PROSINEC 2013
Přehled programů na rok 2014
Co nabízí naše oddělení psychologie
Jan Budař na Dobročinné akademii
Ohlasy na kurzy
Č A S O P I S
P R O
K L I E N T Y
A P Ř Á T E L E
C E N T R A
P A R A P L E
prosinec 2013
Inzerce
Actreen® Mini Cath
Actreen® Mini Set
Nenechte se omezovat
ŽIJTE NAPLNO
ƒ Potahovaný močový katétr
ƒ Neobsahuje PVC a ftaláty
ƒ Okamžitě k použití bez
nutnosti další aktivace
ƒ Diskrétní balení
Potahované močové
katétry speciálně pro ženy
®
NOVINKA
Actreen ® M
ini Set
IGN
NOVÝ DES th
®
ini Ca
Actreen M
Actreen
en®
try Actre
té
očové ka
Ženské m
je
doporuču
Balení do ka
psy
číková
Alenlkaa ČJeskaénasociace itelka
ředite
A a drž
ů - CZEP
3
paraplegik avlové za rok 201
yH
Ceny Olg
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
ZE SRDCE
VÁM PŘEJEME
XÚvodník
Vážení a milí čtenáři,
další rok je za námi a s ním i velký kus práce.
V této společensky ne úplně snadné době
se nám podařilo poskytnout vám naše služby
ve stejném (a mnohdy i větším) rozsahu a kvalitě,
jak jste byli doposud zvyklí.
Proto jste s námi v průběhu roku, mimo stěžejní
sociálně rehabilitační program, mohli absolvovat
kurz Zdravý životní styl, Máma, táta na vozíku,
kreativně tvořit při pravidelných výtvarných
ŠŤASTNÝ ROK
2014
workshopech, být v pohybu v rámci rozmanitých
sportovních
aktivit,
prohloubit
své
znalosti
a dovednosti při vzdělávacích kurzech, vyrazit
s dobrovolníky do terénu a mnoho dalšího.
Klienti, přátelé Centra Paraple, ale i široká
veřejnost, si s námi například zahráli golf
na Kunětické hoře, užili tradiční běh na 100
metrů nebo přispěli na dobrou věc při sledování
Dobročinné akademie Zdeňka Svěráka.
Rádi bychom všem, kdo tento rok prožili
společně s námi, poděkovali za spolupráci,
aktivní přístup a přízeň.
WWW. PARAPLE. CZ
Příští rok bude pro Centrum Paraple velmi
významný, protože oslaví kulaté výročí dvaceti
let od svého založení. Věříme, že při tomto
důležitém jubileu budete s námi.
Do následujícího roku přejeme vám i vašim
nejbližším jen to nejlepší a věříme, že i v roce
2014 spolu budeme úspěšně hledat a nacházet
cestu dál.
Z obsahu
Nabídka vzdělávacích a PC kurzů ................................. 4
Program výtvarných technik ........................................ 4
-redakce-
Jaké kompenzační pomůcky znáte?.............................. 5
Nová sportovní pomůcka k zapůjčení ............................ 5
Získali jsme laserovou sprchu ...................................... 5
Vyzkoušejte Spolumat a Rozjeďte to ............................. 6
Ladronkafest 2013 .................................................... 8
Co je viscerální manipulace........................................10
Nový zdroj energie – fotovoltaika................................. 11
Změna ve vedení
Čtyřkolky nejen pro začátečníky ..................................13
Na základě rozhodnutí správní rady byla dočasnou
ředitelkou a statutárním zástupcem Centra
Paraple, s účinností od 1. 11. 2013, jmenována
Štěpánka Antošová.
Z kurzů Máma, táta na vozíku .....................................15
Vodácký kurz trochu jinak ..........................................17
Revue
Stalo se tak poté, co k 31. 10. 2013 rezignoval
na funkci ředitele Miroslav Luczka.
Cesta okolo Černého moře ...........................................I
V současné době hledá správní rada do čela
Centra Paraple novou tvář.
Sexualita vozíčkářů .................................................... III
-aš-
Překážkový běh ve městě nad Seinou ............................II
Začala divadelní sezóna .............................................IV
prosinec 2013
Aktuality CP / Důležité informace
4
Plán kurzů v Centru Paraple na rok 2014
Termín
Název
Dní/nocí
20. 1. - 24. 1.
PC kurz - Základy práce s PC
25. 1. - 1. 2.
Lyžařský kurz I
8/7
Bedřichov
L. Honzátková
1. 2. - 8. 2.
Lyžařský kurz II
8/7
Bedřichov
S. Slavíková
28. 2. - 2. 3.
Výtvarné techniky - Keramika
3/2
Centrum Paraple
Z. Korbelová/K. Vondráčková
17. 3. - 21. 3.
Vzdělávací kurz - Angličtina (konverzace)
5/4
Centrum Paraple
M. Barcalová
5/4
Místo
Koordinátor, kontaktní osoba
Centrum Paraple
M. Barcalová
23. 3. - 4. 4.
Zdravý životní styl
12/11
Centrum Paraple
J. Pokuta
5. 5. - 9. 5.
PC kurz - Adobe photoshop
5/4
Centrum Paraple
M. Barcalová
23. 5. - 25. 5.
Výtvarné techniky - Kreativní techniky I.
3/2
Centrum Paraple
I. Melicharová/A. Čepová
26. 5. - 30. 5.
Potápěčský kurz
5/4
Centrum Paraple/Leštinka
J. Pokuta
6. 6. - 10. 6.
Vodácký kurz
6/5
Jižní Čechy
L. Honzátková
9. 6. - 13. 6.
Vzdělávací kurz - Podnikání, zaměstnávání
a finanční gramotnost
5/4
Centrum Paraple
M. Barcalová
13. 6. - 15. 6.
Máma, táta na vozíku II - Hravě
3/2
Centrum Paraple
M. Barcalová
23. 6. - 28. 6.
Všeobecný sportovní kurz
6/5
Centrum Paraple
L. Honzátková
8. 7. - 13. 7.
Cyklistický kurz I
6/5
Buková
S. Slavíková
5. 8. - 10. 8.
Cyklistický kurz II
6/5
Polabí-Nové Zámky
L. Honzátková
30. 8. - 6. 9.
Vodní sporty - Chorvatsko
8/7
Viganj
J. Pokuta
5. 9. - 7. 9.
Výtvarné techniky - Kreativní techniky II.
3/2
Centrum Paraple
Z. Korbelová/A. Čepová
22. 9. - 26. 9.
Vzdělávací kurz - Kurz tvůrčího psaní
5/4
Centrum Paraple
M. Barcalová
29. 9. - 10. 10.
Zdravý životní styl
12/11
Centrum Paraple
J. Pokuta
27. 10. - 31. 10.
PC kurz - Tvorba webových aplikací v prostředí ASP.NET
5/4
Centrum Paraple
M. Barcalová
31. 10. - 2. 11.
Výtvarné techniky
3/2
Centrum Paraple
I. Melicharová/K. Vondráčková
13. 11. - 16. 11.
Máma, táta na vozíku I - Co, jak a proč
4/3
Centrum Paraple
M. Barcalová
1. 12. - 5. 12.
PC kurz - Kancelářský balíček MS Office
5/4
Centrum Paraple
M. Barcalová
Vršov - Železné hory
M. Barcalová
Centrum Paraple ve spolupráci s Motoklubem vozíčkářů
6. 9. - 14. 9.
MKV - Čtyřkolky nejen pro začátečníky
pro dvě skupiny
2x4,5/2x4
Kontakt pro další informace a při- Výtvarné a kreativní techniky jsou
metodami, které ergoterapeut
hlášky:
využívá pro nácvik jemné motoriky
Martina Barcalová
Centrum Paraple nabízí také pro sahu jednoho týdne (5 pracova úchopů (s pomocí kompenzačrok 2014 možnost zvyšování kvalifi- ních dní), zahrnující teoretickou e-mail: [email protected]
ních pomůcek i bez nich).
kace prostřednictvím vzdělávacích část a vlastní praktickou výuku. tel.: 274 771 478
Neoddělitelnou součástí všech
a počítačových kurzů, určených Úspěšní účastníci získají osvěd- mobil: 728 878 366
výtvarných workshopů je seznáklientům po poškození míchy, čení o absolvování kurzu.
Martina Barcalová
mení se s ostatními účastníky
případně, dle svých kapacitních Účastníci mohou, v případě zájmu,
koordinátorka dobrovolnického
a příjemná pozitivní atmosféra. Kliprogramu, PC kurzů a jiných
možností, klientům s jiným druhem využít možnosti ubytování v Centru
tematických aktivit enti se mohou inspirovat, jak trávit
diagnózy (dětská mozková obrna, Paraple, včetně služeb asistenta,
volný čas.
svalová atrofie apod.).
ošetřovatelky, sociálního pracovNabídka výtvarných aktivit v CenZpravidla se jedná o kurzy v roz- níka a psychologa.
Program výtvarných
tru Paraple neustále roste. V soutechnik
časné době úsek ergoterapie
Témata a termíny kurzů 2014
nabízí nejen tematicky zaměřené
V našem bulletinu vás pravidelně víkendové výtvarné workshopy,
Vzdělávací kurz:
Termín:
informujeme o uskutečněných ale i rozšířenou nabídku odpoledZáklady práce s PC
20. 1. – 24. 1. 2014
výtvarných kurzech. Tentokrát ních výtvarných workshopů. Ty se
Angličtina – konverzace
17. 3. – 21. 3. 2014
mi však dovolte říci něco málo konají zpravidla ve čtvrtek, za předAdobe Photoshop
5. 5. – 9. 5. 2014
o celém programu výtvarných pokladu obsazenosti dvěma a více
Podnikání, zaměstnávání a finanční gramotnost
9. 6. – 13. 6. 2014
technik. Program výtvarných tech- klienty, kteří aktuálně využívají
Kurz tvůrčího psaní
22. 9. – 26. 9. 2014
nik je určen klientům po poškození služeb Centra Paraple. VíkendoTvorba webových aplikací v prostředí ASP.NET
27. 10. – 31. 10. 2014
míchy, kteří chtějí vyzkoušet různé vých výtvarných workshopů se
Kancelářský balíček MS Office
1. 12. – 5. 12. 2014
možnosti kreativního vyjádření. mohou účastnit i ti klienti, kteří
Nabídka vzdělávacích a počítačových kurzů v roce 2014
Z odborného světa / Informace pro vozíčkáře
prosinec 2013
5
O výstupech z dotazníkového
šetření vás budeme informovat
po ukončení sběru dat, pravděpodobně na konci roku 2014.
jící laserová sprcha je pak vhodná
k ošetření větších ploch. Jedná se
o terapii využívající infračervených
a červených paprsků s výkonem až
Všem zúčastněným předem děku- 1 800 mW. Přístroj vytváří homogenní laserový paprsek, který
jeme za ochotu a spolupráci!
umožňuje snadné a rychlé ošetření
Zuzana Korbelová
i na ploše větší než 50 cm2, a je
ergoterapeut senior
tak vhodný pro hojení rozsáhlejších dekubitů či jizev.
Nové centrum zaměřené
na léčbu horních končetin
Foto: Iva Melicharová
momentálně nevyužívají
službu Centra Paraple.
jinou Plán výtvarných aktivit pro příští
rok připravujeme a budeme vás
Nabídku
výtvarných
technik, o něm informovat nejpozději
i na základě vašeho zájmu, prů- začátkem roku 2014.
běžně aktualizujeme.
V případě zájmu o zapojení
do programu výtvarných techPřehled využívaných technik:
nik či dotazů kontaktujte jeho
• práce s hlínou
koordinátorky Zuzanu Korbe• práce se sklem
lovou ([email protected],
• práce s textilem
274 771 478) a Ivu Melicharo• práce s přírodním materiálem
vou ([email protected],
• výroba bižuterie
274 771 478).
• výroba svíček a mýdel
• decoupage na různé podklady
Iva Melicharová
• malba, kresba, koláž atd.
ergoterapeutka
Nová sportovní
pomůcka k zapůjčení
Jaké kompenzační
pomůcky znáte a využíváte?
Centrum pro léčbu nemocí a úrazů
horní končetiny, které je součástí
IC Kliniky Brno, je specializovaným
chirurgicko-ortopedicko-rehabi- Děkujeme za možnost zpřístupnit
litačním pracovištěm zajišťujícím tuto nadstandartní terapii klientům
odbornou pomoc v problematice Centra Paraple.
ruky a horní končetiny.
V úzké spolupráci především
s Centrem Paraple se zaměřuje,
mimo jiné, i na obnovu ztraceného
pohybu horní končetiny u tetraplegických pacientů. Rekonstrukce
pohybu ruky provádíme od roku
2003 a spektrum výkonů zahrnuje
obnovu pohybu prstů až po natažení lokte. Součástí našeho centra
je i rehabilitace zajišťující odbornou péči po operačních výkonech.
V rámci komplexní péče o pacienty
s plegií či parézou končetin řešíme
i problematiku nohou a to zvláště
korekci
spastických
projevů.
Po dvoutýdenní úvodní rehabilitaci
v akutní fázi následuje další terapie
převážně v Centru Paraple. Pacienti dostávají písemnou informaci
o provedeném operačním výkonu,
cílech funkčního zlepšení a vhodném režimu rehabilitace v pooperačním období. Tento „manuál“ je
instruktáží také pro rodinné příslušníky, takže některé fáze rehabilitace lze praktikovat i v domácím
prostředí.
Ze
zkušeností
ergoterapeutek Centra Paraple dlouhodobě
vyplývá nedostatečná informační
vybavenost klientů v oblasti kompenzačních pomůcek. Tato skutečnost nás motivovala k vytvoření
dotazníku, jehož účelem je zmapovat výše zmíněnou oblast. Dotazník je složen z 10 jednoduchých
otázek, u každé z nich naleznete
pokyny k jejímu vyplnění. Časová
náročnost vyplnění dotazníku je
cca 5 minut.
Věříme, že pomoci se dá do jisté
Na základě výsledků průzkumu míry komukoli, kdo projeví zájem
budeme moci upravit metodiku o zlepšení kvality života formou
edukace klientů v oblasti kompen- zlepšené funkce rukou či nohou.
-aš- začních pomůcek.
Od podzimu vám nabízíme k zapůjčení novou sportovní pomůcku handbike s přídavným elektrickým
motorem.
Kolo je určeno pro rekreační sportovce z řad paraplegiků. Dá se
využít na jízdu po silnici i lehkým
terénem. Velkou výhodou je možnost snadného přesunu z vozíku
na handbike a zpět.
Pokud máte zájem si pomůcky
vyzkoušet či zapůjčit, obraťte se
na sportovní terapeuty Centra
Paraple.
Podmínky zápůjčky najdete na
našich
webových
stránkách
v sekci Půjčovna pomůcek.
Iva Sedláčková
vedoucí úseku ošetřovatelské péče
Poradna šlachových
transferů
V úterý 22. října se v Centru Paraple uskutečnila další poradna
k funkční rekonstrukční chirurgické metodě horních i dolních
končetin, k šlachovým transferům.
Možnost zúčastnit se poradny, kterou Centrum Paraple ve spolupráci
s doc. MUDr. Igorem Čižmářem,
Ph.D. a Zdenkou Faltýnkovou již
několik let pořádá, využilo tentokrát pět klientů. Někteří zákrok
zvažují a sbírali informace, někteří
konzultovali svůj aktuální zdravotní
stav, další pak možnosti rehabilitace po zákroku. Další termín
poradny zveřejníme na našem
webu v sekci Aktuality.
Igor Čižmář
primář Traumatologického
oddělení, FN Olomouc
Centrum Paraple získalo
laserovou sprchu
Foto: Sylvie Slavíková
V listopadu tohoto roku získalo
Centrum Paraple novou pomůcku
díky projektu Čtení pomáhá, a to
kombinovanou laserovou sprchu.
Již dříve jsme díky dárcům mohli
zakoupit terapeutický laser třídy 3B
s infračervenou sondou. Doplňu-
Foto: Zuzana Korbelová
Do poradny se můžete objednat u její koordinátorky Zuzany
Korbelové, a to telefonicky:
274 001 325, e-mailem: [email protected], nebo osobně
v Centru Paraple.
Zuzana Korbelová
ergoterapeutka senior
6
Z odborného světa / Informace pro vozíčkáře
Po datu 30. 4. 2014 již nemusíte
nefunkční kartu vracet na úřad, je
doporučeno znehodnotit ji přestřižením.
Zaměstnávání lidí
na vozíku - RozjedteTo.cz
Začátkem prosince byl spuštěn
nový informační web www.rozjedteto.cz zaměřený na zaměstnávání
lidí na vozíku. Účelem těchto stránek je přehledně poradit firmám,
za jakých podmínek a proč mají
zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením. Zároveň se také snaží
motivovat a informovat vozíčkáře,
aby se hlásili na nabízené pracovní
pozice a kontaktovali dané firmy.
Rozjeďte to s námi! je neziskový
projekt skupiny studentů z Brna
a Prahy, zastřešený nadací Telefónica Think Big. Cílem této iniciativy je především pomoci medializovat tematiku zaměstnávání lidí
na vozíku, podpořit handicapované při hledání práce a upozornit
zaměstnavatele na přínosy zaměstnávání lidí s handicapem.
„Náš průzkum ukazuje, že většina
velkých firem má pro vozíčkáře
volná místa a chce je přijmout
na různé pracovní pozice. Spousta
neziskových organizací nabízí bezplatnou pomoc firmám se zapracováním vozíčkáře i se související
administrativou, ale co dnes ještě
více než dříve vyplouvá na povrch,
je skutečnost, že vozíčkáři se
na tyto pozice nehlásí a firmy
nekontaktují. Místa proto zůstávají
neobsazená, případně se později
obsazují lidmi bez handicapu.“
uvádí na svých stránkách tým Rozjeďte to s námi!
&KFHģM¯WQDNRQFHUW
DOHQHFKFHVHWLVDPRWQ«PX"
5£GE\VSRWNDOOLGLNWHě¯WÝEXGRX
P¯WFKXħGRSURYRGLW"
-GLQD www.spolumat.cz
DVHŀHĊVLSDUħ£ND
Chodíš rád na akce?
&KWÝOE\VWRXPRŀQLW
LQÝNRPXMLQ«PX
DSRPRFLPXGRVWDW
VHWDPVWHERX"
-GLQDwww.spolumat.cz
DQDMGLWDPQÝNRKRNRKR
E\VPRKOY]¯WVVHERX
Pokud vaše sKarta slouží také jako
průkaz OZP, její platnost skončí
k 30. 4. 2014. Do tohoto data je
tedy nutné zařídit si její výměnu
za průkaz TP, ZTP či ZTP/P.
Pobočky úřadu práce držitele
sKaret k výměně vyzvou. Pro nový
průkaz se na úřadu práce zastavte
nejdříve začátkem roku 2014.
Bez ohledu na datum platnosti
všech ostatních průkazů pro OZP
je maximální doba jejich platnosti
do 31. 12. 2015.
Na platnost průkazu OZP je vázána
také platnost tzv. parkovací karty
a výplata příspěvku na mobilitu.
Zkontrolujte si proto platnost parkovací karty, případně požádejte
o její prodloužení na sociálním
odboru Úřadu obce s rozšířenou
působností.
Pro více informací se obraťte
na
infolinku
Úřadu
práce
844 844 803.
Nenechávejte
výměnu
dokladů na poslední chvíli!
svých
Andrea Preclíková
sociální pracovnice
doprovod. Pak čeká, až se mu ozve
někdo, kdo by s ním rád společně
na danou událost vyrazil. Návštěvník stránky si také může zvolit z již
zveřejněné nabídky doprovodů,
nezávisle na konkrétním programu,
a nechat tak výběr koncertu či
Více na www.rozjedteto.cz
divadelního představení na vkusu
-mt- někoho jiného. Hlavním cílem SpoluMatu je umožnit lidem s jakýmkoliv handicapem aktivně žít a účastnit
Společně za kulturou přes se veřejných společenských akcí.
SpoluMat.cz
prosinec 2013
„Ačkoli je v našem logu symbol
„vozíčkáře“, tak bychom byli rádi,
kdyby se zde každý cítil jako doma.
Na jedné straně proto mohou být
všichni, kteří cítí, že by jim taková
pomoc usnadnila cestu za zábavou. Na straně druhé mohou být
všichni nadšení a ochotní lidé,
kteří mají dost zodpovědnosti
a zájmu, aby s tím mohli pomoci“
uvádí Marek Baxa, jeden z hlavních tvůrců SpoluMatu.
SpoluMat je webový portál umožňující zdarma dospělým lidem, kteří
z jakéhokoli důvodu nemohou sami
vyrazit na koncert, do divadla nebo
na fotbalový zápas, najít podobného nadšence pro stejnou akci.
Na druhé straně také nabízí lidem
Projekt vznikl za podpory nadace
s volným časem a chutí pro získání
Telefónica Think Big a webové
nových zkušeností možnost pomoci
stránky byly spuštěny letos začátformou poskytnutí doprovodu.
kem listopadu v rámci Týdne pro
Zájemce si na těchto interneto- inkluzi.
vých stránkách vybere akci, kterou by rád navštívil. Zaregistruje Více na www.spolumat.cz
-mtse a uvede, zda hledá či nabízí
Jak postupovat při výměně XII. Kongres české
sKarty za průkaz OZP
společnosti chirurgie
Na základě rozhodnutí zákono- ruky a I. Kongres české
dárců byla zrušena karta sociál- společnosti rehabilitace
ních systémů, tzv. sKarta. Karta
ruky
bude platit nejdéle do 30. 4.
2014.
Pokud vlastníte sKartu a necháváte
si na její účet přeposílat sociální
dávky, je třeba, abyste nejpozději
do 31. 1. 2014 osobně či písemně
oznámili příslušné pobočce úřadu
práce, jakým způsobem chcete
v budoucnu dávky čerpat, zda
na účet či poštovní poukázkou.
Změnu můžete nahlásit prostřednictvím formuláře dostupného
na www.uradprace.cz, v sekci
sKarta. Peníze budou na účet
sKarty vypláceny nejdéle do konce
března 2014. Pokud nesdělíte, jak
chcete dávku dále čerpat, bude
vám od dubna 2014 zasílána poštovní poukázkou na poslední uvedenou adresu.
Ve dnech 14. – 16. listopadu
se v beskydské Ostravici konal
odborný kongres. Hlavním tématem kongresu byla traumatologie
ruky, její vrozené vady, degenerativní onemocnění a rehabilitace.
Díky naší účasti jsme mohli kolegům do Centra Paraple přinést
mnoho zajímavých odborných
informací o operačních řešeních
v oblasti ruky, následných rehabilitačních přístupech, technikách
a metodách.
Mezi
přednášejícími
byl
i doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.,
který se ve svém příspěvku zamýšlel nad významem funkčního zhodnocení pomocí elektromyografie
Samotná platební karta bude v předoperačním plánování u šlafunkční až do 30. 4. 2014, finance chových transferů na horní končez účtu sKarty si můžete vybírat tině.
prostřednictvím bankomatů České
Zuzana Korbelová
spořitelny zdarma.
ergoterapeutka senior
prosinec 2013
O nás
herce, kterého poznal při natáčení
filmu Vratné lahve, Jana Budaře.
Ten se ochotně zhostil role spolumoderátora. V průběhu večera
zazněla také vzpomínka na herce
Jana Kašpara, který měl na vzniku
i chodu Paraplete velké zásluhy.
Všichni diváci v sále mu vyjádřili
poděkování velikým potleskem.
Foto: Martin Salajka
Jubilejní Dobročinná
akademie Zdeňka Svěráka
Státní svátek, 28. října, oslavila
celá řada lidí dobrým skutkem
a přispěla na Centrum Paraple.
Jubilejní dvacátý ročník Dobročinné akademie vynesl na pomoc
vozíčkářům
celkovou
částku
6 056 619 Kč.
v podání Jaroslava Uhlíře, zpěváka Fredy Bittnera a dětského
pěveckého sboru Sedmihlásek.
Následovalo vystoupení swingové
a taneční kapely Blue Star kapelníka Václava Marka. Slavný Spirituál kvintet představil dětskou
ukolébavku „Houser tety Ródy“,
což je originální text písně „Jó,
třešně zrály“, známé od Waldemara Matušky. Dalšími účinkujícími hosty byli herec a zpěvák Jan
Budař a Zlatý slavík Tomáš Klus.
Letošní Dobročinná akademie se
již tradičně konala v Žižkovském
divadle Járy Cimrmana. Benefiční Zdeněk Svěrák, který celým pořavečer zahájila optimisticky nala- dem provázel, se letos rozhodl
děná píseň „Chválím tě, země má“ přizvat si pomocníka. Vybral si
DOBROČINNÁ AKADEMIE 2013
PARTNEŘI DOBROČINNÉ AKADEMIE
ZA MEDIÁLNÍ PODPORU DĚKUJEME
ZA PRODUKTOVOU PODPORU DĚKUJEME
HLAVNÍ PARTNEŘI CENTRA PARAPLE
DESIGN
www.paraple.cz
Celý program vysílala v přímém
přenosu České televize a Radiožurnál. Diváci a posluchači mohli
v průběhu pořadu posílat dárcovské SMS nebo telefonicky přislíbit finanční dar. Významný podíl
na celkovém výtěžku měly firmy,
které Centrum Paraple podporují.
Letos předali darovací šeky následující partneři: Active 24, s.r.o.
(150 000 Kč); SCHENKER, spol.
s r.o. (150 000 Kč); Era (440 000
Kč); FLEXI životní pojištění
(400 000 Kč); Nadační fond AVAST
(1 000 000 Kč); ŠKODA AUTO
a.s. (400 000 Kč a zapůjčené
vozy značky Škoda); ŠkoFIN, s.r.o.
(250 000 Kč); Toyota Material
Handling CZ, s.r.o. (150 000 Kč);
Trigema, a.s. (850 000 Kč); Vinné
sklepy Lechovice, spol. s r.o.
(528 231 Kč).
Centrum Paraple srdečně děkuje
všem lidem a firmám, kteří mu
pomáhají. A jak krásně řekl Zdeněk Svěrák v závěru večera:
„Děkujeme Vám všem, ať jste
z blízka nebo z daleka. Vy jste
dnešní sbírkou ukázali, že solidarita u nás není žádné cizí slovo.“
Jan Budař
spolumoderátorem
Dobročinné akademie
7
Když jsem byl v roce 2008
pozvaný jako host Dobročinné akademie. Symbolicky jsem tam tehdy
zpíval píseň Kolečko.
Byl jste se osobně podívat v Centru Paraple? Jaký na Vás udělalo
dojem?
Ano, byl jsem tam na návštěvě
a je to úžasné, co se podařilo
vybudovat díky všem dárcům. Je
to příjemné místo, vysoce funkční
a věřím, že mezi vozíčkáři velmi
oblíbené.
V čem bude nyní Vaše podpora
Centra Paraple spočívat?
Zatím jsem Zdeňkovi kývnul na to,
že se budu účastnit Dobročinné
akademie jako moderátor a velmi
si přeji, aby ho bavilo moderovat
se mnou v tandemu co nejdéle.
Probíhala tandemově i příprava
scénáře Dobročinné akademie?
Měl jsem tu možnost zažít, jaké
to je, psát se Zdeňkem Svěrákem, kterého považuji za scénáristického mistra. No, popravdě já
napsal asi šest vět, ale už to, že
mě k tomu Zdeněk přizval, pro mě
bylo úžasné!
Vy sám jste také scénárista, ale
zároveň herec, zpěvák, režisér...
Čemu se nyní věnujete nejvíce?
Momentálně zjišťuji, co všechno
to vlastně dělám a dost se divím.
Úplně nejnověji vyjde na konci
listopadu kniha pohádek. Jednu
pohádku jsem napsal já a druhou
-mtmůj děda Antonín. Tak na to se
velmi těším.
Na letošní Dobročinné akademii
se v roli spolumoderátora představil Jan Budař. Všestranně nadaný
umělec, který podle slov Zdeňka
Svěráka, umí mluvit, zpívat, skládat
hudbu, psát texty a nyní napsal i filmový scénář.
Proč právě Centrum Paraple?
Rozhodl jste se pro spolupráci
kvůli Zdeňku Svěrákovi, nebo
jste měl jinou osobní motivaci?
Kvůli Zdeňkovi. Je to muž, kterého
velmi obdivuji za to, jaký je a věděl
jsem, že to co se rozhodl podporovat, stojí rozhodně za pozornost
i moji podporu.
Foto: Martin Salajka
Váš děda Antonín je také umělec?
Můj děda celý život maluje a píše.
A teď, kdy mu je přes devadesát,
zažívá svůj spisovatelský debut.
Navíc svoji pohádku opatřil i vlastVybaví se Vám, kdy jste se poprvé ními kresbami. Ta kniha bude,
myslím, světový unikát.
dozvěděl o Centru Paraple?
8
Také jste si svou pohádku ilustroval? Nebo je „výtvarno“ jedním z mála oborů, do kterého
jste se zatím aktivně nepustil?
Kresby k mé pohádce udělal David
Fišer, velmi talentovaný brněnský
výtvarník. Máte pravdu, do malování jsem se zatím aktivně nepustil, ale jednou pár obrazů možná
namaluji.
Myslíte, že jednou skutečně
vznikne i Váš duet se zpěvákem
Tomášem Klusem, který Vám
na akademii přislíbil?
prosinec 2013
O nás
rovněž připraveno speciální menu,
kde byly přiřazeny různé druhy
piv k jídlům, ke kterým se nejlépe
hodí. Na stolech tak bylo k vidění
například nealkoholické ochucené
pivo a mix trhaných salátů s kozím
sýrem, nefiltrované pivo a hovězí
líčka s hrachovo-slaninovou kaší
nebo tmavé pivo a karamelová
pěna s marinovanými višněmi
a brownies.
Během slavnostního zakončení
v pátek 11. října byl v Plzeňském
restaurantu Anděl zástupcům Centra Paraple a hudebníkovi JaroUvidíme. Já bych si to velmi přál.
slavu Uhlířovi předán šek s vybraPodílel jste se na výběru letoš- nou částkou 27 660 Kč.
Děkujeme za podporu a věříme, že
ních hostů?
Ne, letos jsem se do výběru neza- se z této akce může do budoucna
stát milá tradice.
pojil.
Kdybyste měl vybírat hosty pro
příští ročník, koho byste si rád
pozval?
října a zapojili se do ní jak diváci
z celé České republiky, tak i herci
z Městských divadel pražských.
Aukce byla úspěšná a vynesla celkovou částku 9 710 Kč, která byla
věnována na podporu Centra Paraple. Děkujeme.
Nábřeží žije
s Centrem Paraple
Dál byl představen dobrovolnický
program Centra Paraple. Kolegové
se snažili zájemcům vysvětlit, čím
mohou v Parapleti pomoci, a proč
je jejich asistence pro lidi na vozíku
tak důležitá. To se ukázalo jako
úspěšné a několik nových lidí se
-redakce- skutečně povedlo oslovit.
Díky velkému zájmu veřejnosti se
podařilo získat i pěkný výtěžek
z prodeje propagačních předmětů.
Magistrát hl. m. Prahy, Útvar rozvoje města a iniciativa Auto*Mat
letos v září spojily své síly v projektu s názvem Nábřeží žije! Smetanovo nábřeží v centru Prahy se
celkem pětkrát po sobě proměnilo
v pěší zónu plnou hudby, divadla, workshopů a improvizova-mt- ných kaváren. Jedním z hlavních
cílů bylo ukázat, že Smetanovo
Aukce plakátu s podpisem
Janu Kirschner, Jarka Nohavicu, Roberta Fulghuma
Richarda Krajča, Richarda Müllera
V říjnu se uskutečnila benefiční
a Leonarda Cohena.
aukce čtrnácti plakátů malířky
-mtWillow Bader s autorčiným vlastnoručním podpisem a jednoho plaTýden nefiltrované radosti kátu, který podepsal známý americký spisovatel Robert Fulghum.
Ladronkafest 2013
V pražském parku Ladronka se
v září uskutečnil největší festival
volnočasových aktivit ve střední
Evropě – Ladronkafest.
Návštěvníci měli možnost vyzkoušet
si nejrůznější sportovní, zájmové
a umělecké aktivity. Festivalu se
zúčastnilo i Centrum Paraple, které
na místě prezentoval sportovní terapeut Jiří Pokuta, ergoterapeutka
Iva Melicharová a dobrovolnice
Jana Karlová. Cílem bylo představit široké veřejnosti nabídku
sportovních a volnočasových aktivit pro lidi se spinálním poškozením. Neméně důležitým cílem bylo
seznámení zájemců s dobrovolnicFoto: Jiří Pokuta
kým programem, potažmo nábor
nábřeží je prostorem pro každého nových dobrovolníků. Zájemci také
a nemělo by být chápáno pouze měli možnost vyzkoušet si jízdu
na mechanickém vozíku v bariérojako dopravní tepna.
vém prostředí.
Centrum Paraple tuto myšlenku
podpořilo a akce se zúčastnilo. Doplňkový prodej propagačních
Na Smetanově nábřeží ho prezen- předmětů přinesl sympatický výtětovala sportovní terapeutka Sylvie žek.
Dražené plakáty byly reprodukcemi ilustrací dvou populárních
Fulghumových knih, které posloužily jako předloha pro divadelní
inscenaci Drž mě pevně, miluj mě
zlehka. U příležitosti premiéry této
hry byly plakáty vystaveny ve foyer
Divadla ABC. Tam je podepsala
jejich autorka Willow Bader a její
manžel Robert Fulghum, kteří Slavíková, dobrovolnice Martina
se slavnostní premiéry osobně Jiroušková, fyzioterapeutka Hanka
zúčastnili.
Melicharová a sportovní terapeut
Zájemci pak měli možnost získat Jiří Pokuta. Na místě seznamoFoto: archiv CP
tato signovaná díla v aukci, kterou vali širokou veřejnost s možnostmi
uspořádala Městská divadla praž- podpory Centra Paraple a jeho
Plzeňský restaurant Anděl připravil ská a nakladatelství Argo na inter- klientů. Zájemci si mohli vyzkoušet
ve spolupráci s pivovarem Plzeň- netovém portálu Aukro.cz. Aukce handbike, sportovní vozík a posiloský Prazdroj originální charitativní probíhala v období od 1. do 10. vací trenažér.
akci, během níž mohli hosté svou
konzumací nefiltrovaného piva
pomoci vybrat finanční obnos,
jenž následně putoval na sbírkové
konto Centra Paraple.
Sedm dní přispívali štamgasti
i běžní hosté v restaurantu Anděl
v Praze na dobrou věc tímto
nevšedním a pro ně zároveň velmi
příjemným způsobem. Během prvního ročníku akce Týden nefiltrované radosti věnovala restaurace
za každé načepované nefiltrované
pivo Centru Paraple 10 Kč.
V průběhu týdne bylo pro hosty
-mt-
Foto: Martin Salajka
-mt-
Pohádkové Vánoce
Na jeden večer se velká tělocvična Centra Paraple proměnila
v divadelní sál. V prostorách, kde
se běžně rehabilituje a sportuje,
vyrostlo veliké pódium s reflektory,
divadelními kulisami a oponou.
V improvizovaném hledišti se rozzářil ozdobený stromeček, stoly
v kavárně zaplnily nejrůznější dobroty a nechybělo ani svařené víno,
podávané v zahradě ze stánku
ve tvaru stromku. Předvánoční
setkání v Centru Paraple mohlo
začít.
Program zahájilo úvodní slovo
ředitelky Centra Paraple Štěpánky
Antošové, která poděkovala všem
zaměstnancům, dobrovolníkům,
partnerům a zakladateli Centra
Paraple Zdeňku Svěrákovi. Poté
prosinec 2013
O nás
podobně. Na začátku se po prvotním šoku obvykle objevuje stav,
kdy svému postižení nechce člověk moc věřit a upíná se k tomu,
Psychologie v Centru Paraple, byť že se stav výrazně zlepší (například
se tento název dá podle Richarda si říká, že zas bude chodit).
Franty zkrátit i do tvaru ParaPsy- Když zlepšení přichází malé, nebo
chologie, nezkoumá jevy, které nepřichází vůbec, logicky to člojsou mezi nebem a zemí, ale věka rozhněvá a může pak odmítat
pomáhá klientům lépe překoná- třeba cvičení. Může také začít provat následky toho, co se jim stalo, sit o to, aby se stav ještě o trochu
i ty životní starosti, které jsou spo- zlepšil, nebo aby přišel alespoň
lečné všem lidem.
o jeho nepříjemné doprovody, kte-
Co nabízí naše oddělení
psychologie?
Foto: Martin Salajka
zástupkyně Městských divadel
pražských paní Tereza Mrzenová předala Centru Paraple
šek na částku 9 710 Kč, která se
vybrala v dobročinné aukci plakátů
Roberta Fulghuma.
Celým programem prováděl Lukáš
Rychtecký, kastelán zámku v Cholticích, který se profesionálně
zhostil úkolu moderátora. A právě
z Choltic přijel i divadelní soubor
ochotníků, vedený Janem Čermákem, předvést divadelní hru Járy
Cimrmana Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Toto originální zpracování
Cimrmanovy pohádky představili již v létě na festivalu Choltický
deštník a souhlasili, že ho sehrají
na Vánoce i v Praze. Vybaveni
vlastnoručně vyrobenými kulisami,
kostýmy a rekvizitami, sehráli
vtipné představení, které mělo
u diváků veliký úspěch.
Každý náš klient je především člověk, kterého může trápit cokoliv
nezávisle na tom, že je po poškození míchy. Může mít starosti partnerské či pracovní, být nespokojený se sebou či okolím, zažívat
strach o blízké, nebo se cítit osamělý či nepochopený. Našich služeb může klient využít, i když potřebuje pomoci s něčím, co se netýká
dopadů zdravotního postižení.
Nedávno jsem četl příklad, kdy
učitel na přednášce vzal do ruky
sklenici a naplnil ji částečně
vodou. Všichni studenti čekali klasickou otázku – jestli je sklenice
poloprázdná nebo poloplná. Vyučující se jich však zeptal na jinou
věc – jak dlouho by sklenici udrželi v natažené ruce. Minuta je bez
problémů, pět minut celkem taky,
hodinu by to člověk ještě zvládnul, ale kdyby ji měl držet den či
dokonce více, bolest ruky by se
stala nesnesitelnou. I zprvu malé
trápení nás může pohltit, proto
nemusí klient přihlížet k tomu, jak
závažná mu jeho trápení připadají,
Po pohádce si diváci zazpívali
když o nich chce mluvit s psychopísničky s Jaroslavem Uhlířem
logem. Ten s ním může vykročit
a Zdeňkem Svěrákem a na závěr
na cestu za tím, aby mu bylo lépe.
se děti dočkaly dárků, které jim
předaly pohádkové bytosti - princ, A co tedy nabízí oddělení psychologie Centra Paraple? Nový
princezna, král, Krátkozraký a děd
klient má v programu, kromě
Vševěd. Příjemně naladěni, odchájiného, schůzku s psychologem,
zely všechny děti s novou hračkou kde se jej zeptáme na důležité
a jejich rodiče a ostatní návštěvníci věci ohledně toho, jak se mu daří
s čerstvou vánočkou.
„na duchu“ a navzájem si ujasZa produktovou podporu děkujeme společnostem Kaufland ČR
v.o.s., Plzeňský Prazdroj, a.s.,
Vinné sklepy Lechovice, spol.
s r.o., Nadační fond Kolowrátek,
SCHENKER, spol. s r.o., T Servis,
s.r.o. Naše veliké poděkování patří
celému divadelnímu týmu z Choltic
(www.choltice.cz) a dále kavárně
Paraplete za vynikající občerstvení
a skvělý servis. A také všem, kdo
se večera zúčastnili a přispěli tak
k jeho výjimečné atmosféře.
níme, co čeká a co mu můžeme
nabídnout. Pokud má zájem,
můžeme si pak dohodnout další
setkávání zaměřené na to, s čím
potřebuje ve svém životě poradit
nebo pohnout. Při dalších pobytech (či ambulancích) na tuto práci
v případě jeho zájmu navazujeme,
mapujeme, co se změnilo, a spolupráci přizpůsobujeme tomu, co
zrovna potřebuje.
Podle americké psycholožky Elisabeth Kübler-Rossové reagují
lidé na významnou životní ztrátu,
-redakce- kterou je i poškození míchy, často
rými mohou být například spasmy.
Když se nedaří, bývá to velmi
těžké. Mnohdy až tak, že klient
pochybuje, jestli má smysl se ještě
snažit, nebo dokonce jestli má
smysl vůbec žít. Často až teprve
po tomto pádu na dno se lze odrazit, situaci přijmout a hledat, jak
v ní být spokojený. Psycholog zde
9
může být klientovým průvodcem
a oporou.
Vyjma individuální práce s klientem
se psychologové v Centru Paraple
podílejí i na přípravě a průběhu
některých kurzů. V kurzu Máma,
táta na vozíku se s klienty věnujeme zejména otázkám partnerské
a rodinné komunikace, výchovy
dětí a například i souvislostem
a obavám z partnerství a rodičovství ve vztahu ke zdravotnímu postižení. V rámci kurzu Zdravý životní
styl zase mapujeme a podporujeme motivaci klientů ke změně
životosprávy a přibližujeme jim
některé prvky psychohygieny.
Dále se na nás mohou klienti obrátit, pokud potřebují vyšetřit kvůli
elektrickému vozíku, vhodnému
zaměstnání či škole, nebo nás
mohou kontaktovat jejich blízcí
Foto: Jiří Pokuta
I VAŠICH 30 KORUN
DRŽÍ PARAPLE
V POHYBU
ODEŠLETE SMS VE TVARU DMS PARAPLE
NA ČÍSLO 87 777 PRO JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK,
NEBO DMS ROK PARAPLE PRO PŘÍSPĚVEK KAŽDÝ
MĚSÍC PO DOBU JEDNOHO ROKU. CENA JEDNÉ DMS
JE 30 KČ, CENTRUM PARAPLE ZÍSKÁ 28,50 KČ.
SBÍRKOVÉ KONTO CENTRA PARAPLE
932 932 932 / 0300
POMÁHÁ VOZÍČKÁŘŮM S POŠKOZENÍM MÍCHY
WWW.PARAPLE.CZ
s žádostí o radu a podporu. Stejně palpační (hmatové) dovednosti.
tak se na nás mohou obrátit i kole- Tento unikátní přístup přináší přegové.
kvapivé výsledky a nabízí terapeuI když se to na první pohled tům nový pohled na terapeutické
nemusí zdát, zlepšit a stabilizo- možnosti.
vat svůj psychický stav je neméně V praktické části semináře nám
důležité, jako udělat totéž se sta- lektorka ukázala na jednom z fyziovem zdravotním.
terapeutů konkrétní techniky. ApliDveře psychologů v Centru Para- kace probíhala v břišní, hrudní
a šíjové oblasti a v oblasti hlavy.
ple jsou vám otevřené.
Ohlasy terapeutů na tuto techniku
Michal Šmolka
psycholog byly velmi pozitivní. Figurant vnímal terapii jako velmi příjemnou
a funkční.
Nová metoda léčebné
fyzioterapie – viscerální
manipulace
prosinec 2013
O nás
10
Je to další z řady zajímavých technik, které jsou využitelné při terapii
nejen osob s poškozením míchy.
Jedná se o různé druhy fixač- • po schválení revizním lékařem
ních a polohovacích ortéz a dlah
opětovný kontakt ortotického
(obr. 2), několik typů břišních pásů
pracoviště, zahájení výroby
a v neposlední řadě již zmiňované
pomůcky
nožní ortézy WalkOn a WalkOn • 1. - 4. návštěva ortotického praFlex.
coviště – zkoušení pomůcky
Nově také klientům, v rámci soci- Podrobnější informace o jednotálně rehabilitačních pobytů a ambulivých typech ortéz a postupu při
lantní služby, poskytujeme ortotické
jejich získání vám poskytne fyzioporadenství. Na žádost klienta či
terapeutka Michaela Maxová na
doporučení terapeuta může proe-mailu [email protected], nebo
běhnout multidisciplinární porada.
na telefonním čísle 274 771 478.
Zpravidla se jí účastní fyzioterapeut,
Michaela Maxová
ergoterapeut a protetik firmy Otto
fyzioterapeutka
Bock. Schůzka má spíše informační
ráz, kdy se hodnotí vhodnost ortézy
pro daného klienta a probíhá její
O veletrhu Pragomedica
předběžné zaměření. Klient také,
v případě zájmu, obdrží od ošetřu- Ve dnech 23. - 25. 10. 2013 se
jícího terapeuta doporučující dopis na pražském Výstavišti konal Mezik získání vybrané pomůcky.
národní zdravotnický veletrh Pra-
Více informací můžete získat
Dne 25. října se v odpoledních na webové stránce www.alenazahodinách v prostorách Centra pletalova.cz.
Paraple konal pro naše terapeuty
Tomáš Komberec Letošní rok přinesl drobné změny
odborný seminář na téma viscefyzioterapeut
v systému předepisování ortoticrální manipulace.
kých pomůcek. Nejedná se však
V teoretické části se účastníci
o změny k horšímu, spíše došlo
seznámili se základními principy Ortézování v Centru
ke zjednodušení při procesu získátéto techniky. Viscerální (útrobní) Paraple
vání pomůcek.
manipulace je metoda, která
patří mezi osteopatické techniky,
tedy techniky ovlivňující poruchy
kosterní tkáně. Metoda pracuje
na principu uvolňování napětí
ve fasciích (zjednodušeně obalech
svalů a orgánů), které propojují
orgány v těle mezi sebou. Každý
orgán v těle se neustále pohybuje
v trojdimenzionální ose - vlivem
dýchání, trávení a pohybu těla.
Autor metody J. P. Barral detailně
studoval pohyby orgánů v těle
a způsob, jakým se v případě omezení pohybu přenáší tlaky z meziorgánových fascií na muskuloskeletární (svalokosterní) systém.
Na základě těchto poznatků podložených jak klinickými výsledky,
tak zobrazovacími vyšetřeními,
vypracoval koncept manuální terapie, kdy terapeut v přesně daném
směru uvolňuje meziorgánové
fascie. Terapie se provádí jemným stlačením, rozpohybováním
a protahováním. Léčba není nikdy
invazivní nebo bolestivá. Pacient cítí spíše příjemný tah a uvolňování. Tato jemná napravování
mohou zlepšit fungování orgánů,
orgánových systémů a celkové
zdraví. Metoda maximálně šetří
tkáně, protože viscerální manipulace pomáhá tělu využít jeho vlastní
schopnost hojení a uzdravování.
Terapeut nepracuje pouze v místě
obtíží. Metoda viscerální manipulace je založena na detailních
znalostech topografické anatomie
v kombinaci s tréninkem jemné
Spolupráci s proteticko-ortotickou
firmou Otto Bock ČR, s.r.o. navázalo Centrum Paraple v roce 2011.
Tehdy jsme v rámci rozšiřování
klientských služeb projevili zájem
o novinku na ortotickém trhu zvanou WalkOn (obr. 1).
1
gomedica. Toto setkání odborné
zdravotnické veřejnosti navštívili
i zástupci Centra Paraple. Získali
jsme cenné informace o vývoji
trendů v oboru zdravotnické
a laboratorní techniky a vybavení
zdravotnických provozů. Účast
Postup při získání pomůcky
firem, které se zabývají „naší“ pros podporou Centra Paraple
blematikou byla o něco menší než
Sériově vyráběné pomůcky
v minulých letech. I přesto jsme
(bez nutnosti schválení
získali několik zajímavých podnětů
revizním lékařem)
a navázali kontakt s dalšími fir• 50 min. poradenství v Centru mami.
Paraple (fyzioterapeut, ergoJana Bali Šoltésová
terapeut, protetik Otto Bock)
ergoterapeutka
– výběr pomůcky, předběžné
zaměření, doporučující dopis
• návštěva ošetřujícího lékaře II. Spinální kongres
(neurolog, ortoped, rehabili- v Mikulově
tační lékař) – získání poukazu
V termínu 7. - 8. 11. 2013 se
na pomůcku
• návštěva prodejny zdravotnic- v Mikulově v hotelu Galant konal
kých pomůcek či ortotického II. Spinální kongres. Hlavními
tématy tohoto kongresu byly bolest
pracoviště – odběr pomůcky
u vertebrogenních onemocnění,
Individuální ortézy (nutnost
diskogenní kořenové syndromy
schválení revizním lékařem)
a také prezentace zajímavých
• 50 min. poradenství v v Centru kazuistik.
2
Paraple (fyzioterapeut, ergoterapeut, protetik Otto Bock) Zástupci Centra Paraple se kon– výběr pomůcky, předběžné gresu účastnili s aktivním příspěvkem “Prevence a léčba dekuzaměření, doporučující dopis
bitů ve vztahu ke kompenzačním
• návštěva ošetřujícího lékaře
pomůckám“.
(neurolog, ortoped, rehabilitační lékař) – získání poukazu Na kongresu jsme načerpali
Foto: Michaela Maxová
mnoho zajímavých informací a již
na pomůcku
nyní se těšíme na jeho další ročV letošním roce se Centrum Para- • kontaktování protetického pra- ník, do kterého máme zájem opět
coviště, sejmutí měrných podple, po pečlivém uvážení a vzhlekladů, sestavení individuální aktivně vstoupit.
dem k neustále se zvyšujícímu
Celý kongres se konal pod záštitou
předběžné kalkulace pomůcky
zájmu klientů, rozhodlo zmíněnou
spolupráci rozšířit. Firma Otto • odeslání podkladů reviznímu neurologické kliniky LF MU a FN
lékaři k posouzení (poukaz, Brno.
Bock laskavě zapůjčila pro potřeby
předběžná kalkulace, podpůrný
našich klientů téměř celé portfoAlena Kyselová
dopis…)
lio svých ortotických pomůcek.
manažerka služeb
prosinec 2013
O nás
trickým pomocníkem do exteriéru Freee F2, který je finančně Poděkování našim
dostupnější než například úprava dobrovolníkům
Segway pro vozíčkáře, ale poskyVe dnech 24. - 27. září se na výsta- tuje obdobný komfort a široké Centrum Paraple spolupracuje
višti v Düsseldorfu uskutečnila možnosti využití.
s dobrovolníky v rámci svého
výstava Rehacare. Z Centra ParaKontakty se zahraničními výrobci dobrovolnického programu již
ple se na ni letos vydaly samé ženy
a informace ze světa kompenzač- od roku 2005. Díky dobrovol– sportovní terapeutka Lenka Honních pomůcek jsou pro nás velmi níkům můžeme našim klientům
zátková, zdravotní sestra Iva Seddůležité, aby z nových poznatků poskytnout, mimo jiné, pravidelnou
láčková, ergoterapeutka Jana Bali
nabídku Terapie v terénu. Teramohli těžit především naši klienti.
Šoltésová a sociální pracovnice
pie v terénu je program založený
Iva Sedláčková
Vendula Plavcová. Na výstavě jsme
na pomoci dobrovolníků, kteří
chtěly získat další užitečné infor- vedoucí úseku ošetřovatelské péče klienty doprovázejí na různé kulmace a shlédnout novinky v oboru.
turní, volnočasové, sportovní a jiné
Výstava byla tentokrát zaměřena
akce.
Nový
zdroj
energie
na potřeby a postřehy pro nezáDobrovolnická činnost přináší dobvislý život. Byly prezentovány mož- fotovoltaika
rovolníkům řadu praktických zkunosti, jak zajistit lidem s postižením
potřebnou péči, ale také jak využít S přicházejícím podzimem zapo- šeností a cenných poznatků, často
čala plánovaná výstavba fotovol- ze zcela odlišného sociálního projejich veškerý potenciál.
taické elektrárny na střeše pří- středí, než s jakým se setkávají
Na výstavě bylo velké množství stavby Centra Paraple.
běžně. Naši dobrovolníci berou
stánků a firem s mnoha novinkami
Dispozice
střechy
a
její
jižní
orituto činnost opravdu zodpovědně.
i osvědčenými kvalitními výrobky.
Co se týče např. nových katétrů, entace umožnila montáž 56 kusů „Samotné pomáhání druhému
představovaly firmy novinky, které fotovoltaických panelů s ideálními člověku, který to potřebuje, mě
mohou využít klienti zatím pouze světelnými podmínkami. Panely naplňuje radostí. Skutečnost, že
v zahraničí. Tyto nové katétry ještě o jednotkovém výkonu 250 Wp doprovodím vozíčkáře do míst,
nejsou v České republice k dispo- jsou sériově propojeny ve třech kam by se sám jen těžko dostal, mi
zici, nicméně musím konstatovat, větvích a zapojeny do DC/AC dává smysl.“ říká Lenka Pražáková,
že nijak nezaostáváme, a máme měniče. Výstup z měniče vede jedna z našich dobrovolnic. Dále
i zde katétry, které jsou na velmi přímo do elektrorozvodů Centra dodává, že k pomáhání vozíčkářům
dobré úrovni. Důvodem, proč Paraple. Celkový instalovaný výkon
u nás nemáme vždy úplné novinky fotovoltaické elektrárny je 13,44
na trhu, je jejich vysoká cena, kte- kWp (Wp – watt peak, maximální
rou není možné hradit z veřejného výkon elektrárny).
zdravotního pojištění.
Část této vyrobené energie bude
bezbariérové ubytování
Dále jsme se také seznámily využívána k přímé spotřebě v celé
budově
Centra
Paraple
a
nadbys novinkami v pomůckách pro
mobilitu, třeba s novým karbono- tečná elektřina se prodá provozovým vozíkem Voyager Evo firmy vateli regionální distribuční souOtto Bock, který váží něco málo stavy formou tzv. zelených bonusů.
přes 7 kg, nebo s šikovným elek- Výši zeleného bonusu v Kč za vyrobenou MWh určuje, dle druhu
obnovitelného zdroje, Energetický
regulační úřad.
Výstava Rehacare
v Düsseldorfu
11
se dostala z prosté potřeby být
i nadále užitečná někomu, kdo to
skutečně potřebuje. A protože děti
jí již odrostly, začala se aktivně rozhlížet, kde a komu by mohla věnovat kousek svého volného času.
I to jsou motivy, pro které se naši
dobrovolníci do „dobrovolničení“
pouštějí.
Samotní klienti oceňují čas, který
jim dobrovolníci věnují a zajímají
se o to, kdo jsou, odkud jsou, …
Při opakovaných pobytech často
znovu projevují zájem o využití
Terapie v terénu a mají radost,
když se mohou setkat a vyrazit
na nějakou akci s konkrétními dobrovolníky, které již znají.
Centrum Paraple si velmi váží
nezištné pomoci, kterou dobrovolníci poskytují našim klientům.
Nezbývá tedy než znovu zopakovat
„Milí dobrovolníci, Centrum Paraple vám všem mnohokrát děkuje
za čas, který věnujete našim klientům. Bez vás by to nešlo!“
Martina Barcalová
koordinátorka dobrovolnického
programu, PC kurzů a jiných
tematických aktivit
Apartmán Ivana
Snížit náklady na energie v budově
Centra Paraple jsme se snažili už
v předešlých letech, například nízkoenergetickým osvětlením, programovatelnými termostatickými
hlavicemi a dalšími provozními
opatřeními. Věříme, že nám naše
nová solární elektrárna přinese
nemalé snížení výdajů za elektrickou energii a zároveň, že z prodávané elektřiny získáme nový zdroj
finančních prostředků, který použijeme na zajištění našich služeb.
Děkujeme zhotoviteli fotovoltaické
elektrárny firmě Sollaris s.r.o.
za její finanční příspěvek a společnosti Trigema a.s. za pomoc při
administraci celého projektu.
Foto: Jana Bali Šoltésová
Roman Kotelenský
vedoucí úseku správy a údržby
» celý objekt bezbariérový
» ubytování vhodné pro rodiny s malými
i velkými dětmi
» celková kapacita apartmánu je 7 míst
+ přistýlka a dětská postýlka
» plně vybavená kuchyň přizpůsobená
vozíčkářům
v Rokytnici nad Jizerou
KRKONOŠE
»
»
»
»
»
»
»
obývací pokoj s TV+SAT a PC
bezbariérová koupelna s WC
druhá koupelna s pračkou a sušičkou
celková plocha cca 70 m2
WIFI připojení
parkoviště s kamerovým systémem
letní venkovní posezení
APARTMÁN IVANA, Horní Rokytnice 600, 512 45 ROKYTNICE NAD JIZEROU, Krkonoše
Telefon: +420 602 334 517, +420 724 107 426, E-mail: [email protected]
www.apartman-krkonose.com
GPS: 50°43‘38.884“N, 15°28‘15.387“E
12
prosinec 2013
Inzerce
Více než volnost pohybu
Ford B-MAX přiváží maximální volnost pohybu i skutečnou radost z jízdy. Díky integrovanému středovému sloupku
a posuvným dveřím vám B-MAX nabízí nástupní prostor o velikosti až 1,5 metru, snadnější nastupování i nakládání vozíku. Využijte program Ford Handy a získejte B-MAX již za 95 900 Kč. Zajistíme i případné úpravy včetně
nakladače vozíku či ručního řízení na míru.
Více na www.fordhandy.cz, infolince 800 367 329 nebo [email protected]
RUČNÍ ŘÍZENÍ NA MÍRU
Úpravu řízení Fordu B-MAX zajišťují firmy s příslušnou homologací.
Zákazník má na výběr mnoho variant přestavby zcela podle svých přání a potřeb.
Úpravy se navíc provádějí v souladu se špičkovým designem interiéru Fordu B-MAX.
POHODLNÉ UKLÁDÁNÍ VOZÍKU
Díky systému Ford Easy Access je nakládání vozíku velmi snadné – vozík stačí
složit a umístit jej přímo za sedadlo řidiče, případně na zadní sedadlo.
V rámci úprav je k dispozici také varianta elektricky ovládaných posuvných dveří
v kombinaci s elektrickým nakladačem vozíku. Úpravci vozů také nabízí přesedací
desku nebo otočnou sedačku, čímž se získá větší prostor pro nastupování
i pro manipulaci s vozíkem.
Výbava TREND: motor benzin 1.6 Duratec Ti-VCT; výkon 105 k (77 kW), převodovka 6st. automat PowerShift.
Základní ceníková cena 384 990 Kč. Zvýhodnění Ford Handy 26 950 Kč (sleva 7 %). Příspěvek od úřadu práce až 200 000 Kč.
Vrácení DPH 21 % 62 140 Kč. Výsledná cena po odečtech 95 900 Kč. Foto je pouze ilustrační. Více na www.fordhandy.cz.
prosinec 2013
Auto / Moto / Sport
13
Foto: Martina Barcalová
a svůj názor změnil. I další účastník, Alexandr Janda, považuje kurz
za velmi silný zážitek se spoustou
dobrodružství v přírodě, dále oceČtyřkolka se může stát pro některé nil skvělou asistenci, organizaci
vozíčkáře inspirací a možností, jak i možnost využití fyzioterapie.
navázat na motoristické aktivity
Tímto děkujeme všem, kteří se
před úrazem, nebo i zcela novým
na kurzu podíleli, a těšíme se
způsobem, jak si dopřát pohyb
na další ročník.
ve volné krajině.
Čtyřkolky nejen pro
začátečníky
„Čtyřkolky nejen pro začátečníky“,
kurz pořádaný Motoklubem vozíčkářů ve spolupráci s Centrem
Paraple, se letos konal na podzim,
a to od 21. do 29. září, ve Vršově
v Železných horách. Kurz vždy
začíná instruktáží bezpečnosti
jízdy. Po samotných jízdách terénem mohli účastníci nově využít
masáží a fyzioterapie od zkušené
fyzioterapeutky Centra Paraple.
O zprostředkování cenných zkušeností ze svých „motorových“
cest se nám již tradičně postaral
novinář a cestovatel Petr Hošťálek, který si krom vyprávění připravil i komentáře ke svým starším i novým knihám. Další velice
zajímavé cestopisné povídání si
připravili dva kamarádi – vozíčkáři,
kteří se na čtyřkolkách vypravili
na dobrodružnou cestu po pobřeží
Černého moře. Hudební zpestření
v prvé půlce kurzu zajistil jeden
z účastníků a ve druhé nám přijela
zazpívat a na kytaru zahrát písničkářka Věra Pivoňková.
Martina Barcalová
koordinátorka dobrovolnického
programu, PC kurzů a jiných
tematických aktivit
Drive to help
si vyzkoušet, jaké je to být spolujezdcem v závodním speciálu.
Team Jiřího Hladíka se po celou
dobu akce všem klientům maximálně věnoval a umožnil jim prožít
nezapomenutelné zážitky, včetně
závodní jízdy. Bylo pro ně připraveno i grilování. Všichni tři účastníci letošního ročníku projektu
Drive to help by chtěli poděkovat
jak Centru Paraple, tak všem sponzorům kolem Jiřího Hladíka a jeho
teamu za nevšední zkušenost, kterou mohli zažít a zároveň doufají,
že spolupráce bude dlouhodobá
a akce se bude opakovat.
Petr Kořínek
Na konci listopadu proběhla
akce s názvem XII. Setkání mistrů
na autodromu v Sosnové u České Lyžařské kurzy SKV Praha
Lípy, kterou navštívilo více než
7 000 diváků. Diváci mohli na trati
sledovat zástupce tří nejpopulárnějších automobilových disciplín
- rally, rallycrossu a autokrosu.
Významným hostem byl i vítěz
Rallye Dakar Karel Loprais, který
na trati v Sosnové předvedl svou
dakarskou Tatru. Zajímavou podí- Lyžařský oddíl Sportovního klubu
vanou přinesla přihlížejícím i kate- vozíčkářů Praha připravil na tento
rok několik lyžařských radovánek,
gorie historických rally.
V rámci projektu Drive to help se které, jak doufáme, budou právě
akce zúčastnili také klienti Cen- pro vás.
instruktorů a zkušených asistentů.
Pořádáme kurzy pro začátečníky i pokročilé. Nabízíme jízdu
na monoski, dualski, biski a kartski, které vám můžeme pro kurz
zapůjčit. Díky vhodné úpravě lyží,
nabízíme lyžování osobám s různým typem handicapu.
Během kurzů zajišťujeme dopravu,
ubytování, stravu podle ubytovacích možností, lyžařské permanentky a osobní asistenci
zdarma v případě, že se stanete
členy klubu SKV Praha (nečleni
za osobní asistenci připlácí).
Termíny nabízených kurzů
v roce 2014
• 12. 2. - 16. 2.
lyžařský kurz pro začátečníky
• 21. 2. - 23. 2.
běžkařský kurz
• 5. 3. - 9. 3.
lyžařský kurz pro pokročilé
• 14. 3. - 16. 3.
běžkařský kurz
• 23. 4. - 27. 4.
lyžařský kurz v Rakousku
Těšíme se, že spolu strávíme příjemné sportovní chvíle na zasněžených kopcích.
tra Paraple Petr Kořínek, Martin Naše kurzy nabízí lyžování pod Tým lyžařského oddílu
Markalous a Sergiy Goryev. Mohli dohledem školených lyžařských www.skvpraha.org
[email protected]
Michaela Krunclová
SKV Praha
Díky vhodným podmínkám zdejší
krajiny, tolerantním obyvatelům
a velkorysosti hotelového personálu se i letošní ročník kurzu vydařil a účastníci si prožili opravdovou
aktivní motoristickou dovolenou.
O vydařeném průběhu kurzu
svědčí i reakce účastníků. Martin Markalous uvedl, že pro něho
jako zarytého motorkáře, byli čtyřkolkáři nepochopitelní. Nyní seděl
na motorce, i když na čtyřech
kolech, po dvou a půl letech znovu
Foto: SKV Praha
Plavání a jízda na kajaku
v Centru Paraple
Foto: Vít Černý
Úvodem bych ráda zmínila, že
pohyb ve vodním prostředí je pro
klienty po poškození míchy velmi
prospěšný, a to z mnoha důvodů.
Plavání je vhodnou aktivitou pro
rehabilitaci nebo také jako doplňková činnost pro rekreační i vrcholový sport lidí po poškození míchy.
14
prosinec 2013
Sport / Ohlasy na kurzy
Pomáhá udržet pohybový rozsah
a rozvoj svalového aparátu.
V bazénu dochází k nadlehčování
těla díky hydrostatickému tlaku
a vztlaku a je možné využít odporu
vody pro zlepšení svalové síly
slabých končetin. Veliký význam
spatřuji i ve skutečnosti, že plavat, i když s určitým omezením,
může téměř každý, bez ohledu
na rozsah poškození. Naši klienti
mohou mít mimo vodní prostředí
problémy s běžnou lokomocí, ale
ve vodě se bariéry ztrácí a klienti
se mohou volně, a velmi často bez
dopomoci, pohybovat. Což tvoří tu
z nejpozitivnějších stránek pohybu
ve vodním prostředí. V neposlední
řadě je důležité zmínit, že se snažíme klienty motivovat, aby vedli
aktivní a nezávislý způsob života
a plavání je jedna z velmi vhodných
možností.
A jak to probíhá? Každé úterý
kolem 14 hodiny se z Centra
Paraple vydáváme do bazénu
na Pražačce. Většinou jezdí jeden
sportovní terapeut, jeden fyzioterapeut a jeden sanitář. Na místě
na nás již čekají dobrovolníci, kteří
nám pravidelně dochází asistovat,
za což jim moc děkujeme. Cílem
terapie v bazénu je poskytnout
kvalitní zázemí pro začátek této
sportovní aktivity, nebo možnost
protáhnout se a aktivně zapojit do běžného denního režimu.
Na začátku je možné využít protažení s pomocí terapeuta. Klient
zaujme maximálně relaxovanou
polohu a terapeut využívá specifických technik k protažení a uvolnění
celého těla. Poté je možné využít
různých plaveckých stylů a kondičně si zaplavat. Pro každého se
snažíme najít a zvolit nejvhodnější
styl plavání, který mu bude vyhovovat. Dále ve vodě velmi často
provádíme nácvik chůze, což se
osvědčilo jako velmi funkční doplněk pro trénink chůze v bradlech,
chodítku či o berlích a pro klienty
s parézou dolních končetin. Vodní
prostředí splňuje podmínku bezpečnosti, jelikož se vylučuje riziko
pádu. A také zvyšuje jistotu klienta.
Díky těmto skutečnostem se klient může pohybovat volně a bez
pomoci. Může se více soustředit
na nácvik správného stereotypu
chůze a zároveň posilovat dolní
končetiny.
Dále pro aktivní jedince a milovníky
vody nabízíme možnost vyzkoušení jízdy na kajaku. Kajak máme
v bazénu k dispozici zejména pro
Máma, táta na vozíku –
Co, jak a proč?
Foto: Petr Kořínek
klienty, kteří mají zájem vyzkoušet
v létě divokou vodu nebo vodácký
kanál v Tróji, kam s klienty také
vyjíždíme. Mezi základní cíle patří
zajistit stabilitu sedu na kajaku,
vyzkoušet si překlopení a následné
vyproštění z kajaku, zkusit pádlování. Důležité je zjistit, jak máme
sportovní pomůcku upravit dle individuálních potřeb našich klientů.
Obvykle začínáme „na suchu“,
kdy klienta posadíme do kajaku
a zjišťujeme, jestli je v kajaku stabilní. Nejdůležitější je stabilizace
pánve, trupu a dolních končetin.
Té docílíme různým vypodložením.
U každého je postup velmi individuální. Někteří klienti můžou jít
na vodu hned, pro jiné klienty hledáme nejlepší řešení déle. Nejčastěji řešíme nestabilitu trupu nebo
skoliotické držení těla, kdy klient
přepadává na jednu nebo druhou
stranu. Ve chvíli, kdy je toto vyřešeno, přesouváme se na vodní hladinu a začíná samotný nácvik jízdy
na kajaku.
Kreativní podzim
Od výtvarného kurzu s názvem
Podzim, který se uskutečnil
ve dnech 27. – 29. září, nás dělí
již přes dva měsíce. Přesto bych
vás chtěla naladit na tvůrčí vlnu
a připomenout jeho průběh. Přes
různé komplikace a atak podzimní
chřipky se kurzu nakonec zúčastnilo šest klientů. Jeho náplní byly
tentokrát tři kreativní techniky
– zdobení podzimních svícínků,
decoupage na dřevěné krabičky
a výroba náramků v barvách podzimu z paměťových drátků. To vše
pro nás připravily lektorky Andrea
Čepová a Máša Nováková. Doplňkovým programem i tentokrát byla
návštěva obchodu s potřebami
pro kreativní tvorbu IC Creative.
Nově jsme se vydali na představení do divadla ABC a Rokoko.
Po náročném programu několik
účastníků uvítalo nabídku relaxačních masáží. Průběh celého
víkendu můžete shlédnout ve fotogalerii umístěné na webových
Pokud se rozhodnete do plavání či stránkách Centra Paraple.
jízdy na kajaku pustit, rádi vám se
Děkujeme všem zúčastněným
vším pomůžeme. Stačí si jen najít
za příjemně strávený víkend,
čas, chuť a dorazit.
zejména
pak
dobrovolnicím
Pro detailnější informace neváhejte Ivetě Bulvové, Šárce Jelínkové
oslovit sportovní terapeuty Centra a Báře Peterkové za jejich ochotu
Paraple.
a pomoc.
Sylvie Slavíková
sportovní terapeutka
Zuzana Korbelová
ergoterapeutka senior
Foto: Zuzana Korbelová
V polovině září se v Centru Paraple uskutečnilo další
tematické setkání Máma, táta
na vozíku. Kurz byl tentokrát
zaměřen na rodiny, páry i jednotlivce, kteří se nacházejí
v situaci, kdy plánují rodinu
nebo již mají malé děti a hledají užitečné informace či zkušenosti. Setkání se zúčastnilo
dvanáct rodin (párů).
Program odstartovala čtvrteční
večerní
muzikoterapeutická
dílna Markéty Gerlichové.
Pátek byl doslova nabitý psychologickými tématy. Účastníci
prošli několika přednáškami.
Terapeutka Zuzana Hrušková
s účastníky diskutovala na téma
Rodina a vozík. O dvouhodinový vstup dotýkající se motivačních výchovných postupů
a komunikačních dovedností
se postaraly lektorky přednášky
Respektovat a být respektován.
Následovala diskuze na téma
Láka, sex a vozíčkáři, kterou
vedla terapeutka Věra Schmidová. Páteční přednáškový
blok zakončil lékař Jan Čapek
informacemi o efektivním rodičovství. O zasloužený prostor
k uvolnění se postaral divadelní
soubor Na Hraně, který sehrál
představení Mesiáš.
Sobotní dopoledne si zcela
podmanil gynekolog a porodník
Richard Sabol, který měl připravenou přednášku na téma
Reprodukční zdraví. Účastníci
překvapili množstvím dotazů.
Pan doktor Sabol následně
nabídl možnost individuálních
konzultací. Další program dne
byl již odpočinkový. Společně
jsme vyrazili na výlet do zámeckého areálu Ctěnice, kde
na účastníky čekala, mimo
jiné, výtvarná dílna a prohlídka
zámeckého
zahradnictví,
kde se o podrobný komentář
postaral sám majitel a zkušený zahradník v jedné osobě,
Ondřej Fous. A protože byl
jeden z výjimečně krásných dní
babího léta, využili jsme také
možnosti pohybu v příjemném,
prostorném a hlavně bezbariérovém prostředí zámeckého
parku. Na závěr naší návštěvy
jsme se podívali do místní
jízdárny, kde nám manželé
prosinec 2013
Ohlasy na kurzy
15
Fota: Archiv CP
Neumannovi povyprávěli její historii a umožnili nám projížďku
na koních. Sobotní program zakončil společenský večer s názvem
Slavnosti smyslů.
V rámci nedělního odborného programu měli účastníci možnost zorientovat se s ergoterapeutkou Ivou
Melicharovou v oblasti užitečných
ergoterapeutických
vychytávek.
Následovalo dynamické skupinové
rozloučení s psychologem Michalem Šmolkou.
Martina Barcalová
koordinátorka dobrovolnického
programu, PC kurzů a jiných
tematických aktivit
Máma, táta na vozíku –
Kreativní dílna
jením, upevňovat rodinné vazby.
Lektorka Andrea Čepová pro účastníky připravila nejrůznější výtvarné
techniky, se kterými se seznámilo
sedm rodin. Nejprve se vytvářelo
mozaikové zrcadlo, následovala
výzdoba hodin technikou decoupage a v závěru si účastníci, tak trochu symbolicky, vyzdobili paraplata.
I v rámci večerního doplňkového
programu jsme se snažili rozvíjet
kreativitu a fantazii zúčastněných.
První večer inspirovala přítomné
svými obrazy, čtením, zpíváním
a autogramiádou své knihy Iva Folajtárová. Následoval taneční večer
s Gabrielou Andonovou a hudební
večer s Věrou Pivoňkovou.
Martina Barcalová
koordinátorka dobrovolnického
programu, PC kurzů a jiných
tematických aktivit
V letošním roce se zájemci o tematické setkání Máma, táta na vozíku
měli možnost účastnit třetí části Jak vyrůstaly naše děti,
kurzu, kdy jsme na přání účast- vyvíjel se i kurz Máma,
níků z minulých ročníků uspořádali
táta na vozíku
bonusové setkání s názvem Kreativní dílna.
V Centru Paraple probíhá již někoTentokrát byl říjnový prodloužený lik let pobytový projekt Máma, táta
víkend zaměřen na výtvarné tvoření na vozíku. Nejprve se kurz pořádal
celé rodiny. I to je jedna z forem, jen občas. Po nějaké době se ale
jak společně trávit čas a vzájem- kapacitně velmi naplnil, neboť se
nou spoluprací a obohacováním vozíčkářky a partnerky vozíčkářů
se o nové nápady či jejich rozví- rozrodily a kurz tak získal své pra-
videlné místo mezi plánovanými ťovala, dále několika fajn psycholožkám, které se námi inspirovaly
pobyty.
Jak šel čas a děti nám odrůstaly, a pořídily si vlastní miminka, samobylo potřeba zareagovat i kon- zřejmě taky Vendy Plavcové, skvěcepcí kurzu. Zpočátku byly kurzy lým kuchařkám a spoustě dalších
zejména přednáškové a byli na ně nadšenců a dobrovolníků, kteří
zváni dětští psychologové, man- nám pomáhají, abychom si pobyt
želští poradci, výživoví poradci, mohli náležitě užít a vychutnat.
lékaři a další odborníci. To nám
v mnohém otevřelo oči a představilo úskalí, která nás velmi pravděpodobně, vzhledem k našemu
postižení, čekají. Zároveň jsme
ale získávali i možnosti řešení.
Další vývoj kurzů se nesl v duchu
pomůckového a „vychytávkového“
workshopu, do kterého se zapojili i samotní účastníci a předávali si vzájemně zkušenosti a tipy
na pomůcky, které ochrnutým rodičům malých dětí velmi usnadňují
život a péči o jejich poklady. Evoluce kurzů pokračovala, a vzhledem k věku našich dětí, dospěla
do hravé, pohádkové formy. Ta je
z pohledu organizátorů asi nejnáročnější, ale z pohledu účastníků
je to super zážitek pro celé rodiny.
I když je to někdy trošku fyzicky
náročné, všichni si to náramně
užívají a rádi se na kurz vracejí.
Za což patří dík zejména Martině
Barcalové, coby hlavní koordinátorce kurzů, paní Aleně Kábrtové,
která dlouhou dobu kurzy zašti-
Tereza Marková
V Parapleti jsme se
učili zdravě žít
Na přelomu září a října 2013 se
po půl roce opět sjelo patnáct
frekventantů do Centra Paraple
na podzimní blok kurzu Zdravý
životní styl. Měli jsme za sebou
šest měsíců mezidobí po jarním
bloku, kdy jsme se snažili zakomponovat některé ze zásad a doporučení kurzu, které jsme na jaře
vstřebali, do svého života.
Kurz mě zaujal už před dvěma
roky, byl ovšem žádaný, a tak mi
nezbylo, než si na něj počkat.
Chtěla jsem totiž shodit nějaká
ta přebytečná kila, která se mě
za roky na vozíku a hlavně po zlomenině nohy stále držela. Přiznám se, že po předchozím,
víceméně neúspěšném, pokusu
nutriční
terapeutky
naplánovat mi stravu (energetický nárok
16
prosinec 2013
Ohlasy na kurzy
metod, které jsme vcelku pozitivně
přijímali. A to včetně skupinových
setkání a vstupů psychologů,
tematického ladění obou bloků se
soutěžemi, závěrečnými scénkami
a úžasným závěrečným večírkem.
Za obrovské nasazení děkuji
celému realizačnímu týmu - Jirkovi Pokutovi, Lence Honzátkové,
Sylvě Slavíkové, Petře Dáňové,
Tomovi Pertlíkovi a Kubovi Krátkému, a taky Arťovi Vetkasovovi,
všem z ošetřovatelského týmu,
nutričním terapeutkám, kuchařkám, psychologům, fyzioterapeutům, ergoterapeutkám a sociálním
pracovnicím.
Foto: Jiří Pokuta
člověka na vozíku je prostě nižší
než u zdravého), mě název kurzu
trošku popouzel. Vyvolával ve mě
představu
počítání
kilojoulů,
záplav protichůdných a neužitečných informací jak vystřižených
z lifestylových časopisů a více než
mírnou frustraci, když mi došlo,
že mi začíná být najednou Bridget
Jones velmi sympatická.
Název je ovšem až na posledním
místě, takže jsem se přihlásila
a v žádném případě nelituji. Byl
to výjimečný, skvěle strávený čas,
který přinesl konkrétní pozitiva.
Získala jsem řadu jednoduchých
zásad a praktických individuálních
doporučení, např. co, jak a kdy
jíst, jak a kolik potřebuji pohybu
a pár tipů, jak relaxovat a dál
na sobě pracovat. Některé, a rozhodně ne striktně, jsem aplikovala
a výsledkem je celkově lepší kondice, včetně větší kapacity plic
a o dvě čísla menší konfekční velikost. Paráda.
Programová náplň kurzu byla
nad očekávání bohatá. V obrysech se oba čtrnáctidenní bloky,
jarní a podzimní, vzájemně velmi
podobaly, což bylo jistě i účelem.
Překvapila mě důkladnost úvodní
"metrické" části kurzu. Nejenže
nás všechny zvážili a změřili, ale
zjišťovali také podíl vody, tuku
a svalové hmoty v těle. Dokonce
jsme absolvovali zátěžový test
a na vozíku zabírali do obručí
na pohyblivém pásu na půdě FTVS
UK a nosili na zápěstí sporttestery, abychom mohli sledovat svoji
tepovou frekvenci.
K tradičním ranním rozcvičkám,
plavání, hipoterapii, posilovně, trenažérům a doplňkové individuální
fyzioterapii přibyla ještě řada dalších pohybových aktivit. Od různých sportovních her v tělocvičně
či naam jógy až k nácviku handiboxu. Mimořádný nápad vyzkoušet
latinskoamerické tance na vozíku
ukázal svůj potenciál zejména
na závěrečném večírku. Nezapomenu ani na „vyvenčení“ na čerstvém vzduchu strávené na handbiku, nebo na možnost sjezdu
Trojského kanálu na raftu.
Veronika Hublová
Zdravě nejen v Centru
Paraple
V říjnu jsme zakončili letošní společné snažení v rámci kurzu Zdravý
životní styl. Podzimní část kurzu
absolvovalo, stejně jako jarní, celDalší součástí kurzu byla teore- kem patnáct účastníků.
tická výbava o výživě, skladbě Vedle
pravidelných
tréninků
stravy a zásadách životosprávy. na veslařských trenažérech a ručTa směřovala k individuálnímu ních spinerech si klienti vyzkounastavení energetického příjmu, šeli handibox, hipoterapii, plavání,
sestavení jídelníčku, a hlavně jízdu na handbiku, raftu i kajaku,
pochopení, že je třeba dodržet naam yogu a taneční terapii.
několik v podstatě jednoduchých To vše pod vedením zkušených
zásad. Zde nás neminula nutnost instruktorů. Účastníci měli také
seznámení se s energetickými možnost navštívit čtyři různá divahodnotami potravin. Mám dojem, delní představení, zúčastnit se
že jsme statečně zdolávali četná hokejového utkání a v odpoledních
úskalí, počínaje třeba pravidelnou hodinách využívat další dobrovolné
stravou pětkrát denně, doporučo- sportovní aktivity.
vanou abstinencí alkoholu, dodr- Součástí kurzu byly přednášky
žováním pitného režimu, horami z oblasti výživy a osobní konzulzkonzumované zeleniny a všu- tace s nutričními terapeuty. Každý
dypřítomného tvarohu. Odvahu účastník měl připravený individuchtělo také zvládání pro mnohé ální, energeticky vyvážený jídelníneobvyklých chutí jídel, která nám ček, podle kterého se pravidelně
obětavě připravovala kuchyně stravoval. Jeden den si účastníci
v Parapleti. Netradiční kombinace
potravin, seznamování se s novými
potravinami např. quinoou a s různými alternativními zdroji bílkovin v podobě sójových produktů
nebo šmakounu, patřila rovněž tak
nějak k věci. Stejně jako praktická
zkouška nákupu zdravých potravin
v Kauflandu, nebo příjemné společné nedělní vaření. Myslím, že
se obě akce nesmazatelně vryly
do paměti a nebylo to dárkovou
poukázkou, kterou každý účastník
kurzu od Kauflandu obdržel.
A ještě část motivační. Chtěla
bych poděkovat, že realizační tým
nezapojil profesionálního motivátora, ale využil méně násilných
Foto: Jiří Pokuta
připravovali stravu od snídaně až
po večeři sami.
V půlroční pauze mezi jarní a podzimní částí kurzu měli klienti možnost uplatnit nabité zkušenosti
v běžném životě a pokusit se tak
naplnit cíle, které si po první části
kurzu stanovili. Na Fakultě tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy jim bylo, vždy na začátku
a na konci kurzu, proměřeno složení těla a spotřeba kyslíku. Účastníci se tak dozvěděli, jak úspěšně
na sobě v rámci půlroční pauzy
zapracovali.
Novinkou byla možnost asistovaného nákupu v prodejně Kaufland. Účastníci, kteří byli rozděleni
do tří skupin, měli za úkol naplnit
své nákupní košíky dle seznamu
připraveného nutričními terapeutkami. Společnost Kaufland, která
nám umožnila tento fiktivní nákup
ve své pobočce na Jarově, navíc
darovala všem zúčastněným dárkový poukaz na nákup v hodnotě
300,- a do naší kuchyně zdarma
dodala ovoce a zeleninu na celou
podzimní část kurzu.
Na programu kurzu Zdravý životní
styl se podílejí zástupci všech
odborností Centra Paraple – sportovní terapie, fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, sociální práce
a ošetřovatelské péče. Velký dík
patří také kolegyním z úseku stravování.
Za podporu děkujeme společnostem Kaufland ČR, v.o.s., Diet-Plan, USN CZ s.r.o, Chimpanzee,
Fakultě tělesné výchovy a sportu
a Veslařskému klubu Slavia Praha.
Jiří Pokuta
sportovní terapeut
prosinec 2013
Ohlasy na kurzy
17
jem webových aplikací ASP.NET.
Naučili se, jak se připojit do databáze a pracovat s daty, jak vytvořit přihlašování a profily uživatelů,
jak pracovat se sitemapami, jak
používat skiny a udělat zajímavý
a atraktivní vzhled pro webové
stránky. Dále si prošli základní
tvorbou vlastních komponent pro
usnadnění práce. Díky lektorovi
Tomáši Kriškovi, kterého pro nás
zdarma uvolnila společnost Sprinx
Systems, byl dostatečný prostor
věnován i individuální podpoře při
počátečních nezdarech.
Foto: Lenka Honzátková
Vodácký kurz trochu jinak,
aneb jak jsem to viděl já
Jmenuji se Jarda a jsem milovníkem jakéhokoliv vodního radování.
Byl jsem požádán o napsání krátkého článku o vodáckém kurzu,
který pro své klienty pořádalo
Centrum Paraple, a kterého jsem
se druhého zářijového víkendu
zúčastnil. Pokusím se shrnout vše
podstatné, co se událo.
Na počátku týdne se honily
po obloze mraky a každou chvíli
pršelo. To bude pěkná výprava,
říkal jsem si. V dešti balit stany,
moknout na lodi a zase mokré
stany. Musím přiznat, že se mi moc
nechtělo. Ale slíbil jsem to, a tak
o tom, že bych nejel, nemůže být
ani řeč. Když to zvládnou „vozíčkáři“, zvládne to i Jarda a basta.
Naše setkání začalo večer u krbu
a kytary. Seznámení, večeře
a povídání o všem možném.
Taková večerní pohoda. Musím
podotknout, že jsem se ke kurzu
připojil o jeden den později. Účastníci již měli za sebou jeden perný
den na vodě. Počasí jim moc
nepřálo. Pořádně zmokli, a proto
posezení u krbového ohně bylo
příjemnou tečkou.
Je ráno. Dnešní den bude nabitý
kulturně sportovním vyžitím, jak
slibovala Lenča, vedoucí kurzu.
Ráno zámek, potom návštěva
grafitového dolu a jako třešnička
na dortu průjezd krumlovskými
jezy. Hlavně ať nám vyjde počasí!
Krumlovský zámek patří mezi naše
historické skvosty, ale pozor, jsou
zde nástrahy pro vozíčkáře, kočičí
hlavy a pak ty kopce z nádvoří
na nádvoří, není to žádná sranda.
jící techniky. Z dolu vycházíme
s cejchem grafitu na tváři. Prostě jsme počmáraní jako klauni
a k tomu ještě ten ohoz, co máme
na sobě - přilba s lampou, gumáky
a pracovní oděv. Je to úsměvné,
na chvíli se z nás stali fárající človíčci. Po vyfárání si vyměňujeme
zážitky z podzemí. Shodujeme se,
že to nebyla žádná snadná práce.
V dole se již několik let netěží,
slouží jen jako atrakce pro zvědavé
návštěvníky.
Počasí se zlepšuje, vykukuje sluníčko. Tak jedeme autobusem zpět
do kempu a alou na vodu. Jo, to
je paráda - slunce, teplo, pohoda.
Základní pravidla vodáka - pořádně
se uvelebit, háček poslouchá
zadáka. Základní pokyny - záběr,
kontra, přitáhni a jedeme. Po pár
metrech na nás čeká první krumlovský jez, tedy taková prkenná
šupna. Vody je tak tak. S Davidem, mým háčkem, jsme to
zvládli v klídku, stejně jako ostatní
posádky.
Průjezd Českým Krumlovem je
pro každého vodáka velký zážitek.
Jezy, pohledy na historické budovy
a občerstvení na levém břehu.
Zakotvili jsme u malé cukrárny,
kde je možné posedět přímo nad
vodou. Každý si dává něco dobrého na zub. Odpolední pohoda.
A už jedeme dál. Jez pod zámkem je opraven a průjezd je už
jen rutinou. Jsme na konci dnešní
vodácké štreky. Malinko se nám
naše flotila rozdělila, a to nás zdrželo od přesunu do kempu. To se
tak někdy seběhne.
Večerní procházka Krumlovem.
Padá na nás zvláštní atmosféra
centra jednoho z nejmalebnějších
městeček. Úzké uličky a ta histoGrafitové doly – málo místa, fobie, rická dlažba! No, to je něco pro
vlečka, co vozila horníky do dolu, malá kolečka vozíků. Dříve jsem
chlad, vlhko a pozůstatky rezivě- si nikdy neuvědomil, jaká to může
být překážka při jízdě vozíků. A že
stačí jedna chybějící dlažka a je
malér. Naštěstí se vše zvládlo
v pohodě. Vlastně pohoda vládla
na celém kurzu. Pozorný čtenář
si všimne, že jsem slovo pohoda
použil nesčetněkrát. To má jednoduché vysvětlení - prostě to tak
bylo.
Jan Bajtek, jeden ze zúčastněných, který se do světa programování a databází podíval právě díky
společnosti Sprinx Systems již
před absolvováním kurzu v Centru
Paraple, uvádí, že je nyní schopen
vytvořit databázi, naplnit ji tabulkami s daty, různě je funkcionálně
propojit a přenést do webového
formuláře, kterému dá design
vhodný pro moderní webové
stránky.
Třetí den nás čekal sjezd z Krumlova na Zlatou korunu. Kdo ten
Martina Barcalová
úsek zná, dá mi za pravdu, že je to
koordinátorka dobrovolnického
příjemné splouvání krajinou plnou
programu, PC kurzů a jiných
tematických aktivit
nekonečných meandrů. Je tu
poslední jez a to je signál, že jsme
v cíli naší výpravy. Už je to tady úleva, spokojenost a lítost, že to již Adobe Photoshop
končí.
Další, u klientů velmi oblíbený
Vytažení a složení lodí, uklizení kurz Adobe Photoshop, se v Cenmateriálu do tranzitu, převlečení tru Paraple uskutečnil v termínu
do suchého, to už jsou nacvičené od 11. 11. do 15. 11. Kurz proběhl
úkony, a tak je za chvilku hotovo. pod taktovkou zkušeného lektora
Poslední společné posezení při Aleše Černohouse a absolvovalo
obědo-svačino-večeři. Je tu lou- jej pět klientů, kteří tak měli možčení. Voda lidi sbližuje tak nějak nost dalšího rozšíření znalostí
víc a asi je to tím, že se prostě z oblasti práce s fotografiemi. Kurz
musí jeden spoléhat na druhého, byl zaměřen na pokročilé ovláháček na zadáka, zadák na háčka. dání a práci v programu Adobe
Něco krásného končí a já se již Photoshop, na osvojení funkce
těším na další akci, setkání s poho- malování, pokročilé úpravy fotodovými lidmi, kteří si umí užívat grafií, možnosti vrstvení a využití
filtrů. Důraz byl kladen na způsoby
života.
jak zefektivnit, zrychlit a usnadnit
Loučím se vodáckým AHÓJ.
práci v tomto programu. Lektor se
Zbývá jen smeknout nad organi- účastníkům věnoval také individuzací akce a aktivním zapojením álně, dle úrovně a potřeb každého
všech účastníků kurzu.
z nich.
Jaroslav Chlumský
dobrovolník
Tvorba webových aplikací
v prostředí ASP.NET
V termínu od 23. 9. do 27. 9. se
v Centru Paraple uskutečnil počítačový kurz s názvem Tvorba webových aplikací. Kurzu se zúčastnilo
pět klientů, kteří měli možnost
seznámit se s dynamickým vývo-
Martina Barcalová
koordinátorka dobrovolnického
programu, PC kurzů a jiných
tematických aktivit
18
prosinec 2013
CZEPA
poslechnout ze záznamu v inter- lepší veřejně prospěšnou reklanetovém archivu pořadů rádia, tzv. mou v kategorii tištěná kampaň.
Classic Podcasting.
Děkujeme kolegům z Friend´s
Factory s.r.o. a klientům, kteří se
kampaně zúčastnili.
Nabídka práce
– tlumočník neslyšících
Zájemci ze Středočeského, Plzeňského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje mohou využít
nabídku volných míst v projektu
Nová práce! Nabízíme diagnostiku,
poradenství, vyškolení, průběžné
vzdělávání a uplatnění na trhu
práce na pozici on-line tlumočník českého znakového jazyka
pro neslyšící. On-line tlumočení
je možné jako profesi provozovat
z domu.
Konference
V pátek 4. října 2013 organizovala
CZEPA ve spolupráci se SJ Liberec, UNIFY a firmou Otto Bock
odbornou konferenci Pomůcky
pro pohyb spinálních pacientů.
Přítomní odborníci přednesli příspěvky na téma dekubity, neuro-stimulace,
podpora
funkční
chůze, ortézování, individuální
zádová opěrka, inteligentní kompenzační pomůcky, léčba spasticity, zkušenosti se šlachovým
transferem, přínos baclofenové
pumpy, cvičení ve vodě, využití
flexibaru a další. V sekci praktických zkušeností vozíčkářů byla
přednesena témata o možnostech
fitness v bezbariérových podmínkách, možnostech vodních aktivit,
dále o bezbariérovém cestování,
o expedici Island na handbiku…
s bezbariérovým přístupem. Proto
Vás žádáme o zprostředkování
kontaktů na Vaše odborníky v oborech rehabilitace, chirurgie, neurologie, urologie a gynekologie.
Vaše tipy můžete zasílat na e-mail
[email protected], či na adresu
asociace CZEPA.
Děkujeme za spolupráci.
Prevence dekubitů
a jiných potíží – přístroj
CONFORMat Systém
CZEPA získala přístroj CONFORMat Systém, který pomáhá mapovat rozložení tlaku pod sedacími
partiemi vozíčkářů. Tzv. Pressure
Mapping pomáhá odhalit, kde
kostní výběžky tlačí na tkáň. Preventivní měření rozložení tlaku
pomáhá, pokud se mění sed
Bezbariérové
Kulturní
cent- na základě změn postavení páteře.
rum ve Vratislavicích u Liberce Přístroj pomáhá i při správném
nastavení sedací jednotky vozíku.
můžeme doporučit.
Pokud máte zájem o využití
přístroje
CONFORMat,
konMapa ambulantní péče – taktujte Zdeňku Faltýnkovou
váš tip
([email protected]).
Ve spolupráci s klienty a odborníky
mapuje CZEPA možnosti bezbariérové ambulantní péče. Mapu ČR
s kontakty na ambulantní rehabilitace můžete již delší dobu prostřednictvím internetu využívat.
Rádi bychom zmapovali a nabídli
kontakty na další odbornou péči
Pořady o kůži
na Classic FM
Zdeňka Faltýnková připravila cyklus přednášek pro pořad o kůži
a dekubitech na rádiu Classic FM. Tyto pořady si můžete
Hvězdný prodavač
Jakub Kohák
Ve čtvrtek 24. 10. 2013 se stal
odpoledním prodavačem Hvězdného bazaru režisér a herec
Jakub Kohák. Vtipný a dobře naladěný Jakub se v našem krámku
rychle zabydlel. Se stálými prodavači Matějem a Robinem vytvořil
silný tým, který nabídl a prodal
Jakubovy fotbalové kopačky, flétnu
Veroniky Žilkové, kravatu Jaroslava
Svěceného a další kousky slavHvězdný bazar Na Jezerce ných. Jakuba Koháka přišly podpořit i dvě dámy. Modelka Eliška
Jan Hrušínský, Bára Hrzánová, Bučková věnovala Hvězdnému
Jan Hřebejk, Arnošt Goldflam, bazaru své tři kabelky a hodinky.
Martin Sitta a další herci Divadla
Na Jezerce věnovali své osobní
věci pro charitní projekt České
asociace paraplegiků - CZEPA
"Hvězdný bazar". Ve středu
23. 10. 2013 byla pro diváky
představení "Musíme si pomáhat"
v Divadle Na Jezerce připravena
prezentace Hvězdného bazaru.
Na e-shopu a Facebooku projektu Hvězdný bazar najdete např.
pírko pro štěstí od Báry Hrzánové,
lucerničku od Jana Hřebejka, fotku
z osobního archívu Jana Hrušínského a mnoho dalších krásných
a zajímavých kousků.
Slovenská zpěvačka Mista nám
věnovala extra kousky ze svého
šatníku. Dvojnásobnou podporu
nám věnoval malíř Dominik Mareš.
Před časem si v Hvězdném bazaru
zakoupil sako svého jmenovce
Leoše Mareše. Dominik zakoupené sako svým způsobem umělecky vyzdobil a znovu ho věnoval
Děkujeme Radce Rüster, hercům pro prodej v našem krámku. Marei divákům uvedeného představení šovo sako tak u nás znovu vyhlíží
svého nového zájemce-majitele.
za podporu.
Odpoledne s Jakubem Kohákem
byl velmi úspěšný a veselý vstup
Žihadlo roku 2013
do série hvězdných prodejců
CZEPA získala 21. listopadu Hvězdného bazaru.
2013 ocenění Žihadlo roku 2013. Všem, kteří nás přišli podpořit,
Naše kampaň "Umíme se postavit děkujeme a těšíme se na další
na vlastní nohy" byla zvolena nej- podobná setkání.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10, www.czepa.cz, tel. 775 980 952
prosinec 2013
O Centru Paraple / Inzerce
19
Prodám dvě motorky
pro vozíčkáře
1. černá motorka - stáří 2 roky,
pohon na speciální baterii (k dispozici včetně nabíječky), cena
10 000 Kč.
Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple...
...pomáhá lidem ochrnutým
po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění
v průběhu života vyrovnat se
s novou životní situací, zlepšit fyzický a psychický stav,
dosáhnout co nejvyšší možné
míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se k rodině, přátelům, do školy, do zaměstnání,
ke sportu.
Naše služby:
• Odborné sociální
poradenství
• Sociální rehabilitace
• Respitní péče (pobytová
odlehčovací služba)
Službu sociální rehabilitace
nabízíme v ambulantní nebo
pobytové formě.
Svět s Parapletem
je specializovaný časopis
pro klienty a přátele Centra
Paraple. Vychází čtvrtletně
a zrcadlí aktuální dění nejen
v Centru Paraple, ale i za jeho
hranicemi. Bulletin si můžete
přečíst v elektronické podobě
na našich webových stránkách, nebo se zaregistrovat
k jeho odběru.
Svět s Parapletem je zdarma.
Jeho výroba ale samozřejmě
něco stojí, proto uvítáme
jakoukoliv vaši podporu, ať už
přispěním na sbírkové konto
Centra Paraple či zasláním
dárcovské SMS.
Podpořte nás:
Odešlete jednorázovou DMS
ve tvaru DMS PARAPLE
na číslo 87 777, nebo roční
DMS ve tvaru DMS ROK
PARAPLE na číslo 87 777
pro příspěvek každý měsíc
po dobu jednoho roku. Cena
jedné DMS je 30 Kč, Centrum
Paraple získá 28,50 Kč.
Součástí nabízených služeb je
zajištění zdravotní, ošetřovatelské péče a osobní asistence.
Nabízíme podporu a pomoc
lidem po poškození míchy
z celé České republiky, jejich
rodinám a blízkým.
Podrobnější informace o široké škále námi nabízených
služeb a dalších doplňko- Přispějte na účet Centra Paravých programů najdete na ple jednorázově nebo trvalým
příkazem. Číslo sbírkového
www.paraple.cz.
Máte-li zájem o využití slu- konta: 932 932 932/0300.
žeb Centra Paraple, kontaktujte
nás
telefonicky:
274 771 478, nebo na e-mail:
[email protected]
Za Vaši pomoc
děkujeme.
2. červená motorka – koupena v srpnu 2013, sestavena
na zakázku, původně jako invalidní elektrický vozík, pohon
na speciální baterii, dojezd
cca 50 km (k dispozici baterie včetně nabíječky), původní
cena 50 000 Kč, aktuální cena
20 000 Kč.
Obě motorky si můžete po
domluvě prohlédnout v Praze
a jsou okamžitě k dispozici.
Kontakt: paní Minářová
tel.: 605 146 047
Pomáhají držet Paraple
v pohybu, nad vodou
i na očích
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, Praha 10
tel.: 274 771 478
e-mail: [email protected]
I VAŠICH 30 KORUN
DRŽÍ PARAPLE
V POHYBU
www.paraple.cz
Registrace MK ČR E 17771.
Redakce si vyhrazuje právo texty krátit
a upravovat. Uveřejňované texty nemusejí
vyjadřovat názory a postoje redakce
a vydavatele.
Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 11. 2013.
Další číslo vyjde v dubnu,
uzávěrka 28. 2. 2014.
Náklad 850 ks
Vytiskla tiskárna:
Artprint, Tomsova 6, Praha 10
ODEŠLETE SMS VE TVARU DMS PARAPLE
NA ČÍSLO 87 777 PRO JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK,
NEBO DMS ROK PARAPLE PRO PŘÍSPĚVEK KAŽDÝ
MĚSÍC PO DOBU JEDNOHO ROKU. CENA JEDNÉ DMS
JE 30 KČ, CENTRUM PARAPLE ZÍSKÁ 28,50 KČ.
SBÍRKOVÉ KONTO CENTRA PARAPLE
932 932 932 / 0300
Vydání připravily:
Mgr. Andrea Preclíková (ap)
POMÁHÁ VOZÍČKÁŘŮM S POŠKOZENÍM MÍCHY
WWW.PARAPLE.CZ
[email protected]
[email protected]
Alexandra Šilhánová (aš)
[email protected]
Již přes rok trvá naše spolupráce
s renomovanou reklamní agenturou KLAN, která nám vychází
maximálně vstříc s přípravou
veškerých grafických materiálů.
Díky jejich vtipným a originálním
návrhům se Centrum Paraple
mohlo v roce 2013 prezentovat
velice kvalitní a ucelenou vizuální kampaní, od inzerátů, přes
pozvánky na jednotlivé akce,
bannery na webových stránkách,
až po aktuální PF. Vážíme si toho,
že nás KLAN zařadil mezi své klíčové klienty a za veškerou podporu mu velice děkujeme!
-mt-
Bc. Monika Ticháčková (mt)
[email protected]
Zuzana Joachimsthalová
[email protected]
Za příspěvky děkujeme:
Centrum Paraple:
Štěpánka Antošová, Martina Barcalová,
Mgr. Lenka Honzátková, DiS., Tomáš Komberec,
Mgr. Zuzana Korbelová, Roman Kotelenský,
Bc. Alena Kyselová, Bc. Michaela Maxová, DiS.,
Bc. Iva Melicharová, Mgr. Jiří Pokuta,
Mgr. Iva Sedláčková, Mgr. Sylvie Slavíková,
Mgr. Michal Šmolka, Bc. Jana Bali Šoltésová.
Česká asociace paraplegiků:
Alena Jančíková, Hana Sixtová.
Další příspěvky:
Iliana Beránková, doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.,
Mgr. Veronika Hublová, Jaroslav Chlumský,
Adam Kautský, Petr Kořínek,
Bc. Michaela Krunclová, Tereza Marková,
Tomáš Pučálka, Věra Schmidová.
Administrace: Alexandra Šilhánová
Grafická úprava: Vít Franta
Foto na titulní straně: Martin Salajka
prosinec 2013
Inzerce
20
ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT…
ADL 36
ADL 52
ADL 30
ADL 51
ergonomický příbor s fixací
hrnek s pítkem a uchy
stolní otvírák sklenic
multifunkční kuchyňské prkénko
ADL 23
RP/113
618
R3 Quadru Max
přesouvací prkno
univerzální pracovní podnos
pláštěnka s reflexními prvky
návlek pro kvadruplegiky
Progeo Basic Light Plus
Progeo Joker Energy
RR Play
Viper Plus
odlehčený variabilní vozík
aktivní vozík s pevným rámem
nejvariabilnější sportovní vozík
outdoorový elektrický vozík
Dento Lift S
Casa Classic Light
Combiflex Air
1006 Standard
elektrický zvedák do vany
elektrické polohovací lůžko
paměťová antidekubitní matrace
elektrický pojízdný zvedák
www.dmapraha.cz
POD RO B NÉ I NFORM ACE O VŠE CH PRODUK TEC H N A LEZ N ETE N A N A Š IC H W EBOVÝC H S TR Á N K ÁC H
DMA Praha s. r. o., Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: [email protected]
prosinec 2013
Paraple revue
I
čekali, až nám kamarád z ČR zašle
náhradní díl ke stroji. Díky, Hegi!
Ze Samsunu nás čekalo 2 500 km,
které jsme museli z časových
důvodů ujet za 8 dní. Návrat domů
se tedy nesl v duchu drcení silnice
od rána do večera, tak jako tomu
bylo na začátku cesty při spěchání
na trajekt. Rychlá návštěva Istanbulu, Sofie v Bulharsku, Bělehradu
v Srbsku a pak směr Maďarsko
a domů.
Foto: René Vaňo
Cesta kolem Černého moře
O prázdninách letošního roku jsme
s kamarády uskutečnili dobrodružnou cestu po vlastní ose kolem
Černého moře. Naši partu tvořili
dva vozíčkáři na čtyřkolkách, Tomáš
Pučálka a Filip Mergental a chodící
kamarád na motorce, René Vaňo.
Cesta trvala 41 dní, najeli jsme
necelých 7 000 km a navštívili tyto
země – Rakousko, Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko,
Ukrajinu, Gruzii, Turecko, Bulharsko a Srbsko.
Myšlenka objet Černé moře se
v našich hlavách zrodila loni v prosinci, když jsme téhož roku absolvovali týdenní výlet na čtyřkolkách
po České republice a rozhodli se,
že chceme podniknout něco většího. Cílem této cesty byla hlavně
Gruzie, hory Velkého Kavkazu
a další oblasti této rozmanité země.
Nevěděli jsme, jestli jsme vůbec
schopni tuto cestu absolvovat, kdo
jel někdy na čtyřkolce, asi potvrdí.
Šli jsme do toho s tím, že to zkrátka
zkusíme, a když to nepůjde, tak se
otočíme a pojedeme zpět. A tak
jsme začali řešit spoustu věcí, které
musíme zařídit, ale hlavně jsme
sháněli čtvrtého do party, abychom
byli jeden na jednoho, choďák vozíčkář. Čas plynul a sen se začal
rozplývat, protože sehnat čtvrtého
byl velký problém. Nakonec to
dopadlo tak, že jsme vyjeli pouze tři.
Během týdne jsme všechny
potřebné náležitosti dali dohromady – náhradní díly, pojištění,
zdravotní potřeby atd. a vyjeli jsme.
Z časových důvodů jsme se rozhodli, že vynecháme Rusko, protože zde pro nás stále platí vízová
povinnost, a tak jsme využili trajektu z Ukrajinského města Oděsy
do města Poti v Gruzii, kam jsme
se plavili tři dny. Na internetu jsme
si našli odjezd trajektu a začal
závod s časem. Během šesti dnů
jsme museli ujet cca 1 900 km,
což znamenalo sedět na strojích od rána do večera. Cestou
do Oděsy jsme v Rumunsku jeli
tzv. transfagarašskou magistrálou,
což je přejezd přes vysokohorské
sedlo ležící ve výšce přes 2 000 m
n. m. v Jižních Karpatech. Cesta
docela ubíhala a tak se nám podařilo se včas nalodit a odplout směr
Gruzie. Po třech dnech těžkého
„zevlování“ na trajektu, protože
se tam nedalo nic jiného dělat,
nás po vylodění přivítal policista
slovy “Welcome to the Georgia!“
Po vyřízení povinného ručení, protože zde neplatí zelená karta, jsme
vyrazili směr Svanetie. Tato oblast
v severozápadní oblasti Velkého
Kavkazu je typická svými strážními věžemi, do nichž se obyvatelé
ukrývali při častých konfliktech,
které tuto zemi po staletí sužovaly. Navštívili jsme vesnici Ušguli
v nadmořské výšce 2 100 m,
která se nachází na úpatí nej-
vyšší hory Gruzie Šchara s výškou
5201 m n. m. a strávili tu dvě noci.
Potkali jsme zde partu “batůžkářů“
z České republiky, se kterými jsme
dodnes v kontaktu. Ze Svanetie
jsme zamířili přes hlavní město
Tbilisi do oblasti Tusheti na severovýchodě země. Jeli jsme nádhernou 50 km dlouhou šotolinovou
cestu a vysokými horami do vesnice Omalo, kde jsme strávili také
dva dny. Nejvíc jsme nastoupali
do výšky 2 900 m n. m. a kochali
se zde krásnými zasněženými
vrcholky hor. Z oblasti Tusheti
jsme se vydali směrem na přístavní
město Batumi, a pak už k Turecku.
Po 41 dnech strávených na cestě
jsme šťastně dorazili. Bylo to,
dá se říct, žití v přírodě. Hygienu
jsme řešili vlhčenými ubrousky
nebo kanystrem vody. Noclehy
většinou pod širákem s ohýnkem
a vínečkem, občas stan, když to
vypadalo na déšť nebo když řádili
komáři. Občas ubytování, to když
už se dala špína loupat a potřebovali jsme vyprat oblečení. Potkalo
nás také pár technických problémů, ale vše se vždycky nějak
vyřešilo a cestu jsme dali! Potkali
jsme mnoho lidí, kteří nám hodně
pomohli, a rádi na ně vzpomínáme.
Tohle všechno stálo za to. Z této
cesty jsme si odnesli hodně zkušeností, zážitků, okamžiků, ze kterých budeme hodně dlouho těžit.
Ať už to byly pěkné nebo naopak
chmurné chvilky, vždy jsme si
říkali, že vše, co se stalo, tak mělo
být.
Toť krátké povídání o naší cestě,
celý příběh by byl na knížku, ale ta
zůstane v našich hlavách...
Bylo to hodně velké dobrodružství,
ale dokázali jsme si, že to jde a teď
už jen zbývá překonat tuto vysoko
nasazenou laťku nějakou další
a delší cestou.
V Gruzii jsme strávili 17 dní, najeli
1 800 km a zažili tu nezapome- Fotky z této cesty naleznete v albu
nutelné okamžiky. Pak následo- Dokolakolem 2013 na stránkách
valo nekonečně dlouhé Turecko www.facebook.com/dokolakolem.
a nucená 5-ti denní zastávka
Tomáš Pučálka, Filip Mergental,
René Vaňo
ve městě Samsun, kde jsme
Foto: Archiv Dokolakolem
II
Paraple revue
z několika evropských měst včetně
Prahy, kde slouží už dlouhé roky.
Nakonec jsme měli štěstí, jednu
takovou krabičku jsme na přechodu přeci jen objevili. Byl jsem
zvědavý, jestli s námi bude mluvit. Čekali jsme dlouho, hodně
dlouho, ale nevydala ani hlásek.
Překážkový běh ve městě
nad Seinou
„Můžete mi prosím říct, kde se
podává snídaně?“ zeptal jsem se
slečny v recepci, když jsme vystoupili z výtahu a stáli v lobby jednoho
typického pařížského tříhvězdičkového hotelu. „To musíte o patro
níž“, odpověděla. „A můžeme jet
výtahem? Tady můj kolega je slepý
a velmi špatně chodí.“ „Je mi líto“,
odpověděla slečna za pultem
a usmála se. „Výtah končí v přízemí,
do jídelny musíte po schodech.“
Vzal jsem tedy Graema za ruku
a velmi opatrně s ním sestupoval strmým schodištěm. Bral to
s humorem. Když nic, alespoň se
každé ráno řádně protáhne. To
jsme ale ještě netušili, že toto „protahování“ nás bude od nynějška
provázet takřka non-stop po celou
dobu pobytu. Naše francouzské
dobrodružství právě začalo... Vítejte
v Paříži!
Ve městě nad Seinou jsem byl už
mnohokrát, ale až výlet s Graemem mi otevřel oči. Doslova. „Jak
je možné, že jsem si všech těch
bariér dřív nevšiml?“, opakoval jsem
si mnohokrát při cestách městem.
Takhle nějak by se asi cítil běžec,
který by běžel po okruhu s překážkami, ale nedokázal skákat. Bariéry jsou všude, kam se podíváte
– chodníky neuzpůsobené vozíčkářům nebo kočárkům, schody
bez jakýchkoli nájezdových ramp,
hrbolaté chodníky, malé taxíky...
Prostory v mnoha hotelích (a nemyslím tím zrovna ty nejlevnější) jsou
často stísněné – ať už jde o výtahy,
chodby, pokoje nebo koupelny. Už
jenom posadit se na záchod, aniž
by vám kolena zůstala zaklíněná
pod umyvadlem, vyžaduje slušné
základy gymnastiky. A když už jsme
u toalet, tak ty jsou v mnoha restauracích a kavárnách ukryty hluboko
pod zemí, kam vedou pouze příkré
prosinec 2013
Ilustrační fota: zdroj Wikipedia
Když jsme snědli naši poslední
snídani a zdolali posledních 44
schodů, všimla si nás nová hotelová recepční. Nabídla nám, že
se napříště můžeme nasnídat
v přízemí v lobby, že nám snídani
přinese z jídelny. Po všech pařížských peripetiích to byla velmi příjemná nabídka, ale bohužel jsme
byli už na cestě na letiště. Když
jsem o tom všem v letadle přemýšlel, vlastně mě ani nepřekvapilo, že
ona dáma byla Číňanka…
schody, které se navíc v mnoha Dělá vůbec Paříž nějaký pokrok?
směrech stáčejí jako šroubovice „Ano, dělá, ale vše trvá hrozně,
DNA.
hrozně dlouho”, odpovídá mi
Tohle všechno bych ale ještě doká- kamarád Daniel. Jeho partnerka
zal pochopit, architekturu města pracuje v pečovatelských služzkrátka změníte těžko. Nedokázal bách, a tak jsme si v kavárně
jsem se ale ubránit nepříjemnému povídali o životě handicapovapocitu, který se mi vkrádal do mysli ných lidí ve Francii. „Všimli jste
stále častěji. A to, že největší bari- si například těch malých žlutých
éry neleží na pařížských bulvárech, krabiček na semaforech? To jsou Autor pracuje pro organizaci Leoale v hlavách místních lidí. Kolem- akustická zařízení, která pomáhají nard Cheshire Disability v Edinjdoucí se na nás nedívali, ale ZÍRALI slepým lidem přejít ulici. Bohu- burghu, dříve působil v Centru
na nás. Z jejich pohledů jsem četl, žel jich je v Paříži jen pár a celý
Paraple jako civilkář.
že po mém boku nejde člověk, systém magistrát zatím zkouší”,
Adam Kautský
který je slepý a pohybuje se jen říká Daniel. Znám tuto pomůcku
s obtížemi, ale spíš mimozemšťan
E.T. nebo dokonce Vetřelec. UvěVzpomínka na člověka, který měnil věci kolem nás
domil jsem si, jak málo handicapovaných lidí jsem v Paříži viděl. Mezi
několika tisíci lidí, které jsme namát- Architektonická perla města Česká kterými se to v zahradě a vile
kou potkali, byl pouze jeden jediný Skalice - Vila Čerych je od října doslova hemžilo.
vozíčkář a jeden pán se slepeckou obohacena o stálou výstavu věno- „Chtěli jsme připomenout tuto ojeholí. To je vše. Nejsem nábožen- vanou Václavu Havlovi. První post- dinělou událost a také zachovat
sky založený člověk, ale jediné komunistický prezident naší země trvalou vzpomínku na vzácného
místo, kde jsme se cítili opravdu je zde představen v roli filmového člověka, který svou lidskostí,
vítaní, byl kostel. Tu neděli ráno se režiséra, protože právě Vilu Čerych skromností, vírou v dobro a lásku
si vybral pro natáčení filmové adapna nás v kostele St. Laurent všichni
tace své divadelní hry Odcházení. měnil věci kolem nás,“ vysvětluje
usmívali a byli rádi, že můžeme
Jiří Kmoníček, výkonný ředitel
být na mši také. Takový pocit jsme Neobyčejná událost, kterou v létě Centra rozvoje Česká Skalice,
v Paříži ještě nezažili. Tak kde jsou roku 2010 zažila Vila Čerych a její které výstavu, v rámci příznačně
ostatní handicapovaní? Jsou vůbec osazenstvo, je zachycena nejen
nazvaného projektu Měníme věci
v Paříži nějací? Samozřejmě že na unikátních fotografiích, ale přikolem nás, pořádá. Dobrovolníci
jsou, ale musejí být někde jinde, pomínají ji i návrhy filmových kosa další lidé, kteří se do projektu
týmů,
rekvizity
a
pomůcky.
Výstava
ne na veřejných místech a velmi
zapojili, tak pomáhají naplňovat
nazvaná
Filmové
Odcházení
s
Vácpravděpodobně bojují s tím, aby se
odkaz Václava Havla a jeho angalavem
Havlem
tak
umožní
návštěvzapojili do „běžného života“.
níkům nahlédnout do zákulisí žovanosti při obrodě občanské
Jaký rozdíl oproti Londýnu nebo
natáčení a světa filmových hvězd, společnosti.
Edinburghu, kde v současné době
žiji. Dokonce i Praha je v tomto
ohledu dál, i přes to, že za čtyřicet
let neudělal komunistický stát téměř
nic, aby svým handicapovaným
občanům pomohl žít normální život.
Na Paříž jsem nezanevřel, je to
kouzelné město s neopakovatelnou
atmosférou. Byl jsem také v mnoha
jiných francouzských městech
a vím, že jsou daleko víc bezbariérová. Ale přesto si myslím, že hlavní
město by mělo být jakousi vlajkovou
lodí pro celou zemi. A to bohužel
pro Francii v tomto případě neplatí.
prosinec 2013
Paraple revue
a odmítli přijmout roli „chudáka“,
který pouze sedí u televize. Setkali
se zde lidi, kteří se po dlouhém,
často i velmi těžkém boji vrátili zpět
do práce, ale hlavně do života se
vším všudy. Mnozí se vrátili ke svým
koníčkům, k různým sportům.
Různí lidé, různé osudy, různé
cesty zpět a cesty dál, různé cíle.
Jedno ale mají všichni společné –
touhu nebýt sám. Žít s někým a pro
někoho. V tomto směru je vozíčkář, bez ohledu na to zda je to muž
nebo žena, člověk jako každý jiný.
Jenom to má mnohem těžší. Často
je totiž problém navázat s někým
bližší a hlavně intimní vztah. Člověka na vozíku častěji chtějí mít ti
druzí pouze jako kamaráda, jako
někoho, s kým se dobře povídá.
A když do postele, tak si to pouze
vyzkoušet, jaké to s vozíčkářem je.
Bohužel i to se stává.
Významnou zásluhu na vzniku
výstavy má také filmový producent
Jaroslav Bouček, který poskytl
drobné rekvizity, obraz a fotografie z natáčení. Součástí výstavy
je i kostým - noblesní fialové šaty,
v nichž ztvárnila Dagmar Havlová
postavu Ireny.
dlouhodobě na konkrétní skupiny
lidí, kteří naši pomoc vítají a mohou
díky zkušeným odborníkům osobně
zažít, jaké to je být aktérem změny.
Jedná se vlastně o kouzlo, kdy se
z pasivního člověka stane aktivní“,
říká s úsměvem Jolana Turnerová,
ředitelka Spiralis, o. s.
Výstava vznikla díky laskavé pomoci
Dagmar Havlové, kostýmní výtvarnice Zuzany Ježkové a produkčního filmu Jaroslava Boučka, kteří
na výstavu darovali autentické exponáty. Poděkování patří také vedení
města Česká Skalice, které vznik
výstavy finančně podpořilo.
Výstava se koná v rámci projektu
Měníme věci kolem nás, reg. č.:
CZ.1.07/3.1.00/37.0236, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Slavnostní otevření výstavy proběhlo v úterý 8. října 2013 ve Vile
Čerych v České Skalici za účasti
Občanské sdružení Spiralis, které vzácného hosta, herce Stanislava
projekt Měníme věci kolem nás Zindulky.
vede, přispívá ke změně společIljana Beránková
nosti již 15 let. „Zaměřujeme se
Centrum rozvoje Česká Skalice
Sexualita vozíčkářů
Jak už bylo mnohokrát řečeno,
sexualita lidí na vozíku bývá často
tabuizována nebo odsouvána
do pozadí. Člověka na vozíku okolí
moc často nevnímá jako muže
nebo ženu. Mnohdy přímo v jeho
blízkém okolí, v jeho rodině, je
to pořád „chudák“, který přece
„na takové věci jako je sex ani
nepomyslí, má jiné starosti“. To
jsou časté názory zdravých lidí.
Opak je ale pravdou. I když ne
vždy. Záleží na každém, jak se
s úrazem a vším okolo vypořádal.
Hodně také záleží na výšce poškození míchy, jestli jde o úplnou lézi,
plegii nebo parézu, jestli je zachovaná alespoň částečná citlivost.
Záleží na mnoha faktorech, které
v tomto případě hrají velice důležitou roli.
Toto všechno už slyšeli účastníci
podzimního kurzu Máma, táta
na vozíku, který pro lidi s poškozením míchy již poněkolikáté uspořádalo Centrum Paraple.
Za ty roky se tady sešlo už hodně
lidí, kteří se nesmířili s málem
III
Mnoho párů i navzdory tomu, že
je jeden z nich na vozíku, touží mít
kompletní rodinu, touží po dítěti.
Pokud je po úrazu míchy muž,
situace bývá složitější. Protože
nedochází k ejakulaci, některé
páry podstoupí umělé oplodnění.
V případě touhy po vlastním dítěti
musejí muži podstoupit menší
zákrok – odebrání spermií. Nejsem
chlap, nevím, co při tom zažívají.
Někteří říkají „nikdy víc“, někteří
„klidně znovu, za to dítě to stálo“.
U žen je to v tomto směru opět jednodušší – problém s otěhotněním
většinou ženy po úrazu míchy nemívají. Některé ženy mají spíš problém
najít gynekologa, který by se jich
ujal a provedl je těhotenstvím až
k porodu. Je to zvláštní, nechápu,
proč se toho někteří doktoři obávají. Vždyť i žena na vozíku je žena
jako každá jiná. Ale naštěstí situace
se pomalu ale jistě mění k lepšímu
Jenže i člověk na vozíku touží choa těhotná žena na vozíku již předit do společnosti, chce se bavit,
stává být něčím exotickým.
smát, tancovat, milovat… Ano,
i milovat se a být milován, se vším I některé porodnice se obávají
porodu ženy na vozíku, ale u žen
všudy, nejen platonicky.
po poškození míchy obavy nejsou
Opět záleží případ od případu.
na místě. Jedinou „komplikací“
Mnozí vozíčkáři to vzdali. Muži
může být císařský řez (to je ale
často poté, co si uvědomili, že to
poměrně častý zákrok i u žen zdrauž není a nikdy ani nebude jako vých). Také jsem se setkala s tím,
kdysi. Nedokázali se vyrovnat že sestřička odmítla přinést novos problémy s erekcí. Jistě, je to rozeně matce – vozíčkářce, pokud
velice nepříjemné. Zvláště, pokud tam s ní nebude i někdo zdravý.
si erekce přijde, kdy chce a ne, Jednalo se o paraplegičku a o to
když by přijít měla.
je to obtížněji pochopitelné. Věřím
Když někteří muži na vozíku však, že se jednalo o výjimku.
poznali, že se ejakulace a s ní Podobné případy a zkušenosti ze
spojený orgasmus nedostaví, tak života žen a mužů na vozíku se
to po několika marných pokusech probíraly přímo na kurzu Máma,
vzdali. Ale ne všichni. Mnozí si táta na vozíku. Věřím, že i další
našli „jiné uspokojení“ – nejčastěji kurz bude velkým přínosem pro
to bývá uspokojení z toho, že sle- všechny účastníky, stejně, jako
dují partnerku, jak si to užívá. Pro- tento. Někteří se zúčastnili, aby se
blémy spojené s erekcí muži řeší na jeho základě rozhodli, jestli dítě
viagrou, vakuovou pumpou nebo ano či ne.
asi nejčastěji orálním stykem, který
Někteří již byli rozhodnuti, pouze
často vyhovuje oběma partnerům.
chtěli vědět, co je doopravdy čeká
Ženy na vozíku to mají trošku a jak to bude probíhat. A někteří
lehčí, zvláště pokud mají zacho- dorazili, aby těm druhým ukázali,
vanou citlivost na horní polovině že to jde. Je to sice trochu těžší,
těla, v oblasti prsou. Mohou mít ale krásné.
problémy se zvlhčením, ale na to
Všichni se přesvědčili o tom, že
jsou dnes různé gely, takže ani
invalidní vozík není překážkou
tento problém už není překážv tom, vést plnohodnotný život, mít
kou. Co se týká orgasmu u žen partnera, spokojený sexuální vztah
po poranění míchy, je to podobné a kompletní rodinu s dětmi.
jako u mužů – už to nikdy není
takové, jako před úrazem. Ženy Autorka je vystudovaná fyziotevšak celý akt dokáží prožívat úplně rapeutka, od roku 1986 sama
jinak a často cítí něco hodně na vozíku, věnuje se publikování
podobného jako kdysi. Samy ženy do časopisů a před nedávnem
to nedokáží popsat, ale zvyknou si vydala knihu Láska, sex a vozíčkáři.
na to a líbí se jim to.
Věra Schmidová
IV
prosinec 2013
Paraple revue
Foto: A. Hrbková
Markéta Lazarová
v Divadle ABC
Divadlo ABC uvedlo 16. listopadu
první premiéru letošní sezony,
hru Markéta Lazarová. Jde o divadelní adaptaci známého románu
Vladislava Vančury. V titulní roli
uvidíte Veronikou Kubařovou.
Úpravy a režie se ujal Pavel Khek,
který pro Městská divadla pražská
v minulosti nastudoval úspěšnou
inscenaci Želary.
Strhující příběh vás zavede do dávných časů naší historie. Uprostřed
násilí, neúprosného koloběhu
krevní msty a neutuchajících konfrontací se zrodí láska mezi Markétou a Mikolášem. Kolem nich zuří
válka. Mikolášova rodina bojuje
s Lazarem, ale zároveň stojí proti
všem divokým tlupám loupeživých
rytířů, královskému vojsku a královským soudům. Jak si v takovém
světě zachovat čest, nevinnost,
čisté svědomí a zdravý rozum? Jak
v takovém světě najít kousek místa
pro lásku?
držitel Oscara za scénář k filmu
Americká krása. Komedii Pět
ve stejných šatech uvede Divadlo
Na Fidlovačce v české premiéře.
Foto: Archiv Divadla Bez zábradlí
Antony Jay
a Jonathan Lynn:
Jistě, pane premiére!
Titul i základní zápletka vycházejí
z jednoho fenoménu, který už Kdyby to nebylo tak k smíchu,
zdomácněl i u nás...
bylo by to spíš k pláči. Břitká
Jde o zvyk obléct svatební dru- komedie o tom, jak se dělá velká
žičky do úplně stejných šatů. politika. Nejen v Británii. NezadrKaždá z těch našich pěti druži- žitelný proud hlášek a salvy smíček je samozřejmě úplně jiná, ale chu v nejúspěšnější britské komevšechny do jedné se po obřadu dii posledního desetiletí.
z nějakého důvodu schovávají
před svatebními oslavami. V jejich Překlad: Martin Stropnický; režie:
vzájemné přítomnosti pak vyplou- Karel Heřmánek a Michal Pavvají nemilosrdně na povrch velká lík; hrají: Karel Heřmánek, Dana
životní trápení každé z nich…
Morávková, Josef Carda, Karel
Na co se diváci můžou v předvá- Heřmánek ml., Petr Pospíchal
noční premiéře Pěti ve stejných a Stanislav Zindulka.
šatech těšit?
Určitě na skvělé výkony všech
hereček a jednoho herce,
na výbornou a krásně přeloženou hru. Komukoliv jsem dal tuto
hru přečíst, přebíral ji s obavou,
že půjde o další divadelní nadávání žen na muže, ale po přewww.MestskaDivadlaPrazska.cz. čtení ji všichni komentovali slovy:
„Člověče, dobrý, vtipný, hustý,
Divadlo ABC je bezbariérové,
dojemný...“ Moc se těším.
doporučujeme zarezervovat si
www.fidlovacka.cz
vstupenky na telefonním čísle
222 996 115.
Divadlo Bez zábradlí uvádí britskou
divadelní komedii Jistě, pane premiére v České republice poprvé
27. ledna 2014. V překladu Martina Stropnického, který již v roce
2006 uvedl v Divadle na Vinohradech dramatizaci sitcomu Jistě,
pane ministře a o zákulisí vysoké
politiky ví jako bývalý diplomat
a ministr kultury své.
www.bezzabradli.cz.
Pět ve stejných šatech
se představí na Komorní
Fidlovačce
Divadlo na Fidlovačce právě zkouší
komedii Pět ve stejných šatech.
Režisér Jan Jirků nám zodpověděl
několik otázek.
Kdo je autorem hry a byla už
u nás tato hra někdy uvedena?
Autorem hry je mnohokrát oceňovaný americký scénárista, režisér
a dramatik, Alan Ball, mimo jiné
Foto: Pavel Svoboda
Národní divadlo podporuje
Centrum Paraple
Nadační fond Kolowrátek Maximiliana, Francescy a Dominiky
Kolowrat-Krakovských,
který
pronajímá za symbolickou 1 Kč
ročně Národnímu divadlu prostory
Kolowratského paláce, dlouhodobě spolupracuje také s Centrem Paraple. Díky Kolowrátku
v dubnu letošního roku navázalo
spolupráci s Centrem Paraple
také Národní divadlo. Na každé
repríze inscenace Ohrožené
druhy režiséra Petra Zelenky jsou
v hledišti Nové scény Národního
divadla rezervovány dvě čestné
vstupenky pro klienta Centra
Paraple a jeho doprovod.
„Jsem ráda, že jsme dokázali propojit dvě instituce, se kterými spolupracujeme a jejichž činnosti si
vážíme. Naše rodina prostřednictvím našeho nadačního fondu podporuje Centrum Paraple i Národní
divadlo. Těší mne, že Národní divadlo svoji nabídkou čestných vstupenek těší vozíčkáře z Paraplete,“ říká
JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská, předsedkyně správní rady
Nadačního fondu Kolowrátek.
Kolowrátek si v letošním roce připomíná pětileté výročí svého založení. U této příležitosti pořádá
ve čtvrtek 16. ledna 2014 benefiční koncert v kostele sv. Vavřince
na pražském Petříně. V rámci
benefičního koncertu vystoupí
sólistka Národního divadla Yukiko
Kinjo, instrumentální část večera
bude patřit violoncellistovi Jiřímu
Bártovi a klavíristovi Norbertu
Hellerovi, kteří zahrají skladby
Johanna
Sebastiana
Bacha.
Všichni umělci vystoupí bez nároku
na honorář. Část výtěžku benefice
poputuje i do Centra Paraple.
www.narodni-divadlo.cz
Download

prosincové vydání