SRDEČNÁ VĎAKA RODIČOM
Rodičovská rada a vedenie Gymnázia Púchov ďakuje všetkým rodičom, ktorí zaplatili rodičovský
príspevok pre školský rok 2010/2011. Zvlášť vyjadrujeme poďakovanie tým, ktorí prispeli
dobrovoľne vyššou sumou.
Vážení rodičia, všetci ste takto vyjadrili svoj záujem o školu, ktorú Vaše deti navštevujú.
Peniaze z rodičovského príspevku využijeme, tak ako doteraz, na zlepšenie podmienok
vyučovania, na podporu študentských školských i mimoškolských aktivít a na rozvoj školy ako celku.
Podrobný rozpočet nájdete na našej stránke www.gymnazium-pu.sk v časti Rodičovská rada.
Úprimne Vám ďakujeme.
Ing. Katarína Bradáčová, predseda Rodičovskej rady
PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ školy
Trieda:
III. O
Triedna profesorka: Mgr. Denešová
P.č.
Meno
Priezvisko
suma
1.
Patrícia
Cenigová
24,- €
2.
Mikuláš
Ďurovec
24,- €
3.
Jarmila
Jakušová
24,- €
4.
Katarína
Kalusová
24,- €
5.
Eva
Kováčová
24,- €
6.
Paulína
Lazová
24,- €
7.
Alžbeta
Marečková
24,- €
8.
Timotei
Májsky
24,- €
9.
Monika
Michálková
24,- €
10. Vladimír
Moško
24,- €
11.
Viktória
Ondričková
24,- €
12.
Dominika Slaninková
24,- €
13.
Adam
24,- €
14.
Dominika Šimová
15.
Andrej
16.
Staňo
Vozárik
Dominika Zúbeková
24,- €
24,- €
24,- €
Trieda:
IV. O
Triedna profesorka: Mgr. Pastorková
P.č.
Meno
suma
Priezvisko
1.
Michal
Drábik
24,- €
2.
Silvia
Ďurišová
24,- €
3.
Milan
Gardoň
24,- €
4.
Romana
5.
Samuel
Gašparíková 24,- €
24,- €
Hacek
6.
Katarína
7.
Dominik
Harnádková 24,- €
24,- €
Chovanec
8.
Simona
Kačíková
9.
Sarah
Kalmanová
10.
Kristián
Koyš
11.
Dorota
Kubičárová
12.
Michal
Kvocera
24,- €
13.
Daniela
Labantová
24,- €
14.
Júlia
Marečková
24,- €
15.
Erika
Mošková
24,- €
16.
Charlotte Ondriciová
24,- €
17.
Katarína
Pechová
24,- €
18.
Michal
Plevák
24,- €
19.
Lucia
Rosinová
24,- €
20.
Lukáš
Veteška
24,- €
21.
Viktória
Vetešková
24,- €
22.
Ľubomír
Vrabec
24,- €
24,- €
50,- €
24,- €
30,- €
Trieda:
V. O
Triedna profesorka: Mgr. Kubišová
P.č.
Meno
suma
Priezvisko
1.
Jakub
Belobrad
24,- €
2.
Filip
Dian
24,- €
3.
Marian
Divinský
24,- €
4.
Miroslav
Faturík
24,- €
5.
Dušan
Javorek
24,- €
6.
Laura
Jonáková
24,- €
7.
Klára
Jurštáková
24,- €
8.
Katarína
Krásna
24,- €
9.
Petronela Kubicová
24,- €
10.
Martin
Michalec
24,- €
11.
Laura
Pleváková
24,- €
12.
Kristián
Strelčík
24,- €
13.
Peter
Šponiar
24,- €
14.
Jakub
Velič
24,- €
Trieda:
VI. O
Triedna profesorka: Mgr. Zbínová
P.č.
Meno
suma
Priezvisko
1.
Iveta
Bartošová
24,- €
2.
Matej
Čech
24,- €
3.
Jesika
Fedorová
24,- €
4.
Kristína
Hrevušová
24,- €
5.
Tomáš
Kašlík
24,- €
6.
Soňa
Kvasnicová
24,- €
7.
Zuzana
Malová
24,- €
8.
Natália
9.
Michal
Anna
Natália
Podmanincová 24,- €
24,- €
Štefánik
10.
24,- €
Štubňová
Trieda:
VII. O
Triedna profesorka: Mgr. Zemančík
suma
P.č.
Meno
1.
Katarína
2.
Dominika Čeligová
24,- €
3.
Miroslava Daňová
24,- €
4.
Monika
Dohňanská
24,- €
5.
Martina
Drábiková
24,- €
6.
Veronika Drábiková
24,- €
7.
Karolína
24,- €
8.
Veronika Filová
24,- €
9.
Dominika Hozdeková
24,- €
10.
Imrich
Kašlík
24,- €
11.
Adam
Kováč
24,- €
12.
Nina
Kováčová
24,- €
13.
Ivana
Panáčková
24,- €
14.
Simona
Rusnáková
24,- €
Trieda:
Priezvisko
Bradáčová
Drobná
24,- €
VIII. O
Triedna profesorka: Mgr. Boleková
P.č.
Meno
suma
Priezvisko
1.
Erik
Bradáč
24,- €
2.
Tomáš
24,- €
3.
Oliver
Hrušo
Sůra
4.
Natália
Tarkovská
24,- €
24,- €
I. A
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: Pavla Maráková
P.č.
Meno
suma
Priezvisko
1.
Miroslava Budiačová
30,- €
2.
Dominika Čviriková
30,- €
3.
Eva
Ďurianová
30,- €
4.
Lukáš
Galánek
30,- €
5.
Michal
Galánek
30,- €
6.
Soňa
Hlúbiková
30,- €
7.
Tatiana
Hovanová
30,- €
8.
Matej
Jakubík
30,- €
9.
Sandra
Kauzalová
30,- €
10. Martina
11. Renáta
Krchňavá
30,- €
Krumpová
30,- €
12. Jana
13. Katarína
Kubáňová
30,- €
Kuchtová
30,- €
14. Stanislav Miko
15. Mária
Mikolášová
16. Petra
Mojtová
30,- €
17. Marek
18. Alžbeta
Pecho
30,- €
Rosinová
Schönwiesner
30,- €
Slotíková
30,- €
Staňo
30,- €
Šestáková
30,- €
19. Ján
20. Natália
21. Jakub
22. Tatiana
23. Zuzana
Vráblová
24. Dominika Žárska
25. Martin
Trník
30,- €
30,- €
30,- €
30,- €
30,- €
30,- €
(uhradila celá trieda)
I. B
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: RNDr. Alena Sůrová
P.č.
Meno
suma
Priezvisko
1.
Alžbeta
Bakošová
30,- €
2.
Gabriela
Balážová
30,- €
3.
Ela
Bryndziarová
30,- €
4.
Michal
Buček
30,- €
5.
Peter
Buday
30,- €
6.
Juliana
Fekečová
30,- €
7.
Peter
Gombár
30,- €
8.
Dominika
Halasová
30,- €
9.
Michaela
Hantáková
30,- €
10. Marián
11. Adrián
Hruška
30,- €
Jágrik
30,- €
12. Daniel
13. Veronika
Janičík
30,- €
Kmetíková
30,- €
14. Alexandra Korbelová
15. Kamila
Kučerová
16. Miroslava Kučerová
30,- €
30,- €
30,- €
17. Milan
18. Andrea
Lapuník
30,- €
Loužecká
30,- €
19. Simon
20. Daniel
Miškech
30,- €
Pastorek
30,- €
21. Patrícia
22. Adriana
Pažitná
30,- €
Rúbalová
30,- €
23. Patrícia
24. Martin
Saganová
30,- €
Supek
30,- €
25. Michaela
Zajacová
30,- €
(uhradila celá trieda)
I. C
4-ročné gymnázium
Triedny profesor: Ivan Gajdoš
P.č.
Meno
suma
Priezvisko
1.
Simona
Babiarová
30,- €
2.
Nikola
Bartošová
30,- €
3.
Lenka
Benianová
30,- €
4.
Patrícia
Cíbiková
30,- €
5.
Šimon
Dobias
30,- €
6.
Adriana
Gabčová
30,- €
7.
Rastislav
Hamšík
30,- €
8.
Dominik
Chovanec
30,- €
9.
Petra
Chromeková
30,- €
10. Iveta
11. Nikola
Jantová
30,- €
Kovárová
30,- €
12. Daniela
13. Simona
Krstičová
30,- €
Lihocká
30,- €
14. Daniela
15. Zuzana
Luljaková
30,- €
Miková
30,- €
16. Romana
17. Eva
Mitašíková
30,- €
Muráriková
30,- €
18. Oľga
19. Matej
Panáčková
30,- €
Pecho
30,- €
20. Romana
21. Adriana
Pišková
30,- €
Salajová
30,- €
30,- €
22. Alexandra Šeligová
23. Richard
Šeliga
24. Andrea
Špániková
30,- €
25. Lenka
30,- €
Harmecká
30,- €
(uhradila celá trieda)
I. D
4-ročné gymnázium
Triedny profesor: Mgr. Miroslav Klučka
suma
P.č.
Meno
1.
Katarína
Bajzová
30,- €
2.
Tereza
Bieliková
30,- €
3.
Patrícia
Cicháková
30,- €
4.
František Daško
30,- €
5.
Ivana
30,- €
6.
Stanislav Gabčo
30,- €
7.
Romana
Haluščíková
30,- €
8.
Ivana
Hrevušová
30,- €
9.
Martin
Jancík
30,- €
10. Gregor
11. Marek
Janíček
30,- €
Kapusta
30,- €
12. Daniela
13. Matej
Kapustová
30,- €
Krajíček
30,- €
14. Lukáš
15. Katarína
Luhový
30,- €
Miškovská
30,- €
16. Martin
17. Andrej
Mojto
30,- €
Moško
30,- €
18. Martin
19. Kristína
Ofúkaný
30,- €
Sýkorová
30,- €
20. Zuzana
21. Mária
Šulíková
30,- €
Urbanová
30,- €
22. Veronika
23. Alex
Vráblová
30,- €
Moravčík
30,- €
Priezvisko
Divinská
24. Dominika Ladecká
30,- €
(uhradila celá trieda)
II. A
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: RNDr. Dagmar Balalová
P.č.
Meno
Priezvisko
Podpis
1.
Martina
Bulková
24,- €
2.
Veronika
Dvorská
24,- €
3.
Jana
Flegrová
24,- €
4.
Katarína
Gažová
24,- €
5.
Dominika Grulichová
24,- €
6.
Lucia
Hírešová
24,- €
7.
Alena
Hrehušová
24,- €
8.
Juraj
Chano
24,- €
9.
Silvia
Jágriková
24,- €
10. Andrea
11. Denisa
Jakubíková
24,- €
Karasová
24,- €
12. Tatiana
13. Gabriela
Körmendyová
24,- €
Kyzeková
24,- €
14. Jana
15. Júlia
Mišúnová
24,- €
Mušáková
24,- €
16. Veronika
17. Monika
Pecková
24,- €
Prekopová
24,- €
18. Iveta
19. Alan
Sondorová
24,- €
Ševčík
24,- €
20. Martina
21. Natália
Štefancová
24,- €
Tomášová
24,- €
22. Jana
23. Veronika
Trnková
24,- €
Uhláriková
24,- €
24. Barbora
25. Simona
Valachová
24,- €
Vavríková
24,- €
26. Jakub
27. Jana
Žársky
24,- €
Hladká
24,- €
II. B
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: RNDr. Iveta Drobná
P.č.
Meno
suma
Priezvisko
1.
Jakub
Augustín
24,- €
2.
Andrea
Brozáková
24,- €
3.
Ivana
Bujdáková
24,- €
4.
Viliam
Cíbik
24,- €
5.
Marika
Činčurová
24,- €
6.
Katarína
Ďurináková
24,- €
7.
Petra
Gašpárková
24,- €
8.
Zuzana
Jelčicová
24,- €
9.
Veronika
Jurčeková
24,- €
10. Andrej
Kľučka
24,- €
11. Matej
Lokšík
24,- €
12. Martin
Mikušec
24,- €
13. Stanislav Ondruš
24,- €
14. Patrik
24,- €
Plevák
15. Miroslava Podstraská
24,- €
16. Ján
Šabík
24,- €
17. Jana
Šimíčková
24,- €
18. Matúš
Uríček
24,- €
19. Radovan Viselka
24,- €
20. Barbora
24,- €
Navrátilová
II. C
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: Mgr. Katarína Fialová
suma
P.č.
Meno
Priezvisko
1.
Veronika
Bartošová
24,-€
2.
Martin
Briš
24,-€
3.
Nikola
Crkoňová
24,-€
4.
Martin
Čvirik
24,-€
5.
Klára
Dvorská
24,-€
6.
Matej
Hudák
24,-€
7.
Dominika Ilenčíková
24,-€
8.
Miroslav
Kopál
24,-€
9.
Richard
Kuchta
24,-€
10. Juraj
Leško
24,-€
11. Andrea
Lešková
24,-€
12. Matej
Lokšeninec
24,-€
13. Zuzana
Luhová
24,-€
14. Peter
Luhový
24,-€
15. Gabriela
Majerková
24,-€
16. Daniel
Migát
24,-€
17. Natália
Mikulová
24,-€
18. Maroš
Mojto
24,-€
19. Iveta
Mušáková
24,-€
20. Mária
Nemčeková
24,-€
21. Ľubica
Pastorková
24,-€
22. Tatiana
Pastorková
24,-€
23. Zuzana
Repková
24,-€
24. Ivana
Rosinová
24,-€
25. Sebastián Salama
24,-€
26. Tomáš
24,-€
Skokňa
27. Dominika Surovčíková
24,-€
28. Paulína
24,-€
Václavová
29. Dominika Valaská
24,-€
30. Anton
Brindza
24,-€
31. Samuel
Bielik
24,-€
(uhradila celá trieda)
II. D
4-ročné gymnázium
Triedny profesor: Mgr. Marián Justus
P.č.
Meno
Priezvisko
suma
1.
Nikola
Balážiková
24,- €
2.
Michal
Červeňák
24,- €
3.
Barbora
Činčurová
24,- €
4.
Michael
Dzurec
24,- €
5.
Natália
Gažová
24,- €
6.
Simona
Hantáková
24,- €
7.
Andrea
Horečná
24,- €
8.
Tatiana
Janíčková
24,- €
9.
Petra
Jánošková
24,- €
10.
Martin
Jurenka
24,- €
11.
Lenka
Karasová
24,- €
12.
Juraj
Kršek
24,- €
13.
Matúš
Kuchta
24,- €
14.
Lucia
15.
Jana
Kurnocíková 24,- €
Macúchová 24,- €
16.
Michaela
18.
Anna
Maruniaková 24,- €
24,- € uhradil za žiačku
Mišovcová
PaedDr. Miroslav Kubičár
Nekorancová 24,- €
19.
Jana
Ondričková
24,- €
20.
Pavol
Oravík
24,- €
21.
Michaela
Pavlíková
24,- €
22.
Veronika
Šamajová
24,- €
23.
Martina
Taldová
24,- €
24.
Iveta
Toporová
24,- €
25.
Lenka
Úkropová
24,- €
26.
Dominika
Valášková
24,- €
27.
Lenka
Vráblová
24,- €
28.
Barbora
Zábojníková
24,- €
17.
Debora
(uhradila celá trieda)
III. A
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: Mgr. Miriam Pagáčová
P.č.
Meno
Priezvisko
suma
1.
Katarína
Bajzová
24,- €
2.
Jozef
Bogin
24,- €
3.
Filip
Hyžák
24,- €
4.
Filip
Janypka
24,- €
5.
Ivana
Jurčiová
24,- €
6.
Eva
Lajchová
24,- €
7.
Matej
Mušák
24,- €
8.
Ivana
Ofúkaná
24,- €
9.
Lenka
Pekarová
24,- €
10. Simona
Smatanová
24,- €
11. Pavol
Šponiar
24,- €
12.
Richard
Vašíček
24,- €
13.
Tomáš
Zsadány
24,- €
14.
Richard
Hrnko
24,- €
III. B
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: RNDr. Jozef Topor
P.č.
Meno
Priezvisko
suma
1.
Michal
Buday
24,- €
2.
Jakub
Cíbik
24,- €
3.
Ivana
Drgová
24,- €
4.
Ivana
Eliašová
24,- €
5.
Jaroslav
Gažo
24,- €
6.
Ľuboš
Híreš
7.
Lucia
Janíčková
24,- €
8.
Matej
Loduha
24,- €
9.
Katarína
Luhová
24,- €
10. Miroslav
Maslák
24,- €
11. Lukáš
Miškár
24,- €
12. Miroslav
Rosina
24,- €
13. Denisa
Šlesarová
14. Terézia
Špačková
24,- €
15. Martina
Vaculínová
24,- €
16. Juraj
Lukajka
24,- €
12,- €
12,- €
III. C
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: Mgr. Ronald Sůra
P.č.
Meno
Priezvisko
suma
1.
Zuzana
Gabková
24,- €
2.
Martina
Hodoňová
24,- €
3.
Dorota
Chýliková
24,- €
4.
Lucia
Klučková
24,- €
5.
Marián
Knietel
24,- €
6.
Ivona
Liščáková
24,- €
7.
Tomáš
Mikšík
24,- €
8.
Simona
Mikudíková
24,- €
9.
Dominika Pacíková
24,- €
10. Lucia
Panáčková
24,- €
11. Beáta
Pekarová
24,- €
12.
Patrícia
Šudíková
24,- €
13.
Lenka
Vráblová
24,- €
14.
Andrea
Konečná
24,- €
IV. A
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Brtišová
P.č.
1.
2.
Meno
Priezvisko
suma
Dominika Kučerová
24,- €
Zuzana
24,- €
Potočná
IV. B
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: Ing. Kamil Slávik
P.č.
suma
Meno
Priezvisko
1.
Kristína
Hrbáčková
24,- €
2.
Tomáš
Chlebuš
24,- €
3.
Ľubica
Pavlíková
24,- €
4.
Mário
Revák
24,- €
5.
Michal
Šištík
24,- €
6.
Andrej
Zlocha
24,- €
IV. C
4-ročné gymnázium
Triedna profesorka: Mgr. Karol Drobný
P.č.
1.
Meno
Michal
Priezvisko
Zemančík
suma
24,- €
Download

Rodičovský príspevok pre šk. rok 2010/2011