Organizace pro osoby se zdravotním postižením
Praha
PRAHA 1
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha
(pobočka Praha 1 - Staré Město)
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
224 828 431
736 509 852
[email protected]
www.czppraha.cz
Cílem organizace je poskytnout dětem a dospělým osobám se zdravotním
postižením podporu a pomoc k jejich sociální integraci a adaptaci.
Zařízení
Kvadru, o.p.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
U milosrdných 848/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město
603 574 564
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Zařízení
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.kvadru.cz
Zajišťuje sociální činnost se zaměřením na tělesně postižené občany po poranění
míchy, upoutané na invalidní vozík.
Národní institut pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky
Krajská organizace Středočeského kraje, o.s.
Pobočka Praha
Náměstí Republiky 3/ 4, 110 00 Praha 1 - Nové Město
728 996 275
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.nipi.cz
Poskytuje pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace.
Adresa
Telefon
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně Aktualizace:
(SDMO), o.s.
Leden 2012
Klimentská 9, 110 00 Praha 1
296 245 678 (asistentka)
222 310 803 (sociální a zdravotnické oddělení)
602 727 472
Email
Web
[email protected]
www.dmoinfo.cz
Poznámky
Zlepšování kvality života osob s DMO a jejich rodin, bez rozdílu věku. SDMO je
společenství podporující a sdružující osoby s DMO.
Zařízení
VLASTNÍ CESTOU, o.s.
Adresa
Palác YMCA
Aktualizace:
Leden 2012
Telefon
Email
Web
Poznámky
Na Poříčí 12, 115 31 Praha 1
kancelář č. 232 – 2. patro
224 872 143
[email protected]
www.vlastnicestou.cz
Zajišťuje osobní asistenty a dobrovolníky osobám na vozíku.
PRAHA 2
Zařízení
AKORD, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Záhřebská 36, 120 00 Praha 2
222 516 132
Poznámky
[email protected]
www.dsakord.cz
Poskytování výchovné, vzdělávací, léčebné a rehabilitační péče pro děti s
mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 3 do 26 let.
Zařízení
Asistence, o.s.
Adresa
Telefon
V pevnosti 13/4, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad
241 083 579
739 014 934
Email
Web
[email protected]
www.asistence.org
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Zajištění osobní a pracovní asistence studentům a absolventům Jedličkova ústavu
v Praze, pracovních konzultací a bezbariérové dopravy.
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha
(pobočka Praha 2 - Vinohrady)
Balbínova 323/6, 120 00 Praha - Vinohrady
224 253 877
775 175 678
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.czppraha.cz
Cílem organizace je poskytnout dětem a dospělým osobám se zdravotním
postižením podporu a pomoc k jejich sociální integraci a adaptaci.
Zařízení
Dílny tvořivosti, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 - Nové Město
774 372 796
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.dilnytvorivosti.cz
Aktualizace:
Leden 2012
Služby jsou určeny zejména:
– studentům a absolventům speciálních škol, kteří ukončili studium a nemají
jasnou představu o tom, jak a kde by se mohli v životě uplatnit a kterým k tomu,
aby toho mohli dosáhnout, stále ještě chybí potřebné informace, dovednosti a
návyky
– lidem po poranění mozku, kteří by se rádi po dlouhodobé lékařské a
rehabilitační péči navrátili do běžného života, pracovního nevyjímaje
Zařízení
HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Francouzská 11/852, 120 00 Praha 2
602 653 096
Poznámky
[email protected]
http://www.hclpraha.cz
Poskytování vzdělávacího, poradenského, organizačního a zprostředkovatelského
servisu osobám s handicapem, jejich asistentům a organizacím.
Zařízení
INTEGRACE, o.s.
Adresa
Telefon
Horáčková 1211/13, 140 00 Praha 4
222 710 901
222 710 900
Email
Web
[email protected]
www.integraceos.cz
Poznámky
Borůvka, o.s.
Adresa
Telefon
V Pevnosti 4, 120 00 Praha 2
241 083 265
603 818 979
Email
Web
[email protected]
www.osboruvka.cz
Aktualizace:
Leden 2012
Pomoc mladým lidem s tělesným postižením při integraci do společnosti, a to i
vytvářením pracovních příležitostí.
Zařízení
Rytmus, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Londýnská 81, 120 00 Praha 2
224 251 610
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Asistenční, konzultační a vzdělávací služby pro zrakově postižené v oblasti
spotřební elektroniky, osobních počítačů, internetového bankovnictví, navigačních
a orientačních pomůcek např. GPS, mobilních, pevných a internetových telefonů.
Zařízení
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.rytmus.org
Aktivity v oblasti pracovního uplatnění:
sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání a tranzitní program, pracovní
rehabilitace, poradenská činnost v oblasti zaměstnání, výzkum, publikační činnost
Aktivity v oblasti inkluze dětí se znevýhodněním:
osobní asistence, poradenství v oblasti výběru škol, zastupování rodičů dětí s
postižením při jejich jednání s úřady a školami, publikační osvětová činnost na
podporu inkluze, pořádání akcí na podporu školní inkluze, vzdělávací akce pro
učitele
Aktivity v oblasti začleňování dospělých lidí s potížemi v učení (mentáním
postižením) do života běžné komunity:
příprava přechodu z ústavní péče do běžného bytu v obci pomocí plánování
zaměřeného na člověka, poskytování služby Podpora samostatného bydlení,
vzdělávací činnost pro opatrovníky, spolupráce s domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
(pobočka Praha - Vinohrady)
Máchova 1029/14, 120 00 Praha - Vinohrady
777 878 317
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.svaztp.cz
Poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.
PRAHA 3
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
EPI-RODINA, o.s.
Aktualizace:
Dvě sekce:
Leden 2012
EPI-RODINA (určená pro rodiče a rodiny dětí s epilepsií)
SME (Skupina Mladých s Epilepsií)
Soběslavská 2377/1, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
EPI-RODINA:
602 616 842
603 235 098
SME:
777 873 334
605 854 769
EPI-RODINA: [email protected] , [email protected]
SME: [email protected]
EPI-RODINA: http://er.er-sme.cz
SME: www.er-sme.cz
Pacientská organizace sdružující lidi s epilepsií, jejich rodiny, přátele a ostatní se
zájmem o epilepsii.
Zařízení
HELPCARE, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Jeseniova 1924/87, 13000 Praha 3
773 267 269
Poznámky
[email protected]
http://www.helpcare.cz
Cílem sdružení je podpora, pomoc a péče o osoby se zdravotním postižením, se
sníženou pracovní schopností, děti, seniory, menšiny , sociálně slabé, postižené
živelnou pohromou a jinak znevýhodněné osoby ve vztahu k ostatní společnosti.
Zařízení
Píšťalka, o.s.
Adresa
Telefon
Počernická 168, 100 00 Praha 10
267 207 457
267 207 467
Email
Web
[email protected]
www.ospistalka.cz
Poznámky
Zařízení
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
Pomoc dětem a mladým lidem se získaným handicapem.
Pobočka Diakonie Církve bratrské
Aktualizace:
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
- Praha 3
Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3
222 584 355
[email protected]
www.cb.cz
Organizace poskytující denní odbornou péči lidem s poruchou autistického
spektra, s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením.
Zařízení
Svaz diabetiků České republiky
Adresa
Telefon
Email
Web
Náměstí W. Churchilla 1800/2, 113 59 Praha - 3
222 513 33
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.diabetes.cz
Organizace sdružuje spoluobčany s diabetes.
Vysoká škola ekonomická v Praze – Středisko
handicapovaných studentů VŠE v Praze
(pobočka Praha - Žižkov)
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
224 095 717
//
Aktualizace:
Leden 2012
http://shs.vse.cz
Nabídka služeb handicapovaným studentům.
PRAHA 4
Zařízení
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v
ČR, klub Hornomlýnská
Adresa
Telefon
Email
Web
Filipova 2013/, 148 00 Praha - Chodov
272 656 751
Poznámky
[email protected]
www.hornomlynska.cz
Poskytuje službu osobní asistence a odhlehčovací službu.
Zařízení
Fragilní X, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Praha 4, Jeremenkova 64
605 218 072
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.fragilnix.cz
Občanské sdružení rodičů a přátel postižených syndromem fragilního x
chromosomu.
Zařízení
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s.
Adresa
Telefon
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11
272 935 460 (kancelář)
272 933 662 (dispečink)
Email
[email protected]
Aktualizace:
Leden 2012
Web
www.kvp.cz
Poznámky
Sdružuje občany se zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky a další
osoby. Poskytuje službu osobní asistence. Především pro klienty v bezbariérových
domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí.
Zařízení
Mirabilis, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Žateckých 11, 140 00 Praha 4 - Nusle
//
Poznámky
[email protected]
www.mirabilis.cz
Občanské sdružení pro podporu asistenční služby.
Vyhledává asistenty a zprostředkovává jejich služby potřebným občanům,
přispívá k úhradě nákladů, připravuje a vzdělává asistenty.
Zařízení
TAP, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Na Pankráci 13, 140 00 Praha 4
604 117 067
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.os-tap.cz
Péče o rozvoj dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a podpora
jejich přípravy pro budoucí uplatnění na trhu práce.
POHODA
- společnost pro normální život lidí s postižením, o.s.
Roškotova 6, 140 00 Praha 4 - Braník
296 202 022
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.pohoda-help.cz
Sociální služby pro zdravotně postižené osoby. Chráněného bydlení, odlehčovací
služby, osobní asistence.
Zařízení
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
(pobočka Praha - Chodov)
Adresa
Telefon
Bohúňova 1338/9, 149 00 Praha - Chodov
272 917 279
605 524 023
Email
Web
[email protected]
www.svaztp.cz
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
Poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.
Zařízení
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
241 722 136
[email protected]
www.spolecnost-e.cz
Podpora lidí s epilepsií, šíření informací o epilepsii mezi klienty a širokou
veřejnost, poskytování sociálních služeb a spolupráce s podobně zaměřenými
Aktualizace:
Leden 2012
organizacemi v rámci celostátní působnosti.
Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.
Zařízení
SYMBIO, o.s.
Adresa
Telefon
Hornomlýnská 1255/6B, 148 00 Praha 4
267 312 186
739 094 745
Email
Web
[email protected]
www.symbioos.cz
Poznámky
Jezdectví zdravotně postižených. Výcvik vodících a asistenčních psů.
Zařízení
Škola SPMP Modrý Klíč
Adresa
Telefon
Email
Web
Smolkova 567/2, 142 00 Praha 4
241 715 375
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.modry-klic.cz
Pracovní rehabilitace. Denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací péče pro
děti i dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
PRAHA 5
Zařízení
HELPLESS, o.p.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Praha 5 – Zbraslav, 156 00, Závist 189
602 134 648
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Zařízení
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.helples.cz
Kontaktní informační webové stránky pro lidi se zdravotním tělesným i mentálním
postižením, s problémy se závislostmi a psychikou. Chráněná dílna pro lidi s
postižením a klub volnočasových aktivit pro mentálně postižené.
PROSAZ, společnost pro sociální rehabilitaci občanů se Aktualizace:
zdravotním postižením
Leden 2012
Kodymova 2526, 158 00 Praha - 5
251 614 469
777 701 805
[email protected]
www.prosaz.cz
Sdružuje lidi se zdravotním postižením z celé České republiky se stejnými zájmy a
podobným stylem trávení volného času.
Poskytuje:
•
osobní asistenci a pečovatelskou službu ,domácí péči, sociální poradenství
Provozuje:
•
chráněné dílny, pobytové a rehabilitační středisko Líchovy, kulturní a
sportovní aktivity
Dětské centrum Paprsek - Středisko Lahovice
Aktualizace:
Leden 2012
Adresa
Telefon
Na Staré 148, 159 00 Praha 5 - Lahovice
257 210 281
606 226 549
Email
Web
[email protected]
www.dcpaprsek.org
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Cílová skupina: děti s těžkým pohybovým či kombinovamým postižením a jejich
rodiny. Rehabilitace, lékařské služby a sociálně - právní servis.
Diakonie ČCE
- středisko v Praze 5 - Stodůlkách
Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
235 517 303
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
Poznámky
www.stredisko-stodulky.diakonie.cz
Sociálně terapeutická dílna pro lidi se zdravotním postižením. Týdenní, denní
stacionář, odlehčovací služba, raná péče.
Zařízení
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
235 517 313
Poznámky
[email protected]
www.frpsp.cz
Občanské sdružení rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy
sluchově postižených dětí a jejich rodičů.
Zařízení
Ictus, o.p.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Kurzova 2373/25, 155 00 Praha - Stodůlky
603 500 718
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.ictus.cz
Organizace pro občany po cévní mozkové příhodě.
Zařízení
Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
Adresa
Telefon
Kudrnova 22/95, 150 06 Praha 5
257 211 929
776 777 257 (krizová linka)
Email
Web
[email protected]
www.cfklub.cz
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
Občanské sdružení pomáhající dětem i dospělým s CF prostřednictvím nabídky
sociálních služeb, psychologické i materiální/finanční podpory. Informuje laickou i
odbornou veřejnost o tomto onemocnění.
Zařízení
LORM – Společnost pro hluchoslepé, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
257 325 478
[email protected]
www.lorm.cz
Aktualizace:
Leden 2012
Poznámky
Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu
různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s
hluchoslepotou.
Zařízení
Anabell, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Drtinova 2a, 150 00 Praha 5 - Smíchov
775 904 778
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.anabell.cz
Pomoc a podpora osobám postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy.
Občanské sdružení
pro podporu Tyfloturistického oddílu
Vítězná 530/11, 150 00 Praha 5 - Malá Strana
608 972 538
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.tyfloturistak.info
Organizování aktivit pro děti se zrakovým postižením, pořádání výletů a letních
táborů.
DOMOV DANA,
nestátní neziskové zařízení
Barandovská 45, 152 00 Praha 5
251 818 370, 604 570 938
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.domovdana.cz
Poskytuje komplexní sociální služby pro dospělé ženy s mentálním postižením v
celoročním nepřetržitém cyklu.
PRAHA 6
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha
(pobočka Praha 6 - Dejvice)
Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6
224 323 433
736 509 866
[email protected] , [email protected]
www.czppraha.cz
Cílem organizace je poskytnout dětem a dospělým osobám se zdravotním
postižením podporu a pomoc k jejich sociální integraci a adaptaci.
Zařízení
Český svaz mentálně postižených sportovců, o.s.
Adresa
Telefon
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
220 513 664
495 518 661
Email
Web
[email protected]
www.uzps.cz
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
Zajišťuje tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost pro sportovce s
mentálním postižením.
Zařízení
Český svaz vnitřně postižených sportovců, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
220 513 664
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
[email protected]
www.uzps.cz
Zajišťuje tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost pro sportovce s vnitřním
postižením.
Dětské centrum Paprsek
(pobočka Praha 6 – Středisko Dar)
Alžírská 647/1, 160 00 Praha 6 - Vokovice
235 362 726
Poskytuje služby denního stacionáře.
Klub Kolečko, o.s.
Adresa
Telefon
Vondroušová 1194/47, 163 00 Praha 6 - Řepy
235 310 050
721 555 165
[email protected] , [email protected]
Poznámky
Zajišťujeme osvětovou a poradenskou činnost a služby při vyrovnávání příležitostí
zdravotně postižených ve všech oblastech života společnosti.
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Vondroušova 1193/45, 163 00 Praha - Řepy
223 007 010
Adresa
Telefon
Email
Web
Aktualizace:
Leden 2012
www.antee.cz/klubkolecko
Zařízení
Zařízení
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.dcpaprsek.org
Zařízení
Email
Web
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
//
Organizace sdružuje seniory s onkologickým postižením.
STROM, o.s.
– klub rodičů a přátel postižených dětí na Praze 6
Alžírská 647, 160 00 Praha 6
220 610 752
723 490 204
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
http://strom.kbx.cz/
Poznámky
Dvě oblasti činnosti:
interní - aktivity, zaměřené směrem k dětem s těžkým zdravotním postižením a
jejich rodičům
externí - pravidelně pořádané otevřené akce směrem k veřejnosti, jejichž účelem
je podnítit vzájemné kontakty mezi dětmi se závažným zdravotním postižením a
většinovou společností a zlepšit informovanost o dané problematice
Zařízení
Rytmus, o.s.
Aktualizace:
Adresa
Telefon
(pobočka Praha 6 - Dejvice)
Studentská 541/3, 160 00 Praha - Dejvice
224 324 639
777 228 668
Email
Web
[email protected]
www.rytmus.org
Poznámky
Leden 2012
Aktivity v oblasti pracovního uplatnění:
sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání a tranzitní program, pracovní
rehabilitace, poradenská činnost v oblasti zaměstnání, výzkum, publikační činnost
Aktivity v oblasti inkluze dětí se znevýhodněním:
osobní asistence, poradenství v oblasti výběru škol, zastupování rodičů dětí s
postižením při jejich jednání s úřady a školami, publikační osvětová činnost na
podporu inkluze, pořádání akcí na podporu školní inkluze, vzdělávací akce pro
učitele
Aktivity v oblasti začleňování dospělých lidí s potížemi v učení (mentáním
postižením) do života běžné komunity:
příprava přechodu z ústavní péče do běžného bytu v obci pomocí plánování
zaměřeného na člověka, poskytování služby Podpora samostatného bydlení,
vzdělávací činnost pro opatrovníky, spolupráce s domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Zařízení
SIMP, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Šlikova 8, 169 00 Praha 6 - Břevnov
233 313 210
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.simp.cz
Služby směřující k ntegraci lidí s mentálním handicapem. Podpora integrace v
základních a středních školách. Nabídka poradenství zaměstnavatelům a
organizacím.
PRAHA 7
Zařízení
DYS-centrum® Praha, o.s.
Adresa
Telefon
ZŠ Korunovační 8, 170 00 Praha 7
233 370 262
603 399 889
773 507 222
Email
Web
[email protected]
www.dyscentrum.org
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Poskytuje poradenství pro děti s poruchami učení a chování, pro jejich rodiče a
pedagogy. Pomáhá při reedukaci poruch učení.
PRAHA 8
Zařízení
AUTISTIK o.s.
Adresa
Telefon
Kyselova 1189/24, 182 00 Praha 8
606 400 865
Aktualizace:
Leden 2012
Email
Web
Poznámky
[email protected]
www.autistik.cz
Ochrana práv občanů s autismem a jejich rodin.
Napomáhání realizace práva na vzdělání a výchovu takto postižených
Vytváření podmínek pro snazší integraci postižených do společnosti
Zařízení
CONAMEN, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Nad Šutkou 1034/13, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
722 945 040
Poznámky
[email protected]
www.conamen.cz
Cílovou skupinou jsou děti mentálně a fyzicky handicapované, rodiny s dětmi, kde
došlo k trvalým a nevratným změnám zdravotního stavu, svobodné a týrané
matky, které potřebují finanční pomoc a nemají kde bydlet.
Sdružení přispívá na osobní asistenci, hipoterapii, canisterapii, fyzioterapii, na
bezbariérovou úpravu bytů, příspěvek na auto nebo vozík, materiální pomoc,
organizacím koupí materiálních potřeb pro handicapované spoluobčany,
konkrétnímu dítěti příspěvkem na operace, které nejsou zcela hrazené
pojišťovnami.
Zařízení
Česká alzheimerovská společnost
Adresa
Telefon
Email
Web
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8
283 880 346
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.alzheimer.cz
Podporuje pacienty postižené syndromem demence.
Zařízení
KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE, o. s.
Adresa
Telefon
Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
775 164 190
284 691 012
Email
Web
[email protected]
www.klubpratel.wz.cz
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
Služby: doprovod a objednání u foniatrů, Centra zrakových vad Motol, tlumočení
do znakového jazyka v Praze, předčítání, osobní přátelskou návštěvu, právní
poradu ze sociální oblasti, poradenství kompenzační pomůcky.
Zařízení
Kolečka na cestách, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Nekvasilova 590/3, 186 00 Praha - Karlín
737 948 645
[email protected] , [email protected]
Poznámky
Cestování v ČR i do zahraničí pro imobilní občany, zajištění asistence, ubytování
apod., zajišťování společenských, kulturních a poznávacích akcí pro imobilní
občany, sociální rehabilitace, odstraňování psychických bariér společnosti i
imobilních občanů, informování společnosti o životě imobilních občanů, zajištění
asistence na rekreaci pro imobilní občany, individuální pomoc v těžkých životních
Aktualizace:
Leden 2012
www.koleckanacestach.cz
situacích.
Zařízení
Ruka pro život, o.s.
Adresa
Telefon
Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.
283 881 666
733 158 496
Email
Web
[email protected]
www.rukaprozivot.cz
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Sdružení provozuje pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením:
Denní stacionář Rajmonova:
Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
telefon: 283 881 666
Denní stacionář Skloněná:
Skloněná 108/16, 190 00 Praha 9 - Vysočany
telefon: 284 681 674
Denní stacionář Litomyšl:
J. E. Purkyně 1126 a J. E Purkyně 1150, 571 01 Litomyšl
telefon: 739 963 625
Sociálně aktivizační služby pro seniory;
J. E Purkyně 1150, 571 01 Litomyšl
telefon: 739 963 625
Zařízení
Společnost pro bezlepkovou dietu, o.s.
Adresa
Telefon
Koláčkova 4, 182 00 Praha 8
604 375 448
283 882 871
222 959 620
603 119 716
736 102 052
[email protected] , [email protected]
Email
Web
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Zařízení
Adresa
Aktualizace:
Leden 2012
www.celiak.cz
Organizace sdružuje spoluobčany s bezlepkovou dietou a provozuje poradnu pro
celiaky.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v
České republice, o.s.
Karlínské nám. 12/59, 186 03 Praha 8 - Karlín
221 890 436
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.spmpcr.cz
Podporuje osoby s mentálním postižením. Sdružuje rodičů, rodinné příslušníky i
odborníky za účelem zajištění a prohloubení péče o postižené osoby.
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
(pobočka Praha - Karlín)
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín
Aktualizace:
Leden 2012
Telefon
Email
Web
Poznámky
222 317 489
[email protected]
www.svaztp.cz
Poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.
PRAHA 9
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha
Aktualizace:
(pobočka Praha 9 - Střížkov)
Leden 2012
Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9 - Střížkov (budova polikliniky Prosek)
284 810 936
736 509 853
[email protected] , [email protected]
www.czppraha.cz
Cílem organizace je poskytnout dětem a dospělým osobám se zdravotním
postižením podporu a pomoc k jejich sociální integraci a adaptaci.
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Aktualizace:
Leden 2012
U Skládky 4, 190 00 Praha 9
284 818 767
[email protected]
www.czpstredoceskykraj.cz
Sociální poradenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením.
Zařízení
ČRSV - Český ragbyový svaz vozíčkářů
Adresa
Telefon
Email
Web
Kpt. Stránského 995, 192 00 Praha 9
602 952 100
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.crsv.cz
Zajištění chodu ragbyové ligy vozíčkářů.
Dětské centrum Paprsek
(pobočka Praha 9 – Středisko Hloubětín)
Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
281 866 654
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.dcpaprsek.org
Poskytuje služby denního stacionáře.
Dětské centrum Paprsek
(pobočka Praha 9 – Středisko Prosek)
Bílinská 517, 190 00 Praha 9 - Prosek
286 886 479
602 123 374
[email protected]
www.dcpaprsek.org
Poskytuje služby denního stacionáře.
Aktualizace:
Leden 2012
Zařízení
PARITY, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Kurta Konráda 500 / 6, 190 00 Praha 9
773 600 052
Poznámky
[email protected]
www.parity.cz
Pomáhá handicapovaným osobám, osobám s DMO, dětem z dětských domovů,
ústavů a mentálně postiženým.
Zařízení
První krok
Adresa
Telefon
Email
Web
Poděbradská 179/1, 190 00 Praha - Vysočany
774 349 166
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Internetové informační centrum. Vytvoření, udržování a další rozvíjení uceleného
informačního systému, zaměřeného na soustřeďování informací, potřebných pro
občany se zdravotním postižením, seniory, jejich rodiny a přátele.
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
– komunitní centrum Motýlek
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most
Centrum denních služeb a Mateřské centrum
281 912 081, 775 964 765
Klub Pacific
775 964 796
Pomáhá dětem se zdravotním postižením. Provozuje centrum denních služeb,
mateřské centrum, nízkoprahový klub Pacific.
Adresa
Telefon
Email
Web
Praha 140 00, P.O.Box 15
607 916 860
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.motylek.org
Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků
Zařízení
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.prvnikrok.cz
Zařízení
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.spae-cz.webnode.cz
Sdružuje spoluobčany trpící psoriázou či atopickým ekzémem.
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
(pobočka Praha - Klánovice)
U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice
604 322 406
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.svaztp.cz
Poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.
Zařízení
Zajíček na koni, o.s.
Adresa
Telefon
Doležalova 1045, 198 00 Praha 9
731 009 645
Aktualizace:
Leden 2012
Email
Web
Poznámky
[email protected]
www.zajiceknakoni.cz
Poskytuje služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze
znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap,
kombinovaný handicap, sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina,
sociální minimum rodiny).
PRAHA 10
Zařízení
Centrum Paraple, o.p.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Ovčárská 471, 108 00 Praha 108 – Malešice
274 771 478
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
[email protected]
www.paraple.cz
Pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo
onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a
najít cestu dál.
Dětské centrum Paprsek
(pobočka Praha 10 – Středisko Setkání)
Parmská 390, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
274 869 999
Poskytuje služby denního stacionáře.
SOLIDARIS, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Boloňská 604, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy
771 188 330
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.solidaris.cz
Pomáhá s ochranou práv, využíváním sociálních a zdravotních služeb postiženým
osobám.
Zařízení
Společnost DICRE o.s.
Adresa
Telefon
Holandská 46, 101 00 Praha 10
731 106 759
736 235 866
Email
Web
[email protected]
www.dicre.ic.cz
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.dcpaprsek.org
Zařízení
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
Aktualizace:
Leden 2012
Zajišťuje rekondiční pobyty pro mentálně postižené členy našeho sdružení,
pořádáme kulturní a sportovní akce, soutěže i nejrůznější výlety pro osoby s
mentálním postižením.
Zařízení
Společnost Parkinson, o.s.
Adresa
Telefon
Volyňská 20, 100 00 Praha 10
272 739 222
Aktualizace:
Leden 2012
Email
Web
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Poznámky
[email protected]
www.parkinson-cz.net
Snaha o zlepšování kvality života nemocných a jejich rodin.
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
(pobočka Praha - Vršovice)
Moskevská 1464/61, 101 00 Praha - Vršovice
736 509 857
272 741 825
[email protected]
www.svaztp.cz
Poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.
Zařízení
Země lidí, o.s.
Adresa
Telefon
Email
Web
Ostružinová 36/3175, Praha 10
734 377 962
Poznámky
Aktualizace:
Leden 2012
[email protected]
www.zemelidi.cz
Aktualizace:
Leden 2012
Organizace zaměřená na podporu volnočasových aktivit znevýhodněných dětí a
mládeže. Podporuje konkrétní klienty a jejich aktivity, pomáhá s nákupem
pomůcek a hrazením potřebných služeb.
Download

Praha - Pražská organizace vozíčkářů, os