820325 Slavicˇín-Haluzice-Újezd-Drnovice
Platí od 19.3.2015 do 12.12.2015
Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD Vsetín a.s., provoz Slavicˇín, Za Humny 216, tel.577341003
ˇ SAD VSETÍN A.S.
C
45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
61
60
48
14
47
†
60
6 45
6 48
6 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
5
49
†
60 14
† 12 00 12 05 13 55
〈
〈
60
〈
8 30 12 02 12 07 13 57
8 34 12 05 12 11 14 01
8 36 12 07 12 12 14 03
... 12 10 12 16 ...
〈
...
...
〈
... 12 10 12 16 ...
... 12 14 12 20 ...
... 12 15 12 21 ...
... 12 17 12 22 ...
...
〈
〈
...
... 12 20 12 25 ...
...
... 12 27 ...
...
... 12 29 ...
...
... 12 31 ...
...
... 12 35 ...
jede v pracovních dnech
11
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9
14 55 16 05
〈
14 57 16 07
15 01 16 11
15 02 16 15

...
15 07 ...

...
15 12 ...
15 14 ...
15 16 ...
〈
...
15 20 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
21
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
km
13
48
61
16 30 19 00
16 32 19 02
16 35 19 06
16 36 19 08
16 39 ...
〈
...
16 39 ...
16 44 ...
16 45 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tcˇ
0 0
1
〈 〈 0 2
1 1 1 3
4 4 4 4
5 5 5 5
7 7 7 6
〈 8 〈 7
7 9 7 8
11 13 11 9
12 14 12 10
13 15 13 11
〈 〈 〈 12
14 16 14 13
15
15 14
17
17 15
17
17 16
19
19 17
2
od














↓
prˇ
Slavicˇín,Radnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,Lukšín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,U kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lipová,zast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lipová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haluzice,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haluzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haluzice,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loucˇka,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loucˇka,rest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loucˇka,ZD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Újezd,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Újezd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Újezd,pekárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysoké Pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysoké Pole,rozc.Drnovice . . . . . . . . . . . .
Drnovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jede v nedeˇli
prˇ
↑














od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
5 19
〈
5 16
5 12
5 10

5 02

4 54
4 50
4 48
〈
4 45
...
...
...
...
6
†
60
6 55
6 52
6 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
40
42
†
60
8 20
〈
8 18
8 15
8 14
8 10
〈
8 10
8 06
8 05
8 03
〈
8 00
...
...
...
...
† 7 † 13 17 60 14 15 55 48 61
60
〈 13 20 14 13 〈 17 33 19 15
8 43 13 16  14 10 15 53 17 31 19 13
8 40 13 12 13 13 14 07 15 49 17 28 19 11
8 38 13 10 13 11 14 05 15 47 17 27 19 10
...
 13 08 ...
 17 25 ...
... 13 05 〈
... 15 42 〈
...
...


...
 17 25 ...
... 12 58 
... 15 37 17 21 ...
... 12 57 13 05 ... 15 35 17 20 ...
... 12 55 13 03 ... 15 34 ...
...
...
〈
〈
...
〈
...
...
... 12 50 13 00 ... 15 30 ...
...
...
... 12 58 ...
...
...
...
...
... 12 55 ...
...
...
...
...
... 12 53 ...
...
...
...
...
... 12 50 ...
...
...
...
nejede od 1.7. do 31.8.
nejede 1.5.,8.5.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11.
jede také 6.4.,28.9., nejede 5.4., od 5.7. do 30.8.,27.9.
nejede od 2.4. do 3.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10.
spoj 2 vycˇká v zastávce Újezd prˇíjezdu spoje 16 linky 820445 nejvýše 5 minut
na spoj 21 navazuje v zastávce Loucˇka,rest. spoj 46 linky 820445 do Zlín,aut.nádr.
na spoj 11 navazuje v zastávce Újezd spoj 35 linky 820445 do Drnovice,Vlachova Lhota,Vlachovice
spoj jede po jiné trase

spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí
16
48
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
ˇ SAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních prˇepravních podmínkách jsou zverˇejneˇny na www.csadvs.cz nebo ve vozidlech na lince.
Na lince platí tarif vyhlášený C
Na lince platí slevy pro držitele pru˚kazu ISIC.
〈
14
20
24
22
 isybus
Download

820325 Slavicˇín-Haluzice-Újezd-Drnovice