7 5 $ ' Ζ Î 1 (
02 2013 MÁJ
www.okocasopis.sk
ZADARMO
okocasopis.sk/facebook
ęęęĒĩŔ˜ęęę
A.1Ζ(.721(&+&(9Ζ'Ζ(Ħ1(320–Ŀ(69(7/2$1Ζ2.8/Ζ$5(
“
Mladý človek pracovné príležitosti
nevyhľadáva, ale vytvára.
“33
... niekedy proste nie je nič
lepšie, než sadnúť si s priateľmi
na pivko alebo kofolu a zahrať si
nejakú tú kvalitnú stolovku.
”s Modrofúzom
”24“
”
OBSAH
Ëstrana 12
)¹]DW V¹WDÈ
strana
Ísť do rizika alebo hlavou proti múru, či skočiť
do prázdna niekedy nemusí vyjsť, ale keď to
vyjde, potom to môže byť WAU.
Vylúšti sudoku a vyhraj
strana
1. miesto 6 hodín práce
ác
áce
rácee
2. miesto 4 hodiny ppráce
3. miesto 2 hodiny práce
á
ŠKOLA
Aktuality FEIstrana 6
Aktuality FIITstrana 7
Aktuality FAstrana 8
Aktuality SvFstrana 9
Your knowledgestrana 10
Školiace stredisko Texas Instruments strana 11
17 rokov na FEI, od študenta
kOdpovede
prodekanovistrana
12
píš na
FEIka žije robotikou
strana 14
Architektonické porno
"... a stĺpy budú ružové"
strana 30
strana 31
Black Mirror
Láska (Amour)
Geek Zone
Kultúrne kulty - Star Wars
Flipikov a Dodov stĺpček
Ftipy
Pár kuriozít na záver
strana 32
strana 32
strana 33
strana 34
strana 40
strana 41
strana 42
na tvojom dvojkolesovom tátošovi
KULTÚRA
v dielni Modrofúz vrátane mechanika.
TÉMA
Zrodila sa olympiáda
dostrana
konca16mája. Výsledky budú vyhlásené
Citius, Altius, Fortius
strana 17
ORGANIZÁCIE
Vajce bolo prvé
strana 18
našej facebookovej stránke
Trainingna
Day
strana 35
Prvá sekunda...strana 20
Získaj certifikát, ktorý akceptuje 90%
Technické prvenstvá
strana 21
zamestnávateľov, zadarmo!
strana 35
Prvenstvá Ynetu
strana 35
NAŠÍM OKOM
Hovoriace počítače nie sú sci-fi
strana 36
Brace yourself, robots are coming!
strana 37
Kam za hudbou, slnkom a pivom
strana 22
Knihy mu zmenili život
strana 24
AKTÍVNY ŽIVOT
Beánia elektrotechnikov a informatikov strana 26
Keď šport nie je len o víťazstve
strana 38
Notebook Expo
strana 28
Underground v Bani?!
strana 29
5
2
8 9
5
4
6 2
4 3 8 5
6
2 6
7
5 8
... rozhodli sa, že sa behu zúčastnia aj so
8
1 6 2 3
svojimi ratolesťami, ktoré mali v detskom
kočíku.
3
1 6
2
strana
... zažívajú niekedy toto zvrátené
5
1 7 porno aj obyčajní
6
smrteľníci?
”
”
“38
“18 ”
&HQ\GRV¼ħDŀHYHQRYDOD
VSRORÏQRVħ0RGURI¼]
Čo bolo prvé, sliepka alebo vajce?
ZZZPRGURIX]VN
strana
strana
“
30
OKO Časopis ČASOPIS ŠTUDENTOV STU
editoriál
Ročník XIX
Číslo 2
Vychádza 4x za akademický rok plus prvácke číslo
šéfredaktor
Martin Bago
zástupca šéfredaktora
Ivan Minárik
Vladimír Polúch
Matúš Malinka
fotografiZuzana Holotíková
Andrej Lenčucha
Jozef Kopáč
kontakty
webhttp://okocasopis.sk
mail všetkým
[email protected]
mail niekomu
[email protected]
adresa
Staré grunty 53,
842 47 Bratislava
telefón02/60291828
ISSN 1338-4511
uzávierka
17.03.2013
tlač
Vydavateľstvo STU
náklad2200 kusov
vydáva ÚZ Multimediálne centrum STU BA
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
http://www.mc2.sk, [email protected]
Distribuuje priamo redakcia.
DUŠAN CHMELIAR
LUKÁŠ HORŇÁK
JOZEF KOPÁČ
VINCENT ZSEMLYE
ALEXANDRA PASTVOVÁ
PETER PETRUŠ
LUKÁŠ SUROVČÍK
ANDREJ LENČUCHA
JOZEF KOŠÍK
TOMÁŠ ONDRIS
FILIP GUCMANN
PATRIK ŠABO
LÍVIA GAŽOVÁ
MICHAL MAKAS
ANNA FABIANOVÁ
ANNA KOSÍKOVÁ
november
Ešte pred osobným hodnotením poroty sme boli svedkami
otvorenia, na ktoré neskôr zavítal aj pán premiér Fico. Bol
vystavený niekedy aj tvrdým otázkam súťažiacich, najmä však
zástupcov stredoškolských časopisov. Nasledovalo hodnotenie
časopisu za časopisom.
grafik
redaktor
grafik
grafik
To podstatné, a teda vyhlasovanie víťazov, prišlo na druhý deň.
Na radosť sme dlho nečakali. Porota nás totiž ocenila tretím
miestom. Takéto umiestnenie v konkurencii časopisov tvorených budúcimi profesionálmi je z nášho pohľadu výborné. Prvý
atteliér a druhý Like sú kvalitou vyhotovenia i článkov predsa
len vpredu a my môžeme byť radi, že sme sa s nimi zmestili
na stupne víťazov. Technici tak tvoria tretí najlepší študentský
časopis, a to sa ráta.
Toto číslo sme si zadefinovali pomerne nejasnú tému, „prvé“.
Nech už si pod tým predstavíte čokoľvek, vedzte, že túto tému
poňali aj naši redaktori rôzne. V čísle tak nájdete článok o
prvenstvách v technike či o prvej medzinárodnej olympiáde.
Primiešali sme aj Lukášove odporúčania letných festivalov, Jožo
zasa vyspovedal Michala Meška, spolumajiteľa Martinusu.
Prirodzene, aj v tomto čísle nájdete súťaž. Tá je tentoraz orientovaná na fanúšikov cyklistiky. Vieme, že na fakultách STU vás
nie je práve málo, preto súťažte, servis zdarma nikdy nie je na
zahodenie. :-)
korektorka
externý redaktor
redaktor
redaktor, webmaster
grafik
externý redaktor
fotograf
redaktor
Ivan Minárik
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
redaktor
Do knižnice vo Zvolene sme vyrazili v trojici spolu s Ičom a Lukášom Horňákom. Hneď v úvodný deň sme si museli uvedomiť, že
„konkurencia“ šliape na plný plyn rovnako, ako my. Tento rok sa
do kategórie vysokoškolských časopisov prihlásilo až 9 periodík,
z toho niekoľko nováčikov. Samozrejme, prišli aj naši známi z
minulých ročníkov.
redaktorka
október
MICHAL KUROČKA
Len pred pár dňami sme absolvovali tohtoročné vyhlasovanie
cien Štúrovho Zvolena. Do súťaže sme zaslali kópie všetkých minuloročných výtlačkov, pričom sme s malou dušičkou sme verili
v ocenenie. Napokon, ročník 2012 (azda právom) považujeme
za náš doteraz najlepší. Sny sa napokon pretavili v realitu, aj keď
na začiatku to na cenu nevyzeralo.
Magdaléna Dúbravová
obálka september
fotografka
Martin Bago
Zuzana Holotíková
Andrej Lenčucha
Jozef Kopáč
ZUZANA HOLOTÍKOVÁ
redaktor
Príjemné čítanie a veľa zdaru počas skúškového praje
Akékoľvek používanie textu, fotografií a obrázkov alebo ich
častí vrátane údajov v elektronickej podobe je možné iba
s predchádzajúcim súhlasom ich autora. Za obsah
príspevkov zodpovedajú ich autori. Redakcia nemusí
súhlasiť so všetkými publikovanými názormi.
tváre na obálke
MAREK KUKUČKA
zástupca šéfredaktora
Trojčlenná porota hodnotila dobré i zlé stránky každého
periodika. Tradične k najlepším patrili časopisy Like, Atteliér a
Občas Nečas. Všetko periodiká tvorené masmediálnymi alebo
žurnalistickými fakultami. Potešilo nás aj hodnotenie nášho
OKA. Porota nás pochválila za viacero detailov, na našu adresu
padli aj spojenia ako „excelentný časopis“ či uznanie „stabilnej
redakcii“. Ďakujeme, snažíme sa.
korektoriAlexandra Pastvová
Róbert Kmeťo
foto na obálke IVAN MINÁRIK
šéfredaktor
redaktori
Marek Kukučka Peter Petruš
Alexandra Pastvová
Tomáš Ondris
Jozef Košík
Lukáš Horňák
Michal Makas
Anna Fabianová
Lívia Gažová
Anna Kosíková
Michal Kuročka
grafici, dtp technici
Tomáš Ondris
Dušan Chmeliar
Vincent Zsemlye
Lukáš Surovčík
web
MARTIN BAGO
redaktor
redaktorka
redaktorka
REDAKCIA
Periodikum študentov a zamestnancov STU
Škola
alokŠ
Aktuality
zostavila Zuzana Holotíková
zostavil Andrej Lenčucha
Atriá
S príchodom jari a pekného počasia sa
opäť otvorili átriá. Študenti si tak môžu na
čerstvom vzduchu oddýchnuť a posedieť
na lavičkách. V areáli je tiež dobré pokrytie
wi-fi signálom. Počas Antibordelu sa čistili
aj tieto priestory a vyniesli sa von pingpongové stoly.
ROBOTICI
Naši robotici opäť reprezentovali aj na
medzinárodných súťažiach. Z FEI sa zúčastnil Lukáš Pariža, ktorému sa v poľskom
Rybniku podarilo so svojim robotom
vyhrať dve 1. miesta v kategóriách Linefollower a Micromouse.
ŠVOČ
23. apríla sa v priestoroch fakulty konala
prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť), kam sa mohol
prihlásiť každý študent bakalárskeho alebo
inžinierskeho štúdia so svojou prácou z
jednej z 20 rôznych sekcií. Aktívni účastníci
mohli okrem ocenenia získať aj 100 bodov
na internát.
Aktuálne informácie z diania na fakulte
nájdete na facebook.com/FEI.STUBA
september
október
november
december
január
február
Beh Devín - Bratislava
7. apríla sa konal národný beh Devín
Bratislava. Zastúpenie medzi súťažiacimi
mala aj naša fakulta s niekoľkými desiatkami účastníkov, z ktorých najrýchlejší Konštantín Kocian obsadil výborné 11. miesto.
Podrobnejšie informácie aj fotky nájdete v
článku na ďalších stranách.
PROJEKT
Pripravuje sa realizácia nového projektu
Microsoft Inovation Centrum. Je to medzinárodná aktivita firmy Microsoft, ktorá
podporuje vznik a rozvoj inovatívnych IT
firiem. V rámci projektu sa majú v priestoroch fakulty vybaviť laboratóriá počítačmi,
softvérom a pripojením na internet, ktoré
poslúžia na startup-y.
Develop IT
25. apríla prebehla konferencia o IT biznise a online marketingu Develop IT, kde
mohli návštevníci nájsť inšpiráciu, spoznať,
aké je to pracovať v IT firme alebo na vlastnom IT projekte. Ako spíkri vystúpili ľudia,
ktorí niečo na internete dokázali a rozbehli
svoj vlastný biznis alebo projekt.
Ďakujem pánovi prodekanovi Foltinovi za
doterajšiu spoluprácu a ochotu pri tvorbe
Aktualít. V ďalšom semestri bude pre vás
aktuality z FEI tvoriť nový tím.
marec
apríl
máj
jún
ISTROBOT
20. apríla prebehla na fakulte súťaž robotov ISTROBOT s medzinárodnou účasťou.
Súťažilo sa v 3 kategóriách: Stopár, Myš v
bludisku a Sklad kečupu. Študenti našej
fakulty uspeli vo viacerých z nich a obsadili
popredné miesta. Presné výsledky a fotky
nájdete na stránke robotika.sk a v článku
na ďalších stranách.
IIT.SRC
Naša fakulta už tradične usporiadala
študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC
2013, ktorá sa stala nepochybne najvýznamnejšou udalosťou akademického
roka, kde sa prezentujú predovšetkým
výsledky výskumnej činnosti zamestnancov
a študentov fakulty. Na 9. ročníku bolo
prezentovaných 76 príspevkov od 88
autorov. Zároveň prebehlo aj finále súťaže
ProFIIT pre stredoškolákov.
Prednášky
Na fakulte prebehla séria prednášok
Stratení vo svete financií. Prednášky boli
pripravené so zámerom zlepšiť zručnosti
našich študentov z finančníctva, ktoré im
často chýbajú a zároveň ich posmeliť v zakladaní vlastných firiem. Boli rozdelené do
3 tém: 1. Tajomstvá úspechu a bohatstva,
2. Základy „reči“ finančných inštitúcií – úvery, vklady, 3. Ako založiť úspešnú firmu –
základy podnikania. Konali sa v termínoch
10., 17. a 24.4. Ohlasy môžete písať na
fakultný Facebook.
V závere konferencie boli vyhlásení víťazi
v jednotlivých kategóriách, víťazi ProFIIT,
tímových projektov, rýchlostného programovania či fotografickej súťaže FiitaPixel.
Tiež boli udelené aj cestovné granty sponzorované spoločnosťou SOFTEC.
Výsledky jednotlivých kategórií tejto študentskej konferencie vyhlasovali najlepší
študenti za predošlé obdobie.
Cenu Best Poster Award a Best Project
Award získali Peter Demčák, Ondrej Galbavý, Miroslav Šimek, Veronika Štrbáková.
Antibordel
4. mája sa pod vedením RUŠ konala akcia
Antibordel. Študenti ubytovaní na internáte Mladosť mohli pomôcť pri upratovaní
okolia internátu aj školy. Odmenou sú
okrem tombolových cien, zábavy s kamarátmi a čistého okolia aj body na internát.
Best Paper Award získali:
- Bachelor (Bc.) degree : Marek Jakab
- Master (Ing.) degree: Ján Súkeník
- Doctoral (PhD.) degree : Michal Olšovský
Veľké poďakovanie patrí predovšetkým
hlavným sponzorom, spoločnostiam CAPCO, HP Slovensko a IBM.
Ďalší ročník IIT.SRC sa uskutoční 29. apríla
2014.
A Min Tjoa
23. apríla 2013 o 9:00 v novej budove
FIIT STU sa v rámci študentskej vedeckej
konferencie uskutočnilo stretnutie s vedcom a profesorom Viedenskej Technickej
Univerzity A Min Tjoa -om, zaoberajúcim
sa databázami, dátovými skladmi, webom
so sémantikou, bezpečnosťou IT a softvérovým počítaním v oblaku a neštandardnými aplikáciami. Téma bola OPEN LINKED
DATA for decision making.
FIITAPIXEL
V rámci Študentskej vedeckej konferencie
boli vyhlásení víťazi 4. ročníka fotografickej súťaže FIITAPIXEL. Najviac bodov v
obidvoch kolách získali
1. Matej Červeňák (študent FIIT)
2. Mária Bieliková (zamestnanec FIIT)
3. Lýdia Šimková (záujemca o informatiku)
Cenu Najlepší študentský fotograf získal
Matej Červeňák. Návštevníci konferencie
IIT.SRC 2013 mohli hlasovať za najlepšiu
fotografiu celého ročníka. Zvíťazila fotografia Bratislavský Majáles 2012 - ohňostroj
od autora Filipa Ogurčáka. Ceny do súťaže venoval Fotolab.sk
Momentálne môžete pridávať fotografie
do ďalšieho ročníka FIITAPIXEL, v tematických okruhoch Pôvab maličkosti, M(i)esto,
kde práve som, Obrazy z ulice a Niečo tu
nesedí, niečo sa zmenilo.
informatická knižnica
8. apríla 2013 o 9:00 sa po prvýkrát otvorili priestory Slovenskej informatickej
knižnice FIIT STU v Bratislave pre verejnosť. Čakajú na vás príjemné priestory na
1. podzemnom podlaží - miestnosť -1.43.
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 9:00 - 17:00
Prihlášky
Od 2. apríla bola spustená elektronická
prihláška na inžinierske štúdium.
Termín odoslania prihlášky je 31. máj
2013.
Seminár
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v rámci Seminára
JSMF z numerickej geometrie usporiadala prednášku fínskeho profesora Heikki
Käliäinena na tému Machine vision and
Pattern Recognition (MVPR) na Lappeenrantskej Technickej Univerzite (LUT).
Prednáška sa konala v novej budove FIIT..
RoboCup 2013
13. ročník regionálneho turnaja v simulovanom robotickom futbale RoboCup 2013
sa uskutoční 31. mája 2013 od 9:00.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:
- Súťaž 2D
- Súťaž 3D
Prihlásiť sa môžete do 24. mája 2013 na
adresu [email protected], kde je potrebné poslať:
- názov tímu
- kontaktné údaje autorov
- škola, na ktorej autori študujú, spolu s
druhom štúdia
- stručná charakteristika hráčov (hlavné
zameranie práce, využité postupy, tím z
ktorého sa vychádza atď.)
- predbežná spustiteľná verzia hráča pre
účely kvalifikácie
V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame komunikáciu priamo s organizátormi.
Organizátori si vyhradzujú právo usporiadať v prípade veľkého počtu prihlásených tímov kvalifikačné kolo, v ktorom sa
rozhodne o účasti tímov na turnaji.
Študijné programy:
- Informačné systémy v odbore informačné systémy
- Počítačové a komunikačné systémy a
siete v odbore počítačové inžinierstvo
- Softvérové inžinierstvo v odbore softvérové inžinierstvo
7
Škola
alokŠ
Aktuality
zostavila Lívia Gažová
zostavila Anna Kosíková
Na pravidelné štvrtkové prednášky v
aule našej fakulty pozýva platforma 1x1
v aktuálnom semestri najmä českých a
rakúskych architektov. Inak tomu nebolo
ani 21. marca – študentov v aule Fakulty
architektúry prilákala netradičná tvorba
rakúskych CASATI. Tvorba architektonický
ateliéru z Innsbrucku zahŕňa najmä menšie stavby a inštalácie, no o ich nekonvenčnom prístupe k nim nie je pochýb. V skoro
dvojhodinovej prednáške s titulom The
Mountains, the Snow and the Evil predstavili prierez svojimi projektmi.
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 26.3. v aule
Emila Belluša konala učiteľská konferencia.
Témou celodenného stretnutia, ktorého
sa zúčastnili všetci pedagógovia bola
prezentácia najvýznamnejších úspechov
ústavov a kabinetov pôsobiacich na FA
STU za uplynulých 5 rokov.
Na začiatku apríla sa vyše sedemdesiatim architektom splnil sen. Vďaka 1x1
platforme mohli nazrieť za plot nadčasovej
vily Tugendhat v Brne. Voľná dispozícia,
oceľový skelet a originálny nábytok robí z
rodinného domu manželov Tugendhatových jedinečné dielo svetovej architektúry
a absolútnu povinnú jazdu každého architektonického nadšenca. Dielo architekta
Ludwiga Miesa van der Rohe z roku 1930
je lákavejšie najmä po tom, ako prešlo
kompletnou rekonštrukciou.
Vo štvrtok 11. apríla sa naša aula zaplnila
láskou. Na pôdu Fakulty architektúry
totiž zavítal rakúsky ateliér Love architecture and urbanism, stelesnený v osobe
jedného z troch zakladateľov štúdia Marka
Jeneweina. Rakúsky ateliér LOVE bol založený v roku 1998 v Grazi a v súčasnosti
ho tvorí 10 až 25 architektov. Rôznorodosť
projektov robí z Love architects skutočne
multidisciplinárnych dizajnérov. V portfóliu
tejto rakúskej skupiny nájdeme okrem
architektonických projektov (od rodinných
domov, stavieb pre kultúru a vzdelávanie
po obchody) i návrhy výškových budov
a urbanistické štúdie. Na konte majú aj
inštalácie v múzeách či voľnej krajine.
september
október
november
december
január
február
Incheba sa i tento rok vďaka medzinárodnému veľtrhu Coneco zaplnila odborníkmi
z oblasti stavebníctva. Študenti Fakulty
architektúry mohli znova využiť zľavnené
vstupné. Sviatok stavebníctva, ako toto
podujatie nazývajú organizátori, sa tento
rok venoval aj novým témam (Drevostavby,
Pamiatky a Salón architektúry). Na ploche
40 000 m² našli návštevníci medzi 452
vystavovateľmi i zastúpenie z našej fakulty.
Prezrieť ste si mohli mnohé ocenené
študentské projekty i ľudí z Ústavu dejín a
teórie architektúry.
Pred budovou našej fakulty vyrástla
podľa návrhu Katky Boháčovej a Martina
Berežného za pomoci dobrovoľníckych rúk
študentov a doktorandov 3D platforma
1x1. Dočasná inštalácia z paliet je ďalším
z projektov plodnej 1x1 platformy a bude
slúžiť ako neformálny stretávací priestor
pre každého, kto si chce oddýchnuť, slniť
sa, porozprávať sa alebo si čítať. Priestor
sa oficiálne otvoril urban piknikom, ktorého sa zúčastnila i vysmiata dekanka Ľubica
Vitková. Súčasťou programu využitia
drevenej intervencie budú aj prednášky a
premietania filmového klubu 1x1. Nezabudnite, že pre väčšie alebo pohodlnejšie
skupinky sú k dispozícii aj deky a stoličky,
ktoré sa dajú požičať v klubovniach.
V apríli sa konalo celouniverzitný turnaj
O pohár rektora STU. Súboje o putovný
pohár v stolnom tenise, plávaní, florbale,
futbale, volejbale, tenise a volejbale vyhrala Stavebná fakulta so 66 bodmi, druhá
bola Fakulta strojnícka, tretia bola MTF.
Do zápolenia medzi fakultami Slovenskej
technickej univerzity sa vo viacerých
športoch zúčastnila aj Fakulta architektúry.
Spomedzi pohybuchtivých študentov sa
zostavilo družstvo na basketbal, volejbal
a hokej. Treba dodať, že išlo o vôbec prvú
účasť FA na tomto turnaji. Netrénovaným architektom však nechýbal elán a aj
napriek nepresvedčivým výkonom si účasť
pochvaľovali. Viacerí už dokonca rozmýšľajú nad založením skutočných fakultných
športových tímov.
marec
apríl
máj
jún
Priestor pod mostom Lafranocni dostal, aspoň na papieri, novú tvár vďaka
multidisciplinárnemu workshopu, ktorý
sa uskutočnil 18. – 21.4. v Lodenici pri
Botanickej záhrade. Organizátori vyzvali
študentov architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, územného plánovania, sociológie, kulturológie či dokonca
biomedicínskej fyziky aby spoločne navrhli
nový koncept rozvoja doteraz mŕtvej
oblasti pod mostom Lafranconi. Projekt
Autonómna zóna Lafranconi je súčasťou
Participatívneho rozpočtu Bratislavy a o
jeho schválení sa rozhodne na konci mája.
Prezentácia pred verejnosťou spojená s
hlasovaním prítomných a opekačkou sa
konala 25.4. Všetky projekty študentov si
môžete pozrieť na webe AZL.
V štvrtkový podvečer 18.4. sme opäť
privítali zaujímavého architekta. Doc.
Petr Suske známy svojou experimentálnou tvorbou predstavil projekt "Dom v
kožuchu", ekologickej stavby z nepálených
hlinených tehál a balíkov slamy, ktorý bol
ocenený Čestným uznaním Grand Prix
obce architektov v roku 2003. Architekt
Suske je členom ateliéru SEA aka Skupina
ekologickej architektúry, ktorá od roku
1984 združuje architektov, inžinierov a
ďalších zaoberajúcich sa ekologickými
problémami architektúry.
Poslednú prednášku v apríli v rámci podujatí 1x1 platformy mal český architekt Ondřej Kamenický. Mladý architekt poukázal
na všetky úskalia architektonickej tvorby
na modelovom príklade jeho prvej vážnej
stavby – rekreačnej chate Hradíštko.
Projekt sa dostal do mnohých časopisov,
no zakladateľ ateliéru okadesign nám
prezradil všetky podrobnosti a zákulisné
informácie. Architekt, ktorý vyštudoval
aj scénografiu sa venuje predovšetkým
menším stavbám, interiérom a dočasným
inštaláciám. Projekty ateliéru okadesign
využívajú e/o/ko koncepty, prírodné materiály no i čisté moderné tvary.
CONECO 2013
9. až 13. apríla sa v Inchebe, a.s. konal už
34. ročník medzinárodného stavebného
veľtrhu CONECO 2013. V prvý deň tohto
veľtržného podujatia, ktorého sa zúčastnilo 452 vystavovateľov z jedenástich
krajín, sa konalo najväčšie Stretnutie lídrov
slovenského stavebníctva. Hlavnou témou
tohto stretnutia bola diskusia popredných
predstaviteľov štátu, primátorov miest verejných investorov, najväčších stavebných spoločností, ich dodávateľov a médií
o kľúčových témach sektoru - Smer pre
slovenské stavebníctvo v súčasnej kríze,
aký je výhľad na roky 2013-2015?, Pripravované nové zákazky, aké sú prioritné
oblasti pre investovanie? a Novela zákona
o verejnom obstarávaní, aký bude nový
systém zadávania verejných zákaziek?
Uvedeného stretnutia sa zúčastnili aj
najvyšší zástupcovia vlády SR - predseda
vlády SR Róbert Fico, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján
Počiatek, predsedníčka Úradu pre verejné
obstarávanie Zita Táborská, poradkyňa
ministra vnútra pre novelu zákona o verejnom obstarávaní Tatiana Behrová a ďalší
významní predstavitelia.
Your Knowledge
12. až 14. apríla sa v Kočovciach neďaleko
Nového Mesta nad Váhom uskutočnil už
druhý ročník projektu Your Knowledge
pod záštitou Združenia Študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Fenomén
tohto projektu pozostáva v tom, ako jednoducho sa dá spojiť zábavné s užitočným
a aké to má veľké opodstatnenie.
KOSTAF
11. až 14. apríla prebehlo každoročné
výjazdové stretnutie laicky povedané
KOSTAF-u, čo predstavuje Konferenciu
Stavebných fakúlt v Českej a Slovenskej republike, ktorá umožňuje študentom, resp.
členom akademických senátov jednotlivých stavebných fakúlt, vymieňať si dané
informácie o ich chode a taktiež svoje
vlastné názory a skúsenosti. Tohtoročnú
konferenciu zastrešovali naši západní
susedia v Brne a zúčastnili sa jej stavebné
fakulty z Brna, Prahy, Ostravy, Bratislavy,
Žiliny a Košíc. Účastníci „zájazdu“ mali
bohatý program, ktorý odštartoval priamo
v Brne príhovorom dekana a prehliadkou
domovskej fakulty. Mali možnosť zúčastniť sa rôznych exkurzií stavieb. Ústredná
téma spočívala najmä v oboznámení
o chode akademických senátov jednotlivých zastúpených fakúlt a aktuálnych
problematikách a otázkach, ktoré trápia
slovenských a českých študentov.
Hugovica
16. apríla mali študenti stavbári aj nestavbári možnosť zavítať na každoročne
zaužívanú akciu s názvom Hugovica, ktorá
je charakteristická plnou tanečnou sálou
rôznych príšeriek v prevlekoch. Tradične
sa na počesť 1. apríla študenti prezlečú do
rôznych masiek a s prvým jarným vánkom
vybiehajú do ulíc za zábavou. Tento ročník
sa útočiskom stal klub Bateliér a skvelú
náladu zaobstaral DJ Flymaster, ktorý
okrem hudby odmoderoval i neodmysliteľné súťaže. Celú akciu pre vás pripravilo
združenie Študentov Stavebnej fakulty
STU v Bratislave.
ŠVK
16. apríl patril Študentskej vedeckej
konferencií, ktorá sa konala po celý
v priestoroch fakulty. Študenti mohli ukázať, že aj popri štúdiu môže každý samostatne rásť a svoje schopnosti a znalosti
využiť a stvárniť ich do podoby plnohodnotnej práce. Súťažilo sa v 20-tich sekciách
s celkovým počtom 300 zúčastnených,
ktorý prezentovali, či už v skupine alebo
samostatne, 252 prác. Konkrétne práce
a prezentácie si vypočulo, posudzovalo
a zhodnotilo 100 významných a uznávaných odborníkov z fakulty i z praxe.
Vyhodnotenie prác prebehlo v ten istý deň
vo večerných hodinách v aule akademika Bellu, kde sa slova ujal prof. Ing. Ján
Szolgay, PhD. a uvítal prítomného dekana
prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., taktiež
generálneho sponzora celej konferencie
Ing. Miloša Balárika zo spoločnosti
PSS, a. s., a nepochybne i všetkých prítomných študentov. Úspešných a tým pádom
i ocenených prác bolo 86, kde jednotlivé
práce boli umiestnené na 1. až 5. mieste
s pripadajúcim finančným ohodnotením
a 13 prác si vyslúžilo cenu Literárneho
fondu. Úplným víťazom bola rozsiahla
práca 5-člennej skupiny 4. ročníka vedená
Lukášom Vargicom (ďalej sa na práci podieľali Dominik Kapičák, Zuzana Barnová,
Anna Kosíková a Adriana Fardová), zo
sekcie Konštrukcie pozemných stavieb
a s názvom Komplexné zhodnotenie
panelovej bytovej výstavby z hygienického
a energetického hľadiska, ktorá získala
Cenu dekana.
Aktuálne informácie sú k dispozícii na stránkach: www.svf.stuba.sk, www.zssvf.sk
9
Škola
alokŠ
Školiace stredisko
TEXAS INSTRUMENTS
napísal Marek Kukučka
Your Knowledge
Projekt s názvom Your Knowledge
uzrel svetlo sveta už po druhýkrát,
keď dokázal opäť spojiť 30 študentov
v rovnaký čas na tom istom mieste
s úsmevom na perách.
Krásna myšlienka celého projektu spočíva
v túžbe a odhodlaní dať študentovi niečo
viac ako len výklad zložitých definícií
v priestore štyroch stien s ťažko prehľadnými oknami. Pokus poskytnúť študentovi
informácie menej deštruktívnym spôsobom, ako keď sa zamýšľa nad prvým
slovom vo vete, ktorá už dávno skončila.
Aby vnímanie prednášanej problematiky
bolo chcené, nie hrané a už vôbec nie
predčasne ukončené odchodom. Skôr
plnohodnotné, tým štýlom, že študent
odchádza s poznatkom, i keď nie závratným, ale za to uchovateľným na celý život
a so spomienkou na deň, v ktorý ho získal.
V prekrásnom priestranstve malebného
kaštieľa Kočovce s neuveriteľným kontrastným prevedením moderného, špičkového,
novovybudovaného učebno-rekreačného
zariadenia. A s obrovskou porciou čerstvého malomestského ovzdušia. S patričnou
oddychovo-zábavnou zložkou a športom
vyplnenými medzerami v programe.
Každý študent Stavebnej fakulty STU v Bratislave mal jedinečnú možnosť zúčastniť sa
tohto víkendového výjazdového školenia.
Dôležitá bola len chuť, odhodlanie a chvíľočka vzácneho času študenta na napísanie motivačného listu, na základe ktorého
boli vybraní tí najlepší, ktorí boli už v piatok
12. apríla ráno hromadným autobusom
dopravení na miesto činu.
Po ubytovaní všetkých návštevníkov sa
kôpka zvedavcov presunula do novučičkého centra vzdelávania, kde otvorila
stretnutie predsedníčka Združenia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Kristína Vaňová. Tá následne prenechala
slovo dekanovi Stavebnej fakulty prof.
Ing. Alojzovi Kopáčikovi, PhD, ktorý privítal
osadenstvo a otvoril vzájomnú diskusiu.
Študenti tak mali možnosť zdvihnutím
ruky a patričnou otázkou získať všetky
september
október
november
december
január
február
potrebné informácie priamo od vedenia.
Otázkami sa hmýrila celá zasadačka bez
známky hluchých miest počas rozhovoru.
Boli vyslovené podnety na margo štúdia
ako aj už dlhšie vnímaná diametrálna
odlišnosť vo vyučovaní anglického
a nemeckého jazyka. Hovorilo sa taktiež
o možnosti štúdia cudzieho jazyka
v inžinierskom stupni štúdia, čo by však
malo zahŕňať samovzdelávanie a osobný
rast jednotlivca. Pokračovalo sa zložitou
situáciou študentov končiacich bakalárske
štúdium na Katedre architektúry, ktorým
chýbajú potrební konzultanti v jednotlivých
odvetviach. Informovalo sa o Erasme
a žiadalo sa o exkurzie na stavbe či
o výučbu pasívnych domov. Na pretras sa
dostala i aktuálna akreditácia s otázkou
fixného počtu hodín za týždeň a tým aj
následného spájania dvoch samostatných
predmetov do jedného. Svoj priestor
dostali i tradičné otázky ako zastupovanie
cvičení s adekvátnou či neadekvátnou náhradou, alebo prihlasovanie sa na skúšky
a rekonštrukcie priestorov fakulty so
zameraním sa na aulu B001. Na záver sa
obe strany zhodli pre výrazné obmedzenie fajčenia pred školou. Mierne búrlivou
diskusiou sa premostilo k prednáške pána
dekana za asistencie Ing. Jána Erdélyiho
ohľadom laserového skenovania, kde pre
ozrejmenie si podstaty bolo nevyhnuté si
na začiatok prejsť aspoň základnou terminológiou. Až potom si mohol poslucháč
dostatočne zoskenovať vizuálnu podobu
stroja do svojej mysle a pochopiť, ako sa
tento v značnej miere nákladný a sofistikovaný prístroj používa. Poukázal na výsledky
práce predvedeného skenera a rôzne
možnosti využitia od priestorov budov
cez železnice, diaľnice, či identifikovanie
rôznych porúch vedení pod zemským
povrchom. Tým demonštroval skutočnosť,
že prednáška mala čo ponúknuť všetkým
odborom v kruhu zúčastnených.
Piatkový večer zavŕšila prednáška firmy
PS stavby, ktorú zastupovali Ing. Roman
Horečný a manažérka Adriana Kušnierová
a ktorá sa niesla v duchu obnovy panelovej výstavby budov. Zahŕňala vývoj
výstavby bytových domov s ich charakte-
marec
apríl
máj
jún
napísala Anna Kosíková
ristikou, obnovou, resp. rekonštrukciou,
zatepľovaním a vyskytujúcimi sa chybnými
postupmi a technológiami s ich následným
dopadom na celkový charakter stavby.
Celý nasledujúci deň mal dynamickú
podobu v striedaní sa troch skupín na rôznych stanovištiach. Každá z troch skupín
absolvovala prednášku od AZU, v preklade
Aktivita zvyšuje úspech, ktorej hlavným
cieľom bolo vniknúť do vnútra poslucháča
a donútiť ho vyjadriť zo seba všetky
pozitíva a zatieniť nedostatky, teda ako
čo najlepšie reprezentovať seba samého.
Základom bolo správne napísanie svojho
životopisu a najmä úspešné zvládnutie
pracovného pohovoru. Ďalšou zastávku
v okruhu bolo školenie v programe AutoCAD, zastrešené spoločnosťou Academy
X s.r.o., ktorej konečný výsledok nemal
iba vedomostnú, ale i hmotnú podobu vo
forme certifikátov či vecných cien. Nakoniec čakala účastníkov stimulácia i pre ich
fyzické zdravie formou športu - behom,
hrou stolného tenisu, futbalom a inými
podobnými aktivitami. Najlepšia skupina
bola vo finále ocenená pohárom Your
Konwledg-u a vstupenkami na Beániu
Stavbárov 2013.
Oba večery boli plné voľnej zábavy, teambuildingových hier, diskusií na rozličné
témy, kde sa predstavili i rôzne študentské
organizácie.
Koniec víkendu s ľahkosťou zavŕšila prednáška Ing. Rastislava Ingeliho, PhD., ktorý
sa v nej venoval tepelnej technike, hospodárnosti a úspore energii budov. To bola
bodka za celým výjazdovým školením a víkend nabitý nenahraditeľnými a vzácnymi
informáciami či skúsenosťami ale i zábavy
a nezabudnuteľných zážitkov zostal už len
na fotkách v mysliach študentov, ktorí sa
naspäť vrátili autobusom do nezastaviteľného chodu nášho hlavného mesta.
Tento projekt pre vás pripravilo a uskutočnilo Združenie študentov Stavebnej fakulty
v spolupráci so Stavebnou fakultou STU
v Bratislave.
Vedeli ste, že v budove FEI STU v Bratislave sa nachádza školiace stredisko
TEXAS INSTRUMENTS? Je súčasťou
Ústavu elektroniky a fotoniky, FEI STU
a vzdelávanie a školenie záujemcov
v tejto oblasti zastrešuje Laboratórium DSP a mikroradičov. Študent,
ktorý tu úspešne ukončí predmet
Signálové procesory, získa „Certifikát
o absolvovaní kurzu z programovania
signálových procesorov TMS320C5x
a TMS320C6713“ udeľovaný Európskym školiacim strediskom TEXAS
INSTRUMENTS pri FEI STU v Bratislave.
...Toľko múdrych a zložito znejúcich slov na
začiatok... Človek by tomu až nerozumel...
Veď nie sme tu všetci elektrotechnici,
hoci naše fakulty sú súčasťou Slovenskej
technickej univerzity. Niekto nezainteresovaný sa možno opýta: „O akých nástrojoch
z Texasu sa to tu vlastne točí?“ Nuž, sú to
také malé, nohaté, plochým chrobáčikom
podobné vecičky - hovorí sa im integrované obvody. Väčšinou čierne, zvonka
plastické, malé ligotavé nožičky vystrkujúce
von do strán.
Bez elektriny, v škatuľkách stojace, sú
tiché, vyzerajú pokojne, pasívne, ba až
nezaujímavo. A oni sú pritom aktívne.
Pračloveka by určite nezaujali. Teda, aspoň
takého priemerného. Možno len tie s dlhšími a pevnejšími konektormi, použiteľné
ako špáradlá do zubov :-) Antického bojovníka by potešili tie, ktoré majú množstvo
vývodov na jednej strane a vyzerajú ako
hrebeň. Piráta asi len vtedy, ak by sa dozvedel, že vnútri je zlato... Človek z dnešnej
doby by ich však spoznal - spomenul by
si, že vo chvíli citového vypätia a rozhorčeného konštatovania, keď mu práve spadol
mobil na zem a rozsypal sa na niekoľko
kúskov, či mamin diaľkový ovládač od televízora, namiesto prepnutia programu na
vytúžený relaxačný romantický film, zúfalo
z ruky padajúci, od nohy sa odrážajúci, po
dlážke pod skriňu letiaci a o stenu narážajúci - obnažil svoje skromné vnútro so
zaliatym nohatým integrovaným obvodíkom... - to boli chvíle, keď ich uvidel.
Integrovaný obvod môže mať rôzne funkcie. Ukrýva sa v ňom veľa - integrovaného.
Môže to byť celý zosilňovač, rádio alebo
vysielačka, či odpočúvacie zariadenie,
prevodník, alebo... - a teraz to prichádza,
to pre nás najpodstatnejšie - procesor,
mikroradič, signálový procesor! To je
vrchol integrácie, čo sa v ňom skrýva. A čo
to dokáže...
Dúfam, že som týmto úvodom zaujal „netechnikov“ a nevyplašil „elektrotechnikov“
;-) Pozrime sa teraz na to trošku odbor-
napísal Marek Kukučka
nejšie, čo taký signálový procesor vlastne
robí. („Netechnici“, vydržte čítať do konca,
dozviete sa niečo nové, „elektrotechnici“
tešte sa, že už idem k veci :-))
Digitálne signálové procesory (DSP)
všeobecne, a teda aj rodina procesorov
TMS320C6x, sú rýchle mikroprocesory so
špeciálnym typom architektúry a inštrukčným súborom vhodným pre spracovanie
signálov. DSP využívame v širokom rozsahu aplikácii - od komunikačných
a riadiacich systémov až po spracovanie
obrazu a rozpoznávanie či syntézu hlasu.
Existujú implementácie aj v oblastiach
robotiky, umelej inteligencie, neurónových
štruktúr a v mnohých ďalších. Nájdeme
ich v mobilných telefónoch, modemoch,
faxoch, audio a video systémoch aj
inde. DSP sú určené predovšetkým pre
spracovávanie signálov v reálnom čase, čo
znamená, že procesor musí byť schopný
plynule reagovať na rôzne udalosti zvonka,
v ideálnom prípade bez oneskorenia,
v skutočnosti s konštantným časovým oneskorením daným rýchlosťou a matematickým výkonom procesora. Pod vonkajšou
udalosťou obvykle rozumieme zachytenie
vzorky analógového vstupného signálu.
Elektronické obvody s diskrétnymi analógovými súčiastkami sú obvykle pomerne
citlivé na zmeny teploty. Na činnosť DSP
systémov však teplota vplýva len nepatrne,
v dôsledku čoho dosahujú digitálne systémy vynikajúcu dlhodobú stabilitu.
Využitie DSP sa orientuje už od svojho
vzniku predovšetkým na oblasť spracovania audio signálov, teda na signály vo
frekvenčnom rozsahu 0 Hz až 20 kHz.
Pravdepodobne najčastejšie skloňovanými
výrazmi v terminológii DSP je vzorkovanie
a s ním súvisiaca vzorkovacia frekvencia
a aliasing. Pri spracovávaní hlasu postačuje vzorkovacia frekvencia 8kHz, teda
vzdialenosť medzi vzorkami (perióda vzorkovania), je 125 μs. Spracovanie hudby
je, samozrejme, náročnejšie a vyžaduje
vzorkovaciu frekvenciu minimálne 40 kHz,
v praxi sa používa frekvencia 44,1 kHz.
V súčasnosti sú k dispozícii aj A/D moduly
so vzorkovacou frekvenciou v ráde MHz.
Základný DSP systém pozostáva z AD
prevodníka, ktorým vzorkujeme signál
a získavame jeho digitálnu reprezentáciu.
Jednotlivé vzorky potom spracovávame
signálovým procesorom, a takto získaný
tok dát potom konvertujeme DA prevodníkom späť na analógový signál. Na vstupe
DSP systému musí byť zaradený tzv. antialiasingový filter a výstupný rekonštrukčný filter, ktorý zabezpečuje vyhladenie
výstupného signálu.
V DSP laboratóriu sa robí na štandardnom
pracovisku pre vývoj moderných DSP
aplikácii na báze platformy C6000. Základ
pracoviska tvorí vývojový balík DSK, ktorý
obsahuje integrované vývojové prostredie Code Composer Studio, poskytujúce
potrebnú softvérovú podporu zahŕňajúcu
textový editor, kompilátor jazyka C, assembler, linker a debugger, samotnú vývojovú
dosku, USB kábel a napájací zdroj. Pri
vývoji DSP aplikácií je tiež potrebné mať
k dispozícii aspoň dvojkanálový osciloskop
a zdroj signálu - generátor funkcií. Výhodný je aj analyzátor spektra.
Starter kit s vývojovou doskou TMS320C6713 DSK zahŕňa všetky potrebné
hardvérové a softvérové prostriedky pre
štúdium spracovávania signálov v reálnom čase. Ide o kompletný DSP systém,
ktorého jadro tvorí signálový procesor
TMS320C6713 s plávajúcou rádovou
čiarkou a 32-bitový sigma-delta kodek TLV320AIC23 zabezpečujúci AD a DA prevod
a antialiasingovú a rekonštrukčnú filtráciu
signálu.
Bližšie informácie o spomínanej problematike a predmetoch nájdete na webstránke
Laboratória DSP a mikroradičov, ÚEF, FEI
STU - www.dsplab.elf.stuba.sk
Študenti pracujúci v takomto vývojovom
prostredí sa teda naučia veľa nového
a praktického, s čím sa v budúcnosti v živote nestratia. Budú to môcť využiť v práci
na projektoch alebo v zamestnaní ako
návrhári, konštruktéri, programátori. Alebo
len-tak pre radosť z poznania a povznesenia svojich vedomostí na vyššiu úroveň.
11
Rozhovor
alokŠ
Dostávame sa k cestovaniu. Čo všetko si prešiel a akým spôsobom? Pustil
by si sa do toho rovnako aj keby si bol
teraz študentom?
Počas štúdia som cestoval dosť. Ono
cestoval som dosť už počas gymnázia.
V podstate spravením poslednej skúšky
sa mi začali prázdniny. Väčšinou som na
poslednú skúšku chodil už so zbaleným
ruksakom a rovno z dajakej DE-300 na
vlak, alebo na výpadovku. Z najväčších
expedícií bola návšteva Nórska. Mal som
20 rokov a poväčšinou stopom sme prechodili veľkú časť Škandinávie. Otázne je,
ako by sa dalo stopovať dnes. Problémom
boli vždy diaľnice. Nie je sa tam kde postaviť. V časoch keď sme sa tak dopravovali
my, bola diaľnica len po Piešťany, takže to
šlo. V zahraničí sa mi zdá, že popularita
tohto spôsobu dopravy je stále pomerne
„
Pýtala sa a fotila Zuzana Holotíková
rokov
Čo ťa priviedlo študovať na FEI? Z akej
strednej školy si prišiel?
naFEI
od študenta
k prodekanovi
Po takomto čase si náš súčasný
prodekan pre informatizáciu a vzťahy
s verejnosťou Ing. Martin Foltin, Phd.
povedal, že už bolo dosť a rozhodol sa
svoje pôsobenie na FEI STU ukončiť. Zažil ju ako študent, pedagóg
a zároveň aj spomínaný prodekan.
Počas svojej funkcie zanechal na tejto
škole dosť. Pre študentov boli zas jeho
prednášky jedny z mála, kde sa mohli
nielen niečo naučiť, ale aj zabaviť.
V skratke o tom, o dôvodoch odchodu, o svojich študentských časoch aj
mimoškolských aktivitách prezradil
v nasledujúcich riadkoch.
október
november
december
január
Ako dlho si bol na FEI a akými pozíciami si za ten čas prešiel? Ako to celé
hodnotíš?
Študoval som 11 semestrov. Potom
som ostal ako doktorand. Nastúpil som
1.3.2001. Z doktoranda som sa stal neskôr
výskumník, potom pedagóg. Medzičasom
Kto ťa zažil ako vyučujúceho, vie,
že aj na tvojich prednáškach bývala
celkom zábava. Vždy si sa snažil raziť so
študentmi priateľské vzťahy. Vyplatilo
sa to? Nestrácali potom rešpekt?
Ja to inak robiť neviem. Podľa mňa je to
základ, aby nebolo počas semestra dusno.
Na predmete má byť pohoda a zábava.
Zdá sa mi, že tak aj študenti lepšie vnímajú. Keď si čítam hodnotenia v AISe, tak si
vravím, že to je asi dobrý prístup. Občas sa
nájde expert, ktorý to zneužije, ale väčšina
si môj prístup váži. Rešpekt sa podľa mňa
získava vedomosťami a schopnosťami. Nie
tým, že budem robiť neprajnú atmosféru.
“
Mladý človek pracovné príležitosti nevyhľadáva,
ale vytvára.
17
september
som sa štúdiu a svojim záľubám, ktoré
pretrvávajú dodnes. Veľa som cestoval,
trávil čas dakde vonku v lese. Tak som sa
aj dostal do nadácie Daphne. V nej som sa
vyškolil ako turistický sprievodca pre Nivu
Moravy a Devínsku Kobylu. Bola to skvelá
zábavná činnosť a ešte mi za to aj platili.
Popri tom som sa zoznámil s Tomášom
Hulíkom, takže som sa značne zlepšil vo
fotografovaní. Táto zábavka na amatérskej
úrovni mi ostala dodnes.
február
Chodil som na gymnázium Bilíkova v Bratislave (Dúbravka). Počas štúdia ma bavila
matika a fyzika. S jazykmi to bolo horšie :)
Pred dokončením gymnázia som sa
vlastne rozhodoval či MatFyz alebo elektro
(vtedy sa to ešte volalo elektrofakulta STU).
Nakoniec som sa rozhodol pre získanie
titulu Ing. V časoch, keď som študoval, bol
prvý ročník spoločný. Bolo to podľa mňa
skvelé (niečo také sa plánuje aj teraz). Po
roku sa dalo bez problémov prestupovať
z odboru na odbor (dnes sú to programy).
Ja som sa od začiatku chcel dostať na
automatizáciu, čo sa mi aj podarilo. Získal
som titul Bc. a neskôr Ing.
Bol si tu spokojný, išlo ti to?
No mám červený diplom a dajaké pochvaly
dekana za diplomovku a ŠVOČ :) Začiatky
boli ťažké. Prejsť v prvom ročníku matikou
a fyzikou nebola sranda. Pre automatizáciu ma finálne získal vtedy čerstvý docent
Peter Hubinský. V úvode semestra som
len pozeral čo to tam predvádza s tými
diferenciálnymi rovnicami, ale v priebehu
pár týždňov som tomu prišiel na chuť
a začalo ma to baviť. Bavilo ma navrhovať
regulačné obvody, ladiť ich a vymýšľať
nové postupy. S praktickými aplikáciami to
bolo horšie. V živote som nedržal v ruke
spajkovačku :) Bavilo ma viac počítanie
a hľadanie nových algoritmov.
marec
apríl
máj
jún
Máš nejaký "návod" ako zvládnuť FEI?
Keďže si bol výborný študent, išlo to
samo alebo to chcelo vytrvalú prácu?
Ľahko to nešlo. Normálne som sa musel
aj učiť. To som na strednej škole často
nezažil. Bežne som sa na skúšku pripravoval 5-7 dní. Ak bolo času menej, tak to
bola dosť naháňačka, aby som stihol prejsť
všetko. Systém skúšania bol rovnaký ako
dnes. Pevné termíny a všetko písomne.
Osobný kontakt chýbal aj vtedy. Preto sa
snažím počas semestra rozprávať so študentmi a trošku ich spoznať. No a prečo
som to robil? Bavilo ma to. Nič viac, nič
menej. Nenaháňal som známky.
A čo študentský život alebo život na
internáte?
Som z Bratislavy a tak som býval doma.
Občas som sa snažil učiť so spolužiakmi
aj na intráku. Podľa mňa to nie je možné
sa tam niečo naučiť. Stôl o rozmeroch šachovnice, na ktorom mali spolužiaci pohár
od uhoriek, pivo, v rohu sa krčiaci zošit
a voľne pohodená kalkulačka mi nepripadli
ako vhodné prostredie na štúdium. Učil
som sa väčšinou doma a pred skúškou
sme sa stretli radšej v škole a spoločne si
to zbehli. Samozrejme občas som vybehol
na pivo, ale to bolo tak raz za týždeň.
Stretával som sa aj so svojimi spolužiakmi
zo strednej, s ktorými som organizoval
veľa voľnočasových aktivít. Boli to skôr
turisticko-cestovateľské zábavky.
vysoká. Podarené bolo v Nórsku, ako nám
pomerne rýchlo (10-15 minút) zastavovali
a prvé slová šoféra boli: „To tu musíte dlho
stáť, u nás sa stopári neberú.“ :) Samozrejmosťou bolo prejsť hrebene väčšiny
našich pohorí. Počas výšky som ale nebol
na žiadnom študijnom pobyte. Vtedy to
ešte nebolo tak rozbehnuté ako dnes. Je
to skvelá príležitosť získať nové skúsenosti
a zistiť ako to funguje vonku. Ak by som
študoval dnes, asi by som sa snažil ísť na
istý čas von.
Ako ťa v štúdiu podporovali rodičia?
Venoval si sa popri škole ešte nejakým
ďalším aktivitám alebo si aj pracoval?
Rodičia mi vytvorili domáce zázemie. Mal
som čo jesť a kde spať. Tento stav trvá
vlastne dodnes :D Snažil som sa počas
štúdia privyrobiť si. Začínal som ako väčšina, miešaním betónu, potom dajaká reklamka a od 3. ročníka som sa už venoval
odbornej činnosti. Začínal som v Johnson
Controls pri projektovaní osvetlenia a vykurovania NBS. Potom som sa rozhodol
pre pokľudnejší život a začal som učiť na
tom gymnáziu, ktoré som sám absolvoval.
Tam som učil 2 roky informatiku. Mal som
Bc., spravil som si pedagogické minimum
a šiel na 1/4 úväzok. Po skončení Ing.
štúdia som poprosil rodičov, či sú ochotní
podporiť ma aj na doktorandskom štúdiu.
Motivácia bola jasná. Vyhnúť sa vojne a naviac ma bavilo pracovať na FEI. Po čase
som zistil, že doktorandské štipendium je
tak vhodné ako vreckové a začal som premýšľať ako si prilepšiť. Najskôr som hľadal,
kde sa zamestnať na čiastkový úväzok. Po
pár mesiacoch som sa ale spojil s prof.
Murgašom a založili sme SYPRIN s.r.o. Od
tých čias ma už rodičia „živiť“ nemuseli.
V školských alebo študentských organizáciách som sa nikdy neangažoval. Venoval
som získal titul Phd. a stal sa vedúcim
oddelenia na ÚRPI. No a na deň presne
po 10 rokoch som sa stal prodekan.
V tejto funkcii pôsobím aj dnes. Plánujem
ale svoje pôsobenie na FEI STU ukončiť a opustiť túto inštitúciu. Celé svoje
pôsobenie vnímam s vďakou. Veľa som sa
naučil a spoznal som mnoho skvelých ľudí.
Som už ale unavený a chcem skúsiť niečo
iné. Preto som sa rozhodol ísť svojou
cestou. Zakladám zastúpenie spoločnosti
The MathWorks na Slovensku. Začínam
prakticky na zelenej lúke a to mi prišlo
ako zaujímavá príležitosť spraviť si biznis
úplne po svojom. Čo som na FEI nezvládal
bola dynamika. Procesy napredujú veľmi
pomaly. Presadiť akúkoľvek zmenu predstavuje neuveriteľné úsilie. A ak sa vám to
aj podarí, tak zabudnite na to, že by vám
ktosi poďakoval. Skôr mi vo výťahu dakto
vynadal.
A naopak, nejaká veselá príhoda, na
ktorú rád spomínaš alebo najväčšia
výtržnosť, čo si vyviedol počas svojich
študentských čias?
Tak ale tá nie je zo študentských čias. Bol
som už vedúci oddelenia. Potrebovali
sme veľkú škatuľu na výrobu LightBoxu
(pomôcka pre fotografov). Nakoľko už bola
doba LCD, tak škatuľa od CRT monitora
bola vzácnosť. V suteréne na déčku som
ale našiel niekoľko vyhovujúcich od dajakých 22“ Nokií. Tak som sa jedného večera
vybral jednu zobrať. Netušil som, že som
vstúpil do kráľovstva Ing. Steinmullera.
Pravdepodobne mu na tých krabiciach
dosť záležalo, lebo na mňa vyletel a začal
ma naháňať. Tu sa vyplatili roky tréningu
na bajku a bez problémov som mu ušiel.
Hulákal po mne ale tak, že to muselo
počuť celé déčko :D
Čo sa počas tvojho pôsobenia na FEI
podarilo alebo vylepšilo? Myslíš, že fungovanie školy je teraz v lepšom stave
ako keď si študoval ty?
Zlepšuje sa komunikácia so študentmi.
Nie je dobré, ak sa boja vyjadriť svoj názor.
Zlé je, že ho často nemajú. Škola funguje tak ako fungovala. Základné procesy
sa tam nemenia. Samozrejme sa stále
niečo modernizuje a vylepšuje. Proces je
ale značne pomalý. Za najväčší problém
považujem trvalé podfinancovanie. Nie
je možné, aby kvalitný pedagóg vyučoval
študentov, ktorí po skončení dostanú 2x
toľko ako ich učiteľ. Na tom je niečo choré.
Dôsledkom je, že značná časť kvalitných
pedagógov odchádza. Zásadná zmena,
ktorá nás čaká, je realizácia projektu
Univerzitného Vedeckého Parku. V rámci
neho dôjde aj k revitalizácii budovy. Tá to
veľmi potrebuje. Sami viete, že postupne
odpadávajú kusy omietky a betónu. Ak sa
všetko vydarí, v priebehu niekoľkých rokov
by mala výučba prebiehať v priestoroch,
ktoré sú na úrovni. Napísanie tohto projektu stálo značné množstvo síl. Prakticky
na tom pracovalo niekoľko ľudí z FEI celé
minulé leto. Verím, že realizácia projektu
UVP výrazne posunie FEI hore.
Čo pokladáš za najväčšie úspechy, čo
sa ti doteraz podarili?
Cením si, že si ma pán dekan vzal do
svojho tímu. To si skutočne vážim, že som
dostal šancu preukázať svoje schopnosti
aj v manažmente jednej z najlepších fakúlt
na Slovensku.
A na záver nejaký odkaz pre čitateľov,
obľúbené heslo?
„Mladý človek pracovné príležitosti nevyhľadáva, ale vytvára.“
A mám ešte jedno: „Čo sa má stať, sa
stane.“ (Ďakujem, Moni.)
13
Škola
alokŠ
Reprezentanti STU sú už pravidelne
úspešnými na najväčšej robotickej
súťaži v Európe RobotChallenge vo
Viedni. Ročník 2013 bol najmohutnejší
v histórii, či už v počte kategórii, alebo
počtom zúčastnených robotov. Svoje sily
si tu merali roboti z rôznych exotických
krajín, prevládali však “domáci” európski
súťažiaci. Lukáš Pariža (FEI) získal skvelé
druhé miesto v kategórií Linefollower
Enhanced.
Pýtali sme sa mladých talentovaných konštruktérov:
Ako by si zhodnotil tohtoročnú sezónu? V ktorej oblasti si
vykonal najviac zmien oproti minulému roku?
Našu univerzitu spolu s Andrejom
Lenčuchom (FIIT) reprezentovali aj na
medzinárodnom podujatí Robotic Tournament v poľskom meste Rybnik, kde získali
množstvo ocenení. Jeden z organizátorov
na úspech tímu RGT povedal Lukášovi
“zkasowaues vsisztko”.
napísal Andrej Lenčucha
fotil Lukáš Pariža
FEIka žije robotikou
Bratislavská Fakulta elektrotechniky
a informatiky STU bola už trinástykrát miestom zápolenia najrôznorodejších robotov. Divákov najviac
zaujali lietajúce roboty, no rušno
bolo aj okolo domácej 3D tlačiarne
alebo viacerých špičkových mobilných
robotov z dielne FEI. O vysokej kvalite
podujatia svedčí aj medzinárodná
účasť z Poľska, Česka či Nemecka.
Do najpopulárnejšej kategórie Stopár bolo
prihlásených 36 robotov, na štart sa postavila zhruba dvadsiatka. Úlohou robota
bolo prejsť vytýčenú trať čo najrýchlejšie.
Víťazný robot neprekročil 15 sekundovú
hranicu.
Kategória Myš v bludisku je čoraz viac
populárnejšia. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko
robotov, ktoré si dokázali vypočítať ideálnu
cestu bludiskom. Obzvlášť zaujímavé boli
roboty Jána Hudeca, študenta FEI, ktoré
obsadili druhé a tretie miesto.
VÝSLEDKY
Stopár
1. Robot Lenčo (Andrej Lenčucha)
z FIIT STU
2. Robot Nite 3 (Lukáš Pariža) z FEI
STU
3. Robot Rafo (Rafael Gajanec) z Trstenej
Myš v bludisku
1. Robot Nite 3 (Lukáš Pariža) z FEI
STU
2. Robot roXor (Ján Hudec) z FEI STU
3. Robot Missile 3 (Ján Hudec) z FEI
STU
Roboty súťažiace v sklade kečupu mali za
úlohu nahromadiť vo svojom sklade čo
najviac plechoviek kečupu, pričom mohli
s týmto úmyslom navštíviť aj súperov sklad
a „vybieliť“ mu ho.
október
november
december
január
február
Voľná jazda
1. Robot Mouse Pal (Igor Zubrycki,
Krzysztof Choja) Łódź
2. Robot OmnIVOice (Adam Gajda,
Michał Maciejewski) Łódź
3. Robot Thunderbolt (Dawid Harazim, Paweł Sekuła) z Rybnika
Lukáš
Pariža
marec
apríl
máj
jún
Rafael
Gajanec
Študent 1. ročníka inžinierskeho
štúdia Robotiky na FEI STU v BA
Špecialista na miniatúrne konštrukcie mobilných robotov
Robotike sa venuje od ZŠ
Študent Gymnázia M. Hattalu
v Trstenej
Zameraný na sofistikované HW
riešenia
Navrhuje v Altiu
Stretnete ho so spájkovačkou
v ruke
Sezónu sme odštartovali v marci
úspechom vo Viedni, ktorý bol
nasledovaný pódiovými umiestneniami v Rybniku a Bratislave. Nášmu
tímu RGT.sk sa podarilo získať na
týchto troch podujatiach dokopy 7
medailí. Je to pre nás veľký úspech, aj
keď môžeme povedať, že v niektorých momentoch nám chýbalo to
pravé súťažné šťastie a často sme
si vyžrebovali silných protihráčov.
S tým však treba počítať a staviť
na spoľahlivosť svojho robota. Za
náš najväčší tohtoročný úspech
považujem určite súťaž Istrobot, kde
sa RGT podarilo obsadiť všetky tri
najvyššie priečky v kategórii Stopár.
Tam sa odzrkadlila naša tvrdá
práca vynaložená počas dlhodobej
prípravy.
Za úspech považujem každé
umiestnenie, a keď sa nepokazí
robot. Po jednoročnej prestávke ma
potešilo, že som nevyšiel z formy
a do cieľa som sa nakoniec ako-tak
dostal. S osemfinálovou účasťou
vo Viedni som veľmi spokojný. Na
druhej strane, na súťaži Robocup
pre stredné školy sa mi odpálil jeden
motor, čo ma zdržalo a nemohol
som potom odladiť softvér. Najviac
ma teší úspech na súťaži Istrobot,
kde sme ako tím RGT ukázali naše
kvalitné základy budované už od
základnej školy.
Na svojom robotovi Nite3 som po
stránke hardvéru akurát nahradil
súčiastky, ktoré som minulý rok
odpálil. Najviac som sa venoval softvérovej časti. Tú som značne vylepšil.
V kategórii Voľná jazda môžu súťažiaci
predstaviť svoje vynálezy verejnosti
a porote. V tejto kategórii dominovali
zahraničné projekty.
september
V sklade kečupu
1. Robot VETERrobot (VeterRobot
Team) zo ZŠ Veternicová
1. Robot Wamber (M. Moravčík, A.
Koval, B. Vida, B. Cuc) z Bratislavy
3. Robot ARMtank (Jan Kučera ) z planety Robozor
Aj vďaka týmto súťažiam sa k robotike
môže dostať širší okruh ľudí a namotivovať
sa, pretože stále máme pred sebou ešte
veľa priestoru na zdokonaľovanie našich
“hračiek,” kým sa stanú naozaj užitočnými
a inteligentnými pomocníkmi.
Oproti minulému roku som najväčšie
zmeny urobil v rozdelení času,
čo sa podpísalo pod úspech na
tohtoročných súťažiach. Napríklad,
s hardvérom som plánoval byť
hotový už v novembri minulého
roku, a pritom ešte v januári som
robil nejaké tie záverečné úpravy.
Odzrkadlilo sa to na prvých dvoch
podujatiach vo Viedni a v Košiciach.
Do budúceho roku mám ešte dosť
toho čo vylepšiť a som si istý, že aj
tak sa potom ukáže nový priestor
pre inováciu.
15
Téma
améT
Citius, Altius, Fortius
Zrodila sa olympiáda
Jedno z najväčších športových
podujatí, na ktorých sa zúčastňujú
takmer všetky krajiny sveta, nesie
názov Olympijské hry. Poďme sa spolu
pozrieť, kam až siahajú korene tejto
pravidelne sa opakujúcej udalosti
a ako sa postupom času vyvíjali.
Prvé olympijské hry, o ktorých existujú
písomné záznamy, sa konali v 776 p.n.l.
v gréckom meste Olympia. Súťažilo sa
len v jedinej disciplíne a tou bol beh na
dĺžku jedného štadiónu o veľkosti 192,27
metra, čo predstavuje 600 stôp mýtického
Herakla. A historicky prvým olympijským
víťazom sa stal pastier Coroebus z Elidy.
Odvtedy sa hry konali raz za štyri
roky vždy v meste Olympia, malom
náboženskom stredisku, kde žili len kňazi.
Obdobie medzi olympijskými hrami sa
nazývalo olympiáda a nieslo meno víťaza
posledných hier. Počas hier sa nesmelo
bojovať a za dvanásť storočí sa toto
prímerie porušilo iba raz (v roku 364
p.n.l.). Vinníkov za to prísne potrestali.
Športovej udalosti, na ktorú sa chodievalo
pozrieť okolo 40 000 divákov, sa mohli
zúčastniť len slobodní občania. Ženy,
otroci a cudzinci toto privilégium
nedostali.
Víťaz získal obrovskú slávu, často bol
považovaný až za poloboha , disponoval
september
október
november
december
január
február
právom vystaviť svoju sochu v Diovom
chráme, mal doživotné oslobodenie od
daní a od 7. olympiády sa uchytila tradícia
dekorovať víťaza vencom z divých olív.
Od 15. olympijských hier museli športovci
pretekať nahí.
dvojstranu napísal Michal Makas
Letné olympijské hry 1896 boli
športová udalosť, ktorá sa konala
v Aténach od 6. do 15. apríla a išlo
o prvé medzinárodné olympijské
hry organizované v modernej ére.
Na základe faktu, že kolískou
starovekých olympiád bolo Staroveké
Grécko , boli Atény považované
za najvhodnejšie dejisko pre
znovuorganizovanie hier a 23.
júna 1894 boli Medzinárodným
olympijským výborom jednohlasne
zvolené ako hostiteľské mesto.
Najväčší rozkvet dosiahli olympijské
hry okolo roku 350 p.n.l.. Od dobytia
Macedónie Rimanmi sa mohli zúčastňovať
všetky národy, nielen Gréci. Postupom
času sa pridávali nové disciplíny ako
zápasenie, box, preteky dvojkolesových
vozov so štvorzáprahom, skok do diaľky,
hod diskom , hod oštepom , súboje
gladiátorov či boje ľudí so zvieratami.
Dokonca cisár Nero vyhral olympijské
preteky konských záprahov. Roku 80 p.n.l.
presunul generál Sulla175. olympiádu do
Ríma. A následne dostali medzinárodný
charakter.
Hry boli organizované bez prerušenia
1 168 rokov až do roku 393, kedy ich
byzantský cisár Theodosius I. zrušil ako
jeden zo symbolov uctievania pohanských
kútov. Roku 426 dal cisár Theodosius II.
zrovnať zvyšky Olympie so zemou.
marec
apríl
máj
jún
Predstavujeme...
Pierre Frédy de Coubertin
Francúzsky barón Courbertin sa narodil
1.1.1863 v Paríži. Stal sa pedagógom,
historikom , bol aktívny športovec
a rozhodol sa zamietnuť vojenskú
a politickú kariéru. Na základe svojich
návštev v USA a Spojenom kráľovstve chcel
zlepšiť vzdelávanie vo Francúzsku, pričom
za dôležitú pre osobný vývoj mladých
ľudí považoval športovú výchovu. Roku
1892 prezentoval myšlienku obnovenia
olympijských hier na medzinárodnom
kongrese v Sorbonne, ktorého výsledkom
bolo založenie Medzinárodného
Olympijského Výboru. MOV rozhodol,
že prvé moderné olympijské hry budú
organizované v Aténach 1896. Po nich sa
stal ich predsedom. Coubertin je autorom
Olympijskej charty, olympijskej prísahy,
otváracieho a záverečného ceremoniálu
olympijských hier a dodnes je známy
svojim výrokom: „Nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa.“ V roku 1924 presadil
organizovanie Zimných Olympijských hier.
Predsedom MOV zostal až do roku 1925.
Potom sa venoval už len pedagogickej
činnosti. V 1931 publikoval Olympijské
pamäti. Čestným predsedom MOV zostal
až do svojej smrti 2. septembra 1937. Bol
pochovaný v Lausanne, kým jeho srdce
bolo umiestnené v Olympii.
Napriek mnohým prekážkam a
neúspechom boli olympijské hry 1896
považované za veľmi úspešné. Na hrách
bola najväčšia medzinárodná účasť
zaznamenaná k tomuto dátumu a to v
akejkoľvek športovej udalosti. Súťažilo
sa na zrekonštruovanom štadióne
Panathinaiko s kapacitou 80 000
návštevníkov. Vôbec prvým novodobým
olympijským víťazom sa stal Američan
James Connolly, ktorý vyhral súťaž v
trojskoku.
Súťažilo sa v atletike, cyklistike, šerme,
gymnastike, streľbe, plávaní, tenise,
vzpieraní a zápasení.
Atletika mala najväčšie medzinárodné
zastúpenie spomedzi všetkých športov,
no napriek tomu, že sa súťažilo v behoch,
skoku do diaľky, skoku o žrdi, hode
diskom, skokom do diaľky či trojskokom,
nepodarilo sa prekonať svetový rekord v
žiadnej z týchto disciplín.
V cyklistike sa súťažilo v šiestich
disciplínach, kde súťažiaci z Francúzka
získali šesť medailí, z toho štyri zlaté.
Domáci športovci suverénne ovládli súťaže
v šerme, kde z troch disciplín získali 4
medaily, pričom zlaté boli dve.
Obr.: Olympijské kruhy
Olympijský symbol predstavuje jednotu
piatich kontinentov a stretnutie
športovcov celého sveta na olympijských
hrách. Skladá sa z piatich olympijských
kruhov. Piatimi farbami kruhov sú povinne
modrá, žltá, čierna, zelená a červená.
Kruhy sú vzájomne prepojené zľava
doprava.
Z ôsmich gymnastických disciplín najlepšie
obišli Nemci so ziskom 10 medailových
umiestnení.
V plaveckých disciplínach zvíťazil maďarský
plavec Alfréd Hajós v dvoch disciplínach,
no najviac medailí získali Gréci a to sedem.
Otvorenie olympiády sa konalo 6.
apríla na výročie nezávislosti Grécka a
štadión bol zaplnený do posledného
miesta. Po úvodných slovách prezidenta
organizačného výboru korunný princ
Constantine so svojim otcom oficiálne
otvorili hry slovami: „Prehlasujem
otvorenie prvých olympijských hier v
Aténach. Nech žije národ. Nech žije grécky
ľud .“
V tenise a vzpieraní dominovala Veľká
Británia, v zápasení jedinú disciplínu vyhral
nemecký športovec a v streľbe si domáci
vybojovali deväť cenných kovov.
Obr.: Olympijský oheň
Olympijský oheň sa prvýkrát objavil na
OH v roku 1928 v Amsterdame a bol
prevzatý zo starovekých olympijských
hier. Oheň je zapálený pomocou
slnečných lúčov a zakriveného
zrkadla. Odtiaľ putuje ako štafeta k
miestu konania hier a putovanie je
veľmi populárne. Na miesto konania
olympiády dorazí v deň otvorenia hier
a jeho plameň horí až do záverečného
ceremoniálu.
Obr.: Olympijský emblém
Olympijský emblém je vzor, ktorý spája
olympijské kruhy s prvkom, ktorého
úlohou je odlíšiť národný emblém od
emblémov iných krajín.
V počte medailí bolo najúspešnejšou
krajinou Grécko s 47 medailami,
nasledovalo USA s 20 a Nemecko s 13.
Celkovo sa rozdalo 122 medailí.
Obr.: Vlajka
Olympijská vlajka má biely podklad bez
obruby. Vo svojom strede sa nachádza
päťfarebný olympijský symbol. Prvýkrát
bola použitá na olympijských hrách v
roku 1920 v Antverpách. Olympijské
kruhy reprezentujú 5 kontinentov, ale
jednotlivému kontinentu neprislúcha
žiaden kruh. Každá krajina má na svojej
vlajke aspoň jednu z týchto šiestich farieb.
Obr.: Rýchlejšie, vyššie, silnejšie
Olympijské heslo "Rýchlejšie, vyššie,
silnejšie" nabáda športovcov prekonávať
samých seba, vydať zo seba čo najlepší
výkon, a za víťazstvo považovať už
samotnú snahu a úsilie. Heslo si
prepožičal Pierre de Coubertin od
dominikánskeho kňaza Didona.
17
améT
Téma
Pýtali sme sa
Vajce bolo prvé
Spýtali sme sa študentov STU, čo si
oni myslia o tejto večnej otázke a tu
je čo sme zistili.
Alebo ako ľudia stále nechápu evolúciu
napísal Vincent Zsemlye
Čo bolo prvé, sliepka alebo vajce?
Otázka, ktorá trápila ľudstvo dlhé
roky, až kým jedného dňa neprišiel
chlapík menom Charles Darwin s teóriou, ktorá túto otázku raz a navždy
zodpovedala.
Písal sa rok 1859, keď Darwin publikoval svetoznámu prácu On the Origin of
Species (Pôvod druhov), ktorá položila
základy dnes všeobecne uznávanej teórie
evolúcie. Za vyše 150 rokov vedci nazhromaždili nespočetné množstvo dôkazov
podporujúcich túto teóriu a tá sa tak stala
kľúčovým prvkom vedných odborov ako
biológia alebo genetika. No napriek tomu,
ešte aj dnes zarážajúcemu množstvu ľudí
chýba základná znalosť a pochopenie
tejto kľúčovej teórie súčasnej vedy a trávia
čas filozofovaním nad otázkami, na ktoré
existuje úplne jednoduchá odpoveď. Tak
jednoduchá, že s aspoň okrajovými znalosťami biológie, genetiky a trochou logického
uvažovania, by ste k nej prišli aj sami.
V prvom rade je nutné ujasniť si pojmy,
pretože biológia je exaktná veda. Každý živočích má jedinečnú sadu génov, tú v sebe
nesie už od počatia a je ňou jednoznačne
definovaný. Každá sliepka má gény iné,
avšak istá sekvencia DNA je pre všetky
sliepky rovnaká. Takto teda môžeme
definovať sliepku ako živočícha, ktorý nesie
určitú množinu špecifických génov. Podľa
tejto definície, je však sliepkou aj vajce,
je to iba jedno z vývojových štádií vtákov
a celá otázka sa skĺza do úrovne lingvistiky.
Ale rozhodnime teda za účelom zodpovedania tejto otázky, že sliepkou sa tento
živočích stáva po vyliahnutí a akékoľvek
štádium vyliahnutiu predchádzajúce je
vajce. Vieme, že kuratá nebehali po Zemi
od počiatku času, museli sa teda vyvinúť
z nejakého ich predchodcu. Ak by sme
mali možnosť pozrieť sa do rodokmeňa
dnešných kuriat dosť hlboko, dopracovali
by sme sa k nejakému druhu dinosaura
alebo iného pradávneho predchodcu
dnešných vtákov. Evolúcia je však veľmi
pomalý proces a prechod od dinosaura
ku sliepke trval milióny rokov. Kadžá ďaľšia
generácia v tomto rodokmeni vyzerá
na nerozoznamie od tej predošlej, ale
napriek tomu sa postupom času zmenil
tento rod na nepoznanie. Ako je to teda
možné? Odpoveďou sú mutácie. Nie
také aké poznáme z X-Menov, ale bežné
genetické mutácie. Keď je splodený nový
živočích okrem génov svojich rodičov sa
uňho môžu objaviť aj gény nové, náhodné
- zmutované. Väčšinou nemajú veľký vplyv
na výzor a schopnosti jedinca, ale občas
sa stane, že sa u neho prejaví zmena, aj
keď veľmi drobná, ktorá mu pomôže prežiť
trochu dlhšie, mať viac potomkov a väčšiu
šancu, že tento gén predá ďalej. Z počiatku takýmito vlastnosťami boli napríklad
väčšie krídla, ktoré vtákom pomohli ľahšie
utiecť predátorom, lepší zrak, ľahšie kosti.
Neskôr, keď do hry vstúpili ľudia, bolo
pre predchodcov sliepky väčšou výhodou
mať viac chutnejšieho mäsa a klásť väčšie
vajcia. O vyvinutí druhu hovoríme, keď
sa takýto nový gén rozšíri medzi širšiu
populáciu. A aj keď je prakticky nemožné
vystopovať úplne prvého jedinca, ktorý
kedy mal tento gén, môžeme s istotou
povedať, že takýto jedinec existoval. A tak
isto môžeme povedať, že existovala prvá
sliepka. A ako vznikla táto sliepka? Jej
rodičia, z ktorých ani jeden genetickú zostavu kuraťa, mali pohlavný styk. Spermia
splynula s vajíčkom, počas ich zlúčenia
došlo k onej prevratnej mutácii a nejakú
dobu na to bolo znesené prvé slepačie
vajce. A z toho sa vyliahla sliepka. Vajce ->
sliepka.
Avšak dá sa argumentovať, že nakoľko
proteíny, ktoré okolo zárodku vytvoria
škrupinu, pochádzajú z maternice matky,
škrupina, tvorená okolo plodu prvej
sliepky, nie je slepačou a teda, že ani prvé
vajce nemôže byť nazvané slepačím. No
tu ide opäť iba o spôsob akým definujete
vajce, či vajcom označujete iba škrupinu
alebo samotný zárodok a či slepačie vajce
je vajce znesené sliepkou, alebo vajce
obsahujúce sliepku. Ale osobne si myslím,
že pokiaľ podstate otázky rozumiete na
takejto úrovni, na odpovedi ani tak veľmi
nezáleží a hádky o význame slov môžete
nechať na jazykovedcoch, ktorí sú za to
platení. :-)
Zo 144 zúčastnených, 71 respondentov
odpovedalo vajce a 73 bolo názoru, že
prvá bola sliepka.
Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce?
Vajce
17
71
73
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
37
Sliepka
Guarana
energia nielen na skúškové
Skúškové sa blíži a vy už teraz máte
pocit, že sa nestíhate naučiť všetko? Máme pre vás tip ako získať čo
najviac energie a koncentrácie, vďaka
čomu ho zvládnete ľavou zadnou. Ideálnym riešením je Guarana. Táto rastlina amazonských dažďových pralesov
je známa ako prírodný životabudič. Už
miestny indiáni po generácie poznali
účinky tejto rastliny a ich plody využívali denne ako zdroj energie.
Plody tejto rastliny obsahujú množstvo látok, minerálov, vitamínov a kofeínu vo svojej prírodnej forme, ktoré majú na ľudský
organizmus blahodárne účinky. Jej kofeín,
na rozdiel od kofeínu v káve, nedráždi a
neprekysľuje žalúdok. Guarana vám dodá
energiu, potlačí únavu a zvyšuje koncetráciu a to nielen vďaka obsahu kofeínu, ale
aj látky guaranín či ďalších látok, na ktoré
je táto rastlina tak bohatá. Guaranín je stimulačná látka podobná kofeínu. Guarana
je ideálna ako pri psychickej, tak aj fyzickej
záťaži. Pomôže vám nielen pri učení, ale aj
pri rannej opici a odbúravaní zvyškov al-
september
pýtal sa Michal Makas
napísal Martin Helmeci
koholu s tela, detoxikuje, čistí krv, zlepšuje
krvný obeh, podporuje činnosť srdca a má
množstvo ďalších priaznivých účinkov.
Energia na celý deň
Káva, energetické nápoje, kofeínové žuvačky, či iné podporné produkty pôsobia
v organizme len ako krátkodobý stimulant. Guarana oproti týmto produktom je
pravým opakom. Jej účinky sú stále a uvoľňované postupne v priebehu 6 až 8 hodín.
Vďaka tomu je ideálna nielen na skúškové,
ale aj ako každodenný zdroj energie, či už
vás čakajú povinnosti v škole alebo večer
strávený na diskotéke.
Jediný originál z Brazílie
Guarana sa na našom trhu pomerne rýchlo stala obľúbenou v rade študentov, ale
aj každého kto sa chce cítiť lepšie a dodať
si tak potrebnú energiu do života. Žiaľ,
takmer všetky tieto prípravky sú vyrobené
len z extrahovanej Guarany. Extrahovaním
sa znižuje obsah Guarany a tým aj samotné účinky tejto rastliny.
V súčasnosti je na Slovensku dostupný
jediný originál vyrábaný priamo v Brazílii,
ktorý obsahuje čistú neextrahovanú
Guaranu. Oficiálna stránka produktu pre
Slovenskú republiku je www.GuaranaPlus.
sk. Na stránke je možné produkt objednať
online cez internet. Táto Guarana, vyrobená tradičnou receptúrou, je zárukou
zachovania všetkých jej látok vo svojej prírodnej forme a tým aj citeľnými účinkami
na ľudský organizmus.
VYHRAJ!
Ako dlho účinkuje guarana?
a) vôbec
b) 2 hodiny
c) 6 - 8 hodín
Odpovedaj na [email protected] a vyhraj
predskúškový balíček!
19
Téma
Prvá sekunda...
Prvá sekunda, ako prísľub ďalších sekúnd
a chvíľ. Prvá sekunda neistoty aj istoty.
Svetla aj tmy. Prvá sekunda po prebudení
alebo aj prvá po zaspatí. No, vtedy už inak
plynie čas. Aj my sme iní, už nie sme tým
„objektívnym“ pozorovateľom, ktorý pred
chvíľou, už nemerateľnou v sekundách,
z nášho vnútorného zažívajúceho hľadiska
sleduje sekundovú ručičku, či prebliknutie
číslice na digitálkach...
Aj sekunda je relatívna. Prvá je vďaka
nám... Prvá sekunda písania tohto článku
a prvá sekunda vášho čítania. Jedinečná.
Ako dávno to už bolo, však? :-) To už prešla
hŕba sekúnd... Ktorá je z nich tá najvzácnejšia? Je to vždy prvá alebo posledná?
Pozrime sa špeciálne na tú prvú,
z globálneho hľadiska najzaujímavejšiu. Tú,
nad ktorou sme už mnohí z nás rozmýšľali,
nejednu sekundu, a bez ktorej by sme tu
neboli - na prvú sekundu nášho vesmíru...
Raz som bol na prednáške známeho
astronóma a popularizátora vedy, doktora
Jiřího Grygara, keď v Slovenskom národnom múzeu rozprával o vzniku vesmíru.
Niekoľkohodinová prednáška s diskusiou,
natlačená miestnosť plná zvedavých mladých aj starších ľudí, sediacich, stojacich
v radoch aj na chodbe, na zemi, medzi
stoličkami, v uličkách, kde len bolo miesto bytostí vážiacich si chvíľu poznania, zažitia
zaujímavého, dozvedenia sa nových skutočností, pochopenia - cez človeka, ktorý
sa vyzná v tom, čo robí a vie to aj odovzdať
ďalej. Tomuto ja v mojom skromnom článku nemôžem ani nechcem konkurovať.
Tu jednej sekunde bola venovaná asi pol
hodina :), potom to už zrýchlilo. Len vám,
čitateľom, znalým prvotných skutočností
a hypotéz, aj tým neznalým, ponúknem na
rozveselenie zopár zaujímavých faktov, čo
sa všetko stihlo udiať v tomto kratučkom
čase po veľkom tresku...
Pred touto chvíľou nebolo nič, absolútna
ničota, ťažko si to aj predstaviť. Malé zrnko
september
október
november
december
január
február
superhustej a nepredstaviteľne horúcej
hmoty vybuchlo v obrovskom záblesku
energie, pri ktorej vznikol dokonca
i priestor ako taký. Jeho rozpínanie pokračuje až dodnes. O celom ďalšom vývoji
vesmíru sa rozhodlo v prvej sekunde jeho
existencie. Toto obdobie, zanedbateľne
krátke podľa bežných meradiel, bolo priam
nabité dôležitými kozmickými udalosťami:
10-43 sekundy
(to je názorne 0,00000000000000000000
00000000000000000000001 sekundy)
Po krátkom prológu začínajú mať zmysel
pojmy priestor a čas. Pri teplote 1032
stupňa dochádza vo vesmíre, ktorý má
podobu nepatrného bodu s rozmerom
10-32 centimetra a obsahuje exotickú
zmiešaninu neustále vznikajúcich a zanikajúcich častíc a antičastíc, k prvej významnej
udalosti - oddeľuje sa gravitácia a stáva sa
samostatnou silou. Toto oddelenie je jedným z "fázových prechodov", pri ktorých
sily vo vesmíre postupne "vymŕzajú"
z pôvodnej jednotnej interakcie podľa
toho, ako klesá teplota.
10-32 sekundy
Silná interakcia začína „zamŕzať“ a v okolitom vákuu sa objavujú kvantové bubliny.
Jedna z nich sa začne obrovskou rýchlosťou rozpínať. Náš dnešný viditeľný vesmír
má v nej podobu tenisovej loptičky. Všetky
sily, s výnimkou gravitácie, sú doteraz zjednotené, keď si však symetrické vákuum
naraz "uvedomí", že je nestabilné,
a zbaví sa prebytočnej energie. Tým
vznikajú nové častice a silná interakcia "vymŕza". Nastáva inflácia - kvantová bublina
vytvára zvláštnu oblasť v podchladenom
vesmíre a rozpína sa milióny-miliónov-miliónov-krát rýchlejšie, ako je rýchlosť svetla.
Na konci inflácie sa prebytočná energia
rozptýli do priestoru, čo zvýši teplotu
a nechá vzniknúť novú hmotu. Tu sa my
ľudia začneme pýtať, ako je to teda s tou
našou maximálnou rýchlosťou - rýchlosťou
svetla? Veď tu sa vesmír v zlomku sekundy
roztiahol do takého priestoru, že sa to
muselo udiať rýchlosťou mnohonásobne
väčšou, ako je rýchlosť svetla... Čo som
počul vysvetlenie, voľne prerozprávam,
odborníci ako doktor Grygar, alebo prof.
Krempaský v diskusiách na túto otázku
odpovedali v zmysle, že nebol ešte čas taký, ako ho dnes poznáme, resp. vysoká
hmotnosť okolia, podobne ako
v čiernej diere, len mnohonásobne väčšia,
spôsobovala spomalenie plynutia času,
tým pádom aj rýchlosť, akou sa vesmír
rozťahoval, je týmto ovplyvnená, a nie
je to taká klasická rýchlosť, ako si bežne
predstavujeme... Teraz tak uvažujem, keď
na začiatku bola všetka hmotnosť vesmíru
marec
apríl
máj
jún
Technické prvenstvá
napísal Patrik Šabo
napísal Marek Kukučka
Prvá sekunda... Čo vám pri tom prvé
napadne? Prvá sekunda vesmíru...
Prvá sekunda života človeka... Prvá
sekunda na Zemi. Prvá sekunda
v klinickej smrti či v zážitku na prahu
smrti. Prvá sekunda po... Prvá sekunda po skoku do vody, či s padákom
z lietadla... Prvá sekunda, keď sa
všetko zmenilo, keď ste sa dozvedeli,
že to, čomu ste verili, neplatí, a je to
inak... Prvá sekunda vzťahu aj rozchodu. Prvá sekunda počatia a vzniku
človeka. Prvá sekunda finálového víťazstva, keď komentátor zvolal: „Sme
majstri sveta!!!“
améT
v jednom bode a začala sa z neho rozširovať, podľa vyššie spomenutého by na
začiatku čas mal stáť a len-tak decentne sa
rozbiehať a rozbiehať, až začal plynúť tak,
ako ho my poznáme. Tak možno tie prvé
miniatúrne zlomky sekundy na začiatku
pocitovo predsa len trvali dlhšie ;-)
10-32 sekundy
Vesmír „prehadzuje rýchlosť“ rozpínania
na omnoho pomalšiu, i keď ešte stále je
rozpínanie nepredstaviteľne mohutné,
podľa pôvodnej teórie veľkého tresku. Sú
v ňom dva typy častíc: kvarky, ktoré „cítia“
silnú interakciu a leptóny (najľahšie častice
- elektrón, pozitrón, neutrino a antineutrino), ktoré „cítia“ doteraz nerozlíšenú
elektroslabú interakciu.
10-11 sekundy
Teplota poklesla na 1015 stupňa, čo predstavuje ďalší "bod mrazu". Elektroslabá interakcia sa pri procese narušenia symetrie
delí na samostatnú elektromagnetickú silu
a slabú interakciu. Nosiče slabej interakcie
- častice W a Z - sa stávajú ťažkými, zatiaľ
čo nosič elektromagnetizmu, fotón, má
nulovú hmotnosť.
10-6 sekundy
Kvarky a antikvarky sa až do tejto chvíle
voľne pohybovali priestorom, vytvárali sa,
anihilovali a interagovali s ďalšími časticami. Potom, čo sa vesmír ochladil na 1013
stupňa, už nie je dosť energie na to, aby
kvarky voľne vznikali. Doteraz existujúce
páry pokračujú v anihilácii, a vyzerá to tak,
že kvarky zmiznú navždy.
10-4 sekundy
Vesmír sa zväčšil asi na veľkosť našej slnečnej sústavy. Pri ďalšom poklese teploty
sa zastavuje anihilácia a zostávajúce kvarky sa skladajú na protóny a neutróny.
1 sekunda
Neutrína (elektricky nenabité elementárne hmotné častice bez magnetického
momentu), na ktoré pôsobí iba slabá interakcia, boli do tejto chvíle veľmi aktívne. Na
konci prvej sekundy je však slabá interakcia už taká slabá, že nemá nad neutrínami
takmer žiadnu moc, a neutrína sa voľne
rozlietavajú. Sú vo vesmíre až dodnes.
Potom
No a čo sa stalo potom? Vznikli prvé
atómy, vesmír sa stal priehľadným a vyplneným svetlom, postupne sa sformovali
hviezdy a galaxie, prešlo ďalších 15 miliárd
rokov - a máme tu vesmír, aký poznáme
dnes - hneď tam vonku, za oknom, nakuknite :-)
Vedecko-technické hračky, ako ich
poznáme dnes, berieme takmer za
samozrejmosť. Zamysleli ste sa však
niekedy nad tým, aká je ich história?
Kde to všetko začalo a prečo to je
dnes v takej podobe, akú poznáme?
Tu je pár zaujímavých „prvých“ z vedy
a techniky.
Mobil - 29.4.1906 Charles E. Alden
prehlásil, že vynašiel zariadenie, ktoré
pomenoval vest pocket telephone. Nanešťastie, nikdy nemal možnosť vyrábať
ho vo veľkom. Prvý telefonát z mobilného
zariadenia bol uskutočnený z auta v roku
1964. Šéf Motoroly John F. Mitchel zohral
veľkú úlohu vo vývoji mobilných telefónov
v dnešnej podobe. Úspešne podporil
rozvoj bezdrôtových zariadení, ktoré boli
dostatočne malé na to, aby sa dali využiť
kdekoľvek. Prvý telefonát z tohto zariadenia uskutočnil 3.4.1973. Zavolal svojmu
vtedajšiemu rivalovi Joelovi Engelovi z Bell
Labs.
Email - V roku 1971 firma ARPANET začala
svoju kariéru na poli počítačov a sietí.
Firma bola sponzorva
ná americkým ministerstvom obrany vo
vývoji internetu. Richard Watson prišiel
s myšlienkou odosielania dokumentov
na vzdialenú tlačiareň. Jeho protokol však
nikdy nebol zavedený do praxe. Ďalším
z tímu bol Ray Tomlinson, ktorý rozvinul
myšlienku posielania správ medzi počítačmi. Tomlison pracoval pre firmu, ktorá vytvorila experimentálny prenosový program
CPYNET. V tej dobe bol už známy program
SNDMSG, ktorý umožňoval posielať správy
inému užívateľovi na tom istom PC. Tomlinson spojil tieto dva programy a po pár
úspešných odoslaných správach predstavil
svoj program ostatným členom tímu. Prvý
email bol odoslaný koncom roku 1971
a obsahoval popis ako používať [email protected] v emailových adresách.
Prvý automobil - Prvé vozidlo s parným
pohonom bolo navrhnuté a pravdepodobne postavené Ferdinandom Verbiestom
okolo roku 1672. Išlo o 65 cm dlhý model
pre čínskeho vládcu, ktorý nebol schopný
odviesť vodiča ani pasažierov. S určitosťou
sa nevie, či bol tento model skutočne postavený. Po niekoľkých ďalších pokusoch
a vylepšeniach parného a spaľovacieho
motora v roku 1879, dostal Karl Benz
patent na svoj spaľovací motor. Jeho prvý
automobil bol skonštruovaný v roku 1885
v Mannheime v Nemecku.
Prvá dopravná nehoda sa stala v roku
1891 v Ohio City, keď sa vozidlo Jamesa
Lamberta vymklo kontrole a nabúralo do
kmeňa stromu. Škody boli minimálne.
Podobných prvenstiev by sa dalo spomenúť mnoho. Za mnohými svetovými prvenstvami, ktoré pohli dejinami stoja Slováci,
preto im venujem aspoň pár riadkov.
Jozef Murgaš - Rodák z Tajova (pri Banskej Bystrici) bol priekopníkom rádiotechniky. Vo svojom výskume sa opieral hlavne
o výsledky Marconiho experimentov,
v ktorých objavil nedostatky. Marconiho systém sa mu zdal pomalý, a preto
vyvinul vlastný systém a vybudoval svoje
vysielacie a prijímacie zariadenia. Signály
neodlišoval dĺžkou ako pri Morzeovke, ale
výškou tónu. Tak vznikol Ton-system, ktorý
používal dve frekvencie. Bodku nahradil
vyšší tón a čiarku nižší. Po jeho smrti
Americká tlačová agentúra vydala správu:
„Jozef Murgaš bol známou osobnosťou,
mal zvláštne zásluhy o rádiovú telegrafiu.
Postavil vo Wilkes-Barre iskrovú stanicu
ešte skôr, ako G. Marconi úplne prepracoval svoj vynález.“
Štefan Banič - Zlá životná situácia vyhnala
tohto nášho rodáka za veľkú mláku, kde
ho zaujalo práve sa rozvíjajúce letectvo, obzvlášť bezpečnosť pilotov. Okolo
roku 1911 uznali Baničovi v USA vynález
zdokonaleného leteckého padáka. Padák
mal podobu zloženého dáždnika a letec
ho mal upevnený okolo hrudníka. Otváral
sa pomocou zvláštneho zariadenia v jeho
osi. Na tú dobu bol veľmi dobre technicky
zvládnutý, lebo obsahoval zariadenie na
pohyb padáka, čo umožňovalo preplachtiť
vzduchom nad vhodné pristávacie miesto.
Tieto padáky využívala americká vláda
v prvej svetovej vojne a Štefan Banič sa
stal čestným členom letectva USA.
Štefan Anian Jedlík - Jeden z najväčších
priekopníkov elektrotechniky 19. storočia.
Ako profesor fyziky v roku 1828 zostrojil
pohyblivý elektromagnet, teda elektromotor pre elektrické experimenty. Svoj
motorček však neuverejnil, a tak sa objavmi preslávil M. Faraday, ktorý publikoval
svoje práce o 4 roky neskôr. Jedlík obohatil
vedu a techniku desiatkami vynálezov,
niektoré zdroje udávajú 80. Jeho vynálezom je napríklad aj dynamo, ktoré sa však
pripisuje Siemensovi. Ďalšími významnými
vynálezmi Jedlíka sú elektrický rušeň či
rúrový zberač bleskov.
Žijeme v pretechnizovanej dobe. Mali by
sme si občas uvedomiť, že to, čo berieme
ako samozrejmosť, bolo niekedy niečo
nepredstaviteľné. Za každým vynálezom
je ukrytý príbeh, ktorý sa oplatí poznať.
Vzdajme teda hold všetkým, ktorí nám
uľahčili život a zvládli to, čo iní v ich dobe
nie.
Vedeli ste, že...
-- 50 % svetového obyvateľstva nikdy netelefonovalo, ani nebolo volané telefónom.
-- Alexander Bell vynálezca telefónu, nikdy
nezavolal svojej žene alebo mame. Obe
boli hluchonemé.
-- Na svete je 23 % škôd na kopírkach spôsobených tým, že ľudia na nich sedia a
snažia sa okopírovať vlastné zadky.
-- Najbezpečnejšou farbou auta je biela
-- Prvý zoskok padákom z lietadla bol nad
Francúzskom v roku 1918
-- V roku 1878 prvý telefónny zoznam obsahoval iba 50 mien
21
Naším okom
moko míšaN
Kam za
hudbou, slnkom a pivom?
napísal Lukáš Horňák
Sme práve v období, kedy si máme
ešte možnosť zakúpiť lacnejšie
vstupenky na letné festivaly. Preto
sme pripravili menší súhrn domácich
aj zahraničných festivalov. Okrem
odpovedí kto, kde, kedy a za koľko sa
aj dozviete, kde bude hrať najväčší
maskot kakaových venčekov!
Na festivale zahrá aj írsky pesničkár
Damien Rice, známy predovšetkým
svojimi precítenými baladami za sprievodu akustickej gitary. Ďalej sa predstaví
jazzový klavirista a spevák Jamie Cullum,
z domácej českej tvorby Pražský Výběr,
Sunflower Caravan či slovenská rockabilly
kapela z Bratislavy The Cellmates.
Colours of Ostrava
Nova rock
Český multižánrový festival, konajúci sa
v areáli bývalého hutníckeho závodu
v Ostrave, ktorý je aj národnou kultúrnou
pamiatkou.
Na deviatom ročníku festivalu Nova Rock,
ktorý sa uskutoční 14. až 16. júna v areáli
Pannonia Fields II pri Nickelsdorfe v Rakúsku, sa predstaví mnoho celosvetových
a komerčne známych skupín.
Organizátorom festivalu sa tento rok podarilo prilákať skutočné lahôdky z rôznych
hudobných žánrov, ako napríklad mladú
britskú kapelu The xx, ktorá po dvoch
vynikajúcich štúdiových albumoch patrí
k špičke súčasnej indie scény. Priaznivcov
elektronickej hudby poteší švédske duo
The Knife, ktoré len minulý mesiac vydalo
druhý štúdiový album a na festivale sa
zastaví v rámci turné po sedemročnej
prestávke.
V piatok sa návštevníci môžu tešiť na
koncert nemeckej skupiny Rammstein
a zaspievať si spolu s nimi ich hity ako
Du Hast či Mutter. Atmosféru navodia
aj americkí 30 Seconds to Mars na čele
s Jaredom Letom, ktorí len nedávno vydali
nový song Up in The Air. Na Nova Rocku
nebude chýbať ani holandská skupina
Within Temptation, ktorí fanúšikov naladia
do tónov symfonického metalu.
Sobotňajším headlinerom bude glam
rocková skupina Kiss, ktorá aj napriek
svojmu veku odohrá divokú show, pre
ktorú je charakteristické vydychovanie
ohňa, pľutie krvi, rôzna pyrotechnika
a svetelné efekty. Samozrejme nebudú
chýbať ani ich charakteristické kostýmy,
make-upy a ich najväčší hit I Was Made for
Lovin You. Fínski Him sa predvedú s ich
hudobným štýlom, ktorý je spevákom aj
fanúšikmi označovaný ako Love Metal,
čo je aj názov ich albumu z roku 2003.
Pôvodne však vznikli ako pocta skupine
Black Sabbath. Diváci sa môžu tiež tešiť na
poriadne rýchly speed metal v prevedení
britskej skupiny Dragonforce a presvedčiť
sa, či tie neskutočne rýchle gitarové riffy sa
dajú zahrať aj naživo. Ďalšie kapely hrajúce
v sobotu sú metalová skupina Amon Ammarth, švédski Amaranthe a iní.
V nedeľu sa v plnej kráse predvedú Kings
of Leon, americká rocková skupina, ktorej
zloženie tvoria traja bratia a ich bratranec.
Názov kapely je odvodený od Natanovho,
Calebovho a Jaredovho otca aj starého
otca, obaja sa volali Leon. Predtým, než
začali hrávať rock & roll, sa bratia Caleb
a Nathan venovali country. Hviezdnu
popularitu si získali albumom Youth and
Young Mandhood. Na festivale možno
zahrajú piesne z novopripravovaného
albumu, ktorý by mal vyjsť v septembri.
Účastníci festivalu sa tiež môžu tešiť na
skupinu Paramore, ktorá práve vydala
nový album s názvom Paramore a prvým
singlom Now.
V nedeľu si aj metalcoreoví poslucháči
prídu na svoje pri koncerte welšskej kapely
Bullet For My Valentine na čele s Mattom
Tuckom. Nedávno vydali nový album pod
názvom Temper Temper, ktorý odprezentujú aj na tohtoročnom Nova Rocku.
V nedeľu sa predstavia aj kapely ako Papa
Roach, nu - metalisti Korn, britskí Asking
Alexandria a mnohí iní.
Pohoda festival
Pohodu snáď ani netreba nikomu zvlášť
predstavovať, jedine ak by ste len teraz
vyšli z jaskyne. Najväčší slovenský festival,
každý rok vynikajúco zorganizovaný do posledného detailu. Okrem toho býva často
radený medzi najlepšie festivaly v Európe.
Tento rok si budeme môcť vychutnať
napríklad kapelu Atoms For Peace, ktorú
tvoria mená ako Thom Yorke z Radiohead,
sám veľký Flea z Red Hot Chilli Peppers či
bubeník Joey Waronker zo skupiny R.E.M.
Kapela vznikla v roku 2009, no debutový
album pod názvom Amok vydali až koncom februára tohto roka. Ich experimentálny rock s výraznými prvkami electronicy
bude nepochybne silným zážitkom pre
každého návštevníka festivalu. Ďalšími
želiezkami v ohni sú austrálska legenda
Nick Cave & The Bad Seeds, ktorí sú taktiež na turné s novým albumom Push the
Sky Away, ďalej indie rocková kapela Bloc
Party, či od roku 2005 znovu obnovená
americká kapela The Smashing Pumkins.
K tomu správnemu letnému vyskákaniu
Ceny vstupeniek*:
Colours of Ostrava
3 - dňová permanetka ~ 70 eur
Nova Rock
3 - dňová permanentka 139,90 eur
Pohoda festival
3 - dňová permanentka 89 eur
Topfest
3 - dňová permanentka 45 eur
Žákovic Open
2 - dňová permanetka 18 eur
Open´er Festival
4 - dňová permanentka ~ 113 eur
*k termínu uzávierky
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
určite prispeje aj gitarovka Kaiser Chiefs,
známa hlavne svojim hitom „Ruby“ či
britská speváčka Kate Nash. Tá svoje
jemné popové piesne zväčša sprevádzané
akustickou gitarou či klavírom vymenila
za poriadne našľapanú rockovú kapelu
s výlučne ženským obsadením.
Slovenskú scénu bude zastupovať Andrej
Šeban s kapelou, syn Deža Ursíniho Kubo
s obsahovo novou kapelou Provisorium
či kapela Vidiek. Nebudú chýbať ani Vec,
Zlokot či pankáči Davová Psychóza.
Topfest
Jubilejný 10. ročník bývalého Rockfestu
sa uskutoční už po druhýkrát na letisku
v Piešťanoch.
Nejeden fanúšik tvrdšej hudby sa určite
teší na vystúpenie kapely Iron Maiden, ktorá je headlinerom festivalu. Vystúpia aj Billy Talent, Anti-Flag či glam rocková legenda
The Sweet. Aj Kapela SKA-P zo Španielska
sa opäť vráti na pódiá Topfestu, kde si
už zahrali v roku 2009. Na tomto ročníku
nezahrá (chvalabohu aj vďakabohu) česká
kapela Kabát, ktorých to pravdepodobne
tiež prestalo baviť chodiť hrať každý rok na
ten istý festival v tom istom čase. Kontroverzné sa stalo aj oznámenie organizátorov, že na festivale vystúpia aj zástupcovia
tzv. „party rapu“ Rytmus, Ego, Majk Spirit
či za DJ pultom Jaro Slávik. Ortodoxní
rockeri sa na sociálnych sieťach rozhorčovali pre narušenie žánrového smerovania
festivalu. Fanúšikovia festivalu však zrejme
zabudli, že Topfest nikdy nebol čisto rockový festival, napokon Kontrafakt na ňom
hral už v roku 2006, keď na ňom hrala aj
grungeová legenda Alice in Chains.
Žákovic Open
Vynikajúci festival zameraný prevažne na
domácu scénu konajúci sa v Trenčianskych Bohuslaviciach. Prečo však začiatkom Mája sú v line-upe spomenutí len Vec
a Puding Pani Elvisovej zatiaľ známe nie je.
Open er festival
Jeden z najväčších poľských festivalov,
konajúci sa v meste Gdynia na severe
krajiny a momentálne s najvychytenejším
line-upom. Koho odrádza diaľka spojená
s približne štrnásť hodinovou cestou
vlakom, môže využiť letecký spoj priamo
z Popradu. Jedným z headlinerov festivalu
je britpopová legenda Blur, pre mňa osobne spomienka na detské roky z čias hry
Fifa 98, kde ich hit „Song 2“ bol úvodnou
zvučkou. Ďalšími veľkými lákadlami festivalu sú originálne gitarovky Arctic Monkeys
či Queens of the Stone Age. Za pozornosť
určite stojí aj austrálska kapela Tame
Impala, pri ktorej sa návštevníci budú
môcť nechať unášať na vlne vynikajúceho
psychadelic rocku. Na festivale zahrajú aj
Alt-J, Nick Cave & The Bad Seeds, Editors
a mnohí ďalší...
Taktiež sa môžete tešiť na kapely Arzén,
Vandali, Horkýže Slíže, Tublatanka, IMT
Smile, Čechomor či na Tomáša Klusa.
foto Andrea K. Castillo (andreakcastillo.wordpress.com)
Martina Mlčúchová
23
Rozhovor
Knihy mu zmenili život
pýtal sa Jozef Kopáč, fotil Andrej Lenčucha
Je mojím potešením priniesť vám
rozhovor so špičkovým slovenským
podnikateľom, vynikajúcim manažérom a milovníkom kníh Michalom
Meškom, spolumajiteľom najväčšieho
slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk. S Michalom sme
si trošku zaspomínali na jeho študentské časy, povedal nám niečo o jeho
súčasnom pôsobení na slovenskom
knižnom trhu a nazreli sme aj do možnej budúcnosti Martinusu.
Na úvod by som sa chcel opýtať ako
si spomínaš na svoje študentské časy,
na obdobie, keď si zakladal študentský
časopis.
V období vysokej školy som už časopisu
moc neubližoval. Mali sme na Fakulte
managementu UK, kde som študoval,
časopis Magnet, kde som do niekoľkých
čísel prispieval, a tam postupne časopis
nejako zanikol. Oveľa intenzívnejšie si
v tomto ohľade spomínam na strednú
školu, keď sme ešte na základnej škole ako
štvrtáci spolu s kamarátmi založili časopis
Miš-Maš. Potom som prešiel na osemročné gymnázium, kde sme pokračovali
a vydávali tento časopis, až o pár rokov neskôr vznikla veľká konkurencia. V jednom
čase boli na škole tri alebo štyri časopisy,
takže sme sa navzájom nemali radi a robili
september
október
november
december
január
február
sme si zle a podobne. Jedného dňa, ako
sme začali dospievať, sme dostali rozum
a tieto časopisy sme spojili a vznikol jeden
časopis, ktorý sa volal Gymlet. A toto boli
vlastne naše novinárske vrcholy. Niektorí
pokračovali ďalej, teraz píšu napríklad pre
SME a podobne. Ale inak skvelé spomienky.
Robil si i nejaké rozhovory? Stretol si
sa s niekým známym?
Bolo úplne super, keď som mal fakt
12 – 13 rokov a chodieval som robiť
rozhovory. Podarilo sa mi urobiť rozhovor
z Petrom Šťastným a Zdenom Cígerom
a takýmito ľuďmi, ktorí boli v tom čase
hviezdami. Takže to bol taký zaujímavý
pocit, keď som prišiel, taký malý chlapec
v bundičke s diktafónom a foťáčikom,
že urobím fotku. To bolo super.
Bolo toto tvoje pôsobenie v časopise
smerodajné, že „áno, tomuto by som sa
chcel v živote venovať“?
Chvíľu, ale nebolo to také, že ja chcem byť
novinár. Mňa skôr bavilo dávať to celkovo
do kopy. Síce aj to písanie, ale nebolo to
také, že chcem veľa písať a potrebujem to
niekde uverejňovať. Ja som tam skôr robil
grafiku a DTP technika a to ma na tom
veľmi bavilo.
marec
apríl
máj
jún
Takže tú záverečnú, najdôležitejšiu
robotu.
Ona bola priebežná, vlastne sme to dávali
do kopy hneď. Ako sme vydali jedno číslo,
už bolo rozrobené ďalšie, kde sme pridávali hotové články, ktoré boli pripravené,
a tak sa to postupne nasypalo. Neviem, či
to takto funguje i u vás.
Mám pocit, že v tomto smere sa
máme ešte veľa čo učiť. (smiech) Mali
ste problémy s meškajúcimi článkami,
alebo nejaké články chýbali, alebo ste
nevedeli zaplniť prázdnu stranu?
Myslím si, že v tom čase sme boli veľmi
radi, ak sme vôbec dostali nejaký článok
a presne toto sa nám stávalo. Mali sme
jednu stranu voľnú a nemali sme tam čo
dať, tak sme museli niečo vymyslieť: že
o čom napíšeme článok, alebo že počúvaj,
Fero, napíš nejaký článok, chýba nám
ešte jedna strana. Ale vždy sa to nejako
vyriešilo.
Stávalo sa, že ste dorábali veci na
poslednú chvíľu?
Jasné. Akože boli také klasické ťahy, že mi
chýba pol strany, tak natiahnem fotku, text
sa mi tu krásne rozleje. Ak mi chýba celá
strana, tak urobím nejakú fotku na celú
moko míšaN
stranu. Takto sa to nejako plátalo, aha,
presne o tomto hovorím (listujúc posledné
vydanie Oka, str.10). Veľmi dobre viem,
ako sa tam to logo dostalo (smiech). Alebo
sme robili reklamu sami na seba, že časopis Gymlet číta XY ľudí. Naozaj si nepamätám, musím si nejaké čísla prelistovať.
Takže bolo to veľmi príjemné obdobie.
Bolo to perfektné obdobie, strašne veľa
som sa tam naučil, super sme sa bavili.
metrov štvorcových. Tam nie je priestor
ani na kaviareň, navyše je to v centre mesta v starej budove, takže predajňa je tomu
prispôsobená. Je tam už 9 rokov, predtým
bola vyše 10 rokov v budove martinského divadla. Naopak táto bratislavská je
vlastne spojená so Shtoorom. Keď pôjdete
do Cubiconu v Mlynskej doline, ten je zas
inak poňatý. Tam je kaviareň ešte viac
prepojená s kníhkupectvom.
Prejdime teraz ku knihám. Myslíš si,
že v dnešnej dobe mladí ľudia čítajú
knihy, alebo všetok voľný čas trávia
inými aktivitami?
Áno, nachádza sa tam dosť veľké červené auto. Je zaujímavé, ako ste ho tam
vôbec dostali, musel to byť oriešok.
Myslím si, že dnes je oveľa, oveľa viac vecí,
ktoré sa dajú robiť. Lenže, prirodzene,
ľudia majú stále len 24 hodín a ten čas
musia nejakým spôsobom rozdeliť. A to,
či čítanie je ich obľúbenou aktivitou, závisí
od konkrétneho človeka. Ale určite nápor
iných vecí je oveľa väčší ako desať, dvadsať
rokov dozadu. Neviem to odmerať, ale nemám pocit, že by ľudia nečítali knihy. Keď
chodievame na besedy, tak sa zvyknem
opýtať, koľkí majú rozčítanú nejakú knihu,
alebo čítali nejakú knihu za posledný
mesiac, alebo pol roka dozadu, a veľmi
často, na stredných školách, zdvihne väčšina študentov ruku. Takže nie je to také
tragické. Na druhú stranu, nie je veľa tých,
ktorí by boli takí, že každý týždeň prečítajú
nejakú knihu, už nie sú takí knihomoli,
čo boli kedysi.
Myslíš si, že ľudia majú radi knihy tak,
ako ich všetci poznáme, alebo kráčajú
s dobou a prechádzajú na moderné
elektronické knihy?
Postupne budú elektronické knihy narastať i narastajú, ale stále sú to maličké
objemy. Neexistujú presné štatistiky, ale
ak sa na celom slovenskom trhu predá
napríklad 10 000 000 kníh, elektronických
kníh sa predá rádovo 10 000, takže sú to
veľmi malé percentá.
Si spokojný s tým, kam sa Martinus
dostal? Máš nejaké vízie do budúcnosti,
kam by si ho chcel posunúť?
Určite sa snažíme pozerať na všetky veci,
akým spôsobom by sa dali zlepšiť, a v každej oblasti vidíme veľa priestoru na zlepšenie. Sme hrdí na to, kam sa nám podarilo
dostať, vidíme zároveň na sebe strašne
veľa chýb. Niektoré vidno navonok, iné
nevidno, ale to je veľká výzva ešte na dlhé
roky. Pevne dúfam, že nepríde deň, keď
budeme mať pocit, že nevieme objaviť
niečo nové.
Prešli sme sa po predajni a je v nej
naozaj príjemná atmosféra, množstvo
zaujímavých kníh, vôňa čerstvo pomletej kávy. Má každá predajňa takúto
atmosféru, alebo sa nejakým spôsobom odlišujú?
Vyvíjali sme sa postupne, takže naše
martinské kníhkupectvo na pešej zóne
je maličká predajňa, ktorá má nejakých 80
Áno, červené auto. (smiech, pre milovníkov
aut ide o karosériu škody 1203 krvavo
červenej farby) Rozobrala sa fasáda a auto
išlo dnu. Kníhkupectvá v Žiline a v Nitre
sú zas prispôsobené nákupným centrám.
Snažíme sa dať každému kníhkupectvu
niečo vlastné, ale nie nasilu. Skôr ide o to,
že ako kníhkupectvá vyzerajú, je výsledok
toho, v akom čase sme ich otvárali a ako
veľa sme už vedeli. Prvé bratislavské,
ktoré sme mali na Obchodnej, malo tiež
nejakých 120 metrov štvorcových. Maličké
kníhkupectvo, len taký dlhý slíž dozadu.
Vtedy to bolo perfektné, po dlhých rokoch
naše prvé kníhkupectvo okrem toho
martinského. Veľmi rýchlo sme zistili,
čo sa nám nepodarilo a čo sa dá zlepšiť.
Potom nasledovala Nitra, za ňou Žilina.
Je to taký trvalý proces a verím, že každé
ďalšie kníhkupectvo, ktoré otvoríme, bude
ešte lepšie.
Nie každý má možnosť robiť to, čo ho
v živote baví. Ty túto možnosť máš. Je
Martinus tvoj splnený sen?
Určite áno, ale nie je to splnený sen
v zmysle, že som od desiatich rokov sníval,
ako zo mňa bude kníhkupec, alebo budem
mať kníhkupectvo. Myslím si, že som mal
to šťastie, že ma osud zavial k veciam,
ktoré som robil. Nikdy som nebol taký,
že by som v 15 rokoch chcel mať startup.
Vtedy sa nevedelo, čo to je. Nie je to ako
dnes, že všetci chcú mať startup. Vtedy na
Slovensku ešte nebola taká atmosféra na
podnikanie ako dnes a ja som mal šťastie,
že som sa k tým veciam dostal. Bavili
ma a našiel som si v nich záľubu. Je to
spojenie príjemného s užitočným, niečo,
čo ma baví.
Určite áno, minimálne z hľadiská skúseností pre ľudí. Pre študentov sú úplne
perfektné.
Túto otázku dostávaš asi dosť často,
ale máš nejakú najobľúbenejšiu knihu?
Nie, nemám vôbec, ani nemám žiaden
vzor. Snažím sa z každého vybrať nejaký
malý čriepok a z nich si skladať vlastnú
mozaiku. Z niektorej knihy si vezmem viac,
z niektorej menej, z niektorej si nevezmem
vôbec nič.
A nejakú rozčítanú knihu?
Rozčítané teraz mám Myšlení rychlé
a pomalé od Daniela Kahnemana. Taká
zaujímavá kniha o tom, ako ľudia rozmýšľajú a ako funguje intuícia, vedomé rozmýšľanie. Odporúčam. Je veľa kníh, ktoré
ma inšpirovali, ktoré sú pre mňa veľmi
zaujímavé, napríklad biografia Steva Jobsa
alebo Delivering Happiness a podobné
knihy, určite ich je veľa.
Chcel by si odkázať čitateľom niečo
na záver?
Robte čokoľvek, čo vás baví a hlavne to,
čo vás baví. Myslím si to, čo si spomínal:
nie každý má šťastie robiť v živote to, čo
by chcel. Svet by sa asi nedal urobiť tak,
že každý by robil to, čo ho baví. Na druhú
stranu, je omnoho viac ľudí, ktorí by mohli
robiť to, čo chcú, keby viac chceli. Takže
to je hlavný odkaz: nebáť sa, ísť za svojou
vášňou, alebo objaviť to, čo ich naozaj
baví, a nezostať stáť na mieste len preto,
že majú nejakú prácu. Alebo dostanú prvú
ponuku, tak ju vezmú a po dvoch rokoch
zistia, že ich to nebaví. Ale zostanú tam
ďalších 5 rokov a majú z toho nejaký príjem. Ísť do rizika alebo hlavou proti múru,
či skočiť do prázdna niekedy nemusí vyjsť,
ale keď to vyjde, potom to môže byť WAU.
Takže nebáť sa, hlavne teraz, keď ste na
škole. Študenti majú strašne veľa času,
i keď o tom možno nevedia. Niekedy je to
o tom, že nepôjdem pár krát s kamarátmi von na pivo, ale sadnem za počítač
a snažím sa niečo vytvoriť. Toto je prvý
skok do prázdna. Jediné, o čo môžeš prísť,
je pár opíc.
Tieto projekty sú viac menej startupy.
Sleduješ slovenskú startupovú komunitu? Zúčastňuješ sa týchto akcií?
Snažím sa sledovať túto komunitu. Býva tu
zopár týchto akcií, celkom sa to posledné dva tri roky zobudilo. Startupcampy,
startup weekendy, spot, connect a všetky
tieto coworkingové centrá aktivizovali
túto scénu. Je to super a ja sa už len
teším, že teraz je tá fáza, kedy na tom
ľudia už rok pracujú a vznikajú zaujímavé
projekty a produkty. Uvidíme, čo z toho
vznikne o pár rokov.
Sú podľa teba startupy tou správnou
cestou do budúcnosti?
25
Našim okom
moko mišaN
Čo na to študáci?
Mirka, EUBA
Accenture beánia elektrotechnikov
a informatikov bola pre mňa zatiaľ najlepšou akciou tohto roku. Organizačne
bola podľa môjho názoru zvládnutá veľmi
dobre a oceňujem aj výber interpretov.
S kamoškami sme sa veľmi dobre zabavili
a určite sa zúčastníme aj budúci rok. Škoda, že naša škola neorganizuje beánie
v podobnom štýle. Dávam veľký LIKE.
PS: Guľáš bol famózny, len o rok si na kalkuláciu chleba zavolajte nás ekonómky :)
Beánia
Peťo, FEI
Páčil sa mi program, chod beánky,
zabezpečenie, doprava do Mlynskej, ale
miestami sa zdalo, že tanečný parket je
príliš malý.
elektrotechnikov a informatikov
Vysokoškolské zábavy patria k najstarším tradíciám študenta na vysokej škole. Študentský parlament (ŠP)
pracujúci pre študentov na Fakulte
elektrotechniky a informatiky
a Fakulte informatiky a informačných
technológií na STU v Bratislave organizoval tú najväčšiu z nich, Accenture
Beániu 2013.
Oficiálna definícia beánie je "študentská
slávnosť, na ktorej starší študenti prijímajú
novozapísaných študentov medzi seba."
Ono starší a otrepanejší pojem sa zmenil
na "slávnosť organizovanú študentmi pre
študentov a absolventov vysokých škôl."
Beánia má na oboch fakultách dlhoročnú
tradíciu a každým rokom sa ŠP snaží zdokonaľovať jej organizovanie a priniesť hosťom vždy niečo nové a originálne. Mladé
tváre Študentského parlamentu zapálené
pre prácu na tejto veľkolepej akcií vháňajú
nový vietor, ktorý sa odzrkadľuje v nových
možnostiach a smeroch, pri ktorých je
každý rok úspešnejší ako predchádzajúci.
Tento rok ŠP organizoval Beániu 1. marca
v Národnom tenisovom centre a opäť
si právom vyslúžil značku TOP Beánie.
Pozíciu generálneho manažéra sa zhostila
spoločnosť Accenture a. s., ktorá sa nielen
aktívne zúčastňovala propagácie, ale
priniesla zábavu a veľkú show v podobe
skupiny zloženej z manažérov Accenture
a popredných slovenských spoločností
s názvom Business leaders Rock and
Roll´s Band. Veľkým ťahákom a tým
správnym zabávačom boli skupiny Vidiek
a Le Payaco, pri ktorých nezostala takmer
žiadna stolička obsadená a parket praskal
vo švíkoch. Predstavila sa aj tanečná
skupina Ladylicious s rovnako veľkým
menom a ešte krajším výzorom, ktorá už
pri príchode do NTC vzbudzovala pozornosť. Dievčatá sa predviedli v najkrajšom
svetle a zožali bohatý potlesk. Ďalej sa ako
tradične predviedli skupiny spoločenských
tancov a vážnej hudby.
Na plese nemohli chýbať ani dekani oboch
fakúlt. Dekan FEI pán prof. RNDr. Gabriel
Juhás, PhD. a dekan FIIT pán doc. Ing.
Pavel Čičák, PhD. boli partnermi Beánie
a spoločne otvárali tento ples.
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Accenture Beánia EaI 2013 sa hodnotí ako
veľmi úspešná. Svojím hosťom ponúkla
vynikajúcu zábavu, skvelú show, chutné
pochúťky a bohatú tombolu. Tancovalo sa
až do rána bieleho a všetkým účastníkom
sa určite vryla do pamäti.
Študentský parlament sa chce poďakovať
všetkým zúčastneným za zábavu, ktorú
vytvorili a zároveň Vás, ktorí ste sa nemohli
zúčastniť, pozýva na budúci ročník Beánie,
ktorá prinesie nové zážitky a predovšetkým kopec zábavy.
Študentský parlament EaI
www.beania.sk
Danielka, EUBA
Oceňujem organizáciu celej beánky,
celkovú atmosféru a snahu študentského
parlamentu vôbec niečo také organizovať.
Už druhý rok nesklamal program
a v neposlednom rade aj chutný guláš.
Beánii môžem vytknúť len to, že sa koná
iba jedenkrát do roka.
Matej, FEI
Na FEI-ku chodím už tretí rok. V prvom
ročníku som sa Beánie nezúčastnil, lebo
som nevedel vlastne, o akú akciu ide
a o čo prichádzam. Po tom, ako mi začali
spolužiaci hovoriť, aká skvelá zábava bola,
som sa rozhodol, že na Beánii 2012 nemôžem chýbať. Už od prvých chvíľ som vedel,
že som na správnom mieste, preto som
vedel, že aj Beánia elektrotechnikov
a informatikov 2013 si musí nájsť miesto
v mojom programe. Program bol pre
pánov zaujímavý, lebo dievčence z Ladylicious vyzerali super. Kapely to poriadne
roztočili a asi ani nitka neostala na nikom
suchá. Veľmi nás prekvapilo čo všetko bolo
na stole (chlebíky, koláče, chipsy, víno, nealko). Čerešnička na torte bol guláš, ktorý
chutil ako od mamy/starej mamy. Už teraz
sa teším na ďalší ročník Beánie, na ktorej
nebudem chýbať. Ďakujem všetkým slečnám a pánom v Študentskom parlamente,
že sa dokázali spojiť a zorganizovať takúto
skvelú akciu.
PS: Chalani, ak na beániu nechcete ísť
z toho dôvodu, že si poviete: "Však načo
tam pôjdem, budú tam samí chlapi", tak
ste na veľkom omyle. Ženy si totiž povedali: "Však tam budú samí chlapi" a na ich
počte sa to pozitívne prejavilo.
Erik, FIIT
Obyčajne takéto akcie nenavštevujem,
mám rád iný štýl hudby, ale keď ma raz
partia ukecala, aby som šiel, neľutoval
som. S partiou sme sa zabavili nadmieru
a bolo to nad moje očakávania. Na budúci
rok sa isto zúčastním.
27
Underground
napísal Patrik Šabo
Areál jazera Tajch na Novej Bani
každé leto privíta desiatky milovníkov
extrémnych metalových štýlov. Vždy
v auguste si tu svoje meno buduje
Gothoom extreme core teror open air
fest.
Po niekoľkých úspešných klubových akciách sa organizátor – Peter „Doomas“ Beťko rozhodol usporiadať open air festival.
20. 8. 2010 to prvýkrát vypuklo. Dva dni
nadupané hudbou slovenskej a českej undergroundovej metalovej scény. Festival,
na ktorom každý poznal každého, čo prinieslo neopakovateľnú atmosféru. Všetko
umocňoval fakt perfektného prostredia
a prírody naokolo.
Notebook Expo 2013
napísal Peter Petruš
fotil Lukáš Surovčík
Magazín PC REVUE Vám nijako obzvlášť netreba predstavovať. Zaoberá
sa problematikou počítačov a inou výpočtovou technikou. Hlavnou akciou,
ktorú tento magazín ponúka a líši sa
od konkurencie je podujatie Notebook Expo. Táto predajná výstava
notebookov a spotrebnej elektroniky
na Slovensku sa konala už štvrtýkrát,
a pre miesto tohtoročného podujatia
bola zvolená nová budova najmladšej
Fakulty Informatiky a Informačných
technológií Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave.
Akcia sa konala od ranných sobotných
hodín (13. apríl) do neskorého popoludnia, za príjemného horúceho dňa. Už od
predchádzajúceho dňa sa priestory FIIT na
prízemí a prvom poschodí pripravovali na
veľký nápor zvedavcov, ktorí si túžili okrem
zážitkov odniesť i čosi zaujímavé z tejto
výstavy.
Z predchádzajúcich ročníkov bolo zrejme,
že sa je na čo tešiť i tentokrát. Notebook
Expo je známa odbornými prednáškami,
výstavami produktov známych spoločností,
množstvom súťaží, zaujímavými cenami v
tombole, odbornými diskusiami i predstavovaním najmodernejších trendov
a služieb.
Výstava priniesla množstvo noviniek oproti
predchádzajúcim ročníkom. Bolo vidieť
výrazné napredovanie oproti prvým trom
ročníkom konajúcim sa v hoteli Crown
Plaza v Bratislave. Okrem priestorov sme
september
október
november
december
január
február
?!
v Bani
Na perfektný prvý ročník organizátor nadviazal aj v roku 2011. Opäť priniesol dva
dni plné perfektnej hudby. Na tomto ročníku mali zastúpenie aj zahraničné kapely.
Headlinerom boli taliani – Graveworm.
Rodinná atmosféra sa udržala a tak sme
zažili opäť skvelý víkend.
Minulý ročník priniesol novinku.
Na festivale si mohli zahrať aj menej
známe, začínajúce kapely. Stačilo vyhrať
divokú kartu a prvé tri kapely mali tú česť
zahrať si na festivale. Nechcem sa chváliť,
ale podarilo sa to aj mne a mojej kapele.
Tak som si splnil dva sny. Vidieť a navyše
hrať na jednom pódiu s Behemothom.
Okrem poľského death- blacku sme mali
možnosť vidieť Septicflesh z Grécka
či Skyforger z Lotyšska. Veľké mená vyšvihli
festival na poriadnu úroveň, ale aj napriek
tomu si zachoval svoju jednoduchosť.
Tento rok zavíta na Novú Baňu Anaal
Nathrakh, Whitechapel, Rotting christ
a mnohé ďalšie svetové a slovenské ikony
metalového sveta. Môžete sa tešiť na tri
dni plné metalových vypalovačiek, zábavy,
spoznávania ľudí, piva a všetkého, čo
k tomu patrí. Samozrejme, aj tento rok
je vyhlásená divoká karta pre kapely, ktoré
by si chceli zahrať na jedinom festivale
svojho druhu na Slovensku.
Úroveň festivalu každým rokom stúpa
a to teší fanúšikov aj organizátora. Dúfam,
že čoskoro to dotiahne na svetovú úroveň,
ale zároveň dúfam, že si zachová svoje
rodinné čaro
Určite sa máte na čo tešiť aj tento rok.
Príďte podporiť Gothoom production
a slovenskú metalovú scénu. Neváhajte
a kúpte si lístok, teraz len 35€, na mieste
určite viac. Pre viac informácii sledujte
facebook a gothoom.com.
postrehli označovanie účastníkov páskami
pre možnosť opakovaného vstupu na akciu. Súťaže prešli pozitívnou zmenou, keď
sa nezväčšil len ich počet, ale i široký záber pre rôzne vekové kategórie a pohlavia.
Pre slečny a dámy bol vytvorený špeciálny
kútik na ich skrášľovanie. Rodičom, ktorí
prišli so svojimi ratolesťami a nechceli sa
s nimi predierať pomedzi návštevníkov,
mohli odložiť svoje deti do detského kútika, kde bolo o nich patrične postarané.
Počas tohto podujatia magazín PC REVUE oslávil už dvadsať rokov existencie
a podelil sa svojimi priaznivcami i vernými
čitateľmi tortou urobenou práve na túto
udalosť.
Výstava sa nezaobišla i bez nepríjemností,
ktoré u niektorých návštevníkov spustili
vlnu kritiky na FB stránke PC REVUE. Problémov bolo niekoľko. S rastúcim počtom
návštevníkov v nedostatočne vetranom
priestore začalo byť dusno a nepríjemne
teplo. Okrem toho rozloženie reproduktorov a neprimerané nastavenie hlasitosti
spôsobilo problém pri výklade prednášok.
Mal som pocit, že viac počujem moderátora ako komentuje priebeh súťaží na
hlavnom pódiu oproti prednášajúcemu
v miestnosti, v ktorej som bol. V rámci
návštevníkov bolo vidieť značný nárast ich
počtu (4926 platiacich – cca. o tisíc viac),
ale počet vystavovateľov poklesol.
Celkovo hodnotím výstavu pozitívne.
Dovolím si však poznamenať, že niekedy
menej je viac!
marec
apríl
máj
jún
29
Naším okom
moko míšaN
Architektonické porno
napísala Lívia Gažová
fotka tugendhat.eu
„ ... a stĺpy budú ružové“
napísala Lívia Gažová
fotil Ján Ilavský
Pod Lafranconi chcú zónu pre všetkých
Skupinka ľudí v návlekoch sa pomaly
šúcha do ďalšej miestnosti. Na pokyn
sprievodkyne vchádza vysokými
dverami ako prvá blond dvadsiatka.
Za ňou vysoký štíhly muž a dievča
s koženou taškou a okuliarmi. Do
dverí sa tisne aj ryšavá kučeravá
hlava študentky, štyri chichúňajúce sa kamarátky z intráku a staršia
učiteľka. Ostatní mladí architekti sa
v chodbičke stavajú na špičky.
Svetlo veľkých okien s výhľadom na mesto
ožiarilo moju tvár. Náhle sa mi v hlave vypne zvuk. Nepočujem svoj dych ani kroky za
sebou, ale zato mám pocit, že nevyhnutné
klipnutie očným viečkom trvá nekonečne
dlho. Chcem nechať oči otvorené najdlhšie
ako sa dá. Chcem si sem sadnúť a pozerať
sa. Chcem po kúskoch vdychovať tento
priestor, až ním budem úplne nasýtená.
Prichytím sa pri tretej otočke o 360°, oči
mi blúdia všetkými smermi a kútiky úst sa
dvíhajú do nezadržateľného úsmevu. Také
príjemné. Rovnako sa asi cítim pri zborovo
spievanej českej hymne alebo pri klietke
amadiny gouldovej v zooprodukte. Nie len
ja, ale zrazu všetci návštevníci hlavného
obytného priestoru vily Tugendhat ceria
zuby, rozhliadajú sa, robia pomalé krok-sun-kroky a tvária sa, akoby im niekto
jemne škrabkal po chrbte.
september
október
november
december
január
február
Podídem k stene z pravého onyxu. Končekom ukazováka sa k nej magneticky približujem a celú dlaň položím, až keď na prste
ucítim chladný kamenný povrch. Zvláštne,
ako si musí architekt všetko oblapkať. Až
objekty obsiahnuté v jeho taktilnej zóne
sa môžu poriadne dostať do jeho pamäte,
až vtedy pochopí, ako materiál pôsobí, či
je studený, teplý, drsný či mäkký. A táto
stena, rovnako ako oblý roh obkladačiek
či mliečne sklo vo vstupnej hale, musí
na sebe tajiť hromady architektonických
otlačkov.
V zemi potajomky otváram zlatú krytku. Architekt nezabudol na nič, je v nej
umiestnená zásuvka. Mrknem na kolegu,
obaja vzdávame hold kvalitne prevedenej myšlienke. Nehlučne prechádzame
do druhej časti plynúceho priestoru od
architekta Mies van der Roheho, pár z nás
si napriek zákazu sadá na osemdesiatročné kreslo potiahnuté zvláštne zelenou
kožou. V nezmenenej podobe sa vyrába
doteraz. Je rovnako fotogenické ako každý
kus nábytku vo vile. Naše úsmevy stále
neopadávajú.
Stojac pred oknom s plochou väčšieho
koberca, ktoré sa na gombík v celej svojej
výške zasúva do podlahy z roku 1933
rozmýšľam, či by tento premyslený detail
marec
apríl
máj
jún
spôsobil rovnaký druh šteklivého pocitu
v bruchu aj inému náhodnému človeku. Či
by si napríklad môj otec všimol, že odtieň
slonovej kosti na stenách zďaleka nie je
biely a či by nad týmto zistením bez emócie mykol plecom. Či by niekto z UK ocenil
motív krížiku na stropnom svietidle alebo
oceľové lanká na ovládanie vzduchotechniky.
Jednoduchšie povedané, zažívajú niekedy
toto zvrátené porno aj obyčajní smrteľníci?
Keď som sa snažila ohúriť moju rodinu,
vzala som ich do gotickej katedrály a začala chrliť názvy prvkov, ich symboliku, pôvod
a význam. Aj napriek ich sústavnému prikyvovaniu s hlavou obrátenou k nebesám
som vedela, že môj obdiv k majstrovsky
opracovaným kusom kameňa ani zďaleka
nezdieľajú a viac by ich zaujal hocaký Starbucks. Dychtivosť po architektonických
skvostoch som rozhodne po nikom nezdedila. A snaha to zmeniť ma už prešla.
Časom som sa naučila, že objavovať, vychutnávať architektúru, fotiť ju, rozplývať
a usmievať sa nad ňou môžem jedine
sama, nanajvýš s podobne ladenými
spolužiakmi. Lebo len oni pochopia, prečo
hladkám drevené zábradlia radšej ako
chlpaté zvieratá.
Aj keď sa môže zdať, že priestor pod
betónovým kolosom pri FTVŠ prestal žiť už pred mnohými rokmi (ak
niekedy vôbec prekvital), veci sa hýbu
dopredu. Môže za to jeden z projektov Participatívneho rozpočtu 2013:
Autonómna zóna Lafranconi, ktorý
sa snaží o obohatenie kultúrneho
života v Bratislave. Územie okolo
a pod mostom by chceli mladí z AZL
revitalizovať, reinterpretovať a možno i recyklovať. Vytvoriť alternatívu
k tradičnému tráveniu voľného času
a potencionálne dosiahnuť autonómnosť. Lokalita by totiž mala byť spravovaná ľuďmi z komunity so záujmom
tvorivo spolupracovať, komunikovať
a navzájom sa inšpirovať.
Prvým krokom k úspešnej spolupráci bol
multidisciplnárny workshop, počas ktorého v dňoch 18. - 21.4. vyzvali organizátori
študentov architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, územného plánovania,
sociológie, kulturológie či dokonca biomedicínskej fyziky aby spoločne navrhli nový
koncept rozvoja doteraz mŕtvej oblasti
pod mostom Lafranconi.
Do získavania názorov bola aktívne
zapojená aj verejnosť, v online formulári
mohli svoje predstavy vyjadriť všetci,
ktorých problematika zaujíma. Nápady
boli tradičné: lavičky, smetné koše či pitné
fontánky, ale aj lezecká stena, komunitné
záhrady a petangové ihrisko. Študenti
počas intenzívnej víkendovky v Lodenici vo
veľkom chrlili nápady, ako splniť požiadavky ľudí, ktorí popod nevzhľadný most len
prechádzajú. Skupiny s lektormi - architektmi z praxe, dobrovoľne a zadarmo
vytvorili projekty, ktoré by v budúcnosti
mohli úžasne skvalitniť priestor medzi
ihriskami, botanickou záhradou, hlučnou
mestskou triedou a Dunajom. Snažili sa
nájsť skryté potenciály miesta; dať využitie
prvkom, ktoré sa tu už nachádzajú.
Spoločnou myšlienkou všetkých projektov
bolo ponúknuť doteraz len utekajúcim
či bicyklujúcim obyvateľom Bratislavy
možnosť zastaviť sa pod mostom, niečo
zažiť. Študenti sa snažili nechať priestoru
multifunkčný ráz, doplniť mobiliár, farby
a osvetlenie. To všetko v záujme komunít,
ktoré budú mať o aktivity v priestore pod
mostom Lafranconi záujem.
Riešenia betónovej plochy pod masívnymi stĺpmi videli spolupracujúce kolektívy
študentov rôzne. Dôležité pre nich bolo
najmä vytvorenie miesta pre subkultúry,
pre začínajúcich umelcov a komunity.
Svahovanie terénu existujúceho parkoviska preto viacerí využili ako tribúny
a nezabudli ani na príležitostné pódium
pre akcie, ktoré by sa pod mostom mohli
konať. Niektorí vytvorili „náučný chodník undergroundu“ či pohon osvetlenia
stacionárnymi bicyklami, iní zasa pomaľovali stĺpy na dúhovo. Cyklisti a chodci
ako hlavní užívatelia priestoru dostali
v projektoch nové sedenie a chodník.
Dôležitým bodom každého projektu bolo
spojenie miesta s Dunajom. Unikátny
priestor nábrežia pretvorili mnohí študenti
na terasové schody s plávajúcim mólom. Zónu Lafranconi si predstavujú ako
miesto, kde sa bude dať (ako na jedinom
mieste na bratislavskom nábreží) omočiť
nôžka v rieke.
O celkom výsledku projektu AZL sa
dozvieme v máji, kedy prebehne verejné
hlasovanie podľa zásad Participatívneho
rozpočtu Bratislavy. Zo všetkých študentských intervencií sa vyberú tie najlepšie,
ktoré sa pri priaznivých finančných
podmienkach na začiatku leta aj zrealizujú.
Držte teda kultúrnejšiemu Lafku palce!
31
Kultúra
arútluK
BLACK MIRROR
napísala Katka Kováčová
"Black mirror je to zrkadlo, ktoré nájdete na každej stene, každom stole, v dlani
každej ruky: studená, naleštená obrazovka televízie, monitor, smartfón."
Televízie vo Veľkej Británií v poslednom čase chrlia jeden kvalitný seriál
či sériu za druhou. Mnoho z týchto
titulov potom môžme vidieť aj u nás,
a to najmä v programe verejnoprávnej televízie. Jedným z monentálne
najlepších príkladov britskej televíznej tvorby je aj miniséria Black
Mirror, ktorá sa k nám síce ešte nedostala, no na internete je k nájdeniu
zdarma.
Black Mirror spadá do žánru drámy, sci-fi
a trileru. Doteraz boli natočené dve série,
každá po tri časti. Každá z týchto častí
je absolútne autonómna od ostatných.
Má iný príbeh, obsadenie, prostredie
a dokonca aj realitu. Spája ich ale spoločný
cieľ ukázať modernú spoločnosť a jej
posadnutie technológiou. Toto posadnutie
následne hyperbolizuje do takej miery, že
sa stane hrozbou. Myšlienka každej časti
je originálna a scenáristicky veľmi dobre
zvládnutá. Napätie, vytvárané nie akciou
ale stavom veci, je tu dôležitým prvkom.
Práve tento stav veci núti k zamysleniu
nad reálnosťou videného, čo je vlastne
zámerom celého diela.
jeho tvorbe nepochybne cítiť a zároveň to
prináša možnosť vnímať jeho diela na viacerých významových úrovniach. Láska sa
teda zaradila k jeho ďalším svetoznámym
Jediné významné ocenenie, ktoré ešte nemal v zbierke, bol Oscar. A toho sa mu podarilo získať teraz v kategórií cudzojazyčný
film svojím najnovším dielom Láska.
december
január
február
Aj toto leto sa môžete tešiť na akčnú prestrelku v uliciach Bratislavy pod názvom
Gangy Prešporku. Už 27. 7. sa proti sebe
ocitnú tri najväčšie gangy Bratislavy, aby
zistili kto má lepší štýl a presnejšiu mušku,
v najmokrejšej bitke v histórii nášho
hlavného mesta. Ak sa chcete dozvedieť
viac o tejto mestskej hre prečítajte si náš
článok z minulého roka: www.okocasopis.
sk/tema/nikto-nezostane-suchy
a výnimočným titulom ako Biela stuha
alebo Pianistka.
Asi najzaujímavejší film z Phase Two sa
v kinách objaví niekedy v auguste 2014.
Guardians of the Galaxy je dosť odlišný
typ komixu než ktoré sme doposiaľ mali
možnosť vidieť sfilmované. Príbeh sa zrejme nebude vôbec týkať Zeme a objavia sa
v ňom menej známy marvelovský hrdinovia ako Adam Warlock, Drax the Destroyer,
Gamora, chodiaci strom Groot či úžasný
Rocket Raccoon (áno, skutočne ide o hovoriaceho medvedíka čistotného).
No a napokon druhú fázu Marvelovského
počinu zavŕšia opäť The Avengers 2 pod
režisérskou i scénaristickou taktovkou Jossa Whedona. Na tých ši však ešte nejakú
dobu počkáme.
Láska je mimoriadne silný príbeh o oddanosti medzi mužom a ženou a dôkazom
toho, že vek pri tom nehrá žiadnu úlohu.
Nakrútiť takúto myšlienku bez gýču a
sentimntu je náročné, no Haneke má
schopnosť zobraziť neprikrášlenú a mnohokrát i krutú realitu takú, aká naozaj je.
Keďže ide o film, ktorý sa odohráva skoro
celý v jednom byte, s málo postavami
a pomalým tempom deja, asi iba málo
výsostne komerčne zameraných divákov
ho ocení. A to najmä preto, že svojou
"neakčnosťou" dodáva myšlienkam väčší
dôraz a necháva oveľa viac priestoru pre
myslenie diváka. Nakoniec, Haneke je
vyštudovaný filozof a psychológ, čo na
november
Po obrovskom úspechu kinohitu The
Avengers, sa Marvel Studios nechystá
zaspať na vavrínoch. Už tento mesiac štartuje ďalšia séria filmov - Phase Two, ktorá
opäť vyvrcholí spojením superhrdinovských síl v podobe The Avengers 2 niekedy
v máji 2015. Okrem starých známych ako
Iron Man, Thor, či Captain America sa však
Marvel nebojí rozšíriť svoj tím aj o pár
nových tvárí, konkrétne o hrdinov komixu
Guardians of the Galaxy. Neskôr vo Phase
Three Marvelovského filmového univerza
dokonca uvidíme jedného zo zakladateľov
komixových Avengerov - Ant-Mana.
Niekedy v roku 2014 (marec - apríl) nás
čaká ďalšie sequel s názvom Captain
America: The Winter Soldier. Steve si
bude musieť zvykať na život v 21. storočí
a v boji proti záhadnému nepriateľovi sa
k nemu pridá aj Black Widow.
napísala Katka Kováčová
október
Gangy Prešporku
Neskôr tohto roku (7. 11. 2013) sa
môžeme tešiť na pokračovanie príbehu
Asgardských bohov vo filme Thor: The
Dark World. Príbeh by mal nadviazať na
udalosti The Avengers a predstaviť rasu
temných elfov pod vedením Malekitha.
LÁSKA (AMOUR)
september
Marvel: Phase Two
2. 5. 2013 do slovenských kín zavíta fanúšikmi obľúbený Tony Stark v jednoducho
nazvanom filme Iron Man 3 (pretože Tony
nepotrebuje chytľavé podnadpisy). V dobe
keď čítate tento článok, film by už mal byť
podľa všetkého premietaný, takže šup šup
do kina.
Autor Charlie Brooker vysvetlil názov
a podstatu série nádherným citátom
uvedeným vyššie.
Režisér Michael Haneke je momentálne jedným z najuznávanejších žijúcich
režisérov. Svedčí o tom aj množstvo
cien ako napríklad Grand Prix na
festivale v Cannes, výherca Európskych filmových cien za najlepšieho
režiséra, najlepší film a cenu kritikov
a mnohé ďalšie.
Geek Zone
napísal Vincent Zsemlye
foto Stano Buštor
Stolové hry
Space Unicorn
Ak vás zaujíma geekovská tematika
a popkultúra (čo ak čítate tento článok
zrejme zaujíma), tak vrelo odporúčam
navštíviť stránku SpaceUnicorn.sk. Okrem
článkov o hrách, či komiksoch tam
nájdete výborný podcast Unicorn Space
Show, najrôznejšie rubriky ako napríklad
GameFlash, ktorá každý týždeň prináša
pekne zhrnuté novinky z videohernej
scény, alebo IndieKicks, ktorá sa pozerá na
zaujímavé nezávislé projekty rozbiehané
na crowdfundingovom portáli Kickstarter.
com. Nájdete tu aj knižné recenzie vo
forme vlogu / webovej relácie Inferno
na polici. A nemôžem nespomenúť ani
úžasný komiks Godkine príbehy, ktorý
obsahuje také množstvo popkultúrnych
odkazov, že väčšinou pobaví aj na tretie, či
štvrté prečítanie.
Za zmienku tiež stojí ďalší projekt z dielne
SpaceUnicorn, a to prvá slovenská Požičovňa komiksov, ktorú nájdete na stránke
pozicovna.spaceunicorn.sk.
Spoločenské stolové hry akosi v poslednej dobe naberajú znovu na popularite. V dobe počítačových hier, konzol,
handheldov a mobilných hier majú ťažkú
konkurenciu. Avšak niekedy proste nie
je nič lepšie, než sadnúť si s priateľmi na
pivko alebo kofolu a zahrať si nejakú tú
kvalitnú stolovku. Bohužiaľ mnohí ľudia si
pod spoločenskou hrou predstavia jedine
Človeče, Scrabble, prípadne Monopoly,
čo je tak trochu škoda. Sú to síce fajn hry,
ale pod týmto slovným spojením sa skrýva
obrovské množstvo hier najrôznejších
žánrov a typov, o ktorých ľudia nemajú ani
zdania. Toto sa rozhodol zmeniť personál
iHRYska (www.ihrysko.sk) a založil svoju
herňu kam si môžete prísť každý utorok
večer prísť vyskúšať niektorú z tisícok hier,
ktoré majú v iHRYsku na výber. A keby vám
bolo málo, každú druhú nedeľu, si môžete
prísť zahrať aj do podniku KC Dunaj.
Ak by ste si chceli zahrať, ale netušíte čo
by vás bavilo, môžete načerpať inšpiráciu
sledovaním internetovej relácie TableTop
z produkcie Geek & Sundry (youtube.com/
geekandsundry), ktorú nemoderuje nik iný
než Geek Extraoidinaire - Wil Wheaton.
Každý druhý týždeň vám Wil a jeho priatelia predstavia novú populárnu spoločenskú hru, odohrajú jednu partiu a pútavou
formou tak objasnia základné pravidlá hry.
SPACE
UNICORN
SPACE
UNICORN
SPACE
UNICORN
marec
apríl
máj
jún
SPACE
33
eicázinagrO
Kultúra
Kultúrne kulty
napísal Patrik Šabo
Long time ago in a galaxy far far
away... Väčšina z nás dobre vie, čo nasleduje po tejto vete. Jedna z najkultovejších sérií všetkých čias – StarWars.
Hexakológia natočená Georgom
Lucasom, ktorá si získala milióny
fanúšikov po celom svete.
Všetko to začalo v roku 1977, keď sa do
kín dostal prvý zo šestice filmov. Príbeh
mladého Luka Skywalkera sa veľmi rýchlo
dostal do povedomia divákov a každý netrpezlivo očakával ďalšiu časť, aj keď najskôr
boli vytvorené epizódy IV,V,VI .
Až o 20 rokov neskôr bola vytvorená trilógia prvých troch epizód. Pôvodne sa vraj
uvažovalo o vytvorení deviatich epizód,
ale nakoniec sa tak nestalo. Až teraz, keď
Lucas predal svoje právaDisneymu,budú
vytvorené ďalšie tri časti. Verím, že sa
máme na čo tešiť.
Celý dej je založený na boji dobra –
rytierov Jedi a zla – temnej strany sily.
Jedine vyvolený môže priniesť rovnováhu
Sily do sveta. Z odborného hľadiska ide
vo viacerých ohľadoch o napodobeninu
stredovekých rytierskych eposov. Viacero
odborníkov však poznamenáva, že ide
o zhrnutie čŕt charakteristických pre
veľa žánrov: sci-fi, fantasy, horor, antická
dráma, vojnový film,western, bondovka,
detektívka, groteska a podobne.
Jedi je spoločenstvo ľudí, ktorý používajú
pradávnu Silu – TheForce a svoju múdrosť,
aby slúžili a ochraňovali Republiku.
Sú ochrancami mieru a nie vojakmi.
Svoju zbraň, svetelný meč, používajú len
v nevyhnutných prípadoch, aby odvrátili
nebezpečenstvo. Počas svojho dlhoročné-
ho tréningu sa učia využívať Silu, obetavosť a spravodlivosť. Popri tom sa snažia
ovládnuť vášeň, strach, zlosť a nenávisť,
ktoré využíva temná strana na získanie
nadvlády nad galaxiou. Na čele Jedi stojí
Rada dvanástich najmúdrejších a najsilnejších členov rádu. Oni udržujú zásady
etiky, morálky a princípy rádu. Najvyšším
majstrom rádu je Majster Yoda.
Temnú stranu Sily ovláda spoločenstvo
Sithov. Vždy žijú len dvaja: učiteľ a žiak.
Využívajú strach, zlosť a nenávisť, aby
ovládli galaxiu. Pri boji využívajú, takisto
ako rytieri Jedi, svetelný meč. Sú označovaní ako Dark Lords of the Sith a spravidla
používajú titul Darth pred svojím sithským
menom. Prvýkrát boli Sithi spomenutí
v epizóde IV, kde bol Darth Vader označený práve titulom Dark Lord of the Sith.
Sithi boli formálne predstavení až v roku
1999 v epizóde I.
Lucas sa vďaka Hviezdnym vojnám stal
zakladateľom toho, čo sa v modernom
marketingu nazýva merchandising.
Zároveň každým z filmov série je akýmsi
predvojom špeciálnych efektov. Po obrovskom úspechu, ktorý Star Wars sprevádzal už od prvého filmu, vznikol celý rad
súvisiacich filmov, seriálov, komiksov, hier
a iných merchandisingových produktov.
Všetky takéto diela sú oficiálne schválené
Lucasovými ľuďmi a označujú sa ako Expanded Universe.Rozšírený vesmír vznikol
knihou Alana Dean Fostera z roku 1978
"Splinter of the Mind's Eye" a odvtedy sa
neustále ďalej „rozširuje,“ takže príbeh
Star Wars pokračuje všetkými smermi aj
mimo základných šiestich filmov. Hviezdne
vojny svojím úspechom podnietili vznik
mnohých filmov, za všetky spomeniem
napríklad filmy Indiana Jones či Votrelec.
Star Wars sága mala a má výrazný vplyv
na súčasnú pop kultúru. Máloktorý con sa
zaobíde bez Darth Vadera alebo iných, notoricky známych, postavičiek. Najzaujímavejším vplyvom tejto ságy na bežný život
je vytvorenie náboženstva, takzvaného
Jediismu. Toto náboženstvo vzniklo v roku
2001 v anglicky hovoriacich krajinách.
Má nenásilný, dobrovoľný a nediskriminačný charakter. Patrí medzi individualistické
náboženstvá, vyžaduje však neustály tréning, učenie sa a hlavne žitie podľa kódexu. Najviac vyznávačov tohto náboženstva
žije v Británii. Nájde sa tam takmer 400
000 rytierov Jedi. V Čechách je ich niečo
vyše 15 000. Informácie o Slovensku som
nenašiel, ale určite sa nejakí nájdu
aj u nás.
Tých, ktorí ešte nevideli túto vesmírnu
sériu, som dúfam inšpiroval k jej pozretiu.
Tí, ktorí ju majú napozeranú, ma dúfam
neukameňujú, že som nespomenul všetko.
May the Force by with you.
„ “
Strach je cesta k temnej strane. Strach
vedie k hnevu. Hnev vedie k nenávisti.
Nenávisť vedie k utrpeniu.
Majster Yoda
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
napísala Lucia Ludviková
Training
Day
Študentské organizácie BEST Bratislava a
IAESTE Slovakia sídla a pôsobia na Fakulte
elektrotechniky a informatiky. Tentokrát sa
rozhodli dostať do povedomia študentov z
ostatných fakúlt a poskytnúť im bezplatné
doplnkové vzdelanie, ktoré využijú nielen
počas štúdia ale aj v praxi. Práve preto
priniesli na pôdu Slovenskej technickej
univerzity nový projekt pod názvom
Training day. Prvý ročník sa konal 19. 4.
2013 v priestoroch Strojníckej fakulty v
Bratislave.
Samotné tréningy prebiehali v dvoch
častiach od 9:30 do 12:00 a po krátkej
pauze sa ďalšiu hodinu a pol študenti
venovali zlepšovaniu svojich schopností
vo vybraných oblastiach. Prvého ročníka
sa zúčastnilo viac ako 50 študentov STU
v Bratislave. Training day sa pravidelne
koná na technických univerzitách v Českej
republike, Maďarsku a Rakúsku. Pozitívne
reakcie študentov nasvedčujú tomu, že
tento projekt bude mať aj na Slovensku
dlhú tradíciu a úspech. Viac informácií o
samotnej akcii si môžete prečítať na www.
blog.iaeste.sk.
Architekti, elektrotechnici, informatici, stavbári aj strojári využili šancu zlepšiť svoje
„soft skills“. Pod vedením trénera Petra
Adama získali vedomosti a praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu.
Ako správne využiť čas, určiť si správne
priority a efektívne zvládnuť viac úloh
naraz sa naučili vďaka Ľubomírovi Galgócimu, ktorý viedol časový manažment. Karin
Smalcová ukázala študentom ako správne
pracovať v tíme a priblížila praktické skúsenosti, ktoré vedú k efektívnemu vedeniu
tímu na tréningu tímová práca. Taktiež
sa naučili identifikovať, riešiť a následne
aplikovať na modelových krízových situáciách problémy, s ktorými sa stretávajú v
študijnom, pracovnom či osobnom živote
vďaka Ivanovi Valachovi, ktorý sa venoval
riešeniu konfliktov.
Získaj certifikát, ktorý akceptuje
90% zamestnávateľov, zadaramo!
dodal Ynet
Ynet prináša na túto jar a leto niekoľko
noviniek. Môžete si zadarmo urobiť certifikát MTA, používať antivírový program od
Esetu, poslať nám nápad na projekt, ktorý
chcete zrealizovať, či odložiť skriptá pre
budúce generácie.
Microsoft Technology Associate (MTA)
certifikát zadarmo pre študentov do
konca júna.
V priebehu mesiacov máj a jún 2013 máte
možnosť získať certifikát MTA zadarmo
a test môžete urobiť priamo na internáte
Mladosť v NetLabe.
MTA ponúka certifikáty v týchto 3 oblastiach:
-- MTA IT infrastructure track
-- MTA database track
-- MTA development track
Je možné urobiť certifikát len z jednej
oblasti, ale aj zo všetkých, podľa toho, ako
si trúfaš. Na to, aby si si certifikát urobil/a zadarmo, musíš spĺňať nasledovné
podmienky: byť študent, zaregistrovať
sa cez formulár na stránke www.ynet.sk.
Viac informácií nájdeš na stránke v časti
Novinky. Možnosť urobiť si tento certifikát
prináša organizácia Aptech Europe.
Pozor! Počet licencii je obmedzený,
akonáhle sa naplní kapacita, nebude už
možné sa registrovať.
Počítače našich členov chráni Eset
S týmto heslom sa vydávame do boja
proti hacknutým a zavíreným počítačom.
Počítače, na ktoré si ich majitelia nedávajú
pozor, spôsobujú vo veľkej sieti, akou Ynet
je, značné problémy. Preto všetci členovia
Ynetu majú možnosť chrániť si svoj počítač
antivírom od Esetu. Keď túto možnosť
máte, tak ju využite. Viac informácií je na
eset.ynet.sk, prihláste sa údajmi, ktoré
používate na platby.
Máš nápad? Pošli nám ho alebo ho poď
k nám zrealizovať.
Na stránke www.ynet.sk sme pripravili možnosť napísať nám nápad na projekt. Ak
bude chuť, môžete ho rovno aj zrealizovať,
ak nie, zamyslíme sa nad našimi možnosťami na realizáciu. Zatiaľ z toho vypadol
jeden super nápad, o ktorom sa čoskoro
dozviete viac. Budeme robiť turnaj v niektorej počítačovej hre.
Odlož skriptá pre budúce generácie
Na konci semestra určite nájdeš nejaké
skriptá alebo knihy, ktoré už v živote nechceš vidieť. Odlož ich pre budúce generácie
do NetLabu. (kde je NetLab? netlab.ynet.sk)
Prvenstvá Ynetu
1. Gigabitové pripojenie ku koncovému
užívateľovi
1. laboratórium na internáte vybudované
študentmi (NetLab na Mladosti)
1. multicastové vysielanie cez vlastné
antény na internáte
1. najväčšie združenie študentov na
Slovensku
Istú dobu sme mali najdlhšie pripojenie na
Slovensku (950 metrov) cez optický prepoj
Ronja, išiel nám internet 10 Megabit full
duplex.
35
Organizácie
Hovoriace počítače nie sú sci-fi
napísala Simona Šípová
Ide o medzinárodne podujatie, na ktorom
sa zúčastní 22 študentov zo 16 miest z
celej Európy. Zdržia sa tu presne 12 dní,
od 29.6. do 10.7. a tí, ktorým Slovensko
ulahodí, si spríjemnia letné dni na festivale
Pohoda, ktorý bude vyvrcholením celej
akcie.
Počítač, ktorý číta
Naučiť sa pracovať s takouto technológiou síce nie je brnkačka, no ani nič
nezvládnuteľné. Peter vedie počítačové
kurzy pre začiatočníkov, ktorí s počítačom
nikdy nepracovali, pre tých, ktorí sa chcú
naučiť niečo nové aj pre tých, ktorí počítač
ovládali ako vidiaci, no po strate zraku to
už nedokážu. Ľudia, ktorí prišli o zrak v dôsledku choroby alebo nehody, sa musia
naučiť pracovať bez myši a viac počúvať,
čo počítač hovorí. „Ľudí so zrakovým
postihnutím naučíme pracovať pomocou
klávesových skratiek. Nevidiacim je myš
nanič, s jej ovládaním majú problém aj
niektorí slabozrakí,“ hovorí Peter.
Kurz zácviku
Základný kurz zácviku práce s kompenzačnou pomôckou, ktorou je v tomto
prípade počítač, trvá 60 hodín. „Určený je
pre všetky vekové kategórie – pre mladých
robots are coming!
BEST Bratislava bude organizovať koncom júna jeden z najväčších podujatí
tohto roka - Letný vzdelávací kurz Brace yourself, the robots are coming!
Skúste si so zatvorenými očami pokecať
s priateľmi cez Skype, napísať e-mail alebo
si len pustiť hudbu, na ktorú máte chuť. Ak
sa vám to zdá ako neriešiteľný problém,
vedzte, že stovky ľudí ho prekonávajú
každý deň.
Bez myši to ide
Brace yourself,
dodalo BEST
Ak ste niekedy rozmýšľali, ako a či
vôbec si môžu nevidiaci porozumieť
s počítačom, čítajte ďalej.
Ľudia so zrakovým postihnutím pracujú
na bežných počítačoch, doplnené sú však
špeciálnymi programami, ktoré im pomáhajú. Tým, ktorí sa nemôžu spoľahnúť na
svoj zrak, no napriek tomu pracujú, študujú a bavia sa na počítači, pomáhajú rôzne
asistenčné technológie. „Pre nevidiacich
sú to čítače obrazoviek, ktoré dokážu
prerozprávať to, čo sa práve zobrazuje
na monitore. Slabozrakí zase využívajú
zväčšovače obrazoviek, ktoré fungujú podobne ako lupy,“ vysvetľuje Peter Teplický,
inštruktor informačných technológií z Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
eicázinagrO
od 14 rokov, aj pre seniorov,“ približuje
inštruktor. „Nevidiaci a slabozrakí sa tu
naučia základy práce s počítačom, s operačným systémom, s adresármi, textovým
editorom, internetom a, samozrejme, aj
s e-mailom,“ dodáva.
Chuť učiť sa v každom veku
Peter rád spomína na svoju „žiačku“, ktorá
ho prekvapila prístupom a elánom. „Bola
to pani, ktorá mala 83 rokov. Zrak stratila
už ako 80-ročná babička. Veľa ľudí v jej
veku sa s hendikepom už zmieri, no ona
sa rozhodla naučiť sa pracovať s počítačom. Jej deti sa odsťahovali do Škandinávie
a túžila byť v kontakte s vnúčikmi aspoň
cez Skype. Nikdy s počítačom nepracovala,
učila sa všetko od nuly. Nezostala však
len pri nevyhnutnom, pokročila tak, že si
doma púšťala hudbu a čítala audioknihy,“
spomína Peter, ktorý pred niekoľkými
rokmi prišiel so skvelou myšlienkou.
S kolegami chceli zorganizovať tábor pre
teenagerov, kde by si oddýchli, no zároveň
sa posunuli dopredu v štúdiu a pri hľadaní
práce.
Zresetujme hlavy
„Myšlienku tábora pre mladých v slovenských horách sme obohatili o zameranie
na počítače. Dôležitý bol, prirodzene, aj
názov tábora. Zhodli sme sa na slove
Reset, ktoré ovláda každý používateľ
počítača. Reset je zároveň symbolickým
vypnutím od každodenných povinností
v škole. Záujem oň je veľký, tento rok by
sme radi zorganizovali už 5. ročník,“ vraví.
Tábor je otvorený záujemcom od 15 do 26
rokov. Väčšina tábora je zameraná odborne - lektori vedú workshopy pre úplných
začiatočníkov i pokročilých. Zhruba dvadsiatka účastníkov sa naučí vytvárať webové
stránky, upravovať zvuk či pracovať s GPS
technológiami. Za týždeň zvládnu približne
20 workshopov, medzi ktorými nechýba
ani ten s témou zamestnávania. „Lektorka
účastníkom vysvetlila, kde a ako si zohnať
prácu aj ako správne napísať životopis.
Súčasťou workshopu bola tiež skúška
pracovného pohovoru, kde jeden hral rolu
zamestnávateľa, druhý uchádzača o pozíciu,“ spomína organizátor a inštruktor
v jednej osobe.
Čo študentov čaká a neminie - rozšíria
si vedomosti z oblasti robotiky a umelej
inteligencie, ktoré budú vedené lektormi
z Fakulty elektrotechniky a informatiky
formou prednášok, workshopov a exkurzí.
Dozvedia sa zaujímavé veci o stavbe
robotov, ako taký stroj funguje, aký veľký
význam pre ľudí majú tieto elektrické zariadenia a ako sa v budúcnosti môžeme na
robotov spoľahnúť. Prednášané im budú
nielen poznatky zo súčasnosti a plány pre
ďalšie generácie, ale aj pútavé historické
fakty a vývoj od prvej myšlienky zostrojiť
umelého človeka až po futuristické vízie
dnešných vedcov.
Účastníci kurzu budú musieť na konci zostrojiť robota, ktorý sa podrobí niekoľkým
súťažným úlohám. Všetky vedomosti im
prednesú počas dní, ktoré tu strávia a na
záver sa predvedú, ktorý z nich dokáže
zostrojiť a naprogramovať najšikovnejšieho robota.
Netreba zabudnúť, že tieto dva týždne nebudú len o učení sa a vysedávaní v škole,
aj keď je to vzdelávací kurz, ale samozrejme aj o zábave, spoznávaní sa, prežití kopy
zážitkov, na ktoré budú spomínať, pokiaľ
im pamäť bude slúžiť.
Prípravy sú už v plnom prúde a nadšenci
z BEST Bratislava, okrem toho, že majú
kopu iných starostí, sa poctivo pripravujú
na nezabudnuteľné leto. S nadšením
prikladáme hlavy k sebe a vymýšľame, ako
ohúriť zahraničných participantov. Keď
že mnohí nevedia o Slovensku a kultúre
a našich spôsoboch trávenia voľného
času takmer nič, budeme im s hrdosťou
prezentovať, čo je zač ostať medzi Tatrami
a Dunajom so Slovákmi. Preskúmajú bratislavské zákutia a vypočujú si príbehy, ktoré
šepkajú samotné ulice nášho hlavného
mesta. Zažijú neskrotnú prírodu pod šírym
nebom, či už budú krotiť divoké rieky alebo samých seba. Neodídu bez toho, aby
ochutnali plody našej kuchyne a aby im
nepotieklo zlatisté pivo hrdlom. Taktiež sa
budú môcť sami popýšiť svojou kultúrou,
zvykmi alebo taniermi plnými dobrôt z ich
krajín.
Všetci sa nemôžeme dočkať, kým nás
prídu navštíviť decká z Ruska, Španielska,
Švédska, ale i z Talianska, Francúzska, ba
dokonca aj z Rumunska.
Okrem toho, že budeme hostiť 22 Európanov, ponúkame možnosť sa zapojiť do
letného kurzu aj slovenským nadšencom.
Žiadne zábrany sa nekladú a na kurz sa
môžu prihlásiť Slováci, ktorí majú záujem
sa dozvedieť niečo nové zo sveta robotiky a umelej inteligencie a takisto majú
záujem spoznať kus sveta. BEST Bratislava sa teší na veľkú skupinu nadšencov,
ktorí budú mať v lete k sebe opäť o niečo
bližšie.
Podporiť môžete aj vy
„Resetisti“ nechodia na tábor len učiť sa,
ale aj oddychovať. Každoročnou súčasťou
pobytu je túra, tento rok by sa s nimi Peter
rád vybral do skanzenu na neďaleký hrad
Stará Ľubovňa, ktorý je sprístupnený aj
ľuďom so zrakovým postihnutím. Ak vás
Reset zaujal, môžete ho podporiť aj vy.
Pod názvom Nevidiaci v krajine počítačov
sa objavil na darcovskom portáli Dobrá
krajina. Prispieť na jeho realizáciu môžete
priamo zo svojho počítača.
Každoročnou súčasťou tábora je túra,
zvládajú ju aj vodiace psy.
Lektori workshopov sú vidiaci aj nevidiaci.
Za týždeň sa na Resete stihne asi dvadsiatka zaujímavých workshopov.
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
37
Aktívny život
toviž ynvítkA
Keď šport nie je len o víťazstve
napísal Michal Makas
V nedeľu 07. 04. 2013 sa organizoval 66.
ročník Národného behu Devín – Bratislava
, ktorý bol organizovaný hlavným mestom
Bratislava a určený pre všetky vekové
kategórie a výkonnostné skupiny. Na
národný beh si aj napriek chladnému
aprílovému počasiu našlo cestu cez 5203
súťažiacich z pôvodne 6335 prihlásených.
Štart pretekov nastal o 10-tej hodine
na historickom pamätnom mieste pod
hradom Devín. Cieľ a slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo v centre
Bratislavy za účasti predstaviteľov mesta
a zástupcov partnerov podujatia.
Bežalo sa na dvoch tratiach . Trať pre
dospelých mala dĺžku 11 625 m a pre
deti okolo 2600 m. Súťažilo sa v 10-tich
kategóriách a v každej boli ocenení traja
najlepší bežci. Dovolím si poukázať na
výkon bežcov hlavne vo vyšších vekových
kategóriách, ktoré si podľa môjho názoru
zaslúžia rešpekt.
Súťaže sa pravidelne zúčastňujú aj
zahraniční atléti a výnimkou nebol ani uplynulý ročník. Pred začiatkom sa dokonca
pošepkávalo, že tento rok je ambícia
pokoriť časový rekord predchádzajúcich
rokov. Rekord napokon nepadol, no
napriek tomu sa účel behu naplnil. Mnoho
účastníkov si posunulo svoje osobné časy,
a vďaka všetkým súťažiacim sa na trati aj
pomimo nej utvorila skvelá atmosféra,
ktorú diváci v uliciach Bratislavy mohli
okúsiť a odmeniť úsilie atlétov potleskom
a povzbudzovaním.
Bežci sa okrem číselného označenia
odlišovali aj netradičným oblečením.
Z davu vyčnievali najmä tí, ktorí sa obliekli
do uniforiem, a preto sme mohli vidieť
nejedného súťažiaceho vo vojenskej
uniforme, pochopiteľne so zbraňou na
chrbte, bežcov v hasičskej uniforme
či dokonca v odeve zdravotnej služby.
Pozornosť upútali aj mamičky, ktoré sa rozhodli, že sa behu zúčastnia aj so svojimi
ratolesťami, ktoré mali v detskom kočíku.
Pri takomto pohľade si človek uvedomí, že
aj v dnešnej uponáhľanej dobe je možné si
vyhradiť čas, aktívne sa zúčastniť podujatia
a nesedieť len v práci či pred počítačom.
A keď už sme pri počítačoch, ani IT-čkari
sa nenechali zahanbiť a za Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity sa zapojilo do Národného
behu približne 45 ľudí, nielen študenti,
ale aj profesori. Našich reprezentantov
charakterizovali tričká ružovej farby s nápisom a smajlíkom. Náš najrýchlejší bežec
Konštantín Kocian dobehol jedenásty
s časom 00:39:53, čo je vynikajúci výkon!
Ku koncu trate bolo badateľné, že mnoho
súťažiacich už je na konci so silami, no do
cieľa ich hnala túžba dobehnúť, prekonať
svoj osobný rekord, nevzdať sa, za čo si
zaslúžia obdiv a uznanie. Osobne som si
z tohto podujatia odniesol dobrý pocit
a vôbec neľutujem, že som sa zúčastnil,
hoci len ako divák. Možno o rok si to
vyskúšam aj z pozície súťažiaceho. Kto sa
pridá?
Výsledky v jednotlivých kategóriách
Prvé číslo určuje poradie v danej kategórii, druhé číslo je identifikačné
číslo, s ktorým súťažiaci bežal, tretie číslo je celkové umiestnenie, nasleduje meno, tím alebo mesto a odbehnutý čas.
Veľký Devín - 11 625 m
Muži do 39 rokov:
1. 7 1. BENE Barnabás 1986 Benedek-TEAM 00:35:05
2. 6 2. SZABÓ Sándor 1991 Benedek-TEAM 00:35:06
3. 2 3. OSPALY Filip 1976 AC Moravska Slavia Brno 00:36:00
Muži 40-49 rokov:
1. 4020 8. BABIAK Orest 1968 JM Demolex Bardejov 00:38:07
2. 3401 9. VALIČEK Róbert 1969 Obalservis Košice 00:38:19
3. 4032 12. MATANIN Marcel 1973 BE COOL RUNNING TEAM 00:39:30
Muži 50-59 rokov:
1. 5002 35. PORTÁŠIK Peter 1963 AŠK Grafobal Skalica 00:42:01
2. 5001 38. FRANK Georg 1963 TuS 06 Heltersberg 00:42:08
3. 5206 44. CVÍČELA Ján 1956 AK Bojničky 00:42:28
Muži 60 rokov a viac:
1. 5301 156. KOVÁČ Miroslav 1952 TRENČÍN 00:46:38
2. 5306 400. NOVAK Viliam 1942 Železná studnička Bratislava 00:50:51
3. 5315 461. MIKÚŠ Miroslav 1951 CHvojničan Radošovce 00:51:38
Ženy do 34 rokov:
1. 6585 1. BADIS Anissa Zsófia 1987 Vedac Veszprém 00:41:22
2. 5553 2. FAŠUNGOVÁ Petra 1990 Sportdiag Team 00:41:31
3. 5552 3. MANÍKOVÁ Ľubomíra 1986 AK Spartak Dubnica 00:42:57
Ženy 35-49 rokov:
1. 8001 9. KLCOVA Renata 1971 Druzba Piestany 00:46:25
2. 8003 10. FURUCZOVÁ Jela 1971 SC Bratislava Snakes 00:47:05
3. 8007 17. KUŠNIEROVÁ Denisa 1977 TRNAVA 00:48:22
Ženy 50 rokov a viac:
1. 8403 32. PORTÁŠIKOVÁ Anna 1963 AŠK Grafobal Skalica 00:52:07
2. 8401 48. QUITTNEROVÁ Jana 1957 Run For Fun 00:53:37
3. 8444 54. BELJAJEVOVÁ Mária 1958 Golem Club 00:54:06
Firemné tímy:
1. BEHAME.sk 03:08:42
2. Triax 03:22:49
3. IBM Smarter planet team 03:34:12
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
39
Stĺpčeky
ypitF
vám prináša
kopček humoru
Chvála pre Zuzanu
Delta Es
Posledné roky sa ukazuje, že slovenský dokument je
kvalitnejší než kedykoľvek predtým. Nie že by sa boli vyrojili
zrazu veľké témy našej reality. Tie tu boli aj predtým. Súčasná generácia dokumentaristov dospela. A pod slovom
dospela mám na mysli, že sa už neboja. Neboja sa postihov a preto nám predkladajú svet taký, aký je. A ten veru je
veľakrát na zaplakanie. Ten slovenský určite.
Jeden môj kamarát z dávnej histórie si bol býval založil firmu. Poskytuje služby ľuďom; vzdelávacie kurzy zamerané
na konkrétnu činnosť, napríklad komunikáciu v pracovnom
tíme, s cieľom zlepšiť fungovanie tejto činnosti zavádzaním
sledu rôznych krokov, systematickosti. Názov tejto firmy je
niečo v zmysle: Ľudské elementy.
S úškrnom na tvári si myslím, že ľudia naozaj elementy sú.
My sme strašné elementy. Sme veľká prírodná deviácia.
Matematicky nepresne definované: ostré lokálne minimum miery neusporiadania parafrázujúc jedného lokálne
významného fyzika. Vypustite do vákua častice plynu a ony
sa v celom jeho objeme relatívne rovnomerne rozložia.
„Bez gradientu koncentrácie“, ktorý by naznačoval, že niektoré častice sú s inými väčší kamaráti. Podobne to možno
pozorovať aj pri nastupovaní pasažierov do autobusu.
Sedadlá nikdy nie sú obsadzované jedno po druhom,
ale jeden si sadne dopredu, ďalší dozadu, tretí k okienku
naproti prostredným dverám, právom privlastnených
matkami a kočíkmi.
Zuzana Piussi tne do živého, ako keby mala kompas ako
ukázať čo je dôležité. Aby som nevymenúval všetko, za posledné obdobie je to Nemoc tretej moci, Od Fica do Fica a
Krehká identita. Okomentujem trochu ten film, pri ktorom
som mal najväčšie zimomriavky.
Je interesantné, že aj také vysoko usporiadané systémy,
ako sú živé organizmy, preplnené nukleovými kyselinami,
v ktorých každý atóm má svoje presné miesto, chlievik
kam patrí, a pre ktorých po dobrom obede vždy nasleduje
šálka kávy a gram popola značky Marlboro, a pre ktorých
ich ľahkej večeri vždy predchádza pol hodina intímneho
outdoorového dialógu s fenkou Isis o tom, aké dôležité je
kladenie bobkov do parkovej trávy namiesto na koberec,
intuitívne podliehajú princípom neusporiadanosti.
Historik napríklad rozpráva o slovenskej dojke Adolfa
Hitlera, teda Hitler pil slovenské mlieko. A s akou radosťou
to hovorí. Bizarné a smutné. Takisto je tam diskusia, ktorá
nás nahovára, že za celou tou dnešnou zadĺženosťou západného sveta sú opäť a zase len židia. Nehovoriac o sympatizantoch Jozefa Tisa. Tí ho vykresľujú ako prezidenta
záchrancu, otca našej štátnosti, národného hrdinu, ktorý
má krvavé ruky iba súhrou dejinných neprajností.
Krehká identita opisuje ako náboženské, nacionálne
a ideologické oduševnenie sú z jedného cesta. Autorka
ponúka priestor na zamyslenie sa nad národnou identitou
a ukazuje súčasných „pseudonárodných" buditeľov inak,
ako ich poznáme z médií. Zrazu to nie sú jednoduché
figúrky a bábky, ale ľudia s vlastnou filozofiou, argumentmi
a citmi.
Podľa mojej skromnej mienky, ľudia majú dva možné postoje k svetu, k realite. Buď budeme poctivo zhromažďovať
fakty, argumenty a z toho sa vykryštalizuje postoj. Alebo
si vyberieme postoj a hľadáme fakty a argumenty pre ich
potvrdenie. Iste, tá druhá možnosť je plná poloprávd a tie
veru môžu byť ešte nebezpečnejšie. Patrím k tej prvej
skupine. Mám dojem, že väčšina patrí k tej druhej. Neviem,
či to má zmysel, ale chcem ich chápať, chcem im rozumieť.
Myslím tú druhú skupinu. Zuzanin film hovorí čosi o našej
naivite a nepoučiteľnosti. Skutočnosť nepustí. Ak budeme
poctivo zhromažďovať fakty a argumenty, z toho sa musí
vykryštalizovať postoj, že Jozef Tiso bol hovädo.
Neviem, či vôbec niečo vo vesmíre podlieha takej miere
usporiadanosti vzhľadom k svojmu objemu, ako hocaký
vyšší živý organizmus. Od spomínaných komplikovaných
molekúl tvoriacich bielkoviny, neskôr bunky a tkanivá;
koncentrácie a pomery prvkov sú akurát také, aby celok
fungoval, každá súčasť má svoje predpísané miesto a čas.
Excelentne vyladený mechanizmus. Človek až má pochybnosti, či reč toho, čo nás stvorila nebola nemčina.
Keď sa pozriem okolo, na svojich kamarátov, rodinu a
nepriateľov, všetci sú viac ako usporiadaní, zároveň často
tvrdošijne a nevedomky konajúc v zmysle zásad neusporiadanosti. Zachovávajú svoje každodenné, či každo- inak
periodické rituály a v týchto drobnostiach sa na seba
podobajú. Sú usporiadane neusporiadaní. Spájajú dve
protichodné veci, ktoré si zdanlivo odporujú. Pripomínajú
mi Európsku Úniu.
Zuzana Piussi po Krehkej identite mala ešte ďalší dokumentárny počin. Volá sa Kríza slovenských elít a bolo to
odvysielané v prvej časti dokumentárneho seriálu Colnica,
ktorá je československou reláciou. Zuzka, klobúk dole.
Vyrástla si natoľko, že mnohých skúsenejších českých
dokumentaristov strčíš do vrecka. Na Colnici mi ale kazí
dojem niečo iné. V Colnici je okrem dvoch dokumentov
(jeden český a jeden slovenský) aj diskusia na danú tému.
Pri diskusii som mal smutný pocit trápnosti. Z moderátorov, hlavne z tej slovenskej strany. Funrádiovská blondína
sa snaží vtipkovať za každú cenu, povrchné reči, ktoré
kazia aj dojem z dokumentov. V prvom rade je to zrejme
chyba dramaturgie, ale ten moderátor má tiež vlastnú
hlavu. Zuzka, nenechaj sa znechutiť takýmito ľuďmi. Ja sa
určite nenechám. A čo vy?
http://gucmann.blogspot.com
flipik
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Dodo
Dva lístky vás poprosím.
Hobit?
Nie, to je manželka
tyčka ... to čo spraví keď naši dajú góla?
- To neviem... hovorí chlap. Ja ho mám
ešte len tri roky...
Manžel sa vracia domov a narazí na rozčúlenú ženu v predsieni.
Ona: - trošku si sa zdržal, čo, Superman?
On: - môžem ti to vysvetliť. mrzí ma to,
drahá, ale bol som s klientmi...
Ona: - a diskutovali ste celu noc až do
siedmej ráno, čo, Superman?
On: - nechaj ma prosím dohovoriť, získal
som nového klienta pre firmu. Boli sme
u taliana, dobre sme sa najedli....
Ona: - a to do 7 ráno? Superman, za akú
hlúpu ma máš?!?
On: - áno, priznávam, šli sme potom
na bar niečo vypiť, do 3 hodiny....
Ona: - určite, Superman, do 3 hodín, a čo
bolo potom do 7 rána, Superman?
On: - no áno, potom sme išli do tančiarne,
ale ja som sa len pozeral, bola to nuda a ...
Ona: - to stačí, Superman, ty si sa len
pozeral a čakal poslušne ako pes. Čo ešte
ti mám veriť, Superman?
On: - prosím ťa už ma nechaj dohovoriť
a počúvaj... prečo mi stále hovoríš Superman???
Ona: - pretože len Superman nosí slipy cez
nohavice...!
Učiteľ autoškoly sa naklonil ku svojej blonďatej zverenkyni a hovorí: „Slečna, ja Vám
to teda poviem na rovinu. Vy ste rodená...
chodkyňa!“
AKTUÁLNE zo sveta: Nemecký inštitút
porovnával kvalitu ciest v Európe.
Zistil, že v porovnaní s ostatnými krajinami má Slovensko cesty na jednotku...
Problém však nastáva, ak zaradíte dvojku, alebo vyšší prevodový stupeň.
Príde žena domov zo žúru povie mužovi
že spala u kamošky. Muž zavolá všetkým
kamoškám a zistí, že u žiadnej nespala.
Na druhý deň sa odtrhne muž a nepríde
domov. Keď príde žena, pýta sa ho, kde
bol. On tvrdí, že spal u kamoša. Žena zavolá všetkým desiatim kamarátom a zistí, že
u ôsmych spal a u dvoch ešte je.
Idú dve kamarátky na nákupy a jedna
hovorí druhej:
Muž mi dal kreditku...
Druhá sa jej pýta: ...aj PIN dal?
Ona odpovedá: No, pindal.
Príde muž so psom do krčmy a hovorí
krčmárovi:
- Zapnite tu televíziu lebo mne sa doma
moja pokazila a môj pes je strašný
fanúšik slovenskej futbalovej reprezentácie.
Tak zapnú telku, Slovensko hrá... útočí
a zrazu Hamšík nakopne tyčku! Pes
ihneď vyskočí na bar a začne havkať
a tancovať od radosti. Krčmár skoro
odpadne a hovorí:
- Ci pana, ta to aká radosť. A to bola len
Veľrybí samec pláva okolo svojej
polovičky a šomre: „Kopa ekologických
aktivistov, svetové vlády a rôzne nadácie vyvíjajú enormné úsilie na záchranu
nášho druhu, ale slečnu bolí hlava!“
Príde chlap za farárom.
- Pán farár, zdochol mi pes. Potrebujem,
aby ste mi ho pochovali.
- V žiadnom prípade, veď to bol pes. Zviera
nemá dušu, nemôžem.
- Viete pán farár, mal som ho dvadsať
rokov, verne mi slúžil, pochovajte ho.
- V žiadnom prípade, už som povedal!
- Pán farár, dám vám 20.000.-Sk, ak mi ho
pochováte.
- Tak to ste mali hneď povedať, že bol
katolík!
Učiteľ sa pýta žiaka: Ako sa volá hlavné
mesto Turecka?
On na to : Bul. Učiteľ hovorí : Nie, Istanbul. Žiak zhrozene odpovedá : Ta tys
tam bul, ale ja som tam nebul.
Dve blondínky cestujú vlakom: Oproti
nim sedí jeden ,prešedivelý, bradatý muž.
Jedna hovorí:
-Ty počuj, to nie je kráľ Štefan?
Druhá blondínka:
-Šibe ti?
Veď ten zomrel pred 100 rokmi. O nejaký
čas vojde do kupé muž a hovorí: Hello,Štefan!
Ako sa máš?
100 rokov som ťa nevidel. Na to blondínka:
-No...komu tu šibe?
Dva hady v púšti:
- Počuj, my sme jedovaté?
- A čo ja viem? Prečo?
- Práve som si zahryzol do jazyka.
Manželka sa pýta manžela:
- Videl si už pokrčenú stokorunáčku?
- Videl.
- A pokrčenú tisíckorunáčku?
- Videl.
- A pol milióna?
- Tak pol milióna som ešte nevidel.
- Tak potom choď do garáže a pozri sa na
naše nové auto.
- Čo si pako? Tu máš stovku, ty si sa
viezol tiež.
Po ceste idú dve autá oproti sebe. V jednom sedí žena a v druhom muž. Autá sa
zrazia. Z jedného vystúpi nazúrený chlap
a pýta sa:
- Ženská, vy ste nikdy nerobili vodičák?
Z druhého auta vystúpi nazúrená žena
a kričí:
- Tak určite viackrát ako vy!
Poľovník prichytil v lese chlapa s autom
a v jeho kufri našiel jeleňa. Oboril sa
na neho:
- Čo to má znamenať?
- Nič. To je môj pes!
- A čo tie parohy?
- To je jeho problém!
Inzerát v novinách:
vymením izbového psa za trojizbového
Vo výťahu: Prosím vás, toto je rýchlovýťah?
Nie, to sme sa odtrhli...
Starší manželský pár sa vyberie na večeru
do reštaurácie. Stolujú už zopár hodín
a zrazu starej pani vystrelí z taniera kus
mäsa a skončí na jej bielej blúzke. Stará
pani zdvihne oči a pošepky hovorí dedovi:
- Vyzerám ako sviňa.
Dedo kývne hlavou a hovorí:
- A ešte máš aj špinavú blúzku!
V reštaurácii:
- Čašník, to pečivo je včerajšie, mohol
by som dostať dnešné?
Čašník odpovedá:
- Až zajtra!
Príde kovboj Joe do salónu a vidí, ako pri
jednom stole sedí osamotená krásna
kočka. Rozmýšľa, ako by sa s ňou zoznámil,
potom vytiahne kolty a všetkých ostatných postrieľa. Pomalým krokom príde
až k stolu, prisadne si a hovorí: “A čo tak
sama, slečna…”
Are you sure this is beef?
Yes, of horse!
-Pán vodič, išli ste 160 km za hodinu.
-Ale pán policajt, veď ja tak dlho ani nejdem.
-A koľko teda idete.
-Asi tak 10 minút, maximálne.
-Aha, tak to bude omyl, prepáčte, pokračujte v jazde.
Muž vychádza z taxíka a taxikár mu
hovorí:
- Tak pane, je to za 200 korún.
41
Hľadáš popri zábave aj prácu?
Ftipy
www.soitron.com/kariera
Žena hovorí mužovi:
- Miláčik, predstav si, budeme mať
dieťa! Čo by si chcel, aby to bolo?
- Vtip...
Idú beznohý a holohlavý na aute a holohlavý hovorí beznohému: „Dupni na to
fáro, nech my veje háro!“
Posledné vety pred smrťou:
-Už to bude...
-Neboj, ten vlak je ešte ďaleko...
-To je hlboké, pozri, akú hlavičku dám!
-Tá tatranka mi nejako nesadla...
-Tá bomba už vybuchla...
-Pod sem, tu nás nenájdu!
-Ja to zvládnem sám!
-Došli ti náboje, čo?
-Mobil vraj škodí zdraviu...
-Ja to finále majstrovstiev v hokeji
aj tak vypnem!
-Podrž mi volant...
-Môžeš mi ešte z tej hubovej omáčky
pridať?
-Neboj, červená tu svieti vždy.
-Vždy sa to tu tak húpe.
-To je len chrípka...
-Daj sem peňaženku, dedo!
-Nepočuješ vlak?
-Skoč, ja ťa chytím!
-To lietadlo letí nejako nízko...
-Mám na to...
-Čo to tu smrdí?
-Čo tu pípa?
-Ešte kúsok a mám ju.
-Aha, šteniatko!
-Pravdepodobnosť, že k tomu dôjde je
jedna ku miliónu.
-To sa nemôže stať.
-Modrý drôt, červený d...
-Haha, vraj kulturista...
-Hovorím ti, že sova húka ináč.
-Tu blesky nešľahajú.
Rozvodový súd. Sudca sa pýta manželky:
- Ak vás manžel prestane nazývať kravou,
ste ochotná s ním ďalej žiť?
- Áno.
- A vy budete ešte volať svoju manželku
kravou? - obráti sa sudca k mužovi.
- Nebudem.
- Výborne! Tak ste sa pomerili. Končíme!
Pri východe zo súdnej siene manžel vraví
manželke:
- Tak!! A páľ, domov! lebo ti takú dám
medzi rohy...
september
október
november
december
január
február
-Feri, kejdz uhadneš keľo stovky mam
vo vrecku ta ci obe dam!
-Pjec!
nevedela ani súložiť, ani variť, no hrôza!"
Manželka zase na manžela:"Čo povedal?"
"Že Ťa pozná!!!
Sedí východniar v krčme a všimne si na
polici za výčapom fľašu od uhoriek plnú
desaťeuroviek.
- Ta ci Boha! Ta to co tam mace?
- To je taká súťaž. Dáte desinu a keď
splníte tri úlohy je fľaša euroviek vaša. vysvetľuje krčmár.
- Ta ľahšie nemace? - podá barmanovi
desinu a ide na vec - ta co treba zrobic?
- Tak po prvé musíte vyslopať liter borovičky na ex. Za druhé máme na dvore
besného pitbulla s boľavým zubom. Ten
mu musíte vytrhnúť a za tretie, nad nami
býva osemdesiat ročná baba, ktorá ešte
nikdy nemala chlapa a tú musíte riadne
vysexovať. Upozorňujem vás, že sa ešte
nikto nedostal ďalej ako za prvú úlohu,
takže veľa šťastia.
Východniar bez mrknutia oka vypije fľašu
borovičky a opitý sa vypotáca na dvor.
Odtiaľ sa chvíľu ozývajú zvuky zápasu
a potom strašné vytie. Po nejakej dobe do
baru vpadne východniar ušpinený, utrhaný, víťazne sa rozhliadne po prítomných
a zahlási:
- Tak a dze je ta baba s totym boľavým
zubom?
Moja žena a ja chodíme dvakrát
týždenne na večeru do nejakej dobrej
reštaurácie.
Najprv si dáme nejaký aperitív a potom
obvykle miestnu špecialitu.
Pritom si užívame príjemnej spoločnosti.
Ona chodí v utorok, ja v piatok.
Lord Charles Norton ide okolo somráka, hodí mu libru a vraví:
- Daj si v najbližšej krčne whisky na
moje zdravie.
- Ja som abstinent, pane ... - odvetí
somrák.
- Tak si kúp nejaký dobrý tabak.
- Ďakujem, pane, ale ja som nefajčiar.
- Tak v tom prípade tu máš 50 libier.
Choď za nejakou slečnou a niečo si uži.
-navrhuje rozptýlenie lord.
- Prepáčte, pane, ale ja netúžim po
takých ženách. - skromne odpovedá
somrák.
- Vieš čo, tu máš sto libier! Zájdi za mojou ženou a povedz jej, nach sa pozrie,
ako vyzerá chlap, ktorý nepije, nefajčí
a nesúloží kadetade.
Zastaví manželský pár pri benzinovej pumpy a pumpár hovorí manželovi:
Máte nové auto že áno?
Manželka na manžela: "Čo povedal?"
"Že máme nové auto"
O chvíľu pumpár hovorí: "Pozerám podľa
ešpézetky, že ste z Bratislavy.
Manželka na manžela: "Čo povedal?"
"Že sme z Bratislavy!"
Pumpár na to: "Ja som poznal jednu žensku z Bratislavy, tá bola tak škaredá, blbá,
marec
apríl
máj
jún
Na hodine slovenského jazyka.
"Deti povedzte mi vetu kde bude slovo
ananás. Žiaci rozmýšľajú.!
Ako prvá sa prihlási Marienka: "Ananás je
zdravé ovocie."
Ďalší sa prihlási Janko: "Ananás mi veľmi
chutí."
O chvíľu sa prihlási Móricko: "Ocko išiel
na dovolenku."
"Ale Móricko, kde tam máš slovo ananás?"
"A na nás sa vykašľal!"
Stretnú sa dvaja policajti a jeden hovorí
druhému:
"Človeče, odvtedy, čo sa rozmohol
AIDS, tak stále nosím kondóm."
"Naozaj?", pýta sa druhý policajt.
"No stále nie, keď čúram alebo sa milujem, dám si ho dole."
Ë
)¹]DW V¹WDÈ
s Modrofúzom
Vylúšti sudoku a vyhraj
1. miesto 6 hodín práce
ác
áce
rácee
2. miesto 4 hodiny ppráce
3. miesto 2 hodiny práce
á
na tvojom dvojkolesovom tátošovi
v dielni Modrofúz vrátane mechanika.
Odpovede píš na
do konca mája. Výsledky budú vyhlásené
na našej facebookovej stránke
Na záver
pár kuriozít
Učiteľ chémie, ktorý za trest nútil študentov nosiť plastové psie „goliere“ dostal padáka. Žiaci to brali ako srandu, no rodičom
to až také vtipné nepripadalo. Profesor sa
ospravedlnil a uznal, že dávať študentom
psie pomôcky bolo asi zlé rozhodnutie.
5
Dva mesiace vydržal byť uväznený
v aute istý Švéd. Vďaka nepozornosti
zišiel z cesty a zapadol do dvojmetrovej
kopy snehu. Živiac sa snehom prežil
v akejsi hybernácii v spacom vaku, až
kým ho v lese pri mínus 30 stupňoch
neobjavili záchranári.
idsaťdva ročnú Brazílčanka zachránili
pred smrťou pri autonehode jej prsia. Jej
vnady veľkosti 7 zafungovali ako skutočné
airbagy a zastavili náraz do jej hlavy. Seyla
vraví, že sa snažila vyhnúť psovi na ceste.
&HQ\GRV¼ħDŀHYHQRYDOD
VSRORÏQRVħ0RGURI¼]
ZZZPRGURIX]VN
2
8 9
5
4
6 2
4 3 8 5
6
2 6
7
5 8
8
1 6 2 3
3
1 6
2
5
1 7
6
Download

2013 / 02 - Máj