Přehledný manuál k Woodcutter
simulátoru
O hře
Jste šéfem společnosti na těžbu dřeva, takže se budete muset starat o širokou paletu strojů. Vaším
úkolem je najít a pokácet stromy, které jsou určené k vytěžení, a dřevo doručit přímo do rukou
zákazníka. Když stromy pokácíte, musíte je z lesa převézt na pilu. Tam jsou nařezány na menší kusy,
které je třeba naložit na kamióny. Celou dobu budete mít nad stroji plnou kontrolu. V průběhu času
budete dostávat cenné zakázky, jejichž úspěšné
dokončení si bude žádat vaši plnou pozornost a
zkušenosti – a nesmíte zapomínat, že je třeba
vejít se do určitého časového limitu.
Profily
V režimu kariéry můžete mít až 5 různých
profilů.
Klikněte v hlavním menu na položku PROFILY a vyberte si profil.
Než zahájíte kariéru, přesvědčte se, že jste si vybrali správný profil.
Herní režimy
Máte k dispozici 2 různé herní režimy:
1. Klasické zakázky: Dokončete všechny obdržené zakázky a doručte svým zákazníkům
požadované množství dřeva. Jakmile zakázky dokončíte, budete mít k dipozici další úroveň.
2. Volná hra: V tomto herním režimu mohou hráči v dokončené úrovni pokračovat a dokončit
celou oblast. Během těžení lesa nebudete omezeni časem ani bonusovými zakázkami. Svou
práci si rozvrhněte naprosto libovolně.
Nastavení
Zde si můžete vybrat nastavení rozlišení a zvuku. Veškeré nastavení bude uloženo pro příští spuštění
hry. V nastavení obrazu si můžete zvolit rozlišení pro různě veliké monitory – v závislosti na monitoru
si můžete například zvolit 4:3, 16:9, ba dokonce i 16:10. Pokud budete chtít zubatá kola místo
kulatých, můžete to tu nastavit také.
V případě pomalého chodu hry se doporučuje snížit rozlišení a míru detailů.
1
Úrovně
Různé úrovně se dají hrát popořadě, hezky jedna po druhé. Někdy budete mít libovolné množství
času, jindy vám zase půjde o každou vteřinu a na obrazovce budete mít odpočítávání. V pravém
horním rohu se nachází kniha zakázek, kde si můžete zkontrolovat aktuální průběh. Jakmile dokončíte
jednu zakázku, započne další. Každou dokončenou úroveň si můžete kdykoli zahrát znovu.
Bonusové úrovně: Po určitých zakázkách si budete moci zahrát až tři bonusové úrovně. Budete
například vyzváni, abyste v určitém časovém limitu porazili jistý počet stromů, aniž byste je museli
transportovat.
Samotná hra
Zpracování dřeva probíhá v pěti krocích,
začínaje pokácením a konče doručením.
Jednotlivé fáze jsou stručně popsány
níže:
Fáze 1. - Pokácení:
Tlačítkem 1 aktivujte traktor a porazte s
ním strom. Při nájezdu ke stromu se
vám v pravém spodní části obrazovky
zobrazí kola, kterými můžete traktor
náležitě umístit. Pokud najedete ke
stromu pozadu, musí být pila po levé straně stromu. Jakmile bude zelená tečka radaru v zaměřovači,
můžete strom pokácet. Nejdřív ale musíte tlačítkem T zatáhnout ruční brzdu. Traktor nastartujete
stisknutím mezerníku. Pokácený strom bude automaticky připravený k převozu.
Fáze 2: – K pile:
Tlačítkem 2 nastartujte traktor. Kmen dotlačte či dotáhněte k pile. Pilu poznáte podle dopravníku a
jeřábu. Pokud se vám jízda pozpátku bude zpočátku zdát obtížná, můžete si spojku přehodit dozadu
(tlačítko L). Řízení pak bude snazší, ale méně reálné. Jízda popředu se sešlápnutou brzdou se
nedoporučuje.
Fáze 3 – Na dopravník:
Tlačítkem 3 aktivujte jeřáb pily. Jeřáb použijte k vyzdvihnutí kmene na dopravník. Jakmile bude kmen
správně umístěn, automaticky bude dopraven do pily. Jeřábem lze pohybovat šipkami. Pokud budete
chtít jeřáb otočit, stiskněte Shift a šipku doleva nebo doprava. Spouštění jeřábu se provádí klávesou
Page Down nebo K a zdvihání Page Up nebo I. Čelisti se otevírají a zavírají pomocí Home a End (nebo
U a J). Aby byl uchopený kmen vyvážený, chyťte ho uprostřed.
Fáze 4. –Převoz do nakládací oblasti:
2
Tlačítkem 4 aktivujte buldozér. Převezte dřevo k nakládacímu jeřábu. Náklaďák se ovládá šipkami.
Lžíce se spouští klávesami Page Down nebo K a zdvihá se Page Up nebo I. K otevírání a zavíraní lžíce
slouží Home a End (nebo také U a J).
Fáze 5. – Nakládání a doprava:
Tlačítkem 5 aktivujte nakládací jeřáb. Ovládání je stejné jako u jeřábu pily. Jeřábem se pohybuje
šipkami. Otáčí se kombinací Shift + levá nebo pravá šipka. Ke spouštění slouží Page Down nebo K a ke
zdvihání Page Up nebo I. Čelisti se otevírají pomocí Home a End (resp. U a J). Tento jeřáb je mnohem
větší – můžete pohybovat několika kusy dřeva naráz, pokud je tedy máte v pořádku naložené a
uložené. Stisknutím mezerníku náklaďák nastartujete a zahájíte transport. Zobrazení materiálu ve
statistikách chvilku potrvá. Poté k nakládacímu jeřábu přijede další kamión. A je jenom na vás, kolik
se na jaký rozhodnete naložit.
Tlačítky 1-5 se tedy aktivuje několik vozidel. Pro stroje lze také využít symboly, kdy stačí kliknout na
některou z ikon vespod obrazovky.
Užitečné tipy
-
Při hledání stromů k
pokácení hledejte ty
označené červeným
symbolem X.
-
Couvání se zpočátku bude
jevit velmi těžké, takže si
můžete spojku přepnout
dozadu (tlačítko L). Tím si
zafixujete zadní nápravu a
řízení bude snazší . Navíc jízda popředu bude vyžadovat extrémní úhly zatáčení a bude
obtížnější, takže se to doporučuje jen při couvání.
-
Pokud se kmen nebude nacházet přímo před jeřábem, stačí přesunout čelisti do správné
pozice.
-
Pro lepší rovnováhu je dobré uchopit kmeny vprostředku.
-
Pokud budete chtít, aby kamera neustále sledovala vaše vozidlo a otáčela se spolu s ním,
můžete si klávesou C změnit režim kamery .
-
Obě malé koncové části kmene lze vézt buldozérem naráz. Ušetříte si tím čas a cestu k
nakládacímu jeřábu.
-
Skládejte dřevo před jeřáb do pyramidy – tak bude možné brát víc kusů dřeva najednou.
3
-
V případě zaseknutí nebo když nebudou chtít čelisti pustit dřevo, stiskněte klávesu R a
potvrďte objevivší se zprávu. Vozidlo se pak vrátí tam, kde začalo. Tip: Ušetříte si tím
zdlouhavou cestu zpátky na pilu.
Rozvržení klávesnice
Ve hře jsou použity tyto ovládací prvky. Obrázek se všemi těmito klávesami a příslušnými zkratkami
najdete na konci tohoto manuálu a zároveň i v souboru JPG na CD s hrou.
Traktor:
1
Šipka nahoru nebo W
Šipka dolů nebo S
Šipka doleva nebo A
Šipka doprava nebo D
Mezerník
T
R
C
Nastartování
Jízda popředu
Couvání
Zatočení doleva
Zatočení doprava
Pila
Zatáhnout/Povolit ruční brzdu
Resetovat pozici vozidla
Změnit režim kamery (statická nebo sledování vozidla)
Buldozér:
2
Šipka nahoru nebo W
Šipka dolů nebo S
Šipka doleva nebo A
Šipka doprava nebo D
Home button or U
End nebo J
Page Up nebo I
Page Down nebo K
L
T
R
C
Nastartování
Jízda popředu
Couvání
Zatočit doleva
Zatočit doprava
Zavřít lžíci
Otevřít lžíci
Zdvihnout lžíci
Spustit lžíci
Zafixovat zadní nápravu (pro snazší couvání)
Zatáhnout/Povolit ruční brzdu
Resetovat pozici vozidla
Změnit režim kamery (statická nebo sledování vozidla)
Jeřáb pily a nakládací jeřáb:
3
Nastartování jeřábu pily
5
Nastartování nakládacího jeřáb u náklaďáku
Šipka nahoru nebo W Pohyb ramene dozadu
Šipka dolů nebo S
Pohyb ramene dopředu
Šipka doleva nebo A Otočit doleva
Šipka doprava nebo D Otočit doprava
Shift a šipka doleva nebo A
Pohyb čelistí doleva
Shift a šipka doprava nebo D Pohyb čelistí doprava
Home nebo U Zavřít čelisti
4
End nebo J
Otevřít čelisti
Page Up nebo I Zdvihnout čelisti
Page Down nebo K
Spustit čelisti
C
Změnit režim kamery (statická nebo otáčení s vozidlem)
Mezerník
Poslat náklaďák k zákazníkovi – to funguje pouze s označeným
nakládacím jeřábem (tlačítko 5).
5
Transportér kmenů:
4
Nastartování
Šipka nahoru nebo W Jízda popředu
Šipka dolů nebo S
Couvání
Šipka doleva nebo A Zatočení doleva
Šipka doprava nebo D Zatočení doprava
Home nebo U Zavřít čelisti
End nebo J
Otevřít čelisti
Page Up nebo I Zdvihnout čelisti
Page Down nebo K
Spustit čelisti
T
R
C
Zatáhnout/Povolit ruční brzdu
Resetovat pozici vozidla
Změnit režim kamery (statická nebo sledování vozidla)
Kamera:
Pokud chcete změnit úhel kamery, podržte pravé tlačítko myši a pohněte s myší ze strany na stranu.
Kolečkem myši nebo stisknutím kláves + a - lze přibližovat a oddalovat (zúžování a rozšiřování oblasti
na obrazovce).
6
Download

Drevorubecky Simulator Manual CZ.pdf