Otcové v soukolí péče a práce
Seminář Táta na plný úvazek
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Otcovství a otcové
Aktivní otcové
Noví otcové
„Matkové“
Pečovatelští otcové
Otcové za práva dětí
Mizející či chybějící otcové
„Normální“ otcové
(generace, status, životní
způsob)
Fotografie vznikly v rámci výstavy
Nesehnutí „Aktivní otcovství aneb Když
pečují tátové“
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
2
Otcové v soukolí práce a péče
Nová, konfliktní očekávání
Obstát v obou sférách (ta soukromá není omezena jen
na otcovskou péči)
Osobní postoj a jednání v prostředí společenských
očekávání a nastavených pravidel (fungování rodiny,
trhu práce) a „symbolických“ požadavků kladených na
muže a ženy
Angažovaná podoba (osobní, občanská, politická)
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
3
Postoje k otcovství: magie čísel
Máme předsudky.
Jsme konzervativní.
47, 1% obyvatel ČR
souhlasí s výrokem:
“Role muže je
vydělávat peníze a
žena se má starat o
domácnost a rodinu.“
(výzkum MPSV 2011,
Táto, jak na to?)
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
4
Postoje k otcovství: síla typologií
postoje a činy: „veřejná a soukromá mužství“
moderní, tradiční a přechodové otcovství („srdce by
chtělo“, ale skutek utek, Arlie Hochschild 1990)
pečujícím otcem „přírodě navzdory“ – přirozenost?
sociální řád a struktura - včetně genderových stereotypů
a předsudků
„Je to složitý.“
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
5
Politiky genderové rovnosti a muži přinášejí…
pro zaměstnavatele: kvalita práce a loajalita spokojených
zaměstnanců
dlouhodobě - úsporu „v době krize“: cena/náklady krátkozraké škrty
„Vyjde dráž rezignovat na politiky genderové rovnosti, včetně
zapojení mužů, než je udržet a podporovat.“
(Øystein Gullvåg Holter, University of Oslo, 2011)
zapojení mužů:
snižuje výskyt násilí
zlepšuje život
(Michael Kimmel, SUNY – State University of New York, 2011)
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
6
Když dva dělají totéž...
Kdo je hrdina?
1.
2.
3.
4.
5.
muži a jiná péče
muži na rodičovské dovolené
muži u porodu
muži v soukolí práce a péče
moc jazyka
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
7
1. muži a jiná péče
Jiní muži: muži v profesích
spojených s ochranou přírody
a ekologickou výchovou
péče nebo ochrana, výchova?
obdivuhodná alternativa
mocná příroda: naturalizace
společnosti
chybějící česká paralela
Titulní fotografie knihy Ø. G. Holtera:
Can Men Do It?
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
8
2. muži na rodičovské dovolené
Pečovatelská otcovství
co okolí?
rutina, tajemství
práce dělá člověka – typ
činnosti mění genderové
vztahy
pole symbolické moci
obdivuhodný projekt (opět)
ale společný: reprezentace hrdiny a mlčení o hrdinkách
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
9
3. muži v porodním sále
Otcovství u porodu
zkušenost, která zahoupe
konvenčním mužstvím
– bezmoc, strach, absence
akce
povinnost (Udělej
správnou věc!)
společná zkušenost
klíčový aktéra/aktérka?
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
10
4. Muži v soukolí práce a péče: Postav dům…
Tlak ke konvenci
Domek se zahrádkou
ve zdravém prostředí
Hypotéka a dojíždění
Izolovanost
individuálních řešení
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
11
5. Moc jazyka
Dětský koutek FSS MU
(2005+)
vstřícné a vylučující –
ne/mocné názvy
Počítáme s vámi!
Chůva – muž
rodinná centra
(otcovská „dovolená“)
úskalí péče o jednu kategorii
v kontextu soc. struktury
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
12
Děkuji za pozornost. Vaše komentáře, otázky?
Iva Šmídová
[email protected]
Genderová studia
Katedra sociologie
Fakulta sociálních studií
Masarykova Univerzita
A užitečné odkazy...
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
13
Reference:
Zpráva Pracovní skupiny Muži a genderová rovnost Rady vlády ČR pro RP žen a
mužů: Sociální podmínky otcovství v České republice
projekt EC „Study on the Role of Men in Gender Equality“ (smlouva CV/2010/0592)
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130424_final_repor
projekt RP5 EU „CROME“ (Critical research on men and masculinities)
www.crome.net
Šmídová, Iva (ed.) (2008). Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy.
IVRIS
Papers, Brno: knihovnicka.cz; dostupné také na URL:
http://ivris.fss.muni.cz/papers/pdfs/ivrisp001_smidova_pecovatelska_otcovstvi.pdf
Šmídová, Iva (2008). Otcovství u porodu: re-konstrukce genderových vztahů
v rodině. Sociální Studia. Vol. 5(1): s. 11-34.
Šmídová Iva (2011) „Postav dům…“: česká rodinná odysea – začátek, Sociální
Studia. Vol. 8(4): 105-123.
Táta na plný úvazek, Olomouc, 17. 9. 2014, Iva Šmídová
14
Download

PhDr. Iva Šmídová, PhD. – Otcovství v soukolí