INFORMAČNÍ ZPRAVODA J PRO Z AMĚSTNANCE A OBCHODNÍ PA RTNERY S P O L E Č N O S T I S E R V I S C L I M A X a . s.
www.climax.cz
5 - 6 / 2013
3/2013
PŘEDSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI
HAKL ŽALUZIE
str.
2
VÝZNAMNÝ
DODAVATEL
FIRMA ALUKON
str.
str.
3
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
3
str.
FOTBALOVÝ
TURNAJ
4
ÚVODNÍ SLOVO
Povodňová sbírka CLIMAX
obchodního ředitele
SERVIS CLIMAX a.s.
Vedení společnosti SERVIS CLIMAX a.s. vyhlásilo v druhém týdnu měsíce června povodňovou
sbírku. Zapojilo se do ní 117 zaměstnanců, kteří darovali celkem 40 600 Kč. Každý druhý
zaměstnanec společnosti finančně přispěl. Tato částka byla dorovnána vedením společnosti
na 100 000 Kč.
S těmito penězi, zapečetěnými v papírových obálkách, jsem v úterý 18.
června 2013 putovala téměř přes
celou republiku, abych je jménem
zaměstnanců firmy CLIMAX předala těm, kteří je nejvíce potřebují.
Výběr byl složitý. Míst, která potřebovala pomoc, bylo mnoho. Na základě informací od tiskové mluvčí
Hasičského záchranného sboru
České republiky jsme vybrali město
Nový Knín v okrese Dobříš. To bylo
zasaženo povodněmi již podruhé
a celková škoda na majetku činila
30 miliónů korun.
Přímými adresáty pomoci byly dvě
obyvatelky města, které na základě
telefonického rozhovoru navrhl jeho starosta. Jmenovitě se jednalo
o paní Věru Vinduškovou (nar. 1965)
a Libuši Reisserovou (nar. 1947).
Obě paní žijí samy a jedna z nich
nemá ani žádné příbuzné. Peníze
Předání finančního daru paní Věře Vinduškové
zleva: Petra Jurečková, Tomáš Havlíček (starosta), Věra Vindušková, Lenka Dvořáková (DANEX)
Výroba žaluzií
„pětadvacet“
S lehkou nadsázkou lze říci, že
vnitřní žaluzie jsou v našich
podmínkách synonymem stínicí
techniky. Zejména ty, které jsou
označovány jako IZO žaluzie.
Stará kastlová okna byla a jsou
masivně vyměňována za okna
plastová a meziskelní žaluzie
jsou tak nahrazovány tzv. řetízkovými žaluziemi.
To však neplatí v zemích, kde především tradice a typy oken volají
po tzv. „pětadvacítkách“. S tímto
výrazem se v naší výrobě vnitřních
žaluzií setkáváme stále častěji.
Horní nosič o rozměrech 25 x 25
mm a ovládání šňůrou a transparentním táhlem jsou typickými znaky pro žaluzie s názvem Harmony
nebo Elegance. Společně se žaluziemi Monokomando a MONO SC,
zaměstnávají díky své kvalitě, spolehlivosti a rostoucímu podílu exportu, stále více lidí v této výrobě.
Prozatimní meziroční navýšení vyrobených kusů o 25 % to jen dokazuje. Největšími „baštami“ těchto
žaluzií jsou země Beneluxu, Francie
či Itálie.
opravdu potřebují. Při kulminaci
měly vodu ve svých domech ve výši
jednoho metru. V místech, kde původně byla podlaha, mohou dnes
sadit trávu. Téměř veškeré vybavení
musely vyhodit. Pokud bychom jim
peníze nedarovali my, starosta by
na ně vyhlásil veřejnou sbírku.
Obě ženy byly velmi dojaty, když
jsem jim společně s manželi Dvořákovými z firmy DANEX (značková
prodejna z Dobříše) peníze jménem
zaměstnanců a vedení společnosti
předávala. Paní Vindušková nebyla
schopna mluvit a paní Reisserová
se dojetím rozbrečela. Obě byly velmi vděčné a zároveň překvapené
naší solidaritou.
Přijměte, prosím, mým prostřednictvím jejich velké díky. Svým činem
jsme jim velmi pomohli.
Petra Jurečková
marketingový specialista
Při předání u paní Libuše Reisserové
zleva: P. Jurečková, dcera paní Reisserové, Libuše Reisserová, Daniel Dvořák (DANEX), T. Havlíček
Stavební úpravy na objektech dokončeny
V měsíci květnu došlo k dokončení plánovaných stavebních prací na výrobních halách H3 a H80.
Na to, jak rekonstrukce dopadla,
se můžete podívat na fotografiích.
V případě objektu H3 se jednalo o
vybetonování zpevněné plochy před
expedicí. Na fotografii je patrné, že
auto stojí zešikma. Tím je docíleno,
že podlaha auta a prostor expedice
jsou téměř v rovině.
Stavební práce nemohly být prováděny současně s rekonstrukcí objektu na přelomu roku, a to z důvodu minusových teplot. Tato stavební úprava je velmi důležitá, protože přispěla k usnadnění práce
řidičů při nakládání výrobků určených k expedici.
„Pětadvacítkám“ a zaměstnancům
této výroby přejeme mnoho zakázek
a spokojených zákazníků.
Stavební změny zaznamenal také
objekt H80. Došlo zde k úpravě
vstupu, částečné změně dispozice
výroby v prvním podlaží a následně
i k rekonstrukci schodišťového
prostoru včetně výměny oken.
Tímto dostalo toto místo reprezentativnější vzhled a věřím, že bude
příjemně působit jednak na naše
zaměstnance, ale také na naše
obchodní partnery, kteří nás pravidelně navštěvují.
Filip Rejchrt
vedoucí odd. prodej
Roman Havel
výrobní ředitel
Nedávno jsem navštívil jedno
fotbalové utkání, z něhož mi
něco zůstalo v paměti. Na začátku udělal domácí obránce
hrubou chybu, kterou by normálně hosté potrestali gólem.
Najednou se ale před bránou
objevil záložník a gólu zabránil. Ten obránce nemusel žádat o pomoc a ten záložník se
nemusel ptát, zda pomoc potřebuje – prostě věděl, že je to
v danou chvíli to nejlepší, co
může udělat pro úspěch celého kolektivu. Nikdo nevykřikoval: „Tys udělal chybu
a já jsem ti pomohl.“ Ti dva
si jen pohledem řekli: „Děkuju.“ a „Není za co.“
Každý člověk je součástí kolektivu – rodiny, přátel, firmy,
sportovního oddílu. Lidé se
velmi často zaměřují jen sami na sebe – na své vlastní
radosti a starosti, zapomínají na to, že nejsou ostrovem
uprostřed moře. Každý člověk svým konáním ovlivňuje
své okolí, stejně jako okolí
ovlivňuje jej. Naše úspěchy,
radosti i starosti nikdy nezávisí jen na nás a nikdy je
neprožíváme sami. V každé
životní situaci máme vedle
sebe lidi, které jsme si vybrali jako své nejbližší – svou rodinu, své přátele, své kolegy.
Přeji všem, aby vedle sebe
měli vždy někoho, na koho se
mohou spolehnout a koho
nemusí žádat o to, aby jim
pomohl, když je potřeba.
Prostor expedice na objektu H3
Mimochodem – v poslední
minutě daného fotbalového
utkání stejný obránce, který udělal chybu, obehrál tři
protihráče a nahrál záložníkovi, který jeho chybu napravil a utkání rozhodl.
David Žabčík
obchodní ředitel
Rekonstrukce vchodu na objektu H80
2
noviny
Představují se:
VLADIMÍR HAKL – regionální zástupce v Brně
Noví zaměstnanci
Pracovní pozice:
asistentka vedení
Něco o sobě:
Je mi 23 let. Bydlím na Vsetíně
a jsem narozena ve znamení Vah.
Michaela Pařízková
Koníčky:
Mojí největší zálibou je tanec
a hudba – aktivně se věnuji folklóru. Zbytek volného času ráda trávím při sportu a v přírodě.
Oblíbená:
Barva: pastelové odstíny
Jídlo:
pravá valašská kyselice
Motto: „Velký strach lze zakrýt
odvahou.“
(M. A. Lucanus)
V dnešním vydání Vám představím firmu pana Vladimíra Hakla,
našeho regionálního zástupce
v Brně. Jedná se o zákazníka
s dlouholetou tradicí – v letošním
roce oslavil 20. výročí založení
své firmy.
Jaké byly začátky Vaší práce
v oboru stínicí techniky?
Svoji původní profesi mistra odborného výcviku oboru instalatér jsem
přestal vykonávat v roce 1992, kdy
jsem začal pracovat ve Vídni u firmy
zabývající se montáží plastových
oken a žaluzií. Po ročním působení
v Rakousku jsem přemýšlel, jak
pokračovat, zda se vrátit k původní
profesi, anebo rozvinout nově nabyté zkušenosti.
Pro co jste se rozhodl a jaký byl
další vývoj?
Pracovní pozice:
referent reklamací
Něco o sobě:
Je mi 23 let a jsem narozena ve
znamení Raka. Bydlím v Novém Hrozenkově. Jsem svobodná, ale šťastně zadaná.
Martina Hoduláková
Koníčky:
Mezi mé koníčky patří četba, pečení a vaření.
Oblíbená:
Barva: modrá
Jídlo:
cokoliv sladkého
Motto: „Co tě nezabije, to tě posílí.“
Po zvážení všech okolností jsem
se rozhodl začít podnikat. Na jaře
roku 1993 jsem založil živnost Stavitel a začal se věnovat montáži
oken a žaluzií. Po velmi krátké době, kdy jsem podnikal sám, se
objem zakázek zvýšil natolik, že
jsem do pracovního poměru přijal
nejprve jednoho a posléze další pracovníky na pozici technik – montér. V roce 1996 jsem se z již nevyhovující kanceláře v rodinném domě přestěhoval do nových prostor
v centru Brna, kde firma působí
dodnes.
Dodavatele žaluzií tvořili zpočátku
především různí malí výrobci. V roce
1996 jsem navázal obchodní kontakt se společností IMPRESA (později EUROSUN), která mi poskytla
širokou škálu kvalitního sortimentu, který naplnil nabídku výrobků k montáži. V roce 2001 mě
oslovila firma CLIMAX, od které
jsem postupně převzal celý sortiment, kromě interiérových horizontální žaluzií. V průběhu času,
po dalších obchodních jednáních
a především na základě dobrých
zkušeností s výrobky firmy CLIMAX,
jsem od roku 2005 přešel k vám
i s interiérovými horizontálními
žaluziemi.
O který sortiment je v současnosti
u Vás největší zájem?
Z celého sortimentu se nejlépe prodávají venkovní žaluzie a markýzy.
V současné době se také zvyšuje
zájem o vnitřní látkové rolety.
Jaký typ reklamy se Vám nejvíce
osvědčil?
Naší nejlepší reklamou je spokojenost zákazníků, kteří si nás nenašli
na internetových stránkách, ale
přišli na doporučení bývalých spokojených odběratelů.
Jaká je Vaše vize do budoucna?
Po dvacetileté zkušenosti se mi
osvědčilo řízení firmy s maximálně
pěti zaměstnanci. V tomto počtu
firma pracuje efektivně a kvalitně.
Do budoucnosti pak počítám s tím,
že chci najít schopného technika
– manažera pro další rozvoj firmy
a také proto, aby do budoucna bylo
možné takovému nástupci firmu
předat.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
spokojenosti, jak v podnikání, tak
v osobním životě.
Jana Vonášková, ved. odd. marketing
Kdo byli Vaši hlavní dodavatelé
a kdy jste začal spolupracovat
s firmou CLIMAX?
Oslava 20 let společnosti Žaluzie Hakl - pan Hakl druhý zprava
Pracovní pozice:
referent reklamací – montáž
Něco o sobě:
Je mi 26 let, jsem narozena ve
znamení Štíra. Ráda cestuji, mám
ráda thrillerové a romantické filmy.
Eva Orságová
Šikovná šperkařka z Horního Lidče
Vytvářet originální šperky z kovu lze pouze za předpokladu, že máte šikovné ruce, nápady a především
cit vhodně zkombinovat materiál a vnitřní představu. Tyto dispozice má slečna Kristýna Gajdošová, která
v naší společnosti pracuje od roku 2007 na pozici splétačky interiérových žaluzií IDK na hale 80. Doufám,
že se neurazí, když prozradím, že je jí 27 let.
Koníčky:
Mým koníčkem je především cestování a sport. Konkrétně tenis,
plavání a jízda na kole.
S jakými materiály pracujete?
Oblíbená:
Barva: růžová
Jídlo:
boloňské špagety
Motto: „Chování je zrcadlo,
v němž každý ukazuje
svou podobu.“
Je složité je sehnat?
Nejraději mám měď, mosaz a minerály, občas použiju i nerez.
Obvykle není problém materiál opatřit, téměř vše je dostupné přes internet.
Jaké výrobky vyrábíte?
V poslední době preferuji masivní
náhrdelníky inklinující ke starobylým stylům. Nejedná se ale o historické repliky, spíše volný styl, místy
s fantasy prvky, občas s tematikou
bytostí. V budoucnu bych ráda zkusila i prostorovější tvorbu.
„Motto“ CLIMAX novin
„V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam
toho, kdo ti věří.“
autor neznámý
„Hádanka“ CLIMAX novin
„Víte, kteří lidé jsou nejšťastnější?“
Jak dlouho se svému koníčku
věnujete? Kdy jste vyrobila první
šperk?
Bude to zhruba sedm let, i když
úplně první pokus proběhl na střední škole. Byly to jednoduché ozdoby
vyzdobené zatavením ve sklářské
fusingové peci.
Co Vás k tomuto koníčku přivedlo?
Ráda jsem navštěvovala jednu galerii s rukodělnými výrobky různých
technik a zaujaly mne šperky. Napadlo mne, že bych to mohla zkusit
taky. Zpočátku to byly jednoduché
tvary a vzory. Postupně jsem se
s každou další zkušeností dostávala
ke smělejším návrhům i realizacím.
Kde berete inspiraci?
Dělala jste nějaký šperk na zakázku?
Ano, i když mám v tvorbě nejraději
volný prostor. Je to pro mě forma
svobody, která je ohraničena pouze
mou fantazií a odhodláním něco nehmotného, čímž je myšlenka, nápad, v rukou přeměnit v něco hmotného, skutečného, pocházejícího
skutečně z Vás.
Vaše šperky vypadají nádherně.
Je možné je někde vidět?
Ano, existuje internetová stránka
www.fler.cz – kreativní svět, na které můžete najít výrobky z různých
oblastí. Módy, jídla, keramiky, skla
atd. Mezi nimi na www.fler.cz/kip
jsou i mé výtvory.
Inspirující je svět kolem nás, my
v něm a život sám.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho nápadů realizovaných v krásné
výrobky.
Účastníte se nějakých akcí, kde
své výrobky předvádíte?
Petra Jurečková
marketingový specialista
Ano, kovářského sympozia na hradě
Buchlov, kde jde ale spíše o ukázky
řemesel. Letos se pravděpodobně
zúčastním Dne řemesel v Rožnově
pod Radhoštěm a akce na hradě
Brumov.
Ze kterého výrobku jste měla
největší radost?
Z každého, kterým jsem překonala
předchozí a posunula osobní hranice.
Sklerotici. Mají vše, na co si vzpomenou.
3
noviny
Představení společnosti ALUKON
SERVIS CLIMAX a.s. - OVĚŘENÁ FIRMA
V OBORU STÍNICÍ TECHNIKY
Venkovní rolety jsou v nabídce společnosti SERVIS CLIMAX již od roku 1997, kdy se
staly vůbec prvním výrobkem firmy určeným pro venkovní použití. Dnes se rolety
řadí mezi stěžejní produkty, kdy ročně zaměstnanci firmy vyrobí více než 20 tisíc
kusů, přičemž celkový objem již několik let narůstá.
Společnost SERVIS CLIMAX a.s.
získala certifikát „Ověřená firma
v oboru stínicí techniky“, který
uděluje Sdružení výrobců stínicí
techniky a jejich částí.
Alukon se nerozvíjí jen v oblasti
nových výrobků a technických vylepšení. Firma dbá i na získávání
kvalitních pracovníků, kdy studentům nabízí řadu několikaletých
praxí. Zaměstnanci Alukonu se tak
stávají často mladí lidé, kteří při
jejich nástupu do práce už prostředí podniku dobře znají.
Udělení certifikátu je pro naši
společnost
potvrzením
kvality
poskytovaných služeb a výrobků,
jejího seriózního chování z hlediska
platební morálky, plnění podmínek
certifikace výrobků apod.
Zástupci z firmy Alukon na obchodním jednání v květnu letošního roku
zleva: Roman Semrád, Filip Šimara, Miroslav Jakubec, Reinhard Trier, David Žabčík, Klaus Braun
Za oblibou tohoto výrobku CLIMAX
u tuzemských i evropských zákazníků stojí mimo jiné i kvalitní komponenty, komplexní systém a ucelená nabídka.
Stěžejním dodavatelem pro naši
společnost je Alukon, jehož systém
tvoří podstatnou část z každé vyrobené rolety. Boxy, lamely, vodící
lišty a koncové profily tvoří nejviditelnější části každého jednotlivého
kusu, nicméně v hotovém výrobku
jsou mnohdy desítky dalších součástek, které nakupujeme od tohoto německého výrobce.
Ve výrobním programu Alukonu
se nachází také rolovací garážová
vrata, sítě proti hmyzu a izolační
stavební překlady, nicméně hlavní
činností je výroba rolet. Alukon
přitom čerpá ze svých dlouholetých
zkušeností, které sahají až do roku
1974, ve kterém byla firma založena.
Z původního podnikání třech osob
se za téměř 40 let své existence
výroba rolet v Konradsreuthu
poblíž českých hranic výrazně rozrostla. V současnosti totiž ve firmě
pracuje 400 zaměstnanců a výrobní plocha zabírá zhruba 26 tisíc m2.
I to činí z Alukonu jednoho z nej-
významnějších evropských výrobců
roletových systémů.
Mezi přednosti tohoto německého
výrobce patří komplexní systém,
který umožňuje vyrobit roletu přesně podle požadavků a představ
zákazníka. Jednotlivé komponenty
a části roletového systému je možné
různě kombinovat a dosahovat tak
řady specifických výrobních a montážních možností. Vysoké kvality je
dosahováno mimo jiné kvalitním
vstupním materiálem a moderním
strojním vybavením.
Ačkoliv je Alukon na evropském trhu aktivní už několik desítek let,
tak se jeho produkty neustále vyvíjí. Inovace přitom zohledňují nejmodernější trendy a poptávku koncových zákazníků. Díky tomu je
možné i rolety CLIMAX neustále
zdokonalovat a rozšiřovat nové varianty. Mnohdy se přitom může jednat o na první pohled nepodstatné
detaily, které ovšem mohou výrazně zvýšit kvalitu výrobku. Například poslední výraznou novinkou
v nabídce společnosti SERVIS CLIMAX jsou extrudované boxy, které
si jistě najdou řadu zákazníků.
Vzájemnou spolupráci s německou
společností se nám daří dlouhodobě
rozvíjet. Alukon je přístupný novým
podnětům, které následně usnadňují výrobu a zkvalitňují dodávky
rolet našim zákazníkům. Tomu
odpovídá i počet důležitých jednání
mezi oběma firmami, díky kterým
jsme schopni pružně reagovat na
aktuální podněty. Poslední z těchto
setkání se uskutečnilo koncem
května, kdy naši firmu navštívilo
vedení Alukonu.
Předpoklady pro další rozvoj Alukonu jsou poměrně velké a začátkem
roku ještě dále zesílily. Alukon se
totiž stal v únoru členem skupiny
Hörmann, která je celosvětovým
gigantem v oblasti výroby a prodeje
garážových vrat. Alukon na jednu
stranu získal silné zázemí, nicméně
zůstává stále zcela samostatným
závodem s vlastní strategickou
orientací. To je dobrá zpráva také
pro zákazníky CLIMAXu, protože
pokud bude stávající dodavatel
dodávat i nadále kvalitní výrobky,
bude možné vyrábět venkovní rolety na stále vysoké úrovni.
Filip Šimara
vedoucí odd. nákup
SVST
Děkujeme za projevenou důvěru.
2013
Jana Vonášková
vedoucí odd. marketing
ÚČETNÍ AUDIT
V druhé polovině měsíce června proběhla v naší společnosti závěrečná část účetního auditu. Na to, jak jsme
uspěli, jsem se zeptala naší ekonomické ředitelky Moniky Pekařové.
Co je to účetní audit?
Jak jsme celkově dopadli?
Posláním a smyslem auditu je vyjádřit v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní jednotky. Jinými slovy někdo, kdo tomu rozumí,
musí říci, zda účtujeme správně.
Společné dílo se podařilo. Pracovníci ekonomického oddělení úspěšně zpracovali účetní závěrku,
daňový poradce daňové přiznání
k dani z příjmů. A závěrečný výrok
auditora? Účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz o výsledku
hospodaření a peněžních tocích
v souladu s českými účetními předpisy. SERVIS CLIMAX a.s. je expandující a finančně stabilní společností.
Jak audit probíhal v naší společnosti?
Audit proběhl ve třech částech v průběhu roku. Dokončen byl v červnu.
V témže měsíci také náš daňový poradce Ing. Miroslav Glaba zpracoval
daňové přiznání k dani z příjmů.
Pětičlenný auditorský tým pod vedením hlavního auditora Ing. Josefa
Pechála ověřil, zda údaje v účetních
výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci
a výsledek hospodaření společnosti
v souladu s pravidly předepsanými
českými účetními předpisy.
Děkuji všem zúčastněným za výborně odvedenou práci.
Děkuji za rozhovor.
Petra Jurečková, market. specialista
Pro velké podniky je audit účetní závěrky každoroční zákonnou povinností. Pro představu o rozsahu našeho účetnictví, roční objem je 250
000 účetních záznamů.
Den otevřených dveří
Pečlivá práce auditorů
Před třemi lety vyhlásilo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejich částí 16. květen Dnem stínicí techniky. Tento den se stal
synonymem pro osvětu v oblasti
stínění. Cílem je informovat konečné zákazníky, architekty, projektanty, ale i média o výrobcích,
které vyrábíme a nabízíme.
Již se stalo tradicí, že v tomto termínu otevíráme prostory firmy veřejnosti. Nejinak tomu bylo i letos.
Návštěvníci mohli navštívit kanceláře a všechny tři výrobní haly.
Největší zájem byl o halu s označením H3, která byla nově zrekonstruována a kde je od měsíce února
přestěhována výroba venkovních
žaluzií.
Ve stanoveném časovém období
mohli také navštívit své kolegy
na pracovištích a prohlédnout si
i prostory, které za poslední období
zaznamenaly řadu změn. Tuto možnost využila pouze část z nich. Věřím, že v příštím roce se osmělí
i ostatní.
Naproti tomu velký zájem jsme zaznamenali z pohledu návštěvníků
– potencionálních zákazníků. Jejich spektrum bylo široké – přes
studenty středních škol, matky
na mateřské dovolené, osoby v produktivním věku i důchodce.
Jsem velmi ráda, že se tento den
vydařil a všichni, kdo přišli, odcházeli obohaceni o řadu informací
a vjemů.
Chtěla bych tímto poděkovat i Vám,
zaměstnancům, že jste se na tomto
úspěchu podíleli.
Petra Jurečková
marketingový specialista
Vážení zákazníci,
pro Vaši informovanost Vám zde uvádím seznam letos odeslaných zpráv. Pokud se k Vám zprávy nedostávají, prosím o kontaktování Vašeho obchodníka, který prověří správnost kontaktní adresy.
Věnujte, prosím, těmto infoexpresům pozornost. Pokud máte připomínky
či podněty k rozesílání zpráv, budeme rádi, když se s námi o ně podělíte.
Jana Vonášková, vedoucí odd. marketing
Účastníci si mohli prohlédnout
všechny pracoviště a seznámit se
tak i s jednotlivými operacemi při
výrobě žaluzií, rolet, markýz a sítí
proti hmyzu. Mnozí z nich byli velmi
překvapeni, když zjistili, kolik typů
stínění je na trhu k dispozici a jaké
výhody jim může jejich používání
přinést.
Novinkou tohoto ročníku byla komentovaná prohlídka prostor přímo pro zaměstnance společnosti.
Infoexpresy
Infoexpresy jsou, jak již samotný název napovídá, rychlé zprávy.
Naše společnost je rozesílá svým zákazníkům. Informuje v nich např.
o novinkách ve výrobě, změnách v rozvozech, nových cenících, úpravách v e-shopu apod. Tyto zprávy jsou zákazníkům rozesílány elektronicky na jejich e-mailové adresy, které jsou v našem informačním
systému evidovány jako kontaktní.
První skupina návštěvníků
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
13/2013
12/2013
11/2013
10/2013
9/2013
8/2013
7/2013
6/2013
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
Infoexpres
5/2013
4/2013
3/2013
2/2013
1/2013
Novinky ve výrobě (27.06.2013)
Státní svátek (24.06.2013)
Vyřazení IDR (10.06.2013)
Nový ceník - Nadokenní rolety (05.06.2013)
Novinky ve výrobě (19.04.2013)
Změny v e-shopu (15.04.2013)
Státní svátky (15.04.2013)
Nový ceník - Podomítkových schránek pro venkovní
žaluzie (28.03.2013)
Státní svátek (22.03.2013)
Nový ceník elektropříslušenství (25.02.2013)
Bonusový program CLIMAX (12.02.2013)
Nová kolekce Sattler (12.02.2013)
Omezení výroby venkovních žaluzií (04.02.2013)
4
noviny
FOTBALOVÝ TURNAJ
CLIMAX CUP 2013
Výsledky dotazníkového šetření – CLIMAX noviny
V měsíci květnu jsme Vás, zaměstnance společnosti SERVIS
CLIMAX a.s., požádali o vyplnění dotazníku zaměřeného na spokojenost s CLIMAX novinami.
Jeho prostřednictvím jsme také
chtěli zjistit, která témata Vás
nejvíce zajímají, anebo naopak,
co Vám v novinách schází.
Své odpovědi odevzdalo do připravených boxů celkem 51 osob, přičemž nejvíce dotazníků bylo z haly
80 – celkem 90 %. Všem, kteří odpověděli a vyjádřili tak svůj názor,
bych chtěla touto cestou poděkovat
a sdělit svůj obdiv. Každého názoru, připomínky či podmětu si velmi
vážíme.
A teď již k samotným výsledkům.
Z dotazníkového šetření vyplynulo,
že čtenáři čtou CLIMAX noviny pravidelně, pouze menší část – 14 %
příležitostně. Všechny články bez
ohledu na téma si přečte 43 %
z těch, kteří odpověděli. Větší část
55 % si články vybírá. Největší zájem je o informace z dění ve společnosti, nejmenší naopak o reportáže
o Nohejbalovém klubu CLIMAX Vsetín. Poutavé jsou také informace z firemních akcí, medailonky o spolupracovnících, příspěvky z jednotlivých pracovišť a informace o nových
zaměstnancích. Menší zájem je o informace o obchodních partnerech
a přírůstky v rodinách kolegů.
Potěšující zprávou je, že čtyři pětiny
čtenářů si noviny nosí domů, kde je
čtou i jejich blízcí. Ty nejvíce zajímá
dění ve firmě – reportáže z firemních
akcí, historie a výsledky. Část dotazovaných dokonce odpověděla, že
čtou vše. Část z nich ale vůbec nevěděla, co je v novinách zajímá, a co
konkrétně hledají.
Velmi hodnotnou otázkou, na kterou jsme dostali různorodé odpovědi, byla ta, která se zaměřila na
POZVÁNKA
na Zahradní slavnost
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem vedení společnosti
SERVIS CLIMAX a.s. pozvala na Zahradní slavnost.
Letošní
ročník
se
uskuteční
v pátek 23. srpna 2013 od 14.30
do 21.00. hod. v areálu Hotelu
a restaurace U Vychopňů.
Akce je určena pro Vás, zaměstnance, a Vaše děti či vnoučata.
Na účastníky čeká bohatý program, který bude plný zábavy
a zajímavých atrakcí. V rámci
tohoto sportovně – odpočinkového
odpoledne bude připraveno bohaté
občerstvení a k poslechu i k tanci
zahraje příjemná hudba.
Celé odpoledne pomyslně uzavře
vyhodnocení vítězů soutěží a losování tomboly o zajímavé ceny.
Všichni jste srdečně zváni.
to, co v novinách čtenářům chybí,
jaké téma by uvítali. Největší zájem
byl o recepty, v těsném závěsu byla
zábava v podobě křížovek, sudoku,
soutěží a samostatnou kategorií
byl humor.
Na základě výsledků tohoto dotazníkového šetření a především z důvodu toho, abychom Vám, našim
čtenářům, dopřáli to, po čem toužíte, jsme se rozhodli, že uděláme
jisté změny. Již v tomto čísle naleznete recept od šéfkuchaře Martina
Žabčíka z Restaurace a hotelu U Vychopňů a také sudoku. To může být
v příštím čísle nahrazeno křížovkou
nebo slosovatelnou soutěží.
Věřím, že změny přivítáte a budete
i nadále našimi věrnými čtenáři.
Petra Jurečková
marketingový specialista
V sobotu 25. května 2013 se na fotbalovém hřišti ve Vesníku konal
ba
již šestý ročník fotbalového turnaje CLIMAX CUP 2013.
na
Fotbalové klání, kterého se letos zúFo
častnilo rekordních šest týmů, bylo
ča
v ohrožení z důvodu nepříznivého
počasí. Čerstvě posečený trávník
po
od rána smáčely kapky vody, ale
hráče to neodradilo. Naopak. Ti, kteří
hr
se nejvíce těšili, dorazili již kolem půl
deváté. A s přibývajícím časem se zade
čaly rýsovat kompletní týmy.
ča
Celkem se na hřišti vystřídalo 51
Ce
hráčů. S tím, že minimální počet
hr
fotbalistů v týmu byl pět – čtyři
fo
hráči v poli a brankář. Hra probíhala
hr
systémem
každý s každým. O vítězi
sy
rozhodoval
celkový počet bodů.
ro
Desátá
hodina rozhodla. Množství
D
dešťových
srážek se stále zmenšode
valo,
až téměř přestalo pršet. První
va
dva
dv týmy vyrazily na trávník k prvnímu
m zápasu. Celkově hráči odehráli
15 zápasů. Jednotlivé týmy pět.
ROZŠÍŘENÍ
FRENŠÍZOVÉ
SÍTĚ CLIMAX
V měsíci květnu rozšířila naši frenšízovou síť firma pana Martina
Uhlíře. Tento nový regionální zástupce, jehož firma má názvem
ars Ústí spol. s r.o., sídlí v Ústí nad
Labem.
Přejeme mu hodně úspěchů ve spojení se značkou CLIMAX a těšíme se
na dlouhodobou spolupráci.
Celý sportovní den se nesl v přátelském duchu a všechny zápasy
probíhaly dle pravidel. Někteří hráči,
kteří své nervy nedokázali udržet, byli
umravněni rozhodčím. Ten nad vším
dohlížel a korigoval několik sporných
situací. Týmy byly vyrovnané. Téměř
třetina zápasů skončila nerozhodně.
Přispět k tomu mohlo i zkrácení
hrací doby z plánovaných deseti minut na osm.
Turnaj
suverénně
ovládl
tým
PROKLIMA z Prahy, který čtyřikrát
vyhrál a jednou remizoval. Se svými
13 body se umístnil ve složení:
Vojtěch Sládek, Milan Švorc, Jiří
Popovič, Tomáš Preis, Patrik Bušek,
Lukáš Černý, Martin Kocman a Aleš
Jakubec na zaslouženém prvním
místě. Na druhém a třetím místě se
umístnily týmy se shodným počtem
bodů – osmi. Tým, který obdržel
pomyslnou stříbrnou medaili, měl
lepší skóre mezi nastřílenými a obdrženými brankami. Byl to tým
SKORO SAMÍ KOLOUŠCI z haly 113
ve složení: Luděk Dřevojánek, Filip
Dřevojánek, Michal Zimek, Štěpán
Jakubec, Tomáš Rovnaník, David
Londa, Petr Tkladlec a Robert Najt.
Třetí příčku obsadil tým externích
řidičů s názvem MARITEX ve složení:
Jan Staněk, Josef Laža, Jaroslav
Minář, Pavel Juráň, Štěpán Dulava
a Karel Staněk. Na stupně vítězů se
nevešly Kancelářské krysy (hala 80),
Zajíčci (hala 113 a 3) a Berušky (hala
113 a 3).
Již se stalo tradicí, že kromě prvních
třech míst turnaje byli vyhlášeni
i jednotlivci. Nejlepším hráčem
se stal Luděk Dřevojánek z týmu
SKORO SAMÍ KOLOUŠCI. Nejlepším
brankářem Petr Slamka z týmu
Zajíčci. Nejlepším útočníkem David
Londa z týmu SKORO SAMÍ
KOLOUŠCI. Nejlepším obráncem
Jiří Popovič z týmu PROKLIMA
a nejlepším fanouškem Kateřina
Baletková.
Všem, kteří se turnaje zúčastnili,
děkuji za pěkné sportovní výkony,
nasazení a i přes nepřízeň počasí
za skvělou náladu, která v rámci
celého dne panovala.
Petra Jurečková
marketingový specialista
Jana Vonášková
vedoucí odd. marketing
Květen 2013
nový regionální zástupce:
ars Ústí spol. s r.o.
Masarykova 153/125
Ústí nad Labem
Za SERVIS CLIMAX a.s.
Petra Jurečková
marketingový specialista
Zahradní slavnost 2012
Vítězný tým PROKLIMA
RECEPT - Čerstvé jahody s tvarohovým krémem
Postup:
Rada:
Tvaroh rozšleháme s rumem, zakysanou smetanou a cukrem.
Při přípravě dezertu je nejlepší začít vychystáním jahodového želé,
aby v lednici co nejvíce zchladlo
a začalo tuhnout.
8
2
5
3
6
1
4
7
8
6
7
5
2
8
9
9
2
5
1
4
3
8
4
1
7
6
5
9
2
2
5
6
8
9
4
3
7
1
7
9
1
2
5
3
8
6
4
4
2
7
5
3
1
9
8
6
1
8
9
7
6
2
4
3
5
5
6
3
4
8
9
2
1
7
Dezert dáme vychladit a ozdobíme
čerstvou mátou.
3
Želé si připravíme tak, že rozehřejeme jahodový džus, přidáme
10 g nabobtnalé želatiny (želatina
+ 1 dcl vody).
6
9
8
3
5
8
6
1
6
200 g
100 g
3 lžíce
0,5 cl
15 g
250 ml
500 g
0,5 l
1
2
4
2
2
3
6
Řešení sudoku:
7
tvaroh (nejlépe domácí)
zakysaná smetana
mletý cukr
rum
želatina plátková
smetana ke šlehání
čerstvé jahody
jahodový džus
máta
Na ni navrstvíme rozčtvrcené jahody a zalijeme vychladlým, polotuhým želé.
hotelu
9
Suroviny:
a
4
Poté opatrně přimícháme ušlehanou smetanu a vzniklou pěnu
rozdělíme do vyšších sklenic.
Martin Žabčík
šéfkuchař Restaurace
U Vychopňů
3
Pak želatinu rozpustíme v kastrůlku (pozor – nesmí vařit) a vmícháme ji velmi rychle do připravené směsi tvarohu.
8
Dobrou chuť a radost při přípravě
přeje
1
5 g želatiny namočíme do misky
s 0,5 dcl studené vody a necháme
10 minut nabobtnat.
SUDOKU
3
8
5
2
4
1
4
7
6
9
2
1
Noviny akciové společnosti SERVIS CLIMAX. Dvouměsíčník, vydavatel SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, v nákladu 700 kusů. Evidenční číslo: MK ČR E 19742. Číslo 3/2013, redakční uzávěrka 9. 6. 2013.
Redakční rada: Miroslav Jakubec, David Žabčík, Filip Rejchrt, Roman Havel, Lubomír Galeta, Jana Vonášková, Daniela Žlebková, Monika Pekařová. Grafická úprava, editace a sazba: Petra Jurečková. Zveřejněná fota
bez označení autora jsou výhradně z archivu SERVIS CLIMAX a.s. Odpovědná šéfredaktorka: Petra Jurečková, tel.: 571 405 614, e-mail: [email protected]
Download

č. 3/2013 - SERVIS CLIMAX, as