Kontinuální vzdělávací program ‘Zahrada bohatství’
Připravili jsme pro vás
originální kontinuální
vzdělávací program s
názvem 'Zahrada bohatství'.
"Duch doby tlačí na
hledání nových
možností. Klíčem k
novému bohatství
Člověka na Zemi je
důkladné
sebepoznání. Je to jako
se zahradou - sklidíte v
ní jen to, co jste do ní
zaseli, a o co jste uměli pečovat. Je na čase si vybrat, čemu
začnete ve svém životě věnovat pozornost a jakému druhu
umění dáte svůj čas."
Kontinuální vzdělávací program 'Zahrada bohatství' je nový, originálně
vytvořený vzdělávací cyklus, jenž klade důraz na rozvoj vědomí Člověka.
Spočívá v hledání a zkoumání ryzích originálních hodnot - talentů - jež v
nás byly často potlačeny sociální výchovou, tradičním vzděláním a
osobními životními zkušenostmi. Vzdělávací program je určen pro
všechny, kdo se necítí uspokojeni současným pojetím a produkcí světa
1.0 a rozhodli se hledat nové možnosti.
Osm společných setkání
nás během roku 2012
provede následujícími
fázemi:
1. Hledání a zkoumání
ryzích originálních
hodnot Člověka
Budeme se vracet sami k sobě
a vzpomínat si na sebe, kým
jsme byli předtím, než jsme se
stali tím, čím jsme dnes.
Budeme objevovat své ryzí
pozapomenuté kořeny a
vklady. Budeme se dotýkat původního živého v nás, probouzet to a
poznávat.
2. Poznání 'streamu' - přirozeného proudu naší tvůrčí energie
Dotkneme se toho, co nás doopravdy baví a co nám umožňuje skutečně
tvořit. Objevíme a poznáme proud vlastní živé energie a pocit vnitřního
naplnění novou silou, jež přichází všude tam, kde je člověk napojen na
nekonečný zdroj tvůrčí energie.
3. Nové možnosti
Naše vědomí se rozšíří a poroste. Nedovolí nám vrátit se do starého,
protože nebude kam. Umožní nám pokračovat. To není málo. Živé vteče
do živého a my projdeme neviditelnou proměnou, která změní svět.
Vzdělávací cyklus je vedený Petrem
Václavkem, autorem blogu NOVÉ
BOHATSTVÍ, který zkoumá praktické nové
možnosti člověka na Zemi. Živou inspirací je
mu několikaleté kontinuální studium
šamanských umění pod vedením výjimečné
šamanské lektorky z mezinárodní Nadace pro
šamanská studia ve Vídni. K jednotlivým
vzdělávacím seminářům budou postupně
přizváni další zajímaví hosté.
Termíny vzdělávacích seminářů
'Zahrada bohatství' v roce 2012:
1. setkání 4.-5. února 2012
2. setkání 14.-15. dubna 2012
3. setkání 23.-24. června 2012
4. setkání 25.-26. srpna 2012
5. setkání 15.-16. září 2012
6. setkání 27.-28. října 2012
7. setkání 3.-4. listopadu 2012
8. setkání 1.-2. prosince 2012
Kontinuální vzdělávací program 'Zahrada bohatství' se bude odehrávat v
prostorách Prague Business Clubu, Juarézova 754/2, Praha 6.
Cena: 2.500 Kč / 100 EUR za jeden dvoudenní seminář.
Kontaktní email: [email protected]
Download

Kontinuální vzdělávací program `Zahrada bohatství`