Swoboda-Stamping, s.r.o.
Hruškové Dvory 60
586 26 Jihlava
Protokol z jednání
Firma:
NAF, a.s.
Téma:
Prověření systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001
Datum:
Účastníci:
22. 11. 2011
NAF: p. Kousal, p. Vavřina, p. Lukeš, p. Jaroš, p. Zuzánek
SwS: p. Novák, p. Vopálenský, p. Musil
Body jednání
Odpovědný/Termín
Cílem jednání bylo prověřit systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 v souvislosti na
vzájemné spolupráci mezi společností NAF a SwS a to v oblasti konstrukce a
výroby modulových střižných nástrojů.
Systém byl prověřen namátkově v několika oblastech, které byly ještě před
jednáním představeny formou agendy k jednání. (Agenda - viz příloha 1)
Pan Kousal prezentoval strukturu společnosti a zavedený systém jakosti.
Systém byl u společnosti NAF zaváděn za podpory a poradenství firmy Palstat.
Dále byly namátkově formou dotazování a předkládání konkrétních příkladů
prověřeny všechny oblasti uvedené v agendě.
Po té byla aplikace požadavků normy prověřena přímo v praxi. (elektroeroze,
obrábění CNC, ruční pracoviště, broušení, měření).
V provozu je zaveden systém samokontroly, to znamená, že měření provádí
přímo operátor stroje.
V plánu je vylepšení možností měření - pořízení optického měřícího zařízení.
SwS nabízí pomoc formou poradenství, případně nabízí možnost odzkoušení
měřícího zařízení ve vlastní provozovně v Jihlavě.
Závěr:
Během jednání (prověřování) nebyly zjištěny žádné zjištění nebo odchylky od
systému.
Jako pozitivní zjištění byly hodnoceny tyto body:
- Vysoký standard odbornosti všech pracovníků.
- Propracovaný a dokumentovaný systém realizace nových projektů.
- Precizní plánování výroby a detailní výrobní dokumentace.
- Spolehlivá zpětná sledovatelnost.
- Vysoký standard pořádku a čistoty na pracovištích.
- Systém získávání a zaškolování nových pracovníků.
Jihlava, 25. 11. 2011
_______________
Musil Jaroslav
Seite 1 von 1
Download

SWOBODA-Stamping Audit