RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
Farský kostol Svätého Michala Archanjela
Piata nedeľa v období cez rok B
Liturgický kalendár
V utorok je spomienka sv. Školastiky, panny
Vo stredu je ľubovoľná spomienka Panny Márie Lurdskej
V sobotu je spomienka sv. sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, patrónov Európy
Pondelok
9. februára 2015
Utorok
10. februára 2015
Streda
11. februára 2015
Štvrtok
12. februára 2015
Piatok
13. februára 2015
Sobota
14. februára 2015
Piata nedeľa
cez rok B
15. februára 2015
700h
00
17 h
700h
1700h
700h
1700h
700h
1700h
700h
1700h
600h
700h
700h
900h
1100h
Ako poďakovanie za zdravie pre Mária, a prosbou o ďalšiu Božiu pomoc
Za + Máriu Kordošovú a rodičov z oboch strán
Ako poďakovanie za Božiu pomoc synom Petrovi a Tiborovi
Za + Františku, Jozefa a Emila
Ako poďakovanie za zdravie a pokoj v rodine
Ako poďakovanie za 30r života Matúša s prosbou o požehnanie v rodine
Za Božiu pomoc a zdravie kňazov žijúcich v našej farnosti
Za + manžela Júliusa, rodičov z oboch strán a synovca Štefana
Za božiu pomoc a zdravie tých, čo sa starajú o náš kostol
Za + manžela Jozefa
Za + manžela Štefana Jozefa
Ako poďakovanie za 79r života, s prosbou o Božiu pomoc do ďalších rokov
Za - - Za farníkov
farníkov
Za + členov rodiny Horňákovej
Príležitostné oznamy
• Vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň darcom, ktorí v minulom týždni prispeli milodarom na farský kostol.
• Misijný ruženec za misijné, reh. a kň. povolania sa modlí dnes o 1500h. vo farskom kostole. Všetci ste pozvaní.
• Takisto dnes o 1600h. bude v kongresovej sále SOŠT (bývalé učilište Calex) modlitba chvál.
• Materské centrum MAMI – OÁZA vás pozýva na prednášku so psychologičkou Evou Prvou z Inštitútu rodiny v
Nitre. Téma je „URČUJEME DEŤOM HRANICE“ a reč bude o výchovných prístupoch, odmenách a trestoch vo
výchove. Prednáška sa koná v utorok 10. 2. 2015 o 1630h v Kláštore Tešiteľov. Z tohto dôvodu sa s rodičmi
prvoprijímajúcich detí stretneme až v stredu 11. 2. po večernej sv. omši, teda o 1800h. vo farskom kostole.
• Modlitby k Panne Márií Matke všetkých národov sa budú konať v stredu 11. 2. o 1500h. vo farskom kostole.
• V sobotu 14. 2. sa v Mestskej hale v Nitre – Klokočine uskutoční 8. celoslovenský modlitbový deň ku cti Panny
Márie, Matky všetkých národov. Viac o programe nájdete na výveske. Autobus zo Zlatých Moraviec odchádza od
pošty pri Lidli o 715h a od pošty na námestí pri kine o 720h. Prihlásiť sa môžete na tel. č. uvedených na výveske.
• Dňa 21. februára uplynie 150 rokov od príchodu rehoľných sestier Svätého kríža do Zlatých Moraviec a do
nemocnice v Chyzerovciach. V ten deň (sobota) budeme sláviť ďakovnú sv. omšu za ich prácu u nás. Program začne
o 1030h vo farskom kostole duchovným programom a prezentáciou, ktorú si pre nás pripravili sestričky
a pokračujeme o 1100h. sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup.
Po sv. omši položíme veniec na cintoríne k hrobu sestier Sv. kríža. Všetci ste na slávnosť srdečne vítaní.
Download

farské oznamy 5 NCRB 2015