2
a manipulační technika
Dokonale spolehlivé
jeřáby Demag
Stanislav Montág vystudoval střední školu v oboru elektro. Potom, stále ještě v době
totality, pracoval v závodě MEZ. Po převratu odešel do Rakouska, kde pracoval dva
roky. Po návratu si našel práci ve firmě Hella, kde je nyní zaměstnaný 17. rokem.
Na pozici vedoucího předvýroby dnes zodpovídá za organizační i technologickou
stránku výroby na pracovištích lisování termosetů, lakování termosetů, lisování
termoplastů, zušlechťovací technologie, výroba plastových krycích skel a jejich lakování, kde pracuje 530 zaměstnanců.
T+T: Přibližte prosím našim
čtenářům společnost HELLA
AUTOTECHNIK s.r.o.
Hella Autotechnik Mohelnice je výrobní
závod, obchodní zastoupení Hella je ve
Zruči nad Sázavou. Náš hlavní zájem se
točí kolem výroby světlometů a zadních
svítilen automobilů, samozřejmě mluvíme
o divizi světelné techniky, kde já pracuji,
kromě toho máme ještě další divize, jako je
například elektronika, která se zaměřuje na
elektronické komponenty pro automobily.
Firma Hella Mohelnice byla založena jako
první závod Helly ve východní bloku, dnes
jsou kromě nás další závody na Slovensku
a ve Slovinsku. V Mohelnici v současnosti
vyrábíme jenom světlomety pro zákazníky
jako je Volkswagen a Ford, další doplňky
pro světelnou techniku dodáváme ještě například pro Renault, Audi a podobně.
T+T: Dotkla se vás recese
v automobilovém průmyslu?
Popravdě řečeno, o krizi jsme zde jenom četli. Naše portfolio výroby se orientuje především na nižší a střední třídu
automobilů, což jsou právě v době krize
nejvíce prodávané vozy, asi jsou více vyhledávané z důvodu úspor. My jsme tuto
krizi prakticky nepocítili, pouze v počátku,
kdy vznikla jakási panika na trhu a nikdo
nechtěl brát auta na sklad. V zápětí byly
sklady vyprázdněny a začal pro nás obrovský boom, který se od té doby prakticky
nezastavil.
Současný počet vyráběných světlometů
se pohybuje kolem 4,4 miliony kusů za
rok, což je proti plánu hodně. Tento stav
plánujeme udržet, ale je to už maximum,
které dokážeme na našich technologiích
vyrábět. Zmíněné navýšení výroby vedlo k tomu, že jsme potřebovali rozšiřovat
výrobu a vybavovat ji dalšími periferiemi,
jako jsou například jeřáby. K investicím do
manipulační techniky nás vedla také změna portfolia ve výrobě plastových krycích
skel, začali jsme vyrábět dvoukomponentní
T+T T e c h n i k a a t r h 5 / 2 0 1 1
3
manipulační technika
b
krycí skla na světlomety, kde se vyžadoval
transport nástrojů s vyšší hmotností, než
umožňovalo naše současné vybavení. Od
minulého roku tu provozujeme nový jeřáb
Demag s nosností 25 tun.
T+T: Tolik skutečně může vážit
forma na světlomet?
Světlomet je samozřejmě poměrně složitý výrobek. V závislosti na vybavení
elektronikou, ovládáním, nastavováním,
ale i samotným konceptem, světlomety
mohou být vybaveny LED technologií,
ale vyrábíme také xenonové, bixenonové nebo halogenové. Každý z těchto
typů světlometů se skládá z jiného počtu
dílců. Pro výrobu světlometu jsou potom potřeba různě velké formy. Největší
nástroje vyžaduje pouzdro světlometu
a plastové krycí sklo, tyto formy váží
asi od 10 do 25 tun. Další díly světlometu, už nejsou tak náročné na velikost
a hmotnost forem, ale je jich poměrně
hodně a hmotnosti nástrojů se pohybují
přibližně kolem 8 tun.
Formy těchto hmotností se dají vyměňovat různými metodami, ale pozemní
systémy jsou náročné na prostor kolem
samotného lisu. U nás jsme využili velmi
důsledně prostor výrobních hal, takže
pro nás připadá v úvahu jedině manipulace jeřábem, na kterou jsme zde dlouhodobě orientovaní.
T+T: Takže jeřáby používáte jen
pro manipulaci s formami? Jak
často je potřeba měnit výrobu
a tedy i nástroje?
Ano, materiál ani strojní vybavení pomocí jeřábů nemanipulujeme, jsou tu
výhradně na výměnu nástrojů nebo
částí nástrojů. Aktuálně disponujeme
asi 180 nástroji, které musíme několikrát za den měnit. Četnost výměn se
liší podle středisek, ve středisku plastových krycích skel mění asi 4× za den,
středisko termoplastů mění asi 15× za
den a středisko termosetů přibližně 5×
za den. Zmíněná čísla jsou vztažena
k celému středisku, nemluvíme zde
o jednotlivém stroji. Pro pří klad na
jednom stroji zpracováváme 5 různých
projektů, nemůžeme si tu dovolit mít
jeden lis pouze pro jeden typ zakázky.
Kromě toho se jeřábů používá k manipulaci v nástrojárně, kde je kontinuální
provoz, často se upravují formy, které
jsou zavěšené přímo na jeřábu.
T+T: Jakou disponujete
manipulační technikou v rámci
celého závodu?
Interní logistiku ve firmě lze rozdělit na dvě
hlavní části, jsou to montáže a předvýroby. Na montážích se provádí kompletace
světlometů z dílců. Předvýroby jsou výrobní technologie, kde se připravují komponenty pro vlastní montáže, je to z toho
důvodu, že dílce jsou příliš rozměrné nebo
z jiných důvodů nejdou jednoduše manipulovat, třeba mají speciální povrchovou
úpravu, například lakováním nebo pokovením, které zde provádíme jak napařováním, tak špátováním. Logistické toky
jsou samozřejmě provázány tak, abychom
udrželi co možná nejmenší výrobní dávky,
co nejmenší rozpracovanou výrobu apod.
Celá logistika je v naprosté většině řízená
ERP systémem.
Co se týká vlastní manipulace uvnitř firmy, k navážení materiálu jako jsou granuláty a hmoty užíváme vysokozdvižné vozíky,
to je jejich jediné využití u nás, veškerou
další manipulaci zajišťují rolkontejnery,
které lze spojovat do „vláčků“, ty jsou potom tahány tahačem. Toto nám umožňuje velmi efektivně transportovat materiál
v celém výrobním procesu, abychom měli
uzavřené okruhy nejen kontejnerů, ale
i vnitřních obalových materiálů. Drobné
dílce jsou navážené pomocí supermarketů
pro montážní linky. Interní logistika u nás
je přizpůsobena charakteru výrobku.
T+T: Vraťme se k jeřábům. Stáli
jste před rozhodnutím koupit
nový jeřáb, jak jste postupovali,
z kolika firem jste vybírali?
U nás je to jednoduché, koncernově používáme Demag, z hlediska vybavení se jedná o „Hella standard“. Tyto standardy jsou
řízeny z naší centrály. Takže výběr tu byl
jednoduchý, mohu říci, že po letech, kdy
zde pracujeme s jeřáby Demag, nebyl žádný důvod uvažovat o jiném dodavateli.
T+T: Takže čím vším jsou vaše
jeřáby Demag vybaveny?
My bereme některé věci jako naprostý
standard, ačkoli je někdo může vnímat
jako speciální zařízení. Takže většina jeřábů je vybavena tenzometrem, standardem je pro nás radiové dálkové ovládání,
s výjimkou nástrojárny, kde se ovládání
kabelem ukázalo praktičtější. Pokud
možno, z hlediska konstrukce vždycky
chceme standard, samozřejmě dobře vybavený. Ale máme i modifikované jeřáby,
konkrétně poslední instalovaný Demag jeřáb s nosností 10 tun byl speciálně navržen
kvůli velkému rozponu drah.
w w w. t e c h n i k a a t r h . c z
4
a manipulační technika
týdny. Možná to bylo částečně způsobené i z naší strany, protože doba, kterou jsme požadovali pro přípravu byla
opravdu velmi krátká, a také jsme museli
provést určité úpravy rozvodů médií aby
mohla být jeřábová dráha i vlastní jeřáb
bez problémů namontovány. Nicméně
instalace dalších zařízení svázaných s jeřábem, jako například termosetových
lisů, tím nebyla narušena.
T+T: V situaci, kdy je dodavatel
jeřábu v podstatě předem jasný,
není tím nějak oslabená vaše
vyjednávací pozice, třeba právě
při jednání o ceně?
Právě proto, že je Demag koncernový dodavatel, smlouvy přes naši centrálu nám
zajišťují ceny nižší než standardní, vzhledem k objemu odebíraných jeřábů. Takže
tato situace je pro nás naopak výhodou.
T+T: Do jaké míry je Hella
Mohelnice samostatná, musí
vám například koupi jeřábu
schvalovat německá matka?
T+T: Slyšel jsem, že minulý
rok probíhala instalace
dvounosníkového jeřábu
s nosností 25 tun, zatímco
pod ním zůstalo veškeré
technologické vybavení haly, jak
celá akce probíhala?
Nejen, že jsme nemohli vyklidit halu, ale
my musíme nepřetržitě vyrábět a výroba
nesmí být omezená. Pracujeme 7 dnů
v týdnu, 24 hodin denně, takže z toho
důvodu i výměna jeřábu a úprava jeřábových drah probíhala za provozu. Jeřáby 10
a 16 tun, které jsme v této hale předtím
používali nahradil jeřáb Demag s nosností
25 tun. Z důvodu vyšší nosnosti byla také
modifikovaná jeřábová dráha. Vše probíhalo za mimořádných podmínek, nicméně
zástupci Demagu toto zvládli naprosto excelentně. Dva mostové jeřáby, které nám
tímto přebyly, jsme operativně instalovali
do nově zřízené nástrojárny. Demag je
ihned po demontáži a převezení na nové
místo nainstaloval na v předstihu nově vybudovanou jeřábovou dráhu a v podstatě
vzápětí opět uvedl do provozu.
tentokrát byla velká vzdálenost sloupů
pro umístění jeřábových drah, k tomu
byl ze strany firmy Demag připraven projekt. Našim požadavkem také bylo aby
tento jeřáb, i s ohledem na větší rozpětí,
měl zvláště tuhý most, aby jeho případně kmitání neztěžovalo práci při výměně
forem. Cenově nás nabídka uspokojila,
po dalších jednáních došlo ještě k nějaké korekci výsledné sumy. Jeřáb Demag byl instalován v tomto roce a nyní
je v provozu se všemi nutnými doklady
a revizemi. Myslím si, že u této dodávky došlo k drobnému zpoždění asi o tři
Samostatnost ano, ale s jasnými pravidly.
Od určité výšky investic probíhá schvalování v příslušných úrovních. My jsme 100%
vlastněni německou Hellou. Pro určité typy
dodávek probíhají výběrová řízení. Jestliže
potřebujeme rozšiřovat výrobu, musíme
k tomu navrhnout vybavení, všechny tyto
návrhy, včetně výpočtu návratnosti, jsou
v první řadě schvalovány naším vedením
a potom posílány do Německa. Nemáme
s tím žádný problém, naopak spolupráce
s německým vedením, což jsou samozřejmě technici, kteří řeší naprosto stejné
problémy jako my, je oboustranně přínosná. Některé technologické problémy
se v rámci koncernu řešily už někde jinde,
takže můžeme čerpat z jejich zkušeností,
stejně jako oni čerpají z našich.
p
T+T: Děkuji za rozhovor
www.demagcranes.cz
www.hella.cz
T+T: Letos jste instalovali jeden
nový jeřáb Demag?
Ano, jednalo se o instalaci v nové
hale, takže to bylo snazší. Problémem
T+T T e c h n i k a a t r h 5 / 2 0 1 1
Download

Hella Autotechnik Mohelnice