3
4
4 55
4 57
5 01
5 02
5 04
5 06
5 11
5 13
〈
5 17
5 39
5 42
5 44
5 47
5 49
5 53
〈
〈
5 54
5 55
5 15
5 17
5 21
5 22
5 24
5 26
5 31
5 33
〈
5 38
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 05
6 08
6 10
6 13
6 15
6 18
〈
〈
6 20
6 22
5 40
5 43
5 47
5 48
5 50
5 52
5 57
6 00
〈
6 04
6 58
7 02
7 06
7 08
7 10
7 15
7 19
7 22
〈
7 25
6 25
6 28
6 32
6 34
6 37
6 40
6 45
6 47
〈
6 55
10
6 35
6 36
6 39
6 40
6 44
6 47
6 50
6 52
〈
6 57
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 45
7 48
7 51
7 52
7 54
7 56
7 59
8 00
〈
8 05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
9 05 10 05 11 35
9 07 10 08 11 38
9 09 10 11 11 41
9 10 10 12 11 42
9 14 10 15 11 45
9 17 10 17 11 47
9 20 10 20 11 50
9 22 10 22 11 52
〈 〈 〈
9 28 10 27 11 57
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 18 14 06 14 54
13 22 14 10 14 57
13 27 14 14 15 01
13 31 14 17 15 04
13 33 14 19 15 07
13 37 14 23 15 12
〈
〈 〈
〈
〈 〈
13 39 14 27 15 14
13 40 14 28 15 15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0 0 0 0 1 od
2 2 2 2 2 
5 5 5 5 3 
6 6 6 6 4 
8 8 8 8 5 
9 9 9 9 6 
11 11 11 11 7 
12 12 12 12 8 
〈 〈 〈 17 9 ↓
prˇ
16 16 16 18 10 —
od
18 18 〈 20 11 
20 20 20 22 12 
22 22 22 24 13 
24 24 24 26 14 
28 28 28 30 15 
〈 29 〈 〈 16 
〈 30 〈 〈 17 
29 〈 〈 31 18 ↓
29 31 29 31 19 prˇ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4
7 30
7 27
7 23
7 21
7 18
7 16
7 12
7 10
〈
7 05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
30
9 04
9 02
8 59
8 58
8 56
8 54
8 50
8 47
〈
8 40
22
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
10 00 10 44
9 57 10 41
9 53 10 38
9 51 10 36
9 48 10 33
9 46 10 31
9 42 10 27
9 40 10 25
〈
〈
9 35 10 20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
"
9 32 10 17
9 30 10 15
9 26 10 11
9 24 10 09
9 22 10 07
9 17 10 02
〈
〈
〈
〈
9 16 10 01
9 15 10 00
8
10
34
(
&
12
14
+
)
28
,
*
32
-
16
.
18
/
20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
%
10
10
11 55 13 10 14 30 14 35 15 15 15 05 16 00 16 20 17 55 18 45
11 52 13 08 14 27 14 33 15 13 15 02 15 58 16 17 17 52 18 42
11 49 13 05 14 26 14 29 15 10  15 55 16 13 17 49 18 37
11 48 13 04 14 24 14 27 15 09  15 54 16 11 17 48 18 36
11 44 13 02 14 22 14 25 15 07  15 52 16 09 17 46 18 34
11 42 13 00 14 20 14 23 15 05  15 50 16 07 17 44 18 32
11 39 12 55 14 17 14 20 15 00  15 45 16 04 17 41 18 27
11 37 12 52 14 15 14 18 14 57  15 42 16 02 17 39 18 25
〈
〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈 〈
11 32 12 47 14 10 14 12 14 51 14 49 15 36 15 57 17 33 18 20
'
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
#
11 29 12 47 14 05 14 10 14 50 14 48 15 35 15 57 17 32 18 19
11 26 12 45 〈 14 07 14 46 〈 15 31 15 52 17 28 18 15
11 23 12 39  14 04 14 42  15 27 15 48 17 25 ...
11 21 12 37  14 02 14 39  15 24 15 45 17 21 ...
11 18 12 34  13 59 14 37  15 22 15 43 17 18 ...
11 13 12 30 13 50 13 54 14 33 14 33 15 18 15 38 17 14 ...
〈
〈 〈 〈 〈 〈 〈 15 32 17 10 ...
〈
〈 〈 〈 〈 〈 〈 15 28 17 07 ...
11 11 12 26 〈 13 49 14 31 〈 15 16 〈 〈 ...
11 10 12 25 13 45 13 48 14 30 14 30 15 15 15 25 17 05 ...
+
24
10
7 25
7 22
7 17
7 15
7 13
7 11
7 08
7 06
〈
7 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
'
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
10
6 15
6 13
6 10
6 09
6 07
6 05
6 00
5 57
〈
5 53
7 02
7 00
6 56
6 54
6 52
6 47
〈
〈
6 46
6 45
5 50
5 48
5 44
5 42
5 39
5 32
〈
〈
5 31
5 30
!
$
2
0
26
20
23 12
23 09
23 06
23 05
23 02
23 00
22 58
22 57
22 52
22 51
1
Platí od 14. prosince 2014
do 10. prosince 2016
Bystrˇice n.Pern.,aut.nádr. . . . . . . . . . . . prˇ
Bystrˇice n.Pern.,Domanínek,rozc. . . . . . . ↑
Bystrˇice n.Pern.,Domanínský ryb.rozc. . . . 
Rozsochy,rozc.u nádr. . . . . . . . . . . . . . . . 
Bystrˇice n.Pern.,Rovné . . . . . . . . . . . . . . . 
Bystrˇice n.Pern.,Divišov . . . . . . . . . . . . . . 
Nové Meˇsto na Mor.,Olešná . . . . . . . . . . . 
Nové Meˇsto na Mor.,Olešná,rozc. . . . . . . 
Nové Meˇsto na Mor.,Dopravní terminál . . 
od
Nové Meˇsto na Mor.,centrum . . . . . . . . . —
prˇ
↑







od
Nové Meˇsto na Mor.,nemocnice . . . . . . . .
Radnˇovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žd’ár n.Sáz.,Veselícˇko,rozc. . . . . . . . . . . .
Žd’ár n.Sáz.,Meˇlkovice,rozc.0.4 . . . . . . . .
Žd’ár n.Sáz.,Convent . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žd’ár n.Sáz.,Žižkova . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žd’ár n.Sáz.,Strojírenská u Hajcˇmanu˚ . . . .
Žd’ár n.Sáz.,Jihlavská ZDAR . . . . . . . . . . .
Žd’ár n.Sáz.,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . .
spoj zastavuje jen pro vystupování
spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
20
12 55 13 45 14 30 15 15 16 00 17 15 21 00
12 58 13 47 14 32 15 17 16 03 17 17 21 03
13 01 13 50 14 35 15 20 16 06 17 20 21 06
13 02 13 51 14 37 15 22 16 07 17 21 21 07
13 04 13 54 14 39 15 25 16 09 17 23 21 10
13 06 13 55 14 40 15 27 16 11 17 25 21 12
13 10 13 58 14 44 15 30 16 14 17 29 21 14
13 13 14 00 14 48 15 33 16 15 17 31 21 15
〈
〈 〈 〈 〈 〈 〈
13 17 14 04 14 53 15 38 16 20 17 36 21 19
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 20 17 37 21 20
16 25 17 42 21 23
16 29 ... 21 27
16 31 ... 21 29
16 33 ... 21 31
16 39 ... 21 37
〈 ... 〈
〈 ... 〈
16 42 ... 21 39
16 43 ... 21 40
10 29 11 59
10 33 12 03
10 37 12 07
10 39 12 09
10 42 12 12
10 47 12 17
〈 〈
〈 〈
10 49 12 19
10 50 12 20
10
7 25
7 28
7 31
7 32
7 34
7 36
7 39
7 40
〈
7 45
8 08
8 13
8 17
8 19
8 21
8 26
8 30
8 33
〈
8 35
7 46
7 50
7 54
7 57
7 59
8 03
〈
〈
8 09
8 10

22 50
22 47
22 43
22 41
22 39
22 33
〈
〈
22 31
22 30
1
jede v pracovních dnech
spoj jede po jiné trase
840315 Bystrˇice nad Pernštejnem-Nové Meˇsto na Moraveˇ-Žd’ár nad Sázavou
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 17
5 22
5 24
5 27
5 29
5 33
5 40
5 43
〈
5 45
Prˇepravu zajišt’uje : ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žd’ár nad Sázavou, www.zdar.cz; informace: 566696166; dispecˇink: 566696165; tel. prˇipomínky: 566696160; [email protected],
1
31
27
5
3
9
11 33
7
13
15
17 19 29 21 23 25
km Tcˇ
〈
nejede od 22.12.14 do 02.01.15, od 30.01.15 do 06.02.15, od 02.04.15 do 03.04.15, od 01.07.15 do 31.08.15, od 29.10.15 do 30.10.15, od 23.12.15 do 31.12.15, 29.01.16
od 08.02.16 do 12.02.16, od 24.03.16 do 25.03.16, od 01.07.16 do 31.08.16, od 26.10.16 do 27.10.16
nejede od 29.12.14 do 02.01.15, od 28.12.15 do 31.12.15
spoj 15 vycˇká v zastávce Bystrˇice n.Pern.,aut.nádr. prˇíjezdu spoje 10 linky 840303 nejvýše 5 min.
spoj 27 vycˇká v zastávce Bystrˇice n.Pern.,aut.nádr. prˇíjezdu spoje 6 linky 840305 nejvýše 5 min.
spoj 2 vycˇká v zastávce Nové Meˇsto na Mor.,centrum prˇíjezdu spoje 2 linky 840110 nejvýše 3 min.
spoj 6 vycˇká v zastávce Žd’ár n.Sáz.,aut.nádr. prˇíjezdu spoje 40 linky 840106 nejvýše 5 min.
spoj 8 vycˇká v zastávce Žd’ár n.Sáz.,aut.nádr. prˇíjezdu spoje 44 linky 840106 nejvýše 5 min.
na spoj 27 navazuje v zastávce Žd’ár n.Sáz.,aut.nádr. spoj 13 linky 840321 do Humpolec,,mlécˇné lahu˚dky
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
20
10
3
4
Na lince platí ceník a smluvní prˇepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žd’ár n.S., prˇeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloucˇena. Informace ve vozidlech.
PRˇI PLATBEˇ JÍZDNÉHO CˇIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNEˇNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.
<
5
6
7
8
:
9
;
Download

840315 Bystrice nad Pernštejnem -Nové M esto na M