Linka zarˇazena v IDP
440801 Plzenˇ-Žatec-Most-Teplice-Ústí nad Labem
Platí od 1. listopadu 2011 do 10. prosince 2011
Objížd’kový jízdní rˇád
Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD autobusy Plzenˇ a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzenˇ, Plzenˇ, tel.377 227 575, fax 377 260 302, www.csadplzen.cz
3
5
R
R
5
7
ZÓNA
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 10
6 16
6 19
6 20
6 25
6 26
6 27
6 32
6 37
6 38
6 40
6 44
6 46
6 48
6 50
6 51
6 54
6 57
6 58
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 00
8 06
8 09
8 10
8 15
8 16
8 17
8 22
8 27
8 28
8 30
8 34
8 36
8 38
8 40
8 41
8 44
8 47
8 48
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
P
P
P
P
Z
Z
Z
Z
-
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 00
7 07
7 12
7 18
7 24
7 31
7 32
7 38
7 43
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 50
8 57
9 02
9 08
9 14
9 21
9 22
9 28
9 33
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 55
8 15
8 41
8 45
8 57
9 09
9 15
9 30
9 45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 43
10 00
10 26
10 30
10 42
10 54
11 00
11 15
11 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-
km Tcˇ
0 1
4 2
6 3
6 4
10 5
10 6
11 7
15 8
20 9
21 10
22 11
25 12
26 13
26 14
30 15
31 16
34 17
37 18
od
















↓
prˇ
37 19 —
od
42 20 
46 21 
51 22 
56 23 
62 24 
63 25 
68 26 ↓
prˇ
69 27 —
od
85 28 
109 29 
111 30 
123 31 
135 32 
137 33 
147 34 
155 35 ↓
36 prˇ
4
R
Plzenˇ,CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . MHD
Plzenˇ,Lidická . . . . . . . . . . . . . . . . . MHD
Plzenˇ,Okounová BUS . . . . . . . . . . MHD
Plzenˇ,Bolevec,u žel.zast. . . . . . . . . MHD
Trˇemošná,Orlík . . . . . . . . . . . . . . . MHD
Trˇemošná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MHD
Trˇemošná,ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . MHD
Horní Brˇíza,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazneˇjov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazneˇjov,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rybnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plasy,Panholec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plasy,u školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plasy,Žebnice,rozc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plasy,Sokolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrov,Hadacˇka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kralovice,ZVŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prˇ
↑
















od
Kralovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ
Vysoká Libyneˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
Žd’ár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jesenice,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kolešov,rozc.Strojetice . . . . . . . . . . . . . . . 
Ocˇihovec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ocˇihov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podborˇany,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
od
Podborˇany,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ
Žatec,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . MHD ↑
Most,1.nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . MHD 
Most,Rudolická MUS a.s. . . . . . . . 

Bílina,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . MHD 
Teplice,zámecká zahrada . . . . . . . MHD 
Teplice,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . 

Chabarˇovice,radnice . . . . . . . . . . . 

Ústí n.L.,Malá Hradební . . . . . . . . . MHD 
Ústí n.L.,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . 
od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 7
17 45
17 37
17 34

17 29
17 28
17 26
17 21
17 15
17 13
17 11
17 07
17 05
17 03
16 59
16 58
16 54
16 51
16 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 49
16 43
16 38
16 32
16 26
x16 18
x16 16

16 10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 05
15 42
15 08
15 00
14 50

14 35
14 21
14 10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
jede v pátek
7
jede v nedeˇli
ˇ SAD autobusy Plzenˇ a.s. Informace o tarifu jsou zverˇejneˇny ve vozidlech na lince.
Na lince platí tarif a smluvní prˇepravní podmínky vyhlášené C
R
jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech prˇedprodejních kancelárˇích AMS nebo prˇes Internet www.e-jizdenka.cz:: na spoje 3,5 ze zastávek v Plzni
do zastávek Most,1.nám. až Ústí nad Labem,aut. nádr.; na spoj 4 ze zastávky Ústí nad Labem,Malá Hradební do zastávek Podborˇany,aut.nádr. až Plzenˇ,CAN
5
Nesložitelné deˇtské kocˇárky a velmi rozmeˇrné prˇedmeˇty se neprˇepravují.
Informace o jízdních rˇádech na tel.cˇ. 900 144 444 nebo www.idos.cz.

MHD
spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí
možnost prˇestupu na meˇstskou hromadnou dopravu
x
zastávka je jen na znamení nebo požádání
24.10.11-300-440801 ≡  isybus ≡
Download

440801 Plzenˇ-Žatec-Most-Teplice