news
2/2013
NOVINKY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ELEKTROEROZE
Díky Vám si PENTA TRADING i letos
udržela a posílila vedoucí pozici
na trhu elektroerozivních strojů.
Jsme rádi, že můžeme „otevřít“ prosincový zpravodaj PENTA news poděkováním. I na konci roku
2013 stále platí, že PENTA TRADING je tradičním, největším a nejoblíbenějším prodejcem elektroerozivních a HSC strojů v Česku a na Slovensku.
Vážení přátelé, vážení příznivci a zákazníci, vítejte
ve světě inovací, ve světě nejmodernější techniky,
ve světě blížícím se absolutní přesnosti. Vítejte
ve světě elektroeroze, HSC frézování, efektivního
obrábění grafitu a výroby grafitových elektrod.
Stroj koupili přímo na veletrhu str. 2,3
Strojařina zadřená pod kůži str. 3
Efektivní hloubení a výroba elektrod str. 4,5
Dospěli jsme k pěti osám… str. 6
Když zákazník ví, co chce str. 7
Koupí strojů spolupráce s dodavatelem nekončí str. 8
www.penta-edm.cz
Slovo úvodem
Vážení přátelé,
rok 2013 se rychle nachýlil ke svému konci.
Věřím, že jste ho prožili
šťastně a úspěšně a osobně Vám za sebe i za celý
tým PENTY děkuji za přízeň, kterou nám věnujete
a za Vaši důvěru. Vynasnažíme se, aby naše
služby pro Vás v roce 2014 byly ještě lepší než
letos a aby naše dobré vztahy dále zesílily.
Dovolte mi na tomto místě opět krátkou bilanci. Po jarním přestěhování do nových moderních prostor v Říčanech jsme se již dostatečně aklimatizovali a snad mohu za všechny
kolegy z Říčan říci, že se nám zde líbí, příjemně se nám pracuje a že se nám i dobře daří.
Aby změn nebylo málo, rozhodli jsme
se na podzim změnit i mobilního telefonního
operátora. Nyní jsme tedy v péči T-Mobile.
Přechod nebyl zcela bezchybný a pokud jste
narazili na nějaké problémy, omlouváme se.
Nyní by již vše mělo být v pořádku.
A jaký byl pro PENTU minulý rok po obchodní stránce? Jednoduše – byl velmi náročný, ale i velmi úspěšný. Obrat za hospodářský
rok bude nejvyšším v celé historii PENTY
a přesáhne 300 milionů korun. Vždyť jen
za prvních 10 měsíců jsme prodali a nainstalovali přes 50 strojů. Dobře se daří i prodeji
spotřebního materiálu a normálií. Za to obrovské množství odvedené práce a kvalitní
péče děkuji všem svým kolegům v Čechách,
na Moravě i na Slovensku.
České i slovenské hospodářství se veze na vysoké kladné vlně a daří se mu velmi dobře.
Toto je první myšlenka, která Vás napadne při
pohledu do drtivé většiny podniků u nás.
Několik se nám jich podařilo při tvorbě tohoto čísla PENTA news navštívit a reportáže
z nich tvoří základ vydání.
Co ještě si můžete tentokrát přečíst? V úvodním článku kampaně o efektivní výrobě elektrod a forem na straně 4 a 5 nastíníme základní problematiku frézování grafitu a toto téma
následně rozebereme v sérii článků v technickém tisku.
V článku na straně 2 a 3 se krátce ohlédneme za Brněnským veletrhem. Ten sice proběhl již v říjnu, ale obchody uzavřené v tu dobu
se realizují právě teď... Dá se říci, že byl pro
nás opravdovým zadostiučiněním. Mnoho
zákazníků nám přišlo poděkovat a vyjádřit
spokojenost... a problémy nepotřeboval řešit
nikdo.
Právě dlouhodobým stabilním technickým
zázemím a podporou kryjeme našim partnerům záda, a proto se k nám vracejí, proto
k nám posílají svoje známé.
Stroj koupili přímo na veletrhu
Firma Kovoobrábění Zaplatil vznikla v roce
1992. V době svého vzniku vyráběla součásti
a náhradní díly ke strojům a strojním zařízením. V roce 1996 se společnost transformovala a vznikla firma KOVO-ZAPLATIL, s.r.o.
elektroeroze. Vzhledem k charakteru a přesnosti
našich zakázek jsme museli čím dál víc kooperovat
drátové řezání mimo firmu. Proto jsme se nakonec
rozhodli pro nákup elektroerozivní řezačky. Měli
jsme celkem jasno, co od nového zařízení očekáváme a jak jej začleníme do našeho vlastního výrobního procesu, ale zároveň jsme věřili, že získáme
množství zakázek od firem z okolí, které známe
a které elektroerozí nedisponují.
Firma postupně rozšířila výrobu na přípravky, střihadla, malé jednoúčelové stroje, součásti a přípravky na tváření za studena. Vsadila na přesnost výroby, která se pohybuje v tolerancích +/-0.005 mm.
Cílem společnosti je především kvalita a včasné
dodání dílů přesně podle požadavku zákazníků.
„Dosavadní stroje a výrobní technologie pokrývaly
operace frézování, soustružení, broušení a vyvrtávání s vysokou přesností.
Protože se ale chceme stále technologicky rozvíjet,
rozhodovali jsme se v posledních měsících, zda
zakoupit další CNC stroj pro třískové obrábění,
nebo se vydat pro nás dosud neprobádanou cestou
Řezačka FANUC ALPHA C400iA nepatří mezi
nejlevnější, ale z vlastní zkušenosti víme, že cena
při koupi nového stroje není jediným parametrem.
Při výběru zařízení jsme v první řadě zvážili charakter naší výroby a nastavili si parametry, které
budeme od nového stroje požadovat. Nechali jsme
Podpis smlouvy na mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2013
Přeji Vám, abyste měli klidný a hladký
vstup do nového roku, abyste našli i chvilku
na přečtení těchto řádků a abyste v nich našli
pár zajímavých a užitečných informací.
Za celou PENTU Pavel Matoška
Expozice PENTA TRADING na MSV Brno 2013
2
Tým PENTA TRADING na MSV Brno 2013
PENTA news 2/2013
www.penta-edm.cz
Strojařina zadřená pod kůži
si vypracovat nabídky od více dodavatelů elektroerozivních strojů. Dále jsme se poptávali na reference po firmách, které v elektroerozi podnikají
a mají praktické zkušenosti. Ve finále jsme navštívili veletrh a vsadili na osobní jednání,“ komentuje
rozhodnutí koupit nový stroj František Zaplatil,
majitel společnosti.
A bylo rozhodnuto
Firma PENTA TRADING se svojí řezačkou
FANUC ALPHA C400iA podle vedení firmy splňuje všechny požadavky výroby na potřebné parametry a servis.
„Rychlost a spolehlivost servisu byla v našich úvahách klíčová. Při takhle vysoké investici se stroj nesmí zastavit ani na jeden den. Nejenom, že by nevydělával, ale při zpoždění zakázek bychom ztráceli
reputaci u našich odběratelů. Dále jsme hodnotili
ovladatelnost stroje a náklady na provoz. PENTA
prostě vyšla z našeho hodnocení jasně nejlépe.
Na veletrhu jsme domluvili i dodání upínacího vybavení, „veletržní“ cenu a plácli jsme si. Rychlost
a přesnost dodání, instalace a školení nám správnost výběru partnera zcela potvrdila,” komentuje
na závěr obchodní transakci pan Zaplatil.
Historie rodinné firmy Nástrojárna Pondělíček, s.r.o. se začala psát v roce 1994, kdy Milan
Pondělíček společně s tatínkem začali v tehdejší
upravené garáži rodinného domu v Hořovicích
prakticky na koleně s výrobou prvních jednoduchých přípravků.
Tehdy ještě Milan Pondělíček pracoval jako zaměstnanec nedaleké firmy Kostal, s.r.o. Spolu s rostoucími nároky na přesnost a produktivitu se německý
vlastník firmy začal poohlížet po spolehlivém partnerovi pro vysoce přesnou a sofistikovanou nástrojařskou výrobu, kterou stávající kapacita podniku
bez výrazných investic nebyla schopná realizovat.
Partnera nakonec našla ve vlastních řadách právě
v Milanu Pondělíčkovi, který se v roce 2000 rozhodl hozenou rukavici přijmout a udělal se pro sebe
se vším všudy.
„Na první kontakt s Pavlem Matoškou si pamatuji
docela přesně. Sice nevím, jak se dozvěděl o naší
potřebě první elektroerozivní řezačky, zato vím
zcela jistě, že od prvního telefonického kontaktu
po dobu, kdy se objevil prakticky u mne doma a domluvili jsme se, co, kdy a za kolik, uplynuly řádově
hodiny. Dnes mohu bez jakékoliv nadsázky říci,
že jsme vsadili na dobrého partnera, který dokáže
stroje včetně spotřebního materiálu nejen dodat,
pravidelně a kvalitně servisovat, ale prostě dokáže
vždycky nabídnout něco navíc, něco, co překračuje
rámec nadstandardního dodavatelského vztahu.“
O Nástrojárně Pondělíček lze jednoznačně říci,
že je typem moderní rodinné firmy. S koncem vysokoškolského studia se do firmy chystá i korunní
princezna… „Zprvu se jí moc nechtělo a jenom
rodinná tradice a já by ji bývaly nepřesvědčily, ale
rozvoj firmy, její modernizace, nová výrobní hala,
perspektiva dalšího růstu a naše naléhavá potřeba kvalifikované ekonomky nakonec způsobily,
že na post ve vedení podniku kývla,“ řekl na závěr
naší návštěvy M. Pondělíček.
„Úplný krok do neznáma to nebyl. Jednak jsem
měl s tátou takříkajíc strojařinu zadřenou pod
kůži, jednak mě už jako kluka a modeláře lákaly
právě přesné detaily součástek. Stálá výroba prakticky jednoho a toho samého v zaměstnaneckém
vztahu mě přestala vnitřně naplňovat. Především
ale na základě dosavadních vazeb s firmou Kostal
jsem věděl, do čeho jdu. Věřil jsem, že právě moje
firma bude mít co nabídnout i strojírenským podnikům krize nekrize,“ komentuje svůj promyšlený
krok do podnikání Milan Pondělíček.
Mezi průmyslové obory tvořící současné portfolio
odběratelů se řadí především automobilový průmysl, dále pak firmy zabývající se výrobou bílé
techniky a elektroniky. Strojový park slouží především pro vlastní výrobní potřebu, nástrojárna je Nová výrobní hala s plochou 45 x 13 m je chloubou firmy
v podstatě smluvním provozem pro Kostal a pracuje zatím na jednosměnný provoz.
S postupným růstem firmy se stále naléhavěji začala ozývat potřeba nových výrobních prostorů. Nakonec pomohl tak trochu osud, protože se v pravý
čas objevila možnost koupit starou halu nedaleko
tehdejšího sídla firmy a tu upravit přesně podle potřeb výroby a dalšího rozvoje.
„Už to není jenom o tom seběhnout z obýváku
o patro níž do výroby, ale když jsme se měli pohnout z místa, tak nebylo zbytí,“ upřesnila svůj Prostory respektují moderní pojetí vysoce přesného obrábění
postoj k rozvoji firmy paní Pondělíčková…
Spolupráce s PENTOU TRADING
Prvním elektroerozivním strojem, tehdy ještě instalovaným v přístavbě rodinného domu, byl drátořez
CHMER. Od té doby se PETNTA TRADING stará
o kompletní elektroerozivní vybavení, které dnes
skýtá pět strojů. Sekci řezání postupně doplnily FANUC ALPHA 0iCp a letos koupený FANUC C600,
hloubení obstarává EXERON EDM 312 a pro potřebu startovacích otvorů tu mají elektroerozivní
vrtačku.
Výrobky obrobené na řezačce FANUC ALPHA C400iA přesvědčují
čistým provedením
Milan Pondělíček (vpravo) a Vladimír Kebrle, operátor elektroeroze
3
www.penta-edm.cz
Efektivní hloubení a výroba elektrod
Před několika lety, kdy úroveň HSC frézek
a nástrojů stoupla natolik, že umožnila efektivně frézovat také kalené materiály, se výrobci a dodavatelé elektroerozivních hloubiček
začali obávat o budoucnost „své“ technologie. Aby zamezili poklesu obratu i zisku, většina z nich rozšířila svoje portfolio o stroje
na HSC frézování.
Z dnešního pohledu mělo toto rozhodnutí několik zajímavých aspektů:
• úroveň HSC frézování (tedy možnosti, rychlost a kvalita) se rychle zlepšila, ale pro hloubičky stále zbylo překvapivě mnoho práce
• výroba elektrod se právě využitím HSC frézek
hodně zdokonalila
• jako materiál pro elektrody se začal používat
grafit
Efektivně frézovat totiž nelze v hlubších tvarech,
například drážkách, kde by vyložení nástroje bylo
více než 12x větší než průměr nástroje. Hluboké
drážky a ostré rohy tak nadále zůstávají parketou
elektroeroze.
vyhloubit několikanásobně více tvarů než dříve,
navíc s menším celkovým množstvím elektrod.
Kde bylo dříve třeba použít jednu hrubovací a druhou dokončovací měděnou elektrodu, stačí dnes
jediná grafitová.
Pomyslný kruh se uzavírá
Při volbě stroje pro elektroerozivní hloubení asi
nejednoho šéfa nástrojárny, technického ředitele
nebo technologa strojírenského podniku napadne
celá řada otázek typu: „Jaká hloubička je vhodná
na hloubení grafitem, jaké musí mít vlastnosti?
Mohla by se i starší hloubička naučit hloubit grafitem bez opalu elektrod, bez přídavného výplachu,
a přesto bez zápalu?“
A pokud je již v otázce hloubičky jasno, je třeba
řešit následnou problematiku spjatou s obráběním grafitu: „Jaké vlastnosti by měla mít dobrá
HSC frézka na grafit? Jaký software je vhodný pro
automatické navržení elektrody a tvorbu progre-
Grafitové elektrody (v přepravním obalu) připravené k expedici
Kde se měď vlní, grafit si libuje
Grafit se již – díky své malé měrné hmotnosti –
nepoužívá primárně jen pro obří elektrody. Hlavní roli hrají jiné jeho vlastnosti: výborně se obrábí na HSC frézkách suchou cestou a je ideálním
materiálem pro výrobu žebrových elektrod (pro
hloubení hlubokých drážek). Je sice křehký, ale
vyrobit z něj žebro je mnohem snazší než vyrobit žebro z mědi. Elektroda ve tvaru tenoučkého
žebra má minimální čelní plochu, takže proud,
který lze při hloubení použít, je velmi malý.
U grafitu je přípustná násobně větší proudová
hustota. Tam, kde by se měď již vlnila a kroutila,
grafit si libuje...
4
Revoluce ve vývoji hloubiček
Významný nárůst používání grafitových elektrod
si vynutil další výzkum a vývoj mechaniky i generátorové techniky u hloubiček. Vývojáři-elektronici spolu s fyziky a aplikačními techniky vymysleli
nové výplachové strategie a cykly, takže přídavný
vnější výplach je již přežitkem. Přišli na to, jak má
vypadat „nový“ tvar impulzu, nebo kam umístit
samotný generátor, aby byl eliminován vliv impedance výkonových přívodních kabelů. Vyvinuli dokonalé ochrany, takže krátery po zápalech
a zničení elektrody i vložky jsou již minulostí.
Dnes hovoříme o bezopalových generátorech,
kde se opotřebení grafitové elektrody při hrubo- Frézy s PKD břity
vání blíží nule. S jednou grafitovou elektrodou lze vhodné pro obrábění grafitu
PENTA news 2/2013
www.penta-edm.cz
HSC frézka na grafitové elektrody v aplikačním středisku PENTy v Říčanech
sivního CNC programu pro frézku? Jaký grafit je
na elektrody vhodný? Jak nejlépe upnout polotovar
na frézku a elektrodu do hloubičky? Bylo by možné
pracoviště výroby elektrod a hloubení automatizovat? Jaké nástroje použít, aby frézování bylo nejen
rychlé a kvalitní, ale aby náklady na nástroje byly
co nejnižší?“
Na podobné otázky dokážou fundovaně odpovědět například specialisté aplikačních center
elektroeroze společnosti PENTA TRADING,
spol. s r. o. Aplikační centrum má oproti získávání informací z více zdrojů jednu ohromnou výhodu: nabízí nejen prodej strojů odpovídající technické úrovně, ale i kompletní
know-how a v praxi mnohokrát vyzkoušenou
technologii.
„Vlastnoručně“ vyzkoušené technologie
PENTA TRADING nejen prodává hloubičky
a HSC frézky Exeron, ale také stroje sama vyvíjí a vyrábí nebo nabízí modernizaci a přestavbu
starých zařízení tohoto typu. Úspěšně prodává
hi-tech HSC frézky Exeron Digma i ekonomické
HSC frézky na grafit s litinovým portálem. Přitom rovněž vyrábí grafitové elektrody na zakázku, dodává grafit renomovaného německého výrobce SGL Carbon, zastupuje a prodává upínání
Hirschmann a Erowa. Prostřednictvím své sesterské společnosti AA Diamonds vyrábí a dodává
speciální nástroje s PKD břity, které jsou pro frézování grafitu ideální. Přitom spolupracuje s několika dodavateli softwaru, například firmami
Cimatron, Mastercam a Edgecam.
PENTA TRADING všechny uvedené technologie
také sama používá pro vlastní výrobu i pro kooperační výrobu pro své zákazníky. Tím jednak všem
zájemcům umožňuje vyzkoušení této technologie
v praxi, jednak shromažďuje a rozvíjí potřebné
know-how, o které se se svými zákazníky dělí
v rámci školení, konzultací a poradenství.
Jan Matoušek
Úroveň HSC frézování stále zlepšujeme
5
www.penta-edm.cz
Dospěli jsme k pěti osám…
V MSV speciálu v roce 2012 jsme představili
firmu IMS – Drašnar s.r.o. z České Třebové
a informovali jsme o úspěšné instalaci nové
drátové řezačky FANUC ALPHA 1iE/Z400.
Dnes se za panem Drašnarem vracíme při příležitosti „veletržního“ nákupu pětiosého HSC frézovacího centra s možností frézování grafitu EXERON DIGMA HSC600/5.
Z garáže až na Firmu roku Pardubického kraje
„Po rozsáhlé a nákladné adaptaci v roce 2007
jsme počátkem dubna areál zkolaudovali a přestěhovali celou výrobu, sklady i administrativu.
V objektu je realizován unikátní projekt na úsporu energií, na který jsme získali podporu ze strukturálních fondů EU a MPO v rámci OPPP. Naším cílem je nadále rozvíjet stávající technologie
k ještě lepšímu a komplexnějšímu uspokojování
našich zákazníků. Plánujeme zavedení nových
technologií v nástrojárně pro zrychlení výroby
nástrojů. V lisovně plastů bychom chtěli rozšířit
nabídku o vícekomponentní vstřikování, tamponový potisk a další žádané technologie,“ píše
o historii firmy na svých webových stránkách Jiří
Drašnar. Co už se tam nedočtete, je, že nesklízel
úspěchy jen na poli podnikatelském, ale byl a je
také dobrým muzikantem. Učaroval mu kdysi
bluegrass, v době, když se kvalitní trsátka sháněla
ještě v Tuzexu, a tak pojal myšlenku se jejich výrobou někdy zabývat. A tak se i nakrátko v garáži
rodinného domu stalo.
„Dneska nemám na muziku čas, firma zaměstnává kolem 140 lidí, plánujeme další rozšíření a taky
stavím soukromě domek, ale muziku mám stále
rád,“ komentuje svoji pracovní vytíženost, když
mě provádí oběma provozy. Ostatně v rámci regionu si vede jeho firma znamenitě. Dokladem toho
je v roce 2013 druhé místo v soutěži Firma roku
Pardubického kraje.
Výlisky, formy a tedy i elektrody jsou stále
složitější
Rozhodující faktor v získávání nových zakázek
pro firmu představuje vlastní nástrojárna, sloužící jak pro výrobu forem a nástrojů na vstřikování
plastů v naší lisovně, tak pro zákazníky z ČR i export. V současné době nástrojárna zaměstnává
13 zaměstnanců, specialisté do výroby, do vývoje
a konstrukce se shánějí velmi těžko. „Vysokoškoláky táhne Praha a Brno, kde vidí perspektivnější
uplatnění a kde mají vazby ještě ze studií, střední
technické školství řeší nelehkou situaci integrací.
Poskytujeme oběma směrům vzdělání odbornou
praxi a špičkové vybavení výrobních provozů,“
doplňuje informace k personálnímu obsazení podniku Jiří Drašnar.
Přesto, že výlisky, tedy i formy a elektrody jsou stále složitější, daří se nám se stávajícími kolegy práci
zvládat. Samozřejmě, že by to nebylo možné bez
respektování nových moderních technologických
trendů a bez kvalitních a spolehlivých strojů. Jednou z podmínek udržení konkurenceschopnosti
ve výrobě forem je i využití grafitu jako hlavního
6
materiálu pro výrobu elektrod. Grafit na elektrody používáme již několik let. Dosud jsme s úspěchem frézovali na EXERONu DIGMA HSC500
„tříose“. Elektrody jsou ale stále složitější, a tak
jsme letos dospěli k rozhodnutí pořídit stroj pětiosý. A vzhledem k dobré zkušenosti se stávající
DIGMOU a s ohledem na výbornou dlouholetou
spolupráci s PENTOU jsme si vybrali EXERON
HSC 600.
Pohled do nástrojárny – vlevo nejnovější „veletržní“
centrum EXERON HSC600
IMS – Drašnar a PENTA TRADING
Od PENTY máme prakticky všechny stroje, které
souvisí s elektroerozí. Postupně jsme nástrojárnu
vybavovali drátovými řezačkami HITACHI 355R
(1998) a FANUC ALPHA 1iE/Z400 (2012), hloubičkou EXERON EDM312 (2007) a vrtačkou startovacích otvorů KING SPARK.
Stroj – HSC 600/5
Řídící systém ............Heidenhain iTNC 530 WIN
Posuvy os X/Y/Z ..................650 x 550 x 400 mm
Upínací stůl ...........................................ø 410 mm
Max. hmotnost obrobku ............................200 kg
Rychlost posuvu .................................50 (m/min)
Výkon vřetene .............................................13 kW
Otáčky vřetene ...........................................42 000
Výměník/počet míst ..............................30/60/90
Upínač ...................................................HSK 40 E
Max. průměr nástroje ................................16 mm
Rozměry stroje ...............2200 x 2400 x 2900 mm
Vzdálenost stůl/vřeteno ...........................600 mm
S frézováním grafitu jsme začali historicky na jednodušším gravírovacím zařízení GFM (nyní využívané na popisy štítků forem apod.), velkým kvalitativním skokem bylo před několika lety pořízení
tříosého EXERONu DIGMA HSC500, na kterém
se dá frézovat do tvrdého, ale hlavně opět sloužil
pro výrobu grafitových elektrod. A letos jsme dospěli k pětiosému obrábění elektrod nákupem EXERONu DIGMA HSC600/5 právě na Brněnském
veletrhu.
Ke strojovému parku podniku je nutné dodat, že lisovna je vybavena 12 bezsloupovými lisy značky
ENGEL na 1K vstřikování plastů do maximální
uzavírací síly 400 t a hmotnosti výlisku 1 kg a jedním 2K lisem. Třináctý, největší, s uzavírací silou
500 tun je „na cestě“. Měli bychom jej instalovat
na přelomu března a dubna 2014.
Pyšný majitel nového EXERONU HSC600/5 – Jiří Drašnar (vlevo)
Výrobky firmy IMS – Drašnar
PENTA news 2/2013
www.penta-edm.cz
Když zákazník ví, co chce
Technologická laboratoř světového významu
obrábí stroji od PENTA TRADING.
Nadnárodní společnost John Crane Sigma a.s.
je více než jen jedním z předních světových poskytovatelů technicky náročných výrobních
řešení a výrobků. Je to pojem, symbióza dokonalého myšlení a smyslu pro praktické detaily.
Zákazníky v tuzemském i mezinárodním pojetí
jsou dodavatelské firmy pro jadernou energetiku, těžařský průmysl, letectví, kosmonautiku –
a ve výčtu oborů vyžadujících absolutní přesnost výroby pro extrémně náročná prostředí
by se dalo dále pokračovat.
Vynikající pověst firmy v oblasti projektování a řešení na míru je postavena na celosvětově uznávaném know-how. Společným jmenovatelem bez
ohledu na typ finální produkce je povinnost poskytnout spolehlivost a efektivitu, na které se zákazníci společnosti mohou za každých okolností
spolehnout. Tohle motto se promítá i do dodavatelsko odběratelských vazeb a velmi pečlivého výběru
partnerů pro výrobní procesy.
Výrobní program
Výroba v ČR zahrnuje jak klasické mechanické
ucpávky těsnící kapaliny, tak plynové mechanické ucpávky, dále spojky, hydrodynamická ložiska
a podpůrné systémy pro mechanické ucpávky, tyto
výrobky nacházejí uplatnění zejména v čerpadlech
a kompresorech.
Absolutně přesné výrobky na strojích PENTA TRADING
Samozřejmě takto náročná výroba vyžaduje také
kromě know-how odpovídající strojový park, kde
elektroeroze nemůže rozhodně chybět. JOHN
CRANE Lutín – CENTRE of EXCELLENCE
k maximální spokojenosti využívá nyní dva stroje.
Drátové řezání se provádí na stroji CHMER G32S
a hloubení obstarává PENTA P540CNC. Oba
stroje dodala PENTA TRADING.
Od kooperace k vlastním strojům
„Potřeba obnovy a doplnění strojového parku
nevznikla okamžitě. Do doby, než jsme pořídili
vlastní drátořez a hloubičku jsme řadu operací vysoce přesného kovoobrábění v oblasti elektroeroze
zadávali mimo naši firmu. Kooperace se přestala
vyplácet zejména z časových důvodů. Potřebovali
jsme zefektivnit naši výrobu a i když se to nezdá,
mít stroje pod vlastní střechou nebo polotovar odvézt k dílčímu opracování a zase jej dopravit zpět,
vyžaduje čas a starost navíc. V našich podmínkách,
kdy výroba jede prakticky ve třísměnném provozu,
postupovat jinak, než koupit nové elektroerozivní
stroje, vlastně nešlo,“ komentuje situaci ohledně
nákupu nových strojů Filip Kramer, manažer
technologie společnosti John Crane Lutín.
PENTA TRADING zajišťuje dodávky strojů i plný servis
Cena a návratnost investic
Volbě typů strojů a jejich dodavatele předcházela
velmi pečlivá ekonomická a technická rozvaha.
Ekonomický pohled spočíval v požadavku návratnosti investice během jednoho roku, technicky
bylo nutné zohlednit zejména dva parametry. Plný
servis a logiku i jednoduchost řízení stroje.
„V případě hloubičky nám plně vyhovuje PENTA
CNC, je to jednak tuzemský výrobek vyvinutý pro
jasně definované potřeby uživatele, jednak pro
nás optimální poměr výkon/cena. My jsme měli
předem vcelku jasno, co od hloubičky chceme,
v jakých podmínkách bude pracovat a jakých
parametrů obrobků chceme s opakovanou přesností dosahovat. A jak již bylo řečeno, taky kolik
můžeme investovat. Výhodou bylo, že jsme oba
stroje pořizovali najednou, což bylo zajímavé i pro
dodavatele, tedy PENTU TRADING,“ upřesnil
F. Kramer.
Spolehlivost a efektivita prostřednictvím nové řady hloubiček
PENTA
Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaši věrnost a spolupráci také v oblasti
normalizovaných dílů a spotřebního materiálu. V loňském roce jsme i díky Vám
rozšířili náš sortiment a posílili pozici u stávajících dodavatelů. Společně jsme
se účastnili mnoha zajímavých projektů, které se podařilo proměnit ve fungující nástroje a výrobní technologie. I když víme, že jsme jen jedním dílkem
ve skládance, kterou Vy musíte složit ve fungující celek, jsme rádi, že můžeme
být při tom. Vaše technické dotazy a výzvy, které nám dáváte, nás vždy posunou
o kousek dál a my jsme tak lépe připraveni na další nové projekty.
Budeme rádi, pokud nám zachováte svoji přízeň a důvěru i v roce 2014. Přejeme
Vám, aby tento rok byl pro Vás ještě úspěšnější než ten, který právě skončil.
Váš obchodní tým
7
www.penta-edm.cz
Koupí strojů spolupráce s dodavatelem nekončí
Historie značky BRANO sahá až do roku
1862, kdy byla založena továrna na výrobu
drobného železářského zboží. Za svoji dlouholetou historii podnik několikrát měnil výrobní zaměření. V roce 1988 vzniká BRANO –
Branecké železárny a strojírny, státní podnik,
se sídlem v Hradci nad Moravicí. Rok 2004
znamená pro BRANO a.s. fúzi s akciovou společnosti ATESO.
Historie přesného obrábění na bázi elektroeroze
se začala psát v podniku pořízením prvního stroje
využívajícího tuto technologii. Bylo to zakoupení
vyjiskřovačky Walter SEIBU v roce 1985. Německá značka Walter se postupem doby změnila
ve Walter Exeron a nakonec zůstalo jenom u názvu
Exeron.
Dnešní struktura nástrojařské výroby je tvořena
dvěma samostatnými celky. Jedna nástrojárna
firmy sídlí v Olomouci a 70 % výroby postupových
nástrojů a forem je vyráběno na zakázku pro vnější
subjekty, 30 % pak končí uvnitř firmy pro vlastní
potřeby výroby. V Hradci nad Moravicí je to právě
naopak.
Jde o partnerství
PENTA TRADING patří mezi dlouholeté partnery
SBU TOOLS BRANO. Nejde jen o klasickou dodavatelsko odběratelskou vazbu, ale o partnerství.
„Původní dodavatel elektroerozivních strojů nebyl schopen v dostatečné míře zabezpečit servis
z vlastních zdrojů, takže jsme začali budovat vztah
s PENTOU TRADING. Máme podepsánu roční
smlouvu nejen na dodávku spotřebního materiálu a na servis, ale také na profylaktické kontroly.
To hraje pro nás významnou roli v kontextu s audity přesnosti výroby prováděné našimi odběrateli.
Je zde certifikát od uznávané autority v oboru a my
nemusíme věc dál řešit,“ upřesňuje David Göltner,
vedoucí technického úseku SBU TOOLS, BRANO a.s., Hradec nad Moravicí.
Exeron 314 a FANUC a1iE
Právě tyto stroje jsou nejnovějšími přírůstky elektroerozivního parku firmy. O volbě uvedeného
typu drátové řezačky rozhodl poměr výkon/cena
a řezná výška 400 mm, u hloubičky pak sehrála roli
tradice, spolehlivost, opakovatelná vysoká přesnost vyjiskřování a spokojenost s dříve zakoupenými stroji. Zařízení pracují ve třísměnném provozu,
umožňují vysoký stupeň automatizace výroby
a dálkovou diagnostiku.
PENTA news vydává: PENTA TRADING, spol. s r. o., Adresa: Michelská 3/9, 140 00, Praha 4, Tel.: +420 241 480 232, Email: [email protected]
Grafické zpracování: BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. Vychází jako občasník v v nákladu 1 700 ks. ZDARMA
8
PENTA news 2/2013
Download

Díky Vám si PENTA TRADING i letos udržela a posílila vedoucí