost OKD vyhlásila v roce
2008 Program optimalizace produktivity (POP 2010), který skončil
v uplynulém roce a v jehož rámci
byly doly firmy vybaveny nejmodernějšími razicími a dobývacími
komplexy od špičkových světových
výrobců. Celková investice dosáhla
téměř 10 miliard korun. V důsledku nasazení nových technologií se
zvýšila produktivita a efektivita těžby. Ale především: zvýšila se bezpečnost při práci v dolech. „Díky
špičkovým technologiím dokážeme
těžit uhlí v hloubkách a podmínkách, kde to předtím nebylo reálné,
čímž jsme pro OKD otevřeli perspektivu na dalších několik desítek
let dopředu,“ říká ředitel OKD pro
strategii a rozvoj Ján Fabián.
FOTO: Richard Sklář
=A6KCÞE6GIC:ø>/
Vybavení dolů OKD je díky programu POP 2010 na špičkové světové úrovni. Pozornost věnovaná bezpečnosti práce se vyplácí
Porubové pracoviště vybavené technikou z programu POP 2010 na závodě Lazy Dolu Karviná.
Na prvním místě tedy stojí jejich
bezpečnost při práci pod zemí.
V rámci programu SAFETY 2010
byli všichni zaměstnanci vybaveni novými osobními pracovními
a ochrannými pomůckami. „Půl-
bezpečnost a zdraví našich lidí,“ říká
personální ředitel OKD Radim Tabášek. Další mechanizací se navíc daří
snižovat fyzickou náročnost práce.
Díky investicím do technologií došlo
ke zlepšení pracovního prostředí,
Horník se sbíječkou a lopatou? Hudba minulosti,
i pod zem dnes míří ta nejmodernější technika.
miliardová investice do této oblasti
byla tím nejlepším, co jsme mohli
udělat. Bezpečnost zaměstnanců je
pro nás naprostou prioritou. Hospodářské úspěchy nemohou nahradit
Bezpečnost na prvním místě
Firma si uvědomuje, že lidé jsou
nejcennějším kapitálem, který má.
což výrazně eliminuje riziko nemoci z povolání. „Například prašnost
se podařilo v některých lokalitách
snížit až o 60 %,“ dokládá na konkrétním příkladu Tabášek.
To, že doly OKD jsou bezpečné
jako nikdy předtím, dokládají klíčové
ukazatele v oblasti bezpečnosti práce. Počet úrazů se v roce 2010 meziročně snížil téměř o čtvrtinu (z 346
na 271) a úrazová četnost jako mezinárodně uznávaný parametr bezpečnosti práce (počet hodin pracovní
neschopnosti/1 milion odpracovaných hodin) klesla z 11,29 na 8,61.
Program PERSPektiva 2015 stanovuje jako cílovou hodnotu úrazové četnosti v roce 2015 číslo 5 a těžaři jsou
rozhodnuti realizovat veškerá opatření, aby byl tento cíl splněn. Marek Síbrt
Těžaři budou na festivalu i v ulicích
Společnost OKD je hlavním partnerem Colours of Ostrava, Nadace OKD se představí na náměstí a pomůže vozíčkářům
Bezbariérově díky Nadaci OKD
OSTRAVA – Nejvýznamnější festival v Ostravě a největší zaměstnavatel v regionu již několik let
patří k sobě. Společnost OKD je
tradičním partnerem Colours of
Ostrava a letos nabídne návštěvníkům ještě více než v předchozích letech.
Novinkou letošních Colours bude
bezbariérový festival. Díky grantu Nadace OKD vyhradí pořadatelé u jednotlivých scén místa
pro vozíčkáře, ale především jim
na jejich přání zajistí doprovod
po festivalovém areálu, vhodné
ubytování nebo dopravu taxíky
z nádraží či na programy ve městě.
Podpoříte chráněné dílny?
Na Masarykově náměstí vyroste
v rámci Festivalu v ulicích netradiční městečko ze stánků chráněných
dílen z celé republiky, které budou
OKD Czech stage a zábava
Scéna nedaleko lávky přes Ostravici, pojmenovaná po těžařské firmě,
na které vystoupí špičky i naděje
české hudební scény, je na Colours
už tradicí. Novinkou je stan umístěný nedaleko scény, který nabídne interaktivní zábavu pro všechny generace. „Název Nintendo
asi něco řekne hlavně těm mladším, ale pobaví se tam zaručeně
všichni. Kdo by si nechtěl zahrát
uprostřed festivalového dění třeba tenis, bowling nebo golf,“ řekl
mluvčí OKD a Nadace OKD Vladislav Sobol.
FOTO: archiv
GENERÁLNÍ PARTNER:
HLAVNÍ PARTNER:
<:C:GÛACÞB:9>ÛACÞE6GIC:ø>/
strana 3
Modernizace otevřela perspektivu
Dnes s přílohou
ZA PODPORY:
Pozvánka na
Hornické slavnosti 2011
Na Masarykově náměstí v Ostravě nabídnou své výrobky chráněné dílny podpořené Nadací OKD.
prodávat výrobky svých hendikepovaných zaměstnanců. K mání
budou například produkty první chráněné medodílny v Česku,
netradiční hudební nástroje, keramika nebo ruční papír.
Pět minut slávy
Neziskové organizace, které pečují o seniory a hendikepované nebo
se starají o volný čas dětí, dnes
bereme jako součást našeho světa. Přitom se nedostávají na první
stránky novin a často ani nevíme,
kdo za jejich užitečnými aktivitami stojí. Proto Nadace OKD připravuje v sobotu na Masarykově
náměstí před koncertem Tomáše Kluse slavnostní předání šeků
organizacím, které v jednotlivých
nadačních programech získaly největší a nejmenší granty. Představí
se 9 z 281 projektů, mezi které letos
nadace rozdělila téměř 54 milionů
red
korun.
2
www.okd.cz
ročník 41 l číslo 27
Z OKD
NWR Plc uzavřela
nabídku na směnu
akcií NWR N.V.
OKD to myslí s podporou vzdělávání vážně
AMSTERDAM – New World Resources
Plc, mateřská společnost OKD, a.s., oznámila 30. června 2011 závěrečné uzavření
nabídky na směnu akcií stávající NWR N.V.
za akcie nové NWR Plc. Kompletní podmínky nabídky byly zveřejněny 11. dubna
a doplněny dodatkem 18. května.
Pátého května byla nabídka prohlášena za plně nepodmíněnou, co se
akceptací týče, když byly přijaty akceptace
ohledně zhruba 97 % procent stávajících
akcií druhu A.
Následně do 30. června obdržela NWR
Plc platné akceptace na dalších asi 2,6 %
emitovaných akcií druhu A. Nová NWR Plc
se tak podílí na akciovém kapitálu stávající
NWR N.V. zhruba 99,6 %.
V návaznosti na oznámení akcionářům
z 15. června 2011 je nyní nabídka uzavřena a nová NWR očekává, že v nejbližší
době zahájí před obchodní komorou odvolacího soudu v Amsterdamu proceduru
vytěsnění minoritních akcionářů stávající
NWR podle nizozemského práva. Tento
proces se bude týkat výlučně stávajících
akcií druhu A a nebude vyžadovat žádný
úkon ze strany bývalých akcionářů stávající
NWR, kteří již akceptovali nabídku a směnili své akcie za nové akcie druhu A.
Kotace na oficiálním seznamu
a obchodování stávajících akcií druhu A
na burzách cenných papírů v Londýně
a Praze byla ukončena 6. června 2011.
Nová NWR Plc a stávající NWR N.V. mají
v úmyslu požádat o zrušení kotace a ukončení obchodování stávajících akcií druhu
A na burze ve Varšavě co nejdříve to bude
možné v souladu s příslušnými právními
předpisy.
ms
OSTRAVA – Kvalifikovaných horníků je na trhu práce nedostatek.
Společnost OKD je proto mimořádně aktivní v rozvoji hornických
vzdělávacích oborů v regionu.
„Nedostatek technického vzdělání
a nezájem o něj je celospolečenským problémem, který řeší všechny průmyslové podniky. Nejsme
v tom výjimkou,“ říká personální
ředitel OKD Radim Tabášek.
V Dole Karviná došlo
ke smrtelnému úrazu
OSTRAVA – V podzemí Dolu Karviná
došlo v úterý 12. července odpoledne
k důlnímu otřesu, při kterém byl usmrcen pětačtyřicetiletý pracovník české
dodavatelské firmy.
Důlní otřes se projevil zhruba 920
metrů pod zemí ve výdušné třídě porubu, kde se nacházeli dva zaměstnanci
dodavatelské firmy. Jeden z nich byl
zraněn smrtelně, druhého záchranáři
po ošetření převezli do nemocnice.
„Chtěli bychom vyjádřit naši
soustrast rodině i blízkým zesnulého
kolegy,“ uvedli ředitel Dolu Karviná
Pavel Hadrava a generální ředitel společnosti Green Gas DPB Antonín Kunz.
Příčiny mimořádné události nyní
šetří komise odborníků složená ze
zástupců Obvodního báňského úřadu
v Ostravě, vedení Dolu Karviná, společností Green Gas DPB i OKD a odborářů
ve spolupráci s Policí ČR.
vs
Na Střední škole techniky
a služeb v Karviné, která byla
po několik desetiletí tradiční líhní zaměstnanců pro černouhelné
doly v revíru, firma iniciovala renesanci učňovských hornických oborů. Prázdniny si tak v současnosti
užívá více než sedm desítek budoucích důlních elektrikářů a zámečníků z prvních a druhých ročníků.
Ukázalo se, že mezi žáky základních škol a jejich rodiči je o obory
FOTO: Richard Sklář
Největší česká uhelná společnost dává učňům stipendia a jistotu zaměstnání.
na povrchových pracovištích firmy
a v létě si mohou zájemci přivydělat na brigádách. Úspěšní absolventi mají zajištěnou práci v OKD
minimálně na tři roky. „To pro mě
bylo největší lákadlo. V našem regionu není vůbec jednoduché najít práci. Navíc dobře zaplacenou.
S OKD mám jistotu, že po studiu
budu pracovat s nejmodernějšími
podporované OKD zájem. Firma proto navázala spolupráci
na obdobné bázi jako se školou
v Karviné také se Střední školou
Havířov-Šumbark, kam v září
nastoupí do prvního ročníku dvě
třídy potenciálních horníků.
Budoucí důlní zámečníci a elektrikáři dostávají od OKD měsíční
stipendium 1000 Kč, praxi absolvují
2002 červnových metrů na čelbách
STONAVA – Dva kilometry a dva metry navrch! Takové je celkové skóre přípravářů z Dolu ČSM za šestý měsíc tohoto roku. Svižně tak
umazávají „manko“ proti důlnětechnickém plánu, a navíc kolektivy závodu Sever a Jih soutěží, kdo
bude mít vyšší metráž. Motivovala
je soutěž o 2000 piv při vyražení
2000 metrů, vyhlášená ředitelem.
„Dvoukilometrovou
hranici
se povedlo na naší šachtě překonat za posledních čtrnáct let
pouze pětkrát. Naposledy to
bylo v lednu roku 2007,“ informoval vedoucí výroby příprav
Miroslav Puček s tím, že konečně došlo v přípravách k očekávanému obratu. Čelbovým se
totiž od ledna až do dubna, a to
zejména na Severu, bohužel moc
nedařilo.
Ze severských razičů měly
v červnu nejlepší výsledky kolektivy Jána Savaryho (194 metrů)
a Andrzeje Czerwińského (153
metrů). Jižní kolegové na tom
byli ovšem celkově lépe, vyrazili dohromady 1010 metrů. Party
hlavních předáků Martina Kufy
a Waldemara Pasika překonaly
dvousetmetrovou hranici. První
231, druhý 200 metrů.
„Dosažená červnová metráž
podniku je o to cennější, když si
uvědomíme, že se nám průběžně zvyšují profily, váhové stupně obloukové výztuže i rozsah
FOTO: Důl ČSM
OSTRAVA – Zaměstnanci těžební
společnosti OKD získají jako přídavek
na dovolenou 17,5násobek průměrného denního výdělku, tedy téměř
celý měsíční plat. Čtrnáctinásobek jim
zaručuje kolektivní smlouva, na zvýšení
o další 3,5 násobek průměrného denního výdělku se v minulých dnech dohodlo
vedení firmy se zástupci odborů.
„Když se firmě daří, je to také
z velké části díky práci našich zaměstnanců. Proto je chce firma odměnit,“
řekl po uzavření dodatku kolektivní
smlouvy personální ředitel OKD
Radim Tabášek.
Společnost OKD zaměstnává téměř
14 tisíc lidí, průměrný měsíční výdělek
horníků a dalších pracovníků v dělnických profesích se loni meziročně zvýšil
téměř o tři tisíce korun na 32 878 Kč. vs
Školáci si budou moci
od příštího školního roku
zvolit hornictví
i jako maturitní obor.
stroji ve významné firmě a s dobrým platem. Podle mě má tahle
práce budoucnost a perspektivu.
Na Karvinsku se uhlí jen tak těžit
nepřestane,“ vysvětluje výhody
Tomáš Siuda, kterého po prázdninách čeká poslední rok studia.
Smlouva s OKD ale neznamená,
že po závěrečných zkouškách musí
nastoupit do práce. V souvislosti s masivními investicemi do nejmodernějších technologií si firma
uvědomuje, že potřebuje špičkově kvalifikované lidi, proto je dále
podporuje za obdobných podmínek ve vzdělávání na maturitních
nástavbách nebo na technických
oborech na VŠB-TU v Ostravě, která je historicky tradiční líhní hornických inženýrů.
Že to firma myslí s podporou technického vzdělávání vážně, potvrzuje fakt, že nedávno
podepsala smlouvu o zřízení studia hornictví jako maturitního
oboru na střední škole v Karviné od školního roku 2012/2013.
„I to nám přivede další kvalifikované lidi, které potřebujeme,“
uzavírá Tabášek.
Marek Síbrt
Snad nepřekvapí, že vynikajících postupů dosahovaly technologie POP 2010.
svorníkování. Nelze než doufat,
že elán vydrží čelbovým i v letním
období a s překračováním plánu
těžby půjde ruku v ruce také překračování metráže v provozu příprav,“ doplnil Puček.
uzi
OKD se pochlubila rekultivovanými lokalitami
Od zrušených šachet František a Gabriela a území staré Karvinné až na budoucí golfové hřiště v Lipinách
KARVINÁ –
Rybník
Nebesák
u někdejšího Františka (Gottwalda) v Horní Suché, „křivý“ poddolovaný kostel, vodní nádrž a území po městské části Solca u bývalé
Gabriely (Míru) v Karviné-Dolech
a budoucí golfové hřiště na Lipinách na dohled od Dolu Darkov.
Tím se OKD pochlubila novinářům z regionálních i celostátních
médií.
„Všechna tato místa spadají
do rekultivovaných lokalit. Celkem
jsme už upravili více než půldruhého tisíce hektarů narušeného území a jen v tomto roce pracujeme
na pětapadesáti podobných projektech,“ informoval Jan Slíva, který
má v OKD na starosti obnovu těžbou dotčeného kraje. Společnost
na to od roku 1991 dala 3,6 miliardy korun!
zóna využívaná výrobcem důlních
lokomotiv) přijde celkem na 370
milionů. Bývalé kalové nádrže
zavezené hlušinou a osázené zelení
mají v budoucnu sloužit jako rekreační oblast. Ve vodách Nebesáku se
budou koupat nejen lidé z blízkého
Havířova.
Kostel sv. Petra z Alkantary je zase poslední vzpomínkou
na starou Karvinnou, jak se kdysi psalo a čtvrť Solca. Vše kromě
něj ustoupilo těžbě. „Biologické
rekultivaci se tady věnujeme pět
let. Kompletní obnova bude ještě
trvat nejméně jednou tak déle,“
Bývalá čtvrť Solca
po celkové úpravě
nabídne příležitosti
třeba pro podnikání.
Například jen rekultivace takzvaného brownfieldu na Františku
(kde je již v jiné části průmyslová
řekla Vlasta Vaculíková z rekultivačního útvaru OKD. U zrušené
Gabriely se nicméně už nyní daří
rybářům.
A už příští rok na jaře by se
mělo dařit také milovníkům golfu. Vedle cesty od šachty ČSA
směrem do Karviné budují těžaři Golf Resort Lipiny. „Nenajdete
v celé Evropě hřiště s takovou délkou drah. V rámci prvních devíti jamek je to sedm kilometrů,“
informoval mluvčí OKD Vladislav
Sobol s tím, že golf si zde budou
moci zahrát i naprostí amatéři
a začátečníci.
Radek Lukša
FOTO: Radek Lukša
Více peněz
na dovolenou
Prázdniny si užívá více než sedm desítek novodobých hornických učňů. Příští rok je čekají závěrečné zkoušky
Vlasta Vaculíková hovořila pro televizi u nádrže Nebesák.
Jan Slíva ukázal v šikmém kostele snímky staré Karvinné.
14. července 2011
www.iHornik.cz
PANORAMA
3
Takto jsme slavili Den horníků loni.
Letos se sejdeme v Karviné 3. září
Hornické slavnosti tentokrát
s Lucií Bílou a Hells Bells
Nadace OKD zpestří den karnevalovým průvodem, novinkou bude Hornická liga mistrů
KARVINÁ – Spousta zábavy, známí
interpreti v čele s Lucií Bílou, bohatý doprovodný program pro dospělé
i děti. To jsou každoroční oslavy svátku horníků, které proběhnou jako tradičně na začátku září v parku Boženy
Němcové v Karviné a jeho okolí.
Hornické slavnosti OKD zahájí v poledne 3. září hornická bohoslužba v kostele Povýšení sv. Kříže.
V jednu hodinu odpoledne načne
program na hlavní scéně Ben Cristovao, v amfiteátru od půl druhé pobaví dětské návštěvníky Klaun Ferda
a jeho Hurá do školy show.
Na jednotlivých scénách se postupně představí populární kapely Wohnout, MIG 21, Kryštof, Navigators,
Romengo, Fleret, ale i dechový soubor Ondrúš. Kapela Hells Bells, která přijede s hity legendárních AC/DC
až z Anglie, uzavře hlavní scénu svým
koncertem začínajícím v půl deváté.
Chybět nebude jako tradičně atraktivní program pro děti.
Na náměstí představí své aktivity a projekty neziskové organizace podpořené Nadací OKD, letos
především chráněné dílny. Občanské sdružení svatá Barbora, podporující hornické sirotky, uspořádá
tradiční soutěž o nejlepší buchtu.
V areálu budou rozmístěny zábavné
zóny, lunapark, skákací atrakce a další
doprovodné programy pro malé i velké. K tomu všemu samozřejmě patří
spousta dobrého jídla i pití.
Novinkou letošních slavností je
založení Hornické ligy mistrů. Tři soutěže o lákavé ceny budou mít ještě lákavější náplň – půjde v nich o pití piva…
S Hornickými slavnostmi je
tradičně spojen pietní akt kladení věnců, který letos proběhne
1. září od půl čtvrté před Obchodně
podnikatelskou fakultou v Karviné. Představitelé společnosti OKD
a zástupci města uctí památku
všech horníků, kteří zahynuli při
práci v podzemí.
Karvinou. Ten vyrazí ve dvě hodiny od zimního stadionu. Tvořit ho
budou nejen profesionální umělci, ale také zástupci neziskových
organizací. Průvod projde centrem
města, pozve veřejnost na Hornické slavnosti a svůj program ukončí
na Masarykově náměstí.
Těšit se můžete na umění žonglérů, mažoretek či roztleskávaček,
své dovednosti předvedou akrobati,
chybět nebudou ani vystoupení loutek. Program vyvrcholí oceněním
nejnápaditějších masek či nejkreativnějších vystoupení. Finanční příspěvky Nadace OKD pro tři
nejoriginálnější uskupení využijí organizace na další rozvoj svých
prospěšných aktivit.
zuma
Tradičně v hornických krojích koncertoval velký dechový orchestr Májovák.
Nový web
www.hornicke-slavnosti.cz
Více informací o vystupujících, doprovodném programu či předchozích ročnících se
dozvíte na internetových stránkách www.
hornicke-slavnosti.cz. Můžete si tu také
prohlédnout fotogalerie z minulých let nebo
se vyjádřit v anketě, na kterého interpreta
nebo skupinu se nejvíce těšíte.
Novinka – karneval Nadace OKD
Nadace OKD si kromě programu
na scéně na náměstí pro letošní ročník připravila atraktivní novinku –
Karnevalový průvod Nadace OKD
Jednou z hlavních hvězd večerního programu byl populární zpěvák Jiří Korn.
FOTO: Richard Sklář a Bohuslav Krzyžanek
www.hornicke-slavnosti.cz
Bohatý a netypický program pro děti i dospělé nabídlo městečko Nadace OKD.
Shakespeare bude letos na dolním hradním nádvoří
za podpory:
Organizátoři divadelní přehlídky ve třetím ročníku některé kusy opakují, vyhověli těm, kteří se minule nedostali
OSTRAVA – K hradu zády, k publiku
čelem! To je zásadní novinka pro
letošní – již čtvrtý – ročník Shakespearovských slavností, které se opět
za podpory společnosti OKD uskuteční od středy 20. července do středy 10. srpna ve Slezské Ostravě.
Na programu bude Romeo a Julie,
Veselé paničky windsorské, Jindřich
IV., Zkrocení zlé ženy a Macbeth.
„Nebudeme hrát na hlavním,
nýbrž na dolním nádvoří. Tam
konečně vyrostla kombinace arény
a amfiteátru pod širým nebem, kde
budeme mít pódium. Pro diváky to
bude znamenat zajímavý pohled,
ne nepodobný tomu ve 3D kinech.
Uvidí kulisy středověkého hradu
v pozadí, to se k Shakespearovi
hodí,“ řekl ostravský herec Vladimír Polák za pořadatele.
Ti ostatně považují každý ročník
divadelní přehlídky děl nejslavnějšího světového dramatika za nějak
výjimečný. „Máme to štěstí, že se
budou v Ostravě s Bolkem Polívkou, Simonou Stašovou a Evou
Režnarovou jako vloni a předloni,
kdy se tato inscenace setkala s velkým ohlasem. „Pak tu máme možnost, která může být poslední – a to
Jindřich IV. s Norbertem Lichým,
jenž pochází z našeho města,“
pokračoval Polák.
Herců s ostravskými kořeny, kteří dobyli pražská divadla, je více
a na Shakespearovi nebude chybět například Lucie Štěpánková. Je sice vsetínskou rodačkou,
nicméně konzervatoř absolvovala právě v moravskoslezské metropoli. Teď si „odskočí“ z Divadla
Romeo a Julie se dočká opakování.
ze Shakespearova odkazu zachovalo tolik her. Na druhé straně ale
letos musíme vyhovět určitému
nátlaku těch lidí, kteří se na festival nedostali minule, protože jsme
měli beznadějně vyprodáno,“ konstatoval Polák.
Proto budou některé kusy opakovat! Veselé paničky windsorské
na Vinohradech do inscenace
Zkrocení zlé ženy, kde bude představovat Kateřininu sestru Biancu.
„Zkrocení patří k vůbec nejhranějším Shakespearovým dílům.
Režíruje ho Daniel Špinar, což
přináší jiný pohled z generace
mladých režisérů na tuto klasiku. Tatiana Vilhelmová vystoupí v roli Kateřiny a Roman Zach
jako Petruchio. Je to zahajovací hra, máme na ni už vyprodáno. Netřeba ale zoufat, příští rok ji dáme znovu,“ vzkázali
organizátoři.
Druhou šanci mají každopádně
ti, co promeškali „nejzamilovanější
Radek Lukša
Herectví i pro amatéry
do zásoby a nejlépe i vlastní dekou.
Drahé róby a motýlky se smokingy
dostanou lepší příležitost v „kamenných
divadlech“. Deky budou každopádně
na Slezskoostravském hradě opět
půjčovat.
FOTO: Radek Lukša
Pořadatelé pro větší pohodlí doporučují
Nezapomeňte se vhodně obléct,
na divadle pod širým nebem může být
i uprostřed léta docela vlezle. Radost
každého produkčního na podobné akci
je vidět zkušeného diváka s pláštěnkou,
nepromokavou bundou, oblečením
příběh všech dob. Romeo a Julie
bude po loňské premiéře na scéně
i letos – s Markem Holým a Terezou Dočkalovou. „Je to nejen pro ty
mladší ojedinělá příležitost užít si
rande pod oblohou v divadle,“ podotkl Polák s tím, že Romea a Julii uvedou tentokrát dokonce pětkrát.
Závěrečným kusem Shakespearovských slavností se pak stanou tři
představení Macbetha. Ty budou
ve slovenské produkci s režisérem
Onřejem Spišákem (milovníkům
divadla v regionu známým mj. díky
Komedyji o čertových osidlách).
Hlavní roli dostala Veronika Frejmanová z TV seriálu „Vyprávěj“. Více
také na www.shakespearova.cz.
Shakespearovskou klasiku na Slezskoostravském hradě opět podpoří OKD.
Pod vedením Giana Carla Rossiho,
profesora herectví a dramatiky z Metropolitní univerzity v Londýně, se v rámci
doprovodného programu uskuteční také
divadelní dílna „Shakespeare hrou“. Tři
dny – od 19. do 21. července – budou
na scéně CoolTour na Černé louce patřit
těm, kdož mají povědomí o Shakespearově díle a chtějí si prakticky vyzkoušet
herectví. Přihlásit se mohou i absolutní
amatéři starší 16 let.
ročník 41 l číslo 27
www.okd.cz
Úkoly v těžbě splněny
Ú
KARVINÁ –
Pololetí na Dole
Karviná bylo
v těžbě uzavřeno na čísle
2 288 000 tun,
což odpovídá
splnění Business plánu stanoveného v rámci ročního
plánu 2011.
Naplnění těžby v této výši nebylo
nikterak lehké, protože 60 procent
měsíční těžby bylo postaveno na dvou
kapacitních porubech. I přes složité
důlně-geologické problémy, se
kterými jsme se potýkali v porubu
139708 v květnu a červnu, se nám
podařilo zejména excelentními výkony
v porubu 14036 úkoly naplnit.
O boji za tunami svědčí i fakt, že
ve třech porubech jsme v červnu překonali 100metrovou hranici postupu.
V porubu 14036 jsme dosáhli v historii OKD třetí nejvyšší výsledek v čistém
odrubaném prostoru. Chvályhodná
je i stabilizace a výsledky kolektivu
Polcarbo, který nahradil začátkem
roku kolektiv Alpexu, a je jedním
z těch, které dosáhly postup přes
100 m. Pozitivním vstupem ke konci I.
pololetí je i včasný nájezd kapacitních
porubů 11433 a 140906. Vzhledem k tomu, že jsme výluku dolu
zrealizovali už v únoru, může těžební
mašina pokračovat v červenci v dobře
nastartovaném programu.
Nutno vyzdvihnout také výsledky
úpravárenských provozů na závodě
ČSA i Lazy, kde se nám podařilo
realizovat odbyt ve výši 2 248 674 tun
proti plánovaným 1 913 200 tunám.
Oblast, které však věnujeme kromě
těžby značnou pozornost, jsou přípravy, kde se nám nedaří naplňovat
plánované úkoly. Jsme si vědomi,
že připravenost ploch je základním
pilířem akceschopnosti dolu a věříme,
že všechna námi přijatá opatření,
jak v oblasti řízení, tak zabezpečení
potřeb v razičských kolektivech,
budou postupně naplňována.
Za celé vedení Dolu Karviná bych
chtěl popřát všem pracovníkům
příjemné strávení zasloužených
dovolenek v kruhu svých rodin a přátel,
nasbírání potřebných sil na další období, které nás ještě čeká do konce roku.
Roman Dušička
výrobní náměstek Dolu Karviná
Týmová práce slavila (opět) úspěch
Díky výborné spolupráci týmu DTS a rubáňového kolektivu najelo klíčové rubání o tři dny dříve. „Ponorka“ se nekonala
LAZY – Vlaječky a letáčky s heslem
Dolu Karviná „Týmová práce vítězí“ nevyjadřuje jen zbožné přání
vedení karvinské šachty. V minulých dnech to opět potvrdila výborná součinnost kolektivu vybavování a likvidace DTS 2 vedoucího
Ladislava Balona a hlavního předáka Jaromíra Szarzece s členy
rubáňového týmu vedoucího úseku
Vladimíra Domese a hlavního předáka Marka Ladenbergera při překlizu dobývací technologie z porubu 140 908-1 do porubního bloku
140 906 na závodě Lazy.
Nové rubání o počáteční délce 190
metrů a základní mocnosti na výjezdu z prorážky 3,5 metru, které je
považováno za jednu z klíčových
kapacit pro splnění letošních těžebních úkolů Dolu Karviná, bylo vybavováno 119 sekcemi výztuže Meos
17/37, kombajnem KGE 750 F,
porubovým dopravníkem PF 4/932,
podporubovým odtěžením PZF 08,
pásovým odtěžením DP 1201 a dalším příslušenstvím. Rozjelo se 24.
června, tedy o tři dny dříve, než stanovil harmonogram. K 27. červnu,
kdy se měla podle původního plánu
konat kolaudace, měli Ladenbergerovi chlapi natěženo prvních 1700
tun uhlí a stihli vychytat i veškeré
závažnější „mouchy“.
před dvěma, třemi měsíci a co se
tehdy kluci naučili, nezapomněli.
A samozřejmě výborná spolupráce s úsekem DTS. Komunikovali jsme denně a v případě potřeby
jsme upřesňovali úkoly i na jednotlivých směnách,“ shodli se Roik
s Římánkem. „Pravdou je, že jsme
rubači a raději bychom těžili. Ale
žádná ponorka se nekonala, všechno proběhlo v pohodě. Chápeme,
že pro urychlení překlizu je naše
pomoc nutná,“ dodal Roik.
Vzájemnou součinnost obou
kolektivů, která vyústila ve zkrácení doby překlizu a díky tomu
i v úsporu okolo tisíce směn, ocenil také mechanik lazeckého úseku
DTS 2 Tomáš Chrobák. Jak uvedl, dobrá spolupráce mezi lidmi
z rubání a specialisty na vybavování je o to důležitější, že v podmínkách dnešního hornictví se stává
nepostradatelnou.
„Doby, kdy rubáňoví horníci šli z porubu do porubu a specializovali se výhradně na těžbu, jsou pryč. Lidí na šachtách
ubývá, a proto musejí být daleko
všestrannější a zvládat širší rejstřík prací. Takový je dnešní trend
a do budoucna se bude určitě ještě
prohlubovat,“ vysvětlil Chrobák.
Díky urychlenému překlizu se těžba v porubu 140 906 rozjela s třídenním předstihem.
„Pro celkový úspěch mělo určitě
velký význam to, že jsme si nijak
nepřekáželi,“ pochválili přípravu
překlizové akce zástupce vedoucího a mechanik úseku rubání 140 906 Radek Roik a Daniel
Římánek. Jak vysvětlili, zatímco
zaměstnanci DTS naklízeli vybavení po úvodní třídě 40 905, členové
rubáňového týmu, jejichž hlavním
úkolem bylo realizovat přímý překliz 102 sekcí výztuže mezi oběma
bloky, pracovali na výdušné třídě
40 907-1 a 40 907-3. K dispozici tu
měli hned tři závěsné lokomotivy
a díky výborné koordinaci dopravy revírníky jim šla práce od ruky.
Denně vyplenili, převezli, nainstalovali a upnuli 8 asi 18tunových
sekcí, a zkrátili tak dobu přímého
překlizu výztuže o týden. Spolu
s pracovníky DTS přestěhovali rovněž dobývací kombajn a realizovali
další práce.
„Určitě se příznivě projevilo to,
že jsme na překlizu pracovali také
Bohuslav Krzyžanek
„Tour de plán“ v polovině. Dovedeme závod do vítězného konce?
KARVINÁ – Kdybychom aktuálně
přirovnali zaměstnance Dolu Karviná k pelotonu slavné cyklistické
Tour de France, tak jsme v plnění
ročního plánu stejně jako oni již
ve druhé polovině závodu. V cíli
bude ale patrný rozdíl. V cyklistice je vítěz jen jediný z celého pelotonu, kdežto při splnění výrobního plánu je vítězem celý peloton,
všichni, kdo se na jeho realizaci
podíleli.
Vedení Dolu Karviná 12. července vyhodnotilo pololetní plnění limitních výkonů. V součtu bylo
za celé pololetí podáno 72 přihlášek. Nejvíce, celkem 6, jich podal
kolektiv příprav hlavního předáka Bartoloměje Kovácse ze závodu
Lazy. Pět přihlášek podaly na závodě Lazy přípravářské kolektivy
FOTO: Důl Karviná
Slovo náměstka
FOTO: Důl Karviná
4
Část špičky „pelotonu“ při jednom z měsíčních vyhodnocení limitních výkonů.
hlavních předáků Marka Gallika
a Petra Funioka, na závodě ČSA
pak razičské kolektivy hlavních
předáků Zdeno Gardoně a Petra Uhrina. Z rubáňových kolektivů se na tomto závodě přihlásil
pětkrát ke splnění limitního výkonu hlavní předák Zdeno Chochrun
a na Lazech kolektiv hlavního předáka Milana Čecha.
Splněné 2 limitní výkony
za pololetí hlásili:
•Závod ČSA – za rubání hlavní
předák Stefan Gulak, za přípravy
hlavní předáci René Polák a Peter
Uhrina.
•Závod Lazy – za rubání hlavní
předák Marek Ladenberger, v přípravách hlavní předáci Ondřej
Špička a Bartoloměj Kovács.
Co se ovšem nedá s cyklistikou
srovnávat? Cyklisté při svém závodě jedou sice do kopce, ale svezou
se po rovině i s kopce. Plnění plánu je naproti tomu neustálá jízda
do kopce a teprve jeho splnění je ta
nejvyšší horská prémie a cíl!
jh
Hodnocení výsledků systému trvalého zlepšování za první pololetí
KARVINÁ – Pololetím letošního roku systém
trvalého zlepšování Continuous Improvement
dovršil druhý rok své působnosti ve společnosti
OKD. Uplynulé období potvrdil zájem ze strany části zaměstnanců, kteří pochopili, že nově
zavedený systém jim umožňuje plně se zapojit
do chodu našeho podniku a tímto způsobem si
vylepšit pracovní podmínky, zvýšit bezpečnost
práce nebo ušetřit mzdové nebo materiálové
náklady provozu. Je to také další zdroj příjmu
do domácího rozpočtu autorů úspěšných nápadů. Avšak většina zaměstnanců zatím váhá,
zda se zapojit. Argumentují tím, že nic nového
nevymyslí, nebo že „to už tu kdysi bylo“ apod.
Toto téma vystihuje věta z diskuse dvou havířů: „Ten »kontík« to je to, co už tu kdysi bylo,
ale je to něco úplně jiného!“ Přece každý člověk
neustále něco ve svém životě vylepšuje, snaží
se změnit komplikované na jednoduché nebo
přemýšlí, jak si ulehčit práci. To přece není nic
nového, je to lidská přirozenost. A když se ještě
za to platí, tak není co řešit – je třeba se zapojit.
Za šest měsíců roku 2011 bylo na Dole
Karviná přihlášeno do systému CI celkem
110 nových nápadů. Z tohoto počtu 2/3, tzn.
73 nápadů, bylo vyhodnoceno jako smysluplné.
Do realizace se zapojilo 188 členů realizačních
týmů. Po realizaci a vyhodnocení těchto nápadů se očekává bilance ve výši 11,5 mil. Kč. Autorům nápadů, ale i členům týmů, jsou dle výše
přínosů vypláceny finanční odměny dle Motivačního programu CI pro VOJ Důl Karviná.
Druhou složkou systému Continuous
Improvement (kromě přijímání a realizace
nápadů) je řešení optimalizačních projektů,
které zadává vedení Dolu Karviná. Od začátku roku 2011 bylo zatím zadáno 16 projektů, do jejichž řešení se zapojilo, podle společného hesla Týmová práce vítězí!, 132 členů
optimalizačních týmů. Očekávána bilance
z realizace projektů zadaných v 1. pololetí je
16,4 mil. Kč. Mezi hlavní výzvy pro nadcházející období patří dovršení a udržení chodu
linek rubání nad 40 procent celkového fondu
pracovní doby. Dlouhodobými cíli jsou zvyšování bezpečnosti práce, a tím snižování počtů
úrazů, snižování spotřeby energie v dole nebo
snížení výše jakostních odpočtů a počtu reklamací na úpravnách. Další optimalizační týmy
řeší zkrácení doby překlizu porubů, ukončení
dobývání porubu bez nasazení razicího kombajnu, optimalizaci parametrů ražeb, optimalizaci dopravy materiálu a kontejnerizaci
nebo optimalizaci směnnosti.
Za 1. pololetí letošního roku jsme na mimořádných odměnách za nápady vyplatili víc
než půl milionu korun, což vylepšilo rodinný rozpočet těch, kteří se zapojili, v průměru
o 4000 Kč na pracovníka. A to ještě někteří
váhají s konečným vyhodnocením přínosu svého nápadu. Není proč čekat, je třeba realizované nápady vyhodnotit – penízky čekají.
Také další čísla nejsou bez zajímavosti:
na závodě ČSA bylo podáno 2/3 smysluplných
nápadů, tj. 49, a na závodě Lazy 25 nápadů.
Na podané nápady se lze ale dívat i takto.
Nejpřínosnější (ekonomicky) se zatím ukazuje nápad podaný Radomírem Gříbkem z provozu dopravy závodu ČSA, který řeší renovaci náhradních dílů pro důlní lokomotivy
a po úspěšné realizaci bude mít ekonomický
přínos 2370 tis. Kč.
Na druhou stranu jako nejzajímavější nápad
se nám jeví nápad ekologa Václava Zydera, který řeší eliminaci množství nerozpustných látek
„kalů“ v důlních vodách.
V týmové práci Optimalizačních projektů se
velice přínosně jeví práce na ukončování porubu s vysokou výztuží (střední komplex POP
v porubu 11234) bez použití razicího kombajnu, s přínosem bezmála 6 mil. Kč.
Zapojují se rovněž pracovníci dodavatelských firem. Zde však je třeba zdůraznit, že aktivita je menší, než jaké postavení
co do počtu zaměstnanců tyto společnosti
na naší VOJ mají. Příkladem vzorného přístupu při plnění pracovních povinnosti a podtrhnuté aktivitou neustálého zlepšování
může být zaměstnanec společnosti THK
Čechpol František Kolek, který v tomto roce
podal již 4 nápady.
Avšak z pohledu Continuous Improvement
a našeho motta „Přemýšlej o své práci“ jsou
cenné nápady všechny, i ty, které jsme nepřijali jako smysluplné pro zavádění do naší každodenní práce. Současně mohou tato čísla vyprovokovat naši soutěživou povahu a ve druhém
pololetí může být více nápadů ze závodu Lazy,
víc nápadů od dodavatelů.
Nezapomeňte, jedna z ročních mimořádných odměn – zájezd v hodnotě 30 000 Kč
– bude udělena za nejpřínosnější nápad
na zlepšení formou výběru ze všech přijatých
nápadů v oblasti bezpečnosti práce, zlepšení pracovních postupů, pracovního prostředí,
ekonomických úspor.
Proč by to nemohl být ten váš?!
Stanislav Kolek, asistent CI na Dole Karviná
14. července 2011
www.iHornik.cz
5
Pracovat bezpečně a bez úrazů se vyplatí
Vítězové bezpečnostní soutěže za první letošní kvartál si vychutnali odměnu při sportu a společné zábavě. Kdo je Čech a kdo Polák, nikdo neřešil
Základem úspěchu
je vyvarovat se
nebezpečných situací.
„Ano, vyšlo to parádně,“ pochvaloval si vedoucí úseku Hradil. Příjemné náladě hodně pomohla volba termínu akce – na darkovské
Fakta o kolektivu
Úsek: Rubání 2, Důl Darkov
Počet členů včetně THZ: 117, z toho 42
Důl Darkov a 75 Polcarbo
Vedoucí úseku: Marian Hradil
Zást. vedoucího úseku: Libor Laciok
Hlavní předák: Miroslav Prekop
Směnoví předáci: Ján Lazorišák, Radek
Pawlik, Petr Kovařík, Lech Kaczkowski,
Zdeněk Naščák
Předák zámečníků: Jaromír Skřivánek
Mechanik: Milan Ptašek
Revírníci: Leszek Palkowski, Vladimír
Satko, Karel Sikora, Andrzej Rosikoń,
Andrzej Pokrzywa
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
STONAVA – Pohoda, klídek, tabáček...
Slovy z populárního písničkového
hitu by se dala popsat atmosféra
setkání členů rubáňového kolektivu vedoucího úseku Mariana Hradila a hlavního předáka Miroslava
Prekopa z Dolu Darkov. Chlapi si
ve sportovní hale ve Stonavě zaházeli na basketbalový koš, zastříleli florbalovým míčkem na bránu,
zahráli fotbálek. Nechybělo pečené selátko, dobré pivo, a radost jim
udělala i tenistka Petra Kvitová,
která zrovna tento den, v sobotu
2. července, porazila Rusku Marii
Šarapovovou a ovládla nejslavnější
grandslamový turnaj světa – londýnský Wimbledon.
Účastníci setkání u příležitosti ocenění v soutěži Bezpečné pracoviště na památečním snímku.
šachtě zrovna začala výluka, takže
se nikdo nemusel stresovat, že
bude muset večer na šichtu. „Škoda jen, že někteří chlapi jsou už
na dovolené,“ smutnil Hradil. Nejvíce mu chyběl vůdce týmu, hlavní
předák Prekop. „Na druhou stranu, ať si dovolené užije, vždyť si ji
zaslouží,“ uznal vedoucí.
Pracovat bezpečně se v OKD
vyplácí. Pohodové setkání chlapů
z Hradilova a Prekopova kolektivu to opět jen potvrdilo. Byli
to totiž právě oni, kdo s nulou
na kontě registrovaných úrazů
a celkovým hodnocením pod 1,4
vyhráli na své šachtě za první
čtvrtletí soutěž Bezpečné pracoviště, a mohli si tak užívat padesátitisícové odměny. Stydět se ale
nemusí ani za výsledky ve výrobě.
Za prvních šest měsíců letošního
K chuti přišlo i pečené prasátko.
roku nakopali téměř 240 tisíc tun
uhlí a čtyřikrát pokořili parametry limitního výkonu. V novém
rubání 226 202 vytěžili v květnu
bezmála 80 tisíc tun uhlí a v červnu i při krácení porubu o 22 sekcí
Fazos 17/37 to dotáhli na téměř
50 tisíc tun.
„Krácení jsme zvládli za osm
dnů a také díky tomu jsme dosáhli
ve II. čtvrtletí mezi vlastními kolektivy šachty vůbec nejvyšší těžby,“
upřesnil Hradil. Jednoduchý recept
na to, jak se k podobným výsledkům dopracovat, ale nenabídl.
„Podle mne žádné tajemství
úspěchu ani neexistuje,“ vysvětlil. „Je to otázka každodenní poctivé a svědomité práce. Začíná to
pořádkem na pracovišti a končí
sebekontrolou a kontrolou svých
spolupracovníků. Neštěstí nechodí
po horách, ale po lidech. Základem
je umět se k práci postavit a vyvarovat se nebezpečných situací,“
zdůraznil.
Významnou úlohu při tom sehrávají vztahy uvnitř týmu. To, jak
si havíři rozumí a jak si dokážou
navzájem vyhovět. Je zajímavé, že
právě z tohoto hlediska je Hradilův
tým vlastně unikátní. Asi z jedné
třetiny ho totiž tvoří zaměstnanci
Dolu Darkov, ze dvou třetin polští
havíři z dodavatelské firmy Polcarbo. Jak přiznal host setkání Luboš
Dúbravka – dříve vedoucí úseku
a otec zakladatel kolektivu, nyní
hlavní inženýr závodu 3 – právě
z tohoto důvodu panovaly při skládání osádky určité obavy.
„A vidíte. Lidé se dali během
krátké chvíle dohromady a už řadu
let patří mezi velké přednosti našeho kolektivu to, že je stabilizovaný
a kompaktní. Jsme svoji a hrajeme
a dýcháme za jeden tým,“ konstatoval Marian Hradil. Kdo je Čech,
Polák nebo třeba Slovák, nikdo
neřeší.
Bohuslav Krzyžanek
Studenti pod zemí
DARKOV – Koho by měla šachta lákat více
než ty, kteří hornictví studují? I proto byl
vedoucí úseku Rubání 2 na Dole Darkov
a dálkový student Hornicko-geologické
fakulty Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava Marian Hradil tolik rád,
když dostal povolení přivést si na své
pracoviště jednoho pedagoga a čtyři
další studenty ze své školy. „Fárali jsme
ve středu 29. června a exkurze se nadmíru
vydařila. Rád bych poděkoval řediteli
našeho dolu Václavu Kabourkovi a provoznímu řediteli OKD Leo Bayerovi za vstřícný
přístup k naší žádosti, a také závodnímu
na závodě 2 Česlavu Lincerovi“ poděkoval
Hradil. Jak dodal, akce ho potěšila o to víc,
že jeho kolektiv těží v současné době ukázkovou stěnu 226 202, na které dosahuje
výborných výsledků. Porub dosahuje výšky
4 m a je vybaven technologií Fazos 17/37.
Chlapi si vyzkoušeli, jak nesnadné je trefit basketbalový koš, a zahráli si i sálový fotbálek.
Výpadek v přípravách se prohloubil
DARKOV – Složitým obdobím procházejí přípraváři na Dole Darkov. Po červnu se propadli v plnění business plánu o 527 metrů
provozní metráže a nesplnili ani
předpoklady technického režimu.
Navíc začíná letní období, které je
každým rokem mimořádně náročné. Celkem vyrazili v posledním
měsíci prvního pololetí 1127 m
provozní a 95 m investiční metráže.
Problémy se nevyhnuly ani jednomu ze závodů. Na „dvojce“ vyrazily
přípravářské kolektivy 655 metrů
provozní metráže, což představuje 96,3 procenta úkolu vyplývajícího z technického režimu. Celkem
324 m vyrazili vlastní zaměstnanci
šachty,331 mdodavatelé.O 35,7 procenta byl naproti tomu překročen
cíl v oblasti investiční metráže.
Celou „štreku“ o délce 95 m vyrazili
dodavatelé. Z hlediska celkové metráže byl tak splněn technický režim
na rovných 100 procent.
Z vlastních kombajnových kolektivů dosáhl už poněkolikáté nejlepšího výsledku tým hlavního předáka Josefa Lenárda. Pomocí razicího
kombajnu AM 50 vyrazil na dílech
238 521.2 a 238 521.3 velmi dobrých
110 m. Mezi „klasiky“ se opět tužil
kolektiv hlavního předáka Františka Kuriaka se 43 metry na ražbě
339 760. Z dodavatelských kolektivů si nejlépe vedl Alpex 3. Pod vedením hlavního předáka Franciszka
Koszałki vyrazil na ražbě 40 943
pomocí razicího kombajnu MR 340
X-Ex 101 m. Po celý měsíc se ale
potýkal se zvýšenou poruchovostí
kombajnu a s potížemi při nasazování vrtací soupravy ABSE.
Přípraváři na závodě 3 vyrazili 472 m provozní metráže a technický režim splnili na 98,3 procenta. Vlastní zaměstnanci dolu
vyrazili 230 m, dodavatelské
kolektivy 242 m. Mezi vlastními
týmy nejlépe uspěl kolektiv hlavního předáka Pavla Borového.
Na ražbě 340 851 vedené pomocí
kombajnu AM 50 vyrazil 135 m.
Z dodavatelských kolektivů dosáhl nejlepšího výsledku kolektiv vedený hlavním předákem
Pawłem Kucharczykem. Na ražbě
40 641 postoupil o 87 m.
er
Ve znamení dokončování porubů
DARKOV – Poslední měsíc prvního pololetí rubáňovým kolektivům
z Dolu Darkov nepřál. Vytěžily celkem 131 029 m3 čistého odrubaného prostoru a za úkoly technického
režimu zaostaly o 2894 m3. Revírní odbytová těžba podniku činila
206 600 tun uhlí.
Dodavatelský kolektiv Alpex rubání 1 vedoucího provozu Józefa Tomczyka dokončil likvidaci porubu
340 301 a od druhé dekády vystřídal
v porubu 40 205 na závodě 3 svého firemního rivala, kolektiv Alpex
rubání 2 vedoucího Czesłava Witka. Zde vytěžil 19 776 m3 a připravil
porub ke zkrácení o 32 sekcí MEOS.
Kolektiv hlavního předáka Romana Badury vytěžil v porubu 237 502
posledních 5426 m3 uhlí a připravil porub k likvidaci. Koncem měsíce zahájil přímý překliz dobývací
technologie do sousedního porubu
237 504.
Kolektiv hlavního předáka Miroslava Prekopa, doplněný pracovníky
firmy Polcarbo, v porubu 226 202
vytěžil 36 646 m3 a opět dosáhl nejvyšší těžby ze všech rubáňových
kolektivů. Jeho výkon je o to hodnotnější, že současně zkrátil porub o 22
sekcí Fazos za úctyhodných 8 dnů.
Kolektiv hlavního předáka Rostislava Walici vytěžil v porubu 229 100
posledních 7454 m3 a ne vlastní
vinou odvolal útok na limitní výkon.
Důvodem bylo rozhodnutí o dřívějším ukončení porubu v důsledku
tektonických poruch. Osádka připravila porub k likvidaci a začala chystat porub 238 500, kde bude kopat
od července. Tento porub je vybaven
střední technologií POP.
Kolektiv hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého v porubu 40 301z vytěžil
25 064 m3. Havíři zde měli hlavně v první polovině měsíce potíže
s dopředu vyjíždějícím pilířem
a nesoudržným nadložím. Dva dny
dokonce nevytěžili ani kilo a zajišťovali zával. Ve druhé polovině měsíce
už byla situace lepší.
Rubáňový dodavatelský kolektiv Alpex rubání 2 Czesłava Witka
v porubu 40 205 vytěžil 21 038 m3
a začátkem druhé dekády se přestěhoval do porubu 340 206, který přisc
pravuje na rozjezd.
V červnu byly jen
dva limitní výkony
Prekopovi chlapi na 140 %!
DARKOV – Skromně dopadl na Dole
Darkov závěrečný měsíc prvního
pololetí tohoto roku z hlediska plnění
limitních výkonů. Z deseti přihlášených
osádek uspěly v červnu pouze dvě.
Čest rubáňových týmů obhájil
kolektiv hlavního předáka Miroslava
Prekopa z úseku, který vede Marian
Hradil. V porubu 226 202 vytěžil
36 646 metrů kubických čistého
odrubaného prostoru a stanovené
parametry splnil na úctyhodných
138,3 procenta! Stojí za zmínku, že je
to už jeho čtvrtý letošní limitní výkon.
V přípravách se splněním limitu
mohl pochlubit kombajnový kolektiv
hlavního předáka Pavla Borového
z úseku Radima Kalafuta. Na díle
340 843 vyrazil 135 metrů a svůj úkol
splnil na 103,8 procenta. Jde o druhý
letošní limitní výkon tohoto týmu.
Celkem splnily darkovské důlní
kolektivy v prvním pololetí 24 limitních výkonů. V deseti případech byly
úspěšné rubáňové týmy, ve 14 přípravářské.
bk
Společnost AWT VADS
„vyrostla“ do nového
názvu – AWT ROSCO
BOHUMÍN – Společnost AWT
VADS se od 1. července přejmenovala na AWT ROSCO. Zároveň se
z dosavadní dceřiné společnosti
AWT Čechofracht stala samostatnou
společností v rámci mezinárodní
dopravní skupiny AWT. Důvodem je
výrazné rozšíření aktivit a nabízených
služeb. Z tradiční firmy zaměřené
na čištění cisteren a železničních
vozů se společnost v minulých dvou
letech vypracovala na komplexního
poskytovatele pronájmu a správy
vozového parku.
Společnost AWT VADS prošla
za poslední dobu tak dynamickým
vývojem, že její hlavní činností již
zdaleka není jen čištění železničních
vozů. Těžiště působení se přesunulo
k pronájmu a správě vozového parku.
Přizpůsobujeme proto jméno společnosti jejím aktivitám. Zkratka ROSCO
je díky původu v angličtině (ROlling
Stock COmpany, tedy společnost
pro vozový park) srozumitelná napříč
evropskými státy a dobře vystihuje
současnou komplexnost činností,“
uvedl výkonný ředitel AWT ROSCO
Martin Vošta.
Uvedené změny úzce souvisejí
s loňským strategickým rozdělením
činností skupiny AWT do čtyř obchodních divizí, z nichž se postupně
vyprofilovaly i čtyři stěžejní společnosti. Advanced World Transport se
soustřeďuje na železniční dopravu,
vlečky a traťové služby, AWT Čechofracht poskytuje komplexní spediční
a logistické služby a AWT Rekultivace
se zabývají rekultivačními a stavebními pracemi. Čtvrtým pilířem skupiny
je právě AWT ROSCO.
„Tím, že jsme se od 1. července
stali samostatnou společností
v rámci skupiny AWT, se zvyšuje naše
prestiž. Zázemí této silné a rychle
rostoucí mezinárodní dopravní skupiny, která již nyní patří mezi největší
soukromé železniční dopravce v celé
Evropě, nám navíc přináší rozsáhlé
výhody. Mít na starosti vozový park
železniční divize AWT znamená
spravovat více než 160 lokomotiv
a zhruba 6000 vagonů. Stejné profesionální služby v oblasti pronájmu
a správy vozového parku přitom
nabízíme všem dalším subjektům
na trhu,“ zdůraznil výkonný ředitel
AWT ROSCO Martin Vošta.
Sídlo společnosti se ke stejnému
datu přesunulo na novou adresu,
do moderního kancelářského komplexu Orchard v Ostravě na Hornopolní
ulici, kde sídlí i společnost Advanced
World Transport. Samotný provoz čištění vozů zůstane na místě dosavadního sídla firmy v Bohumíně.
kk
ročník 41 l číslo 27
PANORAMA
www.okd.cz
Padesát let od důlního neštěstí na Dukle
Oběti požáru na Dole Dukla uctili pozůstalí, kolegové, přátelé, zástupci společnosti OKD i města Havířova
HAVÍŘOV – …stačí vteřiny, minuty, hodiny a navždy zůstaneme svého povolání hrdiny! Verš z básně vysloužilého
havíře Jaroslava Minky vystihuje tragédii na Dole Dukla, při níž v pátek
7. července 1961 přišlo o život 108
jeho kamarádů. Vzpomínkový akt
za oběti největšího důlního neštěstí
v našem revíru ve 20. století se uskutečnil rovných padesát let poté.
Smrt pod zemí našlo
108 horníků. Jejich
tragédie je neustále
aktuálním varováním.
Uctění památky zahynuvších horníků připravovala skoro půl roku
havířovská pobočka Klubu přátel hornického muzea (KPHM) společně
s OKD. „Ačkoliv už uplynulo padesát
let, stále se s tím naše společnost nevypořádala a se ctí nevyrovnala. Zatímco v době po této tragédii byla většina
informací, které se dostaly k veřejnosti, poplatná tehdejšímu režimu, ve svobodnějších pozdějších letech se na ni
tak trochu zapomnělo,“ řekl mluvčí
OKD Vladislav Sobol.
Zástupci vedení těžební společnosti,
všech šachet a báňských záchranářů
tak kráčeli s věnci či kyticemi k pamětní desce na Dukle mezi prvními.
Za nimi pak dlouhá řada pozůstalých,
přátel i spolupracovníků. Nechyběli
představitelé Havířova, k jehož obyvatelům patřila většina obětí. Ani po půl
století od osudného večera nedokázali
mnozí přítomní skrýt pohnutí a slzy.
V důstojné atmosféře pokračovalo také setkání KPHM, představitelů
OKD a příbuzných obětí v havířovském kulturním domě Radost, kde
zazněla v úvodu zmiňovaná báseň.
Slovo dostal i Jaroslav Gongol, jenž
v létě 1961 na Dukle začínal. V den
FOTO: Radek Lukša
6
Hold obětem na Dukle vzdali čelní představitelé OKD. Věnec k dukelskému pomníku položil personální ředitel Radim Tabášek.
zemí mimořádnou pozornost a aby
k ničemu takovému už nemohlo dojít. Bezpečnost lidí je na prvním místě, na tomto předpokladu stojí činnost
naší společnosti,“ uvedl Bayer.
Radek Lukša
Jak došlo k tragédii
Uctění památky horníků se zúčastnily stovky lidí.
odebíraných vzdušin vykazovaly kritické hodnoty,“ nechal se slyšet.
Upřímnou soustrast za OKD vyjádřil pozůstalým provozní ředitel těžební společnosti Leo Bayer. „Neštěstí na Dukle je neustále aktuálním
varováním proto, abychom věnovali oblasti bezpečnosti při práci pod
neštěstí byl na odpolední a zachránil se; později se stal ředitelem této
šachty.
„My, co jsme stihli vyfárat, jsme
měli štěstí, že nebouchl metan. Vzorky
KPHM vydalo unikátní knížku o příčinách i důsledcích havárie
HAVÍŘOV – Členové klubu důchodců
z bývalé Dukly a havířovské pobočky KPHM
vydali za podpory OKD unikátní publikaci
věnující se největšímu důlnímu neštěstí
v revíru. Výtisk dostal i každý host na vzpomínkovém ceremoniálu v KD Radost.
„Knížku chceme věnovat památce
tragicky zesnulých, ale také všem záchranářům a ostatním pracovníkům, kteří
odstraňovali následky havárie. A současně by měla být připomínkou těch, již
ztratili životy při jiných důlních neštěstích,“
uvedl bývalý revírník vybavování z Dukly
Jaroslav Čihař, jenž patří se Zdeňkem
Dombrovským a Jaroslavem Gongolem
k autorskému týmu. Tomu na knihu nazva-
nou „50 let od tragédie na Dole Dukla“
a vydanou v edici KPHM Hornictví včera,
dnes a zítra přispěla společnost OKD
částkou padesáti tisíc korun.
Autoři se na základě dochované dokumentace a s padesátiletým odstupem
snaží podávat co možná nejobjektivnější
pohled na příčiny a důsledky havárie jako
poučení pro všechny, kteří s důlním prostředím přicházejí do styku i nyní. Zařazením dobové dokumentace se pokusili
přiblížit tehdejší důlně technickou úroveň
a celkovou společenskou a politickou
atmosféru. „Ti zesnulí byli kamarádi, bylo
naší povinností dát tu knihu po padesáti
letech dohromady,“ vysvětlovali. bk, uzi
Velké neštěstí se na Dole Dukla stalo
7. 7. 1961 na odpolední směně. Třením
ve válcích začal v 11. sloji hořet gumový
pás dopravníku, od kterého se na přesypu vzňala výdřeva. Zahynulo 10 lidí,
64 se podařilo uniknout. Zplodiny požáru se s důlními větry ale rozšířily
do 8. sloje, kde pracovalo v té době
103 horníků. Protože havarijní plán
s touto možností nepočítal, příkazy
k vyvedení osádek přišly pozdě. Uniknout
se povedlo pouze pěti lidem. Následkem
otravy kysličníkem uhelnatým a udušením zemřelo celkem 108 horníků. Zůstalo
po nich 63 vdov a 108 sirotků, 6 dětí se
narodilo jako pohrobci.
bk
Publikace o neštěstí na Dole Dukla vyvolala mezi účastníky pietního aktu zájem.
PASKOV – Na více než 90 milionů
korun přijde zpevnění a rozšíření
plochy Terminálu Ostrava-Paskov,
který je jedním z mála nezávislých
otevřených kontejnerových překladišť v České republice. Po odstranění nepoužívaných a rozpadlých
staveb bývalého dolu Paskov se
plocha terminálu rozšíří z 32 000
na 47 000 metrů čtverečních.
Zpevnění pojížděcích a skladovacích ploch by mělo být hotové do konce srpna a skupina AWT na něj uvolní deset milionů korun. Rozšíření
plochy proběhne po realizaci státního projektu Rekultivace území bývalého povrchového dolu Paskov. V jeho
rámci dojde k demolici bývalé správní budovy, budov koupelen a závodního klubu. Následně bude celé území sjednoceno terénními úpravami.
FOTO: archiv
Terminál Ostrava-Paskov čeká zásadní modernizace a rozšíření
Dva moderní překladače zvládnou manipulovat s kontejnery o hmotnosti několika desítek tun.
V této souvislosti lze během
následujících dvou let očekávat nárůst počtu zaměstnanců ze
současných 13 až na 30. Zvýší se
též skladovací kapacita terminálu
– dosavadní je přibližně 1400 kontejnerů denně, po zpevnění plochy
bude možné na terminálu každý
den manipulovat až se 2100 kontejnery. Následným rozšířením
překladiště se jeho kapacita zvýší
na 3100 kontejnerů denně.
„Terminál Ostrava-Paskov považujeme za jednu z našich klíčových a strategických aktivit. Kombinovaná doprava spojující výhody
silnice a železnice je budoucností
našeho oboru a my disponujeme
překladištěm s téměř ideální polohou. Díky plánovaným investicím
budeme moci našim zákazníkům
poskytnout
širokou
nabídku
služeb,“ uvedl technický ředitel
skupiny AWT Bohumil Bonczek.
Terminál Ostrava-Paskov je
strategicky umístěný ve středu
velkých průmyslových zón Moravskoslezského kraje v blízkosti dálnice a je přes vlastní vlečku napojen na celostátní železniční síť. Jeho pozice je výhodná
i z hlediska dopravy po Evropě – je na spojnici mezi přístavy
Baltského, Jaderského a Černého
moře. Vedle odbavení ucelených
vlaků i jednotlivých vozových
zásilek nabízí terminál Ostrava-Paskov rovněž překládku, svoz
a rozvoz kontejnerů a jejich opravy a čištění. Disponuje skladovací kapacitou 1400 TEU a celním
zastoupením přímo na místě. kk
Zábavná příloha nejen pro havíře
Na túře člověk nikdy není sám
Referentka obchodní činnosti z Dolu Karviná Anna Talánová miluje vysokohorskou turistiku a sní o skoku s padákem
rnické
Ho
TURIS
TKA
y z regionu
ěh
FOTO: Bohuslav Krzyžanek a archív
příb
Anna Talánová na svém karvinském pracovišti s kolegou a rovněž zapáleným turistou Zdeňkem Drobkem.
HAVÍŘOV – Sní o tom skočit z výšky
několika tisíc metrů s padákem. Než
se jí to podaří, polyká jednapadesátiletá referentka obchodní činnosti na Dole Karviná Anna Talánová
výškové kilometry v rámci vysokohorské turistiky. Třeba v sobotu
25. června se vrátila z túry na Velký Rozsutec na Malé Fatře a hned
se chystala na pátek 1. července,
kdy měla vyrazit s frýdecko-místeckým klubem vysokohorské turistiky
na dva týdny na Korsiku. V plánu
měla absolvovat jednu z nejstarších a zároveň nejtěžších turistických dálkových horských tras GR20
napříč ostrovem s výšlapem na jeho
nejvyšší horu Monte Cinto. Ta ční
do výšky 2706 metrů.
„Už se těším! Turistika je
odjakživa mým největším koníčkem,
a to v jakékoliv podobě. Pěší, na kole,
na běžkách, i na vodě. Ale pěší vysokohorské túry mám ze všeho nejraději,“ vyprávěla Talánová pár dnů
před odjezdem za korsickým dobrodružstvím. Nic na tom nemění fakt,
že frýdecko-místecký klub vlastně
není jejím „domovským“. Talánová
je totiž členkou Klubu českých turistů v Havířově, kde bydlí, ale především KČT Českých drah v Bohumíně, kam ji před několika lety přivedl
kolega z práce, cenař obchodního oddělení Dolu Karviná Zdeněk
Drobek. Právě tady našla tu nejlepší partu lidí, jimž nechybí nápady
a s nimiž si báječně rozumí.
Jako holka si oblíbila
okolní kopce,
později jí učarovaly
skalnaté velikány.
„Třeba vloni jsme s bohumínským
klubem šplhali na nejvyšší horu
Rakouska Grossglockner, která je
vysoká 3798 metrů. I když jsem se
nakonec na samotný vrcholek nedostala, bylo to nejvýše, co jsem kdy
s turistikou byla. Navíc jsem poprvé
Anna Talánová (sedící) s kolegy z bohumínského Klubu českých turistů na vrcholu Špičáku (957 m) v Rychlebských horách a při nácviku
zdolávání ledovce před výstupem na nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3798 m).
psychicki tymi představami schvaceni,
pravila tradičně jeho draha polovička:
,Poldek, všudě v Čechach je draho!
Jedem na Slovač, tam do teho našeho
hned tu za rohem karambol. Bo esli se
kvuliva tobě spoměl na planovani letošni kempa u Trenčina!’ A bylo vystarane!
dovolene, tuš musel dostať třas. Oni totiž Polda, kery se těšil na Prahu a Karlštejn,
stali tajak každy rok před tradični otazku: jak nam pravil, mavnul enem ruku a šel
do banki měniť eura,“ vysvětlil sem
jeť na Ostravicu na chatu, kaj samozřejJiřikovi.
mě Poldek s tuu svoju něchce, bo
„No, ja se myslim, že až se
to ma naplanoovane z nami,
jedě kaj chce,
ch budě mět stejnak
anebo jeť
dovolenu v našich zeměpisnych
Bo uš to ukazal
za hranice.
šiřkach na guvno!
g
„Letos
minuly tyden, když lelo jak
Ty včilejši štyry
bysme mohli
z konve.
k
zajeť do Čech,“
h,“
ddni slunka to nězměňa,
bo po nich se na nas
pravil Poldek.
k.
zase řiti ,studena
Tuš prolezli mapy
fronta s občasnymi
celeho Česka,
a, palcem
přehaňkami
procestovali středni
a buřkami s kruaji jižni Čechy, a kdyžž
Jak to vidí stryk Lojzek pobitim’
jak nas
byli fyzicki, ale hlavně
p
Leto je tu! Hura na dovolenu
Nastalo Na Upadnici obdobi velkich
lučeni. „Je to marne, leto je tu a je třa
regenerovať psychicke i fyzicke sily
a ni furt vysedavať v hospodě a dřistať o ničim!“ pravil filozoficky Poldek
a každemu z nas podal ruku. Před
hospodu stala jeho škodulka nacpana až
k prasknuťu jidlem, hadrami, spacakami, stanem a hlavně dvumi vnukami
s manželku. A něsmim zapomenuť
na dvě basy ostravske dvanactki. „A kaj
vlastně jedětě?“ zeptal se bezelstně Jiřik,
ale ja, Břetik a Jaryn zme řvali smichem,
bo zme dobře věděli, jakimi tradičnimi
perypetijami Poldek ze svoju staru před
dovolenu prošli. Poldek se beze slova
otočil, vlez do škodulky, zadymil a byl
fuč. Tuž zme museli Jiřikovi odpověděť
my. „Vubec bysem se nědivil, kdyby měl
šla přes ledovec a zdolávala ledové
trhliny. Nadlouho to byl můj největší turistický zážitek, za který jsem
lidem z klubu moc vděčná,“ svěřila
se Talánová.
Referentka obchodního oddělení Dolu Karviná žije od dětství
v Havířově a svoji pracovní dráhu
začínala na Dole Dukla. Pracovala tam v povrchových provozech
– na úpravně, jako mistrová dřeviště
a později v dalších technicko-hospodářských funkcích. Po zániku Dukly
a spojení bývalých dolů Lazy a ČSA
se stala pracovnicí Dolu Karviná.
Ten si jejích služeb moc váží: Vloni byla u příležitosti Dne horníků
vyhodnocena jako jeden z nejlepších
zaměstnanců šachty.
„Turistice se věnuji vlastně od dětství,“ vzpomíná Anna Talánová. Přivedl ji k ní její otec, horník
a později zaměstnanec Báňských
projektů v Ostravě. Brával ji spolu s jejím mladším bratrem na túry
a učil lásce k přírodě a horám. Jako
malá holka si tak Anna oblíbila okolní kopce, ale později jí ještě více
učarovaly skalnaté horské velikány.
Hledá je u nás i v zahraničí a jejím
velkým snem je zdolat nejvyšší horu
Alp a Evropy – Mont Blanc (4810 m).
Avšak na turistice miluje nejenom
možnost pobytu v přírodě, poznávání různých regionů a pohledy
z vrcholků horských štítů. Snad ještě
víc si cení toho, že jí dává možnost
setkávat se s lidmi, kteří fandí stejné
věci a s nimiž se vždy ráda potkává.
„Turistika, to je odreagování jak
po fyzické, tak i psychické stránce.
Krásné na ní je, že je vhodná pro
všechny generace, od těch nejmladších až po seniory, navíc je snad pro
každého cenově přístupná. A nádherné je to, že člověk při ní vlastně nikdy není sám. I když vyrazíte
samostatně, všude potkáte lidi. Když
to děláte dlouho, mnoho z nich už
znáte – třeba z jiných turistických
klubů. Pozdravíte se, prohodíte pár
slov. Takže i když je člověk sám – tak
vlastně sám není,“ vysvětluje Talánová.
Bohuslav Krzyžanek
varuju meteorologove. A přitym moch
jěť s vnučatami do Řecka ku mořu a měl
to iste! Byl sem tam loni a němožu se to
vynachvaliť,“ pravil Břetik. „Fuj! Jak mu
možeš přať take hnusy!? Dyť s tu jeho
škodulu dojedě tak akurat do teho Trenčina...“ ozval se Jaryn. „A navic pravě
včil maju piznuť obrovske vedřiny,“ tvrdil,
a ja sem Břetika ubezpečil, že to Jaryn
musi věděť naprosto přesně a lepši niž
televizní rosničky, bo za dva dni jedě aji
on na dovolenu. „A hadej kaj?!“ ptal
sem se. „Na Valachy za hřibami!“ zařval
Jaryn. Ale to už tu byl s frkem Erďa:
„Mlada robka přistihně teho svojiho in
flagranti v lužku s milenku a řve: ,Správně mi máma říkala, že jsi z těch chlapů,
kteří každou ženskou hned zatáhnou
do postele...! A ty, mami, ty na mně
nečum! Ty jsi mě taky pěkně nasrala!’
Fajne, ni?!“
Tuž zdař buh, vaš Lojzek
Hra o tři stokoruny
Úkolem pro čtenáře bylo napsat
vtipný popisek pod soutěžní fotogragii
č. 26, na které je zachycen nejen
pracovník ostravské Charity sv.
Alexandra, ale také monitor počítače
chráněný parapletem. V redakci se
nám ke snímku sešla řada zajímavých
textů, z nichž jsme vybrali tři nejvydařenější. Ty jako vždy odměňujeme
stokorunovou bankovkou.
26
Výherci soutěžní fotografie č. 26 jsou:
Lukáš Řezníček z Frýdku-Místku, Michal
Urban z Ostravy a Jana Dvořáková
z Ostravy-Výškovic.
„ Jsem počítačový technik,
ke své práci potřebuju hlavně
deštník. Cítím se v pohodě,
protože nic nenechávám
náhodě.“ (lř)
„Poslední model evolučního
vývoje PC filtrů….“ (mu)
„Medardova kápě čtyřicet dní
kape. Zlatá naše technika, té
se to už netýká.” (jd)
27
Čas dovolených je tady a s ním
nastává čas cestování. Někteří
vyrážejí za poznáním a odpočinkem
jen tak nalehko, jiní jsou vybaveni jaksepatří. Tak třeba klučina na našem
soutěžním snímku č. 27 si toho
nabalil požehnaně. Co asi? Vaše tři
nejvtipnější komentáře doručené
do redakce Horníka odměníme stokorunovou bankovkou.
syl
Uzávěrka je v úterý 26. července
2011. Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo
nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel.
číslo: 596 113 648, nebo e-mailem:
[email protected]
Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu,
případně telefonní číslo. Výherci si
mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou
Pavlíkovou na čísle 732 829 149,
nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra
propadá. Jména výherců soutěžní
fotografie č. 27 zveřejníme v dalším
čísle novin.
Bohatá činnost Nadace Landek
Problémům je lepší předcházet
Karvinská hornická nemocnice provádí screening tlustého střeva
Díky sponzorům se v loňském roce podařilo uskutečnit 25 projektů za 1 245 000 korun
a to i přesto, že nepociťuje žádné
příznaky onemocnění. Tento test je
běžně k dostání u praktických lékařů
a jeho provedení je zcela nenáročné,“
vysvětluje lékař gastroenterologického
pracoviště Peter Kulan.
„Osoby starší 55 let si mohou vybrat
mezi dvěma screeningovými postupy,
přičemž oba jsou plně hrazeny zdravotní
pojišťovnou. Test na skryté krvácení
do stolice provedený praktickým
lékařem každé dva roky, nebo přímo
screeningovou kolonoskopii na specializovaném akreditovaném pracovišti,
kterou postačí provést jednou za deset
let,“ dodává lékař.
Ve výskytu rakoviny tlustého střeva
a konečníku se podle statistik Česká
republika dlouhodobě drží na prvním
místě mezi evropskými zeměmi. Ročně
u nás onemocní asi 8000 lidí a 5500
na nemoc umírá. S tímto onemocněním
mezi námi žije přibližně 50 000 lidí. Hb
OSTRAVA-PETŘKOVICE – U příležitosti
svátku sv. Prokopa, patrona horníků, pořádala Nadace Landek Ostrava
(NLO) s Klubem přátel Hornického
muzea (KPHM) již 6. společné zasedání neziskových organizací. Konalo
se 28. června v KD v Ostravě-Petřkovicích a jeho hlavním záměrem bylo
zhodnotit náměty, které si zmiňované
subjekty vytyčily vloni na obdobném
zasedání v oblasti uchování hornických památek, tradic a zvyků. Mělo
také za úkol přijmout nové náměty
pro další období.
Z hlediska výše
příspěvků obsadila
NLO v žebříčku
nadací 19. příčku.
FOTO: KHN
KARVINÁ – Gastroenterologické pracoviště Karvinské hornické nemocnice
bylo zařazeno Komisí pro screening
kolorektálního karcinomu Ministerstva
zdravotnictví ČR do systému Center
pro screeningovou kolonoskopii.
Odborné interní pracoviště získalo
na základě dlouhodobého plnění
technických a personálních podmínek
statut screeningového pracoviště
a následně bylo zařazeno do screeningového programu.
Cílem tohoto programu je včasný
záchyt nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku. Kolorektální
screening neboli preventivní vyšetření
tlustého střeva a konečníku spočívá
v pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární
screeningové kolonoskopii.
„Test okultního krvácení do stolice
(TOKS) by si měl jednou ročně udělat
každý člověk ve věku od 50 do 54 let,
ročník 41 l číslo 27
PANORAMA
www.okd.cz
Gastroenterologie Karvinské hornické nemocnice získalo statut screeningového pracoviště.
Na jednání byli přítomni zástupci OKD, Nadace OKD, Občanského
sdružení svatá Barbora, Hornického
spolku Prokop, Hornicko-geologické
fakulty VŠB-TU Ostrava, Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR,
Moravskoslezské VTS, Dolní oblasti Vítkovice a Vlastivědného spolku
Rosicko-Oslavanska.
V úvodu zasedání předseda správní
rady Nadace Landek Ostrava Miroslav
Lenart zdůraznil, že také v uplynulém roce, šestnáctém roce od založení
Nadace, se podařilo realizovat všech
25 schválených projektů Nadačního
programu 2010. Stalo se tak také díky
54 sponzorům, již na projekty přispěli
částkou 1 245 000 Kč. Bylo tak možno vydat několik publikací a uspořádat řadu akcí přibližujících historii
FOTO: Josef Lys
8
Na společném zasedání neziskových organizací si Nadace Landek Ostrava vytyčila řadu
námětů pro řešení a spolupráci v rozvoji propagace hornictví v letech 2011–2012.
hornictví a regionu, podpořit záchranu industriálních za podpory:
památek, ale také zorganizovat některé kulturní akce
související s hornictvím.
Členové NLO a KPHM
se v průběhu roku zúčastnili řady
významných společenských podniků
souvisejících s jejich činností. Například byli přítomni jednání Asociace
nadací a nadačních fondů v Praze,
valné hromady Sdružení hornických
a hutnických spolků v Kladně a v Jihlavě, 121. celostátního skoku přes kůži
v Hodoníně, 14. setkání hornických
měst a obcí ve Stříbře, Hornických
slavností v Karviné, Mezinárodního
filmového festivalu Techné Ostrava
a další.
Bohatá činnost Nadace Landek
byla velmi příznivě hodnocena
v rámci celostátního Fóra
dárců, kde z hlediska výše
poskytovaných
nadačních příspěvků obsadila v žebříčku nadací
19. příčku.
Také v letošním roce hodlá Nadace Landek pokračovat ve své činnosti
v obdobném duchu, včetně realizace Nadačního programu roku 2011.
Kromě jiného se zavázala spolupracovat při realizaci napojení cyklostezek vedoucích z ostravských Komenského sadů do Hornického muzea
v Petřkovicích, při uskutečňování
projektu Úpravy Landeku, podporovaného Ministerstvem životního prostředí ČR, nebo při přípravě
19. setkání hornických měst, obcí
a spolků, které se bude konat v roce
2015 v Ostravě.
Josef Lys
Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (5)
45/27-VIII/11
OSTRAVA – Šalamounská kolonie, ležící poblíž
Hlubinské kolonie, v bezprostřední blízkosti šachty Šalamoun, byla v letech 1890–1930
největší a nejlidnatější kolonií na území
Moravské Ostravy (v roce 1921 měla 2114
obyvatel). Převážná většina obyvatel pracovala na dole Šalamoun (v roce 1890 to
bylo 92,1 %). Kolonie stála mezi nynějšími ulicemi Zelená, Jízdárenská, Šalamounova a Vítkovická. Měla mnoho společného s Hlubinskou
kolonií a obdobný byl i život jejích obyvatel.
Do roku 1869 bylo na „Šalamouně“ postaveno 30 domů, následně do r. 1873 dalších
26 domů. Ve stejném roce byla v cechovně
jámy zřízena závodní jednotřídka. Výstavba
pokračovala v letech 1889–1902, kdy na území kolonie vzniklo pět kasáren, ve kterých se
mohlo ubytovat 270 dělníků. Roku 1906 bylo
postaveno 15 a v letech 1921–1923 dalších
24 jednopodlažních domů. V roce 1906 byla
v kolonii otevřena mateřská škola. Roku 1910
byla mezi Šalamounskou a Hlubinskou kolonií zřízena pětitřídní obecná škola. V roce
1932 se kasárna adaptovala na obytné kuchyně a dělnické byty.
FOTO: archiv L. Bardoně
Šalamounská kolonie – Moravská Ostrava
Šalamounská kolonie, rok 1965.
Dle Monografie OKR z r. 1929 měla jáma
Šalomoun celkem 124 obytných domů,
z nichž 89 stálo v Šalamounově kolonii.
Ostatní byly rozptýleny mezi domy soukromých majitelů. Všechny domy byly cihlové. Úřednické byly podsklepené všechny, dělnické jen některé. Velká část z nich
měla místo sklepa v podlaze pouze padací
dveře, vedoucí do díry pro ukládání brambor. V nejstarší části kolonie byl pouze sporák v kuchyni, který nestačil vytopit celý byt. Na půdu se lezlo po žebříku.
Krytina byla obdobná jako v Hlubinské
kolonii, stejně jako velikost bytů, způsob
zásobování pitnou vodou či rozvod elektrického osvětlení.
Obě kolonie měly před 1. světovou válkou
obchod (konzum) s potravinami a smíšeným zbožím. Po roce 1920 byla v Šalamounské kolonii otevřena družstevní prodejna
Budoucnost, ale nakupovalo se i v krámku
kupce Grosse a maso u řezníků Černého
a Karpety. Ve 30. letech 20. století se poblíž
kolonie nacházela pošta, četnická stanice,
hospoda a vinárna Adolfa Haase a hospoda
Fajkošova, hotel U Kopolda a domy drobných živnostníků.
Šířka ulic byla 6-8 metrů. Podél hlavní ulice bylo vysazeno stromořadí. Kolonie
měla kanalizaci pro odvod srážkových vod
a splašků. Domy stály volně a měly hospodářské budovy (často se suchými záchody) se
zahrádkami (ve staré části kolonie až 150 m2,
v nové části 40–100 m2).
Ve všech domech dolu Šalamoun bydlelo
asi 2240 osob. První částečná demolice byla
provedena roku 1928, další pak v letech 1957–
1968. Dnes je kolonie nahrazena výškovými
panelovými domy, sídlištěm s 870 byty a dalšími budovami se sídly institucí, škol a obchodů.
Zdeněk Dombrovský
Colours of Ostrava
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ MEGAFESTIVAL SE KONÁ OD 14. DO 17. ČERVENCE NA 13 SCÉNÁCH. JEDNÍM Z JEHO HLAVNÍCH PARTNERŮ JE SPOLEČNOST OKD
Hlavní hvězdy si musí vybrat samo publikum!
Vrcholy jednotlivých festivalových dnů mohou být podle doporučení pořadatelů klidně po řadě Clannad, Blackfield, Salif Keita a Grinderman
harfa), Ciarána (zpěv, baskytara, klávesy, kytara) a Póla (zpěv, klávesy,
kytara, flétna) Brennanových doplňují sestavu sourozenci Dugganovi.
Padraig hraje na mandolínu a kytaru, Noel na kytaru. Zpívají opět
oba. „Jsou tak unikátní, jak dokáže
být pouze rodina, ale nic záhadného na nich není. To je i jejich jediné
tajemství,“ tvrdil o Clannad slavný
Bono Vox z U2.
Clannad se stali i jakýmisi hudebními vyslanci „keltománie“ neboli oblíbenosti sotva pár set let starých písní
a melodií z irského, skotského, waleského a bretaňského venkova. Na rozdíl od podobných umělců je doplnili
na počátku 80. let minulého století
zvukem kláves, což jim vyneslo popularitu nebývalou. Skládali ostatně
i hudbu k seriálu Robin Hood i filmům Harry Potter či Poslední Mohykán. V současné době vystupují výjimečně, takže koncert v Ostravě bude
událostí!
OSTRAVA – Fakt po mně nechtějte hlavní hvězdu, to nejde! Těmito slovy reagovala vedoucí organizačního týmu
Zlata Holušová na otázku, kdo bude
na jubilejním 10. ročníku Colours of
Ostrava tím „nej“. Každý ze čtyř festivalových dnů má podle ní své vrcholné momenty a favority si stejně vybírají lidé z publika podle vlastního
gusta. Přesto není na škodu jistá velká
jména podrobněji představit.
Čtvrtek 14. července bude na hlavní scéně znamenat českou premiéru pro vyhlášené Clannad. Příběh irské kapely založené v pubu
Leo´s Tavern ve městě Gweedore
dětmi hospodského a milovníka
muziky v jedné osobě Lea Brennana je přirovnáván k pohádce.
Moya, Ciarán a Pól Brennanovi
jsou základem souboru patřícího
FOTO: archiv
Clannad, krásné mrazení
poprvé u nás
Takhle to vypadalo na Coloursech 2010. Velkou oblibu si získala zvláštní pěnová podsedátka s logem OKD a Nadace OKD.
Blackfield chtějí
s novinkou dobýt svět
Clannad budou mít v Ostravě tuzemskou premiéru.
Aviv Geffen a Steven Wilson, projekt Blackfield.
POČASÍ PRO OSTRAVU: Ve čtvrtek očekávejte proměnlivou oblačnost, nejčastěji oblačno, místy přeháňky. V pátek jasno až polojasno,
v sobotu polojasno až oblačno a v neděli velká oblačnost, občasný déšť.
Pátek 15. 7.
proměnlivá oblačnost, přeháňky
25-28 °C; noc 15-17 °C
polojasno
24 °C, noc 13 °C
Sobota 16. 7.
polojasno až oblačno
25 °C, noc 11 °C
Neděle 17. 7.
občasný déšť
do 23 °C, noc 13 °C
ZDROJ: www.meteocentrum.cz
Čtvrtek 14. 7.
do „zlatého fondu“ kultury Zeleného ostrova. Jeho kariéra trvá už
bezmála čtyřicet let, čímž se řadí
i mezi nejvýznamnější světové
hudební celebrity.
Clannad znamená v gaelském
jazyce Rodina, což je rovněž docela
vystihuje, protože kromě Moyi (zpěv,
Synovcem velkého „jednookého“
izraelského vojevůdce Moše Dajana je letos osmatřicetiletý zpěvák
Aviv Geffen, polovička dua říkajícího si Blackfield, které bude mít
jeden z nejlepších pátečních časů
na hlavní scéně. A také vyhlašuje: „Dokončujeme třetí album,
s nímž hodláme dobýt svět!“
Geffenovým parťákem není
nikdo jiný než Steven Wilson,
lídr anglické progresivně-rockové
skupiny Porcupine Tree, která už
okouzlovala publikum na Colours
of Ostrava v loňském roce. Společný projekt Blackfield sice „zavání“ jeho domovskou kapelou, ale
písně nejsou tak komplikované.
Pokračování na straně F přílohy
ZA PODPORY:
GENERÁLNÍ PARTNER:
HLAVNÍ PARTNER:
1. 7. do 31. 7. 2011.
=A6KCÞE6GIC:ø>/
17/27-A/11
COLOURS.CZ
<:C:GÛACÞB:9>ÛACÞE6GIC:ø>/
HLAKCÞB:9>ÛACÞE6GIC:ø>/
[email protected]ÞE6GIC:ø>/
D;>8>ÛACÞ9D96K6I:Aw/
ZA PODPORY:
B
COLOURS OF OSTRAVA
www.okd.cz
ročník 41 l číslo 27
Festival v ulicích aneb takové to tady ještě nebylo
Rosťa Petřík, frontman kapely Úspěch.
Rej v ulicích z minulých „Coloursů“.
Hlavní pódia vyrostou
na Masarykově náměstí
a také v Pivovarské ulici
u Ostravského muzea.
Májovák, jak velí tradice, vystupuje v hornických mundúrech.
hudbou, tancem a balonky pro
všechny přítomné děti.
Ostravští konzervatoristé a regionální muzikanti se předvedou
přímo na ulicích. A to na deseti
místech, jež budou součástí celkem dvacítky „barevných zastavení“ – soutěže pro návštěvníky festivalu. Na konci zábavné
pouti, po nasbírání dvaceti razítek do poutnického pasu (součásti festivalového průvodce) může
účastník vyhrát na zakázku dělanou kytaru Furch. Kdo se stane
tím šťastným, vyhlásí organizátoři v neděli v 18 hodin na náměstí.
Jedinečnou atmosféru slibuje
Chorál, průvod městem za světel
pochodní a zvuku zpívaného chorálu složeného jen pro tuto příležitost. „Pojďme spolu za srdcem
na dlani,“ zvala autorka projektu
Lenka Sedláčková s tím, že sraz je
v pátek ve 23.45 u loutkového divadla. Se svou troškou do mlýna přišlo i Televizní studio Ostrava (Dvořákova 18), kde je možnost setkání
dětí se známými tvářemi z obrazovky či exkurze po jeho prostorách.
Mimořádné programy pro
účastníky Festivalu v ulicích připravilo za zvýhodněnou cenu
také Ostravské muzeum (mj.
v pátek workshop pro děti Rostliny v hudbě), Komorní scéna Aréna (inscenace Brýle Eltona Johna), Divadlo Jiřího Myrona (hra
Moskva – Petušky) či Divadlo
loutek Ostrava. Podrobnější program festivalu s přehledem účinkujících přinášíme na dalších
stránkách. Více také na internetové stránce www.festivalvulicich.cz.
Radek Lukša
50/27 -B/11
Ulice – původně zejména
Stodolní a její okolí – se staly dějištěm prvních ročníků
Colours of Ostrava, nicméně
rozsah nového festivalu je něco,
co v moravskoslezské metropoli snad ještě nebylo. Hlavní
pódia vyrostou přímo na Masarykově náměstí (scéna ArcelorMittal) a v ulici Pivovarské
u muzea (scéna Ostravar), kde
budou jako moderátoři vystupovat komici z pořadu Na stojáka –
Miloš Knor, Daniel Čech, Lukáš
Pavlásek a Iva Pazderková.
Třída 28. října ve směru
na Masarykovo náměstí se pak
promění v „hudební uličku“
s více než deseti stánky nabízejícími vyzkoušení a zakoupení
hudebních nástrojů prakticky
z celého světa. „Africké bubínky, australské didjeridoo, píšťaly, fujary, mandolíny i kytary
snad všeho druhu,“ prozradil
Jiří Sedlák z pořádající agentury. O kousek dále bude Kawa
Musical Circus – indická pouliční
show s provazochodci, akrobaty,
tanečnicemi.
Chybět nebude ani „jam stage“ neboli stan s možností zahrát
si na hudební nástroje a zkusit
si, jaké je to být součástí kapely.
„Tady proběhnou hudební semináře, kreativní workshopy a jam
sessions,“ řekl Sedlák. Vlastní
stan postaví na náměstí Hitrádio
Orion, které má dvacáté narozeniny; součástí oslav bude program se
soutěžemi, stolními hrami, malováním na obličej, trampolínou,
OSTRAVA – Hornické tradice
vyznávající dechový orchestr Májovák na jednom a v černém humoru si libující skupina
Úspěch, vedená synem havíře
Rosťou F. Petříkem na druhém
pódiu zahájí v pátek 15. července akci, která ovládne skoro celé městské centrum. Totiž
první ročník volně přístupného Festivalu v ulicích, k jehož
mediálním partnerům patří také
týdeník Horník. Koná se coby
doplněk k jubilejním desátým
„Coloursům“.
FOTO: Radek Lukša a Bohuslav Krzyžanek
Muzika, divadlo, workshopy, dětské atrakce a nespočet kulturních aktivit všeho druhu – to vše zdarma jako doplněk k jubilejnímu ročníku „Coloursů“
14. července 2011
www.iHornik.cz
INZERCE
C
VSAĎTE NA EXPRES PŮJČKU.
30 AŽ 600 TISÍC KČ BEZ RUČITELE.
www.gemoney.cz
infolinka: 844 844 844
19/27 -C/11
GE Money Bank
GE Money Bank, a.s.
Opavská 326/90, (Plesná), Globus
725 27 Ostrava, tel.: 595 691 031
GE Money Bank, a.s.
Masarykovo náměstí 32
702 00 Ostrava, tel.: 595 131 162
GE Money Bank, a.s.
Novinářská 3178, Futurum
702 00 Ostrava, tel.: 595 691 971
GE Money Bank, a.s.
Ostravská 132,
738 01 Frýdek-Místek, tel.: 558 441 470
GE Money Bank, a.s.
Odboje 2,
737 01 Český Těšín, tel.: 558 774 041
GE Money Bank, a.s.
Dlouhá tř. 97, (Podlesí)
736 01 Havířov, tel.: 596 496 741
23960_Inzerce_Expres_Morava_260x380_02.indd 1
GE Money Bank, a.s.
Výškovická 110, (Zábřeh)
700 30 Ostrava, tel.: 595 700 061
GE Money Bank, a.s.
náměstí Antonie Bejdové 1810/10, (Poruba)
Duha, 708 00 Ostrava, tel.: 595 691 991
GE Money Bank, a.s.
T. G. Masaryka 3546,
738 01 Frýdek-Místek, tel.: 558 638 614
GE Money Bank, a.s.
Železničářů 1303/8, (HM Tesco)
736 01 Havířov, tel.: 596 805 981
GE Money Bank, a.s.
Lidická 1269,
739 61 Třinec, tel.: 558 337 070
GE Money Bank, a.s.
Žižkova 2379,
733 01 Karviná, tel.: 595 391 100
GE Money Bank, a.s.
Dr. Martínka 1295, (Hrabůvka)
700 30 Ostrava, tel.: 595 700 761
GE Money Bank, a.s.
Štefánikova 1160/15,
742 21 Kopřivnice, tel.: 556 880 411
GE Money Bank, a.s.
Masarykova tř. 1333,
735 14 Orlová, tel.: 596 540 131
GE Money Bank, a.s.
Čkalovova 20, (Poruba)
708 00 Ostrava, tel.: 596 949 050
GE Money Bank, a.s.
Záhuní 1087,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, tel.: 556 806 010
GE Money Bank, a.s.
Studenská 1225,
735 81 Bohumín, tel.: 596 097 441
6/30/11 11:13 AM
D
ročník 41 l číslo 27
COLOURS OF OSTRAVA
www.okd.cz
Podrobný přehled festivalových scén s programem
Čtvrtek 14. 7. 2011
Česká spořitelna stage
18:30 - 20:30 Balkan Brass Battle
21:30 - 22:45 Clannad
23:45 - 01:00 Public Image Ltd.
Park stage / Indies Scope scéna
17:00 - 18:00 Houpací koně
19:00 - 20:00 Vladimír Mišík & ETC...
za podpor y:
Park stage / Indies Scope scéna
20:30 - 21:30 Luísa Maita
22:45 - 23:45 Tleskač
21:15 - 22:15 Vladivojna La Chia
23:30 - 00:30 Sam Karpienia
ArcelorMittal stage
20:30 - 21:30 The Herbaliser
22:45 - 23:45 Santigold
ArcelorMittal stage
15:00 - 16:00 Unifiction
17:00 - 18:00 Republic of Two
19:00 - 20:00 Joan As Police Woman
21:15 - 22:15 La Shica
23:30 - 00:30 Bomba Estéreo
New York City stage
19:30 - 20:30 Paramount Styles
21:30 - 22:30 Rain Machine
23:45 - 01:00 Roy Ayers
Desetitisíce lidí se každoročně baví na megafestivalu Colours of Ostrava.
20:00 - 21:15 Tortured Soul
Workshopová scéna
22:45 - 23:45 Dance Show workshopové scény
Pátek 15. 7. 2011
Česká spořitelna stage
16:00 - 17:00 Nightwork
18:00 - 19:00 Monkey Business
20:00 - 21:15 Brendan Perry
01:30 - 02:30 Talkshow
OKD Czech stage
16:00 - 17:00 Black Roll
18:00 - 19:00 Luno
20:00 - 21:00 Čankišou
Minikino – kavárna
15:00 - 16:30 Backyard
17:00 - 18:30 Černá vzpoura
19:00 - 20:00 Echo Ostrava-Picture
2010
22:15 - 23:30 Miles Benjamin
Anthony Robinson
00:30 - 01:30 Airfare
Kostelní scéna
15:30 - 16:30 Stephan Micus
00:00 - 01:15 Frank Yamma
22:15 - 23:15 První Hoře
00:30 - 01:30 Puding pani Elvisovej
22:15 - 23:30 Blackfield
00:30 - 01:45 Semi Precious
Weapons
New York City stage
15:30 - 16:30 CCTV Allstars
18:00 - 19:00 Jon Hassell / Jan Bang
- Orchestra of Two
Divadelní scéna
17:00 - 18:00 Divadlo Vizita: Jaguáří
semeno
19:00 - 20:15 Ostružiny: Zápas
v divadelní improvizaci
21:15 - 22:15 Divadlo DNO: Svět
podle Fagi
Filmový ráj LFŠ ve Vesmíru
10:00 - 18:00 Den s filmy Emira
Kusturici
KVALITA SE SUPER
ZÁRUKOU
o
o
o
o
o
o
Scéna Reflexu v Domě knihy Librex
14:00 - 15:15 Marek Stoniš v besedě
s improvizátorem
a hercem Jaroslavem
Duškem
15:45 - 16:30 Marek Gregor v besedě
s Monkey Business
Klub Fabric
22:00 - 00:00
00:00 - 01:30
01:30 - 03:00
03:00 - 04:30
DJ Ron-x
DJ Dry-rot
DJ Elvis
DJ No Money (Dj
C-phone)
Dětská scéna
13:00 - 21:00 Jinálek s Ájou
Česká spořitelna stage
14:15 - 15:15 Tatroska
16:15 - 17:15 Vltava
18:15 - 19:15 N.O.H.A. – Circus
Underground
20:15 - 21:30 Salif Keita
22:30 - 23:45 The Horrors
00:45 - 02:00 Apollo 440
Vysoký stupeň bezpečnosti (5* EuroNCAP)
Výkonné a úsporné motory
Park stage / Indies Scope scéna
15:15 - 16:15 Stanley‘s Dixie Street
Band
KIA CEE‘D od 199 980 Kč*
Nyní akční model SPIN s výbavou za 50 000 Kč zdarma!
* Cena platí při financování Kia Finance – Kia cee´d Fresh vč. akčního bonusu 55 000 Kč.
Nabídka je pro podnikatele. Komb. spotřeba 4,3–6,6 l/100 km, emise CO2 113–158 g/km.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro detaily nabídky kontaktujte nejbližšího dealera KIA.
7/27 -D/11
,
www.kia.cz
Příčná 1245, Orlová-Poruba, tel.: 596 512 232, 724 219 219, infolinka: 800 444 222
OKD Czech stage
14:15 - 15:15 The Pooh
16:15 - 17:15 Madebythefire
18:15 - 19:15 Traband
Sobota 16. 7. 2011
Kvalita prověřená nezávislými testy
3 typy karoserií
ArcelorMittal stage
15:15 - 16:15 L‘Orchestre International du Vetex
17:15 - 18:15 Garage & Tony
Ducháček
19:15 - 20:15 Marsyas
21:30 - 22:30 Mono
23:45 - 00:45 Tata Bojs
01:45 - 02:45 Priessnitz
Workshopová scéna
15:00 - 16:00 Electric Boogie
17:00 - 18:00 Slovenský folklor
19:00 - 20:00 Hawai Dance
21:15 - 22:15 Africa Dance
Nejprodávanější vůz ve své třídě 2008–2010
7letá záruka na celé vozidlo
21:30 - 22:30 Andreya Triana
23:45 - 00:45 Oudaden
17:15 - 18:15 Lisa Hannigan
19:15 - 20:15 Frank Yamma
20:15 - 21:15 Kacu!
22:45 - 23:45 Prago Union
00:45 - 01:45 Navigators
New York City stage
16:00 - 17:00 Ashley Slater & Band
18:00 - 19:00 The Violet Burning
20:00 - 20:30 Magorův sbor
20:30 - 21:30 The Plastic People of
the Universe
22:30 - 23:45 Ninjasonik
00:45 - 02:00 Anomie Belle
Kostelní scéna
13:15 - 14:15 Lenka Dusilová
a Eternal Seekers
14. července 2011
od čtvrtku až do neděle
15:15 - 16:15
Oldřich Janota
20:00 - 21:00 Le Pneumatiq
Divadelní scéna
13:00 - 14:30 Divadlo Sklep: Mlýny
16:00 - 17:00
Radio Ivo: Život nedoceníš
18:30 - 20:00 Divadlo VOSTO5:
Teatromat
Vstup na všechny akce zdarma!
Filmový ráj LFŠ ve Vesmíru
10:00 - 18:00 Pozvánka na LFŠ
ArcelorMittal stage
(Masarykovo náměstí)
Scéna Reflexu v Domě knihy Librex
11:00 - 12:00 Setkání s interprety –
Moana and The Tribe
Pátek 15.7.2011:
14:00 - 15:00
15:45 - 16:25
17:45 - 18:25
19:30 - 20:10
Workshopová scéna
15:15 - 16:15 Hip Hop
17:15 - 18:15 Slovenský folklor
19:15 - 20:15 Flamenco - Sevillanas
fiesta
21:30 - 22:30 La Noche Flamenca
Klub Fabric
22:00 - 23:30
23:30 - 01:00
01:00 - 02:30
02:30 - 04:00
04:00 - 04:30
12:00 - 12:50 Kawa Musical Circus
(Indie)
12:50 - 13:30 TenSing Ostrava
14:30 - 15:10 SMOD (Mali)
16:30 - 17:10 Sam Karpienia
(Francie)
17:15 - 18:05 Kawa Musical Circus
18:15 - 19:15 Tomáš Klus (CZ)
20:15 – 20:55 L‘Orchestre International du Vetex (Belgie)
Neděle 17.7.2011:
12:15 - 13:05 Kawa Musical Circus
(Indie)
14:00 - 14:40 Cedric Watson (USA)
15:30 - 16:30 Charlie Straight (CZ)
17:15 – 17:55 Moana And The Tribe
(Nový Zéland)
13:00 - 14:30 Jiří X. Doležal a Alex
15:00 - 16:00 Marek Gregor v besedě
s interpretkou Martou
Töpferovou
Minikino - kavárna
11:00 - 12:30 Probudil jsem se
v mixéru...
13:00 - 14:30 Hypnagogie: Mezi
snem, bděním a Arabelou
15:00 - 16:30 For Semafor
17:00 - 19:00 Echo Ostrava-Picture
2010
DJ Danny Bright
DJ Lucas Age
DJ Cristian Ketelaars
DJ George Crusher
DJ F1D0
Dětská scéna
13:00 - 21:00 Jinálek s Ájou
21:30 - 22:30 Fernando Saunders
Neděle 17. 7. 2011
Kostelní scéna
12:00 - 13:15
14:45 - 16:00
17:30 - 18:30
21:00 - 22:30
Česká spořitelna stage
14:00 - 15:00 Jiří Schmitzer
16:00 - 17:00 Divokej Bill
18:00 - 19:15 SMOD
20:15 - 21:30 Yann Tiersen
22:30 - 23:45 Grinderman
David Hykes
Aranis
Sváteční pop
The Violet Burning
Divadelní scéna
12:30 - 13:30 Divadlo Sluníčko:
Hrubínovy pohádky
14:45 - 16:00 Divadlo SKUTR: Joke
Killers
16:15 - 17:15 Kawa Musical Circus
17:15 - 18:15 Cirkus Mlejn: Postav
na čaj!
Ostravar stage (ulice Pivovarská,
parkoviště u muzea):
Pátek 15.7.2011:
13:15 - 14:15
15:00 - 15:45
16:30 - 17:30
18:30 - 19:15
Workshopová scéna
13:00 - 14:00 Oriental Dance
15:00 - 16:00 Africa Dance
17:00 - 18:00 Hip Hop
19:15 - 20:15 Electric Boogie
13:30 - 14:15
15:15 - 16:15
17:15 - 18:00
19:15 - 20:00
11:30 - 12:15 Johny Said The Number
13:15 - 14:00 Tatroska
14:45 - 15:30 Zrní
16:30 - 17:15 Poletíme?
Klub Fiducia, (Nádražní 615/30):
14. 7. – 17. 7.
10:00 – 18:00 výstava fotografií
- Ivan Pinkava
14. 7. 18:00 vernisáž výstavy
- Martin Klimeš
17. 7.
12:00 – 16:00 dětská scéna v Husově
sadu
GENERÁLNÍ PARTNER:
Park stage / Indies Scope scéna
13:00 - 14:00 Taliesyn
15:00 - 16:00 Květy
17:00 - 18:00 Jananas
19:15 - 20:15 Dva
21:30 - 22:30 Sato-San To
FOTO: archiv
ArcelorMittal stage
13:15 - 14:00 Professor Leopard
15:00 - 16:00 Moana and the Tribe
17:00 - 18:00 Sto zvířat
19:00 - 20:00 Dubioza Kolektiv
21:00 - 22:30 Swans
=A6KCÞE6GIC:ø>/
[email protected]ÞE6GIC:ø>/
D;>8>ÛACÞ9D96K6I:Aw/
ZA PODPORY:
42/27 -E/11
COLOURS.CZ
HLAKCÞB:9>ÛACÞE6GIC:ø>/
Windy
Hrdza (SK)
CCTV Allstars
Stanley Dixie Street
Band
Neděle 17.7.2011:
HLAVNÍ PARTNER:
<:C:GÛACÞB:9>ÛACÞE6GIC:ø>/
Úspěch
Velmi krátké vlny
Xavier Baumaxa
Unifiction
Sobota 16.7.2011:
Dětská scéna
13:00 - 21:00 Jinálek s Ájou
ZA PODPORY:
OKD Czech stage
14:00 - 15:00 FiHa
16:00 - 17:00 5P Luboše Pospíšila
18:00 - 19:00 Už jsme doma
Májovák (CZ)
La Shica (Španělsko)
Luísa Maita (Brazílie)
Bomba Estéreo
(Kolumbie)
Sobota 16.7.2011:
Scéna Reflexu v Domě knihy Librex
12:00 - 13:30 Jiří X. Doležal a Alex –
Téma besedy je na vás!
14:00 - 15:00 Setkání s Interprety
– Frank Yamma
15:30 - 16:30 Dva z tvůrců Zeleného
Raoula
New York City stage
13:15 - 14:15 Marta Töpferová
15:15 - 16:15 Hazmat Modine
17:15 - 18:15 Cedric Watson
19:15 - 20:30 Electric Wire Hustle
E
Festival v ulicích hodinu po hodině
Filmový ráj LFŠ ve Vesmíru
10:00 - 18:00 Best of AČFK
Minikino - kavárna
11:00 - 12:30 Dívčí vzpoura
13:00 - 14:30 DJ Martin E. Kyšperský
15:00 - 16:30 Songwriteři vrací úder
17:00 - 18:30 Jan Šibík – fotografie
www.iHornik.cz
COLOURS OF OSTRAVA
Klub AMOS (Husův sad):
Interaktivní výstava hlavolamů nejen
pro děti „Dobrodružství na hradě“
16. 7.
11:00 - 19:00
Alba Club International
(Černá louka, pavilon C):
Koncerty, divadlo, diskuse, dokumenty,
výstavy
15. a 16. 7.
13:00 - 21:00
17.7.
10:00 - 20:00
Klub Atlantik
(Československých legií 7):
15. 7. 19:00 Adam Wiedemann
20:30
Pavel Göbl
16. 7. 19:00 Marcin Sendecki
20:30
Miroslav Kusý
17. 7. 19:00
Mariusz Surosz
20:30
Markéta Pilátová
Klub Parník (Sokolská třída 175/26):
15. 7. 18:00 Ostband - bluesová
kapela z Ostravy
16. 7. 18:00 Bluesquare – bluesová
kapela z Novojičínska
Výstavní síň (Sokolská 26):
pátek 8.00 – 18.00, sobota 10.00
– 14.00, neděle 13.00 – 17.00
Výstava – MICHAL GABRIEL (1960)
– významný český sochař
Ostrava Picture
(Minikino kavárna, Kostelní 3):
Přehlídka vítězných snímků posledního ročníku Mezinárodního festivalu
studentských filmů Ostrava-Picture
Pá 15.7., 19:00-20:00
Ne 17.7., 17:00-19:00
La Petite Conversation
(Chelčického 8):
Výstava fotografií ostravského
muzikanta a fotografa Jakuba Kupčíka
formou mozaiky s tématem „Vzpomínky
na Colours“
Letní filmová škola
(Kino Vesmír, Zahradní 17):
Speciální výběr filmů z Letní filmové
školy v Uherském Hradišti
F
COLOURS OF OSTRAVA
www.okd.cz
ročník 41 l číslo 27
Hlavní hvězdy si musí vybrat samo publikum!
V podzemí Hornického muzea se seznámíte s prostředím, se kterým se jen tak nesetkáte.
Něco navíc? Historický důl, pivovar,
zoo, hvězdáři, loďkou po Ostravici…
Třicet korun pak ušetří ti s festivalovou
„páskou“ na ruce v zoo v Michálkovicích,
kde je na 270 druhů zvířat. Ze Slezskoostravského hradu to je do zoologické zahrady přibližně dvacet minut chůze pěšky.
Naopak pár metrů z festivalového
areálu je to na hradní nádvoří, kde
hvězdáři z porubského planetária denně
umožňují pozorovat Slunce (14 až 20
hodin), Měsíc (od 21.30 hodin, když bude
hezky) a za tmy i Saturn. Dole u Ostravice
zase připravili vodáci z Campanuly plavby
po řece, a to až do Koblova, odkud se dá
dojít na Landek.
uzi
Salif Keita,
fenomenální hlas této planety
Původně to měl být Youssou
N‘Doura, kdo měl stát v hlavním
čase na pódiu hlavní scény na letošním ročníku Colours of Ostrava.
Zpěvák však musel kvůli svým zdravotním problémům odvolat část
evropského turné. Místo něj sehnali pořadatelé jiného krále africké
hudby, jehož publikum už zná.
Děti se nudit nebudou
Vezměte své děti na festival! To vzkazují
pořadatelé Colours of Ostrava s tím, že
potomci se stoprocentně nudit nebudou.
Ti s výškou do 140 centimetrů mají navíc
vstup zcela zdarma. Uvnitř areálu je
čeká Dětská scéna s programem plným
1
13.7.11
16:18
her
a soutěží
– otevřeno
bude od pátku
do neděle vždy od 13 do 21 hodin.
Grinderman a Nick Cave
to vše ukončí
FOTO: archiv
OSTRAVA – Vstupenka na Colours of
Ostrava nezaručuje jen zážitky spojené
se „světovou“ kulturou, nýbrž i možnost
poznávat zajímavá a typická místa
v moravskoslezské metropoli za výhodnějších podmínek. Na historickou šachtu
Anselm na Landeku, kde mají unikátní
důlní i povrchovou expozici hornictví, je
sleva padesátiprocentní!
Landek park, kde Anselm (dříve
také Urx) stojí, je v Petřkovicích asi pět
kilometrů od centra města. Ze stanice
Muglinovská směrem na Hlučín tam
jezdí autobusy 34, 25, 56, 67, 68 a 70.
Návštěvník může sfárat původní těžní
klecí, vidět skutečné štoly, kde kdysi
havíři kopali uhlí, osahat si technologie,
seznámit se s výbavou záchranářů…
A protože k horníkovi po šichtě patří pivo,
třeba se vypravit přímo „ke zdroji“ – do Pivovaru Ostravar v Hornopolní ulici. Připravili
tady nejen speciální barevné festivalové
pivo, ale pro účastníky Colours of Ostrava
i bezplatné PF-inzerce_260x190_A01_OUT.ai
půldruhé hodiny trvající exkurze.
Pro dospělé ještě malou pivovarnickou
školu s výukou čepování i degustace.
Jeden z „nej“ fenomenálních hlasů planety se tak vrací na Colours.
Ve svých jedenašedesáti letech je
Salif Keita, zpěvák „afrofunku“
z Mali, mimořádně čilý. Na pódiu
umí být v klidu snad pouze s akustickou kytarou; jinak mu v tanci
přestávají stačit i sboristky jeho
početné doprovodné kapely.
Kdyby nebesa uměla zpívat, znělo by to jako Salif Keita, napsali
svého času o tomto černém albínovi pocházejícím z královského
rodu Sunjata Keity, zakladatele
malijské říše. Bohužel v jeho rodné
zemi lidé věří, že albíni nosí smůlu
a nemoci. Proto to neměl zpočátku
v životě moc jednoduché.
„V hudbě jsem od počátku cítil
velkou moc. Stala se pro mne
záležitostí duše a já poznal, že je
to pro mne jediný způsob, jak se
dotýkat Boha,“ vyznal se zpěvák,
jenž se z privilegované vrstvy ocitl rázem mezi malijskou spodinou.
Byl součástí komunity griotů, západoafrických nuzných hudebníků.
Nastupující éra world music
vynesla zpívajícího albína z Mali
na další z vrcholů. Oprostil se
od elektroniky a vydal dvě ceněné
desky – Moffou a M‘Bemba – jen
s tradičními dřevěnými nástroji. Přivítejte tak v Ostravě držitele
ceny Kora, africké obdoby Grammy,
za celoživotní přínos pro muziku.
Geffen, po jehož vystoupení
a před jehož zraky zabil ortodoxní židovský radikál v roce 2005
izraelského premiéra Jicchaka
Rabina, si s Wilsonem prý padli okamžitě do noty, a to lidsky
i hudebně. „Těžko byste hledali
tak rozdílné lidi, jako jsme my,
ale právě proto jsme se asi tolik
sblížili,“ tvrdí.
Blackfield vydali stejnojmenné album v roce 2004, o tři roky později následovala „dvojka“ a koncertní
turné po Evropě i USA. Pinkfloydovské symfonie, romantizující pasáže
melotronu,
akustických
kytar
i smyčců budou i v Ostravě doprovázet Geffena a Wilsona coby novodobé prokleté básníky.
Kdyby nebesa zpívala, bylo by to jako Salif Keita.
Jako jedni z posledních se představí Grinderman. Nový projekt legendárního Nicka Cavea
a jeho tří kumpánů z The Bad
Seeds – Warrena Ellise, Martyna
Caseyho a Jima Sclavunose – bude
Nick Cave a jeho Grinderman budou pěkně divocí.
na scéně v neděli a po nich… sbohem, Colours of Ostrava 2011!
„Doprovázeli
jsme
Nicka
na evropském turné. Místo povalování na hotelu jsme však zašli
do studia. Jen tak, bez cíle si zahrát.
A vyšlo z toho podivné monstrum
odmítající vlézt zpátky do klece,“
vzpomínal bubeník Sclavunos
na vznik souboru ostřílených veteránů, pojmenovaného podle písně
Grinderman Blues od černého klavíristy Memphise Slima.
Nejde ale o žádné balady s klavírem, romantické šansony! To, co
Grinderman předvádějí, je skoro
hardcorový hudební styl. Silné kytary, hlukové stěny, garážový skřípot.
„Ty inspirace přicházely z absolutního zvukového svinstva, jaké jste
v životě asi ještě neslyšeli,“ přiblížil
Ellis, „obsluhující“ housle, kytaru
a zvláštní elektrický nástroj bouzouki.
Grinderman mají na kontě zatím
dvě alba, o nichž Cave tvrdí, že
„budete poslouchat mamuta uprostřed krize středního věku“. Každopádně se tato parta řadí k novým
koncertním atrakcím posledních
let, patří prostě na pódia největších
světových festivalů, k nimž se ten
ostravský už nějaký rok řadí. Bude
to třešnička na dortu, lahůdka úplně na konec…
Radek Lukša
10/27 -F/11
FOTO: archiv
Dokončení ze strany A přílohy
14. července 2011
www.iHornik.cz
COLOURS OF OSTRAVA
G
Colours bez bariér v režii Nadace OKD
Hendikepovaní mohou poprvé v historii festivalu využívat služeb speciálně vyškolených asistentů-dobrovolníků – bezplatně a nejen v samotném areálu
OSTRAVA – Zdravotně postižení
se mohou na jubilejním ročníku
Colours of Ostrava těšit několika výhodám! Především mají jisté
lístky za sníženou cenu 350 korun
(a vstup pro průvodce v průkazce
ZTP/P zdarma), i kdyby bylo zcela
vyprodáno. Další novinka je v režii
Nadace OKD – čtvrtmilionovou
částkou přispěla na projekt Colours
bez bariér, což znamená lepší orientaci, přístup i pohyb v dějišti
festivalu.
„Desátý ročník chce nabídnout
kvalitnější servis všem návštěvníkům, tudíž i hendikepovaným.
V rámci projektu Colours bez bariér jim proto chceme usnadnit
pobyt na festivalu tak, aby si mohli bezstarostně užívat muziku a další program. Úplně poprvé je tady
nabídka bezplatných služeb speciálně vyškolených asistentů, kteří
budou postiženým pomáhat nejen
v areálu samotném,“ informovali
zástupci Nadace OKD.
WC
LÁVKA
TRIBUNA
Rezervace
Informační stánky pro hendikepované
budou dva – u hlavního vstupu do placeného areálu na Černé louce a u nákupního centra na Masarykově náměstí.
Více než měsíc funguje kontaktní e-mail
[email protected] i telefonní linka
732 253 505. Připraveny jsou speciální
mapy, a to jak v tištěné (pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P automaticky vydávané),
tak elektronické formě.
Ubytování
Ve stanovém městečku mají zdravotně
znevýhodnění zablokovanou vyhrazenou
plochu pro ubytování ve stanech přístupné vozíčkářům. Snadno dostupné bude
i pro zrakově postižené.
FOTO: Radek Lukša
Infopointy
NOKD podpořila vozíčkáře už dříve, například při sportu v Hrabyni.
Doprava
Asistenti
Dostupnost
Zvláštní místa
Nachystány jsou vozy BB Taxi v úpravě
pro vozíčkáře, které na požádání zajistí
přepravu na nádraží a zpět, jednotlivé
scény nebo doprovodné akce. Pro
zrakově postižené je domluveno standardní cestování v MHD za doprovodu
asistentů.
Asistenční službu mohou hendikepovaní
objednávat v infocentrech. K dispozici jim
budou vyškolení dobrovolníci. Na zavolání
klienta vyzvednou v hotelu či na nádraží,
pomohou při dopravě, doprovodí na festival, zajistí průvodcovské služby, zrakově
postiženým informace o programu…
Hlavní areál a jeho scény jsou „sjízdné“ pro
vozíčkáře. Nechybí rampy, můstky, pojezdové gumové pásy. Scény mimo Černou
louku a Slezskoostravský hrad jsou vybaveny podobně. Kostelní scéna má k dispozici
asistenty, New York scéna výtah v pavilonu
A. Nechybí ani toalety pro vozíčkáře.
Před hlavním pódiem a scénou Barvy
jsou tribuny vyhrazené vozíčkářům.
Kostelní scéna, Minikino Kavárna, Librex
a Divadelní scéna mají připraveny pro
zdravotně znevýhodněné rezervovaná
místa – vždy do začátku vystoupení či
představení!
Radek Lukša
Navštivte „chráněný“ stan na Masarykově náměstí
za podpory:
Představí se devět neziskových organizací – většinou podpořených NOKD – s nabídkou výrobků zdravotně znevýhodněných zaměstnanců
Charitativní organizace na Colours of Ostrava 2011
FOTO: Radek Lukša
pátek
Představí se mj. chráněné dílny Asociace Trigon, pro kterou dělala NOKD i sbírku textilu.
OSTRAVA – V duchu priority letošního roku – podpory chráněných
dílen a zaměstnávání hendikepovaných – se ponese program v „chráněném“ stanu Nadace OKD a firmy ArcelorMittal na Masarykově
náměstí. Od pátku 15. do neděle
17. července se zde představí devět
neziskových organizací působících
v této sféře; s většinou z nich nadace největší české uhelné společnosti spolupracuje.
„Projekt Nadace OKD a ArcelorMittal odkazuje na společný postup
v podpoře neziskového sektoru velkými podniky v Moravskoslezském
kraji. Přijďte se podívat do chráněného stanu denně od desáté
dopoledne do osmnácté hodiny
odpoledne,“ pozvala zástupkyně
nadačního ředitele Lenka Marková.
Aktivity NOKD na centrálním ostravském náměstí proběhnou coby
součást Festivalu v ulicích.
Tamtéž budou – v sobotu 16. července v 18 hodin před vystoupením
Tomáše Kluse na volně přístupné
festivalové Orion Stage – slavnostně předávány granty od NOKD.
„Vždy nejvyšší a nejnižší částka
přiznaná v každém ze čtyř grantových programů. V rámci Colours
of Ostrava jsme to udělali už loni,
ale letos předávání rozšíříme nově
o grant v kategorii Nováček roku,“
uzi
informovala Marková.
sobota
neděle
organizace
aktivita
sortiment
organizace
aktivita
sortiment
organizace
aktivita
sortiment
Sociální
ateliér Tilia
prodej,
workshop
hudební
nástroje
Sociální
ateliér Tilia
prodej,
workshop
hudební
nástroje
x
x
x
O.s. Šťastný
domov
- medodílna
prodej,
workshop
včelařské
produkty
O.s. Šťastný
domov medodílna
prodej,
workshop
včelařské
produkty
x
x
x
Charita
Opava Chráněné
dílny
sv. Josefa
prodej
keramické
výrobky
(misky,
aromalampy,
tužkovníky,
vázy atd.)
a šité výrobky.
x
x
x
x
x
x
Asociace
TRIGON
prodej,
workshop
dřevo, textil
Asociace
TRIGON
prodej,
workshop
dřevo, textil
Asociace
TRIGON
prodej,
workshop
dřevo, textil
Charita Hlučín - sociálně
terapeutická
dílna Ludgeřovice
prodej
ruční papír,
tašky, náušnice…
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tyflocentrum
Karviná
workshop,
prodej
- masáž
v samostatném stanu
masáže
Tyflocentrum
Karviná
workshop,
možnost
masáže pro
veřejnost
v samostatném stanu
masáže
Effahta
Krnov
prodej
různé textilní,
keramické…
Effahta
Krnov
prodej
různé textilní,
keramické…
x
x
x
Chrpa Krnov
prodej,
workshop
různé textilní
výrobky
Chrpa Krnov
prodej,
workshop
různé textilní
výrobky
Chrpa Krnov
prodej,
workshop
různé textilní
x
x
x
Charita sv.
Alexandra
prodej,
workshop
různé textilní
výrobky
Charita sv.
Alexandra
prodej,
workshop
různé textilní
H
ročník 41 l číslo 27
COLOURS OF OSTRAVA
www.okd.cz
Letadlem z Ostravy konečná cena vč. povinných příplatků
ostrov Mallorca
Bulharsko
ostrov Rhodos
Turecko
ostrov Samos
Chorvatsko - novinka
ostrov Kypr
Egypt lodí po Nilu a pobyt
ostrov Lefkada
ostrov Kréta
Egypt, Sharm El Sheikh
8/15 dní
8/11/12/15 dní
8/11/12/15 dní
8/11/12/15 dní
11/12 dní
8/15 dní
11/12 dní
11/12 dní
11/12 dní
8/11/12/15 dní
11/12 dní
16.7. – 24.9.
17.7. – 22.9.
19.7. – 4.10.
19.7. – 7.10.
19.7. – 30.9.
20.7. – 7.9.
25.7. – 26.9.
25.7. – 27.10.
26.7. – 27.9.
27.7. – 8.10.
28.7. – 31.10.
od 16 990 Kč
od 10 990 Kč
od 11 990 Kč
od 11 990 Kč
od 11 990 Kč
od 10 990 Kč
od 16 990 Kč
od 16 990 Kč
od 11 990 Kč
od 12 990 Kč
od 15 990 Kč
ostrov Zakynthos
ostrov Kos
Egypt, Hurghada
ostrov Korfu
11/12 dní
11/12 dní
11/12 dní
11/12 dní
29.7. – 30.9.
1.8. – 22.9.
4.8. – 3.11.
4.8. – 15.9.
od 11 990 Kč
od 11 990 Kč
od 15 990 Kč
od 11 990 Kč
Autokarem z Ostravy (F-M, Karviné)
Chorvatsko
10 dní
Španělsko, Costa Brava
10 dní
Termální lázně Harkány
10 dní
To nejlepší ze Švýcarska
Krajem pětilisté růže
Okruh Earl, po staré dobré Anglii
Jižní Čechy s výjezdem do Německa a Rakouska
15.7. – 2.10.
od 7 990 Kč
15.7. – 25.9.
od 8 990 Kč
15.7. – 9.10.
od 3 490 Kč
21.7. – 27.7. a 25.8. – 31.8. od 8 990 Kč
22.7. – 24.7.
2 390 Kč
23.7. – 30.7. a 20.8. – 27.8. od 12 990 Kč
4.8. – 6.8.
3 700 Kč
Poznejte krásy Českého Švýcarska
Paříž, klenotnice kultury
Za velikány V.Taurů s pěší turistikou
Velký okruh Polskem a jantarová stezka
Řím s prohlídkou Benátek a Florencie
Benátky, Padova, Verona
Paříž, královna turistiky
Poznávejte Jeseníky a města D. Slezska
Klasická Paříž
Krásy Dolního Rakouska
Londýn a romantický Stratford
Klasický Řím
5.8. – 7.8.
2 950 Kč
10.8. – 14.8. a 26.10. – 30.10. 5 690 Kč
10.8. – 14.8.
7 190 Kč
13.8. – 20.8.
10 790 Kč
15.8. – 21.8. a 16.9. – 22.9.
8 690 Kč
18.8. – 21.8. a 15.9. – 18.9. 3 990 Kč
19.8. – 24.8. a 2.9. – 8.9.
6 990 Kč
20.8. – 21.8.
1 650 Kč
26.8. – 30.8. a 28.9. – 2.10. 6 490 Kč
27.8. – 28.8.
3 090 Kč
22.9. – 28.9. a 23.10. – 29.10. 9 990 Kč
24.9. – 28.9. a 26.10. – 30.10. 5 290 Kč
CK Ostrava
596 124 087
CK Karviná
596 311 010
CK Frýdek-Místek
558 434 877
Provozní doba:
Ostrava: Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00
ostatní CK: Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00
5/27-H/11
Rodinná dovolená s Čedokem se zajímavými slevami letadlem, autokarem nebo autem.
14. července 2011
www.iHornik.cz
PANORAMA
V duchu česko-slovenské vzájemnosti
Stonavský Kroužek krojovaných horníků přivítal na svých Zahradních slavnostech hosty z Pezinku a Spišské Nové Vsi
Stonavští krojovaní
havíři hledají kontakty
na partnery v Polsku.
Pomůžete jim někdo?
„My keď robíme nejakú akciu,
tak naozaj,“ usmíval se skvěle naladěný předseda Granec, když chválil výbornou organizaci návštěvy
i program, v jehož rámci slovenští „baníci“ navštívili třeba Hornické muzeum v Landek parku
v Ostravě. „Velmi dobre sa tu o nás
postarali, davali sme to dokopy
od vlaňajšieho októbra (listopadu)
a je to fantastické,“ lebedil si pezinocký šéf.
Líbila se mu také atmosféra
Zahradních slavností, na kterých
vyhrávala Akorďanka Františka
Huňaře a předvedly se i mažoretky z místní školy, vedené učitelkou
Miladou Heimerovou.
Ostatně, k dobré pohodě přispěli i samotní Slováci, když připomenuli některé zvyky ze šachťáků
Tipy Horníka
Ke 100
K
100. výročí
ý čí Františka
F išk
HORNÍ SUCHÁ – Setkání ke 100.
výročí zahájení těžby na Dole František v Horní Suché pořádá místní
klub hornických důchodců. Účastníci se sejdou v pátek 22. července
v 10.00 u skipové těžní věže šachty
a vyjedou na ni. Program bude
pokračovat v Domečku.
Sochaři se činí v Plesné
OSTRAVA – Až do soboty 23. 7.
tvoří v Plesné přímo na veřejném
prostranství svá díla účastníci mezinárodního sochařského sympozia
„Plesná 2011“, které podpořila
Nadace Landek. V neděli 24. bude
v 15 hodin slavnostní vernisáž.
Indiáni v životní velikosti
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
STONAVA – V duchu česko-slovenské vzájemnosti se letos nesly už
97. Zahradní slavnosti Kroužku
krojovaných horníků při obci Stonava. Druhé – hned po Barborce
– nejvýznamnější akce roku, která se konala v sobotu 25. června
v zahradě u místního Domu PZKO,
se zúčastnili členové Malokarpatského baníckého spolku Pezinok
v čele s předsedou Štefanem Grancem a delegace Malokarpatského
baníckého spolku ze Spišské Nové
Vsi s předsedou Vladimírem Klaučem. A účast více než čtyř desítek slovenských hostů, kteří pojali
návštěvu u svých českých kolegů
jako klubový zájezd, byla hodně
znát.
9
Stonavští krojovaní horníci na památečním snímku se svými slovenskými hosty.
Předseda Ladislav Kajzar (uprostřed) uvítal na slavnostech i ředitele Dolu ČSM Boleslava
Kowalczyka (vpravo) a zástupce „čeesemáckých“ odborů Jiřího Parmu.
navrch. Hostitele naopak potěšilo pozvání na říjnové pezinocké hornické vinobraní a na velký
šachťák, který pezinocký „banícky“ spolek připravuje na 3. prosince u příležitosti oslav svaté
Barborky.
a prokázali, že v jedné z nejtradičnějších šachťákových soutěží, pití
piva na čas, mají nad místními
Stonavský Kroužek krojovaných
horníků má nyní 86 členů. Mezi
největší letošní úspěchy řadí přijetí
za člena Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, účast na setkání zástupců sdružení v Senátu ČR
či výjezd na 14. setkání hornických
a hutnických spolků Evropy v nizozemském Heerlenu. Daří se mu však
i v každodenní činnosti. „Plníme to,
co jsme si předsevzali, a míníme
v tomto trendu pokračovat. Těší nás
navíc, že se nám hlásí noví zájemci,“
konstatoval předseda kroužku Ladislav Kajzar.
Jeden dluh ale jeho organizace
přece jenom má. Ráda by navázala
spolupráci také s Polskem, ale nedaří se jí najít partnera. „Kdyby nám
někdo mohl poskytnout kontakty, byli bychom mu velmi zavázáni.
Polské tradice jsou v našem regionu stále živé, v našich dolech pracuje spousta polských občanů, a proto nám na této spolupráci hodně
záleží,“ řekl Kajzar. Bohuslav Krzyžanek
Slovenští hosté v Landek parku
Velký dojem udělala na slovenské hosty
97. Zahradních slavností Kroužku krojovaných horníků při obci Stonava návštěva
v Hornickém muzeu v ostravském Landek
parku. Zavítali tam v pátek 23. června
a prohlédli si areál a expozici důlního
záchranářství, hlavně ale sfárali do podzemí, aby se seznámili s nedávnými
reáliemi černouhelného hornictví na Ostravsku a Karvinsku. „Pro nás jako rudné
horníky je způsob dobývání černého uhlí,
hlavně v nízkých slojích, velmi zajímavý,“
hovořil Dušan Vilim, člen pezinockého
„baníckeho“ spolku a výkonný tajemník
Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska, které sdružuje téměř dva
tisíce fyzických a 64 právnických osob.
Zaujala ho také původnost celého areálu
a jeho zachovalost. „Skvěle udržované,“ pochválil horník, který odpracoval
na slovenských rudných ložiscích 14 let,
9 měsíců a 26 dní.
OSTRAVA – Tucet figurín indiánů,
zálesáků i misionářů v životní
velikosti včetně vybavení, jako je
tomahavk, čelenka či traperská
puška, je k vidění v pavilonu E
na Černé louce. Koná se zde
výstava „Legendární indiánské
kmeny – Historie ožívá“.
Hudební léto pokračuje
KARVINÁ – Karvinské hudební
léto na fryštátském Masarykově náměstí pokračuje dalšími
dvěma koncerty. V neděli
17. července se představí folková
skupina Pocity a o týden později
pak orchestr Malá černá hudba.
Začíná se vždy v 16 hodin.
Bowling v Clubu Málka
ORLOVÁ – Jedním ze způsobů, jak
nabrat formu na letošní hornický
bowlingový turnaj, je navštívit
v sobotu 16. či neděli 17. července
orlovský Club Málka. Bude bowlingová soutěž jednotlivců! Start je
v 9 hodin, dokdy se dá také přihlásit.
Letní pohádky v parku
HAVÍŘOV – Park za kulturním
domem Radost patří v létě
pohádkám a programům pro
děti. V neděli 17. července bude
Klauniáda s Divadélkem Modrý
slon a v neděli 24. července pak
představení O víle Andulce. Vždy
od 15 hodin.
Štěrkovna Open Music
HLUČÍN – Několik účinkujících
z festivalu Colours of Ostrava se vrátí
ve dnech 28. až 30. července opět
do našeho regionu. Hrají na festivalu Štěrkovna Open Music 2011
v Hlučíně. K hlavním hvězdám patří
Nightwork či Richard Müller. Hlavním
partnerem festivalu je OKD.
uzi
Slovenští hosté poslouchají v podzemí Hornického muzea výklad průvodce Romana Křaka.
Sbor moravských učitelů koncertoval v kostele SCEAV v Orlové
pastor Vladislav Szkandera. Také
díky podobným akcím stánek slouží
lidem a úsilí investované do jeho
záchrany a údržby se zúročuje.
„Činnost
nadačního
fondu
pomáhá kostelu dvakrát. Jednak
shromažďuje prostředky na jeho
opravy, jednak mu dělá osvětu.
Mohu říci, že před koncertem mi
volali dokonce lidé z Orlové, kdeže tento kostel vlastně je,“ vysvětlil farář. Ročně by se mělo v tomto svatostánku uskutečnit osm až
deset koncertních vystoupení.
Kostel Slezské církve evangelické AV je jednolodní stavbou z roku
1862, realizovanou stavitelem
Josefem Grosem z Těšína ve stylu
doznívajícího romantického klasicismu. V minulosti byl již několikrát opravován, naposledy v roce
2005. Vzhledem ke stáří kostela jsou však nezbytné další úpravy. Rovněž při nich zástupci církve a nadačního fondu přátel této
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
ORLOVÁ – Působivý zpěv v podání věhlasného Pěveckého sdružení
moravských učitelů se nesl v sobotu
11. června kostelem Slezské církve
evangelické augsburského vyznání
v Orlové. Na uspořádání koncertu
propagujícího tuto téměř 150 let starou kulturní památku ČR přispěla
formou sponzorského daru společnost OKD, podpořila ho firma AWT
Rekultivace a další. V programu
zazněly skladby významných českých skladatelů Bedřicha Smetany,
Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka
a dalších, nechyběly lidové melodie.
„Kostely byly v minulosti stavěny nejenom pro náboženskou, ale
také pro kulturní činnost,“ přivítal
akci uspořádanou Nadačním fondem Přátel kulturní památky Kostel
SCEAV v Orlové orlovský sborový
památky počítají s pomocí OKD
a Nadace OKD.
„Letos jsme získali grant
na realizaci projektu nového
za podpory:
Pěvecké sdružení moravských učitelů s dirigentem Lubomírem Mátlem
á
při koncertu v Orlové.
lové.
é
ozvučení kostela a na opravy
a úpravy půdních prostor kostelní věže. Do budoucna v ní chceme vybudovat stálou expozici
z historie této památky a dějin
sboru. Vystavit bychom chtěli
také některé věci, ke kterým se
lidé jen tak nedostanou. Máme
třeba starý hodinový stroj, který
kdysi ukazoval na věži čas. Ten
bychom rádi nechali rekonstruovat a ukázali lidem,“ nastínil
Szkandera.
Další akcí pořádanou orlovským sborem SCEAV ve spolupráci s nadačním fondem bude
27. července slavnostní bohoslužba
u příležitosti 150. výročí založení
orlovského evangelického sboru
a zahájení prací na výstavbě kostela.
Bohuslav Krzyžanek
10
ročník 41 l číslo 27
PANORAMA
www.okd.cz
Májovák a Permoník na Azurovém pobřeží
Do La Croix-Valmer
odcestoval i karvinský
primátor, aby zde
navázal spolupráci.
za podpory:
Velký hornický dechový orchestr Májovák při slavnostním koncertu na Festivalu des Anches Azur na francouzském Azurovém pobřeží.
orchestry, vystoupily na něm také
tělesa ze Štrasburku a rakouského
Staatzu.
Karvinský orchestr a sbor odcestovaly na své společné koncertní
turné ve středu 22. června a v čele
více než 120členné výpravy stanul primátor Karviné Tomáš Hanzel, který odcestoval do Francie
na pozvání svého protějšku z La
Croix-Valmer, aby zde navázal
hlubší kontakty a spolupráci.
První
vystoupení
čekala
na Májovák v sobotu 25. 6., kdy
se zúčastnil společného průvodu
Pozvánku k účasti na festivalu
dostal Májovák v roce 2009 po koncertu na festivalu MID EUROPE
v rakouském Schladmingu. Navíc
organizátoři projevili přání, aby se
společně s ním zúčastnil festivalu
i koncertní sbor Permoník, a to
na základě zhlédnutí internetových nahrávek společných vystoupení. Protože na Des Anches Azur
zvou pořadatelé každoročně tři
Hudba v podání Májováku zněla i v uličkách pořádajícího města La Croix-Valmer.
zúčastněných těles a poté koncertoval na pláži v La Croix-Valmer
pro místní občany, návštěvníky
i turisty. Program byl složen zejména ze slavných českých pochodů
a polek, které v těchto místech zněly úplně poprvé.
Sbor čekalo první vystoupení v neděli 26. června dopoledne,
kdy provedl pod vedením sbormistryně Kateřiny Palové v místním
kostele mši francouzského autora Lea Delibese Messe Breve. Se
svým vystoupením sklidil obrovský
úspěch a musel přidávat řadu písní francouzských, ale také skladeb
jiných národů.
Hlavní vystoupení čekalo karvinské hudebníky a zpěváky
v neděli večer v místní nádherně zrekonstruované aréně Forum
Konstantin. Koncert Májováku
a Permoníku byl pořadateli koncipován jako absolutní vrchol festivalu a z beznadějně zaplněného
hlediště ho sledovalo přes 1300
návštěvníků. Dirigenti Marek Prášil, Vlastimil Blažek, umělecká
vedoucí Permoníku Eva Šeinerová i sbormistryně Kateřina Palová
pro ně připravili náročný a umělecky hodnotný program, který
měl několik částí. Začátek koncertu patřil hudbě českých klasiků
Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany (Slovanský tanec č. 8, Skočná z Prodané nevěsty), koncert
pokračoval vystoupením sólistů
Petera Svetlíka a Magdy Bártkové a vrcholem první poloviny byla
slavná Gershwinova Rhapsody in
Blue, kdy za sólový klavír usedl
karvinský rodák a nyní proděkan
Fakulty umění Ostravské univerzity Lukáš Michel.
Na druhou polovinu koncertu se k Májováku přidal i Permoník. Obě tělesa provedla společně
řadu známých filmových melodií Johna Williamse (Zachraňte
vojína Ryana), Vangelise (Dobytí
ráje), Ennia Morriconeho (Tenkrát na západě, Hodný, zlý a ošklivý) a další. Společné vystoupení
špičkových karvinských těles mělo
neskutečný úspěch a přimělo starostu La Croix-Valmer k opakovanému veřejnému poděkování.
Karvinský primátor Tomáš Hanzel pozval na oplátku starostu La
Croix-Valmer a místní orchestr
k vystoupení na Dnech Karviné
2013.
Petr Ženč
FOTO: Robert Cleary
LA CROIX-VALMER / KARVINÁ – Na jedno z nejkrásnějších míst Evropy, francouzské Azurové pobřeží,
do města La Croix-Valmer poblíž
slavného Saint-Tropez, se letos
vydali na své koncertní turné karvinský hornický dechový orchestr Májovák a koncertní sbor Permoník. Oba soubory se zúčastnily
Festivalu des Anches Azur, který
město La Croix-Valmer pořádá již
15 let. Za dobu jeho konání festival navštívily orchestry prakticky
z celého světa, od USA, Kanady
přes Tchaj-wan, Japonsko, Čínu
až po Austrálii. Účast dvou karvinských těles byla na festivalu
českou premiérou a po jeho skončení lze konstatovat, že velmi
úspěšnou.
FOTO: Edmund Kijonka
Dva úspěšné soubory reprezentující hornický region vystoupily na slavném francouzském festivalu Des Anches Azur jako hlavní tahák programu
Pěvkyně z Permoníku v Sydney.
Koncertní sbor ZUŠ B. Smetany exceloval i u protinožců
KARVINÁ – Pěvecký doprovod Májováku
ve Francii – karvinský sbor Permoník – exceloval rovněž u protinožců.
Z australského Sydney si přivezl vítězství
ve 22. ročníku mezinárodního hudebního
festivalu.
„Jelo tam dvaatřicet děvčat – čili asi
polovina sboru, protože zbytek byl s Májovákem – s tím, že měly nacvičený extra
repertoár,“ řekla Dagmar Krakowczyková,
předsedkyně občanského sdružení
Permoník.
Karvinskému pěveckému tělesu otevřela
cestu do Austrálie výhra v soutěži New
York Choral Festival z loňského roku.
Reprezentovat hornický region mohl Permoník v Sydney přímo, bez výběrového
řízení.
uzi
Na radvanickém Okruhu Františka Bartoše kralovali favorité
Průběh jediných velkých ostravských mezinárodních motocyklových závodů narušil déšť. Na druhé straně dokonale prověřil připravenost jezdců
a nasávat vůni jejich benzínu.
Divákům se líbila i ukázková jízda závodních vozů a ukázková jízda prototypu automobilu studentů
z VŠB-TU Ostrava StudentCar.
Vzhledem k počasí se na trati uplatnili především zkušení
závodníci a favorité. Závod Klasik
250 ccm s přehledem vyhrál Petr
Krsek, na stupně vítězů za třetí místo vystoupil domácí závodník Ivan Králík. Michal Jiroš si
po nejlepších tréninkových časech
dojel i pro vítězství v závodě třídy
do 600 ccm. Jako přes kopírák jsou
starty Patrika Koláře, který letos
stihl vyhrát všude, kam přijel. Nejinak tomu bylo i v Radvanicích, kdy
k suverénnímu vítězství ve třídě
do 125 ccm ještě přidal absolutní
vítězství v rámci nedělních závodů.
Celý závod měl vysokou sportovní úroveň, poděkování patří
pořádajícímu
občanskému sdružení RABA Motosport
z Ostravy-Radvanic a OKD
za podporu závodu.
za podpory:
FOTO: Josef Lys
OSTRAVA – O prvním prázdninovém
víkendu se v Ostravě-Radvanicích
konal mezinárodní závod silničních motocyklů a sajdkár, na který
se přihlásilo rekordních 187 jezdců. Na závodním okruhu Františka
Bartoše, pojmenovaném po ostravském závodníkovi, který v padesátých letech slavil velké úspěchy i na mistrovství světa, po celý
víkend bojovali nejen s náročnou
tratí, ale i s vytrvalým deštěm.
Zatímco ještě v sobotu odpoledne panovalo nad Ostravou krásné počasí, od nedělního rána bylo
zataženo a pršelo. Vše bylo na volbě
pneumatik a někteří jezdci narychlo ještě prořezávali vzorky. Hustý
liják byl dokonce příčinou zrušení
dvou nedělních závodních jízd.
Okruh Františka Bartoše hostil
nejenom současné závodní motocykly, ale i krásné závodní stroje,
které se zde proháněly do roku 1972
a bylo na ně nejen opravdu radost
koukat, ale také je poslouchat
Závody na Okruhu F. Bartoše v Radvanicích jsou jedinou velkou motoristickou akcí v Ostravě. I přes déšť se bylo na co dívat – třeba při závodě historických motocyklů.
Jan Lindner
14. července 2011
www.iHornik.cz
PANORAMA
11
Návštěva Mukačeva: Krutá lekce z chudoby
Děti z českých dětských domovů po ukrajinské zkušenosti už nikdy nebudou říkat, že kuře bylo málo vypečené nebo že jim sponzoři dali málo dárků
OSTRAVA / MUKAČEVO – Kaše k snídani, kaše na oběd, kaše k večeři. Tak
vypadá obvyklé denní menu dětí
v dětských domovech na Ukrajině.
Mezi jinými díky grantu ministerstva školství a za přispění společnosti NWR se koncem června mohly s jejich životní situací seznámit
i tři desítky chovanců dětských
domovů v Čechách. Dva týdny
v ukrajinském Mukačevu pro ně
byly obrovským zážitkem i zdrojem poznání. Poprvé v životě viděly, co je to nouze, a shodly se, že už
nikdy nebudou říkat, že kuře bylo
málo vypečené nebo že jim sponzoři dali málo dárků.
„My také žijeme v dětském domově, ale poznal jsem, že jsou na světě lidé, kteří potřebují třikrát větší
pomoc než my,“ svěřil se sedmnáctiletý František Miker z Dětského domova v Mikulově. Zarazilo
ho, že se vychovatelky na Ukrajině se svými svěřenci vůbec nebaví. „Většina dětí tam byla malých,
tak do deseti let. Nepotřebují jen
lepší stravu a hračky, ale také aby
si s nimi někdo povídal. Takovou tu
přátelskou lásku,“ řekl Miker. Také
tu jim chtějí čeští kamarádi nabídnout, navázaná přátelství mohou
díky internetu pokračovat.
Cesta na Ukrajinu
se uskutečnila díky
grantu ministerstva
školství a za přispění
společnosti NWR.
České hosty překvapilo také
množství dětí v ukrajinském
sirotčinci. „Denně tam bylo asi
tak 70 dětí a na ně dvě vychovatelky. V našem domově je jedna
vychovatelka na osm dětí, na 24
jsou tři,“ líčil Miker. V živé paměti mu zůstalo, jak se ukrajinské
děti dokážou těšit i z maličkostí.
„Přivezl jsem jim jako dárky malá
autíčka nebo prstýnky. Kdybych
to dal dětem z děcáků v Česku,
tak mě s tím pošlou někam. Ale
Díky daru NWR prožily mukačevské děti dva týdny plné radosti.
informoval, v mukačevském sirotčinci žije normálně okolo 150 sirotků, přičemž teď o prázdninách jich
tam byla sotva polovina. Velkým
problémem je jídlo. Ukrajinské
kuchařky vaří chovancům „děcáků“ přibližně za dva dolary na den
(asi 33,50 Kč), přičemž ceny potravin tam jsou přibližně stejné jako
u nás. Prostředky na vybavení
domova či hračky chybí.
Hrstku ukrajinských sirotků
čeká příští rok jiná zkušenost. Jak
uvedl organizátor akce Gracián
Svačina, sdružení Duha Zámeček
chce připravit další společnou akci
v Česku. „Tentokrát chceme naopak ukázat ukrajinským dětem, že
FOTO: Vladislav Sobol
za podpor y:
Aneta Boháčová (vlevo) z DD Budišov nad Budišovkou organizovala i s dalšími českými
dětmi pro ty ukrajinské mnoho soutěží.
na nich bylo vidět, jakou z toho
mají radost,“ vyprávěl Miker, který se svými kamarády připravil
pro ukrajinské děti program plný
her a zážitků.
České děti doprovázel za jejich
mukačevskými partnery také Vladislav Sobol, mluvčí OKD a Nadace OKD, který se s organizací Duha Zámeček věnuje i práci
s dětmi z dětských domovů. Jak
život může být pestřejší, než jak ho
znají z Mukačeva. Chceme je inspirovat třeba k tomu, aby se začaly
učit jazyky,“ řekl Svačina.
bk
Duha Zámeček pro děti
Občanské sdružení Duha Zámeček
organizuje volnočasové a vzdělávací
programy pro děti z dětských domovů,
aby prožily radostné dětství a byly
připraveny na vstup do samostatného
života. Ty nejšikovnější podporuje
v jejich seberealizaci zapojením
do aktivit časopisu pro dětské domovy
Zámeček, který si kluci a holky sami
píší. Více na www.zamecek.net.
Je čas začít poctivě trénovat
Horník Bowling Cup 2011 odstartuje už v sobotu 17. září!
Nabídka platí i v případě platby v hotovosti
57/27-XI/11
Fragment pohlednice, kterou nám zaslali vítězové stříbrné skupiny loňského Horník Bowling
Cupu Mojmír Knebl (kapitán), Oldřich Vavrečka, David Redzina a Kateřina Ručková.
OSTRAVA – „Krásný a prosluněný
pozdrav z báječné dovolené“ nám
poslali v těchto dnech z Chorvatska
vítězové stříbrné skupiny loňského
ročníku bowlingového turnaje Horník
Bowling Cup a je na čase informovat,
že v přípravě je už jeho další, tedy
letošní pokračování. Hrát se bude
opět v Karviné, Havířově a Ostravě
a první kolo – pokud vše klapne
podle předpokladů – se bude hrát už
v sobotu 17. září. Ceny budou opět
na úrovni a o tradičně báječnou atmosféru nikdo strach mít nemusí
– o tu se postarají samotní hráči
v čele s horníky z OKD.
Podrobnější informace o přípravách
Horník Bowling Cupu 2011 přineseme
v dalších číslech. Zatím připomeňme, že soutěž je určena pro všechny
amatérské hráče, respektive čtyřčlenná
družstva, kteří jsou starší 18 let
a nejsou registrováni v bowlingové
asociaci. Pro družstva složená výhradně
z pracovníků OKD (mohou být zaměstnáni i v dodavatelských firmách) bude
připravena zvláštní kategorie s obzvlášť
bk
hodnotnými cenami.
Váhy 23. 9. – 23. 10.
Prázdniny začínají, co
se tak více věnovat
rodině. Hlavně dětem,
rodí se jim v hlavě
nereálné plány. Nebylo by dobré, kdyby
jim radil někdo jiný než rodiče. Postavení
planet nepřeje investování a při hospodaření s penězi buďte krajně opatrní.
Náročné schůzky odložte na příznivější
dny. Zvažte, zda v zájmu zdraví nerezignujete na hojně navštěvované akce.
MEZI MANŽELY. „Pořád abych ti sloužila a posluhovala. Nejsem přece
tvoje otrokyně.“ – „To máš tedy kliku, protože… (VIZ TAJENKA).“
Pomůcka:
Binna, MTS,
tol
SPZ Klatov
Jihoamerický
veletok
Medaile
(hovorově)
Zkratka pro
předchůdce
Ligy mistrů
v kopané
Štír 24. 10. – 22. 11.
Odpovědi na otázky, které vás trápí,
naleznete, pokud se
nebudete vyhýbat společnosti a sami sebe zviditelníte. Opatrně
při jednání s novými klienty a úředníky.
Je před vámi období, které vás potěší
na těle i na duchu. Setkání s atraktivní
osobou vás přivede na myšlenku nevinně
si zaflirtovat. Poznání nových „starostí”
vám pročistí hlavu a dodá sebevědomí.
Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Náročný úkol nebo
povýšení se přímo
nabízí, pouze to chce
neutíkat před větší
zodpovědností. Chcete-li opravdu uspět,
očekává se od vás i odpovídající nasazení a odvaha. Planety slibují, že uspějete.
Byla by to výhra pro celou vaši rodinu.
Pokud máte nový vztah, očekávejte jisté
napětí. Původcem bude váš bývalý partner, který bude dělat vše pro návrat.
Střelec 23. 11. – 21. 12.
Počáteční nadšení
uskutečnit „skvělý”
nápad vám dlouho
nevydrží. U kolegů
nečekejte podporu, spíše se smiřte
se závistí. Rodina vás vyslechne, ale
zároveň se stane nepřísnějším kritikem.
Nezbývá, než ze sebe vydat maximum.
Bude záležet jen na vaši vůli a vše se
nakonec podaří. Nervózní budete ze
sympatií osoby opačného pohlaví.
Rak 22. 6. – 22. 7.
Nešikovnost a netrpělivost vás budou
provázet začátkem
příštího týdne. Snaha
je překonat bude narážet na další problémy. Doma ovšem budete jako vyměnění.
Partner a děti nevyjdou z údivu. Ve všem
jim vyjdete vstříc a ochotně s nimi
proberete vše, co pro vás dříve bylo
nepředstavitelné a nepříjemné. Drobným
překážkám se nevyhnete ve dnech volna.
Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Neberte vážně všechno, co se k vám donese. Lhaní a provokace
některých jedinců
směřují k tomu, že byste lehce mohli
propadnout panice. Starší děti zaskočíte důsledností, s jakou budete plnit svůj
slib, že se jim častěji budete věnovat.
V práci vynaložíte úsilí k obnově finanční rezervy. Úterý a středa budou vhodné
dny ke krátkým cestám.
Lev 23. 7. – 23. 8.
Začátek prázdnin vás
připraví o velkou část
optimismu. Na vině
tomu budou pochybnosti o některých předsevzetích a první
neúspěchy. Rozhodně se nevyhýbejte
pozváním přátel na kávu či sklenku
vína. Přítomnost lidí se stejnými názory
a problémy bude balzámem na vaši
duši a vrácení dobré nálady. Odměnou
budou pohodové večery v rodině.
Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Srdečně se usmějete
při prosazování snah
jisté osoby, která vás
při tomtéž brzdila.
Na vás už ale nikdo nemá. Těžká
domluva bude s lidmi podstatně staršími, kteří chovají nedůvěru ke všemu
novému a neznámému. Nemůžete se
na ně zlobit, nemyslí to zle. O víkendu
si nechte prostor pro výlet a odreagování.
Panna 23. 8. – 22. 9.
Vaše rozhodnutí bude
neměnné, jasně dáte
členům rodiny a kolegům najevo, že nehodláte plnit cizí povinnosti. Příčinou bude
nedostatek času, a v posledních dnech
i stresová zátěž. Prostě sil na rozdávání
se vám nedostává. Zdravý egoismus má
v našem životě své místo. Odezva bude
všelijaká a potlesk nečekejte. Příznivě
dopadnou jednání s úřady.
Ryby 21. 2. – 20. 3.
Nabudete pocitu,
že na všechno máte
dostatek času. Začnete hledat možná úskalí
a pak se budete divit, že nic nestíháte,
a s dodržením termínů to nebude o nic
lepší. Nenechte se rozptylovat prkotinami a plně se vložte do úkolů. Určité
drobné změny budou pro vás přínosem.
Možná si povzdechnete pro nedostatek
lásky. Naděje umírá poslední.
Recept Horníka
Kapr na zelenině
POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 1 větší půlka kapra, sáček zmrazené kořenové zeleniny (pod svíčkovou), 1 velká cibule, 150 g slaniny, 100 g žampionů, olej , máslo, sůl, drcený kmín.
POSTUP PŘÍPRAVY: Pekáček vymastíme olejem, vysypeme nadrobno nakrájenou
cibulí, kterou lehce osmahneme. Slaninu pokrájíme nadrobno, přidáme k cibuli
a rozškvaříme. Žampiony nakrájíme na plátky a lehce opečeme. Pak vsypeme zeleninu
a promícháme ji se základem. Rybu nakrájíme na porce, které osolíme, okmínujeme
a rozložíme na zeleninu. Poklademe kousky másla a pekáček vložíme do trouby. Pečeme asi půl hodiny, je-li třeba, trochu podlijeme horkou vodou. Při podávání ozdobíme
petrželkou. Rybu můžeme také potřít česnekem, obalit v mouce smíchané s trochou
papriky a lehce opéct na oleji. Pak ji teprve dáme dopéct na zeleninu. Můžeme podávat
s bramborovým salátem.
Iniciály
režiséra
Lipského
1. DÍL
TAJENKY
Barva
Spiknutí
Prám
(zastarale)
V hudbě
třaslavě
Čes. básník
Tučnolistá
rostlina
(slovensky)
Iniciály
jihoafrického
politika
Steyna
Alžírský
přístav
Silná rána
Zátěž
Pornografie
(slang.,
plurál)
Rovněž
(zastarale)
Ostych
Značka
arsenu
Růžice ze
stužek
Páčidlo
Masitá
Výbušnina
Šíje
Milenec Julie
Český zpěvák
Domácky
Čeněk
Zkratka
pražské
university
Staré vztažné
zájmeno
Asijský
kočovník
Otočná
vidlice
Uspořádání
Lehčeji
Býk 21. 4. – 20. 5.
Signály, které se k vám
dostanou ohledně
investice, do které
chcete vložit peníze,
která se ale jeví nevýhodná, rozhodně
nepodceňujte. Pohyby planet nebezpečně podněcují vaši touhu po rychlém
zbohatnutí. Nebylo by od věci poradit se
s někým, kdo se vyzná. Pozdní návraty
by se neměly stát samozřejmostí. Vyvolá to podezření, kterého se nezbavíte.
Prasklina
Křížovka o knihu
Klany
Pravoslavný
klášter
Polykat
Sladkovodní
ryba
Přechodně
Listnatý
strom
Zn. starších
gramodesek
Obec
u Komárna
Přítok Volhy
Kocour
(nářečně)
Kříženec
velblouda
Horský
skřítek
Dutina
Zkr.
Národního
shromáždění
Švýcarská
řeka
2. DÍL
TAJENKY
Had z Knih
džunglí
Podzimní
květina
AUTOR: František Krejča
Horoskop od 14. 7. do 27. 7. 2011
Beran 21. 3. – 20. 4.
Pracovní schůzka
nebo porada se promění v malé bojiště.
Její napjatá atmosféra
vás totálně rozhodí. Odhoďte falešnou
solidaritu, nezastávejte se toho, kdo si
to nezaslouží a komu právem náleží kritika nebo trest. Pravidelné cvičení vám
prospěje nejen na těle, ale i na duchu.
Odreagujete se a získáte více pracovní
rozhodnosti.
ročník 41 l číslo 27
ZÁBAVA
www.okd.cz
Zakladatel
dadaismu
Tajenka křížovky č. 26: „ ... Já vás cítím přímo skvěle.”
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress.
Výherce křížovky č. 26 je pan Luděk Jureček z Ostravy-Poruby.
Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: [email protected]
Vtipy
Když Bůh stvořil Adama a Evu, zbyly mu
ještě dvě věci, které jim chtěl dát. Bůh
řekl:
„Mám pro vás ještě dva dárky, pro
každého z vás jeden. Ten první je moci
čůrat vestoje.”
Adam ho přerušil:
„Já to chci, já to chci! To bude báječně
a můj život bude mnohem veselejší!”
Pak se podíval na Evu a Eva přikývla
a řekla:
„No, proč ne, pro mne to není tak
důležité.”
Tak dostal Adam od Boha tento dárek.
Výskal radostí, poskakoval a čůral tu zde,
tu onde, běžel na pláž, čůral i tam a obdivoval se obrazcům, které se mu podařilo
vytvořit v písku.
Bůh s Evou pozorovali Adamovo nadšení
a tu se zeptala Eva Boha:
„A ten druhý dárek, který jsi nám chtěl
dát?”
„To je mozek, Evo. To je mozek.”
LAST MINUTE Chorvatsko
zájezdy VLASTNÍ DOPRAVOU
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
PROMAJNA - pavilon Dukić A
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
MAKARSKA - hotel Rivijera
RABAC - apartmány Lanterna
GRADAC - depandance Laguna A
23. 7.-30. 7. 30. 7.- 6. 8.
BS
HB
HB
HB
HB
HB
AUTOBUSOVÉ zájezdy
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PROMAJNA - pavilon Dukić A
BRIST - vila Marko
GRADAC - depandance Laguna A
SV. FILIP I JAKOV - vila Toni
1 990 Kč/os.
5 490 Kč/os.
5 490 Kč/os.
6 990 Kč/os.
6 990 Kč/os.
6 990 Kč/os.
22. 7.-31. 7. 29. 7.- 7. 8.
BS
HB
HB
HB
HB
HB
LETECKÉ zájezdy z Ostravy
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PROMAJNA - pavilon Dukić A
BRIST - vila Marko
MAKARSKA - hotel Rivijera
GRADAC - depandance Laguna A
1 990 Kč/os.
5 490 Kč/os.
5 490 Kč/os.
6 490 Kč/os.
6 490 Kč/os.
6 490 Kč/os.
3 990 Kč/os.
7 490 Kč/os.
7 490 Kč/os.
8 990 Kč/os.
8 490 Kč/os.
7 990 Kč/os.
3 990 Kč/os.
7 490 Kč/os.
7 490 Kč/os.
8 990 Kč/os.
8 990 Kč/os.
7 990 Kč/os.
20. 7.-27. 7. 27. 7.- 3. 8.
HB
HB
HB
HB
HB
9 990 Kč/os.
10 990 Kč/os.
10 990 Kč/os.
11 490 Kč/os.
11 490 Kč/os.
11 490 Kč/os.
11 990 Kč/os.
11 990 Kč/os.
12 490 Kč/os.
12 490 Kč/os.
Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování a dopravu vč všech poplatků. Možnost dokoupení komplexního pojištění.
www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40
126/27-XII/10-11
12
14 lipca 2011 l numer 27 l rocznik 8
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
OSTRAWA – Dziś startuje w Ostrawie
największa impreza muzyczna w
regionie morawsko-śląskim – międzynarodowy festiwal muzyczny Colours of
Ostrava. Partnerem imprezy jest spółka
węglowa OKD. Na trzynastu scenach,
wśród których nie brakuje OKD Czech
stage, przedstawią się setki artystów
dosłownie z całego świata. Częścią
imprezy będzie „Festiwal w ulicach”,
wspierany przez Fundację OKD. Na występy w ramach tej części megafestiwalu nie potrzeba biletów. Program w
dodatku nadzwyczajnym „Horníka“. bk
Zamiana akcji
NWR zakończona
AMSTERDAM – W ostatnim dniu czerwca zakończono zamianę akcji serii A spółki
New World Resources N.V. z siedzibą w
Amsterdamie (Istniejąca NWR) na akcje
spółki New World Resources Plc z siedzibą w Londynie (Nowa NWR) – poinformowały spółki we wspólnym komunikacie.
Akcje Nowej NWR dopuszczono do obrotu
na giełdach papierów wartościowych w
Londynie, Pradze i Warszawie w pierwszych dniach lipca. Łącznie uzyskano
ważne oświadczenia o przyjęciu oferty
na zamianę akcji w odniesieniu do około
99,6 procent wyemitowanych akcji serii
A Istniejącej NWR.
Jak podano, Nowa NWR planuje
wszcząć postępowanie w sprawie
przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Istniejącej NWR
przed Wydziałem Gospodarczym Sądu
Apelacyjnego w Amsterdamie. Przedmiotowe postępowanie będzie dotyczyło
wyłącznie akcji Istniejącej NWR i nie
będzie wymagało podejmowania żadnych działań przez byłych akcjonariuszy
Istniejącej NWR, którzy dokonali zamiany
swoich akcji na akcje Nowej NWR.
Szczegóły na stronie internetowej
www.newworldresources.eu.
bk
Więcej na urlop
Załoga ścianowa skompletowana z pracowników OKD i polskich górników z Polcarba osiąga ponadprzeciętne rezultaty
STONAWA – Pogodna atmosfera towarzyszyła spotkaniu członków brygady ścianowej głównego przodowego
Miroslava Prekopa z oddziału kierowanego przez Mariana Hradila,
pracującej w Kopalni „Darków”. W
hali sportowej w Stonawie górnicy rzucali piłką do basketballowego
kosza, strzelali do florbalowej brami i pograli w piłkę. Nie brakowało
pieczonego prosiaka, dobrego piwa,
a radość sprawiła im także czeska
tenisistka Petra Kvitowa, która pokonała w tym właśnie dniu – w sobotę 2 lipca – Rosjankę Marię Szarapową i opanowała najsłynniejszy
turniej tenisowy świata, londyński
Wimbledon.
„Tak, wyszło fantastycznie” –
chwalił kierownik oddziału Hradil.
Przyjemnej atmosferze dopomógł
również termin imprezy: w darkowskiej KWK rozpoczęła się właśnie letnia przerwa, tak więc nikt
nie musiał się stresować, że będzie
musiał iść wieczorem na szychtę.
„Szkoda tylko, że niektórzy chłopcy
wyjechali już na urlopy” – żałował
Hradil. Brakowało mu szczególnie
lidera załogi, głównego przodowego
Prekopa. „Z drugiej strony, niech korzysta z wczasów, zasłużył na wypoczynek” – uznał szef.
Pracować bezpieczenie w OKD się
opłaca. Spotkanie górników z brygady Prekopa to tylko dalsze potwierdzenie tej zasady. Byli to bowiem
właśnie oni, kto z zerem na koncie
rejestrowanych wypadków przy pracy i łączną oceną poniżej 1,4 wygrali
w swej kopalni za pierwszy kwartał
konkurs „Bezpieczne miejsce pracy” i mogli cieszyć się z pięćdziesięciotysięcznej nagrody dla zespołu.
Jednak wstydzić się nie muszą także
wyników produkcyjnych. W czasie
Razem w pracy, razem na imprezie. Przez połączenie górników z OKD z Polakami z firmy Polcarbo powstała brygada ścianowa osiągająca
ponadprzeciętne wyniki, której atutem są bardzo dobre stosunki wewnątrz kolektywu. Co widać zresztą także na zdjęciu.
pierwszych sześciu miesięcy nafedrowali prawie 240 tysięcy ton węgla
i czterokrotnie osiągnęli parametry
wyniku limitowego. Na nowej ścianie 226 202 wydobyli w maju 80 tysięcy ton, w czerwcu pomimo skracania wyrobiska o 22 sekcje Fazos
17/37 – prawie 50 tysięcy ton węgla.
„Skracanie wykonaliśmy w osiem
dni i także dzięki temu osiągnęliśmy
w II kwartale najwyższe wydobycie
zrealizowany przez własne kolektywy kopalni” – sprecyzował Hradil.
Prostej recepty, jak dojść do takich
osiągnięć, jednak nie zaoferował.
„Według mnie żadna tajemnica
sukcesu nie istnieje. Wszystko to
sprawa codziennej rzetelnej i odpowiedzialnej pracy” – wytłumaczył.
„Nieszczęścia nie chodzą po górach,
ale po ludziach. Grunt to umieć się
zabrać do roboty i wystrzegać się niebezpiecznych sytuacji” – podkreślił.
Ważną rolę odgrywają ponadto stosunki wewnątrz kolektywu. To, jak
górnicy się rozumieją i jak potrafią
iść sobie na rękę. Co ciekawe, właśnie
z tego punktu widzenia brygada Prekopa i Hradila jest w OKD unikatowa. W jednej trzeciej tworzą ją własni
pracownicy kopalni, w dwu trzecich
polscy górnicy z firmy zewnętrznej
Polcarbo. Jak przyznał gość spotkania
Luboš Dúbravka – dawniej kierownik oddziału wydobywczego i założyciel „mieszanego” kolektywu, obecnie
inżynier naczelny zakładu 3 Kopalni
Darków – właśnie z tego powodu panowały początkowo przy kompletowania załogi obawy.
„Tymczasem wszystko ułożyło się
jak najlepiej. Ludzie w mig się pokumali i od szeregu lat do zalet brygady należy to, że jest ustabilizowana i spójna. Jesteśmy swoi i gramy
i oddychamy w jednym zespole”
– skonkludował Hradil. Czy ktoś jest
Czechem, Polakiem, czy też na przykład Słowakiem, nie ma żadnego
znaczenia.
Bogusław Krzyżanek
Fakty o brygadzie
Oddział wydobywczy nr 2,
Kopalnia „Darków”
Liczba członków włącznie z członkami
kadry techniczno-inżynieryjnej: 117, w
tym 42 KWK „Darków” i 75 Polcarbo
Kierownik oddziału: Marian Hradil
Zast. kierownika oddziału: Libor Laciok
Główny przodowy: Miroslav Prekop
Przodowi zmianowi: Ján Lazorišák,
Radek Pawlik, Petr Kovařík, Lech Kaczkowski, Zdeněk Naščák
Przodowy ślusarzy: Jaromír Skřivánek
Mechanik: Milan Ptašek
Sztygarzy: Leszek Palkowski, Vladimír
Satko, Karel Sikora, Andrzej Rosikoń,
Andrzej Pokrzywa
W hołdzie ofiarom katastrofy górniczej w „Dukli”
HAWIERZÓW – W dniu 7 lipca 1961 roku
doszło do największej katastrofy górniczej
w powojennej historii czeskiego górnictwa.
Podczas pożaru w hawierzowskiej Kopalni
„Dukla” zginęło 108 górników. Wskutek
tarcia wznieciła się na zmianie popołudniowej taśma transporterowa na jednym
z przenośników, od której zapaliła się
drewniana obudowa...
W czwartek 7 lipca, w 50. rocznicę
tragedii, odbyła się pod pomnikiem
ofiar katastrofy na terenie byłej „Dukli”
uroczystość wspomnieniowa, zorganizowana przez hawierzowski oddział Klubu
Przyjaciół Muzeum Górniczego w Ostrawie
przy współpracy z OKD. Pamięci tragicznie
zmarłych górników pokłonili się wiceprezes
zarządu i dyrektor ds. strategii i rozwoju OKD
Ján Fabián, dyrektor operacyjny Leo Bayer,
dyrektor personalny OKD Radim Tabášek.
Wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele kopalń i stacji ratownictwa górniczego. Nie zabrakło ojców miasta Hawierzowa,
wśród setek uczestników obecni byli krewni
tragicznie zmarłych, przyjaciele, koledzy.
Pomimo upływu pół wieku, wielu z nich nie
potrafiło ukryć wzruszenia, napływających
do oczu łez...
Podniosła atmosfera towarzyszyła także
późniejszemu spotkaniu wspomnieniowemu
FOT. Radek Lukša
OSTRAWA – Ładny gest zrobiła spółka
węglowa OKD wobec swych pracowników. Jako dodatek na urlop przyznała im
równowartość 17,5 dniówki, to znaczy
prawie całą miesięczną pensję. Czternaście dniówek gwarantuje górnikom układ
zbiorowy pracy, na podwyższeniu „trzynastki” o kolejne 3,5 dniówki dogadało
się w minionych dniach kierownictwo
spółki z przedstawicielami związków
zawodowych.
„Kiedy firmie się powodzi, dzieje się
tak w dużej mierze dzięki pracy zatrudnionych. Dlatego firma chce ich dodatkowo
wynagrodzić” – powiedział po zawarciu
aneksu do układu zbiorowego pracy dyrektor personalny OKD Radim Tabášek.
Spółka węglowa OKD zatrudnia prawie
14 tysięcy osób. Wartość średniego
miesięcznego wynagrodzenia górników
i pracowników na stanowiskach robotniczych wzrosła międzyrocznie o prawie 3
tysiące koron do 32 878 Kcz.
vs
Czesi i Polacy w jednej brygadzie?
Nie ma najmniejszego problemu!
FOT. Bogusław Krzyżanek
Startuje „Colours”
Nawet po 50 latach uczestnicy uroczystości wspomnieniowej nie potrafili ukryć łez.
w hawierzowskim Domu Kultury „Radost”.
Na sali zasiedli aktywni i byli górnicy, mieszkańcy miasta. Głos zabrał m.in. Jaroslav
Gongol, jeden z 69 górników pracujących w
opanowanych przez pożar pokładach nr 11
i 8, którym udało się uratować, i późniejszy
dyrektor ostatniej hawierzowskiej kopalni.
„My, którzy zdążyliśmy wyjechać na powierzchnię, mieliśmy szczęście, że nie doszło
do wybuchu metanu. Odebrane próbki
pokazywały wartości krytyczne” – przypomniał okoliczności tragedii.
W imieniu obecnej spółki OKD szczere
kondolencje wszystkim, którzy stracili
swych bliskich, złożył dyrektor operacyjny
Leo Bayer. „Nieszczęście w »Dukli« jest
ciągle aktualnym ostrzeżeniem, żebyśmy
poświęcali sprawom bezpieczeństwa
i higieny pracy pod ziemią nadzwyczajną
uwagę, żeby do niczego podobnego
nie mogło już dojść. Bezpieczeństwo
ludzi jest na pierwszym miejscu, na tym
postulacie stoi cała nasza działalność” –
zaakcentował Bayer.
rl
Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: [email protected]  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125
využívá všech dostupných a efektivních informačních prostředků. Každý pojištěnec, pokud o to
písemně požádá, má možnost
elektronickou cestou nahlížet
do svých osobních účtů a kontrolovat si čerpané náklady na ošetření, léčiva, ale i výši evidovaných
poplatků a doplatků. Pro zdravotnická zařízení, plátce pojistného
i pojištěnce je připravena možnost
komunikace přes Portál ZP, který
společně provozuje šest ze současných osmi zdravotních pojišťoven.
Svým klientům umožňuje RBP
využít Asistenční telefonní službu, která nabízí:
• Infolinku 800 213 213, poskytující celodenně všeobecné bezplatné informace,
• „Bílou“ linku 840 111 245,
zajišťující denně od 8 do 21 hod.
lékařskou poradenskou službu
erudovaných lékařů „Telefonní
lékař“, s hovorným, které hradí
volající, a to v jednotném tarifu
pro celé území České republiky,
• „Zelenou“ linku 800 101 217,
zajišťující v pracovních dnech
od 7 do 15 hod. bezplatnou Konzultační službu, která poradí
klientům v oblasti dostupnosti
zdravotní péče, případně jejího
zajištění a záležitostech týkajících se zdravotních programů.
Protože snem každé zdravotní
pojišťovny jsou zdraví pojištěnci, je
i nabídka nejrůznějších příspěvků
zaměřena na motivací lidí ke zdravému životnímu stylu a na podporu preventivních vyšetření. Hojně
podporovanou skupinou jsou proto děti a mládež nebo těhotné ženy.
Doby příspěvků na přilby, solária,
antikoncepci a rozdávání peněz
přímo v ulicích v honbě za pojištěnci končí. Zdroje jsou omezeny zákonem a administrativními
zásahy ministerstva a v celkovém
objemu představují hodnotu půl až
jednoho procenta výdajů na zdravotní péči. Přesto Revírní bratrská
pokladna připravila pro pojištěnce od 1.7.2011 rozšíření programu
aktivit zlepšené péče. Podrobnosti
naleznete v přiloženém inzerátu,
na www.rbp-zp,cz nebo na kontaktních místech RBP.
V praxi to znamená zejména
úsporu výdajů pro lidi, kteří se
o sebe a své zdraví starají zodpovědně a pravidelně. Velkou pozornost si zaslouží zvýšení příspěvků na 4.000 Kč pro ženy a dívky,
které se v rámci preventivního
programu s názvem třetí dávka SILGARD zdarma zúčastnily
očkování proti rakovině děložního čípku i pro chlapce od 12
do 15 let, kteří se naočkovali stejnou očkovací látkou jako prevenci proti genitálním bradavicím,
a třetí dávku mají naočkovanou
po 1.7.2011.
Ve svém bonusovém programu
Revírní bratrská pokladna nezapomíná ani na dárce krve, kterým v roce 2011 zvýšila příspěvky
a nově začíná odměňovat i dobrovolné dárce kostní dřeně. Samozřejmostí je organizování a většinová úhrada léčebných pobytů dětí
trpícími chronickými kožními,
dýchacími a alergickými potížemi
u moře nebo ve vysokohorském
prostředí ve Vysokých Tatrách.
Pro rok 2011 mohou pojištěnci využít i podstatně rozšířenou
nabídku slev ve Slevovém programu RBP, který je nabízí i v mnoha
jiných oblastech než jen v oblasti
zdravotní péče. Slevy na zboží nebo
služby pojištěncům poskytuje velký počet jejich celostátních i regionálních partnerů. Po předložení
karty pojištěnce tak tito mohou
získat výhodnější cenu ubytování,
slevu na sportovní aktivity i nákup
Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
AUTO - MOTO
Dne 15. 7. 2011
vzpomeneme
druhého smutného
výročí úmrtí pana
Martina Ožany.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
s dcerou Vendulkou.
B285/27/11
Prodám Seat Toledo 1,8/92 kW,
r.v. 2000, modrá metalíza, digitální
klimatizace Climastronic, ABS, 4x
airbag, všechna okna v elektrice, originál vestavěné rádio, kožený volant,
druhý majitel, koupeno v ČR, nikdy
nebouráno, pravidelný servis (servisní
historii doložím), auto je bez dalších
investic, nutno vidět, krasavec. Cena
89 000 Kč. Inf. na tel.: 777 890 990.
B290/27/11
Dne 11. 7. 2011 uplynulo deset let
od úmrtí pana Miroslava Holka z Karviné-Ráje, hlavního předáka z Dolu Čs.
Armáda. Měl dvě velké lásky – šachtu
a koně – a byl pro ně ochoten obětovat
cokoliv. S láskou vzpomínají všichni,
kteří ho měli rádi, rodina a kamarádi.
B286/27/11
BYTY
Prodám byt 1 + 1 v osobním vlastnictví v Havířově-Městě, ul. Matuškova.
Cena 700 000 Kč. Rychlé jednání –
sleva. Inf. na tel.: 604 910 966.
B287/27/11
Prodám družstevní by 2 + 1 v Karviné
8, nová koupelna s hydromasážní
vanou, plovoucí podlahy, vestavěné skříně, dva balkóny, 11. p. Dům
je po celkové revitalizaci. Cena
700 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Inf. na tel.: 604 667 217.
B288/27/11
PRODEJ
Prodám zateplenou psí boudu s odklápěcí střechou. Cena 1500 Kč. Inf.
na tel.: 603 264 636.
B289/27/11
Prodám plechové disky, Audi Seat
Škoda Volskwagen, zánovní, 6,5J x
16 rozteč 5 x 100, ET 42, střed 57.
sada. Cena 2200 Kč. Inf. na tel.:
739 130 784 po 14.30 hod.
B291/27/11
Prodám Mazda použité originál alu
disky a pneu, 4 x100, 7J x 15h2,
střed 54 mm. ORIGINÁL matice a klíč
na krytky. Pneu 195/50/15, 2 x
Flamingo CD 3000 a 2 x uniroyal 2 x
3,5 mm a 2 x 4,5. Cena 4000 Kč. Inf.
na tel.: 739 130 784.
B292/27/11
Prodám – pl. disky , použitá sada,
vhodné na Honda Rover Mitsubishi
Colt/Lancer/CZ3., 5,5J x 14, 4 x 100
ET 45, střed 56. Cena 1200 Kč. Inf.
na tel.: 739 972 043.
B293/27/11
Prodám 1 kolo disk-stříbrný s pneumatikou Bridgestone, 175/70R13, vzorek
75%, disk originál Mazda, jako nový,
rozteč děr 4 x 114 mm. Cena 400 Kč.
Dále prodám vodní pumpu, nová, originál Japan Mazda 323 pro typy motoru
BG 1,6, 63 kW, původní cena 2500 Kč,
nyní 1200 Kč. Chladič Mazda – upraven,
perfektní stav, cena 400 Kč a přední
levé světlo, kompletní-nové, původní
cena 1900 Kč, nyní 800 Kč. Inf. na tel.:
604 338 619.
B294/27/11
Prodám veškeré náhradní díly na Fiat
Tempra – od motoru, převodovky
až po karosářské díly – levně. Dále
prodám autosedačku zn. Chicco
za 600 Kč. Inf. na tel.: 737 787 645.
B295/27/11
Prodám originální hliníková kola 16”
na vozidlo Škoda Fabia II, Roomster,
možno použít i na Seat Ibiza II, včetně
pneu na dojetí 205/45/16. Nutno
vidět, krásná kola. Pořizovací cena kol
bez pneu byla 14 800 Kč, nyní pouze
5600 Kč. Inf. na tel.: 777 890 990.
B296/27/11
KOUPĚ
Koupím hodiny pendlovky v jakémkoliv
stavu a uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte – přijedu. Inf. na tel.:
603 775 296.
B297/27/11
BYTY
Prodám rodinný dům v Ostravě-Bartovicích, voda, plyn, elektro, zahrada 18 arů.
Inf. na tel.: 604 415 542.
B301/27/11
Prodám družstevní byt 2 +1 v Ostravě-Výškovicích. Nová plastová okna,
klidné prostředí, stoupačky v plastu, bez
balkonu, 3. poschodí. Cena 680 000 Kč.
Inf. na tel.: 736 128 411.
B302/27/11
sportovních potřeb, ale i na malování nebo stříhání pejsků.
Podpora zdravého životního
stylu a preventivních vyšetření
pomáhá pojišťovnám významně
snížit náklady na pozdější léčbu vzniklých onemocnění. Lidé
by se proto neměli zdráhat zajít
k lékaři a nechat se preventivně
vyšetřit. Pokud navíc zdravotní
pojišťovny na vyšetření finančně přispívají, není důvod jejich
nabídky nevyužít.
Ing.Polášek
3/27-IV/11
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna je největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice. Svou činnost zahájila
v roce 1993, avšak jako pojišťovna
s tradicí sahající k počátku 19. století. V tomto smyslu totiž navazuje na působení hornických
bratrských pokladen a po jejich
integraci i pojišťovny stejného
názvu, jejíž činnost, která kromě
zdravotního zahrnovala i nemocenské pojištění, byla ukončena
po únoru 1948.
Novodobými zakladateli Revírní bratrské pokladny se v roce
1993 staly především těžební organizace v čele s OKD, a. s., k nimž
po sloučení s bývalou Moravskou
zdravotní pojišťovnou v roce 1996
přistoupily další organizace spíše
strojírenského charakteru, například a. s. Tatra Kopřivnice.
Ze současných více než 414 000
registrovaných pojištěnců má asi
80 % trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, většina zbývajících
pak na území Moravy.
O zajištění zdravotní péče pojištěncům, úhradu jejích nákladů
zdravotnickým zařízením a servis
pro veškerou klientelu se v současné době stará 41 pracovišť
pojišťovny.
Zdravotní péče je pro pojištěnce smluvně zabezpečena u 8538
zdravotnických zařízení. Z toho
je 6740 ambulantních, 245 lůžkových, 50 lázeňských, 1347 lékáren,
84 dopravních a 72 sociálních zařízení. Smluvní péče přitom pokrývá
území celé ČR. Mimo region Moravy
a Slezska je však s ohledem na sporadickou poptávku ze strany pojištěnců zajištěna především v okresních
nemocnicích a větších poliklinikách.
RBP se v průběhu 18 let existence vypracovala na pojišťovnu moderní, která pro svou práci
ročník 41 l číslo 27
INZERCE
www.okd.cz
OSOBNÍ BANKROT!
Zastavení exekucí, konsolidace půjček, nové splátky,
Finanční poradenství
ZDARMA!
Volejte 800 800 405
www.centrum-pomoci.cz
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 27 ze dne 14. 7. 2011.
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
3583
Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení
Investice strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení
267
Opravy stavební (OSTAV)
Samostatná výběrová řízení
44, 135, 646
Opravy strojní (OSTR)
Společná výběrová řízení
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
126
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
494
54/27-XIV/11
14
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Pomozte vybrat
nejhezčí obrázek
Nadace OKD předá poukázku také chlapům z Dolu Darkov, kteří v Orlové rozšiřují baseballové hřiště
Výtvarná soutěž NOKD 2011
OSTRAVA – Nadace OKD letos rozdělila více než 53 milionů korun mezi
281 veřejně prospěšných projektů.
Na Festivalu v ulicích – konkrétně na Orion stage na Masarykově
náměstí – slavnostně předá v sobotu kolem šesté hodiny před koncertem Tomáše Kluse šeky devíti
organizacím. „Nemůžeme pozvat
všechny, tak jsme vybrali z každého programu projekty, které získaly
nejvyšší a nejnižší částku,“ vysvětlil ředitel nadace Jiří Suchánek.
OSTRAVA – Hledání stop OKD se
ukázalo jako báječná inspirace!
Přesvědčují o tom alespoň výsledky
výtvarné soutěže pro děti, kterou
pod názvem OKD – více než těžba
uhlí uspořádala Nadace OKD.
Přišlo tolik obrázků, že to překvapilo i samotné nadační organizátory,
navíc jeden hezčí než druhý. I proto
se pořadatelé obracejí na nejen
hornickou veřejnost – pomozte
vybrat deset nejhezčích. Hlas
pro maximálně pět dětských prací
můžete poslat do 31. července
na internetových stránkách Nadace
OKD. Z vámi vytipovaných obrázků
vybere posléze odborná komise tři
nejlepší, které získají netradiční
odměny. První cena je víkendový
pobyt pro celou rodinu v Beskydech, druhá jízda tankem pro
celou rodinu a třetí vyhlídkový let
letadlem. Takže je o co soutěžit.
Nejlepší kresby budou navíc použity
do kalendáře těžební společnosti
OKD na rok 2012. A ta nejdůležitější informace – stránky Nadace OKD
najdete na adrese:
www.nadaceokd.cz. Na správnou
stránku vás navede panáček
Pantuška se štětečkem.
bk
Peníze na pěstounskou
péči, loutkový festival,
ekoškolu, evropský
projekt a... překvapení.
V programu Pro zdraví, který se
věnuje hlavně podpoře zdravotních
a sociálních služeb, si šek na rovný
milion korun převezmou zástupci
sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice, které staví nedaleko Třince domy pro pěstounské rodiny.
Nový domek, jenž s nadační pomocí Filadelfie vybuduje, umožní přijetí šesti dětí z dětských domovů
do náhradní rodinné péče. Nejnižší
grant ve stejném programu získala
porubská organizace Svazu nedoslýchavých, která použije desetitisícový grant na uspořádání týdenního kurzu odezírané a mluvené
řeči pro nedoslýchavé.
Program Pro radost podporuje především kulturní, vzdělávací
a volnočasové akce pro veřejnost.
FOTO: Richard Sklář
Devět šeků na Masarykově náměstí
Šeky předávala Nadace OKD i loni – například zástupcům Charity sv. Alexandra.
Nejvíce peněz (300 000 Kč) v něm
získalo Divadlo loutek Ostrava
na devátý ročník mezinárodního
loutkářského festivalu Spectaculo
interesse, šek na nejnižší částku
(necelých 35 tisíc korun) si převezmou zástupci frýdecko-místeckého Klubu maminek Broučci. Peníze maminkám umožní nakoupit
do klubu stavebnice, hry a hlavně
sportovní pomůcky.
Měníme náš region – tak by
se dal shrnout obsah programu
Pro budoucnost, který podporuje
životní prostředí či péči o kulturní
památky. Nejvyšší částku – 800 tisíc
neziskovým organizacím desetitisíci korun na zpracování projektů, které mají šanci získat z fondů EU desítky milionů. Šek na
300 tisíc korun převezmou zástupci Sdružení obcí Rýmařovska
na přípravu projektové dokumentace cyklostezky z Malé Morávky
do Valšova, desetkrát méně bude
potřebovat Dům kultury města Orlové k vytvoření projektu
na modernizaci estrádního sálu.
A devátý šek? To je překvapení neboli kategorie Nováček roku.
Přijďte se na něj podívat v sobotu
v šest do Ostravy.
vs
korun – v něm získala karvinská
základní škola na ulici Školská,
přesněji její projekt Ekoškola, díky
němuž se prostředí v okolí školy
stane nejen krásnější, ale zároveň
vhodné například pro vyučování
pod širým nebem. Šek na nejnižší
částku převezmou havíři z Dolu
Darkov, již se svým klubem Snails
Orlová vybudovali díky pomoci nadace první baseballové hřiště na Karvinsku a teď připravují
pálkařský tunel, který pro trénink
potřebují hlavně malí baseballisté.
Program Pro Evropu je v Česku zcela unikátní – přispívá
Orlovská rocková terapie pomáhá postiženým
Pro jedny vítaná zábava, pro jiné šance na lepší život. Třetí ročník charitativního festivalu se i tentokrát vydařil
nevzdává a sportuje – hraje dokonce ragby za SK Beskyd handicap.
Má rád hudbu a získané peníze chce použít na dofinancování aktivního mechanického vozí-
gymnastice. Nyní potřebuje peníze na dobudování bezbariérového
bytového jádra.
Nápad na uspořádání festivalu
Rocktherapy se zrodil v hlavě front-
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
ORLOVÁ – Pro spoustu příznivců rockové hudby vítaná zábava,
pro tři zdravotně postižené šance
na lepší život. Taková byla hlavní
myšlenka třetího ročníku festivalu Rocktherapy, jenž se uskutečnil v sobotu 2. července v areálu
Letního kina v Orlové. Před téměř
devíti stovkami nadšených fanoušků vystoupila rovná desítka více či
méně známých rockových kapel
a nikdo snad ani na moment nezalitoval padesátikoruny, kterou dal
na vstupné. Přičemž ono to vlastně vstupné ani nebylo. Díky podpoře sponzorů, mezi nimiž nemohla chybět ani Nadace OKD, kteří
pokryli nutné náklady, byly tyto
peníze rozděleny mezi tři tváře
projektu, aby jim pomohly splnit
jejich sny.
O koho šlo? Možná je dokonce
znáte. Prvním je desetiletý Jakub
Giecek z Orlové, který je téměř
nevidomý. Mezi své koníčky řadí
šachy, atletiku a plavání a peníze
z daru chce použít na zakoupení
tandemového kola. Dvaadvacetiletý Josef Gruszewski z Bohumína
trpí na částečné ochrnutí dolních
i horních končetin. Přesto se
Na pódiu festivalu se vystřídalo celkem deset kapel. Nálada v publiku byla výborná.
ku. Třetím obdarovaným je 66letý
Emil Hanus z Havířova. Stalo se
mu to, co se může stát každému
z nás: mozková příhoda ho posadila na invalidní vozík a převrátila mu život na ruby. Před atakem
nemoci jezdil na kole, běhal,
vzpíral a věnoval se sportovní
mana orlovské kapely Ahard Ivana
Jekielka a podporu našel u vedení
Domu kultury města Orlové, které
má zkušenosti s pořádáním charitativních akcí a ve festivalu spatřuje mnohem více pozitiv. „Orlová je
staré hornické město, ze kterého se
po zrušení šachet postupně vytratil
zájem o veřejné dění, kulturu,
místní sounáležitost. Proto organizujeme i akce takového charakteru,
do nichž se musí nějakým způsobem zapojit veřejnost. Reagujeme
na malé kulturní vyžití ve městě,
hlavně v letních měsících, a s tím
spojený malý zájem o veřejné
dění,“ vysvětlila ředitelka DKMO
Šárka Ligocká.
Cílem projektu je současně přiblížit
veřejnosti
smysluplnost
dobrovolné pomoci a poukázat
na nutnost pomáhat sociálně znevýhodněným, postiženým lidem.
„Naším cílem je dosáhnout spokojenosti »na všech stranách« a věřím,
že se nám to povedlo. Veřejnost prožila pěkný festivalový den a přispěla na dobrou věc. Tvářím projektu
jsme pomohli se splněním jejich
přání. A my, pořadatelé? My máme
dobrý pocit z dobře odvedené práce,
která má smysl,“ řekla Ligocká.
A kolik se vlastně na vstupném-nevstupném vybralo? „Celkem
43 031 korun,“ upřesnila propagační a kulturní vedoucí DKMO
Barbora Herdová. Na každou tvář
projektu tak připadlo 14 344 Kč.
Bohuslav Krzyžanek
Lesní slavnost
Lapků z Drakova
VRBENSKO – Jednou z akcí tradičně
podporovaných Nadací OKD je
Lesní slavnost Lapků z Drakova, pořádaná Spolkem Přátelé
Vrbenska na území bývalé obce
Drakov na Jesenicku. Letos se koná
v sobotu a neděli 16. a 17. července
spolu se Dny Lesů ČR.
Program akce bude více než
nabitý. Vystoupí skupiny rytířů
Markus z Přerova a Arcus z Vítkova,
rytíři a lapkové z Rytířské školy
v Jeseníku, skupina Agripa Vítkov
se středověkou střelnicí, historickým kolotočem a kejklíři. Své
umění předvedou řezbář Halouzka
z Jiříkova, řezbáři z Krnova, řemeslníci, kováři, farmáři a jarmareční
prodejci. V sobotu proběhne také
experimentální tavba železa v replice středověké dřevouhelné huti
bez použití koksu. K dobré náladě
zahrají skupiny Škrpál z Vrbna, Kelt
Grass Band Stránské, Rabussa
Přerov, Talisman z Vrbna, Letokruhy
Přerov, Country Wagon z Krnova
a flašinetáři.
Bohatý program je připraven pro
děti. Ty se mohou těšit na razítkovací hru Hledej zlatý poklad Lapků
z Drakova, zlatou kuželnu lesních
skřítků, dětský rybolov, lesní
pedagogiku a nedělní Drakovský
plaváček.
bk
16
ročník 41 l číslo 27
SPORT
www.okd.cz
OKD nejlepší, tak jako obvykle
Vítězové turnaje borců. Horní řada zleva: Břetislav Sikora, Karel Sochora, René Bielan, Petr
Vanečko, Radek Szarowski, dole zleva: Jiří Noworyta, Marek Noworyta, David Holzer, Martin
Vilém. Na snímku chybí Miroslav Štěpánek.
Tým OKD, generálního sponzora karvinského klubu, v jehož řadách se sešli rovněž bývalí, ale
i současní fotbalisté, svými výkony od začátku turnaje nenechal
nikoho na pochybách, že si hodlá
vzít zpět loni ztracené prvenství.
Úvodní ročník Turnaje borců totiž
mužstvo OKD vyhrálo, ale loni mu
vítězství vyfoukl silný tým Města Karviná. „Letos to bylo jinak.
Sestavili jsme silný výběr a neztratili ani bod. To nás těší, stejně jako
to, že jsme oplatili Městu loňskou
porážku,“ poznamenal Břetislav
Sikora, zaměstnanec Dolu Darkov,
který hráče do mužstva OKD osobně vybíral a nakonec z rukou prezidenta klubu Jana Wolfa a marketingové manažerky Jany Hanzlové
převzal diplom pro nejúspěšnější
kolektiv.
Tým OKD pokořil v turnaji Město
Karviná 3:2, Sejong 6:0, Karimpex
2:0 i Canis 3:1.
Martin Ruščin
Díky těžařům se rozvíjejí mladé talenty
Letos se v kategorii přípravek
hrálo v počtu hráčů 7+1. Od příští
sezony budou hrát starší přípravky na polovině hřiště v počtu 5+1
a mladší dokonce 4+1. Vnímá Klos
tuto změnu jako krok kupředu?
„Bezpochyby. Kluci v tomto věku
potřebují neustálý kontakt s balonem. S menším počtem hráčů
ho budou mít častěji a rychleji se u nich rozvinou individuální
dovednosti,“ poznamenal Klos.
Podpora generálního partnera
klubu, společnosti OKD, je pro děti
z Karviné a okolí nesmírně důležitá a jak vidno i prospěšná.
luk
a děvčátka z Karviné ta nejlepší
odměna.
Družstva přípravky má v klubu
na starost šéftrenér této kategorie
Michael Klos. Co podle něj stojí
za úspěchy malých hráčů? „Myslím si, že se můžeme směle bavit
o nejlepších podmínkách pro děti
nejen v okrese, ale rovnou v kraji.
Tréninkové možnosti, materiálové vybavení a vůbec prostředí pro
výchovu fotbalistů jsou v Karviné
díky silným partnerům na vysoké
úrovni. Našim družstvům se věnují
ti nejlepší trenéři a snad se jim to
i daří,“ míní Klos.
Stříbro bylo letos úspěchem
Dorostenci HCB OKD Karviná se dočkali medaile z mistrovské soutěže
KARVINÁ – Družstvo staršího dorostu
házenkářského Baníku OKD Karviná
patří již tradičně k aspirantům v boji
o mistrovský titul. Letos dosáhlo na stříbrné medaile.
V minulé sezoně skončili mladí
baníkovci na druhém místě v republikové soutěži za neporaženým Jičínem. Cíl
pro tu letošní byl tedy jasný. Pokusit se
mu oplatit loňské porážky a získat titul
zpět. „To se nám bohužel nepodařilo
naplnit a skončili jsme opět na krásném, ale druhém místě. Nicméně i toto
umístění beru za dané konstelace jako
úspěch. Celou sezonu jsme se potýkali
se základním problémem, a to počtem
hráčů,“ poznamenal šéftrenér mládeže
v klubu Jaroslav Hudeček.
Sportovní činnost ukončili reprezentanti ČR do 19 let L. Kanaloš
a Jensen. V průběhu sezony pak skončil
i Kučo a ze studijních důvodů Dohnal.
„Bohužel ztráta těchto hráčů byla více
než citelná. Družstvo táhla základní
sestava, ze které ještě museli někteří
kluci hrát i za naši juniorku. Připočteme-li k tomu ještě reprezentační starty
S. Mlotka, Krahulce a Jana Užka, bylo
právě vytížení těchto tří hráčů opravdu
markantní,“ upozornil Hudeček.
V průběhu jarní části se pak družstvu
ke vší smůle zranil i Slavomír Mlotek
a Hudeček musel do sestavy zařadit
i hráče mladšího dorostu. V tu chvíli se
ukázalo, jak kvalitními trenéry v mládežnické kategorii a vůbec celkovým
zázemím klub disponuje.
Mladí hráči do družstva bez potíží
zapadli a například Paululík se stal
jednou z opor týmu. I další borci jako
Jiří Užek, T. Mlotek, Borys či Bartoň se
neztratili a výrazně družstvu pomohli
k zisku stříbrných medailí. To svědčí o neustále vysoce kvalifikované
tréninkové výchově karvinských trenérů
u družstev žactva a mladšího dorostu.
Na kvalitní výchově mladých talentů
má bezesporu značný podíl i generální
sponzor karvinské házené OKD.
Martin Ruščin
55/27-XVI/11
KARVINÁ – V Karvinském fotbalovém klubu MFK OKD se začíná
s precizní výchovou talentů kopacího míče již v raném věku. Jasně
o tom vypovídají výsledky v sezoně 2010/11. Tým mladších přípravek skončil pod vedením trenéra Filipa Raptopulose bez ztráty
jediného bodu na prvním místě
v okresní soutěži. Vladislav Dedek
a jeho tým do jedenácti let obsadili v soutěži starších přípravek
rovněž první místo. Obě družstva
si za odměnu zahrála na krajském turnaji vítězů okresních soutěží, což byla pro mladé chlapce
Starší dorost Baníku (na snímku Slavomír Mlotek) si také v minulé sezoně připsal na konto medailový úspěch.
HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e-mail: [email protected];
šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e-mail: [email protected]  Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e-mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801,
fa
fax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e-mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111  Grafika Robin Caïs, e-mail: [email protected]  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz
 Vychází ve čtvrtek  Registrace MK ČR E 18683  Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, 658 17 Brno  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
51/2-XVI/11
Turnaj se koná vždy s cílem poděkovat sponzorům a obchodním partnerům klubu za jejich přízeň, pobavit
se u fotbalu a aktivně si zasportovat.
Nejinak tomu bylo i letos.
FOTO: Ivo Dudek
KARVINÁ – Fotbalový tým zaměstnanců OKD vyhrál třetí ročník
karvinského Turnaje borců, který
po skončení minulé sezony pořádal
druholigový MFK OKD Karviná.
FOTO: Ivo Dudek
Fotbalový tým zaměstnanců těžební společnosti vyhrál třetí ročník Turnaje borců
Download

Článek v časopisu Horník