Chemická odolnost těles svítidel vyrobených z termoplastů
Prostředí s chemickými
látkami
koncentace
max.
polykarbonát/PC
rezistentní
ano
Acetony (ketony)
Anilin (organické báze)
Amoniak - čpavek
relativně
ne
relativně
x
5%
x
x
Diethylether (ethery)
x
Dusičnan draselný - ledek
x
50%
x
x
20%
5%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
40%
Kyselina mravenčí
30%
Kyselina octová
10%
x
x
x
Kyselina sírová
30%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Trichlorethylen
20%
x
x
x
x
Uhlovodíky aromatické a halogenové
x
Zásady (alkaly)
x
www.vyrtych.cz
x
x
x
Terpentýn
Uhličitan sodný
Uhlovodíky alifatické
x
x
x
30%
Toulen (nepolátní úhlovodíky)
x
x
x
x
x
x
x
x
15%
x
x
x
x
x
Kyselina chromová
Peroxid vodíku
Síran amonný, sodný,
měďnatý , aj.
x
x
x
x
Petrolej
x
x
x
x
x
Olej minerální
Olej rostliný
Olej řepkový - bionafta
x
x
x
Methanol
Nafta - pohoné směsi
x
x
x
35%
x
x
x
20%
x
x
x
x
x
Kyselina dusičná
Kyselina dusičná
Kyselina chlorovodíková
x
x
x
x
x
Kyselina citronová
x
x
x
Chlorid uhličitý i etylnatý
Chlorid železnatý
Kyselina arzeničitá i olejová
x
x
x
x
x
Chlorid sirnatý i vápenatý
x
x
x
Heptan
15%
ne
x
x
x
60%
relativně
x
x
x
Hydroxid sodný - louh
Chlorid sodný - roztok soli
ano
x
x
Fenol
25%
ne
ABS (Forsan)
rezistentní
x
x
x
Hydroxid amonný
relativně
x
x
Glycerin
ano
x
x
Ethylakohol
ne
polystyrén/PS H
rezistentní
x
Ethylacetat (estery)
Kyselina chlorovodíková
ano
x
Benzen i benzol
Etahanol (alkoholy)
akryl/AC(PMMA)
rezistentní
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
141
Download

Chemická odolnost