9. VU 27. – 28. 11. 2011 Příloha k b. I.5.14
Zpráva o činnosti v r. 2011
Středisko korespondenčních kurzů
Mariánské Hory - Kopaniny 11
709 42 OSTRAVA
tel. 596 635 730
fax.596 711 606
e-mail: [email protected]
Zpráva z SKK k 14. 11. 2011
1.
Od založení SKK přihlášeno 27 370 studentů.
Za rok 2011 přihlášeno 416 studentů.
Počet aktivních studentů
z MSS 346
z ČS
262
celkem
608
V archívu
18 294 studentů.
2.
Počet rozdaných nabídek: MSS 4 780 650
ČS 1 629 380
celkem 6 410 030 podrobněji viz příloha č.1
3.
Počet nabídek na skladě SKK
Ve skladu MSS zůstává celkem 942 250 nabídek
4.
Počet internetových studentů
Od ledna k 14.11. 2011 – 137 studentů
kurzy Globální problémy 45 studentů
Vezmi zdraví do svých rukou 61 studentů
Harmonická rodina 31 studentů
5.
Přibližný počet telefonických hovorů se zájemci o informace týkající se studia
Opravdu jen přibližně 1-2 telefonátů za týden. Na zelenou linku volají převážně
omyly.
6.
Přibližný počet křtů v období 1994-2011 – 52
7.
Počet odeslaných Biblí v roce 2011
8.
Měsíčně přijde průměrně 230 dopisů.
9.
Měsíčně odešleme průměrně 310 lekcí.
10.
Měsíčně se přihlásí průměrně 35 nových studentů klasických korespondenčních kurzů
a 20 nových internetových studentů.
2
1
9. VU 27. – 28. 11. 2011 Příloha k b. I.5.14
Zpráva o činnosti v r. 2011
Statistika roznosu nabídek
Ze zemí, kde mají s korespondenčními kurzy dlouholeté zkušenosti platí i dnes tento poměr:
z
50 000 rozdaných nabídek
je
50 přihlášených
z toho
25 pokračuje ve studiu po první lekci
jen
10 studentů kurz absolvuje celý
jen
1 křest
Tato čísla odpovídají průměrné situaci. Určitě větší úsilí a lepší spolupráce může vést
k výraznějším výsledkům. Je třeba si uvědomit, že sklízet můžeme jen tam, kde jsme
zaseli. Nemůžeme set málo a sklízet mnoho.
Počet přihlášených studentů v jednotlivých letech od založení SKK
rok 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
- 686
- 1 230
- 1 402
- 2 186
- 2 342
- 1 919
- 1 688
- 1 980
- 2 537
- 2 255
- 2 069
- 2 035
- 1 275
- 1 082
- 718
– 591 + 36 internet
– 507 + 25 internet
- 416 + 137 internet - kurzy GP, ZD, R
V Ostravě 14. listopadu 2011
Vypracovala Kateřina Stejskalová
2
9. VU 27. – 28. 11. 2011 Příloha k b. I.5.14
Zpráva o činnosti v r. 2011
Příloha č. 1.
Vydané nabídky SKK od roku 1994 – 14. listopadu 2011
rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
počet studentů
vydané nabídky
na sbory v MSS
686
1 230
1 402
2 186
2 342
1 919
1 688
1 980
2 537
2 255
2 069
2 035
1 275
1082
718
591+ 36 internet
507+ 25 internet
416+ 137 internet
vydané nabídky z SKK
na České sdružení
54 800
?
115 550
?
164 600
51 000
155 900
60 000
330 310
7 900
125 550
202 500
93 400
239 350
22 000
479 350
45 000
269 000
205 478
57 100
480 040
250 520
41 200
345 954
214 500
326 440
790 200
348 340
48 080
421 418
145 500
265 550
53 500
--------------------------------------4 780 650
1629 380
V letech 1994-2011 v MSS předáno lidem 4 780 650 nabídek SKK
v ČS předáno lidem 1 629 380 nabídek SKK
Celkem vydáno od roku 1994 – 14.11. 2011 6 410 030 nabídek SKK
3
Download

Středisko korespondenčních kurzů