Farnosť sv. Gorazda
Nitra-Klokočina
INFORMAČNÝ LIST
Júl 2010
ročník XV / číslo 2
3 Ako nakaziť (nie len) médiá
Prečo sme my kresťania médiami tak podceňovaní?
Odpoveď je možno v každom z nás...
13 Aj v Nitre to prišli rodiny povedať nahlas
Reportáž z Dňa rodiny 2010, ktorý bol napriek
počasiu pre všetkých skvelým zážitkom
Pastoračné centrum
CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU NITRA – KLOKOČINA Tel. č. 037/77 319 46
PONUKA KRÚŽKOV PRE DETI A MLADÝCHV ŠK.ROKU 2010/2011
Cena do
31.8.2010
Cena od
1.9.2010
Anglický jazyk pre materské školy
15,-€
20,-€
Anglický jazyk pre najmenších (3-6 ročných)
15,-€
20,-€
Anglický jazyk pre žiakov a študentov
20,-€
25,-€
Nemecký jazyk pre žiakov a študentov
20,-€
25,-€
Francúzsky jazyk pre žiakov a študentov
20,-€
25,-€
Taliansky jazyk pre žiakov a študentov
20,-€
25,-€
Španielsky jazyk (Poďme do Madridu na stretnutie s Benediktom XVI.)
pre žiakov a študentov
20,-€
25,-€
Slovenský jazyk
20,-€
25,-€
Gitarový krúžok
20,-€
25,-€
Matematický krúžok
20,-€
25,-€
Výtvarno-keramický krúžok
25,-€
30,-€
Modelársky krúžok – lietadlá, plastikové a elektronické modely
25,-€
30,-€
Šachový krúžok
20,-€
25,-€
Šport a relax
20,-€
25,-€
Šport MIX (4-15 r.)
20,-€
25,-€
Stolný tenis
20,-€
25,-€
Práca s počítačom
20,-€
25,-€
Aranžovanie
25,-€
30,-€
Varenie
25,-€
30,-€
Futbalový krúžok
20,-€
25,-€
Hokejbalový krúžok
20,-€
25,-€
Moderný tanec
20,-€
25,-€
YAMAHA Robík
30,-€
40,-€
YAMAHA Prvé krôčiky k hudbe
30,-€
40,-€
YAMAHA Rytmické krôčiky
30,-€
40,-€
YAMAHA Anglický jazyk od 2 rokov
30,-€
40,-€
Biblické detské stretnutia
4,-€
5,-€
Biblické mládežnícke stretnutia
5,-€
7,-€
Krúžky pre deti a mladých do 30 r.
1
Katechetické stretnutia
5,-€
7,-€
MIA PERSONA
5,-€
10,-€
Cena krúžkov je na celý školský rok.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v CCVČ Nitra – Klokočina alebo na www.ccvc.gorazd.eu
Slovo na úvod
Kňazské radosti a bolesti
Martin Michalíček
Robme všetko pre to, aby sa im páčil aj živý chrám, ktorý ako údy Kristovho tajomného
tela Cirkvi, vytvára každý jeden z nás....
Tento článok som sa rozhodol napísať na základe
rôznych podnetov viacerých farníkov. Budem v
ňom viac-menej opisovať svoje pocity. Svojimi
vyjadreniami nechcem nič vnucovať a už vôbec nie
odsudzovať. Len chcem opísať, čo mi spôsobuje
radosť a čo bolesť, keď sa nachádzam v/pri kostole.
Uvedomujem si, že aj ja ako obyčajný smrteľník, som
sa nie vždy správal, ako to tu píšem, preto vás prosím o
odpustenie. Tak ako vy všetci, teším sa, že máme nový
krásny chrám a mohol som byť pri tom, ako vznikal.
Páči sa mi jeho okrúhly tvar, lebo vyjadruje
spoločenstvo. Bolí ma, keď vidím veriacich ako sa od
spoločenstva oddeľujú, vyhľadávajúc zákutia kostola,
nehovoriac o tom, keď sú bezdôvodne pred kostolom,
či dokonca sedia v aute s otvoreným oknom. Raz, bolo
to asi na prvý piatok, so videl miestnosť pre matky a
otcov s deťmi plnú rodiniek s malými ratolesťami. Od
radosti som neveril vlastným očiam, že sú tam iba tí,
pre ktorých je miestnosť určená.
Teším sa, keď deti a mladí sedia vpredu. Veď tak najlepšie
nadobudnú vrúcny vzťah ku sv. omši. Som smutný, keď
ich vidím na chóruse alebo pod ním.
Je veľmi praktické – hlavne na sv. omšiach s väčšou
účasťou – keď si veriaci sadne do stredu lavice, ak mu
to zdravotný stav dovoľuje. Keď niekto bezdôvodne
sedí na kraji, môže vydávať negatívny signál: lavica je
celá moja, zostaňte stáť pod chórusom, aby ste ma
nevyrušovali.
Som veľmi rád, keď v kostole zachovávame posvätné
ticho: pred sv. omšou aspoň 10 minút, ale aj po jej
skončení. Teším sa, keď sa po sv. omši farníci rozprávajú
pred kostolom. Spoločenstvo, ktoré vytvorili počas
bohoslužby, takto pokračuje aj po jej skončení.
V novom kostole si vytvárame nové návyky. Nech sú
také, aby boli v súlade s duchom liturgie – oslavy Boha
v rodine farnosti. Mnohým návštevníkom sa páči náš
nový chrám z neživých tehál. Robme všetko pre to,
aby sa im páčil aj živý chrám, ktorý ako údy Kristovho
tajomného tela Cirkvi, vytvára každý jeden z nás.
2
Téma
Ako nakaziť (nie len) médiá
V strede mája som si zapol TV, že si
pozriem po dlhom čase správy. Prepol
som na jednu nemenovanú komerčnú
TV a s hrôzou som sledoval reportáž o
jednom pochode. Pochode za ochranu
rodiny proti homosexuálnym vzťahom.
Najprv zábery a rozhovory so staršími
účastníčkami pochodu a potom redaktor
dal slovo aj okolostojacim mladým
turistom zo zahraničia. Turisti pochod
brali ako neskutočné pobavenie a
atrakciu. Jeden dokonca zahlásil: Ja som
zo Španielska, čo je katolícka krajina a
tam sa môžeme zosobášiť.
Úžasne tendenčná reportáž. I medzi
riadkami sa dalo čítať, o čo televízii
týmto príspevkom išlo. Prečo to je tak?
Prečo médiá skôr farbia ten kresťanský
svet ak niečo zastarané, stredoveké,
páchnuce naftalínom? Kresťanský svet
nezaujímavý, nepríťažlivý pre človeka
21. storočia?
V živej pamäti ešte mám reportáž zo Šaštína.
Robil ju terajší riaditeľ STV. Ešte za bývalého
režimu. Takisto zobrazení väčšinou prestarlí
pútnici, bez mládeže, cirkev na pokraji zániku.
3
Ivan Haspra
Opäť sa pýtam, prečo vtedy a prečo teraz
tie isté rukopisy. Veriaci ľudia? Fungujúca
kompletná rodina? Prosím vás, aké nezáživné,
bez vzruchu, bez dobrodružstva. Prvé stránky
bulváru to veru nezaplní! (Keď toto píšem
práve ročná dcéra vyliala mlieko na komodu a
syn ťahá televízor za šnúru dolu zo stolíka :-))
No aby som stále nevidel len všetko čierne.
V piatok 14.mája som nakupoval v obchode.
Hralo tam rádio na celý supermarket a
zrazu, čo to počujem? Samé známe hlasy.
Jasné veď sú to ľudia z Centra pre rodinu.
Bol som veľmi milo prekvapený a potešený
prístupom redaktorky. Priateľský prístup a na
oplátku (alebo opačne :-)) milé a kultivované
podávanie info o plánovanom dni rodiny.
Informácie boli podávané nenásilne, s
radosťou a humorom. A išlo to na komerčnej
stanici. V obchode som sa na chlapa zdržal až
neúmerne dlho. Obdivoval som všetok tovar a
priam hltal super rozhovor v rádiu. Kresťania,
katolíci a hľa. Vieme to, ba priam radosťou
nakazili aj redaktorku.
Presne o toto ide. Radosťou a pokojom
nakaziť (v dobrom) ostatných naokolo.
Nakaziť médiá, či papierové, rádiá, televízie.
Nie umrlčou strnulosťou ale živou radosťou,
ktorá vychádza a pochádza od Ježiša.
Kde začať? Každý vo svojom vnútri a verím,
že raz sa spustí lavína. A potom už nebudeme
rozdeľovať médiá na tie naše kresťanské,
katolícke a tie ostatné, komerčné, ale na
dobré a zlé.
Téma
V novej rubrike 5 otázok 5 odpovedí sa budeme venovať aktuálnym otázkam, najmä
tým, ktoré hýbu spoločnosťou a vyžadujú od súčasných kresťanov zaujatie postoja. V
úvodnom rozhovore by som čitateľom rád predstavil pani Elenku. Je to moja kolegyňa
v práci. A okrem toho, že sa občas pozerám na zúbky jej počítača, tak obdivujem aj jej
postoj a zapálenosť za normálnu rodinu. Tento postoj neprejavuje len slovami ale aj
skutkami. Jej účasť na pochode za zdravú rodinu v Bratislave bol toho dôkazom.
?
1
5
Pani Elenka, čo vás ťahalo ísť do
Bratislavy na pochod za zdravú
rodinu? Neodrádzala vás v sobotu
ráno aj predpoveď zlého počasia?
Predpoveď zlého počasia ma nemohla odradiť,
ale dáždnik som mala pre istotu so sebou. Čo
ma tam ťahalo? Snáď len moje presvedčenie,
že treba niečo urobiť, aby sa do našej legislatívy
nedostali zákony, ktoré by iné spolužitia ľudí,
než je spolužitie muža a ženy, chránili viac ako
rodinu. Myslím si, že zúčastniť sa pochodu, je
právom každého, kto chce vyjadriť svoj názor.
Veď žijeme v demokracii. Viete, ja si ešte
pamätám prvomájové sprievody, ktoré boli
na rozdiel od tohto povinné.
2
Keď ste sa zaradili do sprievodu,
prekvapilo vás niečo? Niečo pozitívne,
čo ste nečakali?
Sprievod začal svätou omšou obetovanou
za rodiny na Slovensku, aby mohli žiť podľa
vzoru sv. Rodiny. Po skončení sv. omše o
15.00 hod sme za modlili v kostole ruženec
k Božiemu milosrdenstvu za tých bratov a
sestry, ktorí žijú v hriechu homosexuality,
aby ich Pán uzdravil a dal im silu k čistému
životu. Potom sme sa odobrali na námestie
pred kostolom Milosrdných, kde samotný
sprievod začínal. Čo ma prekvapilo? Snáď
to, že som čakala väčší počet ľudí. No keďže
príprava samotnej akcie bola krátka - a
vlastne vznikla ako reakcia na pochod PRIDE,
ktorý bol označený ako pochod hrdosti - tak
je možné, že mnohí ľudia sa o akcii dozvedeli
!
otázok
Ivan Haspra
odpovedí
neskoro alebo vôbec. Tí ľudia, čo sa sprievodu
zúčastnili, sa modlili, boli tichí, disciplinovaní.
Ku mne sa pridala jedna pani z Bratislavy,
ktorej neprišla kamarátka a boli sme už stále
spolu až do konca sprievodu. Boli ľudia, čo sa
k nám pridávali aj počas sprievodu. Ďalším
javom, čo ma prekvapil, bol záujem médii,
čo nás fotili, kamerovali. Ale veď je to ich
práca - bolo to tiež v norme. Ten pocit - ísť za
krížom ulicami Bratislavy - s piesňou Počúvaj
Slovensko Ježiš je tvoj Boh - sa len veľmi ťažko
vyjadruje slovami. Občas som mala pocit, že
som s Ježišom na jeho krížovej ceste.
3
Aké reakcie ste vnímali od ľudí, ktorých
ste stretávali na ulici počas pochodu?
Boli priateľské, sympatizujúce s vami
alebo boli skôr negatívne?
Reakcie ľudí? Rôzne. Mnohí sa pristavovali počúvali. Niektorí sa pridali k sprievodu, iní
prešli bez nejakých náznakov. Ale boli aj takí,
čo vyjadrovali svoj nesúhlas - buď gestami,
alebo pokrikovali na nás: Hanbite sa! Vtedy
som mala pocit, že som asi „v nesprávnom
sprievode“, veď tí, čo sa na ulici vyzliekali
išli demonštrovať svoju hrdosť! A tam sa o
hanbe nekričalo. Aký to paradox. No a videla
som aj jedného mladíka, ktorý zodvihol
kameň s úmyslom hodiť ho do sprievodu, ale
napomenul ho jeden príslušník PZ, ktorý mal
zabezpečovať poriadok počas manifestácie.
Jedna mladá slečna na námestí kričala: Fúj,
hanbite sa! Pani zo sprievodu prišla k nej
a spýtala sa jej, čo jej vadí. Na vysvetlenie
povedala, že nás považovala za skupinu,
4
Téma
vedieť vyjadriť svoj postoj. Možno ľudia sú
znechutení vlastnými problémami, či krízou
alebo voľbami, ale i napriek tomu by mali
vedieť povedať svoje NIE manželstvám
homosexuálov. Veď každý človek, ktorý
vyrástol v šťastnej rodine a žije v riadnom
manželstve musí cítiť, na akú úroveň degraduje
manželstvo homosexuálov ich vlastné
manželstvo a rodinu. Nehovoriac o adopcii
detí takýmito pármi - to je nehoráznosť.
Už my sme na poľutovanie, že musíme žiť v
takejto spoločnosti. A čo potom naše deti?
ktorá propaguje a zastáva sa homosexuálov.
Nakoniec sa k nám pridala a vydržala v
sprievode až do konca i napriek zlému
počasiu.
4
Čo si vy osobne myslíte o
homosexuáloch, o ich vzťahoch,
o ich tzv. manželstvách, adopcii
detí a liberálnej legislatíve ku nim v
západnej Európe?
Som ďaleko od toho, aby som súdila
homosexuálov a inak neprirodzene sexuálne
orientovaných jedincov. Myslím, že tejto
skupiny sa dotkne aj to, keď poviem, že mi
ich je ľúto. Pre mňa je ich spôsob života
neprirodzený a nepochopiteľný. A myslím
si, že nás je takých väčšina. A aj keď malé
percento populácie vždy inklinovalo k takejto
skupine, nebolo ich nikdy toľko, ako nám to
podsúvajú dnešné médiá. Do sprievodu ma
dostalo to, keď som si prečítala oznámenie
o ich manifestácii, teda o pochode hrdosti.
Im vôbec nejde iba o to, aby sa ukazovali na
verejnosti. Chcú zmeny v legislatíve. Im už
nestačí právo zakotvené v Ústave Slovenskej
republiky. A tu už cítim ohrozenie. Pýtate
sa čoho? Zdravého rozumu. Je len na nás,
do akej miery to necháme zájsť. Nestačí len
zanadávať si a sťažovať si. Dnes je dôležité
Ako jarná lúka, ako letná tíšina,
tak mi spieva Ježiš - sme jedna rodina.
O, modrá obloha, kvetmi zasypaný kríž,
Oči lásky si mi daroval, nimi vidím inak,
Môj Ježiš.
Žlté a zelené, stromy, lúka, kvety,
aké je úžasné - žiť ako Božie deti.
Iba dieťa zachytí očami tú krásu,
iba dieťa spozná veľkosť nebeského jasu.
5
Určite by mi to nebolo jedno. V takej situácii
nám ostáva kajať sa a modliť sa. Nie každý je
zrelý pre manželstvo - to hovorí aj sv. Písmo.
Nie každý musí mať partnera. Ale to, či človek
žije v čistote a v spojení s Bohom si volí každý
sám a niekoľkokrát počas dňa. Pán Boh nám
dal každému slobodnú vôľu, a preto si každý
človek môže si vybrať, ako prežije svoj život,
aj s dôsledkami - pretože raz Mu každý za svoj
prežitý život bude skladať účty.
Áno, niečo krásne - letné
Áno, niečo krásne - kríž uprostred kvetov,
to Boh všetko riadi - svojou rukou svätou.
Áno, niečo krásne - kríž svätý zakvitá,
moje srdce túžbou po Bohu rozkvitá.
5
A teraz dám poslednú otázku, otázku
na telo. Čo by ste robili, keby niekto vo
vašej rodine, vo vašej blízkosti chcel
ísť v živote cestou homosexuála? So
všetkými dôsledkami.
Náš Pán pomaľoval jablone v sade,
do ružovobielych závojov ich zaodel.
Namaľoval i trávičku a kvety všade,
kvitne už púpava, nezábudky i podbeľ.
Pán namaľoval oblohu,
i dnešný radostný deň,
Pán maľuje i našu budúcnosť,
dúhu nádeje a každý ľudský sen.
Pán je naše Svetlo,
Pán je náš Priateľ,
Pán je naše všetko,
Motýlik - Emanuel.
Danka Žáková
Aktuálne
Letné ponuky CCVČ
Cirkevné centrum voľného času
(CCVČ) Nitra Klokočina ponúka
na prázdniny denné tábory a
jeden pobytový v Zliechove od
1.-6.8. Na tento tábor sú ešte
stále voľné miesta. O letné
tábory je každoročne veľký
záujem zo strany detí aj rodičov.
Záujem prejavujú aj študenti animátori, ktorí sa vo voľnom čase
venujú deťom v táboroch. Dňa 31.8.2010 je
naplánovaný Deň otvorených dverí (DOD),
kde budú prezentované krúžky, ktoré ponúka
CCVČ. Rodičia s malými deťmi
budú mať možnosť zúčastniť
sa otvorenej hodiny hudobnej
školy YAMAHA, ktorá v šk. roku
2010/2011 ponúka novinku –
Angličtina Hokus Lotus pre
deti od 2 rokov. DOD vyvrcholí
NeAlkoDisko pre mládež. Už
počas leta je možné zapisovať sa
do krúžkov.
Zamestnanci CCVČ Vám všetkým prajú prežiť
prázdniny v radosti a pokoji.
PONUKA OSTATNÝCH KRÚŽKOV CCVČ V ŠK. ROKU 2010/2011
Cena do
31.8.2010
Cena od
1.9.2010
Anglický jazyk
60,-€
70,-€
Nemecký jazyk
60,-€
70,-€
Francúzsky jazyk
60,-€
70,-€
Taliansky jazyk
60,-€
70,-€
Španielsky jazyk
60,-€
70,-€
Spoločenské tance
30,-€
40,-€
Šport a relax
30,-€
40,-€
Krúžky pre pracujúcich
Krúžky pre VŠ – pobočka Univerzitné pastoračné centrum
Zborový spev
5,-€
7,-€
Kapela
5,-€
7,-€
Fotoštvorček – fotografický krúžok
10,-€
12,-€
Filmový krúžok
5,-€
7,-€
Výtvarný krúžok (kurz umeleckého spracovania textílií a maľby ikon)
10,-€
12,-€
Sféry dôverné (psychológia partnerského spolužitia a riešenia
konfliktov)
5,-€
7,-€
Quaestiones disputate (spoznávanie svetových mýtov, náboženstiev a
duchovných škôl)
5,-€
7,-€
Tvorba a spravovanie webových stránok
10,-€
12,-€
Taliančina
10,-€
12,-€
Európska gastronómia a kultúra
10,-€
12,-€
6
Rozhovor
„Moja práca ma posúva ďalej...”
Na slovíčko s Mariannou Nemlahovou
Snáď každý túži byť v niečom zručný,
alebo ovládať aspoň jeden cudzí jazyk.
Jednak si to dnešná doba vyžaduje, no
na druhej strane to robí aj nás samych
sebavedomejšími. Nie každý má na
to dostatok financií, či času zo strany
rodičov. O to viac si cením prácu ľudí v
Cirkevnom centre voľného času Nitra Klokočina a pobočky Nitra – Kalvária.
Ich výhodou je nižšia cena ponúkaných
kurzov v porovnaní s inými centrami a
nakoľko ide o cirkevnú inštitúciu, rodičia
sa nemusia báť negatívneho morálneho
vplyvu na svoje dieťa. Nakoľko naše
klokočinské centrum je nám už dôverne
známe, vybrali sme sa na kus reči za
Mgr. Natáliou Opralovou, ktorá má
na starosti chod pobočky centra na
Kalvárii.
Skúste sa v krátkosti predstaviť našim
čitateľom.
Pracovala som ako zdravotná sestra a
vyštudovala som Sociálnu prácu. Práca, ktorú
teraz vykonávam ma veľmi baví, má veľký
zmysel.
Kto financuje vašu činnosť?
Naša pobočka je financovaná z rovnakých
zdrojov ako Cirkevné centrum na Klokočine,
tzn. z finančných prostriedkov VÚC, mesta
Nitry a hľadáme aj sponzorov.
7
Aké krúžky ponúkate?
Naša ponuka krúžkov je približne rovnaká ako
tá na Klokočine, ale je rozšírená o voľnočasové
aktivity pre Rómov.
Ktoré krúžky sú špeciálne vyčlenené Rómom?
•Výtvarno-keramický
krúžok,
Veselý
patchwork- pre deti
•Sára – biblické stretnutia pre mladé rómske
matky
•Mojžiš – biblické stretnutia pre mladých
mužov, príprava na otcovstvo
•Zeferín –stretnutia určené deťom, ide o
duchovno - zábavno-športové krúžky (krúžok
je pomenovaný na počesť blahoslaveného
španielskeho Róma)
Koľko zamestnancov pracuje s Rómami?
Na plný pracovný pomer sme na to traja.
Menovite ja (Mgr. Natália Opralová), Mgr. Ján
Siklienka a Bc. Janka Golianová
Odkiaľ Rómovia vedia o vašej činnosti?
Vedia o nás už z predchádzajúcich rokov, keďže
tieto krúžky neponúkame prvýkrát. Okrem
toho Rómovia patria do farnosti na Kalvárii,
ktorú spravujú Verbisti – Misionári božieho
slova. Takisto páter Andrej Lojan - misionár,
ktorý nám v centre pomáha, učí rómske
deti náboženstvo na základnej škole. No a
potom chodíme do rómskych rodín prevažne
sústredených na Borovej a Benického ulici
a zapisujeme deti, ktoré majú záujem, do
krúžkov.
Čo chcete u Rómov docieliť?
Deťom chceme vštepiť predovšetkým
zodpovedný prístup k povinnej školskej
dochádzke, ochotu počúvať a spolupracovať
na zadaných úlohách. Zároveň sa snažíme o
rozvoj duchovného života detí a budovanie
ich vzťahu k Bohu. U mamičiek ide hlavne
o zručnosť v domácich prácach, vo varení a
výchove detí v náboženskom duchu.
Je niečo, čo vám komplikuje prácu?
V prvom rade by sme potrebovali viac
dobrovoľníkov k rómskym deťom. Prácu nám
Rozhovor
sťažujú aj samotné deti, pretože
sú
veľmi
temperamentné,
neposedné a je ťažké udržať ich
pozornosť pri jednej činnosti
dlhší čas. Aj z tohto dôvodu sme
pristúpili k taktike vyučovania
s tromi učiteľmi v rómskych
krúžkoch (jeden vyučujúci
a dvaja ako dozor). Ďalším
problémom je dochádzka detí.
Možno by pomohla nejaká
motivácia...
Áno, aj to sme skúšali. Spolu
so
spomínaným
pátrom
Lojanom, ktorý učí rómske deti
náboženstvo na základnej škole a
zároveň pomáha aj v našom cirkevnom
centre sme sa dohodli, že za pravidelnú
dochádzku do školy aj k nám na krúžky ich
vezmeme na výlet do Bojníc.
Pomohlo to?
No viete, prišla zima a s ňou zlé počasie... A
z predsavzatí našich adeptov akosi vzišlo.
Ale nevzdávame sa, hľadáme iné riešenia.
Navštívili sme Nitriansky hrad, park na Sihoti
a chystáme sa na Pyramídu. Je to vlastne
jedna z vecí, čo ma na tejto práci baví – že nie
je stereotypná a núti ma posúvať sa ďalej. Je
to pre mňa výzva.
V priemere koľko Rómov navštevuje jeden
krúžok?
Do rómskych krúžkov nám chodí o polovicu
viac detí než do tých ostatných. V priemere
to je 10 až 12 detí. Ale viete, oni sú spontánni.
Niekedy sa stane, že so sebou privedú aj
svojich kamarátov, ktorí nie sú zaregistrovaní
a nemajú zaplatený členský poplatok. Vyhnať
ich nemôžme, lebo druhýkrát by neprišiel
nikto:-).
Aká je výška poplatku za krúžok na jeden
školský rok pre Rómov?
Cena je rovnaká pre všetky prihlásené deti
do krúžkov, ale samozrejme hľadáme aj
sponzorov.
Rómske skupinky máte rozdelené podľa veku?
Jednak podľa veku, detské krúžky zároveň aj
podľa pohlavia a skupinky dospelých podľa ich
schopností a šikovnosti. V pondelky mávame
výtvarno – keramický a patchworkový krúžok
s rómskymi dievčatami od 6 do 15 rokov.
Utorkové doobedia patria mamičkám s deťmi,
kde sa učia starostlivosti o dieťa a potom podľa
toho, na čo majú chuť - buď varíme, alebo
šijeme. Šiť sa zatiaľ odvážili len dve, ale musím
ich pochváliť, ušili si veľmi pekné sukne. V
ten istý deň poobede v krúžku Zeferín máme
zmiešanú skupinku chlapcov a dievčat vo veku
6 – 15 rokov, kde sa stretneme na svätej omši
a po nej máme duchovné, športové a zábavné
aktivity. V stredu máme mladých mužov medzi
15. až 30. rokom života. Tí majú biblický krúžok
a po ňom môžu hrať pingpong, biliard, alebo
ísť do posilňovne. Vo štvrtok mávajú výtvarno
– keramický a patchworkový krúžok chlapci od
6 – 15 rokov. Piatok popoludní môžu tiež väčší
chlapci využiť na športovanie.
Vidíte na zverencoch výsledky svojej práce?
Určite áno. Dbajú viac na bontón – vedia sa
pozdraviť, sú o čosi trpezlivejší pri spoločných
aktivitách, menej skáču do reči a vedia sa už
jeden druhému aj ospravedlniť. I keď občas sa
nájde niekto, kto sa „musí“ ozvať, ale už to nie
je v takej miere ako zo začiatku. Treba uznať,
že celkovo sú poslušnejší.
8
Rozhovor
Pripravujete na leto aj nejaké tábory pre
Rómov?
Naše centrum organizuje rôzne akcie pre deti
počas roka a taktiež počas letných prázdnin,
ale musím priznať, že rómsky tábor bude mať
toto leto premiéru. Bude to 5-dňový denný
tábor, ktorý sa uskutoční v treťom augustovom
týždni. Kapacita je 15 Rómov a účastníkov
budeme vyberať na základe dochádzky do
školy a práce v krúžkoch.
Láska ľady roztápa
Je ráno 6 hodín a ja v pyžame bezradne
stojím pred preplnenou skriňou. Vonku je
zatiaľ chladno, ale to sa o také 2 hodiny
zmení. „Hm, veď je leto“ rozmýšľam
a pritom podídem k oknu. Som ešte
rozospatá, strapatá a tak záclonou
radšej ani nepohnem...
9
Veď čo ak by sa vonku objavil práve niekto
známy a ako zázrakom by zároveň pozrel
práve do nášho okna. Letmo prejdem
očami po „pasažieroch zúrivo sa rútiacich
na
zastávku“.
Je
piatok.
Deň
túžobne
očakávaného
výletu. S celou
rodinou sa už asi
mesiac chystáme navštíviť našich známych na
Morave. Mali sme veľké plány - čo nakúpime,
kam všade pôjdeme... Ružové okuliare
nám však padli hneď pár km za hranicou.
Zabudli sme doma totiž mapu. Pohádať sme
sa stihli ešte predtým, ako sme prvýkrát
stratili správny smer. Medzitým ako sme
stáli na „čerpačke“ som si všimla zaľúbený
pár. Predstavila som si ich reakciu na našom
mieste. S láskou je všetko jednoduchšie.
Vzdychla som si a zároveň pousmiala.
Spomenula som si totiž na kamaráta, ktorý
Program tábora už máte kompletný?
Ešte nie úplne, ale chceli by sme s deťmi ísť na
letisko do Janíkoviec, vláčikom na hrad... Budú to
také duchovno-zábavno-športové aktivity.
Na záver moja posledná otázka. S kým by ste si
radi prečítali rozhovor v budúcom čísle infolistu?
Rada by som sa niečo dozvedela o aktivitách
Centra pre rodinu.
Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov!
Marianna Nemlahová
sa rád zdržiava v prítomnosti zaľúbených ľudí.
Doslova ich prenasleduje. Vraj sú títo ľudia
veselší, prajnejší a veľkorysejšie pomáhajú
iným. Potom sme sa „stratili“ ešte zo dvakrát.
To sa už zaobišlo akosi bez komentára, už sme
boli „vyrečnení“ až – až. A ako to už býva, s
blížiacou sa príležitosťou sme zistili, že sa aj z
času ukrátilo, aj sme stratili chuť nakupovať...
S náladou „pod bodom mrazu“ sme šťastlivo
pristáli pred domom našich známych. Ešte
sme nejakú chvíľu zazerali navzájom po sebe
a snažili sa nájsť vinníka. Márne. Situácia
sa zmenila, len čo sme vkročili do domu a
započuli veselý smiech a radosť z toho, že nás
známi vidia. Hneď som
sa cítila lepšie - akoby
mi spadli okovy. Čo
všetko dokážu pokaziť
naštrbené medziľudské
vzťahy a zároveň aký
blahodarný účinok má čo i len jeden srdečný
úsmev. Je zvláštne, ako všetci túžime nájsť
spriaznenú dušu a byť milovaní, no zároveň
ako málo sme schopní urobiť pre harmonické
spolunažívanie. Vzala som si príklad od
svojho kamaráta. Ja sa síce nesnažím medzi
zaľúbencov pliesť, no snažím sa byť zamilovaná
pre každého človeka, ktorého stretnem. A ak
práve nemám náladu, alebo ma niečo trápi, tak
sa snažím aspoň milo usmiať. A viete čo? Mám
pocit, že aj tie moje problémy sa mi potom
zdajú byť o čosi jednoduchšie.
Aktuálne
Do vašej knižnice
Anežinka
Tajomstvo lásky a obety
Autor: Anna Ouhledová
Vydavateľstvo: Don Bosco
“Božia moc je nekonečná a nekonečné
je i jeho milosrdenstvo, ktoré môže v
sekunde zachrániť dušu...“
Autorka zaujímavým a
napínavým spôsobom
opisuje životný príbeh
hlavnej
postavy
Anežky od kolísky
cez štúdiá až po jej
zakotvenie v rehoľnom
živote. Príbeh sa
odohráva v Čechách a
vynikajúco zachytáva
atmosféru prostredia,
najprv dedinského a
neskôr
mestského,
respektíve ich prelínanie sa. V druhej časti sa
dozvieme viac o osude mladého muža, ktorý
vyrastal v Anežkinom rodisku a ktorému
neskôr pomohla k obráteniu. Kniha nevtieravo
vyzdvihuje morálne dobro. Je vhodná pre
všetky vekové kategórie. Každý v nej nájde
inšpiráciu pre prehĺbenie svojho duchovného
života, pedagógovia a zdravotníci pre svoje
profesionálne pôsobenie. Približuje nám aj
život v Kongregácii školských sestier de Notre
Dame, ktorej členkou sa Anežka stala. Dej i
literárna forma románu zaručuje, že knihu
neodložíte, kým ju neprečítate
Anna Ouhledová, ktorej rehoľné meno je
sestra Mária Charita de Notre Dame, napísala
viacero poviedok pre deti a mládež. Bola
členkou Kongregácie školských sestier de
Notre Dame, ktorá vznikla v minulom storočí v
Čechách ako samostatná vetva rovnomennej
rehoľnej rodiny sv. Petra Fouriera a bl. Alexie
le Clerc.
podľa www.christbook.sk
Jánskeho plaketa
pre p. dekana
Pri príležitosti Svetového
dňa darcov krvi bola dňa
14. júna 2010 Slovenským
červeným krížom
v
priestoroch
Synagógy
nášmu
p.
dekanovi
Miroslavovi
Haferovi
slávnostne
odovzdaná
„Bronzová plaketa Prof.
MUDr. Jána Jánskeho“ za
10-násobné bezpríspevkové
darovanie krvi. Gratulujeme
a vyprosme mu od Pána Boha zdravie,
aby mohol v tomto príkladnom vysoko
humánnom čine pokračovať i naďalej.
Letné ponuky
komunity EMANUEL
Komunita
E m a n u e l
nezabúda
na
mladých
ani
počas prázdnin,
hlavne na ich
duchovný rast.
Ponúka od 11.15.7. duchovnoturistický pobyt
pre mládež vo
veku 12-15 rokov na Ponikách (BB). Je to
krásne prostredie, v ktorom sa budeme snažiť
našim mladým sprostredkovať stretnutie s
Pánom. Pre staršiu mládež 16-25 rokov je
určený duchovno-turistický pobyt „Čas pre
srdce“ v Podkriváni (neďaleko Detvy) od 22.28.8. Keďže sme medzinárodná komunita
a tak v našej ponuke je aj Medzinárodné
stretnutie mládeže v Altottingu /Nemecko/ v
čase od 6.8. do 11.8. Tešíme sa na Vás.
s. Norika
10
Zo života farnosti
5 rokov klubu Otvorená náruč
Eva Kučerová
Klub dôchodcov v našej farnosti oslavuje...
11
Svoju činnosť začal klub na Hromnice 2.
februára 2005. Prítomných privítal vdp. M.
Hafera, správca farnosti. Vysvetlil dôvod
vytvorenia klubu – aby sa aj seniori mohli
stretávať v Pastoračnom centre – popri
iných krúžkoch a množstve rôznych činností
mládeže. Vedúcou sa stala sestra Norika
Opralová a pani Danka Vaxmanská, ktorá sa
však už odsťahovala.
Za uplynulých päť rokov je v našej kronike
klubu zaznamenaných veľa krásnych
spoločných podujatí, vydarených zájazdov,
premietanie filmov, prednášok najrôznejších
tém, telesných cvičení, výstav ručných prác,
príprav adventných vencov, či veľkonočných
maľovaných kvetináčov... tiež hodinky
duchovnej obnovy... Naše stretnutia neraz
spestrili deti z materskej školy, či chlapci
z Domova v Močenku... Spomíname
si aj na ľudové zvyky a tradície z našej
mladosti, najmä v adventnom, vianočnom,
fašiangovom, veľkonočnom období – vážne
i veselo, ktoré svojimi skúsenosťami, spevmi
a básňami z prevažne zo slovenskej literatúry
obohacuje p. Anka Fapšová, p. Š. Letošťáková.
Štvrťročne blahoželáme tým, ktorí si v tom
období pripomínajú narodeniny. V tento deň
je ústredným bodom programu sv. omša, na
ktorej ďakujeme za dožité roky a prosíme
o Božiu pomoc pre dni budúce. Vďačíme za
tieto milosti našim duchovným otcom, ktorí
radi medzi nás prídu a sv. omšu odslúžia. Pán
Boh zaplať! Raz mesačne mávame duchovnú
obnovu, ktorej témy a modlitby pripravuje
sestra Norika Opralová.
Radi spomíname na nejednu návštevu u
Misionárov MSC na Lukovom Dvore v Dome
Srdca Ježišovho i na Partizánskej ulici, či u
pátrov Salvatoriánov na Nitrianskej ulici,
adorovali sme v kaplnke u Sestier ustavičnej
poklony SSpS na Šindolke. Na pútnickom
mieste v Mariánke sme navštívili Exercičný
dom Kongregácie Bratov Tešiteľov. Všetko
dopodrobna vymenovať nie je možné... treba
prísť, zoznámiť sa s nami. Veď tu sa utvárajú
nové priateľstvá – veľa spoločných radostí,
strastí i problémov nášho veku máme všetci
nadostač... Podeľme sa každú stredu od 10.00
hod. do 12.00 hod. „Kde sa dvaja alebo traja
zídu v mojom mene...“, iste nechýba Ježiš
medzi nami.
Informatívne sa však chcem zmieniť o
bohatom zájazde 8.4.2008, kedy sme
navštívili Smolenický zámok, Trstín, Naháč,
kaštieľ v Dolnej Krupej a Trnavu. Keď sme
prešli v Smolenickom zámku vyše sto schodov
na vežu, odmenou nám bol nezabudnuteľný
pohľad na slnkom zaliaty kraj pod Malými
Karpatmi. V Smolenickom kostole odslúžil sv.
omšu spoluúčastník nášho zájazdu dp. kaplán
P. Mihálik. V Trstíne sme navštívili rodný dom p.
biskupa Ambróza Lazíka, pomodlili sme sa pri
jeho hrobe. Na fare v Trstíne pôsobil v rokoch
1892-1912 Martin Kollár, národno-kultúrny
pracovník, redaktor, prekladateľ, poslanec
Uhorského snemu, podpredseda a správca
Spolku sv. Vojtecha. Blízko Trstína v Hájičku
sme sa pomodlili v malom kostolíku z r. 1245 zasvätenému medzi prvými – Sedembolestnej
Panne Márii. V Naháči sme si prezreli rodný
dom Juraja Fándlyho. V Dolnej Krupej sme
obdivovali unikátnu sekvoju a pripomenuli
sme si Ludwiga van Beethovena, ktorý
navštevoval tamojšie panstvo Brunsvikovcov.
Poslednou našou zastávkou bol Chrám sv.
Mikuláša s kaplnkou Panny Márie Trnavskej,
kde sme ďakovali za prežitý deň.
Najčerstvejšou púťou nášho klubu bola púť
4. mája t. r., kedy sme putovali do Dolnej
Bzovej pri Detve. Je to filiálka farnosti
Podkriváň. Pani Hrivňáková sa o tomto dni
vyjadruje takto: „V tomto krásnom horskom
prostredí je ešte krajšia kaplnka zasvätená sv.
Jánovi Mária Vianneymu. Je to jediná svätyňa
Zo života farnosti
zasvätená tomuto svätcovi na Slovensku.
Svätú omšu nám odslúžili miestny správca
farnosti vdp. Ján Salanci a vdp. z Hriňovej
Štefan Žilka. Po sv. omši bola krátka adorácia
s eucharistickým požehnaním. Potom sme si
postupne všetci uctili relikvie sv. Jána, ktoré sú
zabudované v mramorovej doske obetného
stola a predniesli sme svoje prosby. Vdp.
farár nás pozval na prehliadku Pastoračného
centra sv. Martina v Podkriváni. Odchádzali
sme duchovne obohatení. Cestou domov sme
sa ešte zastavili na salaši Detvan na chutné
bryndzové halušky a pobrali sme sa domov.
Vďaka Ti, Pane, za krásne počasie a bohatý
duchovný zážitok.“ Úmyslom našej púte boli
prosby za kňazské povolania pre našu farnosť.
O všetkom, čo sa deje v našom klube, je
bohatá fotodokumentácia, ktorú starostlivo
eviduje naša pani Mária Sečanská.
Otvorená náruč čaká každého zo seniorov,
ktorí chcú vyjsť na dve - tri hodinky z domu, zo
svojej samoty a stretnúť sa s ľuďmi podobných
záujmov. Každú stredu od 10.00 do 12.00!
Láska hodná dávania
Daniela Ohlasová
On, nazvime ho Maroš, fešák, hudobník. Ona, nazvime ju Lucia, výborná študentka,
huslistka. Poznajú sa päť rokov, z toho štyri sú spolu...
Pekný pár, povedal by si každý, kto ich vidí.
A ako im to spolu len pristane... Ten, kto
ich pozná osobne, vie, že to nebolo vždy
jednoduché. Vyskytli sa hádky, slzy, ktoré ale
neskôr vystriedala radosť, objatia lásky. O to
tuhšie sa ich vzťah posilnil, keď Maroš
prijal pred niekoľkými mesiacmi,
konkrétne na Bielu sobotu Prvé
sväté prijímanie. Lucka celá
šťastná, žiarila radosťou. Pekný
darček na výročie, ktoré práve v
tie dni spoločne oslávili.
O to úžasnejšie a hlbšie som
si uvedomila ich význam lásky
minulý týždeň. Boli u nás na
návšteve. Lucia musela isť do školy,
v ktorej strávila spolu so svojími spolužiakmi
niekoľko hodín pri príprave na skúšku.
Marošovi celý ten čas vrtála hlavou myšlienka,
čím by tak svoju snúbenicu v tak náročnom
dni mohol prekvapiť. Dostal výborný nápad
– uvariť pre Lucku obed. Z kuchynskej skrine
si vytiahol panvicu, vypýtal si olej, uvaril
zemiaky, pripravil šalát. Perfektne (chlapom)
uvarený obed naservíroval do prenosnej
misky, vzal príbor, ktorý zabali do pestrého
servítka. Nezabudol ešte na malú pozornosť
v podobe sladkého melóna. Opýla sa ma, aký
autobus ide k hlavnej budove UKF a ešte som
mu ani nestihla povedať odpoveď, už ho
nebolo. Spolužiačky v škole spoločne
s Luckou s nemým úžasom v tvári a
s dojemnosťou v srdci obdivovali
tú úžasnú Marošovu obetu, ktorú
priniesol pre svoju drahú.
Láska je trpezlivá, láska je
dobrotivá, ..nie je sebecká,...nemyslí
na zlé,...všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy
nezanikne. ( 1Kor, 13,4-8)
Tieto Pavlove slová z hymnusu na Lásku,
Lucka a Maroš, pasujú k sebe ako uliate.
Pane, aký si úžasný, všetko tak múdro riadiš,
všetko má v Tebe zmysel. Aj táto láska, ktorú
žijeme jeden pre druhého. My vidíme nejasne,
akoby v zrkadle. No keď sa vyčasí, ten prejav
konkrétnej lásky, ktorá sa dáva ďalej, stojí za
to.
12
Zo života farnosti
Aj v Nitre to prišli rodiny
V sobotu večer 15. mája odznelo na poslednom organizačnom stretnutí v Nitre obrovské
množstvo nápadov riešenia katastrofických predpovedí počasia počas podujatia Deň
rodiny 2010. Od zrušenia podujatia, cez zmeny miesta konania až po ponechanie
pôvodného plánu. Nastal čas všetko v modlitbe odovzdať Bohu... A Boh konal...
Pod oknami zatrúbilo auto plné kňazov z
najväčšej nitrianskej farnosti – farnosti sv.
Gorazda Nitra – Klokočina – s veľkorysou
ponukou poskytnutia všetkých farských
priestorov pre potreby podujatia. Tak prebehlo
posledné tajné hlasovanie, zopár telefonátov a
bolo rozhodnuté. Deň rodiny 2010 sa presúva
z parku na Sihoti do farských priestorov na
Klokočine.
A tak 16. mája bolo podujatie Deň rodiny 2010
i napriek naozaj krajne nepriaznivému počasiu
zahájené. Po oficiálnom otvorení o 14:00,
prečítaní vyhlásenia Dňa rodiny a úvodných
slovách viceprimátora mesta Nitry Štefana
13
Štefeka, pod záštitou ktorého sa podujatie
konalo, nasledovala svätá omša celebrovaná
pátrom Jozefom Hegglinom MSC spolu so
všetkými klokočinskými duchovnými. Ten
odovzdal pozdrav od otcov biskupov Viliama
Judáka a Mariána Chovanca, ktorí sa kvôli
pracovným povinnostiam nemohli podujatia
zúčastniť. Po sv. omši sa oficiálne začala
Veľká rodinná súťaž a prezentácia činnosti
mnohých prorodinných organizácií v Trhu
mimovládnych organizácií. Kultúrny program
otvoril detský krúžok spoločenských tancov
Talentíček, po ktorom nasledovala bubenícka
formácia CAMPANA BATUCADA a vystúpenia
Zo života farnosti
povedať nahlas!
Eva Šmitalová
finalistiek súťaže Slovensko hľadá Superstar
– Ivanky Kováčovej a Dominiky Starej, ktoré
sa rozhodli podporiť myšlienku Dňa rodiny
svojim benefičným vystúpením. Účastníkom
bol k dispozícii detský kútik, maľovanie na
tvár, ako aj tričká a balóny s logom Dňa rodiny
a cukrová vata. Na záver podujatia prebehlo
vyhodnotenie Veľkej rodinnej súťaže a
losovanie tomboly.
Väčšina účastníkov sa o presune dozvedela
z farských oznamov. Tí, ktorí prišli do parku i
napriek zlému počasiu, čakal nielen oznam o
presunutí, ale i vláčik Nitrianky expres, ktorý
ich vďačne previezol na miesto konania.
Celkový počet účastníkov podujatia sa
odhaduje približne do 1000 ľudí. Na podujatie
prišiel dokonca aj jeden autobus z neďalekej
obce.
Napriek nepriaznivému počasiu a mnohým
nepriaznivým faktorom hodnotili účastníci
podujatie za požehnané s veľmi dobrou
myšlienkou. Účastníkom Dňa rodiny 2010 bol
ponúknutý najlepší možný krízový variant.
Toto podujatie bolo však obohacujúce aj pre
organizátorov, ktorých sa hlboko dotklo to,
ako sa rodiny vedia popasovať aj s takými
problémami, ako sú zima, vietor a dážď. Tieto
a mnohé iné prekážky museli totiž zdolať, keď
chceli, aby svet počul, že zdravá a stabilná
rodina je veľmi dôležitá nielen pre jednotlivcov,
ale i pre celú spoločnosť. Napriek všetkému to
prišli povedať nahlas!
Na záver už len rozhovor šesťročných
účastníkov v našom detskom kútiku:
- Toto je môj najšťastnejší deň v živote !
- Môj najšťastnejší bude, keď budem v nebi...
- Ale v nebi už nie sú dni... :)
Foto z podujatia nájdete aj na adrese www.
centrumprerodinu.sk, v sekcii „Fotoalbumy“
14
Úvaha
O prameni nášho šťastia
Štefan Murárik
V príbehu o stvorení a páde ľudského pokolenia sa objavuje symbol zakázaného ovocia,
po ktorom prví ľudia siahli aj napriek tomu, že im to Boh zakázal. Z ovocia sa v ľudovom
rozprávaní stalo jablko a niekomu by sa mohlo zdať, že Adam s Evou mali výnimočnú
slabosť na jonatánky. Realita pokúšania je aktuálna aj dnes, no Zlý nechodí za nami s
jabĺčkami tak, ako neprišiel s jabĺčkom za Evou - je oveľa rafinovanejší, ako si chceme
pripustiť....
15
Naši prarodičia mohli žiť slobodne v rajskej
záhrade a ich život bol zdobený priateľstvom
s Bohom. Nič viac nepotrebovali. No prišiel Zlý
a zviedol ich myšlienkou: Za všetkým, čo máš
je ešte niečo, čo Ti chýba k šťastiu. Odviedol
pohľad od toho, čo Adam s Evou mali a upriamil
ich na to, čo mať nesmeli. Robil to prefíkane,
vytrvalo a oni napokon podľahli. Hlas, ktorý
stál za týmto pádom neutíchol a dnes na nás
kričí tak často, že nám nepripadá zvláštny a
už vôbec nie nebezpečný. Jeho rétorika sa
zmenila, no posolstvo ostáva to isté: Dokážete
žiť šťastný a spokojný život, ak naplno využijete
možnosti, ktoré vám svet ponúka. Nejde
však už zďaleka o tichý sipot, ale o kakofóniu
obrazov, zvukov, upútaviek, kampaní a
sloganov, ktoré všetky poukazujú na to, čo
nemáme, ale bezpodmienečne potrebujeme
- ak nie k šťastiu, tak aspoň k momentálnej
spokojnosti. Tisíce drobných túžob a umelých
potrieb v nás prehlušujú tú najhlbšiu – túžbu
po Bohu a nepretržitý pohľad na to, čo nám
chýba, nás robí slepými voči tomu, čo nám
Boh daroval. Ak sa vyskytnú kampane, ktoré
podporujú pravé hodnoty - len prednedávnom
sme sa počas Dňa rodiny spojili, aby sme
vyjadrili podporu ľudskej rodine a hodnotám
– buď rýchlo zanikajú v hluku civilizácie,
alebo vyznievajú spiatočnícky. Duch tohto
sveta všetky svoje diela zdobí „pozlátkom“,
pri ktorom aj tie najhlbšie hodnoty pôsobia
bezcenne.
Počas jedného z mládežníckych stretnutí v
Medjugorí vystúpil pred veriacich človek, ktorý
prežil klinickú smrť, mal možnosť zažiť hrôzy
pekla a získal poznanie o duchovných sférach.
Mladým v to popoludnie vyzradil taktiku, ktorou
Diabol ženie duše týmto smerom. Hovoril o
tom, že Diablovým úmyslom je neustále držať
ľudí v napätí medzi tisícami drobných túžob a
nemožnosťou naplniť ich všetky naraz tak, aby
si ani náhodou nespomenuli na Boha a nič, čo
s Jeho kráľovstvom súvisí. Neustála zábava a
slepá viera, že lepším využitím toho, čo nám
svet ponúka dokážeme dospieť k šťastiu.
Netvrdil tým, že všetky veci sveta sú zlé – veď
všetko, čo stvoril Boh je dobré – no svätý Pavol
nás v jednom zo svojich listov upozorňuje,
že síce sme slobodní a všetko môžeme, no
nie všetko nám osoží. Sám Pán Ježiš nás
upozornil, že hoci by sme celý svet získali a
svojej duši uškodili, nič by nám to neosožilo.
Čo to znamená pre nás v praxi? Aj keby sme
v obývačke mali ten najmodernejší televízor s
tisícimi kanálmi, vozili sa v najbezpečnejších a
najluxusnejších autách, stravovali sa zdravšie
ako Britská kráľovná, bývali v krásnych
domoch s ešte krajšími výhľadmi, rozprávali
siedmymi jazykmi, pred menom mali tri
tituly a za menom o dva viac, vybudovali
si kariéru a meno, obišli celý svet a vyjedli
všetky jeho reštaurácie, videli všetky filmové
trháky, naspamäť poznali všetky telenovely
a vyspievali najväčšie hudobné hity, prepotili
všetky tričká vo fitnes centre, absolvovali
všetky zdravotné a skrášľovacie kúry, využili
všetky akcie obchodných reťazcov... stále
ostane v nás hlboký hlad, nespokojnosť veľká
ako priepasť, ktorú dokáže utíšiť iba Boh. Ako
to vyjadril sv. Augustín - nespokojná je naša
duša, kým nespočinie v Bohu.
Príbeh
O slúžtičke a anjeloch
Mária Hasprová
Keď som bola malá, rozprávala mi mamička príbehy. Niektoré boli z biblie, iné zo života
svätých a niektoré aj vymyslené. No všetky boli veľmi poučné. Jeden z nich som mala
zvlášť obľúbený
V jednej rodine mali mladučké dievča, ktoré
pomáhalo v kuchyni. Bolo veľmi milé, usilovné,
poslušné a malo nadovšetko rado Pána
Boha. Každý deň si našlo čas, aby zabehlo do
kostolíka a pozdravilo Ježiška vo svätostánku.
Dievčatko si muselo dávať pozor, aby preto
nezanedbalo prácu, lebo domáca pani bola
veľmi prísna a panovačná.
Jedného dňa sa chystala v rodine veľká oslava.
Od rána všetci behali, pripravovali, upratovali.
Práca v kuchyni, všetko varenie, pečenie a
veru bolo toho veľmi veľa, zostalo na slúžtičku.
Usilovne sa pustila do prípravy. Nachystala si
prísady, pripravila všetky potrebné riady, keď v
tom si zrazu spomenula, že dnes ešte nebola v
kostolíku. Zložila si zásterku a opatrne vykĺzla
zadnými dverami.
„ Veď budem len chvíľočku. Nikto to ani
nezbadá.“ – hovorila si v duchu.
Keď zatvorila za sebou veľké kostolné dvere,
srdiečko sa jej od radosti roztancovalo.
„ Ježiško, prišla som. Neboj sa, nezabudla som
na teba.“ Kľakla si a unavenú hlávku si oprela o
lavicu. Bolo jej tak dobre ako v nebi. Čas plynul,
Kamarátka z detských
táborov, kde sme sa
spolu stretávali ako
,,kuchárky“. Veselá, v radostnej nálade,
vždy ochotná pomôcť a obetovať sa pre
kŕdel detí. Tu, v tomto spoločenstve,
vnímala viac dotyk Boha- Jeho nádheru
a pokoj srdca. Obdivovala život mladých
ľudí, čo ju povzbudzovalo a nadchýňalo,
ba dokonca robilo šťastnou. Čo dostávala
od Boha si nenechávala pre seba- dávala
ďalej. Lásku svojej rodine, okoliu,
priateľom, s ktorými sa cítila dobre,
hlavne v našej klokočinskej farnosti.
Ingrid
no ona ho nevnímala, až keď zrazu hodiny
na veži odbili celú. Prestrašene vyskočila,
narýchlo sa uklonila a vybehla von. Bola tam
viac ako tri hodiny! A doma ju čaká toľko veľa
práce! Prečo sa jej to stalo práve dnes! Veď to
nemá šancu načas stihnúť pripraviť hostinu.
Čo jej len pani povie. Také myšlienky jej vírili
hlavou. Udychčaná dobehla ku kuchynským
zadným dverám a prekvapene zastala. Z vnútra
sa ozývala vrava a buchot riadov. Ó, nie. Pani
ju určite vyhodí zo služby a už si aj najala nové
slúžky. Bojazlivo otvorila dvere a čo nevidí!
Kuchyňa bola plná malých krásnych anjelikov.
Jeden sedel na stole a miešal, ďalší na stoličke
a strúhal, iní varili, šľahali, natierali, krájali...
Dvere vrzli a zrazu sa všetci stratili, zostala po
nich len krásna vôňa, nevšedné jedlá a keď sa
dievča spamätalo, zistilo, že už stačí len niečo
podokončovať a hostina sa môže začať. Ešte
nikdy nejedli udivení hostia také dobroty.
Vychvaľovali kuchárku, no len malá slúžtička
vedela, komu môže ďakovať za takú pomoc.
Čas ktorý venovala Pánovi Ježišovi, jej On
stonásobne vynahradil.
Aj teraz sa mi tisnú slzy do očí, pri
spomienke na tie spoločné ,,pracovné“
chvíle, ktoré spájal Boh. Bola si pre mňa
vzácny priateľ. Život si si prijala žiť s Ním,
i vtedy, pred desiatimi rokmi, kedy ste si
spoločne s manželom povedali svoje áno
pred Jeho tvárou. Všetko si vsadila na Božiu
kartu. Odišla si k Milovanému, do Jeho
večného príbytku.
Viem, že sa tam niekedy spoločne
stretneme. Kedy? To vie iba On...
Helena Ohlasová
16
Prázdninový SRANDAKVÍZ*
1. Môže byť osoba žijúca v Londýne pochovaná v Škótsku?
2. Niektoré mesiace majú 30 dní, niektoré 31 dní. Koľko mesiacov má 28 dní?
* tentokrát nesúťažne :-)
Kvíz
3. Koľko detí má muž, ktorý má desať synov a každý syn má ešte sestru?
4. Francúzsky Boeing 747 havaruje na hraniciach medzi Francúzskom a Belgickom. Na palube je 150
Francúzov a 200 Belgičanov. Kde budú pozostalí pochovaní – vo Francúzsku alebo v Belgicku?
5. Ktorá hora bola najvyššia na svete predtým, ako bol objavený Mount Everest?
6. Keď máte iba jednu zápalku a vojdete do tmavej miestnosti, kde je olejová lampa, noviny a drevo
- čo zapálite ako prvé?
7. Farmár má 17 oviec. Všetky okrem deviatich zomrú. Koľko ich má teraz?
8. Zuzkin bungalov je ladený do ružova. Jej lampy, steny, koberce, stropy a všetko ostatné je ružové.
Akú farbu majú jej schody?
9. Keď páv pána Emila znesie vajíčko na pozemku pána Karola, kto je právoplatným majiteľom
vajíčka?
10. Muž opustil hotel a vyrazil na parkovisko. Bez akéhokoľvek pomocného svetla, mesačného a
pouličného svetla videl svoje čierne auto na sto metrov. Ako je to možné?
11. Ak zomrie nočný strážnik počas dňa, dostane dôchodok?
12. Koľko zvierat z každého druhu vzal Mojžiš na palubu?
Správne odpovede z minulého čísla boli:
1. c), 2. a), 3. b), 4. d) Odmenu za správne riešenie si v kancelárii pastoračného centra môže
vyzdvihnúť Ján Nemtušiak. BLAHOŽELÁME!
Stopuje chlapík o polnoci na krajnici. Je búrka, dážď, autá nejazdia...
Zrazu uvidí v diaľke svetlá auta, ako sa blížia ku nemu, strašidelne pomaličky...
Auto zastaví... Dážď sa leje, tak radšej naskočí... Chce šoférovi poďakovať, ale zrazu
vidí, že za volantom nikto nesedí! Strašne sa zľakne, ale skôr ako stačí zareagovať,
auto sa dá zase pomaličky do pohybu. Chlapík sedí ako zarezaný vystrašený k
smrti a nemôže sa od strachu ani pohnúť. Keď sa trochu vzchopí, otvorí dvere, a
za tej pomalej jazdy vyskočí z auta a beží preč. Stále sa obzerá, bojí sa, že auto
zrýchli a zrazí ho. Udychčaný sa zastaví až v najbližšej dedine. Nájde otvorenú krčmu, vbehne
dovnútra. Rýchlo si objedná dvojitú tequilu a vrazí ju do seba. Asi o pol hodinu sa otvoria dvere a
vojdú do krčmy dvaja zmoknutí chlapi. Objednajú si grog a obzerajú sa okolo. A v tom jeden hovorí
druhému:
- „Ty Jožo, že je to ten expert, čo si naskočil, keď sme tlačili?“
Šťastnú cestu na dovolenky praje redakcia :-)
bol deň 11. Nedostane, mŕtvi dôchodok nedostávajú 12. Žiadne, zvieratá bral na palubu Noe
takže stále žijú 5. Mount Everest 6. Zápalku 7. Deväť 8. Bungalov schody nemá 9. Páv vajíčka neznáša, znáša ich pávica 10. Lebo
Správne odpovede SRANDAKVÍZU: 1. Nemôže, pretože ešte žije 2. Všetky mesiace 3. Jedenásť 4. Nikde – sú to pozostalí,
17
Pastoračné centrum
PONUKA KRÚŽKOV NA KALVÁRII V ŠK. ROKU 2010/2011
Tel. č. 037/77 694 07 Email: [email protected] Mobil: 0907 508 7800
Cena do
31.8.2010
Cena od
1.9.2010
Anglický jazyk pre najmenších
15,-€
20,-€
Anglický jazyk pre žiakov a študentov
20,-€
25,-€
Španielsky jazyk pre najmenších
15,-€
20,-€
Španielsky jazyk pre žiakov a študentov
20,-€
25,-€
Taliansky jazyk pre žiakov a študentov
20,-€
25,-€
Gitarový krúžok
20,-€
25,-€
Aranžovanie
25,-€
30,-€
Krúžky pre deti a mladých do 30 r.
Modelársky krúžok – lietadlá plastikové a elektronické modely
25,-€
30,-€
Výtvarno – keramický krúžok
25,-€
30,-€
Stolný tenis
20,-€
25,-€
Futbalový krúžok
20,-€
25,-€
Elektrotechnický krúžok
20,-€
25,-€
Varenie
25,-€
30,-€
Detský spevácky krúžok
10,-€
12,-€
Spevácky krúžok
10,-€
12,-€
Šport a relax
20,-€
25,-€
Šport MIX (4-15 r.)
15,-€
20,-€
Veselý patchwork – tvorivé dielne
25,-€
30,-€
YAMAHA Robík
30,-€
40,-€
YAMAHA Prvé krôčiky k hudbe
30,-€
40,-€
YAMAHA Rytmické krôčiky
30,-€
40,-€
YAMAHA Anglický jazyk od 2 rokov
30,-€
40,-€
Misijno – geografický krúžok
10,-€
15,-€
Biblické stretnutia rómskej mládeže
5,-€
8,-€
Katechetické stretnutia
5,-€
8,-€
Anglický jazyk
60,-€
70,-€
Španielsky jazyk
60,-€
70,-€
Taliansky jazyk
60,-€
70,-€
Krúžky pre pracujúcich
Cena krúžkov je na celý školský rok. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kostole, v Misijnom dome na
Kalvárii a v PC Matky Božej alebo na www.ccvc.gorazd.eu, príp. www.nitra.svd.sk
vydáva: Farnosť sv. Gorazda, Nitra-Klokočina. | tel./fax. 037 77 31 946 | nitra.klokocina @fara.sk
šéfredaktor: Štefan Murárik | redakcia: [email protected] | grafická úprava: Tomáš Belovič | tlač: EFFETA
Informačný list vychádza podľa potreby a slúži pre vnútornú potrebu farnosti.
Náklady na jeden výtlačok: 0,33€. Cena dobrovoľná.
18
Len nedávno sme prijali do farnosti no
nára.
z
r
G
a
n
o
t
v o k ň a z a An
tným
a jeho živo
s
y
b
a
,
a
h
c
u
D
u
l
i
s
e
V nádeji mu vyprosujm
stalo podobať sa na Krista stále viac!
poslan
ím
Download

INFORMAČNÝ LIST - Centrum pre rodinu NITRA