OBRAZOVÁ PRÍLOHA K ZÁVEREČNEJ SPRÁVE
PROJEKTU KEGA 042TUKE-4/2012
Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov
vedúci projektu:
Ing. Milan Lacko, PhD.
zástupca vedúceho:
členovia riešiteľského kolektívu:
doc. Ing. František Ďurovský, PhD.
doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.
Ing. Peter Girovský, PhD.
Ing. Karol Kyslan, PhD.
Ing. Peter Keusch
Obsah
Prezentácia obsahuje obrazový materiál za celé obdobie riešenia projektu.
Práce v prezentácii sú charakteru realizačných prác, väčšina virtuálnych modelov je
uložených na webstránke venovenej projektu. Niektoré výstupy je možné zaradiť
k viacerým cieľom, ale tu sú uvedené iba raz. Materiál je rozdelený podľa cieľov
projektu :
1. cieľ Vybudovanie laboratória robotiky
2. cieľ Zlepšenie zručností študentov pri programovaní mikrokontrolérov
aj DSP a konštrukcia fyzikálnych modelov mechatronických systémov
3. cieľ Podpora talentovaných študentov na súťažiach pri stavbe prototypov
a propagácia výsledkov na vedecko – kultúrnych podujatiach
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
2
Stavebné úpravy laboratória robotiky
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
Cieľ 1
3
Cieľ 1
Robot SEF, rozvádzač s riadiacim systémom
rozvádzač
pred rekonštrukciou
rozvádzač po rekonštrukcii
s novým riadiacim systémom
celkový pohľad na pracovisko
s robotom
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
4
Cieľ 1
Virtuálny model robota
Výpočet referencií pre pohyb
jednotlivých osí
Virtuálny model
priemyselného robota
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
5
Integrácia robota do HIL pre spojenie RT-LAB a SINAMICS S120 cez CAN Cieľ 1
Realizačné pracovisko s meničom
SIEMENS Sinamics S120
Ukážka ovládacieho software
meniča Sinamics S120
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
6
Cieľ 1
Roboty na báze stavebnice BIOLOID
Hexapod postavený na báze
stavebnice Bioloid
Panel pre ovládanie
pohybov Hexapoda
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
7
Cieľ 1
Roboty na báze stavebnice BIOLOID
Fyzikálny model robotického
ramena s 5 stupňami voľnosti
prepojeného s MATLAB/GUI
pre riešenie priamej
a inverznej kinematickej úlohy
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
8
Cieľ 1
Roboty na báze stavebnice BIOLOID
kompletný humanoidný robot
2 robotické ramená s 5 stupňami
voľnosti, MASTER – SLAVE riadenie
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
9
Fyzikálny model s priemyselnými snímačmi prietoku a hladiny
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
Cieľ 1
10
Fyzikálne modely s priemyselnými snímačmi
Fyzikálny model ohrievania kvapalín
s teplotným snímačom a PLC
Cieľ 1
Fyzikálny model merania vzdialenosti
fotoelektrickým snímačom s vyhodnocovaním
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
11
Senzorický systém pre autonómne riadenú helikoptéru
T-Rex 600 so senzorickým
subsystémom
Cieľ 1
Testovacia sústava
s trojosím gimbalom
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
12
Senzorický systém pre autonómne riadenú helikoptéru
T-Rex 600
Cieľ 1
Vizualizácia dát z helikoptéry
v prostredí LabView
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
13
Fyzikálny model pohonu s nastaviteľnými parametrami pružnosti a vôle Cieľ 1
Celkový pohľad na fyzikálny
prípravok s nastaviteľným
pružným členom a mechanickou
vôľou osadený JMSPM
Detail časti s nastaviteľnou
mechanickou vôľou
(dokončené len čiastočne)
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
14
Cieľ 2
Masterbook Škoda Superb
Masterbook vozidla Škoda Superb
po inštalácii a oživení v laboratóriu
Upravené dvere vozidla Škoda Superb
pre použitie ako učebné pomôcky
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
15
Simulátor jazdy vozidla Škoda Superb v kombinácii CarSim + Opal RT
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
Cieľ 2
16
Merací stend s motorom Škoda Superb pre meranie el. veličín
Spaľovací motor Škoda Superb
pred montážou
Cieľ 2
Spaľovací motor Škoda Superb
po montáži do testovacieho rámu
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
17
Merací stend s motorom Škoda Superb, učebné pomôcky
Program pre meranie elektrických
veličín z vozidla Škoda Superb
v prostredí LabView
Cieľ 2
Učebná pomôcka s adaptívnymi
svetlometmi z vozidla Škoda Superb
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
18
Doplnenie fyzikálneho modelu kontinuálnej výrobnej linky
Fyzikálny model výrobnej linky
doplnený o snímače ťahu a previsu
Cieľ 2
Riadiaci systém výrobnej linky
s realizovanými úpravami
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
19
Zvýšenie atraktívnosti práce s DSP pomocou fyzikálnych modelov
Cieľ 2
generátor impulzov
pre eCAP modul
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
20
Podpora výuky digitálnych signálových procesorov
Demonštračná doska pre overenie návrhu
algoritmov ovládania exteriérových žalúzii
v inteligentnom dome
Cieľ 2
Menič pre riadenie toku energie
v elektromobile riadený DSP
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
21
Cieľ 2
Fyzikálne modely
Fyzikálny model inteligentného domu
na báze vývojovej dosky Arduino
Fyzikálny model parkoviska
na báze vývojovej dosky Arduino
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
22
Elektromobil s motormi v kolesách napájaný fotovoltickým panelom a superkapacitormi
Prototyp meniča pre riadenie BLDC motora
pre elektromobil s fotovoltickým panelom
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
23
Hardware-in-the-loop simulácia so systémom RT-LAB
Cieľ 2
Realizačné pracovisko s Opal RT simulátorom
H-mostík pre napájanie JMSPM
pre HIL simulácie a RT riadenie
prispôsobený pre ovládanie z OP 5600
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
24
Doplnenie fyzikálneho modelu priameho kyvadla o snímače a rozhrania Cieľ 2
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
25
Podpora študentov na súťaži ISTROBOT Bratislava, 2012
študent J. Bačik na súťaži
s robotom PROMETHEUS
Cieľ 3
víťazi kategórie voľná jazda
(v strede J. Bačík – 1. miesto)
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
26
Podpora študentov na súťaži Bosch Elektromobil Race, Maďarsko, 2012 Cieľ 3
Spoločné foto tímu
po prebratí vozidla
Vozidlo na trati súťaže
Návrh konštrukcie, pohon 8 Aku
skrutkovačmi, celkový výkon
motorov 8 x 250W 1,5Ah
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
27
Podpora študentov na súťaži „Na komín“ 2014, Košice, CASSOVAR
súťažný kolektív
počas súťaže
zostrojený robot
v „akcii“
Cieľ 3
úprava robota pred
finálovou jazdou
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
28
Detská univerzita TUKE 2013 „Elektromobil – naša budúcnosť?“
Prvý turnus - prednáška
Cieľ 3
Druhý turnus - súťaž
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
29
Detská univerzita TUKE 2014
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
Cieľ 3
30
Noc výskumníkov 2013 – Festival vedy, OC Optima Košice
Záujem verejnosti o stanovište
nášho pracoviska
Cieľ 3
Ukážky so stavebnicami robotov
BIOLOID pre najmenších
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
31
Cieľ 3
Autosalón Michalovce 2013
Propagácia vŕtačkového vozidla
zo súťaže Bosch Elektromobil Race
Záujem verejnosti o vŕtačkové
vozidlo na autosalóne
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
32
Práce riešené nad rámec projektu, náväznosť na predchádzajúci projekt
Rekonštrukcia dynamometra –
nový rozvádzač
Rekonštrukcia dynamometra –
nový ovládací panel
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
33
Vybavenie získané nad rámec projektu
asynchrónne motory darované na pracovisko spoločnosťou SEW Eurodrives
Obrazová príloha k záverečnej správe projektu KEGA 042TUKE-4/2012
34
Download

Realizované výstupy počas doby trvania projektu