bricks for architecture
Navštívte nás na výstave CONECO
Hala: A1, číslo stánku: 205, od 26. do 29. 3. 2014
www.rustique.sk
Exkluzívne veľkoformátové obklady
P R I A M O
O D
D O V O Z C U
Navštívte nás na výstave CONECO
Hala: A1, číslo stánku: 300, od 26. do 29. 3. 2014
až 90 odtieňov a štruktúr
ihneď skladom až 20 odtieňov v hrúbkach 3mm a 5mm
minimálna objednávka 1 ks, t. j. 3 m2 (3m x 1m)
služby architekta, návrh a design
zabezpečenie dovozu a profesionálnej montáže
Showroom: Ulica Svornosti 41,
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovakia
T: +421 2 45 64 30 91, F: +421 2 45 64 30 92
M: +421 908 216 657
Sklad: Čečínska Potôň - areál RUSTIQUE, a.s., Orechová ulica, +421 31 550 78 63
Laminam s.r.o., Hviezdoslavova 67, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia
NON-STOP Infolinka: +421 903 757 033, +421 908 216 657, +421 907 779 899
www.laminam.sk
ak sa nám teda vďaka jarnému počasiu naplno
rozbehla stavbárska sezóna, hoci je podľa kalendára
stále zima. Starší si pamätajú, že keď bola zima, tak
boli mrazy a záľahy snehu a keď leto, tak slnko a teplo. Zdá
sa, že na klimatické zmeny a vrtochy, ktoré ich sprevádzajú,
si budeme musieť zvyknúť.
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
Podobne ako prechod na letný a potom na zimný čas aj tieto
zmeny znášame mnohí veľmi ťažko. Všetci však kvitujeme, že
vďaka miernej zime ušetríme na energiách. Hrozí pokušenie
myslieť si, že to tak už bude natrvalo – tí, čo už svoje domy
a bytovky zateplili, môžu mať červíka, načo to bolo dobré, a tí,
čo zatepliť ešte nestihli, môžu chcieť od tohto úmyslu upustiť.
Podľahnúť tomuto pokušeniu by bolo určite krátkozraké.
Veď aj počas najmiernejších zím kúrenie čosi stojí a tak,
ako nás teraz prekvapili na ročné obdobie neprimerane
vysoké teploty, nabudúce to môže byť bárs aj sedem rokov
naopak. Nezabúdajme pritom, že na Slovensku aj v teplejších
rokoch musíme kúriť až 220 – 230 dní v roku; hospodárnosť
prevádzky rodinných domov a bytoviek teda je a vždy bude
priamoúmerne spojená s platbami za teplo.
Z celkového množstva spotrebovanej energie u nás ide až
40 percent (!) práve na prevádzku budov. Máme až 2,5-krát
vyššiu energetickú náročnosť budov, ako je celosvetový
priemer. Spotreba energií kvalitným zateplením sa dá znížiť
až o dve tretiny. Nejde však len o samotné zateplenie, ale
o komplexnú obnovu domov. Tá zahŕňa aj výmenu okien,
obnovu a reguláciu vykurovacích systémov, modernizáciu
výťahov, elektroinštalácií a pod. Zo skúsenosti vieme, že keď
sa takáto obnova urobí poriadne, možno ňou docieliť až neuveriteľne veľké úspory energie. Obnovu vrátane zateplenia
potrebuje približne 25-tisíc bytových domov, v ktorých je
vyše 400-tisíc bytov, aj okolo 450-tisíc rodinných domov.
Pamätám si, ako sa len pred pár rokmi majitelia bytov v paneláku na schôdzi spoločenstva vlastníkov vášnivo sporili,
či majú zatepliť polystyrénom hrubým 8 cm alebo stačí
5 cm (boli aj takí, čo boli proti zatepleniu vôbec). Znie to
priam úsmevne, keď dnes vieme, že minimálna odporúčaná
hrúbka pre zaistenie požadovanej energetickej hospodárnosti budovy pre roky 2013 – 2016 má podľa odborníkov
predstavovať aspoň 15 cm.
Pri konštrukcii budov s takmer nulovou potrebou energie je
dnes štandardom používať hrúbku expandovaného (penového) polystyrénu 24 až 27 cm. Pritom od 1.1.2021 sa musia
stavať práve takéto budovy, teda aj rodinné domy.
Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné
veci. Navonok znie toto príslovie ako paradox, pravda ale je,
že ten, kto si raz kúpi poriadnu vec za viac peňazí, nielenže
neprerobí, ale z dlhodobého hľadiska ešte ušetrí. Práve
takýto vzťah existuje aj medzi obstarávacími nákladmi na
stavbu resp. obnovu bytovky a nákladmi na jej prevádzku.
Bič plieska na konci – kto chce na začiatku na nesprávnom
mieste jednorázovo ušetriť, na konci zistí, že nekresťansky
prerobil – počas doby životnosti domu (50 až 70 rokov)
môže za prevádzku zaplatiť aj dvoj- či trojnásobok obstarávacích nákladov!!!
Dom a Byt venuje problematike zatepľovania a komplexnej
obnovy stavieb dlhodobú pozornosť. Nie je to inak ani tentoraz – vo vnútri čísla nájdete na túto tému viacero nosných
príspevkov, ktoré vám pomôžu v lepšej orientácii v danej
problematike.
T
D RŽI
T
C E RT I F
ÁTU
D RŽI
T
C E RT I F
EĽ
BS OHSAS
18001 : 2007
IK
ISO
14001 : 2004
ÁTU
D RŽI
EĽ
IK
Kvalita je pre nás mimoriadne dôležitá. Plastové okná vyrábané vo firme L.M.J. SALAMANDER bratov Livovských v Nitre
sú spojením kvality a dlhoročných skúseností. Špičkové komponenty od renomovaných nemeckých značiek s dlhoročnými
skúsenosťami a overenou kvalitou spĺňajú súčasné najnáročnejšie požiadavky na tento stavebný prvok. Pretože kvalitné
výrobky sú najdôležitejšou súčasťou našej filozofie.
Najnovší plastový okenný profil bluEvolution nemeckej
značky SALAMANDER INDUSTRIE PRODUKTE® so stavebnou
hĺbkou 92 mm a špeciálnou konštrukciou so stredovým
tesnením je pre svoje tepelno-izolačné, statické a mechanické
vlastnosti svetovou špičkou medzi produktmi svojho druhu.
O vašu bezpečnosť a pohodlie je postarané vďaka enormnej
stavebnej hĺbke 92 mm a trom tesneniam. Hluk, dážď, nápory
vetra a zlodeji tak nemajú šancu. Kvalita materiálov spolu
so sofistikovaným spracovaním zabezpečujú dlhú životnosť
profilu a odolnosť voči vplyvom počasia.
Inovačný systém celoobvodového okenného kovania TITAN
AF nemeckej značky SIEGENIA-AUBI presviedča množstvom
nových technológií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a komfortu.
Dokonale premyslené detaily umožňujú bezpečné uchyte-
ISO
9001 : 2008
ÁTU
ŽIVOT JE VÁŠ SVET
PODĽA VAŠICH PRIANÍ.
ŽITE SVOJ ŠTÝL!
Okná dodávajú miestnostiam ich jedinečný a
nezameniteľný charakter. Ako najdôležitejší prvok
architektonického stvárnenia, formujú nielen vzhľad
domu, ale sú i spojením medzi vonkajším svetom
a vnútorným priestorom, čím zásadným spôsobom
vytvárajú celkovú atmosféru a pohodlie.
C E RT I F
IK
VÝROBA
PLASTOVÝCH
OKIEN A DVERÍ
EĽ
Lucia Forman Habancová
moderátorka TV
nie okna v sklopenej polohe aj pri prievane, tlmia náraz pri
otváraní do sklopenej polohy, zabraňujú chybnej manipulácii,
zaručujú trvalé ľahké ovládanie bez námahy. Aj najširšie
okná je možné vďaka kovaniu TITAN AF bezpečne a ľahko
otvárať a zatvárať.
Bohatá škála tvarov a farieb, rozmanité špeciálne riešenia,
ako aj vysoká stabilita formy, funkčná bezpečnosť a dlhá
životnosť poskytujú komfort bývania vo vnútri a štýlový
individuálny charakter každej fasádnej architektúry
zvonku.
Od poradenstva až po dodávku a
montáž pracujeme s maximálnym
nasadením, s cieľom ponúknuť
vám vysoko kvalitné produkty a služby na najvyššej úrovni.
Rokmi overené knowhow a tím kvalifikovaných pracovníkov z nás
robia silného, spoľahlivého a kompetentného
partnera pre všetkých
našich zákazníkov.
L.M.J. SALAMANDER s.r.o.
Pražská 15
949 01 Nitra
[email protected]
www.lmjsalamander.sk
Tel: + 421 (0)37 / 653 43 21
Fax: +421 (0)37 / 653 43 26
Mobil: +421 (0)917 / 623 623
Téma císla
Najdôlezitejsí
dokument projektu
vásho RD
PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE JE
DOKUMENT, KTORÝ DOSTATOČNE ZAVČASU POSKYTNE
INVESTOROVI, TEDA VÁM, PODROBNÚ INFORMÁCIU
O HOSPODÁRNOSTI BUDÚCEJ PREVÁDZKY VÁŠHO RD.
DÔLEŽITÉ JE, ŽE TÚTO INFORMÁCIU VÁM POSKYTNE
EŠTE VO FÁZE PROJEKTU, KEĎ MÁTE REÁLNU
ŠANCU TÚTO PREVÁDZKU RADIKÁLNE ZLACNIŤ BEZ
VYSOKÝCH INVESTIČNÝCH VSTUPOV.
4
3_2014
Z
ákladné, veľmi dôležité fakty
Predpokladá sa, že dokončený rodinný dom bude mať životnosť 50 až 70
rokov. Investor, teda stavebník musí preto
svoju „celoživotnú“ investíciu posudzovať hlavne
z pohľadu efektívnosti a hospodárnosti prevádzky.
Hospodárnosť prevádzky musí byť z jeho pohľadu
priorita, nakoľko prevádzkové náklady budete
platiť počas celej doby využívania RD.
Cena, za ktorú dom nadobudnete, nemusí byť
priamoúmerná „kvalite“, ktorú od svojho domu
očakávate. Táto situácia nastane vtedy, ak ste nehľadali energeticky úsporné riešenia. Počas doby
životnosti domu tak môžete za prevádzku zaplatiť
aj dvoj či trojnásobok obstarávacích nákladov.
Toto však predsa nebolo cieľom vašej investície!
Dom ste nestavali preto, aby sa jeho prevádzka
stala vysokým spotrebičom energií, a teda aj
vašich finančných prostriedkov.
Čo sú energeticky úsporné riešenia a ako ich
vy, teda investor dokážete ovplyvniť?
Projektant vám navrhne základné riešenia, musíte
mať však na pamäti, že rozhodujete výlučne vy
ako investor, napr. výberom vhodného stavebného systému, kvalitou zakúpených okien, požadovaním dostatočných hrúbok tepelných izolácií,
úsporným systémom vykurovania, atď...
Od 1. 1. 2021
Od 1. 1. 2016
Súčastnosť
rúča
dpo
me
Poradí legislatíva?
Rast cien primárnych energií, z ktorých vyrábame
teplo, viedol v uplynulých rokoch k hľadaniu ener-
Druhým legislatívnym usmernením práce projektanta je Vyhláška 364/2012, ktorá metodicky
usmerňuje, aké energeticky náročné domy
sa majú stavať. Táto energetická náročnosť sa
preukazuje Energetickou certifikáciou.
Od 1.1.2013 sa majú stavať domy energetickej
triedy B (rozpätie triedy 86 – 42 kWh/m2/rok).
Neo
Výber jednotlivých materiálov, komponentov,
systémov..., z ktorých budete stavať alebo vám
postavia váš rodinný dom, by mal byť podmienený
požiadavkou na čo najnižšie tepelné straty, a teda aj nízkymi prevádzkovými nákladmi v budúcnosti. Platí a vždy bude platiť, že hospodárnosť
prevádzky vášho RD bude vždy priamoúmerne
spojená s platbami za teplo, pretože na Slovensku musíme kúriť až 220 – 230 dní v roku.
Spotreba energií na získanie tepla je vždy spojená
s tepelnotechnickou kvalitou obalu stavby a výškou straty tepla cez tento obal, čo má následne
„na svedomí“ vysoké či nízke prevádzkové
poplatky za prípravu tepla. Veľmi laicky povedané,
toto je uhol pohľadu, ktorý by mal byť pre vás ako
investora najdôležitejší pri hodnotení ekonomických bilancií projekčne pripravovanej stavby RD.
Otázkou je: Ako sa absolútny laik dokáže v tomto
zorientovať?
geticky úsporných systémov výstavby aj riešení
v oblasti projektovania aj usmernení ako legislatívnych, tak aj technických. Slovenská norma
STN 73 0540 - 2: 2012 Tepelná ochrana budov
stanovuje spôsoby posudzovania tepelnotechnických vlastností konštrukcií. Norma definuje pojem
„merná potreba tepla“. Tento pojem taxatívne
určuje, akú maximálnu potrebu tepla na vykurovanie v kWh/m2/rok môže mať m2 úžitkovej plochy
domu! Tieto hodnoty sú stanovené v časových
horizontoch až do roku 2021 takto:
od 1.1.2013 môže byť max. potreba tepla
80,4 kWh/m2/rok,
od 1.1.2016 max. potreba tepla môže byť
40,7 kWh/m2/rok,
od 1.1.2021 môže byť max. potreba tepla na
1 m2 plochy domu 20,4 kWh.
Od 1.1.2016 sa majú stavať domy v triede A 1
(rozpätie triedy 42 – 20 kWh/m2/rok).
Od 1.1.2021 domy triedy A 0 (rozpätie triedy
20 – 0 kWh/m2/rok).
Máte pocit, že dvoma legislatívnymi predpismi,
odporúčané hodnoty príliš neharmonizujú?
Áno, líšia sa, síce v niekoľkých jednotkách
a desatinách kWh, čo však svedčí o tom, že „na
Slovensku je to tak“. Legislatívne usmernenia
pripravovali dve ministerstvá. Viac nechcem tento
stav komentovať. Každý nech si utvorí svoj názor,
prečo je „to“ tak.
Čo urobí projektant pre „nízku“ spotrebu
tepla vášho domu?
Aj vám záleží na peknom architektonickom vzhľade domu, aj projektant sa snaží, a tak sa architektonickému výrazu stavby venuje veľa času a úprav,
atď... Napokon vznikne konečné riešenie.
Projektant ďalej navrhne – v projekte pre stavebné povolenie, skladbu obvodového plášťa rodinného domu (strecha, steny, okná, dvere, podlahy,
základy) tak, aby sa „zmestil“ do práve platnej!
normalizovanej potreby tepla a splnil normové odporúčania maximálnej potreby tepla na m2 plochy
domu. Pri troška precíznej práci sa zároveň „trafí“
aj do tried energetickej vyhlášky. Z jeho pohľadu
splnil legislatívnu požiadavku STN aj Energetickej
certifikácie. Z pohľadu prevádzkových nákladov
však pre investora do popredia vystupuje otázka:
Je takáto spotreba tepla veľa či málo?
Existuje riešenie tohto stavu?
Zhodnotenie tohto stavu projektových prác je
z môjho pohľadu nasledujúce: Splnené normové
požiadavky vytvárajú predpoklady pre zlacnenie
prevádzky, hoci hodnoty potreby tepla okolo 50
– 80 kWh/m2/rok sú už aj dnes ekonomicky
neprijateľné. Prečo? Pretože už dnes existujú
efektívnejšie riešenia, ktoré umožňujú mať
spotreby tepla na úrovni 5 – 10 kWh/m2/rok,
a tieto riešenia sú aj cenovo dostupné! Pritom
3_2014
5
Téma císla
k správnemu a efektívnemu rozhodnutiu investora
– laika, „topiaceho sa“ v legislatívnom mori odporúčaných čísiel, môže pomôcť jeden dokument
projektu stavby RD, ktorému sa (žiaľ) z 99 %
neprikladá skoro žiaden význam!!!
V povinnej časti projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie sa musí totiž vyhotoviť dokument, ktorý v dostatočnom predstihu ukáže, aký
hospodárny či nehospodárny dom z pohľadu spotreby energií investor plánuje postaviť. Dokument
sa volá Projektové energetické hodnotenie. Dôvodom, prečo sa musí v projektovej dokumentácii
vyhotoviť tento dokument, je, aby návrh takejto
budovy už v projektovanom stave, spĺňal atribúty
energeticky nenáročnej budovy. Dôležitosť tohto
dokumentu je v tom, že Projektové hodnotenie je
súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie, teda existuje už v čase, keď je budova
vo fáze prípravy a rozhoduje sa o druhu a hrúbkach izolantu v jednotlivých skladbách obálky
budovy (strecha, steny, podlahy, okná, základy...)
a taktiež o spôsobe vykurovania a príprave teplej
vody, vetraní... V tomto čase by mal projektant
o budove viesť konzultácie s energetickým špecialistom, ktorý pri namodelovanom – navrhnutom
stave stavebných konštrukcií a technológií by mal
posúdiť budovu a porovnať ju s požiadavkami odporúčanými legislatívou. O výsledku by mali obaja
informovať investora, ktorý by mal zaujať zásadné
stanovisko k navrhnutému riešeniu.
Vďaka projektovému hodnoteniu s energeticky
úspornými opatreniami, ktoré odporučí energetický špecialista a investor ich schváli, sa zabezpečí, aby zhotovená, teda postavená budova podľa
projektovej dokumentácie, spĺňala podmienky pre
získanie energetického certifikátu v zodpovedajúcej triede!!! Toto je však už druhý stupeň, keď sa
novostavba energeticky posudzuje. Predmetné
posúdenie sa vykonáva ku kolaudácii a investora
informuje ako kvalitne sa stavba postavila. Žiaľ,
tieto dva „stupne“ posudzovania sa zamieňajú a ten
prvý sa v podstate ponecháva bez povšimnutia.
Metodika vyhodnocovania dosiahnutých hodnôt
v Projektovom energetickom hodnotení má
niekoľko fáz, na ktoré by som rád upozornil. Ide
o pohľad:
a) projektanta, ktorý má pre svoje navrhované riešenie neuveriteľne široký priestor
v „dovolených“ stratách tepelnej energie cez
stavebné konštrukcie, a teda aj v spotrebe
tepelnej energie. Odporúča sa, aby domy mali
spotreby tepla pri hornej hranici práve platnej
triedy (pre roky 2014, 2015 je to trieda B
a hodnota cca 42 kWh/m2/rok), ale je to len
„odporúčanie“, ktoré je nezáväzné!!! Projektant
si svoje menej úsporné riešenia pred investorom obháji, napr. argumentom o vyšších investičných vstupoch za hrubšie tepelné izolácie.
6
3_2014
RADÍ
Aj vy patríte k ľuďom, ktorí si
práve teraz robia prieskum na
slovenskom trhu financovania
bývania, že ktorá z ponúk je
pre uskutočnenie ich zámerov
najvýhodnejšia? Nech sa páči,
tu je Úverová revolúcia v Prvej
stavebnej sporiteľni.
Uverí mu investor?
b) pohľad investora by mal byť rozhodujúci. Dnes
už nie je tabu, že existujú konštrukčné riešenia
energeticky vysoko úsporných domov (rôzne
pomenúvaných), a tak by mal pri konzultáciách projektových prác investor tieto riešenia
od projektanta vyžadovať. Mal by si nechať
vysvetliť, v čom by bolo riešenie takéhoto
vysoko úsporného domu odlišné od toho, čo
navrhuje projektant a požiadať ho o alternatívne
riešenia. Hoci si za ne čosi priplatí, mal by si
ich dať spracovať aj s vyčíslením zvýšených
investičných vstupov. Zároveň by však mal
žiadať vyčíslenie úspor pri spotrebe prevádzkovej energie na príprave tepla za jeden rok
a obyčajným vydelením zvýšených investičných
vstupov ročnou úsporou platieb za tepelnú
energiu si zistí dobu návratnosti. Určite to
nebudú desaťročia, verte tomu.
c) stavebného úradu, ktorý nemá žiaden dosah,
ako legislatívne zaviazať investora k úspornejším riešeniam. Skontroluje len, či sa v projekte
plnia práve platné „hodnoty“ a ak sa projekt
zmestil do rozpätia triedy B (rozpätie triedy 86
– 42 kWh/m2/rok), tak nie je dôvod nevydať
stavebné povolenie.
Moje stanovisko k zmysluplnosti projektového posudzovania
Z vyššie popisovaného postupu hodnotiacej
fázy investorom je asi dostatočne zrejmé, že
konštrukčná skladba obalu stavby by sa mala
Ak ešte nie ste členom našej rozsiahlej rodiny stavebných sporiteľov,
začnite uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení. Prakticky vzápätí
môžete požiadať o medziúver, a my
vždy v decembri zaplatíme úroky
z neho za vás. V závislosti od výšky,
typu a dĺžky splácania vášho medziúveru ušetríte stovky ba až tisíce eur.
Ako darček vám sprostredkujeme
unikátne poistenie vašej domácnosti. Nielenže sa zabezpečíte pred
neočakávanými udalosťami, ale
prvé dva roky poistného zaplatíme
za vás. Stačí, ak sa skontaktujete
s niektorým z našich obchodných
zástupcov. Ich zoznam nájdete na
www.pss.sk, alebo nám zavolajte
na 02/58 55 58 55.
Táto ponuka trvá do konca apríla
2014. Ak ju premeškáte, nevadí,
všetky doterajšie výhody stavebného sporenia zostávajú v platnosti aj
naďalej. Reč je o garantovaných úrokových
sadzbách pri sporení
aj u stavebných
úverov. Kto sporí,
má nárok na štátnu
prémiu (max.
66,39 € ročne).
A po splnení vopred
stanovených podmienok
každý stavebný sporiteľ
nadobudne zákonný
nárok na stavebný úver
s nízkym a nemenným
úrokom.
3_2014
7
Téma císla
spracovať v niekoľkých materiálových verziách
a energeticky posúdiť. Investor – laik obvykle nevie „vybrať“ stavebný systém, z ktorého bude svoj
RD stavať, a spolieha sa na odporúčania projektanta. Takto získa reálny pohľad na spotrebu tepla
pri každej materiálovej alternatíve. A ako sme už
spomínali, vy sa rozhodnete, „čo“ chcete postaviť.
Či dom – spotrebič alebo dom s takmer nulovou
spotrebou energií. Druhý typ domu je taký, aký
potrebujete – úsporný v prevádzke.
Požadujte projekt s perspektívnymi riešeniami
Hoci platí, že projektant musí rešpektovať
odporúčania STN, neexistuje smernica, ktorá by
projektanta dnes obmedzovala, či mu akýmkoľvek spôsobom bránila v projektovaní domov
s perspektívnymi riešeniami, ktoré by mali platiť
až v roku 2021. Riešenia spočívajú v navrhovaní
stavebných obálok rodinných domov z konštrukcií
s vysokou tepelnotechnickou ochranou, a teda
s nízkymi stratami. Štandardnými postupmi (rešpektovania odporúčaní STN) získate dom, ktorý
už za 6 rokov!!! bude aj podľa „papierov“ veľkým
spotrebičom energií. Nebude teda vyhovovať
smerniciam o budovách s takmer nulovou spotrebou energií, čo sa už dnes odporúča ako cieľová
méta snaženia sa o znižovanie spotreby energií
Smernicou EÚ.
Investorovi by však nemalo ísť o označovanie či
zatrieďovanie svojho domu, ale o reálnu nízku
spotrebu energií a hlavne o nízke prevádzkové
náklady.
Energeticky nulové domy – jedinériešenie
Dnes, keď sú známe všetky teoretické podklady
progresívnych spôsobov projektovania aj procesov realizácie, teda stavania energeticky vysoko
úsporných domov, by nemal byť žiaden problém
požiadať svojho projektanta, aby vám vyprojektoval dom s perspektívou a nie štandardný. Nemali
by ste mať ani obavy z „vysokých“ obstarávacích
nákladov, pretože v podstate ani neexistujú.
V energeticky nulových domoch nepotrebujete
ústredné kúrenie za tisíce eur, nepotrebujete
drahé klimatizácie s vysokými prevádzkovými
nákladmi, ale ani centrálne rekuperačné jednotky,
ak máte obavu o kvalitu vnútorného vzduchu.
Vystačíte s decentrálnymi technológiami prípravy
tepla či úpravy kvality vzduchu. Napríklad pri
riešení vykurovania domu s takmer nulovou spotrebou energie postačia v obytných miestnostiach
lokálne infrapanely či elektrické vykurovacie telesá s veľmi nízkymi vykurovacími výkonmi a s minimálnymi obstarávacími nákladmi v desiatkach
eur. Ušetrené peniaze za náročné technológie
prednostne vložte do hrubých tepelných izolácií,
aby sa dosiahli hodnoty R=10 – 12 (m2.K/W).
Aby ste mi naozaj verili, tak odcitujem slová
Ing. Marty Strapkovej, predsedníčky Združenia
výrobcov a spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku, ktorá v príspevku
uverejnenom v minulom vydaní nášho časopisu na
strane 67 uviedla: „Minimálna odporúčaná hrúbka
pre zaistenie požadovanej energetickej hospodárnosti budovy pre roky 2013 – 2016 má podľa
odborníkov predstavovať aspoň 15 cm. Súčasné
prepočty navyše kalkulujú so súčasnými cenami
energií! S ich pravdepodobným, budúcim rastom
cien sa výhodnosť navýšenia hrúbky polystyrénu
naďalej viac vyplatí.“
Preto je dôležité, aby si sami investori komplexne
postrážili a jednoduchou matematikou cez výšku
%ných úspor tepelnej energie a spotreby paliva
analyzovali proces zateplenia svojej stavby, už
od výberu projektanta, dodávateľa a aj výberu
izolačného materiálu a výpočtu jeho hrúbky. „Zvýšením hrúbky tepelnej izolácie sa výrazne zlepšia
tepelnoizolačné parametre budovy a maximalizujú
sa úspory energie. Pri konštrukcii budov s takmer
nulovou potrebou energie je dnes štandardom
používať hrúbku expandovaného (penového)
polystyrénu 24 až 27 cm,“ dodáva predsedníčka
Združenia EPS SR.
Práve takéto budovy, teda aj rodinné domy, sa od
1.1.2021 musia stavať. Verte teda tomu, keď tvrdím,
že takto získate vysokú finančnú úsporu na prevádzke vášho rodinného domu na dlhé roky a nebude
vás „trápiť“, ako stúpajú ceny energií. Energeticky
nulové domy sa predsa dajú stavať už dnes.
Ing. Pavel Kleskeň
Nabudúce vám podrobnejšie vysvetlíme, ako je
to s energeticky nulovými domami a ako sa dajú
stavať.
8
3_2014
Firemná prezentácia
Stavajme Domy s takmer
nulovou spotrebou
energie systémom MGU
Cesta, ako postaviť dom s nízkymi prevádzkovými nákladmi,
je usmerňovaná fyzikálnym
zákonom hovoriacim o prechode
tepla cez stavebné konštrukcie.
Prechod tepla sa musí eliminovať
v maximálnej možnej miere. Ako
sa to dá?
Vonkajšia omietka
Vnútorná omietka
Lepidlo
na dlažbu
Betónová
doska
Polystyrén
Hydroizolácia
Podkladový
betón
Zhutnený
násyp
Zemina
Polystyrén
Extrudovaný
polystyrén
Dlažba
1.
Konštrukčná skladba systému
MGU; U steny = 0,077 W/m2.K
1. 100 mm hrubá tvárnica z B 30
2. hlníková parotesná fólia
3. 400 mm izolácie z minerálnej
vaty alebo polystyrénu
4. 100 mm hrubá tvárnica z B 30
Parozábrana
Betónová tvárnica
2.
3.
Základ a obvodová stena
V prvom rade sa musí zvýšiť tepelnoizolačný odpor obalových konštrukcií celej stavby, teda strechy,
stien, okien, dverí, ale aj podláh
a základov stavby, dostatočne
hrubou tepelnou izoláciou.
V druhom rade sa musí zabezpečiť akumulácia tepla a slnečnej
energie v budove hlavne v zime,
a to tak, že použijeme masívne
stavebné materiály – napr. u drevostavieb použijeme murované
nosné priečky či keramické dlažby
tam, kde bude svietiť zimné slnko.
4.
Pri domoch z tehlových alebo betónových
tvaroviek máme akumuláciu tepla zabezpečenú
prirodzene ako „pridanú hodnotu“ materiálovej
skladby týchto tvaroviek. V lete musíme zasa
zabrániť prenikaniu tepla zo slnkom ohrievaných konštrukcií do interiéru, a to sa dosiahne
Prerušenie
tepelného mostu
Betónový
základ
Štrkový násyp
dostatočne hrubými tepelnými izoláciami. Takto
si znížite náklady na vykurovanie aj klimatizovanie
obytných priestorov.
Pri stavbe domu teda najskôr vyberte vhodný
stavebný systém, ktorý s dostatočne hrubými tepelnými izoláciami zabezpečí nízke straty tepla,
a dom postavte kvalitne vo všetkých detailoch.
Začnite však kvalitným projektom a vysoko
odbornou energetickou analýzou, v ktorej
porovnáte niekoľko alternatív konštrukčných
skladieb. Len takto sa viete správne rozhodnúť
– z čoho a ako.
Ing. Igor Niko
PREČO STAVAŤ NZEB
S tepelným odporom 12,6 m2.K/W
je zaručené, že váš dom bude v energetickej triede A0
ZA KÚRENIE ZAPLATÍTE DVE - TRI STOVKY ROČNE
ZA DOBU ŽIVOTNOSTI SA DOSIAHNU ÚSPORY
VÄČŠIE AKO STÁL CELÝ DOM
ÚSPORY NAPR. MÔŽU ZAPLATIŤ ÚROKY Z HYPOTÉKY
NEPOTREBUJETE ŽIADNE SOLÁRNE PANELY
NÚTENÉ VETRANIE, TEPELNÉ ČERPADLÁ
SKUTOČNÁ
REVOLÚCIA
V STAVANÍ BUDOV.
DOMY NZEB
(NEARLY ZERO ENERGY
BULIDINGS) - DOMY
S TAKMER NULOVOU
SPOTREBOU
ENERGIE.
Stiahnite si katalóg projektov rodinných
domov s takmer nulovou spotrebou energie
na www.niko-invest.sk
MGU
STAVEBNÝ SYSTÉM MGU
PRE BUDOVY S TAKMER
NULOVOU SPOTREBOU
ENERGIE.
[email protected]
tel.: 0902 914 455
3_2014
9
Téma císla
Nepredstavitelne
úsporný...
LEN 40 EUR ZA MESIAC, TAKÉ NÍZKE
SÚ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY TOHTO
RODINNÉHO DOMU STOJACEHO
BLÍZKO POVAŽSKEJ BYSTRICE.
A
k pri výbere stavebného materiálu, z ktorého chcete postaviť svoj
RD (odborne označovaného ako stavebný systém), ako prvé
porovnávate investičný vstup, teda nákup 1 m2 materiálu či cenu
za tvarovku, dopúšťate sa chyby! Vo svojej podstate porovnávate – neporovnateľné! A deje sa to preto, lebo v čase rozhodovania sa „z čoho postavím svoj hrad“, sú pre 99 % stavebníkov budúce prevádzkové náklady
„druhoradým ukazovateľom“.
Kto počtuje...
Pri tomto dome bol však zvolený veľmi racionálny systém výberu stavebného materiálu. Majiteľ si ako prvý krok zostavil porovnávaciu tabuľku,
kde ako prvá hodnota bola výška tepelných strát cez m2 plochy steny
a až potom nasledovali údaje o výškach investičných vstupov.
10
3_2014
4.
2.
1.
3.
Konštrukčná skladba
systému MGU
1. 100 mm hrubá tvárnica z B 30
2. hlníková parotesná fólia
3. 400 mm izolácie z minerálnej
vaty alebo polystyrénu
4. 100 mm hrubá tvárnica z B 30
Stavebný systém MGU mal najvyššie tepelnoizolačné hodnoty. Aby sa získali
porovnateľné hodnoty, na základe ktorých sa vyberie stavebný systém pre
výstavbu, nasledovali výpočty, koľko by stáli ostatné stavebné materiály (tvarovky
a zateplenie), aby získali také isté tepelnotechnické vlastnosti ako systém MGU.
Aj tento „súboj“ vyhral systém MGU a bolo rozhodnuté.
Nasledovalo projektovanie Projektu pre stavebné povolenie, ktoré sa zakladalo
na analýze konkrétneho prostredia, kde bude stavba RD realizovaná, ako je
klimatické pásmo (stredné Slovensko) či orientácia pozemku (ulica smeru je juh,
sever, a tak sa dom orientoval hlavnou presvetlenou stenou obytných priestorov
na juhovýchod).
Projektovanie muselo rešpektovať aj fakt, že v tejto časti obce, a teda ani v ulici
nie je plyn, a tak sa vykurovacie systémy musia navrhovať so zdrojom tepla na
elektrickú energiu. Toto bol tiež veľmi dôležitý faktor pri voľbe stavebného systému – dom sa navrhoval tak, aby sa nemusel inštalovať štandardný vykurovací
systém spotrebovávajúci el. energiu (hrúbka sendvičovej konštrukcie má v strede
40 cm tepelnej izolácie, v streche je taktiež 40 cm tepelnej izolácie a v podlahách
je taká istá hrúbka tepelnej izolácie, teda 40 cm).Takto sa minimalizovali tepelné
straty, a teda aj náklady na výstavbu, lebo sa nekupovalo tepelné čerpadlo (TČ)
Nový zálohový
predpis od
elektrární.
ani neinštalovalo podlahové kúrenie. Znížili sa investičné vstupy
a zefektívnili náklady na prevádzku.
Prepočty „projektového energetického hodnotenia“ ukazovali, že je
dosiahnuteľné zatriedenie domu do triedy A 0. Predpokladané tepelné straty sa vypočítali na výšku 18 kWh/m2/rok a emisie CO2, ktoré
bude dom produkovať, len na 5 kg/m2/rok. Tieto parametre spĺňajú
aj kritériá domu s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB).
Energetický certifikát
vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č. 035892/2013/11/005612008/EC
Názov budovy: Rodinný dom
Ulica, číslo:
Obec: Sverepec
Okres: Považská Bystrica
Účel spracovania: Nová budova
Parc. č.: 1072/137
Katastrálne územie: Sverepec
Podiel celkovej podlahovej plochy:
1 - rodinný dom 100,0%
Celková Primárna
potreba energia
energie
Kategória budovy:
Posledná významná obnova: - - Hodnotenie jednotlivých miest spotreby
Potreba energie na vykurovanie:
Potreba energie na prípravu teplej vody:
A
B
Potreba energie na chladenie a vetranie:
1 - rodinný dom
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY
Celková podlahová plocha v m2: 146,8
Rok kolaudácie budovy: 2013
Aj bungalov vie byť šetrný
Dispozícia domu sa prispôsobila situácii pozemku. Zo strany
severozápadných prevládajúcich vetrov sa umiestnila dvojgaráž,
ktorá tvorí časť nárazníkového pásma, a pracovňa – hosťovská,
ktorá taktiež „plní“ takú istú úlohu. Obytné priestory sú takýmto
spôsobom riešenia dispozície natočené na juhovýchod a zachytávajú slnečný svit až do 16 hodiny. Energetický prínos je citeľný.
Globálny ukazovateľ:
Primárna energia
44
49
kWh/(m 2.a)
kWh/(m2.a)
A
A0
Nízka potreba energie
A0 / A1 / A
B
Rr
C
D
Vyúčtovacia faktúra za odber
elektrickej energie.
Rs
E
F
G
Vysoká potreba energie
√
Normalizované hodnotenie:
Prevádzkové hodnotenie:
Potreba energie na osvetlenie:
Minimálna požiadavka Rr :
110
Typická budova Rs :
220
Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a)
Rok
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a)
216
432
Priemer
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:
Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:
Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody:
Rekuperácia tepla:
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:
Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m2.a):
Emisie CO2 v kg/(m 2.a)
0
10
5,45
20
30
40
50
60
70
80
90
100
>110
Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:
Obvodový plášť: bez zmien
Strecha: bez zmien
Podlaha: bez zmien
Otvorové konštrukcie: bez zmien
Vykurovanie:
Príprava teplej vody:
Chladenie/vetranie:
Osvetlenie:
Obnoviteľné zdroje energie:
Iné:
Dátum vyhotovenia: 10. 4. 2013
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Platnosť najviac do: 10. 4. 2023
Ing. Igor Niko
Obchodné meno a sídlo: Niko
invest s.r.o., Snežienkova 74, 971 01 Prievidza
DIČ: SK2021161714
0902914455, [email protected]
IČO: 36005924
Kontakt:
Podpis a pečiatka:
3_2014
11
Téma císla
Dom má navrhnuté vykurovanie stropnými
infrapanelmi v jednotlivých izbách a akumulačnou pecou v obývacej izbe.
Zaujímavosťou, na ktorú si dnes majitelia
spomínajú s úsmevom, boli komentáre
susedov o tom, ako budú dodatočne „ťahať“
rúry a radiátory ÚK, lebo dom bez kúrenia, to
predsa nie je možné. Dom má teda realizovaný ako hlavný vykurovací zdroj akumulačný
12
3_2014
kozub a záložnými zdrojmi sú infrapanely
na stropoch. Prevádzka potvrdzuje, že takto
môže dom „fungovať“ – pritom s perfektnou a hlavne lacnou tepelnou pohodou
v interiéroch.
Architektúra domu sa veľmi podriadila
funkcii (aby sa získali čo najmenšie
ochladzované plochy stien, stropu) a popri
tom sa hľadal aj originálny vzhľad. Vytvoril
sa bungalov s rovnou strechou na mierne
upravenom obdĺžnikovom pôdoryse. Pohľad
z uličnej strany ruší stĺp el. vedenia (my sme
ho vyretušovali) pre neústupčivosť elektrárenského monopolu, ktorý nechcel stĺp
posunúť k severnej hrane pozemku. Žiaľ, „na
pie vyúčtovacej faktúry za el. energiu a „nový“
predpis zálohových platieb – sú obrázkovou
prílohou článku. Za drevo na kúrenie platí majiteľ
cca 10 eur/mesiac.
Čo prekvapilo aj samotného majiteľa domu, je
tepelný výzisk z presklených plôch. Merania
spotreby el. energie ukazujú, že keď vykurovacie
infrapanely ešte nepracovali, stačil iba slnečný
svit a dvojdňový cyklus kúrenia v peci, ktorá má
steny z tepelno-akumulačného kameňa.
Nebudete veriť, ale v cene 40 eur je aj elektrina
za prevádzku sauny! Pri našej návšteve sa
v kozube nekúrilo a snímka z meteostanice, ktorá
je v centre obývačky, svedčí o teplotách, ale aj
o vlhkosti vzduchu v dome, kde sa neinštalovala
žiadna rekuperácia vzduchu a v dome žijú aj dve
čistokrvné mačky. Vysoká tepelno akumulačná
schopnosť stavebného systému MGU tak pôsobí
aj ako stabilizačný prvok pre čistý vnútorný
vzduch, ktorý sa získava pravidelným intenzívnym
vetraním (cca 15 min.) cez otvorené balkónové
dvere, keď sa „venčia“ mačky.
Slovensku je to tak“!!! Každý vidí len svoje záujmy
a že tým poškodí iného, „to nie je moja starosť“.
Keď sa dokončia záhradné úpravy, z obývačky sa
bude cez zimné mesiace dať sledovať a v lete aj
intenzívne využívať záhradné kúpacie bio jazierko
a vonkajší zastrešený gril. Obytný priestor je so
záhradou spojený terasou, ktorá bude v lete určite
využívaná, pretože je v centre domu a malinké
„krídla“ spálne a sauny vytvárajú zónu intimity
a súkromia.
O neuveriteľne lacnej prevádzke
Dom sa staval necelé dva roky a na jeseň minulého roku sa aj skolaudoval a začal sa obývať.
Predpokladaná „nízkonákladová“ prevádzka sa
potvrdila v celom rozsahu. Svedčia o tom fotokó-
Dom je ozaj dôkazom, ako efektívne, z pohľadu
úspory prevádzkových nákladov, sa dá stavať už
dnes, ak sa hľadá prevádzkovo úsporné riešenie
zo strany investora aj projektanta aj dodávateľa
stavebného systému. Ku kolaudácii sa dom
musel podrobiť zhodnoteniu formou Energetického certifikátu, ktorý potvrdil predpoklady
projektového energetického hodnotenia – dom
bol zaradený do triedy A 0, čím splnil kritérium
domu s takmer nulovou spotrebou energie.
Príbeh tohto domu je príkladom, že príprave
stavieb RD by sme mali venovať viac času
a pozornosti. Dajú sa tak dosiahnuť veľmi veľké
úspory na prevádzke.
Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: autor projektu Ing. Igor Niko
3_2014
13
Firemná prezentácia
Viete, ako
správne vetrat?
VEDELI STE, ŽE PRÍČINOU NEPRÍJEMNÉHO POCITU
V INTERIÉRI MÔŽE BYŤ TZV. „SYNDRÓM CHOREJ
STAVBY“? AKO VZNIKÁ A AKO S NÍM BOJOVAŤ?
V priebehu celého dňa spotrebuje jeden človek
viac ako 1500 litrov vzduchu. Veľkú časť z tohto
času prežije v interiérových priestoroch budov,
v ktorých je nielen nedostatočné množstvo, ale aj
kvalita vzduchu pre správne fungovanie ľudského
organizmu.
Moderné domy, spĺňajúce čoraz prísnejšie
požiadavky na energetickú úsporu, sa projektujú
a stavajú tak, aby minimalizovali netesnosti, ktoré
spôsobujú tepelné úniky. Nikdy predtým nemali
okná či dvere také vysoké izolačné vlastnosti
a tesnosť ako v súčasnosti. Na jednej strane je
to pozitívne, na druhej strane však dochádza
k narušeniu prirodzenej cirkulácie vzduchu
v interiéri, čo núti užívateľov, aby dbali na správnu
mikroklímu v miestnostiach.
Ventilácia – dýcha človek i budova
Ventilácia je, laicky povedané, výmena spotrebovaného vzduchu za čerstvý. V zle vetraných
interiéroch nastáva koncentrácia nečistôt, oxidu
uhličitého, vodnej pary a prachu. Nekvalitný
vzduch môže viesť nielen k zhoršeniu nálady,
ale zapríčiňuje aj rôzne zdravotné problémy ako
bolesť hlavy, podráždenie dýchacích ciest či
dokonca nevoľnosť. Nedostatočné vetranie škodí
aj samotným budovám. Štandardne je každá
konštrukcia prispôsobená odovzdávať isté množstvo vlhkosti. Ak nie je zabezpečená potrebná
výmena vzduchu, vlhkosť ostáva a ničí stavbu.
Huby a plesne sa objavujú nielen na stenách, ale
aj vo vnútri, pod sadrokartónom a omietkami, čo
negatívne ovplyvňujú zdravie i bezpečnosť ľudí aj
napriek tomu , že nie sú viditeľné ľudským okom.
14
3_2014
Správna klíma v dome
Podľa normy PN-83/B-03430/Az3:2000 je
stanovené potrebné množstvo vzduchu, na
zabezpečenie správnej klímy, na úrovni od 30 do
50 m3/h. Nie vždy sa nám však chceme otvárať
okná, najmä nie vtedy, ak je vonku veľmi chladno.
V takom prípade sú účinnou možnosťou vetráky,
ktoré zabezpečujú dostatočný prísun čerstvého
vzduchu, pričom neochladzujeme miestnosť.
Vetráky umožňujú výmenu vzduchu a reguláciu
jeho vlhkosti pri zatvorených okenných krídlach.
Najčastejšie sa umiestňujú v hornej horizontálnej
časti okna. Na trhu existujú tri druhy: hygroskopické, tlakové a manuálne ovládané. „Hygroskopické vetráky pracujú automaticky v závislosti od
úrovne vlhkosti vzduchu v miestnosti – polyamidová páska, ktorú obsahujú, mení svoju dĺžku,
čím sa klapka otvára. Pri tlakových zariadeniach
závisí množstvo prietoku vzduchu od rozdielu
tlaku v interiéri a v exteriéri. V tomto prípade sa
krídelka klapky môžu odchýliť aj pri silnejšom
vetre, preto má užívateľ možnosť ručne zatvoriť
kryt,“ uviedol Juraj Koudela, obchodný riaditeľ
pre Slovensko a Českú republiku v Skupine OKNOPLAST. Existuje aj manuálne ovládaný vetrák
a množstvo vzduchu tak závisí od nastavenia,
ktoré si vyberie užívateľ podľa vlastných potrieb.
Čo ešte vetráky dokážu?
Použitie vetrákov je dokonalým spôsobom vetrania
v detskej izbe. Je to bezpečná výmena vzduchu,
pričom sa stráca riziko, ktoré so sebou prináša
vetranie prostredníctvo otvoreného okna v blízkosti
malých „zvedavcov“. Deti tak nemajú možnosť
dokorán otvoriť krídlo ani privrieť si prsty.
Väčšina ocení vetráky najmä v zime, pretože
v tomto ročnom období má vetranie mimoriadny
význam. Počas vykurovacej sezóny je vzduch
nadmerne vysušený, no otváranie okien pri -20
°C nie je ani príjemné ani ekonomické. Vetráky
odporúčame montovať do izieb, pretože výmena
vzduchu je v smere prúdenia od okien smerom
k miestnostiam s ventilačnými otvormi ako
kuchyňa a kúpeľňa.
Pred zakúpením vetrákov si určite všímajte ich
kvalitu a deklarované technické údaje. V ponuke
spoločnosti OKNOPLAST sa nachádzajú certifikované vetráky Aereco a Ventair, ktoré vám
zabezpečia dlhodobú a bezchybnú prevádzku.
www.oknoplast.sk
Firemná prezentácia
Zvládnite výstavbu
rýchlo a hravo
TOHTOROČNÁ STAVEBNÁ
SEZÓNA SA POMALY ROZBIEHA
A MOŽNO AJ VY PATRÍTE
K TÝM ŠŤASTLIVCOM, KTORÍ
SA PRIPRAVUJÚ NA VÝSTAVBU
SVOJHO VYSNÍVANÉHO
RODINNÉHO DOMU. PO VÝBERE
POZEMKU, PLÁNU DOMU
A NEVYHNUTNEJ ADMINISTRÁCII
NA ÚRADOCH VÁS TERAZ ČAKÁ
ĎALŠÍ, ALE PRÍJEMNÝ KROK
– A TO VÝBER VHODNÉHO
STAVEBNÉHO MATERIÁLU.
Čo všetko by mal spĺňať? Chcete, aby bola vďaka
nemu výstavba domu rýchla a jednoduchá? Je
vaším cieľom ukážková tepelná izolácia obvodových stien, trvalá hodnota a zdravé bývanie? V tom
prípade máme pre vás dobrú správu, pretože jestvuje kompletný prírodný stavebný materiál, ktorý
má všetky tieto pozitívne vlastnosti.
Stavebný materiál na všetko – od pivnice až
po strechu
Riziko pre hladký priebeh každej stavby predstavuje voľba veľkého počtu subdodávateľov. Predlžovanie výstavby či nesplnenie termínov dokončenia stavby môže znamenať pre investora zbytočné
starosti, prípadne tiež sankcie. Týmto komplikáciám sa dá predísť voľbou jedného spoľahlivého
partnera. Ytong ponúka kompletný murovací
systém, pre obvodové i vnútorné steny, vďaka kto-
rému je možné postaviť hrubú stavbu rýchlo, bez
komplikácií a nežiaducich omeškaní. S Ytongom
môžete postaviť kompletnú hrubú stavbu – vrátane pivnice, stropu, strechy a schodiska na mieru
Ytong. Navyše, Ytong svojím prírodným zložením
právom patrí medzi najčistejšie a hygienicky najpriaznivejšie stavebné materiály. Výstavba s ním
ide rýchlo od ruky a vy sa už čoskoro môžete tešiť
zo svojho domu.
disko rôznych tvarov, pričom pre každú stavbu sa
vyrábajú na mieru spolu s kladačským plánom.
To znamená, že hravo vytvoríte jednoramenné
schodisko, schodisko tvaru U, točené dvojramenné schodisko, schodisko tvaru L a dvojramenné
schodisko. Aj samotná cena schodiska je priaznivá, keďže ide o najlacnejšie masívne a požiarne
odolné schodisko na trhu – dvojramenné schodisko tak môžete mať už za 500 eur.
Schodisko na mieru uľahčí a urýchli výstavbu
Jedným z problémov pri výstavbe viacpodlažných
domov býva schodisko. Pri betonáži schodiskových dielcov sa preruší dovtedy hladký priebeh
výstavby, až kým betón nevytvrdne. Murári ako aj
doprava materiálu majú na ten čas obmedzený
prístup na ďalšie podlažie a výstavba domu sa
preto spomalí. So schodiskom Ytong, ale čakať
nemusíte! Vyznačuje sa jednoduchou realizáciou,
ktorá si nevyžaduje debnenie ani výstuž. Vďaka
tomu je možné vytvoriť okamžite pochôdzne scho-
Zatepliť môžete, ale nemusíte
Za bežný spôsob vonkajšieho zatepľovania difúzne priepustných stien sa považuje polystyrén.
Avšak, ľudovo sa vraví, že takto zateplená stena
„nedýcha“, čiže sa nedokáže rýchlo zbaviť vlhkosti jej odvetraním smerom von. Stavebný systém
Ytong preto ponúka aj minerálne zatepľovacie
dosky Multipor a v prípade, že sa rozhodnete doplniť tvárnice Ytong vonkajšou tepelnou izoláciou,
najvhodnejším riešením z hľadiska kondenzácie
je zateplenie práve týmito minerálnymi doskami.
Pri Ytongu však vo všeobecnosti platí, že murivo
zatepliť nemusíte.
Tvárnice Ytong Theta+ a Ytong Lambda+ majú
vylepšené tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré spĺňajú nielen požadované hodnoty platnej normy, ale
prekračujú aj hodnoty odporúčané, a to všetko
pri štandardnej hrúbke 375 mm. Z pórobetónu
označeného + tak postavíte dom vo veľmi úspornom štandarde, a to bez dodatočného zateplenia.
Tvárnica Lambda+ (s rozmerom 450 mm) sa s dosahovanými parametrami dostáva na hranicu nízkoenergetického štandardu pri jednovrstvovom
murovaní. Navyše ponúka riešenie obvodovej
steny v najrozšírenejšom rozmere, pričom Ytong
Theta+ v hrúbke 500 mm spadá do nízkoenergetického štandardu už úplne jednoznačne.
Ak sa chcete dozvedieť viac o výhodách a produktoch stavebného systému Ytong, navštívte stránku
www.ytong.sk alebo kontaktujte našu bezplatnú
zákaznícku linku 0800 118 583.
3_2014
15
Prvá stavebná sporitelna
prichádza s ÚVEROVOU REVOLÚCIOU
Prvá stavebná sporitelna vám
odpustí poplatky a zaplatí
úroky aj poistenie za vás
Výstavba rodinného domu v tichej lokalite za mestom, kúpa bytu
v novostavbe na dobrej adrese, výmena bytového jadra a s tým
súvisiaca prestavba kuchyne i kúpeľne... Kto by to nechcel?
Veď sťahovanie sa a prerábanie či neustále vylepšovanie
svojho už existujúceho bývania je vlastné každému z nás.
Zrejme ho máme zakódované v génoch. S výstavbou, kúpou
alebo prestavbou bývania úzko súvisí hľadanie partnera
s najvýhodnejšou ponukou financovania. Napokon pre mnohých
ide o celoživotnú investíciu. Jedným z najčastejšie využívaných
systémov je stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni. Líder
na slovenskom trhu stavebného sporenia teraz prináša balíček
výhod, v ktorom si nájdete zľavy a bonusy či dokonca priamo
bankou zaplatené splátky.
1
Ušetríte stovky eur
Dlhodobé výhody – PSS, a. s., garantuje úrokové
sadzby počas celého obdobia sporenia i splácania
stavebného úveru. Každý, kto sporí, má nárok na
štátnu prémiu, v tomto roku opäť v maximálnej
výške až 66,39 €. Pri 6-ročnom sporení zhodnotíte
peniaze na svojom účte stavebného sporenia
v priemere o takmer 5 % ročne, pritom vaše vklady
sú chránené až do výšky 100 tisíc €. A po splnení
podmienok má každý stavebný sporiteľ zákonný
nárok na stavebný úver s nemenným úrokom
už od 2,9 % ročne.
Stabilné a bezpečné
5
To však stále ešte nie je všetko. Určite
sa zamýšľate aj nad budúcnosťou vašej
ratolesti. Počas spomenutých troch
mesiacov od narodenia vášho dieťatka
môžete preň uzatvoriť sporiacu zmluvu
v tarife Junior extra – a to bez poplatku.
Vklady na nej, vrátane štátnej prémie,
PSS, a. s., zhodnotí 2-percentným ročným
úrokom, ktorý sa nezmení počas celého
sporenia. A keď splníte vopred stanovené
podmienky, vaše dieťa bude mať po
dosiahnutí dospelosti zákonný nárok na
stavebný úver s nízkym a garantovaným
úrokom. Poznáte lepší spôsob, ako položiť
základný kameň bývania pre svoju ratolesť?
Myslite na budúcnosť
16
3_2014
Ak potrebujete riešiť svoje nové bývanie alebo zmenu
toho súčasného už počas tohtoročnej jari, stačí, ak do
konca apríla 2014 požiadate v PSS, a. s., o medziúver.
Za odmenu PSS, a. s., za vás raz ročne, vždy v decembri,
zaplatí jednu splátku úrokov vášho medziúveru. Pri
20-tisícovom medziúvere, čo je priemerná výška
medziúveru v PSS, a. s., vaša úspora na úrokoch
presiahne 1 400 €. A to už určite stojí za úvahu.
Najväčšia stavebná sporiteľňa na Slovensku má pre
svojich sporiacich klientov pripravené úvery na bývanie
až do 40 tisíc € bez založenia nehnuteľnosti. Sú
dostupné bez zbytočného administrovania v podobe
znaleckých posudkov, vkladov do katastra nehnuteľností
či dodatočného poisťovania bytu alebo rodinného domu.
A vystačíte si len s jedným ručiteľom; manželia dokonca
nepotrebujú ručiteľa vôbec. S týmto úverom ušetríte
množstvo peňazí, času a tiež poriadnu dávku trpezlivosti.
Mimochodom pri 40-tisícovom medziúvere vaša úspora
na decembrových úrokoch v závislosti od dĺžky splácania
a typu úveru môže dosiahnuť až 4 tisíc €.
2
Úroky zaplatíme za vás
Každému, kto do konca apríla 2014 požiada
o úver na bývanie, PSS, a. s., okrem
spomenutých výhod sprostredkuje tiež Unikátne
poistenie domácnosti. Vy sa nadštandardne
zabezpečíte pred neočakávanými situáciami
a banka za vás navyše zaplatí aj poistné za
prvé dva roky.
3
Unikátne a zdarma
Osobitná pozornosť patrí mladým rodinám,
resp. tým našim klientom, ktorým sa práve
narodil potomok. Reč je o polročnom
odklade úverových splátok. Požiadať oň
môže každý, kto v Prvej stavebnej sporiteľni
zodpovedne spláca úver a o odklad splátok
požiada do troch mesiacov od narodenia
dieťaťa. Toto veľkorysé rozhodnutie určite
dá vydýchnuť neraz napätým rodinným
rozpočtom a dopraje vám ešte viac si
vychutnať radosť z nového člena rodiny.
4
Polročný odklad
3_2014
x246.indd 1
17
2/11/14 12:51
Ytong – boduje
Ytong – stavebný
materiál, ktorý boduje
RIZIKO PRE HLADKÝ PRIEBEH KAŽDEJ
STAVBY PREDSTAVUJE VOĽBA VEĽKÉHO
POČTU SUBDODÁVATEĽOV. PRINÁŠA TO
ZNAČNÉ KOMPLIKÁCIE, KTORÝM VŠAK
MOŽNO PREDÍSŤ VOĽBOU JEDNÉHO
SPOĽAHLIVÉHO PARTNERA.
YTONG PONÚKA KOMPLETNÝ
MUROVACÍ SYSTÉM PRE OBVODOVÉ
I VNÚTORNÉ STENY, KTORÝ AJ NA
SLOVENSKU NAŠIEL UPLATNENIE VO
VIACERÝCH ZAUJÍMAVÝCH STAVBÁCH.
PRÍKLADOM JE FAKULTA INFORMATIKY
V BRATISLAVE...
F
akulta informatiky je začlenenou stavbou
do výukovej časti vysokoškolského areálu
v Mlynskej doline v Bratislave – nachádza
sa v severnej okrajovej časti areálu na pozemku nedostavanej stavby školského jadrového
reaktora. Susedí s Fakultou elektrotechniky
a informatiky (FEI), s Fakultou matematiky, fyziky
a informatiky UK, istou časťou so súkromnými
pozemkami a cintorínom v Slávičom údolí.
18
3_2014
Vďaka nápaditému a do detailu premyslenému
architektonickému riešeniu zaradili tento objekt
medzi tohtoročné nominácie na prestížnu cenu
Stavba roka. Architektúra vychádza z dispozície pozemku a zároveň zohľadňuje špecifické
požiadavky funkčnosti priestorov, ktoré sa členia
na verejné priestory, poloverejné priestory, štvrťverejné priestory a administratívno-prevádzkové
priestory.
Zaujímavým prvkom priestoru, ktorý spája
verejné a poloverejné priestory, sú rozptylové
plochy na dvoch úrovniach. Tie majú okrem
bočných zasklených stien aj svetlíky medzi
girlandovými väzníkmi pre väčší prívod
prirodzeného osvetlenia. Zaujímavo riešená je
aj vstupná galéria, ktorá slúži ako rozptylový
priestor. Relax študentom tam poskytujú
hojdacie siete a vonkajšia terasa slúži na
oddych v letných mesiacoch ako rozšírená
časť kaviarne.
Objekt fakulty pozostáva z dvoch častí, a to
z 8-podlažnej výškovej budovy a spoločných
priestorov s posluchárňami. Základovými
konštrukciami budov sú železobetónové
monolitické pásy, pätky a dosky osadené
na opreté a plávajúce železobetónové pilóty.
Obvodový plášť výškovej budovy je vyhotovený
z pórobetónových tvárnic Ytong hrúbky
250 mm, posluchárne sú zo zatepleného monolitického betónu hr. 380 a 300. Vnútorné stužujúce
stenové konštrukcie sa tvoria železobetónovými
konštrukciami hr. 150 a 200 mm, pričom deliace
priečky sú skombinované so sklobetónom. Na
výstavbu Fakulty sa celkovo použilo 2 032 m3
muriva Ytong a veľkou prednosťou tohto muriva
bola skutočnosť, že nemá žiadne modulové
obmedzenia pri skeletových stavbách.
„Zaujímavosťou tohto komplexu je predovšetkým jeho veľkosť – úžitková plocha je
14 879 m2, obostavaný priestor činí 70 000 m3.
Murivo Ytong sa využilo ako skeletová výplň
do samonosnej železobetónovej konštrukcie
a podľa slov autora, Ytong nemá konkurenciu
z hľadiska spracovania, keďže materiál môžete
akokoľvek vyrezať a získavate homogénnu
hmotu. Realizátor projektu si navyše pochvaľoval minimum odpadu a vďaka našim zapoži-
čaným elektrickým pásovým pílam si materiál
dokázali upraviť na mieru rýchlo a jednoducho,“ opisuje skúsenosti zo stavby technický
poradca pre Ytong Ing. Martin Mihál.
Fakulta Informatiky
Lokalita:
Ilkovičova 2, Bratislava
Investor:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Architektonický návrh:
Ing. arch. František Kaločay
Generálny dodávateľ:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Realizácia (rok):
05/2009 – 06/2012
Stavebno-konštrukčné riešenie:
Ytong, sklobetón, železobetónové stužujúce steny
3_2014
19
Firemná prezentácia
Popis prvkov obvodového
plášťa:
1. HELUZ Family 25 2in1.
2. Vencovky U – výrazne
uľahčujú prácu.
3. TI malta so zvýšenou
únosnosťou.
4. Vencovky s integrovaným
polystyrénom.
5. Doplnkové tehly.
6. Pre výhodné vlastnosti
tehál HELUZ Family 2in1
je možné riešiť sokel veľmi
jednoducho.
Tehlový systém pre
domy s minimálnou
energetickou nárocnostou
PRED DVOMA ROKMI PRIŠLA SPOLOČNOSŤ HELUZ CIHLÁŘSKÝ
PRŮMYSL V.O.S. NA TRH S UNIKÁTNYM TEHLOVÝM BLOKOM
FAMILY 50 2IN1, KTORÝ V SEBE SPOJIL TIE NAJLEPŠIE
VLASTNOSTI KVALITNÉHO MUROVACIEHO MATERIÁLU
A TEPELNEJ IZOLÁCIE. DNES UŽ PONÚKA UCELENÝ, DO DETAILU
PREPRACOVANÝ TEHLOVÝ SYSTÉM PRE PASÍVNE A NULOVÉ
DOMY, KTORÉHO ZÁKLADNÝM PRVKOM JE PRÁVE TÁTO TEHLA.
vysokým teplotným útlmom, výhodným fázovým
posunom a prirodzenou difúznou otvorenosťou.
Nie je novinka, že spoločnosť HELUZ ponúka tehly
s integrovanou tepelnou izoláciou s najlepšími
tepelnoizolačnými vlastnosťami na českom a slovenskom trhu. Ide o tehly HELUZ Family 50 2in1
pre murivo, dosahujúce súčiniteľ prechodu tepla
U = 0,11 W/m2.K, a to pri praktickej vlhkosti a bez
omietok. Vďaka svojim parametrom sú tieto tehly
vhodným materiálom na obvodové steny domov
s veľmi nízkou tepelnou stratou. Iba základný
prvok však v súčasnosti nestačí. Je potrebné
vyriešiť všetky detaily. Kombinovať jednotlivé časti
konštrukčného systému tak, aby boli tieto detaily
jednoduché, dobre sa robili a prinášali zefektívnenie výstavby pri dosiahnutí nadštandardných tepelnoizolačných parametrov obvodovej konštrukcie.
Predstavme si jednotlivé prvky obvodového plášťa:
Základný prvok: Základným prvkom obvodového
plášťa sú tehly s integrovanou izoláciou HELUZ
Family 50 2in1 (U muriva = 0,11 W/m2.K). Izolácia
je chránená v keramickom obale, čím je zaručená
jej životnosť a odolnosť. Murivo sa vyznačuje
Päta steny: Vďaka použitiu tehál s integrovanou
izoláciou je možné zhotovovať sokel bez dodatočného zateplenia. Izolácia vo vnútri tehál umožnila
výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vo
všetkých smeroch. Sokel je možné teda vytvoriť
veľmi jednoducho – napr. zo šalovacích betónových tvárnic so štiepanou hranou.
Stavebné otvory: Pre jednoduché zhotovenie
ostení a parapetov stavebných otvorov sa vyrábajú
doplnkové tehly krajové a krajové polovičné pre elimináciu tepelného mosta.
Stužujúce vence: Na ne je možné použiť nové
brúsené vencovky s integrovanou izoláciou,
ktoré boli navrhnuté s dôrazom na zlepšenie tepelnoizolačných parametrov. Používajú sa najmä
v nadpraží stavebných otvorov. Mimo
stavebných otvorov je výhodné použiť tehly
HELUZ Family 25 2in1, zhotovenie detailu sa tak
výrazne zjednoduší.
Napojenie strešnej konštrukcie na murivo:
V mieste napojenia muriva a krovu je vhodné
použiť tehly HELUZ Family 25 2in1. Detail sa robí
jednoduchšie, bez tepelného mosta a murivo je
stabilnejšie ako pri použití úzkych tehál a izolácie.
Pre jednoduché zhotovenie stužujúceho venca
bez dodatočného debnenia sa použijú vencovky U. Zároveň poskytujú rovnaký podklad pre
vnútornú omietku ako murivo – keramický črep
– a omietka sa potom v tomto mieste nemusí
vystužovať sklotextilnou sieťovinou.
Spojivá: Na založenie prvého radu muriva na
základovej doske a v ďalších nadzemných podlažiach použijeme tepelnoizolačnú maltu so zvýšenou únosnosťou (pevnosť 8 MPa po 28 dňoch,
λ = 0,15 W/m.K). Jednoducho tak vylepšíme
miesta, kde sa skôr používala klasická malta. Tehly
spájame pomocou celoplošnej tenkovrstvovej malty s nízkou tepelnou vodivosťou alebo pomocou
špeciálnej PUR peny na murovanie.
Záver: Spoločnosť HELUZ ponúka ako jediná
na trhu v ČR a na Slovensku takto prepracovaný
tehlový systém pre jednovrstvové obvodové
plášte budov s minimálnou spotrebou energie na
vykurovanie. Murovací systém HELUZ je pri použití
tehál Family 2in1 na obvodové murivo jeden
z najvhodnejších variantov pre stavbu, od ktorej
očakávame minimálnu energetickú náročnosť, stálosť parametrov, jednoduché a rýchle zhotovenie
hrubej stavby systémom stavebnice.
Skvelé tehly pre Váš dom
Kontakt: HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
infolinka 0800 106 206
www.heluz.sk
20
3_2014
Baumit
Nanopor
photokat
Nanopor photokat
Nový fotokatalytický efekt.
Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51
Teraz nový Baumit Nanopor photokat s fotokatalytickým efektom!
Vďaka novej technológii photokat na princípe fotokatalýzy a jedinečnej sile svetla
získava teraz Baumit Nanopor ďalší, obzvlášť účinný samočistiaci efekt – pre žiarivo
krásnu a dlhodobo čistú fasádu. Nový produktový rad Baumit Nanopor photokat teraz vďaka
fotokatalýze ponúka ďalší jedinečný samočistiaci efekt navyše – unikátnu aktívnu ochranu
pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov, ktoré sú eliminované vďaka novej
technológii photokat, a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu fasády.
Vyberte si svoj obľúbený farebný odtieň z najširšej farebnej kolekcie 888 farieb Baumit Life.
Váš dom. Vaše farby. Váš Life.
Dojem z dverí
prekonal očakávania
GAVA PLAST SA MÔŽE
POCHVÁLIŤ SVOJIMI
SPOKOJNÝMI ZÁKAZNÍKMI,
U KTORÝCH DOJEM Z DVERÍ
GAVATANGO PREKONAL
OČAKÁVANIA. VÄČŠINA
ZÁKAZNÍKOV OČAKÁVALA
DVERE ZALOŽENÉ NAJMÄ NA
LUXUSNOM DIZAJNE.
Viacerí z nich sa však presvedčili, že len samotný dizajn nestačí. Napríklad pozitívne sú
reakcie na „objavenie“ funkcie deň/noc na
dverách osadených madlom - v dennom režime umožňuje táto funkcia prechádzať dverami bez kľúčov.
Osadenie elektrozámku s aretáciou v štandardnej výbave, ktoré umožňuje dvere jednoducho pripojiť s audio-video vrátnikom či iným
prístupovým systémom, prekvapila nejedného zákazníka.
majú v sebe zakomponoDvere GAVA
vané aj viaceré špecifiká v prístupe k detailom, napríklad:
V prípade nehôd rozbitia zasklení sa tentoraz myslelo aj na „zadné dvierka“ – napriek
obojstrannému prelepeniu výplne na krídlo
22
3_2014
sú zasklenia riešené ako vymeniteľné!
Starostlivosť nielen o samotný výrobok, ale
aj o maximálnu kvalitu zabudovania priniesla potrebu systémového podkladného
panela – po dokončení stavby neviditeľného, ale dôležitého montážneho funkčného
prvku pod rovinou prahu.
Dizajn dverí GAVA
je tvorený „ľudským“
prístupom – aj typiczované dizajnové vzory sa
individuálne prispôsobujú vzhľadom k rozmerom a proporciám konkrétne objednávaných
dverí. Samozrejmou možnosťou sú dizajnové
návrhy podľa želania zákazníka.
Na menované „drobnosti“ sa častokrát pri
objednaní dverí zabúda, čo v budúcnosti môže spôsobiť rôzne nedorozumenia či
sklamania.
Prevedenie profilového systému vzišlo z potreby v maximálnej miere sa
prispôsobiť špecifikám prevedenia obojstranne prelepeného dverného
krídla. Pri partnerskom vývoji zohrala spoločnosť GAVA plast veľkú úlohu, svojimi 15 ročnými skúsenosťami z oblasti lepenia dverných výplní
dala základ tomuto špecializovanému dvernému profilovému systému.
Po dlhom vývoji sa zrodila inovatívna skladba dverného jadra. Výber
funkčných a bezpečnostných prvkov rešpektoval preferenciu teplotechniky. Stavebná hĺbka 77 mm v prípade dverí s obojstranne prelepeným dverným krídlom neznamená len hĺbku v mieste rámu či krídla,
ale hrúbku v každom mieste dverí! To nepochybne znamená výrazný
posun v teplotechnike do blízkosti pasívneho štandardu ako aj posun
v akustických vlastnostiach. So súčiniteľom prestupu tepla celých dverí
Ud sa nám podarilo dopracovať na hodnotu 0,89 W/(m2.K). Zatiaľ ...
Dôraz na teplotechniku so sebou prináša vytúžené znižovanie súčiniteľa
prestupu tepla, čím sa zvyšujú rozdiely povrchových teplôt na vnútornej
a vonkajšej strane. Je to hodnotené hygienicky pozitívne, ale „v eufórii“
sa už ďalej ani neprihliada na to, čo ďalšie to spôsobuje....
Bi-metalový efekt
Na exteriérovom povrchu vchodových dverí v našom klimatickom pásme
môžu byť teploty v zime aj - 20 °C, v lete podľa osvitu a farby od 50 °C až
do 85 °C. To je možný teplotný rozsah 70 až 105 °C! Pri pôsobení teplotných rozdielov na povrchy materiálov majú jednotlivé vrstvy do hĺbky
prierezu rozdielne teploty, a teda z povahy tepelnej rozťažnosti materiálov
aj rozdielne rozmery. Teplejšia strana sa rozťahuje viacej ako chladnejšia
strana. Platí to pre zložené (napr. kovový profil s prerušením tepelného
mosta, skladané jadro výplne), ale i homogénne materiály, najmä tie s vysokým tepelným odporom (plastové profily, homogénne izolačné jadro
výplne). K sebe pevne spojené materiálové vrstvy majú obmedzovanú
dĺžkovú rozťažnosť (dilatáciu), čo má za následok možné vybočenie z roviny rozťažnosti, čo znamená vznik a zväčšovanie hodnôt priehybov.
Tento jav bol pomenovaný ako „bi-metalový efekt“ a žiaľ platí aj pre dverné profily i výplne, ako ich dnes poznáme. Všetky najhlavnejšie súčasti
dverí (krídlo, výplň, aj rám) sa vplyvom rozdielov teplôt namáhajú rozťahovaním a zmrašťovaním a je prirodzené, že vykazujú pri tom aj určité
deformácie, ktorých veľkosť je funkciou viacerých premenných....
Záťažové testy
boli pred samotným spustením predaja podrobeDvere GAVA
né viacerým záťažovým testamom, najmä testu rovinnosti pri zaťažení
veľkými teplotnými rozdielmi. V testovacích priestoroch boli na strane
exteriéru dverí teploty na úrovni 85 °C, ktoré v dostatočnej rezerve
simulujú slnečné žiarenie. Dvere boli mnohokrát upravovavené a opätovne testované tak, aby nakoniec takémuto náporu odolali. Dôkaje zvládnutie prevádzky
zom vhodnosti finálnej verzie GAVA
výrobkov aj počas posledného leta, kedy teploty dosiahli často krát
39 °C a dvere vystavené priamemu slnečnému žiareniu pri rozmeroch nad 2300 mm nepreukázali žiadne nedostatky. Rovnako dobre zvládli aj predchádzajúcu zimnú prevádzku v horskom prostredí.
Niekoľkoročná príprava spoločnosti GAVA plast na spustenie takto
náročného projektu vykazuje pozitívne výsledky.
Pri návšteve mnohých európskych veľtrhov a skúmaní konkurenčných
produktov bolo zrejmé, že výrobcovia často kvôli cene zjednodušujú
až obetujú dizajn interiérovej strany dverí a vyrobia dvere, akoby určené iba pre pohľady okoloidúcich. GAVA plast sa nevybral týmto smerom a dizajn exteriérovej strany verne prenáša aj na interiérovú stranu.
Samozrejme je potrebné prekonať určité technické komplikácie, ale
a jeho noví zákazníci si obojstranne rovnaký diprodukt GAVA
zajn rozhodne zaslúžia.
Koncový zákazník je pre spoločnosť GAVA plast veľmi dôležitý, aj keď
s ním neprichádza do priameho kontaktu. GAVA plast starostlivosťou
podporuje predajcov a ich montážne skupiny, ktorí si vážia technickú
dokumentáciu k výrobku – tá je im vypracovaná už počas riešenia
obchodného prípadu. Každý koncový zákazník, ktorý si objedná dve, preto následne dostane ešte pred spustením výroby
re GAVA
(na schválenie) nákres ním zvoleného modelu dverí v jeho presných
rozmeroch a dizajne, vrátane presnej polohy všetkých doplnkov, napr.
madla. Až po schválení nákresu začne samotná výroba. Táto dokumentácia neraz odhalila možné nedorozumenia, ktoré mohli nastať pri
objednávaní dverí.
www.gavatango.sk
ZĽAVOVÝ
KUPÓN
ZĽAVA VO VÝŠKE
100 € PO ZADANÍ HESLA PRI OBJEDNÁVKE
HESLO:
„GAVA
– JEDINEČNÁ TECHNOLÓGIA UKRYTÁ V JEDINEČNÝCH DVERÁCH.“
Zľava je platná od 1. 3. 2014 do 30. 04. 2014
Firemná prezentácia
Ide o vasu pohodu!
Optimálne teploty v kazdom rocnom období
s plosným vykurovaním a chladením
NOVÉ TECHNOLÓGIE, ZMENY KLÍMY, EKOLOGICKÉ ZMÝŠĽANIE A VAŠE ZVÝŠENÉ
POŽIADAVKY NA KOMFORT PRINÁŠAJÚ NOVÉ VÝZVY PRE TECHNICKÉ VYBAVENIE
BUDOV. JEHO ÚLOHOU BUDE ZABEZPEČIŤ OPTIMÁLNU TEPELNÚ POHODU
ROVNAKO POČAS VYKUROVACEJ SEZÓNY AKO AJ POČAS HORÚCEHO LETA.
Plošné vykurovanie a chladenie
Pri plošnom vykurovaní sa využíva sálavý tepelný tok z ohrievanej plochy (podlahy, steny alebo stropu). Tieto plochy
dosahujú mierne vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo
vyžarujú teplo do okolitej miestnosti, na vnútorné zariadenie
i nás ľudí. Takéto teplo je veľmi komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných lúčov, ktoré nás príjemne zohrejú aj
v zimných mesiacoch pri veľmi nízkej teplote vzduchu okolo
nás. Vykurovanie pomocou tzv. konvekcie – prostredníctvom
ohriateho vzduchu, tu tvorí na rozdiel od klasického radiátorového alebo teplovzdušného vykurovania podstatne menší
podiel. Rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom
nahor pomerne rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma
veľmi pozitívne a približuje sa k ideálnemu teplotnému
profilu zistenému dlhodobým medicínskym výskumom.
Plošné vykurovanie či už podlahou, stenou alebo stropom, prináša popri neporovnateľnom komforte prevádzkové úspory.
Systém možno pri zachovaní tepelnej pohody prevádzkovať
na nižšie priestorové teploty o 1 až 2 °C, čo vedie k zaujímavej
úspore vykurovacích nákladov o 10 –15 %. Vďaka nízkym
teplotám vykurovacej vody sa plošné vykurovanie optimálne
24
3_2014
Dôvodom je limitovaný chladiaci výkon podlahy, ktorú nemožno
príliš podchladiť. Spomenuté 3 °C však prinášajú veľké zvýšenie
komfortu, často pri minimálnych dodatočných investičných a prevádzkových nákladoch.
Komfortnejším riešením pre chladenie je inštalácia stropného alebo
stenového systému (prípadne kombinácie plôch, napr. podlaha /
stena alebo strop / stena), ktoré predstavujú pre rozumne navrhnuté
stavby plnohodnotný chladiaci systém. Ak zamýšľate vykurovať
i chladiť tou istou plochou, je využitie steny veľmi efektné riešenie,
ktoré navyše prinesie investičnú úsporu. Nie je totiž potrebné budovať
osobitný plošný systém pre vykurovanie a druhý pre chladenie. Aktívne steny musia byť smerom do miestnosti voľné bez nábytku, obrazov
či kobercov, preto treba včas naplánovať usporiadanie interiéru.
Chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu plošného chladenia. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný
a veľmi príjemný. Strop poskytuje spravidla dostatok chladiacej
plochy a zároveň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Pre
vykurovanie sa hodí spravidla len do nízko energických stavieb, kde
napriek limitovanému výkonu s rezervou zabezpečí tepelnú pohodu.
kombinuje s alternatívnymi zdrojmi energie, akými sú solárne
systémy alebo tepelné čerpadlá. Tieto pracujú potom s maximálnou efektivitou.
Chladenie budov
Chladenie sa, podobne ako v automobiloch, stáva nevyhnutnou
súčasťou výstavby. Klasické klimatizačné systémy odbúravajú
vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu. Prináša to
veľmi negatívne efekty, ako je zvýšená hlučnosť a prúdenie príliš
chladného vzduchu.
Princíp plošného chladenia spočíva v chladení veľkou plochou
(predovšetkým stropov alebo stien) pomocou chladiacej
vody cirkulujúcej v rozvodných rúrkach. Odovzdávanie tepla
na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi
všetkými teplejším objektmi v miestnosti, vrátane ľudského
tela, vysálaním na chladiacu plochu (t.j. vyžarovaním). Toto
jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na
ideálny tepelný komfort. Navyše rovnaký systém môže v zime
vykurovať a v lete chladiť.
Je všeobecne známe, že chladenie budovy je veľmi nákladné,
najmä z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. Plošné
chladenie je však výnimkou a predstavuje hospodárnu a ekologickú alternatívu. Vďaka relatívne vysokým teplotám chladiacej
vody okolo 16 –18 °C sa výborne kombinujú s obnoviteľnými
zdrojmi energie. Tieto teploty vie bez problémov zabezpečiť napríklad spodná voda alebo samotná zem v prípade hĺbkových
sond. Na porovnanie – klasická klimatizácia pracuje s teplotami
6 –12 °C. Ideálnu a ekonomickú možnosť ponúka napríklad
využitie tepelného čerpadla pre vykurovanie a využitie primárneho okruhu (napr. hĺbkového vrtu alebo studne) na tzv. „pasívne
chladenie“, ktoré funguje iba so zanedbateľnými prevádzkovými
nákladmi len pomocou chladu zeme, resp. spodnej vody.
Ako dostať plošné vykurovanie a chladenie do mojej
stavby?
Vynikajúci efekt pri vykurovaní zabezpečí podlahové vykurovanie, ktoré sa pri novostavbách stáva štandardom. Preto sa ako
ekonomické riešenie ponúka podlahové chladenie (tým istým
teplovodným podlahovým systémom pre vykurovanie), ktoré
dokáže znížiť teplotu interiéru o približne 3 °C oproti exteriéru.
NOVINKA: PRIESTOROVÝ REGULÁTOR REHAU NEA
Nový priestorový regulátor Nea slúži na reguláciu teploty pre
systémy podlahového alebo stenového vykurovania či stropného
chladenia. Presvedčí vás atraktívnym vzhľadom, ľahkou inštaláciou,
jednoduchým ovládaním ako aj veľa funkciami.
NEA je dostupná v troch variantoch – model H pre vykurovanie,
model HT pre vykurovanie s týždenným časovým programom
a špičkový model HCT pre vykurovanie a chladenie. Všetko v 230V
alebo 24V vyhotovení.
Regulátor NEA disponuje funkciou PID, vďaka ktorej sa darí
udržiavať presné teploty v miestnosti aj napriek pomerne značnej
zotrvačnosti podlahového vykurovania. Ovláda sa pomocou troch
tlačidiel. Zložitejšie funkcie sú prístupné len cez zabezpečenie
kódom, takže nehrozí zbytočné rozladenie užívateľom. Všetky údaje
sú zobrazované na prehľadnom podsvietenom displeji. V režime
chladenia je dôležitá možnosť pripojiť snímač rosného bodu, ktorý
zabráni neželanému oroseniu chladiaceho systému.
Ocenenie reddot design award: Už od roku 1955 udeľuje dizajnové
centrum Design Zentrum Nordrhein Westfalen v Essene svoju
vychýrenú „červenú bodku“ za vynikajúci medzinárodný výrobkový
dizajn. Za viac ako 50 rokov sa ocenenie reddot award stalo jednou
z najžiadanejších značiek kvalitného dizajnu na svete – ak nie tou
úplne najžiadanejšou. Odráža to napríklad skutočnosť, že ročne
sa súťaže zúčastní takmer 2000 firiem s niekoľko tisíc výrobkami.
Okrem vzhľadu sa posudzujú kritériá ako úroveň inovácie, zrozumiteľnosť funkcií, formálna kvalita a trvalá udržateľnosť. Ocenené sú
len výnimočné produkty ako napríklad Nea od REHAU. Vo svojej
domácnosti či kancelárii budete mať tak skutočný skvost.
Výhody plošného vykurovania a chladenia:
Vysoký komfort v lete aj zime
Výrazná úspora prevádzkových nákladov
Optimálna kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi tepla
a chladu (solár, tepelné čerpadlá a pod.)
Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru
Žiadne vírenie prachu
Žiadne nepríjemné prúdenia studeného
vzduchu pri chladení
Úplne bezhlučná prevádzka
www.rehau.sk
3_2014
25
Firemná prezentácia
ARMOURFLEX
ARMOURFLEX PREDIZOLOVANÉ HLINÍKOVÉ
RÚRKY SÚ STAROSTLIVO NAVRHNUTÉ S POUŽITÍM
VYSOKOKVALITNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ SA
NAJLEPŠIE HODIA PRE SPLITOVÉ KLIMATIZÁCIE.
Izolácia
Vonkajšia vrstva izolácie sa vyrába technológiou
priečneho spájania, a tým zabezpečuje vynikajúcu tepelnú izoláciu produktu.
100 % test úniku
Armourflex prijíma prísny proces kontroly kvality,
čoho cieľom je zvyšovanie dôvery produktu u inštalatérov. Všetky rúrky sú predplnené dusíkom
a keď dôjde k ich deleniu, zvuk unikajúceho
plynu signalizuje, že rúrky sú 100 % tesné.
Špecifikácia
Rozmer hliníkových rúrok
6.35 x 1.0
15.88 x 1.2
76 x 17 x 76
20
1
7.0
AAPC09521588T10
3/8" - 5/8"
9.52 x 1.0
15.88 x 1.2
76 x 17 x 76
20
1
7.8
AAPC09521905T10
3/8" - 3/4"
9.52 x 1.0
19.05 x 1.5
76 x 17 x 76
20
1
9.8
AAPC12701905T10
1/2" - 3/4"
12.70 x 1.2
19.05 x 1.5
76 x 17 x 76
20
1
10.2
G
1/4" - 5/8"
A RMOU R
AAPC06351588T10
G
6.4
A RMOU R
1
UP
RO
HO LDIN
G
100%
LEAK
FREE
G
20
ARMOU R
73 x 15 x 73
G
HOLDIN
UP
G
RO
100%
LEAK
FREE
OL
UP H DI N G
RO
100%
LEAK
FREE
OL
UP H DING
RO
100%
LEAK
FREE
HOLDIN
UP
G
RO
LT D.
TE. ,
SP
6.35 x 1.0
12.70 x 1.2
HO LDIN
LEAK
FREE
G
1/4" - 1/2"
ARMOU R
AAPC06351270T10
UP
RO
100%
LT D.
TE. ,
SP
5.5
, LTD .
1
E.
PT
20
S
72.5 x 14.5 x 72.5
ARMOU R G
6.35 x 1.0
9.52 x 1.0
ARMOU R G
1/4" - 3/8"
Farebné
označenie
E., L TD .
PT
Váha
balenia (kg)
S
Počet zvitkov
v balení
E. , LTD .
PT
Dĺžka
(m)
S
AAPC06350952T10
Rozmery
Balenia
(cm)
E. , LTD .
PT
VP x Hrúbka
Steny
(mm)
S
Vonkajší
Priemer
VP (palce)
Označnenie
produktu
100%
LEAK
FREE
Reliéfny PE film
Vonkajšia izolácia
Vnútorná izolácia
Charakteristika
Kompatibilné so všetkými chladivami
Jednoduchá inštalácia
Ľahký ohyb
Jednoduché pájkovanie
Nízka cena – iba 1/3
z ceny medených trubiek
26
3_2014
M.F. TEAM spol. s r.o.
Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava
tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33,
fax: 02/436 319 83
e-mail: [email protected]
www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk
Firemná prezentácia
Klimatizácie, chladenie,
dodávka, montáz, servis
NA SLOVENSKOM TRHU DNES
EXISTUJE ŠIROKÁ PONUKA RÔZNYCH DOMÁCICH KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ, ALE EŠTE VÄČŠÍ
POČET ZAHRANIČNÝCH ZNAČIEK.
AK SA MAJITEĽ BYTU ALEBO
RODINNÉHO DOMU ROZHODNE
SPRÍJEMNIŤ SI V LETNÝCH, ALE
TAKTIEŽ V ZIMNÝCH MESIACOCH
POBYT VO SVOJOM OBYDLÍ, STAČÍ
SI VYBRAŤ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ
MU DODÁ A NAMONTUJE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE PRESNE
PODĽA JEHO POŽIADAVIEK NA
KVALITU ČI CENU.
Jednou zo spoločností je aj firma M. F. Team,
ktorá ponúka kompletnú dodávku klimatizačných
zariadení formou dodávky na kľúč. Spoločnosť
zastupuje na Slovensku japonskú firmu Daikin.
Značka Daikin predstavuje záruku maximálnej
kvality a inovácie a určuje svetový trend na trhu
s klimatizačnými zariadeniami. Firma Daikin má
vyše sedemdesiatročné skúsenosti vo výrobe
priemyselných, ale taktiež malých domácich
klimatizačných jednotiek.
Nová séria klimatizačných zariadení bola špeciálne vyvinutá na použitie v rodinných domoch
a bytoch. Veľkou výhodou týchto zariadení je veľmi
nízka hlučnosť a široká variabilita použitia a nastavenia podľa individuálnych požiadaviek každého
užívateľa. Klimatizačná jednotka aplikovaná
v miestnosti zabezpečí nielen príjemné ochladenie
vzduchu v letných mesiacoch, ale čo málokto vie,
dá sa použiť aj ako výhrevné zariadenie v zime.
Klimatizácia okrem toho umožňuje kontrolu
a udržiavanie nastavenej úrovne vlhkosti vzduchu
v miestnosti, filtruje a čistí vzduch. Pre klimatizácie Daikin je charakteristický maximálny komfort
obsluhy na diaľkové ovládanie, ktorým možno
nastaviť a vo dne v noci udržiavať všetky základné parametre a funkcie zariadenia.
Klimatizačné zariadenia rozlišujeme na vonkajšie a vnútorné jednotky. Vnútorné klimatizačné
jednotky nie sú náročné na priestor, môžu byť
inštalované ako stacionárne jednotky priamo
v interiéri domu či miestnosti, zavesené na
stene, zabudované v strope, v úrovni radiátorov.
Vonkajšie klimatizačné jednotky na balkóne či
terase bytu.
Všetky nové zariadenia sú invertorové, t. j.
šetria až 35 % elektrickej energie. Zabudovaný
mikroprocesor riadi automaticky udržiavanie
nastavených klimatických podmienok.
Samozrejmosťou je automatické prepnutie
chladenie/kúrenie podľa nastavenej teploty
a úsporný režim počas spánku alebo dlhšej
neprítomnosti doma. Zadané údaje a nastavenia
možno zakódovať a pri prerušení dodávky elektrickej energie ostávajú zachované. Klimatizačné
zariadenia nie sú náročné na inštaláciu. Požiadavku vyššej potreby chladu zabezpečuje systém
VRV II. Integráciou niekoľkých VRV systémov
do jedného chladiaceho okruhu možno pripojiť
až štyridsať vnútorných jednotiek. Je možné
postupné dopĺňanie podľa požiadaviek.
Firma M.F. Team zabezpečí pre vás kompletné
riešenie vášho problému – prehriateho domu či
bytu. Poskytuje aj všetky služby súvisiace so zavedením klimatizačnej jednotky do vašej domácnosti od návrhu riešenia cez dodávku a montáž
zariadenia až po kompletný záručný a pozáručný
servis. Na klimatizačné jednotky značky Daikin je
záručná lehota 36 mesiacov. Ak ste sa rozhodli,
že už toto leto by ste radi prežili v príjemnom
klimatizovanom interiéri vášho obydlia, ostáva
vám už iba rozhodnúť sa pre spoločnosť, ktorá
pre vás dodá klimatizačné zariadenie. V horúcich
letných dňoch sa sami presvedčíte, že investované prostriedky do klimatizačnej jednotky neboli
vynaložené zbytočne, ale skutočne spríjemnia
chvíle, ktoré budete tráviť doma.
M.F. TEAM spol. s r.o.
Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava
tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33,
fax: 02/436 319 83
e-mail: [email protected]
www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk
3_2014
27
Firemná prezentácia
Tepelné cerpadlo
JE KOMBINÁCIOU DOSTUPNOSTI A NÍZKYCH
INVESTIČNÝCH NÁKLADOV VYUŽITÍM
VZDUCHU AKO TEPELNÉHO ZDROJA
A KOMFORTU VODY AKO VYKUROVACIEHO
MÉDIA. AJ V NAJCHLADNEJŠÍCH ZIMNÝCH
DŇOCH ALTHERMA ZÍSKAVA TEPLO ZO
VZDUCHU A DOSAHUJE MAXIMÁLNU
POHODU V INTERIÉRI.
28
3_2014
Čo je to Altherma?
Altherma je nízkoenergetické, kompaktné tepelné čerpadlo (vzduch /
voda) pre zabezpečenie kúrenia, chladenia a prípravu teplej úžitkovej
vody (TÚV) v rodinnom dome, byte… Zariadenie dokáže súčasne v zime
vykurovať a zabezpečiť prípravu TÚV, v lete chladiť prostredníctvom
fan-coilov a ohrievať TÚV. Prevádzka zariadenia je vysoko efektívna, čo
zaručuje vysokú úsporu prevádzkových nákladov počas celého roka.
Dva hlavné komponenty
1. Teplo zachytávajúca vonkajšia jednotka – zachytáva voľnú nízku teplotu v exteriéri a premieňa ju na
teplotu vhodnú pre účely vykurovania
2. Teplo vymieňajúci hydro-box – prenáša teplo do
vodného okruhu, ktorý následne ohrieva radiátory,
podlahové kúrenie a teplú úžitkovú vodu.
Kúrenie –vhodné vykurovacie telesá
Podlahové kúrenie s teplotou vody
medzi 25 – 40 °C
Radiátory s teplotou vody medzi 40 – 55 °C
Fan-coily s teplotou vody medzi 40 – 55 °C
V prípade že teplota vody je nastavená na radiátory, výkon tepelného čerpadla a efektívnosť klesá! Chladenie
– ako možnosť – so studenou vodou do 4 °C pomocou fan-coilových jednotiek alebo stropných hadov.
Prevádzkový rozsah teplôt
Altherma je navrhnutá na celoročnú prevádzku
poskytujúcu vykurovanie, TÚV, chladenie za všetkých
vonkajších podmienok. Jej výhodou je vysoká účinnosť, stabilná vnútorná teplota, TÚV počas celého
roka, vysoká spokojnosť užívateľov, zvýšený komfort
a jednoduchá inštalácia.
M.F. TEAM spol. s r.o.,
Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava
tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33,
fax: 02/436 319 83
e-mail: [email protected]
www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk
Priorita je nastavená na chladenie.
Altherma prepína do režimu TÚV až keď je
dosiahnutá nastavená teplota pre chladenie.
Trojcestný ventil bude prestavený z chladiaceho
okruhu do okruhu zásobníka TÚV.
Altherma zabezpečuje chladiacu vodu 4 °C.
Okruh podlahového vykurovania musí byť v režime
chladenia odpojený. Chlad je do miestnosti
distribuovaný cez fan-coily, aby sa zabránilo
kondenzácii na podlahe.
Teplota chladiacej vody môže byť zablokovaná na
18 °C alebo viac, ak je chladenie zabezpečované
cez okruh podlahového vykurovania.
Priorita je nastavená na vykurovanie.
Teplota výstupnej vody je prispôsobená tepelnej
strate budovy.
Altherma prepína do režimu TÚV až keď je
dosiahnutá nastavená teplota vykurovanie.
Trojcestný ventil bude prestavený z vykurovacieho
okruhu do okruhu zásobníka TÚV.
Ak systém obsahuje aj radiátory aj podlahové
vykurovanie je teplota výstupnej vody nastavená
pre radiátory. Správna teplota pre podlahové
vykurovanie je dosiahnutá zmiešavaním.
3_2014
29
Firemná prezentácia
Slnko v sluzbách fasády –
Baumit Nanopor photokat
SAMOČISTIACU OMIETKU BAUMIT NANOPORTOP NETREBA NIJAKO ZVLÁŠŤ
PREDSTAVOVAŤ. NA SLOVENSKOM TRHU UŽ VIAC AKO SEDEM ROKOV PRINÁŠA
RADOSŤ SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM V PODOBE ČISTÝCH A KRÁSNYCH
FASÁD. ZOSOBŇUJE INOVATÍVNY PRÍSTUP SPOLOČNOSTI BAUMIT V OBLASTI
POVRCHOVÝCH ÚPRAV A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI POTVRDZUJÚ, ŽE OMIETKA
BAUMIT NANOPORTOP NAOZAJ FUNGUJE.
receptúrou! Je to jedinečná tenkovrstvová omietka
a farba, ktorá využíva technológiu „photokat“,
založenú na fyzikálnom princípe fotokatalýzy.
Do dnešného dňa bola použitá na viac ako
600 000 m2 fasád rodinných alebo bytových domov, ktoré si v reálnych podmienkach vonkajšieho
prostredia zachovávajú svoju čistotu a sviežosť
farieb. Tajomstvo úspechu sa ukrýva v jej zložení,
ktoré účinným spôsobom obmedzuje usadzovanie
nečistôt v štruktúre omietky a zároveň aktívne podporuje samočistiaci proces na jej povrchu. Keďže
čistoty nie je nikdy dosť, v stavebnej sezóne 2014
teraz prinášame novinku Baumit NanoporTop
photokat a NanoporColor photokat s novou
Čo je fotokatalýza?
Fotokatalýza znamená chemický rozklad organických a anorganických látok za prítomnosti
slnečného žiarenia. Aby takáto reakcia prebehla,
musí byť v štruktúre látky zabudovaný katalyzátor
oxid titaničitý (TiO2), ktorý sa aktivuje pôsobením ultrafialového slnečného žiarenia. Ak tento
postup aplikujeme na omietku, potom za pomoci
fotokatalýzy dochádza k rozkladu tých nečistôt,
ktorým sa podarilo usadiť sa na jej povrchu.
Dôležitým faktom je, že aj baktérie, riasy, huby
a ďalšie mikrobiologické organizmy degradujú
vplyvom fotokatalýzy! Zostávajú v neaktívnej
podobe na povrchu fasády, odkiaľ sú vplyvom
dažďa, vetra a prúdením vzduchu odstraňované.
Sily prírody tak prakticky nepretržite pomáhajú fasáde zotrvať v čistote. Takáto fasáda je dokonca
sama aktívna pri odstraňovaní škodlivín obsiahnutých v okolitom ovzduší. Fotokatalýza je teda
prírodný a prirodzený proces, ktorý napomáha
omietke zbavovať sa nečistôt a navyše prináša aj
prísľub dosiahnutia vízie čistejšieho a zdravšieho
životného prostredia.
Nanočastice – prvý krok k čistote
Samotná fotokatalýza je v poradí druhým krokom,
ako bojovať so znečistením. Pôsobí na tie prachové častice, ktorým sa napriek všetkému podarilo
usadiť sa na fasáde. Kľúčovú úlohu vo fungovaní
omietky Baumit NanoporTop photokat majú
nanočastice s veľkosťou iba 10-9 m (milióntina
milimetra), ktoré sú zoskupené do uzavretej, málo
členitej membrány na povrchu omietky. Táto
vrstvička vytvára mikroskopicky hladký povrch, na
ktorom sa prachové častice veľmi ťažko zachytia.
Je dôležité držať prach čo najďalej od fasády,
lebo nespôsobuje len zošednutie farieb, ale je
aj živnou pôdou pre riasy. Navyše, na povrchu
omietky sú póry, ktoré umožňujú difúziu vodnej
pary a maximálne odvádzanie vlhkosti z podkladu.
Práve zabudovaná vlhkosť v omietke je vstupnou
bránou pre riasy. Baumit NanoporTop photokat
je vysoko paropriepustná minerálna omietka, ktorá
má zásaditú hodnotu pH, takže aj jej samotné
zloženie predstavuje zhoršené podmienky pre
život mikroorganizmov (rias).
Spoľahlivé riešenie bez húb a rias
V súčasnosti môžeme vidieť mnoho starších
fasád, ktoré sú znečistené riasami. Tie sú trvalou
súčasťou ovzdušia a vo forme spór dlhodobo prežívajú v okolitom prostredí. Pokiaľ nájdu vhodné
podmienky pre svoj život, usadia sa na podklade
a rozmnožujú sa. V súčasnosti výrobcovia preferujú pridávanie biocídnych prostriedkov do omietok
a farieb. Je to štandardný postup, ako ochrániť
materiál počas prevozu, skladovania a prvé roky
po nanesení na fasádu. Pridané biocídy vytvárajú
účinnú bariéru proti pôsobeniu mikroorganizmov
a v závislosti od konkrétnych podmienok zabezpečujú ochranu fasády relatívne dlhý čas, ale žiaľ, nie
natrvalo - po čase strácajú účinnosť. Keď pominie
doba aktívnej ochrany omietky biocídnymi látkami,
odolnosť fasády závisí už len od rizika výskytu rias
30
3_2014
v danom prostredí. Do popredia vystupujú ďalšie okrajové podmienky, akými sú umiestnenie
objektu, orientácia fasádnej plochy, skladba
tepelnoizolačného systému, kvalita vyhotovenia
detailov, údržba fasády a podobne. Časovo
obmedzené pôsobenie biocídnych prísad
je jedným z dôvodov, prečo sa vývoj nových
materiálov a ich efektívnej ochrany proti riasam
uberá iným smerom.
Inovácia Baumit pre budúcnosť
Technológia Baumit Nanopor photokat
funguje na úplne novom princípe! Vďaka
jedinečnému mechanizmu pôsobenia úplne
prirodzene a automaticky zabezpečuje trvalú
ochranu fasády počas celej jej životnosti. Fotokatalýza je nepretržitý proces, ktorý prebieha
za denného svetla, aj na plochách, ktoré nie sú
vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Je to
nádej aj pre severne orientované fasády, ktoré
bývajú najčastejšie zasiahnuté riasami a sú
najväčším estetickým problémom. Materiály
pracujúce s technológiou Baumit Nanopor
photokat sú v pravom slova zmysle ekologické a ohľaduplné voči životnému prostrediu.
Neobsahujú žiadne biocídne chemické prísady,
nakoľko v oblasti ochrany fasády používajú
účinnejšie prostriedky na princípe fotokatalýzy.
lačných systémov a vďaka jednoduchej aplikácii
predstavuje ideálne riešenie pri obnove starších
fasád. Možno ho použiť tiež ako povrchovú úpravu
nových omietkových systémov. Vysoká krycia
schopnosť farebného náteru je samozrejmosťou,
prirodzená samočistiaca schopnosť bonusom, ktorý využíva najnovšie poznatky materiálovej vedy.
Čisté fasády v tých najkrajších farbách
Či ide o fasádu v meste alebo na vidieku, či má
výmeru sto alebo tisíc metrov štvorcových, či bude
biela, žltá alebo zelená, každá si zaslúži šancu
na dlhotrvajúcu krásu a čistou. O to viac, ak sa
nachádza v rizikovej lokalite s vysokou prašnosťou,
vlhkosťou okolitého prostredia alebo zatienením.
Omietka Baumit NanoporTop photokat a farba
NanoporColor photokat vďaka svojmu zloženiu
predstavujú vrchol súčasného technologického
vývoja a samočistiaci efekt zabezpečujú prakticky
nepretržitým procesom vďaka pôsobeniu slnečného žiarenia. Baumit NanoporTop photokat
a Baumit NanoporColor photokat sú dostupné
až v 888 farebných odtieňoch vzorkovnice Baumit
Life. Spojením vynikajúcich vlastností a tých
najkrajších farieb je to ideálne riešenie aj pre vašu
fasádu.
Monika Štefancová, Baumit
www.baumit.sk
Farba ako druhá šanca
Najčastejším riešením obnovy starších fasád je
aplikovanie nového fasádneho náteru. Predtým
je však potrebné fasádu očistiť od prachu
a rias. Farebný náter oživí farebnosť a prekryje
nedostatky podkladu. Baumit NanoporColor
photokat však vďaka fotokatalýze prináša fasáde aj samočistiaci účinok, ktorý je v tomto prípade úmerný obvyklej hrúbke náteru. Baumit
NanoporColor photokat je kompatibilný so
širokou škálou povrchových úprav tepelnoizo-
ý samočistiaci efekt pre žiarivo
ad Baumit Nanopor photokat teraz vďaka
fekt navyše – unikátnu aktívnu ochranu
anizmov, ktoré sú eliminované vďaka novej
žďa trvalo odstránené z povrchu fasády.
farebnej kolekcie 888 farieb Baumit Life.
Váš dom. Vaše farby. Váš Life.
baumit_Nanopor Photokat_210x297.indd 1
7.3.2014 10:36
3_2014
31
Zaujalo nás
Kondenzačný kotol
Tiger Condens
Elektrický kotol Raja
Ocenenie najlepší slovenský výrobok roku 2014
získala značka Protherm na medzinárodnom veľtrhu Aquatherm 2014 v Nitre. Slovenská
spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) ho udelila závesnému elektrickému kotlu Raja.
Od samotného začiatku prešiel kotol Raja mnohými vylepšeniami. Dnes je to moderný
elektrický kotol s modulovaným výkonom, elegantným dizajnom, s vysokou účinnosťou
a inteligentným riadiacim systémom. Ovládanie a nastavovanie jednotlivých parametrov
je jednoduché a veľmi rýchle. Pripojením externého zásobníka teplej vody možno s kotlom
Raja pripraviť dostatok teplej vody pre každú domácnosť. Na veľtrhu predstavila
značka Protherm aj dve novinky z oblasti stacionárnych kondenzačných kotlov – nový
Lev Heliotwin 20 KKZ150 a Lev 25 KKZ90. Lev 25 KKZ90 je stacionárny kondenzačný kotol
so vstavaným zásobníkom teplej vody s objemom 90 litrov. Lev Heliotwin je zas solárna zostava s kondenzačným kotlom určeným na vykurovanie a prípravu teplej vody vo vstavanom
150 l zásobníku s ohrevom teplej vody cez solárny výmenník. Oba tieto kotly sa vyznačujú
veľkým modulačným rozsahom výkonu a vysokým normovaným stupňom využitia tepla.
Stacionárny kondenzačný
kotol Lev 25 KKZ90
Lev Heliotwin
20 KKZ150
Novinka 2014
Baumit Nanopor photokat s fotokatalytickým efektom teraz aj
proti riasam a hubám! Obľúbená samočistiaca omietka Baumit
NanoporTop je teraz vďaka novej technológii „photokat“ od
Baumitu nielen garanciou dokonale čistej a sviežej fasády. Nový
Baumit NanoporTop photokat teraz vďaka jedinečnej technológii
na báze fotokatalýzy ponúka ďalší jedinečný samočistiaci efekt
navyše – unikátnu aktívnu ochranu pred organickým znečistením
fasád pôsobením mikroorganizmov, ktoré sú eliminované vďaka
fotokatalyzátoru a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu fasády. Vďaka novému fotokatalytickému efektu
a jedinečnej sile svetla získava
teraz Baumit Nanopor
ďalší, obzvlášť účinný
samočistiaci efekt
– pre žiarivo krásnu
a dlhodobo čistú fasádu
bez použitia chemických
prísad. Vyberte si svoj
obľúbený farebný odtieň
z najširšej farebnej palety
888 farebných odtieňov
Baumit Life!
www.baumit.sk
32
3_2014
Digitálna „rosnička“ Orava
MC-101
Pozrieť z okna nestačí, ak sa
chceme obliecť vždy vhodne
k počasiu. Prílišné nababušenie
a s tým súvisiace zapotenie alebo
„oblečko naľahko“ sú často výzvou
o malér. A vtedy každá informácia zaváži! Ak nechcete zostať
odkázaní na náhodu, zaobstarajte
si digitálnu meteostanicu
Orava MC-101. V stupňoch Celzia
zobrazuje aktuálnu teplotu vonku
aj v interiéri, informuje o aktuálnom
dátume a čase v 12- aj 24-hodinovom režime, slúži aj ako budík
a predpovedá počasie formou
zrozumiteľných ikon. Červené
čísla na dostatočne veľkom
čiernom displeji sú dobre čitateľné
a pomôžu vám pri rozhodovaní,
aký vhodný outfit si máte vybrať.
Orava MC-101 kúpite za 35,90 €
v e-shope www.orava.eu.
Kuchyne
Kuchyňa
dneska
PRI TVORBE KUCHYNSKEJ
ZOSTAVY MUSÍME VŽDY
VYCHÁDZAŤ Z REÁLNYCH
PODMIENOK. MÔŽEME
MAŤ SNY AKOKOĽVEK
KRÁSNE A FAREBNÉ, AK
NEAKCEPTUJÚ REALITU,
STANÚ SA POHROMOU
A PREKÁŽKOU V TVORBE
NÁŠHO REÁLNEHO
INTERIÉRU.
V
prvom rade musí byť vaša kuchyňa maximálne funkčná. A to sa dá dosiahnuť iba vtedy,
ak pri jej navrhovaní a zariaďovaní dôkladne
zvážite nielen priestor, do ktorého ju chcete umiestniť (priamy tvar linky, zalomený tvar linky, U tvar či
ostrovný tvar), ale aj svoje návyky (či „zlozvyky“)
a nezabudnite, že rozhodujúci môže byť aj fakt, či je
gazdinka praváčka alebo ľaváčka, a tak osvetlenie
pracovnej dosky sa tomuto musí prispôsobiť, aby
dopadajúce svetlo nebolo tienené rukami. Takto
zariadená kuchyňa na mieru má naozaj zmysel
– všetko máte poruke v logickom slede svojich
návykov. Kuchyňa sa v podstate skladá zo 4 častí:
varná zóna (sporák, rúra, mikrovlnka, digestor,..),
čistiaca zóna (drez, batéria, umývačka riadu, drvič
odpadu), zóna prípravy (drez, drvič odpadu, koše
na odpadky) a časť určená na skladovanie (kuchynské potreby a náradie ale aj potraviny - chladnička,
mraznička...). Toto je štvoruholník, v ktorom sa
v kuchyni pohybujete.
... ale dalo by sa povedať, že v reálnej praxi je
to vždy iba trojuholník, pretože obvykle nie je
34
3_2014
dostatok priestoru na to, aby čistiaca a prípravná
zóna existovali samostatne. Výsledkom je, že
centrom prípravnej zóny je vlastne čistiaca zóna
s dostatkom priestoru pre prípravu surovín na
varenie. Každá zóna by mala mať svoj minimálny
„manipulačný priestor“ na kuchynskej doske.
Na to, aby ste vytvorili estetický a praktický priestor je potrebné poznať niekoľko čísel a rozmerov
odvodených z priemernej ľudskej postavy a mať
predstavivosť, aby ste si ich vedeli aj spätne predstaviť v správnom pomere. Ak tieto parametre
poznáte, vytvoriť peknú a fungujúcu kuchyňu
nebude síce úplne „hračkou“, ale určite o niečo
jednoduchšie a výsledok bude mať správny efekt.
Správne výšky
Základné rozmery korpusov na kuchynskú
zostavu a výška horných a dolných skriniek
zostavy sa odvodzuje od univerzálnej výšky
postavy 164,5cm. Výška pracovnej dosky
kuchynskej linky je normovaná na 80 cm. Medzi
dolnými a hornými skrinkami je priestor steny
vysoký 60 cm. Spodný okraj horných skriniek
3_2014
35
Kuchyňa
dneska
Kuchyne
by mal lícovať s horným okrajom dekoratívneho
obkladu tejto steny.
„Suma sumarum“ matematiky: 80 cm dolná
zostava + cca 6 cm hrubá kuchynská doska
+ 60 cm obklad = horné skrinky, pre človeka vysokého cca 160 až 170 cm, by mali mať spodný
okraj vo výške 146 cm.
...lenže...
Nie všetci majú priemernú univerzálnu výšku
podľa „normy“. Niektorí sú vyšší, iní zase potrebujú mať všetko po ruke v oveľa nižšom priestore. A v takom prípade by takto namodelovaná
kuchynská zostava mohla byť pre každodennú
prácu a činnosti únavná a veľmi nepohodlná.
Vysoký človek by „pracoval“ v nepríjemnom
predklone, nízky by zas bol celý čas varenia
v postoji baletky, teda na špičkách.
Pokiaľ ste vyššej postavy, je potrebné dolnú
líniu kuchynských skriniek zdvihnúť do výšky,
ktorá vám bude vyhovovať pre pohodlnú prácu
na kuchynskej doske. Umožňujú to výškovo
nastaviteľné nožičky dolných skriniek. S výškou
36
3_2014
kuchynskej linky sa viete „pohrať“ aj v rámci
jednotlivých pracovných častí – jedna môže byť
vyššie, druhá nižšie – pozor treba dať na výšku,
v ktorej umiestnite kuchynský drez, pretože
musíte počítať s jeho hĺbkou, aby ste dočiahli
na jeho dno. Ak potrebujete pracovný priestor,
ktorý by mal byť vyšší aj ako 90 cm, vôbec sa
nerozpakujte oň požiadať.
Výška horných skriniek sa potom odvíja od výšky,
v ktorej sa nachádza pracovná plocha kuchynskej linky. Dokonca, nemusíte dodržať ani nepísane pravidlo 60 cm medzi úrovňou dolnej a hornej
zostavy... Ale treba si uvedomiť, že 60 cm je
minimálny priestor na to, ak chcete mať zavesené
kuchynské náradie či nejaké tie drobnosti pre
pomôcky na varenie hneď poruke. Rovnako tak
si treba aspoň približne vyskúšať, či vami zvolená
iná výška tohto priestoru vám nebude prekážať
pri práci a nebudete si udierať hlavu o prekážajúci okraj horných skriniek, prípadne, či nebudú
prekážať a cloniť svetlo pri práci a varení.
Kde? No predsa v kuchynskom štúdiu, kde sa
pôjdete poradiť. Všetko treba dôkladne premyslieť - aj úložný priestor hornej línie radu skriniek,
aby ste pre každodenné náradie a riad nemuseli
chodiť po „rebríku“. Ak si vyberiete skrinky, ktoré
sa otvárajú horizontálne nahor, musíte na ne bez
problémov dočiahnuť, aby ste ich vedeli zavrieť.
Stolovanie a servírovanie jedla
Do interiéru dnešných kuchýň sa málokedy zmestí
aj „klasický“ rodinný stôl. Priamo v kuchynskej časti
obyčajne vždy vyriešime priestor pre rýchlu rannú
kávu a malé raňajky. Aj preto sa stalo populárne
otvorené dispozičné riešenie kuchyne a obývačky
vo forme dennej zóny, kam sa v naviazanosti oboch
priestorov jedálenský stôl zmestí. Ak však hľadáte
originálne možnosti, tak sa dá použiť „barové“
riešenie jedálenskej plochy a dizajnovými stoličkami
môžete svoju kuchyňu urobiť trendovú a inú.
Samotná veľkosť stola je odvodená od počtu
osôb, ktoré budú pravidelne pri stole sedieť
a stolovať. Na jedného človeka počítajte
s dĺžkou cca 60 cm, takže konečná dĺžka
stola by mala byť násobkom 60 cm. Týka sa to
najmä moderných barových stolov. Ak však
uvažujete o „klasickom“ stole, počítajte s násobkom 60-tich, ale aj s tým, že aj oproti sediaci
potrebujú priestor pre svoje taniere a poháre.
Najmenšia možná šírka v takomto prípade je
75 cm. Z toho vyplýva, že najmenší možný stôl
pre 4 stálych stolujúcich je stôl 120 x 75 cm.
Výška stola je normou určená na 68 cm.
Samozrejme, nie je to pravidlo a výšku si
opäť určujete podľa vašich individuálnych
potrieb.
Komfort práce v kuchyni
Z pohľadu majiteľa, majiteľky – musí kuchyňa vyhovovať po estetickej aj dizajnovej stránke, musí
byť plne a dlhodobo funkčná, musí byť praktická,
musí byť prispôsobená zvyklostiam a návykom
pri práci (niekedy aj jednotlivých členov rodiny),
musí spĺňať ergonomické parametre,...
...a niekde na konci tohto zoznamu je praktická
„inštalácia“ všetkých zariadení, ktoré v kuchyni
NAVŠTÍVTE NÁS NA VÝSTAVE
NÁBYTOK A BÝVANIE 2014
Držiteľ prestížnych ocenení
za kvalitu
11.-16. 3. 2014
AGROKOMPLEX NITRA
PAVILÓN M4
www.decodom.sk
3_2014
37
Kuchyne
potrebujete pre varenie, pečenie či
uvarenie si kávy a k tomu patrí voda,
plyn, elektrina, osvetlenie...
Pripojenie a zabudovanie jednotlivých spotrebičov v kuchyni sa nedá
charakterizovať nijakým univerzálnym,
ľahko zapamätateľným „porekadlom“.
Každý spotrebič (zariaďovací predmet) má svoje vlastné špecifiká.
Varenie a pečenie
Elektrická varná doska a sporák
musia mať svoje vlastné káble
s prívodom na 380 voltov a ističom
na rozvádzači. Kábel by mal byť
ukončený vo výške asi 30 cm nad
čistou podlahou, dĺžka by mala byť
minimálne 1 m (samozrejme treba
brať ohľad na vzdialenosť spotrebiča).
Pri kúpe varného panela je vhodné
dbať na to, aby jeho súčasťou bola aj
detská poistka (najmä ak si potrebu-
38
3_2014
Kuchyňa
dneska
jete zabezpečiť „istotu„ v kuchyni nielen v prípade
malých detí, ale aj starších, ktorí si vyžadujú
opateru).Prívod plynu do plynovej varnej dosky
by mal byť pripravený ½“ rúrou vo výške asi 70
cm nad podlahou a ukončený guľovým ventilom
vo vedľajšej skrinke. Napojenie a spojenie zabezpečuje pancierová hadica. Zapaľovacia iskra
vyžaduje elektrický kábel na 220 voltov s voľným
koncom vo výške asi 60 cm od podlahy.
Zabudované elektrické rúry sú dnes dokonalo
izolované. Majú 2 cm široký otvor na nasávanie
vzduchu pod prednými dvierkami a výfuk nad
nimi. Otvory nesmú byť ničím zakryté (ani ozdobnou mriežkou). Predné dvierka sú zhotovované
minimálne z trojvrstvového skla, ktoré je po obvode tiež dokonalo izolované. Pri inštalácií je nutné
dodržať minimálny odstup od korpusu skrinky od
rúry na pečenie cca 1,5 – 2 cm na každej strane.
Za rúrou by mala byť vzduchová medzera aspoň
3 – 4 cm. Prívod elektrického prúdu zabezpečuje
voľne ukončený kábel na 220 voltov s dĺžkou asi
1m vo výške 30 cm nad podlahou. Samozrejme, dĺžku kábla je potrebné vždy “riešiť“ podľa
individuálnych podmienok a potreby.
Bez zápachu a pary
Ideálny digestor, ktorý odsáva pary do vonkajšieho prostredia by mal mať „rúru“ s priemerom
aspoň 15 cm – zabezpečí to nižšiu hladinu
hluku pri jeho prevádzke v kuchyni. Svoju úlohu
však splní aj digestor s recirkulačným režimom.
Ovládanie osvetlenia varnej plochy a zapínanie
digestora sa nachádza priamo na jeho telese.
Na pripojenie stačí 40 cm kábel na 220 voltov
s voľným koncom vo výške asi 200 cm.
Najneobľúbenejšia práca
Umývačka riadu potrebuje pre svoje dokonale
fungovanie správne inštalácie elektriny i vody.
Obyčajne po jej inštalácií za ňou nezostáva
priestor na umiestnenie ¾“ rúry prívodu
studenej vody, a tak je potrebné umiestniť
prívod vody ukončený ventilom vo výške 55
cm vo vedľajšej skrinke. Kanalizačná prípojka
musí mať sifón ako na práčku vo výške + 40
cm na kanalizačnej prípojke. Elektrinu 220
voltov je vhodné priviesť na druhú stranu do
ďalšej skrinky a ukončiť pripojenie zásuvkou vo
výške 70 cm. (Veľmi podobné je aj umiestnenie
pračky v kuchyni.)
Skladovanie potravín
Chladnička s mrazničkou sa v súčasnosti
(v prevažnej miere) zabudováva do kuchynskej
zostavy. Prípojka elektriny by mala byť ukončená zásuvkou vo vedľajšej skrinke vo výške
60 cm. Nábytok, do ktorého sa zabudovávajú
tieto „špeciálne“ zariadenia musí byť dostatočne
priestranný, aby bolo zabezpečené bezbariérové odvádzanie zohriateho vzduchu z elektromotora mimo nábytkovej skrinky. Studený vzduch
sa nasáva v priestore sokla, výfuk teplého
vzduchu je cez hornú štrbinu v skrinke.
Rýchle ohrievanie jedla
Mikrovlnné rúry sú obyčajne širšie ako
štandardné šírky korpusov skriniek, preto je
potrebné siahnuť po špeciálnych modeloch
a zladiť výber s možnosťami, aby sa dala
skrinka upraviť. Odporúča sa, z dôvodu lepšej
kontroly pripojenia káblov, umiestniť zásuvku do
vedľajšej skrinky.
Musia byť na pracovnej doske?
Kávovar, krájač, mixér, varná kanvica... stačí
pripojiť do zásuviek na 220 voltov osadených vo
výške asi 132 cm od podlahy na zadnej stene
pod obkladom steny medzi spodnou a hornou
skrinkou. Treba však zvážiť ich počet podľa
predpokladaného množstva spotrebičov, ktoré
chcete používať v kuchyni, prípadne ich použitia
súčasne (varná kanvica má, napríklad väčší
„apetít“ ako chladnička a istič tohto el. okruhu
by to nemusel „uniesť“). Ak to možnosti dovolia,
ideálne je mať možnosť odložiť tieto zariadenia
3_2014
39
Kuchyne
do dolnej skrinky či do zásuvky a vyložiť ich
na pracovnú dosku vtedy, keď ich potrebujete použiť. Po vykonaní „práce“ ich opätovne
jednoducho a rýchlo uložiť späť.
Pracovné osvetlenie
Do kuchynskej zostavy neodmysliteľne patrí
aj osvetlenie. Vhodnejšie sú neónové druhy,
pretože dodávajú svetlo z väčšej plochy
zdroja svetla ako bodové osvetlenie. Aj osvetľovaná plocha je väčšia. Odporúčaný výkon
svietidiel namontovaných na dolnej časti
horných skriniek je asi 13 W na 1 bm kuchynskej zostavy. Z technického hľadiska by mali
byť nainštalované na jeden centrálny vypínač,
hoci majú obyčajne vlastný. Samozrejme,
v kuchyni musí byť aj centrálne osvetlenie
celej kuchyne. Osvetlenie kuchynskej linky
pracovnej časti sa chápe ako „pracovné“
osvetlenie, ktoré je umiestnené podľa rozloženia kuchynskej zostavy a individuálnych
požiadaviek. Moderné halogénové svietidlá
(montované na vrch kuchynskej linky) sú
„bodové“. Majú svoj vlastný transformátor,
a preto musia mať vypínač na svetelnom
okruhu, kde je zásuvka na 220 voltov, kam
sa zapája transformátor vo výške asi 237
cm na začiatku kuchynskej zostavy, čo je
postačujúce. Vypínač tohto okruhu by mal
byť vo výške 132 cm. Ak sa svietidlá montujú
na spodnú časť skriniek, je potrebné poznať
ich spôsob chladenia (vypúšťanie tepla po
obvode, ale tiež nahor), najmä ak hovoríme
o dizajnovom osvetlení (barové pulty,...)
a presvetlení celej spodnej časti radu skriniek
počas celého dňa.
domov a odohráva sa v nej spoločenský život
rodiny a mala by vnášať do tohto priestoru teplo
a lásku. Aby sa vám podarila naplniť vízia tepla
rodinného krbu, venujte jej vaše „srdce“.
Kuchyňa
dneska
Premyslené riešenia
Ako dobre bude „kuchyňa“ slúžiť, to sa
odvíja od správneho rozloženia a pripojenia už spomínaných jednotlivých médií,
ktoré po inštalácií kuchynskej zostavy
nevidíme. A práve preto by tieto mali byť
vykonané profesionálne, bez zbytočných
zásahov do stien, nábytku. Kvalitná montáž
je dôležitá a napovedá tiež o profesionalite kuchynského štúdia, ktoré nám v 3D
vizualizácii ponúkne „sen“. Výber typu
kuchyne určuje materiálové možnosti,
s ktorými pracuje dizajnér v kuchynskom
štúdiu. Iné materiálové požiadavky má
kuchyňa v štýle vidieka, iné má kuchyňa
do panelového bytu, kde sú obmedzené
priestorové možnosti a iné materiály a aj ich
spracovanie si vyžaduje dizajnová atypická
vychytávka. Druh a kvalita materiálu, ale aj
kvalita spotrebičov a zariadení, všetko toto
definuje cenovú reláciu, za ktorú si chcete
zaobstarať svoju novú kuchyňu. Kuchyňa,
ako ju poznáme dnes, prešla a prechádza
obrovskými zmenami. A to nielen čo sa týka
vyspelosti a dokonalosti bielej techniky, ale
aj interiérovej architektúry a dizajnu. Stala sa
súčasťou priestoru dennej zóny rodinných
40
3_2014
Mirabo
Snímky: archív redakcie
Interiér
Znovuzrodenie
nábytku v Topolcanoch
ÚSPEŠNÁ CESTA SA ZAČALA V DECEMBRI 1999. V TOM ČASE
SA ING. VLADIMÍR ŠRÁMEK SPOLU S DRUHÝM MAJITEĽOM ING.
ROMANOM GEJDOŠOM ROZHODLI PREVZIAŤ KRACHUJÚCU
FABRIKU DO VLASTNÝCH RÚK. TO BOL ZAČIATOK OŽIVENIA
TRADIČNEJ NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY V TOPOĽČANOCH...
Kuchyňa Ester poteší ľudí hľadajúcich
elegantnú a trendovú kuchyňu. Predné
plochy v jednofarebných vyhotoveniach
sa môžu kombinovať s príjemnými
drevitými dekormi v obývačke.
Rámový tvar dverí s hlbokým frézovaním
patrí ku klasike v dizajne. Spálňa z modelu
Tirol je vrcholom remeselného spracovania
a bude ozdobou vášho domova.
P
o nevyhnutných zmenách v systéme riadenia
a sortimentného zamerania, začala firma vyrábať
nábytok s 365 zamestnancami. Kľúčové boli najmä
rozhodnutia, aký nábytok a pre koho vyrábať. Nosnou
kategóriou pre slovenský trh sa stali kuchyne a pre
obchodné styky, hlavne pre nemecký trh, obývačky.
Úspech nenechal na seba dlho čakať a ekonomika
firmy začala rásť. Pozitívne sa vyvíjala aj zamestnanosť.
Decodom je dnes najväčším zamestnávateľom v regióne
– zamestnáva viac ako 1200 ľudí. Táto situácia našla
ohlas aj v odborných ekonomických kruhoch, a tak sa
Ing. Vladimír Šrámek stal nositeľom titulu
PODNIKATEĽ ROKA 2013.
Naša redakcia už niekoľko rokov prináša informácie o dizajne, kvalite nábytku, ale aj zaujímavostiach z produkcie
Decodomu. Čerstvému držiteľovi prestížneho ocenenia
sme pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok.
V utorok večer 18. 2. 2014 sa
Ing. Vladimír Šrámek, spolumajiteľ
a riaditeľ spoločnosti Decodom,
stal víťazom celosvetovej
súťaže „EY Podnikateľ roka“,
ktorú na Slovensku spoločnosť
EY (do minulého roka Ernst &
Young) organizuje spoločne
s týždenníkom Trend.
42
3_2014
DaB: Na úvod teda gratulujeme. Nábytkárska výroba je veľmi
„nebezpečný“ biznis. Je v ňom široká škála konkurentov a hlavne
predvídať, čo sa v dizajne nábytku bude obyvateľstvu páčiť, to v tejto
brandži vyžaduje poriadnu dávku odvahy spojenú s veľkým rizikom.
Napriek tomu ste do tohto rizika išli...
Ing. V. Š: Ak si pripravujete podnikateľský zámer, musíte mať zanietenosť
a chcieť byť úspešný! Potom nasleduje dobrá ekonomická stratégia vychádzajúca z poznania trhu. Musíte byť aj predvídavý a mať aj troška „šťastia“
na čas, keď vstupujete na trh. Nám sa to podarilo. Na Slovensku sme
ponúkli našu produkciu kuchýň v kvalite, ktorá zodpovedala tej zahraničnej,
ba ju aj predčila, a mali sme aj príjemnejší dizajn, ktorý sa páčil. Aj ceny za
tieto kuchyne „trh“ akceptoval. Zároveň platí, že úspešný biznis si žiada
nespoliehať sa na zabehnuté postupy a pravidlá
– treba aj troška zariskovať, pravda, v duchu fair
play. Ak chcete v tom, čo robíte niečo dosiahnuť,
nesmie vám chýbať vysoká zaangažovanosť, prácu
nemôžete vnímať ako zamestnanie, ale skôr ako
koníček. Pre mňa podnikanie predstavuje hoby,
vášeň, ale tiež zmysel pre serióznosť, etiku, inovatívnosť a odvahu púšťať sa do netradičných riešení.
DaB: Treba k úspechu aj šťastie?
Ing. V. Š: Samozrejme, existuje mnoho príkladov, pri ktorých úspech sprevádzala šťastná
náhoda. Platí to aj v mojom prípade. Slovensko
obnovovalo svoje bývanie, a tak dopyt po cenovo
prijateľných kuchyniach bol dostatočne veľký.
Popri tom je však dôležité mať neustále na pamäti,
že zdravé podnikanie je založené na dôvere,
tímovej spolupráci s návrhármi nábytku a dobrom
vzťahu s ľuďmi, ktorí realizujú výrobu a aj obchod.
Základ úspechu teda nie je samotné šťastie (to
môže naštartovať, urýchliť váš biznis ), ale šikovní,
svedomití, lojálni zamestnanci, ktorí pracujú so
srdcom. Musia však cítiť, že si ich vážite. Musíte
veľmi starostlivo analyzovať ich pripomienky a podnety, ako by sa im ľahšie vyrábalo či predávalo!
My sme ich počúvali, hľadali novšie technológie
spracovania a aj novú dizajnérsku „krv“. Výsledky
neprišli len tak, je to naše spoločné dielo – vedenia, robotníkov aj obchodníkov. Šťastíčko je až ten
štvrtý faktor v poradí.
DaB: Decodom sa kríze úspešne „vyhýba“. Ako
to robíte, aby ste v čase krízy zvládali tlak na
znižovanie predajných cien a dokázali konkurovať nábytku s nižšou cenou (aj kvalitou)?
Ing. V. Š: Treba povedať, že kríza neobišla ani
nábytkársky priemysel. Za obdobie 2008 až 2013
klesla celková výroba nábytku na Slovensku až
o 18 percent! Verte tomu, že to nie je v terajšej
dobe jednoduché, keďže ročne vyrobíme zhruba
desať percent z celkového predaja nábytku na
Slovensku. Ostatok pokrýva dovoz (aj kvalitný aj
horší) a pri predaji sa stretávame s ostrou cenovou
konkurenciou. Je problém tento konkurenčný súboj „ustáť“. Musím konštatovať, že nám sa to zatiaľ
vcelku darí. U nás v období krízy tržby i zamestnanosť rástli, no paradoxne nám klesla ziskovosť.
Spôsobujú to investície do inovácií a strojov, ktoré
znižujú množstvo ručnej práce, zvyšujú výslednú
kvalitu. Bez tohto by sme však neboli konkurenčne
pripravení. Naším súčasným cieľom je zmeniť
túto situáciu, napr. cestou nových dohôd s našimi
dodávateľmi, teda zlacniť vstupy do výroby a obchodný obrat zvyšovať inováciou výrobkov. Vyššiu
maržu môžete žiadať len vtedy, keď trhu dokážete
ponúknuť niečo jedinečné, dizajnovo zaujímavé
a pekné. Toto je naša dennodenná výzva.
DaB: Aké sú ciele v realizácii vašej produkcie
u nás doma a smerom do zahraničia?
Ing. V. Š: Hlavným trhom ostáva naďalej Slovensko a tu, napriek kríze, expandujeme. Hovoril
som o „zdravom“ riskovaní a zmenách v zabehnutých spôsoboch obchodu. Príkladom môže byť
Špičkový dizajn, najnovšie farebné
trendy a prvý skutočne prispôsobivý
nábytok. Mediálne centrum Zoom je
prvkom, ktoré je v našich interiéroch
večné a nikdy zo zostáv nevymizne.
naša sieť vlastných obchodov. Otvorili
sme nové predajne i kuchynské štúdiá naprieč celou krajinou. Ukazuje
sa, že zákazníci to oceňujú. Hoci
maloobchod v posledných rokoch na
Slovensku poklesol o viac ako tretinu,
ako som už uviedol, my sme rástli.
Ďalšími, pre nás najdôležitejšími, krajinami zostávajú Nemecko, Rakúsko
a Česko. Tieto teritóriá majú podobnú
potrebu ponuky nábytku, ako je
u nás, a tak dokážeme zharmonizovať
našu výrobu s požiadavkami tamojších predajcov nábytku. Uvažujeme
však aj o tom, ktorým smerom by sme
mali rozvinúť naše ďalšie obchodné
smerovania. Veľký priestor je otvorený
v online prostredí, a preto kladiem
veľký dôraz na rozvoj predaja nábytku
cez elektronický obchod.
Za rozhovor ďakuje Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: Decodom
Model Cabana ponúka alternatívu
k hranatému dizajnu. Na prvý pohľad
vás zaujme jemné zaoblenie dverí
a hra svetla vo vitrínach.
V pracovni Tirol sa budete cítiť príjemne
a všetky dôležité úlohy zvládnete jednoducho
a efektívne. Drevitý dekor shoko dub
bardolíno patrí k najnovším trendom.
S výrobkami, ktoré sú výsledkom firmy pod vedením Podnikateľa
roka 2013, sa môžete stretnúť na výstave Nábytok a bývanie v Nitre
v pavilóne M4. Uvidíte, ako si môžete zariadiť celé svoje bývanie od
jediného výrobcu. Všetko v jednom štýle a harmonicky zladené.
3_2014
43
Veľtrh Ambiente 2014
– predzvesť expanzie na nemecký trh
578 000 m2 výstavnej plochy, 4 688 vystavovateľov z 81 zemí sveta a rekordný počet 51 značiek z Čiech
a Slovenska – taký bol tohtoročný ročník frankfurtského veľtrhu Ambiente. A TESCOMA bola pri tom!
Nebyť súčasťou tak unikátnej udalosti, za akú je európsky veľtrh
spotrebného tovaru Ambiente považovaný, je pre firmu formátu TESCOMY takmer nemysliteľné. Česká značka už tradične
zaujala pozíciu lídra na trhu a veľmi sebavedome dala najavo
nielen svojim obchodným partnerom z celého sveta, ale tiež
konkurencii, že tento rok rozhodne „na vavrínoch nezaspí“.
Hlavnou prioritou bolo predstavenie nových produktov pre rok
egic2014. Druhým zásadným, pre zmenu však obchodne strategickým oznámením, sa stalo otvorenie novej pobočkyy TESCOMA
v Nemecku.
„Produktové vizionárstvo“
Málokto veril, že by TESCOMA, ktorej sortiment tvorí aktuálne
takmer 3 000 aktívnych položiek, mohla
a prísť s niečím novým
a! Predstavila takmer
a ešte inovatívnejším. Napriek tomu prišla!
300 nových výrobkov a úspech rozhodne zožala.
»
„U žiadnej inej značky som nezaznamenal takýý „drive“, invenciu a kvalitu
súčasne. TESCOMA je jediná spoločnosť, ktorá
rá každý mesiac doslova
chrlí nové produkty, ide do hĺbky problematiky a potrieb zákazníka a de
facto udáva trendy naprieč celým segmentom.“
Jan Podhorný
vedúci oddelenia marketingových
tingových komunikácií
spoločnosti
poločnosti TESCOMA
Uvedenia na trh priamo v epicentre svetového diania sa dočkali
novinky z produktových línií UNO VINO ROSSO, CLEAN
AN KIT
aj z radu určeného našim najmenším zákazníkom, BAMBINI.
MBINI.
Doslova dieru do sveta určite urobí nový rad luxusných foriem
oriem
kych
na pečenie a plechov DELÍCIA GOLD a sortiment cukrárskych
potrieb DELÍCIA DECO. Tieto dve línie sú horúcimi favoritmi
tmi
tohto roku, od ktorých sa očakáva úspech nielen v českých
ch
a slovenských „vodách“, ale aj vo všetkých kútoch sveta. Os-tatne na značku TESCOMA narazíte v súčasnej dobe vo viac
ako stovke krajín.
Očami designéra
Tento rok sa žiadny z vystavovateľov neprezentoval nijako
progresívne. Na pozeranie bolo veľa krásneho, technicky dobre spracovaného tovaru, ktorý reaguje na potreby dnešného
zákazníka – zdravé a diétne varenie, univerzálne použitie, dlhá
životnosť výrobku…
»
„V oblasti stolovania a kuchynských potrieb, podľa predpokladu, zaujíma
stále silnejšiu pozíciu silikón. Nový materiál, ktorý ešte pred niekoľkými
st
rokmi vzbudzoval skôr nedôveru, pokiaľ zákazníci spoznali jeho prednosti.
ro
Všeobecne sa lídri na trhu neustále snažia o atraktívnejší design s dôraVš
zom na inováciu a o kvalitnejšie materiálové spracovanie.
zo
Tohtoročný ročník Ambiente hodnotím kladne, pretože ako sa zdá, kríza je
To
definitívne za nami. Svedčí o tom nielen počet vystavovateľov, ktorí zaplnili
de
všetky haly výstaviska, ale aj množstvo, kvalita výrobkov a vzostupná úrovš
veň ich prezentácie. Veľkoryso poňatá expozícia TESCOMY opäť potvrdila
ve
pozíciu prestížnej a expandujúcej svetovej značky.“
po
Ladislav Škoda
šéf-designér značky TESCOMA
www.tescoma.de
ili návštevníkom
á š
ík
Brány pompézneho veľtrhu sa otvorili
v piatok
7. februára. V tento deň bol oficiálne predstavený vstup značky
TESCOMA na nemecký spotrebiteľský trh. Súčasne sa týmto vstupom rozšířilo portfólio krajín so zastúpením produkcie
TESCOMA o ďaľšieho silného hráča. „Anonsa na nemeckú
pobočku bola jednotiacim grafickým prvkom celého veľtrhu,“
povedal Jan Podhorný, ktorý spoločne s tímom šestnástich ľudí
stojí za realizáciou stánku na veľtrhu o rozlohe 300 m2. Expozícia pôsobila čisto, ľahko, moderne a sviežo tak, aby na tejto
ploche bolo možné predstaviť viac ako dve tretiny z celého sortimentu značky TESCOMA.
Je dôležité povedať, že aj keď tento ročník nebol výrazný čo
do trendov, v jednom bol určite prevratný – veľtru sa zúčastnilo
rekordné množstvo českých vystavovateľov. Tí všetci vrátane
značky Tescoma dokázali, že domáca produkcia má na svetovom trhu svoje miesto.
Predajné miesta nájdete na
Pred
Spálne
Sny
Sladké
KEĎ SA POVIE SPÁLŇA, KAŽDÝ Z NÁS SI HNEĎ PREDSTAVÍ
NEJAKÚ POSTEĽ. JE VŠAK TVAR A MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE
POSTELE „TO“ NAJPODSTATNEJŠIE V SPÁLNI? MYSLÍTE SI, ŽE
NAOZAJ VIETE, ČO JE V NEJ NAJDÔLEŽITEJŠIE?
V
eľmi veľa vedeckých jednaní hľadá odpoveď, ako zabezpečiť, aby sme si počas
spánku kvalitne zregenerovali organizmus a nasledujúci deň mali dostatok energie.
Všeobecne je známe, že dostatočne dlhý spánok
v prostredí, ktoré je pre nás príjemné a na posteli,
ktorá nášmu telu - hlavne chrbtici - prinesie
uvoľnenie je to, čo nám zabezpečí potrebnú
regeneráciu. Aj keď spíme dostatočne dlho, dosť
46
3_2014
často sa zobúdzame tak, že nás bolí celé telo
a vstávame ako „dolámaný“. Čo je príčinou, že je
to tak? Platí niekoľko nepísaných zásad, ktoré je
dobré rešpektovať pri zariaďovaní spální.
Dispozičné umiestnenie spálne
Spálňa by mala byť situovaná v najpokojnejšej
časti v rámci dispozície domu či bytu. Len
tak je možné získať základný predpoklad pre
nočnú spánkovú relaxáciu. Ak nie je možné túto
podmienku splniť, musíte eliminovať prichádzajúci
hluk do priestoru spálne. Najčastejším miestom,
prestupom, cez ktorý prichádza hluk do spálne
je okno. Nie, neobávajte sa, vôbec nemáme
v úmysle presvedčiť vás, aby ste ho zamurovali...
Ideálnym riešením je jeho výmena za kvalitnejšie
zvukotesné, napr. s izolačným trojsklom. Ak to nie
je možné, čiastočne môžete tento problém riešiť
aj vonkajšími žalúziami zo strany exteriéru a zo
strany interiéru zas použiť textilné závesy z látok,
ktoré majú hustú štruktúru, teda vyššiu objemovú hmotnosť, pretože hluk sa najlepšie utlmí
v materiáloch s vysokou objemovou hmotnosťou.
V takomto prípade sú riešením viacvrstvové materiály, nakoľko jednotlivé vrstvy môžu splniť funkciu
útlmu hluku, ale aj zatienenia či tepelnej ochrany.
Záclony, závesy, ale aj hustý koberec zútulnia
priestor spálne a zároveň tlmia šírenie hluku,
hoci z pohľadu upratovania a zachovania hygieny
prostredia spálne je toto riešenie náročnejšie.
Intenzívne svetlo neprospieva kvalite spánku
Druhým problémom, ktorý môže byť príčinou
nepokojného spánku je prenikanie svetla z exteriéru do priestoru spálne. Poznáme konkrétny
prípad rodinného domu, kde bola spálňa orientovaná do veľkej záhrady, a teda
bola dokonale odhlučnená. Avšak z dôvodu bezpečnosti si majiteľ nainštaloval na túto stranu domu bezpečnostné svetlo s intenzívnym svitom, zapnutie
ktorého sa iniciuje pohybovým snímačom. Pravidelne sa budil na jeho prudké
prebleskovanie. Spôsobovali to nočný tuláci – mačky, ktoré sa „prechádzali“
po nočných záhradách. Riešením boli inštalácie veľmi tesných vnútorných
žalúzií, ktoré sa zaťahovali na noc. Ak vám však svieti do spálne lampa uličného
osvetlenia, tak musíte spálňu premiestniť alebo použiť veľmi hustú textíliu tmavej farby na závesy, ktorými zatienite okno. Len tak získate potrené prostredie
Spálne
že minimálna šírka spálne pre jednu osobu je
2 000 mm a pre dve osoby je 2 400 mm. Ak si
teda zosumarizujeme, čo odporúča norma, tak
spálňa - izba pre jednu osobu musí mať 8 m2, izba
pre dve osoby musí mať 12m2, spálňa rodičov
musí mať 14 m2 (odporúča sa 16 m2) s minimálnym objemom vzduchu 31 m3 - toto sú teda
minimálne rozmery spální.
pre správny fyziologický spánok, pretože nám je
geneticky dané, že sa dobre vyspíme v absolútnej
tme. Nesmieme však zabudnúť na vyriešenie
umelého osvetlenia v situácii, ak v noci musíme
vstať z postele. Intenzita tohto svetla by nemala
byť veľmi vysoká a svetlo by malo mať príjemné
zafarbenie. Svietidlá by mali svojím tvarom harmonizovať s celkovým slohovým štýlom spálňového
nábytku. Správne osvetlenie interiéru spálne
umožní vytvárať rôzne atmosféry, ktoré sú v tomto
priestore niekedy aj potrebné...
Ak sa dá, doprajte spálni väčší priestor
Z pohľadu veľkosti spálne sa rôznia názory na to,
či má byť spálňa „veľká“ či skôr „malá“. Ak máme
k dispozícii dostatok priestoru, prikláňame sa skôr
k pojmu veľká. Ak to nie je možné, tak si pri definovaní správnej veľkosti musíme pomôcť normou,
48
3_2014
ktorú používajú projektanti. Pozrime sa najprv,
čo hovorí platná norma STN 734103 Budovy na
bývanie. Podľa tejto normy sa za obytnú miestnosť
(kde patria všetky izby a STN nešpecifikuje ich
účel) považuje priestor v minimálnej ploche 8 m2.
Minimálna svetlá výška obytnej miestnosti musí byť
2400 mm, ale STN odporúča 2600 mm. V podkroví je situácia troška iná, minimálna výška izby,
teda aj spálne, môže byť 2300 mm a odporúča sa
2400 mm, pričom táto výška musí byť aspoň nad
polovicou plochy podkrovnej izby. Tvarové riešenia
podkrovia môžu mať rôzny tvar. Preto je normou
zároveň definovaný minimálny objem vzduchu
v podkrovnej izbe nasledovne: Ak je podkrovná
izba určená na spanie 1 osoby, tak minimálny objem vzduchu musí byť 20 m3. Ak je podkrovná izba
určená na spanie pre dve osoby, tak minimálny
objem vzduchu musí byť 31 m3. Okrem toho platí,
Kvalita vzduchu v spálni je veľmi dôležitá
O vetraní spálne je tiež potrebné hovoriť. Obvyklý
spôsob výmeny vzduchu je vetranie otvorením
okna na, tzv. vetračku alebo otvorením okna
dokorán. Dnes, keď už aj široká verejnosť vie
o poznatkoch, ako si človek vydýchaním kyslíka
zhoršuje svoje „životné“ prostredie v obytných
miestnostiach, tak je možné hovoriť o nutnosti
inštalácií núteného vetrania. O tom, že CO2 je
škodlivina, ktorú človek produkuje dýchaním, nie
je potrebné presviedčať nikoho. Človek za hodinu
vydýcha asi 32 m3 vzduchu a vyprodukuje tak až
30 l CO2. Aj preto sa pri posudzovaní hygienických kritérií v obytných priestoroch odporúča, aby
sa na jednu osobu priviedlo až 60 m3 čerstvého
vzduchu. Z tohto vyplýva, že za 8 hodín spánku by
sa do priestoru spálne, kde spia dve osoby, malo
priviesť 960 m3!!! Len tak by sa nemala zhoršiť
kvalita vzduchu. Vieme však, že túto požiadavku
nie je jednoduché (bez núteného vetrania) splniť.
Ako veľmi poučný príklad sa dá použiť blog Ing.
arch. Františka Lehockého (www.zdravydom.sk),
ktorý sa dlhé roky venuje projektovaniu zdravého
bývania. V tomto blogu, v časti: Potrebujeme
riadené vetranie?, popisuje meranie koncentrácie
CO2 vo vlastnom byte bez núteného vetrania, kde
kritériom sledovania bola koncentrácia obsahu
CO2 v byte pred spaním a po 8 hodinovom spánku dvoch dospelých a dvoch detí.
Byt má 55 m2 a objem vzduchu 145 m3. Najprv
zmeral koncentráciu CO2 vonkajšieho vzduchu na
balkóne. Koncentrácia bola 303ppm. Následne dokonale vyvetral svoj byt (cca pol hodinu)
a zmeral koncentráciu obsahu CO2 v byte, ktorá
bola 440 ppm. Po 8 hodinovom spánku, dvere
na všetkých izbách boli otvorené, aby sa umožnilo
aspoň pomalé prúdenie vzduchu, dosiahla
koncentrácia CO2 hodnotu 1480 - 1521ppm
(podľa izieb). Nasledovalo intenzívne 15 minútové
vetranie otvorením okien dokorán a hodnoty CO2
klesli na úroveň 540 ppm.
Medicínske zdroje udávajú, že hodnoty koncentrácie CO2 v rozpätí 800 - 1000 ppm nie sú ešte
zdraviu škodlivé. Ak stúpne koncentrácia CO2 na
hodnoty okolo 1200 ppm, tak sa u človeka začína
Sladké
Sny
Príliž mäkký matrac.
Veľmi vysoký vankúš.
Spánok bez vankúša.
Správna „tvrdosť“ matraca.
prejavovať ospalosť a pri hodnotách CO2 okolo
2000 ppm nás začne intenzívne bolieť hlava.
Z popisovaného javu nám vychádza poučenie, že
objem vzduchu a jeho kvalita má priamoúmerný
vplyv na kvalitu spánku a na to, v akej fyziologickej
kondícii sa zobudíme!!! Pred spaním teda svoju
spálňu poriadne intenzívne vyvetrajte otvorením
všetkých krídiel okna „dokorán“ najmenej na 15
– 20 minút, a nielen otvorením na, tzv. vetračku.
Ak je to možné, vetračka by mohla byť otvorená
aj celú noc (výmena vzduchu bude intenzívnejšia
a splníme aj hygienické kritériá pre výmenu vzduchu). To však závisí od faktu, ako vnímane chlad,
prípadne či by sme dokázali spať v chladnejšej
spálni. Problematika výmeny vzduchu v spálni sa
dá teda riešiť len dvoma spôsobmi. Spálňa musí
byť dostatočne „veľká“ alebo sa musíme zaoberať
nútenou výmenou vzduchu (o tom, ako a čím,
budeme písať nabudúce).
Poruchy spánku
S kvalitou vzduchu priamo súvisia aj poruchy spánku. Z medicínskych zdrojov
sa dozvedáme, že až 30 % populácie ma problém s kvalitou spánku. Ak sa
dobre nevyspíme, tak sa nám zhoršuje kvalita života i výkonnosť v práci, príčiny
čoho môžu byť v našom zdravotnom stave. Tieto radšej nebudeme rozoberať,
ale ak máme zlú“ posteľ“, tak si tieto poruchy len zintenzívnime. Preto kvalita
nábytku v spálni je veľmi dôležitá a to platí aj o množstve nábytku, ktorý
chceme do spálne umiestniť. Faktom je, že dnešné „bežné“ spálne máme
preplnené. Ak do spálne nainštalujeme dve veľké skrine na šaty a na ne ešte
uložíme škatule, v ktorých sú uložené rôzne „nepostrádateľné“ haraburdy, odoberieme si z potrebného objemu vzduchu! A o tom, že vzduchu potrebujeme
veľa a jeho nedostatok môže mať priamu príčinu na poruchy spánku, sme písali
v predchádzajúcej časti. Ak si nainštalujeme do spálne aj stolík s počítačom
či veľkoplošný televízor a oba sú „len“ v stand by režime, výsledkom môže byť
zvýšenie elektrosmogu. Aj on spôsobuje poruchy spánku. Ak bez televízora
či počítača nemôžete byť, tak aspoň dodržujte nasledovné odporúčanie:
počas spánku by mali byť úplne vypnuté od zdroja elektrickej energie. V tejto
súvislosti musíme upozorniť aj na elektrosmog z prívodných káblov elektrickej
energie do nočných lampičiek pri hlave na nočných stolíkoch. V kábloch je stále napätie elektrického prúdu. Toto napätie indikuje „slabé“ elektromagnetické
pole - elektrosmog, ktorý mate 8 hodín pri svojej hlave! Dlhodobé pôsobenie
– vlastne celý život - tiež môže spôsobiť poruchy spánku.
Spálne
Posteľ je „najdôležitejšia“
Najviac trápenia nám však spôsobí zle vybraté
lôžko - rošt a matrac. Ich nevhodný vyber premení
našu spálňu na miesto trápenia, a nie odpočinku. V posteli je potrebné mať pohodlie. Povrch
matraca musí byť mäkký, nesmie brániť uvoľneniu
svalstva, ale pod touto vrchnou vrstvou musí byť
vrstva, ktorá zas musí telo „podržať“! v správnom
fyziologickom tvare. Nesmie byť však príliš tvrdá,
aby sme sa pri podvedomom obracaní nezobúdzali na tlak „nevyležanej“ plochy. Tento problém
odstraňujú najnovšie konštrukcie matracov, tzv.
zónovaním tvrdosti, kde sa vkladaním rôznych
vložiek vytvára matrac pre každého užívateľa
individuálne. Matrac musí zabezpečiť prúdenie
vzduchu vo svojej štruktúre pre odvetranie
vlhkosti z potu. Matrac leží na rošte a jeho kvalita
tiež ovplyvní dobrý pocit z relaxácie na posteľ-
nom lôžku. Rovnako tak nesmieme zabudnúť na
vankúš – podhlavník - ktorým si podopierame
krčnú chrbticu. Z priložených schém je veľmi
dobre vidieť správnu polohu tela pri spánku a aj
najčastejšie nedostatky.
Zovšeobecnené zásady výberu matraca sa dajú
krátko zhrnúť nasledovne:
Výška matraca by mala byť viac ako 10 cm,
v prípade penových sa odporúča 14 cm a v prípade pružinových až 16 - 20 cm.
Dĺžka matraca by mala byť vypočítaná z výšky
človeka + 30 cm.
Na dvojlôžko je lepšie vyberať dva matrace,
pretože každému z partnerov je potrebné vybrať
matrac podľa jeho váhy a vyhovujúcej tuhosti
- tvrdosti. Matrace by mali mať snímateľné poťahy,
aby sa zabezpečila vyššia úroveň hygieny.
Rošt, ktorý tvorí podložku pod matrac sa na
pohodlnosti postele podieľa asi 40 %. Rošt
v podobe priamej rovnej podložky nie je tým
najvhodnejším podkladom pre matrac, pretože
prirodzená poloha chrbtice tvorí dvojité S. Takúto
polohu si vytvára aj vtedy, keď si ľahneme na
chrbát. Lamelovanie tejto podložky pomáha
správnemu tvarovaniu podkladu pod matracom
podľa individuálnej váhy. Konštrukcie týchto
roštov umožňuje ešte ďalej pozdĺžne tvarovanie
celého roštu aj dodatočné zdvíhanie niektorej
z časti roštu. Takto je možné si vytvarovať polohu
„lôžka“ podľa individuálnych požiadaviek tak, aby
sme ráno nemali telo celé „dolámané“.
Tepelná pohoda alebo...
Viete, koľko vody vypotíte počas spánku?
Sústreďme sa na to, v čom je matrac „zabalený“. Tento, na prvý pohľad, nepodstatný prvok
matraca dokáže veľmi ovplyvniť kvalitu spánku.
Počas noci sa telo premiestni cca 80-krát
a vypotí ½ až 1 l potu, ktorý obsahuje rôzne telu
nepotrebné látky. Časť týchto škodlivých látok sa
vsiakne do posteľnej bielizne, ale časť sa uloží
aj do poťahu na samotnom matraci. Naznačuje
to potrebu kvalitného odvedenia tejto vlhkosti
vhodným spôsobom odvetrania, prevzdušnenia.
Použité materiály na obliečky a vankúše musia
mať schopnosť veľmi rýchlo odpariť vlhkosť.
A aj poťah matraca musí byť suchý, pretože
Sladké
Sny
50
3_2014
len tak dokáže zabezpečiť stabilnú teplotu pre
príjemný spánok. Len takýto materiál zabezpečí
požadovanú tepelnú pohodu počas spánku.
Zároveň sa poťah musí dať ľahko prať, nesmie
zmeniť rozmery a musí dlhodobo zostať elastický
a príjemný na dotyk.
Tieto veľmi širokospektrálne požiadavky
poprední výrobcovia matracov poznajú, a tak je
dostatočný výber poťahového „oblečenia“ na
matrace. Ich materiálové skladby aj názvy sa líšia
podľa jednotlivých výrobcov.
Potrebné vlastnosti sa však dajú zovšeobecniť:
Prvou je možnosť zvlečenia poťahu z telesa
matraca. Druhou je možnosť prania - obvykle
na 60 °C alebo pre alergikov a astmatikov až na
90 °C. Treťou žiadanou vlastnosťou je, aby mal
po bokoch ventilačné pásiky, ktoré napomáhajú
odvzdušneniu a odvodu vlhkosti z telesa matraca
počas aj po spánku. Štvrtou je jemnosť a vzhľad
povrchovej úpravy poťahu. Očakáva sa, že
poťahy majú príjemný farebný odtieň a na dotyk
musia pôsobiť ako teplé a príjemne, tu však
zohráva hlavnú úlohu aj individuálny vkus.
Ako v bavlnke
Základným materiálom, ktorý sa dnes používa
na výrobu kvalitnej posteľnej bielizne je bavlnená
priadza. Podľa toho, aké kvalitatívne vlastnosti
vyžadujete, na výrobu posteľnej bielizne je použitá
bavlnená priadza česaná alebo rotorová. Priadza
vyrobená česaním je mäkšia a rovnomernejšia,
umožňuje vyrobiť tenšiu priadzu v rovnakej
pevnosti. Pri tkaní látky, z ktorej sa bude vyrábať,
napr. posteľná bielizeň je tak použité väčšie
množstva nití, a tým je väčšia i pevnosť tkaniny.
Posteľná bielizeň vyrobená z česanej bavlnenej
priadze je 3krát odolnejšia a má dlhšiu životnosť
ako z priadze rotorovej.
Satén
Vyrobený je z česanej bavlny v atlasovej väzbe. Je
to lesklá tkanina, príjemná na dotyk, ktorá pôsobí
luxusným dojmom. V zime zahreje a v letných
mesiacoch, naopak, dokáže schladiť. Prírodný
satén je, oproti umelému, vhodnejší najmä po
hygienickej stránke. Ľahšie odvádza vlhkosť,
a teda lepšie saje pot, nedráždi pokožku a je
mimoriadne príjemná na dotyk. Nevýhodou je, že
je nutné ho žehliť.
Bavlna
Prírodné vlákno získané z plodov
bavlníku. Bavlna sa vyznačuje svojou
schopnosťou absorbovať vlhkosť,
súčasne je pevná, vzdušná a odolná
voči svetlu. Má vynikajúce hygienické
i protialergické vlastnosti. Bavlnené
obliečky je možné prať na 60 °C.
Bavlna - satén
Bavlnený satén je veľmi pekný materiál - lesklý, mäkký, jemný - a ľahko
sa udržuje. Vyrobený je z česanej
bavlnenej priadze. Pôsobí luxusným
dojmom a má trikrát dlhšiu životnosť.
To sa samozrejme odráža aj na cene.
Ľan
Prírodný materiál, ktorý je priedušný,
antistatický a má vynikajúce termoregulačné vlastnosti a predovšetkým má
antibakteriálne účinky. Ľanové vlákna
sú pevné a odolnejšie než bavlna.
Flanel
Vysoko hrejivý materiál, ktorý je stále
veľmi obľúbený. Vďaka hustote tkaniny je schopný lepšie chrániť vankúš
a prikrývku. Flanel je potrebné žehliť.
Nevýhodou môže byť náchylnosť na
jemné poškodenie.
Syntetické materiály
Ide napríklad o polyamid, polyester či mikrokrep. Ich vynikajúcou
vlastnosťou je jednoduchá údržba.
Rýchlo schnú a vôbec sa nekrčia.
Nevýhodou je, že nedokážu dobre
absorbovať pot. Vyhovujú však alergikom a cenovo sú dostupnejšie.
Vplyv na pokojnú atmosféru v spálni
a príjemný spánok má vplyv nielen
kvalita materiálu, ale aj jeho farebnosť
a dizajn. K interiérovej harmónii
prispieva aj to, ak zladíte farebnosť
posteľnej bielizne s celkovou farebnosťou spálne.
Novinky
Podnos s vlastnou fotografiou
Bežné kuchynské potreby s originálnym obrazovým motívom dokážu určite
ohúriť vašu návštevu. Pekným spestrením konvenčného dizajnu kuchynských
potrieb je napríklad podnos s vlastnou fotografiou. Na mieste, kde sa ukladajú
poháre, taniere, vidličky atď., môže byť umiestnená fotografia pekného výjavu
z dovolenky, výletu, koncertu, fotografia vašej rodiny a pod. Fantázii sa medze
nekladú. Takýto spestrený podnos môže byť rovnako vynikajúcim tipom na
darček pre vašich blízkych. Vytvoríte ho veľmi jednoducho – stačí si nainštalovať program HF Designer a v ponuke nájsť produkt „Podnos“. Následne po jeho
zvolení sa vám zobrazí nákres podnosu, do ktorého môžete vložiť fotografiu.
K dispozícii sú na spestrenie tak isto rôzne efekty, clip arty a pod. Po vyhotovení
vás bude program zrozumiteľne inštruovať o tom, ako zrealizovať vašu objednávku. Do štyroch pracovných dní vám príde formou dobierky hotový výrobok.
Cena za podnos menšieho rozmeru má hodnotu 19,99 €.
www.happyfoto.sk
Anjelsky biele žriedlo vody
Kúpeľňa už nie je len miestom rýchlej očisty – v stresujúcom a uponáhľanom svete si vydobyla status „oázy
pokoja“. Kráľovnou sa stáva voľne stojaca vaňa, v ktorej
môžete kedykoľvek spočinúť. A k nej je ako stvorená
hviezda, ktorá prichádza na scénu: jednopáková stojančeková vaňová a sprchová batéria Kludi Balance White!
Jej zmyselná, ladná krása snúbiaca sa s modernou technológiou je pastvou pre oči v lifestylových kúpeľniach.
Vábi k dotyku nielen jemne vybalansovaným tvarom,
ale aj dizajnovým prvkom navyše – svojím povrchom.
Vysokokvalitné spracovanie anjelsky bielej v kombinácii
s diskrétnymi chrómovými akcentmi na tele batérie
stavia batériu Kludi Balance White na piedestál
v miestach očisty.
www.kludi.sk
Hviezda kuchyne pre mlsné jazýčky
Multifunkčný kuchynský mixér Orava RM-251 je hviezdou kuchyne v okamihu, ako sa pustíte do prípravy krémových polievok, nátierok, omáčok, šalátových
dresingov, domácej majonézy, šľahačky či kokteilov. Suroviny dokážu pod
jeho „kuratelou“ meniť konzistenciu tak, aby podčiarkli lahodnosť výsledného
jedla a symbiózu kulinárskych pôžitkov. Pracuje precízne a s príkonom 500 W
pomixuje, poseká či vyšľahá všetko, čo mu ponúknete na spracovanie. Vyrobený
z kvalitných materiálov je vhodne vystrojený na ťažkú prácu v kuchyni: okrem
tyčového mixéra je súčasťou balenia aj nádoba na mixovanie a sekanie, nádoba
na šľahanie s odmerkou a metlička na šľahanie. Bude váš za 25,90 € v e-shope
www.orava.eu
52
3_2014
Samsung: netradičná chladnička Food Showcase
Vďaka inovatívnemu dizajnu, ktorý delí chladničku na vonkajšiu vitrínu
Showcase a vnútorný priestor InnerCase, je uchovávanie potravín jednoduché
a prehľadné – vitrínová časť Showcase umožňuje okamžitý prístup k často
používaným potravinám a vnútorná časť InnerCase pre potraviny
vyžadujúce dlhšiu dobu skladovania.
Vitrína je rozdelená do troch základných zón, ktoré umožňujú ukladať rôzne
druhy potravín podľa potrieb každej rodiny: hore je zóna pre varenie, v strede
rodinná zóna a dolu detská zóna – priehradka na jedlo pre malé deti, ktorá
umožňuje ľahký prístup k jedlu práve deťom.
Na rozdiel od bežných chladničiek s jedným chladiacim systémom pre
chladničku aj mrazničku oddeľuje inovatívny systém All Around Cooling,
ktorý zabezpečí chladný vzduch v každom rohu chladničky a mrazničky. Pohon
chladničky Samsung Food Showcase zaisťuje digitálny invertorový kompresor, ktorý zdokonaľuje využitie energie a chladiace schopnosti. Výsledkom tejto
inteligentnej technológie sú veľké úspory energie, nižšia hlučnosť a dlhá
životnosť. Navyše s 10-ročnou zárukou na digitálny invertorový kompresor.
Chladnička Samsung Food Showcase získala ocenenia 2014 CES Innovation
Award a 2014 iF Design Award. Na slovenskom trhu bude dostupná v priebehu
mája 2014. Cena zatiaľ nebola stanovená.
Veľký refresh Fresh Expressu
5 nástavcov + 5 farieb +5 funkcií + 5 patentov = Moulinex Fresh Express Cube & Stick.
Strúhanie či krájanie je rýchle a s dokonalým výsledkom. Jednoduché použitie je veľkým
benefitom Cube&Stick. Automaticky prispôsobuje rýchlosť krájania podľa zvoleného typu
nástavca. Hlavnú úlohu hrá 5 vymeniteľných nástavcov, s ktorými strúhate klasicky nahrubo,
najemno, na tenké plátky, ale aj kockujete a novinkou je výroba hranolčekov. Priamočiary
pohyb sem-tam krája, kockuje či hranolčekuje aj jemné potraviny alebo varenú zeleninu.
Po použití ľahko umyjete vybrané časti v umývačke riadu. Pribalená je i čistiaca kefa. Má
skutočne všetkých „päť P“, ktoré v kuchyni potrebujeme. Odporúčaná MOC Moulinex Fresh
Express Cube&Stick: 139,90 €. Viac na
www.moulinex.sk
Nové chladničky Gorenje
Unikátna technológia IonAir vytvára v chladničke čerstvý vzduch ako v lete po búrke. Základná myšlienka tejto technológie vychádza z myšlienky, že jedným z najväčších pokladov našej planéty je vzduch. Negatívne nabité ióny – anióny – sú
silnou zbraňou prírody a prirodzeným čističom vzduchu. Naopak, pozitívne nabité
ióny sa vyskytujú v dyme, smogu a prachu a znečisťujú životné prostredie. Základom novej generácie chladenia ION Generation v nových chladničkách Gorenje je
unikátna technológia IonAir, dokonale simuluje prírodný proces ionizácie. Anióny
vytvárajú to najzdravšie prostredie pre uskladnenie potravín. Technológia IonAir
ničí väčšinu mikroorganizmov a rovnako
spoľahlivo si poradí i so zápachom
a príliš silnou arómou niektorých
potravín. Výsledkom je harmonická
mikroklíma pre jedlo a zachovanie jeho
prirodzených hodnôt, chute a farby.
Najlepšie modely novej generácie
gorenje ION Generation majú
energetickú triedu A+++.
Viac na http://www.gorenje.com/
iongeneration/sk/
3_2014
53
Firemná prezentácia
Laminam ON TOP
- keramická povrchová plocha - nový
systém horizontálnych plôch dostupný
v rôznych štýloch a vzhľadoch, aby
bol zladený s ľubovoľnou pracovnou
plochou, od pracovných dosiek
v kuchyniach a kúpeľniach, až po
pulty v baroch a povrchy stolov
v exteriéroch. Laminam on Top
sa vyrába z dosky Laminam 7
alebo Laminam 3+3. Vďaka svojim
technickým vlastnostiam
má Laminam on Top 25ročnú záruku.
Laminam on Top sa ponúka v 30
farbách, aby sa umožnili nespočetné
kombinácie a riešenia.
Laminam
vonku i vnútri vzdy perfektný
MATERIÁL LAMINAM SA V PRIEBEHU JEDNÉHO ROKA
STAL SÚČASŤOU SLOVENSKÉHO STAVEBNÉHO TRHU
AJ VĎAKA POKROKOVEJ REALIZÁCII KONŠTRUKCIE
ODVETRANEJ FASÁDY PROSTREDNÍCTVOM SPOJENIA
LAMINAMU S AQUAPANELMI KNAUF, PRIČOM POPRI
VYNIKAJÚCICH TECHNICKÝCH PARAMETROCH PONÚKA
AJ NEOBMEDZENÉ ESTETICKÉ MOŽNOSTI.
Je to samozrejme iba jedna z možnosti použitia
materiálu Laminam, pretože jeho budúcnosť na
Slovensku je vo vytvorení kompletného systému
spojenia jednotlivých materiálov používaných pri realizácií fasád, ich opláštenia či obkladu stien, ale aj
pri realizácii kvalitných podláh. Preto odborníci neustále vyvíjajú nové zaujímavé štruktúry a farby, aby
tento materiál v stavbárskej a architektonickej praxi
dokázal ponúknuť nové možnosti spolupráce
firmám, ktoré by s ním dokázali pracovať i montovať
ho. Na Slovensku si Laminam získal silnú a agilnú
firmu, ktorá dokázala jeho dizajnové možnosti a podoby uplatniť pri tvorbe kvalitných interiérov i pri
54
3_2014
riešení kuchynských zostáv, napr. prostredníctvom
moderných kuchynských dosiek.
Perfektný vonku i vo vnútri
V interiéri je ideálny na skrášlenie bez ohľadu na
jeho účel - obytné, verejné, komerčné prostredie
či zdravotnícke zariadenie. Vhodný je ako obklad
i dlažba, ak zariaďujete nový interiér, ale aj v prípade
rekonštrukcie či redizajne už existujúcich priestorov
(jednoduchou aplikáciou materiálu Laminam na
existujúcu plochu). Vďaka svojim technickým
vlastnostiam a jednoduchosti spracovania sú dosky
Laminam „šikovným“ prvkom pri tvorbe interiérového dizajnu i nábytku samotného. Veľký rozmer,
ruka v ruke, s nízkou váhou (vďaka redukovanej
hrúbke) sú ideálnymi vlastnosťami, ktoré tento
materiál predurčujú, napr. na obkladanie kuchýň,
plôch nad výlevkami, pracovných dosiek, priečok,
nábytku, šatníkov, stolov... a iných ľubovoľných
plôch. Produkty Laminam ponúkajú dizajnové
možnosti v úplnom súlade s akýmkoľvek projektom
bez obmedzovania vzhľadu, pretože k dispozícii je
na výber vyše 60 štruktúr, ktoré umožňujú vybrať
najdokonalejšiu povrchovú úpravu, ktorá najlepšie
korešponduje so štýlom daného interiéru, hodí
Laminam je dostupný vo vyše 60 štruktúrach,
čo umožňuje vydláždiť a obložiť stavbu, budovu
a priestor okolo nej v harmónii s estetikou okolitého
prostredia v plynulom spojení s každou obytnou
alebo priemyselnou situáciou.
sa k existujúcemu nábytku či dokáže podčiarknuť
osobný vkus investora. Jemný, očarujúci vzhľad dosiek Laminam prináša do interiéru spolu s dizajnom
aj bonus v podobe odolnosti voči nárazom, odolnosť
voči škrabancom, odpudzujú vodu a olej, odolávajú
kyselinám, ultrafialovým lúčom - povrchy dosiek sú
dostupné v rôznych farbách, ktoré ani v priebehu
času nevyblednú, do interiéru prinášajú prírodný
materiál, jednoducho sa čistia a sú hygienické
(neabsorbujú do seba iné materiály).
V exteriéri má Laminam širší rozsah využitia. Vďaka
svojim vynikajúcim fyzikálnym a mechanickým
vlastnostiam je ideálny pre exteriérové obklady
a podlahy, pretože je odolný voči poveternostným
vplyvom, pôsobeniu ultrafialových lúčov a odoláva
najextrémnejším namáhaniam, pričom ponúka
a poskytuje estetiku moderného vzhľadu. Dosky sa
dajú lepiť bežnými stavebnými lepidlami alebo sa
dajú aplikovať na systémy odvetraných fasád, aby
sa zaistili najlepšie výsledky vo vzťahu k úsporám
energie pri renováciách budov. Výnimočné rozmery
(1000 mm x 3000 mm a hrúbka redukovaná na iba
3 mm) a ľahkosť dosky zabezpečujú bezkonkurenčné riešenia v porovnaní s použitím iných materiálov.
Môžete ním aj zatepliť
Laminam Esterna je výsledkom výskumu, ktorý
uskutočnila firma Laminam, a ktorý viedol k výrobe
porcelánovej kameniny s rozmermi 1000 x 3000
x 3 mm, čo umožňuje vytvorenie odvetraných
fasád s kompletným odskúšaným systémom.
Laminam Esterna spája aplikačné hodnoty
keramickej „pokožky“ s hodnotou výnimočného
rozmeru a ultra nízkej váhy obkladových dosiek so
systémom, na ktorom sú upevnené, čím ponúka
projektantom a architektom výnimočné dizajnové
možnosti. Vďaka rozmerom obkladových dosiek,
širokému sortimentu dostupných povrchových
úprav a jednoduchosti inštalácie, ponúka na trhu
odvetraných fasád ideálnu alternatívu k obkladom
z prírodného kameňa, skla, vláknitého cementu,
hliníka a kompozitných materiálov.
Prečo je Laminam dokonalý?
Pretože je to keramický 100% prírodný materiál, ktorý sa vyrába perfektnou technológiou
a výsledkom je perfektný materiál s excelentnými vlastnosťami, ktoré architektúre i stavebníctvu ponúka:
Chemická odolnosť – Laminam je odolný voči
organickým a neorganickým rozpúšťadlám.
Odolnosť voči opotrebovaniu – dosky sú vysoko
odolné voči poškriabaniu i hĺbkovému abrazívnemu
pôsobeniu.
Odolnosť voči mrazu – priemerná absorpcia
vody materiálu LAMINAM je 0,1 %, preto je odolný
voči mrazu a vhodný pre všetky poveternostné
podmienky.
Reakcia na oheň, hygienický povrch – materiál
ako taký neobsahuje žiadne organické zložky, preto
je odolný voči ohňu a vysokým teplotám.
Chromatické vlastnosti – rovnako tak neobsahuje
organické pigmenty a odoláva ultrafialovým lúčom.
Dokonca aj pri vystavení drsným klimatickým zmenám zostávajú farby stabilné.
Odolný voči graffiti – Laminam je prvý keramický
povrch odolávajúci graffiti. Jednoducho sa čistí
a odstrániť sa z neho dajú aj tie najsilnejšie nátery.
ECO – priateľský a recyklovateľný - je to úplne
100 % prírodný produkt. Vhodný je na celkovú
renováciu budov bez potreby búrania existujúcich
povrchových plôch.
Ak vás tento materiál zaujal, určite si nenechajte ujsť výstavu CONECO, kde budete mať možnosť sa s týmto materiálom stretnúť a spoznať
jeho kvality na vlastné oči.
NON-STOP infolinka:
0903 757 033, 0908 216 657
www.laminam.sk
3_2014
55
Seriál o nízkoenergetických domoch
Elegantný Bungalov 1404
MODERNÁ ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCIA 4-IZBOVÉHO DOMU S PLOCHOU
STRECHOU A ČISTÝMI LÍNIAMI ZO VŠETKÝCH STRÁN DOMU VÁS URČITE
ZAUJME. SPOLOČNOU TERASOU PO CELEJ DĽŽKE DOMU OTVÁRA VŠETKY
OBYTNÉ PRIESTORY DO SÚKROMIA ZÁHRADY, PRIČOM MÔŽETE VYUŽIŤ
KOMFORT POHODLIA PRI VSTUPE DO ZÁHRADY Z KAŽDÉHO PRIESTORU DOMU.
JE TO DOM PLNÝ ELEGANCIE EXTERIÉRU AJ DISPOZÍCIE.
D
om prekvapí zaujímavým dispozičným
riešením, skrytým v jednoduchej forme
bungalovu s plochou strechou. Základný
obdĺžnikový tvar pritom ponúka veľmi praktickú
a príjemnú dispozíciu. Na jednej strane decentný
až strohý zjav od ulice, na druhej strane extrovert,
ktorý sa v hravej forme záhradnej fasády otvára
takmer v celej svojej dĺžke. Keďže vstup do
domu je umiestnený na kratšej strane „po šírke“,
umožňuje lepšie umiestnenie na zväčša klasické
slovenské úzke parcely s možnosťou vhodnej
orientácie juh–sever.
Denná časť domu sa nachádza v centre
dispozície a dominuje jej trakt so stolovaním
a kuchyňou. Obývacia časť má vďaka svojej polohe zabezpečenú pokojnú nerušenú atmosféru
partner rubriky
56
3_2014
pri krbe. Terasa je umiestnená v pozdĺžnej osi
domu a jej výhody tak môžu využívať jedáleň,
obývacia izba a spálňa. Charakteristickým prvkom dispozície sú dve na sebe nezávislé nočné
časti, ktoré sú oddelené od seba dennou časťou
a vstupnými priestormi. Nočné časti obsahujú
jednu, resp. dve izby a vlastnú kúpeľňu. Jedna
nočná izba priamo prepojená so vstupom môže
byť využívaná ako hosťovská izba, spálňa rodičov,
alebo sa jej využitie môže časom meniť podľa meniacich sa potrieb užívateľov domu. Za zmienku
stojí jej vlastná kúpeľňa s prístupom na terasu
a záhradu, čo je určite výhodou v prípade, že
sa na záhrade nachádza, napr. sauna alebo
bazén. Jednoducho dom s mnohými výhodami,
v ktorom nájdete komfortné bývanie.
Základnými atribútami tohto nízkoenergetického domu je hrubšia obálka domu – teda
zateplenia strechy, podlahy, stien a ďalšie prvky
inštalované v súvislosti so znížením spotreby
energii (okná, termostaty a pod.). Nízkoenerge-
tický dom je optimálne riešenie pre dosiahnutie
minimálnych nákladov na vykurovanie, za
prijateľnú cenu spľňajúcu požiadavku na štýl bývania. Z materiálového hľadiska je dom murovaný
z keramickej tvarovky hr. 380 mm a zateplený
fasádnym polystyrénom hr. 160 mm. Strecha
je zateplená 300 mm polystyrénu a dokonale
vyspádovaná, aby zvolený hydroizolačný systém
dlhodobo plnil svoju ochrannú funkciu. Okná sú
plastové, stavebnej šírky 88 mm a majú izolačné
trojsklá. Dom v tejto skladbe dosahuje potrebu
tepla na vykurovanie vo výške 40 kWh/m2/rok.
ideálne bývanie, s.r.o.
Rosinská cesta 12
Žilina 010 01
[email protected]
+421 917 133 204
www.idealnebyvanie.sk
Popis projektu:
Obytné miestnosti:
Kúpeľne:
Úžitková plocha:
Obytná plocha:
Zastavaná plocha:
Max. výška hrebeňa:
Min. rozmery pozemku:
4
2
115,1 m2
86,8 m2
139,4 m2
6,4 m
17m x 25 m
partner rubriky
3_2014
57
Seriál o nízkoenergetických domoch
Vaillant predstavuje
novinky pre rodinné domy
Tepelné čerpadlo
aroSTOR.
NA 16. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU
AQUATHERM SA NÁVŠTEVNÍCI MOHLI ZOZNÁMIŤ
S NAJNOVŠÍMI TECHNOLÓGIAMI V OBLASTI VYKUROVANIA
OD SPOLOČNOSTI VAILLANT. V TOMTO ROKU PRICHÁDZA
NA SLOVENSKÝ TRH HNEĎ S NIEKOĽKÝMI ZAUJÍMAVÝMI
A INŠPIRATÍVNYMI NOVINKAMI.
Tepelné čerpadlo vzduch – voda
pripravuje TÚV
Ventilačná jednotka
recoVAIR.
Rekuperácia, ktorá až do – 7 °C
vráti 95 % tepla
Pre tých, čo sa chystajú stavať nový energeticky
vysoko efektívny dom a potrebujú využiť každý
kW tepelnej energie a zároveň chcú moderný
spôsob vetrania, prináša Vaillant centrálnu vetraciu
jednotku s rekuperáciou tepla recoVAIR. Jednotka recoVAIR odvádza dýchaním opotrebovaný,
teda odpadový vzduch von z domu, ale nie teplo.
partner rubriky
58
3_2014
Centrálna rekuperačná jednotka navyše
monitoruje kvalitu ovzdušia a aj citliví
ľudia, ktorí trpia alergiou môžu znovu
ľahko dýchať.
Tento ventilačný systém využíva až 95 %
tepla z odpadového vzduchu aj pri veľmi
nízkych vonkajších teplotách až do – 7 °C.
Táto hodnota je najvyššia, ktorú možno
so súčasnou technológiou rekuperácie
vzduchu dosiahnuť.
„Vyššia účinnosť nových výrobkov umožní
zákazníkom skrátiť návratnosť investície do
technológií prípravy tepla v rodinných domoch a následne šetriť náklady na energiu
potrebnú na kúrenie, resp. chladenie či
vetranie oveľa výraznejšie než kedykoľvek
predtým,“ hovorí Ing. Ján Vaško, obchodný
riaditeľ Vaillant Group Slovakia.
Druhou novinkou predstavenou na výstave je
tepelné čerpadlo vzduch – voda na prípravu
teplej vody aroSTOR; je dokonalým doplnkom
vykurovacích systémov, v ktorých inštalované
kotly nepripravujú teplú vodu.
Súčasťou tepelného čerpadla je vstavaný
290 litrový bivalentný zásobník, ktorý zohreje
vodu pomocou kompresora malého tepelného
čerpadla, ktoré má výkonové číslo COP 3,3 a príkon len 550 W až na teplotu 60 °C. V porovnaní
s plynovým kondenzačným kotlom je príprava
teplej vody týmto tepelným čerpadlom omnoho
ekonomickejšia, a to až o 40 %.
„Pri vývoji a výrobe nových vykurovacích technológií sa snažíme byť vždy o krok dopredu pred
ostatnými. Na Slovensko prinášame najnovšie
trendy, ktoré sú dôkazom, že tvoríme budúcnosť
vo vykurovaní,“ zdôrazňuje Ján Vaško.
Viac na www.vaillant.sk.
Spoločnosť Vaillant so 140 ročnou históriou je súčasťou
skupiny Vaillant Group, ktorá zastrešuje osem významných výrobcov vykurovacích zariadení v Európe – na
Slovensku napr. výrobcu kotlov Protherm. Obidve značky
Vaillant aj Protherm zastupuje na Slovensku spoločnosť
Vaillant Group Slovakia, s.r.o., so sídlom v Skalici.
Firemná prezentácia
Svetlovody riesia problém
nedostatku denného svetla
DENNÉ SVETLO NÁS UDRŽIAVA V LEPŠEJ ZDRAVOTNEJ
KONDÍCII, PREBÚDZA V NÁS FANTÁZIU A KREATIVITU.
EXISTUJÚ VŠAK MIESTA, KDE DENNÉ SVETLO NEVIEME
PRIVIESŤ KONVENČNÝMI RIEŠENIAMI. SVETLOVODY
SÚ RIEŠENÍM TOHTO PROBLÉMU.
1. Zóna zachytenia svetla.
Špeciálne vytvarovaná a vyleštená kupola
technológiou Raybender dvojnásobne
intenzívne zachytáva denné svetlo a privádza
ho do svetlovodnej trubice. Tvarovanie kupoly
umožňuje zachytenie lúčov slenka aj pod
malým uhlom. Dopadajúce slnečné lúče napr.,
ranný rozbresk alebo neskoro večerné lúče
zapadajúceho slnka, tak presvietia váš interiér.
Technológia svetlovodov sa na Slovensku
rozvíja už viac ako 20 rokov a riešenia
inovatívnymi materiálmi vedenia svetla dokážu
už priniesť svetlo do každého problémového
miesta až vo výške 99 % intenzity denného
svetla. Srdcom svetlovodu je patentovaný
materiál svetlovodnej trubice, kde dochádza
k široko spektálnemu prenosu svetelného toku
od hornej kupoly nainštalovanej na streche.
Rozptylové šošovky, viditeľné zo strany interiéru, zas privedené svetlo rozptýlia do
priestoru, ktorý chceme presvetliť. Inovatívne materiálové možnosti umožňujú
riešenia prívodu svetla zvislo, ale aj
horizontálne.
Každý svetlovod je
v podstate originál, pretože
sa navrhuje pre konkrétne podmienky, a preto
sa vám váš dovtedy nevýrazný interiér odmení
neobyčajnými pocitmi z reálnych farieb z denného svetla.
1.
99,97 %
V ére úspor energií je na mieste aj otázka či
môžu svetlovody popri výborných svetelných
vlastnostiach spľňať aj požiadavku na tepelno
– izolačné vlastnosti konkrétneho objektu?
Áno, môžu, avšak musíme si zvoliť typ vhodný
pre konkrétne tepelnotechnické požiadavky
vášho domu. Svetlovod sa musí posudzovať
Typ svetlovodu
Štandardná stavba
Nízkoenergetická stavba
Pasívna stavba
2. Prenosová zóna je vyhotovená
zo svetlovodnej trubice
„Spectralight R Infinity, ktorá je
vytvarovaná z najreflexnejšieho
materiálu na svete. Tento má
spektrálnu odrazivosť nad 99,97 %.
Svetlo je vedené „na dol“ vo vnútri
trubice s možnosťou prenosu až
15 m a možnosťou lomu až o 90
°. COOL tube efekt zabezpečuje
absorbciu tepla do exteriéru.
Solatube® Original
Solatube® Energy
Solatube® Pasiv
tak, ako sa posudzujú okná teda, ako celok
a nie len jeho komponenty! Pri výbere vám
pomôže tabuľka.
2.
3.
3. Výstupná zóna svetla v interiéri je
tvorená systémom dvojitého difúzeru, ktorý
zabraňuje prenosu UV žiarenia do interiéru
a zabezpečuje vynikajúci rozptyl denného
svetla do miestnosti v dokonalej a farebne
reálnej zrakovej ostrosti.
V spolupráci s firmou Sola System
Slovakia, s. r. o.
Snímky: Sola System
160 DS
ø tubusu 250 mm
U=1,3 W/m2K
U=0,8 W/m2K
U=0,5 W/m2K
290 DS
ø tubusu 350 mm
U=1,3 W/m2K
U=0,9 W/m2K
U=0,7 W/m2K
partner rubriky
3_2014
59
Príloha Drevostavby
Návsteva drevostavby
Severanka
SEVERSKÝ ŠTÝL NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU UPÚTA KAŽDÉHO NÁVŠTEVNÍKA UŽ
ZĎALEKA. AŽ KEĎ SA VŠAK PRIBLÍŽITE K DOMU NA NIEKOĽKO DESIATOK METROV,
TAK SI UVEDOMÍTE, ŽE IDE O ZRUBOVÝ DREVODOM NAŠEJ TRADIČNEJ KONCEPCIE
ARCHITEKTÚRY RODINNÝCH DOMOV, KTORÉ SA V DOSŤ MASOVOM MERADLE STAVAJÚ
PO CELOM SLOVENSKU...
N
aozaj inšpiratívnu návštevu tejto drevostavby začneme
úvahou, prečo skoro všetci máme radi „vzorové“ domy,
ibaže u nás sú „rozsiate“ po novovzniknutých satelitoch
miest po celom území Slovenska. V blízkom zahraničí napr.
v ČR je takéto centrum vzorových domov najbližšie v Brne pri
výstavisku. V Rakúsku je to Modrá Lagúna pri obchodnom
centre Viedeň juh.
„Severský“ koncept drevodomu
Návštevou vzorového domu si každý záujemca o výstavbu RD
môže v reálnych podmienkach overiť svoj názor na ten či onen
štýl architektúry stavieb rodinných domov a presvedčiť sa, či mu
takýto dom splní predstavy o jeho ideálnom bývaní. Vzorové domy
majú obvykle zariadený aj interiér v štýle, ktorý harmonizuje so
základnou koncepciou architektúry. Návštevník tak môže získať aj
predstavu, ako pracujú interiéroví návrhári, ale hlavne získa predstavu o množstve nábytku, ktorým získa útulný a pritom zaujímavý
interiér. Tieto poznatky tak dokážu formovať náš vkus a ukázať, že
pohľad na bývanie môže mať tisíce alternatív. Preto je veľmi dobre,
že sa otvorili dvere predstavovaného drevodomu v Hamuliakove.
60
3_2014
11000
9000
„Severský“ koncept tohto vzorového domu je
zvýraznený (pre zrubovú drevostavbu) netradičnou farebnosťou fasád a olemovania okien
a dverí. Majiteľ takúto farebnosť chcel preto, lebo
fasáda v prírodnom vzhľade s priznaným drevom
by v ňom evokovala bývanie v chate, a to mu
u rodinného domu „nesedelo“.
Tento severský štýl dýcha aj z koncepcie osadenia domu na pozemku, ktorý je oplotený nízkym
kovovým oplotením (na severe Európy sa nekradne), a veľmi pekne realizovanými záhradníckymi
úpravami okolia domu, ktoré umožňuje vyniknúť
trávniku v centrálnej časti rekreačnej záhrady. Na
bočných častiach pozemku popri dlhšej strane
Pôdorys
prízemia
Pôdorys
poschodia
domu sú osadené, v budúcnosti vyššie, listnaté
stromy a kríky (musíme pochváliť, že to nie sú
talianske tuje, ktoré pre región Podunajskej nížiny
nie sú charakteristickou drevinou). Pohľad na
dom z čelnej strany netieni a ani v budúcnosti
nebude tieniť žiadna vysoká zeleň.
Cez takto realizované úpravy pozemku spoločnosťou Awis pôsobí architektúra tradičného
rodinného domu so sedlovou strechou ozaj
zaujímavo. Aj pri takejto „jednoduchej“ architektúre RD sa však podarilo vyzdvihnúť – zvýrazniť
architektúru skla u relatívne veľkých plôch
skla na terasových dverách prízemia, balkónu
a okien na južnej fasáde. Dom tak získal zaujímavý farebný akcent zrkadliaceho skla a zaujme
v každom uhle pohľadu.
Vizuálny dojem z architektúry tradičného domu
na obdĺžnikovom pôdoryse (11,10 x 9,10 m) je
príjemný. Je dôkazom toho, že ak sa s farbami
a štruktúrou fasád pracuje citlivo, môže byť aj
„jednoduchá“ architektúra krásna.
Stavebné riešenie domu
Už sme napísali, že ide o zrubovú drevostavbu
v podstate, „typový“ dom Silvia.
Statickú časť obvodových stien tvorí dvojitý – pohľadový zrubový profil v šírke 2 x 86 mm, medzi
ktorými je 14 cm hrubá korková tepelná izolácia.
Ide teda o difúzne otvorenú skladbu steny, a tak
vnútorná kvalita vzduchu nemusí byť riešená
umelou ventiláciou. Korková tepelná izolácia je
čistý prírodný materiál, ktorý si dlhodobo udržuje
svoje tepelnoizolačné aj fyzikálne vlastnosti. Obavy zo zmenšenia objemu tepelného izolantu za
dlhé roky užívania domu sú preto neopodstatnené. Navyše – látka Suberín, ktorú korok vo svojej
štruktúre obsahuje (v podstate ide o prírodný
3_2014
61
Príloha Drevostavby
vosk) je hydrofóbna, a tak sa dokonale znižuje
nasiakavosť tohto tepelného izolantu prakticky na
nulové hodnoty.
Ďalšími vlastnosťami, ktorými prírodný korok disponuje sú antibakteriálny protiplesňový efekt a korok
nemajú rady ani hlodavce, ako sú myši apod.
Zrubová skladba obvodových stien je priznaná
v plnom rozsahu fasád, avšak z interiérovej časti
sa niektoré steny kombinovali s murovanými
priečkami bielej farby s cieľom dosiahnuť „ne
- chatový efekt“ obytného priestoru. Steny
dosahujú tepelnoizolačný odpor U steny =
O,20 W /m2.K. Do obvodových stien boli vložené
okná a veľké balkónové a terasové dvere z masívneho dreva konštrukčnej hĺbky 88 mm, v ktorých
sú vložené izolačné trojsklá. Prvé sklo je zároveň
opatrené bezpečnostnou fóliou proti rozbitiu,
a tak sklá získali zrkadliaci efekt.
Strešný plášť je tvorený antracitovou plechovou
krytinou, pod ktorou je poistná difúzne otvorená
hydroizolačná fólia na vyrovnávacích latách
tvoriacich vzduchovú ventilačnú medzeru. Krokvy
200 mm sú v plnej výške vyplnené tepelnou
izoláciou. Nad krokvami je inštalovaný kolmo
orientovaný prídavný rošt v hrúbke 8 cm, vyplnený ďalšou vrstvou tepelnej izolácie. Pod krokvami
je parozábrana. Ako podhľad bola v podkrovných
priestoroch použitá OSB doska s omietkou
v celkovej hrúbke 2,5 cm.
Podlaha medzi poschodiami je tvorená z nášľapnej vrstvy plávajúcej dubovej podlahy, pod
ktorou je položená hobra ako kročajová izolácia
proti hluku v hrúbke 2 x 1cm. Pod ňou je OSB
doska 22 mm. Pod touto doskou sú podkladové
hranoly 10 cm, medzi ktorými je minerálna vlna.
Nasleduje paropriepustná fólia a znova OSB
doska 22 mm. Potom sú už priznané trámy výšky
20 cm a šírky 14 cm v osovej rozteči 60 – 70 cm.
Medzi trámami je znovu osadená hobra v hrúbke
1cm kvôli zlepšeniu už tak vyhovujúcej zvukovej
izolácie medzi jednotlivými poschodiami. Vizuálne je hobra prekrytá dekoratívnymi obkladovými
doskami PS.
Veľmi dôkladne bola realizovaná podlaha na
základovej doske domu. Na betónovú dosku boli
veľmi precízne prilepené dve vrstvy hydroizolačnej lepenky, aby sa dokonale ochránila drevená
konštrukcia domu. Nasledovala PE fólia ako protiradónová ochrana a tepelná izolácia v hrúbke
10 cm z extrudovaného, veľmi málo stlačiteľného
polystyrénu. Tento polystyrén ochránila PE fólia aj
z vrchnej strany.
Následne bola položená systémová reflexná fólia
podlahového elektrického vykurovania a samotné
odporové káble vykurovania. Tieto boli zaliate
samonivelačnou vrstvou anhydridu v hrúbke
5 cm. Podlahové vykurovanie je v prízemí domu
62
3_2014
rozdelené do piatich zón kvôli lepšej regulovateľnosti vykurovacieho výkonu. V tejto, síce miernejšej zime stačia vykúriť celý dom dva okruhy! Na
vrstvu anhydridu sa prilepila dubová plávajúca
podlaha, resp. keramická dlažba.
Technické vybavenie domu sa muselo prispôsobiť situácii v satelitnom sídle pri obci. Satelit nie
je plynofikovaný, a tak systémy vykurovania sa
musia riešiť elektrokotlami. Z pohľadu tepelných strát, ktoré dom dosahuje (dom je vysoko
úsporný – energetická trieda A) sa majitelia
rozhodli pre efektívnejší „prenos“ premieňania el.
energie na tepelnú energiu, ako je štandardný
spôsob prenosu do vykurovacej vody a až potom
do interiéru. Zvolili sa elektrické priamo výhrevné
konvektory v podkroví a na prízemí podlahové
vykurovanie, teda vyhrievacie káble. Takto sa el.
energia premieňa priamo na teplo a nie sú straty
pri prenose tepla do vody, na rozvodoch, na
samotnom elektrokotle, atď.
Ako doplnkové vykurovanie bolo použité vykurovanie krbom. Systém nasávania vzduchu z exteriéru, jeho ohrev krbom a prestup do miestností na
poschodí zaručuje pomerne veľmi rýchlu tepelnú
pohodu v celom dome.
Teplá úžitková voda je zabezpečená ohrevom
elektrickým bojlerom. Dom má svoju vlastnú
vŕtanú studňu do hĺbky 16 m. Voda po vstupe
do domu prechádza systémom filtrov od zachytávania väčších či menších nečistôt až po
úpravu tvrdosti vody. Kanalizácia je odvedená do
betónovej žumpy.
Dom je napojený na zabezpečovací a kamerový
systém firmy Areta, sledovateľný cez internet.
Užívateľ teda nemá najmenší problém nechať
svoju Severanku bez dohľadu.
V letných mesiacoch sa pohodlie žitia v dome dá
zvýrazniť zapnutými klimatizačnými jednotkami,
ktoré sú umiestnené v každej izbe na poschodí.
V prízemí pohodu zabezpečí jedna výkonnejšia
jednotka.
O filozofii, prečo drevostavba
Technických argumentov, prečo postaviť rodinný
dom z dreva, sa dá napísať tisíce, avšak verne
opísať pocity majiteľa, prečo chce mať dom
z dreva, nedokáže nik. Vnímanie dreva ako najteplejšieho, farebne veľmi príjemného a pritom aj
upokojujúceho materiálu ocení každý návštevník.
Štruktúra priznaných častí dreva v interiéri dáva
plochám nevšedný výraz. Prevažná väčšina obyvateľstva však svoje bývanie spája s omietnutými
stenami jednotlivých izieb.
O dreve, tomto jedinečnom stavebnom materiále
a jeho pôsobení na dušu, sa však môže vyjadriť
len jeho majiteľ, ktorý každý deň žije so svojím dre-
veným domom a každý deň vníma oku lahodiacu
krásu dreva. Počuje jeho „vzdychanie“, ktoré bude
niekoľko rokov sprevádzať začiatky súžitia oboch,
pretože aj keď je drevná hmota pred priemyselným opracovaním vysušená, postupom času sa
musí dostať do vyváženého – pokojového stavu
so spôsobom života rodiny, pre ktorú drevostavba
predstavuje istotu „strechy nad hlavou“.
Aj toto sú neznáme fakty, ktorými sa drevostavba môže prejavovať. Drevený dom si však
bude vyžadovať aj viac starostlivosti o fasáda aj
o priznané časti dreva v interiéri – sme si tohto
vedomí a pripravení aj na toto? Týmto, pravdaže,
nechceme nikoho odradiť, len chceme zdôrazniť,
že mať dom z dreva je aj o filozofii života.
v kuchynskej linke. Dominantou vstupu je nádherné dubové schodisko s antikoróznym zábradlím,
v obývacej miestnosti ostrá červená skrinka
a “obrazový“ rám na drevo do krbu. Moderna
spojená s tradíciou, vyvážená a vzájomne sa
dopĺňajúca – aj tak sa dá dnes stavať. A hlavne,
ak sa aj kvalita prác dá doslova a do písmena na
tomto dome vidieť...
Stavebné práce boli realizované pod dohľadom
spoločnosti Drevodom Bratislava, spol. s r.o.,
expozícia Riazanská 11 Bratislava, 0910 956
615 a Vitapharma a.s. Ukážky riešenia interiérov
tohto domu sú rukolapným dôkazom, ako môže
byť spojený súčasný trendový interiér s klasickou
zrubovou „drevenicou“.
Ako hovoril majiteľ: „Aj dreva môže byť niekedy
veľa“, a preto sú v interiéri použité murované
priečky omietnuté a vybielené a aj ďalšie prírodné materiály. Obklad steny z kameňa vedľa krbu,
dlažby šedej kamenej farby či „pohľadový betón“
Na vzorový dom v Hamuliakove sa oplatí pozrieť.
Verte nám.
Redakcia DaB
Snímky: Silvia Slafkovská
3_2014
63
Drevostavby
ForDom s.r.o ponúka
garanciu nákladov
SPOLOČNOSŤ FORDOM S.R.O. JE LÍDROM NA TRHU VO
VÝSTAVBE NÍZKOENERGETICKÝCH A PASÍVNYCH DREVENÝCH
MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMOV NA SLOVENSKU. DÔKAZOM
TOHO SÚ AJ REALIZÁCIE V ZAHRANIČÍ, HLAVNE V RAKÚSKU.
Ecocube Max, prvý nulový dom na
Slovensku, Mgr. Art Bjorn Kierulf
Ú
spech spoločnosti je výsledkom
viacročných skúseností a komplexnosti
ponúkaných služieb. Viac ako 140
zrealizovaných stavieb a skutočnosť, že sa
firma dokázala presadiť aj na náročných trhoch
západnej Európy, je výsledkom dlhodobej práce
profesionálov.
Ocenenia od odborníkov aj od širokej
verejnosti
Spoločnosť tešia viaceré ocenenia, nielen od
odborníkov, ale aj od širokej verejnosti. Vo ForDome sú hrdí na titul „Drevostavba roka“ či iné
certifikáty kvality, ako je napríklad certifikát TSÚS,
udelený Technickým a skúšobným ústavom stavebným, o nemennosti parametrov podstatných
vlastností stavebného výrobku.
64
3_2014
Najviac si vo firme cenia vynikajúce referencie od
spokojných zákazníkov, pretože podľa nich práve
tie svedčia o kvalite ponúkaných riešení.
“Oceňujem hlavne maximálne sa prispôsobenie
požiadavkám klienta/stavebníka v rámci projektovej
časti prípravy stavby. Stavebník si doslova tvorí/upravuje vlastný dom podľa vlastných predstáv. Pozitívne
hodnotím aj proces odstraňovania zistených nedostatkov po tzv. odovzdaní stavby do predbežného
užívania pred vydaním kolaudačného rozhodnutia,“
povedal o spolupráci s ForDomom p. Bardiovský.
Pani Vilhanová ocenila hlavne výbornú spoluprácu so stavbyvedúcim a komunikáciu zo strany
firmy. Pochvaľuje si informovanosť a rýchlosť
výstavby. Veď posúďte sami:
Architekt Ing. František Lehocký.
Ing. Architekt Pavol Pokorný, tento dom je
nominovaný na drevostavbu roka 2013.
“Chceli by sme vyzdvihnúť spoluprácu so
stavbyvedúcou, bola naozaj výborná. A z každého týždňa sme taktiež dostávali súhrnné správy.
Firme ForDom sa podarilo dokončiť náš dom
mesiac pred plánovaným termínom odovzdania.
Odporúčame to všetkým, ktorí rozmýšľajú nad
bývaním v rodinnom dome.”
K spokojným zákazníkom sa pridal aj Peter
Milčák:
“Zo strany ForDomu sme sa počas prípravy i samej výstavby domu stretávali s profesionálnym
prístupom, dodržiavaním stanoveného časového
harmonogramu a úsilím vyriešiť akýkoľvek problém rýchlo a k našej spokojnosti. Ocenili sme
Nízkoenergetický rodinný dom,
realizácia vo Francúzsku.
3_2014
65
Drevostavby
Ing. Architekt Daniel Kubiš.
vopred pevne stanovenú cenu za postavenie
domu na kľúč.”
Spoločnosť ForDom veľmi tešia spokojní zákazníci. Tých získava nielen svojimi štandardnými
riešeniami, ale aj riešeniami „na mieru“.
Typové rodinné domy, ale aj neštandardné
riešenia
Vďaka spolupráci s renomovanými architektmi,
ako sú pani Pokorný, Kierulf, Lehocký, Kubiš
a ďalší, môže spoločnosť nielen realizovať typové
rodinné domy, ale aj neštandardné riešenia.
Možnosť realizácie v nízkoenergetickom alebo
pasívnom štandarde, rýchlosť výstavby a inovatívny prístup je ďalšou pridanou hodnotou, ktorú
ocení nejeden investor.
Aké sú výhody spolupráce s ForDomom?
Ušetríte. V každom prípade ušetríte, a to nielen
v oblasti financií, ale aj času a nervov. Ako je to
možné? Rozmeňme si to na drobné:
Ušetríte peniaze vďaka výborným tepelno-izolačným vlastnostiam použitých materiálov.
Ušetríte aj vďaka rýchlej realizácii, ktorá je
možná nielen počas teplých dní, ale dokonca
aj v zimnom období.
Hlavne si však ušetríte kopec nervov spojených
s bývaním v bežnom dome. Ako to?
Vďaka použitým prírodným materiálom sa
dočkáte oveľa väčšieho obytného priestoru
a príjemnejšieho bývania. Stavebné materiály
doslova vylučujú tvorbu pliesní a prispievajú
k výbornej zvukovej nepriezvučnosti.
Garancia nákladov
Vyššie uvedené však nie je všetko. Spoločnosť
ForDom tak veľmi silno verí v kvalitu svojich stavieb,
že vám dá ako bonus záruku na hrubú stavbu až 35
rokov a garanciu nákladov k tomu. Čo to znamená?
Experti z firmy vám na základe dlhoročných
skúseností a vedeckých štúdií vypočítajú predpokladané náklady spojené s prevádzkou domu.
Ak vaše reálne náklady prekročia tieto plánované
náklady, tak vám firma počas dohodnutej doby
bude preplácať rozdiel. Znie to fér? My veríme, že
áno. Reálne nemáte čo stratiť, iba získať.
Tak hurá do toho! Nechajte si postaviť dom
v rovnováhe od ForDomu.
66
3_2014
výrobca pasívnych
a nízkoenergetických domov
MODERNÉ
DREVOSTAVBY
• realizácia domov na kľúč
• realizácia spodných
stavieb
• projekčná činnosť...
VÝHODY
• rýchlosť realizácie
• možnosť výstavby
počas celého roka
• vynikajúce
tepelno-izolačné
a zvuko-izolačné vlastnosti
• záruka 35 rokov
na nosnú konštrukciu
• nízke prevádzkové náklady
• záruka vzduchotesnosti
konštrukcie (meranie
Blower-Door testom
a termovízne skúšky)
• nízka ekologická stopa
Zo stromu dom
ForDom s.r.o.,
Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen
tel.: 00421 915 263 065, [email protected]
www.fordom.sk
www.mojfordom.sk
www.mojpasivnydom.sk
www.mojmodernydom.sk
www.fertighausok.at
www.mojzelenydom.sk
ČECH s. r. o.
Nad existujúcou obecnou budovou materskej školy je nadstavbou vytvorených 6 nových bytových jednotiek – obecné nájomné byty. Budova je
jednopodlažná, o rozmeroch 33,95 x 10,95 m. Je zastrešená sedlovou
strechou, bez využitia podkrovia.
ATRIUM SK, s. r. o.
Nízkoenergetická montovaná drevostavba vznikla úpravou z typového domu
Pallas z línie ATRIUM Exlusive. Dom má unikátnu konštrukciu DifuTech
spolu s riadeným vetraním s rekuperáciou. Pôdorysne je navrhnutý ako dva
navzájom posunuté obdĺžniky. Hmota objektu a tvary striech nad nimi korešpondujú s navrhovaným vnútorným členením. Dom je dispozične riešený
ako 4 izbový. Celkový pôdorysný rozmer je 12,5 x 15 m a podlahová plocha
115,17 m2 je ideálna pre bývanie pre 4 - 5 osôb.
BAU holding, s. r. o. - rodinné domy
Rodinný dom STILO 3i od prestížneho ateliéru APEX A sa stal v posledných
troch rokoch najobľúbenejším rodinným domom na Slovensku. Aktuálne
už 110 rodín si užíva priestranné komfortné bývanie v 3 až 5 izbových variantoch tohto bungalovu dostupného za veľmi priaznivých finančných podmienok už od 39.999 Eur. Klasický dizajn a dispozičné riešenie bungalovu
so sedlovou strechou je vhodné na umiestnenie na všetky typy pozemkov
a oslovuje svojou atraktívnosťou skutočne veľmi širokú skupinu verejnosti.
68
3_2014
DREVODOM ORAVA s. r. o.
Dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná časť
rodinného domu. Dennú časť tvorí centrálny priestor kuchyne, jedálne
a obývacej miestnosti. Z jedálne je prístup na terasu. Ku kuchyni je k dispozícii špajza a odtiaľ technická miestnosť. Na poschodí sa náchádzajú
spálna rodičov a detské izby. Zaujímavým riešením tejto stavby je farebné
riešenie zrubovej konštrukcie.
DREVOSEN s. r. o.
Jednoduchá prízemná nízkoenergetická montovaná drevostavba typu
bungalov, obývaná 5-člennou rodinou. Návrh interiéru sa podriadil požiadavke
a spôsobu životného štýlu obyvateľov. Zo spoločného veľkého obytného
priestoru, v ktorom rodina trávi väčšinu voľného času je možné uniknúť do
vlastného intímneho prostredia. Budova má 3 samostatné izby: 12 m2, 12 m2,
17 m2 a kúpeľňu 10 m2.
DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o.
Drevostavba v nízkoenergetickom štandarde je ideálnym riešením na bývanie 4-5 člennej rodiny. Dve rozľahlé podlažia zabezpečujú dostatočné
priestorové uspokojenie, pričom prízemie plní funkciu hlavného denného
priestoru s hosťovskou časťou, vrchné je oddychovým, súkromným
priestorom.
JK SLOVAKIA s. r. o.
Moderne riešená stavba dvojdomu je umiestnená v ideálnom rovinatom
teréne. Každý z domov je väčšej veľkostnej kategórie, svojimi vnútornými
priestormi je pripravený uspokojiť nároky na bývanie 5-6 člennej rodiny.
Obývacia izba s kuchyňou je riešená veľkopriestorovo. Veľká terasa je
ideálnym prepojením života v záhrade a v dome.
ForDom s. r. o.
Moderná drevostavba energeticky pasívneho rodinného domu. Zaujímavý a zároveň jednoduchý „zubatý“ tvar vznikol úpravami elementárneho
hranola. Dispozičné riešenie odráža potreby majiteľa: prízemiu dominuje
veľkorysý priestor obývačky spojenej s jedálňou a kuchyňou, vedľa je pracovňa, spálňa so šatníkom a zázemie (predsieň, WC a kúpeľňa, priestor
pre techniku); na poschodí sú umiestnené dve detské izby s hygienickým
zázemím a vonkajšia terasa.
ModerneDomy.sk, zastúpenie RD RýmaŘov na Slovensku
Dom Nova 101 je najpredávanejšia drevostavba. V ostatných 3-och
rokoch sme ju odovzdali už 900 rodinám. Vďaka premyslenej vnútornej
dispozícii ponúka na 149 m2 rovnaký komfort ako oveľa rozmernejšie
a drahšie domy. Obvyklé dispozičné usporiadanie domu je rozšírené
o pracovňu, praktickú šatňu a garáž, ktorej podkrovie môžete využiť a získať ďalší veľký úložný priestor. Veríme, že sa Nova 101 stane najobľúbenejším domom aj u nás.
HAAS FERTIGBAU, s. r. o.
RD HARMONY so seniorským apartmánom je montovaný bungalov, ktorý
v sebe ukrýva dve samostatné bytové jednotky. Vhodne členené riešenie
väčšej časti je rozdelené na 2 izby, kúpeľňu, WC, jednu šatňu a dva sklady
a samozrejme priestrannú obývaciu izby s kuchyňou. Apartmán tvorí izba
s kuchynským kútom a kúpeľňou s WC. Obe bytové jednotky majú východ
na polozakrytú vonkajšiu terasu, ktorá majiteľom umožní užívať si pokojné
spoločné rodinné chvíle.
TECTUM NOVUM, a. s.
Areál je súčasťou vznikajúcej zóny distribučných centier v obci Bernolákovo.
Návrh architektonického a konštrukčného riešenia objektov skladovej haly
a administratívnej budovy vychádza z konceptu udržateľnej výstavby, ktorý úzko
súvisí s filozofiou firmy Herz zameriavajúcej sa na výrobu produktov na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie energetickej náročnosti budov. Stavba pozostáva z dvoch častí funkčne i hmotovo spojených do jedného objektu.
3_2014
69
Drevostavby
Taký akurát,
setrný k vasej penazenke
aj k zivotnému prostrediu...
A
j týmito slovami by sa dal opísať
jeden z najmenších katalógových
projektov spoločnosti DREVSTAV
SLOVAKIA. Do špecifického segmentu
stavebníctva prináša firma zručnosti preverené dvoma desaťročiami
praxe a s tým spojené nemalé úspechy
v oblasti výroby a výstavby energeticky
úsporných stavieb z dreva.
Na trhu s drevostavbami nepatrí spoločnosť k žiadnym nováčikom, práve naopak. Tak ako je z histórie jej pôsobenia
zrejmé, radí sa skôr k priekopníkom.
Novostavba tohto katalógového projektu je
ideálnym riešením pre 3-4 člennú domácnosť. Ide
o prízemný rodinný dom vhodný tak pre mladú
rodinu, ale aj pre seniorov. Konštrukcia stavby
je navrhnutá s ohľadom na maximálny možný
priestor pri čo najnižších realizačných nákladoch.
Výborný pomer zastavanej a úžitkovej plochy
je vhodným riešením aj pre menšie pozemky.
Samotná výstavba domu nezaberie viac ako
2 mesiace a je riešením aj pre svojpomocnú
výstavbu, prípadne osobitný rozsah prác po
dohode s realizátorom.
Stavebná konštrukcia drevostavby v kombinácii
s nadštandardnými tepelno-technickými vlastnosťami je predpokladom minimalizovania nákladov
na vykurovanie. Výhody takejto stavby nenechajú
na seba dlho čakať a prejavia sa šetrnosťou
k vašej peňaženke.
DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.
Kollárova 20, 968 01 Nová Baňa
+421 (0)915 866 380
[email protected]
www.drevstavslovakia.sk
Rodinný Dom Economy DS 77
Úžitková plocha:
77 m2
Zastavaná plocha:
93,65 m2
Realizácia holodomu:
od 56 384 € s DPH
3_2014
71
Drevostavby
vané a overené v konštrukcii stavby dlhodobými
skúsenosťami.
Hlavným zdrojom energie v tejto realizácii EPD je
kompaktná jednotka s tepelným čerpadlom, určená na vetranie, vykurovanie a prípravu teplej vody.
Predohrev resp. chladenie privádzaného vzduchu
je zabezpečené solankovým zemným výmenníkom. Letné prehrievanie budovy je zároveň chránané tienením presklených plôch resp. stenovým
chladením v kombinácii s tepelným čerpadlom.
Energeticky Pasívny Dom
Vzorový dom totožný s opísanou architektúrou
a technickým riešením je možné osobne navštíviť
v blizkosti sídla našej spoločnosti DREVSTAV
SLOVAKIA. Vyššie opísané riešenia prinášajú
obyvateľom stavby komfortné bývanie za
desatinové náklady spojené s prevádzkou
tejto stavby v porovnaní s bežnými domami
(odhadované mesačné náklady na prevádzku
domu sú 40 €).
DS 100
A
rchitektonické riešenie stavby odráža jednoduchý, no
zároveň moderný a funkčný tvar. Týmto sa stavba radí
do kategórie „pasívnych“. Pôdorys vychádza z jednoduchého obdĺžnikového tvaru o rozmere 13,4 m x 9,2 m so
sedlovou strechou bez strešných presahov.
Spoločný priestor obývačky s kuchyňou prirodzene prepája
interiér s exteriérom veľkými presklenýni plochami. Hlavné
obytné miestnosti sú prevažne orientované južne, aby sa čo
najefektívnejšie využila energia slnka, ktorá predovšetkým
v zimnom období zadarmo vykuruje vnútorný priestor bez
potreby akéhokoľvek ďalšieho dokurovania.
Bezbariérové posuvné okná ponúkajú hlavne v letnom období
možnosť rozšírenia obytného priestoru o vonkajšiu terasu. Štýlový
vzhľad stavby dotvárajú odvetrané časti fasády z odolnej termoborovice v kombinácii s kontrastnou farbou fasádnej omietky.
Celá konštrukcia drevostavby je založená na tenkej drátkobetónovej doske uloženej na vrstve zhutneného penového
skla v polmetrovej hrúbke. Obvodová stena drevostavby
je navrhnutá ako sendvičová. Hlavná nosná konštrukcia je
z masívnych drevených KVH profilov s predsadenou kazetovou
konštrukciou do exteriéru. Všetky použité materiály sú certifiko-
DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.
Kollárova 20, 968 01 Nová Baňa
+421 (0)915 866 380
[email protected]
www.drevstavslovakia.sk
Úžitková plocha:
Zastavaná plocha:
Cena pasívneho domu na kľúč:
72
3_2014
99,6 m2
123,28 m2
113 923 € s DPH
Nízkoenergetický
projekt DS 151
T
varovo príťažlivé a dispozične jednoduché
riešenie projektu drevostavby pritiahne
pozornosť nielen na prvý pohľad. Vnútorná
rozloha 151 m2 úžitkovej plochy je jednoznačným
riešením pre tých, ktorí hľadajú dostatočné priestorové uspokojenie. Prijateľný je tiež rozpočet
na realizáciu stavby odrážajúci vyvážený pomer
ceny k rozľahlej úžitkovej ploche. Pôdorys domu
vychádza z jednoduchého obdĺžnikového tvaru
o rozmere 8,5 m x 10,6 m.
Pri návšteve stavby sa prechodom cez vchodové
dvere ocitnete v chodbe, ktorá ponúka okrem
svojej priestrannosti aj menší úložný priestor.
Zo vstupnej chodby je ďalej prístupná kúpeľňa
s technickou miestnosťou a pracovňa, ktorá je
využiteľná aj ako hosťovská izba.
Najväčším priestorom v dome je prirodzene
denný priestor obývačky prepojenej cez jedálenskú časť s kuchyňou. Svojou rozlohou zaberá
skoro tretinu úžitkovej plochy. Za
povšimnutie stojí aj menší úložný
priestor pod schodiskom, ktoré
vás dovedie na dalšie podlažie
reprezentujúce privátnu resp.
oddychovú zónu. Nachádzajú sa
tu tri rozlohou dostačujúce izby,
šatník a priestranná kúpeľňa.
Konštrukčné riešenie drevostavby je navrhnuté zo stavebného
systému, ktorý prešiel procesom certifikácie a zohľadňuje
konštrukčné, statické a požiarne
požiadavky noriem.
Stavebné konštrukcie drevostavby sú zložené z difúzne
otvorených izolačných materiálov.
Hlavným konštrukčným aj
nosným prvkom sú drevené
Pôdorys prízemia
Pôdorys poschodia
KVH hranoly. Ich použitie je garanciou tvarovej
stálosti, stavebnej presnosti a primeranej vlhkosti
materiálu, čím sa predchádza dodatočnému
pracovaniu konštrukcie v prípade použitia
obyčajného nesušeného reziva. Všetky použité
materiály sú chránené certifikátom a sú overené
použitím v konštrukcii drevostavby s dlhodobými
skúsenosťami.
Pozývame vás k osobnej prehliadke tejto katalógovej stavby s možnosťou „vyskúšania“,
ako sa v takomto rodinnom dome v pasívnom
štandarde býva. Lepšie raz vidieť ako viackrát
počuť... Pre viac informácií nás neváhajte
osloviť na nižšie uvedené kontakty.
DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.
Kollárova 20, 968 01 Nová Baňa
+421 (0)915 866 380
[email protected]
www.drevstavslovakia.sk
Úžitková plocha:
Zastavaná plocha:
Cena realizácie holodomu:
(nízkoenergetický štandard,
merná potreba tepla na
vykurovanie < 50 kWh/(m2a)
151,3 m2
90,83 m2
105 984 € s DPH
3_2014
73
Firemná prezentácia
Inteligentná volba tepelnej izolácie
TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA THERMOFLOC
JE EKOLOGICKÁ A EFEKTÍVNA ALTERNATÍVA
ZATEPLENIA KU KONVENČNÝM SPÔSOBOM
POMOCOU IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNYCH VLÁKEN.
Celulózová izolácia Thermofloc získala
na výstave BAU Mníchov ocenenie
Nature Plus a je jedinou celulózovou
izoláciou v Európe, ktorej bolo ocenenie
pridelené pre svoje výnimočné
vlastnosti a ekologický prínos.
izoláciu. Nová celulózová izolácia
Thermofloc je 100 % bez boritanov,
vyrobená z triedeného novinového
papiera a patentovanej zmesi minerálnych solí. Vďaka novej technológii
výroby celulózového vlákna dosiahol
Thermofloc (v porovnaní s inými značkami celulózových izolácií) omnoho
lepšie parametre požiarnej odolnosti,
odolnosti proti zosadnutiu a nižšiu
spotrebu materiálu.
Je vyrobená z celulózového vlákna a patentovanej zmesi minerálnych solí. Patrí do skupiny, tzv. „fúkaných” izolácií. Vďaka
neustálemu vývoju získala izolácia THERMOFLOC, ako jediná
celulózová izolácia v Európe, certifikát NaturePlus.
Poznáte izoláciu Thermofloc?
Celulózová izolácia THERMOFLOC sa aplikuje pomocou
hadíc, tlakom vzduchu do pripravených konštrukcií striech,
stropov, podláh a stien. Vďaka svojim výborným izolačným
vlastnostiam a perfektnému vyplneniu aj najkomplikovanejších detailov konštrukcie je výsledný efekt zateplenia vždy
perfektný.
Izolácia Thermofloc sa neustále vylepšuje. V súvislosti
s novým európskym nariadením o obmedzení predaja
výrobkov obsahujúcich soli bóru, platným od 1. 6. 2012,
výrobca vyvinul a certifikoval novú, podstatne vylepšenú
Použitie izolácie Thermofloc
Veľmi častou oblasťou použitia (pri
starších objektoch) je doplnenie
tepelnej izolácie do dutých, trámových
stropov. Je to rýchly a ekonomický
spôsob výrazného zlepšenia izolačných vlastností stropnej konštrukcie.
Pri novostavbách moderných nízkoenergetických a pasívnych domov sa
používa Thermofloc na vytvorenie masívnych izolačných vrstiev striech, stropov, fasád, resp. stien drevostavieb.
S jedným izolačným materiálom je
takto možné vytvoriť ľubovoľnú hrúbku
izolácie, bez spojov a netesností.
Tepelno izolačné parametre
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,039
merná tepelná kapacita
c =1,95 kJ/kgK
nízky difúzny odpor μ = 1-2
trieda horľavosti B-s2,d0
schopnosť regulácie vlhkosti
odolnosť voči plesniam a hubám,
európsky atest ETA 05/0186
Fúkaná celulózová izolácia
Thermofloc je veľmi kvalitné a ekologické riešenie zateplenia izolácie
striech, stropov a stien. Používa sa
v 25 európskych krajinách.
74
3_2014
Viac informácií získate na: www.thermofloc.eu
THERMOFLOC s.r.o.
Hydinárska 4/7, 949 01 Nitra
tel.: 0915/412231, [email protected]
Navštívte nás na veľtrhu
Coneco, hala B2, súčasť
expozície Inštitútu pre
energeticky pasívne domy.
PRODOM spol. s r.o.
Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2
Tel.: 02/50 20 39 11, 02/50 20 39 15
Fax: 02/50 20 39 16
e-mail: [email protected]
http://www.prodom.sk
Publikácie, ktoré zmenia váš uhoľ pohľadu.
Interaktívne programy
na www.prodom.sk:
zrkadlový obraz, meranie dĺžky,
meranie plochy, 3D otáčanie,
3D interiér, farbenie, zariaďovanie.
Objednávam si u Vás
na dobierku:
Katalóg Rodinné domy 2014
................ ks
à 3,50 € + poštovné
Meno a priezvisko
.......................................................................
.......................................................................
Ulica .............................................................
Objednávky na tejto adrese: tel.: 02/209 207 11
Agátová 7/G
841 01 Bratislava 42
e-mail: [email protected]
www.antar.sk
PSČ ................................................................
Mesto ...........................................................
Cena je vrátane DPH.
Rubrika
o obnove bytového domu
Vy sa pýtate,
Ako sa vyúčtujú náklady za položku – výťah? Doteraz sa náklady za výťah účtovali (okrem elektriny) z fondu prevádzky, údržby a opráv. V roku 2012 spoločenstvo dalo do vyúčtovania za rok 2011 položku – servis výťahov. Táto
zmena nebola schválená na zhromaždení. V zmluve o spoločenstve máme ustanovené, ktoré položky sa budú
z čoho uhrádzať. Ešte v roku 2011 na zhromaždení sa v návrhu čerpania fondu opráv na rok 2011 odsúhlasili
platby za servisné náklady výťahu z fondu. Platí len to, čo odsúhlasí zhromaždenie alebo túto zmenu môžu urobiť
tri osoby – predsedníčka, tajomníčka a ekonómka?
Výšku poplatku za plnenia schvaľuje zhromaždenie vlastníkov ako najvyšší orgán. Rovnako aj spôsob rozpočítavania plnení
patrí do rozhodovacej právomoci zhromaždenia. Ani predseda, ani rada, ani žiadna iná osoba svojvoľne, bez schválenia
na zhromaždení (alebo písomným hlasovaním) nemôže zmeniť spôsob rozpočítavania. Ten je platný tak, ako je zakotvený
v schválenej zmluve o spoločenstve alebo v uznesení (výsledok hlasovania).
V našom bytovom dome v správe správcovskej
spoločnosti sú nebytové priestory, ktoré obec
prenajíma zdravotnému stredisku a dvom podnikateľom. Jeden z nich si priestory v marci 2011
od obce kúpil. Až teraz sme však zistili, že do
fondu opráv nezaplatil ani cent. Dlhuje cca 450
eur. Od druhého podnikateľa, ktorý má prenajaté
priestory v jeho susedstve, platby do fondu opráv
sú riadne obcou uhrádzané. Chceme dosiahnuť,
aby si vzniknutý dlh v plnej výške uhradil. Správca reagoval na túto skutočnosť až po našom
upozornení. Upovedomil na dlh zmieneného
podnikateľa, ktorý, zdá sa, nemá najmenšiu chuť
dlh vyrovnať.
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný
v zmysle § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prispievať
do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti
spoluvlastníckeho podielu, ktorý je uvedený v liste
vlastníctva, vopred, a to od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Z uvedeného vyplýva, že ak obec previedla nebytový priestor na tretiu osobu – podnikateľa, tento mal po zápise vlastníckeho práva obdržať od
správcovskej spoločnosti mesačný zálohový predpis, na základe ktorého mal od uvedeného termínu
začať prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv
a za ďalšie služby, ktoré sú pre neho zabezpečované
správcom (voda, elektrina – ak nemá samostatný
merač, odvoz odpadu, vykurovanie a pod.).
Vy, ako vlastníci bytov, môžete žiadať od správcu,
aby predmetný dlh, ktorý vznikol na preddavkoch do
FPÚaO, vymáhal od vlastníka – podnikateľa súdnou
cestou (v skrátenej forme – platobným rozkazom)
alebo iným zákonným spôsobom. Dlh je možné vymáhať spätne do troch rokov (premlčacia doba).
V našom bytovom dome máme 24 bytov. Dom je zateplený, okná vymenené. Na fonde opráv máme dosť finančných prostriedkov. Do fondu
opráv prispieva každý majiteľ bytu podľa plochy bytu. Je možné presunúť
financie na jednotlivých majiteľov na opravu vo svojom byte? Každý majiteľ by si mohol vymeniť batérie, opraviť elektroinštaláciu a pod. Akým
spôsobom sa to dá realizovať, aby to bolo právne v poriadku?
Žiadnym. Finančné prostriedky združované vo fonde prevádzky, údržby a opráv
(pozri § 10 zákona 182/1993 Z.z.) je možné použiť na opravy, údržbu, rekonštrukciu a obnovu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva
a priľahlého pozemku, z čoho vyplýva, že ich nemožno použiť do bytu alebo nebytového priestoru.
Pokiaľ už nemáte prostriedky fondu na čo vyčerpať, ak ste dom natoľko obnovili
(zateplenie, vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení, výmena stúpačiek,
obnova výťahov a iných spoločných zariadení a pod.) a myslíte si, že už niet čo vylepšiť, môžete znížiť príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv od vlastníkov.
V októbri 2013 bolo zvolané zhromaždenie vlastníkov bytov v súlade s § 7c
ods. 9 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Na zhromaždení
SVB sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov, preto predseda
spoločenstva vyhlásil nový termín (o mesiac) zvolania zhromaždenia, ktoré
doposiaľ nezvolal. Je to v poriadku v zmysle vyššie citovaného zákona?
Pri hlasovaní na zhromaždení možno využiť ustanovenie § 14 ods. 2, t.j. nadpolovičnú väčšinu zúčastnených, pokiaľ na schválenie predmetu hlasovania podľa
programu nie je zákonom stanovené iné kvórum. Toto ustanovenie sa používa
v prípadoch, keď hodinu od začiatku rokovania nie je možné hlasovať nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov. Vaše zhromaždenie, ktoré bolo zvolané v októbri
2013, bolo uznášaniaschopné v zmysle uvedeného §. Rokovanie zhromaždenia
mohlo pokračovať informáciami podľa bodov programu, avšak nebolo možné počas tejto hodiny pristúpiť k hlasovaniu. Po hodine od začatia zhromaždenia mala
mandátová komisia alebo ten, kto dozeral na prezentáciu zúčastnených vlastníkov,
opätovne spočítať prítomných vlastníkov. V správe sa malo konštatovať (musí to byť
podchytené aj v zápisnici), koľko vlastníkov je prítomných a že zhromaždenie môže
hlasovať podľa § 14 ods. 2, t.j. nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.
R
Dodávateľ plastových okien, hliníkových okien a hliníkových
vchodových dverí. www.intor.sk
odpovedá vám:
Ing. Otília Leskovská,
1. viceprezidentka
ZSVB na Slovensku
Prosím Vás o informáciu, dokedy je možné v bytovom dome odsúvať výmenu odpadového potrubia z azbestu – vnútorné kanalizačné odpady
a stúpačky?
Azbest je nebezpečný vtedy, ak sa mechanicky odiera a uvoľňujú sa pri tom vlákna, ktoré sú škodlivé, čo sa v prípade kanalizačných rúr v bytových jadrách nedeje.
Ak aj pri prietoku splaškov k oderu dochádza, deje sa to vo vnútri potrubia a cez
steny potrubia sa to do bytu nedostane. Výmena azbestového potrubia závisí od
jeho technického stavu a životnosti. Pri likvidácii, t.j. pri výmene potrubí dochádza
k mechanickému poškodeniu, to znamená, že v tejto fáze musia byť prísne dodržané bezpečnostné predpisy pri zaobchádzaní s azbestovým materiálom a odpad
musí byť uložený na vyhradenom mieste pre nebezpečný odpad. Firma, ktorá vykoná výmenu azbestových potrubí sa musí preukázať, že je oprávnená s týmto materiálom zaobchádzať a predložiť doklad o tom, že nebezpečný odpad umiestnila
na vyhradenú skládku.
Máme polyfunkčný dom s nebytovými priestormi. V jednom z nich sídli realitná kancelária, ktorá má, okrem názvu firmy nad vstupom do priestorov,
vedľa vchodu umiestnenú skrinku, v ktorej majú uloženú vždy aktuálnu ponuku nehnuteľností na predaj a prenájom. Na zhromaždení vlastníkov sme
odhlasovali, že za umiestnenie skrinky na fasáde nám budú prispievať 10
eur mesačne. Realitka s tým absolútne nesúhlasí a odmieta tento príspevok
uhrádzať. Ako máme postupovať?
Nápis na dverách alebo nad vstupom do prevádzky v nebytovom priestore, napr. „Realitná kancelária REALITY“ alebo „POTRAVINY BETKA“ nie je, podľa nášho názoru,
považovaný za reklamu, je to označenie typu prevádzky. Avšak umiestnenie tabule
typu „Najlacnejšie potraviny v okolí“ alebo vami spomínaná vývesná tabuľa umiestnená
na fasáde domu už môže byť považovaná za reklamu. Vlastník bytu a nebytového priestoru (§ 11 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov) nesmie bez súhlasu spoločenstva meniť vzhľad domu.
Odporúčame písomne vyzvať prevádzkovateľa na úhradu určenej čiastky za osadenie
reklamnej tabule alebo požadovať jej odstránenie, nakoľko nebolo dané súhlasné stanovisko vlastníkov, resp. spoločenstva.
Chcem sa spýtať, či na výmenu radiátorov postačuje súhlas predsedu spoločenstva alebo je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov.
Výmena radiátora musí byť oznámená predsedovi spoločenstva, nakoľko ide o zásah do spoločného zariadenia domu. Samotný radiátor je vlastníctvom každého
vlastníka bytu, radiátor je však napojený na vykurovaciu sústavu, ktorá je spoločným zariadením bytového domu.
Ak je radiátor opatrený uzatváracím ventilom aj na výtoku – spiatočke, demontáž
je možná bez vypustenia vody z predmetnej stúpačky vykurovania. Ak takýto ventil
osadený nie je, je treba pri výmene radiátora vypustiť vodu zo stúpačky, a to už
nesmie vlastník robiť svojvoľne.
Ak je vykurovacia sústava vyregulovaná, môže byť nesprávnym zásahom alebo
osadením nevhodného radiátora (s inými parametrami, odlišnými od pôvodného
radiátora) rozladená, čo môže následne spôsobiť poruchy pri vykurovaní. Preto je
potrebné takúto výmenu vykonávať v súčinnosti s predsedom spoločenstva.
V zmysle zákona sa musí prispievať do fondu
prevádzky, údržby a opráv aj za balkóny, a to na
25 % plochy balkóna. My sme si na zhromaždení vlastníkov odsúhlasili, že vlastníci, ktorí majú
balkóny, budú prispievať do fondu na 100 %
plochy balkóna, pretože sme realizovali rekonštrukciu balkónov cez úver a smiešna čiastka,
ktorá vychádza na 25 % plochy ani zďaleka nezodpovedá vynaloženým nákladom. Ako máme
ošetriť vôľu vlastníkov prispievať viac, aby to
bolo právne v poriadku?
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v § 10 ods. 1 striktne určuje spôsob tvorby fondu
prevádzky, údržby a opráv. Vlastníci by mali prispievať v zmysle zákona do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu a k tomu 25 % plochy balkóna. V prípade, že sa
vlastníci dohodli nad rámec zákona, musia si byť
vedomí, že v zmysle zákona o vlastníctve bytov to
nie je vymožiteľné. Ak napriek tomu budú vlastníci
trvať na zvýšenom príspevku na plochu balkóna
nad rámec 25 % plochy balkóna, mali by sa riadiť
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a uzatvoriť samostatnú zmluvu s každým vlastníkom bytu,
ktorý má balkón. V tejto zmluve bude uvedené, že
finančné prostriedky uhrádzané vlastníkmi navyše
na balkóny, t.j. nad rámec 25 % plochy balkóna,
budú každý mesiac použité na úhradu splátky
úveru, ktorý bol na účel obnovy balkónov čerpaný.
V prípade, že niektorý vlastník nezaplatí tento príspevok, môže ho spoločenstvo vymáhať v zmysle
uzatvorenej samostatnej zmluvy a ustanovení Občianskeho zákonníka.
Chcel by som sa informovať, ako mám postupovať ako predseda SVBaNP, keď odstúpi
(vzdá sa) člen rady napr. z osobných alebo
zdravotných dôvodov?
Odporúčame doplniť do Zmluvy o spoločenstve nasledovný postup:
„Člen rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Túto skutočnosť je povinný oznámiť písomne ostatným členom rady a predsedovi spoločenstva, ktorí pripravia
novú kandidátku na člena rady. Rada za týmto účelom zvolá zhromaždenie v časovom rozpätí do 30 dní
od oznámenia o odstúpení a vykoná akt volieb. Člena
rady je možné zvoliť aj písomným hlasovaním, ktoré
vyhlasuje predseda.“
3_2014
77
Seriál o rekonstrukciách a restaurátorstve
Ako sme restaurovali
pohrebný koc
V AREÁLI BOJNICKÉHO ZÁMKU SA NACHÁDZA
JEDEN VEĽMI NETRADIČNÝ HISTORICKÝ ARTEFAKT,
KTORÉHO ÚČELOM JE ODVIESŤ NEBOŽTÍKA NA
POSLEDNEJ CESTE NA TOMTO SVETE. HOCI IDE
O DOSŤ „ZVLÁŠTNY“ MUZEÁLNY „KUS“, PREDSA SA
PRI ŇOM FOTÍ VEĽA NÁVŠTEVNÍKOV.
A
tak sa stal historický pohrebný koč miestom zábavy aj
recesie, hoci vtedy, keď sa koč
„našiel“ a kompetentní rozhodli o jeho
rekonštrukcii, nik zo zainteresovaných
si nemyslel, ako „zaujímavo“ túto
pamiatku príjmu návštevníci.
V čase, keď tento koč našli, bol rozobratý na stovky kusov a nik si nevedel
predstaviť, či sú všetky, prípadne či sa
podarí jeho rekonštrukcia do pôvodnej
podoby. Vek koču sa odhaduje na
100 – 120 rokov, kdesi ku koncu 19
storočia. Z konštrukčného hľadiska
sa jedná o kovový rám – podvozok so
štyrmi kolesami, na ktorom je nesená
polychrómovaná drevená nadstavba
s presklenými časťami. Predný pár
kolies je otočný a do tohto páru kolies
je pripevnené oje pre štvorzáprah koní.
Nad týmito kolesami je sedadlo kočiša.
Strieška nadstavby pre prepravu
nebožtíka je oblúkového tvaru upevnená na ôsmich drevených pilieroch
78
3_2014
spojených dekoratívnymi rímsami. Na rožných obvodových
pilierikoch sú nainštalované drevené ozdoby v tvare anjelov
a po ostatných častiach ríms sú zas inštalované hlavy
anjelikov a levov. Medzi nosnými stĺpmi sa nachádza výplň
z hrubého dekorovaného skla.
Samotný proces rekonštrukcie si vyžiadal niekoľko oddelených etáp, pretože objekt bolo potrebné najprv dopraviť
z miesta nálezu do reštaurátorskej dielne.
Potom nasledovalo identifikovanie jednotlivých rozložených
častí s miestom, na ktoré pôvodne patria, či sú z pravej alebo
ľavej strany koča i hľadanie miesta, z ktorého boli odmontované. Nasledovalo určenie, koľko premalieb bolo na drevených
prvkoch použitých, hľadanie spôsobu, ako ich odstrániť
a určenie výslednej – pôvodnej farebnosti. Výskum potvrdil
použitie 4 premalieb všetkých častí, ako boli kolesá, nosné
stĺpy, ale aj u anjelov a aj dekoračných prvkov, a hlavne
neodborný pokus ich odstránenia opálením.
Zároveň sa potvrdilo, že väčšina drevených prvkov bola realizovaná z lepeného dreva, ktoré bolo
uvoľnené a rozlepené. Našťastie, drevo nebolo
napadnuté drevokazným hmyzom. Kovové časti
boli silne skorodované a ozdobné mosadzné
časti boli poškodené pri neodbornej demontáži
v čase nálezu.
Prišiel čas navrhnúť následný postup záchrany
a reštaurovania. Ako prvé bolo potrebné chemickou cestou odstrániť všetky vrstvy premalieb
až na pôvodnú drevnú hmotu. Potom sa zlepila
každá jedna uvoľnená časť drevnej hmoty späť
na pôvodné miesto. Chýbajúce časti sa vyrobili
pôvodnou ručnou rezbárskou metódou a postupne sa skompletizovala každá jedna časť drevných
prvkov koča. Až po tomto sa pristúpilo k tmeleniu
povrchu a k rekonštrukcii pôvodnej čiernej
polychrómie. Nasledovalo zlatenie povrchov sôch
anjelov a ozdobných prvkov. Reštaurovanie sa
uskutočnilo aj na kovovom podvozku, kde sa
museli nanovo vyrobiť tesnenia - puzdrá nábojov
pre uchytenie kolies a aj v prípade týchto drevených kolies sa museli napodobeninami doplniť
niektoré drevené časti, ktoré boli natoľko zničené,
že sa nedali obnoviť. Kovové, mosadzné ozdobné
časti, z ktorých sa odstránila hrdza a rôzne nánosy zoxidovaných častí, sa vyleštili, neobnoviteľné
sa museli vyrobiť nanovo. Nasledovala konečná
farebná úprava koča a doplnenie textilnej
výzdoby. Najväčším problémom bolo upevnenie
sklenených výplní do drevených častí koča. Tu
sme si museli „pomôcť“ priehľadným bezfarebným silikónovým tmelom, pretože sme museli
zabezpečiť ich pružné uloženie do drevených
rámov. Inštalácia figurálnej výzdoby sa realizovala
ako pred sto rokmi.
Celá rekonštrukcia pohrebného koča bola
realizovaná tak, aby bola plne zachovaná jeho
funkčnosť, a tak po jeho rekonštrukcii do koča zapriahli konský štvorzáprah a zreštaurovaný koč sa
v plnej kráse „predviedol“ perfektnou jazdou po
námestí obyvateľom i návštevníkom Bojníc. Dnes
je inštalovaný ako trvalá expozícia v exteriérovej
časti Bojnického zámku.
Akad. Soch. Albín Okša
Ateliér HAJA, 956 22 Prašice
3_2014
79
Seriál: Stavbári, nefusujte!
Skolský príklad tepelných mostov
N
a tejto vstavbe podstrešnej bytovej jednotky stavanej na bývalej strešnej terase sa „páni majstri“ prezentujú priam školskou
realizáciou tepelných mostov.
Obvodové murivo tejto vstavby je z výborného tepelnoizolačného
materiálu, tvárnic YTONG Lambda +375, pričom tepelný odpor takéhoto muriva je Ru = 4,21 m2.k/W. Tento materiál má jednu zo svojich
vlastností a tá spočíva v pohodlnom delení – teda rezaní na potrebné
dĺžky, keď stačí obyčajná píla na drevo, ak už si šetrní murári nekúpili
troška drahšiu špeciálnu ručnú pílu s vídiovými zubami.
Na tejto ukážke je vidno, že murári boli až hriešne šetrní, keďže pri
murovaní zvislých špaliet pre okná použili plnú pálenú tehlu (starú, zo
sanácie), aby si ušetrili prácu s rezaním tvaroviek YTONG.
Vytvorili tak školský príklad tepelných mostov, najkritickejšieho
miesta každej stavby, teda miesta pripojenia okien do stavby.
Tepelný odpor tohto tehlového muriva z plnej pálenej tehly je
Ru = 0,60 m2.k/W – je teda až 7-násobne horší!!!!
ako u tvárnic YTONG.
Poviete si – však to určite zateplia. Áno, ale akou
hrúbkou izolantu? Bežných je 6(!) centimetrov. Ak
teda použijú len 6 cm, tak tepelnotechnický odpor
tepelného mostu širokého až 30 cm a dlhého
po celej výške okna bude 2,14 m2.k/W, čo je
na hrane odporúčanej STN pre rekonštrukcie.
Skôr by som povedal, že tento tepelný odpor už
nevyhovuje požiadavkám, pretože túto vstavbu by
sme mali hodnotiť ako novostavbu a pre tieto platí
hodnota Ru = 3,3 m2.k /W.
Lineárny
tepelný most
Aký bude následok tejto lajdáckosti? Plesne počas
celej doby životnosti, pretože ide o najvyššiu časť
bytovky a vstavba je otočená na severozápad ku
Karpátom. Vietor od Karpát tak bude steny stále
ofukovať a ochladzovať, takže vnútorná povrchová
teplota tohto mostu bude vždy okolo bodu kondenzácie, teda 12,6 °C.
Riešením je zateplenie tejto nadstavby minimálne
15 cm hrubou tepelnou izoláciou a veľmi kvalitne
ošetrená – teda aj zateplená pripojovacia škára
rámu okna a tehly. Tu by som odporúčal „obetovať“ skoro celú
pohľadovú šírku rámu okna pre inštaláciu tepelného izolantu. Len tak
sa zabráni ochladzovaniu miesta spoja, takže vzdušná vlhkosť nebude
na vnútornej špalete okna kondenzovať!
Ilustračné foto: Fotolia
Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: autor
80
3_2014
Pustite sa do toho vo veľkom.
Požičajte si aj s rezervou.
Firemná prezentácia
Vitajte vo svete Fiskars
POZNÁTE ZNAČKU FISKARS? TAK POTOM STE URČITE
VÁŠNIVÝ ZÁHRADKÁR ALEBO ŠIKOVNÝ DOMÁCI MAJSTER.
...ALE URČITE NEVIETE, ŽE SA ZA TOUTO ZNAČKOU SKRÝVA
ÚŽASNE INŠPIRATÍVNY „BAŤOVSKÝ“ PRÍBEH NAJSTARŠEJ
FÍNSKEJ SPOLOČNOSTI. DNES, PO 356 ROKOCH FUNGOVANIA,
FISKARS PONÚKA RUČNÉ NÁRADIE NAJVYŠŠEJ KVALITY PRE
ZÁHRADKÁROV, REMESELNÍKOV, DOMÁCNOSTI ČI DETI, NAPR.
KVALITNÉ NOŽNICE NA PAPIER.
Značku Fiskars si pochvaľujú všetci každodenní
užívatelia či remeselníci s vysokými nárokmi na kvalitu
svojho ručného náradia. Okrem špičkového záhradného
náradia vyrába spoločnosť aj kvalitné kuchynské potreby
a pomôcky.
Friskars si každého podmaní aj svojim dizajnom. Typická
oranžová farba rukovätí náradia vznikla vlastne náhodou.
Dizajnér Olof Bäckström spočiatku navrhol kombináciu
čiernej s červenou alebo so zelenou farbu. Pri výrobe
prototypov sa však „šetrný“ radový pracovník rozhodol
najprv použiť zvyšnú oranžovú farbu, ktorú mal ešte
v stroji. A pretože sa dizajnérom páčila najviac, dnes ju
poznáme ako typický symbol šikovných, inovatívnych
a funkčných produktov značky Fiskars. Oranžová farba
- Fiskars Orange® bola oficiálne registrovaná ochranná
známka v roku 2003 vo Fínsku, a tak je táto značka
náradia ľahko identifikovateľná nielen svojou kvalitou, ale
aj svojou farbou na rukovätiach čierneho náradia.
Fiskars SmartFit™
Teleskopické nožnice na silné
vetvy L86 (produkt č. 112500)
Rozmery: dĺžka: 665 - 915 mm,
šírka: 249 mm, hmotnosť: 1030 g.
Predstavíme vám niekoľko „silných“ pomocníkov,
ktorých určite oceníte pri jarných prácach.
Rad ručného strihacieho náradia Fiskars SmartFit™
sa rozšíril o dva nové, ale hlavne praktické nástroje
– teleskopické nožnice na silné vetvy L86 a nové
teleskopické nožnice na živý plot HS 86. Možnosť
nastavenia týchto ultraľahkých a zároveň robustných
nástrojov rieši ťažkosti, s ktorými sa záhradkári bežne
Fiskars SmartFit™
Teleskopické nožnice na živý
plot HS86 (produkt č. 114800)
Rozmery: dĺžka: 675 – 925 mm,
šírka: 215 mm, hmotnosť: 980 g.
Nožnice záhradné
SmartFit™ P68
Rozmery: dĺžka: 208 mm,
šírka: 70 mm, hmotnosť:
200 g.
82
3_2014
stretávajú pri zastrihávaní stromov a konárov na
krátku či dlhšiu vzdialenosť. Oranžové nastaviteľné aretačné záražky na držadlách umožňujú
ľahké a rýchle predĺženie od 665 mm do 915 mm,
respektíve 675-925 mm pri nožniciach na konáre
a živý plot pre extra dlhý dosah. Oranžové držadlo
Fiskars SoftGrip™ umožňuje pohodlnú manipuláciu s rukavicami i bez nich Nože z karbónovej
ocele s protišmykovým povrchom umožňujú čistý
a presný strih.
Druhým naším typom sú malé ručné nožnice na
strihanie tenších vetvičiek či konárov. Rad malých
záhradníckych nožníc Fiskars SmartFit™ nadväzuje na pôvodné záhradné nožnice Fiskars SmartFit™
s nastaviteľným rozovretím čepelí pre slabšie i silnejšie konáre. Oranžové záražky umožňujú nastaviť
maximálny priemer strihu 12 mm alebo až na
24 mm pre prácu so silnejšími konármi. Antitrecia
vrstva a čepeľ z uhlíkovej ocele zaisťuje rýchle,
pohodlné a presné strihávanie, zatiaľ čo geometria
náradia umožňuje strihanie v úzkych priestoroch.
Čepele nožov sú vhodné aj na strihanie čerstvého
dreva. Obojstranný bezpečnostný zámok je pohodlne ovládateľný jednou rukou pri otváraní nožníc
pred strihávaním alebo zaistením po práci.
S výrobkami Fiskars nielen vyriešite svoje každodenné problémy, ale práca v domácnosti, v záhrade
a všade inde vonku sa stane jednoduchšou,
pohodlnejšou a zábavnejšou, vďaka dokonalej
funkčnosti výrobkov a nadčasovému dizajnu.
Viac na www.fiskars.com
Fiskars Brands Finland Oy Ab pre Českú republiku
a Slovensko T. G. Masaryka 36 264 01 Sedlčany
+420 318 821 039 [email protected],
www.fiskars.sk
PRÁVE
V PREDAJI
www.slsp.sk sporotel 0850 111 888
Požičajte si na rekonštrukciu aj s rezervou.
A s kým bankujete vy?
te,
e
i
n
i
m
Čo nepoplatku
bez rátite.
v
Zapojte sa do súťaže o 3x 3 000 eur na rekonštrukciu!
Pomôžeme vám s rekonštrukciou a myslíme to vážne. Kliknite na www.slsp.sk/rekonstrukcia
a hrajte o skvelý príspevok na rekonštrukciu. Navyše každý mesiac vyžrebujeme troch z vás,
ktorí vyhrajú vizualizácie interiéru od študentov architektúry.
Viac informácií na www.slsp.sk/rekonstrukcia
Platí pre spotrebný úver na čokoľvek.
Firemná prezentácia
Už čoraz častejšie jarné slniečko vykúka a jeho lúče zohrievajú zem. Je
príjemné postaviť sa na terasu či balkón a nastaviť im tvár. Po zime je pobyt
v záhrade úžasným relaxom. Akoby nás príroda nabíjala energiou. K príjemne strávenému času vonku určite prispieva aj pohodlný a prakticky
nábytok v záhrade, na terase i balkóne. Mať takýto priestor znamená rozšíriť si bývanie o pekných pár metrov štvorcových, ktorý nie je jednoduché
zariadiť. Záhradný nábytok, okrem toho, že musí esteticky lahodiť nášmu
oku, musí spĺňať aj kvalitatívne nároky, pretože je vystavený premenlivým
klimatickým podmienkam od skorej jari až do jesene, posledné roky takmer až do zimy. Trendom v záhradnom nábytku je preto symbióza dizajnu,
kvalitatívnych vlastností materiálu, z ktorého je vyrobený, jednoduchej
údržby a praktickosti.
Kov v záhrade?
Možno si poviete, že kov by ste do záhrady či na terasu nechceli, pretože
84
3_2014
Materiál ako taký je navrhnutý tak, aby sa podobal, veľakrát na nerozoznanie, prírodnému ratanu,
bambusu či prútiu. Z dizajnového hľadiska sa
pri tomto type nábytku využíva motív vypletania
alebo obtáčania okolo hliníkového rámu.
nepatrí medzi zeleň a kvety. Nie je to však
tak. Kov ako materiál tvorí nádherný kontrast
k prírodnej scenérii, je pevný, odolný, má dlhu
životnosť. Záhradný nábytok z kovu a hliníka je
konštruovaný tak, aby sa predchádzalo vzniku
korózii. Z dizajnového hľadiska prináša eleganciu
v každom štýle. Často je v kombinácii s masívom,
kameňom či sklom, čo ponúka nespočetné
kvalitatívne a estetické variácie.
Záhradný nábytok
z liateho hliníku
Klasický kovaný záhradný nábytok s charizmou
starých čias či vidieka sa takmer vytratil. Jeho
tvary, krivky a vzory sa znova vracajú v podobe modelov z liateho hliníka. Tento nábytok
je neuveriteľne ľahký a odolný voči vrtochom
počasia. Zachoval si čaro vidieka s jemne patinovanou povrchovou úpravou. Nežnú romantiku
do záhrad, ale aj na menšie balkóny prinášajú
sedenia a sety aj v bielom prevedení.
sedenie z masívneho dreva. Teak vynikne všade.
V záhrade zaplavenej pralesom zelene, v bylinkových záhonoch i na moderných betónových
či keramických terasách. Dojem, ktorý dokáže
zanechať by sa dal vyjadriť slovami elegancia,
funkčnosť a praktickosť. Pri troche pravidelnej
údržby vydrží celé dlhé desaťročia. Ak sa rozhodnete pre teakový záhradný nábytok, je to vlastne
akýsi druh investície až do budúcnosti, pretože
toto drevo, okrem toho, že je rokmi stále krajšie,
odoláva poveternostným vplyvom, hnilobe a termitom, vďaka vysokému obsahu oleja a kaučuku
v drevenej surovine.
Teakové drevo je najvhodnejším materiálom na
výrobu exteriérového nábytku. Nepraská, nekrúti
sa a nehnije. Okrem vetra odolá aj snehu i slnku.
Jeho zlatohnedá až hnedá farba sa s pribúdajúcimi rokmi mení na striebornosivú patinu. Pokiaľ
chcete, aby sa zachovala pôvodná prírodná farba
dreva, je potrebné záhradný nábytok pravidelne
ošetriť teakovým olejom.
Teakové drevo – klasika(?!),
nie - exotika
Umelý ratan
Za klasiku, ktorou nič v záhrade nepokazíte sa
stále považuje záhradný nábytok a záhradné
Najnovším trendov posledný rokov je
záhradný nábytok z umelého ratanu.
Záhradný nábytok z umelého ratanu spokojne
„prezimuje“ aj na záhrade. Počas zimy ho
stačí len prikryť plachtou. Ak zmokne, len ho
jednoducho utriete suchou utierkou dosucha.
Ako je možne z týchto informácii pochopiť - umelý
ratan je oveľa odolnejší ako prírodný. Je oveľa
pružnejší a v podstate nezničiteľný. Dokáže
odolávať nástrahám počasia veľmi veľa rokov
bez akéhokoľvek poškodenia. Na rozdiel od
prírodného ratanu je odolný aj proti UV žiareniu.
Vďaka svojim kvalitatívnym vlastnostiam, širokej
dizajnovej a farebnej palete sa stal umelý ratan
veľmi populárnym a častou voľbou pre relaxačné
zóny nielen v exteriéri záhrady, ale aj v interiérových častiach terás či zimných záhrad. Obľúbený
je aj vďaka tomu, že hoci pôsobí masívne je veľmi
ľahký, čo umožňuje jednoduchú manipuláciu
a presúvanie jednotlivých častí podľa potreby.
Nech už sa rozhodne pre ktorýkoľvek materiál,
je potrebné si uvedomiť niekoľko faktov. Pokiaľ
plánujete záhradný nábytok dennodenne využívať, očakávate, že vám bude dlhé roky spoľahlivo
slúžiť, prípadne nehodláte pri každom zlom počasí záhradu „sťahovať“ po strechu, musíte si byť
vedomí toho, že záhradný nábytok je v podstate
typ investície. Ale z dlhodobého hľadiska sa tieto
investície mnohonásobne vrátia.
Teak & Garden s.r.o.
R1 centrum, Rožňavská 1, Bratislava
www.teakandgarden.sk
www.tintinhal.sk
3_2014
85
Starostlivost
o jarný trávnik
A ÚDRŽBU, KTORÚ JE VHODNÉ ZAČAŤ HNEĎ,
AKO SA ROZTOPÍ SNEH, POKIAĽ VÔBEC BOL,
A OBJAVIA SA PRVÉ SLNEČNÉ LÚČE. ČÍM SKÔR
TRÁVNIKU DOPRAJETE OZDRAVNÚ KÚRU,
TÝM SKÔR SA DOČKÁTE KRÁSNE ZELENÉHO
A ZDRAVÉHO TRÁVNIKA.
Po zime sa trávnik zotavuje z obdobia vegetačného pokoja. Preto treba počkať, až sa oteplí a tráva
začne zasa rásť.
Kosenie a vertikutácia
Keď trávnik povyrastie, treba ho raz až dvakrát
pokosiť, štandardne skrátiť o 1/3. Zbavte ho
všetkého, čo do neho nepatrí.
Doprajte trávniku, aby znovu dýchal. Počas vegetačného obdobia trávnik totiž čelí rôznym záťažiam
a jeho pravidelné používanie vedie k zhusťovaniu
povrchu. V zelenej ploche sa tvorí trávová plsť,
ktorá trávnik upcháva. Do pôdy tak nepreniká
vlhkosť ani živiny. Z tohto dôvodu môže trávnik
vyzerať nezdravo. Preto starostlivo vykonajte jeho
vertikutáciu. Je to proces, ktorý zbavuje trávnik
86
3_2014
všetkého, čo k nemu nepatrí. Teda, machy, zvyšky
starej trávy a mŕtve steblá. Trávnik sa vertikutáciou
tiež prevzdušní a dôjde k prerezaniu koreňov, ktoré
sa potom rozvetvia a lepšie rastú.
Spolu s kosením patrí vertikutácia medzi
najdôležitejšie úlohy pri správnej údržbe trávnika.
Tomuto účelu slúži vertikutátor – stroj, ktorý by
sme mohli vizuálne porovnať s kosačkou na
trávu. Rozdiel je však v umiestnení nožov na
hriadeli stroja. Vertikutátor má na hriadeli zvislo
umiestnené nože a pružinky. Nože ľahko a šetrne
narezávajú trávové trsy do hĺbky 2 – 4 mm
a odstraňujú nežiaducu trávovú plsť. Pružinky
potom dokonale vyčešú všetky nečistoty. Trávnik
tak oveľa lepšie dýcha a prijíma živiny. Efektív-
na vertikutácia, ktorá povrch pôdy tzv. otvorí,
umožní prísun chýbajúcich živín, takže trávou
začne znovu prestupovať vlaha. Zároveň dôjde
z povrchu k odstráneniu zvyškov odumretej trávy,
nežiaduceho machu a nánosov trávy, vzniknutých
napríklad mulčováním. Vertikutácia by sa mala
robiť na jar po prvom kosení a na jeseň pred
aplikáciou jesenného hnojiva.
Aký vertikutátor zvoliť? Zákazníci, ktorí majú
o vertikutátor záujem, by sa mali najskôr zorientovať v ponuke týchto strojov, lebo na trhu sú aj
menej kvalitné bezmenné vertikutátory z Ázie.
Medzi špičky v sortimente vertikutátorov však
patrí nemecká značka WOLF Garten (ponúka
spoločnosť Mountfield).
Po vertikutácii môžu v trávniku vzniknúť holé
miesta. Tie treba doosiať kvalitnou trávovou
zmesou. Také sú napríklad prémiové rady
osív WOLF-Garten a EUROGREEN (+ osivo
GREENPARK – v ponuke spoločnosti Mountfield
bude od marca 2014). Trávové zmesi od týchto
nemeckých výrobcov vynikajú rýchlou klíčivosťou, sýto zelenou farbou a vysokou regeneračnou
schopnosťou ako aj ďalšími prednosťami.
Hnojenie
Následne po vertikutácii
a doosiatí príde na rad hnojenie, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou pravidelnej starostlivosti o zatrávnenú plochu.
Len kvalitné a vhodné hnojivo
dodá tráve dostatok živín, ktoré
po zime veľmi potrebuje. Je to
jediný spôsob, ako získate sýto
zelený a hustý trávnik.
Treba však vedieť, že po zime
potrebuje trávnik hnojivo so
správnym pomerom dusíka (N), fosforu (P)
a draslíka (K) a tiež ďalšími doplnkovými prvkami,
ako sú horčík, síra, vápnik alebo železo. Najväčšiu časť v jarnom trávnikovom hnojive by mal
tvoriť dusík (N), ktorý je hlavnou zložkou na regeneráciu a rýchly rast. Aplikáciu
hnojiva robíme podľa odporúčaných informácií na obale (alebo
sa poradíme s odborníkom),
aby nedošlo k spáleniu trávnika
alebo k jeho nedostatočnému
hnojeniu.
Dôležité je rovnomerné
rozvrstvenie hnojiva po celej
zatrávnenej ploche v odporučenom množstve, ktoré je uvedené
na obale. Pre rovnomerné
rozloženie je vhodné použiť
špeciálnu rozmetačku alebo
posýpací vozík.
Po zime však trávniku nestačí iba jedno hnojenie.
Ďalšie hnojenie sa odporúča vykonať v máji až
v júni a potom na jeseň špeciálnym jesenným
hnojivom. V tom je prevládajúcou zložkou draslík,
ktorý trávnik posilní a pripraví na zimu. Pokiaľ
chcete trávniku dopriať naozaj tú najlepšiu starostlivosť, zvážte ešte jedno hnojenie v septembri.
Trávnikové hnojivo od známej českej firmy
Rašelina Soběslav je určené pre okrasné aj
zaťažované trávniky. Môžete ho teda použít
aj v záhradách, na ihriskách či v parkoch.
V ponuke spoločnosti Mountfield je ako hnojivo
pre jarnú a letnú starostlivosť (NPK
15-5-5+2MgO+14S+0,5Fe), tak aj hnojivo
určené na použitie na jeseň (NPK 7-715+12S+0,5Fe).
Prémiové trávnaté osivá
GREEN PARK a EUROGREEN
Ak sa však chystáte trávnik iba založiť, potom
treba vedieť, že bez kvalitného trávového osiva
krásny zelený a hustý trávnik nedocielite. To vám
povie každý skúsený záhradkár. Výber trávovej
zmesi má na výslednom vzhľade trávnika
podiel až 70 %. Trávnik vás bude sprevádzať
mnoho rokov, preto sa oplatí vybrať čo
najkvalitnejšie osivo.
V prvom rade sa musíte rozhodnúť, aký druh
trávnika chcete a podľa toho si vybrať zodpovedajúcu trávnatú zmes. V ponuke
spoločnosti Mountfield sú osivá
určené pre všetky aktivity na záhrade vrátane náročného športového
vyžitia alebo zmesi pre okrasný trávnik,
ktoré sú zároveň odolné bežnej záťaži.
K dispozícii sú aj osivá do náročnejších
podmienok, napr. do tieňa. Všetky
trávnaté osivá, ktoré ponúkame, tvoria
prémiové rady a pochádzajú od tradičných výrobcov. Ide o už zavedenú
značku Eurogreen a novinku pre tento
rok, ktorou sú osivá od spoločnosti
Green Park, založené na odrodách trávnatých zmesí od spoločnosti Barenbrug.
Spoločnosť BARENBRUG bola založená v holandskom Arnheme už v roku 1904. Špecializuje sa na šľachtenie, produkciu
i mezinárodný marketing trávnatých
osív a ďateľovín a je v tejto oblasti
svetovou jednotkou.
V ponuke majú viac ako 300 kvalitných odrôd, ktoré sú výsledkom jedinečného a neustále prebiehajúceho
výskumu a vývoja po celom svete,
vo všetkých klimatických pásmach.
Toto všetko je zárukou špičkovej
kvality osív.
Nemecká spoločnosť EUROGREEN
má svoj vlastný výskumný inštitút,
ktorý je najväčší v Európe, a kde
vznikajú len tie najlepšie trávnaté
produkty už viac ako 40 rokov.
Trávnaté osivá GREEN PARK
i EUROGREEN prešli pred zaradením do sortimentu spoločnosti Mountfield dlhým testovaním.
Aby sme pre našich zákazníkov
vybrali len to najlepšie, zostavili
sme tím odborníkov, ktorí sa
zaoberali pestovaním a testovaním trávnatých osív od rôznych
výrobcov. Z tohoto dlhého
a náročného procesu vyšli
dvaja víťazi – GREEN PARK a EUROGREEN.
Trávnaté osivá v našom sortimente ako od
GREEN PARKu, tak od EUROGREENu sú vysoko
kvalitné a spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky a najprísnejšie nemecké normy RSM. Vynikajú
napríklad nízkym vzrastom a hustotou, lebo namiesto do výšky rastú do šírky a pri kosení vzniká
podstatne menej odpadu. Ďalej trávnaté osivá
disponujú vynikajúcou regeneračnou schopnosťou, vysokou odolnosťou voči chorobám aj
vymŕzaniu a v neposlednom rade klíčia rýchlejšie
ako bežné osivá.
Niet preto divu, že trávnik vzniknutý z trávnatých
osív GREEN PARK a EUROGREEN nájdete
napríklad na štadiónoch Bayernu Mnichov a FC
Slovan Liberec, na dostihovej dráhe Velká Chuchle v Prahe, v Golf Resort Karlovy Vary alebo na
tenisových areáloch vo Wimbledone.
Zalievanie
Pre čerstvo vysiate semená je nevyhnutné
aj pravidelné zalievanie. V prvých týždňoch
nesmú semená vyschnúť, inak nevyklíčia a sú
trvalo znehodnotené. Pokiaľ potrebujete na
zalievanie novú hadicu, vyskúšajte napríklad
niekoľkovrstvové hadice od českej spoločnosti
Valmon, francúzskeho výrobcu Hozelock alebo
talianskeho výrobcu GF GARDEN. Tieto produkty
sú pevné, nelámu sa a nekrútia.
Pre rast trávnika a jeho posilnenie najmä na jar
treba pravidelne dodávať nevyhnutne potrebné
živiny. Ako sme už uviedli, nevyhnutný je menovite dusík, fosfor a draslík. Tieto látky obsahuje vo
vyváženom pomere napríklad trávové
hnojivo od známeho českého výrobcu Rašelina a.s.
Nadobudli ste dojem, že si jarný trávnik vyžaduje príliš veľa starostlivosti?
Ak ju nebudete vnímať ako povinnosť, ale ako aktívny odpočinok
a oddych, pohľad na krásny zelený
trávnik vám určite bude stáť zato.
Text a snímky: Mountfield
3_2014
87
Nabudúce
Téma čísla
Tu dostanete kúpiť DOM a BYT
Najnovší Dom a Byt ako i niektoré z jeho starších
čísel dostanete kúpiť aj vo vybraných predajniach
stavebnín po celom Slovensku. Firmy, ktoré majú
záujem o takúto formu spolupráce, môžu sa
kontaktovať na adrese: ANTAR, s. r. o.,
Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42, tel.: 02/209 207 11,
fax: 02/209 207 13, mobil: 0911 171 921
Vďaka zatepľovaniu domy opeknievajú, niekdajšia šeď sa
z našich sídlisk pomaly vytráca. Nejde však len o krásu
– ide o to, aby sme zateplili správne, a tak ušetrili nemalé
prostriedky za energie. Kľúčová je tzv. obálka domu, ktorú
navonok vnímame ako fasádu. Témou budúceho čísla
bude preto táto dôležitá problematika – fasádne systémy,
obklady, sokle a dekoračné prvky, povrchová úprava fasád
a stien, materiál, štruktúra, nátery, farby…
AB-STAVEBNINY
s.r.o.
partner Vašej stavby
www.abstavebniny.sk
Asken Slovakia s.r.o.
Stavebné a strešné centrum
Lúky 020 53
okres Púchov
Tel : 0944 351 783
0918 545 742
[email protected]
STAVEBNÝ MATERIÁL, FARBY - LAKY,
OBKLADY - DLAŽBY - SANITA, DVERE
STAVEBNÁ CHÉMIA ZA VÝHODNÉ CENY
Bardejov, Duklianska 13,
054 472 25 76
Banská Bystrica,
Partizánska 91,
048 414 83 92
Bratislava, Vajnorská 128/A,
02 4445 68 98
Bratislava, Polianky 17,
02 6436 62 35
Čadca, U Ševca 220,
041 4204 130
Handlová, Prievidzská 68,
046 547 57 46
Humenné, Fidlikova 3,
057 775 38 34
Ilava, Sihoť 166,
042 444 11 69
Komárno, ul. Priateľstva
Bašta, 035 772 09 29
Košice, Južná trieda 66,
055 729 80 86
Leopoldov, Nádražná 522,
033 733 18 91
Liptovský Mikuláš,
Okoličianska 63,
044 562 43 19
Lučenec, Zvolenská 277,
047 433 06 15
Malacky, Pezinská 56,
034 772 23 90
Martin, Na Bystričku 14,
043 430 62 50
Michalovce, Zeleninárska 2,
056 688 12 77
Nitra, Novozámocká 76/94,
037 651 11 61
Nové Mesto n./Váhom,
Srnianska 4,
032 771 24 86
Partizánske, Za Riek.
Nitrou 1493,
038 749 66 30
Piešťany, Vrbovská cesta 123,
033 773 30 81
Prešov, Budovateľská 38,
051 772 29 72
www.facebook.com/stavmat
Rohožník, Senická cesta 8,
034 658 82 18
Ružomberok, Bystrická
cesta 68,
044 430 30 68
Senica, Dlhá 45,
034 651 70 22
Šaľa, Diakovská cesta 1243,
031 771 34 82
Šaľa, P. Pazmáňa 10,
031 770 26 66
Topoľčany, Pod Kalváriou
1278,
038 532 20 21
Trenčín, Brnianska 2,
032 658 00 39
Trnava, Zavarská 10/D,
033 554 52 46
Vráble, Staničná ul.,
037 783 11 12
Žilina, Kamenná 10,
041 723 50 82
www.stavmat.sk
Interiér
Neprívetivé podkrovia, ktoré v minulosti slúžili ako
odkladiská nepotrebných vecí, poskytujú možnosti naozaj
útulného bývania. Samozrejme, treba vedieť ako na to.
Čo všetko musíte vedieť skôr, než sa rozhodnete priestory
v podkroví prerobiť a mali ste k nim zdola aj ľahký prístup?
Dozviete sa na interiérových stránkach.
Záhrada
KARTEL NITRA s. r. o.
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 741 7071-2, fax: 037 / 772 9492
mtz: 0902 906 059, 0902 906 052
www.kartel.sk
Casopis o stavebníctve a kultúre bývania
V záhradách už dlhšie rozvoniava jar a teplé počasie nás
láka von. Niekto rád ošetruje stromy, iný dáva prednosť
rýpaniu sa v zemi a sadeniu. Po zimných mesiacoch
však nemožno zabudnúť ani na úpravu terénu. Každá
dobre udržiavaná záhrada vytvára estetickú pohodu
a v uponáhľanom svete je oázou pre telo i pre dušu.
Posedenie v upravenom prostredí so zelenou trávičkou
k tomu určite tiež patrí.
88
3_2014
číslo 3, ročník XX., marec 2014, cena 1,50 €
Vyšlo vo vydavaľstve Antar, spol. s r. o.,
IČO: 31392580
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava,
registrácia za dňa 3. 2. 1995,
MK SR pod číslom EV 3183/09,
ISSN 1335–6615 (tlač)
ISSN 1336–6653 (online)
Mesačník, dátum vydania: marec 2014
Adresa redakcie:
Agátová 7/G, 841 01 Bratislava 42
tel.: 02/209 207 11, fax: 02/209 207 13
e-mail: [email protected]
www.antar.sk
Šéfredaktor:
Ing. Pavel Kleskeň, 0903 721 235,
tel.: 02/209 207 11
Zástupca šéfredaktora:
PhDr. Andrej Fabík, tel.: 02/209 207 17
ul. Dopravná 2/A, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/522 79 50, mobil 0904 377 154
www.alpox.sk
Redakcia:
Mgr. Miroslava Kleskeňová, 0903 401 077
Predseda redakčnej rady:
Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.
Marketing:
Karol Stratený, 0911 171 921
Obchodné oddelenie:
Riaditeľ: Ing. František Orth, 0911 721 233
Igor Imrich, 0903 795 440
Štefan Majerník, 0903 781 341
Ing. Zoltán Ďurčovič, 0903 741 104
Ing. Ľudovít Majerčík, CSc., 0904 926 785
Grafická úprava, layout:
MSG Design s.r.o.
Scan: Press Color, s. r. o.
Tlač:
TELEM K&M, a. s., Liptovský Miluláš
Predplatné prijíma redakcia:
e-mail: [email protected]
Objednávky na predplatné
prijíma každá pošta
a doručovateľ Slovenskej pošty.
Objednávky zo zahraničia vybavuje
Slovenská pošta, a. s., Stredisko
predplatného tlače, Uzbecká 4,
P. O. Box 164, 820 14 Bratislava 214,
e-mail: [email protected]
Distribuje:
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, s. r. o.,
a súkromní distribútori.
Podávanie novinových zásielok povolené
26. 9. 1995 č. p. 623RPP/95.
Kopírovanie povolené s písomným súhlasom
vydavateľa a pri zachovaní autorských práv.
Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál
nevraciame.
ANTAR, spol. s r. o.
Články s kontaktnou adresou sú platenou
inzerciou.
Redakcia nezodpovedá za obsah
ani za jazykovú úpravu dodaných
inzerátov.
Snímka na titulnej strane: Silvia Slafkovská
Download

Exkluzívne veľkoformátové obklady