SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV
ZO BELUŠA
KATALÓG
XVIII. VÁŽSKA VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT
4. - 5. októbra 2014
VÝSTAVNÝ AREÁL ZO SZCH BELUŠA PRI OBECNOM ÚRADE BELUŠA
Srdečne Vás vítame, vážení chovatelia, milí návštevníci, drobnochovateľská
verejnosť!
ZO SZCH Beluša bola založená 30.1. 1966. V súčasnosti má ZO SZCH
Beluša 28 dospelých, 10 mladých a 7 čestných členov. Naši členovia sú aj
aktívnymi členmi v rôznych chovateľských kluboch, napr. Klub KANINO, Klub
chovateľov nemeckých obrovitých strakáčov a českých strakáčov, Klub
chovateľov wyandotiek, Klub chovateľov amroksiek a pod.
Od roku 1997 každoročne organizujeme výstavu pod názvom Vážska, čo je
dodnes tradíciou. Prvá Vážska výstava mala byť po dvoch celoštátnych
výstavách treťou najväčšou výstavou na Slovensku. Táto výstava je každoročne
organizovaná pre väčšiu súťaživosť a prezentáciu čistokrvných zvierat medzi
Oblastnými výbormi SZCH, cez ktoré tečie rieka Váh, ale aj inými oblasťami.
Medzi ďalšie ciele patrí propagácia a povzbudenie drobnochovateľskej záľuby a
výstavníckej činnosti. Pravidelne sa výstavy zúčastňujú chovatelia z Oblastných
výborov Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Trenčín, Senica,
tento rok aj Myjava, ale aj chovatelia z Moravy. Doposiaľ najsilnejšie obsadeným
ročníkom Vážskej výstavy bol rok 2005, kedy sa výstavy zúčastnilo 116
vystavovateľov z piatich oblastí a k videniu bolo až 878 kusov zvierat. Tento rok
sa nám podarilo prekonať rekord v počte vystavených zvierat, aj keď len o pár
kusov. V tomto roku sa výstavy zúčastnilo 99 vystavovateľov s počtom 881
kusov zvierat. Veľmi nás teší, že sme deväťročný rekord prelomili. Našim
želaním do budúcna je, aby sa aj ďalšie ročníky Vážskej výstavy približovali k
takýmto číslam.
Záverom nám dovoľte poďakovať Vám, návštevníkom tejto výstavy za
preukázaný záujem o našu činnosť. Ďakujeme Vám, vystavovateľom a
chovateľom zvierat za prezentáciu výsledkov svojej celoročnej práce a za ochotu
reprezentovať svoje domovské oblasti. V neposlednom rade ďakujeme Vám,
sponzorom za materiálnu a finančnú podporu, bez ktorej by sa táto výstava
uskutočniť nedala. Prajeme Vám všetkým príjemné prežitie času stráveného v
kruhu drobnochovateľov a veríme, že aj na budúcom ročníku 19. Vážskej
výstavy sa opäť stretneme v dobrom zdraví a pohode.
Výstavný výbor
Výstavný výbor:
Riaditeľ výstavy:
Zástupca riaditeľa:
Ekonóm:
Tajomník:
Hospodár:
Bednár Martin
Zbín Branislav
Beniak Daniel
Šedík Andrej, Ing.
Beniak Peter
Vedúci expozícií:
Králiky:
Holuby:
Hydina
Exoty:
Želiar Michal
Hoferík Andrej
Šedík Ondrej
Liška Andrej
Veterinárny dozor:
Katalóg zostavil:
Okresná veterinárna správa Púchov
Bednár Martin
Vysvetlivky:
1.0
0.1
MCH
D
samčie pohlavie
samičie pohlavie
mladý chovateľ
cena dohodou
Odborné posúdenie vystavených zvierat, podľa platných štandardov, uskutočnili
posudzovatelia Slovenského zväzu chovateľov.
Predaj zvierat sa uskutočňuje prostredníctvom garantov.
Neotvárajte klietky, nekŕmte zvieratá!!!
Všetko podstatné o ZO Beluša sa dozviete na:
http://www.zoszchbelusa.wbl.sk
mail – [email protected]
Sme aj na facebooku, pridajte si medzi priateľov: Chovatelia Beluša.
Výstavu finančne a materiálne podporili



































Obecný Úrad Beluša
Ján Prekop – starosta obce
UKSUP Beluša
Agrotip s.r.o.
BAPE Beluša
Four Food Service
Chovateľské potreby Beluša – Miroslav Lachký
Kebab u Šeďa Púchov – Erik Šedík
PNEUDOM s.r.o. Púchov
DPS Sverepec
Domin – Výroba a predaj odevov Beluša
Automax – Považská Bystrica
Zibe – Peter Beniak Mäso-Údeniny Považská Bystrica
Zibe - Daniel Beniak, voda, kúrenie, sanita Beluša
Automaxim – autoservis Beluša
Elbest – Vladimír Vyhnička
Drogéria – p. Matúšová
Obuv Branislav Bodorík
Kinekus s.r.o. Púchov
Wüstenrot – p. Bošanská
Trendy Nábytok – Marek Pitel
Kvetinárstvo Martina Dobrotková
Gimax Púchov
Bistro Adamička
Drevovýroba Peter Chovanec, Ladce
Považská Cementáreň Ladce, p. Barcík
Miralex, s.r.o., Beluša
Beluša Foods
Lekáreň Belmedika
ALVE SLOVAKIA s.r.o.
JANEK s.r.o.
Eva Šedíková
Pavol Bednár
KOVAL SYSTEMS, a.s.
Klement Kubiš - ZO SZCH Sverepec
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
EXPOZÍCIA KRÁLIKOV
Veľké plemená
Belgický obor - BO
1
2
3
4
5
6
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
49,50€
49,50€
Kalus Vladimír
PB
7
8
9
10
11
12
13
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
38,50€
33€
33€
33€
38,50€
33€
38,50€
Pecko Ľuboš
PB
14
15
16
1.0
0.1
0.1
49,50€
49,50€
49,50€
Tománek Igor
PB
17
18
19
20
0.1
0.1
0.1
0.1
66€
Vaněk Jaroslav
CZ
21
22
23
24
25
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
66€
Vaňková Barbora MCH
CZ
Brezničan Rastislav
PB
44€
Nemecký obrovitý strakoš - NOS
26
1.0
Číslo
klietky
Pohlavie
27
1.0
28
29
1.0
1.0
30
31
1.0
1.0
32
33
34
35
36
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Chúpek Stanislav
PB
Kopáč Jaroslav
PB
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
Kucej Pavol, Ing.
PB
37
38
39
40
41
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
Mihaľ Juraj
PB
42
43
0.1
0.1
Pařenica Cyril
CZ
44
45
46
1.0
0.1
0.1
Tománek Igor
PB
Blažková Jana
CZ
Guliš Martin MCH
PB
D
D
33€
33€
38,50€
38,50€
38,50€
Francúzsky baran - FB
47
48
49
50
51
52
53
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
54
55
1.0
1.0
30,50€
30,50€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
56
57
58
59
60
61
62
63
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
26€
26€
26€
26€
26€
26€
26€
26€
64
65
66
67
1.0
1.0
0.1
0.1
Stančík Štefan
MY
68
69
70
71
72
73
74
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
Želiar Michal
PB
Vystavovateľ
Oblasť
Stredné plemená
Veľký svetlý strieborný - VSS
75
76
77
78
79
80
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
81
82
83
84
85
86
19€
19€
19€
19€
19€
19€
Beniak Peter
PB
1.0
1.0
1.0
0.1
Brezničan Matej MCH
PB
1.0
1.0
Brezničan Rastislav
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
87
88
89
90
91
92
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
93
94
1.0
0.1
95
96
97
98
99
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
100
101
102
103
1.0
1.0
1.0
0.1
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Gabriel Samuel MCH
PB
21€
21€
21€
21€
21€
Koleno Dušan
PB
D
D
Kopáč Jaroslav
PB
Tomanica Miroslav
PB
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Číslo
klietky
Pohlavie
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Želiar Michal
PB
Bajza Peter, Ing.
PB
Činčila veľká - ČV
134
135
136
137
1.0
1.0
1.0
0.1
22€
22€
22€
22€
138
139
140
141
1.0
0.1
0.1
0.1
Barančík Rudolf
PB
142
143
144
145
146
147
148
149
150
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
Drienik Imrich
PB
151
152
153
1.0
1.0
1.0
Husárik Peter
PB
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
174
175
176
177
Vystavovateľ
Oblasť
Kocúr Jozef
PB
1.0
0.1
Kopáč Jaroslav
PB
1.0
0.1
Lukačovičová Marie
MY
Kopáč Jozef
MY
Holčák Jan
CZ
Viedenský modrý - VM
178
179
180
181
1.0
1.0
0.1
0.1
Moravský modrý - MM
182
183
1.0
1.0
22€
22€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
184
185
1.0
0.1
22€
22€
186
187
1.0
0.1
188
1.0
Vystavovateľ
Oblasť
Pařenica Cyril
CZ
Vaňková Barbora MCH
CZ
Želiar Ján
PB
Franko Adrian MCH
PB
Gazdík Peter
PB
Haršáni Anton
PB
Janoška Viliam
ZA
30€
Novozélandský červený - NČ
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
Novozélandský biely - NB
201
202
203
204
0.1
0.1
0.1
0.1
205
206
207
208
1.0
1.0
1.0
1.0
209
210
1.0
0.1
211
1.0
22€
22€
22€
22€
19€
19€
Číslo
klietky
Pohlavie
212
213
214
1.0
0.1
0.1
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Martiš Tomáš MCH
PB
Gazdík Peter
PB
Novák Matej MCH
PB
Vaněk Jaroslav
CZ
Kalifornský - KAL
227
228
229
230
231
232
233
234
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
235
236
237
238
239
240
241
242
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
30€
30€
243
244
1.0
0.1
22€
27,50€
27,50€
27,50€
27,50€
24,50€
24,50€
24,50€
24,50€
Číslo
klietky
Pohlavie
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Želiar Ján
PB
Gazdík Peter
PB
Trojfarebný strakáč
257
258
259
260
0.1
0.1
0.1
0.1
Český strakáč
261
262
1.0
1.0
Heryán Lukáš
CZ
263
264
265
266
1.0
1.0
0.1
0.1
Potúček Milan
MY
Durínsky - DU
267
268
269
270
1.0
0.1
0.1
0.1
Koláček Petr MCH
CZ
271
272
1.0
1.0
Marciník Jozef
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
273
274
0.1
0.1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Burgundský - BU
275
276
277
278
1.0
1.0
0.1
0.1
Dávidák Pavol
ZA
Kopáč Jaroslav
PB
Liptovský lysko - LL
279
280
1.0
0.1
D
D
Malé plemená
Činčila malá - ČM
281
282
283
1.0
1.0
0.1
284
285
0.1
1.0
11€
11€
Franko Juraj
PB
Tománek Igor
PB
Strieborný malý - SM
286
287
288
289
1.0
1.0
0.1
0.1
Balušík Martin
PB
290
291
292
293
1.0
1.0
0.1
0.1
Balušík Matej MCH
PB
294
1.0
Balušíková Dominika
PB
Číslo
klietky
Predajná
cena
Pohlavie
295
296
297
1.0
1.0
0.1
298
299
300
301
1.0
0.1
0.1
0.1
Koláček Petr
CZ
302
303
304
305
1.0
1.0
0.1
0.1
Martišik Peter
PB
306
307
308
309
1.0
1.0
0.1
0.1
Tamaši František
PB
Vystavovateľ
Oblasť
Krátkosrsté plemená
Castorex - CA
310
311
312
1.0
0.1
0.1
313
1.0
314
315
316
317
318
319
320
321
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
322
1.0
24,50€
22€
Bajza Marek
PB
Guliš Ján
PB
Hrnčík Lukáš MCH
PB
Pončík Miroslav
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
323
324
325
1.0
1.0
1.0
22€
22€
22€
Vystavovateľ
Oblasť
Slovenský sivomodrý rex - SS Rex
326
327
328
329
1.0
1.0
1.0
1.0
22€
22€
22€
22€
Pončík Ladislav
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
EXPOZÍCIA HOLUBOV
Americký king
1
2
3
4
5
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
Drienik Jozef
PB
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
Jaroš Miroslav
PB
16
17
18
19
20
21
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
1.0
Loduha Milan
PB
22
23
24
25
1.0
1.0
0.1
0.1
10€
10€
10€
10€
Zbín Branislav
PB
26
27
1.0
0.1
10€
10€
Zbín Branislav MCH
PB
28
29
30
31
1.0
1.0
0.1
0.1
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
Želiar Michal
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
32
33
34
35
1.0
1.0
0.1
0.1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Anglický kariér
36
37
38
39
40
41
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
Strhák Ľubomír
PB
Anglický pávik
42
43
44
45
1.0
1.0
0.1
0.1
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
Martiš Tomáš MCH
PB
46
47
48
49
50
51
52
53
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
Želiar Ján
PB
Tkač Ladislav
CZ
Holub čínsky
54
55
56
57
58
59
60
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
Číslo
klietky
Pohlavie
61
62
63
0.1
0.1
0.1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Anglický dragúň
64
65
1.0
0.1
Plšičík Jozef
PB
66
67
68
69
1.0
0.1
0.1
0.1
Šarlay Jozef
PB
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
Šarlay Jozef
PB
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
Strhák Ľubomír
PB
Egly Peter
PB
Orientálna sovka
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Kapucín
80
81
82
83
84
85
Texan
86
1.0
7€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
87
88
0.1
0.1
7€
7€
89
90
91
92
93
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
Vystavovateľ
Oblasť
Nečas Patrik
MY
Moravský pštros
94
95
96
97
98
99
100
101
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
Krištof Jaroslav
SN
102
103
104
105
1.0
0.1
1.0
0.1
Tvrdý Pavel
MY
Gigant homer
106
107
108
109
1.0
1.0
0.1
0.1
Zbín Branislav
PB
110
111
1.0
0.1
Zbín Branislav MCH
PB
Adamec Samuel
MY
Slovenský hrvoliak
112
113
1.0
1.0
Číslo
klietky
Predajná
cena
Pohlavie
114
115
0.1
0.1
116
117
118
119
1.0
1.0
0.1
0.1
Adamec Štefan, Ing.
MY
120
121
1.0
0.1
Dubec Andrej, Ing.
PB
122
123
124
125
1.0
1.0
0.1
0.1
Kopáč Jozef
MY
126
127
128
129
1.0
1.0
0.1
0.1
Majtán Pavol
MY
130
131
132
133
1.0
1.0
0.1
0.1
Michalec Ivan
MY
Sukup Pavol
MY
Sukup Pavol
MY
Vystavovateľ
Oblasť
Brnenský hrvoliak
134
135
136
137
1.0
1.0
0.1
0.1
Vorburský hrvoliak
138
139
140
141
1.0
1.0
0.1
0.1
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Sliezsky hrvoliak
142
143
144
145
1.0
1.0
0.1
0.1
Tvrdý Pavel
MY
Parochniak
146
147
0.1
0.1
Strhák Ľubomír
PB
148
149
150
151
1.0
1.0
0.1
0.1
Šarlay Jozef
PB
Dubec Andrej, Ing.
PB
Vaněk Jaroslav
CZ
Šarlay Jozef
PB
Český stavák
152
153
154
155
156
157
158
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
Český bublák
159
160
1.0
0.1
Český cíbik papučatý
161
162
1.0
0.1
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Indián
163
164
1.0
0.1
Plšičík Jozef
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
EXPOZÍCIA HYDINY
Veľká hrabavá hydina
Amrox
1
1.2
2
16,50€/ks
Bajza Peter, Ing.
PB
1.2
Bednár Martin
PB
3
4
1.2
1.2
Hoferík Andrej
PB
5
1.2
Kapuš Jaroslav
PB
6
7
8
1.2
1.2
3.0
Kopáč Jaroslav
PB
9
1.2
Kresáň Ján
PB
Beniatková Margita
PB
D
D
D
Hempšír
10
1.2
1.0-D
11
1.2
Brezničan Rastislav
PB
12
13
1.2
1.2
Husárik Peter
PB
14
15
1.2
1.2
Lacko Tomáš
PB
16
1.2
Martiš Tomáš MCH
PB
17
18
1.2
3.0
Milučký Jozef
PB
19
1.2
Papánek Rudolf
PB
1.0-D
D
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
20
1.2
1.0-D
Petrovičová Nikola MCH
PB
21
22
1.2
1.2
Želiar Ján
PB
23
1.2
Želiar Michal
PB
24
1.2
Drienik Jozef
PB
25
26
1.2
3.0
1.0-22€
22€/ks
Gerbel Viliam
PB
27
1.2
1.0-15,50€
0.1-9€
Guliš Martin MCH
PB
28
1.2
Jurčík Jozef, Ing., PhD.
PB
29
1.2
Dubec Andrej, Ing.
PB
30
1.2
Jurčo Emil
ZA
1.2
1.2
Pagáč Miroslav
PB
33
1.2
Gašpierik Martin
ZA
34
1.2
Janoška Viliam
ZA
35
1.2
Papánek Rudolf
PB
36
1.2
Zbín Branislav
PB
Oblasť
Sasex
Orávka
Brahmanka
31
32
Plymutka
24,50€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Wyandotka
37
1.2
Hollý Ladislav
ZA
38
39
1.2
2.0
Marciník Jozef
PB
Zbín Branislav
PB
Hollý Ladislav
ZA
Egly Peter
PB
Lenghorn
40
1.2
24,50€
Lakenfeldka
41
1.2
Australorpka
42
43
1.2
0.2
Zdrobnelá hrabavá hydina
Zdrobnelá wyandotka
44
1.2
Capek Jaroslav
ZA
45
46
1.2
1.2
Drienik Jozef
PB
47
1.2
Líška Denis, Mgr.
MY
48
49
1.2
1.2
Šedík Andrej, Ing.
PB
50
51
1.2
1.2
Šedík Ondrej
PB
1.0-10€
1.0-10€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Zdrobnelá vlaška
52
1.2
Majtán Pavol
MY
Gazdík Peter
PB
Guliš Ján
PB
Majtán Pavol
MY
Egly Peter
PB
Čacho Ľubomír
PB
Zdrobnelá velsumka
53
2.2
54
55
1.2
1.2
56
1.2
1.0-6,50€
1.0-6,50€
Perlička
57
58
1.2
0.2
26,50€
18€
Prepelica čínska
59
1.0
Vodná hydina
Hus landenská
1
1.1
Kapuš Jaroslav
PB
Hus tulúzska
2
3
1.1
1.1
Hoferík Andrej
PB
4
1.1
Kresáň Ján
PB
Juráň Jurko
PB
Kačica pomoranská
5
6
1.1
1.1
D
D
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
7
2.0
D
Vystavovateľ
Oblasť
Kačica pižmová
8
1.1
1.0-20€
0.1-14,50€
Guliš Ján
PB
Kapuš Jaroslav
PB
Kapuš Jaroslav
PB
Juráň Jurko
PB
Hoferík Andrej
PB
Kačica saská
9
1.1
Kačica pekinská
10
1.1
Kačica ruánska
11
12
13
1.1
1.1
0.2
D
D
D
Indický bežec
14
1.1
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
EXPOZÍCIA EXOTY
Kanárik
1
2
1.0
0.1
Martiš Tomáš MCH
PB
3
4
5
6
1.0
0.1
0.1
1.0
Tománek Igor
PB
7
8
1.0
0.1
Zbín Branislav MCH
PB
9
10
1.0
0.1
Želiar Ján
PB
11
12
1.0
0.1
Želiar Michal
PB
Čacho Ľubomír
PB
Martiš Tomáš MCH
PB
Amadina Gouldová
13
0.1
Zebrička austrálska
14
1.1
15
16
17
18
1.1
1.1
1.1
1.0
8€/ks
8€/ks
1.0-8€
Šedík Andrej, Ing.
PB
19
20
1.1
1.1
4€/ks
4€/ks
Zbínová Kristína MCH
PB
21
1.1
Želiar Ján
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
22
1.1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Želiar Michal
PB
Čacho Ľubomír
PB
Čacho Ľubomír
PB
Bajza Peter MCH
PB
Bednár Martin
PB
Pestúnka japonská
23
N
Stehlík pestrý
24
25
26
27
1.0
0.1
0.1
N
Papagájec vlnkovaný (andulka)
28
29
30
1.0
1.0
1.0
10€
10€
10€
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
40
41
42
43
44
45
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
11€
11€
11€
11€
5,50€
5,50€
Beniak Peter
PB
46
47
48
1.0
1.0
1.0
11€
11€
11€
Drienik Imrich
PB
10€
10€
10€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
11€
11€
11€
11€
11€
11€
11€
11€
11€
58
59
1.0
0.1
7€
7€
60
61
62
63
64
65
66
67
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
68
69
70
Vystavovateľ
Oblasť
Egly Peter
PB
Liška Andrej
PB
1.0
1.0
0.1
Martiš Tomáš MCH
PB
71
72
73
74
75
76
77
78
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Šedík Andrej, Ing.
PB
79
80
81
1.0
1.0
1.0
Zbín Branislav
PB
82
1.0
Želiar Ján
PB
11€
11€
11€
11€
20€
10€
15€
6,50€
6,50€
6,50€
Číslo
klietky
Predajná
cena
Pohlavie
83
84
0.1
0.1
85
86
87
1.0
1.0
0.1
Želiar Michal
PB
1.0
0.1
0.1
Boháčik Miloš
PB
Zbín Branislav MCH
PB
Vystavovateľ
Oblasť
Agapornis
88
89
90
Traviár tyrkysový
91
1.1
Korela chocholatá
92
1.1
11€/ks
Beniak Daniel
PB
93
94
1.1
1.1
11€/ks
11€/ks
Beniak Peter
PB
95
1.1
Boháčik Miloš
PB
96
97
1.1
1.1
11€/ks
11€/ks
Drienik Imrich
PB
98
99
100
1.1
0.2
1.1
18€/ks
11€/ks
11€/ks
Egly Peter
PB
101
1.1
Martiš Tomáš MCH
PB
102
103
1.1
1.1
Želiar Ján
PB
104
1.1
Želiar Michal
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Papagáj spevavý
105
106
107
1.1
1.1
1.1
108
11€/ks
11€/ks
11€/ks
Drienik Imrich
PB
1.1
Martiš Tomáš MCH
PB
109
1.1
Želiar Ján
PB
110
1.1
Želiar Michal
PB
1.1
Zbínová Kristína MCH
PB
Kakariki
111
Pyrura hnedobruchá
112
1.1
60,50€/pár Zbín Branislav
PB
Mníšek šedý
113
1.1
Zbínová Kristína MCH
PB
Rozela pestrá
114
1.1
Želiar Ján
PB
115
1.1
Želiar Michal
PB
Kapuš Jaroslav
PB
Drienik Imrich
PB
Rozela lutino
116
1.1
Rozela straka
117
118
1.1
1.1
30€/ks
30€/ks
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Rozela žltohlavá
119
1.1
Martiš Tomáš MCH
PB
Rozela penantová
120
1.1
Bednár Martin
PB
121
1.1
Beniak Peter
PB
122
123
1.1
1.1
Kapuš Jaroslav
PB
124
1.1
Šedík Andrej, Ing.
PB
Zbín Branislav
PB
Nandaj čiernohlavý
125
1.1
110€/pár
Papagáj nádherný
126
1.1
Kapuš Jaroslav
PB
127
1.1
Želiar Ján
PB
Bajza Marek
PB
Bednár Martin
PB
Minarčík Miroslav
CZ
Želiar Ján
PB
Alexander malý
128
1.1
129
1.1
130
1.1
140€/pár
Papagáj horský
131
1.1
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Papagáj červenočiapkový
132
1.1
Želiar Michal
PB
Zbín Branislav
PB
Alexander veľký
133
1.1
Papagáj červenokrídly
134
1.1
Martiš Tomáš MCH
PB
135
1.1
Želiar Ján
PB
Zbín Branislav
PB
Amazoňan modročelý
136
1.0
ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Adamec Samuel, Brestovec 61, 90701 Myjava, 0902413186
Adamec Štefan, Ing., Brestovec 123, 90701 Myjava, 0903123465
Bajza Marek, Komenského 1121/31, 01861 Beluša, 0915447051
Bajza Peter MCH, Trenčianska 355, 01861 Beluša, 0904262553
Bajza Peter, Ing., Trenčianska 355, 01861 Beluša, 0904262553
Balušík Martin, Považská Teplá 382, 01705 Považská Teplá, 0905853145
Balušík Matej MCH, Považská Teplá 382, 01705 Považská Teplá
Balušíková Dominika, Považská Teplá 382, 01705 Považská Teplá
Barančík Rudolf, Dolná Mariková 780, 0902479264
Bednár Martin, Slatinská 183/113, 01861 Beluša, 0949300009
Beniak Daniel, Kukučínova 790/27, 01861 Beluša
Beniak Peter, Kukučínova 790/27, 01861 Beluša
Beniatková Margita, Krížna 962/22, 01861 Beluša, 0911363196
Blažková Jana, Seninka, +420731771575
Boháčik Miloš, Mládežnícka 324/21, 01701 PB
Brezničan Matej MCH, Prečín 348
Brezničan Rastislav, Prečín 348, 0903421274
Capek Jaroslav, Hlinská 1,01001 Žilina, 0903796176
Čacho Ľubomír, Uhrovecká 303/16, Lednické Rovne, 0903697199
Dávidák Pavol, Hlavná 180/229, 01324 Kamenná Poruba, 0904540444
Drienik Imrich, Ľ. Štúra 16/27, 01861 Beluša,0902477716
Drienik Jozef, Lysá pod Makytou 318
Dubec Andrej, Ing., Klieština 151, 0902468572
Egly Peter, Farská 1051/12, 01861 Beluša, 0910965236
Franko Adrian MCH, Šoltésovej 416/147, 01701 PB, 0910240204
Franko Juraj, Šoltésovej 416/147, 01701 PB, 0910240204
Gabriel Samuel MCH, Prečín 226
Gašpierik Martin, Lietava 202,01318 Lietava, 0908263606
Gazdík Peter, 01701 Sverepec 25, 0903535233
Gerbel Viliam, Bernolákova 48, 02001 Dolné Kočkovce, 0904100532
Guliš Ján, Hloža 1253, 01861 Beluša
Guliš Martin MCH, Hloža 1337, 01861 Beluša, 0944546642
Haršáni Anton, 01863 Ladce 143, 0949695083
Heryán Lukáš, Rožnov p/R 380
Hoferík Andrej, Sládkovičova 635/104, 0914262999
Holčák Jan, Valašská Bystřice 748, +420736129121
Hollý Ladislav, Svrčinovec 1130, 02312 Svrčinovec, 0903535395
Hrnčík Lukáš MCH, Jasenica 226, 0907595417
Husárik Peter, 01812 Brvnište 462, 0903658629
Chúpek Stanislav, Prečín 294, 01815 Prečín, 0907587836
Janoška Viliam, Lietava 233, 01318 Lietava, 0908527341
Jaroš Miroslav, 01855 Tuchyňa, 0424465500
Juráň Jurko, Lysá pod Makytou 318
Jurčík Jozef, Ing., PhD., Dolná Mariková 129, 0903734984
Jurčo Emil, Dr.K.Kmeťku 96/92,01301 Teplička n.Váhom, 0903196059
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Kalus Vladimír, Ladce 85, 0917754251
Kapuš Jaroslav, Komenského 1119/29, 01861 Belua, 0911265010
Kocúr Jozef, Dolná Breznica 27
Koláček Petr MCH, Tybovice 2818, 75661 Rožnov p/R, +420702616325
Koláček Petr, Tybovice 2818, 75661 Rožnov p/R, +420603902008
Koleno Dušan, Dohňany 333, 02051 Dohňany, 0907982684
Kopáč Jaroslav, Prečín 28, 0915703166
Kopáč Jozef, Poľná 635/20, 92203 Vrbové, 0904525211
Kresáň Ján, Lysá pod Makytou
Krištof Jaroslav, Továrenská 530, Senica, 0944066646
Kucej Pavol, Ing., Jilemnického 419/13, 02001 Púchov, 0914371100
Lacko Tomáš, Tuchyňa 96, 0915879034
Liška Andrej, Staničná 335/2, 01861 Beluša, 0910678666
Líška Denis, Mgr., Hlinícka 44, 90701 Myjava; 0949262391
Loduha Milan, 02063 Lednica 377, 0907553547
Lukačovičová Marie, SNP 266/3, 91601 Stará Turá, 0918687389
Majtán Pavol, Jablonská 51, 90701 Myjava, 0908669052
Majtán Pavol, Partizánska 289/15, 90701 Myjava, 0905393449
Marciník Jozef, Dolná Mariková 345, 0910295505
Martiš Tomáš MCH, Sládkovičova 657/147, 01861 Beluša
Martišik Peter, Považská Teplá 128, 01705 Považská Teplá
Mihaľ Juraj, Gagarinova 999/28, Dubnica nad Váhom
Michalec Ivan, Papraď 1597, 91601 Stará Turá, 0915925297
Milučký Jozef, Štefánikova 1017/4, 01861 Beluša, 0424624346
Minarčík Miroslav, Hutisko Solanec 318, +420608358043
Nečas Patrik, Staromyjavská 686/13, 90701 Myjava; 0918263630
Novák Matej MCH, Dolný Moštenec 73, 01701 PB
Pagáč Miroslav, 01832 Zliechov 245, 0904535786
Papánek Rudolf, Maršová-Rašov 249, 01351 Predmier, 0903522535
Pařenica Cyril, Valašská Bystřice 287, +420571646186
Pecko Ľuboš, Mojtín 78, 0907400567
Petrovičová Nikola MCH, Štefánikova 1017/4, 01861 Beluša, 0424624346
Plšičík Jozef, Dolná Mariková 297, 0424356598
Pončík Ladislav, Prejta 121/138
Pončík Miroslav, Prejta 121/138, 0911880806
Potúček Milan, 90615 Priepasné 87, 0908535673
Stančík Štefan, 90615 Priepasné 216, 0907216636
Strhák Ľubomír, Udiča 27, 01801 Udiča, 0911320310
Sukup Pavol, 90606 Vrbovce 314
Šarlay Jozef, Prosné 7, 0905776067
Šedík Andrej, Ing., Ľ. Štúra 16/25, 01861 Beluša, 0908833559
Šedík Ondrej, Sládkovičova 643/119, 01861 Beluša, 0944377319
Tamaši František, Považská Teplá 314, 01705 Považská Teplá
Tkač Ladislav, Lužní 913, Valašské Klobouky
Tománek Igor, Milochov 126, 0915869659
Tomanica Miroslav, Dolná Breznica 95, 0907145890
Tvrdý Pavel, 90606 Vrbovce 111, 0908210936
93
94
95
96
97
98
99
Vaněk Jaroslav, Prostřední Bečva 113, +420776052485
Vaňková Barbora MCH, Prostřední Bečva 113
Zbín Branislav MCH, Hloža 1288, 01861 Beluša
Zbín Branislav, Hloža 1288, 01861 Beluša, 0904707702
Zbínová Kristína MCH, Hloža 1288, 01861 Beluša
Želiar Ján, Sládkovičova 657/147, 01861 Beluša
Želiar Michal, Sládkovičova 657/147, 01861 Beluša
Four Food Service
KOVAL SYSTEMS, a.s.
Krížna 950/10
018 61 Beluša
Slovakia
Výroba bankovej, archívnej a trezorovej
techniky.
Predajňa: Moravská, OD Lachovec, 020 01 Púchov
Hasičstvo v Beluši
Dobrovoľný hasičský zbor v Beluši vznikol v roku 1878 ako
„ohnohasící dobrovolný spolek“. Patril vôbec k prvým v Trenčianskej
župe, kde pôsobil v tej dobe len 11 dobrovoľných hasičských zborov.
Dobrovoľný hasičský zbor nepôsobil len pri živelných pohromách, ale aj
pri preventívnej činnosti, pri obecnej výstavbe, kultúrnej a osvetovej
činnosti. Počas svojej histórie prešiel mnohými personálnymi,
organizačnými a technickými zmenami. Doba tvarovala hasičský zbor a
on tvaroval obec. Popri dobrovoľnom hasičskom zbore v Beluši sú
založené dobrovoľné hasičské zbory aj v obecných častiach Hloža a
Podhorie.
V obci vybudovali v roku 1931 novú hasičskú zbrojnicu. Obstarali aj
novú motorovú striekačku s výkonom 1600 litrov vody za minútu a 400
metrov hadíc. Tieto historické striekačky sú dodnes umiestnené a
vystavené v budove požiarnej zbrojnice a sú pýchou obce.
Historické požiarne striekačky v budove novej požiarnej zbrojnice.
V roku 2013 bola odhalená socha sv. Floriána s fontánou v tvare ľalie,
ktorá sa nachádza pri Obecnom úrade resp. pri požiarnej zbrojnici. Táto
socha bola pôvodne umiestnená v 70. rokoch 20. storočia v Belušských
Slatinách. Autorom sochy je predstaviteľ figurálneho sochárstva Jozef
Fizel (1932 Martin – 1998 Trenčín). Navonok mlčanlivé kamenné solitéry,
ktoré žijú vnútorným svetom, sú plné tajuplnosti a mlčanlivo vyznávajú
pokus človek definovať svoj vzťah k stránkam bytia. Autorom fontány a
novej sochy sv. Floriána, ktorá je sadrovým odliatkom, je belušský občan
Anatolij Kijevskij. Nový belušský monument je posvätený aj dôstojným
pánom farárom Vdp. dekanom Mgr. J. Zichom.
Download

KATALÓG - ZO SZCH BELUŠA