ESSMANN – doma
na střechách po celé
Evropě
Systémy pro přirozené osvětlení, větrání, ventilaci
a odvod kouře z budov při požáru a pro odvodnění
plochých střech
ESSMANN řešení pro bezpečnou střechu
Firma ESSMANN GmbH, která původně vyráběla pouze dílčí komponenty pro
realizaci střešních plášťů se postupem času změnila na mezinárodně působící
společnost v oblasti vývoje, výroby a montáže střešních světlíků. V současnosti je
využití přirozeného denního světla, větrání a zajištění požární bezpečnosti pro objekty
pozemního stavitelství spolu s hledáním cesty za úsporami energie velmi aktuálním
tématem. K tomu přísluší navíc také systémová řešení odvodnění plochých střech.
Nezáleží na tom, jestli jste investoři, architekti, dodavatelé střešních plášťů, obchodníci
se střešním materiálem, nebo generální dodavatelé stavby. Společnost ESSMANN
spatřuje v každém z Vás partnera, kterému poskytuje řešení zpracovaná přímo na míru.
V sídle firmy v Německu ve městě Bad Salzuflen pracuje přes 300 zaměstnanců ve
vývoji, výrobě i v obchodě. Všichni svým inovativním myšlením přispívají k vedoucímu
postavení firmy ESSMANN na trhu v Evropě.
Šetrné nakládání s energií, splnění požadavků příslušných předpisů a zákonů i vysoké
nároky na kvalitu jsou zásady typické pro jednání firmy ESSMANN. Jsou to měřítka,
na která se už po celá desetiletí spoléhá stavební průmysl při realizaci staveb
obchodních, průmyslových a administrativních center v Evropě i mimo ni. Výsledkem
jsou bezpečné a ekonomické fasádní systémy a konstrukce plochých střech.
Jednat
a obchodovat
po celé Evropě
2
Spolehlivá ochrana proti kouři
Světlo, vzduch a bezpečnost. To jsou
V případě požáru odvádí zařízení pro
Přehled spektra výrobků a služeb
elementy, které nás každodenně
odvod kouře a tepla (ZOKT) ven z budovy
firmy ESSMANN
obklopují. Jejich využití a zdůraznění
horké a jedovaté plyny. Děje se tak buď
jejich důležitosti jsou hlavním zájmem
přirozeně samotíží, nebo mechanicky.
• ESSMANN bodové a kopulové střešní světlíky
firmy ESSMANN GmbH.
Přispívá se tak k záchraně osob i ke
• ESSMANN obloukové pásové střešní světlíky
snadnějšímu zásahu hasičů. Díky
• ESSMANN sedlové pásové střešní světlíky
Už po celá desetiletí klade firma
cílenému přivádění čerstvého vzduchu
ESSMANN důraz na integrovanou
otvory ve fasádě mohou klapky ZOKT
koncepci ochrany proti působení kouře
osazené ve střešním plášti působit s
a tepla při požáru. Právě rozsah škod
plnou účinností. V konečném efektu tak
způsobených kouřem se často
lze minimalizovat zakouření vrstvy
podceňuje. Kromě jeho škodlivých
vzduchu nad podlahou v místnostech
účinků na citlivé přístroje nebo jiné
v oblasti požáru.
• ESSMANN opravy a rekonstrukce střešních
světlíků
že se více než 80% všech obětí požáru
ESSMANN kopulové a pásové střešní
udusí jedovatými zplodinami
světlíky nabízí možnost využít z jedné
• ESSMANN zabezpečovací systémy pro střešní
světlíky
a nepodlehnou účinkům popálenin.
investice hned trojnásobný užitek:
hodnotné produkty je ale třeba zdůraznit,
Efektivní a rovnoměrné přirozené
světlo, přirozené větrání a v případě
• ESSMANN větrací a ventilační systémy
• ESSMANN systémy pro odvod kouře a tepla
• ESSMANN napojovací prvky střešních světlíků
• ESSMANN systémy pro odvodnění plochých
střech
• Servis firmy ESSMANN v oblasti projektování,
výroby, montáže, technické pomoci, servisu
a údržbě výrobků ESSMANN
požáru i odvod kouře a tepla.
3
Zlepšete si pracovní prostředí
ve Vašem interiéru
Pomocí přirozeného
osvětlení
Je dobře, že nám příroda poskytuje formu
energie, kterou máme k dispozici každý
den a zdarma.
ESSMANN kopulové a pásové střešní
světlíky zachycují efektivně světlo
a usměrňují ho tam, kde je ho zapotřebí.
Vzniká tak perfektně osvětlené
a příjemné pracoviště. Člověk totiž
potřebuje přirozené světlo pro zachování
dobré psychické pohody k osobnímu
životu i k práci.
4
Světlo seshora je nejefektivnější: Už relativně malé otvory pro světlo ve střeše
zajišťují dostatečné a rovnoměrné osvětlení. Při stejné vzdálenosti od pracoviště
ke střeše jako k boční stěně musí být okno 5,5 krát větší než střešní světlík, aby se
dosáhlo stejné intenzity osvětlení.
Pomocí přívodu čerstvého
vzduchu
Vzduch je další důležitý faktor nezbytně
pracovníky a snižuje jejich produktivitu
nutný pro život poskytovaný přírodou.
práce. ESSMANN kopulové a pásové
Proto je smysluplné odstranit z budovy
střešní světlíky s větráním tomu brání
zkažený vzduch, který doslova deklasuje
a zajištěním přívodu čerstvého vzduchu
kvalitu využití interiéru, unavuje
vytvářejí příjemné pracovní prostředí.
Zajištěním větší bezpečnosti
Do třetice všeho dobrého: Kromě
hodnoty před ničivými účinky požáru.
přirozeného světla a přívodu čerstvého
S elektrickým nebo pneumatickým
vzduchu přispívají ESSMANN kopulové
ovládáním se v případě požáru otevřou
a pásové střešní světlíky rovněž k
střešní a fasádní prvky a umožní odtah
zajištění větší bezpečnosti ve stavebním
kouře, tepla a jedovatých zplodin mimo
objektu. Zařízení pro odvod kouře
objekt. Dojde tak ke zprůchodnění
a tepla chrání lidské životy i materiální
únikových cest a k umožnění efektivního
zásahu hasičů.
5
Možnosti firmy ESSMANN v oblasti kopulových světlíků
Kopulové světlíky ESSMANN splňují kromě požadovaných technických a zákonných
parametrů pro přirozené osvětlení, denní větrání a odvod kouře a tepla také nároky
na vysokou estetickou úroveň. Světlíky mohou mít čtvercový, obdélníkový nebo
kruhový půdorys a používají se na stavbách obchodních, průmyslových
i administrativních budov. Díky použití PVC, sklolaminátu nebo FeZn plechu pro
světlíkové manžety jsou kopulové světlíky ESSMANN prakticky nezničitelné. Vysoce
kvalitní dvou, tří, nebo i čtyřvrstvové plastové kopule s opálovým zabarvením
poskytují optimální prostup světla a jeho rozptyl do interiéru. Světlíkové kopule je
možné vyrobit z různých druhů plastů. Novinkou je i možnost dodání kopulových
světlíků v kombinaci s izolačním dvojsklem a komůrkovým polykarbonátem. Oblast
použití kopulových světlíků ESSMANN lze rozšířit například pomocí montáže
ochranných sítí proti hmyzu a ptákům, systémem pro ochranu proti propadnutí nebo
pádu osob světlíkem.
Obzvlášť důležité je: Použití kvalitních systémových prvků pro řádné a materiálově
správné napojení střešního světlíku na nejrůznější typy střešní povlakové hydroizolace.
Pouze řádně utěsněná střecha je také ekonomická střecha!
Všechny další technické detaily najdete na internetové stránce
www.essmann-group.com
Střešní kopulové světlíky
ESSMANN – nejlepší řešení
pro optimální přívod
světla, vzduchu a zajištění
bezpečnosti
6
Výrobní program kopulových světlíků ESSMANN
ESSMANN světlíková manžeta
z PVC
Standardní provedení pro ekonomická
řešení střešního pláště. Je ideální
pro systémová napojení střešních
hydroizolačních pásů z PVC-, PEC-, VAEa EVA-. Výška manžet: 150, 300 nebo
500 mm.
ESSMANN kovové FeZn světlíkové
manžety
K dodání v různých variantách:
nezateplené provedení
zateplené provedení
dvouvrstvé zateplené provedení s
vrchním trapézovým plechem (MPA).
Výška manžet: 300, 400 nebo
500 mm.
ESSMANN sklolaminátová
světlíková manžeta.
Speciální provedení světlíkových manžet
pro kruhové kopulové střešní světlíky.
Výška manžet: 300, 400 nebo 500 mm.
Pojistné lemování ESSMANN
pro ukončení napojení povlakové
izolace na manžetu světlíkové kopule
Pojistné lemování ESSMANN
se skládá z obvodového profilu z tvrdého
PVC vyztuženého hliníkem, který
překrývá o 10 cm střešní hydroizolaci
vytaženou na horní hranu světlíkové
manžety a tím zvyšuje bezpečnost
před proniknutím povětrnostních vlivů
do interiéru. Při rekonstrukci střechy
nebo střešních světlíků lze tuto úpravu
namontovat i dodatečně.
7
Výrobní program světlíkových kopulí ESSMANN
ESSMANN mříž proti propadnutí
Slouží jako prevence proti úrazům
na pochozích plochých střechách.
Montáž se provádí osazením přímo pod
světlíkovou manžetu kopulového světlíku
na nosnou konstrukci střechy (bez
omezení funkce denního větrání nebo
ZOKT!). Mříž proti propadnutí se montuje
zároveň se světlíkovou manžetou nebo
alternativně jako dodatečná výbava.
ESSMANN mříž proti vloupání
a propadnutí
Pro světlíky do budov s vyššími
požadavky na ochranu majetku.
Pozinkovaný hraněný ocelový rám, který
se dodává v různých výškách, podle
skladby tepelné izolace střechy. Do rámů
jsou v pravidelných odstupech vloženy
masivní ocelové tyče.
ESSMANN sanační sada pro
kopulové světlíky
Souprava se skládá ze světlíkové
kopule, ochranného rámu a sanační
manžety. Velmi dobře se hodí pro
rekonstrukce plochých střech, když je
původní světlíková manžeta z důvodu
dodatečného zesílení tepelné izolace
příliš nízká nebo je požadavek
na dodatečnou úpravu kopulového
světlíku jako zařízení pro přirozený
odvod kouře a tepla i ventilaci. Sanační
světlíková manžeta o výšce 15 cm,
je opatřena závěsy, které umožňují
snadnou montáž. ESSMANN sanační
sada se montuje přímo na stávající
manžetu.
ESSMANN sada pro opravu
světlíkové kopule
Skládá se ze světlíkové kopule
a ochranného rámu pro náhradu resp.
výměnu původního poškozeného světlíku.
Montáž se provádí přímo na stávající
světlíkovou manžetu.
8
ESSMANN kopulový světlík
ESSMANN kruhový kopulový světlík
ESSMANN pyramidový kopulový světlík
Vysoce kvalitní světlíková plastová
Speciální provedení kopulového světlíku
Světlíková kopule ve tvaru pyramidy
kopule je ve standardním provedení
pro náročná architektonická řešení:
se sklonem 30°, je vyrobena z jednoho
opálově zabarvená. Osazená je v rámu
Plastová kopule se kotví
kusu, bez jakýchkoliv spojů. Otvíravý rám
z tvrzeného PVC s vnitřními Al
na sklolaminátovou světlíkovou manžetu
je vyroben z tvrdého PVC a je připraven
výztuhami. Nalisovaná okapnice slouží
o výšce 150, 300 nebo 500 mm.
pro denní větrání ovládané ručně nebo
jako ochrana proti povětrnostním vlivům.
Pokud má kruhový kopulový světlík
elektromotorem.
Světlíková kopule se montuje vždy s
zároveň sloužit pro větrání, provádí se
příslušnou světlíkovou manžetou.
vložení plastové kopule do přídavného
sklolaminátového rámu.
ESSMANN otevírací mechanismy kopulových světlíků
Všechny kopulové světlíky ESSMANN jsou již z výroby připraveny pro montáž
otevíracích, resp. větracích mechanismů. V závislosti na účelu použití světlíku
a požadovaného komfortu obsluhy si lze vybrat různé modely.
ESSMANN vřetenový otvírač (vlevo)
ESSMANN elektrický otvírač
ESSMANN střešní vstupy a výstupy
Ovládá se pomocí odnímatelné klikové
Elektrický otvírač s elektromotorem je
Podle jmenovité velikosti světlíku jsou
tyče. Světlík lze otevírat plynule se
odolný proti stříkající vodě (IP54) při
k dispozici různé typy otvíračů pro ruční
zdvihem až do cca 300 mm (další délky
napětí 230 V a odběru elektrického
otevírání zevnitř nebo zvenku pomocí
zdvihu jsou možné).
proudu 0,35 A. Ovládá se pomocí
plynové pružiny i elektricky. U střešního
dvojitého tlačítka. Světlík lze otevírat
vstupu se otevírání provádí pouze zvenku.
plynule až do cca 300 mm (další délky
zdvihu jsou možné).
9
Výrobní program firmy ESSMANN v oblasti pásových světlíků
Pásové světlíky ESSMANN se používají na plochých střechách průmyslových
budov, skladů, výrobních provozů, supermarketů. Vyskytují se i na jiných
velkoplošných hospodářských a administrativních objektech. Jsou vyrobeny ze
systémových hliníkových vytlačovaných profilů a lze je obdržet v obloukovém
nebo v šikmém sedlovém provedení se sklonem 30° nebo 45°. Výplně jsou
nejčastěji z komůrkových polykarbonátových desek ohybatelných za studena,
které jsou vyrobeny podle evropských protipožárních směrnic.
Příslušné větrací, resp. ZOKT klapky pro pásové světlíky ESSMANN se skládají ze
Vazník atd.
svařené hliníkové rámové konstrukce o maximálním rozměru 2,5 m.
Všechny další technické detaily najdete na naší
internetové stránce
www.essmann-group.com
t
os
len ů
dá
Vz azník
v
Výška
čela
Ší
m řka
ax kl
. 2 ap
,50 k y
m
ka
Šíř ěrku
m
do
ho
vé
ko líku ty)
lou svět nže
b
a
o o
lka éh r m
Dé sov změ
pá ní ro
itř
(vn
Dé
(v
ni
y
lap
k
lka
m
0m
třn
í r Roz
oz po
m n
ěr
m
an
53
že
t
y)
str
Ra uků
lo m
ob 0 m
6
10
Délka klapky
1m/2m
U rozponu obloukových pásových světlíků > 5 m
se rastr nosné konstrukce zmenšuje na polovinu,
tzn. z 1060 mm na 530 mm
Délka klapy
max. 2,50 m
Rozpon max. 6,00 m
(vnitřní rozměr manžety)
ESSMANN obloukový
pásový světlík Typ 940/10
ESSMANN větrací a ZOKT
klapky pro obloukové
pásové světlíky
Pásový světlík v obloukovém provedení
Klapka světlíku ESSMANN se skládá ze
je určen pro montáž na ocelovou
svařené hliníkové rámové konstrukce,
světlíkovou obrubu ESSMANN nebo
do které je vložena polykarbonátová
na stávající obrubu v místě montáže.
deska. Velikost klapky se vztahuje k
Ukotvení a utěsnění polykarbonátových
rastru 1,06 m a její délka je 1,0 m, resp.
výplní je provedeno pomocí hliníkových
2,0 m. Konstrukce klapky umožňuje její
krycích lišt s břitovým těsněním z EPDM.
použití jako větrací klapka, ZOKT klapka
Venkovní šrouby a konzoly jsou vyrobeny
nebo jako kombinace obou variant.
z nerezové oceli. Světlíky se vyrábí
v rozměrové řadě s rozponem od 1 m
do 6 m. Délka světlíku není neomezená.
10
Světlíkové obruby pro pásové světlíky
tahově tlaková vzpěra mezi obrubami
čelní obruba
rohová spojka (namontována ve výrobě)
boční obruba
boční spojka (namontována ve výrobě)
ESSMANN nesamonosná
ESSMANN samonosná obruba
Obruby vyrobené přímo na střeše
světlíková obruba je vyrobena
se vyrábí z 2 nebo 3 mm silného
mohou být z různých materiálů, ale musí
z pozinkovaného ocelového plechu
pozinkovaného ocelového plechu
mít vždy předepsaný tvar a musí být
ohnutého do tvaru „C“. Výška obruby je
ohnutého do tvaru „C“. Do 4 m
dostatečně široké pro montáž základního
300 až 380 mm resp. 450 až 530 mm.
vzdálenosti vazníků je výška obrub 300
profilu pásového světlíku. Obruby, resp.
Táhla a spojky, které se dodávají spolu s
až 380 mm a do 8 m vzdálenosti vazníků
příslušná táhla musí zachytit všechny
obrubou, splňují statické požadavky
450 až 530 mm. Max. délka jednoho
působící statické síly.
a slouží jako pomocný prvek při montáži.
samonosného dílu obruby je 8 m.
11
Možnosti firmy ESSMANN v oblasti pásových střešních světlíků
ESSMANN sedlový pásový
světlík pro novostavby
a pro rekonstrukce budov
ESSMANN sedlový pásový světlík se
sklonem 30°- typ 940/20, nebo 45° typ 940/21 je konstruován pro montáž
na světlíkovou obrubu ESSMANN,
nebo na obrubu stávající.
Světlíkové výplně lze dodávat pro
každou požadovanou šířku světlíku při
rozponu od 1 do 5 m a „nekonečné“
délce světlíku.
Nosná konstrukce, jejíž příčky jsou
Větrací klapka v obloukovém pásovém
ZOKT klapka v sedlovém pásovém
uspořádány v rastrovém rozměru
světlíku pro každodenní větrání je
světlíku slouží pro zajištění přirozeného
(standardně 1060 mm), se skládá
nezbytná pro zajištění příjemného
odvodu kouře a tepla v případě požáru.
z vytlačovaných hliníkových profilů.
klimatu v místnosti.
Může být vybavena také elektrickým
Standardní výplní sedlových světlíků
jsou do rozponu 3 m mléčné (opálové)
polykarbonátové komůrkové desky
tloušťky 10 mm a od rozponu 3,1 m
tloušťky 16 mm. Konstrukce sedlového
pásového světlíku se výborně hodí
pro montáž ZOKT žaluzií pro zajištění
přirozeného odvodu kouře a tepla
a denního větrání.
12
otvíračem pro denní větrání a ventilaci.
Možnosti firmy ESSMANN v oblasti přirozeného větrání a ventilace
Pro účinné a ekonomické větrání
Princip přirozeného, tedy termického
může být řešeno jak pneumaticky, tak
a ventilaci budov nabízí firma ESSMANN
odvětrávání vychází z toho, že teplý
i elektricky (24 V nebo 230 V). Obsluha
různé možnosti. Kromě kopulových
a vydýchaný vzduch stoupá směrem pod
se řeší pomocí ovládacích tlačítek
a pásových střešních světlíků lze
střechu, odkud ho otevřené světlíky,
připojených k rozvaděčům. Kopulové
v závislosti na konstrukčním řešení dodat
žaluzie nebo dvojklapky odvádějí ven
a pásové světlíky ESSMANN i větrací
také větrací žaluzie nebo dvojklapky,
z objektu. Ani při dešti to nemusí být
žaluzie nebo dvojklapky se vyrábějí
které mohou být vybaveny zařízením pro
problém, protože výrobky ESSMANN
z osvědčených materiálů s dlouhou
přirozený odvod kouře a tepla a navíc
jsou navíc konstruovány pro použití za
životností – z vytlačovaných hliníkových
i systémem trvalého větrání za každého
každého počasí. Za nepříznivého počasí
profilů a polykarbonátových desek, resp.
počasí.
(při dešti) přebírají větrací funkci vnitřní
z pozinkovaných nebo nerezových plechů.
klapky kryté obvodovou manžetou.
Všechny další technické detaily najdete
Otevírání klapek permanentního větrání
na naší internetové stránce
www.essmann-group.com
Větrací žaluzie ESSMANN (typ LL)
Větrací žaluzie ESSMANN
(typ LL) se hodí ideálně pro
termické (přirozené) větrání
a ventilaci, pro přirozený odvod
kouře a tepla, jako otvor pro
přívod vzduchu ve fasádě i pro
přirozené osvětlení interiéru.
Přivětrávací žaluzie ESSMANN
Jako otvor pro přívod vzduchu ve
fasádě
Větrací žaluzie ESSMANN
V obloukovém pásovém světlíku
Větrací žaluzie ESSMANN
V sedlovém pásovém světlíku
Větrací žaluzie ESSMANN se systémem permanentního větrání (typ ALL)
Větrací žaluzie ESSMANN se
systémem permanentního
větrání byla vyvinuta speciálně
pro přirozené větrání a ventilaci
a pro odvod zplodin při požáru.
Díky svému unikátnímu
technickému řešení, které
umožňuje větrání i při dešti
se osvědčila i v extrémně
náročných podmínkách.
Větrací žaluzie ESSMANN
s permanentním větráním na PVC
manžetě kopulového světlíku
Větrací žaluzie ESSMANN
s trvalým větráním v obloukovém
pásovém světlíku
Větrací žaluzie ESSMANN
s permanentním větráním
v sedlovém pásovém světlíku
13
Možnosti firmy ESSMANN v oblasti větrání a ventilace
Dvojklapka ESSMANN (typ DK)
Dvojklapka ESSMANN se
hodí jak pro přirozené větrání
a ventilaci, tak i pro přirozený
odvod kouře a tepla nebo
jako otvor pro přívod vzduchu
ve fasádě. Stejně tak pro
přirozené osvětlení interiéru.
Dvojklapka ESSMANN na PVC
manžetě kopulového světlíku
Dvojklapka ESSMANN
v obloukovém pásovém světlíku
Dvojklapka ESSMANN v sedlovém
pásovém světlíku
Dvojklapka ESSMANN se systémem permanentního větrání (typ ADK)
Dvojklapka ESSMANN se
systémem permanentního
větrání do každého počasí byla
vyvinuta speciálně pro přirozené
větrání a ventilaci a pro odvod
zplodin při požáru. Díky svému
unikátnímu technickému řešení,
které umožňuje větrání i při
dešti se osvědčila i v extrémně
náročných podmínkách.
Dvojklapka ESSMANN s trvalým
větráním na PVC manžetě
kopulového světlíku
Dvojklapka ESSMANN s trvalým
větráním v obloukovém pásovém
světlíku
Dvojklapka ESSMANN s trvalým
větráním na PVC manžetě
kopulového světlíku
Trvale otevřená dvojklapka ESSMANN s permanentním větráním (typ GFL)
Trvale otevřené dvojklapky
ESSMANN s permanentním
větráním jsou dimenzovány
pro přirozené větrání
a ventilaci do provozů s
vysokým vývinem tepla.
Pomocí dvou štěrbin
umístěných na podélné
straně lze plně využít celý
volný průřez pro větrání
nezávisle na vnějších
Trvale otevřená dvojklapka
ESSMANN s permanentním
větráním na PVC manžetě
kopulového světlíku
Trvale otevřená dvojklapka
ESSMANN s permanentním
větráním
v obloukovém pásovém světlíku
Trvale otevřená dvojklapka
ESSMANN s permanentním
větráním
v sedlovém pásovém světlíku
povětrnostních podmínkách.
Všechny výrobky ESSMANN lze dle potřeby kombinovat do různých variant. Je možné je doplnit
ochrannými sítěmi proti hmyzu a ptákům, nebo tlumiči hluku.
14
Ventilátory ESSMANN
Ventilátory od firmy Essmann odsávají
vydýchaný vzduch s nižším obsahem kyslíku
mimo objekt a současně zajišťují přívod
čerstvého vzduchu. ESSMANN nabízí velké
U vícepodlažních budov s vyššími
množství modelů pro osazení do stěn
požadavky na výměnu vzduchu lze
i na střechu. Tyto výrobky se vyznačují
často větrání a ventilaci realizovat
i vkusným estetickým řešením. Ventilátory
pouze pomocí ventilátorů. U těchto
je možné použít i v kombinaci s VZT
mechanických systémů pro nucené
potrubím, se samočinnými uzavíracími
větrání a ventilaci je obzvlášť důležité
klapkami, s tlumením hluku nebo
přesně zjistit potřebné množství
k zabudování do pásových světlíků.
vzduchu.
Náklady na spotřebu energie lze snížit
Střešní VZT centrály ESSMANN
na minimum tak, že se přivede a odvede
Střešní VZT centrála ESSMANN umožňuje
jen tolik vzduchu, kolik je ho skutečně
jako zařízení pro přívod a odvod vzduchu
třeba na tom správném místě.
mechanické větrání a ventilaci. Je určena
pro montáž na střechu resp. k začlenění
Naši odborní poradci provádějí celou řadu
do pásových světlíků ESSMANN.
měření, na jejichž základě se zpracuje
Modulární stavebnicová konstrukce
analýza skutečného stavu. Její výsledky
umožňuje dodávku zařízení v jakékoliv
tvoří základ pro návrh koncepce využití
požadované kombinaci (směšovací
vzduchu, která bere v úvahu zejména
komora, filtrační komora, topné registry
ekonomická hlediska.
atd.). Centrály pro venkovní použití lze
také dodat v provedení odolném proti
povětrnostním podmínkám.
VZT zařízení ESSMANN s kovovým
potrubím
Používají se pro přívod a odvod
vzduchu nebo pro nucený odvod kouře
a tepla. Jsou vyrobeny ze stabilního
pozinkovaného ocelového plechu,
hliníku, resp. na přání z nerezové oceli.
U firmy ESSMANN je možné objednat
i doplňkové komponenty a příslušenství
jako jsou kompenzátory, nasávací
a výfukové mřížky, požárně odolné
nátěry a izolace.
Textilní VZT potrubí ESSMANN
Ideální pro rovnoměrný a nehlučný
rozvod vzduchu bez průvanu. Při výstupní
rychlosti vzduchu menší než 0,2 m/s
zajišťuje textilní systém pro rozvod
vzduchu v interiéru příjemné klima.
Další výhody: Nesnadno hořlavý, žádné
vytváření vodního kondenzátu a snadné
čištění. Pro individuální přizpůsobení lze
dodat v různých barevných odstínech.
15
Možnosti firmy ESSMANN v oblasti odtahu kouře a tepla
Všechny střešní světlíky ESSMANN jsou
upraveny k instalaci zařízení pro odvod
kouře a tepla. To se skládá z otevíracího
mechanismu, aktivační jednotky a zdroje
energie (CO2 nebo elektro).
Schéma využití kopulového světlíku ESSMANN pro
přirozený odvod kouře a tepla s termickým
a ručním ovládáním
Ve vícepodlažních budovách často není
možné použití přirozeného termického
odvodu kouře a tepla při požáru. Pro tyto
případy realizuje firma ESSMANN své
dodávky pomocí nuceného odvodu kouře
požárními ventilátory, které jsou osazeny
do stěn, nebo na střechu. K nim může
příslušet i instalace plechového VZT
potrubí.
Z
OKT světlíková kopule
Velkou roli při přirozeném i nuceném
se spojlery (deflektory)
odvodu kouře a tepla hraje řídící
Potrubní rozvod CO2
technika. Systémy pro včasnou detekci
O
vládací skříňka pro aktivaci
požáru a ovládací centrály pro jejich
jedné skupiny RWA klapek
aktivaci musí pracovat ve vzájemné
pomocí tlakové láhve CO2.
součinnosti. Proto je na začátku každé
instalace zařízení důležité pečlivé
zpracování projektové dokumentace.
Tato zařízení pro preventivní protipožární
ochranu podléhají přísné legislativě
zdokumentované v obsáhlých
předpisech. Z tohoto důvodu se
Schéma využití obloukového pásového světlíku ESSMANN pro
přirozený odvod kouře a tepla s termickým a ručním ovládáním
zákazníkům vyplatí využít dlouholeté
zkušenosti a odborné znalosti firmy
ESSMANN. Tisíce zařízení, která firma
ESSMANN nainstalovala, jsou zárukou
bezpečnosti po celé Evropě. A to je ta
nejlepší reference!
Všechny další technické detaily najdete
E
SSMANN obloukový
na internetové stránce
pásový světlík se ZOKT
www.essmann-group.com
klapkou se spojlery
(deflektory)
P
otrubní rozvod CO2
Ovládací skříňka pro
aktivaci jedné skupiny
RWA klapek pomocí
tlakové láhve CO2.
16
Odvětrání chráněných únikových cest na schodištích pomocí ZOKT ESSMANN
ZOKT kopulový světlík pro odvětrání CHÚC
na ploché střeše
ZOKT bočních oken pro odvětrání CHÚC ve vnější
stěně
ZOKT bodový světlík pro odvětrání CHÚC
na šikmé střeše
Každé ZOKT ESSMANN obsahuje základní
Nabízí se otázka: Chceme zajistit také
• pouze funkce OTEVŘÍT
konstrukční prvky jak to určují požadavky
přirozenou denní ventilaci?
(jednočinný systém): Pneumaticky
na preventivní protipožární ochranu:
Otázkou je: Má ZOKT poskytovat pouze
nebo elektricky aktivované spouštění
• otvírací mechanismus
odvětrání v případě požáru? Nebo se
stlačeným plynem CO2
• řídící centrálu
má systém navíc využívat k běžnému
• funkce OTEVŘÍT i ZAVŘÍT(dvojčinný
• aktivační tlačítka a čidla
provoznímu větrání schodiště? Firma
systém): Elektromotorické spouštění
Podle požadavku na provoz objektu jsou k
ESSMANN nabízí řešení pro oba případy:
Pro všechny ZOKT klapky v obvodových
stěnách i na střechách budov jsou k
dispozici i další komponenty příslušenství.
dispozici příslušné otevírací agregáty.
Střešní ventilátor ESSMANN pro
Stěnový ventilátor ESSMANN pro
Zařízení ESSMANN pro přívod
odvod kouře s vertikálním odvodem
odvod kouře s horizontálním odvodem
vzduchu.
je vhodný pro zplodiny hoření
je vhodný pro zplodiny hoření
Zařízení ESSMANN pro přívod vzduchu
do 600°C/120 min. U teplot do 120°C jej
do 600°C/120 min. U teplot do 80°C jej
jsou neodmyslitelnou součástí zařízení
lze použít i pro ventilaci s nepřetržitým
lze použít i pro ventilaci s nepřetržitým
pro odvod kouře a tepla. Jak pro
provozem. Snadná montáž je umožněna
provozem. Provedení lze zvolit jedno
přirozený, tak i pro nucený. Jinak by
díky různému provedení soklů do každé
nebo dvou rychlostní, resp. s regulací
neměly ZOKT klapky požadovanou
nosné střešní konstrukce. Může se
otáček dle zvoleného režimu větrání.
aerodynamickou účinnost. Přívod
připojit na potrubní systém nebo může
vzduchu je řešen pomocí klapek nebo
nasávat přímo. Provedení lze zvolit jedno
žaluzií ve spodním profilu vnějších stěn
nebo dvou rychlostní, resp. s regulací
objektu.
otáček dle zvoleného režimu větrání.
17
Možnosti firmy ESSMANN v oblasti odvodnění plochých střech
Sortiment firmy ESSMANN obsahuje
ESSMANN nabízí pro rozličná konstrukční
Další předností střešních vpustí
i osvědčený program střešních vpustí jak
provedení plochých střech optimální
ESSMANN je snadná montáž a široký
pro nové stavby, tak pro rekonstrukce.
varianty odvodnění. Tělesa střešních
sortiment doplňků a příslušenství.
Ploché střechy jsou z konstrukčního
vpustí jsou vyrobena z polypropylenu (PP)
Kromě základního odvodnění střech
hlediska vystaveny specifickým
odolného proti nárazům. Vyrábí se
lze realizovat rovněž i kombinované
povětrnostním vlivům. Cílené a efektivní
v různých rozměrech DN a jsou odolná
odvodnění balkónů a teras. Všechny další
odvodnění prodlužuje výrazně jejich
i proti vzlínající vodě. Jsou k dispozici
technické podrobnosti najdete na naší
životnost.
i ve variantě s elektrickým vyhříváním
internetové stránce
o napětí 230 V.
www.essmann-group.com.
Vpusť ESSMANN Classic
Vpusť ESSMANN se šroubovanou
Odvodňovací šachta ESSMANN pro
Kolmé provedení s možností elektro
přírubou
zelené střechy
vyhřívání 230 V s nástavcem a manžetou
Kolmé provedení s možností elektrického
Řešení pro zelené střechy a podzemní
z PVC. Vhodná do zateplených střech
230 V vyhřívání s nástavcem na střechy
garáže: Vtok s mříží z litiny s vysokou
z trapézového plechu pro napojení
z trapézového plechu pro napojení
životností, těleso je vyrobeno z masivního
střešních hydroizolačních pásů. Lze ji
hydroizolací z bitumenových střešních
PUR. Může se zatížit až do hodnoty
objednat i v zalomeném provedení.
pásů a štěrkovým záhozem. Lze objednat
zátěže jednoho kola 0,5 tuny. Jsou
i v zalomeném provedení.
volitelné dva typy. Typ 500 pro vysoké
zatížení a typ 365 pro menší zatížení.
Sanační vpusť 2 ESSMANN
Sanační střešní vpusť 2 se skládá z kolmého
základního kusu, který se s pomocí břitového
těsnění zapouští do stávající vpusti. Tělesa vpustí,
resp. příruby těles vpustí jsou konstruovány tak,
aby bylo možné napojit střešní hydroizolační pásy
přímo a homogenně.
18
Bezpečnostní přepad ESSMANN
Pro nouzové odvodnění plochých střech, např.
při stoleté vodě. Přepad se montuje jako doplněk
do atiky navíc k vnitřnímu odvodnění střechy.
Jedná se přitom o bezpečnostní přepad, který
začne fungovat jen tehdy, když jsou stávající
odvodňovací systémy zahlcené přívalovým
deštěm.
ESSMANN chrlič
Pro boční odvodnění uzavřených malých střech
(např. balkóny, terasy) se v praxi osvědčily
chrliče. U tohoto druhu odvodnění se nepoužívá
odpadní potrubí.
Možnosti firmy ESSMANN v oblasti
rekonstrukcí stavebních objektů
Stále častěji musí řešit architekti,
také obloukovými pásovými světlíky
investoři a stavební firmy projekty
včetně rekonstrukce stávajících
rekonstrukcí stávajících budov.
světlíkových obrub vyrobených ze
dřeva, oceli nebo betonu. U každé
V této oblasti jsou možnosti firmy
rekonstrukce je důležité: Posouzení
ESSMANN opravdu široké. Ať se jedná
proveditelnosti, odstranění statických
o jednoduchou výměnu starých nebo
problémů, zachování typické architektury
poškozených střešních světlíků až po
a realistická srovnávací analýza nákladů
kompletní rekonstrukci střech. Sanační
a úspor. V minulosti dokázala firma
soupravy ESSMANN pro bodové světlíky
ESSMANN „zachránit“ celou řadu
mohou být individuálně vyrobeny pro
renomovaných objektů v Evropě
všechny typové rozměry a lze je kdykoli
a na tomto poli si udržuje vedoucí místo
doplnit o systém denního větrání.
na trhu i nadále.
Často se provádějí rekonstrukce
starých sedlových pásových světlíků s
Je jedno, zda se jedná o prosté použití
drátosklem výměnou za polykarbonátové
sanační soupravy nebo o složitější
sedlové světlíky ESSMANN až do šířky
případy rekonstrukcí. Firma
6 m v jakékoli požadované délce.
ESSMANN je i zde schopna dodat
Stávající sedlové světlíky lze nahradit
svým zákazníkům výhodné řešení.
Možnosti firmy ESSMANN v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví pracujících.
Jakýkoliv pohyb osob na střechách je
Pásové světlíky ESSMANN mohou být
montáž je možná přímo do konstrukčních
i přes veškerou opatrnost a profesní
vybaveny stejně jako kopulové světlíky
profilů pásových světlíků nebo na manžety
zkušenost často spojen s bezpečnostními
doplňujícími bezpečnostními prvky.
bodových světlíků.
riziky. Firma ESSMANN klade už dlouho
K tomuto účelu byl vyvinut multifunkční
důraz na bezpečnostní opatření proti
ochranný systém HDS. Vyrábí se ve
Firma ESSMANN uspokojuje těmito
pádu osob, které jsou vyžadovány
formě perforovaného hliníkového plechu
produkty rostoucí poptávku po
předpisy BOZP.
pro ochranu před kroupami, propadnutím
ochranných a bezpečnostních prvcích pro
osob a za účelem snížení účinků
práci osob na střechách.
slunečního záření. Jeho součástí je také
konzola pro ukotvení postroje (PAS). Její
HDS
PAS
HDS
Q131
PAS
19
U firmy ESSMANN je středem pozornosti
především sám člověk
Zákazníci firmy ESSMANN se musí vždy
Typickými službami firmy ESSMANN
cítit spokojeně a bezpečně. K tomu
jsou podrobné analýzy a výpočty
přispívá svými profesními zkušenostmi
i intenzivní technický dohled
a vědomostmi více než 300 jejích
na realizovaných stavbách.
zaměstnanců. Silný je i tým obchodních
Samozřejmostí je absolutně přesná
zástupců a technických poradců.
dodávka materiálu a náhradních dílů,
stejně jako komunikace po internetu
V oblasti vývoje, výroby, montáže,
s klienty, která začíná vypsáním
řízení kvality a logistiky pracují ve firmě
podmínek veřejné soutěže, ale zdaleka
ESSMANN odborníci, kteří poskytují
nekončí představováním aktuálních
svým klientům kvalitní zákaznický servis.
vývojových trendů.
ESSMANN zajišťuje průběžné vzdělávání
vlastních spolupracovníků a současně
pořádá i semináře pro zákazníky.
20
ESSMANN ve zkratce:
• Vývoj, projektování a výroba systémů
• Dodávka kvalitních výrobků zaručujících
pro přirozené osvětlení, větrání,
zcela vodotěsnou střechu s vysokým
ventilaci a přirozený i nucený odvod
uživatelským komfortem při jejich
kouře a tepla. Přední evropská firma
montáži a užití.
z oblasti staveb moderních
a bezpečných průmyslových,
obchodních a administrativních budov.
• Přibližně 100 terénních obchodních
zástupců po celé Evropě zajišťuje
na nejvyšší úrovni odborné poradenství
• Vývoj, projektování a výroba
a péči o zákazníka.
elektropohonů, elektronických
komponentů a sestav pro řízení a
kontrolu ZOKT a větracích zařízení ve
• Více než 200 obchodních partnerů
po celé Evropě.
střeše a na fasádě.
• Uznávaný kvalitní servis s krátkými
• Montáž a údržba zařízení k prosvětlení,
větrání, ventilaci a přirozený i nucený
dodacími lhůtami a vysokou
spolehlivostí.
odvod kouře a tepla.
• Vynikající postoj ve vztahu k inovaci,
• Specialista pro kompletní zabezpečení
osob na plochých střechách proti jejich
kompetence při poradenství, serióznost
a spolehlivost.
pádu a propadnutí.
• Poradenství architektům, investorům,
• Vývoj, projektování, výroba a prodej
obchodníkům se střešními materiály,
odvodňovacích systémů pro ploché
dodavatelům střešních plášťů,
střechy.
generálním dodavatelům staveb ...
a také Vám.
21
Přehled spektra výrobků skupiny
ESSMANN GROUP
Velkokapacitní ventilační k
Bezpečnostní konzola
pro ukotvení proti pádu osob
Pásový obloukový světlík typ 940/10
HDS kryt pro pásové světlíky (ochrana
proti propadnutí osob a proti krupobití)
Dvojklapka pro odvod kouře a tepla a pro
permanentní větrání za každého počasí
ZOKT klapka v pásovém
obloukovém světlíku
Zařízení pro nucenou
výměnu vzduchu
(VZT jednotka)
Automatický kouřový hlásič
Střešní ventilátor
pro odvod kouře
Potrubí pro odvod
kouře s nasávací
mřížkou
Textilní VZT potrubí
Nástěnný ventilátor
Vnitřní termostat
Tablo dálkového ovládání
Požární tlačítko EPS
Výstražná siréna
Alarmová skříň – aktivace ZOKT
pomocí CO2 ručně s připojením na EPS
Větrací tlačítko otevřít-zavřít
Řídící a ovládací skříň
22
Bezpečnostní konzola proti pádu
osob na nasazovacím věnci
Pásový světlík
typ 940/20 resp. 21
HDS kryt pro pásové světlíky
Větrací žaluzie
Střešní ventilátor
Střešní vpusť
klapka
Kouřová zástěna
Větrací žaluzie
pro každé počasí
Venkovní termostat
Rohové spojlery
Dvojklapka pro
ZOKT a větrání
Hlásič větru
a deště
Světlíková
kopule ZOKT
Větrací žaluzie
HDS kryt pro
kopulové
světlíky
Pyramidový
světlík
Okenní vřetenový otevírač
(elektromotor)
Nástěnný ventilátor s uzavírací
klapkou a nasávacím potrubím
Okenní řetězový otevírač (elektromotor)
Fasádní větrací žaluzie
Klapka pro přívod vzduchu
23
Stav 02/2012
SEP ESSMANN s.r.o.
Na Rovince 879
CZ-720 00 Ostrava-Hrabová
Telefon +420 596 614 766
Telefax +420 596 614 767
E-Mail [email protected]
www.sepessmann.cz
ESSMANN GmbH
Im Weingarten 2
D-32107 Bad Salzuflen
Telefon +49(0) 5222.791-0
Telefax +49(0) 5222.791-236
E-Mail [email protected]
www.essmann.de
Firmy skupiny ESSMANN GROUP.
Download

ESSMANN – doma na střechách po celé Evropě Systémy pro