03
2014
OKTÓBER
www.okocasopis.sk
UŽ DVADSAŤ ROKOV
ZADARMO
okocasopis.sk/facebook
4
9
9
1
e
c
n
i
S
AK SOM VIDEL ĎALEJ, BOLO TO PRETO, ŽE SOM STÁL NA PLECIACH OBROV
“ 11
A to všetko len za to, že ste to jedného večera
neudržali zapnutý rázporok a predvčerom vám došiel
posledný kondóm.
”
OBSAH
strana
”
strana
ŠKOLA
2010 Vzostup WikiLeaks
2011 Sedem milardové dieťa
2012 Ruský cári ešte nevymreli
2013 Za hranicami Slnečnej sústavy
2014 ... Prečo ísť do OKA?
Aktuality FEIstrana 6
Aktuality FIITstrana 7
Aktuality FAstrana 8
Aktuality SvFstrana 9
TÉMA
Najpôsobivejšie stavby sveta
z roku 1994
Čo sa dá stihnúť za 20 rokov
1994 Keď OKO prvýkrát mrklo na svet
1995 Internet za celú výplatu
1996 Dáš mi svoje aj sí kjú?
1997 Počítač zahanbil majstra
1998 OKO rastie
1999 Prichádza virtuálny koniec sveta
2000 Milénium začalo v sobotu
2001 XP - Najspoľahlivejší Windows
2002 Keď slovenský národ zajasal
2003 And FIIT has joined the game
2004 Fakulta stojí
2005 Konečne Wi-fi na fakulte
2006 Fakulta stojí
2007 Začiatok výučby už o 7:00
2008 Vytajte u nás, Vaše veličenstvo
2009 Minulosť dobehla USA
”
“
Na čo chceš spomínať? Na to, ako si školu zvládol bez problémov, no nič iné si nespravil?
ORGANIZÁCIE
Konferencia tak trochu naopak Študentský parlament
Rada ubytovaných študentov
Združenie študentov stavebnej fakulty
Začiatok EUHL
BEST Bratislava
AZU
NEXTERIA ťa pozýva na svoje aktivity
Netradičné severské leto s IAESTE
AIESEC je príležitosťou na zmenu
OMEGA vo Fínsku
strana 10
strana 11
strana 12
strana 13
strana 14
strana 15
strana 16
strana 17
strana 18
strana 19
strana 20
strana 21
strana 22
strana 23
strana 24
strana 25
strana 26
strana 27
33
strana 28
strana 29
strana 30
strana 31
strana 32
strana 33
strana 34
strana 35
strana 35
strana 35
strana 36
strana 36
strana 37
strana 37
strana 38
strana 38
strana 39
KULTÚRA
Geek Zone: Star Wars edition
strana 40
Liga hodná geeka
strana 42
Kultúrne kulty - The Gotfater
strana 43
Comeback: Recidivisti v bludnom kruhu strana 44
Kokosy na snehu
strana 45
“40
Long time ago, in a galaxy far far away...
strana
“43
...svet sa snaží postaviť znovu na nohy a vo
vašom susedstve si spokojné prekvitá kriminalita a vraždy.
”
strana
editoriál
OKO Časopis ČASOPIS ŠTUDENTOV STU
Periodikum študentov a zamestnancov STU
Ročník XX
Číslo 3
Vychádza 4x za akademický rok plus prvácke číslo
šéfredaktor
Michal Makas
zástupcovia šéfredaktora
Patrik Šabo
Zdenko Ladislav Nagy
História. V minulosti som jej neprikladal veľký význam. Až
keď prišiel moment, kedy som si uvedomil, že aj ja som jej
súčasťou. Po takomto uvedomení človek pozerá na svet inou
optikou.
redaktori
Marek Kukučka Ivan Minárik
Martin Bago
Patrik Šabo
Lukáš Horňák
Lívia Gažová
Anna Kosíková
Zdenko Ladislav Nagy
Miroslava Argalášová
Barbora Drblíková
Filip Gucmann
Jozef Košík
grafici, dtp technici
Vincent Zsemlye
Ivan Minárik
Dušan Chmeliar
Miroslava Arglášová
Lukáš Surovčík
web
Podobne som sa pozastavil aj pri čísle, ktoré máte teraz
v rukách. Ide o historické vydanie. OKO Časopis totižto oslávil
svoje dvadsiate narodeniny a už má bohatú históriu. Dovolím
si tvrdiť, že za tie roky si vybudoval meno u študentov, profesorov a aj komisií v súťaži vysokoškolských časopisov, kde sa
pravidelne umiestňuje na stupni víťazov. Ďalší dôvod, prečo
píšem o historických výtlačkoch je ten, že sme sa spätne
dopátrali k úplne prvému OKO-u. A do tretice sme vytvorili
historicky najrozsiahlejšiu tému čísla. V tej sme si pre vás pripravili prehľad udalostí, ktoré hýbali univerzitou, Slovenskom
a svetom za uplynulých dvadsať rokov. Rovnako sa dočítate,
ako sa vyvíjal a menil časopis, ktorý uzrel svetlo sveta vo štvrtok 14. apríla 1994 vo forme bulletinu a dnes počtom strán
dospel až k číslu 48.
Naša srdcovka sa rozrástla v počte strán, zmenila rozmery,
opeknela prechodom na farebnú obálku, viackrát hrdo súperila v žurnalistickej konkurencii, modernizovala sa prechodom
na web, prežila pád dvojičiek , koniec sveta, zostala politicky
nezávislá, až napokon dospela. Dnes vám ponúkame kus z jej
histórie a ja verím, že v budúcnosti v tomto progrese bude
pokračovať.
Tomáš Ondris
fotografi
Zuzana Holotíková
Andrej Lenčucha
korektori
Alexandra Pastvová
Zdenko Ladislav Nagy
Miroslava Arglášová
V redakcii sa postupne vystriedalo veľa nadaných redaktorov
a grafikov, ktorí voľný čas a energiu venovali tvorbe a veľakrát
tvrdej práci až do skorých ranných hodín.
kontakty
web
mail všetkým
mail niekomu
http://okocasopis.sk
[email protected]
[email protected]
adresa
Staré grunty 53,
842 47 Bratislava
telefón
02/60291828
ISSN 1338-4511
Pri písaní môjho úvodného editoriálu máme zalomenú už polovicu čísla. Obdivujem a veľmi si vážim okruh ľudí, ktorí tvoria
redakciu, rovnako tak tých, ktorí jej súčasťou boli v minulosti.
Bez ľudí by OKO nežmurklo na svet a nedívalo sa naň dodnes.
80% nových firiem skrachuje do jedného roka, no OKO Časopis ich už prežil dvadsať. To o niečom svedčí.
uzávierka
12.10.2014
tlač
Vydavateľstvo STU
náklad
2200 kusov
vydáva ÚZ Multimediálne centrum STU BA
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
http://www.mc2.sk, [email protected]
Tvoríme, lebo chceme, môžeme a vieme nechať histórii kus
svojej kreativity.Dosť bolo editoriálu, poďme na obsah
Distribuuje priamo redakcia.
.... a čítame sa opäť v decembri.
Akékoľvek používanie textu, fotografií a obrázkov alebo ich
častí vrátane údajov v elektronickej podobe je možné iba
s predchádzajúcim súhlasom ich autora. Za obsah
príspevkov zodpovedajú ich autori. Redakcia nemusí
súhlasiť so všetkými publikovanými názormi.
foto na obálke tváre na obálke
obálka september
október
november
Andrej Lenčucha
redakcia OKO Časopisu
Vincent Zsemlye
december
január
február
marec
Súčasťou OKO Časopisu a jeho histórie som sa stal pred
dvoma rokmi, keď som prvýkrát vstúpil do multimediálneho
centra. Tam sa nachádzalo viacero mladých ľudí, ktorí formujú
časopis dodnes. V ten deň sa fotila obálka októbrového čísla.
A veru cvaknutím fotoaparátu sa začala nová kapitola môjho
života. Každý v redakcii má priestor na realizáciu, na vyjadrenie názoru či chod redakcie. Po úvodnej redaktorskej činnosti
som sa postupne zapojil aj do grafiky, až som sa objavil na
obálke čísla z novembra minulého roku. V roku 2014 som
kariérne dosiahol pozíciu zástupca šéfredaktora, aby som od
tohto akademického roka viedol redakciu OKO Časopisu do
jej ďalšej etapy.
apríl
máj
jún
redakcia
Michal Makas
šéfredaktor
Patrik šabo
zástupca šéfredaktora
Zdenko l. nagy
zástupca šéfredaktora
martin bago
redaktor
vincent zsemlye
grafik
ivan minárik
grafik
lukáš surovčík
grafik
dušan chmeliar
grafik
marek kukučka
redaktor
lukáš horňák
redaktor
lívia gažová
redaktorka
anna kosíková
redaktorka
miroslava argalášová
korektorka
alexandra pastvová
korektorka
zuzana holotíková
fotografka
andrej lenčucha
fotograf
'94 edition
Aktuality
Škola
zostavil Peter Beňo
Nebuď bábovka – neboj sa
techniky. Študuj na STU.
Originálne promovideo pripravila Slovenská technická univerzita. Klip Nebuď
bábovka ukazuje vtipné situácie, ktoré
môžu nastať pri práci v labákoch na škole.
Klip mieri najmä k stredoškolákom, ktorí
sa rozhodujú, na ktorú vysokú školu si
dajú prihlášku. STU ho aj preto prvý raz
predstavila práve návštevníkom veľtrhu
pomaturitného vzdelávania Akadémia Vapac 2014 (v budove NTC).
V klipe učinkujú študenti a pedagógovia
STU v laboratóriach, kde aj skutočne
realizujú svoj výskum. Trebárs scéna so
spálenými nanodiamatami je z laborátoria,
kde naozaj prebieha výskum nanotechnológií a vývoj nanodiamantov. Podobne
aj v scénke s formulou, v ktorej “potrasie”
elektrický prúd, učinkujú členovia AM tímu,
ktorí každoročne práve v tomto laboratóriu stavajú novú formulu na aktuálnu pretekársku sezónu. Scénka so zmutovanými
plesňami je z laboratória, kde sa pracuje
s geneticky upravenými mikroorganizmami. Humorné scény sa v klipe striedajú
so zábermi z pracovísk, ktoré potvrdzujú,
že štúdium na STU je praktické, s dôrazom
na vlastný výskum.
V klipe spievajú a tancujú členovia
Vysokoškolského umeleckého súboru
Technik STU.
Režisérom a autorom textov je humorista
Samo Trnka. Za kamerami stáli Tomáš
Rybár a Jakub Seewald z Multimediálneho
centra FEI STU (Jakub je aj autorom filmu
o filme). Tvorcovia hudby sa inšpirovali
piesňou Dumb ways to die, ktorú na
september
október
november
december
január
február
youtube videli tisíce návštevníkov, a ktorá
sa stala inšpiráciou mnohých dalších
úspešných videí.
Štúdium techniky a IT má budúcnosť.
Mnohí študenti si však vyberajú “cestu
ľahšieho odporu”. Odkaz v závere klipu
je preto jasný - Neboj sa. Pridaj sa. Neboj
sa matematiky. Neboj sa “kockáčov”. Mysli
na svoju budúcnosť.
Absolventi Slovenskej technickej univerzity
patria k najúspešnejším na trhu práce,
majú najvyššie nástupné platy, zakladajú
inovatívne IT firmy, pravidelne víťazia v anketách o TOP manažerov roka. Nakoniec
- aj prezident SR je absolventom STU... :-)
Voľby kandidáta na dekana FEI STU
na funkčné obdobie 2015-2019
11. 11. 2014 sa budú diať veľké veci. FEIka
si bude voliť nového dekana. Zoznam
kandidátov obsahuje 2 mená:
• Prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
• Prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Profesijné životopisy,volebné programy
a stanoviská k programovým otázkam
kandidátov budú zverejnené na webe FEI
od 21. októbra 2014.
Predstavenie kandidátov a verejná
rozprava k ich volebným programom sa
uskutoční 28. októbra 2014 na zhromaždení akademickej obce FEI STU. Na tomto
predstavení majú študenti fakulty možnosť
nielen vypočuť si kandidátov, ale im aj
pokladať otázky, ak vás zaujíma budúcnosť
fakulty, určite si túto príležitosť nenechajte
ujsť. Opakuje sa len raz za 4 roky ;)
marec
apríl
máj
jún
FACEBOOK FAKULTY!
Ak si ešte neolajkoval Facebook našej
fakulty, akoby si na nej nebol! Informácie
o aktuálnom dianí, úspechy našich študentov a zamestnancov. Granty, školenia,
kurzy, akcie. Spracovávame sťažnosti
a podnety na zlepšenie celej fakulty.
https://www.facebook.com/FEI.STUBA
Máš problém? Napíš nášmu adminovi!
Naša page slúži aj ako oficiálny komunikačný kanál so Študentskou časťou akademického senátu FEI STU – študentským
vedením fakulty! Ak potrebuješ pomoc, len
napíš správu.
Ak sa chceš zasmiať na vtipoch, ktorým
len FEIkári rozumejú, čekni aj našu súťaž
o najvtipnejšiu fotku FEI STU. Nájdeš ju
medzi galériami.
Na FB ste mohli nominovať kandidátov na
pridelenie mimoriadneho štipendia, aj ste
tak v hojnej miere učinili. Zoznam zahŕňa
viac ako 30 mien :D
Noc výskumníkov
8.ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku sa konal už tradične posledný
septembrový piatok - 26. 9. 2014. Minulý
rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako
1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 22 000
žiakov a študentov a všetkých podujatí
sa zúčastnilo dovedna 177 000 návštevníkov. Informácie o 8. ročníku na www.
nocvyskumnikov.sk. FEI bodovala svojimi
prezentáciami Mobilné roboty okolo nás,
Staraj sa o svoje srdce – BIOLABS, Zmeraj
si akupunktúrny bod a Druhy energie.
alokŠ
zostavil Peter Pištek
TP Cup
V polovici júna vyvrcholila na fakulte súťaž
TP Cup. Víťazmi sa stal projekt Askalot,
ktorý slúži na odpovedanie otázok v komunitách, podobne ako Quora. Do projektu bolo zapojených sedem študentov
a vyvíjali ho hlavne pre svojich spolužiakov
na FIIT. V systéme môžu študenti položiť
otázku týkajúcu sa napríklad nejasnosti
okolo zadania a ďalší používatelia môžu
pridať správnu odpoveď.
K dispozícii je napríklad aj hlasovanie za
najlepšiu odpoveď. Do Askalot sa môžu
zapojiť aj učitelia a potvrdiť správnosť
odpovede. Aplikácia je momentálne prispôsobená pre tri predmety bakalárskeho
štúdia na FIIT, no do septembra by sa
mala rozšíriť na všetky predmety v rámci
fakulty. Tvorcovia spolupracujú aj so známym slovenských startupom sli.do.
DigiPoint
V DigiPointe sa uskutočnili dva workshopy
pre širšiu verejnosť. Prvý bol zameraný
na IT pre seniorov, kde sa dôchodcovia
mohli naučiť komunikovať cez mail, prácu
s fotkami a nakupovať cez internet.
Druhý sa venoval kariére pohľadom
zamestnanca a firmy, ktorý viedol RNDr.
Igor Stano z Kariérneho centra FIIT, ktorý
je zároveň manažérom v nadnárodnej
telekomunikačnej spoločnosti.
Cloud Computing Today
23. septembra sa konala prednáška
Cloud Computing Today: Seeing The Big
Picture od Davida Chappella, ktorý patrí
k svetovým lídrom v oblasti najnovších IT
technológií. Pripájam znenie abstraktu
prednášky: Cloud computing is the future
of our industry - it’s where we’re all going.
But why is this true? Who are the major
vendors in cloud computing today, and
what are their strategies? In this presentation, David Chappell will provide an
independent perspective on these topics,
with a focus on public cloud platforms.
Among other things, he’ll give a high-level
view of how the leaders in this market
compare, including Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform,
and others. The goal is to help you think
about the big picture of how cloud computing is changing the IT industry.
REtSys
Študenti vyvíjajúci monitorovací systém
RetSys prezentovali svoj projekt na
konferencii organizovanou firmou Molpir,
ktorá je partnerom FIIT v spoločnom
výskumnom laboratóriu. Projekt zaujal
natoľko, že sa firma rozhodla odmeniť
študentov a zatiaľ traja ľudia z tímu si
pocestujú po svete. Jeden navštívil
Shanghai, kde bol konzultovať s výrobcom GPS modulov, ďalšieho čaká výlet
do Taiwanu, kde bude oboznámený
s najnovším prírastkom IT technológie do
áut a posledného čaká výlet do Las Vegas,
kde sa zúčastní najväčšej svetovej výstavy
v kategórii IT v doprave. Viac o projekte:
http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/studenti-vyvijaju-monitorovaci-system-retsys.html?page_id=8342
NOC výskumníkov
Aj tento rok sa naša fakulta zúčastnila
26. septembra na Noci výskumníkov, kde
sme patrili k aktívnym vystavovateľom
a prezentovali sme až 7 projektov. Okrem
známeho Speekle-u sa prezentovali projekty Eyeblink, Škola vo vrecku, Zábavná
fyzioterapia, Rozšírená realita v aute, Zábava počas cestovania, Ovládanie počítača
gestami a hlasom. Viac o projektoch sa
dočítate na: http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4266
Voľby AS STU
6. októbra sa uskutočnili doplňujúce voľby
do AS STU (po zániku mandátu Ing. Petra
Pišteka), kde bol zvolený Ing. Marek Lóderer. V blízkej dobe čakajú študentov ešte
doplňujúce voľby do AS FIIT STU a riadne
voľby do Študentskej rady vysokých škôl.
7
Aktuality
Škola
zostavila Miroslava Argalášová
Voľby
V minulom školskom roku končilo štvorročné volebné obdobie dekanky FA. Preto
sa konali voľby na nasledujúce volebné
obdobie 2014 – 2018. Všetci sme s potešením zistili, že na najvyššiu stoličku si sadne
naša staronová vedúca doc. lng. arch.
Ľubica Vitková, PhD. Navrhnutých bolo
40 kandidátov, záujem prejavili iba
4 z nich. Väčšinou šlo o pedagógov fakulty.
Neostáva len popriať dekanke štastie do
nasledujúcich 4 rokov a nech sú minimálne
rovnako úspešné ako tie predošlé.
Volilo sa aj tento semester. Prebehli voľby
do pedagogickej časti Akademického
senátu. Bolo potrebné doplniť počet
o jedného člena. Nakoniec zamestnaneckú časť senátu doplnila Putrová Eva, lng.
arch., PhD. Vyhrala s 18timi hlasmi a prvou
náhradníčkou sa stala Vráblová Edita, lng.
arch., Phd. s 14timi hlasmi.
Beánia
Tento semester dostáva slovo Beánia
úplne iný rozmer. Najväčšou novinkou je,
že nám z jedného pretancovaného večera
vzniknú hneď tri! Okrem každovečerného
programu a koncertov známych či menej
známych hudobníkov, prichádza Beánia
2014 aj s denným programom! Tento rok
sa vám kúpiť lístok určite oplatí. Ich počet
je obmedzený na 600, takže netreba dlho
váhať.
Manifest 1. ročník
Po úspešnom zahajovacom 0. ročníku
sa tento školský rok otvoril opäť Manifestom. Hudobníci tentokrát vystupovali
na Red Bull Tour Bus-e a bolo to nemenej
ohurujúce. Námestie slobody sa ľahko
naplnilo oslavujúcimi (alebo smútiacimi)
študentami architektúry či iných fakúlt/
škôl. Veď kto by nechcel ísť na koncert
a ešte úplne zadarmo. Hral nám Bobsan,
Elections of the Deaftown, DJ Vec , Purist,
Emonoizboyz a i.
Cyklofakulta
Projekt Cyklofakulta z dielne Študentského parlamentu už niektorí z vás mohli
zaregistrovať. Hlavnou náplňou projektu
je požičiavanie bicyklov v rámci FA. Vďaka
grantu od spoločnosti INTENDA, pomoci
od Cyklokoalície a sponzorských darov sa
podarilo získať už 10 bicyklov a množstvo
náhradných dielov a náradia. Osem z nich
(4 pánske a 4 dámske) budú čoskoro pripravené spustiť celý projekt bike sharingu
a umožniť študentom prepravovať sa po
hlavnom meste rýchlo a ekologicky.
Okrem koncertu na námestí sa konala
burza skrípt vo foyer fakulty. Študenti si
mohli navzájom popredávať skriptá alebo
iné pomôcky. Burza už druhý rok tešila
najmä prvákov. Okrem toho mali lístok na
afterparty do Klub DOLE úplne zadarmo.
Ďakujeme organizátorom z Archtung za
skvelé otvorenie školského roka a už sa
tešíme na budúci rok.
september
október
november
december
január
február
Dátum jesenej priekopníckej Beánie
architektov bol stanovený na 18. – 20.11.
Miesto ostáva minuloročné – Fuga a Bateliér.Čo sa týka presnejšieho programu
a časového harmonogramu, organizátori
zo Študentského parlamentu zatiaľ nechcú
nič prezradiť. Všetko sa vraj dozvieme
postupne. Dúfam, že už všetci máte svoj
lístok a vidíme sa tam!
Stanovištia pre bicykle budú tri – ŠD Svoradov (2ks), ŠD Nikolasa Belojanisa(2ks)
a Fakulta architektúry(4ks). Požičiavanie
bude fungovať cez sms správy a požičanie
bicykla na max 24hodín ťa vyjde prakticky
na 2 SMS. Inak je celý sharing bezplatný.
Bicykle fakulty spoznáš podľa kostry ofŕkanej zelenou farbou a nálepok s návodom.
marec
apríl
máj
jún
Cykloworkshop
V rámci projektu Cyklofakulta sa 27.8. –
– 30.8. konal urbanistický workshop na
navrhnutie bezprostredného okolia cyklotrasy, ktorá by mala viesť po Radlinského
ulici a spojiť tak campus STU s Račianskym
mýtom. Vďaka skvelej spolupráci s Cyklokoalíciou sa workshop veľmi vydaril a myslím, že výsledky potešili všetkých zúčastnených. Dosah workshopu bol celkom vysoký
a preto je možné, že sa niektoré výstupy aj
budú skutočne realizovať.
Momentálne je to už len v rukách Cyklokoalície a Magistrátu mesta Bratislava. Všetci
dúfame, že sa nápady a myšlienky dostanú
do správnych rúk. Veríme, že sa Radlinského ulica nestane len dôležitou časťou cykloštruktúry starého mesta, ale postupne aj
príjemnou pešou zónou pre rannú cestu
do školy či nedeľné prechádzky.
Mladi urbanisti
Aj organizácia Mladí urbanisti sa všetkým
snaží poskytovať ,,niečo viac,,. Nedávno sa
im podarilo zístať grant od TATRABANKY
a vďaka nemu v priestoroch FA rastie nové
Interaktívne laboratórium urbanizmu. Projekt jenoznačne zlepší podmienky štúdia
urbanizmu na fakulte a pomôže mnohým
študentom v ich architektonickom rozvoji. Držíme palce, aby všetko šlo hladko
a mohli sme sa tešiť z ďalšej úspešnej
iniciatívy.
Pod záštitou organizácie sa vo foyer
fakulty konala v polke októbra výstava
Traja králi urbanizmu. Išlo o významných
architektov obdobia 1965 - 1995. Mohli
sme vidieť to najlepšie z diel architektov
T. Alexy, J.Kavan a F. Trnkus. Ich rysované
veľkoformátové urbanistické návrhy naozaj zapôsobili a mnoho z nás si zasa raz
pripomenulo silu a krásu ručnej práce.
alokŠ
zostavila Anna Kosíková
22. septembra sa konalo slávnostné zahájenie akademického roka na Stavebnej
fakulte STU v Bratislave, ktoré sa už tradične koná v najväčšej Aule akademika Bellu
na pôde fakulty. Takmer sedemsto riadne
zapísaných študentov prvého ročníka
ôsmich študijných programov bakalárskeho štúdia sa zložením slávnostného imatrikulačného sľubu začlenilo do akademickej
obce so všetkými právami a povinnosťami.
Zároveň sa týmto slávnostným aktom
začal nový akademický rok 2014/2015 pre
všetkých študentov.
7. - 9. októbra sa na medzinárodnom
študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC
2014 v EAGON aréne Národného tenisového centra (NTC) stretli popredné vysoké
školy zo širokého okolia i susedných krajín
a, samozrejme, naša univerzita nemohla
chýbať. Zástupcovia jednotlivých fakúlt
v podobe študentov boli k dispozícii po
celú dobu pre študentov stredných škôl
a potenciálnych uchádzačov o štúdium,
ktorí mali skvelú príležitosť dozvedieť sa
dôležité a pravdivé informácie priamo
z prvej ruky, od študenta.
15. októbra sa uskutočnilo Valné
zhromaždenie Združenia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Združenie
robilo nábor nových členov a zároveň na
zhromaždení prebehli i voľby do Rady
Združenia. Všetkým členom Združenia
boli oznámené patričné náležitosti, ktoré
spadajú do povinností Rady Združenia, čo
predstavuje výročná správa za predošlý
rok, t.j. 2013/2014, plán akcií a podujatí
na akademický rok 2014/2015 a mnohé
ďalšie informácie, ktoré majú pre študenta
opodstatnenie.
Od 6. októbra sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave opätovne rozbiehajú
moduly AZU s profi lektorom, na ktoré sú
všetci študenti srdečne vítaní. Moduly sa
konajú každý druhý pondelok o 16:00 hod.
počas 10 týždňov, v miestnosti B108 v
priestoroch fakulty.
7. - 10. októbra prebehli doplňujúce
voľby do Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave, v ktorých sa
volili traja senátori zo šiestich kandidátov.
Senátormi, ktorí získali najväčší počet
hlasov, a tým si vybojovali mandát na štyri
roky plný zodpovednosti, sa stali Petra
Daňišová, Bc. Matúš Mlynarčík a Bc. Maroš
Kamenský.
15. októbra umožnila Stavebná fakulta
STU v Bratislave priamo v jej priestoroch
darovať svojim študentom vzácnu tekutinu a pomôcť tak zachrániť životy pomocou Študentskej kvapke krvi, na ktorej sa
podieľa celá univerzita.
8. októbra usporiadalo Združenie študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
po prvýkrát podujatie s názvom Dvojbodka pred semestrom, kde sa predstavili
študentské organizácie, prebehla diskusia
s vedením fakulty, nasledoval rad pútavých
prednášok, workshop spoločenských
tancov a počas celej akcie mali študenti
k dispozícií občerstvenie a rôzne spoločenské hry.
13. októbra bol zverejnený zoznam
kandidátov na dekana Stavebnej fakulty
STU v Bratislave na obdobie od 01. 02.
2015 do 31. 01. 2019, ktorý predstavuje jediného kandidáta, a to prof. Ing.
Stanislava Unčíka, PhD., vedúceho katedry
materiálového inžinierstva.
17. októbra zasadal Akademický senát
Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Aktuálne informácie sú k dispozícii na stránkach:
www.svf.stuba.sk, www.zssvf.sk
9
Téma
Najpôsobivejšie stavby sveta
z roku 1994
napísala Miroslava Argalášová
Stavby z tohto obdobia už nechytajú
jeden spoločný sloh či štýl. 20. storočie je veľmi rozmanité a architekti si
hľadajú vlastné cesty a prístupy k navrhovaniu. Rôznorodosť materiálov
a vytratenie akýchkoľvek pravidiel
dáva umeniu slobodu tvorby. Výber
nasledujúcich stavieb je čisto subjektívny.
Japonsko, Osaka
Kansai International Airport
Krásu dopravných stavieb a možnosti,
ktoré pri tvorbe architektovi ponúkajú, si
Renzo Piano očividne uvedomuje. Výherca
medzinárodnej súťaže na japonské letisko
presne vedel čo robí. Vytvoril fungujúce
a praktické priestory, a zároveň zaujímavý
a vkusný vzhľad. Základnou myšlienkou
jeho projektu bola aerodynamická forma
práve pristávajúceho lietadla. Znázornil
ju na strešnej konštrukcii letiskovej haly.
Dĺžka budovy je 1,7 kilometra.
Pri vyhlásení súťaže bol pozemok ešte
kusom mora. Letisko je vystavané na
umelo vytvorenom ostrove niekoľko
kilometrov od pevniny. Je s ňou spojený
dlhým mostom. Ostrov bol vytvorený nanosením množstva piesku bagrami z hĺbky
18 metrov.
Budova je obložená drevom (ako to už
v Nórsku často býva) a parter je presklený.
Tým architekti otvorili priestor do záhrady
a obe budovy ešte viac prepojili. Fasáda
má oblé, mäkké tvary a vnáša ľahkosť do
pôsobenia budovy.
Svajčiarsko, Oberrealta
Kaplnka svätého Jána Nepomuckého
Na pohľad veľmi jednoduchá, ba priam
obyčajná stavba kaplnky. Jej kúzlo je
predovšetkým symbolické. Stojí na okraji
lúky nad údolím Zadného Rýnu, na mieste,
kde v minulosti už kaplnka stála. Pôvodne mala chrániť údolie pred záplavami.
Keďže jej pôvodný tvar sa nezachoval, bola
vyhlásená súťaž na novú kaplnku, ktorá by
pripomínala historický význam miesta
a navrátila mu pôvodný genius loci (= duch
miesta).
Súťaž vyhral Rudolf Fontana a rozhodol sa
pre tvarovo čistú betónovú stavbu pamätníkového charakteru. Vo vnútri môžeme
vidieť základy starej kaplnky a oproti dverám vytvoril dlhú úzku štrbinu, cez ktorú
vidno krásny výhľad do údolia.
Nórsko, Lillehammer
Múzeum umenia v Lillehammer
Stavbu navrhol v tom čase ešte nie tak
slávny nórsky ateliér Snohetta. V súčasnosti sú jedným z popredných európskych
ateliérov, a že sa im darí! Vyhrávajú jednu
súťaž za druhou. Prístavba k múzeu vznikla pri príležitosti olympijskych hier
a nakoniec sa stala akýmsi symbolom hier
a samotného Nórska. S pôvodnou budovou je prepojená záhradou s jazierkom,
ktorá taktiež vytvára priestory pre výstavu.
Stará budova odjakživa hostila výstavu
nórskej krajinomaľby, pričom v novej môžeme vidieť zbierku moderného umenia.
september
október
november
december
január
február
Francúzsko, Lyon
Letisko a stanica TGV Satolas
Opäť dopravná stavba a zasa výsledok
súťaže. Môžme vidieť, že dopravné stavby
naozaj majú obrovský potenciál, a že najlepšie a najkrajšie diela vznikajú väčšinou
zo súťaží. Tak to má byť. Stanicu rýchlovlaku tentokrát najlepšie vystihol Santiago
Calatrava, o malý kúsok porazil aj Richarda
Rogersa. Rozhodol sa pre motív prehistorického vtáka. Tvar vtáka je, samozrejme,
symbolický a má znázorňovať slobodu,
ktorú nám cestovanie ponúka. Vstup tak
pôsobí veľmi elegantne a vytvára charakteristický zážitok.
Stanica sa stavala 4 roky a počas jej výstavby bol rozpočet navýšený o polovicu.
Nakoniec to ale stálo za to. Pre mňa osobne sa miesto dostalo na “to see list“ a zasa
raz mi potvrdilo kvality tohto architekta.
Nemecko, Berlín
Hochhaus
Nakoniec, ukážkový príklad našej témy
čísla. Na tejto poslednej budove môžeme
presne vidieť, ako sa architekt dokáže
vyvinúť v priebehu dvadsiatich rokov.
Hochhaus je druhou realizáciou momentálne asi najpopulárnejšej architekty Zahy
Hadid. Keď si porovnáme toto dielo s tými,
ktoré vytvára v súčasnosti, je to až neuveriteľné. Pritom pri
tvorbe Hochhausu
mala už okolo 45
rokov!
Napriek všetkému,
jej pôvodný návrh
vyzeral (krajšie) inak
ako konečná realizácia. Musela upustiť aj od expresivity
interiérov, pretože
vtedajšie prísne
pravidlá sociálneho
bývania jej neumožnili naplniť jej uplnú
predstavu.
marec
apríl
máj
jún
améT
Čo sa dá stihnúť za
20 rOKOv
napísal Zdenko Ladislav Nagy
Vopred sa ospravedlňujem všetkým
čitateľom. Ale skutočne. Na redakčnej porade to totiž znelo ako skvelý
nápad. „Čo všetko sa dá stihnúť za 20
rokov?“ bola otázka. Problém je, že
som prišiel len na ďalšie otázky, nie
však na definitívne odpovede. Prečo?
Lebo každý z nás je trochu iný.
Už dva týždne mi ako Bludný Holanďan
korzuje hlavou a z času na čas sa vynorí
v najneočakávanejších okamihoch. Samozrejme, tá otázka. To bude trestom za to,
že som všetečný proaktívny blbec. Ale čo
sa skutočne dá stihnúť za 20 rokov?
Prvé (a asi aj posledné), čo ma napadlo,
bolo toto: vychovať slušného človeka.
Áno, to by sa za 20 rokov iste stihnúť dať
mohlo. Lenže je tu jedno veľké ALE. Keď
ten človek, ktorého vychovávate, s vami
nebude chcieť spolupracovať, ste v háji
zelenom. Lebo si aj tak bude robiť po svojom. Takže v tom prípade to nestihnete.
Ledaže by ste boli hypnotizér alebo zaklínač hadov. Preferatívne oboje. Vnútorný
vzdor je najhoršia možná forma odporu.
A to všetko len za to, že ste to jedného
večera neudržali zapnutý rázporok
a predvčerom vám došiel posledný kondóm. Alebo si nešľahli deň predtým antikoncepciu. Toľká nepozornosť. Zbohom
študentský život.
Zruinovať štát, prípadne niekomu život. To
by sa vám tiež za 20 rokov mohlo s určitosťou hraničiacou až s istotou podariť.
A keď vás to baví a máte prístup k zdrojom, smelo do toho. Problém je, že toto
rozhodne nie je bohumilá činnosť, a tak
ju ako víziu toho, čo budem najbližšich 20
rokov robiť, okamžite zavrhujem. Tak sa žiť
nedá, každú noc vymýšľať nové „kulehy“,
aby ste posúrili zrútenie, či už nervové
alebo finančné. A možno by ste sa z toho
nakoniec zrútili aj vy. Na takéto veci treba
mať silný žalúdok. Takže nie. No. Nein.
Ďalší nápad prišiel z hlavy mojej (možno)
tehotnej partnerky. To je tak, keď vám
dôjdu kondómy. Niet nad šetrenie peňazí
na správnom mieste. K téme: jej nápadom
bolo precestovať celý svet. Ale to som jej
hneď kontroval, že Jules Verne povedal –
alebo skôr napísal – že sa to dá stihnúť za
80 dní, a to dokonca verejnou dopravou.
Nie MHD-čkou, to zas nie, ale medzištátnou verejnou dopravou by to ísť mohlo.
Na čo mi ona povedala, že tým nemyslela
vidieť svet z rýchlika, ale skutočne si ho
užiť. A ja som jej povedal, že keď sa jej
nepáči cestovať rýchlikom, môže vyskúšať
autobus. Pravdupovediac, asi začínam byť
starý a senilný, lebo ja týmto moderným
výmyslom a dvadsaťročným študentkám
na vysokej škole pomaly, ale spoľahlivo,
prestávam rozumieť. Prečo robiť niečo
20 rokov, keď to pri troche plánovania
môžete stihnúť za ani nie 3 mesiace? Taký
nonsens.
Ďalšia „myš-lienka“, tentokrát už moja
tretia, ale jednoznačne nie posledná, ktorá
opustila moju hlavu po neúspešnej hádke
s mozgom – s bláznom sa hádať nedá,
pretože ho o svojej pravde racionálnymi
argumentmi nepresvedčíte, takže kapitulovala a radšej šla von na čerstvý vzduch
– bola táto: splniť si svoje životné sny. 20
rokov je habadej priestoru na to, aby ste si
splnili aj tie najtajnejšie želania – s výnimkou pár, pretože 100 rokov sa za 20 rokov
určite nedožijete, matematika moja neopúšťaj ma. Ale ak chcete bežné veci, tak za
20 rokov si to stihnete zopakovať aj dva, aj
trikrát. Lenže toto je v kontradikcii s mojím
predchádzajúcim odsekom. Pretože niekoho snom môže byť precestovať celý svet
a podľa pravidiel výrokovej logiky by malo
platiť, že ak nájdem jeden spor, tak je celá
teória vo výsledku na starú Belú. Takže
som zase nič nevymyslel. Ach jaj.
Hm, a teraz mi tak napadá, že by šlo vybudovať aj firmu, ba dokonca aj 3. najúspešnejší študentský časopis na Slovensku,
a to úplne „od piky“, na fakulte, ktorá
nemá so žurnalistikou skoro žiadne spojenie. Bude tam pracovať skupina nadšencov, ktorí to robia pre číru radosť z písania,
nie kvôli zištným dôvodom. Tak to by sa za
20 rokov hádam dalo stihnúť, nie? A ešte
povedzme, že ho nazveme OKO Časopis,
aj keď za tých 20 rokov jeho existencie už
nikto nebude ani len tušiť, prečo sa tak
volá. Voilà, a sme na svete. Ale to je len
ďalšia z radu mojich delúzií (najvyšší čas
spraviť si pre ne dvojrozmerné pole, lebo
takto mi pretečie mozog cez lebku).
Výsledok? Za dvadsať rokov nestihnete nič.
Alebo aj čokoľvek iné. Ale rozhodne nie
všetko. Rozumiete, nie?
Jedna rada od šťastných ľudí totiž hovorí,
že môžete mať čokoľvek, ale zaručene
nie všetko. Pretože, keď sa usilujete mať
všetko, nemáte nakoniec nič, lebo nič
z toho nerobíte celým srdcom. Takže,
robte čokoľvek, čo za tých 20 rokov stihnúť
chcete. Celým srdcom.
11
Téma
Ako to celé v skutočnosti bolo
Keď OKO prvýkrát mrklo na svet
To, čo ste práve začali čítať, je historicky najrozsiahlejšia téma čísla,
ktorú kedy OKO malo. Pre porovnanie: má viac strán ako jedno vydanie
OKO Časopisu z roku 2005 alebo viac
ako celý prvý ročník dokopy. Redakcia pre vás spracovala 5 oblastí,
menovite zaujímavosti zo Slovenska,
sveta, univerzity, OKA a zaujímavosť
z pohľadu autora. A takto sa menila
história...
Slovenská republika mala rok a na
našej vtedy ešte Elektrotechnickej
fakulte STU vzniklo OKO. Síce malé,
tenké, čiernobiele, ale zjavilo sa tu.
OKO No.1 sa narodilo presne 14. 04.
1994. Najprv bolo prílohou svojho
predchodcu, alebo presnejšie „svojej
predchádzajúcej formy života“, vo
forme malého študentského časopisu
„EL-FANS“. Tvorcovia EL-FENS-u boli
zároveň aj tvorcami OKO-a, a keď
EL-FANS postupne zanikol, OKO ďalej
pokračovalo ako samostatný časopis.
Rástlo, zväčšovalo sa, do formátu
i počtu strán, pribúdalo ľudí, ktorí mu
zasvätili svoje životy aj študentský
čas... Ale o tom sa postupne viac
dozviete v nasledujúcich rokoch.
Prvé OKO sa roztvorilo a zapozeralo
na študentov školy, ale aj na jej ostatných zvedavých učiteľov, zamestnancov, vďaka Študentskému parlamentu
Čo sa u nás vtedy dialo? Prvý rok samostatnosti úspešne za nami a Slovensko
sa rozvíja a úspešne napreduje v ústrety
svetlej budúcnosti. Pre mňa osobne
bol rok 1994 najvýznamnejší z hľadiska
hokeja. Obrovská nespravodlivosť, čo sa
nám stala, a zároveň veľké úspechy, čo slovenský hokej dosiahol. Vtedy začínal u nás
hokejový ošiaľ, ktorý potom neskôr vyvrcholil v rokoch 2000 v Petrohrade a v roku
2002 v Göteborgu, keď sme získali striebro
a zlato na majstrovstvách sveta. V 94-tom
sme o takomto niečo mohli ešte len snívať.
EF STU. Chcelo viac informovať o dianí
na fakulte. Študentský parlament
organizoval v roku 1994 ŠVOČ-ku
s množstvom športových a zábavných
aktivít, aj Beániu pre prvákov a ostatných zvedavcov. V prvých číslach sa
už začala zjavovať aj vlastná tvorba
redaktorov alebo prispievateľov,
najprv básničky, trochu zamyslenia aj
náznaky kreslenéhko humoru.
Šéfredaktorom prvého vydania
OKO-a bol Artur König (ArT) a jeho
druhého čísla z jesene 1994 Marek
Ruzsinskí (Ružinský). OKO v roku 1994
bolo formátu A5 a malo 8 strán aj
spolu s obálkou. Prvú redakciu tvorili
3 až 4 ľudia.
Po rozdelení Československa, Medzinárodná hokejová federácia ponechala
Česko v A kategórii majstrovstiev sveta,
ale Slovensko zaradila až o 2 stupne (!)
nižšie, do C kategórie. Svinstvo a nespravodlivosť - tak sme to vtedy všetci na Slovensku vnímali, teda tí, ktorým na hokeji
záležalo (len pre zaujímavosť, krátky kuk
do budúcnosti, po tomto verdikte: prvý
zápas na nasledujúcich majstrovstvách
sveta skupiny C sme hrali v Poprade proti
Bulharsku a vyhrali sme ho 20:0).
Naši hokejisti aj zväz sa k tejto nespravodlivosti „z hora“ postavili športovo,
odhodlane a bojovne. V nórskom
Lilehammeri sa v tom roku konala zimná
olympiáda. Ešte koncom roku 1993 Slovensko vyhralo predolympijský kvalifikačný turnaj v Sheffielde, aj predolympijský
Telecup turnaj v Nórsku (kde sme zdolali
Kanadu aj Rusko) a ako jediné nie Á-čkové
mužstvo Slovensko postúpilo na hlavný
olympijský turnaj. Tu, na prekvapenie
mnohých, vyhralo svoju skupinu a po
úvodnej časti spolu s Fínmi z čela druhej
tabuľky hľadelo na ostatných súperov
zvučných mien pod sebou. Remizovali
sme vtedy so Švédskom 4:4 (keď nám
neuznali jeden gól), aj s USA 3:3, vyhrali
sme nad Kanadou 3:1 aj Talianskom 10:4
a Francúzskom 6:2. Našu radosť vtedy
v play-off zastavili Rusi, zo štvrtého miesta
z druhej skupiny, keď nám vo vyrovnanom
zápase, krátko pred koncom predĺženia,
dali gól. Najproduktívnejším hráčom olympijského turnaja sa stal Žigmund Pálffy
a najlepším strelcom vtedy ešte mladík
Miro Šatan.
1994
napísal Marek Kukučka
Pre mňa, súčasne najstaršieho člena
redakcie nášho časopisu, bol rok 1994
tiež veľmi významným. Zmaturoval som
na Adlerke a práve som sa stal prvákom
september
október
november
december
január
február
na EF STU. Trápil a tešil som sa s matikou
a fyzikou, elektrickými obvodmi a trochu
aj programovaním, či si zas vydychoval
na hodinách telesnej kultúry, jogy alebo
marec
apríl
máj
jún
voliteľnej filozofie. :) A čítal som nové OKO,
keď som mal čas, tak som sedával v študovni a zvedavo som si čítaval aj staré čísla
predchodcu OKO-a – EL-FANS-u.
améT
A je to tu. Microsoft svetu ukázal nový
Windows 95, ktorý sa na dlhé roky stáva
najrozšírenejším operačným systémom
na svete. Napriek tomu, že v 1995 mal
málokto z nás doma CD mechaniku, svet
už spoznal aj štandard DVD. Objavila sa aj
prvá verejná verzia serveru Apache http a
Sun Microsystems svetu ukázal programovací jazyk Java. Dôvernú skúsenosť s internetom majú na Slovensku predovšetkým
univerzitní a vedeckí pracovníci. Bežná
komerčne dostupná rýchlosť pripojenia
pevnou linkou bola 9,6, v lepšom prípade
14,4 kbit/s. Mesačný poplatok za takéto
pripojenie bol pritom zhruba vo výške
priemernej hrubej mzdy (pre rok 1995 7
195 Sk). Vyššie rýchlosti (do 64 kbit/s) stáli
násobne viac. Ak by existoval v tom čase
youtube.com, dvakrát by ste si rozmysleli,
čo si pozriete. :-) Napriek tomu, povedomie o internete rástlo aj u nás.
Internet za celú výplatu
Európska únia sa rozrastá o trojicu členov
– Fínsko, Švédsko a Rakúsko. Japonské
mesto Kóbe zasiahlo ničivé zemetrasenie
so silou 7,2 stupňa Richterovej stupnice,
vyžiadalo si viac ako 6-tisíc obetí. Bosna
a Hercegovina v tomto roku vyhlásila nezávislosť. Rok 1995 je aj rokom narodenia
Svetovej obchodnej organizácie, ktorú
poznáme pod skratkou WTO. Bežný
notebook, napríklad od Toshiby, mal 8 MB
operačnej pamäte, klávesnicu s vysokým
zdvihom a len 9,5 palcový displej.
Prerod Slovenska v parlamentnú demokraciu naďalej pomerne neúspešne pokračuje. Národ plný katolíkov prišiel osobne
po druhýkrát pozdraviť aj Ján Pavol II.
Škandálom roka (alebo desaťročia?) je
zavlečenie Michala Kováča mladšieho do
Rakúska. Vzniká dnes už legendárna hudobná kapela Iné Kafé. Navždy nás opustili
velikáni ako Dežo Uršíny (hudobník) či
Vladimír Dzurilla (hokejista a tréner).
V roku 1995 vznikol aj animovaný film Toy
Story. Ide o prvý dlhometrážny počítačom
animovaný film v histórii. Spomenúť ešte
musíme Seven, Pocahontas, Bad boys
a Statočné srdce. Smrtonosná pasca sa
dočkala už svojho tretieho pokračovania.
1995
napísal Martin Bago
OKO je časopisom vydávaným vo formáte
A5 a tvorí ho spravidla niekoľko dvojstrán
spojených spinkovou väzbou. Vychádza
však podstatne častejšie ako dnes a tvorí
predovšetkým úlohu informačného média.
13
Téma
V roku 1996 sa konali aj Letné olympijské hry. Olympijský
oheň v americkej Atlante
zapálil legendárny boxer
Muhammad Ali. Na tejto
olympiáde sa naši rodáci
zúčastnili po prvýkrát ako
reprezentanti Slovenskej
republiky. Boli úspešní, doniesli hneď tri medaily, troch
rôznych odtieňov a troch
rôznych disciplín. Zlato ne-
získal nikto iný, ako samotný
Michal Martikán (vodný
slalom, kategória C1).
Koncom apríla vybuchlo auto
s Róbertom Remiášom vo
vnútri. Kauza, ktorá vtedy
plnila titulky novín nebola
dodnes objasnená. Mesačná minimálna mzda na
Slovensku dosahuje 2 700
slovenských korún, hodinová
14,60 Sk.
Dáš mi svoje
aj sí kjú ?
1996
napísal Martin Bago
Koncom roka prebehli v USA prezidentské voľby, v ktorých svoj mandát
obhájil Bill Clinton. Započal tak druhé
prezidentské obdobie. Prezidentské
voľby boli aj v Izreali a Rusku, vyhrali
ich Benjamin Netanyahu, resp. Boris
Jeľcin.
Presne 5. júla 1996 sa narodila aj
ovca Dolly, ktorá sa stala vôbec prvým
naklonovaným cicavcom.
Narodila sa aj nová mena, a to konkrétne ukrajinská hrivna, ktorou naši
susedia platia dodnes.
Futbalisti reprezentujúci bratskú Českú
republiku skončili na Majstrovstvách
Európy na druhom mieste. V Anglicku
prehrali vo finále s Nemeckom, aj to
po predĺžení. Český šport zažíval veľmi
úspešný rok, ich hokejoví reprezentanti totiž vo finálovom súboji turnaja
vo Viedni porazili Kanadu a stali sa
majstrami sveta. Naši hokejisti neboli
úspešní, skončili celkovo desiati.
Žijúca legenda, hard-rockový gitarista
Slash, opustil kapelu Guns N’ Roses.
Kofi Anan sa zasa koncom roka stal
generálnym sekretárom Spojených
národov.
Medzi zomrelými z roku 1996 nájdeme mená ako François Mitterrand
(prezident Francúzska), Ella Fitzgerald
(americká speváčka) či Carl Sagan
(astronóm a spisovateľ). Svet opustil
aj americký reper Tupac Shakur. V Las
Vegas bol zasiahnutý štyrmi strelnými
ranami a šesť dní po incidente zomrel.
OKO v roku 1996
vychádzalo stále v malom
formáte, čiernobielej tlači
a naďalej ako informačné
médium. Hustota periodicity
z predošlého obdobia ostala
zachovaná.
Rokom narodenia 1996 sa môže chváliť maskot operačného systému Linux, tučniak Tux, ale aj svojho času
revolučný softvér ICQ. Zároveň bola predstavená aj nová
verzia jazyka HMTL, konkrétne verzia 3.2.
V tomto roku bola založená aj hudobná kapela Linkin
Park. Michael Jordan spolu s tímom Chicago Bulls vyhral
sezónu NBA. Natočené boli známe filmy ako Deň nezávislosti, Fargo, 12 opíc, Trainspotting či Mission Impossible.
Z rádia najviac hrali interpreti Alanis Morissette, Tracy
Chapmen, Marilyn Mason či Oasis. Rok 1996 dal kultúre
veľa aj formou hitu Macarena od Los del Rio.
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
améT
... ale skutočne. Žiadne žarty, ale pamätníkov z roku 1997 sa mi nepodarilo vyhrabať. Vlastne by som aj mohol, ale nechcel
som. Však väčšina z Vás mi určite dá
za pravdu, že tá fakulta sa od založenia
veľmi nezmenila. Čo je svojím spôsobom
dobré.
U nás doma to bolo o niečo menej
záživné. 7. januára bola v Banskej
Bystrici založená Akadémia umení.
1. apríla sa začali vydávať nové evidenčné čísla pre motorové vozidlá.
No kidding. 23.-24. mája sa konalo
referendum, ktoré vyhlásil vtedajší
prezident Michal Kováč. Otázky boli
zamerané na vstup do NATO, do
ktorého nás nakoniec ani neprijali –
ten rok ponúkli členstvo v NATO len
Poľsku, Česku a Maďarsku. Referen-
dum bolo zmarené, a to prevažne
(ne)účasťou voličov, ktorých
k hlasovacím urnám dostavilo
iba 9,53%. Potom sa ešte 3. júla
spojilo veľa (čítaj päť) vtedajších
slovenských politických strán, aby
vytvorili vtedajšie SDK. No a k záveru roka – 1. októbra – oficiálne
vznikli NP Poloniny a NP Muránska
planina. To je všetko, čo ako-tak
stojí za zmienku o Slovensku, anno
1997.
1997
napísal Zdenko Ladislav Nagy
Počítač
zahanbil
majstra
Ako každý rok, aj v ‘97 vo
svete sa udialo kvantum
vecí. Medzi najpodstatnejšie by som osobne zaradil
vyhlásenie z 22. februára,
keď vedci oznámili celému
svetu, že sa im úspešne
podarilo naklonovať našu
slávnu (a pravdepodobne
aj dnes už aj zabudnutú)
ovečku Dolly. Ako odpoveď
na to 4. marca vtedajší americký prezident Bill Clinton
zakázal vládne financovanie
akéhokoľvek výskumu ohľadom ľudského klonovania.
1. apríla sa stal skutočne zlý
vtip pre fanúšikov kvalitného
anime, keď bola odvysielaná
prvá z nekonečne dlhej,
stále vysielajúcej a hlavne
nekvalitnej série Pokémon.
26. júna sa odohrala jedna
z najväčších knižných udalostí predmileniálnej dekády:
vyšiel prvý Harry Potter!
Pre fanúšikov diktátorských
režimov: 13. júla sa vrátili
pozostatky veľkého Che
Guevaru na Kubu, aby tam
mohol byť pochovaný. Stalo
sa tak až po 30 rokoch od
jeho popravy v Bolívii. 31.
augusta zachvátila celý svet
smutná správa: zomrela
princezná Walesu, Diana.
O týždeň na to, 6. septembra, asi 2 miliardy ľudí po
celom svete sledovali jej
pohreb. 16. októbra sa stala
veľká vec v printovom svete
– na titulnej stránke New
York Times sa objavila prvá
plnofarebná fotografia. 24.
októbra uzrel svetlo sveta
prvý hybridný automobil:
bola to Toyota Prius, ktorá
neskôr, 9. decembra išla do
predaja v Japonsku. 1. novembra si Kate Winslet a Leonardo DiCaprio podmanili
prvých divákov na festivale.
Áno, v ten deň bol oficiálne
prvýkrát premietaný film
Titanic. Oficiálna premiéra
sa v Amerike konala 19.
decembra a film sa stal
druhým najlepšie zarábajúcim filmom všetkých čias.
Toto všetko, a ešte oveľa
viac, sa v roku 1997 stalo vo
svete.
Z tých informaticky známejších eventov je
hodný pripomenutia tento: 11. mája IBM
DeepBlue porazil úradujúceho majstra
v šachu, Garryho Kasparova, čo bolo vôbec
po prvýkrát v dejinách, keď počítač porazil
profesionálneho hráča šachu. A 6. augusta
kúpil Microsoft akcie Applu hodnote 150
miliónov USD.
V priebehu tohto roku sa redakcia OKO
Časopisu rozrástla z troch na štyroch
členov. Formát zostal, ale zväčšil sa
počet strán, ktorý „zrazu“ bol viac ako
dvojnásobný. Čo rozbehlo viac obrazových príloh, ktoré OKO dovtedy prakticky nemalo (a áno, tým pádom aj reklám,
keďže z definície reklama = obrazová
príloha). OKO začalo expandovať.
Prestali sme byť časopisom, ktorý uverejňuje bulletiny a začali sme písať viac
tvorivých článkov, robiť viac rozhovorov
a uverejňovať viac vtipov.
15
Téma
OKO rastie
Keby ste v roku 1998 držali
v rukách OKO, pravdepodobne by ste ho označili za spam.
8 stránok formátu A5, ktorých
väčšina bola venovaná jednej
konkrétnej propagácii, napr.
ŠVOČ-ke, alebo konkurzu do
študentského parlamentu.
Na jednej strane bolo fajn,
že ste vedeli, čo sa aktuálne
dialo na fakulte, ale povedzme
si úprimne, vidieť na každej
druhej strane tú istú reklamu
nie je zaujímavé. Aby som
len nekritizoval toto médium,
na stránkach, ktoré neboli
vyhradené na propagáciu
danej udalosti, ste mohli nájsť
pekných pár poviedok a samozrejme, vtipy. V časopise
bolo viac priestoru pre vlastnú
kreatívnu a vtipnú tvorbu, a tak
sa napríklad dočítate, ako si
poradiť so zlodejom na intráku
pomocou nášľapných mín
a pod. Ešte treba upozorniť,
že OKO prešlo v tomto roku
veľkou zmenou – narástlo
z formátu A5 na formát A4.
Lúšti OkOsmerovku z '98
sen - prázdniny, študentsn klub, budova fei stu, poslucháreň,
telocvičňa, závisláci, kartáreň, mikrofón, pajcovať, pravítke,
študenti, vrátnica, automat, dekanát, jedáleň, roletka, žaluzia,
letiééť, batohy, kompík, meotár, profák, stolír, bunda, dekan,
dvere, merák, strop, telka, aula, auto, deti, okno, sála, test, moc
V roku 1998 sa udialo mnoho vecí vo
svete. Na európskom kontinente bola
založená Európska centrálna banka
a bola prijatá jednotná mena euro.
Kúsok na východ, ruský rubeľ stratil
70% svojej hodnoty voči doláru
a mnoho bánk v Rusku skrachovalo. Na
východe sa tiež testovali jadrové zbrane, a to konkrétne v Pakistane a v Indii.
U protinožcov v Aucklande na Novom
Zélande nastal 66 dňový výpadok elektriny. Kvôli výpadku muselo mnoho ľudí
pracovať z domu alebo presunúť svoje
firmy do iných častí Nového Zélandu
a Austrálie.
Vo svete biznisu sa stal najväčšou
firmou Microsoft, keď dosiahol hodnotu
261 mld. amerických dolárov. Samozrejme, v tomto roku vyšiel slávny Windows
98, ktorý ešte stretávame na niektorých
počítačoch STU. Firma Apple sa tiež
činila, a tak prišiel na svet prvý iMac,
ktorý pomohol firme z krízy.
4. augusta bol v Kalifornii zaregistrovaný
Google, a tým sa začala éra pohodlného
vyhľadávania informácií.
Vo svete športu sa tiež udialo pár zaujímavých vecí. V Japonskej Nagane boli
olympijské hry, odkiaľ si českí hokejisti
priniesli zlato.
Na majstrovstvách sveta vo futbale
dominovali na domácej pôde Francúzi.
1998
napísal Patrik Šabo
Na FEI-ku zavítal vtedajší podpredseda vlády, exminister financií Sergej Kozlík, ktorý mal prednášku na tému
Problémy financovania školstva. Ďalšou akciou, určite
zaujímavo, bolo stretnutie s hercom Stanom Dančiakom a riaditeľkou SKOI (Stálej konferencie občianskeho
inštitútu) Ľubou Lesnou. S týmito ľuďmi sa študenti
mohli porozprávať na tému Potreba diskusií na akademickej pôde s podtémou „Čo nové v SIS“ (Slovenskej
informačnej službe).
Počas ŠVOČ-ky sa konali aj rôzne súťaže. Napríklad
turnaj v počítačovej hre QUAKE. Trochu netradičnejšou
súťažou bol RúraCup. Išlo o preteky od polikliniky
v Karlovke až k intráku Mladosť.
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
Na Slovensku sa takmer všetko točilo okolo politiky. Po
voľbách 15. septembra vznikla koalícia SDK, SDĽ, SMK a SOP,
teda prvá vláda M. Dzurindu. Takisto sa skončilo úradovanie
Michala Kováča, ktorého nahradil Rudolf Schuster.
Takisto bola vykonaná prvá transplantácia srdca v našej krajine
a dočkali sme sa tiež spustenia 1. bloku Mochoviec.
jún
Prichádza virtuálny
koniec sveta
améT
OKO časopis toho času vyzeral o poznanie inak. Full čiernobiely, rozmer rovnaký,
no počet strán bol v rozmedzí 20-30.
Obálka sa v tej dobe riešila štýlom hore
logo (teda našiel som 3 rôzne varianty
loga), ročník, číslo a čítanie začalo hneď
na ''obálke''. Čisto išlo o estetické naliatie
textu bez nejakých obrázkov, ako to
máme dnes. Na tú dobu sa ale jednalo
o super čítanie, či už nejaké poviedky zo
študentského života, informácie o aktivitách a prehľad správ, no aj rarita vo forme
rozhovoru s Miroslavom Žbirkom (aka
Meky) a nestarnúce vtipy.
Podľa mňa bolo obdobie rokov 90-tich
bujné, hlavne na kultúrnej scéne. Michael
Jackson v rádiu či vo walkmane, Macaulay
Culkin ako Sám doma a na palubovke čaroval Michael Jordan. 90-roky sa
podpísali na kultúre dneška. Hudobne
legendy, ako 2PACc či Notorious BIG, dali
pojmu HIP HOP iný level, a aj dnes sa do
týchto krásnych časov vraciame formou
módy, throwback (košele okolo pása,
športové dresy, rozťahané veci) a hudba
tohto obdobia, tak isto ako film, pôsobia
nostalgicky pre našu generáciu.
Začneme z ekonomického hľadiska.
V roku 1999 bola SVK koruna 46,90 SKK/
EUR. Áno, skoro 47 korún, a aj to bolo
v čase maximálneho poklesu. Bol to rok
bohatý a plodný hlavne v politickej sfére.
Asi najdôležitejšia udalosť bola občianska
voľba nášho druhého prezidenta Rudolfa
Schustera. Ďalej vznikali a hneď potom
boli zrušené víza do krajín ako Fínsko či
Nórsko. Pomaly, ale isto, končí ďalšie tisícročie a na svetlo sveta prenikla významná
sprava. Áno, vznikla televízia LUNA.
1999
napísal Dušan Chmeliar
Pripojenie DIAL-UP bolo najpoužívanejšie
vo svete. Ach, zlaté to časy, keď ste mohli
buď telefonovať či surfovať, teda skôr len
tak pomaly plachtiť na internete. Zlaté to
boli časy, ale doslova, pre Čechov, ktorí
získali v hokeji najdrahší kov. O rok a dva
zase, no potom všetci vieme, kto komu
ukázal ako na to. Museli nastať aj nejaké
prípravy na rok 2000 v IT svete. Číže
update pre programy, ktoré zapisovali
rok len pomocou 19xx na 20xx, aby sme
sa vyhli katastrofe a odvrátili tak koniec
sveta. Ešte, že tak. Určite Arny pricestoval
v čase a postaral sa oto.
Raketoplán Discovery vyráža na misiu
a jeho veliteľkou je po prvýkrát žena.
Vojna v Kosove o jeho samostatnosť.
V tomto roku svetová populácia dosiahla
hranicu 6 miliárd.
Rok 1999 bol teda plodný, ako som
uviedol vyššie, na politickej scéne, a to nie
je výnimkou ani na pôde FEI STU. Nie prezidentské voľby, ale voľby do Študentskej
komory Akademického senátu. Ide teda
o zvolenie študentov, ktorí budú zastupovať študentov, ktorí spolu so zamestnancami riešia problémy finančné, sociálne,
študijné, teda stoja na vrchole pyramídy.
17
Téma
Milénium začalo v sobotu
V roku 2000 som obhájil diplomovku,
úspešne a šťastne zoštátnicoval a stal
som sa Inžinierom. Stal som sa doktorandom na Rádioelektronike. Okrem mojej
výskumníckej činnosti na projektoch a pedagogike, ktorej vtedy na doktorandské
pomery bolo u nás neúrekom (ale bavilo
nás to :-)), som viacej písal a postupne
v OKO-u uverejňoval svoje poviedky a úvahy. Prvá z nich bola „Príroda“ a nasledoval
„Kováč“ a „Pútnik“. Potom sa s nimi vrece
rozsypalo a do dnes ich je spolu 60.
V OKO-u sa pravidelne predstavovali
aktivity študentov a dianie na fakulte,
v omto roku sa dosť riešilo pripravované
spoplatnenie vysokoškolského štúdia, ktoré chystala, a študenti s ním, samozrejme,
nesúhlasili.
Šéfredaktorom OKO-a bol Martin Kerni
(Rytier). OKO v roku 2000 bolo už pravidelne formátu A4 a malo 16 až 20 strán aj
spolu s obálkou. Obálka bola čiernobiela.
Redakciu tvorilo priemerne 6 ľudí a niekoľko pravidelných externých prispievateľov. OKO vydával Študentský parlament
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
ako časopis jej študentov. Jeho náklad bol
2000 kusov.
Novým dekanom na FEI STU sa stal prof. Janíček, novým
rektorom STU zas jeden z bývalých dekanov FEI prof.
Molnár a prodekanom na FEI-ke bol vtedy súčasný rektor
STU prof. Redhammer.
Na fakultnom serveri DECEF bolo vyhradeného 10 GB
diskového priestoru spolu pre 3000 užívateľov.
Pomer dievčat ku chalanom na FEI-ke bol asi 1:30.
Študentský parlament organizoval pravidelne ŠVOČ-ku
aj spolu s veselými sprievodnými súťažami, ako bol vrh
CD-čkom, pokus o Rúra Cup, Dyna Blaster turnaj, streľba,
Špagetiáda a Streetball turnaj.
16. novembra sa v Aule STU konalo „Protestné zhromaždenie učiteľov“, zišlo sa ich 600 a vyzývali na ostrý štrajk
kvôli nízkym mzdám v školstve.
Zaujímavé sú aj čísla priechodnosti 1. ročníka štúdia
na fakulte v tomto roku. Z počtu zapísaných prvákov
neprešlo do 2. ročníka 50,3 %, teda 400 ľudí. Sú v tom
však aj takí, ktorí fakultu opustili spontánne, nielen kvôli
nespraveným zápočtom a skúškam. Najhoršie na tom
boli klasicky Fyzika I. a prvácke matematiky, kde úspešnosť bola okolo 50 %. Ako extrém môžeme spomenúť
predmet opakovaná Matematická analýza I., ktorú spravilo len 29 ľudí z 88.
Vyhrali sme na nich svoju základnú skupinu, kde sme
postupne zvíťazili nad Rakúskom 2:0, Talianskom 6:2
a remizovali s Fínskom 2:2. Následne sme skončili v osemfinálovej skupine po výhre nad Nórskom 9:1 a dvoch
prehrách s Českom 2:6 a Kanadou 3:4 na poslednom
štvrtom postupovom mieste. Ale potom to práve začalo.
Vo štvrťfinále sme sa stretli s prvým tímom druhej tabuľky,
s mužstvom USA, ktoré dovtedy na majstrovstvách neprehralo ani jeden zápas a po výbornom bojovom výkone
sme nad nimi zvíťazili 4:1. Zažili jedinú prehru, s nami, a išli
domov. A my ďalej, do semifinále, na Fínov. Tých sme po
podobnom vynikajúcom výkone zdolali 3:1 a boli sme vo
finále. Prvýkrát v histórii sme postúpili do semifinále, prvýkrát v histórii do finále. V tento rok sme sa ešte prvýkrát
v histórii majstrami sveta nestali, to prišlo až o dva roky
neskôr, ale aj striebro potešilo, aspoň s odstupom času,
vtedy nám aj našim hokejistom bolo do plaču, keď sme vo
finále prehrali s Českom 3:5. No časom sklamanie z poslednej prehry vyprchalo. Doma na letisku, v Bratislave,
na Námestí SNP sme našich hokejistov vítali ako majstrov
sveta a tešili sme sa s nimi.
napísal Marek Kukučka
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
V Štúrovom pere OKO dostalo diplom
a pochvalné uznanie, ale zas, aj v tento
rok bolo jediným účastníkom spomedzi
vysokoškolských časopisov, tak víťaz v tejto
kategórii nebol vyhlasovaný. Ako vidíte,
pri takomto pohľade do minulosti, už dlhé
roky sa prezentujeme aj v Štúrovom pere,
ešte v časoch, keď o ňom iné vysokoškolské časopisy ani nechyrovali alebo ono
nechyrovalo o nich. ;-)
Rok 2000 môžeme nazvať taktiež hokejový, podobne, ako
som písal o roku 1994 skôr. Radostný hokejový ošiaľ u nás
na Slovensku začal počas majstrovstiev sveta v ľadovom
hokeji, ktoré sa v tento rok konali v Rusku v Petrohrade.
Získali sme na nich prvé medaily v ére samostatnosti
Slovenska, a to hneď strieborné.
2000
september
OKO vychádzalo samozrejme a tradične
pre čitateľov zadarmo. V roku 2000 vyšlo
spolu aspoň 6 čísel. Zaujímavosťou je, že
každé logo na obálke, na každom z týchto
6 čísel, bolo trochu iné. Ďalšou zaujímavosťou je, že v novembri vyšli až 2 čísla
(2 a 3), obidve s mojimi veselými citátmi-hláškami na obálke. :-)
améT
Dňa 15.1.2001 bola oficiálne spustená Wikipedia,
encyklopédia so slobodným
obsahom. Nadčasový a unikátny projekt sa stal jedným
z najnavštevovanejších
webov na internete vôbec.
Legendárna ruská vesmírna
stanica Mir koncom marca
končí svoju 15-ročnú púť
navedením do zemskej atmosféry. Celkovo až 250-tonový kolos bol svedkom
dovedna 23 000 experimentov a takmer celý zhorel
v atmosfére. Zvyšky dopadli
do Pacifiku v blízkosti Fidži.
Najpamätnejšou svetovou
XP
Najvyšší súd SR odsúdil
Mikuláša Černáka. Vtedajší prezident SR, Rudolf
Schuster, strávil osem
týždňov v Južnej Amerike.
Na Slovensku sa bojíme
antraxu a sme kandidátom
na prijatie do Európskej
únie. Futbalistom roka sa
stal skúsený stredopoliar
Ľubomír Moravčík hrajúci
v Celticu Glasgow. V našich
televíznych prijímačoch sa
po prvýkrát objavila televízia
TA3.
udalosťou roku 2001 sa stal
teroristický útok na budovy
Svetového obchodného
centra (WTC) v New Yorku.
Náraz lietadlami do dvojičiek
spôsobil ich kolaps, kde celkovo zahynulo takmer 3 000
osôb. Udalosť, ktorá naháňa
strach aj dnes, spustila
výraznú vojenskú ofenzívu
USA v Afganistane. Vo Veľkej
Británii vypukla epidémia
slintačky a krívačky.
V tomto roku sa iste narodilo aj viacero známych osobností či športovcov, aktuálne
však majú asi 13 rokov, a tak
ich ešte nepoznáme.
Najspoľahlivejší
Windows
Všetky verzie operačného systému
Windows zatieňuje nová verzia
označená dvojicou písmen, Windows
XP. Azda najvydarenejšia verzia
operačného systému od Microsoftu
sa napriek zrušenej oficiálnej podpore používa dodnes už 13 rokov.
V októbri bol spoločnosťou Apple
predstavený aj prvý iPod.
Česi vyhrávajú Majstrovstvá sveta
v hokeji po výhre nad Fínskom 3:2 po
predĺžení. Miss World sa stala žena
pochádzajúca z Afriky. Ide o prvú
Afričanku, ktorá dosiahla takýto titul.
V roku 2001 svoje
súčasné meno získava
aj Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie, ktorá predtým bola
Chemickotechnologickou
fakultou.
Z ročníka 2001 sa nám v archíve
zachovalo pomerne značné
množstvo čísel, za čo aspoň takto
ďakujeme našim predchodcom.
OKO na počiatku milénia vychádzalo ako čiernobiely časopis bez
väzby a na 20 stranách. Ako font
bol použitý legendárny Times,
obálku tvorili fotografie vpredu
a hŕba vtipov vzadu.
2001
napísal Martin Bago
19
Keď slovenský národ zajasal
Rok začal utorkom a zavedením euromincí a bankoviek, pričom išlo o najväčšiu výmenu mincí v histórii ľudstva. Kvôli
tejto výmene vyrábali 4 mesiace približne
52 miliárd mincí v hodnote 15,75 miliárd
eur z 250 000 ton kovu.
Po predchádzajúcom roku sa stal terorizmus hrozbou číslo 1, pričom do módy
prišiel ruka v ruke spolu s kyberterorizmom. Microsoft stihol čeliť viacerým
závažným žalobám. Jednou z nich bolo
obvinenie, že nepodporuje Javu. V dobe,
kedy internet používalo 600 miliónov
používateľov, vznikol vo Phoenixe 23.
septembra prehliadač Mozilla Firefox
a zapojil sa do boja o čo najväčší podiel
prehliadačov na trhu. Spojené štáty
vytvorili novú internetovú doménu .us.
V hráčskom svete sa fanúšikovia tešili
vzniku známych hier, ako sú GTA 3, Mafia, Battlefield 1942, Warcraft 3, Age of
Mythology, Need for Speed Hot Pursuid
2, NHL 2003 či FIFA 2003. Majstrovstvá
sveta vo futbale vyhrala Brazília.
Študentov STU chytil za srdce, alebo
skôr za žalúdok a peňaženku, dátum
01. 04. 2002, kedy sa zmenil spôsob
financovania jedální a univerzita bola
nútená k zvýšeniu ceny stravného lístka
z 28 na 40 Sk. Táto zmena vyvolala
obrovský protest a nevôľu medzi študentmi. Z iného súdka stojí za zmienku,
že počas roka fakulta rozbehla viacero
projektov, ktorých financovanie išlo zo
štátnych či medzinárodných programov. Jedným z projektov bolo „zosieťovanie“ internátov optickými linkami
Vysielať začala nová televízia TV JOJ,
ktorá ako aj ostatné média mohla
odvysielať celkom serióznu účasť
v parlamentných voľbách - až 70,06 %
možných voličov prišlo k volebným
urnám. Na Slovensku sme sa okrem
nového kabinetu mohli tešiť vzniku
2 zo súčasných 9 národných
Téma
a rýchlym pripojením, čím sa dosiahol
štandard moderných zahraničných
univerzít. Modernizácia pokračovala
aj na fakulte vypracovaním plánu na
vybudovanie novej počítačovej učebne.
Prvým testovaním prešlo elektronické
zapisovanie predmetov pre inžinierske štúdium, hoci iba v skúšobnej
prevádzke. Okrem iných zaujímavých
vecí možno dodať otvorenie diskusie
v akademickom senáte o zmene dĺžky
bakalárskeho štúdia či zvyšovaní počtu
prvákov.
parkov – Národného parku Slovenský
kras a Veľká Fatra. Sú to najmladšie národné parky na Slovensku, pričom spolu majú rozlohu 749,82 km2. Slovenská
republika sa angažovala aj v európskej
a zahraničnej politike a neskôr dostala
pozvánku do NATO. Po decembrovom
kodanskom summite aj do EÚ.
2002
napísal Michal Makas
V Oku ,ktorého formát predstavoval
A4 a bol celý čiernobiely, prevažovali
strany zalamované do 2 stĺpcov, no
kde tu sa objavila aj strana, kde stĺpčeky využité neboli vôbec. V máji vyšlo
dvojčíslo 6-7, ktoré malo až 52 strán
a úvod tvoril rozsiahli PROTEST proti
42% zvyšovaniu ceny stravných lístkov. V článku „MOJA FIKCIA“ redaktor
vtipne pojal situáciu zvyšovania ceny
stravných lístkov a prostredníctvom
svojej ambicióznej postavy, ktorého
funkcia bola predovšetkým utajená,
sa vyhrážal rektorovi a ministrovi
školstva vypustením všetkého vzduchu z pneumatík ich bavorákov, ak sa
týmto problémom nebudú zaoberať.
Až 10 strán venovala redakcia k predstaveniu operačného systému Linux.
V priloženej ankete sa náhodných
študentov okrem iného pýtali, aký
OS používajú a koľko ich stál. Vtipné
boli odpovede na druhú časť otázky,
napr. Michal sa pri cene Windowsu
september
október
november
december
január
vynašiel: „Ha, ha, ha. Povedzme ,
že som ho dostal k PC. “ 12 strán
časopisu tvorili informácie o súťaži
o najväčšieho blázna STU – TRESKOT.
Počas celotýždňovej súťaže študenti
získavali autoportréty profesorov,
docentov, bufetárov, tajomníka, ale aj
dekana, samozrejme, aj s podpisom
autora. Okrem toho museli chalani
počas súťaže navštíviť gynekológa, hľadal sa predchodca Ynetu či
dioptrie správcu prvého servera,
zbierali sa reklamné letáky na pánsku
a dámsku spodnú bielizeň. Finále
TRESKOTU sprevádzala akcia MISS
MOKRÉ TRIČKO a celkovým víťazom
sa napokon stal tím No Drinks. Záver
májového čísla OKO Časopisu patril
basketbalovým výsledkom v zápasoch
fakúlt a dodnes pretrvávajúcej rubrike
vtipov. Šéfredaktorom OKO Časopisu,
ktorý mal vtedy náklad 2 000 ks, bol
Michal „Sheriff“ Vydarený.
február
marec
apríl
máj
jún
Olympijsky hokejový turnaj v Salt Lake City dopadol
pre Slovensko katastrofálne, a preto fanúšikov pred
májovými Majstrovstvami sveta vo Švédsku zaujímali
výkony a hlavne výsledky našej reprezentácie. Pred
podujatím by však málokto dával šancu našim na
úspech. Po povinnom postupe zo základnej B skupiny sme v osemfinálovej skupine F zdolali postupne
Švédsko (2:1) , Rakúsko (6:3) aj Rusko (6:4) a pokračovali turnajom ďalej. Štvrťfinálovú radosť nám
vyčarilo víťazstvo 3:2 nad Kanadou, v semifinále sme
opakovane porazili Švédov, tentoraz až po samostatných nájazdoch. Napätie z možného úspechu na
turnaji sa zvyšovalo, keď náš jediný premožiteľ Fínsko
neuspel v druhom semifinále proti Rusku. Slovenská
reprezentácia povzbudená víťaznou šnúrou vo finále
načala Rusov už v prvej minúte a do kabín odchádzala po góle Petra Bondru s dvojgólovým vedením.
Pamätným v srdciach fanúšikov zostáva však jeho
gól 100 sekúnd pred koncom stretnutia, ktorý má
prívlastok zlatý. Slovensko sa prvýkrát tešilo z titulu
Majstra sveta. A oslavy mohli začať ...
améT
And FIIT
has joined
the game
Aj v tomto roku žil národ hokejom.
Bodaj by nie, veď sme porazili Českú
republiku na Majstrovstvách sveta
v Helsinkách v boji o tretie miesto 4:2.
Nadviazali sme tak na zlato z 2002.
Naozaj bolo čo oslavovať. Ak vám
z priemernej hrubej mzdy, ktorá bola
necelých 15 tisíc korún a cene benzínu
33 korún, po zaplatení účtov niečo zostalo, mohli ste si dovoliť neobmedzený
internet s rýchlosťou 256/64kb za 990
Začiatkom roka boli vymenovaní traja noví
profesori pôsobiaci na pôde STU:
•doc. Ing. Ivan Štich, DrSc. zameriavajúci sa
na fyziku kondenzovaných látok a akustiku
•doc. Ing. Dušan Mravec, PhD. pôsobiaci
v oblasti organickej chémie.
•doc. Ing. Štefan Marchalín, CSc. v odbore
organických technológií a technológií palív
korún, nehovoriac o cene modemu na
úrovni štyritisíc korún.
V lete k nám zavítal aj vtedajší pápež
Ján Pavol II, v rámci svojej tretej apoštolskej cesty. Navštívil Rožňavu, Banskú
Bystricu, Trnavu a Bratislavu.
Oveľa významnejšou udalosťou pre univerzitu bolo založenie Fakulta informatiky
a informačných technológií STU v Bratislave
1.októbra 2003. Už o 2 týždne na to sa konal aj prvý deň otvorených dverí novovzniknutej fakulty.
Študentom začalo svitať na lepšie časy.
Výrazný vplyv na dostupnosť informácií
mal vznik slovenskej jazykovej verzie
Wikipédie.
FIIT rozširuje pôsobenie univerzity o oblasť
vzdelávania a výskumu v IT v troch stupňoch
vzdelávania. Základom pre vznik bola Katedra informatiky a výpočtovej techniky.
2003
napísal Andrej Lenčucha
V marcovom čísle OKO-a nájdete rozhovor s vtedajším dekanom FEI prof.
Janíčkom, ktorý tvrdil, že k rozdeleniu
fakulty, a teda k vzniku FIIT nedôjde.
Snahu o rozdelenie nazval „projekt
pána rektora“ a trval na tom, aby sa
informatika na FEI ďalej rozvíjala.
Pre našich čitateľov sme pripravili
aj pripomienky k novele zákona
Najpredávanejším mobilným telefónom
v histórii je Nokia 1100 uvedená na trh
v roku 2003, kedy sa jej predalo až 250
mil. kusov. Displej Nokie 1100 je monochromatický s rozlíšením 96x65 obrazových bodov. Dokázal poňať 50 kontaktov
a 50 SMS správ. Na telefón nižšej triedy
úctyhodné parametre. Ľudia vtedy v autobusoch drvili hry ako Snake II alebo Space
Impact+.
o vysokých školách. Zvažovalo sa totiž
zavedenie poplatku za vysokoškolské
štúdium. Otázne bolo, ako by sa určoval sociálny status a sociálne zabezpečenie, od ktorého by sa určovala
výška poplatku. Znevýhodnené by
boli drahšie odbory, teda technické,
umelecké či lekárske. Predpokladalo
sa s ročným školným 7 až 14 tisíc
korún ročne.
Americkými vojakmi bol zajatý Saddam
Hussain. Bývalý prezident Iraku viedol
krajinu 24 rokov. Bol známy predovšetkým
vojnovými konfliktami so Spojenými štátmi,
kde ho považujú za najvražednejšieho
vládcu 20.storočia. Zatiaľ čo ľudia pohybujúci sa oblasti ropného priemyslu sa mali
veľmi dobre, ostatní zažívali ťažké časy.
Počas toho, ako sa darilo v boji proti
teroristom, NASA čelila ťažkostiam, keď
raketoplán Columbia pri návrate do atmosféry vybuchol vo výške asi 50km. Zahynula celá jeho sedemčlenná posádka. Bol
to veľmi nepríjemný moment pre americký
vesmírny program, ktorý bol na veľa rokov
pozastavený.
Vášniví čitatelia siahali po tituloch ako
Harry Potter 4, Pána prsteňov, zatiaľ čo
v rádiách sme počúvali skupinu Blue alebo
vychádzajúcu hviezdu Avril Lavigne.
21
Téma
2004
napísal Zdenko Ladislav Nagy
Detičky, od 4. februára máme Facebook! Jupí, ideme sa
socializovať...
A taktiež dobrá správa pre fanúšikov open-source software:
20. októbra nám vyrašilo odnikiaľ prvé Ubuntu!
A čo fakulta?
Aj v roku 2004 stále stojí. A ešte aj dlho
stáť bude.
2004 bol rozporuplný rok. Čím to
ale bolo?
Tak začnime januárom. 4. januára
pristála na Marse kozmická sonda
Spirit a o 20 dní neskôr jej známejšia sestra Opportunity. A NASA
2. marca vydala tlačové vyhlásenie,
v ktorom hovorila o tom, že pristávacia oblasť sondy Opportunity
bola kedysi zaliata vodou. Hor sa
na Mars!
11. marca bol smutný deň pre celé
Španielsko: v Madride 4 samovražední teroristi zabili 191 ľudí, keď
detonovali svoje bomby počas
cesty vlakom.
Nato NATO 29. marca prijalo zatiaľ
najviac členov vo svojej histórii
simultánne: boli nimi Bulharsko,
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko a – v neposlednom
rade – my (cháp Slovensko).
A okrem toho – aby toho nebolo
málo – sa 1. mája konala taktiež
najväčšia expanzia členov Európskej únie, kde sme zase raz figurovali na liste (a okrem nás aj ďalších
9 štátov).
24. mája oficiálne v Severnej Kórei
začal platiť zákon, ktorý zakazuje
používať mobilné telefóny. To viete,
tie výhody ľudovodemokratického
štátneho zriadenia.
Pre tých, ktorí majú radi astrono-
mické úkazy: 8. júna sme zaznamenali prvý prechod Venuše medzi
Slnkom a Zemou od roku 1882.
Veľkou udalosťou roku 2004 boli aj
letné olympijské hry, ktoré sa toho
roku konali v kolíske tejto oslavy
športu, v gréckych Aténach. Stalo
sa tak medzi 13. až 29. augustom.
Začiatok septembra bol kritický.
1. septembra čečenskí teroristi
zajali asi 1500 ľudí, prevažne detí
v beslanskej škole, akt známy aj
ako Beslanský masaker. 334 ľudí
zomrelo a ďalších 700 bolo zranených.
Koncom októbra, konkrétne 29.
bola podpísaná prvá Zmulva
o Ústave pre Európu hlavami členských štátov Európskej únie.
22. októbra začala na Ukrajine
tzv. „Oranžová revolúcia“ po tom,
ako bol Viktor Jusčenko obvinený
z volebného podvodu.
Možno si niektorí z Vás pamätajú
na najhoršiu prírodnú katastrofu
v histórii ľudstva. Zemetrasenie
o sile 9,3 stupňa Richterovej
stupnice vyvolali tsunami, ktoré si
vyžiadali smrť vyše 180 000 ľudí.
A aby sme rok neukončili pesimisticky: 31. Decembra bol oficiálne
otvorený najvyšší mrakodrap na
svete, Taipei 101, ktorý meria neuveriteľných 509 metrov.
Živió! Máme 10 rokov! V (r)OKU
2004 mal časopis už približne 20
strán, vychádzal asi 3x za semester
a redakcia sa nám pekne rozrástla.
Nech počítam ako počítam, oproti
roku 1997, keď boli v redakcii
závratní traja a neskôr dokonca
až štyria ľudia, v roku 2004 náš už
bolo viac-menej 16, keď počítame
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Rok 2004 nebol na Slovensku o nič
zábavnejší ako iné roky. Dve veľké
udalosti som už spomenul, a síce
prijatie do NATO (29.3.) a prijatie do
EÚ (1.5.). Okrem toho 31. decembra
oficiálne vznikol Smer-SD zlúčením
dvoch politických strán. Inak sa asi
nestalo nič zaujímavé. Na MS v ľadovom hokeji sme skončili štvrtí, boli
sme Svetovou bankou vyhlásení za
jednu z najreformnejších krajín, KIA
a Hyundai sa rozhodli si tu postaviť
automobilku. (Spomínate si ešte na
Mikiho s lopatou v rukách? Alebo to
bol Mikloš? Už netuším.) A podobné nezmysly. Ale koho by to už len
dneska zaujímalo?
Fakulta stojí
aj externých korešpondentov.
Už máme formát A4, ale farebná
obálka nám ešte chýba. Čo je podstatné je, že časopis dostal časom
akýsi zábavný element (žeby dozrel
na slnku?), ktorý z neho urobil
príjemné čítanie na bezduchých
prednáškach. A tejto filozofie sa
snažíme držať 
améT
2005
napísal Patrik Šabo
Udalosti vo svete priniesli desivé aj
príjemné okamihy. Z tých desivých
spomeniem hlavne hurikán Katrina,
ktorý zdevastoval pobrežie Ameriky
a má na svedomí takmer 2000 obetí. Na európskom kontinente sa vo
Vatikáne stretlo viac ako 4 milióny
ľudí, aby si uctili pamiatku zosnulého pápeža Jána Pavla II. Taktiež
sa nám tu rozmohla vtáčia chrípka
a ľudia v panike vykupovali vakcíny.
Ale aby som nebol len negatívny.
V tomto roku Disneyland oslavoval
50. výročie a Lance Armstrong
vyhral siedmykrát v rade pred tým,
ako odstúpil z vrcholového športu.
Steve Fossett prelomil svetový
rekord, keď na jedno natankovanie
bez prestávky obletel svet v jednomiestnom lietadle za 2 dni, 19
hodín a 1 minútu.
Milovníci hier sa mohli tešiť z príchodu Xboxu a filmový nadšenci si
určite nenechali ujsť štvrté pokračovanie Harryho Pottera, Starwars
epizódu III. či Madagaskar.
Na Slovensko prišiel Enel. Odkúpil
66% slovenských elektrární, za
ktoré zaplatil 840 mil. eur. Takisto
sa začala privatizovať spoločnosť
ZSSR Cargo a bratislavské a košické
letisko kúpila Viedeň. Medzitým sa
splnili požiadavky na prijatie eura
a zároveň vo verejnom hlasovaní
vyhrali dvojkríž, Kriváň a Bratislavský hrad možnosť byť na euro
minciach.
Slovensko bolo v roku 2005 najsledovanejšou krajinou sveta. 23.
02. – 25. 02. sa tu konal Slovakia
V septembri sme sa dočkali novo
zrekonštruovanej prednáškovej
sály BC-300, ktorá stála fakultu
13,5 mil. Sk. Takisto sme sa dočkali
zavedenia wi-fi na prízemí fakulty.
Celé to zorganizoval Študentský
parlament spolu s dvomi sponzormi. Wi-fi signál pokryl celú chodbu
na prízemí, ako aj veľké prednáškové sály.
Konečne Wi-fi na fakulte
summit 2005, stretnutie George
Busha a Vladimira Putina. Počas
neho prvé dámy otvorili oddelenia americkej a ruskej literatúry
v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Počas celého summitu vládli prísne
bezpečnostné opatrenia, a preto
napríklad slovenská vláda pripravila zákon, podľa ktorého môže
minister obrany schváliť zostrelenie
civilného lietadla.
O pár mesiacov neskôr, 4. septembra, sme sa dočkali aj nového
mostu cez Dunaj – Apollo.
OKO vychádzalo vo formáte A4
a malo 20 strán. Na nich ste sa
okrem rozhovorov s dekanom alebo správcom internátu, mohli tiež
dozvedieť mnohé užitočné informácie. V jednom takomto článku ste
sa mohli dozvedieť, ako to funguje
s patentovým zákonom v Európskej
únii a čo všetko treba na to, aby ste
si mohli patentovať softvér. Ďalšou
zaujímavou rubrikou bola rubrika
slušného správania. Vychádzala
na pokračovanie počas niekoľkých
čísiel. V tomto roku sa venovala
pozornosť aj fanúšikom motorizmu. Neviem prečo táto rubrika
z časopisu vypadla, ale myslím,
že aj v aktuálnom OKO-u by si
našla svojich fanúšikov. Za zmienku
skutočne stojí rubrika „Smsky pre
lásky“, z ktorej by som rád citoval.
Dúfam, že sa pobavíte: „Túžim ťa
držať za ruku, ležať s tebou v tráve,
cítiť čerstvú vôňu lúčnych kvetov,
počúvať štebot vtákov, cítiť hrejivé
lúče slnka, vychutnávať si pocit
skutočného šťastia.“
V neposlednom rade netreba
zabudnúť na to, že OKO zmenilo
svoje logo. Niektorí z vás si ho ešte
možno pamätajú, pretože sa ešte
donedávna vyskytovalo na časopise
(2010/2011 je posledný ročník
s týmto logom).
23
Téma
Sudoku v každom čísle
Sydney zažilo najhorúcejší Nový
rok, keď teplota dosiahla 45°C, čo
malo za následok výpadky elektriny.
Čierna Hora a Srbsko sa osamostatnili po úspešnom referende,
kde 55,4% voličov súhlasilo s osamostatnením. Čierna Hora vyhlásila
nezávislosť od Srbska a Čiernej
Hory. Zemetrasenie o sile 6.3
stupňov Richterovej stupnice postihlo strednú časť indonézskeho
ostrova Jáva. 15. júla bol spustený
Twitter, ktorý tvorí mikroblogovaciu
sociálnu sieť umožňujúcu svojim
užívateľom posielať a čítať správy
V tomto roku Apple iTunes prekročil míľnik – milión predaných piesní.
Nintendo vydalo Wii v Severnej
Amerike za predajnú cenu 249.99
USD. Google odkúpilo Youtube za
1,65 miliardy USD. Anglická stránka
Wikipedia dosiahla svoj miliónty
článok: Jordanhill railway station.
Pluto bolo degradované z označenia planéta.
od ostatných používateľov, tzv.
tweets. Tweety sú príspevky do 140
znakov. Postreh z článku z roku
2012: „Six years later and people
still don't really understand how to
use it.“
V tomto roku zomrel známy lovec
krokodílov – Steve Irwin, ktorému sa stalo osudným natáčanie
dokumentárneho filmu. Zomrel na
následky bodnutia rajou. Saddám
Husajn, bývalý iracký prezident, bol
uznaný vinným z vojnových zločinov
a zločinov proti ľudskosti a odsúdený k trestu smrti obesením.
2006
napísal Alexandra Pastvová
OKO časopis sa v roku 2006 niesol
v znamení čiernobielej obálky. Zaujímavým sa stal spôsob poňatia obsahu, ktorý
upozorňoval na určité články, ktoré by ste
nemali prehliadnuť a sú nosnou časťou
daného čísla.
Časopis bol z väčšej časti zameraný na
študentské organizácie, fakultné novinky,
no nechýbala ani vlastná tvorba.
V aprílovom vydaní ste sa mohli dočítať
názory študentov na pracovné agentúry
a ich skúsenosti s rôznymi brigádami.
Dobrá rada od Hefa: „Odporúčam nebrať
prácu v tlačiarni!!!“
Samozrejmosťou každého čísla bolo
sudoku.
Prvou zásadnou udalosťou, ktorá sa
odohrala v tomto roku, bolo po 150-tich
rokoch účinnosti skončenie povinnej
vojenskej služby. 19. januára zahynulo 42
ľudí pri najväčšej leteckej tragédii v histórii
slovenskej armády, kedy sa vracalo lietadlo
s armádou z misie v Kosove a havaralo
niekoľko kilometrov od našich hraníc.
V júnových parlamentných voľbách sa
stal jasným víťazom Smer, ktorý získal 50
poslancov. Nasledovalo SDKÚ s 31 poslancami v parlamente.
Hedviga Malinová. Táto študentka bola
v auguste VRAJ prepadnutá neznámymi
mužmi, ktorí ju fyzicky napadli a na blúzku
jej napísali protimaďarské heslá. Tento
prípad sa dostal i na pôdu Európskeho
parlamentu. Od 14. mája 2007 je stíhaná
pre krivú výpoveď a krivú prísahu. V apríli
2014 novozvolený prezident Andrej Kiska
uviedol, že v prípade odsúdenia Hedvigy
Malinovej jej udelí milosť.
Banské nešťastie v Novákoch neprežili
štyria baníci, ktorí boli zasypaní v bani 200
metrov pod zemou.
Slota v decembri 2006 nezvíťazil v komunálnych voľbách a prišiel tak o post
primátora Žiliny, ktorý vykonával 16 rokov.
V súčasnosti opätovne kandiduje.
Zimné olympijské hry opustilo Slovensko
bez medaily a umiestnilo sa na piatom
mieste po tom, čo vo štvrťfinále prehralo
s Českou republikou 1:3. Na majstrovstvách sveta sme skončili po štvrťfinále na
ôsmom mieste po prehre s Kanadou 1:4.
september
október
november
december
január
február
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU sa stala víťazom súťaže
Národná cena SR za kvalitu za rok
2006 v kategórii C1: Organizácie
ústrednej štátnej správy – Model
CAF.
Ministerstvo školstva SR udelilo
FEI STU akreditáciu na vzdelávanie
a vydávanie osvedčení "Elektrotechnické minimum“.
Ministerstvo školstva SR udelilo
prestížne ocenenie Vedecko-technický tím roka s cieľom podporiť
rozvoj vedy a techniky a oceniť
mimoriadne výsledky v tejto oblasti.
marec
apríl
máj
jún
Cenu odovzdal minister školstva
Ján Mikolaj dekanovi FEI STU Františkovi Janíčkovi.
Na podujatí Fórum pedagogiky v Bratislave bola v kategórii
vysokých škôl ocenená ministrom
školstva SR ako najlepšia učebná
pomôcka – Model opticko-tepelnej
sústavy. Jej autormi sú Mikuláš
Huba, Peter Kurčík a Martin Kamenský z FEI STU.
améT
FEI mala nového dekana, teda
Vajdu , ktorý Tiež upravil minimálny počet kreditov na súčasných
15, ktoré sú potrebné na postup
do ďalšieho semestra. Posunul sa
začiatok výučby zo 7:20 na 7:00, čo
mnohým skomplikovalo cestovanie.
Venovali sme sa objasneniu pádu
dvojičiek z 11. septembra 2001 so
záverom, že išlo o profesionálnu
riadenú demoláciu.
Slávnostné otvorenie nového akademického roka Slovenskej technickej univerzity sa nieslo v znamení
osláv 70. výročia založenia tejto
najväčšej technickej vzdelávacej
inštitúcie na Slovensku. Slovenská
technická univerzita bola zriadená
25. júna 1937 v Košiciach pod
názvom Vysoká škola technická Dr.
M. R. Štefánika.
V duchu osláv výročia sa konala
aj konferencia o výskume STU,
s cieľom prezentovať výskumné aktivity a kooperačný potenciál STU,
a podnietiť nadväzovanie nových
kontaktov v záujme ďalšej spolupráce s podnikateľským prostredím
a praxou. Konferencia Partnerstvo
pre inovácie mala takto aj veľmi
pragmatický význam.
Tiež sa zaviedli nové logá školy,
ktoré už majú ďalších nástupcov.
Vo viacerých vydaniach naši čitatelia mohli nájsť odkazy „hryzie“, ktoré
boli akoby vytrhnuté z kontextu.
Žiaľ, doteraz tieto odkazy neboli
pochopené. Zaujímavé tiež bolo, že
ste v OKO-u bežne našli horoskop.
2007
napísal Andrej Lenčucha
Všetci sa čudovali, čo to ten Jobs vymyslel.
Bol predstavený iPhone. Veľa toho nedokázal, veď nezvládal ani nakrúcať videá
alebo posielať MMS, no bola to veľká inovácia. Napriek neuveriteľnému množstvu
odporcov si tento telefón získal miesto
na trhu a rozhodne mal zásadný vplyv
u udávaní trendu vývoja nových telefónov.
Prieskum spoločnosti comScore uvádza,
že online hry na webe sa hráva až 217
miliónov užívateľov mesačne, 28.1% všetkých užívateľov Internetu. Špičkové francúzske vlaky TGV prekonali
rýchlostný rekord a dosiahli rýchlosť
574.8 km/h, ktorý nebol doposiaľ prekonaný. Vlaky TGV trhali rekordy na tratiach
už od roku 1969, kedy bol predstavený
prototyp turbínového vlaku ktorý dosahoval rýchlosti nad 250km/h.
Slovenská ekonomika mala dobre našliapnuté. Odhadovalo sa, že počet pracovných miest v automobilovom priemysle
stúpne do roku 2010 o 55000, teda na
dvojnásobok. S krízou sa veľmi nepočítalo.
Začalo zavádzanie FUP (zásady férového
používania) pre DSL internetové pripojenia, čo vyvolalo vlnu odporu u chronických sťahovačov, korí boli nútení platiť za
vyššie programy. Oproti tomu sa objavujú
triple-play služby s optickým pripojením.
Futbalistom roka sa stal Martin Škrteľ,
ktorý odohral sezónu v klube FC Zenit
Petrohrad.
Začiatok
výučby
už o 7:00
25
Téma
Vitajte u nás,
Medzinárodný rok našej
planéty, medzinárodný rok
zemiakov či kanalizácie. Aj
takéto prívlastky niesol rok
2008. Hlavná športová udalosť vo forme Olympijských
hier v Pekingu. Na EURO
pristúpili krajiny ako Malta či
Cyprus. Všetky oči ale spadali
na Spojené štáty americké.
Rozhodovalo sa o voľbe
amerického prezidenta.
Zvíťazil Barack Obama a bol
mu pripísaný štatút najmocnejšieho muža sveta, ktorý je
prezidentom i v súčasnosti.
Vaše veličenstvo
Samozrejme, ako vždy sa
najdôležitejšie veci dejú
v politike. Vláda, tendre, drahota potravín, USA bez víz.
Smutné správy aj pre slovenský hokej, ktorý v tomto roku
padol hlboko dole. V Kanade
sme skončili na trinástom
mieste. Tak určite 13. Prvá
návšteva kráľovnej Alžbety
II. na Slovensku, ktorá si
obzrela aj naše Tatry.
Talent roka 2008 si odniesol študent
FEI Michal musHO Šimkovič aka jeden
z popredných grafických dizajnérov
Slovenska. Jeho rukopis môžete vidieť
na weboch ako VÚB banka, Tatra banka,
JOJ atď. a samozrejme, má na svedomí
aj logo nášho časopisu, ktoré sme ešte
v roku 2008 používali.
V tomto roku taktiež mala FEI STU svoj
podiel na časti Univerziády SR. Jednalo
sa o športové súťaže v 14-tich rôznych
kategóriách, ako plávanie, basketbal,
atletika, beh, tenis ... Očakávaná účasť
bola 850 študentov vysokých škôl.
OKO už získava podobu podobnej tej
dnešnej. Obálka je už z iného papiera a je
FAREBNÁ. Počet strán stále nemá rozsah
ako dnes, no určite pribudli oproti minulosti
zaujímavejšie rubriky a hlavne fotoreporty,
napríklad z autosalónu. Rubrika IT HEADLINES prináša stručný prehľad zo sveta PC,
napríklad, že 39 percent Slovákov internet ešte nepoužilo alebo, že INTEL chce
obmedziť pretaktovanie. Stručné a rýchlo
podané zaujímavosti ktoré rozšírili obzor.
Okrem starého známeho SUDOKU tu boli aj
rôzne tajničky a hlavolamy ktoré určite boli
najobľúbenejšie kategórie na matematike
či fyzike.
2008
napísal Dušan Chmeliar
V tomto roku som chodil do druhého
ročníku na odbor Mechanik počítačových
sieti. Veľa z nás určite nevedelo kam a ako
budú smerovať ďalšie kroky, preto sa
väčšina z nás držala na uzde a čakala, čo
a ako bude. Nechcem hovoriť za mojich
rovesníkov, ale určite sme sa ešte hľadali
a niektorí tak robia do dnes.
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
améT
Hneď v januári svetu vyrazili
dych občania Spojených
štátov amerických, ktorí si za
svojho nového prezidenta
zvolili prvého Afroameričana
v histórii, Baracka Obamu.
V októbri vyhral Nobelovu
cenu za mier napriek tomu,
že USA v tom čase boli súčasťou niekoľkých vojen.
NASA v tomto roku vyslala
do vesmíru hneď dva
raketoplány. Discovery letel
na Medzinárodnú vesmírnu
stanicu (ISS), Atlantis bol
zasa pomáhať Hubblovmu
teleskopu. V lete sme však
zažili ešte jednu zaujímavosť. Presne 22.7. bolo totiž
možné pozorovať najdlhšie
úplné zatmenie Slnka v 21.
storočí.
Svet v roku 2001 opustili
velikáni ako Michael Jackson,
Patrick Swayze alebo legendárny anglický futbalista
Bobby Robson. Bratia Česi
zasa smútili za Janom Kaplickým.
Apropo, keby ste náhodou
nevedeli. Rok 2009 bol
rokom astronómie, goríl,
uzmierenia a prírodných
vlákien.
Minulosť
dobehla
USA
Už 16. januára vstupuje do
platnosti nový zákon o cestnej
premávke, ktorý priniesol viacero noviniek, vrátane zníženia
maximálnej povolenej rýchlosti
v obciach na 50 km/h.
Je 20 rokov po revolúcii a na
Slovensku stále nie je tak dobre ako by sme si predstavovali.
Správy zapĺňa kauza nástenkový tender, veľká tragédia
v Polomke, pri ktorej zahynulo
12 ľudí alebo výbuch v Handlovej. Ten stál život dovedna
20 osôb.
Už druhýkrát v poradí sa
stal prezidentom Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič.
V druhom kole volieb porazil
Microsoft prichádza počas
jesene na trh s úplne novým
operačným systémom Windows
7. Mnohí si naň doteraz nezvykli.
Rusi boli s Ukrajincami na nože
už v roku 2009, plynová kríza
spôsobená týmto konfliktom vtedy zasiahla aj Slovensko. Okrem
toho podmienky trhu výdatne
Ivetu Radičovú. Ani jeho druhé
prezidentovanie nedopadlo
práve slávne.
Všetkých nás vystrašila aj
nedostupnosť lacných leteniek
do sveta, ktorá nastala po krachu leteckej spoločnosti Sky
Europe. Chvalabohu, jej úlohu
nahradili iné aerolinky.
Radostnou správou pre nás
je prijatie jednotnej európskej
meny v tomto roku. Hokejovými majstrami Slovenska sa
stávajú hráči HC Košice.
Opustili nás aj Milan Rúfus
a Waldemar Matuška. Aspoň,
že sme toho Jánošíka natočili.
Konečne.
menila aj celosvetová hospodárska kríza.
Po rokoch sa najváženejšiu
hokejovú trofej, Stanley cup,
podarilo vyhrať aj dlhoročnému
kapitánovi našej reprezentácie,
Miroslavovi Šatanovi. Dopĺňame,
že spoločnosť Apple predstavila
iPhone 3GS.
2009
napísal Martin Bago
Šéfredaktorom OKA bol v roku 2009
Marián Klinovský. Časopis v tom čase vychádzal asi na 30 čiernobielych stranách,
mal farebnú obálku a tvoril ho dovedna
sedemčlenný tím. Náklad činil 1 500
kusov a v danom kalendárnom roku vyšli
dovedna štyri čísla.
Koncom roka 2009 vystriedal Maja
Klinovského na šéfredaktorskej stoličke
Filip Gucmann. Zmeny sa udiali aj vo vnútri
časopisu, jeho dizajn totiž prešiel veľmi
podstatným „faceliftom“, o ktorý sa zaslúžil
Róbert Kožička. Redakcia sa podstatne
rozrástla - v decembrovom vydaní v nej
vystupuje dovedna 12 študentov.
27
Téma
Vzostup WikiLeaks
Tento rok bol v znamení sopiek a zemetrasení. Najvážnejšie zasiahlo ostrovný štát Haiti s magnitúdou 7,0.
Zemetrasenie si vyžiadalo 230 - tisíc obetí, milión ľudí
zostalo bez strechy nad hlavou a vážne ekonomické
škody v jednej z najchudobnejších krajinách sveta.
August roku 2010 poznačil Slovensko
tragickou udalosťou, ktorá si vyžiadala
život ôsmych ľudí a 15 zranených. Páchateľom bol Ľubomír Harman, ktorý žil
v rovnakom dome ako jeho obete. Po
vykonaní piatich vrážd v byte vyšiel von
na ulicu, kde zavraždil ďalšieho člena
rodiny zo susedného bytu a jednu
ženu, ktorá stála v okne. "Devínsky
masaker", ako sa odvtedy 30. august
nazýva, sa zapísal do histórie ako deň
šiesteho štátneho smútku v histórií
samostatného Slovenska.
V apríli dala o sebe vedieť islandská sopka Eyjafjallajökull,
ktorej výbuch spôsobil ochromenie leteckej dopravy na
severe Európy, a priniesol miliardové škody leteckým
spoločnostiam. Sopečný popol, ktorý zahalil atmosféru,
tak na dva mesiace uzavrel leteckú dopravu v ôsmich
krajinách.
2010
napísal Lukáš Horňák
Zmeny sa odohrali aj v našom časopise. Poznačila ho
výmena šéfredaktora Filipa
Gucmanna, ktorý v tom roku
dokončil štúdium. Nahradil
ho však Martin Bago, s ktorým sa začalo postupne pracovať na redizajne časopisu
a novom logu.
V tomto roku uzrelo svetlo sveta 400 - tisíc tajných
dokumentov o vojne v Iraku a 250 - tisíc tajných diplomatických dokumentov z amerického ministerstva
zahraničných vecí. Ich súčasťou je aj YouTube video
s názvom "Collateral Murder", ktorého obsahom je
videozáznam z dvoch amerických vrtuľníkov, ktorých
posádka zabila irackých civilistov. V diplomatických
dokumentoch sa spomína aj Slovensko, konkrétne korupcia a možné prepojenie strany SMER na finančné
skupiny. Za ich zverejnením stál portál WikiLeaks na
čele s Julianom Assangeom.
Zlý začiatok, dobrý koniec. Tak by
sa dal charakterizovať zával čilskej
bane v púšti Atacama, ktorý
uväznil pod zemou 33 baníkov.
Tí boli v hrozných podmienkach
v 700 metrovej hĺbke celých 69
dní, čím vytvorili svetový rekord.
Záchranná akcia všetkých baníkov
sa stala motívom pre film s názvom
"The 33", ktorý by mal mať premiéru už tento rok.
V hlavnej úlohe sa objavia Antonio
Banderas a Juliette Binoche.
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Švajčiarskym vývojárom solárnych technológií sa podaril
svetový rekord. Ich lietadlo
Solar Impulse preletelo 26
hodín, z toho deväť hodín v
noci. Išlo tak o prvý let, kedy sa
podarilo letieť aj bez slnečného žiarenia, nutného k dobitiu akumulátorov. Lietadlo
zásobovalo energiou 12 – tisíc
fotovoltaických článkov a letelo
rýchlosťou 70 km/h.
améT
Rok 2011 bol bohatý na udalosti. Začal revolúciou,
známou aj ako arabská jar. Onedlho na to Japonsko
poznačila séria tragédií. Prvá v podobe zemetrasenie
nenapáchala až také škody ako následné tsunami. To
dosiahlo na niektorých miestach výšku viac ako 20
metrov a zanechala za sebou takmer 27-tisíc mŕtvych
alebo zranených. Vlna mala však ešte vážnejší
dopad – vyradila chladenie v jadrovej elektrárni Fukušima a do okolia uniklo množstvo rádioaktivity. V Nórsku vyčíňal šialený vrah, Anders Brevik, ktorý vystrieľal
69 mladých ľudí kempujúcich na ostrove Utöya.
Aspoň Británia prišla s veselšou udalosťou a obyvatelia oslavovali kráľovskú svadbu princa Williama
s Catherine Middletonovou. Američanov potešila
informácia o zabití Usámu bin Ládina. Na začiatku novembra prišla správa o úmrtí významného inovátora
a vodcu Apple, Stevea Jobsa, ktorá okamžite obletela
svetom a k množstvu ľudí sa dostala práve cez jeho
zariadenia.
Slovensko malo počas tohto roka možnosť organizovať MS v hokeji. Udalosť sa vydarila vo všetkých
smeroch, až na to, že našim reprezentantom sa
tento raz uspieť vôbec nepodarilo. Hokejovým
svetom, ale aj širokou verejnosťou, však otriasla aj
oveľa tragickejšia udalosť - smrť hokejového velikána Pavla Demitru.
V októbri sa rozpadla slovenská vláda s vedením
Ivety Radičovej pri nezhode o schvaľovaní eurovalu.
Akcia desaťročia, ako Štatistický úrad ohlasoval sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, sa nestretla
s veľkým úspechom. Tlačivá neodovzdali desaťtisíce
ľudí alebo ich odovzdávali prázdne, či nesprávne
vyplnené.
2011
napísala Zuzana Holotíková
Sedem
miliardové
dieťa
Prezident SR vymenoval nového rektora STU, ktorým
sa stal doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. V máji sa
konalo ustanovujúce zasadanie Akademického senátu
STU na funkčné obdobie 2011 – 2015.
Na FEI prebehlo spájanie katedier. Dovtedy dvojciferné číslo katedier sa s účinnosťou od 1. mája reštrukturalizovalo na 7 ústavov a dve katedry. Zachovaný
zostal Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, ktorý
podobnou zmenou prešiel už v roku 2006.
Aktuálne k téme japonskej atómovej katastrofy zareagovala aj FEI a zorganizovala prednášku o tom, čo sa
vlastne v Japonsku stalo. Prednášal prof. Ing. Vladimír
Slugeň, DrSc., ktorému v diskusii sekundovali mnohí
odborníci, napr. zo Slovenských elektrární. Úspešná
prednáška zaplnila dve auly.
V roku 2011 stúpla ľudská
populácia na číslo 7 miliárd.
Dieťa s týmto poradovým číslom,
dievčatko menom Danica May
Camacho, sa narodilo
na Filipinách dňa 31. októbra
2011, čím dostal tento deň
označenie Seven Billion Day.
Pre náš časopis to bol rok zmien.
Najprv sa presunul spod vedenia
Študentského Parlamentu, pod
ktorý doteraz patril. Pripojili sme
sa k Multimediálnemu centru STU,
čím sme získali lepšie možnosti na
svoju realizáciu a časopis mohol
opäť vzrásť na kvalite. S tým súvisí aj
začiatok fotenia vlastných obálok v
štúdiu. S príchodom nových grafikov
sme navrhli nový dizajn a logo. Logo
sa prvýkrát objavilo v marcovom
čísle a nový vzhľad vnútra v októbrovom. Písali sme napríklad o konšpiračných teóriách, letných festivaloch
a možnostiach cestovania.
29
Téma
Ruskí cári
Barack Obama zostáva na pozícii najvplyvnejšieho
muža planéty, ktorú magazín Forbes udeľuje americkému prezidentovi. Na druhej strane sveta sa
ruským prezidentom, po trojmesačnej prestávke
a „drobnej “ zmene ústavy, stáva opäť Vladimír
Putin. Ten môže na svojom poste zotrvať až do
roku 2024.
Svetom, minimálne tým českým a trošku aj európskym, prebehla metanolová kauza, ktorá vyvrcholila prohibíciou na alkohol nad 20%. Škody sa
vyšplhali na milióny českých korún, pričom 40 ľudí
prišlo o život, omnoho väčší počet zasa o zrak.
Revolúcia v Sýrii prerástla v občiansku vojnu a dostáva sa až za hranice krajiny. Svetová diplomacia
zlyhávala a len o vlások sme sa vyhli masovému
používaniu chemických zbraní.
Švédskom ešte otriasal šok po Breivikovom vyvraždení 77 ľudí. Vinník si odsedí 21 rokov, pričom
aj vo väzbe ešte vyvolal nevôľu medzi obyvateľmi
tejto dovtedy terorizmu sa vyhýbajúcej krajine.
Z príjemnejších udalostí spomeňme diamantové
výročie kráľovny Alžbety II. a taktiež
zorganizovanie prvých zimných olympijských hier
mládeže. Svet opustil prvý človek na Mesiaci –
Neil Amstrong.
ešte nevymreli
OKO v roku 2012 zaznamenalo viacero
posunov. Opäť sme sa umiestnili medzi
elitou v hodnotení vysokoškolských časopisov, tentoraz sme sa museli uspokojiť žiaľ (v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom) „iba“ s tretím miestom
na Slovensku. Čísla rozmerovo aj počtom strán zodpovedali tomu, čo máte
možnosť čítať dnes, avšak OKO začalo
expandovať. Po dohode so Stavebnou
fakultou a Fakultou architektúry sme
rozšírili náklad z 1 800 kusov na krásnych 2 200, ktoré máme dodnes a od
tohto momentu prinášame informácie
o dianí na fakultách medzi študentov 4 fakúlt. Pribudla s tým súvisiaca
rubrika Aktualít zo všetkých fakúlt, kde
je OKO distribuované a obsahovo sme
sa posunuli od čisto informatických
tém bližšie k architektom a stavbárom.
A napokon sme spolu prešli aj koncom
sveta. ;)
2012
napísal Michal Makas
Rakúšan Felix Baumgartner to dokázal.
Stal sa človekom, ktorý podľa periodika
Business Insider najviac zapôsobil na
svetovú verejnosť v roku 2012, a to
vďaka svojej odvahe a pádu. Voľným pádom zoskočil z výšky asi 39 km a vytvoril
najmenej dva isté rekordy: najvyšší let
balónom plneným héliom s posád-
kou a najvyšší zoskok padákom (Joe
Kittinger, Baumgartnerov mentor, skočil
v roku 1960 z výšky 31.333 metrov).
Fanúšikovia celé dni sledovali kampaň,
čerstvé informácie a netrpezlivo čakali
na osudný pád, ktorý zväčšil povedomie
o už dosť známom spojení červeného
býka s adrenalínovým svetom.
Od 20. februára je znovu otvorená
študovňa na FEI, konkrétne na prízemí
vedľa A bloku . Študent v nej vie nájsť
množstvo študijnej literatúry, pracovať
na vlastnom notebooku , prípadne
stráviť čas v tichosti medzi cvičeniami
a prednáškami.
Fakulta hostila najstaršie podujatie svojho druhu - Expedíciu 2012. Cieľom bola
výmena informácií, skúseností z uskutočnených expedícii a inšpirovanie sa
k novým expedičným plánom.
7. novembra priaznivcov programové-
ho prostredia Matlab chytila za srdce
medzinárodná konferencia Technical
computing Bratislava 2012, ktorá
úspešne nadviazala na svojho pražského predchodcu.
Slávnostného otvorenia sa 15. novembra dočkalo aj high-tech laboratórium
v oblasti elektromagnetickej kompatibility. Centrum je nevyhnutné na vývoj
a podporu všetkých elektronických
systémov a bolo vytvorené špeciálne na
požiadavku ministerstva. Študenti môžu
do labáku zablúdiť na B bloku.
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
Rok sme odštartovali v znamení politickej kauzy
Gorila. Tá bola spojená s masovými protestmi
a pochodmi nespokojných ľudí. Dodnes sa verejnosť nedočkala vysvetlení a súdnych verdiktov, ale
aspoň vďaka investigatívnemu novinárovi vznikla
knižka, ktorá bude aj budúce generácie informovať o tom, v akej spoločnosti ich predkovia žili.
Marec bol zlomový vo mnohých SMEROCH.
Výsledky predčasných volieb predurčili historické
jednofarebné zostavenie vládneho kabinetu.
V deň volieb došlo k poškodeniu slovenskej kultúrnej pamiatky, keď podivným spôsobom vyhorel
hrad zo 14. storočia – Krásna Hôrka. Tento nepekný akt vyvolal množstvo protirómskych aktivít
od „upratovania“ v Krásnej Hôrke, cez „pochod
slušných“ o otvorenie otázky oddelenia detí do
rómskych tried až po rómsku reformu.
Slovensko však zažilo počas roka aj krajšie obdobia. Začal sa projekt Slovensko 2012 Advent, kde
prostredníctvom 20 koncertov oživili organizátori
charitatívny, kultúrny a regionálny rozmer Slovenska. Učitelia sa zapojili do masívneho štrajku,
kde si vydobyli prísľub zvyšovania platov. Radosť
nám spravili aj naši hokejisti, ktorí sa po dlhých
desiatich rokoch prebojovali do finále a priniesli
na Slovensko striebornú medailu.
améT
Za hranicami Slnečnej
Rok 2013 bol pre naše malé Slovensko
veľmi zaujímavý. Úspešný, inovatívny,
ale aj trošku smutný.
Za najväčší úspech pokladám (ako
Košičanka srdcom aj dušou) vyhlásenie najvačšieho mesta východu za
Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Nemenším úspechom je, že sme sa
o prvenstvo mohli deliť s nádherným
Marseille. Košice tento titul vzalo veľmi
vážne a aj vďaka nemu nastalo v meste
mnoho zmien, jednoznačne pozitívnych. Okrem prestavby hlavnej stanice
(ktorá stále pokračuje) a revitalizácii
parku v neďalekej blízkosti sa zrekonštruovali aj Kasárne, ktoré vytvorili nové
spoločenské centrum Kulturpark a i.
Smutnejším obdobím roka bola strata
sústavy
jedného z najlepších režisérov, ktorých
tu máme. Nemôžem hovoriť o nikom
inom ako o pánovi Bednárikovi. Na
jeho šál a originálny humor určite
nikto nikdy nezabudne. Nehovoriac
o jeho mnohých skvelých divadelných
hrách, za ktoré bol toľké roky uznávaný
a oceňovaný.
Nakoniec spomeňme udalosť, ktorá
určite neprekvapila iba mňa. Pri príležitosti 20. výročia založenia (druhej)
Slovenskej republiky udeľoval minulý
rok pán exprezident Ivan Gašparovič
hromadnú amnestiu. Desivé? Ale
nie. Žiadny väzeň s trestom za vážne
ublíženie na zdraví či za spôsobenie
veľkých škôd na majetku (a pod.) nám
po uliciach určite nebehá.
Devätnásty rok časopisu OKO bol pre mňa
prvým. OKO síce nemalo minulý rok žiadne
"poprvé", ale malo niekoľko NAJ. Číslo
s témou čas malo najrýchlejšie vyrobenú
titulku odkedy sa časopis balí do farebného.
S touto fotošopovou obálkou sa doteraz
veľa členou redakcie ťažko vyrovnáva. Ale
malo to štýl!
Nemôžem nespomenúť aj aprílové číslo,
ktoré má najviac stiahnutí na oficiálnej
stránke OKOa. Téma čísla bola "Pripojte sa
na totie internety" a fotka na obálke je tiež
niekedy v redakcii spomenutá ako najnevydarenejšia. No odfotená slečna to zrejme
zachránila.
Nakoniec si jednoducho neodpustím
posledné NAJ. Najšokujúcejší nadpis článku.
Autorka svoj výlet do vily Tugendhat nazvala
Architektonickým pornom. Ozaj vydarené
prirovnanie. Kto ešte nečítal, odporúčam!
2013
napísala Miroslava Argalášová
Odbehnime v rámci STU do Trnavy. Materiálovotechnologická fakulta oslávila jeden obrovský
úspech. Vďaka finančným príspevkom z eurofondov, štátneho rozpočtu a prostriedkov samotnej
školy vznikne v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj prvý univerzitný vedecký park
"Campus MTF STU". Stane sa aj prvým parkom
svojho druhu na Slovensku. Má prispieť aj k vývoju samotnej krajiny pomocou vedy a techniky.
Posielame gratulácie a želáme veľa úspechov
a objavov.
V Bratislave zatiaľ STUčka bojovala o certifikát
ECTS label. Vďaka snahe vedenia a samotnej
kvality školy sa to nakoniec podarilo. ECTS label
uďeľuje Európska komisia každý rok, stále sa hlá-
Som si istá, že vo svete sa každým rokom
udeje nespočet udalostí, ktoré by stáli
za spomenutie. Na to, bohužiaľ, nie sú
kapacity.
Veľké veci sa diali hlavne vo Vatikáne. Pápež
Benedikt XVI. sa na pomyselnom duchovnom tróne nestihol ani zohriať a už ho aj
nechal zasa chladnúť. Jeho odstúpenie bolo
prekvapením pre celú náboženskú, ale aj
ostatnú spoločnosť. No musíme ísť ďalej.
Nový pápež sa nazval Františkom a podľa
si množstvo uchádzačov, no uspeje len niekoľko.
Certifikát je pečiatka s podpisom na pomyselnom
diplome kvality. Svedčí aj o tom, že všetky skúšky
a kredity sú v súlade s európskym kreditovým
systémom a preto sú uznávané aj v zajtraničí.
Nemôžem nespomenúť svoju najobľúbenejšiu
fakultu. Minulý rok na FA patril organizáciam. 1x1
boli veľmi aktívny a usporiadali hneď dva skvelé
paletové workshopy. Najprv to bolo príjemné
posedenie pri hlavnom vchode do fakulty a neskôr na jeseň veľký paletový pavilón umiestnený
na zadnom vchode do fakulty. Vďaka pavilónu
vznikla tradícia v podobe veľkej otváracej párty,
Manifestu. Tento rok sa konal už druhýkrát, no
pod vedením inej, novej organizácie Archtung.
mojich veľmi nepresných a dosť nespoľahlivých informácii sa mu zatiaľ darí dobre.
Držme mu teda palce!
V minulom roku sa nám rozrástla Európska
únia o ďalšieho prímorského člena. Od
prvého júla pripadli všetky výhody a povinnosti aj turisticky obľúbenému Chorvátsku.
Okrem toho nám na Slovensku vznikli vynovené papierové eurá, s ktorými sa tento
rok už môžete kdekoľvek bežne stretnúť.
Niektoré možno budú ešte teplé!
Pri čítaní o vesmírnych novinkách
som narazila na ďalšiu prekvapujúcu
informácie. V predošlom roku sa zistilo, že ak by Titán (mesiac Saturnu)
bol bližšie pri Slnku, mohol by na
ňom vzniknúť život. Má predpoklady na to, aby mal fungujúce vodné
plochy, vhodnú atmosféru, úrodnú
pôdu. Je zaplavený uhľovodíkmi – základnou stavebnou jednotkou života.
Jedinou prekážkou je tá neznesiteľná
zima v podobe -179º C. Od roku
2013 je zima na ústupe. Práve to
nám umožnilo zistiť viac o mesiaci
Titan. A viete ako dlho zima (-179º C)
trvala? Tridsať rokov.
Nakoniec najsvetovejšia novinka. Stavím sa,
že o tejto neviete! Rok 2013 sa vo "vesmírnom" svete zapíše ako rok, kedy prvýkrát
v dejinách objekt vytvorený človekom opustil Slnečnú sústavu a dostal sa do hlbšieho
vesmíru mimo nej. Kozmická loď Voyager
1 už od roku 1977 precestuje 56 000 km
každú hodinu a po 36 rokoch konečne
dokázala vyjsť z jednej z nekonečna sústav
vo vesmíre. Fascinujúce.
31
Téma
2014
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
améT
Prečo ísť do OKA
...alebo čo mi OKO dalo
Klišé života
To je ťažko. Človeku sa chce začať tým, ako prišiel ako
mladý, neskúsený a naivný prvák na akýsi konkurz
s dvážnou ambíciou stať sa súčasťou istého časopisu,
v ktorom si prečítal, že nevedia dobre po slovensky,
a myslí si, že im všetkým ukáže, ako sa má písať po slovensky. Potom by chcel pokračovať postupným zlepšovaním časopisu od čísla k číslu a z roka na rok rastúcim
množstvom skorektovaných článkov. Stával sa súčasťou
redakcie, osmelil sa napísať svoj prvý samostatný článok
o živote na intráku z pohľadu rodeného Bratislavčana,
postupne sa zapájal do diania v redakcii, nadobúdal
sebaistotu a odvahu prezentovať svoj názor, čo pre
introvertného „ajtíčkara“ znamená veľký posun vpred,
až sa dostal na jednu z vedúcich pozícií v časopise.
Takých klišé príbehov je však dnes veľa: začať od podlahy a postupne sa prepracovať stále vyššie a vyššie.
Priam ukážkový príklad baťovského kariérneho rastu.
Na rozdiel od reálneho a krutého sveta je tu človek na
akomsi cvičisku, trenažéri, ktorý mu dovolí rásť a odpustí mu pády. Hranicou je len vlastná sebareflexia
a schopnosť učiť sa na vlastných chybách. Frajerka mi
často pripomína, že mám viac myslieť na seba a nie
stále na časopis. Ale veď ja na seba myslím práve tým
časopisom! Práve tým, že preň nespím a dokola opravujem večne sa opakujúce chyby, osobnostne rastiem.
Viem si predstaviť a tejto predstave verím, že ak by
som po tých rokoch v redakcii OKA mal ísť do praxe
v tejto brandži a zamestnať sa vo vydavateľstve, mal by
som veľkú konkurenčnú výhodu oproti tým študentom,
ktorí sa redakčnej tvorbe venovali kvázi z donútenia, zo
školskej povinnosti. Mňa od nich odlišuje to, že okrem
redakčnej práce mám prehľad vo svojom technickom
odbore, no najmä že som schopný na sebe pracovať
a stále sa rozvíjať.
Sebarealizácia
Všeličo... Priestor podeliť sa s druhými.
Slobodu bieleho papiera či prázdneho
súboru v textovom editore - zmysluplne sa
zaplniť písmenkami, ktoré smú aj ďalej žiť.
Myšlienky, nad ktorými aj iní budú rozmýšľať. Možnosť osloviť druhých, dať im niečo
zo seba, možnosť podeliť sa o poklady,
ktoré som smel dostať, zažiť, spoznať,
nech ich vidia a poznajú aj druhí.
Istotu či vieru, že nejako bude, že keď
niečo treba napísať, zvládnuť, hoci čas
tlačí a ja naozaj netuším ako, aj tak sa to
podarí a zvládne, že sa to dá... Možnosť
aj nutnosť tvoriť. Meditácia pri písaní...
Možnosť byť "prvým čitateľom" poviedok
prichádzajúcich z duše a vyšších svetov.
Kamarátov a kamarátky v redakcii, na
chodbe, na schôdzi, na letnej opekačke.
Špeciálne vianočné tvorivé "OKO party",
ked sme za večer popri popíjaní vareného
vína spolu s kamarátmi a kamarátkami
redaktormi na počkanie napísali, zalomili,
aj vytlačili veselé "enem pre redakciu"
šialené a haluzné číslo ;-) A teraz, v tejto
chvíli, špeciálne - výzvu a možnosť na spoločenskom večeri v Trenčíne na ELOSYS-e,
dva dni po uzavierke, písať túto moju časť
tohto vzácneho a jedinečného článku ;-)
Čo môže OKO dať Tebe? Ako čitateľovi, či
možnému redaktorovi? - Všeličo, veľa, ak
úprimne a pravdivo žiješ, čítaš, či píšeš.
Výzvy aj radosti. Vzácne skúsenosti. A ľudí
do života, ktorí pre Teba budú znamenať
veľa :-)
Často (si) hovorím: „Na čo chceš spomínať? Na to, ako
si školu zvládol bez problémov, no nič iné si nespravil?“
Život je oveľa pestrejší, keď v ňom robíme niečo navyše.
OKO má výhodu v tom, že po mne zostane niečo hmatateľné. Keď budem na sklonku života bilancovať, určite
budem ľutovať len tie veci, ktoré som nespravil. Niektoré klišé majú niečo do seba.
árik
n
i
M
o
č
I
n
Iva
kučka
u
K
k
e
r
a
M
33
Organizácie
Konferencia tak trochu naopak
Každý, kto navštívil vedeckú konferenciu vie, že sa skladá z dvoch
základných častí. Z prednášok, ktoré
zaberajú podstatnú časť celej akcie
a z prestávok na kávu. Práve počas
prestávok sa nadväzujú vzťahy a neraz sú pre účastníka konferencie užitočnejšie ako sledovanie prednášok
náročných na sústredenie. Obvykle sú
však príliš krátke na to, aby sa všetko
dojednalo a aj koláčikov býva toľko,
aby sa tak-tak každému ušlo...
My sme si povedali, že pripravíme akciu,
kde sa na vec pozrieme opačne. V podstate sme usporiadali „konferenciu“ pre
priaznivcov programu MATLAB, ktorej
hlavným cieľom bolo stretnúť sa a navzájom sa porozprávať pri pive a grilovaných
špecialitách. S touto myšlienkou bol
pripravený prvý ročník akcie Technical
Computing Camp.
Prvý ročník sme sa rozhodli usporiadať
v priestoroch FEI STU v Bratislave. Za podporu, ktorú sme zo strany vedenia fakulty
dostali, treba určite poďakovať. Začínali
sme vo štvrtok (4. 9. 2014) popoludní,
zatiaľ bez prednášok, len so sudom piva,
kofoly a grilovanými dobrotami, o ktoré sa
postaral Bufet Béčko. Účastníci postupne
prichádzali, až sa ich počet zastavil
na čísle 54.
„
Do technických vôd nás vrátil pán Marek
Laszlo. Ten sa pochválil s autonómnym
autíčkom riadeným procesorom Freescale. Marek sa aj so svojimi kamarátmi
pravidelne umiestňuje na popredných
október
november
december
január
február
miestach v medzinárodných súťažiach. Ich
tím vedie známa osobnosť robotiky – pán
Richard Balogh. O tom, že sa prednášky
niesli v uvoľnenej atmosfére, svedčí aj
príspevok Martina Erneka zo Systémov
priemyselnej informatiky, ktorý predstavil
možnosti v oblasti energetiky. Záverečná
časť prednáškového dňa patrila spolupráci
COMSOL-u s MATLAB-om. Úlohy sprievodcu sa zhostil Pavel Ludvík.
Sobotný program sme venovali skúšaniu reálnych zariadení. Robot LEGO
“
V podstate sme usporiadali „konferenciu“
pre priaznivcov programu MATLAB, ktorej
hlavným cieľom bolo stretnúť sa a navzájom sa porozprávať pri pive a grilovaných
špecialitách.
Piatok sa začínal príhovorom pána Jana
Daněka z Humusoftu a pokračoval dopoludňajším blokom prednášok. Pracovníci
Humusoftu (Tatiana Mudráková, Jaroslav
Jirkovský) sa postarali o predstavenie
noviniek v MATLABe, poodhalili možnosti
nových web stránok www.mathworks.com
určených pre vzdelávanie (Cody) a predviedla sa aj novú meracia karta MF644.
Po technických témach sa slova ujal pán
Ronald Ižip z TRIM Broker, ktorý ukázal,
že aj ekonomické a burzové dianie môže
byť zaujímavé pre technikov a MATLAB má
uplatnenie aj v tomto segmente.
september
napísal Martin Foltín
nafotila Zuzana Holotíková
marec
apríl
máj
jún
Mindstorm sa snažil sledovať čiaru,
ventilátor sa snažil chladiť teplý prúdiaci
vzduch z fénu (predvedenie meracej karty
MF644 a využitia MATLABu v reálnom
čase), webkamera detegovala ružovú
fixku (demonštrácia image processingu).
Neustále sme sa snažili s účastníkmi rozprávať a vtiahnuť ich do tvorby programu.
Akciu sme zakončili na obed dopitím
obsahu sudov a voľnou diskusiou.
Je dôležité uviesť, že sa na prvý ročník
prišiel pozrieť aj pán Ronald Van De Pol
z MathWorks. Dôsledkom bolo, že každý
študent, ktorý sa zúčastnil Technical
Computing Campu 2014, získal zadarmo
vlastnú licenciu MATLAB Student. Sledujte
naše stránky alebo náš facebook, aby vám
budúci ročník neušiel!
eicázinagrO
študentský parlament
elektrotechnikov
a informatikov
Ahojte. Vítam vás všetkých na malom
zoznámení s organizáciou, ktorá vás
určite bude sprevádzať mnohými
udalosťami , ktoré si istotne nemôžete nechať ujsť.
Naša činnosť a fungovanie
Keďže sme mladí ľudia plní elánu, ktorí
nám pri škole ešte v malom množstve
zostáva , tak máme chuť robiť niečo pre
študentov. Našou hlavnou činnosťou je
organizovanie športových podujatí, odber
krvi, zaujímavých prednášok a v neposlednom rade organizovanie prestížnej
spoločenskej akcie(beánie). Každý rok
robíme nábor nových členov, kde srdečne
vítame každú pomocnú ruku. Tento rok
sa už študenti zúčastnili náboru a tešíme
sa na ich nápomocnú činnosť. Naše sídlo
parlamentu je v internátnych domov na
bloku D, vedľa študovne a na fakulte sídlime na bloku E.
Udalosti
Od začiatku semestra už predsa pretiekla
nejaká tá voda, tak aj naša činnosť sa
dostala do pohybu a určite nezaháľame
a snažíme sa vyplniť a spestriť čas našim
študentom. Akciu, ktorú sme zorganizovali ako prvú, bola Technická kvapka krvi,
ktorá sa uskutočnila 14. 10. 2014 a zožala
úspech, ako každý rok. Sme radi, že existuje toľko solidárnych ľudí aj na našej fakulte.
Ďalšia veľmi vydarená akcia, ktorú sme organizovali spolu s Ynetom, bola Y Games.
Je jasné , že hranie počítačových hier na
našej fakulte zožalo veľký úspech. Určite
sme nezabudli ani na športového ducha
a zorganizovali sme pingpongový turnaj ,
ktorý sa konal 22. 10. 2014. V budúcnosti
pripravujeme tiež rôzne športové turnaje,
rôzne zaujímavé prednášky a v neposlednom rade veľkú spoločenskú akciu,
beániu.
Beánia je študentská slávnosť, na ktorej
starší študenti prijímajú novozapísaných
študentov medzi seba. Je to udalosť, ktorá
sa každoročne viac a viac zapisuje do
FEIkárskych a FIITkárskych životov. Ako
budúci inžinieri, všetci v to potajme dúfame, sa musíme vedieť správať a zabávať aj
v spoločnosti. Povinnou podmienkou beánie je spoločenské oblečenie, ktoré vnáša
noblesu do tejto udalosti. Na beánii vystupujú každoročne či už známe alebo menej
známe tanečné, spevácke skupiny. Keďže
udalosť je naozaj veľkolepá, tak sa na nej
pracuje hneď od začiatku semestra a naša
práca svedčí o kvalite tejto slávnosti.
Kontakt
Ak by vás naša organizácia zaujala, tak sa
vášmu záujmu veľmi potešíme a môžete
nás kontaktovať na [email protected]
napísal Matej Zboron
Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? A vlastne
prečo? Vcelku časté otázky, keď sa
človek zoznamuje s niečím novým.
Napríklad so životom na vysokoškolskom internáte. Na ich zodpovedanie
je tu organizácia s názvom Rada ubytovaných študentov.
Kto a čo?
Sme tak ako ty, študenti STU ubytovaní na
Mladosti, ktorí chceli spraviť viac a pripojili sa k organizácii, kde boli spočiatku
adeptmi a postupom času sa stali riadnymi členmi. Oficiálne teda zastupujeme
študentov ubytovaných na internáte, ich
záujmy a žiadosti pred vedením internátu
a sme teda aj poradným orgánom vedenia
študentského domova. Našim poslaním
v praxi je pomáhať študentom a aktívne
sa zapájať do tunajšieho diania, pričom
získavame nemálo skúseností a nových
priateľov.
Kedy a kde?
Prvýkrát sa s nami stretneš, keď sa v septembri prídeš ubytovať na internát, taktiež
máme pod palcom hygienické kontroly,
prenajímame vysávač či uskladňujeme
chladničky na leto. Najčastejšie nás ale
vyhľadávajú študenti kvôli akýmkoľvek
otázkam súvisiacimi s chodom internátu,
ubytovaním, ale aj so sťažnosťami, ktoré
sa snažíme riešiť. Prostredníctvom našich
informačných kanálov podávame ubytovaným informácie. Všetko o nás a našich
aktivitách nájdeš na našej webovej a Facebookovej stránke. V neposlednom rade
sa s nami stretneš aj na akciách, ktoré
každoročne organizujeme pre študentov – najznámejšími sú šachový turnaj
a Antibordel, ktoré už k nášmu internátu
jednoducho za tie roky patria.
Ako a prečo?
Každý z nás sa v niečom vyzná a u nás
dostane možnosť realizovať sa a zdokonaľovať sa v tom, čo má rád. Ponúkame možnosť prejaviť sa, zabaviť sa, nájsť nových
priateľov a niekam patriť. Vytvárame jeden
skvele fungujúci tím, ktorí sa navzájom
dopĺňa a zdokonaľuje. Ak sa chceš ku nám
pridať, je to možné kedykoľvek počas roka.
Najideálnejšie však – 12. 11. 2014, počas
nášho náboru v kancelárií RUŠ na CD
vrátnici.
Kontakt: www.rus.sk
napísali Lukáš Lizák, Elena Štefancová
Kto sme?
Sme občianskym združením zastupujúcim
študentov Stavebnej fakulty STU v samosprávnych orgánoch fakulty a univerzity.
Čo robíme?
Usilujeme sa o zlepšenie sociálnych a študijných podmienok pre „Nás študentov“.
Organizujeme spoločenské, kultúrne,
športové a iné voľnočasové aktivity pre
našich študentov.
Dvojbodka pred semestrom
V stredu 08. 10. 2014 sa na SvF konala akcia, ktorú organizovalo Združenie študentov SvF STU, Dvojbodka pred semestrom.
Program akcie pozostával z krátkych prednášok. Zaujímavé prednášky z rôznych
oblastí predeľoval rozhovor s dekanom
a prodekanom fakulty, ktorí ochotne
odpovedali na otázky študentov.
Program sa ukončil krátkym kurzom spoločenských tancov.
Počas celej akcie sa podávali čerstvé
palacinky a guláš, okrem toho sa študenti
mohli zabaviť v „detskom kútiku“ so spoločenskými hrami a stolným futbalom.
Pripravované akcie Združenia Študentov stavebnej fakulty:
19.11.2014 – Beánia Stavbárov
Stavbárovica
Hugovica
Ping-pongový turnaj
Beh po schodoch
napísala Petra Danišová
35
Organizácie
Začiatok EUHL
napísal Andrej Štefánik
Nový začiatok ligy sa už nezadržateľne blíži a aj preto som sa rozhodol
napísať novinky o Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL). Na úvod
by som chcel predstaviť samotnú ligu
pre tých, ktorí o nej ešte nepočuli.
1. ročník EUHL sa uskutočnil v akademickom roku 2013/2014. Zúčastnilo sa
jej 6 mužstiev, ktorých súčasťou bola aj
Slovenská technická univerzita v Bratislave. Okrem nej sa do ligy zapojili ešte tímy
z Bratislavy, a to konkrétne Panaeurópska
vysoká škola a Vysoká škola ekonómie
a manažmentu, z Trenčína to bola Vysoká
škola manažmentu. Taktiež tam boli dve
mužstvá z Českej republiky, a to UK Praha
a Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne.
Mužstvo STU Engineers bolo zložené z
takmer všetkých fakúlt, no najpočetnejšie
zastúpenie tam mala Stavebná fakulta,
Strojnícka fakulta a Fakulta elektrotechniky
a informatiky. Liga bola rozdelená na dve
časti. Každý tím odohral 10 zápasov
a najlepšie 4 tímy postúpili do play off. Žiaľ
nášmu mužstvu STU Engineers sa nepodarilo postúpiť do play off, a tým pádom
stratili možnosť bojovať o celkovú trofej
SEKERAS CHAMPIONSHIP TROPHY. Táto
trofej je pomenovaná po bývalom skvelom
slovenskom reprezentantovi, ktorý
v minulosti pôsobil aj v NHL, Ľubomírovi
Sekerášovi. Mimochodom je aj jedným
zo zakladajúcich členov EUHL. Ďalší ľudia,
ktorí sa veľkou mierou pričinili o vznik
samotnej ligy, sú Jaroslav Straka, František
Sadecký a Peter Špankovič. Všetkým patrí
veľká vďaka.
Nedá mi ešte nespomenúť víťaza minulého ročníka EUHL, ktorým sa stala pomerne
jednoznačne UK Praha.
Tento rok bude účastníkov ligy viac. K už
spomínaným tímom pribudne univerzita
z rakúskeho Grazu, druhým nováčikom
bude univerzita z Banskej Bystrice
a taktiež univerzita z Plzne. Z ligy vypadne
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v
Bratislave. Tím STU prešiel určitými zmenami a asi najhlavnejšou je premenovanie
z pôvodného STU Engineers na HK Slávia
STU, čím sme boli zaradený pod historickú reprezentačnú značku STU. Zmenou
prešlo taktiež logo nášho mužstva.
V strede sa namiesto pôvodného E ako
STU Engineers bude odteraz nachádzať
S ako Slávia STU. Ďalšou zmenou sú noví
hráči, ktorí boli vybratí na základe výberového zápasu, ktorý sa konal v stredu 24.
09. 2014. Trénerom HK Slávia STU zostáva
aj pre túto sezónu pán Ing. Anton Zmajkovič. Koncom septembra začalo naše
mužstvo s prípravou na ľade. Tréningy sú
dvakrát do týždňa a pred začiatkom ligy
by sme mali odohrať aj jedno prípravné
stretnutie. Prvý tohtoročný štart v lige
máme na programe 27. 10. 2014 o 17:00
hod. Na štadióne Vladimíra Dzurilu v Ružinove privítame univerzitu zo Zlína.
Týmto vás chcem zároveň všetkých srdečne pozvať na úvodný duel nášho mužstva
v EUHL. Ambície do ligy sú aj tento rok tie
najvyššie, a preto potrebujeme aj podporu
zo strany fanúšikov. Nakoniec chcem už
len popriať veľa šťastia nášmu tímu, aby si
na konci sezóny mohli povedať, že urobili
pre úspech maximum.
BEST Bratislava
za BEST napísala Katarína Jasencová
Semester sa už rozbehol a členovia
študentskej organizácie BEST Bratislava naplno pracujú na prípravách
podujatí na nadchádzajúci akademický rok 2014/2015. Ale predtým, ako si
predstavíme, čo všetko vás, študentov STU, ako aj nás, organizátorov
čaká v najbližších mesiacoch, poďme
sa ešte trošku pozrieť do minulosti.
BRATISLAVA
september
október
november
december
január
február
Na prelome júna a júla navštívilo Bratislavu 22 študentov z krajín celej Európy.
Dôvodom ich návštevy bol vzdelávací kurz
zameraný na vodné hospodárstvo
s názvom „Flood protection: How not to
get wet!“, ktorého akademická časť sa konala na Stavebnej fakulte STU. Zúčastnení
študenti absolvovali okrem prednášok na
danú tému i exkurziu v Gabčíkove a množstvo voľnočasových aktivít, počas ktorých
spoznávali Bratislavu a slovenskú kultúru.
Veľmi sa im u nás páčilo a veľa z nich sa na
Slovensko ešte v budúcnosti určite vráti.
Po úspešne zorganizovanom kurze sa
BEST Bratislava ocitla na festivale Bažant
Pohoda 2014, kde členovia reprezentovali nielen organizáciu, ale aj celú STU.
Pri našom stánku sa zastavilo množstvo
súčasných aj bývalých študentov STU,
ako aj kamarátov študentskej organizácie
BEST na Slovensku. V auguste sa vydali
dva víťazné tímy (oba FEI) z EBEC Central
marec
apríl
máj
jún
do Rigy v Lotyšsku, kde reprezentovali celú
univerzitu a súťažili v celoeurópskom kole
inžinierskej súťaže EBEC.
Na zimný semester je pre študentov STU
pripravených viacero podujatí. Nábor
nových členov už máme za sebou, bol
nadmieru úspešný a naša organizácia
si navýšila počet členov o viac ako 25%.
V novembri nás čaká už po štvrtýkrát
úspešné a unikátne podujatie Training
Day, organizované v spolupráci s IAESTE
Slovakia, zamerané na rozvoj soft skills.
O zážitkoch študentov STU v Európe sa
budete môcť dozvedieť na pravidelnom
podujatí s názvom Cestoklub, účelom ktorého je, aby študenti, ktorí boli v zahraničí
na akademickom kurze, motivovali svojím
rozprávaním študentov STU, ktorí takéto
vycestovanie ešte len zvažujú.
A aby sa nezabudlo, BEST Bratislava oslavuje svoje 22. narodeniny.
eicázinagrO
napísala Veronika Angela Pokojná
Vysoká škola nás už v súčasnosti neodlišuje – má ju skoro každý. Čo Ťa ale
odlišuje od ostatných sú Tvoj talent,
záujmy a Tvoje silné a slabé stránky.
Som študentka Stavebnej fakulty STU
a voľného času popri škole nemám veľa.
Do AZU som sa zapojila preto, lebo sa
môžem angažovať na projektoch a v sekciách, do ktorých by ma ani v jednej firme
nezapojili. A dôvod? Som študentka, a čo
také len môžem ponúknuť...
Prečo AZU? Ako samotný názov hovorí
AZU – Aktivita zvyšuje úspech, prezrádza,
že sa zaoberáme aktivitou nad rámec
vysokej školy, investujeme do seba, do
našej budúcnosti. Je to na nezaplatenie,
keď namiesto mrhania časom rôznymi
zbytočnými aktivitami pracujem so skvelým tímom ľudí a spoločne tvoríme skvelé
projekty práve pre Teba.
Snažíme sa skĺbiť poznatky s praxou a popritom využiť celý náš potenciál.
Či chceme alebo nechceme, škola nás zahlcuje väčšinou teoretickými poznatkami.
A keďže sme študenti a máme toho veľa,
väčšina týchto poznatkov bez praktických
skúseností vyfučí von hlavou. Preto každého nového člena zapájame do aktivít,
ktoré sú mu blízke, ku ktorým má vzťah či
skúsenosti a chce sa v tom zdokonaliť. Sú
ale aj takí, ktorí radi skúšajú nové veci a nie
je nič lepšie, ako sledovať prácu kreatívneho člena, ktorý skúša niečo nové, predtým
neprebádané.
Momentálne prebiehajú workshopy
na Stavebnej fakulte STU so skvelým
speakrom Ivanom Lihotským, ktorý nám
študentom približuje oblasti soft-skills.
Začíname aj s kurzami pre potenciálnych
podnikateľov. Či ste rozhodnutí podnikať
alebo ešte len o tom uvažujete, nie je nič
lepšie, ako navštíviť kurzy a zistiť všetko
potrebné.
Verím, že Vás to nadchne ako aj nás.
A čím sa ako organizácia zaoberáme?
Organizujeme workshopy na podporu
osobného rozvoja v oblastiach:
■■komunikácia
■■riešenie problémov (tvorivé myslenie)
■■tímová práca
■■riadenie seba samého (efektívne riade
nie seba a organizácia aktivít),
■■podnikavosť (schopnosť pretaviť myšlie
ky do aktivít a výsledkov),
■■zanietenie (schopnosť nadchnúť sa pre
ideu a získať vnútornú motiváciu)
NEXTERIA ťa pozýva na svoje aktivity
napísal Karol Cagáň
Príď na aktivity Nexterie a dostaň
sa k najlepším!
Nexteria je organizácia otvorená študentom všetkých smerov s cieľom rozvíjať mladých ľudí v slušných a schopných lídrov
s chuťou meniť Slovensko k lepšiemu.
Rozviň svoje schopnosti vďaka Leadership Academy, 3-ročnému rozvojovému
programu pre študentov. Alebo príď
ukázať, čo v tebe je na Night of Chances,
najkvalitnejší blízko-kontaktný kariérny
event na Slovensku.
Pre technikov máme špeciálnu Night of
Chances - Technology v letnom semestri.
Pre všetkých ostatných je tu programovo
bohatá Night of Chances - Business, ktorá
sa bude konať 20. novembra na FM UK.
Okrem iného ťa čaká panelová diskusia
s CEO-s a vrcholovými predstaviteľmi
najžiadanejších spoločností, profesionálne
vedené workshopy zamerané na prípadové štúdie, ktoré ti dodajú nesmierne cenné skúsenosti z praxe. Speed-interviews je
jedinečná možnosť, ako priamo zapôsobiť
na svojho budúceho zamestnávateľa. Tvoj
dream job ti z neba nespadne, ale čaká na
teba práve na NoC-i.
Rozvíjaj svoj talent a pridaj sa do
IT Career Club-u.
Čo ťa v rámci Club-u čaká? Množstvo
zaujímavých prednášok od našich partnerských firiem, šanca zväčšiť si svoj network
a spoznať špičkových odborníkov aj osobne. Tým ale rozvoj tvojej kariéry rozhodne
nekončí. Vyskúšaj si odprednášanú teóriu
priamo v praxi a zúčastni sa na workshope
vo firme, kde budeš mať možnosť otesto-
vať a utvrdiť si svoje novo nadobudnuté
znalosti z prednášok. Ak túžiš nakopnúť
svoju IT kariéru a dozvedieť sa o nových
a aktuálnych trendoch z prostredia IT priamo od expertov, ktorí stoja pri ich zrode,
nepremeškaj svoju šancu a príď na naše
akcie. Najnovšie informácie nájdeš buď
na Facebooku Nexterie alebo na našej
internetovej stránke www.nexteria.sk.
Ukážme mladým techniku
S Nexteriou sa môžete stretnúť aj v rámci
najväčšej celosvetovej robotickej súťaže
First Lego League, ktorej sa každý rok
zúčastnia desaťtisíce mladých vo veku 10
-16 rokov. Víziou súťaže, ktorá prebieha
na Slovensku pod záštitou Nexterie, je
dostať mladých bližšie k technike a ukázať
im zábavnú stránku vedy. First Lego League je o spojení kreativity s nadšením pre
vedu a technológie, o tímovej spolupráci,
o spoločnom riešení problémov. Legoliga
nie je len pre deti. Zapojiť sa je možné aj
ako dobrovoľník pri organizácii turnajov
mentor pre tímy alebo sponzor súťaže.
Viac sa dozvieš na www.fll.sk.
37
Organizácie
Netradičné severské leto na
odbornej stáži s IAESTE
Študentská organizácia IAESTE Slovensko sprostredkuje každoročne
zahraničnú stáž cca 60 študentom
technických VŠ. V tomto čísle časopisu
OKO sme pre Vás pripravili výber skúseností Vašich kolegov - študentov,
ktorí toto leto absolvovali stáž, síce
v nie najteplejších :), no ekonomicky
vyspelých krajinách na severe Európy,
v Nórsku a vo Fínsku.
Oslo, Nórsko
“Najteplejšie leto tohto roka som zažil
v severskej krajine. Do Osla som priletel
začiatkom júla. Bol to historicky najteplejši
mesiac v roku, kedy sme
chodili na priľahlé ostrovy kúpať sa v studenom
mori, grilovať a sledovať
západ slnka o polnoci.
Oslo je rozsiahle mesto
veľmi späté s prírodou
a plné parkov, kde sme
chodili relaxovať, behať
a hrať sa typické severské hry. Kazdý týžden
sme sa stretávali spolu
s ostatnými stážistami
na spoločnej večeri, kde
„Čo vlastne robí AIESEC?“ Tak to býva
zrejme najčastejšia otázka, s ktorou
sa členovia AIESEC stretávajú pri
prezentácii svojej organizácie pred
študentmi. AIESEC sa zaoberá naozaj
rôznymi oblasťami a aktivitami, na
vec sa však dá pozrieť aj z iného uhla.
Táto študentská organizácia totiž
ponúka predovšetkým jednu zásadnú
vec - príležitosť pre človeka zmeniť
sa tak, ako si to naozaj predstavuje
a ako mu to vyhovuje.
Samozrejme, činnosti AIESEC sa rozbiehajú od vzdelávania svojich členov, cez
zahraničné stáže pre slovenských študentov až po organizovanie celých projektov.
Všetky tieto aktivity prispievajú najmä
k osobnostnému rozvoju tých, ktorí sa ich
zúčastňujú. Čo je však hlbším dopadom
všetkých týchto činností? Tým je predovšetkým osobnostná zmena zainteresovaných ľudí. AIESEC totiž nie je konečná
stanica, nie je to niečo, čo je vrcholným
životným cieľom človeka. Je to obdobie,
kedy môžu mladí študenti skúšať nové
veci, učiť sa priamo v praxi a predovšetkým meniť svoj pohľad na svet i samých
seba. AIESEC je cesta, a to doslova... cesta
k úspešnejšej kariére!
október
november
december
január
sme jedávali typické nórske jedlá. Každý víkend nám IAESTE organizovalo rôznorodé
akcie, či už išlo o Mountain, Arktic, Bergen,
Trondheim, či Oslo weekend, na ktoré sa
určite oplatilo ísť. Životná úroveň a náklady
na život v Nórsku sú jedny z najväčších na
svete, a s tým treba na začiatku aj počítať,
no všetky investície sa mi mnohonásobne
vrátili.
Moja pracovná náplň súvisela s tým, že
takmer každú firmu môže raz zasiahnuť
krízová situácia, či už jej vlastným pričinením alebo len nepriamo. Jej budúcnosť
preto stojí na tom, ako túto udalosť zvládne, a preto mojou úlohou počas zahranič-
nej stáže bolo vytvoriť systém na podporu
riadenia krízového manažmentu (Crisis
Management Support Sytem) postaveného na platforme SharePoint Online.
Toto leto bolo jedno z najlepších, aké som
zažil, spojenie príjemného z užitočným. Od
neviazanej zábavy s ľuďmi z celého sveta.
cez príjemných domácich obyvateľov až po
profesionálny prístup zámestnávateľa.”
Zaujali Ťa aktivity a činnosti IAESTE? Rád/a
by si sa aktívne podieľal/a na ich organizovaní?
Zavítaj na www.iaeste.sk do sekcie Staň sa
členom alebo napíš na [email protected]
sk.
Láka Ťa pracovať cez leto v zahraničí na
projekte z Tvojho odboru?
Všetko, čo potrebuješ vedieť, splniť a kedy
sa včas zapojiť do výmenného program
nájdeš na stránke www.iaeste.sk a priebežne na našej fanpage https://www.facebook.
com/iaeste.slovakia.
AIESEC je príležitosťou na zmenu
napísal Tomáš Schügerl
september
napísal Jozef Pištej
február
Schválne píšeme o „úspešnejšej“ kariére
a nie priamo o úspešnej. AIESEC ako taký
nikomu nezaručí žiarivú budúcnosť či
skvelú prácu. Skôr ponúkne smer, ako sa
k takémuto cieľu dopracovať. A presne
o tom je spomínaná osobnostná zmena –
keď sa z mladého človeka stáva dospelý.
Je to prirodzené, keďže členovia AIESEC
sa popri štúdiu venujú aj aktivitám v tejto
organizácii, vďaka čomu si prirodzene
zlepšujú svoj časový manažment a hlavne
sa učia myslieť popri škole aj na iné
povinnosti. Možno o tom v tých chvíľach
ani nevedia, ale práve vtedy podstupujú tú
osobnostnú zmenu. Tú zmenu z bezstarostných študentov vyspelých a ambicióznych mladých ľudí snažiacich sa vo svojom
živote niečo dosiahnuť.
marec
apríl
máj
jún
Skúsiť to môže každý. Nie všetci uspejú
– príležitosť na zmenu v podobe AIESEC
tu ale je. Využite túto šancu a zmeňte
samých seba na takých ľudí, akými chcete
v živote naozaj byť!
eicázinagrO
OMEGA vo Fínsku
Tento rok sme sa zúčastnili na medzinárodnej mládežníckej výmene
zastrešovanej programom Erasmus+ .
Jej už štvrtý ročník sa konal neďaleko
mestečka Virrat vo Fínsku.
Všetko sa to začalo mesiacom YOTA aktivity v decembri. Pod značkami OM9YOTA
a OM13YOTA sme vysielali celý december
a propagovali túto mládežnícku skupinu.
Na základe toho sme sa rozhodli, že sa
skúsime uchádzať aj o miesto na medzinárodnom YOTA tábore. Hneď po skončení
decembrovej aktivity sme kontaktovali
fínsky team, a aj napriek veľkému záujmu
sme sa dostali medzi 15 tímov, ktorí sa
mohli tohto táboru zúčastniť.
Po radostnej správe sme sa pustili do
zostavenia tímu, 1 vedúceho a 4 členov.
Rozhodovali sme sa na základe práve spomínanej decembrovej aktivity. Slovensko
sme reprezentovali v nasledujúcej zostave:
Ondrej (teamleader), Martin, Dominik,
Braňo a Miška, všetko členovia Rádioklubu
STU.
Vybavovačiek a papierovačiek bolo
viac než dosť, ale nakoniec sme všetko
úspešne dali dokopy a napäto sme čakali,
či dostaneme zelenú zo strany EU. Do
poslednej chvíle sme nevedeli, či sa táto
výmena bude konať, ale necelý mesiac
pred začiatkom prišiel radostný e-mail, že
môžeme kupovať letenky. Neváhali sme
ani sekundu a naplno sme sa začali pripravovať na týždeň vo Fínsku.
Nakoniec sme sa dočkali a sediac v lietadle
sme si konečne uvedomovali, že nás čaká
veľké dobrodružstvo. Akokoľvek sme si to
predstavovali, nikto z nás nečakal, že to
bude najúžasnejší týždeň nášho života.
Už na letisku sme sa spoznali s ostatnými
tímami a už na ceste do Virratu sme sa
dali dokopy s českým tímom, aby sme si
spríjemnili cestu. Chorvátsky tím si krátil
cestu sedmou. Počas cesty sme sa ešte
zastavili na letisku v Tampere pre Holandský tím a po 4 hodinách cesty autobusom
sme konečne dorazili do Virratu. Slniečko
svietilo, ale ešte predtým sme od hlavnej
organizátorky Kati dostali prvé inštrukcie
ohľadom nášho pobytu. O to viac sme
boli prekvapení, keď sme po 10 minútach
vystúpili z autobusu a do nitky nás zlial
dážď. "Welcome to Finland!", poznamenala
Kati a o 5 minút dážď vystriedala prekrásna dvojitá dúha. Hladní ako vlci sme si na
izbách zhodili batožinu a bežali na večeru.
Najedení a unavení z cestovania sme sa
podelili o prvé zážitky a išli spať.
Nasledujúci deň nás už čakal presne
naplánovaný program aktivít a prednášok.
Každý deň začínal raňajkami a takzvanou
"Energizer" hrou. Každý deň mal iný tím
za úlohu vymyslieť hru, kde by sme sa
navzájom lepšie spoznali a zabavili. Keďže
heslo našej medzinárodnej výmeny tento
rok znelo "Stereotypes (predsudky)" jednotlivých krajín, preto aj naša prvá aktivita
bola pripraviť si krátke divadielko, kde by
sme odprezentovali stereotypy vopred
určenej krajiny. My sme robili divadielko
o Chorvátskych stereotypoch. Účel bol
splnený. Všetci sme sa skvelo zabavili
a mohli sme prejsť na ďalšiu časť
programu, ktorá bola prednášky. Počas
nášho pobytu sme mali veľa zaujímavých
prednášok, ako napríklad o programe na
predpoveď podmienok šírenia VOACAP,
Interference (ako nerušiť nebyť rušený),
prednáška o Talianskom záchrannom
systéme a veľa iných. Veľa prednášok následne súviselo s aktivitami, ktorým sme sa
venovali. Bola to napríklad SOTA, rádiový
orientačný beh, virtuálny závod
a FM závod.
Ako jednu z najlepších aktivít by som
určite vyzdvihla off‑air contest. Na záhrade
boli stoly a lavičky. Každý stôl predstavoval
iné pásmo a vysielať sa mohlo len z lavičky.
Spojenia sa nadväzovali bez transceivrov,
priamo medzi účastníkmi. Jeden zavolal
z lavičky výzvu, druhý k nemu pribehol a vymenili si report a ďalšie údaje.
Dodržiavať sa malo šprintové pravidlo, že
po spojení sa treba „preladiť“. A tak po
úspešnom spojení stanica vstala z lavičky
a uvoľnila priestor inej stanici. Všetky spojenia sa zapisovali na papier. Samozrejme,
nechýbalo rušenie od iných staníc, zažívali
sme pileupy, keď k jednému volajúcemu pribehli viacerí a snažili sa “dovolať“.
Hlasivky dostali dosť zabrať, ale bola to
veľká zábava pre všetkých! K dispozícií je aj
video na YouTube.
Nedá mi nespomenúť ARDF, teda rádiový
orientačný beh. Bulharský a fínsky tím
nám pripravili skvelú zábavu aj v tejto for-
me. V okolí areálu, kde sme boli ubytovaní,
rozmiestnili dve série piatich vysielačov.
Každý tím dostal prijímače a čip a mohlo
sa ísť hľadať. Bola to výborná aktivita,
keďže sme mali možnosť aj takýmto spôsobom spoznať krásne okolie kempu, ale
aj si trochu zašportovať a otestovať naše
schopnosti.
Fínsky team pre nás pripravil aj výlet
SOTA – Summits On The Air. Zobrali nás
na najvyšší vrchol v okolí, 268m vysoký
Kiiskilänmäki. Nevyšlo nám síce počasie,
ale každému z nás sa podarilo aktivovať
kopec, a tak sme si vyslúžili jeden bodík do
SOTA hodnotenia.
Keďže sme sa nemohli všetci zúčastniť na
SOTE, druhá skupina osadenstva išla na
exkurziu do Scandinavian weekend radio.
Je to rádio, ktoré dodnes cez víkend vysiela
na stredných a krátkych vlnách.
Lotyšský team nám pripravil aj FM závod.
Každý si v rámci areálu našiel svoje stanovište, každý mal ručnú stanicu a v pol hodinu trvajúcom závode sa súťažiaci pretekali,
kto spraví čo najviac spojení. Prvé miesto
si vybojoval Honza z Česka.
Taktiež sme mali možnosť otestovať si
svoje zručnosti pri bastlení. Mohli sme si
vybrať, či si chceme vyrobiť telegrafný bzučiak alebo VKV anténu Slim Jim z dvojlinky.
Súčasťou programu bola aj súťaž vo veslovaní, hľadanie pokladu, večerné opekanie
špekačiek, tradičná fínska sauna a následné kúpanie v jazere.
Aj týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať fínskemu tímu za skvelú organizáciu, Európskej únii za finančnú podporu,
Slovenskému zväzu rádioamatérov za
pomoc pri vybavovaní a všetkým účastníkom za krásne chvíle!
Počas nášho týždňa vo Fínsku sme sa veľa
naučili, zažili veľa zábavy, vyskúšali veľa
nového, ale hlavne sme spoznali úžasných
mladých ľudí, ktorí nám za ten týždeň
veľmi prirástli k srdcu. Síce sme sa len
nedávno vrátili, ale už teraz sa tešíme na
YOTA 2015!
39
Geek Zone
#
star wars edition
$
Vesmír na stole
napísal Vincent Zsemlye
Asi každý, kto v detstve videl
Hviezdne vojny, si túžil vyskúšať dve
veci – šerm so svetelným mečom a lietanie na X-wingu, TIE fighteri alebo
Millennium Falcone. To prvé sa dá zrealizovať pomerne ľahko s párom metiel a bojovo naladeným kamarátom,
avšak napodobiť strhujúce vesmírne
súboje známe z filmov je už o niečo
ťažšie. Ak si však chcete tieto taktické
bitky vyskúšať na vlastnej koži, je tu
stolná hra presne pre vás – Star Wars:
X-Wing Miniatures Game.
Pri tejto hre sa dvaja hráči chopia rolí
generálov rebelskej a imperiálnej flotily,
vyskladajú si letku lodí a stretnú sa proti
sebe v jednom strategickom súboji. Ako
názov hry napovedá, hrá sa s miniatúrami lodí, ktorými sa voľne pohybuje po
september
október
november
december
január
február
vytýčenej hernej ploche. Hra prebieha po
kolách, ktoré sa delia na dve základné fázy,
pohybovú a bojovú. V pohybovej obaja
hráči naraz zvolia manévre, ktoré chcú aby
ich lode vykonali a následne postupne pohnú loďami podľa priložených pohybových
šablón. V bojovej fáze potom po sebe lode
môžu strieľať, čo sa následne vyhodnocuje
hádzaním špeciálnymi kockami. Cieľom je
samozrejme zničiť všetky súperove lode,
avšak hra nie je ani zďaleka taká priamočiara, ako sa zdá. Rôzne lode a rôzny piloti
majú špecifické vlastnosti a môžu vykonávať rozličné akcie, ktoré im v boji pomáhajú. Na výber sú desiatky lodí a množstvo
rôznych kariet pilotov a vylepšení, ktorými
môžete svoju letku vylepšiť a tvorcovia hry
z Fantasy Flight Games vydávajú pravidelne rozšírenia, ktoré otvárajú ďalšie a ďalšie
možnosti.
marec
apríl
máj
jún
Hra sa v poslednej dobe teší pomerne
veľkej obľube a práve prebieha už druhá
sezóna X-Wing ligy v herni bratislavského herného obchodu iHRYsko. Bojujú
proti sebe frakcie rebelov a Galaktického
impéria a hráči tiež súperia o umiestnenie
v ligovom rebríčku, pričom hráči na jeho
popredných priečkach majú možnosť
vyhrať zaujímavé vecné ceny.
enoZ keeG
Sága pokračuje
napísal Vincent Zsemlye
Myslím, že pre žiadneho fanúšika Star
Wars nebude prekvapením správa
o pripravovanom pokračovaní tejto
vesmírnej ságy. Dlhé roky to vyzeralo, že séria ostane uzavretá dvoma
trilógiami – pôvodnou trilógiou a jej
trojdielnym prequelom. Avšak potom
čo v roku 2012 Disney kúpilo štúdio
Lucasfilm za 4,06 miliárd dolárov, bolo
každému jasné, že Hviezdne vojny sa
vrátia na strieborné plátno.
Opäť pôjde o trilógiu, začínajúcu epizódou
sedem. Príbeh sa má odohrávať asi tridsať
rokov po udalostiach šiestej epizódy
(posledného dielu pôvodnej trilógie), čo
celkom odráža fakt, že od jej natočenia už
uplynula zhruba rovnaká doba. A nejde
iba o zhodu okolností, pretože v hlavných
rolách nebudú chýbať herci z pôvodných
filmov. Verejne oznámená je účasť Marka
Hamilla (Luke Skywalker), Carrie Fisherovej
(princezná Leia), Harrisona Forda (Han
Solo) a ďalších starých známych tvárí.
Obsadenie tiež doplnia nové talenty ako
Adam Driver, John Boyega, Daisy Ridleyová, Andy Serkis, Max von Sydow a ďalší.
po rozporuplnom prijatí novej prequel
trilógie, je asi len dobre, že sa série chytí
niekto nový. Režisérom nadchádzajúcej
série filmov je J. J. Abrams, známy hlavne
vďaka svojej skvelej seriálovej tvorbe
s kultovkami ako Alias, Lost alebo Fringe.
V poslednej dobe si tiež urobil meno ako
režisér sci-fi s filmami Super 8, Star Trek
a Star Trek Into Darkness. Je tak trochu
iróniou, že režisérom dvoch najvplyvnejších sci-fi príbehov storočia sa takto
stane jeden človek, hlavne keď vezmeme
do úvahy históriu vyhrotených vzťahoch
medzi Star Wars fanúšikmi a tzv. Trekkies.
Jedna vec je však istá, „lens flare“ efekt vo
filme rozhodne chýbať nebude. :-)
Zámery Disney však nekončia pri jednej
trilógii. Kolujú chýry o ďalších samostatných filmoch točiacich sa okolo jednotlivých ikonických postavách zo Star
Wars ságy. Vlastný film by mohli dostať
napríklad majster Yoda, Han Solo alebo
Boba Fett.
Réžie sa tentoraz neujme George Lucas,
čo môže byť na jednej strane pre mnohých prekvapením. Na druhej strane
41
Geek Zone
Liga hodná geeka
napísal Vincent Zsemlye
Slová geek a šport si väčšina ľudí
nevie predstaviť použité v jednej
vete, o športujúcich geekoch ani
nehovoriac. Avšak stereotypy bokom.
Aj medzi nami sa nájdu ľudia, ktorí
si radi zašportujú a nie je nič lepšie
ako možnosť skĺbiť pohybové aktivity
so svojimi geekovskými záujmami.
Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť
je zahrať si metlobal.
Áno, hovorím o tom športe z Harryho Pottera, tom čo sa hral na lietajúcich metlách
so začarovanými loptami... alebo teda
o jeho o niečo realistickejšej, no nemenej
zábavnej, „muklovskej“ verzii. Možno ste
sa už s metlobalom stretli na detských
táboroch alebo školských akciách, ale to
ide väčšinou len o detskú hru. Ako však
generácia fanúšikov Harryho Pottera
zostarla, vznikol záujem o metlobal na
o niečo vyššej úrovni. Boli vypracované
detailné pravidlá, začali vznikať prvé reálne
metlobalové tímy a vznikla IQA – International Quidditch Association (Medzinárodná metlobalová asociácia). Popularitu
nabral najmä v USA, kde začali vznikať
univerzitné metlobalové tímy a začal sa
organizovať aj svetový pohár Quidditch
World Cup. Na tomto turnaji sa zúčastňujú
okrem amerických tímov aj tímy z Kana-
september
október
november
december
január
február
dy, Európy a Austrálie. V Európe sa hrá
tiež European Quidditch Cup v Bruseli,
z ktorého má najlepších 6 tímov možnosť
postúpiť na World Cup.
Muklovský metlobal sa síce hrá na
metlách, avšak nohami pevne na zemi.
Používajú sa pri ňom štyri lopty, rovnako
ako v knižnom metlobale, aj keď o niečo menej čarovné. Prehadzovačka plní
rovnakú úlohu ako tá fiktívna, traja hráči
sa ju snažia prehodiť cez jednu z troch
súperových obručí. S dvoma dorážačkami
sa hrá akási vybíjaná a dvaja odrážači nimi
strategicky vybíjajú hráčov tak, aby svojmu
tímu čo najviac uľahčili skórovanie. Poslednou loptou je zlatá strela, ktorú stačí chytiť
a ukončí sa zápas. Aby sa tak však nestalo
príliš skoro, strela je pripevnená na chrbte
nosiča, ktorého jedinou úlohou je zabrániť
dvom stíhačom splniť túto úlohu a to
akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za
vhodné. Metlobal je plne kontaktný šport
a hrou pripomína niečo medzi rugby,
basketbalom a vybíjanou, s pridaným
obmedzením v podobe metiel, ktoré hráči
musia mať neustále medzi nohami.
Metlobal sa pomaly rozširuje aj u nás na
Slovensku. Pravidelnou udalosťou je už
pár rokov medzifakultný turnaj na festivale
marec
apríl
máj
jún
BRATISLAVSKÝ
METLOBALOVÝ
TURNAJ
SlavCon v rámci potteráckej akcie Víkend
na Rokforte. Ako však hra nabrala na popularite jeden turnaj ročne sa ukázalo byť
málo. Tak sa tento rok usporiadal prvý ročník Bratislavského metlobalového turnaja,
kde si zmerali sily dva bratislavské tímy
– Dobby & Dragons a Starkids. Turnaj sa
konal začiatkom októbra v Sade Janka Kráľa a stretol sa s veľmi pozitívnou odozvou.
Akcia sa bude rozhodne opakovať a kto
vie, možno sa na Slovensku vypracuje tím
s medzinárodnými ligovými ambíciami.
enoZ keeG
napísal Patrik Šabo
Predstavte si, že žijete v New Yorku
v roku 1945. Svet sa snaží postaviť
znovu na nohy a vo vašom susedstve
si spokojné prekvitá kriminalita
a vraždy. Ak chcete mať pokojný
život, máte dve možnosti – poslúchať
zákony a nevystrkovať nos alebo sa
pridať k jednej z piatich mafiánskych
rodín.
Takto nejako to vyzerá vo filme Krstný
otec (The Godfather) z roku 1972. Film
natočený podľa rovnomenného románu
Maria Puzza priblížil život v mafiánskych
kruhoch v povojnovej Amerike. Hlavný
príbeh sa odohráva v sicílskej rodine
Corleonovcov, ktorej vládne starý Don Vito
Corleone (Marlon Brando). Don sa snaží
o upevnenie postavenia medzi ostatnými
mafiánskymi rodinami v New Yourku.
Nie je to jednoduché, a preto sa do celej
situácie musí zapojiť aj mafiou nepoškvrnený Donov najmladší syn, Michael
Corleone (Al Pacino). Ale tu skončím, aby
som neprezradil všetky detaily tým, čo to
nevideli – určite si to pozrite.
lebo režisér tam chcel mať neznámu tvár.
Vo filme, samozrejme, hviezdia aj iné
mená, ako napríklad James Caan – Sonny
Corleone, Robert Duvall – Tom Hagen či
Diane Keaton ako Kay Adams.
Vo filme sa tiež objavili mnohý členovia
Coppolovej rodiny. Jeho sestra Tallia Shire
stvárnila jedinú dcéru Corleonovskej rodiny, Connie. Jeho mama, otec, žena
a dvaja synovia si zahrali len malé komparzné úlohy.
Zaujímavosťou je, že na nahrávanie sa
vraj chodili pozerať aj naozajstní bossovia
mafiánskych rodín a hlavné postavy si od
nich odkukali mimiku a správanie. Vo filme
sa objavuje aj postava speváka Johnyho
Fontaina, ktorý sa chce opäť vrátiť do
sveta šoubiznisu pomocou hlavnej postavy
v novo pripravovanom filme. Podobnosť
tejto postavy s Frankom Sinatrom je taká
veľká, že sa Sinatra kvôli tomu dostal do
potýčky s autorom knihy. Al Pacinova nominácia na oskara bola prvá zo štyroch za
sebou idúcich nominácii. Je jedným
z piatich hercov, ktorí získali štyri nominácie v rade.
Slávna scéna s konskou hlavou v posteli
je vraj natočená podľa skutočnej udalosti. Takúto formu vyhrážky použil Johnny
Roselliny na režiséra filmu Odtiaľto až na
večnosť a zabezpečil tak rolu Frankovi
Sinatrovi. Pri scéne bola použitá skutočná
konská hlava, pretože umelá nevyzerala
dosť realisticky.
Na takzvanej filmovej projekcii roku 1972
v Bratislave vylomili študenti, ktorí sa snažili dostať na premietanie, vchodové dvere
do kinosály.
Na scenári začal pracovať Mario Puzzo už
v roku 1970. Neskôr na scenári spolupracoval aj režisér Francis Coppola.
A tak v roku 1971 vyšlo na svet 163 strán
scenáru. Preto, že štúdio chcelo zaujať čo
najväčšie publikum, bolo do filmu pridaných niekoľko násilných scén. Tento film
sa od predošlých gangsterských filmov líši
tým, že ponúka priamy pohľad do sveta
mafie. Preto aj násilie vo filme zachytáva
krutý život v organizovanom zločine.
Hlavnú úlohu dostal Marlon Brando
napriek tomu, že bol známy svojou nedisciplinovanosťou pri nahrávaní. Avšak po
prvej skúške ohúril všetkých v Paramount
studios a úlohu dostal. Úlohy najmladšieho syna, Michaela Corleoneho, sa zhostil
Al Pacino. Na túto úlohu bol vybratý preto,
„
“
Jedného dňa, ale ten deň možno nikdy nepríde, obrátim sa na teba, aby
si sa mi odvďačil nejakou službou. Do tých čias pokladaj túto spravodlivosť za dar od mojej ženy, krstnej matky tvojej dcéry.
43
Kultúra
Režisér Miro Remo nakrútil svoj prvý film
ako 21-ročný, po odchode z Trenčianskej
univerzity. Film bol výstupom cvičenia na
VŠMU na tému "Vydedenec spoločnosti".
Remo zaznamenal portrét bezdomovca
Jana, predajcu časopisov Nota Bene.
Podobnej téme sa venuje aj vo svojom
najnovšom celovečernom dokumente
Comeback, ktorý zachytáva život v ilavskej
väznici a následné tvrdé prebudenie do
reality po odchode z väznice.
Názov dokumentu vychádza zo štatistiky, podľa ktorej sa do väzenia vráti 80%
prepustených väzňov. Pri takom vysokom
čísle je jasné, že funkcia nápravy totálne
zlyháva a vôbec nepomáha adaptovať
väzňa do spoločnosti. Film zobrazuje autentický príbeh dvoch väzňov, ktorí svoje
najlepšie roky prežívajú v bludnom kruhu
zločinu, detailne zmapovaného v registri
trestov. Dokument ukazuje časové rozmedzie od konca výkonu ich trestu a prvé
kroky na slobode. Nudou ubitých a zmierených s tým, že skôr či neskôr sa na svoj
"internát" vrátia. Slovenský dokumentárny
film zažíva momentálne svoje najlepšie
obdobie a Remov Comeback je toho
nespochybniteľným dôkazom.
napísal Lukáš Horňák
Kokosy na snehu alebo kúsok
Jamajky v novembri
napísal Lukáš Horňák
Reggae festival Uprising si od svojho zrodu
v roku 2007 stihol vybudovať celkom
slušnú základňu fanúšikov. Milovníci pohodovej hudby sa každoročne schádzajú
posledný augustový víkend na Zlatých
Pieskoch. Zvučné mená reggae scény ako
Jimmy Cliff, Damian Marley, Konshens, Ky-mani Marley, Capleton, Dub Incorporation
či Shaggy a desiatky ďalších sú zaručeným
hýbačom masívnych davov pod tematicky
rozdelenými pódiami. Pár rokov dozadu si
ale organizátori povedali, že mať festival
v lete nestačí a začali sa pohrávať s myšlienkou zimnej edície. Preto sa v sobotu
29. novembra 2014 už jubilejný piatykrát
uskutoční Uprising Winter Edition.
Tentokrát návštevníkov privedie do varu
(dúfajme, že nie doslovne, ako to bolo
v prípade vzniknutého požiaru na UWE
2011 v bývalej Cvernovke) rastaman Chezidek s kapelou Fireman Crew priamo zo
slnečnej Jamajky. Tento 41-ročný umelec
sa už od začiatku svojej kariéry zameriava výhradne na Roots Reggae. Svojim
príjemným hlasom, kultúrne, spirituálne
a aj politicky zameranými piesňami si
získava fanúšikov po celom svete. Začínal,
podobne ako väčšina jamajských interpretov, spevom v škole, no dnes má na konte
tri úspešné albumy, viacero spoluprác so
zvučnými menami reggae scény, dominanty vo viacerých hudobných rebríčkoch
september
október
november
december
január
február
a miesto v Top 10 Dancehall Chart od
BBC.
Zo susedného Maďarska si odskočí
budapeštianska kapela Irie Maffia. Na
scéne pôsobia od roku 2005, no svojimi vystúpeniami dokážu vytvoriť skvelú
atmosféru a strhávajú všetkých fanúšikov
doma i v zahraničí. Frontmanské trio kapely, spievajúce anglické aj maďarské hity,
tvorí šarmantná rodáčka z Ghany Sena
Dagadu, Mc Busa Pista a Mc Kolombo,
ktoré sprevádza spolu osem hudobníkov.
Na svoje si prídu aj fanúšikovia štýlov ako
hip-hop, funk, rock alebo elektro, ktoré
formácia dokáže skvelo spojiť s reggae
a dancehallom. Napriek pomerne krátkej
životnosti kapely majú za sebou okrem
troch vydaných albumov značné úspechy.
Za zmienku stojí napríklad druhé miesto
na najväčšej európskej reggae competition
Rototom Sunsplash či zaradenie sa do
TOP 5 kapiel krajiny v rámci MTV European
Music Awards pre Maďarsko. Ak ani toto
nestačí, tak vedomie, že ich vystúpenie
na Szigete v roku 2008 nazvali kritici
najlepším koncertom festivalu, vás možno
presvedčí o tom, že 11 členov kapely Irie
Maffia je jednoducho TOP MUST SEE.
Zvyšné mená sú zatiaľ ešte stále v oblakoch, teda dúfajme, že minimálne v hlavách organizátorov.
marec
apríl
máj
jún
A ak ste teda stálym návštevníkom
Uprising Reggae Festivalu, už teraz vám
zase chýba a neviete sa dočkať budúceho leta, zbehnite sa koncom novembra
zahriať do bratislavského Ateliéru Babylon.
Okrem nenahraditeľných headlinerov sa
ako každý rok môžete tešiť aj na delikatesy miestnej jamajskej kuchyne či predaj
tematických drobností od náramkov až po
tričká.
A že vás reggae nebaví? Možno ste ho ešte
len poriadne neochutnali.
eicázinagrO
45
Ftipy
Minule ti idem z krčmy a zasa mi jeden
ožran stúpil na ruku.
Kedy nastáva kríza v rodine patológa?
Keď si prinesie prácu domov.
Inzerát v novinách:
Vymením sekundové lepidlo za dvojsekundové. Zn. Nestíham lepiť.
Nie som si moc istý diagnózou, pán Novák,
ale pravdepodobne to bude z nadmerného požívania alkoholu.
-Dobre, pán doktor. Ja prídem zajtra, keď
budete triezvy.
Prečo ste prišli o dve hodiny neskôr do
práce?
Včera ste mi povedali, aby som si noviny prečítal doma.
Turista ide po Bratislave a pýta sa malého
blaváka.
- Prosím ťa, ako sa dostanem do múzea?
- Dajte sa vypchať.
Otec je sám doma so synčekom a pýta
sa ho:
„Čo robíš?“
„Papkám sekundové lepidielko“
Otecko sa ho výrazne opýta: „Čooo?!“
„Hmm hmm hmm...“
Dvaja astronauti stoja na Mesiaci pred
raketou a pozerajú bezradne na seba. Po
dlhej chvíli sa jeden ozve:
-Čo tak čumíš po mne, ja som nezamykal!
Doktor: „Mám pre vás zlú správu: máte
rovnako ako ja Alzheimerovu chorobu.“
Pacient: „Čože to mám?“
Doktor: „Kto čo má?“
Arab, prezlečený za tehotnú ženu nastupuje do lietadla a letuška sa ho pýta:
-Čo to bude, chlapček alebo dievčatko?
-Dvojičky
Loď narazí v hustej hmle do ľadovej
kryhy a začne sa potápať.
„Ako ďaleko je najbližšia pevnina?“ pýta
sa kapitána pasažier.
„Dva kilometre.“
„Tak to sme zachránení!“ zvolá cestujúci. “A ktorým smerom?“
„Dolu“, odpovie sucho kapitán.
„Sorry...“, povedal jež a zliezol z kefy.
2 + 2 = 5 pri extrémne veľkých hodnotách dvojek.
september
október
november
december
január
február
Rozzúrený chlapík telefonuje do hydrometeorologickej stanice:
- Vy buzeranti, už týždeň vynášam vo
vedre to vaše polojasno!
Stádo jeleňov išlo k napájadlu a zastaví
ich ježko rezkým hlasom:
- Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?
- Nie.
- Tak mi dá každý korunu!
Na druhý deň ich opäť zastaví ježko:
- Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?
Ak nie, tak každý po korune a môžete
ísť.
Na tretí deň požiadali vlka, či by im
nešiel robiť tvrďasa. Opäť ich zastaví
ježko:
- Je tu medzi vami nejaký tvrďas?
Vystúpil vlk:
- Je. A čo má byť?
Spoza kríčka vyšiel medveď a hovorí:
- Tvrďas stovku a ostatní po korune!
Viete čo je totálna opatrnosť??
Keď slimák brzdí v zákrute...
Dvaja pijani v krčme:
„Ty, počul si, že zdražela voda?“
„Fakt? No aha, tu ho máš, došlo konečne aj na abstinentov.“
Viete, čo sa stane, keď skrížite prasa
a včelu?
- Malý slovenský človek. Pracovitý, ale
sviňa.
Príde Pepo k holičovi s veľmi mastnými
vlasmi. Holič sa ho pýta:
-Tak čo Pepo, ostriháme alebo vymeníme olej?
Ide zajačik z krčmy a zaspí na poli.
Uprostred noci idú okolo neho dvaja vlci,
ktorí sa nevedia dohodnúť, kto ho zje. Tak
sa bijú a bijú. Keď sa ráno zajac zobudil
a uvidel okolo seba roztrhaných vlkov,
spokojne sa ponaťahoval a zamrmlal si:
- Nesmiem toľko piť. Potom neviem, čo
robím.
Čierne diery vesmíru vznikli tam, kde
Boh delil nulou.
Smiem prosiť?
- S deckom netancujem.
Pardon, nevedel som, že ste tehotná.
Prečo matfyzáci nosia kockované
košele?
- Keď ich má žena poškrabkať, stačí ak
zadajú súradnice.
marec
apríl
máj
jún
Podľa čoho zistíte, že máte na počítači
Windows 95? Máte špinavý reset.
Programátor stretne na ulici pekné dievčatá a volá na ne:
- Nazdar kočky! Máte ICQ alebo aspoň
e-mail?
- Nemáme. Načo by nám boli?
- To je škoda, mohli sme sa zoznámiť.
Hovorí muž žene po milovaní:
- Keby som nevedel, že máš astmu, tak
by som si myslel, že si ma vypískala.
Bolo raz jedno dievčatko a volalo sa Karkulka. Raz išla lesom, keď tu zrazu vyliezol
z krovia chlapík a začal z nej strhávať všetko oblečenie. Ale Karkulka sa len smiala,
pretože vedela, že mu bude malé.
Prečo sme najnezávislejšia krajina
v Európe?
Lebo od nás nič nezávisí.
Prečo ide trabant cez dedinu rýchlosťou
80km/h?
Aby ho neroztrhali psy.
Vraví lekár blondínke:
- Teraz prosím otvorte ústočká... ááá...
ááá... Nie! Nekľakajte si!
V parku:
- Prestaň, vravel si, že ma iba trošku
pošteklíš prstíkom na pupček. A to už nie
je pupček!!
- Veď to už ani nie je prstík...
Sedia dve dievčatká, jedno dobré a jedno zlé, na plote a pľujú na okoloidúcich.
Zlé dievčatko trafilo dvakrát a dobré
štyrikrát. A tak zas dobro zvíťazilo nad
zlom.
Ide policajt po ulici a hovorí si: „Myslím,
teda som!“
... a zmizol
Vbehne pán do lekárne: „Mohol by som
dostať niekoľko gramov arzénu?“
„Máte recept?“ pýta sa lekárnik. „Nie,“
odpovedá zákazník a po chvíľke premýšľania s nádejou v hlase dodá: „ale
môžem vám ukázať fotografiu mojej
ženy.“
Študentky mali napísať esej, ktorá by
pojednávala o náboženstve, sexe a tajomstve. Najkratšia práca mala len jednu vetu:
„Bože, som tehotná, ale s kým?“
Vylúšti a vyhraj!
Hráš o skvelú bezdrôtovú myš
Logitech M325
A ako bonus dostaneš
pár stereo reproduktorov Logitech.
6 7
5 2 3
4
1
8
Správnu odpoveď uveď na webe
sutaz.okocasopis.sk do konca
Novembra.
2
1
7 9
5
8 2
4
6
7
9 5 1
1
8
1
2
6 7
Výsledky hľadaj na našej
facebookovej stránke
okocasopis.sk/facebook
PARTY
HARD
Download

03 2014 OKTÓBER ZADARMO AK SOM VIDEL ĎALEJ, BOLO TO