Asistenční služby
Jedná se o terénní službu, poskytovanou v místě bydliště klienta. Služba je určená občanům se
sníženou soběstačností. Umožňuje klientovi provozovat aktivity podle jeho individuálních zájmů a
potřeb.
Zařízení
RYTMUS, o.s.
Adresa
Telefon
Londýnská 81, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba:
Michaela Fraňková - koordinátorka osobních asistentů
224 942 695
734 573 319
[email protected]
www.rytmus.org
Cílová skupina:
- děti a mladí lidé s různými typy postižení do 26ti let věku, kteří mají trvalý
pobyt v Praze (přednostně děti a mladí lidé s potížemi v učení (mentální
postižení), kteří se vzdělávají v běžné základní škole nebo navštěvují předškolní
ročník mateřské školky)
Ceník:
- každodenní asistence ve školách 55 Kč za 1 hodinu
- ostatní asistence (mimoškolní činnosti, doprovody) 85 Kč za 1 hodinu
Email
WebL
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
ARPZPD v ČR, o.s. Klub „HORNOMLÝNSKÁ“
Aktualizace:
CENTRUM FILIPOVKA
3/2012
Filipova 2013, 148 00 Praha 4
ředitelna / administrativa: 272 656 751
osobní asistence: 739 224 792 ved. osa
odlehčovací služba: 733 710 402
[email protected]
www.hornomlynska.cz
Cílová skupina:
- děti se zdravotním postižením ve věku 3 – 15 let, které mají trvalý pobyt na
území Hlavního města Prahy a/nebo na území Středočeského kraje
Ceník:
90,- Kč/hod.
Centrum pro tělesně postižené Fatima - Agentura
Aktualizace:
asistenční služby pro lidi s tělesným postižením
3/1012
Slaviborské nám. 4/3, Praha 9 - Čakovice, Třeboradice, 196 00 Praha 96
Kontaktní osoba:
Mgr. Olga Vlachová, tel: 283 932 031
[email protected]
www.praha.charita.cz
Cílová skupina:
- dospělí lidé s tělesným postižením
Ceník:
- 100 Kč za hodinu(ubytování pro kl. v RHB programu 130 Kč/den, jídlo 1x 75,-Kč)
Zařízení
Asistence o.s.
Adresa
Telefon
Poznámky
Na Topolce 1, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba:
Mgr. Erik Čipera, tel: 241 083 551, 739 006 382
[email protected]
www.asistence.org
Cílová skupina:
- osoby s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let na
území Prahy
Ceník:
– 90 Kč za hodinu (k ceně asistence se připočítává 45,- Kč za cestu asistenta k
uživateli v případě, že tato cesta trvala 30minut a více)
Zařízení
Domov Sue Ryder o.p.s.
Adresa
Telefon
Poznámky
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba:
Petr Krbec, tel: 244 029 101, 728 673 019
[email protected]
www.sue-ryder.cz
(příloha: žádost o službu)
Cílová skupina:
– dospělí (27-64 let) a senioři (nad 65 let) z důvodu jejich chronického
onemocnění, věku, zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Rozsah služby 7 – 20 h., víkend za příplatek. Po celé Praze.
Ceník:
– 100 Kč za hodinu, je možné čerpat i jednorázovou asistenci, kapacita je.
Zařízení
Vlastní cestou, o.s.
Email, URL
Email, URL
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
Aktualizace:
3/2012
Aktualizace:
3/2012
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 31 Praha 1, kancelář č. 232 – 2. patro
Kontaktní osoba:
Veronika Ferto, tel: 774 409 105, [email protected]
www.vlastnicestou.cz
[email protected]
Cílová skupina:
– osoby se zdravotním postižením, zejména s tělesným (lidé pohybující se na
vozíku), ve věku od 18 do 64 let, asistence je poskytována na území Prahy (jinde
pouze vyjímečně a po dohodě)
Ceník:
– 90 Kč za hodinu
Zařízení
Židovská obec v Praze - Komplexní domácí péče EZRA
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Izraelská 712/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov
272738332
[email protected]
www.kehilaprag.cz
Cílová skupina:
- senioři 65 – 80 let, asistence pravidelně i jednotlivé, přes den (12 hod.) i
víkendy, klienti z celé Prahy. Příjem nových kl. dle rozsahu požadované péče.
Ceník:
- 100 Kč za hodinu
Zařízení
Česká katolická charita - Farní charita Chodov
Adresa
Telefon
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4 - Chodov
Kontaktní osoba:
Bc. Petra Bérová 731 625 943
Ondřej Frühbauer, sociální pracovník, tel: 737 948 638 ved. os. asistence
Telefon do kanceláře: 272 941 972
www.charita-chodov.net
[email protected]
Denně 7 – 20 h., víkendy po dohodě, asistenti se u klientů střídají, stejný jen ve
zvláštních případech (např. pro demenci apod.)
Cílová skupina:
- senioři 60 a více let s průkazem ZTP, ZTP/P, trvalý pobyt v oblastech Prahy 4,
11, 12. Příjem nového kl. po tel. dohodě o rozsahu služby.
Ceník:
– 120 Kč za hodinu + dojezd (dle délky 30,- Kč až 60,- Kč)
Email, URL
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Fosa, o.p.s. - služba osobní asistence Osa
(dříve pod Osa o.s., nyní sloučeno s Formika o.s.)
Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov
271 910 016, 775 350 115
Martin, o.s.
Adresa
Bendova 1121/5 Praha 6 Řepy
pobočka – Křivatcova 416, 155 21 Praha 5 – Zličín
Kancelář Křivatcova 416: 222 364 929
Ing. Marika Aufová: 603 346 772 provozní koordinátorka
Ing. Jaroslava Šimonová: 606 573 270
[email protected] [email protected]
Email, URL
Aktualizace:
3/2012
Aktualizace:
3/2012
[email protected]
www.fosaops.org
Cílová skupina:
- dospívající a dospělí lidé s mentálním postižením (16 - 80 let) na území Hl. m.
Prahy
Ceník:
– 80 Kč za hodinu
Zařízení
Telefon
Aktualizace:
3/2012
Aktualizace:
3/2012
Poznámky
www.osmartin.cz
Cílová skupina:
- osoby v nepříznivé sociální situaci všech věkových kategorií (především senioři,
zdravotně postižení)
Ceník:
- od 7:00 do 17:00 95 Kč za hodinu, od 17:00 do 7:00, v sobotu, v neděli a o
svátcích 100 Kč za hodinu (pokud je asistence poskytována souvisle 3 a více
hodin denně, nezapočítává se cesta ke klientovi, při využití více než 160 hodin
měíčně sleva 10%) Poplatek za cestu 10 – 70,- Kč.
Zařízení
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s.
Adresa
Telefon
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4
Kancelář: 272 935 460
Dispečink: 272 933 662
[email protected]
www.kvp.cz
Cílová skupina:
- osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením způsobilé k právním
úkonům, žijící ve vlastní domácnosti a bydlištěm na území Hl. města Prahy
(služba nemůže být poskytována osobám nezpůsobilým k právním úkonům,
lidem s mentálním postižením, duševním onemocněním a jedincům závislých na
alkoholu a jiných návykových látkách)
Ceník:
– 100 Kč za hodinu
Email, URL
Poznámky
Zařízení
CLEMENTIA o.p.s.
Adresa
Telefon
Email, URL
Patočkova 1471/77 , 169 00 Praha 6 - Břevnov
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
Aktualizace:
3/2012
Tel: 233 358 548 mobil: 777 724 548
[email protected]
www.clementia.cz (možnost vyplnit poptávkový list)
Pečovatelské a asistenční služby.
Cílová skupina:
– senioři a zdravotně postižení
Ceník:
– doporučujeme sledovat rozpis uvedený na webu společnosti (cena za jednotlivé
úkony se pohybuje od 20 do 250 Kč)
PROSAZ, společnost pro sociální rehabilitaci občanů se
Aktualizace:
zdravotním postižením
3/2012
Kodymova 2526, 158 00 Praha 5
Kontaktní osoba:
Vedoucí osobní asistence - Miluška Burdová, tel: 777 701 805, 251 614 469
[email protected]
www.prosaz.cz
Cílová skupina:
- osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení (ne děti do 7 let věku, osoby bez přístřeší, závislé na
alkoholu a jiných toxických látkách, s agresivním chováním, s těžkým mentálním
postižením)
Ceník:
– 100 Kč za hodinu
Zařízení
Centrum ASISTENT POHODY
Adresa
Telefon
Email, URL
Roškotova 6, 142 00 Praha 4 - Braník
777913482
[email protected]
www.asistent-pohody.cz HYPERLINK "http://www.pohoda-help.cz/"
Cílová skupina:
- dospělí lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním, autismem,
fyzickým postižením a osobám po organickém postižení mozku, žijícím na území
Hl. města Prahy
Ceník:
– 50 Kč za půlhodinu
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
Zařízení
Centrum Slunečnice - středisko diakonie církve bratrské
Adresa
Telefon
Koněvova 24, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Kádnerová, tel: 777 219 162, 222 585 733
[email protected]
www.cb.cz/diakonie/sun
Cílová skupina:
- dospělí lidé s tělesným a kombinovaným postižením (přidružené smyslové,
lehké mentální, poruchy chování, příp. psychické onemocnění) v produktivním
věku
Ceník:
– doporučujeme sledovat rozpis uvedený na webu centra (cena za jednotlivé
úkony se pohybuje od 50 do 120 Kč !!!)
Email, URL
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
Zařízení
Hewer, o.s.
Adresa
Telefon
Email, URL
Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 Praha 10
274781341
[email protected]
www.pecovatel.cz
Cílová skupina:
- senioři, osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným
postižením, osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze, osoby s
některými typy psychického onemocnění (nutná konzultace s lékařem)
Ceník:
- do 70 hodin měsíčně 100 Kč za hodinu
- nad 71 hodin měsíčně 95 Kč za hodinu
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
Zařízení
APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Adresa
Telefon
V Holešovičkách 593/1A, 182 00 Praha 8
Kontaktní osoba:
Vedoucí služby: Barbora Zelenková, DiS., tel: 284 684 959, 774 723 197
[email protected]
Email, URL
Aktualizace:
3/2012
Poznámky
www.praha.apla.cz
Cílová skupina:
s poruchou autistického spektra (PAS) a osobám s podezřením na některou z
poruch PAS (osoba je čekatelem na komplexní diagnostické vyšetření - max. 6
měsíců), Praha a okruh 60 km od Prahy
Ceník:
- 80 Kč za hodinu (prvních 40 hod., poté 100,- Kč/hod.)
Zařízení
A DOMA o.s.
Adresa
Telefon
Email, URL
Opatovská 1763, 149 00 Praha 4
733194952
[email protected]
http://www.adoma-os.cz
Cílová skupina:
- senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění, nebo zdravotního stavu, na území Prahy a v blízkém okolí, službu
poskytují nepřetržitě. Asistenty vysílají dle harmonogramu.
Ceník:
- 120 Kč za hodinu
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
Gerontologické centrum
Aktualizace:
- poskytovatel zdrav. a soc. služeb v Praze 8
3/2012
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Kontaktní osoba:
Koordinátorka osobní asistence: Mgr. Michala Tučková
286 883 676, 286 882 788 Michaela Tučková
[email protected]
www.gerontocentrum.cz
Cílová skupina:
- senioři, kteří bydlí zejména na území Městské části Prahy 8, mají sníženou
soběstačnost z důvodu nemoci či zdravotního postižení. Služba nepřetržitě (dle
dohody), volná místa – zavolat si.
Ceník:
- 100 Kč za hodinu
Zařízení
Maltézská pomoc o.p.s. - Centrum Praha
Adresa
Telefon
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
Hana Šimková, tel: 736 620 807, 257 534 935
www.maltezskapomoc.cz
[email protected]
Cílová skupina:
- bez omezení, asistenta zajistí do týdne, služba v rozsahu 24h. dle potřeb klientů
rozvrh, snaha zachovat stálého as. Působnost po celé Praze. Přijímají nové
klienty.
Ceník:
- 100 Kč za hodinu
Email, URL
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
Zařízení
Rajská oáza - Asistenční a pečovatelská služba
Adresa
Telefon
Lužická 8, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba:
Jitka Šeborová, tel: 723 554 112, 731 840 769
[email protected]
http://rajskaoaza.cz
Cílová skupina:
- senioři bez omezení věku a diagnózy, as. poskytují v přiměřeném dosahu od
sídla, snaha, aby byl asistent stálý, služby dl. potřeb kl. - rozvrh. Služba
poskytována do 22 hod.
Ceník:
120 - 150 Kč za hodinu doprava započítána (vozíčkáři 120,- Kč/h.)
Email, URL
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Aktualizace:
3/2012
Download

Asistenční služby