Váš časopis o nehnuteľnostiach
v Tatrách a Liptove
1. vydanie
2012
RK SPIRIT
odmeňuje!
Zaraďte sa do losovania o dovolenku
v Taliansku aj vy!
Čítajte viac na 2. strane
Byt či dom?
Strana 3
Ktorá realitka je tá „dobrá“?
Strana 2
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Belopotock
ého 2 0918 170 160
OK
RUŽOMBER 918 810 203
0
/9
Dončova 1445
Tešíme sa na Vašu návštevu
POPRAD
ia 97/42
Nám. sv. Egíd
ŠTRBSKÉ PLESO, HOTEL CROCUS****
ványho 4078 0918 641 088
0918 494 949 Szenti
informáuckiey?
e
ln
á
u
t
k
a
y
d
ž
v
ť
Chcete mchaa nehnuteľnostiach z našej pon
o novinká
a budete
k
.s
it
ir
p
s
k
.r
w
w
trujte sa na w
Zaregis
prvý!
vedieť všetko ako
Čo je úlohou
realitnej kancelárie
a v čom môže pomôcť
predávajúcemu,
kupujúcemu, nájomcovi?
Vážený čitatelia, priatelia,
pred nedávnom sme uskutočnili prieskum,
kde sme sa chceli dozvedieť, či majú ľudia
predstavu, čo je vlastne úlohou realitnej
kancelárie a v čom im môže pomôcť. Výsle­
dok je naozaj zaujímavý. Len zlomok oslo­
vených vedelo, v čom im realitná kancelá­
ria vie pomôcť a prečo by ju mali osloviť,
keď chcú predať, kúpiť alebo prenajať ne­
hnuteľnosti. Ďalej z prieskumu vyplynulo,
že ľudia často ani nevedia, na čo všetko si
treba dať pozor, keď nehnuteľnosť kupujú
alebo predávajú. Ale výsledky ukázali aj
to, že väčšina z tých, ktorý služby realitných
kancelárií vyskúšala, bola spokojná.
Preto sme sa rozhodli v najbližších nie­
koľkých číslach nášho časopisu vzdelať
v tejto oblasti našich čitateľov a poskyt­
núť im informácie, v čom im môže realitná
kancelária pomôcť a prečo je pre väčšinu
z nich výhodné tieto služby využiť. Pokúsi­
me sa ukázať aj na to, že nie všetky realitné
kancelárie robia svoju prácu dobre a na čo
si treba dávať pozor, keď sa rozhodujete,
ktorú z nich si vyberiete. Verím, že tieto in­
formácie budú pre Vás užitočné a pomôžu
Vám pri rozhodovaní či služby realitky vy­
užiť alebo nie. K tejto téme uverejníme aj
články skúsených realitných obchodníkov
z iných spoločností.
Ďalej mi dovoľte Vašu pozornosť upria­
miť na narodeninovú hru o luxusnú dovo­
lenku pre dve osoby pri príležitosti 10. vý­
ročia vykonávania realitnej činnosti našou
spoločnosťou, ktoré v lete oslávime. Verím,
že nepremeškáte príležitosť a o túto cenu
zabojujete.
Ktorá realitka je tá dobrá?
Asi tak pred dvoma mesiacmi
ma zaskočila reakcia jednej
klientky (povedzme, že
sa volá Alenka), ktorá mi
pri osobnom rozhovore
povedala: „S Vami nechcem
spolupracovať, realitka
XY je lepšia“. Samozrejme
ma zaujímalo, prečo má
taký názor, a tak sme začali
rozoberať zaujímavú tému.
Na otázku, ako k tomuto názoru
prišla, mi Alenka povedala:
„Môj brat predával cez realitku
XY svoj byt a tá realitka bola úplne super, nechcela od neho vôbec
žiadnu províziu. Všetko urobila zadarmo a nemusel ani podpisovať
zmluvu!“
A tak sa teda poďme zamys­
lieť nad tým, ktorá realitka je
vlastne tá dobrá a ako to v sku­
točnosti je:
Štandardom je, že keď prí­
dete do realitnej kancelárie, tá
Vám poradí a pomôže v stano­
vení reálnej trhovej ceny ne­
hnuteľnosti, pravidlá hry si dáte
do zmluvy, ktorú podpíšete. Po
úspešnom predaji, keď ste už
dostali kúpnu cenu a kupujúci
sa aj naozaj stal majiteľom bytu
zapísaným v katastri nehnuteľ­
ností, Vám realitná kancelária
vystaví faktúru vo výške, ktorú
ste si dohodli v zmluve. A nako­
niec svoj príjem aj zdaní tak, ako
sa na slušnú firmu, dodržiavajú­
cu právne predpisy štátu, v kto­
rom podniká, patrí.
Realitka XY samozrejme
môže byť na prvý pohľad super,
ale povedzme si otvorene: Už ste
zažili podnikateľa, či súkromnú
firmu, ktorá Vám poskytne svo­
ju službu alebo tovar zadarmo?
Navyše keď má pri tom ešte aj
výdavky?
Realita je trochu iná. Povedz­
me, že chcete predať svoj byt,
garsónku, za 15.000 €. Maklér
z realitky XY vie, že trhová cena
takejto garsónky je 20.000 €.
Jeho „samozrejmá“ reakcia po­
tom naozaj môže byť, že Vám
to predá „zadarmo“ a nechce
províziu. A tiež Vám ani nepovie
pravdu ohľadom trhovej ceny.
A tak sa stane, že byt ponúkne
niekomu za 20.000 €, ten niekto
sa rozhodne byt kúpiť. Aby
maklér zakryl navýšenie kúpnej
ceny garsónky, povie niečo ako:
„na kúpnu zmluvu potrebuje dať
predávajúci iba 15.000 € a zvyšok
chce skryť pred manželkou“ a iné
podobné výhovorky.
Výsledkom takéhoto jedna­
nia je fakt, že predávajúci je spo­
kojný. Dostal svojich 15.000 €,
ktoré chcel a maklér si od neho
províziu nevypýtal. V skutočnos­
ti však za predaj zaplatil ďaleko
viac. Kupujúci je tiež spokojný,
dostal byt predsa za trhovú cenu
a nič nepreplatil.
A spomínaný maklér? Ten je
najspokojnejší. Veď namiesto
štandardnej provízie vo výške
700 € predsa zarobil 5.000 €! Od­
menu dostal ešte predtým, než
vôbec naozaj k prevodu vlast­
níctva prišlo a kupujúci sa nao­
zaj stal aj vlastníkom bytu, takže
vlastne za nedokončenú prácu.
Samozrejme, keďže nebo­
la podpísaná medzi maklérom
a predávajúcim žiadna zmluva,
nebola na províziu vystavená
ani žiadna faktúra. A teda z nad­
štandardného príjmu nebola ani
odvedená daň.
A teraz si odpovedzme na
otázku: Ktorá realitka je tá „dob­
rá“?
Autor: Mária Žondová,
spolupracovníčka RK SPIRIT
Každý, kto nám do 15.6.2012
zverí svoju nehnuteľnosť
na predaj, bude zaradený
do losovania o 6-denný zájazd
pre 2 osoby do Talianska.
Viac informácií Vám poskytneme
na našej stránke www.rkspirit.sk
alebo na našich pobočkách.
Prajem Vám pohodu pri čítaní a veľa poznaní.
Martin Štric
Výkonný riaditeľ RK SPIRIT, s.r.o.
Referencie našich klientov, ktorým sme pomohli.
Aj vy chcete patriť k nim?
Ďakujeme za poskytnuté informácie
a odporúčania na splnenie legalizácie
vlastníckych práv nehnuteľnosti voči
mestu. Taktiež ďakujeme za spoluprácu a
ústretovosť počas celého procesu predaja.
Boli sme s Vašimi službami spokojní.
Prajeme veľa úspechov v ďalšej obchodnej
činnosti a Vám aj Vašim kolegom všetko
dobré do nového roku 2012.
Pavel Soukop
2
Kompletná ponuka na
Dovolte mi, prosím,
ještě jednou vyjádřit
poděkování Vaší RK za rychlé
a profesionální vyřízení
nákupu apartmánu ve
Vysokých Tatrách.
Pavel Procházka
www.rkspirit.sk
Na základe referencií som
sa rozhodla predať svoju
nehnuteľnosť cez RK SPIRIT.
Sama som neverila, že sa
dom predá, preto ďakujem
za vieru, ktorú mal pán
Buocik a predaj uskutočnil.
Zuzana Fašanoková
Byt či dom?!?
To je otázka! Položili ste si ju
už niekedy? Ak áno, aká bola
odpoveď? Žilo by sa nám lepšie,
pohodlnejšie či zdravšie? A čo
deti? Chceli by sme, aby vyrastali
v dome? A koľko by nás vlastne
zmena bývania z bytu na dom
vyšla?
V dnešnom uponáhľanom svete
rieši podobnú otázku stále viac
ľudí. A čo je zaujímavé, riešia ju tak
mladé rodiny, ako aj rodičia, ktorí
už potomkov odchovali a teraz si
chcú splniť sen o bývaní vo svojom
dome. Akosi prirodzene si uvedo­
mujeme, že niektorých z nás život
„v králikárni“ nenapĺňa tak, ako by
sme si priali.
Obe odpovede na otázku „Byt
či dom?!?“ budú mať vždy svojich
priaznivcov a zástancov. Ak ste však
pri jej vyslovení aspoň kútikom duše
zacítili vo Vašej odpovedi ten dom,
tak Vám odporúčam čítať ďalej.
Viete, práca realitného obchodní­
ka má v sebe neopakovateľné čaro
v tom, že sa stávate súčasťou a po­
mocnou rukou pri napĺňaní ľudských
snov o lepšom, modernejšom, väč­
šom, krajšom či zdravšom bývaní.
A našim cieľom je ukázať tým z Vás,
ktorí snívate o vlastnom dome, ako
by sa Váš sen mohol v krátkom čase
stať skutočnosťou...
Asi prvá praktická otázka, ktorou
ľudia začínajú svoj sen o lepšom
bývaní žiť, je spojená s pozemkom,
na ktorom by náš vysnívaný domov
mohol vyrásť. Je to dobrá lokalita?
Koľko by mal mať výmeru, aký tvar?
Je lepší rovinatý, či v miernom sva­
hu? Má dostatok slnka? Ako je to
s inžinierskymi sieťami?
Každá z týchto otázok je dôleži­
tá. Skúsenosti nám ukázali, že naj­
častejšie ľudia podceňujú otázku
napojenia sa na inžinierske siete.
Niektorým sa zdá, že pripojiť sa na
obecný vodovod, kanalizáciu, elek­
triku či plyn individuálne bude tá
najjednoduchšia vec. V praxi však
často tieto riešenia stoja nemalý ba­
lík peňazí, ktorý môže stavbu domu
nepríjemne predražiť. Aj preto
všetkým záujem­
com o stavbu
rodinného
domu odporúčame kúpiť pozemok,
ktorý má pripojenie na inžinierske
siete už vyriešené a Vy tak nemusí­
te kupovať „mačku vo vreci“ a začať
stavať budete môcť spravidla ihneď
po nadobudnutí vlastníckeho práva
k pozemku.
Jednou z možností, kde si
môžete postaviť rodinný dom
v Liptovskom Mikuláši, je projekt
„IBV Slnečná stráň“ v Okoličnom.
Spýtali sme sa za Vás tri otázky
Ing. Vladimíra Husára, zástupcu
investora (LVI INGREAL, s.r.o.)
tohto projektu:
Pán Husár, prečo práve lokalita
Podbrezín a prečo Slnečná stráň?
Snažili sme sa osloviť dve skupi­
ny ľudí. Predovšetkým bolo našou
snahou ponúknuť obyvateľom Pod­
brezín alternatívu, vymeniť býva­
nie v byte, za bývanie vo vlastnom
rodinnom dome bez toho, aby boli
nútení pretrhnúť väzby na svo­
je okolie (priatelia, škola pre deti,
zaužívaná lokalita...). Ďalšou sku­
pinou boli mladé rodiny, ktoré by
radi bývali súčasne v meste, ale tak
trochu aj v spojení s prírodou mimo
mesta. Takýmto riešením je lokalita
pozemkov na juhozápadnom okraji
sídliska Podbreziny. Tieto pozemky
bezprostredne susedia s infraštruk­
túrou Podbrezín, ale zároveň sú
orientované do prírody. A prečo Sl­
nečná stráň? Poďme sa tam pozrieť
a odpoviete si sami... Viete prečo
bola v minulosti táto lokalita využí­
vaná ako ovocný sad? Pretože, všet­
ky pozemky sú orientované na juh a
slnko tam svieti celý deň.
V akom štádiu je príprava
pozemkov k výstavbe rodinných
domov?
Projekt je pripravený v rozsahu
19 pozemkov, no voľných máme
k dnešnému
dňu už iba
5 z nich.
Koncom roku 2011 sme ukončili
práce a skolaudovali všetky pláno­
vané inžinierske siete, t.j. vodovod,
kanalizácia, rozvody elektriny, ve­
rejné osvetlenie a príjazdová komu­
nikácia, kde chýba ukončiť už iba
poslednú asfaltovú vrstvu a chod­
ník. Každý pozemok je už napojený
na všetky realizované siete a komu­
nikáciu. Výstavbu domu je možné
zahájiť okamžite.
Aký je aktuálny stav na prácach
na prekládke železničnej trate,
ktorá je asi 80 m od Vašich po­
zemkov?
V roku 2009 bolo vydané územné
rozhodnutie na prekládku želez­
ničnej trate mimo obývaných častí
Liptovského Mikuláša. Podľa aktuál­
nych informácií je už pripravené sta­
vebné povolenie a práce by mali byť
realizované v rokoch 2014 – 2016.
Viac informácií o pozemkoch na
Slnečnej stráni sa dozviete na
www.rkspirit.sk
• • •
Pokiaľ ste z Popradu a okolia,
alebo ste sa iba rozhodli postaviť
svoj dom práve tam, mohol by
byť pre Vás zaujímavý pozemok
z projektu „Hôrka – IBV Prímov­
ce“. Aj tu sme využili možnosť
položiť investorovi projektu,
Františkovi Závackému, pár
otázok:
Pán Závacký, aké zmeny nastali
vo Vašom projekte v Hôrke za
posledné obdobie?
Na jeseň roku 2011 sme začali
s výstavbou prístupových ciest
k pozemkom, ktoré budú dokonče­
né v najbližšom období s ohľadom
na klimatické podmienky. Zákazník
získa jasnejší obraz o pozemkoch,
na ktorých sú už vyvedené všet­
ky inžinierske siete, o ich
veľkosti, tvare ako aj ich
dostupnosti.
Kompletná ponuka na
www.rkspirit.sk
Pre akú klientelu sú určené
pozemky v Prímovciach, časti
Hôrky?
Vybudovaním diaľničného obchva­
tu Poprad a odťažením cesty č. 18
je táto lokalita zaujímavá najmä pre
ľudí pracujúcich v meste Poprad
vzhľadom na výrazne lepšiu časovú
dostupnosť týchto pozemkov. Oča­
kávame klientelu, ktorá chce vyme­
niť staré panelákové byty za nové
cenovo dostupné rodinné domy
v pokojnej lokalite blízko Popradu.
Čo ponúkate zákazníkom naviac
v porovnaní s inými – konkuren­
čnými spoločnosťami pri kúpe
pozemku?
Ako jediní ponúkame našim zá­
kazníkom možnosť zaplatiť za poze­
mok až po realizácií samotnej stav­
by domu, čím čiastočne suplujeme
financovanie bankami. Na už posta­
vený dom zákazník ľahko dostane
úver a potom nám vyplatí poze­
mok. Naša spoločnosť je pripravená
budúcemu stavebníkovi pomôcť
s výberom vhodného projektu ako aj
s vybavením stavebného povolenia
a zároveň odporučiť stavebnú firmu,
ktorá s nami dlhší čas spolupracuje
a v uvedenej lokalite už zrealizovala
k spokojnosti zákazníkov viacero ro­
dinných domov. Zároveň zá­kazník
získava istotu, že po ukončení vý­
stavby rodinného domu nenastanú
problémy s kolaudáciou, pretože
všetky inžinierske siete sú skolaudo­
vané, pripravené k napojeniu a tiež
na zrealizovaných domoch prebehli
úspešné kolaudácie.
Viac informácií o pozemkoch
v Hôrke sa dozviete na
www.pozemkyhorka.sk
(pokračovanie na strane 7)
3
Výber z ponuky - Liptovský Mikuláš a okolie
Realitný obchodník - Liptovský Mikuláš:
orava
Ing. Peter Buocik
LM
liptov
0918 170 160
tatry
[email protected]
liptovský ján
závažná poruba
závažná poruba
závažná poruba
bobrovec
Ide o 3-podlažný dom so 7 izbami, napojený
na všetky IS. Priečelie a vchod je orientovaný
na juh. Rozsiahly pozemok o rozlohe 1763
m2. Dispozične vhodný na trvalé bývanie.
Cena: 280 000 €
7-izb. dom s bazénom a pozemkom o veľkosti
3074 m2. Nová celá elektroinštalácia, strešná
krytina, kúpeľňa, kuchynská linka. Možnosť
odpredať samostatne pozemok o výmere
cca 2000 m2.
Cena: 150 000 €
Rodinný dom v tichej časti obce Závažná
Poruba, pôvodný stav, pozemok 746 m2,
6 miestností, garáž. VÝBORNÁ CENA!!!
Cena: 48 000 €
3-podlažný dom so 7 izbami, 2 kuchyňami,
2 kúpeľňami. Pozemok 823 m2. Garáž, dielňa,
2 krby, altánok, záhrada.
Cena: 95 000 €
Dom v časti Škorupovo s pozemkom
2654 m2, 3 izby, podkrovie, podpivničený,
všetky IS okrem plynu..
Cena: 83 000 €
svätý kríž
jakubovany
bobrovček
demänovská dolina
bešeňová
2-poschodový dom s podkrovím, pozemok
je rovinatý o výmere cca 800 m2 s malou
hospodár. budovou, garážou a dielničkou.
Náklady na bývanie sú cca 200€/mes.
Cena: 125 000 €
Dom s vysporiadaným, rovinatým pozemkom
766 m2. Všetky IS vrátane plynu na hranici
pozemku. V cene je zahrnutý stavebný
materiál.
Cena: 31 000 €
Chalupa je napojená na IS: vlastná studňa,
elektrická prípojka, malá domová čistička
odpadových vôd. Predáva sa s pozemkom
o výmere 974 m2. V CENE JE KOMPLETNÉ
ZARIADENIE CHALUPY.
Cena: 95 000 €
Murovaná rekreačná chata má terasu,
balkón, 2 parkovacie miesta, posedenie pri
záhradnom krbe, upravené okolie. Riečka
Demänovka je 10 m od chaty. Krásne tiché
prostredie.
Cena: 160 000 €
Apartmán v Hoteli LUKA o výmere
27,99 m2 s priestrannou terasou (orientova­
ná do areálu aquaparku) o výmere 7 m2.
V cene je kompletné zariadenie hotelovej iz­
by, kuchynka a záhradný nábytok na terase.
Cena: 74 000 €
bešeňová
liptovský mikuláš
liptovská sielnica
liptovský mikuláš
liptovský mikuláš
Apartmán o výmere 27,81m2 je situovaný
v podkroví, orientovaný na západ s výhľadom
na nové bazény. V cene je kompletné
zariadenie. Súčasťou ceny je aj podiel na
spoločných priestoroch.
Cena: 55 000 €
Exkluzívny 2-izbový byt veľkosti 60 m2 je
orientovaný na juh a sever. Má balkón,
nachádza sa na 4.podlaží. Časť zariadenia je v
cene bytu. Náklady na bývanie pre 2-člennú
domácnosť len 100€ za mesiac!!!
Cena: 70 000 €
Kompletne zrekonštruovaný byt o výmere
51 m2 sa nachádza na 1. poschodí.
Orientácia bytu: východ – sever. Výborná
lokalita a cena!
Cena: 34 000 €
Útulný 3-izbový byt o výmere 62m2 je
orientovaný na sever a východ.. Nachádza
sa na ideálnom 2. poschodí. Na sídlisku je
kompletná občianska vybavenosť.
Cena: 33 000 €
3-izbový byt s výmerou 60 m2 sa nachádza na
6/8 poschodí. Zmenené dispozičné riešenie.
Jadro a okná sú pôvodné. Orientácia bytu
východ – západ.
Cena: 34 000 €
pavčina lehota
lazisko
LIPTOVSKá porúbka
Stavebný pozemok 605 m - rozmery 15x40 m s právoplatným stavebným
povolením na stavbu penziónu, všetky IS.
Cena: dohodou
Rozsiahly pozemok 27,5 x 145 m je vhodný
na vybudovanie veľkého hospodárstva
(farmy) alebo niekoľkých RD. Je rovinatý
a oplotený. Elektrická prípojka na hranici
pozemku a vodovodná v dosahu.
Cena: dohodou
Rekreačný pozemok v lokalite Ohnište
s výmerou 2171 m2. Rozmery: 15 x 140 m,
elektrika na pozemku, prístupová cesta,
potok.
Cena: 15,20 €/m2
liptovský mikuláš
liptovský mikuláš
dúbrava
Stavebný pozemok o výmere 1167 m2
(nepravidelný tvar), elektrická prípojka
priamo na pozemku, vodovod v dosahu.
Prístup z dvoch strán. Ideálny lacný pozemok
na stavbu domu, ale aj ako investícia.
Cena: 13,50 €/m2
LIPTOVSKý ján
Stavba je v dobrom technickom stave
a napojená na všetky verejné IS.
Rekonštrukcia v roku 2007. V cene je
zahrnutý pozemok 359 m2 a kompletné
zariadenie aj s kuchynským vybavením.
Turistická lokalita v pamiatkovej zóne.
Cena: 65 000 €
4
2
Jedinečná stavba v duchu 19. storočia pre solventných klientov. Stavba prešla za posledné 4 roky
rozsiahlou rekonštrukciou a je pripravená na nové využitie. Časť budovy je úplne dokončená. Ostatné
priestory sú rekonštruované. Celková podlahová plocha 832 plus možnosť využitia podkrovia 320 m2.
Cena: 530 000 €
Obchodný priestor 93,74 m2 vhodný na
zriadenie obchodnej prevádzky. Je dispozične
riešený ako 2 prepojené priestory (obchod,
kancelária, sklad) s toaletou a umývadlom.
Cena: 800 €/mesiac + E + DPH
Aj tu
môže
byť Vaša
nehnuteľnosť
Volajte: 0905 759 079
Rozširujeme tím realitných obchodníkov pre mestá LM, RK, PP a DK.
Prečo sa oplatí vlastniť nehnuteľnosť
práve v Demänovskej doline?
Snívate o vlastnej drevenici na
Liptove? Hľadáte špičkovú lokalitu
pre Váš druhý domov v Tatrách?
Hľadáte miesto pre aktívny oddych
Vás a Vašej rodiny? Alebo máte
záujem podnikať v cestovnom
ruchu a neviete, kde umiestniť svoje
rekreačne zariadenie? Potom sú
nasledujúce riadky určené práve
Vám.
Kvalita lokalít Demänovská dolina
a najväčšieho lyžiarskeho strediska na
Slovensku, Jasná Nízke Tatry, dokazuje
predovšetkým záujem lyžiarov, ktorý
každoročne stúpa, ale aj záujem veľkých
investorov, ktorí tu už niekoľko rokov
výrazne investujú do rozvoja služieb
(zjazdovky, lanovky, stravovacie zaria­
denia, požičovne športových potrieb).
Pýtate sa, čo nové Vám ešte môže
Demänovská dolina ponúknuť?
Veľké plánované investície sa v na­
sledujúcich rokoch pripravujú aj na
vstupe do Demänovskej doliny, kde by
0918 170 160
liptovský mikuláš
mali vyrásť: profesionálne 27-jamkové
golfové ihrisko so zázemím, ďalej am­
biciózny projekt multifunkčného voľ­
nočasového komplexu „Corvus Resort“,
zahŕňajúci hotel, wellness, kongresové
centrum, športové ihriská a obchodné
prevádzky. Okrem toho sa na území,
ktoré miestni ľudia volajú Stredné Pole,
plánuje vybudovať veľký rodinný zábav­
ný park „Zlatý vek“, ktorý bude svojou
veľkosťou najväčším v strednej Európe.
Návštevníkom ponúkne širokospektrál­
ne športové, zábavné, aktívno-relaxač­
né služby s ubytovaním, kde si určite
nájde svoje každý člen Vašej rodiny.
Keď si k tomu pridáte už existujú­
ce možnosti tejto destinácie, ako je
napríklad najväčšie lyžiarske stredisko
na Slovensku, Jasná Nízke Tatry s pri­
pravovaným Funitelom (lanovkový
systém), svetoznáme Demänovské
jaskyne, blízky aquapartk Tatralandia
s lanovým centrom, letná turistika,
cyklistika, rafting, bike downhill, pa­
ragliding, lanový park Tarzania, mi­
nerálne kúpalisko v Liptovskom Jáne
a ďalšie atrakcie, ktoré miestny región
ponúka, vychádza z toho jedna z top
destinácií v cestovnom ruchu na Slo­
vensku. A to všetko s veľmi dobrým ko­
munikačným napojením – veď diaľnica
D1 je iba 3 min autom od Demänovej
a medzinárodné letisko Poprad-Tatry
50 km po diaľnici.
Mať penzión alebo hotel v blízkosti
Demänovskej doliny sa skrátka
vyplatí!
Pokiaľ si zvažujete postaviť penzión
alebo hotel a chcete, aby vaši hostia
trebujete viac informácií, napíšte nám
na [email protected]
mohli využívať výhody tohto miesta,
potom pre vás máme ponuku rôznych
typov pozemkov:
Pozemky oproti budúcemu gol­
fovému ihrisku v celkovej rozlohe
18.986 m2, určené územným plánom
na výstavbu, je možné odkúpiť v cel­
ku alebo po častiach s výmerou od
2.593 do 5.429 m2; nachádzajú sa pri
hlavnom ťahu do strediska Jasná Nízke
Tatry a sú vhodné na výstavbu hotela,
apartmánového domu, ale aj pen­
ziónov. Viac informácií sa dozviete na
www.pozemkyvdemanovej.sk.
Tri rovinaté slnečné stavebné pozem­
ky na atraktívnom mieste s celkovou
výmeru 5.224 m2 sú našou ďalšou
ponukou. Opäť sú vhodné na výstav­
bu hotela, apartmánového domu, ale
aj penziónov a možno ich odkúpiť po
častiach alebo v celku. K pozemkom je
možný prístup autom priamo z hlav­
nej cesty smerujúcej z Liptovského
Mikuláša do Jasnej. Inžinierske siete sa
nachádzajú buď priamo na pozemku
alebo v jeho tesnej blízkosti. Pokiaľ po­
Mať chatu v Demänovskej doline
znamená mať blízko ku všetkým
významným atrakciám v Liptove a
Tatrách.
Pred vstupom do Demänovskej doliny
už tento rok vyrastie krásna chatová
osada Demänovka – chatová osada pod
Chopkom s tradičnými architektonický­
mi prvkami a modernými technológia­
mi súčasnej doby. V jej tesnej blízkosti
sa plánuje vybudovať tradičná koliba,
ktorá bude poskytovať nielen reštaurač­
né služby, ale bude slúžiť aj ako správ­
covská budova s ponukou vyťažovania
rekreačných chát a správy objektov, čím
sa zabezpečí finančná návratnosť in­
vestície a budúci majiteľ drevenice bude
mať istotu, že chatová osada Demänov­
ka vrátane jeho chaty, bude vždy upra­
vená, čistá a pripravená na jeho návrat.
Viac informácií sa dozviete na
www.pozemkyvdemanovej.sk alebo na
9018 507 539.
Výber z ponuky - tatry a liptov
[email protected]
partizánska ľupča
malatíny
vyšné ružbachy
liptovský mikuláš
Rodinná vila v centre mesta. Reprezentatívny
priestor pre vaše bývanie alebo podnikanie.
Pre viac informácii nás kontaktujte.
Cena: 189.000,- €
Dom s typickou architektúrou, 4 obytné
miestnosti, pozemok o výmere 808 m2.
Vhodný na trvalé bývanie alebo na rekreáciu.
Cena: 28.500,- €
Dom na Liptove vhodný na trvalé bývanie
aj rekreáciu. Skladá sa z prízemia (zádverie,
komora, toaleta, kuchyňa s jedálňou a
obývačkou, terasa) a podkrovia (3 spálne,
kúpeľňa, balkón, chodba).
Cena: 148.000,- €
2-izbový apartmán s výhľadom priamo na
lyžiarske stredisko situovaný vo vyhľadávanej
lokalite na dosah NP Vysoké Tatry. Interiér
apartmánu s vysokou kvalitou zariadenia.
Cena: 56.400,- €
Luxusný byt v novostavbe ponúka
nadštandardné bývanie pre náročných
klientov. Z bytu je úžasný výhľad na Nízke,
Západné aj Vysoké Tatry. Ihneď voľný.
Cena: dohodou
vysoké tatry - štrbské pleso
donovaly
liptovská sielnica
liptovský mikuláš
zázrivá - široký grúň
2-izbový apartmán v hoteli Crocus, na
1. poschodí, orientovaný na juh, kompletne
zariadený. Možnosti pre vyžitie i oddych
sú bohaté, zázemie 4* hotela Crocus.
Cena: 110.000,- €
2-izbový apartmán v apartmánovom dome
Šafran, postavený na okraji zjazdovky.
Predajná cena ponúka možnosť odpočítania
si DPH a tak výsledná cena je naozaj hodná
uvažovania.
Cena: 83.700,- €
Rovinatý pozemok 1129 m2 v centre obce,
šírka 20 metrov, inžinierske siete v dosahu.
Vhodný na výstavbu rodinného alebo
rekreačného domu, drevenice či chaty.
Cena: 35.00 € za m2
Rovinatý pozemok v Liptovskom
Mikuláši, výmera 996 m2, IS pri pozemku,
obdĺžnikový tvar.
Cena: 50.00 € za m2
Miesto s úžasnou atmosférou hôr, kde
sa priam dotýkate neba. Zrealizujte svoj sen
o vlastnom dome s úžasným výhľadom
práve TERAZ!
Cena: dohodou
Chcete byť jeho súčasťou? Volajte na: 0905 970 675
5
Výber z ponuky - Liptovský Mikuláš a okolie
Realitný obchodník - Liptovský Mikuláš:
Mgr. Dušan Štric
LM
bodice
0905 759 079
Realitný obchodník - Liptovský Mikuláš:
orava
liptov
tatry
[email protected]
Ján Kamenský
0918 810 461
[email protected]
LM
bodice
Liptovský Mikuláš
svätý kríž
beňadiková
Dom v radovej zástavbe v Bodiciach možné
využiť na dvojgeneračné bývanie alebo na
prenajímanie turistom. Pozemok o výmere
409 m2, udržiavaná záhrada, záhradný gril
s ďalším sedením.
Cena: 115 000 €
Rodinný dom bez kompromisov sa nachádza
v Bodiciach, mestskej časti Liptovského
Mikuláša. Výborná poloha, krásny pozemok.
Cena: 135 000 €
Dom kompletne zrekonštruovaný v r. 2010.
Má 2-garáž a záhradný altánok. Možné
využiť na dvojgeneračné bývanie. Nádherná
záhrada (pozemok spolu 1.187 m2).
Odporúčame náročným zákazníkom!
Cena: 209 500 €
Drevodom je postavený na pozemku o
rozlohe 430 m2. Obytná plocha je 164 m2.
Urobené rozvody na alarm a kamerový
systém. Predáva sa so zariadením. Dom je
pred kolaudáciou.
Cena: dohodou
Dom pri hlavnej ceste v obci Beňadiková.
Pozemok má spolu fantastických 3198 m2. Je
vhodný na trvalé bývanie alebo ako chalupa.
Vo dvore je novostavba ešte jedného –
menšieho domu.
Cena: 85 000 €
bobrovec
BOBROVNíK
pribylina
Liptovský TRNOVEC
liptovský ján
Dom po úplnej rekonštrukcii a z väčšej
časti novostavba pred kolaudáciou na
pozemku 405 m2. Má jeden 1-izbový byt
a 4 apartmánové byty so samostatnými
vchodmi. Parkovisko v uzatvorenom dvore.
Cena: 150 000 €
Novostavba zrubu vo veľmi kvalitnom
prevedení iba pár metrov od brehu Liptovskej
Mary. Má 3 podlažia. Výhľad na Západné
Tatry a Liptovskú Maru je perfektný.
Cena: 215 000 €
Dom vhodný aj ako chalupa. Záhrada je
oplotená a susedí s potokom. Má vlastnú
žumpu, je napojený na obecný vodovod.
Kanalizácia pri pozemku.
Cena: 50 000 €
Dvojpodlažná chalupa (160 m2) iba 200
metrov od Liptovskej Mary. Pozemok má
spolu 524 m2. Je ideálna na víkendový letný
i zimný relax pre celú rodinu.
Cena: 67 000 €
Kompletne zariadený bungalov v top
lokalite, predáva sa s nábytkom a ostatným
vybavením. Kapacita bungalovu je 4-6 osôb.
K bungalovu patrí aj pozemok s terasou
o rozlohe 300 m2.
Cena: 99 500 €
Liptovský ján
jakubovany
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Novostavba z roku 2009 s terasou a vlastným
parkoviskom, s cukrárňou a kaviarňou, tromi
2-lôžkovými izbami. Je možnosť upraviť na
RD. Celková podlahová plocha je cca 170 m2
+ terasa 79 m2. Výmera pozemku je 341 m2.
Cena: 229 000 €
Rekreačné zariadenie na severnom konci
obce. Výhodný pomer kapacita/cena. Objekt
má spolu 51 postelí, jedáleň 45 stoličiek.
Okolo má k dispozícii veľký pozemok v
nádhernej prírode.
Cena: dohodou
2-izbový byt situovaný na 1. NP, výmera
53,54 m2, orientácia izieb je sever/juh. Byt
má nadštandardné vybavenie. Predáva sa so
zariadením. Veľmi pekné a tiché prostredie.
Cena: 42 000 €
2-izbový byt (66 m2) po rekonštrukcii upravený
na 3-izbový. Prízemie zateplenej bytovky,
jadro murované, 2 balkóny, orientácia sever/
juh, zariadený o rozlohe 66 m2 .
Cena 58 900 €
3-izbový čiastočne zrekonštruovaný byt
je situovaný na 1. poschodí priamo pri
autobusovej a železničnej stanici. Orientácia
bytu na východ, výmera 63 m2.
Cena: 45 000 €
ľubeľa
Liptovský Mikuláš
lazisko
galovany
Liptovský hrádok
Moderne riešený 3-izb. byt s rozlohou
60,48m2. V súčasnej dobe má prepojenú
obývaciu izbu s kuchyňou a ďalšie dve
samostatné izby. Vkusne prerobený
a nevyžaduje žiadne ďalšie investície. Cena: 24 000 €
Lukratívny stavebný pozemok v širšom
centre o výmere 594 m2 (515+79 m2 cesta).
Má pravidelný tvar, je rovinatý a určený na
výstavbu RD. Osvetlenie a prípojky IS sú
dokončené.
Cena: 39 000 €
Pozemok je situovaný na západnom okraji
obce. Z jednej strany je ohraničený asfaltovou
cestou, z opačnej potokom. Celý je oplotený.
Svojou šírkou (46m) a veľkosťou 5 020 m2 je
jedinečný.
Cena: 19,50 €/m2
Pozemok je situovaný priamo na začiatku
obce, 40 m od asfaltovej cesty. Svojou výme­
rou (800 m2), tvarom (obdĺžnik 17 x 47m)
a polohou je predurčený na stavbu RD. Elektri­
ka aj voda sú priamo na hranici pozemku.
Cena: 14 665 €
Dom v poslednom čase slúžil aj ako predajňa
potravín (prízemie) a ako byty a kancelárie na
prenájom (poschodie). Je možné ho užívať
na bývanie alebo na komerčný prenájom.
Odporúčame vidieť!
Cena: 150 000 €
vlachy
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Históriou dýchajúci kaštieľ s veľkým okolitým
pozemkom. Len pre fajnšmekrov!
Cena: dohodou
Dom sa nachádza na pešej zóne v centre
Liptovského Mikuláša. Aktuálne je
kompletne prenajatý. Ideálna investícia v
neistých časoch eura...
Cena: dohodou
Veľká administratívna budova v priemyselnej
časti Liptovského Mikuláša, veľké parkovisko.
Nutná rekonštrukcia.
Cena: dohodou
Nový a kompletne zariadený 2-izový byt v
najlepšej časti Nábrežia. Bezkonkurenčný
pomer kvalita/cena!
Cena: 300 €/mesiac vrátane energií
3-izbový zariadený byt je situovaný na
3. poschodí. Orientácia izieb je sever/západ.
Byt sa prenajíma so zariadením. Kuchynská
linka s elektrospotrebičmi. Ihneď voľný !
Cena: 290 €/mesiac vrátane energií
6
Rozširujeme tím realitných obchodníkov pre mestá LM, RK, PP a DK.
(dokončenie zo strany 3)
Pokiaľ sme už prvú „prekážku“
menom pozemok prekonali, nastáva
čas rozhodnutia aký dom budeme
stavať. Využili sme príležitosť spýtať
sa tri otázky pána Patrika Martona,
konateľa spoločnosti Raj bývania,
s.r.o., ktorá sa špecializuje na stavby
nízkoenergetických domov:
Pán Marton, aké sú výhody
nízkoenergetického domu?
V Rakúsku, Nemecku, Fínsku či USA ich
je neúrekom. Slovenský zákazník je väč­
šinou „odchovaný“ na masívnych tradí­
ciách murovaných domov. Tých výhod
nízkoenergetických domov je viacero.
Jednou z nich je napríklad rýchlosť stav­
by a s tým spojená úspora času a peňa­
zí. Inou je záruka pevnej ceny, pretože
stavbu montovaného domu dokážete
vykalkulovať oveľa presnejšie ako pri
murovanej variante. Naši zákazníci bý­
vajú pozitívne prekvapení veľkosťou
obytného priestoru – viete, stena mon­
tovaného nízkoenergetického domu je
takmer o polovicu tenšia akou muro­
vaného domu. V neposlednom rade je
výhodou takéhoto domu energetická
úspora pri samotnej prevádzke domu.
Prečo by podľa Vás mal bežný človek
uprednostniť nízkoenergetický dom
pred jednoduchým bývaním v byte?
Mohol by u neho zavážiť ekonomický
pohľad. Nový nízkoenergetický dom
má stabilné mesačné náklady, ktoré sú
veľmi nízke - cca 100,- € na mesiac pri 4
izbovom dome.
Iným dôvodom prečo uprednostniť
dom namiesto bytu, je možnosť tera­
sy, kde sa môže malé dieťatko vyspať
v kočíku alebo dvor, kde sa väčšie dieťa
môže hrať na svojom pieskovisku alebo
vo svojom záhradnom domčeku. V byte
sú matka a deti pokiaľ je otec v práci,
dosť obmedzovaní.
Ďalší dôvod je sloboda. Na toto sa ľudia
bývajúci v byte najviac sťažujú. Vadia im
neustále rekonštrukcie vpravo, vľavo, o
dva mesiace nad hlavou a neskôr zasa
pod nohami. Taktiež niektorý susedia
holdujú alkoholu, iní nacvičujú koncert
a ďalší koncert z CD počúvajú. Ďalší
zas majú iný pohľad na čistotu a v spo­
ločných priestoroch musíte zadržiavať
dych...
Človek bývajúci v dome tieto veci nerie­
ši. Môže si dať ráno, keď vychádza slnko
alebo večer keď zapadá, kávu na terase.
Deti sa môžu celý deň hrať v záhrade a
Vy sa nemusíte báť, že sa im niečo stane
nakoľko sú deti vo vašom bezpečnom
priestore.
Dôvodom môže byť aj parkovanie. Ne­
musíte hľadať parkovacie miesto keď
chcete ísť domov ako to robí mnoho šo­
férov, ktorí bývajú v byte. Často aj 3 krát
musia prejsť okolo bytovky a potom aj
tak zaparkujú ďaleko od ich vchodu.
Tým ďalej, čím ťažší nákup nesú.
Prečo by si človek mal na stavbu
domu vybrať práve Vašu spoločnosť,
keď je toľko iných možností?
Je naozaj pravda, že na trhu je veľa fi­
riem, ktoré ponúkajú stavbu nízkoener­
getického domu. Nebudem písať, že my
sme tí najlepší a najlacnejší a vyberte si
nás. Špecializujeme sa len na bungalovy.
Máme svoje projekty, ktoré sú navrhnu­
té tak, aby sa v nich ľuďom dobre bývalo
a aby náklady na výstavbu boli čo naj­
nižšie. Naša štandardná dodávka je na
vysokej úrovni. Obsahuje napr. okná s 3
tesneniami, 3 sklo a šírka profilu je až 8,5
cm. Okolo okien dávame špeciálne pá­
Realitná poradňa
Dobrý deň, mám záujem predať
stavebný pozemok vo Veľkej
Lomnici v bezprostrednej blízkosti
golfového areálu Black Stork. Ako
mám postupovať? Ďakujem, M.V.
Veľká Lomnica je výborná lokalita,
cenu tam však negatívne ovplyvňuje
vysoký počet stavebných pozemkov,
ktoré sú aktuálne na predaj. Preto
rada, ktorú dostanete od realitného
obchodníka, bude závisieť od via­
cerých faktorov (výmera, tvar, susedia,
inžinierske siete, územný plán, cena,
za ktorú by ste radi pozemok preda­
li...). V závislosti od týchto faktorov
môže byť reálna cena z veľmi široké­
ho spektra. Odporúčam Vám obrátiť
sa na niektorú realitnú kanceláriu za­
meranú na región Tatier (najlepšie na
popradskú pobočku RK SPIRIT - Ná­
mestie sv. Egídia 97/42, budova ONYX
- bývalá DRUŽBA, tu Vám viem kvalitu
služieb garantovať :-)), kde Vám pora­
dia čo a akým spôsobom je potrebné
pre predaj Vášho pozemku urobiť.
Dobrý deň, mám záujem predať
byt v osobnom vlastníctve v LMPodbreziny. Predaj chcem riešiť
cez sprostredkovateľskú zmluvu.
Môžete mi upresniť mechanizmus
spustenia predaja cez Vašu realitnú
kanceláriu? Ďakujem, J.Ž.
Spolupráca
vyzerá
nasledovne:
Vezmite si dokumenty, čo k bytu
máte a príďte aj s nimi do našej po­
bočky v Liptovskom Mikuláši (Belo­
potockého 2). Tam sa porozprávajte
o tom, čo a za akých podmienok pre
predaj Vášho bytu dokážeme urobiť.
V prípade, že sa Vám to bude páčiť,
si náš realitný obchodník Váš byt
obhliadne a dôkladne nafotí. Potom
pripraví sprostredkovateľskú zmluvu,
ktorá bude upravovať čo a za akých
podmienok môže RK SPIRIT s Vaším
bytom zrealizovať. Po jej uzatvorení
(podpísaní) zaradíme Váš byt do našej
ponuky a ponúkneme ho všetkým zá­
ujemcom z našej databázy, zaradíme
ho do ponuky na našej webstránke
www.rkspirit.sk, (aj na www.reality.sk
a www.topreality.sk) a snažíme sa ho
za dopredu dohodnutých podmie­
nok predať. Po úspešnom výsledku
sprostredkovania (predaji Vášho bytu,
dotiahnutí zmlúv a povolení vkladu
vlastníckeho práva na nového ma­
sky, ktoré nízkoenergetické domy musia
mať. Vchodové dvere sú už v štandarde
hliníkové. Do stropu dávame minimálne
35 cm sklenej vaty. Ostatné technické
detaily riešime osobne na prvom stret­
nutí s každým jedným zákazníkom indi­
viduálne podľa jeho predstáv. Pokiaľ Vás
myšlienka nízkoenergetického domu
zaujala, prípadne máte nejaké otázky,
určite kontaktujte ktoréhokoľvek realit­
ného obchodníka RK SPIRIT, ktorý za­
bezpečí všetky potrebné kroky pre Vašu
spokojnosť.
Viac informácií o nízkoenergetic­
kých domoch sa dozviete na stránke
www.domvcenebytu.sk
Dnešný článok sme začali dosť filozoficky,
no uzatvoríme ho skôr prakticky. Pokiaľ
ste pri čítaní týchto riadkov začali nanovo
snívať svoj sen o vlastnom dome alebo ho
snívate už dlhšie, neváhajte a navštívte
niektorú z pobočiek RK SPIRIT. Naši
obchodníci sú pripravení asistovať Vám
pri plnení Vášho sna o bývaní, ktoré si
Vaša rodina zaslúži! A buďte pri plnení
svojich snov odvážni!

jiteľa) Vám vyfakturujeme dopredu
dohodnutú províziu.
Dobrý deň, chcela by som
vedieť, aká je reálna trhová cena
dvojizbového bytu s balkónom,
výmera 50 m2, na Nábreží
pri cintoríne, bytový dom je
zateplený. Daná nehnuteľnosť
je v dezolátnom stave, má
demontované celé jadro,
kuchynskú linku, linoleá, šatník.
A.V.
Určenie reálnej trhovej ceny je častou
otázkou, s ktorou sa na nás zákazníci
obracajú. Odpovedať sa dá všeobec­
ne (v prípade ako je tento Váš, kedy
nám byt opíše napr. jeho majiteľ) ale­
bo konkrétne a presne (vtedy ak byt
obhliadne realitný obchodník). V tom
prvom prípade je odpoveďou dosť
široké cenové rozpätie (vo Vašom prí­
pade je to medzi 28.000,- € a 38.000,€), v tom druhom prípade môže
realitný obchodník RK SPIRIT využiť
skúsenosti a určiť reálnu trhovú cenu
tzv. komparatívnou metódou (t.j. po­
rovnaním s inými bytmi predanými v
poslednom období v danej lokalite,
Chcete byť jeho súčasťou? Volajte na: 0905 970 675
v podobnom stave ako obhliadaný
byt). Aj pri zrekonštruovaných bytoch
môžu byť náklady diametrálne sa lí­
šiace v závislosti od kvality použitých
materiálov a technologických riešení.
Len pre ilustráciu, k dnešnému dňu sa
v ponuke RK SPIRIT nachádza 2-izbo­
vý byt v okrese Liptovský Mikuláš za
cenu 24.000,- €, ale i za 75.000,- €... Ak
potrebujete presnejší odhad reálnej
trhovej ceny Vášho bytu, odporúčam
Vám navštíviť našu liptovskomikuláš­
sku pobočku (Belopotockého 2), kde
Vám naši obchodníci určite radi po­
môžu.
7
Výber z ponuky - ružomberok a okolie
Realitný obchodník - Ružomberok:
Iveta Antolová
RK
Realitný obchodník - Ružomberok:
orava
liptov
0918 810 203
tatry
[email protected]
Ing. Silvia Baranová
0917 810 203
[email protected]
RK
ružomberok
nová hrboltová
ružomberok
lúčky
Veľký 1–izb. byt na 1. poschodí, v centre
mesta. Byt je v pôvodnom stave, oriento­
vaný na J/Z. Ideálny na prerobenie podľa
vlastných predstáv.
Cena: 39.000,- €
Prerobený 2-poschodový dom v mestskej
časti Nová Hrboltová. Južná orientácia,
veľká záhrada 1200 m2, garáž, záhradné
posedenie.
Cena: 94 900 €
Dom je vzdialený od centra 10 min. pešo
vo vyhľadávanej lokalite. Je situovaný
na juhozápad, postavený do tvaru „U“.
Vhodný je pre dve rodiny. Ihneď obývateľný,
udržiavaný.
Cena: 85 000 €
Vidiecky dom s dvomi izbami, potrebná
rekonštrukcia. Je suchý, v zachovalom stave,
pripojený na elektriku, voda a plyn na
hranici pozemku, kanalizácia v dosahu 20m.
Výborná lokalita a cena!!!
Cena: 20 500 €
liptovská osada
vlachy - časť krmeš
vlachy
liptovská štiavnica
donovaly
Dom, predurčený na trvalé bývanie, po
čiastočnej rekonštrukcii možné prebudovať
aj na penzión. Celková rozloha pozemku
782 m2, napojený na vodu a elektriku
(orientácia J/Z).
Cena: 90 000 €
Novostavba + pôvodný dom rekonštruovaný
za účelom 2. bytovej jednotky alebo na
prenajímanie. Na pozemku je elektrika, voda,
čistička. Podlahová plocha domu 300 m2,
výmera pozemku 1420 m2.
Cena: 99 000 €
Na predaj rodinný dom v Liptove, obec
Vlachy, s pozemkom o výmere 709 m2.
Vynikajúce dispozičné riešenie domu
umožňuje viacero spôsobov využitia.
Cena: 69 000 €
Novostavba chaty a vedľajšej „wellness“
budovy, v časti CHALÚPKOVO. Samostatné
parkovacie státie. Možnosť využívať chatu
pre svoju rekreáciu, či pre krátkodobé
prenajímanie turistom.
Cena: 400 000 €
Exkluzívny, čerstvo skolaudovaný objekt
uspokojí aj toho najnáročnejšieho zákazníka.
Ak by ste ho chceli vlastniť, príďte sa pozrieť
prečo to tvrdíme...
Cena: dohodou
malino - hrabovo
podsuchá
ružomberok
ružomberok
ružomberok
Rekreačná chata MALINO v chatovej oblasti
HRABOVO v úplnej blízkosti kabínkovej
lanovky do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo.
Kompletne zariadená, kapacita 19 osôb.
Cena: 150 000 €
Rekreačná chata s „vlastným lesom“ o výmere
1116m2 v rekreačnej oblasti Podsuchá.
Chata má 1 veľkú izbu, kuchyňu, kúpeľňu
so saunou a masážnym sprchovacím
kútom. Pokojná lokalita.
Cena: 60 800 €
Jednoizbový apartmán v apartmánovom
dome FATRAPARK II., na 2. poschodí v
lokalite Hrabovo pri Ružomberku. Predáva sa
aj so zariadením.
Cena: 65 000 €
1-izb. byt pri Vojenskej nemocnici. Nachádza sa na 2. poschodí, výmera
44 m2, kuchyňa s balkónom je orientovaná
na sever, izba s loggiou na juh, čiastočne
prerobený.
Cena: 30 000 €
2-izb. byt v centre mesta, rozloha 56 m2,
situovaný na 8. poschodí v zateplenom
obytnom dome. Orientácia na východ.
Byt je po čiastočnej rekonštrukcii.
Výborná občianska vybavenosť.
Cena: 46 700 €
ružomberok
ružomberok
ružomberok
Liptovská Štiavnica
ivachnová
Krásne prerobený 2-izbový byt vo
vyhľadávanej lokalite – miestna časť POLÍK.
Výmera 55 m2, orientácia na juh. Panelák je
zateplený, má nové vodovodné rozvody.
Cena: 45 000 €
2-izbový byt v mestskej časti POLÍK,
1.poschodie. Je slnečný, orientovaný na
juhozápad s balkónom a lodžiou, v zime
veľmi teplý. Pôvodný stav, výmera 59 m2,
výborná tichá lokalita.
Cena: 37 500 €
Byt je orientovaný na juhovýchod, výmera
65 m2, situovaný v blízkosti nákupného
centra, čiastočná rekonštrukcia. Panelák je
zateplený s novým výťahom.
Cena: 42 500 €
Ponúkame na predaj pozemok o výmere
810 m2 s budúcou výstavbou drevenice
„Lúčny hríb“ (obývačka s kuchyňou, dve
kúpeľne, 2 spálne, krb).
Cena: info v realitnej kancelárii
Výmera staveného pozemku je
1 820 m2, jeho šírka 33 m je výborná
na stavbu bungalovu s terasou. Orientácia
na juh. Vodovod, kanalizácia a elektrika
cca 80 m od hranice pozemku.
Cena: 25 €/m2
ružomberok
krmeš
partizánska ľupča
ružomberok
ružomberok
Pozemok má rozlohu 26 191m2.
Z jednej strany je ohraničený riekou
Revúcou. Má výborný prístup z hlavného
ťahu Ružomberok - Banská Bystrica
a v dosahu sú IS – elektrika, voda.
Cena: 10 €/m2
Rovinatý oplotený pozemok o rozlohe
853 m², na hranici pozemku elektrická
prípojka a možné pripojenie na verejný
vodovod a kanalizáciu. Bezproblémový
prístup po asfaltovej komunikácii.
Cena: 14 000 €
Krásny slnečný pozemok o výmere 486 m2, vhodný na výstavbu rekreačnej
chaty. Pozemok sa nachádza v blízkosti
miestnej komunikácie. Krásna, tichá lokalita.
Cena: 35 €/m2
Ponúkame lukratívny priestor o výmere 55 m2
vhodný na kanceláriu alebo služby priamo v
srdci Ružomberka. Komplet zrekonštruovaný
s novými podlahami a plastovými oknami.
Cena: 280 €/ mesiac
+ 130 €/ energie/ mesiac
Obchodný priestor na kanceláriu alebo služby,
v centre Ružomberka, na prízemí Hotela
Kultúra. Presklený priestor priamo v hotelovej
hale oproti recepcii, druhý priestor slúži ako
výklad na pešiu zónu .
Cena: 280 €/mesiac s E + DPH
8
Kompletná ponuka na
www.rkspirit.sk
lisková
Situovaný
Vyžaduje
pripojený
(prípadne
pri
si
na
aj
hlavnej ceste v centre obce.
čiastočnú rekonštrukciu. Je
elektriku. Predáva sa spolu
samostatne) so stavebným
pozemkom.
Cena: 15 000 €
TATRALANDIA
Objavte miesto dobrodružstiev
a zábavy v Liptovskom Mikuláši,
od tohto leta aj so Safari Train.
Aquapark nie je ten úplne
správny názov na tento zážitkový areál. Je to nielen miesto
plné toboganov a bazénov, ale
aj doplnkových aktivít pre malých i veľkých. Celoročne je pre
Vás pripravených 9 toboganov
a 9 bazénov s čírou i termálonou
vodou. Keltský saunový svet
Vás očarí množstvom rôznych
sáun, víriviek a procedúr na
1 mieste. Vo Wellness Paradise
na Vás čaká príjemný personál,
ktorý Vám ponúkne procedúry zamerané na oddych i krásu.
Srdcom celoročného Aquaparku
Tatralandia je zdroj termálnej
vody, ktorý vyviera z hĺbky viac
ako 2500 m, s teplotou 60,7
°C. Termálna minerálna voda
v bazénoch má medzi vodami
Liptova osobitné postavenie.
Je v nej časť morských vôd z paleogénneho mora, ktoré bolo
na území Liptovskej kotliny už
pred 40 miliónmi rokov. Minerálna voda Tatralandie blahodarne
pôsobí na pohybové a dýchacie
ústrojenstvo.
Už čoskoro môžete v letnom
areáli s Vašimi deťmi objavovať
veľké množstvo rôznych prekvapení, ako využiť svoj čas. Zaskákať si na rôznych skákacích
hradoch alebo na mega trampolínovej poduške, zažiť plavbu na miniloď kách, zahrať si
mokrý futbal alebo to nechať na
animátorov a s nimi sa Vy a Vaša
rodina určite nebudete nudiť.
Vyznávači klasických športov
ako sú plážový volejbal, futbal
či plávanie si tiež prídu na svoje.
Najadrenalínovejší
ANG
tobogan - BOOMER
9ODVWQtN D SUHYiG]NRYDWHĹ VWUHGLVND
je Tatry mountain resorts, a.s.
Nová éra Tatier, a.s. je predajca
NDSDFtW7DWU\PRXQWDLQUHVRUWVDV
Súčasťou
letného
areálu Tatralandie je
novinka Fun Park
Tatralandia.
Odporúčame navštíviť
a vyskúšať zábavu,
na ktorú určite tak
rýchlo nezabudnete.
Safari Train – jazda
s vláčikom, s ktorým
sa dostanete priamo medzi divoké
šelmy, zebry, ale aj
na gazdovský dvor.
Dajte si súťaž, kto
TRALANDIA
VYSKÚŠAJTE FUNPARK TA
ÁTIS
SO VSTUPOM GR
12- 18.00 hod.
už 8.4., 29.4., 1.5., 5.5.2012,
prejde za kratší čas zrkadlovým
labyrintom, ktorý ani zďaleka
nie je až taký jednoduchý, ako
sa na prvý pohľad zdá. Skočte
si bezpečne do vzduchového
vreca z výšky 10 m a prejdite
na strelnicu, kde si vyskúšate nielen vzduchovku, ale aj streľbu
z pravého keltského luku. Deti
určite ocenia zábavu v interiérovom guličkovom hrade
s množstvom šmýkačiek,
rebríkov a miest na skrývačky v Kid´s Hall.
Po všetkých aktivitách
určite oceníte množstvo reštaurácii, ktoré
Vám ponúkajú nielen
národnú kuchyňu, ale
aj množstvo iných chuťoviek z celého sveta.
A aby ste neboli
dlho
suchý,
nezabudnite
vyskúšať i v
lete
niektorý
z 30 toboganov či 14 bazénov.
Najadrenalínovejší Boomerang či najrýchlejší Free fall
Vám ponúkajú zážitok, ktorý
Vás určite prekvapí a hlavne
zabaví. Jazda na podložkách,
raftoch či na vlastnom tele Vám
zaručí skvelú zábavu. Výber závisí od Vašej odvahy a chute, ako
všetko ostatné, čo Vám tento
neobyčajný a čarovný areál
ponúka.
Výber z ponuky - poprad a okolie
Realitný obchodník - Poprad:
orava
Marc Feld
PP
liptov
0918 641 088
tatry
[email protected]
veľká lomnica
važec
Liptovská teplička
Štôla vysoké tatry
vyšné ružbachy
2-podlažný dom s garážou, altánkom a s
dreveným oplotením pozemku o výmere
574 m2, po čiastočnej rekonštrukcii, vo veľmi
dobrom stave k okamžitému bývaniu.
Cena: 129 300 €
3-podlažný dom v centrálnej časti obce
s prístavbou a rekonštrukciou pôvodnej časti,
s garážou, stodolou a oploteným pozemkom
1029 m2, veľmi dobrý stav.
Cena: dohodou
Chata situovaná v krásnom prostredí. Má
zavedený alarm, elektrinu, vodu. Celková
kapacita chaty je 8 – 10 osôb. Lokalita ponúka
výborné možnosti v letnej i v zimnej sezóne.
Cena: 79 000 €
2-poschodová chata s 2 balkónmi, 5 izbami.
Predáva sa s kompletným zariadením.
Plocha obytných častí je 82 m2, plocha
pozemku 122 m2.
Cena: 61 900 €
Novostavba priamo pri lyžiarskych svahoch
Ski Park Vyšné Ružbachy a neďaleko
termálnych kúpeľov. 5 apartmánov, pozemok
o rozlohe 900 m2, parkovisko, altánok, sauna,
lyžiareň. Výhľad priamo na zjazdovku.
Cena: dohodou
stará lesná
poprad - veľká
spišská sobota
nový smokovec
nová lesná
Penzión situovaný v kľudnej časti obce
s kapacitou 20 lôžok + 8 prísteliek. Má
veľký pozemok (1000 m2), 2 garáže,
parkovisko a altánok. Na predaj
s kompletným vybavením a nábytkom.
Cena: 270 000 €
Malebný penzión v historickej časti mesta.
Stála klientela, vlastné parkovisko, terasa,
salónik, reštaurácia, recepcia. Celková kapacita
32-34 osôb. Výmera pozemku 766 m2.
Cena: dohodou
Novopostavený a zabehnutý penzión
ponúka štýlové ubytovanie v 7 izbách.
Všetky izby zariadené v retro štýle.
Reštaurácia / kaviareň (kapacita 25 miest),
spoločenská miestnosť s krbom.
Cena: 400 000 €
2-izbový apartmán s vysokým štandardom
na 1. poschodí v Hoteli Família. V cene je
okrem zariadenia aj samostatná garáž.
K dispozícii je wellness centrum a recepcia
s 24 h prevádzkou.
Cena: 104 900 €
Nachádza sa v novom apartmánovom dome
s výhľadom na Vysoké Tatry. Apartmán
(45 m2) je kompletne a moderne zariadený.
Zálohové platby len 38 €/mesačne.
Cena: 77 000 €
poprad
kežmarok
poprad
nový smokovec
nová lesná
1-izbový byt o rozlohe 42m2 v pôvodnom,
ale veľmi zachovalom stave, vymenené okná
a čiastočne vymenené plávajúce podlahy.
Orientácia východ, na predaj vrátane
zariadenia.
Cena: 35 000 €
1-izb. byt v pôvodnom stave o výmere
36 m2 sa nachádza na prízemí. Nové plastové
okná, orientácia na západ. Celkové náklady
na energie sú do 100 EUR. Cena: 21 600 €
2-izb. byt (52 m2) sa nachádza na
3. poschodí a je v pôvodnom stave.
Všetky poplatky do 100 €/ mesiac. Byt sa
predáva bez zariadenia.
Cena: 42 000 €
Jedinečný 2-izb. byt (60 m2) v srdci Vysokých
Tatier. Vysoké stropy, orientácia na juh,
2 balkóny s nádherným výhľadom,
parkovanie pri dome, čiastočná rekonštrukcia.
Náklady na energie do 65€/mesiac. Cena: 59 000 €
3-izbový byt (68 m2) sa nachádza na
3. poschodí. Je komplet prerobený, slnečný
s orientáciu na východ a západ. Príjemná
lokalita.
Cena: 75 000 €
tatranská lomnica
nová lesná
vysoké tatry
svit
hôrka
Byt (67 m2) na vyvýšenom podlaží s loggiou,
pôvodný, ale zachovalý stav. Vhodný na
rekreáciu i na celoročné bývanie.
Cena: 56 990 €
Byt (67 m2) je kompletne zrekonštruovaný
a nachádza sa na prízemí bytového
domu. Nádherné a pokojné prostredie
s bezproblémovým parkovaním a výhľadom
na Vysoké Tatry.
Cena: 61 000 €
Byt v nádhernom horskom prostredí, 105
m2, s nadštandardným zariadením, slúži
ako rekreačný apartmán. Výhoda - je
zaregistrovaný v cestovných agentúrach,
má svojho správcu a ako bonus vybudovanú
slušnú klientskú základňu.
Cena: 125 000 €
Byt (80 m2) s nádherným výhľadom na Vysoké
Tatry sa nachádza na 4.poschodí. Predáva sa
s garážou. Bol priebežne rekonštruovaný
a patria k nemu dve pivnice.
Cena: dohodou
Pozemky na okraji malebnej tatranskej obce
v časti Prímovce. Sú rovinaté a vhodné na
výstavbu RD s výhľadom na Tatranské štíty.
Výmery parciel sa pohybujú od 500m2 do
1393 m2.
Cena: 44,34 €/m2
nová lesná
matejovce
podolínec
kvetnica
poprad
Pozemok s južnou orientáciou a nádherným
výhľadom na Vysoké Tatry o rozlohe 724 m²
(+ 81,5 m2 podiel na prístupovej ceste). IS
a prístupová cesta sa budujú – dokončenie
5/12. Vydané územné rozhodnutie.
Cena: 91 €/m2
2-podlažný objekt so záhradou v Poprade
- Matejovciach s kompletnými IS - voda,
elektrika, plyn, kanalizácia. Vhodný na
podnikanie, po úprave aj na bývanie.
Pozemok 388 m2, zastavaná plocha 110m2.
Cena 95 000 €
Historický dom na Mariánskom námestí,
priebežne rekonštruovaný, využívaný ako
pizzeria s barom, telocvičňou a ubytovaním.
Kapacita cca 35 miest. Malý dvor, 2 garáže
a 3-izb.byt (60 m2), terasa. Plocha pôdorysu
domu je cca 320 m2.
Cena: dohodou
3-podlažný objekt, zastavaná plocha je
1352 m2 . Využiteľná plocha 4056 m2.
Pozemok - 6798 m2. Budova môže slúžiť ako
nadštandardné bývanie pre seniorov, hotel,
zotavovňa, relaxačné centrum, kongresové
centrum, resp. objekt na iné využitie.
Cena: dohodou
Obchodné priestory na 1. poschodí
obchodného domu Výkrik 500 m od centra.
Priestory je možné rozdeliť na 2 časti 159+73
m2 so samostatným vstupom.
Cena: 145 000 €
10
Rozširujeme tím realitných obchodníkov pre mestá LM, RK, PP a DK.
Príležitosť,
ktorá sa nemusí
opakovať!
Stavebné pozemky v LM
za skvelé ceny.
Chcete bývať
?
v prírode na pokojnom
mieste a predsa v meste
Dom je priveľa a volili
by ste byt?
• Preloženie trate potvrdené úradmi!
• Prešli sme hlukovými testami
• Z pôvodných 19 pozemkov posledných 5 voľných !
2-izb.b.
a 3-izty
by
CENA už o
20,-€/md
2
Informujte sa na [email protected] alebo 0918 507 539
ý
n
č
i
t
s
e
v
n
i
ý
l
e
Skv
projekto!bodom záujmu
sa stala stred
Liptovská Porúbknaíkov o viac ako 100% od r. 2010
Nárast návštev ícii už len 3 domy!!!
K dispoz
Príďte sa pozrieť na byty v Okoličnom pri Váhu.
Informujte sa na [email protected] alebo 0918 507 539
Bývajte vo
vlastnom už v lete!
typy
é
v
o
n
4
e
m
á
V ponuke metických Cena od
nízkoenerg i
,- €
0
0
0
.
2
4
m
i
domov M
s DPH
o na 0918 507 539
eb
al
k
.s
it
ir
sp
rk
@
p
Informujte sa na ko
cho vedia
V Liptovia Resorte to jednodu
www.domvcenebytu.sk
Informujte sa na [email protected] alebo na 0918 507 539
Chcete byť jeho súčasťou? Volajte na: 0905 970 675
11
Viete, aké to je splniť druhému človeku
životný sen o bývaní?
Chcete konečne prácu, ktorá vás bude baviť?
Ponúkame vám viac ako iní:
• u nás nepotrebujete žiadne vstupné investície
• odmeňujeme za jasných pravidiel bez obmedzení
• poskytneme vám materiálne zabezpečenie
• svoj pracovný čas si organizujete sami
• máte istotu stabilnej spoločnosti
• bezplatné zaškolenie
• stále odborné vedenie
Radi pomáhate ľuďom?
Staňte sa realitným obchodníkom v RK SPIRIT.
Hľadáme kolegov do Popradu, Ružomberku, Litovského Mikuláša a Dolného Kubína.
Kontaktujte nás ešte dnes:
[email protected] alebo zavolajte na 0905 970 675.
Download

01/2012 - RK Spirit