ročník LIII.
16,00 Kč
4. srpna 2011 • číslo 31
blahopřejeme
předpověď počasí
čtvrtek 4. srpna
pátek 5. srpna
sobota 6. srpna
neděle 7. srpna
pondělí 8. srpna
úterý 9. srpna
středa 10. srpna
Dominik
Kristián
Oldřiška
Lada
Soběslav
Roman
Vavřinec
27 / 13
27 / 12
26 / 10
25 / 8
24 / 9
24 / 8
25 / 6
KRŇANY SLAVILY 950 LET!
V sobotu 23. července byla na fotbalovém hřišti slavnostně zakončena
série letošních oslav 950 let od první
zmínky o obci Krňany. Pod Krňany
spadají obce Třebsín a Teletín. Žije zde
cca 341 obyvatel. Od roku 1998 jsou
součástí okresu Benešov (do roku 1997
Praha - západ).
První vzpomínková slavnost proběhla už 30. dubna v Teletíně a byla
věnována 115. výročí pěstování jahod
v Čechách, Krňanech - Teletíně na
statku Chlistov (v Jiskře jsme informovali). Při této příležitosti zde byla
instalovaná nová soška sv. Floriána,
jako připomínka zakladatele místního
Sboru dobrovolných hasičů Rudolfa
Strimpla a bylo mu, jako prvnímu pěstiteli jahod, za účasti současných členů
rodiny, uděleno Čestné občanství in
memoriam.
Druhá slavnost proběhla 4. června v
Krňanech. Při této příležitosti došlo k
slavnostnímu uložení kamene s datem
950 let obce Krňany, byla vysvěcena
nová vlajka a znak obce Krňany a v
neposlední řadě byl do místní, nově
Mařenka
opravené kapličky, umístěn obraz
Panny Marie z Ostrovského žaltáře.
Součástí oslav byl i 25. června Jahodový bál v hospodě U Tůmů. 2. července byla slavnostně vysvěcena poutní
kaplička pod Teletínským lomem (na
cestě z Teletína do Vysokého Újezdu),
opravené z iniciativy občanů Teletína.
K vidění byla i výstava fotografií k výročí 115 let jahod v Čechách - Rudolf
Strimpl a ukázka z Ostrovského žaltáře z období vzniku kláštera na Ostrově.
16. července došlo v rámci oslav k
setkání zvaném Třebsínská zvonička,
tedy k setkání šerifů okolních osad. V
rámci tradičního festivalu vystoupili
na hlavním pódiu festivalu s malou
připomínkou výročí regionu a jeho
osídlování trempy.
Závěr oslav proběhl v sobotu 23.
července právě na fotbalovém hřišti v Krňanech. Oslava byla věnována
především 37. výročí obnovené tradice kopané v Krňanech (1974-2011).
Akce se zúčastnili kromě starosty
Krňan pana K. Valty i představitelé
pokračování na str. 2
Benešov
Lezec padal deset metrů
V ekocentru Čapí hnízdo v Tomicích našli dočasný domov i tito čtyři čápi. Jejich matka tragicky zemřela a ochránci přírody je vychovali
v dospělé jedince tak, že mohou být za krátký čas vypuštěni do volné přírody. Po aklimatizaci se začlení do čapího hejna, se kterým odletí
přezimovat do teplých krajin. O tomto ekocentru více příště.
Foto: -if-
Zbořený Kostelec
Votice
Rataje
Zaplatíme za parkování v nemocnici Žádají o dotaci na lávku nad řekou
Budují nové Komenského náměstí
Náročná akce ukončena
Začátkem měsíce července ožilo Komenského náměstí pracovním ruchem.
Začalo se s jeho rekonstrukcí, která by měla
trvat celých 120 dní. Tedy do konce měsíce
října. Jak jsme zjistili, projektu revitalizace Komenského náměstí byl dán stavební
souhlas už v létě roku 2009. Město na něj
získalo z Regionálního operačního programu Střední Čechy dotaci ve výši 13,86
milionů korun. Tedy rovných 51% způsobilých výdajů. Firmy, které však zvítězily ve
výběrovém řízení, provedou revitalizaci o
více jak 9 milionů nižší cenu, než je cena
projektová. Náměstí bylo ve velmi špatném
technickém stavu, zelené plochy nemohly
být využívány a hlavně - náměstí ztratilo za
uplynulá léta svou původní tvář i poslání.
(Více čtěte v dalších vydáních)
-if-
Slavnostní tečkou za náročnou akcí, kdy
se pro obec s necelými 200 obyvatel podařilo
vybudovat nový vodovod a kanalizaci, bylo
otevření a zprovoznění kořenové čistírny odpadních vod. Přítomní hosté, zastupitelé obce
a místní lidé a přátelé Rataj si prohlédli rákosové pole a důmyslný, ryze přírodní systém
čištění odpadních vod. Podstatnou část procesu zde zastanou kořeny rostlin, které vodu
začaly čistit. V areálu ratajské čističky teď roste rákos obecný a chrastice rákosovitá. Nová
vodovodní a kanalizační síť i s čističkou přišla
v Ratajích na 19 milionů korun. Celková délka vodovodního a kanalizačního potrubí je
5.000 metrů. Stč. kraj na stavbu přispěl částkou 6,1 milionu, ministerstvo zemědělství 6
miliony korun. Zbylé prostředky hradila obec
ze svého rozpočtu. Rataje se tak zařadily mezi
obce s kompletní infrastrukturou; zemní plyn
totiž zdejší občané využívají už 13 let.
Rataje u Vlašimi právě procházejí zásadní
kvalitativní proměnou místní infrastruktury.
Vodovod, kanalizace i čistírna odpadních vod
patří mezi nedůležitější vybavení jakéhokoliv
města nebo vesnice. „Velmi nás v těchto aktivitách podpořil Středočeský kraj, je hlavním
garantem rozvoje obce v posledních letech. A
velké díky patří i místním lidem, bez vstřícného
přístupu majitelů dotčených pozemků by vše
bylo jen stěží proveditelné“, říká starosta obce
Jaroslav Vošický.
V plánu a konečné fázi příprav je nyní revitalizace Ratajského potoka. Tento projekt
plynule navazuje na přírodě přátelské hospodaření s vodou v Ratajích. Na březích potoka,
ale i pod hladinou, by se měli znovu uchytit
běžní živočichové a typické rostliny.
Navíc v Ratajích u Vlašimi právě začíná
díky Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje další významná akce - revitalizace
návsi. Elegantně a účelně se tak podaří zahladit jizvy na komunikacích a zelených plochách po budování vodovodní a kanalizační
sítě. Náklady jsou odhadnuty na 4,5 milionu
korun. Výsledek jistě potěší obyvatele, turisty
i řidiče.
Eva Vrzalová
Dne 23.července ve 13.50 hod. proběhla
v horolezecky známé lokalitě Mařenka na
pravém břehu Vltavy, v katastrálním území Krňany (přístup od osady Proudy), záchranná akce šestadvacetiletého lezce. Ten
při přípravě jištění lezecké cesty zachytil o
zvětralou skálu, jejíž část se vydrolila a lezec padal cca 10 metrů ze skály. O skalní
výběžek si poranil záda. O pomoc zavolal
jeho spolulezec. Na místo se dostavil vrtulník LS PČR Bell 412 s lezcem na palubě, který zraněného mladíka vyprostil.
Ten byl po ošetření následně převezen do
pražské nemocnice. Na místě zásahu byl
dále přítomen lezec HZS Benešov, který
zajistil výstup druhého lezce. Ten zraněn
nebyl. Záchranná akce byla úspěšná.
Od začátku minulého týdne musíme
zaplatit za parkoviště pod budovou ředitelství nemocnice. Jak nás informovalo
vedení nemocnice, odstavná plocha byla
rozšířena, její povrch byl opraven a obnoveno bylo značení parkovacích míst. Nově
byla nainstalována automatická technologie na výběr poplatků za vjezd na tuto
odstavnou plochu. Poplatek činní 30Kč
za každou započtenou hodinu. S tímto
krokem byl současně zvýšen poplatek za
vjezd do areálu nemocnice, který je vybírán u vrátnice. Nová výše poplatku byla
stanovena na 50Kč za každou započatou
hodinu s tím, že prvních 15 minut je vjezd
volný. Držitelé průkazu ZTP jsou od poplatku za vjezd do areálu osvobozeni.
Město Týnec nad Sázavou začalo v červnu připravovat ve spolupráci se Středočeským krajem žádost o dotaci na stavbu lávky
přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci. Ta
by měla sloužit pouze pěším a cyklistům.
Jak jsme se informovali, součástí stavby
by měly být i dva úseky nových asfaltových povrchů - kolem řeky pod týneckým
hradem a také na cestách pod hradem ve
Zbořeném Kostelci. Stavbu by měl financovat Středočeský kraj. Když by Město Týnec
nad Sázavou dotaci dostalo, mohlo by se s
výstavbou této potřebné lávky a komunikací začít v příštím roce. Bohužel, dotace
na opravy týneckých místních komunikací
Město nedostalo, proto musí na nutné výspravy sáhnout do svého rozpočtu.
-if-
-r-
zdroj: Týnecké listy
Velké plány se v malé obci staly skutečností
Slavnostní přestřižení pásky nové čistírny odpadních vod v Ratajích. Zprava nám. hejtmana prof.
MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., starosta Jaroslav Vošický a krajský zastupitel Antonín Podzimek.
Rákosové pole a důmyslný, ryze přírodní systém čištění odpadních vod.
strana -2 -
JISKRA
anketa
KRŇANY SLAVILY 950 LET!
ptali jsme se ve Vlašimi
 CO VÁS BAVÍ?
 KOLIK JE SVĚTADÍLŮ?
číslo 31
pokračování ze str. 1
(7)
pokračování ze str. 1
• Jana Kupsová,
Vlašim
 Co nás baví? Teď
momentálně jsme
se přestěhovali na
vesnici a tam je sbor
dobrovolných hasičů,
takže to nás baví.
5
místních občanských spolků - předseda sdružení Mezi řekami V. Šmerák,
za společnost Teletín pí Drábková, za
SDH Krňany D. Šmejkal, za TJ Krňany
M. Rabiňák. Důležitým aktem tohoto
dne bylo nejen poděkování hlavnímu
iniciátorovi oslav panu Václavu Šmerákovi, ale především slavnostní zavěšení obrázku Panny Marie do kapličky
v Krňanech. Originál obrazu visí na
Pražském hradě. Do rámu obrazu byly
pro další generace uloženy důležité
artefakty dnešní doby - dokumenty o
kapličce, noviny (vydané u příležitosti
oslav 950 let obce), peníze a CD. Na
hřišti pak odehrála fotbalový zápas
stará garda Krňan proti staré gardě
Kamenný Přívoz s nerozhodným výsledkem 1:1 (gól za Krňany: M. Turek)
a mužstvo TJ Krňany (OP) proti Jesenici B - 7:3. Slavnostního odpoledne
se zúčastnila většina pozvaných „vysloužilých“ fotbalistů, ti, kteří nepřišli,
mohou jen litovat.
-if-
• Lukáš Kocman,
Dolní Kralovice
 Rybaření a plavání...cestování, památky a příroda...
6
5
Neznámý pachatel dne 25. července v 10.45 hod. telefonicky kontaktoval
Městský úřad Votice, aby zde pracovnici recepce oznámil, že je na úřadu bomba
a zavěsil. Na místo se ihned dostavila hlídka OO PČR Votice, byla provedena
evakuace lidí z budovy MěÚ i ze sousedních budov, vyklizena byla i část náměstí.
Dále se na místo dostavil vedoucí Územního odboru P ČR Benešov a výjezdová
skupina SKPV Benešov. Kontrolu prostor budovy provedli dva psovodi ze služebny z Domašína. Služební pes prohledal budovu a na přítomnost výbušné látky
nereagoval. Ve 12.45 hod. byl Městský úřad Votice opět pro veřejnost v provozu.
26. července v 18.00 hodin oznámil majitel vozu Citroen Xsara Picasso na
linku 158 krádež katalyzátoru z jeho osobního automobilu. Neznámý pachatel
ho vyřízl z výfukového potrubí. Automobil byl zaparkovaný v Týnci nad Sázavou vedle budovy občerstvení na autobusovém nádraží. Způsobená škoda činí
30.000Kč.
Dne 26. července ve 14.30 hod. došlo na silnici v Louňovicích pod Blaníkem
k dopravní nehodě, při níž byl lehce zraněn řidič motocyklu Jawa 250. Řidič
vozu Citroen Berlingo jel po vedlejší silnici, dal přednost v jízdě projíždějícímu
vozidlu a najel na hlavní silnici. V tom si všiml motorkáře, který začal brzdit, dostal smyk, a do vozidla Citroen narazil. Řidiče motocyklu posádka vozu Citroen
odvezla k ošetření do benešovské nemocnice, po němž byl motorkář propuštěn.
Způsobená škoda činí 22.000Kč.
• Rastislav Pišta,
Vlašim
 Co mě baví? Nevim...sport...tady malej...jídlo...žena taky...
7
Několik domácností bylo 23. července od 21.35 hodin a 24 července do 14.30
hodin bez elektřiny. Způsobil to neznámý pachatel, který v Políčanech, k.o. Nahoruby, nařízl pilou vzrostlý topol, který se podélně rozštípl a padl na dráty vysokého napětí. Došlo k přetržení dvou vodičů a přerušení dodávky el. energie
v šesti trafostanicích. Společností ČEZ Distribuce s. r. o. byla škoda předběžně
vyčíslena na částku 50.000Kč. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.
Výherce prvního kola naší Soutěže s Ferdinandem pan Jaroslav Tůma z Jemniště se svou
výhrou.
Foto: -PO-
• Soňa Hejná, Vlašim
 Baví mě sport. Dělala jsem instruktorku
aerobiku jak dětí, tak
dospělejch. Volejbal...
prostě pohyb.
4
ČERNÝ
TÝDEN
Na úřadu ve Voticích oznámena bomba
PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ S FERDINANDEM
V nočních hodinách 26. července byla přivolána do baru v Benešově policejní hlídka k podnapilému muži, který vyhrožoval sebevraždou. Muž se dobrovolně podrobil dechové orientační zkoušce na alkohol, byla mu naměřena hodnota
2.42 promile. Vzhledem k okolnostem byl muž převezen do protialkoholní záchytné stanice. Náklady spojené s převozem do Příbrami bude muset muž policistům uhradit.
por. Bc. Zuzana Stránská
V Kamberku oslavili 750.výročí
• Aleš Dostál, Blaník
 Já to takle z fleku
neřeknu...no tak...já
sem bushman, kterej
jezdí na
kole, který se momentálně posr..., a jedu si
pro náhradní díly.
• Roman Š., Vlašim
 No,já nevim,co mě
baví. Procházky asi,
sbírání hub... nevim...
5
• Radka P., Vlašim
 Baví mě léto a sluníčko, voda a koupání!
5
V sobotu 23. července oslavila obec
Kamberk 750. výročí, kdy padla první
dochovaná zpráva o Kamberku. Historik Augustin Sedláček ve své knize
zmiňuje Kamberk jako novou državu
Sezimy z Ladštejna.
ZA ZÁTKY VYHRAJTE
SUD PIVA FERDINAND
kdo přinese do redakce Jiskry nejvíce zátek
od jakéhokoliv lahvového piva Ferdinand - VYHRÁVÁ
uzávěrka 3. kola soutěže 10. srpna
• Fantomas,???
 Cha chá! Vy...mne
opravdu...bavíte...
Mou zábavu raději
ani nechtějte
poznat...!!!
 Pro mne málo...
• Tajemný poeta
Ten koho jako baví...
Pozorovat oka paví...
Sny sní si svý a ví...
A to je hele zdravý...
Výherce 2. kola soutěže Václav PETRAN z Broumovic.
Do redakce odevzdal celkem 1 729 zátek
od benešovského piva Ferdinand a vyhrává tak sud piva Ferdinand.
Blahopřejeme!
Malé i velké návštěvníky Kamberka zaujalo i šermířské vystoupení.
lo vystoupení Podblanického smíšeného
sboru a podvečerní vystoupení taneční
skupiny Babinec z Louňovic naplnilo
návštěvníky příjemnými kulturními zážitky.
Při příležitosti oslav byla pokřtěna také
kniha místního patriota pana Vladimíra
Myslíka s názvem "Z historie Kamberka",
která se následně úspěšně prodávala.
„Myslím si, že dlouho dopředu připravované oslavy splnily účel, tedy že zanechaly v návštěvnících hluboké zážitky.
Postarat se o propagaci malé obce, kde
se spojily síla, odvaha a nadšení, kde lidé
drží pohromadě, svědčí o tom, že jsou na
svůj domov hrdi.“ Řekla na závěr starostka obce Kamberka A. Jenšíková.
-if-
OZNÁMENÍ
-sj-
zástřelné na lišky
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
PŘEDPLATNÉ
JISKRY
SKLADATEL
odpověď na kvíz ze str. 3
2. POLOLETÍ 2011
hotovostní platba v redakci: 325 Kč
citát: LUPIČI
„Důstojné oslavy připravovala skupina
nadšenců z řad obecního úřadu a Občanského sdružení rodáků a přátel Kamberka. Snažila se, aby svou pestrostí pokryla
zájmy dětí, jejich rodičů i těch dříve narozených.“ Řekla nám starostka obce Ing.
Alena Jenšíková s tím, že se pochopitelně
vždy jedná o finančním zajištění akce.
„V našem případě pomohli sponzoři z řad
místních drobných podnikatelů.“ Uvedla.
A tak si obec, čítající 160 trvale žijících
obyvatel, mohla dovolit pozvat na oslavu dechovou hudbu Sebranka, žongléry,
šermíře či lukostřelce. Nechyběly stánky
s předváděním tradičních řemesel a obec
mohla zajistit i večerní ohňovou show.
„Návštěvníci z řad rodáků, kterých jsme
jmenovitě pozvali na stovku, byli vesměs
unešeni množstvím exponátů v místním
muzeu venkova, které je v okolí již dostatečně známé a i hojně navštěvované. V
budově bývalé školy, pro nedostatek žáků
zrušené před 35 lety, si v historické třídě
mnozí zavzpomínali na svá školní léta.“
Uvedla starostka.
Po tradičním zahájení oslav mší svatou
v místním kostele sv. Martina následova-
Krajská veterinární správa
pro Středočeský kraj,
Inspektorát Benešov
oznamuje, že od 1.8.2011
je zahájeno proplácení
zástřelného za lišky
předané k vyšetření na vzteklinu
v částce 380Kč za lišku.
MVDr. František Macek
vedoucí Inspektorátu Benešov
Krajské veterinární správy
pro Středočeský kraj
Přítomní oslav 750. výročí Kamberka zhlédli i ukázku místních hasičů s historickou stříkačkou.
OD TEBE CHTĚJÍ PENÍZE NEBO ŽIVOT. ŽENY CHTĚJÍ JEDNO I DRUHÉ. Samuel Butler
číslo 31
JISKRA
možná nevíte, že ...
... zateplování ohrožuje rorýse obecného.
Spolu s nárůstem počtu prováděných zateplování panelových domů
narůstá i výrazný zájem ochránců přírody o toto téma. Jejich pozornost se
upírá především na živočichy dotčené
touto stavební činností, a to především
na rorýse obecné a netopýry.
Úbytek vhodných přirozených biotopů má za následek stěhování těchto
živočichů do měst, kde hledají náhradní stanoviště a zalétají mimo jiné i do
lidských staveb. Rekonstrukce a zateplování budov tak mohou mít na tyto
živočichy mnohdy značně negativní
vliv. Aktuálně je tato problematika řešena například ve Vlašimi, kde probíhá
zateplování budov využívaných rorýsy
obecnými jako hnízdiště.
Černé siluety s výrazně dlouhými
křídly létající vysoko nad střechami
panelových domů, zvučné volání a
ohromující vzdušná akrobacie. To jsou
typické znaky vzácného obyvatele našich měst, rorýse obecného. Lidé si jej
často pletou s vlaštovkami či jiřičkami.
Rorýs patří mezi ohromující letce, v
ČR je zařazen mezi zvláště chráněné
druhy ptáků.
Rorýsi využívají větrací otvory ve
zdech panelových domů k hnízdění a
vyvádění mláďat. Stavební úpravy prováděné na těchto budovách v období
od 20. dubna do 10. srpna dospělé rorýse značně ruší, plaší a brání jim tak v
sezení na vejcích či v krmení mláďat.
Ta mohou být při nepozornosti dokonce i uvězněna na hnízdě zaslepováním větracích otvorů mřížkami, což
má za následek jejich jistou útrpnou
smrt. Jakékoli rušení rorýsů při hnízdění, negativní zásahy do jejich biotopů či samotné usmrcování těchto ptáků, je přitom dle zákona 114/ 1992 Sb.
O ochraně přírody a krajiny, trestné.
Na internetových stránkách www.
rorysi.cz naleznete nejen poučení o
problematice zateplování panelových
budov v souvislosti s ochranou rorýsů, ale také informace k probíhajícímu
mapování rorýsů obecných.
Bc. Michala Musilová
strana -3-
PRVNÍ DEN VSTUP ZDARMA!
(BENEŠOV) - Jen několik dní před dnešním zahájením Sázavafestu přišli pořadatelé s výborným nápadem - první den bude vstup zdarma! „Tento nápad
vznikl na popud radnice Benešova, a když jsme o tom hlouběji přemýšleli, rozhodli jsme se akci rozšířit i za brány města. Kdo bude chtít nahlédnout do Zeleného ostrova, nebude muset ve čtvrtek platit žádné vstupné,“ uvedl Pavel Kloupar,
ředitel a dramaturg festivalu. Festivalový areál Sázavafestu „Zelený ostrov“
se pro veřejnost otevře dnes, ve čtvrtek 4. srpna v 11.00.
stoupí na ní Ponožky pana Semtamťuka, Generace rock, Český šraml
Honzy Slabého, Ruce Nohy či Lahvátor.
Kdo se tedy rozhodne navštívit
čtvrteční Sázavafest, uvidí kapely
Sto zvířat, Rybičky 48, Wohnout,
dále Jiřího Schmitzera, Václava
Koubka, Ivana Hlase, Xaviera Baumaxu, Keks atd. Na dalších dvou
scénách budou k vidění například
vítězové letošních Bitev o Sázavafest, od 15.00 pak na Instinkt scéně
poběží pásmo letošních Ozvěn Anifestu.
Další novinkou pro návštěvníky
Sázavafestu je tzv. Městské pódium
Sázavafest, které bude postaveno
přímo v centru na Masarykově náměstí v Benešově. Tato scéna je pojata jako odpočinková a zaměřená
především pro starší generaci. Vy-
Program městské scény:
pátek 5. srpna 16:00 - 19:00 hodin
Generace rock, Ruce Nohy, Ponožky
pana Semtamťuka
sobota 6. srpna 14:00 - 18:00 hodin
Český Šraml Honzy Slabého, Ponožky pana Semtamťuka, Lahvátor
Hlavními hvězdami festivalu jsou
Hurts, Alphaville, The Subways,
Nouvelle Vague, Jazzanova, Kosheen, kteří se do České republiky vrací
v kompletní pětičlenné koncertní
sestavě, dále také Belleruche, Mad
Head XL. Jana Kirschner zde odehraje vůbec první vystoupení po mateřské dovolené. Zahrají také Chinaski, Nightwork, Wohnout, Charlie
Dospělý rorýs obecný.
Foto: archiv ZO ČSOP Vlašim
Straight, Tata Bojs, Tomáš Klus, Roman Holý a jeho J. A. R., s Matějem
Ruppertem pak vystoupí s projektem Monkey Business. Celkem se
na Sázavafestu vystřídá více jak 150
účinkujících na šesti scénách.
Vstupenky na celý festival jsou na
místě ke koupi za 1.200Kč. Sobotní
vstupenka vyjde na 700Kč. V blízkosti areálu jsou tři parkoviště. Cena
za parkovné po celou dobu festivalu
je od 220Kč.
Kdo by chtěl ušetřit za dopravu na
festival, ať určitě přijede vlakem. Návštěvníci Sázavafestu mají možnost
zakoupit a využít zpáteční jízdenku Českých drah (vlak + Sázavafest
2011) odkudkoliv z ČR do Benešova
s 50% slevou z obyčejného jízdného.
Více na www.sazavafest.cz
kachna
Malé české provinční městečko,
tedy jeho představitelé, se rozhodli
pomoci svým spoluobčanům: „V době
ekonomické krize chceme nabídnout k
odprodeji do osobního vlastnictví jednotlivé hroby, které jsou doposud v nájemním vztahu. Stanovená cena za 1m2
37.600Kč se může někomu zdát příliš
vysoká, ale vzhledem k základní potřebě občana, tj. 2m2, si tuto investici může
dovolit každý. Jsme rovněž připraveni
nabídnout pomoc jedné velké banky,
která zprostředkuje zájemcům o koupi
hrobu výhodnou hypotéku. Odkup hrobu doporučuji, je to opravdu investice
do budoucnosti.“ Vysvětluje starosta
Ing. Rakvička.
„Máme připravena tři cenová pásma.“ První pásmo, jak uvedl pan starosta Rakvička, se týká současných
uživatelů, tedy pardon, jejich potomků. Ve druhém pásmu si může hrob
koupit každý, ale již za tržní cenu, a ve
třetím pásmu v případě, že se nepodaří prodat všechny hroby, nabídneme
odprodej celého hřbitova ekonomicky
silnému investorovi.
„Tento prodej silně pomůže našemu
rozpočtu. Nechceme pohřbít ekonomiku města.“ Vysvětluje místostarosta
Jenóm Hrobařík.
-pf-
jdeme do kina
BENEŠOV
5. srpna od 19.30 hodin
PRINC A PRUĎAS
6. a 7. srpna od 19.30 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
8. srpna od 17.30 hodin
RIO
9. srpna od 19.30 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
10. srpna od 19.30 hodin
PAŘBA V BANKGOKU
11. srpna od 19.30 hodin
MECHANIK ZABIJÁK
12. a 13. srpna od 19.30 hodin
PAŘBA V BANKGOKU
VLAŠIM
- LETNÍ KINO
5. srpna od 21.15 hodin
KUNG FU PANDA 2
6. a 7. srpna od 21.15 hodin
PRINC A PRUĎAS
10. srpna od 21.15 hodin
RIO
11. srpna od 21.00 hodin
PAŘBA V BANKGOKU
13. srpna od 21.00 hodin
PAUL
ČERČANY
5. srpna od 20.00 hodin
MELANCHOLIA
6. srpna od 20.00 hodin
PAŘBA V BANKGOKU
NEVEKLOV
5. srpna od 20.00 hodin
LIDICE
VRCHOTOVY JANOVICE
- LETNÍ KINO
5.srpna od 21.00 hodin
MEDVÍDEK PÚ
6. srpna od 21.00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 5
7. srpna od 21.00 hodin
WESTERN STORY
10. srpna od 21.00 hodin
JSEM ČÍSLO ČTYŘI
12. srpna od 21.00 hodin
ČERNÁ LABUŤ
Miroslav Fechtner
pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku
Sidonius Jiro
smějeme se ...
• Muž rozzlobeně domlouvá svému mohutnému bernardýnovi: „Pamatuj si,
Bohouši, tohle byla poslední návštěva,
kterou jsi nám sežral!“
Miroslav Fechtner
• Chlubí se myslivec: „Před každou střelou posypávám kulku solí.“
„A proč?“ - ptá se druhý.
„Střílím na takovou dálku, že než tam
dojdu, maso začne být cítit!“
obtížnost: vysoká
1
1
2
6
5
8
6
1
2 3 4
7
7
2
9
1 8 7
2
1
4
8
6
2
4
9
1
5
KVÍZ - najděte název „svobodného“ zaměstnání. (správná odpověď na straně 2)
přísloví francouzské: NEPOKOUŠEJ
SE UTOPIT SMUTEK V ALKOHOLU, UMÍ PLAVAT.
strana -4-
JISKRA
Z HISTORIE OBCE KRŇANY
Území Krňan bylo pravděpodobně osídleno již v prvním tisíciletí př.n.l. Podél
Vltavy se tudy k jihu ubíral lid Knovízské kultury. Z doby kolem roku 400 př.n.l.
pocházejí archeologicky doložené nálezy střepů a rýžoviště zlata pod Rakousy
svědčící o stradonické kultuře Keltů se sídlištěm (opidem) u Hostěradic. Keltského původu je i pojmenování obce - Krnian. Později se zde usídlili staří Slované,
kteří dali název Třebsínu - místu, kde pravděpodobně probíhala obětování pohanským bohům. Trebiti znamená staroslovansky obětovati.
Stará garda Krňan.
První písemná zmínka o obci pochází z Ostrovského kláštera a váže
se k roku 1061. V době husitské byly
Krňany mezi prvními, kde bylo přijato
Husovo učení. To proniklo do Posázaví
z blízké Prahy. V roce 1419 tudy táhly
husitské houfy na shromáždění v Praze. U nedalekého Křížkového Újezdce, na návrší na Křížkách (při „staré
benešovské“ silnici), kázal na velkém
táboru lidu slavný kazatel, kněz Václav
Koranda. V 16. století nabývala v územích podél Vltavy na důležitosti těžba dřeva a voroplavba. Stopy starých
plaveckých cest jsou dodnes patrné a
chráněné jako památky. Během Třicetileté války obec hodně trpěla vojsky
švédskými i císařskými, která se tudy
ubírala od Zbraslavi na Benešov.
V novodobé historii je z hospodářského hlediska obce významně zapsaná
činnost nového správce z dvorce Chlistova v Teletíně, pana Rudolfa Strimpla,
který na Krňansko přivezl v roce 1912
sadbu polních jahod z USA. Pěstování
jahod se zde velmi rychle ujalo, jahody se po roce 1918 začaly prodávat do
Prahy s využitím paroplavby na Vltavě.
Prodej přinesl značné příjmy zdejším
obyvatelům, kteří sadbu postupně odkoupili a provozovali ve velkém až do
druhé světové války.
Za První republiky došlo mimo
jiné k úpravě a regulaci potoka v Krňanech, který při průtrži mračen napáchal značné škody na pozemcích.
Dne 3.9.1926 byla slavnostně otevřena
škola. Fungovala vyjma vysídlení za 2.
světové války až do šedesátých let minulého století jako tzv. Obecná škola
(dnešní první stupeň ZŠ).
2. světová válka poznamenala celý
kraj neblahým působením jednotek SS.
Území obce se stalo součástí rozsáhlého cvičiště (SS Übungsplatz) těžkých
palných zbraní SS. Cvičiště mezi řekami Vltavou a Sázavou ohraničovala
na severu silnice Benešov - Týnec nad
Sázavou - Kamenný Přívoz, na západě
řeka Vltava, na východě železniční trať
Tábor - Votice a na jihu silnice Líchovy
- Dublovice - Sedlčany. Obyvatelstvo
obce bylo násilně vystěhováno ve dvou
etapách, z nichž první proběhla v roce
1942. Území obce pak postupně chátralo a škody na majetku i neobdělané
krajině byly rozsáhlé. Následky období
Protektorátu Čecha a Morava přetrvávaly ještě dlouho po ukončení války v
roce 1945.
Po válce začal dvakrát denně jezdit
přes Krňany první autobus linky Jablonná - Praha. Obec se začala postupně
elektrifikovat a byla obnovena tradice
pěstování jahod, která byla udržována
až do počátku sedmdesátých let.
Řeky Vltava a Sázava již od pradávna
formovaly místy až dramatický terénní
reliéf s ostře zaříznutými skalnatými
břehy. Pro své krajinářské hodnoty je
území součástí přírodního parku Střed
Čech.
Toto mimořádně hodnotné přírodní
prostředí je od První republiky hojně
využíváno pro letní a víkendovou rekreaci převážně Pražanů. Mezi Smetanovou vyhlídkou a vyhlídkou Máj (obě
na pravém břehu Vltavy) se nacházejí
Svatojánské proudy. Zde po obou březích vznikaly první trampské osady. V
současnosti je využití rekreačních lokalit na hranici únosnosti, a proto platí
stavební uzávěra na rekreační objekty.
Celá oblast je turisticky velmi atraktivní. Ze Smetanovy vyhlídky, kde údajně
jeden z našich nejvýznamnějších skladatelů komponoval cyklus šesti symfonických básní Má vlast, a vyhlídky
Máj je překrásný pohled do vltavského kaňonu. Horolezeckým pojmem
je cca 100m vysoká buližníková skála
Mařenka tyčící se na pravém břehu Vltavy. Přístup k ní je zajištěn přes chatovou osadu Proudy. Turisticky významná je zejména část obce Třebsín, jenž
je křižovatkou dvou turisticky atraktivních tras Posázavské stezky a oblasti
středního Povltaví. Chráněnou přírodní památkou geologického charakteru
je Teletínský lom, který byl využíván
při stavbě Slapské přehrady. Do území obce částečně zasahuje též přírodní rezervace Kobylí draha. Památkově
chráněnými objekty jsou kapličky v
Krňanech a Třebsíně včetně kapličky v
Teletíně, kde je umístěna socha sv. Jana
Nepomuckého.
zdroj: www.krnany.cz
číslo 31
jednou větou
Objekty z posledních deseti let tvorby vystavuje výtvarnice Erika Bornová v
Muzeu umění a designu v Benešově do 31. srpna.
V Galerii Městského muzea v Týnci nad Sázavou můžete do 31. srpna zhlédnout výstavu fotografií „Život“.
Městské muzeum v Týnci nad Sázavou ve spolupráci s Vlastivědným kubem
zve na výstavu historických hraček Jak si hráli naše babičky a dědečkové - výstavu můžete na Hradě v muzeu zhlédnout do 30. září.
Teátr Víti Marčíka uvádí v pátek 5. srpna od 20.30 hodin na zámku Jemniště
divadlo pro dospělé - Romeo a Julie - nenechte si ujít.
Městské kulturní středisko Benešov pořádá od 2. září v sále Městského divadla Na Poště ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO
MLÁDEŽ pod vedením tanečního mistra K. Maršálka a J. Maršálkové (Taneční
škola SALTA) - platba a zápis do kurzu v kanceláři MěKS (Městský úřad Benešov, Masarykovo nám. 100, budova „A“, 1. patro, dveře č. 113), tel.: 317 722 114,
e-mail: [email protected]
Lékařem proti své vůli - divadlo pro dospělé uvádí U Modré kočky na Kopečku ve Voticích v pátek 5. srpna od 19 hodin Divadlo Kapsa.
Zdravý den s Nordic Walking 6. srpna od 9.00 hodin na Konopišti, sraz na
parkovišti pod hrází rybníka, garantem akce je Mgr. J. Stejskalová, bývalá reprezentantka ČR v běhu na lyžích, instruktorka Nordic Walking.
SDH Neveklov pořádá 13. srpna od 8.00 v parku na hřišti HASIČSKÝ
SRANDAMAČ - jedná se o netradiční soutěž v požárním sportu, konaná v
rámci oslav 135 let od založení SDH v Neveklově (oslavy budou pokračovat 17.
září), vstupné 20Kč, děti do 6 let zdarma - všichni příznivci požárního sportu
a hasičů vůbec jsou srdečně zváni.
Babiččiny kočárky - výstava historických kočárků pro děti a panenky z let
1860-1960, dobové oblečení na miminka, zavinovačky, polštářky, ukázky dětských pokojíčků, nádobí pro panenky - výstava potrvá na hradu Český Šternberk
do 31. srpna.
-if-
MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
Benešov, Malé nám. 5
VÝSTAVA
Ladislava Hojného
NEJKRÁSNĚJŠÍ
OBDOBÍ MÉHO ŽIVOTA
Kresby s texty.
Čtyři penzijní programy:
Výlety do malých a nejmenších obcí Stč. kraje,
Co mě cvrnklo do nosu…,
Vzkazy zvenčí,
100km2 křížem krážem.
Výstava je k vidění do 26.srpna
In promotion s. r. o. uvádí:
doprovodný program:
Slavnostní předání daru na hřišti v Krňanech panu V. Šmerákovi, hlavnímu iniciátorovi oslav a autorovi výroční knihy. V. Šmerák (vlevo) přebírá ocenění z rukou starosty
Krňan K. Valty.
Foto: -jaf-
kosheen(uk)
belleruche(uk)
NOUVELLE VAGUE
Podle účasti ve hře Retro. obr. rébus
se v závěru výstavy uskuteční
beseda a slosování
Pohádkové
léto
Zámek Jemniště
5. srpna v 19.00 hod.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Teátr Víti Marčíka
Hřebčín Favory Benice u Netvořic
5. srpna v 18.00 hod.
KOUZELNÉ
MALOVÁNÍ A ČAROVÁNÍ
Divadlo Mimos
vstupné 60Kč • občerstvení zajištěno
za deště se hraje ve špejcharu
U Modré kočky na Kopečku ve Voticích
7. srpna od 18.00 hod.
O KAČENCE
A NEBOJÁCNÉM SYNKOVI
Divadelní společnost České Budějovice
hraje se za každého počasí • vstupné 50Kč
Letní divadelní scéna Posázaví
6. srpna 10.00 - 23.00 hod.
TÝNECKÝ STŘEP
vstup zdarma • občerstvení zajištěno
Křižíkova 2178 • Benešov 256 01• telefon: 606 140 000 • e-mail: [email protected] • www.quad-centrum.cz
YR]tN]DĀW\őNRONXQDSőHSUDYXGőHYD
YĀHWQěVXQGDYDFtVNORSQpNRUE\DQDNOiGDFtKRUDPHQD
(fr)
monkey business
Tomas klus/wohnout
charlie straight
nightwork/j.a.r.
‡YìN\YQpQiSUDY\
‡RWRĀQìĀHSSőtSRMQpKRPHFKDQLVPX
‡PRçQRVWGRY\EDYHQtHOHNWULFNìPQDYLMiNHPVGiONRYìPRYOiGiQtP
‡FHQD
YĀHWQě'3+
...… A BRZY SE DOZVÍTE MNOHO
OD
DALŠÍCH
ALŠ
ŠÍCH
Limitovaná
á edice predprodeje v
sítích ticketpro a eventim
v cr za 550kc + poplatky,
na slovensku za 20€
více na:
Speciální
pe
Benešovská prodejna s omezeným poctem vstupenek:
Jirí
irí Pekar – hudební nástroje, Masarykovo nam. 222, Benešov.
WHOHIRQ‡ZZZTXDGFHQWUXPF]
číslo 31
JISKRA
strana -5-
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL • EZOTERIKA • GRAFOLOGIE • FILOSOFIE
SVĚTOVÁ MOUDROST • VYUŽITÍ MĚSÍČNÍCH FÁZÍ • ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
čtvrtek 4. srpna
dorůstající Měsíc
couvající Měsíc
+2526.23
na tento týden sestavila zkušená
astroložka Eva
váhy (vzduch - květ)
východ
5:35
11:47
západ
20:41
22:18
nyní i na internetu
www.astrohled.cz
Tel.: 906 7
7 0 60 70
6. srpna
(první čtvrt)
naučte se pít vodu
jezte melouny, okurky, rajčata
rozdělte trsy starých kosatců
13. srpna
(úplněk 20:57 - LČ)
Tip na tento týden
pátek 5. srpna
Ovesné vločky
nejen pro zdraví, ale i pro krásu
váhy (vzduch - květ)
východ
5:36
13:08
západ
20:40
22:47
dodržujte pitný režim
posilujte organismus otužováním
hřížením množte vistárii, břečťan, zimolez
sobota 6. srpna
štír (voda - list)
východ
5:38
14:27
západ
20:38
23:22
snídejte ovesné vločky či kaši
při procházce lesem sbírejte houby
vysévejte zeleninu pro podzimní sklizeň
neděle 7. srpna
štír (voda - list)
východ
5:39
15:41
západ
20:36
**:**
ovesné vločky přidejte do všech jídel
perte v malém množství prášku
stříhejte živé ploty
pondělí 8. srpna
Ovesné vločky obsahují hodně bílkovin,
sacharidů, tuků, vlákniny, vitamín B,
vápník, železo a fosfor, proto by měly být
nedílnou součástí našeho jídelníčku. Jsou
snadno stravitelné, výživné a mají přímý
vliv na trávení. Působí preventivně proti
zácpě, závažným onemocněním trávicího
traktu a také jako prevence srdečních a
cévních onemocnění, pomáhají udržovat
stálou hladinu cukru v krvi, snižují
cholesterol a chrání tělo před působením
volných radikálů.
Vločky neznamená jen müsli koupené
v obchodě, ale lze je použít při přípravě
mnoha jídel. Můžete si udělat sladký
nákyp, ovesnou kaši, či je přidat do
polévky. Vločky předem namočte a vařte
jen krátce, aby se varem neztratily důležité
látky. Křupavé sušenky vyrobíte tak, že
spojíte vločky s medem, přidáte oříšky
či jiná semínka, vytvoříte malé placičky,
které lehce opražíte. Vločky lze také přidat
do karbanátků místo strouhanky. Ovšem
nejvhodnější je, konzumovat je čisté v
kombinaci s jogurtem či čerstvým ovocem.
Oves lze použít také při péči o pleť,
chrání tělo před volnými radikály. Je
vhodnou prevencí proti tvorbě vrásek,
má zklidňující a protizánětlivé účinky.
Spařením ovesných vloček získáte nálev s
čisticími vlastnostmi, vaše pleť bude opět
nádherně hebká.
Lecitin a vitamíny skupiny B, které ovesné
vločky obsahují, jsou nezbytné pro vývoj
nervové soustavy, pro paměť a soustředění,
posilují imunitní systém, zlepšují kvalitu
vlasů a nehtů a dokonce i zvyšují odolnost
vůči stresu.
Zařazením ovesných vloček do
každodenního jídelníčku snadno
pomůžete svému zdraví, kráse i štíhlé linii.
-šeL-
den
fáze měsíce
čtvrtek PČ - 2
střelec (oheň - plod)
východ
5:41
16:47
západ
20:34
0:04
cvičením posilujte stehna
jezte celozrnné těstoviny
buďte šťastní - zpívejte si
úterý 9. srpna
střelec (oheň - plod)
východ
5:42
17:42
západ
20:33
0:56
nepřejídejte se
pokožku masírujte kartáčem
udělejte probírku plodů
středa 10. srpna
kozoroh (země - kořen)
východ
5:44
18:26
západ
20:31
1:58
soustřeďte se na držení těla
zvyšte příjem vitamínu E
zakládejte vysoké záhony
21. srpna
(poslední čtvrt)
29. srpna
(novoluní 5:04 - LČ)
4. září
(první čtvrt)
Beran
SRPEN - OTUŽOVÁNÍ
V srpnu je podle tradiční čínské
medicíny zatížen systém související
s tělesným teplem. Nyní je vhodné
začít s otužováním. Umožňuje lépe
se přizpůsobit teplotním výkyvům
okolí. Prospívá všem, bez ohledu na
věk. Je prokázán výrazně nižší počet
onemocnění horních cest dýchacích
u otužujících se lidí. Otužovat se můžeme vzduchem, vodou a sluncem.
Otužování vodou je nejúčinnější.
Vyplývá to ze skutečnosti, že voda
odvádí při styku s tělem teplo více
než dvacetkrát rychleji než vzduch.
Proto je při otužování vodou zvlášť
důležitá postupnost. Začátečníci mohou začít omýváním mokrou žínkou,
houbou nebo vlhkým ručníkem.
Poté, co si tělo zvykne na omývání,
lze přistoupit k vyšším fázím - k polévání nebo sprchování 1-2 minuty.
Nejúčinnější je studená koupel v potoce, řece, moři apod. Doba koupele
v přírodě bude trvat podle toho, jaká
je teplota vody, vzduchu a jaké úrovně otužilosti již koupající dosáhl.
Cévy starších lidí se nedokáží dokonale smršťovat. Je možné je posílit konzumací pohanky. Vysoce
prospěšnou látkou, jež stojí za tolik
pozitivním působením pohanky na
náš krevní oběh a cévy, je bioflavoid,
zvaný rutin, obsažený v bezkonkurenčním množství. Dále je zdrojem
vitamínu B, důležitým pro celkovou
imunitu, pevné nervy, zdravou kůži,
vlasy atd. Obsahuje antioxidant-vitamin E, jenž nás chrání před účinkem volných radikálů. Z minerálů
obsahuje např.vápník, zinek,hořčík,
draslík, fosfor a železo. Asi z 12% je
tvořen vlákninou, která má pozitivní
vliv na trávení, čistí a detoxikuje střeva. Lidé trpící slabými cévními stěnami a křečovými žílami jistě dobře
znají přípravek zvaný Ascorutin, který se běžně předepisuje právě na posílení žilních stěn a krevních kapilár.
Hlavními účinnými složkami tohoto
léku je kombinace flavoidu rutosidu a
kyseliny askorbové - vitaminu C. Pokud bychom do naší stravy pohanku
zařadili pravidelně, alespoň 3x týdně, ušetřili bychom si užívání nejen
tohoto, ale i mnoha dalších léků na
posílení cév a žil, a následných potíží
z jejich nedostatečnosti.
Pohanka se dá použít všude tam,
kde používáme mouku nebo obiloviny. Nejznámějším receptem na její
úpravu je asi slaná nebo sladká pohanková kaše. Například k snídani
uvaříme pohanku - lámanku v troše vody, cca za 10 minut je uvařená.
Přidáme med, brusinky (vynikající
na záněty močového měchýře), slunečnicová semínka nebo mandle,
ořechy. Dále můžeme pohankovou
mouku míchat s běžnou moukou a
používat ji k pečení koláčů, buchet,
přípravě lívanců, do domácích těstovin. Pohanková semena se výborně
hodí i do zeleninových a masových
polévek. Z najemno rozvařené pohanky si můžeme připravit také pomazánky, např. česnekovou. Je též
vhodnou přílohou k masu a rybám,
dá se smíchat s mletým masem do
karbanátků.
-AM-
stříhání, mytí
trvalá
operace na těle
větrání
péče o nehty
depilace
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
pátek
PČ - 1
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
nejlepší den
špatný den
sobota
První čtvrť 13:08
neutrální den
špatný den
špatný den
velmi špatný den velmi špatný den špatný den
neděle
PČ +1
neutrální den
špatný den
špatný den
velmi špatný den neutrální den
špatný den
21. 3.–19. 4.
Vydařená milostná schůzka
vám dodá novou naději, že je zde
někdo, kdo má o vás zájem a s kým
stojí za to strávit zbytek života.
Nebo alespoň část.
více na tel.: 906 70 60 70
Býk
20. 4.–20. 5.
Rozhodně se nenechte přemluvit ke zbytečnému utrácení.
Bude vám dobře, když si dáte na
chvíli oddech a zapřemýšlíte, co
opravdu nutně potřebujete.
více na tel.: 906 70 60 70
Blíženci
21. 5.–21. 6.
I když jste zadaní, tak nedokážete zastírat, že vaše myšlenky
neustále ubíhají k někomu jinému.
Budete mít problém s udržením
stávajícího vztahu.
více na tel.: 906 70 60 70
Rak
22. 6.–22. 7.
Všechno, co uděláte, uděláte ve prospěch svých
přátel a známých. Máte dobré srdce a tento týden se to opravdu několikrát projeví. Jste zcela šťastní.
více na tel.: 906 70 60 70
VOLEJTE ZDARMA
a vyberte si z ASTROLOŽEK
z celé ČR! Tel.: 800 700 750
Lev
23. 7.–22. 8.
V lásce vám nebude jen tak
něco dost. Budete od svého partnera požadovat, aby vás neustále
chlácholil a dával vám najevo svou
lásku. Budete ufňukaní.
více na tel.: 906 70 60 70
Panna
23. 8.–22. 9.
V zaměstnání budete dáváni kolegům za příklad, což vám
zvedne sebevědomí. Budete naprosto skvěle připraveni na každý
zádrhel, který se může objevit.
více na tel.: 906 70 60 70
Váhy
23. 9.–23. 10.
Partner vám dá najevo, co
pro něj znamenáte. Měli byste mu
jeho náklonnost oplatit. Alespoň
nějakým malým dárkem, který by
si podle vás mohl přát.
více na tel.: 906 70 60 70
Štír
24. 10.–22. 11.
Pracovně i finančně se vám
začne mimořádně dařit. Budete
nadšení z toho, jak moc se plní
vaše sny. Chcete být přece zase
jednou opravdu spokojení.
více na tel.: 906 70 60 70
ROZHODNUTÍ!
pondělí PČ +2
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
Nechcete šlápnout vedle? Ráda vám
vše usnadním, zavolejte mi! Kartářka
Dagmar! Tel.: 906 706 070
úterý
PČ +3
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
Střelec 23. 11.–21. 12.
středa
PČ +4
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
V citové oblasti se budete
připadat rozpolceně. Připadá vám,
že toho nesete na svých bedrech
až moc. Rádi byste si nějak ulevili,
ale zatím nevíte jak.
více na tel.: 906 70 60 70
Kozoroh 22. 12.–19. 1.
Váš život vám rozjasní nová
láska, která do něj vstoupí bez varování a bude při vás stát a sdílet
s vámi radosti i starosti. Připadá
vám to jako sen.
více na tel.: 906 70 60 70
Vodnář
20. 1.–18. 2.
Od důležité práce se nenecháte nikým rozptylovat. Nedělalo
by to totiž dobře ani vám, ani samotné práci. Víte, co je teď důležité, a tomu se věnujete.
více na tel.: 906 70 60 70
Ryby
19. 2.–20. 3.
Opačné pohlaví po vás
bude v těchto dnech šílet. Jste šik
a vše, co děláte, děláte s nadšením,
které není vaší osobě vůbec cizí.
Okolí vás obdivuje.
více na tel.: 906 70 60 70
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min./70Kč vč DPH,
www.platmobilem.cz
strana -6-
JISKRA
číslo 31
Historik Jaroslav Charvát v zrcadle B. Jirouška
Docent Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek (1972), rodem z Radošovic u Bystřice, věnuje značnou část své
odborné historické práce osobnostem
českých dějepisců.
Čilý stavební ruch je k vidění od začátku prázdnin na budově benešovské Základní školy v Jiráskově ulici. Dokončena byla přístavba jedné učebny zhruba za milion korun. V současné době probíhá celkové zateplování budovy školy. Současně je vyměňována krytina na nedaleké školní jídelně. Foto: -if-
PRINCEZNY NA KONOPIŠTI
Napsal monografii o Ant.Rezkovi
a Jar. Gollovi (19.st.) a Jos. Mackovi
(2.pol. 2O.st.) Vždy se snaží zobrazit
sledovanou osobnost co nejvěrněji.
Proto je na své portrétované „modely“
přísný, nic nezatajuje, neodpouští, ale
ani svou kritiku neuváženě nezostřuje.
Stejný přístup uplatnil i ve své zatím
poslední monografii „Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci“.
Charvát byl s Benešovem životně spjat,
žil zde se svou rodinou v 6O.až 8O.letech, účastnil se místního politického
a osvětového života. Například byl
redaktorem známé publikace Podblanicko proti okupantům. Absolvent
benešovského gymnázia Jiroušek měl
tedy k osobě Jar.Charváta i krajansky
blízko.
Jiroušek popsal Charvátovy rodinné kořeny v Třebíči, jejich levicový
charakter, vysokoškolská studia jako
žáka Jos.Pekaře a především zdůraznil Charvátovu příslušnost k sdružení
mladých levicových historiků v Historické skupině. Ta se stala předchůdkyní
a zakladatelkou marxisticko-leninské
historiografie, která ovládla poválečné
dějepisné bádání a nový, ideologický,
výklad českých dějin. Právě příslušnost
k tomuto směru nastartovala Charvátovi kariéru univerzitního profesora,
rektora Vysoké školy pedagogické a
držitele dalších významných funkcí. V
I přes nepřízeň počasí se na 8. Princeznovském bále na zámku v Konopišti sešlo mnoho malých
princezen a princů v maskách i bez. V zámeckém parku na 8 stanovištích plnili úkoly, za které v cíli
obdrželi drobné dárky. Na kolbišti se konaly turnaje na koních a souboje udatných rytířů. Velkou
atrakcí pro děti bylo svezení se na rytířském koni.
-šeL-
nich musel Charvát plnit úkoly strany,
která ho na tyto posty dosadila. Politika KSČ těžce poškozoval historickou
vědu a existenčně likvidovala její nekomunistické představitele.
Přemíra politické a organizační
práce i nedostatek vědeckého talentu,
který nenahradil pracovitostí, vzdálily
Charváta od vědecké práce. Jiroušek
z jeho díla cení pouze jeho dizertační
práci o Kryštofu Harantovi, studii o
stávce pražských textiláků 1844, edici
Palackého dějin a překlad jedné jeho
práce v němčině.
Charvát sám na historickou vědeckou práci rezignoval, věnoval se
didaktice dějepisu a pedagogické činnosti. Jiroušek je přesvědčen, že jeho
vliv v didaktice se dnes už neprojevuje.
Zásluhou Charvátovou však je, že se
jí věnoval v době, kdy byla na fakultě
podceňována a na učitelství ryzí „vědci“ hleděli jako na něco druhořadého.
Charvát vyučoval didaktice mnohdy
dost netradičně, jeho přednášky byly
živé. Jeho empatická a přívětivá povaha i společenský šarm k němu přiváděly studenty i mimo studijní učebny.
Charvát měl rád sport, fandil Slavii, byl
zdatným turistou, lyžařem a plavcem,
nestranil se žádných životních radostí.
Historik Charvát je příkladem osobnosti, kterou deformovala totalita vlády jedné strany. Nelze však popřít, že
on sám tomu tlaku příliš nevzdoroval.
Knihu vydalo nakladatelství ARSCI
roku 2011, má soupis pramenů, literatury a jmenný rejstřík.
-Rn-
6.8.
Vinotéka a čajovna U Budhy
(3. září)
Řeznická 235, Benešov 256 01
(vchod do prodejny z Malého náměstí)
Nabízíme :
• kvalitní stáčená moravská vína od vybraných, prověřených vinařů
• široká nabídka lahvových vín, ze všech vinařských oblastí Moravy
• Konopišťská medovina, portské, pálenky
• sklenice na víno, otvíráky a další doplňky k vínu
• velká nabídka sypaných i dárkových čajů
www.vinoteka-benesov.cz
Folk a Country
9. ročník
ČECHTICKÁ LILIE
HŘEBÍKIÁDY v OKROUHLICI
6. srpna od 15.00 hodin
na Farské zahradě v Čechticích
vystoupí: Šántré • Městská • Jiří Šmidt
The Bee Mix • Českej Chleba
Twister Timber • Kekit & Squadra a další
vstupné: 100Kč, děti50, předškoláci zdarma
HUDEBNÍ VEČERY
NA HRADĚ TÝNEC
tradiční letní hudební večery
pod širým nebem
soutěž v zatloukání hřebíků
na místním fotbalovém hřišti
6. července od 13.00 hod.
večer taneční zábava • hraje: 5x Zavřel
SDH Nespeky
pořádá
TRADIČNÍ
POUŤOVOU ZÁBAVU
(v Nespekách na návsi)
12. srpna v 19.00 hod.
pátek 12. srpna
latinskoamerické a jazzové standardy
hraje: VAT • začátek 20.30 hodin
Jaz s.r.o. Zdeňka Korbela
Přijďte si ještě vybrat svůj byt a dostavte
si jej dle svých představ.
POZOR - Kolaudace již v červenci!
pranostika: ŠEDÁ
MLHA V SRPNU NEZDRAVÁ.
číslo 31
JISKRA
Z HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Daměnice
Prčice
Bystřice A
Přibyšice
Střezimíř
Zdislavice B
Dalovy
Noskov
Jiřetice
24,04
26,44
29,32
30,73
36,89
37,50
38,87
58,47
64,16
ŽENY
Benešovská hasičská liga s Ferdinandem:
1. kolo 25. června - JIŘETICE
MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Radětice
Líchovy
Jankov
Zdislavice A
Radošovice
ČHJ Nalžovice
Chářovice
Všechlapy
Načeradec
Malovice
Louňovice
Tomnice A
Bystřice B
19,44
19,45
19,69
20,09
20,14
20,18
20,42
20,84
21,05
22,23
22,50
22,51
22,85
SDH Zdislavice při hasičském útoku HBL v
Jiřeticích.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Radětice
Daměnice
Načeradec
Dalovy
Bystřice
Tomice B
Třemošnice
Kondrac
Tomice A
Radošovice
Jiřetice
Všechlapy
20,95
21,03
21,15
21,43
30,03
35,50
37,40
41,32
43,00
46,91
47,78
48,38
2. kolo 9. července - CHÁŘOVICE
MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Radětice
Jankov
Chářovice A
Chářovice B
Načeradec
ČHJ Nalžovice
Bystřice A
Bystřice B
Tomice B
Záhoří
Spaly u Tábora
Zdislavice A
Líchovy
Bukovany
Louňovice
Dalovy
Všechlapy
Třemošnice
Jiřetice
Radošovice
Daměnice
Malovice
17,78
17,95
19,11
19,12
19,88
20,39
20,59
21.07
21,30
21,38
21,76
21,89
24,52
24,73
24,99
25,16
25,48
28,35
28,49
29,32
43,59
45,68
ŽENY
1. Všechlapy
2. Radětice
3. Načeradec
4. Lešany
5. Tomice A
6. Dalovy
7. Radošovice
8. Tomice B
9. Třemošnice
10. Jankov
11. Jiřetice
12. Malovice
13. Daměnice
21,02
21,58
21,87
22, 93
23,02
23,63
27,03
28.73
31,57
33,31
45,84
47,33
58,02
3. kolo 23. července - JANKOV
(noční soutěž)
Letos zavítala soutěž premiérově do Jankova,
do nového sportovního areálu. Jelikož se jednalo o první noční soutěž v rámci Benešovské
ligy, dala se očekávat velká účast soutěžních
družstev. Abychom dokázali odhadnout, jak
veliká bude účast na naší soutěži, nabídli jsme
předběžnou rezervaci pořadí, kterou většina
družstev využila. Celkově se do Jankova sjelo
37 mužských a 20 ženských družstev a to nejen z okresu Benešov, ale i z okresů Příbram,
Tábor, Jindřichův Hradec a Pelhřimov.
Tak, jak je na nočních soutěžích zvykem, začínaly nejprve soutěžit ženy a od půl deváté byly
k vidění první soutěžní pokusy. Soutěž zahájila děvčata z Načeradce a jako první otestovala
sportovní areál SDH Jankov, který tu vzniká 3
roky. Soutěž měla poměrně rychlý spád, družstva se na základně poměrně rychle střídala
a před jedenáctou hodinou byla kategorie žen
uzavřena. Na prvním místě se umístila děvčata z Kamenice nad Lipou (okres Pelhřimov) s
časem 18.68s, druhé místo Načeradec s časem
20.11s a bronzovou pozici vybojovaly ženy z
Radětic (okres Příbram) s časem 20.31s.
Mužskou kategorii zahájili kluci z Daměnic.
Nejlepší požární útok však předvedli hasiči ze
Stoklasné Lhoty (okres Tábor) s časem 19.11s,
druhé místo Kamenice nad Lipou (okres Pelhřimov) s časem 19.46s a na třetím místě Zdislavice s časem 19.53s.
V půl třetí ráno se odběhl poslední útok a
nastal čas pro konečné vyhlášení noční soutěže a ohodnocení soutěžních družstev. Kolem
třetí hodiny se začala soutěžní družstva rozjíždět zpět ke svým domovům.
lidové rčení: CEDIT
strana -7reality v otázkách a v odpovědích
Zdědil jsem větší částku peněz, proto
jsem se s přítelkyní rozhodl investovat
do bydlení. Mám zájem o koupi bytu, ale
nemohu se rozhodnout, zda koupit nějaký starší, nebo byt v novostavbě. Z toho
mám trochu obavy. Poraďte mi, mám
koupit byt, který ještě třeba ani nestojí
a jaké z toho budu mít na druhé straně
výhody?
Se starším bytem
je to jako s ojetým
autem. Můžete ho
i zrekonstruovat,
upravit dispozici,
ale pořád bude odpovídat použitými
materiály a dispozicí době, ve které
vznikl. Pokud máte
dostatek finančních prostředků, poradil
bych Vám investici do nového bydlení. V
Benešově v Tyršově ulici v současné době
vzniká bytový dům, ve kterém bude zřízeno osm velkometrážních bytů od 125
po 135 m2 včetně terasy. Parkování je zajištěno ve vnitrobloku. Tato lokalita je v
odpoledních hodinách a o víkendech minimálně dotčena automobilovou dopravou a hlukem. Zároveň zaručuje rychlou
dostupnost autobusového i vlakového
nádraží, obchodních a dalších služeb,
nemocnice, atd. Pro stavbu domu jsou
použity nejmodernější technologie a materiály, které zaručí dlouhodobé a bezproblémové bydlení. Dnes je na prvním
místě nákladovost na provoz domácnosti, náklady na topení tvoří podstatnou
SLOVA SKRZE ZUBY.
část rozpočtu domácností. U domu je
použit nejmodernější fasádní systém, až
200 mm tloušťka izolací včetně střechy.
Moderní okna s tepelně izolačním dvojsklem s mikroventilací izolují jak únik
tepla, tak průnik hluku. Dům bude vybaven kvalitním kotlem Buderus GB 16245. Byty budou vybaveny elektronickými
prvky a zařízeními, odpovídajícími době.
Samozřejmostí jsou rozvody TV, telefonu, datovými zásuvkami. Navíc si může
každý budoucí majitel do 31.12.2011 navrhnout změny dispozic bytu dle svých
představ a objednat i nadstandardní vybavení. Co se týká platebních podmínek
jsou rozvrženy do splátkového kalendáře
tak , aby si mohl každý zájemce průběžně uvolňovat prostředky na financování.
Možné je i využití slev a bonusů, kdy
zájemce ušetří i nemalé prostředky za
DPH, která bude od příštího roku vyšší
o 4 % a při zaplacení 35% z ceny bytu do
31.12.2011. vám bude odečtena z ceny
bytu. Zaváděcí ceny bytů – 15 % do konce roku, jsou také příjemným bonusem.
Samozřejmě na všechny platby budou
poskytnuty bankovní garance. Veškeré
informace o cenách a dispozicích jednotlivých bytů, o možnostech úprav a změn
dle vašich představ a užití nadstandardních materiálů Vám poskytnou odborníci v naší kanceláři v Tyršově ulici 2260.
Odpovídal: Hnitka Milan, makléř realitní kanceláře Evropa, Benešov
Své dotazy do Realitní poradny
zasílejte na adresu
Jiskra, Žižkova 2040, Benešov
e-mail: [email protected]
nebo přímo do realitní kanceláře
EVROPA RK BENEŠOV
Tyršova 2260, 256 01 Benešov
e-mail: [email protected]
strana -8-
JISKRA
číslo 31
Areál BN s.r.o.
Hodějovského 541, 256 01 Benešov
telefon: 604 500 100, e-mail: [email protected]
www.arealbn.cz
NABÍZÍME PRONÁJEM NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR - ZAŘIZUJE RK EVROPA
AKTUÁLNĚ: 120m2 KOMPLETNĚ ZAŘÍZENA PRODEJNA „ZVÍŘECÍ KRMIVO A POTŘEBY“
WHO
!!! ŽHAVÁ NOVINKA !!!
WHO
tvorba kuchyňských linek pomocí 3D programu
(vytvoříme kuchyň na míru přesně dle Vašeho přání a potřeb)
AKCE
• Velký výběr kuchyní
ceny od 2.000Kč
• Jídelní set (stůl + 4ks židle)
ceny od 3.650Kč
ŠAT. SKŘÍŇ MAXIMUS
• Dětské pokoje
cena 4.899,-
ceny od 2.350Kč
• Sedací soupravy
ceny od 6.950Kč
• Bytové dekorace
• Kuchyňské potřeby
• Keramika
• Hračky
• Úklidové prostředky
• Drobné a doplňkové zboží
• Autodoplňky
PŘEHUPOVADLO
cena 359,-
PÍSKOVIŠTĚ BAZÉNEK
cena 525,-
HOUPACÍ KŮŇ
• Postele a pohovky
cena 379,-
ceny od 2.400Kč
KOMODA ARAMIS ARK25
AKCE
cena 5.938,-
POHOVKA LUNA (velký výběr potah. látek)
cena od 6.500,-
KŘESLO DĚTSKÉ SKLÁDACÍ
OBÝVACÍ STĚNA QUADRO
cena 4.730,-
OBÝVACÍ STĚNA PABLO
cena 5.224,-
DĚTSKÝ POKOJ ORDO
cena 369,- (růžové)
SLUNEČNÍK DISNEY
cena 505,- (180cm)
KŘESLO DĚTSKÉ SKLÁDACÍ KŘESLO DĚTSKÉ S DEŠNÍKEM
cena 445,- (modré)
cena 539,- (červené)
cena od 811,-
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB • ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB • ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin
WHO
KŘOVINOŘEZ BENZINOVÝ POW 60476/32
cena 3.565,-
WHO
Vibrační deska LUMAG 60kg
4 hod./200 Kč
24 hod./400 Kč
KRBOVÝ VYSAVAČ KAMINER ODK 001
cena 1.390,- 1.112,-
• Nářadí
ruční
elektrické
zednické
pro zahrádkáře
• Barvy & laky
• Spojovací materiál
• Elektromateriál
• Měřidla
• Pracovní oděvy
• Ochranné pomůcky
POKOSOVÁ PILA POW 8041
cena 3.920,-
ELETRICKÁ PILA POW 64256
cena 2.790,- 2.232,STOLOVÁ PILA POW 8510
cena 2.290,- 2.232,-
HADICE PRŮSVITNÁ
cena 549,- 439,-
• Boxy na auta
• Bourací a vrtací kladiva
• Vrtačky, brusky, stavební pěchy
• Sekačky na trávu, křovinořezy
• Vertikulátory
• Stavební vysavače
• Elektrické tepovače
• Kalová čerpadla
• Štípačky na dříví
• Elektrocentrály
!!! VÝHODNÉ CENY !!!
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB • ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 6:00 do 19:00 hodin, neděle od 7:00 do 15:00 hodin
Motorová pila STIHL 250
4 hod./175 Kč
24 hod./350 Kč
Nůžky na plot STIHL HS45
Křovinořez STIHL
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
na ruční, elektrické a stavební nářadí
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: DENNĚ od 7:00 do 18:00 hodin
Nová prodejna motocyklů a příslušenství
včetně servisu a náhradních dílů.
otevírací doba: pondělí až pátek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17.00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00 hodin, telefon prodejna: 739 691 407, telefon info v neděli: 603 248 996
NABÍZÍME K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY od 90m2 do 350m2
www.arealbn.cz
číslo 31
JISKRA
strana -9-
VÍTÁME VÁS NA SVĚT…
Představujeme vám miminka narozená v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.
TEREZKA HRUŠKOVÁ
ŠTĚPÁN DUŠEK
VERUNKA ZEMANOVÁ
narozena: 27. července 2011 v 10:11 hod.
váha: 3,30 kg, výška: 46 cm
rodiče: Lenka a Miroslav Hruškovi z Týnce n. Sáz.
sestřička: Kristýnka 2,5 roku
narozen: 28. července 2011 v 3:30 hod.
váha: 2,66 kg
rodiče: Lucie a Filip Duškovi z Benešova
bratříček: Jakub 2,5 roku
narozena: 26. července 2011 v 11:43 hod.
váha: 3,30 kg, výška: 48 cm
rodiče: Štěpánka a Miroslav Zemanovi z Teplýšovic
bratříček: Vašík 2 roky
VICTORIA ZEINEROVÁ
ANIČKA DOUŠOVÁ
ADÉLKA ČECHOVÁ
narozena: 27. července 2011 v 9:50 hod.
váha: 3,58 kg, výška: 49 cm
rodiče: Lucie Panochová a Jiří Zeiner z Prahy 4
narozena: 24. července 2011 v 23:28 hod.
váha: 4,55 kg, výška: 52 cm
rodiče: Kateřina a Jan Doušovi z Votic
narozena: 26. července 2011 v 12:10 hod.
váha: 2,74 kg, výška: 47 cm
rodiče: Dagmar a Miroslav Čechovi z Týnce n. Sáz.
NABÍDKA MAMINKÁM
Týdeník Jiskra ve spolupráci s vedením Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
připravil pro maminky rodící ve zdejší porodnici následující nabídku.
Každý týden v pátek dopoledne vyfotíme maminku i s miminkem či jen miminko
(záleží na vás).
Fotku doplníme základními údaji a jednou či dvěma větami (přáním či vzkazem),
pokud maminka bude chtít. Fotografii s textem zveřejníme v následujícím čísle Jiskry.
Jiskra je plnobarevná, proto můžeme zaručit nekompromisní kvalitu námi pořízených
fotografií.
Všem maminkám, které během týdne porodily a nebudou již v pátek v porodnici,
nabízíme zveřejnění fotografie jejich miminka nebo rodičů a miminka v Jiskře také.
V případě zájmu pošlete vlastní fotografii na e-mail: [email protected]
Zveřejnění je zdarma.
Pokud nebudou mít maminky o zveřejnění fotografie zájem, prosíme,
aby dali souhlas ke zveřejnění základní tištěné informace (bez fotografie) o narození
nového človíčka ve společenské rubrice Jiskry - Vítáme vás na svět.
TOMÁŠEK PEJŠAN
narozen: 27. července 2011 v 8:36 hod.
váha: 3,88 kg, délka: 50 cm
rodiče: Jitka a Miloš Pejšanovi z Olbramovic
sestřička: Markétka 3 roky
ELIŠKA HULANOVÁ
narozena: 25. července 2011 v 17:35 hod.
váha: 4,04 kg, výška: 50 cm
rodiče: Iva a Michal Hulanovi z Radče u Sedlčan
telefon: +420 226 216 500 • fax: +420 226 216 501
e-mail: [email protected] • www.idsys.cz
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
ELIŠKA ZIMOVÁ
narozena: 26. července 2011 v 9:51 hod.
váha: 3,18 kg
rodiče: Renata a Lukáš Zimovi z Benešova
bratříček: Lukášek 5 let
strana -10-
JISKRA
VLAŠIM POSTOUPILA DO 2. KOLA ONDRÁŠOVKA CUPU
Vlašim jako jediný ze zástupců našeho okresu postoupila po výhře v
prvním kole, 0:5 nad Strakonicemi, do
dalších bojů pohárové soutěže Ondrášovka Cup 2011-2012. Dne 10. srpna
od 17:00 hodin přivítá na svém stadionu ve druhém kole soutěže SK Dynamo České Budějovice.
číslo 31
Bene Měšec s novými pravidly
V neděli 24. července se hrál již 8. hrací večer série Bene Měšec 2011 v S-centru
Benešov za pozměněných pravidel. Turnaj je řazen do bodovacího žebříčku Firo
Tour a turnajového žebříčku ČBA v kategorii B.
Ondrášovka Cup - 1. kolo:
SK Strakonice 1908 - FC Graffin Vlašim 0:5 (0:3)
branky: 7. Kotyza, 16. Macek, 36. Bambule vl., 70. + 76. Vrťo, ŽK: 0:0, rozhodčí: Kocourek - Urban, Makovička
sestava FC Graffin Vlašim: Toma Vebr, Petrů, Nešpor D., Mareš - Kotyza,
Macek (72. Radosta), Pokorný, Průcha
(68. Janda) - Strnad, Matějka (46. Vrťo)
SK Benešov – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 1:4 (1:2)
branky: 15. Hrubý (p.k.) - 9. + 41.
Mach, 47. Kostečka (p.k.), 67. vlastní
Za předvedený výkon v pohárové soutěži se benešovští fotbalisté rozhodně stydět nemuseli.
foto: -SP-
Turek, ŽK: 1:2 za BN Večera, rozhodčí:
Hrubeš - Blažej, Zeman, diváků: 100
sestava SK Benešov: Capouch - Večera,
Hrubý, Žák, Hronek (66. Němec) - Štěpán, Havlíček (85. Prikner), Zoubek,
Kučaba - Turek, Veinlich (75. Vrňák)
Vítězná trojice osmého hracího dne bowlingového turnaje Bene Měšec.
Stručně tedy k pravidlům: po kvalifikaci, ve které hráč odehraje 6 her ve
dvojici na dráze, se hraje finále na tři
hry od nuly. Vítěz každé rundy si zajistí ihned postup do finále. Ostatní
hráči do celkového počtu 12 bowlerů
se doplní dle výsledků celé kvalifikace.
Pro kvalifikaci mají ženy a junioři do
18 let handicap 8 bodů na každou hru.
Částka 20Kč z každého startu (včetně
re-entry) se vkládá do měšce, o který
se po kvalifikaci losuje v rozmezí nejnižší až nejvyšší nához večera.
Tyto změny a měšec ve výši 2.700Kč
přilákal na hernu rekordních 47 startujících. Výsledky byly vyrovnané, takže na postup do finále nakonec stačilo
1074 kuželek na 6 her, což odpovídá
průměru 179 bodů na hru. Samotné
finále žádné velké náhozy nepřineslo
a tak se nejvyšším náhozem turnaje stalo číslo 268 Dalibora Polívky v
kategorii mužů a v kategorii žen 215
Mileny Filipové (bez handicapu). Vítěz celého turnaje František Rusin měl
celkový průměr 198,3 z 9 her, přičemž
jeho finálový součet byl 609 ze tří her
a nechal tak za sebou druhého Milana
Souška o více než 40 kuželek (součet
565) a třetího Davida Rumla (součet
560).
Měšec nebyl vybrán a tak se částka
2.700Kč převádí do dalšího turnaje,
přijďte si zahrát do Benešova a zkusit
své štěstí v losování Bene Měšce.
Podrobné informace o turnaji a výsledky minulých večerů včetně fotek a
komentáře najdete na webu
www.BeneMesec.cz Těšíme se na Vás!
Jubilejní ročník mezinárodního turnaje Šacung OMV kořistí domácích barev
míč u sítě ve skrumáži hráčů mi Petr
nadzvedl a já to napálil z druhé do
volného středu. Výhru určitě řadím
mezi své největší úspěchy. Na Šacung jsem jezdil od svých šestnácti
let. Vzpomínám, když jsem zde poprvé uspěl čtvrtým místem, ještě v
dresu Velkých Petrovic. Byl jsem i
druhý v barvách české reprezentace,
teď už jsem se konečně dočkal. Gratulace od spousty lidí po zápase byly
opravdu hodně příjemné,“ usmíval
se smečař a blokař vítězné sestavy
Jiří Doubrava.
Součástí turnaje byly i tři doplňkové akce. První bylo ocenění současných i minulých osobností turnaje. Čestné uznání z rukou člena
nohejbalové Síně slávy Vladimíra
Vilimovského a posledního žijícího
zakladatele osady Stanislava Šulce
tak obdrželi Lubor Chvalovský, Jiří
Šmejkal, Karel Bláha, Radek Pelikán, František Kalas, Josef Rezek a
Petr Voldřich. Druhou akcí byl zápas veteránů mezi domácí osadou
a blízkou osadou Merida. Domácí
borci zápas dovedli k výhře a nejstarší hráč vítězné sestavy si tak
mohl nechat políbit alkoholem
dezinfikovanou nohu od nejmladšího hráče poražené formace. Tímto potupným aktem totiž končily
dřívější vyzývací mače. Třetí akcí
byl zápas Sparta - Slavia v podání
fotbalových internacionálů. Nakonec se radovala Sparta s Horstem
Sieglem a Michalem Bílkem, která
ve dvou setech pokořila slávistické
ikony Pavla Kuku a Ladislava Vízka.
FK Kolín – SK Marila Votice 2:1 (1:0)
branky: 27. Čapek, 61. Biško - 50. Walter (p.k.), ŽK: 3:4 za Votice Novák, Polodna, Čupr, Veselý, rozhodčí: Moník
- Arnošt, Šob, diváků: 80
sestava SK Marila Votice: Novák - Šorna, Andrejevič, Faitl, Čupr - Viskup, Polodna, Walter (78. Krameš), Bareš (70.
Djuketič) - Veselý (81. Haas), Štochl
II.LIGA - 1. kolo
Tradiční prázdninový nohejbalový turnaj se konal na hřišti v Tomicích u Olbramovic za účasti šesti
mužstev, nejen místních. Po tuhých „bojích“ se z poháru vítězů radoval Mach team, druhý skončil
Dráp a pohár za třetí místo si do Benešova odvezli Citroni. Velkým zklamáním byly výkony Choleriků, kteří se museli smířit s posledním místem.
Foto: -JiWü-
FK VANSDORF
vs.
FC GRAFFIN VLAŠIM
neděle 7. srpna od 17:00
Nádherný dárek si k jubileu mezinárodního nohejbalového
turnaje Šacung OMV dal domácí klub. Na 50. ročníku akce, která se tradičně konala ve starém posázavském osadním areálu
v Kališti - Lensedlech, pozvedla putovní trofej nad hlavu první
domácí klubová sestava a navázala tak na devět let starý triumf.
„Vyšlo počasí a dorazily
více než tři stovky diváků,
kteří v pověstné kleci vytvořili bouřlivou kulisu. Vážíme si oddílů,
které svou účastí přijely pogratulovat
k jubileu. Báli jsme se, že menší počet
účastníků bude na škodu, ale opak
byl pravdou. Podle reakcí se tento
model, který byl vlastně kopií prvních
ročníků výběrového turnaje, divákům líbil. Odpadlo i přejíždění trojic
na další hřiště a netříštila se kvalita.
Když připočteme velký ohlas na vložené exhibice i tečku v podobě vítězství naší první sestavy, kdo by nebyl
trošku hrdý,“ řekl předseda klubu
Miloslav Ziegler.
Po zápasech v základních skupinách a prvních dvou kolech vyřazovacího pavouka svedlo semifiná-
le dohromady těžké váhy turnaje.
Vždyť ve všech čtyřech trojicích nastoupilo hned deset současných
nebo bývalých reprezentantů a
mj. i šest vítězů předchozích ročníků turnaje. V prvním semifinálovém zápase se k radosti domácích
příznivců lehce popasovala elitní
domácí trojice s obhajujícími Modřicemi. Druhé semifinále nabídlo
karlovarské derby, ve kterém si
áčko také poměrně snadno poradilo s céčkem. Zápas poražených
semifinalistů o bronz nabídl nevyvážený zápas. Obhájci vítězství z
posledních dvou ročníků z Modřic
ale zvládli třetí set a bronz byl jejich.
Finále nabídlo souboj dvou nejlepších dlouhých smečařů české
Vítězná sestava Šacungu (zleva) Jiří Holub, Jiří Doubrava a Petr Stejskal.
Dvojnásobní obhájci z Modřic v semifinále na vítěznou trojici Šacungu nestačili. Na snímku Jiří
Doubrava blokuje útok modřického Pavla Kopa.
reprezentace, Doubravy a Vankeho,
kterým zdatně sekundovali ostatní
hráči. Průběh zápasu byl vyrovnaný, ale od poloviny setů držela vedení vždy domácí sestava, mocně
povzbuzovaná publikem. Zápas
podle očekávání rozhodly detaily,
zejména to, že Doubrava kromě výborného útoku v klíčových chvílích
podržel i na bloku a na pravé straně obrany Stejskal působil jistěji
karlovarského Chytry. Domácí klubová sestava tak vyplnila osmileté
čekání, které částečně zmírňovaly
jen triumfy hráčů Šacungu v dresu složených sestav nebo ligových
výběrů. Vítězná trojice se tak mohla
kromě jubilejního zápisu na hlavní
trofej potěšit i šekem na 50.000Kč,
dosud nejvyšší odměnou pro vítěze turnaje.
„Nejtěžší to pro nás bylo dva dny
před turnajem. Jirka Holub měl velké
bolesti zad a s jeho účastí to nevypadalo. Už jsme začali shánět náhradníka, ale Jirka se nakonec přece jen
dal trochu dohromady. Když se ale v
prvním zápase dostal na úder a viděl
jsem, jak se tváří, měl jsem obavy. V
tomto ohledu pro nás bylo velkou
výhodou, že jsme díky dvěma volným zápasům ušetřili síly. Ten první
byl díky přímému postupu z prvního
místa v základní skupině, ten druhý
pak ve čtvrtfinále se Zručí-Sencem,
kde soupeř pro zranění zápas hned
po zahájení skrečoval. V semifinále
už nás čekal dvojnásobný obhájce z
Modřic. Rozhodlo to, že se mi podařilo Kopa pokrýt blokem a ten se pak
snažil vyhýbat a Jirka s Petrem v poli
to posbírali. Výhra nám pochopitelně dodala sebevědomí pro finálový
zápas. Stanovili jsme si určitou taktiku a tu dodrželi. Znovu rozhodovala naše lepší mezihra a pár bloků v
klíčových chvílích. Zejména v té, kdy
jsme ve druhém setu prohrávali 1:3
a otočili to na 4:3. V úplné koncovce
jsme měli dvoubodový náskok, ale
Karlovy Vary to dorovnaly. Za 9:9
útočil Jirka, trefil ale blok, roztočený
-LV-
Konečné pořadí turnaje:
1. SK Šacung VHS Benešov 1947 A
(Doubrava, Holub, Stejskal)
2. SK Liapor Witte Karlovy Vary A
(Vanke, Bíbr, Chytra)
3. TJ Sokol SDS Exmost Modřice
(Kop, Pelikán, Kokštein)
4. SK Liapor Witte Karlovy Vary C
(Bláha, Musil, Babka)
All Stars Team:
Doubrava, Musil, Stejskal
M.M., foto:Robert Jakobe
číslo 31
JISKRA
strana -11-
XVIII. Mezihoří Open 2011 - Klasické šipky
V sobotu 6. srpna 2011se od 10.00 hodin uskuteční v Kulturním domě Mezihoří hlavní program již XVIII. ročníku turnaje v klasických šipkách pod názvem
Mezihoří Open aneb Vítěz bere všechno! Tento turnaj se hraje od roku 1994 a
je nejstarší pravidelně konaný Open v České republice. Hráli zde už mistři ČR a
reprezentanti, ale také hráči, kteří si jdou hodit pouze příležitostně. Hlavně pro
tyto hráče je tento turnaj pořádán. Za 17 let historie turnaje se podařilo v jednotlivcích vyhrát 3 x za sebou jen Standovi Vodrážkovi a v párech také 3x za sebou
reprezentantovi Petru Toušovi (oba DC Bizoni). Tento ročník opět bude turnajem, kdy se zde získají body do žebříčku ČŠO. Mezihoří Open je také kuriózní tím,
že vítěz turnaje jednotlivců bere 100% vybraného startovného.
Jako předprogram pořádáme XIII.
ročník turnaje Mezihoří Open dětí do
10, 15 a 17 let (kategorie - dívky, chlapci). Tato soutěž se hraje od 8.30 do 9.15
hodin. Startovné děti neplatí žádné.
Šipky si děti mohou zdarma půjčit. Pro
všechny děti jsou připraveny diplomy
bez ohledu na umístění.
Další na programu je soutěž pod názvem XI. Turnaj pro všechny neregistrované - Memoriál Bohumila Zváry.
Tato soutěž je určena pouze pro hráče
a hráčky, kteří nejsou a nebyli registrováni v žádném klubu a hrají šipky pouze rekreačně nebo vůbec. Tuto soutěž
nemohou hrát hráči, kteří již hráli registrované soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo změny. Startovné je 20Kč.
Do tohoto turnaje se případní zájemci
mohou přihlásit od 9.00 do 14.00 hodin. Šipky zdarma půjčíme. Každý hráč
může mít pouze jeden start. Trénink
hráčů je možný a je zdarma.
Hlavní program začínáme v 10.00
rychlostní soutěží - XI. Müller Cup, do
které se mohou přihlásit všichni hráči
bez omezení. Startovné je 20Kč.
V případě, že byste si chtěli na těchto třech soutěžích zahrát a nemáte v
den turnaje čas, je možnost se i tak do
turnaje zapojit. Neregistrovaní, děti a
rychlostní soutěž si mohou hráči předehrát ve dnech 1. - 5.8. 2011 od 19.00
až do 22.00 hodiny. Tyto výkony se počítají do sobotní soutěže.
Poté budou následovat hlavní soutěže celého dne XVIII. Mezihoří Open
2011, kterými jsou soutěže jednotlivců
a párů. Do těchto soutěží se mohou přihlásit všichni hráči bez omezení. Startovné je pro jednotlivce 100Kč, páry
zaplatí 120Kč. První je na programu
soutěž jednotlivců, která začíná v 10.05
hodin. Na 14.00 hodinu je plánováno
finále jednotlivců a finále žen, které
spolu sehrají dvě nejlepší ženy z hlavní soutěže jednotlivců Mezihoří Open.
Poté se bude hrát soutěž párů.
Ve všech soutěžích tohoto turnaje
jsou oceněni první tři hráči věcnými cenami, u soutěže juniorů a žen je oceněn
jen vítěz. V jednotlivcích jsou oceněni
finančně první čtyři. Vítěz hlavní soutěže Mezihoří Open obdrží ještě putovní
pohár.
Občerstvení je pro všechny zajištěno
po celou dobu konání turnaje. Ještě informace pro všechny, kteří si chtějí na
tomto turnaji zahrát nebo se jenom
podívat. Mezihoří leží 8 km severovýchodně od Benešova. Autobus sem v
sobotu 6.8.2011 nejede, proto se sem
dostanete pouze autem, nebo pěšky
přes Chlum z vlakového nádraží Čerčany (4 km). Těm, kteří se do Mezihoří
chtějí dostat autem z Benešova, chci
připomenout, že musí jet přes Bedrč
na Soběhrdy, odkud je to do Mezihoří
pouhé 2 kilometry. Podrobnou mapu
Mezihoří najdete na naší internetové
adrese. Naše velké poděkování patří
OÚ Soběhrdy za poskytnutí hracích
prostor.
Ještě kontaktní adresy k turnaji: Zvára Roman (604 479 866, Roman180@
centrum.cz), Zvára Mirek (zvaramirek@
seznam.cz), [email protected]
Více informací o turnaji se dozvíte na
naší internetové adrese
www.dc.mezihori.sblog.cz
Srdečně zveme všechny příznivce a
zájemce o tento zajímavý sport.
-MZ-
Červencový turnaj dvojic: 18. července 2011 se v S-centru Benešov uskutečnil další bowlingový turnaj dvojic hraný jako „NTD“ (netradiční dvojice). Dvojice odehrály hry v pravidelném střídání po
každém hodu. Z vítězství se radovala dvojice z Tábora, Milan Čikeš a Tomáš Kunc. Druhé místo
vybojovali hráči z Benešova - Milan Kučera a Václav Fiala. Na třetím místě skončili Vladimír Volčko
a Milena Filipová z Tábora. Další turnaj dvojic je na programu v pondělí 22. srpna od 17 hodin.
-DR-
MALÁ KOPANÁ V KOZMICÍCH
V sobotu 23. července 2011 uspořádal SDH Kozmice již potřetí turnaj
v malé kopané, kterého se zúčastnilo
8 mužstev. I díky příznivému počasí
se akce mohla těšit velké návštěvnosti
bezmála 150 lidí. Od rána do cca 14:00
hodin probíhala utkání základních skupin na dvou hřištích. Po té následovalo
tradiční utkání starých gard Kozmice
vs. Ostředek. Souboj byl vyrovnaný, po
konečném výsledku 2:2 tedy musely
rozhodnout penalty. Výsledek „rozstřelu“ byl příznivější pro chlapi z Ostředka, kteří výsledným skóre 3:2 vyhráli.
Po nich nastoupili zpět na hřiště 4 z
úspěšnějších družstev k odehrání semifinále a následně finále. Výborně se
letos dařilo družstvu domácích, kteří
celý den předváděli pro diváky záživný
fotbal, a proto si jistě zasloužili vítězství
v celém turnaji s výsledkem ve finále
proti Rumíkům 5:1. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jan Tezner z
Kopyt za vsítění 9 gólů. Konečné pořadí
turnaje: 1. Kozmice SDH, 2. Rumíci, 3.
Kopyta, 4. FC Kumpáni, 5. FC Leváci, 6.
Kanárci, 7. A Team, 8. FC Neškrtnem si.
Na hřiště také nastoupily k odehrání
„srandamače“ místní holky. Jako předchozí ročník měly za soupeřky „fotbalistky“ z Teplýšovic. Ty si nenechaly
líbit loňskou porážku a po výsledku 1:1
v základním odehraném čase přehrály
Kozmičandy na penalty 2:1.
Vyhlášení turnaje probíhalo po pestrém programu až po 19. hodině a poté
již následovala volná zábava a diskotéka
s DJ Jimem. Poděkování patří pořadatelům, účastníkům turnaje, rozhodčím,
sponzorům, mediálním partnerům,
obci, místním občanům a všem, kteří se
jakkoli podíleli na zdařilé akci. Projevený zájem diváků a účastníků je výzvou
pro konání akce i příští rok, kdy bude
tradice pokračovat již 4. ročníkem!
SDH Kozmice
Ženy a dorostenky SK Florbal Benešov na květnovém turnaji Bene Florbal cup 2011 v Bystřici.
Jak si vedly v uplynulé sezóně?
Nejmladší kompletní dívčí kategorií
byly v uplynulé sezóně DOROSTENKY. V plánu bylo umístění do 8. místa v závěrečné tabulce pražské ligy, a i
když se toto nakonec nezdařilo, konečná 10. příčka není ani zklamáním, ale
ani úspěchem. Děvčata, v řadě případů
ještě ve věku žákyň, nastupovala v hojné míře i za juniorky a byly to pro ně
cenné zkušenosti. Potěšující fakt je, že
ani jasně prohrané zápasy nevzdávaly.
„V nadcházející sezóně se chceme dostat mezi 6 nejlepších do play-off, minimálně udržet letošní pozici“, má v
plnánu trenér Karel Hlaváček. „Přes
prázdniny se maximálně budeme snažit
zlepšit pohybové dovednosti, koordinaci
a individuální práci s hokejkou a míčkem.“
JUNIORKY musely zvládat jak svou
neobyčejně silně obsazenou celorepublikovou soutěž, tak doplňovaly řady
ženského týmu. Skončily na 6., do play
off nepostupovém, místě. V příštím ligovém ročníku však bude Benešov v
této kategorii chybět a to z „personálního“ důvodu, tedy z nedostatku hráček.
Druholigové benešovské ŽENY měly
od vedení stanoveny tyto cíle: Změna herního systému, zapojení hráček
z mladších kategorií a zejména postup
do baráže o 1. ligu. K tomu vedla cesta
veskrze spletitá. Jak je již „dobrým“ zvykem před začátkem soutěže tým opustilo pár hráček, ať už kvůli plnění školních povinností, tak i kvůli zájmu klubů
z vyšších soutěží. Takže nám nezbývalo
nic jiného, než postavit tým skoro znovu. Naštěstí zůstal jeho základ, který
to zde již táhne cca 5 let a to celkem
úspěšně. Tento se doplnil juniorkami.
Soutěž, které se účastníme, byla z důvodu množství týmů rozdělena na dvě
divize po 9 družstvech. Z každé divize
první dva týmy postupovaly do nadstavby a tam si to mezi sebou rozdaly o
jedno místo postupu do baráže o první
ligu. Vzhledem k rozmachu ženského
florbalu se do těchto soutěží přihlásily
i B týmy extraligových družstev, čímž
se pochopitelně zvýšila kvalita soutěže. Náš tým patřil mezi adepty postupu
alespoň do nadstavby.
Bohužel, i vzhledem k malým zkušenostem, se podařilo v naší divizi obsadit „až“ 4. místo. Ke cti našich děvčat
se sluší dodat, že se rozhodovalo až do
posledního zápasu. Výsledek znamenal
mírné zklamání, ale z pohledu trenérů
poznatek, že stále zde máme slušnou
základnu mladých hráček, i přes to, že
nám bylo před sezonou prorokováno
daleko horší působení.
Důvody proč sezonu lze nakonec
hodnotit jako celkem slušnou, byl
úspěšný přechod na nový herní systém,
a samozřejmě i zapojení hráček z juniorských a dorosteneckých kategorií,
které slibují značný potenciál do budoucna.
A jak vidí nadcházející sezónu trenér žen Vladimír Suk? „Do nové sezóny
vstupujeme opět s předsevzetím bojovat
o příčky nejvyšší, úspěšně reprezentovat
klub na mezinárodním turnaji Czech
open v Praze, a zvýšenou aktivitou v náborech získat další potencionální zájemkyně o tento stále ještě mladý sport, který
je již značně rozšířen.“
Benešovské „ženské sekci“ se letos
podařilo zorganizovat velmi kvalitní a
pěkný turnaj šesti týmů, který se pořádal v květnu 2011 v hale ZŠ Bystřice.
Úspěchem bylo jak první místo žen, tak
i čtvrté družstva benešovských dorostenek. Dalšími účastníky byly Sokol Královské Vinohrady, Olymp Praha, Olympic Kutná Hora a tým Písku. Věříme, že
tím byla započata tradice ženských florbalových turnajů na Benešovsku, další
ročník se již začíná plánovat.
Přejeme jak ženám, tak i dorostenkám v novém ligovém ročníku hodně
úspěchů.
za ženskou sekci SK Florbal Benešov
Luděk Červ
Letos se vítězem turnaje v Kozmicích stal domácí tým SDH.
40. ročník Memoriálu Fr. Hájka
V rámci letní fotbalové přípravy se konal v Sedlci-Prčici již 40. ročník Memoriálu
Františka Hájka. V semifinálových duelech
se utkaly Sedlec-Prčice vs. FK Týnec n./Sáz.
a Tatran Sedlčany vs. MFK Dobříš.
za dvě minuty domácí kanonýr M.Davídek
opět zajistil Sedlci dvoubrankový rozdíl.
Sedlčanským se již podařilo jenom snížit,
po samostatné akci, a tak vítězem jubilejního ročníku se stal domácí tým.
Sedlec-Prčice - Týnec 1:0 (0:0)
branka: Marcel Nousek
Sedlčany - Dobříš 2:1 (0:0)
branky: Valsa, Pudil - Pokorný
zápas o 3. místo:
Dobříš - Týnec 2:3 (2:2)
branky : Šrain p.k., Maryška - Orsák p.k., Peroutka, Voldřich
finále:
Sedlec-Prčice - Sedlčany 5:4 (2:2)
branky: Nousek Marc. 2, Růzha 2(1 p.k.), M.
Davídek - Matoušek p.k., Bartoš, vlastní, Valsa
Sestavy:
Sedlec-Prčice: Ryšavý - Sedláček, Hanibal,
Pištěk T., Pištěk L., Hedvik, Nousek Mil., Nousek Marc., Davídek, Mich (K), Mára, Růzha,
Drahota, Lukáš, Miller, Davídek T., Nádvorník
Týnec: Kruliš - Orsák, Hlaváček, Jíša(K), Jellúš,
Dvořák, Voldřich, Lacina, Vašák, Radačovský,
Sedlák, Peroutka, Skála, Artus, Mach
Sedlčany: Švestka - Bartůšek, Bartoš (K), Pudil, Čejda, Havel, Valsa M., Matoušek, Spálenka, Lagron, Janoušek, Dvořák, Kiš, Repetný,
Valsa R.
Dobříš: Vančát - Pekarík, Pokorný, Weber,
Šrain, Liška (K), Puchmajer, Havrdlík, Maryška, Kozohorský, Pilecký, Zbíral, Trah, Peták
Na závěr turnaje byly předány ceny vítězům a z každého mužstva byli vybráni
nejlepší hráči (Týnec - brankář Tomáš Kruliš,
Dobříš - Štěpán Maryška, Sedlčany - Martin
Valsa, Sedlec-Prčice - Mil. Nousek). Celý turnaj odřídila trojice sudích Novotný, Kočí a
Jelen.
Finálový duel začali lépe hosté a již ve
4.min se ujaly vedení. Za deset minut zvýšili
sedlčanští hráči z penalty na 0:2. Domácí se
snažili o zkorigování a v 27.min snížil na 1:2
Růzha z penalty. Pak přišla chvíle Marcela
Nouska, který srovnal na 2:2. Do druhého
poločasu vlétli domácí jako uragán a v rozmezí deseti minut vedli 4:2. Ve 43.min. se
zranil domácí brankář Ryšavý a do branky
nastoupil Hedvik. Hosté snížili na 4:3, ale
Sokol Sedlec-Prčice
strana -12-
JISKRA
číslo 31
Jiskra reality • Jiskra reality
byty-nemovitosti
➢ E-14 Koupím RD se zahradou v Benešově. RK nevolat. Tel. 606 374 220.
nadšence! K nahlédnutí na: http://www.
upramene.wz.cz/
Bližší informace na tel. č. 728 700 634,
email: [email protected]
➢ 16-09 Pronajmu byt v centru Benešova
3NP 2+1 68m2. Cena 9.000Kč vč. služeb.
Tel. 731 890 093.
➢ 13-08 Prodám statek u Libohošťského
rybníka, 4,5mil. Kč. Volejte: 317 726 856.
➢ 17-19 Pronajmu velký nadstandard. Byt
na náměstí v BN. Vhodné i jako kanceláře,
samostatný vchod. Tel. 605 900 999.
➢ 08-27 Prodám stavební parcelu pro výstavbu RD v Čerčanech - Nové Městečko,
727m2, plyn, elektřina, 800.000Kč.
Tel. 317 726 856.
➢ 16-24 Pronájem nadstandardního bytu
3+1 v RD v Benešově u Prahy, Spartakiádní
ul., nájem 11.500Kč, předpokládané poplatky + 2.500Kč. Možnost pronájmu garáže s
dálkovým ovládáním vrat, která je součástí
RD + 1.500Kč. Další info + foto na www.nemovitosti-inzerce.cz nebo tel. 776 554 165.
➢ F-18 Pronajmu 3+1 80m2, Voticko. Cena
5.800Kč včetně poplatků. Tel. 604 702 997.
➢ 18-06 Pronajmu byt 1+1 Benešov, lodžie,
část. zařízený, volný ihned. Tel. 604 615 895.
➢ F-21 Nabízíme k celoročnímu pronájmu
od 1.9.2011 sokolskou hospůdku se sportovním areálem v příjemném prostředí v
obci Bukovany. Vhodné pro sportovního
NÁBYTEK (kuchyně, komody, postele)
KUTIL (ruční i el. nářadí, spojovací materiál)
PŮJČOVNA NÁŘADÍ (stavební i ruční)
PRODEJ, SERVIS MOTOCYKLŮ
POMŮŽEME, PORADÍME VYTVOŘIT KUCHYŇ VAŠICH SNŮ
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
PRODEJTE
SVOU
NEMOVITOST
S JISKROU
Při objednání kuchyně na naší prodejně,
grafický návrh ve 3D provedení ZDARMA.
Benešov, Hodějovského 541, areál sila u restaurace „Na Bejkárně“
otevřeno denně • telefon: 604 500 100 • www.arealbn.cz.
[email protected]
6/(929É$.&(3ŐÌ023529É6
[VOHYD
]NRQHĀQpKR~ĀWXNXFK\QěSURPD[RVRE\
[VOHYD
]FHQ\XE\WRYiQtSURGYěRVRE\
HOTEL•RESTAURACE•SPORTBAR
TENIS•BOWLING•FOTBAL
SPINNING•AEROBIK•POSILOVNA
SAUNY•VÍŘIVKA
S-centrum, U Vodárny 2215, 256 01 Benešov
telefon hotel - rezervace 317 750 001 telefon restaurace - rezervace: 317 750 005
telefon bowling - rezervace: 317 750 003 telefon sport - rezervace: 317 750 004
e-mail: [email protected][email protected]
www.scentrum.eu
[VOHYD
]FHQ\KRGLQ\ERZOLQJX
[VOHYD
]FHQ\KRGLQ\VSRUWRYQtFKDNWLYLW
ZÍSKEJTE S JISKROU SLEVOVOU KNÍŽKU
DO S-CENTRA V BENEŠOVĚ!
Kolik kuželek má bowlingová dráha?
602 461 725
Odměněn bude jen nejrychlejší volající!
Soutěžní otázka 1. kola:
Odpověd volejte na tel.:
Soutěžní otázka o druhou slevovou knížku v příštím vydání.
SLEVOVOU KNÍŽKU LZE TAKÉ ZAKOUPIT:
REDAKCE JISKRY, ŽIŽKOVA 2040, BENEŠOV
TRAFIKA M&M TOBACCO, NÁDRAŽNÍ 2127, BENEŠOV
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588
různé
➢ Provádím veškeré zednické a pomocné
práce (fasády, zdění, omítky, betony, SDK
atd.). Tel. 739 817 549.
➢ 11-05 PLETIVO + VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, zavolejte - přivezeme. Příznivé
ceny. BN ŠROUBY, Jana Nohy 1237, Benešov (snadné parkování - areál celnice).
Tel. 731 801 636, [email protected]
➢ Ateliér JIRO vytváří obrazy - olejomalby
na zakázku. Obrazy, krajiny, zátiší, domy,
portréty atd. Tel. 603 537 350.
➢ 11-06 ŠROUBY, VRUTY, HŘEBÍKY
- kompletní sortiment spojovacího materiálu. Zavolejte, napište - přivezeme. BN
ŠROUBY, Jana Nohy 1237, Benešov (snadné parkování - areál celnice).
Tel. 731 801 636, [email protected]
➢ 17-29 Kartářka 30 let praxe nabízí výklad
z karet. Za jedno sezení požaduji 300Kč.
Volejte 603 336 620.
nabízíme zaměstnání
➢ 16-04 P a N servis, s.r.o. přijme strážné
na ostrahu objektu Danone a.s. Benešov.
Nábor se koná každé úterý 10 - 12 hod. na
adrese: Danone a.s., Konopišťská 905, Benešov. Sraz před vrátnicí. Nástup ihned.
2000. ABS, airbag, el. okýnka, el. zrcátka,
taž. zařízení. STK 2013. Cena dohodou.
Tel. 739 703 048.
➢ F-09 Přijmeme topenáře a servisního
technika kotlů. Obě pozice i na ŽL - možnost zaučení, www.liska-servis.com.
Tel. 603 781 746.
➢ 16-23 Prodám trámy - různé délky a druhy, kleštiny, vaznice, pozednice neosámované, prkna v délce 4-8m. Cena dohodou bez
DPH, Netvořicko. Tel. 607 829 794.
➢ Koupím vše, co se týká 16mm filmu: filmy, příslušenství - promítačky, lepičky, součástky atd. Tel. 732 640 556.
➢ F-19 Přijmeme obsluhu ohraňovacího
lisu do naší čerčanské provozovny. Podmínkou je dobrá orientace v technických výkresech. Případné ubytování možné. Zájemci
volejte na 724 554 874.
-----------------------------------------------➢ 18-07 Mateřská škola v Petroupimi přijme do školní jídelny vedoucí kuchařku na
hlavní pracovní poměr. Pracovní doba 7.00
- 15.30 hod. Plat dle platového tarifu. Nástup od 1. září 2011. Kontakt: 724 843 802.
------------------------------------------------
➢ F-15 Prodám kachlový sporák na tuhá paliva, zánovní. Cena dohodou.
Tel. 775 670 992.
➢ 17-28 Prodám mladé beránky cca
1.000Kč/ks. Ostředek. Tel. 777 571 992.
auto - moto
➢ 09-17 Koupím staré motocykly, auto-moto díly, literaturu.
Tel. 327 591 267, 602 978 492.
➢ 17-27 Prodám Škoda Felicia 1,3 GLXi, r.v.
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
prodám
➢ F-16 Prodám balíkované seno.
Tel. 604 387 206.
motor i nefunkční, likvidace - výkup pozůstalostí, starožitností vyklízení objektů před
prodejem nebo před bouráním.
Tel. 607 160 158.
➢ 18-02 Prodám prase, porážku zajistím.
Tel. 721 343 678.
daruji
➢ Rozkládací gauč (po rozložení 2,5 lůžka).
Vhodný na chalupu. Tel. 721 390 859.
➢ F-22 Prodám traktorový přívěs Ps2 10.08
AGRO (8t) výborný stav. Tel: 607 518 053.
➢ Za odvoz daruji starší tašky na střechu.
Tel. 733 158 913.
koupím
❦ Dne 8. srpna 2011
tomu budou 3 roky,
co nás navždy opustil
pan Jindřich Suchý
z Benešova. Kdo jste
ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami.
zvířectvo
➢ 18-05 Prodám smrk. fošny 1,1m3 k výrobě. Cena 7.000 Kč. Tel. 734 591 764.
➢ F-23 Prodám 170l mrazák, pěkný, cena
500Kč. Tel. 733 158 913.
vzpomínáme
seznámení
❦ Dne 4. srpna 2011
by se dožil 85 let pan
Jaromír Senft z Netvořic. S láskou stále
vzpomínají manželka Anička a děti s
rodinami.
➢ 18-04 Hledám dívku k seznámení, věk
do 28 let. Jsem svobodný, štíhlý, sympaťák.
Mám auto a byt. Tel. 607 948 931.
➢ A-04 Koupím triodou, elektromotory,
startéry, chladiče a autobaterie, stabilní
Týdeník vydává: JISKRA Benešov s.r.o., Žižkova 2040, 256 01 Benešov, IČO 24 78 01 97, ISSN 1212 2416, MK ČR E 10771, ročník: LIII, Šéfredaktorka: Irena Franková [email protected], tel. 734 688 988, sport - redaktorka: Helena Novotná - [email protected], tel. 734 688 588, adresa redakce: Žižkova 2040, 256 01
Benešov, telefon/fax: 317 726 636, inzerce: [email protected], 317 726 636, předplatné: info., objednávky a změny přijímáme na [email protected],
tel. 317 726 636, výroba: MKstudio Benešov, tiskne: Grafotechna Print, spol. s r.o., rozšiřuje: Mediaprint & Kapa. Jiskra vychází každý čtvrtek. Předplatné pro rok 2011
je: půlroční 325Kč, roční 650Kč. Nevyžádané příspěvky a fotografie a nevracejí. Příspěvky dopisovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor redakce. Redakce si vyhrazuje
v případě potřeby příspěvky upravovat.
Download

Zobrazit