Slovenský zväz chovateľov
Základná organizácia Sobotište
XII. Oblastná výstava holubov
XV. Miestna výstava hydiny a králikov
Sobotište 4.-5. januára 2014
v KD Sobotište
Slovenský zväz chovateľov
základná organizácia Sobotište
KATALÓG
XII. Oblastná výstava holubov
XV. Miestna výstava hydiny, králikov
a exotického vtáctva
Sobotište v dňoch 4. – 5. januára 2014
v Kultúrnom dome Sobotište
Čestné predsedníctvo
Ing.Pavol Hurbánek
predseda RD Sobotište
Mgr.Dušan Horňák
starosta obce Sobotište
Výstavný výbor
Eduard Zelenka
Ján Chlapečka
Peter Hanzlíček
Ján Chalupa
Samuel Kadlečík
Jozef Blanárik
predseda výstavy
tajomník výstavy
hospodár
pokladník
vedúci predaja
člen výboru
Garanti
Holuby-
Pavol Štefek
Branislav Zelenka
Vladimír Holba
Miloš Otépka
Vladimír Burian
Jozef Pagáč
Katarína Krčková MCH
Štefan Valúšek
Hydina-
Ľuboš Krček
Ján Chalupa
Vladimír Maršal
Králiky-
Ján Černek
Samuel Kadlečík
Šimon Petrák MCH
Exoty-
Stanislav Mertel
Peter Schultz
Peter Halabrín
Ján Chropúvka
Veterinárny dozor- MVDr. Henrich Müller
Upozornenie:
Predajná cena = cena vyznačená v katalógu + 10%
EXPOZÍCIA HOLUBOV
Slovenský hrvoliak
1-4
čierny
5-8
-//9-12
-//13-16
čierny fŕkaný
17-20
červený
21-24
-//25-28
-//29-30
žltý
31-34
modrý čiernopásavý
35-38
-//39-42
-//43-46
-//47-50
-//51
-//52-55
modrý bielopásavý
56-59
-//60-63
-//64-67
-//68-71
-//72-73
-//-
K
K
K
K
K
K
K
2J
K
K
K
K
K
1J
K
K
K
K
K
2J
Diviak Milan
Melichárek Ján
Zelenka Branislav
Adamec Samuel
Adamec Štefan Ing.
Adamec Štefan Ing.
Štefek Pavol
Štefek Pavol
Adamec Samuel
Duga Ján
Ďuríšek Ivan
Majtan Pavol
Štefek Pavol
Svitek Dušan
Adamec Samuel
Duga Ján
Ďuríšek Ivan
Majtan Pavol
Štefek Pavol
Svitek Dušan
Český stavák
74-77
biely
78-81
-//82-85
modrý sedlatý
86-89
-//90-103
-//104-107
modrý sedlatý jarabý
108-111
čierny sedlatý
112
-//113-116
strieborný sedlatý
117-120
červený
K
K
K
K
K
K
K
1J
K
K
Buzek Tomáš
Hájek Ladislav
Filípek Milan
Iskra Marek
Krčková Katarína MCH
Filípek Milan
Knotek Ján
Kocurik Michal
Knotek Ján
Osuská Vanesa MCH
3J
K
K
Chodúr Miroslav
Osuská Vanesa MCH
Pavlinec Martin
Moravský moriak
132-135
136-139
K
K
Otrísal Silvester
Zelenák Ján
Pomoranský hrvoliak
140-141
biely
142
čierny
143
-//144
čierny angl.kresba
2J
1J
1J
1J
Jankovič Vladimír
Jankovič Vladimír
Zaňát Miroslav Mgr.
Jankovič Vladimír
Anglický hrvoliak
145
červený
1J
Zaňát Miroslav Mgr.
Anglický hrvoliak malý
146
biely
1J
Zaňát Miroslav Mgr.
Sedlatý hrvoliak papučatý
147-150
K
Jankovič Vladimír
Sliezsky hrvoliak
151-154
červený
155-158
-//-
K
K
Sukup Pavol
Tvrdý Pavol
Moravský sedlatý hrvoliak
159-162
čierny
163-166
červený
K
K
Buzek Štefan
Buzek Ľubomír
Hesenský hrvoliak
167-170
biely
K
Zajíček Samuel
Vooburský hrvoliak
171-174
biely
K
Tvrdý Pavol
121-123
124-127
128-131
žltý
-//žltý sedlatý
Brnenský hrvoliak
175-178
biely
179-180
červený
181-184
žltý
K
2J
K
Ovečka Andrej
Jankovič Lukáš MCH
Sukup Pavol
Nemecký výstavný holub
185-188
modrý čiernopásavý
189-192
modrý fŕkaný
193
-//194-195
žltý
4J
K
1J
2J
Kocurik Michal
Andrášik Marián
Kocurik Michal
Jankovič Lukáš MCH
Moravský pštros
196-199
čierny
200-203
-//204-207
čierny šupinatý
208-211
modrý
212-215
-//216-219
modrý kapratý
220-223
červený
224-227
-//228-231
-//232-235
žltý
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Pagáč Jozef
Smrtič Miroslav
Osuský Ladislav
Osuský Ladislav
Pagáč Jozef
Konc Peter Mgr.
Konc Peter, Mgr.
Pagáč Jozef
Plagany Ján
Plagany Ján
Rys
236-239
240-243
244-247
248-251
K
K
K
4J
Hájek Ladislav
Žáková Dana
Skoršepa Marián
Hlavenka Milan
Benešovský holub
252-255
biely
K
Knotek František
Košoa
256-259
K
Skoršepa Marián
Gigant
260-264
5J
Kocurik Michal
modrý
-//modrý šupinatý
červený šupinatý
King
265-268
269-272
273-276
277-278
279-282
283
284
285
286
biely
-//-//-//modrý pásavý
modrý čiernopásavý
červený dominant
-//aoc
K
K
K
2J
K
1J
1J
1J
1J
Cintula Gabriel
Mráz Roman
Viskup Ján
Zorálek Ján
Šiška Pavol
Zorálek Ján
Mráz Roman
Zorálek Ján
Mráz Roman
K
Hudeček Josef
6J
Osuský Vladimír
Sliezsky farebnohlávok
297-300
čierny
K
Smrtič Patrik
Saský štítnik
301-304
K
Jankovičová Martina
Český cíbik
305-308
K
Jankovičová Martina
Česká lyska
309
čierna bielopásavá
1J
Zaňát Miroslav Mgr.
Pávik
310-311
312
313
2J
1J
1J
Bachár Jozef
Bachár Jozef
Bachár Jozef
2J
1J
1J
Otáhalová Vanesa MCH
Otáhalová Vanesa MCH
Otáhalová Vanesa MCH
Texan
287-290
Riman
291-296
čierny
biely
modrý pásavý
aoc
Indický pávik
314-315
biely
316
hnedý
317
čierny
Brčkáň
318-321
322-325
K
K
Hájek Ladislav
Hájek Ladislav
Parochniak
326-329
červený fŕkaný
K
Holba Vladimír
Rakovnický kotrmeliak
330-333
čierny sedlatý
334-337
modrý sedlatý
338-341
červený sedlatý
342-345
žltý sedlatý
K
K
K
K
Martinkovič Michal
Martinkovič Michal
Martinkovič Michal
Martinkovič Michal
Slovenský vysokoletúň
346-349
modrý
K
Hajdin Michal
Bratislavský vysokoletúň
350-353
červenoplavý
K
Hajdin Michal
Poštový holub
354-357
4J
Otépka Miloš
biely
čierny
Roľnícke družstvo
SAMUELA JURKOVIČA
Sobotište
ZO SZCH Sobotište poriada pravidelne každú
poslednú nedeľu v mesiaci burzu chovateľov za
kultúrnym domom v čase od 7,00-12,00 hod. Výbor
ZO SZCH Vás srdečne pozýva.
EXPOZÍCIA KRÁLIKOV
Belgický obor
1
divoko sfarbený
2
-//3
čierny
4
albín
1,0
1,0
0,1 70€
1,0
Osuský Ladislav
Osuský Ladislav
Adrášik Marián
Buzek Ľubomír
Nemecký obrovitý strakoš
5
čierny
1,0
6
-//0,1
7
modrý
0,1 55€
8
-//0,1 55€
9
havanovitý
1,0
10
-//1,0
11
-//1,0
Zelenka Branislav
Zelenka Branislav
Nigrovič Michal
Nigrovič Michal
Skoršepa Marián
Skoršepa Marián
Švancara Vladimír
Francúzsky baran
12
madagaskarový
13
starakáč madagaskar.
14
-//15
-//16
-//17
-//-
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
Stančík Štefan
Stančík Štefan
Stančík Štefan
Stančík Štefan
Stančík Štefan
Stančík Štefan
Činčila veľká
18
19
1,0 18€
1,0 18€
Ondřej Josef
Ondřej Josef
Viedenský divosfarbený
20
21
22
23
24
25
26
1,0
0,1
1,0
1,0 17€
1,0 17€
1,0 17€
1,0
Budovič Jozef
Budovič Jozef
Kička Matej MCH
Koník Tibor
Koník Tibor
Koník Tibor
Koník Tibor
30€
30€
30€
30€
30€
Viedenský divosfarbený
27
1,0
28
1,0
20€
20€
Ondřej Josef
Ondřej Josef
Novozélandský biely
29
30
31
32
33
34
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
28€
28€
20€
20€
15€
15€
Sofka Jozef
Sofka Jozef
Vlk Igor
Vlk Igor
Zajíček Samuel
Zajíček Samuel
Novozélandský červený
35
36
37
38
1,0
0,1
1,0
1,0
Burgundský
39
40
41
42
43
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
Kalifornský
44
45
46
47
48
49
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
Havana
50
51
1,0
0,1
Morávek František
Morávek František
Vlk Ján
Vlk Ján
20€
20€
20€
20€
20€
20€
14€
Hlavenka Milan
Hlavenka Milan
Studenič Erik MCH
Studenič Erik MCH
Zelenák Pavol
Kička Milan
Kička Milan
Morávek František
Morávek František
Vlk Michal
Vlk Michal
Horniaček Milan
Horniaček Milan
Nitriansky
52
53
54
1,0
1,0
1,0
Český strakáč
55
56
1,0
0,1
Aljaška
57
čierna
58
-//-
0,1
0,1
Činčila malá
59
60
61
62
1,0
0,1
0,1
0,1
Holandský
63
japanovitý
64
činčilový
65
-//66
divosfarbený
1,0
1,0
0,1
0,1
Ohnivák
67
čierny
68
-//69
-//70
-//71
-//72
-//-
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
Čobrda Miloš MVDr.
Čobrda Miloš MVDr.
Kadlečík Samuel
Kadlečík Samuel
Kadlečík Samuel
Kadlečík Samuel
Malý baran
73
divoký
74
-//75
-//-
1,0
0,1
0,1
Kocurik Michal
Kocurik Michal
Kocurik Michal
20€
Báchor Milan
Jankovič Ľudovít
Jankovič Ľudovít
Chalupa Ján
Chalupa Ján
25€
25€
Budovič Jozef
Budovič Jozef
13€
13€
Kordiak Tomáš
Kordiak Tomáš
Plagany Ján
Plagany Ján
13€
13€
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
Kastorex
76
77
78
79
80
81
82
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
Dado Juraj MCH
Dado Juraj MCH
Kocúrik Michal
Kocúrik Michal
Kocúrik Michal
Hučko Jaroslav
Hučko Jaroslav
Slovenský sivomodrý rex
83
0,1
84
1,0
85
1,0
86
1,0
87
0,1
88
0,1
Dado Juraj MCH
Hučko Jaroslav
Hučko Jaroslav
Čobrda Martin MCH
Čobrda Martin MCH
Čobrda Martin MCH
Rex biely
89
červenooký
90
-//-
1,0
0,1
Kriško Ján
Kriško Ján
Rex modrý
91
92
93
1,0
0,1
0,1
Osuský Vladimír
Osuský Vladimír
Osuský Vladimír
Hermelín
94
biely
95
-//96
-//-
1,0
0,1
0,1
Srogončík Jozef
Srogončík Jozef
Srogončík Jozef
Zakrslý ruský
97
čierny
98
-//99
modrý
1,0
0,1
1,0
Kriško Ján
Kriško Ján
Kriško Ján
EXPOZÍCIA HYDINY
Hydina vodná
TRSTÍNSKA HUS
1
modrá
2-3
modrá
1,0
1,1
Rábara Michal
Hanzlíček Peter
KAČICA RUÁNSKA
4-5
hnedá
1,1
Jánošová Anna
KAČICA SASKÁ
6-7
8-9
1,1
1,1
Osuský Vladimír
Osuský Ladislav
INDICKÝ BEŽEC
10-11
div.
12-13
pstruhový
1,1
1,1
Rábara Michal
Rábara Michal
Hrabavá – veľká
AMROKSKA
14-15 krahulcová
16-17 -//-
1,1
1,1
RODAJLENKA
18-19 mahagónová
1,1
Knotek František
HEMPŠÍRKA
20-21 zlatohnedá
22-23 -//24-25 -//26-27 červená
1,1
1,1
1,1
1,1
Baláž Ján
Čobrda Martin MCH
Smrtič Miroslav
Kavický Ján
1,0-15€
Jankovič Ľudovít
Zajíček Samuel
PLYMUTKA
28-29 biela
30-31 -//32-33 -//34-35 -//-
1,1
1,1
1,1
1,1
SASEX
36-37
1,1
ORAVKA
38-39 žltohnedá
1,1
Horniaček Milan
ARAUKANA
40-41 čierna
1,1
Zelenka Branislav
MINORKA
42-43 čierna
1,1
Sokol Jozef
LEGHORN
44-45
1,1
Zelenka Eduard
VLAŠKA
46-47 čiernobiela
48-49 porcelánová
1,1
1,1
Dado Juraj MCH
Hájek Ladislav
Otépka Miloš
Sokol Jozef
1,0-8€
1,0-15€
1,0-15€
Polák Jozef
Rábara Michal
Rábara Michal
Hrabavá malá a zdrobnelá
ZDROBNELÁ VELSUMKA
50-51 hrdzavojarabičia 1,1
52-53 -//1,1
54-55 jarabičia
1,1
56-57 -//1,1
ZDROBNELÁ VYANDOTKA
58-59 biela
1,1
60-61 zlatá
1,1
62-63 oranžová vlnitá 1,1
Filípek Milan
Kriško Ján
Báchor Milan
Ovečka Andrej
á-11€
á-5€
Budovič Jozef
Polák Jozef
Kriško Ján
ZDROBNELÁ VYANDOTKA
64-65 strieborná vlnitá 1,1 1,0-15€ Jankovič Ľudovít
66-67 -//1,1
Pagáč Jozef
BANTAMKA
68-69 citrónovoporcelánová
70-71 brezová
1,1
1,1
Buzek Štefan
Buzek Tomáš
SEBRITKA
72-73 zlatá čiernolemovaná 1,1
74-75 žltoplavá bielolem. 1,1
Zelenka Eduard
Zelenka Eduard
ZDROBNELÁ RODAJLENKA
76-77 červená
1,1
Širuček Juraj
EXPOZÍCIA EXOTICKÉHO VTÁCTVA
Malé klietky
Informácie priamo na výstavných klietkach
Voliéry
Informácie priamo na výstavných klietkach
Zoznam vystavovateľov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Adamec Samuel
90701
Adamec Štefan Ing.
90701
Andrášik Marián
90632
Bachár Jozef
91601
Baláž Ján
90606
Báchor Milan
90101
Budovič Jozef
90801
Buzek Ľubomír
90101
Buzek Štefan
90101
Buzek Tomáš
90101
Cintula Gabriel
90843
Čobrda Martin MCH
90631
Čobrda Miloš MVDr
90631
Dado Juraj
MCH
90631
Diviak Milan
90613
Duga Ján
90701
Ďuríšek Ivan
90615
Filípek Milan
90607
Hajdin Michal
90871
Hájek Ladislav
90101
Hlavenka Milan
90607
Holba Vladlimír
90606
Horniaček Milan
90621
Hučko Jaroslav
91614
Hudeček Josef
69676
Chalupa Ján
90605
Chodúr Miroslav
90501
Chropúvka Ján
90604
Iskra Marek
90611
Jankovič Lukáš MCH 90602
Jankovič Ľudovit
90101
Jankovič Vladimír
90602
Jankovičová Martina 90602
Jánošová Anna
90607
Kadlečík Samuel
90605
Kavický Ján
90606
Kička Matej MCH
90501
Kička Milan
90632
Knotek František
90845
Knotek Ján
90845
Kocurik Michal
91501
Konc Peter Mgr.
90845
Koník Tibor
90501
Kordiak Tomáš
84101
Krčková Katarína MCH 90605
Kriško Ján
91601
Majtan Pavol
90701
Malík Marcel
90885
Brestovec 61
Brestovec 123
Jablonica
StaráTurá, Súš 2600
Vrbovce 535
Malacky, Štúrova 1524
Kúty, Gorazdova 1389
Malacky,Kukučínova 49
Malacky,Kukučínova 49
Malacky,Kukučínova 49
Čáry, Lachmanová 340
Hlboké 373
Hlboké 373
Hlboké 475
Brezová, Osuského 523
Myjava, Trnovská 15
Košariská 247
Šaj.Humence 113
Mor.Sv.Ján, Na dráhach 596
Malacky, Záhradná 5012
ŠajdíkoveHumence 348
Vrbovce 551
Jablonka 285
Hrašné, 46
Louka 295 CZ
Sobotište 365
Senica, Čáčov 164
Častkov 216
Prietrž 144
Dojč 445
Malacky, Hurbanova 594/72
Dojč 445
Dojč 445
Šaj.Humence 343
Sobotište 334
Vrbovce, 502
Senica
Hlboké 363
Gbely, Obranc.mieru 314
Gbely, Prof.Čarského 251
Nové M/n Váhom, Hviezdosl.14
Gbely, Štefánikova 479
Senica, Čáčov 165
Bratislava, Lipského 17
Sobotište 242
Stará Turá, Družstevná 459
Myjava, Jalonská cesta 51
Brodské, M.Čulena 222
HO
HO
HO, K
HO
HY
K,HY
K, HY
HO,HY
HO,HY
HO,HY
HO,HY
K,HY
K
HY,K
HO
HO
HO,K
HO, HY
HO
HO,K,HY
HO,K
HO
K,HY
K
HO
K
HO
Ex
HO
HO
HY,K
HO
HO
HY
K
HY
K
K
HO,HY
HO
HO,K
HO
K
K
HO
K,HY
HO
HO
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Martinkovič Michal
Melichárek Ján
Mertel Stanislav
Morávek František
Mráz Roman
Nigrovič Michal
Ondřej Josef
Osuský Ladislav
Osuský Vladimír
Osuská Vanesa MCH
Otáhal Vanesa MCH
Otépka Miloš
Otrísal Silvester
Ovečka Andrej
Pagáč Jozef
Pavlinec Martin
Pekar Roman
Plagany Ján
Polák Jozef
Rábara Michal
Schultz Peter
Skoršepa Marián
Smrtič Miroslav
Smrtič Patrik
Sofka Jozef
Sokol Jozef
Srogončík Jozef
Sukup Pavol
Stančík Štefan
Studenič Erik MCH
Svitek Dušan
Širuček Juraj
Šiška Pavol
Štefek Pavol
Švancara Vladimír
Tvrdý Pavol
Viskup Andrej
Vlk Igor
Vlk Ján
Vlk Michal
Zajíček Samuel
Zaňát Miroslav Mgr.
Zelenák Ján
Zelenák Pavol
Zelenka Branislav
Zelenka Eduard
Zorálek Ján
Žáková Dana
90880
69674
90605
90631
90885
90877
90501
90101
90101
90101
91601
90605
90604
90846
90701
69674
90605
91943
90101
91905
90605
91622
90101
90101
90801
90844
91626
90606
90615
90607
90701
90601
90606
90605
91614
90606
90701
90846
90606
90846
90641
90607
90606
90606
90605
90605
90901
90631
Sekule, Štúrova 366
Veľká n/Veličkou 10 CZ
Sobotište 349
Senica-Košútovec 1024
Brodské, M.Čulena 169
Borský Mikuláš, 1154/8
Senica, Robotnícka 58
Malacky, Štúrova 2113
Malacky, Štúrova 2113
Malacky, Štúrova 2113
Stará Turá, Hurbanova 3154
Sobotište 134
Častkov 180
Unín 340
Myjava, Turá Lúka 622
Javorník 54 CZ
Sobotište 330
Cífer, Mlynská 19
Malacky, R.Dilonga 2484
Trstín 309
Sobotište 246
Podolie, Očkov 70
Malacky, Malé námestie 32
Malacky, Malé námestie 32
Kúty, Štefánikova 1141
Petrova Ves 257
Považany 412
Vrbovce 314
Priepasné 216
Šaj.Humence 341
Myjava, Trnovská 729
Šaj.Humence 337
Chvojnica 147
Sobotište 380
Hrašné, 224
Vrbovce, 111
Brestovec 145
Unín, Malá dolinka 268
Vrbovce 89
Unín, Malá dolinka 268
Podbranč 161
Šajdíkove Humence 10
Vrbovce 547
Vrbovce 498
Sobotište 461
Sobotište 133
Skalica, Hollého 21
Hlboké, Košútovec 1028
HO
HO
Ex
K
HO
K
K
HO,HY,K
HO,HY
HO
HO,HY
HO, HY
HO
HO, HY
HO,HY
HO
Ex
HO
HY
HY
Ex
H,K
HO,HY
HO
K
HY
K
HO
K
K
HO
HY
HO
HO
K
HO,K
HO
K
K
K
HO,K, HY
HO
HO,K
K
HO,K, HY
K, HY
HO,K
HO
Poďakovanie firmám, organizáciám, kt. prispeli k organizácii výstavy
Obec Sobotište
RD Samuela Jurkoviča Sobotište
RD Častkov
ZO SZ Záhradkárov Sobotište
Poľovné združenie Sobotište
Únia žien Sobotište
ZO SZCH Prietrž
Agropodnik a.s. Trnava
AGROSLO Senica – predaj poľnohosp.pesticídov a osív
AUTOCOMODEX spol. s r.o. Trnava predaj automobilov
SÖME Holíč, predaj- servis agrotechniky
ALCHEM spol. s r.o. Senica
LIGAS AZ Senica
Krček Ľuboš Sobotište – strecha od A po Z
Pohostinstvo LUX Sobotište
Manželia Jánošových Šajdíkove Humence
Hlavenka Milan f.o., Šajdíkove Humence
Milan Jurka f.o., Senica
MVDr. Henrich Müller
Farma VACHULA, Sobotište U Kutálkov
MIBO – Bojanovská
Syngenta Slovakia, s.r.o. Bratislava, ochrana rastlín
TIMAK Agro, agrokomodity
Záhradníctvo TÁLIA, Čenteš Jaroslav, Sobotište
PATURA, Dr. Lucia Eckertová, Myjava – predaj chovateľských
zariadení a potrieb
BIOFERM SK, s. r. o. dodávateľ aditív a surovín pre výrobu krmiva
HANS, s.r.o. Sobotište – výroba kŕmnych zmesí
LEXAN-Pekar Sobotište
CORA Myjava s.r.o. servis motorových vozidiel a predaj náhradných dielov
SOBOTIŠTE
Sobota:700-2000
Nedeľa:700-1600
04.-05.január 2014
Download

katalog2014.pdf