1 - 3 / 2014
1 / 2014
str.
NOVÉ STROJNÍ
VYBAVENÍ
NOVÝ CENÍK
VENKOVNÍCH
ROLET
str.
SETKÁNÍ
REGIONÁLNÍCH
ZÁSTUPCŮ
str.
OCENĚNÍ
PRACOVNÍCI
ZA ROK 2013
str.
Hodnocení roku 2014
Máme za sebou další rok. Rok, ve kterém se udála
spousta důležitých věcí v životě Climaxu. Dovolte mi, aby
se za nimi krátce ohlédl.
Miroslav
Jakubec
Obrat
Obrat společnosti a především
jeho meziroční vývoj je jedním
z nejdůležitějších ukazatelů
úspěšnosti firmy. Z tohoto pohledu můžeme říci, že byl minulý rok
úspěšný. Konečný obrat se zastavil na částce 678 mil. Kč, což je
o 8,5 % více než v roce 2012. Dařilo
se především exportu, který vzrostl o 16 %, naopak prodej do ČR
zaznamenal v posledních letech
největší propad a to o 4 %.
Pohledávky
V minulém roce jsme znovu zpřísnili pravidla pro práci s pohledávkami. Více se snažíme zákazníky
pojišťovat, častěji je převádíme na
platby v hotovosti a omezili jsme
částky, které nám mohou zákazníci dlužit. Přesto opět došlo k výraznému meziročnímu nárůstu
pohledávek. Proto i v nadcházejícím období budeme muset
důsledně dbát na dodržování pravidel při práci s pohledávkami.
Noví lidé
Minulý rok byl výjimečný i díky
velkému pohybu lidí na technických pozicích. A to i mezi top
managementem. Výrobním ředitelem se stal po J. Jurečkovi
R. Havel, personální ředitelkou
D. Žlebková, vedoucím divize PR F.
Baláš, vedoucím výroby J. Willert,
šéfem vývoje J. Juráň a vedoucí
právní kanceláře se stala K. Bam-
buchová. Nové lidi máme i na dalších odděleních. Celkem do naší
společnosti přišlo v loňském roce
20 nových THP a ve špičce jsme
zaměstnávali 342 osob.
Nové výrobky
Asi nejdůležitější novinkou se v našem sortimentu staly venkovní žaluzie Protal. Jedná se o luxusní, řetězem poháněnou žaluzii pro náročné
zákazníky. Prozatím je k dispozici
pro vybrané zákazníky v zahraničí,
prodej pro český trh bude zahájen
v létě 2014. Dále jsme našim zákazníkům nabídli luxusní rolovací protihmyzovou síť s označením F1
a obměnili jsme kolekci u látkových
rolet. Pro venkovní žaluzie jsme
nabídli nové podmítkové schránky
a izolační panely. Vzhledem k tomu, že i v roce 2013 pokračovaly
velké problémy v zásobování komponenty na markýzy firmou
Lewens, rozhodli jsme se, že tuto
značku opustíme a začneme spolupráci se společností Nova Huppe.
Pozitiva této změny by se měla projevit v roce 2014.
Investice
S rostoucím obratem vzniká
potřeba stále větších výrobních
prostorů. Na začátku roku 2013
jsme uvedli do provozu zrekonstruovanou halu 3 s výrobní plochou necelé 3 000 m2. Jen díky
této investici jsme byli schopni
bez problémů zvládnout velké
množství zakázek na venkovní
žaluzie.
Na konci roku 2013 jsme získali
v sousedství haly 3 do spoluvlastnictví další výrobní objekt s užitnou plochou cca 1 500 m2. Zde se
v současné době nachází výroba
Protal a v únoru 2014 zde bude
instalována lakovna.
Během roku 2013 se nám podařilo získat ½ dalšího objektu v těsné
blízkosti haly 80 (sídla vedení společnosti). Tyto prostory jsou zatím
ponechány jako rezerva.
Velké množství peněz jsme investovali i do strojního vybavení.
Jako příklad lze uvést elektronické pily s napojením na informační
systém ve výrobě rolet a venkovních žaluzií. Důležitou investicí
byla i automatická dvoukotoučová pila ve výrobě sítí, která umožnila vysokou kvalitu řezu.
Logistika skladování a výroby
V loňském roce jsme se pustili do
změny v organizaci výroby a skladů na hale 113. Cílem je větší přehlednost, pořádek a lepší nakládání s materiálem. Ve spolupráci
s poradenskou společností jsme
zahájili projekt na odstranění
chyb při nákupu a skladování,
který by našim zákazníkům měl
přinést větší spolehlivost dodávek.
Je velice těžké shrnout 12 měsíců
intenzivní práce do prostoru,
který je tomuto článku vymezen.
Z mého pohledu byl uplynulý rok
velice úspěšný. Nejen proto, že se
nám podařilo navýšit obrat a znovu se posunout k vyhlížené miliardě obratu, ale například i proto,
že jsme vytvořili perfektně fungující tým lidí. Věřím, že ve spojení
s šikovnými a věrnými zákazníky
budeme úspěšní i v dalších
letech.
Miroslav Jakubec, výkonný ředitel
Spolehlivost by měla být samozřejmostí
V životě už to tak chodí, že je
něco za něco. Když donesu sousedovi košík jablek ze své zahrady, mám reálnou šanci, že příští
týden dostanu láhev slivovice,
sklenici medu, nebo alespoň
plato domácích vajec. Když se
budu starat o své tělesné a duševní zdraví, budu mít větší
šanci užít si penzijního připojištění. Když budu jezdit po vesnici
devadesátkou, mám vysokou
šanci, že přijdu o řidičák. A tak
dále a dále.
Automaticky očekáváme, že tyto
zásady budou platit i když
potřebujeme nějaký výrobek,
nebo službu. Jsme ochotni
zaplatit a za své peníze chceme
bezvadnou dodávku – v dohodnutém čase, v kompletním stavu, nepoškozenou a čistou.
A jak vypadá dnešní realita mnohých českých firem? Jejich
zákazníci musí být často rádi,
že dodávku vůbec dostanou. Že
zakázka není kompletní, že je
v jiné barvě, a že je trochu později – to není nic neobvyklého.
V Climaxu stále přemýšlíme,
jak být lepší, než konkurence.
Vyvíjíme nové výrobky, dáváme
spoustu peněz do marketingu,
rozšiřujeme technickou podporu. Přitom někdy zapomínáme,
že základem úspěchu je jednoduché pravidlo – musíme
zákazníkovi dodat přesně to, co
si objednal a co očekává. Když
to dokážeme a občas k tomu
přidáme ještě něco navíc (vyjdeme vstříc u nestandardních
přání), nebude mít konkurence
žádnou šanci. Budeme mít tolik
zakázek, že zajistíme lidem
práci na dlouhou dobu dopředu a přitom nás zákazníci
budou mít rádi.
Proto také zavádíme novou statistiku spolehlivost dodávek.
Již v loňském roce jsme sledovali, kolik zakázek jsme dodali
včas (viz. obrázek). Letos tuto
statistiku rozšíříme a budeme
evidovat, kolik zakázek došlo
včas a zároveň bezvadně (bez
reklamace). Statistiky budou
zveřejněny v jednotlivých číslech našich novin.
Miroslav Jakubec, výkonný ředitel
Je to velmi nedávno, co jsem
nastoupil do společnosti
a ještě stále se můžu označovat jako zelenáč. Je pravdou,
že si některá jména ještě
nepamatuji a občas se mi
plete hala 3 a hala 4, ale jinak
se tady začínám cítit jako
doma a mezi svými. Chtěl
jsem se s Vámi rozdělit o pár
pocitů. Znal jsem Vaši - naši
společnost z minulosti, ale
i tak mne velmi mile překvapilo, jak Climax vyrostl.
Kolik má výrob a jak velké
jsou prostory, ve kterých
dělá tolik lidí. Také mě překvapilo, že každý výrobek,
který odejde směrem k zákazníkovi je vlastně originál
a tudíž se nevyrábí nic na
sklad. To se jen tak nevidí.
Co mi ovšem udělalo ještě
větší radost, to jste vy, kolegové z firmy. Vážím si pozitivní atmosféry a úsměvů,
které od Vás denně dostávám. V Climaxu jsou opravdu milí a příjemní lidé. Lidé,
kteří se spolu setkávají
a jsou schopni spolu mluvit
o svých zájmech a rodinách.
Lidé, kteří myslí i na ty
druhé a když mohou pomoci,
tak pomohou třeba nemocné holčičce. Lidé, kteří si
nehrají na vlastním písečku.
Super.
Přál bych si, aby to tak zůstalo napořád. Budu dělat vše
proto, aby mi ty pocity nezevšedněly a byly stále jako
nové. Až jednou přijde do
firmy nějaký zelenáč jako já,
nabídnu mu to stejné, co
jsem dostal v minulých
dnech od Vás.
Děkuji Vám a těším se na společnou budoucnost, a aby to
nebylo jen tak na vážno, použiji citát českého génia a mého vzoru. „Můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale to je asi
tak všechno, co s tím můžete
dělat.“ Jára Cimrman.
František Baláš,
marketingový specialista
Nové strojní vybavení
V závěru minulého roku jsme pro
zajištění produkce, zvýšení produktivity práce, zkvalitnění provedení, případně urychlení kompletace zakázek rozšířili stávající
strojní vybavení.
František Baláš
Pracovní pozice:
Marketingový specialista
Něco o sobě:
věk - věčně mladý jen tělo si
to nechce přiznat, jsem optimista až mám z toho někdy
strach a obavy, rád pracuji
v týmu.
Koníčky:
muzika, kapela, příroda,
válečná historie, kolo, tenis,
lyže a vybrané domácí práce
(beru jako skvělý relax,
např.: praní a žehlení ), rád
bych zde napsal i svého psa,
ale bohužel na něj nemám
čas, tak jsem si jej ještě
nepořídil.
Oblíbené:
mám rád poctivé a skutečné
věci
barva: oranžová
jídlo: slepičí polévka s domácími nudlemi a játrovými
knedlíčky
motto: jo těch je mnoho
a některé jsem již překonal
a pokořil, v současné době
snad - Nic není náhoda
a štěstí přeje připraveným.
Pavel Tomeček
Pracovní pozice:
obchodník pro anglicky mluvící země
Něco o sobě:
Narodil jsem se ve znamení
střelce, bydlím ve Vsetíně,
jsem ženatý a mám dvě děti.
Koníčky:
Mezi mé největší koníčky
patři folklór, věnuji se choreografii a výuce „valašského odzemku“. Mám rád
hory, rád cestuji a jezdím na
kole.
Oblíbené:
barva: modrá
jídlo: thajská kuchyně
motto: „Každá prohra je poloviční vítězství, pokud se
z boje poučíš“.
Petr Třetina
Gabriela Baránková
Pracovní pozice:
Referent pro cenové nabídky
Něco o sobě:
Bydlím ve Vsetíně. Jsem
narozena ve znamení Ryb.
Jsem vdaná a mám dvě děti.
Koníčky:
cestování, čtení cestopisů,
sport - hlavně bruslení a lyžování.
Oblíbené:
barva: červená
jídlo: pstruh na másle
motto: Nedělej druhým to,
co nechceš, aby dělali oni
tobě.
Martin Štěpánek
Pracovní pozice:
Referent příjmu zakázek
Něco o sobě:
Bydlím ve Vsetíně. Je mi 23
let. Jsem přátelský, cílevědomý.
Koníčky:
sport, vaření, hudba, četba.
Oblíbené:
barva: červená
jídlo: halušky s brynzou
motto: co bolí to roste
Pracovní pozice:
Grafik vývoje, projektant
Něco o sobě:
Je mi 22 let, bydlím na
Vsetíně, jsem narozený ve
znamení blížence, zadaný.
Jsem společenský a studuji
VŠB v Ostravě.
Koníčky:
Aktivně sportuji, rád poslouchám hudbu a ve volné
chvíli sleduji filmy. Mám rád
vaření a nesnáším uklízení.
Oblíbené:
barva: černá
jídlo: svíčková
motto: Nic není nemožné.
Sandra Zbořilová
Pracovní pozice:
Referent příjmu zakázek
pro německy mluvící země
Něco o sobě:
Je mi 27 let. Narodila jsem
se na Hané, ale brzy jsme se
přestěhovali na Vsetín.
Vystudovala jsem gymnázium a následně zahradní
architekturu v Lednici. Během studia jsem často navštěvovala Švýcarsko, které
je mým druhým domovem.
Jsem otevřená, nemám
ráda faleš a neupřímnost.
Žiji s přítelem na Vsetíně.
Koníčky:
Příroda, vysokohorská turistika, cyklistika, tanec,
umění, aranžování květin
a často i kulinářské experimenty pro své blízké.
Oblíbené:
barva: jakákoliv přírodní
jídlo: domácí kuchyně
motto: „Co mě nezabije, to
mě posílí.“
Ve výrobě rolet a venkovních žaluzií
jsme stávající pily na profily, resp.
jejich dorazy napojili na informační
systém. To znamená, že řezná délka
profilů je počítána elektronicky a fyzické nastavení dorazu je řízeno průmyslovým počítačem. Tím dochází
ke zvýšení produktivity práce a zejména ke zpřesnění řezných délek.
jak v kvalitě, tak i v produktivitě
výroby sítí.
Nedílnou součástí technického vybavení výroby jsou i kontrolní zdviže.
Jedna taková byla v závěru roku
instalována ve výrobě markýz. Díky jí
budeme schopni kontrolovat a hlavně
nastavovat koncové spodní dorazy i u
svislých motorických fasádních clon.
V tomto roce plánujeme pořízení
strojního vybavení zejména do výroby venkovních žaluzií. V současné
době probíhají u našeho dodavatele
zátěžové testy nové automatické
válcovací linky na profil C-80. Tento
provedení Z-90. Bude se jednat
o zcela inovativní tvar lamely Z.
Hlavní výhodou tohoto tvaru lamely
bude snížení výšky nábalu žaluzie
o 15-20% a zlepšení doklápění
žaluzie zejména u provedení s lankem. V plánu máme také pořízení
válcovací tratě na profilování a krácení horního nosníku 56x58.
Dnes ještě horní nosníky krátíme
Kopírovací fréza - sítě
Elektronický doraz na pile
- venkovní žaluzie a rolety
Ve výrobě sítí jsme pořídili kopírovací frézu pro frézování madel posuvných sítí a příček u dveřních sítí.
Navíc v budoucnu tento stroj budeme využívat i pro frézování zámků
do předokenních rolet. Dosud jsme
tyto operace objednávali v externí
nástrojařské firmě. Kromě finanční
úspory nám tento stroj přinese podstatné zvýšení rychlosti kompletace
zakázek, neboť již nebudeme tuto
službu kooperovat. Další strojní
vybavení ve výrobě sítí je automatická dvoukotoučová pila na řezání
profilů okenních sítí s vnitřními
rohy. Jedná se o špičkový stroj,
který splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu úhlového řezu.
Digitální naměřování délky navíc
zaručuje přesnou délku řezaných
profilů. Tím jsme zajistili velký skok
Válcovací linka C80 RDS
- venkovní žaluzie
stroj bude jednak válcovat a krátit
„céčkové“ lamely, ale navíc ze stroje
vypadne svazek lamel již navlečený
v textilních žebříčcích včetně ultrazvukem navařených vodících trnů.
Celková délka tohoto automatu je
něco přes 15 metrů. Tvar a vzhled
lamely je shodný se stávajícím provedením, včetně CIK-CAKu. Dalším
plánovaným strojem je opět automatická válcovací linka, ovšem na
z nakoupených šestimetrových
profilů. Po novu by se jednalo o bezodpadovou výrobu horních profilů,
včetně automaticky vystřižených
prostupů pro průchodky a potištění
nosníku identifikační etiketou. Pro
Válcovací linka 56x58
zvýšení produktivity a zkvalitnění
výroby u všech třech nových válcovacích linek počítáme s napojením
strojů na informační systém.
Věříme, že tyto investice do nové technologie výroby v celkové hodnotě
24 mil. ocení nejen naši pracovníci,
ale především naši zákazníci, kteří poznají zlepšení kvality našich výrobků
a budou s nimi maximálně spokojeni.
Dvoukotoučová pila - sítě
Roman Havel, výrobní ředitel
Strategické partnerství pro rok 2014
Dne 9. 12. 2013 byly ve švýcarském městě Wädenswil podepsány smlouvy o spolupráci v oblasti
venkovních žaluzií se třemi významnými obchodními partnery a zároveň dojednána finální podoba
smlouvy o převzetí výroby speciálních řetězových žaluzií Protal. Jedná se o firmy začleněné do
německého koncernu Dr. Zwissler Holding, jmenovitě o švýcarskou společnost Baumann
Sonnenschutz GmbH, francouzskou společnost Baumann Hüppe S.a.r.l. a německou společnost Nova
Hüppe Gmbh. K těmto firmám se na začátku roku 2014 přiřadí ještě německá společnost Heinrich
Büscher GmbH, která patří k předním evropským výrobcům interiérového látkového stínění a od nás
bude odebírat venkovní a interiérové žaluzie.
Podpis smluv je završením 1,5leté práce nás všech. Úplně
první jednání proběhlo ve Švýcarsku v červenci roku 2012
a po půlročních „námluvách“
jsme zahájili spolupráci na
začátku loňského roku. V průběhu prvního pololetí si jednotlivé firmy testovaly kvalitu našich
výrobků, spolehlivost dodávek
a celkové fungování vzájemné
spolupráce. Jsem velmi rád, že
jsme obstáli na výbornou a dostali možnost vést jednání
o mnohem širší spolupráci.
Vzájemné partnerství by nám
mělo přinést nejen výrazný
nárůst obratu, kdy předpokládáme v příštím roce u této skupiny zákazníků celkový obrat ve
výši ca. 100 mil. Kč, ale zároveň
by nám mělo umožnit rozšíření
sortimentu venkovních žaluzií
o nová provedení (zamykání
spodního profilu ve vodící liště,
„Arbeitsstellung“, nový samonosný systém) a nové barvy.
V roce 2014 rozšíříme nabídku
standardních barev lamel o 9
a budeme nabízet lamely C-80
a Z-90 ve 23 standardních barvách. Jsem si jistý, že tyto výhody ocení a využijí všichni naši
zákazníci.
Každá expanze sebou nese přirozeně i nutnost nového strojního vybavení. V nejbližší době
bude v rekonstruovaných prostorech na hale 3 instalován
z leva Hansheinrich Hefti - finanční ředitel firmy Baumann Sonnenschutz GmbH
(CH), Jacques Ehret - jednatel firmy Baumann Sonnenschutz GmbH (CH) a Baumann
Hüppe S.a.r.l (F), Jan Oliver Alt - jednatel a spolumajitel koncernu Dr. Zwissler
Holding (D), Corinna Strecker - jednatelka firmy Nova Hüppe GmbH (D), Miroslav
Jakubec – výkonný ředitel Servis Climax, a.s., David Žabčík – obchodní ředitel
Servis Climax, a.s., Norman Strecker - jednatel firmy Nova Hüppe GmbH (D)
nový plně automatický válcovací stroj na lamelu C-80 a s firmou Baumann Sonnenschutz
GmbH jednáme o převzetí jejich
válcovacího stroje Triangl a válcovacího stroje na horní nosiče.
Jedná se o nejnovější stroje,
které vyráběla česká firma
ZEBR a především Triangl je
naprostou špičkou na trhu válcovacích strojů pro venkovní
žaluzie. Tyto investice by měly
přinést nejen výrazné zvýšení
kapacity, ale taky mnohem
vyšší produktivitu a automatizaci ve výrobě venkovek.
Navíc věřím, že ve firmě Nova
Hüppe GmbH získáme kvalitního a spolehlivého dodavatele
komponentů na markýzy a že
vzájemná spolupráce s firmou
Heinrich Büscher GmbH nás
v budoucnosti posune na mnohem vyšší úroveň v oblasti interiérového látkového stínění.
Nové možnosti nás ještě více
odliší od domácí konkurence,
umožní nám v letošním roce se
přiblížit největším evropským
výrobcům stínící techniky a z
dlouhodobého hlediska se mezi
ně pevně začlenit.
David Žabčík, obchodní ředitel
Nový ceník venkovních rolet
Ceníky, které jsou rozdělené podle jednotlivých skupin výrobků, jsou
neodmyslitelnou součástí naší firmy. Používají je jak naši zákazníci,
tak i zaměstnanci. Cílem ceníku je především informovat zákazníka
o nabídce naší společnosti, technických informacích, termínech dodání, atd. Ceník Venkovní rolety je nejstarším ceníkem, který naše společnost v současnosti používá. Tento ceník se až na drobné aktualizace používá od roku 2009 bez změny. Struktura ceníku, obsah a nabídka v ceníku neodpovídá současným požadavkům našich zákazníků.
I přes tato fakta jsou venkovní rolety druhým nejprodávanějším produktem naší společnosti. Minulý rok zaznamenala výroba rolet v čele s
mistrem Ríšou Kopeckým výrobní rekord cca 48.000 m2 respektive
22.804 ks hotových výrobků. Nárůst výroby v roce 2013 byl oproti roku
2012 navýšen přibližně o 11 procent.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme
ceník Venkovních rolet, kde svojí
nabídkou výrobků budeme konkurovat předním evropským
výrobcům.
Zpracování nového ceníku dostal
na starosti úsek Rozvoje v čele
s Ing. Jarkem Juráněm. Samotná
tvorba ceníku v požadovaném rozsahu trvá přibližně 3-4 měsíce od
převzetí zadání. Platnost nového
ceníku bude od 1. 3. 2014.
Součástí týmu, který vytvořil nový
ceník rolet, byly hlavně Ing. Radomír Homolka (produktový manažer, projektant), Ing. Denisa Filáková (grafik, projektant), a Milan
Getting (tvorba kalkulací). Na
tvorbě ceníku se dále podíleli
někteří zaměstnanci napříč celou
firmou od nákupu, obchodu,
příjmu zakázek, výroby, marketingu až po reklamační oddělení.
Dále se na tvorbě podíleli i dceřiné
společnosti Proklima a Climastyl.
Tímto bych chtěl poděkovat všem
zaměstnancům a partnerům,
kteří se podíleli na tvorbě tohoto
ceníku.
Pokud bychom porovnali současný typ ceníku s novým, rozdíly jsou opravdu veliké. Nový
ceník je se svými 116 stranami
nejrozsáhlejší ceník naší firmy
(současný ceník venkovních
rolet má 24 stran). V nabídce
budou nové typy boxů a rozšíří se
nabídka barev jak u boxů, tak
i u lamel. Ceník obsahuje detailní technické výkresy, vyobrazení
jednotlivých provedení, atd...
Celkově je ceník členěný do
7 kapitol:
- Společná sekce venkovních rolet
- Předokenní rolety
- Nadokenní rolety
- Rolety do překladu HELUZ
- Ceník komponentů
- Manuál
- Reklamační podmínky
První kapitola obsahuje společné
informace pro všechny typy rolet,
např. typy použitých lamel pro
výrobu pancíře rolety. Dále v této
kapitole nalezneme mezní hodnoty rolet na základě odolnosti proti
větru a maximální váhy pancíře
pro jednotlivé typy ovládání, které
jsou požadovány podle ČSN
EN 13659.
Druhá až čtvrtá kapitola obsahuje
vždy na začátku vyobrazení standardního provedení rolety vč. popisu standardní dodávky, přehled
barevného provedení, tabulkové
ceníky podle jednotlivých typů
boxů, lamel, provedení a na konci
kapitoly je seznam příplatků.
Ceník komponentů v 5 kapitole
slouží pro výpočet ceny poškozených či nahrazení starých částí
rolety.
Šestá kapitola Manuál obsahuje
technické výkresy určení velikosti
výrobku, speciálních provedení,
komponentů či možností umístění
rolety v rámci stavby.
V poslední sedmé kapitole jsou
popsány podmínky, za jakých je
možné výrobek reklamovat a na co
se reklamace naopak nevztahuje.
Radomír Homolka,
produktový manažer
Stavební úpravy 2014
V současné době probíhají
ve dvou našich výrobních
objektech rozsáhlé stavební
úpravy.
V první řadě se jedná o rozšíření
prostoru pro výrobu a sklady venkovních žaluzií na hale 3. Výroba
venkovních žaluzií se takto rozšíří
o dalších 1.000m2 (z původních
2.300m2). Rekonstrukce v hodnotě
6 mil. obnáší vybourání vnitřních
příček, výměnu oken a vrat, nové
omítky včetně výmalby, novou prů-
myslovou podlahu a kompletní
rekonstrukci sociálního zařízení. Po
stavebních úpravách přijdou na
řadu nové rozvody stlačeného vzduchu, topení v podobě nových infrazářičů, osvětlení a elektroinstalace
včetně PC sítě. Termín dokončení
rekonstrukce je naplánován na
konec února 2014. V takto rozšířených prostorech najde své místo
zejména stávající strojní vybavení
a to válcovačky lamel včetně nově
plánovaných válcovacích automatických linek. Dojde tím i ke změně
dispozice toku výroby s maximálním důrazem na zachování její produktivity. V nových prostorech
najdeme i místnost, která bude určena pro mycí linku venkovních žaluzií. Tím rozšíříme našim zákazníkům stávající služby o možnost
umytí žaluzie, např. při opravě.
Druhá, paralelní rekonstrukce probíhá na hale 4. V první části haly je
již spuštěna výroba žaluzie Protal,
ve druhé části haly s rozlohou
takřka 900m2 nyní vzniká prostor
pro práškovou lakovnu. Spuštění
lakovny v našich prostorech plánujeme v březnu 2014.
Roman Havel, výrobní ředitel
Pták Loskuták doporučoval a Climax radil
Jsme lídrem v informovanosti na
téma stínící technika a její užitek. Radíme, poskytujeme informace, prezentujeme jednotlivé
výrobky. Všem koncovým zákazníkům samozřejmě doporučujeme odbornou montáž a profesionální prodejce našich výrobků.
Děláme vše proto, aby majitelé
domů, bytů a stavebníci věděli,
jaké možnosti ve stínění mohou
od nás u našich partnerů zakoupit. Jednou z těchto aktivit byl
v roce 2013 i televizní pořad
Rady Ptáka Loskutáka, ve kterém jsme radili jak ochránit soukromí pomocí látkových rolet,
plisé a japonských posuvných
stěn. Odborníkem, který před
kamerou divákům radil, se stal
náš obchodní zástupce Ivo
Pospíšil. Stal se skvělým partnerem i pro moderátora Standu
Ivo Pospíšil a Standa Berkovec
Berkovce, který byl mimo jiné
i jako „světoběžník“ překvapen,
co vše Climax nabízí a vyrábí.
Televizní štáb v akci, Praha Galerie stínicí techniky PROKLIMA - stínící technika, s.r.o.
Setkání regionálních zástupců
a značkových prodejen CLIMAX
Zdá se, že to není tak dlouho, kdy jsme na těchto stránkách
informovali o průběhu 8. ročníku setkání s našimi reprezentanty a zástupci značky CLIMAX. Uplynul však další
rok a hodnocení střídá
POZVÁNKA na 9. ročník
již tradičního setkání s našimi českými a slovenskými vlajkovými loděmi.
Tentokrát se setkání uskuteční ve dnech 13. - 14. března
v prostorech hotelu Horal, který se stal velmi oblíbeným
a hlavně spolehlivým útočištěm této každoroční akce.
Stejně jako ve všech předchozích letech, tak i letos bude
na všechny účastníky čekat bohatý program s překvapením. Ani letos nevypustíme z plánovaného programu pracovní část a sérii prezentací.
Chybět nemůže celkové vyhodnocení uplynulého roku
2013 a samozřejmě ani přehled zavedených a připravovaných novinek ve výrobě. Všichni hosté budou také seznámeni s plánovanými aktivitami v oblasti marketingu a prodeje. Celodenní pracovní program bude završen večerním
relaxem a společenskou zábavou.
Na dopoledne druhého dne tohoto setkání je připraveno
slavnostní otevření nové výrobní haly H4 a partnerské
lakovny.
Věříme, že hosté dorazí v hojném počtu a těšíme se na společné setkání.
Nashledanou ve Velkých Karlovicích.
Filip Rejchrt, vedoucí oddělení prodeje
Průběh rekonstrukce Hala 3, leden 2014
Průběh rekonstrukce Hala 4, leden 2014
Několik jedniček na jednom místě
Společenský večer měl ve svém
názvu hned dvě jedničky.
Během večera se však na podiu
i pod podiem objevilo více jedniček. 11. ročník společenského večera pro všechny pracovníky a vybrané partnery společnosti SERVIS CLIMAX, a.s.
jako již tradičně ocenil i ty nejlepší z nás. Absolutní jedničkou za rok 2013 a tedy nejlepším pracovníkem se stal pan
Dušan Olšák z výroby venkovních rolet. Každý kdo jej zná,
ví, že je to nejen sympatický
kolega, ale především pracovitý a čestný člověk. Ještě jednou blahopřejeme. O zábavu
se postarali tanečníci ze skupiny Star Light dance, rocková
kapela Stram a hlavní hvězda
- Děda Mládek Ilegal band.
Kdyby to šlo, tak bychom samozřejmě mohli do pomyslné
žákovské knížky napsat jedna
s hvězdičkou i skvělému týmu
restaurace U Vychopňů. Dámy
a pánové z naší restaurace,
potvrdili své schopnosti spoustou skvělého jídla a dobrot.
Protože si své úspěchy nechceme nechat jen pro sebe a rádi
bychom udělali šťastnými i lidi
kolem sebe, předali jsme finanční dar, který pomůže malé
Kačence vidět svět v lepších
barvách. O Kačence a o její radosti z našeho daru, Vás budeme informovat v příštím čísle.
Celkové hodnocení společenského večera je za jedna.
Těšme se na další ročník, který
proběhne jako již tradičně koncem roku.
František Baláš,
marketingový specialista
Poděkování
V roce 2013 v naší firmě ukončily odchodem do zaslouženého
důchodu svůj pracovní poměr dvě naše dlouholeté kolegyně
a pracovnice z přípravy komponentů na vnitřních žaluziích paní
Anna Ouhledová a Vladimíra Štěpáková. Obě tyto pracovnice
u nás pracovaly více jak 15 let. Rádi bychom jim touto cestou
poděkovali za dlouholetou spolupráci a popřáli hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Miminka aneb Climax rodina
se rozrůstá
Nevím, jak to máte vy, ale já mám z každého nového človíčka velkou
radost. Mnohanásobně větší radost mají samozřejmě jejich hrdí
rodičové.
O svou radost se s Vámi chtějí
podělit i máma Michaela
Holcová a táta Zdeněk Sáblík.
Oba pracuji v Climaxu a jak je
vidět tak intenzivně pracují
i na počtu lidské populace.
Tady je jejich Nelinka.
Druhým přírůstkem do naší
Climax rodiny je chlapeček
Dalibor od kolegyně Katky
Skýpalové. Na fotce můžete
vidět nejen šťastnou a unavenou mámu, ale lze také zjistit
základní údaje (rybáři říkají
míry). Oběma „prckům“ přejeme vše nej, ať mají skvělý život
a hodně zdraví. Rodičům, ať
jim dělají jen radost.
Ocenění pracovníci za rok 2013
Pracovníci výroba a expedice
Lenka Fojtíková
Eva Smoláková
David Paťava
Vladimíra Štěpánková
Petr Šimara
Filip Mikulenka
Zdeňka Kroupová
Zuzana Krchňáková
Lubomír Leskovjan
Petr Macháč
Jitka Poláchová
Jiří Plachtovič
Pavel Šesták
Přemysl Hnátek
Pavel Ambros
Roman Houžva
Marek Kucírka
Luděk Dřevojánek
Radovan Hambálek
Josef Roháč
Petr Slámka
Skokan roku - Jindřich Psota
Pracovníci THP
Filip Šimara
Jaroslav Willert
Broňa Beranová
Petra Masařová
Daniela Žlebková
Richard Kopecký
Martina Pařízková
Petra Karlíková
Michal Karlík
Martin Matoška
Skokan roku - Radek Homolka
Výlet do Prahy
Dne 7. 12. 2013, v čase již předvánočním, se naši kolegové a jejich
rodinní příslušníci vydali společně do Prahy. Cílem plného autobusu pod vlajkou Climax, bylo
především Staroměstské náměstí
a jeho sváteční atmosféra. Nálada
v autobuse byla od první chvíle
skutečně přátelská a rodinná.
Kromě nezbytného valašského
„kinedrylu“ voněly klobásky,
řízky a každý mohl ochutnat
buchtu, kterou pro všechny upekla naše milá kolegyně (bohužel
jméno kolegyně si nepamatuji,
ale chuť výborné buchty ano).
Každý si mohl v Praze vybrat svůj
cíl. Někteří účastníci zájezdu se
vydali společně na procházku
z Pražského hradu do centra.
Počasí bylo, řekl bych velmi rozmanité. Chvíli slunce, chvíli sněhová bouře a zima, která skutečně zalézala pod kabát. O to více
chutnal, mezi stovkami Japonců,
punč pod stromečkem na
Staromáku. Neztratil se ani jeden
autobusový podšálek a ani jeden
účastník zájezdu. Všichni jsme se
vzpomínkou na Prahu spokojeni
vrátili domů na Valašsko.
František Baláš, marketingový specialista
Noviny akciové společnosti SERVIS CLIMAX. Čtvrtletník, vydavatel SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, v nákladu 700 kusů. Evidenční číslo: MK ČR E 19742. Číslo 1/2014, redakční uzávěrka 20. 1. 2014.
Redakční rada: Miroslav Jakubec, Jana Vonášková, David Žabčík, Roman Havel, Daniela Žlebková, Lubomír Galeta, Filip Rejchrt. Zveřejněná fota bez označení autora jsou výhradně z archivu SERVIS CLIMAX a.s.
Odpovědný šéfredaktor: František Baláš, tel.: 571 405 614, e-mail: [email protected]
Download

č. 1/2014 - SERVIS CLIMAX, as