ročník LIII.
16,00 Kč
21. července 2011 • číslo 29
blahopřejeme
předpověď počasí
čtvrtek 21. července
pátek 22. července
sobota 23. července
neděle 24. července
pondělí 25. července
úterý 26. července
středa 27. července
Vítězslav
Magdaléna
Libor
Kristýna
Jakub
Anna
Věroslav
20 / 10
20 / 10
19 / 10
19 / 8
22 / 8
21 / 10
20 / 10
ZDEVASTOVANÝ STATEK V OSTROVĚ NEPOZNÁTE,
JE Z NĚJ MODERNÍ FARMA BLANÍK
Bývalý prezident československých
a českých královen krásy Miloš Zapletal, se vzdal před třemi lety svého prezidentování v soutěži „Miss“ a svou
aktivitu zaměřil na venkov. Konkrétně
na rekonstrukci zdevastovaného statku v Ostrově nedaleko Vlašimi. Zdevastovaný objekt na dohled od hory
Blaník proměnil jeho majitel v moderní rekreační a relaxační centrum
nazvané Farma Blaník. Provoz byl zahájen 1. července.
Vesnici Ostrov pod Blaníkem M.
Zapletal zná dokonale. V dětství tu
prožíval prázdniny u dědy. „Pamatuji
si poválečný rozkvět statku i pozdější
vyhnání původního majitele pana Kropáčka ze statku jako kulaka. Pak jsem
přes plot sledoval, jak to tu chátrá, i když
tu i v dobách JZD měli koně. Už tenkrát
se mi líbili! Po restitucích získal statek
vnuk původního majitele, ale ten tady
nikdy nežil a neměl k tomu vztah. Po
letech jsem to od něho koupil a nejprve
zachránil stodolu a stáje - byly pomalu
na zbourání.“ Říká M.Zapletal.
Myšlenku Zapletala staršího, udělat z rozpadajících se stavení penzion
a farmu zvířat, podpořil i Zapletalův
nejstarší syn, který tu také tráví hodně
času a je další generací z rodu, která
toto místo miluje. „Chceme tady mít
něco hezkého pro lidi, kteří mají rádi
přírodu, koně, zvířátka. Je tu krásná
krajina, čistý vzduch. Pro lidi s dětmi i
bez dětí. Aby se tu nikdo nenudil,“ láká
potenciální hosty Miloš Zapletal.
Rekonstrukcí stodoly vznikl malý
hotel s restaurací, z bývalého obytného domu je penzion, malá stáj se proměnila v ubytovnu pro zaměstnance a
koňáky, v sýpce vznikl konferenční sál.
V areálu se může ubytovat dohromady
30 až 50 osob. Pro méně náročné je k
dispozici také skromná ubytovna. Modernizací prošly i stáje. V oddělených
boxech může být ustájeno až 16 jezdeckých koní. Na některých z nich mohou
zájemci vyjet na prohlídky okolí. Farma Blaník nabízí také výuku jízdy na
pokračování na str. 2
Deset z dvanácti zúčastněných psů složilo v Domašíně lovecké zkoušky, které uspořádal místní myslivecký spolek. (více na str. 1)
Text a foto: V. Poslušný
Trhový Štěpánov
Přibyšice
Konopiště
Vlašim
Domašín
Investují do oprav silnic
Bioplynová stanice v provozu
Medvídě splní tajné přání
Domov pro handicapovaná zvířata
Zkoušky loveckých psů
Letošní rok je podle informací starosty
Trhového Štěpánova, které uvádí v místním
Zpravodaji, nejnáročnějším rokem v investiční výstavbě města. Pravě v tomto období
finišují práce na dokončení dvou hlavních
akcí - na výstavbě Spolkového domu a víceúčelového hřiště. Zastupitelstvo schválilo
smlouvu s firmou COLAS CZ na opravu
místní silnice od nádraží ke křižovatce k
silnici Sedmpány - Keblov, která je v nejhorším stavu. Na ostatních místních komunikacích budou opraveny jen nejnutnější
výtluky. Byla dokončena výměna dopravních značek kolem místních komunikací.
Letos byla provedena poslední, třetí etapa,
výměny dopravních značek.
Po dvou letech zkušebního provozu přechází bioplynová stanice na skládce komunálního odpadu v Přibyšicích do trvalého
provozu. Biostanice může zpracovat 100
tun biologicky rozložitelného odpadu denně, ročně až 25 tun biologického odpadu. Z
něj se pak vyrábí bioplyn, který má využití
např. k ohřevu vody či k výrobě elektřiny.
Zařízení pracuje na základě zpracování
bioodpadu, kterého však v České republice
není tolik, kolik v jiných zemích EU, kde je
třídění komunálního odpadu důsledné ze
zákona. Bio Servis Benešov spol.s r.o., který
tuto stanici provozuje, je joint venture společností Technické Služby Benešov s r.o. a
IuT Czech spol.s r.o.
zpravodaj Štěpánovska
-if-
Společnosti Jiskra Benešov s.r.o. a ELTSEN a.s. přispěly na nového, 3,5 metru
vysokého medvěda, „vytesaného“ z dubu,
který vyrostl v Konopištském parku. Dub
dodal LZ Konopiště. Obrovský dubový
medvěd zatím stojí nedaleko rybníka, v
místě zvaném U kotvy a hlídá tak vstup do
konopišťského amfiteátru. Současně s velkým dubovým medvědem bylo „vyřezáno“
také krásné medvídě, které stojí k radosti
dětí přímo u medvědária, hned vedle zámku. Okamžitě na křtu vznikla domněnka,
že toto medvídě splní do roka a do dne každé přání, pokud je mu pošeptáno do levého
ucha - do místa po vypadlém suku. Soudě
podle zájmu dospělých i dětí, zdá se, že jde
o zcela zaručenou informaci.
Do nově vybudovaného léčebného areálu
nedaleko obce Pavlovice byla nedávno přestěhována všechna zvířata a také vybavení
Stanice pro trvale handicapovaná zvířata
Podblanického ekocentra. Všechna zvířata
jsou v tomto novém prostředí umístěna až
do doby dokončení rekonstrukce expoziční
části vlašimské Stanice. Prvním pacientem,
přijatým do nového léčebného areálu, se stal
netopýr rezavý se zlomeným křídlem. Do
zahrady Podblanického ekocentra se nastěhovali stavebníci. Začala druhá fáze projektu rekonstrukce expoziční části. Řada voliér
byla srovnána se zemí a probíhá výstavba nových. Jiné voliéry čeká výrazná rekonstrukce.
Předpokládané dokončení expoziční zahrady je plánováno na podzim tohoto roku.
-if-
Michala Musilová
Okresní myslivecký spolek Benešov ve
spolupráci s MS Domašín pořádal 9. července
lesní zkoušky ohařů, retrívrů, loveckých slídičů, teriérů a jezevčíků. Zkoušek se zúčastnilo
6 zástupců ohařů a 6 zástupců malých plemen. Celé klání proběhlo v krásných a dobře
připravených prostorách MS Domašín. „Tyto
zkoušky jsou velmi náročné jak na přípravu,
tak i technickým provedením. Proto patří velký dík jak členům místního MS Domašín, tak
i rozhodčím.“ Řekl Vojtěch Poslušný z OMS
Benešov. Z 12 zúčastněných pejsků zkoušku
úspěšně složilo 10. Na prvním místě se ve
skupině ohařů umístnila fena českého fouska
Bety z Lovčických tarasů pod vedením Jana
Šabatky. Ve skupině malých plemen suverénně zvítězil pes německého křepeláka Amor z
Roubíčkovy Lhoty pod vedením slečny Soni
Novotné. „Blahopřeji všem zúčastněným a
provolávám české kynologii zdar.“
-if-
POSLANECKÝ DEN
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
!!! AKCE !!!
V pondělí 25. července
vás všechny srdečně zvu do Benešova.
V rámci mého poslaneckého dne mne můžete navštívit mezi 11 a 13 hodinou v mé
kanceláři v Táborské ulici 306 v Benešově.
Budu se těšit na vaše dotazy, podněty,
připomínky i případné výtky. Vaše názory
a problémy mi nejsou lhostejné a rád vám
vysvětlím i svoje postoje!
• za 3 vydání Vašeho inzerátu zaplatíte pouze 2 vydání •
• akce platí pro objednávky vydání v termínech 1.7. - 31.8.2011 •
• nabízíme Vám plnobarevnou plošnou inzerci za výhodné ceny •
• grafické zpracování Vašeho inzerátu zdarma •
anketa
2+1 ZDARMA
Nově otevřená Farma Blaník v Ostrově nabízí rekreační vyžití malým i velkým.
Mgr. Jana VIDÍMA
telefon: 317 726 636, 734 688 588 e-mail: [email protected]
ptali jsme se ve Voticích
 VĚŘÍTE NA DUCHY?
 V KTERÉM STOLETÍ BYLY ZALOŽENY VOTICE?
pokračování na str. 2
strana -2 -
JISKRA
číslo 29
anketa
ZDEVASTOVANÝ STATEK V OSTROVĚ NEPOZNÁTE,
ptali jsme se ve Voticích
JE Z NĚJ MODERNÍ FARMA BLANÍK
 VĚŘÍTE NA DUCHY?
 V KTERÉM STOLETÍ BYLY ZALOŽENY VOTICE?
(XII.)
pokračování ze str. 1
• Lukáš Zemina,
Děčín
 Moc ne. Spíš ne, než
jo. Zatim mě nechoděj
strašit.
 XIV.
• Petra R., Votice
 To fakt nevim. To ste
mě zaskočil. Lidi možná
tomu věřej, ale já asi ne.
 XV.
• Libuše Zelinková,
Votice
 Ano věřim. Kde jsou?
Asi na hřbitově... choděj mě strašit. Já jednou
budu taky lidi chodit
strašit až budu duch.
 XVIII.
pokračování ze str. 1
koních a bude pořádat parkurové závody.
Samostatnou částí Farmy Blaník
bude od jara příštího roku i Farmapark. „Je to u nás poměrně málo známé
prostředí, ve kterém rodiny s dětmi mohou shlédnout domácí zvířata - od koní
přes ovce, krávy, kozy, až po drůbež,“
řekl Miloš Zapletal. Expozici ve výbězích doplní řada volně žijících zvířat,
například daňci nebo divoká prasata.
K vidění budou i živočichové, kteří se
kvůli svému handicapu už nemohou
vrátit do přírody, jako výr, poštolky, veverky nebo kuny.
Farma-park bude mít také řadu dětských atrakcí. Nechybí mezi nimi maketa hory Blaník i s rozhlednou, lanovka, jeskyňka, les nočních skřítků. Malí
návštěvníci si zde mohou skočit do
slámy, svézt se na dětských traktorech
nebo prolézt slaměný hrad. Proinvestovalo se hodně, a tak k realizaci dalších a
doprovodných nápadů přispěly dotace
z evropských fondů.
„Kmotrem Farmy Blaník je kromě jiných Bolek Polívka, který mě před dvaceti lety přivedl ke statkářství. Farmu v
Olšanech začal budovat právě před dvaceti lety. V létě nám tu Lucka Bílá pokřtí
hříbě. Bude z něj kočárový kůň - Hafling
je na to nejlepší.“ Dodává M. Zapletal.
Ve dnech 8. a 9. července v době od 22.00 do 2.00 hodin proběhla akce Mládež a alkohol v obvodu OOP Vlašim. Akce se zúčastnilo celkem 8 policistů a 2 strážníci MP Vlašim.
V rámci akce byla zkontrolována diskotéka v Sokolovně a dále celkem 4 restaurace ve městě
Vlašimi. Bylo zkontrolováno celkem 15 osob. Na diskotéce v Sokolovně byly zjištěny dvě
mladistvé dívky pod vlivem alkoholu (1,03‰ a 1,39‰). Dívky byly na místě předány zákonným zástupcům.
Připravila: -if-
Dne 13. července v 10.10 hod. jela řidička vozidla Peugeot 307 po silnici 2. tř. č. 150
směrem od Lokte na Čechtice. V obci Alberovice, u č.p. 23, vjela následkem nedostatečného věnování se řízení do protisměru, kde narazila do přední části protijedoucího vozidla
Volvo XC 90. Nárazem jeho vozidlo odhodila na svodidlo. Došlo k lehkému zranění řidičky
- zůstala na pozorování v benešovské nemocnici. Odborné měření na alkohol bylo negativní. Způsobená škoda činí 130.000Kč.
• Jan Damián Ducháček, Praha
 Jasně, že věřim. Ale
nebojim se jich. To
sem vonehdá šel kolem
řbitova a přišla na mě,
jakseřiká, tadleta malá
potřeba. Tak to tam dělám u tý zdi a najednou
koukám... na zdi duch! Já sem duch Kleofáš, poa
von... ten duch... a kdo si ty? A já poam: Ále... já
sem duch Cát!
 Neznám. Jak se nejedná vo město duchů...
neznám!
• Tajemný poeta
Nevěděl jsem co kdo
čmuchá
A věříval jsem na duchy
Náhle vypustil jsem ducha
A ted věřim spíš na puchy
-sj-
Neznámý pachatel se někdy ve dnech od 9. do 11. července vloupal do rodinného
domu ve Vlašimi a poté dveřmi z chodby do advokátní kanceláře. Zde prohledal zásuvky a
skříně a odcizil varnou konvici bez obalu a bonboniéru. Dále poškodil vozidlo zaparkované
v garáži tím, že o něj opřel dveře opřené v garáži. Svým jednáním způsobil škodu nejméně
6.000Kč.
Nález munice v lesním prostoru u osady Loutí, v katastru obce Rabyně, oznámil na
linku tísňového volání 112 jednapadesátiletý muž. Týnečtí policisté vyjeli 12. července ve
večerních hodinách na místo, které zajistili. Cestou operačního střediska si vyžádali příjezd
pyrotechnika. Ten nalezený předmět prohlédl a zjistil, že se jedná o jeden kus náústnice
dělostřelecké střely ráže 105mm, označení OF (tříštivotrhavá), včetně zbytku zapalovače
německé výroby z II. světové války. Nález si na místě převzal a převezl k bezpečnému zničení.
por. Bc. Zuzana Stránská
• Miroslav Rákosník,
Votice
 Ne, nevěřim. Protože
si myslim, že nejsou.
 XIII.
• Veronika Holická,
Votice
 Ne. Nevěřim. Jestli
nás choděj strašit? Nevim. A jestli já budu
jednou
duch? To nevim.
 XII.
Dne 5. července v 18.10 hod. jel řidič osobního vozidla VW Passat po silnici od Opřetic do Bystřice. Asi 300m před Bystřicí na přímém úseku najel na pravou nezpevněnou
krajnici. Následkem nepřiměřené rychlosti dostal smyk, který nevyrovnal a zadní částí
vozidla narazil do kmene vzrostlé lípy. Nárazem byl řidič vymrštěn z vozidla a vozidlo se
převrátilo na střechu. Řidič při nehodě utrpěl zranění hlavy a hrudníku a byl převezen do
FN Motol na odd. traumatologie. Odborné měření přístrojem na alkohol bylo s pozitivním
výsledkem 1,49 promile alkoholu. Řidič uvedl, že alkohol požil až po dopravní nehodě.
Způsobená škoda činí 42.000Kč.
Obec Ostrov byla založena v roce
1411. První zmínky o ní ale pocházejí
už z roku 1272, kdy zde na skále nad
řekou Blanicí stála dřevěná tvrz. Název
obce vznikl patrně podle rybníků, které
ji obklopovaly.
Rod rodiny Mančalů, z něhož pochází nynější majitelé Farmy Blaník, žije v
Ostrově od roku 1802. Miloš Zapletal
zde vyrostl u prarodičů. V roce 2000
statek s 30 ha pozemků koupil od dědice posledních majitelů a rozhodl se ho
obnovit.
• Viktor Červ, Votice
 Já na duchy nevěřim... i když nějaké nadpřirozeno, nebo některé
věci jsou hůře vysvětlitelné. Spíš se přikláním
k racionálním vysvětlením než
duchařským.
 XII.
• Markéta Strnisková,
Vrchotovy Janovice
 Věřim. Jsou všude
vokolo nás. Nevim... ale
myslim si, že tady sou.
My taky budem duchové... asi jo.
 XVII.
ČERNÝ
TÝDEN
Zloděj ukradl jen konvici a bonboniéru
Jezdí pod vlivem drog, ohrožují ostatní řidiče
Muzeum Podblanicka ve spolupráci s Klubem panenky ČR vás zvou na výstavu Historické panenky, která potrvá až do 17. září. Otevřeno: úterý – sobota 9.00 – 12.00 a 13.00
– 16.00. Výstava se koná v Muzeu Podblanicka na Malém náměstí v Benešově. Sběratelky
Libuše Váňová, Alena Zemanová a Anna Čermáková zde vystavují nejen krásné panenky, ale i jiné historické hračky.
-šeL-
PETR KUBÍN PŘEDSTAVUJE SEDM SVĚTCŮ
Právě v těchto dnech vyšla kniha
Sedm přemyslovských kultů od vysokoškolského pedagoga Teologické
fakulty KU Petra Kubína. Autor absolvoval benešovské gymnázium (1985) a
k zájmu o hagiografii ho přivedl benešovský archivář Milan Bašta. Na téma
světců napsal Kubín víc studií a je v
tomto oboru fundovaným odborníkem.
Za svaté jsou papežem prohlášeni
(kanonizováni) křesťané mimořádných zásluh o šíření víry Kristovy. Jejich pozemský život byl provázen mučednictvím a zázraky. ,,Katolické nebe“
má svatých všech kategorií (svatí, blahoslavení, ctihodní) asi šest a půl tisíc,
avšak těch kanonizovaných světců je
870.
V první části knihy podává Kubín
podrobný výklad o kultu svatých a jejich svatořečení od počátku křesťanství
do současnosti. Čtenář se dozví o starokřesťanských mučednících, o vývoji
formy kanonizace, o textech o svatých
(hagiografie). V druhé, rozsáhlejší části se věnuje sedmi světcům, kteří jsou
buď pokrevně nebo duchovně spojeni
s přemyslovskou dynastií. Už v názvu
kapitol Kubín toto spojení naznačuje.
Např. ,,Poustevník Vintíř. Kmotr Břetislava I.“ Řadu světců začíná kněžna
Ludmila, následuje kníže Václav, laikům téměř neznámá princezna Mlada, biskup Vojtěch, poustevník Vintíř
a současně nejaktuálnější česká světice
Anežka.
Kubín u každého světce podává přehled bádání o jeho kultu a připojuje
výsledek svého zkoumání a svůj názor.
Např. v kapitole o sv. Ludmile se zabývá ,,historickou detektivkou“ kdo je
autorem tzv. Kristiánovy legendy a kdy
tento text vznikl. Uvádí autoritativní
názor J. Pekaře přijatý D.Třeštíkem, že
citát: KDYŽ
autor je spřízněn s Přemyslovci a svou
legendu napsal koncem 10.století. Kubín přináší argumenty pro svůj názor,
že legenda vznikla až po roce 1142. Na
otázku, kdo je jejím autorem nezná odpověď a nespekuluje. Záhada Kristián
je předmětem bádání a úvah už od své
první publikace Balbínem (1677) a zůstane nevyřešena nadále. Podobně zevrubně pojednává Kubín i další kulty
své knihy.
Autor pročetl neuvěřitelné množství odborné literatury a prostudoval
příslušné prameny, přihlédl k novým
poznatkům příbuzných věd (filologie,
archeologie). Dokázal, že i když nelze
očekávat objev nového historického
pramene, je možné ty stávající nově
číst, kombinovat, nalézat nové hypotézy a možná i definitivní řešení.
Téměř 400 stránková kniha je doprovozena 81 účelně vybranými fotografiemi, obšírným seznamem pramenů a literatury a jmenným rejstříkem.
Téma Kubínovy knihy nepatří jen
úzké specifické skupině čtenářů. Její
námět je aktuální. Vždyť tito svatí jsou
pilíři duchovní minulosti, ale i přítomnosti našeho národa. V rozhodných
okamžicích našich dějin jsme se vždy
obraceli a obracíme k národním patronům jako symbolům naší existence.
Tehdy zpíváme svatováclavský chorál,
ctíme příklad sv. Anežky. Kniha Sedm
přemyslovských kultů, kterou vydala
Karlova univerzita, Teologická fakulta
a Ústav dějin křesťanského umění je v
dnešní době celkové apatie k hodnotám Evropy a agresivity jiných náboženských a politických formací dílo
velmi aktuální. Není to čtení na cestu
pendolinem, ale i laického čtenáře
může zaujmout a myšlenkově obohatit.
-Rn-
Tři řidiče pod vlivem drog na Be- pokračoval k obci Vestec. Zde odbočil
nešovsku zjistili policisté při své pre- na polní cestu k osadě Hajčice a dále
pak do Vlkovce, kde opět odbočil na
ventivní činnosti.
5. července asi půl hodiny před jedenáctou hodinou noční kontrolovali
benešovští policisté šestadvacetilétého řidiče vozidla Škoda 120 v Dukelské ulici v Benešově. Provedli u něj
orientační test DrugWipe 5+ a zjistili,
že je pozitivní na látky amphetamin,
metamphetamin a extázi. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz
a další jízdu mu zakázali. Dále ho vyzvali k lékařskému vyšetření spojené s
odběrem krve a moči, to však odmítl.
Dalšího řidiče ovlivněného návykovou látkou policisté zjistili o pár hodin
později. V ulici Hodějovského zastavili vozidlo Fiat. I u dvacetiletého řidiče provedli orientační test na drogy.
Byl pozitivní na látky amphetamin,
metamphetamin a extázi. Lékařskému vyšetření a odběru v benešovské
nemocnici se však tento řidič odmítl
podrobit.
V obou případech policisté sepsali
oznámení o přestupku, řidičům předali potvrzení o zadržení řidičského
průkazu a další jízdu jim zakázali. Oba
přestupky postoupí k projednání na
Městský úřad do Benešova.
Podobný případ řešili 6. července
v odpoledních hodinách v obci Chocerady sázavští policisté. Za použití
zvláštního zvukového a světelného
zařízení umístěného na služebním
vozidle chtěli policisté zastavit jedoucí osobní auto. Řidič však na znamení
nereagoval, zrychlil a začal před motorizovanou hlídkou ujíždět. Projel
Chocerady, odbočil k penzionu Jaro
a poté nebezpečným způsobem jízdy
polní cestu. Pak pokračoval po louce
nad obcí Vlkovec, kde nezvládl řízení
vozidla a s vozidlem havaroval.
Třicetiletý řidič policistům na požádání nepředložil ke kontrole doklady
předepsané pro řízení a provoz vozidla, a to řidičský průkaz, osvědčení o
registraci vozidla a doklad o zákonném pojištění vozidla na škodu způsobenou jeho provozem.
Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na zjištění, zda neřídil
pod vlivem alkoholu. Ta byla negativní. Orientační test na drogy však byl
pozitivní na látku cannabis a amphetamin. Muže proto policisté vyzvali k
lékařskému vyšetření a odběru krve a
moči, to ale odmítl.
Další kontrolou pak ještě zjistili, že
řidič má Okresním soudem v Benešově vysloven zákaz řízení motorových
vozidel do listopadu roku 2011.
Ohledáním vozidla pak vyšlo najevo, že na vozidle jsou namontovány
jiné registrační značky. Tyto v souladu
se zákonem policisté z vozidla odebrali. Dále vozidlo nesplňovalo stanovený technický stav. Všechny pneumatiky byly ojeté pod stanovenou
mez a vozidlo bylo provozované bez
řádné technické prohlídky a měření
emisních limitů.
Řidič je podezřelý z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jízdu pod vlivem návykových
látek policisté postoupí k vyřízení na
příslušný městský úřad. Dopravní nehodu si na místě převzali policisté ze
skupiny dopravních nehod.
por. Bc. Zuzana Stránská
POMOZTE POLICII V PÁTRÁNÍ
Pátrání po svědcích dopravní nehody
V pátek dne 25.3.2011
kolem 19,00 hodin
došlo v křižovatce u
obchodního střediska
Tesco ve Vlašimi ke
srážce dodávkového
auta oranžové barvy tov. zn. Fiat Ducato
POPÍJÍME, STAROSTI PODŘIMUJÍ. Anakreon
s motocyklem, při které došlo k vážnému
zranění mladého motocyklisty.
Policisté žádají, aby se k objasnění dopravní nehody přihlásili svědci, a to na nejbližší oddělení Policie ČR, nebo telefonicky
na linku 158. Děkujeme.
por. Bc. Zuzana Stránská
BABY BOX
odpověď na kvíz ze str. 3
číslo 29
JISKRA
strana -3-
jednou větou
jdeme do kina
Muzeum umění a designu Benešov zve na výstavu - FOTOGRAFIE HANY RYSOVÉ,
absolventky oboru písmomalířství na výtvarné škole v Lysé nad Labem a FAMU, obor výtvarné fotografie u prof. Jana Šmoka, v roce 2005 vyšla její autorská publikace Tichý břeh
světa - na výstavě představuje práce z cyklu Izrael (2003) - výstava potrvá do 24. července.
BENEŠOV
21. července od 19.30 hodin
LIDICE
22. července od 19.30 hodin
REKVALIFIKACE
23. a 24. července od 19.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
25. července od 19.30 hodin
LIDICE
26. a 27. července od 15.00 a 18.00 hod.
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
28. července od 19.00 hodin
V PEŘINĚ
29. července od 19.30 hodin
LIDICE
Kulturní centrum Sázava vás zve na výstavu JAN HEŘMAN - POSÁZAVÍ A HRADY
V REKONSTRUKCÍCH A KRESBÁCH - výstava je k vidění v Informačním centru Sázava, náměstí V+W 280 po celý červenec - vstupné volné.
Osmý Princeznovský bál se v přírodním areálu na Konopišti uskuteční 30.července od
10 hodin - malí účastníci v kostýmech budou po splnění pohádkových úkolů odměněni
hezkými dárky, souboje udatných rytířů, ukázky dravců, diskotéka a turnaj na koních.
Centrum nových možností Benešov zve 23. a 24. července od 9.30 do 17.00 hod. na víkendový seminář „Svépomocné techniky pro zdraví těla a mysli“ - pro zdravé i handicapované děti od 5 let s doprovodem rodičů - edukační kineziologie pro pomoc s problémy
v učení, s pamětí, pohybovou motorikou apod. - přihlášky a info tel. 737 109 441, www.
darsvedusi.cz
Pražský ŠRAML - koncert skupiny, která hraje nejen staropražské písničky, si můžete
přijít vyslechnout v pátek 29. července od 18.00 hodin ve Voticích U Modré kočky na Kopečku.
V sobotu 23. července se u příležitosti 15. ročníku Memoriálu J. Štíchy koná od 20
hodin v Peceradech zábava pod širým nebem na fotbalovém hřišti - kraje kapela Widle.
Objekty z posledních deseti let tvorby vystavuje výtvarnice Erika Bornová v Muzeu
umění a designu v Benešově do 31. srpna.
V Galerii Městského muzea v Týnci nad Sázavou můžete do 31. srpna zhlédnout výstavu fotografií „Život“.
Demolice stávajících budov a voliér v expoziční části Stanice pro handicapovaná zvířata
ve Vlašimi, kde vznikají zcela nové výběhy pro trvale handicapovaná zvířata.
Foto: Michala Musilová
Rytířský řád sv. Václava EOSW • Komenda sv. Jakuba a Filipa Benešov
Zemská stavovská rodová unie • Rodový kraj Benešov • o.s. Přátelé Chvojna
ve spolupráci s farním úřadem Benešov
vás srdečně zve na poutní
BOHOSLUŽBU
NA
CHVOJNĚ
s požehnáním dopravních prostředků - auta, motocykly, kola a jiné.
neděle 24. července v 15.00 hodin
Městské muzeum v Týnci nad Sázavou ve spolupráci s Vlastivědným kubem zve na výstavu historických hraček Jak si hráli naše babičky a dědečkové - výstavu můžete na Hradě
v muzeu zhlédnout do 30. září.
Výměnná schůzka svazu českých filatelistů KF 01-15 Benešov se koná 31. července od
8.45 do 11.30 hodin v klubovně hotelu Pošta v Benešova.
Prodejní farmářské trhy se na Komenského náměstí ve Voticích konají v sobotu 23. července dopoledne.
Montessori centrum o.s. pořádá v MC Motýlek v Týnci nad Sázavou Prázdninovou
školičku pro děti od 3 do 6 let, děti budou tematicky malovat, tvořit, zpívat a hrát hry
uvnitř i venku: 26. - 28.července na téma RYTÍŘI A PRINCEZNY - příchod mezi 8 a 9
hodinou, odchod v 15 hodin (možno i ve 13hod.), cena 150Kč na den (100Kč na dopoledne), přihlášky u A. Svobodové na tel. 608 748 726 nebo emailu adela.havrankova@
seznam.cz.
Do 31. srpna můžete v přízemí MěÚ Pyšely zhlédnout výstavu s názvem KRÁSA STARÝCH VÝŠIVEK A RUČNÍCH PRACÍ, otevřeno Po 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, St- 9:00
- 12:00, 13:00 - 17:00, So 9:00 - 12:00 hod.
-if-
bohoslužbu bude celebrovat Duchovní otec Gustav SIKORA
přijeďte dříve kvůli parkování • informace na tel. 604 980 442
Městys Maršovice vyhlašuje
konkurz na funkci
ředitele/ky
MŠ Maršovice.
Požadujeme:
3 roky praxe
znalost školské problematiky
občanskou a morální bezúhonnost
organizační schopnosti
dobrý zdravotní stav.
Podrobné informace na úřední desce
městyse Maršovice na
www.obecmarsovice.cz
VLAŠIM - LETNÍ KINO
21. července od 21.15 hodin
REKVALIFIKACE
22. července od 21.15 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
23. a 24. července od 21.15 hodin
LIDICE
26. a 27. července od 21.15 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
28. a 29. července od 21.15 hodin
PAN PROPPER A JEHO TUČŇÁCI
ČERČANY
22. července od 20.00 hodin
VŘÍSKOT 4
23. července od 20.00 hodin
KAZATEL
NEVEKLOV
22. července od 20.00 hodin
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
KRHANICE
dne:
23. července
začátek:
v 20:59 hod.
předkapela:
NOTHING OF DEATH
VRCHOTOVY JANOVICE
LETNÍ KINO
25. července od 21.00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
27. července od 21.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
28. července od 21.00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
29. července od 21.00 hodin
NEVINNOST
Miroslav Fechtner
pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku
Sidonius Jiro
smějeme se ...
Partě šumavských dřevorubců přidělí malého, hubeného Araba. Parta mu škodolibě
dá místo motorové pily tu nejtěžší sekyru.
Arab ji klidně vezme a rázem padá jeden
strom za druhým.
,,Kde jsi se to naučil?“ ptají se šokovaní dřevorubci.
,,Na Sahaře.“
,,Nekecej, tam žádný stromy přece nejsou.“
,,Teď už ne“ odpoví s úsměvem Arab.
Miroslav Fechtner
KVÍZ - najděte název speciální schránky. (správná odpověď na straně 2)
přísloví Mongolské: ČESTNÝ
ČLOVĚK MÁ ROVNÝ HŘBET I ŘEČ.
strana -4-
JISKRA
na aktuální téma
ZKOUŠENÉ BĚLORUSKO
Události v Bělorusku jsou sice častým
tématem zpráv a reportáží, nicméně pro
českého čtenáře to asi není příliš atraktivní záležitost. Je to škoda, protože tato
země je nám blízká nejen svou polohou,
výstavné hlavní město Minsk dělí pouhá
hodina letu od Prahy, svou sounáležitostí s evropskými dějinami, svým pohnutým osudem v době druhé světové války
a hlavně tím, že deset milionů obyvatel
tohoto státu, který se právě před dvaceti
roky vydělil z bývalého Sovětského svazu, má starosti a problémy, kterým my
v České kotlině velmi dobře rozumíme.
Na cestě od socializmu k demokracii
uvízlo Bělorusko v současné době ve
zvláštní formě diktatury, kterou prezident Lukašenko po svém zvolení v roce
1994 nastolil původně jako celkem pochopitelnou reakci na chaos a metody
mafiánského pojetí demokracie. Demokracie, se kterou tato slovanská země neměla téměř žádné historické zkušenosti.
Navštívil jsem Bělorusko v loňském
roce a od té doby mu patří můj hluboký
obdiv. Zároveň mne však trápí tvrdé potlačování jakýchkoliv občanských projevů, které tuto sympatickou zemi vyděluje ze svobodného evropského prostoru.
Dostal se mi do ruky neautorizovaný
překlad komentáře jednoho běloruského
aktivisty, který reaguje na článek v The
Economist. Při pozorném čtení vypovídá nejen o současných poměrech v Bělorusku, ale kupodivu i o nás samotných.
Ne nadarmo se tvrdí, že svět je dnes jedna globální vesnice. Posuďte sami:
„Článek v The Economist jasně ukazuje, že EU a USA se vždy snažily ovlivnit
situaci v Bělorusku prostřednictvím elit.
Za elitu byli považováni intelektuálové,
politici (i opoziční) a ekonomická elita
(řídící velké korporace). Edward Lucas
doporučuje, aby v současnosti západní
demokracie pracovaly s ekonomickou
elitou, protože prostřednictvím té se lze
nejsnáze dostat k srdcím Bělorusů.
Já si ale myslím, že tato v mnohých
ohledech výborná analýza má některé
chybné závěry. Největší chybou, kterou
udělaly EU, USA je fakt, že předpokládají, že v Bělorusku existují elity. Já tvrdím,
že zde žádné neexistují. Elitou jsou v Bělorusku teprve v zárodečné fázi, mohou
se zformovat, ale nemusejí.
Co znamená „elita“? Slovo elita pochází z latinského electus = vybraný, nejlepší. Elita označuje důležitou skupinu
ve společnosti, která udává vývoj dané
společnosti a předpokládá se, že členové
elity jsou moudřejší než zbytek společnosti.
Co se intelektuálů týká, měli by být
schopni formulovat koncepty intelektuálního vývoje společnosti. Intelektuál ale
není každý, kdo získá vysokoškolský titul. Aleksandr Lukashenko vystudoval 3
univerzity, ale nikdo ho za opravdového
intelektuála nepovažuje.
Pod pojmem ekonomická elita si můžeme představit lidi, kteří mají legální
příjmy výrazně vyšší než průměrný příjem, vlastní aktiva, která přináší příjmy a
mají ekonomický vliv. Pokud má člověk
pouze luxusní dům s autem, není řazen
mezi tuto elitu. V Bělorusku můžeme jen
stěží najít skutečnou ekonomickou elitu,
neboť všechny větší korporace jsou navázány na současnou politickou garnituru, požívají výhody, které jim současná
vláda uděluje, a jen stěží by obstály v
opravdovém tržním hospodářství.
Co se týče politické elity, měl by každý politik být podporován a respektován
určitou skupinou lidí. Měl by mít určitý
politický vliv vyplývající z podpory lidu,
protože bez něj ho není možné označit
za opravdového politika. Nelze říct, že
by měla Běloruská vláda politický vliv,
neboť její prohlášení a deklarace vzbuzují negativní reakce a lidé reagují spíše
opačným jednáním k tomu, co vláda doporučila.
Další chybou, kterou Edward Lucas
udělal, je to, že považuje současné opoziční politiky za možné budoucí vůdce,
jakmile se jim dostane svobody. Samozřejmě, že by měli být propuštěni z vězení, protože jsou nevinní. Nestanou se
však nikdy běloruským Václavem Havlem nebo Lechem Wałęsou, neboť běloruská společnost je vnímá jako oběti, ale
ne jako národní hrdiny. Jsou považováni
za stejné oběti, jako Japonci postižení
vlnou tsunami. Proč by někdo volil člověka jen proto, že jeho dům byl zničen
vlnou tsunami?
Ačkoliv to možná bude znít zvláštně,
Minsk
Na pomoc onkologicky nemocným
Setkání u kulatých stolů
(JABLONNÁ NAD VLTAVOU) - „Onkologicky nemocným a jejich blízkým chybí
psychosociální pomoc.“ Zaznělo poslední červnový víkend na zámku Jablonná
nad Vltavou při setkání, které uspořádalo občanské sdružení Amelie.
Cílem bylo zmapovat potřeby onkologicky nemocných na zhruba čtvrtině území
Středočeského kraje, na Benešovsku, Příbramsku a v Praze - západ. U kulatých stolů
se sešli zástupci odborné veřejnosti z oblastí
zdravotní i sociální, onkologicky nemocní,
zástupci obcí, Krajského úřadu Stč. kraje,
Senátu ČR, neziskových organizací a dobrovolnických programů. Zúčastnění se shodli
na tom, že toto setkání bylo dobrým začátkem v hledání jednoduchých a efektivních
nástrojů pro řešení potřeb rostoucí skupiny
lidí, kteří jsou přímo i nepřímo zasaženi onkologickou nemocí.
Tento projekt je unikátní nejen tím, že se
pokouší otevírat a hledat řešení konkrétních
problémů „zdola“, ale také tím, že k jeho realizaci zásadně přispěli občané (dobrovolníci
a dárci) z tohoto regionu.
Podle statistik z roku 2007 onemocněl rakovinou každý třetí Čech a každý čtvrtý na ni
zemřel. Počet nemocných bohužel každým
rokem narůstá, ale díky včasné diagnóze
a moderní léčbě má stále více lidí šanci na
uzdravení a život s rakovinou se prodlužuje.
Všech 25 účastníků kulatých stolů se shodlo
na tom, že narůstá potřeba řešit psycho-sociální oblast onkologického onemocnění a
života s ním. Podpůrné péči na zdravotněsociálním pomezí dosud není věnována
dostatečná pozornost a prostor ani v legislativě. A přece je podle mezinárodních výzkumů zřejmé, že psychický stav a sociální
situace nemocného výrazně ovlivňují průběh léčby a její výsledky. Zajímavá jsou čísla
spojená se snížením finanční náročnosti léčby a dopadů na sociální systém.
V průběhu setkání zazněly nejrůznější
témata a potřeby. Často se hovořilo o nedostatku srozumitelných a dostupných informací o prevenci a problematice života s
onkologickou nemocí, o nedostatečné nabídce psycho-sociální péče pro nemocné i
jejich blízké. Zazněla potřeba rozlišit formy
podpůrné péče pro onkologicky nemocné
podle věku, fáze léčby a také podle velikosti
obce, kde žijí. Hovořilo se o tom, že je třeba rozšířit vzdělávání v této oblasti jak pro
zdravotníky, tak pro pracovníky v sociálních
službách. Dostalo se také na zhoršování sociální situace onkologicky nemocných a jejich rodin v souvislosti s přezkoumáváním a
odebíráním invalidních důchodů. Na to navazuje problematika návratu do zaměstnání
a aktivního života po ukončení dlouhodobé
a náročné léčby nebo odebrání invalidního
důchodu. Často zmiňovaným problémem
bylo cestování za zdravotní péčí, protože
některé terapie mohou poskytovat pouze
komplexní onkologická centra v Praze.
Kulatých stolů se zúčastnilo celkem dvacet pět diskutujících. Zúčastnění vyjádřili
svou ochotu zapojit se do spolupráce na návrhu a realizaci pilotního projektu, který se
zaměří na využití potenciálu obcí. Budou se
hledat kapacity a možnosti vytvořit zázemí
pro sdílení informací o nabídce a poptávce
Na Zahradní slavnosti vystoupila vynikající skupina flétnistek z Benešova
Consort Novum.
konkrétní pomoci. Důležitá bude intenzivní spolupráce s funkčními články občanské
společnosti - neziskovými organizacemi zaměřenými na psycho-sociální pomoc, Sbory
dobrovolných hasičů, sítě veřejných knihoven a podobně. Samozřejmostí je propojení projektu se zdravotnickými zařízeními,
sociálními službami, hospici. Důležitá bude
podpora od institucí na úrovni obcí, kraje i
ministerstev.
Již v průběhu jednání se ke spolupráci
s občanským sdružením Amelie přihlásili
zástupci obce Neveklov a města Sedlčany.
Zavázali se, že dají prostor a podporu k výběru a působení dobrovolníků vyškolených
a koordinovaných v rámci Stč. pobočky
Amelie. Dobrovolník se bude věnovat sdílení informací o možnostech podpůrné péče,
bude v kontaktu s nemocnicemi, sociálními
službami a dalšími podpůrnými organizacemi a bude zprostředkovávat informace a
kontakty občanům obce. K tomuto programu se postupně hlásí i další obce z bývalých
okresů Praha -západ, Benešov a Příbram. Pilotní projekt na jeden rok počítá se zapojením maximálně deseti obcí a měst různých
velikostí. Prvním krokem bude schůzka s
vedením sociálního a zdravotního odboru
Krajského úřadu SČ kraje.
„Většina institucí, které jsme při přípravě
oslovili, projevila zájem o výstupy z tohoto
setkání a nabízela spolupráci a podporu.
Jsem za to vděčná a doufám, že tento projekt nastartuje změny, které pozitivně ovlivní kvalitu života onkologicky nemocných a
jejich blízkých i v dalších regionech. Rádi bychom uskutečnili setkání v dalších částech
SČ kraje a doufáme, že se nám podaří pilotní
projekt rozběhnout v prvních obcích během
podzimu 2011.“ říká Pavla Tichá, předsedkyně Amelie, o.s. a autorka koncepce projektu.
Akce se uskutečnila díky nasazení dvou
žen - Hany Beranové a Pavly Tiché, které se
samy s onkologickou diagnózou dlouhodobě potýkají. Pro její realizaci byla zásadní podpora společnosti Royal Interier, s.r.o.,
BIOLAB Praha, a.s., Domu dětí a mládeže
Benešov a řady drobných živnostníků a
podnikatelů z Benešovska, Příbramska a
Prahy – západ. Velký dík patří členům SDH
v Jablonné nad Vltavou, členkám sdružení
Benkon – Benešov a dobrovolníkům Amelie,
o.s., přátel a obyvatel Jablonné nad Vltavou,
kteří se postarali o přípravu občerstvení,
programu i o pořadatelskou službu. Tato
akce se přihlásila k Evropskému roku dobrovolnictví.
P. Tichá, Amelie
Karel Šebek, senátor
Křižíkova 2178 • Benešov 256 01• telefon: 606 140 000 • e-mail: [email protected] • www.quad-centrum.cz
YR]tN]DĀW\őNRONXQDSőHSUDYXGőHYD
YĀHWQěVXQGDYDFtVNORSQpNRUE\DQDNOiGDFtKRUDPHQD
‡YìN\YQpQiSUDY\
‡RWRĀQìĀHSSőtSRMQpKRPHFKDQLVPX
‡PRçQRVWGRY\EDYHQtHOHNWULFNìPQDYLMiNHPVGiONRYìPRYOiGiQtP
‡FHQD
myslím si, že mnoho Bělorusů věřilo v
komunismus. Tato jejich víra vznikla
v důsledku druhé světové války. Druhá
světová válka stejně jako pád komunismu byly velké šoky pro Bělorusy. Bělorusové nebyli po pádu komunismu připraveni přijmout získanou nezávislost a
svobodu. Činy, které byly ostudné za komunismu, se najednou staly běžnými a
uznávanými. Například prodej různých
komodit za účelem zisku byl komunisty
považován za ostudný. Naopak v 90. letech začala být tato činnost uznávána.
Běloruská společnost byla velmi zklamána, když se ukázala opravdová tvář
komunismu. Mnoho Bělorusů hledalo
něco resp. někoho, čemu by mohli věřit.
Našli A. Lukaschenka. Hodně lidí mu
dosud věří a nechtějí si připustit fakt, že
by je celý život mohl Lukaschenko balamutit.
Každý z Běloruských politiků se staví
do role Mesiáše, který přišel zachránit
zemi a je naprosto bezchybný. Proto se
tolik lidí zklamalo nejen v Lukaschenkovi ale i opozičních lídrech.
Co bychom měli dělat v této situaci?
Měli bychom spolupracovat s těmito vznikajícími elitami? Měli bychom
upřednostnit vzdělané, evropsky orientované vůdce?Mohli bychom to zkusit,
ale výsledek bude mizivý, pokud tito
vůdci nezískají podporu lidu. Je nesprávné si myslet, že Lukaschenkův režim přetrvává jen díky represím. Tento
režim přetrvává díky podpoře junty, přičemž plno lidí stále věří, že junta reprezentuje jejich zájmy. Ano, tito lidé jsou
nevzdělaní a společensky neaktivní, ale
Lukaschenko ví, co jim má slíbit.
Aby se Bělorusko mohlo stát skutečným demokratickým státem, je zapotřebí nejprve pracovat se širokou veřejností. Tato veřejnost si posléze vybere
svého vůdce, který bude mít potřebnou
společenskou autoritu a bude podporován lidem. Jakýkoli jiný vůdce nastrčený západními zeměmi nebude běloruskou společností uznáván a nebude mít
potřebný politický vliv. Jakmile bude
vytvořena demokraticky smýšlející veřejnost, vybere si sama vhodného prezidentského kandidáta. Sama tato společnost bude strážcem toho, že prezident
nebude porušovat platné právo. V současnosti jsou demokratičtí politici příliš
slabí. Vládnoucí elita, která je „všemocná“, nebude naslouchat lidem, dokud
nebudou představovat silný a jednotný
myšlenkový proud.
Myslím si, že práce s běloruskou veřejností je způsob, jakým ji přeměnit v
demokraticky smýšlející. Jedině z demokraticky smýšlející společnosti může
vzejít demokraticky smýšlející vůdce.
Proto by se západní země měly soustředit na podporu programů rozvoje
široké veřejnosti. Je mnoho způsobů, jak
s veřejností pracovat: vzdělávací programy, výměnné pobyty pro studenty, podpora rozvoje nezávislých médií, budování občanských fór atd.
Myslím si, že musíme zkusit pracovat s
veřejností, protože tento způsob ještě
nevyzkoušely USA ani EU.“
Tolik článek běloruského disidenta,
jehož jméno z obavy o jeho možné pronásledování nemohu zveřejnit. Zároveň
ho považuji za tak závažný a pozoruhodný, že tak činím svým jménem.
číslo 29
YĀHWQě'3+
Léto
v audiovizuálním oddělení
----------------------------------------------------Městská knihovna Benešov
si vás dovoluje upozornit
na změnu letní otevírací doby
v audiovizuálním oddělení
Po: od 9.00 do12.00 a od 13.00 do 18.00
Čt: od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00
----------------------------------------------------Filmové novinky, které si můžete zapůjčit:
WHOHIRQ‡ZZZTXDGFHQWUXPF]
Černá labuť, Cizinec, Králova řeč,
Pod jednou střechou, Méďa Béďa,
Hezké vstávání…. a jiné.
Dále je pro uživatele
připravena akce 1+1 zdarma.
Nabídka se týká filmů na DVD a VHS.
Těšíme se na vaši návštěvu.
U kulatého stolu se sešli odborníci s onkologickými pacienty: MUDr. Michaela
Chrdlová, psycho-onkoložka Amelie, o.s., ředitel Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši MUDr. Jan Vydra spolupracující s Vladimírou Zeiskovou a facilitátorkou Kateřinou Kubešovou na přehledu potřeb onkologicky nemocných.
číslo 29
JISKRA
strana -5-
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL • EZOTERIKA • GRAFOLOGIE • FILOSOFIE
SVĚTOVÁ MOUDROST • VYUŽITÍ MĚSÍČNÍCH FÁZÍ • ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
čtvrtek 21. července
dorůstající Měsíc
couvající Měsíc
+2526.23
na tento týden sestavila zkušená
astroložka Eva
beran (oheň - plod)
východ
5:16
23:02
západ
21:01
12:10
zvyšte tělesnou aktivitu
vypijte sklenici čerstvé grapefruitové šťávy
odstraňte šlahouny u jahod
nyní i na internetu
www.astrohled.cz
Tel.: 906 7
7 0 60 70
1. července
(novoluní 10:53 - LČ)
8. července
(první čtvrt)
15. července
(úplněk 8:39 - LČ)
23. července
(poslední čtvrt)
MOZKOVÁ MRTVICE
Tip na tento týden
pátek 22. července
Dejte pozor na klíšťata
beran (oheň - plod)
východ
5:17
23:22
západ
21:00
13:15
naučte se relaxovat
konečky prstů masírujte ušní boltce
prosvětlete rybíz a angrešt
sobota 23. července
Klíšťat je známo velké množství druhů, minimálně 650. Pro člověka je nejvíce nebezpečné
klíště obecné. Až každé třetí je přenašečem lymeské boreliózy. Vzhledem k současné situaci
výskytu onemocnění a aktivity klíšťat (v loňském roce bylo v ČR nahlášeno přes 3.500 případů
onemocnění) je vhodné se nechat oočkovat. Očkovací sezóna je prakticky celoroční. Nejlépe je
však nechat se očkovat v zimních měsících, pak budete na klíšťata připraveni včas.
Ať už jste či nejste očkováni, pak dříve než půjdete do přírody, je vhodné dodržet několik
zásad: oblečte si světlé kalhoty, na kterých je klíště dobře vidět, nezapomeňte se nastříkat
repelentem proti klíšťatům a samozřejmě omezte pohyb ve vysoké trávě a křovinovém
porostu. Někteří lidé se mylně domnívají, že klíšťata lezou po stromech a na člověka spadnou.
Ale opak je pravdou. Nejčastěji se klíště vyskytuje právě ve vyšším porostu trávy a křovinách.
Klíšťata jsou velmi citlivá na vyschnutí, proto jsou nejaktivnější ve vlhkém období. V době
velkého sucha zalézají cca 5cm pod zem.
Pokud si z procházky náhodou tohoto nehezkého tvorečka přeci jen přinesete, buďte velmi
opatrní při jeho vyndávání. Ještě dříve než začneme s klíštětem manipulovat, je vhodné
nejenom klíště, ale i okolí místa přisátí vydezinfikovat. Nejlépe jodovým dezinfekčním
přípravkem, který je schopen likvidovat viry. Klíště odstraňte pinzetou, nikdy ne jen rukou a
buďte velmi opatrní, aby jste klíště nepřetrhli.
-šeL-
beran (oheň - plod)
východ
5:19
23: 47
západ
20:58
14:21
usmívejte se
udělejte si zelený čaj
sbírejte úrodu okurek
neděle 24. července
býk (země - kořen)
východ
5:20
**:**
západ
20:57
15:26
snězte lžičku černorybízové marmelády
pijte čaj z meduňky
rajčata mulčujte trávou
pondělí 25. července
býk (země - kořen)
východ
5:21
0:17
západ
20:56
16:30
pečujte o pleť
pro příjemný dech žvýkejte anýz
pokračujte v odstraňování plevele
úterý 26. července
den
fáze měsíce
stříhání, mytí trvalá
východ
5:22
0:55
západ
20:55
17:30
sedněte si rovně a zhluboka dýchejte
uklízejte sklepy, komory
bojujte se škůdci
středa 24. července
blíženci (vzduch - květ)
východ
5:24
1:42
západ
20:53
18:23
větrejte peřiny
myjte okna
trávníky udržujte sečením
Jak rozpoznat mozkovou mrtvici?
Neurologové tvrdí, že pokud se k nim
pacient dostaví do 3 hodin od prvních
příznaků, může být zachráněný. Pokud
vidíte někoho upadnout bez zjevné příčiny, nejlehčí metoda, jak mozkovou mrtvici rozpoznat, je dát postiženému 4 úkoly:
1. Požádat ho, aby se zasmál. Nebude
schopný to udělat
2. Požádat ho, aby řekl lehkou větu, např.
dnes je venku hezky
3. Požádat ho, aby zdvihl obě ruce. Buď
je nezvedne vůbec, nebo jen velmi těžko
4. Požádat ho, aby vyplázl jazyk. Pokud je
zakřivený, kroutí se ze strany na stranu, je
to též znak mrtvice
Pokud má postižený problém udělat
jeden nebo více jmenovaných úkolů, je
třeba ihned zavolat záchrannou službu.
operace na těle větrání
Beran
21. 3.–19. 4.
Okolí vás bude bezmezně
obdivovat a vnímat jako přirozené
šprýmaře. Stačí, když popustíte
uzdu své fantazii. Nenechte se odradit staršími kolegy.
více na tel.: 906 70 60 70
Býk
20. 4.–20. 5.
Nový protějšek udělá, co
vám na očích uvidí. Když ho necháte chvíli napjatého, uděláte
dobře. Nepouštějte se do všeho
jako první, ať si to také zkusí.
více na tel.: 906 70 60 70
Blíženci
21. 5.–21. 6.
Vaše výtky mohou být sice
pravdivé, ale tento týden je partnerovi raději nepřednášejte. Má
toho v práci hodně a nemusel by
je strávit. Raději opatrně.
více na tel.: 906 70 60 70
Rak
22. 6.–22. 7.
péče o nehty
depilace
Rozhodnete se, že se s rodinou vydáte na výlet někam
mimo civilizaci. Jistě to prospěje
každému z vás. Nechte se omámit
krásou přírody, zahřeje vás.
více na tel.: 906 70 60 70
a vyberte si kvalitní ASTROLOŽKU!
-AM-
čtvrtek PČ -2
neutrální den neutrální den výborný den
výborný den
neutrální den
neutrální den
pátek
neutrální den neutrální den výborný den
výborný den
nejlepší den
neutrální den
VOLEJTE ZDARMA
Tel.: 800 700 750
PČ -1
sobota POSLEDNÍ ČTVRŤ 7:01LČ neutrální den neutrální den výborný den
výborný den
neděle
velmi špatný den neutrální den
PČ +1
neutrální den neutrální den výborný den
neutrální den neutrální den
neutrální den
pondělí PČ +2
neutrální den neutrální den výborný den
neutrální den neutrální den
neutrální den
úterý
PČ +3
neutrální den neutrální den výborný den
neutrální den velmi špatný den neutrální den
středa
PČ +4
neutrální den neutrální den výborný den
neutrální den velmi špatný den neutrální den
HUDEBNÍ VEČERY
NA HRADĚ TÝNEC
3. SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ V
BÍLKOVICÍCH
sobota 23. července od 13.00 hodin
29. července v 19.00 hod.
účastníkům zahraje 26 heligonkářů • občerstvení zajištěno • všichni jste srdečně zváni
Folk, blues, country, spirituály
V muzeu umění a designu na Malém náměstí v Benešově
Kapela AGNATHA Benešov
letní parket Bílkovice
se v úterý 26. července v 17 hod. uskuteční
Hospoda (krčma) „U Žraloka“
pořádá
VLKOFEST
23. července od 16.00 do 2.00 hod.
Jiří Herold • Ukrutný Milouš • Error
Ultrapunk • Pangrác • Coma Hepatis
Lev
VERNISÁŽ VÝSTAVY s názvem CESTÁŘ
Výstava skupiny šperkařů,
jejichž práce se vztahuje, stejně jako práce cestáře, k Zemi.
Hlavním tématem výstavy je krajina, kamení, rostliny a prach na botách.
Na výstavě se autorsky podílí Jana Veselá, Věnina Kolomazníková, Kateřina Vacínová,
Martina Přikrylová, Milan Nováček, Soňa Šišková, Alena Štukavcová-Doležalová.
Výstava potrvá do 4. září
V Muzeu si dále můžete prohlédnout, kromě stálých expozic,
také výstavu sochařky ERIKY BORNOVÉ.
23. 7.–22. 8.
Budete naprosto okouzlující. Především na akcích, kde se budete bavit. Nechte se unést vírem
společenské zábavy a především
ukažte všem svou krásu.
více na tel.: 906 70 60 70
Panna
23. 8.–22. 9.
Na radu kamaráda nebo
kamarádky zainvestujete do svého
vzhledu. Věřte tomu, že se vám to
vyplatí. Také partner vám dá najevo, jak mu na vás záleží.
více na tel.: 906 70 60 70
Váhy
tradiční letní hudební večery
pod širým nebem
na „Pláži“ u řeky pod krčmou U Žraloka
(Vlkovec - Chocerady)
účinkují:
blíženci (vzduch - květ)
30. července
(novoluní 20:40 - LČ)
23. 9.–23. 10.
Vaše nové přátelství, které
vykvetlo minulý týden, začne nabírat na otáčkách. Uvidíte, že si máte
co říct, a to bude důležité. Nepodléhejte chmurám.
více na tel.: 906 70 60 70
Štír
24. 10.–22. 11.
Tento týden vám přinese
důkaz, že zázraky se někdy dějí.
Nenechte se od nich vzdalovat.
Buďte zároveň neustále nad věcí
a nic vás nemůže překvapit.
více na tel.: 906 70 60 70
TÝKÁ SE NEVĚRA I VAŠEHO VZTAHU?
Výkladem karet vám udělám jasno,
volejte! Vaše Dagmar!
Tel.: 906 706 070
Střelec 23. 11.–21. 12.
Pro určitou osobu se stanete nedosažitelným idolem, i když
vy byste si vedle sebe přáli někoho naprosto jiného. To všichni tuší
a nevymluví vám to.
více na tel.: 906 70 60 70
Kozoroh 22. 12.–19. 1.
Je nesmysl se bát bojovat o to, co vám patří. Nenechte
se odradit lidmi, kteří říkají, že to
nemá smysl. Máte na to, co chcete,
a tomu musíte věřit.
více na tel.: 906 70 60 70
Vodnář
20. 1.–18. 2.
Vaši blízcí vás potěší. Uvidíte, že vám dodají sebevědomí,
abyste dokázali, co potřebujete.
Nenechte se zaplést do žádných
intrik. Nepomohlo by to.
více na tel.: 906 70 60 70
Ryby
19. 2.–20. 3.
Partnerský vztah se po
nedávných neshodách dá opět
dohromady a zahojíte společně
všechny rány. Nebojte se odpouštět. To vám oběma jistě pomůže.
více na tel.: 906 70 60 70
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min./70Kč vč DPH,
www.platmobilem.cz
strana -6-
JISKRA
Sázavafest slibuje hudební bonbónky
(BENEŠOV) - Sázavafest, který se koná letos od
4. do 7. srpna v Benešově, připravuje výjimečné hudební produkce.
Irie Révoltés - nejúspěšnější reggae kapela v Evropě vystoupí na Sázavafestu.
Jana Kirschner si udělá výlet a přijede velice hravými muzikanty. Jejich jediným
cílem je pobavit a roztančit publikum, pro
na Sázavafest
K letošním zahraničním hvězdám na
Sázavafestu přibyla slovenská zpěvačka
Jana Kirschner. Tento festival bude jediný,
na kterém v letošním roce vystoupí. Bere
ho zároveň jako příjemné zpestření svých
mateřských povinností. „Podívala jsem se
na line-up a velice se mi líbil. Znám navíc
lidi, kteří tento festival organizují a kromě
toho jsme dostali pro náš koncert slušný čas
a také slušný honorář. A tak jsem si řekla, že
sbalíme děti, auto a pojedeme do Benešova
na výlet, na kterém si zazpívám. Tento rok
totiž nehrajeme na žádném jiném festivalu,
ani na Slovensku. Na Sázavafest se proto
velmi těším,“ řekla slovenská zpěvačka.
Věra Bílá vystoupí na Zeleném ostrově
Zpěvačka Věra Bílá se v nedávné době po
delší koncertní pauze zase objevila na pódiu. Vystoupila v pražské Balbínově poetické hospůdce. Jedna z jejích dalších zastávek
bude letos i na Zeleném ostrově v Benešově,
kde vystoupí na pódiu, o jehož dramaturgii
se stará právě zmíněná Balbínova poetická
hospůdka. Tato vynikající romská zpěvačka
se proslavila doma i v zahraničí především
vystupováním se skupinou Kale. V roce
2005 se s hudebníky z uvedené kapely rozešla kvůli neshodám. V současnosti Bílá až
na malé výjimky příliš nekoncertuje. Podle
médií tvrdí, že má podlomené zdraví a navíc se stará o svého nemocného manžela.
Irie Révoltés patří k nejúspěšnějším
evropským reggae kapelám
Před jedenácti lety přišli v německém
Heidelbergu na svět Irie Révoltés. Dnes je
jasné, že se jedná o seskupení, které má na
evropské hudební scéně velký úspěch a jeho
koncerty se těší velké pozornosti. Během
několika let se ze skupinky přátel jamajské
hudby stala profesionální kapela, která patří
k nejčastěji koncertujícím v Evropě. V pátek 5. srpna večer ji budeme moct vidět na
Sázavafestu v Benešově a je zřejmé, že své
české příznivce nenechá v klidu.
Irie Révoltés je trojice šílených vokalistů
podporovaná sedmi dokonalými a nadto
které hrají, a zpravidla se jim to daří. Tahle kapela je navíc důkazem multikulturnosti Evropy: vznikla v Německu, zpívá
francouzsky, anglicky a německy a hraje
jamajské reggae a ska, další karibské hudební lahůdky i hip-hop. Její zatím poslední
album se jmenuje Mouvement Mondial a
vyšlo loni.
To nejlepší nakonec v podání Hurts
O popularitě britského popového dua
Hurts není pochyb. Nedávno dočista vyprodalo svůj první český koncert v pražském Lucerna Music Baru a nejinak je tomu
i na dalších zastávkách, které v Evropě absolvuje. Ke slávě samozřejmě patří i zájem
krásných žen. Hutchcraft i Anderson vypadají na fotografiích i ve videoklipech jako
dva modelové. A vyhlížejí tak i v okamžiku,
kde například poskytují rozhovory médiím.
Oba na sobě mají většinou navoněné bílé
košile (nosí i trička stejné barvy), sako na ní
(na něm) a zdobí je i pečlivě sčesané vlasy.
Tato elegance byla charakteristická zejména pro první polovinu osmdesátých let a
navazuje na estetiku tehdejšího mužského
synthipopu. Hurts jsou hlavní hvězdou letošního Sázavafestu.
Festivalový areál se pro veřejnost otevře
ve čtvrtek 4. srpna v 11.00 a bude v provozu
do neděle 7. srpna. V blízkosti areálu bude
zřízené oficiální parkoviště, cena za parkovné po celou dobu festivalu bude 250 Kč.
Kdo by chtěl ušetřit za dopravu na festival,
ať určitě přijede vlakem. Návštěvníci Sázavafestu mají možnost zakoupit a využít zpáteční jízdenku Českých drah (Vlak + Sázavafest 2011) odkudkoliv z ČR do Benešova
s 50% slevou z obyčejného jízdného.
Vstupenky je možné zakoupit v sítích Ticketpro a Eventim od 1. července za 1000
Kč + poplatky, na místě pak budou vstupenky za 1200 Kč. Vzhledem k množícím
se dotazům a zájmu o koupi jednodenního
vstupného se pořadatelé rozhodli zavést
sobotní vstupenky v ceně 700Kč. Tyto vstupenky bude možné zakoupit pouze na místě. Více na www.sazavafest.cz
HASIČI
VE ZDISLAVICÍCH
OSLAVILI 125 LET!
O svátečním úterý 5. července proběhly ve Zdislavicích oslavy 25 let
místního Sboru dobrovolných hasičů.
„Tentokrát jsme chtěli návštěvníkům
ukázat moderní techniku, děti si mohly
prohlédnout hasičská auta a vyzkoušet
si třeba práci se stříkačkou. Jezdily na
koloběžkách, srážely plechovky pomocí vodní stříkačky apod.,“ říká starosta
zdislavických hasičů Miroslav Míka.
„Na své si ale přišli i dospělí - kdo chtěl,
mohl se navléknout do současné hasičské výstroje a výzbroje a otestovat si manipulaci s nářadím, které při zásazích
používáme. Pro všechny ostatní a naše
přátele starších ročníků (bylo nás 250)
jsme připravili posezení při dobrém
jídle a pití. Vyhrávala nám dechovka
Chmelařinka,“ doplňuje šéf zdislavických hasičů.
Na slavnosti nechyběli koně chladnokrevníci, kteří zájemce provezli v
kočáře městysem a zamířili třeba i do
přírody k nedaleké Javornické hůře.
Zdislavičtí hasiči předvedli také automobilovou plošinu a zvali návštěvníky
na netradiční vyhlídku.
Rozšířenou fotoreportáž z oslav Zdislaviných hasičů přineseme v příštím
vydání.
číslo 29
Roztodivný příběh zdislavického hasičského praporu
Městys Zdislavice leží na území Mikroregionu Český smaragd. Pokud jste
někdy měli cestu na zdislavickou radnici, nemohli jste si nevšimnout velkého praporu, který visí na zdi uvnitř
budovy úřadu. Na ušlechtilé tkanině je
vyobrazen svatý Václav na koni. Prapor patří právě Sboru dobrovolných
hasičů Zdislavice a rozhodně nevypadá na to, že je jen o dva roky mladší než
sbor sám.
V dávné době prapor hasičům věnoval velkostatkář Dub a tamní vikář
ho posvětil. „Cena praporu byla 1350
zlatých,“ píše kronika zdislavických
hasičů. V 80. letech minulého století
nechal zdislavický hasičský sbor vzác-
ný prapor zrenovovat, proto tento více
jak stoletý artefakt vypadá tak dobře.
A právě tady, v moderní době, byť
velmi romanticky, příběh unikátního hasičského praporu z roku 1888
pokračuje. Jeho znovuobnovením se
totiž zabývaly řeholní sestry. K jejich
šikovným rukám vezli zdislavičtí hasiči látku až do kláštera k Opavě. Až
si budete prapor ve Zdislavicích prohlížet, vzpomeňte na jeho historii a
podívejte se, jak jemné ruce jeptišek
dokázaly na textilii namalovat svatého Václava na koni. Z originálu praporu se totiž zachránily jen fragmenty, hlavní část musely řeholnice samy
znovu vytvořit.
Eva Vrzalová
-if-
Pohádkové léto
Zámek Jemniště
22. července v 19.00 hod.
O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH
Divadlo AGNES
Hřebčín Favory Benice u Netvořic
22. července v 18.00 hod.
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Buchty a loutky
vstupné 60Kč • občerstvení zajištěno
za deště se hraje ve špejcharu
Letní divadelní scéna Posázaví
23. července od 18.00 hod.
ZE STARÝCH POVĚSTÍ
Loutkové divadlo ŠUS
vstup zdarma • občerstvení zajištěno
U Modré kočky na kopečku ve Voticích
24. července od 18.00 hod.
Vzácný prapor Sboru dobrovolných hasičů, pocházející z roku 1888. Je tedy o pouhé dva
roky mladší, než hasičský sbor.
Kapela KEKS vystoupí společně se smyčcovým orchestrem
(KONOPIŠTĚ) - Pokud se vám zdá,
že se u kapely KEKS neděje nic zajímavého, mýlíte se! Důkazem toho je
chystaný koncert na Konopišti, který
proběhne 28. srpna v 18.00 hodin.
A pokud si myslíte, že nelze spojit vážnou hudbu s rockovou, opět se
mýlíte! Na Konopišti uvidíte a uslyšíte
operního zpěváka Vratislava Kříže a
KEKS, dále klavíristu Petra Maláska a
doprovázet je bude komorní smyčcový
orchestr.
Jedná se určitě o zajímavý koncert,
na kterém uslyšíte mimo jiné i některé
písničky KEKSU v jiném provedení,
než je znáte. Vše připravil Vratislav
Kříž, v jehož režii se bude koncert odehrávat.
Tak na viděnou na Konopišti!
/80$75$16VSROVUR
æLçNRYD%HQHåRY
ZZZOXPDWUDQVF]
ĀLåWěQtDNRQWURODNOLPDWL]DFH
ČARODĚJ A PYŠNÁ PRINCEZNA
Divadelní společnost České Budějovice
vstupné 50Kč • hraje se za každého počasí
CENA JIŽ OD
NÁBYTEK (kuchyně, komody, postele)
KUTIL (ruční i el. nářadí, spojovací materiál)
PŮJČOVNA NÁŘADÍ (stavební i ruční)
PRODEJ, SERVIS MOTOCYKLŮ
480KČ
NRQWURODWěVQRVWL‡GRSOQěQtROHMHDPpGLD
GHVLQIHNFHDĀLåWěQt‡]NRXåNDV\VWpPX
WHOHIRQ
SURIHVLRQiOQtSpĀHRYiåYţ]
POMŮŽEME, PORADÍME VYTVOŘIT KUCHYŇ VAŠICH SNŮ
ĀLåWěQtLQWHULpUX‡ĀLåWěQtH[WHULpUX
EěçQi~GUçED‡UHQRYDFHODNX
WHOHIRQ
SQHXVHUYLV
Při objednání kuchyně na naší prodejně,
grafický návrh ve 3D provedení ZDARMA.
Benešov, Hodějovského 541, areál sila u restaurace „Na Bejkárně“
otevřeno denně • telefon: 604 500 100 • www.arealbn.cz.
Lidové rčení: PRÁSKNOUT
NYDOLWQt]LPQtDOHWQtREXYSUR9DåHDXWR
LKQHGEH]QXWQRVWLREMHGQiQt
YHONìYìEěUSQHXVNODGHP
WHOHIRQ
DO BOT - VZÍT ROHA - ZAHNOUT KRAMLE.
číslo 29
JISKRA
reality v otázkách a v odpovědích
Můžete mi prosím poradit, jak mám
postupovat při vyhledávání a výběru nemovitosti? Na internetu je velké
množství realitních serverů a na většině tu samou nemovitost nabízí několik
realitních kanceláří s rozdílnou cenou
a popisem nemovitosti. Velice špatně
se v takové nabídce orientuji.
Josef P., Praha
„Dobrý den pane Josefe. Vaši otázku
je třeba rozdělit na dvě části.
vede spíše ke zmatení potencionálního kupce, který ztratí o tuto nemovitost zájem. Naopak podpis výhradní
smlouvy zaručuje prodávajícímu jedinečnost nabídky a tím i maximální
možnou prodejní cenu. Navíc podpis
výhradní smlouvy pro prodávajícího
znamená výhodu při komunikaci s realitní kanceláří, protože po celou dobu
prodeje jedná s jedním makléřem a
jsou tak přesně vymezena práva a povinnosti smluvních stran. Naše realitní
kancelář zastupuje jen ty klienty, kteří
k nám mají důvěru a podepíší s námi
výhradní smlouvu na prodej jejich nemovitosti. Upřímně řečeno, pracovat
pro někoho, kdo vás od první chvíle
podezřívá z nekalých praktik, není určitě příjemné pro obě strany a takové
spolupráci se raději vyhýbáme.
1. Proč se na jednom inzertním místě
(internetu) objevuje nemovitost nabízená více subjekty?
Je to proto, že majitelé nemovitostí
nechtějí podepsat výhradní smlouvu
s realitní kanceláří z obavy, která pramení mimo jiné i z pořadu „Černé
ovce“, kde, musím říci zcela oprávněně, probírají kauzy stále jedné a té
samé realitní kanceláře, která na tuzemském trhu dělá ostudu realitnímu
byznysu. A protože majitel nemovitosti není vázán žádnou dohodou, tak v
naivní představě, čím více subjektů mi
bude nemovitost prodávat, tím lépe
pro mě, zadá prodej dalším realitním
kancelářím. Pak se stane to, na co Vy
se ptáte. Rozdílné popisy nemovitosti
a rozdílné prodejní ceny, kdy některé
kanceláře ani neuvádí konečnou cenu
nemovitosti. Jak sám cítíte, tato praxe
2. Jak vyhledat a vybrat tu správnou
nemovitost?
Nejjednodušší určitě je obrátit se na
naši realitní kancelář, kde se Vás ujme
odpovědná osoba, sepíše s Vámi vaše
přání a priority:
• O jaký typ nemovitosti máte zájem,
jedná se o byt, chatu, chalupu, rodinný dům nebo o nějakou zemědělskou
usedlost pro chov koní, atd.
• Dáváte přednost staršímu domu nebo
preferujete novostavby podle moderní
architektury?
• Jaké máte požadavky na vybavení
domu nebo bytu, je pro vás důležitý
balkón u bytu nebo bazén u domu,
jaké máte nároky na skladovací prostory, atd.
• Vaše požadavky na občanskou vybavenost, máte malé děti, proto preferujete blízkost školky, školy a dětského
strana -7-
hřiště. Jak je to s obchody v místě?
• V neposlední řadě výběr lokality z
hlediska preference ruchu velkoměsta
nebo naopak naprostého klidu na samotě u lesa?
Pak už budete makléřem pozváni
na prohlídky jednotlivých nemovitostí, které byly vytipovány na základě
vašich požadavků a díky zkušenostem našich makléřů, kteří se společně
s Vámi budou účastni na prohlídce,
bude moci lépe odhalit případné vady
a nedostatky nemovitosti.
Samozřejmě si výše uvedené otázky
můžete zodpovědět sami a i sami provést prvotní průzkum na internetu.
Na otázku odpovídal:
František Vilimovský
jednatel RK Evropa, Benešov.
Své dotazy do Realitní poradny
zasílejte na adresu
Jiskra, Žižkova 2040, Benešov
e-mail: [email protected]
nebo přímo do realitní kanceláře
EVROPA RK BENEŠOV
Tyršova 2260, 256 01 Benešov
e-mail: [email protected]
Objekty Eriky Bornové
(BENEŠOV) - Autorka „Objektů“,
vystavených v Muzeu umění a designu v Benešově, Erika Bornová,
se věnuje sochařské tvorbě již od
dob svého studia na AVU (absolvovala v r. 1988). Své figurální plastiky,
povětšinou nadměrných velikostí,
tvoří z polystyrenu, materiálu, který v sochařství rozhodně nepatří k
běžným.
Monumentalní rozměry propůjčují
sochám zdání tíhy, užitý materiál naopak tento pocit narušuje a evokuje
pocit odhmotnění a lehkosti, odosobnění, prchavosti okamžiku. Zavřené
oči, úsporná gestikulace, „zkamenění“
figur ve všední póze a minimální detail
dávají prostor fantazii, touze, snu…ale
také možnosti srovnávání s postupy
(za hranicemi jejího ateliéru) v umělecké tvorbě opačnými - používání až
přebujelých vyjadřovacích prostředků,
které zakrývají možnou původní hodnotu myšlenky a odvádějí divákovu
pozornost od podstaty. Jednoduchý,
tvarově nezatížený povrch Eričiných
soch koresponduje nejen s možnostmi
polystyrénu, ale i s myšlenkou čistoty a
krásy, vyznívající nejvíce právě v jedno-
duchosti. O to naléhavější je obvykle
sdělení, které autorka prostřednictvím
svého díla posílá světu.
Erika Bornová často ponechává plastiky v přirozené barvě materiálu, tj. v
bílé, nikoli však zářivě. I tato skutečnost
navozuje dojem, že se jedná o jakýsi
prototyp, novodobý archetyp, s rysy
obecně známými, s charaktery, defilujícími během života kolem nás. Typické
znaky v nás vzbuzují možná příjemné
pocity, možná něčím odpuzují, avšak
ani tato protichůdnost nebrání tomu,
abychom časem nepropadli stereotypu opakování situací, postojů, nálad…
Vnitřní náboj figur z dílny E. Bornové,
pokud jej chceme vnímat, naše zaběhané koleje rozrušuje a naši pozemskou pouť obohacuje o „zpomalovací“
úseky, během nichž se můžeme více a s
hlubším prožitkem rozhlédnout okolo
sebe.
Ostatně dětem tento způsob cestování vyhovuje a je pro ně přirozený (naštěstí), a na otázku, zda se nebojí tak
velikých soch, sborově prohlásí, že ne.
Na otázku, proč se nebojí, pak jeden
chlapec odvětí: “Protože mají srdce“.
-hz-
pro chovatelee
PREVENCÍ PROTI
KLÍŠŤATŮM A BLECHÁM!
Varování odborníků, že letos bude
„úroda“ klíšťat, je oprávněné. Zvířata
nesužují ale jenom klíšťata, jsou i jiní
vnější paraziti, například blechy.
Nejúčinnější je prevence. Na trhu je
celá řada přípravků, které je možné použít, od sprejů po ty, které se nakapou
za hlavu, na místo, kam si pes ani kočka jazykem nedosáhne. Tyto přípravky odpuzují blechy a klíšťata více než
měsíc. Veterinární lékař jistě dovede
poradit a řada přípravků je i ve volném
prodeji. Účinné je také zahrady a parky pravidelně sekat, zejména klíšťata se
drží ve vzrostlé trávě a v podrostu.
Vhodná je i pravidelná aplikace přípravků proti vnitřním parazitům, například škrkavkám nebo tasemnicím.
Pes může být hostitelem tasemnice
bezbranné či hráškové, které se mohou
vyskytovat i u člověka. Psi a kočky mohou mít také škrkavky, které pouhým
okem v trusu vidět nelze, zvíře totiž
vylučuje jen jejich mikroskopická vajíčka. Proto lze doporučit odčervení
zvířat minimálně dvakrát ročně.
Pravidelné odčervování by mělo být
samozřejmostí, nejen psů, ale i u doma
chovaných koček, a to zejména nyní na
jaře a na podzim.
Při jakýchkoli problémech se zvířaty, či při každé změně chování, nadměrném drbání, nebo při objevivším
se „sáňkování“ psů, neudělá chovatel
chybu, když navštíví soukromého veterinárního lékaře. Může jít o ucpání
žlázek okolo konečníků, ale také o „začervení“.
-JD-
pranostika: KDYŽ
„Objekty“ Eriky Bornové, které vystavuje do konce srpna v Muzeu umění a designu v
Benešově, jsou tvořeny v nadměrných velikostech a materiálem je polystyren. Obdivují
je malí i velcí.
napsali jste nám
Prázdninová provozní doba bazénu nám nevyhovuje
Chci se zamyslet nad možností využívání městského bazénu v Benešově. S povděkem jsme přivítali rozhodnutí města Benešov o rekonstrukci krytého plaveckého
bazénu, který byl do té doby v dosti katastrofálním stavu. Oprava se dle našeho názoru opravdu vydařila a máme tu bazén, který je důstojný pro naše okresní město.
S mým manželem jsme si velmi oblíbili plavání v nově zrekonstruovaném bazénu
v Benešově. Na jaře jsme začali chodit plavat pravidelně každý týden. Vzhledem k
tomu, že patříme ke skupině pracujících občanů, nemáme jinou možnost, než chodit plavat až večer, po práci. Do bazénu jsme se dostali nejdřív po sedmé večer, ale
obvykle spíše i později. Vyhovovalo nám, že alespoň ve čtvrtek byl bazén otevřený
do 22.00 hod. Když jsme nedávno přišli na recepci bazénu, jaké bylo naše překvapení, když jsme se dozvěděli, že večerní plavání je zrušeno a platí nová prázdninová
provozní doba do 19.00 hodin.
Nevím, kam směřuje úmysl provozovatele bazénu, ale domnívám se, že si vůbec
neuvědomují, že největší návštěvnost bazénu je právě ve večerních hodinách, a že
tímto omezením provozu naprosto znemožnili pracujícím občanům možnost se jít
večer zrelaxovat do bazénu.
Budeme to muset řešit tak, že si najdeme jinou možnost a myslím si, že určitě
nebudeme jediní, kdo budou takto postupovat.
Provozovatel bazénu takto přichází nejen o spokojené zákazníky, ale také o finanční prostředky, které budou jistě scházet při financování samotného provozu
bazénu. A to nemluvím o nemalých nákladech na celkovou rekonstrukci.
DNE UBÝVÁ, HORKA PŘIBÝVÁ.
Markéta Lebedová
strana -8-
JISKRA
číslo 29
Areál BN s.r.o.
Hodějovského 541, 256 01 Benešov
telefon: 604 500 100, e-mail: [email protected]
www.arealbn.cz
WHO
!!! ŽHAVÁ NOVINKA !!!
WHO
tvorba kuchyňských linek
pomocí 3D programu
(vytvoříme kuchyň na míru
přesně dle Vašeho přání a potřeb)
• Velký výběr kuchyní od 1,6m až po rohové provedení
ceny od 2.000Kč
• Jídelní set (stůl + 4ks židle)
ceny od 3.650Kč
• Dětské pokoje
ceny od 2.350Kč
• Sedací soupravy
ceny od 6.950Kč
• Bytové dekorace
• Kuchyňské potřeby
• Keramika
• Hračky
• Úklidové prostředky
• Drobné a doplňkové zboží
• Autodoplňky
PERGOLA + 2 KVĚTINÁČE
• Postele a pohovky
cena 4.190,- 2.864,-
ceny od 2.400Kč
VÝPRODEJ POSLEDNÍCH KUSŮ ZA SUPER CENY
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
POHOVKA ERYK ROZKLÁDACÍ
cena 5.750,- 4.725,-
PERGOLA S LAVIČKOU
PERGOLA
cena 9.600,- 6.760,-
cena 3.860,- 2.400,-
otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin
WHO
WHO
Vibrační deska LUMAG 60kg
4 hod./200 Kč
24 hod./400 Kč
KRBOVÝ VYSAVAČ KAMINER ODK 001
cena 1.390,- 1.112,-
• Nářadí
ruční
elektrické
zednické
pro zahrádkáře
• Barvy & laky
• Spojovací materiál
• Elektromateriál
• Měřidla
• Pracovní oděvy
• Ochranné pomůcky
ELETRICKÁ PILA POW 64256
cena 2.790,- 2.232,STOLOVÁ PILA POW 8510
cena 2.290,- 2.232,-
• Boxy na auta
• Bourací a vrtací kladiva
• Vrtačky, brusky, stavební pěchy
• Vertikulátory
• Sekačky na trávu, křovinořezy
• Stavební vysavače
• Elektrické tepovače
• Kalová čerpadla
• Štípačky na dříví
• Elektrocentrály
Motorová pila STIHL 250
4 hod./175 Kč
24 hod./350 Kč
Nůžky na plot STIHL HS45
Křovinořez STIHL
HADICE PRŮSVITNÁ
cena 549,- 439,4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
!!! VÝHODNÉ CENY !!!
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
na ruční, elektrické a stavební nářadí
otevírací doba: pondělí až sobota od 6:00 do 19:00 hodin, neděle od 7:00 do 15:00 hodin
otevírací doba: DENNĚ od 7:00 do 18:00 hodin
Nová prodejna motocyklů a příslušenství
včetně servisu a náhradních dílů.
otevírací doba: pondělí až pátek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17.00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00 hodin, telefon prodejna: 739 691 407, telefon info v neděli: 603 248 996
NABÍZÍME K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY od 90m2 do 350m2
www.arealbn.cz
číslo 29
JISKRA
strana -9-
VÍTÁME VÁS NA SVĚT…
Představujeme vám miminka narozená v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.
MIKULÁŠ TLAPÁK
VOJTA STŘELKA
PETŘÍK VILD
narozen: 13. července 2011 v 7:08 hod.
váha: 2,80 kg, výška: 47cm
rodiče: Radka a Ladislav Tlapákovi z Poříčí n. Sáz.
Sestřička: Eliška 6 let
narozen: 12. července 2011 v 9:25 hod.
váha: 3,32 kg, výška: 50 cm
rodiče: Kristýna a Vladimír Střelkovi z Vlašimi
sestřička: Radka
narozen: 15. července 2011 v 01:46 hod.
váha: 2,74 kg, výška: 46 cm
rodiče: Štěpánka Vildová z Bystřice
sestřička: Eliška 15 měsíců
LUCINKA DRÁBKOVÁ
JAKUB ROUBÍČEK
narozena: 4. července 2011 v 7:08 hod.
váha: 3,30 kg, výška: 50 cm
rodiče: Jana a Pavel Drábkovi z Tomic
sourozenci: Pepík, Pavlík a Honzík
narozen: 14. července 2011 v 5:48 hod.
váha: 3,56 kg, výška: 50 cm
rodiče: Zdeňka a Lukáš Roubíčkovi z Úročnice
bratříček: Marek 3 roky
ZLATA SALAJOVÁ
narozena: 13. července 2011 v 9:56 hod.
váha: 2,90 kg, výška: 48 cm
rodiče: Jitka Jandejsková a Miroslav Salaj z Hryzel u Kolína
NABÍDKA MAMINKÁM
PAVEL FRANĚK
narozen: 13. července 2011 v 16:47 hod.
váha: 3,38 kg, výška: 51 cm
rodiče: Lucie Váňová a Pavel Franěk z Krhanic
NELINKA ŠTĚPNIČKOVÁ
narozena: 14. července 2011 v 13:11 hod.
váha: 3,40 kg, výška: 50 cm
rodiče: Veronika a Milan Štěpničkovi ze Znosimi
sestřička: Emička 3 roky
Týdeník Jiskra ve spolupráci s vedením Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
připravil pro maminky rodící ve zdejší porodnici následující nabídku.
Každý týden v pátek dopoledne vyfotíme maminku i s miminkem či jen miminko
(záleží na vás).
Fotku doplníme základními údaji a jednou či dvěma větami (přáním či vzkazem),
pokud maminka bude chtít. Fotografii s textem zveřejníme v následujícím čísle Jiskry.
Jiskra je plnobarevná, proto můžeme zaručit nekompromisní kvalitu námi pořízených
fotografií.
Všem maminkám, které během týdne porodily a nebudou již v pátek v porodnici,
nabízíme zveřejnění fotografie jejich miminka nebo rodičů a miminka v Jiskře také.
V případě zájmu pošlete vlastní fotografii na e-mail: [email protected]
Zveřejnění je zdarma.
Pokud nebudou mít maminky o zveřejnění fotografie zájem, prosíme,
aby dali souhlas ke zveřejnění základní tištěné informace (bez fotografie) o narození
nového človíčka ve společenské rubrice Jiskry - Vítáme vás na svět.
FRANTIŠEK DOLEŽAL
narozen: 13. července 2011 v 16:20 hod.
váha: 3,05 kg
rodiče: Jana a Petr Doležalovi z Krusičan
bratříček: Honzík 2 roky
telefon: +420 226 216 500 • fax: +420 226 216 501
e-mail: [email protected] • www.idsys.cz
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
strana -10-
JISKRA
MISTROVSTVÍ
EVROPY
finálový závod kubatur 85 a 125 ccm
sobota 30.7.2011 a neděle 31.7.2011
KOZMICE
• OPEN - EX JUGEND
(17 let a výše, třída do 500 ccm)
1.100.000 Kč
NETVOŘICE
Prostorný byt 2+kk v OV,
41 m2, velmi dobrý stav,
dům po rekonstrukci.
1.166.000 Kč
VLAŠIM
Pěkný byt 2+1/2B, možno
přizpůsobit na 3+1, nová
okna, parkování před domem.
1.080.000 Kč
BYSTŘICE
Zrekonstruovaný byt 2+kk
v DV, možný převod do OV,
3. NP panelového domu.
1.188.000 Kč
TÝNEC N. SÁZ. - BRODCE
Novostavba bytu 2+kk/B ve
2. patře moderního pavlačového domu, 64,1 m2, DV.
1.099.000 Kč
ČERČANY
Družstevení byt 2+kk
v 1. patře panelového domu
po rekonstrukci, 47 m2.
Byt 1+1 Týnec nad Sázavou, do 900 tis. Kč
Byt 2+kk Týnec nad Sázavou, do 1,1 mil.
Byt 3+1 Týnec n. Sáz., s balkonem, do 1,8 mil.
Byt 3+kk Benešov
Byt 3+1 Bystřice u Benešova
Byt 2+kk Bystřice u Benešova, do 1,4 mil.
Byt 2+kk Sedlčany
Byt 1+1 Vlašim, do 1 mil.
Byt 3+1 Vlašim s balkonem
Byt 2+1 nebo 2+kk Vlašim
Byt 2+1 Votice do 1,5 mil.
Byt 3+1 Votice s balkonem, do 1,9 mil.
Byt 2+1 Sázava
Byt 3+1 Čerčany
DARTS CLUB MEZIHOěÍ
Ĝádný þlen ýŠO
poĜádá
klasický turnaj v klasických šipkách
SOBOTA 30. července
8:00 - 11:15 trénink a kvalifikační jízdy
11:30 - slavnostní ceremoniál
- nástup a představení všech jezdců
12:30 - 18:00 start závodu - jednotlivé jízdy
18:00 - 02:00 česká hospoda na závodišti
1.092.000 Kč
SAMOPŠE
Hrubá stavba chaty
na poz.1.064 m2,
rozvody vody a el., studna.
990.000 Kč
SLAVOŠOV
Chalupa 4+kk, nutná rekonstrukce, pozemek 2.514 m2,
stáj, stodola, sklep, dřevník.
2.350.000 Kč
SEDLČANY
Dvougenerační RD 5+2,
samostatné vchody,
zahrada s altánem, studna.
1.590.000 Kč
BOŘKOVICE
Chalupa s přiléhající zahradou
6.330 m2, k celkové rekonstrukci, el.230/380 V.
1.300.000 Kč
PECERADY
Novostavba zděné chaty 3+kk
před dokončením,
poz. 610 m2, studna, elektřina.
910.000 Kč
SKALSKO - KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
Prostorná chata ve velmi
dobrém stavu, studna,
pozemek o velikosti 961 m2.
RD Benešov, do 4 mil.
RD Benešov a okolí
RD Benešov k rekonstrukci
RD Vlašim a okolí, do 3,5 mil.
RD Vlašim/novostavba
RD Votice a okolí, do 3,8 mil.
RD 4+1 Čerčany
RD Sázava, do 4 mil.
RD Sedlčany
RD Týnec nad Sázavou
RD v okolí Votic, do 3 mil.
RD Zruč nad Sázavou, do 3,8 mil.
Chalupa v Posázaví KH, BN
Chata u řeky Sázavy nebo Blanice
XVIII. MEZIHOěÍ OPEN 2011
aneb
VítČz bere všechno!
SOBOTA 6. srpna 2011
Kulturní dĤm MezihoĜí, okres Benešov u Prahy
Prezentace: 8:30 - 9:15 DČtská soutČž - chlapci a dívky do 17 let
9:00 - 14:00 Turnaj pro všechny - neregistrovaní (amatéĜi)
do 10:00 Rychlostní soutČž
do 10:00 MezihoĜí Open - jednotlivci - hlavní soutČž
do 14:00 MezihoĜí Open - páry - hlavní soutČž
Finále jednotlivcĤ: okolo 14:00
Neregistrovaní, dČti a rychlostní soutČž si mohou hráþi pĜedehrát a to
ve dnech 1.8. - 5.8.2011 od 19:00 až do 22:00 hodiny v KD MezihoĜí.
Startovné: junioĜi a dČti 0 korun, neregistrovaní a rychlostní soutČž 20 korun,
jednotlivci 100 korun a páry 120 korun.
Poznámka: turnaj se hraje jako Regional a zapoþítává se do žebĜíþku ýŠO
Hlavní soutČže mohou hrát všichni bez omezení, netĜeba licence ýŠO
8:30 - 10:45 trénink a jízdy
12:00 start odpoledního závodu
17:00 - 18:00 ukončení závodu
- slavnostní vyhlášení vítězů, dekorování
mistrů Evropy ve třídách 85, 125 ccm
(v kategoriích 50, 65, 85, veterán 40-50, 50-60, nad 60 let)
1.431.000 Kč
Program:
NEDĚLE 31. července
• Evropský pohár I.M.B.A
TÝNEC N. SÁZ. - BRODCE
Mezonetový byt 2+kk/B v
novostavbě cihlového domu,
57 m2, DV, parkoviště.
číslo 29
450 Kč/m2
BOŘEŇOVICE
Pozemek 7.564 m2, možno
rozdělit na 6 rovinatých parcel, asfaltová komunikace.
155 Kč/m2
ČERČANY
Pozemek 7.716 m2 pro budoucí komerční využití u E55,
IS v dosahu.
1.072 Kč/m2
NESPEKY - ŘEHENICE
Oplocený pozemek 831 m2, el.
230/380 V na hranici,
pro stavbu RD nebo chaty.
Ceny: MezihoĜí Open - Jednotlivci
1. místo - 100 % vybraného startovného,
2. místo - 2000 korun
3. místo - 1000 korun
4. místo - 200 korun
Páry, neregistrovaní, rychlostní soutČž, junioĜi a ženy - vČcné ceny.
Obþerstvení zajištČno.
Informace:
Zvára Roman (604 479 866, [email protected])
Zvára Mirek ([email protected])
Více informací o turnaji na www.dc.mezihori.sblog.cz
Všechny pĜíznivce klasických šipek srdeþnČ zvou poĜadatelé!!!
569 Kč/m2
DALOVY
Stavební pozemek k bydlení
1.319 m2, vodovodní přípojka,
klidné prostředí.
430 Kč/m2
LÍCHOVY - SLAPY
Pozemek 3.982 m2,
zažádáno o změnu ÚP,
k bydlení či rekreaci.
245 Kč/m2
DIVIŠOV
Stavební rovinatý pozemek
4.935 m2, pro bydlení nebo
rekreaci, plyn, elektřina.
FC Myslič pořádá
II. ročník turnaje v malé kopané
MYSAKO CUP 2011
v sobotu 23. června
občerstvení zajištěno
firma IZOLA
provádí:
terasy do fólie
střešní pláště do fólie
bazény • terasy • tvrdé krytiny
telefon:
608 180 678
číslo 29
JISKRA
strana -11-
Jak si vedli fotbalisté v Sedlci-Prčici?
Hodnocení jarní části fotbalového ročníku 2010/2011 z pohledu týmů osmi třídy.
věkových kategorii TJ Sokol Sedlec-Prčice.
MINIPŘÍPRAVKA
Fotbalová akademie Moninec
trenéři: J. Krejčí, M. Lukáš, P. Hejhal
Družstvo minipřípravky zatím nezasahuje do žádných soutěží, s o to
větším zápalem se ale na ně připravuje. Malí fotbalisté ve věku 4 - 6 let,
se věnují hlavně základům fotbalové
abecedy formou her a samozřejmě se
učí i pravidla hry, když trénují na hřišti
v areálu základní školy. Minipřípravku
si vzal pod patronát Moninec s .r.o.
PŘÍPRAVKA U-8
trenéři: J. Dolejší a P. Košař
Tým našich nadějí se po podzimní části okresní soutěže 7+1 pustil
do zimní přípravy a celou dobu na
sobě tvrdě pracoval. Jejich velká píle
přinesla výsledky, za které se kluci a
holky nemuseli stydět. Výhra nad druhým celkem tabulky a těsné prohry
se silnějšími celky (Benešov a Vlašim)
ukázaly, že se tvrdá práce vyplatila. Z
družstva odchází V. Kabíček a O. Rataj,
kteří se stali oporami našeho týmu,
do střediska mládeže SK Benešov a v
Sedlci-Prčici budou hrát na střídavý
start. Tímto bych jim chtěl popřát co
nejvíc sportovních úspěchů.
MLADŠÍ ŽÁCI U-12
trenéři P. Kubát a Jan Rataj
Žáci hrají po reorganizaci SKFS okresní přebor 7+1. Jarní část sezóny
2010/2011 v kategorii mladších žáků
lze hodnotit velmi pozitivně. Konečné
druhé místo ve skupině A hovoří zcela jasně. Jediný, kdo byl nad naše síly,
bylo mužstvo Týnce nad Sázavou, ale
i s tímto soupeřem jsme dokázali jako
jediní v soutěži hrát vyrovnané zápasy. Stabilní základní sestava doplňovaná přípravkovým ročníkem 2000
předváděla dobré výkony s velkým
počtem vstřelených branek. Zkrátka
mladší žáci ze Sedlce-Prčice si tuto
sezónu hezky užili. Celkově se umístili
na čtvrtém místě OP, když podlehli v zápase o třetí místo OP mužstvu
umístěném ve sk. B též na druhém
místě - Blaníku Načeradec.
STARŠÍ ŽÁCI U-15
trenéři: J. Nádvorník a M. Hájek
Tým trénoval třikrát v týdnu. Přestože jsme po jarní části soutěže klesli v
pořadí tabulky I.A třídy, lze pozitivně
hodnotit, že družstvo vytvořilo dobrou partu, se kterou se trenérům dobře spolupracovalo. Tým skončil na 10.
místě. Mezi opory týmu patřili: Martin Hájek, Vít Jankovský, Petr Luzum
a Martin Hůzl. V nadcházející sezóně
budou hrát starší žáci okresní přebor.
DOROST U-19
Toto družstvo, hrající I.A třídu, převzali trenéři J. Ryšavý a J. Mařinec.
Mužstvo se v podzimní části sezóny,
po příchodu mladších hráčů, sehrávalo. Zimní příprava se vcelku povedla.
Hráči podstoupili zimní soustředění
spolu s A týmem a v jarní části se čekaly lepší výsledky. Ty nakonec ovlivnilo zranění klíčových hráčů. Mužstvo
bojovalo do konce soutěže o udržení.
Celkově se umístilo na 12. místě I.A
B MUŽSTVO
Béčko hraje okresní soutěž IV.třídy odd. B. Mužstvo vedou trenéři J.
Špaček, M. Jelen a vedoucí družstva J.
Černohorský. Po podzimním druhém
místě, šlo mužstvo do jarní části s cílem bojovat o první příčku. Ale jako
v loňské sezóně tým opět promarnil
několik zápasů, a tak se zbytek jarní
části pouze dohrával a tým skončili na
třetím místě. Tým oslabilo několik zranění i přesun hráčů do prvního týmu.
A MUŽSTVO
Představme nejprve realizační tým:
trenér M. Rybka, asistent P. Jelen, trenér brankářů Jar. Dvořák, vedoucí
mužstva je Josef Ryšavý. Po 9. místě z podzimu začal A tým přípravu v
půlce ledna. Z týmu odešel M. Raček
do divizní Jiskry Třebon na půlroční
hostování. Vedení klubu získalo na
jarní část, s příslibem na další sezonu,
našeho bývalého hráče a střelce Josefa Růzhu. Po roční odmlce se vrátil
k fotbalu P. Nádvorník a T. Hanibal z
Mirošovic, který se ze začátku sžíval s
mužstvem a ke konci soutěže se rozehrál k dobrým výkonům. Mužstvo absolvovalo soustředění v Horní Branné.
V rámci přípravy jsme sehráli celkem
devět přípravných zápasů a turnaj ve
Voticích, kde se ve finále prohrálo s
domácím mužstvem, vedeným naším
bývalým trenérem J. Vodňanským. V
jarní části mužstvo podávalo stabilnější výkony a věříme, že budou pokračovat i v příští sezóně. V tabulce
I.B třídy jsme skončili na 7. místě s 37
body. Střelecky se prosadili kanonýr
M. Davídek (14 branek), J. Růzha (9),
T. Pištěk (7) a K. Mára (5). Pochvalu zaslouží celý tým, který vytvořil dobrou
partu. Na podzimní část nové sezóny
se hráči začali připravovat 15. července. Od 24.7. mužstvo absolvuje soustředění. Cílem pro další ročník, který
začne 28. srpna 2011, je hrát ve vyšších patrech tabulky I.B třídy.
V našem výčtu nemůžeme samozřejmě opomenout na internacionály, kteří se schází celoročně dvakrát v
týdnu, a to ve velmi hojném počtu. Na
začátku května se jim, pod vedením
trenéra Miroslava Pištěka, podařilo
vyhrát turnaj na Zličíně, kde ve finále
porazili domácí tým.
Celková bilance našich týmů v uplynulé sezóně dopadla dobře. Hlavně
mládežnické týmy dokázaly, že máme
do budoucna na čem stavět. Závěrem
bych rád poděkoval všem hráčům fotbalového oddílu TJ Sokol Sedlec-Prčice za jejich výkony, trenérům, řidičům
autobusu, funkcionářům a správci
areálu za jejich obětavou a časově náročnou práci, partnerům za podporu,
rodičům našich malých fotbalistů a
taky našim fanouškům a fanynkám,
kteří při zápasech dodávají potřebnou atmosféru. Těšíme se na shledanou v sezoně 2011-2012.
Mladší žáci Sokola Sedlec-Prčice.
K. Pištěk
Mezinárodní turnaj Šacung OMV slaví jubileum
Nejstarší mezinárodní nohejbalový turnaj, posázavský Šacung
OMV, čtvrtou červencovou sobotu 23. července opět přivítá
nejlepší české a slovenské hráče. Ti budou mít o důvod více snažit se zapsat své jméno do dlouhé galerie vítězů. Turnaj totiž letos
slaví 50 let své existence.
V Kališti – Lensedlech to bude velká sláva,
ke které by měly přispět
hlavně kvalitní výkony hráčů. Kde hledat favority? Určitě třeba
mezi sestavami klubů, které se letos
probojovaly do extraligového play-off.
Modřice, Karlovy Vary, Čelákovice a
domácí Šacung. Ten postaví do turnaje
hned čtyři sestavy, z toho jednu z hráčů druholigového béčka. Prim by měly
hrát sestavy dvou posledních mistrů
republiky trojic, Doubravy, Holuba,
Kalase a Makary, Kalase, Řeháka.
„Nepasujeme se do role favorita,
minimálně pět nebo šest sestav turnaj může v klidu vyhrát. Kdyby vyšlo
počasí a pohár zůstal doma, co by kdo
chtěl více, že? Každopádně poslední
roky mám smůlu na to, že nám to výborně jde v základní skupině a pak v
play-off pohoříme. Tak letos to může
být obráceně a zlobit se nebudu,“ říká
smečař první domácí formace Jiří
Doubrava.
Jenže konkurence nespí. Karlovarské
trio reprezentantů Vanke, Bíbr, Chytra
letos nahání soupeřům hrůzu a punc
favorita nelze opomenout u modřické
sestavy Kop, Pelikán, Kokštein, která
vyhrála předchozí dva ročníky turnaje.
„Hřiště má kvalitní drenáže a pokud
není trvalý déšť, v pohodě se hraje.
Kvůli dešti se naposledy turnaj nedohrál před více než čtvrtstoletím. Věřím, že letos špatně nebude a že si diváci užijí parádního nohejbalu. Kromě
hry těch nejlepších jsou připraveny i
exhibiční zápasy, ve kterých by se měli
představit mj. fotbaloví internacionálové,“ láká diváky šéf pořadatelského
týmu Václav Kanás.
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU SEZÓNOU
MUŽI A
A-tým benešovských florbalistů v letošním roce vstoupil do 3. ligy mužů
jako nováček a prakticky po celou sezonu si udržoval umístění v horní polovině tabulky (nakonec skončil pro
nováčka na skvělém pátém místě), což
lze považovat, vzhledem k tomu, že cílem bylo udržení v soutěži, za výrazný úspěch. Přesto ještě v prosinci byla
šance na postup do vyšší soutěže, ale
několika pokaženými zápasy se benešovští muži o tuto šanci připravili.
Vedení klubu se před sezónou
2010/2011 podařilo přesvědčit v žákovských kategoriích velmi úspěšného
trenéra Romana Kielera, aby se ujal
„chlapců o něco starších“. Podařilo
se mu dát dohromady dobrý tým, ve
kterém se snoubí zkušenost starších
hráčů (Baloun, Hlinka, Suk) s jistotou
hráčů ve věku kolem 25 let (Mičlo, Pícha, Chod, Pokorný, Kohoutek, Kieler
Ondřej a další) a dravou drzostí těch
nejmladších (Bartůšek, Štěpánek, Novotný, Zdeněk). Celý tým se opírá o
skvělou dvojici gólmanů Brože a Kubáska, kterou ještě pro nastávající sezónu doplní junior Martin Chrpa. Náročné, skvěle připravené tréninky pak
zvyšují kvalitu celého týmu.
A co nám k blížící se sezóně
2011/2012 řekl právě trenér Roman
Kieler? „Do příští sezóny bychom měli
jít už s vyššími cíly, a to s umístěním
na špici tabulky. Kádr se ještě rozšíří o
hráče přecházející do kategorie mužů
(Krupička, Jakub Libra, aj.) a šanci určitě dostanou i junioři (Marek Chrpa,
Trenér mužů Roman Kieler z doby nedávno minulé, kdy ještě hrál za tým veteránů.
Martin Jaeger, Vnouček aj.). Ti všichni
by měli utvořit základ týmu, který by
měl mít ambice na postup do 2. ligy, buď
v příští, nebo některé další sezoně.“
Všechny tyto cíle musí být ale podloženy tvrdým tréninkem. Proto už
od května odstartovala letní příprava,
proložená dvěma přípravnými zápasy s
týmem Athletics Praha, který sestoupil
z 2. ligy (první zápas jsme v Praze vyhráli 8:6). V srpnu tým pojede zkusit
štěstí na opět skvěle obsazený pražský
turnaj Czech Open a poté se začne připravovat v hale na další sezónu.
Do nové sezóny budeme držet celému týmu palce.
-LČ-
TJ SEDLEC PRČICE VÁS ZVE NA
FOTBALOVÝ TURNAJ
memoriál Františka Hájka - 40. roč.
který se koná v sobotu 30. července 2011
zúčastněná družstva:
Tatran Sedlčany (KP)
FK Týnec nad Sázavou (I. A)
MFK Dobříš (I. A)
Sokol Sedlec - Prčice (I. B)
12.30 - 1. semifinále (Týnec - Sedlec-Prčice)
14.00 - 2. semifinále (Sedlčany - Dobříš)
15.30 - zápas o třetí místo
17:00 - finále
po celý den turnaje zajištěno občerstvení
slosovatelné vstupenky
po skončení turnaje hraje skupina VELEBAND
přijďte prožít prázdninovou sobotu s fotbalem a vyhrát cenu
strana -12-
JISKRA
Jiskra reality • Jiskra reality
byty-nemovitosti
➢ 01-02 Pronajmu byt 2+kk v centru Benešova, v novém domě s výtahem, garáž.
Tel. 603 854 522.
➢ E-14 Koupím RD se zahradou v Benešově. RK nevolat. Tel. 606 374 220.
➢ E-20 Pronajmu byt 2+1 v Týnci n/S.
Tel. 725 817 430
56m2. Cihl. dům v 1. patře. Dva nájmy předem. Nájem 5.000Kč. Tel. 776 162 089.
➢ 16-21 Prodám 3+1, OV, 85m2, cihla, Ladova ul. BN, 2. patro, za 3.000.000Kč.
Tel. 725 297 729.
➢ 13-07 Prodám RD v BN, 3.999.000Kč, zahrada 1.006m2, voda, kanal., plyn.
Volejte: 317 726 856.
➢ 15-26 Pronajmu byt 1+1 s lodžií, Benešov
- centrum, část. zařízený. Tel. 604 615 895.
➢ 16-22 Pronajmu obchod (10m2) v Tyršově
ul. v centru BN, za 3.000. Tel 777 196 310.
➢ 16-24 Pronájem nadstandardního bytu
3+1 v RD v Benešově u Prahy, Spartakiádní
ul., nájem 11.500Kč, předpokládané poplatky + 2.500Kč. Možnost pronájmu garáže s
dálkovým ovládáním vrat, která je součástí
RD + 1.500Kč. Další info + foto na www.nemovitosti-inzerce.cz nebo tel. 776 554 165.
➢ 16-41 Pronajmu byt 2+1 v centru města
Benešova, 65m2, částečně zařízený. Cena
dohodou. Tel. 732 978 234.
PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ S FERDINANDEM
➢ 13-08 Prodám statek u Libohošťského
rybníka, 4,5mil. Kč. Volejte: 317 724 020
večer.
číslo 29
➢ E-26 Nabízíme k pronájmu byt 2+kk v
Benešově. Nájem 6.500Kč + 1.800Kč poplatky. Kauce 10.000Kč. Tel. 602 484 330.
!
"#%"
"
%&'%
(")&#*
!"" #$%
&' (!"" #$)+%,-
%01
+,(%.(&#*
,
%,
2
2)2
#/%0
&*
3%,
&,4+
&5
&0*
61"66
+'(0%(
0
.%0
#0"
*
2,
7(86!"" #$3%+
3+,,9+-
:
,,
,
,+,
;$29+2
&,0'&%*
:%
2
2,
%,2),
,
:+$&
2,<=,
2
2,
10'&0'0*
,
2
29>
,9,,
%2
,
-,
)>8
,%2&)),>:
2
"#0
0(&&#0'&%* 6?"66
ZA ZÁTKY VYHRAJTE
SUD PIVA FERDINAND
➢ E-27 Pronajmu od srpna byt 3+1 v Benešově. Nájem včetně služeb 9.000 Kč.
Kontakt 777 190 505.
➢ Pronajmu zrekonstruovaný byt v centru
Benešova. 2+1, 67m2, 10 tis. vč. poplatků.
Volný ihned. Tel. 723 284 996, 603 279 975.
➢ 16-13 Pronajmu zařízený byt 2+1 v centru Bystřice - nájem 5.500 Kč + plus služby.
Tel. 602 356 226.
kdo přinese do redakce Jiskry nejvíce zátek
od jakéhokoliv lahvového piva Ferdinand - VYHRÁVÁ
➢ 08-27 Prodám stavební parcelu pro výstavbu RD v Čerčanech - Nové Městěčko,
727m2, plyn, elektřina, 850.000Kč.
Tel. 733 395 656.
uzávěrka 2. kola soutěže 27. července
➢ 16-09 Pronajmu byt v centru Benešova,
3NP, 2+1 68m2. Cena 10.000Kč vč. služeb.
Tel. 731 890 093.
➢ F-05 Prodám byt 2+1 v OV v Bystřici.
Tel. 777 888 889.
Výherce 1. kola soutěže Jaroslav TŮMA, Jemniště
Do redakce odevzdal celkem 1 282 zátek
od benešovského piva Ferdinand a vyhrává tak sud piva Ferdinand.
Blahopřejeme!
➢ 17-05 Pronajmu byt 2+kk v Poříčí n. Sáz.
Pozn.: Výherce žádáme o spojení s redakcí pro upřesnění termínu předání ceny.
+'&%.#(
*
@%,
&,4+
&5
4+
&5'B'84+
&5
3&.45* 49$:%C,
&,DEF<G4HJKG
%%
,$
3%2,
&,
9)2:,
5LMN,#&
,
,
Open - Air
DISCO
SLAPY
23. července od 20 hodin
JABLONNÁ NAD VLTAVOU
U Restaurace U MELÍŠKŮ
host: Michal DAVID • hraje: DJ KOLOMBO
diskotéka od 70. let až po aktuální taneční hity
vstupné 250Kč
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588
blahopřání
• Dne 24. července
2011 oslaví své 80.
narozeniny naše milá
a hodná maminka,
babička a prababička,
paní Anna Senftová
z Netvořic. Vše nejlepší, pevné zdraví
a spokojenost přejí
děti s rodinami, sestry Vlasta a Marta s rodinami.
• Dne 18. července oslavila krásné narozeniny paní Jana Holoubková z Bystřice.
Hodně zdraví, štěstí a trpělivosti s námi
přejí manžel Jarda a syn Martin.
různé
➢ LPG přestavby levně a kvalitně.
Tel. 602 735 076 AUTO S. V. A.
➢ Ateliér JIRO vytváří obrazy - olejomalby
na zakázku. Obrazy, krajiny, zátiší, domy,
portréty atd. Tel. 603 537 350.
➢ 11-06 ŠROUBY, VRUTY, HŘEBÍKY
- kompletní sortiment spojovacího materiálu. Zavolejte, napište - přivezeme. BN
ŠROUBY, Jana Nohy 1237, Benešov (snadné parkování - areál celnice).
Tel. 731 801 636, [email protected]
➢ Provádím veškeré zednické a pomocné
práce (fasády, zdění, omítky, betony, SDK
atd.). Tel. 739 817 549.
➢ EKOLIKVIDACE a odtahy autovraků
zdarma. Tel. 602 735 076 - AUTO S. V. A.
➢ 11-05 PLETIVO + VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, zavolejte - přivezeme. Příznivé
ceny. BN ŠROUBY, Jana Nohy 1237, Benešov (snadné parkování - areál celnice).
Tel. 731 801 636, [email protected]
➢ Provádíme ohýbání armatur a veškeré zámečnické práce. Tel. 723 941 358.
➢ Hledám učitele na mandolínu. Benešov a
blízké okolí. Tel 731 440 426.
nabízíme zaměstnání
➢ 16-04 PaN servis, s.r.o. přijme strážné
na ostrahu objektu Danone a.s. Benešov.
Nábor se koná každé úterý 10 - 12 hod. na
adrese: Danone a.s., Konopišťská 905, Benešov. Sraz před vrátnicí. Nástup ihned.
➢ 17-02 Přijmeme asistentku prodeje do
prodejny značkové módy. Podmínka: střední věk, praxe, příjemné vystupování, dobré
komunikační schopnosti. Zn.: Nabídky a
krátký životopis zasílejte na [email protected]
auto - moto
➢ 09-17 Koupím staré motocykly, auto-moto díly, literaturu.
Tel. 327 591 267, 602 978 492.
➢ 16-12 Koupím Citroen Berlingo 3 - 5 let
staré. Nabídněte. Tel. 604 713 986.
➢ 17-10 Prodám skútr Yamaha Aerox 90,
upraven na vyšší výkon. Cena 25.000Kč.
Tel. 603 588 683
prodám
➢ 16-27 Prodám míchačku na 4 kolečka,
cena 4.000Kč. Tel. 724 066 897.
➢ 17-03 Prodej obilného šrotu, směs pšenice - ječmen, 1q/400Kč. Tel. 723 803 412.
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
➢ Prodám zahradní vrata, rám + pletivo, š.
2m, v. 1,5m, 2 ks.Tel. 723 941 358.
➢ 16-23 Prodám trámy - různé délky a druhy, kleštiny, vaznice, pozednice neosámované, prkna v délce 4-8m. Cena dohodou bez
DPH, Netvořicko. Tel. 607 829 794.
➢ Prodám vojenské postele stohovatelné,
možno i s matracemi. Tel 731 440 426.
koupím
nant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před
snáškou. Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena
138-148Kč/ks, starší 20 týdnů-155Kč/ks.
Prodej se uskuteční: v úterý 16. srpna 2011.
Benešov - parkoviště u Mountfieldu - v 17.
50 hod. Případné bližší informace: tel. 728
605 840, 728 165 166, 415 740 719.
----------------------------------------------➢ 16-28 Prodám quessanského beránka,
cena 1.000Kč. Tel. 607 728 984.
➢ E-17 Kdo daruje nebo prodá gramofonové desky do muzea hudby? Tel. 773 623 626
nebo [email protected]
➢ Knihy, CD, DVD
➢ A-04 Koupím triodou, elektromotory,
startéry, chladiče a autobaterie, stabilní motor, i nefunkční, likvidace - výkup pozůstalosti. Tel. 607 160 158.
➢ 11. července se našly klíče od auta. K vyzvednutí v trafice M&M Tobacco, naproti
vlakovému nádraží.
➢ Koupím vše, co se týká 16mm filmu: filmy, příslušenství - promítačky, lepičky, součástky atd. Tel. 732 640 556.
zvířectvo
➢ 16-26 Prodám štěňata Patter Dale Teriér,
levně. Tel. 724 066 897.
➢ Drůbežárna Teplýšovice nabízí živá vykrmená kuřata. Cena 26 Kč/kg ž. v. Prodej
sobota 30. července 8 - 9 hod. Info:
tel. 317 795 186, 602 112 964.
➢ 17-09 Prodám kamerunského beránka.
Dále vyměním kamerunskou jehničku,
vhodné na chov a vypásání zahrad. Z. Roháč, Tisem 52, Neveklov. Tel. 724 560 883
do zaměstnání.
----------------------------------------------➢ Prodej slepiček - Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Domi-
daruji
ztráty a nálezy
➢ Černá textilní peněženka s platebními
kartami Ge Money Bank na jméno Petra
Kaltounková a drobné písemnosti bez finanční hotovosti. K vyzvednutí na radnici
města Benešov.
➢ Svazek 2 klíčů + přívěsek Fernert, Georgia a kovové „P“. Nalezeno v ul. Nezvalova
v Benešově. K vyzvednutí na radnici města
Benešov.
➢ Nalezen mobilní telefon tmavé barvy zn.
Nokia. K vyzvednutí na radnici města Benešov.
seznámení
➢ D-25 Která drobnější žena chce občas
hezké odreagování, nezávazně nebo i vážně,
VŠ, abst., přispěji i na nájem atd.
Tel. 722 624 398.
➢ 17-04 Chlap, co si hraje, nezlobí, hledá
příjemnou „holku“ 30-45 let z venkova.
Rozvedený, nekuřák 189/102.
Tel. 739 151 834.
vzpomínáme
❦ Vzpomeňte s námi v pátek 22. července
na pana Karla Bartůňka, zedníka z Olbramovic - Veselky, který nás před 30ti lety
navždy opustil. Děkují manželka a dcery s
rodinami.
❦ Dne 21. července
uplyne 15 let, kdy nás
náhle opustil ve věku
46 let Josef Novotný
z Vestce. Stále vzpomínají sestra a bratr s
rodinami.
❦ Utichly kroky, dozněl tvůj hlas, jen vzpomínky zůstaly v nás. Čas plyne, nevrátí, co
vzal, Ty žiješ, tatínku, v našich srdcích dál.
Dne 10. června 2011
uplynulo 10 smutných let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček, pan
Vladimír Procházka
z Benešova. Kdo jste
ho měli rádi, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku. Manželka a dcery s rodinami.
❦ Dne 24. července uplyne 6 smutných let,
co nás navždy opustila paní Marie Roháčová,
rozená Sládková z Tismi. Stále vzpomíná
syn Zdeněk.
Týdeník vydává: JISKRA Benešov s.r.o., Žižkova 2040, 256 01 Benešov, IČO 24 78 01 97, ISSN 1212 2416, MK ČR E 10771, ročník: LIII, Šéfredaktorka: Irena Franková [email protected], tel. 734 688 988, sport - redaktorka: Helena Novotná - [email protected], tel. 734 688 588, adresa redakce: Žižkova 2040, 256 01
Benešov, telefon/fax: 317 726 636, inzerce: [email protected], 317 726 636, předplatné: info., objednávky a změny přijímáme na [email protected],
tel. 317 726 636, výroba: MKstudio Benešov, tiskne: Grafotechna Print, spol. s r.o., rozšiřuje: Mediaprint & Kapa. Jiskra vychází každý čtvrtek. Předplatné pro rok 2011
je: půlroční 325Kč, roční 650Kč. Nevyžádané příspěvky a fotografie a nevracejí. Příspěvky dopisovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor redakce. Redakce si vyhrazuje
v případě potřeby příspěvky upravovat.
Download

Zobrazit