Download

Výjav na úhor- l/škom sneme. Svetová vojna,