a
5
tém SAŘI str. 2
TE
TŘI
MIS
- 29
a jiné stavby ze dřeva
katalog projektů
ČTVRTLETNÍK VYDÁNÍ I leden 2011 CENA 35,- KČ
9 770231 679009
01
RELAX VE SRUBU str. 16 a 17
MONTOVANÉ ZDRAVÉ DOMY CELET
str. 4 a 5
DO TŘECH MĚSÍCŮ HOTOVÝ DŮM
str. 6
Nabídka vydavatele:
16 výtisků časopisu „ROUBENKY a jiné stavby ze dřeva – katalog projektů“
do vaší poštovní schránky na dobírku za 300,- Kč včetně poštovného
(všechny výtisky vydané v letech 2007, 2008, 2009, 2010)
2007
Objednat lze zasláním své adresy pro doručení
spolu s textem
„objednávám všechny výtisky vydané v letech
2007, 2008, 2009, 2010
na dobírku za 300,- Kč včetně poštovného“
2008
na emailovou adresu
[email protected]
V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete
vaši adresu pro doručení spolu
2009
s textem „objednávám všechny výtisky vydané
v letech 2007, 2008, 2009, 2010
na dobírku za 300,- Kč včetně poštovného“
zaslat i poštou na adresu vydavatele
2010
ART REALITY, s.r.o.
Nádražní 511
739 92 Návsí
Obsah jednotlivých vydání a další informace na:
www.roubenky-casopisostavbachzedreva.estranky.cz
Předplatné:
Objednávku na předplatné časopisu najdete na internetu na českém realitním portále WEB O REALITÁCH na www adrese
www.wor.cz, přesněji na odkaze http://www.wor.cz/objednavka-predplatne-casopisu-roubenky/. Po vyplnění a potvrzení formuláře
na tomto odkaze očekávejte ve své poštovní schránce složenku na 140,- Kč (roční předplatné) a po jejím zaplacení na poště obdržíte postupně celkem čtyři budoucí vydání časopisu ROUBENKY a jiné stavby ze dřeva – katalog projektů. V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete vaši adresu pro doručení spolu s textem „objednávám předplatné“ zaslat poštou na adresu vydavatele:
ART REALITY, s.r.o., Nádražní 511, 739 92 Návsí.
Zájemci o reklamu plošnou nebo formou PR článku pište na e-mail: [email protected]
Foto na titulní straně obálky : zdroj www.wakodomy.pl
Časopis ROUBENKY katalog projektů, vychází 4 krát ročně, evidenční číslo MK ČR E 17087, ISSN 0231-679X
vydává ART REALITY, s.r.o., Nádražní 511, 739 92 Návsí, IČ: 25913999, rozšiřuje společnost Mediaprint & Kapa
2
OBSAH:
str. 02 - NABÍDKA VYDAVATELE
str. 03 - OBSAH
str. 04 - MONTOVANÉ ZDRAVÉ DOMY CELET
str. 05 - pokračování článku MONTOVANÉ ....
str. 06 - DO TŘECH MĚSÍCŮ HOTOVÝ DŮM
str. 07 - KASPER NABÍZÍ ZAJÍMAVOU ALTERNATIVU PŘI VÝBĚRU ZPŮSOBU STAVBY
RODINNÉHO DOMU
str. 08 - VLASTNÍMA RUKAMA, EKOLOGICKY, TROCHU HISTORICKY A ZÁROVEŇ MODERNĚ
str. 09 - pokračování článku VLASTNÍMA ....
str. 10 - pokračování článku VLASTNÍMA ....
str. 11 - pokračování článku VLASTNÍMA ....
str. 12 - pokračování článku VLASTNÍMA ....
str. 13 - ROUBENÁ STAVENÍ, NAD NIMIŽ SRDCE ZAPLESÁ
str. 14 - MOBILNÍ SRUB OD DODAVATELE SRUBOVÝCH DOMŮ
str. 15 - pokračování článku MOBILNÍ ...
str. 16 - RELAX VE SRUBU
str. 17 - pokračování článku RELAX VE SRUBU
str. 18 - DŘEVĚNÉ CHODNÍKY
str. 19 - POZORUHODNÁ ŽIVOTNOST ROUBENÝCH STAVEB
str. 20 - pokračování článku POZORUHODNÁ ...
str. 21 - pokračování článku POZORUHODNÁ ...
str. 22 - pokračování článku POZORUHODNÁ ...
str. 23 - pokračování článku POZORUHODNÁ ...
str. 24 - pokračování článku POZORUHODNÁ ...
str. 25 - MISTŘI TESAŘI
str. 26 - pokračování článku MISTŘI TESAŘI
str. 27 - pokračování článku MISTŘI TESAŘI
str. 28 - pokračování článku MISTŘI TESAŘI
str. 29 - pokračování článku MISTŘI TESAŘI
str. 30 - TYPOVÝ PROJEKT STAVBY ZE DŘEVA L-43-R
str. 31 - TYPOVÝ PROJEKT STAVBY ZE DŘEVA L-80-R
str. 32 - NABÍDKA STAVBY NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ NA KLÍČ NA ÚZEMÍ CELÉ ČR
VLASTNÍMA RUKAMA, EKOLOGICKY, TROCHU HISTORICKY A
ZÁROVEŇ MODERNĚ str. 8
DO TŘECH MĚSÍCŮ HOTOVÝ DŮM
str. 6
KASPER NABÍZÍ ZAJÍMAVOU
ALTERNATIVU PŘI VÝBĚRU
ZPŮSOBU STAVBY
RODINNÉHO DOMU str. 7
ROUBENÁ STAVENÍ, NAD NIMIŽ SRDCE ZAPLESÁ str. 13
POZORUHODNÁ ŽIVOTNOST ROUBENÝCH STAVEB str. 19
MISTŘI TESAŘI str. 25
3
MONTOVANÉ ZDRAVÉ DOMY CELET
CELET s.r.o. stavební a obchodní společnost
se zabývá výstavbou montovaných dřevostaveb v certifikovaném systému DIFFUWALL.
Používá přírodní a nezávadné materiály v difúzně otevřené konstrukci a je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 pro dřevostavby.
Domy společnosti CELET jsou montovány z
certifikovaných panelů, které si firma sama vyrábí. Domy jsou stavěny ve velké většině na
klíč, možné jsou i jiné stupně dokončenosti.
Firma se neomezuje na výstavbu pouze typových domů, ale staví domy nejen dle vlastní
projekce, ale i dle projektů a přání zákazníka.
Co se týče technologie, stěnové i střešní panely vyrábíme ve složení OSB deska s minimálním obsahem formaldehydu, ekologické tepel-
4
né izolace na bázi skelného vlákna pojeného
sacharidy namísto formaldehydu uprostřed a z
vnější strany je zaklopen dřevovláknitou deskou, která je pojena přírodními pojivy a pryskyřicemi. Vnější úprava je možná dle dohody
jakákoliv.
Vyrobené panely jsou pak převezeny na stavbu, kde jsou během několika dnů smontovány. Následně přichází na řadu pokládka střešní
krytiny a osazení oken a dveří. Od tohoto momentu je dům zavřený a nastupují vnitřní instalace a dokončovací práce.
Obvodová obálka domů společnosti CELET je kompletně difúzně otevřená, umožňuje tedy bez parozábran, do jisté míry propustnost vodních par a tím vytváří přirozené
mikroklima domu pro lidské zdraví. Vynikající tepelně izolační vlastnosti používaných materiálů umožňují vytvářet montované domy a jejich konstrukce s minimálními
energetickými ztrátami. Podle volitelných variant tloušťek jednotlivých vrstev konstrukcí
je možné dosáhnout parametrů nízkoenergetického až pasivního domu. Díky užití dřevovláknitých desek, které mají značně vysokou
tepelně akumulační schopnost, nedochází k
letnímu přehřívání objektů. Odstraňuje se tak
jedna z mála nevýhod, jež dřevostavby mají
– jejich malá tepelná stabilita (zejména s ohledem na letní období). Fázový posuv teplotního
kmitu dosahuje hodnot 8 až 13 hodin. Používané materiály mají značnou požární odolnost.
Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak
rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí.
Výsledkem je nadstandardní požární odolnost
konstrukcí, která dosahuje hodnot 90 minut z
interiéru a 120 minut z exteriéru.
Veškeré informace o firmě CELET jsou k dispozici na www.celet.cz, kde nabízíme zdravé
domy s nízkou energetickou náročností a úžasnou rychlostí výstavby. Dům, který si vyberete
5
nebo sami navrhnete, vyroste před vašima očima během několika dnů.
www.celet.cz
CELET s.r.o
U nemocnice 894
377 01 Jindřichův Hradec III
DO TŘECH MĚSÍCŮ HOTOVÝ DŮM
Polská firma Domek před nedávnem postavila svůj první dům v České republice ve Stonavě nedaleko Ostravy. Na polském trhu od roku 1989 si buduje své jméno
a nyní má již na trhu pevnou pozici. Vděčí za to mnoha
spokojeným klientům, kteří si nenechali pro sebe svou
dobrou zkušenost s touto firmou, která klade velký důraz na kvalitu. Již 10 let dodává své hotové domy také
na německý trh, dále do Švýcarska, Francie, Rakouska,
Holandska, Kypr a po přistoupení Polska k Evropské Unii
není problém postavit dům včetně montáže kdekoli v Evropě. Dle slov majitele firmy je zvlášť potěší, pokud budou stavět své domy v tak kulturně blízkých zemích, jakými jsou Česká Republika nebo Slovensko.
Firma vsadila na technologii skeletové konstrukce se sendvičovou skladbou stěny. Jednak s cílem postavit dům s minimem pozdější náročnosti na energie při provozu domu a
pak i vzhledem na to, že většinu prací tak může firma provést ve výrobní hale a tudíž všechny části domu jsou vyráběny s větší přesností a bez vlivu nepříznivých atmosférických podmínek. V konečném důsledku se tímto zkrátí doba
montáže na minimum a celý proces stavby je tak i rychlejší
a se sníženými náklady.
Výhody technologie:
- zdarma zpracování cenové nabídky dle projektu
dodaného klientem
- rychlost výstavby domu – do třech měsíců může klient
bydlet!
- montáž na místě staveniště je jen otázkou několika
dnů
- díky suchému procesu výstavby možnost postavit dům
i v zimním období
- díky lehkosti konstrukce může klient ušetřit při
nákladech na základovou desku
- tato konstrukce umožňuje levnější následnou
rekonstrukci při modernizaci domu
- konstrukce umožňuje velkou variabilitu při
projektování
- ekologičnost použitých materiálů
DOMEK SP. Z O.O.
Radłów, ul. Wojska Polskiego 14
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
POLSKO
Tel. : +48 62 735 65 65
Mob. : +48 509 567 166
Fax : +48 62 735 90 77
[email protected]
www.domek.com.pl
6
KASPER NABÍZÍ ZAJÍMAVOU ALTERNATIVU PŘI
VÝBĚRU ZPŮSOBU STAVBY RODINNÉHO DOMU
Máte v plánu stavbu rodinného domu ze dřeva a
nechcete se při tom omezovat možnostmi realizace na klíč? Společnost KASPER CZ Vám doslova
během několika dnů postaví „hrubou dřevostavbu“, tedy skelet a střešní konstrukci přesně podle
vašich představ.
Firma KASPER CZ s.r.o. působí na trhu již od roku
1994 a dnes patří ve svém oboru mezi největší hráče. Dlouhodobě se zabývá výrobou střešních konstrukcí se styčníkovou deskou, střešních vazníků a
dřevostaveb. „Našimi klienty jsou především projektanti, architekti, stavební společnosti a developeři,
ale i koncoví zákazníci, kteří mají o svém rodinném
domě jasnou představu a chtějí mít jeho stavbu co
nejvíce ve svých rukou,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti David Kasper s doplněním, že právě
pro tyto zákazníky je možnost rychlé realizace hrubé stavby lákavou nabídkou.
„Je potřeba mít připraven optimálně kompletní projekt, se kterým jsme samozřejmě připraveni poradit,
případně doporučit projektanta, a před vlastní stavbou samozřejmě i základovou desku. Pak už jsme
schopni dřevostavbu zrealizovat během tří až čtyř
dní,“ uvádí pan Kasper.
Společnost nabízí velké množství konstrukčních
systémů dřevostaveb využitelných mimo jiné pro
stavbu rodinných domů, které šije přímo na míru
zákazníkovi. „Jedná se především o varianty systémů lehkého a těžkého dřevěného skeletu. Výsledným efektem využití prvního z nich je nízká
hmotnost, dispoziční variabilita, praktická nerozpoznatelnost od zděné stavby a samozřejmě ekologičnost. Charakteristickým znakem těžkého skeletu,
samozřejmě vedle statické spolehlivosti či dispoziční variability, je použití kvalitních přírodních materiálů
a přiznaná funkce dřevěných prvků v interiéru,“ vyjmenovává pan Kasper.
Kromě dřevostaveb využívaných pro rodinné a bytové domy, administrativní a občanské budovy, mobilní konstrukce a průmyslové stavby se společnost
KASPER CZ věnuje výrobě dřevěných nosných konstrukcí se styčníkovou deskou, konstrukcí z lepe-
7
ného lamelového dřeva, tesařsky klasicky vázaných
konstrukcí opracovaných na CNC strojích, podlahových nosníků a přepravních obalů. V roce 2008 tato
trutnovská firma přestěhovala výrobu i své sídlo do
nového závodu, který patří mezi nejmodernější svého druhu v Evropě.
KASPER CZ s.r.o.
Ječná 550, Trutnov
www.kaspercz.cz
VLASTNÍMA RUKAMA, EKOLOGICKY, TROCHU
HISTORICKY A ZÁROVEŇ MODERNĚ
Všeobecně se dá říci, že lidé mnoho nepřemýšlí. Tendencí je pak kopírovat to, co dělá
většina. A kolikrát bez ohledu na to, zda tato
většina směřuje k nejsprávnějšímu nebo ekonomicky a technicky nejvhodnějšímu řešení,
řešení vhodnému pro dané místo, čas, potřeby a pro jiné vstupní podmínky dané situace.
Lidé této většiny často přemýšlí až následně,
kolik udělali chyb a zda a jak je budou napravovat. Pokud vůbec bude cenově přijatelné chyby opravit.
Jinak bylo tomu u manželů Hamšíkových,
kteří nám zaslali do redakce článek pojednávající o jejich cestě k bydlení. Po přečtení tohoto článku nám bylo jasné, že jak paní
Hamšíková, tak pan Hamšík věnovali mnoho času a energie přemýšlení o svých potřebách a tužbách. A po jistém utříbení každý z
nich věděl přesně, co chce. Následovala promýšlenost od samého počátku již při koupi
pozemku, na počátku přípravy stavby i v jejím průběhu, podobná šachistovi, který neustále promýšlí několik tahů předem. Paní Hamšíková i pan Hamšík jsou ukázkou toho, jak
důležité je plánování, přemýšlení, rozvážná
mysl a neuspěchaná hlava.
Ale nač další zbytečná slova. Že se dá stavba pořídit levně a přitom kvalitně, vám na následujících stranách popíše sám pan Hamšík,
kterému právě přenecháváme naše pero.
Náš příběh začal v roce 2007 zakoupením neudržovaného domu s větší zahradou v obci Rybníček, přibližně 25 km severně od Olomouce. Manželka, povoláním architekt a urbanista,
měla na místo pro náš další život spoustu požadavků. Upřednostňovala pozemek na klidném místě, se zdravým vzduchem, výhledem
na hory a zároveň v dosahu železniční tratě,
základních služeb, nejlépe v uspořádané zástavbě. Satelitní čtvrtě plné různobarevných
zámečků, řvoucích sekaček na trávu a holých
plání kolem jí totiž nic neříkají.
Představa o budoucím domku krystalizovala v
manželčině hlavě docela dlouhou dobu. O vysněném bydlení se snažila získat co nejvíce informací na mezinárodních konferencích Zdravé domy, inspirovala se na exkurzích zejména
v Rakousku a vyzkoušela si techniky zpracování hlíny na workshopech.
Při svém návrhu byla ještě limitována dalšími
faktory. Především to byly finance - o hypotéce jsme neuvažovali, měli jsme jen něco málo
vlastních úspor, dvě stavební spoření a od stá-
obr. 1
tu novomanželskou půjčku. No a v neposlední řadě do toho vstoupily mé dva požadavky –
žádné radiátory a žádné pálené bloky.
Výsledkem se stal nepodsklepený přízemní rodinný domek s podkrovím, dle místní tradice
orientovaný štítem ke komunikaci. Jeho jednoduchý obdélný půdorys o rozměrech cca 8 x
13,2 m kryje tradiční sedlová střecha. Najdete v něm obývací prostor s kuchyní, ložnici a 2
dětské pokoje. Jejich příslušenství tvoří vstupní zádveří, chodba, 2 koupelny, pracovna, WC,
technická místnost, šatna a půda. Objekt rodinného domku doplní ještě v příštích letech hospodářský objekt s garáží umístěný při komunikaci a volný prostor uzavře zde tradiční brána.
Takže od začátku a popořádku… Koupený pozemek se nachází téměř na konci obce v obležení nápomocných sousedů a stavebního podnikatele hned naproti. Stál na něm starý dům,
který jsme se rozhodli na začátku roku 2008
rozebrat cihlu po cihle a vytěžit z něj maximum stavebního materiálu. Získali jsme tak nejen velké množství pálených i nepálených cihel,
ale třeba také dřevěných trámů a prken. V neproniknutelné džungli přes 2 m vysoké trávy a
kopřiv na našem pozemku jsme navíc objevili
další velkou hromadu cihel a pár střešních tašek. Ještě ten rok jsme stihli ze získaného materiálu postavit při hranici pozemku provizorní
přístřešek a nepostradatelné suché WC.
Na jaře příštího roku (2009) jsme tedy mohli konečně začít s vlastní stavbou. Asi měsíc
nám trvala výstavba základů. Ihned, jak na jaře
poklesla spodní voda, jsme nechali strojně vyhloubit rýhy, následující víkend jsme provedli s
8
přáteli betonáž pásů po úroveň terénu. Za týden
proběhlo osazení dvou řad ztraceného bednění a jeho vyplnění betonem. Následovala instalace ležatých rozvodů kanalizace a vody, nezapomněli jsme však i na položení tvarovek o
průměru 200 mm pro případný zemní výměník sloužící pro přívod vzduchu do rekuperace
a současně také budoucí přívod dešťové vody
pro splachování WC a praní prádla. Následující
víkend jsme navezli a udusali suť až po úroveň
ztraceného bednění. Za týden proběhla betonáž
základové desky (obr. 01). Týden po konečné
betonáži jsme nalepili pod budoucí konstrukci hydroizolaci a s netrpělivostí očekávali příjezd firmy, která měla postavit základ vlastního
domu – dřevěnou konstrukci.
Hrázděné stěny
Tomu však ještě předcházela řada konzultací s firmou, která jednotlivé trámy konstrukce
dopředu chystala. Chtěli jsme totiž historicky
ověřenou hrázděnou konstrukci, abychom se
jednak vyhnuli zapařenému dřevu v mnoha fóliích, jak je to dnes běžné, a zároveň se mohli
radovat z pohledu na krásu trámů. Po dlouhém
vybírání mezi dnes velmi rozšířenými firmami
na stavbu montovaných domů, jsme si nakonec vybrali pilu pana Macha z Velké Losenice s jeho partou tesařů. Ti však neměli zázemí
projektantů a statiků, přesný návrh jednotlivých částí tedy opět obstarávala moje manželka. Aby to bylo zajímavější, požadovala manželka při spojování konstrukce tesařské spoje
(kampování, čepy, …). Jen tam, kde je to nezbytné, jsou použity vruty nebo hřebíky.
Výsledná konstrukce je z borového dřeva,
které sice někde trošku lepí, ale je odolnější oproti nejrozšířenějšímu smrku a hlavně má krásnou kresbu. Sloupky a krokve s
pozednicemi mají většinou profily 12/16 a
16/16, pro stropní trámy byl navržen průřez 14/20. Krov tvoří hambálková konstrukce podepřená stojatou stolicí. Většina
rozměrů je z důvodu požárních rizik naddimenzována. Všechny plochy trámů viditelných v interiéru jsme nechali raději dopředu ohoblovat.
Ve stanovený den v 7 hod ráno začalo 7 chlapů stavět jednotlivé trámy a v 17 hod už stála celá konstrukce. To, čeho jsme byli svědky, se dá jen těžko popsat, to se musí zažít,
nejlépe to asi vystihne slovo orchestr. Podle
jejich slov je to normální denní výkon (obr.
02).
Po takto rychle vzniklém obrysu domu
však následovalo několikaměsíční vyplňování vyzdívkami (obr. 7). Osová vzdálenost trámů sice byla zvolena tak, aby odpovídala rozměrům cihel, ty získané pálené
jsou ale z nejrůznějších historických období a tak se vždy o nějaký ten centimetr liší.
Ušetřili jsme tedy na velkém množství stavebního materiálu, který byl „recyklován“ z
obr. 2
původního domu, stálo nás to ovšem hodně času a trpělivosti při zdění. Pro úplnost
z pálených cihel vyzdíváme v místech, kde
je plánován rozvod vody nebo příslušenství domu.
9
Naopak v obytných místnostech jsou z důvodu lepšího mikroklima převážně výplně z hlíny, která na rozdíl od jiných materiálů dokáže
dobře pracovat se vzdušnou vlhkostí. V místech šikmého zavětrování konstrukce vyzdívá-
obr. 7
me z nepálených cihel (obr. 05). Hned v počátku jsme oba odhodili rukavice a užívali si
příjemnou práci s hliněnou maltou i rozměrově přesnými hliněnými cihlami, které je možno jednoduše řezat pilou na YTONG (obr. 04).
Obdélníková pole bez zavětrování vyplňujeme
velmi pevným dusáním. Používáme přesívanou
obr. 5
obr. 4
směs ze zničených nepálených cihel smíchanou s pískem. Většinou nepřiléváme žádnou
vodu – pracujeme jen s vlhkostí míchaných
materiálů. Poté tuto směs vsypeme po asi 5
cm vrstvách do připraveného bednění a velkým
kladivem udusáme (obr. 06). Bednění podle
potřeby posunujeme a posledního cca půl metru, kam se už kladivo nevejde, vyzdíváme z nepálených cihel. Na maltu pro lepení nepálených
cihel používáme stejný materiál, jako do dusaných polí. Její příprava je ale náročnější – kvůli
10
její lepivosti se provádí její příprava šlapáním v
plastové vaně (obr. 03). Před zimou jsme chtěli
mít dům co nejvíce uzavřený, a proto jsme ještě objednali a nechali namontovat výplně otvorů. No a k dřevěnému domu patří přece dveře a
okna zase ze dřeva. Ta naše mají izolační trojsklo a moc příjemnou okrovou lazuru.
Zateplení v dřevěných roštech
Aby na nás při vyzdívání nepršelo, zaklopili
jsme nejprve krov OSB deskami tl. 18 mm a
překryli vše folií. Počasí však toho roku nebylo
vůbec vlídné a donutilo nás požádat o dokončení střechy místní firmu Michalčák (obr. 08).
Protože jsme chtěli pozorovat dřevo i v podkroví, musela se většina potřebných vrstev umístit nad těmi zmíněnými OSB deskami. Aby bylo
tepelných mostů co nejméně, profily byly připevňovány ve dvou vrstvách křížem. Nejdříve
pokrývači připevnili vodorovně hranoly 8/5 pro
první 8 cm tlustou vrstvu a následovala druhá
část roštu 14/5 ve spádu. Poté prostor vyplnili polotuhými izolačními deskami Rockwoolu
(výsledná tloušťka 22 cm bude ještě před dokončením doplněna o 8 cm ovčí vlny v interiéru mezi krokvemi). Celek byl překryt difuzní
folií kotvenou kontralatěmi. Následovaly latě a
střešní krytina Tondach Stodo 12. Pobíhali tam
jak mravenci a celé jim to trvalo jen 3 dny.
V letošním roce po dokončení všech obvodových výplní došlo znovu na „recyklovaný“
materiál. Po zjištění ceny za zapůjčení lešení
jsme raději ze starých krokví a prken postavili u obou štítů lešení (obr. 09). To se po zavětrování ani nehnulo a my jsme se mohli pustit
do dalšího kroku, kterým bylo omítnutí nestejnorodé nosné konstrukce. Náš dům má být totiž vytápěn teplovzdušně s rekuperací vzduchu
a k tomu musí být co nejtěsnější k úniku vzduchu. Mnoho styků mezi trámy a výplněmi by
obr. 6
obr. 3
obr. 8
11
obr. 9
mohlo popraskat, a proto byla omítka vyztužena raději pletivem.
Asi na třetinu domku, kde jsou převážně hliněné výplně, jsme použili také hliněnou omítku,
tentokrát však odborně připravenou od firmy
Claygar. Práce s tímto materiálem je neuvěřitelným potěšením a můžu ji jen doporučit (obr.
10). S velkou úlevou jsme tentokrát přijali fakt,
že příprava hliněné omítky může probíhat v míchačce. Zvýšená lepivost je pro omítání neocenitelná vlastnost a nedá se ani porovnávat
s klasickou vápennou omítkou, která zakryla
zbytek obvodových stěn.
Jakmile byla vnější omítka hotova, bylo možno pokračovat v další vrstvě obvodového pláště. Tepelnou izolaci stěn provádíme obdobným
způsobem, jak tomu bylo na střeše. Nejdříve
na stěnu, vruty přes omítku až do dřevěné konstrukce, vodorovně upevňuji hranoly 8/5, do
kterých manželka vkládá opět polotuhé desky
izolace. Do tohoto roštu následně připevním
ostění oken z OSB desek (obr. 11). Poté uchytím svislou část roštu z hranolů 12/5, kterou vyplníme deskou Rockwool LD tloušťky
12 cm. To vše zakrývám difuzní folií Jutadach 95, která je přichycena latí (3x5 cm) do svislé konstrukce roštu. Tyto latě budou tvořit vzduchovou provětrávanou mezeru, která vznikne příští rok instalací OSB desek tl. 15 mm na tyto latě. Konečnou úpravou bude
tenkovrstvá omítka spolu s dřevěnými prkny naznačujícími vnitřní hrázděnou konstrukci. Omítky budou bílé nebo s modrošedými odstíny, dřevěné prvky nalazurujeme stejně jako okna do okrové barvy.
obr. 10
Co nás ještě čeká…
Teď se nemůžeme dočkat záklopení stropů z hoblovaných borových prken s polodrážkou, které máme uloženy ještě z doby stavby dřevěné konstrukce. Poté dokončíme příčky a můžou nastoupit
jednotlivé instalace. Kromě vodovodních, kanalizačních potrubí a
rozvodů elektřiny nás čeká montáž teplovzdušného vytápění s rekuperací vzduchu a také instalace kamen na dřevo, které budou
příležitostně využívány jako doplňkový zdroj tepla. A až přijede pár
kamarádů, vystavíme si při jihozápadní fasádě zápraží z přírodního
kamene nebo u jihovýchodního štítu dřevěnou terasu s pergolou.
Rozhodnutí vystavět si dům z velké části svépomocí bylo ovlivněno důvody finančními i neobvyklostí technologií, snad se tedy ta
spousta dřiny zúročí v kvalitní stavbě s příjemným působením a
působivým designem.
obr. 11
12
ROUBENÁ STAVENÍ, NAD NIMIŽ SRDCE ZAPLESÁ
Když se řekne Petr Podzimek, je to pojem. O
tom svědčí celá řada postavených roubených
i jiných stavení. Položili jsme majiteli firmy
několik otázek.
Jak dlouho již působí vaše firma na trhu?
Je to vlastně rodinná tradice. Stavbou roubených staveb se zabýval již můj otec a já pokračuji v jeho šlépějích.
Jaké stavby stavíte nejraději?
Stavíme převážně klasické roubené chalupy.
Naše zkušenosti pocházejí z již mnoha postavených staveb, další poznatky studiem starých
stavení. Jinak se zabýváme i stavbou polo-roubených chalup a dřevostaveb.
Co ve Vaší činnosti považujete za důležité?
Dřevo je nutné kácet v zimním období, kdy vykazuje lepší vlastnosti pro budoucí stavbu. K
finálnímu sesazení přímo na základové desce na vašem pozemku se veškeré dřevěné díly
připraví ve výrobě. Nejdříve je dům sestaven
ve výrobní provozovně, kde dojde k přesnému nařezání a sesazení jednotlivých dílů. Poté
jsou jednotlivé části označeny a během relativně velmi krátké doby osazena stavba na předem připravenou základovou desku. Zastřešená roubenka poté „zraje“. Po dobu dvanácti
měsíců dochází k vysychání a usazování stavby, kdy objekt „klesne“ až o 12 cm na podlaží. Je tedy absolutně nevhodné jej v tomto
čase dokončovat. Po uplynutí této doby dojde
k dokončení díla, tedy zejména osazení oken,
rámů, vytmelení stavby a dokončení. Po kolaudaci je roubenka připravena k trvalému obývání. Už první noc ucítíte nostalgickou vůni dřeva
a uslyšíte neopakovatelné šumění větru, jak se
opírá o štít roubené chalupy.
ti se roubenky stavěly ve všech horských oblastech naší vlasti. Snad neexistuje malebnější
stavba, než klasická roubenka, která dokonale
zapadá do krajiny.
rád vše ukážu a vysvětlím, stačí mne kontaktovat.
Proč by si měl investor vybrat právě vaši firmu?
Stavíme převážně na pozemku zákazníka, ale v
současné době nabízíme i výjimečný prodej z
naší kolekce již hotových roubených chalup v
Českém ráji! Vždy na slunném místě, s vlastním pozemkem a kompletně zařízených.
Na trhu již působí mnoho firem a každá si získala svými stavbami určité reference. Ty dokážeme poskytnout. Naše firma nabízí osobní
přístup, ve výrobě máme moderní technologie,
návrh skreslíme v 3D programu.
Čím netradičním se liší vaše stavby?
Naše stavby se ve většině případů liší propracovanými štítovými trámy, ale bylo by toho
více. Každému zájemci o stavbu s naší firmou
Proč byste čtenářům doporučil stavět právě
roubenku?
Když se zeptáte architekta na otázku, který
typ staveb je nejtrvanlivější, nejméně náročný
na údržbu a nejlevnější v poměru cena / kvalita bydlení, bez váhání vám odpoví, že právě roubené stavby. Dřevo, hlavní materiál na
jejich stavbu, se dnes upravuje stejným způsobem, jak se tomu činilo už před staletími.
Ovšem dnešní konzervační prostředky zvyšují odolnost dřeva před škůdci – dřevomorkou,
hmyzem a dalšími nezvanými přáteli. Životnost
se odhaduje až na 700 let. Další kladná vlastnost stavby ze dřeva je poměrně snadné vytápění – v místnosti stačí zapnout malý přímotop
nebo zatopit v malém krbu a během deseti minut je celý prostor krásně vyhřátý. V minulos-
13
Co byste chtěl čtenářům vzkázat?
Petr Podzimek
Truhlářství - tesařství
Mobil: +420 775 140 112
E-Mail: [email protected]
Web: www.roubenky-jilemnice.eu
MOBILNÍ SRUB OD DODAVATELE SRUBOVÝCH DOMŮ
V posledních letech je slovo ekologie slyšet stále častěji. Mnoho lidí však již ví, že ne
vše, co je označované za „ekologické“, má
příznivý vliv na přírodu a na náš život. Proto
je potěšující, že i u nás se rodinná výstavba
vydává tím správným směrem a přibývá klasických dřevostaveb. Než se dostaneme na
úroveň většiny evropských zemí, tak to chvíli potrvá. Je tu však jedna z prvních vlaštovek naznačující trend a to stavba z průmyslově vyráběných profilových trámů. Proto jsme
se na takto vyráběné sruby podívali podrobněji. První výhodou je rychlost výroby, za týden lze vyrobit profilované trámy na skelet
domu. Ten se dá na středně veliký dům sestavit do 10-ti dnů, protože se trámy skládají jak stavebnice. Následuje smontovat krov,
položit krytinu, osadit okna a dveře a můžou
se dělat dokončovací práce uvnitř. A tak už
za 3 měsíce od zahájení stavby můžete bydlet. Dalším kladem je menší spotřeba dřeva
než u stavby z kulatiny při zachování shodné tepelně izolační vlastnosti. To se zákonitě promítne do nižší ceny domu. Díky rychlé výstavbě si dřevo zachovává svoji vůni a
vlhkost a to následně blahodárně působí na
alergiky a samozřejmě na všechny obyvatele
domu. Pro stavebníky realizující srub z úvěru nebo hypotéky to šetří peníze i na úrocích.
Velmi výrazná úspora bude také za vytápění
srubu, ale to není žádná novinka, že dřevo je
izolant a nemusí se temperovat.
Na několik otázek nám odpověděl Petr Kubíček, zástupce dodavatele těchto srubových
staveb:
Jakou další výhodu mají pro klienty, kteří se
rozhodnou pro vaše sruby?
ty, nebo podle představ navrhneme úplně nový
projekt. Bylo by škoda, aby člověk bydlel v příjemném prostředí dřevostavby a přitom mu tam
něco narušovalo pohodu. Tato služba je navíc
zcela zdarma.“
S jakými požadavky se nejčastěji setkáváte?
„Velká skupina zájemců si chce pořídit srub pro
jeho výborné tepelně izolační vlastnosti, ale současně chce mít velká okna. To je samozřejmě
protiklad, neboť okny utíká nejvíce tepla. Vždyť již
naši předkové stavěli dřevostavby s malými okny.
Proto jsme s naším partnerem připravili nabídku
na fotovoltaický zdroj energie na svícení v srubu
jak ve dne, tak ze záložního zdroje i v noci v ce-
„Kromě nabídky několika různých typů srubů z
našeho webu se snažíme každému zájemci udělat projekt na míru. Znamená to, že buď upravujeme velikostně nebo uspořádáním naše projek-
14
lém domě. Investice je opravdu minimální. Máme
připravenou i variantu, která by zajišťovala částečně také vytápění.“
Co ještě je překvapivého při jednání se zájemci?
„Někteří lidé si stále nejsou schopni uvědomit,
že nejpozději do pěti měsíců se mohou do srubu stěhovat. Další problém je v ceně srubu. Buď
nevěří, že to je možné za námi nabízenou cenu
uskutečnit, nebo mají obavy, zda celková cena se
neznásobí nějakými dalšími pracemi. Také mnoho dotazů je na dodatečné zateplení. To opravdu
není potřeba.“
Dokážete uspokojit více zájemců?
„Abychom mohli garantovat termíny dodávek,
tak jsme začali spolupráci s českou firmou,
která má kapacitu výroby profilových trámů na
cca 3 – 4 domky za měsíc při jednosměnném
provozu.“
i bezodpadový záchod. Navíc nemusím běhat po úřadech pro desítky razítek, neboť stačí
souhlas obce. A až si budu chtít postavit větší
dům, tak si to vše v klidu vyřídím a tento mobilní srub mi za 2 dny demontují a může zase
posloužit někomu jinému. Samozřejmě to bude
zase srub, protože jsem nepoznal nic lepšího
pro život.“
Více informací: www.srub-dum.cz
mail: [email protected]
tel.: +420777222765
Co ještě nabízíte případným zájemcům?
„Je to kromě již zmiňované pomoci s výběrem a
vytvořením projektu, především pomoc s vyřízením úvěru nebo hypotéky, poradenství při výběru místa na stavbu, pomoc při vyřizování ohlášení stavby, případně při jednání s úřady, které
mají výhrady k dřevostavbám. Máme připravené i řešení pro stavby v místech, kde není kanalizace a není možnost vybudovat septik. Je to
bezodpadový záchod. Navíc nabízíme ještě jednu novinku. Je to mobilní srub. Právě takový si
u nás objednal známý moderátor Standa Berkovec. Zkuste se zeptat jeho na přednosti takové
stavby.“
A tak jsme se pana Berkovce zeptali, proč se
takto rozhodl:
„Přestože se jedná o dočasnou stavbu, tak je
plně funkční na plnohodnotné bydlení. Srub se
postaví na zemní vruty, takže odpadá výstavba
základové desky a již druhý den se může začít.
Pokud bych neměl připojení k elektřině, vyřeší to fotovoltaický zdroj a samozřejmě využiju
Můj dům snů
Jsem kluk, který vyrostl na dřevěné rodinné
chatě. Můj tatínek, který byl nesmírně šikovný a práci se dřevem miloval, ji postavil v Bilichovských lesích u Slaného. Dřevo miluji jako táta. V Japonsku jsem tajně v dobách
minulého režimu vystavoval vlastní miniaturní dřevěné panenky Kokeši, později jsem vyřezal loutky k vlastní hře. Při svých cestách
po celém světě potkávám celý život dřevěné stavby. Obytné i sakrální – ať už to byl
nejvyšší tibetský monastýr Rongbuk pod
Everestem ve výšce 5050 metrů n/m, nebo
nejsevernější kostel v Longyerbienu na Severozápadním Špicberku. Jsem přesvědčen
o tom, že kromě vynikajících konstrukčních
a mechanických vlastností, díky kterým takové stavby přestály tisíce let i zemětřesení,
15
má dřevo také pozitivní energii. Stromy ji dávají těm, kteří v nich žijí. V našem televizním
pořadu, který se věnuje i problematice bydlení, mi tyto kvality dřevostaveb a jejich filozofie potvrzují i odborníci. A protože můj tatínek
myslel dopředu, dal mi kdysi k osmnáctinám
malou parcelu v jedné vesničce u Slaného. V
architektuře této oblasti byly dříve časté právě dřevěné roubenky. A tak mám jasno – můj
dům snů bude malý, ekonomicky nenáročný
a ekologicky šetrný dřevěný dům. Až se bude
stavět, určitě budu u toho a můj tatínek bude
mít shora stavební dozor!
Standa Berkovec, novinář
www.berkovec.cz
RELAX VE SRUBU
Pryč jsou vánoční svátky, pryč je všechen ten
shon, zmatek, nákupní horečka, hory jídla a
bujaré oslavy. Každý jsme jiný a tak i vnímáme věci po svém. Zatímco někdo si svátky
Vánoc užívá, jiný je rád, že už je to vše za
ním. Někdo si rád dává předsevzetí do nového roku, jiný zásadně ne, ale snad každý člověk si projde ten starý rok, co se povedlo a
co možná už ne tak, jak by si představoval,
člověk tak trochu bilancuje a přemýšlí, co ten
nový rok zase přinese. Nakonec je vtažen do
víru událostí a každodenní práce, že se ani
nemá čas zastavit.
Je to trochu pošetilé, jak se necháme rychle
vtáhnout do ustavičného koloběhu života. Málokdy si v tom všem najdeme místo pro krátký
odpočinek. Někdo možná namítne, že den má
jen 24 hodin a stihnout se to vše musí. Ale také
je dokázáno, že když se člověk zastaví, udělá
si chvíli pro sebe, má možnost se uvolnit, pak
podává mnohem lepší výkony a k práci přistupuje zcela jinak.
Nezáleží ani tak na tom, co kdo dělá, protože každému vyhovuje něco jiného, důležité je,
jaký to má efekt. Někdo má rád dlouhé procházky jen s vlastními myšlenkami, někdo jde
rád mezi lidi a jiný se zašije na svém oblíbeném místě s knihou, no a někdo se potřebuje pořádně zapotit u nějakého sportu. Ale za-
potit se člověk může i jinak a ještě si přitom
odpočinout.
Tím správným relaxem může být i sauna. Taková sauna, to je vlastně očista těla, třeba i do
starého roku a posílení pro rok nadcházející.
Krátký pobyt v sauně je střídán lázní v ledovém bazénku, to se několikrát opakuje. Na závěr si člověk odpočine v příjemném prostředí,
16
třeba s hudbou, která lahodí nejen uchu, ale i
všem smyslům. Člověk odchází odpočatý, jakoby lehčí o pár kilo, ale hlavně uvolněný a vyčištěný, s novou energií a chutí do další práce.
Jednu takovou saunu můžeme doporučit, jedná se o první RUSKOU BAŇU - slovanskou
saunu. RUSKÁ BAŇA se od finské liší hlavně teplotou, která je nižší a tím přijatelnější, a
stupněm vlhkosti, který dodává mírnější prostředí v prohřívárně.
RUSKÁ BAŇA nabízí kontrastní efekt prohřátí a následného ochlazení, který „trénuje“ kardiovaskulární soustavu a prokazatelně zlepšuje
imunitní odolnost organizmu. Výrazným prv-
kem RUSKÉ BANĚ je možnost dlouhodobějšího prohřevu v přijatelných podmínkách (nižší
teplota a vysoká vlhkost) i pro klienty, kteří se
ve finské sauně necítí dobře, ale přesto pochopili nesporné zdravotní přínosy saunování.
Na snímcích reportáže vidíte použití srubové stavby pro provozování první RUSKÉ BANĚ
– slovanské sauny. Srub je postaven z čerstvého (mokrého) smrku bez použití jakéhokoliv kovového spojovacího prvku. Po sestavení
hrubé stavby vysychalo dřevo po dobu dvaceti
měsíců a stavba si „sedla“ cca o 5 centimetrů
na každý metr. Proto je tato stavba časově náročná a klade speciální požadavky na jakoukoliv vestavbu. Srub však odolává tak náročnému
17
provozu, jako je RUSKÁ BAŇA, což je parní lázeň se změnami teplot od 7 do 100 stupňů C a
relativní vlhkostí od 20 do 100 %. Nejedná se
jen o mechanickou odolnost, ale i otázka kondenzace je bezproblémová, z čehož vyplývá i
vysoký stupeň čistoty RUSKÉ BANĚ. V případě
zájmu o exkurzi se obracejte na [email protected] nebo 774196150 – Petr Smíšek.
První RUSKÁ BAŇA
www.ruska-bana.cz
SRUB, s.r.o.
Podmoky u Poděbrad
Tel : 774 196 150
www.taxus.eu
- dřevěné chodníky -
- osmnáct let zkušeností, nejvyšší kvalita - realizace již mnoha kilometrů v různých podmínkách - práce i v chráněných a těžko přístupných lokalitách - možnost konzultace již při přípravě projektové dokumentace - zdarma návštěva referenčních akcí - kontakt: [email protected] -
18
POZORUHODNÁ ŽIVOTNOST ROUBENÝCH STAVEB
majitelem Františkem Ferdinandem d’Este,
hrad Krakovec, jež představuje vrchol hradní architektury 14. století a mistrné umění stavební huti Václava IV., hrad Křivoklát - jeden z
nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých
králů, jehož podobu utvářeli Přemyslovci, Lucemburkové i Jagellonci, vzácně dochovaný
barokní zámek Mnichovo Hradiště rodu Valdštejnů, klasicistní zámek Mníšek pod Brdy se
třemi nárožními věžemi, klášter Sázava, hrady
Točník a Žebrák, zámek Veltrusy - typově jedinečné letní sídlo rodu Chotků vzniklo na přírodním ostrově na řece Vltavě, zámek Žleby
- původně gotický hrad prošel množstvím přestaveb, až mu Vincenc Karel Auersperg vtiskl
dnešní romantickou podobu ve stylu anglické
neogotiky. V okolí Zbečna je opravdu co navštěvovat, každý si přijde na své podle vkusu
a možností. Kromě hradů a zámků se v okolí statku nachází i skvosty přírodní, jež nevytvořil člověk svojí rukou, ale jsou dílem přírody,
která svá díla utváří po celá staletí, a nikdy nás
tak nepřestane udivovat. Tak můžete navštívit
při svých toulkách po okolí Koněpruské jeskyně nebo Skryjská jezírka.
Navštěvujete rádi různé památky a díla našich předků? Rádi si připomínáte, jak se kdysi bydlelo, pracovalo, jaké měli lidé zvyky a
jak se bavili? V tom případě Vás všechny srdečně zveme na selskou usedlost, jejíž dějiny
sahají až do přelomu 16. a 17. století. Jedná
se o usedlost čp. 22 ve Zbečně, tzv. Hamousův statek, jež je dochovanou památkou lidové architektury a již 15 let je přístupný
veřejnosti. Nabízí prohlídku lidové roubené
stavby se stodolou, stájemi, chlévy a podsklepeného obytného domu se světnicí, komorami a černou kuchyní. Ve stálé expozici
je možno shlédnout ukázku dobového bydlení, hospodaření a řemesel. Během prohlídky
statku můžete mít každou sobotu jedinečnou
možnost ukázky pečení chleba ve staré peci
tak, jak se v tehdejších dobách chléb pekl.
Ale než se pohroužíme do minulosti na samotném Hamousově statku, zůstaňme ještě
na chvíli v obci Zbečno, jež díky bohaté historii a výjimečné poloze stojí jistě za zmínku.
Obec Zbečno se nachází ve Středočeském kraji v okrese Rakovník v malebném údolí řeky Berounky zhruba 15 km jihovýchodně od Rakovníka, 14 km severozápadně od Berouna a 18
km jihozápadně od Kladna. Zbečno je zajímavé a poutavé výčtem památek, které se v jeho
blízkém okolí nachází, jen málokdo z nás nenavštívil ve svém životě alespoň jednu z nich. Některé památky jsou bližší, jiné vzdálenější, těžko některé opomenout. Nechte se inspirovat.
Renesanční zámek Březnice, který svou dispozicí nezapře, že vznikl přestavbou středověké tvrze, zámek Hořovice - exilová rezidence
posledního hesenského kurfiřta a původně barokní stavba upravovaná v 19. století, Karlštejn
- hrad založený českým králem a římským císařem Karlem IV. k uschování korunovačních
klenotů a svatých relikvií, zámek Konopiště původně hrad ze 13. století založený po vzoru
francouzských kastelů, dnes zámek neodmyslitelně spojený se svým posledním šlechtickým
19
Jak dokládají mohyly halštatské kultury, bylo
okolí dnešní obce osídleno již v mladší době
bronzové. Samo Zbečno se může pyšnit skutečně dlouhou historií - obec vznikla již v období první kolonizace, pravděpodobně v 10.
století, a řadí se tak k nejstarším obcím v Čechách. Původní dřevěný dvorec byl postaven
na soutoku vodních toků, mezi Mízou (Mží –
Berounkou) a Klíčavou. Místo bylo vybráno
skutečně dobře, osadníci byli ze dvou stran
chráněni řečištěm, stačilo vybudovat ochranné
příkopy a valy na jediné přístupné straně. Když
se dvorec po čase zaplnil, začali lidé postupně
stavět svá obydlí kolem něho a celou osadu tak
rozšiřovali. Tím vznikla obec Zbečno.
První historicky doložená zmínka o Zbečně pochází z roku 1003. Díky svému újezdu, který
sahal na západ až k Plasům, se obec brzy stala
významným hospodářským centrem. Jak později uvádí kronikář Kosmas, stala se také knížecím sídlem. Díky tomu se Zbečno objevuje v
řadě pověstí a nepodložených zpráv pozdějších
kronikářů, zachycujících osudy českých knížat.
Dozvídáme se z nich např. o tom, jak se kněžic
Václav usadil ve Zbečně, nebo jak byl zavražděn Břetislav II., když na zdejším hrádku trávil
vánoční svátky.
O původu názvu dvorce existuje několik teorií.
Podle jedné bylo jméno odvozeno od stébelnatého místa vzniku, snad bažiny dolního toku
Klíčavy porostlé rákosím. Jiná teorie tvrdí, že
název pochází od slova „jistba“, tedy bašta.
Asi nejpravděpodobnější verze uvádí, že název dvorce byl odvozen podle „sběhu“ dvou
vod. Postupem času tento název prošel dlouhým vývojem, známé jsou tak tvary jako Steben, Stieben, Stybeczno, Stebecno, Zcibecno
nebo Ztbecno, až se ustálila jeho nynější podoba Zbečno.
20
Roku 1450 byla v obci postavena kovárna, ve
které se pracovalo až do roku 1972. V 70. letech 15. století byla zahájena pozdně gotická
přestavba kostela, která úzce souvisela s tzv.
Vladislavskou přestavbou Křivoklátu. Pravděpodobně ji vedl některý z mistrů křivoklátské
stavební huti. Ukončena byla po roce 1520.
Samo Zbečno se do počátku 16. století rozrostlo natolik, že bylo králem Vladislavem Jagellonským povýšeno na městečko s trhovým
právem. Lidé tu pak žili svým poklidným životem celé století, než přišla skutečná pohro-
ma – třicetiletá válka. Během tohoto válečného konfliktu bylo Zbečno zničeno natolik, že v
druhé polovině 17. století zůstalo pouhou vsí o
17 obytných budovách (14 chalup a 3 grunty)
se 73 obyvateli! Z prožitých útrap se pak obec
musela vzpamatovávat velice dlouho a pozvolna.
Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel byl
lov zvěře a ryb. Zvěře však v křivoklátských lesích postupně ubývalo (např. poslední medvěd byl zastřelen roku 1692, rys zcela vymizel
hned o tři roky později), lidé proto přecházeli
na zemědělství. Zbečenské údolí ale pro tento
druh hospodaření nebylo příliš vhodné, byl zde
nedostatek polí a půda tu byla příliš kamenitá a
v prudkých svazích, nová pole se proto zakládala na návrších, kde byla půda přeci jen kvalitnější. Tak začaly nedaleko obce vznikat samoty a hospodářské statky. Ze zemědělských
plodin se zde pěstovaly hlavně brambory a ječmen, významným byl také chov dobytka a ovcí.
Z původní lesní činnosti zůstalo jenom pálení
dřeva v milířích a stavění vorů na spodním toku
Klíčavy, odkud bývaly na jaře (za pomoci vypuštění tří rybníků na jejím horním toku) spla-
veny do řeky. Voroplavba postupně ustala v polovině 19. století, zcela ji ukončila povodeň v
roce 1872, kdy řeka změnila tok a řečiště.
stavení bořili a stavěli nová modernější, že svůj
život přizpůsobili stavení a ne době a možnostem moderního stylu bydlení.
Každý, kdo někdy navštíví Hamousův statek
ve Zbečně, je jistě překvapen polohou a velikostí stavení. Nachází se přímo naproti kostelu sv. Martina v obci s historií sahající do dob
prvních Přemyslovců. V obci ještě v 50. letech
bylo dochováno mnoho statků s klenutými
vjezdovými vraty do dvora, nespočet malých
chaloupek různých řemeslníků či drobných zemědělců. Bohužel, vesnice se za léta změnila natolik, že jediné, co v obci pamatuje éru lidového stavitelství, je už jen kostel s farou a již
zmíněný Hamousův statek.
Roubený obytný dům na první pohled nevypadá nijak zvláštně. Jedná se o dům převážně roubený, v minulosti i dnes relativně velký, reprezentující způsob výstavby v bohatších
usedlostech, který navazuje na středověké stavební tradice.
Zbečenská farnost má to štěstí, že je obsazena
farářem. Statek zase obývali hospodáři, kterým
nebyl lhostejný osud jedinečného stavení v
kraji. Už František Hamous od roku 1763 obytné stavení i přilehlé hospodářské stavby opravoval a jeho následovníci se snažili udržet tento
stav do dnešních dob. Zejména vděčíme Františku Kučerovi a jeho zeti Václavu Barchánkovi,
kteří statek vlastnili v době, kdy všichni ostatní
21
Stářím roubeného domu se v roce 1993 zabýval ing. arch. Jiří Škabrada a Martin Ebel
a v roce 2002 byl pořízen doplňující přesnější dentrochronologický průzkum roubení. Výsledkem bylo přesnější datování jednotlivých
částí domu. Nadsklepní dřevěná konstrukce
tvořící základ spodní komory je z let 1577 –
1583 a je dubová. Komory pak z let 1579 –
1756 jsou stavěny z jedle. Velká světnice z let
1746 – 1747 taktéž z jedle. Nejmladší je krov z
let 1791 – 1792 převážně jedlový. Průzkum byl
proveden jen na několika místech, ale i tak potvrdil pozoruhodné stáří stavby.
Do domu se vchází středem přímo do síně,
proti vchodu je vestavěn blok černé kuchyně,
vlevo pak část komorová se sklepem a výměnek s kuchyňkou, vpravo velká a malá světnice – část obytná. Stavení bylo v polovině 18.
století z větší části opraveno a rozšířeno, přičemž byla zachována jeho nejstarší část z přelomu 16. a 17. století, která se nachází blíže
kostelu. Směrem do dvora byl za komorami, na
místě původního chléva vystavěn zděný výměnek s malou kuchyňkou. V síni pak okolo roku
1716 byla postavena černá kuchyně s chlebovou pecí a za hlavní obytnou místností malá
světnice, která sloužila buď k potřebě hospodáře, nebo jako druhý výměnek. Takto opravené stavení dostalo nový krov a slaměnou doškovou střešní krytinu.
Síň je komunikační část domu, z níž je přístup
do velké světnice, obou komor, sklepa a výměnku s kuchyňkou. Přímo proti vchodu pak
22
stojí černá kuchyně, vedle níž jsou dveře do
dvora.
Černá kuchyně byla původně dřevěná, až po
roce 1716 zděná a otevřená do síně dvěma klenutými oblouky podepřenými pískovcovým tesaným sloupem. Ten byl pravděpodobně druhotně použit z protějšího kostela. V kuchyni
bývalo uprostřed otevřené ohniště, kde se vařilo v hrncích, trojnožkách a na roštech. Obsluhovala se z ní nejen chlebová pec, která byla
vysunutá pod schodiště na půdu (směrem do
dvora), ale i se odtud přikládalo do kachlových
kamen ve velké světnici. V černé kuchyni bylo
možno i vyudit a ústil do ní nástěnný krbeček z
velké světnice.
Velká světnice sloužila k bydlení hospodáře a
jeho rodiny, za hospodaření Jana Hroudy (před
rokem 1763) jako nálevna a zájezdní krčma (v
té době bydlel hospodář v zadní části vrchní
komory) a za Dominika Hamouse na krátký čas
i jako rychta. To proto, že hospodář Dominik
se nechtěl přestěhovat do obecní rychty, a tak
rychtařil ze svého.
Malá světnice byla vystavěna buď jako kuchyň
pro hospodáře nebo druhý výměnek pro rodiče
hospodáře či hospodyně. Přistavěna je jednoduše na sloupek, celá roubená se dvěma okny
a samostatným vchodem.
Vrchní komora je nejstarší a nejsušší část
domu, jejíž zadní část směrem ke škole, kde
jsou dvě malá okénka, byla využívána zpočátku
k bydlení. Místnost byla dělena roubenou příčkou pod prvním stropním trámem od pavlače.
Zadní část byla tedy obytná a přední skladovací. Od poloviny 18. století už (bez dělicí roubené příčky) sloužila celá místnost komory ke
skladování mouky, obilí, sedraného peří a k sušení bylinek. Spodní komora byla využívána na
skladování keramiky, nářadí, postrojů a jako jakási spižírna, něco mezi komorou a sklepem.
Jsou zde nejstarší stropní trámy v domě – ze
16. století – nesoucí podlahu z přelomu 17. a
18. století.
Dva malé sklípky jsou přístupny po schodišti mezi černou kuchyní a komorami. Sklípek
vrchní - menší (s výklenkem po levé straně)
sloužil na ovoce, zeleninu, potraviny a mléko,
spodní - větší pak na pivo a víno v době krčmy,
později na spížování brambor. Mezi sklepy byly
dveře a původní podlaha byla hlouběji asi o 80
cm. Je pravděpodobné, že z malého do většího
sklípku vedly schůdky. V zadní klenbové části
většího sklípku je odvětrávací a vsypávací otvor pro brambory. Oba sklepy jsou kamenné
s cihlovou klenbou, která je pravděpodobně z
doby Marie Terezie. Původní zaklenutí bylo buď
kamenné či z gotických cihel, které jsou ještě zachovány v klenbičce mezi malým a větším
sklepem (nade dveřmi). Nad vchodem do malého sklípku je patrně nejstarší trám v domě z
roku 1577.
Kuchyňka výměnku je malá místnost s jedním
oknem, zděným sporákem, kachlovou troubou
a s klenutým stropem a kachličkovou zdobenou podlahou asi z první republiky. Původně
byla celá místnost šmolkově modře vymalována.
Chlebová pec vysunutá do dvora pod vlezem
na půdu byla znovu postavena v letech 1997 –
1998 na místě pece původní. Pec má základ z
lomového kamene, cihlovou podlahu a plochou
klenbu omazanou červenicí. Stavbu pece provedl ing. Petr Volf dle projektu doc. Ing. Arch.
Jiřího Škabrady. Pec je funkční a každou sobotu (od května do září) je využívána k ukázce pečení chleba.
Ve dvoře v jeho pravé spodní části (proti štítu domu) je stará dřevěná kolna na vozy a ná-
Výměnek je nevelká, ale řádně prosvětlená
místnost, která sloužila starému hospodáři a
jeho ženě ke spokojenému dožití. Stavěná je
už z lomového kamene spojovaného červenicí – cihlářskou hlínou. Strop tvoří štípané
půlkuláče obalené slámou s hliněnou omazávkou.
23
řadí. Na ni navazuje zděná konírna a malý prasečák. Ve vrchní části rovnoběžně se stavením
pak ovčín a kravín, vlevo ještě pozůstatek pilířové stodoly zbořené ve 30. letech 20. století.
Chlévy a stodola byly stavěny v 17. či v polovině 18. století a ve 30. a 50. letech 20. století opraveny a využívány JZD a později státním
statkem k chovu skotu.
Ve stavení se bydlelo do roku 1992, poté bylo
spolu s hospodářskou částí odkoupeno Památkovým ústavem středních Čech od posledního majitele pana Václava Barchánka. Dále
objekt spravovala organizace Státní hrady Křivoklátska, která ho též od července roku 1995
zpřístupnila veřejnosti. Nyní je ve správě Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze
jako samostatný referát pod správou státního
hradu Křivoklátu.
Vždy v polovině července je na dvoře stavení pořádán malý řemeslnický jarmark a každou
sobotu v návštěvnické sezóně ukázka zadělávání a pečení chleba v selské chlebové peci. V
době Adventu řemesla a ukázka ručního tesání
kříže. Též ukázka pečení chleba a koláčů v selské chlebové peci.
Hamousův statek ve Zbečně se od prosince
2009 může pochlubit novou kulturní památkou, která byla před osmi lety rozebrána v nedalekých Bratronicích a převezena do Zbečna
za účelem záchrany. Jde o roubený špýchar,
který se od září 2009 začal stavět v zadní části
lo zednické a tesařské snad úplně nezaniklo.
Špýchar má kamennou přízemní část postavenou z lomového kamene, nahoře zaklenutou se
vstupními dveřmi. Obvodové stěny patra jsou
plně dochovány z bratronického originálu. Krov
a střecha je nové, ručně tesané dílo.
Stavba probíhala velmi rychle, pro zajímavost
uvádíme něco z postupu výstavby:
dvora areálu statku. Stavební společnost se ve
spolupráci s tesařem Janem Kolářem a dalšími dodavateli zhostila díla s příznačným umem
a fortelem. Je potěšující, že klasické řemes-
Původní dřevěná část je nejprve sestavena „nasucho“ na dvoře a tesaři se pouští do výroby
kopií konstrukce stropních trámů i samotného
krovu. Tesalo se přímo před statkem a tak kolemjdoucí měli možnost sledovat řemeslné provedení
prací. Pro výkop sklepa bylo přesunuto 40 m3 zeminy. Sklep byl zděn z lomového kamene z lomu
Brant, dále lomu ve Zbečně a z lomu u Litoměřic.
Celkem se spotřebovalo více jak 30 m3 kamene.
Část vnitřní klenby sklepa je z cihel z Bratronic a
podlaha opět kamenná. Nadsklepní roubená část
špýcharu s pavlačí je z valné části původní. Po-
dlaha uvnitř je cihlová, strop ze štípaných kuláčů
v půdním prostoru je opatřen hliněnou mazaninou. Střešní krytinu oproti původnímu ručně štípanému šindelu tvoří zachráněná stará drážková
taška dodaná firmou Karla Breníka z Křivoklátu.
Touto stavbou se stavebně uzavírá nádvorní část
vybavení statku.
Návštěvní řád Hamousova statku:
Leden až duben zavřeno
Květen otevřeno SO a NE od 9 h. do 16 h.
Červen otevřeno mimo PO od 9 h. do 16 h .
Červenec až srpen otevřeno mimo PO od 9 h. do 17 h.
Září otevřeno SO a NE od 9 h. do 16 h.
Říjen - prosinec zavřeno
Polední přestávka je kromě července a srpna
od 12 h. do 13 h.
Prohlídka samostatně nebo s průvodcem. Každou sobotu ukázka pečení chleba.
Zavíracím dnem je pondělí a den následující po
dni pracovního klidu a státního svátku (v případě, že tyto dny jsou v pondělí).
Mimo výše stanovenou dobu lze prohlídku objektu uskutečnit jen po předchozí dohodě se
správou státního hradu Křivoklátu v počtu minimálně 10 osob.
Vstupné – rok 2011
Základní vstupné
Snížené vstupné
Český výklad a cizojazyčný text
Rodinné vstupné
30 Kč
15 Kč
60 Kč
není
Případné informace získáte na tel. 313 558 440
nebo na internetových stránkách
www.zbecno.cz
Email : [email protected]
Při přípravě textu byly použity informace z webových stránek Hamousova statku a další internetové zdroje. Za posouzení článku děkujeme kastelánovi hradu Křivoklát, panu Frenclovi a taktéž
děkujeme správci Hamousova statku, panu Vokounovi, za poskytnutí fotografií.
24
MISTŘI TESAŘI
Dnešní doba klade na člověka jistě nemalé
nároky. Během mnoha let se toho hodně změnilo, dnešní muž už nemusí lovit zvěř a ohánět se mečem, musí prokázat jiné schopnosti, aby přežil on a jeho rodina v tomto světě.
Většinou si každá generace myslí, že to mají
těžší ve své době, ale ona každá doba přináší svoje.
V dávných dobách museli být muži velmi silní a
zdatní zejména na těle, aby byli schopni ubránit svoje rodiny, osady, svoji čest, ženy musely zastat hodně práce a postarat se i v dobách nepřítomnosti mužů, kteří byli i několik let
v různých válečných taženích. Pokud byli muži
doma, dávali do pořádku, co ženská ruka nezvládla, opravovali a stavěli svá obydlí. Naši
předkové to v mnohém neměli vůbec jednoduché, museli se postarat o svoji obživu pěstováním různých plodin, chovem domácích zvířat a
lovem zvěře. Tehdejší člověk by jen těžko jinak
přežil, protože neměl možnost zajít do obchodu a tam si koupit, co potřebuje. Kromě jídla je
však v životě člověka neméně důležitá střecha
nad hlavou. Lidé si zpravidla uměli svá obydlí
Foto zdroj: www.roubenky-jilemnice.eu
postavit sami, umění stavět a umění řemesel
se předávala z otce na syna. Dnes už je šikov-
ný a poctivý řemeslník spíše vzácností, protože
pomalu umírají ti, co to ještě umí a mohou něFoto zdroj: www.roubenky-jilemnice.eu
25
komu svůj um a nabyté zkušenosti předat. Ale
hlavně není motivace. Člověk je většinou tvor
pohodlný a tak pokud není nijak zvlášť donucen, sáhne raději k jednoduchému a rychlému
řešení. Úměrně tomu ale také roste poptávka
po zdatných a schopných řemeslnících a tesařích, kteří dělají svoji práci tak dobře, že za nimi
nemusíme chodit napravovat škody.
Ale jak je to vlastně s historií tesařského řemesla?
Slovo tesař je odvozeno od slovesa tesat, tj.
opracovávat dřevo. Tesař je také stále běžným
českým příjmením. Jak už bylo řečeno, v dávných dobách byl prakticky každý majitel domu
svým vlastním tesařem, protože si svůj dům
musel zpravidla postavit sám, případně si tesaři vzájemně při stavění domů pomáhali. S
pozdější specializací povolání vznikla přímo i
profese tesaře. V důsledku zakládání cechů a
utajování zvláště důležitých a zajímavých pracovních postupů se tesaři ve středověku stali velmi vyhledávanými a nepostradatelnými,
především ve městech. Zejména stavby různých prestižních budov se složitě tvarovanými
střechami, jako byly třeba radnice a cechovní domy, se již prakticky neobešly bez odbor-
Foto zdroj: www.roubenky-jilemnice.eu
nosti, kterou tesaři zaručovali. Zkušený tesař
své umění také právem pečlivě střežil a předával je pouze vyvolenému člověku, kterému
důvěřoval, zpravidla však své tesařské umění
předával svému synu. Tesař byl právem opatrný zvláště vůči svým tovaryšům, logicky si
tak hájil tesařské umění, střežil si případnou
konkurenci, tak mohl mít tesař jistotu ve stá-
Foto zdroj: www.roubenky-jilemnice.eu
26
lém zajištění sebe a svojí rodiny. Důležité práce jako například rýsování střechy prováděl zásadně sám.
Rozkvět tesařství ve střední Evropě nastal ve
středověku. Stavěny byly především církevní
stavby, ale také paláce, hrady, kláštery, špitály
a obytné domy. Ve městech se s oblibou stavěly smělé velké hrázděné domy. Velký důraz
se dával na konstrukci střech. Absolutního vrcholu v konstrukci střech dosáhli francouzští
tesařští mistři okolo roku 1900 klenutými dřevěnými střechami. Tesařské umění však vzkvétalo i na venkově, jak je dodnes patrné i v českých skanzenech (nejvýznamnější z nich jsou
Soubor lidových staveb Vysočina, Polabské
národopisné muzeum Přerov nad Labem a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm). Díky obětavosti a píli lidí, kteří po léta
zachovávají památky naší architektury, si tak
můžeme připomínat a obdivovat um našich
předků.
Foto zdroj: www.roubenky-jilemnice.eu
Tesařství, lidově řečeno tesařina, je řemeslo
vykonávané tesařem. Jedná se o stavební profesi s dlouhou historií rozšířenou prakticky po
celém světě. Velmi rozvinuté například ve Francii, ale také v Itálii. Zahrnuje širokou škálu prací
se dřevem, především výrobu stavebních konstrukcí. S prací tesaře je spojeno velké množství těžké ruční práce a nejčastěji pod širým
nebem. Většinu tesařských dovedností získá-
vá tesař časem, velkou pílí a především zkušenostmi, které se předávají. V dnešní době je
možné toto řemeslo studovat a budoucí tesař
se tedy učí od svých učitelů, ale nejlépe, po-
Foto zdroj: www.roubenky-jilemnice.eu
27
Foto zdroj: www.roubenky-jilemnice.eu
kud má někoho, kdo mu i později může předat
to, co se nenaučí ani ve škole.
V některých zemích, například v České republice nebo v Německu, musí budoucí řemeslník,
tedy i tesař, projít formálním středním vyučením (obvykle tříletým). Po vyučení se z něho
stává tovaryš. Až do začátku 20. století tovaryši zpravidla několik let cestovali po své rodné zemi a cestovali i za její hranice, aby se učili
stavebním postupům a slohům a umění řemesla. Poté se vraceli domů a zde pak prováděli
svou práci a snažili se především rozvíjet nabyté vědomosti a tesařské schopnosti. V Německu tato tradice tesařských tovaryšů přežívá v
omezené míře dodnes (stejně jako u zedníků,
pokrývačů a dalších tradičních řemesel) a v
21. století její obliba opět roste.
V USA se v současnosti pod pojmem „journeyman“ (tj. tovaryš) rozumí spíše tesař zkušený
a zručný než cestující. Aby získal tento status,
musí tesař podstoupit oficiální zkoušku dovedností. Existují však i tesaři neautorizovaní, bez
formálního vzdělání, u nichž označení „journeyman“ znamená zpravidla dlouholeté zkušenosti
v oboru. Někdy jsou zkušenosti více než mnoho vědomostí, ale to už záleží na jednotlivci,
jak je schopen se učit a rozvíjet svoje řemeslo.
Po určité době provádění tesařské živnosti se
tesař v některých zemích může ucházet o oficiální statut tesařského mistra. Například v Německu či Japonsku (kde tesaři Miya-daiku projektují a staví chrámy a svatyně) se jedná o
náročný a drahý proces, vyžadující rozsáhlé
znalosti, včetně ekonomických a právnických.
V těchto zemích je též zpravidla nezbytné, aby
tesařským mistrem byl každý, kdo zaměstnává a vyučuje tesařské učně. V jiných zemích
pojem „tesařský mistr“ pouze volně označuje
zkušeného tesaře.
Tesařské řemeslo je poměrně manuálně namáhavé, neboť mistr tesař i jeho pomocníci musí
zdvihat často dosti těžké dřevěné trámy a stavební dílce. Z tohoto důvodu vykonávají řemeslo téměř výlučně muži. Například v USA v roce
1999 bylo 98,5 % všech tesařů mužského pohlaví.
Vyučení tesaři nemusí mít dnes obavy o práci.
Podle učitelů z odborných škol mají totiž stavební firmy o šikovné tesaře velký zájem.
Tesař tradičně provádí především tyto stavební práce:
• výroba nosné konstrukce budov (roubené,
hrázděné atd.), bednění (např. pro betonáž),
28
střech (krokve, vaznice, vazníky atd.) a další
hrubé stavební práce, které nevyžadují precizní spoje ani vzhled
• montáž podlahových a stropních nosníků,
tj. vodorovných trámů napojených na nosnou
konstrukci pod podlahou, respektive stropem,
jež dávají podlaze či stropu nosnost a umožňují jejich montáž
• výroba doplňkových konstrukcí, např. altánů, pergol, rozmanitých přístřešků, zábradlí atd.
• lodní tesařina, tj. stavba, údržba a opravy
lodí
• filmová a televizní tesařina, tj. stavba a bourání provizorních konstrukcí a dekorací pro filmové a televizní natáčení
Blízkým příbuzným řemeslem je:
• stavební truhlářství, tj. výroba a montáž
oken, dveří, parketových podlah a dalších prvků, jež vyžadují maximální přesnost; stavební
truhlář vyrábí též dřevěné obklady stěn, okenních a dveřních otvorů, podlahové soklíky a
přechodové lišty
Foto zdroj: www.roubenky-jilemnice.eu
Zaniklými (téměř zaniklými) příbuznými řemesly jsou například:
• sekernictví, tj. výroba a údržba vodních kol
mlýnů, vodních pil a hamrů
• kolářství, tj. výroba a údržba dřevěných žebřinových vozidel, zejména pak jejich loukoťových kol
• šindelářství, tj. výroba a údržba dřevěných
šindelových střech
• bednářství, tj. výroba a údržba dřevěných
beček a sudů, užívaných v potravinářství (zejména v pivovarnictví, vinařství, lihovarnictví a
konzervárenství)
Základní tesařské nářadí se od 15. století příliš nezměnilo. Mezi nejdůležitější ruční tesařské náčiní patří pila, kladivo, sekera, poříz, nebozez, kolovrátek, vrtáky, dláto, hoblík, brusný
papír, pravítko a úhelník, tužka, teslice a děropáč, skládací metr. Hlavně pak šikovné ruce.
A co je vlastně náplní tesaře, co zhotovuje?
Jsou to krovy, přístřešky, brány, vrata, schodiště, vikýře, arkýře, markýzy, bednění. Především
pak tesař staví hrázděné a roubené stavby. Rou-
bená stavba je stavba, jejíž stěny jsou zbudovány technikou roubení. Trámy, kladené vodorovně
na sebe, jsou v rozích spojovány různými typy
tesařských vazeb. Původně se používaly kmeny vůbec nebo jen mírně přitesávané, až později
se prosadily trámy hraněné, zaručující lepší soudržnost stavby. Typem roubeného domu je srub.
Jednotlivé dlouhé trámy se vrství na sebe a vytvářejí tak nosnou stěnu. Ve většině případů se
v našich zemích na stavbu používalo dřevo smrkové. Výjimkou v tomto je nejspodnější, tzv. prahový trám, který byl často dubový (lépe odolává
povětrnostním podmínkám) a zpravidla umisťovaný na kamennou podezdívku. Srub je dřevěná
stavba vybudovaná z vodorovně kladených, v rozích pomocí dlabů překřížených trámů roubením.
Sruby byly budovány v oblastech s větším množstvím především jehličnatých lesů, například ve
východní a střední Evropě, ve Skandinávii atp. V
oblastech s menším množstvím dřeva se pak ujala úspornější hrázděná konstrukce.
A když už jsme u tesařství, jistě stojí za zmínku slavní tesaři naší historie. Neberme za tesaře jen člověka, který se umí šikovně a mistrně otáčet, umí zacházet s nástroji, aby pod
jeho rukama rostlo dílo hodné ocenění a obdivu. Jsou i jiní mistři a tesaři života, kteří neméně uměli dobře dělat svojí práci a měli nám
co zanechat.
29
Svatý Josef Nazaretský, pěstoun Ježíše Krista, byl tesařem, v evangeliu svatého Marka je i
sám Ježíš nazýván tesařem, Kristián David, jeden z obnovitelů Jednoty bratrské, vyučil se tesařem, ale především to byl český misionář a
již svými současníky nazýván jako „moravský
Mojžíš, božský tesař“. Také Julius Zeyer se vyučil po předčasné smrti otce a prošel tesařské
dílny ve Vídni a jinde ve světě, aby pomohl vést
mamince rodinnou firmu (velkoobchod s dřívím) a aby se nakonec stal básníkem, dramatikem a prozaikem. Patronem tesařů je mimo
jiné svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěních evangelií. Za zmínku
stojí Ole Kirk Christiansen, dánský vynálezce
stavebnice LEGO, George Mortimer Pullman,
americký vynálezce luxusních lůžkových železničních vozů, Jaromír Foretník, československý válečný letec RAF za Druhé světové války.
Jak už bylo řečeno, není tesař jen ten, který
umí postavit dům nebo střechu, ale i ten, který
umí dobře dělat to, co dělá a který si svojí práce váží stejně tak jako lidí a proto pod jeho rukama roste opravdové dílo. Jedna věc je jistá.
Tesařské řemeslo má velkou budoucnost, stejně jako vše, co je konáno poctivě a zodpovědně. Ale jsme lidé, lidé někdy chybující a jak se
říká: „I mistr tesař se někdy utne.“
L-43-R
Rodinný dům: 4 pokoje + kuchyň
kubatura: 381,9 m3
PŘÍZEMÍ
2.4
1.3
1.5
2.3
7,50 m
1.2
2.1
8,90 m
1.4
PODKROVÍ
1.1
1,40 m
2.2
2,90 m
6,00 m
8,90 m
Více projektů na www stránkách www.roubenky-casopisostavbachzedreva.estranky.cz nebo www.wor.cz
Informace ohlednĕ projektové dokumentace nebo ohlednĕ realizace stavby si vyžádejde na adrese [email protected]
30
L-80-R
Rodinný dům: 5 pokojů + kuchyň
kubatura: 606,4 m3
PŘÍZEMÍ
1.4
1.7
1.1
1.2
2.3
2.2
1.6
2.6
11,96 m
1.5
PODKROVÍ
2.1
2.4
1.3
2.5
6,96 m
2,97 m
9,93 m
Více projektů na www stránkách www.roubenky-casopisostavbachzedreva.estranky.cz nebo www.wor.cz
Informace ohlednĕ projektové dokumentace nebo ohlednĕ realizace stavby si vyžádejde na adrese [email protected]
31
Nabídka stavby
nízkoenergetických domů
na území celé ČR
VÝHODY:
- nízká cena
- rychlá výstavba
- nízké náklady na vytápění
- nízké náklady na údržbu
Více informací si vyžádejte na www adrese
www.dum-do-milionu.com
informace zašleme elektronicky zdarma
Download

a jiné stavby ze dřeva