...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 8 10
... 8 25
... 〈
... 8 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 10
7 18
7 21
7 24
7 33
7 40
7 45
7 49
7 54
7 58
8 03
〈
8 05
49
5 35
5 37
5 41
5 45
〈
5 50
5 56
5 59
6 02
6 04
6 10
6 15
6 23
6 25
6 28
6 31
6 34
6 41
6 44
6 48
6 53
6 58
7 06
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
48
14 27
14 34
14 37
14 39
14 42
14 49
14 53
15 03
15 05
15 08
15 11
15 14
15 20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 0 0 1 od
... 1 1 2 
... 5 5 3 
... 9 9 4 
... 〈 11 5 
... 13 13 6 
... 18 18 7 
... 20 20 8 
... 21 21 9 
... 23 23 10 
... 29 29 11 
... 32 32 12 
... 37 37 13 
... 38 38 14 
... 40 40 15 
... 42 42 16 
... 44 44 17 
... 49 49 18 
... 51 51 19 
... 54 54 20 
... 59 59 21 
... 63 63 22 ↓
...
prˇ
71 71 23 —
od
...
... 76 76 24 
... 78 78 25 
... 80 80 26 
... 88 88 27 
... 92 92 28 
... 97 97 29 
... 99 99 30 
... 105 105 31 
... 108 108 32 
... 115 〈 33 
... 〈 115 34 ↓
prˇ
...
115 115 35 —
...
od
... 132 〈 36 
... 〈 132 37 ↓
... 138 138 38 prˇ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 05
15 01
14 58
14 55
14 46
14 39
14 34
14 30
14 25
14 21
〈
14 16
14 12
49
16 49
16 47
16 40
16 35
16 31
16 29
16 23
16 19
16 17
16 14
16 04
16 01
15 52
15 50
15 47
15 44
15 42
15 36
15 33
15 29
15 21
15 12
15 07
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4
48
16 55
16 53
16 46
16 41
16 37
16 35
16 28
16 24
16 22
16 19
16 10
16 06
15 58
15 56
15 52
15 49
15 46
15 40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
R
1 5
14 07
〈
13 50
13 39
Platí od 14. prosince 2014
do 10. prosince 2016
Žd’ár n.Sáz.,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . prˇ ... ...
Žd’ár n.Sáz.,Convent . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑ ... ...
Žd’ár n.Sáz.,Meˇlkovice,rozc.0.4 . . . . . . . .  ... ...
Radnˇovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Nové Meˇsto na Mor.,nemocnice . . . . . . . .  ... ...
Nové Meˇsto na Mor.,centrum . . . . . . . . .  ... ...
Nové Meˇsto na Mor.,Olešná . . . . . . . . . . .  ... ...
Bystrˇice n.Pern.,Divišov . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Bystrˇice n.Pern.,Rovné . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Rozsochy,rozc.u nádr. . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Bystrˇice n.Pern.,aut.nádr. . . . . . . . . . . .  ... ...
Bystrˇice n.Pern.,Dvorˇišteˇ,rozc.0.5 . . . . . .  ... ...
Vír,u mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Vír,u Št’astných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Veˇstín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Rovecˇné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Velké Tresné,rozc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Olešnice,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Crhov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Rozsecˇ n.Kunštátem,rozc. . . . . . . . . . . . .  ... ...
Kunštát,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Sebranice,u pošty . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
od ... ...
Boskovice,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ ... ...
Valchov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑ ... ...
Ludíkov,rozc.0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Žd’árná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Protivanov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Malé Hradisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Stínava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Vícov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Plumlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Mostkovice,kino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Prosteˇjov,Blahoslavova lázneˇ . . . . . . . . . .  ... ...
Prosteˇjov,Hliníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
od ... ...
Prosteˇjov,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ ... ...
Olomouc,Pionýrská . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑ ... ...
Olomouc,Fakultní nem. . . . . . . . . . . . . . . .  ... ...
Olomouc,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . od ... ...
jede v pátek
spoj zastavuje jen pro vystupování
840127 Žd’ár n.S.-Nové Meˇsto n.M.-Olešnice-Boskovice-Prosteˇjov-Olomouc
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- místenku s jízdenkou je možno zakoupit v prˇedprodejních kancelárˇích AMS
1
R
1 5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
R
Prˇepravu zajišt’uje : ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žd’ár nad Sázavou, www.zdar.cz; informace: 566696166; dispecˇink: 566696165; tel. prˇipomínky: 566696160; [email protected],
3
km Tcˇ
〈
5
48
49
nejede od 21.12.14 do 28.12.14, 05.04.15, od 01.07.15 do 31.08.15, 27.09.15, 27.12.15, 27.03.16, od 01.07.16 do 31.08.16 , jede také 06.04.15, 28.09.15, 28.03.16
nejede od 22.12.14 do 04.01.15, 06.04.15, 01.05.15, 08.05.15, od 01.07.15 do 31.08.15, 28.09.15, od 25.12.15 do 03.01.16, 28.03.16, od 01.07.16 do 31.08.16, 28.10.16
jede také 07.04.15, 30.04.15, 07.05.15, 30.06.15, 01.09.15, 29.09.15, 23.12.15, 29.03.16, 30.06.16
27.10.16
spoj 3 vycˇká v zastávce Nové Meˇsto na Mor.,centrum prˇíjezdu spoje 41 linky 840120 nejvýše 5 min.
na spoj 4 navazuje v zastávce Bystrˇice n.Pern.,aut.nádr. spoj 37 linky 840305 do Jimramov,,Obecní úrˇad
...
...
...
...
jede v pondeˇlí
jede v nedeˇli
spoj jede po jiné trase
1
7
Na lince platí ceník a smluvní prˇepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žd’ár n.S.
Prˇeprava rˇádneˇ oznacˇených cestovních zavazadel do hmotnosti 15 kg a maximální ceny 4 000 Kcˇ. Prˇeprava zásilek je vyloucˇena. Informace ve vozidlech.
PRˇI PLATBEˇ JÍZDNÉHO CˇIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNEˇNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.
Download

840127 Žd`ár n.S.-Nové M esto n.M .-O lešnice