Dům kultury města Orlové,
příspěvková organizace
kalendárium
leden 2015
11.1.2015 17:00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
Symfonický orchestr z Příboru
Dirigent: Zdeněk Pukovec
Vstupné: 120,- Kč, členové KPH 100,- Kč, děti do 14 let
v doprovodu dospělých zdarma.
Pořadatel: Klub přátel hudby ve spolupráci s DKMO
Informace: DKMO, Tel.: 596 511 661, www.dkorlova.cz
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, divadelní sál
kulturní, společenské a sportovní akce konané
v Orlové
z nabídky akcí kulturních, školských a volnočasových zařízení
sestavilo a vydává
12.1.2015 15:00 hodin
SENIOR KLUB
Městské informační centrum
Městské knihovny Orlová, příspěvková organizace
Masarykova třída 1324, 735 14 Orlová-Lutyně
Tel.: 596 511 306, e-mail: [email protected],
www.knihovna-orlova.cz
Kalendárium na www.knihovna-orlova.cz v sekci
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Posezení s tancem - pravidelné setkání seniorů s programem
Pořadatel: Klub seniorů Orlová
Informace: DKMO, Tel.: 596 511 661, www.dkorlova.cz
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, velký sál
23.1.2015 19:00 hodin
MANON LESCAUT
Platnost každé akce doporučujeme ověřit telefonicky u pořadatele
Pořadatelé jednotlivých akcí si vyhrazují právo na změnu.
MIC za případné změny neručí.
Těšínské divadlo – česká scéna
Vítězslav Nezval
Manon je motýl, Manon je včela,
Manon je růže hozená do kostela,
Manon je první a poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych…
uzávěrka na únor 2015
čtvrtek 15.1.2015
Nezvalovy verše a hra Manon Lescaut bývaly biblí
zamilovaných. Je dobře, že tato hra se vrací po čase na
jeviště, vždyť trocha poezie a romantiky nikomu neublíží.
Vstupné: 130,- Kč, studenti a děti 100,- Kč
Pořadatel: DKMO
Informace: Prodej vstupenek pro širokou veřejnost v pokladně
DKMO 1 hodinu před představením, Tel.: 596 511 661,
www.dkorlova.cz
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, divadelní sál
Významné orlovské společenské, kulturní
a sportovní akce připravované na rok 2015
Silvestrovský ohňostroj
13. 2. XIII. ročník Ples města
30. 3. Oceňování pedagogů
30. 3. – 3.4. Velikonoční výstava
3.4. Velikonoční jarmark
3.5. Pietní akt
5. 5. Běh osvobození
květen 2015 Koncert k 70. výročí osvobození
23. 5. XIX. ročník Den města Orlové
1. 6. Den dětí
20. 6. Rocktherapy
27. 6. XI. Orlovský jarmark
25. 7. Gulášfest
září 2015 XIX. Festival národnostních kultur
28. 10. Pietní akt – Vznik samostatného československého státu
5. - 6. 11. Výstava spolkové a klubové činnosti
11. 11. Pietní akt – Den veteránů
14. 11. Spolkový večer
1.12. Rozsvícení vánočního stromu
7. – 11.12. Vánoční výstava
11.12. Vánoční jarmark, Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
26.1.2015 17:30 a 20:00 hodin
PARTIČKA
Richard Genzer, Michal Suchánek, Igor Chmela, Ondřej
Sokol, Marián Čurko a Daniel Dangl ve skvělé improvizační
show plné humoru.
Pořadatel: DKMO
Předprodej vstupenek na Ticketstream (v MIC Orlová, cena
vstupenky: 430,- Kč ).
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, divadelní sál
27.1.2015 10:00 hodin
JAK VODNÍK KAPIČKA PŘIŠEL O VODU
Divadelní představení pro MŠ, I. Stupeň ZŠ a veřejnost
Je léto a hrozne vedro. Drak, který žije na zámku jako nejlepší
kamarád krále a královny jde na procházku, je mu tuze horko a má
ohromnou žízeň. Dva kamarádi – Pepík s Lojzíkem mu poradí, kde
uhasí žízeň. Vodník Kapička si ve svém hastrmanském domečku na
dně rybníka spokojeně bafá z fajfky, když mu začne mizet voda, až
úplně zmizí. Ale drak zahnal žízeň. Hrozí, že leknou všechny ryby i
hastrman sám. Drakovi je to líto a s pomocí Pepíka, Lojzíka a
nakonec i čerta se podaří najít novou vodu a hastrmana a jeho domov
zachránit.
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
ČTVRTEK 15.1.2015 13:00 – 17:00
PÁTEK 16.1.2015 8:00 – 12:00
ZÁPIS SE USKUTEČNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH NA
ÚZEMÍ MĚSTA ORLOVÁ
Délka představení je 55 minut.
Pořadtel: DKMO
Informace: DKMO, Tel.: 596 511 661, www.dkorlova.cz
Vstupné: 40,- Kč
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, divadelní sál
Z OBSAHU:
Dům kultury města Orlové
Městská knihovna a MIC
Muzeum Těšínska
DDM Orlová
Klub přátel hudby
YMCA Orlová
Kino Vesmír, Kino O
FUTRA, SPIRÁLA – letáček
1-2
2-3
3
3
3
3
příloha
příloha
-1-
28.1.2015 18:00 hodin
TAJMENICZY OGRÓD
23.3.2015 19:00 hodin
VZTAHY NA ÚROVNI
Těšínské divadlo – polská scéna
Frances Hodgson Burnett
Divadelní společnost Háta Olgy Želenské
Divadelní představení
Zamotaná komedie Edwarda Taylora plná legrace.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová, Martin
Zounar, Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová a další…
Vstupné: 310,- Kč / 330,- Kč / 350,- Kč – v předprodeji od
5.1.2015
Pořadatel: DKMO
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, divadelní sál
Vstupné: 130,- Kč, studenti a děti 100,- Kč
Prodej vstupenek pro širokou veřejnost v pokladně DKMO
1 hodinu před představením.
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, divadelní sál
Výstavy:
Městská knihovna Orlová,
příspěvková organizace
10.11.2014 – 21.1.2015 9:00 - 18:00 hodin
VÝSTAVA ČERNÉHO HUMORU
Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého
humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných
věcech s nadhledem.
Pořadatel: DKMO ve spolupráci s občanským sdružením Tap.
Vstupné: volné
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové
15.12.2014 – 20.1.2015
VÝSTAVA NA TÉMA „ŽENY“
Výstava prací mladého fotografa Marka Blachowskeho.
Orlová-Lutyně, MěK - minigalerie na schodišti a ve
studovně
8.12. – 20.1.2015 9:00 – 18:00 hodin
PERNÍKOVÉ MĚSTEČKO
13.1.2015 9:00 hodin
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Výstava na ploše cca 30m2 zobrazuje starou Orlovou a je
vyrobena z medového perníku.
Vstupné: volné
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové
Přednáší: Mgr. Hana Vavříková
Pořadatel: MěK Orlová
Informace: Taťána Jaroschová, 596 522 449
Vstupné: 100,- Kč/celý cyklus přednášek
Orlová-Lutyně, MěK - přednáškový sál
27.1. – 25.2.2015 9:00 – 18:00 hodin
57 DNÍ NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
Fotograf a videograf Ing. Petr Žůrek a jeho velkoplošné
fotografie v širokém žánrovém spektru – od krajinných záběrů
přes detaily divokých zvířat po architekturu a výtvarní
imprese.
Vernisáž výstavy 27.1.2015 v 16:30 hodin.
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové
15.1.2015 9:30 hodin
SETKÁVÁNÍ U RUČNÍCH PRACÍ
Háčkování z igelitek
Vstupné: zdarma
Informace: MěK Orlová, 596 522 449
Orlová-Lutyně, MěK - přednáškový sál
Kurzy:
22.1.2015 14:00 hodin
SETKÁNÍ SENIORŮ
Představení dětského parlamentu v Orlové s ukázkami
své činnosti
Pořadatel: MěK Orlová,
Informace: Taťána Jaroschová, 596 522 449
Vstupné: zdarma
Orlová-Lutyně, MěK - přednáškový sál
JÓGA
Tříměsíční kurz obsahuje 10 lekcí a probíhá každé úterý
mimo svátky.
Zahájení: 13.1.2015 od 16:30 s 19:00 hodin.
Kurzovné: 400,- Kč a je splatné nejpozději k první lekci.
Nutná je vlastní karimatka.
Informace: bližší informace naleznete na recepci DKMO.
Orlová – Lutyně, Dům kultury města Orlové, velký sál
22.1.2015 – 3.3.2015
„POHLEDY“
Příroda, krajina a jiné fotografie
Vystavuje: Mgr. Jana Molnárová
Orlová-Lutyně, MěK – minigalerie na schodišti a ve
studovně
KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO POKROČILÉ
Výuka probíhá v 10 – ti lekcích, z nichž desátá je závěrečná.
Zahájení je 8.1.2015 od 19:00 hodin
Kurzovné: 1050,- Kč a je splatné nejpozději k první lekci.
Bližší informace na recepci DKMO
Orlová – Lutyně, Dům kultury města Orlové, velký sál
27.1.2015 9:00 hodin
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Přednáší: Mgr. Hana Vavříková
Pořadatel: MěK Orlová
Informace: Taťána Jaroschová, 596 522 449
Vstupné: 100,- Kč/celý cyklus přednášek
Orlová-Lutyně, MěK - přednáškový sál
DKMO PŘIPRAVUJE:
13.2.2015 19:00 hodin
XIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA ORLOVÉ
Předtančení standardních a latinsko – amerických tanců,
doprovodný program, bohatý raut a tombola.
Host: Josef Laufer
Vstupné: 600,- Kč
Předprodej vstupenek od 16.1.2015 na recepci DKMO
Informace: DKMO, 596 511 661, další informace k programu
upřesníme na www.dkorlova.cz
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, velký sál
27.1.2015
15:00 hodin
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Tajemná místa Čech, Moravy a Slezska.
Přednáší: Mgr. Jana Molnárová
Pořadatel: MěK Orlová
Informace: 596 522 449, Pavla Gavelčíková
Vstupné: 30,- Kč /přednáška, 100,- Kč /celý cyklus
přednášek/
Orlová-Lutyně, MěK - přednáškový sál
-2-
Dům dětí a mládeže Orlová,
příspěvková organizace
Městské informační centrum
a prodej vstupenek
13.1.2015 8:30 hodin
HALOVÝ FOTBAL PRO ZŠ
V MIC SI MŮŽETE ZAKOUPIT VSTUPENKY NA
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
SPOLEČNOSTÍ Ticket Art® , Ticketportal, Eventim,
Informace: Jiří Drobek, 596 511 492
Orlová-Lutyně, Sportovní hala GOA Orlová
Ticketpro, Ticketstream
NA VYBRANÁ PŘEDSTAVENÍ DOMU KULTURY MĚSTA
15.1.2015 8:30 hodin
KRAJSKÉ KOLO V ŠACHU
ORLOVÉ, DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY
a NA PŘEDSTAVENÍ
Soutěž družstev 1. – 5. ročník ZŠ
Prezentace od 8:30 hodin, začátek soutěže v 9:00
Pořadatel: DDM Orlová
Informace: Lenka Vargová, [email protected],
732 704 033
NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO
v Ostravě ( Divadlo A. Dvořáka a Divadlo J. Myrona )
Prodej všech vstupenek
pondělí-pátek pouze do 17:30 a v sobotu do 11:30 h.
27. – 29.1.2015
TANEČNÍ SHOW TK KMIT A TBC
Za pouhých 220,- Kč prodáváme publikaci
Mgr. Ireny Ciché
Akce probíhá v 8:15 a 10:00 hodin pro ZŠ a MŠ. Pro
veřejnost v 17:00 hodin.
Informace: Vstupenky v předprodeji najdete na informacích
DDM, Gabriela Kristen, Dagmar Šurečková, tel: 596 511 888
ORLOVÁ V PROMĚNÁCH ČASU
K zakoupení je rovněž publikace
DĚJINY MĚSTA ORLOVÉ V DATECH
za 56,- Kč
Orlová-Lutyně, Dům dětí a mládeže Orlová, divadelní
sál
Muzeum Těšínska - výstavní síň
Orlová
Klub přátel hudby
Otevírací doba:
úterý, středa, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30 hodin
sobota
9:00 – 13:00 hodin
neděle
13:00 – 17:00 hodin
11.1.2015 17:00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
Informace: www.muzeumct.cz Tel.: 596 531 205
hromadné návštěvy je nutno objednat na tel.čísle 596 531 205
nebo na e-mailu [email protected]
Orlová-Lutyně, Výstavní síň Muzea Těšínska v DDM Orlová
Symfonický orchestr z Příboru
Dirigent: Zdeněk Pukovec
Vstupné: 120,- Kč, členové KPH 100,- Kč, děti do 14 let
v doprovodu rodičů zdarma.
Pořadatel: Klub přátel hudby ve spolupráci s DKMO
Informace: DKMO, 596 511 661, www.dkorlova.cz
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, divadelní sál
ORLOVÁ – MINULOST I SOUČASNOST
stálá expozice
Expozice je věnována dějinám města, které bylo proslaveným
střediskem obchodu a podnikání s různou úrovní služeb,
spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií
města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město
nerozlučně spjato.
YMCA ORLOVÁ
22.1.2015 17:00 hodin
MŮŽE ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VYŘEŠIT SELHÁNÍ
KLASICKÉ MEDICÍNY?
18.9.2014 – 24.5.2015 10:00 hodin
DŘEVO VE SVĚTĚ NAŠICH PŘEDKŮ
Přednáška z cyklu filozofických večerů Hledání souvislosti
Přednášející: přednášku s následnou besedou povede prof.
RNDr. Vojtěch Mornstein, přednosta Biofyzikálního ústavu
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, vysokoškolský
pedagog a publicista.
Pořadatel: YMCA OrlováVstupné: 50,- Kč. Na tuto přednášku
platí i permanentka na celý cyklus.
Orlová-Lutyně, Dům kultury města Orlové, malý sál
Výstava je věnována dřevu jako nejrozšířenější surovině,
z které si naši předkové pořizovali obydlí, předměty denní
potřeby, dopravní prostředky, nábytek, řemeslná a
zemědělská nářadí, ale i hračky. Návštěvník uvidí předměty,
které se kdysi jevily jako chytré vynálezy usnadňující
každodenní život, a které v trochu jiné podobě a z jiného
materiálu jsou přítomné i v současnosti.
Pracovní listy: po celou dobu konání výstavy jsou k dispozici
pracovní listy „Dřevo ve světě našich předků“ pro ZŠ a
veřejnost.
Po celou dobu konání výstavy proběhne kreslení v muzeu
podle vystavených exponátů pro ZŠ.
Informace: na akce je nutné se objednávat předem.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
MIC za případné změny neručí.
Bližší informace k jednotlivým akcím prostřednictvím
výše uvedených kontaktů Muzea Těšínska.
Připomínka uzávěrky Kalendária na
únor 2015: čtvrtek 15.1.2015
-3-
Download

kalendárium - Městská knihovna Orlová