01 2013 APRÍL
www.okocasopis.sk
.$Ŀ'ƒ'2%5ƒ6/8Ŀ%$6$79ƒ5ΖĿ(-(
ZADARMO
facebook.com/okocasopis
R8Ŀ29‹2.8/Ζ$5(6œ1(%(=3(Î1(-ĢΖ(1(Ŀ./$3.<1$2ÎΖ$&+
“
dge
Oxford verzus Cambridge
po slovensky
Vedeli ste, že OKO Îasopis má Facebook stránku?
www.okocasopis.sk/facebook
”
11
1
strana
ŠKOLA
Aktuality FEI
Aktuality FIIT
Aktuality FA
Aktuality SvF
Autorizované školiace centrum
Apple na FEIke?
Univerzity si zmerajú sily
v historických pretekoch
Náborová kampaň Elitná jednotka
O krok vpred
ITčkári dostali novú budovu
Keď si syr z jedálne pýta alternatívu
TÉMA
A predstavte si, máme aj webstránku.
www.okocasopis.sk
Nájdete na nej nielen to, Ïo ste videli v Ïasopise, ale aj veĀa
toho, Ïo sa do tlaÏenej verzie nevošlo.
Wikipedia rastie vďaka študentom
Spoločenský život virtuálne
Nepokradneš!
Internet namiesto telky?
NAŠÍM OKOM
Kráčajúc
Ahoj, Peťko
Zlín žiari
Veľtrh Amper 2013
Keď chýba láska
Píšem, počítam a KRESLÍM.
Workshop participatívnej
architektúry v Kojaticiach
48 hodín
Komunikácia a osobná moc
”
sstran
na
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
strana 11
strana 12
strana 13
strana 14
strana 16
strana 17
strana 18
strana 20
strana 22
strana 24
strana 25
strana 26
strana 27
strana 27
strana 28
strana 29
strana 30
strana 32
“144
al
Každý pracovník dostal
škatule, do ktorých si mall
zb
b
zbaliť
svoje veci...
Teraz to už všetko viete. Tak nás Ïítajte a lajkujte. Ðakujeme.
2 ”
“20
sstra
ana
... presne určiť, kto je
„p
dá
„pirát“,
sa prakticky nedá.
”
OBSAH
ObÏas tam zavesíme nejakú haluz alebo nieÏo,
Ïo nás na webe zaujalo.
s na
stran
“45
45
... geek je v podstate len človek,
vek
k
ktorý otvorene (a možno trochu
viac entuziasticky) prejavuje
na
nadšenie zo svojich záľub.
ORGANIZÁCIE
Zimné Študentské Hry
Elitná IT databáza garantuje dream job
Poznáš tajomstvo najväčšej
študentskej organizácie na svete?
Klubovňa Nadácie VW
Accenture EBEC Bratislava 2013
Použi-to! Som mladá a zadarmo!
AKTÍVNY ŽIVOT
Kam do prírody v Bratislave?
10 dôvodov prečo športovať
Zmeňme pohľad na vec
KULTÚRA
strana 32
strana 33
strana 33
strana 34
strana 35
strana 36
strana 38
strana 40
strana 41
Kultúrne kulty
Preklik
FA ovládla fotografia
Noc architektúry
Aperta Libro: Knihy, ktoré tvoríte sami
Popkultúra naživo
Chvíľka poézie
Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války
Recenzia: The Soft Machine
Recenzia: Polnočný kovboj
Flipikov a Dodov stĺpček
Ftipy
Pár kuriozít na záver
strana 17
strana 37
strana 42
strana 43
strana 44
strana 45
strana 46
strana 46
strana 47
strana 47
strana 48
strana 49
strana 50
“
36
a
To, čo turistický sprievodca
odporúča, steak v Hiltone,
vá akosi nevonia.
vá
vám
”
“28
Po raňajkách sme so
zastrúhanými ceruzkami mohli
od
odštartovať
pohodový deň.
stra
ana
strana
stra
ra
ana
editoriál
Periodikum študentov a zamestnancov STU
Ročník XIX
Číslo 1
Vychádza 4x za akademický rok plus prvácke číslo
šéfredaktor
Martin Bago
zástupca šéfredaktora
Ivan Minárik
Ahojte,
redaktori
Marek Kukučka
Peter Petruš
Alexandra Pastvová
Tomáš Ondris
Jozef Košík
Lukáš Horňák
Michal Makas
Anna Fabianová
Lívia Gažová
Anna Kosíková
Michal Kuročka
FIITka má novú budovu, Mladosť i FEIka nový bufet a my zopár
nových rubrík. Boli sme v Bruseli i Zlíne, vyskúšali sme kurz kreslenia a vyriešili sme, kam do prírody v bratislavskej betónovej
džungli. Toto všetko a ešte o niečo viac nájdete v aprílovom čísle
OKO Časopisu.
Tomáš Ondris
Dušan Chmeliar
Vincent Zsemlye
Lukáš Surovčík
web
Vladimír Polúch
Matúš Malinka
fotografi
Zuzana Holotíková
Andrej Lenčucha
Jozef Kopáč
korektori
Alexandra Pastvová
Róbert Kmeťo
Semester sa nám rozbehol a po expandovaní na ďalšie dve
fakulty STU sme aj my v OKU mali viacej času riešiť obsahovú
stránku časopisu. Nie všetko sa nám podarilo na prvý raz, ale aj
teraz pre vás naši redaktori pripravili kvalitne spracovanú tému
čísla. Venovali sme internetu ako fenoménu, ktorý rôznymi
spôsobmi ovplyvňuje náš život i fungovanie.
Mišo naháňal na chodbách FEI respondentov pre svoju anketu.
Posnažíme sa, aby sa táto sonda do vašich názorov stala
pravidlom v každom čísle. Naši redaktori spolu s moderátorkami z mc2 počas skúškového navštívili Brusel, ak ste tam ešte
neboli, zopár riadkov o tomto belgickom meste nájdete na
stranách 32-33.
web
mail všetkým
mail niekomu
http://okocasopis.sk
[email protected]
[email protected]
adresa
Staré grunty 53,
842 47 Bratislava
02/60291828
Pod pomerne bulvárnym titulkom „10 dôvodov prečo športovať“ nenájdete typické internetové drísty, ale reálne a praktické
argumenty, prečo to nie je hlúposť. Pre športovo založených
Zuzka pripravila dvojstránku plnú tipov, kam vyraziť v Bratislave
do prírody (34-35).
ZUZANA HOLOTÍKOVÁ
DUŠAN CHMELIAR
LUKÁŠ HORŇÁK
JOZEF KOPÁČ
VINCENT ZSEMLYE
ALEXANDRA PASTVOVÁ
PETER PETRUŠ
LUKÁŠ SUROVČÍK
ANDREJ LENČUCHA
JOZEF KOŠÍK
TOMÁŠ ONDRIS
FILIP GUCMANN
PATRIK ŠABO
LÍVIA GAŽOVÁ
MICHAL MAKAS
ANNA FABIANOVÁ
ANNA KOSÍKOVÁ
grafik
17.03.2013
Vydavateľstvo STU
2200 kusov
A na záver: nie, nezabudli sme. Vašu najobľúbenejšiu rubriku
nájdete, tak ako vždy, na posledných stránkach časopisu. A tí,
čo plánujete v budúcnosti začať podnikať, neprehliadnite súťaž.
Naša spolupráca so spoločnosťou Gwent pokračuje a v súťaži
môžete vyhrať až 15-percentnú zľavu na založenie s.r.o., USB
kľúč je k tomu bonus.
ÚZ Multimediálne centrum STU BA
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
http://www.mc2.sk, [email protected]
Distribuuje priamo redakcia.
foto na obálke
Lukáš Surovčík
obálka
Ivan Minárik
korektorka
externý redaktor
november
december
grafik
redaktor
grafik
fotograf
redaktor, webmaster
externý redaktor
redaktor
Martin Bago
redaktorka
október
grafik
fotografka
Vďaka za každý fejsbúkový lajk,
Akékoľvek používanie textu, fotografií a obrázkov alebo ich
častí vrátane údajov v elektronickej podobe je možné iba
s predchádzajúcim súhlasom ich autora. Za obsah
príspevkov zodpovedajú ich autori. Redakcia nemusí
súhlasiť so všetkými publikovanými názormi.
september
redaktor
redaktor
Pre citlivejšie duše píše zväčša Marek a aj pre toto číslo si pripravil poviedku s tajomným názvom „Kráčajúc“. Kto rád poéziu,
nech sa páči, na strane 46 aj niečo pre seba. Do OKA sa vrátili
aj listy pre Peťka od babičky. Tá sa sťažuje, že peniaze od nej
pýtajú už aj na internete. Darmo, babičky idú tiež s dobou.
ISSN 1338-4511
vydáva
MAREK KUKUČKA
zástupca šéfredaktora
Našim rovesníkom zo strojníckej fakulty sa podarilo získať zdroje z Nadácie Volkswagenu, ktoré poputujú na novú študovňu.
Všetka česť takýmto študentským aktivitám, treba si brať príklad. Na FEI STU sa zasa podarilo zriadiť autorizované školiace
centrum Apple. Na Fakulte architektúry sa konala vernisáž
FOTO EXPO a ako inak, naše redaktorky tam nesmeli chýbať.
Reportáž nájdete na stranách 30-31.
KONTAKTY
uzávierka
tlač
náklad
IVAN MINÁRIK
šéfredaktor
grafici, dtp technici
telefón
MARTIN BAGO
január
február
marec
apríl
máj
jún
redaktor
redaktorka
redaktorka
MICHAL KUROČKA
redaktor
REDAKCIA
OKO Časopis ČASOPIS ŠTUDENTOV STU
Škola
alokŠ
Aktuality
zostavila Zuzana Holotíková
zostavil Andrej Lenčucha
Študentský parlament v spolupráci
s firmou Accenture aj tento rok zorganizoval Beániu elektrotechnikov a informatikov. Konala sa v piatok 1. marca.
O zábavu sa starala napríklad skupina
Vidiek, Le Payaco a mnoho ďalších. Fotky
z akcie si môžete pozrieť na stránke beania.sk alebo na Facebooku beánie.
Ako je už tradíciou, opäť sa na fakulte
konalo darovanie krvi organizované
Študentským parlamentom EaI v spolupráci s transfúznou službou. Odberu
sa zúčastnilo 62 darcov, ktorí tak mohli
pomôcť dobrej veci.
S prichádzajúcim termínom podávania
prihlášok rozbehla FEI aj tento rok náborovú kampaň Elitná jednotka. Okrem
billboardov a plagátov si tiež môžeme
všimnúť po Bratislave jazdiacu električku a kampaň zahrňa aj road show po
slovenských stredných školách. Novým
prvákom ponúka možnosť získať zaujímavé štipendium. Kampaň má za cieľ prilákať
viac uchádzačov o štúdium technického
smeru na našej fakulte. To sa odzrkadlilo
aj v zvýšenom počte podaných prihlášok
na tento akademický rok, keď kampaň
bežala po prvý raz.
26. februára bola spustená v aule BC300
technológia High density wifi. Počas
najbližšieho mesiaca až dvoch bude fungovať v testovacej prevádzke na vyladenie
všetkých prípadných nedostatkov
a uskutočnenie záťažových testov. Projekt
je podporovaný spoločnosťou Cisco,
pretože ide o unikátnu záležitosť, kde sa
môže súčasne pripojiť 300 používateľov
blízko seba. Podobná technológia je len v
2 miestnostiach v Amerike.
Na ďalšej z obľúbenych prednášok pán
profesor Krempaský opäť predviedol svoj
rozhľad a nadšenie pre fyziku. Tento raz
na tému 5 základných fyzikálnych problémov súčasnosti. Záujem bol značný,
zaplnila sa takmer celá aula BC300. Nasledujúca prednáška sa pravdepodobne
uskutoční až v ďalšom semestri.
26. marca sa už po niekoľký krát uskutočnil v priestoroch fakulty veľtrh Dni príležitostí 2013 organizovaný študentskou
organizáciou IAESTE. Študenti sa tak mohli
sretnúť so zástupcami firiem z rôznych
technických odvetví. Popri tejto udalosti
prebiehal zároveň aj online veľtrh, kde
mohli záujemci navštíviť virtuálny stánok
firmy priamo cez internet.
Od začiatku semestra funguje na bloku E
nový bufet. Cieľom nahradenia starého
bufetu bolo zvýšiť kvalitu. Denne sa tu
podáva aj teplé menu v cene 3,50 €. Prevádzkovateľ je rovnaký ako na PriFUKu.
Aktuálne informácie z diania na fakulte
nájdete na facebook.com/FEI.STUBA
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
26. - 27. novembra sa v nemeckom
Regensburgu stretli politici, stratégovia,
ekonómovia, akademickí odborníci
z makroregiónu povodia Dunaja na prvom
výročnom fóre európskej stratégie pre
Dunajský región. V rámci konferencie bola
dekanom FEI STU podpísaná zmluva
o príprave a založení akademického centra pre transfer technológie na FEI STU
Bratislava. Uvedené centrum bude jedným
zo zárodkov Dunajskej siete pre transfer
technológie, spolu s centrami na Vysokej
škole poľnohospodárskej v Nitre, Univerzitách v Novom Sade v Srbsku a v Kluži-Napoce v Rumunsku. Tieto centrá majú
za úlohu pripraviť a podporiť program
regionálnej a transdunajskej inovácie,
zavádzanie výsledkov vedy a výskumu do
praxe, ako aj skvalitnenie a zefektívnenie
technológií v malých a stredných podnikoch v regiónoch.
Počas semestra sa na fakulte pripravujú
rôzne zaujímavé prednášky priamo od
zástupcov firiem či už s ponukou kariéry
pre absolventov alebo rôznych kurzov na
zlepšenie ich schopností. Nedávno sa napríklad predstavila spoločnosť Continental
alebo Volkswagen. Informácie o aktuálne
chystaných prednáškach nájdete na fakultnej fanpage na facebook.com/FEI.STUBA
Letný semester 2012/2013 sa zapíše
do histórie FIIT STU veľkými písmenami,
pretože sa naplnili tak často spomínané
sľuby o novej budove. V januári 2013 sa
podarilo všetko potrebné presťahovať, aby
nový semester mohol začať bez akýchkoľvek komplikácií. Ako vôbec prvý pedagogický proces oficiálne uskutočnený v novom
sídle fakulty boli konzultácie k predmetu
Operačné systémy s Ing. Branislavom
Steinmüllerom.
12. februára ste mali v priestoroch novej
budovy FIIT STU v Bratislave výnimočnú
príležitosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok o Google technológiách v rámci
akcie Snežná googlovica.
Prednášané boli témy od nasledovných
rečníkov:
- Google Developer Expert Daniel Steigerwald o Google Closure
- Roman Kóci a Filip Caran o 2D / 3D
Cross platform mobile development
- Filip Hráček z Google Česká republika na
tému Dart.
Univerzitné kolo 8. ročníka súťaže
Network Academy Games 2013 sa konalo v stredu 27. 03.2013 o 9:00 hod.
v priestoroch laboratórií 1.04 a 1.19
v novej budove FIIT STU. Súťažiaci si
zmerali sily v sieťových a komunikačných
technológiách.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
- UNI (konfigurácia reálnych Cisco zariadení)
- PT (konfigurácia v simulátore Packet
Tracer).
Najlepší dvaja postúpili do národného
kola, kde si zmerajú sily s ostatnými súťažiacimi z celého Slovenska.
Obsahom univerzitného kola boli zadania
obsahujúce témy prvých štyroch semestrov CCNA. Súťažilo sa o vecné ceny. Viac
informácií sa dozviete na [email protected]
stuba.sk
Ak ste nestihli termín 17. marec na prihlásenie vašich najlepších fotografií do súťaže
FIITAPIXEL, nezúfajte. Už onedlho bude
odštartovaný ďalší ročník na obdobie leto/
jeseň, kde máte opäť možnosť zabojovať.
Do aktuálneho ročníka bolo zapojených
vyše 630 fotografií od 58 autorov. Súťažíte
v známych témach ako pôvab maličkosti,
farebná príroda, m(i)esto, kde práve som
a obrazy z ulice. Fotografie hodnotí odborná porota z Filmovej a televíznej fakulty
a Ateliéru kameramanskej tvorby
a fotografie Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Pozývame Vás na podujatie Notebook
Expo 2013, ktoré bude plné horúcich
noviniek zo sveta IT. Tento ročník sa
uskutoční v sobotu 13. 04. 2013 v novej
budove FIIT STU v Bratislave. Na výstave
sa predstavia všetci známi výrobcovia
notebookov, ultrabookov, tabletov
a notebookového príslušenstva. Nebudú
chýbať ani výrobcovia z oblasti spotrebnej
elektroniky, softvéru, telekomunikácií.
S prípadnými otázkami vám radi pomôžu
redaktori PC Revue.
23. apríl 2013 sa uskutoční Študentská
vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné
technológie, IIT.SRC 2013. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu
študentov informatiky a informačných
technológií vo všetkých troch stupňoch
štúdia. Príspevky typicky opisujú výsledky,
ktoré študent dosiahol, zaradené do kontextu poznania primerane stupňu štúdia.
V rámci projektu How-Know občianskeho
združenia Ynet sa 16.marca na FIIT STU
uskutočnila konferencia kôlnička, kde ste
si mohli vyskúšať rôzne veci, ako napríklad
hranie sa s hlinou, zanalyzovanie malware,
spravovanie desiatky serverov či dokonca
naprogramovanie svojho robota.
Notebook Expo chce priniesť do sveta
informačných technológií ďalší rozmer
a ukázať ich ľudskú tvár, hovoriť o technológiách s ľuďmi v bezprostrednom
kontakte.
Veľkým lákadlom pre návštevníkov sú
výnimočné akcie a ceny, ktoré mnohí
výrobcovia ponúknu pri príležitosti tejto
jedinej výstavy svojho druhu na Slovensku. Pripravený je aj bohatý sprievodný
program.
V novej budove FIIT sa uskutočnil aj Reprezentačný ples Slovenskej technickej
univerzity, a to dňa 19. januára. Prekvapením večera bol veľkolepý ohňostroj.
Fotogalériu nájdete na www.plesstu.sk.
Od 18. februára 2013 je v priestoroch
fakulty (1. podzemné podlažie) otvorená
prevádzka kaviarne a bufetu LANDER caffé. Otvorené majú od pondelka do piatku
v čase 6:00 - 18:00 hod.
7
Škola
alokŠ
Aktuality
zostavila Anna Fabianová
zostavila Anna Kosíková
13. decembra 2012 sa na Fakulte architektúry konala medzinárodná vernisáž
fotografií študentov architektúry
s názvom FOTOEXPO. Rovnako ako po
ostatné roky nás už vo foyeri privítala vôňa
gulášika. Ďalej nasledoval stôl s pivom
a predpoklad dokonalej večernej zábavy
v priestoroch školy dostal reálne obrysy.
V „starej kotolni“ FA STU na nás čakala výstava fotiek študentov, ktorých ústrednou
témou bolo vyjadriť, ako svet vidíme my
- architekti, s vyjadrením témy: interaktívna
fotografia. Výstava bola spojená aj s hlasovaním o najlepšiu fotografiu. O zábavu sa
postarali Atraktívne kamašle, Funkmaster
ceil a S+M. Organizátormi boli Dalibor
Špilák, Jakub Slameň, Viliam Zajíček, Tomáš
Halaga, Katarína Blahútová a Alexandra
Dubovcová, ktorým sa za výdatnej organizačnej pomoci tretiakov z FA STU podarilo
vytvoriť skvelé spojenie umenia, fotografie
a zábavy. Viac sa dočítate v tomto čísle
časopisu.
12. marca sa konalo otvorenie filmového
klubu platformy 1x1 premietaním úvodného filmu nemeckého režiséra Fritza Langa
o futuristickom meste Metropolis v roku
2026. Filmovým večerom nás sprevádzal
Matej Géci. (www.youtube.com/watch?v=ZSExdX0tds4)
16. až 18. februára prebiehal na FA STU
Workshop – N/A Let´s get punk! Šlo
o sprievodnú akciu pripravovanej Noci
architektúry. Tím platformy 1x1 dal dohromady ľudí s večne nepokojnými rukami
túžiacich pomôcť výzoru našej školy.
Programom bolo upratovanie priestorov
súčasnej novej klubovne, brúsenie a natieranie stolov v priestoroch FA STU. Takto
dostali možnosť realizovať svoje kreatívne
zmýšľanie a podporili dobrú vec.
21. februára sa na Fakulte architektúry
konala Noc architektúry_Let´s get
punk! Zimná Noc architektúry sa opäť
niesla v znamení výstavy študentských ateliérových prác. Prostredníctvom plagátov,
modelov, Stand up comedy a prednášok
ste sa mohli oboznámiť s prácou, povolaním a poslaním architektov. Hrali pre nás
Bobsan a Emonoyzboyz. Viac o tejto akcii
sa dočítate vo vnútri.
30. januára bolo ukončené Anonymné
Hodnotenie Pedagogického Procesu
v rámci Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktoré prebiehalo počas skúšobného
obdobia a evidovalo účasť okolo tretiny
študentov. Práve tí študenti mali možnosť
ovplyvniť nielen pedagogický proces a
výučbu na fakulte, ale taktiež vyhrať jednu
z hodnotných cien, ktoré sa odovzdávali
28. 02. 2013 svojim majiteľom, zúčastneným študentom, v zasadačke dekana na
pôde Stavebnej fakulty.
28. februára sa na Fakulte architektúry
v rámci programu vynovenej platformy
1x1 konala prednáška architektov
AllesWirdGut. Pozitívne ohlasy na túto
prednášku sú znamením, že práca, ktorú
platforma 1x1 začala, má svoj význam. Viac
info na: www.alleswirdgut.cc/awg.php
7. marca sa na FA STU konala prednáška
pražského ateliéru A69 s architektom
Jaroslavom Wertigom, ktorý predstavil
známe aj nerealizované práce, všetko pod
záštitou 1x1. (www.a69.cz)
14. februára mala Stavebná fakulta STU
v Bratislave svoje dvere dokorán otvorené
pre študentov stredných škôl, stredoškolských profesorov, rodičov a všetkých
potenciálnych záujemcov o štúdium na
univerzite. Každému, kto zavítal na Deň
otvorených dverí Stavebnej fakulty, boli
poskytnuté všetky potrebné informácie
z prvej ruky. V aule akademika Bellu sa nazhromaždilo okolo 500 mladých ľudí, ktorí
si podľa tradičného programu vypočuli
základné informácie, ktoré boli obohatené
o užitočné doplňujúce údaje. V doplnkovej
diskusii odpovedali zástupcovia fakulty
na konkrétne otázky stredoškolákov.
Novinkou tohto každoročného náborového podujatia bolo vytvorenie priestoru
zástupcom konkrétnych katedier a študijných programov, ktorí mali možnosť prísť
k priamemu kontaktu s potenciálnymi
budúcimi študentmi ich študijného zamerania. Každý prítomný stredoškolák mohol
nahliadnuť do veľkého vysokoškolského
sveta a možno vykročiť v ústrety svojmu
budúcemu povolaniu ako stavbár.
Zároveň sa mal v tomto termíne konať
aj Ples architektov v štýle MOUSTACHE.
Z technických a organizačných príčin bol
však zrušený a nahradila ho súkromná
akcia, Alternatívny ples architektov v Kafé
Nervosa, kde sa stretlo zopár známych
i neznámych a vytvorili príjemnú komornú
atmosféru.
14. marca sa v aule Emila Belluša na FA
STU konala prednáška s prvou dámou
českej architektúry Alenou Šrámkovou.
Prednášku tejto výnimočnej, energickej
a neprehliadnuteľnej architektky s vyše
šesťdesiat ročnou praxou sme si mohli vychutnať aj napriek nepriaznivému počasiu
vďaka platforme 1x1. (www.1x1.sk)
13. marca prebehlo v doobedňajších
hodinách darovanie krvi pod záštitou
Združenia študentov Stavebnej fakulty
STU v Bratislave v spolupráci so Strojníckou fakultou, na ktorej pôde sa samotný
odber aj konal. Darovanie vzácnej tekutiny
prišla podporiť početná skupina stavbárov
i strojárov.
1. februára sa už tradične na začiatku
roka uskutočnilo stretnutie akademickej
obce Stavebnej fakulty STU v Bratislave
v aule akademika Bellu, ktoré zorganizoval Akademický senát spolu s vedením
Stavebnej fakulty. Toto stretnutie malo
jednoznačný charakter a zámer, a to
zosumarizovanie a zrekapitulovanie chodu
fakulty a kľúčových orgánov, ktoré napomáhajú v jeho réžii. Na úvod dostal slovo
predseda Akademického senátu doc. Ing.
Stanislav Unčík, PhD., ktorý vo výročnej
správe za rok 2012 o činnosti Akademického senátu a jeho predsedníctva vyzdvihol
najmä korektný a ústretový vzťah medzi
senátom a vedením fakulty odzrkadľujúci
sa v zásadných bodoch predkladaného
materiálu. Ústredné vystúpenie tohto
podujatia prináležalo dekanovi fakulty
prof. Ing. Alojzovi Kopáčikovi, PhD., ktorý
predniesol správu o činnosti fakulty za
rok 2012, kde sa oprel o všetky podstatné
témy a zaujal k nim aj vysvetľujúce stanovisko. Výročnú správu o činnosti Združenia
študentov Stavebnej fakulty STU
v Bratislave za rok 2012 predniesla jeho
predsedníčka Kristína Vaňová, v ktorej
prestrela dôležité informácie z prostredia
študentského života a zamerala sa na
jeho rozmanitosť zo strany združenia. Na
záver sa konala otvorená diskusia, kde sa
otvorila a hodnotila ekonomicko-finančná
situácia z každého uhľa pohľadu.
27. 02. - 22. 05. 2013 je každý študent
vítaný na prednáškach v anglickom jazyku
o architektúre a dizajne vždy v stredu od
14:00 hod. do 17:00 hod. v seminárnej
miestnosti B110 za prítomnosti maďarského teoretika architektúry pána prof.
Andora Wesselényi-Garaya na tému:
„TENDENCIENS IN CONTEMPORARY
ARCHITECTURE AND DESIGN“
8. februára patril slávnostný večer stavbárom, ktorí sa spolu zišli v Kongresovej sále
v City Hoteli Bratislava. Stavebná fakulta
STU v Bratislave a Združenie absolventov
a priateľov Stavebnej fakulty v spolupráci
so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenskou komorou stavebných
inžinierov zorganizovali pre svojich absolventov, inžinierov a priateľov v poradí už
11. reprezentačný ples stavbárov.
27. februára sa na pôde Stavebnej fakulty
STU v Bratislave, v priestoroch Centra
informačných technológií v bloku B, konalo
slávnostné otvorenie Plotrovacieho
a kopírovacieho strediska, ktoré dostalo
skrátené pomenovanie PAKS. Hlavným
impulzom pre vedenie Stavebnej fakulty
k vytvoreniu spomínaného strediska
boli práve študenti. Tí si túžobne želali
mať služby, ktoré budú participovať so
skutočnosťou, že zákazník je v prvom rade
študentom, ktorý má večne málo času
a prázdne vrecká. Celý interiér projektovali
absolventi zo Stavebnej fakulty z Katedry
architektúry, ktorých návrhy museli korešpondovať s daným priestorom a vyhradenými prostriedkami, čo bolo často náročné
vzhľadom na rozmanitosť a kreativitu
dizajnérov. Avšak priestory sú v skutku
originálne a výsledne skvele zladené,
s nápaditým využitím už neslúžiacich
prvkov z priestorov fakulty. Samotná
realizácia a rekonštrukcia zo strany zhotoviteľa prebiehala bez väčších problémov,
a napriek krátkemu časovému limitu, bol
termín odovzdania dodržaný. Po krátkom
príhovore dekan Stavebnej fakulty STU
v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
spoločne so zástupcom zhotoviteľa Ing.
Ivanom Dohnánym, konateľom firmy IRVO,
spol. s.r.o., slávnostne prestrihli pásku,
a tým odovzdali do užívania zrekonštruované stredisko, ktorého ponúkané služby
mohli ako prví vyskúšať prítomní študenti.
Sprístupnené služby strediska sú k dispozícii pondelok až piatok od 8:00 hod. do
13:00 hod. a od 13:30 do 16:00 hod.
Aktuálne informácie sú k dispozícii na stránkach: www.svf.stuba.sk, www.zssvf.sk
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
9
Škola
Autorizované školiace centrum
Apple na FEIke?
alokŠ
napísal Tomáš Ludwig (ACT; vedenie iKnow)
Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU sa ako prvá na Slovensku uchádza o certifikáciu AATCe. Čo to znamená a obnáša? Aké výhody to bude mať
pre fakultu a jej študentov?
Mnohí z Vás už možno postrehli, že na
7.poschodí bloku D sa nachádza zrekonštruované laboratórium vybavené počítačmi Apple Mac mini.
Momentálne sa v ňom vyučuje napríkladparalelné programovanie aj s využitím
Xgrid technológie, programovanie web
technológií, základy práce s Matlabom a
podobne. Študenti využívajú toto laboratórium aj pri vypracovaní svojich záverečných prác v oblasti vývoja aplikácií pre
platformu iOS.
Univerzity si zmerajú sily
v historických pretekoch
napísala Andrea Hajdúchová
Pôvodný zámer pre vybudovanie laboratória vybaveného počítačmi s operačným
systémom OS X bol však iný - získaťcertifikáciu AATCe (Apple Authorized Training
Centre for Education) priamo od spoločnosti Apple.
Získanie takejto certifikácie zvýši prestíž
fakulty a mohlo by prilákať záujemcov o
štúdium na našej škole.Školiace centrum
AATCe je oprávnené vykonávať Applom
schválené školenia a účastníkov po splnení
podmienok certifikovať. Kurzy, ktoré takéto školiace centrá ponúkajú, sú rozdelené
zvyčajne do dvoch hlavných skupín – IT a
Pro aplikácie.
IT je zamerané hlavne na operačný systém
OS X a OS X Server. Medzi Pro aplikácie
patria napríklad Final Cut Pro, Logic Pro a
podobne. Popri tom sú často ponúkané
aj doplňujúce kurzy, v poslednom čase
zamerané hlavne na integráciu iPhonu a
iPadov do firiem.
Splniť podmienky Applu je však veľmi náročné – finančne aj časovo. V prvom kroku
je potrebné mať miestnosť vybavenú
výhradne počítačmi Apple, tabuľou, projektorom, pripojením na internet. Apple
však preveruje oveľa viac detailov, napríklad vzdialenosť jednotlivých pracovísk od
seba, prístupové cesty do miestnosti, či
svetelné podmienky.
Ďalej je potrebné mať zazmluvneného aspoň jedného ACT (Apple Certified Trainer).
Je to Applom certifikovaný tréner, ktorý absolvoval sériu kurzov a získal z trénerskej
skúšky aspoň 85% bodov. Samozrejme,
na každú Pro aplikáciu alebo na OS X je
samostatná trénerská skúška. Na svete je
momentálne približne 720 ACT.
Následne je potrebné podať elektronickú
žiadosť, kde sa vypĺňa množstvo informácií
o inštitúcii a členoch tímu, ktorí žiadajú
o certifikáciu školiaceho centra. Následne spoločnosť Apple splnenie všetkých
podmienok skontroluje a ak centrum
vyhovuje, získa autorizáciu.
FEIka je momentálne takmer na konci a už
čaká iba na vyjadrenie Applu. Dúfajme, že
užčoskoro sa budeme môcť pýšiť označením AATCe.
iKnow Club
Na našu fakultu sa začiatkom tohto
školského roka presunulo aj centrum
študentskej organizácie s názvom iKnow
Club. Ide o záujmový študentský klub predovšetkým pre používateľov a priaznivcov
značky Apple.
Vznik sa datuje k septembru 2008 u
susedov v Čechách, kde je dodnes veľmi
populárny. Rýchlo sa rozšíril na viacero
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
českých univerzít a dokonca aj za hranice.
Túto popularitu využili pred troma rokmi
študenti Fakulty manažmentu UK a rozšírili
pôsobenie tejto organizácie aj na Slovensko.
Klub pravidelne organizuje prednášky,
stretnutia, súťaže a iné akcie, kde je
možné sa niečo nové naučiť, vyskúšať si
rôzne produkty a software, stretnúť sa so
zaujímavými hosťami, či spoznať nových
ľudí. Úzka spolupráca s Apple Premium
Resellermi (ako napríklad TRACO Computers) ponúka členom aj zľavy na vybrané
produkty.
Do budúcnosti plánuje iKnow rozšíriť
spoluprácu s ďalšími školami a firmami,
organizáciu viacerých prednášok so
zaujímavými hosťami z praxe a organizáciu
pravidelných chill-out stretnutí. Uvažuje
sa aj nad obnovením projektu Macplanet.
Momentálne hľadá iKnow nových členov a
nadšencov do hlavného tímu, ktorí by sa
chceli podielať na organizovaní budúcich
akcií. Ak ťa táto oblasť zaujíma, neváhaj a
pridaj sa k Apple komunite aj ty! Kontakt
na iknow.sk alebo na facebooku.
Bratislavské vysoké školy si to „rozdajú“ na Dunaji. V meste vzniká nová
tradícia – preteky v univerzitnom
športe – veslovaní na osemveslici.
Historický prvú Univerzitnú regatu
Bratislava budú sprevádzať atraktívne podujatia v rámci Dňa bratislavských vysokoškolákov. Stretneme sa
04.05.2013 na Námestí M. R. Štefánika
pri Eurovea.
V Bratislave študuje viac ako 62-tisíc vysokoškolákov. Približne toľko ľudí žije podľa
posledného sčítania v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Alebo v bratislavskom
Novom Meste, Rači a Vajnoroch dohromady. A to je dôvod na oslavu. Vysoké školy
preto zakladajú novú tradíciu a organizujú
prvý Deň bratislavských vysokoškolákov.
Podujatie sa koná pod záštitou primátora
mesta Bratislava Milana Ftáčnika.
„Bratislava je okrem iného aj vysokoškolským centrom, študuje a žije v nej veľmi
významná vysokoškolská komunita a mesto
ju podporuje. Logicky aj s výhľadom svojho
budúceho rozvoja, ale aj v kontexte celkového zvyšovania vzdelanosti obyvateľstva. Dňu
bratislavských vysokoškolákov želá primátor
úspešný priebeh a verí, že prispeje k ďalšiemu zviditeľneniu ich aktivít. O to viac, že
atmosféru majálesových dní umocnia viaceré
vysokoškolské hudobné skupiny a tanečné
súbory," povedal primátor Milan Ftáčnik.
Hlavným organizátorom prvého ročníka
podujatia je Slovenská technická univerzita. Podujatia sa zúčastňujú aj ďalšie školy
– Univerzita Komenského, Ekonomická
univerzita, Vysoká škola výtvarných umení,
Vysoká škola múzických umení, Slovenská
zdravotnícka univerzita, Akadémia policajného zboru.
„Podujatie má cieľ zviditeľniť vysokoškolákov
v hlavnom meste a založiť tradíciu stretnutí
študentov bratislavských univerzít, prípadne,
v budúcnosti aj partnerských univerzít zo
zahraničia,“ hovorí prorektor Milan Sokol
zo Slovenskej technickej univerzity.
Historicky prvé preteky osemveslíc študentov a zamestnancov Slovenskej technickej
univerzity, Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity odštartujú o 15:00
hod. pri Karloveskom ramene. Do cieľa
pri Eurovea dorazia do 20 minút. Priebeh
pretekov Univerzitnú regatu Bratislava
bude možné sledovať v priamom prenose
na veľkoplošnej obrazovke pri Eurovea.
Prenos zabezpečuje mc2 – študentská
televízia STU.
„Univerzitná regata bola pre nás príjemnou
výzvou. To, že sme sa ju rozhodli prijať, je
dôkazom zdravej súťaživosti našich univerzít
nielen v oblasti vzdelávania a vedy, ale
i športu. Naša účasť je taktiež vyjadrením
snahy akademickej obce aktivizovať a zlepšovať spoločenskú atmosféru v Bratislave,“
uviedol Karol Mičieta, rektor Univerzity
Komenského v Bratislave.
Program Dňa bratislavských vysokoškolákov začne už skôr, od 13-tej hodiny
budú v sobotu 4. mája 2013 na Námestí
M. R. Štefánika pri Eurovea vystupovať
vysokoškolské umelecké súbory. V rámci
sprievodných podujatí školy predstavia zaujímavé projekty. Slovenská zdravotnícka
univerzita predvedie simulovanú záchrannú akciu, Slovenská technická univerzita
predstaví tím študentov Strojníckej fakulty,
ktorí zostrojili vlastnú formulu a tím
z Fakulty elektroniky a informatiky, ktorí
programuje robotov. Vysoký škola výtvarných umení organizuje výstavu. Zaujímavé
prekvapenia chystá aj Univerzita Komenského v Bratislave.
ČO JE TO REGATA?
regata znamená preteky lodí, v tomto
prípade preteky osemveslíc na Dunaji
ako regata boli prvý raz označené preteky lodí v Benátkach v 13. storočí
osemveslica je dlhá 18,5 metra a váži
92 kg, s posádkou a veslami sa váha
blíži k jednej tone!
pretekári na osemveslici urobia asi 36
až 40 záberov za minútu, je to rýchlosť
a sila, ktorá by dokázala za loďou utiahnuť aj vodného lyžiara
v anglofónnych krajinách je veslovanie
univerzitným športom číslo 1, vo Veľkej
Británii je viac ako 600 veslárskych
klubov, len v Londýne okolo stovky
pre porovnanie, v ČR je 33veslárskych
klubov a na Slovensku 5
známe sú preteky univerzít Oxford
a Cambridge na rieke Temža, minulý
rok ich sledovalo 250-tisíc divákov,
tento rok to budú už 159. preteky
na Slovensku vznikali prvé veslárske
kluby na konci 19. storočia práve v
Bratislave, z tohto obdobia pochádzajú
aj prvé zmienky o pretekoch na Dunaji,
preteky osemveslíc usporadúva aj
Slovenský veslársky zväz.
Oslavy zavŕši Noc vysokoškolákov o 21:00
hod. vo vysokoškolskom klube Elam. Vstup
pre študentov so študentských preukazom je zdarma.
11
Škola
alokŠ
Náborová kampaň
Elitná jednotka
B r a t i s l a v a (7. marec 2013)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave po úspešnom
minulom roku pokračuje s náborovou kampaňou známou ako Elitná
jednotka. Absolventov stredných škôl
láka na zaujímavé štipendium, záruku
pracovného miesta a výšku nástupného platu. Tento rok využíva aj nové
nástroje na komunikáciu – roadshow
po stredných školách a „Elitnú električku“.
napísal Mgr. Matúš Molitoris (STU)
sto podaných prihlášok, sme sa jednoznačne rozhodli pokračovať v kampani aj pre
akademický rok 2013/2014. Zároveň sme sa
rozhodli kampaň obohatiť o osobný kontakt
so študentmi,“ povedal dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU prof. RNDr.
Gabriel Juhás, PhD.
Roadshow Elitnej jednotky prebehla
v dvadsiatich piatich školách po celom
Slovensku. Jej cieľom bolo priamou
formou osloviť maturantov a študentov
Náborová kampaň je zameraná na absolventov stredných škôl, ktorí si v tomto
období vyberajú vysokú školu. Touto
mierne provokačnou formou odpovedá na
základné otázky, ktoré si študent kladie pri
výbere školy – aká bude kvalita štúdia, aké
bude jeho uplatnenie na trhu práce, aký
bude mať zárobok. Fakulta komunikuje so
stredoškolákmi prostredníctvom webovej
stránky www.elitnajednotka.sk, sociálnej
siete Facebook, ale aj prostredníctvom
priamej prezentácie na gymnáziách
a odborných stredných školách po celom
Slovensku.
„Po vyhodnotení kampane z minulého roka,
kedy sme zaznamenali nárast o viac než dve-
tretích ročníkov a ponúknuť im zaujímavé
možnosti štúdia na fakulte. „Snažili sme
sa zdôrazniť výhody štúdia na našej fakulte,
akými sú takmer 100 % -ná uplatniteľnosť
na trhu práce, schopnosť naučiť sa dôsledne
analyzovať a prinášať riešenia, ale aj kvalitné
finančné ohodnotenie pri nástupe do prvého
zamestnania,“ hovorí dekan fakulty.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
bola prvou verejnou vysokou školou, ktorá
spustila náborovú kampaň ako jeden z nástrojov na získanie
študentov. „Vysoké
školy by nemali byť
pasívne, ale mali by
o kvalitného študenta
bojovať. Neobyčajná
náborová kampaň je
však len jeden z nástrojov, ako sa k nim
dostať. Rozhodujúcim
faktorom by mala byť
kvalita vzdelávania,
a tú my ponúkame
prioritne,“ konštatoval dekan fakulty
prof. RNDr. Gabriel
Juhás, PhD.
13.. ro
ročník
očník medzinárod
o
medzinárodnej
dne j s
súťaže
úťaže roboto
robotov
ov
napísala Lýdia Kotríková
O krok vpred
Hovorí sa, že poznanie je poklad, ale
kľúčom k nemu je prax. Preto niet
divu, že spojenie akademických inštitúcií so súkromným sektorom má
vo svete už dlhú históriu. Podnecuje sa tým transfer a rozširovanie
vedomostí, vytváranie dlhodobých
partnerstiev či zvyšovanie šanci
absolventov na uplatnenie. Napriek
spomínaným výhodám, by sme na
Slovensku našli podobných spoluprác
ako šafranu.
Medzi svetlé výnimky nepochybne patrí
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave. Netreba sa nechať oklamať
staršou komunistickou budovou evokujúcou skôr časy minulé. Ukrývajú sa v
nej zrekonštruované interiéry, moderné
technické vybavenie a kopa ctižiadostivých
ľudí. Nehľadajte za tým štátne dotácie, ale
aktívne nadväzovanie partnerstiev so súkromným sektorom ako aj pozitívny vplyv
dekana či riaditeľov ústavov. Tieto aktivity
podnietili vznik viacerých špecializovaných
pracovísk či laboratórií, kde sa úspešne
mieša tvorivá kapacita univerzitného
prostredie so skúsenosťami etablovaných
spoločností.
„Začalo sa to iniciatívou zo strany firmy,
ktorá nás na základe našich dobrých
výskumných výsledkov oslovila a ponúkla
nám spoluprácu ako aj finančné prostriedky potrebné pre vývoj požadovanej
technológie. Ukázalo sa, že sme schopní
naplniť všetky ich očakávania a odvtedy
naše partnerstvo dynamicky napreduje.
Po pozitívnych ohlasoch nás kontaktovalo
viacero spoločností s podobnými požiadavkami,“ vysvetľuje Ing. Martin Donoval,
PhD. z Ústavu Elektroniky a Fotoniky FEI
STU, kde sa nachádza moderných pracovísk hneď niekoľko.
Jedným z nich je LEDLab, laboratórium
určené pre výskum osvetlenia a vzdelávanie kvalifikovaných odborníkov pre
svetlo-technický priemysel, ktoré vzniklo
ako spoločný projekt spoločnosti OMS
a Ústavu Elektroniky a Fotoniky. Spolupráca začala už v roku 2010 a odvtedy k LEDLab-u pribodlo i softvérové laboratórium
zamerané na programovanie svetelných
sústav. Cieľom aktivít v rámci projektu je
výskum, vývoj a realizácia novej generácie inteligentných elektronických riešení
pre použitie v moderných svetelných
sústavách.
20. 4. 2013
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Fakulta elektrotechniky
a informatiky STU,
Bratislava, Mlynská dolina
robotika.sk
v oblasti svietidiel a svetelných riešení
existujú,“ hovorí Ing. Jozef Martaus, PhD.,
manažér oddelenia elektronických riešení
zo spoločnosti OMS a dodáva: „Študenti
sa naučia všetko o svetelnej technike,
od základných pojmov, cez konštrukciu
svietidiel, ich zapájanie do svetelných
sústav, až po programovanie takýchto
sústav, môžu sa zaoberať vývojom elektromechanických rozhraní, elektronickým
dizajnom, či programovaním od základnej
až po aplikačnú úroveň.“
To, že ide o naozaj cennú skúsenosť
potvrdzuje aj Tomáš, štvrták na FEI STU
a člen tímu LEDLab-u: „Najviac oceňujem
možnosť robiť to, čo študujem a čo ma
zaujíma. Teraz konkrétne vyvíjam aplikáciu,
ktorá bude slúžiť na ovládanie osvetlenia
z mobilného telefónu. To je príležitosť, ku
ktorej sa študent len tak ľahko nedostane“
O biomedicínskom inžinierstve sa študenti
dozvedia v laboratóriu BioLabs, ktoré
vzniklo vďaka partnerstvu so spoločnosťou NanoDesign. Pracovisko slúži ako
výskumné laboratórium a diagnostické
centrum. Pre účely monitorovania biosignálov ľudského tela sa využíva progresívna
technológia vyvinutá pracovníkmi
a študentmi Ústavu Elektroniky a Fotoniky.
„Ide o systém s inteligentnými bezdrôtovými snímačmi, ktoré v reálnom čase dokážu
snímať, preniesť a vyhodnotiť elektrické
biosignály svalov, mozgu i srdca na diaľku.“
objasňuje hlavný vývojár, Ing. Martin
Daříček, PhD. BioLabs disponuje aj fitness
mechanizmami, detektorom stresu, senzorom okysličenia krvi, citlivou termokamerou či vysokorýchlostnou kamerou.
Ďalšími významnými pracoviskami sú je
laboratóriu organickej elektorniky, podporované spoločnosťou Powertec, ktoré sa
zaoberá výskumom a rozvojom organických polovodičov a OLED systémov.
Medzi ďalšie spoločnosti, ktoré významne
podporujú spoluprácupatrí R-Das, BVS
– Bratislavská Vodárenská Spoločnosť či
Applied Precision.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
je dôkazom, že akademická pôda prekypuje dravosťou a inovatívnosťou mladej
inteligencie a spolupráca môže firmám
priniesť prekvapivo pozitívne výsledky.
Zároveň je názorným príkladom zvyšovania kvality vzdelávania a efektívnej prípravy
študentov do praxe aj napriek slabému financovaniu školstva. Odvážne by bolo tvrdiť, že FEI je najlepšia, moderne vybavená
škola s prepracovaným systémom výučby.
K dokonalosti, tak ako každá iná škola
na Slovensku, má ešte ďaleko. S určitosťou
je však svojimi aktivitami vždy o krok vred
a tým naberá veľkú pridanú hodnotu.
„Prvé výsledky spolupráce sme minulý
rok predstavili na najväčšom svetlárskom
veľtrhu Light & Building 2012 vo Frankfurte nad Mohanom. Ide o dva technologicky
najvyspelejšie produkty aké v súčasnosti
13
Škola
alokŠ
profesionálom, ktorí to zvládli v priebehu
víkendu. V pondelok si každý zamestnanec
v nových priestoroch vybalil svoje škatule.
Výsledkom je, že všetka potrebná funkcionalita, nevyhnutná pre fungovanie fakulty,
je zabezpečená a fakulta je takto samostatná. Výnimkou sú niektoré servery,
ktoré sa stále nachádzajú v priestoroch
FEI, čo by sa malo v priebehu niekoľkých
týždňov zmeniť.
Vedeli by ste porovnať prevádzkové náklady počas obdobia prenájmu
priestorov v budove FEI a samostatnej
budovy?
Zatiaľ nemám podklady, aby som mohol
hovoriť presné čísla, no je samozrejmé,
že náklady sa výrazne zvýšia. Nainštalovaná vzduchotechnika je schopná v lete
chladiť. Či, prípadne do akej miery budú
priestory klimatizované, sa výrazne prejaví
na prevádzkových nákladoch v letných
mesiacoch.
ITčkári
dostali novú budovu
napísal, pýtal sa a fotil Andrej Lenčucha
(Rozhovor prešiel autorizáciou pána dekana)
Po niekoľkých rokoch vytrvalého
odkladania termínu otvorenia novej
budovy pre Fakultu informatiky a
informačných technológií sme sa konečne dočkali. Prebiehajú tu takmer
všetky cvičenia a prednášky. Nová
budova bola pokrstená usporiadaním
reprezentačného plesu STU. Taktiež
sme si na vlastnej koži mohli vyskúšať poplach a evakuovanie budovy
v prípade nebezpečenstva. Všetko
prebehlo ukážkovo, takže je všetko
pripravené na bezpečnú „ostrú“ prevádzku. Nechýba ani bufet s kaviarňou na -1.podlaží. Na podrobnosti
nám odpovedal dekan FIIT STU doc.
Ing. Pavel Čičák, PhD.
Čo bolo najväčšou motiváciou na
postavenie budovy?
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) vznikla pred desiatimi rokmi
ako dôsledok prirodzeného vývojového
procesu na STU v Bratislave (STU). Ako
jediná fakulta tohto druhu na Slovensku
mala povinnosť a ambíciu byť vedúcou
odbornou, vedeckou a výskumnou inštitúciou v oblasti informatiky a informačných
technológií. Je zrejmé, že bolo nevyhnutné
hľadať priestor pre jej sídlo. Najvhodnejšie
riešenie bolo využiť priestory sesterskej
Fakulty elektrotechniky a informatiky
(FEI). Avšak, vývoj ukázal, že toto riešenie
nebolo postačujúce. Preto sa STU pre takú
významnú inštitúciu, akou je FIIT, rozhodla
postaviť novú budovu. Osobne som veľmi
rád, že môžem stáť na čele fakulty práve v
tomto období.
september
október
november
december
január
február
Stretávam sa s názormi študentov,
či bolo naozaj nevyhnutné vynaložiť
takéto úsilie na vybudovanie nového komplexu, keď objem peňazí pre
školstvo spôsobuje veľmi nehostinné
prostredie pre realizáciu takýchto rozsiahlych projektov? Ako bolo zastrešené financovanie?
Keď si porovnáme, aké možnosti sme
prakticky mali v priestore necelých troch
poschodí, je očividné, že nová budova bola
nevyhnutnosťou pre dosiahnutie vyššej
kvality. Už pred začiatkom realizácie bolo
dohodnuté, že sa stavba bude financovať
z dvoch zdrojov. Zo štátneho rozpočtu a z
vlastných zdrojov investora, STU. Vzájomný pomer spolufinancovania však nebol
stanovený.
V akej fáze je projekt vedecko-výskumného centra, ktorého súčasťou
má byť aj nová budova FIIT?
Projekt vedecko-výskumného centra sa
nachádza ešte v prvej fáze. Ide o projekt
vedeckých parkov, kde sa Slovenská technická univerzita bude podieľať na dvoch z
nich. Jedným z nich je park informačných
technológií, ktorý bude „na kopci“.
Ako prebehlo sťahovanie do nových
priestorov? Je už všetko funkčné a na
svojom mieste?
Sťahovanie fakulty z jednej budovy do
druhej je veľmi náročný proces. Samotné
prípravy sťahovania trvali niekoľko týždňov. Iste si viete predstaviť, že presťaho-
marec
apríl
máj
jún
vať počítačové vybavenie tak, aby všetko
fungovalo, nie je triviálna záležitosť.
Chceli sme, aby sťahovanie prebehlo ešte
v decembri, no obdobie konca kalendárneho roka a konca semestra je vždy
hektické. Preto sme sa rozhodli presunúť
sťahovanie na druhú polovicu januára. V
piatok 24. januára 2013 bol posledný deň
fungovania našej fakulty v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky. Každý
pracovník dostal škatule, do ktorých si mal
zbaliť svoje veci a označiť ich číslom miestnosti, kde sa majú presťahovať. Samotné
sťahovanie sme sa rozhodli prenechať
Mnohých študentov zaujíma, či budú
niekedy otvorené aj ostatné vchody,
alebo ide len o „okná so schodiskom“.
Ako hlavný vchod je naprojektovaný
južný vchod, kde je aj vrátnica. Keby bol
otvorený aj severný a bočný vchod, nebolo
by možné monitorovať, kto si čo zo školy
odnáša. V prípade mimoriadnych udalostí,
ako napríklad promócie alebo konferencie,
plánujeme tieto vchody využiť.
Aké je zabezpečenie budovy?
Bezpečnosť budovy je jedna z oblastí,
kde sú isté rezervy. Je zaistená základná
úroveň zabezpečenia nevyhnutná pre
bezproblémovú prevádzku budovy. Sú ale
nainštalované rôzne bezpečnostné technológie, ktoré by prípadnému útočníkovi
zabránili naplniť jeho úmysly.
nevyhnutné pre beh školy. Tento semester
plánujeme nainštalovať serverové vybavenie, ktoré zväčší možnosti pre výskum a
pedagogiku. Rovnako, nie sú dokončené
prednáškové auly, ktoré boli vypustené z
kolaudácie. Chceme, aby sa budova FIIT
stala aj kongresovým centrom, využiteľným taktiež pre ostatné fakulty, ktoré STU
chýba.
Niektoré prednášky stále prebiehajú
v prednáškových miestnostiach FEI,
takže študenti a prednášajúci sa musia
často presúvať medzi budovami.
Berieme to ako nevyhnutnosť. Nepočul
som, že by toto bol pre niekoho problém.
V budove FEI používame len dve miestnosti, kde prebiehajú prednášky pre viac ako
150 ľudí, ktorých nie je veľa.
Aj keď to na prvý pohľad možno
nevidno, evidentne nie sú dokončené
všetky naplánované súčasti budovy.
Aký je plán na dobudovanie predovšetkým prednáškových miestností?
Samotná budova sa môže zdať oproti
budove FEI pomerne malá. Platí, že IT
biznis nie je tak náročný na priestor
ako iné odvetvia? Ako bude kapacita
budovy spĺňať meniace sa nároky na
priestory spojené s budúcim rozrastaním fakulty.
Momentálne fungujeme v minimálne
režime. Sprevádzkované sú len zariadenia
V skutočnosti sa priestory pre fakultu výrazne zväčšili, môžeme povedať, že niekoľ-
konásobne. FIIT má v súčasnosti približne
1200 študentov a 150 zamestnancov,
pričom budova je naplánovaná pre 1800
študentov. Myslím, že máme dostatočne
veľkú rezervu na veľa rokov.
Veľa ľudí si myslí, že nová budova je
len spôsob, ako nalákať viac študentov,
pretože financovanie školy sa odvíja
od počtu študentov, čo môže byť na
úkor kvality výučby. Predsa špičkové
univerzity majú pomerne málo študentov – dostane sa tam len elita. Navyše,
kvalitní výskumní pracovníci sa hľadajú
len veľmi ťažko a akademická pôda
nebýva veľmi atraktívna pre úspešných
IT odborníkov.
To je jeden z dôvodov, prečo nemám
obavu, že by bola kapacita budovy v
budúcnosti nedostačujúca. Žiaľ, kvalita
odborníkov, akých môžeme zamestnať, je
priamoúmerná možnostiam ich ohodnotenia, čo je problémom všetkých vysokých
škôl na Slovensku. Ako výskumná inštitúcia
sme tiež financovaný aj na základe výsledkov v oblasti výskumu, či už v príspevkoch
na konferenciách, odborných publikáciách,
či spolupráci s inými výskumnými centrami. Aj preto sa snažíme venovať čo najviac
úsilia rozširovaniu možností pre výskum,
a pripraviť tak lepšie podmienky pre spoluprácu s rôznymi spoločnosťami z praxe.
Ako sa na novú budovu FIIT pozerajú
vaši kolegovia, dekani ostatných fakúlt
STU? Veď aj budovy ostatných fakúlt sú
často vo veľmi zlom stave.
Vedenie STU, ale aj vedenie sesterských
fakúlt sa teší, že sa nám podarilo novú
budovu úspešne otvoriť. Vnímajú to ako
odmenu za roky vynaloženého úsilia a neustáleho rozvíjania pôsobnosti univerzity v
oblasti informačných technológií.
Nachádzame sa akoby na druhej strane,
kde nemusíme riešiť rekonštrukcie, ba
dokonca sanácie budovy ako iné fakulty,
snáď ešte veľmi veľa rokov.
15
arútluK/améT
Škola
Wikipedia rastie vďaka študentom
Priznajte sa, koľkokrát ste nechceli
vyzerať hlúpo a neznáme slovíčko
hľadali na Wikipedii? Alebo keď ste
narazili v skriptách na podivný pojem,
kam ste klikli najprv? A koľko vašich
referátov či seminárnych prác sa začínalo na stránkach najväčšej svetovej
otvorenej encyklopédie?
alternatívu
Keď si syr z jedálne pýta
napísal Ivan Minárik
Bufet na Éčku prevzal názov pôvodného
FEIkárskeho bufetu Papagáj. Jeho vybavenie sa však zmenilo a zameralo sa predovšetkým uspokojovanie potrieb stravníkov.
Nenájdete tu tak už drogistické potreby,
papiernictvo ani dámske pančušky. Tento
sortiment, hoci mohol mnoho ráz zachrániť nejedného študenta/študentku, nemal
v predošlom bufete dostatočný odbyt.
Papagáj ponúka predovšetkým teplú a studenú kuchyňu. V ponuke nájdete osem
rôznych teplých jedál doplnených dvoma
polievkami. Jedna z polievok a tri z jedál
pritom tvoria denné menu s akceptovateľnou cenovkou 3,50 €. Za túto cenu sa tu
dokáže najesť nejeden náročný stravník
(medzi ktorých sa zaraďujem), a to nielen
po stránke množstva, ale aj po stránke
kvality jedál.
Studené jedlá zastupujú šaláty, bagety
a v neposlednom rade zákusky. Ponuka je
tak podobná ako v jedálni Prírodovedeckej
fakulty UK a dôvod sa zdá byť veľmi prostý:
obe majú rovnakého prevádzkovateľa.
Spoločnosť GASTROLine prevádzkuje bufetové zariadenia (okrem viacerých naprieč
celou Bratislavou) na okolitých fakultách
v Mlynskej doline. Tento fakt bol jedným
z hlavných dôvodov, prečo nezačala
bufet prevádzkovať na FEI už po skončení
prevádzky pôvodného bufetu Papagáj.
Strach z málo konkurenčného prostredia
v Mlynskej doline viedol k rozhodnutiu
poskytnúť priestor inej spoločnosti, a teda
nám už dávno známemu bufetu Éčko.
Formálne na FEI spoločnosť GASTROLine
nepôsobí, no zástery zamestnankýň ako
september
október
november
december
január
február
aj ich známosť práve z jedálne na PríFUKu
prezrádzajú, že firma na FEI má s ňou veľa
spoločného.
ZMENA PRIŠLA ZHORA
O tom, že zmena prevádzkovateľa bufetu
je nevyhnutná, už fakultu dlhšie presviedčal Akademický senát, a to jeho študentská aj zamestnanecká komora. Ako nám
povedal Ing. Peter Telek, tajomník FEI,
z apelov Akademického senátu vyplynul fakulte záväzok zlepšiť podmienky
stravovania na fakulte. Preto po vypršaní
nájomnej zmluvy bol vybraný nový prevádzkovateľ, ktorý priestor bufetu zmenil
na nepoznanie. Veľké zmeny nastali najmä
v kuchyni, kde prevádzkovateľ investoval
do kompletnej prerábky zahŕňajúcej výmenu starých obkladov a inštaláciu nových
sporákov a vzduchotechniky, ktoré boli
po predošlom nájomcovi vo veľmi zlom
stave. Celkovo nájomca do rekonštrukcie
investoval niekoľko desiatok tisíc eur, takže
má zrejme s priestormi dlhodobé plány.
Nový bufet Papagáj to nebude mať na FEI
ľahké. Narozdiel od fakúlt UK totiž FEI disponuje tromfom v podobe fakultnej jedálne, ktorá poskytuje rovnaké služby teplej
kuchyne, avšak vďaka štátnej dotácii stojí
študenta menu oproti bufetu približne polovičnú sumu. Narozdiel od bufetu je však
jedáleň limitovaná pomerne nemodernou
ministerstvom stanovenou kuchárskou
knihou a ďalšími predpismi o vyváženosti
stravy. Okrem toho jedáleň dlhšie zápasí
s nedostatkom adekvátnej pracovnej sily,
marec
apríl
máj
jún
ktorú odrádza najmä finančné ohodnotenie. Prečo je to tak, je však už nad rámec
tohto článku. Dôsledkom však je kolísavá
kvalita jedál, na ktorú si študenti vedia dať
pozor.
Český projekt je súčasťou tzv. globálneho
vzdelávacieho programu nadácie Wikimedia Foundation, ktorá združuje podobné
projekty vo svete. Wikipedisti sa rozhodli
osloviť stredné a vysoké školy v Čechách;
ich cieľom je zoznámiť s fungovaním
Wikipedie čo najviac študentov a zároveň
znásobiť a skvalitniť jej obsah. Osvietení
učitelia, ktorí sú ochotní sa do projektu
zapojiť, vypracujú (spolu s
BÉČKO SA NEBOJÍ
Ani v oblasti studenej kuchyne to bufet
Papagáj nebude mať ľahké. Dlhé roky študenti volali po alternatíve a rýchlom občerstvení, po ktoré by nemuseli ísť na druhý
koniec fakulty. Fakulta pred dvoma rokmi
vyhovela a na mieste bývalej Výstavnej siene vznikol Bufet Béčko. Jeho obľúbenosť
vzrástla raketovým tempom a dnes si ani
nevieme predstaviť, že by sme možnosť
dať si čerstvú bagetu nemali. Podľa samotného Bufetu Béčko bufet Papagáj pre nich
nepredstavuje konkurenciu. „My robíme
bagety priamo pred očami z najčerstvejších
surovín. Keď si u nás kúpite bagetu, viete,
že dostanete to najlepšie. Na Éčku, ak sa
nemýlim, bagety dovážajú hotové,“ povedali
v bagetérii. Béčko nepociťuje ani úbytok
zákazníkov, ktorí by prešli do Papagája.
Úbytok má podľa nich na svedomí skôr
otvorenie novej budovy FIIT, kam sa časť
zákazníkov presunula. Napriek tomu sa
o svoju budúcnosť neobávajú, pretože
konkurenciu v podobe čerstvých bagiet na
želanie na FEI jednoducho nemajú.
A ako vníma konkurenciu na FEI aj mimo
nej samotný bufet? Podľa zamestnankýň
má bufet na FEI svoje miesto. Bagetérie
na bloku B sa neobávajú práve preto, že
sortiment jedál sa navzájom líši. Horšie
je to s jedálňou, ktorá má konkurenčnú
výhodu v podobe nižšej ceny. Zatiaľ je
však na hodnotenie úspešnosti ešte skoro
(bufet sa otvoril mesiac pred redakčnou
uzávierkou). Už teraz ale v Papagáji pozorujú návrat viacerých tvárí známych práve
z jedálne na Prírodovedeckej fakulte na
pôdu FEI. Ako teda nový Papagáj zaujme,
je len na ňom. Vedenie bufetu vie, že to
nebude ľahké, no verí, že svojou ponukou
dokáže zaujať podstatne viac zákazníkov,
než sa to podarilo jeho predchodcovi. Ja
osobne môžem zodpovedne prehlásiť,
bufet Papagáj si získal moje sympatie,
a to som už na FEI aj mimo nej za tie roky
ochutnal kadečo.
Kultúrne kulty
napísal Marek Kukučka
Bufet na Éčku má za sebou dlhoročnú históriu. Iba pamätníci si spomenú na starý bufet Papagáj, ktorý bol preslávený
svojím sójovým gulášom. Biznis mu však už zrejme nešiel
a zastaraný inventár zapríčinil jeho ukončenie prevádzky.
Na jeho miesto prišiel už viacerým z vás známy bufet Éčko,
ktorý si ale nezískal priazeň študentov najmä kvôli vyšším
cenám a nekvalitným jedlám. Najnovší bufet otvoril svoje
dvere hladošom 18. februára a uvidíme, čím chce nadobudnúť pozitívnu reputáciu.
Aj napriek nedôveryhodnej povesti medzi
učiteľmi pamätajúcimi Gottwalda si musíme povedať, že Wikipedia je pre každého
študenta nepostrádateľná. Niektorí z nich
sa chcú Wiki odvďačiť tak, že sa dobrovoľne pridali k jej tvorcom a v projekte Študenti píšu Wikipediu dopĺňajú a kontrolujú
heslá zo svojho oboru. Spolupracujú aj
vysokoškolskí pedagógovia. Za dobré
články rozdávajú zápočty.
Kulty. Vždy mi to bolo cudzie alebo
ma to vôbec nezaujímalo. Kulty v obliekaní, obúvaní. Kultové špeciality
na zahryznutie či kultové technické
výrobky od špecifickej firmy... Hm...
Čo by som teda napísal? Rozmýšľam...
Kultoví režiséri... To znie lepšie. Kultové Filmy... To je ono.
Život Briana. Monty Python – britská recesisticko-humoristická herecká skupina.
Ktorí ste od nich niečo videli, viete, o čom
hovorím. Život Briana. Film, ktorý ma potešil a hlboko filozoficky rozosmial aj povzniesol. Súčasník Ježiša Krista, Brian – Žid
aj Riman v jednej osobe, obyčajný človek
túžiaci po pokoji a po láske, bojovník za
slobodu Judei proti rímskej nadvláde, žijúci, tešiaci sa, smútiaci, pretĺkajúci sa svetom, „chaotiaci“, aj zástupy vedúci. Človek
a jeho život, cez ktorý Monty Pythonovci
ostro, satiricky, veselo, bláznivo, šialeno,
živelne, ale aj prešpekulovano ukázali, čo
si myslia o ľudskej blbosti, manipulovateľnosti, neschopnosti, ale tiež aj o jednoduchej dobrote a obetavosti.
Niektorí vravia, že je to film, ktorý si robí
srandu z kresťanstva. Z
Ježiša Krista,
Wikipedistami) zoznam hesiel, z ktorých
si každý študent jedno vyberie a vo forme
semestrálnej práce ho podľa dostupných
zdrojov spracuje. Články sa teda stanú
podmienkou ukončenia predmetu.
V súčasnosti už Wiki spolupracuje s niekoľkými fakultami na Karlovej univerzite, Univerzite Palackého, Masarykovej univerzite
a Národným pamiatkovým ústavom.
Zapájajú sa rovnako aj slovenskí
študenti. „Za prvý rok našej
činnosti vložili študenti na
českú Wikipediu okolo
dvoch miliónov písmen,
tedaasi 1300 normostrán
textu, čo mimo iného
predstavuje polovicu
anglického prekladu
Biblie“, chváli prispievateľov dlhoročný Wikipedista
a študent Prírodovedeckej
fakulty UK Vojtěch Dostál.
Samozrejme, cieľom Wikipedistov je zbaviť
encyklopédiu zlej povesti, ktorú získala
kvôli otvorenému princípu editovania
hesiel. Študentské príspevky preto
kontrolujú ambasádori projektu, ktorí
so školou komunikujú. Výsledkom sú
vynikajúco spracované články, často
aj s fotodokumenz jeho
života a odkazu pre
budúcnosť. Ja som tiež kresťan a vôbec si
to nemyslím. A poznám ďalších, ktorí si to
rovnako nemyslia. Vôbec ma zhliadnutie
tohto filmu neurazilo a nepohoršilo, ale
potešilo, nasmial som sa neúrekom pri
ňom. Je v ňom veľa srandy aj čierneho
humoru, cez slzy, ale povznášajúceho.
Robia si v ňom srandu – ale z ľudskej
blbosti a fundamentalizmu. Zosmiešňujú a vysmievajú sa im – ale tak pekne,
výstižne, s láskou a ľudskosťou, no najmä
humorom..., že táto kritika získava hneď
inú dimenziu.
Prvýkrát som tento film videl v TV s vynikajúcim českým dabingom, potom o niekoľko rokov v kino-klube v originálnom znení
po anglicky s titulkami. Obe verzie boli
super. Toľko veselých chvíľ – narodenie
Briana a traja mudrci s darmi, ktorí netrafili na správne miesto, Brianova mama,
jeho zapojenie sa do odboja medzi rôzne
proti sebe bojujúce fronty snažiace sa dosiahnuť ten istý cieľ – oslobodenie, školský
trest od rímskeho vojaka: 100-krát napísať
na steny paláca pravopisne správne po
latinsky text „Rimania choďte domov!“, falošní proroci, kameňovanie, ráčkujúci Pilát
a z neho sa rehotajúci vlastní
vojaci a pod balkónom domáci
občania vyberajúci „vhodné“
mená, koho by mal
na Veľkú
napísala Lívia Gažová
táciou. Takto pribudli na českej Wikipedii
stovky úplne chýbajúcich hesiel z biológie,
chémie, kinematografie alebo umenovedy. „Česká Wikipedia má viac ako 230
tisíc hesiel. Chýbajú nám kvalitné texty z
dôležitých oborov, naopak hesiel o kdejakej epizóde druhoradého seriálu máme
mnoho,“ dodáva David Klempíř, jeden z
členov komunity okolo Wiki.
Ako však môže študent bez skúseností napísať hodnotný text?
Wikipedisti tvrdia, že veľká
časť úspechu je v motivácii.
To, že vaša seminárka
nezapadne prachom
niekde v kabinete, ale
bude si ju môcť prečítať
mnoho tisícov ľudí a
bude z nej úžitok, by vás
malo nakopnúť k vyšším
výkonom. Navyše podľa
ukážkových hesiel a kopírovaním Wiki šablón sa dá celkom bez
problémov napísať dobrý vlastný článok.
Užitočnou skúsenosťou pre každého budúceho pisateľa bakalárskej práce je používanie citácií, dodržiavanie autorského
zákona, nezaujatý postoj a pripomienkové
konanie k článku. Vďaka tvorbe Wikipedie
sa študenti môžu naučiť nielen to, ako
napísať text seminárky, ale spoznajú, ako
to v slobodnej encyklopédii funguje.
noc, ako káže
tradícia, z väzenia prepustiť. Zjednávanie ceny na trhu, tekvica, útek
a prenasledovanie davmi, „vyliečenie
nemého“ askéta, dokonca aj väzenie
a ukrižovanie dokázali poňať s humorom
a ľudským veselým pohľadom. Pieseň na
konci filmu – keď ukrižovaní spolu spievajú
– „Always look on the bright side of life“
– vždy si všímaj tú lepšiu stránku života.
Paradoxne, keď ju práve nevidno alebo
možno práve vtedy - veď film už končí, ale
život stále pokračuje...
„“
Romanes
manes
Monty Pythonovci
euntt
eu
natočili viacero kuldomus!
do
tových filmov, podľa
svojich skúseností
odporúčam pozrieť
si ešte „Zmysel života“, kde typicky svojsky,
humorne, spracovali niekoľko príbehov
z rôznych dôb, alebo „Monty Python
a Svätý Grál“ o dobrodružnom putovaní
kráľa Artuša, s koncom, ktorý treba zažiť
na vlastnej koži, najlepšie pri premietaní
v nejakom filmovom klube.
V labáku B-112 na FEI STU
v Bratislave, 27.2.2013
o 15:23
17
Téma
tak, bez toho, že by sme sa s ním bavili.
Nevadí, pokiaľ sa nemáme za čo hanbiť.
Spoločenský život virtuálne
pripravili Jozef Kopáč a Ivan Minárik
Pred pätnástimi rokmi si pod pojmom
sociálna sieť ľudia predstavili niečo
tajomné, čo skúmajú tí záhadní sociológovia, o ktorých vlastne ani nevieme, že niečo robia. Dnes sociálne siete
tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho
spoločenského aj súkromného života.
Ich význam každým dňom rastie
a vlastne si už ani nevieme predstaviť,
čo by sme robili, keby sme denne nečekovali fejsbučik, netvítovali fajnové
sajty či nevešali retrokúlové fotečky
z instagramu na pinterest priamo
z mobilu.
Nikto nepoprie, že svetovú revolúciu
v tomto smere priniesol harvardský
projekt Marka Zuckerberga menom
Facebook. Pôvodne študentský projekt
nabral od roku 2004 raketové tempo
a pomaly, isto a potichu začal ovplyvňovať
(a dnes často aj riadiť) naše životy. Úspech
Facebook-u si dovolím prirovnať k americkému snu, ktorý prerástol v najväčší
Nasledovníkom, či možno aj predchodcom
Usenet-u boli, sú a ešte asi chvíľu budú
elektronické mailing listy. Ich princíp je
zrejmý: na špeciálnu e-mailovú adresu
pošlete svoj príspevok, ktorý sa rozošle
všetkým odoberateľom daného mailing
listu. Mailing-listové systémy umožňujú aj
ich ovládanie prostredníctvom príkazov
v odoslaných mailoch. V súčasnosti sa
najviac používa na newslettre, kam sa
dobrovoľne (alebo niekedy nedobrovoľne
či nevedomky) registrujete a potom už len
prijímate pravidelný obsah, ktorý pre vás
pripravia správcovia mailing listu, až kým
sa neodhlásite (a niekedy nepomôže ani
to, ale to je už iný príbeh).
Vráťme sa však do doby internetovej
a vzdialenej len toľko, aby mohol vzniknúť
prvý chat. Ono tých chatov vzniklo predtým niekoľko, no všetky využívali priamo
améT
realite. Lenže najvynaliezavejším tvorom
na Zemi je opäť len človek, a keďže aj stroj
je len človek, začali vznikať používateľské
kontá, ktoré tých pravdivých informácií
obsahovali oveľa menej (ak vôbec) než nepravdivých. Lesk webchatov pod rúškom
anonymity poškvrnili indivíduá, ktoré sa
v zoznamkách tvárili ako nevinné slečny
alebo slušní chlapci, beztrestne pýtajúci
hesielka k zamknutým fotoalbumom so
súkromnými fotkami (prečo tam vôbec
tie fotky boli je opäť iná téma). A práve
z popola webchatov v spojení s diskusnými skupinami vyrástli internetové sociálne
siete.
Som zvedavý, čo príde, keď nás sociálne
siete omrzia. Lebo ako dnes už málo ľudí
využíva pôvodnú formu mailinglistu alebo
ICQ, tak aj sociálne siete časom upadnú
do zabudnutia. A možno nie. Možno sú
ony tým ultimátnym nástrojom komunikácie medzi ľuďmi na diaľku i blízko. Uvidíme,
a určite to potom lajkneme.
Slovenský výraz sociálna sieť je
nepresným prekladom anglického
social network, ktorý má oveľa
širší záber, než internetové sociálne
siete. Vo všeobecnosti popisuje
komunitu, teda skupinu ľudí spojenú určitou sociálnou interakciou
v rôznych prejavoch a stupňoch,
a preto by sa mal prekladať ako
komunita, prípadne komunitná sieť. Ale skúste ľudí odučiť
zaužívané...
A sme opäť pri tom čarovnom „buzzword-e“, pri ktorom sa nám do hlavy tlačí modrý
štvorček s divne umiestneným „f“. Dnešné
MYSPACE.com
POKEC.sk
POŠTOVÉ HOLUBY
COUCHSURFING.com
KURIÉR
cca. 14 mld.
TELEFÓN
DYMOVÉ SIGNÁLY
KRIK
fenomén nášho veku. Pritom samotná
koncepcia sociálnych sietí, alebo komunít,
je s nami prakticky tak dlho ako internet
sám, ba dokonca ešte dlhšie.
V predhistorických (čítaj predinternetových) časoch, keď počítačovú sieť
využívalo iba pár ľudí, sa ľudia virtuálne
stretávali a debatovali v Usenet-ových
skupinách. Usenet vznikol v 80. rokoch
ako distribuovaná sieť a svojím správaním
pripomínal akúsi (tradičnú) nástenku, kam
jednotliví používatelia písali svoje články
a správy označené rôznymi kategóriami,
newsgroups, ktoré bolo následne možné
sledovať. Dá sa povedať, že Usenet bol
predchodcom dnešných diskusných fór,
no s tým rozdielom, že nemal jeden centrálny server a nebol spravovaný administrátorom. A stále sa používa.
október
november
december
UNISTER.de
1995
VLAJKOVÁ
SIGNALIZÁCIA
TELEGRAF
KONSKÁ POŠTA
september
CLASSMATES.com
WELLS FARGO
BUBNY
január
február
sieťovú konektivitu a program inštalovaný
v počítači. Za všetky spomeňme aspon
Internet Relay Chat, ktorý vznikol vo Fínsku
v roku 1988 a odvtedy sa teší popularite
po celom svete. Skutočný rozmach „četu“
prišiel v podobe služieb webchat, ktoré
narozdiel od chatových programov často
v príkazovom riadku ponúkli používateľom
aké-také grafické používateľské rozhranie.
Odtiaľ bol už len krôčik k registrácii na
webchat portáli a virtuálne identity boli
na svete. Až dovtedy bolo možné sa na
internete pohybovať a interagovať pomerne inkognito (tak inkognito, ako to len
pridelené e-mailové adresy v tvare meno.
[email protected] dovoľovali).
V ideálnom svete by si každý človek vytvoril jediné používateľské konto, identitu,
pod ktorou by sa prezentoval vo virtuálnej
marec
apríl
máj
jún
Sociálna sieť. Tento pojem označuje
sociálny stav, ktorému sa venujú spoločenské vedy ako napríklad sociológia,
sociálna antropológia, sociálna psychológia a iné. Prvé myšlienky o sociálnych
sieťach sa začali objavovať už v 19. storočí v súvislosti s teóriou a výskumom sociálnych skupín. V skutočnosti neexistuje
presná definícia tohto pojmu. Sociálnu
sieť môžeme považovať za súbor vzťahov, spojených s rôznymi pozíciami, statusom, najmä so sociálnymi rolami (H. A.
Michener). Inými slovami ide o štruktúru,
ktorá reprezentuje jedinca, skupinu alebo organizácie. Tieto štruktúry sú medzi
sebou pospájané napríklad priateľstvom,
partnerstvom, spoločnými záujmami,
nenávisťou. Inými slovami, sociálna sieť
alebo komunita je prepojená skupina
ľudí, ktorá sa navzájom medzi sebou
ovplyvňuje.
*2004
SPOLUŽIACI.sk
VEĽKÝ TRESK
Sociálne siete na Slovensku
sociálne siete sú synergiou (ááá, cudzie
slovo) všetkých tých známych aj menej
známych komunikačných služieb, ktoré
vznikli ako príčina aj dôsledok celosvetovej
počítačovej siete. Umožňujú nám na jednom mieste doslovne virtuálne existovať.
Sprostredkúvajú nám kontakt s priateľmi
i zamestnaním, obnovujú dávno zabudnuté kontakty, umožňujú podeliť sa s našimi
radosťami aj starosťami. Akosi sme začali
dôverovať a potichu ignorujeme litánie
pravidiel používania a najmä súkromia.
Naše virtuálne identity sú s vidinou poskytnutia presných informácií o sebe svojim
blízkym dostupné takmer hocikomu.
Začíname akceptovať, keď sa medzi správami od kamarátov sem-tam zjaví cielená
reklama. Ani neuvažujeme nad tým, že sa
tam dostala, lebo niekto náš profil prečítal,
zanalyzoval a vlastne zaškatuľkoval. Len
1997
*2005
1999
2001
*2003
200 miliónov
Hľadáte si zamestnanie?
LinkedIn je najväčšia pracovná
sociálna sieť na svete, kde sa nachádza
množstvo pracovných ponúk. Primárne
slúži k prezentovaniu vašich schopností, zručností. Pridávate si medzi
kontakty ľudí s ktorými ste v minulosti
spolupracovali alebo spolupracujete
čo môže zavážiť pri získaní vášho
zamestnania.
Sociálne siete na Slovensku využíva
takmer 54% obyvateľov, 25% sociálne
siete pozná, ale nevyužíva. Zvyšok ľudí
sociálne siete vôbec nepozná, ide prevažne o starších ľudí a dôchodcov. Sociálne siete využívajú najmä mladí ľudia
vo veku 14-17 rokov, je to asi 91%, 18-24
rokov približne 92%. Aby sa nepovedalo,
*2006
1 miliarda
Kto nie je na Facebooku ako
keby neexistoval, v rámci internetovej komunikácie je to jednotka na
trhu. Najnovšie Facebook umožňuje
prehlásiť vášho známeho za mŕtveho,
na jeho profile sa vytvorí akýsi online
pomník. Medzi novinkami tejto najväčšej siete na svete je nový timeline
dizajn. Facebook sa snaží dostať naozaj
všade, teraz sa však zameral na Rusko,
kde sa snaží konkurovať najväčšej
Ruskej sociálnej sieti VKontakte.
2003
2005
2007
500 miliónov
Twitter je v podstate informačná sieť, ktorá vás v reálnom čase
spojí s najnovšími novinkami, príbehmi
a udalosťami, o ktoré sa zaujímate. Je
založená na princípe mikroblogovania,
teda písania krátkych textov dĺžky najviac 140 znakov. V rámci nich vytvárate
#hashtagy, ktorými príspevky kategorizujete, a následne ich môžete sledovať.
PINTEREST.com
2009
2011
2013
SVETLÁ
BUDÚCNOSŤ
TUMBLR.COM
597 miliónov
O sieti QZone u nás počul málokto. Ide totiž o čínsku sociálnu
sieť, ktorá poskytuje analogické služby
ako ostatné siete, no len v ázijskom
regióne. Tu je veľmi populárna najmä
v rozvinutých oblastiach a medzi
tínedžermi. Ak by ste ju chceli využívať
a viete po čínsky, nájdete ju na
qzone.qq.com.
Jedna z najčastejšie používaných definícií
označuje sociálnu sieť ako službu na internete, ktorá umožňuje jednotlivcovi vytvoriť vlastný profil, ktorý je úplne alebo
čiastočne viditeľný v rámci poskytovanej
služby. Umožňuje mu vytvoriť okruh ľudí,
s ktorými je v kontakte, a môže vidieť
a skúmať iné zoznamy priateľov v rámci
používanej siete. Tieto nastavenia sa medzi jednotlivými poskytovateľmi týchto
sietí môžu odlišovať.
*2006
160 miliónov
VKontakte, alebo dnes už len
VK, je ruská alternatíva k Facebooku. Poskytuje prakticky navlas rovnaké funkcie, a to v podobnom šate.
Táto sociálna sieť je populárna najmä
v rusky hovoriacich krajinách. Narozdiel od Facebooku si VK váži súkromie
svojich používateľov, takže napríklad
olajkované stránky sa nezobrazia v
novinkách, ale v súkromných Obľúbených stránkach.
Pojem sociálna sieť sa do nášho slovníka
dostal vo veľkej miere vďaka internetu.
Stalo sa tak vtedy, keď kvalitatívny obsah
internetu prechádzal na takzvanú verziu
2.0 teda web novej generácie. Web 2.0,
ako sa označuje, bol hlavne o zásadnej
zmene využívania internetu, používaním čoraz sofistikovanejších technológií
a zmenou web designu. Bola vytvorená
nová generácia komunít a poskytovaných služieb.
*2011
500 miliónov
Ako by to vyzeralo, keby Google
nechal sociálne siete žiť vlastným životom? Po niekoľkých neúspešných pokusoch vznikla sieť Google+,
ktorá poskytuje rovnaké možnosti
ako konkurencia. Jej (ne)výhodou však
môže byť úzka prepojenosť s ostatnými službami, ktoré Google ponúka. Za
pomerne krátky čas svojej existencie
sa však prebojovala medzi tie najúspešnejšie sociálne siete.
sociálne siete využívajú i starší ľudia nad
60 rokov, je to približne 8% opýtaných
ľudí. Sociálne siete najviac využívajú
ľudia s vysokoškolským vzdelaním, a to
až 75% opýtaných, a ľudia, ktorí dosiahli
stredoškolské vzdelanie s maturitou, čo
je asi 67%, bez maturity 47%. Podpriemerný počet používateľov sociálnych
sietí je v Trnavskom kraji 46%, naopak
najviac sa využívajú sociálne siete v Bratislavskom kraji, až 58% opýtaných.
19
Téma
Väčšina ľudí si pod pojmom sociálna sieť
vybaví Facebook. Existuje však mnoho
iných sociálnych sietí, ktoré sa líšia obsahom, dokonca umožňujú zdieľať video či
fotografie. Na Slovensku sú najviac dominantné dve sociálne siete, a to Facebook,
ktorý používa až 70% používateľov slovenského internetu, a Pokec s 45% podielom
na trhu. Veľkosť sociálnej siete je daná
počtom ich používateľov, automaticky to
však neznamená ich intenzívne používanie. Skôr naopak, intenzívnejšie využívané
siete sú tie, ktoré majú menej používateľov. Najintenzívnejšie používaná sieť na
Slovensku je LinkedIn s vysokou intenzitou
používania, denne túto sieť využíva až 83%
jej používateľov. Druhou najintenzívnejšie
používanou sieťou je MySpace. Túto sieť
denne navštívi 64% používateľov, za ním
v tesnom závese je Twitter, ktorý má len
o 1% menej. Najmenšiu hodnotu používanosti dosiahol Facebook, korý denne
navštívi 42% jeho používateľov.
70%
Netflix (filmy) poskytujúce klientom širokú
ponuku, online dostupnosť a interaktívny
prístup, ktorý ľudia veľmi ocenia. U nás
sa tieto služby zatiaľ len rozvíjajú, nie sme
ešte na ne zvyknutí.
70%
60%
50%
45%
40%
30%
20%
10%
8%
12%
6%
6%
1%
0%
Facebook
Pokec
Windows
Live
Na Facebooku majú najväčšie zastúpenie mladí ľudia vo veku 14-24 rokov. Tak
isto túto najväčšiu sociálnu sieť používa
nadpriemerný počet s vysokoškolským
vzdelaním a domácnosti s príjmom nad
1300€. Pokec má podpriemerné zastúpenie ľudí s vysokoškolským vzdelaním,
nadpriemerné zastúpenie tu majú ľudia
TwiƩer
MySpace
LinkedIn
iná
so ZŠ vzdelaním. Twitter sa teší obľube
hlavne v Bratislavskom a Trnavskom kraji,
kde má nadpriemerné zastúpenie. Tak isto
ho radi využívajú vysokoškolsky vzdelaní
ľudia. LinkedIn, jedna z najväčších profesionálnych pracovných sietí, má najväčšie
zastúpenie Bratislavskom kraji a v mestách
nad 100 000 obyvateľov.
Nepokradneš!
Výraz pirátstvo v počítačových technológiách znamená využívanie, duplikáciu alebo
distribuovanie neoprávnene zaobstaraného materiálu. Koncept pirátstva vzišiel
z myšlienky voľnej výmeny informácií
medzi ľuďmi, ku ktorej v dobrom slova
zmysle naša spoločnosť smeruje aj dnes.
Pozrime sa späť do nedávnej histórie.
Zisťujeme, že elektronické dáta sa načierno kopírujú už od čias plastových diskiet
a kazetových pások. Od vzniku je rozvoj
september
október
november
december
január
február
internetu dosť pomalý, najprv zaznamenáva málo užívateľov. Postupom času sa
stáva populárnym, počet ľudí online rastie,
vznikajú nové funkcie. S prvou prelomovou službou Napster, umožňujúcou voľné
šírenie hudby, prichádza v roku 1998 istý
americký vysokoškolský študent. Žne veľký
úspech, no zanedlho prichádzajú žaloby
a verdikt súdu ho prinúti zrušiť svoje
ilegálne aktivity.
Hlavný prínos Napstera spočíva vo
využívanej sieťovej technológii Peer to
Peer (P2P, po slovensky „rovný s rovným“) pracujúcej na princípe spoločného
zdieľania súborov klientmi. Každý z nich
disponuje časťou nejakého vybraného
obsahu. Tým pádom presne určiť, kto je
„pirát“, sa prakticky nedá. Ak si chceme
zo siete P2P niečo stiahnuť, preberáme
dáta po kúskoch od viacerých zdrojov.
Známym protokolom využívajúcim P2P je
BitTorrent. Torrenty sú obľúbené vďaka
svojej jednoduchosti - človek nemusí robiť
nič, len to zapnúť a nechať bežať. Pritom
sa stáva súčasťou globálnej siete, v rámci
ktorej môže nepretržite sťahovať aj zdieľať.
Jediné, čo mu stačí ku šťastiu, je rýchla
prípojka a veľa „seedrov“ - klientov vlastniacich celú kópiu požadovaného archívu.
marec
apríl
máj
jún
A čo morálna stránka pirátstva? Oslovil
som jedného farára. „Keď niekto stiahne
MP3ku, bude to krádež? Jej pôvodnému
majiteľovi sa nič nevezme, jeho vlastníctvo
predsa iba rozmnožím.“ Hovorí, že na túto
problematiku treba pozerať z viacerých
uhlov. V prvom rade, každý má právo chrániť si a podľa svojho rozhodnutia nakladať
so svojím duševným majetkom. Ak ju od
pôvodného vlastníka získaš proti jeho vôli,
uberáš ho o potenciálny zisk a výhody. Veľké korporácie tým síce veľa nestratia, lenže
menší predajcovia sú na takéto straty
veľmi citliví. Podľa možnosti podpor tvorcu
média alebo aplikácie, ktorú využívaš, aby
si aj v budúcnosti smel užívať plody jeho
práce. Na druhej strane, žiadané produkty bývajú často príliš predražené - vtedy
sme okrádaní skôr my. Preto sa niet čo
čudovať, že ľudia siahajú po „lacnejších“
riešeniach.
Zaujímavosťou sú výsledky jedného
z nedávnych dlhodobejšie trvajúcich výskumov, ktoré ukázali, že keby neexistovali
MALÝ SLOVNÍK
napísal Lukáš Surovčík
Internet a počítačové technológie.
Tieto veci majú nepochybne obrovský
vplyv a dopad na náš každodenný
život. Stretávame sa s nimi už od malička, doma, vo vzdelávacích inštitúciách, v práci... Využívame rôzne služby
a aplikácie, pozeráme filmy, hráme
hry, počúvame hudbu. Aby človek
získal prístup k žiadanému obsahu,
všetko, čo potrebuje urobiť, je len zopárkrát kliknúť myšou. Siahnuť môže
po viacerých zdrojoch, medzi ktorými
sú veľmi rozšírené warezové a iné
pololegálne stránky a fóra. V tomto
článku som stručne rozobral krátku
históriu a aktuálnu situáciu sveta
týchto moderných pirátov.
améT
Pre informáciu, trackery, centrálne servery
pre dané torrenty, rozdeľujeme na verejné
(dostupné pre kohokoľvek) a súkromné
(dostupné pre vybraných používateľov).
Známym webom je The Pirate Bay.
K nelegálnemu šíreniu dát ďalej prispieva
množstvo iných internetových služieb,
ako napríklad známy upload server Rapid
Share a Megaupload. Odkazy k rozličným
stránkam s pirátskym obsahom pridávajú
ľudia na tzv. warez fóra. Hráči radi navštevujú stránky, kde môžu nájsť cracky a sériové kľúče potrebné k aktivácii videohier.
Existuje mnoho opatrení usilujúcich sa
pirátstvo viac-menej úspešne eliminovať,
lenže priestor internetu je obrovský, preto
tento fenomén tak skoro nezanikne.
Väčšina súčasných ochranných prvkov obmedzuje skôr legálnych vlastníkov. Zložité,
zdĺhavé aktivácie softvéru, nezmyselné
podmienky používania častokrát zákazníkov iba odrádzajú. Piráti dokážu tieto veci
jednoducho obísť. Najlepšie riešenie tejto
problematiky by podľa všetkého predstavovala úplná zmena fungovania systému.
Snaha o jej dosiahnutie sa v súčasnosti
prejavuje rôznymi inováciami. Žiarivými
príkladmi dobrých nápadov sú služby
ako Steam (PC hry), iTunes (hudba) alebo
žiadne možnosti pirátskeho získania softvéru, ľudia by si z toho, čo teraz vlastnia
načierno, nekúpili skoro nič (asi sa riadime
pravidlom „keď dávajú, tak ber!“).
Pirátstvo sa nedá odstrániť priamo. Vyhubiť by ho pomohla celková zmena
v poskytovaní služieb. Dobrým príkladom
je už spomínaný Steam alebo iTunes, pre
Pre ozrejmenie pojmov spájaných so softvérovým pirátstvom sú v tejto časti
vysvetlené tie, čo sa vyskytujú najčastejšie.
Keygen [Kígen]:
Program, ktorý dokáže generovať sériové
kľúče.
Hacker [Heker] :
Profesionál s veľmi dobre rozvinutými
znalosťami v oblasti PC, softvéru
a programovania. Využíva svoje schopnosti na objavovanie skrytých bezpečnostných
medzier v systéme a ich opravu. Označujú
sa ako "white hat."
Rozdelenie filmov podľa kvality:
Cracker [Kreker]:
Profesionál, často sa mylne zamieňa s pojmom hacker (hoci mu je veľmi podobný).
Taktiež má výborné znalosti
v oblasti počítačov a programovania. Svoje
schopnosti, na rozdiel od hackera využíva
pre kriminálne účely a osobný prospech.
Označujú sa ako "black hat".
Patch [Peč]:
V angličtine "záplata" je aktualizácia (update), ktorej hlavnou úlohou je opraviť (zaplátať) chyby v súčasnej verzii programu,
a tým zlepšiť jeho funkčnosť a spoľahlivosť.
Crack [Krek]:
Cracknúť nejaký softvér znamená prelomiť
jeho ochranu (získať sériový kľúč, heslo)
a nelegálne ho aktivovať. Cracknúť sa dá
ktorýkoľvek program alebo systém.
Serial [Serial]:
Sériový kľúč potrebný na aktiváciu daného
produktu (programu alebo hry).
Nasleduje rozdelenie pirátskych kópií
filmov do kategórii podľa spôsobu získania
nahrávky a kvality výsledného výstupu.
Kvalita sa zvyšuje smerom dole.
CAM/kinorip:
Filmy natáčané kamerou v kine. Kvalita
obrazu aj zvuku je veľmi nízka. Počas filmu
býva často vidieť prechádzajúcich
a rozprávajúcich sa ľudí v kine.
TS (telesync):
Podobne ako CAM je nahrávaný kamerou. Je trochu kvalitnejší než CAM (lepšie
umiestnenie kvalitnejšej kamery).
používateľov z viacerých hľadísk omnoho
atraktívnejší a užitočnejší. So skvelým
nápadom teraz prišla spoločnosť Mega
(Megaupload) - chce obchádzať veľké
produkčné spoločnosti a predávať hudbu
priamo od autorov (tým pádom zisk poputuje priamo im). Dúfajme, že budúcnosť
prinesie v tomto smere iba pozitívne
zmeny.
PPV:
Je to rip z platených webových staníc.
R5:
V Rusku predávané ešte pred samotným
DVD. Ide v podstate o profesionálne
urobený TC.
Vznikol ako reakcia na pirátov, ktorí stihli
vytvoriť kópiu filmu skôr ako sa dostala
na trh.
DVDSCR:
DVDScreener Zdroj audia/videa je DVD,
kvalita lepšia ako VHSSCR.
DVDrip:
Rip komerčne predávaného média. Kvalita
rovnaká ako na pôvodnom DVD nosiči.
VHSrip:
Vysoká kvalita získaná z VHS.
TC (telecine) :
Film sa nahráva špeciálnou kamerou
priamo z filmového pásu. Kvalita závisí
najmä od kvality použitých prístrojov pri
nahrávaní. Je opäť trošku vyššia ako TS a
CAM, ale stále pomerne nízka.
Workprint: Nedokončený film, zvyknú
chýbať zvuky a niektoré scény.
TVrip:
Podobný DVDRIP, s vysokou kvalitou ripovaný z TV vysielania.
VHSSCR:
Obraz je získaný z VHS kazety. Jeho kvalita
je celkom dobrá, závisí opäť najmä od
kvality použitých ripovacích zariadení.
BRrip:
Najvyššia možná kvalita (HD, FullHD) získaná ripovaním z Blu-ray diskov.
DSRrip:
Záznam z digitálnych satelitov.
HDTVrip: Ako TVrip, akurát ťahaný z HD
vysielania.
21
Téma
améT
Internet
machinima, krátky film alebo seriál natočený priamo v engine hry. Jedným z najznámejších počinov tohoto typu je seriál Red
vs. Blue z produkcie kanálu RoosterTeeth,
natáčaný v hrách Halo. Machinima je tiež
názov najväčšej siete herných kanálov na
YouTube, ale paradoxne so žánrom machinimy dnes už nemá veľa spoločné.
namiesto telky?
YouTube ako ho nepoznáte
napísal Vincent Zsemlye
Kto by nepoznal YouTube. Najväčšia sieť na zdieľanie online
videa, druhý najpoužívanejší vyhľadávač na internete, kultúrny
fenomén, sociálna sieť. No napriek tomu väčšina ľudí pozná iba
špičku ľadovca.
Každú minútu je na YouTube uploadnutých 72 hodín videa a nie všetko sú
iba hudobné videá, Harlem Shake-y
a roztomilé mačiatka. Nájdete tam obsah
najrôznejších žánrov, seriály, skeče, šport,
publicistiku, vzdelávací obsah… proste
všetko, čo nájdete aj v televízii, iba v trochu
odlišnom formáte. Navyše tam však nájdete žánre unikátne pre online video, ako
napríklad vlog. Dôležité je tiež uvedomiť si,
že mnoho kanálov na YouTube poskytuje
pravidelný obsah, niekoľko videí týžden-
ne. Takže ak sa vám nejaký zapáči, treba
oprášiť tie Google účty, ktoré určite všetci
máte, a začať klikať na Subscribe tlačidlo.
Ak si takýchto kanálov nájdete dosť, tak
zistíte, že YouTube dokáže televíziu nielen
nahradiť, ale ju aj v takmer všetkých ohľadoch prekonáva.
Špecifikom online videa je hlavne jeho
dĺžka, v porovnaní s televíznou produkciou
sú výrazne kratšie. Bežná dĺžka videa je
od 4 do 10 minút, pričom sa môže líšiť od
žánru k žánru. Kratšie video tiež znamená
stručnejší obsah a užšiu tematiku. Keďže
televízia sa väčšinou snaží osloviť každého,
nie všetko vysielanie musí byť pre vás zaujímavé. YouTube kanály majú možnosť sa
zameriavať na veľmi špecifické publikum.
Máte teda možnosť si vybrať iba obsah,
ktorý vás skutočne zaujíma. Ďalšou výhodou je zase fakt, že video môžete sledovať
september
október
november
december
január
február
kedykoľvek. Je pravda, že sú služby, ktoré
vám umožnia sledovať takýmto spôsobom
aj televíziu, ale YouTube je už od základu
médiom prispôsobeným na tento spôsob
distribúcie.
Ale zrejme najdôležitejším rozdielom medzi televíziou a online videom je interaktivita. Možnosť komunikovať s ostatnými
divákmi a predovšetkým s tvorcami
obsahu, ktorý sledujete, je to, čo robí YouTube a podobné platformy tak jedinečné.
Komunikácia s tvorcom je jednoduchšia
predovšetkým u menších kanálov, predsa
len, ak niekto má pri každom videu tisíce
komentárov, nie je schopný na každý odpovedať. V zásade však platí, že tvorcovia
so svojím publikom nejakým spôsobom
interagujú. Dôležitá je aj možnosť interakcie divákov navzájom. Keďže obsah videí
je často určený pre určitú demografickú
skupinu, okolo kanálov sa často vytvoria
komunity ľudí s podobnými záujmami.
Ale ako som na začiatku spomínal, na
YouTube nájdete aj klasickú tvorbu.
Webseriály sú v podstate seriály, ako ich
poznáme z televízie, len prispôsobené
youtube.com/CharlieIsSoCoolLike
chodom, John Green je autorom bestselleru Na vine sú hviezdy, ktorý práve lemuje
výklady slovenských kníhkupectiev.
youtube.com/Vlogbrothers
gličtine, bohužiaľ, slovenských a českých
YouTuberov je stále veľmi málo a niektoré
žánre zostávajú takmer nezastúpené.
Jedným z najrozšírenejších formátov
online videa je určite video blog – skrátene
vlog. Existuje mnoho rôznych prístupov
k vlogovaniu, ale v zásade vlog spoznáte
podľa toho, že v ňom je zvyčajne jedna
alebo niekoľko osôb, ktoré sedia či stoja
pred kamerou a hovoria o niečom do
objektívu. Na prvý pohľad sa môže zdať
trochu bizarné sledovať štyri až päť minút
niekoho rozprávať a mávať rukami, ale
najznámejší vlogeri majú milióny divákov,
takže zrejme na tom niečo bude. Zatiaľ
čo niektorí YouTuberi ako WheezyWaiter či
Tobuscus pristupujú k vlogom skôr zábavným spôsobom, niektorí proste rozprávajú
o čomkoľvek, čo im príde zaujímavé. Iní
zase vlogujú každý deň a vlogom zaznamenávajú svoj život do akéhosi video denníka. Za zmienku určite stoja bratia Hank
a John Green z kanálu Vlogbrothers, ktorí
inšpirovali generáciu vlogerov a založili
komunitu s názvom Nerdfighters. Mimoyoutube.com/ItsWayPastMyBedTime
povedá ich skutočne zaujímavou formou.
Vi Hart vás zase pobaví úžasnými kresbami
založenými na matematických konceptoch
a MinutePhysics vám polopatisticky a jednoduchými ilustráciami vysvetlí aj zložité
fyzikálne teórie. Ďalší z projektov Hanka
a Johna Greena Crash Course vás zábavnou
formou naučí históriu, biológiu či chémiu
a Hankova SciShow vás zase oboznámi so
zaujímavosťami a novinkami zo sveta vedy.
Niekoľko prvých epizód Crash Course je
tiež preložených do češtiny a na ďalších sa
už pracuje.
youtube.com/GeekAndSundry
Keď je reč o vlogoch, nedá sa nespomenúť
britská vlogová scéna, ktorá má v tomto
žánri dominantné postavenie. Charlie
McDonnell (charlieissocoollike) a Alex
Day (nerimon) sú jedni z najznámejších
a populárna je tiež dvojica Dan and Phil
(danisnotonfire a AmazingPhil). Spomedzi
vlogeriek zase stoja za zmienku napríklad
Carrie Hope Fletcher (ItsWayPastMyBedTime), Emma Blackery (emmablackery)
alebo Lex (tyrannosauruslexxx). Vlogerov je
nespočetné množstvo a každý z nich ma
svoj štýl, svoju osobnosť. Je len na vás, kto
vás zaujme, kto si získa vaše sympatie.
Ak vás zaujíma fenomén vlogerov a YouTuberov všeobecne, vrelo odporúčam
pozrieť si dokumentárny seriál Becoming
YouTube na kanáli ninebrassmonkeys. Veľmi
vtipne a originálne spracovaný pohľad
na svet online videa s trochu uleteným
dokumentaristom.
Ďalšou veľkou kategóriou YouTubu sú
kanály zaoberajúce sa videohernou tematikou. Sem môžu spadať videá spracúvajúce herné novinky, recenzie hier, ale spadá
sem aj zaujímavá subkategória „let’s play“
videí. V zásade sa jedná o štýl videa, v ktorom autor hrá videohru a zároveň hranie
určitým spôsobom komentuje. Opäť platí,
že rôzni YouTuberi majú k tomuto žánru
rôzne prístupy. Zatiaľ čo niektorí hovoria primárne o hre, ktorú hrajú, mnohí
sa snažia diváka hlavne zabaviť. Jeden
z najúspešnejších kanálov na YouTube je
Yogscast, ktorí tvoria práve takýto typ videí.
Tento žáner v poslednej dobe nadobudol
na popularite, nakoľko, pretože, podobne ako vlog, je pomerne nenáročný na
produkciu.
Naopak žánrom, ktorý sa v minulosti tešil
veľkej obľube a dnes je skôr vzácnosťou, je
novému formátu, teda kratšie, ale za to
frekventovanejšie epizódy. Webseriálov
v poslednej dobe vzniká neúrekom a ich
kvalita rýchlo stúpa. Zaujímavým počinom
je napríklad kvalitná sci-fi H+ The Digital
Series. Fanúšikovia Neila Patricka Harrisa
zase určite ocenia muzikál Dr. Horrible's
Sing-Along Blog, ktorého je hlavnou postavou a ktorý režíruje Joss Whedon. Hráčov
World of Warcraft zase môže osloviť seriál
The Guild s talentovanou Feliciou Day. Za
zmienku stojí aj adaptácia románu Pýcha
a predsudok do formy vlogu s názvom The
Lizzie Bennet Diaries.
Ale YouTube je taktiež skvelou platformou pre vzdelávací obsah. Krátke, ľahko
stráviteľné videá v kombinácii s fascinujúcimi témami majú za výsledok kanály, ku
ktorým sa budete radi vracať aj napriek
tomu, že sa v nich hovorí povedzme o fyzike. Michael Stevens z Vsauce má vo zvyku
brať si na mušku otázky typu „Akej farby
je zrkadlo?“ alebo „Koľko váži tieň?“ a zod-
Ako vidíte, svet YouTubu je pestrý a ani na
dvoch stranách nie je možné nazrieť do
všetkých zákutí tejto úžasnej stránky. Ale
dúfam, že som vás aspoň trochu inšpiroval ponoriť sa hlbšie do sveta online videa
a verím, že keď budete hľadať, nájdete si
tam to svoje.
youtube.com/CrashCourse
YouTube má mnoho zákutí, v ktorých
nájdete rôzne žánre videa, rôzne komunity, rôzne druhy ľudí. V nasledujúcich
odsekoch sa vám pokúsim priblížiť aspoň
niekoľko z nich. Avšak faktom zostáva, že
najlepší spôsob ako nájsť kanály, ktoré sa
vám budú páčiť, je proste browsovaním
YouTubu. Tiež by som mal upozorniť, že
väčšina spomínaných kanálov bude v an-
marec
apríl
máj
23
jún
youtube.com/DanIsNotOnFire
youtube.com/AmazingPhil
youtube.com/Vsauce
Naším okom
Ahoj, Peťko!
Kráčajúc
(venované na pamiatku nášmu kamarátovi Vladovi Lištiakovi)
napísal Marek Kukučka
Niečo sa stalo. Nevedel čo, no cítil to...
Zvláštny pocit vo vnútri. Neistota v neistote. Istota v istote. Kráčal mestom. Cestičkou, ktorú dobre pozná a pravidelne ňou
chodí. Roky kráča týmto mestom a je mu
to celkom prirodzené. Ulička, dom, vodotrysk s veľkou sochou, či len tá dlažba, známe poklopy na kanáloch, či silueta domov
a striech pri pohľade do diaľky. Výklady sa
menia. Ľudia tiež, aj ročné obdobia. Ale
nie až tak často. Je to veľké mesto. Aj ľudia.
Takí „veľkí“ a „plynúci“, miznúci a zjavujúci
sa, „vidiaci“ aj „nevidiaci“, všímaví aj nevšímajúci, zamyslení aj pozerajúci... Väčšinu z
nich vnímal ako kulisu. Ako súčasť veľkého
mesta. Asi aj oni jeho. Bol mozaikou v
obraze ich reality. Ale nič to, veď aj oni
boli v jeho realite, tak si boli kvit... Slnko,
kroky, závan vetra. Typické vône a typické
zvuky. Skutočný, vonkajší, svet. V tom
svete svietili svetielka – body, ktorých sa
držal. Pri svojich prechádzkach, či ceste do
práce. Body chodníka aj kamennej budovy
s pamätnou tabuľou. Body v očiach ľudí. Aj
v ich srdciach, aspoň myslel, cítil to. V pohľadoch okoloidúcich, ale len niektorých.
Tých niektorých vzácnych, jedinečných,
ktorých cestou pravidelne stretal a ktorí
ho videli, ktorí sa naňho usmiali, ktorí mu
boli pre to vzácni, aj on pre nich sa stal
viac než len kamienkom dennej mozaiky
rozsýpajúcej sa v plynutí času. Úsmeva
pohľad, život – aké pekné v ponáhľajúcom
sa dni, svetielka pomedzi kamenné steny
a trojrozmerné obrazy nášho sveta. Snažil
sa okolo seba vidieť to pekné. Vnímal
históriu, aj súčasný okamih. Svetielka vo
vetre blikali, hasli a zjavovali sa zas nové.
Vietor vial a nosil listy. Zametači s vozíkmi
ich upratovali. V tento deň nejako viacej
pofukovalo...
Kráčal svojou typickou cestou. Pomaly.
Vnímajúc okolitý svet. Kráčal... Pozeral...
Na cestu, pod nohy, na dom, na skupinku
ľudí blížiacich sa zľava, aby sa im vyhol, a
zas známy okraj domu, cesta s mačacími
hlavami, staré železné zábradlie, nápisy... A závan vetra. Rozstrapatil mu vlasy.
Pošteklil ho na uchu a na čele. Zhlbšia sa
nadýchol a vydýchol. Pozrel sa hore, na
oblohu. Ponad chodník, pomedzi strechy
domov, k oblakom a belasému nebu... Na
chvíľu zastal. Privrel oči a znovu ich otvoril.
Obloha svietila a vzduch bol taký svieži.
Na chvíľu aj zabudol, kde je, na ten zhon
okolo. Uvidel oblohu. Zahľadel sa na ňu
sústredene aj precítene, s radosťou a zacítil jej blízkosť. Dotýkal sa jej očami a dušou.
Uvidel mihotajúce sa zjavujúce a miznúce
malé veselé žiarivé svetielka, prelievajúce
sa vlny svetla a energie pulzujúce svetom
nad ním a potešil sa ešte viac. Už dávno
na nich takto nehľadel. V zhone žitia a každodennosti na ne takmer zabudol. Teraz
ten vietor a svetlo... Rozžiarili mu deň. Zas
privrel oči. Svetielka videl chvíľu aj za zavretými viečkami. Stojaci sám, uprostred, v
mori ľudí. Prešla chvíľka – okamih. V ňom.
Okoloidúci si to sotva asi všimli. Jeden kamienok mozaiky na chvíľu stratil svoj lesk
a zmenil rotáciu, či len cez neho prešiel
tieň bežnej letiacej nepozornosti ľudského
okolitého vnímania. Nadýchol sa zhlboka
a vydýchol ešte raz a otvoril oči. Svet vyzeral rovnako ako predtým, možno o trochu
farebnejší a vzdušnejší. Tak sa mu zdalo.
Pripísal to však svojej chvíľkovej meditácii
s oblohou. Nevšimol si žiadne tiene letiace
mozaikou sveta, či zmeny v rotácii jej obrazového elementu. Usmial sa a kráčal ďalej.
On – človek na svojej ceste mestom. Jeho
vlasmi stále hýbal vietor, jeho nohy sa stále dotýkali chodníka, v krokoch nesúcich
ho vpred. Išiel ďalej a pozeral... Pozeral
na tie domy a na tých istých ľudí ako v
každý iný deň. Tak ako včera... No náhle
pocítil, že sa niečo zmenilo... Nevedel si
to vysvetliť. Tie oči, tie pohľady ľudí, tie
svetielka, tých zopár istých opakujúcich sa
žiarivých bodov jeho každodennej cesty,
zrazu zmizli. Akoby tam ani nebol. On.
Videli ho – no nevideli. Jeho oči, hľadiace
do ich očí, uvideli v nich len odraz nimi
vnímanej každodennej mozaiky ich sveta.
Ich sveta?! Ako, že ich sveta? Veď aj on je
súčasťou ich sveta! Prečo sa zrazu prestali
usmievať? Nevidia ho? Nevidia ho... A on
ich vidí stále... Čo sa to stalo? Zabudli?
Jeden mestský policajt sledujúci na
monitore dianie snímané pouličnou
kamerou, vychutnávajúci si chvíľu a riadne
odhryznuté sústo z obloženej žemle (čo
mu pripravila manželka) ochutenej ostrým
kečupom, ktorý má tak rád, všimol si niečo
nepochopiteľné... V obraze ulice s idúcimi
ľuďmi a jednou stojacou postavou zjavil sa
záblesk svetla. A pritom, búrka nebola. Obraz zablikal a vrátil sa späť. Pozerá – nič sa
nedeje, nikomu sa tam nič nestalo – veď
všetci ľudia kráčajú svojou cestou ďalej.
Nenechal si pokaziť vzácnu chvíľu. Usmial
sa, odhryzol si ďalší kus zo svojej žemle,
privrel oči a pomyslel si, aký je ten život
krásny...
A zatiaľ niekde...
Jeden mestský policajt sledujúci na monitore dianie snímané pouličnou kamerou,
vychutnávajúci si chvíľu, a riadne odhryznuté sústo z obloženej žemle (čo mu
pripravila manželka) ochutenej jemným
kečupom, ktorý má tak rád, všimol si niečo
nepochopiteľné... V obraze ulice s idúcimi
ľuďmi zjavil sa záblesk svetla. A pritom,
búrka nebola. Obraz zablikal a vrátil sa
späť. Pozerá – nič sa nedeje, nikomu sa
tam nič nestalo – veď všetci ľudia kráčajú
svojou cestou ďalej a jeden tam zamyslene zastal a hore sa pozerá. Nenechal si
pokaziť vzácnu chvíľu. Usmial sa, odhryzol
si ďalší kus zo svojej žemle, privrel oči
a pomyslel si, aký je ten život krásny..., ale
nabudúce si ju skúsi ochutiť pre zmenu
ostrým kečupom, práve dostal taký nápad,
a život bude ešte krajší...
A náš človek, zo začiatku príbeha, ďalej
kráčal mestom. Svojou cestou... „Svojou“
cestou? A začínal byť tak trochu zúfalý...
Nechápal, čo sa to deje. Videl okolo všetko
a všetkých, čo tak dobre poznal. Ale oni
jeho, nie... Kráčal ďalej. Bol to on. Bol si
tým absolútne istý. Nesníval. Žil. Dnes, tak
ako včera. Kráčal do práce. Svojou cestou.
Svojím mestom... Áno, svojím mestom!
Je jeho, je to jeho svet. Nevzdá sa ho. Hoci
sa svet tvári, že ho nepozná!
Kráča ďalej a hovorí si, že sa usmeje.
Napriek všetkému. A usmial sa. Usmial
sa... Nielen jeho pery, oči, jeho tvár, ale aj
jeho srdce a duša. Usmial sa a kráčal. Zas
začal svietiť. Usmial sa a jeho úsmev zrazu
uvideli ľudia, ktorí ho predtým ešte nikdy
nevideli. No usmiali sa tiež... A potešili...
Jeden svet stratil človeka a jeden človek
stratil svet. Jeden svet získal človeka
a jeden človek získal svet...
“Jeden svet stratil človeka a jeden človek
získal svet...”
september
október
november
december
január
február
moko míšaN
marec
apríl
máj
jún
Ďakujem za Tvoj posledný list. Vždy sa
poteším, keď si môžem od Teba niečo
prečítať, niečo nové sa od Teba, o Tebe
dozvedieť. Aby som na to nezabudla, aj ja
pozdravujem Tvoju milú. Alebo už by som
mala napísať, pozdravujem Tvoju snúbenicu? Už ju vnímam ako súčasť našej rodiny.
Skoro som spadla zo stoličky, keď ste mi
oznámili tie vaše zásnuby z januára. Veľmi
ste ma potešili. Vidím že Ťa môj posledný
list, kde som vysvetľovala, ako to bolo so
mnou a Tvojím starkým, neodradil. To iba
provokujem, nehnevaj sa na mňa. A už
viete, kedy bude svadba? Hovorí sa, že do
roka a do dňa. Myslím od zásnub. Či dnes
už tieto pravidlá neplatia? Neviem, či sa
ešte pamätáš, ale Tvoji rodičia mali svadbu
v októbri pred necelými 29 rokmi. Aj vy
by ste mohli mať vtedy, nie je to ešte taký
studený mesiac. A zažila som už aj chladný
júl alebo august. Kedysi bolo zvykom, aby
sobáš a svadba boli v mieste bydliska
nevesty. Vy budete mať v tých Leviciach?
Nemusela by som tak ďaleko cestovať.
Prepáč, že predbieham, ešte si ma ani
nepozval. Ale hádam, že toho sa nemusím
obávať. Si môj obľúbený vnúčik a prvý,
ktorý sa rozhodol pre rodinu. Chválim Ťa
aj preto, lebo viem, že dnes sa do manželstva mladí nehrnú. A nech Ťa ani nenapadne sa nezosobášiť v kostole. Na tom
trvám. Ale ako Ťa poznám, neurobíš nám
hanbu. A keby si mal tmavozelený oblek,
nebola by som proti. Aj keď, ak sa dobre
pamätám, ty si spomínal, že zelené obleky
už nepredávajú. Nerozumiem tomu.
Taká krásna farba. Rozmýšľala som nad
zaplatením Tvojho obleku. Ale to sa ešte
dohodneme. Keď sme už pri peniazoch, za
tie dva roky, čo pracuješ, si si už nasporil
dosť peňazí na rodinu? Ešteže máš tú
prácu. Pamätáš si susedu Zuzu a moju
kamarátku Margitu? Obe sa sťažovali. Ich
vnuci nemajú prácu a chcú odísť do Švajčiarska. Čo vidí každý na tom Švajčiarsku?
Ale vážne. Zaujímalo by ma to. Napíšeš mi
o tom? Ty si si dobre vybral tie telekomunikácie. Vidíš, teraz mi napadla jedna vec
z tých telekomunikácií. Keď čakám na autobusových zastávkach v meste, furt tam
vidím nejakú reklamu toho oranžového
operátora. Predtým tam bolo, že učenie
je s internetom jednoduchšie. A teraz tam
vidím niečo o šikane cez internet. Je toto
normálne? Za našich čias internet nebol.
Nielen internet, ani počítače. Pamätám sa,
keď si dostal svoj prvý počítač. Mal si 15
rokov. Joj, to je už 11 rokov dozadu.
A pamätám sa, ako som tomu nerozumela. Ja som si sprvoti myslela, že si dostal
počítadlo. Aj som sa čudovala, načo to
potrebuješ na strednú školu. Skade som
to mala vedieť, že existuje aj počítač? Vraj
je to múdrejší stroj ako ľudia. Peťko, je to
pravda? Naozaj je to tak? Aj keď som si už
pred pár mesiacmi zadovážila ten starý
počítač, bojím sa s tým robiť. Bojím sa, že
niečo vymažem, zle kliknem. Dobre som
napísal Jozef Košík
to napísala? Hovorí sa kliknúť? Pamätám
si takú milú príhodu. Moja suseda Zuza
sa ma opýtala, či mi dobre sedí myška do
ruky. Peťko môj, ja som jej nerozumela.
Reku, o akej myši to hovorí. Ja reku myši
nemám v dome. Potom sa to samozrejme
vysvetlilo, ale mal si vidieť Zuzin výraz. Ale
aby som sa vrátila k tomu internetu, rozčuluje ma. Nielen preto, že veľakrát neviem,
kde mám hľadať, ak ma niečo zaujíma.
Veľa hlúpostí tam je. Furt mi niečo vyskakuje, blikajúce obrázky. Je to veľmi rušivé.
Hlavne, keď je k tomu aj zvuk. Dlho som
sa nenechala prehovoriť na ten internet.
Napokon som s tým súhlasila, aby som
mohla vyhľadávať rôzne články o cestovaní
a aj fotky, obrázky. Jaj, ako rada som ja
cestovala. Ale teraz, keď už ani to zdravie
mi tak neslúži, ani peniaze nemám, tak
jedine na internete môžem cestovať. Ale
vieš, čo som si všimla? Väčšinou nepozerám tieto veci, ale iné hlúposti. Videá. Vieš,
ako sa to začalo? Tá trápna televízia, čo
sídli u vás v Bratislave v Záhorskej Bystrici,
každý večer počas správ nás nahovárala,
aby sme si pozreli zaujímavé videá na
internete. TV noviny sa to volá. Nemala
som ich poslúchnuť. Sedím nad tým každý
deň aspoň hodinu a nemá to žiadny
zmysel. A s vami mladými to musí byť ešte
horšie. Veď mnohí mladí sú celý deň pred
počítačom. Samozrejme, budú tvrdiť, že sa
učia pomocou počítača, ale dnes už týmto
drístom neverím. Aj Zuzini vnuci to tvrdia.
A potom ich Zuza načape, ako sa hrajú.
Nejaké agresívne hry. Vraj sa tam iba
strieľajú. Ale to hrajú priamo na internete.
Iní zas pozerajú nahotiny. No načo je to
dobré? Na toto vymysleli internet? Aby sa
učili blbosti? Som zvedavá, koľkí to využívajú do školy, na vzdelávanie. Vysokoškoláci
to snáď viac využijú na štúdium, ale aj oni
sú mi podozriví. Tým hrám a nahotinám
sa venujú aj oni. To som už počula od
mnohých. A vraj ešte ďalšia vec zamorila
internet. Tie sociálne siete. Dobre som to
napísala? Tie zožerú najviac času. Peťko,
aj ty navštevuješ tie siete? Čo všetko tam
robíte? Ľudia tam píšu o všetkom. Aj to
oznámia svojim známym, že sú práve na
záchode. Peťko, ako sme sa sem dostali?
Vraj veľa fotiek tam je a každý ich pozerá.
Dokonca aj podniky si tam robia reklamu.
Vieš, Peťko, ja mám všetky tieto informácie
od susedy. Ale aj ty by si mi mohol napísať
nejaké informácie. A vieš čo? Radšej nie.
Je to strata času. Nechcem mať s tým nič
spoločné. Aj Tebe je to zbytočné podľa
mňa. Ale ty vieš, veď si už dospelý. Vieš, čo
som si všimla? Ihriská pred činžiakom sú
prázdne. Nie je to aj kvôli tomu internetu?
Čo si myslíš? A čo tí rodičia? Tým je to jedno? Deti majú byť na ihrisku. Alebo v prípade dedinčanov na poli. To je ešte lepšie,
naučiť ich práci od malička. A nie furt pred
počítačom. Ešte som zabudla k tej telke,
čo som spomínala. Odporúčali nám ďalšiu
stránku na internete. Tiež na nejaké videá
a filmy. A predstav si, pýtaju za to peniaze.
Vojo sa to tuším volá. Poznáš to? Hnevá
ma, že aj na internete iba peniaze od Teba
ťahajú. Ty si minule spomínal ten účet, čo
sa volá ako piáno. To si možno zaplatím, to
stojí doslova iba pár eur. Ešte jedna vec mi
napadla, čo ma veľmi hnevá na internete.
Tí ľudia, ktorí majú chuť klamať a zavádzať
ostatných, si tu našli výborné miesto. Keď
sledujem tie diskusie k nejakým článkom,
no hrozné. To osočovanie, vulgarizmy aj
klamstvá. A podľa mňa aj noviny klamú,
zavádzajú. A ľudia tomu veria. Aj to s tým
pápežom, Benediktom. Také strašné veci
sa o ňom popísali a o tom, prečo sa vzdal
svojho miesta vo Vatikáne. Nahnevaná
som. Veľa poloprávd a klamstiev napísali
na takého svätého muža. Ale aj keby nebol
svätý. Na hocikoho keď napíšem zavádzajúce informácie. Jaj, Peťko. Ten internet
priniesol viac zlého. Alebo ja som príliš
negatívna? Ľudia zneužívajú všetko, čo sa
dá. No dobre. Nejdem sa už rozčulovať.
Idem sa ešte pomodliť za starého aj nového pápeža a idem spať. Maj sa dobre tam
v tej Bratislave, nech sa darí v práci a čím
skôr odpíš. A pozdravujem Tvoju milú.
Bozkáva Ťa Tvoja babka.
25
Naším okom
Zlín žiari
V dňoch 19. - 22. 03. 2013 sa konal v Brne najväčší veľtrh elektrotechniky, elektroniky, automatizácie a komunikácie v Česku. Bol to už 21. ročník
Michal
to veľtrhu a napísal
zúčastnilo
sa Kuročka
tam 620 vystavovateľov z 22 krajín.
V dňoch 19. - 22. 03. 2013 sa konal v Brne najväčší veľtrh elektrotechniky, elektroniky, automatizácie a komunikácie v Česku. Bol to už 21. ročník
to veľtrhu a zúčastnilo sa tam 620 vystavovateľov z 22 krajín.
Veľtrh
napísala a nafotila Lívia Gažová
Utešené tehlové domčeky so záhradami, obrovské továrne, pozostatky
historickej architektúry i najmodernejšie stavby. Zlín ponúka mnohé
architektonické skvosty. Od roku
1894, keď sa stal sídlom obuvníckeho koncernu Baťa, sa tu stavalo
vo veľkom, hlavne vďaka rýchlemu
prírastku obyvateľov. Ani dnešok za
slávnym obdobím nezaostáva. Možno
preto sa mu často prezýva „město
architektury“.
ho výťahu s kabínou veľkosti obývacej izby,
kde mal funkčnú kanceláriu s umývadlom.
V súčasnosti je sídlom Krajského úradu
Zlínskeho kraja. Celý areál závodu začlenený do centra mesta, nevyužívané zachovalé budovy označené číslami postupne
menia funkcie. Tie v horšom stave sú ale
preurčené na zánik.
Gottwaldov
Ako pracovať a ako bývať
Po príchode Tomáša Bati do mestečka
s 3600 obyvateľmi došlo k rýchlemu
rozvoju Zlína. Vďaka stále viac prosperujúcej firme sa za necelých tridsať rokov
počet obyvateľov zdesaťnásobil. Prílev
zamestnancov znamenal pre sociálne cítiaceho Baťu povinnosť zarobené peniaze
investovať do spokojného a dôstojného
bývania robotníkov. Do Zlína pozýval
renomovaných architektov a urbanistov,
ktorých plány sú čitateľné kvôli pamiatkovej ochrane ešte v súčasnosti. Mesto sa
stalo známe i za hranicami Česka svojou
funkcionalistickou architektúrou a najmodernejšími spôsobmi realizovania stavieb.
Typickými postupmi stavania výrobných
a správnych budov bol skeletový systém
s kruhovými stĺpmi a výplňovým režným
murivom s presklením. Pre rodinné domy
bola charakteristická typizácia, rovnako
režné murivo, no najmä úspornosť v
dispozícii. V duchu revolučnej myšlienky
firmy Baťa – pracovať kolektívne, bývať
individuálne - sa vybudovali obytné
kolónie plné zelene a malých, racionálne
usporiadaných, domkov. Okrem nich sa
september
október
november
december
január
február
však objavila i nová občianska vybavenosť,
parky a školy, ktorých autorom bol prevažne architekt F.L. Gahura.
Dvadsaťjednotka
V Baťových predstavách muselo byť v Zlíne
všetko najväčšie, najvyššie a najmodernejšie. Úspech svojho podnikania ukazoval
rád. Nie náhodou teda v roku 1936 zadal
architektovi Karfíkovi úlohu: vystavať zlínsky mrakodrap. Výkladná skriňa firmy, 21.
budova, bola najmodernejšou budovou
v okolí. Mala na každom podlaží veľkopriestorovú kanceláriu pre 200 zamestnancov, samozrejmosťou bola potrubná
pošta, zásuvky v podlahe, rýchlovýťah či
klimatizácia. Sám J. A. Baťa dokonca kontroloval svojich zamestnancov z unikátne-
marec
apríl
moko míšaN
máj
jún
Ak ste ani vy nevedeli Zlín nájsť na starej
mape ČSSR, vedzte, že nie ste sami. Po
roku 1949 sa premenoval podľa prvého komunistického prezidenta a tento
názov mu zostal až do revolúcie. Zlatá éra
Baťovcov skončila, no stavať sa neprestalo.
Hľadali sa ale nové formy bývania. Jedným
z priekopníkov bol architekt Voženílek,
ktorého Kolektivní dům z roku 1950 bol
založený na le Corbusierových predpokladoch o modernom bývaní. Základom
experimentu bola myšlienka spoločného
stravovania, trávenia voľného času, relaxovania i výchovy detí zo všetkých 100 rodín,
ktoré byty obývali. V parteri sa nachádzala
reštaurácia, jasle a škôlka. Na streche zasa
terasa a telocvičňa. Tento spôsob sa ale
neosvedčil, individualita ľudí premohla
teoretickú snahu o kolektívnosť.
Dnešok
Po roku 1989 nabral Zlín druhý dych. Po
založení vysokej školy a rozmachu súkromného podnikania sa stal metropolou
východnej Moravy. V tesnej blízkosti funkcionalistických pamiatok vyrástlo v roku
2010 nové kultúrne a univerzitné centrum.
Sviežosť a progresívny štýl architektky Evy
Jiřičnej, miestnej rodáčky, vytvorili novú dominantu. Sklené plochy budov kontrastujú
s všadeprítomným rastrom muriva. Toto
námestie je dôkazom, že v novodobom
skanzene, ako je Zlín často titulovaný, má
svoje miesto i najmodernejšia architektúra. A to je predsa to, o čo Baťa pri rozvoji
mesta vždy dbal. Moderné kongresové
centrum však nie je jediná budova postavená v poslednom období. Príkladom je i
obchodný dom Zlaté jablko, citlivo vložený
do historického jadra. Okrem toho sa v
meste stavia veľa nových víl, všetko sa rekonštruuje – s väčšími či menšími zásahmi.
Zlín jednoducho žiari. Červeno, betónovo.
Žiari šťastnými ľuďmi. História sa leskne v
odraze moderných fasád, zatiaľ čo kopce
sa červenajú robotníckymi kolóniami. Zlín
sú teórie v praxi. Ako povedal le Corbusier
– Zlín je žiarivý fenomén.
Amper 2013
V dňoch 19. - 22. 03. 2013 sa konal
v Brne najväčší veľtrh elektrotechniky, elektroniky, automatizácie a
komunikácie v Česku. Bol to už 21.
ročník tohto veľtrhu a zúčastnilo sa
tam 620 vystavovateľov z 22 krajín.
Nechýbali tu firmy ako ABB, Panasonic
Electric Works, Siemens, Mitsubishi
Electric, Schneider Electric a iné popredné
značky v obore elektrotechniky. Ponúkali
príklady ich produktov, ktoré pre prezentáciu chytali loptičky, kreslili mená
výrobcov, skladali kocky, ukladali výrobky
atď. Niektorí vystavovatelia stavili na netradičnejšiu formu prezentácie. Napríklad
robot od firmy ABB, ktorý čapoval pivo
alebo firma Elektrosvit, ktorá mala živú
ľudovú hudbu. Najoriginálnejšie sa podľa
nás prezentovala firma Vacon, ktorá si
na prezentáciu svojich meničov priniesla
hercov hrajúcich robotov.
Spomedzi exponátov ľudí zaujímali hlavne
automatizované osádzačky DPS (dosiek
plošných spojov), ktoré prezentovali viacerí výrobcovia a pracovali s neuveriteľnou
rýchlosťou a presnosťou.
V programe bola aj súťaž Zlatý Amper o
najprínosnejší exponát veľtrhu. Prihlásilo
sa 30 spoločností s 34 exponátmi, čo je
v histórii súťaže najvyšší počet.
Prezentovali sa taktiež elektromobily
a hybridy v prevedení dodávky, luxusného
športiaka, ale aj ako motorky, bicykle
či kolobežky.
V programe nechýbali zaujímavé odborné
prednášky a semináre o RFID, o obnoviteľných zdrojoch, mikroelektronike, DPS,
automobiloch alebo samostatná sekcia
Optonika 2013, v rámci ktorej nás zaujala
skvelá prednáška od prof. Pavela Zemáneka z Akadémie vied o silových účinkoch
svetla, kde na viacerých videách predstavil
vyžitie svetla v pohone vesmírnych „plachetníc“, ale aj v manipulácii mikročasticami „laserovou pinzetou“, ktorá dokázala
roztancovať objekty v bunkách mikroorganizmov alebo oddeliť zdravé krvinky
od poškodených.
Novinkou na tomto ročníku bol Amper
Fóru,m v rámci ktorého televízia Elektrika.
cz naživo vysielala informácie z diania
na veľtrhu, rozhovory s osobnosťami
elektrotechniky, živé diskusie , rozhovory
o exponátoch a pohľad na veľtrh očami
návštevníkov, študentov a vystavovateľov.
Svoje miesto pri prezentácii mali aj technické univerzity v Česku, ale aj Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity. Naša
univerzita tento rok chýbala, avšak veríme,
že na budúcom ročníku nebude chýbať
ani ona.
Keď chýba láska
napísala Alexandra Pastvová
Otáčam sa dookola. Vidím nemé tváre,
ktoré hľadia do prázdna. Nikto si nikoho
nevšíma, bezducho sledujú mŕtvy bod
okolia. Aká by to bola zmena, keby sa
naše pohľady stretli a prestali by sme byť
uzavretí. Hľadíme len do sveta, ktorý úzko
obklopuje nás. No svet je krásny a pestrý,
nepremárnime šancu si ho skutočne užiť.
Otvorila oči a nevidela nič iné ako samotu.
Samotu, ktorá ju obklopovala. Všetci mlčky
kráčali ulicou a vnímali len samých seba.
Mala pocit, že by sa im mala prihovoriť,
aby tento svet bol útulnejším miestom, ale
nemohla... nenašla v sebe toľko odvahy.
Toľko odvahy veriť, že i napriek tomu,
že doba pokročila, ľudia sú stále takí istí.
Veselí, nebojácni a prívetiví. Možno až
priveľmi stretávala ľudí, ktorí boli zádumčiví a prehliadali, koľko radosti im môže
spôsobiť obyčajná konverzácia, hoci i s náhodným okoloidúcim. Slúchadlá v ušiach,
rázny krok, to bolo ich hlavnou charakteristikou. Žeby netúžili konverzovať s inými
ľuďmi alebo hľadali kúsok samoty v dave?
Otázok sa jej v hlave vynáralo hneď niekoľko, no nevedela pochopiť, prečo chce byť
niekto sám, ak to najkrajšie môžeme zažiť
len, keď stojí niekto pri nás.
Ľudia kráčajúc s maskami na tvári, nedali
poznať svoje pravé pocity. Skrývali svoju
dušu za sebaistý výraz tváre, možno len
nejavili záujem o okolitý svet alebo... sklamali sa v ľuďoch a boja sa opäť veriť?
Cítila sa osamelo, hoc bolo ľudí veľa
naokolo. Nechcela sa podriadiť ich hodnotám, chcela túžbu, lásku a priateľstvo
spoznať. Hľadala možnosti, ako vymámiť
tento svet zo smutnej temnoty. Mala
túžbu strhnúť oponu, ktorá ich oddeľovala
a vyplniť priepasť úprimným úsmevom.
Málokedy sa cítila tak bezmocne ako v
momente, keď zistila, že i napriek plným
uliciam tam nie je nikto, kto by ju vypočul
a pochopil.
Vonku síce slnko svietilo, ale ako keby sa
v dušiach zotmelo. Stali sme sa obklopení
samotou, uzavretí a frustrovaní. Kedy sa
to všetko takto zmenilo? Azda hľadáme
dôvod tam, kde nie je? Že počítač sa stal
naším najvernejším priateľom? Ale on za
to nemôže, sme si len my na vine. Počítač
vám lásku nedá, taktiež neposkytne
útechu, poskytuje len krátkodobú falošnú
predstavu, že viac nám už netreba, ak
máme tohto všemožného „priateľa“. Nájdete tam kamarátov, lásku a veľa ďalších
podôb umelých citov, ale keď vypnete
internet, cítite, že stojí niekto pri vás? Že
máte priateľov na dosah? Že sa máte
s kým porozprávať?
Reálne city sú naďalej v nás, tak prečo by
sme ich nemali všetkým dokázať? Hodinové rozhovory, slzy kotúľajúce sa
od smiechu po líci, zážitky do konca života
a vždy veselá nálada. To je ten pravý
dôvod života, ktorý nás napĺňa a zmysel
dáva. Nestráňme sa iných ľudí, buďme
ohľaduplní a prívetiví. Neukážme času,
že láska, priateľstvo a kamarátstvo sú len
status a či číslo na našom zozname priateľov, osloboďme sa od falošných pocitov
a vyberme sa do ulíc s úsmevom. Otvorme
si srdce dokorán a nasávajme lásku všade
vôkol nás.
27
Naším okom
moko míšaN
Sobota ráno
Nedeľa večer
Píšem, počítam a KRESLÍM.
napísal, fotil a kreslil Dušan Chmeliar
Kreslenie nemusí byt záležitosťou
len talentovaných ľudí, ktorí navštevujú ateliér od útleho veku, kreslia v
pomere 1:1 k skutočnosti, ale aj my,
„normálni“ ľudia sme schopní nakresliť niečo viac, ako len smajlíka či snehuliaka. Tým „normálni“ myslím ľudí
bez titulu Mgr.art. Nedávno som aj ja
mal možnosť navštíviť a na vlastnej
koži vyskúšať kurz kreslenia ceruzkou
pomocou pravej mozgovej hemisféry.
Nebojte sa, nemusíte podstúpiť žiadne
neurologické vyšetrenia, či iné zákroky. V
princípe ide o to, že náš mozog je rozdelený na ľavú a pravú mozgovú hemisféru.
Tá ľavá nám slúži na logické myslenie. Keď
napríklad kreslíme snehuliaka, intuitívne
vieme, že máme kresliť tri kruhy od najväčšieho po najmenší. Ale pravú hemisféru
musíme pri kreslení najskôr prebudiť k
životu. Urobíme to tak, že sústredíme
našu pozornosť na detailné preskúmanie
predmetu, ktorý máme pred sebou a
chceme ho nakresliť. Krôčik po krôčiku sa
dopracovávame priamo k majstrovskému
dielu.
Osobne som pred kurzom preštudoval
rôzne informácie a asi ako každý som bol
mierne skeptický. „Toto že by ma mali
naučiť len za dva dni? Nemyslím si,“ pochyboval som. Túto otázku si snáď položí
každý, kto sa do toho pustí. Prečo to teda
nevyskúšať rovno u tých najlepších, vo
vzdelávacej inštitúcii SERAFIN?
SERAFIN pochádza z Čiech, kde získal
akreditáciu Ministerstva školstva, mládeže
a telovýchovy. V jeho názve nájdete
spojenie SEbavedomia, RAdosti, FAntázie
a INšpirácie.
september
október
november
december
január
február
Nazbieralo sa nás 12, rôzneho veku, s
rovnakým cieľom: zlepšiť svoj umelecký
talent a vypustiť každodenný stereotyp
a stres z hlavy. Ani som neveril, že osem
hodín môže ubehnúť tak rýchlo. Príjemná
atmosféra, milá lektorka a k tomu výborný
pocit, že konečne robím to, čo som chcel
vždy aspoň skúsiť. Na začiatku sme začali
pomaly prebúdzať našu pravú hemisféru
k životu. Od prvej „kresby“ (viď. obrázok)
sme sa približovali bližšie k tomu, čo sa
skutočne na nejakú tú kresbu podobalo.
Po dvoch hodinách sme mali nakresliť
topánku. A tu už bol poznateľný rozdiel,
z ktorého som až zostal v nemom úžase.
„Ono to funguje!“ pomyslel som si. Každý
z nás ukázal svoje „dielo“ na porovnanie a
všetci sme videli, že tu nesedíme zbytočne. Prešli sme ešte pár cvičení s ceruzkou
a papierom, a prvý deň kurzu bol za nami.
Únava a pocit z toho, že konečne budem
vedieť kresliť, sa nedal popísať. Už som sa
nemohol dočkať ďalšieho dňa.
teraz prišla ta zábavnejšia časť. Každý z
nás predstavil svoje dielo. Ukážka toho,
čo sme nakreslili ako prvé, keď sme prišli
do kurzu, a to posledné vďaka pravej
mozgovej hemisfére. Každý jeden z našej
dvanásť-člennej skupiny nakreslil skutočný
portrét, ktorý sa už zhodoval s tým, čo videl na obrázku. Úžasné. S nemým úžasom
som sledoval práce svojich kolegov. Od
Jamesa Bonda cez Charlieho Sheena až
po vždy krásnu Audrey Hepburn. Chvíľka
fotenia každej vystavenej práce vyvolávala
pocit, ako keď si turisti fotia Monu Lisu.
Po raňajkách sme so zastrúhanými ceruzkami mohli odštartovať pohodový deň.
Dopredu ma hnala myšlienka, že na konci
tohto dňa nakreslíme náš prvý portrét.
Každý z nás sa na túto chvíľu veľmi tešil.
Po starostlivom zvážení som si konečne
vybral aj ja svoj portrét. Môj výber bol
jasný. Nebudem Vám ho predstavovať,
spoznáte ho aj sami. Len na okraj, pozná
sa s Angelinou Jolie.
To však nie je všetko, čo táto inštitúcia ponúka. Pod záštitou SERAFINu získate aj iné
kreatívne zručnosti, či už fotografovanie,
spievanie, kreslenie pastelkami, maľovanie... alebo môžete v lete prežiť tvorivý
štvordňový pobyt v Banskej Štiavnici.
Mnou absolvovaný kurz vrelo odporúčam.
Veď vždy je lepšie skúsiť, ako len o tom
čítať. Vyskúšate si niečo nové a zabudnete
na všetky problémy. Budete vo svojom
svete, kde sa môžete naplno venovať
tomu, čo vás určite začne baviť a čím v budúcnosti môžete ohúriť vašich známych,
ako som to urobil aj ja. Z reakcií mojich
blízkych som bol nadšený.
Každý sme sa teda pustili do svojej práce a
pri príjemnej hudbe sme nevnímali okolitý
svet. Prestávky boli voľné, ale ja som nedokázal vyčkať ani celú prestávku bez toho,
aby som stále nepokračoval na svojom
prvom veľkom umeleckom diele.
Už je to tu, blíži sa koniec kurzu a mne
sa nechce veriť, že ďalších osem hodín
ubehlo tak rýchlo a v takej pohode. A
marec
apríl
máj
jún
Profesionálny prístup vedúcej lektorky nás
doviedol za neuveriteľné dva dni k tomu,
po čom túži každý jeden z nás od chvíle,
čo na výtvarnej výchove kreslil slniečko do
pravého horného rohu so stále rovnakým
výrazom :-). Z kurzu som si okrem jednej
veľkej schopnosti kresliť ceruzkou odniesol
naviac aj certifikát a krásny pocit príjemne
stráveného víkendu.
Pre viac informácií treba navštíviť
www.konecnekreslim.sk.
KK SERAFIN s.r.o.
vzdelavacia institucia
Tuckova 9, Bratislava 821 05
www.konecnekreslim.sk
Workshop participatívnej architektúry v Kojaticiach
napísal Matúš Antolík
420 km a 4,5 hod. svižnej cesty autom.
Zhruba tak vzdialené sú Kojatice.
Prirodzene, z hlavného mesta. Prečo
ale vôbec Kojatice?
Keď som v októbri minulého roku na
Fakulte architektúry stretol Miša Sládeka a rozprával mi o workshope, ktorý
pripravuje, neváhal som a hneď som sa
prihlásil. Malo ísť o týždeň strávený v
rómskej osade v Kojaticiach, dedine na
východnom Slovensku. Cieľom projektu s
trochu dvojzmyselným názvom - workshop
participatívnej architektúry - malo byť v
spolupráci s cigánmi (pretože za takých sa
sami označujú) nájsť najvhodnejší spôsob,
ako zlepšiť ich bývanie.
V Kojaticiach sme si my - pätnásti architekti a študenti architektúry, rozdelili rodiny
zapojené do programu, stretli sa s nimi v
ich príbytkoch, občas nenápadne zapchali
nosy a pustili sa do práce. Fotky, zameranie, skice... No a predovšetkým dialóg.
Zistiť ale konkrétny názor či dostať priamu
odpoveď na naše otázky však bolo trochu
obtiažne. Odpovede spravidla neboli veľmi
pestré. Pre ilustráciu, rozhovor vyzeral asi
takto: Čierna? Áno. Biela? Hej.
Zrejme z prekvapenia, že sa s nimi, cigán-
mi, odrazu niekto rozpráva ako s plnohodnotnými ľudmi, ktorí majú vlastné potreby,
mali akúsi obavu povedať niečomu nie.
Nechceli sme im však vnucovať náš názor,
s ktorým by sa sami nevedeli stotožniť.
Stačí si spomenúť na betónové sídliská,
do ktorých boli tzv. rómovia nasťahovaní
počas komunizmu... Odpovede a názory
sme sa teda snažili dostať z ich úsmevov,
úškrnov, vzájomných pohľadov a viet
medzi riadkami.
Zohľadniť bolo treba veľkosť rodiny, spôsob vykurovania domu, riziko záplav v danej lokalite, remeselné zručnosti “klientov”,
materiál a jeho dostupnosť. Hlina, drevo,
slama? Tehla? Až na pár výnimiek platilo,
že to, čo vidno v dedine medzi bielymi,
bolo žiadané aj v osade.
Samotná podoba domčeka bola ale okrem
vyššie spomenutého limitovaná aj zastavanou plochou 25m2 a sumou 3000€
na materiál. Je nutné dodať, že peniaze
na výstavbu si šetria rodiny zapojené do
programu formou mikropôžičiek či skôr
mikrovkladov. Aj to je jeden z predpokladov, že si nové, resp. opravené domy
budú vážiť a budovať si vzťah k osobnému
vlastníctvu.
Naše návrhy domov sme prezentovali
opäť v spoločnosti zapojených rodín a aj
ďalších zvedavých obyvateľov Kojatíc v
spoločenskej miestnosti na obecnom úrade. Mimochodom, v kontexte Slovenska
príjemne vynovenom.
Workshop v Kojaticiach nebol o navrhovaní, aké jeden pozná z ateliérov na fakulte.
Podobne ako pri humanitárnej architektúre, aj tu sa javil vhodnejší prístup potlačenia vlastného ega, vypočuť základné
potreby a tie aj vhodným návrhom naplniť.
Ak má architektúra slúžiť ľudom a nebyť
len stavbou, potom držte palce pri pokračovaní tohto workshopu. V apríli by si totiž
tí istí architekti mali obliecť montérky a v
Kojaticiach pomôcť so stavaním domčekov, ktoré spolunavrhli.
Viac info o projekte na
http:// programbyvania.peopleinneed.sk
Krátky film k prvej časti workshopu na
http://vimeo.com/5494615
29
Naším okom
moko míšaN
vzápätí vzdať svojho úsilia a ponáhľať
stihnúť odlet. Nevadí budú aspoň fotky. Po
usadení v lietadle nás čakal príjemný let trvajúci niečo viac ako 1 hodinu. Trasa bola
dlhá 900 km. Zaujímavá na porovnanie je
moja cesta vlakom z Bratislavy na Oravu
(vzdialenú 300 km) - trvá 5 hodín.
48 hodín
napísal Lukáš Surovčík
Blíži sa koniec januára a spolu s ním aj
záver náročného skúškového obdobia.
Teda aspoň pre väčšinu z nás... Čo
môžete robiť s voľným časom? Partia
študentov sa vydala na poznávací
zájazd do centra EÚ, Bruselu, metropoly Belgicka, kde v priebehu dvoch dní
spoznávala život a objavovala krásy
tohto mesta.
najkratšiu dobu, najmä z dôvodu, že dvaja
zo zúčastnených mali ešte pred sebou
skúšky. :)
Vyrážame!
Večer pred odletom prebehne stručný
brífing, nachystáme technické vybavenie
a plní nedočkavosti ideme spať. V ponde-
Myšlienka urobiť si taký malý výlet skrsla
v našich hlavách len tak zrazu. Zapli sme
mozgy na plné obrátky a začali zisťovať,
aké máme možnosti. Rozhodnutie, či ísť
ďaleko alebo niekde blízko, ovplyvňuje
hlavne spôsob dopravy. Volíme najrýchlejšiu alternatívu - let lietadlom. Letenky
zvyknú bývať dosť drahé, ale pokiaľ ich
zabookujete dostatočne včas a dokážete
nájsť vhodnú spoločnosť, vyjdú vás pár
drobných (nás stála obojsmerná letenka
16€). Pre pohyb v rámci Schengenského
priestoru nepotrebujete cestovný pas - to
je výhoda, ktorú som veľmi ocenil.
Medzi iné často využívané spôsoby
prepravy patria vlaky. Tie sú síce pomalé, avšak počas jazdy sa môžete kochať
jedinečným pohľadom z okna po okolitej
krajine. Dobrodruhovia zvyknú na takéto
cesty chodiť autostopom alebo bicyklom.
Pri našom výbere hral hlavnú rolu časový
faktor - chceli sme všetko stihnúť za čo
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
lok ráno sme všetci - ja, Jake (fotograf ),
Jozef (Jožo na všetko) Soňa a Katka (naše
vedúce) - v pozore nastúpení pri zastávke
na Mlynoch. V autobuse, niekde neďaleko
PKO, zisťujeme, že chýba kamera. Ups!
Ešteže sú tie ženy... Hneď odhodlane
vyskakujú von a otáčajú to naspäť k internátom. Času máme málo, preto sa musia
Po prílete nasleduje presun autobusom
do centra Bruselu. Nakupujeme potrebné
zásoby, desiatu (ja nepotrebujem nič,
mám v ruksaku veľký bochník chleba
a kopu paštéty) a ideme do hotela. Čoskoro zisťujeme dôležitú vec - v Belgicku je
všetko strašne drahé a človek musí šetriť,
kde sa len dá. Bývame v jednom z typicky
úzkych, na seba nalepených domkoch.
Vonku pod oknami nám počas celého
pobytu "skrášľujú" prostredie ľahko odeté
slečny pochybných mravov (chúďatá, bola
im poriadna zima). Ale čo viac môžete
čakať za nízku cenu...
Prvý deň v Bruseli nám praje. Vonku pekné
počasie, vyrážame do ulíc. Pozorujem, že
v meste žije veľa ľudí rôznych kultúr, najmä
z Afriky a Blízkeho východu. Sú už dobre
udomácnení. Navštevujeme rozľahlé
Európske centrum, budova parlamentu
bola však pre verejnosť uzavretá. Po čase
pociťujeme hlad. Lenže tie vysoké ceny...
Riešením je nájsť jednu z predajní asi
najznámejšej siete fastfoodov, ktorú si môžeme dovoliť. Trvá nám celú večnosť. kým
ju nájdeme (nikdy predtým mi to hrozné
jedlo tak dobre nechutilo). Večer pri fľaške
vína zhodnocujeme celý deň a delíme sa
o svoje dojmy. Cenu za najlepší kaskadérsky kúsok získava Jozef, ktorý hrdinsky
vbehol do zatvárajúceho sa turniketu
v metre.
Deň 2
Druhé ráno je veľmi daždivé. Smerujeme
do starej časti mesta, obedujeme opäť
vo fastfoode, v supermarkete nakupujeme viac ako 10 kíl bomboniér všetkých
druhov. Všade navôkol pozorujeme
historické budovy, nádherne navrhnuté
chrámy z rôznych období, kamenné námestia a ochutnávame tradičné špeciality,
výborné tučné wafle a preslávenú belgickú
čokoládu. Tamojšie múzeum piva si tiež
nesmieme nechať ujsť. Prechádzajúc úzkymi dláždenými uličkami prichádzame asi k
najznámejšiemu symbolu mesta, cikajúcemu chlapčekovi (Manneken Pis). Suveníry
s jeho podobizňou môžete vidieť úplne
všade. Ďalej sa vyberáme hľadať sošku
močiaceho dievčatka (Jeanneke Pis), ktorú
po krátkom blúdení nachádzame nenápadne ukrytú na stene jedného domu.
Nasleduje zastávka - katedrála sv. Kataríny,
alebo ak chcete, Bruselský Notre-Dame,
veľkolepý chrám vybodovaný templármi
počas stredoveku. Za súmraku kráčame k
Palace Royal, kráľovskému palácu, ktorý mi
na prvý pohľad vďaka zhoršenej viditeľnosti pripadá ako francúzska ambasáda kvôli
podobnej vlajke krajín).
Po tme sa prechádzame po záhradách
a naše kroky namierime do odľahlejšej časti mesta. V meste nastala doba
najväčšej dopravnej zápchy, vozidlá stoja
na mieste aj 20 minút, vodiči električiek
si v pokoji pofajčievajú v strede hlavnej
cesty, všade húkajú sirény,... pochopil
som, prečo vymysleli metrá. Posledný bod
programu miniEurópa je už žiaľ nedostupný, a tak si ešte nakoniec urobíme spoločnú fotku pri Atómiu, známej konštrukcii
predstavujúcej kryštál železa postavenej
ku príležitosti veľkej svetovej výstavy Expo
58. Po návrate na izbu zisťujeme nepríjemnú novinku, v noci nepremáva žiadny spoj
k hlavnej stanici, a tak musíme uprostred
noci prejsť pešo skrz celé centrum.
Všetko našťastie dopadlo dobre. V stredu
predpoludním bezpečne pristávame na
zasneženom bratislavskom letisku. Opäť
doma. Vraciame sa oddýchnutí do rozbehnutého študijného života. Načerpané
zážitky nám budú dlho spríjemňovať chvíle
nasledujúceho semestra. Pokiaľ vás tiež
láka cestovanie, neváhajte a vyrazte si
s partiou, kamarátmi niekam preč, využite
čas, kým ho ešte máte.
31
Naším okom/Organizácie
eicázinagrO
Slovenskom otriasa nezamestnanosť.
Komunikácia
a osobná moc
Elitná IT databáza garantuje dream job.
napísala Zuzana Krnáčová (YNET)
napísal Michal Makas
Po pozitívnych ohlasoch na prednášku Komunikácia a osobná moc
sa pod záštitou projektu How-Know
uskutočnilo 27. februára v priestoroch
UPeCe v Mlynskej doline pokračovanie tejto témy.
Prednášajúci Ľubo Dobšovič sa v prvej
časti venoval zopakovaniu niektorých
dôležitých pojmov týkajúcich sa transakčnej analýzy, akými sú tri stavy ega, ktoré sú
zahrnuté v každej osobnosti. Vysvetlil, čím
je každý stav charakteristický a následne
situácie, v ktorých sa prejavujú jednotlivé
stavy – rodič, dospelý a dieťa. Poslucháčom objasnil a charakterizoval 4 základné
životné postoje transakčnej analýzy,
spomenul ich výhody, obmedzenia a určil,
ktorý z nich je najvhodnejší.
Na základe porozumenia týmto základným
pojmom sa pán Dobšovič dostal k témam
psychologických hier, kde na príklade zo
svojho života vysvetlil, čo ľudí vedie k hraniu týchto hier a aký dopad má hranie
psychologických hier nielen na okolie, ale
aj na samotného hráča. Poskytol riešenie,
ako sa dá takýmto situáciám vyhnúť alebo
ako ich vhodne vyriešiť, keď nastanú. Pri
tejto príležitosti sa odkázal na literatúru,
v ktorých sa problematika psychologických hier rozoberá na mnohých životných
príkladoch.
Približne stovku poslucháčov, ktorí si našli
čas, aby sa zúčastnili prednášky, následne
zaujalo rozprávanie o výčitkách a z nich
vyplývajúcom klamaní, pričom viacero
zúčastnených kládlo otázky a prezentovalo
svoj názor k danej problematike. Diskutovalo sa napríklad na otázku, či je človek
zodpovedný za šťastie inej osoby...
Záver bol venovaný piatim životným
scenárom , ktoré často ľudia využívajú ako
naučené konanie a nie sú pre nich prospešné, jednak pre vznikajúce problémy
a hlavne pre vnútorný nesúlad. Nechýbalo
vysvetlenie, kedy je človek mocný a v čom
táto moc spočíva. Po skončení prednášky
mali poslucháči možnosť získať okrem
zaujímavých a vecných myšlienok aj knihy,
ktoré pripravilo How-Know.
Zimné Študentské Hry
napísala Martina Jurčáková
„To už máme za „tým“?“ Túto otázku
si položil organizačný tím Zimných
študentských hier 2013 v nedeľu
17.02.2013, keď sa hotel pomaly vyprázdňoval. Po štyroch dňoch v hoteli
Liptov v lyžiarskom stredisku Jasná
všetko stíchlo a organizátori ApacheEntertainment s vybranými delegátmi
Študentskej rady vysokých škôl, ktorá
bola hlavným partnerom ZŠH 2013,
si zrekapitulovali tento predĺžený
víkend.
Účastníci začali prichádzať postupne od
piatkového rána do večerných hodín. Po
registrácii a prebratí uvítacieho balíčka sa
niektorí vybrali na svah, iní nadväzovali
kontakty alebo sa rozhodli odskúšať horolezeckú krytú stenu. Po večeri nasledovalo
slávnostné otvorenie Zimných študentských hier 2013 a prvá Carat party. Počas
noci sa predstavila kapela TheBrightEye,
MatenkoHalák& Roman Kováč. Noc uzavrel DjKáčko v skorých ranných hodinách,
čo mohlo byť pre niektorých účastníkov
náročnejšie, pretože už o 7:30 hod. začala
súťaž v zjazde na lyžiach a snowboarde.
Hoci táto zmena nastala pár dní pred
pretekom, vyše 50 pretekárov sa nenechalo odradiť a nastúpilo na štart a odjazdilo jedno kolo v polooblačnom počasí.
Nasledovalo voľné lyžovanie, obed a druhá
lyžiarska a snowboardová disciplína slalom. Pretekári mali už možnosť odjazdiť
dve kolá, z ktorých sa im rátal lepší čas.
Obe trate boli profesionálne pripravené
a zabezpečené bezpečnostnými sieťami,
bránkami a časomierou. Počas pretekov
bola na štarte Horská záchranná službu,
ktorej služby našťastie nebolo treba využiť
aj vďaka disciplinovanosti pretekárov. Aj
keď polooblačné počasie sa počas slalomu
zmenilo na husté sneženie a hmlu, spokojnosť účastníkov bola vysoká. Výsledky
pretekov zjazdu a slalomu boli vyhlásené
na začiatku druhej Carat party počas
sobotnejšieho večera. Najrýchlejší boli
ocenení hodnotnými cenami, ktoré darovali do súťaží sponzori Zimných študentských hier 2013. K neoficiálnym súťažiam
patrila hra „Hon za pokladom“, v ktorej sa
mohli zapojiť všetci účastníci v družstvách.
Členovia najlepšieho družstva si taktiež
odniesli darčeky. Tento večer patril hip-hopovému zoskupeniu Vajkres, ktorý
získal najviac hlasov počas hlasovania
o najlepšiu amatérsku kapelu. Pokračovali
DJ-i – Papa Django, Matwä a Roman Kováč,
ktorí bavili ľudí v Retro bare do rána.
Organizačný tím verí, že účastníci odchádzali spokojní, plní nových zážitkov, výhier,
spoznaní a odhodlania vrátiť sa o rok.
Samozrejme, konštruktívnu kritiku si organizátori berú k srdcu a sú pripravení začať
s organizáciou ďalšieho ročníka, vylepšeného o pripomienky účastníkov.
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Do NetCommunity sa doteraz prihlásilo viac ako 1 200 IT špecialistov. Autori
projektu očakávajú, že ich počet bude
zakrátko niekoľkonásobný. Ak pri registrácii priložia životopis s kontaktnými údajmi,
personálna agentúra Adecco, ktorá je
jedným z najväčších svetových zamestnávateľov, im bude predkladať atraktívne
pracovné ponuky zo svojich zdrojov. „Na
Slovensku každoročne dodávame tisíce zamestnancov kľúčovým klientom, ku ktorým
patria napríklad Hewlett Packard alebo
Volkswagen,“ uvádza riaditeľka slovenskej
pobočky Adecco Bruna Beata Jakub.
Napriek rastúcej nezamestnanosti dosahujú absolventi IT odborov dlhodobo
stopercentnú zamestnanosť. Program
výchovy sieťových špecialistov NetAcad
za pätnásť rokov úspešne absolvovalo asi
30 000 študentov. Organizátormi projektu
NetCommunity sú IT spoločnosť Cisco
a personálna agentúra Adecco. Spoločne
zriadili elektronickú databázu IT špecialistov, do ktorej sa môžu zaregistrovať všetci
absolventi a študenti sieťových akadémií,
ktorí ukončili aspoň jeden semester, ako
aj držitelia medzinárodných certifikátov
Cisco. „Zaregistrovaní majitelia certifikátov
nám poskytujú hodnotnú spätnú väzbu
na kurzy. Ich kariéra je zároveň motiváciou pre záujemcov,“ hovorí koordinátor
programu sieťových akadémií František
Jakab. Priemerný plat IT absolventa presahuje 1000 eur.
Členovia NetCommunity budú zároveň začlenení do exkluzívnej databázy
odborníkov Cisco, čo je vstupenka medzi
svetovú technologickú elitu. Zaregistrovaní
členovia budú navyše zaradení do žrebovania o lístky na narodeninovú oslavu
k 15. výročiu otvorenia programu NetAcad
a o ďalšie vecné ceny.
Poznáš tajomstvo najväčšej
študentskej organizácie na svete?
napísalo AIESEC
Dnešné univerzity chrlia tisícky absolventov, pričom mnohí z nich majú
problémy zamestnať sa, či uplatniť sa
vo svojom odbore. Každý jeden absolvent má viac ako dosť teoretických
znalostí, naopak tie praktické skúsenosti a zručnosti zaostávajú. Ako sa
teda dá odlíšiť od davu absolventov?
AIESEC pozná odpoveď. Poznáš aj Ty
nás?
AIESEC je medzinárodná študentská organizácia, ktorá pôsobí v 113 krajinách sveta
už 60 rokov. Venuje sa mladým ľuďom
- univerzitným študentom a absolventom a snaží sa rozvíjať ich potenciál a schopnosti, aby sa neskôr v budúcnosti lepšie
uplatnili, a takisto mali pozitívny vplyv na
spoločnosť.
SLOVENSKO JE STÁLE NA ŠPICI
NetAcad je najväčší profesijne orientovaný
vzdelávací program na svete. Na Slovensku funguje od roku 1999. Vznikol ako
reakcia na nedostatok špecialistov, ktorí
majú know-how na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr
v informačne orientovanej spoločnosti.
Každoročne sa do programu zapája asi
pol milióna študentov v 165 štátoch.
Z hľadiska dosahovaných výsledkov patrí
Slovensko medzi najúspešnejšie krajiny.
Dlhodobým cieľom programu NetAcad
je každoročne pripraviť najmenej 300
sieťových odborníkov s medzinárodným
certifikátom CCNA alebo CCNP, ktorí budú
schopní pokryť rastúci dopyt IT firiem po
sieťových špecialistoch. Na Slovensku bola
vybudovaná efektívne fungujúca sieť 53
stredných a 6 vysokých škôl, ktoré umožňujú ročne pripraviť požadovaný počet
sieťových odborníkov.
www.netcommunity.sk
c
Univerzitní študenti a absolventi majú
možnosť pôsobiť v organizácii ako členovia a realizovať sa pri jej projektoch, či
vycestovať na zahraničnú odbornú alebo
kultúrnu stáž do niektorej zo 113 krajín
sveta. Našim členom umožňujeme získať
praktické skúsenosti s prácou v tíme a vedením tímu, zručnosti a prax v oblastiach
september
EXKLUZÍVNY KLUB SIEŤAROV
Exkluzívne pracovné ponuky získajú
IT odborníci registrovaní v databáze
NetCommunity. Slovensko má bezprecedentný personálny projekt, kde
sa dajú zdieľať skúsenosti, inšpirácie
a vedomosti.
ako manažment, marketing, ľudské zdroje,
financie, predaj, či cudzie jazyky, ktoré sú
dnes u zamestnávateľov viac ako žiadané.
Teoretické znalosti zo školy môže človek
využiť v praxi a po čase má aj 20-ročný
študent možnosť riadiť celú funkčnú
oblasť a viesť vlastný tím 5-10 ľudí. Okrem
toho sa neustále pohybujeme v medzinárodnom prostredí, čo umožňuje mladým
ľuďom vytvoriť si sieť kontaktov po celom
svete.
Naše konferencie predstavujú priamy
kontakt medzi študentským a korporátnym sektorom. Prostredníctvom tréningov, prípadových štúdii a simulácií majú
firmy okrem budovania značky možnosť
vytypovať si potenciálnych zamestnancov
a priamo ich osloviť s ponukou práce.
Príkladom je konferencia Symposium pre
začínajúcich mladých podnikateľov, či Talents of Tomorrow, zameraná na študentov 2. stupňa a absolventov vysokých škôl.
Najväčším a najznámejším projektom
AIESEC Slovensko je najväčší pracovný
veľtrh pre študentov Národné Dni Kariéry.
NDK sú zamerané najmä na mladých
ľudí, študentov a absolventov. Dôraz
kladú aj na bohatý sprievodný program
v podobe prezentácii firiem, tréningov
a workshopov. Tohto veľtrhu sa každoročne zúčastňuje približne 4000 študentov
a absolventov z celého Slovenska, a inak
to nebolo ani v prípade 18. ročníka, ktorý
sa uskutočnil 6. a 7. marca v bratislavskej
Inchebe a 21.marca v košickom Spoločenskom pavilóne.
AIESEC rozvíja aj medzinárodné talenty
formou profesionálnych zahraničných
stáží. V každej zo 113 krajín vyhľadáva
mladých ľudí, ktorí sú špecialisti vo svojom
odbore. Po selekcii prídu na Slovensko do
firmy na dobu určitú a prinesú so sebou
nové myšlienky a know-how zo svojej
krajiny v oblasti manažmentu, financií,
marketingu, prieskumu trhu, či informačných technológií.
Takisto pomáha študentom a absolventom zo Slovenska vycestovať na
zahraničnú profesionálnu alebo kultúrnu
stáž, a tým rozvinúť ich talent, spoznať
spôsob práce v zahraničných firmách,
nové prístupy riešenia problémov a získať
nové skúsenosti v ich odbore. Skúsenosti,
ktoré aj Tebe môžu otvoriť svet nových
možností.
Viac informácii o aktivitách AIESEC nájdete
na stránke www.aiesec.sk.
33
Organizácie
Klubovňa
Nadácie
VW
Accenture
EBEC Bratislava 2013
Nie každý sa, tak ako ty, celý semester flákal a žúroval. Kolektív Študentského cechu strojárov nezaháľal
a pre študentov (hlavne pre tých, ktorí obývajú ŠD Mladá Garda), vypracoval a v súčasnej dobe realizuje projekt
na novú modernú klubovňu. Otcom
celého projektu je Juraj Majera, ktorý
prišiel s myšlienkou na modernizáciu
študovne.
Študentská nezisková organizácia
BEST zorganizovala už štvrtý ročník
študentskej inžinierskej súťaže EBEC
Bratislava 2013. Po mesiacoch plných
príprav, zháňaní partnerov
a vymýšľaní tej správnej „konzistencie“ sme sa rozhodli, že tohtoročný
EBEC Bratislava bude dvojdňová
záležitosť. Podarilo sa nám uzavrieť
exkluzívne partnerstvo s firmou Accenture a náš EBEC Bratislava dostal
nové pomenovanie: Accenture EBEC
Bratislava 2013.
napísal Kristián Bačík
Nová Klubovňa sa bude nachádzať
na mieste už existujúcej študovne, ktorá
sa nachádza na treťom poschodí bloku
C a má označenie C300 (aj keď pomenovanie študovňa pre súčasný stav tejto
miestnosti je podľa autora dosť trúfalé),
ktorá bola doteraz využívaná/zneužívaná
na rôzne posedenia „pod jedličkou“
a je v zanedbanom stave.
Finančné zdroje na prestavbu a kompletné vybavenie študovne poskytla Nadácia
Volkswagen Slovakia a takisto nemôže byť
opomenutá podpora Dekanátu Strojníckej
Fakulty STU, Rektorátu STU a v neposlednej rade aj Riaditeľky ŠD Mladá Garda.
V súčasnej dobe prebiehajú stavebné
úpravy pôvodnej miestnosti, ktorá dostane
úplne nový kabát. Vyhladia a namaľujú sa
steny, položí sa nová podlaha, renováciou
prejde celá elektroinštalácia, nainštaluje sa
zabezpečovací systém, vymenia sa dvere
aj radiátory a pribudne nový kazetový
strop.
V novej klubovni sa bude nachádzať
sedem špičkových počítačov. Šesť z nich
bude študentských a jeden „veliteľský“.
Každý z počítačov bude mať k dispozícii dva monitory, aby bolo umožnené
plnohodnotné využitie na prácu z oblasti
inžinierskej grafiky a iných špecializovaných oborov. Licenciu na program 3D CAD
design software CATIA nám poskytla firma
Matador Automotive.
Klubovňa bude taktiež vybavená projektorom a magnetickou tabuľou. Nebude
chýbať ani dnes už neodmysliteľný kútik
s pohovkami a konferenčným stolíkom,
kde sa bude môcť prediskutovať problematika z inžinierskej oblasti a študentského života.
Do budúcnosti je plánované v týchto
priestoroch vykonávať aj „doplnkovú“ výučbu špecializovaných predmetov a takisto
aj rôzne diskusie „študenti študentom“,
kde sa môžu starší skúsenejší študenti
podeliť s mladšími o svoje skúsenosti a dať
im cenné rady o možnostiach štúdia na
Strojníckej fakulte.
Takisto sa budú viesť diskusie a prezentácie aj o rôznych zahraničných mobilitách,
ako je projekt Erasmus alebo BEST a tiež
september
október
november
december
eicázinagrO
január
február
o možnostiach zahraničných pracovných
a výskumných stáží. Ďalej by to mali byť
stretnutia s úspešnými absolventmi, aby
motivovali a rozšírili obzory súčasným
študentom. Nebudú chýbať ani stretnutia so zástupcami firiem, ktorí študentov
oboznámia s najnovšími trendmi priamo
z praxe.
Slávnostné otvorenie Klubovne Nadácie
VW je naplánovane na 16.mája 2013.
Otvorenia sa zúčastnia zástupcovia firmy
Volkswagen Slovakia a.s., Matador Automotive a.s., vedenie Slovenskej Technickej
Univerzity a Strojníckej Fakulty STU
v Bratislave.
Pripravili sme si aj zopár otázok na hlavu
tohto projektu Juraja Majeru.
Ako si sa dostal k myšlienke na modernizáciu študovne?
Nebol to môj nápad, myšlienka vznikla
v kolektíve Študentského parlamentu SCS,
konkrétne u Filipa Fraňa.
Ako to je s finančnými prostriedkami?
bolo náročné sa k nim dostať?
Pôvodne boli naše plány skromnejšie,
chceli sme zrealizovať iba základné úpravy
a zakúpiť zopár počítačov prípadne projektor a tabuľu.
Toto ale nebolo v našich finančných
možnostiach. V novembri 2012 som sa
dopočul o nadácii Volkswagen Slovakia,
ktorá podporuje rôzne projekty z oblasti
vzdelávania, športu a iných, preto som sa
ich rozhodol osloviť.
Začiatkom decembra bolo potrebné
odovzdať projekt a preto som behom
týždňa musel zistiť ako taký projekt má
vlastne vyzerať a následne ho aj vypracovať. Čo znamenalo obhájiť jeho potrebu,
pre koho by bola klubovňa určená, ako
by sa využívala a priložiť finančnú analýzu
a vizualizáciu.
Projekt sa ľudom z Nadácie VW páčil
a podporili ho potrebnou finančnou
čiastkou.
marec
apríl
máj
jún
V priebehu toho týždňa som zostarol asi
o rok ale teším sa z toho, že projekt
prešiel.
Realizuješ tento projekt sám alebo ti
aj niekto pomáha?
S projektom mi pomáha hlavne Mrio Kirka,
ale chcel by som poďakovať za podporu a
rady Dekanovi Strojníckej fakulty Ľubomírovi Šoošovi, ďalej autorom vizualizácii Jurajovi Česelskému a Danke Vargovčíkovej.
Je všeobecne známe, že za svoju
prácu nie si nijako finančne ohodnotený. Čo ťa motivuje k tomu aby si tento
projekt realizoval?
Beriem to ako určitý spôsob sebarealizácie a získania praktických skúseností
do života. Na druhej strane som chcel
dokázať, že aj študenti majú čo ponúknuť
a sme schopní prispieť k zlepšeniu podmienok na štúdium a skultúrniť prostredie
v ktorom žijeme.
Neobávaš sa toho že sa stane nová
študovňa útokom vandalov a podnikavých indivíduí, ktoré budú vidieť
obchodnú príležitosť v elektronickom
vybavení študovne?
Verím, že žijeme v 21.storočí a študenti si
budú vážiť ponúknutú možnosť stretávať
sa a učiť sa v kultúrnom prostredí a nezneužijú ju.
Ak by to aj niekto skúsil, nech si nezabudne zobrať štuple do uší a usmiať sa
do kamery :-).
Je niečo čo by si chcel odkázať študentom a čitateľom?
Aby ste robili to čo vás baví a nenechali sa
nikým odradiť.
Jurajovi ďakujeme za rozhovor a prajeme
mu veľa úspechov v ďalších projektoch.
Všetci z redakcie Škrtu sa už na novú
študovňu veľmi tešíme.
Dátum pripadol na dni 13. a 14. marca
2013. V stredu (13. 03. 2013) sme sa všetci
stretli na Strojníckej fakulte, kde sa konala
kategória Team Design. V tejto kategórii
ide o to, že zúčastnené 4-členné tímy
dostanú zadanie, ktoré majú navrhnúť a
technicky skonštruovať. Ide o ich mechanickú, logickú a kreatívnu zdatnosť. Súťaže
sa zúčastnilo 10 tímov, ktoré boli odhodlané urobiť všetko pre to, aby vyhrali.
Tento rok bolo zadaním kategórie Team
Design skonštruovať zariadenie, ktoré by
bolo schopné napísať určitý zadaný text
na klávesnici. Hneď, ako bolo súťažiacim
objasnené toto zadanie, začali na ňom
urputne pracovať. Počas dňa bola nálada
výborná, súťažiaci pracovali, organizátori
prihliadali na priebeh súťaže a snažili
sa odpovedať na všetky otázky súťažiacich. Na miesto súťaže prišli v ten deň aj
zástupcovia firmy Emerson, ktorý prišli
podporiť našu súťaž a spropagovať svoje
záujmy. O pol šiestej organizátori odpočítali posledných 10 sekúnd času
na prácu a začalo sa prezentovať. V 1. kole
mali súťažiaci napísať za čo najkratší čas
na klávesnici text „EBEC 2013“. Podarilo sa
to takmer všetkým súťažiacim. Prešlo sa
k 2. kolu, kde mali zariadenia súťažiacich
napísať na klávesnici čo najviac znakov
za 1 minútu. Medzi znakmi musel byť
minimálne jeden ďalší znak, aby bol pokus
uznaný za vhodný.
Po odprezentovaní všetkých tímov porota
zasadla k rozhodovaniu a asi po 20 minútach sme prešli k vyhodnoteniu. Na treťom
mieste skončil tím s názvom: CUSTOM
TEAM. Ich odmenou boli batohy a slúchadlá od spoločnosti Sony. Na druhom
mieste skončil pravidelný účastník súťaže
FEIL TEAM, ktorý si za svoj výkon vybojoval
čítačky Kindle, ktoré venovala spoločnosť
Emerson. A prvú cenu (notebooky od spoločnosti Lenovo a Dell a krabicu nápojov
RedBull) získali nováčikovia z tímu NABLA
OŠEM. Prvý tím zároveň postupuje na medzinárodné kolo do Košíc, kde si zmerajú
sily so študentmi z okolitých európskych
krajín.
Na druhý deň, vo štvrtok 14. 03. 2013,
sme sa ráno o 8:00 stretli v modelárni
na Fakulte architektúry, kde náš Accenture
EBEC Bratislava 2013 pokračoval druhou
kategóriou – CASE STUDY.
V tejto kategórii sa jedná o Prípadovú
štúdiu. 4-členné tímy dostanú ako zadanie
problém, ktorý musia počas dňa na teoretickej báze vyriešiť. Je potrebné, aby bolo
riešenie čo najkreatívnejšie, ale zároveň
čo najlogickejšie navrhnuté. Tohtoročným
zadaním bolo navrhnúť jednoduchý systém sledovania behu dopravníkov, pričom
v jeden časový interval musia ísť aspoň
dva dopravníky. Ďalej mali tímy za úlohu
navrhnúť driver pre reguláciu PWM motora a nakresliť k nemu vývojový diagram.
Poslednou úlohou bolo napísať program
komunikácie medzi PLC a robotom.
Keďže zadanie nebolo ľahké, tímy mali k
dispozícii organizátorov ,ktorí im ochotne
vysvetlili niektoré úskalia tohto zadania.
K riešeniu problému mali tímy k dispozícii
notebooky s internetom. Mohli využiť
všetky dostupné zdroje informácií, aby čo
najlepšie navrhli svoje riešenia. Atmosféra
bola trochu uvoľnenejšia než v prvý deň,
keďže nebolo treba nič konštruovať, len
správne rozdeliť úlohy v tíme. Podstatné
bolo, aby každý jeden člen tímu pracoval
na zadanej úlohe. Na konci dňa to potom
tímy dali dohromady a prešlo sa k prezentáciám. Tímy mali plusové body za prezentáciu v angličtine, nakoľko je potrebné, aby
tím, ktorý postúpi na medzinárodné kolo,
vedel prezentovať v angličtine, pretože
tam bude medzinárodné zastúpenie.
Každý z tímov odprezentoval svoje návrhy,
ktoré boli veľmi rozmanité a kreatívne. Naozaj zaujímavé riešenia. Po porade poroty
sa prešlo k vyhodnocovaniu. Na 3. mieste
skončil tím ROYAL ENGINEERS, za ktoré si
napísala Kristína Uríčková
vyslúžili batohy a slúchadlá. Na druhom
mieste skončil tím s názvom EASY PEASY.
Ich výhrou boli prehrávače MP4 a USB pamäťové zariadenia od spoločnosti Emerson. Výherný tím pod názvom A-TEAM
dostal za svoje riešenie súťažného zadania
Tablety Prestigio a postup na už spomínané medzinárodné kolo v Košiciach.
Štvrtý ročník súťaže EBEC Bratislava
je úspešne za nami. Vieme, že bol
veľmi vydarený aj na základe hodnotení
zúčastnených tímov. Tento rok vyhrávali mechanicky jednoduché, no účinné
riešenia problémov. Dúfame, že o rok sa
nám podarí zorganizovať minimálne takto
úspešný ročník, ak aj nie lepší. Na záver
chceme poďakovať naším partnerom
a sponzorom, bez ktorých by zorganizovanie takejto akcie nebolo možné. Ďakujeme
nášmu exkluzívnemu partnerovi, spoločnosti Accenture, hlavným partnerom, spoločnostiam ABB a Emerson, spoločnosti
Volkswagen a X-net a reklamným partnerom, spoločnostiam Schneider, ISDD
a Zipp. Súťaž ďalej podporili spoločnosť
Dell a Lenovo. Samozrejme, ďakujeme aj
Strojníckej fakulte a Fakulte architektúry
za prepožičanie priestorov, v ktorých sa
táto súťaž odohrala.
Vidíme sa na budúci rok!
35
Organizácie
arútluK
Preklik
Pár zaujímavých webtipov
Také z praxe...
http://www.hovnokod.cz/
Použi-to!
Som mladá a zadarmo!
Zbierka programátorských prehreškov z
každodennej praxe. Aj tie pobavia, kým sa
s nimi človek stretáva len v rámci voľnej
chvíle a odreagovania sa na tejto stránke.
Kiežby...
#pobavilo
Mapa pre mladých cestovateľov
Najznámejšie pôdorysy
http://hiconsumption.com/2013/03/famous-television-show-home-floor-plans/
napísal Michal Kuročka
Pozná to každý, kto už cestoval do zahraničia na vlastnú päsť. Miesta plné
turistov, ktorí sa tlačia pred ošúchanou turistickou „atrakciou“. Nudné
múzeá, kde najsilnejšia emócia je pri
pohľade na cenu vstupného. Reštaurácie ponúkajúce „miestne jedlo“, v
ktorých nikdy žiaden domáci nejedol.
Ubytovanie drahšie ako mesačný
nájom. Typické pasce na turistov.
TOO OLD SCHOOL
Odchádzate znudený zo štvrtého múzea
a ženiete sa do dvanásteho kostola. Čuduj
sa svete je rovnaký ako ten jedenásty a
desiaty. Chceli by ste si niekde sadnúť dať
si dobré miestne jedlo ako jedia miestni
študenti. Spomeniete si, že ste si pred odchodom kúpili šialene drahého sprievodcu
o meste, v ktorom ste. Konečne bude
na niečo užitočná tá tlstá kniha, ktorú so
sebou vláčite v batohu. Po polhodinovom
listovaní ju znechutene zavriete. To, čo
turistický sprievodca odporúča, steak v
Hiltone, vám akosi nevonia. Asi skončíte
zase v McDonalde.
Potrebovali by ste sa stretnúť s nejakým
mladým študentom, ktorý by vám zakreslil
do mapy nejaké dobré miesta, kam chodí
aj on s kamarátmi.
AKO Z TOHO VON?
To, čo potrebujete, je USE-IT mapa. Je to
sprievodca veľkosti mapy poskladaný do
štvorca tak, aby sa vošiel do vrecka. Je
vytvorený iba miestnymi mladými ľuďmi
a je určený iba pre mladých cestovateľov
ako ste vy. V tom je jeho najväčšia výhoda.
Neponúka luxusné hotely, ani kde si dať
večeru s vínom za trojcifernú sumu. Práve
naopak. V USE-IT mape sú zaznačené
hostely, kam chodia mladý študenti na
party a kam chodia na kávičku. Nájdete v
nej, kde je najlacnejšia jedáleň v okolí a ak
taká nie je, tak aspoň, kde je dobrý a lacný
kebab do ruky. Nikto neplatí za to, aby bol
v mape, a teda sú v nej miesta, ktoré si to
zaslúžia, nie ktoré si to vedia zaplatiť. Čo
je ale pre nás študentov veľmi dôležité, je
zadarmo!
september
október
november
december
január
február
ZAPADNI MEDZI DOMÁCICH
Nájdete v nej ale oveľa viac. Kde sa oplatí
ísť večer a ktorým miestam sa radšej vyhnúť. Naučíte sa pár základných slov. Nie
je to síce slovník, ale bude to stačiť, aby ste
si objednali pivo. To by vám ale nestačilo
na to, aby ste v bare vyzeral ako miestny.
Preto vám poradí, aké pivo pijú miestny,
ako si objednávajú, aké sprepitné sa dáva
a či si dievčatá platia svoje nápoje sami
alebo ich pozývajú chlapci. Je to ako mať
vo vrecku miestneho kamaráta, ktorý vždy
poradí zaujímavo a vtipne.
USE-IT BRATISLAVA
Konečne vyšla takáto mapa aj v Bratislave.
Skupina dobrovoľníkov na nej pracovala celý rok. Z redakcie OKA sme na nej
pracovali dokonca štyria. Vytlačili sme 32
000 kusov tejto mapy, ktorá sa rozdáva v
hosteloch v centre mesta. Všetky USE-IT
mapy by mali byť zadarmo. To sa nám
podarilo vďaka grantu z programu Mládež
v Akcii, ktorý bol zriadený Európskou
komisiou. Ak budete mať návštevu zo
zahraničia, skúste im ju dať. Budú sa cítiť
ako domáci.
CHCEM ICH!
USE-IT mapy sa distribuujú zadarmo v hosteloch a informačných centrách miest. Môžete si
ich pozrieť aj on-line na stránke
www.use-it.travel, bratislavskú
aj na www.useitmap.sk Taktiež
marec
apríl
máj
jún
môžeš pomôcť pri tvorbe USE-IT mapy.
Aby boli mapy stále aktuálne, vydávajú sa
nové každý rok. Okrem toho v tomto roku
má vyjsť mapa USE-IT Košice a možno aj
USE-IT Trnava. Kontakty nájdeš na stránke.
Prajem vám teda, aby vám USE-IT mapy
poslúžili a vyhli ste sa turistickej pasci.
na
pí
sa
lT
om
áš
O
nd
ris
Jeme zdravo
http://www.sugarstacks.com/
Pre tých ktorí majú záujem stravovať sa
zdravo alebo minimálne mať pod kontrolou to, čo jedia, je určená nasledujúca
stránka. Do kategórií rozdelené potraviny
sú zobrazené fotografiami, pri ktorých
je ich kalorický obsah v danom pokrme
ilustrovaný presným počtom kociek cukru.
Súčasťou webu je aj blog zaoberajúci sa
stravovaním.
#dobruchut
Pokrmy z pekla
http://www.peklonataliri.eu
Čo sa týka lepšej orientácie na trhu s
potravinami a ich zloženia, tak určite stojí
za spomenutie tento web. Roman Vaněk v
internetovej relácii Peklo na talíři podrobne
rozoberá jednotlivé pokrmy, ich zloženie
a samozrejme pomer „cena/výkon“. Zaujímavé, čo sa dnes predáva a je tolerované. Pár tipov ako nakupovať zdravšie v
dnešných podmienkach nedostatku času
zíde každému, kto si uvedomuje, že čítať
etikety sa naozaj oplatí.
#dobruchut
Sexi dizajn
http://www.boredpanda.com/worst-logo-fails-ever/
Poznáme ich všetci zo seriálov a filmov.
Miesta, kde naši hrdinovia bývajú, prežívajú nevšedné situácie a zážitky. Článok
je zbierka pôdorysov obydlí a rezidencií z
najpopulárnejších seriálov dnešnej doby.
Nachádzajú sa tu plániky bytov Sheldona a
Leonarda z Big Bang Theory, rodinný dom
Simpsonovcov, Sex v meste, Priatelia, Dva
a pol chlapa, Ženy z rodu Gilmorovcov,
Frasier a mnoho iných vrátane „How I met
your mother“. Rozhodne stojí za klik.
#geekworld
Článok obsahuje najnepodarenejšie logá,
ktoré sa po bližšom preskúmaní zmenia
na absolútne dvojzmysly. Pri návrhu mnohých z nich museli ich autori určite oplývať
nadmernou dávkou kreativity a nevybúrenej energie nešpecifikovaného charakteru.
Not sure if...
#thinktwice
Chvíľka nostalgie
http://irozpravky.sk/
Návraty do detstva mávajú zavše zvláštnu
príchuť. Niekedy sa človek až čuduje, čo
všetko sa
mu v hmle
mladosti
zdalo
strašidelné,
zaujímavé alebo
záhadné.
Webová
zbierka
irozpravky.sk dáva dohromady početnú online kolekciu starých rozprávok, ktorú zažil
pred rokmi skoro každý z generácie 90.
rokov. Rozprávky a večerníčky sú zverejnené zadarmo vrátane linkov na stiahnutie,
prípadne priamo k sledovaniu na youtube.
Krajšia grafická úprava by stránkam a
ich prehľadnosti neuškodila, ale v tomto
prípade je stále dôležitejší ich obsah.
#krasnedetstvo
Google pohrebisko
http://www.slate.com/articles/technology/
map_of_the_week/2013/03/google_reader_joins_graveyard_of_dead_google_products.html
Všetko sa raz končí. Životnosť a zmysluplnosť softvérových produktov tiež po
čase stratí lesk (v horších prípadoch aj
význam) a zašlá sláva ich časom posunie
na pomyselný okraj používateľskej priazne
až na pohrebisko dejín. Virtuálny cintorín
početných produktov od spoločnosti
Google sa rozhodli vytvoriť Chris Kirt a Heather Brady na vyššie spomenutej adrese.
Na tomto pietnom mieste môžete položiť
svoju virtuálnu kytičku na „hrob“ nebohej
obľúbenej aplikácie, ktorá to už „má za
sebou“. A že ich je! Česť pamiatke Google
Labs, Google Buzz alebo legendárnemu
Google Reader. Nech odpočívajú v pokoji
v zašlých útrobách harddiskov svojho
výrobcu a autorov.
#odpocivajvpokoji
37
Šport
tropŠ
napísala a fotila Zuzana Holotíková
Kam
?
do prírody
v Bratislave
Nemožné? A to prírodou nemyslím
botanickú či zoologickú záhradu, ani
prales pod intrákmi. Ako veľa nových
som si i ja po príchode do Bratislavy
myslela, že je to len hektické mesto
a oddych sa dá vychutnať akurát tak
v kaviarni. O to viac ma prekvapilo,
že toto mesto vie ponúknuť aj veľa
zaujímavých možností turistiky, cyklistiky či relaxu v prírode. Spoločne sa
pozrime na niekoľko z nich.
Snáď najznámejšia trasa pre cyklistov aj
korčuliarov, ktorú by som už ani nemusela
predstavovať, je hrádza popri Dunaji. Je to
časť európskej cyklotrasy vedúcej pozdĺž
Dunaja. Záleží len na vás, koľko si trúfnete
prejsť. Dá sa ísť až do Budapešti alebo len
tak na hodinku sa previesť večer po práci.
V lete na osvieženie potešia okolité jazerá
pri ceste.
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
vDokonca zaň ani nemusíte priplácať.
Priestor na to vyhradený v týchto vozidlách sa nachádza pri vstupných dverách
označených piktogramom bicykla. Pred
nástupom je dobré upozorniť vodiča aspoň kývnutím ruky a samozrejme, detský
kočiar či invalidný vozík majú prednosť.
Biely kríž v Karpatoch (hore), Petronell Carnuntum kúsok od rakúskych hraníc (dole)
Biele skaly na Kobyle (vľavo)
Keď sa cez Dunaj vyberieme po moste
Lafranconi a na druhej strane sa napojíme
na cyklotrasu doprava, otvárajú sa nám
možnosti Rakúska. Dobre značené trasy
a nenáročná rovinka potešia aj menej
zdatných cyklistov. Najbližším a asi najnavštevovanejším je mestečko Hainburg. Na
kopci nad ním nájdeme aj pekne upravenú
zrúcaninu hradu, odkiaľ je krásny výhľad
do okolia. Novou spojnicou s Rakúskom je
tiež nedávno otvorený Cyklomost slobody
z Devínskej Novej Vsi.
ristiku, alebo len prechádzku. Môžete sa
odtiaľto vybrať napríklad na Kamzík alebo
pokračovať po asfaltke až na Biely kríž a
odtiaľ plynule po peknej lesnej trase prejsť
až na Pezinskú Babu, alebo ešte ďalej po
Štefánikovej magistrále. Možnosti týchto
malokarpatských lesov nevyčerpáte ani za
rok. Pre horských cyklistov je tu niekoľko skutočných lahôdok, ako napríklad
singletrack Cerová dráha, downhillová
trať Rohátka z Kamzíka a iné trasy rôznej
náročnosti.
Pekným miestom je aj sútok Moravy a
Dunaja pod hradom Devín. Ďalej sa dá
vybrať po cyklotrase popri Morave, na
cyklomoste v Devínskej prejsť na rakúsku
stranu alebo len pokračovať ďalej. Aj tu je
príjemné a skôr rovinaté prostredie. Iná
pekná trasa popri vodnom toku, zase na
opačnom konci Bratislavy, je pri Malom
Dunaji. Vychádza z Bratislavy z Vrakune a
spája niekoľko ďalších dedín.
Ďalším podobným miestom vhodným
na prechádzku do prírody alebo horskú cyklistiku je vrch Devínska Kobyla.
Cyklistom ponúka skvelé zjazdy a v lese
je zašitých veľa pekných miest vhodných
aj na opekanie, napríklad Biele a Psie
skaly. Zaujímavosťou je uzavretá raketová
základňa na vrchole kopca, v najvyššom
bode Bratislavy.
No Bratislava a jej okolie vôbec nie je len
rovina a nížiny. Stačí si vyjsť napríklad na
Železnú studničku. Pravidelne tam chodí
aj MHD. Toto príjemné miesto obklopené lesom ponúka pohodu a oddych. Z
asfaltovej cesty je množstvo odbočiek na
lesné chodníky či už na turistiku, cyklotu-
september
Výhľad z Devínskej Kobyly (hore), rakúske nížiny (dole)
AKO CEZ MESTO NA BICYKLI
Zvyčajným dôvodom, prečo sa ľudia neradi prepravujú v meste bicyklom, je hustá
doprava a takmer žiaden priestor vyčlenený pre cyklistov. Cyklotrás v porovnaní
s inými európskymi metropolami vedie
cez Bratislavu skutočne málo. No aj tak
vie preprava na bicykli ušetriť množstvo
času a zvyčajne je v centre rýchlejšia ako
auto či MHD. Treba však byť mimoriadne
obozretný, najlepšie vždy nosiť prilbu, aj
keď nie je v meste zo zákona povinná a ja
osobne využívam radšej chodník, pokiaľ na
ňom neohrozujem chodcov. Ak si predsa
len netrúfate vyštartovať do premávky,
možnosť prepravy bicykla ponúka aj MHD.
CHÝBA PARTIA NA VÝLETY?
Nevadí, môže to vyriešiť napríklad Cyklistický oddiel FEI STU. Funguje dlhšiu dobu
pod vedením Martina Foltina a združuje
cyklonadšencov aj mimo fakulty či STU.
Pridať sa môže naozaj každý, kto má chuť
jazdiť. Študenti FEI majú možnosť zapísať
si cyklistiku aj ako telesnú. Jazdí sa kedykoľvek, keď sa aspoň pár členov dohodne
a má čas. Chodí sa na cesty, do lesov, cez
deň aj v noci, v snehu aj daždi, v zime aj v
teple. A neobmedzujeme sa len na Bratislavu. V lete sa organizovali 2 viacdňové
cyklistické chaty - v Brezovej pod Bradlom
s jazdením po Malých Karpatoch a Tisovec
s prechodom cez Muránsku planinu. Výborný kolektív zaručoval skvelú zábavu. No
zatiaľ najväčšou akciou bola niekoľkodňová jazda z nemeckého Passau popri Dunaji
do Bratislavy, o ktorej ste si už mohli
prečítať v jednom z minulých čísel. Ak sa
chcete k oddielu pridať alebo sa dozvedieť
viac, hľadajte v odkazoch pod článkom.
Samozrejme, že v Bratislave a jej okolí
je ešte veľa krásnych miest, ktoré sa už
do tohto článku nevošli alebo o nich
zatiaľ neviem ani ja. No aby sa vám ľahšie
orientovalo, prikladám turistickú mapu
Bratislavy a jej okolia vo veľkom rozlíšení
na stiahnutie na stránke okocasopis.sk pri
tomto článku.
39
Šport
Zmeňme pohľad na vec
2. Pohyb zlepšuje nervovo-svalovú
koordináciu, a tým priamo znižuje riziko
zranení, zlomenín a má priaznivý vplyv na
náš organizmus.
3. V zdravom tele zdraví duch je síce
otrepaná fráza, no keby nezakladala
na pravde, určite by sa už nepoužívala.
Športovaním sa zlepšuje okrem fyzickej
kondície psychický stav, dobrá nálada
a životná pohoda.
4. Pravidelným športovaním sa zvyšuje
sebavedomie, zlepší sa sebahodnotenie
a spokojnosť s vlastným telom, znižuje
depresiu. Trénovaný človek sa lepšie
vyrovná so stresom, ľahšie zvláda záťažové
situácie.
6. Zlepšujú sa mentálne funkcie, čulosť,
intelektuálna výkonnosť a pritom pomáha
pri tvorbe prírodných antidepresív.
7. Zlepšuje sa výkonnosť srdcového svalu,
ktorý sa športovaním trénuje , zvládne
vytlačiť viacej krvi a pritom sa menej
namáha.
8. Športovanie v zdravom prostredí
s dostatkom čerstvého vzduchu má
pozitívny vplyv na pľúca, tým zlepšuje
okysličovanie organizmu, športovanie
v slnečnom prostredí napomáha tvorbe
vitamínu D.
9. Športovaním v kolektíve sa naskytne
mnoho vtipných situácii, ktoré by
na pracovisku, škole alebo doma za
počítačom nevznikli. Ak športuje viacero
ľudí spolu, utužuje sa tým kolektív.
10. Pravidelná športovanie podporuje
silnú vôľu, otvára nové možnosti,
podporuje kreatívne myslenie, mení
pohľad na ostatných a hlavne na seba
samého.
Predstavujeme ....
...Richard Lee Petty
Petty sa narodil 2.7.1937 v Severnej Caroline v USA. Je bývalý pretekár NASCAR , kde
si získal prezývku „KING“ a celosvetovo je
považovaný za najlepšieho jazdca v motorizme. Počas svojej kariéry 7-krát vyhral
sezónne preteky NASCAR (čo sa podarilo
už len Dale Earnhardtovi) a to v rokoch
1964, 1967, 1971, 1972, 1974, 1975 a
1979.Takisto 7-krát vyhral pretek Daytona
500. Ide pritom o 500-míľový pretek, ktorý
je považovaný za najdôležitejší a najprestížnejší v celej sérii NASCAR. Zo 1185
štartov dokázal zvíťaziť v rekordných 200 a
v 712-tich prípadoch sa umiestnil
v prvej desiatke. V roku 1997 bol uvedený
do medzinárodnej siene slávy motorizmu ( International Motorsports Hall of
Fame) a v roku 2010 je členom siene slávy
NASCAR. Počas svojej kariéry jazdil aj na
modrom aute Plamounth Superbird, ktoré
bolo v roku 2006 použité v animovanom
filme Cars. Napriek všetkým úspechom je
známy aj pre 3 neuveriteľné nehody, ktoré
prežil počas pretekov. V roku 1980 v závode Pocono po nehode dokonca dočasne
stratil zrak. V súčasnosti s obľubou nosí
slnečné okuliare svojej vlastnej značky a
kovbojský klobúk, a samozrejme rozdáva
podpisy každému, kto ho o to požiada.
Typický príklad je BEHANIE. Taktiež
som ten prípad , ktorý namotivovaný
myšlienkou lepšieho pocitu zo samého
seba sa snažil pravidelne behávať.
Úprimne nevydržalo mi to dlhšie ako
2 týždne. Kde nastal problém ???
Už dôvod prečo som s behaním začal bol
postavený na zlom základe – predstavoval
som si, že až po drine spojenej
s budovaním kondície a lepšej postavy sa
budem cítiť plný energie, budem zdravý
a fit. Oddriem si behanie a cvičenie
a potom sa MUSÍ dostaviť výsledok, veď
znie to spravodlivo.
Vážení čitatelia, veľký omyl. Teraz však
viem, čo treba k tomu, aby človek
pravidelne a s radosťou športoval.
Je to práve zmeniť pohľad na vec a nebrať
šport ako drinu, ale vychutnať si ho. Dobrý
pocit a radosť vytvorí zdravý základ, na
ktorom sa dá niečo budovať. Predsa ak
niečo robíte s radosťou, stojí to minimum
energie, nech je to čokoľvek. A preto
podstatné na športovaní je byť pozitívne
naladený, vychutnať si okamih a okolie,
v ktorom športujete. Športujte v rámci
svojich možností. Nadmerné vyčerpávanie
vedie k únave a sklamaniu. Majte zo
športu radosť a šport vám to zaručene
vráti. Aj malé kroky vedú k cieľu.
Pýtame sa
Majte zo seba úprimnú radosť. Je totiž
vedecky dokázané, že naše emócie sa
neustále ukladajú po celom tele vo forme
nových buniek. Takže, ak sa cítite nevrelo,
sklamane či ukrivdene, tieto emócie sa
uložia do nových buniek. A postupom
času ste plní týchto buniek. Nie je to
žiadna výhra. A teraz to obráťme. Tešíte
sa, cítite radosť , tvoria sa vo vás bunky
plné šťastia a energie, a po dobehnutí
sa vám naberá svalová hmota, nové
bunky, ktorých základom bude niečo
pozitívne. Táto radosť sa bude teda spájať
s behaním, lebo v bunkách vzniknutých
pri behaní ste sa cítili skvele, nové bunky
ste tým naplnili, a tieto bunky sa nestratia,
takže pravidelným behaním a cítením
sa skvele si tieto emócie umocníte. Je to
taký začarovaný kruh. Cíťte sa zle a to
vo vás znova vyvolá zlé cítenie. Alebo sa
cíťte skvele, radujte sa, športujte popri
tom a vytvoríte si pocity, vďaka ktorým
sa tak budete znova cítiť, a to vám
dodá motiváciu a dôvod, prečo v tom
pokračovať.
A preto už dnes viem, ako sa mám naladiť,
keď idem behať, cvičiť alebo korčuľovať.
Šport je totiž zábava, majte z toho dobrý
pocit a on vám to vráti niekoľkonásobne.
Tvorte šťastné bunky a majte radosť z
toho, čo robíte.
Blíži sa jar, akú športovú činnosť v tomto období preferujete?
Spolu opýtaných : 133
Dňa : 13.3.2013
A ako dopadli profesori z Technologického inštitútu športu?
Pani magistra Alena Suttnerová najviac
preferuje turistiku.
Bic
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Budha
Blíži sa jar, akú športovú činnosť
v tomto období preferujete?
Viac informácii a fotografie nájdete na
http://okocasopis.sk/
september
„ “
Neoplakávajte minulosť, netráptee sa nad
budúcnosťou, ale múdro a rozvážne žite
pre prítomnosť. To je tajomstvo zdravia
vašej
ašej mysle
ašej
mysl a tela.
mys
tb
al
Be
Ko h
r ču
le
Te
n
Po
is
sil
ňo
vň
Plá a
va
Ba nie
sk
Be etba
dm
l
int
on
Vo
lej
ba
l
Fr
isb
ee
Ho Chô
d
ro
lez za
ec
Ho tvo
ke
jba
l
Iné
1. Pri cvičení 95 % stratenej hmotnosti
tvorí tuk, čo je v porovnaní s diétami na
chudnutie o 20 % viacej. Takto podporuje
priaznivo zámer schudnúť , poprípade
udržať si dlhodobo vyrovnanú telesnú
hmotnosť.
5. Má priaznivý vplyv na zdravie pretože
prehlbuje dýchanie (to ocenia hlavne
astmatici), zlepšuje držanie tela, znižuje
chorobnosť na srdcovocievne choroby a
taktiež úmrtnosť, znižuje cholesterol
a ťažkosti spojené s cukrovkou, znižuje
riziko osteoporózy.
dvojstranu napísal Michal Makas
športovať
Skúste si vyhradiť pol hodinku na behanie,
dvakrát do týždňa, v tempe, aké hravo
zvládnete. Začínate pochvalou, že ste sa
dali na behanie, vypušťate problémy
z hlavy a správne naladený začínate bežať.
Nedívate sa na čas ani vzdialenosť, ktorú
idete odbehnúť, sústreďujete sa práve na
ten moment, v ktorý bežíte. Vyháňate
z hlavy myšlienku, ktorá vám našepkáva,
že to nemá zmysel, stále máte len
pozitívne zmýšľanie. Nezáleží či odbehnete
dva kilometre alebo desať. Po dobehnutí
sa pochválite za to , že ste zvládli, čo ste
si stanovili.
yk
el
PREČO
Na predchádzajúcej strane si môžete
prečítať o úspešnom pretekárovi série
NASCAR. Lenže čítaním o úspešných
a slávnych ľuďoch sa ešte úspešnými
nestanete, nie ak zostane len pri
čítaní. Jednou zo silných vlastností
úspešných ľudí je viera v dosiahnutie
svojho cieľa, viera podporovaná silnou
vôľou. Príkladom ako zvýšiť svoju vôľu
je pravidelné športovanie. Nehovorím
tu vôbec o profesionálnom športe, ale
o rekreačnej aktivite.
Fu
10 dôvodov
Skončila zima, nadišla jar, a mnohým
nám pribudlo nejaké to „kilečko“ .
Zaručený spôsob ako zhodiť zimné
zásoby nám ponúka športovanie.
Ak aj hľadáte dôvod prečo s touto
bláznivou činnosťou v dnešnej
modernej uponáhľanej dobe začať,
tak tu Vám ich niekoľko ponúkam
tropŠ
41
Kultúra
arútluK
aby ste prišli s niečím novým, to jednoducho nejde. Tento rok sa popri vernisáži
FOTO EXPO konal aj turnaj v stolnom tenise, Belluš Open.13. decembra 2012 sme
teda vyparádení kráčali z internátu do školy s tým, že sa máme na čo tešiť. Keďže sú
nám organizátori dôverne známi (veď sme
ich roky stretávali každé ráno so zubnou
kefkou v ruke), vieme, čo môžeme od nich
očakávať. „Bude to šupa!“ vravíme si, keď
vstupujeme do foyeru fakulty. Pri vstupe
sa nachádzali stoly s občerstvením, gulášikom, chlebíkom, pivečkom. Tohtoročnou
novinkou bol photomaton. Ak neviete, o
čom hovorím, nevadí, ani ja som nevedela.
V skratke to bola búdka z OSB dosiek, do
ktorej ste vošli, zatiahli za sebou červený
záves a mohli stvárať, čo ste len chceli.
Všetko to zachytil fotoaparát a následne
ste sa hneď mohli vidieť na internete. V
tejto priateľskej večernej atmosfére sa neraz za plátnom ocitli študenti s pedagógmi, najlepší kamaráti, neznámi, milenci...
skrátka, fantázii sa medze nekladú a vznikli
vtipné, milé, opilecké i pikantné fotografie.
Ale veď práve o tom akcia FOTO EXPO je.
O tom, ako vidíme svet my. Lebo uznajte,
málokto sa na svoje prostredie díva tak,
ako práve architekti. V starej kotolni sa
návštevníci mohli okrem vínka nalievaného
šarmantnými tretiakmi nabažiť aj skvelých
fotografií a za svojho favorita zahlasovať.
Urnička na vhadzovanie lístkov sa nachádzala na improvizovanom barovom pulte,
pri ktorom vínko nalievali spomínaní šarmantní tretiaci a kde ste si zároveň mohli
kúpiť aj odznak akcie FOTO EXPO. Prítmie,
atmosféra priestorov kotolne, farebné
svetlá, excentrické fotografie, Atraktívne kamašle, priatelia, známi, neznámi...
táto zmes sa krásne jednoliato spojila a
podarilo sa nám všetkým spolu „upiecť“
perfektnú akciu, z ktorej človek odchádza
jedine vtedy, ak už zaspáva od vyčerpania
(čo bol môj prípad, keďže to bolo niekoľko
dní po uzávierke v OKU ;)). Na druhý deň
ráno som sa schuti zasmiala na fotografiách z photomatonu a na rozprávaní o
tom, ako to napokon celé dopadlo... už sa
neviem dočkať akcie FOTO EXPO 2013.
Príďte sa pozrieť tiež!
Spomínané video nájdete tu:
http://vimeo.com/31737336
V prípade záujmu sa o FOTO EXPO môžete
dozvedieť viac na:
www.fotoexpo.sk
ovládla
fotografi
a
FA
napísala a fotila Anna Fabianová
Ako to začalo
Vernisáž FOTOEXPO v takej podobe, v akej
ju poznáme dnes, prešla svojím vývojom.
Začiatky akcie sú kdesi okolo roku 2001,
kedy sa na internáte N. Belojanisa na
Wilsonovej ulici začali stretávať študenti so
záľubou vo fotení. Ich stretnutia prebiehali v priateľskej atmosfére hodnotenia,
radenia, diskusie. Keďže viac hláv dá viac
rozumu, tieto neoficiálne stretnutia pokračovali aj v máji 2002. A takto sa zrodila
tradícia s názvom EXPO FOTO. „...a tak
to vidíme my...“, bola téma pokračovania
výstavy v decembri 2002, ktorej sa ujal
Pavol Škovránek. Akciu vtedy usporiadali v
rysovni na internáte N. Belojanisa. Svojimi
fotografiami chceli priblížiť ostatným
to, ako sa na svet dívajú architekti. Svet
detailov, farieb, priestoru a kompozície.
Vtedajšiu skutočne „odlišnú“, no aj napriek
tomu dokonalú atmosféru, si môžeme
vychutnať na videu z toho večera (link
na záver). Výstava bola v novembri roku
2003 reinštalovaná v Spišskej Novej Vsi a
už v decembri toho istého roku sa konalo
EXPO FOTO 2003 v sále ŠD J. Hronca.
Podujatie zožalo ešte väčší úspech a na
potešenie organizátorov sa oň začali
zaujímať taktiež pedagógovia i odborná
verejnosť. Predstavilo sa tu dovedna 33
autorov so svojimi 137 farebnými a čiernobielymi fotografiami. V roku 2003 bola
výstava reinštalovaná v Banskej Bystrici, a
to s podtitulom: „ideme ďalej...“. V decem-
september
október
november
december
január
február
bri 2004 sa v A-klube na ŠD N. Belojanisa
konala výstava s podtitulom: „Neuvidíš, neuveríš“. Tentokrát bola vernisáž obohatená
o krst CD Hooty Hood. Okolo rokov 2004
a 2005 visel nad budúcnosťou EXPO FOTO
otáznik. Samotní organizátori si neboli istí
budúcnosťou výstavy a zrejme aj preto
niesla podtitul: „Záverečná“. Rok 2006
je rokom, kedy sa EXPO FOTO prvýkrát
predstavilo na pôde Fakulty architektúry
v priestoroch kotolne. Výstava začala
pôsobiť profesionálnejšie. Fotografie sú
usporiadané vo výstavných paneloch a sú
aj nasvietené. Siedmy ročník bol výnimočný nielen tým, že sa názov „prehodil“
z EXPO FOTO na FOTO EXPO, ale aj tým,
že sa podarilo upraviť ďalšie priestory na
fakulte a výstava prebehla v rozľahlejších
priestoroch „starej kotolne“. V roku 2009
sa z vernisáže FOTO EXPO stáva medzinárodná udalosť, a to vďaka spojeniu
s českou VUT v Brne. Výstava prebehla
najskôr v Bratislave a potom v Brne. O rok
neskôr FOTO EXPO oslávilo svoje desiate
pokračovanie, a to slávnostne, v priestoroch Design Factory. Akciu organizačne
zastrešil nový tím mladých architektov.
Večer bol obohatený o hudobný program
a výstavu z dielne našich dizajnérskych
kolegov. Rok 2011 sa nesie v znamení
osvedčenej zábavy v podobe Atraktívnych
kamašlí, domáceho guláša, vínka, pivka,
kamarátskej atmosféry, posedenia s pedagógmi a fotografií toho, čo sme zažili, videli
a o čo sme sa chceli podeliť s ostatnými. A
napokon prišiel rok 2012...
marec
apríl
máj
jún
Ukáž mi, čo fotíš
Už od minulého roku som sa tešila na akciu FOTOEXPO. Chodím na ňu každoročne
od roku 2008. Milujem ju. Milujem fotenie,
fotky, to krásne zachytenie dokonalého
okamihu, atmosféry, spiritu... Výstava
FOTOEXPO je o zážitku. O spojení človeka
a umenia. Je o tom, že sa všetci stretneme,
usmievame sa a spoločne oslavujeme
dobrú vec, o ktorú sa spojenie Dalibor
Špilák, Jakub Slameň, Viliam Zajíček, Tomáš
Halaga, Katarína Blahútová a Alexandra
Dubovcová stará so všetko cťou a nasadením neustále prinášať niečo nové. Usporiadať totiž v priestoroch fakulty výstavu,
ktorá by prilákala každý rok ľudí bez toho,
Noc architektúty
napísala Anna Fabianová
Pár dobrých ľudí
Odkedy sme sa na Fakulte architektúry
rozhodli, že chodiť do školy na nepovinno-povinné prednášky, cvičenia a konzultácie
a domáce rysovanie, klikanie a pitie kávy
nám nestačia, začali sa v škole organizovať akcie, ktoré za niečo stoja. Medzi ne
patria okrem spomínaného FOTO EXPA,
prednášok platformy 1x1, workshopov a
vernisáží, aj zimná a letná Noc architektúry. Winter edition 21. februára 2013 sa
niesla v znamení hesla: „Let´s get punk!“.
Predzvesťou tejto akcie bol workshop
organizovaný víkend pred akciou, od 16.
do 18. februára. Ľutujem, že som sa ho
nemohla zúčastniť, ale keďže na mňa
doma čakal mesačný synovček, voľba bola
jasná... Workshop bol zameraný pomerne
jednoznačným a logickým smerom. Zlepšiť
prostredie v škole, v ktorej trávime väčšinu
času. To totiž zmeniť nemôžeme. Či sa
nám to páči alebo nie, z príčin rozvrhu
alebo konzultácií musíme v škole niekedy
stráviť aj celý deň. Ako sa však dá pracovať
za polorozpadnutým stolom, ktorý vám
roztrhne tričko, pančuchy alebo papier,
na ktorý kreslíte? A ak sa toto všetko dá
v priebehu jedného víkendu zmeniť a
dokonca vtipne a farebne? Práve iniciatíva
ľudí, ktorí sa neboja „zamakať“, trochu sa
ušpiniť a unaviť, stojí za tým, že našu školu
zdobia čisté, prebrúsené a farebne vymaľované stoly, ktoré majú konečne aspoň
akú-takú úroveň. Veď ako usporiadať výstavu študentských prác v prostredí... no,
povedzme...nekultúrnom. Najprv sme si to
prostredie museli trošku prispôsobiť.
43
Kultúra
arútluK
Aperta Libro
Knihy, ktoré tvoríte sami
napísal Matej Held
Rád by som vám predstavil projekt Aperta Libro, ktorý je stvorený
pre ľudí, ktorí radi píšu a majú veľkú
fantáziu alebo aj pre tých, čo si radi
prečítajú nejakú zaujímavú knihu.
www.ApertaLibro.com je webová
stránka, na ktorej sa stretávajú najrôznejší ľudia, aby spoločne písali knihy. Kniha má vždy viacerých autorov
a získava tak osobitý pohľad každého
z nich. Pri písaní sa tam stretávajú
amatérski autori, fanúšikovia rôznych
kultových sérií a hráči textových RPG
hier. Aj preto je písanie tak trochu
spoločenskou hrou, pri ktorej sa všetci zabavia. Napriek tomu, že autori sa
na príbehu často dopredu dohodnú,
pri písaní vždy ostáva atmosféra tajomstva a moment prekvapenia.
Na stránke nájdete prvky sociálnych sietí
(komentáre, „lajky“), nástroj na spoločné
písanie a knižnicu kníh, ktoré môžete
čítať zdarma. Niektoré z kníh majú už viac
než 25 strán a pracuje na nich niekedy aj
okolo 10 autorov. Medzi najpopulárnejšími
by som určite spomenul Dážď, Hospodu,
alebo Zlatokopku. K písaniu akejkoľvek z
kníh sa môžete pridať a spoznať sa s ostatnými. Ak by ste nenašli žáner, ktorý by
vám sedel, môžete začať písať nový príbeh
a pozvať ostatných, nech sa pridajú. Nachádzajú sa tam knihy rôznych žánrov, od
poézie, horory, realizmus až po fantasy.
Celá myšlienka projektu je pôvodne
inšpirovaná textovými RolePlay hrami,
ako napríklad Dračí Doupě. Ak dokážeme
vytvoriť úžasný príbeh pri spoločnej hre,
tak musíme dokázať spoločne napísať
aj knihu. Spoločná tvorba nie je pritom
na internete až také neobvyklá, takýmto
spôsobom vzniklo veľkolepé dielo – Wikipédia. Na Aperta Libro sa však nestretajú
vedomosti rôznych ľudí, ale ich fantázia, čo
vytvára priestor pre invenciu a inšpiráciu.
Storyteller - jeden z autorov knihy Dážď,
vo svojom blogu píše o tejto vzájomnej
inšpirácii takto:
„Každý z nás má iný štýl, iné nápady, iný
spôsob opisovania vecí a napriek tomu nevzniká chaos. Naše štýly do seba zapadajú
a navzájom sa dopĺňajú – moje pomalé
opisy, Andyho prudké zvraty deja, Jakubove epické boje. Vzniká tak príbeh, ktorý by
nikto z nás nedokázal napísať sám.“
Množstvo našich autorov začalo tak, že
uverejnilo príbeh, v ktorom nevedeli ďalej
pokračovať. Ostatní sa ho chytili a nakoniec sa stal celkom populárnym. Iní zas
hľadajú spätnú väzbu a chcú sa zdokonaľovať v písaní. Keďže je to tak trochu
hra, tak sa bez problémov môže zapojiť
aj človek, ktorý zatiaľ neobjavil svoj talent.
Pripojí sa k písaniu nejakej knihy a zistí,
ako mu to ide. Nejde však len o písanie,
dôležití sú ľudia, ktorých tam pri písaní
objavíte. Väčšinou knihu píšu 2 - 5 ľudia
a na to, aby sa dokázali navzájom zmanažovať, sa musia najprv spoznať. Netreba sa
báť osloviť ľudí, nech sa pridajú k písaniu
a koniec koncov, keď sa niekto pridá, tak
zistíte, že máte veľa spoločného.
Dôležitým prvkom pri písaní je možnosť
vetvenia príbehu. To sa väčšinou využíva
v prípade, že niekto zámerne kazí príbeh,
alebo keď sa autori nevedia dohodnúť,
poprípade dostanú inšpiráciu, ktorá už nezodpovedá tomu, čo bolo napísané predtým . Knihy môžu mať teda viac alternatívnych pokračovaní. Ako prvá sa zobrazuje
najdlhšia vetva príbehu a na tú sa zároveň
väčšinou sústredí všetka pozornosť.
Aperta Libro je iniciatívou dvoch študentov: Dominika Zajíčka, ktorý programuje
stránku a Mateja Helda, ktorý má na starosti marketing. Myšlienka sa stále vyvíja.
V budúcnosti plánujú osloviť novými možnosťami aj ilustrátorov, tiež plánujú pridať
instant messaging, aby posilnili vzťahy
medzi autormi, a uvažujú aj nad využitím
gamification. Ich víziou je vytvoriť miesto,
kde budú vznikať úžasné diela, ktoré budú
spoločne písať ešte úžasnejší ľudia. Slovensko je pre nich prvým míľnikom. Ak sa
myšlienka uchytí tu, plánujú spustiť projekt
aj pre anglicky hovoriace krajiny a potom
následne aj celosvetovo.
Projekt má aj Facebook stránku – Aperta
Libro Slovensko, na ktorej sú novinky,
ktoré sa tykajú súťaží, podujatí, stretávok
komunity a nájdete tam aj zaujímavosti
týkajúce sa kníh. Facebook sa v týchto
dňoch naozaj oplatí sledovať, lebo behom
najbližších dvoch týždňov bude spustená
súťaž o poukážky na nákup kníh v Martinuse v hodnote 50 euro.
Tím Aperta Libro vám odkazuje: „Budeme
radi, ak sa tiež pridáte k Aperta Libro, niečo si prečítajte alebo napíšete a spoznajte
sa tam so super ľuďmi. Pozrite a vyskúšajte stránku na www.apertalibro.com.“
Popkultúra naživo
Máte rádi filmy, seriály, anime, mangu, komixy, knihy, videohry, spoločenské hry, fantasy, sci-fi, horory, popkultúru? Ak v aspoň v jednom prípade
bola vaša odpoveď áno, tak con je pre
vás ako stvorený.
Čo je to con? Convention, skrátene con,
je podujatie, ktorého cieľom je zhromaždiť na jednom mieste ľudí zdielajúcich
určité záujmy. Technicky conom môže byť
čokoľvek, od stretnutia šachového klubu
po autosalón, ale tradične sa tento názov
spája s geekmi a geekovskými podujatiami.
To dáva zmysel, lebo geek je v podstate
len človek, ktorý otvorene (a možno trochu
viac entuziasticky) prejavuje nadšenie zo
svojich záľub. Asi najznámejším conom
a tak trochu stereotypom geekovského festivalu je San Diego Comic-Con, o
ktorom ste už určite počuli. Väčšinou je to
podujatie, ktoré si ľudia predstavia, keď sa
povie convention, ale con môže mať veľa
podôb.
Slovenské cony sú špecifické tým, že
spájajú dokopy široké spektrum záujmov.
Keďže Slovensko je malé a stretnutia veľmi
špecifických fandomov (komunít fanúšikov
určitého diela/žánru) by nemali veľmi veľkú
účasť. Najviac sa teda osvedčilo spojiť všetko dokopy, do jedného veľkého festivalu.
Takýmito podujatiami sú predovšetkým
IstroCon a Comics Salón (v podstate
jeden festival), konajúce sa v septembri v
bratislavskom Istropolise, a AnimeSHOW
a Game Expo, čo je v podstate marcová
verzia toho istého conu. Názvy síce môžu
napovedať, že na Game Expe budú prevládať hry, na Comics Salóne zas komixy,
ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať,
že nech vás baví čokoľvek, nájdete si tam
vždy to svoje. Ďalšími podujatiami, ktoré
rozhodne stoja za zmienku, sú Slavcon,
ktorý sa orientuje viac na históriu a mytológiu, ale neopomína tiež fantastiku, sci-fi a
iné popkultúrne záležitosti. Konať sa bude
už čoskoro, 26. - 28. apríla 2013 v Iuvente.
Ak vás zaujíma viac japonská kultúra,
anime či manga, júnový MangaFEST je pre
vás ako stvorený, a ak ste nadšenci sci-fi,
dajte si do kalendárov festival Kozmodróm, malý, komorný con konajúci sa v
novembri.
COSPLAY
Keď navštívite con, jedna z prvých vecí,
ktoré si všimnete, bude, že mnoho ľudí nie
je oblečených práve v civile. Tak ako oddaní fanúšikovia futbalu chodia na zápasy
v dresoch svojich obľúbených hráčov, tak
návštevníci conov sa často obliekajú do
kostýmov svojich obľúbených postáv z anime, mangy, hier, filmov a pod. Cosplayeri
sú naozaj srdcom takýchto festivalov, privádzajú k živostu najrôznejšie ikonické postavy a vytvárajú skutočne nezameniteľnú
atmosféru. Highlightom takýchto podujatí
býva práve súťaž o najlepší cosplay, kde sa
predvedú tí najlepší tvorcovia a tvorkyne
kostýmov a vždy sa býva na čo pozerať.
PREDNÁŠKY
Dôležitou časťou programu conu bývajú
prednášky. Nenechajte sa odradiť slovom
prednáška, môžem vám zaručiť, že pokiaľ
vás daná tematika aspoň trochu zaujíma,
nebudete sa na nich nudiť. Prednášky sú
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
napísal Vincent Zsemlye
fotil Stano Buštor
pripravované tými najzanietenejšími fanúšikmi daného diela a často zahŕňajú rôzne
súťaže, kvízy, diskusie alebo workshopy. Program je väčšinou rozdelený do
niekoľkých prednáškových sál, podľa ich
zamerania, a bežia takmer počas celého
priebehu festivalu. A ak vás aj nič konkrétne neosloví, z osobnej skúsenosti viem, že
nie je nič lepšie než vkĺznuť na prednášku
o niečom, o čom ste nikdy nepočuli, a
nechať sa namotať.
HRY
Pokiaľ máte radšej interaktívnejšiu zábavu,
tak IstroCON i Game Expo majú pre vás to
pravé. Môžete si vyskúšať všetky najnovšie
konzoly, či už klasické alebo handheldové,
vrátane Wii U, či Nintenda 3DS. Rôzne periférie ako Kinect, PS Move, závodné kreslá, Guitar Hero / Rockband gitary a bubny.
Svoje si nájdu aj hráči počítačových hier,
namakané Alienwary nechýbajú. Ak máte
skôr radi spoločenské hry, o zábavu sa
vám postará tím iHRYska, ktorý na conoch
nezvykne chýbať a vždy zabezpečí široký
výber hier. Hráči zberateľkých kartových
hier ako Magic: The Gathering si tiež prídu
na svoje a tí súťaživejší sa môžu zapojiť
do najrôznejších turnajov. A ak si chcete
zahrať niečo fyzickejšie, tak je tu možnosť
zahrať si Laser Tag.
A ak by ste si v programe predsa len nič
nevedeli nájsť, tak si vždy môžete zbehnúť
nejaký film alebo anime, sadnúť si na šálku
čaju, na sushi. Alebo stráviť chvílu nakupovaním - geekovské tričká, odznaky, anime
/ manga merchandise, hry pre všetky
platformy... je si z čoho vyberať. Ale čo je
najdôležitejšie, cony vám dávajú príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ku ktorým máte
najbližšie, pretože nič nespája viac než
trocha spoločnej posadnutosti obľúbeným
filmom, hrou, či anime.
45
Kultúra
Jaroslav Hašek
Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války
Chvíľka poézie...
Mýliť sa je ľudské.
Povedal klaun
hľadiac do knihy
rátajúc svoje viny.
Neveselým úsmevom prosí,
odpustenie žiada.
,,Nie, nie, to nie je moja chyba!“
napísal Samuel Uhliar
Mýliť sa je ľudské.
Humánnosťou nasiaknutý život
kráča s ním.
Tmavým úpätím
skalných hôr, kvitnúcich lúk.
O tejto knihe sme všetci počuli, všetci
vieme, že je skvelá, málokto ju však
naozaj čítal. A to je veľká chyba, všetko to haló sa okolo nej totiž nerobí
nadarmo a ide o naozaj výnimočne
skvelý literárny počin. A pritom celé
to tajomstvo za tým je úplne prosté,
na vyše 800 stranách a v 4 častiach sa
skrývajú zábavné epizódky jedného
úplne obyčajného týpka, do ktorého
radostného a pokojného života
v Prahe nečakane zasiahne Prvá svetová vojna. Švejk je však jedna naozaj
geniálna postava.
Mýliť sa je ľudské.
Znova a znova o odpustenie žiadať,
s pokorou volať.
Mýliť sa a ľutovať.
Túto knihu Hašek písal niekoľko rokov
a postava Josefa Švejka sa objavila
už v jeho skorších poviedkach. Na začiatku
20. rokov 20. storočia postupne vyšli
spomínané 4 časti románu, ktorý sa stal
svetoznámym a bol preložený do desiatok
jazykov. Švejk, ako sme spomenuli,
je úplne obyčajný každodenný obyvateľ
Prahy v strednom veku, ktorého obľúbenou činnosťou je vysedávanie v Hostinci
u Kalicha a popíjanie dobrého piva. Jeho
najdôležitejšou vlastnosťou je však to,
že je trochu slabomyseľný, čím privádza
do zúrivosti takmer každého, komu príde
do cesty, a čitateľom privoláva nekontrolovateľné euforické záchvaty smiechu.
Inak ide o veľmi priateľského človeka,
ktorý toho v živote veľa zažil, spoznal hŕbu
zaujímavých ľudí a v každej možnej situácii
je schopný spomenúť si nejakú skvelú
historku, aj keď to nie je práve vhodné.
Tak, to je náš hrdina (ktorý je v dôsledku
vypuknutia vojny nútený narukovať) opakovane vyšetrovaný na imbecilitu,
až sa napokon dostane do armády, ktorá
smeruje na východný front do boja proti
Ruskému impériu. Po ceste ho však postretne nespočetné množstvo neuveriteľných peripetií, niekoľkokrát sa ocitne
za mrežami za rôzne nechcené prehrešky,
Nová potopa
Utopení zúfalci.
Deň čo deň plávajú – trpia.
Aspoň jeden nádych a ďalších pár míľ
pred sebou.
Jeden nádych a vyhnúť sa prívalom vôd.
Udržať hlavu nad vodou a neutopiť sa
v novom víre.
Naťahujú ruky k brehu,
ktorý uniká.
Snažia sa dotknúť bohov,
na pomoc volajú.
Mechanická moc nahradila sväté mená.
Zaplavuje
p
a zabíja pokolenie slabé.
Fatam
Fatamorgána nádeje žije všade,
šade,
zzabíja však pravý svet..
napísal Patrik Šabo
október
november
december
január
The Soft Machine
napísal Samuel Uhliar
1968
Soft Machine – jedna z najväčších
legiend svetového rockového undergroundu vydala v roku 1968 svoj prvý
album. Jeho názov, ako to často býva
zvykom, bol identický s názvom kapely, avšak keďže táto formácia svojich
ďalších sedem albumov nazývala
jednoducho poradovým číslom, pri neskorších reedíciách bol pomenovaný
jednoducho Volume One.
Ľudská slabosť
september
arútluK
február
marec
apríl
máj
jún
pri náhodnej potýčke zmláti istého Maďara, len tak z rozmaru si oblečie nepriateľskú uniformu, aby v nej bol chytený vlastným vojskom a mnohé iné. Zo všetkého
sa však vždy nejakým veľmi zaujímavým
spôsobom vyseká.
Vyhlásiť Švejka za hlupáka by však bolo
veľmi povrchné. Jeho správanie v rôznych
situáciách je do veľkej miery motivované
absurditou samotnej vojnovej mašinérie
a skostnatených spoločenských pomerov
dožívajúceho Rakúsko-Uhorska. Veľakrát
práve jeho neskrývaná prostota ukáže, akí
hlúpi sú tí ostatní a svet naokolo. Švejk
je obrovský dobrák a nikdy nemal s nikým
a s ničím zlé úmysly, vždy sa však akosi
ocitá v katastrofických situáciách.
Toto dielo je žánrovo veľmi ťažko zaradiť a
hovorí sa, že postava Švejka nemá
vo svetovej literatúre obdobu, ide teda
pravdepodobne o absolútny unikát. Môžeme hovoriť o humoristickom románe,
rovnako ako o satire či groteske. Navyše,
Haškov jazyk a štýl je úplne neskutočný
a každý, kto toto dielo číta inak než
v originále, prichádza minimálne o polovicu pôžitku. Je pravda, že kniha je takmer
sto rokov stará a dnešnému čitateľovi sa
spomínaný jazyk môže zdať trochu archaický, to by však bol veľmi povrchný dôvod,
prečo knihu odmietnuť. My všetci, ktorí
vieme, aký je čeština mimoriadne krásny
a malebný jazyk, môžeme pri čítaní tejto
knihy zažiť pocity úplného blaha, sám
hlavný hrdina navyše v každom ohľade
zosobňuje českosť, ktorá je taká typická
a originálna, a navyše sa na nej dobre baví.
Ostáva ešte dodať, že toto dielo je nedokončené, autor predčasne zomrel, skôr
než ho stihol dopísať. My, fanúšikovia tejto
knihy, veríme, že by ho ani nikdy nedopísal
a v písaní by pokračoval stále ďalej,
až do svojej prípadnej neskoršej smrti.
Kapela Soft Machine vznikla v polovici
sixties v britskom arcibiskupskom mestečku Canterbury a stala sa najznámejším
predstaviteľom veľmi zaujímavého a výnimočného undergroundového (dnešným
jazykom by sme mohli povedať alternatívneho) prúdu, v kuloároch známeho ako
Canterbury scene. V 60. rokoch akákoľvek
alternatíva (aspoň z dnešného pohľadu)
znamenala takmer vždy psychedelický
rock a ani raní Soft Machine nemali
od tohto žánru ďaleko. V ich hudbe však
bolo omnoho viac. Boli pri tom, keď
z úrodnej pôdy psychedélie začali práve
klíčiť zárodky nových experimentov, resp.
práve oni tieto zárodky pestovali. Neskôr
sa z nich stala uznávaná jazzrocková kapela, ale to by sme predbiehali. Náš album
bol vrcholom rockového experimentátorstva, aké si mohol koniec 60. rokov dovoliť.
Zo samotnej podstaty veci vyplýva,
že táto hudba určite nie je určená nikomu,
kto rád počúva mainstreamové rádiá. Kto
sa však rád odviaže pri kvalitnej hudbe
a má trochu cit aj pre históriu, toho tento
album určite osloví. Špičkoví virtuózi
na svojich nástrojoch (basa, bicie, organ,
klavír a žiadna gitara!) nahrali majstrovské
dielo, ktoré nám od začiatku až do konca
nedá vydýchnuť. Na albume dominuje
zvuk elektronického organu Lowrey, ktorý
dokazuje, že inak takmer výlučne používaný a obľúbený Hammond môže byť veľmi
ľahko nahraditeľný. Popri ňom
je takisto neprehliadnuteľný veľmi sugestívny spevácky prejav bubeníka a najznámejšieho člena menom Robert Wyatt.
Album obsahuje 13 trackov, ktoré
sú pospájané do 3 suit. Hneď prvá obsahuje rytmicky najnáročnejšiu skladbu
Hope For Happiness, ktorá je predelená
sladkou inštrumentálkou Joy of a Toy.
Druhá suita, ešte stále na prvej strane niekdajšieho vinylu, začína bizarnou Why Am
I So Short? a pokračuje dlhou inštrumentálkou s priestorom pre skvelé sóla a končí
pokojnou pomalou pesničkou A Certain
Kind. Celá druhá strana pôvodnej platne
je tvorená poslednou nepretržitou suitou,
ktorá hneď od začiatku odpáli nadupanou
skladbou Save Yourself, aby na konci celý
album vyvrcholil úžasnou piesňou
s nápaditým textom a s názvom Why Are
We Sleeping? Kto má navyše rád naozaj
dobré a netuctové bicie, má o dôvod viac
siahnuť po tomto albume. Pozor, aby ste
však nenaštvali susedov či babičku.
Čas ukázal, že album The Soft Machine
je neuveriteľne nadčasové dielo, ktoré
ovplyvnilo niekoľko generácií hudobníkov
na celom svete a stále neprestáva fascinovať. Muzikantsky je veľmi silné a ťažko by
sme na ňom hľadali nejaké slabé miesto.
Platňa nikdy nebola veľkým hitom, ale ani
nemohla a nechcela byť, na to je príliš
experimentátorská a neortodoxná. Ak sa
takým cíti byť aj náš čitateľ, tento album by
jednoznačne mal mať vo svojej zbierke.
napísal Samuel Uhliar
Polnočný kovboj
Film Polnočný kovboj (Midnight
Cowboy) natočil v roku 1969 britský
režisér John Schlesinger v americkej
produkcii podľa rovnomennej knižnej
predlohy spisovateľa menom James
Leo Herlihy a jedná sa o jedno z najdôležitejších diel americkej kinematografie 60. rokov. Okrem iného môže
byť pre nás pozoruhodné aj tým, že
dve hlavné roly si v ňom zahrali práve
vychádzajúce hviezdy, mladučký
Dustin Hoffman a Jon Voight. Dustina
všetci dobre poznáme a Jon je otcom
Angeliny Jolie a videli sme ho napríklad v Mission Impossible jednotke
alebo v úlohe pápeža Jána Pavla II. Pre
druhého spomínaného to bola prvá
veľká rola vo filme, zatiaľ čo Dustin
Hoffman mal za sebou obrovský
úspech a nomináciu na Oscara za film
Absolvent (The Graduate) spred dvoch
rokov.
Režisér rozohral v prostredí New Yorku
vážnu a veľmi kontroverznú drámu,
v ktorej mladý a naivný fešák Joe Buck
(Voight) prichádza do spomínaného
vysnívaného veľkomesta zo zapadnutého
texaského vidieka, aby tu zarobil veľké peniaze ako prostitút pre ženy. Chce zaujať
predovšetkým svojím skvelým kovbojským
outfitom, veľmi rýchlo však zo svojej naivity
vytriezvie, keď sa namiesto krásnej
a nablýskanej metropoly ocitá v najhoršej
stoke medzi najväčšou spodinou, bez
peňazí a strechy nad hlavou a spoznáva
odvrátenú stranu života v Amerike
na konci 60. rokov. Presne tak videl režisér
celú spoločnosť a atmosféru v nej pri
doznievaní jednej slávnej éry a smutnom
zobúdzaní sa z jej niekdajších veľkých
ideálov.
Joe po čase spoznáva krívajúceho podvodníka a squattera s nie veľmi sympatickou
prezývkou Ratso (Hoffman), ktorý ho
najskôr oklame, ale neskôr sa stane
jeho jedinou oporou v meste a nakoniec
verným kamarátom. Spolu sa snažia
pretĺkať a rozhodnú sa začať nový život
mimo ich nenávideného mesta, aby sa
nakoniec všetko skončilo tragicky.
Príbeh je veľmi dojímavý a je podávaný
surovým a neprikrášleným spôsobom. Autor svojským, ale autentickým spôsobom
zobrazil predovšetkým kontrast medzi
ideálmi a krutou realitou na jednoduchej
tragédie mladíka zasadenej
do veľkomestskej spoločnosti, ktorá sa
zmieta v smrteľnom kŕči. Najviac prítomným spomedzi všetkých je motív odcudzenia, ktorý na diváka veľmi silno dolieha
počas celého trvania filmu. To činí toto
dielo vysoko nadčasovým, ostatne, história
sa opakuje a asi máloktorá doba nezažila
podobnú atmosféru a nevyprodukovala
stovky podobných tragických príbehov.
Film bol obrovským úspechom, získal tri
Oscary - za najlepší film, najlepšiu réžiu
a najlepší adaptovaný scenár. K tomu aj
Hoffman aj Voight boli nominovaní za
najlepší mužský výkon, cenu si však
v danom roku odniesol John Wayne, o ktorom obaja hlavní hrdinovia v našom filme
polemizujú, či náhodou nie je gay.
47
Stĺpčeky
ypitF
vám p
prináša
kopček humoru
Cestovateľská imunita
Idiotizovanie Slovákov?
pokračovanie
Cestovať znamená pohybovať sa s bublinou svojho domáceho, svojich zvykov a návykov, jazyka, myslenia a zažitého
po miestach, kde je to podobne a inak. Cestovateľ, to
je veľmi zaujímavá životná forma a človek sa ním stáva
najčastejšie prechodne, a to vtedy, ak mu je jeho bublina
malá.
V mojom stĺpčeku som poznamenal, že si televízie „Píplmetrom“ odskúšajú úspech programu a tento úspech
legitimizuje teoreticky hocijaký obsah. Následne som
vyjadril tvrdenie, že internet je adekvátnou náhradou, ak
nás televízia irituje. Treba k tomu dodať jedno veľké ale.
Podobne ako v televízii, aj na internete je čoraz viac násilia,
vulgarizmov i sexu. Môžeme sa mi snažiť úmysel nášho
„surfovania“ zabaliť do kadečoho. Aj to robíme. Najčastejšie sa časté využívanie internetu obhajuje potrebou
vzdelávania sa a potrebou informovanosti.
Človek často na cestách zažíva dve veci – šťastné náhody
a imunitu voči problémom, ktoré potenciálne môžu nastať.
Príkladom prvej menovanej je znalosť jedného člena
partie v danej situácii absolútne bizarného jazyka, akým
je taliančina na Balkáne, vďaka ktorej získate bed&breakfast v saleziánskom kláštore, alebo oslovenie náhodného
okoloidúceho, či by neporadil dobré miesto na stan a on
vás pozve k sebe domov.
Vskutku, mnohí chcú byť v obraze, chcú byť informovaní
o každodennom dianí. Tí cieľavedomejší tie informácie
chcú pretaviť aj do vzdelania. A tu sa vynára prvý z problémov. Chce to dôveryhodné informácie. V podstate to je na
nás, aby sme dokázali identifikovať valiace sa informácie
ako dôveryhodné alebo nie. Nie každý to vie. Osmelím sa
aj na tvrdenie, že väčšina to nevie. Ak je reč o vzdelaní, je
priemerne inteligentnému človeku úplne jasné, že internet
nie je najlepší zdroj vzdelania. Či sa nám to páči alebo
nie, stále sú to knihy a odborné časopisy. Nie internet, nie
filmy. A je absolútne na mieste, ak vás váš vedúci práce
pokarhá, ak sa v použitej literatúre objaví Wikipedia. Čo
sa týka informovanosti, cítiť tu podobný posun ako pri
televíznych novinách komerčných televízií. „Infotainment“
je novodobý pojem, ktorý hovorí o skĺbení informácie a zábavy. A o toto ide väčšine ľudí. Totiž v hlavách mnohých
ľudí je zábava pridaná hodnota k informáciám. Nemyslím
si. Podobne ako pri televízii, aj tu sa legitimizuje teoreticky
hocijaký obsah. Prístup na stránky s nevhodným obsahom
často nie je nijako obmedzený a obvykle stačí len kliknúť
myšou na svojom PC alebo tlačidlom mobilu, ktoré potvrdzuje, že máte viac ako 18 rokov. Treba brať do úvahy, že
nielen počítač, ale dnes už aj väčšina mobilných telefónov
umožňuje priamo prístup na internet, a tým k celej škále
služieb a informácií určených dospelým. Osobitným fenoménom sú sociálne siete. Keby to ale netieklo aj
vodovodom. Ja sám sa vyhýbam týmto sieťam. Otravujú ma, iritujú ma. Dnes je bežným javom, že chalan pri
záujme o nejaké dievča nedostáva telefónne číslo. Ona ho
požiada, aby si ju vyhľadal na danej sociálnej sieti. Bizarné.
Viem, o čom hovorím, aj mne sa to stalo. Chat, diskusie
a blogy sú priestorom pre vyjadrovanie svojich myšlienok.
Dôležitým parametrom je anonymita, ktorá legitimizuje
absolútne všetko. Nadávky, vulgarizmy, urážky, manipulácie, kačice. Chýba ale diskrétnosť, korektnosť, serióznosť.
Čo s tým? Naozaj máme toľko času, aby sme sa zapodievali
týmito vecami? Treba filtrovať tie veci, ktoré nás posúvajú
ďalej, od tých, ktoré nás brzdia. A nielen brzdia. Niekedy
sme obeťami devolúcie. Podľa môjho skromného názoru
prázdne detské ihriská a vysoká návštevnosť sociálnych
sietí predstavuje devolúciu. Detí, ale aj ich rodičov.
S druhou menovanou súvisí vnímanie turistu miestnymi
obyvateľmi – domorodcami. Je veľký rozdiel, ak vás pristaví
na ulici cudzinec hatlajúci svojou domácou verziou angličtiny a ten istý človek s batohom. Veľkým. Veľký batoh má
okrem nevýhody svojej veľkosti a váhy jednu výhodu: už
z diaľky prezrádza vaše dobré úmysly. Na turistu sa okrem
špeciálnych trojnásobných cien na všetko vzťahuje aj radostná pomoc miestneho blížneho. Je to niečo, čo máme
v hlave. Nie vedome, ale chceme sa blysnúť. Odporučiť
miesta hodné dovolenkovej fotografie, nasmerovať k železničnej stanici, miestnej vývarovni alebo útulnému squatu
niekde na periférii, aby potom títo vandráci mohli doma
hovoriť svojim kamarátom o pohostinnosti, ktorú zažili,
a vyvracali mýty z brožúrok. Ľudia radi vidia turistov a radi
im pomáhajú. „Dobrý večer, síce nikto z nás tu nehovorí
albánsky ani srbsky, ale môžeme si u vás na záhrade postaviť
stan? Ako? S-T-A-N. ZÁ-HRA-DA.“
Dôvod, prečo sa o tejto téme takto rozširujem, je prostý.
Pár dní dozadu som znova dočítal Colour of Magic (Barva
kouzel v českom preklade od J. Kantůrka) od Terryho Pratchetta, otca fantazijého sveta menom Discworld (Zemněplocha, Plochozem). Vytvoril postavu zakrslého a na smrť
naivného prvého turistu na tomto svete, ktorému sa dejú
príhody typické pre človeka na ceste. Šťastnou náhodou
o malý chlp uniká malérom, o ktorých ani nevie, že sa
blízko neho rodia. Utráca mnohonásobne viac za mnohonásobne menej hodnotné veci a priťahuje pozornosť
ľudí tým, že im radí, ako by mohli veci robiť lepšie, listuje v
slovníku a hľadá vhodné cestovné frázy a rozpráva o tom,
ako veci vyzerajú v jeho domovine. Nie som Pratchett,
aby som dokázal na pár riadkoch rozpísať niektorý z jeho
absurdných gagov, ale mnohé krásne sedia na cestovanie
v reálnom živote a to ich robí až groteskne zábavnými.
A... neviem sa už teraz dočkať leta. Pretože už zasa prichádza ten čas bookovania lacných leteniek a veľkých plánov.
Už treba len kúpiť bublifuk a tú svoju bublinu si dofúknuť,
nech je v nej viac miesta na nové zažité. A keď raz bude
taká veľká, že obopne celú zem, bude sa môcť cestovateľ
všade cítiť ako doma.
http://gucmann.blogspot.com
september
október
november
Dodo
flipik
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Rozprávajú sa dvaja slimáci. Jeden
hovorí druhému:
- Pred pol rokom mi ušla žena aj s dieťaťom a ja ich ešte táámto stále vidím!
V lietadle sedí ustráchaný pasažier a
bedáka: "Ja sa bojím ja budem mať určite
smolu, niečo sa stane, uvidíte."
Celý čas tým otravuje spolusediaceho
cestujúceho.
"Človeče, prestaňte už s tým bedákaním,
čo by sa mohlo stať? Počasie máme priaznivé, žiadne turbulencie, tak čo bedákate?"
Zahriakne ho spolucestujúci.
V tom pribehne letuška a oznamuje: "Vážení pasažieri, s poľutovaním Vám musím
oznámiť, že jeden z motorov zlyháva, žiaľ
letíme nad morom, lietadlo sa asi zrúti
do vody. Ale nemajte strach, každý z Vás
dostane píšťalku."
"Načo píšťalku?" Pýtajú se cestujúci.
"Pretože v mori sú žraloky a tou píšťalkou
ich budete odháňať."
Ustráchaný pasažier sa nakloní k susedovi
a vraví: "No nevravel som Vám? Ja mám
smolu, buď dostanem pokazenú píšťalku
alebo natrafím na hluchého žraloka!"
Dvaja vo vrtuľníku: "Nezdá sa ti, že tu
prestala fungovať klimatizácia?"
"Ako si to poznal?"
"No, ten ventilátor nad nami sa prestal
točiť a pilot sa hrozne potí!"
Sedia v krčme Japonec, Američan, Angličan, Francúz a vychodňar. Japonec pľuvne
na Američana a ten mu hovorí: - To si
posral, ideme von!
Zvonku je počuť bum, prásk, tresk, vráti sa
Japonec a vraví:
- To bolo karate. Od nás.
Japonec pľuvne na Angličana a ten vraví:
- To si posral, ideme von!
Zvonku počuť bum, rach, tresk, vráti sa
Japonec:
- To bolo kendo. Tiež od nás.
Potom zapľuje na Francúza a idú von.
Zvonku zasa počuť: bum, bác, prásk, vráti
sa Japonec a hovorí:
- To bolo džudo. Tiež od nás.
Keď zapľuje na vychodňara, ten hovorí:
- Teraž ši me nasral, pocme vonku. Zvonku
počuť jediný úder! Vráti sa vychodňar a
hovorí:
- To bul hever z Mazdy. Tež od nich.
- Ževraj si sa oženil.
- Áno, oženil.
- Tak to musíš byť šťastný.
- Áno, musím.
V sobotu ráno som si privstal, potichu sa
obliekol, urobil si obed a
pomaly odišiel do garáže.
Za svoj Jeep som zahákol príves s člnom a
tešil som sa na rybačku.
Keď som však otvoril dvere garáže, zistil
som že vonku fúka vietor o rýchlosti 90
km/h.
Zapol som si rádio a zistil som, že takéto
zlé počasie má byť po celý deň.
Išiel som teda naspäť do domu, v tichosti
som sa prezliekol a znova som
vliezol do postele.
Objal som ženu od zadu a tichým hláskom
som jej pošepkal:
- Dnes je vonku príšerné počasie drahá,
skoro ma odfúklo.
Moja žena, s ktorou som mimochodom
ženatý 2 mesiace, na to odpovedala:
- A si predstav, že ten môj blbý manžel sa
vybral v takomto počasí na ryby!!!!!!!
Mníška prišla k lekárovi a sťažovala sa
na neustále čkanie. Lekár ju dlho
prehliadal a nakoniec hovorí:
- Sestra, no, myslím, že ste tehotná...
Na to mníška v hrôze utiekla z ordinácie.
Po čase lekárovi zatelefonovala matka
predstavená:
- Pán doktor, dozvedela som sa, že ste
povedali sestre Márii, že je
tehotná...
Lekár ju preruší a bráni sa:
- Chápte, toto bol jediný spôsob ako
som ju mohol zbaviť čkania. Viete na
to je najlepšie zľaknutie. Musíte vyvolať
u postihnutého šok... Mám s tým dlhodobo dobré skúsenosti. A čo, vari to
nepomohlo?
- Veď áno, jej pomohlo pán doktor, ale
páter Jozef nám skočil z veže.
Štretňu še dva sušedy:
- Sluchaj tu, v čom vy totu vašu Heľenku
volace Myšička?
- Ta podľa tej rozpravky„ Varila myšička
kašičku”.
- Ona zna tak dobre varic?
- Ňe aľe tomu dala, tomu dala....
Chlapik robí testy v autoškole. Skúšajuci kreslí na tabuľu križovatku a vraví:
- Tak z tadeto ide elektricka. Sprava
húkajuca sanitka a spredu vládne auto.
Kto prejde križovatkou ako prvý?
Skúšany vraví: - Motorkár.
Skúšajuci: - Prepačte, na križovatke je
len električka, sanitka a vládne auto.
Kto prejde cez kriožvatku ako prvý?
Skúšany opat: - No motorkar!
- Skade ste zobrali toho motorkara?!?!??
- A ci ja viem, z kade sa oni furt beru?
K sedliakovi príde turista:
- Prosím Vás, viete mi poradiť, ako sa najrýchlejšie dostanem do Bratislavy?
- Ste pešo alebo autom?
- Autom.
- Tak podľa mňa autom.
Úspechy v živote
Úspech v 3 rokoch je - že plienky ostanú suché.
Úspech v 12 rokoch je - že máš medzi
vrstovníkmi priateľov.
Úspech v 18 rokoch je - že máš vodičský
preukaz.
Úspech v 20 rokoch je - že žiješ pohlavným životom.
Úspech v 30 rokoch je - že máš peniaze.
Úspech v 50 rokoch je - že máš peniaze.
Úspech v 60 rokoch je - že žiješ pohlavným životom.
Úspech v 70 rokoch je - že máš vodičský
preukaz.
Úspech v 80 rokoch je - že máš medzi
vrstovníkmi priateľov.
Úspech v 90 rokoch je - že plienky
ostanú suché.
Baba kričí na frajera cez telefón:
- Povedala som Ti, že o 5 minút budem
nachystaná, tak načo mi voláš každú pol
hodinu?!
Dve ženy boli 10 rokov v base v jednej
cele. Po vypršaní trestu obe prepustili
v jeden deň. Než sa rozišli, tak pred
bránou väzenia sa ešte dve hodiny
rozprávali.
Žena kričí na muža:
- Len čo sa ťaháš po krčmách, už ťa ani
nevidím.
- Ani ja teba. A sťažujem sa?
-Haló... Bratislavské vodárne?
-Áno, čo si želáte?
-Z môjho vodovodu tečie voda!!!
-No, a čo ste očakávali?
-No podľa účtu aspoň Heineken!
Angličan sa pýta Slováka:
- Vy tu po ktorej strane jazdíte, po ľavej, či
pravej?
Slovák odpovie:
- Pomedzi jamy, kamarát.
Príde starý dedko do poisťovne:
- Rád by som uzavrel životné poistenie...
Poisťovák:
- Nebláznite dedko, koľko máte rokov?
- 95, ale chceme ísť z otcom do zahraničia a to je dobré byť poistený...
- Čože? A koľko má otec?
- O mesiac bude mať 119...
- A čo budete robiť v zahraničí?
- Ale, chceme ísť dedkovi na svadbu...
- Čooo? A koľko rokov má dedko ?
- Oslavoval nedávno 142...
- A prečo sa ide, preboha, ženiť ???
- On ani veľmi nechcel, ale rodičia ho
donútili...
49
Hľadáš popri zábave aj prácu?
Ftipy
www.soitron.com/kariera
Policajt chytí na pláži pytliaka a chce mu
dať pokutu za lov homárov bez povolenia.
- Akú pokutu? - začuduje sa pytliak. - Veď
som nič neurobil. Tieto dva homáre sú
moji miláčikovia a ja som s nimi len na
prechádzke.
- Nevymýšľajte si! - oborí sa naňho policajt.
- Je to pravda! - trvá na svojom pytliak.
Pustím ich, aby si zaplávali, a keď zapískam, tak sa vrátia.
- No to chcem teda vidieť. - povie pochybovačne policajt.
Muž teda hodí obidva homáre do vody.
- Fajn. Teraz zapískajte a som zvedavý,
či sa tie homáre vrátia, - povie po chvíli
policajt.
- Homáre? - začuduje sa pytliak. - Aké
homáre?
Muž so ženou prechádzajú obchodným
centrom a zastavia ich dievčatá pri
prezentačnom pultíku:
- Dobrý deň, máte doma umývačku
riadu?
- Áno mám...
- Toto sú nové tablety do umývačky,
nechcete si kúpiť jedno balenie?
A muž na to:
- Oľga, poď sem... Budeš to žrať?
Chlapík sa vracia domov zo služobnej
cesty. Je po polnoci.
Cestou sa pýta taxikára,či by nebol ochotný robiť mu svedka, lebo si myslí, že ho
manželka podvádza. Taxikár súhlasí, ak za
to dostane 100 EUR. Ako prišli do domu,
potichu sa vkradli do spálne. Muž zapáli
svetlo, prudko zhodí prikrývku z postele a
vidí ženu s milencom. Nahnevane zoberie
revolver a priloží ho milencovi k hlave.
Žena vykríkne:
- Nestrieľaj, klamala som Ti, že som zdedila
peniaze! ON zaplatil Corvettu, ktorú som Ti
dala, ON zaplatil jachtu, ON zaplatil ročné
lístky na športové zápasy, ON zaplatil
chatu pri jazere, dokonca platí aj mesačné
výlohy na domácnosť.
Zneistený muž spustí pištoľ, pozrie na
taxikára a pýta sa ho:
- Čo by si urobil?
Taxikár chvíľku rozmýšľa a odpovie:
- Prikryl by som ho dekou, aby neprechladol...
Vnučka sa pýta dedka:
- Dedko, ako zistím že som opitá?
Dedko pozrie cez okno a vraví:
- Ked uvidíš tamtie dve, ako štyri.
- Dedko?
- Čo?
- Tam je len jedna!
Príde Japonec do baru a hovorí: Ting ping
mink Coca cola.
Čašník vypúli oči a pýta sa: Dva deci čoho?
-Ako sa volá stan pre 1 vojaka?
-Mini stan
-Ako sa volá stan pre 10 vojakov?
-Maxi stan
-A pre 100 000 vojakov?
-Afganistan.
- Jožko čo robíš proti obezite???
- Chodím jazdiť.
- A už sa to prejavilo???
- Áno, kôň schudol dvadsať kíl...
Aký je rozdiel medzi lietadlom
a trenkami?
Žiadem obidve veci v núdzovom
prípade musia ísť dole.
Zavolala babka opravára televízorov
a sťažuje sa mu:
- Oprav mi to synček. Včera, práve keď
som si trošku špárala sirkou v uchu, mi
vypadol zvuk...
Vracia sa úplne opitý chlapík domov,
vyberie kľúče a odomyká byt.
Zrazu vybehne majiteľ bytu a hovorí:
- Sused, prosím vás, veď vy bývate
o poschodie vyššie.
Chlapík sa pomotá po dome a znovu
stojí pri tých istých dverách. Znova
vybehne sused a vysvetľuje mu, že
býva o poschodie vyššie...
Na tretíkrát sa už napitý chlapík
nezdrží:
- No, hlavne, že ty bývaš všade!
Dvaja na stanici:
- Chcel by som dva lístky na vlak.
- Kam to chcete?
- Sem, do ruky.
- Ale kam cestujete?
- Na svadbu.
- Kde bude tá svadba?
- Keď bude pekne, tak vonku, keď bude
škaredo, tak vnútri.
Pokladníčka sa už rozčúli:
- Existuje na tomto svete ešte niekto
sprostejší ako vy?
- Švagor, hybaj sem! Volajú ťa!
Mladá slečna príde za svojím otcom
do nemocnice a pýta sa ho:
- Tato, čo vám je?
- Prostata.
- Tato, prosím vás, čo vám je?
- Prostata.
- Tato, pekne vás prosím, čo vám je?
- Do you speak english?
- Yes but chu*ovo...
7£WRV¼ħDŀWLSRP¶ŀH
]GRODħSUHN£ŀN\
Two Martini, please!
- Dry ?
- Nein, zwei!!
6
Kluk: Chceš něco pít?
Holka: Ne, alkohol má špatný vliv na
moje nohy.
Kluk: Co? Opuchnou ti?
Holka: Ne, roztáhnou se...
ON: Zase si byla nakupovat?
ONA:
ON: Tak tím to nevyžehlíš.
ONA:
ON: No tímhle by jsi už mohla.
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
1
5
3
8
9
5
Co si říkají čínské děti, když prochází
kolem hračkářství?
Jé, tu jsem vyráběl já!
7
2
Na záver
pár kuriozít
Nezamestnaný umelec z Írska si postavil
dom zo starých skartovaných bankoviek.
Domčekom s celkovou hodnotou 1,4 bilióna eur chcel poukázať na nezmyselnosť
zmeny meny. Práve pracuje na dostavbe
kuchyne.
Zaklínač hadov z Indie vypustil v budove daňového úradu tucet hadov. Muž
sa nahneval, lebo nedostal odpoveď na
svoju žiadosť, a preto vypustil nebezpečné kobry z troch mechov. Na jeho
počudovanie sa nikto nezranil.
Žena z Floridy čelí obvineniam z nezákonného vykonávania chirurgických zákrokov.
Vstrekovala zákazníčkam svojej ambulancie estetickej medicíny do zadkov zmes
cementu, lepidla a ďalších látok. Za každú
injekciu si pýtala 700 dolárov.
6
3
2
2
5
1
5
5
9
1
Moja žena ochabila na ľadničke odkaz:
„NEFUNGUJE TO! Idzem nazad gu maceri.”
Otvorim ľadničku,švetlo švici, pivo žimne,
ta za boha nerozumim, o čim hutorela...
Strašne opitý chlap víde z krčmy spadne, postaví sa a hovorí:
- Posratý mikrospánok...
5
2
1
8
9
3
4
3
9\O¼ģWLVXGRNXQDKRÑVSU£YQXRGSRYHÑQD
VXWD]RNRFDVRSLVVN
DKU£ģR86%NĀ¼ÏDKODYQH
]ĀDYX
QD]DORŀHQLHVUR
RGVSRORÏQRVWL*:(17
Turn on the business
september
2
6¼ħDŀLħP¶ŀHģ
GRDSU¯OD
7DNVDQHȵ£NDM
1
2
Telka plná energie
www.mc2.sk
Download

2013 / 01 - Marec