Abecední seznam organizací dle kategorií
Úvodem ......................................................................................................................8
1. Sociální služby ......................................................................................................9
1.1 Organizace poskytující více služeb ........................................................ 9
Diakonie ČCE / 16
Integrace, o. s. / 23
Kafira, o. s. Opava / 14
Maltézská pomoc, o. p. s. / 16
Porozumění – Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň / 16
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých / 23
Organizace nevidomých, o. s. Jihlava / 11
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) / 17
Tyflo Vysočina Jihlava, o. p. s. / 11
TyfloCentrum Brno, o. p. s. / 9
TyfloCentrum ČR, o. p. s. Karviná / 12
TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. / 10
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. / 11
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. / 12
TyfloCentrum Liberec, o. p. s. / 12
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. / 13
TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. / 14
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. / 15
TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. / 16
TyfloCentrum Praha, o. p. s. / 22
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s. / 24
TyfloCentrum Zlín, o. p. s. / 25
Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s. / 10
1.2 Domovy pro osoby se zrakovým postižením ........................................ 25
Dům Sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené / 26
Palata – Domov pro zrakově postižené / 26
Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích / 25
1.3 Raná péče............................................................................................ 26
Společnost pro ranou péči / 26
1.4 Sociální rehabilitace ............................................................................ 28
Timšel, o. s. / 28
Tyfloservis, o. p. s. / 28
Univerzita Karlova v Praze / 42
1.5 Ostatní sociální služby ........................................................................ 30
Mládež Českého červeného kříže / 30
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR / 30
2. Školství ................................................................................................................30
2.1 Mateřské školy .................................................................................... 30
Dětský domov a mateřská škola speciální, Beroun, Mládeže 1102 / 30
Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10 a MŠ a ZŠ speciální / 33
Mateřská škola Karola Śliwky / 32
Mateřská škola pro zrakově postižené / 31
1
Mateřská škola pro zrakově postižené a speciálně pedagogické centrum / 34
Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov město / 31
Mateřská škola se speciálními třídami / 32
Mateřská škola speciální / 34
Mateřská škola speciální, Žatec / 34
Speciální mateřská škola / 34
Speciální mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum pro zrakově
postižené děti / 31
Speciální mateřská škola pro zrakově postižené / 32
Speciální mateřská škola se speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami
zraku a řeči / 33
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola, Moravská
Třebová / 35
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené / 37
Škola Jaroslava Ježka, mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní
umělecká škola pro zrakově postižené / 32
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 / 36
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Sluníčko, Turnov / 37
2.2 Základní školy ..................................................................................... 35
Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10 a MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE
Praha 10 / 33
Škola Jaroslava Ježka, mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní
umělecká škola pro zrakově postižené / 32
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola, Moravská
Třebová / 35
Speciální základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči / 35
Speciální základní škola pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského / 35
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené / 37
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 / 36
Základní škola pro zrakově postižené / 36
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Sluníčko, Turnov / 37
2.3 Střední školy ....................................................................................... 37
Gymnázium a obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež / 38
Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla / 39
Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace / 38
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola, Moravská
Třebová / 35
Střední škola Aloyse Klara / 38
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené / 37
Škola Jaroslava Ježka, mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní
umělecká škola pro zrakově postižené / 37
2.4 Speciálně pedagogická centra ............................................................. 39
Dětský domov a mateřská škola speciální, Beroun, Mládeže 1102 / 30
Mateřská škola pro zrakově postižené / 31
Mateřská škola pro zrakově postižené a speciálně pedagogické centrum / 31
Mateřská škola se speciálními třídami / 32
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené v Liberci / 39
2
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené při Speciální škole
Kpt. Vajdy v Ostravě / 40
Speciální mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum pro zrakově
postižené děti / 31
Speciální mateřská škola se speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami
zraku a řeči / 33
Speciální základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči / 35
Speciální základní škola pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského / 35
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola, Moravská
Třebová / 35
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené / 37
Škola Jaroslava Ježka, mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní
umělecká škola pro zrakově postižené / 32
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25
Základní škola pro zrakově postižené / 36
2.5 Podpora studentů vysokých škol ......................................................... 40
Akademická poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním
postižením / 41
Centrum pomoci handicapovaným při katedře speciální pedagogiky / 41
Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky / 40
TEREZA – Centrum podpory samostatného studia zrakově postižených / 44
Univerzita Hradec Králové / 41
Univerzita Karlova v Praze / 42
3. Zdravotnictví........................................................................................................44
3.1 Zdravotnická zařízení........................................................................... 44
Centrum zrakových vad, s. r. o. / 44
3.2 Výrobci očních protéz .......................................................................... 45
Jaroslav Holub – výrobce očních protéz / 46
Oční protetika / 45
Optik Grueber / 45
Ronald Szarvas – Oční protézy / 46
Šťovíček – sklářská dílna / 46
Výroba očních protéz / 45
4. Dodavatelé kompenzačních pomůcek...............................................................46
4.1 Pomůcky pro domácnost ..................................................................... 46
Elvyko Brno / 46
Miroslav Čihař / 47
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) / 17
VINIS, s. r. o. / 47
4.2 Elektronické pomůcky ......................................................................... 47
ACE Design, s. r. o. / 47
Adaptech, s. r. o. / 50
Brailcom, o. p. s. / 48
Donát / 49
Elvos, s. r. o. / 47
GALOP s. r. o. / 48
HT Visual / 48
MERIT / 50
3
Neovision, s. r. o. / 49
RosaSOFT, s. r. o. / 48
Spektra – výrobní družstvo nevidomých / 49
4.3 Optické pomůcky................................................................................. 50
Dioptra, a. s. / 51
Eschenbach Optik, s. r. o. / 51
Sagitta Ltd., s. r. o. / 50
4.4 Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb .................... 51
APEX, spol. s. r. o. / 51
Elvos, s. r. o. / 47
Elvyko Brno / 46
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) / 17
Svárovský, s. r. o. / 51
4.5 Pomůcky pro volný čas a zábavu ......................................................... 52
Apogeum, o. s. / 52
Audiostory / 53
Gerlich Odry, s. r. o. / 52
Mluvící kniha, o. s. / 53
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) / 17
TANDEMSERVIS / 52
Tiskárna Max / 53
4.6 Výcvik vodicích psů............................................................................. 53
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. s. / 54
Integrace o. s. / 23
Pes pomůže, o. s. / 54
Pes pro tebe, o. s. / 55
Pomocné tlapky, o. p. s. / 55
Rodinná škola výcviku vodicích psů / 54
Středisko výcviku vodicích psů / 54
Škola pro výcvik vodicích psů / 53
5. Nadace, nadační fondy .......................................................................................55
Lumen Christi – Nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené / 55
Nadace člověk člověku / 56
Nadace Leontinka / 56
Nadace prof. Vejdovského / 55
Nadační fond Českého rozhlasu / 56
Viděno hmatem / 57
6. Podpora pracovního uplatnění...........................................................................57
6.1 Chráněné dílny .................................................................................... 57
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo / 57
Drutěva, výrobní družstvo / 58
Chráněná dílna Kašna / 58
Chráněné dílny sv. Josefa / 57
Karko – výrobní družstvo nevidomých / 58
6.2 Pracovní rekvalifikace.......................................................................... 58
Cech zrakově postižených masérů v ČR / 58
Kafira o. s. Opava / 14
Organizace nevidomých, o. s. Jihlava / 11
4
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina / 59
Slepíši, o. s. / 59
Taktila, s. r. o. / 59
Tyflo Vysočina Jihlava, o. p. s. / 11
TyfloCentrum ČR, o. p. s. Karviná / 12
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. / 12
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. / 13
TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. / 14
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. / 15
TyfloCentrum Praha, o. p. s. / 22
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s. / 24
TyfloCentrum Zlín, o. p. s. / 25
Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích / 25
7. Průvodcovská služba provozovatelů hromadné dopravy ...............................60
České aerolinie, a. s. / 61
Dopravní podnik města Brna, a. s. / 60
Hlavní nádraží Brno / 60
Hlavní nádraží Ostrava / 61
Hlavní nádraží Praha / 61
Nádraží Český Těšín / 60
Nádraží Frýdek-Místek / 60
Nádraží Karviná / 60
Nádraží Olomouc / 60
Nádraží Plzeň / 61
Nádraží Zábřeh na Moravě / 61
8. Služby pro hluchoslepé ......................................................................................61
Klub přátel červenobílé hole o. s. / 63
O. S. LORM – společnost pro hluchoslepé / 62
VIA Občanské sdružení hluchoslepých / 63
Záblesk – občanské sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí / 61
9. Volnočasové aktivity...........................................................................................64
9.1 Knihovny ............................................................................................. 64
Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené Praha 1 / 16
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy / 71
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana / 52
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana / 73
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou / 75
Knihovna města Hradce Králové – Zvuková knihovna pro nevidomé
a slabozraké / 65
Knihovna města Mladá Boleslav / 67
Knihovna města Ostravy / 68
Knihovna města Plzně, p. o. / 69
Knihovna Náměšť na Hané / 68
Knihovna Petra Bezruče v Opavě / 68
Knihovna pro zrakově postižené a nevidomé – Knihovna Jiřího Mahena Brno / 64
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně / 66
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace / 74
Krajská knihovna Karlovy Vary / 66
Krajská knihovna v Pardubicích / 68
5
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod / 65
Masarykova veřejná knihovna Vsetín / 74
Městská knihovna Antonína Marka / 73
Městská knihovna Bruntál / 64
Městská knihovna Břeclav / 64
Městská knihovna Havířov / 64
Městská knihovna Chrudim / 66
Městská knihovna Jihlava / 66
Městská knihovna Kladno / 67
Městská knihovna Klatovy / 67
Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova / 67
Městská knihovna Pelhřimov / 69
Městská knihovna Poděbrady / 69
Městská knihovna Polička / 70
Městská knihovna Prostějov / 71
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm / 72
Městská knihovna Ústí nad Orlicí / 74
Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov / 73
Městská knihovna Sokolov / 72
Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách / 69
Městská knihovna Šumperk / 72
Městská knihovna v Chebu / 65
Městská knihovna v Kutné Hoře / 67
Městská knihovna v Novém Jičíně / 68
Městská knihovna v Praze / 70
Městská knihovna v Přerově / 71
Městská knihovna v Třebíči / 73
Městská knihovna ve Svitavách / 72
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě / 74
Městská knihovna Znojmo / 75
Okresní knihovna Rokycany / 72
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem / 74
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) / 17
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov / 66
Šmidingerova knihovna Strakonice / 72
Univerzita Karlova v Praze / 42
Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy / 70
9.2 Kultura ................................................................................................ 75
Divadelní soubor Verva / 78
Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců AVE, o. s. / 77
Moravská galerie v Brně / 76
Musica pro Sancta Cecilia / 77
Národní galerie / 77
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých / 23
Sdružení Hapestetika / 78
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) / 17
Studio Sokol / 76
Škoda Auto Muzeum / 76
Technické muzeum v Brně / 75
6
Vokál klub SONS / 78
9.3 Sport.................................................................................................. 78
Český paralympijský výbor, o. s. / 79
Český svaz zrakově postižených sportovců, o. s. / 79
O. S. pro podporu Tyfloturistického oddílu při škole Jaroslava Ježka pro zrakově
postižené / 79
Občanské sdružení Tandem Brno / 78
Univerzita Karlova v Praze / 42
9.4 Svépomocné skupiny a klubová činnost ...................................... 79
Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s. / 80
Klub zrakově postižených učitelů hudby / 79
Mládež Českého červeného kříže / 30
Organizace nevidomých, o. s. Jihlava / 11
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) / 17
Tyflo Vysočina Jihlava, o. p. s. / 11
TyfloCentrum ČR, o. p. s. Karviná / 12
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. / 13
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. 15
TyfloCentrum Praha, o. p. s. / 22
TyfloCentrum Zlín, o. p. s. / 25
7
Úvodem
Dostává se Vám do rukou aktualizované vydání Adresáře poskytovatelů
služeb pro osoby se zrakovým postižením. Jeho posláním je informovat
zainteresované instituce a jednotlivce o organizacích poskytujících služby
lidem se zrakovým postižením. Publikace je tedy určena všem, kteří
se zajímají o problematiku života se zrakovým postižením – tj. jak samotným
nevidomým a slabozrakým uživatelům služeb, tak i odborníkům z jiných
institucí, kteří s touto cílovou skupinou pracují, či laické veřejnosti.
Od prvního vydání Adresáře v r. 2005 se mnohé údaje o jednotlivých
organizacích změnily, některé instituce zanikly, jiné rozšířily svou činnost.
Při přípravě Adresáře jsme oslovili všechny organizace, které byly uvedeny
v 1. vydání a řadu dalších. Od některých oslovených zařízení se nám však
nepodařilo získat odpověď s aktuálními informacemi, proto jsme museli
vycházet z údajů uvedených na webových stránkách. Nelze tedy vyloučit,
že některé z informací nebudou zcela aktuální.
V novém vydání jsme upravili také strukturu Adresáře. Organizace,
které poskytují současně více služeb, jsme zařadili do kapitol podle
převažující činnosti tak, jak se nám podařilo určit podle dostupných
informací.
Jednotlivé kapitoly Adresáře jsou dále členěny do podkapitol. Kontakty
v jednotlivých kapitolách jsou pak řazeny abecedně podle města,
které je vždy uvedeno v kontaktních údajích. Na začátku publikace
je zařazen abecední seznam všech organizací uvedených v Adresáři,
který je členěn dle jednotlivých kapitol a podkapitol.
V současné době připravujeme také elektronickou podobu Adresáře,
kterou bude možné si objednat zpracovanou na CD na adrese
[email protected] nebo telefonicky na čísle 233 371 277. Výhodou
elektronické podoby je, že bude průběžně aktualizována a uživatelům
umožní nalézt aktualizace na našich webových stránkách (www.okamzik.cz).
Těšíme se na Vaše náměty a připomínky týkající se Adresáře. Budeme také
rádi, pokud nám zašlete informace o dalších organizacích, které poskytují
služby osobám se zrakovým postižením, a v Adresáři nejsou uvedeny.
Zařadíme je do dalšího aktualizovaného vydání.
Kateřina Matysková
vedoucí Vzdělávacího, informačního a poradenského centra o. s. Okamžik
8
1. Sociální služby
1.1 Organizace poskytující více služeb
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Kontakt:
Chaloupkova 7
612 00 Brno
Mobil: 774 715 108
E-mail: [email protected]
Web: www.tyflocentrumbm.cz/vyskov
Tel.: 541 240 421
Fax: 541 240 419
Mobil: 774 715 100
E-mail: [email protected]
Web: www.tyflocentrum-bm.cz
TyfloCentrum Brno, o. p. s.,
pracoviště Znojmo
Dukelská 150
671 81 Znojmo 5
TyfloCentrum Brno, o. p. s.,
pracoviště Břeclav
Sovadinova 6
690 25 Břeclav
Mobil: 774 715 107
E-mail:
[email protected]
Web: www.tyflocentrumbm.cz/znojmo
Mobil: 774 715 106
E-mail:
[email protected]
Web: www.tyflocentrumbm.cz/breclav
Služby Tyflocentra Brno:
- odborné poradenství
- asistenční služby
- sociální rehabilitace
- sociálně aktivizační služby
- sociálně terapeutická dílna
- podpora pracovního uplatnění
- odborně technické služby
- vydavatelská činnost
- odstraňování architektonických
bariér
TyfloCentrum Brno, o. p. s.,
pracoviště Moravský Krumlov
Růžová 39
672 01 Moravský Krumlov
Mobil: 774 715 108
E-mail:
[email protected]
Web: www.tyflocentrumbm.cz/m.krumlov
Služby:
- odborné poradenství
- asistenční služby
- sociálně aktivizační služby
TyfloCentrum Brno, o. p. s.,
pracoviště Vyškov
Osvobození 56
682 01 Vyškov
9
Poznámky:
viz www.tyflocentrumbm.cz/nahradni-plneni, zároveň je
TyfloCentrum Brno, o. p. s. je
akreditovaným testovacím
zaměstnavatel zaměstnávající
střediskem pro ECDL testování
nad 50 % zaměstnanců zdravotně
v ČR (www.tyflocentrumznevýhodněných, a je možné zde
bm.cz/ecdl).
čerpat tzv. náhradní plnění,
_____________________________________________________________
Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.
Služby:
- průvodcovské a předčitatelské
služby
- sociální rehabilitace
- odborné sociální poradenství
Kontakt:
Roudenská 18
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 460 660 – 2
E-mail:
[email protected]
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.
Kontakt:
Fráni Šrámka 1647
500 02 Hradec Králové
Tel.: 493 522 122
Mobil: 739 578 900
E-mail: [email protected]
Tel./fax: 495 523 729
E-mail:
[email protected]
Web: www.tyflocentrum-hk.cz
Detašované pracoviště Náchod
Palachova 1303
547 29 Náchod
Tel.: 491 421 665
Mobil: 739 578 910
E-mail: [email protected]
Detašované pracoviště Bavlna
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
Služby:
- základní a odborné poradenství
- průvodcovské a předčitatelské
služby
- sociálně aktivizační služby
- sociální rehabilitace
- pracovní rehabilitace a podpora
pracovního uplatnění
- informační zpravodaj Střípek
Tel/Fax: 498 012 241
Mobil: 739 578 880
E-mail:
[email protected]
Detašované pracoviště Jičín
Vrchlického 823
506 01 Jičín
10
_____________________________________________________________
Organizace nevidomých, o. s. Jihlava
Služby:
- sociální práce a poradenství
- sociální rehabilitace
- obsluha kompenzačních
pomůcek
Tel.: 567 303 795
- asistenční služba
Mobil: 608 805 838
- průvodcovská a předčitatelská
E-mail: [email protected]
služba
Web:
- podpora pracovního uplatnění
www.organizacenevidomych.cz
- zájmová činnost
- školení, rekondice, vzdělávání
- rekvalifikace
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.
Kontakt:
Havlíčkova 38
586 01 Jihlava
Kontakt:
Nad Plovárnou 5
586 01 Jihlava
Web: www.tyflocentrum.cz
Služby:
- sociálně aktivizační služby
- průvodcovské a předčitatelské
služby
- odborné sociální poradenství
Tel.: 567 330 082
E-mail:
[email protected]
[email protected]
_____________________________________________________________
Tyflo Vysočina Jihlava, o. p. s.
Služby:
- sociální práce a poradenství
- asistenční služba, denní
stacionář
- podpora pracovního uplatnění
- výuka obsluhy kompenzačních
pomůcek
- zájmová činnost, školení,
rekondice
- vydávání časopisu
Kontakt:
Havlíčkova 38
586 01 Jihlava
Tel: 567 155 083
Mobil: 608 805 838
E-mail: [email protected]
Web: http://www.tyflovysocina.cz
11
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s.
Kontakt:
Mozartova 444/6
360 20 Karlovy Vary – Drahovice
Služby:
- průvodcovské s předčitatelské
služby
- sociální poradenství
Tel.: 353 236 065
- sociální rehabilitace
Fax: 353 236 068
- sociálně aktivizační služby
E-mail:
- podpora pracovního uplatnění
[email protected]
a vzdělávání
Web: www.tyflocentrum-kv.cz
_____________________________________________________________
TyfloCentrum ČR, o. p. s. Karviná
Kontakt:
U Svobodáren 1300
735 06 Karviná – Nové Město
- pořádání vzdělávacích kurzů,
seminářů a rekvalifikačních kurzů
- vydavatelská, ediční a publikační
činnost
- digitalizace a úpravy textů
- vytváření a zprostředkovávání
pracovních míst pro zdravotně
postižené občany
- masérské, rekondiční
a regenerační služby
- pořádání rekondičních
a rekreačně-vzdělávacích akcí
- volnočasové aktivity
Tel/Fax: 596 311 177
Mobil: 605 428 571
E-mail: [email protected]
Web: www.tyflocentrum.euweb.cz
Služby:
- poradenství a konzultace
v oblasti sociální, právní a při
výběru kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Liberec, o. p. s.
Kontakt:
Na Výšinách 451
460 05 Liberec – Králův Háj
Služby:
- sociálně-právní poradenství
- průvodcovské a předčitatelské
služby
Tel.: 488 577 661
Mobil: 720 149 576
E-mail: [email protected]
Web:
http://liberec.tyflocentrum.cz/
Poznámky:
TyfloCentrum Liberec má
detašovaná pracoviště
v Semilech, Turnově a České
Lípě.
12
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
Kontakt:
I. P. Pavlova 69
779 00 Olomouc
Regionální středisko Šumperk
8. května 22
787 01 Šumperk
Tel.: 585 423 737
E-mail: [email protected]
Web: www.tyflocentrum-ol.cz
Tel.: 588 508 059
E-mail:
[email protected]
Regionální středisko Jeseník
Fučíkova 128
790 01 Jeseník
Služby:
- odborné psychologické
poradenství
- podpora zaměstnávání zrakově
postižených
- osobní asistence – je
poskytována nevidomým
občanům, kteří žijí sami nebo
studentům vysokých škol
- průvodcovské a předčitatelské
služby
- volnočasové a vzdělávací
aktivity
- půjčování kompenzačních
pomůcek
- konzultace a informace v oblasti
elektronických pomůcek
- vydávání doporučení
o vhodnosti pomůcek pro městské
úřady za účelem poskytnutí
finančního příspěvku na pořízení
pomůcek
- kurzy práce s elektronickými
pomůckami
- úprava textů dle individuálních
potřeb klienta
- počítačová studovna
- informační zpravodaj Majáček
- Olomoucko – e-mailová
konference
Tel.: 584 453 038
E-mail:
[email protected]
Regionální středisko Prostějov
Budovcova 6
796 01 Prostějov
Tel.: 588 507 084
E-mail:
[email protected]
Regionální středisko Přerov
Čechova 2
750 00 Přerov
Tel: 581 735 187
E-mail: [email protected]
Regionální středisko Olomouc
Kmochova 19a
779 00 Olomouc
Tel. 588 519 706
E-mail:
[email protected]
13
_____________________________________________________________
Kafira, o. s.
Kontakt:
Olomoucká 24
746 01 Opava
Olomoucká 24
746 01 Opava
Tel./fax: 553 653 623
Mobil: 777 574 365
Tel./fax: 553 653 623
Mobil: 777 574 359
E-mail: [email protected]
Web: www.kafira.cz
Pobočka Ostrava
Nádražní 44
702 00 Moravská Ostrava
Pobočka Frýdek-Místek
Zámecké nám. 44
738 01 Frýdek-Místek
Mobil: 777 574 358
Služby:
- odborné sociální poradenství
- sociálně aktivizační služby
- podpora pracovního uplatnění
Mobil: 777 574 361
Pobočka Nový Jičín
Hoblíkova 15
741 00 Nový Jičín
Poznámky:
Služby jsou poskytovány lidem se
zrakovým postižením od 15 let
Mobil: 777 574 368
věku formou ambulantních
Pobočka Opava
a terénních programů.
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
Kontakt:
Sadová 5
702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
Tel.: 596 811 434
Mobil: 774 731 332
E-mail: [email protected]
[email protected]
Tel.: 596 783 073
596 780 303
Mobil: 777 231 122
E-mail:
[email protected]
Web: www.tyflocentrum-ova.cz
Detašované pracoviště Nový
Jičín
Resslova 105/14
741 01 Nový Jičín
Detašované pracoviště Havířov
Široká 590/3
736 01 Havířov – Město
Tel.: 556 731 221
Mobil: 774 731 333
E-mail:
[email protected]
[email protected]
14
- jednorázové služby osobní
asistence
- průvodcovská a předčitatelská
služba
- socioterapeutické kluby
- jednorázové akce na podporu
a rozvoj rehabilitace klientů
- rekondiční pobyty
- podpora pracovního uplatnění
- úprava textů dle individuálních
potřeb klienta
- vydávání informačního
zpravodaje
- odstraňování architektonických
bariér
Detašované pracoviště Třinec
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec
Tel: 558 997 936
Mobil: 774 731 334
E-mail: [email protected]
[email protected]
Služby:
- sociálně-právní poradenství
- odborné poradenství při výběru
pomůcek
- přípravné, základní a doplňkové
kurzy obsluhy kompenzačních
pomůcek
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
Kontakt:
Nábř. Závodu míru 1961
530 02 Pardubice
Pracoviště Litomyšl
J. E. Purkyně 918
570 01 Litomyšl
Tel.: 466 500 615
Fax: 466 500 615
Mobil: 777 722 784
E-mail:
[email protected]
Web: www.tcpce.cz
Tel.: 774 415 173
Služby:
- sociálně aktivizační služby
- odborné sociální poradenství
- půjčování kompenzačních
pomůcek
- průvodcovské a předčitatelské
služby
- sociální rehabilitace
Pracoviště Chrudim
Městský park 274
537 01 Chrudim
Tel.: 469 623 368
15
_____________________________________________________________
Porozumění – Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň
Kontakt:
Dlouhá 4
312 00 Plzeň – Doubravka
Služby:
- osobní asistence
- sociálně-poradenská činnost
- Linka porozumění – telefonní
intervence
- doprovod klientů do
zdravotnických zařízení
Tel./fax: 377 470 313
E-mail:
[email protected]
Web:
http://sweb.cz/sdruzeniporozumeni
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Plzeň, o. p. s.
Kontakt:
Tomanova 5
301 00 Plzeň
Služby:
- průvodcovská a předčitatelská
služba
- sociálně aktivizační služby
- sociální poradenství
- sociální rehabilitace
Tel./fax: 377 420 481
Mobil: 732 381 585
E-mail: [email protected]
Web: www.tc-plzen.cz
_____________________________________________________________
Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené Praha 1
Služby:
- pastorační a sociální péče pro
osoby se zrakovým postižením
- zvuková, braillská a elektronická
knihovna s křesťanským
Tel.: 222 316 306
zaměřením
E-mail: [email protected]
- setkávání a pobytové akce
Web: http://szp.diakoniecce.cz
_____________________________________________________________
Maltézská pomoc, o. p. s.
Kontakt:
Klimentská 18
110 15 Praha 1
Kontakt:
Lázeňská 2
118 00 Praha 1
Centrum Brno
Mobil: 736 620 810
E-mail:
[email protected]
Tel.: 257 534 935
Fax: 257 534 934
E-mail: [email protected]
Web: www.maltezskapomoc.cz
16
Centrum Česká Lípa
Dubická 2189
(sídlo Farní charity ČL)
470 01 Česká Lípa
Centrum Olomouc
Wurmova 6
P. O. Box 179
771 11 Olomouc
Mobil: 732789001
E-mail:
[email protected]
Tel.: 587 405 340
E-mail:
[email protected]
Centrum Hradec Králové
E-mail:
[email protected]
cz
Centrum Praha
Lázeňská 2
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Centrum Karlovy Vary
E-mail:
[email protected]
Tel.: 257 534 935
Fax: 257 534 934
E-mail:
[email protected]
cz
Centrum Kralupy nad Vltavou
Gagarinova 716
278 01 Kralupy nad Vltavou
Centrum Uherské Hradiště
Na Stavidle 1266
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 606 929 899
E-mail:
[email protected]
cz
Tel.: 736 620 803
E-mail: [email protected]
Maltézské sociální centrum
Mělník
Náměstí Míru 54
276 01 Mělník
Služby:
- dobrovolnické programy
- osobní asistence
- průvodcovské a předčitatelské
služby
- sociálně aktivizační služby
Tel.: 736 620 808
E-mail: [email protected]
_____________________________________________________________
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
Kontakt:
Krakovská 21
110 00 Praha 1
Tel.: 221 462 432
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
17
Tyflokabinet – Metodické
centrum tyflotechnických
pomůcek
Tel.: 221 462 422
Fax: 221 462 461
E-mail: [email protected]
Jednotlivá oddělení:
Středisko integračních aktivit
Tel.: 221 462 437
Fax: 221 462 438
E-mail: [email protected]
Služby:
- poradenství a optimalizace
výběru pomůcek a nácvik jejich
obsluhy
- krátkodobé zapůjčování
pomůcek
Služby:
- speciální sociálně a pracovněprávní poradenství
- svépomocné kluby
a socioterapeutické skupiny
- rozvoj a docvičování dovedností
získaných v programech sociální
rehabilitace
- podpora pracovního uplatnění
- asistentské služby
- odstraňování architektonických
bariér
Digitalizace a technická
podpora
Tel.: 221 462 482
Mobil: 777 722 776
Fax: 221 462 461
E-mail: [email protected]
Středisko odborného sociálněprávního poradenství pro
osoby se zrakovým postižením
Tel.: 221 462 432
Fax: 221 462 461
E-mail: [email protected]
Služby:
- správa Knihovny digitálních
dokumentů
- technická správa internetového
serveru Braillnet.cz
- digitalizace a úprava textů
- technická podpora zrakově
postižených uživatelů výpočetní
techniky
- projekt Řídící centrum
Lokalizace a navigace
nevidomých
Služby:
- sociálně právní a pracovněprávní poradna
- ochrana práv nevidomých
a slabozrakých osob
- vydávání metodických, studijních
a popularizačních materiálů
Výcvik vodicích psů
(Viz Středisko výcviku vodicích
psů)
Metodické centrum
odstraňování bariér
Fax: 221 462 461
Klub držitelů vodících psů
Mobil: 737 450 404
E-mail: [email protected]
Služby:
- tvorba metodik odstraňování
bariér
- odstraňování architektonických
bariér, bariér v peněžnictví
18
Vydavatelské a informační
služby
Tel.: 221 462 472
Fax: 221 462 471
E-mail: [email protected]
[email protected]
- tvorba metodických materiálů
a proškolování související
s internetem
Tyflopomůcky
I. P. Pavlova 69
779 00 Olomouc
Služby:
- vydávání časopisů v Braillově
písmu, na audiokazetách,
ve zvětšeném písmu a ve formě
digitálního záznamu
Tel./fax: 585 415 130
E-mail: [email protected]
Pobočky:
SONS Blansko
K.J. Mašky 2
679 21 Blansko
Prodejna pomůcek SONS
Tel.: 221 462 464
Fax: 221 462 461
E-mail: [email protected]
Tel.: 516 410 595
Mobil: 607 205 008
E-mail:
[email protected]
Web: www.sons-blansko.cz
Oddělení zahraničních styků
a kultury
Tel.: 221 462 468
Fax: 221 462 468
E-mail: [email protected]
SONS Česká Lípa
Městská knihovna Špičák
Červeného kříže 259
470 01 Česká Lípa
Služby:
- odborné sociální poradenství
Metodické centrum přístupného
webu
Chaloupkova 7
612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: 487 874 861
Mobil: 603 935 436
E-mail:
[email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 541 240 421
Fax: 541 240 419
E-mail: [email protected]
Web: www.blindfriendly.cz
SONS Česká Třebová
Mlýnská 900
560 02 Česká Třebová
Služby:
- projekt „Blind friendly web“
- poradenství pro využívání
informačních a komunikačních
technologií
Tel.: 465 535 325
Mobil: 607 657 188
E-mail:
[email protected]
Web: www.sons.cz
19
SONS Frýdek-Místek
J.Suka 1753
738 02 Frýdek-Místek
SONS Kyjov
Komenského 617
697 01 Kyjov
Tel.: 558 437 377
Mobil: 777 853 505
E-mail:
[email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 518 613 394
518 614 007
Mobil: 737 721 504
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
SONS Chomutov
Dřínovská 4606
430 04 Chomutov
SONS Mladá Boleslav
Jana Palacha 1440/II
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 474 628 957
Mobil: 604 979 032
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 326 737 758
Mobil: 603 310 738
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
SONS Jablonec nad Nisou
Dlouhá 25a/1376
466 01 Jablonec nad Nisou
SONS Nový Jičín
Štefánikova 7
741 01 Nový Jičín
Tel.: 483 318 245
Mobil: 605 245 769
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 556 720 809
Mobil: 732 248 200
E-mail:
[email protected]
Web: www.sons.cz
SONS Kroměříž
Velehradská 625
767 01 Kroměříž
SONS Olomouc
I. P. Pavlova 69
779 00 Olomouc
Tel.: 573 335 340
Mobil: 777 844 682
E-mail:
[email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 585 427 750
Mobil: 605 812 914
E-mail:
[email protected]
Web: www.sons.cz
20
SONS Opava
Horní náměstí 47
746 01 Opava
SONS Šumperk
8. května 22
787 01 Šumperk
Tel: 553 756 175
Mobil: 737 502 012
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 583 217 105
Mobil: 736 647 002
E-mail:
[email protected]
Web: www.sons.cz
SONS Ostrava
Sadová 5
702 00 Ostrava
SONS Tábor
Tř. Čs. armády 2289
390 03 Tábor
Tel.: 596 783 083
Mobil: 776 305 022
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 381 231 447
Mobil: 775 090 163
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
SONS Písek
Nádražní 1936
397 01 Písek
SONS Tachov
Stadtrodská 1516
347 01 Tachov
Tel.: 382 210 208
Mobil: 608 232 256
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 374 721 921
Mobil: 739 726 247
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
SONS Prostějov
Svatoplukova 15
796 01 Prostějov
SONS Třebíč
Sedlákova 1
674 01 Třebíč
Tel.: 582 331 254
Mobil: 605 562 244
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
Mobil: 723 806 880
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
SONS Přerov
Čechova 2
750 02 Přerov
Tel.: 581 735 187
Mobil: 603 225 487
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
21
SONS Vsetín
Na Kamencoch 1332
755 01 Vsetín
Tel.: 577 210 689
Mobil: 774 138 120
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
Tel.: 571 424 370
Mobil: 603 937 937
E-mail: [email protected]
Web: www.sons.cz
Služby poboček:
- odborné sociální poradenství
- průvodcovská a předčitatelská
služba
- sociálně aktivizační služby
SONS Zlín
Podlesí IV/5302
760 01 Zlín
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Praha, o. p. s.
Kontakt:
Krakovská 21
110 00 Praha 1
261 19 Příbram
Tel.: 318 581 427
E-mail: [email protected]
Tel.: 221 462 492
Fax: 221 462 461
Mobil: 776 221 462
E-mail: [email protected]
Web: www.praha.tyflocentrum.cz
Pracoviště Rakovník
Poštovní 239
269 18 Rakovník
Tel.: 313 502 790
E-mail: [email protected]
Pracoviště Kolín
Smetanova 764
280 02 Kolín
Služby:
- základní i odborné sociální
poradenství
- průvodcovská a předčitatelská
služba
- služby podporovaného
zaměstnávání
- dobrovolnický program 1+1
- vzdělávací kurzy
- sociálně aktivizační
služby – volnočasové aktivity
- sportovní a poznávací zájezdy,
výstavy
- informační bulletin Pražský
informátor
Tel.: 321 752 529
E-mail: [email protected]
Pracoviště Mladá Boleslav
Tř. Václava Klementa 467
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 780 429
E-mail:
[email protected],
Pracoviště Příbram
Nám. T. G. M. 1
22
_____________________________________________________________
Integrace, o. s.
Centrum pomoci zrakově postiženým
Služby:
- výcvik vodicích psů
- zvukový časopis Polyfémos
- internetová knihovna
- asistenční, konzultační
Tel.: 222 710 901
a vzdělávací služby v oblasti
222 710 900
spotřební elektroniky, osobních
Mobil: 605 253 255
počítačů, internet. bankovnictví,
E-mail: [email protected]
navigačních a orientačních
Web: www.integraceos.cz
pomůcek, mobilních, pevných
a internetových telefonů
_____________________________________________________________
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Kontakt:
Slavíkova 23
120 00 Praha 2
Hmateliér
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Pacovská 869/31
140 00 Praha 4
Kultura
E-mail: [email protected]
Tel.: 233 379 196, 9
220 571 173
Mobil: 604 841 926
Fax: 233 379 196
E-mail: [email protected]
Web: www.okamzik.cz
Služby:
- kulturní aktivity zrakově
postižených
- svépomocná knihovna
(amatérské načítání knih na přání
čtenářů se zrakovým postižením)
- literární klub
- tvořivé (arteterapeutické) dílny
- publikační činnost tematicky či
autorsky související se zrakovým
či jiným zdravotním postižením
Dobrovolnické centrum pomoci
zrakově postiženým
Tel.: 233 379 196
Mobil: 775 209 055
E-mail: [email protected]
Služby:
- dlouhodobá spolupráce klientů
a dobrovolníků při aktivitách
vyžadujících zrakovou pomoc
- doprovody klientů při zařizování
běžných osobních záležitostí
Osobní asistence pro děti se
zrakovým postižením
Tel.: 222 360 694
E-mail:
[email protected]
23
Služby:
- doprovody a osobní asistence
pro děti od 6 do 18 let.
situacích, zpracování klientských
zakázek)
- osvětové a vzdělávací aktivity
(osvětové besedy pro širokou
Vzdělávací, informační
veřejnost, vzdělávací semináře
a poradenské centrum
pro konkrétní cílové skupiny na
zakázku, interaktivní semináře pro
Tel.: 233 371 277
žáky základních a středních škol,
Mobil: 774 209 055
webové stránky
E-mail: [email protected]
www.nevidomimezinami.cz,
Služby:
vydávání odborných a osvětových
publikací)
- komplexní poradenské služby
- administrativní výpomoc
(informační servis, podpora
- půjčování knih
klienta v náročných životních
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s.
Kontakt:
V Jirchářích 3/705
400 01 Ústí nad Labem
Středisko integračních služeb
Most
Moskevská 1/14
434 01 Most
Tel.: 475 205 141
Fax: 475 205 142
E-mail:
[email protected]
Web: www.tyflocentrum.wz.cz
Tel.: 476 107 999
E-mail: [email protected]
Centrum denních aktivit Ústí
nad Labem
V Jirchářích 3/705
400 01 Ústí nad Labem
Detašovaná pracoviště:
Středisko integračních služeb
Litoměřice
Zítkova 9/667
412 01 Litoměřice
Služby:
- základní a odborné sociální
poradenství
- terénní sociální práce
- půjčování a nácvik obsluhy
pomůcek
- průvodcovské a předčitatelské
služby
- sociálně aktivizační služby
- vzdělávání
- pracovní rehabilitace
Tel.: 416 592 999
E-mail:
[email protected]
Středisko poradenství Louny
Fügnerova 1668
440 01 Louny
Tel. 774 135 430
E-mail: [email protected]
24
_____________________________________________________________
TyfloCentrum Zlín, o. p. s.
Kontakt:
Podlesí IV/5302
760 05 Zlín
- volnočasové aktivity
- organizování
psychorehabilitačních
víkendových pobytů
- odstraňování architektonických,
dopravních a jiných bariér
- komplexní poradenství v oblasti
elektronických pomůcek
- nácvik obsluhy elektronických
kompenzačních pomůcek
- podpora pracovního uplatnění
- vydávání informačních
zpravodajů (Magazín Světlo),
brožur a časopisů pro zrakově
postižené klienty
- přístup k internetu
- tisk na braillské tiskárně
Tel.: 577 240 020
E-mail: [email protected]
Web: www.tyflocentrum.zlin.cz
Služby:
- poradenství v oblasti
specifických služeb pro zrakově
postižené a pomoc při jejich
zajištění
- průvodcovská, asistenční
a předčitatelská služba
- organizování vzdělávacích
a zdravotně-preventivních kurzů
1.2 Domovy pro osoby se zrakovým postižením
_____________________________________________________________
Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích
Služby:
- 120 lůžek určených pro denní,
přechodný nebo celoroční pobyt
zrakově postižených lidí starších
18 let
- zdravotní a sociální rehabilitace
- rekvalifikační kurzy (obsluha PC)
- přímá péče (osobní asistence,
individuální a skupinová terapie)
- pracovní terapie
- časopis Zornička
Kontakt:
Chrlické nám. 2
643 00 Brno
Tel.: 545 558 131
545 558 114
Mobil: 736 486 992
Fax: 545 558 188
E-mail: [email protected]
Web: www.uspchrlice.cz
25
_____________________________________________________________
Dům Sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
Charita Opava
Kontakt:
Marie Dolanské 19
746 01 Opava – Vlaštovičky
Služby:
- bydlení v samostatných
bytových jednotkách
- osobní asistence
Tel.: 553 793 459
- průvodcovské služby
553 793 401
- výchovné, vzdělávací
Fax: 553 793 401/29
a aktivizační služby
E-mail:
- poradenství a pomoc při
[email protected]
prosazování práv a zájmů
Web:
- zprostředkování zaměstnání
http://www.charitaopava.cz/stredis
v chráněných dílnách
ka.php?stredisko=vlastovicky
_____________________________________________________________
Palata – Domov pro zrakově postižené
Kontakt:
Na Hřebenkách 737/5
150 00 Praha 5
se zrakovým a kombinovaným
postižením
- ošetřovatelský servis
- nácvik sebeobsluhy,
samostatného pohybu
a prostorové orientace
- poradenská činnost při úpravách
interiéru
- pracovní terapie
- volnočasové aktivity
Tel.: 257 311 930 (recepce)
25 7311 428 (sociální úsek)
E-mail: [email protected]
Web: www.palata.cz
Služby:
- ubytování pro seniory
1.3 Raná péče
_____________________________________________________________
Společnost pro ranou péči
Kontakt:
Klimentská 2
110 00 Praha 1
E-mail: centrum@ranapece.cz
Web: www.ranapece.cz
Tel: 224 826 858
Mobil: 777 235 630
Fax: 224 817 407
26
Středisko rané péče SPRP
Ostrava
Nádražní 80
702 00 Moravská Ostrava
Středisko rané péče SPRP Brno
Nerudova 7
602 00 Brno
Tel./fax: 541 236 743
Mobil: 777 234 034
E-mail: brno@ranapece.cz
Tel./fax: 596 112 473
Mobil: 777 234 036
E-mail: ostrava@ranapece.cz
Středisko rané péče SPRP
České Budějovice
Jizerská 4
370 11 České Budějovice 2
Středisko rané péče SPRP
Plzeň
Tomanova 5
301 00 Plzeň
Tel./fax: 385 520 088
Mobil: 777 234 032
E-mail: budejovice@ranapece.cz
Tel./fax: 377 420 035
Mobil: 777 234 037
E-mail: plzen@ranapece.cz
Středisko rané péče SPRP
Liberec
Matoušova 406
460 01 Liberec
Středisko rané péče SPRP
Praha
Trojická 2
128 00 Praha 2
Tel.: 485 109 564
Fax: 485 115 060
Mobil: 777 234 033
E-mail: liberec@ranapece.cz
Tel.: 224 826 860
Fax: 224 826 857
Mobil: 777 234 131
E-mail: praha@ranapece.cz
Středisko rané péče SPRP
Olomouc
Dolní nám. 38
770 00 Olomouc
Služby:
- služby rané péče pro rodiny dětí
se zrakovým a kombinovaným
postižením
Tel./fax: 585 222 921
Mobil: 777 234 035
E-mail: olomouc@ranapece.cz
27
1.4 Sociální rehabilitace
_____________________________________________________________
Timšel, o. s.
Kontakt:
J. Martího 31
162 52 Praha 6
Služby:
- podpora rehabilitačních
programů poskytovaných
Institutem rehabilitace zrakově
Tel.: 220 563 111
postižených Fakulty humanitních
Mobil: 603 463 635
studií Univerzity Karlovy
E-mail: wiener@fhs.cuni.cz
- pomoc při poskytování
timsel@volny.cz
kvalifikované sociální rehabilitace
Web: www.volny.cz/timsel
_____________________________________________________________
Tyfloservis, o. p. s.
Kontakt:
Organizační a metodické
centrum
Krakovská 1695/21
110 00 Praha 1
Hradec Králové
Milady Horákové 549/53
500 06 Hradec Králové
Tel./fax: 495 273 636
E-mail: h.kralove@tyfloservis.cz
Tel.: 221 462 365
Fax: 221 462 361
E-mail: centrum@tyfloservis.cz
Web: www.tyflosersvis.cz
Jihlava
Benešova 1682/46
586 01 Jihlava
Krajská ambulantní střediska:
Brno
Kamenomlýnská 124/2
603 00 Brno
Tel./fax: 567 307 571
E-mail: jihlava@tyfloservis.cz
Karlovy Vary
Mozartova 444/6
360 20 Karlovy Vary
Tel./fax: 541 212 810
E-mail: brno@tyfloservis.cz
České Budějovice
Zachariášova 686/6
370 04 České Budějovice
Tel./fax: 353 236 068
E-mail: k.vary@tyfloservis.cz
Tel./fax: 387 331 598
E-mail:
c.budejovice@tyfloservis.cz
28
Liberec
Palachova 504/7
460 01 Liberec
Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
Tel./fax: 485 109 990
E-mail: liberec@tyfloservis.cz
Tel./fax: 475 201 777
E-mail: usti@tyfloservis.cz
Olomouc
I. P. Pavlova 184A/69
779 00 Olomouc
Zlín
Burešov 4886
760 01 Zlín
Tel.: 585 428 111
Fax: 585 415 130
E-mail: olomouc@tyfloservis.cz
Tel.: 577 437 133
E-mail: zlin@tyfloservis.cz
Služby Tyfloservisu obecně:
- terénní a ambulantní rehabilitace
nevidomých a slabozrakých
starších 15 let
- terénní individuální práce
s klientem a ambulantní služby
- rehabilitační kurzy
- prostorová orientace
a samostatný pohyb
- sebeobsluha
- čtení a psaní Braillova písma
- nácvik vlastnoručního podpisu
- nácvik psaní na kancelářském
psacím stroji a klávesnici počítače
- tyflografika
- reedukace zraku, zraková
terapie
- nácvik sociálních dovedností
- pomoc při výběru vhodných
pomůcek a proškolení v jejich
obsluze
- poradenství při úpravě domácího
prostředí
- speciální komunikační techniky
při potížích se zrakem a současně
se sluchem
Ostrava
Sadová 1577/5
702 00 Ostrava
Tel./fax: 596 783 227
E-mail: ostrava@tyfloservis.cz
Pardubice
M. Horákové 549/53
500 06 Hradec Králové
Tel./fax: 495 273 636
Mobil.: 774 572 342
E-mail: pardubice@tyfloservis.cz
Plzeň
Tomanova 2645/5
301 00 Plzeň
Tel./fax: 377 423 596
E-mail: plzen@tyfloservis.cz
Praha
Krakovská 1695/21
110 00 Praha 1
Tel.: 221 462 362
Fax: 221 462 361
E-mail: praha@tyfloservis.cz
29
1.5 Ostatní sociální služby
_____________________________________________________________
Mládež Českého červeného kříže
Kontakt:
Thunovská 18
118 04 Praha 1 – Malá Strana
Web: http://www.helptrans.org/
Služby:
- krátkodobé asistenční služby
- volnočasové aktivity
Tel.: 251 104 253
Mobil: 776 177 320
Fax: 251 104 267
ICQ: 276-262-559
E-mail: info@mladezcck.org
_____________________________________________________________
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Kontakt:
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
- poradna pro osoby se
zdravotním postižením, seniory
a uživatele sociálních služeb
- hájení, prosazování
a naplňování práv a zájmů lidí se
zdravotním postižením
Tel.: 266 753 421
Fax: 266 753 424
E-mail: nrzp@nrzp.cz
Web: www.nrzp.cz
2. Školství
2.1 Mateřské školy
_____________________________________________________________
Dětský domov a mateřská škola speciální, Beroun, Mládeže 1102
Kontakt:
Mládeže 1102
266 01 Beroun
Služby:
- výchova a vzdělávání dětí
s kombinovaným postižením
Tel.: 311 611 728
Mobil: 606 715 842
Fax: 311 610 734
E-mail: ms.beroun@tiscali.cz
Web: www.hluchoslepota-deti.cz
Poznámky:
Součástí zařízení je také
speciálně pedagogické centrum.
30
_____________________________________________________________
Mateřská škola pro zrakově postižené
Kontakt:
Zachariášova 5
370 04 České Budějovice
Tel.: 387 331 655
387 331 574
Fax: 387 331 655
E-mail: spec.mscb@mybox.cz
Web: www.mscb.unas.cz
Elokované pracoviště
U Trojice 11
370 04 České Budějovice
Poznámky:
Součástí školy je SPC pro
zrakově postižené.
_____________________________________________________________
Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov město, Mozartova 2,
příspěvková organizace
Kontakt:
Mozartova 2/1092
736 01 Havířov
E-mail: spms@volny.cz
Web:
http://www.sweb.cz/spms.havirov/
Tel.: 596 411 017
_____________________________________________________________
Speciální mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum pro
zrakově postižené děti
Služby SPC:
- poradenská, metodická
a intervenční pomoc rodinám
a školám s integrovanými zrakově
postiženými žáky v předškolním
a školním období
- kompenzační pomůcky
a učebnice pro slabozraké
a nevidomé
- výuka čtení a psaní Braillova
písma
- převod obrázků do reliéfní
podoby
- výuka prostorové orientace
a samostatného pohybu
- intervenční a podpůrná pomoc
rodině
- psychologická pomoc
při profesní orientaci
Kontakt:
Šimkova 879
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 511 307
Web: www.braillnet.cz/mshk/
Speciálně pedagogické
centrum
E-mail: sms-spc-hk@braillnet.cz
Služby MŠ:
- využití speciálních
kompenzačních pomůcek
- příprava pro čtení Braillova
písma
- nácvik prostorové orientace
31
_____________________________________________________________
Mateřská škola se speciálními třídami
Kontakt:
Demlova 28
586 01 Jihlava
- diagnostická, terapeutická,
metodická a poradenská činnost
pro děti se zrakovým, mentálním
a tělesným postižením
Tel.: 567 323 512
567 323 516
567 323 521
567 333 843
E-mail: smsji@seznam.cz
Web: www.msdemlova.cz
Poznámky:
Zařízení je určeno pro děti se
zrakovým, tělesným, sluchovým,
mentálním a řečovým postižením
a pro děti bez postižení.
Součástí MŠ je Speciální
pedagogické centrum.
Klienty jsou děti od 3 let do
ukončení školního vzdělávání.
Služby:
- speciální cvičení – logopedie,
zraková stimulace, muzikoterapie,
ergoterapie, psychoterapie,
rehabilitace
_____________________________________________________________
Mateřská škola Karola Śliwky
Kontakt:
K. Śliwky 620
735 00 Karviná
Tel.: 596 312 227
E-mail: msocnika@rkka.cz
_____________________________________________________________
Speciální mateřská škola pro zrakově postižené
Kontakt:
Moskevská 3083
272 04 Kladno
Služby:
- specializace na ortoptická
a pleoptická cvičení, ortoptická
pracovna
Tel.: 312 263 609
E-mail: specms@centrum.cz
_____________________________________________________________
Škola Jaroslava Ježka, mateřská škola, základní škola, praktická škola
a základní umělecká škola pro zrakově postižené
Kontakt:
Loretánská 19
118 00 Praha 1
220 515 264
Fax: 220 515 124
E-mail: info@skolajj.cz
Web: www.skolajj.cz
Tel.: 220 515 124
32
Služby:
- služby zdravotní sestry,
psycholožky a sociální pracovnice
- výuka prostorové orientace
- odborná oční a zubní vyšetření,
a samostatného pohybu
péče pediatra
- kurz práce s elektronickými
- aktivní pomoc výchovného
a optickými pomůckami,
poradce při výběru dalšího
internetová učebna
uplatnění
- výuka techniky psaní na PC
- rozšířená výuka cizích jazyků
Poznámky:
- individuální logopedická péče,
Součástí školy je internát, školní
zraková stimulace, tyflopedická
družina, školní klub, školní jídelna
péče a muzikoterapie
a speciálně pedagogické centrum.
- ortoptická péče pro šilhavé a
tupozraké děti
- zájmové kroužky
_____________________________________________________________
Speciální mateřská škola se speciálně pedagogickým centrem pro děti
s vadami zraku a řeči
Služby SPC:
- výcvik prostorové orientace
- příprava na čtení a psaní
Braillova písma
- nácvik práce s optickými
pomůckami
- náprava grafomotorických obtíží
- logopedická náprava
- odborné poradenství rodičům
i pedagogům pečujícím o děti se
zrakovým postižením ve věku 3 –
7 let
- zapůjčení pomůcek a hraček,
odborné literatury
- pomoc při výběru vhodné školy
Kontakt:
Horáčkova 1095
140 00 Praha 4 – Pankrác
Tel./fax: 241 731 360
E-mail: mshorackova@seznam.cz
Web:
www.sweb.cz/msspchorackova
Speciálně pedagogické
centrum
Tel./fax: 241 731 406
E-mail:
spc.mshorackova@seznam.cz
_____________________________________________________________
Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10 a MŠ a ZŠ speciální
Diakonie ČCE Praha 10
Kontakt:
Saratovská 159
100 00 Praha 10 – Strašnice
Web: www.ratolest.wz.cz
Služby:
- služby denního stacionáře
a speciální školy
- raná péče
Tel./fax: 274 821 297
E-mail: ratolest@centrum.cz
33
_____________________________________________________________
Speciální mateřská škola
Služby:
- péče zdravotních sester
Kontakt:
Mozartova 30
796 00 Prostějov
Poznámky:
Zařízení se zaměřuje na děti se
zrakovým, sluchovým a řečovým
zdravotním postižením
a kombinovanými vadami.
_____________________________________________________________
Mateřská škola speciální
Tel.: 582 344 324
E-mail: skolka@quick.cz
Web: www.sezampv.cz
Poznámky:
Zařízení je určeno pro děti
s vadami zraku, řeči a lehkou
mozkovou dysfunkcí.
Kontakt:
Štefánikova 761
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 482
_____________________________________________________________
Mateřská škola pro zrakově postižené a speciálně pedagogické
centrum
Kontakt:
Tel.: 577 210 054
Fax: 577 210 054
Obeciny 3583
E-mail: mszp@quick.cz
760 01 Zlín
_____________________________________________________________
Mateřská škola speciální, Žatec
Kontakt:
Studentská 1416
438 01 Žatec
E-mail:
Specskol.zatec@seznam.cz
Web: www.specinka-zatec.cz
Tel.: 415 712 899
Mobil: 776 748 940
722 506 241
Služby:
- zraková rehabilitace,
ergoterapie, rehabilitace pro VDT
- hipoterapie, canisterapie
34
2.2 Základní školy
_____________________________________________________________
Speciální základní škola pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského
Služby SPC:
- odborné poradenské služby pro
děti a žáky se zrakovým
postižením
- ambulantní metodická, speciálně
pedagogická činnost pro
pedagogy a rodiče žáků
integrovaných v běžných školách
- rozvoj zrakových funkcí
- výuka čtení a psaní Braillova
písma
- nácvik prostorové orientace,
samostatného pohybu
a sebeobsluhy
Kontakt:
Nám. Přemysla Otakara 777
784 01 Litovel
Tel.: 585 341 414
Fax: 585 341 479
E-mail: spec.skola@zraklit.cz
Web: www.zraklit.cz
Speciálně pedagogické
centrum
Tel.: 585 341 936
Služby ZŠ:
- výuka psaní a práce na počítači
Poznámky:
- tyflopedická a logopedická péče
Škola se zaměřuje na vzdělávání
- výuka prostorové orientace
žáků se zrakovým postižením
a samostatného pohybu
a žáků s poruchami učení.
- zdarma výuka hry na hudební
nástroje
_____________________________________________________________
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola, Moravská
Třebová
Speciální mateřská škola
Zvláštní a pomocná škola
Praktická škola
Speciálně pedagogické
centrum s logopedickou
Tel./fax: 461 316 055
ambulancí
E-mail: reditelka@specmt.com
Tel.: 461 311 886
Web: www.specmt.com
_____________________________________________________________
Speciální základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči
Kontakt:
Komenského 26
571 01 Moravská Třebová
Kontakt:
Havlíčkova 1
746 01 Opava
Tel.: 553 622 904
E-mail: spec.zs@zrak.opava.cz
Web: www.zrak.opava.cz
35
Služby SPC:
- výuka prostorové orientace
a samostatného pohybu
nevidomých dětí
- poradenství v oblasti
kompenzačních pomůcek
- zprostředkování diagnostických
pobytů ve škole
- zapůjčování případně tvorba
pomůcek a učebnic
Speciálně pedagogické
centrum
Tel.: 553 627 004
E-mail:
spczrak.opava@seznam.cz
Služby ZŠ:
- individuální přístup se zřetelem
na druh zrakového postižení
- výuka psaní a práce na počítači
- individuální tyflopedická péče
- bezplatná výuka hry na hudební
nástroje
- sportovní činnost
- možnost ubytování na internátě
Poznámky:
Služby SPC jsou určeny dětem,
žákům a studentům ve věku 4 –
18 let.
_____________________________________________________________
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň,
Lazaretní 25
Služby:
- péče o děti se zrakovým
postižením od 3 let do skončení
povinné školní docházky
- výuka Braillova písma,
prostorové orientace
- zájmové kroužky
Kontakt:
Lazaretní 25
312 00 Plzeň
Tel.: 377 261 780
Fax: 377 260 328
E-mail: zrak@volny.cz
Web: www.volny.cz/zrak
Poznámky:
Součástí školy je speciálně
pedagogické centrum, školní
družina, školní klub, internát,
mateřská škola a školní jídelna.
_____________________________________________________________
Základní škola pro zrakově postižené
Speciálně pedagogické
centrum:
Tel.: 224 252 771
E-mail: spcmirak@volny.cz
Kontakt:
Nám. Míru 19
120 00 Praha 2
Tel./fax: 222 515 134
E-mail: info@skolazrak.cz
Web: www.skolazrak.cz
Internát:
Tel.: 222 520 269
E-mail: trefna@skolazrak.cz
36
Poznámky:
Služby SPC jsou určeny dětem
ve věku 3 – 18 let, jejich rodičům
a pedagogům.
Mimopražským dětem zajišťuje
škola ubytování v internátě
rodinného typu.
Školní družina zajišťuje péči
o žáky všech ročníků v ranních
i odpoledních hodinách,
včetně přípravy na vyučování.
Služby:
- výuka pro žáky se zrakovým
a kombinovaným postižením
a žáky se specifickými poruchami
učení
_____________________________________________________________
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Sluníčko, Turnov
Poznámky:
Mateřská škola je určena dětem
ve věku 2 – 7 let se zdravotním
postižením. Pro přijetí je nutné
doporučení z odborného
pracoviště.
Základní škola je zaměřena na
děti s mentálním postižením
v kombinaci s dalším postižením.
Kontakt:
Kosmonautů 1641
511 01 Turnov
Tel.: 481 322 602
E-mail: pomskola@mybox.cz
Web: www.slunickoturnov.cz
2.3 Střední školy
_____________________________________________________________
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené
Kontakt:
Kamenomlýnská 2
603 00 Brno
- výuka prostorové orientace
a samostatného pohybu
- oftalmopedická péče
- individuální speciální péče při
nápravě specifických poruch
učení
- logopedická péče
- muzikoterapie
Tel.: 543 212 531(SŠ)
543 321 303 (ZŠ, MŠ)
543 210 437 – 42 (SPC)
Mobil: 777 071 457 (ředitelka)
Fax: 226 015 054
E-mail: sekretariat@sss-ou.cz
Web: www.sss-ou.cz
Služby SŠ:
- studijní obory:
sportovní a rekondiční masér
(SOŠ)
Služby ZŠ:
37
Poznámky:
MŠ poskytuje všestrannou
speciálně pedagogickou péči
dětem se zrakovým
a kombinovaným postižením.
Součástí školy je SPC, poskytující
služby dětem a studentům se
zrakovým či kombinovaným
postiženým ve věku od 3 do 19
let, jejich rodinám a školám,
do kterých jsou integrováni.
Studenti mají možnost ubytování
na internátě.
_____________________________________________________________
Střední škola Aloyse Klara
sociální péče – sociálně-správní
činnost (SOŠ)
obchodní akademie (SOŠ)
rekondiční a sportovní masér
(SOU)
práce ve zdravotnických
a sociálních zařízeních –
pečovatelská práce (OU)
tkalcovské práce (OU)
- komplexní příprava pro život
vyplývající z charakteru
zdravotního postižení
Služby:
- středoškolské vzdělávání
Studijní obory:
- keramické práce
- keramik
Tel.: 241 726 334
- kartáčnické a košíkářské práce
241 727 033
- čalouník
241 726 937
- knihař
Mobil: 602 541 242
- rekondiční a sportovní masér
Fax: 244 472 676
- textilní výtvarnictví
E-mail: kovarikova@spsaklara.cz
- nástavbové studium – podnikání
Web: www.spsaklara.cz
_____________________________________________________________
Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace
Kontakt:
Vídeňská 28/756
142 00 Praha 4
Kontakt:
Hany Kvapilové 20
746 01 Opava
E-mail: office@oa-opava.cz
Web: www.oa-opava.cz
Služby:
- integrace studentů se zrakovým
Tel.: 553 759 160
postižením do běžných tříd
Fax: 553 625 072
_____________________________________________________________
Gymnázium a obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež
Kontakt:
Radlická 115
158 00 Praha 5
251 610 892 (internát)
Fax: 235 521 214
E-mail: goa@goa.braillnet.cz
Web: http://goa.braillnet.cz
Tel.: 235 521 214
38
Poznámky:
Škola je určena pro žáky se
zrakovým postižením a pro žáky,
kteří z různých důvodů vyžadují
práci v menším kolektivu.
Součástí školy je internát.
Služby:
- výuka prostorové orientace
- výtvarná dílna
Délka studia:
- Gymnázium – všeobecné –
čtyřleté
- Obchodní akademie – čtyřletá
_____________________________________________________________
Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla
Služby:
- předměty speciální přípravy,
např. braillský notopis, práce
s kompenzační technikou,
prostorová orientace a pódiový
projev
Studijní obory:
- hra na nástroj
- klasický zpěv
- ladění klavíru
Kontakt:
Maltézské nám. 14
118 44 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 257 286 461
Fax: 257 533 136
E-mail: klsjd@centrum.cz
Web: www.kjd.cz
2.4 Speciálně pedagogická centra
Speciálně pedagogická centra (dále jen SPC) bývají obvykle součástí
speciálních mateřských a základních škol. V této kapitole uvádíme pouze
centra, která nejsou součástí vzdělávacích zařízení. Centra při mateřských
a základních školách lze vyhledat v Abecedním seznamu organizací dle
kategorií v kapitole Speciálně pedagogická centra.
_____________________________________________________________
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené v Liberci
Služby:
- poradenství v otázkách výchovy,
při přípravě na vstup do školy,
ke studiu a volbě povolání
- zprostředkování zapůjčení
učebnic a odborné literatury
pro zrakově postižené
- výuka speciálních dovedností
Kontakt:
Tyršova 1
460 01 Liberec
Tel.: 482 710 332
E-mail:
spzs.nemocnice@seznam.cz
39
Poznámky:
příslušníkům a pedagogickým
pracovníkům.
Služby jsou určeny dětem ve věku
5 – 15 let, jejich rodinným
_____________________________________________________________
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené při Speciální
škole Kpt. Vajdy v Ostravě
Služby:
- služby pro zrakově postižené
děti a děti s autismem
v Moravskoslezském kraji
- komplexní speciálně
pedagogická diagnostika
- pomoc při výběru speciálního
školského zařízení
- logopedické a psychologické
poradenství
- zraková stimulace
- výuka prostorové orientace
- odborné poradenství
Kontakt:
Kpt. Vajdy 1a
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 596 768 131
E-mail: specskola@quick.cz
Web:
http://web.quick.cz/specskola
2.5 Podpora studentů vysokých škol
_____________________________________________________________
Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Masarykova univerzita v Brně
Kontakt:
Šumavská 15
602 00 Brno
- počítačová studovna
uzpůsobená uživatelům se
zrakovým postižením
Tel.: 549 491 105
Mobil: 732 873 082
E-mail: teiresias@muni.cz
Web: www.teiresias.muni.cz
Služby Tyflopedického
kabinetu:
- počítačové kurzy
- možnost zapůjčení hardwaru
a softwaru
- výroba reliéfních materiálů
- sportovní aktivity
- univerzitní knihovna pro
nevidomé
(www.teiresias.muni.cz/?chapter)
- tisk publikací v Braillově písmu
Služby:
- zpřístupňování studia studentům
se zdravotním postižením
- program celoživotního
vzdělávání osob se zrakovým
postižením
40
_____________________________________________________________
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická Fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Kontakt
Hradecká 1227/4
500 03 Hradec Králové
- zprostředkování psychologické,
sociálně-rehabilitační a sociálněprávní péče
- individuální studijní plány
- asistenční služby
Tel.: 493 331 391
- zprostředkování studijní
Mobil: 775 971 395
literatury
E-mail: tpk@uhk.cz
- prostorová orientace, nácvik tras
Web: http://pdf.uhk.cz/ksp/tpk
- hmatové značení v budovách
Služby:
- zaškolení v práci se speciálními
pomůckami
- poradenství v otázkách studia
- úprava studijních materiálů dle
- poradenství pro akademické
individuálních potřeb studenta
pracovníky
- přípravné kurzy pro studium
- knihovna digitalizovaných textů
_____________________________________________________________
Akademická poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním
postižením
Technická univerzita v Liberci
Kontakt:
Studentská 2
461 17 Liberec 1
Web: http://www.vslib.cz
Služby:
- studijní, pedagogickopsychologické a sociálněpsychologické poradenství
- podpůrné a asistenční služby
- speciální studovna
Tel.: 485 355 106 (5106)
485 352 543
485 353 488
E-mail: libor.novosad@tul.cz
iveta.pospisilova@tul.cz
_____________________________________________________________
Centrum pomoci handicapovaným při katedře speciální pedagogiky
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Kontakt:
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
585 635 313
E-mail: centrum.pomoci@email.cz
Web: http://ksp.upol.cz
Tel.: 585 635 333
41
Služby:
- poradenství pro uchazeče
o studium
- průvodcovská služba
- úprava studijních materiálů
dle potřeb studenta
- počítačová studovna
uzpůsobená uživatelům
se zrakovým postižením
- nácvik prostorové orientace
a samostatného pohybu
- zapůjčení notebooku s hlasovým
či hmatovým výstupem
_____________________________________________________________
Univerzita Karlova v Praze
Kontakt:
Informačně-poradenské
centrum UK
Celetná 13
110 00 Praha 1
Tel: 241 733 131
E-mail: infocentrum@htf.cuni.cz
Web:
http://www.htf.cuni.cz/item/informa
ce-pro-studenty-s-handikepem
Tel.: 224 491 850
Fax: 224 491 895
E-mail: ipc@ruk.cuni.cz
Web: www.cuni.cz/UK-122.html
www.cuni.cz/UK-60.html
Laboratoř Carolina – Centrum
podpory studia zrakově
postižených na Karlově
univerzitě
Malostranské nám. 25
110 00 Praha 1
Institut rehabilitace zrakově
postižených
Fakulta humanitních studií
J. Martího 31
162 52 Praha 6
Tel.: 221 914 321
221 914 218
E-mail:
carolina@braille.mff.cuni.cz
Web http://carolina.mff.cuni.cz
Tel./fax: 220 563 111
E-mail: wiener@fhs.cuni.cz
Web:
www.fhs.cuni.cz/default.asp?id=136
Ústřední knihovna
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Poradenské centrum UK
v Praze při katedře
psychosociálních věd a etiky
HTF UK – Poradna pro
studenty se speciálními
potřebami a studenty
ze zahraničí
Pacovská 350/4
140 21 Praha 4 – Krč
(P. O. BOX 56)
Tel.: 221 900 223
221 900 151
E-mail: knihovna@pedf.cuni.cz
Web:
http://beta.pedf.cuni.cz/handi.htm
Právnická fakulta – knihovna
Náměstí Curieových 7
116 40 Praha 1
42
Služby Poradny pro studenty se
speciálními potřebami
a studenty ze zahraničí:
- studijní poradenství
- podpora při volbě studijního
programu
- odstraňování architektonických
bariér a zpřístupňování studia
osobám s omezenou mobilitou
- poskytování speciální intervence
Tel.: 221 005 219
221 005 270
E-mail: knihovna@prf.cuni.cz
Web: http://knihovna.prf.cuni.cz/
Centrum sportovních aktivit
zdravotně postižených
studentů UK
Loděnice UK Regata
Podolské nábřeží č. 4
140 00 Praha 4
Služby Laboratoře Carolina:
- počítačová studovna
uzpůsobená uživatelům se
zrakovým postižením
- počítačové kurzy
- tisk textů v Braillově písmu
- knihovna digitalizovaných textů
(http://carolina.mff.cuni.cz/knihy.p
hp)
Tel.: 220 172 178
Mobil: 777 299 988
E-mail: hrusa@ftvs.cuni.cz
Web: www.cuni.cz/UK-1657.html
Služby Informačně
poradenského centra UK:
- informace o podmínkách studia
na UK a o službách UK pro
studenty s handicapem
- asistence při studiu
- poradenské služby
- řešení individuálních studijních
záležitostí
Služby Ústřední knihovny
Pedagogické fakulty:
- knihovna digitalizovaných textů
- počítačová studovna
uzpůsobená uživatelům se
zrakovým postižením
- skenování textů potřebných pro
výuku na žádost studenta či
učitele
- digitalizace individuálních
učebních textů pro aktuální
potřeby
Služby Institutu rehabilitace
zrakově postižených:
- příprava instruktorů praktické
výchovy zrakově postižených
- výuka prostorové orientace
- expertní posudky a poradenství
- vývoj modelů a plánků pro rozvoj
správných prostorových představ
a speciálních pomůcek pro nácvik
prostorové orientace
- návrhy na odstraňování
architektonických bariér a řešení
informačních systémů
- odborné poradenství
Služby Knihovny Právnické
fakulty:
- počítač s hlasovým výstupem,
braillský řádek, skener
- audio knihy, e-knihy
- možnost půjčení diktafonu
43
Služby Centra sportovních
aktivit zdravotně postižených
studentů UK
- vytváření podmínek pro realizaci
pohybových aktivit zdravotně
postižených studentů UK a další
zdravotně postižené mládeže
i dospělých
- praktická sportovní činnost
na akcích, kurzech a jednotlivých
lekcích
- poradenská činnost v oblasti
metodické, výukové a technické
_____________________________________________________________
TEREZA – Centrum podpory samostatného studia zrakově
postižených
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderné fyziky
Kontakt:
Trojanova 13
120 00 Praha 2
- studovna vybavená počítači
s hlasovým i hmatovým výstupem
a lupami
- možnost tisku dokumentů na
standardní i braillské tiskárně
- poradenství ohledně softwaru,
kompenzačních pomůcek
- vzdělávací aktivity
- digitalizace textů
- knihovna digitalizovaných
materiálů
- zápůjčky speciálně upravených
notebooků
Tel.: 224 358 543
E-mail: info@tereza.fjfi.cvut.cz
Web: www.tereza.fjfi.cvut.cz
Služby:
- podpora studentů k vyšší
kompetenci a samostatnosti při
studiu
3. Zdravotnictví
3.1 Zdravotnická zařízení
_____________________________________________________________
Centrum zrakových vad, s. r. o.
Kontakt:
Areál FN v Motole
V Úvalu 84/1
150 06 Praha 5
Web:
http://www.fnmotol.cz/html/zdravot
nicka_pracoviste/zp.php?id=55
Služby:
- specializovaná oftalmologická
ambulantní péče
- vyzkoušení a předpis
speciálních optických pomůcek
Tel.: 224 436 057
Mobil: 774 436 057
Fax: 224 436 182
E-mail: czv@post.cz
44
- poradenství o rozvoji zrakových
funkcí
- speciálně pedagogické
poradenství
- vyzkoušení elektronických
zvětšovacích kompenzačních
pomůcek
- nácvik dovedností pro efektivní
využívání optických
a elektronických pomůcek
- funkční vyšetření zraku u dětí
- psychologická diagnostika
a psychoterapie
- poradenství o nárocích
na výhody a dávky včetně
vystavování nálezů a doporučení
Poznámky:
Pro návštěvu Centra je nutné
doporučení od ošetřujícího očního
lékaře. Všechna vyšetření jsou
hrazena pojišťovnou.
3.2 Výrobci očních protéz
_____________________________________________________________
Oční protetika
Kontakt:
Tel: 545 243 955
Jaromír Klíčník
Služby:
Lidická 24
- výroba očních akrylových protéz
644 00 Brno
_____________________________________________________________
Výroba očních protéz
Kontakt:
Podhorská 54
466 01 Jablonec nad Nisou
Web:
http://web.vilik.cz/ocniprotezy/
Služby:
- skleněné oční protézy (klasické
Mobil: 603 522 352 (Petr
i speciální)
Adamovský)
E-mail: info@ocniprotezy-sklo.cz
_____________________________________________________________
Optik Grueber
Kontakt:
Sušilova 1
746 01 Opava
E-mail: grueber@volny.cz
Web: www.aoc.cz/grueber
Služby:
- výroba akrylových očních protéz
Tel./fax: 553 615 959
45
_____________________________________________________________
Ronald Szarvas – Oční protézy
Web: www.ocni-protezy.cz
Služby:
- výroba akrylových očních protéz
včetně možnosti úprav stávajících
Mobil: 602 833 344
očních protéz
Email: info@ocni-protezy.cz
_____________________________________________________________
Jaroslav Holub – výrobce očních protéz
Vinohradská 65
120 00 Praha 2
Kontakt:
Budínova 67/2
180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.: 222 515 650
Kontakt:
Resslova 1719/14
400 01 Ústí nad Labem
Web:
www.foukanesklo.cz/ocni_protezy
.htm
Mobil: 775 253 550
E-mail:
foukanesklo@foukanesklo.cz
Služby:
- výroba skleněných očních protéz
Služby:
- výroba a aplikace očních protéz
_____________________________________________________________
Šťovíček – sklářská dílna
4. Dodavatelé kompenzačních pomůcek
4.1 Pomůcky pro domácnost
_____________________________________________________________
Elvyko Brno
Služby:
- tyflosonar (ultrazvukový detektor
překážek)
- mluvící budík a kalkulačka
- měřič krevní glukózy s hlasovým
výstupe
- blikající bílé hole
Kontakt:
Sobolova 5
625 00 Brno
Tel.: 547 215 772
Mobil: 607 173 583
E-mail: vladimir.zaza@volny.cz
Web: www.volny.cz/vladimir.zaza
46
Poznámky:
Tel.:585 423 737
E-mail: pomucky-ol@braillnet.cz
Pomůcky lze objednat
prostřednictvím TyfloCentra
Olomouc, o. p. s.,
_____________________________________________________________
Miroslav Čihař
Kontakt:
Pod Nemocnicí 2142
269 01 Rakovník
Služby:
- prodej hlásičů výšky hladiny
vany
E-mail: ciharm@centrum.cz
- prodej detektorů vlhkosti
Web: www.multiweb.cz/koponev
_____________________________________________________________
VINIS, s. r. o.
Kontakt:
Třanovice 279
739 53 Třanovice
E-mail: vinis@vinis.cz
barbara.sembol@vinis.cz
Web: www.vinis.cz
www.seculus.cz
Tel.: 558 695 407
Fax: 558 695 409
Mobil: 605 250 749
Služby:
- náramkové hodinky pro
nevidomé a slabozraké
4.2 Elektronické pomůcky
_____________________________________________________________
ACE Design, s. r. o.
Kontakt:
Drážní 7
627 00 Brno
Fax: 531 022 261
E-mail: ace@acedesign.cz
Web: http://www.acedesign.cz
Služby:
Tel: 531 022 260
- softwarové produkty pro zrakově
543 215 233
postižené
543 215 234
Mobil: 777 710 551
_____________________________________________________________
ELVOS, s. r. o.
Kontakt:
Durďákova 5
613 00 Brno
Tel.: 545 211 609
Fax: 545 241 257
47
Služby:
- orientační majáčky
- kamerové zvětšovací lupy
_____________________________________________________________
RosaSOFT, s. r. o.
E-mail: elvos@ok.cz
Web: www.ok.cz/elvos
Kontakt:
Vodárenská 2379
272 01 Kladno
Služby:
- hlasový výstup WinTalker
- softwarový hlasový výstup
Fax: 312 682 223
WTvoice
E-mail: rosasoft@rosasoft.cz
- RosaSOFT Pocket Tanker pro
Web: www.rosasoft.cz
kapesní počítače
_____________________________________________________________
HT Visual
Služby:
- programové vybavení
(zvětšování obrazovky, ozvučení
vstupu z klávesnice atd.)
- digitální lupy
- kamerové lupy
- braillské řádky
Kontakt:
Olomoucká 24
746 01 Opava
Tel.: 553 621 712
Mobil: 777 574 578
E-mail: office@ht-visual.cz
Web: www.ht-visual.cz
_____________________________________________________________
Brailcom, o. p. s.
Kontakt:
Vyšehradská 3/2585
128 00 Praha 2
Web: www.brailcom.org
Kontakt:
Bořivojova 58
130 00 Praha 3
Web: www.galop.cz
Služby:
- pomoc zrakově postiženým
v oblasti zpřístupnění
Tel.: 242 486 008
informačních technologií
E-mail: kontakt@brailcom.org
_____________________________________________________________
GALOP s. r. o.
Služby:
- televizní zvětšovací kamerové
lupy (včetně přenosných)
Tel.: 222 718 996
Tel./Fax: 222 720 747
E-mail: galop@galop.cz
48
- braillské zobrazovače
- digitální zvětšovací televizní lupy
- ozvučené mobilní telefony
(včetně přenosných)
- zařízení a materiál pro hmatovou
- digitální čtecí zařízení
grafiku
s hlasovým výstupem (včetně
- speciální software pro Windows
přenosných)
a mobilní telefony
- zápisníky pro nevidomé
s hlasovým či hmatovým
výstupem
_____________________________________________________________
Neovision, s. r. o.
Kontakt:
Barrandova 409
143 00 Praha 4
E-mail: neovision@neovision.cz
Web: www.neovision.cz
Služby:
- software pro převod textu
Tel.: 225 273 650
z braillských dokumentů
Fax: 225 273 680
_____________________________________________________________
Donát
Kontakt:
Nuselská 11
140 00 Praha 4
Služby:
- elektronické pomůcky pro
nevidomé
- braillské řádky a příslušenství
Mobil: 602 356 115
E-mail: donat@donat.cz
Web: www.donat.cz
_____________________________________________________________
Spektra – výrobní družstvo nevidomých
Služby:
- kamerové zvětšovací TV lupy
- digitální zvětšovací PC lupy
- digitální přístroje (PC s hlasovým
i hmatovým výstupem)
- elektronické zápisníky
s hlasovým i hmatovým výstupem
- braillské terminály pro nevidomé
- speciální programové vybavení
- braillské tiskárny a fusery
- slepecké psací stroje
- ostatní pomůcky: kombinovaný
indikátor hladiny a světla
Kontakt:
Zátišská 915/1
143 00 Praha 4
Tel.: 241 763 416
241 774 674-5
Mobil: 731 522 864
Fax: 241 774 673
E-mail: info@spektra.eu
Web: www.spektra.eu
www.viewdio.eu
49
Poznámky:
a vyzkoušet po předchozím
Pomůcky si lze prohlédnout
objednání.
_____________________________________________________________
Adaptech, s. r. o.
Služby:
- digitální televizní lupy a lupy
v přenosné verzi
- digitální čtecí zařízení
s hlasovým výstupem
Tel: 222 980 011
- elektronický zápisník pro
Mobil: 604 345 345
zrakově postižené
E-mail: info@adaptech.cz
- digitální čtecí zařízení
Web: www.adaptech.cz
s hmatovým výstupem (braillské
displeje)
_____________________________________________________________
MERIT
Kontakt:
Smetáčkova 1484/2
158 00 Praha 5 – Stodůlky
Kontakt:
Nad Klikovkou 2
150 00 Praha 5
E-mail: merit@login.cz
Služby:
- braillské tiskárny
- optický braillský rozpoznávač
- hmatová grafika
Tel.: 257 215 161
Mobil: 603 807 572
Fax: 257 215 161
4.3 Optické pomůcky
_____________________________________________________________
Sagitta Ltd., s. r. o.
Kontakt:
Železná 2
619 00 Brno
E-mail: lupy@sagitta-brno.cz
kavan@sagitta-brno.cz
Web: www.elupy.cz
Tel.: 543 223 345
Mobil: 603 838 103
Fax: 543 251 217
Služby:
- kombinovaná speciální optika
(lupy a pomůcky pro slabozraké)
50
_____________________________________________________________
Eschenbach Optik, s. r. o.
Kontakt:
K Fialce 35
155 00 Praha 5
E-mail:
mail@eschenbach-optik.cz
Web: www.eschenbach-optik.cz
Služby:
Tel.: 251 614 213
- optické pomůcky pro slabozraké
Fax: 251 614 214
_____________________________________________________________
Dioptra, a. s.
Kontakt:
Sobotecká 1660
511 21 Turnov
Web: www.dioptra.cz
www.dioptra.eu
Tel.: 481 358 111
Fax: 481 322 761
E-mail: postbox@dioptra.cz
postbox@dioptra.eu
Služby:
- ruční a stojánkové lupy
a speciální optické pomůcky na
zakázku
4.4 Pomůcky pro prostorovou orientaci
a samostatný pohyb
_____________________________________________________________
Svárovský, s. r. o.
Služby:
- bílé a červenobílé hole všech
typů I konstrukcí
- příslušenství k holím
Kontakt:
Odlehlá 26
621 00 Brno
Tel.: 541 237 365
Fax: 541 237 504
E-mail: info@svarovsky.cz
Web: www.svarovsky.cz
Poznámky:
Jednotlivé hole lze objednat:
Tyflopomůcky (SONS):
I. P. Pavlova 69, 771 00 Olomouc
Tel.: 585 415 130
E-mail: prodejna-ol@sons.cz
_____________________________________________________________
APEX, spol. s. r. o.
Kontakt:
Na Ochoze 581
252 42 Jesenice u Prahy
Tel: 241 090 640
241 090 611
51
Služby:
- elektronické orientační
a naváděcí systémy
Fax: 241 090 610
E-mail: info@apex-jesenice.cz
Web: http://www.apex-jesenice.cz
4.5 Pomůcky pro volný čas a zábavu
_____________________________________________________________
Apogeum, o. s.
Kontakt:
Jeronýmova 30,
602 00 Brno
- audio-popis filmů a divadelních
představení
- vývoj nových systémů
a technologií, které umožňují
osobám s těžkým zrakovým
Tel.: 548 534 171
postižením komfortnější sledování
Fax: 548 534 171
audiovizuálních děl
E-mail: apogeum@quick.cz
- půjčování zvukových filmů
lightdvdplayer@apogeum.info
ve spolupráci s Knihovnou
Web: www.apogeum.info
K. E. Macana v Praze a dalšími
Služby:
knihovnami
_____________________________________________________________
Gerlich Odry, s. r. o.
Kontakt:
Ke Koupališti 370/15
742 35 Odry
E-mail:
Martin.stehlik@gerlich-odry.cz
Web: www.gerlich-odry.cz
Služby:
- výroba dřevěných hraček a her
pro osoby se zrakovým
postižením
_____________________________________________________________
TANDEMSERVIS
Tel.: 556 730 147
Mobil: 724 984 063
Fax: 556 730 995
Kontakt:
Podroužkova 1661
708 00 Ostrava – Poruba
Mobil: 739 454 100
Fax: 597 579 292
E-mail: info@tandemservis.cz
Web: www.tandemservis.cz
Adresa prodejny:
U Oblouku 501/3
708 00 Ostrava – Poruba
Služby:
- výroba a prodej dvojkol
52
_____________________________________________________________
Mluvící kniha, o. s.
Kontakt:
Branická 15/111
147 00 Praha 4
E-mail: mluvicikniha@centrum.cz
Web: www.mluvicikniha.cz
Služby:
- výroba zvukových knih
Mobil: 608 418 081
_____________________________________________________________
Tiskárna Max
Kontakt:
Milan Šauer
Ježkova 14
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 603 346 062
608 571 074
E-mail: braill@tiskarnamanzel.cz
ICQ: 285-416-755
Web: www.braileovopismo.co.cz
Korespondenční adresa:
Vaníčkova 11
400 01 Ústí nad Labem
Služby:
- překlady do Braillova písma
včetně kompletace a vazby
_____________________________________________________________
Audiostory
Kontakt:
Českomalínská 27
160 00 Praha 6
Email:
nakladatelstvi@audiostory.cz
Web: www.audiostory.cz
Tel.: 233 320 701
Mobil: 737 910 615
Služby:
- zvukové knihy pro širokou
veřejnost
4.6 Výcvik vodicích psů
_____________________________________________________________
Škola pro výcvik vodicích psů
Kontakt:
Bezručova 2
679 04 Adamov
E-mail:
info@vycvikvodicichpsu.cz
Web: www.vycvikvodicichpsu.cz
Mobil: 604 603 126
Fax: 605 819 998
Služby:
- výcvik vodicích psů
- klubová činnost
53
_____________________________________________________________
Pes pomůže, o. s.
Kontakt:
Hliněný Újezd 23
341 01 Horažďovice
E-mail: info@pes-pomuze.com
Web: www.pes-pomuze.com
Služby:
- výcvik vodicích a asistenčních
Tel.: 281 960 546
psů
Mobil: 605 183 856
_____________________________________________________________
Rodinná škola výcviku vodicích psů
Kontakt:
Osek 351
Mobil: 603 716 708
338 21 Osek
E-mail: bricol@atlas.cz
_____________________________________________________________
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. s.
Kontakt:
Mikovcova 9/531
120 00 Praha 2
Služby:
- výcvik vodicích, asistenčních,
signálních a canisterapeutických
psů
Adresa výcvikového areálu:
Plzeňská ulice kat. č. 67, 68/1
156 00 Praha 5 – Motol
Poznámky:
Helppes je registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb
Mobil: 603 769 864
a sociální služby poskytuje
739 430 839
zdarma osobám se zdravotním
E-mail: info@helppes.cz
postižením (včetně dětí).
Web: www.helppes.cz
_____________________________________________________________
Středisko výcviku vodicích psů
Kontakt:
Klikatá 2a
150 00 Praha 5 – Jinonice
Web: www.vodicipsi.cz
Služby:
- výcvik vodicích psů
- služby držitelům vodicích psů
Tel./fax: 251 611 154
E-mail: info@vodicipsi.cz
54
_____________________________________________________________
Pes pro tebe, o. s.
Kontakt:
Malířská 13
170 00 Praha 7
Tel.: 233 370 239
Mobil: 777 151 678
E-mail: info@pesprotebe.com
Web: www.pesprotebe.com
_____________________________________________________________
Pomocné tlapky, o. p. s.
Kontakt:
V Kratochvíla 1072
332 02 Starý Plzenec
E-mail: info@pomocnetlapky.cz
Web: www.pomocnetlapky.cz
Služby:
- výcvik asistenčních a vodicích
psů
Mobil: 724 007 779
724 279 589
5. Nadace, nadační fondy
_____________________________________________________________
Nadace prof. Vejdovského
Kontakt:
Bouzov 60
783 20 Bouzov
Služby:
- podpora vzdělávání a péče
o děti a mládež se zrakovým
postižením a lékařské péče
o dospělé zrakově postižené
Tel/fax: 585 346 125
Mobil: 737 318 231
E-mail:
nadace.prof.vejdovskeho@seznam.cz
_____________________________________________________________
Lumen Christi – Nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené
Kontakt:
Jarní 1329, Box 57
253 01 Hostivice
Služby:
- podpora sociálních projektů
a sféry zájmově-umělecké
činnosti nevidomých
- podpora vydávání a distribuce
křesťanské literatury
pro nevidomé a těžce zrakově
postižené
- půjčování zvukových časopisů
Tel.: 220 980 820
Fax: 220 980 820
E-mail: knn@post.cz
55
_____________________________________________________________
Nadační fond Českého rozhlasu
Kontakt:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
- podpora osobní asistence
pro děti se zrakovým postižením
integrované v běžných školách
a vytváření pomůcek pro výuku
- pořízení speciálních
kompenzačních pomůcek včetně
vodících psů
- podpora pro těžce zrakově
postižené studenty formou
studijního stipendia
- podpora načítání zvukových knih
a komentování filmů
- podpora těžce zrakově
postižených umělců a sportovců
- podpora těžce zrakově
postižených, kteří se dostali
do kritické životní situace
- osvětové projekty
Tel.: 221 551 217
E-mail: svetluska@rozhlas.cz
Web: www.svetluska.net
Služby:
- podpora rané péče, nácviku
sebeobslužných činností a výuky
prostorové orientace
a samostatného pohybu, výuky
speciálních dovedností, např.
čtení a psaní Braillova písma,
obsluha PC, rekvalifikačních
programů a chráněných dílen,
průvodcovské a asistenční služby
založené na práci s proškolenými
dobrovolníky
_____________________________________________________________
Nadace člověk člověku
Kontakt:
Ratajova 1113/8
148 00 Praha 4 – Kunratice
E-mail:
email@nadaceclovekcloveku.cz
Web:
www.nadaceclovekcloveku.cz
_____________________________________________________________
Nadace Leontinka
Kontakt:
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
Mobil: 724 055 118
Fax: 235 097 622
E-mail: info@nadaceleontinka.cz
Web: www.nadaceleontinka.cz
Tel.: 235 097 611
56
_____________________________________________________________
Viděno hmatem
Služby:
- získání finančních prostředků
a věcných darů na podporu školní
a mimoškolní činnosti studentů
Gymnázia a Střední odborné
školy pro zrakově postižené
- podpora zájmové a sportovní
činnosti organizované školou
- příspěvky na individuální
zájmovou, sportovní a podobnou
činnost studentů – podpora
studijních a výměnných pobytů
v zahraničí
Kontakt:
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
Tel.: 251 610 892
E-mail:
videnohmatem@braillnet.cz
ICQ: 212-462-032
Web:
http://videnohmatem.braillnet.cz
6. Podpora pracovního uplatnění
6.1 Chráněné dílny
_____________________________________________________________
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
Kontakt:
Bohunická 81
639 13 Brno
Web: www.druteva.cz
Kontakt:
Přemyslovců 26
747 07 Opava – Jaktař
Služby:
- pracovní uplatnění ve výrobních
zařízeních, speciálně
uzpůsobených pro lidi těžce
zrakově a jinak smyslově či
tělesně postižené
- šicí, keramická, výtvarná
a kompletační dílna
Služby:
- zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením v oblastech:
Tel.: 547 212 200
kartáče a drobná montáž, šití
547 212 000
konfekce, kartonážní, laboratorní,
Fax: 547 212 807
průmyslová výroba a kovovýroba
E-mail: druteva@druteva.cz
_____________________________________________________________
Chráněné dílny sv. Josefa
Charita Opava
Tel/fax: 553 612 780
553 612 788
E-mail: chd@charitaopava.cz
Web: www.chatitaopava.cz
57
_____________________________________________________________
Chráněná dílna Kašna
Kartáčnictví nevidomých a svíčkařství
Kontakt:
Ke Kašně 4/100
142 00 Praha 4
E-mail: kartacnictvi@centrum.cz
Web: www.kasna.info
Služby:
- výroba kartáčů, svíček
Tel.: 257 316 303
a dárkových předmětů
Mobil:777 891 253
_____________________________________________________________
Drutěva, výrobní družstvo
Kontakt:
Dělnická 54
170 04 Praha 7
Web: www.drutevapraha.cz
Kontakt:
Lesní cesta 5
400 01 Ústí nad Labem
Služby:
- rekreační ubytování
- zvuková knihovna
Tel.: 472 744 459
Mobil: 602 111 877
Fax: 475 604 116
E-mail: karkoul@volny.cz
Web: www.karkoul.cz
Poznámky:
Pobočky:
- Ústí nad Labem
- Děčín
- Mstišov u Teplic
Služby:
- zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením
Tel.: 266 710 029
- zakázkové šití a opravy oděvů,
Fax: 220 877 584
kartonážní a kartáčnická výroba
E-mail: odbyt@drutevapraha.cz
_____________________________________________________________
Karko – výrobní družstvo nevidomých
6.2 Pracovní rekvalifikace
_____________________________________________________________
Cech zrakově postižených masérů v ČR
Kontakt:
Vítězná 52
360 09 Karlovy Vary
Fax: 353 236 065
Email:
kancelar.tyflocentrum@seznam.cz
cechmistr@seznam.cz
Tel.: 353 224 324
Mobil: 604 200 194 (Cechmistr)
58
- organizování rekondičních
a vzdělávacích pobytů a kurzů
- pomoc při hledání zaměstnání
Služby:
v oboru masér
- zajištění právní pomoci
- pravidelné odborné doškolování
a profesní ochrany pro své členy
v profesi masér
_____________________________________________________________
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
Web:
http://www.cechzpmaseru.cz/
Kontakt:
Šmolíkova 866
160 00 Praha 6
- rozvíjení fyzických dovedností
- psychosociální a komunikační
výcvik
- zácvik psaní na kancelářském
psacím stroji a práce
s elektronickými kompenzačními
pomůckami
- výcvik hmatu
v ergoterapeutických dílnách
Rekvalifikační kurzy:
- masér a masérka
- keramická výroba
- nácvik obsluhy PC
- tkalcovská výroba
- telefonista – specialista
telefonického centra
Tel.: 235 301 194
235 325 353
Fax: 235 325 876
E-mail: dedina@dedina.cz
Web: www.dedina.cz
Služby:
- výcvik prostorové orientace
a samostatného pohybu s bílou
holí
- výcvik čtení a psaní Braillova
písma
- reedukační a kompenzační
výcvik
_____________________________________________________________
Taktila, s. r. o.
Kontakt:
Šmolíkova 866
161 00 Praha 6
E-mail: dedina@dedina.cz
Web: www.dedina.cz
Služby:
- rekvalifikační kurz masér
Tel.: 235 301 194
Fax: 235 310 040
_____________________________________________________________
Slepíši, o. s.
Mezinárodní výukové centrum Axmanovy techniky modelování pro
zdravotně postižené
Kontakt:
Tasov 3
675 79 Tasov
Tel.: 566 547 000
E-mail: slepisi@cbox.cz
Web: www.slepisi.eu
59
Služby:
- výuka hmatového modelování
Rekvalifikační kurzy:
- řemeslník Axmanovy techniky
hmatového modelování
- učitel zdravotně postižených
- mistr Axmanovy techniky
hmatového modelování
- sochařské výstavy
7. Průvodcovská služba provozovatelů
hromadné dopravy
Průvodcovské služby je nutné často předem objednávat telefonicky. V této
kapitole proto obvykle uvádíme pouze telefonní čísla popř. e-mailové adresy.
_____________________________________________________________
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Kontakt:
Hlinky 151
656 45 Brno
Služby:
- průvodcovská služba během
cestování v prostředcích MHD
v Brně pro držitele průkazu ZTP
nebo ZTP/P
Tel.: 543 174 318
E-mail: dpmb@dpmb.cz
Web: www.dpmb.cz
_____________________________________________________________
Hlavní nádraží Brno
Tel.: 972 625 802
_____________________________________________________________
Nádraží Český Těšín
Tel.: 972 754 483
_____________________________________________________________
Nádraží Frýdek-Místek
Tel.: 972 752 467
_____________________________________________________________
Nádraží Karviná
Tel.: 972 755 186
_____________________________________________________________
Nádraží Olomouc
Tel.: 972 741 107
60
_____________________________________________________________
Hlavní nádraží Ostrava
Tel.: 972 762 555
_____________________________________________________________
Nádraží Plzeň
Tel.: 972 524 235
_____________________________________________________________
Hlavní nádraží Praha
Tel.: 972 241 140
Mobil: 606 920 033
_____________________________________________________________
Nádraží Zábřeh na Moravě
Tel.: 972 743 204
_____________________________________________________________
České aerolinie, a. s.
Kontakt:
V Celnici 1040/5
110 00 Praha 1
Web: www.csa.cz
Služby:
- asistenční služba pro cestující
se zrakovým postižením
zajišťující doprovod v prostoru
letiště
Tel.: 239 007 007
810 310 310
E-mail: call.centre@csa.cz
8. Služby pro hluchoslepé
_____________________________________________________________
Záblesk – občanské sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
Služby:
- prosazování práv a potřeb takto
postižených dětí a zabezpečení
důstojných životních podmínek
v dospělém věku
- maximální integrace dětí
s hluchoslepotou do společnosti
- organizace výchovně
vzdělávacích akcí, programů
a aktivit pro takto postižené děti
a jejich rodiny
Kontakt:
Lubina 338
742 21 Kopřivnice
Tel.: 724 266 830
E-mail:
zablesk.deafblind@seznam.cz
Web: www.zablesk.olomouc.com
61
_____________________________________________________________
O. S. LORM – společnost pro hluchoslepé
Kontakt:
Zborovská 62
150 00 Praha 5
Tel.: 482 710 847
Mobil: 777 764 196
Fax: 485 104 044
E-mail: liberec@lorm.cz
Tel.: 257 325 478
257 314 012
Mobil: 777 764 191
Fax: 257 325 478
E-mail: info@lorm.cz
Web: www.lorm.cz
www.cervenobiledny.cz
Poradenské centrum Olomouc
PedF Univerzity Palackého
Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc
Adresa pro korespondenci:
Na Borůvkách 4/327
783 36 Křelov – Břuchotín
Poradenské centrum Brno
Francouzská 57
602 00 Brno
Mobil: 774 760 326
E-mail: olomouc@lorm.cz
Mobil: 777 764 197
E-mail: brno@lorm.cz
Poradenské centrum Ostrava
Husova 9
702 00 Ostrava 1
Poradenské centrum Jindřichův
Hradec
Na Točně 1/V
377 01 Jindřichův Hradec
Adresa pro korespondenci:
Strahovice 9
747 30 Strahovice
Adresa pro korespondenci:
Vajgar 701/III
370 01 Jindřichův Hradec
Mobil: 777 764 195
E-mail: ostrava@lorm.cz
Poradenské centrum Plzeň
Na Jíkalce 2
301 00 Plzeň
Mobil: 777 764 200
E-mail: jiznicechy@lorm.cz
Oblastní pracoviště
v Královéhradeckém kraji
Mobil: 774 760 327
E-mail: plzen@lorm.cz
Mobil: 774 760 328
E-mail: hradeckralove@lorm.cz
Poradenské centrum Praha
Zborovská 62
150 00 Praha
Poradenské centrum Liberec
Zahradní 415/10
460 01 Liberec 1
Tel./fax: 257 325 478
62
- sociálně aktivizační služby
- časopis Doteky
Mobil: 777 764 191
E-mail: info@lorm.cz
Poznámky:
Služby:
Služby jsou poskytovány
- odborné sociální poradenství
individuálně v místě bydliště
- sociální rehabilitace osob
klienta a/nebo v Poradenských
s hluchoslepotou
centrech o. s. LORM.
- tlumočnické služby
_____________________________________________________________
VIA Občanské sdružení hluchoslepých
Kontakt:
K Vodojemu 29
150 00 Praha 5
Služby:
- svépomocné pobytové
rekondiční kurzy a setkávání
pro hluchoslepé členy sdružení
- svépomocná osvětová
a informační činnost v oblasti
hluchoslepoty
Tel.: 251 556 381
E-mail: jajakes@volny.cz
Web: odkaz na webových
stránkách o. s. Okamžik
www.okamzik.cz
_____________________________________________________________
Klub přátel červenobílé hole, o. s.
Poznámky:
Pobočky:
- Brno: 608 866 912
- Liberec: 485 113 223
- Praha: 604 778 634
Klubovny:
- Česká unie neslyšících, Dlouhá
37, Praha 1
- Úřad městské části Brno –
Královo pole
Pečovatelský dům – Štefánikova
63a, Brno
Kontakt:
Přemyšlenská 13
182 00 Praha 8
Tel.: 284 691 012
Mobil: 775 164 190
E-mail: pacesova.ota@volny.cz
Web: www.klubpratel.wz.cz
Služby:
- volnočasové aktivity
63
9. Volnočasové aktivity
9.1 Knihovny
_____________________________________________________________
Knihovna pro zrakově postižené a nevidomé – Knihovna Jiřího Mahena
Brno
Služby:
- půjčování zvukových knih a knih
v Braillově písmu
- přístup na PC se speciálními
programy pro slabozraké,
Tel.: 542 532 175
možnost použití scanneru
E-mail: malonova@kjm.cz
a televizní lupy
Web: www.kjm.cz
- cca 100 titulů notového
materiálu v Braillově písmu
_____________________________________________________________
Městská knihovna Bruntál
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Kobližná 4
614 00 Brno
Kontakt:
Brožíkova 4
792 01 Bruntál
Tel.: 554 717 188
E-mail:
info.knihovna@mekbruntal.cz
Web: www.mekbruntal.cz
_____________________________________________________________
Městská knihovna Břeclav
Kontakt:
Národních hrdinů 9
690 02 Břeclav
E-mail: hudebni@knihovna-bv.cz
Web: www.knihovna-bv.cz
Služby:
- půjčování zvukových knih na MC
Tel.: 519 372 149
a ve formátu MP3
Fax: 519 372 149
_____________________________________________________________
Městská knihovna Havířov
Kontakt:
Pavlovova 2
736 01 Havířov – Podlesí
Web:
www.knih-havirov.cz/hudebni
Služby:
- půjčování zvukových knih
Tel.: 596 813 622
E-mail: hudebni@knih-havirov.cz
64
_____________________________________________________________
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
Služby:
- fond speciálních dokumentů
(zvukových knih, knih v Braillově
písmu, atlasů a reliéfní grafiky,
filmů pro nevidomé)
Tel.: 569 400 499
- možnost práce na PC se
569 400 485
speciálním softwarem pro zrakově
Fax: 569 400 490
postižené i s případnou odbornou
E-mail: knihovna@kkvysociny.cz
asistencí
Web: www.kkvysociny.cz
- možnost čtení pomocí televizní
lupy
_____________________________________________________________
Knihovna města Hradce Králové – Zvuková knihovna pro nevidomé
a slabozraké
pobočka Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze
Kontakt:
Havlíčkovo nám. 87
580 01 Havlíčkův Brod
Kontakt:
Tomkova 177
500 01 Hradec Králové
- bezplatná zásilková služba
- kontrola a drobné opravy
přehrávačů magnetofonových
kazet registrovaným klientům
(zdarma)
Tel.: 495 075 026
495 514 521
E-mail: zvukk@knihovnahk.cz
Web: http://www.knihovnahk.cz
Poznámky:
Registrace je možná jen na
základě potvrzení očního lékaře
o zrakové vadě.
Služby:
- půjčování zvukových knih
_____________________________________________________________
Městská knihovna v Chebu
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Obrněné brigády 1
350 37 Cheb
Tel.: 354 422 368-9
Fax: 354 422 369
E-mail: info@knih-cheb.cz
Web: www.knih-cheb.cz
65
_____________________________________________________________
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Tel.: 474 651 250
Palackého 4995/85
E-mail: citarna@skks.cz
Web: www.skks.cz
430 01 Chomutov
_____________________________________________________________
Městská knihovna Chrudim
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Fax: 469 622 672
E-mail: mvs@knihovna-cr.cz
Filištínská 36
Web: www.knihovna-cr.cz
537 49 Chrudim
Tel.: 469 620 223
_____________________________________________________________
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Kontakt:
Denisova 400
506 01 Jičín
E-mail:
knihovna@knihovna.jicin.cz
Web: http://knihovna.jicin.cz
Služby:
- půjčování zvukových knih
_____________________________________________________________
Městská knihovna Jihlava
Speciální zvukové oddělení
Tel.: 493 532 833
Kontakt:
Hluboká 1
586 01 Jihlava
567 167 851
Fax: 567 167 853
ICQ: 395-607-543
E-mail: zvukova@knihovna-ji.cz
Web: www.knihovna-ji.cz
Tel.: 567 167 850
_____________________________________________________________
Krajská knihovna Karlovy Vary
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 502 844
Fax: 353 227 150
E-mail: knihovna@knihovnakv.cz
Web: www.knihovna.kvary.cz
66
_____________________________________________________________
Městská knihovna Kladno
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
Tel.: 312 608 258-9
Fax: 312 608 261
E-mail: knihovna@mkkl.cz
Web: www.mkkl.cz
_____________________________________________________________
Městská knihovna Klatovy
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Tel./Fax: 376 313 115
Balbínova 59
E-mail: studovna@knih-kt.cz
Web: www.knih-kt.cz
339 01 Klatovy
_____________________________________________________________
Městská knihovna v Kutné Hoře
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Tel.: 327 512 079
Husova 145
E-mail: info@knihovna-kh.cz
Web: www.knihovna-kh.cz
284 44 Kutná Hora
_____________________________________________________________
Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Služby:
- počítač s hlasovým výstupem,
lupa
Kontakt:
Komenského 617
697 01 Kyjov
Poznámky:
Tel.: 518 614 358
Oddělení pro nevidomé
Mobil: 603 447 852
a slabozraké se nachází v budově
E-mail: mek@knihovna-kyjov.cz
knihovny ve 2. Patře.
Web: www.knihovna-kyjov.cz
_____________________________________________________________
Knihovna města Mladá Boleslav
Kontakt:
V. Klementa 1229
293 23 Mladá Boleslav
E-mail: knihovna@kmmb.cz
Web: www.kmmb.cz
Služby:
- půjčování zvukových knih
Tel.: 326 328 256-8
Fax: 326 328 259
67
_____________________________________________________________
Knihovna Náměšť na Hané
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Zábraní 514
783 44 Náměšť na Hané
E-mail: mknamest@volny.cz
Web:
http://www.namestnahane.cz/en/k
nihovna.html
Tel.: 585 952 113
_____________________________________________________________
Městská knihovna v Novém Jičíně
Kontakt:
Husova 2
741 01 Nový Jičín
E-mail: knihovna@knihovnanj.cz
Web: http://www.knihovnanj.cz
Služby:
- půjčování zvukových knih
- internet s možností využití lupy
nebo hlasového výstupu
_____________________________________________________________
Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Speciální zvukové oddělení
Tel.: 556 785 171
556 709 840
Kontakt:
Nádražní okruh 27
746 78 Opava
Tel.: 553 821 700
Fax: 553 711 206
E-mail:
zvukova.knihovna@okpb.cz
Web: www.okpb.cz
_____________________________________________________________
Knihovna města Ostravy
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
28. října 2
702 00 Ostrava
Tel.: 599 522 560
E-mail:
zvukova.knihovna@kmo.cz
Web: www.kmo.cz
_____________________________________________________________
Krajská knihovna v Pardubicích
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Perštýnské nám. 77
530 94 Pardubice
Tel.: 466 531 240
E-mail:
dotazy@knihovna-pardubice.cz
Web: www.knihovna-pardubice.cz
68
_____________________________________________________________
Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Tř. 5. května 241
Tel.: 321 785 566
289 11 Pečky
E-mail: knihovna@pececko.cz
_____________________________________________________________
Městská knihovna Pelhřimov
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Jirsíkova 841
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 321 093
565 321 746
E-mail: hudebni@knih-pe.cz
Web: www.knih-pe.cz
_____________________________________________________________
Knihovna města Plzně, p. o.
Kontakt:
B. Smetany 13
305 94 Plzeň
OK Lochotín
Kralovická 22
Tel.: 378 038 210
Fax: 378 038 220
E-mail: knihovnamp@plzen.eu
Web: www.kmp.plzen-city.cz
Tel.: 378 038 230
E-mail: lochotin@plzen.eu
OK Doubravka
Masarykova 75
Služby:
- program na úpravu velikosti
písma na obrazovce počítače
Tel.: 377 262 400
a možnost využití hlasového
E-mail: doubravka@plzen.eu
výstupu
_____________________________________________________________
Městská knihovna Poděbrady
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Jiřího nám. 41
290 01 Poděbrady
Fax: 325 615 720
E-mail:
mestska@knihovna-pdy.cz
Web: www.knihovna-pdy.cz
Tel.: 325 612 412
69
_____________________________________________________________
Městská knihovna Polička
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Tel.: 461 723 865
Palackého nám. 64
E-mail: info@knihovna.policka.org
Web: www.knihovna.policka.org
572 01 Polička
_____________________________________________________________
Městská knihovna v Praze
Kontakt:
Mariánské nám. 98/1
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel.: 222 113 555
Fax: 222 328 230
E-mail: ustredniknihovna@mlp.cz
_____________________________________________________________
Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Služby:
- knihovna digitalizovaných textů
- počítačová studovna
uzpůsobená uživatelům se
zrakovým postižením
Tel.: 221 900 223
- skenování textů (především
221 900 151
potřebných pro výuku)
E-mail: knihovna@pedf.cuni.cz
- na žádost studenta či učitele
Web:
digitalizace individuálních
http://beta.pedf.cuni.cz/handi.htm
učebních textů dle aktuální
potřeby
_____________________________________________________________
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Kontakt:
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Kontakt:
Ve Smečkách 15
110 00 Praha 1
Knihovna pro pražské čtenáře
Krakovská 23
110 00 Praha 1
Tel.: 222 210 492
222 211 523
Fax: 222 210 494
E-mail: ktn@ktn.cz
Web: www.ktn.cz
Tel.: 222 210 131
222 211 160
Služby ve Smečkách:
- půjčování bodových i zvukových
knih osobně i poštou (zdarma)
70
- vydávání časopisů
- načítání textů, individuální
přepisy textů a notového
Služby v Krakovské:
materiálu do Braillova písma
- půjčování bodových i zvukových
- prodej papíru pro zápis
knih
v Braillově písmu
- půjčování CD (pouze osobně)
- vazby knih
- prodej kalendářů
- prodej bodových knih
_____________________________________________________________
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Knihovna – oddělení pro nevidomé a zdravotně postižené
Kontakt:
Thákurova 3
160 00 Praha 6
Web: http://www.ktf.cuni.cz/KTF267.html
Služby:
- půjčování zvukových knih
Tel.: 220 181 612
E-mail: knn@ktf.cuni.cz
_____________________________________________________________
Městská knihovna Prostějov
Služby:
- půjčování zvukových knih
na kazetách a ve formátu MP3
- půjčování CD a MP3
s mluveným slovem
Tel.: 582 339 666
- půjčování filmů se zvukovým
Fax: 582 342 120
komentářem na DVD
E-mail: hudebni@knihovna.cz
- 2x ročně promítání filmu
Web: http://knihovna.prostejov.cz
pro nevidomé a slabozraké
- půjčování časopisů
pro nevidomé ZORA a EMA
_____________________________________________________________
Městská knihovna v Přerově
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Skálovo nám. 6
797 33 Prostějov
Kontakt:
Žerotínovo nám. 36
750 02 Přerov
Fax: 581 738 863
Mobil: 724 534 108
E-mail:
knihovna@knihovnaprerov.cz
Web: www.knihovnaprerov.cz
Tel.: 581 217 761
71
_____________________________________________________________
Okresní knihovna Rokycany
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Masarykovo nám. 83
337 01 Rokycany
Služby:
- rozvoz knih nepohyblivým
osobám a seniorům
- půjčování zvukových nosičů
a knih
Tel.: 371 722 426
371 722 401
E-mail: knihovna@rokycany.cz
_____________________________________________________________
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Bezručova 519
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 654 747
Mobil: 777 808 695
E-mail: knihovna@knir.cz
Web: www.knir.cz
_____________________________________________________________
Městská knihovna Sokolov
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Zámecká 1
356 01 Sokolov
352 601 415 linka 31
Fax: 352 661 984
E-mail: zvukovka@mksokolov.cz
Web: www.mksokolov.cz
Tel.: 352 622 505 linka 31
_____________________________________________________________
Šmidingerova knihovna Strakonice
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Zámek 1
386 01 Strakonice
Tel.: 383 331 266
383 322 219
E-mail: vokacova@knih-st.cz
Web: www.knih-st.cz
_____________________________________________________________
Městská knihovna ve Svitavách
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
Tel.: 461 533 295
Fax: 461 541 715
E-mail: knihovna@booksy.cz
Web: www.booksy.cz
72
_____________________________________________________________
Městská knihovna Šumperk
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
17. listopadu 630/6
787 01 Šumperk
Fax: 583 214 589
E-mail:
knihovna@knihovnaspk.cz
Web: www.knihovnaspk.cz
Tel.: 583 214 588
_____________________________________________________________
Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov
Kontakt:
Krakonošovo náměstí 128
541 01 Trutnov
E-mail: mktrut@mktrutnov.cz
reditel@mktrutnov.cz
Web: www.mktrutnov.cz
Služby:
Tel: 499 816 456
- půjčování zvukových knih
499 815 544
_____________________________________________________________
Městská knihovna v Třebíči
Hudební oddělení a zvuková knihovna
Kontakt:
Hasskova 102/2
674 01 Třebíč
E-mail: knihovna@knihovnatr.cz
Web: www.knihovnatr.cz
Služby:
- zvukové knihy pro zrakově
Tel.: 568 619 520
postižené, časopisy EMA a ZORA
Fax: 568 619 535
_____________________________________________________________
Městská knihovna Antonína Marka
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Jeronýmova 517
511 01 Turnov
E-mail:
d.altova@knihovna.turnov.cz
h.karpisek@knihovna.turnov.cz
Web: www.knihovna.turnov.cz
Tel.: 481311970
_____________________________________________________________
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Velehradská 714
686 01 Uherské Hradiště
Tel./fax: 572 551 250
73
Web: www.knihovnabbb.cz
E-mail:
knihovna@knihovnabbb.cz
_____________________________________________________________
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
Zvuková knihovna pro nevidomé a zrakově postižené
Kontakt:
Tel.: 472 742 292
Karko
E-mail: library@svkul.cz
Lesní cesta 5
Web: www.svkul.cz
400 01 Ústí nad Labem
_____________________________________________________________
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Příkopy 376
562 01 Ústí nad Orlicí
465 524 444
E-mail:
knihovna.uo@worldonline.cz
Web: www.knihovna-uo.cz
Tel.: 465 521 168
_____________________________________________________________
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Zvuková knihovna na
Trávníkách
Trávníky – Dům služeb
Kontakt:
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Služby:
- bezbariérový přístup
- přístup na internet pro zrakově
postižené
- půjčování zvukových dokumentů
pro zrakově postižené zdarma
- pravidelné klubové setkávání
s programem
_____________________________________________________________
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě
Tel.: 571 412 143
Fax: 571 419 805
Mobil: 720 449 454
E-mail: hmala@mvk.cz
E-mail: mvk@vs.inext.cz
Web: www.mvk.cz
Kontakt:
Litomyšlská 70
566 01 Vysoké Mýto
E-mail:
knihovna@vysoke-myto.cz
Web: www.knihovna.myto.cz
Tel.: 465 420 769
Služby:
- zvukové knihy pro nevidomé
a slabozraké občany
74
_____________________________________________________________
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
Kontakt:
Tř. T. Bati 204
761 60 Zlín
- absenční půjčování zvukových
knih (MC, MP3)
- seznamy zvukových knih i
knih v Braillově písmu
- možnost čtení pomocí lupy
- možnost půjčování dokumentů
z hudebního oddělení
- všechny služby zdarma
Tel.: 577 210 018
577 438 164
Fax: 577 439 823
Mobil: 603 178 970
E-mail: info@kfbz.cz
Web: www.kfbz.cz
Poznámky:
Knihovna spolupracuje
Služby:
s pobočkou SONS ve Zlíně
a Tyfloservisem.
_____________________________________________________________
Městská knihovna Znojmo
Služby:
- zvukové knihy pro nevidomé
- časopisy pro slabozraké
- ve studovně k dispozici čtecí
lupa a počítač se softwarem pro
nevidomé a slabozraké
Kontakt:
Zámečnická 9
669 26 Znojmo
Tel.: 515 224 346
E-mail: knihovna@knihovnazn.cz
Web: www.knihovnazn.cz
_____________________________________________________________
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
Speciální zvukové oddělení
Kontakt:
Havlíčkovo nám. 5
591 38 Žďár nad Sázavou
Tel./fax: 566 623 766
E-mail: hudebnik@knihzdar.cz
Web: www.knihzdar.cz
9.2 Kultura
_____________________________________________________________
Technické muzeum v Brně
oddělení Dokumentace tyflopedických informací
Kontakt:
Purkyňova 105
612 00 Brno
Tel.: 541 421 488
Fax: 541 214 418
75
Mobil: 603 484 347
E-mail: muzeum@braillnet.cz
Služby:
- shromažďování speciálních
slepeckých pomůcek, knih
a archiválií, které sloužily
Web:
nevidomým ke vzdělávání,
www.sweb.cz/Eliska.Hlusi/Uvodni
kultuře, práci i zábavě nebo
_stranka.htm
zachycují způsob jejich života
www.technicalmuseum.cz
_____________________________________________________________
Moravská galerie v Brně
Kontakt:
Husova 18
622 26 Brno
Web: www.moravska-galerie.cz
Služby:
- kolekce uměleckých děl
Moravské galerie v Brně
pro nevidomé a slabozraké
Tel.: 532 169 154
Fax: 532 169 180
Mobil: 776 163 715
Poznámky:
E-mail:
Návštěvu je nutné předem
yvona.ferencova@moravskaobjednat.
galerie.cz
_____________________________________________________________
Studio Sokol
Kontakt:
Slevačská 43
615 00 Brno
Web:
www.audiodescription.sed.cz
Služby:
- audio-popisy filmů
Mobil: 603 734 956
E-mail: sokol@mobiland.cz
_____________________________________________________________
Škoda Auto Muzeum
Kontakt:
Tř. Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav
Služby:
Tři stálé expozice:
- 100 let Škody – expozice
o historii výroby automobilů
- Expozice „Slavia“ – vozy
čekající na renovaci
- Galerie motorů
Tel.: 326 831 134
326 831 135
326 832 038 (pokladna)
Fax: 326 832 039
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz
Web: www.skoda-auto.com/cz
Poznámky:
Je možné objednat hmatovou
prohlídku s průvodcem.
76
_____________________________________________________________
Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců AVE, o. s.
Kontakt:
Lázeňská 485/2
Praha 1
Služby:
- duchovní a kulturní programy
- letní pobyty, zájezdy a poutě
- sborový zpěv
Mobil: 602 266 586
- zvukové knihy
Fax: 283 970 543
- časopis Křesťanská orientace
Email: v.simik@centrum.cz
_____________________________________________________________
Musica pro Sancta Cecilia
Kontakt:
Maltézské nám. 14
118 44 Praha 1 – Malá Strana
Web:
http://sancta-cecilia.cz/index.php
Služby:
- vokálně-instrumentální soubor
Tel.: 267 910 352
lidí se zrakovým postižením i bez
261 222 532
postižení
Mobil: 603 163 623
E-mail: mach@braillnet.cz
_____________________________________________________________
Národní galerie
Klášter Sv. Anežky České
U Milosrdných 17
110 00 Praha 1
Zámek Zbraslav
Bartoňova 2
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Tel.: 224 810 628
220 514 598 (lektorské
oddělení)
221 879 216-217
E-mail: ak.educ@ngprague.cz
Web: www.ngprague.cz
Tel.: 257 921 638-39
257 920 481(lektorské
oddělení)
E-mail: asiaedu@ngprague.cz
Web: www.ngprague.cz
Služby:
- Japonská skulptura – Soubor
laminátových kopií šesti
významných památek
- Korejská keramika pro více
smyslů – zvětšené repliky tradiční
korejské keramiky
Služby:
- hmatová expozice sochařských
děl středověkého umění
77
_____________________________________________________________
Vokál klub SONS
Kontakt:
Krakovská 21
110 00 Praha 1
776 010 723
Web: http://vokalklub.braillnet.cz/
Služby:
- pěvecký sbor
Tel.: 487 872 448
Mobil: 723 665 522
_____________________________________________________________
Divadelní soubor Verva
Centrum zdravotně postižených
Kontakt:
Wuchterlova 11
160 00 Praha 6
Služby:
- amatérský divadelní soubor
sdružující lidi se zrakovým
a tělesným postižením
Tel.: 222 210 131
Mobil: 737 658 093
E-mail:
Zustakova.Libuse@seznam.cz
_____________________________________________________________
Sdružení Hapestetika
Kontakt:
Máslovice 24
250 69 Vodochody
Web: www.hapestetika.cz
Služby:
- zpřístupňování umění,
uměleckých a historických
památek lidem zrakově
postiženým i širší veřejnosti
prostřednictvím hmatových
výstav, konzultační činnosti,
vydáváním publikací
Adresa pro písemný kontakt:
PO Box 55
118 00 Praha 1
Mobil: 603 431 148
E-mail: hape@hapestetika.cz
ou@maslovice.cz
9.3 Sport
_____________________________________________________________
Občanské sdružení Tandem Brno
Kontakt:
Chaloupkova 7
612 00 Brno
Mobil: 732 126 334
E-mail: tandem@brno.braillnet.cz
78
Služby:
- sportovní aktivity pro ZP všech
generací z celé ČR
- letní tábory pro děti
_____________________________________________________________
O. S. pro podporu Tyfloturistického oddílu při škole Jaroslava Ježka
pro zrakově postižené
Web:
www.braillnet.cz/tandembrno/
Kontakt:
Vítězná 530/11
150 00 Praha 5
Mobil: 775 326 781
731 897 293
E-mail: turistak@volny.cz
Služby:
- pravidelné oddílové schůzky
- výlety a další pobytové akce
_____________________________________________________________
Český paralympijský výbor, o. s.
Kontakt:
P. O. BOX 20
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Web: www.paralympic.cz
Služby:
- podpora paralympijského
a deaflympijského hnutí a rozvoje
sportu osob se zdravotním
postižením v České republice.
Tel.: 220 513 319
Fax: 220 513 664
E-mail: office@paralympic.cz
_____________________________________________________________
Český svaz zrakově postižených sportovců, o. s.
Kontakt:
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Fax: 233 351 378
E-mail:
cbsa.sekretariat@seznam.cz
(sekretariát)
prague.cbsa@seznam.cz
(prezident)
Web: www.sport-nevidomych.cz
Tel.:233 351 357
Mobil: 731 517 404 (sekretariát)
724 337 089 (prezident)
9.4 Svépomocné skupiny a klubová činnost
_____________________________________________________________
Klub zrakově postižených učitelů hudby
Kontakt:
Hlavní 2534
141 00 Praha 4
Tel.: 272 771 677
Mobil: 603 230 442
79
- školení pro učitele hudby
se zrakovým postižením
Služby:
- koordinace přepisu not
do Braillova písma
- koordinace činnosti klubu
_____________________________________________________________
Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s.
E-mail: horka@braillnet.cz
Služby:
- individuální pomoc rodinám
- podpora rodin dětí
v integrovaném vzdělávání
- půjčovna hmatových pomůcek,
her a knížek
- exkurze
- vydávání informačního
zpravodaje
Kontakt:
Strašnická 27
102 00 Praha 10
Tel.: 235 511 718
Mobil: 728 945 537
E-mail:
tereziekochova@seznam.cz
Web: www.asociacerodicu.wz.cz
80
Download

Abecední seznam organizací dle kategorií