Program 2013/2014
Professional
Professional
Program 2013/2014
Zvonku antracitové. V srdci žlté.
Meno Kärcher na celom svete znamená silu, kvalitu a inováciu. A kompetenciu v oblasti čistenia, ktorá stanovuje štandardy.
Ako vynálezca vysokotlakového čistenia je Kärcher v súčasnosti lídrom na svetovom trhu a jednou z hnacích síl technologického pokroku nielen v tejto oblasti. V tomto výskume a vývoji denne pokračuje viac ako 600 pracovníkov. Za použitia
najmodernejších technológií v oblasti konštrukcie, vývoja, dizajnu a skúšania. S cieľom dosiahnuť ešte vyššiu efektivitu, ešte
dlhšiu životnosť a ešte lepšiu ochranu životného prostredia. Vedení zásadou, že naším meradlom je zákazník. Najnovším
míľnikom tohto vývoja je systém antracitovej farby, ktorý teraz platí pre všetky stroje Kärcher radu Professional. Tento farebný
systém nie je iba jednoducho zmenou vonkajšieho vzhľadu, ale je dôsledkom nášho zameriavania sa na zákazníkov v spojení s inovačnou technológiou.
2
Obsah
Vysokotlakové čističe
Recyklácia vody
Podlahové a umývacie automaty
Výbava na ručné čistenie
Mokro-suché vysávače, suché vysávače
Stroje na základné čistenie kobercov
Zametacie stroje a zametacie stroje
s odsávaním
Komunálne zametače s odsávaním
a nosiče strojov
Systémové riešenie pre pitnú vodu
strana 12
strana 122
strana 128
strana 226
strana 234
strana 308
strana332
strana 380
strana 404
Umývanie vozidiel
Priemyselné vysávače
Komerčné a priemyselné čistenie
dielcov
Ultra vysokotlakové čističe
Stacionárne vysokotlakové čističe
Čistenie suchým ľadom
Systém na čistenie vnútra nádrží
Bezpečnosť práce
Čistiace prostriedky
strana 412
strana 430
strana460
strana 468
strana 492
strana 498
strana 510
strana 514
strana 520
3
Profesionáli žiaria v antracitovej
Spokojnosť zákazníkov má pre Kärcher nadradený význam. Neustály dialóg s profesionálnymi používateľmi je dôležitou
­základňou pre rozpoznávanie potenciálu. Rovnako ako farebné odlíšenie profesionálnych čistiacich strojov Kärcher
v ­nezameniteľnej antracitovej: Týmto farebným odlíšením je možné teraz už na prvý pohľad odlíšiť stroje Kärcher radu
­Professional. Taktiež bolo splnené časté želanie zákazníkov mať decentné a nenápadné stroje, ktoré navyše vyžadujú
menej starostlivosti o optický vzhľad, pretože antracitová vyzerá jednoducho dlhšie čistá. Rozhodujúcou inováciou tohto
nového farebného systému je však doteraz nepoznané zjednodušenie obsluhy: Ovládacie prvky sú žlté, údržbové
a servisné prvky sú sivé. Tým sa enormne uľahčuje hlavne naučenie bezpečnej a bezchybnej obsluhy.
4
5
Takto vyzerajú profesionáli
Kärcher kladie rovnako veľký dôraz na perfektnú techniku a perfektné výsledky čistenia ako na lákavý a premyslený
­dizajn. Flexibilne konfigurovateľné umývacie automaty B 40/60/80 sa napríklad vyznačujú početnými inováciami
a praktickými detailmi, pomocou ktorých sa každodenná práca vybaví pohodlnejšie a rýchlejšie. Príklad jedného stroja
B 40 C/W v antracitovej od Kärcheru presvedčivo predstavuje výhody tohto farebného systému.
1 Robustnosť
Optimalizovaný výber materiálu a kvalitné spracovanie udeľujú všetkým
strojom značky Kärcher radu Professonal jedinečný charakter.
4 Jednoduchý servis zabudovaný
Takto vyzerá servis v 21. storočí: kompletne odnímateľné kryty a plán
údržby s farebným odlíšením servisných prvkov na stroji.
2 Hospodárnosť s perspektívou
Už dnes myslieť na budúcnosť, znamená rozhodovať sa hospodárne
a ekologicky: S vyobrazeným umývacím automatom B 40 C/W môžete
v stupni eco!efficiency ušetriť až 20 % energie ako aj 10 % vody a čistiaceho prostriedku.
5 Spoľahlivosť sériovo
Použitie špičkovej techniky a menšieho počtu konštrukčných dielov
zdvojnásobujú výhody v prospech spoľahlivosti.
3 Jedinečná jednoduchá obsluha
Vďaka perfektnej ergonómii a modernému jednotnému konceptu obsluhy s farebným odlíšením sa obsluhujúca osoba veľmi rýchlo spriatelí
s každým strojom Kärcher radu Professional.
6
6 Mobilita v súlade s použitím
Stroj značky Kärcher radu Professional je vždy presne tým, čo je pre
daný účel použitia najdôležitejšie: obratný, flexibilný a výkonný.
Nové technológie pre efektívnejšie produkty
Inovácie udávajú pulz v svete techniky. A sú naším najdôležitejším faktorom úspechu. Kontinuálne vyvíjame nové technológie, ktoré prácu uľahčujú, zjednodušujú a optimalizujú po hospodárskej stránke. Polovica našich súčasných produktov
bola vyvinutá v priebehu posledných piatich rokov. Techniku pritom dôsledne spájame s funkčným dizajnom a ekologickým hľadiskom. A sme za to vyznamenávaní cenami.
1
2
3
4
5
World Best
Golden Broom
Sauberer Filter
Konstante Saugleistung
1 Jemný nápad: Valec z mikrovlákna
Používanie mikrovlákien predstavuje v čistení tvrdých povrchov obrovský skok napred. Tento vynález spoločnosti Kärcher po prvý krát
využíva výhody trecích vlastností mikrovlákien v profesionálnom čistení:
enormná schopnosť viazať nečistoty, mastnotu alebo vodu spojená
s robustnosťou a bezproblémovou možnosťou prania.
2 Kľúčová funkcia bezpečnosť
Systém KIK stroja B 40 C/W ponúka podstatne vyššiu bezpečnosť
voči nesprávnej obsluhe. Obsluhujúci personál nemá možnosť zmeniť
základné predvolené nastavenia stroja. Tieto vopred nastavil, príp.
povolil vedúci pracovník pre príslušné čistenie, príp. príslušný objekt.
Obsluhujúci pracovník už len zasunie kľúč. Iba kódovaný kľúč, ktorý
patrí k danému stroju, umožní uvedenie stroja do prevádzky, čím je
technicky vylúčená neoprávnená obsluha.
Award 2011
4 Dvojnásobne inovačný: filtračný systém Tact2
Nový plochý skladaný filter sa dá vybrať z čistej strany a je rozdelený
na dve polovice, ktoré sa striedavo čistia cielenými nárazmi vzduchu.
Jemný prach nemôže filter upchať. Prúd vzduchu ostáva dlhý čas
­konštantne vysoký. Nasať je možné viac ako 1 000 kg minerálneho
prachu kategórie A bez jedinej výmeny filtra. Transferom technológie sa
technológia Tact2 teraz prvýkrát využíva v zametacom stroji, a síce
KM 90/60 Adv.
5 Kvalita, ktorú je vidieť a ktorá sa dá pochopiť
Ten, kto vidí nejaký stroj značky Kärcher, rozpozná kvalitu. Ten, kto ho
obsluhuje, pochopí ergonómiu. Ten, kto ho používa, cíti výkon. My
nepretržite pracujeme na tom, aby sme aj naďalej optimalizovali spojenie techniky, vzhľadu a ovládania. Že sa nám to darí, to dosvedčujú
početné ocenenia. A – čo je oveľa dôležitejšie – hlavne odozva našich
veľmi spokojných zákazníkov.
3 Myslíme dva stupne dopredu: stupeň eco!efficiency
Významný vývoj prirodzene prebieha v stupňoch. Smerodajným vývojom
je stupeň eco!efficiency firmy Kärcher, ktorý sa dá aktivovať jedným otočením aj počas prevádzky. V stupni eco!efficiency sa funkcie stroja automaticky prestavia na optimálnu efektivitu. Tým sa citeľne zníži spotreba
energie, vody a čistiacich prostriedkov. Šetrné zaobchádzanie s materiálom a strojom je ďalší efekt, ktorý sa prejavuje v dlhších intervaloch údržby, nižších servisných nákladoch a optimalizovanej životnosti.
7
Trvalo udržateľný rozvoj. Veľmi dôležitý, pretože budúcnosť sa nikdy neskončí.
Pri snahe o trvalo udržateľný rozvoj je cesta cieľom. Cesta do budúcnosti, po ktorej Kärcher kráča už desaťročia s príkladnou dôslednosťou. Pričom trvalo udržateľný rozvoj spočíva v spoločnosti Kärcher rovnakou mierou na pilieroch ekonomiky,
hospodárskej zodpovednosti a ochrany životného prostredia. Spoľahlivé financie a primerané výnosy dosiahnuté čestným
zaobchádzaním s ľuďmi a uvedomelým zaobchádzaním so zdrojmi. Toto je trvalo udržateľný rozvoj, ktorý ­Kärcher definuje
ako cieľ spoločnosti Podnikateľská činnosť spojená so zodpovednosťou voči ľuďom a životnému prostrediu.
Optimálne využitie energie
Najlepšia energia je tá, ktorá nebola spotrebovaná. Kärcher naďalej znižuje spotrebu primárnej energie. Rôzne zariadenia na spätné získavanie
tepla pracujú s mimoriadnou účinnosťou, napríklad odpadové teplo
z prevádzky vstrekovania plastov vykuruje susednú halu. Ročná úspora: 19 000 litrov vykurovacieho oleja a 51 300 kg CO2. S týmto množstvom by automobil strednej triedy prešiel 225 000 km. Originálne
­nabíjačky Kärcher vďaka veľmi vysokým hodnotám cos-π od 0,98 do
0,99 umožňujú takmer 100 % nabíjacieho prúdu skutočne aj nabiť.
Toto sú len dva z mnohých príkladov techniky, ktorá pomáha maximálne využiť energiu.
Dosiahnuť väčší účinok
To isté dosiahnuť s použitím menšieho množstva prostriedkov. Alebo
dokonca viac. Šance sú také rôznorodé, ako výrobky Kärcher. Parné
čističe Kärcher pracujú bez použitia chémie zaťažujúcej životné prostredie. Inovačné materiály z netkanej textílie zlepšujú čistiaci výkon,
takže väčšinou nie je nutné používať čistiace prostriedky. Tam, kde je
to potrebné, je možné pomocou inovačných dávkovacích systémov
podstatne znížiť spotrebu čistiacich prostriedkov. Mnohé ďalšie technické zariadenia na zvýšenie efektívnosti vedú podľa spôsobu použitia
k signifikantnému zníženiu spotreby energie a čistiacich prostriedkov
až o 30 % a viac.
8
Sústrediť sa na podstatné
K sústredeniu sa na podstatné patrí aj umenie dosiahnuť viac s menším
množstvom prostriedkov. Pretože menej môže byť viac. Napríklad, keď
stroje s menším množstvom súčiastok dokážu viac. Pretože menej dielcov znamená menšiu spotrebu materiálu, nižšiu hmotnosť, menšiu spotrebu energie a teda aj menšie zaťaženie životného prostredia. ­Kärcher už
mnoho rokov sleduje princíp používať čo najmenej dielcov. V súčasnosti
majú zariadenia Kärcher v priemere o 20 % menej komponentov ako
porovnateľné výrobky iných výrobcov, hoci súčasne disponujú technickými vymoženosťami, ako dávkovanie čistiaceho prostriedku, čistenie filtrov
alebo sadzový filter. Čistiace prostriedky Kärcher sú šetrné k životnému
prostrediu, pretože sú viac ako 90 % biologicky odbúrateľné a zásadne
neobsahujú rozpúšťadlá a prísady. Používanie koncentrátov šetrí materiál, balenie a emisie spôsobené prepravou.
Čerpať z vlastných zdrojov
Budúcnosťou sú obnoviteľné energie. A pre Kärcher je to už dávno
skutočnosť. Dve slnečné elektrárne s výkonom 30 kWp vyrábajú ročne
okolo 33 000 kWh. Geotermálna energia využíva teplo z vnútra Zeme
v zime na vykurovanie a v lete na klimatizáciu. S úsporou energie až do
80 %. Samotná tepláreň na drevenú štiepku usporí ročne 340 000 litrov
vykurovacieho oleja, resp. viac než 1 milión kg CO2.
Pracovať na lepšom svete: Blue Competence
Zelená farba znamená ochranu životného prostredia. Modrá je farbou
trvalo udržateľného rozvoja, pri ktorom sa hospodárnosť, životné prostredia a spoločnosť považujú za jeden celok. Týmto trom aspektom sa
venuje aj iniciatíva Združenia nemeckého strojárstva a stavby zariadení
(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., skratka VDMA)
„Blue Competence“. V nej sa s Kärcherom angažuje už 225 podnikov
a 37 organizácií ako odborné združenia, ktoré majú spoločný cieľ: zaistiť dlhodobo kvalitu života na našej planéte.
Zodpovednosť v prvom rade
Kärcher je od začiatku roka 2012 členom iniciatívy Blue Competence
a aktívne preberá zodpovednosť. Vyhlásil si za cieľ doviesť stavbu strojov
a zariadení na špičku hnutia trvalo udržateľného rozvoja a ten nad rámec
hraníc jednotlivých odvetví ukotviť v hlavách. Na tento účel sa dokumentuje a diskutuje o pokroku a možnostiach vo všetkých oblastiach, ako je
napríklad efektívnosť materiálov, šetrenie prírodnými zdrojmi vo výrobe
a produkty s dlhšou životnosťou. Blue Competence ukazuje, čo hýbe
priemyslom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Kärcher tu môže
poskytnúť cenný príspevok, pretože zodpovednosť za človeka a životné
prostredie sú už oddávna súčasťou jeho firemnej kultúry.
„Engineering a better world“
Iniciatíva Blue Competence pre trvalo udržateľný rozvoj má za cieľ byť
vedúcim kompetenčným centrom pre ekologické produkty a výrobu ako
aj inovačné technológie životného prostredia. A prezentovať politikom
a verejnosti riešenia výstavby strojov a zariadení pre trvalo udržateľnú
budúcnosť. Pretože odpovede na výzvy budúcnosti pre narastajúci počet
obyvateľov na Zemi musia ísť ruka v ruke: rozum a technológia. Úlohy
a ciele trvalo udržateľného hospodárenia sú jasne definované:
 Energetická efektivita: s menej dosiahnuť viac.
 Zdroje a využívanie energií: efektívne využívanie existujúcich
energetických zdrojov. Implementácia a rozvoj nových,
alternatívnych energií.
 Optimalizácia využívania zdrojov: optimalizovanie využívania surovín
a vývoj nových a alternatívnych surovín.
 Emisie: zníženie množstva emisií alebo úplné predchádzanie
­emisiám.
 Mobilita: riešenia pre dobu po automobile v jeho dnešnej forme
 Riadenie recyklácie: predchádzať, znižovať a zmysluplne opätovne
využívať odpady.
 Zníženie nákladov na životný cyklus: od získavania surovín a energie
cez výrobu, prevádzku a recykláciu až po celkové dôsledky konania
všetkých zúčastnených.
Rozmer zodpovednosti a úloh je ohromný. My všetci máme pred sebou
dlhú cestu. Ďalší krok bol urobený. Mnohé ďalšie budú ešte nasledovať.
Trvalá udržateľnosť nie je vzdialeným cieľom do budúcnosti, ale je
našou každodennou povinnosťou a úlohou. Pretože nakoniec nejde
o nič viac ani o nič menej ako o budúcnosť nás všetkých.
9
eco!efficiency: S efektivitou dosiahnuť viac
Kto chce hýbať vecami a meniť ich, musí udávať smer. A priznať farbu. Modré symboly pre rôzne prvky Kärcher
eco!efficiency na jeden pohľad ukazujú, kde a kedy dosahuje Kärcher so svojou inovačnou silou vyššiu a lepšiu efektivitu
pre zákazníkov, produkty a životné prostredie. Kärcher eco!efficiency je implementovaný vo všetkých podnikateľských
­oblastiach a je pevnou súčasťou podnikateľského myslenia a konania.
Znížená spotreba vody
Pitná voda je cenná a jej šetrením sa usporia prírodné
zdroje a energia na jej úpravu, prepravu a likvidáciu.
Mnohé vysokotlakové čističe a umývacie automaty
Kärcher spĺňajú už štandard eco!efficiency alebo
­disponujú stupňom eco!efficiency, ktorý efektívne
reguluje prietok vody v závislosti od potrieb čistenia.
Inteligentná energetická efektivita
Všetko má svoje hranice. Po čase nedáva vyšší výkon
žiaden zmysel. To, že menej môže byť viac, dokazuje
suchý vysávač T 12/1 eco!efficiency. Jeho motor
s príkonom iba 750 W spotrebuje o 40 % menej prúdu a vďaka sacím kanálom s optimalizovaným prúdením docieli 98 % čistiaceho výkonu základného stroja,
čo je pre udržiavacie čistenie viac než dostatočné.
Výber materiálu v závislosti od použitia
Výber optimálnych materiálov je nekonečnou výzvou.
Nové materiály a výrobné postupy otvárajú nové šance vo výrobe a používaní strojov, príslušenstve
a spotrebných materiáloch. Ľahká konštrukcia, dlhá
životnosť, vyhýbanie sa škodlivým látkam, recyklovateľnosť a náklady sú veličiny, z ktorých Kärcher vypočítava nové vzorce pre efektivitu a ekológiu.
Vysoká recyklovateľnosť
Suroviny, ktorým sa nedá od začiatku vyhnúť, sa musia dať po skončení dlhej životnosti stroja podľa možnosti čo najlepšie opäť zhodnotiť. Stroje Kärcher sú
v súčasnosti recyklovateľné z viac ako 90 %.
10
Menšia hlučnosť
Hluk nie je iba nepríjemný, ale pri trvalom pôsobení
preukázateľne spôsobuje ochorenie. Kärcher bojuje
s pracovným hlukom tak vo vlastnej výrobe, ako aj pri
používateľoch. Po prvé konštrukčnou protihlukovou
izoláciou a po druhé znížením výkonu na optimum.
Vzorom je tu vysávač na suché hmoty T 12/1
eco!efficiency, ktorého hladina pracovnej hlučnosti je
oproti základnému modelu nižšia o 5 dB(A), čo zodpovedá zníženiu hlučnosti o viac ako 50 %. Navyše sa
nízka frekvencia pracovného hluku subjektívne pociťuje
ako príjemná. Tým sa T 12/1 eco!efficiency vynikajúco
hodí aj na dlhšie pracovné intervaly a použitie v priestoroch citlivých na hluk.
Príkladná možnosť opravy
Už počas vývoja sa stroje Kärcher konštruujú tak, aby
sa dali ľahko opraviť: podľa možnosti čo najmenej konštrukčných dielov a skupín, čo najlepšia prístupnosť
a pritom podľa možnosti čo najviac rovnakých dielov,
napríklad zjednotenie skrutiek.
Znížená emisia CO2
Zníženie emisií skleníkového plynu CO2 je globálnym
cieľom. K zníženiu CO2 prispieva Kärcher vo všetkých
stupňoch výroby a vo všetkých podnikateľských oblastiach: optimalizovaným používaním materiálov, energie
a vody, vysokou recyklovateľnosťou, ako aj regeneratívnou energiou z vlastnej výroby.
Optimalizované podnikateľské procesy
Kärcher eco!efficiency jednoducho znamená maximálne
zefektívnenie všetkých procesov v podniku. To vedie
konzekventne k neustálej optimalizácii vo všetkých oblastiach.
Predĺžená životnosť
Robustná konštrukcia a vysoká zaťažiteľnosti sú najlepším predpokladmi pre dlhé fázy používania. Vysoká kvalita, možnosť opravy a dlhoročné dodávanie
náhradných dielov podporujú dlhú životnosť strojov
Kärcher radu Professional.
Znížená spotreba materiálu
Ak existuje umenie, ktoré je efektívne, tak je to umenie znižovania. Nižšia spotreba materiálu vďaka optimalizovaným konštrukciám je jeden aspekt. Iným
­aspektom je znižovanie počtu konštrukčných dielov.
Stroje značky Kärcher majú v priemere výrazne menej
konštrukčných dielov ako porovnateľné konkurenčné
modely. Nižšia hmotnosť ušetrí nielen hnaciu energiu,
ale aj obrovské množstvo surovín a energie potrebných na výrobu.
Kompletné zásobovanie náhradnými dielmi
Investičný majetok s dlhou životnosťou môže svoje
ekologické výhody naplno rozvinúť iba vtedy, ak sú
všetky náhradné diely k dispozícii až do konca plánovanej lehoty používania. Kärcher v závislosti od stroja
zaručuje zásobovanie náhradnými dielmi až na 10 rokov po ukončení výroby príslušného modelu.
Cielené dávkovanie čistiacich prostriedkov
Najekologickejší a najhospodárnejší čistiaci prostriedok
je ten, ktorý nebol spotrebovaný. Technológia DOSE
spoločnosti Kärcher umožňuje presné dávkovanie čistiacich prostriedkov a docieľuje tým výraznejšie nižšiu
spotrebu pri používaní čistiacich prostriedkov.
Účinná filtrácia prachu
Prach je zakaždým záťažou pre človeka a životné prostredie a skrýva v sebe zdravotné, ako aj ekologické
riziká. Vysávače Kärcher disponujú výkonnými filtračnými
systémami s inovačnými komponentmi, ako sú napríklad
systémy TACT a Tact2 pre plnoautomatický oklep filtra.
K tomu HEPA filter pre hygienicky čistý odpadový
vzduch bez prachových častíc. Filtračné vrecká z netkanej textílie s lepším stupňom odlučovania, dvojnásobnou
kapacitou a predĺženou životnosťou v porovnaní s papierovými filtračnými vreckami. A v neposlednom rade certifikované bezpečnostné vysávače na kritické použitie.
Merateľná úspora času
Jednoduchá rovnica čas = peniaze platí rovnako ako
predtým, avšak vynásobená faktorom efektivity. Efektívnejšie stroje a s tým spojený rýchlejší pokrok v práci
vedú k signifikantným úsporám mzdových nákladov
a skutočným konkurenčným výhodám.
Menej odpadovej vody
Znie to tak jednoducho, aké jednoduché to je: Voda,
ktorá nebola spotrebovaná, sa nemusí likvidovať.
­Súčasne by mala byť vzniknutá špinavá voda koncentrovaná, aby sa odľahčili čističky. Systém Kärcher
pozostávajúci zo stroja, príslušenstva a čistiacich
prostriedkov je prispôsobený tak, aby s minimálnym
nasadením dosiahol maximálny účinok.
11
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Efektívne stroje pre čisté podlahy
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním Kärcher reprezentujú vždy najnovší stav techniky. Od ručného zametacieho
stroja až po priemyselné stroje všetky presviedčajú praktickými detailmi a efektívnou technológiou zametania a vysávania.
­Flexibilné použitie na čistenie v interiéri aj exteriéri umožňuje perfektné výsledky čistenia. Je to tá presvedčivá kombinácia
­vynikajúcej ergonómie, jednoduchej obsluhy vďaka systému EASY Operation, jednoduchej manipulácie a maximálnej hospodárnosti, ktoré robí zametacie stroje Kärcher jedinečnými.
Obsah – Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Ručné zametacie stroje
strana 338
Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
strana 342
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou strana 346
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
strana 360
332
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
2
Batterie
Diesel
3
4
5
6
LPG
1 EASY Operation – E rgonomic A pplication SY stem
So systémom EASY Operation ponúka Kärcher jednotný princíp ovládania, pri ktorom sa pomocou samovysvetľujúcich obrázkových symbolov
predchádza možným chybám pri obsluhe. Zvyšuje sa tým bezpečnosť
a produktivita a predlžuje sa životnosť stroja. Symboly a nastavenia,
­k toré sa raz naučíte, sú pri všetkých zametacích strojoch a umývacích
automatoch rovnaké. Ten, kto sa ich raz naučí, dokáže intuitívne obsluhovať každý stroj so systémom EASY Operation. EASY Operation je už
štandardom pre veľký počet aktuálnych strojov Kärcher.
2 Energia zo všetkých zdrojov
Vďaka možnosti výberu medzi pohonom na benzín, naftu, LPG alebo
elektrický prúd je pre každé použitie k dispozícii ten správny druh
­pohonu.
3 Jednoduchá údržba
Jednoduchá a rýchla výmena opotrebiteľných dielov šetrí náklady na
údržbu a pracovný čas.
4
Zametacie stroje, ktoré ostanú na koberci
Súpravy na zametanie kobercov umožňujú bezkáblové udržiavacie
­čistenie väčších kobercových plôch a zvyšujú mobilitu. Zametacie stroje
sa tu vyznačujú vynikajúcim výsledkom čistenia pri maximálne veľkom
plošnom výkone.
5 Všestrannosť podľa výberu
Veľký výber rôznych bočných metiel a hlavných zametacích valcov
umožňuje jednoduché prispôsobenie príslušnej čistenej ploche.
6 Tact – Auto Filter Clean System
Patentovaný oklep filtra Tact je pri zametacích strojoch jedinečný. Filter
sa čistí automaticky v pravidelných intervaloch. Aj za extrémnych
­podmienok dosahuje tento spôsob čistenia filtra vynikajúce výsledky
a umožňuje trvalú bezprašnú prácu. Použité filtre sa vyznačujú kompaktnou konštrukciou a dlhou životnosťou.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
333
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
 Štandardná výbava NOVINKA

334
Max. plošný výkon (m²/h)
Použitie vo vnútri
Použitie vonku
Odsávanie
Princíp lopatky na zametanie
Princíp zametania
s prehadzovaním cez valec
Pohon
Klapka na veľké nečistoty
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Strana
Ručné zametacie stroje
KM 70/20 C
480/700/–
KM 70/20 C 2SB
480/700/920
KM 70/30 C Bp Pack Adv
480/700/–
Zametacie stroje s odsávaním
KM 75/40 W P
550/750/–
KM 75/40 W Bp Pack
550/750/–
KM 85/50 W Bp Pack Adv
610/850/1 050
KM 85/50 W P Adv
610/850/1 050
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KM 90/60 R P
615/900/1 150
KM 90/60 R P Adv
615/900/1 150

KM 90/60 R Bp Pack Adv
615/900/1 150

KM 100/100 R P
700/1 000/1 300
KM 100/100 R Bp Pack
700/1 000/1 300
KM 100/100 R D
700/1 000/1 300
KM 100/100 R Lpg
700/1 000/1 300
KMR 1250 B
750/1 000/1 250
KMR 1250 D KAT
750/1 000/1 250
KM 120/150 R P
850/1200/–
KM 120/150 R Bp Pack
850/1 200/–
KM 120/150 R D
850/1 200/–
KM 120/150 R Lpg
850/1 200/–
KM 130/300 R D
1 000/1 300/1 550
KM 130/300 R Bp
1 000/1 300/1 550
KM 130/300 R Lpg
1 000/1 300/1 550
KM 150/500 R D
1 200/1 500/1 800
KM 150/500 R D 4W
1 200/1 500/1 800
KM 150/500 R Bp
1 200/1 500/1 800
KM 150/500 R Lpg
1 200/1 500/1 800
KM 170/600 R D
1 350/1 680/2 000
KM 170/600 R Lpg
1 350/1 680/2 000
Nádoba na nečistoty (l)
Pracovná šírka bez/s 1/
s 2 bočnými metlami (mm)
Cena
Rôzne podlahové krytiny kladú rôzne nároky na zametací stroj a zametací systém. Vo väčšine prípadov sa o čistotu stará
štandardný zametací valec s vysokou životnosťou. Avšak zametacie stroje Kärcher ponúkajú vhodné riešenie aj v špeciálnych
prípadoch. Na veľmi hladkých podlahách, napríklad v telocvičniach, odporúčame pre efektívne pozametanie prachu mäkký
zametací valec. Na kobercoch sa používajú antistatické zametacie valce. Na zažraté nečistoty na drsných podlahách je
možné použiť aj zametacie valce s oceľovými štetinami.
42
42
42
2 800
3 680
2 800






–
–




–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
338
338
340
40
40
50
50
3 375
3 375
4 725
4 725
–


–








–
–
–
–












–
–
–
–
342
342
344
344
60
60
60
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
300
300
300
500
500
500
500
600
600
9 200
9 200
6 900
10 400
7 800
10 400
10 400
10 000
10 000
9 600
7 200
9 600
9 600
12 000
9 100
12 000
18 000
18 000
13 000
18 000
23 520
23 520
–
–
–
–

–

–
–
–

–

–


–
–


–













































–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–






















–
–
–
–
–
–
–
–
–



































–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–















346
346
346
348
348
348
348
350
350
352
352
352
352
354
354
354
356
356
356
356
358
358
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Hospodárne používanie
Od plochy uvedenej v stĺpci s príslušným výkonom sa oplatí použitie nasledujúcich zametacích
strojov a zametacích strojov s odsávaním značky Kärcher.
Varianty výbavy:
10 000 m2
 P príp. B: benzín
 C: = „compact“, to sú stroje bez pojazdu
 D: nafta
(trakcie)
 W: = „walk-behind“, ručne vedené stroje
s pojazdom (trakciou)
 R: = „ride-on“, stroje so sediacou
obsluhou
 Bp príp. BAT: s pohonom na batérie
 Pack: batéria a nabíjačka v štandardnej
výbave
 LPG: kvapalný plyn
8 000 m2
 KAT: katalyzátor
 Adv: rozšírená výbava (Advanced)
5 000 m2
3 500 m2
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
336
Zametacie stroje
s odsávaním
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KM 170/600 R
KM150/500 R
KM 130/300 R
KM 120/150 R
KMR 1250
1 500 m2
KM 100/100 R
900 m
2
KM 90/60 R
KM 70/30 C
Ručné zametacie
stroje
600 m
KM 85/50 W
300 m2
KM 75/40 W
200 m2
KM 70/20 C
2 500 m2 2 500 m2
2
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Efektívne použitie pre každú podlahu
Porovnanie plošných výkonov
Koberec
PVC
Linoleum
Kompozitné kamene,
interiér (napr. dlažba,
mramor, granit)
Cementový poter,
s ochrannou vrstvou
Cementový poter
Asfalt
Vymývaný betón
Kompozitné kamene, vonkajšie
(napr. voštinové tehly, dlažobné
platne, zámková dlažba)
Dlažba
Oblasti využitia
Variant na
vonkajšie
použitie
Variant na
vnútorné
použitie
Ručne
Ručne





–




Batéria
Batéria





–




P
Bp





–




P
Bp










P
Bp
*
*
*
*
*
*




P, D, Lpg
Bp, Lpg
–
–
–
*
*
*




P, D
Bp
–
–
–
–
*
*




P, D, Lpg
Bp, Lpg**
–
–
–
–
*
*




P, D, Lpg
Bp, Lpg**
–
–
–
–
*
*




P, D, Lpg
Bp, Lpg**
–
–
–
–
*
*




D, Lpg
Lpg**
–
–
–
–
*
*




Varianty výbavy:
200
KM 70/30 C
300
KM 75/40 W
600
KM 85/50 W
900
KM 90/60 R
1 500
KM 100/100 R
2 500
KMR 1250
2 500
KM 120/150 R
3 500
KM 130/300 R
5 000
KM 150/500 R
8 000
KM 170/600 R
10 000
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou
obsluhou
KM 70/20 C
Zametacie Ručné
stroje s
zametacie
odsávaním stroje
Plošný výkon m2/h
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
 Vhodné. * Pri zohľadnení nosnosti.
** Iba v dobre vetraných priestoroch (napríklad tam, kde smú jazdiť aj vysokozdvižné vozíky na LPG).
337
Ručné zametacie stroje
KM 70/20 C
Ľahko a jednoducho – pre
rýchle použitie
KM 70/20 C je ideálne riešenie pre malé vnútorné aj vonkajšie plochy. Zametá efektívnejšie ako metla – a vďaka kontrolovanému vedeniu vzduchu a zabudovanému prachovému
filtru aj takmer bezprašne.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Pohon hlavného zametacieho valca
3 Veľká nádoba na nečistoty
 Hlavný zametací valec je poháňaný obidvomi kolesami – pre
rovnaký výsledok zametania v ľavotočivých aj pravotočivých
zákrutách.
 Jednoduchá manipulácia a vyprázdňovanie pomocou ergonomickej
rúčky na nádobe.
2 Nastaviteľné držadlo na posúvanie
4 Prachový filter
 Vysoká ergonómia vďaka 3 polohám.
 Parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania, ktorá šetrí miesto.
 Prachový filter čistí odpadový vzduch a zabraňuje vzniku prachu pri
zametaní.
338
Ručné zametacie stroje
Technické údaje a výbava
KM 70/20 C
KM 70/20 C 2SB
 Pohon zametacieho valca prostredníctvom oboch zadných kolies
 Držadlo na posúvanie stroja s 3 polohami
 Zametací valec a bočná metla sa plynulo prestavujú
Technické údaje
Pohon
Plošný výkon
Pracovná šírka
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou
Pracovná šírka s 2 bočnou metlou
Nádoba na nečistoty
Hmotnosť
Hmotnosť v zabalenom stave
Rozmery (d x š x v)
m²/h
mm
mm
mm
l
kg
kg
mm
Manuálne
2 800 | 3 680
480
700
960
42
23 | 26
28 | 30
1 300 x 850 x 1 050 | 1 300 x 960 x 1 050
Výbava









1.517-106.0 | -107.0
Jemný prachový filter
Pohon zametania manuálny
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Bočná metla zaklápacia
Bočná metla, nastaviteľná
Plynulo nastaviteľná bočná metla
Držadlo na posúvanie, sklápacie
Použitie vonku
Použitie vo vnútri
Objedn. č.
 Štandardná výbava
Názov produktu
Objedn. č.
Opis
Kliešte na veľké nečistoty
2.640-908.0
Na zbieranie odpadu
Štandardný zametací valec
6.907-041.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Štandardná bočná metla
6.966-005.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Hlavný zametací valec mäkký/odolný voči vlhkosti
6.903-995.0
Zametá jemný prach na všetkých povrchoch v interiéri a exteriéri.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Príslušenstvo
339
Ručné zametacie stroje
KM 70/30 C
Kompaktný, komfortný
a univerzálne použiteľný
Maximálne kompaktný a efektívny KM 70/30 C zametá
s minimálnou hlučnosťou. S elektrickým pohonom hlavného
zametacieho valca a bočnej metly sa postará dnu i vonku
o dokonalú čistotu.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Nastaviteľné držadlo na posúvanie
3 Ľahká preprava
 Vysoká ergonómia vďaka 3 polohám.
 Parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania, ktorá šetrí miesto.
 Úchyty vpredu a vzadu uľahčujú prepravu a nakladanie do
osobného auta.
 Dozadu vyčnievajúce kolesá uľahčujú prepravu po schodoch.
2 Koncept obsluhy Easy Operation.
4 Odsávanie jemného prachu
 Jednoducho zrozumiteľný prepínač programov.
 Aktívne elektricky poháňané sacie dúchadlo na odsávanie jemného
prachu z nádoby na nečistoty.
 Vypínateľné pri zametaní mokrej podlahy.
340
Ručné zametacie stroje
Technické údaje a výbava
KM 70/30 C Bp Pack Adv
 S nabíjačkou a batériami
 Elektrický pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
 Zametací valec a bočná metla sa plynulo prestavujú
Technické údaje
m²/h
mm
Manuálne
12 V /105 W
2 800
480
Pracovná šírka
s 1 bočnou metlou
mm
700
Nádoba na nečistoty
Filtračná plocha
Čas nabíjania batérie
Výdrž batérie
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
m²
h
h
kg
mm
42
0,61
12
2,5
47
1 240 x 710 x 1 150
Pohon
Výkon
Plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava
Pohon zametania elektrický
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Manuálny oklep filtra
Držadlo na posúvanie, sklápacie




Batéria a
nabíjačka vrátane

Odsávanie
Objedn. č.

1.517-213.0
 Štandardná výbava
Názov produktu
Objedn. č.
Opis
Kliešte na veľké nečistoty
2.640-908.0
Na zbieranie odpadu
Plochý skladaný filter
6.904-176.0
Papierový filter pre najlepšie odfiltrovanie jemného prachu pre bezprašné zametanie (iba Adv).
Štandardný zametací valec
6.906-041.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Štandardná bočná metla
6.966-005.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Príslušenstvo
341
Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
KM 75/40 W
Čistý vstup do triedy ručne
vedených strojov
Kompaktný a agilný KM 75/40 W suverénne vyčistí malé až
stredne veľké plochy. S pohodlným pohonom pojazdu
a efektívnym odsávaním prachu, ako silný benzínový alebo
tichý batériový variant.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom
3 Jednoduchá údržba
 Pohodlné vyberanie a ľahké vyprázdňovanie nádoby vďaka
úchytkám.
 Krátke časy na likvidáciu.
 Výmena filtra a zametacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu
nezávislú od miesta.
2 Výkonný filtračný systém s mechanickým oklepom filtra
4 Koncept obsluhy Easy Operation.
 1,8 m2 filtračná plocha pre dlhé pracovné intervaly.
 Dlhá životnosť vďaka polyesterovému materiálu.
 Mechanický oklep filtra s ergonomickým držadlom.
 Pohodlné zametanie vďaka logickému a zrozumiteľnému usporiadaniu všetkých ovládacích prvkov v dosahu a v zornom poli.
 Jednotné symboly pre všetky zametacie stroje značky Kärcher.
342
Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
Technické údaje a výbava
KM 75/40 W P
KM 75/40 W Bp Pack
 Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom
 Výmena zametacieho valca bez náradia
 Efektívny systém s výmenou filtra bez náradia z čistej
strany
 Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom
 Výmena zametacieho valca bez náradia
 Efektívny systém s výmenou filtra bez náradia z čistej
strany
4-taktný benzínový motor/Honda
3,3 kW
3 375
550
750
40
15
4,5
1,8
84
1 430 x 780 x 1 180
jednosmerný motor
24 V / 400 W
3 375
550
750
40
12
4,5
1,8
124
1 430 x 780 x 1 180


/–

–


–
1.049-205.0


/–

–



1.049-207.0
Technické údaje
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
m²/h
mm
mm
l
%
km/h
m²
kg
mm
Výbava
Polyesterový plochý skladaný filter
Manuálny oklep filtra
Pohon pojazdu dopredu/dozadu
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Nádoba na nečistoty, pojazdná
Klapka na veľké nečistoty
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Objedn. č.
 Štandardná výbava
Názov produktu
Objedn. č.
Opis
Plochý skladaný filter
5.731-635.0
Plastový filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný, šetrí náklady na údržbu
Štandardný zametací valec
6.906-884.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Hlavný zametací valec mäkký/prírodný
6.906-886.0
S prírodnými štetinami špeciálne na zametanie jemného prachu na hladkých podlahách v interiéri
Zametacia súprava na koberce
2.641-571.0
Súprava na zametanie kobercov, pozostávajúca so sita na žmolky, trojitého otočného kolieska a antistatického
zametacieho valca.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Príslušenstvo
343
Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
KM 85/50 W
Vysoko výkonný ručne vedený
stroj pre žiarivú čistotu
Kompaktný, robustný KM 85/50 W ponúka vysoký plošný
výkon a efektivitu na stredne veľkých plochách s maximálnym komfortom. S rôznymi detailmi výbavy, ako je napríklad
2. bočná metla, jazda dozadu atď.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Výkonný filtračný systém
3 Trakčný pohon
 2,1 m2 filtračná plocha.
 Manuálny oklep filtra.
 Umývateľný polyesterový filter.
 Intuitívne ovládanie.
 Vrátane spiatočky
2 Dvojplášťový rotačný rám
4 Zbieranie a vyprázdňovanie nečistôt
 Robustný a nehrdzavejúci.
 Na to najtvrdšie použitie.
 Efektívne zametanie vďaka veľkej pracovnej šírke.
 Zametanie možné aj za vlhka.
 Nádoba s objemom 50 litrov pre veľmi dlhé pracovné intervaly.
344
Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
Technické údaje a výbava
KM 85/50 W P Adv
 Robustný dvojplášťový rám
 Hlavný zametací valec, zdvíhateľný
 Jazda dozadu, počítadlo prevádzkových hodín a plávajúco uložený hlavný zametací valec
Technické údaje
m²/h
mm
4-taktný benzínový motor/Honda
3,3 kW
4 725
610
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
850/1 050
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
50
18
4,5
2,1
126
1 355 x 910 x 1 155
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava
Polyesterový plochý skladaný filter
Manuálny oklep filtra
Pohon pojazdu dopredu/dozadu
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Hlavný zametací valec plávajúco uložený


/
–

Vrátane batérie a zabudovanej
nabíjačky
–
Objedn. č.
1.351-110.0
 Štandardná výbava
KM 85/50 W Bp Pack Adv
 Robustný dvojplášťový rám
 Hlavný zametací valec, zdvíhateľný
 Jazda dozadu, počítadlo prevádzkových hodín a plávajúco uložený hlavný zametací valec
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
m²/h
mm
jednosmerný motor
24 V / 912 W
4 725
610
Pracovná šírka s 1/2 boč. kef.
mm
850/1 050
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
50
15
4,5
2,1
180
1 355 x 910 x 1 155
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Technické údaje
Výbava
Polyesterový plochý skladaný filter
Manuálny oklep filtra
Pohon pojazdu dopredu/dozadu
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Hlavný zametací valec plávajúco uložený


/
–

Vrátane batérie a zabudovanej
nabíjačky

Objedn. č.
1.351-115.0
 Štandardná výbava
345
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KM 90/60 R
Zametanie, ktoré má filipa
Okrem veľkého výkonu, jednoduchej manipulácii, pohodlnej
jazdy a obratnosti presviedča KM 90/60 R Adv mnohými
­detailmi ako aj patentovaným a plnoautomatických oklepom
filtra Tact. Benzínová verzia umožňuje vďaka veľkému
objemu nádrže dlhé pracovné nasadenia a okrem toho má
automatický sýtič pre optimálne štartovanie.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Robustná, kompaktná konštrukcia s pick-up plochou
3 Tact: Plnoautomatický a permanentný oklep filtra (Adv.)
 Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
 Bezpečnosť a obratnosť.
 Prídavné komponenty, ako napr. rezervný kanister alebo manuálne
čistiace nástroje môžete so sebou voziť bezpečne upevnené.
 Maximálne efektívne čistenie filtra pre trvalú bezprašnú prácu.
 Kompaktná veľkosť filtra s vysokou životnosťou.
 Jednoduchý prístup k filtru.
2 Koncept obsluhy Easy Operation
4 Systém Homebase pre väčšiu flexibilitu
 Logické a zrozumiteľné.
 Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho
prístupné.
 Rôzne praktické držiaky pre ďalšie príslušenstvo.
 Jednoduché vozenie na stroji napr. klieští na veľké nečistoty, metly
a alebo prídavnej nádrže.
346
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Technické údaje a výbava
KM 90/60 R P
KM 90/60 R P Adv
 Kompaktný a maximálne obratný
 Ergonomický koncept obsluhy
 Hlavný zametací valec plávajúco uložený
 S plnoautomatickým a maximálne efektívnym oklepom filtra
Tact
 Systém Homebase
 Výkyvná bočná metla
m²/h
mm
4-taktný benzínový motor/Honda
4,8 kW
9 200
615
4-taktný benzínový motor/Subaru
5,1 kW
9 200
615
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
900/1 150
900/1 150
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
60
18
8
4
220
1 635 x 980 x 1 260
60
18
8
4
260
1 635 x 980 x 1 260
Polyesterový kruhový filter
Polyesterový plochý skladaný filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Regulácia sacieho prúdu
Klapka na veľké nečistoty

–
/



–

–/



Batéria
a nabíjačka vrátane
–
–
Objedn. č.
1.047-204.0
1.047-300.0
Technické údaje
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava
 Štandardná výbava
KM 90/60 R Bp Pack Adv
 S plnoautomatickým a maximálne efektívnym oklepom filtra Tact
 Systém Homebase
 Výkyvná bočná metla
m²/h
mm
jednosmerný motor
1 200 W
6 900
615
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
900/1150
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
60
12
6
4
355
1 635 x 980 x 1 260
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Technické údaje
Výbava
Polyesterový kruhový filter
Polyesterový plochý skladaný filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Regulácia sacieho prúdu
Klapka na veľké nečistoty
–

–/



Vrátane batérie a zabudovanej
nabíjačky

Objedn. č.
1.047-302.0
 Štandardná výbava
347
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KM 100/100 R
Špičkový výkon pri trvalom
používaní – výkonový trieda
Komfortný stroj so sediacou obsluhou KM 100/100 R je dimenzovaný na čistenie stredne veľkých až veľkých v interiéri
aj exteriéri. Vďaka vysokému zametaciemu výkonu, nízkym
prevádzkovým nákladom a jednoduchej údržbe je návratnosť
obstarávacích nákladov veľmi rýchla.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Nárazník
3 Jednoduchá údržba
 Pre ochranu zametacieho stroja, ako aj čisteného okolia.
 Výmena filtra a zametacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu
nezávislú od miesta.
2 Veľká filtračná plocha s automatickým oklepom
4 Koncept obsluhy Easy Operation.
 Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí – pre
bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly.
 Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne.
 Výmena filtra bez náradia.
 Pohodlné zametanie vďaka logickému a zrozumiteľnému usporiadaniu všetkých ovládacích prvkov v dosahu a v zornom poli.
 Jednotné symboly pre všetky zametacie stroje značky Kärcher.
348
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Technické údaje a výbava
KM 100/100 R Bp Pack
KM 100/100 R P
KM 100/100 R Lpg
 Automatický oklep filtra
 Elektrický trakčný pohon
 Práca bez emisií
 Automatický oklep filtra
 Automatický oklep filtra
 Ergonomický koncept obsluhy
 Ergonomický koncept obsluhy
 Plne hydraulický, jednoduchá údržba  Plne hydraulický, jednoduchá údržba
m²/h
mm
jednosmerný motor
24 V / 2 050 W
7 800
700
4-taktný benzínový motor/Honda
6,7 kW
10.400
700
4-taktný LPG motor/Honda
6,7 kW
10.400
700
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
1 000/1 300
1 000/1 300
1 000/1 300
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
100
15
6
6
540
2 006 x 1 005 x 1 343
100
18
8
6
340
2 006 x 1 005 x 1 343
100
18
8
6
340
2 006 x 1 005 x 1 343
Polyesterový kruhový filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Regulácia sacieho prúdu

/



/



/


Vrátane batérie a zabudovanej
nabíjačky

–
–
Objedn. č.
1.280-112.0
1.280-105.0
1.280-107.0
Technické údaje
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava
 Štandardná výbava
KM 100/100 R D
 Automatický oklep filtra
 Ergonomický koncept obsluhy
 Plne hydraulický, jednoduchá údržba
m²/h
mm
4-taktný naftový motor/Yanmar
4,4 kW
10.400
700
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
1 000/1 300
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
100
18
8
6
340
2 006 x 1 005 x 1 343
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Technické údaje
Výbava
Polyesterový kruhový filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Regulácia sacieho prúdu

/


Vrátane batérie a zabudovanej
nabíjačky
–
Objedn. č.
1.280-115.0
 Štandardná výbava
349
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KMR 1250
Výkonová trieda – senzačne
racionálna
KMR 1250 – výkonný, robustný zametací stroj so sediacou
obsluhou s hydraulickým výškovým vyprázdňovaním. Pre
väčšie vnútorné a vonkajšie plochy, vysoko efektívny pri
zametaní veľkých aj malých nečistôt.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Malý polomer otáčania
3 Dobré vybavenie pre najlepší výkon čistenia
 Pre vynikajúcu obratnosť a manévrovateľnosť.
 Plošný výkon až do 10 000 m2/h.
 Optimálne sledovanie kontúr podlahy vďaka plávajúco uloženému
zametaciemu valcu.
 Regulácia sacieho prúdu pre zametanie vlhkých podláh.
2 Výkonný filtračný systém s automatickým oklepom filtra
4 Hydraulické výškové vyprázdňovanie
 6 m2 filtračná plocha.
 Patentovaný otriasač filtra uľahčuje čistenie znečisteného filtra
a zvyšuje jeho životnosť.
 Umývateľný filter.
 100 l objem nádoby na nečistoty.
 Hydraulické vyprázdňovanie (až do 1,45 m).
350
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Technické údaje a výbava
KMR 1250 B
 Hlavný zametací valec nastaviteľný – aretovaný alebo plávajúco uložený
 Výškové vyprázdňovanie do 1,45 m
 Bočná metla autom. výkyvná
Technické údaje
m²/h
mm
4-taktný benzínový motor/Honda
6,7 kW
10 000
750
Pracovná šírka
s 1 boč. kef.
mm
1 000
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
100
18
8
6
450
1 650 x 1 000 x 1 270
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava

/



–

1.091-105.0
Polyesterový kruhový filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Regulácia sacieho prúdu
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Objedn. č.
 Štandardná výbava
KMR 1250 D KAT
 Hlavný zametací valec nastaviteľný – aretovaný alebo
plávajúco uložený
 Výškové vyprázdňovanie do 1,45 m
 Bočná metla autom. výkyvná
m²/h
mm
4-taktný naftový motor/KAT
4,1 kW
10 000
750
Pracovná šírka
s 1 boč. kef.
mm
1 000
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
100
18
8
6
460
1 650 x 1 000 x 1 270
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Technické údaje
Výbava
Polyesterový kruhový filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Regulácia sacieho prúdu
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Objedn. č.

/



–

1.091-135.0
 Štandardná výbava
351
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KM 120/150 R
Výkonová trieda s funkčným
komfortom
Prvá voľba pre profesionálne, ergonomické nasadenie na
väčšie plochy v interiéri aj exteriéri: robustný a pohodlný
KM 120/150 R s rámom z oceľových rúrok po celom obvode
a výškovým vyprázdňovaním.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Hlavný zametací valec s ECO funkciou
3 Komfortné pracovisko
 Rýchla výmena hlavného zametacieho valca bez náradia.
 Vyššia životnosť hlavného zametacieho valca; znížené náklady na
zametanie.
 Po vypnutí motora alebo zametacieho valca sa automaticky prepne
späť na pevnú polohu.
 Nastupovanie z oboch strán.
 Znížená nástupná výška.
 Volant a sedadlo sú nastaviteľné.
2 Výškové vyprázdňovanie
4 Pracovné osvetlenie
 Hydraulické vyprázdňovanie vo výške 0,5 až 1,5 m.
 Malé rozvírenie prachu.
 Jednoduché čistenie nádoby.
 Zametanie aj pri súmraku (napríklad v zime).
 Zvýšená bezpečnosť práce.
352
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Technické údaje a výbava
KM 120/150 R P
KM 120/150 R Lpg
KM 120/150 R D
 Ergonomický koncept obsluhy
 Hlavný zametací valec nastaviteľný –
aretovaný alebo plávajúco uložený
 Plynulý oklep filtra (na objednávku)
 Ergonomický koncept obsluhy
 Hlavný zametací valec nastaviteľný –
aretovaný alebo plávajúco uložený
 Plynulý oklep filtra (na objednávku)
 Ergonomický koncept obsluhy
 Hlavný zametací valec nastaviteľný –
aretovaný alebo plávajúco uložený
 Plynulý oklep filtra (na objednávku)
m²/h
mm
4-taktný benzínový motor/Honda
9,5 kW
9 600
850
4-taktný LPG motor/Honda
8,1 kW
9 600
850
4-taktný naftový motor/Yanmar
7,4 kW
9 600
850
Pracovná šírka
s 1 boč. metlou
mm
1 200
1 200
1 200
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
150
18
8
9
600
1 900 x 1 223 x 1 390
150
18
8
9
600
1 900 x 1 223 x 1 390
150
18
8
9
620
1 900 x 1 223 x 1 390

/



–

1.511-106.0

/



–

1.511-107.0

/



–

1.511-108.0
Technické údaje
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava
Polyesterový kruhový filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Regulácia sacieho prúdu
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Objedn. č.
 Štandardná výbava
KM 120/150 R Bp Pack
 Ergonomický koncept obsluhy
 Hlavný zametací valec nastaviteľný – aretovaný alebo plávajúco uložený
 Plynulý oklep filtra (na objednávku)
m²/h
mm
jednosmerný motor
24 V / 2,5 kW
7 200
850
Pracovná šírka
s 1 boč. metlou
mm
1 200
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
150
12
6
9
720
1 900 x 1 223 x 1 390
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Technické údaje
Výbava
Polyesterový kruhový filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Hlavný zametací valec plávajúco uložený
Regulácia sacieho prúdu
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Objedn. č.

/





1.511-110.0
 Štandardná výbava
353
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KM 130/300 R
Stroj pre každodenné ťažké
priemyselné používanie.
Oslobodí priemyselné plochy od jemného prachu, stavebnej
sute a pod., a ako vo verzii na batérie sa postará o čistotu aj
v priestoroch citlivých na hluk.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Robustná karoséria
3 Príkladná jednoduchá obsluha
 Celooceľový rám.
 Necitlivé priemyselné motory s vodným chladením.
 Plne hydraulický pohon pojazdu.
 Koncept obsluhy Easy Operation.
 Pohodlné nastupovanie a vystupovanie.
 Maximálne jednoduchá údržba.
2 Výkonné filtre pre dlhú životnosť
4 Rôzne druhy pohonu
 Plochý skladaný filter s filtračnou plochou 5,5 m².
 Efektívne čistenie filtra pomocou dvojitej stierky.
 Pre bezprašné zametanie.
 Elektropohon.
 Naftové motory podľa priemyselných noriem.
 Pohon na kvapalný plyn pre vnútorné a vonkajšie použitie.
354
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Technické údaje a výbava
KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D
KM 130/300 R Lpg
 Vysoká pracovná a prepravná
rýchlosť
 Jednoduchá výmena zametacieho
valca bez náradia
 Pohon pojazdu a zametací systém
plne hydraulický
 Vysoká pracovná a prepravná
rýchlosť
 Jednoduchá výmena zametacieho
valca bez náradia
 Pohon pojazdu a zametací systém
plne hydraulický
 Vysoká pracovná a prepravná
rýchlosť
 Jednoduchá výmena zametacieho
valca bez náradia
 Pohon pojazdu a zametací systém
plne hydraulický
m²/h
mm
jednosmerný motor
36 V / 5 kW
9 100
1 000
4-taktný naftový motor/Yanmar
18,6 kW
13 000
1 000
4-taktný Lpg motor/Kubota
17,5 kW
13 000
1 000
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
1 300/1 550
1 300/1 550
1 300/1 550
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
300
12
7
5,5
800
2 150 x 1 330 x 1 430
300
18
10
5,5
951
2 150 x 1 330 x 1 430
300
18
10
5,5
850
2 150 x 1 330 x 1 430

/–



1.186-122.0

/–



1.186-120.0

/–



1.186-121.0
Technické údaje
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava
Polyesterový plochý skladaný filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Servoovládanie
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Objedn. č.
 Štandardná výbava
Názov produktu
Objedn. č.
Opis
Štandardný zametací valec
6.987-438.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Bočná metla štandardná
6.987-083.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Plochý skladaný filter
6.987-519.0
Plastový filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný, šetrí náklady na údržbu
Ochranná strecha
2.851-267.7
Spĺňa požiadavku IEC 60335-2-72.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Príslušenstvo
355
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KM 150/500 R
Maximálny výkon pri
najťažšom použití
Pre obzvlášť náročný terén, ako aj zvýšené pohodlie jazdy
existuje aj stroj s podvozkom so 4 kolesami. Pre interiérové
priestory citlivé na hluk odporúčame verziu na batérie.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Výkonný filtračný systém
3 Príkladne jednoduchý servis
 Plochý skladaný filter s filtračnou plochou 7 m².
 Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky.
 Pre bezprašné zametanie.
 Najjednoduchšia technika s osvedčenými komponentmi:
Plne hydraulický pohon, elektrika namiesto elektroniky.
 Ľahký prístup do motorového priestoru pre rýchlu a jednoduchú
údržbu.
 Výmena hlavného zametacieho valca a plochého skladaného filtra
bez náradia.
2 Komfortné pracovisko
4 Podvozok so 4 kolesami na objednávku
 Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho
prístupné.
 Všetky ukazovatele v zornom poli.
 Pre bezprašné zametanie.
 Zlepšuje trakciu na mazľavom povrchu a neschodnom teréne.
 Zvyšuje pohodlie a bezpečnosť jazdy.
 Chráni citlivé podlahy pomocou malého tlaku na plochu.
356
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Technické údaje a výbava
KM 150/500 R Bp
KM 150/500 R D
KM 150/500 R D 4W
 Vysoká pracovná a prepravná
rýchlosť
 Pohon pojazdu a zametací systém
plne hydraulický
 Nenáročná údržba
 Vysoká pracovná a prepravná
rýchlosť
 Pohon pojazdu a zametací systém
plne hydraulický
 Nenáročná údržba
 Vysoká pracovná a prepravná
rýchlosť
 Pohon pojazdu a zametací systém
plne hydraulický
 Nenáročná údržba
m²/h
mm
jednosmerný motor
48 V/10 kW
12 000
1 200
4-taktný naftový motor/Yanmar
22,5 kW
18 000
1 200
4-taktný naftový motor/Yanmar
22,5 kW
18 000
1 200
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
1 500/1 800
1 500/1 800
1 500/1 800
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
500
12
8
7
1 380
2 442 x 1 550 x 1 640
500
18
12
7
1 440
2 442 x 1 570 x 1 640
500
18
12
7
1 472
2 442 x 1 570 x 1 640

/–



1.186-125.0

/–



1.186-124.0

/–



1.186-126.0
Technické údaje
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava
Polyesterový plochý skladaný filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Servoovládanie
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Objedn. č.
 Štandardná výbava
KM 150/500 R Lpg
 Vysoká pracovná a prepravná rýchlosť
 Pohon pojazdu a zametací systém plne hydraulický
 Nenáročná údržba
m²/h
mm
4-taktný Lpg motor/Kubota
22 kW
18 000
1 200
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
1 500/1 800
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
500
18
12
7
1 415
2 442 x 1 570 x 1 640
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Technické údaje
Výbava
Polyesterový plochý skladaný filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Servoovládanie
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Objedn. č.

/–



1.186-123.0
 Štandardná výbava
357
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
KM 170/600 R
Kráľovská trieda na najťažšie
použitie
Tento maximálne robustný a výkonný stroj so svojou masívnou nadstavbou, veľkou nádobou na nečistoty a rozsiahlym
balíkom príslušenstva je výborne vybavený na najnáročnejšie
použitie.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
2
3
4
1 Výkonné filtre pre dlhú životnosť
3 Príkladná jednoduchá obsluha
 Plochý skladaný filter s filtračnou plochou 9 m².
 Efektívne čistenie filtra pomocou dvojitej stierky.
 Pre bezprašné zametanie.
 Koncept obsluhy Easy Operation.
 Pohodlné nastupovanie a vystupovanie.
 Maximálne jednoduchá údržba.
2 Robustná karoséria
4 Rôzne druhy pohonu
 Celooceľový rám.
 Necitlivé priemyselné motory s vodným chladením.
 Plne hydraulický pohon pojazdu.
 Naftové motory podľa priemyselných noriem.
 Pohon na kvapalný plyn pre vnútorné a vonkajšie použitie.
358
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Technické údaje a výbava
KM 170/600 R D
KM 170/600 R Lpg
 Výkonný priemyselný motor
 Vysoká pracovná a prepravná rýchlosť
 Dlhé pracovné intervaly
 Výkonný priemyselný motor
 Vysoká pracovná a prepravná rýchlosť
 Dlhé pracovné intervaly
m²/h
mm
4-taktný naftový motor/Yanmar
35 kW
23.520
1 350
4-taktný LPG motor/VW
35 kW
23.520
1 350
Pracovná šírka
s 1/2 boč. kef.
mm
1 680/2 000
1 680/2 000
Nádoba na nečistoty
Schopnosť stúpania
Pracovná rýchlosť
Filtračná plocha
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
l
%
km/h
m²
kg
mm
600
18
14
9
1 530
2 450 x 1 750 x 1 665
600
18
14
9
1 585
2 450 x 1 750 x 1 665

/–



1.186-127.0

/–



1.186-128.0
Technické údaje
Pohon
Výkon
Max. plošný výkon
Pracovná šírka
Výbava
Polyesterový plochý skladaný filter
Oklep filtra man./autom.
Hlavný zametací valec nastaviteľný
Servoovládanie
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Objedn. č.
 Štandardná výbava
Názov produktu
Objedn. č.
Opis
Štandardný zametací valec
6.987-441.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Bočná metla štandardná
6.987-467.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Systém ostrekovania bočných metiel
2.851-284.7
Na viazanie prachu. Skladá sa z antikorovej nádrže na vodu (65 l) a rozstrekovacích trysiek na bočných metlách.
Tretia bočná metla
2.851-278.7
Na flexibilné použitie pre rozšírenie zametacej šírky, na zametanie na rôznych úrovniach alebo vymetanie
prekážok.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Príslušenstvo
359
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Účel použitia určuje výbavu
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním sa používajú na najrozličnejších plochách a na najrozličnejšie
požiadavky v oblasti čistenia. Aby ich dokázali kedykoľvek splniť, ponúkame rozsiahly sortiment príslušenstva: od
zametacích valcov cez filtre až po nadstavbové súpravy. Zvyšuje sa tak efektivita strojov a vzrastajú možnosti ich
využitia.
Obsah – Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
strana 362
Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
strana 368
360
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
1
2
3
4
5
6
7
8
2 Rýchle a efektívne čistenie kobercových plôch
Prach a veľké nečistoty sa z koberca odstránia v jednej pracovnej
operácii. Súprava obsahuje všetky komponenty potrebné na čistenie
kobercov, ako napríklad antistatický hlavný zametací valec a sito na
žmolky.
3 Hospodárna technológia kief
Od KM 85/50 W sú kefy štandardne z polyamidu. Vydržia trikrát dlhšie
ako bežné polypropylénové kefy. Ďalšia výhoda: Polyamid sa dá používať na drsných a hladkých podlahách. Vďaka štetinám v tvare V sa nádoba na nečistoty optimálne plní. Na rôzne podlahy a znečistenia ponúka
Kärcher rozsiahly sortiment zametacích valcov ako príslušenstvo.
4
Bočná metla podľa potreby
Navyše k štandardnej bočnej metle sú k dispozícii aj ďalšie metly. Tie sú
perfektne prispôsobené príslušnému povrchu a druhu nečistoty.
5 Efektívne využívanie filtra
Dobré výsledky zametania závisia aj od výberu správneho jemného
prachového filtra. Preto Kärcher ponúka technicky vyzreté metódy.
Tie majú vďaka integrovaným čistiacim systémom a umývateľným
materiálom dlhú životnosť a sú cenovo výhodné. Naše filtre
zodpovedajú BIA kategórii M.
6 Príslušenstvo pre každý prípad
Od špecifických pneumatík – v závislosti od oblasti použitia – až po
maják pre väčšiu bezpečnosť ponúka Kärcher rozsiahly program
príslušenstva.
7 Energia na mieru
Pre naše zametacie stroje s batériovým pohonom ponúkame špeciálne
batérie a nabíjačky prispôsobené individuálnym potrebám našich
zákazníkov: vyhotovenia s vyššou alebo nižšou kapacitou, ako aj
údržbové alebo bezúdržbové modely.
8 Bezpečné čistenie
Pomocou rôznych nadstavbových súprav je možné zametacie stroje
s odsávaním a sediacou obsluhou značky Kärcher prispôsobiť
požiadavkám zvláštnych oblastí využitia – od osvetlenia cez ochrannú
strechu až po kabínu na ochranu pred poveternostnými vplyvmi podľa
národných predpisov.
361
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1 Hospodárnejšie a flexibilnejšie
Rozsiahly program príslušenstva Kärcher rozširuje možnosti využitia
strojov. Na najrozličnejších podlahových krytinách a povrchoch vo
vnútorných aj vonkajších priestoroch docielite s naším príslušenstvom
veľmi dobré výsledky čistenia.
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
Filtre, zametacie valce, bočné metly
Aj pri ručne vedených zametacích strojoch záleží na správnom mixe. S mäkkými,
tvrdými alebo antistatickými zametacími valcami je možné každý stroj prispôsobiť
oblasti použitia. Nové filtre sa starajú o vždy čistý vzduch.
Objedn. č.
Montáž
v závode
Dĺžka/
šírka
Priemer
Opis
Plochý skladaný filter
Plochý skladaný filter
1 5.731-635.0
Plastový filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný, šetrí náklady na údržbu
2 5.731-585.0
Plochý skladaný filter (papier)
Plochý filter Kärcher iba na výmenu
3 6.904-367.0
Papier, test prachová trieda M.
4 5.731-625.0
Plastový filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný, šetrí náklady na údržbu
Filter z netkanej textílie
Filtračná vložka
5 5.731-642.0
Štandardný zametací valec
Štandardný zametací valec
6 6.906-041.0
480 mm
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky
povrchy.
7 6.906-884.0
550 mm
8 6.906-508.0
620 mm
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky
povrchy.
9 6.906-886.0
550 mm
10 6.906-557.0
620 mm
S prírodnými štetinami špeciálne na zametanie jemného prachu na
hladkých podlahách v interiéri
480 mm
Zametá jemný prach na všetkých povrchoch v interiéri a exteriéri.
12 6.903-999.0
480 mm
Na odstraňovanie pevne priľnutých znečistení vo vonkajších priestoroch
13 6.906-885.0
550 mm
14 6.906-558.0
620 mm
15 6.906-950.0
550 mm
16 6.907-023.0
480 mm
Hlavný zametací valec mäkký/prírodný
Hlavný zametací valec mäkký/prírodný
Hlavný zametací valec mäkký/odolný voči vlhkosti
Hlavný zametací valec mäkký/odolný voči
vlhkosti
15 6.903-995.0
Hlavný zametací valec tvrdý/odolný voči vlhkosti
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Hlavný zametací valec tvrdý
Hlavný zametací valec antistatický
Hlavný zametací valec antistatický
Na čistenie staticky nabíjateľných povrchov (napr. koberec, umelý trávnik)
Bočná metla štandardná
Bočná metla štandardná
17 6.966-005.0
330 mm
Bočná metla štandardná
18 6.906-132.0
470 mm
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky
povrchy.
19 6.905-626.0
470 mm
Zametá jemný prach na všetkých povrchoch, odolná voči vlhkosti, pre
interiér a exteriér
20 6.905-625.0
470 mm
Odstraňuje pevne priľnutú špinu v exteriéri, odolná voči vlhkosti, mierne
abrazívna
Bočná metla mäkká
Bočná metla mäkká
Bočná metla tvrdá
Bočná metla tvrdá
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
362
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
3
4-5
6, 10, 13, 15-16
7
13
14
15-16
17, 20
18
8
10
KM 70/20 C
KM 70/20 C 2SB
KM 70/30 C Bp Pack Adv
KM 75/40 W P
KM 75/40 W Bp Pack
KM 85/50 W P Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
1-2
1
 
2
 
3

4
6

 
  
7
 
8
 
9
 
10
15
12
 
  
  
13
 
14
 
15

16

17
  
18
19
20
   
   
   
363
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
5
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
Objedn. č.
Montáž
v závode
Dĺžka/
šírka
Priemer
Opis
Bočná metla ľavá
Bočná metla ľavá
21
2.640-441.7
Kompletná, vrátane štandardnej bočnej metly na zvýšenie plošného
výkonu
Iné nadstavbové súpravy
Dvojitý otriasač filtra
22 2.851.000.0
Zametacia súprava na koberce
23 2.641-571.0
Dvojitá stierka filtra pre zvýšený čistiaci výkon pri veľmi prašnom
prostredí.
2.641-571.7
Súprava na zametanie kobercov, pozostávajúca so
sita na žmolky, trojitého otočného kolieska a antistatického
zametacieho valca.
Kliešte na veľké nečistoty
24 2.640-908.0
Na zbieranie odpadu
Brzda
25 2.640-301.0
Pre bezpečné brzdenie na stúpaniach > 2 %.
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
364
21
22
24
25
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
KM 70/20 C
KM 70/20 C 2SB
KM 70/30 C Bp Pack Adv
KM 75/40 W P
KM 75/40 W Bp Pack
KM 85/50 W P Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
24
 
   
23

  
 
365
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
Batérie, nabíjačky
Zametacie stroje Bp-Pack so zabudovanou nabíjačkou umožňujú nabitie batérií
v akejkoľvek elektrickej zásuvke.
Objedn. č.
Opis
Hnacie batérie
Batéria
1 6.654-202.0
2 6.654-226.0
Potrebné sú 2 kusy.
3 6.654-203.0
Pre batériu 6.654-202.0
4 6.654-225.0
Pre batériu 6.654-226.0.
5 6.654-140.0
Pre batériu 6.654-141.0.
Nabíjačky
Nabíjačka
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
366
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Ručne vedené zametacie stroje s odsávaním
4
KM 70/30 C Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp Pack
KM 85/50 W Bp Pack Adv
2

2
3
4
5




Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
367
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Filtre, zametacie valce
Naše štandardné zametacie valce sú vyrobené z kvalitných materiálov, a tým zaručujú
dlhú životnosť. Sú odolné voči vlhkosti a vhodné na všetky povrchy. Optimálne prispôsobené špeciálnym druhom čistenia sú ďalšie zametacie valce v predaji ako príslušenstvo.
Objedn. č.
Dĺžka/
šírka
Priemer
Opis
Kruhový filter
Kruhový filter
1 6.414-576.0
Plastový filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný, šetrí náklady na údržbu
2 6.414-532.0
3 6.414-554.0
Plochý skladaný filter
Plochý skladaný filter
4 6.907-352.0
Plastový filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný. Vhodný pre oklep filtra Tact.
5 6.987-519.0
Plastový filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný, šetrí náklady na údržbu
6 6.987-177.0
7 6.987-691.0
Štandardný zametací valec
Štandardný zametací valec
8 6.987-438.0
300 mm
9 6.987-085.0
380 mm
10 6.987-441.0
11 4.762-430.0
400 mm
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
615 mm
12 6.905-982.0
750 mm
13 6.906-624.0
850 mm
14 6.906-375.0
700 mm
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy. Ako náhrada.
Hlavný zametací valec mäkký/prírodný
Hlavný zametací valec mäkký/
prírodný
15 6.987-440.0
S prírodnými štetinami špeciálne na zametanie jemného prachu na hladkých podlahách v interiéri
Hlavný zametací valec mäkký/
prírodný
18 4.762-442.0
615 mm
19 6.906-533.0
700 mm
S prírodnými štetinami špeciálne na zametanie jemného prachu na hladkých podlahách v interiéri
a exteriéri
20 6.906-019.0
750 mm
S prírodnými štetinami špeciálne na zametanie jemného prachu na hladkých podlahách v interiéri
21 6.906-722.0
850 mm
16 6.987-437.0
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
17 6.987-443.0
Hlavný zametací valec tvrdý/odolný voči vlhkosti
Hlavný zametací valec tvrdý
22 6.987-439.0
Hlavný zametací valec tvrdý
23 6.987-436.0
Na odstraňovanie pevne priľnutých znečistení vo vonkajších priestoroch
24 6.987-442.0
25 4.762-443.0
615 mm
26 6.906-532.0
700 mm
27 6.906-018.0
750 mm
28 6.906-723.0
850 mm
Hlavný zametací valec antistatický
Hlavný zametací valec
antistatický
29 4.762-441.0
615 mm
30 6.906-534.0
700 mm
Na čistenie staticky nabíjateľných povrchov (napr. koberec, umelý trávnik)
Hlavný zametací valec plné štetiny
Hlavný zametací valec s plnými
štetinami
31 6.906-251.0
750 mm
Na veľké množstvá jemnej špiny, napr. piesku, v interiéri a exteriéri, odolný voči vlhkosti
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
368
1-3
1
4
11
18
25
29
30
31
12-14
18
19-20
25-28
29
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
 
   
22
23
  
24
   
  
 
26
27
   
28
 
   

   
 
369
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
KM 90/60 R P
KM 90/60 R P Adv
KM 90/60 R Bp Pack Adv
KM 100/100 R Bp Pack
KM 100/100 R P
KM 100/100 R Lpg
KM 100/100 R D
KMR 1250 B
KMR 1250 D KAT
KM 120/150 R P
KM 120/150 R Lpg
KM 120/150 R D
KM 120/150 R Bp Pack
KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D
KM 130/300 R Lpg
KM 150/500 R Bp
KM 150/500 R D
KM 150/500 R D 4W
KM 150/500 R Lpg
KM 170/600 R D
KM 170/600 R Lpg
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
30
31

     
   
 
  
   
 
  
   
  
 
 
   
   
  
   
  
 
   
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Bočné metly
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti bočných metiel Kärcher sa hodia pre všetky
povrchy. Vďaka svojej robustnosti majú dlhšiu životnosť.
Objedn. č.
Montáž
v závode
Priemer
Opis
1 6.987-083.0
600 mm
2 6.987-467.0
650 mm
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky
povrchy.
Bočná metla štandardná
Bočná metla štandardná
3 6.906-132.0
470 mm
4 6.905-986.0
450 mm
5 6.906-705.0
600 mm
Bočná metla mäkká
Bočná metla mäkká/prírodná
6 6.987-465.0
Bočná metla mäkká
7 6.905-626.0
470 mm
Zametá jemný prach na všetkých povrchoch, pre interiér a exteriér.
8 6.906-133.0
450 mm
9 6.906-720.0
600 mm
10 6.905-620.0
550 mm
Zametá jemný prach na všetkých povrchoch, odolná voči vlhkosti, pre interiér
a exteriér
Bočná metla tvrdá
Bočná metla tvrdá
11 6.987-468.0
12 6.905-625.0
470 mm
13 6.906-065.0
450 mm
14 6.906-721.0
600 mm
15 6.905-773.0
550 mm
Odstraňuje pevne priľnutú špinu v exteriéri, odolná voči vlhkosti, mierne
abrazívna
Bočná metla s oceľovými štetinami
Bočná metla s oceľovými štetinami
16 6.906-022.0
450 mm
17 6.905-619.0
550 mm
Na odstraňovanie povrchových vrstiev a machu, abrazívna, iba na vonkajšie
použitie
Bočná metla ľavá
Bočná metla ľavá
18 2.642-693.0
2.642-693.7
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
19 2.851-273.7
Kompletná, vrátane štandardnej bočnej metly na zvýšenie plošného výkonu.
Kompletná, vrátane štandardnej bočnej metly na zvýšenie plošného výkonu.
20 2.851-272.7
21 2.851-274.7
22 2.851-275.7
23 2.640-284.0
2.640-284.7
Kompletná, vrátane štandardnej bočnej metly na zvýšenie plošného výkonu.
(do výrobného č. 11857).
24 2.851-050.0
2.851-050.7
Kompletná, vrátane štandardnej bočnej metly na zvýšenie plošného výkonu.
25 2.850-571.0
2.850-571.7
Kompletná, vrátane štandardnej bočnej metly na zvýšenie plošného výkonu.
(do výrobného č. 11857).
26 2.851-049.0
2.851-049.7
Kompletná, vrátane štandardnej bočnej metly na zvýšenie plošného výkonu.
27 2.638-901.0
2.638-901.7
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
370
3-5
3
7
12
18
23
24
25
26
27
7-9
10
12-15
1
2
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20

21
 
22
   
 


  
  
 
371
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
KM 90/60 R P
KM 90/60 R P Adv
KM 90/60 R Bp Pack Adv
KM 100/100 R Bp Pack
KM 100/100 R P
KM 100/100 R Lpg
KM 100/100 R D
KMR 1250 B
KMR 1250 D KAT
KM 120/150 R P
KM 120/150 R Lpg
KM 120/150 R D
KM 120/150 R Bp Pack
KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D
KM 130/300 R Lpg
KM 150/500 R Bp
KM 150/500 R D
KM 150/500 R D 4W
KM 150/500 R Lpg
KM 170/600 R D
KM 170/600 R Lpg
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
16-17
      
  
 
     
   
  
 
     
   
      
  
 
    
   
      
    
      
  
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Kabíny, ochranné strechy, pracovné osvetlenie a majáky
Kabíny a ochranné strechy pre vyššiu bezpečnosť napr. v skladoch s regálmi. Podľa
výberu aj s vykurovaním alebo klimatizáciou. Svetlo a maják pre vyššiu bezpečnosť,
lepší výhľad a prácu pri zlom počasí, napríklad v zime.
Objedn. č.
Montáž
v závode
Opis
Spĺňa požiadavku IEC 60335-2-72.
Ochranná strecha pre obsluhu
Ochranná strecha pre obsluhu
1
2.640-981.7
Ochranná strecha
2
2.851-267.7
Ochranná strecha s čelným sklom
a stieračom
3
2.851-269.7
Ochranná strecha s čelným sklom a stieračom.
Ochranná strecha
4
2.851-268.7
Spĺňa požiadavku IEC 60335-2-72.
Ochranná strecha s čelným sklom
a stieračom
5
2.851-270.7
Ochranná strecha s čelným sklom a stieračom.
Spĺňa požiadavku IEC 60335-2-72.
Ochranná strecha pre obsluhu s majákom
Ochranná strecha pre obsluhu
s majákom
6
2.640-496.7
7
2.640-468.7
8
2.638-777.7
Kabína na ochranu pred poveternostnými vplyvmi
Kabína na ochranu pred poveternostnými
vplyvmi
9
2.640-867.7
10
2.641-075.7
S čelným sklom a fóliovými dverami, majákom.
11
2.641-076.7
12
2.851-271.7
Ochranná kabína s robustným rámom z oceľových rúrok. Čelné sklo so stieračom.
Plastový kryt na boku a vzadu.
Presklenie po celom obvode. Zadné sklo vyklápacie. Bočné okno vľavo.
Robustná oceľová konštrukcia.
Komfortná kabína
13
2.851-264.7
Komfortná kabína s vykurovaním
14
2.851-265.7
Komfortná kabína s klimatizáciou
15
2.851-266.7
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Osvetlenie
Pracovné osvetlenie
16 2.851-279.0
2.851-279.7
Nadstavbová súprava „Osvetl. pre jazdu po verej. komunik.“
17
2.851-280.7
Posudok STK
18
2.851-285.7
Pracovné osvetlenie
19 2.640-551.0
Nadstavbová súprava „Osvetlenie
zodpovedajúce predpisom o podmienkach
prevádzky vozidiel na verejných
komunikáciách“
20 2.638-754.0
2.638-754.7
21
2.640-982.7
Na prídavné osvetlenie napr. v podzemných garážach alebo skladových halách.
Pre schválenie pre premávku na verejných komunikáciách.
Na prídavné osvetlenie napr. v podzemných garážach alebo skladových halách.
Predpísané osvetlenie pre schválenie na premávku na cestných komunikáciách.
22 2.641-113.0
23
2.641-228.7
Maják
Maják
24 2.641-650.0
2.641-650.7
25 2.642-989.0
2.642-989.7
26 2.640-504.0
2.640-504.7
27 2.639-540.0
2.639-540.7
28 2.640-949.0
2.640-949.7
29
2.641-110.7
30
2.641-078.7
31
2.641-111.7
Zvyšuje bezpečnosť pri práci
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
372
13-15
24
25
26
27
21-23
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
    
14
    
15
    
16
        
17
18
    
19
   
   
20
21
 
22

23
 


 
   
28
 
  
29
30
  

31

373
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
KM 90/60 R P
KM 90/60 R P Adv
KM 90/60 R Bp Pack Adv
KM 100/100 R Bp Pack
KM 100/100 R P
KM 100/100 R Lpg
KM 100/100 R D
KMR 1250 B
KMR 1250 D KAT
KM 120/150 R P
KM 120/150 R Lpg
KM 120/150 R D
KM 120/150 R Bp Pack
KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D
KM 130/300 R Lpg
KM 150/500 R Bp
KM 150/500 R D
KM 150/500 R D 4W
KM 150/500 R Lpg
KM 170/600 R D
KM 170/600 R Lpg
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
24, 26-27
   
  
  
     
     

  
 



  
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Pneumatiky
Penové kolesá alebo celogumené kolesá pre výrobné oblasti napr. s kovovými pilinami
alebo sklenenými črepinami. Superelastické kolesá nezanechávajúce šmuhy používané
na batériou poháňaných strojoch na svetlých podlahách.
Objedn. č.
Montáž
v závode
Opis
Pneumatiky
Komfortné vzduchom plnené pneumatiky (súprava)
1 4.515-332.0
Komfortné vzduchom plnené pneumatiky
(za príplatok)
2
4.515-332.7
Komfortné vzduchom plnené pneumatiky pre štandardné použitie.
2.642-936.7
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Bezpečnostné pneumatiky
Bezpečnostné pneumatiky (súprava), celogumené
3 2.642-936.0
Bezpečnostné pneumatiky (súprava),
celogumené, nezanechávajúce šmuhy
4 4.515-328.0
Bezpečnostné pneumatiky (príplatok),
celogumené, nezanechávajúce šmuhy
5
Bezpečnostné pneumatiky (súprava), celogumené
6 4.515-329.0
Bezpečnostné pneumatiky (príplatok),
celogumené
7
Bezpečnostné pneumatiky (súprava), celogumené
8 4.515-330.0
Bezpečnostné pneumatiky (príplatok),
celogumené
9
Bezpečnostné pneumatiky (súprava), celogumené
10 4.515-331.0
Bezpečnostné pneumatiky (príplatok),
celogumené
11
Bezpečnostné pneumatiky (predné), celogumené
12 6.435-811.0
Bezpečnostné pneumatiky (zadné)
13 6.435-812.0
Bezpečnostné pneumatiky (súprava),
celogumené, nezanechávajúce šmuhy
14
Bezpečnostné pneumatiky (zadné),
celogumené, nezanechávajúce šmuhy
15 6.435-698.0
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod. Zabraňujú stopám po
pneumatikách na svetlých povrchoch.
4.515-328.7
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
4.515-329.7
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
4.515-330.7
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
4.515-331.7
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
Bezpečnostné pneumatiky (zadné).
2.641-129.7
Zabraňujú stopám po pneumatikách na svetlých povrchoch.
Zabraňujú stopám po pneumatikách na svetlých povrchoch, potrebné sú 2 kusy.
Bezpečnostné pneumatiky (súprava),
celogumené
16
2.640-431.7
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
17
2.641-133.7
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
Bezpečnostné pneumatiky (predné), celogumené
18 6.435-319.0
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
Bezpečnostné pneumatiky (zadné)
celogumené
19 6.435-439.0
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
(pre KMR 1550 aj vpredu).
Bezpečnostné pneumatiky (zadné),
celogumené, nezanechávajúce šmuhy
20 6.435-746.0
Zabraňujú stopám po pneumatikách na svetlých povrchoch.
Bezpečnostné pneumatiky (zadné), celogumené
21 6.435-318.0
Bezpečnostné pneumatiky (súprava), celogumené
22
2.641-045.7
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
Odporúčame pri zametaní kovových pilín, sklenených črepín a pod.
Bezpečnostné pneumatiky (súprava),
celogumené, nezanechávajúce šmuhy
23
2.641-046.7
Zabraňujú stopám po pneumatikách na svetlých povrchoch.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
374
12, 16, 18-19, 21, 22
19
20
21
22
23
13
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
 
13
14

15
16
 
17
 
18
       

  
  

  
  




  

Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
KM 90/60 R P
KM 90/60 R P Adv
KM 90/60 R Bp Pack Adv
KM 100/100 R Bp Pack
KM 100/100 R P
KM 100/100 R Lpg
KM 100/100 R D
KMR 1250 B
KMR 1250 D KAT
KM 120/150 R P
KM 120/150 R Lpg
KM 120/150 R D
KM 120/150 R Bp Pack
KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D
KM 130/300 R Lpg
KM 150/500 R D
KM 150/500 R D 4W
KM 150/500 R Lpg
KM 170/600 R D
KM 170/600 R Lpg
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
14-15, 20, 23
 
 

  
5
  


 
 
 
 
  

375
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Iné príslušenstvo, batérie a nabíjačky
Rozšírenia pre ešte pohodlnejšie zametanie, ako napríklad klapka pre vhadzovanie odpadu
alebo plynulý automatický oklep filtra. Nadstavbové súpravy na zvýšenie možností využitia, pohodlia alebo bezpečnosti.
Objedn. č.
Montáž
v závode
Opis
Prestavba benzínovej nádrže, rozšírenie objemu nádrže na 3 l (nie pre modely Adv).
Iné nadstavbové súpravy
Prídavná nádrž
1 2.641-800.0
2.641-800.7
Protinárazové lišty
2 2.639-077.0
2.639-077.7
Zabraňuje bočnému oderu, materiál tvrdé drevo, nezanecháva šmuhy
Výstražný signál
3
2.638-960.7
Výstražný signál pri cúvaní
Kontinuálny, automatický oklep
filtra
4
2.640-864.7
Kontinuálny, automatický oklep kruhového filtra pomocou elektromotora
5 2.641-220.0
2.641-220.7
Plynulý, automatický oklep valcového filtra pomocou elektromotora.
Vonkajšie plniace hrdlo
6
2.640-945.7
Na plnenie bez otvárania kapoty (benzín)
7
2.641-077.7
Na plnenie bez otvárania kapoty (nafta)
Klapka na vhadzovanie odpadu
8 2.640-909.0
2.640-909.7
Na ručné zbieranie väčších predmetov
Antikorová nádoba na nečistoty
9
6.961-926.7
Nádoba na nečistoty z nehrdzavejúcej ocele pre oblasti použitia a nečistoty so zvýšeným rizikom
korózie.
10
6.961-927.7
11
6.961-928.7
12
2.851-281.7
Na viazanie prachu. Skladá sa z antikorovej nádrže na vodu (50 l) a rozstrekovacích trysiek na bočných
metlách.
13
2.851-282.7
Na viazanie prachu. Skladá sa z antikorovej nádrže na vodu (60 l) a rozstrekovacích trysiek na bočných
metlách.
14
2.851-283.7
Na viazanie prachu. Skladá sa z antikorovej nádrže na vodu (55 l) a rozstrekovacích trysiek na bočných
metlách.
15
2.851-284.7
Na viazanie prachu. Skladá sa z antikorovej nádrže na vodu (65 l) a rozstrekovacích trysiek na bočných
metlách.
Súprava pre umelý trávnik
16
2.851-320.7
Rešpektujte technické údaje výrobcu umelého trávnika. Vhodná iba pre trávnik bez granulátu.
Zametacia súprava na koberce
17
2.851-334.7
Súprava na čistenie kobercov, vrátane antistatického zametacieho valca.
Sacia hadica
18 2.641-688.0
2.641-688.7
Na vysávanie kútov
19 2.641-689.0
2.641-689.7
Systém postrekovania vodou
Systém ostrekovania bočných
metiel
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Zametanie/vysávanie
Kryt bočnej metly
20
2.640-757.7
21
2.641-074.7
22 2.851-286.0
Kryt bočnej metly na predchádzanie rozvíreniu prachu.
23 2.851-287.0
Tretia bočná metla
24
2.851-277.7
25
2.851-278.7
Na flexibilné použitie pre rozšírenie zametacej šírky, na zametanie na rôznych úrovniach alebo vymetanie
prekážok.
Hnacie batérie
Batéria
26 6.654-124.0
Pohonná batéria, bezúdržbová.
27 6.654-282.0
S centrálnym doplňovacím systémom. Výdrž až X hodín bez nabíjania.
28 6.654-280.0
Batéria, 240 Ah, s jednoduchou údržbou
29 6.654-112.0
S centrálnym doplňovacím systémom.
Súprava batérie a nabíjačky
(vo vani)
30 2.640-996.0
So zabudovanou nabíjačkou
Batéria (vo vani)
31 6.654-156.0
Výdrž až 4 hodiny bez nabíjania
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
376
5
8
1
16
17
26
29
30
31
26
2
 
3
4
 
5
6
7
8
10
9
11
12
13

14
15
18
19

20
  
21
  
22

23
  
24
     
25
  
 
27

28






377
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
KM 90/60 R P
KM 90/60 R P Adv
KM 90/60 R Bp Pack Adv
KM 100/100 R Bp Pack
KM 100/100 R P
KM 100/100 R Lpg
KM 100/100 R D
KMR 1250 B
KMR 1250 D KAT
KM 120/150 R P
KM 120/150 R Lpg
KM 120/150 R D
KM 120/150 R Bp Pack
KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D
KM 130/300 R Lpg
KM 150/500 R Bp
KM 150/500 R D
KM 150/500 R D 4W
KM 150/500 R Lpg
KM 170/600 R D
KM 170/600 R Lpg
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
29-31

  


   

  
   
 
 


 
 

Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
Objedn. č.
Montáž
v závode
Opis
Nabíjačky
Nabíjačka
32 6.654-283.0
Pre batériu 6.654-282.0.
33 6.654-281.0
Pre batériu 6.654-280.0.
34 4.839-389.0
Pre batériu 6.654-124.0.
35 6.654-143.0
Pre batériu 6.654-112.0.
36 6.654-188.0
Pre batériu 6.654-156.0.
Batéria
37 7.654-001.0
Batéria štartéra
Nabíjačka
38 6.654-116.0
Na nabíjanie batérií.
Súprava batérie a nabíjačky
(vo vani)
39 2.641-044.0
So zabudovanou nabíjačkou
Štartovacie batérie a nabíjačky
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
378
34-36
32
33
34
35
36
39

37
       
38
       
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
KM 90/60 R P
KM 90/60 R P Adv
KM 90/60 R Bp Pack Adv
KM 100/100 R Bp Pack
KM 100/100 R P
KM 100/100 R Lpg
KM 100/100 R D
KMR 1250 B
KMR 1250 D KAT
KM 120/150 R P
KM 120/150 R Lpg
KM 120/150 R D
KM 120/150 R Bp Pack
KM 130/300 R Bp
KM 130/300 R D
KM 130/300 R Lpg
KM 150/500 R Bp
KM 150/500 R D
KM 150/500 R D 4W
KM 150/500 R Lpg
KM 170/600 R D
KM 170/600 R Lpg
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou
37, 39






379
Komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov
Perfekcionizmus komunálnej techniky
Kärcher presne pozná požiadavky a potreby svojich zákazníkov. Ak spoľahlivý a kompetentný partner ponúkame verejnej
správe a firmám poskytujúcim služby v oblasti údržby vonkajších priestorov a komunálnej techniky riešenia šité na mieru.
Patria sem napríklad naše výkonné komunálne zametacie stroje s odsávaním ako aj naše všestranne využiteľné nosiče
strojov. Stručne: presvedčivá technika pre maximálnu hospodárnosť.
Obsah – Komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov
Vysávače ľahkého odpadu
strana 384
Komunálne zametače s odsávaním
strana 386
Komunálne nosiče strojov
strana 388
Príslušenstvo pre komunálne zametače
s odsávaním a nosiče strojov
strana394
380
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov
1
2
Výkon motora Sací výkon Emisia CO2
Spotreba
paliva
Hlučnosť*
* Založené na priemernej hladine akustického výkonu
3
4
1 Meradlo efektivity
So zametačom MC 50 naši vývojoví pracovníci dokázali, že ekonómia
a ekológia sa nevylučujú. Postavili kompaktný zametací stroj, ktorý
nielen čistí, ale aj sám je čistý. Má inovačný sací systém s veľkým
podtlakovým dúchadlom, ktorý sa stará o maximálnu saciu silu – a to
už pri 75 % maximálnych otáčok motora. Výsledok: menšia hlučnosť,
nižšia spotreba, menej emisií a nižšie opotrebenie, takže hodnoty
MC 50 sú dokonca nižšie ako limity povolené prísnou emisnou normou
STAGE IIIa.
3 Na parkoviskách
Dlhé pracovné nasadenia na veľkých parkoviskách, ako aj vo veľtržných
a priemyselných areáloch zvládnete bez únavy a hospodárne. Dokonca
ani stúpania do 25 % nie sú problém.
4 Maximálne pohodlná obsluha
IC 15/240 W s pohonom pojazdu sa dá absolútne ľahko a ergonomicky
riadiť jednou rukou pomocou oja. Vďaka týmto navzájom perfektne
zosúladeným komponentom je možný jemný rozjazd. Pri pustení oja sa
automaticky aktivuje brzda a tak je postarané o bezpečnosť.
2 Flexibilné a kompatibilné
MIC 45 a MIC 84 sú investície prinášajúce zisk. So zabudovanou
flexibilitou a širokým poľom využitia dostaneme každodenné možnosti
používania. S MIC 45 alebo MIC 84 budete vždy pripravení, nezávisle
od ročného obdobia, vetra a počasia, dňa alebo noci. Rýchla výmena
strojov a vysoká prepravná rýchlosť znižujú neproduktívne časy
potrebné na uvedenie stroja do chodu a vedľajšie časy. Láska k detailu,
efektívny koncept obsluhy pri vynikajúcej ergonómii umožňujú efektívnu
prácu pri nízkych nákladoch počas celého roka.
381
382
PS
Hmotnosť (kg)
Celková povolená
hmotnosť (kg)
Celoročné využitie
Klimatizácia
Kúrenie
Komfortné sedadlo
Rádio
Výstražné svetlo
Bezpečnostný pás
Strana
Použitie vo vnútri
Použitie vonku
Odkladací priečinok
15 l
–
–





–
–
384
240
–
–







384
Max. plošný výkon
(m²/h)
Použitie vo vnútri
Použitie vonku
1 100–1 400
500
14 000
–

 Štandardné príslušenstvo  Príslušenstvo na objednávku


Klimatizácia
Kúrenie
Strana

Hydr. výškové
vyprázdňovanie
Strana
Pomôcka pre nájazd na obrubníky
Maják
Elektroštart
Pohon pojazdu,
hydraulický
Klapka na veľké
nečistoty
Max. plošný výkon
240
100
Hadica na vysávanie
lístia
Pohon pojazdu,
hydraulický
Klapka na veľké
nečistoty
Nádoba na nečistoty
(l)
100
IC 15/240 W Adv
Nádoba na nečistoty
(l)
MC 50 Adv/MC 50 Adv Comfort
Pracovná šírka
(mm)
Komunálne zametače s odsávaním
Vysávače ľahkého odpadu
IC 15/240 W
Variabilná zametacia
šírka (mm)
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov
Komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov

–/

386
Nosič strojov
MIC 34C
MIC 45 Classic
MIC 45 Adv
34
45
45
1 320
1 320
1 320
1 750
2 500
2 500





















388
390
390
MIC 84
84
2 450
5 000







392
Komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Hospodárne využitie v každom ročnom období.
Zimná údržba
Údržba zelene
Zametanie
Mokré čistenie
Plošný výkon zametacích strojov
Od plochy uvedenej v stĺpci s príslušným výkonom v m²/h sa oplatí použitie nasledujúcich
komunálnych zametačov s odsávaním značky Kärcher.
Komunálne zametače
14 000
s odsávaním
MC 50 Adv/Comfort
Nosič strojov
MIC 34C
So zametacím systémom: 14 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
383
Vysávače ľahkého odpadu
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
IC 15/240 W
Základná trieda pre obce
a priemysel
Ideálna pre zelené a tvrdé plochy v priemysle a komunálnej
oblasti: Ručne vedený vysávač ľahkého odpadu IC 15/240 W
dopraví lístie a odpad, ako napríklad veľké plastové fľaše,
priamo do štandardnej nádoby na odpad.
1
2
1 Jednoručná obsluha pomocou oja
 Jednoduchá manipulácia a riadenie stroja – jedna ruka je vždy
voľná pre prácu.
2 Hydrostatický pohon pojazdu nevyžadujúci údržbu
(jazda vpred/vzad)
 Komfortná práca aj na stúpaniach; zjednodušenie prepravnej jazdy.
384
3
3 Dimenzovaný pre štandardnú nádobu na odpad (240 l),
v predaji po celom svete
 Flexibilný koncept likvidácie pomocou jednoduchej výmeny nádoby
na odpad.
Vysávače ľahkého odpadu
IC 15/240 W
IC 15/240 W Adv
 Hydraulický pohon pojazdu dopredu a dozadu
 Sacia trubica vrát. ramenného držadla
 Hydraulický pohon pojazdu dopredu a dozadu
 Sacia trubica vrát. ramenného držadla
 Komunálna výbava (maják, filter jemného prachu,
pomôcka pre nájazd na obrubníky)
4-taktný benzínový motor/Honda
4
6
2,5
240
70
100
15
4-taktný benzínový motor/Honda
4
6
2,5
240
70
100
15




–

–
–
–
1.183-903.0




–




1.183-904.0
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Technické údaje a výbava
Technické údaje
Pohon
Výkon
Pracovná rýchlosť
Pracovný interval na jedno naplnenie nádrže
Objem nádrže
Hmotnosť pri naplnení
Pracovná šírka
Schopnosť stúpania
kW
km/h
h
l
kg
mm
%
Výbava
Sacia hadica vrátane sacej trubice
Počítadlo prevádzkových hodín
Nádoba na odpad 240 l
Uzamykateľný odkladací priečinok
Elektroštart
Klapka na vhadzovanie odpadu
Maják
Pomôcka pre nájazd na obrubníky
Polyesterový plochý skladaný filter
Objedn. č.
 Štandardná výbava
Príslušenstvo
Názov produktu
Objedn. č.
Opis
Vyfukovacia trubica s vyfukovacou hadicou
2.850-831.0
Na odfukovanie lístia a nečistôt
Filter na jemný prach IC 15/240 W (súprava)
2.850-832.0
Pre bezprašnú prácu.
Držiak na vrecia na odpad
2.850-845.0
Jednoduché plnenie a vyberanie vriec na odpad
385
Komunálne zametače s odsávaním
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
MC 50 Adv
Kompaktný stroj na celoročné
používanie – aj na zimnú
údržbu a ošetrovanie zelene
MC 50 Adv ponúka najlepšie vlastnosti zametania a okrem
toho sa dá využívať po celý rok. Vďaka systému rýchlej
výmeny sa dajú nadstavbové súpravy, ako je kosačka alebo
snežný pluh a posýpač vymeniť bez náradia v priebehu
niekoľkých minút.
1
2
3
4
1 Koncept rýchlej výmeny nadstavbových strojov bez náradia
3 Vysoko efektívny sací systém
 Jednoduchá a rýchla výmena rôznych nadstavbových strojov
jednou osobou. Stroj môže byť v priebehu niekoľkých minút
prestrojený zo zametacieho stroja na vozidlo zimnej údržby alebo
na údržbu zelene.
 Perfektne koncipovaný sací systém pre zníženie spotreby paliva
a vody, ako aj na zníženie emisií a prevádzkovej hlučnosti.
2 Pohon na všetky kolesá 4WD
4 Kúrenie a klimatizácia
 Pre optimálnu priľnavosť a jazdu na vlhkom a šmykľavom podklade
(napríklad počas zimnej údržby a na trávnatých plochách).
 Najpohodlnejšia práca aj v horúcom prostredí s MC 50 Adv Comfort.
386
Komunálne zametače s odsávaním
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Technické údaje a výbava
MC 50 Adv
MC 50 Adv Comfort
 Príprava pre celoročné používanie
 Zametanie, kosenie, zimná údržba
 Vysoko efektívny sací systém
 Príprava pre celoročné používanie
 Zametanie, kosenie, zimná údržba
 Vysoko efektívny sací systém
 Klimatizácia a komfortné sedadlo s látkovým poťahom
4-taktný naftový motor/Yanmar
19,2 kW/26 koní
20
25
0,75
4-taktný naftový motor/Yanmar
19,2 kW/26 koní
20
25
0,75
Nádoba na nečistoty, metlový systém, 3. bočná metla,
mechanizmus na kosenie a mulčovanie, snežný pluh
a posypové zariadenie, ďalšie nadstavby
Nádoba na nečistoty, metlový systém, 3. bočná metla,
mechanizmus na kosenie a mulčovanie, snežný pluh
a posypové zariadenie, ďalšie nadstavby
mm
mm
m²/h
mm
l
kg
kĺbové riadenie
2 960 x 1 090 x 1 970
1 100–1 400
14 000
2 000
500
400
kĺbové riadenie
2 960 x 1 090 x 1 970
1 100–1 400
14 000
2 000
500
400
Nádoba na nečistoty max. výška
vyklopenia
m
1,45
1,45
Nádoba na čistú vodu
z nehrdzavejúceho PE plastu
l
165
165
13
13
Osvetlenie vyhovujúce predpisom pre premávku vozidiel na

cestných komunikáciách + pracovné osvetlenie

Maják


Zmena smeru otáčania bočnej metly


Pohon 4 WD
Celoročné využitie
Hydr. výškové vyprázdňovanie
Kúrenie
Klimatizácia
Komfortné sedadlo




–
–
Objedn. č.
1.442-202.2






1.442-202.2
Technické údaje
Pohon/motor
Výkon
Rýchlosť jazdy
Schopnosť stúpania
Polomer otáčania
km/h
%
m
Schopnosť rýchlej výmeny
Riadenie
Rozmery (d x š x v)
Variabilná pracovná šírka
Plošný výkon
Pracovná šírka max. s 3. bočnou metlou
Nádoba na nečistoty
Hmotnosť pri naplnení
Pracovný interval na jedno naplnenie nádrže h
Výbava
 Štandardná výbava
Príslušenstvo
Názov produktu
Objedn. č.
Opis
Čelný zametací valec 140 cm
2.851-115.0
Na odpratávanie malého množstva nízkeho snehu alebo
odmetanie lístia, štrku alebo piesku.
Snežný pluh v tvare V 135 cm
2.851-112.0
Na upratovanie chodníkov, malých ciest a väčších námestí.
Snežný pluh s pružinovou klapkou
140 cm
2.851-125.0
Na upratovanie chodníkov, malých ciest a väčších námestí.
Snežný pluh 125 cm
2.851-111.0
Na upratovanie chodníkov, malých ciest a námestí.
Tanierové posýpacie zariadenie
150–500 cm
2.851-113.0
Na posýpanie soľou a štrkom na veľkých plochách,
ako napr. parkoviskách a širších chodníkoch.
Valcové posýpacie zariadenie 100 cm
2.851-114.0
Na posýpanie soľou a štrkom na úzkych cestičkách,
ako sú napr. chodníky pre chodcov a cyklistov.
Nakladacia plošina manuálna
2.851-319.0
Na prepravu pracovných strojov, posypového materiálu a pod.
Vysokotlakový čistič
Na čistenie priľnutej špiny a stroja,
až do 110 bar, 500–600 l.
Kombinovaný mechanizmus na kosenie – kosenie a mulčovanie 125 cm
2.851-102.0
Na ošetrovanie trávnika – hydraulicky poháňaný s elektrickým prestavovaním výšky.
Kombinovaný mechanizmus na kosenie – kosenie a mulčovanie 135 cm
2.851-103.0
Na ošetrovanie trávnika – hydraulicky poháňaný, výškovo prestaviteľný a prepínateľný z kosenia a mulčovanie.
Vozík na výmenu nádoby na nečistoty
2.851-043.0
Na výmenu a odkladanie nádoby a metly. Okrem toho na prestrojenie stroja zo zametania na zimnú údržbu alebo
údržbu zelene, s hydraulickým pohonom.
387
Komunálne nosiče strojov
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
MIC 34C
Kompaktný stroj na celoročné
používanie – aj na zimnú
údržbu a ošetrovanie zelene
MIC 34C rozširuje ponuku firmy Kärcher v oblasti komunálnych nosičov strojov. Vďaka systému rýchlej výmeny sa dajú
nadstavbové stroje vymeniť bez náradia v priebehu niekoľkých minút. Turbodieselový motor s výkonom 34 koní má
pritom dostatočnú rezervu vo výkone.
1
2
3
4
1 Koncept rýchlej výmeny nadstavbových strojov bez náradia
3 Pohon na všetky kolesá 4WD
 Použitie stroje je možné zmeniť vo veľmi krátkom čase.
Tým sa dosahuje maximálna hospodárnosť investície.
 Pre optimálnu priľnavosť a jazdu na vlhkom a šmykľavom podklade
(napríklad počas zimnej údržby a na trávnatých plochách).
2 Veľká výkonová rezerva
4 Kúrenie a klimatizácia
 Turbomotor s výkonom 34 koní umožňuje rôznorodé využitie.
 Kúrenie a klimatizácia sú pri MIC 34C štandardom. Prvotriedny
pracovný komfort pri studenom a horúcom počasí.
388
Komunálne nosiče strojov
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Technické údaje a výbava
MIC 34C
 Schválenie ako nosič strojov
 Turbomotor s výkonom 34 koní
 Pneumaticky na trávu štandardne
Technické údaje
Pohon/motor
Výkon
Rýchlosť jazdy
Schopnosť stúpania
Polomer otáčania
Riadenie
Rozmery (d x š x v)
Celková povolená hmotnosť
Pracovný interval na jedno naplnenie nádrže
Hladina hluku
km/h
%
m
mm
kg
h
dB (A)
4-taktný naftový motor/Kubota
25 kW/34 koní
20
25
0,75
kĺbové riadenie
2 300 x 1 090 x 1 970
1 750
13
76
Výbava
Osvetlenie pre verejné komunikácie
a pracovné osvetlenie

Maják
Pohon 4 WD
Celoročné využitie
Kúrenie
Klimatizácia
Kúrenie
Objedn. č.






1.442-210.2
 Štandardná výbava
Príslušenstvo
Názov produktu
Objedn. č.
Opis
Čelný zametací valec 140 cm
2.851-115.0
Na odpratávanie malého množstva nízkeho snehu alebo odmetanie lístia, štrku alebo piesku.
Snežný pluh v tvare V 135 cm
2.851-112.0
Na upratovanie chodníkov, malých ciest a väčších námestí.
Snežný pluh s pružinovou klapkou
140 cm
2.851-125.0
Na upratovanie chodníkov, malých ciest a väčších námestí.
Snežný pluh 125 cm
2.851-111.0
Na upratovanie chodníkov, malých ciest a námestí.
Tanierové posýpacie zariadenie
150–500 cm
2.851-113.0
Na posýpanie soľou a štrkom na veľkých plochách, ako napr. parkoviskách a širších chodníkoch.
Valcové posýpacie zariadenie 100 cm
2.851-114.0
Na posýpanie soľou a štrkom na úzkych cestičkách, ako sú napr. chodníky pre chodcov a cyklistov.
Nakladacia plošina manuálna
2.851-319.0
Na prepravu pracovných strojov, posypového materiálu a pod.
Vysokotlakový čistič
Na čistenie priľnutej špiny a stroja, až do 110 bar, 500–600 l.
Kombinovaný mechanizmus na kosenie – kosenie a mulčovanie 125 cm
2.851-102.0
Na ošetrovanie trávnika – hydraulicky poháňaný s elektrickým prestavovaním výšky.
Kombinovaný mechanizmus na kosenie – kosenie a mulčovanie 135 cm
2.851-103.0
Na ošetrovanie trávnika – hydraulicky poháňaný, výškovo prestaviteľný a prepínateľný z kosenia a mulčovanie.
Vozík na výmenu nádoby na nečistoty
2.851-043.0
Na výmenu a odkladanie nádoby a metly. Okrem toho na prestrojenie stroja zo zametania na zimnú údržbu alebo
údržbu zelene, s hydraulickým pohonom.
389
Komunálne nosiče strojov
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
MIC 45
Vždy plne pripravený na
prevádzku
MIC 45 sa vyznačuje vysokou prevádzkovou bezpečnosťou,
všestrannosťou, hospodárnosťou a ergonomicky usporiadanou kabínou pre vodiča. 4 motory kolies sa starajú o vysoké
jazdné rýchlosti.
1
2
3
4
1 Maximálna sila na kompaktnom konštrukčnom priestore
3 Rôzne nadstavbové stroje
 45 koní Turbo-Diesel.
 Malý polomer otáčania, 2,02 m.
 Kompaktné rozmery.
 Rôzne možnosti využitia – pre optimálnu hospodárnosť.
 Údržba zelene.
 Zimná údržba.
2 Veľkorysá, ergonomická a odhlučnená kabína
4 Centrálne a prehľadne usporiadané ovládacie prvky
 Pohodlná práca pri nízkej hlučnosti.
 Široko otvárateľné dvere.
 Pohodlné nastupovanie.
 Pre jednoduchú obsluhu pomocou joysticku.
 Veľmi jednoduchá obsluha.
 Jasné priradenie funkcií.
390
Komunálne nosiče strojov
MIC 45 Classic
MIC 45 Adv
 Jednostupňový pohon pojazdu
 Hydraulický pohon pojazdu dopredu a dozadu
 Pohon na všetky kolesá
 Hydraulické servo riadenie
 Dvojstupňový pohon pojazdu
 Hydraulický pohon pojazdu dopredu a dozadu
 Pohon na všetky kolesá
 Hydraulické servo riadenie
4-taktný motor Turbo-Diesel /Kubota
33,1 kW/45 koní
Stage IIIa
42
30
20
hydrostatická
2 635
1 292
1 950
1 320
2 200
2,02
30
74
4-taktný motor Turbo-Diesel /Kubota
33,4 kW/45 koní
Stage IIIa
42
40
20
hydrostatická
2 635
1 292
1 950
1 320
2 500
2,02
30
74
Tlmenie záťaží
Pracovné osvetlenie
Klimatizácia
Komfortné sedadlo
2-bodový bezpečnostný pás
Rádio












Ťažné zariadenie s elektrickou
prípojkou


Objedn. č.
1.442-010.0
1.442-011.0
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Technické údaje a výbava
Technické údaje
Pohon
Výkon
Emisná norma
Palivová nádrž
Rýchlosť jazdy
Pracovná rýchlosť
Prevádzková brzda
Dĺžka
Šírka
Výška
Hmotnosť
Celková povolená hmotnosť
Polomer otáčania
Schopnosť stúpania
Hladina hluku (v kabíne)
l
km/h
km/h
mm
mm
mm
kg
kg
m
%
dB (A)
Výbava
 Štandardné príslušenstvo  Príslušenstvo na objednávku
391
Komunálne nosiče strojov
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
MIC 84
Na prácu každého druhu
MIC 84 s 5 tonami celkovej povolenej hmotnosti a výkonom
84 koní sa dá univerzálne využívať počas celého roka. Tento
pracovný stroj ponúka vysoký komfort jazdy, najlepšiu ergonómiu a prehľad, veľa miesta, nízku hlučnosť a klimatizáciu.
1
2
3
4
1 Komfortné vybavenie
3 Potrebná sila sa dá individuálne nastaviť
 Komfort pri jazde najlepšieho druhu, veľa miesta, perfektný
prehľad, vyhrievané sedadlo, vzduchom odpružené sedadlo
a nízka hlučnosť zaručujú pohodlnú prácu.
 84 koní Turbo-Diesel.
 Pracovná hydraulika plynulo nastaviteľná.
 Predprogramované programy pre čelný nakladač, snežné pluhy,
kosačku, vretenovú kosačku a iné.
2 Centrálny displej
4 Mnoho možností využitia vďaka rôznorodým nadstavbovým
strojom
 Všetky funkcie prehľadne usporiadané.
 Ukazovateľ otáčok motora, rýchlosti, teploty, hydraulického oleja,
ukazovateľ smeru jazdy, jazdný režim, objem paliva.
 Centrálne ovládanie všetkých strojových funkcií.
392
 Hodí sa univerzálne na zimné aj letné práce.
 Čelný nakladač s optimálnou vysokozdvižnou vidlicou.
 Kosačka v rôznych veľkostiach.
Komunálne nosiče strojov
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Technické údaje a výbava
MIC 84
 Dvojstupňový pohon pojazdu
 Hydraulický pohon pojazdu
 Pohon na všetky kolesá
 Automatická kontrola trakcie
Technické údaje
Pohon
Výkon
Emisná norma
Palivová nádrž
Rýchlosť jazdy
Pracovná rýchlosť
Prevádzková brzda
Dĺžka
Šírka
Výška
Hmotnosť
Celková povolená hmotnosť
Polomer otáčania
Schopnosť stúpania
Hladina hluku (v kabíne)
l
km/h
km/h
mm
mm
mm
kg
kg
m
%
dB (A)
4-taktný motor Turbo-Diesel /Kubota
61,7 kW/84 koní
Stage IIIa
78
40
20
hydrostatická
3 215
1 590
2 130
2 450
5 000
3,1
40
74
Výbava
Tlmenie záťaží
Pracovné osvetlenie
Klimatizácia
Komfortné sedadlo
2-bodový bezpečnostný pás
Rádio






Ťažné zariadenie s elektrickou
prípojkou

Objedn. č.
1.442-012.0
 Štandardné príslušenstvo  Príslušenstvo na objednávku
393
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov
Komfortné a funkčné
Pomocou rôznych nadstavbových súprav je možné rozšíriť funkčnosť komunálnych zametačov Kärcher a veľmi pohodlne
ich prispôsobiť vodičovi, napríklad s kamerami na cúvanie, rádiom s CD prehrávačom, pohodlnými sedadlami, vyhrievaným
spätným zrkadlom atď.
Obsah – Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov
Príslušenstvo pre vysávače ľahkého odpadu
strana 396
Výbava a príslušenstvo MC 50
strana 398
strana 402
Nosiče strojov
394
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov
1
2
3
4
1 Atraktívna výbava
Od popolníka cez držiak nápojov až po obal na dokumenty – vďaka
praktickým a premysleným detailom výbavy je práca pre vodiča veľmi
príjemná.
2
Konfigurácia podľa potreby
Individuálna extra výbava, ako je ručná vysávacia hadica, cirkulácia vody,
pohon pojazdu alebo hydraulický systém zvyšujú hodnotu stroja a rozširujú oblasť využitia.
3 Rôzne nadstavbové stroje
Či na údržbu zelene, na zimnú údržbu alebo mokré čistenie: Kärcher
ponúka pre každú úlohu vhodný nadstavbový stroj.
4 Originálne opotrebiteľné diely
Iba originálne diely Kärcher sa vyznačujú príslovečnou kvalitou značky
Kärcher. To platí pre bočné metle ako aj pre motorový a hydraulický
olej – a samozrejme aj pre všetky ostatné náhradné diely.
395
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním: IC 15/240 W
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Príslušenstvo pre vysávače ľahkého odpadu
IC15/240 W sa ideálne hodí na cielené a efektívne čistenie ťažko prístupných miest.
Vyklápacia kapota a konštrukcia umožňujúca jednoduchý servis poskytujú priamy
prístup k všetkých komponentom. Minimalizujú sa tak náklady na údržbu. Vo vnútri je
možné voziť so sebou prídavný kanister na benzín, aby sa predĺžili pracovné intervaly.
Objedn. č.
Montáž
v závode
Opis
Príslušenstvo pre IC 15/240 W
Otočné koliesko, vpredu
1 6.435-752.0
Bezpečnostné celogumené predné koleso.
Vzduchom plnené pneumatiky, vzadu
2 6.435-760.0
Pre optimálnu schodnosť obrubníkov a terénu
Nádoba na odpad 240 l
3 6.491-878.0
Štandardizovaná a k dispozícii takmer v celom svete
Počítadlo prevádzkových hodín
4 6.681-088.0
Olejový senzor
5 2.642-120.0
2.642-120.7
Na jednoduchú kontrolu stavu oleja.
Vyfukovacia trubica s vyfukovacou hadicou
6 2.850-831.0
2.850-831.7
Na odfukovanie lístia a nečistôt
Filter na jemný prach IC 15/240 W (súprava)
7 2.850-832.0
2.850-832.7
Pre bezprašnú prácu.
Maják
8 2.850-833.0
2.850-833.7
Zvyšuje bezpečnosť pri práci
Otočné koliesko pre saciu trubicu 100 mm
9 2.850-834.0
2.850-834.7
Pre neunavujúcu a flexibilnú prácu
Sacia hadica 125 mm
10 2.850-839.0
2.850-839.7
Na zbieranie veľkých predmetov.
(vrát. otočného kolieska 2.850-840.0).
Držiak na vrecia na odpad
11 2.850-845.0
2.850-845.7
Jednoduché plnenie a vyberanie vriec na odpad
Pomôcka pre nájazd na obrubníky
12 2.850-883.0
2.850-883.7
Filtračná vložka
13 5.731-631.0
Pre jednoduchý prehľad o ošetrovaní a intervaloch údržby.
Pre jednoduchý nájazd na obrubníky do 150 mm.
Vhodná pre jemný prachový filter 2.850-832.0
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
396
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním: IC 15/240 W
3
8
12
IC 15/240 W/IC 15/240 W Adv
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

397
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov: MC 50, MIC 34C
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Výbava a príslušenstvo MC 50
Či ide o zametacie práce, ošetrovanie zelene alebo zimnú údržbu – kompaktný MC 50
zvládne všetku prácu. Je tak obratný a výkonný a súčasne šetrný a tichý, že je šitý na
mieru pre poskytovateľov služieb a komunálnu oblasť.
Objednávacie Montáž
číslo
v závode
Opis
Príslušenstvo pre základný stroj
Nadst. súprava Grécko
1
2.851-385.7
Individuálny farebný balík – základný stroj
2
2.851-327.7
Nos v želanej farbe podľa RAL.
Individuálny farebný balík
3
2.851-213.7
Čelná a bočná kapota, vodná nádrž, v želanej farbe podľa RAL.
Farebný balík biely
4
2.851-214.7
Biela RAL 9016 – čelná kapota a vodná nádrž.
Farebný balík oranžový
5
2.851-215.7
Komunálna oranžová RAL 2011 – čelná kapota a vodná nádrž vzadu.
Povolenie pre premávku na verejných komunikáciách – ťahač
6
2.851-341.7
Pre prevádzku vo verejnej cestnej doprave.
Povolenie pre premávku na verejných
komunikáciách – pracovný stroj
7
2.639-494.7
Pre prevádzku vo verejnej cestnej doprave.
Obmedzenie rýchlosti
8
2.851-296.7
Zníženie rýchlosti od 10 km/h a do max. 20 km/h.
Systém na plnenie hydraulického oleja
9 2.851-290.0
Obmedzenie na výkon 12,28 kW – Iba pre AK-GR!
Na plnenie oleja do hydraulickej sústavy.
Ťažné zariadenie
10 2.851-091.0
2.851-091.7
Ťahanie prívesov (nie na verejných komunikáciách).
Balenie pre zámorie MC 50
11
2.893-667.7
Pre zaslanie stroja do zámoria príp. v kontajnere.
Cúvacie svetlo
12 2.851-100.0
2.851-100.7
Pre vyššiu bezpečnosť pri jazde dozadu.
Držiak značky
13
2.851-301.7
Na upevnenie tabuľky s číslom.
Držiak značky MIC 34
(z výroby)
14
2.851-328.7
Na upevnenie tabuľky s číslom na základný stroj.
Držiak značky MIC 34
(z výroby)
15
2.851-332.7
Na upevnenie tabuľky s číslom na nádobu na nečistoty.
Pohodlie a bezpečnosť
Cúvacia kamera
16 2.851-077.0
2.851-077.7
Vrát. LCD obrazovky, zvyšuje bezpečnosť pri cúvaní.
2-bodový bezpečnostný pás
17
2.851-081.7
Pre zvýšenie pracovnej bezpečnosti.
Bočné zrkadlo, nevyhrievané
18 2.851-083.0
2.851-083.7
Umožňuje lepší výhľad dozadu, nastaviteľné z miesta vodiča.
Bočné zrkadlo, vyhrievané
19 2.851-084.0
2.851-084.7
Umožňuje lepší výhľad dozadu, nastaviteľné z miesta vodiča.
Držiak na nápoje
20 2.851-086.0
2.851-086.7
Na bezpečné odkladanie nápojov.
Popolník
21 2.851-087.0
2.851-087.7
Namontovaný v kabíne.
Roletka proti slnku
22 2.851-088.0
2.851-088.7
Na zníženie prenikania slnečného žiarenia cez sklenenú strechu.
Výstražné pásy
23 2.851-099.0
2.851-099.7
Reflexné výstražné pásy pre vyššiu bezpečnosť v cestnej premávke.
Komfortné sedadlo
24
2.851-160.7
Komfortné sedadlo vzduchovo odpružené.
Obal na dokumenty
25 2.851-309.0
2.851-309.7
Na uloženie dokladov od vozidla, návodov a pod.
Rádio s CD, MP3
26
2.851-075.7
Rádio s reproduktormi.
Príprava pre rádio
27
2.851-076.7
Príprava na zabudovanie autorádia, vrátane reproduktorov a káblov.
Príslušenstvo na celoročné používanie
Vozík na výmenu nádoby na nečistoty
28 2.851-043.0
Na výmenu a odkladanie nádoby a metiel.
Bezpečnostné pneumatiky
29 2.851-101.0
Zametanie ostrých a špicatých predmetov (objednajte 4 kusy!).
Zadné závažie
30 2.851-129.0
Zadné závažie s ťažným zariadením
31
Nakladacia plošina manuálna
32 2.851-319.0
Na prepravu strojov, posypovej soli a pod.
Súprava „Hydraulická nakladacia plošina“
33 2.851-344.0
Na prestavbu manuálnej nakladacej plošiny.
Hydraulická nakladacia plošina
34 2.851-343.0
Hydraulická nakladacia plošina.
Protizávažie vzadu pri použití iba jedného nadstavbového stroja.
2.851-329.7
Protizávažie vzadu pri použití iba jedného nadstavbového stroja.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
398
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov: MC 50, MIC 34C
19
20-21
24
26
32
MC 50 Adv
MIC 34C
16
1
 
2

3
 
4
 
5
 
6

7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14

15

16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31

32
 
33
 
34
 
399
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov: MC 50, MIC 34C
Objednávacie Montáž
číslo
v závode
Opis
Zametanie
Bočná metla štandardná (Nové)
35 6.966-056.0
Od výrobného čísla 10159.
Bočná metla tvrdá (Nové)
36 6.966-058.0
Od výrobného čísla 10159.
Bočná metla mäkká (Nové)
37 6.966-057.0
Od výrobného čísla 10159.
Bočná metla štandardná
38 6.966-052.0
Do výrobného č. 10158.
Bočná metla tvrdá
39 6.966-054.0
Do výrobného č. 10158.
Bočná metla mäkká
40 6.966-055.0
Zametacia jednotka
41
2.851-333.7
Nádoba na nečistoty, sací otvor, bočná metla (montovaná).
Systém cirkulácie vody
42
2.851-073.7
Šetrí prírodné zdroje, dlhé pracovné intervaly, potláčanie jemného prachu.
Dávkovanie vody
43
2.851-293.7
Dávkovanie vody na bočnú metlu, nastaviteľné zo sedadla vodiča.
Ručná sacia hadica
44 2.851-072.0
2.851-072.7
Na vysávanie na ťažko prístupných miestach.
Držiak metly a lopatky
45 2.851-078.0
2.851-078.7
Na upevnenie lopatky a metly mimo kabíny.
Škrabka
46 2.851-079.0
2.851-079.7
Na čistenie nádoby na nečistoty.
3. bočná metla
47 2.851-048.0
2.851-048.7
Na flexibilné použitie a na zametanie na rôznych úrovniach.
Predĺženie násypných hrán
48 2.851-128.0
2.851-128.7
Umožňuje cielené vyprázdňovanie špiny z nádoby.
Do výrobného č. 10158.
Zimná údržba
Snežný pluh 125 cm
49 2.851-111.0
Odpratávacia šírka cca 110 cm, ideálna pre začiatočníkov.
Snežný pluh s pružinovou klapkou 140 cm
50 2.851-125.0
Odpratávacia šírka cca 130 cm, ideálna pre profesionálnych používateľov.
Snežný pluh v tvare V 135 cm
51 2.851-112.0
Odpratávacia šírka cca 115 cm, ideálna pri ťažkých podmienkach.
Tanierové posýpacie zariadenie
52 2.851-113.0
Rozsýpanie štrku a soli, dosah rozsýpania 150–500 cm.
Valcové posýpacie zariadenie
53 2.851-114.0
Rozsýpanie štrku a soli, dosah rozsýpania 100 cm.
Čelný zametací valec
54 2.851-115.0
Odpratávanie tenkej vrstvy snehu alebo zametanie lístia, piesku.
Miešadlo pre tanierové posýpacie zariadenie
55 2.851-158.0
Potrebné na rozsýpanie soli v tanierovom posýpacom zariadení.
Snehové reťaze
56 2.851.090.0
Zimná konzervácia
57 2.851-294.0
Pre lepšiu trakciu na ľade a snehu (4 kusy na jednu súpravu).
2.851-294.7
Na ochranu pred koróziou v zime.
Údržba zelene
Zariadenie na kosenie a mulčovanie 125 cm
58 2.851-102.0
Hydraulicky poháňaný a s elektrickým prestavovaním výšky.
Zariadenie na kosenie a mulčovanie 135 cm
59 2.851-103.0
Hydraulicky poháňaný, výškovo prestaviteľný, kosenie a mulčovanie.
Pneumatiky na trávu (1 kus)
60 6.435-843.0
Odporúčajú sa na citlivé podlahy a na ošetrovanie zelene.
Pneumatiky na trávu (4 kusy)
61 2.851-089.0
Nadst. súprava „Čelný nosič“
62
2.851-311.7
Nadstavbový rám/rameno pre metlu na burinu.
Metla na burinu hlava
63 2.851-312.0
2.851-312.7
Hlava so štandardnou metlou a ochrana proti rozstreku.
Vodná tryska pre metlu na burinu
64 2.851-313.0
2.851-313.7
Metla na burinu tvrdá
65 6.966-059.0
Metla s 8 lankovými zväzkami na extrémne tvrdé použitie.
Metla na burinu štandardná
66 6.966-060.0
Metla štandardná.
Odporúčajú sa na citlivé podlahy a na ošetrovanie zelene.
Vodná tryska na zníženie prašnosti.
Mokré čistenie
Vysokotlakové čističe
67
2.639-494.7
Na čistenie po ceste a čistenie stroja, až do 120 bar.
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
400
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov: MC 50, MIC 34C
44
47
51
59
60-61
62-64
67
52
53
54
MC 50 Adv
MIC 34C
42
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41

42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59
 
60
 
61
 
62
 
63
 
64
 
65
 
66
 
67
 
401
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov: Nosič strojov
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Výbava a príslušenstvo pre MIC 45 a MIC 84
1
2
3
4
5
6
1 Kosenie so zbieraním
Kosačka je plávajúco uložená a optimálne sa prispôsobí danému
podkladu. Skôr ako pokosená tráva pristane v nádobe s objemom
1 000 l, rozdrví ju kosačka.
2 Kosačka
Kosačka je široká 1,80 m. Výška rezu sa dá mechanicky nastaviť
pomocou oporných koliesok (max. 15 cm). Vyhadzovanie v zadnej časti
zaručuje veľký plošný výkon bez prerušovania práce.
3 Krovinorez
Krovinorez s 2 500 ot/min ponúka pracovnú šírku 1,60 m. Stroj je
vpredu aj vzadu vybavený chráničom proti lietajúcim kameňom
a vyznačuje sa maximálne pokojným chodom. Krovinorez sa ideálne
hodí pre vysokú tráv a krovie do priemeru 15 mm.
402
4 Čelný zametací valec
Čelný zametací valec ponúka odpratávaciu šírku 180 cm. Dá sa hydraulicky vytáčať zľava doprava a môže sa používať na odpratávanie
snehovej vrstvy do 15 cm ako aj na odstránenie naviateho piesku, lístia
a špiny. Otáčky metly sa dajú plynulo regulovať.
5 Snežný pluh v tvare V
Kompaktné snežné pluhy v tvare V od firmy Kärcher sa dajú namontovať a demontovať bez náradia, predávajú sa v rôznych šírkach a sú
vybavené bočných hydraulickým prestavovaním. Pri nájazde na prekážku sa pluhy automaticky preklopia.
6 Odplavovací systém
Odplavovací systém je vybavený vodnou nádržou a dá sa hydraulicky
vytáčať doľava a doprava. Tým sa ideálne hodí na čistenie chodníkov,
parkovísk a pod.
1
2
2
3
4
5
1 Kosenie so zbieraním
Zariadenie na kosenie je vybavené tromi nožmi a ponúka šírku rezu
1,90 m. Pokosená tráva sa cez dopravuje cez sekacie zariadenie do
zbernej nádoby s objemom 1 500 l. Výškové vyprázdňovanie siaha
do výšky 1,90 m.
2
Kosenie veľkých plôch
S mechanizmom na kosenie s veľkosťou 3,50 m pokosíte väčšie plochy
obratom ruky. Obidve flexibilné bočné krídla sa dajú zapínať podľa
potreby.
Komunálne zametače
s odsávaním a nosiče
strojov
Príslušenstvo pre komunálne zametače s odsávaním a nosiče strojov: Nosič strojov
4 Návesný posýpač
Dvojkomorový posýpač na soľ a štrk s rozsýpaním závislým od dráhy
má veľký objem. Okrem dávkovania posypového materiálu podľa
potreby ponúka tento stroj mnoho doplnkových možností nastavenia.
5 Čelný nakladač
Čelný nakladač je ideálny na presun materiálu ako kameňov, piesku
alebo mulčovanej kôry. Dá sa namontovať, príp. demontovať bez
námahy za menej ako 10 minút. Namiesto nakladacej lopaty je možné
alternatívne namontovať paletovú vidlicu.
3 Frézovanie snehu jednoduchým spôsobom
Malá vlastná hmotnosť a plynulo nastaviteľná pracovná hydraulika od
0 do 120 l sú základom dobrého frézovacieho výkonu MIC 84. Smer
a dosah vyhadzovania vyhadzovacieho komína sa dajú hydraulicky
prestavovať z kabíny vodiča.
403
Download

Zametacie stroje.pdf