a
ŠKOLNÍ DĚNÍ POHLEDEM DEVÁŤÁKŮ
školní rok 2010/2011
vydání čtvrté
Je konec měsíce a u nás ve škole se
stalo v období 18.-29. října několik
událostí (i nepříjemných). Ty pro vás
zaznamenali:
Výzkumníci: Vladislav Sibal (ten bez
palce), Matěj Boháček, David Žák
a Lucie Ješátková.
Úraz při tělesné výchově
Nepříjemná událost se stala
žáku 9. ročníku Vladislavu
Sibalovi, který při tělesné výchově
utrpěl zranění. Během fotbalového
utkání se srazil se spoluhráčem,
upadl a zlomil si palec na pravé
ruce. Nesl to ale statečně a vydržel
do konce hodiny. Poté odjel
k lékaři, kde dostal sádru. Tato
skutečnost ho ale příliš netíží,
protože je pravák, a tak
o hodinách nemůže psát. Někteří
učitelé mu to však netrpí, psát ho
nechávají stejně jako jiné žáky,
protože vědí, že Vláďa je šikovný
a že to zvládne i se sádrou. Ale aby
jim Vláďa nemohl nic vyčítat,
nechávají mu alespoň více času,
přece jen je to rozdíl psát se
sádrou a bez ní. Tak přejeme brzké
uzdravení.
Další událostí,
pro
někoho možná i radostnou,
byl Přírodovědný klokan,
což je test, který se píše ve
všech školách po celé České
republice. Test psali žáci
8. a 9. tříd, měli na něj
přibližně 1 hodinu, ale většina ho dokončila
dříve.
Naštěstí se u nás neobjevil nikdo, kdo by
nenasbíral ani jeden bod, možná to bylo také
tím, že každý měl do začátku 24 bodů. Test byl
rozdělen na tři části – úlohy za 3 body, úlohy
za 4 body a úlohy za 5 bodů. Při špatné
1
obrázek: MS Office Cliparts
Přírodovědný klokan
odpovědi se strhával pouze jeden bod. Test se
celkově skládal z 24 úloh. A témata v něm
obsažená
byla
z předmětů:
přírodopis,
zeměpis, dějepis, fyzika, chemie; některé
otázky se ovšem týkaly i jiných oblastí.
Myslíme si, že výsledky byly celkem
ucházející. Někteří žáci tedy překvapili mile (ti
bohužel nebyli z 9. ročníku). Nutno
podotknout, že někteří žáci překvapili ovšem
i nemile, za své opisování byli totiž dokonce
diskvalifikováni (ti bohužel už z 9. ročníku
byli).
Výsledky soutěže najdete na následující
straně.
Výsledková listina soutěže „Přírodovědný klokan“
Pořadí Jméno
diskvalifikován
Pořadí Jméno
Body
Vladislav Sibal
75
13. Lucie Joklová
41
1. Matěj Boháček
73
14. Jitka Křikavová
40
2. Lukáš Kaňka
66
Matěj Šiller
40
3. Lucie Ješátková
65
16. Hana Paulíková
39
Nikola Víšková
65
17. Martin Pilát
38
Karolina Kořínková
65
6. Veronika Pohanová
64
7. Tomáš Vacek
63
8. Jitka Havlová
61
21. Tomáš Pecha
34
9. Aneta Musilová
54
22. Roman Fajt
33
David Žák
19. František Karásek
Kateřina Vopěnková
38
37
37
10. Michaela Havlová
52
Klára Doležalová
33
11. Adéla Běláková
51
24. Lukáš Podrázský
28
12. Anna Příhodová
42
25. David Šamko
16
Vystoupení Stanislava Příhody
V sobotu 23. října naše škola
a obec
Senožaty
organizovala
slavnostní setkání s místním
rodákem, krajinářem, písničkářem
a básníkem Stanislavem Příhodou.
A my, siláci školy, jsme u příprav
nemohli samozřejmě chybět. Spolu
s 8. ročníkem jsme byli pověřeni
přípravou židlí do společenské
místnosti, a to pod přísným
dohledem pana ředitele Šimka
a vlídným pohledem paní učitelky
Mostové.
Očekávalo se, že přijde hodně
lidí, proto se musely odnést
pingpongové stoly, aby se tam vešlo
židlí co nejvíce. Byla u toho velká
legrace, ale nejlepší bylo, že jsme
přišli o jednu vyučovací hodinu.
2
Body
Bára Žáková, Péťa Žáková a Hanka Paulíková se této události zúčastnily osobně, pomáhaly při
organizaci, a tak jsme je poprosili o několik postřehů.
Děvčata nám ochotně popsala průběh celé této akce takto:
,,Byly jsme osloveny (Hanka Paulíková,
Péťa Žáková, Bára Žáková) paní učitelkou
Joskovou, zda bychom nechtěly pomoci
s organizací setkání s panem Příhodou.
S radostí jsme souhlasily.
Vítaly jsme hosty a rozdávaly tombolu.
I když byl program určen spíše pro starší
generaci, tak se nám vystoupení také líbilo.
Pan Příhoda vyprávěl zážitky z mládí, se
svým synem a vnukem zazpíval několik písní
a představil některé své veselé verše. Básně
z jeho tvorby zarecitovala také paní učitelka
Josková a paní Kubalová z Čechtic. Některé své
obrazy věnoval do tomboly a jeden přímo
místnímu obecnímu úřadu. Tento obraz pak
pan Příhoda oficiálně předal panu starostovi.
Společenská místnost ZŠ byla zcela
naplněna a myslíme si, že se toto setkání všem
zúčastněným velmi líbilo, protože pan Příhoda
je nejen všestranný umělec, ale také velmi milý,
příjemný a laskavý pán.‘‘
Státní svátek + podzimní prázdniny
Tak už tu máme konečně další státní svátek –
28. říjen (Den vzniku samostatného československého státu) a s ním i podzimní prázdniny, na
které jsme se určitě všichni těšili. Byly 27.10. – 31.10.,
každý den volna je pro nás dobrý, i když jich není
zrovna příliš mnoho.
Všichni si odpočineme a načerpáme nové síly do
dalších školních dnů. A myslíme si, že za tyto dny
volna nejsou rádi pouze žáci, ale i učitelé!
3
Download

29. října - ZŠ Senožaty