RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
Farský kostol Svätého Michala Archanjela
Tretia adventná nedeľa v roku B
Liturgický kalendár
00
Pondelok
6 h
voľný úmysel
15. decembra 2014
700h
1700h
Ako poďakovanie za dožitých 60r života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu
Utorok
16. decembra 2014
Streda
17. decembra 2014
Štvrtok
18. decembra 2014
Piatok
19. decembra 2014
Sobota
20. decembra 2014
00
7 h
1700h
700h
1700h
700h
1700h
700h
1700h
600h
700h
Štvrtá adventná nedeľa
700h
900h
1100h
B
21. decembra 2014
Ako poďakovanie za 50r života manžela s prosbou o ďalšiu pomoc
Za + Milana Hubača
Za + Richarda Malého
Za + Štefan Nému
Za + Ľubomíra Mihálovova, ročná
Ako poďakovanie za 45r života syna Jána a 40r života dcéry Márie s prosbou o ďal. Božiu p.
Za + manžela Jozefa a rodičov Eduarda a a Emíliu
Za + rodičov Kákošových a Gajdošových
Za + manžela Tomáša a rodičov z oboch strán
Za + rodičov Horňákových a Škulových
----Za farníkov
Ako poďakovanie za 36 a 38 rokov života synov
Príležitostné oznamy
• Vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň darcom, ktorí v minulom týždni prispeli milodarom na farský kostol.
• Od prvej adventnej nedele platí sv. spoveď ako vianočná.
• Zachovajte si pekný zvyk spoločného modlenia večer po domoch, kde sa stretáte viaceré rodiny – Hľadanie
prístrešia. Vytvorte si nové také adventné spoločenstvá. Zapájajte do týchto modlitbových stretnutí aj deti (vnúčatá).
15. 12. vo večerných hodinách je prvé modlitbové stretnutie. Dnes o 900h. sme požehnali obrazy.
• Spovedať chorých po domoch pred Vianocami bude v Zlatých Moravciach v piatok 19. decembra. Prosíme
prihláste si ich v sakristiách oboch kostolov najneskôr do stredy 17. decembra. Od pondelka začíname slúžiť večerné
sv. omše. Končíme rorátnymi sv. omšami ráno o 600h.
• Spoločná vianočná sv. spoveď v ZM bude v sobotu 20. 12. Spovedať budú všetci kňazi dekanátu. Od 900h do
1130h spovedáme vo farskom kostole a od 1400h do 1545h spovedáme v kostole bratov tešiteľov. Prosíme
neodkladajte si sv. spoveď na ďalšie dni. Využite kňazov v sobotu 20. 12. V dňoch 22., 23. a 24. decembra, budeme
spovedať len tých čo prídu na vianočné sviatky z cudziny. Aj to len na požiadanie. Potrebujeme sa aj my kňazi
pripraviť na vianočné sviatky. Vianočné sviatky budú ťažšie pre nás o to, že vo farskom kostole sme iba dvaja kňazi.
• Prosíme, využite ku sv. spovedi aj dni od 15. do 19. decembra cez ranné sv. omše. Budeme sa snažiť pozvať
bratov z dekanátu, aby nám prišli pomôcť spovedať cez ranné sv. omše.
• Misijné spoločenstvo oznamuje, že je možné ešte doniesť veci do zbierky pre bezdomovcov (odevy, deky, stany,
karimatky, spacáky, paplóny, čiapky, topánky...) buď do sakristie, alebo pani Trojanovej.
• Kto chce aj tento rok prijať koledníkov Dobrej Noviny a podporiť projekty v Afrike, nech si napíše svoju adresu
na lístok, ktorý nájde vzadu za lavicami v oboch kostoloch. Koledníci budú chodiť po zapísaných rodinách 27. 12.
• Dnes o 1500h. sa vo farskom kostole budeme modliť misijný ruženec za kňazské, misijné a rehoľné povolania.
• Dnes po sv. omšiach môžete pri farskom kostole po svätých omšiach podporiť kresťanské organizácie pôsobiace v
našom meste. Pripravili si pre Vás ručne robené darčeky, ozdoby a dekorácie, vianočné chutné dobroty.
• Občianski aktivisti v spolupráci s farskými spoločenstvami organizujú v utorok 23. 12. o 1700h. v priestoroch
klubu dôchodcov vianočnú kapustnicu. Srdečne pozývajú všetkých starších a osamelých ľudí, ktorí nemôžu prežiť
vianočné sviatky s rodinou, aby prišli a strávili príjemné vianočné chvíle v kruhu priateľov a ľudí dobrej vôle. Viac
informácií je na kontaktoch na nástenke.
• Deti, ktoré by mali záujem zapojiť sa do jasličkovej pobožnosti, nech prídu do kláštora v utorok 16. 12 o 1630h.
• Modlitby k Panne Márií, Matke všetkých národov sa budú konať v stredu, 17. 12. o 1500h. vo farskom kostole.
Download

farské oznamy 3 ADV B 2014