CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Každá městská část zřizuje své Centrum sociálních služeb (popř. Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci apod.). Tyto centra poskytují různé sociální služby jako jsou například Domovy s
pečovatelskou službou, pečovatelská služba či odlehčující péče.
Zde vždy kontakt na jednotlivá centra, tam případným zájemcům předají další kontakty podle toho,
kterou službu potřebují a podle místa bydliště.
Pokud městská část podobné centrum nemá, je uveden kontakt na místní dům s pečovatelskou
službou
Praha 1
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Praha 2
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Středisko soc. služeb Praha 1
Dlouhá 23, Praha 1
222 322 243, [email protected]
2 byty pro přechodné ubytování, budova BB, 1 byt BB
1.3.2011
Centrum soc. služeb P2
1.3.2011
Máchova 14 Praha 2
222 513 321, [email protected], www.cssp2.cz
BB celá budova, musí být žádost, pak se jedná o dalším, Máchova 14 = domov
seniorů BB
Praha 3
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Pečovatelská služba Praha 3
1.3.2011
Roháčova 26, Praha 3
222 585 258, [email protected], www.volny.cz/pecsluzbapraha3
Budova BB, některé byty také BB.
Praha 4
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Ústav soc. služeb P4
Podolská 31, Praha 4
241 434 160 [email protected], www.uss4.cz
V každém patře asi 4 BB pokoje
1.3.2011
Dům s pečovatelskou službou Praha 5
Nám. 14 října 11, Praha 5
257 318 995, [email protected], www.csop5.cz
Mají výtahy, ale jinak není BB
Dům sociálních služeb Na Neklance 15
Středisko osobní hygieny – koupání, sprchování, pedikůra ...
tel.: 251551626, www.csop5.cz
Budova BB, BB pokoje 3
Praha 5, Zubatého 10
Středisko osobní hygieny - koupání, sprchování, pedikůra ...
1.3.2011
Praha 5
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
1
Praha 6
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Praha 7
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Praha 8
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Praha 9
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Praha 10
Zařízení
Pečovatelská služba
1.3.2011
Břevnovská 4, Praha 6
220 513 535, [email protected], www.pecovatelska.sluzbap6.com
Budova BB.
DPS Liboc a Šlejnická – zde byty zvláštního určení.
Pečovatelské centrum Praha 7
1.3.2011
Heřmanova 1, Praha 7
220 874 601 - ředitel,www.pecovatelskecentrum.cz , [email protected]
Obvodní ústav soc. – zdrav. Služeb, Dům s pečovatelskou 1.3.2011
službou Praha 8
Bulovka 1462/10, 12, Praha 8
283 842 125 [email protected] , http://ouss8.misto.cz
Budovy BB: ul. Burešova ano nájezd, Křižíkova ano nájezd, Bulovka +2 schody.
Středisko sociálních služeb Praha 9
1.3.2011
Novovysočanská 861/2, Praha 9
284 829 041 [email protected], www.ssspraha9.cz
DPS Prosek - 8 bytů zvláštního určení, klub seniorů - aktivizace, od května ul.
Hejnická denní stacionář (připravuje se). Budovy přístupné.
Adresa
Telefon
Pozn.
Centrum soc. a ošetřovatelské pomoci P10,
1.3.2011
Dům s pečovatelskou službou Praha 10
Sámova 7, Praha 10
271 746 928 www.csop10.cz, [email protected]
Sámova bariérová (chystá se úprava), objekty ul. Zvonkova a Gercenova přístupné.
Praha 11
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Centrum soc. služeb Praha – Jižní město
1.3.2011
Šalounova 2025, Praha 11
272 941 850 http://www.jmsoc.cz, [email protected]
DPS Šalamounova (BB byty v Petýrkově) a DPS Blatenská 2146, tel.: 272 925 151
Praha 12
Zařízení
Adresa
Telefon
Soc. služby Mč Praha 12
Olbramovická 703/9, Praha 12 - Kamýk
241 713 575, [email protected]
Pozn.
DPS, Byty zvláštního určení, klub seniorů....
2
1.3.2011
Praha 13
Zařízení
Adresa
Telefon
Středisko sociálních služeb Praha 13
Trávníčkova 37, Praha 13 - Stodůlky
251 616 388, 235 517 647, mobil 724 952 592
www.lukaspraha13.cz [email protected],
1.3.2011
Centrum soc. a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Janovská 486, Praha 15, Horní Měcholupy
271 962 089, 274 775 113 DPS recepce
[email protected]
Přízemí BB, do patra plošina.
1.3.2011
Mč P16 – Radotín, Pečovatelská služba
K cementárně 1522/1c, Praha 16 – Radotín
257 811 994
Vedoucí S. Radová, [email protected]
1.3.2011
Cenrum sociálně zdravptních služeb Praha 17 - Řepy
Bendova 5, Praha 17
235 313 182, 235 314 141 řed. Jindřich Kadlec
[email protected], web.telecom.cz/cszs
1.3.2011
Praha 15
Zařízení
Adresa
Telefon
Praha 16
Zařízení
Adresa
Telefon
Soc. prac.
Praha 17
Zařízení
Adresa
Telefon
Soc. prac.
Praha 18
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Dům s pečovatelskou službou Praha 18
1.3.2011
Malkovského 603, Praha 18 – Letňany
737 22 66 91
p. Zamrzlová – info, jinak služby provozuje Český č. Kříž Bratří
Venclíků 1070, P14
Částečně BB, 1 byt přizpůsoben vozíčkáři
Praha 19
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Dům s pečovatelskou službou Praha 19 ?
1.3.2011
Mladoboleslavská 20, Praha 19 – Kbely
286 852 753 - info, provozuje Charita Neratovice – řed. Pí Machovcová 603 394 990
Bezbariérový, kontakt odb. soc. péče pí Pokorná, tel. 286 862 480
Praha 20
Zařízení
Adresa
Telefon
Pozn.
Dům s pečovatelskou službou Praha 20 ?
Jívanská 10, Praha 20 – Horní Počernice
271 071 640, www.pocernice.cz
1 byt BB, budova víceméně také
1.3.2011
Centrum soc. služeb Běchovice
Za Poštovskou zahradou 557, Praha 21 – Běchovice
281 045 782, 775 203 100, www.cssb.cz, [email protected]
1.3.2011
Praha 21
Zařízení
Adresa
Telefon
3
4
Download

Centra sociálních služeb březen 2011