Výsledky volieb starostu obce Letanovce
15. novembra 2014
Slavomír Zahornadský, 43 r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát
252
Monika Chroustová, PaedDr., 55 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
196
Peter Kacvinský, 53 r., živnostník, SNS
22
Klaudia Nemčíková, Mgr. 40r., sociálna pracovníčka, NOVA, SAS
58
Miroslav Pecha, 50 r., podnikateľ, RIS
172
Michal Urban, 64 r., starosta, KDH
207
Výsledky volieb
poslancov Obecného zastupiteľstva v Letanovciach
15. novembra 2014
Zuzana Lesňáková, Mgr., 35 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
Pavol Toporcer, Mgr., 32 r., ekonóm- analytik, nezávislý kandidát
Ján Vronč, Ing., 32 r., živnostník, nezávislý kandidát
Ján Šefčík, 35 r., riadiaci pracovník, nezávislý kandidát
Slavomír Zahornadský, 43 r., profesionálny vojak nezávislý kandidát
Štefan Trojan, 34 r., servisný technik, nezávislý kandidát
Dušan Kažmír, Ing., 45 r., riadiaci pracovník, nezávislý kandidát
Ivan Krompaský, 36 r., zamestnanec, nezávislý kandidát
Nikola Zvalená, Mgr., 25 r., pracovníčka v doprave, nezávislá kandidátka
402
359
307
301
286
261
260
257
241
Peter Bartoš, 47 r., robotník, SMER
Peter Biskup, Ing., 58 r., hlavný kontrolór, SMER
Peter Ďurica, Mgr., 28 r., archeológ, VZDOR
Slavomír Franko, 39 r., zámočník, SNS
Stanislav Gábor, 51r., rušňovodič inštruktor, KDH
Jolana Hennelová, 65 r., dôchodkyňa, SNS
Viktor Horváth, 67 r., dôchodca,RIS
Magdaléna Korsáková, 50 r., podnikateľka, SMER
Ján Kroščen, 42 r., nezamestnaný, RIS
Milan Kroščen, 56 r., nezamestnaný, RIS
Štefan Kroščen, 41 r., invalidný dôchodca, RIS
Andrej Kubičár, 56 r., podnikateľ, KDH
Anna Kubičárová, 67 r., dôchodkyňa, KDH
Jaroslav Mirga, 36 r., podnikateľ, RIS
Miroslav Mlynár,31 r., návesný majster, NOVA, SAS, KDS
Dušan Nemčík, 44 r., administratívny pracovník, NOVA, SAS, KDS
Klaudia Nemčíková, Mgr., 40 r., sociálna pracovníčka, NOVA, SAS, KDS
Imrich Neupauer, 65 r., dôchodca, KDH
Maroš Neupauer, 43 r., elektromechanik, nezávislý kandidát
Miroslav Pecha, 50 r., podnikateľ, RIS
Štefan Podolinský, Ing., 55 r., riadiaci pracovník, KDH
Štefan Polhoš, 52 r., invalidný dôchodca, RIS
Marek Slamený, 39 r., kvalitár, nezávislý kandidát
Jozef Šefčík, 52 r., robotník, SMER
Jozef Toporcer, Ing., 51 r., živnostník, SIEŤ
Michal Urban, 64 r., starosta,KDH
85
160
58
70
240
114
94
80
98
109
95
109
105
140
150
119
128
123
239
92
159
78
121
87
106
175
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
1464
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
943
počet odovzdaných obálok
942
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných do obecného zastupiteľstva
881
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
907
neplatné hlasovacie lístky pre starostu
neplatné hlasovacie lístky pre poslancov
34
61
Download

Výsledky komunálnych volieb (15.11.2014)