Organizace pro
osoby s tělesným postižením v Praze
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v
Aktualizace:
ČR, KIM - klub invalidní mládeže - kontaktní adresa
Listopad 2010
klubu
Přístavní 19, 170 00 Praha 7
Mobil: 603 874 853
E-mail: [email protected]
www.klub-kim.cz
Podpora mládeže s těžkým zdravotním postižením v samostatnosti a v začlenění
mezi zdravé vrstevníky a pomoc v realizování jejich aktivit.
Zařízení
Asociace muskulárních dystrofiků ČR
Aktualizace:
Listopad 2010
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4
Tel./fax: 272 933 777
Email: [email protected]
www.md-cz.org
Rehabilitačně výchovné kurzy, tuzemské i zahraniční ozdravné pobyty, semináře,
sociální poradenství
Zařízení
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Karlínské nám. 12/59, 186 03 Praha 8
224 817 438, 224 817 393
Zařízení
Arcidiecézní charita Praha
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
222 512 401, fax: 272 659 945
E-mail:[email protected]
praha.charita.cz
Osobní asistence, azylové domy, nízkoprahová denní centra, sociální rehabilitace,
odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, pečovatelská služba
Zařízení
Centrum pro tělesně postižené Fatima
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Slaviborské náměstí 4/3, Praha - Čakovice, 196 00 Třeboradice
283 932 031
E-mail: [email protected]
[email protected]
Pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením. Nácvik dovedností pro
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začlenění. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Aktualizace:
Listopad 2010
www.arpzpd.cz
Pomoc při řešení složitých životních situací, sociální poradenství, zájmová
činnost, osobní asistence, odlehčovací služby, rekondiční, psychorehabilitační a
integrační pobyty pro zdravotně postižené děti a jejich rodiče, rehabilitační
cvičení, vzdělávací kurzy a odborné semináře. E-maily na jednotlivé pracovníky
na webových stránkách.
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Zařízení
Diakonie ČCE
Aktualizace:
Listopad 2010
Adresa
Telefon
Ostatní
Poznámky
Belgická 22, 120 00 Praha 2
242487812
E-mail: [email protected]
www.diakonie.cz
Terénní slžby: pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, raná péče,
ošetřovatelské služby, osobní asistence. Ambulantní služby: stacionáře a centra
denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, podporované
zaměstnávání, pracovní rehabilitace, sociálně aktivizační služby. Pobytové služby,
sociální poradenství, odlehčovací služby a speciální školy.
Zařízení
Domov Sue Ryder o.p.s.
Adresa
Telefon
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 - Michle
244 029 111, fax: 244 029 158, mobil: 776 252 300
Email, URL
Poznámky
E-mail: [email protected]
www.sue-ryder.cz
Domov pro seniory, denní stacionář, osobní asistence, půjčovna kompenzačních
pomůcek, poradna.
Zařízení
Flora MO STP
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Hornomlýnská 1255/A, 148 00 Praha 4 - Kunratice
604 385 474, 257 811 762 – kontakt na předsedkyni Jitku Novotnou
Zařízení
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Wüchterlova 11, 160 00 Praha 6
224 323 433, mobil: 736 509 866
E-mail: [email protected]
www.czppraha.cz
Aktivizační služby, doprava, půjčovna kompenzačních pomůcek.
Zařízení
Fosa, o. p. s
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 – Chodov
tel/fax: 271 910 016, mobil: 775 350 115
E-mail: [email protected]
www.formika.org
Podporované zaměstnávání, osobní asistence, dobrovolnický program, pořádání
odborných stáží, vzdělávacích aktivit, poskytování odborných konzultací k
problematice sociálních služeb, audity kvality sociálních služeb, přednášková a
lektorská činnost
Zařízení
Centrum pro zdravotně postižené Praha 1 a 7
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Rybná 24/716, 110 00 Praha 1
224 828 431, mobil: 736 509 852
E-mail: [email protected]
Poradna, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a
seniory, komunitní činnost.
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktivizační činnosti, volnočasové aktivity pouze pro nájemníky daného domu.
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Zařízení
Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené (JŠÚ)
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
241 083 100 – hlavní ústředna, 261 211 105-9, 261 225 261
E-mail: [email protected]
www.jus.cz
Vzdělávání v mateřské škole, v základní škole, ve středisku praktického
vzdělávání, v gymnáziu, sociálně správní škole, obchodní a praktické škole.
Speciální poradenské centrum (ambulantní služby). Domov pro osoby se
zdravotním postižením, denní stacionář pro žáky. Odlehčovací - respitní – péče,
tranzitní program, léčebná rehabilitace. Zvlášť je Centrum služeb Vyšehrad, pod
které spadá nadace JÚ, Nadační stipendijní fond JÚ, Borůvka o.s., humanitární
sružení PROTEBE, TAP o.s., Asistence o.s. Dílny tvořivosti o.s., Spotovní klub
o.s., MATURUS, o. p. s.
Zařízení
Klub vozíčkářů Petýrkova
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4 – Chodov
272 933 662 - dispečink
E-mail: [email protected]
www.kvp.cz
Osobní asistence pro dům zlváštního určení Petýrkova. Rehabilitačně výchovné
kurzy, poskytuje poradenství, organizuje tuzemské a zahraniční zájezdy vhodné
pro vozíčkáře, zajišťuje návštěvy kulturních a sportovních akcí.
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
KONTAKT bB - občanské sdružení pro
rehabilitaci a sport bez barier
Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6
tel./fax: 233 354 361, mobil: 724 551 241
E-mail: [email protected]
Výuka plavání, pobytové akce, sociální poradenství.
Zařízení
Mirabilis o.s. pro podporu asistenční služby pro děti
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Žateckých 11, 140 00 Praha 4 – Nusle
Tel.: 737 740 019 – Jana Matušková – předsedkyně sdružení
E-mail: [email protected]
www.mirabilis.cz
Vyhledávání asistentů a zprostředkování osobní asistence. Přispívání ke
zkvalitňování osobní asistence a k úhradě nákladů na osobní asistenci.
Vzdělávání osobní asistentů.
Zařízení
Orfeus
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Čimická 86a, 182 00 Praha 8
272 731 741, mobil: 602 200 457
E-mail: [email protected]
www.orfeus-cr.cz
Centrum denních služeb, sociálně právní poradenství, vzdělávání, sportovní a
kulturní akce, osobní asistence, doprava, poradna, zaměstnání a jiné.
Zařízení
PROSAZ, společnost pro sociální rehabilitaci
občanů se zdravotním postižením
Kodymova 2526, 158 00 Praha 5
Viz poznámky níže.
e-mail: [email protected]
Adresa
Telefon
Email, URL
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
studium, Aktualizace:
Listopad 2010
www.kontaktbb.cz
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
www.prosaz.cz
Poznámky
Osobní asistence a pečovatelská služba, telefon: 251 614 469, mobil: 777 701
805. Sociální poradenství mobil 777 701 802. Krizová linka telefon 235 513 111.
Dále poskytují domácí péči a provozují chráněné dílny, pobytové a rehabilitační
středisko Líchovy a kulturní a sportovní aktivity.
Zařízení
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně Aktualizace:
(SDMO) Středisko ucelené rehabilitace při DMO
Listopad 2010
Klimentská 9, 110 00 Praha 1
222 310 803 (sociální a zdravotnické odd.), mobil: 602 727 472
E-mail: [email protected]
www.dmoinfo.cz
Sociálně aktivizační služby, zdravotnická rehabilitace osob s DMO, psychologické
poradenství
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Zařízení
Svaz Paraplegiků – Centrum Paraple
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
274 771 478, fax: 274 001 313
E-mail: [email protected]
www.paraple.cz
Služby Centra Paraple, o.p.s. jsou určeny lidem ochrnutým po poranění míchy.
Poradenství, rehabilitační program, počítačové kurzy, výtvarné kurzy, sport, kurz
Máma na vozíku, autoškola, ubytování, půjčovna pomůcek, instruktážní
materiály.
Zařízení
Svaz tělesně postižených v ČR
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín
222 317 489, fax: 224 819 083
E-mail: [email protected]
www.svaztp.cz
Sociální poradenství, aktivizační činnosti, půjčovna kompenzačních pomůcek,
doprava, zaměstnávání, rekondiční a rehabilitační pobyty, cvičení a plavání,
pobyty pro děti a mládež, prodej Euroklíčů, bezúročné půjčky, bezbariérové
středisko Březejc
Zařízení
Unie Roska – česká MS společnost
Adresa
Email, URL
Poznámky
Ohnivcova 1334/ 16, 147 00 Praha 4
E-mail: [email protected]
www.roska-czmss.cz
Poradenství – právní, sociální, zdravá výživa. Vzdělávání, konference, pobyty
MS Centrum Roska Praha – Tusarova 10/1438, 170 00 Praha 7
Zařízení
Užitečný život o.s.
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Na Hlavní 19/61, 182 00 Praha 8 – Březiněves
Mobil: 604 280 324, 603 859 151
E-mail: [email protected]
www.uzitecny-zivot.cz
Zážitkové kurzy, výlety za kulturou, přírodou, vzdělávací akce.
Zařízení
Vlastní cestou o.s.
Adresa
Sídlo: Nad Kajetánkou 1442/10, 169 00 Praha 6
K zastižení: Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 31 Praha 1 (kancelář č. 561 – 5. p.)
224872143
E-mail: [email protected]
www.vlastnicestou.cz
Telefon
Email, URL
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Poznámky
Osobní asistence, práce s dobrovolníky, základní sociální poradenství, víkendová
školení , osvětová činnost, benefiční akce.
Zařízení
Život 90, Dům Portus
Adresa
Telefon
Email,
Poznámky
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
222 333 555 fax: 222 333 999, bezplatná senior linka 800 157 157
E-mail: [email protected]
www.zivot90.cz
Telefonická krizová intervence. Sociální služba tísňové péče (snížení zdravotního,
sociálního a bezpečnostního rizika starších osob a zdravotně postižených lidí).
Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum, sociální a odborné poradenství,
pečovatelská služba. Centrum denních služeb – vzdělávací kurzy, pohybové
kurzy, výtvarné kurzy, kluby, hudební setkání, výstavy a jiné. Půjčovna
rehabilitačních a kompenzačníh pomůcek.
Zařízení
Centrum pro zdravotně postižené Praha 4, 11 a 12
Adresa
Telefon
Ostatní
Poznámky
Filipova 2013, 140 00 Praha 4 - Chodov
271 911 670, mobil: 736 509 854
E-mail: [email protected]
Poradna, kontaktní práce v terénu, komunitní činnost, sociálně aktivizační služby
pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Zařízení
Centrum pro zdravotně postižené Praha 8, 9, 14, 18, 19, Aktualizace:
20 a 21
Listopad 2010
Lovosická 40/440, budova polikliniky Prosek, 190 00 Praha 9 - Střížkov
284 810 936, mobil: 736 509 853
E-mail: [email protected]
Sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, kontaktní práce v
terénu, přeprava, komunitní činnost
Adresa
Telefon
Ostatní
Poznámky
Aktualizace:
Listopad 2010
Aktualizace:
Listopad 2010
Download

Organizace pro osoby s tělesným postižením v Praze