820385 Slavicˇín-Vlachovice-Valašské Klobouky
Platí od 19.3.2015 do 12.12.2015
Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD Vsetín a.s., provoz Slavicˇín, Za Humny 216, tel.577341003
ˇ SAD VSETÍN A.S.
C
km
Tcˇ
0 0 0 1
1 1 1 2
2 2 2 3
〈 〈 3 4
4 4 5 5
5 5 6 6
〈 6 7 7
5 7 8 8
6 8 9 9
7 9 10 10
8 10 11 11
9 11 12 12
〈 〈 16 13
9 11 20 14
11 13 22 15
12 14 23 16
15 17 26 17
18
18
19
19
1
od
















↓
prˇ
Slavicˇín,Lukšín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,Radnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,Vlára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,ZŠ Vlára . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,závod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bohuslavice n.Vlárˇí,rozc.1.0 . . . . . . . . . . .
Bohuslavice n.Vlárˇí,tocˇna . . . . . . . . . . .
Bohuslavice n.Vlárˇí,rozc.1.0 . . . . . . . . . . .
Vlachovice,Vrbeˇtice,u Polomíku . . . . . . . .
Vlachovice,Vrbeˇtice . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlachovice,sídlišteˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlachovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haluzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlachovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krˇekov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valašské Klobouky,Lipina . . . . . . . . . . . . .
Valašské Klobouky,aut.st. . . . . . . . . . . .
Valašské Klobouky,poliklinika . . . . . . . . . .
Valašské Klobouky,ZŠ . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Valašské Klobouky,ZŠ . . . . . . . . . . . . . . .
Valašské Klobouky,poliklinika . . . . . . . . . .
Valašské Klobouky,aut.st. . . . . . . . . . . .
Valašské Klobouky,Lipina . . . . . . . . . . . . .
Krˇekov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlachovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haluzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlachovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlachovice,sídlišteˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlachovice,Vrbeˇtice . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlachovice,Vrbeˇtice,u Polomíku . . . . . . . .
Bohuslavice n.Vlárˇí,rozc.1.0 . . . . . . . . . . .
Bohuslavice n.Vlárˇí,tocˇna . . . . . . . . . . .
Bohuslavice n.Vlárˇí,rozc.1.0 . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,závod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,ZŠ Vlára . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,Vlára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,Radnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slavicˇín,Lukšín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
opacˇný smeˇr
km
Tcˇ
0
19
1
18
0 2 0 17
3 5 3 16
4 6 4 15
6 8 6 14
〈 〈 10 13
6 8 14 12
7 9 15 11
8 10 16 10
9 11 17 9
10 12 18 8
〈 13 19 7
10 14 20 6
11 15 21 5
〈 〈 23 4
13 17 24 3
14 18 25 2
15 19 26 1
61
48
14
66
3
od
















↓
prˇ
61
4 40
4 42
4 44
〈
4 48
4 50
〈
4 50
4 52
4 55
4 57
5 00
〈
5 00
5 05
5 07
5 10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 20
5 25
5 28
〈
5 32
5 33
5 36
5 38
5 40
5 42
5 44
5 46
〈
5 46
5 49
5 51
5 55
...
...
55
14
7 05
7 09
7 11
〈
7 14
7 16
〈
7 16
7 20
7 22

7 24
〈
7 25
7 28
7 31
7 35
...
...
61
7 35
7 36
7 40
〈
7 45
7 47
〈
7 47
7 49
7 51
7 53
7 55
〈
7 55
7 58
8 01
8 05
...
...
58
50
14
...
...
7 40
7 44
7 46
7 51
〈
7 51

7 53
7 54
7 57
〈
7 57
8 00
〈
8 05
8 10
...
8 50
8 54
8 57
9 00
〈
9 00
9 03
9 05
9 07

9 10
9 12
9 15
〈
9 19
9 21
9 22
4
6
10
42
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 20
5 24
5 27
5 31
〈
5 31
5 33
5 35
5 37
5 39
〈
5 39
5 41
〈
5 46
5 48
5 50
6 05
6 09
6 12
6 16
〈
6 16
6 18
6 20
6 22
6 24
〈
6 24
6 26
〈
6 31
6 33
6 35
6 45
6 47
6 49
〈
6 54
6 56
6 57
7 00
7 02
7 04
7 06
7 08
〈
7 08
7 13
7 16
7 20
7 23
7 25
59
6 20
6 22
6 24
〈
6 28
6 30
〈
6 30
6 31
6 32

6 35
〈
6 35
6 38
6 40
6 45
...
...
...
61
5 25
5 29
5 32
5 35
〈
5 35
5 38
5 40
5 42
5 43
〈
5 43
5 45
〈
5 49
5 51
5 53
11
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
52
9
14
6 51
6 55
6 56
6 57
6 59
7 01
7 03
7 05
7 06
7 12

7 15
7 17
17
7 15
7 17
7 19
〈
7 23
7 25
7 27
14
7 00
7 04
7 07
7 11
〈
7 11
7 13
7 15
7 17
7 19
〈
7 19
7 21
〈
7 26
7 28
7 30
5
21
23
25
27
29
31

37
41
47
7
43
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
16
18
†
...
60 14 9 10 11 20 12 05
9 14 11 24 12 09
9 18 11 27 12 12
... 11 31 12 15
〈
...
〈
... 11 31 12 15
... 11 33 12 18
... 11 35 12 20
... 11 37 12 22
... 11 39 12 23
...
〈 12 24
... 11 39 12 26
... 11 41 12 27
...
〈
〈
... 11 46 12 30
... 11 48 12 32
... 11 50 12 34
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
54
56
34
26
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
66
12 10 13 20
14 20
12 13 13 24
14 23
12 15 13 27
14 25
12 18 13 31
14 28
〈
〈
〈
12 18 13 31
14 28
12 19 13 33
14 30
12 20 13 35
14 32
12 21 13 37 14 34
12 23 13 39 61

〈
〈 13 55 14 37
12 23 13 39 13 57 14 40
12 25 13 41 14 00 14 41
〈
〈
〈
〈
12 30 13 46 14 04 14 44
12 35 13 48 14 07 14 45
... 13 50 14 10 14 47
jede v nedeˇli
†
jede v pracovních dnech
7
nejede od 1.7. do 31.8.
60
nejede 1.5.,8.5.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11.
jede také 6.4.,28.9., nejede 5.4., od 5.7. do 30.8.,27.9.
17
jede od 2.4. do 3.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10.
nejede od 2.4. do 3.4., od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10.
jede také 6.4.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11., nejede 5.4.,5.7.,27.9.
na spoj 54 navazuje v zastávce Slavicˇín,Radnice spoj 13 linky 820376 do Zlín,aut.nádr.
na spoj 60 navazuje v zastávce Slavicˇín,Radnice spoj 19 linky 820315 do Zlín,aut.nádr.
spoj 43 vycˇká v zastávce Slavicˇín,Radnice prˇíjezdu spoje 14 linky 820376 nejvýše 5 minut
na spoj 28 navazuje v zastávce Slavicˇín,Radnice spoj 36 linky 820415 do Luhacˇovic a Zlína
spoj jede po jiné trase
67
61 17 14 61 66
... 10 05 11 55 12 35 12 35 14 13 35 13 50 14 05 15 00 16 25 17 00
... 10 06 11 56 12 37 12 37 13 20 13 37 13 51 14 06 15 01 16 26 17 02
... 10 10 12 00 12 39 12 39 13 22 13 38 13 55 14 10 15 05 16 30 17 04
〈
〈
〈
〈
...
〈
〈 12 42 〈 13 40 〈
〈
... 10 15 12 05 12 45 12 49 13 26 13 45 14 00 14 15 15 10 16 35 17 09
... 10 17 12 07 12 47  13 28 13 47 14 02 14 17 15 12  17 11
〈
〈 16 40 〈
... 10 18 〈
〈 12 52 〈 13 50 〈
 12 07 12 47  13 28 ... 14 02 14 17 15 12 16 42 17 11
...
... 10 20 12 09 12 49 12 54 
... 14 04 14 19 15 14 16 44 17 13
... 10 22 12 11 12 51 12 56 13 32 ... 14 06 14 21 15 16 16 46 17 15
... 10 25 12 13 12 53 12 58 
... 14 08 14 23 15 18 16 48 17 17
... 10 27 12 15 12 55 13 00 13 36 ... 14 10 14 25 15 20 16 50 17 18
〈
〈
〈
〈
〈
†
〈
〈 13 07 〈
...
〈
60 10 27 12 15 13 10 13 15 13 36 ... 14 10 14 25 15 20 16 50 17 18
9 30 10 30 12 18 13 12 13 17 13 39 ... 14 13 14 28 15 23 16 53 17 20
9 33 10 32 12 21 13 16 13 21 13 42 ... 14 16 14 31 15 26 16 56 17 22
9 38 10 35 12 25 13 20 13 25 13 45 ... 14 20 14 35 15 30 17 00 17 25
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
28
24
40
...
...
61 15 30 16 30 18 00
15 34 16 34 18 04
15 37 16 37 18 06
15 40 16 40 18 09
〈
〈
〈
15 40 16 40 18 09
15 43 16 43 18 11
15 45 16 45 18 13
15 47 16 47 18 15
15 48 16 48 18 17
〈
〈
〈
15 48 16 48 18 17
15 50 16 49 18 19
〈
〈
〈
15 54 16 54 18 24
15 56 16 56 18 26
15 58 16 58 18 28
17 10
17 12
17 14
〈
17 19
17 21
〈
17 21
17 23
17 25
17 27
17 28
〈
17 28
17 30
17 32
17 35
...
...
spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
60
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky
ˇ SAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních prˇepravních podmínkách jsou zverˇejneˇny ve vozidlech na lince.
Na lince platí tarif vyhlášený C
Na lince platí slevy pro držitele pru˚kazu ISIC.
〈
65
7
48
19 25
19 29
19 31
19 36
〈
19 36

19 37
19 39
19 42
〈
19 42
19 45
〈
19 50
19 55
...
Download

820385